Page 1

De Bezige Bij Non-fictie z om e r 2 0 1 1

amsterdam | antwerpen


BEZIGE BIJ JOURNAAL De Bezige Bij publiceert de politieke nalatenschap van Hans van Mierlo Op 18 augustus 2011, de dag dat Hans van Mierlo 80 geworden zou zijn, verschijnen bij De Bezige Bij zijn politieke geschriften. Essays, speeches en redevoeringen van de welbespraakte politicus, zorgvuldig geselecteerd door een ter zake kundige redactiecommissie, worden verzameld in één band. Daarnaast publiceert De Bezige Bij op 11 maart, de sterfdag van Van Mierlo, de eerste passages van de memoires waaraan hij werkte: Het kind en ik, met een voorwoord van Connie Palmen.

Bas Heijne, Moeten wij van elkaar houden? Begin mei verschijnt het uitbreide essay Moeten wij van elkaar houden? van Bas Heijne. Het artikel ‘Het populisme keert zich tegen de verlichting’ dat in januari 2011 in NRC Handelsblad verscheen, vormde de aanzet tot dit langere essay. Op de website van de krant werd het artikel binnen één week meer dan 100.000 keer gelezen.

Dick Pels, Het volk bestaat niet Begin mei verschijnt Het volk bestaat niet. Leiderschap en populisme in de mediademocratie van Dick Pels. Dick Pels werd kort nadat hij aan het boek begon benoemd tot directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. In die nieuwe functie hebben zijn gedachten over leiderschap en populisme zich uitgekristalliseerd. Het onderwerp is met de huidige kabinetsformatie met gedoogsteun van de pvv, actueler dan ooit.

zomer 2011

H.J.A. Hofland wint de P.C. Hooftprijs Op 16 mei krijgt H.J.A. Hofland de P.C. Hooftprijs 2011 uitgereikt. De jury schrijft in haar juryrapport onder andere: ‘Niemand hier te lande heeft de afgelopen zestig jaar zo nauwlettend en tegelijk zo gedistantieerd, zo scrupuleus en tegelijk met zoveel sprezzatura, én met een van ijzeren discipline getuigende volharding en continuïteit de maatschappelijke toestand gepeild.’ Ter gelegenheid van de prijsuitreiking verschijnt bij De Bezige Bij een nieuwe selectie uit Hoflands werk: Bemande essays, onder redactie van Hans Renders en Jeroen Vullings.

David Van Reybrouck, Congo

4

8

10

12

14

Lisa Appignanesi Alles over de liefde

26

James Gleick Informatie

28

Roel Janssen Wellink aan het woord

30

Sylvia Nasar Een beter leven

32

Bas Heijne Moeten wij van elkaar houden?

33

Alexander Weissink Egypte

Harvey Sachs De Negende Alice Albinia De Indus Geert Lernout Jezus in Amerika Inge Bertels, Bert De Munck en Herman Van Goethem (red.) Antwerpen

Congo. Een geschiedenis, het magnum opus van David Van Reybrouck won in 2010 zowel de Libris Geschiedenis Prijs, de AKO Literatuurprijs en de Jan Gress­hof-prijs voor essayistisch werk. De verschillende jury’s prezen zowel Van Reybroucks vernieuwende historische onderzoeksperspectief als diens uitzonderlijke literaire kwaliteit­­en. Congo is een geschiedenis van het land dat twintig jaar lang privébezit van koning Leopold ii was, daarna ruim vijftig jaar een Belgische kolonie en nu al vijftig jaar een onafhankelijke republiek. Sinds verschijning zijn er van Congo meer dan 200.000 exemplaren verkocht.

16

Esther Donkers Berichten uit de zorg

34

Lode Delputte Braziliaanse bloei

18

Rudi Vranckx De vloek van Osama

35

Sus van Elzen In lood gegoten

20

Jaap van Duijn De schuldenberg

36

Anne Roekens Gewillig België

22

David Van Reybrouck Pleidooi voor populisme

37

Tony Blair Memoires

24

Gita Deneckere Leopold i


‘I love All About Love.’

© corbis

– Hanif Kureishi

4

5


Over Gek, slecht en droevig: ‘Een meeslepende geschiedenis van tweehonderd jaar psychiatrie. Het boek ontleent zijn kracht aan de prachtige beschrijvingen, aan elkaar gesmeed tot een schilderachtig totaal.’ – de volkskr ant

Lisa Appignanesi Alles over de liefde

Anatomie van een onbeheersbare emotie

Hartstochtelijk boek over de liefde in haar vele verschijningsvormen Liefde is onvoorspelbaar, allesomvattend, machtig, onbeheersbaar, gekmakend. Het is een emotie die ons de hoogste vormen van vreugde verschaft terwijl haar keerzijde – haat, jaloezie en verlies – ons de haren uit het hoofd kan doen trekken van verdriet en ons in de diepste dalen doet belanden. Alles over de liefde beschrijft het hele spectrum van de liefde, alles wat zij in zich bergt, de wijze waarop zij met al haar tegenstrijdigheden ons leven lang een rol speelt: verliefdheid, huwelijk, overspel, familie en vriendschap. Maar ook de keerzijde van liefde komt uitvoerig aan bod: jaloezie en haat. Appignanesi onderzoekt de continuïteit en veranderingen in de liefde door de tijden heen, van de oudheid tot nu. Ze baseert zich grotendeels op de literatuur, de beeldende kunst en de mythologie en doet het onderwerp daarmee recht: daarin gaat het immers altijd over de belangrijkste menselijke emoties: liefde, verlies, verdriet. Alles over de liefde is even rijk en meeslepend als de emotie die het zo uitputtend beschrijft.

lisa appignanesi (1946) is Poolse van origine, maar ze groeide op in Frankrijk en

promotie

Canada. Ze is schrijfster van fictie en non-fictie. Samen met John Forrester schreef

› auteursbezoek

ze de klassieker Freud’s Women. Sommige van haar romans, waaronder The Memory

› advertenties

Man, werden internationale bestsellers. Appignanesi is momenteel directeur van het

› flyers

Freud Museum en voorzitter van de Engelse tak van de schrijversorganisatie

pen.

› lezersacties

Appignanesi ontving de prestigieuze Franse literaire onderscheiding Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres voor haar bijdrage aan de literatuur. Haar meest recente boek, Gek, slecht en droevig. Een geschiedenis van vrouwen en psychiatrie van 1800 tot heden, verscheen vorig jaar bij De Bezige Bij. Appignanesi woont in Londen.

september 2011 • oorspronkelijke titel All about Love. The Anatomy of an Unruly Emotion vertaling Pon Ruiter • paperback, ca. 432 pag. • 15 x 23 cm • ca. C 24,90 • isbn 978 90 234 6667 3 nur 694 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Isabelle Boccon Gibod •

9

789023 466673

7


James Gleick Informatie Van tamtam tot internet

Onmisbaar boek voor wie alles over informatie wil weten Na de onverbiddelijke bestseller Chaos wijdt James Gleick zich aan hét onderwerp van deze tijd: informatie. Kon een encyclopedie vijftig jaar geleden nog met een klein lemma volstaan om het begrip ‘informatie’ te beschrijven, nu vergt het hele bladzijden om alleen al het huidige ‘informatietijdperk’ enigszins in kaart te brengen. We verzuipen bijkans in de informatie. James Gleick beschrijft in Informatie uitvoerig de manieren waarop wij in de loop van de tijd met elkaar op afstand hebben leren communiceren, te beginnen met de tamtam, via het boek, de telex, de telefoon, de fax, naar de bits en bites van dit moment. Tegen wil en dank zijn we tegenwoordig allemaal informatie- en communicatie-experts geworden, aficio­nado’s van e-mail en internet, Google, Facebook, blogs en tweets. Gleick vertelt zijn verhaal vooral aan de hand van biografieën van sleutelfiguren in de geschiedenis van de informatie, van Morse tot Gödel, van Shannon tot Kolmogorov. Een onmisbaar boek voor iedereen die alles wil weten over de manieren waarop we met elkaar informatie uitwisselen.

Over Isaac Newton: ‘Na het lezen van dit prachtig geschreven en intieme portret van Newton had ik het gevoel dat ik een avond met dat complexe en gekwelde genie bij het haardvuur had doorgebracht.’ – Alan Lightman ‘Een briljant portret van zijn persoonlijkheid en leven.’ – Oliver Sacks

james gleick (New York, 1954) was jarenlang redacteur van The New York Times.

promotie

Hij schreef onder andere Chaos, dat een bestseller werd en in eenentwintig talen werd

› interviews

vertaald, Genius: The Life and Science of Richard Feynman en Isaac Newton. De twee laatste

› flyers

boeken werden genomineerd voor de Pulitzer Prize. Hij is een van de meest toonaan-

› lezersacties

gevende hedendaagse schrijvers over wetenschap en technologie.

september 2011 • oorspronkelijke titel The Information: A History, a Theory, a Flood • vertaling Ronald Jonker • paperback met flappen, geïllustreerd, ca. 528 pag. • 15 x 23 cm • ca. C 29,90 isbn 978 90 234 6617 8 • nur 320• omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Phyllis Rose •

8

9

789023 466178

9


Roel Janssen Wellink aan het woord

Het verhaal van Nout Wellink over ABN Amro, de eurocrisis, Icesave en DSB

© anp

Op 1 juli 2011 neemt Nout Wellink afscheid als president van De Nederlandsche Bank. In die functie heeft hij de meest turbulente periode in de moderne Nederlandse financiële geschiedenis meegemaakt. Toen hij in 1997 aantrad, bereidde Nederland zich voor op de euro; bij zijn aftreden in 2011 bevindt het eurogebied zich in een ernstige crisis. Hij moest toestaan dat ABN Amro in 2007 in drie stukken werd opgedeeld en verkocht, en een jaar later was hij getuige van de nationalisatie van de Nederlandse onderdelen van Fortis en ABN Amro. Onderwijl gingen de IJslandse internetspaarbank Icesave en dsb, de consumentenbank van Dirk Scheringa, bankroet. Als bestuurder van de Europese Centrale Bank speelde Wellink een sleutelrol in de beheersing van de financiële crisis en als voorzitter van het Bazelse Comité van Bankentoezichthouders stelde hij regels op om een toekomstige crisis te voorkomen. In zes uitvoerige interviews met financieel-economisch journalist Roel Janssen gaat Wellink op deze onderwerpen in. Openhartig geeft hij zijn mening, vertelt hij wat er achter de schermen gebeurde en verklaart hij het gevoerde beleid.

promotie › interviews › advertenties › lezersacties › flyers

roel janssen (1947) is zelfstandig financieel-economisch journalist. Tot medio 2010 was hij redacteur

› lezingen

van NRC Handelsblad. In uiteenlopende functies heeft hij de afgelopen dertig jaar verslag gedaan van grote economische gebeurtenissen en financiële crises. Begin 2011 verscheen Grof geld, een kroniek van zeven eeuwen financiële schandalen en speculaties in Nederland. Roel Janssen is tevens thrillerauteur. Hij publiceerde onder andere De tiende vrouw, dat in 2007 bekroond werd met De Gouden Strop.

juli 2011 • paperback, ca. 240 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 18,50 • isbn 978 90 234 6607 9 nur 780 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Sander Nieuwenhuys •

9

789023 466079

11


Over A Beautiful Mind:

Sylvia Nasar Een beter leven

Een briljante analyse van het leven en denken van grote economen

‘Een modern sprookje. Een uitzonderlijke biografie over een uitzonderlijk man.’ – nrc handelsblad ‘Nasar blijkt uitstekend in staat lastige materie voor een breed publiek toegankelijk te maken.’ – de volkskr ant

Na het overweldigende succes van haar verfilmde biografie A Beautiful Mind buigt Sylvia Nasar zich nu over het onderwerp economie. Economen verschillen van de meeste denkers doordat hun theorieën meteen van invloed kunnen zijn op de wereld waarin we leven. De giganten onder de negentiende- en twintigste-eeuwse economen – van Karl Marx via John Maynard Keynes tot Milton Friedman en Amartya Sen – proberen de maatschappij in haar totaliteit te begrijpen en uit de maalstroom van de geschiedenis zinvolle lessen te trekken. Met dezelfde intensiteit als in A Beautiful Mind, waarmee ze de prestigieuze National Book Critics’ Circle Award won, vervlecht Nasar de ideeën en de levens van de grote denkers van de negentiende en twintigste eeuw, die allen zochten naar een verbetering van het lot van de mens. Ze schept daarmee inzicht in de manier waarop ze worstelden met de interpretatie van de wereld – een worsteling die opzienbarende resultaten heeft gehad, zoals wij allemaal dagelijks ondervinden.

promotie

sylvia nasar (Rosenheim, 1947) studeerde economie aan de New York University

› auteursbezoek

en schreef voor The New York Times, Fortune en US News & World Report. Ze schreef

› advertenties

een biografie van het wiskundige genie John Nash, A Beautiful Mind, een boek dat

› flyers

in Amerika een bestseller werd en dat werd genomineerd voor de Pulitzer Prize; het

› lezersacties

boek lag ten grondslag aan de gelijknamige, met vier Oscars bekroonde film. Van de Nederlandse editie van A Beautiful Mind – Een schitterend brein – werden in Nederland en Vlaanderen ruim 15.000 exemplaren verkocht.

september 2011 • oorspronkelijke titel A Grand Pursuit • paperback, ca. 416 pag. 15 x 23 cm • ca. C 24,90 • isbn 978 90 234 6677 2 • nur 320 • omslagontwerp Studio Jan de Boer 9

12

789023 466772

foto Eileen Fisher Inc. •

13


Bas Heijne Moeten wij van elkaar houden?

Wat is de aantrekkingskracht van het populisme? ‘Gelijkheid, tolerantie, zachtmoedigheid, rechtvaardigheid – keer op keer worden mensen die deze abstracties hoog in hun vaandel hebben staan ontmaskerd als akelig hypocriet, als zogenaamd hoogstaande geesten die er een dubbele moraal op nahouden. Daartegenover staan nu bij uitstek menselijke behoeftes: verwantschap, eigenheid, trots – daaronder een groot verlangen naar een zuivere gemeenschap. Restore America, Trots op Nederland, Wir sind Heimat, en zoals de slogan van het Vlaams Belang luidt: dit is ons land. Wat onder vuur ligt is het naoorlogse humanisme zelf.’ In een scherp en uitdagend essay grijpt Bas Heijne de koe stevig bij de hoorns: waar komt de even heftige als wijdverbreide reactie tegen de geloofsartikelen van de westerse democratieën vandaan? Waarom denken steeds meer mensen dat hun vrijheid alleen gewaarborgd kan worden door het inperken van de vrijheid van anderen? Waarom staat de taal van de democratie machteloos tegenover de taal van het populisme? Wordt het geen tijd die geloofsartikelen zelf opnieuw tegen het licht te houden? In Moeten wij van elkaar houden? dringt Bas Heijne diep door in wat misschien wel het grootste vraagstuk van deze tijd is: de verstoorde verhouding tussen individu en samenleving.

Eerder aangeboden onder de titel Betrokkenheid

bas heijne is schrijver en essayist. In 2007 publiceerde hij zijn veelbesproken essay

promotie

Onredelijkheid. Zijn laatste boek is Harde liefde; Nederland op zoek naar zichzelf (2010).

› interviews › advertenties › lezersacties › flyers

Heijnes artikel in NRC Handelsblad dat de aanzet vormde tot Moeten wij van elkaar houden? werd op de website van die krant binnen een week meer dan 100 000 keer gelezen. 14

mei 2011 • paperback, ca. 128 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 18,90 • isbn 978 90 234 3587 7 nur 323 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Alice Wolfs •

9

789023 435877

15


Esther Donkers Berichten uit de zorg

Ontroerende impressies van een verpleegkundige De laatste dagen van een aidspatiënt veraangenamen met liefdevolle zorg, het haar knippen van een vrouw wier haren decennialang niet gekamd zijn, de voeten wassen van een vervuilde vrouw die niet van wassen gediend is; het is allemaal geen vanzelfsprekendheid meer in de zorg. In de kranten wemelt het van berichten over luier­ dagen in verpleegtehuizen en verwaarloosde bejaarden die de hele dag in bed liggen. Esther Donkers, die jarenlang werkzaam was in de zorg, haalt in haar verhalen juist de bijzondere en mooie kanten van de zorg naar boven, de dingen die in de zorg óók gebeuren. Ze schept daarmee een beeld van minutieuze aandacht voor haar medemens en beschrijft haar patiënten met liefde, humor en opgewektheid. Haar boek is als een verzameling kijkdozen. Door ieder kijkgaatje zie je een korte episode uit het leven van iemand die zorg nodig heeft en die ook krijgt. En door de bril van Esther Donkers is ieder leven tot het laatste moment en tot in het kleinste detail waardevol. Ontroerend en adembenemend mooi.

promotie

esther donkers (1972) is publiciste en verpleegkundige. Ze werkte in verschillende

› interviews

verpleeg- en ziekenhuizen, in een penitentiaire inrichting en in de thuiszorg. Ook heeft

› advertenties

ze meegewerkt aan het boek Daarom, Amsterdam (2007) en heeft ze bijgedragen aan

› lezersacties

Fasten your seat belt! (2008), een verhalenbundel over vliegen. Esther Donkers houdt een

› flyers

blog bij op www.estherdonkers.nl, schrijft lesstof voor een mbo-opleiding en columns

› banners

voor het Dagblad van het Noorden.

› lezingen

september 2011 • paperback, ca. 160 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 14,90 • isbn 978 90 234 6647 5 9

16

789023 466475

nur 320 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Keke Keukelaar •

17


Rudi Vranckx De vloek van Osama Tien jaar die de wereld hebben verscheurd

Het meeslepende verhaal van onze tijd

Over Stemmen uit de oorlog : ‘Verhalen die blijven sluimeren lang nadat je het boek hebt weggelegd. Vranckx bedrijft geëngageerde journalistiek.’ – juryr apport bob den uyl prijs ‘Voortreffelijke boeken van een dappere journalist.’ – de standa ard ‘Rudi Vranckx is een van de meest gerenommeerde oorlogsjournalisten in ons taalgebied.’ – het la atste nieuws

In de tien jaar na 9/11 is de wereld volledig veranderd. Hoop is vervangen door angst, vertrouwen door paranoia. De keizerlijke macht van de vs brokkelt af. In Irak en Pakistan heeft de westerse interventie vooral rancune gekweekt. Het Westen is meegesleurd in een confrontatie zonder uitzicht. Met bommen kun je een veldslag winnen, maar nooit de strijd om de hearts and minds. Onze eigen westerse hearts and minds zijn flink besmet door het vijanddenken. Dat is de ware vloek van Osama. De Arabische revolutie heeft de kaarten opnieuw geschud en kan misschien die vloek opheffen. Rudi Vranckx is een bevoorrechte getuige van al die veranderingen. Hij bezoekt opnieuw de plekken waar geschiedenis is geschreven, zoals Peshawar en Kaboel, en ontmoet de hoofdrolspelers. Wat is er fout gegaan? Waarom? En komt het nog goed? In De vloek van Osama vertelt hij het verhaal van die woeste tijd, houdt hij ons een spiegel voor en blikt hij vooruit.

rudi vranckx is historicus. Voor het tv-journaal van de vrt volgt hij sinds vele jaren

promotie

het Midden-Oosten van nabij. Hij schreef eerder Van het front geen nieuws. Herinneringen

› interviews

aan de oorlogen in het Midden-Oosten en Geesten van het avondland. De roots van het moslim­

› lezersacties

terrorisme (in samenwerking met Ina Maes en Inge Vrancken). Dat laatste boek kreeg in

› flyers

2006 de abn amro Bank Publieksprijs voor het Beste Non-Fictieboek. In 2008

› lezingen

verscheen Stemmen uit de oorlog, dat werd genomineerd voor de Bob den Uyl Prijs en de M.J. Brusseprijs.

september 2011 • paperback, ca. 288 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 19,95 • isbn 978 90 8542 307 2 nur 689 • omslagontwerp Herman Houbrechts • foto Koen Broos •

9

789085 423072

19


Jaap van Duijn De schuldenberg Hoe de wereldwijde schuldenlast ons allemaal gaat raken

Pleidooi voor een terugkeer naar financiële degelijkheid Vaak zien wij Nederlanders onszelf als een degelijk en spaarzaam volk en leggen we de schuld van de huidige financiële crisis maar al te graag bij de Amerikanen, die maar raak besteden en zichzelf onbeperkt in de schulden steken. Maar Jaap van Duijn laat in De schuldenberg zien dat de schulden van Nederlandse gezinnen, bedrijven en banken veel groter zijn dan die van Amerikaanse gezinnen en dat Amerikaanse banken veel minder royaal uitlenen dan Nederlandse. Wat zijn de lessen van de schuldencrisis en wat kunnen burgers zelf doen? De schuldenberg zal een terugkeer naar financiële degelijkheid forceren, iets wat na eerdere schuld-explosies ook altijd is gebeurd. Het is onvermijdelijk dat we de hand flink op de knip moeten houden en minder gemakkelijk de mogelijkheid krijgen om geld te lenen. En we moeten ook nog op de blaren zitten: van eerdere crises weten we dat niet iedere overheid, niet iedere bank en niet iedere onderneming de schulden zal kunnen terugbetalen. De schuldenberg opent genadeloos onze ogen voor de penibele situatie waarin we ons bevinden.

‘Wat Van Duijn onderscheidt van andere critici van de Nederlandse economie is dat hij als authentieke zelfdenker niet in een politiek of economisch modieus hokje is te passen. Hij heeft een brede blik en een lange horizon.’ – Menno Tamminga in nrc handelsblad

jaap van duijn (1943) was hoogleraar economie aan de faculteit bedrijfskunde in

promotie

Delft en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus

› interviews

Universiteit Rotterdam. Tot 2005 maakte hij als belegger deel uit van de leiding van

› advertenties

de Robeco Groep. Van hem verschenen acht boeken, waaronder het vijfmaal herdrukte

› lezersacties

De groei voorbij. Ook schreef hij talloze columns in NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad,

› flyers

De Telegraaf en Het Financieele Dagblad.

› lezingen

september 2011 • paperback, ca. 256 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 18,90 • isbn 978 90 234 6707 6 nur 780 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Roger Dohmen •

9

789023 467076

21


David Van Reybrouck Pleidooi voor populisme

Een meermalen bekroonde oproep het populisme serieus te nemen

In Vlaanderen en Nederland, maar eigenlijk in heel Europa, groeit de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Aan de ene zijde nippen kosmopolieten aan hun glas Kaapse chardonnay, terwijl ze de lof van de globalisering bezingen, aan de andere zijde luistert de ‘getatoeëerde klasse’ naar Nederlandstalige liedjes en schaart zich achter nieuwe vormen van nationalisme. Laaggeschoolden dringen nauwelijks nog door tot het parlement. Hun demografische meerderheid is herleid tot een democratische minderheid. Meer dan wie ook vertolken populistische partijen vandaag de stem van de laaggeschoolden in de samenleving. Populisme is niet noodzakelijk een gevaar voor de democratie. Het verwoordt op onhandige wijze soms een blijvend verlangen naar politieke betrokkenheid van het laagopgeleide volk. We doen er goed aan dat ernstig te nemen. Er is niet minder, maar een beter populisme nodig.

promotie

david van reybrouck (1971) is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver. Hij de-

› interviews

buteerde in 2001 met De plaag, dat veelvuldig werd bekroond en vertaald. Hij schreef een

› advertenties

roman, Slagschaduw, en gedichten. Zijn toneelstuk Missie werd niet alleen in Nederland en

› flyers

België, maar ook in Frankrijk en Duitsland opgevoerd. Zijn grootste succes is Congo.

› lezingen

Een geschiedenis, dat werd bekroond met de Libris Geschiedenisprijs 2010, de Jan Greshoffprijs 2010 en de AKO Literatuurprijs 2010. Pleidooi voor populisme leverde hem de Jan Hanlo Essayprijs 2009 op en de Vlaamse Cultuurprijs Kritiek en Essay 2009.

Van de schrijver van Congo

september 2011 • paperback, ca. 128 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 10,00 • isbn 978 90 234 6717 5 9

22

789023 467175

Winnaar Libris Geschiedenis Prijs 2010 en AKO Literatuurprijs 2010

nur 323 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Stephan Vanfleteren •

23


Gita Deneckere Leopold

i

De eerste koning van Europa

Intieme biografie van een fascinerend staatsman Leopold von Saksen-Coburg-Saalfeld was een kind van zijn tijd; een romantische adelborst die opgroeide met een roeping tot grandeur. Hij was de jongste zoon van de geruïneerde hertog en de ambitieuze hertogin van het kleine Coburg, dat door de legers van Napoleon onder de voet was gelopen. Na het Congres van Wenen in 1815 zag Leopold een stralende toekomst aan de zijde van de Britse kroonprinses door een tragische speling van het lot aan zijn neus voorbijgaan. Nadat hij de Griekse troon had geweigerd, werd hij in 1831 ‘democratisch’ tot koning der Belgen verkozen. Leopold i speelde zijn rol met verve. Voor zijn tijdgenoten in binnen- en buitenland was hij een toonbeeld van de moderne monarch. Hij wist zeer goed hoe hij de gevoeligheden van zijn volk kon bespelen, maar had het moeilijk met de grondwet en de representatieve instellingen van de liberale natiestaat die uit een revolutie was ontstaan. Op basis van Leopolds persoonlijke brieven tekent Gita Deneckere het portret van een melancholische vorst die als geen ander het persoonlijke met het politieke wist te verweven. Door zijn ogen kijkt ze naar de geschiedenis van Europa in verandering.

‘Gita Deneckere brengt niet alleen een woelige periode in het Europese verleden tot leven, onder haar pen wordt de eerste koning der Belgen een man van vlees en bloed.’ – Erwin Mortier

gita deneckere (1964) doceert Sociale geschiedenis vanaf 1750 aan de Universiteit

promotie

Gent. Ze publiceerde onder meer Sire, het volk mort. Sociaal protest in België 1831-1918 en

› interviews

1900. België op het breukvlak van twee eeuwen.

› lezersacties

juli 2011 • gebonden, ca. 704 pag. • 15 x 23 cm • ca. C 39,95 • isbn 978 90 8542 317 1 • nur 686 omslagontwerp Dooreman • foto Koen Broos •

24

9

789085 423171

25


Alexander Weissink Egypte

Habibies, helden en huichelaars

promotie › interviews › advertenties › flyers › lezersacties

Het Egyptische regime wist lange tijd de schijn op te houden. We zagen een land met een rijke geschiedenis van farao’s en piramides, en een prettige vakantiebestemming, waar zowel van cultuur als van zon, zee en strand genoten kon worden. Bovendien presenteerde het zich als een gematigde bondgenoot in het onrustige Midden-Oosten. Dat beeld is ineens gewijzigd. Het Egyptische volk kwam in januari 2011 van de ene op de andere dag in opstand tegen het regime van Hosni Mubarak. Voor Alexander Weissink kwam dit niet als een verrassing. Weissink, die correspondent was in Egypte voor NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad en recentelijk nog vanuit Caïro verslag deed van de massale volksopstand in het land, schetst het Egypte waar we tot voor kort nog niet veel van wisten. Hij schrijft niet zonder ironie over het regime van Mubarak en over de toestand van Egypte. Overbevolking, onderontwikkeling, wanbeleid, repressie en gebrek aan toekomstperspectief hebben geleid tot explosieve ontevredenheid. Ook gaat hij uitgebreid in op de groeiende populariteit van fundamentalistische stromingen en het toenemende geweld tegen koptische christenen. Zo laat Alexander Weissink aan de hand van zijn reizen en avonturen zien hoe het afgeleefde Egypte eraan toe is en waarom de bevolking in opstand kwam. Een indringend portret – heet van de naald – van een land in crisis.

© hollandse hoogte

Indrukwekkend portret van een land in oproer

alexander weissink (1971) is journalist. Hij werkte vier jaar vanuit Caïro als correspondent voor NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad. Daarvoor was hij voor verschillende media achtereenvolgens gestationeerd in Japan en Indonesië. Nu werkt hij als buitenlandredacteur op de redactie van Het Financieele Dagblad.

reeds verschenen • paperback, ca. 240 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 18,90 isbn 978 90 234 6627 7 • nur 320 • omslagontwerp Studio Jan de Boer 9

26

789023 466277

foto Sander Nieuwenhuys •


Harvey Sachs De Negende

De beroemdste symfonie van Beethoven

Biografie van de ode aan de vreugde Op 7 mei 1824 klonk in Wenen voor het eerst de symfonie waarvan het manuscript in december 2002 door de Unesco werd uitgeroepen tot ‘werelderfgoed’: Beethovens Negende Symfonie. De uitvoering in 1824 was de belangrijkste artistieke gebeurtenis van het jaar, maar niemand kon die avond in Wenen bevroeden dat de ‘Ode an die Freude’ wereldwijd symbool zou gaan staan voor vrijheid en universeel broederschap. Het is de invloedrijkste compositie in de muziekgeschiedenis, het meest gespeelde muziekthema aller tijden geworden. De Negende Symfonie was Beethovens laatste, hij componeerde haar toen hij al volledig doof was. Het was een verwoede poging de mensheid vooruit te helpen, haar te helpen haar weg te vinden van duisternis naar licht, van chaos naar vrede. Harvey Sachs beschrijft niet alleen de ontstaansgeschiedenis van dit magistrale muziekstuk, maar hij plaatst het ook in de politiek-historische context. Hij brengt het Europa van het jaar 1824 – de tijd na de Franse Revolutie, van de Napoleontische oorlogen, een tijd van zeer ernstige politieke spanningen, angst en repressie – op een schitterende manier tot leven.

harvey sachs (1946) is historicus en schrijver. Hij publiceerde vele boeken over

promotie

muziek, die bijna allemaal in meerdere talen zijn vertaald. Hij schrijft regelmatig voor

› voorpublicatie

The New Yorker en is docent aan het Curtis Institute of Music in Philadelphia.

› lezersacties › flyers

Over De Negende: ‘Een geweldig boek, zowel voor de professionele musicus als voor lezer die geen noot kan lezen. Een hoogstpersoonlijk en liefdevol beeld van Beethoven en zijn laatste symfonie, ingebed in de turbulente historische context van het Wenen van de eerste helft van de negentiende eeuw.’ – Plácido Domingo 28

september 2011 • oorspronkelijke titel The Ninth. Beethoven and the World in 1824 vertaling Frits van der Waa • gebonden, ca. 272 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 24,90 isbn 978 90 234 5774 9 foto Arlene Collins •

• nur 320/680 • omslagontwerp Studio Jan de Boer

9

789023 457749

29


Alice Albinia De Indus

‘Een geweldig boek; een indrukwekkende mix van een reisverslag en een geschiedenis.’ – financial times

Biografie van een rivier

Wat Claudio Magris deed voor de Donau, doet Alice Albinia voor de Indus

‘De grote verdienste van dit boek is dat het de rijke en gevarieerde geschiedenis van de Indus ontrafelt in al haar kleurrijke facetten.’ – the guardian

Grote rivieren spreken tot de verbeelding, of het nu gaat om de Donau, de Nijl, de Rijn, de Seine, de Tiber of de Indus. Aan rivieren wordt vaak levenskracht of zelfs goddelijke kracht toegeschreven. Ze worden bezongen in poëzie, ze worden aanbeden en vereerd en het water wordt niet zelden als heilig beschouwd. Dat vindt zijn verklaring in de bedrijvigheid en beschavingen die vaak aan de oevers van rivieren ontstaan; ook na vele duizenden jaren leeft de herinnering voort dat een rivier de oorsprong van een bepaalde samenleving is geweest. In De Indus schetst Alice Albinia een indringend beeld van een van de machtigste rivieren ter wereld. Ze volgt de rivier drieduizend kilometer lang stroomopwaarts. Haar verhaal gaat vijfduizend jaar terug in de tijd, toen de eerste beschavingen ontstonden aan de oevers van de Indus. Ze voert ons mee van de ruïnes van grote metropolen, waar ooit Sanskriet sprekende nomaden verbleven, naar de huidige steden langs de rivier met hun soms bittere religieuze en sociale tegenstellingen. Met een zeldzame combinatie van hartstocht en diepgaande historische kennis brengt Albinia vijfduizend jaar geschiedenis tot leven en legt ze bovendien een relatie tussen de geschiedenis en de hedendaagse werkelijkheid in Pakistan, Afghanistan en India. Een echte biografie over een rivier die als een levend wezen wordt ervaren.

promotie

alice albinia (1976) doceert Engelse literatuur en Zuid-Aziatische geschiedenis in

› interviews

Cambridge. Ze werkte twee jaar als journalist en redacteur in Delhi. De Indus is haar

› lezersacties

eerste boek, dat onder meer werd bekroond met de Jerwood Award, een belangrijke

› flyers

Britse onderscheiding voor innovatieve non-fictieschrijvers.

juni 2011 • oorspronkelijke titel Empires of the Indus • vertaling Arthur de Smet paperback, ca. 496 pag. • 15 x 23 cm • ca. C 27,50 • isbn 978 90 234 6697 0 9

30

789023 466970

• nur 320

omslagontwerp Studio Jan de Boer •

31


Geert Lernout Jezus in Amerika

Een wereldmacht en haar religie

Inge Bertels, Bert De Munck en Herman Van Goethem (red.) Antwerpen Biografie van een stad

Fascinerend boek over het land waar God springlevend is

Met voorsprong het beste boek over Antwerpen

De Verenigde Staten waren ooit het eerste land in de wereld met een grondwet die de scheiding van kerk en staat garandeert, maar vandaag de dag is religie in geen enkel ander ontwikkeld land zo belangrijk als daar. Soms lijkt het alsof God Zelf in het Witte Huis woont. Geert Lernout laat zien dat er eigenlijk twee Amerika’s zijn: naast het Amerika dat we allemaal zo goed denken te kennen, is er ook een ander Amerika dat we in Europa maar heel zelden te zien krijgen. Dit verborgen christelijke deel van de Verenigde Staten is de laatste tijd zo belangrijk geworden dat we het ons ook in Europa niet kunnen veroorloven om te doen alsof het niet bestaat. Ook tijdens de volgende presidentsverkiezingen zal het een bepalende rol spelen.

In Antwerpen komen de grote verhalen samen die onze Europese geschiedenis hebben bepaald. Eenentwintig historici en een socioloog, van wie de meesten zijn verbonden aan de Universiteit Antwerpen, vertellen het fascinerende verhaal van die Antwerpse stedelijke geschiedenis. Antwerpen. Biografie van een stad opent met de ontwikkelingen en verwikkelingen van de stedelijke ruimte, waarna in acht hoofdstukken actuele thema’s worden ontrafeld rond politieke cultuur, economische functies, leefmilieu, sociale verbanden, samenlevingsproblemen, culturele diversiteit en de complexe omgang met cultuur in heden en verleden. De nadruk ligt op de stad als sociale realiteit, op de positie van de stad in de samenleving in het algemeen en op de verbeelding van de stedelijke ruimte. Antwerpen. Biografie van een stad is een verrassend boek waarin de stedelijke geschiedenis op thematische wijze wordt herijkt.

promotie

geert lernout doceert literatuurwetenschap aan de Universiteit van Antwerpen,

inge bertels, bert de munck en herman van goethem hebben dit titanen-

promotie

› interviews

waar hij ook het James Joyce Centrum leidt. Hij publiceerde boeken over James Joyce,

werk in goede banen geleid. Antwerpen. Biografie van een stad won de Groene Waterman

› interviews

› lezersacties

over Bachs Goldbergvariaties, over de geschiedenis van het boek en over de Bijbel. Zijn

Publieksprijs.

› lezersacties

laatste boek is In den beginne. Van Adam & Eva tot Intelligent Design (2007).

Over het werk van Geert Lernout:

‘Boeiend en eigentijds. Helemaal bedacht vanuit hedendaagse gevoeligheden: de nieuwe, in Vlaanderen nog altijd omstreden stedelijkheid, de economische wisselvalligheden, de samenlevingsproblemen, de culturele diversiteit, de ecologische knelling en, toch wel, “het calimero-complex van de stad”.’ – de standa ard

‘Lernout is Joyce’ stadhouder in de Lage Landen.’ – Martin van Amerongen

9

32

789085 422761

‘Boeiend, veelzijdig, afwisselend, persoonlijk, eigengereid.’ – Maarten ’t Hart

‘Meer dan een louter feitenverslag van data en gebeurtenissen wordt in het boek een verhaal verteld.’ – gazet van ant w erpen

september 2011 • paperback, ca. 288 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 19,95 • isbn 978 90 8542 276 1

reeds verschenen • paperback, geïllustreerd, 392 pag. • 17 x 24 cm • ca. C 19,95

nur 686 • omslagontwerp Herman Houbrechts •

isbn 978 90 8542 314 0 • nur 693 • omslagontwerp Dooreman •

9

789085 423140

33


Lode Delputte Braziliaanse bloei

Hoe een land een wereldmacht wordt

Sus van Elzen In lood gegoten

De opkomst van Brazilië door de ogen van een bevoorrechte getuige De Brazilianen moeten er zelf nog aan wennen: een kwart eeuw geleden ontworstelde hun land zich aan een militaire dictatuur en kreunde het onder inflatie en schulden. Vandaag klopt het hart van de Braziliaanse democratie als nooit tevoren. Met de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal in 2014 en de Olympische Spelen twee jaar later staat Brazilië, een agro- en energiegigant, klaar om de wereldbühne te bestormen. De grootste winnaars zijn de arme Brazilianen, die onder president Lula da Silva met miljoenen in de vaart der natie werden opgestoten. Anders dan de door angst bevangen Europeanen zijn de Brazilianen optimisten. Het land van God, carnaval en voetbal gelooft op aanstekelijke wijze in zichzelf en in de nieuwe dag. Voor Braziliaanse bloei reisde Lode Delputte het hele land door. Hij kent Brazilië door en door. In zijn gedreven verhalen schetst Delputte de grote veranderingen die Brazilië zo’n fascinerend land maken.

Israël en de tragedie van de Joodse staat

Israël quo vadis? Van Elzen verheldert wat duister blijft Wat is een Joodse staat als je de naam Israël niet mag noemen? Israël, dat op 14 mei 2011 63 jaar bestaat, wil door de Palestijnen als Joodse staat erkend worden, alvorens aan echte vredesgesprekken te beginnen. Of nog liever als Joodse én democratische staat, wat op het eerste gezicht een contradictie lijkt. In lood gegoten gaat na hoe Israël, vanuit de wankele zionistische utopie van het begin, de Joodse staat geworden is die wij kennen. Het beschrijft de tragedie van de mooie droom die geschaakt werd door oorlog en nationale veiligheid en het blinde geloof in de kracht van wapens. Sus van Elzen voerde ter voorbereiding van dit boek tal van gesprekken met Joodse en Palestijnse protagonisten in de Verenigde Staten, Europa en Israël.

sus van elzen was twintig jaar redacteur buitenland van Knack. Hij specialiseerde

promotie

zich in het Midden-Oosten en China, en na een roman, Rina, en twee verhalenbundels

› interviews

promotie

lode delputte (1968) studeerde naast Romaanse taal- en letterkunde ook Europees

publiceerde hij drie boeken over het Israëlisch-Palestijnse conflict: Zand erover. De on-

› lezersacties

› interviews

recht en internationale politiek. Als buitenlandverslaggever voor de krant De Morgen

grijpbare vrede van Israël en de Palestijnen; De zigzagmuur. Israël en Palestina tussen twee

› lezersacties

volgt hij al jaren de ontwikkelingen in Latijns-Amerika, dat hij tientallen keren bezocht

staten; en De Palestijnen. De toekomst van een droom.

heeft. Zijn boek Cuba na Castro (2009) werd met veel lof onthaald.

Over De Palestijnen: ‘Een journalist die zijn weetjes, inzichten en bagage kundig en met stijl te boek kan stellen.’ – de morgen ‘Lode Delputte observeert en analyseert. Hij koketteert niet met zijn kennis maar beleeft het verhaal samen met zijn lezer.’ – de standa ard

9

34

789085 422754

‘Dit boek geeft een stem aan velen die zich diep bezorgd tonen over de toekomst van een land dat ooit als utopie begon.’ – Rik Coolsaet ‘Een indringend boek.’ – de tijd ‘Ook in dit boek maakt Van Elzen nog maar eens duidelijk dat hij met de harde feiten in de hand zacht leesbare verhalen kan brengen.’ – v tm

september 2011 • paperback, ca. 288 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 19,95 • isbn 978 90 8542 275 4

reeds verschenen • paperback, ca. 272 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 19,95

nur 686 • omslagontwerp Herman Houbrechts •

isbn 978 90 8542 305 8 • nur 686 • omslagontwerp Herman Houbrechts •

9

789085 423058

35


Anne Roekens Gewillig België

Tony Blair Memoires

Overheid en Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog

Onmisbaar boek voor wie het België van de onstuimige jaren 1930-1950 wil begrijpen

De vuistdikke en geruchtmakende memoires van Tony Blair tijdelijk in een voordelige editie

Historica Anne Roekens beschrijft de essentie van het senaatsrapport Gewillig België, dat de betrokkenheid van de Belgische overheden bij de Jodenvervolging heeft vastgesteld. Haar verkorte versie van dit monumentale werk, dat 1184 bladzijden beslaat, biedt een indringende kijk op de ‘politiek van het minste kwaad’ tijdens de Duitse bezetting en belicht de oorzaken en de ontsporing ervan. Uit de overvloed aan tragische gebeurtenissen komt een schrijnend tekort aan democratische weerbaarheid van de Belgische leidende elite naar voren, een democratisch debacle met ideologische wortels die tot de vooroorlogse periode reiken.

De verschijning van Blairs memoires was een van meest sensationele boekpublicaties van 2010 en zorgde zowel in Groot-Brittannië als in de rest van Europa voor veel beroering. Tony Blair vertelt openhartig over successen, controversen en teleurstellingen tijdens zijn loopbaan. Er zijn maar weinig Britse staatsmannen geweest die de koers van het Verenigd Koninkrijk zo bepaald hebben als hij, en zijn nalatenschap zal nog lang van invloed zijn. Dit boek is niet alleen geschikt voor liefhebbers van politieke memoires, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de uitdagingen van leiderschap vandaag de dag.

Historica anne roekens promoveerde aan de Katholieke Universiteit in Leuven en

tony blair (1953) werd geboren in Edinburgh. In 1983 werd hij parlementslid voor

is verbonden aan de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (Namen). Ze doceert

het district Sedgefield en in 1994 leider van de Labour Party. Van mei 1997 tot juni

promotie

er over iconografische analyse en over de geschiedenis van de propaganda in de twintig-

2007 was hij premier van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel is Tony Blair speciaal

› interviews

ste eeuw. Haar onderzoek spitst zich toe op mediageschiedenis en de constructie van

gezant voor het Midden-Oosten.

› lezersacties

collectieve identiteit.

De integrale uitgave van het door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (soma) voorbereide senaatsrapport Gewillig België verscheen in 2007. Over dit monumentale boek schreef de pers:

‘Voor liefhebbers van moderne politiek heel leerzaam, vooral Blairs visie op leiderschap. Deze memoires laten zien hoe moderne politici overleven – hoe Blair onverschillig werd, hoe hij de eenzaamheid wist te verdragen, kortom: hoe moeilijk het politieke ambacht is. Ik houd van dit soort boeken.’

‘Hét standaardwerk over de Jodenvervolging in België.’ – trends

– Felix Rottenberg

C 15,-

‘Een zeer grondige bespreking van de Jodenvervolging in al haar facetten.’ – de standa ard september 2011 • oorspronkelijke titel A Journey • vertaling Asterisk 9

36

789085 422976

juni 2011 • paperback, ca. 192 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 19,95 • isbn 978 90 8542 297 6

paperback, 766 pag. • 15 x 23 cm • ca. C 15,00 • isbn 978 90 234 5951 4 •

nur 688 • omslagontwerp Herman Houbrechts •

omslagontwerp Studio Jan de Boer • nur 680

9

789023 459514

37


Congo, het meesterwerk van David Van Reybrouck

© paul levitton

H.J.A. Hofland: winnaar P.C. Hooftprijs 2011

Winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs Winnaar van de AKO Literatuurprijs Winnaar van de Jan Greshoff-prijs

‘Niemand hier te lande heeft de afgelopen zestig jaar zo nauwlettend en tegelijk zo gedistantieerd, zo scrupuleus en tegelijk met zoveel sprezzatura én met een van ijzeren discipline getuigende volharding en continuïteit de maatschappelijke toestand gepeild.’ – juryr apport p.c. hoof tprijs 2011

‘Een verbijsterende historische documentaire: persoonlijk, meeslepend, humaan en toegankelijk.’ – juryr apport ako liter atuurprijs ‘Congo vernieuwt de geschiedschrijving. Een groot en groots boek.’ – juryr apport libris geschiedenis prijs ‘Een magistraal boek.’ – juryr apport jan greshoff-prijs ‘Subliem. Monumentaal. Virtuoos.’ – nrc handelsblad


‘Magistrale, gedurfde en aangrijpende geschiedenis.’ – nrc handelsblad

‘De perfecte detox voor de ziel.’ – the times

‘Een verbijsterende verzameling schurken­ streken in de wereld van het grote geld, zo pakkend beschreven dat je blijft doorlezen!’ – Willem Vermeend

‘Siblins enthousiasme is grenzeloos, en als nieuweling in een vreemd land laat hij een frisse wind waaien door de wereld van de klassieke muziek.’ – new statesman

‘Het opmerkelijke verhaal van koning Abdullah laat zien hoe, ondanks vele obstakels, vrede in het Midden-Oosten bereikt kan worden en waarom we onze laatste kans niet mogen missen.’ – Bill Clinton

‘Jij bent slimmer als de rest.’ – Willem Holleeder over Auke Kok

‘Onthullend en onthutsend.’ – Andries Knevel

‘De jonge god van de Nederlandse filosofie, vol brille en bravoure.’ – v rij nederland


Verschijningsoverzicht april H.J.A. Hofland, Bemande essays Richard Overy, Kroniek van het Derde Rijk Steven Samyn & Martin Buxant, Koning zonder land Martin Šimek, Bloedsinaasappels Paul Verheaghe, Liefde in tijden van eenzaamheid Alexander Weissink, Egypte mei Bas Heijne, Moeten wij van elkaar houden? Dick Pels, Het volk bestaat niet

‘Een lust om te lezen. Een hartverwarmend boek.’ – trouw

‘Objectief, maar onthutsend dagboekportret van een man die in het buitenland tot koning van alle schandalen is gekroond, maar in eigen land nog altijd als keizer verdeelt en heerst.’ – de morgen

juni Alice Albinia, De Indus Anne Roekens, Gewillig België juli Gita Deneckere, Leopold i Roel Janssen, Wellink aan het woord augustus Hans van Mierlo, Een waanzinnig avontuur september Lisa Appignanesi, Alles over de liefde Tony Blair, Memoires Lode Delputte, Braziliaanse bloei Esther Donkers, Berichten uit de zorg Jaap van Duijn, De schuldenberg Joshua Foer, Het geheugenpaleis James Gleick, Informatie Geert Lernout, Jezus in Amerika Sylvia Nasar, Een beter leven David Van Reybrouck, Pleidooi voor populisme Harvey Sachs, De Negende Rudi Vranckx, De vloek van Osama

‘Jolande Withuis is een van de interessantste historici van de moderne Nederlandse geschiedenis.’ – de volkskr ant

‘Een gedreven, goed geschreven en gedocumenteerd boek.’ – de volkskr ant


Uitgeverij De Bezige Bij Van Miereveldstraat 1 1071 dw Amsterdam Postbus 75184 1070 ad Amsterdam Telefoon algemeen: 020 - 305 98 10 Fax algemeen: 020 - 305 98 24 Fax verkoop/publiciteit: 020 - 305 98 39 E-mail: info@debezigebij.nl Internet: www.debezigebij.nl vertegenwoordigers: Géa Thuis Telefoon: 06 - 549 01 627 E-mail: g.thuis@debezigebij.nl Inky Menssink Telefoon: 035 - 69 23 567 Mobiel: 06 - 203 69 003 E-mail: i.menssink@debezigebij.nl Rutger Vos Mobiel: 06 - 206 27 114 E-mail: r.vos@debezigebij.nl verkoop: Anne Schroën, hoofd verkoop en marketing Daniëlle Vermeulen, verkoop en marketing 020 - 305 98 17 Conny Hemelaar 020 - 305 98 21 Philippe Robbers 020 - 305 98 30 Elselien van der Kooi 020 - 305 98 20 E-mail: verkoop@debezigebij.nl publiciteit en promotie: Jolanda van Dijk, coördinator publiciteit 020 - 305 98 33, j.van.dijk@debezigebij.nl Erica van ’t Leven, publiciteit De Bezige Bij non-fictie 020 - 305 98 205, e.van.t.leven@debezigebij.nl Sylvia de Vries, advertenties en pos-materiaal 020 - 305 98 29, s.de.vries@debezigebij.nl

www.debezigebij.nl Vormgeving: Studio Jan de Boer | Amsterdam Prepress & beeldbewerking: Plusworks | Amsterdam

verkoop en distributie belgië: wpg Uitgevers België nv Mechelsesteenweg 203 2018 Antwerpen Telefoon: 03 - 285 72 00 Fax: 03 - 285 72 99 E-mail: boeken@wpg.be www.wpgboeken.be salesmanager: Frank Libeer Telefoon: 0493 - 51 56 49 E-mail: frank.libeer@wpg.be verkoop binnendienst: Griet Verhelst Telefoon: 03 - 285 72 57 E-mail: griet.verhelst@wpg.be Pascale Smout Telefoon: 03 - 285 72 83 E-mail: pascale.smout@wpg.be accountmanagers boekhandel: Reiner Claessens Telefoon: 0496 - 16 13 92 E-mail: reiner.claessens@wpg.be Katrien Peenen Telefoon: 0499 - 94 27 66 E-mail: katrien.peenen@wpg.be accountmanager grootdistributie: Yves De Brauwer Telefoon: 0479 - 80 00 10  E-mail: yves.debrauwer@wpg.be publiciteit en marketing: Chris Boudewijns Telefoon: 03 – 285 73 04 E-mail: chris.boudewijns@wpg.be besteladres in belgië: Bestellingen in België via boekenbank (+), cbonline, of via orders@wpg.be of Fax: 052 - 456 950 Vragen m.b.t. logistiek: CB Vlaanderen Telefoon: 052 - 456 940

De Bezige Bij Non-Fictie - zomer 2011  

De aanbiedingsbrochure van uitgeverij De Bezige Bij voor de zomer van 2011. In de zomer van 2011 verschijnen onder andere de volgende non-fi...

Advertisement