De Groene Venen 21 maart 2014

Page 1

DE GROENE VENEN

10 °C

DE GROENE VENEN

21 maart 2014 • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN

1

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 19 – Nummer 12 – 21 maart 2014

Bijna 60% opkomst in De Ronde Venen

D66 grote winnaar gemeenteraadsverkiezingen

Achterveld 15, Vinkeveen Vraagprijs € 225.000,- k.k. KA NT-EN-K LA AR-A

Geheel in lijn met de landelijke beeld is D66 ook in De Ronde Venen de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag geworden. Het aantal zetels van deze partij is ruim verdubbeld en ging van twee naar vijf zetels. Daarmee werd D66 samen met de VVD, die één zetel verloor, de tweede partij in de raad. Winnaar werd het CDA, dat kans zag de zeven zetels uit de afgelopen raadsperiode te handhaven. Ronde Venen Belang sleepte een extra zetel binnen en kwam op vier zetels. ChristenUnie/SGP en Lijst8Kernen handhaafden hun twee zetels. Naast de VVD leed ook PvdA/Groen Links verlies. De partij raakte één van haar drie zetels kwijt en komt met twee raadsleden terug in de nieuwe raad.

PPARTE M EN T!

NV HUIZ M OPEN EN D AG

5 AP

11:00

NVM14-08

R IL

- 15: 00 uu

r

U be n hart t van e we lkom !

96 Poster

A4 OHD

5-april

2014.indd

1

12-02-14

09:24

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl Aalsmeer Nieuw-Vennep Alphen a/d Rijn Amsterdam Woerden

Vacature van de week: fulltime inkoper

www.antennagroep.nl uitzenden • werving & selectie payrolling • hr advies & coaching Check alle aanbiedingen op halfords halfords.nl

Grote vlooienmarkt van 9.00-16.30 uur. Lijsttrekker Kiki Hagen als stralend middelpunt tussen haar fractiegenoten: v.l.n.r. Eelco Doorn, Thijmen Klinkhamer, Meindert foto rob isaacs Brunia en Cees Houmes.

Van 379.-

259. Transportfiets CC162/172 Robuuste transportfiets voorzien van een AXA slot en batterijverlichting.

VOKU is eerdaags te zien op tv in het programma: ‘Lifestyle Experience’

Zondag 30 maart 2014 Zaterdag 5 april 2014 14:20 uur op RTL 4 15:10 uur op RTL 5

Van de in totaal 33.404 inwoners inwoners naar de stembus ging. RTV steeds de uitslagen per stembudie hun stem konden uitbrengen, Ronde Venen verzorgde een live reau bekend. Stembureau Polderhebben dat 19.928 ook daadwerke- verslag van de verkiezingsuitslagen; trots is het kleinste stembureau in de gemeenten en traditioneel dan lijk gedaan. Dat is een opkomstper- bugemeester Divendal maakte ook altijd de eerste die de getelde centage van 59,66 procent, waarstemmen kan doorgeven. Rond mee De Ronde Venen flink uitstijgt half twaalf kon de voorloboven het landelijke gemidPvdA/ pige eindstand bekend delde en bovendien GL/ RVB worden gemaakt. een flinke verbeteLS VVD CU/ (3) 4 ring ten opzichte Lees meer op pag. 2 2 (3) 5 (6) SGP van 2010, toen 2 (2) slechts 47 procent van de D66 5 (2)

zaterdag 22 & zondag 23 maart Amstelveen - De Emergohal Langs de akker 3 200 kramen p.d. 2e hands.

www.donevents.nl 0294-237320 Homan Beveiliging B.V. •beveiligingsystemen •camera systemen •alarmopvolging

CDA 7 (7)

Lijst 8 Kernen 2 (2)

Zetelverdeling 2014 Gemeenteraadsverkiezingen De Ronde Venen (zetelverdeling 2010)

zaterdag 5 april van 10.00 tot 16.00 uur

Uw beveiligingszorg is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

Herenweg 146 te Wilnis

Verkocht !

In de Ronde Venen


2

De nieuwe gemeenteraad De nieuwe gemeenteraad van De Ronde Venen ziet er naar verwachting als volgt uit: CDA: Rein Kroon (lijsttrekker} Jan Rouwenhorst Ria de Korte Nico de Dood Jonathan van Diemen Simone Borgstede Robert Seisener VVD Frans Lugtmeijer (lijsttrekker) Maarten van der Greft Yvonne Welter Rudolf van Olden Yvonne van den Heerik D66: Kiki Hagen (lijsttrekker) Eelco Doorn Cees Houmes Thijmen Klinkhamer Meindert Brunia Ronde Venen Belang: Anco Goldhoorn (lijsttrekker) Mirjam Verbruggen René Bultena Joppe de Ree PvdA-GroenLinks: Ernst Schreurs (lijsttrekker) Erika Spil (lijsttrekker) ChristenUnie-SGP: Wim Stam (lijsttrekker) Ton Sligtenhorst Lijst 8 Kernen: Leonie Minnee (lijsttrekker); Joris Kneppers. De nieuwe gemeenteraad zal donderdag 27 maart worden geïnstalleerd. Woensdag 26 maart wordt afscheid genomen van de huidige gemeenteraad. Beide gelegenheden worden live uitgezonden door RTV Ronde Venen.

21 maart 2014

DE GROENE VENEN

Gemeenteraadsverkiezingen in De Ronde Venen

Kiezers zorgen voor flinke verschuivingen In tegenstelling tot de verwachtingen bleek er in De Ronde Venen geen sprake van een ‘dramatisch lage opkomst’. Bijna zestig procent van de stemgerechtigden brachten ditmaal hun stem uit. Dat was in 2010, toen de eerste raad na de herindeling moest worden samengesteld, slechts 47 procent. Er deden ditmaal zeven partijen mee. Grote winnaar werd D66 die het aantal zetels van twee naar vijf wist te brengen. Ook Ronde Venen Belang kreeg er een zetel bij en ging van drie naar vier zetels. Het CDA handhaafde zich met zeven zetels als de grootste partij in De Ronde Venen. Ook ChristenUnie/SGP en Lijst8Kernen wisten hun twee zetels te behouden. VVD en PvdA/GroenLinks moesten elk één zetel inleveren. De VVD ging van zes naar vijf zetels en PvdA/GroenLinks zakte van drie naar twee zetels. Simone Borgstede-Monshouwer van het CDA kwam met voorkeurstemmen in de raad. Dat ging ten koste van de nummer zeven van de CDA-lijst Gursun Kaymak. tekst piet van buul

- foto's rob isaacs

Met deze uitslag telt de raad maar liefst tien nieuwe leden op een totaal van zevenentwintig. SVAB had zich teruggetrokken en de machtsverhoudingen zijn door deze verkiezingen ingrijpend gewijzigd. Van de vertrekkende coalitie handhaafden twee partijen zich en leverden twee partijen elk één zetel in. Voortzetting van deze coalitie lijkt dan ook niet direct voor de hand te liggen. De euforie bij D66 over de eclatante zege was groot. “Hier kun je alleen maar van dromen,” juichte lijsttrekker Kiki Hagen. “Natuurlijk hoopten we dat we mee zouden gaan met de landelijke trend die voorzag in een forse winst van D66 in de meeste gemeenten. Maar je weet het maar nooit. Daarom ben ik wel erg blij dat we nu vijf zetels hebben. Dat betekent dat we in de komende periode wel degelijk invloed op het beleid kunnen uitoefenen. Ook Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang was tevreden met de extra zetel voor zijn fractie. “Natuurlijk hadden we op nog meer gehoopt en hadden we graag één van de restzetels binnen gehaald. Ik beschouw dit succes als een bewijs dat de constructieve wijze waarop we in de afgelopen periode oppositie hebben gevoerd, door de kiezers op waarde is geschat.” Bij de VVD was men danig teleurgesteld in de uitslag. Men had toch zeker gerekend op handhaving van de zes zetels. Men wacht de besprekingen over coalitievorming af. “Uiteraard zijn we altijd bereid om verantwoordelijkheid te nemen door deel te nemen aan een coalitie. Maar deze uitslag maakt die deelname niet vanzelfsprekend,” aldus een woordvoerder.

Het CDA is opnieuw de grootste partij in De Ronde Venen Teleurstelling was er ook te bespeu- er een gezamenlijk raadsprogramma ren bij Wim Stam van ChristenUnie/ komt waar alle partijen zich in kunSGP. “We hadden niet op winst gere- nen vinden en dat we dan gezamenkend maar handhaving van onze twee lijk gaan uitvoeren.” zetels moest haalbaar zijn. Dat is maar net gelukt doordat we één van De teleurstelling over het verlies van één zetel was de restzetels kregen groot bij de PvdA/ toegewezen. We “Met deze uitslag GroenLinks. “We zullen zien hoe het verder gaat. Van- telt de raad maar liefst vermoedden al wel dat het lastig zou zelfsprekend zulworden, gezien de len we ons ook in tien nieuwe leden landelijke tendens,” de komende perizegt duo-lijsttrekode op een positieve op een totaal van ker Erika Spil. manier inzetten “Maar je hoopt voor de belangen zevenentwintig.” toch dat het dan van onze inwoners. hier net iets anders loopt. We hebben Handhaving van de twee zetels bij de afgelopen periode deel genomen Lijst8Kernen leidde daar tot tevre- aan de coalitie en daar een goede rol denheid. “We zijn een jonge partij kunnen spelen. Een van de belangen we hebben hiermee bewezen dat rijke thema’s is de zorgsector, waar we serieus meedoen,” stelde Leo- de gemeente flink wat nieuwe taken nie Minnee vast. “Wij zijn niet zo’n op het bordje krijgt. Ik heb als wetvoorstander van een coalitie van een houder van sociale zaken hiervoor paar partijen die samen een akkoord al heel veel voorwerk kunnen doen. sluiten en vervolgens de dienst uit Maar dat gebeurt vooral achter de maken. Wij bepleiten opnieuw dat schermen en is door de kiezer blijk-

baar niet herkend. Dat is wel jammer.” Bij het CDA tenslotte was men zeer tevreden over het resultaat. “We hebben 1100 stemmen meer binnengehaald dan vorige keer,” zegt lijsttrekker Rein Kroon. “Daar ben ik heel trots op. Het is jammer dat zich dat niet vertaald heeft in een extra zetel.” Het is gebruikelijk dat de partij die als grootste uit de bus komt het initiatief neemt om de coalitiebesprekingen op gang te brengen. Rein zal als lijsttrekker van de grootste partij, het CDA, daartoe snel stappen ondernemen, zo verklaarde hij woensdagavond. “Evenals vorige keer zullen we voorstellen om te beginnen met een informateur, die het terrein gaat verkennen en bekijkt welke combinaties mogelijk zijn en wat de belangrijkste thema’s van beleid moeten worden. Dat hebben we vorige keer ook zo gedaan en dat is goed bevallen. Hopelijk leidt deze aanpak er toe dat we snel een nieuw college kunnen vormen.

De lijsttrekkers bijeen, vlak na de verkiezingsuitslag. V.l.n.r. : Rein Kroon (CDA), Kiki Hagen (D66), Frans Lugtmeijer (VVD), Wim Stam (ChristenUnie-SGP), Erika Spil (PvdAGL-LS), Anco Goldhoorn (RVB) en Leonie Minnee (Lijst 8 Kernen). De uitslagen van de stembureaus in De Ronde Venen werden bekendgemaakt tijdens een druk bezochte uitslagenavond in het gemeentehuis in Mijdrecht. De uitslagenavond werd live op radio en tv uitgezonden door RTV Ronde Venen.


DE GROENE VENEN

Cliënt en wethouder in gesprek over toekomst van zorg Gemeente De Ronde Venen bereidt zich voor op de taken die overgeheveld worden van het Rijk naar gemeenten. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk & inkomen, zorg & welzijn en jeugdzorg. Om een goed beeld te krijgen van de praktijk, is wethouder Erika Spil regelmatig in gesprek met cliënten. Maandagmiddag jl. was zij te gast bij de heer en mevrouw Van Rijn en spraken met elkaar over thuisbegeleiding, de dagelijkse situaties en de toekomstige veranderingen. Mevrouw Van Rijn vertelde over haar handicap en de gevolgen daarvan voor haar partner en de dagelijkse praktijk. De afgelopen jaren is mevrouw Van Rijn thuis begeleid door Kwintes, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen die hulp nodig hebben als gevolg van psychiatrische problematiek. Mevrouw Van Rijn ondervindt hiervan veel steun, maar zich zorgen over de toekomst met alle veranderingen. Wethouder Spil: “Ik wil weten om wie het gaat, wie de mensen achter de taken en regels zijn en wat hun behoeften zijn, welke knelpunten mensen ervaren en hoe wij als gemeente het straks anders en beter kunnen organiseren. Regelmatig voer ik gesprekken met inwoners. De persoonlijke zorgen en problemen kan ik niet direct oplossen, maar de verhalen heb ik nodig om te kunnen sturen.” Om inwoners in de toekomst de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, moet naar slimme en andersoortige oplossingen gezocht worden. De taken die naar gemeenten overgeheveld worden, zijn omvangrijk en complex en gaan gepaard met bezuinigingen. Het is daarom van belang dat de verschillende organisaties die actief zijn elkaar ook weten te vinden en samen met de gemeente tot een efficiënt aanbod van ondersteuning komen. Zowel mevrouw Van Rijn als de aanwezige professionals van Kwintes herkennen de noodzaak tot bezuinigingen, maar vinden dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van ondersteuning.

21 maart 2014

3

Burgemeester kiest voor kwaliteit Bakkerij Both in Abcoude had de smakelijkste verkiezingsstunt. Voor zijn winkel aan het Kerkplein konden klanten met een echt rood potlood hun stem uitbrengen voor een moorkop of een grof volkorenbrood voor één euro. De keuze kon daarna direct worden opgehaald in de winkel. Burgemeester Maarten Divendal was één van de eersten die woensdagochtend zijn stem bij Bakkerij Both kwam uitbrengen, nadat hij eerst de gang naar het èchte stemlokaal had gemaakt. Aan het eind van de verkiezingsdag, wanneer alle stemmen waren geteld, verlootte Bakkerij Both onder alle stemmers 3 Verkiezingstaarten die ze diezelfde avond thuisbezorgd kregen. foto peter bakker

Zakenvrouwen DRV bezoeken Rabobank Woerden Vorige week donderdag kwamen de Zakenvrouwen De Ronde Venen bij elkaar in het nieuwe pand van de Rabobank in Woerden. Het thema van de avond was authentiek leiderschap en maatschappelijk belang. Het laatste is een statutaire doelstelling van de vereniging. Bij afwezigheid van de voorzitter, werden de dames ontvangen door Karin van Harteveld en Gerry Bras. Als eerste kwam het thema Maatschappelijk belang aan de orde. Een beleidsmedewerker van de Gemeente De Ronde Venen lichtte het werkgelegenheidsbeleid van de gemeente toe. Met name ten aanzien van mensen die al een tijdje geen werkervaring hadden opgedaan. De gemeente wil deze mensen helpen aan de stage bij bedrijven en instellingen. Zodat zij (weer) werkervaring kunnen opdoen en kunnen leren hoe het is in een

werksituatie. Uit de discussie tussen de zakenvrouwen bleek vervolgens dat de vereniging en de zakenvrouwen hierin zeker een rol zouden kunnen spelen. Aansluitend sprak Editha Schouten van authentiekleiderschap.nl over authentiek leiderschap. In een wervelend verhaal met veel (herkenbare) praktijkvoorbeelden, deed zij uit de doeken uit welke krachten en motivaties mensen handelen. En dat het belangrijk is voor jouw eigen handelen om te weten uit welke kracht jij

op een bepaald moment handelt. Alleen zo kan authentiek leiderschap ontstaan. Na zoveel input en goede raadgevingen, kwamen de dames in interactieve sessies bij elkaar om met elkaar te praten hoe er verbindend kan worden samengewerkt. Het resultaat werd op grote sheets aan de muur aan elkaar getoond en besproken. De discussies gingen door tot aan de borrel. Waarna de zakenvrouwen naar huis gingen vol frisse ideeën en nieuwe energie. Een geslaagde avond!

Agenda Kort Zaterdag 22 maart

• Voorjaarsopknapdag, Stichting Scouting Abcoude, Abcoude • Toneelstuk, Kom op we gaan naar Venetië, De Schakel, Wilnis • Maak kennis met Tennis, VLTV, Vinkeveen • Tenniskids, TVM, Mijdrecht Zondag 23 maart

• Kindertheater, De Zingende Harp, De Eendracht, Abcoude • Concert Cultura Matinee, Janskerk, Mijdrecht • Ronde Venen Cup, diverse tennisparken Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Peter Schavemaker en Anja Verbiest. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen. Vormgeving en opmaak: Mariska van der Spoel, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling,

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Dijkman Print, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2014 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

Luistervink The day after Woensdagmorgen heb ik mijn burgerplicht vervuld en heb ik een hokje roodgekleurd. De afgelopen week heb ik mij suf gepeinsd op wie ik nou moest stemmen. Ik ben daar niet uitgekomen. Ik stam nog uit de tijd dat er boegbeelden bestonden. Dat waren mensen die van nature iets uitstraalden. Dat waren mensen die maatschappelijk iets betekenden. Het was de tijd dat onze verzorgingstehuizen nog door gegoede burgers werden gerund; Joh Verweij en Cor Bakker. Rob Paans en Henk van der Laan. Zij stonden vanuit hun beroepsmatige activiteiten garant voor goede ouderenzorg. Nu is dat geheel anders. Fusie na fusie om uiteindelijk te moeten besluiten dat de verzorgingshuizen op de schop gaan. Met alle gevolgen van dien. Plaatselijke betrokkenheid heeft altijd goed gewerkt. Nu alles door mannen en vrouwen in snelle krijtjespakken wordt bedisselt, valt de samenhang weg. Ik zelf denk ook: “laat de boel de boel maar.” Ik heb meer dan eens de kandidatenlijst doorgenomen. Ik heb er geen mensen op aangetroffen waarvan ik nu echt vind dat ze zich de afgelopen jaren hebben laten horen of zien. Nou ja, een enkeling uitgezonderd, maar die is niet van mijn kleur. Het lijkt wel of het thema zorg op een goed moment de overhand kreeg. Zorg die bakken met geld kost. Zorg waar heel veel op bespaard kan worden. Wie heb ik horen zeggen dat een scootmobiel best door meer dan een mens kan worden gebruikt? Je hoeft toch niet op stel of sprong met z’n tienen naar de Hema toch? Het zou een boegbeeld kunnen zijn die dit nou eens fijntjes aan de burger uitlegt. Zo zou ik heel wat zaken aan de orde kunnen stellen. Ik laat dat achterwege. Hoe maak je dan je keuze? Sommige kandidaten profileren zich op een manier waarop je niet om ze heen kunt. Rijd je met de auto door het dorp, dan kom je dat hoofd steeds maar weer tegen. Nou heb ik zelf geen uiterlijk (meer) dat vrouwen bij het aanzien daarvan van koers zie veranderen, maar dit is ook erg. Toen laatst iemand de weg vroeg, kon ik het niet laten: “U gaat bij de eerste Rein rechts, vervolgens drie Reinen rechtdoor en bij de rotonde de tweede Rein rechts.” Anderen rossen palen in een weiland en voorzien die van een stuk hout met opschrift. Pure horizonvervuiling. Ik zou graag willen dat er de komende tijd weer eens mensen op gaan staan die met natuurlijk gezag, snapvermogen en goede bedoelingen zaken weer op de rails gaan krijgen. Mensen die maatschappelijk betrokken zijn en hun bijdrage willen leveren aan de wereld waarin wij leven. Luistervink


4

21 maart 2014

DE GROENE VENEN

Kort nieuws Mijdrecht

Ds. Van der Linde in De Wegwijzer

Op zondag 23 maart zal ds. G.P.M. van der Linden uit Hilversum om 10 en 17 uur voorgaan in CGK De Wegwijzer. Dat Jezus’ lijden zwaar was werd duidelijk uit de film: ‘the Passion’. Toch, zegt de Bijbel, was de lichamelijke kant niet het zwaarste voor Hem. Wat was Jezus’ motivatie om deze onmenselijk zware weg te gaan? Noodlot? Toeval? De Bijbel zegt: het was Liefde. Zelfs liefde tot het bittere einde. Zondag 23 maart laten we ons door die liefde verbazen. Belangstellenden zijn van harte welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees meer artikelen op de website van de kerk. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/online+diensten

Abcoude

Alzheimer Café ‘Dagbehandeling’

Het Alzheimer Café Abcoude opent zijn deuren op woensdag 26 maart in de Angestelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude. Het Café begint om 14 uur en eindigt om 15.30 uur. Het thema van deze middag is dagbehandeling. Gastspreker deze middag is Bianca Ronner, activiteitenbegeleidster bij Dagbehandeling Psychogeriatrie van Careyn. Tijdens een interview worden de aspecten van dagbehandeling met haar besproken.Dagbehandeling maakt het mogelijk dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen met deskundige begeleiding en ondersteuning. Naast het ondersteunen van de mantelzorger heeft de psychogeriatrische dagbehandeling een aantal vastomschreven doelstellingen zoals: screening en diagnostiek, bieden van sociale contacten en structuur, ondersteuning bij lichamelijke problemen, revalidatie, bevorderen van de zelfstandigheid, adviseren van de mantelzorger en het bieden van overbrugging van de periode tot opname in een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Nieuwsgierig geworden naar dit thema? Dan bent u van harte welkom. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis. Meer informatie bij Tympaan- de Baat, Marianne White, tel. 0297-230280 of e-mail: m.white@stdb.nl.

Recreatieve autopuzzelrit voor het goede doel

Voor de 11e keer start de jaarlijkse Lenterit op zondag 13 april Op zondag 13 april a.s. start in Mijdrecht voor de elfde keer de jaarlijkse Lenterit voor het hele gezin. Deze recreatieve puzzelrit per auto voor het goede doel, waaraan iedereen kan deelnemen, voert traditiegetrouw door een fraai stukje Nederland. Er is een aantrekkelijke Hollandse molen en water route van ca. 100 km uitgezet langs de mooiste plekjes in het gebied. In plaats van een routekaart krijgen de deelne-

mers hun aanwijzingen op basis van een ‘rally route boek’ met bolletjes en pijltjes. Ook moeten zij onderweg een aantal opdrachten bijhouden. De opbrengst van de Lenterit is bestemd voor de Stichting Wilnisser Veenmolen voor de in stand houding van dit lokale cultuur historisch monument. Kijk voor meer informatie bij http://deveenmolen.nl/index.html Het inschrijfgeld bedraagt 30,- euro

per auto. Bij deze prijs is een consumptie voor de start inbegrepen. Voor de winnaars, het team met de minste strafpunten (de puzzelrit volledig juist verreden én alle vragen goed beantwoord), zijn door sponsors fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Tal van bedrijven in de regio ondersteunen de Lenterit en dankzij hun steun kan een zo groot mogelijke opbrengst worden behaald voor het goede doel. De start vindt plaats

op zondag 13 april a.s. vanaf 11 uur bij Rendez-Vous aan het Raadhuisplein te Mijdrecht. Deelnemers kunnen zich daar vanaf 11.00 en tot uiterlijk 12.00 uur melden om hun startnummer en routepapieren op te halen. Hier ontvangt men ook instructies voor de route. Wie verzekerd wil zijn van een startplaats kan zich alvast per e-mail aanmelden op: www.lenterit-mijdrecht.nl.

Extra plaatsen beschikbaar bij peuterspeelzaal Duimelot Vorige week is op peuterspeelzaal Duimelot in Wilnis een extra peutergroep gestart: op vier ochtenden in de week kunnen er naast de 16 kinderen in de bestaande groep nog acht kinderen in de nieuwe groep spelen. Hiervoor is een extra lokaal ingericht.

Extra aandacht voor sportiviteit en respect bij HV Abcoude In het eerste weekend van de voorjaarscompetitie vond bij Hockeyvereniging Abcoude de introductie plaats van campagne ‘Shake Hands’. In het najaar van 2013 besloten alle 42 hockeyclubs van het District Noord-Holland op eigen initiatief extra aandacht te geven aan ‘sportiviteit en respect’. Hoe meer aandacht en activiteit op hetzelfde moment, des te beter en krachtiger het effect. Met de campagne ‘Shake Hands, Gewoon Doen!’ wordt een oude hockeytraditie in ere hersteld.

In samenwerking met de gemeente geven de peuterspeelzalen van stichting Speel Wijs uitvoering aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE is in het leven geroepen om taalachterstanden bij peuters te verkleinen of weg te nemen. De gemeente wil zoveel mogelijk kinderen een plaats op een VVE speelzaal aanbieden. Op initiatief van basisschool de Schakel is er

Voor aanvang van elke wedstrijd vormen beide teams een line up. Na de wedstrijd lopen alle spelers en beide scheidsrechters naar de middenstip om elkaar te bedanken/feliciteren, waarna beide teams gezamenlijk in het clubhuis iets drinken ter afronding van de wedstrijd. Meer info over HV Abcoude of de ‘Shake Hands’ campagne op www. hvabcoude.nl of volg de campagne via twitter en facebook.

Fotografieproject op de Proostdijschool Het gonst fotografie op de Proostdijschool. Enthousiast zijn kinderen, leerkrachten en ouders aan de slag met alle facetten van de fotografie. Kunst en techniek nemen een centrale plaats in bij dit project dat school-breed wordt uitgevoerd. Een aparte workshop voor de kinderen van groep 4 t/m 8 over macrofotografie heeft geleid tot fraaie macrofoto’s van knikkers, bloemen, fruit en groenten. Kinderen ontdekten dat perspectief, compositie, scherpte en

diepte belangrijke zaken zijn bij het maken van een foto. De resultaten van de workshop Macrofotografie zijn verbluffend. Naar aanleiding van een artikel van Joost Zwagerman in de Volkskrant gingen de kinderen van de middenbouw aan de slag met de portretten van Frans Hals. Met behulp van twee zwarte doeken, een plastic zakje en een tablet zijn er geweldige portretten gemaakt. De kinderen zijn ook meegenomen

in de wereld van photoshoppen en reclame. Er zijn photoshop-kunstwerken gemaakt van een Eiffeltoren die op een hand lijkt te staan en een zebra met twee koppen. Een stelopdracht over wat er gebeurt als je zelf eens “gephotoshopt” wordt, leverde soms hilarische verhalen op. Vrijdag 21 maart presenteren de kinderen met trots hun werk. Met een echte tentoonstelling in alle lokalen van de school, is het fotografieproject afgesloten.

door stichting Speel Wijs, de gemeente en kinderdagverblijf Wilnis een plan gemaakt om dit snel aan te pakken. Dit heeft geresulteerd in extra VVE plaatsen bij peuterspeelzaal Duimelot in Wilnis. Er zal tijdelijk een peutergroep bij komen in het gebouw van de Klimboom in Wilnis. De bestaande peuterspeelzaalgroep en de nieuwe groep gaan dynamisch samenwerken om zowel VVE kinderen als reguliere kinderen een uitdagend programma te bieden. Nieuwsgierig geworden? Elke laatste woensdag van de maand kunt u op alle speelzalen van stichting Speel Wijs een kijkje komen nemen tussen 9.00 en 10.00 uur. Informatie vindt u op www.stichting-speel-wijs.nl.


DE GROENE VENEN

21 maart 2014

5

Kort nieuws

Paul van der Kroon wint mooie wijnreis bij Plus Koot Afgelopen jaar waren bij PLUS Koot in Abcoude speciaal geselecteerde wijnen van Chateau de l'Horte te koop, onder de naam 'Abcoude wijn'. In december werd dit initiatief afgesloten met een leuke winactie. Bij aankoop van een doos met zes flessen van de speciale wijn, maakte men kans op een meerdaags verblijf in een luxe wijnvilla bij het wijnchâteau in Zuid-Frankrijk. In-

middels is de prijs uitgereikt aan de gelukkige winnaar Paul van der Kroon (rechts). Hij gaat deze zomer genieten van het verblijf: een goed gevulde koelkast met wijnen van het château en een rondleiding, gegeven door de wijnmakers zelf. Op de foto wordt de prijs uitgereikt door Ernst Koot. Meer informatie over de wijnvilla's is te vinden op www.wijnvillas.nl.

Bewoners Baambrugge-oost onderhouden groen in hun wijk Bewoners van de IJsvogelbuurt in Baambrugge hebben met de gemeente afspraken gemaakt over het onderhoud van openbaar groen in hun wijk. Dinsdag jl. is de overeenkomst ondertekend. De bewoners maaien onder andere regelmatig het gras, verwijderen onkruid en snoeien beplanting. De overeenkomst werd namens de gemeente ondertekend door wethouder Kees Schouten. “Ik vind het geweldig dat inwoners zich inzetten om het openbaar groen in hun wijk te onderhouden en dat ik deze overeenkomst heb kunnen ondertekenen. Het laat zien dat zij betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving en zich daarvoor ook verantwoordelijk voelen. Als gemeente hebben wij veel waardering voor deze inzet en stimuleren wij dat zoveel mogelijk.’’ Namens de bewoners ondertekende initiatiefnemer Bert van Walbeek de overeenkomst. Samen met mede-

initiatiefnemer Bert Mimpen en andere bewoners uit de wijk, onderhoudt hij al een jaar ruim 7.000 vierkante meter openbaar groen. Daarbij wordt beplanting gesnoeid, onkruid gewied, twee keer per jaar gras gemaaid en heggen gesnoeid, het schelpenpad op Toertocht onderhouden en wilgen geknot. Ook onderhouden ze de speelplekken door het onkruid te verwijderen en speeltoestellen schoon te houden. De eerstvolgende werkdag staat gepland voor 12 april tijdens Goud in je Wijk. Afgesproken is dat de gemeente het groot onderhoud aan bomen blijft verrichten, hoe vaak en waar gesnoeid en gemaaid wordt en dat de bewoners geen chemische bestrijdingsmiddelen zullen gebruiken bij hun werkzaamheden.

Vlnr: Bert Mimpen, Bert van Walbeek en Kees Schouten bij een van de stukken groen in Baambrugge-oost die door de bewoners wordt onderhouden.

Baambrugge

Klaverjassen in De Vijf Bogen

Geslaagde vrijwilligersdag ‘Kracht’ was het thema van de 24e vrijwilligersdag die 11 maart j.l. plaatsvond. In de middag bezochten zo’n 240 vrijwilligers uit de hele gemeente, de kracht uit onze samenleving, de workshops. Tijdens het heerlijke buffet liep het bezoekersaantal zelf tegen de 280. In de avond verzorgde de balletgroep Linda van Nimwegen uit Abcoude een prachtig optreden. Wethouder Erika Spil heeft aan het eind van de avond de winnaars van de vrijwilligersprijzen 2013 bekend gemaakt. Men kon gipstabletten bewerken onder deskundige begeleiding van Femke Kempkes die een inspirerend gedicht als basis gebruikte. Men kon ook kiezen voor een buikdansworkshop van Petra Roelofsen. Petra

zorgde ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelde en naar hartenlust kon dansen op een nummer van Shakira. Voor de echte muziekliefhebbers sloot de djembéworkshop van Djemmee erg goed aan. De indrukwekkende beats die door de groep werden geproduceerd, werden tot ver in De Meijert waargenomen. Ook was er een grote-vrijwilligerskrachtquiz, met vragen over onze gemeente, ondersteund met leuke filmpjes van lokale bekende mensen en organisaties en over interessante vrijwilligersweetjes. De winnaars van de quiz kregen een mooie cadeaumand met producten van de Wilnisse Veenmolen. Voor elke bezoeker was behalve het krachtige programma ook een passend aandenken verzorgd. foto michael hartwigsen

Groep 8 krijgt les van de Rabobank Leerlingen van groep 8 van de Piusschool in Abcoude leren bewust omgaan met geld. Een medewerker van de Rabobank en moeder van twee kinderen in het basisonderwijs speelde met hen de CashQuiz die speciaal hiervoor is gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Banken. Groep 8 is niet de enige groep die een financiële gastles heeft ontvangen in deze week. Totaal verzorgen medewerkers van de Nederlandse banken 4.000 gastlessen door het hele land voor 140.000 kinderen scholieren uit de groepen 6 tot en met 8 in het kader van de Week van het Geld. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat de financiële kennis en vaardigheden van leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs nog

onvoldoende zijn. Dat is zorgelijk omdat kinderen op die leeftijd steeds meer financiële verantwoordelijkheid krijgen. Het doel van het gastlesprogramma is om kinderen in het basisonderwijs vroeg 'geldwijs' te maken en te leren omgaan met geld. Aan de hand van de interactieve CashQuiz leren kinderen over verschillende onderwerpen zoals sparen, zakgeld en lenen. Het spel is na de les aan de school geschonken zodat het gedurende het jaar nog eens gespeeld kan worden door alle klassen van de bovenbouw. Daarnaast is er ook een app ontwikkeld waarmee ouders en kinderen het spel thuis kunnen spelen. Op die manier bouwt de Week van het Geld voortdurend aan financiële kennis en vaardigheden bij kinderen.

Koningin Julianaschool trekt aan de bel Op donderdag 13 maart 2014 trokken duizenden basisschoolleerlingen in Nederland aan de bel. Zo vierden zij luidruchtig dat zij naar school mogen. Voor miljoenen leeftijdsgenoten met een handicap in ontwikkelingslanden is onderwijs namelijk niet vanzelfsprekend. Kinderen kunnen door hun handicap het schoolgebouw niet in. Of

ze worden botweg geweigerd. Voor iedere school die meedeed, krijgt het Liliane Fonds geld en kan er straks één kind met een handicap in Afrika naar school. Voor de leerlingen van de Kon. Julianaschool in Wilnis was het leuk en leerzaam om met veel herrie stil te staan bij leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld.

Veel kinderen kwamen in het oranje naar school (de kleur van het Liliane Fonds) en ze namen toeters en bellen mee, waarmee ze een minuut lang ontzettend veel herrie konden produceren. Met deze actie vroeg het Liliane Fonds aandacht voor het tweede millenniumdoel: Alle kinderen naar school in 2015!

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. En misschien kijkt u er met gemengde gevoelens op terug. Maar wat de uitslag ook moge zijn. Om te klaverjassen moet je in Baambrugge zijn. Op 28 maart voor de laatste keer dit seizoen, kun je een mars spelen of een natte doen. Ken je klaverjassers, neem ze dan mee. We starten om 19.45 uur met koffie en thee. De prijzen variëren van eieren tot taart. Dorpshuis De Vijf Bogen daar vindt dit plaats.Kijk ook op

www.devijfbogen.nl

Vinkeveen

Maak kennis met tennis

Als je, jong of oud, alles wilt weten over tennis ga dan a.s. zaterdag 22 maart naar het tennispark van Vinkeveen aan de Mijdrechtsedwarsweg 2. Om 11 uur maakt men graag kennis met je onder een kopje koffie. Om 11.30 uur kan je dan aan een clinic/tennisles meedoen, helemaal op jou afgestemd. Bevalt het je dan speel je na een gezellige aangeboden lunch nog even lekker verder. Als je daar belangstelling voor hebt heeft men een aantrekkelijk proeflidmaatschap voor je klaarliggen. Deelname is natuurlijk geheel vrijblijvend. Het verplicht je dus tot niets. Gezellig en sportief wordt het hoe dan ook. Meld je aan via een mail naar ajmboerma@planet.nl en je krijgt nog even een bevestiging. Je hebt alleen sportschoenen zonder noppen nodig. Indien nodig ligt er een tennisracket voor je klaar.

Mijdrecht

Ontbijten voor A Sisters Hope

Op zondag 6 april is er in restaurant Rendez Vous een benefiet ontbijt ten behoeve van A Sisters Hope, de organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar borstkanker. Jaarlijks wandelt een grote groep vrouwen en mannen voor dit goede doel en zamelt geld in. In oktober wandelen deze vrouwen en mannen in een weekend 60 kilometer. Iedere deelnemer brengt minimaal 1.500 euro aan sponsorgeld binnen èn wandelt dus die 60 km. Ook worden acties bedacht. Eén daarvan is een ontbijt op zondagmorgen 6 april. Restaurant Rendez Vous stelt haar personeel en locatie beschikbaar en heel veel lokale ondernemers dragen bij in de toelevering van producten. Ontbijten kan voor 25 euro per persoon. De opbrengst gaat VOLLEDIG naar A Sisters Hope. Heerlijk ontbijten en een goed doel sponsoren? Verzeker u van een plekje en bel het restaurant op tel. 0297-286041. Meer informatie? Ook een idee voor een actie? Bel Tineke Postma, 06-50207505.


6

           

21 maart 2014



           

                 

 

DE GROENE VENEN

Wandeldag 2014

Schrijf u nu in! VOL=VOL Wiegerbruinlaan 77, 1422 CB Uithoorn Datum: zaterdag 5 april Deelname: Gratis


DE WEEK IN BEELD DE GROENE VENEN

21 maart 2014

7

Afgelopen zaterdag gaf gospelkoor De Rovenians samen met veel van haar oud leden haar 30-jarig jubileumconcert in kerkelijk centrum De Rank in Mijdrecht. Na afloop van het goedbezochte concert kregen alle drie de dirigenten, te weten de oprichter Charles de Vree, zijn opvolger Cor Ros en de huidige dirigent Kees een bloemetje aangeboden. Zaterdag jl. was er Open Dag bij Tandprotetische Praktijk Jorrtisma aan de Helmstraat in Mijdrecht. Er kwamen die dag veel mensen even een kijkje nemen, kennismaken of een afspraak maken voor een vrijblijvende controle. Op de foto wordt Romke Jorritsma (links) gefeliciteerd door de heer Polder. Wie geen gelegenheid had langs te komen, kan altijd contact opnemen met: www.praktijkjorritsma.nl Afgelopen zaterdag zijn de meiden van ZMB2 van HV Abcoude gehuldigd, nadat ze ruim een maand geleden zaalhockeykampioen werden. Op één na wonen ze alle wedstrijden en speelden eenmaal gelijk. Voorzitter Jan Duijsens complimenteerde het team en de aanvoerster, tevens topscorer Juliet, met de prachtige prestatie. Ook had Duijsens lovende woorden voor coach Hylke de Cock die zijn team op enthousiaste wijze naar de overwinning hielp. De ZMB2, bestaande uit een mix van meiden uit de MB2 en de MB3, ontving uit handen van de voorzitter het kampioenscertificaat en de bijbehorende beker.

De jaarlijkse fakkeloptocht voor gelijke behandeling werd dit jaar vervroegd georganiseerd vanwege de verkiezingen.Op zaterdag 15 maart in plaats van vrijdag 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Voorafgaand aan de fakkeloptocht was er een debat in het gemeentehuis over discriminatie, georganiseerd door de Jongerenadviescommissie (JAC). foto peter baker

Donderdag speelde de jeugd van badmintonvereniging De Kwinkslag hun vriendentoernooi. Samen met hun vriend of vriendin speelden ze vier partijen. Er zaten zeer mooie partijen bij, met spannende rally’s. Opvallend was dat ieder team toch wel één of meerdere overwinningen had. Met vier gewonnen partijen was de eerste plaats voor Randi en zijn vriendje Mika. Tussen de nummer twee en drie zat maar één punt verschil en zo was dus de tweede plaats voor Danny en Benjamin. De derde plaats ging naar Andrea en Marije.

Woensdagavond jl. hebben gasten van Prinselijk Proeven en Brasserie de Waard kunnen genieten van een heerlijk winemakers dinner. Stephen Ludlam van het Chileense wijnhuis Casa Silva begeleidde een vijfgangen wijn- en spijsdiner voor een dertigtal gasten, die daar de hele avond zeer van genoten hebben. Weetjes over het wijnhuis en natuurlijk over de wijnen werden afgewisseld met prachtig bereide gerechten en de daarbij zorgvuldig uitgekozen wijnen. Wilt u de volgende keer ook zo’n winemakers dinner meemaken? Meld u zich dan even bij Prinselijk Proeven zodat ze u voor de volgende keer kunnen uitnodigen, tel. 0297-274750. Zie ook: www.prinselijkproeven.nl

Liliane Roosendaal, lid van Show- en Marchingband VIOS uit Mijdrecht, is zaterdag 15 maart jl. wederom Nederlands Kampioen majorette geworden. Met haar nieuwe show Water bracht zij de jury en het talrijke publiek in vervoering en aan het eind van de dag wachtte de hoogste trede van het erepodium. Vorig jaar werd Liliane met haar show “reis door de sterren” Nederlands Kampioen en mocht vervolgens in oktober Nederland op het Europese Kampioenschap in Noorwegen vertegenwoordigen, waar ze derde werd. Het nu gewonnen goud tijdens het NK geeft opnieuw recht op uitzending naar het Europese Kampioenschap in Kroatië. Ook daar wil ze weer goed voor de dag komen!


8

21 maart 2014

DE GROENE VENEN

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartbegeleiding

Abcoude e/o Dag en nacht bereikbaar 06-23367997 /06-15442046

Liefde Aandacht Respect www.charonuitvaart-abcoude.nl

Temidden van haar dierbaren is, na een bewogen en intensief genoten leven, zeer onverwacht van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Maria Aloysia Josephina Broek - Pelk Riet 15 januari 1932

15 maart 2014

We zullen haar aanwezigheid en warme belangstelling enorm missen. Leen van Straalen Gerard Broek †

Zilverschoon 25 1391 XP Abcoude

Joke en Maarten Cathalijne en Johanneke Jaap en Kien Anna en Thomas Toon en Dineke Felicia Anke en Leo Lennard en Frank Ingrid en Peter

De uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 21 maart om 10.30 uur in de R.K. Cosmas en Damianuskerk, Kerkstraat 23 te Abcoude, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid om samen te zijn in de Dorpskerk, Kerkplein 32 te Abcoude. Riet was dol op bloemen.

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Voor een persoonlijke herinnering of condoleance gaat u naar: WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL U logt in met de naam: BROEK en met toegangscode: B7RC47


DE GROENE VENEN

21 maart 2014

9

Dr. Beeker

Onderzoek toont aan… Ik heb veel reacties ontvangen op het vorige stukje. Mijn betoog over het onopgemerkte leed onder onze oudere medemens heeft veel mensen geraakt. Het is toch idioot dat mijn patiënten en veel van hun medebewoners gedwongen zijn om het huis waarin ze zich veilig waanden te moeten verlaten. Inmiddels zijn er drie van mijn patiënten verhuisd en een vierde patiente gaat gedwongen over naar een verpleeghuis, ze is wel zorgbehoeftig maar niet verpleegbehoeftig. Toch is het voor haar nog een geluk bij een ongeluk, want Vinkeveen is relatief dichtbij. Op Telegraaf-tv (aandachtige lezers weten dat ik verder weinig op heb met de krant van wakker Nederland) was er kort aandacht voor de 104-jarige heer Grootegoed die gedwongen is te verhuizen naar Amstelveen. Onbegrijpelijk dat er vanuit de lokale politiek niet meer aandacht is voor deze schrijnende situatie!

het gaat om een pilot studie door oncologen uit Maastricht en Amerika, waarbij middels een ademtest kon worden aangetoond dat een vrouw geen borstkanker heeft. Voor de onoplettende lezer is dit goed nieuws! De meeste vrouwen zien vreselijk tegen het bevolkingsonderzoek naar borstkanker op, de mammografie op zich is al geen feest en het hele gedoe er omheen zeker ook niet. Als vrouw kan je nu denken; “ik blaas wel even”. Maar laten we even kijken naar wat er nu eigenlijk is onderzocht...

In eerste instantie zijn de ademtesten uitgevoerd onder vrouwen met Zelf kwam ik op het idee om mijn een groot risico (een hoge a priori eigen project te starten. Als je ziet kans). Dat lijkt misschien niet zo rehoe weinig expertise en compassie levant, maar in theorie is iedere test betrouwbaarer aanwezig is in der naarmate de a de professionele “Als mijn opa een priori kans op het ouderenzorg moet het ons toch luk- eigen ziekenfonds kon vinden van een afwijking groter is. ken om dat beter te doen? Ik kwam starten, moet het toch Jaren geleden ginop het idee om dan maar eens te kijken mogelijk zijn om een gen wij met het hele gezin op vaof de mogelijkheid bestaat om een eigen woonproject te kantie naar Jamaica. De mevrouw eigen kleinschalig wonen project te beginnen? Wie durft van het reisbureau had ons dat aanstarten. Maar dat is geraden omdat nog niet simpel; na het aan?” het daar tenminste een paar avonden studie naar de materie van Awbz, nog lekker warm is in februari. Alzorgzwaarte en persoonsgebonden daar aangekomen kom je natuurlijk budget, ben ik tot de conclusie ge- met een enorme jetlag opeens in de komen dat er een gerede kans is bloedhitte op een vreemd vliegveld, dat niemand het helemaal begrijpt. je lichaam zegt dat je zou moeten Een andere optie is natuurlijk dat slapen, maar daar zitten ze aan het het te gecompliceerd voor mij is. In avondeten. Waar het om ging; op dat dat geval vraag ik (wel)ingewijden vliegveld werden we omgeven door om samen met mij te brainstormen negroïde mensen, echt we waren de over deze optie. Als mijn opa een enige blanken daar! Opeens voel je eigen ziekenfonds kon starten, moet wat het betekent om als mens gehet toch mogelijk zijn om een eigen discrimineerd te worden. Maar het woonproject te beginnen? Wie durft laat ook zien dat de a priori kans dat je zwart bent in Jamaica dusdahet aan? nig groot is dat je als blanke direct opvalt. Een test op de aanwezigheid Nog even wat interessante ontvan blanken op het vliegveld hoeft wikkelingen in de geneeskunde; Op 5-maart is er in PLOS ONE een dus niet heel erg zijn best te doen. interessante studie gepubliceerd;

De ademtest ter uitsluiting van borstkanker is, hoe knap ook, vooralsnog geen test die in de algemene populatie gebruikt kan worden. Daarvoor zal veel meer onderzoek gedaan moeten worden en de test zal zich moeten bewijzen in relatie tot de huidige “gouden standaard” de mammografie. Nog een nieuwtje; Onderzoekers onder leiding van een meneer Federoff van de universiteit van Washington hebben in Nature een onderzoek gepubliceerd, waaruit zou blijken dat een eenvoudige bloedtest zou kunnen uitwijzen of een oudere Alzheimer krijgt. De test zou met 90% zekerheid aantonen of iemand in de komende drie jaar gaat dementeren. Da’s mooi, iedere drie jaar even bloedprikken en je weet of je wel of niet dement wordt!

het bloed bij 21 patiënten met dementieel syndroom. Leuk maar niet wereldschokkend. • Er is geen duidelijke definitie van dementie. Eerder heb ik daar als eens wat over geschreven, maar wat is dementie? Is dat Alzheimer? Is dat Vasculaire dementie? Is het frontale dementie? De werkelijkheid is dat van het gros van de mensen met de klassieke trias (desoriëntatie in tijd, plaats en persoon) op het oog en met de anamnese de diagnose

dat de test wel zou werken, dan blijft er altijd sprake van een foutmarge; eigenlijk geldt voor deze test het omgekeerde Jamaica-effect, want de kans dat er een Jamaicaan op Schiphol staat te wachten is misschien maar 4%, de kans dat een test dus een Algerijn (bijvoorbeeld) voor een Jamaicaan aanziet is redelijk groot. Ondertussen zadel je mensen op met de door de test aangetoonde kans op de ontwikkeling van een invaliderende en dodelijke ziekte. Ik zeg: verkopen dat huis en die auto, levenstestament en afscheid van de kinderen. Dan is het wel een beetje jammer als jij toch niet die Jamaicaan blijkt te zijn (achteraf). Jansen Steur is er voor veroordeeld.

Nou ja, het ligt natuurlijk wel iets genuanceerder want eigenlijk heeft het onderzoek achteruit gekeken; de onderzoekers hebben jarenlang bloed verzameld van ouderen (ruim 500) en hebben nadat een deel van deze ouderen dementeerde in het opgespaarde bloed gekeken naar overeenkomsten. In het bloed bleken bepaalde fosfolipiden, mogelijk afbraakproducten van de afgebroken hersencellen, bij de dementerende bejaarden in verhoogde mate aanwezig. De veronderstelling is nu dat door aantonen van deze fosfolipiden er een uitspraak kan worden gedaan over het in de toekomst ontwikkelen van dementie. In de hele testopzet spelen een paar klassieke onderzoeksproblemen; • De testgroep is te klein om iets te kunnen zeggen over de gehele populatie. De kans op het ontwikkelen van dementie is in de algemene populatie ongeveer 4% , dat zijn er in de Amerikaanse groep dus 4% van 525 is 21. Er wordt door de onderzoekers dus eigenlijk een uitspraak gedaan over groepen van eiwitten in

gevonden wordt. Dus welke dementie tonen de onderzoekers eigenlijk aan? • Is er wel sprake van oorzaak en gevolg? Ik heb dat voorbeeld al eens eerder gebruikt; veel bejaarden lopen met een rollator, maar het aantonen van de rollator betekent daarmee niet dat die de oorzaak van ouderdom is. • De onderzoekers suggereren een oorzaak gevolg relatie met afstervende hersencellen en fosfolipiden maar in werkelijkheid is dat natuurlijk duimzuigen. • Stel nou

Alzheimer gesteld wordt maar dat bij obductie (dus na de dood) een veelheid aan afwijkingen

Nou goed, dit stukje was niet ter ontmoediging, maar ik wilde maar zeggen: neem zogenaamde nieuwe ontwikkelingen met een korreltje zout en blijf kritisch. Dan blijf ik het ook.

Jaco Beeker www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl

6e Beursvloer De Ronde Venen op 15 mei a.s. Beursvloer De Ronde Venen is een uniek evenement om bedrijven te koppelen aan verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties en (zorg)instellingen door het inzetten van kennis, diensten, middelen en faciliteiten. Met de matches die op de Beursvloer worden gerealiseerd, zijn de betreffende maatschappelijke organisaties in staat hun wensen en behoeften in te vullen. En daar hebben veel mensen in de regio profijt van. Als ondernemer kunt u op een creatieve manier kansen voor uw bedrijf benutten! Zo heeft een recent onderzoek uitgewezen dat bedrijven die zorgen voor een goede balans tussen planet, people en profit minder geraakt worden door de economische neergang. Naast maatschappelijke betrokkenheid biedt uw deelname dus ook nog eens onverwachte kansen. Een bedrijf dat via de Beursvloer contacten legde met vrijwilligersorganisaties is C-1000 in Wilnis. Bedrijfsleider Eric Suyten legt uit waarom hij de Beursvloer een goed initiatief vindt. Ons bedrijf is gevestigd in Wilnis. Je zou kun-

nen zeggen centraal gelegen in de Ronde Venen. Dagelijks verwelkomen wij heel wat klanten die we eigenlijk wel onze vaste gasten mogen noemen. Ons bestaansrecht ontlenen we aan onze klanten die onze producten kennelijk zo goed vinden en de prijsstelling dusdanig interessant dat ze bij ons komen winkelen. Als bedrijfsleiding vinden we dan ook dat we ons aandeel in het wel en wee van de inwoners in de Ronde Venen moeten leveren. Dat is niet altijd even makkelijk. Hoe kun je nou goed beoordelen

wat je wel of niet moet steunen. Stuur maar eens een kind weg dat met een glimlach van oor tot oor aan je vraagt of je hem of haar wil sponsoren. Toch moet je keuzes maken. Hoe graag je dat ook zou willen, overal op ingaan gaat echt in de papieren lopen. Het maken van keuzes wordt makkelijker als je via de Beursvloer op de hoogte wordt gesteld van lopende projecten en op de hoogte wordt gebracht van de vraagstelling. Zo was het vorig jaar vrij eenvoudig een match te maken met het Johannes Hospi-

tium, nota bene onze bijna buur. Dagelijks doen ze boodschappen om eten en drinken in te slaan voor de bewoners van het Hospitium. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken om overeen te komen dat er een maand lang gratis boodschappen gehaald konden worden. Uiteraard wel tot een bepaald bedrag. Kijk zo leveren we onze eigen producten, dus kan ik ook nog wel eens iets extra’s doen, we weten dat het goed zit en dat laatste geeft ons het gevoel dat we daadwerkelijk iets doen om anderen te helpen

om te kunnen helpen. Dit jaar zullen we dan ook zeker weer van de partij zijn. Wilt u een idee krijgen waarover u kunt handelen op de Beursvloer: bekijk vraag en aanbod op www.beursvloer-derondevenen.nl. U kunt hier ook uw bedrijf of organisatie aanmelden voor deelname.


10

21 maart 2014

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week acteur David Lucieer, die de rol van Ashley Wilkes speelt in de theaterversie van Gejaagd door de wind, waarvan het oorspronkelijke boek van Margret Mitchell in 1936 verscheen. De wereldberoemde verfilming (oa. Vivien Leigh en Clark Gable) was in Nederland vanaf 1949 voor het eerst te zien.

Gejaagd door de wind

‘Het theaterverhaal komt echt tot de kern van de zaak’ Bijna iedereen kent het verhaal ten opzichten van scènes die in het van Gejaagd door de wind. Kende boek pagina’s achter elkaar in beslag nemen. Madeleine haar scènes jij het boek of de film ook? “Nee. Ik wist dat de film iconisch zijn heel strak geschakeld. Hierdoor worden de scènes was. Ik heb, als voorbereiding, het “Ik speel de gevestigde ook verduidelijkt en geaccentueerd. boek niet gelezen maar ben wel de orde waartoe Wilkes Er zijn tijdens de voorstelling enorm film gaan gezien. Dat was een goede behoort niet met een veel gebeurtenissen op het toneel te introductie tot het verhaal, later heb theatrale en bulderende zien. Deze worden hierdoor behapik het beeld van me baar. Het verhaal afgezet om nieuwe stemverheffing.” komt echt tot de beelden voor mijzelf van de situaties te creëren. kern van de zaak.” Eerlijk gezegd wilde ik me beperken tot de scriptbewerking van onze Ashley Wilkes, de rol die je speelt, theatervoorstelling, door Madeleine is een beetje een vreemde man. Hij Matzer. Soms is meer informatie is de geheime liefde van Scarlett storend en afleidend na het zien wat O’Hara (gespeeld door Anna Drijeen andere acteur met die rol doet.” ver). Zijn tegenpool, en concurrent in de liefdesrelatie met O’Hara, is Ik las dat Matzer in het verhaal Rhett Butler (gespeeld door Nasheeft geknipt, ook vanwege de rdin Dchar). oorspronkelijke lengte van de film “Dat klopt, hoewel Ahsley zich niet (222 minuten). De voorstelling als serieuze kandidaat voor de liefde van Scarlett beschouwd, omdat duurt nu twee en half uur. “Haar bewerking is inderdaad veel hij getrouwd is. Stiekem is hij wel korter dan het boek en de film. Hoe- verliefd op Scarlett, maar hij kan wel onze theaterversie wel gezet is zijn gevoelens voor haar moeilijk in de tijd van voor, tijdens en na de ontkennen. Maar één keer komt het Amerikaanse burgeroorlog is er wel tot een kus, waar hij later verschrikeen poging gedaan om het verhaal kelijke spijt van heeft. Scarlett zet een bepaalde moderne lading te ge- hem een aantal keren voor het blok, ven, vooral hoe mensen met elkaar waarbij hij het niet kan ontkennen omgaan en hoe ze elkaar bewon- dat er wel degelijk spanning is tusderen. Daarnaast is de bewerking sen hen.” qua schrijfstijl behoorlijk flitsend,

Hoe heb je je voorbereid om zijn karakter? Lesley Howard speelt in de filmversie je rol. Wat heb je van hem ‘overgenomen’? “Hij is in de film een ontzettend statige, principiële, beleefde en bescheiden man. Dat past zeer goed bij ‘onze’ rol Ashley Wilkes, die een aristocraat is en uit goede familie afkomstig is. Hij houdt van muziek

Zaterdag 29 maart - “De verteller”

Toneelvereniging “De Opregte Amateur”

David Lucieer: “Hoewel Ahsley (rechts) zich niet als serieuze kandidaat voor de liefde van Scarlett beschouwd, omdat hij getrouwd is, is hij stiekem wel verliefd op Scarlett. Hij kan zijn gevoelens voor haar moeilijk ontkennen. foto: Jean philipse en poëzie. Deze combinatie maakt hem aantrekkelijk voor Scarlett.” Heb jij het karakter van Wilkes losser gemaakt, meer na het nu? “Ja. De losheid zit meer in de speelstijl. Dat heeft Madeleine ook aan mij gevraagd. Ik speel de gevestigde orde waartoe Wilkes behoort niet met een theatrale en bulderende

stemverheffing. Ik moest van Madeleine iets moderns aan het personage geven, terwijl hij het klassieke representeert. Hij is nu meer een jongen van mijn leeftijd (30 jaar, red.) en uiterlijk, die een mooie jas aan heeft.”

Gejaagd door de wind is 18 april te zien in Schouwburg Amstelveen

Meesterverteller Fred Delfgaauw in "Dubbelspel in de cel" Theater Piet Mondriaan Fred Delfgaauw is theatermaker en poppenspeler en smeedt deze kwaliteiten aaneen in een sprookjesachtige voorstelling over gewetenloosheid, opportunisme, hebzucht en bankiers. Samen met Ida van Dril (als courtisane Catharina), Mik van Goor (als het zwijgende zusje Nanna) en Esmay Usmany (als geest van Celia) staat Delfgaauw garant voor een boeiende en aangrijpende theatervoorstelling. De Verteller is een bewerking van het verhaal Volpone van Ben Johnson, een tijdgenoot van Shakespeare. Hoofdpersoon Volpone is rijk, misschien we te rijk, dus tijd voor een crisis. De vertelling is meer dan 400 jaar oud, maar gezien de thematiek nog altijd actueel. Het is een vileine satire, een bloedstollende thriller en een doldwaze komedie met vlijmscherpe randjes ineen. De lagen in het verhaal zijn op meesterlijke wijze met elkaar verbonden en Delfgaauw toont zijn meesterschap in spel en stemmen. Met de charmante toevoeging van drie sprankelende dames kunt u een voorstelling verwachten die van begin tot eind boeit. Een heerlijk sprookje voor grote mensen!

Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 18,00 / CJP € 12,50. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl

De voorjaarsvoorstelling van de toneelvereniging "De Opregte Amateur" wordt gespeeld op 28 en 29 maart in de Springbok in De Hoef. Het stuk is geschreven door Jos Schepers en speelt zich, zoals de titel al doet vermoeden, af in een huis van bewaring, waarbij bijna alle personages een dubbele agenda blijken te hebben. Het geheel staat garant voor weer een ontspannen avond met veel plezier. Meestal spelen de toneelstukken weer een stukje verder geperfectizich af in een (soms ver) verleden, oneerd. Nog even en dan wordt de maar het komende blijspel vindt grote zaal van de Springbok weer plaats in de nabije toekomst: tijdens omgetoverd tot een schouwburgzaal, de allereerste koningsdag, die ons als de stoelen worden geplaatst, de eind april staat te wachten. Zowel techniek-desk wordt binnengereden bewakers als arrestanten hebben en de vele vrijwilligers op hun post staan om de toehun eigen redenen schouwers te veren manieren om “Wat gebeurt hier welkomen. Want zich hier op voor te we mogen best bereiden. Halvertoch allemaal?” even stilstaan bij wege zal de arme directeur dan ook in vertwijfeling het legertje mensen, dat elke keer zijn handen omhoog heffen en uit- weer klaar staat en er zorg voor roepen "Wat gebeurt hier toch al- draagt, dat de bezoekers een volwaardig avondje uit geboden kan lemaal?" worden. Hulde! De toeschouwers kunnen prima meegenieten met de intriges, dub- Als u de voorstelling wilt bijwonen, bele bodems en al dan niet gelukte raden we u aan te reserveren, want pogingen elkaar dwars te zitten. De we verwachten, ondanks de vergrote repetities naderen hun eindfase en capaciteit van de zaal, een uitverook de technische voorzieningen zijn kocht huis. Reserveren kan via de

website www.opregteamateur.nl (tabblad reserveren) of anders via Ronald Wieman (0297 – 593291). De voorstellingen worden gegeven op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart om 20:00 in het theater van het gemeenschapshuis De Springbok, Oostzijde 61a in De Hoef. De zaal is open vanaf 19:00 uur en na afloop blijft de bar voldoende lang open om nog even lekker na te genieten samen met de spelers en andere belangstellenden.


DE GROENE VENEN

21 maart 2014

‘Passie in deze passietijd’ met organist Arjen Leistra en sopraan Annette Rogers

Derde Cultura-matinee in Mijdrechtse Janskerk Komende zondag 23 maart vindt het derde Cultura-matinee plaats in de reeks ‘Middagklanken in de Janskerk’. In de Mijdrechtse kerk is het thema ditmaal ‘Passie in deze passietijd’. Organist Arjen Leistra en sopraan Annette Rogers trakteren hun toehoorders deze middag onder meer op het prachtige ‘Miroir de peine’ van de Nederlandse componist Hendrik Andriessen. Arjen Leistra: “Alle muziekstukken die we deze middag ten gehore brengen, zijn gekozen passend bij de stem van Annette, het Bätz-orgel en de akoestiek van de Janskerk. Met al deze muziek hebben we een persoonlijke band, die ik eigenlijk niet goed in woorden kan uitleggen. Wie komt luisteren, zal dat vanzelf begrijpen.” De favoriet van zowel Arjen Leistra als Annette Rogers is het slotstuk ‘Miroir de Peine’: spiegel van de smart. Annette Rogers, die zingt vanaf het orgelbalkon: “Wat dit muziekstuk voor mij extra mooi maakt, is het feit dat het drama belicht wordt van de kant van de moeder van Christus, Maria. De muziek is prachtig, sober en indringend en de teksten zijn schrijnend. Om niets van de inhoud daarvan verloren te laten gaan, krijgt iedereen een vertaling. Maria staat deze middag ook tweemaal centraal in een ‘Ave Maria’, waarvan die van Aart de Kort voor mij bijzonder is. Ook ‘Pater Noster’ van Ernest Chausson zing ik graag,

11

Workshops Hongaarse jazzgitarist Attila Csikós Begin april zijn er in Studio Rotschild drie workshops van de Hongaarse jazzgitarist Attila Csikós. Gitaristen uit Mijdrecht en omgeving kunnen aan deze workshop deelnemen. Het is bedoeld voor gitaardocenten, maar ook de enthousiaste en geoefende amateurgitarist kan zich aanmelden.

Organist Arjen Leistra: “Met al deze muziek hebben we een persoonlijke band, die ik eigenlijk niet goed in woorden kan uitleggen.” net zoals eigenlijk alle intieme, warme en expressieve liederen deze middag.” Op het programma staan zondagmiddag onder meer ook de opgewekte en liefdevolle aria ‘Ich will dich mein Herze schenken’ uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach plus werken van Joseph Rheinberger, Max Reger en Jacob Bijster. Bram Keizer verzorgt opnieuw de toelichting op de stukken die gespeeld en gezongen worden. Het concert met Arjen Leistra en Annette Rogers begint om 14.30 uur. De kerk gaat open om 14 uur. Een kaartje kost 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor jongeren met een school- of studentenpas. Natuurlijk zijn er ook nu weer na afloop in Gebouw Irene voor iedere bezoeker heerlijke, bij deze tijd van

het jaar behorende drankjes en hapjes. Kaarten zijn onder meer te reserveren via www.cultura-drv.nl. Op deze website is ook meer informatie te vinden over alle concerten en de overige activiteiten van Cultura De Ronde Venen, dat deze matinee samen met de ‘Commissie Bätz-orgel’ verzorgt.

Csikós werd geboren in Boedapest ful Jazz Quartet op in veel jazzclubs. en begon met op zijn dertiende met Hij speelde in sessies met vele begitaar spelen. Hij studeerde jazzgi- roemde jazzmusici zoals Dusko taar aan de jazzafdeling van Liszt Gojkowich, Kim Hutchcroft, Stefan Zimmerman en Academy of Music István Gyárfás. in Boedapest en stu“Csikós speelde op deerde in 1998 af als Master of Education talloze internationale De workshops zijn op woensand Performance in dagavond 2 jazzguitar. Hij verjazzfestivals.” april, donderkende als gitarist en componist alle soorten muziek, van dagmiddag 3 april en vrijdagochtend pop tot klassiek. De muziek van Wes 4 april. Informatie over deelname Montgomery, Jim Hall, Mick Good- en kosten bij Greetje de Haan van rick, Joe Diorio, John McLaughlin, Studio Rotschild, telefoon 06Steve Khan, Bob Mintzer, Don Mock 20743560 of per e-mail: gretele. en Pat Metheny heeft enorme in- rotschild@gmail.com. Attila Csikós vloed op zijn spel. Csikós speelde op is van plan regelmatig workshops in talloze internationale jazzfestivals Nederland te geven. en trad met zijn eigen band White-

In de voorverkoop zijn kaarten te verkrijgen bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en bij drogisterij De Bree in Vinkeveen. Tevens is het mogelijk om een half uur voor aanvang, indien nog beschikbaar, kaartjes te kopen aan de kassa. De reeks van vier Cultura-matinees wordt op 27 april afgesloten met het thema ‘Bach and beyond’ door organist Koos van ’t Hul en Toon Rensen, die de ‘viola da gamba’ bespeelt.

Expositie abstracte fotografie De clubavond met het thema “abstracte fotografie” leverde zoveel foto’s op, dat hiermee twee expositie ruimten zijn ingericht. Eén daarvan is gezondheidscentrum Croonstadt, waar het werk van de leden van fotoworkshop de Ronde Venen in maart en april te bezichtigen is. Het was begin maart een vrolijke clubavond. Dit kwam omdat er bij iedere foto door de maker verteld werd hoe deze tot stand gekomen was en dit bleek vaak verrassend en soms zelfs hilarisch. Bij abstracte fotografie gaat het er namelijk om het onderwerp zo uit zijn context te halen, dat er een compleet nieuw beeld ontstaat. In dit nieuwe beeld wordt de nadruk gelegd op één of

meerdere van de drie elementen: vorm, kleur en lijnspel. Zoals de foto laat zien kan de uitsnede van graffiti op een glanzende ondergrond, een visueel prikkelend nieuw beeld opleveren.

Voor meer foto’s: Het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude en: www.fotoworkshopdrv.nl foto terenze van leeuwen

Zaterdag 19 april zal de Lakeside Music Club voor het eerst haar deuren openen. De Lakeside Music Club is een concept dat met de regelmaat haar podium beschikbaar stelt aan bekende en minder bekende pop-, rock- en bluesartiesten. Als je eens wat anders wilt zien en horen dan het bekende Nederlandstalig lied, dan is de Lakeside Music Club hier bij uitstek geschikt voor. “Wij zijn van mening dat hier zeker behoefte aan is in de gemeente,” aldus de bedrijfsleider van deze club. Voor de opening heeft de Lakeside Music Club een bekende popact weten te strikken. Welke act dit is, maken we volgende week bekend in deze krant. Voor wie niet kan wachten tot volgende week, zie: www.facebook.com/ LakesideMusicClub.

Nog éénmaal

Backpacker de musical bedacht en gerealiseerd door leden van de Protestantse Gemeente Mijdrecht

Zaterdag 29 maart 19.30 uur - toegang gratis Janskerk - Kerkstraat - Mijdrecht

BACKPACKER

Eindelijk een echt poppodium in De Ronde Venen


12

21 maart 2014

Kiezers bedankt voor uw vertrouwen in Lokale Kracht! CDA wederom de grootste in De Ronde Venen

Dire

-20% ct al

kort

ing

Vier het voorjaar met de mooiste haarkleur

Spaar tot 50% korting op een complete kleurbehandeling

Kom nu langs bij Hizi Hair en geniet van maar liefst 20% korting op een complete kleurbehandeling, inclusief persoonlijke kleuranalyse (gratis!) en verzorgende behandeling. U ontvangt bovendien een spaarkaart, waarmee u bij ieder bezoek spaart voor meer voordeel. U krijgt bij uw volgende kleurbehandeling binnen 8 weken 30% korting, de keer daarna 40% korting, tot maar liefst 50% korting de keer daarna. Graag tot ziens. U bent altijd welkom zonder afspraak, 6 dagen in de week.

Dorpsstraat 46, Mijdrecht

you & hizi hair, a perfect pair.

www.hizihair.nl

Deze actie loopt tot en met 26 april 2014, in deze periode ontvangt u 20% korting en wordt de spaarkaart uitgegeven. Kortingen zijn van toepassing op de gehele kleurbehandeling, inclusief verzorgende behandeling. De Hizi Hair Card is niet extra van toepassing op deze actie, maar vanzelfsprekend wel op overige behandelingen (-10%) en op de aanschaf van producten (-20%).

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

21 maart 2014

HET VERHAAL VAN

13

Tekst Anja Verbiest

Mijdrechtse Adriana Kegley shopte in India met opbrengst project Tulip Garden

“Tandpasta, pyjama’s… de kinderen waren er dolblij mee!” Adriana Kegley uit Mijdrecht is een veelzijdige vrouw. Vorig jaar besloot ze een ‘fundraiser’ te organiseren voor het project Tulip Garden in India. Het werd een gedenkwaardige avond, met een mooi vervolg. tekst anJa verbiest

Tulip Garden is een kinderhuis voor 70 weeskinderen tussen de drie en achttien jaar in het oosten van India, een half uurtje rijden van de stad Vijayawada. Het is een project van de Stichting Derde Wereld Hulp, opgericht door Margreet en Peter van Coeverden uit Amstelveen. Adriana Kegley: “Het plan om iets voor Tulip Garden te doen, ontstond toen wij met onze familie bij elkaar waren op nieuwjaarsdag vorig jaar. Margreet en Peter zijn kennissen van mijn zus en zwager. Margreet ging eind jaren zeventig als verpleegkundige naar Calcutta, om Moeder Teresa te helpen. Ze bood samen met de zusters van Moeder Teresa hulp in de door een cycloon getroffen deelstaat Andhra Pradesh en kwam zo in Vijayawada terecht. De schrijnende positie van de straatkinderen en arme gezinnen daar bracht haar op het idee om zich vanuit Nederland voor hen te gaan inzetten.” Kwetsbaar Tulip Garden werd in 2006 gebouwd in het plaatsje Buthumillipadu, in een arm, landelijk gebied. Adriana: “De kinderen in Tulip Garden hebben hun ouders verloren door aids. Ze zijn zelf ook besmet met hiv. Dat

– foto aDriana kegleY

maakt hen extra kwetsbaar in een land waar heel anders met deze ziekte wordt omgegaan dan hier in Nederland.” Adriana: “Mijn zus Willy en haar man Hans wilden eind 2013 Tulip Garden bezoeken tijdens hun vakantiereis door India. Toen ik dat hoorde, wilde ik meteen mee. Maar natuurlijk niet met lege handen! Daarom heb ik eind september een benefietavond georganiseerd. Met optredens van allerlei mensen met wie ik ooit iets gezongen heb. Zonder dat ze er iets voor wilden hebben, echt super vond ik dat. Er kwam kleinkunst voorbij en er was jazz, er werden luisterliedjes gezongen en feestelijke covers, het was geweldig. De zaal zat bomvol. Ik werd die avond op vleugels gedragen! Maar het belangrijkste was natuurlijk het geld dat we ophaalden voor Tulip Garden. We deden dat onder andere met een muzikaal bingoprogramma, met Nederlandstalige liedjes uit de jaren vijftig en zestig in plaats van cijfers. Maar er was ook een veiling waarbij mensen heel gericht spullen konden kopen, zoals ‘tandpasta en tandenborstels voor de oranje slaapzaal of ‘2 paar ondergoed’. Ook betaalde het publiek een entreeprijs voor de vijf uur durende

avond vol entertainment. Zo hebben we 4400 euro kunnen ophalen.” Geen zielige bedoening Dat geld is goed terechtgekomen. Adriana: “We hebben fantastische dagen gehad in Tulip Garden. We werden met een gele schoolbus, vol met zingende kinderen en spandoeken, opgehaald in Vijawayada. We kregen bloemenkransen omgehangen, alsof we sterren waren! Ik was echt even overdonderd. Het is daar echt geen zielige bedoening, hoor. De kinderen zijn er erg happy. Ze worden met veel liefde verzorgd en begeleid. Alle voorzieningen zijn door plaatselijke mensen gebouwd, naar Nederlandse maatstaven. Met zijn ruime en frisse slaapzalen, een aparte ziekenkamer, een prachtig gastenverblijf en in de medische ruimte zelfs een tandartsstoel.” Shoppen Tulip Garden is zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Adriana: “Er zijn koeien, voor melk voor de kinderen. Maar ook kippen, geiten, eigen rijstvelden, een groentetuin en zonnecellen op het dak voor warm water en extra stoom. De koeienmest wordt binnenkort zelfs gebruikt voor een heuse biogasinstallatie! Maar er zijn ook zaken waar voortdurend gebrek

Adriana Kegley: “De kinderen in Tulip Garden hebben hun ouders verloren door aids, ze zijn zelf ook besmet met hiv.” aan is. Zoals pyjama´s, schoenen en vooral ondergoed. Ieder kind heeft in principe twee setjes, eentje om te dragen en eentje in de was. Maar het is daar heel erg vochtig, de was droogt slecht. Dus na een klein ongelukje moet een kind soms nat ondergoed aan…. Dan is het toch wel fijn als er extra setjes, in allerlei maten, in voorraad zijn.” Op hun laatste dag in Tulip Garden zijn Adriana, haar zus en zwager gaan shoppen. “We hebben een nieuwe tv gekocht en voor de zeer muzikale Ranga, die aan het conservatorium studeert, een keyboard. Hij mocht mee, maar wist niet waarom. Wat was hij blij! Daarnaast hebben we heel veel nieuwe tandenborstels en tandpasta aangeschaft, een broodrooster, pyjama’s, voetballen, badmintonsets en heel veel vers fruit. Een donateur had ons voetbalshirts- en broekjes voor een 11-tal jongens meegegeven, die vielen ook in de smaak!”

Extra koe Ondertussen is er van het geld van de Mijdrechtse ‘fundraiser’ nog een kleurige, goed schoon te houden mozaïekvloer in een van de grote meisjesslaapzalen gelegd en is er een extra koe gekocht. Plus een rotan hangstoel voor Asha Jyothi, het nabijgelegen huis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Adriana: "We hadden zelfs nog wat over, maar er zijn altijd genoeg andere wensen… Ja, ik ga graag nog eens terug. Maar ik denk wel dat ik dan wat langer in Tulip Garden blijf, die hartverwarmende dagen daar vergeet ik nooit meer!” Margreet en Peter van Coeverden begeleiden vanuit Tulip Garden, waar ze meerdere maanden per jaar verblijven, ook hun andere projecten Korukollu en Asha Jyothi. Meer informatie over hun stichting en mogelijkheden om hen te ondersteunen, is te vinden op www.swdh.nl.

Keurslagerij Bader verhuist

“Zo vlak voor het hol van de leeuw voelen we ons thuis” Op De Bozenhoven staat iets te gebeuren. Na vele jaren naast de Hema gevestigd te zijn, vertrekt keurslager Bader naar een nieuw ingerichte winkel in de Mijdrechtse Passage. Pal tegenover Albert Heijn. Lekker in het zicht en de oversteek is gemakkelijk te maken. “Al jaren onderscheiden we ons door onze aanpak. Een ambachtelijk slagersbedrijf waar kwaliteit en klantvriendelijkheid stipnoteringen zijn. Maar ook de diervriendelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. We betrekken onze producten van bedrijven waar het dier nog dier mag zijn,” aldus Norman van der Werf. tekst paul bosman

Aanstaande woensdag is het zo ver. Na wekenlang hak-, breek- en timmerwerk gaan de deuren open. Norman: “We onderscheiden ons ook door de aanpak van onze verbouwing en hebben ons aangesloten bij de club Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De gehele winkel wordt verlicht door middel van LEDverlichting, onze vriezers verbruiken slechts 35% van het standaard energieverbruik. We beschikken over een speciale vriezer die tot min drie koelt. Dat is beter voor de kwaliteit van ons gehakt en fijne vleeswaren. Om ons MVO-beleid aan te vullen en om aan de vraag onze klanten te voldoen, hebben wij gekozen om ons voor wat betreft ons rundvlees, aan te sluiten bij de Keten Duurzaam Rundvlees (KDR).” Als een van de eersten gaat Bader Spaans rundvlees van het ras Rubia importeren. Deze dieren lopen vrij rond in de natuur, voeden zich met

- foto peter bakker

natuurlijk voedsel en dat leidt tot een speciaal fraai gemarmerd vlees van een uitstekende kwaliteit. “Datzelfde geldt eigenlijk ook voor het varkensvlees van het merk LIVAR; LImburgs VARken. Diervriendelijk gefokt. Gevoederd met geweldig voer dat je als het unieke samenspel van een melange van granen, unieke rassen en het scharrelen in een weelde van ruimte mag benoemen. Livarvlees mag je als een bijzonder product benoemen. De varkens van Livar doen zeer zeker niet onder voor de beste scharrelvarkens uit Spanje of Italië. Livar vlees is authentiek, ambachtelijk, eerlijk en antibiotica vrij,” vertelt Norman enthousiast. Specialiteit van het huis “Een echte specialiteit van het huis zijn onze koud buffet schotels. Wat te denken van onze huisgemaakte rundvleessalade, zalmsalade en een verse kip-waldorf salade. Allemaal heerlijk gegarneerd met verse producten.

Uiteraard kunnen wij de salade maken zoals men dat wenst. Trots zijn we ook op onze eigen worstmakerij. Door middel van zorgvuldig uitgedacht en uitgeteste receptuur hebben we een aantal worstsoorten ontwikkeld die menigeen doen smullen. Het aanbod op het gebied van verse vleeswaren is uitgebreid. Voor iedere fijnproever valt er wel iets te genieten.” Onvolprezen zijn de vers gemaakte broodjes van Bader. Voor een lunch, vergadering, tussendoor of gewoon zin in iets voor de lekkere trek? Er is een uitgebreide keus aan pistoletjes wit of bruin, ciabatta, waldkorn, bolletjes met of zonder boter. De broodjes worden vers afgebakken, waarna ze voor de neus van de klant rijkelijk worden belegd met overheerlijke verse vleeswaren en salades. En nu het voorjaar is begonnen en de zomer zich straks aandient is het goed te weten dat Bader op het ge-

Robert Bader (rechts) en Norman van der Werf (links). bied van barbecue beslist ook zijn mannetje staat. “Uiteraard verhuren we ook de apparatuur, maar beter is het om te weten dat wij voor een smakelijke invulling van uw BBQ kunnen zorgdragen.” Norman: “We hebben er zin in om

aan de slag te gaan op onze nieuwe locatie. Stap eens binnen. Bijvoorbeeld op aanstaande vrijdag wanneer we onze speciale vleeswaren uit Spanje en Italië aan u willen laten voorstellen en laten proeven. U vindt ons in de Mijdrechtse Passsage op nummer 20a. Graag tot ziens.”


14

Bij MTC Mijdrecht

Nu ook Mindfullness voor slaapproblemen en chronische pijn Steeds meer cliënten met psychosomatische klachten vinden de weg naar het Medisch Trainings Centrum Mijdrecht. Marjolein Marcus, psychosomatisch fysiotherapeut sinds 1996, breidt daarom haar uren bij het MTC Mijdrecht uit. Vage lichamelijke klachten, vermoeidheid, slaapproblemen, chronische pijn, overspanning en burnout, angst, hyperventilatie of zelf depressies, kortom het lukt even niet of er zit veel tegen. Het overkomt ons allemaal, privé of op je werk, jong en oud, maar als het echt grip op je leven krijgt en je bestaan negatief beïnvloedt dan is het vaak lastig om de juiste hulp te vinden. Het afgelopen jaar heeft Marjolein Marcus werkzaam in het MTC Mijdrecht veel cliënten begeleid met deze klachten. In relatieve korte tijd hebben de cliënten weer de leiding terug gekregen over hun eigen leven. De behandelingen vallen onder fysiotherapie en worden vergoed door de aanvullende verzekering van de cliënt.

21 maart 2014

Seniorweb in Mijdrecht en Abcoude

Over computerles en senioren Heeft u ook zoveel moeite orde te scheppen in de chaos met al die foto’s op uw computer? Foto’s zonder naam, zonder datum en misschien al jaren oud. En dan dat grote aantal brieven en andere wetenswaardigheden. Alles bij elkaar in dezelfde map en ook nog hier en daar verspreid. SeniorWeb kan u helpen met de opfriscursus bestandsbeheer. Vier maandagochtenden, te beginnen op 31 maart. De cursus herhaalt in vier lessen het beheren van bestanden en mappen. Dat wil zeggen het maken van mappen. Het opslaan, het kopiëren, verplaatsen en downloaden van bestanden. Het gaat daarbij om stukjes tekst, foto’s, plaatjes, muziek en videootjes. Hoe we die maken, van Internet plukken en op een USB stick, op een CD of DVD of ergens anders in de computer vastleggen.

thode waarin Marjolein sinds 2006 geschoold is. Deze relatief nieuwe methode zorgt ervoor dat je zelf antwoorden en oplossingen uit je onderbewustzijn haalt. Dat zorgt dan weer voor meer inzicht en flow in je leven met bewustere keuzes. The Journey gaat meteen naar de oorzaak, niet alleen naar het symptoom. Het biedt u een handvat voor het vinden van uw eigen antwoorden, echte waarheid en uw authentieke zelf.

Het doel van de behandeling is door bewustwording van eigen denken en doen weer in balans te komen. Wat doe ik, wie ben ik en wat kan ik (anNa een intakegeders) doen om weer beter in mijn vel te “Bewustwording van sprek om kennis te maken, krijgt u zitten? Naast uitleg over het menselijk eigen denken en doen.” een duidelijk uitleg over de behandefunctioneren, zowel lichamelijk als geestelijk, worden er ling. Er wordt per cliënt gekeken ontspanningsoefeningen, oefeningen welke behandelmethode het beste uit de mindfullness, oefeningen uit past en u gaat samen aan de slag. de haptonomie en lichaamsbewust- Er is een goede samenwerking met wording aangeboden. Maar ook het de huisartsen uit de regio. U kunt leren stellen van grenzen en asserti- eerst naar de huisarts gaan voor een viteit trainen behoren tot de moge- verwijzing, maar u kunt ook zonder lijkheden. Het verschilt per cliënt, verwijzing bij haar terecht. U kunt bellen voor een afspraak met telenet wat er nodig is. foonnummer 0297-286093. MTC The Journey, een geleid intern on- Mijdrecht, Stadhouderlaan 4 A, derzoek, is een nieuwe behandelme- Mijdrecht.

Daarnaast bieden wij in Mijdrecht twee cursussen Windows 7/8. Belangrijk, omdat Microsoft in april stopt met ondersteuning van Windows XP. Vier woensdagochtenden van 10 tot 12 te beginnen 9 april

Ook zijn er nog twee workshops over tablets; op donderdagmorgen 20 maart en op dinsdagmorgen 1 april. Tenslotte Internetbankieren. Elke laatste vrijdag van de maand, tussen 10 en 12, is er een gratis workshop voor rekeninghouders bij

de Rabobank. We gaan dan ook in op de veiligheidsaspecten die hier en daar in de media nogal wat aandacht hebben gekregen. Alle cursussen in Mijdrecht zijn in de openbare bibliotheek aan de Burg. van der Haarlaan 8. Ook in Abcoude zijn er nu inloopmiddagen voor hulp bij computerproblemen: elke tweede vrijdag van 2 tot 4 in de openbare bibliotheek aan de Broekzijdselaan 46B te beginnen 21 maart en zo voort. Meld U aan op 0297-282938 of 06 5345 4196. Meer info op www.seniorwebderondevenen.nl.

Het wordt weer mooier weer. Daarbij hoort natuurlijk een nieuwe coupe en een bijpassende kleur in het haar. Hoe weet u nu, welke kleur er goed bij u past? Door een kleurenanalyse te laten doen bij Hizi Hair gevestigd aan de Dorpsstraat 46 (t.o. Zeeman). D.m.v. kleurensjaals kunnen onze ervaren haarstylisten u laten zien welke tinten er goed bij uw huidskleur staan. Een haarkleur reflecteert in het gezicht, dus is het belangrijk om daar een deskundig en eerlijk advies over te krijgen. Zie elders in deze krant de advertentie* om een korting te realiseren tot maar liefst 50%! ( *deze actie is geldig van 24 Maart tot en met 26 April 2014) Tevens geven wij uiteraard een passend en vrijblijvend verzorgingsadvies om uw kleuring en uw haar helemaal in topconditie te houden. Onze Hizi Hair Card geeft u ook nog eens extra 10% korting op alle behandelingen in onze salon en 20% korting op de aanschaf van onze producten van L’Oréal en Kérastase. U kunt hier meer informatie over krijgen in onze salon. Bij Hizi Hair nemen we alle stappen met u door om een zo goed mogelijk totaalbeeld te krijgen van uw wensen. Bij Hizi Hair ervaart u aandacht, service en kwaliteit. Wij hebben daarmee ook landelijke aandacht gekregen in een prachtig vakblad “Tophair” waar veel aandacht is besteed aan onze manier van communiceren en adviseren naar onze klanten toe. Door regelmatig interne en externe trainingen te volgen op kleur, knip en styling gebied, hebben de haarstylisten van Hizi Hair een passie voor hun werk en dat merkt u als klant maar al te goed. Wij zijn 6 dagen in de week geopend en wij werken uitsluitend zonder afspraak, dus u bepaalt zelf wanneer u een behandeling wenst. Laat de zon maar komen, wij zijn er klaar voor! Tot ziens bij Hizi HairDorpsstraat 46 ( t.o. Zeeman), Tel: 0297-281192, www.hizihair.nl

De Ronde Venen Cup

Hoflandschool bezoekt boerderij Leerlingen van groep 6 van de Hoflandschool in Mijdrecht hebben woensdag jl. een bezoek gebracht aan de boerderij van de familie Bos aan de Westerlandweg. De kinderen kregen van de boer een rondleiding over de boerderij. Ze zagen ook de vele dieren die daar leven zoals natuurlijk koeien, maar ook kippen, pony’s, paarden, konijnen, schapen met pas geboren lammetjes en (hééél stil zijn...) dé stier. Na de rondleiding en uitleg over de opdrachten gingen de kinderen met hun begeleiders de opdrachten langs. Er werden opdrachten uitgevoerd mbt de koeien, de stal, kippen, schapen, weidevogels, machines en nog veel meer. Na zo’n anderhalf uur kwam iedereen weer bij elkaar en kregen de kinderen en ouders iets lekkers te drinken en mochten de kinderen tot grote vreugde nog even rondrennen

en vier woensdagochtenden te beginnen 7 mei. Tijdens de eerste vier lessen wordt ingegaan op de nieuwe Windows applicaties (ook wel apps genoemd) en de Windows programma’s die via de app ‘Bureaublad’ beschikbaar zijn. De nadruk ligt daarbij op bestandsbeheer; een voor sommigen moeilijk begrip. De tweede cursus gaat over internet en e-mail, programma’s die onder Windows 7 en 8 nogal wat veranderingen hebben ondergaan.

Hizi Hair geeft u tot 50% korting op uw complete kleurbehandeling!

Zondag 23 maart

Na een koude maar zeer succesvolle start in 2013 zal op zondag 23 maart aanstaande voor de tweede keer de Ronde Venen Cup worden georganiseerd. Aan dit unieke tennisevenement doen alle 6 tennisverenigingen uit de Ronde Venen mee te weten TV Abcoude, TV Braambrugge, TV Vinkeveen, TV Mijdrecht, TV de Ronde Vener en TV Wilnis. TV Wilnis is in 2014 de coördinator van dit toernooi. In totaal zullen zo’n 160 deelnemers in meer dan dertig teams strijden om deze felbegeerde cup die vorig jaar voor het eerst door Vinkeveen in de wacht werd gesleept. Vanaf 10 uur ’s ochtends zal er op drie parken in diverse klassen worden getennist. Klasse 3-4 en 5 spelen op park TV De Ronde Vener in Mijdrecht. Klasse 6 speelt op park TV Wilnis. Klasse 7 en 8 spelen op park ALTC, Abcoude.Naar verwachting zullen de laatste rondes om 16:30 uur eindigen waarna rond 17:00 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden in het Clubhuis van TV Wilnis. De Rabobank heeft voor iedere deelnemer een attentie ter beschikking gesteld.

DE GROENE VENEN

in de paardenbak. Na nog even een groepsfoto gemaakt te hebben in de boomgaard bedankten we meneer en mevrouw Bos voor hun gastvrijheid en reden we terug naar school. Het was een geweldige ochtend met prachtig weer. De kinderen hebben veel over de boerderij en het boeren leven geleerd. Nogmaals bedankt meneer en mevrouw Bos voor deze leerzame ochtend.


DE GROENE VENEN

21 maart 2014

IN VOL BEDRIJF

15

Tekst Piet van Buul

Marisja van Gastel, 24People, werving en selectie

De kandidaat en het bedrijf moeten bij elkaar passen Het aantal mensen dat op zoek is naar een passende baan, neemt nog wekelijks toe. Desondanks hebben veel bedrijven moeite om een nieuwe werknemer te vinden die precies past binnen de vacature. “Het gaat niet alleen om de vraag of de sollicitant aan de gevraagde functie-eisen voldoet,” zegt Marisja van Gastel, vestigingsdirecteur van wervings- en selectiebureau 24People voor de regio De Ronde Venen. “Beide partijen moeten ook bij elkaar passen.” Het werven en selecteren van nieu- genomen worden. Bij de werving en we medewerkers is voor veel bedrij- selectie pas ik het principe van ‘no ven een lastig proces. “Het gaat om cure, no pay’ toe. Dat betekent dat er mensen,” zegt Marisja. “Daar moet van mij pas een rekening komt wanje zorgvuldig mee omgaan.” Wan- neer er tussen partijen een overeenneer een bedrijf veel reacties op komst tot stand is gekomen.” een vacature krijgt is het zaak om een zorgvuldige selectie te maken. Marisja gaat niet alleen op verzoek Wie wordt er voor een gesprek uit- van bedrijven op zoek naar nieuwe genodigd en wie niet? En hoe moet medewerkers. Ook werkzoekenden zo’n gesprek worden aangepakt om kunnen haar hulp inroepen. “Dat tot een afgewogen beslissing te kun- werkt volgens hetzelfde principe. Ik nen komen? Dat kost tijd. Daarnaast praat telefonisch met de betrokkene, is het belangrijke dat de mensen die kijk naar de werkervaring en de gereageerd hebben, ook bericht krij- ambitie die men heeft. Tijdens zo’n gen wanneer ze niet in aanmerking gesprek gaat het ook hier niet alleen komen en waarom niet. Marisja: “Ik om de concrete gegevens, maar ook kan al die zorgen van de werkgever om de persoonlijkheid. Dat is van overnemen door de voorselectie te belang om op zoek te kunnen gaan doen op basis van de ingestuurde naar een bedrijf dat bij betrokkene sollicitaties. Vervolgens voer ik ge- past en waar een vacature beschiksprekken met mogelijke kandidaten. baar is.” Daarbij kijk ik niet alleen naar het CV van betrokkene, maar ik probeer Leuk om met mensen om te gaan ook in te schatten of hij of zij zal pas- Marisja begon haar carrière in de sen in het team van de werkgever. automobielindustrie na een opleiDat vind ik namelijk een belangrijke ding bij het IVA, het opleidingsinstituut voor de voorwaarde om autobranche. Later tot een succesvolle “No cure, werd ze accountwerkrelatie te komanager in het onmen. Uiteindelijk no pay.” derwijs, totdat een kom ik dan bij het bedrijf met één of twee kandidaten, studiegenoot bij het IVA haar in de van wie ik denk dat zij perfect passen werving- en selectie binnenhaalde. bij de aangeboden vacature. De uit- “Hij was één van de directeuren van eindelijke beslissing moet de werk- 24People, een landelijke organisatie gever natuurlijk zelf nemen. Maar op het vlak van werving en selectie, dankzij mijn voorbereidend werk uitzenden en payrolling. Zij hebben kan zo’n beslissing dan meestal snel veel juridische kennis in huis over

Mirisja van Gastel: “Ik heb mijn kantoor aan huis, maar afspraken met werkzoekenden maak ik meestal bij een kopje koffie in een restaurant. Dat schept vaak een ongedwongen sfeer.” foto patrick hesse arbeidscontracten en arbeidswetgeving. Ik ben nu één van de twintig franchisenemers bij deze organisatie. Mijn werkterrein is het gebied De Ronde Venen, Uithoorn, Aalsmeer en Amsterdam. Wij vinden het belangrijk dat je de bedrijven in je werkgebied leert kennen. Dan gaat het niet alleen om wat men bij het bedrijf doet, maar ook om de sfeer in het bedrijf. Wanneer ik ergens voor het eerst kom, vraag ik altijd om een korte rondleiding en probeer ik met werknemers in gesprek te komen, zodat ik me een goed beeld kan vormen van de manier waarop men met elkaar omgaat. Ik heb mijn kantoor aan huis, maar afspraken met werkzoekenden maak ik meestal bij een kopje koffie in een restaurant. Dat

schept vaak een ongedwongen sfeer.”

is dat vaak een praktische oplossing.”

Een teken des tijds De tijd dat mensen een dienstverband voor onbepaalde tijd aangingen en tot aan hun pensioen bij hetzelfde bedrijf werkzaam bleven is voorgoed voorbij. Marisja: “Er wordt voornamelijk met tijdelijke contracten gewerkt. Straks mag men geen proeftijd meer afspreken. Men sluit een overeenkomst voor bepaalde tijd af. Dat is een teken des tijds. Bedrijven kunnen ook mensen in dienst nemen zonder ze meteen op de loonlijst te zetten. Die werknemers komen dan op de loonlijst van het 24People uitzendbureau dat verantwoordelijk wordt voor de betalingen en de administratie daarvan. Voor de werkgever

Veel ouderen lijken tegenwoordig wat moeilijker aan het werk te komen. “Toch zijn er ook voor hen zeker kansen,” benadrukt Marisja. “Zij zijn vaak erg gemotiveerd en hebben doorgaans veel ervaring. Ook zijn er tal van subsidieregelingen waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk is om een ouder iemand aan te nemen.”

Marisja van Gastel woont in Mijdrecht. Ze is bereikbaar onder telefoonnummer 06-50488009. E-mailen kan ook: marisjavangastel@24people.nl. Voor meer informatie kan men terecht op www.24people.nl/marisjavangastel.

Gaat u dividend uitkeren uit uw BV? Deze keer een bijdrage die gericht is op ondernemers die hun bedrijf hebben ondergebracht in een of meer Besloten Vennootschappen (BV’s). Per 1 oktober 2011 zijn de wettelijke regels voor het uitkeren van dividend uit een BV veranderd. Ook voor de enig aandeelhouder/directeur is het belangrijk rekening te houden met de nieuwe regels. Wettelijke eisen aan uitkering van dividend • Winst mag pas worden uitgekeerd als drie wettelijke eisen zijn nageleefd: • De aandeelhouders besluiten tot de uitkering (in statuten kan dit anders zijn geregeld). • Als er wettelijke of statutaire reserves zijn, moet het na uitkering resterende eigen vermogen groot genoeg zijn. • Het bestuur moet de uitkering goedkeuren. De aandeelhouders besluiten tot de uitkering De regels voor het nemen van besluiten door aandeelhouders zijn fors gewijzigd. Als de statuten van vóór 1 oktober 2012 zijn, geldt niet meer altijd de tekst van de statuten. Als er meerdere aandeelhouders zijn of als er certificaten van aandelen zijn uitgegeven, is het vaak verstandig om

de statuten te wijzigen. Wettelijke of statutaire reserves Het komt niet vaak voor dat in statuten een zogenaamde statutaire reserve is opgenomen. Wettelijke reserves komen vaker voor. De meest voorkomende wettelijke reserve is de herwaarderingsreserve. Als er sprake is van een herwaarderingsreserve mag het eigen vermogen door de uitkering niet kleiner worden dan die wettelijke reserve. Goedkeuring door het bestuur Elke uitkering van dividend moet door het bestuur worden goedgekeurd. Het bestuur weigert de goedkeuring slechts ‘indien het weet of

redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden’. Als het bestuur onterecht goedkeuring verleent, kunnen de bestuurders daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het verstandig dat het bestuur goed vastlegt van welke informatie zij is uitgegaan bij de beoordeling. Het is

verstandig om bij twijfel een deskundige te raadplegen. Als de bestuurder ook aandeelhouder is Als een bestuurder ook aandeelhouder is, is er sprake van een zogenaamd 'tegenstrijdig belang'. De bestuurder mag dan niet meebeslissen over het al dan niet verlenen van toestemming voor de uitkering. Het besluit wordt dan genomen door de andere bestuurders. Het komt vaak voor dat er maar één bestuurder is of dat alle bestuurders aandelen hebben. Er is dan geen bestuurder meer die het dividendbesluit kan goedkeuren. In de statuten kan worden geregeld wie dan de goedkeuring moet verlenen. Is er niets over bepaald in de statuten en is er geen raad van commissarissen,

dan besluiten de aandeelhouders of de goedkeuring wordt verleend.Ook voor een enig aandeelhouder/bestuurder is het belangrijk hierop te letten. Het besluit moet op de juiste manier worden genomen en goed worden vastgelegd. Anders is er een risico dat het besluit tot uitkering van dividend alsnog wordt teruggedraaid bij een faillissement. Hulp nodig? Wij helpen graag. Wij hebben praktische oplossingen om het besluit goed en gemakkelijk vast te leggen. Misschien is het verstandig om uw statuten aan te passen aan de nieuwste wetten. Ook daarover kunnen wij u adviseren.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen Bozenhoven 115 3641 AD Mijdrecht Telefoon 0297-288086 foto patrick hesse


16

21 maart 2014

Uitgelicht... Vanaf vrijdag 18.00 uur de hele week, elk uur herhaald

Sportronde - tweewekelijks Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week, elk uur herhaald

Radio

Gepresenteerde programma's:

Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen On Music Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive Nacht van De Ronde Venen

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 - 20.00 20.00 – 21.00 21.00 – 23.00 23.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen Louder On The Rocks Nacht van De Ronde Venen

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee iddag Venen Met Joris Jouw Weekend In Avond Venen

Titel: Wat dood is Auteur: Belinda Bauer "De hoofdpersoon in deze thriller is Patrick, die het syndroom van asperger heeft. Hij is zeer intelligent, begrijpt grapjes niet, kan geen fysiek contact verdragen en zijn moeder wordt stapelgek van hem. Zijn vader is overreden toen hij nog erg jong was. De dader is nooit gevonden, maar volgens zijn moeder is het zijn schuld. Patrick is geobsedeerd door de dood: hij wil weten wat de dood inhoudt en niet zoals anderen waardoor de dood wordt veroorzaakt. Hij gaat daarom anatomie studeren. Bij deze studie hoort het ontleden van een lijk, de studenten moeten de doodsoorzaak achterhalen. Patrick ontdekt echter dat de officiele doodsoorzaak van 'zijn' lijk niet de echte doodsoorzaak is. Op zijn eigen manier probeert hij de waarheid aan het licht te brengen. Dit valt nog niet mee, want er zijn personen, die dit liever niet zien gebeuren." gelezen Door hettY blom

Zaterdag 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 21.00 21.00 – 23.00 23.00 – 00.00

Amigos da Musica Tussen Twaalf en Twee Voorpremierè Cultura-dio Middag Venen Avond Venen Dance Academy Nacht van De Ronde Venen

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 00.00

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude Tussen Twaalf en Twee Cultura-dio Nieuwsronde Avond Venen

Gratis 3-gangen diner bij de Angstelborgh

1.

Het huis in Rothschildstraat Stefanie Zweig

Het huis in de Rothschildstraat verhaalt over een familiegeschiedenis die vele jaren en generaties omspant. Met een grote liefde voor historische details en een diep gevoel voor menselijkheid beschrijft Stefanie Zweig de lotgevallen van de Sternbergs, een joodse koopmansfamilie die het ongeluk had in de verkeerde tijd te leven.

2.

Uitverkoren A.F. Th. van der Heijden Met het voltooien van de requiemroman Tonio had A.F.Th. van der Heijden nog lang niet alles gezegd over zijn op 23 mei 2010 verongelukte zoon. De interviews in de dagen en weken volgend op de publicatie beantwoordde hij niet

gonnen lag de focus helemaal op wijn en koffie en vanuit daar zijn we gaan uitbreiden en uitbouwen. Toen had ik nooit gedacht dat we nu ruim 100 soorten losse thee zouden verkopen en dat ik mezelf dagelijks zou gaan verliezen aan het eten van die heerlijke bonbons...

Op vrijdag 2 mei biedt cateraar Het Oventje gratis een 3-gangen diner aan in Abcoude. Vanaf 18 uur is er inloop en het diner begint om 18.30 uur. Het diner is open voor alle inwoners van Abcoude en Baambrugge. Het aantal plaatsen is beperkt dus tijdig aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden kan bij het klant Contact Centrum van Tympaan-De Baat op tel. 0297–760 260 of 0294–28 33 02. Adres: Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude. Wie een dieet heeft, gelieve dit bij aanmelding direct door te geven aan het Klant Contact Centrum. Drankjes zijn voor eigen rekening. Op alle tafels staan kannen water.

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

Nieuwsronde - wekelijks

Lang leve het ondernemen! Het allerleukste aan ondernemen is voor mij het ondernemen, hoe logisch klinkt dat! We hadden ons 7 jaar geleden kunnen aansluiten bij een inkooporganisatie, wat een hoop voordelen met zich mee had kunnen brengen, maar dat we daar uiteindelijk niet voor hebben gekozen is de beste beslissing geweest! Toen we be-

DE GROENE VENEN

In die 7 jaar is ook een hoop veranderd in de vraag naar producten. Bij ons zijn dat met name de espressoen koffiemachines. De concurrentie is moordend en die bedragen worden helaas niet meer snel uitgegeven. Natuurlijk is het jammer, maar doordat we deze werkzaamheden op een laag pitje zetten (stoppen met verkoop en advies doen we natuurlijk niet) kunnen we plaats maken voor iets anders. En omdat we nu eenmaal lekker zelf kunnen beslissen wat we verkopen en u als klant er ook veel naar gevraagd heeft, kunnen we blij vertellen dat we per heden olijfolie van de tap

mondeling, maar schriftelijk. Die artikelen, zes in totaal, groeiden uit tot zorgvuldig gecomponeerde, essay-achtige teksten over de ontstaansgeschiedenis van Tonio en de overlevingsstrategieën van de achtergebleven ouders.

3.

Erewoord, Alex Cross James Patterson Voor Alex Cross is er niets in de wereld zo belangrijk als zijn familie. Zijn kinderen, grootmoeder en vrouw Bree komen op de eerste plaats en geven hem de kracht om het kwaad in deze wereld te bestrijden. Maar er is één crimineel die koste wat kost wil bewijzen dat hij de grootste genius is in de geschiedenis van de misdaad, en die de middelen heeft om de familie van Cross in te zetten als wapen in zijn strijd. Om zijn geliefden te beschermen moet Cross in de aanval, maar als hij terugvecht dan zullen ze sterven. Alex Cross gaat de grootste uitdaging in zijn leven aan, met dat wat hij het meest liefheeft als inzet.

4.

Juliana's vergeten oorlog Jolande Withuis Juliana's vergeten De werkelijkheid van Juliana’s leven is verdwenen achter een aantal steeds herhaalde clichés. Een voorbeeld hiervan is dat zij de oorlogsjaren doorbracht in Canada als een ‘gewone huisvrouw en moeder’, die zich vooral bezighield met de opvoeding van haar kinderen en wier bijdrage aan de strijd tegen de nazi’s

verkopen en daarbij ook een groot assortiment aan azijn en balsamico hebben staan! In de winkel blinken nu zes grote tapvaten, waaruit we een diversiteit aan olijfolie kunnen tappen: heerlijke biologische olie uit Italië, Kreta en Spanje! Allemaal extra vergine, koud geperst en een smaakexplosie in de mond. Maar bij olie hoort natuurlijk ook azijn en dat is ook ruim vertegenwoordigd met ruim 10 soorten! Zoete vijgen/dadel azijn, frambozenazijn, mangoazijn; allemaal smaken die je niet snel zult tegenkomen maar die overheerlijk zijn bij tal van gerechten! De azijnen zijn wel een verhaal apart. Toen ik aan azijn dacht, dacht ik aan zuur. Want dat is hoe ik azijn ken. Je doet mij er geen plezier mee en omdat ik natuurlijk wel 300% achter het product moet staan, zijn we gaan zoeken naar alternatieven – of moet ik zeggen

bestond uit breien, bloed geven en de verkoop van tweedehandsspulletjes in de Rode Kruis-winkel. Sociologe Jolande Withuis laat in deze voorpublicatie, een hoofdstuk uit haar komende biografie van Juliana, zien dat dit mierzoete beeld de inzet van de toenmalige kroonprinses tekortdoet. Juliana beperkte zich namelijk bepaald niet tot dergelijke deugdzame damesbezigheden.

6.

O, Louis Hugo Borst

Schrijver, sportjournalist, radio- en televisiemaker Hugo Borst heeft al vijfendertig jaar een haat-liefdeverhouding met Louis van Gaal. Hoe komt het dat die oud-middenvelder van Sparta hem sinds zijn zestiende zo bezighoudt? In O, Louis waagt hij zich aan een scherpe analyse van onze bondscoach. Wie is de 'Totale Mens' Van Gaal? Wie is die weerbarstige, begenadigde admiraal? In dit boek reist Hugo Borst door het land, op zoek naar experts die hem helpen deze eigenzinnige, autoritaire man te duiden. Daarnaast geeft de schrijver openheid over zijn vriendschappelijke relatie én over zijn onfortuinlijke breuk met de succesvolle trainer-coach.

naar èchte smaakazijn. Dat is gelukt! Onze fruitazijn is namelijk gemaakt van 85% puur vruchtensap, de rest is azijn. En als je dat proeft dan trek je geen zuur gezicht, hoor! Dit hadden we natuurlijk nooit kunnen doen als we niet ‘zelf’ waren gaan ondernemen. Het is iets meer werk, maar als ik u straks weer tevreden de winkel uit zie lopen dan weet ik precies waarvoor we het doen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl


DE GROENE VENEN

21 maart 2014

17

bedanken u voor uw steun en stem. Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs Op zaterdag 29 maart vindt in Abcoude de tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats. Behalve kleding vind je op de beurs ook kinderschoenen, sportartikelen en volop speelgoed en boeken. Je kunt zelf ook kleding inbrengen. De helft van de opbrengst is voor jou, de andere helft gaat deze keer naar de Abcouder Harmonie in Abcoude. De stichting Voor Elkaar bestaat dit jaar 25 jaar en om dat te vieren vindt er om 10 uur een spetterende modeshow met kinderen uit Abcoude plaats. Daarna kun je op de veiling meebieden op het leukste en mooiste tweedehands speelgoed. Kortom, volop leuke activiteiten! Speelgoed (geen knuffels) en schone (merk) kleding voor lente en zomer, uiteraard zonder vlekken of gaten, in de maten 92 t/m 176 kun je inleveren op donderdagavond 27 maart (19 – 21 uur) en vrijdagochtend 28 maart (9 – 11 uur). De organisatie zal de kleding van een prijssticker voorzien. Speelgoed en sportartikelen dienen vooraf door jezelf geprijsd te worden. Het klantnummer dat je daarvoor nodig hebt kun je alvast aanvragen bij voor.elkaar@hotmail.com of tel: 0638290004 na 18 uur. Na afloop van de beurs wordt nietverkochte kleding en speelgoed opgehaald door het Roemenië-comité en Zorgboerderij Bruintjes.

Adres: Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude (Broekzijdselaan 46).

Zaterdag 29 maart

Actiedag bij Bos Houtloods en Point S Bos Autobanden Het is voorjaar, en u denkt aan winterbanden. Niet zo raar als dat het op het eerste gezicht lijkt. Point S Bos Autobanden heeft namelijk een flink aantal winterbanden op voorraad, die men graag van eigenaar ziet wisselen. Wat wel logischer in het gehoor ligt is juist op zaterdag 29 maart even naar de Houtloods te komen. Daar liggen heel wat koopjes voor u klaar. tekst paul bosman

Houtloods “We hebben actiedag,” vertelt Dennis Bos.“Dat organiseren we wel vaker, al is het maar om de mensen wakker te schudden dat het voorjaar is en de tuin weer een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven gaat worden. Het weer wordt beter, de thermometer geeft zowaar al bijna in. Dat voorjaarsgevoel willen we 20 graden aan en de mensen krijgen graag aanwakkeren door deze acer weer zin in. We mogen dan wel tiedag te organiseren. Er liggen heel geen strenge winter hebben gehad, veel aanbiedingen klaar. Tuinschermen, palen, balkhet weer was nou ook weer niet zo “Wat veel mensen niet hout, fraaie hardhouten delen om dat je met gereedschap en al de tuin weten, is dat we ook vlonders te maken, veel steigerhout en in ging. Wel heb je de afgelopen maan- auto-onderhoud doen.” nog heel veel meer materialen die de den gezien wat er zoal om vervanging of noodzakelijk tuinklusser de ideale basis gaan geonderhoud vraagt. Het kan ook zo ven aan de slag te gaan!” zijn dat je al plannen hebt gemaakt om een schutting te plaatsen of te Autobanden vervangen. Een leuke plantenbak “Dat we een winter hebben gehad er bij, bijvoorbeeld van steigerhout. die de verkoop van winterbanden Een terras aankleden. Vul zelf maar negatief heeft beïnvloed, hoef ik niet

uit te leggen,” vervolgt Dennis. “Ook niet dat we een deel van de voorraden die we inkochten nog in huis hebben. We hebben dan ook besloten deze voorraden van de hand te doen. Dat doen we door middel van scherpe aanbiedingen. Iemand die nu al even verder kijkt dan april tot oktober, kan geld verdienen. Door nu al een set winterbanden aan te schaffen weet diegene zich verzekerd van voordeel. U schaft een set banden aan, neemt deze mee naar huis of geeft deze bij ons in opslag en straks in oktober maakt u een afspraak voor montage.” Ook de aanstaande zomer wordt niet vergeten: “We hebben ook speciale

aanbiedingen voor zomerbanden. Misschien wil men wel een combinatie van beide soorten banden maken, waardoor nog meer geld te besparen is.” Dennis voegt er aan toe “Wat veel mensen niet weten, is dat we ook auto-onderhoud doen. Wie op de actiedag een afspraak komt maken voor een kleine beurt, krijgt een speciaal kennismakingstarief.” De actiedag van Bos Houtloods en Point S Bos Autobanden is voor slimme doordenkers een dag waar je feitelijk niet omheen kunt. Begin het voorjaar goed en kom langs op 29 maart tussen 8 en 16 uur! foto peter bakker


18

21 maart 2014

· · · · ·

Gemakkelijk te bereiken: Parkeren bij de verkooploods Breed assortiment Deskundig advies Goederen worden in de auto gelegd Gunstige prijs/kwaliteit verhouding

Graanvrij e Hondenvo eding

DE GROENE VENEN

DEZE W 5 KG N INTER! A VOOR B TUURVOER UITENV OGELS

Geopend: dag: t/m Vrij Maandag r 17.30 uu 13.30 – : Zaterdag r 16.00 uu – 09.00

€4,-

Oudhuy zerwe tel: 02 g 67 Wilnis 97-24 www.h uisdier 1120 voed www.w ilniscen ers.nl trum.n l

Goeie en lekkere aardappelen Bildstar vastkokend en Maritiem iets kruimig 5 kilo voor € 2.75 Groenteplanten/tuinzaden/pootaardappelen en plantuien/bloembollen Graszoden Bloeiende tuinbeplanting Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl

D E BU T E Y KO - M E T H O D E

D e a d e m h a l i n g s t r a i n i n g t e g e n o. a .

ASTMA • De Buteyko-methode is een ademhalingstechniek die zonder medicijnen binnen enkele minuten

A L L E RG I E H O O I KO O R T S

benauwdheidsaanvalle bij astma, een verstopte neus, hoestbuien en allergische reacties

V E R S TO P T E N E U S

opheft.

H Y P E RV E N T I L AT I E

• De Buteyko-methode

H O G E B LO E D D RU K

normaliseert de stofwisseling en de immuniteit, waardoor de ziekten die traditioneel als chronisch en

SLAAP-APNEU SNURKEN

ongeneselijk worden gezien, verdwijnen.

G r at i s vo o r l i ch t i n g s avo n d B u t e y ko M e t h o d e Op 25 MAART 2014 OM 19.30 UUR S p o r t h a l d e P h o e n i x – H o o f d we g 8 5 – 3 6 4 1 P R M I J D R E C H T Fr a n s H e l m e r, F y s i o t h e r a p e u t – t e l : 0 6 - 5 2 3 8 2 9 7 8 W W W. BU T E Y KO C E N T RU M F C . N L


DE GROENE VENEN

21 maart 2014

19

Doel: bijeenbrengen van twintigduizend euro

Negentig jarige Brandweer Mijdrecht naar Alpe d’HuZes Op 5 juni a.s. zullen acht Mijdrechtse brandweermannen zich de longen uit het lijf fietsen om op die manier het voorafgestelde doel, een flink bedrag bijeen te brengen voor het KWF, te volbrengen. Mooie aanleiding is het feit dat de Mijdrechtse brandweer maar liefst 90 jaar bestaat. Onder het motto, een voor allen, allen voor een gaat het gebeuren. We zaten met twee van de acht om tafel. tekst paul bosman

Rik en Paul zijn al weer een tijdje actief met het organiseren van deze toch wel zeer bijzondere reis naar Frankrijk. Vrijwel meteen nadat ze de brandweermaten opriepen mee te doen kwamen de aanmeldingen binnen. Iedereen met zijn eigen motivatie, ieder bezeten van het ijzersterke gevoel van: We gaan dit met z’n allen doen”. Paul legt uit dat vrijwel iedere Nederlander wel met kanker wordt geconfronteerd. De een heeft een broer, de ander een zus en soms zijn de ouders ook wel door deze vaak dodelijke ziekte getroffen. Het is een ziekte die als het om bestrijding van gaat tegenwoordig veel meer vorderingen maakt dan voorheen. Maar , o,o, wat is de oorzaak. Vrijwel overal in de wereld wordt onderzoek gedaan. Er wordt keihard gewerkt de oorsprong van deze ellendige ziekte op te sporen. Vragen zoals “Waarom laten kankercellen zich in de eerste

instantie uitschakelen om daarna met enorme omvang opnieuw toe te slaan”. “Is het een erfelijke kwestie ja of nee”. De vragen liggen er, de antwoorden blijven we tot nu schuldig. Alpe d’HuZes” kwam vorig jaar nogal negatief in het nieuws. Niet de organisatie op zich maar wel de nieuwe stichting die door de organisatie werd ondersteund. Rik: “Daar is genoeg over gezegd en over geschreven. Wij hebben alle vertrouwen dat het nu netjes op orde is allemaal. Wij laten ons niet weerhouden onze bijdrage te leveren. Ik was er zelf eerder bij. Ik ben nog steeds onder de indruk van de bijeenkomsten die op een berghelling werden gehouden. Waar mensen spraken, mensen zongen en vooral de stilte momenten waren en het verdriet daar gedeeld werd. Waar iedere aanwezige wel een reden had stil te staan bij een gebeurtenis. Vaak vloeien er tranen als er wordt teruggeblikt naar het af-

scheid van een dierbare. Vaak is de onmacht af te lezen vanaf de gezichten. Deze gevoelens kenmerken de deelnemers die vastbesloten zijn iets terug te doen. Op de eigen manier terug te vechten, is het niet voor de dierbare dan wel voor de mensen die nog door de ziekte worden getroffen.” Sommigen proberen van het evenement een feestje te maken, maar dat is het beslist niet. Het gaat natuurlijk om de individuele fietser die zijn of haar inspanning levert met één vast doel voor ogen: we gaan niet bij de pakken neerzitten, we gaan er iets aan doen. De Mijdrechte Brandweer traint op dit moment volop om de

tocht met z’n allen te kunnen volbrengen. Onlangs trainde men in de Limburgse heuvels. Er werd gelachen, de mensen waar je het niet zo een twee drie van verwachtte lieten zien dat je op wilskracht een heel eind kunt komen. Iedere individuele deelnemer probeert op zijn eigen manier geld bijeen te sprokkelen. Familie en vrienden worden aangespoord. Als achttal laat men zich zien op Facebook. Er wordt volop getwitterd. Er wordt een benefiet etentje georganiseerd bij het Kruitvat in Vinkeveen. Via een jeugdbrandweerdag probeert men geld op te halen, op scholen worden sponsorlopen georganiseerd en er zijn heel veel bedrijven benaderd om een bijdrage

Het gaat om mensenlevens

Wanneer mensen getroffen worden door een hartstilstand is het zaak dat er zo snel mogelijk pogingen in het werk gesteld worden om het hart weer op gang te krijgen. Ten behoeve van de ondersteuning bij de reanimatie kan men gebruik maken van een AED-apparaat. Het is belangrijk dat er op zo veel mogelijk plaatsen zulke apparaten beschikbaar zijn. De Stichting Kloppend Hart Abcoude Baambrugge plaatste onlangs de vijftiende AED bij de IJsclub in Baambrugge. “We willen zoveel mogelijk harten kloppend houden,” zegt stichtingsvoorzitter Cees Spanbroek. tekst piet van buul

ting opgericht met het doel AED’s aan te schaffen en in onze kernen te plaatsen. De laatste drie zijn geplaatst in het viscentrum en in de seniorenflat Leeuwenburgh in Abcoude en bij de IJsclub in Baambrugge.” Levens redden “Met het plaatsen van een AED zijn we er niet,” legt Cees uit. “Het begint bij het reanimeren. Vandaar dat wij er op hameren dat zoveel mogelijk mensen een cursus reanimeren volgen. Wij hebben afspraken gemaakt met de EHBO-vereniging uit Vinkeveen, die deze cursussen verzorgd. Bij voldoende belangstelling komt men daarvoor naar Abcoude. Daarnaast streven wij er naar dat het netwerk van AED apparaten steeds fijnmaziger wordt. De apparaten schaffen wij aan bij BHVTotaal. Dat is een gespecialiseerd bedrijf . Zij garanderen optimale kwaliteit. Ze houden de apparaten ook up-to-date. De batterijen hebben een gemiddelde levensduur van vier jaar. BHV heeft alle apparaten geregistreerd en zorgt er voor dat de elektroden van de batterijen tijdig vervangen worden. Ook wordt het computerdeel gecontroleerd. Maar bij zo’n apparaat horen ook mensen die het kunnen bedienen. Ook hier zorgt de Vinkeveense EHBO vereniging voor de instructie van de vrijwilligers.”

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie. nl/teams/brandweer-mijdrecht/

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis ontvangt twee Pluscertificaten

Stichting Kloppend Hart Abcoude Baambrugge

De eerste zes minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk met reanimatie begonnen wordt. Ter ondersteuning daarvan kan een AED gebruikt worden. Op steeds meer plekken hangen AED’s: in winkelcentra, in (sport)scholen, in tal van openbare gebouwen en in bedrijven. Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een draagbaar apparaat, dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Indien nodig geeft het apparaat een elektrische schok om het hart weer op gang te krijgen. Het streven is erop gericht om op zoveel mogelijk plaatsen AED’s beschikbaar te hebben, zodat met reanimatie begonnen kan worden in afwachting van de hulpdienst. In Abcoude en Baambrugge zijn er inmiddels drieëntwintig apparaten geplaatst. Vijftien daarvan zijn geplaatst door de Stichting Kloppend Hart Abcoude Baambrugge. “Wij willen dat er AED apparaten op goed bereikbare plaatsen aanwezig zijn,” zegt stichtingsvoorzitter Cees Spanbroek. “Er worden ook door de gemeente, door bedrijven en eigenaren van openbare gebouwen apparaten geplaatst. Maar om een goede dekking in onze kernen te krijgen, zodat er altijd een apparaat redelijk dichtbij is, moeten er veel meer apparaten komen. Daarom hebben is de stich-

te leveren. Bij PK Sport en Optisport wordt volop gespind. Natuurlijk komt het beoogde bedrag bijeen, het zou nog veel mooier zijn als dit bedrag nog wat hoger zou gaan uitpakken. Laat uw fantasie eens op de vrije loop gaan en kijk eens wat u zelf kunt doen. Dat alles onder het motto: “Vele kleintjes maken ene grote.” Neem gerust contact op met Rik telefoon 06 23929420 of Paul 06 26140039. De brandweer Mijdrecht is volop gemotiveerd de deelname aan het evenement succesvol te laten zijn. Op 5 juni gaan ze dat laten zien.

Voorzitter Dirk de Groot van IJsclub Baambrugge met de AED voor het clubhuis. Hulp is welkom De stichting Kloppend Hart verspreidt in Abcoude en Baambrugge flyers waarop staat waar zich een AED bevindt. Cees: “Mensen die nog een geschikte plek weten, kunnen dat ook bij ons melden. Verder zijn we op zoek naar mensen die een cursus reanimatie willen volgen of die met een AED aan de slag willen. Men kan zich via email melden bij onze secretaris: bhl.van.gessel@ xs4all.nl. Tenslotte wil ik graag een oproep doen om ons financieel te steunen. We moeten nu eenmaal kosten maken om zoveel mogelijk apparaten in onze kernen te kunnen plaatsen. Men kan donateur van onze stichting worden. Dat kan

d.m.v. een donatie op rekening nummer NL41RABO0178096555 t.n.v. penningmeester Stichting Kloppend Hart Abcoude-Baambrugge.” In Mijdrecht spant Michael Rutten zich in om zoveel mogelijk vrijwilligers te werven voor een AED Responder Team. Dat zijn mensen die met een AED om kunnen gaan en die in voorkomende gevallen, via de meldkamer kunnen worden opgeroepen. Op 26 maart a.s. belegt Michael een informatieavond op het adres Grutto 2A in Mijdrecht. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Michael via email michael@aedresponder.nl.

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden heeft van verzekeraar Achmea zowel het Pluscertificaat Diabeteszorg voor volwassenen 2014 als het certificaat Ouderenzorg 2014 ontvangen voor de kwalitatief goede en veilige zorg die het ziekenhuis levert. Het Hofpoort Ziekenhuis is één van de acht ziekenhuizen die het Pluscertificaat diabeteszorg voor volwassenen kreeg. Dit geeft aan dat het ziekenhuis zo is ingericht dat de diabeteszorg volgens de zorgstandaard van de Nederlandse Federatie Diabeteszorg wordt uitgevoerd. Daarnaast worden relevante indicatoren geregistreerd en scoort het Hofpoort goed op indicatoren die aangeven of volgens de richtlijnen is gewerkt. Ook kreeg het Hofpoort voor de goede zorg aan ouderen het Pluscertificaat Ouderenzorg. Ons ziekenhuis voldoet hiermee aan alle criteria van Achmea voor goede ouderenzorg en de normen voor het keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen. De toekenning van dit certificaat is bedoeld om ziekenhuizen te stimuleren om hun zorgprocessen, beleid en fysieke omgeving beter af te stemmen op de toenemende groep kwetsbare oudere patiënten. Om in aanmerking te komen voor een Pluscertificaat moeten de instellingen ook voldoen aan de door Achmea gestelde eisen aan patiëntveiligheid. Inmiddels beschikken 8 ziekenhuizen in Nederland over het Pluscertificaat Diabeteszorg voor volwassenen en 27 ziekenhuizen over het Pluscertificaat Ouderenzorg van Achmea.


20

21 maart 2014

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures

DE GROENE VENEN

Functie: Teeltspecialist Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: medewerker sales binnendienst (Duits) Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Zelfstandig werkend kok Organisatie: Golfpark Wilnis - Veldzijde Restaurant Plaats: Wilnis

Functie: Internationaal wegtransportplanner 2325044 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Programmamakers Radio (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: International Sales Coordinator Organisatie: Walraven Group Plaats: Mijdrecht

Functie: Magazijnmedewerker/ Transportplanner m/v Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen Plaats: MIJDRECHT

Functie: Technisch accountmanager buitendienst Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Video editor (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Kandidaat-makelaar (KRMT) m/v Organisatie: Koop Lenstra Plaats: Breukelen

Functie: Content medewerker Organisatie: Antenna Plaats: Woerden

Functie: Logistieke Hbo schoolverlater Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Reporter / interviewer (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Beveiligers Organisatie: Paraat Veiligheidsdiensten B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Montagemedewerker Organisatie: Antenna Plaats: Woerden

Functie: Medewerk(st)er Administratie / Secretaresse / Telefoniste – FULLTIME Organisatie: CE Repair Services Plaats: Mijdrecht

Functie: Cameraman (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Sales Medewerk(st)er (bijbaan) Organisatie: Hub Hub Plaats: Amstelveen

Functie: BRANDWACHT/ MANGATWACHT M/V Organisatie: Paraat bv Plaats: Aalsmeer

Functie: Mensen die echt op zoek zijn naar verandering! Organisatie: Welzijnspraktijk Van den Berg Plaats: Mijdrecht

Functie: Teeltmanager Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Leerling oppervlakte behandelaar, fulltime Organisatie: FA. Koppers & van der Hulst Plaats: Wilnis

Functie: Productiemedewerker Caltra Nederland b.v. Organisatie: Caltra Nederland b.v. Plaats: Mijdrecht

Functie: Hoofdredacteur (5u / week) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Technisch kwaliteitscontroleur Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Welzijnscoach Organisatie: Welzijnspraktijk Van den Berg Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Operator Organisatie: Antenna Plaats: Woerden

Functie: kwekerijmedewerker Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: lifestyle en (sport)voedingscoach voor nieuw op te zetten Wellness Trainings Centre Organisatie: Welzijnspraktijk Van den Berg Plaats: Mijdrecht

Functie: Grafische vormgever/creatief DTPer + CAD tekenaar. Organisatie: Aquafix Milieu bv Plaats: MIJDRECHT

Functie: Je eigen levensstijl en die van anderen helpen veranderen? Organisatie: Welzijnspraktijk Van den Berg Plaats: Mijdrecht

Functie: Hovenier Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Bezorger / Chauffeur Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Logistiek Medewerker m/v Organisatie: Rivièra Maison B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Bloemenverpakker Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Administrateur Organisatie: Advisor ICT Solutions Plaats: Mijdrecht

Functie: Ingangscontroleur bloemen Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Verkoper binnendienst Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Werkvoorbereider elektrotechniek Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Sales support medewerk(st)er (bijbaan) Organisatie: Hub Hub Plaats: Amstelveen

Functie: Teamleider Logistiek Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Assistent voorman orderverwerking (planten) Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer


DE GROENE VENEN

21 maart 2014

21

TE HUUR in RABO-gebouw

BRASPENNING 4 TE MIJDRECHT DEELNEMER NVM OPEN HUIZEN DAG: Zaterdag 5 april a.s. tussen 11.00 – 15.00 uur kunt u deze woning zonder het maken van een afspraak bezichtigen. Deze geschakelde bungalow met aangebouwde garage is ideaal voor de liefhebber van rust en ruimte in combinatie met het wonen in een ruime en comfortabele woning. De tuin is heerlijk ruim en op het zuidoosten gesitueerd en grenst aan een mooie brede singel met uitzicht op de dijk. De woning is comfortabel doordat deze gelijkvloers en praktisch is ingedeeld. Vanuit de 4 slaapkamers stapt u via een schuifpui zo de tuin in. Alle dagelijkse voorzieningen zoals supermarkt, scholen, openbaar vervoer en het centrum zijn op loopafstand gelegen.

Bozenhoven 93-99 Mijdrecht

BIJZONDERHEDEN * Perceelgrootte 513 m² * Inhoud 475 m³ * 4 slaapkamers * 5 lichtkoepels * Inbouwkasten * Open haard

Informatie: 06-55194412 Harrie van Scheppingen hm@vanscheppingenbeheer.nl

2310m2 zeer luxe afgewerkte kantoor en/of praktijkruimte verhuur vrij van btw

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

535 m2 1570 m2 205 m2

Parkeerkelder 37 P Parkeerterrein 19 P Buitenopslag op mv 53m2

VRAAGPRIJS Van der Helm Woning- en Bedrijfsmakelaars BV Herenweg 46, 3648 CJ Wilnis T: 0297 - 591 996 F: 0297 - 214 904 E: info@vanderhelmmakelaardij.nl www.vanderhelmmakelaardij.nl VDHelmMakelaar vanderhelmmakelaardij

€ 399.000,- k.k.

Assurantiekantoor Van Wijngaarden steunt Week van het Geld

Nibud-Geldexamen voor basisscholen in Vinkeveen

Project Beroepen op Pr. Beatrixschool Op de Pr. Beatrixschool in Wilnis is de aftrap gegeven van het project ‘beroepen’, alle leerkrachten liepen verkleed op het schoolplein. Een monnik, zuster, arts, kapitein, ik”. Iedereen was heel fanatiek. militair, kok, boer en een honden- Er werden goede aanwijzingen getrainster van het KNGF waren ver- geven door 3 juryleden. Een aantal kinderen mocht tegenwoordigd. De kinderen von- “De ouderraad verkleed een voorwerp laten zien als extra hint. den het geweldig en speelden goed als de koekenbakkers, Er is heel wat afgelachen met z’n almee. Zo werden er pleisters geplakt en kwam na afloop in alle len. De ouderraad, verkleed als koeprikken uitgedeeld. kenbakkers, kwam Met de militair groepen een lekker na afloop in alle werd in mars gelogroepen een lekker pen, in de houding koekje brengen.” koekje brengen. Op gestaan en er kwamen allerlei commando’s aan te pas. 27 maart wordt het project ’s avonds feestelijk afgesloten. Alle ouders, Na de bel verzamelde iedereen opa’s en oma’s mogen dan komen zich in de hal voor het spel “Rara, kijken wat de kinderen gemaakt en welk beroep heb ik” gespeeld, met geleerd hebben over heel veel vernatuurlijk het originele deuntje van schillende beroepen. het televisieprogramma “Wie ben

Tijdens de Week van het Geld die vorige week plaats vond, staat alles in het teken van leren omgaan met geld. De week is bedoeld voor de jeugd tot twaalf jaar. Immers, jong geleerd is oud gedaan. Assurantiekantoor Van Wijngaarden vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd goed leren omgaan met hun financiën. Daarom maken zij het voor de drie basisscholen in Vinkeveen mogelijk dat de leerlingen uit groep 8 mee kunnen doen aan het Nibud-geldexamen 2014. De lespakketten zijn inmiddels uitgereikt aan de directeuren van de Jozefschool, O.B.S. De Pijlstaart en PCB De Schakel. Het lesprogramma bestaat uit acht lessen waarin de kinderen kennis maken met financiële begrippen, bewust met geld leren omgaan en hun eigen bankzaken leren regelen. De heer Oldert van Assurantie-

kantoor van Wijngaarden geeft op iedere school de eerste les. Daarna nemen de eigen leerkrachten het stokje over. In juni wordt het Geldexamen afgenomen en ontvangen de geslaagden een officieel diploma. Het Nibud Geldexamen en de bijbehorende lessenreeks zorgen ervoor dat de kinderen zijn voorbereid op

de uitdagingen van morgen. Dit past goed bij de visie van assurantiekantoor Van Wijngaarden. Zij nemen daarom al enkele jaren het initiatief om de Vinkeveense jeugd voor het afsluiten van hun basisschoolperiode in de gelegenheid te stellen deze Nibud-lessen te volgen en hun Gelddiploma te behalen.


22

21 maart 2014

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Peugeot Metropolis

Un, deux, trois... Vandaag ben ik op weg met een nieuwe speler op de driewielmarkt. Na Piaggio heeft zich nog een Europese fabrikant op deze populaire markt gestort: Peugeot. Misschien niet zo heel verrassend, want dit van oudsher motormerk bouwde in 1902 al motorfietsen en ging pas in 1905 auto's bouwen! En eerlijk gezegd, dit is de eerste keer dat ik een Peugeot rijd met minder dan vier wielen (de automaat bromfietsjes 102 en 103 buiten beschouwing gelaten). Nieuwsgierig als ik ben, bezoek ik eerst de website van de driewieler met de veelbelovende naam Metropolis. Waarschijnlijk vernoemd naar de Duitse sciencefiction film van Fritz Lang uit 1927, of afgeleid van Metropool, wat staat voor grote, invloedrijke stad. Ik reken het allebei goed. Hij is bedoeld om lekker makkelijk door het stadsverkeer heen te manoeuvreren, maar heeft natuurlijk ook iets uit de toekomst. Peugeot zelf noemt het: "De Metropolis is de innovatie op drie wielen met een eigen exclusieve DNA, waarin de voordelen van de auto en motor tot in perfectie zijn gecombineerd. De Metropolis heeft dan ook de autowaardige afwerking zoals u van Peugeot mag verwachten. Door de samenwerking met de auto-ontwerpers is de Metropolis 400i de eerste driewieler met een geheel vlakke vloerplank." Deze Metropolis is natuurlijk geen motorfiets, maar een driewieler die bestuurd mag worden met rijbewijs B, ideaal dus voor de automobilisten die graag een motorbeleving willen hebben, zonder daarvoor eerst een A rijbewijs te

halen. Volgens Peugeot heeft hij een uniek speciaal door henzelf ontwikkelde voorwielophanging, DTW (Dual Tilting Wheels). Een direct afgeleide van de huidige auto voorwielophanging, met onder en boven een draagarm, die samen met de speciaal ontwikkelde aluminium fuseestukken een parrellogram vormt die bij elke afzonderlijke invering zorgt voor de juiste stand van de beide voorwielen zowel bij rechtuit rijden als in de bochten.

kant dit uniek vervoermiddel heeft ontwikkeld. Bij Motoport Uithoorn staat er een klaar voor me, zoals altijd keurig afgetankt en gepoetst. Even "Dress for the occasion" helm op jasje aan en handschoenen en gáán!

Uiteraard uitgevoerd met het Combined Breaking System ( CBS) dat we al kennen van de De eerste paar meter is altijd een beetje onMP3 van Piaggio. Dit houdt in dat bij elke rem- wennig als motorrijder, maar al snel voelt het actie automatisch de vóór- en heel natuurlijk. De afwerking achterrem worden bediend in is inderdaad van een hoog “De Metropolis is de juiste verhouding. De Meniveau en voelt allemaal erg tropolis heeft een ‘roll-lock’ ‘auto’ aan. Duidelijk is dat de innovatie op drie stabiliteit-systeem waardoor Peugeot de automobilisten uit u, wachtend voor het stopwielen met een eigen de auto en op de driewieler licht, de voeten van de vloer wil hebben. De Metropolis is kunt houden en niet kan ‘omvoorzien van een door Peuexclusieve DNA” vallen’. De MP3 heb ik al een geot nieuw ontwikkeld 400cc aantal keren en inverse uitvoeringen gereden, 4-takt motorblok met 4 kleppen met 37 PK. dus ben ik erg nieuwsgierig hoe Franse fabri- Goed voor een topsnelheid van 140-150 km/u. Ondanks dat ik motorrijder ben in hart en nieren kan ik deze Peugeot bijzonder waarderen. En waarom ook niet; het is gewoon een kek vervoersmiddel. Natuurlijk is dit een rechtstreekse concurrent voor de Piaggio MP3 en dat kan nooit kwaad. De Metropolis rijdt bijzonder comfortabel, vooral de vlakke en lage vloer geeft je benen een prima 90 gradenhouding, die makkelijk en langdurig is vol te houden. Het vermogen is ook prima, maar ik ben minder positief over de remmen. Die zijn wel uitstekend, maar vragen wel de nodige kracht.

Navraag leert dat de diameter van de voorremschijven wat kleiner is dan die van de MP3, waardoor het iets meer kracht vergt. Ik ervoer dit overigens uitsluitend bij behoorlijk sportief gebruikt, want sneller dan met een motor kun je met een licht-vochtig wegdek snoeihard langs de Amstel rijden, zonder dat de fiets een krimp geeft! Dat is natuurlijk wel een pluspun, zeker voor de rijders die ook met slecht weer de weg op willen. Na een uurtje feesten lever ik de Peugeot weer in bij Motoport. Ik ben er van overtuigd dat dit een verkoophit gaat worden. Zeker onder de automobilisten die eens wat anders willen of de files zat zijn. De Metropolis is er vanaf 10.199 euro. Voor dat geld heb je dan wel wat fraais. Wilt u een keer de Metropolis beleven, hij is ook te huur bij Motoport Uithoorn voor een dag, weekend of een lekkere vakantie. Ik waarschuw wel, u zou zo maar eens verkocht kunnen zijn...

Schoeversstudenten organiseren evenement ten bate van Stichting Opkikker De 2e jaarsstudenten van de opleiding Associate Degree Office Management bij Schoevers in Amsterdam organiseren op 28 maart 2014 een evenement. Tijdens dit evenement wordt geld ingezameld voor Stichting Opkikker. Het evenement duurt van 21.00 uur tot 01.00 uur en zal plaatsvinden bij Partycentrum Club Roekz in Vinkeveen. Het evenement Het evenement heet “Kikker Culinair”. De gehele avond zal in het thema staan van culinaire hapjes en drankjes onder het genot van livemuziek. Voor dit evenement kunnen er van tevoren kaartjes worden gekocht die toegang tot het evenement verschaffen. Daarvoor krijgt de bezoeker een glaasje prosecco bij binnenkomst, een groot aantal culinaire hapjes en een goodiebag aan het eind van de avond. 18 and up I top40 dance I € 5 entree club55vInkeveen

club55vInkeveen.nl

herenweg 55 vInkeveen

Programma Op deze avond worden de culinaire specialiteiten bereid door de restaurants Le Virage, Poelier De Haan, Ici Paré, S’ Anders en Boven Water uit de omgeving Vinkeveen en Mijdrecht. Er wordt een grote pot met snoepkikkers neergezet waarvan de gasten kunnen raden hoeveel kikkertjes erin zitten. Ook kunnen er lootjes worden gekocht en hiermee maakt

iedereen kans op leuke prijzen. Er zal ook een veiling plaatsvinden van een aantal spullen. De hele avond is er livemuziek van onder andere een zangeres en een dj. Kortom er zal genoeg te doen zijn. Stichting Opkikker Stichting Opkikker zet zich in voor langdurig zieke kinderen van 0 tot 17 jaar in Nederland en verzorgt voor deze kinderen en hun familie een spectaculaire dag met als doel de kinderen even hun ziekte te laten vergeten. Stichting Opkikker verzorgt zogenoemde “Opkikkerdagen” zoals, individuele Opkikkerdagen en Super Opkikkerdagen. Het verschil tussen deze twee dagen is dat de individuele Opkikkerdagen bij één gezin worden uitgevoerd en bij Super Opkikkerdagen worden er soms wel vijftig tot zestig gezinnen tegelijk uitgenodigd om te komen.


DE GROENE VENEN

21 maart 2014

23

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling

Autosalon Geneve 2014 Renault

Opel

De Nederlander Laurens van den Acker tekende de nieuwe Twingo. De kleine stadsauto van Renault heeft wat trekjes van de oude Renault 5. De motor van 0.9 liter ligt achterin en drijft de achterwielen aan! Dat belooft veel goeds.

Naast de Astra OPC Extreme (oftewel extreem supersportief) toont het merk diverse uitvoeringen van de Adam. Waaronder een Adam S met iets meer pit (150 pk, 18 inch wielen) en de productieuitvoering van de Adam Rocks (met open dak).

Volkswagen Veel klein nieuws bij Volkswagen. Een gefacelifte Polo, een hybride Golf GTI - de GTE, een offroad uitvoering van de Transporter en de T-Roc concept car, een voorbode van hoe de offroaders van het merk eruit komen te zien.

Mitsubishi Maar liefst drie concept cars bij Mitsubishi, waaronder de GC-PHEV (Grand Cruiser) en de XR-PHEV. Beiden plugin hybrides. De GC heeft een dikke 3.0 V6 en acht versnellingen. De XR is een stuk kleiner en is gekoppeld aan een 1.1 MIVEC-turbo motor.

Peugeot Naast de bekendmaking dat de nieuwe 308 tot Auto van het Jaar 2014 is benoemd, viert Peugeot ook de komst van de nieuwe 108, de opvolger van de 107. En dat werd tijd. De auto biedt over allerlei snufjes zoals achteruitrijdcamera, climate control en keyless start. Ook kun je de 108 weer krijgen met 14% bijtelling. Ook kun je de 108 helemaal aanpassen naar je eigen smaak.

Mercedes-Benz Op de stand van Mercedes staan naast de nieuwe C-Klasse ook de V-Klasse en S-Klasse Coupé. Deze laatste kun je optioneel bestellen met 47 Swarovski kristallen. De kristallen vormen zowel de dagrijverlichting als de richtingaanwijzers. De V-Klasse is de personenuitvoering van de bestelbus (voorheen Vito).

Toyota

Skoda

De Aygo was een populaire auto, maar het is tijd voor vernieuwing. En dus komt Toyota met de opvolger. En die ziet er zeer volwassen uit en is voorzien van talloze gadgets. Ook tonen de Japanners de FCV Concept. Een waterstofaangedreven concept car. Volgend jaar brengt het merk de auto al op de (Japanse) markt!

De Tsjechen presenteren de Octavia Scout, de offroadvariant van de Octavia. Ook laat het merk de VisionC zien, een auto die lijkt op de Audi A5 Sportback. Voorzien van vier deuren en een 1.4 TSI motor die zowel aardgas als benzine verbrandt. Belangrijker zijn de lijnen van de auto, die laten zien hoe Skoda's van de toekomst eruit gaan zien.

Volvo Het grootste nieuws van Volvo is de Concept Estate. Een prachtige showcase van wat Volvo voor ons in petto heeft. Ook laat het merken weten meer samen te gaan werken met Apple. En de V40 D4 is voorzien van een 2.0 diesel en 190 pk, die toch in de 14% bijtelling valt. Een mooie zet voor de leasemarkt.

Nissan

Porsche

Op de stand is een gefacelifte Juke te zien, die er nu weer wat strakker uitziet. Ook staat de nieuwe X-Trail te glimmen op de stand. De auto is voorzien van talloze veiligheidssnufjes en heeft een opstelling van zeven stoelen.

Op de beurs is de 911 Targa te zien, de 919 Hybrid (Le Mans auto) en uiteraard de Macan. Deze laatste staat inmiddels al bij de dealer en is leverbaar met diverse diesel- en benzinemotoren.

Sale bij Van Kouwen met voordeel oplopend tot 5.400 euro Van donderdag 20 t/m zondag 23 maart is het SALE bij Van Kouwen. De voordelen om te kopen tijdens de Sale zijn: • Tot duizenden euro’s korting op voorraadauto’s • Hoge inruilprijzen; uw extra inruilpremie kan zelfs oplopen tot 1700 euro

• Mega korting op voorraadauto’s: oplopend tot 5400 euro • Gunstige financieringstarieven • Aantrekkelijke verzekeringstarieven • Uitstekende service en garantie “We hebben een flinke hoeveelheid nieuwe auto’s op voorraad. In het voorjaar willen we graag schoon schip

maken in onze showrooms. Doordat we zeer scherp hebben ingekocht, kan dit weekend de beste deal ooit worden gedaan!” aldus Frank Vaneman, directeur van de Van Kouwen bedrijven. “Daarnaast zijn we op zoek naar goed onderhouden occasions waar we een hogere inruilprijs voor kunnen bieden. In combinatie met het inkoopvoordeel op de voorraadauto’s is dit dus hét mo-

ment om zaken te doen.” De Van Kouwen bedrijven zijn geopend op donderdag en vrijdag van 9 tot 18 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 16 uur. Donderdagavond hebben de vestigingen in Amsterdam Zuidoost koopavond. U bent dan welkom tot 21 uur. Kijk voor meer informatie op www.vankouwen.nl.


24

21 maart 2014

TUINSCHERMEN 180 X 180

DE GROENE VENEN

Industrieweg 56, Mijdrecht 0297-255483

Aalsmeer

houtloods@bosmijdrecht.nl

€ 25. 95 per

www.boshoutloods.nl

stuk

Maastricht

€ 35. 95 p er stu k

Houtloods

Utrecht

Rustiek

€ 35. 95 p

€ 69. 95 p

er stu k

Leeuwarden

er stu k

Zwolle

€ 119.95

Urk

€ 129.95

per stu k

€ 129.95

per stu k

TUINPLANKEN

TUINPLANKEN

€ 2.25

Noord-Zweeds vuren rebat overhangend

per stu k

Prijs per meter

Prijs per meter

VLONDERPLANKEN Hardhouten 14,5 x 2,1 cm Hardhouten 14,5 x 2,8 cm

€ 2.50

Noord-Zweeds vuren IJsselrabat

ZANDBAK

€ 6.50 € 7.95

Vierkant met deksel L 100 x B 100 x 24 cm

€ 35.95 Prijs per stuk

Prijs per meter

BLOEMBAKKEN Bloembakset 3 stuks

Bloembak p/st ø 54 x H 35 cm

€ 25.00 € 35.00

Bloembak p/st ø 66 x H 40 cm

€ 45.00

Bloembak p/st ø 42 x H 30 cm

alle prijzen zijn inclusief btw

Seizoenswissel

vanaf € 20,Velgen tot 25% korting op 29/03 Winterbanden Tot 40% k

voorraad uitverkoop op 29/03

€ 99.95

Actiedag

bij Bos Houtloods en Point S Bos Autobanden

Zaterdag 29 maart vanaf 8 uur incl. hapje & drankje

Opslag autobanden

€ 19,50 Onderhoud

Kom 29/03 uw afspraak maken, kleine beurt €80,-

orting

Indrustieweg 56, Mijdrecht • Tel: 0297-274662

in! p r e sch n en t s i a l va i c h e l u n n t a l, M e d b a n nt i n e n r r e z o m e i n , Co m e r s t a w p u dest o Sum o e K r V o.a.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.