Veiligheidskrant 2018

Page 1

Special van De Groene Venen • 0plage 19.000 exemplaren • Lezersbereik 45.000 inwoners • Uitgegeven door A-side Publishing B.V. • De Groene Venen • Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht • Telefoon: 0297-38 52 57 • E-mail: info@degroenevenen.nl • www.degroenevenen.nl

DE VEILIGHEIDSKRANT HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • WAVERVEEN • DE HOEF • AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

UITNEEMEXEMLAAR VAN

DE GROENE VENEN

1


2

DE VEILIGHEIDSKRANT

Hoofdagent Michel Tebbens

B

De misdaadcijfers en het gevoel van veiligheid

Veilig wonen in De Ronde Venen

Toen onlangs het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met de mededeling naar buiten kwam dat de criminaliteit flink is afgenomen, werden hier en daar wat wenkbrauwen gefronst. Door regelmatige berichten over schiet- of steekpartijen of over de drugscriminaliteit ontstaat bij veel mensen het beeld dat het juist steeds erger wordt. Hoofdagent Michel Tebbens begrijpt dat wel. “Deze berichten hebben vaak een behoorlijke impact. Dat geldt ook wanneer er bij jou is ingebroken in je woning of in je auto. Of wanneer zich in je directe leefomgeving vervelende dingen voordoen. Dan ontstaat er een gevoel van onveiligheid, dat vaak niet met cijfers is hard te maken, maar dat wel bij mensen leeft. Het gaat er om dat we het aantal incidenten dat zo’n gevoel veroorzaakt, terugdringen. Daar speelt de politie een rol in, maar daar kunnen mensen zelf ook het nodige aan doen.” Het goede nieuws is overigens wel dat in onze gemeente het aantal inbraken in woningen en auto’s de laatste jaren flink is afgenomen. Tekst Piet van Buul

Of je nu jong of oud bent, alleen woont of samen met andere mensen in huis, in een woonstraat of op het platteland, wonen en leven in een veilige omgeving is voor iedereen belangrijk. Opnieuw ontvangt u hierbij de jaarlijkse Veiligheidskrant van de gemeente en allerlei partners die een rol spelen bij een veilige woon- en leefomgeving. Maar bij dit alles geldt: u bent de belangrijkste partner voor ons. Want zonder actieve inwoners die een extra stapje zetten voor een veilige woon-en leefomgeving zijn we nergens. Een veilige woon-en leefomgeving is voor elke leeftijd en voor elke situatie weer anders. In deze krant kunt u informatie vinden op welke wijze u mogelijk zelf invloed kunt uitoefenen op uw eigen veiligheid en die van anderen: wat komt er kijken bij kleine kinderen, pubers of juist speciaal bij oudere mensen. U bent zo jong als u zich voelt, dus lees de hele krant en laat u inspireren. We hopen dat u ideeën opdoet om in uw eigen omgeving te kunnen toepassen. Namens alle mensen die direct of indirect zijn betrokken bij het werk van bijvoorbeeld de politie, brandweer of geneeskundige zorg, wil ik u hartelijk danken. Want zij zetten zich dagelijks in voor onze veiligheid. Zij beseffen elke dag dat hun werk beter resultaat oplevert als u daarin ook uw eigen verantwoordelijkheid neemt. Want mét elkaar werken wij aan een veilige woon- en leefomgeving.

l a d n e v i D n e Maart

Veel leesplezier!

Burgemeester De Ronde Venen

Colofon Deze veiligheidskrant is een uitgave van A-side Publishing B.V. in samenwerking met Gemeente De Ronde Venen. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Illustraties: Studio Bram Bam Fotografie: Peter Bakker, Arthur van der Kooij & Marlies Wessel Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie: Peter Bakker, Rob Isaacs, Gemeente De Ronde Venen, Veiligheidsregio Utrecht en Politie Midden-Nederland.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. © 2018 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

De officiële benaming van de functie van Michel is generalist GGP. De afkorting staat voor Gebiedsgebonden Politie. Als generalist is hij dus op vele fronten inzetbaar. “Ik ben veel op straat,” zegt Michel. “Een belangrijk deel van mijn werk bestaat uit surveillance. Verder krijgen we regelmatig spoedmeldingen waar we snel op af moeten, incidentenbehandeling en noodhulp. Binnen dit takenpakket vallen ook de woninginbraken. Vaak gaat het om een melding en gaan we op zoek naar mogelijke daders. En bij dergelijke incidenten hoort ook de behandeling van de aangifte. Met name de aangifte is om meerdere redenen heel belangrijk. Op de eerste plaats heeft de gedupeerde een bewijs van aangifte nodig voor de verzekering. Maar ook voor ons is zo’n aangifte belangrijk ook al leidt het niet altijd tot aanhouding van de dader(s). Elke aangifte of melding krijgt serieuze aandacht. Wij registreren die ook zodat we een goed beeld hebben van wat zich in een bepaalde buurt of straat afspeelt. Dat kan er dan weer toe leiden dat we in een bepaald gebied extra surveillances uitvoeren.”

Een goed samenspel Om de criminaliteit terug te dringen is een goed samenspel tussen politie en inwoners van groot belang. “Wij opereren hier in een groot gebied,” stelt Michel vast. “We kunnen dus niet overal tegelijk zijn. We moeten daarom elke dag opnieuw selecties maken waar we onze aandacht op richten. Dan zijn dat vaak de wijken waar veel meldingen vandaan komen. Onze inzet wordt dus in hoge mate bepaalt door wat er in bepaalde wijken gebeurt.” Vaak zijn mensen teleurgesteld wanneer de politie niet snel de daders te pakken krijgt. ‘Aangifte doen heeft geen zin, want de politie doet toch niks’ is dan vaak de reactie. Daar is Michel het helemaal niet mee eens. “Zoals gezegd krijgt elke melding of aangifte wel degelijk veel aandacht. Het beeld dat die meldingen oplevert geeft soms aan dat bepaalde straten of wijken meer last hebben dan elders. Daar kunnen we dan ook gericht actie op ondernemen. Sommige zaken zijn ook te herleiden. Veel vernielingen vinden plaats na horecabezoek of grote feesten en evenementen. De donkere dagen in de winter en de vakantieperiode in de zomer zijn voor inbrekers vaak hoogseizoen.”

Preventie Michel is er van overtuigd dat de terugloop van het aantal woninginbraken ook wordt veroorzaakt doordat steeds meer mensen maatregelen nemen om hun woning te beveiligen. Michel: “de campagnes van de laatste jaren lijken hun vruchten af te werpen.

Bij veel huizen is het hang- en sluitwerk aanzienlijk verbeterd zodat het voor ongewenste bezoekers steeds moeilijker wordt om binnen te komen. Ook camerabeveiliging en verlichting met bewegingsmelders helpen wel degelijk. Verder kun je ook voorzieningen treffen wanneer je op vakantie gaat of wanneer je een paar dagen weg bent. Blindeer niet alle ramen zodat iedereen kan zien dat er niemand thuis is. Schakel familie of buren in om een oogje in het zeil te houden en er voor te zorgen dat de brievenbus niet uitpuilt. Laat ze af en toe de gordijnen een tijdje open of juist dicht doen. Zorg er voor dat verlichting op tijdschakelaars is aangesloten zodat er regelmatig licht in huis brandt. Allemaal zaken die eenvoudig te regelen zijn. Dit alles om de kans kleiner te maken dat inbrekers jouw woning uitkiezen voor een bezoek.”

Burgernet De gemeente De Ronde Venen kent een groot aantal deelnemers aan burgernet. Een melding via Burgernet levert al direct een aantal reacties op. Sinds kort is er ook Burgernetmail. Een aanvullende dienst waar ook al heel veel inwoners aan meedoen. Zij ontvangen in voorkomende gevallen informatie over situaties in hun buurt, waarschuwingen om extra alert te zijn of verzoeken om op te letten. Via Burgernetmail kunnen ook foto’s verspreid worden. In sommige buurten hebben inwoners gezamenlijk whatsapp groepen opgezet. “Dat zijn burgerinitiatieven, waar wij als politie in principe buiten staan. Mits goed gebruikt kan zo’n groep de saamhorigheid en de informatie uitwisseling in een buurt bevorderen. Maar wanneer er in de buurt echt iets aan de hand is, doet men er verstandig aan om eerst de politie te waarschuwen en niet zelf op boevenjacht te gaan,” zegt Michel.


3

DE VEILIGHEIDSKRANT

0-6 jaar EHBO bij kinderen, gevaarlijke stoffen, veiligheid in huis We kunnen van kinderen niet verwachten dat ze voor hun eigen veiligheid zorgen. Kinderen zijn vliegensvlug en een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het goed om te weten wat u precies moet doen wanneer er iets gebeurt. Hier volgen enkele tips.

Keuken • Zet schoonmaakmiddelen buiten het bereik van kinderen. • Beveilig de stopcontacten. • Let op de snoeren en de elektrische apparatuur. • Zorg dat de stelen van pannen op het vuur naar achteren gericht zijn. • Breng een rekje aan rond de pitten van het fornuis. • Beveilig de laden en kastjes met gevaarlijke dingen zoals messen, scharen en lucifers. • Verwijder krukjes en dergelijke waar kinderen op kunnen klimmen. • Pas op wanneer de oven brandt, de deur is heet. • Pas op met een nieuw fornuis (bijvoorbeeld keramische of elektrische kookplaat). • Spoel na gebruik van heet water de kraan door met koud water.

Huiskamer

Gang en trap

• • • • • • • • • • •

• Zorg dat er een goede leuning aan de trap zit. • Plaats een hekje onder en boven aan de trappen (geen harmonicamodel, in verband met mogelijke beknellingen) • Bevestig de traploper stevig. • Houd buitendeuren goed gesloten.

Zorg dat het kind niet bij elektrische snoeren kan komen. Bevestig veiligheidsklepjes op lage stopcontacten. Rol touwtjes van de luxaflex/rolgordijnen op. Zorg dat een kind niet zelfstandig de ramen kan openen. Scherm scherpe tafelhoeken en dergelijke af. Zorg dat een glasplaat (bijvoorbeeld van de deur of tafel) van beveiligd glas is. Leg geen kleedjes op tafels waar het kind zich aan kan optrekken. Houd hete vloeistoffen (thee en dergelijke) buiten het bereik van kinderen. Gebruik een thermoskan voor thee of koffie. Leg antislipmatjes onder losse vloerkleden. Houd gevaarlijke en giftige materialen buiten het bereik van kinderen (bijvoorbeeld kamerplanten, tabak, lucifers).

• Laat de baby nooit alleen thuis. Ook niet als u maar even weg moet.

Badkamer en toilet • • • • • • • • • • •

Preventie

Controleer altijd de temperatuur van het badwater. Thermostaatkranen bij bad en douche hebben de voorkeur. Laat kinderen niet zonder toezicht in bad zitten. Breng in het bad en in de douche antislip aan. Zet medicijnen en schoonmaakmiddelen buiten bereik van kinderen. Scherm de wasmachine en de centrifuge af met kinderveilige sluitingen. Hang geen geurblokjes in de wc. Spoel de wc direct door na het gebruik van bleekwater. Zet de toiletborstel hoog omdat deze resten schoonmaakmiddel kan bevatten. Spoel na gebruik van heet water de kraan door met koud water. Houd de kattenbak buiten het bereik van kinderen.

Heeft u geen oppas, vertel dan in ieder geval de buren dat u even weg bent. Zorg dat ze een babyfoon hebben en een sleutel van uw huis

Bron: www.peuterplace.nl.

ALGEMENE MAATREGELEN Wanneer er toch iets gebeurt... Elke situatie is anders, maar de volgende vijf punten moeten altijd worden toegepast. 1. Zorg voor de veiligheid van uzelf, omstanders en het kind. Neem zonodig maatregelen om gevaren op te heffen, bijvoorbeeld naderend verkeer, vuur, elektrische stroom.

2. Probeer erachter te komen wat er is gebeurd en wat het kind mankeert. Vraag dit aan het kind zelf en/of aan omstanders. 3. Stel het kind gerust en bescherm het tegen weersinvloeden. Het kind is vaak geschrokken en bang. Praat rustig met hem in voor een kind begrijpelijke taal. Dek hem toe als het koud is. Bescherm hem tegen de zon. 4. Zorg zonodig voor professionele hulp: een arts of de ambulancedienst (1-1-2). 5. Help het kind op de plaats waar het ligt/zit. Verplaatsen kan zijn toestand verslechteren.

Eerste Hulp bij verslikken DOEN: Als u het voorwerp ziet zitten en het bereikbaar is, probeert u het met een lepelende beweging met de vingers te verwijderen.

met vijf stoten tussen de schouderbladen tot het voorwerp is verwijderd of het kind niet meer reageert.

Bel 112 en start met reanimatie. Als dit niet lukt: Kniel achter het kind. Sla uw armen vlak onder zijn oksels door. Plaats de vlakke hand geopend met duimkant tegen de buik, iets boven de navel. Leg uw andere hand erop en trek 5 keer beide handen met een ruk schuin omhoog. Raak de onderste ribben niet aan. Controleer in de mond of een vreemd voorwerp zichtbaar is. Verwijder dit voorwerp als het zichtbaar en bereikbaar is. Wissel dit af

Dit is een van de onderdelen die in het boek én de cursus Eerste Hulp aan kinderen aan bod komen. Wilt u weten wat u moet doen als er een ongeluk gebeurt, volg dan een cursus Eerste Hulp aan kinderen. Kijk op www.ehbo-derondevenen.nl voor cursussen eerste hulp aan kinderen bij u in de buurt.


4

DE VEILIGHEIDSKRANT

De politie in uw wijk

John de Ruig Wijkagent Amstelhoek, Mijdrecht: Hofland (Noord en Zuid) “Als wijkagent ben ik het gezicht van de politie in de wijk. Ik probeer zoveel mogelijk aanwezig en aanspreekbaar te zijn in de wijk. Op deze manier probeer ik samen met partners als de gemeente, woningcorporatie, scholen en jongerenwerkers de wijk veilig en leefbaar te houden.

Volg ons op Facebook via PolitieDeRondeVenen.

Gideon van der Peijl Wijkagent Molenland, Twistvlied, Wickelhof “Als wijkagent ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid in de wijk. Daarom weet ik ook wat er speelt in de wijken. Dat haal ik uit ons systeem maar ook uit gesprekken met de bewoners. De aanpak van woninginbraken heeft een hoge prioriteit bij de politie. Dit valt onder de zogeheten High Impact Crimes, delicten met een grote invloed op leven van slachtoffers. Deze zaken hebben dan ook voorrang boven andere zaken en er wordt extra capaciteit voor vrijgemaakt. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan extra politiemensen die op specifieke tijden in kwetsbare gebieden surveilleren. Een voorbeeld is het zogenoemde Donkere Dagen Offensief. Ook is er bij andere diensten extra capaciteit beschikbaar, zoals bij de Forensische Opsporing. Ondanks alle inzet, kunnen wij het niet alleen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer tachtig procent van de verdachten wordt aangehouden naar aanleiding van een melding door u. Het is daarom belangrijk dat u ons belt als u een verdachte situatie ziet. Denkt u dat er iemand van plan is om in te breken? Bel dan 112.

De wijk Hofland beschikt over een zeer actieve WhatsApp-groep. Dit is een voorbeeld van burgerparticipatie die ook elders in het land zijn vruchten afwerpt, evenals Burgernet. U kent uw buurt het beste en door uw meldingen kunnen wij meer daders aanhouden. Bel dus altijd 112 als u een verdachte situatie ziet, zodat wij de kans krijgen verdachten op heterdaad aan te houden. Veiligheid is ten slotte van ons allemaal. U kunt mij altijd benaderen. U mag mij een e-mail sturen (via politie. nl, Uw Buurt) of bellen via 0900-8844. Of het nu gaat om zorgen over personen in de wijk, overlast van buren of om strafbare feiten. U kunt uw verhaal altijd kwijt en samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden. Is directe inzet van politie nodig? Dan belt u 0900-8844 of bel het alarmnummer 112 als u een misdrijf ziet gebeuren of u een situatie niet vertrouwt. als u anoniem uw tips wil melden kunt u terecht bij M. (Meld Misdaad Anoniem) is te bereiken via 0800-7000 of www.meldmisdaad.nl. U kunt mij ook volgen op twitter: @wijkagentM. Verder gebruiken wij de Facebookpagina Politie de Ronde Venen om u te informeren over belangrijke zaken of informatie te vragen over zaken die spelen. Hier kunt u uiteraard ook uw reactie kwijt.”

Ook de WhatsAppgroepen en Burgernet zijn van toegevoegde waarde. Bent u hier nog niet bij aangesloten? Mail dan naar appgroepenmijdrecht@gmail.com of kijk op de site van de gemeente. Heeft u camera’s hangen? Meld deze dan aan op www.politie.nl/cib. Deze beelden kunnen voor ons van groot belang zijn. Daarnaast is sociale controle ook een belangrijk wapen tegen inbraken. Vraag aan de buren of zij een oogje in het zeil houden als u op vakantie bent. Zorg er voor dat het niet eenvoudig te zien is dat u van huis bent. Gelegenheid maakt de dief! Hebt u vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Kijk op www.politie.nl hoe dit kan of wie uw wijkagent is. U kunt mij ook volgen op twitter: @wijkagentDRV.”

Idris Yavuz Wijkagent Mijdrecht centrum, Proostdijland en De Hoef “Een veel voorkomende melding bij de politie is overlast van (hang)jongeren. Iedereen ziet ze wel eens: jongeren die in groepen rondhangen bij de ingang van het winkelcentrum, in een park of bij u in buurt. Klachten gaan vaak over geluidsoverlast, vernielingen of het achterlaten van afval. Als de politie meldingen krijgt van buurtbewoners, bekijken wij ter plekke of er sprake is van overlast. De politie praat dan met alle partijen: de buurtbewoners én de veroorzakers. Met de veroorzakers zoekt de politie naar een oplossing om de klachten te verminderen. Met de melders bespreken we dat iedereen op zich het recht heeft om op straat te zijn en wat buurtbewoners zelf kunnen doen tegen eventuele overlast. Sinds 2016 ben ik actief als wijkagent voor het waarborgen van de veiligheid in Mijdrecht. En dan vooral voor het structureel aanpakken van veiligheidsvraagstukken die spelen in de wijk, waaronder overlast van jongeren. Ik ben graag buiten op straat te vinden, in contact met de mensen. Ik streef ernaar altijd zo toegankelijk mogelijk te zijn en probeer ervoor te zorgen dat bewoners en ondernemers mij als wijkagent snel weten te vinden wanneer zij mij nodig hebben. Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking met u en andere samenwerkingspartners, om samen onze wijk veilig en leefbaar te houden!”


5

DE VEILIGHEIDSKRANT

Peter van der Noll en Ton van der Straten Wijkagenten Abcoude en Baambrugge Peter van der Noll en Ton van der Straten zijn als wijkagenten samen verantwoordelijk voor het gebied Abcoude en Baambrugge. “Als wijkagenten zijn wij zoveel mogelijk in de wijk te vinden. Wij willen graag aanspreekbaar zijn voor u, want u weet als geen ander wat er speelt en leeft in de wijk. U kent uw wijk het beste. U bent de ogen en oren voor ons als wijkagent. Samen staan we sterker! Samen met de bewoners van de wijk willen wij werken aan het in kaart brengen van knelpunten en overlast gevende situaties om vervolgens te werken aan duurzame oplossingen. De politie werkt samen met onder andere de gemeente De Ronde Venen, scholen, hulpverlenende instanties, jongerenwerkers, woningbouwverenigingen en buurtverenigingen. Samen zorgen we ervoor dat uw omgeving een leuke en veilige wijk blijft. Wij zijn bereikbaar via www.politie.nl. Door te zoeken op uw postcode kunt u uw wijkagent vinden. U kunt ons mailen met vragen of voor advies. Verder zijn wij te vinden op Facebookpagina Politie De Ronde Venen. Voor meldingen kunt u bellen met 0900 – 88 44. Ziet u een verdachte situatie of bent u getuige van een misdrijf? Aarzel niet, en bel dan het alarmnummer 112.”

Raoul Vrijhoef Wijkagent Vinkeveen en Waverveen “Het late tijdstip, een bekende locatie, het type persoon, al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld een dure fiets, kunnen voor mij redenen zijn om iemand te controleren. Het komt geregeld voor dat ik tijdens de surveillance of naar aanleiding van een verdachte situatie iemand controleer. Mijn onderbuikgevoel zegt dat iets niet klopt, maar toch moet ik mensen soms laten lopen omdat ik niet genoeg tegen ze hebben om ze als verdachte aan te merken. Ik beschik over een smartphone waarmee ik behalve persoonsgegevens ook alle serie- en framenummers kan checken die geregistreerd staan in het politiesysteem. Helaas komt het geregeld voor dat er geen aangifte of melding is gedaan van diefstal of dat de gegevens onvolledig zijn. Doe daarom altijd melding of aangifte van een strafbaar feit. Dat kan in veel gevallen via internet. Noteer serienummers en overige gegevens van uw kostbare spullen. Staat er geen serienummer op, maak dan een foto. Zo kunnen wij goederen herleiden tot de eigenaar en tot een strafbaar feit. U krijgt uw waardevolle spullen terug, en wij kunnen bewijzen dat een verdachte iets heeft gestolen of zich schuldig heeft gemaakt aan heling. Wist u trouwens dat u het IMEI-nummer van uw mobiele telefoon kunt opvragen door *#06# op de telefoon in te toetsen? Dit unieke vijftiencijferige getal bepaalt de “identiteit” van uw toestel. Het kan worden gebruikt om het toestel te laten blokkeren bij verlies of diefstal.”

Abdel Abid Wijkagent Wilnis en bedrijventerrein Mijdrecht “De wijkagent heeft een belangrijke rol binnen de politieorganisatie, vaak ook achter de schermen. Zo analyseert een wijkagent bijvoorbeeld de woninginbraken over een langere periode en bedenkt een oplossing voor dit probleem. Dit gaat in samenwerking met samenwerkingspartners als de gemeente, bewoners, ondernemers en nog vele andere. Ook is de wijkagent bij sociale problematiek heel belangrijk. Dit zijn vaak problemen die meer tijd en aandacht vergen, omdat een oplossing voor de langere termijn gewenst is. Zo komt de wijkagent met regelmaat in contact met partners om de jeugdoverlast en parkeeroverlast aan te pakken. Het klopt dat de jeugd geregeld voor overlast zorgt. Maar we moeten niet vergeten dat ze het op die leeftijd soms las-

tig vinden om zich te vermaken. Het is belangrijk om in contact te komen met de jeugd. Durf die dialoog aan te gaan. De jeugd is zeker benaderbaar en samen kun je tot mooie successen komen. U kunt ook uw wijkagent of jongerenwerker benaderen om samen overlastgevende jongeren aan te spreken. Graag zie ik u ook meedenken aan oplossingen voor dit probleem. Parkeeroverlast ligt vaak aan ons zelf. We bedenken creatieve oplossingen of ‘eenmalige’ uitzonderingen terwijl we weten wij dat er onvoldoende parkeergelegenheid is. Zo staan er auto’s dubbel geparkeerd, buiten de parkeervakken, in groenstroken en op andere plekken waar dat niet mag. Er is vaak wel plek, maar dan moet je misschien iets verder lopen. Door elkaar hierover aan te spreken, maak je je wijk leefbaarder. En denk ook eens aan de hulpdiensten die er vaak niet langs kunnen als auto’s worden geparkeerd op plekken die daarvoor niet zijn bestemd. U kunt altijd advies vragen aan uw wijkagent of een politieagent(e) die toevallig in uw wijk rijdt. U bereikt mij via 0900 – 88 44. Is er spoed, omdat u een verdachte situatie ziet of getuige bent van een misdrijf? Bel dan het alarmnummer 112. U kunt ons volgen op Facebook: Politie De Ronde Venen.”


6

DE VEILIGHEIDSKRANT

8-18 jaar Gamen, sexting

Hoe om te gaan met sexting? Wat is sexting? Sexting is het verzenden (en ontvangen) van seksueel getinte tekstberichten of beelden via mobiele telefoon en sociale media. Tips voor ouders hoe om te gaan met sexting. Meer informatie is te vinden op: https://www.bureaujeugdenmedia. nl/ouders-moeten-weten-sexting/. Bron: www.jmouders.nl.

1. Word niet boos Uit onderzoek blijkt dat ‘bang zijn voor boze reacties’ de belangrijkste reden is (na ‘beducht zijn voor je eigen privacy’) voor jongeren om niet naar hun ouders te gaan als er iets is mis gegaan. Oftewel: als je in het verleden boos werd bij een online misstap, komt je kind dus niet meer zo makkelijk naar je toe als er écht iets heftigs aan de hand is, waardoor je niet meer kunt helpen, en je dus nog verder van huis bent.

2. Maak je geen zorgen over gebrek aan kennis (maar…) Veruit de ónbelangrijkste reden voor jongeren om niet naar hun ouders te gaan als er iets is misgegaan, is dat ze het toch niet zouden begrijpen. Dat is dus een hart onder de riem voor ouders die denken dat het geen zin zou hebben om te praten over online ervaringen met hun kinderen vanwege gebrek aan kennis over de online wereld. Maar let op: áls je niet begrijpt waar het over gaat, uit dat onbegrip dan liever op een positieve en geïnteresseerde manier (“vertel eens, hoe werkt dit nu eigenlijk?”) dan op een negatieve en afkeurende manier (“hou toch op met dat WotsUp, of hoe het ook heet…”). Het nut van een positieve insteek blijkt weliswaar niet rechtstreeks uit het onderhavige

onderzoek maar wel uit verschillende andere onderzoeken.

3. …Maar blijf je wel goed informeren Veruit de belangrijkste informatiebron voor jongeren, als het gaat om online risico’s, zijn de ouders (77,2%). Ook zijn de ouders veruit favoriet om het als eerste aan te vertellen (bijna 70%) als er iets is mis gegaan. Dat betekent dat je als ouders wel je best moet doen om antwoord te geven op vragen van je kinderen. Probeer dus goed bij te blijven. Als je er zelf niet meteen uitkomt, ga dan samen op zoek naar de juiste antwoorden.

4. Toon er begrip voor dat je kinderen niet alles willen vertellen Jongeren hechten sterk aan hun privacy. Dat is de belangrijkste reden om niet alles te willen delen met hun ouders. Houd er rekening mee dat dit normaal is, en heb er begrip voor. Uit diverse (andere) onderzoeken blijkt dat het risico-verlagend werkt, ook voor mogelijke suïcidale gevoelens, als jongeren zich gesteund en begrepen voelen. En ook al begrijp je ze niet écht, maak dan duidelijk dat je ze in ieder geval serieus neemt.

5. Kies de juiste manier van praten Globaal zijn er vier manieren van praten:

• eenrichtingsverkeer (met opdrachten en preken); • onderhandelen (“Als jij dit doet, mag je dat”); • vragend en belangstellend (“Wat doe je eigenlijk? Vertel eens…”); • in de vorm van een wederzijds gesprek (samen afspraken maken). Uit het onderzoek blijkt: • vragend/belangstellend communiceren en het voeren van wederzijdse gesprekken is het effectiefst (dat wil zeggen: geeft de grootste vermindering van risicovol gedrag); • eenrichtingsverkeer en onderhandelen zijn minder effectief (dat wil zeggen: lijkt risicovol gedrag meer in de hand te werken).

maken) schuilt het grootste probleem van sexting; • vertel je kinderen dat sexting (binnen een relatie) op zich niet verkeerd is, maar dat het risico wel heel groot is, omdat je nooit zeker weet dat sexting-beelden nooit doorgestuurd zullen worden. Bij twijfel: niet doen.

6. Zorg dat compromitterende beelden niet doorgestuurd worden

Het handhaven van afspraken en regels, dus goed toezien op de naleving ervan, vermindert de online risico’s in allerlei opzichten. Het onderzoek toont aan: • hoe minder je let op de naleving van afspraken en regels, des te sneller je kinderen online met vreemden praten over lichaam en seks; • en hoe risicovoller hun opvattingen over sexting. Ook belangrijk: • hoe rustiger de regels en afspraken worden uitgelegd, hoe geringer de ervaringen met sexting; • het handhaven van afspraken en regels betekent vooral: voortdurend erover in gesprek blijven. Straffen en boos worden werkt aantoonbaar minder goed.

Veruit de meeste jongeren gaan zorgvuldig om met sexting-beelden. Ze wissen ze meestal meteen, en melden het vaak aan een volwassene, als ze iets ontvangen wat niet voor hen bestemd is. Dat is mooi, maar er hoeft er maar één te zijn die dat soort beelden wél doorstuurt – naar een groot aantal anderen – gevolgd door een paar ontvangers die de beelden eveneens doorsturen naar een groot aantal anderen, en je hebt al een probleem van jewelste (waar ouders zich beslist zorgen over moeten maken).

Dus: • druk je kinderen daarom op het hart om compromitterende beelden echt nooit door te sturen. Want in doorsturen (dus openbaar

Let op: niet alleen sexting-beelden mogen nooit doorgestuurd worden, maar ook beelden over vechtpartijen en ongelukken niet. Het kan zeer schadelijk en zeer kwetsend zijn voor de betrokkenen, als die beelden worden doorgezonden. Blijf dit soort zaken voortdurend bespreken. Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat dat echt helpt.

7. Zie toe op het naleven van afspraken en regels

7 Tips van verslavingspsycholoog Ellen van Geffen 1. Verdiep je in zijn online wereld. Speel mee. Stel vragen: Wat speel je? Hoe speel je? 2. Maak goede afspraken over het soort spellen, de tijd die eraan besteed wordt en onder welke voorwaarden ze mogen spelen. Begin daar al bij het eerste spelletje mee, vanaf een jaar of 8. Wacht niet tot ze 15 of 16 zijn. 3. Bewaak die afspraken consequent. 4. Zorg dat alle opvoeders op één lijn zitten (inclusief school). 5. Wees alert op signalen. Realiseer je dat er ‘verborgen leed’ kan zijn. Op zich is er niks mis mee als een kind afstroomt naar een lager onderwijsniveau, maar wel als dat alleen komt door overmatig gamen. 6. Bedenk dat het soms niet om dat ene spel gaat, maar om een combinatie van alle internetgebruik: gamen + YouTube-filmpjes (over gamen) bekijken + surfen + steeds doorklikken op internet et cetera. 7. Doe de gamecheck twee keer: vul ’m één keer in zoals je kind het wil en volg de tweede keer je eigen intuïtie (gameadviesopmaat.nl of jellinek.nl). De uitslag kan reden zijn om in gesprek te gaan en kan je vermoedens bevestigen of weerleggen. Bovendien ziet je kind dan wellicht de noodzaak in van een behandeling (velen bagatelliseren het aanvankelijk).

Stel gameregels bij overmatig gebruik. Enkele voorbeelden: 1. 2. 3. 4. 5.

Alleen gamen tot etenstijd. Tel alle apparaten bij elkaar op: PC, console, iPad = gamen Maximaal 2 uur per dag, in het weekend 3 uur. Geen game-uren opsparen voor een volgende dag. Ga er blind vanuit dat er gegamed wordt als het kind aan de computer zit (ook al geeft hij zelf huiswerkredenen op). 6. Zet de computer eventueel een tijdje in de huiskamer.


7

DE VEILIGHEIDSKRANT

Negen tips om (auto)d iefstal te voorkomen 1. Laat geen geld, lap tops of andere dure spullen in uw auto liggen. Kunt u niet anders? Zor g dan dat een dief ze van buitenaf nie t kan zien.

5. Haal de sleutel uit he t contact. Zorg dat de ramen dicht zijn en doe de deuren en de kofferbak op slot.

2. Haal dure spullen uit uw handschoenenkastje en zet het op en. Zo kunnen dieven zien dat er niets te stelen is.

6. Parkeer uw auto op ee n plek met veel licht, waar veel mensen komen. Daar houden dieven niet van .

3. Laat uw navigatiesyste em nooit in uw auto zitten. Denkt u ook aan het wissen van de afdruk van de zuignap.

7. Let op uw autosleutel s. Laat ze niet in uw jas zitten als u die ophangt. Laat ze niet in de kleedkam er als u gaat sporten.

4. Laat u toch apparaten in de auto liggen? Doe dan de Bluetooth -functie uit! Anders weten dieven me teen dat er apparaten in uw auto ligg en. Ze kunnen de Bluetooth-signa len namelijk buiten uw auto opmerke n.

Burgernet

9. Doe het stuurslot op uw stuur.

de veiligheid in uw buurt. Dat kan vanuit uw huis, vanaf uw werkplek of op straat.

Eén van de manieren waarmee inwoners van De Ronde Venen kunnen bijdragen aan een leefbare en veilige buurt is Burgernet. Deelnemers aan Burgernet ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek in hun buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Heeft u informatie, dan kan rechtstreeks met de meldkamer worden gebeld via het gratis Burgernetnummer.

Burgernet wordt bijvoorbeeld:

8. Laat een goedgekeu rd autoalarm monteren.

ingezet

bij

• diefstal of inbraak • doorrijden na een aanrijding • beroving • vermiste personen

Meehelpen aan veiligheid Inmiddels zijn ruim 6.500 inwoners uit onze gemeente aangesloten bij Burgernet. Dat is 15,5% van onze totale bevolking. Daarmee zijn we de gemeente in de politieregio Midden-Nederland met het hoogste percentage Burgernetdeelnemers. In 2016 zijn er in de gemeente meerdere succesvolle Burgernetacties geweest. Hoe meer mensen deelnemen, hoe meer ogen en oren kunnen worden ingezet en hoe hoger de kans op succes. U helpt dus concreet mee aan

Burgernetmail Sinds kort kunt u behalve spraak-of smsberichten voortaan ook e-mailberichten over veiligheidsincidenten in de buurt ontvangen. Deze mails attenderen de deelnemers op mogelijk onveilige situaties in de toekomst (preventief) of er wordt een oproep gedaan om informatie door te geven over een incident dat eerder heeft plaatsgevonden in de buurt (digitaal buurtonderzoek). Een Burgernetoproep is dus ‘tijdkritisch’, een Burgernetmail is dit niet.

Hoe werkt Burgernet? Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of vermist kind, start de politie een Burgernetactie. Dit gebeurt vanuit de meldkamer. Bent u Burgernetdeelnemer? Dan krijgt u direct een ingesproken bericht of sms-bericht via uw (mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Ziet u iets? U geeft het dan direct door via T. 0800-0011. Na afloop krijgt u een bericht over het resultaat van de actie. Bent u 16 jaar of ouder en u wilt deelnemen aan Burgernet dan kunt u zich aanmelden via www.burgernet.nl/aanmelden

Burgernet, diefstal, inbraak, veilige omgang met telefoon en pc

Tips veilig met telefoon en computer Aan de telefoon: • Geef aan niemand uw pincode, ook niet aan iemand die zegt van de bank of van de politie te zijn. Zij zullen NOOIT bellen voor uw pinpas of pincode. Ook voor het blokkeren van uw bankrekening is geen pincode nodig. • Ga niet in op verkoopverhalen aan de telefoon en geef geen antwoord op allerlei persoonlijke vragen, maar hang op.

• Ga niet in op e-mails die zeggen dat u iets gewonnen heeft. • Let op bij het doorklikken vanuit een email naar een website of u wel op de juiste website komt. • Wees voorzichtig met het opgeven van uw persoonlijke gegevens op allerlei websites. • Check bij financiële zaken (bijvoorbeeld internetbankieren) of de website beveiligd is met een ‘slotje’ in de adresbalk.

Op de computer: • Installeer niet zomaar een nieuw programma als iemand u daar telefonisch of per e-mail voor benadert. • Geef uw inlogcodes niet aan anderen. • Wees voorzichtig met het openen van emails van afzenders die u niet kent.

Do’s and don’ts op sociale media • Wees u ervan bewust dat persoonlijke informatie op sociale media misbruikt kan worden • Plaats geen foto’s met documenten waar persoonsgegevens op staan (identiteitskaart, rijbewijs, vliegticket et cetera). • Klik niet op verdachte content, zoals een advertentie waarbij €10.000 wordt aangeboden, deze content kan ransomware bevatten. • Zet niet op social media dat je op vakantie bent. Zo maak je het inbrekers wel erg gemakkelijk. • Zet je locatievoorziening op social media uit, zo zien anderen niet continu waar je bent. • Zorg dat de berichten die je op social media plaatst, alleen voor vrienden zichtbaar zijn. • Kijk eens wat anderen op jouw social media pagina kunnen zien als ze wel en/ of geen connectie van je zijn.

Tien tips om inbraak te voorkomen 1. Zorg

voor goed hang- en slu itwerk op uw ramen en deuren.Kijk op de websi het Politiekeurmerk Veilig te van Wonen® voor advies. ww w.politiekeurmerk.nl 2. Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. Draai de sleutel mi keer om. Zo kunnen inb nimaal één rekers uw deur niet me t een stukje plastic openma de sleutel altijd uit het ken. Haal slot. Hiermee voorkomt u dat een inbreker met heidje de sleutel aan de ee n handigbinnenkant kan bediene n. 3. Zorg dat inbrekers zic h bij uw huis niet kunne n verstoppen.Snoei struik weg. Plaats buitenlamp en of haal ze en. 4. Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook ge en andere dingen die ee opstap kan gebruiken. n inbreker als 5. Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u een sleutelbos met verliest, kan iedereen uw uw adres huis in. 6. Leg uw huissleutel no oit op een geheime ple k buiten uw huis. Bijvoo een bloempot. Inbrekers rbeeld onder kunnen gemakkelijk bede nken waar u uw sleutel 7. Zorg dat je geld, sierad verstopt. en of andere dure spullen vanaf buiten niet kunt zie het liefst in een kluis. n. Leg ze 8. Heeft u waardevolle spullen in huis of woon t u afgelegen? Denk da alarmsysteem of een klu n eens aan een is. 9. Komt u een paar da gen niet thuis, of lange r? Vraag dan uw buren vrienden om de post op , uw familie of te ruimen. Zorg dat uw huis eruitziet alsof er iem is. Gebruik een tijdschake and thuis laar voor uw verlichting. 10.Zeg niet op uw voicem ail dat u niet thuis bent. En schrijf niet op faceb bijvoorbeeld met vakan ook dat u tie bent. En natuurlijk oo k niet op twitter of andere media. sociale


8

DE VEILIGHEIDSKRANT

VRU Brandweer en preventie

Waar in huis ontstaat brand? • 3 Elektrisch apparaat 14% van de branden ontstaat in een elektrisch apparaat. Dit gebeurt het meeste in de wasmachine en wasdroger. Als elektrische apparaten hun warmte niet kwijt kunnen door opgehoopt stof, kan brand ontstaan. Tip 1: Tip 2:

Tip 3:

Reinig na elke droogbeurt de filters van je wasdroger. Haal eens per jaar apparaten van hun plek om de ruimte ook erachter stofvrij te maken. Sluit apparaten rechtstreeks op een stopcontact aan, zonder verlengsnoeren te gebruiken.

• 2 Koken 25% van de branden ontstaat tijdens het koken waarvan het

grootste deel ontstaat in de pan of op het fornuis. Tip 4: Tip 5:

Gebruik een (kook)wekker zodat je de pan op het vuur niet vergeet. Leg geen pannenlappen, boodschappen en dergelijke op het fornuis.

• 1 Stoken 30% van de branden ontstaat als gevolg van stoken, waarvan 90% in het schoorsteenkanaal. Vaak is een schoorsteenbrand het gevolg van slecht onderhoud of verkeerd stoken. Tip 6:

Tip 7:

Laat je schoorsteen minimaal eens per jaar vegen en controleren door een erkend bedrijf. Gebruik schoon en droog loofhout om te stoken.

t h c e r t U o i g e r De Veiligheids and van menwerkingsverb De VRU is een sa U coörVR gemeenten. De de 26 Utrechtse ers in on w heid van alle in dineert de veilig ede go or cht. We zorgen vo de provincie Utre geon n, de straat bij bran de hulpverlening op is t as na incidenten. Daar hvallen en andere ac ht ac kr en bindende g, VRU de drijvende sin er he be van de risico ter de organisatie

sing in de g en crisisbeheer rampenbestrijdin nwezig in aa ar zijn zichtba regio Utrecht. We brandbeor do Niet alleen de samenleving. n mens rlenen van hulp aa strijding en het ve situaties k door risicovolle en dier, maar oo te handor te adviseren, te voorkomen do hting te geven. haven en voorlic

Pas op: ook batterijen zijn brandgevaarlijk! Hoe zit het met jouw batterijen? Zijn de batterijen die je op dit moment in je telefoon, laptop, powerbank of elektrische fiets gebruikt eigenlijk wel veilig? Batterijen kunnen erg warm worden en daardoor vlam vatten.

kt

r is

c h a p p araa

30%

t

sto

weet jij

Wil je weten wat je nog meer kunt doen om jouw huis brandveiliger te maken? Surf naar onze website www.vrubrandweer.nl/wonen of Facebook (link naar FB) voor meer tips en verrassende informatie of WhatsApp ons op 06 12 95 85 99.

ro

hoe de meeste 3%

siervuu r

BRAND ontstaat

in huis?

3%

25% en

12% overige oorzaken 10% onbekend

k

vragen over brandveiligheid thuis? whatsapp vru brandweer: 06 12 95 85 99 www.vrubrandweer.nl/veiligthuis 088 878 1000

k

he risc inst kt

ok

https://www.vrubrandweer.nl/ietsvoorjou voor meer informatie, hier vind je ook onze nieuwe wervingsfilmpjes met onze eigen vrijwilligers in de hoofdrol. Contactgegevens van de posten die op dit moment actief werven vind je op: www.vru.nl/dit-doetde-veiligheidsregio/stages-envacatures. Voor informatie over andere posten of overige vragen stuur je een mail naar info@vru.nl.

3%

latie al

Werken bij de brandweer is meer dan paraat staan en hulp verlenen. De intensieve samenwerking met brandweercollega’s levert een grote groep vrienden op die voor je door het vuur willen gaan. En het geeft voldoening dat je met je optreden menselijk leed kan helpen beperken en soms letterlijk een leven kan redden. Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan een veiligere samenleving. Kijk eens op

k

en

Op deze pagina vond je 10 simpele maatregelen waarmee je de kans op brand in jouw woning effectief verkleint. Laat jezelf, je spullen, je gezinsleden en je huisdieren geen risico lopen en pas deze tips vandaag nog toe.

Vrijwillige brandweer iets voor jou?

en

14%

ele

Ontdek meer tips om brand te voorkomen!

e

Gebruik alleen opladers die bij het product geleverd zijn. Zorg dat de hitte altijd weg kan en laad altijd op een niet-brandbare ondergrond. Zorg dat je op tijd gewaarschuwd wordt door rookmelders door deze (in ieder geval in je vluchtweg) op te hangen.

el

Tip 8: Tip 9: Tip 10:


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.