Page 1

Erwin Mortier

Alle grote thema’s die onze geschiedenis hebben bepaald komen samen in de Eerste Wereldoorlog Bibliotheek van De Bezige Bij.

Godenslaap BEKROOND MET DE AKO LITERATUURPRIJS 2009 Een stokoude vrouw die de dood voelt naderen blikt terug op haar kinderjaren, de liefdes die ze heeft gekend, haar huwelijk en de jaren van de Eerste Wereldoorlog die ze met haar moeder en haar broer in Frankrijk doorbracht. Gaandeweg ontstaat een intiem panorama van België, haar onduidelijke vaderland. Aan geen van de gebeurtenissen wil ze meer nadruk geven dan aan andere. Ze hunkert slechts naar een oneindig lange zin, ‘die al wat er is in zich opneemt, zoals een hofdame uit de pruikentijd, in wier lokken een armada van parels kapseist, haar talloze rokken optilt terwijl ze de trappen van de opera betreedt – of de ladder naar het schavot’. Godenslaap speelt zich af op het raakvlak tussen de grote geschiedenis en de kleine mensenlevens, tussen taal en wereld, verbeelding en werkelijkheid, tussen geschiedschrijving en verhalend proza.

Een uitgebreid overzicht vindt u op het aparte inlegvel. – Deze actie wordt ondersteund met affiches, advertenties, een social-mediacampagne en presentaties.

1914 — 1918

EERSTE WERELDOORLOG

bibliotheek

Philippe Claudel Grijze zielen Op een ijzige dag in 1917 wordt het gewurgde lichaam gevonden van de mooie, tienjarige Belle de jour. Jaren later blikt een politieagent uit het Franse stadje terug op deze nooit opgehelderde moord, die ook zijn eigen leven ingrijpend heeft veranderd. In deze meesterlijk opgebouwde roman vol ingehouden emotie laat Philippe Claudel zien hoe snijdend de pijn om de dood van een geliefde is, en hoe grijs het schemergebied tussen goed en kwaad. Grijze zielen verrast en intrigeert tot de laatste pagina.

De Bezige Bij Amsterdam – Antwerpen

‘Wat België is op z’n allermooist, weerspiegelt zich in Godenslaap.’

‘Een adembenemend meesterwerk.’

— DE VOLKSKRANT

— NRC HANDELSBLAD

‘Je staat versteld van deze roman. Het is alsof de schrijver die tijd zelf heeft meegemaakt.’

‘Claudel is een meesterlijke verhalenverteller.’ — DE VOLKSKRANT

— FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Philippe Claudel (1962) schrijft romans, verhalen en scenario’s.

Erwin Mortier (1965) debuteerde in 1999 met Marcel, dat werd

Voor zijn romans ontving hij al diverse literaire onderscheidingen, waaronder de Prix Marcel Pagnol, de Feuille d’or en de Prix France Télévision. Grijze zielen betekende zijn doorbraak naar het grote publiek en werd bekroond met de prestigieuze literaire Prix Renaudot.

bekroond met onder andere de Gerard Walschapprijs. Hij schreef hierna tal van gelauwerde romans (waaronder Sluitertijd, Godenslaap en Gestameld liedboek), gedichtenbundels en essays.

W

EERSTE

18

EERSTE

€15

19

he

19

E L D O O RL

1914 —

Amsterdam – Antwerpen

ER

bibliot

De Bezige Bij

Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam Van Miereveldstraat 1 | 1071 DW Amsterdam Postbus 75184, 1070 AD Amsterdam T +31 20 305 98 10 F +31 20 305 98 39 (verkoop/publiciteit) E info@debezigebij.nl www.debezigebij.nl

9 78 9 0 2 3 4 8 8 2 2 4

G

Uitgeverij De Bezige Bij Antwerpen Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T +32 3 205 94 00 F +32 3 205 94 99 E info@dbba.be www.dbba.be

NEDERLAND

ek

BELGIË

O

bibliot

€15

G

18

paperback met flappen | 240 blz. | 13,6 x 21 cm | € 15 | NUR 302 | oorspronkelijke titel: Les âmes grises | vertaling: Manik Sarkar | ISBN 978 90 2348 822 4 omslag: Herman Houbrechts | foto auteur: David Balicki

E L D O O RL

he

ER

O

ek

1914 —

9 778 9 0 23 4 8 8 3 2 3

W

paperback met flappen | 408 blz. | 12,5 x 20 cm | € 15 | NUR 301 ISBN 978 90 2348 832 3 | omslag: Brigitte Slangen | foto auteur: Lieve Blanquaert


Het allerbeste dat er over de Eerste Wereldoorlog zal verschijnen

Stefan Hertmans Oorlog en terpentijn Vlak voor zijn dood in de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf de grootvader van Stefan Hertmans zijn kleinzoon een paar volgeschreven oude cahiers. Jarenlang durfde Hertmans de schriften niet te openen – tot hij het wél deed en onvermoede geheimen vond. Het leven van zijn grootvader bleek getekend door zijn armoedige kinderjaren in het Gent van voor 1900, door gruwelijke ervaringen als frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en door een jonggestorven grote liefde. In zijn verdere leven zette hij zijn verdriet om in stille schilderkunst. Stefan Hertmans’ jarenlange fascinatie voor zijn grootvaders leven bracht hem uiteindelijk tot het schrijven van deze aangrijpende roman.

Drie aangrijpende oorlogsmemoires, bijeengebracht in een luxueuze cassette

‘De sensibele Hertmans heeft niet alleen zijn grootvaders stem vertolkt maar die van een hele generatie.’ — DE VOLKSKRANT ****

‘Oorlog en terpentijn is een meesterlijk geschreven relaas van een dramatisch leven, een stuk Gentse familiegeschiedenis en een mooi eerbetoon aan Hertmans’ zo lang mysterieus gebleven grootvader. En allicht het mooiste boek dat de komende vijf jaar over de generatie van de Grote Oorlog zal verschijnen.’ — DE TIJD

Stefan Hertmans (1951) is auteur van een omvangrijk literair en

essayistisch oeuvre, waarvoor hij zowel in binnen- als in buitenland werd onderscheiden. Voor zijn roman Gestolde wolken (1988) kreeg hij de Multatuliprijs en voor Als op de eerste dag (2001) de F. Bordewijkprijs.

reeds verschenen gebonden | 336 blz. | 13,6 x 21,5 cm | € 19,90 | NUR 301 | ISBN 978 90 2347 671 9 omslag: Brigitte Slangen | foto auteur: Michiel Hendryckx

9 7 89 0 23 4 76 7 1 9

Nu al 20.000 exemplaren over de toonbank. Rechten verkocht aan Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland en Denemarken

Theo Toebosch

Ewoud Kieft

Ernst Piper

Emily Mayhew

De eerstgevallenen

Oorlogsenthousiasme

Nacht over Europa

Gewond

Het drama van 2 augustus 1914

Europa in 1914

Een cultuurgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog

Van het slagveld naar het militair hospitaal

Op 2 augustus 1914, dertig uur voor de oorlog echt wordt verklaard, komen bij een schermutseling in de buurt van het Franse dorp Joncherey de Franse korporaal André Peugeot en de Duitse onderluitenant Albert Mayer om het leven. Beiden zijn officieel aangemerkt als de eerste gevallenen van de Eerste Wereldoorlog – en beiden werden en worden in hun vaderland vereerd, onder andere met imposante monumenten. Theo Toebosch beschrijft de levens van de twee militairen, de jonge cavalerist uit een rijk Duits bankiersgezin en de Franse dienstplichtige onderwijzer. En wat gebeurde er precies tijdens dat incident bij Joncherey? In dat kleine stukje geschiedenis op 2 augustus 1914 wordt de grote tragedie van de hele verdere oorlog gespiegeld.

Tussen 25 juli en 5 augustus 1914 waren de straten en pleinen van de Europese hoofdsteden gevuld met honderdduizenden mensen die geestdriftig de oorlog verwelkomden. Ewoud Kieft vertelt het verbijsterende verhaal van het ontstaan van dat oorlogsenthousiasme onder kunstenaars, wetenschappers, schrijvers, journalisten. Aan de hand van de levens van een aantal van de meest vooruitstrevende mensen uit die periode, onder wie Sigmund Freud, Hermann Hesse, Charles Péguy en Vladimir Mayakovski, probeert hij het antwoord te vinden op de vraag hoe duizenden intelligente, sociaal geëngageerde en vrijgevochten mensen konden veranderen in militante, oorlogsverheerlijkende radicalen. Wat was er in hun levens en in de wereld om hen heen gebeurd? En hoe ging het verder met hen tijdens de oorlog, toen ze eenmaal het ware gezicht van het industriële massageweld onder ogen zagen?

Met de Eerste Wereldoorlog brak het tijdperk van de grote slachtpartijen aan. Het Europese kosmopolitisme stierf een roemloze dood op de slagvelden. Niets en niemand werd ontzien, en de burgers van de oorlogvoerende landen werden soldaten, onder wie ook kunstenaars, wetenschappers en intellectuelen. Ernst Piper beschrijft de geestelijke mobilisatie van de naties, de ontwikkeling van de totale oorlog, het uiteenvallen van de arbeidersbeweging, de ellende van de joodse minderheden en de rampzalige nawerking van de oorlog na de nederlaag van 1918. Hij toont hoe de oorlog werd weerspiegeld in de publieke opinie, de literatuur, de beeldende kunst. Hij ziet de politici, de intellectuelen en de kunstenaars als de seismografen van de ingrijpende gebeurtenissen die de wereld schokten.

Het aantal gewonde soldaten in de Eerste Wereldoorlog was ongekend groot: meer dan 21 miljoen. De een na de ander werd het veldhospitaal binnengebracht met erbarmelijke wonden. Gewond volgt de reis die een gewonde soldaat maakte vanaf het slagveld aan het westelijk front, de hulppost in de loopgraaf, naar een ziekenhuis in Engeland. Het verhaal is gebaseerd op getuigenissen van de mensen die voor de gewonden zorgden: brancarddragers, verpleegsters, artsen, aalmoezeniers, mensen die mentaal en fysiek vaak totaal onvoorbereid waren op hun taak en geregeld zelf op de rand van instorten stonden.

Theo Toebosch (1963) is archeoloog, journalist en schrijver.

Hij schrijft voor NRC Handelsblad en is redacteur van de website Toebosch’ Eigen Tijdschrift. Eerder publiceerde hij Grondwerk en Uitverkoren zondebokken. Een familiegeschiedenis.

maart 2014 | paperback, geïllustreerd | ca. 304 blz. | 13,6 x 21,5 cm | ca. € 18,90 NUR 680 | ISBN 978 90 2348 444 8 | omslag: Studio Jan de Boer

9 78 9 02 3 48 4448

Ewoud Kieft (1977) is schrijver en muzikant. Hij publiceerde

eerder onder andere Oorlogsmythen, een boek over Willem Frederik Hermans en de Tweede Wereldoorlog. In 2011 promoveerde hij op een proefschrift over het oorlogsenthousiasme van 1914. mei 2014 | paperback | ca. 416 blz. | 13,6 x 21,5 cm | ca. € 22,90 NUR 680 | ISBN 978 90 2348 434 9 | omslag: Studio Jan de Boer

9 78 9 0 2 3 4 8 4 3 4 9

Ernst Piper (1952) is docent moderne geschiedenis aan de

universiteit van Potsdam. Hij publiceerde onder meer Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologe en Nationalsozialismus. Seine Geschichte von 1919 bis heute.

mei 2014 | paperback | ca. 384 blz. | 13,6 x 21,5 cm | ca. € 22,90 NUR 680 | oorspronkelijke titel: Nacht über Europa | vertaling: W. Hansen ISBN 978 90 2348 456 1 | omslag: Studio Jan de Boer

9 78 9 0 23 4 8 4 5 6 1

‘Uit de verhalen ontstaat een aangrijpend beeld van de oorlog achter de oorlog: de strijd die ziekenhelpers en artsen leverden voor het overleven van vaak gruwelijk verminkte soldaten.’ — ERWIN MORTIER

Over Dagboek zonder data: data ‘Prachtig oorlogsdagboek uit de Eerste Wereldoorlog.’

Slagveld achter het front Enid Bagnold, Dagboek zonder data Mary Borden, Verboden gebied Ellen N. La Motte, Het kielzog van de oorlog Ingeleid en vertaald door

Erwin Mortier

Door fascinatie bewogen vertaalde Erwin Mortier de levensechte oorlogsmemoires van Enid Bagnold, Mary Borden en Ellen N. La Motte. Telkens schreef hij een verklarende inleiding. Op veler verzoek zijn deze boeken nu ook gebundeld verkrijgbaar.

— NRC HANDELSBLAD

Over Verboden gebied gebied: ‘Een klassieker, waarin frontverpleegster Borden onverbloemd de gruwelen van de oorlog beschrijft.’ — NRC HANDELSBLAD

Over Het kielzog van de oorlog: ‘Ellen La Motte toont de tragische absurditeit van de oorlog door de logica ervan ernstig te nemen en zo “de omkering van alle waarden” aan het licht te brengen.’ — DE STANDAARD

Emily Mayhew (1963) is als historisch en medisch

onderzoekster verbonden aan het Imperial College Londen.

maart 2014 | paperback, geïllustreerd | ca. 320 blz. | 13,6 x 21,5 cm | ca. € 19,90 NUR 680 | oorspronkelijke titel: Wounded | vertaling: Arthur De Smet ISBN 978 90 2348 454 7 | omslag: Studio Jan de Boer

9 7 8 9 0 23 4 84 5 4 7

april 2014 drie gebonden boeken in een cassette samen 352 blz. | 12,5 x 20 cm ca. € 25 | NUR 320 ISBN 978 90 2348 652 7 omslag: Studio Jan de Boer

9 78 9 023 4 8 6 5 2 7

Brochure De Bezige Bij Antwerpen - WOI - deel 1 (voorjaar 2014)  
Brochure De Bezige Bij Antwerpen - WOI - deel 1 (voorjaar 2014)  

Brochure De Bezige Bij Antwerpen - WOI - deel 1 (voorjaar 2014)

Advertisement