Veiligheidskrant De Ronde Venen 2022

Page 1

VEILIGHEIDSKRANT

1

Special van De Groene Venen • 0plage 19.000 exemplaren • Lezersbereik 45.000 inwoners • Uitgegeven door A-side Publishing B.V. • De Groene Venen • Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht • Telefoon: 0297-38 52 57 • E-mail: info@degroenevenen.nl • www.degroenevenen.nl

DE VEILIGHEIDSKRANT

‘Samen het veiligheidsgevoel vergroten’

Veiligheid is iets van ons allemaal “Veilig zijn en je veilig voelen zijn de eerste levensbehoeften en noodzakelijk om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen.” Dat staat in het programma waar ons college de komende vier jaar samen met de gemeenteraad, inwoners en bedrijven mee aan de slag gaat. We werken aan een veilige, plezierige woon-, werk- en leefomgeving. Veiligheid is een breed begrip. Het heeft te maken met preventie, gedrag, regels, wetten, inrichting van de openbare ruimte en handhaving. De gemeente werkt hierbij samen met anderen. Belangrijk daarbij zijn partners als politie, brandweer, ambulancedienst en andere hulpverleners. Ook inwoners werken door gedrag en ‘de extra ogen en oren van de veiligheidspartners’ mee aan een veilige omgeving. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In deze Veiligheidskrant 2022 stellen we graag de partners voor waarmee de gemeente samenwerkt. Wie zijn onze wijk-

agenten en wat doen zij? Wat zijn de werkzaamheden van onze BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en hoe werken die? Ook komt het werk van de brandweer en de Veiligheidsregio Utrecht aan de orde. De betrokkenheid van inwoners is georganiseerd via Burgernet en de zogenoemde buurtwhatsappgroepen. Actuele thema’s op het gebied van openbare orde en veiligheid, zoals ondermijning en digitale criminaliteit worden uitgelegd. Bij veel van deze zaken gaat het erom: wat kan ik er zelf mee? Lees vooral goed de tips in deze krant. Over het brede begrip ‘veiligheid’ valt veel te zeggen. In deze krant ligt het accent op de openbare orde en veiligheid. Ik hoop dat het een stimulans is om hieraan uw eigen persoonlijke bijdrage te leveren. Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

Maarten Divendal Burgemeester

‘112 is er voor álle spoedeisende hulp’ De schroom van inwoners om 112 te bellen is ‘redelijk groot’, merkt Milan van de Swaluw. Door eerder en vaker met dit alarmnummer te bellen, kunnen mensen de veiligheid in hun wijk vergroten. “Want 112 is er voor álle spoedeisende hulp.”

Rond half twaalf ’s avonds loopt Abcoudenaar Adri Mulders met zijn hond buiten. Hij ziet een ‘duister figuur’, maar die loopt steeds van hem weg. “Ik vertrouw het niet en stuur een bericht aan de WhatsApp-groep BuurtPreventie”. ‘Er loopt hier een verdacht persoon. Kunnen de hondenbezitters even op straat komen?’ Binnen 5 minuten lopen er 15 mensen met hun hond op straat. Zo maak je zo’n dievenactie kapot.” “Het dievengilde houdt niet van veel publiek. Als je met een aantal mensen de straat op gaat wanneer er iets verdachts is, frustreer je de inbrekers. En dan zullen ze zich nog wel een keer bedenken voordat ze terugkomen”, vertelt Mulders. Hij is – samen met nog 6 anderen – beheerder van de 7 groepen WhatsApp BuurtPreventie (WAPB) in Abcoude. Ongeveer 1.000 Abcoudenaren zijn hierbij aangesloten.

Veiligheidsgevoel Het grote verschil met ‘gewone’ WhatsApp-groepen zijn de onderwerpen waarover de deelnemers berichten. “De appgroepen BuurtPreventie zijn bedoeld voor verdachte situaties waarbij je 112 belt of zou moeten bellen. Inwoners kunnen elkaar waarschuwen en attenderen. Zo vergroten we samen het veiligheidsgevoel in de wijk”, aldus Milan van de Swaluw. Hij is beheerder van 4 groepen waar zo’n 500 Mijdrechtenaren lid van zijn. De meeste wijken in De Ronde Venen hebben een WhatsApp-groep BuurtPreventie. In totaal zijn ruim 2.000 Rondeveners erbij aangesloten. Behalve de 1.000 inwoners in Abcoude nemen ten westen van de A2 – van Amstelhoek tot Vinkeveen – nog eens 1.200 mensen eraan deel.

Over schuttingen Ook voor de politie kunnen de WhatsApp-groepen een nuttig instrument zijn, zegt Mulders: “Iemand in de groep meldde dat een persoon in Abcoude over de schuttingen naar woningen keek. Die heeft toen ook de politie gebeld. De

politie stuurde meteen mensen uit Amsterdam, omdat zij dichterbij zitten dan de eenheden in De Ronde Venen. Ook andere deelnemers uit de groep stuurden berichten, zodat de mogelijke inbreker goed te volgen was.” “Ondertussen was de wijkagent vanuit Mijdrecht onderweg. Hij las in de WhatsApp-groep dat de persoon naar het station ging. De wijkagent heeft toen de trein tegenhouden, de man eruit gehaald en zijn identiteit gecontroleerd. Hij bleek een hele lijst met criminele activiteiten op zijn naam te hebben staan. De wijkagent kon niets bewijzen, maar gaf hem wel een waarschuwing: ‘Je bent nu in Abcoude en daar letten de mensen goed op. En ik ben hier de wijkagent en ik weet nu wie jij bent.’ Zo’n gast zal het hier niet snel nog een keer proberen.”

Verwarde dame WABP neemt ook berichten over van Burgernet. Van de Swaluw geeft een voorbeeld: “Ik zag op Twitter dat de politie een Burgernetactie hield in Abcoude. Er werd een verwarde oudere dame vermist. Ik heb die tekst gekopieerd en naar de beheerders van de WhatsApp-groepen in Abcoude gestuurd. Om 16.49 uur stond de melding op Twitter, om 16.52 uur hadden alle gebruikers van de WhatsApp-groepen in het dorp het bericht. Compleet met signalement en de oproep 112 te bellen als ze de vrouw zagen. Binnen 3 minuten kunnen we dus 1.000 mensen bereiken.”

Iedereen alert Ook kleine WhatsApp-groepen kunnen effectief zijn, zoals in het uitgestrekte buitengebied van Mijdrecht. “Daar hebben we iets meer dan 50 gebruikers. Als iemand in de groep meldt dat er een verdachte auto langs de Kromme Mijdrecht rijdt, is iedereen tot aan Amstelhoek alert. Dat is ook een waarde van de WhatsApp-groep: wie zich bewust is van het feit dat er iets speelt, houdt zijn ogen open”, stelt Van de Swaluw. Meer informatie: derondevenen.nl/buurtpreventie

“Mensen kennen de slogan ‘112 daar red je levens mee’. Ze denken daarom misschien: deze situatie is niet levensbedreigend, dus ik bel het alarmnummer maar niet. Maar 112 is er voor alle situaties waarin er snel een hulpdienst moet komen. Bijvoorbeeld als je ziet dat een persoon aan auto’s staat te rommelen”, zegt hij. Ook bij twijfel is het beter om te bellen: “In de meldkamer van 112 zitten getrainde mensen. Zij weten precies hoe ze een melding moeten beoordelen en wat ze ermee moeten doen. Je kunt beter 10 keer te veel bellen, dan 1 keer te weinig.”

Inhoudsopgave Pagina 2

Pagina 5

Meewerken aan een veilige buurt

‘Het inbrekersgilde rekent altijd in tijd’

Pagina 3

Pagina 6

In gesprek gaan om problemen op te lossen

Wat te doen in geval calamiteit?

Pagina 7 Pagina 4 Wees alert bij een vlotte mail of een mooie babbel

‘Een feestje moet leuk, maar het moet wel veilig zijn’

In totaal zijn ruim 2.000 Rondeveners aangesloten bij WhatsApp-groep BuurtPreventie.

Pagina 8 Test uw kennis over woninginbraak

UITNEEMEXEMLAAR VAN

DE GROENE VENEN


2

DE VEILIGHEIDSKRANT

Burgernet, ondermijning en hennep kweken

Succesvolle Burgernetacties Dankzij oplettende deelnemers is Burgernet de afgelopen maanden verschillende keren succesvol ingezet. Twee praktijkvoorbeelden illustreren dat. Dankzij inzet van Burgernet werden vermiste personen snel gevonden. Voor burgemeester Maarten Divendal voldoende reden om de oplettende deelnemers met een bos bloemen te bedanken.

Werk mee aan een leefbare en veilige buurt Eén van de manieren waarmee inwoners van De Ronde Venen kunnen bijdragen aan een leefbare en veilige buurt is Burgernet. Deelnemers aan Burgernet ontvangen een spraak- of smsbericht met het verzoek in hun buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Als zij informatie hebben kunnen ze rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer. Burgernet wordt al jaren succesvol ingezet in De Ronde Venen.

In oktober 2021 werd in Abcoude een vermist meisje teruggevonden na een oproep. Rond 18 uur verspreidde de politie het bericht onder Burgernetdeelnemers in Abcoude om uit te kijken naar een 13-jarig vermist meisje. Kees Telkamp ontving het bericht en liep meteen naar buiten om te kijken of hij het meisje zag. Kort daarna zag hij haar lopen en vroeg haar toen even naar binnen te komen zodat hij het Burgernetnummer kon bellen. Meteen daarna kwam de politie om het meisje weer veilig thuis te brengen. Twintig minuten na de eerste oproep kon aan alle deelnemers worden gemeld dat het meisje was gevonden en dat de actie was afgelopen. Donderdag 27 januari 2022 werd in Mijdrecht een vermiste vrouw teruggevonden na een oproep om naar haar uit te kijken. Rond 12.45 uur verspreidde de politie het

Inmiddels zijn bijna 7.000 inwoners uit onze gemeente aangesloten bij Burgernet. Dat is 16,5% van onze totale bevolking. Daarmee zijn we de gemeente in de politieregio Midden-Nederland met het hoogste percentage Burgernetdeelnemers. De afgelopen jaren zijn er in de gemeente meerdere succesvolle Burgernetacties geweest. Hoe meer mensen deelnemen, hoe meer ogen en oren kunnen worden ingezet en hoe hoger de kans op succes. Deelnemers helpen dus concreet mee aan de veiligheid in hun buurt. Dat kan vanuit huis, vanaf de werkplek of op straat. Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld: • diefstal of inbraak • doorrijden na een aanrijding • beroving • vermiste personen Burgernetmail Sinds kort kunnen deelnemers behalve spraakof sms-berichten ook e-mailberichten over veiligheidsincidenten in de buurt ontvangen. Deze mails attenderen de deelnemers op mogelijk onveilige situaties in de toekomst (preventief) of er wordt een oproep gedaan om informatie door te geven over een incident dat eerder heeft plaatsgevonden in de buurt (digitaal buurtonderzoek). Een Burgernetoproep is dus ‘tijd kritisch’, een Burgernetmail is dit niet.

Ondermijning We zien steeds vaker dat criminelen gebruik maken van zaken in de bovenwereld om hun illegale activiteiten in de onderwereld mogelijk te maken. Denk aan een café of winkel waar nooit klanten komen, maar die criminelen gebruiken om drugsgeld wit te wassen. Als de bovenwereld de onderwereld hierbij helpt, noemen we dit ondermijning. Ondermijning heeft vaak te maken met de handel in en productie van drugs. Dit gaat vaak samen met veel problemen en geweld. Denk bijvoorbeeld aan het dumpen van chemisch drugsafval in de natuur, onveilige straten en buurten door straathandel en brandgevaarlijke hennepkwekerijen. Met enige regelmaat vinden verspreid over de gemeente controles plaats waarbij verschillende partijen samenwerken. Naast de gemeente zijn dat politie, douane, Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), netbeheerder Stedin en het Regi-

Hoe werkt Burgernet? Na een melding over bijvoorbeeld een inbraak of vermist kind, start de politie een Burgernetactie. Dit gebeurt vanuit de meldkamer. Deelnemers van Burgernet krijgen direct een ingesproken bericht of sms-bericht op hun (mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Ziet u iets? Dan geeft u dit direct door via T. 08000011. Na afloop krijgen deelnemers een bericht over het resultaat van de actie. Deelnemers aan Burgernet dienen 16 jaar of ouder te zijn. Aanmelden kan via www.burgernet.nl/aanmelden of door het downloaden van de Burgernet-app. Deelnemen aan Burgernet Op www.burgernet.nl is meer informatie te vinden over Burgernet. Met Burgernet werken inwoners, politie en gemeente samen aan veiligheid in uw buurt. Elke deelnemer maakt de buurt een stukje veiliger. Want hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller een persoon of voertuig wordt gevonden of een verdachte wordt gesignaleerd.

Bekijk het filmpje hoe Burgernet werkt in de praktijk

onaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). De Ronde Venen wil een gemeente zijn waar iedereen zich veilig voelt. Controles horen daarbij. De overheid kan de strijd tegen ondermijning niet alleen aan. Tips van inwoners zijn heel belangrijk. Ziet u dingen die niet oké zijn? Meld het dan! Dat kan op verschillende plekken. Bij de gemeente via ondermijning@derondevenen.nl, de politie via www.politie.nl of anoniem bij Meld Misdaad anoniem via 0800-7000. Zo stoppen we ondermijning samen en maken we wijken en buurten veiliger. Gedumpt drugsafval

bericht om uit te kijken naar een 73-jarige vrouw. Mevrouw Eindhoven ontving het bericht en realiseerde zich dat zij kort daarvoor in het parkje bij haar in de buurt een vrouw had zien lopen. Het was haar opgevallen dat ze wat verward was en ondanks het koude weer geen jas droeg. Na de Burgernetoproep voegde ze beide zaken bij elkaar en belde de politie. Deze trof de vrouw aan en kon haar weer veilig naar huis brengen. Burgemeester Maarten Divendal: ,,Inmiddels zijn bijna 7000 inwoners van de gemeente aangesloten bij Burgernet. Dat betekent dat de politie bij elke oproep gebruik kan maken van heel veel extra ogen en oren om uit te kijken naar verdachten of vermisten. De kans dat de betreffende personen daadwerkelijk worden gesignaleerd, neemt daarmee enorm toe. De geslaagde actie zijn daar een voorbeeld van’’.

De heer Telkamp uit Abcoude en mevrouw Eindhoven uit Mijdrecht ontvingen een bloemetje van burgemeester Divendal als waardering voor hun inzet

Hennep kweken is geen onschuldige hobby In Nederland zijn er naar schatting duizenden bedrijfsmatige hennepkwekerijen. Er is sprake van bedrijfsmatige hennepteelt als er vijf planten of meer worden geteeld. Veel van deze hennepkwekerijen bevinden zich gewoon in woonwijken en veroorzaken veiligheidsrisico’s voor omwonenden. Daarom is het belangrijk dat hennepkwekerijen ontmanteld worden. De gemeente werkt hierbij samen met politie, Stedin en woningbouwcorporaties. Het bedrijfsmatig kweken van hennep is geen onschuldige hobby. Het telen van deze plant is een misdrijf en dus strafbaar. De teelt en de handel van hennep zijn vaak in handen van zware criminelen. Telers worden steeds vaker het slachtoffer van geweldsdelicten en ripdeals. Maar er zijn meer risico's. Brand- en ontploffingsgevaar Hennepplanten hebben veel licht nodig. Voor een snelle groei worden lampen met een hoog wattage gebruikt. Deze gloeilampen branden weken lang, dag en nacht. Omdat hoge energiekosten de winst drukken, wordt de stroom vaak illegaal ‘getapt’. De wirwar van kabels en transformatoren levert gevaarlijke situaties op, omdat bij kortsluiting en oververhitting de stoppen niet doorslaan. Zo is de kans op brand en ontploffing zeer groot. Gevaar voor gezondheid Voor de wietteelt worden op grote schaal pesticiden en zoutzuur gebruikt. Deze bestrijdingsmiddelen kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen en zelfs voor schade aan de luchtwegen. In de meeste hennepkwekerijen wordt met automatische sproei-installaties water verneveld om een vochtig klimaat te creëren. Die waterdruppels zijn een broedplaats voor legionella. Besmetting met legionella kan een dodelijke afloop hebben. Schade aan woning Thuisteelt is ook schadelijk voor de woning. Door de hoge luchtvochtigheid en warmte die nodig zijn voor de teelt, ontstaat schimmelvorming en

houtschimmel. De woning daalt hierdoor fors in waarde en het kost veel geld om alles weer in een normale, bruikbare staat te krijgen. Waaraan is een hennepkwekerij te herkennen? • Een sterke hennepgeur; • Uitgebreide timmeractiviteiten voor de aanleg van de plantage, zonder een duidelijke verbouwing; • De woning lijkt niet bewoond, af en toe komt iemand een uurtje langs (om de planten water te geven); • Constant zoemend of ronkend geluid van luchtafzuiging; • Onbekende voertuigen waar eens in de paar weken grote dozen of vuilniszakken worden in- en uitgeladen. Vermoeden van hennepkwekerij? Heeft u het vermoeden dat er in een woning of pand een hennepkwekerij is gevestigd? Neem dan contact op met politie via 0900 - 8844 of meld het bij Meld Misdaad Anoniem. Een mail sturen naar ondermijning@derondevenen.nl kan ook.

Hennepkwekerij in een woning


3

DE VEILIGHEIDSKRANT

BOA De politie in uw wijk

T Maarten van Rijn: ‘’We proberen zo veel mogelijk met inwoners in gesprek te gaan en op die manier de problemen op te lossen.’’

J

Naam: Ton van der Straten

Naam: John de Ruig

Gebied: Abcoude, Baambrugge

Gebied: Vinkeveen en Waverveen

Instagram: @wijkagenten_vinkeveen_e.o

Instagram: @wijkagenten_vinkeveen_e.o

‘Bekeuren is het laatste wat we doen’ “Bekeuren is het laatste wat we doen. We proberen zo veel mogelijk met inwoners in gesprek te gaan en op die manier de problemen op te lossen. Tenminste, zo lang het niet gaat over te lang of verkeerd parkeren in de blauwe zone. Dan bekeuren we consequent.” Maarten van Rijn (59) is als handhavingscoördinator verantwoordelijk voor het BOA-team van gemeente De Ronde Venen. Bij de start in november 2019 bestond dat team alleen uit hem. Onderdeel van zijn opdracht was om, samen met de afdeling Integrale Veiligheid, het gemeentelijke BOA-team op te zetten. Inmiddels zijn er 7 gemeentelijke BOA’s, ‘meewerkend voorman’ Van Rijn meegeteld. Bijzonder is dat het team voor een belangrijk deel uit studenten bestaat. Zij volgen aan het mboRijnland de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) en lopen stage in De Ronde Venen. “De constructie die we hier in De Ronde Venen hebben, is uniek in Nederland. Ik krijg vanuit het hele land verzoeken om meer informatie. Voor gemeenten is dit heel interessant, omdat het momenteel erg moeilijk is om BOA’s te vinden. Voor het mboRijnland en de studenten is het interessant omdat ze hiermee praktijkervaring opdoen.” Door de grote aanbod van HTV-studenten zijn ze een structurele versterking van het Rondeveense BOA-team. “Wij zijn graag kweekvijver van jong talent. Eén daarvan is Sander de Vries, die begon als student bij ons, maar zit inmiddels vast in het team.”

Aanspreken op gedrag De studenten lopen 2 keer 10 weken stage in De Ronde Venen. De eerste periode mogen ze nog geen bekeuringen uitschrijven, maar dat is geen belemmering om hun taak goed te vervullen. “Hun werk bestaat eruit dat ze mensen aanspreken op hun gedrag. Door alleen de straat op te gaan, kunnen ze zelf hun eigen aanpak ontdekken.” Natuurlijk krijgen ze ook begeleiding en ondersteuning, maar op straat functioneren ze zelfstandig. En dat gaat goed: “Deze jongeren kunnen veel meer dan we vaak denken.” 70 tot 80 procent van alle zaken lossen de BOA’s op met een gesprek. In de meeste gevallen gaat het om parkeeroverlast: auto’s die op het trottoir staan, straten bij de scholen die geblokkeerd zijn als ouders hun kinderen halen of brengen, aanhangwagens die maanden een parkeerplek in beslag nemen, vrachtauto’s die in het weekend in woonbuurten worden gestald.

‘Stom van me’ De laatste tijd krijgen de BOA’s steeds vaker klachten over auto’s ‘zonder stekker’ die plekken bij laadpalen bezetten. “Dat is natuurlijk vervelend voor mensen die daar hun auto willen opladen. Een BOA gaat dan na waar zo’n auto thuishoort en gaat in gesprek met de eigenaar. Hij krijgt vaak iets te horen als: ‘Sorry, stom van me. Het stond zo vol met andere auto’s en ik zag geen andere mogelijkheid, maar ik ga hem weghalen.’ Probleem opgelost. Bekeuringen komen er meestal niet aan te pas.”

R

J

Naam: Remco Dekker

Naam: Jeroen van Es

Gebied: Wilnis, Amstelhoek en De Hoef

Gebied: Mijdrecht

Instagram: @wijkagenten_mijdrecht.wilnis

Instagram: @wijkagenten_mijdrecht.wilnis

Korter lontje De BOA’s zijn ook verantwoordelijk voor de handhaving van de regels op afvalstoffen, het tegengaan van zwerfafval en geluidsoverlast en ze treden op tegen overlast door hangjongeren. “Ik hoor van ondernemers dat ze het prettig vinden als wij ’s avonds in het centrum rondlopen. Als we daar in uniform verschijnen, geeft dat een gevoel van veiligheid.” In de tweede stageperiode hebben de studenten wel de bevoegdheid om zelf te bekeuren. Maar als ze een rondje maken door de blauwe zone, gaat toch altijd een ervaren BOA mee. “Foutparkeerders zijn natuurlijk niet blij als ze een bekeuring krijgen. Ik merk dat de mensen een korter lontje hebben. We hebben nogal eens met verbale agressie te maken. Klootzak is dan wel het meest vriendelijke wat we te horen krijgen.”

Oranje noodknop “Gelukkig hebben we nog niet met fysiek geweld te maken gehad. (Van Rijn klopt het af op tafel.) Verbaal kunnen wij goed aangeven waar de grenzen liggen, maar het is een hele geruststelling dat onze portofoon een oranje noodknop heeft. Als je die indrukt, gaan alle registers open: binnen no time zijn er 5, 6 politiewagens ter plekke. Dat heb ik hier gelukkig nog nooit meegemaakt en ik hoop dat dat zo blijft.” De BOA’s zijn bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente (0297 – 29 16 16) of www.derondevenen.nl.

Politie Mijdrecht is ook te vinden op Instagram (@politie_derondevenen) en op Facebook (Politie De Ronde Venen). De social mediakanalen worden niet 24 uur per dag gelezen en bijgehouden. Voor contact of meldingen: T. 0900 8844, politie.nl en bij spoed uiteraard 112. Meer weten over de wijkagenten in De Ronde Venen en voor het meest actuele overzicht, scan de qr-code of kijk op www.politie.nl/mijnbuurt

I Naam: Idris Yavuz Gebied: Mijdrecht Instagram: @wijkagenten_mijdrecht.wilnis


4

DE VEILIGHEIDSKRANT

Digitale veiligheid Criminaliteitscijfers Cybercriminaliteit en babbeltrucs

Wees alert bij een vlotte mail of een mooie babbel Laptops, tablets, mobiele telefoons. We zijn bijna continu online en actief in de digitale wereld. Dat brengt veel voordelen en gemak met zich mee. En ook gevaren. Er zijn criminelen die misbruik maken van ons gebruik en aanwezigheid op internet. Maar ook aan de deur of telefoon kunnen zich criminelen melden met een makkelijke babbel. Wat zijn veel gebruikte manieren en waar moet u op letten?

Whatsapp-fraude Oplichting via WhatsApp is een van de meest voorkomende vormen van cybercriminaliteit. Bij oplichting via WhatsApp doet de oplichter zich voor als bijvoorbeeld uw zoon of dochter en vraagt of u een bepaald bedrag voor wilt schieten. De ‘bekende’ geeft aan dat zijn of haar telefoon kapot is en hij of zij dringend geld nodig heeft. Ontvangt u zo’n bericht? Bel altijd de bekende op zijn of haar ‘oude’ telefoonnummer en check of het verhaal klopt. Kunt u de persoon niet direct telefonisch bereiken? Maak geen geld over!

Phishing mails Criminelen hengelen met een e-mail of sms naar persoonlijke gegevens, geld of wachtwoorden. Phishing betekent letter ‘hengelen’ in het Engels. Het is verstandig regelmatig wachtwoorden te wijzigen en er zeker niet klakkeloos vanuit te gaan dat alle mails ‘betrouwbaar’ zijn. Cybercriminelen vragen in een bericht om te klikken op een link of om in te loggen. Die link kan bijvoorbeeld leiden naar een valse website van een bank. Daar wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen toegang te krijgen tot de computer of persoonlijke gegevens. Met die gegevens kunnen ze vervolgens veel geld buitmaken. Ook vraagt men soms direct om geld over te maken. Via valse e-mails proberen internetcriminelen aan geld te komen. Daarom eerst checken, dan klikken.

Waar moet u op letten? • Klik nooit op een link van een mail die u niet vertrouwt en download geen bijlage; • Twijfel? Bel de organisatie waar het om gaat, zoals uw bank en zoek daarvoor zelf het telefoonnummer op; • Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? Is er haast bij? Let op! Eerst checken,

dan klikken. Via de Fraudehelpdesk kunt u de e-mail controleren. • Lees op Veiliginternetten.nl wat phishing is en wat u kunt doen tegen nepmails.

Spoofing Criminelen verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen van hun privégegevens of bezittingen te beroven. Ze doen dat door zich als iemand anders voor te doen, bijvoorbeeld een medewerker van de bank. Iedereen kan slachtoffer worden van dergelijke trucs. Dit wordt ‘spoofing’ genoemd. Spoofing betekent letterlijk ‘nabootsen’.

Hoe gaat een oplichter te werk? De oplichter kan zich telefonisch voordoen als iemand van de bank. Het telefoonnummer manipuleert hij, waardoor ook daadwerkelijk het telefoonnummer van de bank in beeld verschijnt van de telefoon. De oplichter zegt dat er wat mis is met de betaalrekening of bankaccount en vraagt om geld over te maken naar een zogenaamde kluisrekening of veilige rekening. Ook kan de oplichter vragen om privé- of inloggegevens.

Wat kunt u zelf doen? • Let op: Banken vragen nooit om geld over te maken naar een andere rekening. • Let op: Banken vragen nooit om persoonlijke gegevens. • Daarom: Verbreek de verbinding als u het niet vertrouwt. • Zoek zelf het telefoonnummer op van de instantie of bank en doe navraag.

Babbeltruc

Telefonische babbeltruc

Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat met een mooie smoes. Zogenaamd namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek voor hun kind. Eenmaal binnen worden op die manier elk jaar vele mensen van hun bezittingen beroofd. Ook proberen oplichters mensen aan de deur te laten pinnen. Als ze de pincode af kunnen kijken en u vervolgens van uw pas beroven, halen ze zoveel mogelijk geld van uw rekening.

Ook via de telefoon benaderen oplichters mensen, bijvoorbeeld om een bezoek aan te kondigen. Of ze doen zich voor als de bank en proberen u te overtuigen om overboekingen te maken, in te loggen of uw gegevens, pincodes of beveiligingscodes te geven. Soms wordt zelfs gevraagd om direct toegang te geven tot uw computer. Banken vragen dit nooit.

Oplichting via Marktplaats

Waar moet u op letten?

Oplichters gebruiken Marktplaats op verschillende manieren om mensen op te lichten. Bijvoorbeeld door het versturen van een Tikkie van 1 eurocent om zogenaamd te checken of u te vertrouwen bent en of de betaalgegevens kloppen. Het gaat dan om een nagemaakte Tikkiewebsite die uw gegevens steelt. Vertrouwt u het niet? Controleer of het rekeningnummer, de URL, het telefoonnummer of het e-mailadres als negatief bekend staat via www.politie.nl. Stuur de (ver)koper nooit een kopie van uw legitimatiebewijs! Ook geen ‘veilige’ kopie waarbij bepaalde delen van het legitimatiebewijs onherkenbaar zijn gemaakt. Dit om identiteitsfraude te voorkomen.

• Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een kierstandhouder om de deur op een kier te kunnen zetten; • Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als u binnen iets gaat halen; • Pin nooit zomaar aan de deur als u niet zelf iets hebt besteld waarvan u weet dat u het moet afrekenen; • Geef uw pinpas nooit uit handen. Ook niet als iemand u op die manier aanbiedt om te helpen bij het pinnen. Pin ook niet wanneer iemand anders de betaalautomaat wil vasthouden. Op die manier kan iemand mogelijk meekijken met uw pincode.

Waar moet u op letten? • Vertrouwt u het niet helemaal? Bel de organisatie die het betreft zelf om het te controleren. Zoek zelf het telefoonnummer op; • Banken vragen nooit via de telefoon of SMS om uw gegevens, pin- of beveiligingscode of om overboekingen te doen. Ook vragen banken u niet om directe toegang tot uw computer.

Toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte! Dit kan online via www.politie.nl of telefonisch via 0900-8844.

Ontwikkeling veiligheidscijfers De Ronde Venen De veiligheidscijfers in De Ronde Venen laten al een aantal jaren een dalende trend zien. Tien jaar geleden werden door de politie jaarlijks zo’n 2000 gevallen van criminaliteit geregistreerd. Vorig jaar waren dat er 1241, een daling van meer dan 35 procent. Burgemeester Maarten Divendal ziet 3 verklaringen voor die dalende trend. ,,Veiligheid en het veiligheidsgevoel heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen en de samenwerking tussen de veiligheidspartners - zoals politie, jongerenwerk, gemeente, Openbaar Ministerie – is sterk verbeterd. Als derde verklaring zie ik de samenwerking met inwoners en ondernemers om de gemeente veilig te houden. Onder andere door deelname aan Burgernet en BuurtWhatsapp-groepen of

door meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Al die kanalen laten een stijging zien van deelnemers en tips waardoor signalen snel kunnen worden opgepikt.’’ In de staafdiagram is de ontwikkeling te zien van de criminaliteit op een aantal gebieden. Met name het aantal woninginbraken en inbraken en diefstal bij bedrijven is de laatste jaren flink afgenomen. De andere categorieën laten een minder sterke daling of een stabilisatie zien. Politie en gemeente werken hard aan het verder naar beneden krijgen van de cijfers, maar hulp van inwoners is daarbij onontbeerlijk. Bel daarom in geval van een verdachte situatie meteen de politie via 112 en doe aangifte als u slachtoffer bent van een misdrijf. Verdachte situaties kunnen ook altijd worden gemeld via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).


5

DE VEILIGHEIDSKRANT

Tips om autokraak te voorkomen

Alles over inbraken

• Parkeer uw auto in het zicht en op een goed verlichte plaats. • Sluit de auto altijd goed af en contr oleer de ramen en het schuifdak. • Verwijder de afdruk van de zuign ap (navigatiesysteem) van de voorruit. • Neem uw elektronische apparaten mee uit de auto (laptop). Kunt u het niet meenemen? Zet dan de apparatuur geheel uit. • Laat zien dat u niets van waarde verbergt. Zet het dashboardkastje open . • Dieven zoeken ook onder uw stoel en in de opbergvakken. Berg daar dus niets op. • Heeft u een stationcar, dek een lege laadruimte dan niet af. • Laat nooit geld, kostbaarheden of belangrijke documenten in de auto achter. • Laat ook andere spullen, zoals een boodschappentas en kleding niet zicht baar in de auto achter.

Remco Dekker: ‘’Hoe langer het duurt om een woning open te breken, hoe onaantrekkelijker een kraak wordt’’.

‘Minimaliseer kans op inbraak, maar leef niet in angst’ Volgens het CBS werd vorig jaar bij ruim 3 (3,2 om precies te zijn) op de 1.000 Rondeveense huishoudens ingebroken. Behalve met gestolen eigendommen, kapot hang- en sluitwerk en vernielingen aan de woning, hebben de gedupeerden te maken met immateriële schade. “Een woninginbraak is een van de grote inbreuken op je persoonlijke levenssfeer”, stelt Remco Dekker, wijkagent van Wilnis. “Je huis is een veilige schil tussen jou en de buitenwereld. Onbekenden komen in jouw woning en zitten aan je spullen, halen je bed overhoop, maken je kledingkast open… Dat doet wat met je veiligheidsgevoel. Een inbraak is op zich is al erg, maar er zijn ook nog mensen die een inbreker overlopen. Die worden geconfronteerd met een verdachte in hun woning. Dat zijn traumatische ervaringen.” De afgelopen twee jaar is het aantal woninginbraken volgens cijfers van de politie langzaam gedaald, hoewel het voor de politie lastig is om echt grip op deze vorm van criminaliteit te krijgen. De daders zijn veelal professionals die zich in groepen hebben georganiseerd.

Mobiel banditisme Dekker spreekt van ‘mobiel banditisme’. ‘’Deze mensen worden in teams in de regio afgezet. Eentje staat op de uitkijk, een tweede doet de daadwerkelijke inbraak, een derde en misen Tips om woninginbraak te voorkom • • • • • • • • • •

schien zelfs een vierde staan klaar met een voertuig dat de goederen meeneemt. En na een aantal woninginbraken verdwijnen ze weer uit de regio. Het is niet gemakkelijk om daar als politie iets tegen te doen.”

Autokrakers In tegenstelling tot de woninginbraken zijn autoinbraken meestal helemaal niet voorbereid. Het is vaak een impuls die voortkomt uit de gelegenheid. “Iemand loopt langs een auto. Er is niet eens altijd iets van waarde in het zicht, maar hij ziet geen mensen in de buurt en slaat een raampje in. Hij loopt door, komt even later terug en neemt mee wat hij interessant vindt.” Vooral wanneer bij grote evenementen in de gemeente – bijvoorbeeld de Abcouder Feestweek, het Vinkefest – met veel geparkeerde auto’s op een klein oppervlak slaan autokrakers hun slag. Autoinbraken zijn dus meestal gelegenheidsmisdrij-

, dus als u het niet vertrouwt, tie. U kent uw eigen buurt het beste Bel altijd 112 bij een verdachte situa is dat niet voor niets. er iemand aanwezig is. Stel bent een lamp aan. Dan lijkt het alsof Laat als het donker is en u niet thuis sche lichtschakelaar in. hiervoor bijvoorbeeld een automati deur ook altijd op slot. als u maar even weg bent. Draai de Sluit ramen en deuren goed af, ook hting in de tuin. t ook goed op slot en zorg voor verlic Heeft u een achterom? Doe de poor ps en iPads, uit het zicht. Leg kostbare apparatuur, zoals lapto huis voor buren en voorbijervoor dat deze kort zijn, zodat het Heeft u struiken rondom het huis? Zorg gangers goed te zien is. ing staan die het makkelijk of andere hulpmiddelen bij uw won Zorg dat er geen ladders, containers maken om naar binnen te klimmen. aan. g hiervoor een speciaal geschikt slot Een schuifpui is inbraakgevoelig. Bren ook voor inbrekers geen zijn Dit pot. bloem een in of mat deur Verstop geen huissleutels onder een ‘geheime’ plaatsen. el(bos). Hang geen adreslabel aan uw sleut

ven. In de statistieken is het ‘corona-effect’ goed zichtbaar: in de periode dat er door thuiswerken veel sociale controle in de woonomgeving was, vonden minder autokraken plaats. Nu mensen weer meer buitenshuis zijn, stijgen deze aantallen weer, signaleert Dekker.

Uit het zicht Een belangrijke tip om zowel een (woning- als auto-) inbraak te voorkomen is: laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen. “Inbrekers komen langs je huis en kijken naar binnen. Als ze een dure mobiele telefoon of een iPad zien, maakt dat een woning extra aantrekkelijk. Wanneer ze ook nog een portemonnee een PlayStation zien, gaat het deurslot eruit.” Dekker heeft gemengde gevoelens bij dit advies: “Het verkleint de kans dat ze bij je inbreken. Maar de basis is natuurlijk dat ze met hun vingers van je spullen moeten afblijven.”

Geen garantie Om het ‘inbrekersgilde’ te ontmoedigen is er een heel arsenaal aan materialen voorhanden: driepuntssloten op deuren, beveiligingen op raamsluitingen, veiligheidshaken en -pinnen,

Registreer uw eigendommen Een gestolen laptop met persoonlijke foto’s, unieke sieraden of dierbare erfstukken die na een inbraak zijn verdwenen. Slachtoffers van een inbraak willen gestolen goederen zo snel mogelijk weer terug. Regelmatig vindt de politie bij inbrekers buit terug, maar kan niet achterhalen van wie deze is. Wie zijn eigendommen registreert, heeft meer kans ze terug te krijgen. Registreer daarom de kenmerken van uw waardevolle bezittingen op de registratiekaart en bewaar deze goed. Geregistreerde eigendommen leveren ook meer sporen op naar inbrekers.

balken in de schuifpui, inbraakalarmen, verlichting, camera’s, enzovoorts. “Wanneer je huis goed beveiligd is en er ligt niets in het zicht: waarom zou iemand dan bij je inbreken? Maar als iemand écht binnen wil komen, dan lukt dat altijd, mits er genoeg tijd is. Het inbrekersgilde rekent altijd in tijd. Hoe langer het duurt om een woning open te breken, hoe onaantrekkelijker een kraak wordt. Maar geen enkele inbraakbeveiliging garandeert dat niemand binnenkomt.”

Niet in angst leven Een inbraak volledig voorkomen kan dus niet, zegt Dekker. “Dat hoeft geen onveiligheidsgevoel te geven. Wij willen tegenwoordig alles beveiligen en overal controle op houden. Maar we moeten niet onze nuchterheid verliezen. Zorg dat je je woning goed beveiligt, de ramen en de deuren afsluit, niets in het zicht laat liggen en de buren de post laat weghalen als je met vakantie gaat. Dan heb je er alles aan gedaan en moet je er gewoon van uitgaan dat er niet ingebroken wordt. Die minieme kans dat het dan wél gebeurt is het niet waard om in angst te leven.”

Meerdere inbraken kunnen bijvoorbeeld aan dezelfde dader gekoppeld worden en daders kunnen langere straffen krijgen.

Hoe registreert u? Registreren gaat via de app die u kunt downloaden op stopheling.nl. Met deze app kunt u ook controleren of te koop aangeboden goederen als gestolen geregistreerd staan. U voorkomt daarmee dat u zelf (onbewust) aan heling doet! Scan de qr-code en download de app Stop Heling.


6

DE VEILIGHEIDSKRANT


7

DE VEILIGHEIDSKRANT

Brandpreventie ‘Evenementen in onze regio worden steeds veiliger’ water. Dat werd voor het eerst echt duidelijk op Nieuwjaarsochtend 2001, toen in het Volendamse café ‘Het Hemeltje’ een hevige brand plaatsvond. Door sterretjes vatte de kerstversiering vlam en stond binnen de kortste keren het drukbezochte café in lichterlaaie. Het trieste resultaat: 14 doden en 200 ernstig gewonden. De brand in Volendam zorgde destijds voor een verscherping van de veiligheidsregels en de naleving daarvan. Dat had consequenties voor alle evenementen. Ruijgrok geeft een aantal voorbeelden: “Brandgevaarlijke versieringen, zoals camouflagenetten, landbouwzeilen en andere risicovolle decoratie waren voortaan uit den boze. De controle op veilige vluchtwegen voor bezoekers en toegangswegen voor hulpdiensten werd strenger. Er kwam veel meer aandacht voor bluswatervoorzieningen.”

Vluchtweg over water Specialist Risicobeheersing Kees Ruijgrok: “Een feestje is leuk, maar het moet wel veilig plaatsvinden.” De organisatie van evenementen in onze regio houdt steeds beter rekening met eventuele risico’s. Dancefestivals, markten, optochten, schuurfeesten en andere activiteiten in de provincie zijn daardoor veiliger dan een aantal jaar geleden. Dat is de overtuiging van specialist Risicobeheersing Kees Ruijgrok van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Samen met gedreven collega’s van de afdeling advies en toezicht, ziet hij erop

toe dat evenementen in de provincie Utrecht zo veilig mogelijk plaatsvinden. In De Ronde Venen heeft hij bijvoorbeeld contact met de organisatie van het Vogelvrij Festival, het Vinkefest, optochten, markten en schuurfeesten. “Want een feestje is leuk, maar het moet wel veilig plaatsvinden.”

Het Hemeltje Dat veiligheid bij evenementen een zeer belangrijk onderwerp is, staat als een paal boven

In de provincie Utrecht bleken veel verbeteringen van de veiligheidssituatie eenvoudig uitvoerbaar, bijvoorbeeld door in plaats van landbouwplastic brandveilig materiaal te gebruiken of goed te letten op het vrijhouden van de nooduitgang. Soms is het iets lastiger om de veiligheidssituatie te waarborgen. Een extra vluchtroute maken bij een festival dat bijvoorbeeld plaatsvindt in een weiland, kan wel een uitdaging zijn. “Wij adviseren en denken mee hoe zoiets dan toch gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld door een ponton in de sloot te leggen. Op die manier zorgen we er samen voor dat een mooi feest ook een veilig feest is.”

Controles en adviezen Voor elk evenement is een vergunning van de gemeente nodig die is gekoppeld aan de actuele veiligheidsregels. Controles door toezichthouders van de gemeente en VRU op de naleving daarvan helpen de veiligheid vergroten. Maar minstens net zo belangrijk vindt Ruijgrok het overleg en de adviezen in de voorbereidende fase. “Ik wil altijd weten: beseffen organisatoren goed waarmee ze bezig zijn? Kunnen ze het aan als er veel publiek komt? Ik stel vragen: ‘Als dat en dat gebeurt, wat zijn dan de gevolgen? En hoe wil je die en die situatie proberen te voorkomen?’ Zo probeer ik ze bewust te maken en met ze mee te denken hoe de situatie het beste kan worden aangepakt.” Na afloop van een evenement wordt dit, als daar reden voor is, geëvalueerd. Hier kunnen aanpassingen uit voortkomen, die bij een volgende editie meegenomen worden. En die nieuwe opzet komt vervolgens weer ter sprake in het vooroverleg van het jaar erop.

Huis-, tuin- en keukenongevallen Deze cyclische aanpak werpt zijn vruchten af, aldus Ruijgrok. “Vroeger waren we vooral bezig met de naleving van de wet. Daar ligt nu niet meer de focus op. Het gaat nu meer om het anticiperen op risicogevallen. De organisatie van evenementen is zich bewust van brandveiligheid en houdt goed rekening met de veiligheidsregels. Camouflagenetten of landbouwzeilen zien wij bijvoorbeeld niet meer. Aan de bereikbaarheid is ook gedacht. Onze controles kunnen steeds korter en effectiever worden.”

Rookmelders in huis vanaf 1 juli verplicht Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijke verplicht dat er op elke verdieping van een huis een rookmelder hangt. Het doel hiervan is om het aantal doden bij woningbranden te verminderen. Met de slogan ‘Check – Koop – Plak’ roept Brandweer Nederland bewoners op om minimaal één werkende rookmelder op te hangen op elke verdieping in huis. Directeur Brandweerrepressie bij de Veiligheidsregio Utrecht Carolien Angevaren is blij dat de rookmelderplicht ingaat: “De meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook. Nog steeds zijn er mensen die denken dat ze wel wakker worden van rook. Maar als jij slaapt, slaapt je neus ook. Een rookmelder detecteert rook en waarschuwt je heel snel. Zo heb je meer tijd om veilig buiten te komen bij brand, kun je eerder de brandweer bellen en is de kans op het beperken van de schade groter. Met het ophangen van rookmelders kun je veel ellende voorkomen.”

veel rookmelders 10 jaar meegaan zonder dat je batterijen hoeft te vervangen.”

Rookmelders redden levens “Belangrijk is dat je rookmelders écht ophangt voor jezelf en voor iedereen die je lief is”, benadrukt Carolien Angevaren. “Ik ben blij dat de rookmelderplicht van kracht is per 1 juli. Een rookmelder detecteert rook en waarschuwt je heel snel. Zo heb je meer tijd om veilig buiten te komen bij brand, kun je eerder de brandweer bellen en is de kans op het beperken van de schade groter. Rookmelders redden levens.”

Scan de qr-code Weten hoeveel rookmelders jij in huis nodig hebt en waar ze moeten hangen? Scan de qr-code. Binnen een paar minuten weet je dan precies hoeveel jij er nodig hebt in jouw thuissituatie. Koop sze online, in een bouwmarkt of elektronicawinkel en plak ze op. Zo zorg je voor jouw veiligheid èn die van je dierbaren.

Ophangen van rookmelder is eenvoudig Ophangen van een rookmelder is eenvoudig. “De rookmelders van nu hebben vaak een plakker aan de achterkant. Het maakt wonen absoluut een stuk veiliger”, verzekert Carolien Angevaren. “Je kunt makkelijk het plaatsingsadvies checken op de website www.rookmelders.nl. Binnen een paar minuten weet je dan precies hoeveel rookmelders nodig zijn in jouw thuissituatie. Rookmelders zijn er vanaf ongeveer 16 euro. Die kosten zijn te overzien als je bedenkt dat A3 poster_01.indd 3

23-05-2022 13:52


8

DE VEILIGHEIDSKRANT

Slachtofferhulp Cameratoezicht Hulp en ondersteuning voor het slachtoffer Slachtofferhulp Nederland helpt jaarlijks ruim 200.000 personen die slachtoffer zijn van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit. Steeds meer slachtoffers weten de weg naar de hulporganisatie te vinden, Behalve hulp na misdrijven en ongevallen, kunnen slachtoffers ook bij de organisatie terecht voor emotionele steun, hulp bij het strafproces of ondersteuning bij het vergoed krijgen van de schade. De hulp en ondersteuning is gratis.

Slachtofferhulp zet zich in voor behoeften en belangen slachtoffers Slachtofferhulp Nederland helpt burgers bij het vinden van herstel en recht nadat zij slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit. Met dienstverlening op maat en als krachtige partner op psychosociaal, juridisch en praktisch terrein, zetten zij zich in voor de behoeften en belangen van slachtoffers. Ze helpen slachtoffers vandaag verder. Op het moment dat het slachtoffer dat wil, op een manier die bij het slachtoffer past.

Plek voor slachtoffer in strafproces Slachtofferhulp Nederland vindt dat slachtoffers en nabestaanden een nog sterkere positie in het strafproces verdienen. Nu is het slachtoffer slechts deelnemer aan het proces. Het slachtoffer heeft wel bepaalde rechten, maar deze rechten zijn nog altijd beperkt. Het slachtoffer wordt nog vaak als buitenstaander in het strafproces gezien. Slachtofferhulp Nederland wil dat het slachtoffer of de nabestaande als partij in het proces wordt erkend. In het strafproces moet de rol van het slachtoffer gelijkwaardig worden aan die van de verdachte en de officier van justitie. Een sterkere

positie in het strafproces komt niet alleen het slachtoffer ten goede, maar ook hun omgeving en de hele samenleving.

Online cursus over hoe slachtoffers te helpen Veel slachtoffers krijgen te maken met negatieve en verkeerde reacties. Hierdoor worden slachtoffers dubbel geraakt. Maar wat zeg je wél tegen iemand die iets heftigs heeft meegemaakt? Uit onderzoek blijkt dat familieleden, vrienden, kennissen en collega’s vaak niet goed weten wat ze moeten zeggen of doen. Terwijl juist sociale steun zorgt voor een beter en sneller herstel. Slachtofferhulp Nederland staat hierbij in 2022 stil en biedt de online cursus ‘Oordeel uit, aandacht aan’. In deze cursus wordt aan de hand van vragen en korte video’s uitgelegd hoe je er kunt zijn voor slachtoffers en nabestaanden. Op deze manier wil Slachtofferhulp alle Nederlanders stimuleren om een bijdrage te leveren aan herstel van slachtoffers. Voor meer informatie en de cursus ‘Oordeel uit, aandacht aan’: slachtofferhulp.nl

Test uw kennis over woninginbraak

2. Klimt een inbreker naar de 1e verdieping? A Nee, het risico om naar beneden te vallen is te groot B Ja, vaak zijn de sloten daar van mindere kwaliteit en blijven ramen vaker open staan. C Nee, omdat hij dan niet weet of hij iemand tegenkomt. 3. Welke verlichting kunt u het beste gebruiken? A Verlichting die u zelf aan doet B Schrikverlichting die aangaat als iemand langsloopt C Verlichting op schemerschakeling die gaat branden als het donker wordt. 4. Weet u wat buitenverlichting op schemerschakelaar per jaar aan stroom kost? A 100 euro

B 50 euro C 5 euro 5. Wat kunt u het beste doen als u iets verdachts ziet of hoort? A 1-1-2 bellen B Met een zaklamp gaan kijken C 0900 - 8844 bellen en naar de wijkagent vragen 6. Naar welk kenmerk kunt u het beste kijken als u sloten aanschaft? A Is het slot met een sleutel af te sluiten B Is het voorzien van het SKG keurmerk met sterren C De prijs 7. Wat is de beste plek om uw sleutels te bewaren? A Onder de mat of in de bloempot B In de binnenkant van het slot C Uit het zicht Goede antwoorden: 1B – 2B – 3C – 4C – 5A – 6B – 7C

1. Waar wordt het meeste ingebroken? A Aan de voorkant van een woning B Aan de achterkant van een woning C Op de 1e verdieping

Cameratoezicht werkt! Je kan het een onvervalst succesverhaal noemen, de samenwerking tussen bedrijven, gemeente, politie en brandweer om de criminaliteit op het bedrijventerrein Mijdrecht terug te dringen. Door elkaar regelmatig op te zoeken, duidelijke afspraken te maken en met de steun van moderne technologie werden indrukwekkende resultaten geboekt. Zo daalde binnen enkele jaren het aantal inbraken op het bedrijventerrein met 80 procent. Na de eeuwwisseling leek het de verkeerde kant op te gaan met het Mijdrechtse bedrijventerrein. Vanwege gebrekkig onderhoud aan panden verloederde sommige delen. Daar tegenover stond een toename van criminaliteit, met name van het aantal inbraken. Voor de Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB) en de gemeente vormde dat in 2004 aanleiding om de Stichting Beveilig Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) op te richten. Doel van de stichting is ‘Het bevorderen van een ongestoord gebruik van goederen en zaken op de bedrijventerreinen in De Ronde Venen voor de bij de stichting aangesloten ondernemingen”. Bedrijven, gemeente, politie en brandweer werken in de stichting nauw samen om werken en ondernemen op het bedrijventerrein zo aangenaam mogelijk te maken.

meteen de politie en de surveillancewagen.

Deelnemers gezocht SBB is op zoek naar meer deelnemers voor het cameraproject. Het huidige succes wordt financieel gedragen door een beperkte groep bedrijven. Hoe meer deelnemers, hoe lager de kosten, hoe meer ruimte voor innovatieve investeringen.

Dorpscentrum Mijdrecht SBB heeft haar activiteiten overigens niet alleen op het bedrijventerrein. Sinds 2013 hangen er nieuwe beveiligingscamera’s in het centrum van Mijdrecht. Deze registreren, ook ’s nachts, een haarscherp beeld. Hierdoor heeft de politie al verschillende verdachten in de kraag kunnen vatten. Ook hierin vormt het cameratoezicht een rode draad in een goede en effectieve samenwerking tussen de SBB, Shopping Mijdrecht, gemeente en politie.

Camerabewaking De bewaking van het bedrijventerrein met camera’s is een van de belangrijkste kerntaken van de SBB geworden. Homan Beveiliging en Risiguard zijn de vaste partners die de bewaking op zich nemen. Op strategische plekken op het bedrijventerrein zijn camera’s geplaatst waarmee de activiteiten van criminelen haarscherp worden vastgelegd. Sinds de camera's is het aantal inbraak(pogingen) met 80 procent gedaald. SBB is op dit moment druk bezig met de verdere doorontwikkeling van camerabewaking. Alle camera’s nemen 24 uur per dag op. De beelden worden opgeslagen volgens de wet- en regelgeving. Als deelnemers aangifte doen, dan kan de politie de beelden bij SBB opvragen als bewijs.

Meer info en contact Stichting Beveiliging Bedrijventerrein (SBB), Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht sbbdrv@derondevenen.nl www.sbbderondevenen.nl

Live meekijken bij alarmmelding Beveiligingsbedrijven die actief zijn op het bedrijventerrein (nu VMB en ISX) kunnen live meekijken met de camera’s. Als er een alarmmelding binnenkomt, stuurt het beveiligingsbedrijf de surveillancewagen op pad. Op hetzelfde moment heeft het beveiligingsbedrijf alle camera’s live op de monitor. En heeft het een overzicht over het hele terrein. Zo heeft het bedrijf verdachte situaties die mogelijk een relatie hebben met de alarmmelding in beeld. En het informeert

Het bedrijventerrein in Mijdrecht wordt met behulp van camera’s beveiligd.

Colofon Dit is een uitgave van de gemeente De Ronde Venen. Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Heeft u vragen over veiligheid of opmerkingen over deze veiligheidskrant?

E-mail ze naar: iv@derondevenen.nl. Oplage: 19.000 exemplaren Redactie en foto’s: gemeente De Ronde Venen, politie en VRU. Ontwerp, druk en verspreiding: weekblad De Groene Venen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.