Page 1

De Bezige Bij Nederlandse literatuur z om e r 2 0 1 1 amsterdam | antwerpen


zomer 2011

zomer 2011

foto keke keukelaar

Gouden Ganzenveer naar Campert; Het leven is vurrukkulluk centraal tijdens Nederland Leest De Gouden Ganzenveer 2011 wordt in april toegekend aan Remco Campert. De Acade­ mie roemt hem ‘om zijn veelzijdigheid als auteur, de lichtheid van de toon van zijn werk en zijn vermogen om zijn denk- en verhaal­ lijnen bedrieglijk eenvoudig vorm te geven.’ Ook werd bekendgemaakt dat de roman Het leven is vurrukkulluk centraal zal staan tijden de cpnb-leescampagne Nederland Leest 2011. Het boek wordt tijdens de cam­ pagneperiode van vrijdag 21 oktober tot en met vrijdag 18 november door de openbare bibliotheken gratis aan hun leden verstrekt.

foto alex de groot

Precies een jaar na de dood van Harry Mulisch zal er postuum een novelle ver­ schijnen van de op 30 oktober 2010 over­ leden meester. Dat heeft uitgever Robbert Ammerlaan onthuld op de nieuwjaars­ receptie van De Bezige Bij. De novelle heet De tijd zelf, telt ongeveer dertig pagina’s en begint met de woorden: ‘Vanochtend heeft de werkelijkheid mij een loer gedraaid die ik haar niet gauw zal vergeven.’

Eerste roman Elke Geurts verschijnt bij De Bezige Bij

Het Letterkundig Museum koopt manuscript van Ik Jan Cremer en het Rijksmuseum verwerft het omslag Het Letterkundig Museum heeft het ma­ nuscript van het boek Ik Jan Cremer ge­ kocht. Dankzij bijdragen van fondsen en een anonieme financier kon het worden aan­ geschaft. Het Rijksmuseum verwerft het originele omslagontwerp van het boek. De bestseller uit 1964 wordt beschouwd als een icoon in de Nederlandse cultuurgeschiede­ nis, een ijkpunt in de verandering van men­ taliteit van de jaren vijftig naar die van de jaren zestig en bevat een van de meest karak­ teristieke beelden van die periode.

De vertaalrechten van De schilder en het meisje van Margriet de Moor zijn inmiddels verkocht aan Hanser Verlag in Duitsland, Maren Sell in Frankrijk, Pistorius in Tsjechië, Folio in Oekraïne, Turbine Forlaget in Denemarken, Neri Pozza in Italië en Beletrina in Slovenië. Ook werd haar roman The Storm (vertaling van De verdronkene) opgenomen in Kirkus Reviews’ top 25 van beste fictieboeken die in 2010 in de VS verschenen. Kirkus Reviews roemt het ‘prachtig gecomponeerde, ontroerende verhaal’.

Bonita Avenue van Peter Buwalda en De val van Hippocrates van Menno Lievers staan op de longlist van de Academica Debutantenprijs 2011, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige fictie­debuut. Een vakjury zal in december een shortlist van vijf boeken samenstel­ len, waarna de genomineerde boeken ge­ lezen en beoordeeld zullen worden door kern­juryleden, leesgroepen en individue­ le lezers in Nederland en Vlaanderen. Deze ‘lezersjury’ bepaalt uiteindelijk wie de Academica Debutantenprijs 2011 zal winnen.

Eva Cox genomineerd voor de J.C. Bloem Poëzieprijs

Buitenlandse uitgeverijen kopen vertaalrechten Bonita Avenue

Margriet de Moor in het buitenland

Peter Buwalda en Menno Lievers genomineerd voor Academica Debutantenprijs 2011

Met groot genoegen maakt De Bezige Bij bekend vanaf heden het werk van Elke Geurts uit te geven. Elke Geurts debuteerde met de verhalenbundel Het besluit van Dola Korstjens. In 2010 volgde Lastmens, een bundel van drie langere verhalen, dat werd genomineerd voor de BNG Nieuwe Literatuurprijs. Momenteel werkt Elke Geurts aan haar eerste roman. De Bezige Bij verheugt zich zeer op de samenwerking met deze getalenteerde auteur.

Eva Cox is genomineerd voor de J.C. Bloemprijs met haar bundel Een twee drie ten dans. Cox is één van vijf genomineer­ den. De prijs wordt op zaterdag 16 april 2011 voor de vijfde keer uitgereikt. Omdat het dit jaar 45 jaar geleden is dat de dichter Bloem is overleden vindt er tegelijkertijd een herdenkingsbijeenkomst plaats. De bijeenkomst zal worden gehouden op het Binnenhof te Paasloo, de plaats waar J.C. Bloem begraven ligt.

foto john foley

foto paul levitton

Postume novelle van Harry Mulisch verschijnt in oktober

BEZIGE BIJ JOURNAAL

foto kristof ghyselinck

BEZIGE BIJ JOURNAAL

De vertaalrechten van Bonita Avenue, de de­ buutroman van Peter Buwalda, zijn verkocht aan uitgeverij Mondadori in Italië, Actes Sud in Frankrijk en Salamandra in Spanje. Eerder werden de vertaalrechten al verkocht aan uitgeverij Rowohlt in Duitsland na een ongekend spannende veiling tussen zes grote Duitse uitgevers. Een citaat uit de be­ geleidende brief van de uitgever van Ro­ wohlt: ‘Het is lang geleden dat ik zo enthou­ siast ben geweest over een Nederlandse roman. Peter Buwalda’s Bonita Avenue is een zeer indrukwekkend en overtuigend boek.’

1/3 van de nominaties voor de Librisprijs voor auteurs van De Bezige Bij De romans Bonita Avenue van Peter Buwalda, Het kraaien van de haan van Piet Meeuse, De schilder en het meisje van Mar­ griet de Moor, De maagd Marino van Yves Petry, Dieperik van Leo Pleysier en Menens van Marc Reugebrink zijn genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2011. Zij be­ horen tot de laatste 18 genomineerde au­ teurs die nog meedingen naar deze prijs voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. De jury onder voorzit­ terschap van Philip Freriks maakt op maandag 14 maart de zes nominaties be­ kend die op de shortlist zullen meedingen naar de Libris Literatuur Prijs 2011.


Erwin Mortier Gestameld liedboek

34

Bart Chabot Diepere lagen

10

Rik Launspach Man meisje dood

36

Cees Nooteboom Paradijs verloren

14

Maartje Wortel Half mens

40

Paul Claes C Onvergetelijke verzen

16

Remco Campert Somberman’s Actie Alle dagen feest Gouden Dagen Dagboek van een poes

42

Willem Frederik Hermans Volledige Werken deel 14

44

Paul Verhaeghen Omega minor

Alma Mathijsen Alles is Carmen

46

Eddy van Vliet Vader

David Van Reybrouck Twee monologen

48

Ann De Craemer Vurige tong

Geertrui Daem De bedlegerige

50

Cees Nooteboom Nachttrein naar Mandalay De roeiers van Port Dauphin

Allard Schröder Het meisje met de afstandsbediening

52

Jotie T’Hooft Verzameld werk

53

Marie Lesy Ik heb geen woorden meer

54

Paul Demets De bloedplek

6

20

24

26

28

30

32

Walter van den Broeck Een vrouw voor elk seizoen Groenten uit Balen (filmeditie) Gerrit Komrij Boemerang


Na Godenslaap, waarvan meer dan 120 000 exemplaren werden verkocht, komt Erwin Mortier opnieuw met een indrukwekkend boek

Gestameld liedboek

Een aangrijpend verslag over de alzheimer van zijn moeder

Dit is de mond waar ik in de wieg wie weet hoe lang naar gestaard heb. Dit is de mond wiens gymnastiek van liefkozing, slaaplied, gefluister me op het spekgladde oppervlak van de woorden overeind moet hebben getrokken. Dit is de mond die haar spraak nu ontbladert, de woorden klinker voor klinker uitkleedt in pufjes adem, tandengeknars, gesmak. Soms mompelt ze mondenvol pap naar buiten, ben ik het die luistert en met een zakdoek de woordmoes van haar kin veegt. Uit: Gestameld liedboek

‘Als Marcel Proust ergens in Vlaanderen een nazaat bezit, moet hij in het Gentse geboren zijn.’ – knack ‘Mortier eert de magie van het schrijven door het woordeloze in zintuiglijke bewoordingen te vangen.’ – de volkskr ant


Erwin Mortier Gestameld liedboek

Moedergetijden

Het liefdevolle verhaal van een meedogenloze ziekte Erwin Mortier werd bij het verschijnen van Godenslaap geprezen als een soeverein en superieur auteur. Zijn nieuwe boek, Gestameld liedboek, is opnieuw een bevesti­ ging van zijn immense talent. Het is het portret van Mortiers moeder, die aan alzheimer lijdt. Ze heeft geen wilsbeschikking gemaakt en geleidelijk wordt ze door de ziekte overmeesterd. Haar man en kinderen maken deze martelgang met haar mee en moeten lijdzaam toezien hoe de vrouw die ze hebben gekend lang­ zaam wegglijdt. In brokkelige fragmenten schrijft Mortier over dit wrede proces: ‘Mijn moeder heeft me vandaag een stofbeurt gegeven, ze meende dat ik een meubel was. Misschien een ladekast of een oud fornuis. Ze ging met een helgeel doekje over de knopen in mijn hemd, naar mijn hals toe, wimpelde ermee rond mijn oren, stofte mijn kin af. Toen gaf ze een teken dat ik mijn mond moest openen – en propte daar de stoflap in en vergat ons.’ Gestameld liedboek is een hartverscheurend verslag, geschreven door een zoon die de gave heeft dit relaas te transformeren tot een literair en universeel meesterstuk.

Over Godenslaap: ‘Beeldschoon. De nieuwe roman van Erwin Mortier gaat over zodanig schrijven dat je de bestaande wereld het nakijken geeft.’ – nrc handelsblad

erwin mortier (1965) debuteerde in 1999 met de roman Marcel (bekroond met

promotie

onder meer de Literatuurprijs Gerard Walschap). In 2008 verscheen zijn roman

› interviews

Godenslaap, die zijn doorbraak betekende naar het grote publiek en bekroond werd met

› optredens

de AKO Literatuurprijs 2009.

› radiospotjes › advertenties › affiches

‘Wat België is op z’n allermooist, weerspiegelt zich in Godenslaap.’ – de volkskr ant

› lezersacties › leesexemplaren voor de boekhandel

‘Je staat versteld van deze roman.’ – fr ankfurter allgemeine zeitung september 2011 • gebonden, ca. 176 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 17,90 • isbn 978 90 234 6409 9 nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Lieve Blancquaert •

isbn 978 90 234 6621 5

9

789023 464099

9


In 2009 verscheen 1953, het ijzersterke debuut van acteur Rik Launspach, dat zowel bij pers als publiek (meer dan 100 000 verkochte exemplaren) een immens succes was September 2011 verschijnt zijn nieuwe roman Man meisje dood, een grandioos verhaal over oorlog, ambitie en liefde

Over 1953: ‘Zo gloedvol en meeslepend beschreven dat je het moeiteloos gelooft.’ – nrc handelsblad ‘1953 heeft alle kenmerken van een bestseller.’ – algemeen dagblad


Rik Launspach Man meisje dood

Adembenemende nieuwe roman van bestsellerauteur Rik Launspach In het begin van het laatste decennium van de vorige eeuw raakt de gelegenheids­ drugsdealer Amadeus er tijdens zijn studie taalwetenschap van overtuigd dat het Nederlands een waardeloze taal is – het zit vol overbodigheden en misverstanden. Amadeus gaat op zoek naar een directere vorm van communicatie en raakt in de ban van Tatja, een studiegenoot uit Afghanistan die op achtjarige leeftijd voor de bur­ geroorlog is gevlucht. Zeventien jaar later wordt hij als geestelijk vader van een revolutionair vertaalpro­ gramma gerekruteerd door de navo. Tegen zijn wil raakt hij betrokken bij een aan­ tal duistere operaties in Afghanistan en hij komt op het spoor van een oeroude strijd tussen Oost en West – begonnen met het beleg van Troje, en nog altijd niet beslecht. Man meisje dood is een duizelingwekkende roman over een gepassioneerde driehoeks­ verhouding, een geniaal computerprogramma en een oorlog die onvermijdelijk is.

promotie

rik launspach is acteur, theatermaker en schrijver. In 1993 won hij een Gouden

› interviews

Kalf voor zijn rol in de film Oeroeg. In 2009 verscheen zijn debuutroman 1953 over

› optredens

de Watersnoodramp. Het boek werd meer dan 100 000 keer verkocht en met succes

› abricampagne

verfilmd door Ben Sombogaart.

Over 1953: ‘Een prachtige, epische vertelling.’ – elsev ier

› advertenties › affiches › lezersacties › leesexemplaren voor

‘Een spannend en meeslepend boek. Het is genieten en huiveren.’ – het parool

de boekhandel

september 2011 • paperback, ca. 400 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6419 8 9

12

789023 464198

nur 301 • omslagontwerp Martin Roodnat • foto Keke Keukelaar •

isbn 978 90 234 6550 8


Maartje Wortel Half mens

Het romandebuut van de Anton Wachterprijs-winnaar 2010

Een in Los Angeles wonende Mexicaan raakt betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Bij het slachtoffer, een achttienjarig meisje, moet een been worden afgezet. Deze am­ putatie vormt het begin van een even dramatische als hilarische reeks gebeurtenissen, waarbij de Mexicaan en het meisje op noodlottige wijze in elkaars armen worden gedreven. Maar wat een mooie romance lijkt, krijgt een verbijsterend en sinister slot. Half mens is de geschiedenis van twee jonge mensen, die zich in een kille metropool staande moeten zien te houden. Maartje Wortel beschrijft deze dolende zielen, over­ geleverd aan hun eigen en elkaars obsessie, met een merkwaardig mengsel van afstan­ delijkheid en mededogen.

Over Dit is jouw huis: ‘Lichtelijk absurd, komisch ook en soms bijtend en ongegeneerd wreed: Wortels manier van vertellen heeft Arnon Grunberg-achtige kwaliteiten.’ – de volkskr ant ‘Een geheel eigen toon, een stemgeluid dat in niets doet denken aan enig ander hedendaags proza.’ – Maarten ’t Hart

maartje wortel (1982) volgde de opleiding Beeld & Taal aan de Rietveld Academie

promotie

in Amsterdam. In 2007 won ze de Write Now!-verhalenwedstrijd en haar verhalenbundel

› interviews

Dit is jouw huis werd bekroond met de Anton Wachterprijs voor het beste literaire debuut.

› optredens › advertenties › ansichten › banners

‘Wortel heeft een duidelijk eigen geluid, waarin nuchterheid en melancholie elkaar afwisselen.’ – gooi- en eemlander

› lezersacties

september 2011 • paperback, ca. 192 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 16,90 • isbn 978 90 234 6439 6 nur 301 • omslagontwerp Nanja Toebak • foto Michiel van Nieuwkerk isbn 978 90 234 6560 7

9

789023 464396

15


© Rineke Dijkstra

Ter gelegenheid van de cpnb-leescampagne Nederland Leest 2011 nu vier klassiekers van Remco Campert prachtig uitgegeven en zeer aantrekkelijk geprijsd

promotie › optredens › affiches › advertenties


‘Als Remco Campert een lichtvoetig schrijver is, dan is dat niet bij gebrek aan ernst, maar uit afkeer van zwaarwichtigheid.’ – de volkskr ant

Somberman’s Actie

Gouden Dagen

Alle dagen feest

C 10,-

Somberman brengt noodgedwongen zijn dagen in ledigheid door. Het warenhuis waar hij jarenlang een rustige baan had is failliet. Sombermans vrouw Bezig heeft wel werk, waardoor hun levens steeds meer uit elkaar lopen. Sombermans enige vriend is de be­ scheiden dagdromer Domoor, die bij Bezig niet erg in de smaak valt. Ten slotte komt Somberman tot de daad die de geschiedenis in zal gaan als Sombermans Actie.

C 10,-

In Alle dagen feest bewijst Campert zich als spottend doorlichter van eigentijdse artiestenmilieus, vrouwen, feesten en drinkgela­ gen, en wordt hij tegelijk gedreven door een heimwee naar ‘het simpele gelukkige leven van vrede en goedheid’. Levenslust en onlust, humor, een uniek oog voor absurde situaties en een lichte weemoed geven Remco Campert zijn zo herkenbare plaats in de Nederlandse literatuur.

Dagboek van een poes

C 5,-

C 10,-

In Gouden Dagen voert Remco Campert een naamloze memoires­ schrijver ten tonele die wonderlijk genoeg terugziet op een geluk­ kig leven. ‘Slechts weinig mensen geloven je op je woord als je zegt dat je het leven ervaart als een staat van gedurig geluk.’ Ongetwij­ feld zijn dat er meer na het lezen van de herinneringen aan bizarre ontmoetingen en geestige gebeurtenissen in Gouden Dagen.

In Dagboek van een poes laat Remco Campert een buitengewoon op­ lettende poes aan het woord, die vanuit haar eigen perspectief, maar met het verteltalent en de poëtische gevoeligheid van haar schepper vertelt over haar dagelijkse avontuurlijke bestaan. Een feest van herkenning voor elke kattenvriend en een zoveelste be­ wijs van Camperts stilistisch brille.

‘U moet Campert lezen, wilt u over de moderne literatuur kunnen meepraten.’ – Louis Paul Boon

augustus 2011 • gebonden, ca. 128 pag. • 12 x 19 cm

augustus 2011 • gebonden, ca. 128 pag. • 12 x 19 cm

augustus 2011 • gebonden, ca. 144 pag. • 12 x 19 cm

augustus 2011 • gebonden , ca. 64 pag. • 12 x 19 cm

ca. C 10,- • isbn 978 90 234 6332 0 • nur 301

ca. C 10,- • isbn 978 90 234 6352 8 • nur 301

ca. C 10,- • isbn 978 90 234 6342 9 • nur 301

ca. C 5,- • isbn 978 90 234 6509 6 • nur 301

omslagontwerp Brigitte Slangen •

9

18

isbn 978 90 234 6362 7

789023 463320

omslagontwerp Brigitte Slangen •

9

isbn 978 90 234 6382 5

789023 463528

omslagontwerp Brigitte Slangen •

9

isbn 978 90 234 6372 6

789023 463429

omslagontwerp Brigitte Slangen

9

789023 465096

19


de moeder Alles begon met ‘Bye bye baby’. Zonder dat lied was er niets gebeurd. Mijn moeder had zichzelf beloofd voor elf uur op haar kamer te zijn. Ze hield haar tas al in haar handen toen het nummer in café Krom uit de jukebox klonk. Alleen dit nummer nog, zei ze. Op dat moment liep mijn vader binnen. Pas veel later kwam ik als enig kind.

September 2011 verschijnt Alles is Carmen, de eigenzinnige debuutroman van Alma Mathijsen, een boek over compromisloos verlangen naar geluk

de jongen Toen was er Chris. Hij viel op mij omdat ik avonturen beleef. En ik op hem. Wat me verwon­ derde. In de tijd vóór hem heb ik nooit een jongen liefgehad. Daar had ik geen tijd of aandacht voor. Verliefd werd ik nooit. Dat maakte het makkelijk om hem direct te smeren als het plezier op was. De jongens bleven komen totdat Chris er was. Die was anders. Niemand zag het nog. Ik wel. Hij was mijn ontdekking. Vanaf dat moment was niets meer hetzelfde.

© Sascha Landshoff

de vader Mijn vader heette Hewald. Hij werd verliefd op mijn moeder direct toen hij haar zag. Dat had hij met alle meisjes die hij zag. Zij was de eerste die hem niet direct wegstuurde. Daar was mijn vader haar altijd dankbaar voor. Ik denk dat hij daarom bij haar bleef, doodsbang dat een andere vrouw hem zou afwijzen. Op zijn werk moest hij reclame­ teksten schrijven. In zijn vrije tijd maakte hij filmpjes. Vaak van eenden, maar nog vaker van mijn moeder. Laatst heb ik ze voor het eerst gezien. Mijn moeder was heel knap. Nadat ik werd geboren maakte mijn vader alleen nog maar filmpjes van mij.


Alma Mathijsen Alles is Carmen

De mooiste verhalen over de liefde zijn de buitengewone Niets is gewoon of zomaar. Leven is overgave aan de dag. Bij Carmen draait alles om Carmen, en dat was ook al zo toen ze kind was. Ik ben heel belangrijk. Mijn naam is Carmen. Sinds mijn achttiende leef ik van het pensioen van mijn vader. Ik werk niet. Wel rook ik sigaretten en draag ik mijn haar in een scheiding. Ik hou van kinderen pesten, in het gezelschap van dronken mannen kaas­vlind­ers eten en dode muizen met een vuurpijl de lucht in schieten. Toen was er Chris. In de tijd vóór hem heb ik nooit een jongen liefgehad. Vanaf dat moment was niets meer hetzelfde. De wereld moet terug in balans schieten. En met haar de maan en alle planeten. Olie in de katrollen, zodat alles weer gesmeerd loopt. Oorlogen spelen zich af in landen waar ik nooit zal komen. Een liefde die zo groot is en alsmaar groter wordt, moet op een dag wel exploderen. Alles is Carmen is een roman over compromisloze overgave, verlies en wraak.

alma mathijsen (1984) is schrijver en beeldend kunstenaar. Op haar achttiende

promotie

begon ze met schrijven voor de jongerenwebsite spunk.nl. Ze was de helft van het duo

› interviews

Fanny & Alma in Het Parool. Ze schreef twee toneelstukken en een verhalenbundel. In

› optredens

New York studeerde ze een half jaar Creative Writing aan het Pratt Institute. In 2011

› advertenties

studeert ze af aan de Gerrit Rietveld Academie, afdeling Beeld & Taal.

› affiches › voorpublicatie › lezersacties

‘Briljant!’ – de moeder van Alma

september 2011 • gebonden, ca. 240 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 18,50 • isbn 978 90 234 6519 5 nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Merlijn Doomernik •

isbn 978 90 234 6661 1

9

789023 465195

23


Over die Siel van die Mier:

David Van Reybrouck Twee monologen

die Siel van die Mier/ Missie

Fascinerende teksten tegen de achtergrond van een roerig Congo In 2010 publiceerde David Van Reybrouck Congo, een geschiedenis, waarvoor hij de Libris Geschiedenis Prijs en de AKO Literatuurprijs kreeg. Al eerder, respectieve­ lijk in 2004 en 2007, had hij twee toneelstukken, of eigenlijk twee monologen, aan het land gewijd. In die Siel van die Mier is een wetenschapper aan het woord die de ongelooflijk ordelijke gemeenschap van termieten in Congo onderzoekt, terwijl zijn persoonlijke leven in dat land, zijn passies én de politieke situatie volkomen onberekenbaar zijn. In Missie geeft een Belgische missionaris zijn volstrekt onaf­ hankelijke, maar ook onthutsende visie op Congo, waar hij tientallen jaren heeft gewerkt en de gruwelijkste dingen heeft ervaren. Beide teksten werden met groot succes opgevoerd in België, Nederland en Frankrijk. Missie keert in 2012, na een tournee door Italië, Oostenrijk en Duitsland, terug naar Brussel en Amsterdam. Los van de bühne laten Van Reybroucks theaterteksten zich lezen als indringende novellen.

promotie

david van reybrouck (1971) is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver. Hij de­

› interviews

buteerde in 2001 met De plaag, dat veelvuldig werd bekroond en vertaald. Zijn politieke

› optredens

pamflet Pleidooi voor populisme baarde opzien en bezorgde hem in 2009 de Jan Hanlo

› advertenties

Essayprijs en de Vlaamse Cultuurprijs Kritiek en Essay. Zijn grootste succes is Congo,

› lezersacties

een geschiedenis, waarvan intussen bijna tweehonderdduizend exemplaren zijn verkocht.

september 2011 • gebonden, ca. 160 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 14,90 • isbn 978 90 234 6429 7 9

24

789023 464297

nur 307 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Adrie Mouthaan • isbn 978 90 234 6631 4

‘Een mooie, poëtische en muzikale tekst, die prachtige beelden oproept, associatie op associatie stapelt, vraag op vraag.’ – juryr apport ta alunie toneelschrijfprijs Over Missie: ‘Meesterlijk smeedt Van Reybrouck geestige, ontroerende, woedende, schokkende en wanhopige momenten aaneen en laat ons verpletterd achter.’ – nrc handelsblad


Geertrui Daem De bedlegerige

Een tragikomische roman over een jongeman die aan zijn lot probeert te ontsnappen De ochtend van 10 oktober 1957, de dag waarop de brand in Europa’s eerste kern­ centrale te Windscale wordt ontdekt, blijft de jonge werkmanszoon Baziel Cleem­ put geheel verlamd op bed liggen. Hij is overgeleverd aan de zorgen van zijn domi­ nante moeder. Moeder Cleemput wil alles – tot en met de intieme details – weten over haar zoon. Ze blijft hem pamperen als een baby. Wanneer door Baziels toe­ doen in het bedevaartsoord Lourdes bij Oostakker een mirakel gebeurt, wordt hij eerst door de hysterische massa, later door de katholieke kerk tot genezer en halve heilige gebombardeerd. De bedlegerige is een heerlijk geschreven roman, die zich afspeelt in de zuinige jaren vijftig. Tegen die achtergrond brengt Geertrui Daem haar onvergetelijke persona­ ges tot leven.

‘Ze plaatst zich in een Vlaamse traditie, waarin voordien Walschap, Boon, Claus, Van den Broeck en Pleysier hebben uitgeblonken.’ – de morgen ‘Met haar wonderlijke laconieke manier van vertellen bereikt Daem intensiteit en spanning.’ – trouw

geertrui daem (1952) is schrijfster, beeldend kunstenaar, actrice en vertelster. Sinds

promotie

haar gelauwerde debuut Boniface (1992) heeft ze een aantal prachtige romans en verha­

› interviews

lenbundels geschreven over mensen die meer van het leven verwachten dan ze krijgen.

› optredens

Eerder verschenen de roman Olympia (2006) en Koud (2001, genomineerd voor de Li­

› lezersacties

bris Literatuurprijs).

‘Een Vlaamse schrijfster met een gouden pen. Vol allure.’ – algemeen dagblad

april 2011 • gebonden, ca. 304 pag. • 13,5 x 20 cm • ca. C 22,50 • isbn 978 90 8542 312 6 nur 301 • omslagontwerp Dooreman • foto Koen Broos •

9

789085 423126

27


Cees Nooteboom Nachttrein naar Mandalay De roeiers van Port Dauphin

Het derde en vierde deel van Nootebooms verzamelde reisreportages

Nootebooms reizen door Azië en Afrika Het is 1960. Cees Nooteboom reist in een bus door het Marokko van een halve eeuw geleden. Naast hem een man in djellaba met een geweer en een kalfskop op schoot. Vijftig jaar later ziet hij vanaf de reling van een Duits schip hoe in de buurt van Madagascar een groep mannen in prauwen tegen een halve storm in roeien om in de buurt van het schip te komen. Tussen die twee data bevindt zich een leven van reizen en schrijven, vaak ver van Europa. Timboektoe, Mauritius, Kaap Agulhas, Ouarzazate, Gambia, Bamako, plaatsen ver weg, gezien en opgeschreven. In het Oosten volgt hij Slauerhoff naar Macau en de Poort van China. Vele malen reist hij naar Japan, na Spanje zijn grootste inspiratie. In Birma neemt hij de nacht­ trein naar Mandalay, in Iran dwaalt hij door de ruïnes van Persepolis, in Benares vaart hij over de Ganges langs de ghats waar de doden verbrand worden. ‘Ikzelf ben maar een vluchtige voorbijganger,’ zegt hij ergens in Kyoto, maar wat hij vastlegt over de plaatsen die hij bezoekt, verankert zich voorgoed in de geest van de lezer. Na de verzamelde Europese reisverhalen Labyrint Europa en het deel Avontuur Amerika volgen nu de delen Afrika en Azië.

promotie

cees nooteboom (Den Haag, 1933) wordt beschouwd als een van de belangrijkste Ne­

› interviews

derlandse schrijvers. Van zijn romans en literaire reisverhalen verschenen vertalingen over

› optredens

de hele wereld. In 2003 kreeg hij de Oostenrijkse Staatsprijs voor Europese Literatuur, in

› advertenties

2004 de P.C. Hooftprijs en in 2009 de Prijs der Nederlandse Letteren. Met de verhalen­

› flyers

bundel ’s Nachts komen de vossen won hij de Gouden Uil Literatuurprijs 2010.

› lezersacties

nachttrein naar mandalay • augustus 2011 • gebonden, ca. 264 pag. • 13,6 x 21,5 cm ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6601 7 • nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen isbn 978 90 234 6681 9 9

789023 466017

de roeiers van port dauphin • augustus 2011 • gebonden, ca. 248 pag. • 13,6 x 21,5 cm ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6549 2 • nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen

9

28

789023 465492

isbn 978 90 234 6671 0 • foto Simone Sassen

‘De meester van het reisverhaal.’ – Hans Warren ‘Nooteboom: de grote wegbereider van ons allemaal.’ – Jan Brokken


Walter van den Broeck Een vrouw voor elk seizoen

Walter van den Broeck Groenten uit Balen

Van den Broeck ontrafelt het geheim van vrouwen in een kleurrijke verhalenbundel Vanuit zijn fascinatie voor vrouwen schreef Walter van den Broeck een zevenvou­ dige hulde aan de vloeibaarheid en wendbaarheid van alle vrouwen. Van den Broeck doet dat in vele stijlen – van hilarisch tot speels, van dramatisch tot tragisch. Tel­ kens worden vrouwen betrapt op een cruciaal moment in hun leven. Krimhilde, de stripteasedanseres die een bejaarde vader boven zijn zoons uit doet stijgen. Ella en Marie, twee Duitse diensters die verliefd zijn op dezelfde Belg. Bachmann en Schumacher, twee typistes die dingen naar de gunsten van hun chef. Hanne en Debra, twee lesbiennes die ervaren dat je niet van elkaar hoeft te houden om bij elkaar te horen. Een vrouw voor elk seizoen is een boek vol elegante literaire vrou­ wenportretten.

promotie

walter van den broeck (1941) schreef een aantal succesvolle romans en theaterstuk­

› interviews

ken die meermaals werden onderscheiden en verfilmd. De veilingmeester (2007) werd ge­

› optredens

selecteerd voor de AKO Literatuurprijs 2007 en de Gouden Uil 2008. Zijn recentste ro­

› advertenties

man, Terug naar Walden (2009), stond op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2010.

Over Terug naar Walden:

Het meest succesvolle Vlaamse toneelstuk ooit, nu verfilmd

filmeditie

Duizenden keren werd Groenten uit Balen opgevoerd. In oktober van dit jaar komt de grootse verfilming van deze klassieker uit, met acteurs als Stany Crets, Lucas Van den Eynde en Herwig Ilegems. Speciaal voor de filmeditie heeft Walter van den Broeck de tekst volledig gereviseerd. Het toneelstuk is geïnspireerd op een negen weken durende staking in 1971. De arbeiders die werkten bij Vieille Montagne in Balen, in de Kempen, legden het werk neer. Van den Broeck geeft het relaas van de staking aan de hand van de bele­ venissen van een van de stakersgezinnen in de cité. De geschetste situaties en de dialogen hebben een onweerstaanbaar komisch effect, terwijl Van den Broeck er tegelijkertijd in slaagt het sociale bewustzijn van de toeschouwers of lezers wakker te schudden.

‘Walter van den Broeck: de wijze pater familias van de Vlaamse letteren.’ – de morgen

promotie › interviews › optredens › advertenties

‘Een trefzekere verbinding van tederheid, humor en agressie.’ – juryr apport henriet te roland holst-prijs

‘Een ambitieuze ideeënroman zoals er in de Vlaamse literatuur te weinig geschreven worden.’ – de morgen

mei 2011 9

30

789085 423195

• gebonden, ca. 288 pag. • 13,5 x 20 cm • ca. C 22,50 • isbn 978 90 8542 319 5

nur 303 • omslagontwerp Dooreman •

september 2011 • paperback, ca. 144 pag. • 13,5 x 20 cm • ca. C 19,95 • isbn 978 90 8542 287 7 nur 307 • omslagontwerp Dooreman •

9

789085 422877

31


Gerrit Komrij Boemerang

en andere gedichten

Nieuwe poëzie van een van de belangrijkste dichters uit ons taalgebied

Met Boemerang verschijnt er eindelijk weer een gloednieuwe bundel van de dichter die als geen ander kan schrijven over de liefde, de dood, een vaderland en de pijn die niet te benoemen valt. Gerrit Komrij debuteerde eind jaren zestig met poëzie die voor die tijd zeer opval­ lend was: vormvaste gedichten, met een hang naar het absurde en surrealistische. Inmiddels is Komrij een autoriteit geworden met zijn vermaarde en beruchte bloemlezingen, en als dichter heeft zijn oeuvre zich ontwikkeld van een frivole on­ grijpbaarheid naar een groeiende ernst. Boemerang is een bundel waarin weemoed, verdriet, wanhoop en ook spot om voor­ rang strijden, maar vooral een waarmee Komrij eens te meer zijn meesterschap bewijst.

gerrit komrij (1944) debuteerde in 1968 met de bundel Maagdenburgse halve bollen

promotie

en andere gedichten en publiceerde sindsdien tientallen boeken: poëzie, verhalen, romans,

› interviews

essays, polemieken, bloemlezingen en vertalingen. In 1993 kreeg hij de P.C. Hooftprijs.

› optredens › flyers › advertenties › lezersacties

‘Komrij’s blijvende betekenis ligt in zijn dichterschap, en dan vooral in een enkel aspect daarvan: het maken dat tegelijkertijd breken en vernietigen is.’ – Jaap Goedegebuure, trouw

‘Een dichter die wars is van welke mode dan ook.’ – Piet Gerbrandy, de volkskr ant

september 2011 • paperback, ca. 64 pag. • 15 x 20 cm • ca. C 17,90 • isbn 978 90 234 6559 1 nur 306 • omslagontwerp Esther van Gameren • foto Paul Levitton • isbn 978 90 234 6620 8

9

789023 465591

33


Bart Chabot Diepere lagen

Verslag van een bestraling

Een aangrijpend relaas van het verloop van een ziekte

reeds aangeboden

Vlak voor zijn vakantie ondervindt Bart Chabot de eerste, op het oog onschuldige verschijnselen van wat een paar weken later wordt ontdekt: een forse brughoek­ tumor vlak bij zijn hersenstam. Het enige goede nieuws in deze donkere herfst is dat hij er niet dood aan gaat. Samen met zijn vrouw belandt hij in de medische molen en het is aan hem om een keuze te maken voor de beste behandelmethode. De eenmalige intensieve bestraling die hij kiest, bezorgt hem een enorme dreun. Chabot schrijft op aangrijpende wijze over zijn zoektocht naar het pad dat van de rand van de krater terugleidt naar de bewoonde wereld. Diepere lagen is niet alleen een energiek en lichtvoetig verslag van een behandeling van een hersentumor, maar vooral ook het bewijs dat Chabot een sterke en ontroerende verteller is.

promotie

bart chabot (1954) is dichter, schrijver en biograaf. In 2007 ontving hij de Johnny

› interviews

van Doornprijs. Recentelijk verschenen Schiphol Blues (2009), Scheveningse wolken

› advertenties

(2009), De Patatbalie (2010) en Up On The Hilton Roof (2011), de hoogtepunten uit

› affiches

zijn grote Herman Broodbiografie.

Over Schiphol Blues: ‘Het illustreert de klasse van de schrijver Chabot, dat hij de lezer zo van zijn stuk weet te brengen.’ – algemeen dagblad ‘Bart Chabot is sadder and wiser.’ – de groene amsterdammer

februari 2011 • paperback, ca. 240 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 15,90 • isbn 978 90 234 6597 3 nur 301 • omslagontwerp Anton Corbijn / Davy van der Elsken • foto Anton Corbijn 9

34

789023 465973

isbn 978 90 234 6620 8


Cees Nooteboom Paradijs verloren

Een duizelingwekkende zoektocht naar het paradijs

Ingeleid door Susanne Schaber

Door een onbegrijpelijke keten van oorzaken en gevolgen die wij graag toeval noe­ men, komt de Nederlander Erik Zondag ergens in een hopeloos kuuroord in Oos­ tenrijk de Braziliaanse vrouw tegen met wie hij drie jaar eerder graag een verhou­ ding begonnen was in Perth, Australië, waar hij haar leerde kennen. Hij bezocht een literair congres, zij was op de vlucht voor een gruwelijke ervaring in een favela van haar geboortestad São Paolo. Op het moment dat hij haar in Perth ontmoette, had zij net een kortstondige relatie met een tijdloze aboriginal achter de rug, en lag ze letterlijk als gevallen engel ergens in een kamer in de stad – onderdeel van een kunstproject waarbij door de hele stad engelen waren gepositioneerd. Het is het duizelingwekkende decor van deze kleine, gave roman over personen die op zoek zijn naar een verloren paradijs waaruit de mens ooit met ‘vlammend Zwaard’ ver­ dreven is, naar een ‘vreemde Wereld, die hun als woonplaats’ zal moeten dienen, volgens de woorden van John Milton in diens Paradise Lost.

‘Een glansrijk resultaat: de lezer voelt zich gereinigd.’ – Arjan Peters, de volkskr ant

promotie › interviews › optredens › advertenties

‘Nootebooms proza is verwant aan dat van Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borges en Italo Calvino.’ – J.M. Coetzee

› flyers

augustus 2011 • gebonden, ca. 160 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 14,90 • isbn 978 90 234 6469 3 nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Simone Sassen •

isbn 978 90 234 6580 5

9

789023 464693

37


Komend najaar jubileert schrijver, dichter, essayist en vertaler Paul Claes met zijn honderdste boek: de prikkelende mini-essays gebundeld onder de toepasselijke titel C Tegelijkertijd verschijnt van hem Onvergetelijke verzen, een fraai en behulpzaam poĂŤzie-citatenboek

Š Michiel Hendryckx

Twee sprankelende publicaties van een Vlaamse alleslezer en literatuur-autoriteit


Paul Claes C

Paul Claes Onvergetelijke verzen

Honderd notities van een alleslezer

Maar van wie ook weer?

Honderdste publicatie van een gepassioneerde lezer

Praktisch naslagwerk en heerlijk bladerboek van de poëzie-autoriteit van Vlaanderen

Sinds jaar en dag houdt Paul Claes een leesdagboek bij. Daarin noteert hij alles wat hem invalt tijdens het lezen van literatuur, essays, poëzie, wetenschappelijke ver­ handelingen, maar ook van de krant, tijdschriften of zelfs een opschrift op een win­ kelruit. In deze bundel, het honderdste boek van Paul Claes, maakt hij een ruim­ hartige keus uit zijn veertigjarige persoonlijke leesgeschiedenis. C is daarmee niet alleen een sprankelend portret van een hartstochtelijk lezer, maar ook een inspire­ rende reis door de wereld van het geschreven woord.

‘Weertje hè?’ ‘Nou en of. “Altijd november, altijd regen, Altijd dit lege hart, altijd.”’ ‘Wie heeft dat zo fraai gezegd?’ ‘Ehm… Ja, daar vraag je wat.’ Klinkt bovenstaand dialoogje u bekend in de oren? Heeft u ook zo’n klok-en-klepelkennis van de Nederlandstalige poëzie? Dan biedt Paul Claes uitkomst. In zijn Onvergetelijke verzen bundelt de Vlaamse veellezer en schrijver driehonderd klassie­ ke en vaak geciteerde gedichten. Zodat u nooit meer met de mond vol tanden staat als u de herkomst van een fraaie dichterlijke strofe zoekt. Zoals bovenstaande regels van: jawel, J.C. Bloem.

promotie

paul claes (1943) is schrijver, dichter, essayist en vertaler. Hij studeerde klassieke,

› interviews

Nederlandse en Engelse letteren en communicatiewetenschappen en promoveerde op

› advertenties

een studie naar de antieke elementen in het werk van Hugo Claus. Hij doceerde aan de

› advertenties

› flyers

universiteiten van Nijmegen en Leuven en aan de hogescholen van Gent en Antwerpen.

› flyers

› lezersacties

9

40

789023 464990

promotie › interviews

› lezersacties

september 2011 • gebonden, ca. 208 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6499 0

september 2011 • paperback, ca. 304 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6489 1

nur 323 • omslagontwerp Brigitte Slangen •

nur 306 • omslagontwerp Brigitte Slangen •

isbn 978 90 234 6651 2

isbn 978 90 234 6641 3

9

789023 464891

41


Willem Frederik Hermans Volledige Werken

deel 14

Spraakmakende boeken van Nederlands vileinste polemist Willem Frederik Hermans neemt, als het nodig is, geen blad voor de mond. In deel 14 van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans, het vierde deel met beschouwend werk, wordt dat wederom bewezen. De boeken die in dit deel zijn gebundeld verschenen tussen 1985 en 1988: enkele kleinere publicaties en de verzameling van ruim honderd columns en essays die onder de naam Door gevaarlijke gekken omringd verscheen. Een recensent omschreef wie Hermans met die gevaarlijke gekken bedoelde: ‘Iedereen dus eigenlijk die wel eens wat gezegd heeft waarmee Hermans het niet eens is.’ Hermans gaat in zijn meest omvangrijke bun­ deling (ruim zeshonderd pagina’s) door op de oude vertrouwde weg en bemoeit zich onder andere met de apostrofe-s, met literaire prijzen en met Multatuli. Bij de kleinere publicaties gaat het om Hermans’ vermaarde poezenboek De liefde tussen mens en kat en om Relikwieën en documenten, Het boek der boeken, bij uitstek en Mondelinge mededelingen, drie boekjes met in totaal zes toespraken bij allerlei gelegen­ heden, zoals de heropening van het Letterkundig Museum in Den Haag en een conferentie over auteursrecht. En ook in zijn lezingen is Willem Frederik Her­ mans zoals altijd op zijn best.

promotie

willem frederik hermans (1921-1995), fysisch geograaf, schrijver, dichter en es­

› advertenties

sayist, is de auteur van een groot en talloze malen bekroond oeuvre, dat geldt als een

› flyers

van de belangrijkste uit de Nederlandstalige literatuur. Vanaf 2005 verschijnen bij De

najaar 2011

voorjaar 2012

najaar 2012

Deel 15, beschouwend werk: De schrijfmachine mijmert gekkepraat Wittgenstein Gitaarvissen en banjoklokken Malle Hugo

Deel 4, romans: Herinneringen van een engelbewaarder Het Evangelie van O. Dapper Dapper

Bezige Bij zijn Volledige Werken, in samenwerking met het Willem Frederik Hermans instituut en het Huygens Instituut.

mei 2011 • gebonden, ca. 672 pag. • 12,5 x 20 cm • introductieprijs ca. C 29,90, na drie maanden ca. C 35,- (publiekseditie) • introductieprijs ca. C 75,-, na drie maanden ca. 9 9

42

789023 464594 789023 464495

C 85,- (luxe editie) • isbn 978 90 234 6459 4 (publiekseditie) • isbn 978 90 234 6449 5 (luxe editie) nur 323 • omslagontwerp Marry van Baar (publiekseditie) en Adriaan de Jonge (luxe editie) bandontwerp Tessa van der Waals (publiekseditie) • foto Jutka Rona

Deel 9, gedichten: Kussen door een rag van woorden Horror coeli en andere gedichten Hypnodrome Overgebleven gedichten


Paul Verhaeghen Omega minor

Nieuwe editie van een moderne klassieker

Berlijn, voorjaar 1995. Een oude Joodse man heeft genoeg van het leven en neemt een overdosis kinine. In het ziekenhuis wordt hij wakker naast een jonge Vlaming, Paul Andermans, aan wie hij zijn levensverhaal begint te vertellen. Hoe je als on­ derduiker de verschrikkingen in oorlogstijd overleeft. Hoe je de herinnering aan Auschwitz te boven komt. Dertig kilometer verderop, in de oude garnizoensstad Potsdam, werkt een geleer­ de, een oudgediende van Los Alamos, aan een raadselachtig experiment dat de oorsprong en toekomst van het heelal zal bepalen. Is de oorlog werkelijk gestopt? En kan liefde voor een keer de wereld van de ondergang redden?

‘Een totaalboek waar men versuft weer uit tevoorschijn komt.’ – le monde

paul verhaeghen (1965) is cognitief psycholoog. Hij woont en werkt in Atlanta.

promotie

In 1997 won hij de aslk-debuutprijs met de roman Lichtenberg. Omega minor werd be­

› interviews

kroond met de Vlaamse Cultuurprijs voor Proza, de F. Bordewijk-prijs en de Foreign

› advertenties

Fiction Prize van The Independent. Het boek is vertaald in het Duits, Engels en Frans, en zal binnenkort ook in het Hongaars en het Grieks verschijnen.

‘Slechts weinig romans kunnen deze rijkdom evenaren. Omega minor is een ongewoon intellectuele en weidse ervaring.’ – the independent ‘De grote roman die de twintigste eeuw ons nog schuldig was.’ – de standa ard

‘Verhaeghen moet worden vergeleken met Duitse meesters als Günter Grass en W.G. Sebald en met wetenschappelijk georiënteerde Amerikaanse romanschrijvers als Thomas Pynchon en Richard Powers.’ – time magazine

ISBN 978-90-8542-153-5

september 2011 • paperback, ca. 616 pag. • 15 x 23 cm • ca. C 19,95 • isbn 978 90 8542 153 5 nur 301 • omslagontwerp Dooreman • foto Koen Broos

9 789085 421535 45


Eddy van Vliet Vader

Schitterende heruitgave van Van Vliets laatste poëzie Het epische gedicht Vader is een bijzonder portret van een Vlaams gezin in de tweede helft van de twintigste eeuw. Eddy van Vliet, de zoon, probeert via dit ge­ dicht in dialoog te raken met zijn vader: ‘Ik hoor je opnieuw tegen mijn moeder schreeuwen / of zij ook in het leger mijn boterhammen / zal smeren en mijn gat afvegen. Eén-één. Gelijkspel. / Nog net begrepen dat nul het saldo is van weder­ zijdse verwijten.’ Op zintuiglijke wijze maakt de lezer kennis met de moeder, met de tweede vrouw, met de liefdes van zijn vader, met de halfbroer die verongelukt. Eddy van Vliet is erin geslaagd om binnen de beperkte ruimte een heldere familiegeschiedenis uit­ een te zetten, getekend door verlating. Vader is daarmee niet alleen een bede om gehoord te worden, maar vooral een hoogst ontroerende biografie.

promotie

eddy van vliet (1942-2002) is de schrijver van vele dichtbundels, waaronder Zoals in

› affiche

een fresco de kleur, De binnenplaats en De toekomstige dief. Zijn werk werd bekroond met de Reina Prinsen Geerligsprijs, de Arkprijs van het Vrije Woord, de Jan Campertprijs en de Staatsprijs voor Poëzie. In 2007 verscheen bij De Bezige Bij zijn Verzamelde gedichten.

augustus 2011 • gebonden, ca. 76 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6611 6 9

46

789023 466116

nur 306 • omslagontwerp Brigitte Slangen • isbn 978 90 234 6691 8

‘Van Vliet houdt de emoties nauwlettend onder controle in de beeldrijke en wendbare taal die hem eigen is.’ – knack ‘In zijn gedichten was verwondering het vliegwiel. De verwondering van het kind en dus ook de verwondering van het kind dat we zelf ooit waren.’ – nrc handelsblad


Ann De Craemer Vurige tong

Meeslepend relaas van een haat-liefdeverhouding met de roots In Vurige tong weekt de aanblik van het dode lichaam van haar ‘tante nonne’ bij Ann De Craemer een woede los die ze nooit eerder voelde. Het dwingt haar te spreken, terwijl haar voorouders hebben gezwegen. In haar zeer katholieke West-Vlaamse ‘dorp dat zich stad noemt’ is ‘zwijgt en doe voort’ gedragsregel nummer één. Ann De Craemer toont hoe het katholieke geloof erin slaagde haar grootouders en ouders in slaap te wiegen. Ze beschrijft hoe het machtsmisbruik met permissie van God de Vader tot in de jaren 1990 doorging. God verdwijnt in stilte uit haar dorp, maar velen voelen zich nog steeds microben onder zijn voetzolen. Die dorpse ne­ derigheid wilde ze ontvluchten door naar de grote stad te verhuizen, Brussel. Maar ook daar komt, totaal onverwacht, de schaduw van haar kerktoren terug en beseft ze dat ze meer van dat dorp houdt dan ze zelf had kunnen toegeven.

Over Vurige tong:

ann de craemer (1981) studeerde Germaanse taal- en letterkunde en American Stu­

promotie

dies. Ze werkte bij de Krant van West-Vlaanderen en Focus Knack. Als freelance jour­

› interviews

‘Een kroniek die de benauwende onderdrukking van een kleinsteedse opvoeding schetst.’ – Erik Vlaminck

naliste is ze gespecialiseerd in Iran, en daarover schreef ze het boek Duizend-en-één

› advertenties

dromen. Een reis langs de Trans-Iraanse Spoorlijn (2010). Ze is redacteur van de Perzisch-

› lezersacties

Engelse nieuws- en opiniesite TehranReview.

mei 2011 • luxe paperback, ca. 208 pag. • 13,5 x 20 cm • isbn 978 90 8542 318 8 • nur 320 omslagontwerp Dooreman • foto Koen Broos •

9

789085 423188

49


Allard Schröder Het meisje met de afstandsbediening

Poëziedebuut van een gelauwerd romancier Allard Schröder heeft een veelzijdig oeuvre op zijn naam staan, dat bestaat uit romans, novellen, verhalen, vertalingen en essays. Met Het meisje met de afstands­ bediening verschijnen van hem voor het eerst gedichten in boekvorm. Schröders poëzie is tegelijk ernstig en vrolijk, maar altijd lyrisch, geschreven in een breed scala van stijlen en thema’s, die onder de soepele pen van de ervaren auteur tot een eenheid zijn gesmeed. Dichtbij smiespelt, kruipt het, schuift het, fluistert wat niet gewis is, alsof we niet bestaan, vreemdeling zijn op alle werelden, wij, kinderen van het licht, wij wezen in het donker, luisteren ademloos hoe het bloed zich een weg door ons baant: zwart Schröder is ook een melancholisch dichter, zij het een die in zijn weemoed het barokke en – ogenschijnlijk – alledaagse niet schuwt, en ook zijn liefde voor de klassieke tradi­ tie schemert in veel van zijn gedichten door. Het meisje met de afstandsbediening is een krachtige bundel waar het plezier van af spat.

promotie

allard schröder (1946) schreef vele romans, verhalen en essays. Voor zijn roman

› interviews

De hydrograaf ontving hij in 2002 de AKO Literatuurprijs. Zijn meest recente roman,

› optredens

Wenst, verscheen in 2009.

› lezersacties

augustus 2011 • paperback, ca. 64 pag. • 15 x 20 cm • ca. C 17,50 • isbn 978 90 234 6539 3 nur 306 • omslagontwerp Nanja Toebak • foto Sander Nieuwenhuys • isbn 978 90 234 6610 9 9

50

789023 465393

omslagfoto Annelie Musters

Over De hydrograaf: ‘De sfeer van Slauerhoff en de thematiek van Willem Frederik Hermans. Schröder componeerde een aangrij­ pende vertelling in een schit­ terende stijl.’ – ha arlems dagblad Over Wenst: ‘Wie zoveel schoonheid en erbarmen weet te leggen in de beschrijving van zoiets leegs en onaangedaans als het hier fabuleus beschreven land­ schap en zijn bevolking is een waarachtig kunstenaar.’ – nrc handelsblad 51


Jotie T’Hooft Verzameld werk

Marie Lesy Ik heb geen woorden meer

Bezorgd door Marie Lesy

Een onvergetelijk oeuvre in paperback

Jotie T’Hooft, een leven in beelden

Prachtig geïllustreerd boek over een mythisch dichter

Jotie T’Hooft heeft veel geschreven, maar is jong gestorven. Zijn eerste dichtbun­ del verscheen in 1975, zijn laatste in 1977. Slechts drie jaar lang heeft deze dichter zelf meegemaakt hoe zijn carrière een hoge vlucht nam. Postuum hebben zijn naam en zijn oeuvre mythische proporties aangenomen. Daarom is het goed het werk van T’Hooft onbevangen te lezen. Wie dat doet, zal een heel andere dichter ontdekken. In zijn achtergelaten werk straalt vooral het leven. In dit vuistdikke boek wordt zo helder mogelijk getoond wat Jotie T’Hooft tijdens zijn leven heeft geschreven. De lezer ontdekt een bonte verzameling van afgewerk­ te gedichten, brokstukken, brieven, recensies en beschouwingen. Vele teksten in het boek zijn niet eerder gepubliceerd. Het materiaal is chronologisch geordend. Op die manier wordt het caleidoscopische karakter van T’Hoofts werk duidelijk.

Een jongeman van eenentwintig pleegt zelfmoord. In zijn korte leven heeft hij fenomenaal veel geschreven, van beklijvende gedichten tot krachtig proza. Hij heet Jotie T’Hooft en in het Verzameld werk kun je zijn evolutie in woorden volgen. Wat hij schrijft, blijft fascineren, zoals de jongeman zelf. Dit schrijversprentenboek geeft beelden bij zijn leven. Net zoals in zijn teksten laat T’Hooft zich in foto’s op verschillende manieren kennen. Hij is speels, ijdel, frivool, ernstig, verveeld, high, jong en oud. De fotocollectie wordt aangevuld met grafisch werk van de dichter zelf en duiding van de samensteller.

johan geeraard adriaan (jotie) t’hooft (1956-1977) was een Vlaams neo­

marie lesy (1976) is opgeleid in de moderne Nederlandse literatuur aan de Universi­

› affiches

romantisch dichter en schrijver. Hij publiceerde onder meer de dichtbundels Schreeuw-

teit Antwerpen. Na een onderzoeksproject over Rolande met de bles (Herman Teirlinck)

landschap (1975), Junkieverdriet (1976) en De laatste gedichten (1977).

aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde heeft ze zich met

promotie › advertenties

groeiende interesse op het werk van Jotie T’Hooft toegelegd. Ze is actief in enkele Ant­

Over de succesvolle gebonden editie van het Verzameld werk:

werpse culturele vzw’s en geeft Nederlandse les aan volwassenen.

‘Het Verzameld werk van Jotie T’Hooft laat eindelijk een vollediger en minder clichématig beeld zien van de dichter.’ – de morgen

9

52

789085 422884

mei 2011 • paperback, 976 pag. • 15,5 x 21,5 cm • ca. C 24,95 • isbn 978 90 8542 288 4

september 2011 • gebonden, ca. 164 pag. • 15,5 x 21,5 cm • ca. C 24,95 • isbn 978 90 8542 313 3

nur 306 • omslagontwerp Dooreman

nur 321 • omslagontwerp Dooreman

9

789085 423133

53


Paul Demets De bloedplek

Kervende gedichten over onze plek in de wereld

Door wie wordt ons leven bepaald? Door onszelf, door onze geliefde, door onze kinderen? In de nieuwe dichtbundel De bloedplek gaat Paul Demets op zoek naar de genius loci: hij stelt vragen bij essentiële dingen als plaats en identiteit. De gedich­ ten weerspiegelen de neuroses van onze samenleving, de moeizame communicatie, het kunstmatige idioom – en het plotseling alles ontwrichtende, dat tegelijk ook het bezield verband kan gaan vormen. Plaatsen worden plekken: preciezer, intie­ mer, warmer ook. Als een bloedplek. De gedichten in deze bundel zitten vol span­ nende paradoxen waartussen de lezer zijn eigen plaats moet zoeken.

paul demets (1966) is dichter, poëzierecensent voor De Morgen en Cobra.be (vrt),

promotie

Awater en Ons Erfdeel. Hij debuteerde met de bundel De papegaaienziekte (1999), die

› interviews

genomineerd werd voor de C. Buddingh’-prijs en werd bekroond met de Prijs voor

› optredens

Letterkunde van de Provincie Oost-Vlaanderen. In 2002 publiceerde hij de bundel

› lezersacties

Vrees voor het bloemstuk. Momenteel schrijft hij de biografie van de schrijver en schil­ der Paul Snoek.

‘Wat Demets zegt gaat over essentiële zaken als dood en erotiek, natuur en cultuur, zijn en niet zijn: begrippen die misschien alleen via omwegen benaderd kunnen worden. Over deze poëzie zijn we voorlopig nog niet uitgepraat.’ – Piet Gerbrandy, de volkskr ant

september 2011 • paperback, ca. 64 pag. • 15 x 20 cm • ca. C 15,00 • isbn 978 90 234 6529 4 nur 306 • omslagontwerp Nanja Toebak • foto Stephan Vanfleteren • isbn 978 90 234 6600 0

9

789023 465294

55


TOM M Y W I E RI NG A

15 april in de boekhandel

‘Zeldzaam is het schrijversvolk dat zijn lezers op één en dezelfde pagina zowel ontroering als een gulle schaterlach weet te ontlokken; Wieringa draait er zijn hand niet voor om.’ – humo

Ga niet naar zee

‘Honderdvijftig stilistische juweeltjes vormen samen een prachtige autobio­grafie.’ – elsevier ‘Ga niet naar zee toont het oog van de meester in observatie. Een kleine biografie, maar een groot boek.’ – gpd ‘Scherpe observaties en puntgave zinnen.’ – vrij nederland ‘Stuk voor stuk kleine diamantjes, gevat in het stilistisch vernuft van Wieringa.’ – noordhollands dagblad ‘Schitteren op de korte baan.’ – de volkskrant ‘Ga niet naar zee is ‘beeld’-taal van de beste soort. Lees in stilte en geniet.’ – de telegraaf

De langverwachte nieuwe roman van Marcel Möring © Viviane Sassen

foto © viviane sassen

‘Een portret van een groot schrijver.’ – elegance


Winnaar Opzij Literatuurprijs

jessica durlacher

‘Een dijk van een thriller. Een ontroerend boek.’ – juryrapport

‘Een absolute pageturner.’ – Elsevier ‘Hartverscheurend. Haar beste boek tot nu toe.’ – de Volkskrant ‘Gelukkig, Jessica Durlacher is terug!’ – LINDA beeld : carina bergholm sundén

‘Een prachtige en meeslepende roman.’ – JAN ‘Durlacher overtreft zichzelf.’ – De Groene Amsterdammer ‘Oorlogsboek, familiesaga en thriller ineen.’ – NRC Handelsblad ‘Entertainment met urgentie. Een spannende familieroman.’ – De Telegraaf

Verschijningsoverzicht april Frank Martinus Arion, Changá Geertrui Daem, De bedlegerige Iris Koppe, De man met de schaar Marcel Möring, Louteringsberg Nicolaas Matsier, De bijbel volgens Nicolaas Matsier Nicolaas Matsier, Het evangelie volgens Nicolaas Matsier Cees Nooteboom, Labyrint Europa deel 2 Anil Ramdas, Badal

mei Walter van den Broeck, Een vrouw voor elk seizoen Walter van den Broeck, Groenten uit Balen Hugo Claus, De wolken (samengesteld door Mark Schaevers) Ann De Craemer, Vurige tong Willem Frederik Hermans, Volledige Werken, deel 14 Willem Frederik Hermans & F. Bordewijk, Een onmiskenbare verwantschap H.J.A. Hofland, Jan Blokker en Harry Mulisch, Ik heb nooit iets met leeftijd gehad Lucebert, Unica Nazmiye Oral, Zehra Jotie T’Hooft, Verzameld werk Marten Toonder, De plicht roept! Marten Toonder, Jij kunt eigenlijk alles Marten Toonder, Meer dan een heer verdragen kan Marten Toonder, Tom Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde

augustus Remco Campert, Alle dagen feest Remco Campert, Dagboek van een poes Remco Campert, Gouden Dagen Remco Campert, Somberman’s Actie Ad Fransen, Al die beloftes Cees Nooteboom, Nachttrein naar Mandalay Cees Nooteboom, De roeiers van Port Dauphin Cees Nooteboom, Paradijs verloren Allard Schröder, Het meisje met de afstandsbediening Eddy van Vliet, Vader

september Paul Claes, C Paul Claes, Onvergetelijke verzen Paul Demets, De bloedplek Gerrit Komrij, Boemerang en andere gedichten Rik Launspach, Man meisje dood Mary Lesy, Ik heb geen woorden meer Alma Mathijsen, Alles is Carmen Erwin Mortier, Gestameld liedboek David Van Reybrouck, Twee monologen Manon Uphoff, De ochtend valt Paul Verhaeghen, Omega minor Maartje Wortel, Half mens


Uitgeverij De Bezige Bij Van Miereveldstraat 1 1071 dw Amsterdam Postbus 75184 1070 ad Amsterdam Telefoon algemeen: 020 - 305 98 10 Fax algemeen: 020 - 305 98 24 Fax verkoop/publiciteit: 020 - 305 98 39 E-mail: info@debezigebij.nl Internet: www.debezigebij.nl vertegenwoordigers: Géa Thuis Telefoon: 06 - 549 01 627 E-mail: g.thuis@debezigebij.nl Inky Menssink Telefoon: 035 - 69 23 567 Mobiel: 06 - 203 69 003 E-mail: i.menssink@debezigebij.nl Rutger Vos Mobiel: 06 - 206 27 114 E-mail: r.vos@debezigebij.nl verkoop: Anne Schroën, hoofd verkoop en marketing Daniëlle Vermeulen, verkoop en marketing 020 - 305 98 17 Conny Hemelaar 020 - 305 98 21 Philippe Robbers 020 - 305 98 30 Elselien van der Kooi 020 - 305 98 20 E-mail: verkoop@debezigebij.nl publiciteit en promotie: Saartje Schwachöfer, publiciteit De Bezige Bij, Nederlandse en Vlaamse literatuur 020 - 305 98 15, s.schwachofer@debezigebij.nl Jolanda van Dijk, coördinator publiciteit 020 - 305 98 33, j.van.dijk@debezigebij.nl Sylvia de Vries, advertenties en pos-materiaal 020 - 305 98 29, s.de.vries@debezigebij.nl

www.debezigebij.nl Vormgeving: Studio Jan de Boer | Amsterdam Prepress & beeldbewerking: Plusworks | Amsterdam

verkoop en distributie belgië: WPG Uitgevers België nv Mechelsesteenweg 203 2018 Antwerpen Telefoon: +32 - 3 - 285 72 00 Fax: +32 - 3 - 285 72 99 E-mail: boeken@wpg.be www.wpgboeken.be salesmanager: Frank Libeer Telefoon: +32 - 493 - 51 56 49 E-mail: frank.libeer@wpg.be verkoop binnendienst: Griet Verhelst Telefoon: +32 - 3 - 285 72 57 E-mail: griet.verhelst@wpg.be Pascale Smout Telefoon: +32 - 3 - 285 72 83 E-mail: pascale.smout@wpg.be accountmanagers boekhandel: Reiner Claessens Telefoon: +32 - 496 - 16 13 92 E-mail: reiner.claessens@wpg.be Katrien Peenen Telefoon: +32 - 499 - 94 27 66 E-mail: katrien.peenen@wpg.be accountmanager grootdistributie: Yves De Brauwer Telefoon: +32 - 479 - 80 00 10 E-mail: yves.debrauwer@wpg.be publiciteit en marketing fictie: Chris Boudewijns Telefoon: +32 - 3 - 285 73 04 E-mail: chris.boudewijns@wpg.be besteladres in belgië: Bestellingen in België via boekenbank (+), cbonline, of via orders@wpg.be of fax: 052 - 456 950 Vragen m.b.t. logistiek: CB Vlaanderen Telefoon: 052 - 456 940

De Bezige Bij Fictie - zomer 2011  

De aanbiedingsbrochure van uitgeverij De Bezige Bij voor de zomer van 2011. In de zomer van 2011 verschijnen onder andere de volgende titels...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you