Inloophuis 't Anker 2016

Page 1

Inloophuis ’t Anker • Hoofdweg 85a • Mijdrecht • Tel. 06 - 15 46 56 95 • Buiten openingstijden: 0297 - 56 51 72 • www.inloophuishetanker.nl

Speciale bijlage — 13 mei 2016

Inloophuis ’t Anker is als een warme deken In ons land krijgt één op de drie mensen ooit kanker, bijna 105.000 krijgen dit jaar te horen dat ze kanker hebben. Schokkende cijfers, de kans dat jij iemand met kanker kent is groot. Om je te verplaatsen in die persoon is heel erg moeilijk, je weet niet hoe iemand zich voelt, hoe moe je soms bent en hoe zwaar het is om in beweging te komen. Voor patiënten is het moeilijk om je verhaal te vertellen, ze merken vaak dat hun omgeving al weer vrolijk verdergaat als zij nog maar net beginnen met verwerken van wat er allemaal is gebeurt. Lotgenoten contact is dan een welkome manier om te praten over hoe je je voelt en waar je aan denkt. Inloophuis ’t Anker biedt die plek. Kanker is niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel, mentaal en sociaal een zware ziekte. Veel mensen die met kanker geconfronteerd worden hebben behoefte aan een luisterend oor of therapeutische begeleiding bij de verwerking van wat hun is overkomen. Vaak komt pas na afloop van het medische traject het emotionele verwerkingsproces op gang. Maar ook wanneer geen genezing meer mogelijk is kan lotgenoten contact een grote steun zijn. Inloophuis ’t Anker biedt dit luisterende oor, het is een ontmoetingsplek voor iedereen die met kanker in aanraking is gekomen, als patiënt, expatiënt, naaste of nabestaande. Een ankerplaats, waar mensen kunnen zijn zoals ze zijn. Waar je aflei-

Inloophuis ’t Anker: Ankerplaats voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden

Praten met lotgenoten over kanker: Dat helpt! Op een nog frisse vrijdagochtend verzamelen de oprichters van Inloophuis ’t Anker in de Ankerplaats, de portocabins bij de Argon kantine. De ruimte doet al weer een aantal jaar dienst als “woonkamer” voor de gasten. Aan de koffie zitten George Reurings, Hetty Kruithof, Pieter Koopmans en Rob Isaacs: de initiatiefnemers van Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht, dat in maart 2004 de deuren opende. Hetty is, zoals ze zelf zegt, eigenlijk zijdelings betrokken, het was haar man Karel die als eerste enthousiast raakte over psychosociale oncologische zorg met een mooi woord. “Toen Karel ziek werd, merkte dat hij veel baat had bij gesprekken met lotgenoten” vertelt Hetty. “Tijdens een week van de Stichting Les Vaux maakte hij kennis met het fenomeen Inloophuis.” “Ja, vooral na een bezoek aan Inloophuis de Boei in Rotterdam ontstond het plan om ook een inloophuis in Mijdrecht te realiseren”, vult George aan. “Ik kende Karel via de Rabobank, we hadden allebei een druk leven, maar we vonden altijd tijd om samen op zaterdagochtend te tennissen, dan klommen we om 8.30 uur maar over het hek want er was verder nog niemand. Op een dag vertelde hij me dat hij kanker had en dat er niet veel meer aan te doen was. Het was uitermate confronterend, aangezien Karel nog niet eens 50 was.

Het plan om een Inloophuis te realiseren ging eigenlijk als vanzelf. Van het een kwam het ander en iedereen die we spraken was enthousiast om mee te doen.” Ook huisarts Pieter Koopmans was een tennisser en werd tijdens het koffiedrinken na het tennissen gevraagd om vanuit de medische kant bij te dragen bij het tot stand komen van het Inloophuis. “Ik was nog volop aan het werk toen maar wilde na mijn pensionering best een bijdrage leveren uiteraard.” Psycholoog Joost Simons werd gevraagd in het bestuur om ook deze kant te waarborgen en met PR-man Rob Isaacs werd de stichting in december 2003 officieel opgericht en kon men echt aan de slag.

Een scheepsanker op een betonnen sokkel markeert de ingang van Inloophuis ’t Anker, waar veel lotgenoten een ankerplaats hebben gevonden. V.l.n.r. Hetty Kruithof, Rob Isaacs, Pieter Koopmans en George Reurings. FOTO SIMONE BORGSTEDE

George: “In het begin kwam er best wat geld los, van de bank, van verschillende weldoeners; het verbaasde me hoe gemakkelijk dat was. Er

ding vindt met bijvoorbeeld yoga, schilderen of een gesprek. Waar je kunt praten met mensen die echt begrijpen waar je het over hebt: de herkenning van lotgenoten. Inloophuis ’t Anker staat voor een praatje, ontspanning, warmte en steun. Is het alleen maar verdriet en tranen? Nee, zeker niet, doordat je elkaar begrijpt is er vaak aan een paar woorden genoeg en wordt er vaak zelfs hard gelachen. Het is een vertrouwde en veilige omgeving waar niks moet en veel kan. Iedereen kan binnenlopen voor een praatje, eenmaal binnen zeggen veel gasten, “oh, ik wilde dat ik veel eerder was gekomen.” Of zoals een van de gasten het ooit verwoorde: “ ’t Anker is als een warme deken, je voelt je er geborgen en beschermd elke keer weer.”

werd een plan van aanpak gemaakt en via mijn zoon regelden we een gesprek met het bestuur van Ajoc. Zij maakten overdag geen gebruik van hun pand en tegen vergoeding mochten wij er dan overdag in. We konden van start.” Hier kwam Rob in actie: er werden flyers gedrukt en persberichten gemaakt en een officiële opening gepland. “We gingen flyeren in de passage bij de Albert Heijn en binnen de kortste tijd hadden we een stuk of 20 vrijwilligers die graag voor het Inloophuis aan de slag gingen. Via deze actie zijn we ook onze eerste coördinator Gerry Stevenhagen tegengekomen.

Lees verder op pagina 2

Van de voorzitter Ongeveer 10 jaar geleden ontving ik het verzoek of ik voorzitter van Inloophuis ’t Anker wilde worden. Na enig overleg met derden heb ik hierop ‘ja’ gezegd, niet wetende wat er in de daarop volgende jaren op mij af zou komen. Naast het voorzitterschap werd ik meteen ook landelijk secretaris van de Stichting IPSO en de Vereniging IPSO Inloophuizen, omdat mijn voorganger, Karel Kruithof, ook deze functies bekleedde. Gedwongen door zijn ziekte moest hij deze functies opgeven en droeg ze zodoende aan mij over. Wat mij het meest heeft getroffen en ontroerd, is dat zo veel mensen bereid zijn om onze doelgroep te ondersteunen en te begeleiden. Deze begeleiding is er op gericht, gasten (zoals wij hen noemen – patiënt ben je alleen in een ziekenhuis) in staat te stellen de regie over hun leven te hervinden en levensdoelen op een bevredigende wijze bij te stellen. Dit is het belangrijkste van ons werk en het zijn de gastvrouwen en –heren, die hieraan hun bijdrage leveren. Dit is het sterkste punt van ons vrijwilligerswerk, dat tot op heden volledig afhankelijk is van bijdragen van stichtingen, fondsen, donaties, etc. Wij hopen ooit via de Stichting IPSO, via het Ministerie van VWS, een structurele bijdrage te mogen ontvangen. Een fantastisch doel, waarvan ik overtuigd ben, dat dit nog lang kan voortbestaan. Met vriendelijke groet, Chris Gispen Voorzitter Stichting Inloophuis ’t Anker

Colofon: Teksten: Simone Borgstede, Hetty Kruithof Fotografie: Marianne Bras e.a. Projectcoördinatie De Groene Venen: Rob Isaacs Bezoekadres Hoofdweg 85a 3641 PR Mijdrecht Tel. 06 - 15 46 56 95 Buiten openingstijden Tel. 0297 - 56 51 72 IBAN-nummer Stichting Vrienden van Inloophuis ’t Anker NL78 RABO 0130 8278 86 www.inloophuishetanker.nl www.facebook.com/InloophuisHetAnker


2

13 mei 2016

INLOOPHUIS ’T ANKER

’t Anker stond aan de wieg van landelijke koepel

Inloophuizen en Psyche-Oncologische Centra, Samenwerking en Ondersteuning IPSO IPSO is de branche organisatie voor inloophuizen in Nederland, ze versterkt en ondersteunt haar leden zodat deze, ieder op hun eigen wijze, alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden psyche-oncologische begeleiding en ondersteuning kunnen bieden.

“Natuurlijk is het niet makkelijk als je Burgemeester Divendal snijdt de taart zo maar aan een vreemde je verhaal aan ter gelegenheid van hjet 10-jarig Zij was oncologisch verpleegkun- voor het eerst moet vertellen,” aldus bestaan van het Inloophuis in 2014 in dige geweest en ging graag aan de Pieter, “maar bijna alle gasten geven het bijzijn van v.l.n.r. Hetty Kruithof, slag als coördinator. Prachtig” aldus aan dat ze het veel eerder hadden Chis Gispen en Bert Schaap. een enthousiaste Pieter. Op 22 april moeten doen. Ik zeg altijd: Lotgenohet lachen dan 2004 werd de officiële opening door tencontact is een van het huilen.” Burgemeester Burgman verricht. Het antidepressivum, “Ik ervaar hier heel veel Het is een wens spannendste was eigenlijk of er gasten je medicijn om te hebben warmte en liefde. 't Is een van Pieter om zouden komen aldus George en Pieter. contact weer vaker theDat is altijd iets raars geweest, eigen- met mensen die mabijeenkomsten lijk nog steeds. “Statistisch zijn er zo- hetzelfde voelen. lach en een traan...” te gaan organiseveel mensen die kanker krijgen in De En dat is een heel ren. “Je merkt dat dat weer een heel Ronde Venen en dan zouden we toch sterk medicijn!” een heleboel gasten moeten krijgen Het heeft George altijd verbaasd hoe ander publiek binnen haalt, de afgelo“ meent George. Maar de drempel moeilijk het voor kankerpatiënten pen jaren hebben we bijvoorbeeld een is om naar een inloophuis te gaan is. avond over prostaatkanker georgablijkt, ook door de jaren heen, hoog. “Karel had er veel baat bij en ik heb niseerd. Hier was veel belangstelling hier nog nooit iemand gillend weg zien voor en ook voor avonden over huidLotgenotencontact: lopen, het tegenovergestelde is eerder kanker en bezoeken van de patiëneen sterk antidepressivum Hetty vult aan: “Toen Karel mij pro- het geval. Als mensen hier komen blij- tenverenigingen waren druk bezocht. beerde uit te leggen wat het is om ven ze komen, dat wil je ook graag Waarschijnlijk is dat de kant die we op bestraald te worden, heb ik ervaren aan iedereen overbrengen die kanker moeten, meer informatiebijeenkomdat het voor niet-patiënten niet te be- heeft.” Ook Hetty ervaart dit: “Laatst sten gericht op specifieke doelgroepen grijpen is. Ik onderga het niet en weet nog, hoor ik twee dames praten en zou en kijken of daaruit nieuwe gespreksdus niet wat het is en hoe je je voelt. ik ze het liefst willen zeggen: Weten groepen ontstaan, op andere tijden en jullie dat er een in- natuurlijk naar behoefte.” Juist daar ligt ook de kracht van lot- “De eerste keer stond ik loophuis is?” Meer verbinding met de genotencontact. Je weet wat je voelt hier met trillende knieën, Activiteiten ver- samenleving Toen het Inloophuis opende, heerste der verbreden en je kunt jezelf er nog veel meer een taboe op kanker; Naast de rondezijn. Het is echt de maar ik werd zo goed tafel gesprekken nu zie je dat de psychosociale oncolomoeite waard om met lotgenoten te opgevangen en op mijn zijn er ook altijd gische zorg door velen omarmd wordt, andere activitei- men ziet duidelijk het belang in van praten, het lucht je ten geweest op praten over kanker. Ook instellingen op, daar ben ik van gemak gesteld...” ’t Anker. “Als je als het KWF zetten zich nu in om deze overtuigd. Vaak is het ook makkelijker om niet met je met iets bezig bent is het soms mak- tak van zorg verder te ontwikkelen. familie te hoeven praten, de moeheid kelijker om met elkaar in gesprek te Stellig merkt Pieter op: “Kanker is die je voelt is niet te snappen en soms raken, vandaar dat je kunt schilderen, overal en onderdeel van het leven van is het gewoon fijn om je verhaal aan zingen of bijvoorbeeld handwerken” veel mensen. Ik zou daarom wensen een nieuwe luisteraar te vertellen. Bij vertelt Pieter. Is het dan treurnis dat dat we gewoon midden in het dorp een jou is het niet voorbij, maar je omge- de klok slaat? “Nee, juist niet lijkt huis zouden hebben waar iedereen ving vindt al dat je nu maar weer door wel, natuurlijk wordt er af en toe een binnen kan lopen. Dan gaat de drempel traantje weggepinkt, maar vaker van vanzelf naar beneden.” moet.”

vervolg van voorpagina

Voorzitter van Inloophuis ’t Anker, Chris Gispen, is tevens bestuurslid bij het IPSO. “We hebben een grote uitdaging” vertelt hij “met alle veranderingen in de zorg en welzijn willen wij de Inloophuizen op de kaart zetten als een belangrijke peiler bij het ondersteunen van mensen met kanker. Het heeft echt jaren geduurd voordat we het belang van de psyche-oncologische zorg op de agenda hebben gekregen bij de minister. Pas vorig jaar is na een onderzoek bevestigd dat psychosociale zorg een onlosmakelijk onderdeel is van de behandeling van kanker.” Dat de inloophuizen voorzien in een behoefte was voor Gispen geen verrassing, alleen bleef de financiering altijd een lastig onderdeel. “Ook ’t Anker draait geheel zonder bijdrage van de overheid, terwijl wij toch echt een hele mooie voorziening zijn in de eerste lijn zoals dat in vakjargon heet, afgelopen jaar hadden wij het College hier op bezoek, die banden

gaan we verder aanhalen. We willen graag kijken welke mogelijkheden er liggen om, wellicht samen met andere organisaties, te komen tot een plek waar mensen met chronische ziektes met elkaar in contact kunnen komen.” Een andere ambitie is verdere samenwerking met Psyche-Oncologische zorg. Gispen legt uit: “Een Inloophuis biedt een laagdrempelige huiselijke omgeving, fijn voor veel mensen, maar er zijn ook mensen die meer baat hebben bij een gesprek met een psycholoog of therapeut. Hiervoor is altijd een verwijzing van de huisarts nodig overigens, maar we zouden hier graag een verbindende schakel willen zijn. Als we een psycholoog aan ons inloophuis kunnen verbinden kan die deze taak op zich nemen waarmee we het het aantal diensten dat we aanbieden weer uitbreiden. Kortom, plannen en ambities genoeg!”

Volgens Pieter is de drempel wellicht Vernieuwing biedt kansen ook te verklaren uit de locatie van het Zowel George als Pieter en Hetty zijn Inloophuis. Sinds 2010 is Inloophuis al vanaf het begin actief voor ’t Anker. ’t Anker gevestigd in en bij de Argon Nieuw bloed, of nee beter, jong bloed volgens George is kantine. “Misschien werpen we onwille- “Veel mensen denken nodig. “Mensen met nieuwe ideeën van keurig zelf ook wel een drempel op.” dat het hier de hele dag een jongere generatie moeten we aan“Dat is het niet alleen volgens George, alleen maar over kanker trekken in het bestuur. Dat zorgt voor hoe we ook ons best doen om de locatie gaat, maar dat is niet zo. nieuw elan voor de komende jaren. Wij een “Anker”-tintje te geven, het blijft We doen ook hele leuke moeten het stokje gaan overdragen.” toch de van bier “Makkelijker gedoordrenkte vloer dingen...” zegd dan gedaan,” van de voetbalkantine waar je je yogamatje uitrolt. Hou lacht Hetty, maar ik zou het van harte me ten goede, we zijn blij met de gast- toejuichen als er mensen komen die vrijheid van Argon, maar ideaal is het het initiatief van Karel verder willen niet, ik ben het met Pieter eens dat uitbouwen.” een locatie meer in het centrum een mooie volgende stap zou zijn.”

Bestuursleden gezocht

Smartlappenkoor “Licht het Anker” zoekt nieuwe dirigent

Inmiddels bestaat het bestuur uit voorzitter Chris Gispen, George Reurings (penningmeester), Pieter Koopmans (voormalig huisarts), Edith de Bruin (sociaal cultureel werkster) en Simone Borgstede (PR). Hetty Kruithof is secretaris van het bestuur maar heeft geen zitting in het bestuur.

Een van de activiteiten die door onze gasten zeer wordt gewaardeerd is het zingen. Eens in de twee weken wordt er heerlijk met een flinke groep gezongen, al jaren onder de leiding van Joke Reurings. Maar helaas neemt Joke eerdaags afscheid van ’t Anker om andere dingen te gaan doen. Kortom: We zoeken een nieuwe dirigent! Zeker ook een leuk moment om weer eens door het repertoire te gaan en nieuwe dingen uit te proberen. Optredens verzorgen doet het Smartlappenkoor Licht het Anker natuurlijk ook!

Binnen het bestuur bestaat al een tijd de wens om nieuwe mensen aan te trekken. In de huidige tijd niet heel eenvoudig blijkt. Gezien het belang van lotgenotencontact en de ontwikkelingen in de zorg zijn wij inmiddels actief op zoek naar mannen of vrouwen die ons bestuur kunnen versterken waardoor we onze toekomstplannen kunnen realiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Chris Gispen via info@inloophuishetanker.nl.

Ben jij of ken jij iemand die het dirigeerstokje op zou kunnen nemen? Aarzel dan niet en neem contact op met onze coördinator Bert Schaap via info@inloophuishetanker.nl Natuurlijk kunnen we altijd samen kijken of het een andere dag of tijd wordt als dat beter uitkomt.


INLOOPHUIS ’T ANKER

13 mei 2016

3

Nieuwe activiteit: Anker Café In september willen we van start gaan met het Anker Café, een geheel nieuwe activiteit die in de avonduren plaatsvindt. Deze keer speciaal gericht op mannen en werkenden, we mikken op de dinsdagavonden en zijn druk op zoek naar een gepaste locatie. Naast themabijeenkomsten kun je wat met elkaar drinken, maar bijvoorbeeld ook darten of een potje kaarten als je dat liever doet. Onze gastheren en -vrouwen zullen in ieder geval hun best doen om te zorgen dat je je op je gemak voelt. De kick-off wordt gegeven met een themabijeenkomst over “Werkhervatting na kanker” in samenwerking met Leven na Kanker. Tijdens deze themabijeenkomst wordt gesproken over de kansen en uitdagingen als je weer aan het werk wilt. Ervaringsdeskundigen gaan met je in gesprek, bieden concrete handvatten en geven tips. Via de (social) media houden wij je op de hoogte van de startdatum en natuurlijk de locatie van het eerste Anker Café.

Stichting Vrienden van Inloophuis ‘t Anker: Onmisbaar In deze tijd is het best bijzonder, Inloophuis ‘t Anker heeft geen enkele bron van inkomsten en is voor 100% afhankelijk van donaties en sponsoring om de activiteiten in stand te houden. Tegelijk bij de oprichting van het Inloophuis is daarom de Stichting Vrienden van opgericht. Uiteraard heeft deze stichting een ANBI status, waardoor donaties voor de belasting aftrekbaar zijn. De afgelopen jaren hebben we verschillende donaties gekregen en mogen we rekenen op een aantal vaste sponsoren. Gezien de ontwikkelingen wil het Inloophuis haar activiteiten echter uitbreiden en door een ruimere openstelling meer mensen ondersteunen. De avondopenstelling is daar een voorbeeld van. Door de donatie van Daan Nieber kan ’t Anker hier mee van start gaan maar de continuïteit moet wel gewaarborgd worden en daarvoor is elke donatie van harte welkom. Als u Inloophuis ’t Anker ook een warm hart toe draagt kunt u een bedrag overmaken op bankrekening nummer NL78 RABO 0130 8278 86 t.n.v. Inloophuis ’t Anker Mijdrecht.

Fiets mee met de Ankertour Zondag 29 mei wordt voor het eerst de “Ankertour” verreden. Het doel van deze fietstocht is om meer bekendheid te vragen voor twee Inloophuizen in de regio. Het gaat om Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht en inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden. Beide Inloophuizen, gevestigd in het Groene Hart, bieden een ontmoetingsplaats voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Iedereen die met kanker in aanraking is gekomen, patiënten, ex-patiënten, naasten of nabestaanden kunnen hier terecht om hun ervaringen te delen met lotgenoten of deel te nemen aan uiteenlopende activiteiten.

Even voorstellen:

Wie komt u tegen bij ’t Anker? Het is heel belangrijk dat de dagelijkse gang van zaken goed geregeld wordt. Bert Schaap is coördinator van Inloophuis ’t Anker en verantwoordelijk voor de activiteiten en bijeenkomsten die plaatsvinden. Naast de algehele coördinatie zijn er ook twee dagcoördinatoren, Hester Thasing en Huub van Bemmelen; zij worden ondersteund door een flink aantal gastvrouwen en gastheren. Onze gastvrouw of “Het meest waardevolle tekent en hebben ook als mens onze gastheer ontvangt de gasten, biedt wat mensen hier ervaren bezoekers iets te bieden. hen een luisterend oor, beantwoordt is het lotgenotencontact. Kwaliteit is be(telefonisch) vraDàt is de kracht langrijk voor ons gen. KernbegripInloophuis en pen zijn: actief van 't Anker...” daarom organiseluisterend, ondersteunend, betrokken, respectvol, so- ren we ook diverse trainingen en ciaal vaardig, zelfstandig, in staat en workshops voor onze vrijwilligers, bereid tot samenwerking en uiter- vaak in samenwerking met de lanaard voldoende affiniteit tot de ziek- delijke overkoepelende organisatie IPSO. te kanker en behandelmethoden. Wij vinden het belangrijk dat onze gastvrouwen en -heren voldoende levenservaring hebben en uit eigen ervaring of uit hun directe omgeving weten wat de diagnose kanker be-

Lijkt het je wat om als gastvouw of gastheer aan de slag te gaan? Aarzel dan niet en neem contact op met Bert Schaap via info@inloophuishetanker.nl of via tel. 06 - 15 465695.

TTC de Merel organiseert al sinds jaar en dag een uitgepijlde fietstocht waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Dit jaar zal voor de eerste keer de opbrengst ten goede komen aan de genoemde Inloophuizen, zodat zij onder andere de openingsuren kunnen uitbreiden naar de avonduren en nieuwe activiteiten kunnen opzetten. Er worden vier fietsroutes uitgezet: 10 km, 40 km, 70 km en 100 km. Deze routes worden met de bekende gele Merel bordjes aangegeven, zodat verkeerd rijden onmogelijk is. Er kan zowel vanuit Mijdrecht als Woerden worden gestart, de inschrijvingskosten bedragen € 5,-. Op beide locaties verzorgen de vrijwilligers van de Inloophuizen koffie, thee, fris en halverwege iets lekkers waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Zet deze datum in je agenda, doe mee en stimuleer mensen in jouw omgeving om ook deel te nemen. De fietstocht is geschikt voor elke fiets, dus ook elektrische!

Afstanden: 10, 40, 70 en 100 km. Starttijd: 100 en 70km: 8.30 - 9.30 uur Overige afstanden: 9.30 - 11.00 uur Sluiting Finish: 16.00 uur Waar: Hoofdweg 83a, Mijdrecht (Argon) Meer informatie: www.inloophuishetanker.nl


4

13 mei 2016

INLOOPHUIS ’T ANKER

Vader Carel en zoon Daan Nieber samen voor Inloophuis ’t Anker ZOON DAAN: “Spellen en quizzen op tv hebben deelnemers VADER CAREL: “Okay mensen, we gaan naar de volgende nodig. En net als iedere andere presentator, wordt dat ook opdracht, getiteld Wereldkampioenschappen. Twee spelers mij wel eens gevraagd. Meestal zeg ik nee, maar voor Weet moeten in slow motion tegen elkaar strijden en een verslagIk Veel maak ik graag een uitzondering. Niet omdat ik mijzelf gever en een deskundige geven commentaar. Bedenk maar zie als iemand die Veel Weet, meestal weet ik juist net niet iets geks, voor mijn part het wereldkampioenschap tandengenoeg. Ik zei ja omdat ik kennisquizzen leuk vind, en omdat poetsen, maar wel in slow motion, hè.” Jannie en Cees maken het nu niet (alleen) om mij draaide, maar óók om een goed hilarische poetsbewegingen en Plonia en Johan geven een doel. geweldig geestig en spannend verslag. We zien de vonken van Zo’n kennisquiz, dat blijkt wel, is vooral een kwestie van de tanden afspringen. geluk. Maar juist op het moment dat ik geluk nodig had om Sinds oktober 2014 begeleid ik de toneelgroep van inloophuis geld te verdienen voor mijn goede doel, liet dat geluk mij in ‘t Anker. Iedere veertien dagen bedenken zij in de kantine van de steek. Ik wist maar een paar duizend euro binnen te slevoetbalvereniging Argon in Mijdrecht de gekste scènes. De pen. Gelukkig speel je de finale in Weet IK Veel niet alleen, deelnemers verbazen me steeds weer met hun creativiteit. En maar met een student uit het publiek. En die jongen maakte wat hebben we een lol! Het geeft me energie en ik kom er blij heel veel goed. Dankzij hem kon ik uiteindelijk met 17.000 vandaan. Kan dat, als je als vrijwilliger werkzaam bent voor euro naar ‘t Anker toe. een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten? Daan Nieber (links) verrast zijn vader Carel (midden) en coördinator Bert Waarom ik voor ‘t Anker koos? Mijn vader is er actief en Ik weet nog dat ik er de eerste keer met lood in de schoenen Schaap met de cheque die hij won met zijn deelname aan de TV-quiz Weet geeft er toneelles. Ook Bert Schaap, de coördinator, ken ik. naartoe ging. Wat moet je verwachten? Hoe is de sfeer? Die Ik Veel. Van hen weet ik hoe belangrijk een inloophuis als ‘t Anker drempel werd meteen geslecht door de opmerking van een van de groepsleden: “Ik wil hier geen stukjes spelen die gaan over de verwerking van mijn kan- is voor kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en familieleden daarvan. Voor hen is het een plek ker, ik wil plezier hebben.” Ik weet ook niet wie welke kanker heeft, nee hier zijn geen patiënten waar ze steun vinden, waar ze lotgenoten tegenkomen die precies weten wat ze doormaken. Maar het is ook een plek waar ze de ziekte, het verdriet even kunnen vergeten. Van mijn vader aan het spelen, maar mensen die een ochtend willen genieten. We studeren geen stuk in, want de spelers staan niet te trappelen om grote lappen tekst te leren. en Bert hoorde ik dat ze het zonder structurele subsidie moeten doen. Het is bovendien niet zeker of iedereen er altijd bij kan zijn. Voor de koffiepauze doen we losse Het was ontzettend leuk om mijn vader en de mensen bij ‘t Anker te verrassen met een cheque opdrachten en na de pauze een aflevering van onze Ankersoap. Elke keer bedenken we zo’n van 17.000 euro. Een enorm bedrag waar je hele leuke dingen mee kan doen. Toen ik Bert aflevering met degenen die er zijn. Bijvoorbeeld de bejaardenverzorgster die altijd nachtdienst vroeg waar ze het aan zouden willen besteden, antwoordde hij: “Nou, de yoga matjes zijn wel heeft, maar in werkelijkheid als paaldanseres werkt, het blauwe licht van een zonnebank in een aan vervanging toe.” schuur dat uitgelegd wordt als het licht van een hennepkwekerij, enzovoort. De gekste taferelen De mensen bij ‘t Anker bleven me maar bedanken. Terwijl ik voor die 17.000 euro bijna niets heb hoeven doen. Ik heb alleen maar geluk heb gehad. Geluk dat ik mee mocht doen en geluk komen voorbij, waard om zo uitgezonden te worden op tv. En dit laatste brengt me bij het volgende hoofdstuk van dit verhaal. Het is feest om je kind op dat ik heb gewonnen. En vergeet die student niet. Zonder hem hadden ze bij ‘t Anker een stuk tv te zien als presentator en verslaggever, maar het is toch echt andere koek, als hij plots in minder yogamatjes kunnen kopen. levenden lijve met een cameraploeg en een cheque bij Argon voor je neus staat! Enfin, laat hij Zo'n bedrag kunnen schenken is hartstikke leuk, maar belangrijker zijn de vrijwilligers van ‘t Anker. Daar kan geen cheque tegenop.” zelf zijn verhaal maar doen.”

Inloophuis 't Anker: elke maand van alles te doen! In Inloophuis ’t Anker ontmoet men elkaar in een hartelijke sfeer. Naast dit contact kunnen gasten zich ontspannen bij activiteiten zoals yoga, klaverjassen, tekenen en schilderen. Je hoeft geen kunstenaar te zijn om mee te mogen doen. Bij smartlappenkoor ‘Licht het Anker’ zingen de deelnemers alle narigheid lekker van zich af. Regelmatig worden er themabijeenkomsten georganiseerd, bijvoor-beeld over vermoeidheid, behandelmethoden, kanker in het gezin en diëtiek en andere onderwerpen waarmee men te maken krijgt. Waar mogelijk gebeurt dit samen met patiëntenverenigingen. Ook organiseert Inloophuis ’t Anker regelmatig workshops, wandelingen en excursies. Hiernaast ziet ub de actuele kalender van mei en juni. Kijk voor actuele informatie over de activiteiten in Inloophuis 't Anker op:

www.inloophuishetanker.nl Wat kost een bezoek aan ’t Anker? Onze gasten hebben gratis toegang tot het Inloophuis. Ook deelname aan de activiteiten en het bijwonen van themabijeenkomsten is kosteloos. Stichting Inloophuis ’t Anker vindt dat ook minder draagkrachtige mensen in ‘t Anker terecht moeten kunnen. Bijdragen door gasten zijn geheel op vrijwillige basis.

Activiteitenladder Activiteitenladder

Activiteitenladder Activiteitenladder

’t ’t Anker Regionaal Inloophuis Anker Regionaal Inloophuis

’t ’t Anker Regionaal Inloophuis Anker Regionaal Inloophuis

Regionaal Inloophuis ’t Anker wil mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden een een Regionaal Inloophuis ’t Anker wil mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden open open huis bieden, waar zij alleen of metofanderen in eeninrustige sfeer sfeer kunnen ontspannen, huis bieden, waar zij alleen met anderen een rustige kunnen ontspannen, contacten met lotgenoten hebben, informatie uitwisselen en aan deelnemen. Elke Elke contacten met lotgenoten hebben, informatie uitwisselen enactiviteiten aan activiteiten deelnemen. dinsdag van 10-16 uur enuur donderdag van 10-15.30 uur kunt binnenlopen in ’t Anker: op deop de dinsdag van 10-16 en donderdag van 10-15.30 uurukunt u binnenlopen in ’t Anker: bovenverdieping van het van svvan Argon, Hoofdweg 85A, 3641 PR Mijdrecht. bovenverdieping vangebouw het gebouw sv Argon, Hoofdweg 85A, 3641 PR Mijdrecht. Tel: 06-15465695. BuitenBuiten de openingsuren: 0297-565172. Tel: 06-15465695. de openingsuren: 0297-565172.

Regionaal Inloophuis ’t Anker wil mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden een een Regionaal Inloophuis ’t Anker wil mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden open open huis bieden, waar zij alleen of metofanderen in eeninrustige sfeer sfeer kunnen ontspannen, huis bieden, waar zij alleen met anderen een rustige kunnen ontspannen, contacten met lotgenoten hebben, informatie uitwisselen en aan activiteiten deelnemen. Elke Elke contacten met lotgenoten hebben, informatie uitwisselen en aan activiteiten deelnemen. dinsdag van 10-16 uur enuur donderdag van 10-15.30 uur kunt binnenlopen in ’t Anker: op deop de dinsdag van 10-16 en donderdag van 10-15.30 uurukunt u binnenlopen in ’t Anker: bovenverdieping van het van svvan Argon, Hoofdweg 85A, 3641 PR Mijdrecht. bovenverdieping vangebouw het gebouw sv Argon, Hoofdweg 85A, 3641 PR Mijdrecht. Tel: 06-15465695. BuitenBuiten de openingsuren: 0297-565172. Tel: 06-15465695. de openingsuren: 0297-565172.

Programma mei 2016 Programma mei 2016

Programma juni 2016 Programma juni 2016

ELKE DINSDAG Pieter Koopmans is beschikbaar ELKE DINSDAG 10:15-12:00 10:15-12:00 Pieter Koopmans is beschikbaar als medische vraagbaak. als medische vraagbaak. ELKE DONDERDAG 13:00-15:00 Tekenen en schilderen ELKE DONDERDAG 13:00-15:00 Tekenen en schilderen

ELKE DINSDAG Pieter Koopmans is beschikbaar ELKE DINSDAG 10:15-12:00 10:15-12:00 Pieter Koopmans is beschikbaar als medische vraagbaak. als medische vraagbaak. ELKE DONDERDAG 13:00-15:00 Tekenen en schilderen ELKE DONDERDAG 13:00-15:00 Tekenen en schilderen

dinsdag 3 mei dinsdag 3 mei

donderdag 2 juni 13:3013:30 Massage na afspraak * * donderdag 2 juni vanaf vanaf Massage na afspraak

13:30-14:30 Samen bewegen 13:30-14:30 Samen bewegen 13:30-15:30 YogaYoga doordoor Johan 13:30-15:30 Johan

donderdag 5 mei : ‘t Anker is gesloten donderdag 5 meiHEMELVAART HEMELVAART : ‘t Anker is gesloten dinsdag 10 mei Thema-ochtend : : dinsdag 10 mei 10:30-12:00 10:30-12:00 Thema-ochtend De Grens tussen De Grens tussen heilzame behandelingen en kwakzalverij. heilzame behandelingen en kwakzalverij. Een Een gesprek voorvoor alle mensen binnen ‘t Anker. gesprek alle mensen binnen ‘t Anker. 14:00-15:30 Smartlappenkoor 14:00-15:30 Smartlappenkoor donderdag 12 mei Kleuren voorvoor Volwassenen donderdag 12 mei10:00-11.30 10:00-11.30 Kleuren Volwassenen 11:30-12:30 Rondetafelgesprek: 11:30-12:30 Rondetafelgesprek: “Hoe“Hoe jaloers ben ben ik opikgezonde mensen?“ jaloers op gezonde mensen?“ DezeDeze middag geengeen YogaYoga middag dinsdag 17 mei Theater op ‘top Anker dinsdag 17 mei 10:00-12:00 10:00-12:00 Theater ‘t Anker 13:30-14:30 Samen bewegen 13:30-14:30 Samen bewegen 13:30-15:30 YogaYoga doordoor Johan 13:30-15:30 Johan donderdag 19 mei Haken & Breien donderdag 19 mei10:00-12:00 10:00-12:00 Haken & Breien vanafvanaf 12:3012:30Massage na afspraak * * Massage na afspraak dinsdag 24 mei Haken & Breien dinsdag 24 mei 10:00-12:00 10:00-12:00 Haken & Breien 14:00-15:30 Smartlappenkoor 14:00-15:30 Smartlappenkoor donderdag 26 mei Kleuren voorvoor Volwasenen donderdag 26 mei10:00-11:30 10:00-11:30 Kleuren Volwasenen 11:30-12:30 Rondetafelgesprek: 11:30-12:30 Rondetafelgesprek: “Lachen is goed voorvoor je. Nep-lachen ook?ook? “ “ “Lachen is goed je. Nep-lachen 13:15-15:00 YogaYoga doordoor Paulette 13:15-15:00 Paulette zondag 29 mei Ankertoer” Fietstocht 10, 35, km *km * zondag 29 mei “De “De Ankertoer” Fietstocht 10, 70 35,of70100 of 100 ism TTC de Merel en inloophuis Woerden ism TTC de Merel en inloophuis Woerden Startpunt: ‘t Anker in Mijdrecht. Startpunt: ‘t Anker in Mijdrecht.

dinsdag 7 juni dinsdag 7 juni

14:00-15:30 Smartlappenkoor 14:00-15:30 Smartlappenkoor

donderdag 9 juni voorvoor Volwassenen donderdag 9 juni10:00-11:30 10:00-11:30Kleuren Kleuren Volwassenen 11:30-12:30 11:30-12:30Rondetafelgesprek: Rondetafelgesprek: “Hoe“Hoe aanvaard ik omikeen stapje terugterug te doen ?“ ?“ aanvaard om een stapje te doen 13:15-15:00 YogaYoga doordoor JeanJean 13:15-15:00 zaterdag 11 juni fietstocht 20162016 zaterdag 11 juni De RABO De RABO fietstocht ‘t Anker is hierbij het goede doeldoel nr 60nr 60 ‘t Anker is hierbij het goede dinsdag 14 juni Theater op ‘top Anker dinsdag 14 juni 10:00-12:00 10:00-12:00 Theater ‘t Anker 13:30-14:30 Samen bewegen 13:30-14:30 Samen bewegen 13:30-15:30 YogaYoga doordoor Johan 13:30-15:30 Johan donderdag 16 juni vanafvanaf 13:3013:30Massage na afspraak * * donderdag 16 juni Massage na afspraak dinsdag 21 juni Smartlappenkoor dinsdag 21 juni 14:00-15:30 14:00-15:30 Smartlappenkoor donderdag 23 juni 10:00-11:30 Kleuren voorvoor Volwassenen donderdag 23 juni 10:00-11:30 Kleuren Volwassenen 11:30:12:30 11:30:12:30Rondetafelgesprek: Rondetafelgesprek: “Waardoor ben ben ik waardevol voorvoor anderen?“ “Waardoor ik waardevol anderen?“ 13:15-15:00 YogaYoga doordoor Paulette 13:15-15:00 Paulette dinsdag 28 juni Theater op ‘top Anker dinsdag 28 juni 10:00-12:00 10:00-12:00 Theater ‘t Anker 13:30-14:30 Samen bewegen 13:30-14:30 Samen bewegen 13:30-15:30 YogaYoga doordoor Johan 13:30-15:30 Johan donderdag 30 juni 12:00-14:00 Feestelijke lunch en BBQ * * donderdag 30 juni 12:00-14:00 Feestelijke lunch en BBQ als afsluiting van het als afsluiting van seizoen. het seizoen. Iedere gastgast en vrijwilliger is uitgenodigd en en Iedere en vrijwilliger is uitgenodigd kan een zelfbereid gerecht meemee nemen. kan een zelfbereid gerecht nemen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dinsdag 31 mei Theater op ‘top Anker dinsdag 31 mei 10:00-12:00 10:00-12:00 Theater ‘t Anker In Juli is ‘t Anker alleen openopen op iedere dinsdag van 10.00-13.00 uur uur In en JuliAugustus en Augustus is ‘t Anker alleen op iedere dinsdag van 10.00-13.00 11:00-12:00 Kookgroep bereidt maaltijd 11:00-12:00 Kookgroep bereidt maaltijd 12:00-13:00 Samen eten,eten, gezellig en gezond * * 12:00-13:00 Samen gezellig en gezond Op donderdag 1 september startstart het nieuwe seizoen op dinsèn donderdag. 13:30-15:30 YogaYoga doordoor Johan Op donderdag 1 september het nieuwe seizoen op dinsèn donderdag. 13:30-15:30 Johan Op 6Op september is erisom uur, uur, na het een een openingsborrel. 6 september er 15.30 om 15.30 na koor, het koor, openingsborrel.

* voor dezedeze activiteiten is aanmelden vereist * voor activiteiten is aanmelden vereist Deze Deze activiteitenladder wordtwordt aangeboden door Drukkerij HazetHazet – Mijdrecht activiteitenladder aangeboden door Drukkerij – Mijdrecht

* voor dezedeze activiteiten is aanmelden vereist * voor activiteiten is aanmelden vereist Deze Deze activiteitenladder wordtwordt aangeboden door Drukkerij HazetHazet – Mijdrecht activiteitenladder aangeboden door Drukkerij – Mijdrecht

www.inloophuishetanker.nl www.inloophuishetanker.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.