De Groene Venen 23 januari 2015

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

6oC

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 20 – Week 4 – 23 januari 2015

EXTRA

Meerkoet 11 Mijdrecht Vraagprijs € 185.000,- k.k.

OPEN HUIS

NI EU W IN VE RKOO

P

31 januari

11:00 - 13:00 uur

Kijk voor de deelnemende woningen op www.ruijgrok.nl Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl Aalsmeer Nieuw-Vennep Alphen a/d Rijn Amsterdam

Nieuwe politiebureau De Ronde Venen nu officieel in gebruik gesteld Het nieuwe politiebureau van de De Ronde Venen aan de Bozenhoven in Mijdrecht was al enkele weken open, maar woensdagmiddag was het tijd voor de officiële ingebruikstelling. Dat werd gedaan door v.l.n.r.: Martien van Herk (operationeel leidinggevende bureau Mijdrecht), Olaf Broers (teamchef Stichtse Vecht/De Ronde Venen) en Ellen Boverman (districtschef West-Utrecht), in aanwezigheid van burgemeester Maarten Divendal en tal van genodigden. In een tijd dat de politie landelijk teruggaat naar minder bureaus is het zeer bijzonder dat De Ronde Venen een eigen bureau heeft weten te behouden, zo werd deze middag benadrukt. foto peter bakker

Vacature van de week: binnendienst verkoper

www.antennagroep.nl uitzenden • werving & selectie payrolling • hr advies & coaching

GEEF JOUW FAVORIET OP! Wie wint dit jaar de titel Onderneming van De Ronde Venen? Ga naar de website en geef voor 31 januari 2015 jouw favoriete onderneming op.

2,75 % RENTE

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.ONDERNEMINGVANDRV.NL

Nationale Voorleesdagen in de Rondeveense Bibliotheken van start Woensdagmiddag jl. zijn de Nationale Voorleesdagen feestelijk van start gegaan in alle bibliotheken in De Ronde Venen. Er is voorgelezen uit ‘Boer Boris gaat naar Zee’. Docenten van Kunst Ronddevenen zorgden voor een feestelijke omlijsting. In Mijdrecht werd er gedanst, en in Abcoude (foto) was er muziekale ondersteuning van Dick Hesselink, docent Kunst Ronddevenen. In de Bibliotheek Vinkeveen wordt deze vrijdag voorgelezen en gezongen bij de gitaar. Omdat voorlezen voor kinderen heel belangrijk is, start de Bibliotheek vanaf 4 februari met voorleesuurtjes voor peuters en kleuters. Meer informatie op www.bibliotheekavv.nl Achterveld 5 te Vinkeveen

NIEUW in Uithoorn!

Hét indoorspeelparadijs voor kinderen van 0 – 12 jaar! Overzichtelijk opgesteld, veel klim, klauter en springmogelijkheden, ook geschikt voor allerkleinsten!

* Verkocht !

9

Noorddammer weg 30 1424 NX Uithoorn 0297 820958 uithoorn@monkeytown.eu


2

23 januari 2015

DE GROENE VENEN

IS T A GR NG GA E O T

Bent u ook zo benieuwd naar de nieuwe naam van DE fietsenwinkel van Wilnis?

Groenteplanten, o.a. Bloemkool, spitskool, sla en andijvie Stoofperen en stoofappelen Heerlijke TOPAZ appelen 12 kilo € 10.-

Dan nodigen wij u graag uit zaterdag 24 januari op de Stationsweg 3 in Wilnis tussen 11.00 uur en 16.00 uur om kennis te maken met de nieuwe naam

Goudrenetten 12 kilo € 8,50

Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl alle werkzaamheden in en om het huis van o.a. :

Bij Ronald van Eijk badkamer-/toiletrenovatie Onderhoud- en Woninginrichting timmerwerkzaamheden raambekleding kunt u voor bijna alles terecht. stoffering Profiteer ook nog van de 6% btw regeling op het arbeidsloon, die de eerste helft van 2015 ook nog doorgaat.

en de nieuwe gezichten van de winkel en werkplaats.

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht www.ronaldvaneijk.nl


DE GROENE VENEN

23 januari 2015

'Samen Gezond(er), Lokaal Gezondheidsbeleid 2014-2018

Wethouder Spil moet met betere beleidsnota komen Het lijkt er op dat de gemeente De Ronde Venen met de nodige tegenzin een plan heeft opgesteld waarin het lokale gezondheidsbeleid wordt vormgegeven. De beleidsnota verwijst herhaalde malen naar de wettelijke verplichting die door de rijksoverheid aan de gemeenten is opgelegd om een dergelijk beleid op lokaal niveau te ontwikkelen.Vervolgens stelt de gemeente de Ronde Venen vast dat de rol van de gemeente op dit vlak zeer beperkt is. Het accent ligt vooral op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en zijn tal van maatschappelijke organisaties belast met de uitvoering. Desondanks slaagden mevrouw Spil en haar medewerkers er in om een beleidsnota van ruim dertig pagina’s te presenteren die echter veel vragen opriep.Tijdens de commissievergadering op maandag 19 januari werd er dan ook korte metten gemaakt met de nota. De wethouder kreeg het verzoek om met een beter plan te komen.

Huurders Lindeboom spraken met nieuwe eigenaar Hoorne Vastgoed, de nieuwe eigenaar van winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht, gaat op korte termijn al aanpassingen maken aan de indeling van het complex. Dat bleek tijdens een bijeenkomst met huurders die woensdagavond jl. plaatsvond. tekst rob isaacs

Hoorne heeft De Lindeboom aangekocht om er flinke verbeteringen te realiseren. Voor de zomer wil men een aantal stappen nemen om het centrum een aantrekkelijker aanblik te geven. Eén daarvan is het wegbreken van het leegstaande pand van Ciao Bella, waardoor een bredere loop ontstaat. Ook zal de bestickering op de andere leegstaande panden worden aangepakt, en is men bezig met het aantrekken van een kledingketen. Hoe e.e.a. er op de langere termijn uit gaat zien wordt nu nader onderzocht en uitgewerkt. Zo is nog niet besloten of De Lindeboom wordt gerenoveerd of dat er nieuwbouw voor in de plaats komt. Grote vraag op dit moment is wat er met de Boni gaat gebeuren. Die heeft uitbreidingsplannen, maar het is nog niet duidelijk of daar ruimte voor is. Bovendien heeft Hoorne Vastgoed ook nauwe banden met Vomar Voordeelmarkten. Op de bijeenkomst met de huurders is aangegeven dat men niet op korte termijn aan het vestigen van een Vomar denkt, maar er zijn ook banden met Ranzijn Tuin & Dier.

tekst piet van buul

Uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van mensen wordt in de landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid Dichtbij’ uiteengezet dat de rijksoverheid en de gemeentelijke overheid een taak hebben om de burgers hierin te ondersteunen. De landelijke kernthema’s zijn het terugdringen van overgewicht, diabetes, depressie en schadelijke gevolgen van alcoholgebruik en roken. Deze speerpunten maken al vanaf 2006 deel uit van het overheidsbeleid, dat ook een accent legt op bewegen. Het is aan de gemeente om zelf per gemeente de prioriteiten vast te stellen. De gemeente richt zich op de speerpunten alcohol, gezond gewicht, bewegen, eenzaamheid en depressie. Gemeentelijk beleid De nota Samen Gezond(er) schets de samenhang met de herstructurering van het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). De gemeente ziet voor zichzelf vooral een rol als regisseur en probeert daar in de nota richting aan te geven.

Verder wordt een ruime opsomming gegeven van allerlei instanties die in de gezondheidszorg een rol spelen. Dat varieert van GGD, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), welzijnswerk tot scholen en sportverenigingen. De nota gaat uit van een termijn tot 2018. Naar verwachting verschijnt er in de loop van dit jaar of in 2016 weer een nieuwe landelijke nota. Daar moeten de gemeenten dan binnen twee jaar weer hun eigen beleid op aanpassen. Dat proces gaat zich dan elke twee jaar herhalen. Kritische kanttekeningen Een van de kritiekpunten vanuit de raad is het feit dat de opzet leidt tot ingewikkelde procedures en een omslachtige aanpak. Men vroeg zich af of het niet wat simpeler kan. Vanuit de verschillende fracties kwam ook kritiek op de geformuleerde doelstellingen. Men wil meer aandacht voor preventie. Waarom alcohol en drugsbeleid alleen richten op jongeren en niet op ouderen? De meeste fracties vonden de doelstellingen veel te vaag omschreven. “Het gaat wel om 1,2 miljoen dat we uit gaan geven. Dan

zal toch helder moeten zijn waar dat geld aan besteed wordt. Veel kritiek was er op het overzicht van de cijfers over het aantal probleemgevallen. Die komen uit onderzoeken van de GGD uit 2008 en 2012. Achterhaald en gedateerd vonden de raadsleden. Dat moet anders en beter Nadat de fracties hun kritiek geuit hadden en hun vragen gesteld, kreeg wethouder Erica Spil de gelegenheid hierop te reageren. Vooraleer ze daar enigszins de kans toe kreeg merkte raadslid Yvonne Welter (VVD) op dat het haar niet erg zinvol leek om nog veel tijd aan deze nota te besteden. De wethouder moest haar huiswerk maar over gaan doen. Ze werd daarin gesteund door de meeste andere fracties. Wethouder Spil zag de bui al hangen. “Ik wil dan wel weten wat jullie willen.” Welter: “Er zijn door ons meer dan vijftig vragen gesteld. Dat geeft wel duidelijk aan waar wat ons betreft de pijn zit.” Gevraagd naar de termijn waarbinnen ze met een nieuwe versie kan komen, antwoordde de wethouder dat die niet voor de maand mei te verwachten is.

De Ronde Venen maakt goede start met nieuwe zorgtaken De introductie in De Ronde Venen van het nieuwe stelsel voor de Wmo en de Jeugdzorg is soepel verlopen, evenals de invoering van de Participatiewet. De veranderingen op deze drie terreinen hebben tot nog toe tot weinig vragen of onaangename verrassingen geleid. Dankzij de zorgvuldige voorbereidingen van de gemeente is een goede start gemaakt. Zowel de sociale wijkteams – waarin diverse zorgorganisaties en de gemeente samenwerken – als de gemeente, zijn tevreden over de manier waarop de eerste twee weken sinds de stelselwijziging zijn verlopen. Een enkeling meldde zich bij de verkeerde instantie of had veel inhoudelijke vragen, maar de meeste cliënten bleken goed op de hoogte van de veranderingen. Wat meespeelt bij de soepele over-

gang, is dat de gemeente de inkoop van zorg tijdig op orde had. De gemeente heeft in 2014 diverse gesprekken gevoerd met aanbieders van langdurige zorg en jeugdzorg. Met de contracten die gesloten zijn, kan De Ronde Venen de juiste hulp en ondersteuning bieden voor zowel huidige cliënten als nieuwe cliënten. Coördinerend wethouder Erika Spil: “Ik ben blij dat alle publiciteit rondom de nieuwe zorgtaken en de Participatiewet effect heeft gehad. Wij hebben als gemeente extra inspanningen geleverd om de inwoners uitgebreid en correct te informeren. Daarnaast hebben natuurlijk ook het Rijk en diverse instanties de nodige aandacht besteed aan de veranderingen. Blijkbaar heeft dat zijn vruchten afgeworpen. Uiteraard blijven we de voortgang goed in de gaten houden.”

Sinds 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen, thuisbegeleiding, dagbesteding en jeugdzorg. Daarnaast zijn met de invoering van de Participatiewet de regels voor bijstandsgerechtigden, werken via sociale werkvoorzieningen en arbeidsondersteuning voor jonggehandicapten op veel punten veranderd. Voorheen hielden de rijks- en provinciale overheid zich bezig met deze taken. Inwoners uit De Ronde Venen die vragen of problemen hebben op het gebied van (langdurige) zorg, werk en inkomen of jeugdhulp kunnen terecht bij een van de vier sociale wijkteams. Deze zijn gevestigd in de servicepunten of bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0297 58 76 00.

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling, Peter Schavemaker en Anja Verbiest.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

www.degroenevenen.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2015 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

3

Luistervink Toontje lager Toen destijds de maandelijkse rekening voor gas, water en licht de vijftig gulden passeerde, was dat voor ons een teken dat we moesten bezuinigen. We schaften een houtkachel aan die de tijden van de knisperende haard weer deed herleven. We speurden de omgeving af en sprokkelden heel wat hout bijeen dat vervolgens in de kachel belandde. Nadeel was wel dat de stammetjes gezaagd en gekliefd dienden te worden. Je kon overigens zien welk huishouden een houtkachel bezat: aan het verzakken van de tegels of zelfs gebroken tegels. Een duidelijk gevolg van hakken en klieven. Ik bouwde in die tijd een innige relatie op met m'n meterkast. Je moest immers wel bijhouden wat de resultaten van de hout exercitie inhielden. Als de dag van gisteren herinner ik mij hoe we in het Gein op het land van boer Neuteboom een kolossale wilg om mochten halen. Met de zaag brachten we een aantal sneden aan, waarvan we hadden berekend dat die de boom exact op de gewenste plek zou doen belanden. Het eigenzinnige geval werd echter gegrepen door de wind en miste op een haar de wieken van de naastgelegen molen. Oef, heel leerzaam. Tegenwoordig wordt onze open haard nog slechts als sfeerverwarming gebruikt. Het benodigde hout wordt gewoon ingekocht. Sinds de energierekening het tienvoudige is geworden, is de roep om matiging in huize Vink weer hoorbaar. We hebben dan ook, na ampele overweging, een nieuwe huisgenoot gekregen. Die luistert naar de naam ‘Toon’. Gebruikmakend van wifi laat deze heer ons zien wat ons verbruik op dat moment is, zowel gas als licht. Ik kan zelfs zien hoeveel energie het televisiehoekje kost en hoeveel gas er nodig is om een warm bad te vullen. Ga ik een dag op familiebezoek in Groningen zet ik de temperatuur op 15 graden. Op de terugweg kan ik ter hoogte van Zwolle de auto aan de kant zetten en middels mijn telefoon de opdracht geven tot 20 graden op te stoken, zodat ik bij thuiskomst geen koude voeten krijg. Ik kan nauwgezet vaststellen of het de moeite loont een trui extra aan te trekken. Over de rol die mijn tablet in dit alles speelt wil ik maar niets zeggen. Mijn ietwat achterhaalde computerkennis heeft tot dolle taferelen geleid. Soms verlang ik terug naar de kleine ronde dingetje aan de muur. Middels een vernuftig schijfje kon je de temperatuur handmatig instellen. Zeker als dit gepaard zou gaan met een pittige verlaging van de belasting op energie.

Luistervink


4

Kort nieuws

23 januari 2015

Boottocht Rode Kruis 2015

Kinderen overwinnen faalangst Stichting Samen Sterk voor Kinderen bestaat alweer twee jaar. Afgelopen woensdag werd de cursus faalangst de baas voor kinderen uit groep 5 t/m 8 afgesloten met een gezellige laatste les en diploma uitreiking. Deze kinderen zijn niet meer bang zijn om het fout te doen!

Abcoude

Oecumene van start gegaan In de oecumenische dienst van 18 januari j.l. in de HH Cosmas en Damianuskerk te Abcoude ging Oecumene Abcoude officieel van start. Ze treedt in de voetsporen van de Raad van kerken Abcoude, die zo’n 40 jaar lang oecumenische activiteiten in en voor Abcoude heeft georganiseerd. Omdat oecumene feitelijk betekent de gehele bewoonde wereld, is zij in beginsel niet beperkt tot de kerken. Bij deze tijd waarin veel mensen zich wel religieus voelen of noemen, maar niet (altijd) aangesloten zijn bij een kerkgenootschap, past daarom een ruimere benaming. Vandaar de werknaam “Oecumene Abcoude”. Net als in de Raad van kerken nemen hier in deel: de PKN gemeente van de Dorpskerk in Abcoude, de RK geloofsgemeenschap Cosmas en Damianus uit Abcoude, de verenigde Doopsgezinde gemeente uit Amsterdam en de Remonstrantse gemeente Vrijburg uit Amsterdam. In de nieuwe opzet is sprake van directe betrokkenheid van de deelnemende kerken in de persoon van de predikant of, in het geval van de RK geloofsgemeenschap Cosmas en Damianus, een lid van de pastoraatgroep. De Raad van kerken werd vaarwel gezegd, haar leden hartelijk bedankt. Zij ontvingen een kaars met foto van een glas-in-lood-raam van de HH Cosmas en Damianuskerk en van de preekstoel van de Dorpskerk.

Mijdrecht

Scholendienst in De Wegwijzer Op 25 januari zal de eigen predikant ds. G. Vos in de CGK Mijdrecht de diensten leiden. Om 10 uur is een bijzondere dienst, voorbereid in samenwerking met de Julianaschool en de Beatrixschool in Wilnis. Vrucht van de geest is het aangedragen thema. Negen aspecten zijn er, evenveel als het aantal partjes in een mandarijn. Ze gaan over de houding die we ontvangen tegenover God, elkaar en hoe we met onszelf omgaan. Wie vertrouwt op steun van boven, van iemand die ons kent, die hoeft niet meer onsportief of vervelend te doen. In de middagdienst 17.00 uur hopen we na te denken over vragen rond het levenseinde. Belangstellenden zijn van harte welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het complete artikel op cgkmijdrecht.nl/ nieuwsartikel. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/online+diensten

DE GROENE VENEN

Evenals in voorgaande jaren gaat het Rode Kruis in De Ronde Venen ook in 2015 weer een vaartocht organiseren voor gasten op de Vinkeveense plassen. De vaartocht wordt gehouden op donderdag 7 mei en is bedoeld voor gasten die nog niet eerder in contact zijn geweest met het Rode Kruis. Voor ouderen, alleenstaanden, mensen met een beperking etc. is dit een gelegenheid om er een dag uit te zijn en kennis te maken met het Rode Kruis. In beperkte mate kan dit ook gelden voor rolstoel gebonden gasten. Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn op 7 mei aanwezig aan de wal en aan boord om alles in goede banen te leiden. Aan boord wordt men ontvangen met koffie en gebak, een drankje en tussen de middag een warm en koud buffet. De vaartijd zal zijn van 10.30 uur tot ca. 16 uur.

De mogelijkheid tot aanmelden staat open tot 15 maart. a.s. op het centraal adres: rachinusheidema@ kpnplanet.nl of telefonisch: 0297286339. Alle aanmeldingen worden in de tijd die vooraf gaat aan de vaartocht gebeld of zo nodig thuis bezocht om verder te worden geïnformeerd. Vervoer van en naar huis op 7 mei kan in noodgevallen ook geregeld worden via het Rode Kruis. Aanmelden betekent nog niet automatisch dat men meegaat. In bepaalde gevallen zullen keuzes gemaakt moeten worden. Ook is de capaciteit aan boord van het schip niet onbeperkt. De eigen bijdrage kan door sponsoring en bijdragen van het Rode Kruis beperkt gehouden worden tot 15 euro per persoon.

vragen werden in de vorm van een toneelstukje uitgespeeld. De gasten deden actief mee en kregen zo een goed beeld van de inhoud die tijdens de cursus behandeld is. Tijdens het officiële gedeelte mochten de kinderen het diploma in ontvangst nemen. Als aandenken aan de cursus ontvingen zij een symbolisch cadeautje. Aankomend schooljaar biedt stichting samen sterk voor kinderen opnieuw zorgverbredende cursussen aan. De gemeente heeft opnieuw subsidie beschikbaar gesteld. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.ssvk.nl

ROM-koor gaf visitekaartje af in Paradiso

Proosdijlanden Proost! Donderdag 15 januari was op uitnodiging van de Vrienden van de stichting ‘Monument Johannes de Doper’ een bijzonder geanimeerde en bovenal geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van de historische vereniging De Proosdijlanden en de Vrienden van de stichting. In een rijk met foto- en filmbeelden gelardeerde presentatie vertelde oud-notaris Peter Forsthövel over het kerkgebouw, waar de bijeenkomst plaatsvond. De architectonische achtergrond en de historische gegevens van dit op de grens van Wilnis en Mijdrecht staande monumentale kerkgebouw werd op humoristische wijze toegelicht. Aangevuld met prachtige fotobeelden van Henk Butink kreeg het aanwezige publiek een fraai beeld van de bijzondere Driehuiskerk. De ruim tweehonderd aanwezige vrienden van de stichting ‘Monument Johannes de Doper’ en leden van ‘de Proosdijlanden’ reageerden enthousiast op het geboden verhaal. Op bijgaande foto’s een indruk van de presentatie. Meer foto’s en een indruk van de presentatie kunt u vinden op de website

Faalangst is de angst dat je iets niet kan. Door deze angst kan je niet functioneren zoals je eigenlijk zou willen. Kinderen met faalangst denken vaak dat zij de enige zijn. Faalangst komt echter veel voor. Tien weken lang kwamen de kinderen bijeen in de speelzaal van de Vlinderbosschool in Wilnis, die voor deze cursus de speelzaal beschikbaar was gesteld. Tijdens de diploma uitreiking afgelopen week werden zij toegesproken door de trainer en stagiaire. Daarna presenteerden de kinderen met elkaar een quiz aan de aanwezige gasten. Veel

www.vriendenmonument-johdedoper.nl of www.proosdijlanden.nl. Na afloop van de presentatie volgde een toost op het nieuwe jaar en een uiterst gezellig samenzijn van de aanwezigen, waarbij genodigden en belangstellenden nog lang terugblikten op het boeiende verhaal en de prachtige beelden. De organiserende werkgroep, bestuurs- en commissieleden van de stichting en de historische vereniging, kijken met gepast genoegen terug op deze bijzonder geslaagde bijeenkomst, die alle vertrouwen bevestigt in de activiteiten die beide organisaties voor de plaatselijke gemeenschap organiseren.

De leden ROM-koor (Regionaal Operette- en Musicalkoor) hebben afgelopen zaterdag in poptempel Paradiso in Amsterdam, wederom laten horen en zien wat zij waard zijn. Het jaarlijkse Korenfestival in Paradiso in Amsterdam is goed voor zo’n 140 koren die zich daar zo’n 20 minuten mogen presenteren. In eerste instantie was het ROM-koor dit jaar, met een inschrijving van ruim 400 koren, niet ingeloot, maar te elfder ure kregen zij toch een wildcard aangereikt die zij met beide handen hebben aangenomen. Afgelopen zondagmiddag in een overvol Paradiso heeft het ROM-koor wederom haar visitekaartje afgegeven. Begeleid door James Pollard en onder leiding van dirigent Ferdinand

Opnieuw Heineken-bekroning voor Het Rechthuis Eigenaar Gerrit Verweij van Het Rechthuis Eten & Drinken in de Mijdrechtse Dorpsstraat is door Heineken bekroond met een zilveren tapknop. De onderscheiding werd hem vrijdag jl. uitgereikt door Hans Buitelaar (links op de foto) van de bierbrouwerij. Gerrit kreeg de onderscheiding voor een kwaliteitsprogramma van Heineken. Hij liet ruim 400 kroegen in het district Groot Amsterdam achter zich. Vorig jaar won Het Rechthuis al de gouden tapknop, toch kwam de award dit jaar als een volslagen verrassing. “We hebben natuurlijk

een flinke metamorfose ondergaan door onze restaurant-activiteiten en een wisseling van het team. We zijn beretrots dat we nu opnieuw tot de top 3 van Amsterdam behoren,” aldus Gerrit Verweij. Wat dat betreft wordt het volgend jaar weer een gouden tapknop. “Brons is leuk om ze alledrie compleet te hebben, maar wij gaan voor goud. Wij nemen alleen genoegen met topkwaliteit en dat geldt uiteraard ook voor onze gasten. Dan moet je dus gewoon voor goud gaan,” verklaarde hij na de uitreiking van de award tegenover 0297tv. foto 0297 tv

Beuse, die dit weekeind maar liefst met drie verschillende koren in Paradiso stond, werd een uiterst gevarieerd programma gezongen. Tussen alle pop- en smartlappenkoren door was het ROM-koor een lust voor de vele kritische oren van koorzangliefhebbers die daar het hele weekeind verzameld waren. Oklahoma, Jersey Boys, Chess, People en als laatste “Adieu, mein kleiner Gardeoffizier” dat door de hele zaal enthousiast werd meegezongen. Het was werkelijk een feest om er bij te mogen zijn! En voor de leden was het heerlijk om na twee maanden, waarin alleen maar Kerstcarols zijn gezongen met hun Dickenskoor, weer eens het eigen, andere ander repertoire te zingen. foto peter pasman


DE GROENE VENEN

23 januari 2015

5

Kort nieuws

DE WEEK IN BEELD

Vinkeveen

Biljarten in De Merel

t. Een aar gebots en lk e p o 's to eg e e au Industriew terdag twe a e z d n n ij a z v t n h e tek den een In Mijdrec ij het overs ide bestuurders kon poel b g a z t s li s e Een gekantel automob t hoofd. B to richarD van Der de trekker he to over he u fo a eft in Mijdrech re e w d . aterleiding ve n n a orkome t een breuk in o v roorzaakt. Ee t ie n g in jd een ri W n n groot gebi iln a a is en De Hoef ed in Mijdre had bruin wat ch t, water uit de er uit de kraan. kraan was ni Het bruine et schadelijk volgens Viten s.

Prijsklaverjassen in De Merel

Vinkeveen

Benefiertavond bij SV Hertha

Zonnige snertdag voor Abcouder Lions en Harmonie De Lions Club Abcoude-Baambrugge bedankt iedereen die aan het goede doel heeft bijgedragen door soep af te nemen en natuurlijk ook de bedrijven die als verkooppunt hebben gefungeerd: Renault garage Van Kalmthout, Bakkerij Both, Koot Plusmarkt en Albert Heijn. Later zal worden bekend gemaakt wat de actie voor de muziekopleiding van de Abcouder Harmonie precies heeft opgebracht. Verrassend was ook, dat er zich in de loop van de ochtend een, aanvankelijk anonieme, goede gever bij het soepverkooppunt van Renault garage Van Kalmthout meldde, die de muziekopleiding van de Abcouder Harmonie zo’n goed

Vinkeveen

Op vrijdag 30 januari is er in Café de Merel Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen prijsklaverjassen om fraaie prijzen. Aanvang 20 uur. Zowel dames als heren welkom, aanwezig zijn om 19.45 uur voor de inschrijving. Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld en er zijn fraaie prijzen te winnen. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen.

Maandag jl. is op Open Avond ge het VeenLanden College in Mijdrecht houden waar een toekomstige ouders zich brugklassers konden oriën en hun teren. Donder hetzelfde op dagavond ge de locatie Vin beurde keveen van he t VLC.

Het weer werkte afgelopen zaterdag geweldig mee: voldoende koud om zin te krijgen in de jaarlijkse portie Lions erwtensoep en een heerlijk zonnetje om het de soepbezorgers van de Lions Club, met assistentie van leden van de Abcouder Harmonie gemakkelijk te maken. Echt snertweer dus! Als start van de actie ten bate van de Harmonie, werden de eerste liters soep ’s ochtends gekocht door burgemeester Maarten Divendal. Daarna gingen de verkoopteams op weg om de soep huis aan huis uit te venten. In het begin van de middag was alle 1.500 liter soep verkocht.

In het zes ballen toernooi van Biljartclub De Merel zijn in het afgelopen weekend weer enkele spelers doorgedrongen ot de finale en wel in de B-poule Sander Pater, William van der Meer, Bas Krabbendam en Martien Heijman. Er kunnen nog pogingen gedaan worden om zich in de finales te spelen op zaterdag 24 januari van 14 tot 18 uur, zondag 25 januari van 14 tot 17 uur, zaterdag 31 januari van 14 tot 18 uur waarna om plus-minus 19.30 uur de finales zullen starten. Aansluitend is de prijsuitreiking. Locatie: Café de Merel,Vinkeveen.

hart toedroeg, dat hij een gift van € 500 kwam overhandigen. Alles bij elkaar een succesvolle dag waar de Lions club met voldoening op kan

terugzien. Tegelijkertijd betekende het een geweldig begin van het jubileumjaar van de Abcouder Harmonie die dit jaar 115 jaar bestaat.

Raad-Huis Kerstboomactie levert 4.000 euro op

Driehuisschool doet mee aan NK schoolbowlen

De jaarlijkse Kerstbomen actie van Raad-Huis makelaardij uit Abcoude heeft dit jaar het fantastische bedrag van € 4.000,- totaal opgeleverd. Roeland Hillen is als eigenaar van het kantoor heel trots. Samen met mijn vrouw Nathal, onze kinderen en onze trouwe helpers Bernadette, Rein, Wouter en vele anderen hebben wij weer keihard gewerkt voor 2 zeer goede doelen. Het is ieder jaar weer een feestje om te doen. Zwaar werk maar het geeft veel voldoening. Stichting Jongeren Actief De Ronde Venen (Raymond van Bergen) heeft € 2.000,- gekregen en WereldOuders (Josine van Kersteren) een gelijk bedrag. Twee goede doelen die zich richten op kinderen. Lokaal en in Latijns Amerika. Namens hen, dank aan alle kopers van een kerstboom.

Al voor de 17e keer organiseert de Nederlandse Bowling Federatie, in samenwerking met bowlingcentra en verenigingen, voor de groepen 7 en 8 van de Nederlandse basisscholen het NK schoolbowlen. Dit jaar deed de Driehuisschool uit Mijdrecht daar voor het eerst met drie teams aan mee. Schoolbowlen wordt gespeeld door schoolteams van elk 3 personen (jongens en meisjes gemengd toegestaan). Per team mag er maximaal één speler/speelster lid zijn van de Neder-

landse Bowling Federatie, dit om een zo eerlijk mogelijke krachtsverhouding te krijgen. Ieder team speelt een voorronde van 3 games. Het team met de hoogste score plaatst zich voor de landelijke finale op zaterdag 7 maart 2015. De Driehuisschool werd ontvangen door mevrouw Helmig van de Bowling Vereniging Mijdrecht en heeft de 3 games gegooid. Of ze doorgaan naar de landelijke finale dat moet nog blijken, maar plezier hebben de leerlingen zeker gehad.

Op 31 januari organiseert SV Hertha een hilarische benefietavond die helemaal in het teken staat van de nieuwbouw. De bouw is weliswaar begonnen, maar financieel kan Hertha nog wel wat gebruiken. Geheel belangeloos komt op 31 januari een geweldige line-up aan lokale artiesten én herthanen een waanzinnige show neerzetten: Alex van der Hulst, Bart de Wit, Daantje, Dave Miller, Jeffrey Cijs, Marco & Sandra Marché, Mark Fledderman, Pat rick Eerdhuyzen, Paul Verheul, Quincy Smolders, Ramon Sandbergen, Rob Smolders, Vincent Stokhof, DJ 's De Jas en Ferry Maas maken het feest compleet. Deur open: 20 uur, eerste optreden 21 uur. Kaarten aan de deur à 5 euro. Toegang vanaf 18 jaar.

Baambrugge

Klaverjasavond in de Vijf Bogen Op vrijdag 30 januari wordt er om 20 uur klaverjas gespeeld in dorpshuis De Vijf Bogen. Er zijn weer veel prijzen te winnen.


6

Familieberichten

23 januari 2015

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Liefde Aandacht Respect

Uitvaartbegeleiding "Waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in de keuze van uw uitvaartondernemer"

Miranda van Gelderen 06-23367997 Brenda Stork 06-15442046 www.charonuitvaart-abcoude.nl

24 januari 2009

Lieve Wiebe

DE GROENE VENEN

Entreetoets nu belangrijker voor schooladvies De middelbare scholen hebben de deuren wijd open deze dagen. Met het (voorlopig) schooladvies op zak is het voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders tijd voor een volgende grote stap: het kiezen van een geschikte school. Tot vorig jaar was een eindtoets in groep 8 grotendeels bepalend voor de toelating tot de middelbare school. Dit schooljaar hebben we te maken met nieuwe regelgeving. De Citoeindtoets is verschoven naar april en heeft hierdoor een minder dominante plek in het jaarrooster. Het wordt meer een hulpmiddel voor de school, waar het ooit voor bedoeld was. Het advies dat de basisschool geeft, krijgt door deze verschuiving meer gewicht. Naast de gegevens van methode toetsen en Cito-toetsen in het leerling volg systeem, wordt er ook naar andere zaken gekeken. Leerling kenmerken als leergierigheid, werkhouding en concentratievermogen worden in de totstandkoming van het advies meegenomen. Het is een proces dat zorgvuldigheid en professionaliteit vraagt. Wel wordt nu duidelijk dat de resultaten en gegevens van groep 7 nu zwaarder meetellen. De vertrouwde Cito Entreetoets, bedoeld om te meten hoe de zaken ervoor staan halverwege groep 7, wordt nu meer en meer een indicatie voor het uiteindelijke schooladvies halverwege groep 8. De resultaten van de Entreetoets geven bij uitstek informatie over factoren die van belang zijn voor toekomstig schoolsucces.

Ook dit jaar organiseert remedial teacher Annelies Veerhuis Cito-oefendagen. Gewoon omdat oefenen fijn is voor het zelfvertrouwen, zo’n toets is tóch spannend. In de voorjaarsvakantie, op 23, 24 en 25 februari, gaat ze met een kleine groep kinderen, de basisvaardigheden van taal, rekenen, en studievaardigheden opfrissen. De aanpak van Cito-opgaven wordt besproken, ook de valstrikvragen die als een addertje onder het gras zitten. Natuurlijk is er tijd voor individuele vragen; net als bij de summerschool levert Annelies ook hier weer maatwerk. Reken maar dat je zo meer rendement haalt uit je laatste jaar op de basisschool. Voor informatie en inschrijven:

www.anneliesveerhuis.nl

Laatste plekken beschikbaar voor Maatje voor Twee introductietraining Op woensdag 28 januari is er een introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers van Maatje voor Twee. Deze cursus zal uit de volgende onderdelen bestaan: kennismaking met andere Maatje voor Twee vrijwilligers, uitleg over het doel van het maatjescontact, het stellen van je (eigen) grenzen in het vrijwilligerswerk, en je signalerende functie als vrijwilliger. In februari/maart volgt er een terugkombijeenkomst. De introductiecursus zal gegeven worden door projectcoördinator Carolien Harbers

24 januari 2015

van Maatje voor Twee en vrijwilligster en maatje Mirjam Spaans. Het programma van de introductiecursus: 09.30 uur inloop op het kantoor van TympaanDe Baat, Kerkvaart 2 in Mijdrecht. 09.45 uur Start introductiecursus. 12.30 uur Einde.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met projectcoordinator Carolien Harbers van Maatje voor Twee van Tympaan-De Baat. Natuurlijk ook als u wel vrijwilliger wilt worden maar net niet op deze datum kunt. U kunt tijdens kantoor uren bellen naar: (0297) 230 280 of anders mailen naar: maatjevoortwee@stdb.nl. Aanmelden kan uiterlijk tot en met 26 januari. Zie voor meer informatie:

www.tympaan-debaat.nl/maatje-voor-twee.

Alzheimer Café Abcoude 28 januari

Omgaan met gedragsveranderingen bij dementie Je naam zo onvergetelijk zo lief zo verweven met wie ik ben met wie ik worden zal je naam gaat altijd met ons mee Papa, Mama, Thomas en Emile in liefdevolle herinnering.

Als je partner of ouder niet meer weet hoe je koffie moet zetten, vergeten is waar de huissleutels liggen, welke dag het vandaag is en allerlei dagelijkse handelingen niet meer vanzelfsprekend zijn kan dat komen door gedragsveranderingen die optreden bij geheugenproblemen en dementie. Dit drijft de omgeving soms tot wanhoop. Hoe je daar beter mee om kunt gaan is het onderwerp van het Alzheimer Café Abcoude van 28 januari. Gastspreekster Anke Prins van Ketenzorg Dementie leidt het onderwerp in. Ook ontmoet u lotgenoten en zorgprofessionals waarmee u van gedachten kunt wisselen over dit onderwerp.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, hun hulpverleners en belangstellenden uit de gemeente De Ronde Venen. Bent u nieuwsgierig geworden naar dit thema en wilt u met ons van gedachten wisselen en ervaringen delen, dan bent u van harte welkom. Er is muziek, koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tympaan-de Baat Esther Smit (0297) 230 280 of per e-mail e.smit@stdb.nl.


DE GROENE VENEN

23 januari 2015

DR. BEEKER

7

Tekst Jaco Beeker

Weigerhuisartsen tonen het failliet van de marktwerking in de gezondheidszorg Eigenlijk wil ik niet zeuren over het inkomen van de huisarts, we weten allemaal dat er veel mensen zijn die het echt slechter hebben dan ik. Jaarlijks schrijf ik in december een stukje over de contract-ellende en daarmee kunt u het dan weer een jaar doen zonder mijn gemopper. Dit jaar is het toch wel even anders. Niet dat er voor u veel gaat veranderen, u gaat er dit jaar nog niets van merken, maar het zou zo maar kunnen dat het volgend jaar wel anders is. Eigenlijk is de hele discussie lastig uit te leggen, de meeste mensen zullen in de krant lezen over de moeizame onderhandelingen tussen huisartsen en de zorgverzekeraars of misschien hebben ze de uitzending van Radar gezien? Waar gaat het om? Jaarlijks voeren de zorgverzekeraars onderhandelingen met de huisartsen. Daarbij gaat het om de tarieven en om de diensten die huisartsen leveren. We noemen dit wel onderhandeling, maar eigenlijk is daarvan geen sprake. Huisartsen moeten namelijk volgens de wet in persoon onderhandelen met de zorgverzekeraar. De Mededingingsautoriteit heeft in haar wijsheid besloten dat huisartsen niet als groep mogen onderhandelen. Volgens de mededingingsautoriteit zouden huisartsen, als ze zich zouden verenigen, een 100% marktaandeel hebben en kunnen vanuit een monopolie positie de zorgverzekeraars onder druk zetten. Natuurlijk zou dat scheve verhoudingen geven en daarom is het sinds jaren zo dat de zorgverzekeraars samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging wel “overleggen” over de algemene termen van een overeenkomst, maar het fine-tunen aan de individuele huisarts over laten. Nu is het zo dat deze regel van de mededingingsautoriteit niet voor de verzekeraar van toepassing is, er zijn namelijk meerdere verschillende verzekeraars toch?

Laten we daar eens naar kijken; Een kleine 5 miljoen mensen zitten bij één van de verzekeringen die onderdeel uitmaken van het Achmea concern. U denkt waarschijnlijk dat u bij Interpolis, FBTO, Agis, Groene Land, DVZ, PWZ of Zilveren Kruis zit, maar dat is allemaal Achmea. Of zit u bij Inshared ? Ook Achmea. Of misschien De Friesland? Dat wordt namelijk overgenomen door Achmea. Bij elkaar is het marktaandeel van Achmea bijna 40%. Blijven over VGZ met onder andere Aevitae, Bewuzt, De Goudse, Iza, Izz, Promovendum,Turien, Univé, Zekur en Umc (ongeveer 4 miljoen verzekerden). CZ met onder andere Delta Lloyd en Ohra en een drie en een half miljoen verzekerden en Menzis met een miljoen of twee en de labels Anderzorg, Azivo en Hema. Bij elkaar zijn er dus vier grote verzekeraars waarvan er twee samen de markt grotendeels in bezit hebben. Het bijzondere is nu, dat de verzekeraars onderling wel afspraken mogen maken. Dat doen ze dus ook, voorafgaand aan het overleg met de

Landelijke Huisartsen Vereniging. Nu kom ik met mijn praktijk, echt niet klein, maar vierduizend patiënten tegenover een zorgconglomeraat van zo’n vijf miljoen patiënten. Hoe denkt u dat die onderhandelingen verlopen? Een tweede probleem is dat zorgverzekeraars vaak erg dominant zijn in een bepaald gebied. Bij ons in Mijdrecht zitten we op de grens van Noord-Holland en Utrecht en valt dat nog mee maar ga je iets meer richting de A2 dan zit negentig procent van de ingeschreven patiënten bij Achmea. Het wordt dan al snel een nijpende situatie, je kunt als huisarts wel zeggen dat je iets wilt, maar als de zorgverzekeraar daar niet in mee gaat, ben je opeens 90% van je inkomen kwijt. Dat hou je niet lang vol! Dit jaar is het zo dat ongeveer vijfhonderd huisartsen in het VGZ gebied het anders hebben gedaan: ze hebben een zorgmakelaar ingeschakeld. De zorgmakelaar heeft ervoor gezorgd dat vijfhonderd huisartsen die niet in elkaars gebied zitten (zodat de mededingingsautoriteit niet kan spreken van een monopolie) via deze instantie de onderhandeling zijn aangegaan met VGZ. U mag één keer raden hoe vaak VGZ met deze groep heeft willen onderhandelen. Juist niet één keer. Het eerder vermelde overleg tussen de Zorgverzekeraars en de Landelijke Huisartsen vereniging legt nog een tweede probleem bloot, je

Dit wordt het jaar van gewoon gezond eten Waren de trends voor gezond eten en afvallen vorig jaar vooral gericht op superfoods en suikervrij eten, dit jaar is de trend gewoon gezond eten. Maar wat is gewoon gezond eten en wat is de juiste hoeveelheid eten voor jou? Kom je er zelf niet uit, kom eens langs voor een kennismakingsgesprek bij Balans gewichtsconsulent in Vinkeveen. Fitter en meer energie Bij het nieuwe jaar horen goede voornemens, een van de voornemens die bij veel mensen elk jaar terug komt is gewicht verliezen. Een mooi voornemen, maar je wilt het wel volhouden en dat lukt niet wanneer je een crash dieet of pillen om af te vallen tot je neemt. Om frustratie en het jojo effect tegen te gaan is het belangrijk om gezond te gaan eten, keuzes te leren maken en vooral weten wat je eet. Gewoon met de pot mee eten, geen dure dingen in huis halen, je gezond en fit voelen en op je gewenste gewicht komen. Bij Balans gewichtsconsulent werkt Lodi Kolhoop, zij is een BGN erkend gewichtsconsulent en begeleidt mensen met een onder- of overgewicht

hebt namelijk binnen huisartsenland twee soorten huisartsen; -Praktijkhouders, dat zijn huisartsen met een eigen praktijk, eigen personeel en dus de hele sores van een eigen bedrijf. Deze huisartsen zijn verenigd in de Vereniging Praktijk Houdende Huisartsen. -Niet praktijkhouders, dat zijn huisartsen die overwegend dus geen eigen praktijk hebben, ze werken in dienst van een praktijk en krijgen hun salaris toch wel. Voor deze huisartsen is het belangrijker om zich te bemoeien met de kwaliteit van zorg, zij zijn verenigd in de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hoewel het hele overleg dus een adviserende functie heeft wordt de Vereniging van Praktijk houdende Huisartsen niet gevraagd voor het overleg. De zorgverzekeraars hebben het natuurlijk liever over de kwaliteit van zorg dan over de kosten die daar mee gemoeid zijn. Gevolg van de meer academische benadering in deze overlegraad is dat er dit jaar wel heel veel noviteiten in het contract stonden; • Huisartsen doen chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van pukkels of vlekjes en krijgen daar voor betaald. Hoewel dezelfde ingreep bij de chirurg het viervoudige kost, worden huisartsen daar in aanloop naar het jaar 2016 wanneer het helemaal niet meer wordt betaald nu in 2015 zo’n 20% gekort. • De plaatsing van een spiraal kost in het ziekenhuis ongeveer € 350 , de huisarts krijgt daar vanaf nu € 18 voor! • Een therapeutische injectie bij de orthopeed kost u rond de € 100, de huisarts doet het nu voor € 18. • Uw specialist schrijft u injecties voor tegen prostaatkanker, daar is een heel team voor; een dame komt in een autootje langs om u iedere drie maanden te prikken. Kosten?

De dame, de auto en het management daarachter kosten u € 450. Uw huisarts krijgt tegenwoordig €18 voor hetzelfde. Het zijn maar een paar voorbeelden, maar u moet zich realiseren dat al deze verrichtingen uit uw eigen risico gaan als ze door het ziekenhuis worden gedaan. Eén prik en dat is op. Nu doet uw huisarts het en kost het u geen eigen risico. Uw huisarts loopt wel een risico want die moet personeel, faciliteiten en tijd aanhouden voor een verrichting waar hij niet voor betaald wordt. Samengevat gaat het als volgt; Huisartsen zijn bij wet verboden te onderhandelen over hun contract, zorgverzekeraars maken gebruik van dit gegeven en het feit dat de meeste huisartsen het lullig vinden om hun patiënten te belasten met dit soort financiële zaken. Vanaf 2016 is het goed mogelijk dat uw huisarts het financiële risico niet meer wil lopen, u moet dan voor alle bovengenoemde verrichtingen naar het ziekenhuis en uw eigen risico zal als sneeuw voor de zon verdwijnen, de zorg wordt duurder maar een groot deel van die kosten komen niet voor rekening van de zorgverzekeraar maar van u. In het gebied van de ‘weigerhuisartsen’ is dat nu al aan de orde, alle patiënten worden doorverwezen naar de ziekenhuizen en de kwaliteit van zorg wordt uitgehold. Wie kan daar wat aan doen? Wij als huisartsen kunnen alleen slikken of stikken.

Jaco Beeker info@drbeeker.nl www.drbeeker.nl

Meten is weten… doe de Fit-test! Hoe staat het met uw fitheid? Met uw spierkracht, uithoudingsvermogen en lenigheid? Als je wat ouder wordt, stel je daar misschien niet meer zulke hoge eisen aan, maar een goede conditie is erg belangrijk. De gemeente De Ronde Venen hecht daar veel waarde aan en heeft aan Spel en Sport DRV gevraagd om een Fit-test te organiseren voor mensen van 65 tot 75 jaar.

naar een voor hun gezond gewicht en gezond BMI. Er wordt gekeken naar de voor jou juiste hoeveelheid koolhydraten, vetten en eiwitten die je dagelijks binnen zou moeten krijgen voor een gezond gewicht. Daarnaast worden onderwerpen als het lezen van etiketten, veilig naar een verjaardag en gezonde tussendoortjes tijdens de consulten besproken. Persoonlijk advies ‘Binnen mijn praktijk begeleid ik mensen met over of onder gewicht naar een gezond gewicht’; aldus Lodi Kolhoop. Hierbij maakt zij gebruik maak van een analyse van de hui-

dige voedingsgewoontes. Ze legt de nadruk op gezond eten, voldoende beweging en werkt coachend richting gewenst eetgedrag. Vergoeding verzekeraars De werkwijze van BGN-gewichtsconsulenten heeft er mede voor gezorgd dat veel zorgverzekeraars (delen van) de kosten van de consulten bij BALANS Gewichtsconsulent vergoeden. Wil jij 2015 gezond starten? Kom eens langs voor een kennismakingsgesprek. Voor meer informatie: www.balans-gewichtsconsulent.nl info@balans-gewichtsconsulent.nl of 06-12912878

In deze Fit-test doet u een 6-minutenwandeltest; we bepalen uw BMI, uw kracht en u doet een aantal lenigheidstesten. Ook wordt bekeken hoe het gesteld is met uw reactievermogen. Na de test weet u hoe fit u bent, en kan daarover verder worden gepraat. Juist voor de onderdelen waarop u getest bent, biedt Spel en Sport DRV veel mogelijkheden om die langzaam aan te verbeteren. Doe de Fit-test! De test is op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari tussen 13 en 16 uur. U kunt zich opgeven bij Tympaan-de Baat, op werkdagen elke morgen tussen 10 en 12 uur, tel.nr. 0297 760 260. U kunt dan meteen een tijdstip afspreken. Of u mailt naar voorz@

spelensportdrv.nl, met vermelding van uw telefoonnummer, dan wordt u teruggebeld om een afspraak te maken. De kosten zijn 7,50 euro. “Een gezond mens is beter in staat van het leven te genieten”, schrijft wethouder Aldrik Dijkstra in een brief over de Fit-test. Doe de Fit-test en bekijk hoe u ervoor staat!


8

23 januari 2015

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week een gesprek met zanger en acteur Henk Poort over zijn hoofdrol in de musical Een avond met Dorus. Dorus was in de jaren vijftig en zestig een beroemd televisiekarakter, gespeeld en bedacht door Tom Manders (1921-1972).

Henk Poort in indrukwekkend eerbetoon aan Dorus en Tom Manders

‘Een clochard met klasse’ Je hebt je in zes weken voorbereid op de rol van Dorus. Hiervoor heb je de maniertjes, loopjes maar vooral de beroemde grappige oogopslag van Dorus bestudeerd. “Zijn trieste, maar ook grappige, oogopslag was inderdaad belangrijk. In mijn voorbereiding op een rol wil ik altijd weten: wie is de persoon, wie zijn zijn ouders en waarom doe hij de dingen die hij doet? Van Dorus is veel beeldmateriaal, van Tom Manders niet. Van hem zijn maar twee foto´s beschikbaar. Ik heb wel met zijn dochters en met wie hij heeft gewerkt gesproken, zo ontstond een beetje een beeld. In de voorbereiding is hij vergelijkbaar met de voorbereiding op mijn rol als Rembrandt (2006), van wie we eigenlijk alleen iets weten over zijn schilderijen en niet over zijn persoon.” Je hebt als kind Dorus op televisie gezien. “Ja, ik vond hem grappig. Als ik het

nu terugkijk vind ik zijn sketches een beetje gedateerd. Zijn liedjes zijn nog actueel. Vooral ´De krokus en de hyacint´(Henk Poort’s favoriete Dorus liedje, red.) dat over verschillen tussen mensen gaat.”

ligt de focus meer op het dramatische levensverhaal van Manders. Een avond met Dorus is een muzikaal eerbetoon, we moeten zorgen dat het type Dorus niet in de vergetelheid raakt.”

De liedjes zoals ´Twee Motten´, ´Bij de marine´, ´Figaro Parodie´, Als ik wist dat je zou komen´, ´Poessie Maauw´ en ´Speel de clown´ zijn evergreens geworden. Vind je ze even tijdloos als liedjes van Toon Hermans en Wim Sonneveld? “Ja, ze zijn cultureel erfgoed. We hebben zijn liedjes, via arrangementen, iets opgepoetst naar deze tijd.”

Kun je zeggen dat Tom Manders gevangen zat in het type Dorus, vergelijkbaar met Joop Doderer die alleen maar werd gezien als Swiebertje? Men noemt dit ook wel het Swiebertje effect. “Precies, Manders had op een bepaald moment helemaal geen zin meer om Dorus te spelen. Hij heeft speelfilms en operettes gemaakt, die helaas geflopt zijn. Daarover was hij verbitterd. De rode draad in de voorstelling is de onzekerheid en tragiek van Tom. De stofjas, het brilletje en de plaksnor van Dorus waren voor Tom Manders dingen waarachter hij zich kon verschuilen. Hij was net als ik verlegen, ook ik wilde vroeger niet beroemd worden. Ik wilde zingen en acteren.”

Hoe is de voorstelling opgebouwd? “De voorstelling is een nostalgische meezing-avond van een TV held, met een lach en veel gekkigheid. Door het op- en afzetten van een hoedje en de Dorus snor –op het toneelspeel ik afwisselend Dorus en Tom Manders. In het deel na de pauze

Extra ingelast try-out op vrijdag 6 februari

Ellen ten Damme in Theater Piet Mondriaan In februari 2015 gaat Ellen ten Damme de grote zalen weer in met haar nieuwe programma 'Bij Ellen Thuis'. Het publiek kan niet wachten, en zij zelf eigenlijk ook niet. Daarom zingt ze speciaal voor ons alvast haar nieuwste liedjes, afgewisseld met de mooiste songs van haar pas verschenen en bejubelde album Berlin. Speciaal en alleen in Theater Piet Mondriaan! Tickets zijn verkrijgbaar via www.ab-art.nl of bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32. Maximaal 4 kaarten per persoon. Vrijdag 6 februari, Aanvang 20.15 uur. Entree € 17,50 / CJP € 12,50.

Wat is het geheim van het succes van Dorus? “Hij was een clochard met klasse.” De rol van het publiek is bijzonder te noemen. “Een aantal bezoekers wordt gevraagd of ze aan het begin van de voorstelling het publiek willen spelen in Saint-Germain-des-Prés het revue-café aan het Rembrandtplein in Amsterdam dat vooral bekend geworden is door de optredens van Dorus, dat op toneel is nagebouwd. De hele zaal zingt alle Dorus liedjes

mee, dat is geweldig. Het repertoire van Dorus leent zich er ook voor. De schouwburg is zo´n avond even Saint-Germain-des-Prés.”

Een avond met Dorus is 28 januari te zien in Schouwburg Amstelveen. www.albertverlindeentertainment.nl/ eenavondmetdorus foto: roy beusker

Janskerkmatinee: Van Toccata tot Tango Harpiste Aimée van Delden, fluitiste Suzanne Arends en organist/pianist Eric Jan Joosse verzorgen op uitnodiging van Cultura De Ronde Venen aanstaande zondag 25 januari een matineeconcert in de Janskerk aan de Kerkstraat 9 in Mijdrecht. Er staan prachtige werken op het programma van zowel J.S Bach als C. Ph.E. Bach, G. F. Händel, G.B. Pescetti en W.A. Mozart. Aanvang 14.30 uur, kerk open om 14 uur. Kaarten zijn à €10 per stuk via www.cultura-drv.nl. Jongeren met een geldige school- of studentenpas betalen €5. Voorverkoop: boekhandel Mondria in Mijdrecht en drogisterij De Bree in Vinkeveen. Tevens is het mogelijk om een half uur voor aanvang, indien nog beschikbaar, kaartjes te kopen aan de kassa. Meer informatie is te vinden op www.cultura-drv.nl.

Then There Were Voices viert de liefde op zaterdag 14 februari Op zaterdagavond 14 februari geeft de Vocal Group “Then There Were Voices” (TTWV) een Valentijnsconcert in De Schutse aan De Mérodelaan 1 in Uithoorn. Aanvang 20 uur. De Vocalgroup bestaat uit 11 leden die allen actief zijn in diverse koren, musical gezelschappen en bands uit de omgeving. The Voices worden op piano begeleid door pianist/arrangeur Carwin Gijsing. De begeleidingsband bestaat uit: Gerhard Jeltes op drums en François van Bemmel op basgitaar.

De Vocal Group zingt poprepertoire in een eigen jasje van een diversiteit aan artiesten zoals Adèle, The Beatles en Anouk, maar ook bijzondere versies van nummers van Boudewijn de Groot. Daarnaast brengt Then There Were Voices ook zelfgeschreven nummers en is het repertoire internationaal: Nederlands, Fries, Engels en

Frans. Het concert is tegen 22 uur afgelopen en tijdens de pauze is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Kaarten (Volwassenen € 10, kinderen t/m 12 jaar € 5) zijn te reserveren per e-mail op: ttwvoices@ gmail.com of te koop aan de zaal.

Straatfotografie in Havana (Cuba) En weer is er wat moois te zien in het Hofland Medisch Centrum te Mijdrecht. Deze en volgende maand worden er wederom prachtige foto’s geëxposeerd, gemaakt door Leo Honkoop uit Vinkeveen, lid van Fotoworkshop De Ronde Venen. Havana is de levendige hoofdstad van Cuba met 2.136.000 inwoners. De stad herbergt vele oude gebouwen en monumenten. Havana is in drie wijken te verdelen: Havana Vieja (OudHavana), Centro Havana en Vedado. In deze wijken heeft Leo getracht een aantal straatbeelden vast te leggen. Schoolgaande kinderen die gymnastiekles krijgen op een braak stukje

grond midden in de stad. Oude Amerikaanse auto’s en niet te vergeten stinkende oude bussen. Groente, vlees en fruit worden verkocht in kleine winkeltjes of vanuit kleine kraampjes zomaar midden op straat. Menig Cubaan is in de vroege ochtend aan het vissen aan de boulevard. De een met een hengel, de ander gooit alleen zijn snoertje met haak in het water.

Helaas is alles in verval, maar mondjesmaat zie je dat er enig restauratiewerk gestart is. Met een selectie van 12 foto’s hoop Leo een klein beetje het straatbeeld van Havana te kunnen overbrengen. Wilt u meer informatie of eventueel foto’s bekijken van leden van de Fotoworkshop, kijk dan op

www.fotoworkshopdrv.nl. foto leo honkoop


DE GROENE VENEN

23 januari 2015

9

Kort nieuws Abcoude

Ontbijtje in de Angstelborgh Grote opkomst bij VIB-bijeenkomst met Mathijs Bouman

‘Op reis door herstellend Nederland’

Op maandag 19 januari vond de eerste bijeenkomst van bedrijvenbelangenvereniging VIB De Ronde Venen van 2015 plaats. tekst rob isaacs

- foto’s patrick hesse

Uitgenodigd was gastspreker Mathijs Bouman, econoom en journalist en o.m. bekend als beurscommentator bij RTL-Z en vaste columnist van Het Financieele Dagblad. Hij gaf in de zaal van Bowlingcentrum Mijdrecht een uitermate boeiende uiteenzetting over wat we dit en de komende jaren mogen verwachten van de economie. In zijn betoog ‘Op reis door herstellend Nederland' gaf hij in heldere bewoordingen tekst en uitleg bij de ingewikkelde economische bewegingen om ons heen. De BV Nederland is nog lang niet uit het dal, maar toch voorspelde hij voor alle sectoren dit jaar groei. Positief nieuws voor de ca. 120 ondernemers die naar Bowlingcentrum Mijdrecht waren gekomen om te worden bijgepraat.

Vind u het ook gezelliger samen met anderen te ontbijten? Kinderen naar school gebracht, maar vindt u thuis de rust niet voor het nuttigen van een het ontbijt? Kom dan gezellig ontbijten in de Angstelborgh bij Tympaan-De Baat. Daar biedt PLUS Koot elke donderdagochtend een heerlijke ontbijtje aan voor het symbolische bedrag van 1 euro. Kom dus gezellig langs tussen 9 en 10 uur om gezamenlijk te ontbijten bij de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude. Het ontbijt bestaat uit een verse croissant, een wit of bruin fors belegd broodje met ham, kipfilet of kaas en een glas vers geperste sinaasappelsap, koffie of thee. Aanmelden niet nodig.

Mijdrecht

Tabletcafé in de Bibliotheek Maandag 26 januari is er Tabletcafé in de Bibliotheek Mijdrecht. Iedereen, jong en oud, die tips en & trucs over het gebruik van de iPad of andere tablets wil delen is welkom. U kunt terecht voor diverse zaken zoals het installeren van apps, tips over leuke en handige apps, e-books, foto’s en film, e-mailen via de tablet en nog veel meer. Docenten van SeniorWeb De Ronde Venen zijn aanwezig voor deskundige ondersteuning. Deelname € 2,50 (leden van de Bibliotheek krijgen 1 euro korting). Meer informatie op: www.bibliotheekavv.nl of

www.seniorwebderondevenen.nl.

Mijdrecht

Vinkeveen

Donderdag 29 januari is er weer breicafé in de Bibliotheek Mijdrecht. Het breicafé biedt de kans om gezellig samen van deze hobby te genieten en van elkaar te leren. Beginnende breisters zijn welkom, maar u kunt ook uw breiwerkje meenemen. Iedereen, van jong tot oud, die van breien houdt is van harte welkom. Tegen een kleine vergoeding zijn wol, patronen en breinaalden beschikbaar.Het breicafé wordt georganiseerd in samenwerking met Atelier Het Tuinhuis uit De Hoef. Het breicafé is iedere laatste donderdag van de maand. Tijdstip: 14-16 uur. Deelname € 2,50, leden van de bibliotheek krijgen 1 euro korting. Meer informatie op: www.bibliotheekavv.nl

Biljartclub D.I.O. en Cafe De Merel uit Vinkeveen organiseren wederom het bekende Driebandentoernooi. De opzet van het toernooi is ongewijzigd. Dus de nummers 1 en 2 van elke pool (van 4) plaatsen zich direct voor de kwartfinale, de eerste twee van elke kwartfinale-pool plaatsen zich voor de halve finale en uiteindelijk wordt er met 8 finalisten over 2 dagen gespeeld voor de eindoverwinning. De bedoeling is om de kampioen van vorig jaar Jan Eijsker te verslaan. Dit toernooi zal mede gesponsord worden door autobedrijf Fiat Kooyman te Vinkeveen.

Breicafé in de Bieb

Abcoude-Baambrugge

Cursusproject

Het voorjaarsboekje van Cursusproject komt binnenkort uit. Huis aan huis zal het verspreid worden. Wie geïnteresseerd is, maar niet in Abcoude of Baambrugge woont, kan terecht bij verschillende bibliotheken en kappers; bij het Gemeentehuis, de tandartsen, enz. Vanaf 2 februari kunt u weer inschrijven op leuke cursussen, die vast bekeken kunnen worden op

www.cursusproject-abcoude.nl. Een voorproefje: Cursus rozen en ander groen snoeien o.l.v. Cor van Schaik. Cursus zelfverdediging voor vrouwen o.l.v. Delano van der Kust. Het is helaas nogal eens het geval, dat mensen te horen krijgen, dat een cursus vol is. Om die reden worden cursussen soms herhaald en bij de cursussen staat nu ook het aantal mensen, dat kan deelnemen.

Driebandentoernooi 2015

Voorronden; zaterdagen 7, 14, 21, 28 en de zondagen 1 en 8, 15, 22 februari en zondag 1 maart. Aanvang 14 uur. Indien u bij de eerste twee van de pool eindigt, dan dient u er rekening mee te houden, dat de kwartfinales worden gespeeld op zaterdag 14 en zondag 15 maart, zaterdag 21 en zondag 22 maart. Aanvang is om 14 uur. De halve finales worden gespeeld op zaterdag 28 en zondag 29 aanvang 14 uur En de finale vindt plaats op zaterdag 11 april en zondag 12 april, aanvang 14 uur direct gevolgd door de prijsuitreiking. De kosten van deelname bedragen € 15,00 per persoon. Daarvoor speelt u minimaal 3 partijen in elke ronde. Heeft u nog vragen, neem dan kontakt op met Café De Merel, Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen Tel. 0297263562 of 0297-264159. E-mail thcw@xs4allTot slot wensen wij u een gezellig en sportief toernooi.

Maak kans op gratis kaarten voor nieuw indoor kinderspeelparadijs

Kids gaan uit hun dak bij Monkey Town Uithoorn! Samen vieren! Koor Progression zingt met het Ursulakoor uit Nieuwveen

Dit jaar bestaat het Ursulakoor 20 jaar, ter gelegenheid van dit jubileum zal het koor uit Nieuwveen tezamen met Progression uit Mijdrecht dit heugelijke feit vieren met een sfeervol theeconcert op zondagmiddag 25 januari a.s. Het door het Ursulakoor georganiseerde concert zal een mix bevatten van vooral Neder-

landstalige liedjes, deels uitgevoerd door Progession en deels uitgevoerd door het jubilerende koor. Het thema is dan ook “Samen vieren” Het concert begint om 15 uur in zaal Het Trefpunt op Landgoed Ursula , A.H Kooistrastraat 130 in Nieuwveen. Entreeprijs volwassen 2 euro; kinderen tot 12 jaar gratis.

Sinds begin dit jaar is onze regio een kinderattractie rijker: in Monkey Town Uithoorn kunnen kinderen tussen de 0 - 12 jaar iedere dinsdag tot en met zondag komen om te spelen. Een gigantisch klim- en klautertoestel, evenwichtsbalk, superlego, 2 glijbanen, rollerbaan, een voetbalveld op hoogte en een groot springkussen staan voor de kids klaar! Voor de allerkleinsten is er een mooie softplay gemaakt. Daar kunnen zij ongestoord klimmen en kruipen, voorzichtig glijden en er is zelfs een ballenbak! Het geheel nieuw gebouwde speelparadijs is gevestigd aan de Noordammerweg bij de Amstelhof. Alles in het speelparadijs is overzichtelijk opgesteld zodat je als ouders altijd zicht heb op je kind(eren). Mocht je je toch even willen terugtrekken dan kan je wat rustiger zitten in de lounge. Begeleiders (zonder begeleiding mogen kinderen niet komen spelen) hebben vanaf 18 jaar gratis entree en kunnen bovendien gebruik maken van gratis wifi. De keuken is iedere dag geopend en Monkey Town Uithoorn maakt gebruik van zoveelmogelijk biologische en streekgebonden producten! Kijk voor meer informatie, het reserveren van kinderfeestjes en de openingstijden op

www.monkeytown.eu/uithoorn Win gratis toegang met De Groene Venen Ter kennismaking mogen we 10 setjes van 2 toegangskaart e n voor kids weggeven

(volwassenen hebben gratis toegang), plus 1 Monkey Town verwenpakket, bestaande uit 2 x toegang kinderen, lunch of diner voor 4 personen (keuze uit patat, pannenkoeken of tosti), saus naar

keuze en 4 drankjes naar keuze. Hoe kun je winnen? Stuur ons een korte mail waarin je uitlegt waarom jij met je kids in aanmerking wilt komen voor de gratis toegangskaarten. De redactie kiest er de leukste 10 reacties uit. Het verwenpakket kun je niet zelf winnen, maar is bedoeld voor iemand die jij een leuk dagje uit gunt bij Monkey Town. Ook hier maakt de jury een keus uit de ingezonden mails. Stuur je inzendingen vóór 2 februari a.s. aan: info@degroenevenen.nl

Monkey Town Noorddammerweg 30 1424 NX Uithoorn www.monkeytown.eu/uithoorn


10

23 januari 2015

DE GROENE VENEN

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht vijf boeken die je beslist moet lezen.

Interessant 2015 Hoewel we al in eind januari leven wil ik u toch nog een Gelukkig Nieuwjaar wensen. Mijn eigen jaar is erg speciaal begonnen met de geboorte van onze zoon. Bier is op het moment niet echt een prioriteit, maar dat gaat in februari zeker veranderen. Daarom als voorproefje drie interessante ontwikkelingen waar ik zelf erg naar uitkijk. Duits & Lauret naar Fort Everdingen De Vleutense brouwers Duits & Lauret blijven elk jaar prijzen verzamelen met hun vakkundig gemaakt bier. Het brouwen deden ze vooralsnog bij een brouwerij in België, maar dit jaar gaat Duits & Lauret Fort Everdingen betrekken want hun idee voor een nieuwe bestemming van dit deel van Hollandse Waterlinie kwam als winnaar uit de bus. Zo gaat het fort onder andere de brouwerij, een proeflokaal en een streekwinkel huisvesten. Dit gaat één van de mooiste plekken voor Nederlands bier worden. Zie ook: www.duitslauret.com Bret bij Station Sloterdijk Grote kans dat er onder u personen bevinden die elke dag naar of langs station Sloterdijk naar hun werk gaan. Dit saaie betonnen deel van Amsterdam gaat vanaf april veel interessanter worden. De jongens van het Amsterdamse Nordman Beers starten voor het station een bar en restaurant waar uiteraard ook speciaalbier wordt geserveerd. Het gebouw bestaat uit opvallend rode verbouwde zeecontainers met een mooi groen stuk land om de constructie heen. De opening staat gepland voor eind april, en op 13 en 14 juni wordt hier het eerste Amsterdam Craft Beer festival gehouden. Nordman op Internet:

Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers! Boer Boris gaat naar zee Prentenboek van het Jaar 2015 In Boer Boris gaat naar zee heeft Boer Boris vakantie. Wat neemt Boer Boris mee? Een heleboel. Te veel voor in zijn koffer. Daar weet Boer Boris wel raad op! Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen komt Boer Boris gaat naar zee uit in een mini-editie met dvd voor € 5, -. De Nationale Voorleesdagen 2015 vinden plaats van 21 t/m 31 januari.

Kaarten en kienen voor Het Hoefse Jeugdkamp Het kan u ook overkomen dat u vrijdagavond 30 januari naar huis gaat met mooie prijzen! Misschien wel met de Bart Smit bon, de pannenkoekenbon van de Strooppot of de reischeque. U kunt ook komen klaverjassen om het halve varken of een gokje wagen bij de loterij. En dat alles voor een goed doel! Gun de inwoners van De Hoef 1 week per jaar rust en sponsor Het Hoefse Jeugdkamp door deze avond mee te doen. Dan zorgen wij dat de Hoefse kinderen een spetterend kamp beleven deze zomer. U begrijpt, u wordt op 30 januari verwacht! De avond start om 19.30 uur in De Springbok aan de Oostzijde in De Hoef. Heeft u mooie prijzen waarmee u deze avond wilt sponsoren, vanaf 15 uur staan de kampleiders klaar om deze in ontvangst te nemen.

www.nordmanbeers.com. Bret: www.bret.bar Utrechts Bierbrouwers Festival Op 9 mei wordt rond houtzaagmolen De Ster in Utrecht voor de 5e keer het Utrechts Bierbrouwers festival gehouden. Dit festival heeft een prachtige locatie en de kwaliteit van het bier wordt elk jaar beter. Debuterend dit jaar is Mijdrechtenaar Richard Spierdijk met zijn prima SpierBier. SpierBier kan zich wat mij betreft meten met het beste bier in de provincie en hoort hier dan ook thuis. Zie ook:

www.utrechtsebierbrouwersfestival.nl en www.spierbier.com 2015 wordt een interessant jaar! Nieuwe brouwers en brouwerijen gaan starten en nieuwe plekken waar we dat mooie product kunnen gaan drinken blijven als paddenstoelen uit de grond springen. En in deze column gaat u erover lezen! Op een prachtig 2015!

Slank met Champagne?! Zoals de meeste lezers misschien weten, ben ik een half jaar geleden weer moeder geworden en twee zwangerschappen laten nogal wat sporen na! Helaas ben ik niet geboren met een lijf als die bloedmooie Doutzen Kroes en ben ik nog lang niet ‘in shape’. Dat heeft me eigenlijk niet zo heel erg gestoord, maar op het moment dat er aan je gevraagd wordt of je weer zwanger bent, gebeurt er iets in het hoofd van een vrouw dat ik niet kan uitleggen. Buiten dat ik die vraag erg gevaarlijk vind om aan iemand te

1.

Mont Blanc Suzanne Vermeer Wann eer Laura bij een reorganisatie haar baan verliest, vraagt haar vriend Tim haar om in zijn bedrijf te komen werken. Zijn zakenpartner en boezemvriend Sander ziet dat echter helemaal niet zitten. Laura snapt zijn reactie niet zo goed, ze kan toch goed opschieten met Sander, en al helemaal niet waar de spanning tussen Sander en Tim vandaan komt. Daarbovenop komt de plotselinge onthulling dat Tim onvruchtbaar is, iets waarop zijn vorige relatie is stukgelopen. Als hij dit bewust voor Laura verborgen heeft gehouden, heeft hij dan misschien over meer zaken gelogen? Zijn bijvoorbeeld de geheimzinnige brieven die Laura bij hem thuis vindt ook afkomstig van zijn ex?

2.

Het grotere wonder Thomas Glavinic Jonas neemt deel aan een expeditie naar de top van de Mount Everest. Tijdens de verschillende etappes van de beklimming en in de 'zone des doods' laat hij - geteisterd door zuurstofgebrek en plotselinge weersveranderingen - zijn leven de revue passeren. Hij is samen met zijn tweelingbroer en zijn beste vriend opgegroeid bij Picco, de 'boss', die in allerlei dubieuze zaakjes was

stellen (lieve mensen, stel hem gewoon nooit, dat voorkomt pijnlijke situaties), is het wel een wake-up call en sta je weer eens kritisch naar je zelf te kijken in de spiegel. Er moest dus iets gebeuren… 2015 wordt het jaar van 15 kilo minder. Ik ben niet zo van de sappen, poeders, stengels bleekselderij en overig konijnenvoer, dus ben ik begin deze maand gestart met twee dingen: géén alcohol gedurende een maand en het dieet van Weight Watchers. Dit dieet houdt in dat je alles eet, maar gebonden bent aan een aantal punten dat je mag eten per dag. Bij het doornemen van dat puntenboekje viel mij iets op. Een glas witte of rode wijn kost je 4 punten van je dagsaldo, maar een glas champagne maar 3 voor dezelfde hoeveelheid. Ik vond dat een raar verschil dus ben ik op onderzoek uitgegaan.

verwikkeld en een onmetelijke rijkdom had vergaard. De jongens zijn dapper, nieuwsgierig en onafscheidelijk - en ze kunnen zich letterlijk alles veroorloven. Maar op een dag wordt de kinderlijke idylle wreed verstoord. Daarmee begint voor Jonas een eindeloze zoektocht: hij reist naar Montevideo, Auckland, Tokio, Oslo, Rome ... Tot hij op een dag Marie tegenkomt en beseft wat hij mist.

3.

Flipperen in 1973/ Luister naar de wind

Haruki Murakami 'Perfect proza bestaat niet. Net zomin als perfecte wanhoop.' Zo luiden de allereerste zinnen die Haruki Murakami op papier zette. In 1979 debuteerde hij, toen 30 jaar oud, met de roman 'Luister naar de wind'. Naar eigen zeggen kreeg hij het idee ervoor tijdens een baseballwedstrijd. Een jaar later verscheen 'Flipperen in 1973'. 'En sindsdien ben ik niet meer opgehouden', vertelde hij in een interview aan Paul Theroux. 'Het is mijn passie, het is mijn grote liefde. Ik heb nog nooit een writer's block gehad. Ik heb nooit iets anders willen doen.' Samen met 'De jacht op het verloren schaap' vormen deze twee oerwerken de Trilogie van de Rat.

4.

Poppy en Eddie en Manon Herman Brusselmans Kan Poppy en Eddie en Manon nu al de beste roman van Vlaanderen en Nederland genoemd worden? Ja, zonder problemen. We hebben immers te maken met de drie schitterende hoofdpersonages

Op het internet word je niet veel wijzer. De ene pagina prijst champagne de hemel in, omdat het vele malen minder calorieën bevat dan ‘stille’ wijn; de andere pagina zegt dat het allemaal geen fluit uitmaakt en weer een andere pagina zegt dat champagne juist weer veel méér calorieën bevat. Omdat er geen voedingswaardetabellen op de flessen staan, kan ik het ook niet transparant voor mezelf maken dus kom ik maar met een logische verklaring voor het puntenverschil. Champagne word doorgaans in kleinere glazen geschonken dan wijn, de suikers in champagne (als het een brut betreft) zijn in mindere mate aanwezig in het glas en ik denk dat de lieve bedenkers van dit dieet aannemen dat wij geen glazen bubbels achter elkaar drinken, omdat je eerder een vol gevoel hebt dan met wijn, dat laatste geldt dan weer niet voor mij.

Poppy, Eddie en Manon, met name twee vrouwen en een hond. En dan zouden we nog bijna het mannelijke hoofdpersonage vergeten, niemand minder dan de man uit één stuk, de straaljager der letteren, de semifictieve ouwe gek Herman Brusselmans. Poppy is z'n ex-vrouw en zij is gelukkig herstellend. Manon is z'n nieuwe verloofde en zij is me er eentje. Eddie is en blijft de ultieme lhasa apso, een symbool van verbondenheid. Het geworstel van Brusselmans met relaties, werk, hobby's, z'n eigen kop, de hele wereld, en al de rest zorgt ervoor dat de lezer zich geen moment hoeft te vervelen.

5.

Transfermaand Philip Kerr Scott Manson is assistent-trainer van een Londense voetbalclub in de Premier League. De eigenaar is de bepaald niet brandschon e, maar steenrijke Oekraïense oligarch Viktor Sokolnikov en de club wordt geleid door de Portugese trainer Joao Zarco.Als de flamboyante Zarco vlak voor een belangrijke thuiswedstrijd tegen Newcastle United verdwijnt en dood in het stadion wordt teruggevonden, blijkt het in de club om meer te gaan dan alleen voetbal. Zarco heeft een oneindige lijst vijanden, onder wie veel spelers bij wie hij door zijn grote mond veel kwaad bloed heeft gezet. Sokolnikov zit niet te wachten op een diepgaand onderzoek naar zijn zaken en probeert de teugels in handen te houden door Scott een lucratief voorstel te doen: als hij erachter kan komen wie de moord heeft gepleegd, wordt hij Zarco's opvolger.

De wereld van diëten is geheel nieuw voor mij maar de eerste 4,5 kilo zijn kwijt, dus ik voel me er goed bij! Alleen dat niet drinken… ik hou dat prima vol, alleen... laatst zag iemand me staan met een cola light. Mag u raden welke vraag ik naar mijn hoofd geslingerd kreeg… juist, die ja.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl


DE GROENE VENEN

23 januari 2015

Recordaantal inschrijvingen bij Cursusmarkt in De Boei Het cursusproject De Ronde Venen organiseerde vrijdagavond jl. een cursusmarkt in De Boei. De opkomst was zeer groot en er werd massaal ingeschreven op de 56 cursussen van het voorjaarsprogramma. Aan het eind van de avond bleken dat er tegen de 700 te zijn! Een absoluut record, nog niet eerder vertoond in het 40-jarig bestaan van het cursusproject! Wat een fantastisch begin van het nieuwe cursusseizoen. Het uitdelen van nummertjes bij binnenkomst in de Boei vonden de meeste mensen erg prettig. Zo wist men dat men later, als de deuren van de grote (markt)zaal om 19.30 open gingen, op volgorde van aankomst werd binnengelaten. Er waren weer veel docenten aanwezig en zij hadden hun tafels leuk ingericht. Ze gaven belangstellenden uitleg over de door hen te geven cursus en maakten kennis met de aanstaande cursisten. Op www.cursusproject.nl/rondevenen.htm vindt

Kosten Onderwijs Huisvestingprogramma

Scholen moeten onderhoud voortaan zelf betalen De gemeenten in ons land hebben een wettelijke zorgplicht voor goede en geschikte huisvesting van scholen. De onderwijswetgeving draagt de gemeenten op om jaarlijks een onderwijs huisvestingprogramma op te stellen. Dat betekent dat de schoolbesturen jaarlijks bij de gemeente een aanvrage kunnen indienen voor een voorziening in de huisvesting. Het gaat daarbij om zaken als nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreiding, verplaatsing, eerste inrichting, huur gymzalen en sportterreinen en dergelijke. Met ingang van 1 januari van dit jaar worden aanpassingen en onderhoud niet langer door de gemeente vergoed. De scholen dienen deze kosten voortaan zelf uit de rechtstreekse rijksvergoeding te betalen. tekst piet van buul

men alle informatie over de cursussen en ook op welke cursussen nog plaatsen beschikbaar zijn. Men kan daar alsnog inschrijven door het inschrijvingsformulier volledig in te vullen, te printen en op te sturen naar : Cursusproject De Ronde Venen, A. Dekker, Kievitslaan 64, 3645 KM Vinkeveen. Ook bij de Rabobank in De Ronde Venen is inschrijven mogelijk. Meer weten over de wijze van inschrijven, cursustijden en betalen, bel dan met Auwert Dekker, 0297-261849 of mail: auwert@casema.nl

Schenken en erven in 2015 Zoals u van ons en diverse media heeft kunnen vernemen is in het afgelopen jaar veelvuldig gebruik gemaakt van de tijdelijke schenkingsvrijstelling van € 100.000. Deze vrijstelling was van toepassing indien deze schenking door de verkrijger werd gebruikt voor een eigen woning. Deze vrijstelling is per 1 januari 2015 weer vervallen zodat de reguliere vrijstellingen weer van toepassing zijn. Tot deze vrijstellingen behoort ook een "eigen woning vrijstelling" maar dit is een lager bedrag en kan alleen gebruikt worden voor schenkingen van ouders aan kinderen die jonger zijn dan 40 jaar. Verder zijn de reguliere vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting weer verhoogd met een inflatiecorrectie. Als meer wordt geschonken of nagelaten dan het bedrag van de vrijstelling dan moet de degene die een schenking of erfenis krijgt over het meerdere schenk- of erfbelasting betalen.

Op deze laatste 3 vrijstellingen dient wel een beroep te worden gedaan door het indienen van een aangifte schenkbelasting.

Vrijstellingen schenkbelasting In het jaar 2015 mag u belastingvrij aan ieder van uw kinderen een bedrag van € 5.277 schenken.

Schenkingen aan goed doel instellingen die een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status hebben zijn geheel vrijgesteld. Op de website van de belastingdienst is te controleren of een instelling een ANBI status heeft.

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind eenmalig een groter bedrag belastingvrij schenken, welk bedrag in 2015 maximaal € 25.322 bedraagt. Deze regeling geldt ook voor kinderen die 40 jaar of ouder zijn maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar. Wordt de schenking door uw kind gebruikt voor een bijzondere studie of gebruikt uw kind de schenking voor een eigen woning en is uw kind tussen de 18 en de 40 jaar oud dan mag het bedrag worden verhoogd tot een bedrag van € 52.752. Heeft uw kind vóór 1 januari 2010 al eens een schenking ontvangen waarop de verhoogde vrijstelling van toepassing was, dan is er nog een aanvullende schenking van € 27.432 mogelijk als de aanvullende schenking geheel voor de bijzondere studie of woning van het k i n d wordt g e bruikt.

11

In het jaar 2015 mag u belastingvrij aan ieder van uw kleinkinderen of aan ieder ander een bedrag van € 2.111 schenken.

Vrijstellingen erfbelasting Bij een verkrijging van een erfenis in het jaar 2015 gelden de volgende vrijstellingen voor de erfbelasting: • voor een partner: € 633.014 (de vrijstelling wordt wel verminderd met de waarde van een nabestaandenpensioen); • voor een kind en een kleinkind: € 20.047 (voor een kind met een handicap kan een bijzonder tarief gelden); • voor een ouder: € 47.477; • voor overige verkrijgers: € 2.111. De ANBI-instellingen zijn ook van erfbelasting vrijgesteld. Tarieven Over hetgeen boven de vrijstelling wordt verkregen moet schenk- of erfbelasting worden betaald. Voor wat betreft het te betalen belastingtarief geldt dat tot aan een belaste verkrijging van € 121.296 aan belasting wordt betaald: door partner en kinderen: 10% en boven dat bedrag 20%; door kleinkinderen: 18% en boven dat bedrag 36%; door overige verkrijgers: 30% en boven dat bedrag 40%.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen Bozenhoven 115 3641 AD Mijdrecht Telefoon 0297-288086

Voor het komende jaar zijn er door de schoolbesturen in de gemeente de Ronde Venen aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van ruim honderdzesendertig duizend euro. Omdat hiervoor geen voorziening in de begroting is opgenomen wordt aan de raad gevraagd dit bedrag goed te keuren en ten laste te brengen van de algemene reserve. Tijdens de commissievergadering op maandag 19 januari bleek dat veel fracties het vreemd vinden dat er geen post op de begroting is ingeruimd voor dergelijke uitgaven. Wethouder Aldrik Dijkstra legde uit dat de gemeente dat niet kan begroten omdat het de schoolbesturen zijn die jaarlijks hun aanvragen indienen. “We weten dus niet wat er op ons af komt. Deze keer hadden we ook nog een aantal aanvragen voor groot onderhoud, maar die mogen vanaf 1 januari niet meer gehonoreerd worden,” aldus de wethouder. Hij was het met de raad eens dat het aanbeveling verdient om met een meerjarenbeleid voor de huisvesting van scholen te werken. “In het verleden was er ook een vierjaren beleid, maar dat is een paar jaar geleden door de raad geschrapt omdat er geen behoefte meer aan was. Maar we zijn nu toch weer bezig om zo’n meerjarenplan op te zetten.”

Het lijstje met te vergoeden kosten bevatten enkele vervangingen van meubilair in de gymzalen De Brug en De Eendracht in Mijdrecht. Herstel van een constructiefout aan het dak van rkbs Paulus, huurvergoeding aan de Piet Mondriaanschool in Abcoude en uitbreiding bij obs De Pijlstaart in Vinkeveen. In dit kader zullen een tweetal noodlokalen van de Eendracht in Mijdrecht naar Vinkeveen worden overgebracht. Tijdens de behandeling van het voorstel meldde de wethouder dat de besturen van het openbaar onderwijs Stichting Auro en de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius met elkaar en met de gemeente in overleg zijn over de huisvesting. Doel van het overleg is om de mogelijkheden te onderzoeken, het aantal scholen en onderwijsgebouwen terug te brengen, met name in de kern Mijdrecht. De wethouder denkt dat dit op termijn tot aanzienlijke besparingen kan leiden.


12

23 januari 2015

HET VERHAAL VAN

DE GROENE VENEN

Tekst Anja Verbiest

Anouk Hoogendijk en Jannis Mitropoulos hebben een bijzondere band

“Vrouwenvoetbal verdient een prominente plaats” Wie binnenloopt bij restaurant Corfu in Mijdrecht waant zich niet alleen een beetje in Griekenland, maar ziet ook al snel dat eigenaar Jannis Mitropoulos een sportliefhebber is. Met een voorliefde voor (vrouwen)voetbal en… Anouk Hoogendijk. tekst anJa verbiest

Anouk Hoogendijk, opgegroeid in Mijdrecht, maakt dit seizoen weer deel uit van het eerste vrouwenelftal van Ajax, na een half jaar bij de Engelse club Arsenal gespeeld te hebben. Net voor de winterstop gaf zij, tijdens een etentje met het hele team, een Ajax-shirt van dit seizoen aan Jannis, die de afgelopen jaren een bijzonder plekje heeft veroverd in de harten van Anouk en haar medespeelsters bij Ajax én Oranje. Anouk: “Ik kom al heel wat jaren bij Corfu. De hechte band met Jannis is ontstaan na het EK Vrouwen Voetbal van 2009 in Finland. Het was de eerste keer dat we meededen aan een EK en het ging hartstikke goed. De kwartfinale tegen Frankrijk was superspannend, zeker op het eind. Uiteindelijk wonnen we na het nemen van strafschoppen. Na 5 penalty´s stonden we nog steeds gelijk, dus we gingen door. Ik was de nummer 7 en nam de beslissende penalty. Jammer genoeg verloren we daarna de halve finale van Engeland.” Jannis: “Anouk kwam kort na dat EK met een aantal vrienden bij Corfu eten. Ik heb haar dat etentje cadeau gegeven. Gewoon, omdat ze

– foto rob isaacs

dat verdiende. Ze had het zó goed gedaan tijdens dat toernooi!” Anouk vond het gebaar van Jannis zo attent, dat ze hem een van haar Oranje-shirts gaf. Mooi ingelijst hangt dat sindsdien op een prominente plaats in het restaurant. Trainer van meidenteam Jannis Mitropoulos voetbalt zelf ook. “Ik heb voetbal altijd leuk gevonden, ik speelde het al in Griekenland. In de regio Utrecht heb ik onder meer gespeeld bij HSV ’69 in De Hoef, bij Hertha in Vinkeveen en nu bij FC Abcoude. Als spits, maar inmiddels wat vaker op het middenveld. En bij USV Hercules, in Utrecht, train ik de meiden-C1. We zijn al twee keer kampioen geworden.” Anouk: “Jannis is een van de grootste fans van zowel de Ajax-dames als het Nederlands elftal, zoals hij dat ook is voor heel veel andere sporters uit De Ronde Venen. De meiden uit zijn team zijn onze ballenmeisjes geweest bij de EK-wedstrijd tegen België in Zwolle. En met een groep van 120 meiden en ouders is hij in Den Haag naar de play-off voor de WK tegen Italië komen kijken. Met spandoeken en al. Dat was gewel-

Trouwringen suite bij Juwelier Van Beek

De rust van een sfeervolle ambiance Op 20 januari j.l. heeft de trouwambtenaar van de gemeente De Ronde Venen, mevrouw Larissa Bulterman de nieuwe trouwringen suite van Juwelier van Beek in Mijdrecht officieel geopend. Deze ruimte biedt de aanstaande bruidsparen de gelegenheid om in alle rust in een sfeervolle ambiance een keuze te maken uit de enorme collectie trouwringen die Juwelier van Beek hen kan bieden. Eigenaar John Zwarts en zijn echtgenote Nel zijn erg blij met deze nieuwe uitbreiding van hun zaak. “Het kiezen van de trouwringen is een belangrijk moment, want het is toch de bedoeling dat je dit sieraad de rest van je leven gaat dragen,” zegt John. tekst piet van buul

De trouwringen maken van ouds deel uit van de collectie van Juwelier van Beek. John: “De behoefte om onze trouwringen collectie wat prominenter onder de aandacht te brengen werd versterkt door het feit dat de activiteiten van onze collega en overbuurman Koek werden beëindigd. Hij was een belangrijke leverancier van trouwringen en door zijn vertrek ontstond een gat, dat wij nu willen opvullen. We hebben er lang over nagedacht hoe we dat het beste aan zouden kunnen pakken. Je moet zoiets heel goed opzetten. Je moet je klanten laten zien dat je echt iets te bieden hebt. Dat begon voor ons met de collectie. Wij hebben gekozen voor de ringen van Dora; daarmee kunnen we onze klanten keuzemogelijkheid bieden uit meer van tweeduizend ringen. De volgende stap is dan hoe je duidelijk maakt dat je dé trouwringen-

- foto patrick hesse specialist van de regio bent met een enorme collectie. We kozen voor een combinatie van de winkel met een website.” De trouwringensite Trouwringenspecialist Van Beek opende een website waar men de uitgebreide collectie trouwringen kan vinden. De site is zo ingericht dat van elke set ringen een afbeelding wordt getoond. Daarbij wordt aangegeven waar de ring van gemaakt is en wordt de prijs vermeld. “We gaan er van uit dat men eerst rustig op de site gaat rondkijken, voordat men naar de winkel komt,” zegt John. “De site is zo ingericht dat je aanpassingen kunt aanklikken. Staat er bijvoorbeeld en set gouden ringen van negen karaat, maar wil je bijvoorbeeld veertien of achttien karaat dan kun je dat aanklikken. De getoonde prijs wordt

dig!” Jannis: “Naar het WK, dat op 6 juni in Canada begint, kan ik helaas niet gaan. Maar van de Oranje Leeuwinnen wil ik natuurlijk niets missen, dus de kans is groot dat ik in die weken een groot scherm in het restaurant plaats. Kunnen alle gasten ook meekijken naar onze Anouk!” Anouk Hoogendijk is blij dat ze weer terug is bij Ajax. “Toen vorig jaar Arsenal voorbijkwam, wilde ik dat toch proberen. Maar het viel me zwaar, ik was geblesseerd naar Londen vertrokken en kwam te weinig aan spelen toe. Ik was er niet gelukkig. Dus ik heb Ajax gebeld of ik terug kon komen.” Door haar terugkeer naar Amsterdam is dit seizoen extra lang voor Anouk. “De Engelse vrouwenvoetbalcompetitie is van april tot en met oktober, in de zomer heb ik twee weken rust gehad. Hier begon ik direct weer aan de competitie in de BeNe League, met 7 Nederlandse en 6 Belgische teams, die tot begin mei duurt. Daarna is nog de bekerfinale en vervolgens gaan we met de Oranjeselectie vrijwel meteen naar Canada. Pittig dus. Vorige week vrijdag moesten we met Ajax uit naar

Jannis Mitropoulos en Anouk Hoogendijk met het Ajax-shirt dat sinds kort in Restaurant Corfu hangt. Gent. Dat was een lange dag, om drie uur ’s nachts was ik pas weer thuis. Maar we hebben wel gewonnen! Deze vrijdag spelen we thuis tegen FC Twente, dat is veel fijner!” Anouk is net hersteld van een hamstringblessure. “Wat de toekomst voor me in petto heeft, weet ik natuurlijk niet. Ik ben 29, het voetballen kan nog heel lang goed gaan. Loopt het anders, dan zie ik wel wat er nog meer mogelijk is. Ik heb mijn diploma als docent lichamelijke opvoeding behaald, maar ik kan na het voetballen ook zomaar iets heel anders gaan doen.”

Leeuwinnen weten ondertussen de weg naar Corfu goed te vinden. Anouk: “Bij Jannis ontmoet ik samen met mijn teamgenoten zo nu en dan groepen jonge voetbalmeiden, aan wie we dan allemaal tips geven. Grappig, en voor Jannis extra leuk, is dat heel wat speelsters ook met hun eigen vrienden en familie bij Corfu komen eten. Wat ik zelf lekker vind? De gamba’s en de calamari, maar ook de lamskoteletjes, de gyros en natuurlijk de Griekse salade. Jannis heeft nu ook een speciale mezedestapaskaart. Dat is echt een aanrader, zo kun je alles proeven!”

Tips voor jonge voetbalmeiden Zowel de Ajax-dames als de Oranje

dan ook meteen aangepast. We hebben voor deze aanpak gekozen zodat men zich eerst thuis in alle rust kan oriënteren en al een globaal idee ontwikkelt wat men ongeveer wil hebben. We kunnen dan bij het bezoek aan de winkel veel gerichter naar een definitieve keuze toewerken.” De trouwringen suite Om het bezoek aan de winkel zo plezierig mogelijk te maken hebben John en Nel er voor gekozen een aparte trouwringen suite in te richten. Die bevindt zich in het souterrain van de zaak. “Het is onze bedoeling dat onze klanten hier in alle rust de vele mogelijkheden met ons bespre- Eigenaar John Zwarts en zijn echtgenote Nel met in het midden de trouwambtenaar ken zonder zich opgejaagd te voelen van de gemeente De Ronde Venen, mevrouw Larissa Bulterman. door een rij wachtende klanten in de winkel. En het komt ook wel voor bod van de Dora ringen. “Het is ook in de Groene Venen’ met elkaar dat we een aanstaand bruidspaar mogelijk om speciale ringen te laten samenwerkt. Alle facetten van een in de zaak krijgen dat liever niet ontwerpen. Soms heeft men oude trouwpartij, van bruidskleding tot heeft dat het halve dorp al weet dat ringen of sieraden uit de familie, die feestlocatie, van catering tot mueen emotionele ziek, van trouwfoto’s tot bloemen en ze trouwplan“Het is onze bedoeling dat onze waarde hebben dus ook van trouwringen zijn hier nen hebben. In klanten in de suite in alle rust de en die men in de vertegenwoordigd. “Op 1 februari de suite hangt ook een scherm vele mogelijkheden met ons kunnen trouwringen wil a.s. is er een grote trouwbeurs in laten verwer- Hotel Mijdrecht Marickenland aan waarop we de bespreken zonder zich opgejaagd ken. Ook in zo’n de Provinciale weg in Mijdrecht. Wij site kunnen opgeval kunnen zullen daar dan ook vertegenwoorroepen. Daarte voelen door een rij wachtende wij onze klanten digd zijn,” zegt John. mee kunnen klanten in de winkel.” een passende we ons al snel richten op de ringen die men thuis aanbieding doen.” Juwelier van Beek is gevestigd aan de ook al bekeken heeft en die op het Dorpstraat 36 in Mijdrecht. Telefoon voorkeurlijstje staan. We zijn met dit Trouwen in de Groene Venen 0297 289176. Voor meer informatie kan Juwelier van Beek heeft zich aan- men terecht op systeem uniek in de regio.” John wijst er op dat de mogelijkhe- gesloten bij het collectief van be- www.trouwringenmijdrecht.nl. den niet beperkt blijven tot het aan- drijven dat onder de naam ‘Trouwen


DE GROENE VENEN

23 januari 2015

IN VOL BEDRIJF

13

Tekst Piet van Buul

NhowMediation in Vinkeveen

Mediation brengt communicatie weer op gang Samen leven is niet altijd makkelijk. In tal van relaties die we met elkaar hebben, zullen we het samen moeten klaren. We leven samen in gezinnen en met familie, we hebben te maken met buren, met werkgevers en met tal van overheden en instanties. Meestal gaat dat allemaal wel goed. Maar soms loopt er iets mis en ontstaan er conflicten. Die kunnen hoog oplopen. Wanneer beide partijen in een conflict star aan hun eigen gelijk blijven vasthouden wordt het lastig om het probleem op te lossen. Niet zelden volgen lang slepende en kostbare procedures. “Zover hoeft het echter niet te komen,” zegt Natasja Huisman uit Vinkeveen. “Je kunt ook de hulp inroepen van een derde, neutrale, ervaren en deskundige persoon. Zo’n mediator kan er toe bijdragen dat er een sfeer ontstaan waarin beide partijen in staat zijn om tot aanvaardbare oplossingen te komen.” “Mediation is eigenlijk al een eeuwenoud en beproefd concept, waarbij de hulp werd ingeroepen van mensen met veel ervaring en levenswijsheid,” stelt Natasja vast. “Bij een ernstig conflict gaat het meestal mis met de communicatie. Verwijten over en weer, onbegrip en wantrouwen stapelen zich op, met als gevolg dat de emoties hoog oplopen. De zaak escaleert en komt van kwaad tot erger. Het is heel lastig, zo niet onmogelijk voor strijdende partijen om daar uit te komen. Wanneer men bereid is om de hulp van een bemiddelaar in te roepen, die kan helpen om een einde aan het conflict te maken en een oplossing te bereiken waar beide partijen mee kunnen leven, ontstaat er meestal wel weer een basis waarop men met elkaar verder kan. Daarmee voorkom je ook dat je bij de rechter terecht komt. Die doet een uitspraak, waarbij er vrijwel altijd één partij in het ongelijk wordt gesteld. Dat betekent echter

niet dat de andere partij dan per definitie helemaal tevreden is. We zien de laatste jaren een ontwikkeling waarbij ook rechters partijen terugsturen teneinde te proberen er met mediation samen uit te komen. Die opstelling wordt niet alleen ingegeven om hoge juridische kosten te besparen, maar ook vanwege het feit dat een gezamenlijk tot stand gebrachte oplossing van een conflict meer mogelijkheden voor de toekomst biedt.” Communicatie De ervaring leert dat het in conflictsituaties ernstig mis is met de communicatie. Men luistert niet naar elkaar en de zakelijke argumenten hebben plaats gemaakt voor frustratie en emotie. “Wanneer ik gevraagd word te bemiddelen dan is mijn eerste insteek om te proberen de communicatie weer op gang te brengen. Dat betekent dat ik beide partijen eerst de gelegenheid geef om die frustraties

Natasja Huisman heeft een breed werkterrein en is inzetbaar bij familie-mediation, zakelijke mediation en sociale mediation. foto patrick hesse te uiten en de emoties even de vrije loop te laten. Eerst moet het rookgordijn wegtrekken, dat vaak over een conflict ligt. Daar moet je nu eenmaal toch even doorheen om een punt te bereiken dat je op een zakelijke manier over de problemen kunt praten. Ook dat moeten partijen samen doen. Ik neem in het conflict geen stelling in. Door goed te luisteren en de problemen te analyseren stel ik gerichte vragen om daarmee de feitelijke en wezenlijke problemen op tafel te krijgen. Van daaruit kan er gewerkt worden aan een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Want de belangrijkste doelstelling van mijn optreden als mediator is er voor te zorgen dat men er met elkaar goed uitkomt en weer verder kan.” Een breed werkterrein Natasja heeft in de afgelopen jaren een brede kennis en ervaring opgebouwd. Ze heeft lang in de financiële

Sinds begin januari 2015 zijn Thijmen Klinkhamer en Wouter van Roijen bezig met het realiseren van de leer-werkplaats Pallas. Leer-werkplaats Pallas is in het leven geroepen door stichting leer-werkplaats de Ronde Venen. Die organisatie springt in het gat dat er valt op het gebied van re-integratie en begeleiding van jongeren tussen 15 en 27 jaar met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Eind februari vindt de opening plaats van de tijdelijke werkplaats in het oude Blokker-pand aan de Dorpsstraat in Mijdrecht. De stichting krijgt veel steun van de lokale ondernemers en vanuit de politiek. Als tijdelijke locatie is het oude Blokker pand toegewezen, totdat hier de sloop zal starten. In dit pand zal de werkplaats gevestigd worden en zullen de medewerkers hun kantoor houden. De planning is om eind februari officieel open te gaan. De eerste jongeren hebben zich al aangemeld. Het project moet gedragen worden door de gehele samenleving in de gemeente. We vragen van bewoners om te kijken of ze oude fietsen, brommers of meubilair hebben dat ze willen doneren aan de stichting. Voor objecten als auto’s kan een kleine vergoeding

Optie1 introduceert Mobiel En Vrij

Een uitspraak van de Hoge Raad heeft onlangs bevestigd: wie een mobiel toestel in maandelijkse termijnen betaalt, maakt wettelijk gezien gebruik van een consumptief krediet. De kosten van je abonnement, de kosten voor je toestel, en hoeveel rente je betaalt: al deze kosten moeten inzichtelijk gemaakt worden. Voortaan moeten dus ook de telecomaanbieders gaan vermelden dat 'Geld lenen geld kost'. Onduidelijke abonnementen met gecombineerde toestelprijs en abonnementskosten zullen verleden tijd zijn.

Leer-werkplaats Pallas opent de deuren in Mijdrecht

Jongeren beginnen met werken in de leer-werkplaats waar ze onder andere werken aan fietsen, brommers, motoren, auto’s en meubilair. Tijdens deze periode wordt er gekeken naar de mogelijkheden om te gaan werken binnen het bestaande werkveld, zoals bijvoorbeeld bij een industrieel bedrijf. Zodra de jongere er klaar voor is moet hij gaan beginnen bij het bedrijf waarmee samengewerkt wordt. Indien het iedereen bevalt kan het bedrijf de jongeren na een bepaalde termijn overnemen en opnemen in het bedrijf zodat de jongeren het reguliere werkveld instroomt. Alles onder begeleiding van de medewerkers van Pallas.

Loskoppeling toestel en belabonnement

betaald worden voor overname. De spullen worden door de jongeren opgeknapt en verkocht. Van dit geld wordt het salaris van de jongeren betaald. Door ze een salaris te betalen belanden ze niet in de bijstand en zijn ze meer gemotiveerd verder te leren en te gaan werken. De locatie in het centrum van Mijdrecht waar Pallas gevestigd wordt nodigt uit om even binnen te komen lopen. Doe dit ook! Kom gerust even kijken wat er gebeurt en of u iets moois ziet! Op deze manier kunnen we de jongeren weer meer betrekken bij de samenleving. Meer informatie:

www.leer-werkplaats.nl

dienstverlening gezeten. De economische crisis was er mede oorzaak van dat ze daar een beetje op was uitgekeken. “Daar kwam bij dat ik toch veel met zakelijke problemen en cijfers te maken had en de menselijke kant niet altijd goed aan bod kwam. Vandaar dat ik de dienstverlening meer op mensen wilde gaan richten. Ik heb coaching trajecten gedaan en ben ook nog een tijd gewichtsconsulent geweest. Maar ik wilde mijn talenten op het vlak van communicatie en mijn analytisch vermogen meer benutten. Daarom ben ik de opleiding tot mediator gaan volgen. Ik heb inmiddels alle benodigde certificaten en ik sta ingeschreven bij het ADR internationaal register. Dat is een Europese standaard voor registermediators Met dit keurmerk heb je een formele erkenning, want je wordt niet zomaar toegelaten. Ook moet je je kennis jaarlijks up to date houden. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Mediators, een landelijk netwerk, waarin we als collega’s uit verschillende vakgebieden kennis delen.” Natasja heeft een breed werkterrein. Ze is inzetbaar bij familie-mediation, waar het gaat om conflicten in de familiale sfeer. Denk aan familie ruzies, echtscheidingen en problemen rond nalatenschappen. Dan is er het terrein van de zakelijke mediation. Arbeidsconflicten, conflicten tussen bedrijven, conflicten met gemeentes en overheden. Maar ook op het terrein van de sociale mediation zoals burenruzies, of problemen binnen een vereniging kan men een beroep op Natasja doen. NhowMediation is gevestigd aan de Vinkenkade 1L in Vinkeveen. Telefoon 06-54377806. Mailen kan ook: natasjahuisman@nhowmediation.nl. Meer informatie is te vinden op de site

www.nhowmediation.nl.

Optie1 maakt transparantie waar Veel aanbieders kunnen dat momenteel niet waarmaken. Maar de onafhankelijke telecomretailer Optie1 introduceert Mobiel En Vrij. Een nieuw financieringsmodel, waarmee de consument elk gewenst mobiel toestel in maandelijkse termijnen kan betalen, met een glashelder inzicht in wat men betaalt. Daarmee realiseert Optie1 de transparantie die de wetgever eist, zodat consumenten hun aankoop daadwerkelijk kunnen afstemmen op hun wensen en budget. En Optie1 biedt als enige partij de nieuwe mogelijkheid om boetevrij vervroegd af te lossen. Met Mobiel En Vrij los van elk abonnement Wie bij Optie1 een mobiel toestel aanschaft, kan voor de betaling ervan Mobiel En Vrij kiezen. Het is een financiering waarmee men de aankoopprijs van het toestel plus rente kan spreiden over maximaal 24 maanden. Adri Mulders van Optie 1 uit Mijdrecht zet de voordelen op een rij: “Je toestel zit niet meer vast aan een abonnement, de kosten voor het toestel en de rente zijn helder, je kunt makkelijk overstappen naar een ander toestel en je hebt een vrije keus uit alle toestellen. Bovendien heb je geen groot bedrag in één keer nodig en mag je bij ons boetevrij vervroegd aflossen. Mensen betalen nu vier of vijf tientjes in de maand voor een abonnement, zonder dat ze precies weten hoe die tarieven zijn opgebouwd. Of ze moeten voor veel geld een los toestel kopen met een sim only abonnement, of een prepaid oplossing met een beperkte keus aan toestellen. Deze nieuwe vorm maakt hieraan in één klap een einde.”


14

23 januari 2015

DE GROENE VENEN

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling foto's patrick hesse

Hyundai i20

Value for money Hyundai gaat aan de weg timmeren komend jaar. Meer dan ooit. De Koreanen hebben de Nederlandse importeur aan de kant geschoven en gaan het nu zelf doen. Het andere Koreaanse merk, Kia, heeft zijn zaken nu al goed op orde. En Hyundai is er nu ook klaar voor. De i20 is een model dat komend jaar zeer belangrijk wordt voor Hyundai. De auto gaat de concurrentie aan met de Ford Fiesta, Skoda Fabia en Volkswagen Polo. Niet de minste concurrenten, maar Hyundai maakt een goede kans. Met een scherpe vanafprijs van € 14.495,kun je al wegrijden in een i20. Wij reden met de meest luxe uitvoering, de i20 i-Motion Premium (vanaf een kleine 20 mille). Hyundai verbaast al langer als het gaat om de kwaliteit van de auto's. Deze Koreanen doen namelijk niet meer onder voor de Europese auto's. Zo ook bij deze i20. De i20 is ten opzichte van zijn voorganger gegroeid en dat merk je achterin en in de bagageruimte. Met de banken plat beschik je over een grote vlakke laadvloer waar je gemakkelijk grote spullen kunt plaatsen. Maar ook als het gaat om de styling van het interieur zie je dat Hyundai zich goed inleeft in de Europeanen. Weinig poespas, gewoon functioneel, met duidelijke knoppen en goede materialen. Niets op aan te merken. Ook krijg je in de i20 een dockingstation voor

De Ronde Veense Uitdaging De Ronde Venen heeft vanaf komende week een nieuw bedrijvennetwerk: De Ronde Veense Uitdaging, dat verbindingen legt tussen bedrijven die iets te bieden hebben en maatschappelijke organisaties die daarmee geholpen kunnen worden. De Uitdaging is de opvolger van Beursvloer De Ronde Venen, waar eens per anderhalf jaar vraag van verenigingen en instellingen en aanbod van bedrijven bij elkaar kwamen. Maar eigenlijk is er het gehele jaar door vraag en aanbod, en dat is waar De Ronde Veense Uitdaging voor staat. Inmiddels hebben Rabobank Rijn en Veenstromen, Johnson Wax, Ronde Venen fonds, Walraven, Bébouw Midreth en gemeente De Ronde Venen het initiatief omarmd en zijn tien bedrijven aangehaakt in een actieve rol.

je smartphone, zodat je de navigatie van je telefoon kunt gebruiken. Slim, want negen van de tien keer is het navigatiesysteem dat je op je smartphone gebruikt meer up to date dan het systeem van de auto dat met kaarten werkt die je moet updaten. Het Premiummodel waarmee we rijden is voorzien van een panoramadak dat je kunt openen. Ideaal voor de zomeravonden, maar sowieso heb je altijd een extra ruimtelijk effect met zo'n dak. En dan de buitenkant van de auto. Je ziet dat het model up to date is, maar het is niet superrevolutionair. De koplampen zijn voorzien van LED-verlichting, waarbij de bovenste strook de hele breedte van de lamp i n neemt, wat voor een gaaf effect zorgt. De achterlichten zien er ook erg goed uit. In dit geval is de auto voorzien van een Cashmere bruine lak met zwarte pianolak en chromen delen. In combinatie met

de 16 inch lichtmetalen velgen heb je in dit geval een hele chique i20.

Hyundai i20

Onder de motorkap vinden we twee motoren. Zo kun je kiezen voor een 1.2 viercilinder benzinemotor met 75 of 84 pk. Dieselen kan ook met een driecilinder 1.1 CRDi met 75 pk. Wij reden met de High Powered 84 pk variant van de benzinemotor. Deze is vrij stil, maar vooral ook soepel. Je merkt wel dat je hoger in de toeren moet klimmen om gebruik te maken van het volle vermogen. Verwacht overigens geen sportieve aspiraties van dit model; met de i20 heb je een comfortabele auto die je in alle rust van A naar B brengt. Dat laatste is te dan-

Gereden versie: Hyundai i20 1.2 HP Premium Vermogen: 84 pk 0-100: 13,1 s Top: 170 km/u

ken aan de isolatie van de auto en het onderstel dat alle oneffenheden goed wegfiltert. Hyundai heeft met de i20 een ruime en zeer betaalbare auto in zijn assortiment. Het modellengamma lijkt nu écht compleet te zijn en mee te kunnen met deze tijd. En de Koreanen zitten niet stil.

Wout Spaan draagt vakkennis over aan Andy’s Dierensuper

Zaden verhuizen naar Loosdrecht

Vaste klanten van zaadhandel Spaan in Kortenhoef hoeven niet te vrezen dat ze nergens meer terecht kunnen in de directe omgeving. De specialist Wout Spaan heeft besloten zijn vakkennis over te dragen aan Andy's Dierensuper Loosdrecht, waar het assortiment wordt uitgebreid met zaden en groenteplanten. Daarmee springt de dierensuper in het gat dat Wout Spaan achterlaat. Spaan staat met zijn jarenlange ervaring bekend als een kenner bij uitstek. Maar na zo'n vijftig jaar is het mooi geweest voor Spaan en tijd om de deur van zijn zaak aan de Kortehoefsedijk achter zich dicht te trekken.De vakkennis van Spaan gaat echter niet verloren en wordt overgedragen aan de Loosdrechtse winkel. De dierensuper aan de Oud-Loosdrechtsedijk is de laatste jaren al flink gegroeid, maar staat nu voor de volgende uitbreiding van het assortiment. Bedrijfsleider Nick van Henten van Andy's Dierensuper laat weten blij te zijn met de uitbreiding van het assortiment. ,,Wout Spaan is dé specialist op het gebied van zaden en groenteplanten. Het zou jammer zijn als er na vijftig jaar niks meer zou gebeuren met al zijn kennis en ervaring. Wij zijn dan ook verheugd dat onze collega besloten heeft zijn vakkennis aan ons over te dragen." ,,Vaste klanten van Zaadhandel Spaan kunnen vanaf nu dus bij ons terecht, waar wij uiteraard proberen dezelfde hulp en service te

bieden als ze gewend zijn bij Wout Spaan", vervolgt Van Henten. Met de zaden en planten biedt Andy's Dierensuper nu het complete pakket aan voor volkstuinders en groentetelers. ,,Vanaf het komende tuinseizoen liggen de groenteplanten, pootaardappelen, pootuitjes en dergelijke bij ons in de schappen. En volkstuinders konden bij ons uiteraard al terecht voor tuingereedschap, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en potgrond."

Het is zeker niet de eerste uitbreiding van Andy's Dierensuper Loosdrecht in de laatste jaren. Korte tijd geleden werd de winkelruimte nog flink uitgebreid en werden er extra parkeerplaatsen aangelegd voor de winkel. De winkel is in 1998 opgezet door het bedrijf van de familie Van Henten, dat al meer dan honderd jaar in Loosdrecht is gevestigd, en was daarmee de eerste Andy’s Dierensuper van Nederland. De winkel heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een pure dierensuper tot een brede tuin- en

Gemiddeld verbruik: 1 op 20,0 / 5,0 l/100km Prijs gereden versie: € 21.548,Alternatieven: Citroën Cactus, Ford Fiesta, Kia Rio, Renault Captur, Skoda Fabia, Volkswagen Polo

Zo komt er binnenkort een nieuwe motor voor de ix35 waardoor deze voor de Nederlandse markt en met name voor de zakelijke markt extra aantrekkelijk wordt.

Autobedrijf Rovémij Hofland 156-160 3641 GJ Mijdrecht Telefoon: 0297 23 92 90 Website: www.rovemij.nl

dierenwinkel. Met inmiddels al de zesde generatie Van Henten aan het roer, is het nu tijd voor zaden en groenteplanten, met het DNA van Wout Spaan.


DE GROENE VENEN

23 januari 2015

NEUS IN DE BOTER

15

Tekst David Hague foto's patrick hesse

"Friends, Romans and countrymen, lend me your ears." Geliefde leden van de broederschap van goed eten en mooie wijn, leen mij uw oren, en uw tanden. Stel je de volgende scène voor: een mooie zware Italiaanse rode wijn staat open op tafel voor je. Uit je eigen privécollectie heb je een fijn gecultiveerd exemplaar uitgezocht, bekend om zijn gelaagde bosvruchten en vleugjes van exotische mystieke parfums. De open haard flakkert. Het geluid van knetterend hout, het honigkleurige licht en de warme geur van de haard stralen door de kamer. Op een stenen plaat ligt een selectie kazen, sommige zachte vloeien stilletjes in glinsterende romige curven, terwijl andere liggen in brokken als een afbrokkelende bouwval. De mooie vrouwelijke rondingen van kristallen glazen klinken

als resonerende klokken. Een olieachtige, oergolf van genot op je lippen, je mondhoeken krullen zich tot een egoïstische grijns van zuivere tevredenheid. En dan - realiseer je dat je de kaascrackers helemaal vergeten bent … cut! (net als in Hollywood)...! Kaascrackers. Over de kwaliteiten van kaascrackers zou ik boeken vol kunnen schrijven. Maar crackers zijn ook een opmerkelijk product. Vers houden is lastig, en als je goede crackers heb gevonden, heb je de neiging ze snel op te eten, zodat als je ze nodig hebt voor kaas... zijn ze dan alweer op. Een zachte cracker is echt zonde van de moeite en verpest de kaas, evenals een cracker met te veel smaak. Natuurlijk, omdat ik

de heroïsche food-goeroe ben die ik ben, heb ik het antwoord! Hier is een crackerrecept dat je zelf kunt maken wanneer je crackers nodig hebt! De smaak is geweldig en ze hebben net de juiste knapperigheid. Ze zijn smakelijk, domineren de kaas niet, zijn voldoende stevig om smeuïge kaas een beetje te smeren, ze zijn gezond en glutenvrij! Wat wil je nog meer? En je kunt het recept gemakkelijk aan je eigen voorkeuren aanpassen. Bijvoorbeeld, als je ze een meer kruidig of zwarte peper-accent wilt geven, ga je gang. En, maar dit vind je waarschijnlijk helemaal niet belangrijk, ze zijn vele malen goedkoper dan de crackers die je in de winkels kunt kopen.

David's recept David's crackers 50 g gouden lijnzaad 30 g gemalen lijnzaad 20 g rijstebloem 20 g boekweitmeel 1½ theelepel komijn 1 theelepel rozemarijn ½ theelepel Nepalese zout 100 ml heet water Olijfolie Optioneel: Vlokken zeezout om de crackers te bestrooien voordat ze in de oven gaan Het eerste wat je doet is het water koken. Weeg alle ingrediënten en giet 100 ml kokend water over het gouden lijnzaad en 10 minuten laten staan om te wellen. Doe alle overige ingrediënten in een grote mengkom. Als de zaden 10 minuten in heet water hebben gestaan, zijn ze gekookt en lijken een beetje op kikkerdril; voeg deze gelei toe en meng alles goed door elkaar met een lepel, totdat het op broodkruim lijkt. Verwarm de oven tot 180°C of gas 4. Neem drie stukken vetvrij papier en bestrijk

er een met wat olijfolie. Kneed het deeg en verdeel het in tweeën. Leg een bal deeg op een van de vellen vetvrij papier, leg het ingevette vel papier met de geoliede kant beneden op het deeg. Gebruik de deegroller om gelijkmatig dun deeg te krijgen. Doe hetzelfde met de tweede bal deeg. Schuif het papier met de koek voorzichtig op een ovenplaat, strooi eventueel met vlokken zout, en plaats in de oven voor ongeveer 25 minuten. Als je weer kijkt is de koek een beetje aan het opkrullen aan de randen en is droog geworden. Soms schakel ik de oven uit en doe ze terug in de oven zonder papier om helemaal uit te laten drogen. Nu zijn ze klaar om te eten. Maak cracker formaat stukken en serveer met je kaas. Het kost je ongeveer een half uur om deze crackers te maken, dus hopelijk is de mooie vrouw nog bij de open haard als je terug komt met de verse crackers, waarvan zij zeer onder de indruk is en heb je wellicht een kusje verdiend! Proost!

Klusdag bij Karwei Op zaterdag 31 januari a.s. kun je bij Karwei Mijdrecht een pronkkastje komen maken op de georganiseerde klusdag. Er zijn die dag vier momenten waarop klanten een pronkkastje kunnen maken, namelijk 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur. Tegen betaling van 5 euro krijgen de deelnemers een kluspakket, er wordt gezorgd voor het juiste gereedschap en wat lekkers. Bovendien ontvang je een Karwei Kadokaart van 5 euro en een setje mooie ansichtkaarten. Inschrijven voor de klusdag kan via ideevankarwei.nl/klusdag. Vol=Vol!! Tevens is er op deze dag 25% korting op verf en behang (voorwaarden op karwei.nl) en voor iedereen een heerlijke pannenkoek.

Café Restaurant De Veensteker - Achterbos 20 - 3645 CD Vinkeveen Reserveren op www.veensteker.nl of bel. 0297 - 26 26 86

AANBIEDING!

AR

VOOR MA

0 5 , 2 1 € 750 GRAM MALSE SPARE-RIBS

GESERVEERD MET FRIET EN KOUDE SAUSJES


16

VACATURES

23 januari 2015

DE GROENE VENEN

___! _N__I_E_U__W EEN V E K N I V IN

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures

Functie: Medewerker catering Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Telefoniste/receptioniste (full-time) Organisatie: Kroes & Partners Plaats: Mijdrecht

Functie: Begeleider Zideris Mijdrecht Organisatie: Zideris Plaats: Rhenen

Functie: Oproepkrachten Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Binnendienst verkoper Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Van Kouwen zoekt parttime gastvrouwen Organisatie: Van Kouwen B.V. Plaats: Amsterdam

Functie: Auto monteur Organisatie: Euromaster Bos Mijdrecht Plaats: Mijdrecht

Functie: Telemarketing medewerker Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Weekendhulp Wasstraat Organisatie: Loogman Carwash B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Salarisadministrateur Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Operationeel manager Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Webshop Manager 123accu.nl & 123led.nl Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg

Functie: Enthousiaste en creatieve kok voor traiteur Organisatie: Vorqq Plaats: Vinkeveen

Functie: Instructeur motor of bromfiets Organisatie: ALBLAS verkeersschool b.v. 50 jaar kwaliteit & betrouwbaarheid Plaats: Mijdrecht

Functie: Receptionist(e) Front Office Organisatie: Hotel Chariot Plaats: Aalsmeer

Functie: Verkoper sanitair en tegels Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

WIJ ZOEKEN: EEN Enthousiaste en creatieve kok Voor een nieuw te openen traiteur in Vinkeveen zijn wij op zoek naar een zelfstandig werkende kok.

Profiel: Minimaal 3 jaar ervaring als kok, Enthousiast, Creatief, Altijd op zoek naar uitdagende en pure gerechten, Flexibele instelling, Liefhebber van vers, puur en gezond eten. Wij bieden: Een leuke werkomgeving, 24 tot 32 uur dienstverband, Marktconform salaris, Een geweldige uitdaging, Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling, Gunstige werktijden, enkel overdag. Herken jij jezelf in het profiel en wil je met ons de uitdaging aangaan? Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatie. Graag solliciteren per e-mail met motivatie en CV naar chantal@vorqq.nl t.a.v. Chantal Vork.

houdt deze krant in de gaten om op de hoogte te blijven over deze nieuw te openen traiteur.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.