De andere k(r)ant van Welzijn in De Ronde Venen

Page 1

De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

Jaargang 1 | Nr. 1 | Februari 2021

1

Bewaar e xempla

De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

ar

Aan de inwoners van De Ronde Venen Voor u ligt een eerste editie van ‘De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen'. Deze krant is speciaal voor u ontwikkeld en wordt u aangeboden door verschillende maatschappelijke organisaties die De Ronde Venen rijk is. Organisaties die zich op een laagdrempelige manier inzetten voor ‘onze’ inwoners. Met een breed divers aanbod op verschillende leefgebieden waarin ontmoeten, verbinden en versterken centraal staan. Wij hopen dat deze krant een weergave geeft van wat deze organisaties

te bieden hebben en waar u terecht kunt voor de juiste ondersteuning en advies. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze krant, neem dan gerust contact op met één van de organisaties of het Servicepunt. Wij wensen u veel leesplezier en hopen u te mogen ontmoeten. Hartelijke groet, Namens de organisaties


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

2

Colofon

Voorwoord De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen. Wat een goed gekozen naam! Ik wil de organisatie complimenteren voor deze mooie krant. Het is een duidelijk overzicht geworden. U leest hier welke zorg, ondersteuning en voorlichting u kunt krijgen in onze gemeente. Denk aan het Geldpunt. U kunt hier terecht met al uw vragen over geld. Of het nu gaat over toeslagen, het ordenen van administratie of het voorkomen van schulden. Ik ben heel blij dat we dit in De Ronde Venen hebben en dat inwoners hier gebruik van maken. In deze krant vindt u ook informatie over het Dementie Trefpunt. Het zijn moeilijke tijden voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ze zijn beperkt in hun dagelijkse doen en laten. U kunt bij het Dementie Trefpunt terecht met al uw vragen over dementie. Of het nu gaat om een luisterend oor, het uitwisselen van ervaringen of het lenen van materialen uit de geheugenbibliotheek. Wat een prachtig initiatief is dit! Verder in deze krant ook veel aandacht voor gezondheid en fit blijven. Dit is belangrijk, zeker in deze tijd. Bewaar deze krant goed, voor uzelf of misschien voor iemand in uw omgeving. En aarzel niet om de hulp te zoeken die u nodig heeft en verdient. Ik weet dat de welzijnsorganisaties van De Ronde Venen graag voor u klaar staan! Alberta Schuurs Wethouder Gezondheid en Ouderen

Deze Samenwerkingskrant is een uitgave van A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

(OPNIEUW)LEREN FIETSEN VOOR VOLWASSENEN Heb je nog niet eerder gefietst? Of heb je wel leren fietsen, maar durf je niet meer? Geef je dan op voor de fietsles. Met de fiets wordt je wereld groter en het geeft plezier. Fietsen betekent zelfstandigheid, zelf je kinderen naar school brengen, zelf je boodschappen doen en naar je werk fietsen.

De fietsles, bestaande uit 11 lessen, wordt gegeven door een fietsdocent en vrijwilligers in:

VRAGEN? Blijf er niet mee zitten!

Wonen en leefomgeving

Ontmoeting en ontspanning

Gezondheid, ondersteuning en zorg

BEZOEK ONZE WEBSITE

Werk, geld en inkomen

Relaties, kinderen en onderwijs

Mobiliteit en vervoer

0297-58 76 00

Openstaande deur voor iedereen

“Na de hersenbloeding van mijn vader stond zijn, en onze wereld helemaal op zijn kop. Het Servicepunt nam de tijd om met ons hierover te praten. Ze heeft ons super geholpen om te ontdekken waar we hulp bij kunnen gebruiken en samen hebben we al meteen veel dingen geregeld zoals wijkverpleging, maaltijdservice, aangepast vervoer, inschrijving Woningnet, hulp voor mijn moeder, maatschappelijk werk enz.” Iedere inwoner kan met ons in gesprek gaan over zijn vraag. Samen zoeken we oplossingen, regelen wat we direct kunnen doen, en verwijzen door naar andere (maatschappelijke) partners in De Ronde Venen, zoals maatschappelijk werk, Tympaan-de Baat, voedselbank, Handje Helpen, wijkverpleging, gemeente, stichting MEE, alle partners die in deze krant vermeld staan enz. enz. “Mijn inkomen is soms te krap om van rond te komen. Het Servicepunt heeft geregeld dat de

Hoe ziet een fietsles er uit? Met maximaal 10 cursisten leer je in 11 lessen van 1 uur: • Aan welke eisen een fiets moet voldoen • Hoe je op en af moet stappen • Hoe je moet fietsen • Hoe je moet remmen • De belangrijkste verkeersregels Wanneer: In overleg met de cursisten wordt een dag en tijdstip bepaald.

servicepuntderondevenen.nl

Het Servicepunt is vijf dagen per week bereikbaar voor alle vragen van alle inwoners in De Ronde Venen. ‘Alle vragen…?’ Ja, alle vragen waar je zelf niet meer uitkomt, of niemand in jouw omgeving hebt die jou daarmee kan helpen. Het Servicepunt denkt met je mee, geeft informatie en advies: helpt je een stapje op weg en vaak kunnen we ook al veel met je regelen. Het Servicepunt helpt je op weg met vragen waar je zelf niet uitkomt. Vragen die te lang blijven liggen kunnen een probleem worden, voor jezelf of voor anderen, en dat wil niemand. Wij helpen met velerlei vragen, maar we weten het meeste over welzijn, zorg, wonen, inkomen en werken.

• Abcoude • Baambrugge • Vinkeveen • Wilnis • Mijdrecht

Voedselbank mij af en toe boodschappen geeft, en heeft mij in contact gebracht met een budgetmaatje die mij helpt mijn financiën op orde te krijgen en mij leert leven met mijn eigen budget.” Sommige gesprekken duren best lang, omdat we de tijd nodig hebben om de vraag uitgebreid te bespreken. Maar ook veel vragen zijn in korte tijd op te lossen, zoals helpen formulieren in te vullen, afspraken met instanties maken, declaraties indienen, DigID aanvragen, inschrijven voor leuke activiteiten, documenten inscannen enz. Op elke locatie is ook een computer beschikbaar waar inwoners zelfstandig gebruik van kunnen maken.

Tijdens de les wordt je geleerd om op eigen kracht te leren fietsen. De fietsdocent en vrijwilligers geven alleen instructie en houden de fiets en de deelnemers niet vast. Wat kost fietsles? De fietsles is gratis. Een vrijwillige bijdrage mag gegeven worden. Wat is nog meer belangrijk: • Je moet in het bezit zijn van een WA-verzekering. • Het is niet toegestaan kinderen mee te nemen naar de fietsles. • Wij adviseren strakzittende kleding. • De cursist moet zelf een fiets meenemen. Informatie en aanmelden: Liesbeth Boswijk (Abcoude & Baambrugge) – l.boswijk@stdb.nl Annelies de Hoop (overige kernen) - a.dehoop@stdb.nl

Inschrijfformulier Naam:

“Ik heb zelf geen computer. Daarom kom ik elke maand even naar het Servicepunt om daar van de computer gebruik te maken om mijn inkomensgegevens aan het UWV door te geven, declaraties bij de zorgverzekering in te dienen en zo. Fijn dat zij er zijn. En ook gezellig, zodra ik binnenkom zet de gastvrouw al een kopje koffie voor me klaar. Ze weet precies wat ik er in wil hebben, ze kent me ondertussen!” Het Servicepunt is bereikbaar via telefoonnummer 0297-587600, e-mail info@servicepuntderondevenen.nl of loop even binnen op één van onze locaties in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen of Wilnis. Onze locaties, openingstijden en informatie over alles wat wij weten staat op onze website www.servicepuntderondevenen.nl

Adres: Postcode: Woonplaats: Mobiel: E-mailadres: Ik wil deelnemen aan de fietsles van 11 lessen in: Abcoude Baambrugge Vinkeveen Wilnis Ik heb een WA-verzekering

Mijdrecht

Aanmelden kan per e-mail, langsbrengen en per post: • In Mijdrecht op de Kerkvaart 2, Diamant 6 en Nijverheidsweg 16 • In Abcoude op de Dorpszicht 22


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

3

Interview met taalmaatjes Muhudiin en Jan

Over Gilde De Ronde Venen Gilde De Ronden Venen zet kennis, kunde, ervaring, zorg en aandacht van vrijwilligers in voor maatschappelijk relevante diensten. Gilde De Ronde Venen is onderdeel van een landelijk netwerk van Gilde organisaties en wordt ondersteund door gespecialiseerde landelijke organisaties die materialen, opleidingen en on-

dersteuning verzorgen. Gilde De Ronde Venen bestaat uit een team van zo’n 70 enthousiaste en goed toegeruste vrijwilligers van alle leeftijden en achtergronden. Van jongeren die net met hun studie zijn begonnen tot gepensioneerde vrijwilligers met een rijke staat van dienst. Gilde De Ronde Venen verzorgt de maatschappelijke diensten op deze pagina.

Coach4You Voor sommige kinderen is de overstap van de basisschool naar de middelbare school een zware opgave. Voor deze kinderen bestaat ‘een steuntje in de rug’ in de vorm van een persoonlijke coach. Deze coach komt gedurende 18 maanden (tot de kerstvakantie in het tweede middelbare schooljaar) eens per week bij de leerling thuis en helpt hem/ haar te wennen aan de nieuwe school: de agenda bijhouden, huiswerk plannen, zelfstandig werken

en het voorbereiden van allerlei zaken. En natuurlijk geeft de coach antwoord op allerlei vragen die een brugklasser heeft in de eerste tijd en biedt de coach ondersteuning bij het omgaan met bijzondere omstandigheden. Kortom, de coach richt zich in het geheel op de succesvolle integratie van de leerling in het middelbaar onderwijs. Zie voor meer informatie: gildedrv.nl/coach4you

Jan Hooghoed is sinds vier jaar de taalcoach van Muhudiin Mohamed. Muhudiin is uit zijn vaderland Somalië gevlucht en woont sinds een aantal jaar met zijn vrouw en drie kinderen, de oudste is 11 jaar en de jongste 3 ½, in Mijdrecht. Iedere week haalt Jan Muhudiin op en lopen ze samen naar de bibliotheek (helaas door Corona kan dit nu even niet). Onderweg naar de bibliotheek wordt al druk gepraat. Jan wijst een bloem aan en zegt: Dit is een Bloem. Muhudiin zegt het na. Even later wijst Jan een tulp aan en zegt hij: dit is een tulp”. Nu is Muhudiin in verwarring: net zei je “Bloem” en nu zeg je “Tulp”! Als ze dit na vertellen moeten ze weer lachen. “En leg maar eens uit wat een zebrapad is!” zegt Jan lachend. Het is duidelijk dat er veel vertrouwen, kameraadschap en ook plezier is tussen Jan en Muhudiin. Toen Jan net met pensioen was, las hij een stukje in de plaatselijke krant over taalcoaching. Omdat Jan van taal houdt en omdat hij zich graag nuttig wil maken, heeft hij zich aangemeld bij Gilde SamenSpraak om taalcoach te worden. Hij volgde een cursus en mocht toen kennismaken met zijn nieuwe taalmaatje: Muhudiin. Het klikte meteen. Muhudiin is een intelligente, gemotiveerde, hardwerkende man. Omdat hij beter met zijn collega’s

wil kunnen praten, en omdat hij zijn manager niet altijd begreep, heeft hij zich aangemeld bij SamenSpraak. Nu kan hij Jan vragen als hij er zelf niet uitkomt. Laatst riep zijn manager: “Stapelen.” Muhudiin begreep het niet en de manager bleef het roepen en steeds luider: “Stapelen!!” Gelukkig kon Jan hem uitleggen wat er met stapelen bedoeld werd. Weer wordt er gelachen door Jan en Muhudiin. In de bibliotheek zoeken ze een boek en moet Muhudiin Jan voorlezen. Jan is streng op de uitspraak en ook op het tempo waarin Muhudiin praat. Het gaat vaak heel erg snel. Woorden die Muhudiin niet begrijpt, worden uitgelegd. “Naast de bezoeken aan de bibliotheek, Whatsappen we vaak”, zegt Jan. “zo maken we afspraken en kan Muhudiin mij vragen als hij bepaalde zaken niet begrijpt, zoals bijvoorbeeld ingewikkelde brieven.” Jan helpt Muhudiin dan op weg, legt hem zaken uit, zodat Muhudiin het zelf kan oplossen. “Empoweren heet dat. Hij moet het allemaal zelf doen en ik wijs hem de weg”, zegt Jan. Hier is Muhudiin blij mee. Het geeft hem zelfvertrouwen om zijn weg te kunnen vinden in de Nederlandse samenleving. Ook leert Jan veel van Muhudiin over de cultuur van Somalië. Het contact tussen Jan en Muhudiin is uitgegroeid tot vriendschap. “En leg maar eens uit wat een zebrapad is!”

‘Een steuntje in de rug’ in de vorm van een persoonlijke coach.

Wandelen Dagelijks organiseren gildevrijwilligers honderden gidswandelingen door heel Nederland. En wist u dat sinds 2015 ook De Ronde Venen een eigen Gilde wandeling heeft? De reacties op onze gidswandeling vol mooi verhalen over de ontstaansgeschiedenis en illustere (oud)

inwoners van Vinkeveen oogstte al veel lof. De volgende kern die een eigen wandeling krijgt is het karakteristieke historische Abcoude. Schrijf u nu vast in op gildedrv.nl/wandelen of meldt u aan als gids of coördinator.

SamenSpraak Bij SamenSpraak worden een Nederlandstalige vrijwilliger en een anderstalige aan elkaar gekoppeld. Wekelijks komen zij samen om op persoonlijke en informele wijze Nederlands te spreken. Gewoon thuis, in de huiskamer, tijdens een wandeling of een bezoekje aan de bibliotheek. Bij SamenSpraak gaat het om

communicatie: onze vrijwilligers geven geen les. Het is een praktische stap naar integratie via een intensief één-op-één contact. De vrijwilligers spreken gewoon geduldig Nederlands met de anderstalige en wijzen daardoor de weg bij de wens tot integratie. Zie voor meer informatie: gildedrv.nl/samenspraak

De Jongerencoach De Jongerencoach wil jongeren die de verbinding met onderwijs of werk dreigen te verliezen, koppelen aan een persoonlijke coach die hen helpt om hun situatie te verbeteren door hun talenten en capaciteiten te ontdekken en te benutten. Dit heeft niet alleen een positief effect op de jongeren zelf, maar ook op de samenleving en op de maatschappelijke betrok-

kenheid van de coaches. Cruciaal voor het slagen van een coachrelatie is de juiste match; het moet klikken tussen coach en jongere. Daarbij moet de coachvraag van de jongere aansluiten bij de persoonlijke kenmerken, vaardigheden en ervaringen van de coach. Zie voor meer informatie: gildedrv.nl/de-jongerencoach

‘Meld je aan!’

Wil jij ook betekenisvol en inspirerend vrijwilligerswerk doen? Neem contact op en we zoeken de vrijwilligersfunctie die past bij jouw ervaring en wensen: info@gildedrv.nl www.gildedrv.nl

Wekelijks komen de coach en de anderstalige samen om op persoonlijke en informele wijze Nederlands te spreken.

Jongeren die de verbinding met onderwijs of werk dreigen te verliezen krijgen een persoonlijke coach.


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

4 Buurtgezinnen: voor alledaagse prak�sche steun bij de opvoeding

Advertorial

Aanmelden?

Kun je wel wat hulp gebruiken? Misschien kan Buurtgezinnen jou helpen, door voor jou en je gezin een gezin in de buurt te vinden dat jullie kan ondersteunen.

Jij kunt het verschil maken in het leven van een kind

Of wil je juist steun bieden?

Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en volwassenen zonder kinderen met opvoedervaring. Wil je op vrijwillige basis iets betekenen voor een ander gezin en heb je gemiddeld een dagdeel per week beschikbaar? stockfoto

Broer Peter en zus Sandra draaien maandelijks een weekend mee in het gezin van Marieke en Arjan en hun drie kinderen. Dat weekend hebben ze vijf kinderen en is het in en rondom hun huis een gezellige boel. In het begin was het spannend maar al snel bleken de kinderen prima met elkaar overweg te kunnen. Marieke: “In ons gezin reilt en zeilt het allemaal wel en we hadden ruimte en �jd over om met anderen te delen. Toen zijn we gaan rondkijken hoe we dat in konden vullen en kwamen we aanvankelijk uit bij pleegzorg. Maar dat leek ons best een hele aanslag op ons gezin. Een vriend appte ons toen of we al eens over Buurtgezinnen hadden nagedacht.”

eigen kinderen. Maar toen bleek dat we de kinderen al kenden via de basisschool. Dus we vroegen ons wel even af hoe dat zou gaan. Dat hebben we met elkaar en de coördinator van Buurtgezinnen besproken en in de prak�jk gee� het geen problemen.” Fijne break “De kinderen komen een keer per maand een weekend logeren. Ze draaien mee in ons gezin en we doen gewoon wat we met onze eigen kinderen ook doen,” legt Arjan uit. “Dat hoe� niet veel te kosten. Maar zo geven we een andere ouder wat rust en een kind een fijne break.”

“Toen de oproep voor deze kinderen voorbijkwam, leek ons dat heel interessant. Een jongetje en een meisje van ongeveer dezelfde lee�ijd als onze

Meld je aan via www.buurtgezinnen.nl.

Kun je wel wat steun gebruiken?

Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan wat ondersteuning bij de opvoeding. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je kinderen een rus�ge huiswerkplek wordt geboden, dat ze af en toe een weekend uit logeren gaan, dat een ander gezin meedenkt over de schoolkeuze of je wegwijs maakt bij instan�es.

Zo werkt Buurtgezinnen: Als je je aanmeldt, gaat de coördinator van Buurtgezinnen met je in gesprek: • Aan wat voor soort ondersteuning heb je behoe�e? • Wat vind je belangrijk in de opvoeding? • Wat verwacht je van een steungezin?

Steungezin worden?

Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin rondom de kinderen. Samen met de coördinator van Buurtgezinnen bespreek je welke ondersteuning je zou willen bieden, welke kinderen in jullie gezin passen (lee�ijd, j/m) en hoeveel �jd je ervoor beschikbaar hebt. De coördinator kijkt welke gezinnen het beste bij elkaar passen, maakt de match en begeleidt beide gezinnen twee jaar.

Coördinator

Hanna ter Welle is coördinator van Buurtgezinnen in de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn

Vervolgens gaat de coördinator van Buurtgezinnen op zoek naar een geschikt Bel 06-31691720 voor steungezin in de buurt. Over de invulling een afspraak of stuur een mail naar van die steun maak je samen met het hanna@buurtgezinnen.nl. steungezin afspraken.

Opvoeden Makkelijk? Stichting Ouders Lokaal is een platform voor en door ouders en bestaat uit een team van ruim vijftig ouders die zich vrijwillig inzetten om ouders/opvoeders binnen de gemeente te inspireren en informeel te ondersteunen rondom opvoeding en gezinsbalans. Ouders Lokaal doet dit door laagdrempelige activiteiten te organiseren waarin zij ouders met elkaar verbindt met de intentie elkaar te versterken in het ouderschap.

OUDERS VOOR OUDERS We zijn allemaal dol op onze kinderen en brengen ze met liefde groot. We steunen ze daar waar we kunnen, zo goed als we kunnen. Behalve leuk is opvoeden van kinderen ook een hele uitdaging en ontdekkingsreis. Ouderschap is niet iets waar je vooraf voor opgeleid bent. Geen kind is hetzelfde en fasen en verrassingen volgen elkaar in rap tempo op. Aan ons als ouder om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Het delen en uitwisselen van ervaringen met andere ouders, kan daarbij dan ook best fijn en handig zijn. Ouders Lokaal wil ervoor zorgen dat voor alle ouders informatie over ouderschap en opvoeden beschikbaar is en is er daarom op gericht om ouders/opvoeders met elkaar in verbinding te brengen. Een voorbeeld hiervan zijn de maandelijkse inspiratie workshops, waarin ouders/opvoeders op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek gaan over diverse thema’s. Doordat ouders open zijn naar elkaar over

de dynamiek van het ouderschap leren ze veel van elkaar en ontplooien ze zichzelf. Alleen al de herkenning van elkaars opvoeduitdagingen kan een boost van zelfvertrouwen geven! Zo maken we het opvoeden leuker en makkelijker en creëren we met elkaar een positieve opvoedomgeving voor onze kinderen. #oudersvoorouders OUDERS LOKAAL KENT DE VOLGENDE INITIATIEVEN • Mama Lokaal Mijdrecht en Abcoude: wekelijkse ontmoeting voor zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen • Workshops Lokaal: inspireert, informeert en verbindt ouders via maandelijkse workshops en lezingen • Praat Lokaal: verbindt en ondersteunt ouders bij opvoeduitdagingen zoals Autisme, HSP en na scheiding • Jongeren Lokaal: leuke activiteiten door ouders voor kinderen • Oppas Lokaal: betaalbare en betrouwbare oppas in DRV • Luister Lokaal: even sparren over je gezinsbalans, opvoeding of relatie Wil je ons team versterken, meer informatie of een overzicht van de agenda? Zie de website ouderslokaal.nl of mail naar info@ouderslokaal.nl


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

5

Negentig plus en dan nog zelfstandig wonen? Mevrouw van Leeuwen woont al zestig jaar in het huis waar ze lief en leed deelde met haar man en zoon. Het is voor haar belangrijk om zelfstandig te blijven. Vrijwilligers van de NPV helpen haar daar mee.

Een ogenblik om het boodschappenlijstje te overhandigen.

Waar de gevangenissen van de Bijlmerbajes alweer gesloopt zijn stond de boerderij waar ze woonde met haar ouders. In het land eromheen liepen de koeien van haar vader. Duivendrecht was toen nog een dorpje met een kerk en boerderijen. Aanvankelijk streek ze met haar man neer in Donkereind, aan het eind van Vinkeveen, maar in Demmerik vonden ze hun thuis. “Ik werd er omringd door mensen, er waren vrienden die ik mijn hele leven al had en stond altijd voor iedereen met de koffie klaar.”

meldde zich als vrijwilliger voor de NPV. Mevrouw van Leeuwen is inmiddels erg gesteld geraakt op Anneke, die elke woensdagmiddag bij haar komt om de boodschappen te doen. De genegenheid blijkt wederzijds. Anneke Plooy: “Ik bewonder u zoals u in het leven staat, met beperkingen omgaat en toch altijd goedgeluimd en levenslustig bent.” Anneke kijkt haar zorgvrager met genegenheid aan. “ik ben blij dat ik mag bijdragen in de zorg voor u.”

Dat ze in de buurt gewaardeerd wordt blijkt uit de steun die ze van haar buren krijgt; een zak oliebollen of een boeketje bloemen van de buurtjes achter, een buurvrouw verderop helpt haar met de was. Toch wordt het steeds moeilijker om zelfstandig te blijven wonen. Meerder keren wordt gevraagd of ze niet liever naar een woonzorgcentrum wil vertrekken. “Ik heb er kennis mee gemaakt toen ik een revalidatiecentrum in Woerden doorbracht. Ik houd graag het heft in eigen handen als het kan.”

Mevrouw van Leeuwen wil nog een tip meegeven: “Er verandert zoveel, dat zou niet moeten bij oudere mensen.” Dat gezegd hebbende zakt ze in haar stoel terug en kijkt ze tevreden naar buiten, naar haar vertrouwde omgeving waar ze gelukkig mag blijven wonen.

Wanneer de zoon van mevrouw van Leeuwen oppert dat ze na een ziekenhuis opname wel wat eenzaam is sputtert ze tegen. Toch is dat het moment dat de coördinator van de NPV letterlijk om de hoek komt kijken. De NPV heeft in de Ronde Venen verschillende coördinatoren. Ida van Kreuningen is de persoon die via het servicepunt of andere bemiddelaars door hulpvragers in Vinkeveen wordt benaderd. Anneke Plooy had zich juist aangemeld omdat ze er iets bij wilde gaan doen. De hectische baan die dagelijks haar aandacht vraagt gaf haar niet meer de voldoening die ze nodig had; ze wilde wel eens kijken of ze er iets zinvols aan toe kon voegen door voor iemand iets te betekenen en

Daarvoor is in de Ronde Venen het Cirkelteam gestart. Het Cirkelteam bestaat uit een kaderhuisarts (M. Kortmann en L.Lingbeek), 2 verpleegkundigen (M. Tielman, Johannes Hospitium en A.Sakes, Careyn) en de coördinator van Vrijwilligerszorg Thuis Sterven (J. van Kooten). Ze hebben allemaal extra kennis van wat er kan spelen tijdens het ziekteproces in de laatste periode van iemands leven. Dit gaat om medische kennis, bijvoorbeeld over pijnbestrijding en verminderen van andere lichamelijke klachten. Maar ook kennis over verwardheid,

Eind september zijn eerstejaars studenten Sociaal Werk gestart met hun stage in De Ronde Venen. De stage is een samenwerking binnen het Netwerk Dementie Utrecht West met de Hogeschool Utrecht. Gekozen is voor een stage in ons Respijtproject. Respijt is een ander woord voor Vervangende Mantelzorg. Iemand neemt de taken van de mantelzorger even over zodat de mantelzorger even niet voor twee hoeft te denken en te zorgen of omdat de mantelzorger te ver weg woont om er vaker te kunnen zijn. De studenten wandelen samen of kletsen wat bij een kopje koffie of doen een spelletje. De koppeling tussen de jonge studenten en de mensen die al op leeftijd zijn geeft vreugde voor allemaal. De afgelopen maanden hebben de studenten mooie ervaringen opgedaan en hebben ze mensen zien opfleuren. Eén mevrouw vertelde de studenten dat ze zich nu pas beseft dat ze best eenzaam was. De studenten komen bij mensen die allemaal om een andere reden de hulp van hun naaste nodig hebben. Voor een mevrouw gaan ze

Soms staat iemand op de wachtlijst voor een verpleeghuis of een leuke dagbesteding op maandag. Als er dan plaats is, kunnen de studenten niet meer op bezoek. Dan wordt voor de studenten een nieuwe koppeling gemaakt. De dementieconsulenten en casemanager dementie kennen veel mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers bij wie de studenten op de maandagmorgen of de maandagmiddag welkom zijn. Heeft u zelf interesse in een wekelijks respijt-bezoekje van de studenten? Meld u dan aan bij Mantelzorg De Ronde Venen via: 0297-230280 of mantelzorg@stdb.nl

Belastingaangifte: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! Woont u zelfstandig in de Ronde Venen, heeft u een laag inkomen en heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte, dan kunt u terecht bij Tympaan-De Baat.

De Nederlandse Patiënten Vereniging Ronde Venen is er voor gratis hulp aan iedereen, van welke gezindte dan ook. Er kan bemiddeld worden in tal van hulpvragen, zoals regelmatig een wandelingetje maken, een spelletje doen, voorlezen, maar ook voor een uitgebreidere vraag zoals respijtzorg zodat de verzorger van een dementerende er even tussen uit kan terwijl de partner goed verzorgd wordt. Uiteraard zijn er ook vrijwilligers welkom. Het is een mooie kans voor zingeving om iets te willen betekenen voor een ander in de vorm va n het bieden van hulp. Informatie en aanvraag: 06 83556990 of npvthuishulpdrv@gmail.com. Mailadres voor Abcoude/Baambrugge: degrootgriffioen@telfort.nl.

Palliatieve zorg in de gemeente De Ronde Venen verbetert Iemand die heeft gehoord dat hij/zij ongeneeslijk ziek is, kan rekenen op zorg en hulp. Dat heet palliatieve zorg: zorg die niet is gericht op genezen, maar op kwaliteit van leven. In deze fase wordt men door het ziek zijn vaak kwetsbaar op verschillende vlakken, waardoor de kwaliteit van leven achteruit kan gaan. Soms is specialistische kennis nodig, om de betrokken zorgverlener te ondersteunen bij de vragen die zich voordoen.

Respijtzorg project

binnenkort koken, met een meneer gaan ze wandelend naar de bibliotheek of ze doen samen een boodschapje. Met spelletjes Mens erger je niet of Rummy Cub zijn het vaak de studenten die verliezen (omdat er ook wel eens wordt valsgespeeld!). Twee studenten deden afgelopen week een leuke ontdekking; twee mensen bij wie ze op bezoek gaan, blijken elkaar te kennen. Daar kwamen zij achter omdat beide dames over dezelfde hobby aan het babbelen waren. Nu hebben ze afgesproken om met z’n vieren een boswandeling te gaan maken.

angst, psychische problemen en levensvragen. Deze professionals zijn goed op de hoogte van alle ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor mensen in de laatste fase van hun leven. Wat kan het Cirkelteam betekenen voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten? De eigen huisarts of verpleegkundige vraagt aan de cliënt toestemming om de situatie te bespreken in het Cirkelteam. Deze bespreking is erop gericht de cliënt in de gelegenheid te stellen om eigen keuzes te maken en zoveel als mogelijk de regie te houden over de dingen die hij/zij belangrijk vindt in het leven. Er is ook aandacht voor de directe omgeving van de cliënt, zijn of haar naasten en hoe het met hen gaat. Het tijdig bespreken van de situatie kan er toe leiden dat onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen en dat de cliënt uiteindelijk overlijdt op de plek van zijn keuze.

Tympaan-De Baat heeft vrijwilligers die u graag helpen bij de aangifte tegen een geringe vergoeding. Zodra de blauwe brief op de mat valt kunt u contact opnemen met ons. We zoeken een geschikte vrijwilliger die bij u thuis, samen met u de aangifte verzorgt. Niet alleen in het voorjaar kun u beroep doen op een vrijwilliger voor de jaarlijkse aangifte. Het hele jaar door zijn de vrijwilligers beschikbaar. Bijvoorbeeld bij vragen over toeslagen of vragen over een bericht van de belastingdienst. Als u niet verplicht bent aangifte te doen kan het in sommige gevallen wel iets opleveren. Neem gerust contact op, dan bekijkt de vrijwilliger samen met u of het zinvol is om een aangifte te doen. Advies: gratis Aangifte voor 1 persoon: 12,50 euro Aangifte voor echtpaar: 20,00 euro Aanvraag toeslagen: 7,50 euro

Contact opnemen met: Susan Pelsmaeker Tympaan-De Baat: 0297-230380. info@stdb.nl Ma t/m do 9.00 17.00 en vr. 9.00-3.00

Het zijn dus buren die buren helpen Als je problemen hebt met je buren en je komt er niet meer uit, dan kun je een beroep doen op Buurtbemiddeling in De Ronde Venen. Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie begint meestal onschuldig, soms met een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Vaak begint het met geluidsoverlast. Veel woningen zijn nou eenmaal gehorig. Als je dan iemand met de deuren hoort slaan of een TV op een hoog geluidsniveau, dan kun je daar echt last van hebben. Soms kun je ook niet meer op een normale manier met de buren praten. De buren ontploffen bij het minst of geringste en lijken zich niks van jou aan te trekken. Een burenruzie die onschuldig begint kan zo uit de hand lopen. Het komt ook voor dat buren eerst goede vrienden zijn en door een verandering, bijvoorbeeld de nieuwe vriendin van de buurman, ineens tegenover elkaar staan. Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Getrainde vrijwilligers helpen ruziënde burgers om het contact te herstellen en

helpen hen oplossingen te vinden voor hun conflict. Momenteel zijn er 12 bemiddelaars actief en zij zijn getraind om gesprekken op een rustige en constructieve en informele wijze te begeleiden. Dat houdt in dat we geen grote dossiers bij houden maar alle gesprekken met bemiddelaars zijn wel altijd vertrouwelijk. Alle bemiddelaars wonen in De Ronde Venen; Het zijn dus buren die buren helpen. Het afgelopen jaar hebben bemiddelaars meer dan 50 zaken helpen oplossen. Door Buurtbemiddeling kunnen al deze buren weer wat relaxter met elkaar omgaan. Buurtbemiddeling wordt gecoördineerd van uit Tympaan-De Baat Meer Weten Wilt u weten wat Buurtbemiddeling voor u kan betekenen? Neemt u dan contact op met ons via: Telefoon: 0297-230280 Email: buurtbemiddeling@stdb.nl Website: www.tympaan-debaat.nl Adres: Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

6

Stichting Jongeren Actief maakt het mogelijk! Meedoen is belangrijk! Stichting Jongeren Actief geeft jongeren de kans om samen met leeftijdsgenoten te sporten of deel te nemen aan kunst en cultuuractiviteiten. Gezellig en goed voor hun ontwikkeling. In De Ronde Venen zijn veel verschillende sportclubs en worden veel leuke activiteiten georganiseerd. Deelnemen kost geld en niet iedere ouder kan dit betalen. Hierdoor missen sommige kinderen de kans om deel te nemen aan leuke, sociale activiteiten. Daarom is de Stichting Jongeren Actief in het leven geroepen. Stichting Jongeren Actief betaalt de contributie voor een sportclub of een andere leuke activiteit als daar thuis geen geld voor is.

Ook meedoen? Vertel ons aan welke activiteit je kind wil meedoen via het aanvraagformulier. Het formulier is te verkrijgen bij de servicepunten wonen, welzijn en zorg in De Ronde Venen. Bij de servicepunten staan ze klaar om te helpen met het invullen van het aanvraagformulier. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd betaalt Stichting Jongeren Actief de contributie en andere zaken die nodig zijn voor deelname aan de activiteit. Bij diverse winkels in De Ronde Venen kunnen tenues en andere benodigdheden worden uitgezocht. Hierover zijn afspraken met de winkels gemaakt. De winkelmedewerker bepaalt welke materialen in aanmerking komen voor een activiteit.

Wie zijn wij? Stichting Jongeren Actief is een lokaal initiatief gesteund door de Gemeente en het lokale bedrijfsleven. Betrokken vrijwilligers zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen uit De Ronde Venen kunnen deelnemen aan sport, kunst en cultuuractiviteiten. De stichting werkt samen met veel verenigingen en clubs om zoveel mogelijk activiteiten te kunnen bieden.

n? Ons initiatief steune Als vereniging of club? Als vrijwilliger? Als winkel? Of door eenmalig of structureel financieel bij te dragen? Heel graag! Mail naar voorzitter@stichtingjongerenactief.nl en wij nemen direct contact op.

et Onze bijdrage aan h nde Venen? Sportakkoord De Ro In het lokaal sportakkoord staan afspraken tussen de gemeente, lokale sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en evt. bedrijfsleven om zoveel mogelijk mensen van sport en bewegen te laten genieten in de nabije toekomst. Stichting Jongeren actief draagt bij aan het Sportakkoord door te zorgen dat sport financieel bereikbaar is en kinderen kunnen aansluiten bij sportverenigingen en -clubs.

Meer weten over Stichting Jongeren Actief? Wil je meer over ons weten, kijk dan op onze website www.stichtingjongerenactief.nl of volg ons via linkedin en facebook.

Wat wil jij graag doen? Voetballen, dansen of op muziekles? Stichting Jongeren Actief maakt het mogelijk!

Maakt het mogelijk!

Vragen? kijk op www.stichtingjongerenactief.nl

de Bibliotheek helpt - met taal

Mijn taalcoach heeft me heel goed geholpen, ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. Ik durf nu een Nederlands gesprek te voeren. Ik durf ook Nederlands te spreken met mijn buren.

Kom in beweging met Team Sportservice

Wil je beter Nederlands leren lezen, schrijven of spreken? Wil je zelf een e-mail schrijven, zelf je kind voorlezen, zelf praten met de dokter? De Bibliotheek helpt.

Iedereen moet de positieve effecten van sport en bewegen kunnen ervaren. Dat is het doel van Team Sportservice De Ronde Venen. Zij informeert, adviseert en begeleidt inwoners van gemeente De Ronde Venen op het gebied van sport en bewegen. In samenwerking met lokale sportaanbieders, welzijnsorganisaties en scholen zorgt Team Sportservice voor aanbod voor alle inwoners van gemeente De Ronde Venen.

Meer informatie of vragen? Kijk op: www.bibliotheekavv.nl/oefenen-met-taal Of ga naar een van onze vestigingen: ● Abcoude: Broekzijdselaan 46b, (0294) 284343 ● Mijdrecht: Dr. J. van der Haarlaan 8, (0297) 281476 ● Vinkeveen: Herenweg 63, (0297) 262020 ● Wilnis: Pieter Joostenlaan 24a, (0297) 282729

Waarom bewegen? In beweging zijn heeft veel positieve effecten. Je voelt je fitter, hebt plezier en ontmoet nieuwe mensen. Team Sportservice helpt inwoners deze positieve effecten te vinden. Binnen De Ronde Venen richt Team Sportservice zich op twee doelgroepen. Kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar en mensen met een beperking. Voor deze twee doelgroepen zijn er diverse activiteiten en projecten. Voorbeelden zijn S(C)ool On Wheels, de aangepaste sportdag, NK Stoepranden en Trainers voor de Klas. Daarnaast kunnen inwoners individueel sport- en beweegadvies krijgen. Kijk voor meer informatie op de website www.teamsportservice.nl/derondevenen of neem contact op met één van de buurtsportcoaches.

Zelf oefenen Je kunt ook zelf oefenen met taal, rekenen, computer en internet. Kijk op Oefenen.nl.

De Bibliotheek verbindt mensen met kennis en informatie. Het Taalhuis De Ronde Venen is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, Tympaan-De Baat, ’t Gilde en de Bibliotheek AVV.

www.bibliotheekavv.nl facebook.com/BibliotheekAVV

Ilse van Kippersluis Buurtsportcoach kinderen van 0 tot en met 12 jaar “Door te bewegen zie ik het zelfvertrouwen bij de kinderen groeien.”

Elzemieke van Empel Buurtsportcoach aangepast sporten

ivankippersluis@teamsportservice.nl 06 – 42 16 91 33

evanempel@teamsportservice.nl 06 – 10 97 97 70

“Bij mensen met een beperking die regelmatig bewegen, zie ik het dagelijks functioneren verbeteren.”

Volg ons op Facebook @teamsportservicederondevenen en Instagram @teamsportservice_utrecht


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

7

Het Dementie Trefpunt Door de coronamaatregelen vinden er al maanden geen Alzheimer Cafés plaats. Hoe begrijpelijk ook, voor inwoners met dementie en mantelzorgers is dat erg vervelend. Daarom is nu het Dementie Trefpunt gestart: kleinschalig en zonder risico. Bij het Dementie Trefpunt kunt u terecht met al uw vragen over dementie. Een professional (een dementieconsulent of een medewerker van Tympaan-De Baat) en een vrijwilliger van het Alzheimer Café staan voor u klaar. U kunt er ook ervaringen uitwisselen of materialen lenen in de geheugenbibliotheek. Dementie Trefpunt Mijdrecht In Mijdrecht is een Dementie Trefpunt gevestigd

Ontmoetingstuin Bijleveld in gebouw De Rank (Prins Bernhardlaan 2). Elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur bent u er welkom. De ingang is aan de zijkant van het gebouw, bij de grote boom. Dementie Trefpunt Abcoude Het Dementie Trefpunt in Abcoude vindt u in De Angstelborgh (Dorpszicht 22). U kunt daar elke tweede en vierde maandag van de maand terecht tussen 10.00 en 12.00 uur. Geheugenbibliotheek Tijdens openingstijden kunt u ook de Geheugenbibliotheek bezoeken. Daar vindt u een schat aan informatie over de werking van het geheugen en dementie: van boeken en spelletjes tot dvd’s en muziek.

Hoe een vervallen speelplek getransformeerd is tot een Ontmoetingstuin met gezellige buurtactiviteiten De Ontmoetingstuin is voor iedereen een centrale ontmoetingsplek geworden en heeft de buurt positief veranderd. Buurtbewoners spreken elkaar meer en men is elkaar beter gaan leren kennen. De opkomst bij de activiteiten van de Ontmoetingstuin zoals tijdens Burendag, een High Tea middag, soepproeverijen en dergelijken, is groot. Voor zelfbereid eten tijdens deze activiteiten wordt uiteraard zoveel mogelijk gebruik gemaakt van producten uit de eigen tuin. De gezelligheid en saamhorigheid in de buurt is flink toegenomen. Het begon allemaal met een in onbruik geraakte, vervallen speelplaatsje. Een aantal bewoners hebben het idee opgevat om er een ‘voor en door de buurt’ moestuin te realiseren. Een plek waar buurtbewoners samenkomen, samenwerken en gezamenlijk activiteiten organiseren voor oud, jong, alleenstaand, minder valide, voor iedereen: een Ontmoetingstuin. Gemeente De Ronde Venen reageerde enthousiast en verleende haar medewerking. Subsidies zijn aangevraagd en verkregen waarna er begonnen kon worden met het werk: hout aanschaffen voor plantenbakken, een hek en daarnaast allerlei andere materialen en gereedschap en natuurlijk

Kent u de sociaalwerkers in De Ronde Venen?

Susan Pelsmaeker

Marion Engelen

Nel Verhoek

Bij hen kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van welzijn, wonen, zorg, vervoer, financiën en zingeving. Dat klinkt wel heel erg breed, maar dat is ook de bedoeling. Als u niet in staat bent het servicepunt te bezoeken, of u heeft een vraag waar niet meteen een antwoord op te vinden is, dan komen wij graag op huisbezoek. We gaan in gesprek met u en zoeken samen naar de best passende oplossing of ondersteuning. De hulp is gratis, de enige voorwaarde is dat u een zelfstandig wonende inwoner van De Ronde Venen bent. Ouderenadvisering Een belangrijk onderdeel van het werk van de sociaalwerker is ouderenadvisering. Ze zijn goed op de hoogte van alles wat De Ronde Venen te bieden heeft en van de wet en regelgeving die betrekking heeft op senioren. Hun professionele netwerk is zeer uitgebreid. Heeft u een vraag, loopt u ergens tegen aan of wilt u goed voorbereid zijn voor de toekomstige oude dag, neem contact op. We komen graag op huisbezoek.

Marianne White

Carolien van der Heijde

Administratie Soms wordt de administratie opeens een last, bijvoorbeeld door een ingrijpende gebeurtenis zoals scheiding, verhuizing, overlijden van een partner. En soms omdat de maatschappij digitaliseert en de regelgeving steeds ingewikkelder lijkt te worden. Dan kan tijdelijke ondersteuning een uitkomst bieden. De sociaalwerkers hebben daarvoor hulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Zij kunnen u helpen om uw administratie weer op ode te krijgen. Kortom een telefoontje naar Tympaan-De baat is een kleine moeite en kan soms een grote uitkomst bieden! Contactgegevens: Tympaan-De Baat 0297-230280 Ma. t/m do. 9.00 tot 17.00 uur, vr. 9.00 t/m 13.00 uur sociaalwerker@stdb.nl www.tympaan-debaat.nl

poot- en zaaigoed. Na 3 maanden werk is op 17 april 2019 de Ontmoetingstuin officieel geopend door wethouder Kiki Hagen. Alle groenten die in de tuin worden gekweekt zijn voor de buurtbewoners en kunnen gebruikt worden om er thuis een lekkere, biologische maaltijd mee te bereiden. Er worden veel verschillende soorten seizoen-groenten geteeld, waaronder “vergeten groenten”. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd waar iedereen gratis aan kan deelnemen, zoals een snertmaaltijd, gemaakt met groenten uit de tuin. Het “moestuinen in het klein” is leuk voor jong en oud en draagt bovendien bij aan een snelle afvoer van water bij zware regenval. Mede geïnspireerd door de moestuin, is een aantal bewoners er toe over gegaan wat tegels uit de achtertuin weg te halen en daar tomatenplantjes te poten (tegels eruit => groen erin). Het is mooi om te zien dat de Ontmoetingstuin werkt en dat een moestuin een mooi middel kan zijn om mensen meer bij elkaar te brengen. Een Ontmoetingstuin kan bijna op elke plaats gemaakt worden. Ook een Ontmoetingstuin beginnen of wil je meer weten? Stuur dan even een mailtje naar ontmoetingstuinbijleveld@outlook.com

Filmserie over dagbesteding in De Ronde Venen Voor mensen met dementie zijn er volop mogelijkheden om hun dag op een prettige manier buitenshuis door te brengen. Welke dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunnen ze zien in een nieuwe serie korte films. Vanaf februari is elke maand een video te zien over een locatie voor dagbesteding. De kijker ziet onder meer welke activiteiten plaatsvinden, wat de begeleiders doen en welke rol de dementieconsulent speelt. De filmpjes geven een goed inzicht van de dagbesteding in De Ronde Venen. Informatie in coronatijd Deze serie korte films is een initiatief van de

Alzheimer Cafés Abcoude, Vinkeveen en de gemeente. Het is onderdeel van de gezamenlijke inspanning van de gemeente en Tympaan-De Baat om ook in coronatijd inwoners met dementie en hun mantelzorgers van informatie te voorzien. Andere voorbeelden die in de films te zien zijn, zijn de EHBD-koffers, de Geheugenbibliotheek en de documentaire ‘De fasen van dementie’. Deze films zijn mede dankzij de Alzheimer Cafés De Ronde Venen, Alzheimer Nederland en RTV Rijnmond tot stand gekomen. Deze documentaire is te zien via www.derondevenen.nl/dementievriendelijk

Heb jij een goed idee voor jouw directe omgeving? Een platform voor jonge mantelzorgers, een pubquiz voor aanstaande vaders, een postproject tegen eenzaamheid onder ouderen, een gezamenlijke buurtmoestuin, een café voor mannen met kanker; het zijn voorbeelden van ideeën met een maatschappelijke achtergrond die zomaar op kunnen poppen of waar je misschien al mee bezig bent. Heb je zo’n idee en wil je weten hoe en wat er mogelijk is om het te realiseren? Wij organiseren Werkplaatsen om met jouw of jullie idee verder te kun-

nen komen. Hier ontmoet je anderen die met je willen meekijken naar wat nodig is om je idee werkelijkheid te laten worden. Bij een Werkplaats ontmoet je inwoners die willen meedoen en meedenken, krijg je tips, adviezen en praktische hulp om verder te komen met je idee. Laat ons weten welk idee jij hebt! Wil je deelnemen aan een Werkplaats? Meld je aan via info@ideederondevenen.nl of via 0297-230 280. Meer informatie over de Ideeën Werkplaats vind je op www.ideederondevenen.nl


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

8

‘Bij de Dorpsacademie is iedereen zichzelf en niemand is alleen’ Middenin een rustige woonwijk in Wilnis, staat een opvallend kleurrijk pand. Het is de standplaats van de Dorpsacademie, een creatieve broedplaats met plek voor jongeren die elders altijd net buiten de boot vallen. ‘Hier kan alles!’ zegt Jenneke van Wijngaarden, directeur van de Dorpsacademie. ‘Jongeren kunnen hier komen om kunst te maken als uitlaatklep. En kunst is dan heel breed. Dat kan een tekening zijn, maar ook een enorme maquette of een nieuw lied.’ Maar ook op sociaal-emotioneel vlak is er veel te leren. ‘Wat we hier veel zien veel gebeuren, is dat iemand op de eerste dag verlegen en soms zelfs met tegenzin binnenkomt en aan het eind van de dag niet meer weg wil omdat het zo gezellig is.’ Die jongeren waar Van Wijngaarden het over heeft, zijn vooral thuiszittende scholieren. Jonge mensen vanaf twaalf die niet of nauwelijks naar school gaan omdat er bijvoorbeeld geen passend onderwijs voor hen is. Om veel verschillende redenen. Omdat de scholen niet goed uitgerust zijn om om te gaan met hun autisme, hoogbegaafdheid of psychische problemen bijvoorbeeld. Of omdat ze gepest worden of het thuis zwaar hebben. Outsiders, kortom. Voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze zomaar overal zichzelf mogen zijn. ‘Mijn team en ik weten alles van niet in hokjes passen,’ vertelt Van Wijngaarden. ‘Als kunstenaars zijn wij ook niet bepaald doorsnee. En dat is precies wat werkt voor deze jongeren. Bij ons vinden ze herkenning. En anderen die, net als zij, behoefte hebben aan een fijne, rustige plek. Hier is iedereen

zichzelf, en niemand alleen.’ Maar alleen outsider zijn, is niet genoeg om deze scholieren goed op te kunnen vangen. Daarom heeft iedereen die voor de Dorpsacademie werkt ook een pedagogische achtergrond. En zijn ze kunstenaar. Van Wijngaarden zelf werkt al jaren als beeldend kunstenaar. Daarnaast bestaat haar team o.a. uit een vormgever, filosoof en een muzikant en rapper. En dat komt goed van pas in het werk met de jongeren. Op woensdag en vrijdag komen de scholieren naar de Dorpsacademie. Maar ook buiten die dagen is Van Wijngaarden actief. Er is een appgroep, ze viert belangrijke dagen zoals Coming Out Day of Kerst en organiseert eigen festivals en exposities. En ze geeft kunstlessen op scholen, werkt samen met de gemeente aan diverse projecten zoals een jongerenontmoetingsplek, skatebaan en speelplein. Tot slot biedt ze stageplaatsen voor de opleiding mbo cultureel-welzijn. Ontzettend afwisselend, dus. ‘Maar in al het werk voert oog voor wat elk individueel kind nodig heeft steeds de boventoon,’ aldus Van Wijngaarden. ‘We zijn altijd hartelijk en we doen niet aan dossiers. Wat we wel doen, is iedereen bieden wat er nodig is. Met al onze kennis van buitenbeentjes en omgaan met tegenslagen. En we zien echt dat dat werkt. De Dorpsacademie is met haar atelier, chillroom, muziekinstrumenten, graffitiwerkplaats en kunstbibliotheek al dertien jaar een plek waar iedereen kan zijn wie die is en zichzelf kan ontwikkelen. Daar zijn we trots op.’

‘De Dorpsacademie kan trouwens ook helpen bij portfolio’s en CKV-opdrachten. We snappen hoe het is om onzeker te zijn over talenten en kunnen daar bij begeleiden,’ vult ze zichzelf aan. Van Wijngaarden lacht: ‘Eigenlijk kun je ons samenvatten als: alles doen wat nodig is. En het moet natuurlijk leuk zijn. Dat is onze kracht: alles wat nodig is leuk maken.’ Zijn er nog speciale plannen voor 2021? ‘Doorgaan met wat mijn team en ik doen, natuurlijk. Daarbij breiden we de komende tijd onze activiteiten nog iets uit. Vanaf 19 januari is iedereen tus-

sen de elf en de achttien jaar elke woensdag en vrijdag van 13 tot 17 uur welkom om samen met leeftijdsgenoten toffe dingen te komen doen. Dat doen we omdat eenzaamheid onder jongeren echt een probleem is. Zeker nu in coronatijd. Dus zijn wij er voor iedereen.’ Van Wijngaarden: ‘Je moet je alleen wel even aanmelden, want we houden ons aan de RIVMrichtlijnen, dus dat vergt wat voorbereiding. Op onze website www.stichtingdorpsacademie.nl lees je hoe. Daar zie je trouwens ook wat we allemaal nog meer doen, dus dat is sowieso wel de moeite waard.’

Voor aanmelding en inhoudelijke vragen: Bel/ mail Jenneke van Wijngaarden dorpsacademie@gmail.com 0649938992 Dorpsacademie Irenestraat 4a 3648BB Wilnis

Het diaconaal platform De Ronde Venen Vanuit een christelijke overtuiging willen verschillende kerken uit de gemeente zich inzetten voor de nood van de bewoners van de gemeente. Het doel van ons platform is: helpen waar geen helper is. Het diaconaal platform is ontstaan eind 2011. Bert koen doet een oproep aan de kerken in De Ronde Venen voor de nood in de gemeente. In mei 2013 vindt de oprichting plaats van het diaconaal platform en neemt de stuurgroep en de DCR van de katholieke kerk zitting in het bestuur. Ondanks dat de overheid een sociaal vangnet is zijn er soms

schrijnende situaties waar geen of onvoldoende hulp geboden wordt. Wij als diaconaal platform bieden in deze situaties een helpende hand. U kunt hierbij denken aan (tijdelijke) ondersteuning van financiën bij schuldhulpverlening, bijdrage in aanschaf zorgartikelen, bijdrage in het ondersteunen van professionele hulpverlening enz. Het geeft heel veel voldoening als mensen, vanuit een schrijnende situatie weer zelfredzaam kunnen zijn. Quote: familie schuldenvrij sinds vorige week, mede

Het doel van ons platform is: helpen waar geen helper is. dankzij jullie ondersteuning! Dat zijn mooie berichten, daar doen we het voor. Het diaconaal platform werkt samen met verschillende organisaties. De voedselbank, de NPV en het servicepunt De Ronde Venen. Aanvragen komen binnen via een van deze organisaties of via professionele hulpverleners. De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers en moet als eerste op de hoogte zijn van de hulpvraag. Indien de gemeente op een of andere manier geen hulp kan bieden pakt het diaconaal platform de hulpvraag op.

Ook bij praktische vragen biedt de NPV met een aantal vrijwilligers praktische ondersteuning. Ook u kunt bijdragen door u aan te melden als vrijwilliger. U kunt hierbij denken aan: boodschappen doen, tuinieren, schilderen enz. Wilt u meer weten over ons of u aanmelden als vrijwilliger? Kijk dan even op www.diaconaalplatformderondevenen.nl of stuurt u een mailtje naar: info@diaconaalplatformderondevenen.nl

Wat was het leuk om voor te lezen voor dit meisje, in een gezin uit Afghanistan. In het begin was het een beetje zoeken: wat is het niveau, hoe kan ik daar goed op aansluiten, wat vindt ze leuk, en vooral wat niet. Ook dat was van belang: de verhaaltjes mochten niet over prinsessen gaan. Maar Kikker was altijd goed. Gaandeweg lukte het beter om de Taalvisite-uurtjes voor te bereiden: eerst een praatje maken, dan voorlezen, daarna aansluiten bij iets dat ze op school had gedaan en afsluiten met een spelletje. De moeder was ook erg betrokken, wat ook fijn was om het meisje af en toe een beetje bij te sturen. Taalvisite is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar, die een taalachterstand hebben. Een vrijwilliger komt vijftien weken, één uur per week op bezoek bij het gezin, leest voor, doet spelletjes, praat met het kind en de ouders. Taalvisite wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente De Ronde Venen en is een samenwerking tussen de Bibliotheek, basisonderwijs, kinderopvang en consultatiebureau.

de Bibliotheek helpt met Taalvisite

Meer weten? Vraag het op school, kijk op www.bibliotheekavv.nl/taalvisite of kom naar een van onze vestigingen: ● Abcoude: Broekzijdselaan 46b, (0294) 284343 ● Mijdrecht: Dr. J. van der Haarlaan 8, (0297) 281476 ● Vinkeveen: Herenweg 63, (0297) 262020 ● Wilnis: Pieter Joostenlaan 24a, (0297) 282729

www.bibliotheekavv.nl │ facebook.com/BibliotheekAVV


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

9

Leerwerkplaats Leerwerkplaats De Ronde Venen, voor alle jongeren die tegen problemen aanlopen op het gebied van werk en school. Leerwerkplaats De Ronde Venen richt zich op alle jongeren in De Ronde Venen die dreigen uit te vallen en/of al uitgevallen zijn op het gebied van werk en onderwijs. Met als doel deze risicojongeren een toekomstperspectief te bieden en te voorkomen dat ze afglijden naar criminaliteit of langdurige hulpverleningstrajecten. De Leerwerkplaats biedt begeleiding, dagbesteding, ondersteuning, training en coaching om terug

Huiswerkbegeleiding De inhaalslag te keren naar school of werk. Eén van de jongeren zegt het volgende over zijn deelname aan de Leerwerkplaats. “Ik ben heel blij met de ondersteuning die ik krijg van de jongerenwerkers. Hierdoor ben ik weer gemotiveerd om volgend jaar naar school te gaan. Daarnaast vind ik het fijn dat ik met mijn werk aan fietsen en met de houtbewerking iets kan betekenen voor anderen. Vooral het idee dat de fietsen en bijvoorbeeld plantenbakken aan mensen die het minder hebben worden verkocht voor een lage prijs”.

De jeugd heeft de toekomst! “Heeft uw kind moeite met het maken van huiswerk? Huiswerkbegeleiding De Inhaalslag biedt hulp en ondersteuning. In de bibliotheek in Mijdrecht en bij De Trekvogel wordt er huiswerkbegeleiding gegeven op afspraak door vrijwilligers en stagiaires van het jongerenwerk. De huiswerkbegeleiding is er voor leerlingen van groep 6, 7, 8 en brugklasleerlingen met een leerachterstand. Twee succesverhalen Een meisje (groep 8) die met buikpijn naar school ging en die heel onzeker was vanwege haar slechte resultaten gaat nu met zelfvertrouwen naar school zonder klachten en haalt steeds betere cijfers. Door de vrijwilliger die

haar complimenten geeft, aanmoedigt en ondersteunt waar nodig bij haar huiswerk en taalachterstand. Een intelligent jongentje die vanuit Syrië naar Nederland is gekomen kreeg in groep 8 huiswerkbegeleiding van één van de vrijwilligers vanwege zijn taalachterstand. Hij vertelde altijd enthousiast: ik wil heel graag havo of vwo doen. Vanuit zijn gedrevenheid en perfectionisme legde hij zichzelf veel druk op. De huiswerkbegeleider herhaalde vaak: doe gewoon je best en dat doe je, meer kan je niet doen en je kan ook klimmen van kader/mavo (haar advies van de basisschool) naar mavo en dan wellicht havo. Dit is realistisch kijkend naar zijn situatie en ontwikkeling. Hier is hij in gaan geloven en daardoor legt hij zichzelf minder druk op.

Fietswerkplaats Jongeren knappen fietsen op voor statushouders en bezoekers Voedselbank De Fietsenwerkplaats is een belangrijk onderdeel van de Leerwerkplaats in Mijdrecht. Hier komen jongeren die – om welke reden dan ook – zijn uitgevallen op school, stage of werk. Zij knappen fietsen op die vervolgens worden verkocht aan statushouders of mensen die gebruik maken van de Voedselbank. De Fietsenwerkplaats – gevestigd in de voormalige basisschool

De Trekvogel aan de Karekiet in Mijdrecht dient meerdere doelen. Met de opgeknapte fietsen wordt ervoor gezorgd dat ook mensen met minder geld een fiets kunnen kopen. Daarnaast hebben jongeren in de Fietsenwerkplaats een plek voor dagbesteding waar ze tegelijkertijd een vak kunnen leren. Ze oefenen met techniek en bereiden zich voor om uit te stromen naar een studie of betaald werk. Tot slot is de Fietsenwerkplaats een plek voor vrijwilligerswerk.

Plek voor vrijwilligerswerk Het jongerenwerk biedt plek voor stagiaires en vrijwilligers. Twee van de vrijwilligers bij het jongerenwerk vertellen het volgende over hun werkzaamheden: Bram Rijlaarsdam is gepensioneerd en zocht een plek waar hij vrijwilligerswerk kon doen. ,,Ik woon dichtbij en vind het leuk om met jongeren te werken'', vertelt de Mijdrechtenaar. ,,Het is fijn als je hun iets kunt leren. Ik ben al bij de leerwerkplaats betrokken en werk nu bij de afdeling van de fietsen. Dat vind ik leuk.'' Mike des Forges is bijna 65. Hij heeft geen werk. ,,Niemand biedt mij meer een baan aan'', zegt hij. Dat hij in zijn vrijwilligerswerk te maken heeft met jongeren die zijn uitgevallen op school of stage, vindt hij juist mooi. ,,Ik ben wel streetwise'', vertelt hij lachend. ,,Ik ben zelf opgegroeid op de straat, dus ik weet hoe het is. Ik

wil voor de jongeren zeker geen schoolmeester zijn. Ik zie mijzelf juist als een van hen, alleen een beetje ouder...'' Activiteiten van het jongerenwerk Het jongerenwerk organiseert regelmatig activiteiten voor jongeren. Er zijn activiteiten specifiek gericht op jongens en meiden, maar ook gemengde activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om sport- en spel, dansen, FIFA 20, schilderen of een film kijken. Op de bovenstaande foto zijn de jongerenwerkers met jongeren van de Leerwerkplaats naar de “Pop-up tentoonstelling: Vrijheid/Blijheid”. Bijzonder was het om met de jongeren verhalen uit de geschiedenis te horen over gebeurtenissen tijdens de oorlog, het verzet en de bevrijding die hier in De Ronde Venen hebben plaatsgevonden.

Het Jongerenwerk Het jongerenwerk van Tympaan-De Baat is er voor alle jongeren binnen de gemeente De Ronde Venen. Het jongerenwerk zoekt jongeren op in hun directe omgeving, op plaatsen waar zij hun vrije tijd doorbrengen (ambulant jongerenwerk). De jongerenwerkers sluiten aan bij de leefwereld van de jongeren. De Ronde Venen is hun werkterrein, de wijk hun kantoor en de leefwereld van de jongeren hun spreekkamer. Dit alles passend bij het leef ritme van jongeren, dus niet gebonden aan school- of kantoortijden. De jongerenwerkers gaan in gesprek met jongeren en hun omgeving over wat hen dagelijks bezighoudt. Komt het jongerenwerk in dit gesprek

dingen tegen waar de jongeren mee zitten (bijvoorbeeld: pesten, motivatie op school, werk of dag invulling, inkomen, drugs en alcohol, huisvesting, problemen thuis etc.) en die hun belemmeren in het dagelijks leven, dan gaat het jongerenwerk samen met de jongere opzoek naar een oplossing. De jongerenwerker kan in een aantal gesprekken samen met de jongere en zijn omgeving toewerken naar een oplossing of verbetering van zijn/haar situatie.

www.tympaan-debaat.nl/pagina/jongeren www.leerwerkplaatsderondevenen.nl


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

10

Een persoonlijk verhaal “In 2019 kon ik, na een heftige en emotionele periode met onder andere huiselijk geweld, tijdelijk niet wonen in mijn eigen huis. Ik moest met mijn pasgeboren zoontje ergens anders wonen. Ik mocht alleen weer terug naar huis wanneer er 24/7 mensen voor mij en mijn zoontje (van inmiddels 9 maanden oud) klaar konden staan. In de reguliere hulp is dit niet te vinden, bij GezinsBuddy gelukkig wel! Al snel werd ik in november 2019 gekoppeld aan een buddy. Samen zijn we van start gegaan met het op orde brengen van diverse zaken. Denk aan veiligheid voor mijn zoon en mij, financiële zaken, opruimen van mijn huis en een nieuw tehuis zoeken voor mijn hond. Maar ook aan het begeleiden en meeluisteren bij gesprekken met mijn advocaat, de Gemeente en SAVE. Mijn buddy brengt mij, 1 keer per 14 dagen, ook naar de locatie waar de omgang is tussen mijn

zoon en zijn vader. Ook brengt zij mij naar de rechtbank als dat moet. “Een jaar geleden ben ik gekoppeld aan mijn GezinsBuddy. Met haar hulp is er meer ruimte in mijn hoofd gekomen en kan ik de moeilijke situatie, waar ik nog steeds in zit, beter aan. Dit komt mede doordat ik bij mijn buddy mijn verhaal kan delen en mijn twijfels kan uitspreken. Ik wil graag zekerheid voor op de lange termijn, maar dat is op dit moment niet realistisch. Mijn buddy helpt mij te kijken naar de kleine stapjes die we maken in de goede richting. Zij helpt mij te genieten van de momenten dat het wel goed met mij, mijn zoon en mijn andere 3 kinderen gaat. De bergen worden hierdoor minder hoog en de dalen minder diep!” Een GezinsBuddy luistert en helpt Als betrouwbare steun stelt de GezinsBuddy samen met het gezin orde op zaken. Er wordt gekeken wel-

Quote van oma: “Door de stappen die zijn gezet met de GezinsBuddy kreeg ik mijn dochter weer terug.”

ke problemen knellend zijn en oplossing behoeven. Welke hulp is er echt nodig en welke niet? Maar de GezinsBuddy steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Soms met praktische hulp, soms met het organiseren van een gezellig uitje voor het gezin of het verzinnen van andere leuke activiteiten. En hij of zij werkt samen met de ouder aan het opbouwen van een netwerk. Een belangrijke basis waarop het gezin altijd kan rekenen na afloop van de ondersteuningsperiode. Een GezinsBuddy brengt rust in het gezin • Is een vrijwilliger die met zorg en aandacht een eenoudergezin steunt op basis van wederkerigheid. • Brengt rust in het gezin en draagt zo bij aan overzicht en stabiliteit.

Ik dacht altijd, o jee, dat is moeilijk, er gebeurde van alles zonder dat ik dat snapte, dan zette ik de computer maar weer snel uit. Toen zag ik een advertentie van de Bibliotheek. Het gaat goed met de cursus, je leert steeds meer door het gewoon de Bibliotheek te doen. Daardoor krijg ik ook meer helpt - met de zelfvertrouwen, ik kan nu zelfs via computer facetime meepraten met mijn fotoclub. En door de cursus kwam ik erachter dat ik recht had op huursubsidie. Dus dat ga ik aanvragen, dat kan ik nu op de computer! Onze samenleving verandert snel. Er gaat steeds meer via internet. Met familie en vrienden houden we contact via whatsapp, facebook en mail, we doen onze boodschappen online en voor het ophalen van het huisvuil is er een app. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Bibliotheek helpt. Er zijn computercursussen en computerhulp. Neem contact op met de Bibliotheek. Na het maken van een afspraak helpt een medewerker u in de Bibliotheek of online (hulp op afstand). Meer informatie? Kijk op: www.bibliotheekavv.nl/oefenen-met-computer Of ga naar een van onze vestigingen: ● Abcoude: Broekzijdselaan 46b, (0294) 284343 ● Mijdrecht: Dr. J. van der Haarlaan 8, (0297) 281476 ● Vinkeveen: Herenweg 63, (0297) 262020 ● Wilnis: Pieter Joostenlaan 24a, (0297) 282729

De Bibliotheek verbindt mensen met kennis en informatie.

www.bibliotheekavv.nl facebook.com/BibliotheekAVV

Kopje koffie bij Buurderij van Dam Dieren in de wei, spelende kinderen, vrolijke medewerkers en kletsende bezoekers. Familie van Dam in Wilnis creëert op hun melkveebedrijf een ontmoetingsplek bestaande uit een kinderboerderij met natuurspeeltuin, dagbesteding, moestuin en sociale activiteiten. Ineke, eén van de vrijwilligers verteld hoe zij Buurderij van Dam ervaart. Wat spreekt jou aan bij Buurderij van Dam? Wat mij het meest aanspreekt is het feit dat iedereen welkom is op en rond de Buurderij. Het zorg dragen voor alles op de Buurderij, is het belangrijkste vaste onderdeel voor de medewerkers met een afstand op de arbeidsmarkt, om wat voor reden dan ook. Hier zijn zij op hun plek, de medewerkers voelen zich helemaal thuis op de Buurderij, waar ze gerespecteerd worden en hun talenten worden begrepen en gebruikt in de diverse werkzaamheden binnen en buiten. Het is leuk dat ook zij, vanaf de start overal bij worden betrokken en De Buurderij zien groeien en mede vorm kunnen geven. Daarnaast is iedereen welkom voor een rondleiding, een kopje koffie of gewoon een praatje. Hoe ziet de Buurderij er over 5 jaar uit? Over 5 jaar denk ik dat Buurderij Van Dam een bekende plek zal zijn in De Ronde Venen waar vele han-

• Doorbreekt lastige situaties met behulp van creatief maatwerk. • Helpt een eenoudergezin weer sterk, positief en zelfredzaam te worden. Voor wie is een GezinsBuddy bestemd? Een buddy wordt gekoppeld aan een alleenstaande ouder die thuiswonende kinderen heeft. De ouder heeft geen of slechts een beperkt netwerk en heeft te maken met complexe uitdagingen op meerdere vlakken. Door alle problemen is de ouder overbelast geraakt en ziet zelf geen uitweg meer. Meer weten over GezinsBuddy? Neem contact op met Angela Strubbe 06-52 23 71 52. Of kijk op gezinsbuddy.nl

den licht werk maken. In de moestuin, bij de dieren, in de werkplaats en op de kinderboerderij/speeltuin. Dat veel mensen de Buurderij kunnen vinden en aanlopen /fietsen voor een bakkie koffie met prachtig uitzicht over de weilanden. Waar kinderen heerlijk spelen en lekker vies worden in de speeltuin en bij de dieren. Waar de medewerkers kunnen worden ingezet bij de vele activiteiten en iedereen met een voldaan gevoel en frisse neus weer naar huis gaat . Waar vele vrijwilligers ondersteuning kunnen geven en daar een fijn gevoel bij krijgen. Hoe zie je jou rol als vrijwilliger? Mijn rol als vrijwilliger hierin hoop ik in te kunnen vullen met creatieve zaken, meedenken over de ontwikkelingen/ inrichting/ plannen en assisteren bij activiteiten als kinderfeestjes en horeca zaken. Ik schenk graag dat kopje koffie inclusief het praatje en de glimlach. De ruimte schoon en gezellig houden en een warm welkom creëren voor iedereen. Het kan niet anders dan dat dit een succes gaat worden.

Meer weten over Buurderij van Dam? www.buurderijvandam.nl Facebook: Buurderij van Dam info@buurderijvandam.nl


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

11

Sociaal raadslieden Sociaal Raadslieden zijn een wegwijzer in de wereld van regels, formulieren en instellingen. Zij zijn vraagbaak en oriëntatiepunt. De medewerkers hebben een brede kennis van wetten, regelingen en voorzieningen. De dienstverlening is vertrouwelijk en is kosteloos voor de inwoners van De Ronde Venen. Bij Sociaal Raadslieden kunt u terecht met financiële hulpvragen, maar ook voor bemiddeling, het invullen van formulieren en informatie en (juridisch) advies over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld: - Uitkeringen / sociale zekerheid - Werk en inkomen/ schulden - Wonen / huurrecht - Echtscheiding / personen- en familierecht - IND / Vreemdelingenrecht - Belastingen / toeslagen Indien nodig kan hulp van netwerkpartners worden ingeschakeld zoals het Geldpunt van Tympaan de Baat, of u kunt worden verwezen naar een andere instantie zoals een advocaat of het Algemeen Maatschappelijk Werk. Een afspraak kunt u maken via het Servicepunt De Ronde Venen 0297-587600.

Coördinator Sterke Samenleving De Coördinator Sterke Samenleving (CSS) legt verbinding op het gebied van Zorg en Welzijn in De Ronde Venen. De CSS werkt met andere (semi) professionals en organisaties samen aan maatschappelijke vraagstukken en lokale thema’s. Bij veel thema’s en ontwikkelingen hebben we elkaar nodig en kunnen we als organisaties onze krachten bundelen. We zoeken de verbinding om gezamenlijk aan de slag te gaan en zijn een schakel in de keten tussen de lokale formele en informele zorg en gemeente DRV. Heb jij als organisatie een idee of een maatschappelijk vraagstuk waarbij je de samenwerking zoekt of aansluiting bij andere organisaties? Benader ons dan gerust met de vraag om eens mee te denken. Naomi Wahlen Anneke Wenker n.wahlen@kwadraad.nl a.wenker@kwadraad.nl 0638294104 06- 15379980

Het maatschappelijk werk

Scheidingspunt De Ronde Venen Twijfel je over je relatie, of ben je in een scheiding verwikkeld? Weet je niet waar je moet beginnen of waar je goed aan doet? Bij Scheidingspunt De Ronde Venen kun je kosteloos terecht voor het verkrijgen van informatie en advies omtrent een relatiebreuk of scheiding. Tijdens de avond is het Kwadraad Maatschappelijk Werk, Pedagogisch Bureau en NHOW Mediation aanwezig om informatie te geven over het scheidingsproces. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om onder vier ogen kort je privé situatie te bespreken met een van de aanwezige deskundigen. Uit elkaar gaan is nooit leuk. Je belandt vaak in een hectische periode, waarin verschillende zaken aan de orde komen waarover je moet nadenken. Er moeten beslissingen genomen worden, die niet altijd makkelijk zijn. Wat zijn de juiste stappen om te zetten, kunnen we onze relatie nog herstellen? Moet je naar een mediator, naar een advocaat? Hoe zit het met afspraken omtrent de kinderen en wat gaat er allemaal veranderen in de financiële situatie? Het kunnen raadplegen van deskundigen kan helpend zijn. Scheidingspunt De Ronde Venen vindt iedere 3e maandag van de maand plaats. Programma 19.45 uur : Inloop 20.00 uur : Korte presentatie van deskundigen 20.30 uur: Bespreken van vragen en mogelijkheid tot persoonlijk gesprek Aanmelden is noodzakelijk en kan d.m.v. het sturen van een email naar: bureaudienst.derondevenen@kwadraad.nl Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kwadraad op 088 900 4000. Mailen kan naar: bureaudienst.derondevenen@kwadraad.nl

Het pedagogisch bureau Het pedagogisch bureau werkt gericht op het bevorderen van eigen kracht en het vergroten van zelfvertrouwen bij de opvoeding van kinderen. Ontzorgen en normaliseren zijn hierbij de uitgangspunten.

Het maatschappelijk werk helpt inwoners van de gemeente die vastlopen in hun dagelijks functioneren bij verschillende situaties. Zo bieden wij hulp bij o.a. vragen over opvoeding, relaties, financiën, eenzaamheid, overlast en vele andere gebieden. We gaan samen op zoek naar het antwoord op de vraag, zoeken naar de oorzaak van het probleem en zoeken een passende manier om daar anders mee om te kunnen gaan. In deze gezamenlijke aanpak gaan wij uit van de mogelijkheden die mensen zelf hebben. We betrekken ook de mensen uit het eigen sociale netwerk die van betekenis kunnen zijn in de aanpak van de situatie. Maar jij bepaalt wat er gebeurt en wie daarin een rol kan spelen.

Het pedagogisch bureau biedt, in een zo vroeg mogelijk stadium, ondersteuning aan ouders of verzorgers met kinderen in de leeftijd tussen 0 en 19 jaar. Dit wanneer het even niet meer lukt en vragen over opvoeding, gedrag of ontwikkeling zich blijven herhalen of zorgen worden. Deze vragen of zorgen worden met ouders op een laagdrempelige en praktische manier besproken zodat ouders de opvoeding weer zelf kunnen oppakken. Hierdoor wordt zo mogelijk voorkomen dat er in een later stadium een beroep op intensievere hulp moet worden gedaan.

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan trainingen en gespreksgroepen. Een overzicht van trainingen en gespreksgroepen vind je op www.kwadraad.nl/kalender/ Bent u geïnteresseerd in het Maatschappelijk Werk van Kwadraad of wilt u meer informatie? Wij zijn dagelijks bereikbaar via het telefoonnummer 088-9004000 Informatie, advies en begeleiding van Kwadraad kost niets en er is geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Ook voor netwerkpartners zijn wij bereikbaar om mee te denken in de aanpak van specifieke vragen of het bieden van ondersteuning of overnemen van de hulpverlening waar dat nodig is.

- - - -

Ondersteuning alleen voor ouders/verzorgers We gebruiken geen wachtlijsten Er is geen indicatie of verwijzing nodig Er zijn voor ouders geen kosten aan verbonden

Voor vragen kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 0889004000 of mailen naar m.kraaijkamp@kwadraad.nl

Maak kennis met het kernteam In gemeente De Ronde Venen zijn veel voorzieningen. Denk maar aan taal en budgetcoaches, jongerenwerk, of buurtgezinnen. U kunt dit lezen in deze krant. U maakt hiervan gebruik als u wel wat hulp kunt gebruiken. Soms zijn de vragen of problemen groter en is er ondersteuning nodig. Dan kunt u terecht bij het kernteam. Wij werken in het kernteam van de gemeente waar u met al uw vragen over zorg en welzijn terecht kunt. U leest hier meer over hoe het kernteam werkt. Wij helpen u bij kleine en grote vragen Soms heeft u voor korte of langere tijd hulp nodig. Die hulp kunt u vragen bij het kernteam. Wij beantwoorden al uw vragen over: • relaties en het gezin • kinderen opvoeden • werk en omgaan met geld • dagbesteding • gezond leven • inzet van hulpmiddelen

Samen werken we aan een oplossing Bij het kernteam werken consulenten. Zij kijken naar uw hulpvraag en werken samen met u en mensen uit uw omgeving aan een oplossing. Het doel is dat u zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunt. En hulp krijgt van lokale vrijwilligers of professionals waar nodig is. Soms is hulp van een specialist nodig Wij bekijken samen met u welke hulp nodig is. Daarna regelt en organiseert de consulent deze hulp voor u. Dit volgt uit de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet of de Participatiewet. Bel of mail ons bij vragen U kunt direct contact opnemen met het kernteam. Of het Servicepunt verwijst u door. Bel 0297 29 16 02 of mail toegang@derondevenen.nl. U kunt elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bij ons terecht.

Welke vragen u bijvoorbeeld aan ons kunt stellen: • Wij hebben zorgen over onze puberdochter. • Het is elke dag ruzie thuis. • Wij gaan uit elkaar. • Wij hebben hulp nodig om dit goed te regelen. • Ik woon alleen. Mijn gezondheid gaat achteruit en zelfstandig wonen wordt lastig. • Ik wil graag aan het werk. • Het lukt me niet om een baan te vinden. • Het gaat niet goed met mijn zoontje. • Ik denk dat hij extra ondersteuning nodig heeft.


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

12

Inwoners Voor Inwoners is er voor iedereen in De Ronde Venen IVI staat letterlijk voor ‘Inwoners Voor Inwoners’, en is een inwonersbeweging van en voor de inwoners van De Ronde Venen. De beweging is bedoeld om inwoners een stem te geven, om op te komen voor hun belangen en hen te informeren en verbinden om dingen te ondernemen die goed zijn voor hun sociale leven en welzijn. Vaak komen deze zaken voort uit vragen, ideeën of klachten.

Albert bloeit op dankzij maatje Sjors Albert (55) heeft autisme en houdt ervan om op stap te gaan, maar alleen vindt hij dat lastig. Gelukkig heeft hij in Sjors (27) sinds twee jaar een maatje via vrijwilligersorganisatie Handjehelpen. Sindsdien gaan ze samen geregeld op stap. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze zijn er geweest. Beide heren vermaken zich uitstekend en Albert is sociaal flink opgebloeid. Albert krijgt vanwege zijn autisme begeleiding van een ambulant begeleider en is blij dat hij ook een maatje heeft via Handjehelpen. “Ik heb altijd veel ideeën, maar vind het moeilijk om er alleen op uit te gaan. Daarom zocht ik iemand om dat samen mee te doen. Sjors is goed gezelschap en makkelijk in de omgang. Hij inspireert me en door met hem op stap te gaan kom ik op plekken waar ik normaal niet kom. Door mijn contact met Sjors ben ik opgebloeid, ik pak meer op en heb meer sociale contacten.”

Stereotype Vrijwilliger Sjors studeert antropologie en is van nature geïnteresseerd in mensen: “Toch vond ik de eerste afspraak best spannend. Ik had geen ervaring met vrijwilligerswerk en wist weinig van autisme. Maar Albert en ik hebben gezamenlijke interesses en het ijs was snel gebroken. We hebben veel plezier samen en ik begrijp Albert steeds beter. Hij is open en kan goed over zijn beperking praten. Hij laat mij zien dat het stereotype beeld van autisme niet klopt. Wij hebben mooie gesprekken, hij heeft interesse in mij en ik leer veel van hem.” Handjehelpen De vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen zetten zich in voor kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedrag dat om extra aandacht vraagt. Wil jij ook helpen? Meld je aan via www.handjehelpen.nl. Dat kan natuurlijk ook als je - juist in deze periode - hulp nodig hebt.

Om te beginnen wil IVI bewustwording creëren bij mensen dat zij mee kúnnen doen in de samenleving, en hier een podium voor bieden. Veel inwoners hebben zelf al een initiatief om dingen te veranderen, een helpende hand te bieden of om simpelweg meer betrokken te worden bij hun leefomgeving. De aanpak hiervan is echter soms lastig. Waar begin je en hoe kom je bij het gewenste doel? IVI helpt hierbij. Als iemand een initiatief heeft of iets onder de aandacht wil brengen, kan de inwonersbeweging hiervoor benaderd worden. Door het inzetten van communicatiemiddelen als (sociale) media of buiten coronatijd door het organiseren van een bijeenkomst, wordt er gezorgd voor promotie en dat er mensen worden gevonden die willen bijdragen aan bepaalde initiatieven. Een voorbeeld van een project waar IVI intensief mee bezig is, is de woningnood in De Ronde Venen. Dit blijkt een groot probleem te zijn waar veel starters op de woningmarkt flink onder lijden. Door een oproep in de Nieuwe

Meerbode is een grote groep jonge woningzoekenden met IVI en vervolgens met elkaar in contact gekomen tijdens bijeenkomsten. Ook verschillende grondeigenaren hebben zich gemeld en gezamenlijk worden er nu stappen gezet om dichter bij het vervullen van hun woonwens te komen. Kortom is IVI er voor alle inwoners die zich in welke vorm dan ook willen inzetten om onze samenleving te verbeteren. Ben jij een inwoner van De Ronde Venen die zichzelf hierin herkend en heb je het idee dat IVI kan helpen? Stuur dan een e-mail naar info@inwonersvoorinwoners.nl en dan wordt er gekeken hoe dit opgepakt kan worden.

“Samen kom je verder!”

Inloophuis ’t Anker voor hen die ‘geraakt’ zijn door kanker “Een warm bad”, “Altijd gezellig”, “Een plek waar je even kan spuien”. Gasten van Inloophuis ’t Anker zijn er duidelijk over: het inloophuis is belangrijk voor hen. Elk jaar krijgen heel veel mensen te maken met kanker. Zij krijgen het slechte nieuws kanker te hebben of ze horen dat hun naaste deze ziekte heeft. En dat nieuws zet de wereld volledig op zijn kop. Gelukkig biedt Inloophuis ’t Anker aan allen die op enigerlei wijze door kanker ‘geraakt’ worden een veilige en warme ontmoetingsplek, een ankerplaats waar zij afleiding en ontspanning kunnen vinden en desgewenst een luisterend oor. De diagnose en de noodzakelijke behandelingen van kanker vergen veel energie; alles draait om de ziek(t)e en het leven lijkt alleen maar uit ziekzijn te bestaan. Naasten cijferen zich meestal weg, verbergen hun eigen angsten en verdriet om zo de zieke niet extra te belasten. In deze periode is contact met lotgenoten en een echt luisterend oor buiten het ziekenhuis vaak zeer gewenst. Als de behandelingen achter de rug zijn en het leven weer ‘normaal’ wordt, is kanker niet voorbij. De soms jarenlange controles blijven elke keer weer spannend. Voor de ‘buitenwereld’ is de kanker weg, zijn de controles en de bijbehorende spanning onbekend en het lijkt soms alsof er niet meer gesproken mag/kan worden over deze ingrijpende ervaringen. De behandelde kanker lijkt van voorbijgaande aard. Je bent toch ‘schoon’ en genezen verklaard? Het is immers

‘al’ zo lang geleden? Ook nabestaanden van mensen die aan kanker zijn overleden, hebben vaak behoefte om met lotgenoten te delen wat hun is overkomen. Als mantelzorger zijn zij nauw betrokken geweest bij een ziekbed en overlijden. En ook voor hen is het leven nooit meer ‘normaal’ geworden… Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat inloophuizen een belangrijke functie hebben in het bieden van psychosociale hulp. Inloophuis ’t Anker biedt al 17 jaar ondersteuning in De Ronde Venen (en Uithoorn). Elke dinsdag en donderdag zijn mensen die kanker hebben of hebben gehad én hun naasten en nabestaanden van harte welkom. Het inloophuis is letterlijk en figuurlijk laagdrempelig en vrij toegankelijk. In een gezellige en beschutte omgeving kunnen mensen weer even op adem komen en ‘bijtanken’. Belangrijk is het lotgenotencontact. Praten met mensen die weten wat jij doormaakt of hebt doorgemaakt biedt veel steun. Een eenvoudig

schouderklopje of begripvolle opmerking kan genoeg zijn om je begrepen te voelen. In ’t Anker is er koffie en thee, aangeboden door gastvrouwen en gastheren, allen vrijwilligers. Bij diverse activiteiten kunnen gasten ontspannen, zoals bij de wekelijkse yoga-bijeenkomsten. Ook zingen in het Smartlappenkoor “Licht het anker” en schilderen in het eigen atelier van ’t Anker bieden (bewezen) afleiding en steun. Improvisatietheater, creatief bezig zijn, laagdrempelige (stoel)gymnastiek, massage, serieuze gespreksgroepen en maandelijks samen koken en eten zijn andere populaire programmaonderdelen. Deze activiteiten worden aangeboden en begeleid door professionele vrijwilligers. Meedoen aan activiteiten is niet verplicht, zo maar even langskomen mag ook. In de maandelijkse avondopenstelling ontvangt ’t Anker graag belangstellenden, die overdag, bijvoorbeeld door hun werk, niet kunnen komen. En ook op speci-

ale thema-avonden zijn zij welkom, bijvoorbeeld in de borstkanker- en prostaatkankermaanden. Een keer per jaar organiseert ’t Anker de Verwendag, waar gasten een hele dag door professionals uit De Ronde Venen in de watten gelegd worden. Zoals uit de genoemde activiteiten misschien wel blijkt, is het in ’t Anker absoluut geen ‘trieste, verdrietige’ bedoening, waar alleen maar gehuild wordt. Huilen mag, iedereen in het inloophuis zal dat begrijpen. Maar er wordt juist veel gelachen; het is er gezellig en voor velen is ’t Anker een vertrouwde, wekelijkse ontmoetingsplek. Geïnteresseerd geraakt? Kom op dinsdag en/ of donderdag langs bij ’t Anker in gebouw De Trekvogel aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. De coördinatoren ontvangen je graag voor een (intake)gesprek. Nadere informatie vind je op www.inloophuishetanker.nl of via 06-12111100.


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

13

Bouwen aan zelfvertrouwen

Groepstrainingen voor kinderen van de basisschool Stichting Samen Sterk voor Kinderen organiseert groepstrainingen die helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, weerbaarheid en zelfvertrouwen. Ook bieden zij hulp bij faalangst. Door kinderen een steuntje in de rug te geven staan zij steviger in hun schoenen. Er zijn verschillende groepstrainingen: - Sta Sterk training (5-7 jaar & 8-12 jaar) - Faalangst de baas (8-12 jaar) - Brugklastraining Stevige Stap voor groep 8 leerlingen

- Wessel zag op tegen de middelbare school en was bang dat hij geen vrienden zou maken. De training wordt spelenderwijs gegeven door o.a. gesprek, spel, toneel, creatieve opdrachten en een werkboek. Ouders worden actief betrokken zodat zij hun kind nog beter kunnen ondersteunen in het leren van nieuwe vaardigheden. Door samenwerking met scholen, andere aanbieders en gemeente is deelname laagdrempelig. Ouders betalen een kleine eigen bijdrage voor deelname.

Kinderen doen om verschillende redenen mee met een groepstraining: - Mohammed was verlegen en praatte niet in de kring op school. - Petra werd gepest op school en kwam niet voor zichzelf op. - Lesley werd altijd heel snel boos en maakte ruzie tijdens het samen spelen. - Maaike had zo’n last van spanning voor toetsen dat zij fouten maakte.

Bestuursleden Astrid Millenaar & Mirelle Valentijn kijken voldaan terug op de afgelopen jaren: “Het blijft bijzonder om enthousiaste kinderen te zien werken aan hun ontwikkeling. Als zij samen aan de slag gaan met het vergroten van zelfvertrouwen en leren omgaan met lastige situaties, schept dat een bijzondere band”. Meer informatie over de groepstrainingen vind je op de website www.ssvk.nl

Je hoeft het niet in je eentje te doen

toekomstmogelijkheden. Ze stelde voor om samen in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige.

Kimberley (21 jaar) is chronisch ziek. Er komt zoveel op haar af dat ze MEE om hulp vraagt. Via de cliëntondersteuner komt Kimberley in contact met een ervaringsdeskundige. Iemand die in een vergelijkbare situatie zit als zij. Samen hebben ze een heel fijn en waardevol gesprek. Kimberley: “Ik was 8 jaar toen ik diabetes kreeg en vanaf mijn 11e kreeg ik ook nog reuma. Maar het besef wat dit voor mijn toekomst zou betekenen, komt nu pas. Als naar school steeds moeilijker gaat en je afhankelijk wordt van organisaties, staat je leven op zijn kop. Al die wetten, regels en processen zijn zo overweldigend. Waar begin je, welke formulieren moet je invullen en wat zijn de vervolgstappen? Ik overzag het allemaal niet meer. Daarom vroeg ik hulp bij MEE. De onafhankelijk cliëntondersteuner hielp mij stap voor stap, wat ontzettend prettig was. Naast het regelen van praktische zaken bood ze ook een luisterend oor. Zij merkte dat ik worstelde met mijn chronische ziekten. Ik zag geen

“Ik voelde mij echt gezien en gehoord” Het gesprek met ervaringsdeskundige Maaike was erg fijn. Zij begreep mij echt en vertelde hoe zij met bepaalde situaties is omgegaan. De herkenning en praktische tips zijn heel waardevol! Maaike liet me zien dat ik ondanks mijn ziekte toch een toekomst heb. Na het gesprek ben ik weer stappen gaan zetten. Ik ben op zoek naar een leuke online opleiding, heb een vakantiebaan en zie er nu minder tegenop om weer leuke dingen te doen met mijn vrienden. Ik ben blij met de praktische ondersteuning van de cliëntondersteuner en het gesprek met de ervaringsdeskundige. Er was oog voor mij als persoon. Ik voelde mij echt gezien en gehoord. Ik accepteer nu wie ik ben en heb weer meer zelfvertrouwen.” Wil je ook graag een gesprek met een cliëntondersteuner en ervaringsdeskundige? De cliëntondersteuner in De Ronde Venen is Lieuwkje Vlasma. Je kunt haar bereiken via T 0614 58 00 18 | L.Vlasma@mee-ugv.nl | www.mee-ugv.nl

Wat doet een casemanager dementie? Wij zijn Hanneke Noordam en Margretha van Engelenburg en werken als casemanager dementie in De Ronde Venen. Wij zijn in dienst van Careyn, maar werken onafhankelijk. Wij zijn actief in geheel De Ronde Venen en opereren vanuit de wens van de cliënt en hun naasten. Als casemanager dementie helpen wij mensen met

dementie of mensen die vermoeden te maken te hebben met dementie. Maar ondersteunen ook de naasten/ mantelzorgers. Als je te maken krijgt met dementie verandert er veel in het leven en zijn er veel vragen op allerlei gebied. Wij kunnen mensen helpen de weg te vinden in de ingewikkelde wereld van wonen, zorg en welzijn. Een casemanager informeert, adviseert, denkt mee en regelt zorg of hulp waar nodig.

Onderstaand een ervaring van een mantelzorger van een cliënt: “Ik ben Marie en al 52 jaar getrouwd met Jan. Via de geriater, die de diagnose ziekte van Alzheimer bij Jan vaststelde, kregen wij een casemanager dementie. Ik had wel behoefte aan informatie en advies na deze lange onzekere tijd. Jan vond het onzin, want met hem was niets mis…. Jan en ik hebben het altijd goed gehad samen. Nadat Jan met pensioen is gegaan ondernamen we samen veel leuke dingen. Zo maakte we bijvoorbeeld graag lange fietstochten. Maar ook deden we dingen apart. Zo was Jan lid van een bridgeclub en ik was met veel plezier lid van een zangkoor. Helaas is door de ziekte van Jan ons leven erg veranderd. Jan is gestopt met bridgen en ik ben geen lid meer van het zangkoor omdat ik Jan niet meer alleen kan laten. Ook doe of zeg ik soms de verkeerde dingen waardoor Jan verdrietig, boos of dwars wordt. Ik ben dan kwaad op mezelf, hij kan er immers niets aan doen. Wij hadden nooit veel ruzie en nu zijn er bijna dagelijks conflicten. Het maakt mij wanhopig, verdrietig en ik ben zo moe. Maar ik zal er alles aan doen om hem thuis te houden. Dit vertelde ik aan de casemanager tijdens haar eerste bezoek. Ik vond het fijn mijn verhaal kwijt te kunnen en een luisterend oor te hebben. Ik wil zolang mogelijk voor Jan thuis blijven zorgen, maar de casemanager vertelde dat er dan wel gekeken moet worden hoe ik het vol kan houden. Al snel regelde ze een vrijwilliger van de Nederlandse Patiënten Vereniging. Deze kwam elke week zodat ik weer naar mijn zangkoor kon. Daarnaast regelde ze een vervoerspas omdat fietsen en autorijden niet meer ging. Ook vroeg ze bij de gemeente een WMO beschikking aan voor huishoudelijke hulp. Door de casemanager ben ik op de hoogte gebracht van het Alzheimer café. Daar ga ik maandelijks samen met Jan heen. Je kunt er vrijblijvend naar toe, krijgt er informatie en wat ik heel fijn vind is dat ik er lotgenoten ontmoet. Ook gaan we samen 1 x per week naar De buurtkamer. Jan gaat er sjoelen en ik kaarten. Het is fijn om contact met anderen te hebben, want ons wereldje wordt door de situatie wel kleiner.

Wij hopen dat deze casus een beeld geeft van onze werkzaamheden. Ons werk is heel veelzijdig; maar de rode draad is steeds: in gesprek gaan en onderzoeken wat nodig is op dat moment in die thuissituatie. Als de zorg voor de cliënt eenmaal op de rit

De casemanager komt elke 6 weken. Ze vraagt dan hoe het gaat. Zowel Jan als ik kunnen dan ons verhaal kwijt en ze denkt altijd mee hoe we het leven ondanks de problemen makkelijker en hanteerbaar kunnen maken. Daarnaast kan ik haar altijd bellen. Dat geeft mij rust. Gaandeweg regelde de casemanager steeds meer hulpverleners om Jan goede zorg te bieden en om mij wat te ontlasten. Op die manier lukt het mij om thuis voor Jan te blijven zorgen. Het is fijn dat de casemanager met alle zorgverleners contact onderhoudt en ervoor zorgt dat iedereen op de hoogte is van de afspraken die zijn gemaakt. Zo bezoekt Jan al enige tijd een dagbesteding, komt de wijkverpleging om hem in de ochtend te douchen en aan te kleden, een ergotherapeut heeft ons advies gegeven om het huis zo veilig mogelijk te maken, zodat Jan zolang als mogelijk zelf dingen kan doen op een veilige manier. En er komt een fysiotherapeut aan huis om met Jan oefeningen te doen. Mijn dochter en ik hebben een gesprek met de casemanager gehad over de toekomst. Fijn dat ze dit ter sprake bracht want ik was helemaal niet bezig met de toekomst en toch is het verstandig zaken op tijd te regelen. Zo is er nu een levenstestament en heeft mijn dochter een volmacht om beslissingen te nemen op het gebied van financiën en zorg. Dit alvast geregeld voor als Jan en ik dat niet meer kunnen. Met al deze hulp en ondersteuning is het lang goed gegaan en hebben Jan en ik nog steeds veel fijne momenten samen. We zijn nu 3 jaar verder, Jan heeft steeds meer hulp en ondersteuning nodig. Ik zie nu zelf ook in dat het moment nadert dat ik hem thuis niet meer kan geven wat hij nodig heeft. Samen met de casemanager hebben we besloten een WLZ indicatie aan te vragen bij het CIZ waarmee Jan op de wachtlijst van het verpleeghuis kan komen. Ik hoop dat het nog even duurt, maar mocht het thuis echt niet meer gaan dan kan Jan daar gaan wonen. Ik ben blij dat ik de casemanager heb leren kennen en gun iedereen die in dezelfde situatie zit als wij een zodanig luisterend oor, adviseur en regelneef”.

is, gaat onze focus naar de mantelzorger. Casemanagers Hanneke Noordam en Margretha van Engelenburg zijn bereikbaar op het algemene nummer van Careyn: 088-1239988 of via email: uwdementie@careyn.nl


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

14

Geen medicatie maar participatie Een groot deel van de mensen die regelmatig de huisarts bezoeken heeft psychosociale problemen. Deze worden bijvoorbeeld veroorzaakt door ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner. De psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress, angstklachten en eenzaamheid. Een groot deel van deze groep mensen heeft geen medicatie of een verwijzing nodig naar psychologische zorg. Zij geven aan zelf hun klachten te boven willen komen. Eigen traject De cliënt met psychosociale klachten kan door een huisarts of andere zorgverlener doorverwezen worden naar de coördinator van Welzijn op recept. Na het uitschrijven van het ‘welzijnsrecept’ neemt de cliënt contact op met de coördinator. Zij maken samen een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens een intakegesprek met de coördinator zullen de behoeften, wensen, (praktische) belemmeringen en mogelijkheden verkend worden. Ook wordt besproken dat de cliënt zelf actie moet ondernemen in het traject en zijn/haar eigen tempo bepaalt. De cliënt wordt vervolgens door de coördinator gekoppeld aan een welzijnscoach. Deze zorgt voor coaching en ondersteuning tijdens het traject. Samen kijken zij naar de verschillende welzijnsarrangementen en wordt er een keuze gemaakt binnen welk arrangement zij op onderzoek uit gaan:

Beleef Met elkaar genieten van kunst en cultuur. Een schildercursus volgen, naar de film, een museum bezoeken. Met wie kan de cliënt dit samen beleven, napraten en genieten van mooie momenten?

Buurt Samen met uw buurtgenoten activiteiten ondernemen, koffie drinken in De Buurtkamer, samen eten bij de eettafels, of wellicht aan de slag als vrijwilliger in De Buurtkamer.

Samen met de welzijnscoach maakt de cliënt een stappenplan en gaat de cliënt zichzelf aanmelden bij een activiteit. Eventueel gaat de welzijnscoach mee voor een eerste kennismaking. Met enige regelmaat bespreekt de cliënt samen met de welzijnscoach hoe de activiteit bevalt en de voortgang van het traject. Op deze manier kunnen verschillende arrangementen onderzocht worden, totdat de best passende is gevonden. De begeleiding van de welzijnscoach duurt ongeveer een half jaar. Het einddoel is dat de gekozen activiteit ingebed raakt in het dagelijks leven van de cliënt, zodat het welbevinden van de cliënt wordt verhoogd. Info: www.tympaan-debaat.nl

Beweeg Met elkaar in beweging zijn. Sport en beweging zijn vormen van ontspanning en kunnen daarmee bijdragen aan een goed gevoel. Buiten De natuur geeft ieder jaargetijde nieuwe inspiratie. Wilt de cliënt gaan wandelen of heeft deze persoon groene vingers.

Bezinning Is de cliënt op zoek naar inspiratie en verdieping? Een gespreksgroep of cursus filosofie, yoga of mindfulness. Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk biedt actie, contacten, plezier en ontwikkeling. In de omgeving van de cliënt zijn tal van mogelijkheden bij clubs en organisaties. Wil de cliënt iets betekenen voor anderen in het dorp, maar weet deze persoon nog niet wat. De welzijnscoach helpt op weg.

Stichting Multi Mondo Multi Mondo is opgericht in 2010 en is ontstaan uit een maatschappelijke behoefte activiteiten te organiseren in de regio. Onze stichting richt zich op mannen en vrouwen uit diverse culturen met als doel hen samen te brengen. Wij willen ruimte bieden aan verschillende groepen om meer betrokken te zijn in de maatschappij. Onze samenleving is mensenwerk, dat moeten wij met elkaar doen! Een van onze doelen is het mogelijk maken dat deelnemers met elkaar kunnen sporten. Daarnaast is er, om sociale contacten te verbeteren en om in shape te blijven, de gelegenheid om te zwemmen en fitnessen onder deskundig toezicht. Stichting Multi Mondo wil bijdragen aan het vergroten van het begrip tussen mensen uit verschillende culturen via activiteiten. De organisatie is ontstaan vanuit kleinschalige integratie- en stimuleringsactiviteiten binnen de regio. Het doel van de activiteiten van Multi Mondo is om mannen en vrouwen uit hun isolement te halen en hen op laagdrempelige wijze te laten participeren in de Nederlandse samenleving. De deelnemers uit diverse culturen kunnen zich om

de meest uiteenlopende redenen prettiger voelen in een bepaalde groep. De stichting biedt als organisatievorm een bredere en meer stabiele basis om activiteiten te blijven organiseren en in de toekomst het aanbod uit te breiden. Bij het nastreven van deze doelen krijgen wij bijval uit brede kring: medewerkers van maatschappelijke instellingen en (para)medici zijn erg blij met hun initiatieven. Zij zijn onvoldoende in staat gebleken deze groep te activeren zonder hulp van buitenaf. Stichting Multi Mondo is uitstekend in staat gebleken een sfeer te bieden die aansluit bij de betreffende groepen en wensen. Huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en praktijkondersteuners kunnen u nu doorverwijzen naar de stichting Multi Mondo. Ook VluchtelingenWerk Nederland weet de weg naar Multi Mondo te vinden. Wilt u kennis maken met de stichting, of een bijdrage leveren aan onze diensten, wij staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen met sponsoren en deelnemers. Voor meer informatie kijk op onze website www.multimondo.nl of mail naar q.asafiati@hotmail.com

Enthousiast aan de gang op de grond. Repair Café Baambrugge. Foto Annemarie Keja

Repair Cafés in De Ronde venen Al jaren zijn er goedlopende Repair Cafés en inmiddels zijn er al meer dan 40 landelijk. De Ronde Venen heeft er al een in Mijdrecht, Vinkeveen, Abcoude en sinds kort ook in Baambrugge. Maar wat is een Repair Café? Dat is een plek waar je met je kapotte spullen naar toe kunt gaan om ze gratis te laten repareren. Je neemt je broek met een scheur erin of je kapotte lampje mee en in het Repair Café zitten er vrijwilligers die het leuk vinden om ter plekke dingen te repareren. Dit alles is gratis en onder het genot van een kopje koffie dat verzorgd wordt door de gastvrouw /heer.. Waarom een Repair Café? Ten eerste om tegenwicht te bieden aan de wegwerpmaatschappij. We gooien met z’n allen veel te veel nog bruikbare spullen weg. Dat is slecht voor het milieu. Ten tweede zitten we in financieel slechtere tijden waardoor het loont om langer met je spullen te doen. Ten derde zijn veel vaardigheden verloren gegaan doordat het toch veel makkelijker was om maar iets nieuws te kopen. Hoe vaak heb je niet de kreet gehoord ‘gooi het maar weg en koop een nieuwe’? Veel jongere mensen hebben nooit geleerd hoe je moet naaien of een stekker aan een draad zetten. In een Repair Café kan je dat leren. Er

zijn ook ouderen waarvan de vingers niet meer zo goed werken waardoor ze zich afhankelijk voelen van wanneer hun werkende kinderen een keertje tijd hebben om die knoop aan te zetten. In een Repair Café kan je dat laten doen en het is nog een gezellig uitje ook! In Repair Café Vinkeveen en Abcoude zijn er ook 2 computernerds die je kunnen helpen/ adviseren Baambrugge Elke 1e dinsdag van de maand van 10.00 -12.00 uur. De 5 Bogen, prinses Margrietstraat 10. repaircafebaambrugge@stdb.nl Vinkeveen Elke 3e dinsdag van de maand, 9.30 tot 12.00 uur Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32. repaircafevinkeveen@stdb.nl Mijdrecht Elke 2e en 4e donderdagmiddag van de maand 14.00-16.00 uur G. van Aemstelstraat 5. repaircafemijdrecht@stdb.nl Abcoude Elke 1e vrijdag van de maand 10.00- 12.30 uur Dorpszicht 22. repaircafeabcoude@stdb.nl In Abcoude en Baambrugge is ook een sieraden adviseur/hersteller

Taalontwikkeling en ontwikkeling door taal Het project Taal in de Praktijk is een onderdeel van het taalaanbod in De Ronde Venen. Deelnemers volgens 2 maal per week taalles, maar gaan de taal ook toepassen in de praktijk. Ze doen mee aan activiteiten, of doen vrijwilligerswerk. Door in contact te komen ontwikkelt hun taalvaardigheid snel en dat is niet het enige, zo bleek de afgelopen twee jaar. Taal is het middel om je uit te drukken, om contacten te maken en te onderhouden, maar ook om je te kunnen ontwikkelen. Tijdens de taalles werden de praktijkervaringen met elkaar gedeeld, daarmee inspireerden en motiveerden zij elkaar om mooie stappen te zetten. Ontwikkelen en participeren Een deel van de groep is dan ook inmiddels gestart met het doen van betaald werk. Dat is een mooie stap naar onafhankelijkheid. Ook hebben deelnemers zich aangemeld voor het fietsproject, waardoor ze mobieler zijn geworden en ook op grotere afstand van hun huis activiteiten kunnen ondernemen. De meeste deelnemers hebben een fijne vrijwilligerswerkplek gevonden, waar aandacht is voor ontwikkeling van taal en waar zij bovendien een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Taal-in-de-Praktijk coach Omdat het nemen van deze stappen soms best een uitdaging is, kunnen de deelnemers gebruik maken van een Taal-in-de-Praktijk-coach. De coach begeleidt op maat. De hulpvraag van de deelnemer wordt aan het begin van het traject besproken en vastgelegd en tussentijds geëvalueerd. Coaches zijn vrijwilligers die door ervaring en/of opleiding en betrokkenheid bij de deelnemers een grote steun kunnen zijn.

Vrijwilliger worden In 2021 zal er gekeken worden hoe de activiteiten en coaches nog meer op maat kunnen worden ingezet voor de deelnemers. Zo zal een activiteiten inloop worden opgezet voor de mensen met een lager taalniveau, zullen anderen zich willen ontplooien op digitaal gebied en weer anderen op zoek willen gaan naar leuke activiteiten, een hobby of vrijwilligerswerk in de gemeente. Ter versterking zijn extra vrijwilligers gewenst. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Dyanne van Tessel via d.vantessel@stdb.nl. Deelnemen Mensen die zich ook op deze manier verder willen ontwikkelen op taalgebied en meer, kunnen een oriënterend gesprek aanvragen met hun klantmanager bij de gemeente of via Taalhuis De Ronde Venen via www.bibliotheekavv.nl/ oefenen-met-taal/inschrijfformulier-taalpunt.


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

15

Ons Verhaal Mijn vrouw zag vorig jaar in de Bibliotheek van Mijdrecht een affiche hangen van het Servicepunt hier in Mijdrecht. Waarop stond wat je kon doen als je niet genoeg geld had om bijv. een sport voor je kind te betalen, of voor vragen over kinderopvang. Daar aangekomen eerst een salaris opgave gevraagd. De medewerkster gaf toen aan dat er de mogelijkheid was om een budget coach te krijgen. Het eerste wat de coach deed was ons opgeven bij de Voedselbank. We konden daar meteen gebruik van maken, wat ons 50 euro per week bespaart aan boodschappen. Hierdoor konden we al snel beginnen met onze schulden in te lossen. Nu een jaar later zijn we schuldenvrij. Dit is voor een groot deel te danken aan de Voedselbank. De medewerkers bij de Voedselbank zijn vriendelijk, zeer betrokken en behulpzaam. We kijken uit naar het moment in de week waarop we de spullen kunnen halen. Elke keer weer volle tassen en met de feestdagen krijg je extra lekkere dingen mee. Het werkt als een soort supermarkt, je kunt voor een groot deel zelf bepalen wat je meeneemt. 2 a 3 keer per jaar kijken ze samen met jou hoe het gaat, of er verbetering zichtbaar is in de financiële situatie en denken mee over oplossingen. Ze willen oprecht dat je situatie verbeterd. Eigenlijk zijn we gewoon vrienden geworden!

Voedselbank Plus Het is ons doel om wekelijks onze gezinnen van een pakket te voorzien, passend bij de schijf van 5, en dat lukt wonderwel bijna altijd. Maar naast dit pakket, dat gezinnen ontzorgt omdat de kast gevuld is, vinden wij het van groot belang dat het gezin weer de opgaande weg kan vinden. Daarbij verlenen wij steun en hulp waar wij kunnen, en met name die groei, daar doen wij het voor. Deze Plus maakt ook dat onze hulp en steun verder gaan dan alleen voedsel verstrekken, door samen de weg te zoeken naar een fijnere toekomst. Nu denkt u misschien dat het niet voor u is? Dat zit anders. Allerlei clienten melden zich bij ons: van gezinnen met een eigen zaak, een goede baan maar pech, tot gezinnen die door scheiding uit elkaar vallen of gezinnen met schulden door ziekte of ontslag. Van alles kan ons immers in ons leven overkomen. Dan is het zaak om gewoon te handelen en: vragen staat nog steeds vrij. Maar bovenal: Help Jezelf!

Meld je aan Problemen met geld? Vragen over regelingen? Andere vragen?

Compaan tablets De Compaan tablet is speciaal ontwikkeld voor senioren die nooit of bijna nooit een laptop, tablet of mobiele telefoon in handen hebben gehad. Het is een Samsung-tablet met grote knoppen en een simpele navigatie. De Compaan-tablet ziet eruit als een foto in een houten lijstje en geeft een geluidje om u eraan te herinneren, wanneer uw familie of mantelzorger een afspraak in uw agenda heeft gezet. Gebruikers kunnen spelletjes spelen, foto’s ontvangen, nieuws lezen en een agenda bijhouden. Internetten kan, maar deze optie kan ook worden uitgezet. De mogelijkheden van de Compaan zijn opzettelijk beperkt, dat voorkomt

verwarring. De gebruiker kan alleen mailen en beeldbellen met vaste contactpersonen en de tablet biedt ook mogelijkheden om een kerkdienst te volgen, een kaartspel te spelen of (oude) familiefoto’s te bekijken. Iedere vrijdagmiddag is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een online bingospel met echte prijzen. Tympaan-de Baat heeft deze tablets aangeschaft en de tablets worden in bruikleen gegeven. Natuurlijk krijgen de nieuwe gebruikers een goede handleiding, die wordt toegelicht tijdens een huisbezoek. Momenteel zijn er nog tablets beschikbaar! Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Mantelzorg De Ronde Venen: mantelzorg@stdb.nl of 0297 230 280.

Kom gewoon even langs, dan kijken we samen hoe en waarmee we het beste kunnen steunen. Bel Heleen of Karin en maak een afspraak, we helpen graag.

Senioren ook nu Sportief Actief Senior Sportief Actief zet zich in voor het welzijn van alle senioren, voor hen die zich nog nauwelijks senior willen noemen, maar ook voor hen voor wie bewegen steeds meer een uitdaging wordt. Dat gebeurt niet met het aanleren van een sport, maar door aan senioren allerlei manieren aan te bieden om verantwoord, prettig en regelmatig te bewegen. Zo kun je werken aan je fitheid, maar het is ook goed voor je welbevinden. Mensen gaan na een les bij Senior Sportief Actief altijd weer vrolijk naar huis! Goede benen Bij de fitheidstesten in de Ronde Venen blijkt meestal dat er veel gefietst en gewandeld wordt, de beenspieren doen het hier prima. Maar met het klimmen van de jaren is dat niet voldoende. Om als senior fit te blijven is het verstandig om ook aandacht te besteden aan andere spiergroe-

pen. Met name in de lessen conditiesport van Senior Sportief Actief gebeurt dat elke week. Deze lessen zijn er op alle niveaus. Voor hen die hun fitheid alleen willen bijhouden, maar ook voor hen die vinden dat ze er nu eens wat aan moeten gaan doen. En altijd in de buurt, in alle dorpskernen zijn er wekelijks groepslessen. Jaarlijks organiseert Senior Sportief Actief ook grote activiteiten zoals het volleybollentoernooi in januari. Bewegen in coronatijd Nu kan er veel niet. Maar de groepslessen in conditiesport konden met strenge protocollen toch een aantal weken doorgaan en we hopen deze ook snel weer te kunnen opstarten. Daarnaast is Senior Sportief Actief nu dagelijks te vinden op RTV De Ronde Venen met BlijFFIt, allerlei oefeningen. Daaraan is de beweegvisite gekoppeld, met z’n tweeën de les volgen en dan samen een kopje koffie. Na een les in gewone tijd is er ook koffiedrinken, een gezellig moment om even een praatje te maken.

In deze tijd hebben we ons gerealiseerd dat deze contacten ook bijdragen aan het welzijn van mensen, we hebben het allemaal gemist…

Doe mee! Bewegen is goed voor je welzijn en Senior Sportief Actief biedt daarvoor verantwoorde en prettige mogelijkheden. Wilt u hier meer van weten, kijk op www.seniorsportactiefdrv.nl of meldt u aan voor een coronaproof proefles in conditiesport, zodra dit weer kan, tel. 06 21 918 353.


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

16

hèt registratiesysteem voor welzijnsorganisaties ALTIJD EN OVERAL TOEGANKELIJK VEILIG EN BEVEILIGD GEBRUIKSVRIENDELIJK SUPERSNEL COMPLEET Altijd en overal direct inzicht in of toegang tot de cliëntendatabase? Dat kan met Orino, een handig CRM-pakket speciaal door Feka ICT ontwikkeld voor welzijnsorganisaties. Het werkt eenvoudig, snel, levert rapportages en is te koppelen aan andere pakketten.

Interesse? Bel naar 0297 76 00 23 Of vraag vrijblijvend een offerte aan op orino.nl/crm Vraag de folder aan via info@orino.nl Orino is een product van

Feka ICT BV Rendementsweg 14 3641 SL Mijdrecht

De Zonnebloem, ons verhaal

Met een klein gebaar helpen wij elkaar Al 70 jaar draait het bij de Zonnebloem om mensen. Ook in onze gemeente De Ronde Venen met de dorpen Mijdrecht, Wilnis/ de Hoef, Abcoude/Baambrugge en Vinkeveen/Waverveen draait het om mensen. De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijk beperking, een lichamelijke beperking hoeft nooit een belemmering te zijn. Honderden vrijwilligers zijn in al die dorpen dagelijks actief voor hen. Zij zijn er met een klein gebaar, zij geven onze dorpsgenoten aandacht, d.m.v. een bezoekje, telefoontje, uitje of attentie en nog veel meer. Juist voor mensen met een lichamelijk beperking en ouderen, kan het moeilijk zijn om mee te gaan met de snelheid van de wereld om je heen. Je fysieke beperking kan je in de weg zitten. Je bent beperkt in je bewegingsvrijheid en afhankelijk van anderen. Je maakt minder plannen en ziet meer tegen dingen op, of je bent vaker alleen. De Zonnebloem zet zich juist daarom in om een beetje meer warmte en samenzijn te brengen bij mensen die dat in onze maatschappij missen of niet meer zelfstandig kunnen vinden. We zoeken contact en hebben tijd en aandacht. Zodra het weer mogelijk is organiseren wij uitstapjes, maken vakanties mogelijk en regelen goede zorg onderweg. Zodat mensen kunnen uitkijken naar iets leuks. Wij weten dat het belangrijk is om mensen te ontmoeten en nieuwe indrukken op te doen. De toenemende vergrijzing en een steeds verder terugtredende overheid zet de sociale en recrea-

tieve zorg en aandacht onder zware druk. Juist nu in deze corona periode wordt dit gemis pijnlijk duidelijk en voelt iedereen dat het werk van alle welzijnsorganisaties in onze dorpen en kernen belangrijker dan ooit! Genieten van het leven, is wat wij allen wensen én in willen bijdragen met dat kleine gebaar. Er kan immers zoveel meer dan je denkt. Daarom zijn wij ook als Zonnebloem aanwezig in deze krant. Om een oproep te doen aan jullie als onze dorpsgenoten om ons te steunen, en een beetje tijd en aandacht te geven via de Zonnebloem aan onze mede-dorpsgenoten. Zeker nu met Corona, waarin wij het ‘samenzijn’ zo missen, zouden we allen een beetje tijd aan onze buurtgenoten kunnen geven, juist met een klein gebaar! Of denkt u mijn buurvrouw of mijn moeder zou een beetje meer aandacht wel heel fijn kunnen vinden, weet ons dan ook te vinden. Ook dan is de Zonnebloem een prachtige organisatie om een beetje warmte te brengen. Bel of mail met Hans hij vindt het fijn u verder te begeleiden. 0297-241472 of email hbantjes.zbloem@gmail.com. Kijk voor meer informatie op onze website www.zonnebloem.nl/veen-en-vechtstreek Note: Zonnebloem rekent geen kosten voor uw deelname en uw deelname als gast of als vrijwilliger is geheel vrijwillig & vrijblijvend. Met een klein gebaar helpen wij elkaar! Zonnebloem Veen & Vechtstreek

Natuurlijk is het goed beveiligd en worden wo de dagelijkse back-ups veilig opgeslagen. En het pakket wordt maximaal afgestemd op de wensen van uw organisatie. Dat is nou maatwerk met standaard software.


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

17

Jeugdgezondheidszorg Alle kinderen in Nederland hebben tot 18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ doet dit door thuis, op het consultatiebureau of op school ouders en kinderen te zien en te spreken. De JGZ volgt de groei en de lichamelijke en psychische ontwikkeling van kinderen en beantwoordt vragen van ouders en van jeugdigen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over voeding, over ritme, over zindelijk worden, leefstijl, (lastig) gedrag, relaties, verslaving (ook gamen) enzovoort. Vragen stellen aan de JGZ kan tijdens een afspraak, maar ook via het inloopspreekuur, telefonisch spreekuur of de chat. Voor telefonisch contact: 033-4600046 Voor chatten zie: www.ggdru.nl/chatten en voor de website: www.ggdru.nl Jongeren tot 23 jaar kunnen terecht op de website www.jouwggd.nl Op deze website staat alles over gezondheid en vind je antwoord op vragen over je lichaam, je gevoel of over dingen waar je thuis liever niet over praat. Hierover kun je chatten met een GGD-medewerker. Consultatiebureau Mijdrecht tijdelijk dicht In maart 2020 ging het consultatiebureau aan de Hoofdweg 1 in Mijdrecht dicht in verband met het coronavirus. Door de verschillende disciplines in het gebouw en de krappe ruimte in het consultatiebureau is besloten om tijdelijk te verhuizen naar het consultatiebureau in Vinkeveen, Scholeksterlaan 2. Hier kan beter geventileerd worden en kunnen de corona voorzorgsmaatregelen beter uitgevoerd worden. Samen met de gemeente De Ronde Venen onderzoekt GGD regio Utrecht wat nodig is om de locatie geschikt te maken om in deze tijd van corona te gebruiken. Vaccineren Vaccineren is een belangrijk deel van ons werk. De overheid stelt vaccinaties gratis ter beschikking voor alle kinderen. Dit zijn de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma. Het gaat om vaccinaties tegen een aantal bekende ziektes zoals tetanus, polio, kinkhoest, bof, mazelen, rodehond, hersenvliesontsteking en baarmoederhalskanker. Het vaccineren gebeurt heel zorgvuldig. Alles wordt heel goed genoteerd zodat altijd bekend is wie welke prik heeft gehad. Van veel ziekten weten we niet meer hoe ernstig ze waren. Maar af en toe worden we weer met de neus op de feiten gedrukt. Een ouder die polio heeft gehad of een student die na een hersenontsteking door bof nooit meer helemaal de oude wordt. Het zijn geen fijne ziektes waartegen ingeënt wordt. Maar inenten moet ook goed voelen voor de ouders. Daar kunnen we samen over in gesprek gaan. Wij proberen ouders niet zozeer over te halen om te laten vaccineren, maar we willen graag ouders betrouwbare informatie geven, zodat ze een goed besluit kunnen nemen. Sinds kort is er de kinkhoestprik voor moeders die in verwachting zijn. Het fijne is nu dat ook de hele jonge baby al beschermd is tegen kinkhoest. Een ziekte die vooral voor de kleintjes zo gevaarlijk is. Sinds januari wordt gevaccineerd tegen het coronavirus. Het vaccin van Pfizer, waarmee eerst wordt gevaccineerd is onderzocht bij volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar. Er lopen studies bij de leeftijdsgroep 12-16 jaar. Voorlopig dus alleen te gebruiken voor kinderen vanaf 16 jaar. Basisschool De assistente van de jeugdgezondheidzorg, jeugdverpleegkundige en de jeugdarts van de GGD regio Utrecht komen elk jaar op de basisschool om de onderzoeken in groep 2 en 7 te doen. In groep 2 betekent dit een gehoortest en ogentest, en wegen en meten. In groep 7 wordt er gewogen en gemeten en volgt een gesprekje. Indien er vragen zijn over zindelijkheid, overgewicht, pesten, schoolverzuim of omdat een kind niet lekker in zijn/haar vel zit, gaan we hierover in gesprek om te kijken of er iets meer nodig is. Op veel scholen in de gemeente

kunnen we de onderzoeken op school doen. Dat is fijn. Samen met de school en de ouders vormen we een mooie driehoek; school-oudersjeugdgezondheidszorg en kunnen we veel voor kinderen betekenen. Wist je dat… Wist je dat het voor de ontwikkeling van de ogen (en voor veel andere dingen) heel goed is dat kinderen veel buiten zijn of buiten spelen. Het lijkt dat vooral het licht en het ver weg kijken gunstig is. Veel en lang binnen zitten spelen met een telefoon of tablet vergroot de kans dat het kind later een bril nodig heeft flink. Oogartsen waarschuwen dat er een epidemie van brillen komt. Wist je dat… Wist je dat een lui oog niet is dat een ooglid gaat hangen als je moe bent. Kinderen kunnen een oog dat alleen maar last geeft uitzetten. Een oog kan bijvoorbeeld wazig zien. Of het dubbelzien verdwijnt als je het oog uitzet. Als je lang een oog uitzet, kun je steeds minder zien met dat oog. Niet omdat het oog slechter wordt. Maar omdat het pad van het oog naar de hersenen als het ware onder stoft.

Het ligt niet aan het oog. Daarom helpt een bril hier niet bij. Als je het goede oog afplakt, dwing je kind te kijken met zijn lastige oog en wordt het onder gestofte pad weer opgepoetst. Dit werkt alleen bij jonge kinderen. Na 6-7 jaar kun je dit niet meer verhelpen. Taal, Taal, Taal Het leven hangt aan elkaar van taal. Contact met mensen gaat via taal. Leren gaat via taal. We onderzoeken al op jonge leeftijd of kinderen de taal goed oppakken. Als dat niet zo is, onderzoeken we of daar een reden voor is. Hoort het kind niet goed? Is hij niet handig met zijn mond? Heeft hij de hele dag een speen in zijn mond? Heeft hij geen behoefte om te praten? Of is dit allemaal wel goed, maar lukt het toch niet? In de Ronde Venen hebben we de bijzonder goede situatie dat de logopedisten van de gemeente jonge kinderen screenen op de speelzalen en kinderdagverblijven. En als ze daar niet komen, kunnen ze naar het inloopspreekuur. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken veel samen met deze logopedisten. En overigens ook met de pedagogische medewerkers van de speelzalen en kinderdagverblijven. Voor kinderen die te weinig Nederlands spreken, omdat hun ouders niet Nederlands spreken, of omdat de ouders zelf niet zo talig zijn, is er de VVE; voor- en vroegschoolse educatie op de speelzalen en kinderdagverblijven. Het doel is om peuters met een mogelijke taalachterstand beter voor te bereiden op de basisschool. En ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Een heel fijne voorziening van de gemeente. Indien nodig kan de jeugdarts de kinderen ook verwijzen naar het audiologisch centrum of naar de particuliere logopedist. We

willen graag dat alle kinderen goed aan de basisschool kunnen beginnen! Stevig Ouderschap Er zijn ouders die het ouderschap heel spannend vinden, die veel vragen hebben. Er zijn ook ouders die thuis als kind geen goed voorbeeld hebben gekregen van hoe je een goede ouder bent. Die bijvoorbeeld zijn verwaarloosd als kind, of geweld hebben meegemaakt. Voor deze ouders is programma Stevig Ouderschap. Bij dit programma doen we aantal extra huisbezoeken, om ouders de gelegenheid te geven om vragen te stellen of om met ons te spiegelen of ze op de goede weg zitten. Ouders ervaren dit vaak als erg fijn. Er staat iemand naast hen en diegene heeft tijd voor hen. Er zijn ook ouders die zelf niet lekker in hun vel zitten. Die ziek zijn, die zorgen hebben over geld, die relatieproblemen hebben. Wij hebben zeker niet altijd zelf de oplossing maar kunnen wel meedenken wat te doen en hun waar nodig verwijzen naar onze sociale partners uit deze krant. We hebben immers hetzelfde belang als ouders: namelijk dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen en blij kunnen opgroeien.

De Jeugdarts vertelt… Een van onze jeugdartsen, Renée van der Sluijs, is al een kleine 20 jaar werkzaam in Mijdrecht en Wiln heel veel plezier. In een heel erva is. Met ren en fijn team van artsen, verpleeg kundigen en assistentes. Renée: ik als mijn taak om ernaar te streven zie het dat de kinderen in Mijdrecht en Wiln is zo gezond en gelukkig mogelijk opgroeien. Daarvoor kijk ik naar kunnen de kinderen, praat ik met hen en met de ouder(s) en doe ik onderzo kunnen bij mij terecht met allerlei ek. Ouders vragen. Als ik denk dat een situa tie heel ongunstig is voor een kind ik dat met de ouder(s). Soms advi , bespreek seer ik ouder(s) om naar een and ere professional te gaan. Bijvoorbe huisarts, kinderar ts, fysiotherapeu eld een t, logopedist, ons pedagogisc h bure au, een kinderpsycholoog, het kern of het maatschappelijk werk. team Renée vertelt hoe haar spreekuur van afgelopen maandag eruit zag: Op het lijstje van die dag staa n een paar nieuwe baby’s, een aantal kinderen die gevaccineerd moeten worden, een peuter voo r een ogentest, een peuter die nog niet goed spreekt en ’s middags heb ik een gesprek met ouders over een kind van 8 jaar.

en werken allebei de ogen goe d. Einde van de ochtend zag ik een moeder met een baby van 4 weken. De bab y slaapt weinig, huilt veel en heeft nog weinig ritme. De ouders raken oververmoeid. Ik stel vragen en kijk de baby goed na. Het lijkt een pitt ig kindje te zijn, dat steeds prikkels opzoek t. Na het bureau vraag ik aan de jeugdverpleegk undige om deze week contact op te nemen met de ouders. Samen met de ouders gaat de jeugdverpleegkundige kijken op welke manier er een beter ritme en dus meer rust gecreëerd kan worden.

heel slim, of juist heel slim. Doe n zijn ogen Een moeder vroeg zich af of het spugen van en oren het goed? Heb ik hulp van anderen haar baby nog wel normaal is. Ik heb de baby nodig om verder te onderzoeke n wat er is? onderzocht en vragen gesteld om een beter Ik denk na over wie kan help en. Het gaat beeld te krijgen van wat er prec ies gebeur t. Toen daarbij zeker niet alleen om een diagnose, kon ik haar gerust stellen. Ik heb uitleg gegeven Na mijn spre maa r vooral ook om: waar wordt ekuur word ik gebeld door de deze jonhoe het spugen komt, wat ze in- gen, deze kan proberen en terne beg ouders en deze school mee eleidster van een basisschoo wat ze de komende tijd kan verw gel. Zij wil holp achten. en. graag overleggen over een mei sje dat al langere tijd regelmatig ziek is. Ze hee Later die ochtend moest ik een ft astma. Doordat baby van 3 maan- ze vaak Dit stuk geeft een inkijk in niet naar school gaat raakt ze hoe veelzijdig den verwijzen naar het ziekenh achterop. mijn uis voor een echo Ze is ond werk is. Ik werk met kinderen er behandeling van de kinderar en met van de heupjes. Moeder en een ts. Ik ouders. tante hebben on- bel met Insteek is altijd: kan ik iets bet moeder en vraag wat er spe diepe heupkommen. Dat geeft ekeelt en in nen later klachten aan overleg met voor dit kind? Ik haal veel plez moeder bel ik daarna de kind ier de heupen en het zorgt ervoor uit erar ts kinderen dat je door slijtage om de situ en heb grote bewondering atie uit te leggen. De kinderar al vroeg een kunstheup nod voo r ts vindt ze. Ze ig hebt. Op jonge het fijn zijn sterk. Ze hebben een eno dit te weten en gaat nog een leeftijd behandelen van dit pro rme s kijken drive bleem gaat meestal naar de om door te gaan tot ze iets medicijnen. kunnen: heel goed. Daarom is het bela ngrijk te onderzoetot ze kunnen rollen, tot ze kunnen lopen, ken of er bij dit meisje ook zoie ts speelt. tot ze duidelijk kunnen maken ‘s Middags zag ik nog een jong wat ze willen. etje van 8 jaar Ze houden vol. met vee l ged ragsproblemen in de klas. Verder deed ik een ogentes Ook Heel moo t bij een peuter thuis gaa ie momenten in mijn werk vind t het niet helemaal lekker. Ik van 3 jaar. De vorige keer lukt ik vind dit de mom e de test niet zo vaak een ente n dat ik een ouder zie groeien soo rt puzzel. Speelt er iets bij hem goed. Hij had er geen zin in. ? in het oudersc Dat kan gebeuren. ADHD? hap: van een onzekere ouder Autisme? Of is het gewoon Omdat vader een lui oog hee een heel tot ft is het wel extra energiek een zelf verz ekerde ouder. Als ik ze dan kind . Is hij dromerig? Heeft hij belangrijk om een keer een bet zor- na een paa rouwbare test te gen? Hoe r maa nden met hun kindje bingaat het thuis en hoe is hij doen. Gelukkig heeft hij er van met nen zie kom daag wel zin in vriendjes? en in mijn spreekkamer ben Slaapt hij goed? Is hij missch ik ien niet echt trot s op ze.


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

18

Vluchtelingen op weg helpen in De Ronde Venen VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Dat doen we ook in de gemeente De Ronde Venen. Dit kunnen we niet alleen, maar doen we met de hulp van onze fantastische vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor nieuwkomers in de gemeente. Wat doen we precies voor vluchtelingen? De vrijwilligers van VluchtelingenWerk in de Ronde Venen begeleiden de vluchtelingen bij de huisvestiging in de gemeente. Denk hierbij aan ondersteuning bij het regelen van verzekeringen, internet, school voor de volwassenen en de kinderen, juridische- en overige administratieve en financiële zaken. De taal leren Daarnaast zijn er ook speciale vrijwilligers die helpen met de Nederlandse taal. De taalcoaches helpen de vluchtelingen met de Nederlandse taal, naast de inburgeringslessen en taallessen die de vluchtelingen al krijgen. Zoals vrijwilliger Loes Corthals die dit werk al een aantal jaar doet. Loes vertelt: “Ga het zeker doen, de wereld opent zich voor je en je leert andere culturen kennen. Het is dankbaar werk.” Ook vrijwilliger worden? VluchtelingenWerk De Ronde Venen is altijd op zoek naar vrijwilligers. Interesse? Stuur een e-mail naar derondevenen@vluchtelingenwerk.nl

Het Geldpunt is er voor iedereen! Hoe orden ik mijn administratie? Heb ik recht op toeslagen? Kan ik kwijtschelding vragen voor de gemeentelijke belastingen? Ik begrijp een brief niet van mijn pensioenfonds; wat moet ik ermee? Welke instantie moet ik benaderen, ik heb zelf geen idee? Allemaal vragen waarbij het Geldpunt kan helpen. Het Geldpunt is elke maandagmiddag geopend en is gevestigd in het hart van de bruisende Trekvogel. De mensen van de Voedselbank zijn er druk in de weer en bij het Jongerenwerk is altijd roering. In de centrale hal zijn onze getrainde vrijwilligers te vinden die klaar staan om antwoord te geven op alle mogelijke vragen die te maken hebben met financiën, regelingen of schulden. Wat doet het Geldpunt? • Budgetadvies • Inkomsten-en uitgavenoverzicht • Bellen met een instantie • Informatie en aanvragen van financiële regelingen • Digitale hulp zoals DigiD en berichten box • Ordenen van de administratie • Informatie en advies bij schulden • andere financiële vragen en advies

Waar en wanneer? De Trekvogel Karekiet 49 Mijdrecht Iedere maandag van 13.30 – 15.30 uur Afspraak maken is niet nodig!

Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp van het Geldpunt. We leggen geen gegevens vast, de privacy is gewaarborgd. De medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Meer weten? Het Geldpunt is dagelijks bereikbaar via 0297 587600 Mailen kan ook: geldpunt@stdb.nl

Eerste Hulp Bij Dementie-koffers Vanwege de beperkende maatregelen gaan de Alzheimer Cafés, (voorlichtings)bijeenkomsten en trainingen niet door. Maar de behoefte aan informatie is er wel. Daarom wordt steeds gezocht naar manieren om toch informatie te verstrekken aan inwoners met dementie en mantelzorgers. Onder meer via de Eerste Hulp Bij Dementie- ofwel EHBD-koffers. Deze zijn vanaf nu te leen bij de Servicepunten. Wie te maken krijgt met een slechter functionerend geheugen of dementie, gaat vaak op zoek naar informatie. Er is een selectie gemaakt uit het grote aanbod aan boeken en folders over dit onderwerp en daarmee 4 koffers gevuld: Eerste Hulp Bij Dementie-koffers. Deze EHBD-koffers zijn – bij voorkeur op afspraak - te leen via de Servicepunten en via Dorpshuis de Vijf Bogen in Baambrugge. Lenen is gratis, de lener mag de koffer 4 weken in huis houden. Wethouder Alberta Schuurs (Ouderenzorg) overhandigde de eerste EHBD-koffers aan Servicepunt Wilnis. Zij is blij met deze vorm van voorlichting. “Dit is een ontzettend moeilijke tijd voor mensen met dementie en hun mantelzordgers. De activitei-

In De Buurtkamers gebeurt meer “Op dinsdagochtend ga ik voor mijn kopje koffie altijd naar de Buurtkamer.”

“Op dinsdagochtend ga ik voor mijn kopje koffie altijd naar De Buurtkamer.” ”Ik praat daar met anderen, speel een spelletje en blijf nog eten ook.” “Altijd gezellig!” Zo maar een greep uit de reacties van bezoekers van De Buurtkamer.

Omdat we merkten dat er behoefte was aan ontmoeting in eigen dorpskern zijn er diverse Buurtkamers van start gegaan. Na een proef met de eerste twee volgde al snel meerdere Buurtkamers. Vandaar dat De Buurtkamers in de Ronde Venen in bijna elke dorpskern wel te vinden zijn. Ze worden gerund door vrijwilligers die op dinsdag en soms ook op donderdag van 10:00 tot 12:00 uur verse koffie en een praatje voor de bezoekers klaar hebben. Op diverse locaties kan ook na inschrijving van een warme maaltijd worden genoten. Mensen komen er voor hun sociale contacten en krijgen echt een band met elkaar. Als iemand ziek is of een tijd

Maar er gebeurt meer in De Buurtkamers. Op andere dagen zijn er ook groepen speciaal voor vrouwen. Of wat te denken van de Beweegkamer. Op woensdag komen daar mensen bij elkaar die nog wel willen bewegen, maar waarvoor een sportclub net iets te veel van hen vraagt. Ook hier wordt na een verse kop koffie of thee van alles gedaan. Meestal met de nadruk op bewegen. Met materiaal kunnen er allerlei spelen aan tafel worden gedaan. Maar een blokje om wandelen of lekker met elkaar jeu de boules spelen is eigenlijk ook vaste prik. Waar zijn De Buurtkamers te vinden? In Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. Voor meer informatie www.tympaan-debaat.nl of 0297-230 280.

”Ik praat daar met anderen, speel een spelletje en blijf nog eten ook.”

“Altijd gezellig!”

Van A naar B Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen. 25 procent daarvan voelt zich eenzaam. Dat komt mede doordat zij minder mobiel zijn. Geen vervoer betekent dat meer dan 1 miljoen mensen geïsoleerd raken. Met ANWB AutoMaatje kunnen zij weer meedoen in de maatschappij. Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Doordat de ANWB al haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen deze vervoerservice opzetten. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten

ten die normaal voor deze groep worden georganiseerd kunnen niet doorgaan. We zoeken steeds naar wat er binnen de beperkende maatregelen wél mogelijk is. Daar passen deze EHBD-koffers goed bij.”

niet kan komen wordt er een kaartje gestuurd. Na verloop van tijd voelt het echt als familie. Iedereen is dan ook welkom.

deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de reden dat de ANWB deze vervoerservice heeft opgezet. Het initiatief is lokaal georganiseerd en heeft geen winstoogmerk. In De Ronde Venen is ANWB AutoMaatje opgezet door Servicepunt & Tympaan-De Baat. Vanaf de start in oktober 2016 is dat een succes gebleken. Zo’n 45 chauffeurs, verdeeld over de 8 kernen van De Ronde Venen, rijden ruim 300 gebruikers van A naar B en weer terug. Vrijwillige planners zorgen dat het geheel vlotjes verloopt. De Coronatijd heeft wat roet gegooid in deze vervoersservice, er mogen nu alleen nog maar echt noodzakelijke ritten gereden worden, met natuurlijk de nodige protectiemiddelen en voorzorgsmaatregelen, maar ook daarmee zijn mensen geholpen. Wilt u AutoMaatje chauffeur worden? Meldt u zich dan aan bij Liesbeth Boswijk van Tympaan-De Baat: l.boswijk@stdb.nl. Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht. Wilt u deelnemer worden? Neemt u dan contact op met het Servicepunt: 0297-587600 of info@servicepuntderondevenen.nl


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

19

‘Doen! Hart voor ouderen’ Met veel enthousiasme organiseren de vrijwilligers van “DOEN! Hart voor ouderen” diverse gezellige activiteiten: een dagelijkse telefooncirkel, een wekelijkse handwerkgroep, een maandelijkse spelletjesmiddag, een jaarlijkse bingo en huisbezoeken op afspraak. Meer informatie hierover vindt u op: www.tympaan-debaat.nl/senioren/doen-hart-voor-ouderen. DOEN! Hart voor ouderen Tympaan-De Baat Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht 0297-230280 doen@stdb.nl Maandag tot en met donderdag bereikbaar tot 17.00 uur. Op vrijdag tot 13.00 uur. Handwerkgroep De Kom Elke donderdag van 9.30 tot 11.30 uur wordt er onder het genot van kopjes koffie en thee altijd erg gezellig gehandwerkt. Soms is er een extra activiteit, zoals een lunch of een bingo. De handwerkochtenden vinden plaats in de recreatieruimte van ‘De Kom’ aan het Mw. Van Wieringenplein in Mijdrecht. Telefooncirkel Zeven dagen per week start een vrijwilliger om 8.15 uur de cirkel en belt de eerste deelnemer. Deze deelnemer belt vervolgens de volgende. En dat gaat zo door totdat de laatste deelnemer weer

de vrijwilliger rond 8.45 uur terugbelt. Dan is de cirkel rond! Dagelijks even gezellig contact en een veilig gevoel. Spelletjesmiddag Vinkveen Iedere tweede woensdag van de maand vindt deze plaats in het EHBO-gebouw in het Zwanenpark in Vinkeveen. Van 14.00 tot 16.30 uur. Gezellige middagen, waar u kunt kaarten en Rummikub spelen. U zou wel willen komen, maar heeft geen vervoer? Dan zoeken we naar een oplossing en bent u van harte welkom! Huisbezoek De invulling van het huisbezoek bepaalt u samen met de vrijwilliger waaraan u gekoppeld wordt. Een gezellig gesprekje met een kopje koffie of thee bij u thuis. Dat kan! Wilt u eens praten over iets wat u bezwaart of bezighoudt? Ook dat kan. Samen een boodschap doen of even wandelen? We zoeken een vrijwilliger die bij u past.

Hoe gaat het met jou?

Hierbij een selectie uit het vacatureaanbod voor vrijwilligerswerk. De volledige vacatureteksten en vele andere vacatures zijn terug te vinden op de vacaturebank via www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Mail: vrijwilligerswerk@stdb.nl

Gastvrouw/Coordinator Mama Lokaal Mijdrecht Ouders lokaal zoekt vrijwilligers (moeders of oma’s) die het leuk vinden om Mama Lokaal Mijdrecht te coördineren op vrijdagochtend van 10:00-11:30 uur. Dit doe je met een team van twee tot drie moeders.

23606 Maatje voor Twee Tympaan-De Baat zoekt buitenmensen die breed geïnteresseerd zijn en graag op pad gaan. Mensen die een ander een steuntje in de rug willen geven, kunnen aan de slag als maatje bij maatje voor twee.

Vrijwilliger bij Stichting ‘Paraplu’ Stichting Paraplu verzorgt allerlei cursussen en activiteiten. Om ervoor te zorgen deze ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden en er vele mensen met plezier kunnen deelnemen, zijn er diverse mensen nodig die dit begeleiden.

Misschien ben jij wel iemand die handen en hoofd vol heeft omdat ouders of kind(eren) extra zorg nodig hebben. Of je broer of zus. Moet je veel zaken regelen, mee naar afspraken met artsen, medicijnen regelen of formulieren invullen? Misschien combineer je dat zorgen met je werk of met school, heb je haast geen vrije tijd meer en maak je je zorgen. Blijf niet doorlopen tot je het zelf niet meer volhoudt. Deel je zorgen! Mail naar mantelzorg@stdb.nl of vraag naar Tanja of Ester van Mantelzorg De Ronde Venen als je belt naar 0297-230280 - Tympaan-De Baat. Voor een luisterend oor of het meedenken over praktische hulp of ondersteuning in jouw situatie.

23176 Kom meedoen in de nieuwsredactie van RTV DRV Er gebeurt veel in De Ronde Venen en de lokale omroep doet daar graag verslag van! Iedere week kiezen redactieleden de nieuwsonderwerpen uit voor de komende Nieuwsronde. Je kunt dat combineren met filmen, verslaggeven of monteren.

14293 Taalcoach (SamenSpraak) bij Gilde jaarlijkse mantelzorgwaardering, moet je als mantelzorger ingeschreven staan bij Mantelzorg De Ronde Venen. Schrijf je in via: mantelzorgderondevenen.nl dan ontvang je vier keer per jaar het magazine Mantelzorg met daarin informatie voor en door mantelzorgers.

Het verhaal van je leven, vrijwilliger Theo van Stal vertelt: Het project levensboek is een initiatief van Tympaan- hun leven. Het levensboek levert ook gespreksDe Baat. In het kort komt het project er op neer dat stof op tussen generaties, waardoor de oudere er getrainde vrijwilligers een relatie aan gaan met een steeds vaker weer bij betrokken wordt door de oudere die zijn of haar levensverhaal vertelt. De vrij- jongere generatie. williger schrijft het verhaal op in een boek en plaatst er Meer info: www.tympaan-debaat.nl foto’s bij uit de eigen collectie van de ou- “Uit onderzoek is gebleken dat het maken van een levensboek het welzijn verhoogt en de levenskracht versterkt.” dere. Alle inwoners van De Ronde Venen van 75 jaar of ouder kunnen zich aanmelden voor dit project. Leuk! zult u denken een oudere die een boek over zijn leven schrijft. Maar ik kan u inmiddels uit ervaring vertellen dat het veel meer is dan een verhaal optekenen. Deelnemers raken uit hun isolement en eenzaamheid maakt plaats voor weer een stukje zingeving in het leven. De ouderen herbeleven weer mooie tijden die er in hun leven zijn geweest en hervinden vaak weer de kracht om door te gaan in moeilijke laatste periode in

Vrijwilligerswerk in De Ronde Venen

22256

Wie heeft jou onlangs die vraag gesteld? Welk antwoord heb je toen gegeven? Hoeveel tijd was er om te vertellen hoe het echt met je gaat? Wie in jouw omgeving weet wat er bij jou thuis speelt?

Zorg je langdurig voor iemand die woont in de gemeente De Ronde Venen dan ontvang je van de gemeente rond 10 november, De Dag van de Mantelzorg, een cadeaukaart met daarop €50 mantelzorgwaardering. Om in aanmerking te komen voor de

Vacatures

Vrijwilligers coachen een 'nieuwe Nederlander', met als doel de Nederlandse taal eigen te maken. Zij stimuleren om de taal te spreken en helpen om taalobstakels te overwinnen.

18271 Taalvrijwilliger bij Taalhuis DRV Taalvrijwilligers begeleiden iemand bij het verwerven/verbeteren van de Nederlandse taal, lezend en schrijvend. Je spreekt af in de bibliotheek, maar het kan ook wandelend buiten!

19012 Secretaris bij het bestuur van De Zonnebloem - Wilnis/De Hoef Samenwerken, overleggen met het (regio)bestuur, verslaglegging en voorbereiding van bestuursvergaderingen, post behandeling, onderhouden van contacten, promotie, meedenken met beleid en archivering en administratie zijn taken van de secretaris.

23628 Schoonmaak- en opruimhulp bij Stichting Haarwensen Haarwensen schenkt haarwerken aan kinderen die kaal zijn door een medische achtergrond. Je haar is bepalend voor je uiterlijk. Wie helpt mee deze groep kinderen weer een uiterlijk te geven?

23652 Voorlezen bij een gezin in Mijdrecht, Wilnis of Abcoude Taalvisite richt zich op het verkleinen van taal-

achterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Vrijwilligers gaan bij een gezin ‘op visite’. Zij lezen de kinderen voor, lezen samen met de kinderen of doen een taalspelletje. De ouders worden hierbij betrokken.

20237 Lid Participatieplatform Sociaal Domein De Ronde Venen Leden van het participatieplatform hebben kennis of zijn ervaringsdeskundige op het gebied van jeugd(hulp), Wmo of participatie. Zij vertalen kennis, ervaringen en signalen naar adviezen over het (voorgenomen) beleid van het college.

23556 Rondbrengen van maaltijden In deze coronatijd ondersteunen vrijwilligers de ouderen die zelfstandig wonen en normaliter naar De Buurtkamer gaan met een maaltijd. Het rondbrengen start om 12:00 vanuit De Buurtkamer in Mijdrecht.

23558 Voetbal liefhebber (Amerpoort kerkelanden, Vinkeveen) Gezellig met een oudere man in rolstoel voetbal kijken op de tablet. Een balletje over trappen of koppen. Over voetbal praten. Want hij is groot Ajax fan. En misschien daarna samen lunchen.

23554 Willem (49) wil dolgraag met jou fietsen of wandelen! Willem (49) is sportief, een dierenliefhebber en kijkt uit naar vakanties. Hij mag graag wandelen, fietsen, samen iets bezoeken of een praatje maken. Willem heeft autisme en kan goed aangeven wat voor hem wel en niet werkt.

22233 Gastvrouw / gastheer voor inloophuis 't Anker De gastvrouw, of -heer ontvangt gasten, biedt hen een luisterend oor, beantwoordt (telefonisch) vragen. Kernbegrippen zijn: actief luisterend, ondersteunend, betrokken, respectvol, sociaal vaardig, zelfstandig, samenwerking en affiniteit tot de ziekte kanker en behandelingsmethoden.

18731 Ondersteuning bij theorie examen De vrijwilliger bij de ambulante afdeling van Zideris ondersteunt een man van middelbare leeftijd met een licht verstandelijke beperking met het voorbereiden op theorie examen auto rijbewijs.

23467 Steungezin/-ouder,-opa/oma,-oom/tante (Buurtgezinnen) Het gezin bestaat uit een vader, moeder, een vrolijke 2-jarige en een baby tweeling. Binnen het gezin spelen geen problemen, maar de ouders geven wel aan dat ze al langere tijd overbelast zijn. Ze hebben dan ook geen familie of vrienden in de buurt waar ze op terug kunnen vallen.

22931 Gezinsbuddy De gezinsbuddy ondersteunt een alleenstaande ouder met thuiswonende kinderen. Vaak is de ouder overbelast en heeft hij/ze een luisterend oor, advies en hulp nodig bij praktische zaken.

22291


De andere k(r)ant van welzijn in De Ronde Venen

20

Vrijwilligerszorg Thuis Sterven De VTS staat voor Vrijwilligerszorg Thuis Sterven (Vecht en Venen) en de vrijwilligers staan werkelijk zij aan zij met de mantelzorger bij iemand die in zijn laatste levensfase gekomen is en die dolgraag in zijn eigen huis wil overlijden. Onze vrijwilligers zijn goed getraind en hebben een open oog en oor voor de wensen van de cliënt en zijn of haar familie. Een gesprek voeren, naar muziek luisteren, een kussen opschudden, thee of koffie zetten bijv. zijn kleine dingen die op deze momenten zo groot kunnen zijn. En natuurlijk wordt er nauw samengewerkt met de thuiszorg, huisarts of andere betrokkenen.

Taalcoaches Tympaan-De Baat

De VTS is actief in de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Er zijn 2 ervaren coördinatoren waarmee u contact op kunt nemen. Er volgt dan een kennismakingsbezoek waarbij de hulpvraag duidelijk wordt, op welke tijden het nodig is en hoe wij hieraan tegemoet kunnen komen, in dagdelen of nachten. De werkzaamheden van onze vrijwilligers zijn voor U zonder kosten. Juist in deze corona-tijd moeten wij er met elkaar, vóór elkaar zijn; het is al moeilijk genoeg. Bel 06- 51451130 (24/7 bereikbaar) of ga naar www.thuissterven.info of mail stichting@thuissterven.info

Veilig zelfstandig wonen met de personenalarmering van Tympaan-De Baat U woont graag zelfstandig, maar wel met de geruststellende gedachte dat er altijd hulp in de buurt is. Persoonlijke alarmering met (optioneel) valdetectie van Tympaan-De Baat biedt uitkomst. Personenalarmering is een voorziening die garandeert dat in geval van nood iemand hulp komt bieden. Dit gebeurt via een alarmapparaat dat wordt aangesloten op een telefoonlijn. U krijgt een zendertje dat met een koordje om de hals gedragen kan worden. In geval van nood legt u met één druk op de knop verbinding met de alarmcentrale, die vervolgens de aangegeven contactpersoon inschakelt. Dit kan een familielid of een buurvrouw zijn, maar ook soms iemand van de thuiszorg. Met dit alarmsysteem heeft u altijd de zekerheid dat u snel gehoord en geholpen

wordt. Dat is een veilig gevoel, zeker als u alleen woont. Het drukken op de knop vereist wel dat u bij bewustzijn bent. Met de valdetector als uitbreiding wordt er na een val automatisch alarm gemaakt bij de alarmcentrale. Dit is met name nuttig is voor mensen die valgevoelig zijn of bang zijn te vallen en buiten bewustzijn raken. Hoe werkt de valdetector? Een valdetector registreert plotselinge bewegingen en schokken, precies wat bij een val gebeurt. Valdetectoren zijn bedoeld voor mensen die een grote kans maken om te vallen en als het gevolg daarvan niet meer zelfstandig kunnen alarmeren met een drukknop. Een valdetector maakt dus automatisch alarm met de meldkamer. Deze centrale is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Direct na de melding wordt er contact gezocht met de betrokkenen uit uw omgeving. U geeft zelf aan ons door wie er gebeld kunnen worden. Deze personen moeten wel uw huissleutel hebben. Meer informatie Wilt u meer informatie? Zie de website www.tympaan-debaat.nl of neem contact op met Tympaan-De Baat via telefoonnummer 0297 230280 of email: info@stdb.nl. Zij zijn u graag van dienst.

Ontmoeten gaat vanzelf in de Angstelborgh in Abcoude In de de Angstelborgh treffen senioren elkaar vaak dagelijks (en sommigen zelfs 2 keer per dag) voor een kopje koffie, thee of later in de middag voor een glaasje sap of een glaasje wijn. Wat is er leuker dan de dag te starten met de vriendelijke glimlach van een vrijwilliger die u een kopje koffie inschenkt en met een dorpsgenoot daarna de boodschappen te gaan doen of even de markt op te gaan? Men kent u, en u kent hen. Het zorgt er ook voor dat u wellicht een keer wilt komen eten op de dinsdagavond, te midden van dat gezelschap dat u al aardig hebt leren kennen. Samen onderhouden we ook de prachtige binnentuin waar we ’s zomers dan weer volop genieten.

bij ons terecht! Veel van wat we doen is ontstaan doordat inwoners ergens de schouders onder zetten. Zo kwamen we aan vrijwilligers die de praatgroep Ommekaar startten voor mensen met de diagnose kanker, hebben we al tientallen jaren de zondaggroep omdat die dag voor velen de meest saaie dag in de week is, genieten we iedere donderdag met elkaar van het door supermarkt Koot verzorgde ontbijt en zo kunnen we nog even door gaan. Omdat we een mooie ruimte hebben werken we met veel organisaties samen zoals Senior Sportief Actief en de OBV. Als u een idee heeft kunt u bij ons terecht en ondersteunen wij u bij de uitvoering.

U kunt ook zelf een activiteit initiëren! Ook als u een goed activiteiten idee heeft kunt u

Ontmoetingscentrum de Angstelborgh, Dorpszicht 22, 1391 LX Abcoude

Foto Willem Goverse

Bukola (rechts op de foto) heeft binnen 3 jaar haar inburgeringsexamen succesvol afgerond en wil dolgraag haar spreekvaardigheid verder perfectioneren zodat zij een goede arbeidsmarktpositie heeft. Taalvrijwilliger Baukje (links op de foto) werkt met haar aan uitspraak, woordenschatuitbreiding en laat Bukola zoveel mogelijk vertellen, zodat haar spreektaalvaardigheden vorderen. “Bukola maakt zo elke week een vooruitgang, ze is heel leergierig en dat werkt heel erg fijn”, aldus taalvrijwilliger Baukje. De waarde van de taalvrijwilliger is bijzonder hoog omdat zij heel erg in kan spelen op de specifieke vragen en behoeften van

Bukola. Baukje wordt natuurlijk uitgerust met de juiste methode en instructie door de vrijwilligerscoördinator. Hiermee maakt zij echt het verschil! Heb je moeite met spreken, lezen, luisteren of schrijven, meld je dan aan via de bibliotheek AVV of via het Servicepunt. Ook als vrijwilliger ben je van harte welkom! Meer weten? Taalhuis De Ronde Venen via de Bibliotheek AVV www.bibliotheekavv.nl/oefenen-met-taal.html Het Taalhuis De Ronde Venen is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, Tympaan-De Baat, ’t Gilde en Bibliotheek AVV.

Maaltijdenservice van Tympaan-De Baat maakt gezond eten makkelijk! U wilt zelfstandig blijven wonen maar het bereiden van een warme maaltijd wordt een steeds groter probleem. U kunt dan een beroep doen op maaltijdservice van Tympaan-De Baat. De maaltijdservice De maaltijdvoorziening is bestemd voor alle inwoners van De Ronde Venen die door hun leeftijd, ziekte of handicap niet meer in staat zijn om zelf te koken (met een dieet wordt rekening gehouden). Tympaan-De Baat bezorgt wekelijks kant-en-klare maaltijden aan huis. Dé uitkomst om in een handomdraai een lekkere en voedzame maaltijd op tafel te zetten. De koelverse maaltijden worden bereid met verse producten en de beste ingrediënten van het seizoen. Deze worden vervolgens verpakt en wekelijks koelvers bij u afgeleverd door vrijwilligers van Tympaan-De Baat. De maaltijden zijn zo bereid dat u deze geruime tijd in de koelkast kunt bewaren. Opwarmen doet u zelf, op een tijd dat het u uitkomt, met behulp van een magnetron. Als u geen magnetron heeft kunt u deze huren bij de Tympaan-De Baat. Gezond eten wordt op deze manier wel heel makkelijk! Ruime (gezonde) keuze Naast een keuze uit soepen, na/bijgerechten en

salade kunt u kiezen uit meer dan 75 koelverse hoofdgerechten. Dat gaat dus niet snel vervelen! De smaak en voedingsstoffen van de maaltijden blijven goed behouden doordat de maaltijden na bereiding kort worden verwarmd. Uw maaltijd is dus niet alleen klaar in een handomdraai, maar ook nog eens lekker en gezond. Bij de samenstelling van de gerechten wordt rekening gehouden met voedingstrends en de richtlijnen voor goede voeding. Zo voldoen alle maaltijden en maaltijdcomponenten aan de richtlijnen voor gezonde voeding van het Voedingscentrum. De maaltijden blijven gegarandeerd ruim zeven dagen vers. Wilt u meer informatie? Zie de website www.tympaan-debaat. nlof neem contact op met Tympaan-De Baat via telefoonnummer 0297 230280 of email: info@stdb.nl. Zij zijn u graag van dienst.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.