De Groene Venen Verkiezingskrant 2018

Page 1

DE VERKIEZINGS KRANT

2018• WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN9 •maart DE HOEF

DE VERKIEZINGS KRANT De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Bijlage van De Groene Venen 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 23 – Week 10 – 9 maart 2018

21 MAART 2018 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

STEM OOK!

De partijen verdienen dat u gaat stemmen... Mooi dat u ook via deze krant veel te weten kunt komen over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. In de loop der jaren heeft de gemeente er namelijk heel veel taken bij gekregen. Dat betekent dat de gemeenteraad over héél veel onderwerpen besluiten neemt die u rechtstreeks kunnen raken. Denk bijvoorbeeld aan het verkeer in uw straat, hoe groen is uw buurt en hoe zit het met allerlei voorzieningen in uw woonkern? Maar niet alleen over zaken bij u direct in de buurt. Het gaat ook over wat voor gemeente we willen zijn. Hoe zorgen we ervoor dat De Ronde

Venen voor iedereen een plezierige en veilige gemeente is? Hoe gaan we met elkaar om met het veranderende klimaat? In wat voor gemeente willen we dat onze kinderen opgroeien? Hoe kunnen ouderen in De Ronde Venen zelfstandig blijven wonen? Natuurlijk is uw stem maar één stem in het grote geheel. Toch is uw stem zeker belangrijk, want al die stemmen met elkaar bepalen hoe ons gemeentebestuur er de komende vier jaar uitziet. Ik ken onze huidige 27 raadsleden als zeer betrokken en gemotiveerde raadsleden. Dat zal ná 21 maart niet anders zijn met de

27 personen die dan in de gemeenteraad zitten. Raadslid zijn is hard werken, je verdiepen in de materie, afwegingen maken en met andere raadsleden besluiten nemen over allerlei concrete onderwerpen. Met uw stem geeft u de raadsleden in zekere zin mandaat om dat namens de inwoners te doen. Tegelijkertijd realiseert de gemeenteraad zich heel goed dat het nooit zo kan zijn dat inwoners eens in de vier jaar stemmen en dat de inbreng van de inwoners dan stopt. Steeds meer kijkt de gemeenteraad hoe tijdens die vier jaar inwoners ruimte krij-

gen voor eigen initiatieven, hoe ze betrokken worden en zijn bij het gemeentebeleid en de uitvoering daarvan. Daar kunt u met elkaar iets voor terug doen. U kunt zich verdiepen in wat de politieke partijen en de kandidaten willen in de gemeente. U kunt met uw stem daar richting aan geven én tegelijk laten we in de gemeente met een hoge opkomst met z'n allen blijken dat we vinden dat de gemeenteraad ertoe doet. Graag wijs ik u nogmaals specifiek op twee mogelijkheden om meer te

weten te komen over de politieke partijen en hun standpunten. Via het Kieskompas van De Ronde Venen kunt u nagaan welke standpunten van u het meest overeenkomen bij de verschillende partijen. Tijdens het verkiezingsdebat op 12 maart in De Boei (ook als u zich niet heeft aangemeld bent u welkom, aanvang 19.30 uur) kunt u horen hoe de lijsttrekkers met elkaar en de zaal in discussie gaan over onze prachtige gemeente.

Maarten Divendal Burgemeester De Ronde Venen

1


2

9 maart 2018

DE VERKIEZINGS KRANT

Verkiezingsdebat 12 maart 19.30 uur De Boei

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 Meer weten? Kijk op www.derondevenen.nl


DE VERKIEZINGS KRANT

9 maart 2018

3

op 15 maart speciaal voor Abcoude en Baambrugge Verkiezingsdebat op 12 maart Verkiezingsdebat Wat hebben de partijen voor deze kernen in petto? in De Boei in Vinkeveen Aan ‘de ene’ kant van de A2 wordt op donderdagavond 15 maart een verkiezingsdebat gehouden voor de inwoners van Abcoude en Baambrugge. Bij elkaar wonen er in deze kernen van De Ronde Venen 6954 kiesgerechtigden. “In theorie zou dorpshuis De Vijf Bogen dan ook wel eens te klein kunnen zijn”, zegt initiatiefnemer Reinier Bloemer lachend.

Elisabeth van den Hoogen leidt het verkiezingsdebat op 12 maart in De Boei. foto rob isaacs

In De Boei in Vinkeveen, Kerklaan 32, vindt op maandag 12 maart een groot verkiezingsdebat plaats. Tijdens de bijeenkomst gaan de lijsttrekkers van de acht partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar in discussie over onderwerpen die belangrijk zijn voor De Ronde Venen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. In verband met het aantal beschikbare plaatsen wordt u verzocht zich van tevoren aan te melden via www.derondevenen.nl/verkiezingsdebat.

Op 21 maart vinden er verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Inwoners van De Ronde Venen van 18 jaar en ouder kunnen die dag tussen 7.30 en 21 uur hun stem uitbrengen in een van de twintig stembureaus in de gemeente. Onder leiding van Elisabeth van den Hoogen gaan de acht lijsttrekkers op 12 maart in debat over onderwerpen als wonen, verkeer, sociaal beleid, financiën, milieu en duurzaamheid. Het debat wordt live uitgezonden door RTV Ronde Venen. Tijdens het debat is er ruimte voor vragen vanuit de zaal aan de lijsttrekkers.

Lokale partijen geven mening op tv

eerste twee uitzendingen konden de kiezers de standpunten zien over de N201, het parkeerbeleid, duurzaamheid en het mogelijk investeren in activiteiten voor de jeugd. In de komende twee uitzendingen kunt u kijken naar de meningen van alle lijsttrekkers over de huisartsenpost, woningbouw, het vuurwerk rond oudejaar en natuurlijk het openbaar vervoer. De uitzendingen zijn te bekijken via Ziggo-kanaal 36 (Abcoude en Baambrugge) en kanaal 41 (overige

Moet de gemeente meer doen voor de jeugd? Ligt De Ronde Venen op koers om de klimaatdoelstellingen te halen? Hebben we behoefte aan een huisartsenpost? Of nog 2.000 nieuwe woningen erbij? Deze en andere vragen zijn de lijsttrekkers van de lokale partijen voorgelegd in de tv-studio van RTV Ronde Venen. Het resultaat is een serie van vier uitzendingen in Nieuwsronde. In de

Aan de ‘andere’ kant van de A2, in Vinkeveen, wordt drie dagen eerder een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd door de gemeente. Bloemer: “Maar het leek ons interessant om eens van de lijsttrekkers van de acht deelnemende partijen te horen wat zij de afgelopen vier jaar voor Baambrugge en Abcoude hebben gedaan. En wat ze voor de komende vier jaar van plan zijn.” Het debat begint op 20 uur en wordt geleid door de voormalige NOS- en RTL-journalist Peter van der Maat, die zelf in Baambrugge woont en vier jaar geleden de gemeentelijke verkiezingsavond presenteerde. “Dat was erg leuk om te doen en toen Reinier me voor het debat hier vroeg, heb ik geen moment geaarzeld”, vertelt Van der Maat. Dat gold ook voor burgemeester Maarten Divendal. Van der Maat:

kernen) en via KPN/Telfort/XS4allkanaal 1368. De eerste twee uitzendingen zijn terug te zien via het YouTube-kanaal van de lokale omroep.

Kieskompas als hulpmiddel Landelijk gezien is de belangstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van oudsher nogal laag met een opkomstpercentage van minder dan vijftig procent. Vier jaar geleden vormde De Ronde Venen daarop een gunstige uitzondering met een opkomstpercentage van boven de zestig procent. De vraag is of die score op 21 maart a.s. weer gehaald gaat worden. Omdat het gemeentebestuur van alle overheidsorganen het dichts bij de inwoners staat, zou het eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen gaat stemmen. Op lokaal niveau worden immers de beslissingen genomen die mensen direct raken. Maar liefst acht partijen doen dit jaar mee aan de verkiezingen in De Ronde Venen. Voor degenen die zich wat minder in de gemeentepolitiek hebben verdiept, is het wellicht lastig om een keuze te maken uit één van die acht partijen.

Elke partij heeft een verkiezingsprogramma opgesteld waarin de onderwerpen zijn aangegeven waarvoor die partij zich de volgende vier jaar wil gaan inzetten. De ene partij doet dat kort en bondig op een A4-tje met tien kernpunten. De andere partij heeft daar een pagina of zes voor nodig. De meeste partijen hebben hun verkiezingsprogramma op hun website geplaatst, waarbij het niet bij elke partij even makkelijk is om dat programma terug te vinden. Dat vraagt dus af en toe wat zoekwerk om vervolgens de goede voornemens en mooie beloften

te leggen naast de eigen opvattingen over wat men van de gemeente verwacht. Om de twijfelende kiezer behulpzaam te zijn, is het Kieskompas De Ronde Venen opgesteld. Het Kieskompas Dit Kieskompas is bedoeld als een hulpmiddel waarmee men kan zien welke partij het dichtst bij de eigen denkbeelden staat. Inwoners die van het Kieskompas gebruikmaken, krijgen een groot aantal stellingen voorgelegd. Men kan aangeven of men het met de stelling ‘helemaal eens’, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘mee oneens’ of ‘helemaal mee oneens’ is. Als alle

“Begin januari nodigde ik hem laat op een avond via de mail uit voor de bijeenkomst. En binnen 40 minuten kreeg ik de bevestiging dat hij van de partij zou zijn: ‘Mooi dat jullie dit doen. Ik kan de 15e maart en doe graag mee. Zal het in de agenda zetten.’ Dat is gaaf toch!? Dan sta je als burgemeester volgens mij dicht bij je burgers.” Ook de zeven lijsttrekkers zeiden hun medewerking direct toe. En daar is Reinier Bloemer, die ook voorzitter van de Baambrugse Dorpsraad is, erg blij mee: “Aan ‘deze’ kant van de snelweg is de gemeente eerlijk gezegd een instantie op afstand. Je moet voor je paspoort naar Mijdrecht en dat is - lichtelijk overdreven - toch een hele reis. Wij hebben hier dan ook niet zoveel met ‘die’ kant. Dus dat ze nu naar ons toekomen, dat geeft ons het gevoel dat we er toch bij horen.” Medeorganisator Abbey Gieske vult Bloemer aan: “Maar laten we nou niet net doen alsof Abcoude en Baambrugge een twee-eenheid zijn. Als Baambrugger kom je vanwege de winkels automatisch vaak in Abcoude en ken je er de weg. Maar als Abcoudenaar heb je op zich niet heel veel in Baambrugge te zoeken. We zijn toch een beetje grote zus en kleine

Welke partij verdient uw steun?

tekst piet van buul

De organisatoren van het verkiezingsdebat Abcoude & Baambrugge. V.l.n.r.: Abbey Gieske, Peter van der Maat en Reinier Bloemer. foto liesbeth riester

stellingen zijn ingevuld, krijgt men de naam van de partij te zien die het meest zou voldoen aan de opvattingen van betrokkene. De stellingen in het Kieskompas zijn samen met alle partijen vastgesteld. Bovendien heeft Kieskompas gecontroleerd of de standpunten overeenkomen met de partijprogramma’s. Dit geeft de gebruikers de garantie dat de informatie in het Kieskompas volledig en betrouwbaar is. Alle acht partijen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van Kieskompas. De programma’s en de stellingen Uit een vergelijking van de ver-

schillende partijprogramma’s wordt duidelijk dat de meeste partijen in De Ronde Venen het over de grote lijnen wel eens zijn. Ze beweren allemaal dicht bij de inwoners te staan. Vrijwel allemaal willen ze zich inzetten voor goede zorg, voor voldoende woningen voor starters en ouderen, voor goed onderwijs, voor jeugdzorg, voor goede bereikbaarheid met openbaar vervoer, voor betere doorstroming op de N201 en voor verbetering van de lokale economie, voor natuur en milieu. Er zijn maar weinig grote tegenstellingen, zoals over het al dan niet verbreden van de N201 of het handhaven van de zondagsrust. Bij de matrix die de uitslag van het Kieskompas aangeeft, staan vrijwel alle partijen op een kluitje dicht bij elkaar. Opvallend is ook dat er maar weinig stellingen betrekking hebben op de grote kernthema’s van de verkiezingen. De stellingen gaan bijvoorbeeld over het legaliseren van de wietteelt, de uitbreiding van Schiphol, het inleveren van parkeerplaatsen ten faveure van fietspaden of juist groen inleveren voor parkeerplaatsen, korten op de

broer, waarbij de zus een zwak voor D66 heeft en de broer meer voor het CDA is.” Wat de verschillen tussen de kernen betreft, heeft Peter van der Maat zijn licht opgestoken bij gemeentevoorlichter Robbert Wortel. “Die heeft allerlei aardige cijfers voor me opgedoken, die ik tijdens het debat zal presenteren. Wist je bijvoorbeeld dat er van de 27 huidige raadsleden vier uit Abcoude komen en twee uit Baambrugge? Ik had daar geen idee van. En dat er van de 160 kandidaten voor de nieuwe raad maar liefst dertig in Abcoude wonen en acht in Baambrugge? Dat vind ik echt veel! Ik had nooit verwacht dat de betrokkenheid bij de gemeentepolitiek hier zo groot zou zijn.” Reinier Bloemer tot slot: “Als je nog niet weet óf je zal gaan stemmen en zo ja, op wie, dan moet je de 15e maart zeker komen. Je kan gewoontegetrouw wel altijd partij X of partij IJ kiezen, maar je nu krijgt de gelegenheid om de lijsttrekkers en hun standpunten te leren kennen en een afgewogen oordeel te vormen. Waarmee je uiteindelijk zelf richting geeft aan hoe Baambrugge of Abcoude zich verder ontwikkelt. Ik zou zeggen: grijp die kans!”

uitkering van asielzoekers die geen Nederlands leren, meer windmolens, afschaffen hondenbelasting, financiële steun aan het Veenmuseum, financiële steun voor mantelzorgers of meer cameratoezicht. Men kan ook aangeven voor of tegen de verbreding van de N201 te zijn, of men minder sociale huurwoningen wil en meer goedkope koopwoningen, of dat men lege bedrijfspanden tot woningen wil ombouwen. Allemaal zaken die ongetwijfeld bij veel inwoners leven. Maar de relatie met de afzonderlijke verkiezingsprogramma’s is vaak lastig te ontdekken. Wanneer men over al die stellingen een mening heeft gegeven, krijgt men te zien welke partij het dichtst bij staat. Een nadere aanduiding hoe die conclusie tot stand komt en hoe dan de afwegingen tussen de partijen is gemaakt, is nauwelijks te achterhalen. De vraag blijft of de twijfelaars hier echt mee geholpen zijn. Die kunnen ook nog naar het verkiezingsdebat op 12 maart in De Boei in Vinkeveen of op 15 maart in Baambrugge. Dat debat is ook op RTV Ronde Venen te volgen.


voor nu voor straks

p o m e t S g a d s n e wo rt a a m 1 2

Kiki Hagen De Ronde Venen


voor nu

1

Onze lijsttrekker Kiki Hagen is een bekend gezicht in onze gemeente. De huidige fractievoorzitter stelt zich voor haar tweede periode kandidaat voor de gemeenteraad. Doordat zij is opgegroeid in Vinkeveen, woonachtig in Mijdrecht en werkzaam in Abcoude, is ze een ideale volksvertegenwoordiger voor onze inwoners; ze kent onze gemeente van binnen en buiten. Samen met de fractie wil zij zich inzetten voor een gemeente waarin je gezond en gelukkig kan opgroeien en oud kan worden.

voor straks Stem op ag woensd rt 21 maa

Meindert Brunia Abcoudenaar Meindert zet zich doorlopend in voor duurzaamheid en heeft zich bewezen op het gebied van ruimtelijke zaken. Daarnaast houdt deze financiële specialist de financiën van de gemeente scherp in de gaten!

D66 wil dat onze gemeente aantrekkelijk is voor iedereen. •

D66 staat voor een sterk bestuur in De Ronde Venen waarin ieders belang even zwaar weegt.

D66 wil meer ruimte om te ondernemen en minder regels.

Bij armoede en schulden bieden wij perspectief, door een ruimhartig armoedebeleid.

D66 wil verzorgd groen in de gemeente, kleinere duurzame bussen en een duidelijke plek voor de fiets in het verkeer.

We streven naar nieuwe woonvormen voor mantelzorg en soepele regelgeving rondom woningsplitsing of herbestemming.

D66 wil het allerbeste onderwijs op onze basisscholen, met een conciërge op iedere school, betere bereikbaarheid per openbaar vervoer en duidelijke verkeersveiligheid rondom scholen.

D66 zet zich in voor techniekonderwijs in de gemeente.

D66 zoekt het evenwicht tussen idealisme en pragmatisme.

Voor D66 zijn klimaatneutraal en energieneutraal belangrijke doelen. Want D66 ziet graag dat ook onze kinderen en hun kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Daarom is het nodig met z’n allen de omslag te maken naar minder verspilling en afval en naar meer energie uit zon en wind. Zo blijft De Ronde Venen aantrekkelijk voor iedereen: voor nu èn voor straks!

Kiki Hagen

Thijmen Klinkhamer Thijmen woont in Mijdrecht en gaat voor zijn tweede termijn. Hij brengt zijn brede ervaring mee en is actief op diverse terreinen zoals jeugdbeleid en in het onderwijs. Hij zorgt ervoor dat vastgesteld beleid praktisch uitvoerbaar is, en vormt de achterwacht voor onze gemeentelijke jeugd.

Eelco Doorn Eelco is woonachtig in Abcoude. Als kandidaat raadslid wil hij zijn passie en deskundigheid op het gebied van lokale voorzieningen, kunst en cultuur graag voortzetten. Bekend van onder meer zijn inzet voor het zwembad in Abcoude is hij kandidaat voor zijn derde termijn.

Cees van Uden Nieuwkomer Cees uit Mijdrecht heeft als fractieassistent al gewerkt aan verschillende dossiers op zowel ruimtelijk als sociaal gebied. Met zijn persoonlijke betrokkenheid bij sport en vrijwilligerswerk in de Ronde Venen en zijn kennis van de digitale wereld, zal hij een goede gesprekspartner over de toekomst van de gemeente zijn.

6

Alex Stalenberg

De Vinkeveense ondernemer en kunstenaar Alex is al jarenlang lid van D66 en, nu hij in Vinkeveen is komen wonen, wil hij zich graag inzetten voor De Ronde Venen. We zijn zeer gelukkig dat deze kunst- en cultuurliefhebber onze fractie komt versterken en zichzelf wil inzetten voor onze prachtige gemeente!

Benieuwd naar actuele standpunten of ons complete verkiezingsprogramma? Kijk op onze website of volg ons op Facebook:

fb.me/D66DRV derondevenen.d66.nl


6

9 maart 2018

DE VERKIEZINGS KRANT

Ronde Venen Belang is een inwonerspartij waarbij het niet belangrijk is wie er op de verkiezingsposter staat. Dus geen persoonlijk belang, maar open en eerlijk. Wij gaan aan de slag met de zaken die voor jou belangrijk zijn. Ronde Venen is een echte inwonerspartij waar de inwoner mee praat. Wil je onze standpunten weten? Kijk dan op rondevenenbelang.nl of laat een bericht achter, want alleen bij Ronde Venen Belang geldt: Jij mag het zeggen! “Vanuit een solide financiële basis zowel op de korte als de lange termijn een goede sociale en maatschappelijke leefomgeving creëren waar ook onze kinderen en kleinkinderen zonder bonnetjes uit het verleden graag willen en kunnen blijven wonen” ik zet mij in voor openbare werken, openbaar groen en behoud van dorpshuizen in de kernen. Vooruit kijken is prima, maar we moeten wel oog blijven houden voor de prachtige historie van onze gemeente. Politiek moet betrouwbaar, geloofwaardig en transparant zijn. Begrijpelijk ook voor de inwoners. De gemeente moet er wel bij varen, er beter en leefbaarder door worden. Daar wil ik me graag voor blijven inzetten! Samen kunnen we ervoor zorgen dat het prettig wonen is in deze mooie gemeente, want de gemeente is er voor de inwoner en niet andersom. Daarom ben ik bereikbaar om te horen wat jij te zeggen hebt.

De Ronde Venen is een unieke en prachtige gemeente om in te wonen. En dat wil ik zo houden en verbeteren daar waar nodig: voor mijn kinderen en voor alle inwoners. Lokale politiek grenst aan je voordeur, je kunt daar als inwoner direct invloed op uitoefenen. Ik heb me niet verkiesbaar gesteld voor mijzelf, maar voor jou, voor de inwoner van deze prachtige gemeente. We wonen in een prachtige en prettige omgeving. Toch kan een aantal mensen daar niet van genieten, doordat zij zorg en ondersteuning nodig hebben of het tijdelijk financieel niet redden. Het zijn deze mensen die mij dagelijks motiveren om iets aan hun situatie te verbeteren en zicht op perspectief te bieden. Ondanks prima regelingen voor mensen die het minder hebben mist soms toch de menselijke maat. Ik sta ervoor dat ieder geval op zich staat en we moeten streven naar maximale zelfredzaamheid. Maar daarbij zeker oog moeten houden voor het feit dat er ook mensen zijn die echt aan het einde van hun latijn zijn en geholpen moeten worden (weer) zelfredzaam te worden.


DE VERKIEZINGS KRANT

9 maart 2018

Tienpuntenplan Ronde Venen Belang 1. Jij mag het zeggen: inwoners, bedrijven en organisaties praten mee! 2. Betaalbare woonlasten bij een financieel solide beleid. 3. Meer aandacht voor veiligheid op straat en handhaving op kleine ergernissen zoals snelheid- en parkeerovertredingen. 4. Iedereen krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is, kosten mogen niet beperkend zijn. 5. Meer geld naar sport. Met beide benen sta ik midden in de Rondeveense samenleving. Ik wil mijn ervaring inzetten om het beste te doen voor onze inwoners. Niet voor mijn persoonlijk belang, maar voor het algemeen belang! is zelfstandige en vakspecialist op gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ik heb gekozen voor Ronde Venen Belang omdat deze partij nadrukkelijk de burger aan het woord laat. Ik spreek met veel mensen. Maar luister vooral en geef de goede ideeën en kritiekpunten graag door, zodat er ook echt iets mee gedaan kan worden. Wij met z’n allen kunnen deze gemeente nog boeiender maken en plezieriger om te wonen.

6. Passende en betaalbare huisvesting voor jong en oud. 7. Behoud van voorzieningen zoals winkels, scholen, dorpshuizen en zorg dichtbij huis. 8. Extra aandacht voor de openbare ruimte, onderhoud van groen en wegen. 9. Bereikbaarheid verbeteren, speciale aandacht voor openbaar vervoer en de N201. 10. Ondersteuning van cultuur en karakter van de dorpen en gemeente.

7


8

9 maart 2018

DE VERKIEZINGS KRANT

Lijsttrekker Pieter Kroon

is naast raadslid voor de fractie van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen, ook fractiemedewerker en commissielid voor de Statenfractie van GroenLinks in de provincie Utrecht. Pieter wil van De Ronde Venen een duurzamere gemeente maken met ruimte voor natuur, duurzame energie en duurzame initiatieven. "Ik koester de unieke leefomgeving en de energie en ideeën die de inwoners van deze mooie gemeente hebben. Zo komt er na een burgerinitiatief een sporthuis met zwembad in Abcoude en is er door inwoners een energiecoöperatie opgezet om de gemeente verder te verduurzamen. Samen met de ideeën van inwoners houden we de gemeente levendig, groen en mooi!"

Steun en Toeverlaat is het voorbeeld van goede zorg

Burgerinitiatief zorgt voor nieuw sporthuis in Abcoude

Aanpakken en doorzetten. Erika Spil is onder de indruk van Steun en Toeverlaat. Het bedrijf in Mijdrecht heeft in korte tijd een netwerk opgezet van goede zorgverlening voor iedereen die het nodig heeft. Marie-José van Hussen en Eddy Wakker nemen de bureaucratie weg en zetten ervaren mensen in.

Esther Grondijs: “PvdA/GroenLinks maakt zich al jaren sterk voor een nieuw zwembad in Abcoude. Twee jaar geleden heb ik een time-out genomen als raadslid om me vol in te zetten voor een burgerinitiatief om in Abcoude een nieuw Sporthuis met zwembad te realiseren. Dat is ons (3500 inwoners die het burgerinitiatief steunden, zwem- en sportstichting) gelukt: de gemeenteraad heeft het burgerinitiatief vorig jaar september aangenomen, mede dankzij de altijd aanwezige steun en het meedenken van PvdA/GroenLinks. Het is belangrijk dat die steun er is vanuit de raad voor dit soort burgerinitiatieven en dat die er na aannemen van een burgerinitiatief ook blijft. Dingen mogelijk maken, daarom sta ik op nummer 4 van de kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks.”

Wat koester jij? Daag ons uit voor het volgende idee dat wij samen met u gaan lanceren.

Meer betaalbare woningen nodig in De Ronde Venen "Er is een flink tekort aan betaalbare woningen", zegt fractievoorzitter Ernst Schreurs. "Ruim dertig procent van onze inwoners kan aanspraak maken op een sociale huurwoning. Het aanbod is echter slechts twintig procent. Een tekort van ruim tien procent dus. Om die noodzakelijke inhaalslag te maken, daar gaan we ons de komende vier jaar voor inzetten!"

Kunst en cultuur op de kaart in De Ronde Venen! “Het kunst- en cultuurbeleid in de Ronde Venen? Dat kan beter,” concludeert Pieter Kroon (PvdA/ GroenLinks) na zijn bezoek aan dorpsacademie Mus & Muzen van Jenneke van Wijngaarden in Wilnis. Drie lokale kunst- en cultuurondernemers hebben zojuist uitgebreid verteld wat de gemeente zou kunnen doen. Op initiatief van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen werd vrijdag 23 februari een rondetafel gesprek gehouden met drie mensen die het weten kunnen. Kunstenares Marjolein Berger-Vos leidde het gesprek. Jenneke van Wijngaarden (Mus & Muzen),

PvdA/GroenLinks De Ronde Venen koestert de koesteraars

Wiet van der Velden (Ab-Art) en Greetje de Haan (Kunst Rond de Venen) vertelden over hun ervaringen met de gemeente. En wat er beter kan. Kunst en cultuur serieus nemen Een belangrijk punt in het gesprek is dat de kunsten cultuursector serieus genomen moet worden. Te vaak wordt gedacht dat kunstenaars hun diensten gratis kunnen aanbieden, terwijl ze daar gewoon hun brood mee moeten verdienen. Lees meer over deze bijeenkomst op pvdagroenlinks.com

Dit zijn maar enkele van de zaken waar we ons mee bezighouden. Zie pvdagroenlinks.com of fb.me/pvdagroenlinksdrv voor informatie over onze plannen en onze kandidaten.

Spil was wethouder in De Ronde Venen toen Steun en Toeverlaat begon. Nu, drie jaar later, wilde ze weten hoe het is gegaan. Dus stapte ze bij de twee initiatiefnemers binnen. Ze werd aangenaam verrast. “Wij denken in oplossingen in plaats van problemen,” vertellen Van Hussen en Wakker. Immers, wie zorg nodig heeft, heeft vaak al genoeg aan zijn of haar hoofd. Hoe krijg ik weer grip op mijn dagelijks leven? Wie weet hoe het verder moet? Hoe verschillend we allemaal ook zijn, op zo’n moment heb je de energie niet om je te verdiepen in regels, protocollen of ingewikkelde computerprogramma’s. En daar zit de kracht van Steun en Toeverlaat. Ze luisteren naar de cliënt, kennen procedures, weten wat mogelijk is (met een PGB) en leveren zorg. Zorg op maat. Dezelfde man/ vrouw voor dezelfde cliënt.Steun en Toeverlaat zet geschoolde, ervaren ZZP’ers in. Het bedrijf biedt ook kansen aan mensen die zich om willen laten scholen. Allemaal allrounders, veelal 50-plussers die door de bezuinigingen thuis zaten. Ogen van de gemeente “Wij proberen de ogen van de gemeente te zijn,” zegt Eddy Wakker. “Weet je? Als je aandacht besteedt aan mensen, voorkom je zorg. Onze mensen blijven

ook wel eens hangen, drinken een kopje koffie mee, zo voelt een cliënt zich gehoord. En beter!” De wens voor de komende vier jaar? Spil: “Geef als gemeente ruimte aan meer van dit soort kleine, innovatieve bedrijven in de zorg, zoals Steun en Toeverlaat. Ga van de cliënt uit in plaats van regels en procedures en lever maatwerk.” Wakker: “Luister naar mensen! Bezoek ze. Nu wordt nog teveel achter het bureau gewerkt; zitten ambtenaren op kantoor omdat ze het te druk hebben door protocollen.” Spil is trots op dat Steun en Toeverlaat onder haar wethouderschap in De Ronde Venen is gestart. Een mooi voorbeeld wat zeker navolging verdient, zegt ze. “Ze koppelen goede zorg aan mensen die het nodig hebben. Een kopje koffie drinken is soms waardevoller dan schone ramen.”


DE VERKIEZINGS KRANT

9 maart 2018

9


10

9 maart 2018

DE VERKIEZINGS KRANT


DE VERKIEZINGS KRANT

9 maart 2018

11


LIJST 8 12

9 maart 2018

DE VERKIEZINGS KRANT

Seniorenpartij De Ronde Venen is een nieuwe lokale partij die de leefbaarheid voor iedereen wil verbeteren. Wij zijn geen partij voor ‘oude’ mensen, maar voor mensen die graag op een prettige manier oud willen worden.

? N E K I E R E B J I W N E L L I W T A W Voorzitter Aad van der Wilt met de eerste drie kandidaten van onze kandidatenlijst: Lijsttrekker Marja Becker met Yvette Janmaat en Ed de Valk

Een voor iedereen bereikbare Huisartsenpost en 24 uurs opening van een apotheek

Zonnepanelen bereikbaar voor iedereen

Betaalbare senioren- en starterswoningen

Een mooie groene, duurzame gemeente, waar je trots op kunt zijn

Werkloosheid bestrijden van mensen boven 50+

Beter openbaar vervoer naar Amsterdam en Utrecht, maar ook binnen de kernen

Bestrijding eenzaamheid en armoede onder senioren

Veiligheid rondom huis en omgeving (groenvoorziening, trottoirs, fietspaden)

Goed uitgebalanceerd seniorenbeleid

Gratis kortingspas voor senioren

www.seniorenpartijdrv.nl • info@seniorenpartijdrv.nl • tel: 06-43860894


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.