Page 1

De Bezige Bij Nederlandse literatuur voorja a r 2 0 1 1

Amsterdam / Antwerpen


vo o r jaa r 2 0 1 1

BEZIGE BIJ JOURNAAL

Bezige Bij-boeken naar het buitenland Opnieuw werden van een aantal Bezige Bij-titels de rechten aan het buitenland ver­ kocht. De schilder en het meisje van Margriet de Moor aan Tsjechië, Dagen van gras van Philip Huff aan Polen en Joe Speedboot van Tommy Wieringa aan Turkije. Ook een se­ lectie van de poëzie van Remco Campert werd verkocht aan Duitsland en poëzie van Ramsey Nasr aan Engeland.

Dit is jouw huis wint Anton Wachterprijs

BEZIGE BIJ JOURNAAL

Tommy Wieringa schrijft Groot Dictee 2010

Vertaling Hugo Claus’ De verwondering wint prijs Michael Henry Heim heeft de 2010 PEN Translation Prize gewonnen voor zijn verta­ ling van De verwondering van Hugo Claus. De Amerikaanse PEN Translation Prize wordt jaarlijks uitgereikt door het PEN American Center en the Book of the Month Club aan uitmuntende vertalingen naar het Engels. De prijs bestaat sinds 1963 en bestaat uit een geldprijs van C 2200,-.

Tommy Wieringa zal dit jaar het Groot Dictee der Nederlandse Taal opstellen. Het is de 21e editie en wordt woensdag 15 december op televisie uitgezonden door de NPS. Het Groot Dictee der Nederlandse Taal wordt georganiseerd door de Volkskrant, in samenwerking met de NPS. Vorig jaar zorgde Gerrit Komrij voor de tekst.

Dagen van gras genomineerd voor de Grote Jongerenliteratuur Prijs

foto bob bronshoff

Maartje Wortel heeft met haar verhalen­ bundel Dit is jouw huis de Anton Wachter­ prijs gewonnen. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt voor het beste literaire debuut. Eerdere winnaars waren onder meer A.F.Th. van der Heijden, Tessa de Loo, Arnon Grunberg en Christiaan Weijts.

Een twee drie ten dans is een van de vijf genomineerden voor de VSB Poëzieprijs, de be­ langrijkste poëzieprijs in het Nederlandstalige taalgebied. De uitreiking van de prijs vindt plaats aan de vooravond van Gedichtendag op 26 januari 2011. Eva Cox (1970) debuteerde in 2004 met de dichtbundel Pritt.stift.lippe. De bundel werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs en de Vlaamse Debuutprijs en bekroond met de Prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen voor Letterkunde 2008.

Bonita Avenue verkocht aan Duitsland De Duitse uitgeverij Rowohlt heeft nu al de rechten gekocht van de zojuist in Ne­ derland verschenen debuutroman Bonita Avenue van Peter Buwalda. Rowohlt is de uitgever van onder meer Jonathan Franzen, John Irving, Vladimir Nabokov en Daniel Kehlmann. Bonita Avenue ligt voorjaar 2012 in de Duitse boekhandel.

foto viviane sassen

Eva Cox genomineerd voor VSB Poëzieprijs

Geuzenprijs 2010 naar Erwin Mortier Het vrijdenkerscollectief ’t Zal Wel Gaan heeft de Geuzenprijs 2010 toegekend aan Erwin Mortier en Etienne Vermeersch. De Geuzenprijs is bedoeld als ‘een hom­ mage aan signalen van het creatief vermo­ gen van de vrije, kritische geest en als bij­ drage tot de uitstraling van een volwassen, ongecomplexeerde vrijzinnigheid’. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1979. Vroegere laureaten zijn onder anderen Maurice De Wilde, Jeroen Brouwers en Kamagurka.

vo o r jaa r 2 0 1 1

Uit een longlist van 68 titels heeft de jury van de eerste editie van de Grote Jongeren­ literatuur Prijs zes nominaties gekozen, drie in de categorie voor het beste oor­ spronkelijk Nederlandstalige boek en drie in de categorie voor het beste ver­ taalde boek. De uitreiking vindt plaats tijdens het Crossing Border festival te Den Haag. De Grote Jongerenliteratuur Prijs bedraagt C 5000,-.

David Van Reybrouck wint AKO Literatuurprijs Op maandag 8 november kreeg David Van Reybrouck de AKO Literatuurprijs uitge­ reikt voor zijn monumentale historische studie Congo. De jury, onder voorzitterschap van Femke Halsema, prees het boek als ‘een meeslepend geschiedeniswerk van een his­ toricus én romancier’. Op de Toplijst stonden ook Kees van Beijnum met zijn roman Een soort familie en Oscar van den Boogaard met Meer dan een minnaar.

Lovende reacties op de vertaling van Godenslaap De Duitse vertaling van Godenslaap van Erwin Mortier kreeg een schitterende re­ censie in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Recensent Sabine Brandt schreef: ‘Deze Vlaamse roman is bewonderenswaardig. Het is verbazingwekkend hoe overtuigend de auteur is in zijn invoelingsvermogen voor zijn vrouwelijke hoofdpersoon.’ En met de Franse vertaling (Sommeil des dieux) werd Mortier genomineerd voor de Prix du Meilleur livre étranger, een jaar­ lijkse prijs die eerder ging naar Gabriel García Márquez, Philip Roth en Salman Rushdie.


8

Hugo Claus De wolken

28

Iris Koppe De man met de schaar

46

Jan Fontijn Opgebouwd uit hetzelfde

64

Berthe Meijer Leven na Anne Frank

12

Hugo Claus Omtrent Deedee

30

Y.M. Dangre Meisje dat ik nog moet

48

Jan Fabre Nachtboek

66

Ivo Michiels Mag ik spreken?

13

Hugo Claus De Geruchten

32

Kees van Kooten Koot graaft zich autobio

50

Willem Frederik Hermans & F. Bordewijk Een onmiskenbare verwantschap

68

René Huigen Levenskunst voor jonge mensen

14

Marcel Möring Louteringsberg

34

Blokker, Hofland en Mulisch Ik heb nooit iets met leeftijd gehad

52

J.A. Deelder Ruisch

70

Utopisch alfabet

71

Koen Stassijns en Ivo van Strijtem 1001 liefdes

72

Stijn Vranken Wees gerust, maar niet hier

74

5de Nacht van de Poëzie in 50 gedichten

16

Cees Nooteboom Labyrint Europa deel 2

36

Bart Chabot Lonely Avenue

54

Remco Campert Een oud geluid

18

Anil Ramdas Badal

38

David Nolens De kunst van het wachten

56

Cees Nooteboom Het volgende verhaal

20

Hagar Peeters Wasdom

40

Jessica Durlacher Arthuro d’Alberti

58

Wouter Deprez & Jonas Lampens Wouter Deprez ontdekt de wereld

24

H.J.A. Hofland Memoires

42

Gerrit Komrij Kunstwonderen

60

Gerard Reve Zelf Schrijver Worden

26

Johan de Boose Bloedgetuigen

44

Ingrid Vander Veken Aankomen in Bali

62

Reinout Verbeke De achterkant van flatgebouwen


harry mulisch 29 juli 1927-30 oktober 2010 in memoriam mei Ik, Harry Kurt Victor Mulisch, volle zoon van alle muzen ik was de gloeiende bode van vuur, komend van niets was ik op weg naar een brandnieuwe mythe. Ik was het goudstof en de wind, ik was ibis, piramiden ik was een ommekeer in inkt, ik was het duizendjarig licht ik was de pijp, het Leidseplein, ik was een pupil van onsterfelijkheid. Ik was de kogelvrije vlinder en de kern van alle oorlog vulkaanzwemmer, godeneter, ik, de keizer van het lot ik was de heimat, ik was ballingschap: ik was de Paradox. En hier, binnen in dit eenpersoonsheelal, mijn blauwe labyrint waar alle vingers doven – langzaam op de tast, hier bleef ik over. De dood is mijn broekzak: Grote EÊn gaat trap na oneindige trap. Met de tocht in mijn botten en een uitzicht zonder god zo blijf ik, Harry Mulisch, de ontdekker van uw hemel. Ik was de brenger van letter en stof. En als u sterft, dan leef ik nog.

foto paul levitton

Een gedicht van Ramsey Nasr, uitgesproken door Kitty Courbois tijdens de afscheidsplechtigheid van Harry Mulisch in de Stadsschouwburg te Amsterdam, 6 november 2010


In maart 2011 verschijnt De wolken, een schitterende selectie uit de nalatenschap van dichter, schrijver, cineast en kunstenaar Hugo Claus Een indrukwekkend portret van een meester

‘Het immense oeuvre van Hugo Claus is een kosmos, een zonnestelsel met planeten en asteroïden. In zijn werk bestaat het diepzinnige naast het banale, het burleske naast het klassieke.’ – Michaël Zeeman


Hugo Claus De wolken

Uit de geheime laden van Hugo Claus

Samengesteld door Mark Schaevers

Het archief van Hugo Claus is een schatkamer van grote literaire en historische waarde, die een bijzonder licht werpt op de verbeelding en het vakmanschap van de grote meester. Hierin bevinden zich manuscripten van vroege en latere werken, maar ook aanzetten tot nooit voltooid werk, zoals een titel waarover Claus op late leeftijd hardop droomde: De wolken. In het karton verpakt zitten ook veel andere dromen: schetsen, schema’s en notities die hij maakte bij zijn romans, films, theater­ stukken en gedichten, soms verluchtigd met eigen tekeningen. Ook bevat het archief correspondentie met kunstenaars die zijn pad kruisten, agenda’s en dagboeken. Uit deze papieren nalatenschap maakte journalist en schrijver Mark Schaevers een schitterende selectie. De wolken is een indrukwekkend portret waarmee de grote Hugo Claus voor even weer springlevend wordt.

hugo claus overleed op 19 maart 2008. Hij heeft veel succesvolle romans op zijn

promotie

naam staan, onder meer Het verdriet van België, Het jaar van de kreeft en De verwondering.

› exclusieve voorpublicatie

Daarnaast schreef hij talloze toneelstukken en gedichten. Hij won vele prijzen, waar­

in Humo

onder de Prijs der Nederlandse Letteren voor zijn gehele oeuvre.

› presentatie › voorpublicatie

‘Claus heeft me de verbijsterende rijkdom van het Nederlands laten horen, de woekering van de talloze registers van onze dialecten en zegswijzen, het gistende taalmoeras onder het gepolijste glazen dak van ons Algemeen Nederlands.’ – Erwin Mortier

mark schaevers werkte voor het weekblad Humo, waar hij een tijdlang co-hoofd­

› affiches

redacteur was. Enkele jaren leidde hij ook De Standaard der Letteren, de literaire bijlage

› advertenties

van de krant De Standaard. Bij De Bezige Bij verscheen eerder Groepsportret (2004),

› lezersacties

thematisch gerangschikte citaten van Hugo Claus.

› flyers

maart 2011 • gebonden, ca. 304 pag. • 18 x 24 cm • ca. C 39,90 • isbn 978 90 234 5922 4 nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Stephan Vanfleteren

11


Hugo Claus Omtrent Deedee

promotie › advertenties › flyers

Hugo Claus De Geruchten

Een klassieke Claus, nu in een fraaie gebonden editie

Bekroond met de Libris Literatuur Prijs 1997

De familie Heylen houdt in de pastorie van een Vlaams dorp haar jaarlijkse herden­ king van de dood van Moeder. Maar dit jaar ontstaan er op die plechtige dag wrij­ vingen en misverstanden die leiden tot een chaotisch feest. In een mengeling van seksualiteit en geweld nadert het uur van de waarheid. Een priester die onder druk van de omstandigheden zijn morele bijstand weigert en daardoor een catastrofe veroorzaakt, de ontroerende Natalie, de burleske familieleden, de losgeslagen jongeman Claude – zij allen vormen het tableau vivant van een van de bekendste romans van Hugo Claus.

René Catrijsse, deserteur in een koloniale oorlog, keert begin jaren zestig terug naar zijn Vlaamse geboortedorp. Zijn komst verwekt een reeks mysterieuze in­ cidenten. Twintig jaar later vertelt de broer van René Catrijsse, Noël, aan een geheimzinnige ex-politiecommissaris zijn gruwelijk sprookje van schuld en liefde. De Geruchten werd bekroond met de Europese Aristeionprijs en de Libris Literatuur Prijs en geldt als een hoogtepunt in het indrukwekkende oeuvre van de Vlaamse taalvirtuoos.

‘Herlees Omtrent Deedee en herontdek de veelkleurige botsing die zich in dat boek afspeelt. Absurd maar onvergankelijk.’ – Hugo Camps, elsev ier

‘De taal is, als altijd, schitterend, want ook als romancier kan en wil Claus niet verzwijgen dat hij dichter is.’ – trouw

promotie › advertenties › flyers

‘Hugo Claus heeft een buitengewoon krachtige roman geschreven.’ – süddeutsche zeitung

12

maart 2011 • gebonden, ca. 176 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 12,50 • isbn 978 90 234 6312 2

maart 2011 • gebonden, ca. 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6302 3

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen •

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen •

13


Marcel Möring Louteringsberg

Dit voorjaar verschijnt zijn langverwachte nieuwe roman

‘Wat een genot om dit ernstige, hilarische en betoverende boek te lezen!’ – algemeen dagblad

Bijna twintig jaar heeft Marcus Kolpa in een afgelegen landhuis op een heuvel in de bossen gewoond. Hij heeft er in afzondering zijn dochter Rebecca opgevoed en zich afgekeerd van het leven en het verleden. Dan, in de hete zomer van 2006, verlaat zijn dochter het huis, zijn moeder sterft en één voor één komen de spoken uit zijn verleden te voorschijn. Hij kan de geschiedenis niet langer ontvluchten en gaat op zoek naar het raadsel van zijn moeder, zijn onbekende vader, zijn vrouw, die kort na de geboorte van Rebecca oploste in het niets. Alles wat waar leek te zijn, blijkt schijn. Wat orde leek, is chaos. Louteringsberg is een literaire thriller, een filosofische roman, een speurtocht naar het verhaal van het leven van een man die dacht dat hij wist wie hij was, waar hij was en wat hij was. De schrijver van de internationale successen Het grote verlangen (AKO Literatuurprijs) en In Babylon (De Gouden Uil) brengt in Louteringsberg het beste van die twee bekroonde romans samen: het vertelplezier, de suspense en de eeuwige vragen naar het hoe en waarom van onze levens.

‘Geweldig.’ – the times

marcel möring (1958) schreef onder meer de romans Het grote verlangen (1992,

Over Dis:

‘Meeslepend.’ – the guardian

reeds aangeboden promotie

AKO Literatuurprijs), In Babylon (1997, Gouden Uil Literatuurprijs) en Dis (2006,

› interviews

F. Bordewijk-prijs, longlist Libris Literatuur Prijs en AKO Literatuurprijs). Daarnaast

› optredens

publiceerde hij essays, korte verhalen en novellen. In 2009 verscheen het essay In Ithaca.

› advertenties

Zijn werk is in vijftien talen vertaald.

› affiches › banners › lezersacties › flyers

april 2011 • paperback, ca. 404 pag. • 14 x 22 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 4143 4 nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Harry Cock

15


Cees Nooteboom Labyrint Europa

deel 2

Alle recente reizen

Weergaloze observaties van een rasreiziger

‘Zeer persoonlijke en actuele reisverhalen van een kwaliteit die helaas zelden in een Nederlandse krant of periodiek wordt aangetroffen.’ – nrc handelsblad

In het tweede deel van Labyrint Europa zijn alle Europese reisverhalen van Cees Nooteboom vanaf 1967 opgenomen. Met zijn altijd scherpe oog ziet hij de dingen in de wereld die ons ontgaan, maar hij ziet vooral ook de woelingen in zichzelf. Met een variant op een uitspraak van die andere grote reiziger in de Nederlandse litera­ tuur, Louis Couperus, zou Nooteboom kunnen zeggen: ‘Zo ik iets ben, ben ik reiziger.’ Hij zwerft door zowat alle landen van Europa, en graag ook in de uithoeken ervan. Zelfs als hij in Amsterdam is, gaat hij eropuit, bijvoorbeeld om de dromeda­ rissen in Artis, die op een kluitje in de gutsende regen staan te tobben, uit hun eenzaamheid te halen. Zijn weergaloze manier om zijn observaties onder woorden te brengen is voor de lezer een voortdurend genot.

promotie

cees nooteboom (Den Haag, 1933) wordt beschouwd als een van de belangrijkste

› interviews

Nederlandse schrijvers. Van zijn romans en literaire reisverhalen verschenen vertalingen

› advertenties

over de hele wereld. In 2003 kreeg hij de Oostenrijkse Staatsprijs voor Europese litera­

› flyers

tuur, in 2004 de P.C. Hooftprijs en in 2009 de Prijs der Nederlandse Letteren.

› lezersacties

‘Nooteboom: de grote wegbereider van ons allemaal.’ – Jan Brokken ‘De meester van het reisverhaal.’ – Hans Warren mei 2011 • gebonden, ca. 544 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 24,90 • isbn 978 90 234 6293 4 nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Simone Sassen •

16

Labyrint Europa deel 1 verscheen zomer 2010


Anil Ramdas Badal

Groots romandebuut in de traditie van Salman Rushdie en V.S. Naipaul

Badals huwelijk is voorbij en zijn loopbaan ten einde. Hij kijkt terug op een leven als essayist en journalist in een multiculturele samenleving, en op zijn moeizame verhouding tot allochtonen enerzijds en blanke intellectuelen anderzijds. Met zijn oprechtheid, die soms hysterische vormen aanneemt, jaagt hij mensen tegen zich in het harnas. Badal raakt geïsoleerd en aan de drank. Intussen is de samenleving veranderd en lijken de onderwerpen die hij ooit beschreef uit de tijd. De discussies die hij voerde zijn verstomd. Badal is een grandioos verhaal over een mens die zijn betrokkenheid en engagement langzaam kwijtraakt, en zo gedwongen wordt zichzelf opnieuw uit te vinden.

Over essays van Anil Ramdas: ‘Een scherpzinnig schrijver. Duivels goed geformuleerd, prikkelend en intelligent.’ – trouw

anil ramdas (1958) is journalist en publiceerde verhalen en een novelle. Hij verbleef

promotie

in India en Paramaribo. Naar aanleiding daarvan schreef hij Zonder liefde valt best te leven.

› interviews

Correspondentie uit India en Paramaribo. De vrolijkste stad in de jungle.

› lezingen

Badal is zijn romandebuut.

› advertenties › lezersacties › voorpublicatie

‘Gooi naar het onmogelijke. Het ware koorddansen.’ – vrij nederland ‘Buitgewoon boeiend.’ – hp/de tijd

april 2011 • paperback, ca. 304 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 5904 0 nur 301 • omslagontwerp Akila Seshasayee • foto Martijn van Dam •

19


Dit voorjaar verschijnt een grote bundel van Hagar Peeters met haar nieuwste gedichten, aangevuld met een royale keuze uit niet eerder gepubliceerd, vroeg werk Wasdom is een kloeke bundel van een van de belangrijkste dichters van dit moment

Het vage gerucht Ik wist al van je voordat ik van je wist; eeuwenoude minnelyriek had je bestaan rondgebazuind bodes in de vorm van boeken waren je vooruitgesneld om je komst aan mij mee te delen. In films had ik gezien hoe een zoen in zijn werk ging en dankzij weer andere wist ik af van voortplanting. Het was niet veel. Mijn kennis was beperkt maar voldoende om mijn verlangen naar jou te wekken. Toch kwam je maar ten dele overeen met het weinige dat ik van liefde wist. Ik vond je en ik bleef steeds naar je zoeken. We waren samen maar één werden we niet. Het einde van de onafscheidelijkheid stelden we uit door elkaar heel innig te omhelzen. Zo wisten we het vluchten te bezweren tot we vluchtten voor het bezweren van de vlucht. De liefde werd opnieuw een vaag gerucht. Over Koffers zeelucht (bijna 10 000 verkochte exemplaren): ‘De kracht van Peeters is dat je van alles tussen de regels proeft: ontoereikendheid, hunkering, tragiek.’ – v rij nederland ‘Hagar Peeters plaatst zich met deze bundel in de top van de Nederlandse dichtersbent.’ – nrc handelsblad


Over Loper van licht:

Hagar Peeters Wasdom

‘Een poging stem te geven aan degenen die in de verdrukking zijn gekomen. Indrukwekkend.’ – het parool

Een omvangrijke bundel over volwassenheid en jeugd, groei en verlies Voor haar nieuwe dichtbundel Wasdom verzamelde Hagar Peeters haar meest recente poëzie, gecombineerd met een selectie uit de gedichten die ze vóór haar twintigste schreef. Resultaat is een groot boek dat de breedte van het leven en de literatuur bestrijkt. De titel suggereert dat deze gedichten over volwassen worden gaan, maar het eindpunt wordt natuurlijk nooit bereikt. Jeugd is onherhaalbaar en volwassen­ heid vaak een illusie, zowel van de eenling als van de wereld. Peeters schrijft heldere gedichten, die soms uiting geven aan woede, dan weer aan verbazing. In Wasdom komen al deze registers tot hun recht: zwaarmoedigheid en ernst worden afgewisseld door lichtvoetige ironie, en abstracte, haast bovenaardse bespiegelingen door weerspiegelingen van het alledaagse leven. Maar altijd schrijft Peeters in een taal die zingt.

promotie

hagar peeters debuteerde in 1999 met de bundel Genoeg gedicht over de liefde vandaag,

› interviews

die werd genomineerd voor de NPS-Cultuurprijs. In 2003 verscheen Koffers zeelucht,

› optredens

dat bekroond werd met de Jo Peters Poëzieprijs. Peeters ontving de J.C. Bloemprijs en

› advertenties

werd genomineerd voor de Anna Bijns Prijs. In 2008 verscheen Loper van licht.

› lezersacties

‘Ze heeft de poëzie sexy gemaakt.’ – Ingmar Heytze

januari 2011 • paperback, ca. 240 pag. • 15 x 20 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6262 0 nur 306 • omslagontwerp Esther van Gameren • foto Herman Vuijsje

22

‘Een krachtig relaas van een trotse, geëngageerde verstotene, en ook van een vloekende dichteres in een door mannen gedomineerde literaire scene.’ – trouw


H.J.A. Hofland Memoires

De vroege jaren

Eerste deel van Hoflands langverwachte herinneringen

Als jongetje van twaalf was H.J.A. Hofland getuige van de bombardementen op zijn geboortestad Rotterdam. Deze ervaring tekende zijn jeugd en vormde zijn wereldbeeld. De oorlogsjaren zouden een ijkpunt blijven in zijn verdere leven als journalist, essayist en schrijver. In het eerste deel van zijn memoires schrijft Hofland even indringend als lichtvoetig over de periode voor, tijdens en kort na de oorlog. In zijn kenmerkende, onder­ koelde stijl geeft hij een prachtig beeld van de handelsstad Rotterdam, waar zijn opa, een slager, hem meenam naar de Veemarkt en waar zijn vader hem in de Cineac liet kijken naar het laatste oorlogsnieuws uit Spanje en Abessinië. Behalve de grote, historische gebeurtenissen van zijn tijd beschrijft Hofland met evenveel liefde en oog voor detail alledaagse zaken, zoals zijn ontmoeting met de wolhandkrab van een buurjongen en de bouw van de zogeheten monsterkatapult.

h.j.a. hofland is journalist, columnist en schrijver. Zijn wekelijkse columns staan in

promotie

NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Hij schreef verschillende romans en

› interviews

essaybundels, waarvan Tegels lichten (1972) de bekendste is. In 1999 werd Hofland

› advertenties

uitgeroepen tot journalist van de eeuw.

› affiches › lezersacties

april 2010 • gebonden, ca. 220 pag.• 12,5 x 20 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6252 1 nur 301/321 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Karoly Effenberger / HH •

25


Johan de Boose Bloedgetuigen

Een epos over oorlog, idealisme en wrok, over blind geloof en onbegrepen frustratie Drie mensen en hun families worden door de oorlog elkaars lotgenoot, hoewel ze elkaar nooit ontmoeten: een Vlaamse oostfrontstrijder, een Sovjet-Russische in­ fanterist en een vrouw in bezet Leningrad. Bloedgetuigen vertelt het verhaal van Vlaanderen en het oostfront, gezien vanuit diverse onverwachte en tragische pers­pectieven. Het verhaal begint ergens diep in de twintigste eeuw, nog voor de eerste wereldbrand. Alle dromen, alle illusies gaan ten onder. Een menselijke tragedie, een goddelijke klucht. Johan de Boose woonde een tijdlang in Rusland en ging voor deze roman praten met de laatste ooggetuigen van het oostfront, zowel in Vlaanderen als in Rusland. Hij bezocht ook alle plaatsen die in de roman worden beschreven. Op johan­ deboose.blogspot.com houdt hij een literair dagboek bij over het ontstaan van het boek.

promotie

johan de boose (1962) is slavist. Hij werkte voor theater, televisie en radio. Momen­

› interviews

teel is hij fulltime-auteur. Zijn recentste publicaties zijn de roman Noem het middernacht

› advertenties

(2007), De poppenspeler en de duivelin (2009) en de dichtbundel Geheimen van Grzimek

› lezersacties

(2010).

maart 2011 • paperback, ca. 704 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 29,95 • isbn 978 90 8542 265 5 nur 301 • omslagontwerp Herman Houbrechts • foto Koen Broos •

26

‘Jammer dat niet meer Vlaams proza de grote inzet van zijn werk heeft.’ – de standa ard


Iris Koppe De man met de schaar

Een kroniek van deze tijd, in de traditie van Advocaat van de hanen

In De man met de schaar raken twee vriendinnen betrokken bij een debat rond een controversiële politicus, bijgenaamd de Kreeft. Vanwege een grote schuld die de vriendinnen met een mislukt handeltje in vervoersbewijzen hebben opgebouwd, zijn ze chantabel. Ze komen in contact met een hoogleraar die nog een rekening te vereffenen heeft met de Kreeft. In hun naïviteit hebben ze nauwelijks door in welk wespennest ze zich bevinden. De man met de schaar is een schitterend portret van de jongste generatie studenten in een woelige politieke tijd, maar vooral een ontroerend verhaal over een jonge vrouw op zoek naar zichzelf.

iris koppe schrijft korte verhalen, columns en artikelen voor verschillende Nederlandse

promotie

kranten en dagbladen. Ook maakt ze radioprogamma’s en literaire filmpjes. In 2005

› interviews

en 2006 schreef ze een feuilleton in NRC Handelsblad over Rosiri, een kind van baby­

› advertenties

boomers. Het feuilleton verscheen in boekvorm bij De Bezige Bij en de filmrechten

› lezersacties

werden verkocht.

Over Rosiri: ‘Een belofte voor de toekomst.’ – de volkskr ant ‘Rosiri is hilarisch en meeslepend. Koppe is een scherp waarneemster.’ – br abants dagblad

‘Koppe kan schrijven, heeft humor en een eigenzinnige kijk op de wereld.’ – hp/de tijd

april 2011 • paperback, ca. 240 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 18,50 • isbn 978 90 234 5994 1 nur 301 • omslagontwerp Esther van Gameren • foto Klaas Koppe •

29


Y.M. Dangre Meisje dat ik nog moet

Liefdeslyriek zonder weerga In Meisje dat ik nog moet verkent Y.M. Dangre het verlangen naar liefde in al zijn facetten. De ene keer speels en ironisch, de andere keer ontluisterend maar altijd zangerig, bezweert Dangre het opbloeien, verwelken en de wrange nasmaak van elk beminnen. In zijn poëzie bezingt hij de geliefde die gedoemd is om ten onder te gaan aan haar ideaalbeeld. En toch blijft er altijd dat volgende meisje dat de dichter nog moet. Gegroet, meisje dat ik nog moet, meisje ooit en nooit meer hier, veel te hijgend verwoord, paars en ijselijk word jij weer het december van mijn verbeelding en groeit nu mijn lettergrepen uit, jij laatste dag van een jaar zonder ringen.

promotie

y.m. dangre (1987) is dichter en schrijver. Hij debuteerde op tweeëntwintigjarige

› interviews

leeftijd met de veelgeprezen roman Vulkaanvrucht. Met zijn debuutbundel Meisje dat

› optredens

ik nog moet bewijst hij dat hij ook op poëtisch vlak een groot talent is en over een erg

› lezersacties

beeldrijke taal beschikt.

Over Vulkaanvrucht: ‘Dangre schudt heel veel memorabele passages en zinnen uit zijn mouw. Een razend getalenteerde debutant.’ – de standa ard

januari 2011 • paperback, ca. 64 pag. • 15 x 20 cm • ca. C 19,95 • isbn 978 90 8542 270 9 nur 306 • omslagontwerp Koen Bruyneel • foto Koen Broos

30

‘Een opmerkelijk vroegrijp debuut, waarin Dangre geregeld scherp psychologisch inzicht tentoonspreidt met krachtige beelden.’ – de morgen


Kees van Kooten Koot graaft zich autobio

Een evergreen uit de jaren tachtig in de kleine gebonden editie

In veertien korte stukjes – af en toe gelardeerd met tekeningetjes van eigen hand – schetst Kees van Kooten een aantal herinneringen, gebeurtenissen en gevoelens uit zijn verleden, ingebouwd in zijn heden en soms totaal verstrengeld. Zijn vaders dood speelt een belangrijke rol in deze kleine autobiografie en ook zijn moeder en zijn zoontje worden met liefdevolle precisie geportretteerd. Koot graaft zich autobio, voor het eerst verschenen in 1980 en een regelrechte bestseller, is een levendige en eigentijdse karakterschets.

In 1968 debuteerde kees van kooten met Treitertrends, korte stukken waarin mo­

klein gebonden promotie

dieuze typen worden ontmaskerd en geparodieerd. Naast zijn gave voor satirisch werk

› affiches

bleek zijn vermogen tot autobiografisch proza uit zijn veelgelezen en geprezen boeken

› advertenties

C 10,-

als Koot droomt zich af (1977), Hedonia (1984) en Levensnevel (1999). Zijn meest recente boek is Episodes (2007), een lofzang op zijn kleinzoon.

‘Hij bereikt met zijn grilligheid, vrij van kapsones, resultaten die menigeen, op zijn betonnen voetstuk koketterend met het Meesterwerk, knettergek moeten maken van jaloezie.’ – Gerrit Komrij

februari 2011 • gebonden, ca. 168 pag. • 10,5 x 15 cm • ca. C 10,- • isbn 978 90 234 6272 9 nur 303 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Roel Bazen •

33


Jan Blokker, H.J.A. Hofland en Harry Mulisch Ik heb nooit iets met leeftijd gehad

De vier grote gesprekken

Geruchtmakende interviews met drie invloedrijke persoonlijkheden

In 1978 interviewde Vrij Nederland de drie schrijvers Jan Blokker, H.J.A. Hofland en Harry Mulisch, die in dat jaar alle drie vijftig jaar oud werden en een indruk­ wekkende reputatie hadden opgebouwd. Het was een vraaggesprek dat in de gees­ ten van de lezers bleef voortleven. Toen ze vijfenzestig werden, in 1992, werden ze opnieuw door hetzelfde tijdschrift geïnterviewd. Dat herhaalde zich in 2002 (ze werden vijfenzeventig jaar) en in 2007 (tachtig jaar). De interviews zijn nu gebun­ deld in Ik heb nooit iets met leeftijd gehad. De schrijvers brengen in hun gesprekken op vitale, eeuwig jeugdige manier de hele Nederlandse cultuur in kaart, vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog, die het ijkpunt van hun leven is, tot in onze tijd. Sprankelende geesten waarop de toenemende ouderdom geen enkele greep bleek te kunnen krijgen. Vindingrijk, humoristisch en met een indrukwekkende kennis praten ze frank en vrij over alles wat hunzelf en de wereld aangaat.

promotie

jan blokker (1927-2010) was schrijver, columnist en televisiemaker. h.j.a. hofland

› advertenties

(1927) was hoofdredacteur van NRC Handelsblad en schrijft nog steeds columns voor

› lezersacties

die krant. harry mulisch (1927-2010) was de schrijver van een omvangrijk oeuvre van romans, verhalen, essays, toneelstukken en poëzie. Hij overleed eind oktober van dit jaar.

maart 2011 • paperback, ca. 128 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 15,00 • isbn 978 90 234 5894 4 nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Dave Gray

34


Bart Chabot Lonely Avenue

Vlijmscherp en kwetsbaar, Chabot op zijn best Martin Bril schreef bij het verschijnen van Bart Chabots eerste bundel columns Scheveningse wolken al dat Den Haag in Chabot eindelijk een waardige opvolger heeft gevonden van Louis Couperus als chroniqueur van ‘misschien wel de aller­ mooiste stad van Nederland’. Intussen verschijnen Chabots columns driemaal per week in de Haagsche Courant, en is hij uitgegroeid tot meer dan een chroniqueur. Chabot trekt erop uit in binnen- en buitenland, en beschrijft mensen die hij tegen­ komt en situaties die hem ontroeren, van straattaferelen bij hem om de hoek tot bijzondere ontmoetingen tijdens zijn theatertournee en persoonlijke familieverhalen. Hij blinkt uit in treffende zijdelingse observaties en daaraan gekoppelde persoon­ lijke bespiegelingen. In Lonely Avenue is een selectie bijeengebracht van zijn beste recente verhalen: luchtig-weemoedige vertellingen over alledaagse dingen die om hem heen gebeuren, geschreven in de rock-’n-roll-stijl die Chabot zo eigen is.

‘Bart Chabot is sadder and wiser.’ – de groene amsterdammer

bart chabot (1954) is dichter, schrijver en biograaf. Hij was samen met Remco

promotie

Campert en Jan Mulder te zien in het theaterprogramma Tot Zoens, en volgde als

› interviews

speciale verslaggever de verkiezingsstrijd voor Pauw & Witteman, wat resulteerde in de

› advertenties

bundel De Patatbalie (2010). In 2007 ontving hij de Johnny van Doornprijs.

› flyers › lezersacties

‘Waardig schrijdt hij door de straten, voor niemand is hij bang. De proeve van wat in mijn ogen een reusachtige ambitie moet zijn, de schrijver van een stad te zijn, ligt hier thans voor ons. Ik ben er trots op.’ – Martin Bril februari 2011 • paperback, ca. 206 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 14,90 • isbn 978 90 234 5964 4 nur 303 • omslagontwerp dps • foto Anton Corbijn •

37


‘Nolens verwoordt prachtig. Een eerlijke poging door te dringen tot de diepere lagen van het bewustzijn.’ – de volkskr ant

David Nolens De kunst van het wachten

Een ongeduldige roman over onze worsteling met de tijd Wat gebeurt er als we buiten het bedrijvige leven gaan staan en de tijd – misschien wel de echte, geleefde tijd – op ons laten inwerken? Jack wordt door de zwerver Roman op sleeptouw genomen ‘in een beweging van stilstand’. Ze reizen van Brussel naar Kopenhagen, van de Ardennen naar Tanger, met Groenland als mythische droombestemming. De groep metgezellen wordt steeds groter en ontpopt zich als ‘een koor van zwijgenden’ dat zich heeft bekwaamd in het wachten. Jack gelooft dat het Westen behoefte heeft aan deze ‘nieuwe aristocratie’, dat zij de antipode vormt van ‘de zich altijd voortbewegenden’ in een gehaaste economie. De tijdservaring van Jack en de anderen wordt door de auteur getoond in een weerbarstige stijl, die het kauwende en malende van hun bestaan adequaat weergeeft. Uiteindelijk leidt de tocht door de eigen tijd tot een angstige vreugde.

promotie

david nolens (1973) publiceerde eerder Vrint (2002), Het kind (2005) en Stilte en

› interviews

melk voor iedereen (2008). In 2006 was hij een jaar lang writer in residence van het gere­

› advertenties

nommeerde literaire tijdschrift Yang. Het kind werd genomineerd voor de Nederlandse

› lezersacties

BNG Nieuwe Literatuurprijs.

maart 2011 • gebonden, ca. 208 pag. • 13,5 x 20 cm • ca. C 22,50 • isbn 978 90 8542 258 7 nur 301 • omslagontwerp Herman Houbrechts • foto Koen Broos •

38

‘Nolens’ taal is ingedikt, poëtisch, de psychologie voorbij, terwijl hij ondertussen wel de hedendaagse thematiek verbeeldt van de mens die zo lang mogelijk kind wil blijven.’ – Juryrapport BNG Nieuwe Literatuurprijs


Jessica Durlacher Arthuro d’Alberti

Fraaie heruitgave van een meeslepende zoektocht naar een grootvader

Muziek speelde een grote rol in de kindertijd van Jessica Durlacher. De symfonieën, pianoconcerten en kwartetten daverden door het huis. Dat Jessica’s grootvader Arthur, in 1945 vermoord in Bergen-Belsen, operazanger was, leek lang een gege­ ven van ondergeschikt belang. Tot zij op een dag beseft dat klassieke zang de enige muziekvorm is waarnaar bij haar thuis nooit werd geluisterd. In Arthuro d’Alberti ontvouwt zich in circa honderd pagina’s de tragische geschiedenis van Arthur Durlacher, die in kamp Westerbork zijn finest hour als zanger beleefde. Pas op de laatste pagina’s onthult Jessica Durlacher de verschrikkelijke reden voor het taboe op zang in haar familie.

jessica durlacher (1961) is de auteur van drie ongekende bestsellers: Het Geweten,

C 10, promotie

De dochter en Emoticon. Naast Arthuro d’Alberti publiceerde ze nog twee novellen:

› advertenties

Schrijvers! en Wat gebeurde er met Cathy M?. In het najaar van 2010 verscheen haar

› flyers

roman De held.

Over haar nieuwe roman De held: ‘Een spannende familieroman. Durlacher bewijst dat entertainment en prangende kwesties uitstekend samen gaan.’ – de telegr a af

‘De held is een oorlogsboek, familiesaga en thriller ineen. Intrigerend.’ – nrc handelsblad ‘Een gave en gulle roman. Haar beste tot nu toe.’ – de volkskr ant februari 2010 • gebonden, ca. 108 pag. • 11 x 18 cm • ca. C 10,- • isbn 978 90 234 5924 8 nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Billie Glaser

41


Gerrit Komrij Kunstwonderen

Komrij neemt de beeldende kunst op de korrel Gerrit Komrij stortte zich de afgelopen twee jaar – onder het adagium ‘Kunst is een ziekte die wereldwijd heeft toegeslagen’ – in al zijn vileine vrolijkheid op de beeldende kunst. In Kunstwonderen zijn deze satirische stukken, die in NRC Handels­ blad verschenen, gebundeld. Komrij is hier op zijn best: ‘De beeldende kunst is een slagveld geworden van grapjes, geintjes, lolligheden, lacheffecten, gniffelmomenten en dijenkletsers. Vergeleken daarbij is de cabaretwereld een kerkhof, waar heilige mannen in slaaphouding aan filosofische bespiegelingen doen’. De vlijmscherpe pen van Komrij prikt de canon aan diggelen. Mede dankzij de onnavolgbare vorm­ geving van Piet Schreuders is dit polemisch meesterwerkje een verrijking van de kunstgeschiedenis.

promotie

gerrit komrij werd op 30 maart 1944 te Winterswijk geboren en is dichter, prozaïst,

› interviews

criticus, polemist, essayist, vertaler, toneelschrijver en bloemlezer. In 1994 werd zijn

› advertenties

essayistisch oeuvre bekroond met de P.C. Hooftprijs. Onlangs verscheen De 21ste eeuw,

› lezersacties

een bloemlezing van de jongste generatie dichters.

Over Gerrit Komrij: ‘Een giftige orchidee op een mestvaalt.’ – elsev ier

februari 2011 • luxe paperback, geïllustreerd, ca. 304 pag. • 17 x 16 cm • ca. C 39,90 isbn 978 90 234 5934 7 • nur 301 • omslagontwerp Piet Schreuders • foto Paul Levitton

42

‘Schrijven is niets anders dan het in opperste wellust verspreiden van virussen en bacteriën.’ – Gerrit Komrij


Ingrid Vander Veken Aankomen in Bali

Een fascinerend relaas over het veranderen van cultuur

Bali is een oase in een onttoverde wereld. Tijd heeft er een andere betekenis. Heden en verleden, leven en dood, magie en werkelijkheid vloeien er in elkaar over. Ingrid Vander Veken beschrijft het liefdesverhaal van een Europese jongeman en een Balinese tempeldanseres. Het begint als een sprookje, opgeraapt op de hoek van de straat. Een jongen die zonder enige aanleiding als kind al een hang naar het Oosten had, onverklaarbaar en onweerstaanbaar. Na lang zwerven zal hij op het eiland van de duizend tempels pas goed leren wat het betekent om in een vreemde cultuur te leven. Het zal zijn toekomst, en niet alleen die van hem, ingrijpend veranderen. Ingrid Vander Veken heeft een even subtiel als ontroerend boek geschreven over wat we als mensen delen: liefde, nieuwsgierigheid en durf.

ingrid vander veken (1948) schreef theaterteksten en scenario’s, twee verhalen­

promotie

bundels (Tiramisu en Cru Bourgeois), drie romans (Papavers, Nieuwe mannen, nieuwe

› interviews

vrouwen en Dubbelspoor) en een dagboek (Zestig).

› voorpublicatie › lezersacties

‘Je kunt je inleven in de precaire situatie van Vander Vekens personages. Door de rake details wil je meteen weten hoe het boek eindigt.’ – de standa ard ‘Ik ken geen andere schrijver met zo een overrompelende, empathische stem.’ –Antjie Krog

maart 2011 • gebonden, ca. 224 pag. • 13,5 x 20 cm • ca. C 22,50 • isbn 978 90 8542 261 7 nur 301 • omslagontwerp Herman Houbrechts • foto Koen Broos •

45


Jan Fontijn Opgebouwd uit hetzelfde

Broers en zusters in de literatuur

Sprankelende literaire portretten van een meester-biograaf Sinds enige jaren draait het in de psychiatrie niet meer alleen om de ouder-kindrelatie. Meer en meer wordt ook de broer-zusterrelatie als een belangrijke sleutel gezien voor het analyseren van iemands psyche. Literatuurhistoricus en biograaf Jan Fontijn is zijn leven lang al gefascineerd door de vaak hartstochtelijke verhou­ dingen tussen broers en zusters. Dat komt niet in de laatste plaats door zijn bewogen jeugd in een groot, katholiek Amsterdams gezin, waarover hij op ontroerende wijze heeft geschreven in zijn roman Biefstuk en benzine. In Opgebouwd uit hetzelfde neemt Fontijn enkele broer-zusterrelaties onder de loep, waaronder die tussen Friedrich Nietzsche, Stendhal, Gustave Flaubert, Jacob Israël de Haan, Willem Frederik Hermans, Klaus Mann en hun zusters. Uitvoerig komen hierbij opvallende elementen in die relaties aan de orde: toewijding, jaloezie, vijand­ schap, wreedheid, liefde, inspiratie en rouw. Fontijn analyseert hoe deze relaties ook literair zijn verwerkt. Opgebouwd uit hetzelfde is een aanstekelijk boek dat enkele grootheden uit de wereld­ literatuur vanuit een verrassend perspectief benadert.

promotie

jan fontijn (1936) is neerlandicus en biograaf. Hij promoveerde op de biografie

› interviews

van Frederik van Eeden, waarvoor hij de prestigieuze biografieprijs van de gemeente

› advertenties

Dordrecht ontving. Hij publiceerde de essaybundels Leven in extase, Broeders in bedrog

› lezersacties

(bekroond met de Dirk Martens-prijs) en Kijk naar de vis. Zijn romandebuut Biefstuk en benzine, genomineerd voor de Literatuurprijs Gerard Walschap, verscheen in 2003.

februari 2010 • gebonden, ca. 192 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 24,50 • isbn 978 90 234 6023 7 nur 323 • omslagontwerp Marry van Baar • foto Keke Keukelaar

46


Jan Fabre Nachtboek

1978-1982

Een portret van de kunstenaar als jongeman

Jan Fabre is overal. Zijn installaties, tekeningen, sculpturen, films en performances reizen de wereld rond. Fabre is een symbool: de kunstenaar die wat hij ziet, denkt en hoort, verwerkt in een totaalbeeld. De man die de wolken meet. De man die bloed in theater verandert. Vanaf het begin van zijn kunstenaarschap wordt hij voortgestuwd door de drang om te weten, te maken, te proberen. In Nachtboek beschrijft Jan Fabre die drang op zijn manier: rauw, onvervaard en bezwerend. Nachtboek is een kunstenaarsdagboek dat een unieke kijk geeft op de manier waar­ op Fabre zichzelf heeft gevonden. Nachtboek. 1978-1982 is het eerste deel van de integrale uitgave van Jan Fabres dag­ boeken. In de komende jaren zullen de delen 1985-1991, 1992-1998 en 1999-2005 verschijnen.

jan fabre (1958) maakt beeldende kunst, theater, opera, ballet en teksten. Zijn werk

promotie

staat internationaal in hoog aanzien. Met zijn theaterproducties ging hij op tournee

› www.troubleyn.be

door Europa, Japan, Australië en de Verenigde Staten. Zijn theaterteksten zijn vertaald

› interviews

in het Duits, Frans, Engels en Italiaans.

› advertenties › lezersacties

mei 2011 • gebonden met leeslint, ca. 192 pag. • 13,5 x 20 cm • ca. C 22,50 isbn 978 90 8542 280 8 • nur 320 • omslagontwerp Koen Bruyneel foto Jeroen Mantel © 2008 Angelos •

49


Willem Frederik Hermans & F. Bordewijk Een onmiskenbare verwantschap

Brieven 1944-1965

Correspondentie tussen twee literaire grootheden, enthousiast ingeleid door Christiaan Weijts Toen Willem Frederik Hermans zich in de zomer van 1944 tot F. Bordewijk wendde, had hij nog geen boek gepubliceerd. Wel had hij enkele manuscripten ter beoorde­ ling opgestuurd. Van de letterkundige D.A.M. Binnendijk was een kritische reactie gekomen: Hermans’ literaire werk zou te dicht tegen dat van Bordewijk aan hangen. Om dit vermeende plagiaat te ontkrachten, richtte Hermans zich tot de schrijver zelf, met de vraag of hij wilde beoordelen of er ‘van onduldbare navolging gesproken kan worden’. Uit dit verzoek ontwikkelde zich een zowel voorzichtige als respectvolle verstand­ houding. Hoewel gering in aantal, bieden de overgeleverde brieven een verrassend inzicht in de schrijfopvattingen van deze twee grootheden. Ze herkennen zich in elkaars voorkeur voor het wrede en surreële, ze voelen verwantschap in hun beider afkeer van het literaire leven, maar er is ook ruimte voor wederzijdse kritiek. Deze briefwisseling, bezorgd door de neerlandici Marsha Keja en Arno Kuipers, is een prachtig document dat nieuw licht werpt op twee van de grootste literatoren van de twintigste eeuw.

promotie

willem frederik hermans (1921-1995) is de auteur van een talloze malen be­

› affiches

kroond oeuvre, dat geldt als een van de belangrijkste uit de Nederlandstalige literatuur.

› lezersacties

Vanaf 2005 verschijnen bij De Bezige Bij zijn Volledige Werken, in samenwerking met het Willem Frederik Hermans instituut en het Huygens Instituut. f. bordewijk (1884-1965) is een Nederlands schrijver die tot de stromingen van de Nieuwe Zakelijkheid en het magisch realisme wordt gerekend. Bekende titels zijn Bint, Rood paleis en Karakter.

mei 2011 • gebonden, ca. 112 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6282 8 nur 322 • omslagontwerp Marry van Baar • foto Hermans E. van Moerkerken Collectie en copyright Fotoarchief van Moerkerken • foto Bordewijk Collectie Letterkundig Museum •

50


J.A. Deelder Ruisch

Onweerstaanbare nieuwe gedichten van de meester van de zwarte humor De poëzie van J.A. Deelder zaait onrust, is humoristisch, vervreemdend, helder en wijs. In Ruisch blijft hij trouw aan zijn thema’s: de dood, oorlog, vaderlandse historie, zijn liefde voor auto’s en taal, en zijn flauwste grappen zijn als altijd bijzonder leuk. Hij weet steeds te verrassen, ook in vorm, zoals met het gedicht ‘De dood’, dat een fijnzinnige knipoog is naar zijn onsterfelijke ‘Kutgedicht’: De dood is hier De dood is daar De dood is ver De dood is na De dood is sterk De dood is zwak De dood is wit De dood is hard Het is verleidelijk te citeren, ook uit andere gedichten: ‘De regen ratelt op het grind. / Je ligt in bed. Je bent een kind. / Je weet niet beter en dat hoeft / ook niet. Je laat een scheet en / stopt je hoofd onder de dekens.’ Ruisch is een royale bundel, een heerlijk boek voor wie van de rafelrandjes van het leven houdt, en van de poëzie van Deelder in het bijzonder.

j.a. deelder is schepper van poëzie en proza, voordrachtskunstenaar, zijn eigen

promotie

regisseur, musicus, acteur, televisiepresentator, diskjockey, directeur van een vennoot­

› interviews

schap, gelegenheidsredenaar, promotor van verkooppraatjes – om met Deelder te spreken:

› advertenties

‘Godskolere zeg. Wat heeft de man eigenlijk niet gedaan?’

› lezersacties › affiches

februari 2011 • paperback, ca. 96 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 17,90 • isbn 978 90 234 6614 7 nur 306 • omslagontwerp A.M.C. Fok • foto Serge Ligtenberg •

53


Remco Campert Een oud geluid

Nieuwe gedichten ter gelegenheid van Gedichtendag 2011

‘Poëzie is een daad/ van bevestiging. Ik bevestig/ dat ik leef, dat ik niet alleen leef.’ Zo begint een van Remco Camperts beroemdste gedichten. Na zestig jaar is zijn oeuvre groots en indrukwekkend en te lezen als een persoonlijke kroniek van zijn leven. Campert schrijft over zijn ouders, zijn liefdes, zijn kinderen en daarnaast over de schrijvers, schilders en muzikanten die hij bewondert. Zijn toon is altijd per­ soonlijk: vol verwondering en melancholie, met een lichte jazzy toonzetting. Cam­ pert is een inspirator voor nieuwe generaties en heeft het landschap van de twintig­ ste-eeuwse poëzie mede bepaald. Hij hoefde niet lang na te denken over het verzoek om speciaal voor Gedichtendag 2011 een bundel te schrijven. Het is goed nieuws dat er nu tien gedichten aan zijn imposante poëzie-oeuvre worden toegevoegd.

promotie

remco campert (1929) is dichter, romancier en columnist. In 1979 ontving hij de

› www.gedichtendag.com

P.C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre. Hij schrijft wekelijks voor de Volkskrant en recent

› advertenties

verscheen een nieuwe bundel verhalen, Om vijf uur in de middag.

Over Dichter:

januari 2011 • paperback, ca. 16 pag. • 11,5 x 18 cm • ca. C 2,50 • isbn 978 90 234 6335 1 nur 306 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Anton Corbijn

54

‘Dichter kraakt onder het gewicht van de juweeltjes.’ – Mustafa Stitou


Cees Nooteboom Het volgende verhaal

Een klassiek verhaal, ingeleid door David Mitchell

De roman Het volgende verhaal betekende de definitieve internationale doorbraak van schrijver Cees Nooteboom. Het behelst het relaas van een leraar klassieke talen die tot zijn verbazing op een ochtend wakker wordt in Lissabon in plaats van in zijn woonplaats Amsterdam. Zijn herinneringen aan een vroeger verblijf in de Portugese hoofdstad nemen hem vervolgens volkomen in beslag: hij was er met een lerares biologie op wie hij verliefd was. Maar achter die herinneringen doemt de schim op van Lisa d’India, een leerlinge in zijn klas die zijn fascinatie voor de klassieke oudheid belichaamt. De beide vrouwen zetten hem aan tot bespiegelingen over liefde, leven en dood, tijd en onmetelijkheid.

cees nooteboom (Den Haag, 1933) wordt beschouwd als een van de belangrijkste

promotie

Nederlandse schrijvers. Van zijn romans en literaire reisverhalen verschenen vertalin­

› interviews

gen over de hele wereld. In 2003 kreeg hij de Oostenrijkse Staatsprijs voor Europese

› advertenties

Literatuur, in 2004 de P.C. Hooftprijs en in 2009 de Prijs der Nederlandse Letteren.

‘Een wonderschoon verhaal.’ – Marcel Reich-Ranicki

maart 2011 • gebonden, ca. 112 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 14,90 • isbn 978 90 234 5974 3 nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Simone Sassen •

57


Wouter Deprez & Jonas Lampens Wouter Deprez ontdekt de wereld

Met foto’s van Jonas Lampens

Een noodzakelijk boek over onze tijd

Een licht schuwe, babbelzieke artiest heeft een aantal onderwerpen en mensen die hem fascineren, en gaat kijken, voelen en luisteren. De fotograaf vult met beelden aan waar woorden tekortschieten. Ze zoeken waar niemand zoekt. Ze praten met wie niemand praat. Ze staan stil waar anderen verder hollen. Op de plaatsen en bij de mensen waar ze komen, hebben ze plezier, schieten ze vol, zijn ze verbaasd of onthutst, of worden ze kwaad. In tien reportages bieden Wouter Deprez en foto­ graaf Jonas Lampens ons een andere kijk op de wereld. Het zijn stuk voor stuk oprechte verhalen over vroeger, over hoe we dat verleden een plaats geven en hoe we omgaan met de grillen van het heden. De maakbaarheid van het leven mag dan wel een illusie zijn, maar we beslissen zelf hoe we in dat leven staan. Wouter Deprez ontdekt de wereld is een integer, bezield en noodzakelijk boek over onze tijd.

promotie

wouter deprez (1975) biedt zijn verschillende deelpersoonlijkheden onderdak in

› interviews

cabaret, theater, boeken en reportages voor radio en krant.

› advertenties jonas lampens (1981) is freelancefotograaf. Hij studeerde fotografie aan het kask in Gent en deed een workshop in Vietnam met World Press Photo. Sinds 2006 werkt hij als vaste medewerker voor de krant De Morgen; hij fotografeerde ook voor o.a. Vacature magazine en Ons Erfdeel.

mei 2011 • gebonden, geïllustreerd, ca. 208 blz. • 21,5 x 14 cm • ca. C 24,95 isbn 978 90 8542 284 6 • nur 320 • omslagontwerp Dooreman • foto Koen Broos

58


‘Het opvallende aan de lezingen vind ik hun helderheid, hun eenvoud. Hoe simpel legt hij het wezenlijke verschil niet uit tussen clichés en kitsch, tussen erotiek en pornografie.’ – Wim Vogel

Gerard Reve Zelf Schrijver Worden

Lucide essays over het schrijversambacht

In het najaar van 1985 hield Gerard Reve vier lezingen in de Leidse Pieterskerk, ter afsluiting van zijn leeropdracht als gastschrijver aan de Leidse Letterenfaculteit. De lezingencyclus liep storm: van de zesduizend belangstellenden konden er slechts vijftienhonderd naar binnen. In de voordrachten zet Reve zijn persoonlijke theorie uiteen met betrekking tot religie, kunst, en in het bijzonder literatuur. Hij benoemt de vier zuilen van het proza, te weten Conceptie, Compositie, Stijl en Woordgebruik. Zo ontvouwt Reve op kenmerkende wijze zijn persoonlijke poëtica: ernstig en ironisch, stellig en uiterst humoristisch tegelijk. De tekst van deze unieke lezingencyclus wordt nu voor het eerst sinds lange tijd weer in boekvorm uitgebracht.

promotie

gerard reve (1923-2006) was een van de beeldbepalende grote schrijvers van de

› lezersacties

twintigste eeuw. In 1969 ontving hij de P.C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre en in

› affiches

2001 de Prijs der Nederlandse Letteren. In 1998 werd hij benoemd tot commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

‘De lezingen mogen dan de ambachtelijke aspecten van het schrijverschap belichten, ze zijn doordesemd van een religieus besef dat kunst religieus en religie tot kunst maakt.’ – de volkskr ant

maart 2011 • gebonden, ca. 96 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6534 8 nur 323 • omslagontwerp Esther van Gameren • foto Friso Keuris/HH

60


‘Een geslaagde combinatie van rock-’n-roll en poëzie.’ – de morgen

Reinout Verbeke De achterkant van flatgebouwen

Met een cd van Reinout met Nevenwerking

Langverwacht debuut van een groot talent

De achterkant van flatgebouwen is een allegorie van het minuscule, over onder meer zenuwbanen, nanotechnologie en insecten, veel insecten. Het zijn kleine symbolen voor de onvermijdelijke thema’s leven, liefde en dood. Waar het zichtbare ophoudt, begint in deze bundel de verbeelding, maar die is niet ongebreideld: de ratio tempert en taal schiet ten slotte tekort.

reinout verbeke (1981) publiceerde poëzie en artikelen in o.m. DW&B, De Brakke

promotie

Hond, Deus ex Machina, Poëziekrant en Het Liegend Konijn. Gedichten werden ook

› interviews

opgenomen in de bloemlezingen Op het oog. 21 dichters voor de 21ste eeuw en Print is dead.

› optredens

Hij is beroepshalve redacteur van het wetenschapsblad Eos. reinout met nevenwerking is de rockband rond de dichter. Al vijf jaar werkt de groep aan de verklanking van zijn poëzie. De achterkant van flatgebouwen, geproducet door Bas Remans (Millionaire, Zornik), is meteen ook de debuut-cd.

februari 2011 • paperback, met cd, ca. 48 pag. • 15 x 20 cm • ca. C 19,95 isbn 978 90 8542 285 3 • nur 306 • omslagontwerp Herman Houbrechts • foto Koen Broos

63


Berthe Meijer Leven na Anne Frank

‘Je weet hoe je moet overleven, nu moet je nog leren hoe je moet leven.’ – Hans Keilson

C 12,50 promotie

Over de oorlog is veel geschreven, maar over het leven daarna wordt door slacht­ offers doorgaans gezwegen. Berthe Meijer doorbreekt dit taboe. Zij overleefde als kind het concentratiekamp Bergen-Belsen en kijkt vijfenzestig jaar later terug op een turbulent bestaan. Ontroerend zijn haar herinneringen aan de familie Frank: Anne, Margot en hun ouders. Haar relatie met Ischa Meijer en zijn liefde voor haar worden belicht in een nooit eerder gepubliceerd dagboek, dat hij haar naliet. Hans Keilson, de enige psychiater met wie Meijer in het kindertehuis meteen na de oor­ log wilde praten, speelde een grote rol in de verwerking van Meijers verdrongen trauma’s. Nadat Ischa Meijer haar ‘een tamme kanarie die eindelijk zijn kooi uit moet’ noemde, riep ze op haar negenentwintigste opnieuw Keilsons hulp in. Meijer zegt zelf: ‘Keilson maakte me weer tot mensch’.

berthe meijer schreef jarenlang culinaire columns voor NRC Handelsblad en andere

› interviews

bladen, maakte tv-documentaires en radioprogramma’s. Ze is getrouwd met de beken­

› optredens

de concertpianist en auteur Gary Goldschneider. Het echtpaar woont afwisselend in

› flyers

Nederland en Frankrijk.

‘Bitterheid spreekt niet uit Leven na Anne Frank. Er spreekt trots uit dit schitterende verhaal.’ – nrc handelsblad

maart 2011 • gebonden, ca. 272 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 12,50 • isbn 978 90 234 6624 6 nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Erik Buijs •

64


Ivo Michiels Mag ik spreken?

Journal Brut – een reconstructie

‘Door hem te lezen, ben ik begonnen met schrijven.’ – Peter Verhelst Het literaire werk van Ivo Michiels heeft zich altijd tegen een strikte indeling naar genre verzet. Steeds lopen autobiografie, reportage en roman bij hem door elkaar. Sinds de geruchtmakende Alfa-cyclus hebben zijn teksten zich ontwikkeld tot ex­ perimentele taalbouwsels, waarin het minder over een klassiek verteld verhaal gaat, en meer om schetsen, bewegingen, sferen. In zijn tiendelige Journal Brut-cyclus (1983-2001) heeft Michiels deze techniek verder verfijnd. In lange, associatieve monologen lopen herinnering en anekdote, feit en fictie, verwijzing en citaat naad­ loos in elkaar over. En steeds gaat het bij Ivo Michiels om de oorlog, om vaders en zonen. Omdat hij sterk gelooft in de vitaliteit en eeuwigdurende veranderbaarheid van een literaire tekst, heeft Michiels besloten zijn Journal Brut-cyclus nog eenmaal te herzien. Hij selecteerde uit de verschillende delen de belangrijkste, mooiste en op­ vallendste passages en monteerde die tot een fonkelnieuw toegankelijk geheel.

ivo michiels (1923), erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, schreef de vijfdelige Alfa-cyclus voordat hij begon aan zijn tiendelige Journal Brut, waarvan in 2001 het laatste deel verscheen. Hij werd vele malen bekroond in binnen- en buitenland, onder meer met de Staatsprijs voor Proza. In 1993 werd hem een eredoctoraat verleend door de Katholieke Universiteit Brussel.

Tegelijk verschijnt Ik herinner mij meer dan ik mij herinner, een prachtige reeks gesprekken die Ivo Michiels hield met zijn biografe Sigrid Bousset (reeds aangeboden onder de titel Ik ben geboren in Jeruzalem).

februari 2011 • gebonden, ca. 600 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 27,90 • isbn 978 90 234 5715 2 nur 301 • omslagontwerp Esther van Gameren • foto Roeland Fossen / HH •

66

Over de Journal Brut-cyclus: ‘Als schrijver – en een groter compliment is nauwelijks denkbaar – overschrijdt Ivo Michiels intussen, ongehinderd door ruimtevrees maar zonder ophef, alle voorstelbare grenzen.’ – de groene amsterdammer


Uit eerbetoon aan de levenden doet iedere dode er goed aan het juiste voorbeeld te geven en ieders lichaam het liefst een beetje warm nog achter te laten alvorens uit wellevendheid voor ze op te staan

René Huigen Levenskunst voor jonge mensen

uit ‘Levenskunst voor jonge mensen’

Gloedvolle nieuwe bundel van een beschouwend dichter ‘In de beste humanistische traditie/ heet elk dichtwerk/ een open brief/ aan de lezer te zijn’, schrijft René Huigen in het programmatische openingsgedicht van zijn nieuwe bundel. In het vervolg richt Huigen zich in ieder gedicht telkens tot andere, al dan niet bij name genoemde adressanten. Zo spreekt de dichter nu eens tot his­ torische figuren als Albrecht Dürer, Hieronymus Bosch of Cesare Pavese, dan weer tot een naamloze ‘liefste’. Daarnaast worden verschillende historische personen zelf sprekend opgevoerd, zoals de mystica Marguerite Porete en Vivienne Eliot, vrouw van de dichter T.S. Eliot. Zo laat Huigen een koor aan stemmen uit de geschiedenis opklinken en stelt hij in lange, meanderende zinnen filosofische vragen over het wezen van de liefde, het geloof en de kunsten. In deze prachtige epistolaire gedichten demonstreert Huigen eens te meer dat toegankelijkheid en ongrijpbaarheid elkaar in poëzie niet per se hoeven uit te sluiten.

rené huigen (1962) is auteur van zes dichtbundels, vier romans en een verhalenbundel.

promotie

In 2003 werd hij genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Hij was writer in residence en

› interviews

assistent professor aan de Universiteit van Michigan (Ann Arbor). Een keuze uit zijn

› optredens

dichterlijk oeuvre verscheen in 2007 onder de titel Fysica voor dichters.

› advertenties

‘Huigens poëzie blaakt van levenslust.’ – v rij nederland ‘Het resultaat is een bundel gedichten die verrassend toegankelijk zijn, nergens gemaakt diepzinnig, gedichten die aan kleur en betekenis winnen bij herlezing.’ – Juryrapport van de VSB Poëzieprijs 2004

maart 2011 • paperback, ca. 64 pag. • 15,5 x 23 cm • ca. C 16,90 • isbn 978 90 234 6334 4 nur 306 • omslagontwerp Steven van der Gaauw • foto Bob Bronshoff

69


Utopisch alfabet

1001 liefdes De mooiste liefdesbrieven

100 toekomstvisies

Getuigenissen, dromen, lijstjes en notities over onze toekomst

Het uitgangspunt van Utopisch alfabet is het boek Utopia, waarvan de eerste druk in 1516 verscheen. Thomas More schreef het op een moment dat de Europese samen­ leving immense maatschappelijke en technische veranderingen onderging. Utopia gaat over een  denkbeeldige samenleving waar iedereen werk heeft en niemand meer bezit dan een ander. Er heerst godsdienstvrijheid, geweld komt niet voor en het algemeen belang staat voorop. Pieter Gillis, een goede vriend van More, bedacht de taal van de bewoners van Utopia, een ‘utopisch alfabet’, dat ook in de eerste druk stond. Ruim vijfhonderd jaar later nemen diverse auteurs de draad weer op om te kijken hoe het er met onze toekomst voorstaat.

70

Samengesteld door Koen Stassijns en Ivo Van Strijtem

Een boek dat liefde ademt In twittertijden is het eigenlijk nog zo gek niet om het hart van de geliefde op al­ oude wijze te veroveren: door het schrijven van een brief. De bloemlezing 1001 liefdes maakt alvast duidelijk dat een brief altijd doel treft. Odes, hoopvolle dromen, verborgen gevoelens, pure passie, warme romantiek, gloeiende haat, eenzaam ver­ driet of kille pijn? Vergeet ergerlijke sms’jes en de aanstellerij op Facebook. Schrijf een brief. En lees hoe het kan in 1001 liefdes. De vermaarde bloemlezers Koen Stassijns en Ivo Van Strijtem kozen de beste liefdes­ brieven uit het schrijfproject ‘1001 liefdes’ van Creatief Schrijven. Ze worden aangevuld met openhartige correspondenties tussen Annelies Verbeke en Yves Petry, Rodaan Al Galidi en Liesa Van der Aa, Ruth Lasters en David Van Reybrouck, Tom Naegels en Saskia de Coster, Ivo Victoria en Eva Mouton, Oscar van den Boogaard en Steven van Watermeulen, en Peter Verhelst en Brody Neuenschwander. In samenwerking met Creatief Schrijven.

Met bijdragen van onder anderen Frank Albers, Paul Baeten Gronda, Thomas Blondeau,

promotie

Paul Claes, Y.M. Dangre, Bas Haring, Kristien Hemmerechts, Joris Note, Anne Provoost,

› lezersacties

Annelies Verbeke, Reinout Verbeke, Paul Verhaeghen en vele anderen.

› voorpublicatie

februari 2011 • gebonden, ca. 256 pag. • 13,5 x 20 cm • ca. C 19,95 • isbn 978 90 8542 249 5

februari 2011 • luxe paperback, ca. 224 pag. • 13,5 x 20 cm • ca. C 19,95

nur 320 • omslagontwerp Dooreman

isbn 978 90 8542 282 2 • nur 309 • omslagontwerp Koen Bruyneel

71


‘Vrankens poëzie herken je uit duizenden. Ongedwongen en lichtjes frivool. Zoet en zacht, maar vaak met een scherpe pointe.’ – Bart Van Loo

Stijn Vranken Wees gerust, maar niet hier

Variaties op leven en dood. En op de liefde, als verzachtende omstandigheid

Over de hoogmoed van de geest, en over het onhandige doch onweerstaanbare gezwel daaromheen, genaamd ‘lichaam’. Over tederheid ook wel. En haat natuur­ lijk. Soms in subtiel gevecht, soms genadeloos hand in hand. Over hoe zelfs de zachtste streling weerstand vereist. Over het schijnbare licht van illusies. Over hoop, en hoe die drijft omdat ze hol is. Over het heerlijke gevoel ongelijk te hebben. Over seks en duizend herten in Parijs. Over u, kortom, en over alles wat u bij dag­ licht beweert niet te zijn.

promotie

stijn vranken (1974) debuteerde met de bundel Vlees mij! Hij is een veelgevraagd

› optredens

poëzieperformer in Vlaanderen en Nederland. Met Komen, zien, en nog eens komen

› lezersacties

ging hij, samen met Andy Fierens, op tournee. Zijn eerste theatermonoloog, Oraal en

Zonen, kende veel bijval.

januari 2011 • paperback, ca. 56 pag. • 15 x 20 cm • ca. C 19,95 • isbn 978 90 8542 277 8 nur 306 • omslagontwerp Stijn Dams • foto Koen Broos

72

‘Bestaat er een raadsel groter dan die van de poëzie? Ja zeker. Namelijk hoe Stijn Vranken in gezamenlijk doorgebrachte uren van verderfenis altijd zo kreukvrij kan blijven. Een ondoorgrondelijke kwestie.’ – Mauro Pawlowski


‘Al die Nachten in Vlaanderen waren een gigantisch drama, en toch had het wel wat.’ – Tom Lanoye ‘Een geweldige rotzooi.’ – Jean Pierre Rawie ‘Pas sinds een paar honderd jaar verbeeldt de dichter zich dat hij niet thuishoort op de kermis en in het circus. Maar daar heeft hij eigenlijk altijd gestaan.’ – Gerrit Komrij

5de Nacht van de Poëzie in 50 gedichten

Samengesteld door Michaël Vandebril

De beste podiumdichters samengebracht in één bundel Met een pistoolschot werd in 1973 de eerste Vlaamse Nacht van de Poëzie geopend, voor een uitverkocht Vorst Nationaal. Zaterdag 2 april 2011 krijgt de geschiedenis van de Vlaamse Nacht een nieuw hoofdstuk. Guido Lauwaert organiseert een vijfde editie, in samenwerking met tijdschrift Knack, deBuren, het Poëziecentrum en theater de Vooruit. Michaël Vandebril wil de ziel van de historische Nachten van de Poëzie bewaren: de dichter die op het podium met zijn gedichten de strijd aangaat met het publiek. Hij stelt een bloemlezing samen met telkens één gedicht van de vijftig optredende dichters, onder wie Leonard Nolens, Gerrit Komrij, Ramsey Nasr, Eva Cox, Menno Wigman, Sylvie Marie, Adriaan de Roover, Arjen Duinker, Andy Fierens, Stijn Vranken en Saskia de Jong. In het nawoord schetst Guido Lauwaert de turbulente geschiedenis van de Nacht van de Poëzie.

michaël vandebril zette Antwerpen op de kaart als boekenstad met onder meer

promotie

de unesco-titel World Book Capital 2004 en het festival De Stad van Elsschot. In het

› advertenties

najaar van 2011 verschijnt bij De Bezige Bij Antwerpen zijn eerste bundel.

› 5de Nacht van de Poëzie zaterdag 2 april 2011,

guido lauwaert trekt al meer dan 35 jaar in vele gedaanten door de literaire wereld:

Vooruit, Gent

poëzie­promotor, organisator, acteur, bloemlezer, criticus en auteur van theater en ge­

www.vooruit.be

dichten.

april 2011 • gebonden, ca. 124 pag. • 15 x 20 cm • ca. C 19,95 • isbn 978 90 8542 267 9 nur 309 • omslagontwerp Dooreman • foto Bram Budel / HH

75


Reeds verschenen

Reeds verschenen

‘Een spannende familieroman. Durlacher bewijst dat entertainment en prangende kwesties uitstekend samengaan.’ – de telegr a af

‘Een roman die je dwingt door te lezen. Groots opgezet, fijn uitgewerkt.’ – het parool

‘Durlacher schrijft het allemaal beeldend op. Een pageturner.’ – elsev ier

‘Heftig van taal en inhoud. Weergaloos meeslepend. Een vuistdik boek dat je de adem ontneemt.’ – knack

‘Een gave en gulle roman. Haar beste tot nu toe.’ – de volkskr ant

‘Verbijsterend vakmanschap.’ – nrc handelsblad


Verschijningsoverzicht Reeds verschenen januari Remco Campert, Een oud geluid Y.M. Dangre, Meisje dat ik nog moet Jan Lauwereyns, De smaak van het geluid van het hart Jan Lauwereyns, Hemelsblauw Hagar Peeters, Wasdom Manon Uphoff, De ochtend valt Stijn Vranken, Wees gerust, maar niet hier februari 1001 liefdes (samengesteld door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem) Sigrid Bousset, Ik ben geboren in Jeruzalem Bart Chabot, Lonely Avenue Bart Chabot, Up On The Hilton Roof J.A. Deelder, Ruisch Jessica Durlacher, Arthuro d’Alberti Jan Fontijn, Opgebouwd uit hetzelfde Gerrit Komrij, Kunstwonderen Kees van Kooten, Koot graaft zich autobio Ivo Michiels, Mag ik spreken? Jan Siebelink, Conversaties Utopisch alfabet Reinout Verbeke, De achterkant van flatgebouwen

‘Onmisbaar voor de wereld van Joe Speedboot. Een kleine autobiografie, een groot boek.’ – gpd

maart Blokker, Hofland en Mulisch, Ik heb nooit iets met leeftijd gehad Johan de Boose, Bloedgetuigen Hugo Claus, De wolken (samengesteld door Mark Schaevers) René Huigen, Levenskunst voor jonge mensen Berthe Meijer, Leven na Anne Frank David Nolens, De kunst van het wachten Cees Nooteboom, Het volgende verhaal Nazmiye Oral, Zehra Gerard Reve, Zelf Schrijver Worden Ingrid Vander Veken, Aankomen in Bali

april 5de Nacht van de Poëzie in 50 gedichten (samengesteld door Michaël Vandebril) Ad Fransen, Al die beloftes H.J.A. Hofland, Memoires. De vroege jaren Iris Koppe, De man met de schaar Nicolaas Matsier, Het evangelie volgens Nicolaas Matsier Nicolaas Matsier, De bijbel volgens Nicolaas Matsier Marcel Möring, Louteringsberg Anil Ramdas, Badal Stephan Sanders, Dromen van mijn president mei Wouter Deprez & Jonas Lampens, Wouter Deprez ontdekt de wereld Jan Fabre, Nachtboek. 1978-1982 Willem Frederik Hermans & F. Bordewijk, Een onmiskenbare verwantschap Cees Nooteboom, Labyrint Europa deel 2


Uitgeverij De Bezige Bij Van Miereveldstraat 1 1071 dw Amsterdam Postbus 75184 1070 ad Amsterdam Telefoon algemeen: 020 - 305 98 10 Fax algemeen: 020 - 305 98 24 Fax verkoop/publiciteit: 020 - 305 98 39 E-mail: info@debezigebij.nl Internet: www.debezigebij.nl vertegenwoordigers: Géa Thuis Telefoon: 06 - 549 01 627 E-mail: g.thuis@debezigebij.nl Inky Menssink Telefoon: 035 - 69 23 567 Mobiel: 06 - 203 69 003 E-mail: i.menssink@debezigebij.nl Rutger Vos Mobiel: 06 - 206 27 114 E-mail: r.vos@debezigebij.nl verkoop: Anne Schroën, hoofd verkoop en marketing Conny Hemelaar 020 - 305 98 21 Philippe Robbers 020 - 305 98 30 Elselien van der Kooi 020 - 305 98 22 E-mail: verkoop@debezigebij.nl publiciteit en promotie: Saartje Schwachöfer, publiciteit De Bezige Bij, Nederlandse en Vlaamse literatuur 020 - 305 98 15, s.schwachofer@debezigebij.nl Jolanda van Dijk, coördinator publiciteit 020 - 305 98 33, j.van.dijk@debezigebij.nl Sylvia de Vries, advertenties en pos-materiaal 020 - 305 98 29, s.de.vries@debezigebij.nl

verkoop en distributie belgië: WPG Uitgevers België nv Mechelsesteenweg 203 2018 Antwerpen Telefoon: +32 - 3 - 285 72 00 Fax: +32 - 3 - 285 72 99 E-mail: boeken@wpg.be www.wpgboeken.be salesmanager: Frank Libeer Telefoon: +32 - 493 - 51 56 49 E-mail: frank.libeer@wpg.be verkoop binnendienst: Griet Verhelst Telefoon: +32 - 3 - 285 72 57 E-mail: griet.verhelst@wpg.be Pascale Smout Telefoon: +32 - 3 - 285 72 83 E-mail: pascale.smout@wpg.be accountmanagers boekhandel: Reiner Claessens Telefoon: +32 - 496 - 16 13 92 E-mail: reiner.claessens@wpg.be Katrien Peenen Telefoon: +32 - 499 - 94 27 66 E-mail: katrien.peenen@wpg.be accountmanager grootdistributie: Yves De Brauwer Telefoon: +32 - 479 - 80 00 10 E-mail: yves.debrauwer@wpg.be publiciteit en marketing fictie: Michèle Meermans Telefoon: +32 - 3 - 285 72 65 E-mail: michele.meermans@wpg.be besteladres in belgië: Bestellingen in België via boekenbank (+), cbonline, of via orders@wpg.be of fax: 052 - 456 950 Vragen m.b.t. logistiek: CB Vlaanderen Telefoon: 052 - 456 940

www.debezigebij.nl Vormgeving: Studio Jan de Boer | Amsterdam Prepress & beeldbewerking: Plusworks | Amsterdam

De Bezige Bij fictie - voorjaar 2011  

De Bezige Bij fictie - voorjaar 2011

Advertisement