Energie & Duurzaamheidsbijlage De Groene Venen 2014

Page 1

ENERGIE & DUURZAAMHEID DE GROENE

Special van De Groene Venen • 0plage 18.500 exemplaren • Lezersbereik 45.000 inwoners • Uitgegeven door A-side Publishing B.V. • De Groene Venen • Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht • Telefoon: 0297-38 52 57 • E-mail: info@degroenevenen.nl • www.degroenevenen.nl

ENERGIE BIJLAGE

HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • WAVERVEEN • DE HOEF • AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

emplaar x e m e e n it U

VENEN

Alles over:

Auto’s

Isolatie Fairtrade Biologisch eten

Zonnepanelen

Duurzame energie LUCHTFOTO ARTHUR VAN DER KOOIJ/PETER BAKKER

1


2

ENERGIE BIJLAGE

HGT Geveltechniek uit Mijdrecht verzorgt duurzaam gevelonderhoud

“Met spouwmuurisolatie is veel energie te besparen” op. De vlokken witte wol worden met een speciale machine via kleine openingen in de voegen van de muur in de spouw geblazen. Naderhand worden deze gaten op kleur weer dichtgezet. Een mooie techniek, met TEKST ANJA VERBIEST FOTO PETER BAKKER een heel goed resultaat.” HGT Geveltechniek is onder meer ruimte tussen twee muren aan de “Voor het reinigen, renoveren en imaangesloten bij de organisatie buitenzijde van de woning. Als die pregneren van gevels kunnen zowel particulieren als bedrijven rekenen spouw niet is geïsoleerd, verliest het IKOB-BKB, waarvan eerder dit jaar op ons vakmanschap,” zegt Michel huis via deze ruimte veel warmte. wederom een erkende kwaliteitsHengeveld in het kantoor van HGT Voor huizen die nog helemaal geen verklaring werd ontvangen voor het spouwisolatie ‘thermisch isoleren van bestaande G eve l t e c h n ie k aan de Commu- “Naast kwalitatief goed werk hebben of waar spouwmuren met minerale wolvlokdie vóór 1989 ken’. Michel Hengeveld: “We zijn nicatieweg 9-5 in Mijdrecht. “Het- bieden we onze klanten ook alsnog is aange- ook aangesloten bij ‘Meer Met Minzelfde geldt voor een goede en duidelijke bracht, is na-iso- der’, de organisatie die particulieleren de moeite ren op weg helpt om waar mogelijk perfect voegbegroting én tien jaar meer dan waard. energie te besparen. Op de site werk, het verwijEr kan daarmee www.meermetminder.nl staat allerlei deren van graffiti garantie.” heel wat ener- informatie, ook over subsidiemogeen het schoonmaken/onderhouden van kunststof en gie, en daarmee dus ook geld, be- lijkheden.” aluminium onderdelen van gevels. spaard worden.” Het leveren van goede kwaliteit, op We zijn VCA-gecertificeerd, wat Na een grondige inspectie geeft een voor iedereen veilige manier, onder meer betekent dat we onze HGT Geveltechniek een helder ad- staat bij HGT Geveltechniek hoog werkzaamheden verrichten op een vies plus een scherpe begroting. in het vaandel. Michel Hengeveld: duurzame, veilige en voor mens en Michel Hengeveld: “Gaat de klant “Naast kwalitatief goed werk biemilieu vriendelijke manier. Veel daarmee akkoord, den we onze particulieren, maar ook een groot dan wordt het “We zijn ook aangesloten bij klanten ook zo aantal woningbouwverenigingen en isolatiewerk een goede en verenigingen van eigenaren in de spoedig mogelijk ‘Meer Met Minder’, de orga- duidelijke beregio kunnen daarover meepraten.” uitgevoerd door nisatie die particulieren op groting én tien Sinds vijf jaar verzorgt HGT Gevel- onze goed opgejaar garantie. techniek tevens spouwmuurisolatie. leide specialisten. weg helpt om waar mogelijk Het btw-tarief Michel Hengeveld: “Spouwmuur- We doen dat met voor het naenergie te besparen.” isolatie kan heel wat besparingen een minerale wol, isoleren van opleveren. In woningen die gebouwd Supafil Hr++. Minerale wol heeft gevels is en blijft voorlopig 6% over zijn vóór 1975 zit er oorspronkelijk een goede isolatiewaarde, het ver- de loonsom en is voor iedereen een geen isolatie in de spouw, de tussen- zakt niet en neemt geen vocht meer plezierige bijkomstigheid. Meer inAl meer dan 22 jaar verzorgt HGT Geveltechniek uit Mijdrecht duurzaam gevelonderhoud in De Ronde Venen en wijde omgeving. Honderden woningen en gebouwen zijn door Michel Hengeveld, samen met zijn gespecialiseerde werknemers, in die jaren onder handen genomen.

formatie over HGT Geveltechniek is te vinden op www.geveltechniek. nl. En op zaterdag 8 november staan we iedereen graag te woord in onze

stand op het Raadhuisplein in Mijdrecht tijdens het evenement ‘Duurzame Energie-markt’.”


ENERGIE BIJLAGE

Raadhuisplein, Mijdrecht

Deelnemers aan de duurzame markt op zaterdag 8 november

Energiebesparing en duurzame energie Hopman Bouw Mijdrecht BV Van de Heuvel CV Van der Wilt HGT Geveltechniek JDG Zonnesystemen Triplesol Lowe-europe Pellet kachels Ter Aar Elektrisch vervoer en apparatuur Toyota Van Ekris Mitsubishi Autobedrijf Van Yperen Van Dolder tweewielers Den Bleker Hergebruik, Fair Trade, educatie en digitale (bespaar)mogelijkheden Kringkoop Stuurgroep Fairtrade NME A-side media BV Biologische proeverij David Hague Anna Haen St. Groen en doen Fruitpaleis Wilnis Vinkeveen Haven Boerderij Hartstocht Restaurant de Eendracht Voor het volledige programma, kijk op pagina 7 van deze bijlage.

3

De eerste stappen Men neme een grote pan en vul die met twee liter melk. Breng de melk aan de kook en voeg 500 gram rijst toe met wat kaneelstokjes. Breng de melk opnieuw aan de kook. Haal de pan van het gas en wikkel hem in een deken of dekbed en plaats hem in bed. Leg daarover nog een deken of dekbed zodat de pan goed is ingepakt en geen warmte verloren gaat. De rijstepap is klaar als na een paar uur alle melk door de rijst is opgenomen. Eet smakelijk! De bereidingswijze van rijstepap in een bijlage die geheel in het teken staat van duurzaamheid? Niet iedereen zal dit meteen een logische combinatie vinden. Het is uiteraard maar een voorbeeld, maar toch hebben die bereidingswijze en duurzaamheid met elkaar te maken. In plaats van kant-en-klare rijstepap uit het koelvak bij de supermarkt te halen, waarvan de productie veel energie heeft gekost, bereid je het nu zelf op juist een zeer energievriendelijke manier. De discussie over duurzaamheid wordt vaak gedomineerd door zaken die ver van ons af staan en waar we als inwoner nauwelijks invloed op lijken te hebben. Ja, de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt evenals de zeespiegel, maar wat kan ik daar als inwoner of wat kunnen wij daar als gemeente tegen doen? Ik kan me voorstellen dat dat mensen soms moedeloos maakt. ‘Ook de langste reis begint met een eerste stap’, is een oud Chinees gezegde. Hetzelfde geldt voor ons

streven om te komen tot een duurzame gemeente, want daar werken we aan. We zullen ons daarbij eerst moeten richten op kleine dingen, dichtbij huis. De eerste stappen die we zetten moeten zich richten op zaken waarop we direct invloed kunnen uitoefenen. Op die manier creëer je enthousiasme en betrokkenheid. En we zullen het samen moeten doen. Door elkaar op te zoeken, door van elkaar te leren en elkaar te inspireren kunnen we stappen zetten op de lange reis die ons wacht. Gelukkig gebeurt dat ook steeds meer. Aansprekend voorbeeld is de plaatsing van zonnepanelen op daken in Baambrugge en Wilnis waarbij inwoners goed hebben samengewerkt. Maar er zijn meer initiatieven. Zo hebben de deelnemers aan de wedstrijd ‘Samen voor Duurzaam

2013 en 2014’ goede activiteiten bedacht en zelf uitgevoerd. Bijvoorbeeld OBS De Willespoort met het leggen van zonnepanelen en de aanleg van de elektrische laadpaal en Another Dimension uit Abcoude die workshops, bijeenkomsten en een oogstfeest organiseert over onder andere duurzaam voedsel en lokale ondernemers. Ook als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Zo zijn wij bezig met het toepassen van LEDverlichting bij openbare verlichting bij nieuwbouw, schaffen wij elektrische leaseauto’s aan, kopen wij Fair trade bekers in, stimuleren wij hergebruik van afval en zijn wij bezig met de verdere digitalisering om papierverspilling te voorkomen. Wij willen de komende jaren nog meer gaan doen. Het evenement ‘Samen voor Duurzaam’ organiseren wij vooral om inwoners bewust te maken wat duurzaamheid inhoudt. Nadenken over hun energiever-

bruik, zorgen dat het energieverbruik omlaag gaat, vooral bij de oudere woningen valt daar zowel voor de eigenaar/huurder als voor het milieu veel winst te behalen. Duurzaamheid houdt echter veel meer in dan energiebesparing en duurzame energie. Samen zorgdragen voor de omgeving zorgt ook voor sociale samenhang. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een gezamenlijke moestuin zoals op verschillende plaatsen in de gemeente is gebeurd. De gemeente heeft zich als doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat wij als samenleving in 2050 net zo veel duurzame energie opwekken als wij aan energie verbruiken. Daar zijn vele stappen voor nodig en dat gaat zeker niet vanzelf. We zullen allen aan de slag moeten: inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente en we zullen samen maatregelen moeten nemen, soms klein en soms groot, om het gewenste resultaat te bereiken. Het wordt een lange reis waarvoor we nu de eerste stappen moeten zetten. En als u rijstepap gaat maken: om het af te maken kunt u het serveren met kaneel, suiker en voor de liefhebbers wat gesmolten boter in een kuiltje. David Moolenburgh Wethouder duurzaamheid

Stapje voor stapje richting duurzame samenleving Met honderden verschillende activiteiten hebben particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden tijdens de Dag van de Duurzaamheid, op vrijdag 10 oktober 2014, laten zien hoe duurzaamheid in het dagelijks leven past. Ook in De Ronde Venen zijn tal van activiteiten en initiatieven die onderstrepen dat wordt gewerkt aan een meer duurzame samenleving. Duurzaamheid is een breed en veel- ten en er kan worden geproefd van omvattend begrip, zegt wethouder duurzaam geproduceerd voedsel. David Moolenburgh, die het onderwerp in zijn portefeuille heeft. Samen voor Duurzaam-prijs 2014 “Alles wat je doet kan duurzamer Op 8 november wordt tijdens het gemaakt worden, vaak zonder veel evenement ‘Samen voor Duurzaam’ ook de Samen extra moeite. “Alles wat je doet kan duur- voor DuurzaamBijvoorbeeld door het kopen zamer gemaakt worden, vaak prijs uitgereikt. De prijs wordt van groente en zonder veel extra moeite.” uitgereikt aan fruit uit de regio (streekproducten) en - nu de dagen inwoners of organisaties die samen weer langer worden - door een trui hun ideeën op het gebied van duuraan te trekken in plaats van de ver- zaamheid hebben omgezet in conwarming hoger te zetten. En die trui crete plannen. Naast dorpshuis De dan ook niet na drie jaar weggooien, Springbok uit De Hoef is ook Anomaar daarna via de Kringkoop een ther Dimension uit Abcoude genomineerd voor die prijs. Op de vraag volgend leven geven.’’ wat Another Dimension precies is, Moolenburgh wil er maar mee zeg- antwoordt Nina Judin: “Het is een gen dat duurzaamheid niet alleen sociaal initiatief dat de mensen in over grote en ingrijpende zaken Abcoude en Amsterdam Zuid-Oost gaat, maar ook over kleine onder- samenbrengt om in de tijd van interwerpen waar je zelf invloed op hebt. net elkaar echt te ontmoeten en om Daarom wordt op zaterdag 8 novem- duurzaamheid te promoten. Dit doen ber 2014 voor de derde keer Samen we door te laten zien wat in het davoor Duurzaam georganiseerd, een gelijks leven eenvoudig realiseerevenement op het Raadhuisplein en baar is. We geven praktische tips om in het gemeentehuis dat geheel in meer duurzame keuzes te maken.” het teken staat van Duurzaamheid. Inwoners kunnen daar tips krijgen Another Dimension organiseert van andere inwoners over hoe zij verschillende activiteiten zoals inmet duurzaamheid omgaan. Er staan spiratiesessies, waarin inwoners en ondernemers met duurzame produc- lokale ondernemers in gesprek gaan

over duurzaamheid. Denk hierbij vanuit Amsterdam hier komen woaan onderwerpen zoals: weten waar nen en ik merk dat mijn vriendenje woont, lekker en verantwoord kring niet weet dat wij hier een slaeten met lokale producten en ken- ger en een bakker in de omgeving nismaken met ‘re-sizen als levens- hebben. Vaak met lokale producten. stijl’. “Ik vind het belangrijk dat wij Het is dus slim en handig om Daarnaast is Another Dimen- als gemeente het goede voor- eerst hier in beeld geven door onze eigen het dorp te kijsion actief in het opzetten van bedrijfsvoering zo duurzaam ken wat je kunt vinden. Zo onworkshops, het mogelijk in te richten.” dersteun je de oogstfeest en een markt waarbij de lokale (duur- ondernemers in De Ronde Venen en zame) ondernemers worden gepro- bespaar je tijd en geld. Dat is toch positief!” moot. Mariëlla den Boef van Another Dimension over dit laatste: “Ik ben

Goed voorbeeld Wethouder Moolenburgh: “Als je het

hebt over duurzaamheid geloof ik in twee dingen; dat het vooral heel erg praktisch moet zijn en dat het van de mensen samen moet komen. Voor de gemeente zie ik een belangrijke rol weggelegd als makelaar waarin de gemeente duurzame initiatieven in de samenleving bij elkaar brengt. Samenbrengen om elkaar te informeren en kennis te delen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat wij als gemeente het goede voorbeeld geven door onze eigen bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk in te richten. Een goed voorbeeld doet goed volgen, is een van de lessen die ik in mijn opvoeding heb meegekregen en waarvan ik weet dat het klopt.’’


4

ENERGIE BIJLAGE

Expert duurzame voeding

Simone Borgstede uit Wilnis

David Hague, oprichter duurzaam evenement

De oproep vond onverwacht veel gehoor

Ik kwam in 2010 voor het eerst op het idee om een duurzaam evenement te houden in de Ronde Venen. Toen hette het ‘The Feel Good Fair’ en het was primair bedoeld om bedrijven met een ethisch verantwoorde achtergrond in contact te brengen met een breder publiek. Ik was toen al een tijdje bezig met biologische voeding. Velen van jullie zullen zich misschien wel herinneren dat toen ik in 2009 begon met de ‘Neus In De Boter’ column in De Groene Venen, dat ik veel aandacht besteedde aan biologische boeren en biologische winkels. Omdat ik toen al alle producten voor mijn cateringbedrijf kocht bij deze biologische boeren, natuurvoedingswinkels en Fair Trade organisaties, had ik genoeg goodwill om dat eerste evenement te organiseren. Mijn grootste probleem in die tijd was de financiering - eigenlijk had ik geen budget. Toen ik eenmaal bezig was met de organisatie van het evenement, werd snel duidelijk dat de bedrijven die ik persoonlijk uitnodigde om mee te doen al hun eigen netwerken van eerlijke en ethische leveranciers en klanten hadden. Als deze secundaire groep geactiveerd kon worden, zou het evenement goed kunnen slagen zonder al te veel reclame te hoeven maken. En zo is het min of meer gebeurd. Op de eerste dag van het evenement was er een indrukwekkend assortiment van bedrijven bij elkaar - veel en veel meer dan ik ooit had durven dromen. In deze ‘post-crisis’tijden is de pre-evenement stress voor de organisator enorm. De kleine details voor de afwerking houden je druk bezig. Voordat de deuren open gaan loop je de hele tijd heen en weer met kabels en tafels, met plakband en noem het op. Totdat je stilletjes denkt “Wat gaat het weer doen, en wat

Het idee om het gebruik van zonnepanelen door particulieren te stimuleren is afkomstig uit Baambrugge. Daar was een project gestart om collectief over te stappen op zonne-energie en gezamenlijk zonnepanelen in te kopen. “In 2013 hebben we in oproep geplaatst op de site ‘Wilnis klopt’ waarin we belangstellenden hebben uitgenodigd voor een voorlichtingsavond in De Willisstee,” vertelt Simone Borgstede. “Tot onze stomme verbazing kwamen er ruim 120 mensen opdagen.” als er niemand komt?” Ik herinner mij dat ik toen ook dacht hoe leuk het evenement eruit zag, vlak voordat het publiek binnen kwam. Er waren flink wat strobalen gebruikt om de looppaden aan te duiden - dat was een goedkoop en herbruikbaar materiaal wat perfect in het concept paste. Het effect was een evenement in een ouderwetse traditionele boerderijsfeer. Strobalen... Dit tijdloze natuurlijke materiaal, dat zowel als voedsel of bouwmateriaal kan dienen, of zelfs als bed, tafel, of stoel, glinsterde als goud in het ochtendlicht. De warme geur ervan vulde de ruimte en toen ik de deuren opende voelde me oprecht trots op wat ik deed. En dat is waar ethisch verantwoord ondernemen over gaat - Het gevoel. De wetenschap dat je betrokken bent bij iets dat helpt in de strijd voor een schonere/betere toekomst voor onze kinderen. Met de kennis dat alle kleine beetjes helpen en dat je mogelijk van invloed kan zijn op anderen, helpt met de juiste keuzes te maken en dat daarmee de wereld in positieve zin kan veranderen. Die dag passeerden 1000 bezoekers onze deuren, en nu, vier jaar later, zijn we nog steeds goed op dreef. Kom jij ook naar ons duurzaam evenement op 8 november? Doen!

De eigenwijze nieuwe Aygo

Bij Van Ekris nog dit jaar te leveren in diverse kleuren Zonder de €1.000 BPM verhoging!

Het werd een interessante avond. Simone:“We hadden een paar deskundigen uitgenodigd om informatie te verstrekken over het gebruik van zonnepanelen. Minse de Bos Kuil van Zonnig Baambrugge hield een warm pleidooi. Hij is een van de initiatiefnemers in Baambrugge. Er was ook iemand uit Brabant aanwezig die, naast de energievoorziening uit zonnepanelen nog een aantal andere interessante mogelijkheden tot duurzaam energiegebruik belichtte. Aan het slot van de avond hebben in totaal 120 aanwezigen zich ingeschreven als belangstellende. Vervolgens zijn we gaan praten met een aantal bedrijven die de panelen zouden kunnen plaatsen. We hebben in totaal een zestal offertes binnen gekregen, die door deskundigen zijn bekeken. Uiteindelijk bleek

de firma J.de Graaff uit Mijdrecht het beste aanbod te kunnen doen. Daarmee hebben we de geïnteresseerden benaderd en uiteindelijk hebben 66 inwoners aan het project meegedaan. De Graaf is in augustus 2013 begonnen met de aanleg en heeft de werkzaamheden in januari van dit jaar afgerond.” Simone is bijzonder blij met haar zonnepanelen en raadt iedereen aan om deze optie serieus te overwegen. Een collectieve aanpak met een hele buurt of wijk biedt ook financieel perspectief bij de aanleg. Simone en haar gezin beschikken ook over een laadpunt voor een elektrisch aangedreven auto. De aansluiting zit er nog wel maar op dit moment is er even geen elektrische auto.

Gérard Wienk uit Wilnis

De energiezuinige sport-auto was iets te energiek Al snel na de introductie van de elektrisch aangedreven auto’s raakte Gérard Wienk geïnteresseerd. Hij heeft inmiddels al verschillende van deze auto’s gehad. In 2010 kocht Gérard een elektrisch aangedreven tweezits sportauto. De auto heeft nog een keer model gestaan in de autorubriek van deze De Groene Venen. “Ik vond het een leuke auto. Ik genoot van de immense acceleratie. Het was een heel pittig autootje.” Dat brak hem op toen er wat sneeuw was gevallen en de auto aan het schuiven ging, ondanks de winterbanden. Als gevolg van de glijpartij was de auto total-loss.

Auris 1.8 Hybride Touring Sport! Automaat De ruime hybride met ook in 2015 14% bijtelling

Gérard heeft verschillende elektrisch aangedreven auto’s gehad. “Ik heb er in totaal drie gehad, die inmiddels ook allemaal weer weg zijn. Het had ook te maken met het feit dat het indertijd fiscaal aantrekkelijk werd gemaakt om elektrisch te rijden vanwege de 0% bijtellingsregeling. Toen Gérard met de elektrische auto’s begon was er nog geen sprake van de mogelijkheid om een oplaadpunt aan je huis te laten bevestigen. “Je was toen aangewezen op de zogenoemde oplaadpalen.

Toenmalig wethouder Jacques Dekker heeft zich er toen voor ingezet dat er in de gemeente een paar van die oplaadpalen geplaatst werden. Dankzij hem kreeg ik er ook een voor mijn deur. Die paal staat er nog steeds. Het is in feite een openbaar oplaadpunt. Dat betekent dat mensen hier uit de buurt af en toe hun auto hier op komen laden. Wanneer ik weer een elektrische auto aan zou schaffen zou ik toch een oplaadpunt aan mijn woning aan laten brengen. Dat is een stuk goedkoper dan die oplaadpalen.”


ENERGIE BIJLAGE

5

Duurzaamheid is tweede natuur van Henk Dalebout

Werken aan een duurzame ontwikkeling voor onze toekomst Duurzame ontwikkeling is een belangrijk speerpunt in het beleid van de gemeente De Ronde Venen. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de inwoners kunnen rekenen op een prettig, veilig en gezond woonen leefklimaat. Dat betekent dat de gemeente zich inzet voor de verbetering van de woon- en leefomgeving. Daartoe wordt beleid ontwikkeld op het gebied van bodembeheer en luchtkwaliteit. Duurzaamheid betekent ook dat we zuinig omgaan met energie en dat het afval dat we met z’n allen produceren zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Werken aan duurzaamheid is niet alleen van belang voor de huidige generatie, maar moet er ook toe leiden dat aan volgende generaties een schone, veilige en gezonde omgeving wordt nagelaten. De uitgangspunten voor het gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaamheid zijn vastgelegd in de notitie ‘Duurzaamheid Dichtbij’, die op 23 maart 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze notitie worden de kaders en doelstellingen beschreven op het gebied van duurzaamheid. Daarbij ziet de gemeente het als een belangrijke taak om duurzaamheid bij de inwoners te stimuleren. Duurzame ontwikkeling is een gemeenschappelijk belang waar iedereen een bijdrage aan kan leveren. De daad bij het woord Eind 2007 heeft de gemeente De Ronde Venen zichzelf al uitgeroepen tot millenniumgemeente. Dat betekent dat de gemeente de doelen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatbeleid onderschrijft. In de afgelopen jaren zijn deze doelstellingen verder uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen. Voor Henk Dalebout, werkleider buitendienst

van de gemeente is duurzaamheid inmiddels een tweede natuur geworden. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de inkoop van materialen voor de buitendienst. Sinds een half jaar heeft hij ook privé die duurzaamheidslijn doorgetrokken. “Die zonnepanelen had ik al veel eerder op mijn dak moeten laten plaatsen,” vertelt Henk. “Het is een lekker gevoel wanneer je de meter bij je thuis terug ziet lopen. Ik schat dat ik de investering er binnen een jaar of zeven helemaal uit heb. Intussen profiteer ik ook nog van het feit dat ik BTW terug krijg van de overheid. Ik kan het iedereen aanbevelen. Op de bank krijg je hoogstens 1% rente en hier is de opbrengst al gauw zo’n zes à zeven procent.” Gemeentelijk wagenpark In de loop der jaren is ook bij de gemeente steeds meer aandacht voor schone brandstof ontstaan. “Voor ons wagenpark tanken we al lang bio brandstof en gebruiken we bio olie. De min of meer schone brand-

Minse de Bos Kuil uit Baambrugge

stof gebruiken we ook voor de grasmaaiers en de bladblazers en dergelijke. Naast het feit dat het beter is voor het milieu is het ook minder ongezond voor onze medewerkers. De laatste ontwikkelingen gaan nu in de richting van de elektrisch aangedreven auto’s. We hebben twee lease auto’s die volledig hybride zijn. Sinds kort is er ook een combi voertuig dat door de handhavers wordt gebruikt en dat voor 100 procent elektrisch wordt aangedreven. We hebben er eerst mee proefgedraaid en dat is heel goed bevallen,” zegt Henk. “Onze chauffeurs krijgen ook speciale instructies in het kader van ‘het nieuwe rijden’. Het gaat er daarbij om dat je bewust met je voertuig omgaat en dat je de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk beperkt.” De milieustraat De gescheiden inzameling van afval is een goed voorbeeld van een gezamenlijke aanpak van de gemeente en de inwoners. Henk: “Door afval

Henk Dalebout: “Door preventief te strooien in de winter hebben we minder zout nodig. Dat bespaart geld en is beter voor het milieu.” gescheiden in te zamelen kun je het veel milieuvriendelijker verwerken en kan een groot deel weer worden hergebruikt. We hebben in Abcoude en in Mijdrecht een milieustraat, waar men afval kan brengen. Daar wordt in onze gemeente heel goed gebruik van gemaakt. Het landelijke gemiddelde op het vlak van hergebruik van afval ligt op 79 procent en wij zitten op 87 procent. Daar zijn we best trots op. Het is ook prettig dat onze inwoners daar zo massaal aan mee doen.” Het openbare groen Het onderhoud van het openbare groen is ook een sector waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt. “Dat komt onder meer tot uitdrukking in de machines die we gebruiken. Maar ook het aanplant en herplantingsbeleid is op duurzaamheid gericht,” zegt Henk. “Voor bomen die noodzakelijkerwijs gekapt moeten worden, komen zoveel mogelijk

andere bomen terug. Cijfers over de laatste jaren wijzen uit dat we in de gemeente meer bomen geplant hebben dan gekapt.” Op vele fronten wordt door de gemeente klimaatbewust gewerkt. “Zo hebben we door preventief te strooien in de winter minder zout nodig. Dat bespaart geld en is beter voor het milieu.” Van papier naar digitaal Niet alleen bij de buitendienst is men milieubewust bezig. Ook in het gemeentehuis worden tal van maatregelen genomen die energiebesparend zijn. De meest in het oog springende ontwikkeling op dit vlak is het besluit om de stapels papieren documenten die maandelijks naar raadsleden, fractieassistenten en andere betrokkenen werden gestuurd, af te schaffen. De communicatie en informatie verloopt tegenwoordig vrijwel geheel digitaal, hetgeen een forse besparing oplevert en een stuk milieuvriendelijker is.

Jan Janmaat uit De Hoef is één van de koplopers

Ervaringen delen met De warmte komt uit de grond anderen “Om deze wereld ook in de toekomst leefbaar te houden zullen we zuiniger met onze energie om moeten gaan,” vindt Minse de Bos Kuil uit Baambrugge. Zelf heeft hij al in 2007 zonnepanelen op zijn woning aan laten brengen. Toen zijn buurman een paar jaar later ook panelen wilde aanschaffen ging hij bij Minse te rade. “Toen ontstond het idee om te proberen collectief tot installatie over te gaan. We hebben toen een werkgroep ‘zonnig Baambrugge’ opgericht en zijn aan de slag gegaan.” Ongeveer tachtig mensen bleken geïnteresseerd waarvan het uiteindelijk zo’n zestig aan het project hebben meegedaan. “Het bijzondere was dat er ook mensen van buiten Baambrugge mee hebben gedaan,” zegt Minse. “We hebben ons als werkgroep goed georiënteerd en met een aantal bedrijven gesproken. Vervolgens hebben we een aanbieder gekozen waar we een goed gevoel bij hadden. Het voordeel van zo’n collectieve aanpak is, dat je een goede prijs kunt afspreken. En voor de deelnemers is het prettig dat er een werkgroep is die dat uitzoekwerk en de onderhandelingen voor ze regelt. Onze werkgroep bestaat nog en we hebben inmiddels een project opgezet om collectief spouw-

muurisolatie aan te laten brengen. Daar was wat minder belangstelling voor maar we hadden toch nog dertien deelnemers. We zijn momenteel ook bezig om na te gaan of er ook op het dorpshuis zonnepanelen geplaatst kunnen worden.” Minse betreurt het dat woningbouwverenigingen over het algemeen nogal terughoudend reageren als het om dit soort ontwikkelingen gaat. “Dat is jammer,” zegt hij, “want daarmee wordt een grote groep huurders, die ook graag energiezuinig willen stoken, uitgesloten en blijft het een zaak van huiseigenaren.” Minse wil zijn ervaring graag met anderen delen. “Ik ben al in Wilnis geweest. Ook in Vinkeveen heb ik een voorstel neergelegd om tot een gezamenlijk project te komen, maar daar is tot nu toe niet op gereageerd. Wanneer er mensen zijn die graag collectief zonnepanelen willen aanschaffen, maar niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken, dan ben ik graag bereid om te komen helpen. We hebben hier inmiddels aardig wat ervaring opgedaan. Men kan mij mailen via zonnigbaambrugge@gmail.com.”

In het streven naar energiebesparing en duurzaam omgaan met energie kennen we in onze gemeente een paar koplopers. Dat zijn mensen die al in een vroegtijdig stadium hebben ingezien dat we zuinig met onze energie moeten omspringen. Zij gingen op zoek naar alternatieve mogelijkheden. Eén van die koplopers is Jan Janmaat uit De Hoef. Hij haalt met behulp van een warmtepomp in de winter de warmte uit de bodem. In de zomer keert hij het proces om en haalt hij koude uit de grond waarmee hij een deel van zijn huis kan koelen.

FOTO PETER BAKKER

Als medewerker bij een technisch bedrijf dat veel apparatuur voor de dient. Daar staat wel tegenover dat tuinbouw levert is Jan altijd geïnte- je geen gasrekeningen meer krijgt resseerd in het zoeken naar nieuwe en dat je ook af bent van het jaartechnische toepassingen. Duurzaam- lijkse onderhoud van je CV-ketel. En heid is voor hem al jaren een ver- het is natuurlijk heel duurzaam.” trouwd begrip. “Toen mijn verwarmingsketel aan vervanging toe was Jan laat het niet bij de winning van heb ik besloten om een warmtepomp aardwarmte. Momenteel is hij bezig met bodemwis”We hebben een warmtepomp met de ontwikkeling van een selaars te instalmet bodemwisselaars. Die staat draaibare conleren. Die staat er nu zes jaar er nu zes jaar en het bevalt ons structie van zonen het bevalt prima. We hebben nu helemaal n ecollectoren. ons prima. We geen gas meer nodig en zijn vol- “Het gaat om een frame met hebben nu heleledig zelfvoorzienend.” achttien zonnemaal geen gas meer nodig en zijn volledig zelfvoor- panelen dat met de zon meedraait. zienend. Zo’n installatie is relatief Op die manier heb je de hele dag kostbaar, dus het duurt even voordat door optimaal profijt van de zon. Ik je die investering hebt terugver- verwacht ook een verdere ontwikke-

ling van de led-lampen. Die zijn heel duurzaam en energiezuinig. Daar moet veel meer mee te doen zijn,” Bij de aanschaf van een elektrisch aangedreven auto heeft Jan gekozen voor een los snoer om de accu op te laden. “Het voordeel is dat ik niet afhankelijk ben van een oplaadpunt, maar bij elk stopcontact terecht kan. Dat is makkelijk wanneer je onderweg bent. Jan zit in de jury, die de inzendingen voor de Dag van de Duurzaamheid beoordeelt. Hij stelt vast dat er ook dit jaar weer een aantal aardige ideeën zijn ingezonden. Maar meer wil hij er niet over zeggen.


6

ENERGIE BIJLAGE

SLECHTS 7% BIJTELLING! De Mitsubishi Outlander PHEV vanaf € 98,- netto bijtelling per maand* Profiteer nu

van het nog kan

5 JAAR LANG ING 7% BIJTELL en

snel rijden Nu kopen is besparen. starten met

VANAF € 39.990,LEASE VANAF € 599,-**

7% BIJTELLING (V.A. € 98,PER MAAND*)

FISCAAL VOORDEEL VOOR ONDERNEMERS

BRANDSTOFBESPAREND (A-LABEL)

TREKVERMOGEN 1500 KG

ACTIERADIUS 800 KM

STANDAARD 4WD

GEEN BPM EN WEGENBELASTING

Autobedrijf van Yperen

Constructieweg 2 • 3641 SB Mijdrecht • Telefoon 0297-284610 Pontweg 4 • 1432 BW Aalsmeer • Telefoon 0297-324380 WWW.VANYPEREN.NL CO2-uitstoot < 49 g/km. Prijzen inclusief BTW (BPM € 0,-), tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaard specificaties. *Bijtelling is afhankelijk van het voor u geldende belastingtarief, deze berekening is op basis van het 42% belastingtarief. **Leasetarief per maand is exclusief BTW en gebaseerd op operationele lease met een looptijd van 60 maanden bij 20.000 km per jaar, incl. verzekering, reparaties, onderhoud en banden. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Genieten van de optimale isolatie van kunststof kozijnen? Het kan bij Hopman. Prettig wonen valt of staat met een aangenaam binnenklimaat. Perfecte afdichting bij het raam en de gevel, toegevoegde tochtborstels en geïntegreerde windkering in deuren zorgen voor een optimale isolatie. Gecombineerd met hoogrendement glas weerstaat u warmte en koude. Onze kozijnen en beglazing dempen ook nog eens ongewenste omgevingsgeluiden. De aanschaf van een kunststof kozijn is een investering voor de toekomst. U bespaart niet alleen op onderhoud, u heeft minder energiekosten en draagt bij aan het reduceren van CO2-uitstoot. Kom langs in onze showroom en laat u adviseren over de vele mogelijkheden.

Rendementsweg 7a Mijdrecht Tel. 0297 - 282 629

Duurzame markt en biologische proeverij

Zaterdag 8 november 2014 Raadhuisplein, Mijdrecht - van 11.00 tot 15.00 uur

hopmankozijnen.nl ENERGIEBESPARING - ZONNEPANELEN - STREEKPRODUCTEN - FAIRTRADE


ENERGIE BIJLAGE

7

Chiel Bakkeren uit Wilnis

Jurylid Jan Winkel

Er zijn veel manieren om Nieuwe initiatieven verdienen steun milieubewust te leven In huize Bakkeren in Wilnis is milieubewust leven een vanzelfsprekendheid. “We letten eigenlijk altijd wel op de milieu-aspecten van ons handelen,” zegt Chiel Bakkeren. “Of het nu gaat om de aanschaf van etenswaren, om kleding, of om de vakantieplannen. Altijd speelt duurzaamheid wel een rol. We stappen niet zomaar in het vliegtuig voor een verre reis, als je ook dichtbij huis van een fijne vakantie kunt genieten. We kozen voor een elektrisch aangedreven auto, maar het liefst gaan we met de fiets.”

Hij beschouwt zichzelf niet als een autoriteit op het vlak van duurzaamheid. Jan Winkel uit Mijdrecht was wel één van de eersten die zonnepanelen op zijn huis liet installeren. “Die ontwikkeling stond toen nog in de kinderschoenen. Ik heb uit laten rekenen wat het op zou kunnen leveren en heb vervolgens de stap gezet. Omdat ik me op dat moment in de voorhoede bevond leverde dat de titel ‘koploper’ op.” Zijn ervaringen deelt hij met anderen door deel te nemen aan voorlichtingsbijeenkomsten en het geven van presentaties.

Jan zit dit jaar in de jury die nieuwe plannen en ideeën beoordeelt. “Ik vind het een goed idee dat er in het kader van de Dag van de Duurzaamheid niet alleen aandacht is voor bestaande toepassingen. Mensen die nadenken over alternatieve mogelijkheden verdienen een platform waardoor de ontwikkeling wordt gestimuleerd. We wijzen ook een initiatief aan dat naar onze mening het meest vernieuwend is en perspectief biedt. Dat wordt dan beloond met een prijs, die door de wethouder zal worden uitgereikt.”

Jan wil niet veel loslaten over de inzendingen van dit jaar. Hij vindt wel dat er weer een aantal leuke ideeën zijn geopperd. “Soms is het wel een aardig idee maar dan stel je toch de vraag of het realistisch en haalbaar is. Dat aspect is vaak nog wel een beetje onderbelicht. Maar het is goed dat deze ideeën ook gepresenteerd worden zodat er een kans bestaat dat ze worden opgepakt en verder ontwikkeld. Ik vind het wel goed dat een goed initiatief ook beloond wordt.”

Gerhard Coster uit Mijdrecht

Op aandrang van de oudste dochter FOTO PATRICK HESSE

Toen de eerste elektrisch aangedreven auto’s op de markt kwamen, was Chiel er al snel bij. “Het ging toen om een Toyota Prius, een hybride auto die zowel op fossiele brandstof als met behulp van een accu kon worden aangedreven. De auto laadt de accu automatisch op. De restjes energie die bijvoorbeeld bij het remmen vrij komen worden vanzelf opgeslagen. Je hoeft zo’n auto dus niet aan een oplaadpunt op te laden. Het kan overigens wel, want het is, wat men noemt een plug-in auto. Dus je kunt hem met een snoer aansluiten op het net.” Ook aan de woning van de familie Bakkeren zijn verschillende voor-

zieningen getroffen die energie besparen. “De muren waren al geisoleerd. Later hebben we ook vloerisolatie aan laten brengen. Voor de warmwatervoorziening maken we gebruik van een zonneboiler. De collectoren op het dak vangen het zonlicht op, waarmee het water wordt verwarmd. Daarnaast hebben we zonnepanelen voor de elektriciteitsvoorziening. Zo kun je op allerlei manieren zorgvuldig met de spaarzame energie omgaan.” Chiel laat zien dat er in elk huishouden tal van voorzieningen kunnen worden getroffen die de duurzaamheid bevorderen. Hij hoopt dat goed voorbeeld goed doet volgen.

Toen Gerhard Coster aan een nieuwe leaseauto toe was, vond oudste dochter Swinda het tijd worden dat pa de overstap naar elektrisch rijden ging maken. Energiezuinig en duurzaam. En pa is al jaren actief binnen de IVN. Hij was er zelfs een tijdje voorzitter. Hij kent dus als geen ander het belang van een zorgvuldige omgang met de natuur. Gerhard was uiteraard snel overtuigd. “Maar ik leg per jaar zo’n 30.000 km af. Volledig elektrisch is dan niet handig vanwege de beperkte actieradius. Samen met mijn dochter ben ik naar Opel gegaan en kozen we voor de Opel Ampera. Door de combinatie van elektrisch en benzine heb ik nu een actieradius van ongeveer 500 km waarvan ik de helft op stroom rijd.” Gerhard heeft meteen een oplaadpunt aan zijn woning laten maken. “Ik wilde geen gedoe met kabels bij openbare oplaadpunten. Het opladen thuis gaat snel en makkelijk. In dertig seconden heb ik de aansluiting gemaakt. Wanneer ik thuis kom gaat de auto aan de oplader en de volgende ochtend kan ik er weer mee op pad.” In het verlengde van de aanschaf van de auto kwam ook het idee van zonnepanelen weer naar boven. “Ik liep daar al lang mee rond maar ik wist

Duurzame markt en biologische proeverij

Zaterdag 8 november 2014

niet goed hoe ik dat moest aanpakken. We hebben een bungalow met een plat dak en ik vroeg me af wat voor soort systeem dan het beste zou zijn. Toen las ik in jullie krant een verhaal van iemand uit Abcoude die panelen op zijn garage had. Ik ben bij hem gaan kijken en hij maakte me enthousiast. Hij bracht me ook in contact met een leverancier. Ik heb nu een hele serie panelen die schuin geplaatst in rijen zijn opgesteld. De panelen zijn op het zuiden gericht. We zijn er heel tevreden mee. Inmiddels halen we driekwart van ons energieverbruik uit zonne-energie.” Gerhard werkt bij een bedrijf waar bestrijdingsmiddelen voor de land- en

Raadhuisplein, Mijdrecht - van 11.00 tot 15.00 uur

Programma

12.10- 12.30 uur Minse de Bos Kuil- Winnaar Samen voor Duurzaamprijs 2013 11.00-15.00 uur ENERGIEBESPARING - ZONNEPANELEN - STREEKPRODUCTEN - FAIRTRADE Collectief initiatieven ‘Zonnig Baambrugge’ Duurzame markt en biologische proeverij 12.30- 12.50 uur 11.00 uur Henk den Hartog- Boerderij Hartstocht Abcoude Opening door wethouder David Moolenburgh Biologische melkveehouderij. Over zijn biologische 11.05 uur melkveehouderij en schakel bodemleven. Bartho Braat (Jef uit GTST) over duurzaamheid 11.30 uur Presentaties lokale ondernemers, inwoners en Natuur Meer informatie over duurzaamheid binnen De Ronde Venen kunt u vinden op: en Milieufederatie Utrecht https://www.facebook.com/mvoderondevenen 14.00 uur Uitreiking Samen voor duurzaam-prijs Presentaties (binnen in gemeentehuis) 11.30-11.50 uur Ieke Benschop - Natuur en milieufederatie Kansen voor energiebesparing en Nul- op- de- meter Renovaties 11.50- 12.10 uur Michael Reuling- A-side media “Hoe zorgen apps en technologie ervoor dat u in de toekomst energie bespaart?”

FOTO PATRICK HESSE

tuinbouw worden gemaakt. “Ik krijg daar nog wel eens vragen over. Hoe ik dat kan verenigingen voor mijn streven naar milieuvriendelijke producten en naar duurzaamheid. Maar ook in onze bedrijfstak is al jaren een geweldige ontwikkeling gaande. Vroeger werd er met chemische bestrijdingsmiddelen gewerkt. Dat willen we niet meer. Tegenwoordig leveren we vooral biologische middelen en het onderzoek naar dit soort mogelijkheden gaat nog steeds door. De ziektes en plagen in de gewassen gaan gewoon door. Maar de manier van bestrijden verandert en dus veranderen wij mee.”


8

ENERGIE BIJLAGE

Expositie Patrick Hesse 'RoadSide America' bij VOKU Vanaf 8 november exposeert professioneel fotograaf Patrick Hesse gedurende drie maanden zijn foto's in de showroom van VOKU aan de Communicatieweg 4 in Mijdrecht. De foto's uit Patrick's favoriete land Amerika zijn veelal onderweg gemaakt. Reizen is immers dé manier om het onmetelijke land te ontdekken en langs de weg is veel te beleven. Een toepasselijke titel voor de expositie dus: Roadside America... “Mijn liefde voor Amerika begon allemaal een tegenvaller zou zijn, denk ik net zoals als iedereen met maar het moment dat ik JFK Aireen voorliefde voor dit land: de port uitliep maakte zich een onbefilms, de muziek, de auto's en mo- schrijfelijk gevoel zich van meester. toren, kortom de cultuur,” vertelt Ik wist het zeker: hier wil ik zijn.” Patrick, wiens foto's ook regelmatig deze krant sieren. “Al vanaf mijn Het zou tot 2000 duren prille jeugd koesterde ik een diep voor dat Patrick weer voet gewortelde wens Amerika te be- zou zetten op Amerikaanse zoeken. In die tijd geen eenvoudige bodem, maar inmiddels opgave, aangezien reizen per vlieg- heeft hij The States zo’n tien keer bezocht. “Het tuig voor gewone mensen zo liefste zou ik er twee goed als onbetaalbaar keer per jaar verwas. Dus toen ik toeven. Meestal eindelijk op 32-jais e s wissel ik Floririge leeftijd in de es Patrick H vember da en Califorzomer van 1994 8 no g a d r e t a nië af, maar met een vriend z Voku ij b ig z e w mijn meest fanaar New York aan ur u 5 1 t o t voriete plek is vertrok, was dat van 11 Las Vegas. Ook de hiseen droom die torie van Amerika vind uitkwam. Even was ik nog bang dat het

Patrick in Death Valley

ik geweldig en ik heb een enorm zwak voor het Amerika uit de jaren zestig. Ook mijn huis is in die stijl ingericht, met als pronkstuk een heuse Rock A Ola Jukebox uit 1960.

Daarnaast ben ik trotse bezitter van een Harley Davidson en heb ik een jaar of acht een Cadillac uit 1961 gereden.” Patrick: “Als je je brood verdient met de fotografie zou het misschien logisch zijn om in de vakantie de camera thuis te laten. Dit geldt echter niet voor mij. Zeker in zo een fotogenieke omgeving ga ik met volledige fotobepakking op pad en heb de tijd van mijn leven!”

Voku sinds 1985 dé

De expositie “Het mag duidelijk zijn dat veel van de werken die ik exposeer bij VOKU uit mijn eigen collectie zijn, onderwerpen die ik onderweg tegenkwam, maar ook favoriete onderwerpen, zoals Harley's en auto's. Ik heb gekozen voor diverse expositiematerialen: van fotopapier tot canvas, buitencanvas en aluminium. Het is een verzameling van de laatste 10 jaar. Ik hoop op korte termijn opnieuw richting de USA te gaan, al is het alleen maar om naar hartenlust te kunnen fotograferen...”

dealer in uw regio

FOTOGRAAF PATRICK HESSE EXPOSEERT!

‘ROADSIDE AMERICA’

Waar? In de showroom bij Voku Mijdrecht. Wanneer? In november en december 2014 & januari 2015. Kom langs en laat u inspireren! Amstelveen Mijdrecht • Aluminium & Kunststof kozijnen • Carports • Dakkapellen • Dakramen • •

Horren

Schuifpuien

Serres-lichtstraten

Zetterij 1 • Communicatieweg 4 •

• •

0297-284970

www.voku.nl

Deuren • Deurluifels • Garagedeuren • Gevelbekleding Vaste en schuifbare terrasoverkappingen • Uitbouwen • Windschermen •


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.