De Groene Venen 08 februari 2013

Page 1

DE GROENE VENEN

3 / 2 °C

DE GROENE VENEN 2013• DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS8•februari VINKEVEEN

1

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 18 – Nummer 6 – 8 februari 2013

TE HUUR Openingstijden: di-do: 09:00 - 18:00 vr: 09:00 - 17:00/ 19:00 -21:00 za: 09:00 - 17:00

Dorpsstraat 27 Mijdrecht

TROUW-GOED www.keerskleding.nl

Kusje voor Valentijn..? Even dachten we dat de bovenstaande foto was geïnspireerd door de naderende Valentijnsdag, donderdag 14 februari a.s. Maar, zoals wel vaker, niets is wat het lijkt. De foto is ingestuurd door Borus Kinderopvang, waar de afgelopen periode veel kinderen en medewerkers hebben genoten van de sneeuwpret. Rode neusjes en glinsterende oogjes. Het was een echt feest. Bij alle vestigingen van de kinderopvangorganisatie zijn er veel foto’s gemaakt van het enthousiaste spel van de kinderen, maar deze sprong er echt uit. Het meisje had een sneeuwbal gegooid en had daar een beetje spijt van... Wie toch al in Valentijnsstemming raakt, wijzen we op onze Valentijnsactie op pagina 24 van deze krant.

Homan Beveiliging B.V. •beveiligingsystemen

Wethouder Spil onthult canvasdoek bij officiële opening Buurtkamer Wilnis Reserveer via 0297 59 33 36 of kijk op www.le-virage.nl

Nu Gratis Petit Grand Dessert na uw voor- en hoofdgerecht

Le Virage

Op donderdag 31 januari jl. is onder grote belangstelling de nieuwe Buurtkamer Wilnis officieel geopend door wethouder Erika Spil. Vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties uit het ouderenwerk waren getuige van de openingshandeling, die bestond uit het onthullen van een canvasdoek met het buurtkamer logo en het wapen van de voormalige gemeente Wilnis. De Wilnisse 55-plussers zijn elke dinsdag en donderdag van 10-12 uur welkom in de prachtig en functioneel ingerichte ruimte aan de achterzijde van de Willisstee. Telefonisch is de buurtkamer bereikbaar tijdens openingstijden via 0297-250692.

GRATIS PANNENKOEKEN STEM OP JOUW FAVORIET! Kijk snel op pagina 22 voor alle genomineerden en STEM. Kijk op strooppot.nl/ winterseweggeefweken

BRENG NU JOUW STEM UIT VIA WWW.ONDERNEMINGVANDRV.NL

•camera systemen •alarmopvolging

Uw beveiligingszorg is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl


2

8 februari 2013

Dichtbij & betrokken

DE GROENE VENEN

Februari 2013 Rabobank Rijn en Veenstromen


DE GROENE VENEN

8 februari 2013

3

Gemeentelijke verkeersvisie

Nota Grondbeleid 2013-2016

Het gemeentebestuur werkt aan een allesomvattende structuurvisie, waarin afspraken worden vastgelegd hoe de gemeente er in de toekomst uit moet gaan zien. Als onderdeel van de structuurvisie worden aparte vak- en deelvisies ontwikkeld. Een daarvan gaat over verkeer en vervoer. Onder de wat mysterieuze titel ‘het beste van twee werelden’, presenteerde wethouder Kees Schouten zijn droombeeld over hoe de gemeente er in de komende dertig jaar uit zal gaan zien. De gemeenteraad had er geen goed woord voor over en verwacht meer realiteitszin.

Het gemeentelijk grondbeleid ondergaat een ingrijpende wijziging. De gemeente zal zich niet langer actief richten op het aankopen van gronden om deze te kunnen exploiteren. De drastisch gewijzigde economische omstandigheden leiden er toe dat grondexploitaties niet langer lucratief zijn voor de gemeente. Het DHV rapport van 2011 heeft laten zien dat er enorme risico’s zijn verbonden aan het exploiteren van grote projecten. De gemeente gooit daarom het roer om. Het beleid wordt eerder gericht op verkoop van gronden dan op aankoop. Het grondbeleid wordt sturend en ondersteunend. De gemeente neemt een regiefunctie op zich door (gebieds)ontwikkeling mogelijk te maken daar waar het kan en op te treden waar het nodig is. De grondexploitatie wordt zoveel mogelijk in handen gelegd van marktpartijen. “Het wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de ontwikkelaars,” aldus wethouder Palm

Wethouder droomt over Utopia

door piet van buul

In navolging van de Engelse humanist Thomas More die in 1516 zijn beeld van de ideale staat beschreef, waagde wethouder Schouten zich aan een toekomstvoorspelling voor de komende decennia. De nota beschrijft de positie van de gemeente De Ronde Venen op een centrale plek in de nieuwe provincie die ontstaat na de samenvoeging van de provincies Noord Holland, Flevoland en Utrecht. Niet langer een dorp in een uithoek van de provincie Utrecht, maar een gemeente die de centrale rol van Groene Hart gemeente combineert met die van Metropoolgemeente, te midden van de ons omringende grote

Vandaag is warme truiendag! Vandaag, vrijdag 8 februari is het Warme Truiendag, de dag waarop in heel Nederland aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering en Nederlanders worden opgeroepen op eigen wijze initiatief te nemen om energie te besparen. Ook de gemeente en verschillende scholen nemen deel aan Warme Truiendag. Om dit op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen, heeft wethouder Erika Spil vanochtend warme chocolademelk geschonken op de Ichtusschool in Baambrugge en serveerde wethouder Kees Schouten biologische erwtensoep in de hal van het gemeentehuis. In het gemeentehuis stond 8 februari de verwarming 2 graden lager dan normaal. Dat betekent 14% minder energieverbruik en daarmee 14% minder energie-uitstoot. Meer dan twintig groepen van acht basisscholen en het Veenlanden College deden mee aan Warme Truiendag. De deelnemende scholen zijn: de Pius, Ichtus, Paulus, St. Jozef, de Eendracht, Prinses Beatrix, Koningin Juliana en de Willespoort. Als traktatie kregen de kinderen op de scholen warme chocolademelk, gesponsord door de C1000 in Wilnis.

steden. Op het gebied van openbaar vervoer gaat de gemeente wellicht een belangrijke rol spelen als knooppunt van OV voorzieningen. In een eerste reactie sprak de ene na de andere fractie twijfel uit over de realiteitszin van de notitie. Men kon zich niet voorstellen dat De Ronde Venen over dertig jaar het centrum van een nieuwe Randstadprovincie zal vormen. De nota is geen visie maar een droombeeld, vond de VVD fractie. De meeste fracties waren van mening dat de wethouder wel een erg lange termijn had gekozen voor het ontwikkelen van zijn ideeën. Men wees er op dat met name de technische en maatschappelijke ontwikkelingen veel sneller tot wijziging van maatschappelijke inzichten over mobiliteit en verkeersgedrag zullen leiden dan in de nota wordt weergegeven. De wethouder zag na een eerste ronde commentaar vanuit de fracties de bui al hangen. Hij stelde dan ook schielijk voor de nota terug te nemen en het huiswerk opnieuw te maken. Hij komt in maart met een aangepaste versie die eerst in de commissie behandeld zal worden.

Zaterdag 9 februari • Rommelmarkt, Angstelborgh, Abcoude • Carnavalsmiddag 55plussers, Immitsj, Mijdrecht • Carnavalsavond in het Kliekegat, Immitsj, Mijdrecht • Cabaret: Roel C Verburg, De Boei, Vinkeveen

Zondag 10 februari • Orgelconcert, Cosmas & Damianuskerk, Abcoude

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

door piet van buul

Er is een inventarisatie gemaakt van de gemeentelijke gronden en projecten. Deze lijst bestaat uit een overzicht van de bouwgronden die in exploitatie zijn of worden genomen en een lijst van niet in exploitatie genomen gronden. De te exploiteren gronden zijn de projecten die al in gang zijn gezet of worden gezet zoals Winkelbuurt Abcoude, Westerheul IV in Vinkeveen, Meerbad Abcoude, Marickenzijde fase 1, het Veenbad Vinkeveen, Stationslocatie Abcoude en Stationslocatie Mijdrecht. Op de lijst van projecten die niet door de gemeente in exploitatie worden genomen staan onder meer Marickenzijde fase 2, het bedrijventerrein N201, de locatie Blijdrecht in Mijdrecht, de Veenzijdeschool in Wilnis en de Klinkhamerlocatie aan de Baambrugse Zuwe. De wijziging van actief grondbeleid

naar sturend en faciliterend grondbeleid geldt niet voor de eerste lijst van in exploitatie genomen projecten. Die projecten blijven lopen onder de ingezette strategie. Van de projecten die af vallen wordt per project bekeken of er bij marktpartijen een reëel en stellig voornemen bestaat om er mee aan de slag te gaan. Wanneer dat niet het geval is bekijkt de gemeente of het betrokken perceel onder ‘overbodige eigendommen’ valt. Die gemeentelijke eigendommen probeert de gemeente dan te verkopen. Tijdens de behandeling van de nota grondbeleid in de gemeenteraad op 31 januari bleek raadsbrede steun. De raad bleek opgelucht en tevreden over het feit dat er nu helderheid is inzake de moeilijke problematiek van grondexploitaties, waarbij er veel minder kans is op grote risico’s voor de gemeente. De raad stemde dan ook van harte in met het voorstel.

Nieuw wijkcomité Molenland enthousiast van start Het oude wijkcomité Molenland uit Mijdrecht heeft op 28 januari 2013 haar werkzaamheden overgedragen aan een nieuw wijkcomité met nieuwe leden. Dit comité zal zich voor de wijk blijven inzetten. Oprichting en behoud van wijkcomités wordt gestimuleerd door de gemeente De Ronde Venen, in samenwerking met Stichting Tympaan De Baat (Opbouwwerk), Politie en woningcorporatie GroenWest. Het is een krachtig middel om inwonerparticipatie te vergroten en past bij het gemeentelijke kernenbeleid. Tijdens de avond was er veel lof voor de energie en inzet van de vertrekkende leden: de heer Harmens, mevrouw Zanders, de heer Evers en mevrouw Steen. Hun positieve houding inspireerden de nieuwe leden de heer Borst, mevrouw Vegter, de heer Godschalk, de heer Ekelschot,

de heer De Vries en de heer en mevrouw Meijer. Zij gaan enthousiast van start met het verder uitwerken van wijkgericht werken.

Het nieuwe wijkcomité Molenland.

Meer nieuwe leden zijn welkom. Bewoners van Molenland kunnen voor informatie en aanmelding con-

foto GeMeente de ronde venen

tact opnemen met de heer Borst: mr.borst@worldonline.nl.

Colofon

Agenda Kort Dit weekend in De Ronde Venen:

Gemeente krijgt grip op grond

De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Lemmerzaal, Michael Reuling, Valérie Sambrink Sanderink, Peter Schavemaker en Anja Verbiest.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Daniëlle Koomen, Astrid

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Luistervink Snert Het is een gruwel die me vanaf mijn jeugd achtervolgt. Op kamp met de jongerenvereniging was er altijd die meneer De Vries. Menéér, dus niet Henk, Klaas of Piet. Het was nog een tijd van duidelijke rangen en standen en ontzag voor de ouderen. Hij was verantwoordelijk voor het versterken van de inwendige mens en daarbij hoorde altijd snert. Probeert u zich voor te stellen, een grote gamel, op het vuur en een kanjer van een lepel om het drabberige goedje te kunnen roeren. Als speciaal ingrediënt werd een varkenspoot, vaak nog voorzien van haren, toegevoegd, soms twee. Plus een handvol uien en een flinke portie vet spek. Nu wil het toeval dat de man zelf met een, zeg maar gerust, varkenskop was geboren. Ik wil u de vergelijkingen die ik maakte met genoegen besparen. Later met z’n allen aan tafel, dampende borden en schrapende lepels. Was je zo ongelukkig dat je corvee had, dan moest je ook nog afwassen. Het kostte vaak moeite de ingedroogde groene derrie van de borden te verwijderen. Toen ik mijn loopbaan begon bij het postdistrict Rotterdam werd ik ingekwartierd bij een Fries gezin. Op de vraag van mijn hospita of ik siepels lustte, antwoordde ik in al mijn onnozelheid volmondig ja. Wat een droefenis. Ik heb wat hachee gegeten, in tal van varianten, het kwam (ook!) mijn neus en oren uit. Het ontbrak mij aan moed te zeggen dat ik er van walgde. Je bent immers ergens te gast of niet. Gedurende die tijd is er iets in mij gegroeid dat zo hevig is geworteld dat het nooit meer over zou gaan. Tijdens de jaarlijkse snertdag bij Argon ontwijk ik de enorme ketels, maar zie wel dat iedereen er van hartenlust van geniet. Ik dus niet! Vorige week moest ik onder het mes in Nieuwegein. Daags tevoren kwam ik thuis en een bekende geur walmde langs mijn neusgaten. Het zou toch niet... Had ik haar niet jaren geleden al verteld dat ze mij alles mocht voorzetten, maar geen snert of hachee. Maar liefst twee grote pannen stonden op het vuur. Eén met hachee, één met de bekende groene snert. Met een triomfantelijke blik roerde ze in beide pannen. “Jij gaat toch een paar dagen logeren, wij nemen het er van!” Ik vroeg me af hoe veel afwasbeurten het duurt voordat die vermaledijde lucht uit de pannen is getrokken.

Druk: Dijkman Offset, Diemen Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2013 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Toen een alleraardigste zuster mij uit de narcose had getrokken, kreeg ik trek. Niet zo vreemd, want daags tevoren mocht ik niets eten. Reikhalzend keek ik uit naar wat de ziekenhuispot zou schaffen. Goulash... Zonder iets te laten merken zei ik niet zo’n trek te hebben. Een boterhammetje kaas en jam werd mijn deel. Wel lekker. Luistervink


4

Kort nieuws Mijdrecht

Ds. Vos in De Wegwijzer Op zondag 10 februari gaat ds. G. Vos voor in beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22, in Mijdrecht. De ochtenddienst om 10 uur heeft als thema: Anticultuur Zachtmoedigheid. In Colossenzen 3 vers 12 gaat het over zachtmoedigheid als vrucht van de Geest. Zachtmoedigheid heeft te maken met de plaats die God wil hebben in ons leven en wat dan onze plaats is. In de middagdienst om 17 uur wordt zondag 3 uit de Heidelbergse Catechismus behandeld. Het thema is: Waarom gaan mensen zo met God en met elkaar om. Tijdens de uitleg denken we na over de oorsprong van het kwaad, en wat dat betekent voor ons. Thuis live of achteraf de dienst bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/online+diensten/

Abcoude

Het Lam Gods in 't Hoogt Woensdag 13 februari om 20.00 uur geeft Luk van Driessche, kunstschilder en directeur van de Wackers Academie te Amsterdam, binnen het kader van de Raad van Kerken Abcoude, een voordracht geven over ‘Het Lam Gods’ in ’t Hoogt, Kerkplein 32, Abcoude. Het Lam Gods is een altaarstuk van de gebroeders Hubert en Jan van Eyck dat in 1432 werd geschilderd in opdracht van de Gentse schepen en kerkmeester, Joos Vijdt, voor de St. Baafskathedraal destijds Sint-Janskerk - te Gent. Luk van Driessche geeft aan de hand van videobeelden uitleg over het ontstaan van het schilderij en de veranderingen die aangebracht zijn. Het is een wonder dat de verschillende panelen er nog zijn; ze zijn uit elkaar geweest, doorgezaagd, hebben een bergplaats gehad in de Pyreneeën, zijn na de tweede wereldoorlog uit de zoutmijnen gekomen en hangen sindsdien weer in de St. Baafs kathedraal. Op dit moment vindt er een vijf jaar durende restauratie plaats. In de jaren 30 zijn er twee panelen gestolen, één ervan is terugbezorgd maar dat van de rechtvaardige rechters is nog steeds spoorloos. Iemand die op zijn sterfbed wilde zeggen waar het was blies de laatste adem uit, juist voordat hij het geheim zou openbaren, zo nog een mythe toevoegend aan de vele die er zijn rond dit werk.

Vinkeveen

Driebandentoernooi biljarten In het driebandentoernooi van biljartclub D.I.O. en Café de Merel te Vinkeveen hebben Thijs Hendrikx en Bert Fokker flink uitgehaald door hun partijen overtuigend te winnen van Gerard Waayman en Martien Heyman. Op zondag kwamen daar nog bij Wil Bouweriks en Tino van Bemmelen. Geplaatst waren al Jan Eysker, Anton Berben, Jeroen van Rijn, Peter Driehuis, Mees Brouwer en Rob Gels.

8 februari 2013

BoekStart van start in de Bibliotheek AVV

Baby Anna Veerman krijgt eerste BoekStart koffertje van wethouder Erika Spil

Woensdag 30 januari jl. is in de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen BoekStart gestart. Wethouder Erika Spil overhandigde het eerste BoekStart-koffertje in Bibliotheek Wilnis aan de kleine Anna Veerman. Zusjes Maria en Eva hielpen mee het koffertje uit te pakken, terwijl moeder Jannette vrolijk toekijkt. BoekStart laat ouders ontdekken dat het samen lezen met hun baby leuk en leerzaam is. Baby’s die al vanaf het prille begin met boeken in aanraking komen, hebben daar hun hele leven profijt van. Door samen plaatjes te kijken en daarbij te praten of te zingen krijgt een ouder goed contact met de baby.

Dat is erg gezellig, maar ook heel goed voor de taalontwikkeling van het kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die vanaf heel jong samen met hun ouders boekjes lezen, een veel grotere woordenschat hebben dan kinderen die dat niet doen. Alle ouders die hun pasgeboren kind komen aangeven bij de gemeente krijgen een brief met een waardebon. Met deze bon kunnen alle baby’s een BoekStart koffertje ophalen in alle Bibliotheken in AVV. De inhoud van het koffertje bestaat uit een boekje, een cd’tje en een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek.

'De Opregte Amateur' krijgt steuntje in de rug In het kader van het project 'Steuntje in de rug' van verzekeringsmaatschappij Univé mocht de Hoefse toneelvereniging ‘De Opregte Amateur’ afgelopen woensdag het mooie bedrag van duizend euro in ontvangst nemen.

DE GROENE VENEN

Juf Brigitte 12,5 jaar op de Paulusschool Vrijdag 1 februari jl. was het precies 12½ jaar geleden dat juffrouw Brigitte Kuipers de overstap maakte van de Driehuisschool in Mijdrecht naar de Paulusschool in Abcoude. Ze vond dat ze toe was aan een nieuwe uitdaging. Daarbij liet ze wel haar vaste duopartner juf Marian achter. Op de Paulusschool ging ze werken in groep 1/2 en na een jaar kwam juffrouw Marian ook op de Paulusschool werken. Tot op de dag van vandaag zijn ze weer een duo. De Paulusschool groeide in die tijd heel snel en samen gaven zij de groepen 1/2 een eigentijds gezicht. In al die jaren heeft juffrouw Brigitte niet stil gezeten. Ze is binnen de school de contactpersoon. Ze gaat zo ieder jaar langs alle klassen

Marina Benacchio regiokampioen L2 dressuur met Amira Op zaterdag 2 februari jl. werden de regiokampioenschappen dressuur van de regio Utrecht verreden in Bunschoten. De 15-jarige Marina Benacchio van De Slotruiters uit Abcoude kwam aan start met Amira en was alle concurrenten de baas in de klasse L2. Zelf was ze tevreden over haar proef, maar zag ook wel dat de concurrentie geducht was. Na afloop bleek ze te mogen opzadelen voor de prijsuitreiking en was de eerste plaats een feit! Ze kreeg van de twee juryleden 190 en 205 punten en daarnaast mooie

Uitreiking van de cheque van 1000 euro door Dirk Sijbersma van Univé (r) aan de voorzitter van De Opregte Amateur, Patrick de Graaf.

Univé reikt jaarlijks in elke regio waarin het bedrijf vertegenwoordigd is, drie prijzen uit aan verenigingen of instellingen, die een eenmalig financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. In de regio het Groene Hart was de toneelvereniging 'De Opregte Amateur' uit De Hoef een van de gelukkigen dit jaar. Het gebouw en de zaal, waar de voorstellingen worden gehouden – de 'Springbok' aan de Oostzijde in De Hoef – wordt momenteel grondig verbouwd, waarbij o.a. een vast toneelpodium wordt gerealiseerd. Voor de technische voorzieningen als lichtarmaturen, geluidsapparatuur met bijbehorende ophangrekken en stellages moet de vereniging echter zelf zorgen. Voorheen werden deze zaken voor de duur van de voorstellingen gehuurd, maar

in de vernieuwde zaal worden deze permanent gemonteerd en moeten dus gekocht worden. Dat kost een lieve duit en vandaar dat het steuntje van Univé als geroepen komt. De eerstkomende voorstellingen in de nieuwe zaal met de nieuwe voorzieningen staan gepland voor 12 en 13 april 2013. Reserveren kan vanaf half maart via de website van de vereniging (www.opregteamateur.nl). Het stuk (met een lach en een traan), dat dan opgevoerd wordt heet 'De Dingen van de Dag', geschreven door J. Hemmink-Kamp. De repetities zijn in volle gang en tijdens een van die repetities werd door Dirk Sijbersma van Univé het bedrag van 1000 euro symbolisch uitgereikt onder het genot van koffie en gebak.

om te vertellen wat je moet doen als het niet goed met je gaat of als je ziet dat het met iemand anders niet goed gaat. Daar heeft ze zelfs een eigen brievenbus voor in school gehangen. Dan kunnen kinderen haar altijd bereiken. Verder doet ze De Club(sociale vaardigheidstraining) en Meidenvenijn. En daarnaast heeft ze ook nog een opleiding gedragsspecialist gedaan. Sinds vorig jaar is ze ook Intern Begeleider. En natuurlijk staat ze ook nog voor de klas. Niet meer in groep 1 maar met heel veel plezier in groep 4. We feliciteren juffrouw Brigitte van harte met haar jubileum en hopen dat deze duizendpoot nog heel veel jaren op de Paulusschool blijft werken.

Big Chef op bezoek De kinderen van De Klimboom kregen bezoek van ‘de Big Chef’. Zij leerden hoe je een heerlijke stamppot met speciale ingrediënten maakt. Het rustlokaal werd door de kinderen omgetoverd tot een heus restaurant, compleet met tafelnummers, reserveringen, gastenboek en obers. Na veel snij- en kookwerk konden alle gasten, waaronder ook de ouders, aan tafel. De smaakvolle week krijgt beslist een vervolg. www.deklimboom.nl

woorden op het protocol; met flair gereden proef! Marina is daarmee ook uitgenodigd voor de KNHS indoorkampioenschappen. Het is voor Marina niet de eerste keer dat ze regiokampioen is, met haar trouwe Dusty was zij ook al een aantal keer de beste, zowel in het springen als de dressuur. Met Amira zal zij ook nog starten op de Regiokampioenschappen in het springen. Het is wel de eerste keer dat zij door mag naar de nationale kampioenschappen.


DE GROENE VENEN

Ook nu weer een record aan records

Een trotse Leandro Siemens

Afgelopen zondag zwom de wedstrijdzwemploeg van de Meerkoeten hun derde vijfkamp van dit seizoen. Niet alleen werden er weer veel persoonlijke records gezwommen, ook het niveau van de records was bijzonder. Een super persoonlijk record werd gezwommen door Leandro Siemens, die zijn oude record op de 100 m vrije

slag met ruim 15 sec verbeterde tot 1.31.05. Procentueel gezien is zijn verbetering op de 50 m vlinderslag nog groter. Zijn nieuwe persoonlijk record staat nu op 56.73. Verbeteringen om echt trots op te zijn. Wat minder was een ander record: namelijk een laagterecord qua opkomst. Slechts 13 zwemmers waren aanwezig en zo weinig zijn er nog nooit geweest. Bij de Meerkoeten hopen ze dat dit slechts eenmalig was en dat bij de volgende wedstrijd het zwembad weer gewoon voltstroomt met luidruchtige Meerkoeten. Sander Hoek zwom dit keer z’n tweede wedstrijd en liet direct van zich spreken. Tijdens z’n eerste wedstrijd in januari 2013 zwom hij nog 1.01.73 op de 50 m vlinderslag. Zondag jl. verbeterde hij deze tijd tot 59.03. En dat na nog maar twee wedstrijden! Dat noemen wij nou een goed begin!

Showballet Nicole scoort weer goed Drie groepen van showballet Nicole hebben meegedaan aan de tweede voorronde voor het Nederlands Kampioenschap van Shell We Dance. Groep 8a trad aan in een wedstrijdveld van wel 10 deelnemende groepen. Door de sterke concurrentie ging er helaas geen beker mee naar huis… Ook Selectie 2 had te kampen met sterke concurrentie. Toch werd de dans mooi afgemaakt, wat door de jury werd beloond met een derde plaats; de eerste beker was binnen! En weer punten binnengehaald voor het NK in april. De wedstrijdgroep moesten als eerste aantreden in hun categorie en met hun nummer Fuego zetten ze direct een topnummer neer. Ook

8 februari 2013

Frankling, Robert en Jeroen fietsen zaterdag bij Karwei

Opgeven is geen optie

Kort nieuws Baambrugge

Dansen in De Vijf Bogen Op zaterdag 16 februari a.s kan er weer gedanst worden in dorpshuis De Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat 10, Baambrugge. Aanvang 21 uur, zaal open vanaf 20.30 uur. Natuurlijk is iedereen weer van harte welkom. Zoals altijd wordt er geen entree geheven en parkeren is ook gratis. Bel voor inlichtingen: 0297-264105.

Abcoude

Op 6 juni a.s. gaan drie jongemannen de strijd aan tegen kanker. ‘De drie musketiers’ Frankling Wessels (17), Robert (18) en Jeroen van Goor (15). Alle drie hebben ze van dichtbij meegemaakt hoe vernietigend deze ziekte is. Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker, dus velen van ons ervaren deze onmacht met hen. Onmacht omzetten in Kracht! Daar gaat het om. Hoe zou het zijn... als de strijd tegen kanker uiteindelijk wordt gewonnen? Dat kanker niet meer als een dodelijke ziekte, maar als een chronische aandoening kan worden gezien. Hier is veel onderzoek voor nodig en dat kost geld, heel veel geld. Deze jongens willen graag hun bijdrage leveren, onder het motto: vele kleintjes maken één grote. De motivatie van deze jongens is bewonderenswaardig en is het

steunen meer dat waard. Zij willen zes keer de legendarische Franse berg Alpe d‘Huez per racefiets beklimmen. Dit kunnen zij niet zonder uw hulp. Uw bijdrage is essentieel. Elke bijdrage is welkom, van een klein bedrag tot een groot sponsorshap met uw naam op het wielertenue. Giften kunnen gedoneerd worden in de giftboxen of en via www.opgevenisgeenoptie.nl. Ga naar knop actiepagina 2013 . Toets in de zoekbalk de driemusketiers in, om de knop teamdonaties te vinden. De jongens fietsen op zaterdag 16 februari a.s. bij de bouwmarkt van Karwei in Mijdrecht. Gaat u de strijd met hen aan? Ook is er aan de kinderen en de inwendige mens gedacht.

Spel en Sport DRV op wintersport

de jury was het daarmee eens en dit leverde een tweede plaats op. Beker nummer twee binnen en veel punten voor het NK. Gefeliciteerd allemaal en op naar de laatste voorronde in Noordwijk op 24 maart 2013.

HVM G-hockey wintertoernooi

Aanstaande zondag 10 februari organiseert Hockey Vereniging Mijdrecht weer het wintertoernooi voor G-hockeyers. Het Mijdrechtse team ontvangt een aantal teams uit de regio. Vorig jaar was het toernooi een groot succes. Daarom gaat HVM op herhaling! De wedstrijden beginnen rond 10 uur in sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg in Mijdrecht.

5

Zo’n veertig Spel en Sporters hebben in Oostenrijk een sportieve en gezellige wintersportweek beleefd! Al dan niet na wat lessen gingen de deelnemers de dag na aankomst meteen de loipes verkennen of wandelen in de zon en ieder genoot van de goede sneeuw en de prachtige, hoog oprijzende bergen rondom de Achensee. Iedereen ging mee naar Hochfilzen in het prachtige Pillerseetal, een eldorado voor zowel langlaufers als wandelaars. In Pertisau kon ook geskied worden op prachtige pistes met prima sneeuw. Daar genoot iedereen van de prachtige uitzichten op de Achensee. ’s Avonds was er een fakkeltocht in Achenkirch en glühwein in het hotel, alweer een gezellige avond. Er kon veel gewandeld, gelanglaufd en geskied worden. Eén langlaufster wist zelfs voor elkaar te krijgen

dat twee mannen haar, met haar langlaufski’s aan, over een weg heen droegen! Ook waren er enkelen die deze dagen kozen voor zon, terras en ‘sightseeing’. Op de laatste dag sneeuwde het weer. Buschauffeur Gerard nam hen daarom mee naar het mooie oude Rattenberg, wat een leuke afsluiting was van deze sportieve week. De Spel en Sporters hebben genoten van een prima wintersportweek met een goede reisleider/chauffeur en een fijn hotel, waar zij met elkaar heel prettige en vrolijke avonden doorbrachten. Voorzitter Jos Kooijman bedankte daarom ook de organisator van deze week en de anderen, die zich hadden ingezet, hartelijk. “We doen het volgend jaar weer,” was de algemene conclusie.

Zaterdag: Rommelmarkt in de Angstelborgh Het is onderhand traditie dat op de tweede zaterdag in februari een rommelmarkt georganiseerd wordt door Stichting Tympaan De Baat in ontmoetingscentrum Angstelborgh in Abcoude. Op zaterdag 9 februari tussen 10 en 15 uur kan men terecht voor allerhande spullen! Ook dit jaar wordt aan belangstellenden weer de mogelijkheid geboden om een tafel te huren om spullen te verkopen. Stichting Tympaan De Baat hoopt dat er dit jaar weer veel spullen van eigenaar zullen wisselen zoals serviesgoed, vazen, potten en pannen, glaswerk, boeken, kleding, snuisterijen, sieraden, enz. Maar vooral ook bijzondere en soms waardevolle dingen die je alleen maar op een rommelmarkt tegen kunt komen. Het adres van de Angstelborgh is: Dorpszicht 22 in Abcoude tel. 0294 - 284 824.

Baambrugge

Welkomstdienst Dorpskerk Zondagavond 10 februari is er een welkomstdienst in de Dorpskerk te Baambrugge. De dienst wordt voorgegaan door Ds. T.C. Wielsma uit Uithoorn. Thema van de dienst is: 'Geen achterlicht maar koplamp'. Een welkomstdienst betekent ook zang van het Christelijk Mannenkoor Immanuël uit Wilnis-Mijdrecht. Het koor onder leiding van Jan Verhoef zal ondermeer zingen ‘Roll Jordan roll’. Het orgel van de Dorpskerk wordt deze avond bespeeld door Theo Griekspoor. Men is van harte welkom bij de dienst die om 19 uur begint, de deuren van de Dorpskerk zijn vanaf 18.30 uur open. De organisatie van de dienst is in handen van de Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Baambrugge.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in De Merel Op vrijdag 15 februari 2013 is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen. Aanwezig zijn om 20 uur en uiterlijk om 20.15 starten met kaarten. Er worden vier maal zestien giffies gespeeld, de punten worden bij elkaar opgeteld en de winnaar of winnares is bekend. Ook is er op deze avond een grote tombola.


6

8 februari 2013

DE GROENE VENEN

CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Amsteldijk Noord 35, Uithoorn Aan de rivier de Amstel in Uithoorn heeft zich in het voormalige hoofdkantoor van de Cindu het bedrijf Basickantoor B.V. gevestigd. Basickantoor B.V. is een professionele organisatie die compleet ingerichte flexwerkplekken, vaste werkplekken, kantoorruimtes en vergaderruimtes aanbiedt, met voor de gebruikers op maat gemaakte gebruikersovereenkomsten. Uithoorn is al de zevende vestiging van Basickantoor B.V. en de ligging is hier ideaal. Het is makkelijk te bereiken vanaf Amsterdam, Schiphol, Den Haag, Amstelveen en Utrecht. Het pand is ingedeeld in verschillende kantoorruimtes. Zo zijn er kleine, maar ook grote ruimtes beschikbaar en worden er op mooie plaatsen in het gebouw vergaderfaciliteiten gecreëerd, waar je tot twaalf personen terecht kunt. Alle vergaderruimtes zijn voorzien van draadloos internet en een whiteboard. Zelfs voor catering kan gezorgd worden als dat nodig is. De werkplekken zijn voorzien

van meubilair, draadloos internet en er is een telefoonaansluiting aanwezig. Doordat er veel ramen in het pand zitten is er op alle werkplekken lekker veel lichtinval, wat altijd erg fijn is. En het prachtige uitzicht op de Amstel kan zeer inspirerend werken. Basickantoor B.V. is een ideaal bedrijf voor (startende) ondernemers, ZZP-ers en Freelancers die direct een vaste werkplek nodig hebben maar geen vast huurcontract willen. Met een flexibele overeenkomst beschik je over een eigen werkplek in een volledig ingericht kantoor. De werkplek kun je uiteraard naar je eigen inzicht veranderen. Het is ook mogelijk om een vaste werkplek of kantoorruimte te huren voor bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week. Vergaderruimtes kunnen zelfs per dagdeel worden gehuurd.

de opzegtermijn altijd maar 1 maand is en de waarborgsom ook tot 1 maand wordt beperkt. Hierdoor kunnen ondernemers zonder investering direct aan het werk. De looptijd van het contract voor een vaste werkplek kan helemaal aan je eigen wensen worden aangepast. Er wordt een vast bedrag voor servicekosten gerekend en –ook niet geheel onbelangrijk– er is gratis koffie en thee aanwezig. Het pand is makkelijk met het openbaar vervoer en de auto te bereiken. Je kunt er gratis je auto parkeren.

Facts & Figures Basickantoor B.V. Kantoorgebouw Amstel Front Amsteldijk-Noord 35 Uithoorn Hoofdkantoor: Ditlaar 7 1066 EE Amsterdam tel: 020 6768304 info@basickantoor.nl www.basickantoor.nl

Door het enorme succes, mede door de zeer concurrerende prijzen, kan Basickantoor B.V. het ondernemers bijzonder naar de zin maken. Basickantoor B.V. zal de komende maanden, door haar unieke formule, nog een aantal nieuwe vestigingen openen in Amsterdam en de directe omgeving. Wanneer je meer wilt weten over Basickantoor B.V. kijk dan eens op

www.basickantoor.nl. Het grote voordeel voor gebruikers is dat

Hier kun je alle informatie vinden over deze unieke verhuurformule.

R&C

by

yV m e B

.. la entine

Van 0.25 crt € 1.150.0.50 crt € 2.250.0.70 crt € 3.995.-

n e. . i t n e l a v y Bem

Voor 0.25 crt € 795.0.50 crt € 1.695.0.70 crt € 2.695.Exclusief verkrijgbaar bij: Swaab Juweliers - Dorpsstraat 6 - Mijdrecht - 0297 283 366 www.swaabjuweliers.nl Alle ringen zijn gemaakt van 14 kts wit, geel of roodgoud, diamant kwaliteit p/h

4004 S

4004 M

4004 M


DE WEEK IN BEELD

DE GROENE VENEN

8 februari 2013

7

Het is een goede traditie om 100 dagen voor dat het examen losbarst, feest te vieren. En dus werd het zogeheten honderddagenfeest uitbundig gevierd op het VLC, inclusief galakleding en bijzondere vervoersmiddelen.

Met 'Hunnie Jagen', de fictieve polderjacht die afgelopen zaterdag plaatsvond in De Bovenlanden, worden nieuwe vormen van seizoensrecreatie geïntroduceerd in dit karakteristieke landschap, gebaseerd op gebiedseigen verhalen en gebruiken. In de Bovenlanden is ganzenoverlast een thema en de jacht een belangrijke traditie met lokale kenmerken en gebruiken. Omdat de wereld van de jacht erg besloten is en veel mensen er wel in geïnteresseerd zijn, gaf Hunnie een nieuw soort jachtcursus. Komend jaar moeten in Nederland 250.000 ganzen worden bestreden om het ganzenbestand in bedwang te houden. Wat gebeurt er dan met al dat biologische vlees? Hunnie vindt dat de gans in dat geval wel opgegeten moet worden. www.hunnie.nu

De leerlingen van groep 3 van de Twistvliedschool zijn op dinsdag jl. naar Ambachtsbakker De Kruyf in Wilnis geweest om koekjes te maken en te bakken.De koekjes waren heeeerlijk en de kids bedanken Anja voor de gezellige ochtend in de bakkerij!

Woensdagmorgen rond 11.00 uur is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk op de N201 ter hoogte van de Shell in Mijdrecht. De vrouw reed weg bij de benzinepomp en keerde richting Mijdrecht. Hierbij werd zij vermoedelijk verblind door de zon en werd in de flank geraakt door een tegemoetkomende auto. De vrouw raakte onwel en reed met haar auto richting een restaurant aan de andere kant van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. De brandweer moest de vrouw bevrijden uit de auto. foto peter bakker

Sacha van Leeuwen las het boek "nog 100 nachtjes slapen" op een hele speciale manier voor aan alle peuters en kleuters in de bibliotheek van Vinkeveen. Dit deed ze door gebruik te maken van gebaren. De kinderen en leidsters waren erg enthousiast!

Op de Enschedeweg (N212) heeft maandagochtend jl. een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij een lesauto was betrokken. Een 49-jarige automobilist uit Gouda reed richting Wilnis. Hij zag dat een tegemoetkomende lesauto op zijn weghelft reed. Vervolgens botsten de twee auto’s op elkaar. In de lesauto zaten een 18-jarige vrouw en een 55-jarige instructeur, beiden uit Mijdrecht. De vrouw klaagde over pijn in haar nek en is door de brandweer uit het voertuig bevrijd. De drie betrokkenen zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw bleek een kneuzing te hebben aan haar sleutel- en borstbeen. Het letsel van de mannen is nog onbekend. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. foto peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl. U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!


8

Familieberichten

8 februari 2013

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

DE GROENE VENEN

Na alle fijne jaren die we met haar mochten hebben, is na een periode van afnemende gezondheid overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en buurvrouw

Hendrica Petronella Maria van den Haak - Scholte Riek

weduwe van Th.J.J.W. van den Haak * 5 december 1933

† 6 februari 2013 Wilma Bouman - van den Haak Peter Bouman Menno Tim Guido

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen

Ad van den Haak Mauriel van den Haak - Koudenburg Barry Max

Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

G.A. Scholte en E.M. Scholte - Vis H. Geurs

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Robert en Ciska Videler - Smit Sien

Het leven is als sneeuw, je kunt het niet bewaren. Vol bewondering en met respect voor haar doorzettingsvermogen, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

Riet Cronenberg – de Win * Leende, 8 december 1941

Vinkeveen, 5 februari 2013

Het had langer mogen duren, maar het is goed zo.

Correspondentieadres: A.Th. van den Haak Buitenhof 23 3632 CD Loenen aan de Vecht Riek is overgebracht naar Uitvaartcentrum Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen, alwaar geen bezoek. De uitvaartdienst zal worden gehouden op maandag 11 februari om 10.30 uur in de parochiekerk van de HH. Cosmas en Damianus, Kerkstraat 23 te Abcoude, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Abcoude. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 't Trefpunt, nabij de kerk.

Jules Cronenberg Wieske en Rob Caspar, Ruben Maaike en Willem Roomolen 4 1391 RD Abcoude Riet is weer thuis, in haar vertrouwde omgeving, waar wij in huiselijke kring de laatste dagen met haar doorbrengen. Er is gelegenheid voor u om afscheid van haar te nemen op zondag 10 februari van 15.00 – 17.00 en maandagavond 11 februari van 18.30 – 20.30 uur. De afscheidsdienst zal worden gehouden op woensdag 13 februari om 11.00 uur in de H.H. Cosmas en Damianus kerk, Kerkstraat 23, 1391 HB te Abcoude, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude. Nadere informatie over deze uitvaart vindt u op: WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL U logt in met de naam: CRONENBERG en met toegangscode: B92TR5 Tevens kunt u hier een herinnering of condoleance plaatsen.

Cursus Klein Vaarbewijs I Ook dit voorjaar verzorgt Zeilschool de Vinkeveense Plassen de theoretische vaaropleiding 'Klein vaarbewijs I'. Dit vaarbewijs is verplicht bij het varen met schepen boven de 15 meter of bij schepen die sneller kunnen varen dan 20 km per uur. De cursus wordt gegeven door een ervaren CWO (Commissie Watersport Opleidingen) erkend docent en vindt plaats op vijf woensdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur. De eerste avond staat gepland op woensdag 13 maart. De deelnamekosten bedragen 160 euro per persoon (exclusief examengeld en cursusboek). De deelnamekosten zijn inclusief koffie

en thee tijdens de cursus. De cursus zal worden gegeven op de zeilschool op de Herenweg 144 te Vinkeveen. In de cursus wordt de leerstof behandeld, aanverwante onderwerpen aangesneden en examens geoefend. De examens zijn landelijk, deelnemers kunnen zich individueel inschrijven bij de VAMEX. Het cursusboek 'Klein vaarbewijs I en II' wordt uitgegeven door de ANWB en is verkrijgbaar in de boekhandel of op kantoor van Zeilschool de Vinkeveense Plassen. Meer informatie over de cursus is te verkrijgen via het kantoor van Zeilschool de Vinkeveense Plassen op 0297 – 26 22 00. Inschrijven kan via de website

www.zeilschoolvinkeveen.nl.

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

‘Dichter bij de verte’ ‘Binnenste-Buiten’, het verhalenbedrijf van Elza Vis, organiseert op dinsdagavond 12 februari een verhalenavond in de bibliotheek van Mijdrecht. Vorig jaar verscheen de verhalenbundel ‘Dichter bij de verte’ van verhalenverteller Nico van den Raad. Nico en Maya Plas, verhalenvertellers van ‘De Blauwe Kom’ uit Haarlem, vertellen een verhaal uit de bundel, evenals Joke Dekker van vertelkring ‘De Schatkist’ en Elza Vis van Binnenste-Buiten. De Blauwe Kom is een particuliere organisatie die de orale cultuur wil bevorderen en mensen wil stimuleren hun persoonlijke zeggingskracht

te ontwikkelen en versterken d.m.v poëzie, proza en verhalen vertellen. Nico van den Raad is schrijver, verteller en dichter. Spelen met taal is zijn passie. Hij laat zich inspireren door natuur, kunst, relaties en het toeval. Hij hoopt met zijn verhalen anderen te raken, te verrassen en te inspireren. Diverse verhalen zijn bekroond (o.a. door dagblad Trouw) genomineerd of opgenomen in verzamelbundels. De bundel is na afloop van de avond te koop. Tijdens deze bijzondere avond zullen er muzikale bijdragen zijn van Karin van Vliet(accordeon) en Ellen Hack(viool). Aanvang: 20 uur. Adres: Bibliotheek Mijdrecht, Dr. Van der Haarlaan 8. Toegang: € 7 (incl. consumptie in de pauze).


DE GROENE VENEN

8 februari 2013

9

Dr. Beeker

Maar het kan nog erger! Hebben we net onze vriend Lance op de televisie gezien bij Oprah, komt Rasmussen op het journaal! Zonder blikken of blozen bekent meneer van 1988 tot 2010 een scala aan medicijnen te hebben gebruikt, waaronder de door Lance al besproken Testosteron, Epo en ook bloeddoping. Maar die Rasmussen maakt het nog veel bonter! Hij noemt soms eventjes in één zin een aantal middelen op waar de gemiddelde apotheker het toch behoorlijk warm van zou krijgen. Michael (de aartsengel) heeft het over Insuline, IFG1, DHEA en groeihormoon alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Nou, ik heb dan geneeskunde gestudeerd, maar ik heb ook moeten opzoeken wat dat IFG1 ook alweer was. maken het aan en onder invloed van suikers in de darm (dus voeding) wordt de alvleesklier aangezet om meer insuline te maken. Het hormoon zorgt er vervolgens voor dat de suikers uit de bloedbaan in de spieren terechtkomen en de spieren gebruiken het dan om energie te krijgen voor kracht en inspanning. Tot zover duidelijk toch?

H

adden we het vorige week over Testosteron en over Epo, deze hormonen grijpen zo mogelijk nog dieper in op de regelmechanismen van het lichaam, tijd voor wat onderzoek. Insuline is een hormoon dat de meeste diabeten wel bekend voor komt. Als je diabetes (suikerziekte) hebt, is er namelijk een probleem met het regelmechanisme van de insulineproductie. Insuline is een hormoon dat geproduceerd wordt door de alvleesklier, de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier

Bij diabeten is het mechanisme verstoord, ofwel maakt de alvleesklier veel insuline aan, maar blijft dat plakken in het vetweefsel (type-2 diabetes, door overgewicht) ofwel de eilandjes van Langerhans raken ontstoken en ze maken helemaal geen insuline meer aan (Type-1 diabetes). Ga je nu insuline spuiten als je geen diabeet bent, dan krijg je dat de suikers uit de circulatie naar de spieren vervoerd worden, deze spiergroepen kunnen dus langer presteren. Maar in de circulatie ontstaat nu een te lage spiegel, een hypoglycaemie. Deze hypo kennen diabeten ook wel en is levensgevaarlijk. Behandel je een hypo niet op tijd, dan volgt een coma en uiteindelijk de dood. Een wielrenner kan eigenlijk alleen insuline spuiten als daar een enorme intake aan koolhydraten

Help Karin de berg op De Mijdrechtse Karin Hameetman is 48 jaar heeft al 12 jaar de diagnose MS (Multiple Sclerose). Ze wil niet bij de pakken neerzitten en laten zien wat ze nog wél kan! Daarom is ze de uitdaging aangegaan om op 20 mei a.s. de Mont Ventoux te beklimmen in het kader van de actie Klimmen tegen MS (www.klimmentegenms.nl). Deze organisatie zet ieder jaar een beklimming van de Mont Ventoux op, met de mogelijkheid deze berg één, twee of drie keer met de fiets te beklimmen. Dit jaar is er voor het eerst ook voor (hard) lopers de mogelijkheid de berg te bedwingen. Omdat het Nationaal MS fonds dit jaar 20 jaar bestaat, hebben

tegenover staat. Dat is lastig, want onderweg even een boterham nemen is er niet bij. Dat is de reden dat de dopingzondaar de insuline niet als op zichzelf staand medicament gebruikt, het vormt namelijk een aardige combi met het spuiten van groeihormoon. Groeihormoon ofwel Hgh (humaan groeihormoon) wordt normaal gesproken aangemaakt in het lichaam tijdens de geslachtelijke ontwikkeling. Als ons lichaam zich ontwikkelt hebben we groeihormoon nodig om spiermassa te op te bouwen en om een lengtegroei in te zetten. Er bestaan zeldzame aandoeningen waarbij de hoeveelheid aangemaakt groeihormoon te laag is (dwerggroei) of te hoog is. Robert Pershing Wadlow is officieel de langste man ter wereld (2,72) en zijn wonderbaarlijke lengte had hij te danken aan een tumor in de voorhersenen waardoor er te veel groeihormoon ontstond. Rasmussen gebruikte het Hgh natuurlijk niet om te groeien, maar wel vanwege de toenemende spiermassa, bijwerking is alleen dat de suikerspiegels stijgen. Hoe handig dat insuline die dan weer laat dalen! Hgh en insuline werden daarom samen gegeven.

Michael had het tijdens zijn persconferentie ook soepeltjes over IFG1, maar daar maakte hij een foutje; hij bedoelde namelijk IGF1 en dat is een afkorting die staat voor Insulin Like Growth Factor 1. Het is een hormoon dat ontstaat bij de aanmaak van groeihormoon, ook in de voorhersenen. Het zou voornamelijk invloed hebben op het herstel van weefsels na schade (extreme inspanning bijvoorbeeld) en het beïnvloedt ook de afbraak van vetten. Bij inspanning is het lichaam namelijk voor een groot deel afhankelijk van de aanwezigheid van suikers (koolhydraten) voor de voeding van de spieren. Pas in het allerlaatste geval zal het lichaam de vetvoorraden aanspreken, want de omzetting van vet naar koolhydraat kost meer moeite en is lang niet zo voordelig als het gebruik van koolhydraten. Spuit je IGF1 dan zal ook tijdens het sporten al snel de vetvoorraad worden aangesproken en heb je dus sterker spierweefsel en minder vet.

Hoe erg is het dat je je gedurende 12 jaar laat inspuiten met al dit soort middeltjes zonder dat je eigenlijk weet waar het over gaat? De boeven achter dit wielercircus spuiten onwetende (domme) wenssporters in met middelen waarvan weinigen weten wat de invloed op middellange termijn zou kunnen zijn en trekken van ploeg naar ploeg. Wie weet wat er allemaal met de uitgerangeerde sporter gaat gebeuren? Suïcide en plotselinge dood zijn schering en inslag en de sporter weet niet eens de naam van de hem toegediende middelen correct uit te spreken. Marco Pantani overleed in 2004 naar later bleek aan een hartstilstand die, zoals we inmiddels weten, te maken kan hebben met Epo gebruik. Maar gedurende de laatste jaren van zijn leven was hij zo depressief als een deur en dat is weer een bekende bijwerking van het gebruik van groeihormoon. Hoe triest is dat?

Als laatste gebruikte meneer dan ook nog DHEA en dat staat voor Dehydroepiandosteron en de werking daarvan berust op de omzetting in het lichaam tot Testosteron, het is eigenlijk een voorloperhormoon van testosteron.

Jaco Beeker info@drbeeker.nl www.drbeeker.nl

Spacegym bij GV Abcoude zij een unieke actie bedacht en gaan zij als team "vlinder" met 20 deelnemers (allemaal met MS) zelf een beklimming van 20 km maken naar de top van de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk. Dit betekent per deelnemer in estafette 1 km naar boven lopen. Karin is als vrijwilliger bij het Nationaal MS Fonds verbonden en ondersteunt/coördineert en begeleidt vele activiteiten, dus ook deze. Om deze uitdaging tot een succes te maken heeft ze uw financiële hulp en steun hard nodig. U kunt haar bellen op tel. 06-27002465 of mailen naar karin.hameetman@ nationaalmsfonds.nl, dan ontvangt U haar flyer voor meer informatie.

Gymnastiek vereniging Abcoude is gestart met een nieuw lesuur spacegym, voor alle jongens en meisjes vanaf 7 jaar die houden van klimmen en klauteren. Spacegym is een spectaculaire vorm van gymnastiek, waarbij de kinderen gaan freerunnen, glijden van hoge glijbanen, klimmen in netten en nog veel meer. Dit alles onder leiding van ervaren trainers die ze de nieuwste technieken op het gebied van klimmen en klauteren zullen bijbrengen. Wil je ook eens ervaren hoe leuk spacegym is, kom dan een gratis proefles meedoen op maandagmiddag van 16.30-18.00 uur in de Kees Bonzaal te Abcoude.

Voor meer informatie: mail naar contact@gvabcoude.nl Ook in diverse andere lesuren is nog plek; van jong tot oud kun je bij gymnastiek vereniging Abcoude

terecht voor (acro)gym, turnen, streetdance, steps of zumba. Bekijk het complete lesrooster op

www.gvabcoude.nl

Alzheimer Café op 13 februari Het Alzheimer Café opent zijn deuren op woensdag 13 februari 2013 in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen; het Café is open vanaf 19:00 uur. Die avond is het thema: ‘Waar vind ik hulp en begeleiding in de zorg?’ Gastspreekster is: Janny van Oudenaarden – werkzaam bij Dagbehandeling Careijn in MariaOord. Als u voor een ander zorgt is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. Zodat u niet overbelast raakt. Maar ook tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden,

werk en/of hobby's kunt besteden. De tijdelijke en volledige overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg. Daarbij hoeft u niet direct aan een verpleeghuis te denken. Voor de ondersteuning van de zorg, maar ook voor een zinvolle en veilige dagbesteding kunt u de mogelijkheden van dagbehandeling onderzoeken. Denk daarbij aan verblijf van één of meerdere dagdelen per week in een groep die gezamenlijk activiteiten onderneemt. Bijvoorbeeld de krant doornemen, geheugenactiviteiten en activiteiten naar persoonlijke

interesse. Bovendien is het bijna altijd mogelijk om het vervoer van en naar huis te regelen. Bent u nieuwsgierig geworden naar dit thema en wilt u met ons van gedachten wisselen en ervaringen delen, dan bent u van harte welkom. Er is muziek, koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Neem voor meer informatie contact op met: Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg, tel. 0297-230280 (bereikbaar op ma/di).


10

8 februari 2013

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet muziekliefhebber Peter Schavemaker regelmatig muzikanten die in onze regio in het theater te zien zijn. Deze week flamencogitarist Eric Vaarzon Morel, die dit seizoen te zien is met de voorstelling Inspiración, waarin hij een muzikale ode brengt aan de wereldberoemde gitarist Paco de Lucía.

Gitarist Eric Vaarzon Morel

‘Ik speel Paco de Lucía niet na, maar gebruik zijn stijl’ ‘Alles bepalend voor de flamenco’, zei je over Paco de Lucía. “Dat is de waarheid. Bach en Mozart waren bepalend in de klassieke muziek. Paco de Lucía is binnen de flamencomuziek vergelijkbaar met hen.”

Op welke manier krijg je inspiración van De Lucía? “In de tijd dat hij zijn toptijd beleefde in Spanje –rond zijn hit ‘Entre dos aguas’ (1976)– studeerde en speelde ik in Sevilla. In die tijd werd de flamenco bekender buiten Spanje. Mijn eerste herinnering aan De Lucía, dit verhaal vertel ik ook in deze voorstelling, was een geweldig nachtconcert in Carré waar ik als zestienjarige jongen naar toe ging. Hierna besloot ik om naar Spanje te gaan en echt flamencomuziek te leren spelen. De Lucía is sinds de jaren zeventig een revolutionaire gitarist/componist die veel vernieuwing heeft aangebracht in de flamenco van nu, door met musici uit de jazz- en klassieke muziek te spelen. Ik speel Paco de Lucía niet na, maar gebruik zijn stijl.”

Kunstweekend in Galerie Boven Verwachting

In het weekend van 16 en 17 februari a.s. opent Galerie Boven Verwachting haar deur voor een bijzondere kunstpresentatie thema; ‘VROUW’. De Galerie gevestigd op de bovenverdieping van Bocxe Biljarts aan de Herenweg 298a naast de RK-kerk te Wilnis laten gevestigde kunstenaars hun werken zien. Carla van der Linden uit Oss schildert voornamelijk zichzelf en komt tot een verrassend eindresultaat. Haar schilderijen hebben een eigen ‘stijl’. Lia Kooijman uit Castricum schildert de vrouw in zachte ‘pasteltinten’. Het zijn droombeelden uit perfectie ontstaan. Henny Heijnen uit Amstelhoek geniet regionale bekendheid met haar apart gestyleerde vrouwsculpturen in brons en natuursteen. Tijdens de expositie wordt u begeleid door de kunstenaressen zelf en kunt u mogelijk tot aanschaf overgaan. Het is beslist de moeite waard om op zaterdag 16 of zondag 17 februari een bezoek aan de Galerie te brengen die beide dagen van 11 tot 17 uur gratis toegankelijk is. Zie voor een voorproefje:

www.tonbocxeart.com.

Je bent sinds 1982 ook docent aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, maar ook op buitenlandse conservatoria. Wil je de theaterbezoekers ook iets mee geven over flamencomuziek? “Ja, Paco de Lucía is mijn grote voorbeeld. Eerlijk gezegd dacht ik dat veel mensen hem zouden kennen, maar dat valt best tegen. Paco Peña (Vaarzon Morel had in 1976 les van deze andere flamencolegende, red.) is veel bekender in Nederland. Buiten mijn ode aan De Lucía wil ik de mensen ook uitleggen wat ik aan het doen ben, maar zonder dat het een lezing wordt. Door middel van een gedicht, een verhaal over de oorsprong van de flamenco of het spelen van een stuk vertel ik een verhaal.”

Je wilt niet alleen maar razendsnel de flamencomuziek tokkelen, maar de muziek verhalend gebruiken. Zoals in je vorige voorstelling El Greco over het leven van deze Spaanse kunstschilder (1541-1614, red.), maar ook in Duende waarbij je samenwerkt met acteur Gijs Scholten van Aschat -die vertalingen van Spaanse gedichten voordraagt- en

trompettist Eric Vloeimans. “Ik vind het leuk om snelle loopjes te spelen, maar daar gaat het voor mij eigenlijk niet alleen om. Mensen kunnen té veel loopjes vervelend gaan vinden. Flamencomuziek is natuurlijk virtuoos, maar ik probeer er steeds meer een melodielijn uit te halen. Het verhaal van El Greco was voor mij de ultieme mogelijkheid om een prachtig verhaal uit de zestiende eeuw, als totaaltheater, te maken met muziek, teksten en dans.”

Wil je een vervolg maken op El Greco? “Ja, verder wil ik wel onthullen dat ik het interessante levensverhaal van Francisco Goya wil brengen in het theater en misschien in de toekomst wel Pablo Picasso.”

Zijn ook Nederlandse schilders geschikt voor een dergelijke voorstelling? “Er zijn er genoeg. Een theaterprogramma over Rembrandt of Van Gogh zou best kunnen, hoewel je met mijn muziekstijl al snel uitkomt op Spaanse schilders en kunstenaars.”

Deze voorstelling is een inspiratiebron voor iedereen die van Spaanse gitaarmuziek houdt. “Dat klopt. Spaanse muziek in de winter heeft natuurlijk een goede invloed op het brein. Bezoekers aan mijn voorstellingen gaan na afloop altijd met een warm Spaans gevoel naar huis.”

Eric Vaarzon Morel is, samen met zanger Carlos Dénia, te zien op 22 februari in Schouwburg Amstelveen. www.vaarzonmorel. com foto frans schellekens

3- of 4-luikfoto's in Gezondheidscentrum Bij de expositie van fotoworkshop de Ronde Venen krijgt de bezoeker komende maand wel extra veel te zien. In gezondheidscentrum Croonstadt zijn n.l. tot begin maart, 3- of 4-luik-foto’s te bekijken. In het algemeen behoort een 3- of 4-luik aan twee regels te voldoen: 1. Het werk bestaat uit drie of vier (in dit geval) foto’s. 2. De foto’s hebben een onderling verband/ vertellen samen een verhaal. En bij deze clubopdracht was

het ook nog de bedoeling dat het resultaat in één lijst zou passen. Dit vroeg om meten, juiste kleuren- en vormcombinaties en veel(digitaal) knipwerk. Kortom: creatief bezig zijn in de praktische uitvoering om de zeggingskracht van het totale beeld te versterken. Het 4-luik ‘mislukt overleg’ is daar een mooi voorbeeld van. Voor meer foto’s en informatie:

www.fotoworkshop.nl foto: ‘Mislukt overleG’ door paul veldhuijZena

Meester-verteller Diederik van Vleuten in Theater Piet Mondriaan Abcoude

Zaterdag 16 februari: ‘Buiten schot’ (try-out) In Buiten Schot verbindt Diederik van Vleuten een persoonlijk familiekroniek aan de grote geschiedenis van Nederland en de wereld. Het verre gedonder van kanonnen aan de landsgrens, een bijna vergeten afspraak op Soestdijk, een pianoconcert voor de linkerhand, een toespraak van Churchill. Alleen in de handen van meester-verteller Van Vleuten worden deze dingen samengevoegd tot een ontroerend en hilarisch geheel. Een avondlang een man, een piano en een steengoed verhaal. Dat is Buiten Schot. Zijn solodebuut Daar Werd Wat Groots Verricht overdonderde de theaterwereld en werd door pers en publiek unaniem juichend ontvangen. Een unieke theatervorm, niet in een genre te vangen. Van Vleuten informeert als een documentaire en

amuseert als cabaret op topniveau. In Buiten Schot gaat hij verder op de ingeslagen weg. Laat u raken en mis het niet!

Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 15,00 / CJP € 10,50. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl foto katinka krijGsMan

Carnaval!

van 17. uur weer na een heerlijke middag richting huis kunt gaan.

Ja ja, het is bijna 9 februari, en dus weer tijd voor de jaarlijkse carnaval! Tijdens het Prinsenbal dat de Huts Geklutste Kliek heeft gehouden op 9 november jl. is een nieuwe prins benoemd voor dit jaar, en wel prins Mollemanus I. Hij wil op het carnavalsfeest dit jaar weer groots gaan uitpakken en daarom worden bij deze verschillende generaties uitgenodigd:

Ook voor de jongeren is er weer een carnavalsavond dit jaar! Dit feest gaat plaatsvinden op zaterdagavond 9 februari vanaf ca. 21.30 uur. Ook dit vindt plaats in het Kliekegat (Immitsj, Windmolen 75, Mijdrecht) en wel met het thema Aprèsski! Dus kom jij net terug van de wintersport of heb je gewoon zin in een gezellige avond met muziek van DJ Kingsize? Kom dan naar het Kliekegat!

Zaterdagmiddag 9 februari wordt een groot feest georganiseerd voor de 55plussers onder ons, met de altijd gezellige bingo met prachtige prijzen. Daarnaast kan men onder het genot van een hapje en een drankje genieten van een spetterend optreden van Patrick Bouquet! 55plussers: houd dus a.s. zaterdagmiddag 9 februari vrij en kom rond een uur of 13.30 naar het Kliekegat (Immitsj, aan de Windmolen 75 in Mijdrecht), zodat u rond de klok

Maar niet alleen op zaterdag 9 februari wordt er carnaval gevierd, maar ook op dinsdagavond 12 februari! Dan wordt in samenwerking met Soos de Cirkel een carnavalsavond gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking! Van 20.00-22.00 uur ben je van harte welkom om gezellig met Soos de Cirkel en de Huts Geklutste Kliek carnaval te komen vieren! Alaaf en tot zaterdag!


DE GROENE VENEN

8 februari 2013

Comedytheater in de Nes, Amsterdam

Zondag: Jazz aan de Amstel met Shyla Zoet en Special Guests

Mijdrechtse Lida Straathof brengt solovoorstelling “Erg spannend maar vooral ook erg leuk én leerzaam,” aldus Lida Straathof (22) uit Mijdrecht, aanstormend musicaltalent en op dit moment in haar laatste jaar van het conservatorium in Haarlem. Op 24 en 25 februari a.s. geeft zij een solovoorstelling in het Comedytheater in de Nes in Amsterdam. De voorstelling gaat over een wereld waarin je je ei maar niet kwijt kunt, telkens weer de verkeerde beslissingen neemt én wanhopig verliefd wordt op een scooterboy. “Ja, dat klinkt wel een klein beetje zoals mijn jeugd aan de Tienboerenweg in Mijdrecht” lacht Lida Straathof. Na haar jeugd besluit ze haar droom te volgen en start ze met de musical opleiding. “Binnen deze opleiding hebben we behalve veel zang, acteer en danslessen uiteraard ook geleerd hoe je een musical productie van A tot Z kunt

opzetten.” Ze besluit om dit in haar laatste jaar in de praktijk te brengen door het opzetten van de solovoorstelling 'Ongelofelijk Fantastisch!'. De theatervoorstelling zit bomvol muziek, humor en verdriet en is onder regie van één van Nederlands bekendste musicalsterren Ellen Evers. “Het is niet gemakkelijk om al mijn gedachten en ideeën naar het podium te vertalen en ik ben dan ook blij dat Ellen mij daarbij zo goed heeft kunnen helpen.” Inmiddels zijn vrienden en familie uitgenodigd om de voorstelling te bezoeken en start binnenkort de algemene promotie. De voorstelling is speciaal voor iedereen die in het gezellige comedytheater wil genieten van theater, musical en zang. Kaartjes zijn te reserveren via info@comedytheater. nl of 020-4222777, meer informatie is te vinden via www.lidastraathof.nl.

Gemeente De Ronde Venen stelt kernenpanels samen Circa 8.000 inwoners van De Ronde Venen ontvangen deze dagen een uitnodiging van de gemeente om deel te nemen aan een online inwonerpanel voor de eigen kern of het buitengebied. Met deze steekproefsgewijze uitnodiging wil zij zeven representatieve panels vormen die de gemeente helpen een goede koers uit te zetten voor een plezierig woon- en werkklimaat. Panelleden zullen met enige regelmaat digitale vragenlijsten over de directe leefomgeving ontvangen. Bijvoorbeeld over groen, verkeer, openbare orde, veiligheid en leefbaarheid. Maar ook met een blik op langere termijn: bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van dorpsvisies en een structuurvisie voor de gemeente in 2030. De resultaten worden gebruikt om het gemeentelijke beleid en de uitvoering meer af te stemmen op de wensen van inwoners. Zodra de gemeente voldoende aanmeldingen heeft, zal zij als eerste vragenlijsten opsturen naar de panels voor Abcoude en Baambrugge

die helpen bij de ontwikkeling van dorpsvisies voor deze kernen. Daarna volgen snel de overige kernen en het buitengebied. Op derondevenen. nl vinden belangstellenden actuele informatie en onderzoeksverslagen. Het online panel is een van de middelen die de gemeente inzet om zoveel mogelijk inwoners mee te laten denken. Middelen als informatie- en inspraakbijeenkomsten, kernenbezoeken, digitale polls en WegWijzer blijven waardevol. Daarnaast denkt ook een online inwonerpanel van 400 personen uit de hele gemeente mee over de ontwikkeling van een structuurvisie voor De Ronde Venen.

Slanker, fitter, gezonder Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met het Prodimed proteïnedieet • • • • • • • • •

Verlies van 6 tot 10 kg per maand Geen verlies van spiermassa Duurzaam afvallen Medisch onderbouwd Gemakkelijk en comfortabel Geen hongergevoel Geen slappe huid Geen vermoeid gevoel Energiek en fit

11

Dominee Bleekerhof 1 1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98

Op zondag 10 februari is er weer een Jazz aan de Amstel o.l.v. singer/ songwriter Shyla Zoet van Sweet & Co. Zij brengen o.a. bekende jazz/ pop songs en eigen stukken ten gehore uitgevoerd door de geweldige muzikanten met special guests Lana Wolf (zang), Martijn Vermeulen (gitaar), Sarah Fairfield (zang) en Lo van Gorp (zang/sax). Sinds oktober 2012 is Shyla Zoet i.s.m. Sjiek aan de Amstel bezig met de organisatie van Jazz aan de Amstel. Tot nu toe is het een succes gebleken en is de reactie van het publiek enorm positief. Men is blij dat er eindelijk zo’n een initiatief in Uithoorn wordt genomen en bijzonder verrast door het niveau en afwisseling van het aangeboden programma. Zoet biedt een combi van bekende Jazz/Easy Pop repertoire en eigen nummers. Ook wordt er aandacht

besteed aan locale talenten. Zo blijkt het dat er in Uithoorn en omgeving heel wat muzikaal talent woont en muziek echt leeft. Daarnaast worden deze talenten weer versterkt door bekende namen uit het vak. Samen met het publiek, wat zeer enthousiast reageert, ontstaat er keer op keer weer een bijzondere chemie. Sweet & Co bracht onlangs een jazz/easy pop EP uit met vijf eigen nummers, als voorproefje op het album ‘Listen 2 me’. De melodieuze

songs, vertolkt door de warme stem van Shyla Zoet zijn toegankelijk voor een breed publiek en laten zich het beste omschrijven als ‘feel good’ muziek.

Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11, Uithoorn tussen 15.30-17.30 uur. De entree is gratis.

Gemeentelijke woonvisie vastgesteld

Doorstroming door kwaliteit Als onderdeel van een allesomvattende structuurvisie voor de gemeente De Ronde Venen boog de raad zich op 31 januari j.l. over de woonvisie. Deze nota bevat de gemeentelijke visie, ambitie en maatregelen op het gebied van wonen in de gemeente voor de periode tot en met 2020. Om de positie van vitale en aantrekkelijke woongemeente waar te maken zal de vastgelopen woningmarkt weer vlotgetrokken moeten worden. Sleutelwoord is doorstroming. Om dat te bereiken wordt gekozen voor een drietal trajecten: bouwen voor kwaliteit, beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het op de kaart zetten van De Ronde Venen als aantrekkelijke woongemeente. door piet van buul

Vanaf medio 2011 is het college bezig met het ontwikkelen van een woonvisie. Er vond een uitgebreid woonwensenonderzoek plaats onder de inwoners. Begin 2012 is vastgesteld hoeveel woningen er in de toekomst nodig zullen zijn. In de loop van het afgelopen jaar hebben tal van overlegrondes plaatsgevonden met belanghebbenden, met de woningbouwcorporaties en met de wijk- en dorpscomités. Dit alles heeft geleid tot een gedegen beleidsnotitie waar de brede problematiek op een heldere wijze wordt geschetst. Ook op dit belangrijke beleidsterrein klinkt de nieuwe aanpak van de gemeente door. Marktpartijen en met name de woningbouwcorporaties zullen de plannen moeten invullen. Naast waardering voor de ambities zoals die door het college zijn verwoord klonk vanuit de raad ook zorg door over de vraag in hoeverre de mooie plannen ook realiseerbaar zijn, gezien het feit dat veel staat of valt met de bereidheid van corporaties en ontwikkelaars om aan de uitvoering mee te werken. De geest van de oud-Amsterdamse wethouder en voormalig staatsecretaris Jan Schaefer waarde door de raadszaal. De verkiezingsleuze uit 1978 ‘in geouwehoer kun je niet wonen’ maakte hij min of meer tot zijn lijfspreuk om daarmee aan te geven dat het aankomt op de praktische aanpak en uitvoering. De woonvisie zal dan ook een belangrijke basis vormen voor de prestatieafspraken die met GroenWest gemaakt gaan worden. De zaak zit vast In de nota somt het college een aantal oorzaken op van de vastgelopen woningmarkt in de gemeente. Zo sluit de bestaande woningvoorraad onvoldoende aan bij de

woonwensen van de inwoners. Dat komt onder meer doordat er sprake is van een eenzijdige woningvoorraad, Door de vergrijzing neemt de vraag naar gelijkvloerse woningen en wonen met zorg flink toe. Er zijn veel woningen die geschikt zijn voor jongeren, maar die niet vrijkomen. Jongeren blijven dan bij hun ouders of verhuizen naar een andere gemeente. Doorstroming In de nota wordt de stelling betrokken dat er beter gelet moet worden op de kwaliteit bij nieuwbouw. Nieuwe woningen als aanvulling op het bestaande bestand. Ook moet de bestaande voorraad beter benut worden. Verkoop van huurwoningen, renovatie en woningverbetering en een andere woonruimteverdeling zijn instrumenten die kunnen worden ingezet. Voor de bestaande woningvoorraad en de nieuwbouwplannen wil de gemeente zich niet beperken tot de eigen inwoners. Men denkt er aan om ruimere bekendheid te geven van de mogelijkheden die De Ronde Venen te bieden heeft. Daardoor hoopt men ook mensen van buiten de gemeente naar De Ronde Venen te halen.

Prestatieafspraken De gemeenteraad stond welwillend tegenover de plannen van het college. Men vond dat er een reëel toekomstbeeld geschetst was. Wel drong de raad er op aan dat er meer aandacht wordt gegeven aan sociale huisvesting. Ook het aspect van de duurzaamheid vraagt meer aandacht. Wethouder David Moolenbergh benadrukte dat de nota een les in realiteitszin wil zijn. “We formuleren hiermee de uitgangspunten waarmee we de toekomst tegemoet kunnen treden. We realiseren ons dat we voor de realisatie van de wensen en plannen sterk afhankelijk zijn van de markt. We zullen dan ook nieuwe prestatieafspraken gaan maken met de woningbouwcorporatie GroenWest,” aldus de wethouder. De meeste fracties hebben geen blind vertrouwen in GroenWest. Men drong er dan ook bij de wethouder op aan deze afspraken eerst aan de raad voor te leggen en ook een systeem van regelmatige voortgangstoetsing in te bouwen. De raad stemde unaniem in met de vaststelling van de woonvisie.


12

8 februari 2013

Multi Energy beheert aan de Mijdrechtsedwarsweg nu ook de wasstraat

Andere kleuren voor tankstation in Wilnis Dagelijks over de Mijdrechtsedwarsweg rijdende automobilisten is het ongetwijfeld al opgevallen: er is wat veranderd bij het tankstation in Wilnis. ‘BP Bakker’ is voortaan ‘Shell Wilnis’, het groen van vele jaren is vervangen door geel en rood. door anja verbiest

Vier jaar geleden nam Multi Energy het beheer van het tankstation in Wilnis, dat in de verre omtrek bekend staat als ‘BP Bakker’, over van eigenaar John Bakker. Vorig jaar juni is daar het beheer van de naast het tankstation gelegen wasstraat bijgekomen. Multi Energy, een divisie van automotiveonderneming Markeur, verzorgt vanuit het hoofdkantoor in Alphen aan den Rijn het beheer van een veertigtal onbemande en fullservice tankstations, die verspreid zijn over het hele land. Klanten blijven nummer 1 Ed Bonnema, sinds eind vorig jaar manager van de vestiging in Wilnis: “De kleuren van het tankstation mogen dan veranderd zijn, voor onze trouwe schare klanten verandert er in principe niets. Zij blijven voor ons altijd nummer één! Achter de kassa treffen ze ook nog gewoon dezelfde bekende gezichten aan. Personeel dat al vele jaren bij dit tankstation werkt en voortaan nóg meer op onze klanten gefocust is dan zij voorheen misschien gewend waren. We zijn blij dat een sterke marktleider als Shell met ons in zee wil gaan. Dat biedt ons nu en in de toekomst nieuwe mogelijkheden, die onze klanten ook ten goede komen.” Snelle metamorfose Het tankstation aan de Mijdrechtsedwarsweg

verkoopt sinds vrijdag 1 februari de brandstoffen van Shell en begin deze week werd het exterieur van het tankstation in rap tempo aangepast. Ed Bonnema:“Naast het uitgebreide assortiment kwaliteitsproducten in onze shop Ed Bonnema is bieden we onze klanten voortaan bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om Airmiles te blij met de snelle sparen.” foto peter bakker metamorfose: ons te allen tijde voorop. Wie naar ons toe “Zo is voor iedereen meteen duidelijk wat komt met een vraag of probleem, zullen we hier aan de hand is. Alle zaken gaan tijdens zo snel en zo goed mogelijk helpen. Maar er de werkzaamheden gewoon door. Onze is natuurlijk nog meer. Naast het uitgebreide klanten kunnen, zoals ze gewend zijn, op elk moment van de dag bij ons terecht om te tan- assortiment kwaliteitsproducten in onze shop bieden we onze klanten voortaan bijvoorbeeld ken of de auto te wassen. Vrijdag 15 februari ook de mogelijkheid om Airmiles te sparen. wordt een extra feestelijke dag, want dan vieren we onze officiële heropening als Shell- Daarmee kunnen ze niet alleen elders kortingen krijgen, maar kunnen ze hier onder meer station. Iedereen uit De Ronde Venen en omgeving is dan natuurlijk van harte welkom. ook wasbeurten en een deel van de getankte hoeveelheid brandstof betalen. Ook kan men En iedere tankende klant ontvangt die dag bij ons gratis de Shell-pas aanvragen. Deze gratis een doosje met tompoezen. Maar kom kaart met een landelijke dekking is vooral niet te laat, want op=op.” plezierig voor zakelijke rijders, die elke twee weken een digitale factuur ontvangen. En bij Airmiles sparen en besteden Bonnema en zijn mensen hebben de komende het tankstation van hun voorkeur krijgen ze sowieso 5 eurocent korting op alle soorten tijd nog meer voor de klanten van het tankbrandstof. Bij ons is dat op dit moment zelfs 7 station en de wasstraat in petto. “We komen eurocent op een liter Euro.” regelmatig met verrassende aanbiedingen, maar een goede klantenservice staat voor

DE GROENE VENEN

Kort nieuws Regio

IVN Winternatuurwandeling op 16 februari Een harde schrale oostenwind deed de tranen over de wangen biggelen. Maar met muts, sjaal en wanten konden we er tegen en hebben met veel plezier door de knisperende sneeuw gewandeld. In de luwte was er tijd om de zelf meegebrachte warme chocolademelk of koffie tot ons te nemen, ondertussen luisterend naar de uitleg van het gekozen aandachtspunt. Zo was de wandeling in januari. Wat het weer ons ook te bieden heeft in februari, de wandeling gaat alléén bij ijzel niet door. Elke derde zaterdag van de maand bent u van harte welkom om mee te wandelen met het IVN De Ronde Venen en Uithoorn. Elza Vis zal op 16 februari met ons meewandelen en ons trakteren op hartverwarmende verhalen over de natuur. Opgeven voor de wandeling hoeft niet. We verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats van de begraafplaats aan de Ing. Enschedeweg in Wilnis. En zijn om ca. 12.30 uur weer terug. Voor meer info. kunt u bellen met Yfke Zijlstra, tel. nr. 0297287223. Ook kunt u de website van het IVN raadplegen.

Vinkeveen

Finaleweekend Winterstopzaalvoetbaltoernooi 2013

Inschrijving open jubileumeditie Assuline Turfstekerstoernooi Volleybalclub Atalante organiseert dit jaar weer het Assuline Turfstekerstoernooi. Het toernooi viert een jubileum dit jaar, want het wordt voor de 25e maal georganiseerd. De organisatie zal op gepaste wijze aandacht besteden aan het jubileum, maar hoe, dat wordt nog even geheim gehouden. Dit jaar wordt het buitentoernooi op zondag 9 juni georganiseerd en zal weer plaatsvinden op de grasvelden van ‘De Vinken’, op sportpark De Molmhoek in Vinkeveen. Laten we hopen op gunstiger gestemde weergoden dan die van vorig jaar, want toen kon het toernooi vanwege veel regen niet doorgaan. Iets wat overigens maar twee maal is voorgekomen in de afgelopen 24 jaar. Inschrijving voor het toernooi staat open voor bedrijven-, straten-, vrienden- en volleybalteams enz, zolang je maar met minimaal zes bent. Bij voorkeur staan steeds 2 dames in het veld. Er zijn twee verschillende competities. In beide competities wordt gestreden om een wisseltrofee. In de middag heb je, waar mogelijk, andere tegenstanders. De punten van de hele dag bepalen wie in de finales komen. Het recreatie toernooi is voor teams die het leuk vinden om een keertje te gaan volleyballen om gezellig een dagje sportief bezig te zijn. Super recreanten toernooi is voor teams met volleybalervaring die niet bang zijn om een stevig potje te volleyballen. Kinderen zijn welkom, er is een hoop speelruimte. Wil je meedoen aan één van deze toernooien, verzeker dan een plek door te bellen naar Han Feddema (0297-287952) of meld je aan via de site van Atalante: www.vv-atalante.nl. Kosten zijn €30,- per team. Aanmelding dient te geschieden voor 19 mei. Graag tot ziens op zondag 9 juni!

Op 3 februari 2013 vond laatste dag van het door Albert Heijn gesponsorde zaalvoetbaltoernooi van SV Hertha plaats. Bijna de klok rond werden op de laatste dag nog 13 wedstrijden afgewerkt. Meer dan 220 deelnemers in 7 poules. Onder aanmoediging van veel fans op de tribune, werd het een heel mooie dag. Bij de prijsuitreikingen in de verschillende poules werd ook beschermheer Wim Aarsman bedankt. Hij was er elke speeldag bij. Ook werden alle vrijwilligers en sponsor Albert Heijn bedankt. Het goede nieuws is dat zij ook volgend jaar weer willen sponsoren. Dat is dan al het derde jaar, dus we beginnen van een traditie te spreken. Met dit toernooi zijn de jeugdspelers van SV Hertha weer een flink deel van de winter doorgekomen, en alweer voor de 33e keer. In de maand januari inmiddels een niet meer weg te denken evenement, in de De Boei in Vinkeveen. Over 5 weken worden ongeveer 70 wedstrijden afgewerkt en wordt meer dan 50 uur gezaalvoetvald. De winnaars waren: Poule 1: Frankrijk Poule 2: Manchester United Poule 3: HSV Poule 4: PSV Poule 5: Real Madrid Poule 6: Juventus Poule 7: Anderlecht en Club Brugge gelijk geeindigd.


DE GROENE VENEN

8 februari 2013

13

HGT Geveltechniek BV

Koning Winter pleegt aanslag op de gevels Gedurende de winterperiode kunnen we soms genieten van mooie versgevallen sneeuw. Aanhoudende vorst zorgt ervoor dat er op natuurijs geschaatst kan worden. Maar de winter brengt ook ongemak zoals gladde wegen en stoepen. De vorst is er ook de oorzaak van dat het voegwerk en de gevelstenen van de huizen en gebouwen te lijden krijgen van vorstschade. Gevelstenen barsten en het voegwerk laat los. Met als gevolg dat de gevel water doorlaat en er ook binnenshuis vochtplekken en schimmel gaat ontstaan. “Alle reden dus om de muren en gevels nauwlettend in de gaten te houden,” waarschuwt Michel Hengeveld van HGT Geveltechniek in Mijdrecht. door piet van buul

Vorstschade aan gevels is een probleem dat nog vaak onderschat wordt. “De schade ontstaat sluipenderwijs,” zegt Michel. “Wanneer de stenen en het voegwerk niet van voldoende kwaliteit zijn en de gevel niet van een impregneermiddel is voorzien is de kans groot dat het water via de voegen de gevel binnendringt. Ook de eventueel aangebrachte spouwmuurisolatie wordt dan bedreigt. De meeste gevels zijn opgemetseld met baksteen of met strengperssteen. De strengperssteen is van keihard materiaal gemaakt en zo’n steen bevat een aantal gaten. Die gaten lopen vol water en bij vorst zet water uit. Dat heeft tot gevolg dat zelfs die harde stenen kunnen barsten. Baksteen is iets minder hard en iets meer poreus. Ook hier kruipt het water in de steen met alle gevolgen van dien. De vorstschade is te herkennen doordat er stukken van de voegen los zitten en dat stenen kapot vriezen of afschilferen. Soms zie je dat stenen lang nat blijven en bij

droging een witte aanslag achterlaten. Dat zijn cementdelen. Indien dit vaak gebeurt houdt men alleen zand als voegmortel over en de gevel is dan zo lek als een mandje.” Voorkomen is beter dan genezen Om vorstschade te voorkomen moet de gevel dus van goede kwaliteit zijn. “Dat betekent dat er goed materiaal gebruikt moet worden. Het komt nog wel eens voor dat de voegen van onvoldoende kwaliteit zijn. Men gebruikt dan weinig metselspecie en veel zand. Op den duur spoelen die voegen er uit. Een goed gevoegde gevel gaat doorgaans zo’n vijfentwintig tot dertig jaar mee. Is er slechte metselspecie gebruikt dan heb je na een jaar of tien al problemen. Het is dus zaak om regelmatig goed naar de stand van zaken in de gevel te kijken en op tijd onderhoud te plegen. Bij bestaande woningen kunnen de gevels gereinigd worden. Dan worden ook de voegen vernieuwd en wordt het geheel voorzien van een impregneer laagje. Dat zorgt er voor dat het water wordt afgestoten en niet in de gevel kan binnendringen. Anderzijds blijft de muur wel ademen en kan het vocht in de steen naar buiten en daar verdampen. Bijkomende voordeel is ook dat de stenen weer mooi schoon zijn en dat het geheel er weer voor jaren tegen kan. Preventief onderhoud levert op den duur een flinke besparing op.”

Nationalisatie SNS Reaal heeft geen gevolgen voor klanten RegioBank De nationalisatie van SNS Reaal heeft geen gevolgen voor de klanten van RegioBank. De bestaande producten en diensten blijven tegen dezelfde voorwaarden geldig en ook het betalingsverkeer blijft gewoon functioneren. Directeur Harry Schuurs van RegioBank Wilnis (foto) snapt de onduidelijkheid bij veel klanten door de berichtgeving in de media, maar kan iedereen geruststellen. RegioBank is een dochteronderneming van SNS Reaal. Dat bedrijf is nu in zijn geheel overgenomen door de Nederlandse Staat, om de stabiliteit van het financiële systeem te beschermen. Harry Schuurs: “Als RegioBank blijven we gewoon bestaan na deze nationalisatie en alle rekeningen en deposito's lopen door. Dat betekent o.a. dat mensen gewoon met hun bankpas kunnen betalen in de winkel, pinnen, of geld kunnen overmaken via internet of acceptgiro's. Overboekingen worden gewoon afof bijgeschreven.” Alle winkels en kantoren, zoals RegioBank in de Dorpsstraat in Wilnis, blijven gewoon geopend op de gebruikelijke openingstijden. “Kortom: onze klanten behouden de dienstverlening zoals ze die van

foto patrick hesse

ons gewend zijn. Ook onze bekende spaarproducten, waaronder bijvoorbeeld het populaire woningsparen, blijven gewoon beschikbaar.” Voor vragen kan men altijd contact opnemen via te. 0297-289090 of langsgaan op Dorpsstraat 7, Wilnis.

Schade herstellen Wanneer er eenmaal sprake is van vorstschade is het zaak die zo snel mogelijk te laten herstellen. Michel: “Door de vorstschade heeft het regenwater min of meer vrij spel gekregen en krijg je dus al snel last van natte plekken en schimmel in je huis. En dat gaat echt niet vanzelf weg door bijvoorbeeld de kachel een paar graden hoger te zetten.” Michel wijst er op dat vooral de gevels die bij wind en regen de volle laag krijgen het meest kwetsbaar zijn. “Maar optrekkend vocht en lekkende dakgoten of kapotte regenpijpen zijn vaak ook een bron van wateroverlast waardoor de gevel ter plekke door en doornat

Michel Hengeveld: “Het is belangrijk om regelmatig goed naar de stand van zaken in de gevel te kijken en op tijd onderhoud te plegen. Preventief onderhoud levert op den duur een flinke besparing op.” foto's patrick hesse wordt. En in geval van vorst dus kapotvriest. Kijk dus niet alleen naar de stenen en de voegen. Let ook op die goten en pijpen en laat lekkage zo snel mogelijk verhelpen om te voorkomen dat er problemen met de gevel gaan ontstaan.”

Voor informatie kan men terecht bij HGT Geveltechniek b.v. Communicatieweg 9-5 in Mijdrecht. Telefoon 0297-254009 www.geveltechniek.nl.

Nieuwe eigenaresse voor instituut voor huidverzorging in Vinkeveen

“Bij Tête à Tête voelde ik me direct welkom” Nathalia van der Ark is de nieuwe eigenaresse van het Vinkeveense instituut voor huidverzorging Tête à Tête. Ineke de Mari, die de salon ruim veertig jaar runde, is gaan genieten van een welverdiend pensioen. door anja verbiest

Nathalia van der Ark (48) is de afgelopen maand vol enthousiasme aan de slag gegaan aan de Herenweg 21 in Vinkeveen. Samen met Laura en Marije, die vele jaren samenwerkten met Ineke de Mari. Nathalia: “Al meteen toen ik hier vorig jaar in de zomer voor de eerste keer binnenstapte, voelde ik me welkom. Niet alleen het interieur en de sfeer spraken me aan, ook de producten die bij Tête à Tête worden gebruikt en de manier van werken bevielen me. De eerste week van januari hebben Laura, Marije en ik onder meer gebruikt om elkaar nog beter te leren kennen. Ook hebben we een cursus gevolgd voor een natuurlijke methode die ik bij Tête à Tête wil introduceren voor verbetering van de huid ‘van binnenuit’.” Nathalia van der Ark is tevens eigenaresse van het in Breda gevestigde particuliere instituut Esthetica Opleidingen. Met een enthousiast team van docenten leidt ze daar 150 leerlingen per jaar op tot schoonheidspecialistes, pedicures en medisch pedicures. Het opleidingsinstituut bestaat ruim veertig jaar en Nathalia was zelf ooit een van de leerlingen. “Nadat ik in 2001 mijn diploma had behaald, ben ik als docente bij Esthetica gaan werken. Tegelijkertijd had ik mijn eigen schoonheidssalon aan huis. In 2006, toen ik Esthetica overnam, ben ik

Nathalia van der Ark (links) heeft het Vinkeveense instituut voor huidverzorging Tête à Tête overgenomen van Ineke de Mari. daarmee opgehouden. Maar na een aantal jaren begon ik het steeds meer te missen om dit vak zelf uit te oefenen. Het is zo heerlijk om te doen! Het is fijn om mensen blij te maken, dat werkt voor mij ook ontspannend.” Vorig jaar, tijdens een vakantie in Frankrijk, kwam Nathalia toevallig de advertentie tegen waarin Ineke de Mari Tête à Tête te koop aanbood. “Ik heb direct gereageerd en toen Ineke belde, klikte het meteen tussen ons. Daarna ging het snel, vóór 1 september waren we het erover eens dat ik Tête à Tête met ingang van 2013 zou overnemen.” Ineke de Mari: ”Uiteraard heb ik de zaak met gemengde emoties overgedragen. Enerzijds ga ik al mijn dierbare klanten en mijn collega’s Laura en Marije enorm missen. Anderzijds ben ik heel blij dat ik in Nathalia iemand heb gevonden die alles in zich heeft om Tête à Tête succesvol voort te zetten.” Nathalia is nu elke dag in Vinke-

veen, de dagelijkse leiding van Esthetica heeft ze in de vertrouwde handen van haar zus Mercedes en collega Carmen achtergelaten. “Ik richt me op dit moment helemaal op Tête à Tête en op mijn importeurschap van Amanprana, de natuurlijke methode voor huidverbetering waar ik het al even over had en die ik hier wil introduceren. Bij Esthetica blijf ik zeker betrokken, ik blijf examineren, vergaderingen bijwonen en zo nu en dan lessen verzorgen. Maar ik wil nu eerst mijn klanten in Vinkeveen goed leren kennen, goed naar ze luisteren en ervoor zorgen dat iedere klant net zo tevreden de zaak uitloopt als voorheen bij Ineke. Ik ben heel erg blij dat ik dit prachtige instituut heb kunnen overnemen en kijk met veel plezier uit naar alles wat nog komen gaat!” Meer informatie over Tête à Tête is te vinden op

www.instituutteteatete.nl.


14

8 februari 2013

Spaar voor Center Parcs korting bij C1000

vo DE GROENE ka Le VENEN o en rzie bes ssab ver bij ma n va ted on je C ce ak n n ing me 100 nte ka a va t m 0 r p ns am n € ini arc op en 2 ma s. een tel 0,- le Tre w efo in kk ee on , ing ken nu 15 dve mm feb rb er, ru lijf ari .

Tot € 400,korting

Hoe werkt de actie?

• Van woensdag 6 februari t/m dinsdag 12 maart 2013 ontvangt u bij elke € 10,-* aan boodschappen één gratis C1000-Center Parcs spaarzegel. • Uw C1000-Center Parcs spaarzegel(s) plakt u op de C1000-Center Parcs spaarkaart, verkrijgbaar bij de kassa. • Bij inlevering van uw C1000-Center Parcs spaarkaart is het aantal spaarzegels op de kaart bepalend voor welke Center Parcs voucher u ontvangt. Van 40% korting op toegang tot de Aqua Mundo tot honderden euro’s voordeel op een weekend- of midweekverblijf bij Center Parcs! Hoe meer u spaart, hoe groter uw voordeel! Kijk voor de actievoorwaarden en deelnemende C1000-winkels op www.c1000.nl/centerparcs * Dit bedrag is exclusief door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

C1000 De Ronde Venen Molmlaan 2 3648 XK WILNIS

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag Zaterdag Zondag

08.00 - 21.00 08.00 - 19.00 Gesloten

VOORDELIG SAMEN SPORTEN

Word lid in februari en profiteer van onze acties: • 50% korting op startpakket Maak kans op Valentijnsprijzen

Twee Persoonlijke intakes, persoonlijk trainingsschema, conditietest, vetpercentage meting, BMI bepaling, persoonlijke trainingssleutel, bidon, keycord, strandlaken, gratis gastenpas, korting op zwemlessen, 1 maand vakantiestop en kortingsbon schoonheidsspecialiste

• 1 maand gratis een introducé meenemen Samen sporten met de hele familie? Maak dan gebruik van onze speciale familiekorting! Informeer bij de receptie naar de mogelijkheden. Onze faciliteiten: persoonlijke begeleiding - fitness (cardio en kracht) - groepslessen en aqualessen - gezondheidstesten en persoonlijke trainingsschema’s - zwembad, sauna en zonnebank - gratis sportdrank, koffie, thee en frisdrank Optisport Health Club De Ronde Venen Ontspanningsweg 1 3641 SV Mijdrecht T 0297 - 254024 E derondevenen@optisporthealthclub.nl I www.optisporthealthclub.nl/derondevenen


DE GROENE VENEN

8 februari 2013

15

DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Hans Pouw verzamelt platen uit de jaren ’50 en ’60:

“Ik had 10 jaar eerder geboren moeten zijn” Als jongen van 12 sprintte hij vanuit zijn werk bij de groenteboer op de Herenweg in Vinkeveen enkele meters verder al het café in. Niet voor bier, wijn of sterkere drank. Nee, Hans Pouw was maar in één ding geïnteresseerd en dat was: de jukebox. Want de muziek die daaruit klonk, die vond Hans prachtig. Inmiddels woont de 55-jarige Hans al ruim dertig jaar samen met zijn vrouw Hennie in Mijdrecht waar hij met zijn verzameling platen, jukeboxen, oude radio’s, gitaren met buizen versterkers en andere (muziek)spullen twee kamers vult. Hans: “De Pop en Rock&Roll muziek uit de jaren ’50 en ’60 blijft toch wel dé muziek. Wat er tegenwoordig in de Top40 staat, dat zou ik je niet kunnen vertellen, maar de muziek in deze jukebox ken ik noot voor noot.” De eerste single die Hans kocht was bepaald geen Rock&Roll. Met zijn eerste verdiende guldens haalde hij de single Mama van Heintje als cadeautje voor zijn moeder. Toen begon hij al snel voor zichzelf te verzamelen. Met zijn 1e eigen single Blockbuster van The Sweet legde hij de basis voor zijn verzameling die binnen enkele jaren uitgroeide tot een collectie van ruim vijfhonderd singles. Hans: “Ineens was ik het helemaal zat en heb ik alles weggedaan. Ongelooflijk hoe zonde dat is, want toen ik twintig jaar geleden op vakantie was in Drenthe en in een kroegje een Wurlitzer jukebox zag staan, kwam het gevoel weer naar boven. Ik besefte dat ik nog helemaal niet klaar was met de verzameling. Ik kocht mijn eerste jukebox en begon weer van voor af aan. Nu nog ben ik volop aan het verzamelen. Ik zet regelmatig advertenties in kranten en vrijwel elke week struin ik een rommelmarkt af op zoek naar nieuwe aanwinsten. Ik moet niets, maar áls ik dan weer wat leuks voor een zacht prijsje tegenkom, neem ik het zeker mee naar huis.” Platen en 8-tracks Cliff Richard, The Beatles, The Beach Boys, Ray Peterson, The Blue Diamonds, Roy Orbison, Buddy Holly, The Four Seasons, The

Supremes, The Rolling Stones en Boudewijn de Groot. Allemaal zijn ze veelvuldig vertegenwoordigd in Hans’ verzameling. Hans: “Ik heb inmiddels honderden platen netjes in een enorme apothekerskast opgeborgen. Ik heb zelfs platen uit mijn geboortejaar 1957. De singles Treat Me Nice en Jailhouse Rock van Elvis Presley bijvoorbeeld, bestaan in diverse uitvoeringen met verschillende hoezen. Ik heb die met het jaartal 1957 erop. Verder heb ik ook oude platenspelers, 26 cm tapedecks, radio’s en gitaren met buizen versterkers. Ik speel zelf nog geen noot zuiver, maar het is toch mooi om te hebben. Ook leuk vind ik de 8-tracks, dit zijn de voorlopers van de cassettebandjes met een magneetband met acht sporen. Die heb ik zelf nog in mijn eerste auto gehad. Daarnaast heb ik tassen en een vlag van Jim Morrison van The Doors, ook een legende, en een bril zoals Buddy Holly en Roy Orbison droegen. Zo heb ik mijn eigen jaren ’50 en ’60 museumpje.” Maar het meeste heeft Hans van zijn grote idool: Elvis Presley. Van hem heeft hij talloze platen waarvan een deel van Chinese persing, kartonnen portretten, glazen, bekers, beelden, krantenknipsels, postzegels en zelfs veertig jaar oude chocolaatjes in blik, nog compleet en gehuld in cellofaan. Hans: “Elvis

Center Parcs korting bij C1000 De Ronde Venen Wilnis Tot en met dinsdag 12 maart 2013 kunnen klanten bij C1000 De Ronde Venen in Wilnis sparen voor korting bij Center Parcs. Bij iedere 10 euro aan boodschappen ontvangt de klant een gratis zegel. Het totaal aantal gespaarde zegels is bepalend voor de korting: al bij 5 gespaarde zegels ontvangt de klant 40% korting op een bezoek aan zwemparadijs Aqua Mundo bij Center Parcs. Hoe meer zegels worden gespaard, hoe hoger de korting die kan oplopen tot maar liefst € 400,- op een verblijf in een Center Parcs park in Nederland, België en Duitsland. Bedrijfsleider Marco Bakker over de actie: ‘‘Wij vinden het erg leuk om deze actie te organiseren. Iedereen vindt het lekker om er eens tussenuit te gaan. En met onze spaaractie is het mogelijk om dat

met aanzienlijke korting te doen. En juist in deze economisch mindere tijden, is dat voor veel klanten zeer aantrekkelijk. Jong of oud, voor iedereen biedt Center Parcs uitstekende mogelijkheden.”

Extra actie Bij C1000 De Ronde Venen in Wilnis is er ook een extra actie. Bij besteding van minimaal 20 euro kunt u de kassabon in een box deponeren. Hiermee dingt u mee naar een gratis weekend weg bij Center Parcs. De winnaar wordt op vrijdag 15 februari bekend gemaakt. Voor meer informatie over de spaaractie en wedstrijd kunt u terecht bij C1000 De Ronde Venen te Wilnis.

Hans Pouw: “Heeft u nog 45 toeren grammofoonplaatjes van pop, beat en rock&roll muziek, of andere spullen uit de jaren ‘50 en ’60 liggen, waar u mij een plezier mee denkt te kunnen doen? Bel me dan!” foto patrick hesse ben ik, net als André Hazes, pas echt gaan waarderen na zijn dood. Die man heeft honderden liedjes uitgebracht en inmiddels bestaan er ontelbaar veel verzamelitems met zijn gezicht. Dat was pas echt een artiest.” Van André Hazes heeft hij laatst een singletje laten persen met de live versie van het nummer ‘Waarom’. Gezongen tijdens het laatste concert in de Arena. En van Elvis het nummer Dixieland, die nooit op single is uitgebracht.

Elvis, is het toch heel indrukwekkend wat je daar ziet: zijn huis, de gouden platen, opnameapparatuur en de begraafplaats. We zijn er in die korte tijd twee keer naartoe gegaan. In diezelfde vakantie hebben we ook de Sun Studio’s bezocht. Daar is het voor Elvis begonnen. Dáár nam hij zijn eerste single op. Als je dan dat kruis op de vloer ziet waar hij tijdens die opname heeft gestaan, dan doet dat zoveel met je. Die reis was fantastisch.”

Elvis op de bruiloft De liefde voor de muziek van Elvis heeft Hans overgebracht op zijn dochter. Zij trouwde in het bijzijn van haar familie in Las Vegas. Toen een Elvis-imitator de kapel binnen kwam, was Hans volledig overdonderd. “Prachtig,” zegt hij glunderend. “Toen heb ik wel even een traantje weggeveegd. Aansluitend op de bruiloft zijn mijn vrouw en ik naar Memphis gevlogen om onder meer Elvis’ landgoed Graceland te bezoeken. Dat was een droom die na vele jaren uitkwam. Wat een belevenis! Ook al heb je niets met

Feestjes Maar ook thuis geniet Hans nog elke dag van de muziek. Hans: “Soms denk ik wel eens: was ik maar 10 jaar eerder geboren. Dan had ik die jaren ‘50 en ’60 veel bewuster meegemaakt. Maar ondanks dat ik die ervaring niet heb, blijft het gevoel bij de muziek intens. Voor dat gevoel kan ik redelijk ver gaan. Jarenlang is onze woonkamer in de sfeer van een Rock&Roll café geweest. Met een grote jukebox, een oude Tokheim benzine pomp, een oude gokkast, neonverlichting en oude lp’s aan de muur. Iedereen die hier binnen-

Winst voor Veenland in Vinkeveen Vrijdag 1 februari speelde Veenland heren 1 tegen Atalante heren 4 in De Boei in Vinkeveen. De volleybalteams uit De Ronde Venen maakten zich op voor een spannende wedstrijd. Tijdens de eerste set van de spannende streekderby gingen de punten gelijk op, maar pakte Veenland uiteindelijk de voorsprong en rondde de set af met 25-19. Tijdens de tweede set zorgde Atalante voor meer weerstand, echter wisten de Wilnissers, gesponsord door Flynth Accountants en Kringkoop Mijdrecht, de set af te maken met twee punten verschil op 26-24. De laatste twee sets brachten enkele rommelige momenten, waarbij Atalante moeite had om de service van Veenland op te vangen. Beide sets eindigden in een 25-12 winst voor Veenland. De 4-0 winst op Atalante heren 4 zorgt ervoor dat Veenland heren 1 de tweede plek in de competitie vast houdt.

kwam, ook kinderen, waren direct onder de indruk van de jukebox en het geluid dat er uit kwam. Tien jaar geleden hebben mijn vrouw en ik besloten toch een ‘normale’ inrichting te nemen, maar de jukebox is nog steeds onderdeel van het meubilair. En zodra we hier een feestje geven, dan gaat de bank opzij, gaan de vingers op de toetsen en gaat de volumeknop voluit.” Boven de muziek uit: “Het is natuurlijk monotoon en wat ouder, maar het geluid dat uit zo’n jukebox komt, daar kan geen moderne cd-speler met Top 40 muziek tegenop. Met deze muziek is elk feestje een succes.” Hoewel Hans al een flinke verzameling heeft, is hij ervan overtuigd dat er verstopt op zolderkamers nog veel meer te vinden is. Heeft u nog 45 toeren grammofoonplaatjes van pop, beat en rock en roll muziek, of andere spullen uit de jaren ‘50 en ’60 liggen, waar u Hans een plezier mee denkt te kunnen doen, bel 0612946730 (na 18.00 uur).


16

8 februari 2013

Uitgelicht...

1

Zaterdag 00:00 - 08:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen The Bus on Saturday Amigos da Musica Grand Café FM 80’s vs. 90’s SOS/Special edition Nieuwsronde Yes, Weekend! Wzzp Sick & Serious

Zondag 00:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 22:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Theo Paul Kerkdienst Abcoude Weekendshow Cultura-dio Sportronde SliQ Progressive X Grooves Bonker Alternatief

Maandag 00:00 - 07:00 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Timemachine Middag Venen RadioParade Avondland Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag 00:00 - 07:00 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive On the Rocks Nacht van De Ronde Venen

Woensdag 00:00 - 07:00 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Wicked Wednesday On Music Nacht van De Ronde Venen

Donderdag 00:00 - 7:00 7:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

00:00 - 07:00 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Titel: De vrouwenslagerij Auteur: Ilja Gort And now for something completely different. Na het lezen van Terugkeer ongewenst van Charles Lewinsky moest ik nodig weer eens iets lezen dat wat luchtiger was. Ik ben een echte ‘alleseter’ qua lezen, dus viel mijn oog op de Vrouwenslagerij. Zoals ik bij het boek Chocolat van Joanne Harris de chocolade kon ruiken tijdens het lezen, werd er door de schrijver een wereld beschreven van een slagerij/slachterij waar ik helemaal beeld bij kreeg (gelukkig geen geuren). Een heerlijk luchtig verhaal met een lugubere ondertoon die mij erg aansprak. Een boek dat ik eigenlijk binnen een dag uit had. Nou had ik die dag ook helemaal niets anders te doen, dat scheelt natuurlijk ook. Maar ik heb me er prima mee vermaakt. Ilja Gort heeft een schrijfstijl die ik lekker ontspannend vond om te lezen. Het lijkt me geen aanrader voor leden van de Stichting Wakker Dier, maar wel voor mensen die de humor en fantasie hebben om zich in te leven in de wereld van 4 vrouwen die het heft in eigen hand nemen. GeleZen door carla burGGraeve

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Timemachine Middag Venen Nieuwsronde Eindeloos Funk & Jazz Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Kiki & Marlies Behind The Grooves Nacht van De Ronde Venen

Radio: 105.6 & 107.6 FM Kabel: 101.9 & 103.3 FM TV kanaal: 41 (Ziggo analoog) en 45 (Ziggo digitaal) en S14+ (UPC)

Vrijdag vanaf 19.00 uur live op radio: VLC Talentenjacht

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

Deze week op RTV Ronde Venen

DE GROENE VENEN

Alles wat er was Hanna Berrevoets Acht mensen komen op een zondag in een schoolgebouw samen voor de opnamen van een wetenschapsprogramma. Maar die worden nooit gemaakt. Want plotseling klinkt er een knal. Op bevel van de autoriteiten gaan ramen, deuren en gordijnen dicht. En ze blijven dicht. Eerst dagen, dan weken. Door de ogen van tv-redactrice Merel zien we hoe de groep probeert zich staande te houden in een nieuwe wereld. Een wereld van duisternis en isolatie. Van slapen op een gymmat en tien korrels rijst per dag. Naarmate de voedselvoor raden verder slinken, lopen de spanningen tussen de schoolbewoners steeds hoger op. Als alles wat er was er niet meer is, wat is dan nog de waarde van liefde, loyaliteit en vriendschap?

2

De bekentenis van Adria Jaume Cabre De antiekwinkel van zijn vader in Barcelona is een ware schatkamer, maar de fascinatie van de jonge Adrià gaat met name uit naar een waardevolle viool uit de achttiende eeuw van de beroemde vioolbouwer Lorenzo Storioni. Stiekem ruilt Adrià hem op een dag om met zijn eigen viool om het instrument trots aan zijn beste vriend Bernat te laten zien. Wanneer hij de Storioni wil terugleg-

gen is zijn eigen viool verdwenen en zijn vader vermoord.

3

Het onzichtbare geluk van andere mensen Joseph Manu Een ontroerende, zwartkomische vertelling op de dunne scheidslijn tussen waan en werkelijkheid. Wanneer de zeventienjarige Unni zich van het leven berooft door van het dak te springen, gaat zijn vader Ousep op zoek naar een verklaring. Waarom kiest een mooie, intelligente jongen met een groot talent voor striptekenen voor zo n stap? Ousep, die twee sigaretten tegelijk rookt omdat drie gewoon te veel is, zoekt klasgenoten van Unni op en vraagt ze naar zijn zoon, wat ze van hem vonden en hoe ze zijn daad verklaren. De zoektocht levert niets op, tot er drie jaar na Unni s dood een pakketje arriveert met een raadselachtige strip die hij op de dag van zijn sprong verstuurde.

4

Supersingle Nicole van Nierop Handelbare kinderen, trouwe wederhelften en geslaagde gezinnetjes. Elk jaar met kerst wordt de drieëndertigjarige Rebecca geconfronteerd met het ondraaglijke geluk van haar broers - en vooral met haar eigen hunkering naar een leven als dat van de mensen om haar heen. Rebecca zit in een ware dertigersdip, en de tijd tikt genadeloos door. Samen met haar

beste vriendin Fleur probeert ze haar twijfels te overschreeuwen en richt ze zich op uitgaan en mannen. Als ze de tien jaar oudere Willem tegenkomt stort ze zich vol verwachting in zijn armen. Maar het sprookje duurt niet lang: de witte afdruk van een trouwring brengt Rebecca met een harde klap terug op aarde. Als ze dan ook nog zwanger van hem blijkt te zijn, staat haar leven helemaal op zijn kop.

5

Vluchtplan Larry Bond

2013, Arabische Zee. Jerry Mitchell bevindt zich in de onderzeeër USS Michigan voor oefeningen net buiten de Pakistaanse kust als de boot opdracht krijgt om zich naar de Iraanse kust te begeven. Eenmaal daar aangekomen wordt een missie voorbereid om een SEAL-team aan land te krijgen die vervolgens twee Iraanse dissidenten moeten oppikken die over gevoelige informatie beschikken. Onderweg naar de kust vindt er in de minionderzeeër die ze aan land moet brengen een explosie plaats waarbij iemand om het leven komt en zien de overlevenden zich gedwongen om naar de kust te zwemmen. Duidelijk een Change of Plan dus... Als Mitchell en zijn mannen omsingeld zijn door de Iraanse Revolutionaire Garde bedenken ze een gewaagd plan om over zee te ontsnappen.

Culinaire Venen dit jaar op zaterdag 14 september Op zaterdag 14 september zal het Raadhuisplein in Mijdrecht weer vol staan met de bekende witte paviljoententen van de Culinaire Venen. De eerste restaurants hebben hun deelname al bevestigd en de programmavoorbereidingen voor alweer de achtste editie van het succesvolle evenement zijn inmiddels in gang gezet. John den Hollander van Event Station behoort samen met Peter Homan van Homan Elektrotechniek en Frans Schreurs van Rendez Vous tot de zogeheten \'founders\' van het evenement. “De formule blijft ook dit jaar grotendeels in stand: de deelnemende restaurants serveren kleine proeverijtjes en drankjes, waarvoor je betaalt met muntjes. Die basis blijft gelijk; daaromheen proberen we steeds weer iets nieuws te creëren en creatieve oplossingen te bedenken. Dit jaar

willen we onze sponsors extra aandacht geven. Tot nu toe waren eigenlijk maar drie verschillende sponsorpakketten beschikbaar. Het wordt jaarlijks moeilijker om ondersteuning te krijgen en daarom willen we nieuwe mogelijkheden bieden, waarbij de sponsors meer terug zien van hun bijdrage. We denken daarbij aan bijvoorbeeld de mogelijkheid om relaties van de sponsors een eigen ontvangstruimte te bieden, om hun bedrijfsnaam aan bepaalde programma-onderdelen te koppelen, of op andere wijze participeren aan het programma. De kern van de Culinaire Venen blijft daarbij gehandhaafd,” zo benadrukt John den Hollander. Acht jaar geleden was het de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis die het initiatief nam voor de Culinaire Venen. Inmiddels zijn de activitei-

ten al enkele jaren ondergebracht in de Stichting Culinaire Venen. De Lions waren altijd in het bestuur vertegenwoordigd en waren verantwoordelijk voor het selecteren van het goede doel. Daar komt nu verandering in. Doordat het jaarlijks moeilijker wordt om de begroting sluitend te krijgen en voldoende geld voor het goede doel over te houden, hebben de Lions besloten zich uit het evenement terug te trekken, om de Stichting de gelegenheid te bieden de formule aan te passen en een gezondere exploitatie mogelijk te maken. Dat betekent overigens niet dat er dit jaar geen goed doel is. “We gaan afgeslankt verder, maar dat past wel bij deze tijd. Ook onze sponsors hebben daarmee te maken en dat geldt ook voor de

restaurants. Het mooie is, dat zo'n uitdaging ook weer verbroedert. Iedereen is enthousiast en vastbesloten om ook dit jaar weer te knallen met dit evenement. En daar gaat het om!”


DE GROENE VENEN

8 februari 2013

17

NEUS IN DE BOTER

Door David Hague foto's patrick hesse

BOERENKOOL Als Engelsman is er heel weinig dat ik Nederlanders zou kunnen vertellen over Boerenkool. In Engeland kennen we nauwelijks boerenkool. Het is weliswaar redelijk populair in Ierland, maar zelfs daar is het iets dat wordt gezien als een arm broertje van de savooiekool en zie je het eigenlijk alleen opduiken op boerenmarkten en in historische museumtuinen. Maar, ik denk dat dit allemaal binnenkort gaat veranderen, boerenkool komt centraal te staan op de wereldvoedselkaart, nu nieuwe rapporten aanwijzingen bevatten dat boerenkool een van de meest gezonde dingen is die je kunt eten. Mogelijk zelfs de gezondste groente! Niet dat je dat nog niet wist. Het blad van de boerenkool zit boordevol vitaminen, mineralen, antioxidanten en fytochemicaliën, waarmee het een van de meest voedzame groene groenten is. Gekookte boerenkool biedt per 100 gram meer calcium dan melk, yoghurt, gekookte broccoli of gekookte spinazie. Bovendien biedt 100 gram van de gekookte bladeren meer dan de helft (55%) van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C - de antioxidant die helpt om het lichaam te beschermen tegen boze indringers. Het bevat ook zeven keer zoveel vitamine A als gekookte broccoli.

Caldo Verde

t p e c e r David’s

Caldo verde (Portugees voor "groene bouillon") is een populaire soep in de Portugese keuken. De basisingrediënten voor caldo verde zijn aardappelen, uien en boerenkool. Gebruikelijke extra ingrediënten zijn knoflook, zout en olijfolie. Sommige recepten voegen vlees toe, zoals hips (de bovenpoot van een varken). Vaak wordt de soep geserveerd met met sneetjes chorizo of met maïsbrood om te dippen. Soep moet precies goed voelen en dus heb ik hier geen exacte hoeveelheden aangegeven; u moet uw eigen gevoel volgen voor een soep die bij u past. Op die manier krijgt u een eigen stijl van koken in de vingers en geniet u van de ontspanning die spontaan koken hoort te zijn. Gebruik gewoon de volgende basisstappen voor om het even welke hoeveelheden je wilt. Als de soep stevig is noem het een maaltijdsoep en is hij te dun, dan noem je het een bouillon...

niemand zal het erg vinden.

Schil en hak wat uien en aardappelen. Sprenkel wat olijfolie en fruit deze items aan in een pan met dikke bodem en een goed sluitend deksel. Gooi er wat gehakte knoflook in, wat gedroogde worst als u het heeft, een paar handenvol gehakte boerenkool en liefst nog wat verse peterselie. Een scheutje witte wijn zal leiden tot wat stoom en helpt het slinken van de bladeren. Voeg wat bouillon van kip of groenten toe en laat de hele boel zachtjes sudderen, gedurende ongeveer even lang als het duurt om de smaak te trekken uit de worst en de boerenkool te koken. Ik dien nooit mijn soep op wanneer ze te warm is; ik laat ze iets afkoelen tot ze zachter is en een afgerondere smaak krijgt. Een scheutje room tot besluit zal uw Caldo extra speciaal maken... Of, zoals ze in Portugal zeggen: Bom apetite!

Op internet vind je een mondvol: boerenkool bevat een hoog beta-caroteen gehalte, vitamine K, vitamine C, luteïne, zeaxanthine, en is rijk aan calcium. Boerenkool bevat, net zoals met broccoli en andere koolsoorten, sulforafaan (met name wanneer gehakt of fijngesneden), een chemische stof met krachtige anti-kanker eigenschappen. Koken verlaagt het niveau van sulforafaan. Maar stomen, magnetronbereiding, of roerbakken leiden niet tot significant verlies. Samen met andere koolsoorten, is boerenkool ook een bron van indol-3-carbinol, een stof die het repareren van DNA in cellen verbetert en de groei van kankercellen lijkt te blokkeren. Kale is bovendien een goede bron van carotenoïden. Dus, als we nu besluiten om meer van dit nieuwe supervoedsel te eten, komt de grote vraag om de hoek hoe je deze alomtegenwoordige groente interessantder kunt maken. We moeten andere recepten dan boerenkoolstamppot zien te vinden als we deze groene goedheid gedurende het gehele jaar op tafel willen zetten. Deze week heb ik lopen spelen met een paar variaties die op een bepaald moment hun weg zullen vinden in mijn zomer menu's. Hopelijk kan ik je kan inspireren om ook te experimenteren met een paar handenvol van deze krachtige groente. John, mijn Amerikaanse vriend, zegt dat ze in Seattle boerenkool serveren als smoothies met blauwe bessen, appels, bananen en dadels. In Portugal maken ze de wereldberoemde Caldo Verde of groene soep. Er zijn veel verschillende varianten van deze klassieke soep. Op de foto zie je mij met mijn zelfgemaakte versie van Caldo Verde, maar gedurende de week serveerde ik het zowel gestoomd met een kaassaus in plaats van spinazie, als roergebakken met krokant buikspek. Dus, veel plezier met experimenteren met dit smakelijke en goedkope supervoedsel. Als je op een mooie receptuur stuit die je met de wereld wilt delen, stuur mij die dan naar mijn e-mailadres info@davidhague.nl.

Verras je geliefde op Valentijnsdag met een ontbijt4u

Sprachcafé – hier spricht man Deutsch

Winterstamppotavond in De Hoef

Een originele verrassing bedenken voor Valentijnsdag valt niet mee. Dit jaar is daar een lokaal initiatief voor: ontbijt4u! Het doel van deze actie is geld in te zamelen voor Stichting Lighthouse. Deze noodopvang is al voor diverse vrouwen een reddend baken geweest. Om dat mogelijk te blijven maken, is geld nodig.

Sprachcafé met als thema ‘Duitsland kiest – het politieke systeem in Duitsland’. Dit najaar wordt in Duitsland een nieuwe Bondsdag gekozen. Hoe zit het politieke systeem in Duitsland in elkaar? Wat zijn de overeenkomsten, wat de verschillen met Nederland? Hierover spreken wij op 14 februari om 20 uur in het Sprachcafé – in het Duits. ‘Übung macht den Meister’. Het Sprachcafé is een initiatief van Anne Kewitsch, personal trainer Duits bij Academie aan de Angstel. Lokatie: Willem van Abcoudelaan 10, Abcoude. Kosten: een vrijwillige bijdrage. Aanmelden: anne@academie-aande-angstel.nl, tel. 06-19915739. Zie ook www.academie-aan-de-angstel.nl/

De stichting ‘Vrienden van de Antoniuskerk’ in De Hoef gaat weer een winterstamppotavond organiseren, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van de kerk, pastorie en de begraafplaats. Wegens de verbouwing van ‘De Springbok’ zal deze gezellige avond plaats vinden op vrijdagavond 15 februari op de Tuinderslaan 4 te Mijdrecht. Zaal open om 18 uur en de maaltijd begint om 19 uur. Zoals gebruikelijk kan men voor 25 euro kiezen uit drie verschillende maaltijden: Boerenkool met worst, hutspot met stoofvlees/jus en stamppot andijvie met kleine gehaktballetjes. Voor iedere bezoeker is er een welkomstdrankje.

sprachcafe/actueel

De avond zal worden opgevrolijkt door het koor ‘Denk aan de buren’

Iedereen die een ontbijt4u bestelt kan zijn of haar geliefde laten genieten, een vriend(in) verwennen of de verrassing aanbieden aan een familielid of iemand anders. Wie hiermee wordt verrast, kan de dag gezond en gemakkelijk starten met een lekker en ook nog eens luxe ontbijt. Daar zijn twee varianten: voor 1 persoon is er al een ‘ontbijt4u’ voor € 5,75. Wordt het een ‘ontbijt42’, dan kost dat afgerond € 10,00. Per persoon telt het pakket twee knapperig gebakken pistoletjes net uit de oven, een vers gekookt ei, wat

boter, kaas, zoet beleg zoals aardbeienjam en hagelslag en om het ontbijt helemaal af te maken een plak ontbijtkoek en een verrassing! De bezorging is op donderdag 14 februari in het uur naar keuze tussen 07.30 en 10.00 uur. Dit jaar rijden de bezorgers alleen nog in Mijdrecht en Wilnis rond, bij uitbreiding met meer vrijwilligers is voor volgend jaar uitbreiding mogelijk tot in de gehele gemeente De Ronde Venen. Neem voor bestellingen en informatie contact op via: ontbijt4u@gmail. com.

uit Aalsmeer, zij zullen 2 x 45 min optreden. Laat blijken een vriend te zijn van de Antoniuskerk en kom deze avond naar de Tuinderslaan. Zo helpt u mee aan het voortbestaan van het mooie kerkje in De Hoef. De inwoners van De Hoef worden persoonlijk benaderd, en de mensen buiten De Hoef die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij Theo Röling, tel. 0297-593292, Gerda van Blokland, tel. 0297593253 en Henny Kandelaar tel. 0297-593532. Wie verhinderd is, maar toch een gift wil doen, kan een bijdrage overmaken op rekening 10.22.41.384 t.n.v. Stichting Vrienden Antoniuskerk De Hoef.


18

8 februari 2013

DE GROENE VENEN

Nu Gratis

Petit Grand D essert na uw voor- en hoofdgerecht uit de classic range

Le Virage bestaat dik 12 jaar. En daar maken we voor u een feestje van. Want we presenteren u met trots onze 12 Culinaire Classics. Topgerechten waar we groot mee zijn geworden, voor een prijs uit het verleden. Kent u ze nog? De Chateaubriand, de grote gamba’s, de carpaccio…en nog veel meer. Neem een smakelijke duik in onze culinaire historie. Dat wordt ouderwets genieten. Ook voor uw portemonnee!

Le Virage

Hofland 212

www.le-virage.nl

3641 GK Mijdrecht

info@le-virage.nl

0297 59 33 36

Proef de Virage gerechten van weleer en reserveer. Bel 0297 59 33 36! ons op facebook en maak dit jaar iedere maand kans op een diner voor twee

Le Virage


DE GROENE VENEN

8 februari 2013

IN VOL BEDRIJF

19

Door Piet van Buul

ABN-AMRO Mijdrecht

'Het gaat over mensen' De bankwereld heeft het al geruime tijd heel moeilijk. Zowel nationaal als ook internationaal vindt voortdurend overleg op hoog niveau plaats om de bankencrisis onder controle te krijgen. Steun van centrale banken en van overheden was soms nodig om een bank overeind te houden. Het gaat daarbij meestal om gigantische bedragen. Intussen doen de medewerkers van de lokale bank hun uiterste best om datgene te doen wat van ze verwacht mag worden. ‘We zijn voortdurend in de weer met geld en met cijfers, maar het gaat wel over mensen,’ zegt Michel Verweij, kantoordirecteur van ABN-AMRO in Mijdrecht. Michel maakt niet de indruk zwaar gebukt te gaan onder de negatieve publiciteit van zijn branche. “Natuurlijk is het vervelend wanneer onze branche weer eens in het nieuws is omdat er ergens iets goed mis is gegaan,” zegt Michel. “Wij doen er hier alles aan om onze goede naam als betrouwbare bank waar te maken. Er wordt hier niet gegraaid en met bonussen gestrooid. We doen ons dagelijkse werk voor onze klanten die in het volste vertrouwen hun geldzaken bij ons hebben ondergebracht. En wat mij betreft doe ik dat nog elke dag met heel veel plezier. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan. Je begeleidt hen bij hun financiële wel en wee. Wij nemen in vertrouwen het geld van onze klanten in ontvangst en wij moeten er voor zorgen dat het groeit.” Geworteld in de samenleving De huidige ABN-AMRO kent vele voorvaders. Michel komt uit de hoek van de voormalige Fortis Bank. “Ontstaan vanuit de Nutsspaarbank, vervolgens via de Bondsspaarbank en de VSB is de Fortisbank bij ABNAMRO terecht gekomen. Banken als de Nutsspaarbank en de Bondsspaarbank waren sterk geworteld in de lokale gemeenschap. De Bondsspaarbank had vroeger een sociale uitstraling en ABN-AMRO had meer de naam een zakelijke bank te zijn. Wij streven er hier naar om zeker ook dat sociale element in ons werk te behouden. Wij willen een bank zijn die vertrouwen uitstraalt en waar

men zich welkom voelt. Het mag ook wel een zekere gemoedelijkheid hebben. Mensen die hier bij ons binnenkomen om geldzaken met ons te bespreken, moeten er van op aan kunnen dat ze bij ons aan het juiste adres zijn.” Alle bankzaken De particuliere klanten zijn bij de bank in Mijdrecht in de meerderheid. Michel: “Uiteraard hebben ook veel bedrijven hun financiële zaken bij ons ondergebracht. Maar het zijn toch onze particuliere klanten met dagelijkse bankverkeer, sparen, beleggen, verzekeringen en hypotheken die het hoofdbestanddeel van ons werk uitmaken. De overgrote meerderheid van onze cliënten heeft een redelijk overzichtelijke financiële huishouding. Men ontvangt salaris of AOW, vaak met een aanvullend pensioen. Als het goed is wordt het uitgavenpatroon afgestemd op de inkomsten en als het even kan wordt er maandelijks nog wat opzij gezet. De groep heel erg rijke mensen is niet zo groot. En dan is er de groep die aan de onderkant balanceert en die met moeite de eindjes aan elkaar kan knopen. Die groep dreigt door de economische situatie van dit moment wel groter te worden. Onze uitdaging ligt in het adviseren en begeleiden van deze mensen om te voorkomen dat ze echt in de problemen raken. En juist deze kant van het werk maakt mijn werk zo boeiend.”

Leuke en vervelende dingen “Als bankmedewerker word je vaak nauw betrokken bij gebeurtenissen in het privéleven van je klanten,” stelt Michel vast. “Gelukkig zijn dat vaak leuke dingen. Een enkele keer komt het voor dat iemand een flinke prijs heeft gewonnen. Soms is er sprake van een erfenis of een schenking. Dan gaan we bekijken hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Ook het kopen van een huis is voor mensen een belangrijke en vreugdevolle gebeurtenis. Dan bespreken hoe dat het beste gefinancierd kan worden. Wij hebben daarvoor heldere regels. Vroeger hadden we nog wel de mogelijkheid om daarnaast nog een speciale voorziening te regelen. Maar die franje is inmiddels al wel geschrapt en de speelruimte is wel beperkt.” Michel maakt zich zorgen over de stand van de woningmarkt. “Het is heel hard nodig dat de woningbouw weer uit de impasse komt en dat er doorstroming op gang gebracht wordt. Er is met name een groot tekort aan sociale koopwoningen. We krijgen hier ook regelmatig klanten die hun huis niet kwijt raken en vaak voor dubbele lasten zitten. Ook voor die vervelende problemen zoeken we oplossingen. We krijgen ook te maken met mensen met betalingsachterstanden. En dan zijn er nog de echtscheidingen, die vaak tot ingewikkelde financiële consequenties leiden.” Of het om leuke of om vervelende dingen gaat maakt Michel niets uit. “Mensen denken vaak dat het werk

GroenWest verkocht ruim 100 woningen in 2012 In 2012 heeft woningcorporatie GroenWest 102 woningen verkocht. Een bijzondere prestatie gezien de moeilijke tijden op de woningmarkt. Het aanbod bestond naast voormalige huurwoningen ook uit nieuwbouwwoningen. Mevrouw Doan-Nguyen is een van de kopers. Waarom kocht zij een bestaande woning van GroenWest? Mevrouw Doan-Nguyen is een starter op de koopmarkt. In 2012 kocht zij een woning van GroenWest. “Ik wist helemaal niet dat GroenWest woningen verkocht. Ik ben door mijn zus getipt. Op de website van GroenWest stond deze woning te koop. Bij de bezichtiging zag ik er gelijk wat in. Badkamer en toilet waren wel niet mijn smaak, maar daar kijk ik doorheen. Door de gunstige koopprijs hebben wij echter de badkamer, keuken en toilet geheel kunnen vernieuwen. Op termijn willen wij graag nog een uitbouw plaatsen en een dakkapel. Maar dat is nog een droom.’ Waarom verkoopt GroenWest? Met de opbrengsten investeert GroenWest in nieuwbouw. Een

ander deel van de opbrengsten investeert GroenWest in onderhoud, het seniorgeschikt maken van bestaande woningen, energiebesparende maatregelen en de leefbaarheid van buurten. Waarom kopen van Groenwest? Bij de aankoop van een GroenWest woning komt de koper niet voor verrassingen te staan. Bij eengezinswoningen ontvangt de koper altijd een bouwtechnische keuring. GroenWest laat de actuele waarde van haar woningen bepalen door een onafhankelijke taxateur. Met haar kennis over de woningen, wijken en de straten komt GroenWest tot een goede vraagprijs. Met als resultaat een optimale prijs- en kwaliteitsverhouding.

Ook interesse in een koopwoning van GroenWest? Kijk voor het actuele aanbod op www.groenwest.nl of

facebook.nl/groenwestverkoopt.

Michel Verweij: “Wij doen er hier alles aan om onze goede naam als betrouwbare bank waar te maken.” foto patrick hesse bij een bank saai is. Maar niets is minder waar. Ik heb een leuk vak. Ik geniet van het werken met mensen. En daar komt het in ons vak wel op neer,” zegt Michel met een aanstekelijke blijmoedigheid en enthousiasme.

De vestiging van ABN-AMRO bevindt zich aan de Dorpsstraat 1 in Mijdrecht. Telefoon: 0900-0024. Op dit nummer is de bank gedurende zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag bereikbaar. De bank is open op maandag van 11.00-17.00 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op zaterdag is de bank gesloten.

Dierenbescherming bedankt voor bijvoederen vogels De lokale afdeling van de Dierenbescherming wil iedereen die geholpen heeft met het bijvoederen van vogels tijdens de winterkou van de afgelopen weken bedanken. De voorbije weken beleefde ons land een heuse winterse periode. Goed nieuws voor liefhebbers van sneeuw, maar helaas minder goed nieuws voor vogels. Voor velen van hen was het buitengewoon moeilijk om voldoende voedsel bij elkaar te sprokkelen. Gelukkig kregen zij hulp van een groot aantal dierenliefhebbers. Veel mensen trokken er op uit om hulpbehoevende vogels van het broodnodige (extra) voedsel te voorzien. Bijzondere dank gaat uit naar Majella Oostindiën, de initiatiefnemer van het ‘wakkenplan’. Dit plan houdt in dat een groep(je) vrijwilligers, tijdens zeer strenge vorstperiodes, meehelpt om de wakken, die er in onze regio zijn, te inventariseren en de vogels die zich bevinden in die wakken te voorzien van voedsel. Dit gebeurt in

samenspraak met de lokale Dierenbescherming en de Vogelbescherming Zeist. De Dierenbescherming voorziet in het voedsel. Uiteraard heeft ook de Dierenambulance deze winter weer haar steentje bijgedragen. De Dierenbescherming wil al deze mensen bedanken voor hun bijdrage aan het door de winter heen helpen van (verzwakte) vogels. Om toekomstige winters de vogels wederom te kunnen helpen, wil de Dierenbescherming graag een vast netwerk opbouwen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen via de mail, db.aalsmeer@gmail.com, of per telefoon: 0297-343 618 (werkdagen 09.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken. U wordt dan teruggebeld). Wilt u vrijwilliger worden voor het wakkenplan? Stuur dan een berichtje naar: majelladjon@gmail.com.


20

8 februari 2013

Tekst en foto's Patrick Hesse

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Patrick Hesse neemt petje af voor veiligheid

Valhelm hoofdzaak! Ik dacht te beginnen met deze simpele maar briljante spreuk van Veilig Verkeer Nederland uit de jaren zeventig. Want laten we eerlijk zijn: mocht je met de motor vallen of aangereden worden, dan is het belangrijkste dat je hoofd goed beschermd wordt. Wat ooit begon als een leren cap in de jaren 20 is geëvolueerd in geweldige innovaties en mooie designs. Zelf ben ik gek op valhelmen en spaar ik bijzondere uitvoeringen. Ik bezit een paar replica's van auto- en motorhelden (o.a. Kenny Roberts, Randy Mamola, Eddie Lawson en Clay Ragazonni) en heb een aantal specials zoals de Porsche Design en de Hoefijzers GPA en wat Vintage helmen, zoals als de allereerste Nolan integraal en een paar Bandit Simsons. Natuurlijk staat de helm als eerste voor veiligheid, maar biedt bij lage temperaturen bescherming tegen de koude rijwind. Dit veiligheidsaspect heeft er in Nederland toe geleid, dat in artikel 60 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990 ) is vastgelegd voor welke voertuigen een helm wèl, en voor welke voertuigen een helm nièt verplicht is. Voor bromfietsers en hun medepassagier geldt de verplichting om een helm te dragen sinds 1 januari 1975. Helaas is dit laatste voor een deel teniet gedaan door het invoeren van snorbrommers (brommer die op het fietspad mogen en een snelheidsbeperking hebben van 25 km/u; te herkennen aan de blauw kentekenplaat). Het is tegenwoordig de trend onder de kids om een blauw-kenteken Vespa te kopen, de begrenzer eraf te halen om zo (il-)legaal zonder helm te kunnen rijden. De voordelen daarvan zijn me

niet helemaal duidelijk, helemaal niet als het rotweer is –maar ja, mijn haar kan dan ook niet door de war. Daarmee zijn we wat mij betreft weer terug bij af; ik heb helaas iets te veel ongelukken gezien. Gelukkig is de gemiddelde motorrijder zich van zijn veiligheid meer dan bewust en rijdt iedereen met een uitstekende helm, die onder te verdelen is in drie types: de integraalhelm (gesloten helm), de systeemhelm (waarvan de voorkant omhoog geschoven kan worden) en de jet- of customhelm (halve potjes genoemd), met of zonder vizier. In deze drie groepen zijn er verder verschillen naar gelang het materiaal waarvan de binnenvoering gemaakt wordt (brandvrij, gewoon of isolerend) en het materiaal waarvan de schaal gemaakt wordt (polycarbonaat, ABS, carbon, composiet, kevlar, enzovoort). Ondanks dat er in zo’n beetje iedere helm in Nederland wel een Europees keurmerk gestikt is, zijn er enorme verschillen in kwaliteit en pasvorm. Natuurlijk kun je een goedgekeurde helm bij bijvoorbeeld de blauw-met-gele super-

markt kopen voor een bodemprijs, maar ieder zichzelf respecterende motorrijder gaat naar de speciaalzaak om zich goed te laten informeren en zich te laten helpen bij het uitzoeken en passen van een helm, hij moet tenslotte je leven kunnen redden. Gelukkig zijn er in onze omgeving een aantal uitstekende motorzaken met genoeg kennis op dit gebied. Eén van deze zaken is Motor Service Uithoorn. Eigenaren Frans en Irma Diepgrond hebben bewust gekozen voor de merken die zij voeren: Scorpion, Shark en Held. “Wij hebben uitstekende ervaringen met deze merken, topkwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. Een goede valhelm is van levensbelang voor de motorrijder en dus het allerbelangrijkst voor onze klanten, we nemen dan ook ruimschoots de tijd voor iedereen die een nieuwe helm zoekt, het is tenslotte de bedoeling dat je er toch weer een aantal jaren plezier van heb en dat kan alleen als hij perfect zit,” aldus Frans. Irma zwaait de scepter over de kledingafdeling en houdt dan ook de noviteiten en trends scherp in de gaten op dit gebied. Het komende half jaar word Irma geassisteerd door Rosalie, die stage loopt op de kledingafdeling van Motor Service Uithoorn.

Deze helm is gemaakt van een Polycarbonaat helmschaal. Er zijn twee maten helmschaal. De kleine maten hebben een kleinere helmschaal waardoor de helm lichter is en het draagcomfort wordt verhoogd. Het is een zogeheten systeemhelm, die geheel uit elkaar gehaald kan worden. De helm, bril en kinbak kunnen los van elkaar gedragen worden om zo verschillende looks te creëren. De bril en kinbak zitten met een quick release systeem vast aan de helm. Wat mij het meest aanspreekt als brildrager, is dat hij is voorzien van een easy fit systeem voor brildragende mensen. De bril kan je makkelijk in de helm schuiven. De helm heeft een microlock gesp kinsluiting. Ook prettig is dat de binnenvoering uitneembaar is en bovendien wasbaar. Uiteraard voert Motor Service Uithoorn de hele lijn van Shark, met daarin de toppers Evoline serie 3 Systeem helm à 399 euro en de Racehelm Speed R 349 euro. De Raw komt door overweldigende aandacht pas begin maart in de winkels.

Het merk Shark komt dit jaar met nieuwe stoere ontwerpen uit: de Shark Raw. Een modern vormgegeven helm met een stoere urban style.

Toe aan iets creatiefs? Kom snel naar www.punt4.nl of bel 0297 - 38 52 56 Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • E: info@punt4.nl


DE GROENE VENEN

8 februari 2013

21

AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling foto's patrick hesse

Volkswagen Golf

Koning van het C-segment? Vorige week hadden we de Toyota Auris op de autopagina. Een degelijke Japanner die het de Europeanen moeilijk gaat maken. De Opel Astra en Ford Focus draaien inmiddels alweer een tijdje mee, maar nu is de populairste auto van het C-segment vernieuwd. Maak kennis met de zevende generatie Golf. Wat opvalt is dat de Golf al jaren geen basic instapmodel meer is, maar is uitgegroeid tot een volwaardige luxe auto. En hoewel dat voor alle modellen in het C-segment geldt, voert Volkswagen toch wel de boventoon. Volkswagen is allang niet meer een ‘Volkswagen’, maar biedt tegenwoordig ook luxeauto’s als een Touareg SUV en Phaeton sedan die met de Mercedes SKlasse concurreert. De Polo heeft langzamerhand de positie ingenomen van voorgaande generaties Golf en de Up! heeft op zijn beurt een stuk segment overgenomen van de Polo. Toch blijft de Golf in de automotive wereld de standaard voor het C-segment, zoals de Mercedes S-Klasse dat is voor het topsegment. Met een vanafprijs van € 18.790,- is de Golf zeer schappelijk geprijsd. Uiteraard is dat een basismodel. Met een paar snufjes, zoals te vinden op deze demo, kun je de prijs al snel verdubbelen. Vergeet niet, de concurrenten zitten niet stil, zoals we gemerkt hebben met de nieuwe Mercedes A-Klasse, Opel Astra, Alfa Romeo Giulietta en Ford Focus. De Golf VII ziet er allereerst zeer gelikt uit. Hier en daar een chroomrandje, scherpe lijnen en een mooie knik in de flank. Persoonlijk vind ik het top om te zien dat er lijnen van Audi terug komen in het design van de nieuwe Golf, hoewel ik onderweg

met mensen gesproken heb die vinden dat Volkswagen niet te veel op Audi moet gaan lijken. De Golf is te verkrijgen in driedeurs en vijfdeurs uitvoering en kun je uitrusten met stijlvolle velgen, mooie lakkleuren en Xenon-plus met LED-verlichting met meedraaiende koplampen. De LED’s maken de auto echt af, maar dat is wel een optie van € 1.207,-. Natuurlijk kun je ook kiezen voor standaard Xenon verlichting met statische bochtenverlichting, waarbij één van de twee mistlampen bijschijnt in de bocht. Kies je niet voor Xenon of Xenon-plus, dan is de grootlicht-assistent wel wat, waarbij de auto het grootlicht uitschakelt zodra het systeem een tegenligger ziet. Andere snufjes die je kunt bestellen op de nieuwe Golf zijn onder meer Lane Departure Warning dat je waarschuwt als je niet oplet en van baan dreigt te wisselen, of Park Assist, dat ervoor zorgt dat de auto zelf file- en achteruit inparkeert. Binnen vinden we een en al luxe. Geen wonder, want wij reden met de Highline, de meest complete uitvoering. Uiteraard heeft elke Golf fijne, stevige en goed zittende stoelen die in vele richtingen verstelbaar zijn. Alle materialen voelen degelijk aan en kunnen tippen aan de kwaliteit van Audi. Uiteraard zijn er diverse navigatiesystemen te kiezen. Gelukkig is dit een nieuwe generatie van Volks-

wagens systeem. Eentje dat goed geïntegreerd is in het dashboard en er niet in een paar seconden uit is te wippen, zoals we veel zagen bij Volkswagens, Audi’s en Skoda’s. Het systeem werkt middels touchscreen en is zeer intuïtief te bedienen. Het mooie is dat het systeem herkent als je met je vinger naar het scherm gaat, waarna er een rij extra knoppen zichtbaar wordt. Die verdwijnt ook weer als je met je hand weggaat. Deze demo was voorzien van een soort pianolak afwerking, ook op het stuur, wat het interieur een vleugje extra klasse meegeeft, maar tegelijkertijd wel erg gevoelig is voor vette vingerafdrukken. Het model dat we reden was uitgerust met een heerlijke 1.4 TSI

benzinemotor, met een turbo en een vermogen van 140 pk. Gekoppeld aan een zeventraps DSG automaat (dubbele koppeling) gaat deze Golf er snel vandoor. Uiteraard is rustig toeren ook een optie, maar je hoeft geen GTI te bestellen om sportief te kunnen rijden. En zoals bij bijna elke Volkswagen geldt ook hier; je stapt in en rijdt weg, alsof je er al jaren in rijdt. De Golf rijdt zoals je verwacht dat hij rijdt, maar dan nog iets fijner. Omdat de Golf met name door veel leasers gekozen zal worden zijn er diverse bijtellingslabels te krijgen. Nu zijn dat de 20% en 25% labels, binnenkort zelfs 14%! De vermogens van de benzinemotors variëren van 85 tot 140 pk, de diesel variëren van 105 tot 150 pk.

Volkswagen Golf Gereden versie: Volkswagen Golf 1.4 TSI BlueMotion Highline Vermogen: 140 pk 0-100: 8,4 s Top: 212 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 14,9 / 6,7 l/100km Prijs gereden model: € 33.592,Alternatieven: Audi A3, Ford Focus, Mercedes-Benz A-Klasse, Opel Astra, Renault Mégane, Toyota Auris, Volvo V40

Hoewel ik van mening ben dat de huidige generatie Ford Focus dicht in de buurt komt van de Golf, heeft Volkswagen het toch weer gepresteerd een topper neer te zetten. Met een scherpe vanafprijs, een breed pallet benzine- en dieselmotoren en binnenkort ook een 14% bijteller, gaat de Golf er weer flink tegenaan.

Maas Auto Groep Amsterdamseweg 5-9 1422 AC Uithoorn Telefoon: 0297-513370 Website: www.maasautogroep.nl

Kijk binnen bij Roké Motors in Mijdrecht Atlijd al achter de schermen willen kijken bij Roké Motors? Of wegdromen bij al het moois in de showroom? Dat kan nu ook op Google Maps in een 360 graden tour. De 360 graden foto’s zijn onderdeel van Google Bedrijfsfoto’s, waarbij bedrijven een

virtuele rondleiding kunnen geven door hun pand of showroom. De nieuwe reportage is nu te bekijken op de website van Roké, www.roke.nl. Uiteraard kunt u ook op Google zoeken naar de impressie of de QR code naast dit artikel scannen en de rondleiding op uw smartphone bekijken. Binnenkort zullen de foto’s ook te zien zijn op de website

www.motoren.nl. Wilt u uw bedrijf ook in Google tonen, neem dan contact op met A-side media (www.a-side.nl, 0297-385252).


22

8 februari 2013

DE GROENE VENEN

N A K RT EN AA M M EM 11 ST OT T

DE GENOMINEERDEN VOOR DE ONDERNEMING VAN DE RONDE VENEN De genomineerden voor de verkiezing ‘Onderneming van De Ronde Venen 2013’ zijn bekend. CATEGORIE GROOT Advisor ICT Solutions Aquafix Milieu B.V. Bayer B.V. Fronik B.V. Homan Elektrotechniek Lindehoff B.V. Multifill B.V. Van Walraven Bouw- en installatiematerialen B.V. Van Schie BV Walraven B.V.

m e St

w u o j p o

t e i r o v fa

CATEGORIE KLEIN Bonne Nuit Brabebo Euro-Roller Technics B.V. Event Station Kleine Dreumes B.V. My digital Schoolbook (ERON)

STEM OP JOUW FAVORIET! Ga naar de website en stem op jouw favoriet voor deze prestigieuze ondernemersprijs. Wacht niet te lang, stemmen is mogeijk tot 11 maart.

Soïchi Kappers Van Bergen Sports Van Ekris Mijdrecht Zwarts Gerberakwekerij CATEGORIE STARTER Beauty-lounge Bellissimo Beek & Geyn kinderopvang

RESERVEER JE KAARTEN De winnaars worden tijdens een spraakmakend event op donderdag 21 maart in Partycentrum De Meijert bekend gemaakt. Een ondernemersfeest wat je niet wilt missen. Dus reserveer vast jouw gratis toegangsbewijs voor deze avond via www.ondernemingvandrv.nl

De Venen IntoBusiness Gewoon Anders Kunstenaar Henny Woud

WANNEER Donderdag 21 maart 2013

Muziekschool Soundcheck Stijl7tien

WAAR

StudioRAAK

Partycentrum de Meijert,

Time2view B.V.

Dr. J. van der Haarlaan 6,

TOUR de YOUR!

Mijdrecht

GEEF JOUW FAVORIET NU OP VIA WWW.ONDERNEMINGVANDRV.NL


DE GROENE VENEN

8 februari 2013

23

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Part-time verkoopster Keurslagerij Bader Vinkeveen Organisatie: Keurslagerij Bader Plaats: Vinkeveen

Functie: Marketeer met ballen Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen Functie: Sales Support Medewerker Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Professionele begeleider gehandicaptenzorg Organisatie: Amerpoort Vinkeveen Plaats: Vinkeveen

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker (fulltime) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen Functie: Sales Support Medewerker Weekend Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: .NET programmeur Organisatie: Pim Plaats: Mijdrecht Functie: Verzorgende IG, Locatie Rosendael - Utrecht Stad Organisatie: Careyn Plaats: Utrecht

Functie: Stagiair(e) detailhandel Organisatie: KampeerPerfect.nl Plaats: Uithoorn

Buurtbemiddelaars gezocht De gemeente De Ronde Venen en partners starten een wervingscampagne voor buurtbemiddelaars die bewoners helpen bij (dreigende) conflicten met buren. Met buurtbemiddeling slaan de gemeente, woningcorporatie GroenWest, Tympaan-De Baat en de politie de handen ineen om de leefbaarheid en sociale cohesie in buurten te bevorderen. Prettig wonen is één van de belangrijkste behoeften van mensen. Soms wordt het woongenot echter verstoord door problemen met de buren. Bijvoorbeeld door geluidsoverlast, overhangende takken of pesterijen. Buurtbemiddeling is een krachtig instrument dat in veel Nederlandse gemeenten wordt ingezet. Getrainde vrijwilligers kunnen de buren weer met elkaar in gesprek krijgen en gezamenlijk laten nadenken over een oplossing voor hun probleem. De vrijwilligers zijn neutraal en oordelen niet. Als buren eenmaal weer in staat zijn om met elkaar te communiceren, dan komt de oplossing voor de overlast die ze van elkaar ervaren vaak vanzelf. Het werk van de buurtbemiddelaar bestaat onder meer uit het afleggen van huisbezoeken bij de buren en het leiden van bemiddelingsgesprekken op neutraal ter-

rein. Buurtbemiddelaars krijgen een gedegen training in conflictbemiddeling en professionele begeleiding door de projectcoördinator. Er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding. Niet alle conflicten zijn geschikt voor buurtbemiddeling. Wanneer er sprake is van lichamelijk geweld, buitensporig drugs- of drankgebruik of ernstige psychische problematiek, kan buurtbemiddeling niet worden ingezet. Interesse in deze functie? Neem dan contact op met: Marjolein Waagmeester, coördinator Buurtbemiddeling via tel. 0297-230280 of info@stichtingdebaat.nl Een uitgebreide functieomschrijving vindt u onder vacaturenr.7887 op www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.

Uw vacatures ook in deze krant? Stuur een e-mail naar info@degroenevenen.nl of bel 0297 - 38 52 57 en vraag naar Peter Bakker.

GOOGLE BUSINESS PHOTOS

Wilt u uw bedrijf ook in Google Streetview? Ga naar www.a-side.nl

Arthur van der Kooij van A-side media

A-SIDE.NL INDUSTRIEWEG 15

-

3641 RK MIJDRECHT

-

T: 0297 38 52 52

-

E: INFO@A-SIDE.NL


24

8 februari 2013

DE GROENE VENEN

Doe mee aan onze Valentijn-prijsvraag en maak kans op een overnachting inclusief uitgebreid ontbijtbuffet in één van de Hampshire Hotels in de Benelux! Nog een week en dan is het weer Valentijn. Weet u al hoe u de man of vrouw van uw dromen gaat verrassen? Misschien wel met een droomovernachting. En als u meedoet aan onze Valentijn-prijsvraag maakt u ook kans op een fotoshoot, een heerlijk valentijnspakket of een prachtig boeket bloemen. Wat kunt u winnen? De eerste prijs is een overnachting inclusief uitgebreid ontbijtbuffet in een van de hotels in de Benelux, beschikbaar gesteld door Hampshire Hotels. De tweede prijs is een ‘Love shoot’ in de Dock 15 fotostudio t.w.v. € 150,- beschikbaar gesteld door Vision Quest Fotografie, inclusief een canvas van 50x50 cm beschikbaar gesteld door Punt4. Als derde prijs bieden wij u een valentijnspakket t.w.v. € 30,- aan van Prinselijk Proeven, en de vierde prijs is een prachtig boeket beschikbaar gesteld door Dennis en Iris van Bloemenwinkel Bloemfontein Mijdrecht.

DE GROENE VENEN

Wat moet u doen? Meedoen is simpel: ga naar www.degroenevenen.nl/valentijn en beantwoord de onderstaande vragen*. U kunt deelnemen t/m 18 februari. Daarna worden uit de juiste antwoorden de winnaars getrokken, die bekend worden gemaakt in onze editie van 22 februari a.s.

Deelname voorwaarden 1. De gewonnen prijzen kunnen worden opgenomen tot 31-12-2013, op basis van beschikbaarheid.* 2. De eerste prijs is geldig in één van de Hampshire hotels in de Benelux. 3. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden, worden niet in geld uitgekeerd en kunnen niet worden ingewisseld voor andere prijzen. 4. Door deelname aan de prijsvraag kent de winnaar de organisator het recht toe naam en foto te gebruiken voor promotionele doeleinden, zonder bijkomende compensatie. 5. Alleen inwoners uit gemeente De Ronde Venen maken kans op een prijs. Maximaal 1 prijs per adres.

Vragen: 1. Hoe heet Prins Carnaval van de Huts Geklutste Kliek dit jaar? 2. Wanneer is de heropening van het tankstation (nu Shell) in Wilnis? 3. Welk bedrijf is gespecialiseerd in het herstellen van schade aan gevels? 4. Wat kun je van boerenkool nog meer maken dan stamppot? 5. Wie verzamelt er o.a. jukeboxen? Tip: De antwoorden vindt u in deze krant. * u kunt de antwoorden ook mailen aan: valentijn@degroenevenen.nl, vergeet daarbij niet uw naam en contactgegevens mee te zenden.

*De hotelovernachting zal worden uitgkeerd in een voucher die tot een jaar na uitgifte geldig is.

TROUWEN BEGINT HIER...

van

De prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door Trouwen in De Groene Venen, www.trouwenindegroenevenen.nl.

Partners van Trouwen in De Groene Venen zijn: WWW.TROUWENINDEGROENEVENEN.NL

restaurant

bibiane weddingplanner


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.