Veiligheidskrant 2017 De Ronde Venen

Page 1

Special van De Groene Venen • 0plage 19.000 exemplaren • Lezersbereik 45.000 inwoners • Uitgegeven door A-side Publishing B.V. • De Groene Venen • Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht • Telefoon: 0297-38 52 57 • E-mail: info@degroenevenen.nl • www.degroenevenen.nl

VEILIGHEIDSKRANT

De Ronde Venen

2017

DE VEILIGHEIDSKRANT HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • WAVERVEEN • DE HOEF • AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

UITNEEMEXEMLAAR VAN

DE GROENE VENEN

1


2

DE VEILIGHEIDSKRANT

B

Veilig wonen in De Ronde Venen Een plezierige en veilige woonomgeving is voor iedereen van groot belang. Daarom ontvangt u als inwoner van De Ronde Venen ook dit jaar weer de Veiligheidskrant. De informatie in deze krant is namelijk nuttig om met elkaar te werken aan die plezierige en veilige omgeving. Het bijzondere is dat echt iedereen hieraan kan bijdragen: het begint bij u thuis, bij u in de straat en buurt. Is de veiligheid in uw woning op orde? Is het hangen sluitwerk goed. Zijn er brandmelders aanwezig? Is het praktisch veilig als je wat ouder bent (voorkomen van vallen)? Zijn er afspraken in de buurt om onveilige situaties te melden? Bent u al aangesloten op Burgernet of de buurt Whatsapp-groep (als die er is)? Het is deze basis die in orde moet zijn, zodat politie, brandweer en andere hulpverleners hun werk goed kunnen doen als dat nodig is. Is het in De Ronde Venen dan zo onveilig om te wonen? Gelukkig is dat niet het geval. Maar, als je persoonlijk slachtoffer bent van een ongeval, woninginbraak of brand, dan kan de impact heel groot zijn. Je gevoel van zekerheid en veiligheid wordt aangetast. De gevolgen kunnen zo groot zijn, dat je er blijvend last van kan hebben. Over allerlei facetten van veiligheid kunt u in deze krant lezen. Zodat u weet wat u zelf kunt doen, maar ook bij wie u moet zijn wanneer er iets aan de hand is. Eind van dit jaar maken wij het zogenoemde Integrale Veiligheidsplan voor de jaren 2018 t/m 2021. In dit plan stellen wij vast aan welke zaken prioriteit wordt gegeven en hoe de inzet van de gemeente en hulpverlenende

Colofon Deze veiligheidskrant is een uitgave van A-side Publishing B.V. in samenwerking met Gemeente De Ronde Venen.

organisaties wordt geregeld. Maar ook hoe wij hierin samenwerken. Dat kan niet anders dan door hierin samen te werken met inwoners. En….we willen niet anders! Daarom nodig ik u uit mee te denken over dit integrale

Fotografie: Peter Bakker, Marlies Wessels en anderen (wij hebben getracht alle rechthebbenden van de gebruikte foto's en teksten te achterhalen en de bron te vermelden).

veiligheidsplan. Op sommige momenten zijn medewerkers van de gemeente, politie en brandweer aanwezig op

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

Maar voor nu vraag ik van u als inwoner vooral in het dagelijks reilen en zeilen alert te zijn en daar waar mogelijk

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

zenden extra ogen en oren.

Redactie: Peter Bakker, Rob Isaacs, Gemeente De Ronde Venen, Veiligheidsregio Utrecht en Politie Midden-Nederland.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam.

Veel leesplezier!

Illustraties: Studio Bram Bam

© 2017 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

bijvoorbeeld jaarmarkten en open dagen van de brandweer. Zelf ben ik daar ook soms bij. Laat ons daar weten wat u vindt van de veiligheid in de gemeente en hoe deze verbeterd kan worden. U kunt mij hierover ook een mail sturen, doet u dat dan naar iv@derondevenen.nl.

mee te werken aan een veilige gemeente. Mét uw inzet beschikken de politie en brandweer in één keer over dui-

l a d n e v i D n e t Maar

Burgemeester De Ronde Venen


3

DE VEILIGHEIDSKRANT

Stop huiselijk geweld!

Schelden, intimideren, een wel erg strenge hand bij de opvoeding, fysiek mishandelen of zelfs misbruiken… Het zijn allemaal vormen van huiselijk geweld waar u of uw omgeving misschien mee te maken heeft. Wat doet u als u slachtoffer bent? Of juist de buurvrouw of –man die het huiselijk geweld regelmatig meekrijgt? Of misschien bent u zelf geweldpleger, is een tijdelijk huisverbod aan u opgelegd en wilt u veranderen. Het is altijd van belang om situaties bespreekbaar te maken. Veilig Thuis kan daarbij een belangrijke, onpartijdige, rol spelen en helpen

het geweld te (laten) stoppen en een andere weg in te gaan.

Diverse vormen huiselijk geweld Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Het staat op de tweede plaats als het gaat om dodelijke ongevallen door geweld. Het vindt in de privésfeer plaats en wordt gepleegd door partners, ouders, kinderen, andere familieleden en huisvrienden. Vormen van huiselijk geweld zijn (ex)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, financiële uitbuiting, eergerelateerd geweld

en huwelijksdwang, mishandeling van ouders door hun kind(eren), genitale verminking, mishandeling van pubers en adolescenten door hun ouders of vriend(en).

Advies en ondersteuning Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Veilig Thuis werken regionale organisaties samen waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Het advies- en meld-

punt geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Het biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Meer informatie Veilig Thuis Utrecht is altijd bereikbaar, via T.: 0800 2000, veiligthuis@samen-veilig.nl of www.veiligthuisutrecht.nl.

Tips Veilig met telefoon en computer Aan de telefoon: • Geef aan niemand uw pincode, ook niet aan iemand die zegt van de bank of van de politie te zijn. Zij zullen NOOIT bellen voor uw pinpas of pincode. Ook voor het blokkeren van uw bankrekening is geen pincode nodig. • Ga niet in op verkoopverhalen aan de te-

lefoon en geef geen antwoord op allerlei persoonlijke vragen, maar hang op.

Op de computer: • Installeer niet zomaar een nieuw programma als iemand u daar telefonisch of per e-mail voor benadert. • Geef uw inlogcodes niet aan anderen.

• Wees voorzichtig met het openen van emails van afzenders die u niet kent. • Ga niet in op e-mails die zeggen dat u iets gewonnen heeft. • Let op bij het doorklikken vanuit een email naar een website of u wel op de juiste website komt. • Wees voorzichtig met het opgeven van

uw persoonlijke gegevens op allerlei websites. • Check bij financiële zaken (bijvoorbeeld internetbankieren) of de website beveiligd is met een ‘slotje’ in de adresbalk. • Wees u ervan bewust dat persoonlijke informatie op sites zoals Facebook misbruikt kan worden.

Pas op voor smoesjes aan de deur • Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist heel zielige verhalen. Ze willen bellen, hebben geld nodig of willen u iets geven. Of ze zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg werken. Medewerkers van dit soort bedrijven komen nooit zomaar langs, zij maken vooraf een afspraak. Kijk door het raam of deurspion wie er voor de deur staat. Gebruik eventueel een kierstandhouder of intercom. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112. • Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Bel eventueel naar het bedrijf of de instantie om te controleren of het verhaal klopt, maar zorg dat de deur gesloten is. Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Zorg eventueel dat er een familielid of bekende bij is. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112. • Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in paniek. Blijf altijd rustig en probeer met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed naar de man of vrouw en probeer te onthouden hoe hij of zij eruitziet. Is de dief de deur uit, kijk door het raam waar hij of zij heen loopt. Bel direct 112 en vertel uw verhaal. • Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen. • Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen om uw spullen te stelen. • Geef nooit uw bankpas en/of pincode. Niet in persoon, niet telefonisch. Bankmedewerkers, politie of instanties vragen daar niet naar.


4

DE VEILIGHEIDSKRANT

De politie in uw wijk Volg ons op Facebook via PolitieDeRondeVenen.

Gideon van der Peijl Wijkagent Molenland, Twistvlied, Wickelhof “Als wijkagent ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid in de wijk. Daarom weet ik ook wat er speelt in de wijken. Dat haal ik uit ons systeem maar ook uit gesprekken met de bewoners. De laatste tijd wordt er regelmatig ingebroken in woningen maar ook in auto’s. Sommige mensen zijn al drie keer aan de beurt geweest. Dat zorgt uiteraard voor heel veel ellende en mensen voelen zich minder veilig. Zeker als in een woning wordt ingebroken. Veel mensen praten hier dan ook over en zijn benieuwd wat wij hier aan doen. De aanpak van woninginbraken heeft een hoge prioriteit bij de politie. Dit valt onder de zogeheten High Impact Crimes, delicten met een grote invloed op leven van slachtoffers. Deze zaken hebben dan ook voorrang boven andere zaken en er wordt extra capaciteit voor vrijgemaakt. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan extra politiemensen die op specifieke tijden in kwetsbare gebieden surveilleren. Een voorbeeld is het zogenoemde Donkere Dagen Offensief. Ook is er bij andere diensten extra capaciteit beschikbaar, zoals bij de Forensische Opsporing.

Monique Meijer Wijkagent Amstelhoek, Mijdrecht: Hofland (Noord en Zuid) “Als wijkagent ben ik als een spin in een web. Ik ben de verbindende schakel tussen politie, gemeente, bewoners, hulpverlening, organisaties en overige partners. Altijd ben ik op zoek naar informatie over wat zich in de wijk afspeelt om liefst op voorhand te kunnen handelen. Samen met onze partners gaan wij op zoek naar oplossingen voor problemen, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheden neemt. Samen staan we sterk, is mijn motto. Ik ben dan ook altijd bereid om mee te denken. De wijk Hofland beschikt over een zeer actieve WhatsApp-groep. We gaan zelfs actief de straat op met deelnemers, in de strijd tegen woning-, en autoinbraken. Dit is een voorbeeld van burgerparticipatie die ook elders in het land zijn vruchten afwerpt, evenals Burgernet. U kent uw buurt het beste en door uw meldingen kunnen wij meer daders aanhouden. Bel dus altijd 112 als u een verdachte situatie ziet, zodat wij de kans krijgen verdachten op heterdaad aan te houden. Veiligheid is ten slotte van ons allemaal. Schroom niet om mij te benaderen. U mag mij altijd een e-mail sturen (via politie.nl, Uw Buurt) of bellen via 0900-8844. Of het nu gaat om zorgen over personen in de wijk, overlast van buren of om strafbare feiten. U kunt uw verhaal altijd kwijt en samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden. Is directe inzet van politie nodig? Dan belt u 09008844 of bel het alarmnummer 112 als u een misdrijf ziet gebeuren of u een situatie niet vertrouwt. Meld misdaad anoniem is te bereiken via 0800-7000 of www.meldmisdaad.nl als u anoniem uw tips wil melden. U kunt mij ook volgen op twitter: @wijkagentM”

Ondanks alle inzet, kunnen wij het niet alleen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80 procent van de verdachten wordt aangehouden naar aanleiding van een melding door u. Het is daarom belangrijk dat u ons belt als u een verdachte situatie ziet. Denkt u dat er iemand van plan is om in te breken? Bel dan 112. Ook de WhatsAppgroepen en Burgernet zijn van toegevoegde waarde. Bent u hier nog niet bij aangesloten? Mail dan naar appgroepenmijdrecht@gmail. com of kijk op de site van de gemeente. Heeft u camera’s hangen? Meldt deze dan aan op www.politie.nl/cib. Deze beelden kunnen voor ons van groot belang zijn. Daarnaast is sociale controle ook een belangrijk wapen tegen inbraken. Vraag aan de buren of zij een oogje in het zeil houden als u op vakantie bent. Zorg er voor dat het niet eenvoudig te zien is dat u van huis bent. Gelegenheid maakt de dief! Heeft u vragen over dit onderwerp, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Kijk op www.politie.nl hoe dit kan of wie uw wijkagent is. U kunt mij ook volgen op twitter: @wijkagentDRV”

Idris Yavuz Wijkagent Mijdrecht centrum, Proostdijland en De Hoef “Een veel voorkomende melding bij de politie is overlast van (hang)jongeren. Iedereen ziet ze wel eens: jongeren die in groepen rondhangen bij de ingang van het winkelcentrum, in een park of bij u in buurt. Klachten gaan vaak over geluidsoverlast, vernielingen of het achterlaten van afval. Als de politie meldingen krijgt van buurtbewoners, bekijken wij ter plekke of er sprake is van overlast. De politie praat dan met alle partijen: de buurtbewoners én de veroorzakers. Met de veroorzakers zoekt de politie naar een oplossing om de klachten te verminderen. Met de melders bespreken we dat iedereen op zich het recht heeft om op straat te zijn en wat buurtbewoners zelf kunnen doen tegen eventuele overlast. Sinds 2016 ben ik actief als wijkagent voor het waarborgen van de veiligheid in Mijdrecht. En dan vooral voor het structureel aanpakken van veiligheidsvraagstukken die spelen in de wijk, waaronder overlast van jongeren. Ik ben graag buiten op straat te vinden, in contact met de mensen. Ik streef ernaar altijd zo toegankelijk mogelijk te zijn en probeer ervoor te zorgen dat bewoners en ondernemers mij als wijkagent snel weten te vinden wanneer zij mij nodig hebben. Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking met u en andere samenwerkingspartners, om samen onze wijk veilig en leefbaar te houden!”


5

DE VEILIGHEIDSKRANT

Peter van der Noll en Ton van der Straten Wijkagenten Abcoude Baambrugge Peter van der Noll is eind vorig jaar als wijkagent in De Ronde Venen begonnen. Samen met Ton van der Straten is hij verantwoordelijk voor het gebied Abcoude en Baambrugge. Als wijkagent zijn wij in de wijk te vinden. Wij willen graag aanspreekbaar zijn voor u, want u weet als geen ander wat er speelt en leeft in de wijk. U kent uw wijk het beste, u bent de ogen en oren voor ons als wijkagent. Samen staan we sterker! Samen met de bewoners van de wijk willen wij werken aan het in kaart brengen van knelpunten en overlast gevende situaties om vervolgens te werken aan duurzame oplossingen. De politie werkt samen met onder andere de gemeente De Ronde Venen, scholen, hulpverlenende instanties, jongerenwerkers, woningbouwverenigingen en buurtverenigingen. Samen zorgen we ervoor dat uw omgeving een leuke en veilige wijk blijft. Wij zijn bereikbaar via www.politie.nl. Door te zoeken op uw postcode kunt u uw wijkagent vinden. U kunt ons mailen met vragen of voor advies. Verder zijn wij te vinden op Facebook onder de naam “Wijkagent Abcoude Baambrugge”. Voor meldingen kunt u bellen met 0900 – 88 44. Ziet u een verdachte situatie of bent u getuige van een misdrijf? Aarzel niet, en bel dan het alarmnummer 112.”

Raoul Vrijhoef en Vanessa Koolmees Wijkagenten Vinkeveen en Waverveen “Het late tijdstip, een bekende locatie, het type persoon, al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld een dure fiets, kunnen voor ons redenen zijn om iemand te controleren. Het komt geregeld voor dat wij tijdens de surveillance of naar aanleiding van een verdachte situatie iemand controleren. Ons onderbuikgevoel zegt dat iets niet klopt, maar toch moeten we mensen soms laten lopen omdat we niet genoeg tegen ze hebben om ze als verdachte aan te merken. Wij beschikken over een smartphone waarmee we behalve persoonsgegevens ook alle serie- en framenummers kunnen checken die geregistreerd staan in het politiesysteem. Helaas komt het geregeld voor dat er geen aangifte of melding is gedaan van diefstal of dat de gegevens onvolledig zijn. Doe daarom altijd melding of aangifte van een strafbaar feit. Dat kan in veel gevallen via internet. Noteer serienummers en overige gegevens van uw kostbare spullen. Staat er geen serienummer op, maak dan een foto. Zo kunnen wij goederen herleiden tot de eigenaar en tot een strafbaar feit. U krijgt uw waardevolle spullen terug, en wij kunnen bewijzen dat een verdachte iets heeft gestolen of zich schuldig heeft gemaakt aan heling. Wist u trouwens dat u het IMEI-nummer van uw mobiele telefoon kunt opvragen door *#06# op de telefoon in te toetsen? Dit unieke vijftiencijferige getal bepaalt de “identiteit” van uw toestel. Het kan worden gebruikt om het toestel te laten blokkeren bij verlies of diefstal.”

Abdel Abid Wijkagent Wilnis “De wijkagent heeft een belangrijke rol binnen de politieorganisatie, vaak ook achter de schermen. Zo analyseert een wijkagent bijvoorbeeld de woninginbraken over een langere periode en bedenkt een oplossing voor dit probleem. Dit gaat in samenwerking met samenwerkingspartners als de gemeente, bewoners, ondernemers en nog vele andere. Ook is de wijkagent bij sociale problematiek heel belangrijk. Dit zijn vaak problemen die meer tijd en aandacht vergen, omdat een oplossing voor de langere termijn gewenst is. Zo komt de wijkagent met regelmaat in contact met partners om de jeugdoverlast en parkeeroverlast aan te pakken. Ja, het klopt dat de jeugd geregeld voor overlast zorgt. Maar we moeten niet vergeten dat ze het op die leeftijd soms lastig

vinden om zich te vermaken. Het is belangrijk om in contact te komen met de jeugd. Durf die dialoog aan te gaan. De jeugd is zeker benaderbaar en samen kun je tot mooie successen komen. U kunt ook uw wijkagent of jongerenwerker benaderen om samen overlastgevende jongeren aan te spreken. Graag zie ik u ook meedenken aan oplossingen voor dit probleem. Parkeeroverlast ligt vaak aan ons zelf. We bedenken creatieve oplossingen of ‘eenmalige’ uitzonderingen terwijl we weten wij dat er onvoldoende parkeergelegenheid is. Zo staan er auto’s dubbel geparkeerd, buiten de parkeervakken, in groenstroken en op andere plekken waar dat niet mag. Er is vaak wel plek, maar dan moet je misschien iets verder lopen. Door elkaar hierover aan te spreken, maak je je wijk leefbaarder. En denk ook eens aan de hulpdiensten die er vaak niet langs kunnen als auto’s worden geparkeerd op plekken die daarvoor niet zijn bestemd. U kunt altijd advies vragen aan uw wijkagent of een politieagent(e) die toevallig in uw wijk rijdt. U bereikt mij via 0900 – 88 44. Is er spoed, omdat u een verdachte situatie ziet of getuige bent van een misdrijf? Bel dan het alarmnummer 112. U kunt mij volgen op Facebook: Abdel De Wijkagent van Wilnis.”


6

DE VEILIGHEIDSKRANT

Hoe voorkomt u een inbraak in uw woning? Een inbraak in uw woning? Dat wilt u niet. Anderen moeten met hun vingers van uw spullen afblijven. En u wilt niet dat iemand anders in uw woning kan komen. In deze folder staan tien tips waarmee u inbrekers buiten houdt. Het zijn eenvoudige tips die het inbrekers erg moeilijk maken bij u in te breken. Is er toch bij u ingebroken? Doe altijd aangifte! Doe altijd aangifte als er bij u is ingebroken! De politie kan de daders en uw gestolen spullen alleen opsporen als u aangifte doet. Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844 voor het doen van aangifte.

voorkomen te l ta fs ie d m o s p ti n Tie ijk op de website van

en en deuren.K en sluitwerk op uw ram ng .nl ha ed go or vo rg 1. Zo s. www.politiekeurmerk ilig Wonen® voor advie Ve nimaal één erk mi rm l eu ute ek sle liti de Po t ai he ijd op slot. Dra alt ur de ter ach uw en stic openmaken. Haal 2. Doe uw voordeur niet met een stukje pla ur de uw ers rek inb er met een handigkeer om. Zo kunnen orkomt u dat een inbrek vo ee rm Hie t. slo t he de sleutel altijd uit dienen. de binnenkant kan be uiken of haal ze heidje de sleutel aan en verstoppen.Snoei str nn ku t nie is hu uw bij h zic 3. Zorg dat inbrekers en. n die een inbreker als weg. Plaats buitenlamp ook geen andere dinge En n. ge lig n tui de in 4. Laat geen ladders rlbos met uw adres ve opstap kan gebruiken. Want als u een sleute s. lbo ute sle uw n aa 5. Hang geen adres huis in. is. Bijvoorbeeld onder liest, kan iedereen uw ime plek buiten uw hu he ge n ee op oit no u uw sleutel verstopt. 6. Leg uw huissleutel kkelijk bedenken waar ma ge en nn ku ers rek n niet kunt zien. Leg ze een bloempot. Inb re spullen vanaf buite du re de an of en rad 7. Zorg dat je geld, sie nk dan eens aan een het liefst in een kluis. woont u afgelegen? De of is hu in n lle spu e 8. Heeft u waardevoll kluis. buren, uw familie of alarmsysteem of een langer? Vraag dan uw of is, thu t nie n ge da alsof er iemand thuis 9. Komt u een paar rg dat uw huis eruitziet Zo n. me rui te op st vrienden om de po hting. akelaar voor uw verlic facebook dat u is. Gebruik een tijdsch bent. En schrijf niet op is thu t nie u t da il ma ice vo itter of andere sociale 10.Zeg niet op uw tuurlijk ook niet op tw na En nt. be e nti ka va bijvoorbeeld met media.

Signaleren verdacht gedrag Klopt dat wel? U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het niet klopt. Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. Wist u dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van buren.

Hoe herkent u een inbreker? Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen ook jongens en meisjes uit uw eigen buurt zijn die inbreken. U kunt het beste letten op het gedrag van personen die in uw buurt lopen. U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Welke routes normaal gesproken gereden en gefietst worden. Plekken waar het logisch is

om stil te staan of waar je juist doorloopt. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Bel dan meteen de politie op 112.

Wat is verdacht gedrag? Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een huis, schatten in hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buitenaf wat er binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt. Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze speurend rond, lopen ze meerdere malen dezelfde route, kijken ze bij huizen naar binnen, bellen ze aan, voelen ze aan deuren of ramen, lopen ze om huizen heen en verstoppen soms gereedschap of een hard voorwerp zoals een steen. Wist u dat het in sommige gevallen zelfs strafbaar is om voorbereidende handelingen uit te voeren?

Wat kunt u zelf doen? Let (bij uzelf of bij uw buren) op takjes tegen de deur, papiertjes tussen de deur of een foldertje dat dagenlang uit de bus bljift steken. Dat zijn aanwijzingen die inbrekers

Betrapt u een dief? Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het kenteken van de verdachte auto of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig. Neem geen risico’s! Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand is.

mogelijk achterlaten om te bepalen of iemand al dan niet thuis is. Ziet u een verdacht persoon, spreek hem dan aan. Vraag of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een inbraak, dan zal die persoon zich mogelijk bedenken nu hij zich betrapt voelt. Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft door wat en wie u ziet en de politie kan dan dankzij uw melding misschien een inbraak voorkomen. In sommige gevallen is het zelfs strafbaar om voorbereidende handelingen uit te voeren. Twijfel dus niet maar bel de politie.

litteken • Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en kenteken). De politie komt liever een keer voor niets dan een keer te weinig!

112 bellen, waarom niet? Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends hebben gezien. En dat ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was. U hoeft niet bang te zijn dat de politie er direct met sirene en zwaailicht aan komt. Degene die de 112-melding aanneemt vraagt u eerst wat er aan de hand is. Hij of zij zal dan een inschatting maken of de situatie aanleiding geeft om agenten te sturen.

Wat wil de politie weten? De politie gaat op zoek naar de perso(o) n(en) die u heeft gezien. Daarom is het belangrijk om op het uiterlijk te letten. Schrijf op wat u zag: • Lengte (groter of kleiner dan uzelf) • Postuur (dik of dun) • Leeftijd (schatting) • Haarkleur • Kapsel • Kleding (kleur en soort) • Tas of rugzak (kleur en soort) • Opvallende kenmerken zoals tatoeage of

Bellen met de politie Spoed en melden verdacht gedrag: 112 Voor doven en slechthorenden: 0900-8112 Geen spoed: 0900-8844 Voor doven en slechthorenden: 0900-1844 Hulp en informatie via internet: www.politie.nl www.politiekeurmerk.nl www.meldmisdaadanoniem.nl www.slachtofferhulp.nli


7

DE VEILIGHEIDSKRANT

Negen tips om (auto)d iefstal te voorkomen

Hoe voorkomt u auto-inbraak of diefstal van uw auto?

1. Laat geen geld, lap tops of andere dure spullen in uw auto liggen. Kunt u niet anders? Zor g dan dat een dief ze van buitenaf nie t kan zien.

5. Haal de sleutel uit he t contact. Zorg dat de ramen dicht zijn en doe de deuren en de kofferbak op slot.

Een inbraak in uw auto? Of uw auto gestolen? Dat wilt u niet. Anderen moeten met hun vingers van uw spullen afblijven. En zeker van uw auto. In deze folder staan negen tips waarmee u diefstal voorkomt. Het zijn eenvoudige tips die het dieven erg moeilijk maken om spullen uit uw auto te stelen of om uw auto te stelen.

2. Haal dure spullen uit uw handschoenenkastje en zet het op en. Zo kunnen dieven zien dat er niets te stelen is.

6. Parkeer uw auto op ee n plek met veel licht, waar veel mensen komen. Daar houden dieven niet van .

Is er ingebroken in uw auto? Of is uw auto gestolen? Doe altijd aangifte!

3. Laat uw navigatiesyste em nooit in uw auto zitten. Denkt u ook aan het wissen van de afdruk van de zuignap.

7. Let op uw autosleutel s. Laat ze niet in uw jas zitten als u die ophangt. Laat ze niet in de kleedkam er als u gaat sporten.

4. Laat u toch apparaten in de auto liggen? Doe dan de Bluetooth -functie uit! Anders weten dieven me teen dat er apparaten in uw auto ligg en. Ze kunnen de Bluetooth-signa len namelijk buiten uw auto opmerke n.

8. Laat een goedgekeu rd autoalarm monteren. 9. Doe het stuurslot op uw stuur.

Doe altijd aangifte als er in uw auto is ingebroken. En natuurlijk ook als uw auto is gestolen! De politie kan de daders alleen opsporen als u aangifte doet. Is er ingebroken in uw auto? Dan kunt u op twee manieren aangifte doen: 1. Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844 2. Doe aangifte via internet. Ga hiervoor naa www.politie.nl/aangifte. Is uw auto gestolen? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844 voor het doen van aangifte.

Samenwerken aan een veilig De Ronde Venen

Voorkom teelt van hennep in uw woning of bedrijfspand Het komt steeds vaker voor dat er hennepplantages in woningen of bedrijfspanden worden aangetroffen. Ook De Ronde Venen heeft hier mee te maken. Hennepteelt gaat meestal gepaard met uitkeringsfraude, belastingontduiking, oneigenlijk woninggebruik, verzekeringen hypotheekfraude en stroomdiefstal. Niet alleen de gemeente, ook woningcorporaties, netbeheerders, banken en verzekeringsmaatschappijen worden hierdoor gedupeerd. Voor heel mensen geldt dat ze hier niets mee te maken hebben, maar de politie kan de hulp van iedereen gebruiken om hennepplantages te bestrijden.

Hoe herken je een hennepplantage? Aan de buitenkant kun je niet altijd zien wat in een pand gebeurt. Er is wel een aantal aanwijzingen waardoor een hennepplantage is te herkennen, zoals: • Beslagen of afgeplakte ramen en/of gesloten gordijnen • Ramen die nooit open gaan of continu in dezelfde stand staan • Warme muren sneeuwvrij dak • Licht dat op vreemde tijden brandt • Een constant zoemend of ronkend geluid • Stank (hennepgeur) • Bewoners zijn zelden thuis of op vaste tijden een uurtje • Problemen met stroom in de buurt of korte stroomstoringen steeds op dezelfde tijd

Meld een hennepplantage! Heeft u een vermoeden van een hennepplantage in uw verhuurde woning of bedrijfspand? Blijf er niet mee lopen, maar meld wat u weet bij de politie, ook als u twijfelt. De politie is te bereiken via T 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem T 0800 7000. Samen met de gemeente en politie werken aan veiligheid in uw buurt kan ook door deel te nemen aan Burgernet.

Risico’s Het verhuren van een woning of bedrijfspand is niet zonder risico’s. Teelt de huurder hennep in uw woning of

bedrijfspand, dan loopt u als verhuurder de kans ook verantwoordelijk te worden gesteld. Ook als u nergens van af wist. De kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Het gaat om ontmantelingskosten, energiekosten en overige schade aan uw woning, maar ook verlies aan huurinkomsten. De huurder is meestal onvindbaar zodat u als verhuurder voor alle kosten opdraait. En de vraag is of de verzekering uw schade dekt. Laat daarom de verhuur van uw woning of bedrijfspand bij voorkeur regelen door een makelaar die aangesloten is bij NVM, Vereniging Eigen Huis of andere officiële organisaties. Hennepplantages in woningen of bedrijfspanden leiden tot overlast en zelfs levensgevaarlijke situaties, denk bijvoorbeeld aan: • Brandgevaar door illegale elektriciteitsaansluitingen en overbelasting van de bedrading in huis • Omwonenden kunnen in contact komen met een crimineel milieu • Elektrocutiegevaar • Kans op legionellabesmetting in de woning • Overlast door gebruik en opslag van chemicaliën • Wateroverlast

Ken uw huurder Belangrijk is dat u weet met wie u afspraken maakt over de verhuur van uw woning of bedrijfspand. Controleer uw huurder goed voordat u een huurovereenkomst aangaat. Een goede screening is belangrijk om risico’s op misbruik van uw pand te voorkomen. Let daarom op de volgende zaken: • Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak daarvan zelf een kopie • Controleer het identiteitsbewijs op echtheid • Controleer of degene die gescreend is, ook degene is die het contract tekent en de sleutel ophaalt • Controleer de laatste drie loonstroken en de rekeningafschriften waar drie keer het salaris op is gestort • Laat de huur vanaf dit rekeningnummer storten en accepteer geen contante betaling • Vraag om een werkgeversverklaring en bel de werkgever ter controle • Laat de huurder zelf het elektriciteitscontract afsluiten en vraag om een kopie daarvan • Neem in het huurcontract op dat de huurder zich bij de gemeente inschrijft op het adres van de verhuurde woning. Vraag ter controle om een afschrift uit de Basisregistratie personen (voorheen GBA) • Kijk bij ondernemers of het bedrijf een website heeft en vraag een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel • Neem in het huurcontract op dat u periodiek het pand wilt controleren

Controleer uw woning Houd regelmatig toezicht op uw verhuurde woning of bedrijfspand. Eén keer per jaar is niet genoeg. Hennepteelt heeft een cyclus van acht tot tien weken. Na de periode kan dus weer opnieuw worden geteeld. Elk kwartaal is een goed uitgangspunt. De huurder heeft het recht een bezoek aan de woning te weigeren. Daarom is het van belang deze afspraak in het huurcontract op te nemen. U hoeft niet onverwacht langs te komen. U kunt van tevoren melden wanneer u langs komt. Controleer iedere ruimte in de woning, want een kleine kamer kan al winstgevend zijn.


8

DE VEILIGHEIDSKRANT

VRU Brandweer en preventie, valtips & Burgernet Waar in huis ontstaat brand? Team Brandonderzoek van de Veiligheidsregio Utrecht heeft van maart 2016 tot en met februari 2017 onderzoek gedaan naar alle woningbranden in de regio. In dat jaar is de brandweer 410 keer gealarmeerd voor een woningbrand. Het gebied telt zo’n 570.000 huishoudens. Om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de woningbrand zijn de betrokken brandweermensen geïnterviewd. Het doel van het onderzoek is leren van incidenten en het geven van doelgerichte voorlichting.

Top 3 brandoorzaken: Stoken 30 procent van de branden ontstaat als gevolg van stoken, waarvan 90 procent in het schoorsteenkanaal. Vaak is een schoorsteenbrand het gevolg van slecht onderhoud of verkeerd stoken.

Elektrisch apparaat 14 procent van de branden ontstaat in een elektrisch apparaat. Dit gebeurt het meeste in de wasmachine en wasdroger. Elektrische apparaten trekken stof aan. Brand ontstaat vaak door het niet goed schoonhouden en het niet juist aansluiten van elektrische apparaten.

Tips • Reinig na elke droogbeurt de filters. • Haal eens per jaar apparaten zoals de wasmachine en wasdroger van hun plaats en maak de ruimte stofvrij. • Sluit de wasmachine en wasdroger rechtstreeks op een stopcontact aan, zonder verlengsnoeren.

Feiten en open deu ren

• In 93% van de ge vallen komt de brand niet verder dan de on De rook kan echter we tstaansruimte. l voor veel schade zo rgen. • Ook bij koken op inductie of elektrische platen kan vlam-in-de • De brandweer ko -pan ontstaan. mt altijd te laat, want er is al brand. Probe mogelijk brand te vo er daarom zo goed orkomen. • Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen va Rook is giftig en kan n rook. levensbedreigend zij n. • Een rookmelder vo orkomt geen brand, maar kan jou op tijd veilig kunt vluchten. waarschuwen zodat je

Wat als er toch brand is? Brand in de keuken?

Tips • Laat de schoorsteen minimaal eens per jaar vegen en controleren door een erkend bedrijf. • Gebruik schoon en droog loofhout dat minimaal 1,5 jaar is gedroogd.

Koken 25 procent van de branden ontstaat tijdens het koken waarvan het grootste deel ontstaat in de pan of op het fornuis. Ook de oven, magnetron en frituur zijn objecten waarin vaak brand ontstaat.

Tips • Gebruik een (kook)wekker zodat je de pan op het vuur niet vergeet. • Leg geen pannenlappen, boodschappen en dergelijke op het fornuis.

5 Valtips van De Waddinxveense fysiotherapeut Iris Goedhart 1. Blijf dagelijks in beweging voor het behoud van conditie en kracht en om de gewrichten zo soepel mogeijk te houden. 2. Overschat uzelf niet, hoe moeilijk het ook is te accepteren dat het ouder worden sommige activiteiten minder makkelijk maakt. 3. Weet welke bijwerkingen eventuele medicijnen hebben. Deze kunnen het risico op vallen verhogen. 4. Let in huis goed op losliggende kleedjes, slingerende voorwerpen, snoeren en trapjes zonder leuning. 5. Raadpleeg huisarts of wijkverpleegkundige om te voorkomen dat u dingen doet die u eigenlijk niet meer kunt.

Blus vlam-in-de-pan nooit met water, maar gebruik een passende deksel. Zet de warmtebron en de afzuigkap uit.

Brand in de schoorsteen? Blus brand in de schoorsteen nooit met water. Sluit de klep en gebruik zand om het vuur te doven.

Brand in een elektrisch apparaat? Trek de stekker eruit en laat het apparaat achter.

Is de brand groter dan het formaat van een voetbal? Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter je, breng jezelf en anderen naar een veilige plek buiten en bel 112.

Burgernet Eén van de manieren waarmee inwoners van De Ronde Venen kunnen bijdragen aan een leefbare en veilige buurt is Burgernet. Deelnemers aan Burgernet ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek in hun buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Heeft u informatie, dan kan rechtstreeks met de meldkamer worden gebeld via het gratis Burgernetnummer.

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld: • diefstal of inbraak • doorrijden na een aanrijding • beroving • vermiste personen

Meehelpen aan veiligheid Inmiddels zijn 6.300 inwoners uit onze gemeente aangesloten bij Burgernet. Dat is 14,9 % van onze totale bevolking. Daarmee zijn we de gemeente in de politieregio Midden-Nederland met het hoogste percentage Burgernetdeelnemers. In 2016 zijn er in de gemeente meerdere succesvolle Burgernetacties geweest. Hoe meer mensen deelnemen, hoe meer ogen en oren kunnen worden ingezet en hoe hoger de kans op succes. U helpt dus concreet mee aan de veiligheid in uw buurt. Dat kan vanuit uw huis, vanaf uw werkplek of op straat.

Hoe werkt Burgernet? Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of vermist kind, start de politie een Burgernetactie. Dit gebeurt vanuit de meldkamer. Bent u Burgernetdeelnemer? Dan krijgt u direct een ingesproken bericht of sms-bericht via uw (mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Ziet u iets? U geeft het dan direct door via T. 08000011. Na afloop krijgt u een bericht over het resultaat van de actie. Bent u 16 jaar of ouder en u wilt deelnemen aan Burgernet dan kunt u zich aanmelden via www.burgernet.nl/aanmelden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.