De Groene Venen 17 januari 2014

Page 1

DE GROENE VENEN

10/9°C

DE GROENE VENEN januari 2014• DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS17 • VINKEVEEN

1

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 NIEUW IN VERKOOP E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 19 – Nummer 3 – 17 januari 2014

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

Eerste huis onbereikbaar? Wij gaan altijd een stap verder voor starters! Hofland 19, Mijdrecht. (0297) 24 17 70

DUIDELIJK VERHAAL

Goed getapt

Smaragd 12 Mijdrecht Vraagprijs € 695.000,- k.k. Uitgebouwd, 6 kamers, grenst aan sierwater!

NIEUW IN VERKOOP!

Het was een bijzondere week voor Café het Rechthuis in Mijdrecht. Ontving het café eind vorige week de Gouden Tapknop omdat hier het beste biertje in de regio Amsterdam wordt getapt (zie ook pag 7), deze week behaalde Thijmen Klinkhamer (foto rechts) van Het Rechthuis de landelijke finale van het NK Biertappen op de vakbeurs Horecava in Amsterdam, waar hij de strijd om het best getapte biertje moest opnemen tegen 24 andere finalisten. Met een zesde plaats eindigde hij als hoogste van de deelnemers uit het Groene Hart. Winnaar werd Bas van der Aa van Café de Gouden Leeuw in Winssen (Gld.).

Risico’s nemen of liever niet?

Advies op maat voor uw bedrijf

foto's tapwedstrijden.nl

ascol.nl

Eilandje in de Vinkeveense Plassen kopen? De gemeente gaat 30 tot 35 legakkers in de Vinkeveense Plassen te koop aanbieden aan particulieren. Deze voor velen verrassende stap is een onderdeel van een besluit van de colleges van de gemeenten De Ronde Venen en Amsterdam om de komende tien jaar 13,5 miljoen euro te investeren om achterstallig onderhoud aan beschoeingen te verrichten en zandeilanden te verbeteren. Nog niet direct naar de makelaar hollen; eerst moeten de plannen nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en moet het bestemmingsplan worden geactualiseerd. Lees verder op pagina 21. luchtfoto peter bakker Vinkenkade 1 b te Vinkeveen

NU IEDERE ZATERDAG GEOPEND! VAN 8:00 UUR TOT 16:00 UUR

hans winter brillen de lindeboom 8 | mijdrecht

Rendementsweg 26 -3641 SL Mijdrecht Tel 0297 231616 - info@dirkstam.nl - www.dirkstam.nl

-

Plaatmateriaal Balkhout Houten vloeren Timmerhout Tuinhout

www.boshoutloods.nl

Aangekocht via


2

17 januari 2014

DE GROENE VENEN

24

uur

per dag

SPOEDZORG BIJ HET ZIEKENHUIS IN UW REGIO In het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden staan de specialisten en medewerkers 24 uur per dag klaar voor de patiënt. U kunt in ons ziekenhuis rekenen op deskundige, persoonlijke en betrokken medische zorg.

Toegankelijk en gastvrij

Snel terecht bij de specialist na een verwijzing van uw huisarts Poliklinieken in Leidsche Rijn, Mijdrecht en Woerden

Aandacht voor kwaliteit • Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis • Roze lintje borstkankerzorg van Borstkankervereniging Nederland • Smiley kindvriendelijk ziekenhuis

Medisch specialistische zorg op alle terreinen

• Borstvoedingscerfiticaat • Topzorg predicaat voor Carpaal Tunnel Syndroom • Freya pluim voor fertiliteitszorg • Groen vinkje stomazorg van de Nederlandse Stomavereniging

Betrokken artsen en medewerkers

• CCKL accreditatie Laboratorium • Positieve beoordelingen in ranglijsten

www.zuwehofpoort.nl Polanerbaan 2, 3447 GN Woerden


DE GROENE VENEN

17 januari 2014

3

Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Het dorp Hoe kijkt u terug op het oud- en nieuw in De Ronde Venen? Is het goed verlopen? Ik heb daar ook dit jaar weer een beetje ‘dubbel gevoel’ bij. Op het eerste gezicht is het logisch om te zeggen dat het goed is verlopen, dat er geen grote incidenten waren en dat het relatief rustig was. Dat klopt allemaal. Maar toch… Als er wél sprake was van incidenten die net jou betreffen, dan kan het wel heel vervelend zijn: schade aan een school, een afgebrande boot, her en der (lawaai-)overlast van vuurwerk. De schade aan gemeente-eigendommen als gevolg van vuurwerk is aanmerkelijk minder dan vorig jaar. Echter de ruim 7.000 euro die nu nodig is voor het vervangen van afvalbakken en verkeersborden en het herstel van bushokjes zou natuurlijk beter aan iets anders besteed kunnen worden. De ‘evenementen’ waren feestelijk, zowel de Hollandse avond als het Oud & Nieuw Festival in de tent. Met meer deelnemers aan de nieuwjaarduik in Vinkeveen en een druk bezochte receptie van de gemeente startte het jaar prima. Goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ik ben persoonlijk niet echt de man voor de goede voornemens. Deze af en toe door het jaar heen doen kan ook heel verstandig zijn. Voor de gemeente wens ik een hoge opkomst bij de raadsverkiezingen op 19 maart en daarop volgend een soepele overgang van de huidige naar

de volgende bestuursperiode. In een nieuwe raadsperiode zullen er vanzelfsprekend eigen accenten worden gelegd, daar zijn de verkiezingen ook voor. Het zou mooi zijn als die accenten aansluiten op de slagvaardige manier waarmee de raad en het college de afgelopen drie jaar een aantal langer lopende zaken heeft opgepakt. En daarbij ook oog heeft gehad voor een bestuurlijk en financieel stabiele gemeente. In de landelijke media was het nieuws dat de gemeente legakkers op de Vinkeveense Plassen gaat verkopen. Is daar belangstelling voor? Het is een nieuwtje dat is opgepikt uit een wat ‘groter besluit’. De colleges van de gemeenten De Ronde Venen en Amsterdam hebben overeenstemming bereikt over hoe tegemoet kan worden gekomen aan de wens van Amsterdam uit het Recreatieschap van de Vinkeveense Plassen te stappen. Kort gezegd komt dat erop neer, dat Amsterdam haar volledige verantwoordelijkheid neemt om ‘de boel goed achter te laten’ en na haar vertrek nog 10 jaar meebetaalt aan de jaarlijkse kosten. Om de boel goed op orde te krijgen, moet het achterstallig onderhoud aan de zandeilanden en de legakkers volledig worden weggewerkt, zodat de beschoeiingen en dergelijke weer 40 jaar mee kunnen. Van de legakkers is 80% in bezit van particuliere eigenaren, 20% is in bezit van de overheid. We hebben afgesproken dat een deel daarvan

niet in handen van de overheid hoeft te blijven, maar naar particulieren kan gaan. Dat gaat om 30 à 35 legakkers. Voor iedereen is het belangrijk dat duidelijk wordt wat er wel of niet mag op welke legakkers. Dat gaan we regelen via het bestemmingsplan dat geactualiseerd moet worden. Zeker wanneer duidelijk is dat er weer wordt geïnvesteerd in de Vinkeveense plassen, verwachten wij veel belangstelling voor de legakkers. De gemeenteraden moeten overigens nog wel instemmen met deze voorstellen vanuit de colleges. Heeft u nog bijzondere dingen meegemaakt deze week? Wat ik leuk vind om te melden is dat ik meteen op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar op bezoek was bij een 100-jarige in onze gemeente. Even later werd ik bij het boodschappen doen aangesproken door een meneer die vol trots, half verscholen vanuit zijn jas, een nieuwe inwoner van De Ronde Venen aan mij showde. Een prachtige baby, net een week oud, met papa mee op stap.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@ degroenevenen.nl

Dorpsvisies Abcoude en Baambrugge vastgesteld

Behoudende visie op toekomst van beide kernen Voor het lange termijn beleid met betrekking tot de verschillende kernen van de gemeente wordt er voor elke kern een dorpsvisie vastgesteld. Zo’n dorpsvisie is een schets van de te verwachten ontwikkelingen tot 2025 en maakt onderdeel uit van het traject in de ontwikkeling van de structuurvisie. Tijdens de raadsvergadering op 9 januari kwamen de dorpsvisies van Abcoude en Baambrugge aan de orde. Beide visies werden door de raad vastgesteld en gaan gelden als beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen die niet binnen het bestemmingsplan vallen. Als het aan de inwoners van de beide kernen ligt zal er in de komende periode tot 2025 weinig veranderen. Behoud het goede en voeg daar zo weinig mogelijk nieuws aan toe lijkt het devies. tekst piet van buul

Karakteristiek en karaktervol is de titel van de dorpsvisie Abcoude. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met een speciaal daarvoor opgerichte klankbordgroep, omdat het dorp geen dorpsraad kent. Daarnaast was er inbreng van een online inwonerspanel. Ervan uitgaande dat deze inbreng representatief is voor de bevolking van Abcoude kan de conclusie getrokken worden dat de inwoners zo weinig mogelijk veranderingen of vernieuwingen wensen. Het karakteristieke moet behouden blijven, het groen in het dorp moet worden beschermd en als er dan toch gebouwd moet worden, dan maar aan de rand

van het dorp. Tijdens de behandeling in de raadsvergadering staken vrijwel alle fracties de loftrompet over de inbreng van de dorpelingen. ‘Wanneer de inwoners het zo willen, wat zouden we daar dan nog aan toe willen voegen’, was kennelijk het algemeen gevoelen van de raad. Alleen Rudolf van Olden (VVD) kon het niet nalaten om zijn stokpaardje, een rondweg om Abcoude, weer van stal te halen. Dat idee was enkele weken geleden in de commissie al door de andere fracties met de grond gelijk gemaakt. Desondanks trapten vrijwel alle fracties er weer in en gingen opnieuw omstandig uitleggen dat het een onzinnig en on-

Agenda Kort Zaterdag 18 januari

• Verzamelaarsbeurs, De Meijert, Mijdrecht • Bingo, buurtvereniging, Amstelhoek • Huiskamervertelling Elza Vis, Herenweg 134A, Vinkeveen • Benefietconcert, De Springbok, De Hoef Zondag 19 januari

• Concert KSAB, Dorpskerk, Abcoude Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

haalbaar idee was. Het lijkt er op dat inmiddels zo ongeveer iedereen in Abcoude ervan overtuigd is dat sluiting van het Meerbad in 2016 onvermijdelijk is. Een mooie kans voor D66 en PvdA/ GroenLinks om, met de verkiezingen in het vooruitzicht in een motie het college op te roepen een onderzoek te doen instellen naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een nieuwe zwemvoorziening in Abcoude. De motie werd unaniem aangenomen. Baambrugge Ook de inwoners van Baambrugge willen blijkbaar met rust gelaten

worden. Er mogen nog wel woningen gebouwd worden, maar dan niet meer dan een stuk of vijf per jaar en dan nog alleen voor de inwoners van Baambrugge. Hierover ontstond nog wel enige discussie in de raad. Een projectontwikkelaar heeft een plan voor veertig woningen en zegt dat hij daar al zeker dertig belangstellenden voor heeft. Wanneer die veertig woningen gefaseerd in acht jaar gebouwd moeten worden ontstaan er allerlei problemen. Om mensen van buiten uit te sluiten van een woning in Baambrugge ging de meeste raadsfracties ook wel wat ver. Desondanks stemde de raad in met beide dorpsvisies.

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Peter Schavemaker en Anja Verbiest. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen. Vormgeving en opmaak: Mariska van der Spoel, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling,

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Dijkman Print, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2014 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

Het is avond als ik de stoute schoenen aantrek en door ons dorp loop, het Hofland op. Links niet meer de vervallen bouwval van Fabiola, maar een fraai gezondheidscentrum. Even verderop kom ik bij Bonne Nuit. Jaren geleden stonden hier jongeren met een pilsje in de hand op straat. La Paix was hun uitvalsbasis, veelbesproken, maar er was wel leven in de brouwerij. Sinds jaren rest een triest restant van de Pizzeria. De nieuwbouwplannen liggen al een tijdje op de plank. Over de brug zie ik aan de rechterzijde Nieuw Avondlicht. Dat gaat dus plat. De bewoners worden verdeeld over de regio, wat een lol. Het Snookercentrum, waar heel wat jeugd zich tijdens de weekenden vermaakte, biedt een troosteloze aanblik. De Lindeboom, vernoemd naar de koekjesfabriek, kraakt in al haar voegen. Hoe lang duurt het nog dat een forse rukwind het dak er af blaast en de overgebleven winkeliers noodgedwongen het veld moeten ruimen? Aan de overzijde werp ik een blik op de Molenhof. Wat een zooi. Geen winkel meer te bekennen, de Aldi die daar achter zetelde heeft inmiddels ook het veld geruimd. Kansarme jongeren hangen er rond. Er heerst een sfeer van “daar loop ik niet meer langs”. Kleine ondernemers proberen er nog wat van te maken. De juwelier aan de overkant heeft de deur op slot. Eerst bellen, dan kom je binnen; het trieste resultaat van de optelsom van een aantal overvallen. Margot en Martin Keers gaan stoppen. Twee stijlvolle winkels sluiten hun deuren, ik ben benieuwd wat er voor in de plaats komt. De makelaardij, de dorpskroeg en de modezaak geven nog wat cachet aan het geheel. De Passage biedt nog een redelijke aanblik. De Hema doet het altijd, ook de aanpalende winkels lijken het niet echt slecht te doen. Gasse is de eerstvolgende mijlpaal. De lampenwinkel sloot al jaren geleden haar deuren. Ook de makelaardij besloot haar activiteiten terug te schroeven. De panden naast het politiebureau doen mijn wenkbrauwen fronsen. Zelden zo een uitdragerij gezien. De trotse Rabobank houdt het voor gezien. Na jarenlang uitbreiden zet ook hier de krimp in. Links af loop ik langs een pand waar je softdrugs kunt kopen. Daar zit best loop in. Het Stationsgebouw staat te koop en de pisbak van weleer staat in een beschermend jasje, al jaren. Je moet zuinig zijn op je monumenten toch? Er is een mooie rotonde aangelegd. De plannen waren anders, een tunnel onder de Kerkvaart die leidde tot een parkeergarage onder de nieuwbouw bovenop het Haitsmaplein. Er zijn investeerders die een einde aan al deze ellende willen maken. Een handvol bewoners houdt dit tegen. Soms verlang je weer naar een feodale bestuurder die aangeeft “En nu is het genoeg geweest”. Luistervink


4

Kort nieuws Mijdrecht

Ds. J. van Amstel in De Wegwijzer

Op zondag 19 januari zal om 10 en 17 uur dominee J. van Amstel voorgaan in CGK De Wegwijzer. 's Morgens gaat het over de vraag: Heeft God de wereld lief? En waaraan kun je dat zien? Die vragen legt voorganger uit tijdens de verkondiging. 's Middags is net als vorige week het thema: de doop. Vorige week vanuit Zondag 26, deze week het vervolg uit Zondag 27. Om ons heen horen we steeds meer zeggen: Pas wanneer je tot geloof komt, kun je je laten dopen. Wat snapt een kind ervan wanneer het al zo jong gedoopt is? Is het niet beter je doop heel bewust te beleven? Trouwens, wat heb je aan je doop? Ook deze vragen werkt de dominee uit in de verkondiging. Belangstellenden zijn van harte welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees ook het hele artikel op de website van de kerk. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

17 januari 2014

WLCombatics viert 1-jarig jubilieum met open dag op 26 januari 26 januari zal in de dojo van WLCombatics aan de Rendementsweg in Mijdrecht een open dag plaatsvinden. Deze dag wordt er gevierd dat zij 1 jaar op deze locatie gevestigd zijn. Iedereen kan er een voorproefje krijgen van 30 minuten van alle lessen die hier gegeven worden. Denk aan kickboksen, circuit-, kettlebell- en bootcamptraining. Ook is er voor de beginnende sporter een leuke les om te proberen, namelijk: indoor bootcamp. Een training waarbij de intensiteit iets lager ligt dan bij de reguliere bootcamptrainingen en deze worden binnen gegeven. Ideaal om mee te starten! De dojo wordt ook gebruikt voor aikidolessen die verzorgd worden door Aishinkai Aikido. Ook voor deze les is het mogelijk een les mee te doen en te ervaren hoe leuk aikido is. Naast gratis proeflessen volgen,

kun je alleen deze dag, als nieuwe klant van WLCombatics, ook nog eens heel voordelig een rittenkaart of abonnement afsluiten! Bij WLC staat persoonlijke aandacht voorop. Geen massa lessen, maar juist kleine groepslessen. Zij weten hoe je heet, kennen jouw sterke en zwakke punten en je trainingsdoel. Zodat je altijd het maximale effect bereikt. Maar ook de aandacht krijgt om de oefeningen goed te leren uitvoeren. Een gezellige en ontspannen sfeer tijdens de lessen en toch een goede workout krijgen is wat zij neerzetten. Want, zegt eigenaar Willem Lindeboom, plezier hebben tijdens het sporten is echt mogelijk! De open dag is op 26 januari van 10 uur - 15 uur. Iedereen is welkom om alle lessen eens uit te proberen! Zie ook: www.sterkenweerbaar.nl.

cgkmijdrecht.nl/online+diensten

Mijdrecht

Henk Oudshoorn geeft interkerkelijke cursus Henk Oudshoorn, bekend in de Janskerk en tevens bekend om zijn werkzaamheden als denker en gespreksleider bij de destijds wekelijkse kerkelijke uitzendingen van ”Horizon” op RTV Ronde Venen, geeft een interkerkelijke cursus. Aan deze cursus kan ieder deelnemen, die belangstelling heeft voor het christelijk geloof in onze wereld van vandaag de dag. Titel van de cursus: “Plaatsbepaling – Christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur.” Deze cursus wordt gegeven op donderdagochtend van 09.45 tot 12.00 uur in gebouw Irene naast de Janskerk te Mijdrecht. Tijdens zeven bijeenkomsten zullen diverse onderwerpen de revue passeren.Op 23 januari gaat het over Schepping, evolutie en een plan. Reeds tijden is er een discussie gaande over de schepping en de evolutie. De vraag blijft staan hoe alles ooit begonnen is. Grotere vraag is hoe men het bestaan van God kan verklaren. Wat is de bedoeling van de schepping van de wereld? Hoe is het kwaad ontstaan? Belangstellende zijn van harte welkom. Informatie bij Henk Oudshoorn, cursusleider, tel. 0297 - 281316.

Amstelhoek

Bingo op 18 januari Komende zaterdag 18 januari is er weer Bingo bij Buurtvereniging Amstelhoek. Aanvang 20 uur en de zaal is open vanaf ca. 19 uur. Er worden 10 ronden gespeeld met mooie prijzen. De organisatie rekent als vanouds weer op een grote opkomst. Adres: Engellaan 3a Amstelhoek.

DE GROENE VENEN

foto wim de bruijne

Inschrijven PK Sport Bosdijkloop Op de Kerklaan in Vinkeveen klinkt zondag 16 februari het startschot voor de PK Sport Bosdijkloop. Toer Trimclub De Merel organiseert de 36ste editie van dit hardloopevenement. Iedereen is welkom bij deze winterse loop. Het aantal deelnemers nam de afgelopen jaren gestaag toe. Het succes is mede te danken aan de gezellige ambiance in en om sporthal De Boei in Vinkeveen en aan het mooie parcours langs de Vinkeveense Plassen en recreatieterrein Bosdijk. Lopers kunnen kiezen uit een halve marathon (deelname vanaf 16 jaar) en een 10-kilometerloop, beide door het buitengebied van Vinkeveen, en een 5-kilometerloop door de kern van Vinkeveen. Deze afstanden zijn zowel geschikt voor

wedstrijdlopers als voor recreanten. En er is een jeugdloop van 1 kilometer voor kinderen tot en met 12 jaar. Start en finish zijn vlakbij sporthal De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. In de sporthal zijn kleedruimten, douches, foyer met horecafaciliteiten en er is EHBO aanwezig. Meedoen is eenvoudig, ga naar www.inschrijven.nl. Voorinschrijving is mogelijk tot en met 13 februari. De start van de 1 kilometer jeugdloop is om 11:30 uur. Die van de halve marathon om 12.00 uur, de 10 kilometer om 12.05 uur en de 5 kilometer om 12.10 uur. Meer weten over de PK Sport Bosdijkloop? Kijk op www.ttcdemerel.nl, bel Peter Meijer (tel. 06-48013782), e-mail naar bosdijkloop@gmail.com of volg de loop op Twitter (@Bosdijkloop).

derzoeken of aikido ook iets voor hen is. Iedere zondag van 20 tot 21:30 uur kun je een proefles te volgen bij

Dojo Blaauw aan de Molenland 12 in Wilnis. Aanmelden voor een gratis proefles: www.aikidowilnis.nl.

Aikido Wilnis geopend Zondag jl. is Aikido Centrum Wilnis geopend. Er waren in totaal iets van 30 deelnemers in de dojo. Met de opkomst van zo’n twintig nieuwe geïnteresseerden was de avond al een enorm succes. Vanuit Aikido Centrum Woerden waren er tien gevorderde aikidoka’s aanwezig om leraar Richard ten Katen te ondersteunen bij de aftrap van deze nieuwe locatie. De grote opkomst was mede te danken aan Edwin van Judoschool Blaauw en Brenda van Hatha Yoga Mijdrecht, die de opening onder de aandacht brachten van de eigen leden. Na een korte introductie van hoofdinstructeur Peter van Lier van Aikido Centrum Woerden nam

Richard ten Katen de eerste open les voor zijn rekening. Via verschillende aikido technieken en informatie over Aikido in verhaalvorm kregen de aanwezigen een goed beeld van wat zij kunnen verwachten bij Aikido Centrum Wilnis. Richard vertelde dat de mentale en fysieke training van aikido hem erg aanspreken en van hem een ander persoon hebben gemaakt: iemand die zelfverzekerder en steviger in het leven staat. Vandaar dat Richard graag zijn passie voor aikido wil gaan overdragen aan anderen. Na afloop van de open les hebben twee nieuwkomers zich direct ingeschreven als lid en velen besloten gebruik te maken van het kennismakingspakket om zo voor zichzelf te kunnen on-

Knallend concert Brassband Concordia Door alle drukte rondom de feestdagen en het kerstreces van deze krant is het bericht over het geslaagde concert dat brassband Concordia in samenwerking met het koor Collegium Vocale Consonant in een goedgevulde Janskerk blijven liggen. Teleurstelling alom bij de leden, de leerlingen en het enthousiaste publiek dat die avond aanwezig was. Iedereen heeft veel plezier beleefd aan de ingestudeerde liederen en muziekwerken, waarbij koor en musici zowel alleen als met elkaar optraden. Een daverend applaus wachtte hen aan het eind van een prachtige avond!


DE GROENE VENEN

17 januari 2014

5

Keurmerk ‘Geregistreerd Museum’ voor Museum De Ronde Venen

Kort nieuws

Museum De Ronde Venen is opgenomen in het Nederlands Museumregister als ‘Geregistreerd Museum’. Wethouder Schouten maakte het heugelijke feit bekend en onthulde het bijbehorende schildje.

Vinkeveen

Museum De Ronde Venen is hiermee één van de ruim vierhonderd Geregistreerde Musea in Nederland. Deze musea worden erkend omdat ze op verantwoorde wijze hun museale taak uitvoeren. “Een fantastische prestatie,” aldus wethouder Schouten. Om deze titel te behalen werd het museum uitvoering getest op alle verschillende museale werkzaamheden, onder andere op het vlak van de collectie, de basisvoorzieningen en de financiën. “Het museum heeft de afgelopen jaren veel werk verzet om professioneel

te worden” vertelt museumdirecteur Maarten Kentgens. “Deze status is een bevestiging hiervan. Het is een enorme pluim naar alle medewerkers en vrijwilligers die hier zo veel tijd in hebben gestoken.” Met deze status maakt het museum zich tevens klaar om in de toekomst de Museumkaart te gaan voeren. “Hiermee kunnen een miljoen Nederlanders worden bereikt die deze culturele kaart bezitten.” Volgens directeur Kentgens moet dit een belangrijke stimulans voor het muse-

Biljarten in De Merel

um gaan worden om in de toekomst meer bezoekers naar het museum krijgen. “Belangrijk wordt hierbij wel dat het museum snel een goede nieuwe locatie krijgt.” De toekomst van het museum is echter nog altijd onzeker. Onlangs verloor het museum haar tijdelijke expositieruimte. In de ruimte die over is hoopt het museum, naast de vaste collectie,

een deel te kunnen vrijmaken voor wisselende exposities. “Het is jammer dat we het Antoniushuis hebben moeten opleveren,” vindt Maarten Kentgens. “Dit laat des te meer het belang zien van het vinden van een nieuwe plek voor het museum.” Een deel van de collectie staat, tot een mogelijke verhuizing, in een tijdelijke opslag.

Pandergroep in Amsterdam

In het zesballentoernooi van biljartclub de Merel te Vinkeveen zijn er in het afgelopen weekend meer finalisten bijgekomen. In de B-poule Alex Driehuis en in de C-poule Desmond Driehuis, Dennis Cordes en Teus Dam. Er kunnen nog pogingen gedaan worden om zich in de finales te spelen op zaterdag 18 januari van 14 tot 18 uur, zondag 19 januari van 14 tot 17 uur, vrijdag 24 januari van 20 tot 23 uur en zaterdag 25 januari van 14 uur tot 18 uur. Om ca. 19.30 uur starten de finales; daarna is er de prijs-uitreiking. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen. Tel. 0297-263562.

Baambrugge

Zaterdag 11 januari jl. werd het jaar van de Pandergroep Scouting Abcoude geopend met de boerenkoolfuif. Met de hele groep, bevers, welpen, scouts, zeeverkenners, de stam en bestuur werd het scheepvaartmuseum in Amsterdam bezocht. Een toepasselijke locatie van de organiserende zeeverkenners, die ook een eigen speurtocht hadden gemaakt waarmee je door het hele museum heen kwam. Aan het einde van de middag vertrok de bus naar Abcoude waar de groep werd getrakteerd op de aan deze dag naamgevende maaltijd: boerenkool! Na de maaltijd barstte een kort durend feest los. Kom ook eens kijken en/of kijk op www.scoutingabcoude.nl

Klaverjassen op 24 januari

Het nieuwe jaar is al weer aardig op gang en de avonden nog behoorlijk lang. Dus gezellig een avond klaverjassen is vast nog wel in te passen. Vrijdag 24 januari gaan we weer spelen wie links naast de schrijver zit begint met delen. Dorpshuis De Vijf Bogen is waar dit plaats vindt. Spannend wie nu weer welke prijs wint. De deuren gaan om 19.45 uur open en voor de Tombola gaan we weer loten verkopen.

Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt in De Meijert

Geknipt voor Haarwensen Afgelopen zaterdag heeft Fin Koridon (10) zijn haar laten knippen voor Stichting Haarwensen. Twee jaar geleden begon hij met ‘sparen’ en nu was het lang genoeg om af te laten knippen. Twee jaar geleden vertelde Astrid van Backstage Hairfashion dat ze net een meisje geknipt had voor de stichting Haarwensen. Fin vond dit zo'n goed initiatief, dat je met je haar een kind weer blij kon maken, dat hij

dat ook is gaan doen. Veel meisjes doneren hun haar aan de stichting, er zijn maar weinig jongens die dit doen en zeker weinig jongens die er speciaal voor sparen. Fin is best wel gepest met zijn lange haar, vooral met dat hij op een meisje zou lijken. Het kon Fin allemaal niets schelen want hij dacht alleen maar aan de kinderen die geen haar hadden. Fin is een zeer sociaal kind dat, ondanks zijn jonge leeftijd, altijd

aan anderen denkt. Zijn ouders zijn natuurlijk super trots op hun mannetje en hopen dat dit ook andere kinderen kan inspireren of stof tot nadenken geven.

Zaterdag 18 januari kunt u van 09.30 tot 13 uur terecht in Partycentrum De Meijert, dr. J. v.d. Haarlaan 6 te Mijdrecht, om uw verzameling aan te vullen. U vindt er postzegels, munten, ansichtkaarten en winkelwagenmuntjes. Ook zijn er weer de stuiverboeken, waar u voor weinig geld uw ontbrekende zegels kunt kopen. De toegang is voor leden 50 cent en voor nietleden 1 euro. Voor informatie tel 0297-289322 of

www.verzamelaarsrondevenen.nl

Hoefse Bloem (9) doneert haardos aan stichting Haarwensen Stichting Haarwensen, die gevestigd is in Mijdrecht, zorgt ervoor dat kinderen die dat wegens ziekte nodig hebben een pruik van echt haar kunnen dragen. Zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Bloem van Tilburg (9) uit De Hoef besloot na flink wat wikken en wegen de voor haar kostbare haardos te schenken vorige week. Nadat Bloem van het fenomeen stichting Haarwensen had gehoord, liet het haar niet meer los. Maar haar lange haren afgeven was toch wel een flinke stap aangezien dat toch een belangrijk handelsmerk voor haar was. “Vorige week zondag tijdens een wandeling viel plotseling het besluit,” zegt haar moeder

Bernadette Wilms duidelijk trots. “Ineens zei Bloem dat ze eruit was, ze wilde haar haren weggeven aan een ziek kindje. Daar hebben we natuurlijk geen gras over laten groeien en zo stonden we afgelopen dinsdag op de stoep bij de stichting met haar prachtige vlecht, niet meer op haar hoofdje, maar in een doosje. “Uiteraard is de stichting Haarwensen blij met elke donatie van echt mensenhaar, want daarmee wordt een veel mooier en natuurlijker resultaat bereikt dan met kunsthaar. Ook met gelddonaties is de stichting blij, want met haar alleen zijn ze er nog niet. Om de pruiken te maken is ook behoorlijk wat geld nodig omdat het een arbeidsintensief klusje is. Do-

naties in de vorm van geld zijn dus ook welkom. Bloem is in ieder geval blij dat ze de stap genomen heeft. Ze zegt: “Het voelt wel een beetje kaal zo, maar ik ben blij dat mijn haar een goed nieuw plekje gaat krijgen en dat daar iemand gelukkig mee is.”

Abcoude

Alzheimercafé op 22 januari a.s.

Welke invloed heeft voeding op geheugenproblemen? Wat zijn de effecten van voeding op ouderdom en ziekte. Als iemand niet meer zelf eet, wat doe je dan? Wat is ethisch? Wat doet dat met jou als mantelzorger? In een interview tussen huisarts en diëtiste komen deze onderwerpen aan bod en kunt u uw vragen stellen. Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor iedereen op woensdag 22 januari a.s. bij Tympaan-De Baat, Dorpszicht 22 te Abcoude van 14.00 tot 15.30 uur. Contact Steunpunt Mantelzorg, tel. (0297) 230280.


6

17 januari 2014

DE GROENE VENEN

Nieuwsgierig naar het VeenLanden College?

OPEN

AVONDEN !

ag a r g je e w en i z n Da athen 

VeenLanden College Vinkeveen maandag 27 januari 2014

VeenLanden College Mijdrecht donderdag 30 januari 2014

eum • havo • m avo

van 19.00 tot 21.30 uur www.veenlandencollege.nl

_______________________________________________________

Inschrijfdata nieuwe leerlingen: Mijdrecht: 12 en 13 maart 2014 Vinkeveen: 13 en 14 maart 2014

Anglia Master Class • Entreprenasium • Vecon Business School

Heerlijk en verantwoord eten & drinken, met gebruik van organische en biologische producten. YOUR PERSONAL COOK

• Verfijnde en stijlvolle catering met een Engelse twist. • Bijzondere Cooking Clinics in een prachtige biologische kas.

Advertentie 130x94.indd 1

27-07-11 12:23


DE WEEK IN BEELD DE GROENE VENEN

17 januari 2014

7

Zou het toch nog winter worden? Mijdrecht, Molenland, 12 januari 2014, 09.00 uur. foto jeanette lebesque

Café het Rechthuis in Mijdrecht tapt het beste biertje in de regio Amsterdam. Een totaal verraste eigenaar Gerrit Verweij kreeg vorige week donderdag de Gouden Tapknop 2013 uitgereikt door vertegenwoordigers van bierbrouwer Heineken. Landelijk doen 2100 etablissementen mee aan de strijd om het beste biertje te tappen. In de regio Amsterdam is Gerrit Verweij met zijn team 400 andere kroegen de baas. Al zeven jaar doet Het Rechthuis mee aan de verkiezingen, en dit keer was het eindelijk raak. “De kroon op ons werk!”, aldus een trotse Gerrit Verweij. “Ik ben trots op mijn team, maar ook op onze gasten. Zonder gasten hoef je tenslotte geen bier te tappen. Het lijkt me dat hierop gedronken moet worden!” foto's rob isaacs Woensdagavond rond 18.55 uur is een scooter aangereden door een auto. De automobilist kwam van een erf af en wilde de N201 oprijden, maar zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. De bestuurder van de scooter liep licht letsel op. De automobilist kwam met de schrik vrij. foto richard van der spoel

De eerste 45+ middag van dit jaar is weer van start gegaan in wijkgebouw “Present”. Onder het genot van een kopje koffie of thee werd er bijgepraat, gekaart en deze keer was er een workshop schilderen. Iedereen ging enthousiast aan de slag en het resultaat mag er zijn! Al met al was het weer een gezellige middag! Voor meer foto’s kijk op facebook: Wijkgebouw Present.

Je maakt wat mee als telekraanmachinist bij Van Schie. Het ene moment sta je met je laarzen in een gure polder, het volgende moment met je korte broek in Ghana. In opdracht van Janson Bridging werkt Van Schie mee aan de realisatie van een aanmeerconstructie voor een veerboot. Twee Van Schie machinisten voeren de hijswerkzaamheden uit met eigen kraan. foto van schie bv

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl. U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!


8

Familieberichten

17 januari 2014

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Cursusproject Abcoude-Baambrugge In het cursusprogramma Voorjaar 2014 is weer een grote verscheidenheid aan activiteiten opgenomen, die te bekijken zijn op: www.cursusproject-abcoude.nl. Inmiddels zijn al vele activiteiten volgeboekt, maar er zijn nog mogelijkheden tot inschrijven bij: Cursusnr. 2: Autisme… Ja en Dan? | 27 januari in Hotel Abcoude, Kerkplein 7, Abcoude | Tijd: 20.0022.00 uur | Kosten: € 7,- | Doelgroep: o.a. ouders, familie, leerkrachten, zorgverleners | Inl: Josje Boeijink | Tel: 0294-283285 Cursusnr. 15: Stadsarchief “De Bazel” | 12 maart “De Bazel”, Vijzelstraat 32, Amsterdam | Tijd: 10.3011.45 uur | Kosten: € 7,- | Rondleiding door het imposante hoofdkantoor van de Ned. Handelmy. De TV Serie “De Prooi” is hier voor een gedeelte opgenomen | Inl: Francis van Eldik | Tel: 06 47171528 Cursusnr. 26: De smaak van Frankrijk | 14 maart in Hotel Abcoude, Kerkplein7, Abcoude | Tijd: 20.0022.00 uur | Kosten € 7,- + € 10,- materiaal-

Uitvaartbegeleiding

Abcoude e/o Dag en nacht bereikbaar 06-23367997 /06-15442046

Liefde Aandacht Respect www.charonuitvaart-abcoude.nl

Als je door verdriet wordt neergeslagen Het waarom van dit aan niemand kunt vragen Dan is het goed dat je zoveel mensen ziet Ook al vinden zij de juiste woorden niet

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken voor uw medeleven tijdens het ziekte proces en na het overlijden van mijn vrouw, onze lieve zorgzame moeder en allerliefste oma

Lidy Bieshaar - Beukeboom doen wij dit op deze wijze. Het heeft ons gesterkt en getroost dat u zich zo betrokken voelde bij dit grote verlies. Moge zij lang in onze herinnering blijven voortleven. Hans Bieshaar Stephan en Sandra Adrienne Pascal Abcoude, januari 2014

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

DE GROENE VENEN

kosten | Proeverij van 8 wijnen uit Alsace, Loire, Bourgogne, Lanquedoc in Frankrijk | Inl: Josje Boeijin | Tel: 0294-283285 Cursusnr. 29: Kookcursus voor gevorderden | 4 en 18 februari, 4 en 18 maart (4 avonden) | Hotel Abcoude, Kerkplein 7, Abcoude | Tijd: 19.00-22.00 uur | Kosten: € 160,- incl. materiaal | Inl: Josje Boeijink | Tel: 0294-283285 Cursusnr. 30: Ab in den Urlaub oftewel “ Met vakantie gaan” | 4, 11, 18, 25 februari en 4, 11 maart (6 avonden) | Angstelborgh, Dorpszicht 22, Abcoude | Tijd: 20.00-21.30 uur | Kosten € 65,| Na 6 avonden voelt u zich al wat zelfverzekerder om een gesprek in het Duits aan te gaan | Inl: Didi Kolmer | Tel: 02940-288764

Nationale Voorleesdagen in de Bibliotheek Van 22 januari tot en met 1 februari is het weer tijd voor de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen zijn speciaal voor kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.Tijdens de Nationale Voorleesdagen is er weer een gevarieerd programma in de Bibliotheek en wordt er volop voorgelezen uit onder meer het prentenboek van het jaar Krrrr… okodil! van Catherine Rayner. Bibliotheek Abcoude: woensdag 22 en 29 januari, 14-16 uur, met het Kamishibai-vertelkastje. Bibliotheek Mijdrecht: woensdagmiddag 29 januari, 13.30 uur en 14.30 uur. Na het voorlezen meezingen met liedjes over de krokodil en meedoen met de beweegspelletjes! Bibliotheek Vinkeveen: woensdag 22 januari 14-16 uur en maandagochtend 27 januari, 9.30-12.00 uur met het Kamishibai-vertelkastje, daarna gezellig knutselen. Bibliotheek Wilnis, woensdag- en vrijdagmiddagen 22, 24, 29 en 31 januari, 14-16 uur. Gezellig en leerzaam De Nationale Voorleesdagen, de jaarlijkse voorleescampagne, is bedoeld voor kinderen tussen de 0 en 6 jaar en hun ouders en verzorgers. Het plezier van voorlezen staat centraal, voorlezen is heel gezellig. Maar voorlezen is

ook goed voor de taalontwikkeling. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat voorlezen een gunstig effect heeft op de latere leesvaardigheid. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen die iedere dag een kwartiertje voorgelezen worden, per jaar duizend extra woorden leren. Voorlezen en zelf lezen verrijkt de woordenschat, stimuleert de fantasie en helpt het kind de wereld om hem heen te begrijpen. Kinderen kunnen altijd gratis lid worden van de Bibliotheek. Worden ze tijdens de Voorleesdagen lid, dan krijgen kinderen van 0 tot 6 jaar nog een presentje (zolang de voorraad strekt) en ze betalen geen € 2,50 inschrijfgeld. Als tegelijkertijd ook een van de ouders lid wordt, hoeft ook papa of mama geen € 2,50 inschrijfgeld te betalen. Meer informatie over de Voorleesdagen en over lid worden vindt u op onze website www.bibliotheekavv.nl.

Sprachcafé in Abcoude Spreekt u graag Duits? Wilt u uw conversatie Duits op peil houden? Dan zit u goed bij het Sprachcafé in Abcoude, een informele bijeenkomst waar u met Anne Kewitsch en met elkaar Duits spreekt. Het vindt plaats in Café-Restaurant ‘de Eendracht’ in Abcoude. Elke avond staat een onderwerp centraal. Op 20 januari wordt gesproken over onze ervaringen in de omgang met taal in het dagelijks leven en op de werkvloer. Welke talen spreekt u? Hoe

is het als u in het dagelijks leven niet uw moedertaal spreekt? Hoe leert u een nieuwe taal? Aanmelden is niet nodig. Toegang € 7,50 per bijeenkomst, contant en gepast te betalen bij aanvang. Consumpties zijn voor eigen rekening. Data in 2014: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 14 april, 19 mei en16 juni. Aanvang steeds om 20 uur. Inlichtingen: Anne Kewitsch, tel. 0619915739 anne@academie-aan-de-angstel.nl


DE GROENE VENEN

17 januari 2014

9

Afslank Challenge bij Optisport De Ronde Venen Binnenkort start Optisport De Ronde Venen met een Afslank Challenge. Er is hierbij gekozen voor twee varianten met elk een uniek programma, bestaande uit bewegen en aandacht voor gezonde voeding. Want sporten in combinatie met gezonde voeding is de sleutel tot succes om verantwoord en blijvend af te vallen. Met als resultaat: je lekkerder in je vel voelen en plezier hebben in de dingen die je doet! Tijdens de Afslank Challenge worden deelnemers op weg geholpen om dit doel te bereiken. Er kan gekozen worden voor de reguliere Afslank Challenge van 12 weken of voor een 10 weken durende Aqua Challenge. De begeleiding is professionele handen van de instructeurs van Optisport De Ronde Venen,

begeleiders van Medisch Training Centrum Mijdrecht (MTC) en Petra’s Praktijk Deelnemers maken tijdens de Afslank Challenge actief kennis met verschillende aquasporten en fitnessvormen. Trainingen vinden zowel in groepsverband als individueel plaats. Ook staan er centrale bijeenkomsten op het programma, waaronder een workshop gezond koken. De Afslank Challenge is geschikt voor iedereen die graag wat overtollige kilo’s kwijt wil raken en die onder begeleiding en met een persoonlijk beweegplan wil werken aan een gezond gewicht en gezonde leefstijl. Voor meer informatie of aanmelden, kijk op www.optisport.nl/afslank-challenge.

kers blij. Daarom hebben we een krat neergezet waarin u deze spullen kunt zetten. De krat staat in de buurt waar de doos staat voor het inzamelen van de zegeltjes. Op deze manier hopen we de Voedselbank nog meer (en langer) te steunen dan alleen in januari 2014.” Monique en Joy danken eigenaar Ernst Koot van Plus Abcoude, zijn medewerkers en u allemaal voor uw inzet en het vertrouwen!

Spelenderwijs Bridge leren Bridge is volgens de honderdduizenden beoefenaars in Nederland 'het leukste kaartspel'. Je kunt het bovendien over de hele wereld beoefenen, want de spelregels zijn internationaal. Je kunt thuis bridgen, maar er zijn ook toernooien, bridge vakanties en natuurlijk de bridgeclubs. Deze cursus is gebaseerd op het internationale 'ACOL' systeem en bestaat uit twee delen; t.w. het uitspelen en het bieden. Mensen denken dat bridge leren moeilijk is, maar met deze cursus willen wij een eind maken aan dit misverstand. Als je eenmaal met

bridge begint, houd je nooit meer op! Kennis van bridge en / of andere kaartspelen is niet vereist. De cursus wordt verzorgd door docent George Vosbergen tijden 12 dagdelen, op woensdag van 19:30 - 22:00 uur te beginnen op woensdag 22 januari a.s. Kosten € 67,00. Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Inschrijven voor puppytraining TV DRV Ieder jaar organiseert tennisvereniging De Ronde Vener een ‘puppy-training’ voor jonge kinderen van 6 t/m 8 jaar, om spelenderwijs kennis te maken met de tennissport. Trainer Ruud van der Helm probeert in 4 lessen een basis te leggen voor het echte tennisspel, door o.a balvaardigheid te gaan trainen en verschillende oefeningen. Tijdens de laatste les krijg je een balvaardigheidsdiploma. Deze 4 lessen kosten 20 euro en worden gegeven op de dinsdagmiddag van 16 - 17 uur en bij voldoende belangstelling van 17-18 uur. De data zijn dinsdag 4, 11, 18 februari en 4 maart. Lijkt het je leuk om aan de puppytraining mee te doen geef je dan op vóór maandag 27 januari. Vragen en aanmeldingen kunnen via de mail jeugd@tvdrv.nl. Kijk voor meer informatie over TV DRV op: www.tvdrv.nl. Adres: Dr van der Haarlaan 1 in Mijdrecht (rechts van de Meijert).

Gespreksgroep “Omgaan met Rouw” Tympaan-De Baat heeft in samenwerking met het Johannes Hospitium De Ronde Venen een gespreksgroep “Omgaan met Rouw” georganiseerd. Deze gaat op 13 februari om 19.30 van start in de buurtkamer van Tympaan-De Baat in Wilnis. Heeft u enige tijd geleden een dierbare partner, familielid of vriend(in) door de dood verloren dan is deze gespreksgroep misschien wat voor u. In 6 bijeenkomsten word er ingegaan op verschillende thema’s. Samen met de anderen kunt u uw verhaal doen en uw ervaringen onder woorden brengen in een om-

Nieuwe katholieke parochie heet Elia Op zaterdag jl. is de naam bekendgemaakt van de nieuwe katholieke parochie in De Ronde Venen. Dat gebeurde door de bisschop van Haarlem, mgr Dirk Jan Schoon, in de eucharistieviering van de Doop van de Heer in de Jordaan, in aanwezigheid van een grote groep genodigden. De officiële naam luidt ‘De Oud-Katholieke parochie i.o. van de H.Elia te Mijdrecht’.

Boodschappenactie met Plus Koot Abcoude geslaagd Monique Kemper, die de actie om zegeltjes te verzamelen voor de Boodschappenpakketten bij Plus Koot in Abcoude coördineert, laat weten dat de actie een groot succes is. “We hebben al bijna 40 pakketten bij elkaar! Op donderdag 9 januari zijn, nadat de Voedselbank in Abcoude al vóór de Kerst blij gemaakt was met de dozen, 25 pakketten naar de Voedselbank De Ronde Venen gebracht.” “Nu horen we van verschillende mensen dat ze niet alles uit een boodschappenpakket kunnen gebruiken. Misschien is het merk van de shampoo niet uw favoriet of is het afwasmiddel overbodig omdat u een vaatwasmachine gebruikt. Ook met deze producten is de Voedselbank erg geholpen en zijn de gebrui-

v.l.n.r.: bisschop Dirk Jan Schoon, pastoor Henk Schoon en em.priester Wim de Boer. foto jan veldhoen

geving waar open geluisterd wordt en waar u zich gehoord voelt. Dit kan een inspirerende en steunende werking op u hebben. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het adres van de buurtkamer is Pieter Joostenlaan 24, Wilnis (via achteingang t.o. het NME-centrum). Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met één van de begeleiders van de gespreksgroep Carin van Grieken 0297-230290 of Marianne White, sociaal werker van Tympaan De Baat 0297-230280.

Velen waren speciaal gekomen vanwege de officiële start van de parochie in oprichting en de opneming van 41 personen in de gemeenschap van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Dit is de kerk waar de nieuwe parochie in oprichting voortaan bij zal horen. Niet alleen voor de kleine Oud-Katholieke kerk is dit een unieke gebeurtenis, maar ook voor allen die tegenwoordig vooral horen van kerkgebouwen die gesloten worden en parochies die worden samengevoegd of opgeheven. De bisschop lichtte de keuze voor de naam van Elia toe door te verwijzen naar het bijbelverhaal (1 Koningen 17, 1-6), waarin God de profeet Elia op wonderbaarlijke wijze te eten en te drinken geeft. In dit verhaal herkennen de gelovigen hun eigen geschiedenis, waarin zij na

een roerige kerkelijke periode op wonderbaarlijke wijze gesterkt zijn in geloof, hoop en liefde. Met hulp van priesters van de Oud-Katholieke Kerk en door het volgen van hun innerlijke stem, zijn de gelovigen bijeen blijven komen om de eucharistie te vieren, waardoor ze zijn gevoed en gesterkt. Aan deze nieuwe geloofsgemeenschap in Mijdrecht is ook de naam verbonden van een nieuwe pastoor die door de bisschop in deze viering werd aangesteld. Voor de komende jaren zal Henk Schoon (50 jaar, getrouwd, 3 kinderen) de herder zijn voor de gelovigen van de nieuwe gemeenschap in Mijdrecht en vanuit deze gemeenschap voor allen die een beroep op hem doen. De vieringen vinden plaats op zaterdagavonden in de door hen gehuurde Veenhartkerk.

Maak vogels blij in de winter Woensdag 29 januari kunnen kinderen in NME centrum de Woudreus spullen maken waarmee ze de vogels in hun tuin kunnen verwennen. Van 13.30 uur tot 15.30 uur zijn er voor 25 kinderen vijf activiteiten te doen, zoals een pindapop maken, een sinaasappelbootje en nog veel meer. Alles gaat mee in de tas om de vogels thuis blij te maken. Ondertus-

sen leren te kinderen wat over vogels en wat ze eten. Opgeven van te voren is noodzakelijk en de kosten voor deelname zijn 5 euro. Ben je tussen de 6 en de 12 jaar pak de telefoon en geef je op, de plekken zijn snel gevuld: tel. 0297-273692. Op woensdagmiddag 22 januari is er tussen 13.30 uur en 16.30 uur inloop activiteit ‘Winter Speurtocht’.

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

17 januari 2014

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week zanger Tim Knol die, na het verschijnen van zijn derde cd ‘Soldier On’, tussen januari en begin mei de poppodia verruilt voor een theatertour met als titel ‘Terug’.

Tim Knol

‘De schetsen van mijn liedjes zijn in Amerika ontstaan’ Een theatertournee. Iets heel anders dan Pinkpop of Lowlands. “Ja, dat iets heel anders. Ik ga 64 voorstellingen helemaal solo in het theater spelen, dat is best spannend. Twee jaar geleden wilde ik al een theatertour doen, maar toen lukte het niet om het op tijd in te plannen.” Wat ga je doen? “Ik ga niet een theaterprogramma doen, met conference of zo… (lacht). Ik ga vooral liedjes spelen en vertellen over hoe deze zijn ontstaan, maar niet te veel details, dan wordt het saai.” Ga je akoestisch of elektrisch spelen? “Beide. Ik neem ook een banjo mee en speel op de piano.” Je hebt recent een grote stap moeten zetten omdat je voormalige ‘muzikale maatje’ Matthijs van Duivenbode vertrok. Hij was de producer, bandlid en mede songschrijver van je vorige platen. Hoe ga je om met deze grote veranderingen? “Dat moest gewoon gebeuren. Gewoon doen en niet te veel over nadenken. Ik moest alleen wel naden-

ken hoe ik deze nieuwe plaat wilde maken. Het was tof dat ik zulke goede kritieken kreeg op ‘Soldier On’, nadat ik er anderhalf jaar uit was. De drempel om weer te beginnen, na alles wat er was gebeurd, was niet hoog. Ik ben, in de laatste drie maanden van die periode, liedjes gaan maken. Dat was het moment dat mijn inspiratie terugkwam. Hiervoor heb ik foto’s gemaakt (grote hobby van Knol, red.) en ben in Amerika geweest om inspiratie op te doen. Daar zijn schetsen ontstaan van de huidige liedjes. De sfeer van dat land inspireert me enorm.” Je bent nu ook co-producer van je plaat. Dat is ook een andere rol. “Wanneer mensen de plaat niet goed hadden gevonden, kon ik alleen mijzelf de schuld geven. Er was wel wat meer druk op mijn schouders, maar het gaf me ook artistieke vrijheid.” Kwamen deze veranderingen, achteraf gezien, op een goed moment in je carrière? Je eerste twee albums verschenen snel achter elkaar. Was er toen meer druk dan bij ‘Soldier On’? “Ik heb nooit druk gevoeld, voor de

tweede plaat waren de liedjes al klaar. Ik wilde niet wachten. Met deze plaat had ik juist meer tijd nodig om er achter te komen wat ik precies wilde.” Je inspiratiebronnen zijn Neil Young, The Byrds, Bob Dylan en de Amerikaanse Westcoast muziek. Geldt dat ook voor je nieuwe cd? “Ja, ik luister op dit moment weinig naar Dylan, toch is hij in mijn systeem een grote inspiratiebron.” Zijn soulmuziek en muziekstromingen uit New York (Eastcoast muziek, red.) ook belangrijke inspiratiebronnen? “Ik vind het moeilijk om soulachtige muziek te maken, de teksten zijn vaak direct. Ik ben er nog niet klaar voor om deze stijl te spelen. Onbewust zijn invloeden uit New York te horen op ‘Soldier On’. Wanneer ik daar ben struin ik de platenzaken af naar muziek en ga (lokale) bandjes kijken.” Zou je een jaar naar San Francisco, Los Angeles of New York willen om te werken aan een nieuwe plaat? Wie weet kom je

Tim Knol: "Ik ga niet een theaterprogramma doen, met conference of zo…" Neil Young tegen… “Graag. Het zou voor mijn levenservaring en inspiratie goed zijn om daar te wonen, maar ik denk niet dat het iets zal toevoegen aan mijn

carrière. Ik wil in Amerika geen carrière.” Tim Knol is 30 januari te zien in Griffioen Amstelveen. www.timknol.nl

Zaterdag 18 januari: De Springbok in De Hoef

Jan Leliveld en 7 live acts houden benefietconcert voor Voedselbank

foto wim stolwerk

In Hofland Medisch Centrum in Mijdrecht

Expositie: Laag bij de Grond Meer dan 95% van alle foto’s wordt gemaakt vanuit de staande houding van de fotograaf. Toch kunnen juist andere opnamestandpunten, zoals knielen of zelfs liggen, heel verrassende beelden met veel diepte opleveren. In bepaalde situaties zijn lage standpunten zelfs logisch, denk aan fotograferen van spelende kinderen. De expositie in Hofland Medisch Centrum in Mijdrecht bestaat uit foto’s die gemaakt zijn vanuit andere en soms hele lage posities. Wim Stolwerk, freelance fotograaf en lid van de Fotoworkshop De Ronde Venen, heeft deze beelden geselecteerd uit zijn portfolio. De foto’s geven een aantal voorbeelden uit natuur, sport, landschap en architectuur. Fotoworkshop De Ronde Venen heeft 3-wekelijkse bijeenkomsten op maandagavond in De Willisstee. Iedere 6 weken is er een nieuw fotothema en is er een gastspreker.

Enkele keren in het seizoen zijn er workshops, bijvoorbeeld portretfotografie of worden fotosafari’s georganiseerd naar bijzondere plaatsen. De Fotoworkshop heeft ook enkele locaties voor tentoonstellingen zoals deze. Nieuwe leden van alle niveaus zijn altijd welkom. Foto’s van leden van de Fotoworkshop staan op www.fotoworkshopdrv.nl. Meer werk van Wim Stolwerk op www.mirrorimage.nl. Hofland Medisch Centrum, Hofland 48-56, Mijdrecht. Dagelijks geopend van 8 tot 17 uur.

Aanstaande zaterdag vinden in De Hoef maar liefst 8 live-optredens plaats in De Springbok. De organiserende carnavalsvereniging de Hoefstampers is zeer verheugd dat als slot-act van de avond de in Nieuwveen geboren rasartiest Jan Leliveld kon worden toegevoegd. Jan is een veelzijdige entertainer en zanger. Inmiddels treedt Jan wekelijks op in het land en zijn optredens zijn telkens weer een feestelijke belevenis, waarbij covers en eigen repertoire elkaar op een gezellig manier zullen opvolgen. Ook is Jan regelmatig te zien op Nederland 1 in de programma's Sterrenparade en het Tros Muziekfeest op het plein. In 2009 kwam zijn debuutalbum 'Dit is mijn leven' uit, geproduceerd door Jeroen Englebert. Op dit album zingt Jan over zijn jeugd, zijn ouders,

zijn grote liefde, zijn zoons, zijn bedrijf, kortom z'n hele leven. Op dit bijzondere album staan 14 eigen, oorspronkelijke titels, waaronder zijn Top-10 singles 'Gewoon Muziek', 'Mijn nummer één', 'Een roos alleen voor jou' en de hit 'Vriendschap'. Het album behoorde 28 weken lang tot de 100 best verkochte album is Nederland,

met als hoogste positie nummer 8. In oktober 2009 heeft Jan twee concertenavonden georganiseerd. Jan zong de 14 liedjes van het nieuwe album en enkele bekende covers, waaronder twee duetten met Glennis Grace. Een compilatie van dit concert is uitgebracht op DVD 'Dit is mijn leven live in Concert', de dvd heeft ook enkele weken in de DVD Top 30 gestaan. In 2011 kwam Jan's tweede album 'Een voor een' uit. De overige acts bestaan uit Harry Bakker, Dweilorkest Dorst, Wim Bartels en Jolanda van Schaik, Armida Klein, Djembe, Bob's Your Uncle en Jack Valentijn. Kaarten voor deze avond zijn nog te reserveren via Kees Bakker 0297593542, Ron Liesveld 0297-242324, Daniella van Blokland 0297-593628 of Paul Stolwijk 0297-593501.

Hoefse Hobbydag Op zaterdag 10 mei a.s. vindt in De Springbok in De Hoef voor de vierde keer een Hoefse Hobbydag plaats. De Hoefse Hobbydag is een tweejaarlijks evenement, maar dit keer is het drie jaar geleden dat de dag plaatsvond. Door de ingrijpende verbouwing van de Springbok vorig jaar, werd be-

sloten de dag uit te stellen totdat de nieuwe accommodatie gereed zou zijn. Tijdens de Hoefse Hobbydag vertonen tientallen hobbyisten hun hobby’s in diverse kramen. Op dit moment hebben zich al ruim 20 deelnemers aangemeld. De organisatie is nog op zoek naar bijzondere hobby's

en hobbyisten die hier iets over willen demonstreren. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde is wel dat toegang is voorbehouden aan hobbyisten. Verkopen van materialen mag niet het hoofddoel zijn. Meer info: bramkeizer@planet.nl of via tel. 0297-593835.


DE GROENE VENEN

17 januari 2014

11

Russisch Projectkoor treedt zondag 26 januari nog één keer op

Veel belangstelling voor activiteiten ‘Russische Herfst’ In het kader van het project ‘Russische Herfst in De Ronde Venen’ vonden van eind september tot en met december vorig jaar enkele tientallen, zeer uiteenlopende activiteiten plaats in alle kernen van De Ronde Venen. Een terugblik. tekst anja verbiest

Troupe A’dour, de professionele organisatie voor muziek, theater en culturele projecten uit Wilnis, nam het initiatief voor ‘Russische Herfst’. Irina Parfenova, Hans Niehe, Arjen Schuil en Bas de Liefde kijken er met plezier en veel voldoening op terug: “Het was een heel druk jaar, er was veel voor te bereiden, maar het is het allemaal absoluut waard geweest. Zeker ook omdat zoveel Rondeveense culturele en maatschappelijke organisaties hebben aangehaakt bij ons initiatief, zoals

– foto troupe a’dour

dat was vastgelegd in ons projectplan. Hopelijk leidt dat ook in de toekomst weer tot nieuwe initiatieven… Ongelooflijk belangrijk is natuurlijk ook dat we van vele kanten financiële ondersteuning hebben gekregen. Zonder onze sponsoren en subsidiegevers hadden we dit nooit kunnen bereiken. We begonnen op 20 september, in samenwerking met Cultura De Ronde Venen, met het concert van de Oekraïnse zanggroep Orpheus en organist Dirk Jan Warnaar in de Janskerk. En de afsluiting

was precies drie maanden later, op 20 december, met een prachtige audiovisuele show die Henk Butink verzorgde over de steden Sint Petersburg en Moskou. Het mooie van de samenwerking was dat er in een relatief korte periode zoveel uiteenlopende activiteiten plaatsvonden, waarbij het NederlandRuslandjaar de verbindende factor was. Iedere Rondevener kon elke week zien wat er de dagen daarna te gebeuren stond in de speciale Russische Herfst-activiteitenladder

Het Russisch Projectkoor trad met veel succes op in de Johannes de Doper-kerk in Mijdrecht. Zondag 26 januari wordt dit concert herhaald in Breukelen.

in De Groene Venen, dat hielp ook! Zo waren er muziekvoorstellingen en theater, er werd gedanst en gewandeld, er werd een prachtige film getoond, in de Buurtkamers en op andere locaties werd volop genoten van Russische maaltijden. Er waren lezingen over historische gebeurtenissen, actuele politiek en cultuur, er werden zelf Matroesjka’s beschilderd, ademloos naar verhalen geluisterd en zeer geconcentreerd geschaakt met een echte grootmeester. Eén jongen wist met hem remise te bereiken, een geweldig mooi resultaat!” Irina Parfenova: “Heel bijzonder vond ik persoonlijk ook het concert van het Russisch Projectkoor, samen met soliste Viktoria Pankratova, het Trio Samovar en dansleerlingen van de Russian School of the Arts, in de Mijdrechtse Johannes de Doperkerk. De kerk zat lekker vol en iedereen genoot overduidelijk. Niet alleen het publiek, maar zeker ook de

zangers, dansers en muzikanten zelf. We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen. Wie dat concert toen heeft gemist, krijgt een herkansing op zondag 26 januari in Breukelen in de H. Johannes de Doperkerk aan de Straatweg 146. Ook het Trio Samovar is weer van de partij. Soliste is ditmaal de sopraan Irina Plyassova. De dansers zijn er ditmaal helaas niet bij.” Het Russisch Projectkoor bestaat uit meer dan veertig enthousiaste zangers uit De Ronde Venen en omgeving en staat onder leiding van dirigent Arkadi Gankin. Het programma bestaat uit Russische volksen liturgische liederen die zeer populair in Rusland zijn. Het concert begint zondag 26 januari om 15 uur. Na afloop wordt een kop Russische soep met brood geserveerd in het Parochiehuis, gelegen naast de kerk. Meer informatie is te vinden op www.scaj-breukelen.nl en op www.troupeadour.nl.

Huisconcert in Dorpskerk Abcoude Henny Woud bezoekt eigen expositie bij VOKU Op zondag 19 januari om 15 uur organiseert de KSAB Abcoude Concerten het jaarlijkse concert voor en door inwoners van onze gemeente De Ronde Venen. Een aantal van onze muzikaal talentvolle inwoners wil weer graag spelen voor eigen publiek in de Dorpskerk met de fraaie akoestiek. Zij maken op heel uiteenlopende manier muziek: solo dwarsfluit, blokfluit met orgel, piano, piano met solozang en met solo cello en contrabas. Ook treden er twee kleine koren uit Abcoude op: Gran Frutta en het ABC projectkoor. De muziek die wordt uitgevoerd is

SeniorWeb De Ronde Venen weer van start Wilt u dit jaar graag met uw tablet leren werken? Uw foto’s bewerken en er een fotoalbum van maken? Of bent u benieuwd naar hoe u uw computer opschoont, internetbankiert of hoe u op Facebook een profiel aanmaakt? U leert het bij SeniorWeb De Ronde Venen stap voor stap, in kleine lesgroepen en onder geduldige begeleiding van onze ervaren vrijwilligers. Zo kan iedereen leren omgaan met de computer en internet. Ga voor informatie naar www.seniorwebderondevenen.nl, mail naar seniorwebdrv@gmail.com of bel met tel. 0297-282938 of mobiel 06 5345 4196.

van Barok tot eigentijds, van zeer bekend tot minder bekend en voor velen nieuw. Verrassend zal het zijn hoe de amateurs uit eigen dorpen een concert verzorgen! In de pauze is er gelegenheid een glas fris, thee of wijn te drinken. Kaartverkoop: à 9 euro (donateurs € 7.50) tot zaterdagmiddag 18 januari 16 uur bij Drogisterij Van der Geest, Hoogstraat 30, of tot 17 uur bij Boekhandel Sprey, Brugstraat 1-5, Abcoude. Zondag 19 januari vanaf 14.30 uur in de Dorpskerk. En via www.abcoudeconcerten.nl.

Op zaterdag 18 januari is de Waverveense kunstenares Henny Woud tussen 11 en 14 uur zelf aanwezig bij haar solo-expositie met ruim 60 schilderijen en beelden in brons en keramiek. Die staan tentoongesteld in de showroom van VOKU in Mijdrecht. Haar stijl is veelal figuratief met expressieve lagen in olieverf en haar werk is inmiddels bekend in binnen en buitenland. Op de uitnodiging is de tweeluik ‘Moskou’ afgebeeld, deze schilderijen zijn geschilderd in olieverf op canvas en gemaakt naar aanleiding van een van haar cultuurreizen. Bij VOKU is alles prachtig tentoongesteld en het werk van Henny Woud kan daar nog de hele maand januari worden bekeken, eventueel ook op afspraak met de kunstenares.

De voorjaarslessen voor beginners en gevorderden in het 'Open Atelier' in Waverveen gaan deze week weer van start. Voor een af-

spraak bij de tentoonstelling of het aanmelden voor de voorjaarslessen bel 0297-264198 of mail hwoud@ dmail.nl. www.hennywoud.nl

Huiskamervertellingen in Vinkeveen Op zaterdagavond 18 januari zijn in de kamer van Han en Karin van Vliet aan Herenweg 134A in Vinkeveen huiskamervertellingen. Elza Vis van ‘Binnenste-Buiten’ is lid van een vertellerscollectief bestaande uit 4 vertellers. Dit vertellerscollectief ‘De Gouden Tak’ verzorgde in Amersfoort en Harderwijk in het afgelopen najaar succesvolle optredens. Het luisteren naar en uitwisselen van verhalen is een eeuwenoude traditie die in deze tijd een nieuwe opleving kent. De vertellers en luisteraars zijn verbonden door het

verhaal en bouwen een sfeer waarbinnen het verhaal tot bloei komt. Dat vraagt een intieme omgeving en een beperkt publiek. De vertellers van ‘De Gouden Tak’ delen een grote passie voor verhalen en vertellen met elkaar. Zij hebben elk een eigen gezicht en toon. Dat maakt deze huiskamervertellingen een afwisselende voorstelling. Muzikale medewerking door Karin van Vliet(accordeon) en Ellen Hack(viool). Ontvangst met koffie om 19.45 u, we beginnen uiterlijk om 20.00

u. Met een pauze halverwege sluiten we om 22.00 u af. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd voor dekking van de (reis)kosten. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname bij volgorde van aanmelding: Elza Vis tel. 06 23150498 of elza@binnenstebuitenverhalen.nl Indien deze avond vol is zijn er meer mogelijkheden naar verhalen te luisteren op andere verhalenavonden. Kijk voor meer info op

www.binnenste-buitenverhalen.nl


12

17 januari 2014

DE GROENE VENEN

Een nieuwe serie artikelen

Transitie Jeugdzorg

tekst piet van buul

JEUGDZORG

Met ingang van 1 januari 2015 gaat de Jeugdzorg over van de provincies naar de gemeenten. Dat wordt een ingrijpende operatie onder de titel ‘Transitie jeugdzorg’. Ook in De Ronde Venen zijn de voorbereidingen in volle gang. Deze krant is in samenwerking met de gemeente, op zoek naar het hoe en waarom van deze ingrijpende wijzigingen en welke gevolgen dat heeft voor de betrokkenen. We praten met beleidsmakers, met mensen uit de praktijk, met zorgverleners en met mensen die van de jeugdzorg gebruik maken. In deze derde aflevering gaat het om huiswerkbegeleiding.

Bertine van Kampen en Evelien Nap

Proefdraaien met Sociale Wijkteams

Een van de uitgangspunten voor de wijzigingen in het sociale domein is het streven om de zorg dichter bij de burgers te brengen. Om er voor te zorgen dat mensen met een hulpvraag zo snel mogelijk bij de juiste instantie terecht komen gaat de gemeente sociale wijkteams opzetten. In zo’n team werken deskundigen op tal van terreinen van zorg met elkaar samen. Bertine van Kampen werkt bij de gemeente en is belast met het opzetten en coördineren van de wijkteams in de verschillende kernen. Het is de bedoeling dat binnenkort een proef wordt gestart in Vinkeveen en in Abcoude. Evelien Nap is wijkverpleegkundige bij Careyn en gaat in zo’n wijkteam aan de slag.

Evelien Nap (links) en Bertine van Kampen

foto patrick hesse

Nely Sieffers, UW Ouderplatform

Toegang tot zorg vaak moeilijk te vinden Wanneer ouders hulp en begeleiding zoeken voor kinderen met problemen, hebben ze soms een lange weg te gaan voordat ze de juiste toegang tot de zorg gevonden hebben. Nely Sieffers heeft veel meegemaakt op haar zoektocht naar hulp. Zij zocht goede begeleiding voor een kind met autisme. Nely realiseerde zich dat haar zoektocht ook die van andere ouders is. Daarom nam ze het initiatief tot de oprichting van een ouderplatform bestaande uit ouders met ervaring op het gebied van jeugdzorg. Het platform richt zich op ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis in gedrag en/of leren. Door middel van informatievoorziening, training en het opzetten van oudernetwerken wordt kennis en ervaring gedeeld. Het begint vaak met problemen op school. Nely: “De klassen worden steeds voller en er moet van alles. Kinderen raken vaak overprikkeld en gaan gedragsproblemen vertonen. Je gaat dan op zoek naar de juiste diagnose. Gaat het om een psychisch of om een opvoedkundig probleem. Dat maakt nogal verschil. In ons geval ging het om autisme. Daarbij heb je een heel scala aan mogelijkheden. Zo’n kind kan van alles heel goed maar ook allerlei dingen helemaal niet. Dat vraagt om goede begeleiding die heel veel scholen niet kunnen bieden. Op dit moment zitten in ons land ongeveer 16.000 kinderen thuis omdat er geen school voor hen is waar ze terecht kunnen. Een deel van hen is hoogbegaafd en een deel heeft autisme.” Er komt veel op ons af Meestal vraagt een gezin om hulp wanneer de nood het hoogst is. Ieder gezin heeft een andere ondersteuningsbehoefte en heeft daarom maatwerk nodig. “Je gaat op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen om een breed scala aan aandachtsgebieden,” zegt Nely. “Denk aan autisme, ADHD, faalangst, eetstoornissen, verstandelijke beperkingen en zo voort. Er is dus veel diversiteit nodig. En de vraag is hoeveel diversiteit de gemeenten straks beschikbaar hebben. Daar maken wij ons grote zorgen over. Ik ben bang dat veel gemeenten sterk onderschatten wat er op ze af komt. Er wordt nu in tal van gemeenten gewerkt aan het opzetten van sociale wijkteams. Maar waar zijn de mensen uit de sector van de geestelijke jeugdgezondheidszorg. Ook mis ik in de meeste gemeenten een grote betrokkenheid van de huisartsen. En de huisarts is juist de meest aangewezen persoon als doorverwijzer naar de jeugd ggz.

Bij veel gemeenten beschouwt men het Bureau Jeugdzorg ten onrechte als de toegangspoort tot de jeugd ggz. Voor een goede diagnose is de weg langs de huisarts het meest effectief.” Kennis en ervaring Het is belangrijk dat bij de eerste opvang mensen zitten die voldoende kennis en ervaring hebben om de juiste weg te wijzen zodat ze niet in een lange zoektocht langs allerlei zorgverleners terecht komen. Nely heeft haar twijfels of de gemeenten daarin kunnen voorzien. “Ik begrijp dat het moeilijk is voor de gemeenten. Wij zijn met ons ouderplatform in november vorig jaar bij de gemeenteraad van De Ronde Venen op bezoek geweest. We hebben toen een uitvoerig overzicht gegeven van de vele aspecten rondom de jeugdzorg. We hebben een lange lijst van aandachtspunten gepresenteerd. Ik hoop dat er iets mee gedaan wordt.” Petitie Zolang de wetgeving omtrent de overheveling van de jeugdzorg nog niet wettelijk geregeld is, zoekt het ouderplatform naar mogelijkheden tot wijziging van de plannen. Nely: “De wet moet nog door de eerste ka-

Nely Sieffers

mer behandeld worden en we hebben gemerkt dat de senatoren ook nog veel vragen hebben. Wij maken ons zorgen over het feit dat de jeugd ggz straks uit het basispakket van de ziektekostenverzekering gaat en dan ook niet meer in de AWBZ zit. Ons pleidooi is nu om de jeugd ggz niet onder te brengen bij de gemeenten maar in de ziektekostenverzekering of AWBZ te houden. We willen hiervoor een petitie aan de Kamer aanbieden. Iedereen kan die petitie tekenen via de website www.petitiejeugdggz.nl. Daar kan men ook veel meer informatie vinden over deze problematiek.” UW Ouderplatform wil door middel van informatie, advisering en belangenbehartiging tot steun zijn aan de ouders van kinderen met problemen. Het platform zet zich door middel van lobby en beïnvloeding ook in voor de verbetering van de wet- en regelgeving. Alle informatie over het ouderplatform is te vinden op www.uwouderplatform.nl. Elske Wijma Medewerker Centrale Aanmelding Bureau Jeugdzorg Utrecht Tel. 0900-4005555

foto patrick hesse

“Bij de vele veranderingen die momenteel in uitvoering zijn of die nog op ons afkomen speelt de vraag hoe je de zorg voor de mensen zo toegankelijk mogelijk kunt maken,” zegt Bertine. “Het beleid is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Dat kan met behulp van familie, buren en kennissen. Maar wanneer er meer hulp of meer specifieke hulp nodig is, kunnen mensen bij tal van hulporganisaties terecht. Het is de taak van de gemeente om hierin de regie te voeren en er voor te zorgen dat het hulpaanbod zo effectief en efficiënt mogelijk is. Dit betekent dat afstemming tussen de verschillende hulpverleners beter moet. Nu gebeurt het te vaak dat men van elkaar niet weet wat iedereen doet. Wij denken dat een sociaal wijkteam daar een belangrijke rol in kan spelen. Zo’n wijkteam vormt een netwerk van deskundigen van verschillende disciplines die met elkaar overleggen en deskundigheid delen. Dan kun je denken aan mensen van het algemeen maatschappelijk werk, van welzijnsorganisaties als Tympaan-DeBaat, aan de wijkverpleging, stichting MEE, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de plaatselijke Servicepunten. De sociale wijkteam gaan niet alleen over de jeugdzorg, maar geven ook ondersteuning aan zorgvragen, gerelateerd aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Door deskundigheid te bundelen in zo’n team kunnen we straks de ondersteuning en dienstverlening beter op elkaar afstemmen.” Dicht bij de mensen Een van de deelnemers in het sociale wijkteam, die dicht bij de mensen staat is de wijkverpleegkundige. “De leden van het wijkteam werken bij voorkeur in de buurt,” zegt Evelien. “We kennen veel mensen en veel gezinnen. Dat heeft tot voordeel dat we om te beginnen al veel aan preventie kunnen doen. Wanneer we daarmee veel en dure hulp kunnen vermijden is daar al veel mee gewonnen. Vanuit mijn werk als wijkverpleegkundige heb ik regelmatig contact met de huisartsen, zodat die ook in een vroegtijdig stadium betrokken worden, zonder dat ze perse lid van het

wijkteam moeten zijn.” In de opzet van de sociale wijkteams spelen de servicepunten een centrale rol. Zij vormen het eerste meldpunt. Hier kunnen mensen terecht met hun vragen. Bij de servicepunten is deskundigheid aanwezig die in staat is om voor een eerste doorverwijzing te zorgen, zodat al snel de eerste stappen gezet kunnen worden. Afhankelijk van de aard van de vraag kan dan bij het wijkteam verdere invulling gegeven worden aan de te verlenen hulp. Binnen het wijkteam wordt overlegd over de beste toegesneden hulp en ondersteuning. “Op deze manier voorkom je dat er veel tijd verloren gaat of dat hulpvragers geconfronteerd worden met een hele stoet aan hulpverleners,” benadrukken beide dames. “Doordat zaken in een wijkteam besproken worden weet je van elkaar wie waar mee bezig is.” De jeugdzorg “We zijn al een hele tijd bezig met de aanpak van de algemene zorgvragen, zoals die voortkomen vanuit de Wmo,” benadrukken Bertine en Evelien. “Dat gaan we dus met de wijkteams verder stroomlijnen. Daar komt dan eind van het jaar de jeugdzorg bij. Hoe we dat precies gaan doen en wanneer is nog niet duidelijk, omdat er ook nog andere pilots, speciaal gericht op jeugdzorg zijn. Voor eenvoudige opvoedingsvragen kunnen inwoners van Vinkeveen en Abcoude bij de sociale wijkteams terecht, want daarbij is ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) betrokken. De complexere jeugdzorg is nog wel een apart verhaal. Daarbij gaat het vaak niet alleen om de kinderen, maar ook om het gezin, de school of de leefomgeving. Het gaat om opvoedkundige problemen of gedragsproblemen. Maar ook om psychische problemen waar de jeugdg gz een rol in speelt. Met de nieuwe wet op de jeugdzorg krijgt de gemeente er over een jaar een belangrijke, maar ook complexe taak bij. Er wordt nu al hard aan gewerkt om dat straks tot een succes te maken.”


DE GROENE VENEN

17 januari 2014

Een nieuwe serie artikelen

13

JEUGDZORG

Transitie Jeugdzorg Elske Wijma, Bureau Jeugdzorg Utrecht

Een kind moet zich veilig kunnen ontwikkelen Het Bureau Jeugdzorg is op dit moment een belangrijke toegangspoort tot de verschillende vormen van jeugdzorg. Men bekijkt er welke hulp nodig is en verwijst waar nodig door naar gespecialiseerde hulpverleners, bijvoorbeeld in geval van ernstige gedragsproblemen. “Wij beschikken over de expertise om met vaak zeer heftige situaties om te gaan,” zegt Elske Wijma, medewerkster centrale aanmelding van het Bureau Jeugdzorg in Utrecht. Bureau Jeugdzorg Utrecht bedient de hele provincie Utrecht vanuit vijf regiokantoren. Elske: “Vooralsnog hebben we tot 1 januari 2015 de taak om de jeugdzorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij zijn in een vergevorderd stadium met het ontwikkelen van een nieuwe benaderingswijze, zodat wij ook na 1 januari 2015 dichtbij de cliënt en het gezin zorg kunnen bieden. Samenwerken aan Veiligheid (SAVE) biedt expertise op het gebied van drang en dwang; jeugdbescherming in de breedste zin van het woord. Dit doen wij in samenwerking met de aanwezige wijkteams in de gemeenten. Op dit moment wordt er gewerkt met een centrale aanmelding. Vanuit de hele provincie komen de aanmeldingen hier binnen. Vanaf 1 april 2014 starten wij met een nieuw Meld- en Crisispunt. Dit zal er in het nieuwe stelsel ook op toezien dat wij 24 uur per dag bereikbaar zijn.”

Veiligheid Het Bureau Jeugdzorg krijgt te maken met verschillende vormen van hulpverlening. Daarbij kan het voorkomen dat de veiligheid van het kind binnen de gezinssituatie in het gedrang komt. “Hulpverlening kan plaatsvinden op vrijwillige basis, wanneer de ouders akkoord gaan,”zegt Elske. “Wanneer dat niet zo is kan er sprake zijn van gedwongen hulpverlening op bevel van de rechter. Dan gaat het om zaken binnen de jeugdreclassering of om een onder toezicht stelling. In het nieuwe stelsel gaan wij werken met de zogenoemde ‘SAVE-teams’. Hierin zitten hulpverleners die gespecialiseerd zijn op het gebied van de veiligheid van kinderen. Zij kunnen heel goed de ernst van de situatie afwegen. Vanuit het SAVEteam kunnen de wijkteams worden ondersteund. De wijkteams zien er in samenwerking met de SAVEteams op toe dat de hulpverlening

goed verloopt. Het gaat er om dat het kind zich veilig kan ontwikkelen.” De Transitie Er is nog veel onduidelijkheid over de toekomst omdat de wet er nog steeds niet is. Dat neemt niet weg dat Elske al wel een paar aandachtspunten op haar lijstje heeft. “Bij Bureau Jeugdzorg gaat het om tweedelijns zorg. Wanneer men het in de eerste lijn kan oplossen komen wij er niet aan te pas. Het is ook belangrijk dat we in de toekomst meer aandacht ontwikkelen voor preventie. Niets is beter dan voorkomen dat er problemen gaan ontstaan. We moeten er dus voor gaan zorgen dat we er sneller bij zijn zodat we daarmee ook zorgvragen kunnen voorkomen. Hier ligt een duidelijke rol voor de wijkteams. Voor wat betreft het punt dat we de zorg dichter bij de burgers moeten brengen, wijs ik er op

Elske Wijma, bureau Jeugdzorg Utrecht dat het daarbij niet perse gaat om de fysieke afstand. Het is niet nodig om en elke gemeente alle voorzieningen in huis te hebben. Dat is ook niet haalbaar en betaalbaar. Maar dichter bij de burger bereik je ook door de lijnen korter te maken. Snel signaleren en snel de juiste hulp ter bestemder plaatse is dan al een hele verbetering.”

Fotowedstrijd Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Onder dat motto organiseert PvdA- GroenLinks-LokaalSociaal een fotowedstrijd voor een betere gemeente waar iedereen aan mee kan doen. Wat hebben we nog niet in De Ronde Venen, maar willen we wel heel graag? Wat mag direct verdwijnen of wat moet koste wat het kost behouden blijven? Met uw foto’s wil de partij daar graag achter komen. Met deze fotowedstrijd wil PvdA-GL-LS zoveel mogelijk mensen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart betrekken. “We hopen dat inwoners ons, maar ook elkaar laten zien wat ze belangrijk vinden. Dat zichtbaar wordt waar in de komende vier jaar voor hen het accent moet liggen”, aldus lijstrekkersduo Ernst Schreurs en Erika Spil. De wedstrijd bestaat uit drie categorieën: wensen, behoud en ergernissen. Binnen elk van deze categorieën kunnen foto’s worden ingezonden en een jury zal binnen elke categorie een winnaar kiezen. Het gaat hierbij niet om de technische kwaliteit, maar om het meest aansprekende beeld. De foto’s kunnen tot 1 februari worden ingezonden als JPEG, PNG of GIF met een maximaal formaat van 5 MB. Het e-mailadres is info@lokaalsociaal. info. De ingezonden foto’s worden op de website van PvdA-GL-LS gepubliceerd.

Ellen en Jeroen geven vertrouwde groenteman een nieuw elan

Versteeg Culinair, een smakelijke aanwinst in het dorp Op Bozenhoven, naast de Hema, vind je Versteeg Culinair. Sinds een week zwaaien Ellen Versteeg en Jeroen Bolding de scepter in de vernieuwde winkel, waar vader Frans Versteeg 43 jaar zijn brood verdiende. Het stel heeft goed nagedacht hoe ze de zaken zouden gaan aanpakken. Jong bloed en volop energie in huis die een goede start van de nieuwe ondernemers tot een succes gaan maken. Voortbouwen op het succes van de afgelopen jaren en (nog) meer bieden dan de klanten gewend zijn. tekst paul bosman

Ellen is als het ware tussen het groente en fruit geboren. Al snel was het haar duidelijk dat haar toekomst in de winkel zou liggen. In de ruim vijftien jaar is ze een bekend gezicht achter de toonbank geworden. De klanten kennen haar als vriendelijk en haar adviezen zijn betrouwbaar. De vraag “Wat zullen we eten” is haar op het lijf geschreven. Jeroen is ook wat je noemt “een bekende Rondevener”. Als bedrijfsleider werkte hij bij Rendez Vous. Dertien jaar was hij de gastheer die je graag bij je tafel wilde ontmoeten. Niet in de laatste plaats door zijn gastvrijheid, gevoel voor stijl, kennis van smakelijke maaltijden, maar vooral zijn kennis van een goed glas wijn. Samen vormen Ellen en Jeroen nu de ideale basis een culinair paleisje neer te zetten waar het advies gratis is. Beiden vonden dat de winkel iets extra’s moest gaan krijgen. De keuken waar alles ambachtelijk

- foto peter bakker wordt bereid is open geworden. Deze oogt steriel, maar dat is ook nodig vindt Jeroen. “De klanten mogen best zien dat we onze werkruimte schoon en helder houden. Daarom gunnen we ze dan ook een kijkje in onze keuken. Hier maken we onze kant en klaar maaltijden, worden de worteltjes en aardappels geschrapt en wordt de groente vers gesneden. Dagelijks bieden we zes stampotten aan. Lekker Oud Hollands. Dat doen we ook met onze soepen. Kies maar uit, combineer met een stamppot en zet thuis eenvoudig en makkelijk een sfeervolle maaltijd op tafel. Handig voor werkende stellen of alleengaanden die zonder dat het extra veel tijd kost toch lekker willen eten.” Als je er toch bent is het de moeite waard even in de kaasvitrine te neuzen. Maar liefst 18 soorten vragen als het ware om aandacht. Ook de flesjes wijn die samen met een kaasje als voorafje kunnen die-

Jeroen Bolding en Ellen Versteeg van Versteeg Culinair: “Dagelijks bieden we zes stampotten aan. Lekker Oud Hollands. Dat doen we ook met onze soepen.” nen. Desgewenst vraagt u advies aan Jeroen die u alles over beide bijproducten kan en wil vertellen. Binnenkort wordt bij de verkoop van een flesje wijn een foldertje meegeleverd dat alles over de herkomst van de wijn vertelt. Het aantal salades dat de winkel biedt is enorm. Stuk voor stuk gezonde happen, vetarm en indien gewenst zonder koolhydraten. Wat we bijna zouden vergeten is het grote assortiment verse groenten en fruit. Alles uitnodigend uitgestald zodat de lekkere trek al in de winkel begint. Vader Frans blijft voorlopig

de inkoop verzorgen. Zijn vakkennis staat garant voor optimale kwaliteit en de herkomst van de producten mag dan niet altijd biologisch zijn, alles is verantwoord geteeld en dat proef je dan ook. Ellen en Jeroen vinden het leuk adviezen te geven. Graag helpen ze de klanten met het maken van een keuze voor het dagmenu. Even goed doorkoken of juist niet of combineer het eens met. Het resultaat is dat de klant tevreden de deur uitgaat en ’s avonds tijdens de maaltijd denkt: dat ga ik vaker doen. Vader Frans mag zich dan terug-

trekken, één ding nemen ze hem niet af. Snert maken blijft zijn passie. Argon Zondag 1 trok extra bezoekers als men wist dat Frans na de wedstrijd in de snertpan roerde. Verder staat hij het stel met raad en daad terzijde. Mooi dat er een traditionele winkel in het dorp behouden blijft. Nog mooier dat het concept gericht is op de toekomst. Ga eens langs en proef de sfeer van de oude vertrouwde groentewinkel, waar de geur van vers gesneden groente en opgepoetst fruit, maar ook de zuurkool uit het vat je doet watertanden.


14

17 januari 2014

DE GROENE VENEN

N E I Z J WI D A A D R E D N . . ZE I . N E G E I L V G A A R G VOOR ÉÉN DAG PILOOT! Stichting Hoogvliegers stuurt chronisch en ernstig zieke kinderen de lucht in. Als het kan laten we ze zelfs het vliegtuig besturen. Voor één dag piloot! Voor één dag je ziekte helemaal vergeten! Hoe doen we dat? Verschillende piloten stellen belangeloos hun vrije tijd en helikopter of vliegtuig beschikbaar. We vliegen het hele jaar door, vanaf elk vliegveld in Nederland. Enkele keren per jaar is er een Grote Hoogvliegersdag. Dan maken we er met

veel kinderen tegelijk een feest van. We halen ze thuis op en brengen ze - indien nodig met aangepast vervoer - naar het dichtstbijzijnde vliegveld. Daar beleven ze een avontuur. Met brandweer, politie, stoere vrachtwagens en vette auto’s. Maar vooral met helikopters en vliegtuigen! We organiseren overigens ook Individuele Hoogvliegersdagen. Wat dat oplevert? Een dag die zo bijzonder is dat onze gasten even vergeten dat ze ernstig ziek zijn. Een geweldig avontuur, met als hoogtepunt een vlucht van 30 tot 45 minuten.

Hoe kunt u ons helpen? Wat ons helpt is geld. Vanaf 100 euro helpen we al een kind de lucht in. Een bedrijf kan voor 25.000 euro hoofdsponsor worden van een Grote Hoogvliegersdag. www.stichtinghoogvliegers.nl

Wat ons helpt is geld. 13.72.80.637 Stichting Hoogvliegers

Terug op gewicht met de Afslank Challenge

Binnenkort start Optisport Health Club met twee unieke programma’s: Een Afslank Challenge van 10 weken in het Veenweidebad en een Afslank Challenge van 12 weken in Optisport Health Club De Ronde Venen.

Informatieavond: 23 en 27 januari om 20.00 uur Optisport De Ronde Venen | Ontspanningsweg 1 | 3641 SV Mijdrecht

www.optisport.nl/afslank-challenge


DE GROENE VENEN

17 januari 2014

15

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

Praktijk De Rots, Psychodynamische therapie en Coaching

Therapie geeft inzicht in emoties en blokkades Voor mensen die om een of andere reden met zichzelf in de knoop zitten, bestaan er diverse mogelijkheden om met behulp van een therapeut deze problemen aan te pakken. Door de veelheid aan therapieën die worden aangeboden kan men vaak door de bomen het bos niet meer zien. Petra Roelofsen is Psychodynamisch therapeute en Personal coach. Psychodynamica is een therapievorm waarin de beste technieken uit diverse therapieën worden gehaald en eventueel kunnen worden gecombineerd. “De cliënt ervaart bij mijn therapie de intensiteit van emoties en blokkades. Daardoor ontstaan er verhelderende inzichten, waardoor je weer helemaal jezelf kunt worden,” zegt Petra. Bij de psychodynamica zit de dynamiek in de verschillende technieken die gebruikt worden. “Ik vind het niet zo belangrijk welke naam je er op plakt,” zegt Petra. “Belangrijk is dat er resultaat geboekt wordt. Het voordeel van mijn aanpak is, dat ik afhankelijk van de persoon en het probleem waar die persoon mee zit, een techniek kan toepassen die daar het beste op is toegesneden. De problemen zijn vaak heel verschillend en kunnen liggen in de relationele sfeer of in de werksfeer. Veel mensen kampen ook met persoonlijke problemen zoals depressies of faalangst of hebben psychosomatische klachten. Dat zijn lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, migraine, gewrichtspijnen en dergelijke zonder dat er sprake is van een aanwijsbare medische oorzaak. Bij problemen in de relationele sfeer kun je denken aan vastgelopen relaties, echtscheidingsproblemen, problemen met de partner, met de familie of met de kinderen. Er kan ook sprake zijn van seksualiteitsproblemen of van huiselijk geweld. Omdat het hier om zaken gaat waar vaak het hele gezin bij betrokken is, kan ik desgewenst gezinstherapie en/of kindertherapie toepassen. Problemen in de relationele sfeer komen overigens niet alleen in families voor, maar kunnen zich ook op het werk voordoen. Denk aan conflicten met de leiding of met collega’s, denk aan teamconflicten, RSI, werkdruk en overbelasting hetgeen kan leiden tot burn-out.”

Ken jezelf In deze hectische maatschappij, waarbij mensen vaak in grote onzekerheid verkeren over hun toekomst, komen tal van problemen in de persoonlijke sfeer voor. “Denk aan onzekerheid, stress, angst en nervositeit of depressiviteit,” zegt Petra. “Sommige problemen zijn een rechtstreeks gevolg van de leefof werksituatie. Maar vaak ligt het dieper. Een droevige gebeurtenis uit het verleden is niet goed verwerkt waardoor er een trauma is ontstaan. Drugs, alcohol en rookverslaving of overgewicht, hebben vaak ook een psychische oorzaak. Daarom is het belangrijk dat we eerst op zoek gaan naar die diepere achtergrond. Op het moment dat we door middel van therapie een helder inzicht krijgen, zie je dat er sprake is van een zekere opluchting en heeft men meteen al een veel beter gevoel.” Werkervaring Petra heeft een actieve en gevarieerde carrière in haar bagage waarbij ze veel met mensen heeft gewerkt. Daardoor heeft ze een flinke levenservaring opgebouwd die ze in haar huidige praktijk goed kan gebruiken. Nadat ze afstudeerde op de Hogere Hotelschool Maastricht was ze ruim negen jaar hotelmanager. Het was een leuke en hectische baan maar gaf haar toch onvoldoende bevrediging. “Ik ben toen overgestapt naar de beveiligingssector en werd rechercheur bij Hoffmann Bedrijfsrecherche. De onderzoeken naar bedrijfsfraude leidden vaak tot heel heftige en confronterende gesprek-

ken. Na een aantal jaren fulltime moeder te zijn geweest ben ik de vierjarige Hbo-opleiding tot Psychodynamisch therapeute en Personal Coach gaan volgen. Ik ben in juni 2013 afgestudeerd.” Coaching Petra heeft ook een coachingpraktijk. Petra: “Bij therapie heeft de cliënt in het heden een probleem en zoeken we in het verleden naar de oorzaak. Bij het coachen heeft de cliënt een vraag in het heden die gericht is op de toekomst. Men wil bijvoorbeeld een eigen bedrijf of zoekt naar de eigen talenten, verwachtingen en dromen, kansen en mogelijkheden. Samen zetten we dan een traject uit om die doelen te bereiken. Mijn doel is het verbeteren van het welbevinden van mijn cliënten. Bij de sessies zijn buiten mijn vakkennis ook mijn persoonlijke inbreng zoals gepaste humor, inlevingsvermogen en mijn levenservaring belangrijke ingrediënten. Er is geen wachtlijst en de prijs is vergelijkbaar met de eigen bijdrage via de zorgverzekeraar. De kosten voor een coachingtraject zijn aftrekbaar voor de belasting. Psychodynamica behoort tot de eerstelijnszorg en tot het paramedische zorgcircuit. Een doorverwijzing van de huisarts is dus niet nodig.”

het manipuleren van naasten en het projecteren van eigen emoties en eigenschappen op anderen. Petra: “Narcisten menen dat problemen altijd door een ander worden veroorzaakt en nooit door henzelf. De partner en de kinderen van de Narcist kunnen echter door die houding grote problemen gaan ondervinden, zoals een laag zelfbeeld, depressiviteit en faalangst. Ik heb daarom een speciale begeleiding voor (ex-) partners en kinderen van Narcisten opgezet.”

workshop voor vier avonden. “Ik ga met de deelnemers na wat ze kunnen doen om hun relatie te verbeteren of een oppepper te geven. Aan de orde komen o.m. communicatie, jaloezie, kinderen en opvoeden, financiën, familierelaties, maar ook onderwerpen die de deelnemers zelf aandragen.” De workshop vind plaats in Het Paradijs, Hofland 33 in Mijdrecht (naast De Paddestoel). Deelnameprijs is tien euro p.p. Aanmelden bij Petra tel. 06-17418856

Narcisme Petra is gespecialiseerd in de persoonlijkheidsstoornis Narcisme (NPS). Narcisten hebben een enorm hoog zelfbeeld en zijn zeer goed in

Introductieworkshop op 29 januari a.s. Onder de titel ‘Spannend of spanning in je relatie’, belegt Petra op woensdag 29 januari een introductie

Praktijk De Rots is gevestigd in chalet 164 op het Recreatiecentrum De Kromme Mijdrecht. Telefoon 0297 283616, Meer informatie is te vinden op www.praktijkderots.nl.

Petra Roelofsen: “Bij therapie heeft de cliënt in het heden een probleem en zoeken we naar de oorzaak in het verleden. Bij coaching heeft de cliënt een vraag in het heden die gericht is op de toekomst.” foto patrick hesse

Uitreiking MVO-prijs De Ronde Venen op donderdag 23 januari TE KOOP ABCOUDE Dominee Bleekerhof 23 Vrijstaande, goed verbouwde en moderne villa “van alle gemakken voorzien”. 3 Slpkamers met elk een eigen badkamer. Fraai aangelegde tuin rondom met diverse terrassen, buiten verblijf (ca. 23 m2) met warmte lampen voor de kille zomeravond, buitendouche, aparte berging, jacuzzi e.d. Woonopp. ca. 223 m2, perceelopp. ca. 647 m2. Vraagprijs: € 899.000,- k.k.

Raadhuisplein 2, Abcoude Tel.: 0294 - 282940 www.raad-huis.nl

De prijs voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in De Ronde Venen wordt op donderdag 23 januari 2014 van 16.00 tot 18.00 uur uitgereikt in Restaurant Ici Paré in Mijdrecht. Schadenet Kranenburg, Lindenhoff, Samson Wilnis, Kringkoop en Bakkerij Both zetten zich in om ‘Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen’. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zal bekend worden wie de prijs wint. Belangstellenden die willen kennis maken met MVO en de genomineerden zijn van harte welkom. Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO is helemaal 2014. Aan alle kanten zie je de bewustwording dat ondernemen anders kan, anders moet. Veel bedrijven zetten de eerste stappen op het MVO pad. Sommige ondernemers zijn al even bezig, zij willen graag andere bedrijven helpen met de omschakeling. Op donderdag 23 januari wordt de win-

naar van de prijs bekend gemaakt. Tussen 16.00 en 18.00 uur kunnen belangstellenden kennis maken met de genomineerden. Presentatrice van de middag is Elisabeth van den Hoogen. Zij stelt de genomineerden voor en zal hen vragen op welke manier MVO in hun bedrijf wordt toegepast.

2 stuks

7. Nu

voor

50

Ruitensproeiervloeistof Antivries

Check Reinigt streeploos schoon aanbied alle en beschermt tot -15 °C. op halfo ingen 4 liter per verpakking. rds.nl Per stuk 4,99.

Aansluitend wordt bekendgemaakt wie zich de komende twee jaar MVO Ambassadeur van De Ronde Venen mag noemen. Uiteraard hoort bij deze erkenning een prijs. Beeldend kunstenares Jenneke van Wijngaarden heeft een bijzondere award gemaakt binnen het thema MVO.

De uitreiking vindt plaats in Restaurant Ici Paré aan de Mijdrechtse Zuwe 2 in Mijdrecht. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met de genomineerden en met hen in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over MVO in de eigen onderneming.


16

17 januari 2014

Uitgelicht... Vanaf vrijdag 18.00 uur de hele week, elk uur herhaald

Sportronde - tweewekelijks Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week, elk uur herhaald

Radio

Gepresenteerde programma's:

Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen On Music Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive Nacht van De Ronde Venen

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 - 20.00 20.00 – 21.00 21.00 – 23.00 23.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen Louder On The Rocks Nacht van De Ronde Venen

Titel: De test Auteur: Joelle Charbonneau

GeleZen door evelYn viester

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee iddag Venen Met Joris Jouw Weekend In Avond Venen

Zaterdag 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 21.00 21.00 – 23.00 23.00 – 00.00

Amigos da Musica Tussen Twaalf en Twee Voorpremierè Cultura-dio Middag Venen Avond Venen Vanaf 25-01: Dance Academy Nacht van De Ronde Venen

fs? oTe aan iets creatie

Punt

4

is

een

creatief

productie bureau waar u terecht kunt voor al uw reclame uitingen Naast het ontwerp en de opmaak, begeleiden en verzorgen we natuurlijk ook uw drukwerk.

T: 0297 - 38 52 56

Tsukuru Tazaki is opeens helemaal alleen. Zijn oude vrienden, die zijn achtergebleven in zijn geboortestad toen hij in Tokyo ging studeren, willen hem van de ene op de andere dag niet meer kennen. Hij doet de dagelijkse dingen - opstaan, douchen, eten, naar college gaan, maar zijn leven is leeg en hol. En hoewel hij de definitieve stap nooit zet, ouder wordt, afstudeert, een baan vindt en carrière maakt, kan hij het verlies van zijn jeugdvrienden niet loslaten, totdat zijn vriendin Sala hem ertoe aanzet om nu eindelijk eens uit te zoeken wat er gebeurd is al die jaren terug. Maar hoe dieper hij in het verleden graaft, hoe hoger de prijs van vriendschap blijkt te zijn.

Gezonde zonde... Het nieuwe jaar is inmiddels weer een paar weken aan de gang en ik heb met manlief de balans eens opgemaakt. Wat deden we goed in de winkel vorig jaar en wat ging minder, waar zouden we in kunnen uitbreiden en waar moeten we mee stoppen. Allemaal vragen die je eens lekker op je gemak kunt evalueren met z’n tweetjes. Waar kwamen heel veel lek-

Oost. Want hoe kun je je beter thuis voelen op de wereld, dan door haar te willen verbeteren?

3

Winterberg Suzanne Vermeer

Na de dood van haar tante Eva wordt Sophie samen met haar nichten Isa en Lieke verzocht om naar Winterberg te komen voor het openen van het testament. Al snel blijkt dat Eva wel wat voorwaarden aan haar nalatenschap heeft gekoppeld en dat zorgt voor onrust onder de familieleden. Er ontstaat een fikse ruzie omdat Isa heel andere ideeën dan de rest heeft. De volgende dag komt ze niet opdagen... Als Sophie haar gaat zoeken, vindt ze tot haar afschuw het ontzielde lichaam van Isa. Verbijsterd moet ze toezien hoe haar man Daan door de politie als verdachte wordt opgepakt. Daan houdt bij hoog en laag vol dat hij onschuldig is. Maar als dat zo is; hoe komen zijn vingerafdrukken dan op het moordwapen? Sophie moet haar eigen angsten overwinnen en de geheimen van het hotel zien te achterhalen omdat steeds duidelijker wordt dat daar misschien het ultieme bewijs voor Daans onschuld ligt...

4

De wraak van Meneer Heming Phil Hogan

Erik denkt zijn vriendin wel een voller leven te kunnen bieden: hij wil samenwonen en kinderen. Maar Elenoor solliciteert in plaats daarvan naar een plek in een idealistische woongroep, gevestigd in een voormalig weeshuis in Amsterdam-

Waarschijnlijk herinnert u zich meneer Heming niet meer. Hij was de makelaar die u rondleidde in uw nieuwe woning, een gunstige prijs voor u bedong en belde met het goede nieuws dat de koop rond was. Minder goed nieuws is dat hij de sleutel van uw huis nog steeds in zijn bezit heeft.

kerbekken op af vorig jaar? Onze bonbons! Wat zijn wij blij dat wij ons assortiment hiermee hebben uitgebreid! Niet alleen omdat er een hele nieuwe klantenkring is aangeboord; nee, ook omdat wij ons iedere dag weer mogen verheugen op dat ene lekkere bonbonnetje bij de koffie of thee. Afgelopen jaar was er een complete hype over pure chocolade. Ik hoorde veel mensen zeggen, vul dat doosje maar met veel pure chocolaatjes, want dat is veel beter voor je gezondheid. Dat pure chocolade beter is dan melk en witte chocolade is geen nieuws. Maar omdat ik toch nieuwsgierig was waar deze trend ineens vandaan kwam, ben ik dit eens uit gaan zoeken. Pure chocolade wordt tegenwoordig het nieuwe superfruit genoemd als ik de artikelen op het internet mag geloven. Wat zit er in pure chocolade dat het bijzonderder maakt dan melkchocola of

witte chocola? Dat zijn antioxidanten. Deze antioxidanten zorgen er voor dat de cellen in je lichaam beschermd worden. Uiteindelijk beschermt het tegen een te hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol, het beschermt de bloedvaten en gaat veroudering tegen. Nou, laat al het fruit dan maar staan en vul die schaal maar met bonbons, hoor ik nu een paar mensen denken! Niets is minder waar, want in een bonbon zit natuurlijk veel meer dan alleen maar pure chocolade. Denk ook aan suikers en vetten, want die zoete en heerlijke romige smaak moet natuurlijk wel ergens vandaan komen! Als er geschreven wordt over de positieve effecten van pure chocolade dan bedoelt men ook echt repen chocolade met een cacaogehalte van minimaal 70%. De meeste mensen vinden dit al te sterk en bitter van smaak, dus die repen eet je niet voor je plezier.

2

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude Tussen Twaalf en Twee Cultura-dio Nieuwsronde Avond Venen

Kom snel n4aa.nr l www.punt

De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren Haruki Murakami

De woongroep Franca Treur

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 00.00

1

"De test is een jeugdboek voor 15+ maar kan ook heel goed door volwassenen worden gelezen. De auteur neemt je in eerste instantie mee naar de "normale" thuissituatie van de 16 jarige Cia. Nadat Amerika door de zeven oorlogsfasen is verwoest, word er in verschillende kolonies langzaam de grond weer gezuiverd, en het land opgebouwd. Als Cia haar laatste schooljaar heeft afgerond wordt zij geselecteerd voor de test. Maar tijdens deze test die uit verschillende testen bestaat, is niets wat het lijkt..."

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

Nieuwsronde - wekelijks

DE GROENE VENEN

Waarom hij van alle huizen die hij heeft verkocht uitgerekend uw sleutel heeft gehouden? Simpel. Hij heeft de sleutels van álle huizen bewaard. William Heming voelt zich zeer verantwoordelijk voor zijn kleine stadje. Hij kent elke straat, houdt van elke stoeptegel en is vastbesloten elke verandering koste wat kost tegen te houden. Daar zou hij zonder aarzelen een leven voor geven. Dat van u, welteverstaan.

5

Oud worden zonder het te zijn Rudi Westendorp

De oudste mens aller tijden is 122 geworden. En de eerste die 135 wordt, is al geboren. Wat betekent dat voor de kinderen van nu? Weten zij dat ze eeuweling worden? Beseft een 70-jarige dat hij nog maar net komt kijken? Op deze vragen en vele andere geeft Rudi Westendorp antwoord in Oud worden zonder het te zijn. Hij legt hierin uit waarom we ouder en ouder worden en hoe we dat lange leven de baas kunnen blijven.

Dus lieve mensen, als ik jullie één goed voornemen mag meegeven voor dit jaar (als de goede voornemens inmiddels niet al lang zijn vergeten), kies nou die bonbonnekes die je lekker vindt, of het nu pure, witte of melkchocoladebonbons zijn. Genieten! Dat is weer mijn toverwoord voor 2014, waar ik in de winkel weer eens lekker op ga voortborduren.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl


DE GROENE VENEN

17 januari 2014

Fix Hairline al 28 jaar gevestigd aan Vinkeveense Herenweg

“Met moderne technieken maken we de mooiste kapsels” Fix Hairline is deze maand 28 jaar gevestigd aan de Herenweg 95 in Vinkeveen. Reden voor een klein feestje, vindt Stefan Cernëus, die begin 2007 de kapperszaak overnam van zijn vader Ger.

Stefan Cernëus: "Elke dag is hier heel afwisselend, je bent immers nooit de hele dag met maar één ding bezig." foto patrick hesse is op kappersgebied. Met moderne technieken maken we de mooiste kapsels. We zijn alle drie kleurspecialisten en verzorgen zowel moderne en klassieke kapsels als bruidskapsels. Ook voor leuke kinderkapsels kan iedereen bij ons terecht. Alleen één ding doen we bij voorkeur niet: bij kalende mannen gebruiken we zo min mogelijk de tondeuse. Die is ook niet nodig, kalende mannen kunnen net zo goed geknipt worden”, wijst Stefan Cernëus met een knipoog naar zijn eigen kapsel. Om op de hoogte te blijven van alle trends en ontwikkelingen op kappersgebied volgen Stefan, Anja en Claudia regelmatig cursussen en workshops in het trainingscentrum van Schwarzkopf Professional, de leverancier van de verzorgingsproducten die Fix Hairline ook ver-

koopt, in het Brabantse Werkendam. Stefan: “Om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes in ons vak gaan wij daarnaast naar beurzen en kappersshows. En in de salon wordt ook in onze vrije tijd regelmatig getraind. Vakmanschap, gezelligheid en service staan bij ons hoog in het vaandel. Om iedere klant de aandacht te geven die men verdient, werken we dan ook het liefst op afspraak.” Om het 28-jarig bestaan een extra feestelijk tintje te geven, is er bij Fix Hairline in de maand januari een actie waarbij klanten highlights ter waarde van tien euro cadeau kunnen krijgen. Wie meer wil weten over Fix Hairline kan een kijkje nemen op www.fixhairline.nl.

Buurman en buurman…

Je kunt het ontzettend treffen... Bij Vida makelaars hebben we eigenlijk alleen maar gezellige buurmannen. De één helpt je als je een trap nodig hebt of als het weer eens tijd is voor een nieuw behangetje; de ander zorgt voor de inwendige mens als je weer eens heel druk bent en echt geen tijd hebt om boodschappen te doen voor de lunch (althans dat vind je...). En dan heb je nog die buurman waar het altijd gezellig is en de wijn op de één of andere manier veel beter smaakt dan thuis en het ineens weer laat is… Of die buurman waar je, voor je het in de gaten hebt, weer representatieve makelaarskleding moet scoren terwijl je een hele kelder vol hebt hangen... aangeeft dat de (makelaar) verkoper wel degelijk moet melden als er bijzondere omstandigheden zijn. Dit maakt onderdeel uit van de zogenaamde informatieplicht die je als verkoper hebt. Buren is de verzamelnaam voor de personen die dichtbij iemand wonen, meestal in het huis er direct naast maar ze kunnen ook tegenover, achter, boven of onder je wonen. Als het om een man gaat wordt gesproken van een buurman, bij een vrouw heeft men het over een buurvrouw. De buurvrouw wordt, vooral als men er vriendschappelijk mee omgaat ook wel buuf genoemd (bron Wikipedia). Buren worden dus gekenschetst door het feit dat ze dichtbij je wonen. Soms zijn buren niet meer dan

Het is januari en tijd voor goede voornemens. Bij veel mensen is een van de voornemens om af te vallen. Lodi Kolhoop, gewichtsconsulent in Vinkeveen kan u hierbij helpen. Bij Balans Gewichtsconsulent wordt gewerkt vanuit de Richtlijnen Goede voeding, waarbij vooral gekeken wordt naar de huidige voedingsgewoontes. Ze legt de nadruk op gezond eten, voldoende beweging en werkt coachend richting gewenst eetgedrag. Wat belangrijk is bij een gezonde leefstijl is de verhoudingen koolhydraten, vetten en eiwitten. Juist hiermee gaan mensen de mist in. Afvallen bij Balans gaat niet zo snel als bij bijvoorbeeld een crashdieet, maar het voordeel is dat de afgevallen kilo’s er afblijven, er geen sprake zal zijn van het jojo effect en er gewoon met het gezin meegegeten kan worden. Overgewicht geeft niet alleen meer kans op hart- en vaatziektes of diabetici, maar ook een hoog cholesterol, hoge bloeddruk, galstenen of jicht komt bij mensen met overgewicht meer voor. Door het verande-

ren van je leefstijl, dus gezonder te eten en meer te bewegen is de kans op deze aandoeningen niet alleen minder, men zal zich ook gezonder en fitter voelen. In de praktijk begeleidt Lodi mensen met overgewicht naar een gezond gewicht. “Een goed afslankadvies staat niet in een boekje, het is tenslotte altijd een persoonlijk verhaal.” Tijdens de informatieavond zal Lodi u kennis laten maken met deze manier van afvallen, waarbij de nadruk ligt op gezond eten en voldoende beweging. Lodi is aangesloten bij de Beroepsgroep Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). BGN-erkende gewichtsconsulenten werken niet met afslankmiddelen of maaltijdvervangers. De werkwijze van BGNgewichtsconsulenten heeft er mede voor gezorgd dat veel zorgverzekeraars (delen van) de kosten van de consulten bij Balans Gewichtsconsulent vergoeden. Wel graag even aanmelden via 06-12912878 of info@balans-gewichtsconsulent.nl

Inspiratie opdoen over MVO? Kom naar prijsuitreiking op 23 januari! De gemeente De Ronde Venen reikt donderdag 23 januari de MVOPrijs 2014 uit aan de onderneming die het best scoort op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Afgelopen week heeft een jury, bestaande uit Gerry Bras van Brabebo, Wim Koolhaas van De Kweektuin, Paul Velduijzen van St. OS en Yourick Fokker van Studio Raak alle genomineerden bezocht om te bepalen wie de prijs 23 januari ontvangt.

Makelaardigheden

Wat een geweldige buurt zeg, bij Vida makelaars! Overigens kun je naast gezellige buurmannen ook heel lieve buurvrouwen hebben. Realiseert u zich wel eens wat buren en de leefomgeving voor u betekent? Als je een huis koopt kun je daar van alles aan veranderen, maar de buurt is de buurt en daar verander je niks aan. Let dus goed op, loop eens een rondje op verschillende tijdstippen in de week en ervaar uw leefomgeving. Ook als je een huis verkoopt is het van belang om iets over de buurt te melden. Mocht je als verkoper denken dat het voor de koper niet van belang is om te weten dat de buren heel veel muziek spelen of anderszins overlast bezorgen; er is jurisprudentie die

Informatieavond Servicepunt ‘Verander je leefstijl, voel je gezond en fit’ Woensdag 29 januari geeft Lodi Kolhoop van Balans Gewichtsconsulent een informatieavond over het veranderen van je leefstijl, waardoor je gezond en fit kunt worden. De informatieavond vindt plaats om 19.30 uur bij het Servicepunt aan de Kerklaan 12 in Vinkeveen.

tekst anja verbiest

Stefan Cernëus, nu 31, was nog maar net twintig toen Ger Cernëus de kappersschaar neer moest leggen vanwege ziekte. “Ik was op dat moment bijna klaar met school en een klein jaartje aan de slag in Vinkeveen, onder de vleugels van mijn vader. Daarvoor had ik bij diverse andere kappers stage gelopen, onder meer in Mijdrecht en Aalsmeer. Het was het plan dat we zouden gaan samenwerken, maar dat liep ineens dus heel anders. Mijn vader is als kapper begonnen in Weesp en heeft later ook in Mijdrecht gewerkt. Maar zijn droom was een eigen zaak en die droom werd in 1986 werkelijkheid toen hij hier aan de Herenweg kon beginnen. In het voormalige pand van bakkerij Kalf, waarin ook nog een winkel in jeanskleding en sportschoenen gevestigd is geweest. Fix Hairline zat in eerste instantie achterin het pand, maar in 1989 heeft mijn vader de zaak kunnen uitbreiden naar de voorkant. Het jaar daarop is Anja bij mijn vader in dienst gekomen, zij werkt hier nog steeds en daar ben ik heel blij mee. Net zoals met de komst van Claudia, tien jaar geleden. We vormen met elkaar een plezierig team en staan met z’n drieën klaar voor al onze klanten. Elke dag is hier heel afwisselend, je bent immers nooit de hele dag met maar één ding bezig. Bij ons kunnen zowel vrouwen, mannen als kinderen terecht voor alles wat er tegenwoordig mogelijk

17

martine van acker

Vida makelaars og Dorpsstraat 14 3641 EC Mijdrecht Tel. 0297 21 29 87 Fax. 0297 28 80 91

info@vidamakelaars.nl www.vidamakelaars.nl

dat. Maar je hebt ook buren die de post voor je verzamelen en de container voor je buiten zetten als je met vakantie bent. En dan heb je nog de categorie buren die goede kennissen zijn of soms zelfs dikke vrienden zijn geworden. Laten we zuinig zijn op onze buren want in een tijd dat we allemaal ons eigen gang gaan en erg op ons zelf gericht zijn, kan het zo waardevol zijn om een goede buur te hebben. Als iedereen een beetje extra oplet, komt dat de leefomgeving ten goede en wie wil dat nou niet? Heeft u het ook zo getroffen met de buren? Laat ze dat eens weten, zo vanzelfsprekend is dat niet. Ik ga een borrel bij de buuf drinken. Proost!

De jury was zeer onder de indruk van de wijze waarop de verschillende bedrijven ieder invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Gerry Bras, winnaar van de eerste MVOPrijs: “Juist doordat de bedrijven zo verschillend zijn, was het voor ons moeilijk een keuze te maken. Maar het is gelukt!’’ Iedereen is van harte welkom om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn en kennis te maken met de genomineerde bedrijven: dat zijn Bakkerij Both uit Abcoude, de Kringkoop uit Mijdrecht, Schadenet Kranenburg uit Mijdrecht en Vof Samsom uit Wilnis. Tijdens een bijeenkomst in restaurant Ici Paré in Mijdrecht zullen de bedrijven zich presenteren en vertellen waarom MVO zo belangrijk voor hen is. De bijeenkomst is dan ook een prima gelegenheid om inspiratie op te doen over hoe MVO kan worden toegepast.

Het programma 16.00 uur: Inloop 16.15 uur: O pening bijeenkomst door Wethouder Kees Schouten. Voorstellen jury en korte toelichting op het proces 16.25 uur: Voorstellen genomineerden: Bakker Both, Kringkoop, Schadenet Kranenburg, Vof Samsom 16.55 uur: Verdediging stelling door genomineerden, ieder krijgt drie minuten 17.10 uur: R eacties en vragen uit de zaal 17.25 uur: O nthulling MVO-Award en uitleg door kunstenares Jenneke van Wijngaarden 17.30 uur: B ekendmaking winnaar MVO-Prijs 2014 door Gerry Bras met motivatie uit juryrapport 17.35 uur: U itreiking MVO-Prijs 2014 door wethouder Kees Schouten 18.00 uur: E inde Meer informatie over MVO De Ronde Venen is vinden op

www.mvoderondevenen.nl


18

17 januari 2014

DE GROENE VENEN

De Specialisten in Orthopedische Chirurgie

dr. G.H.R. Albers

dr. H.M. van der Vis

drs. I. van der Haven

dr. D. Haverkamp

drs. L.W. van der Plaat

dr. J. Cheung

dr. L. Beimers

• Naast Algemene Orthopedie, verwijzen wij u voor de specifieke aandachtsgebieden van onze orthopeden graag naar onze website • Geen wachtlijst • Behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar Centraal nummer voor afspraken en informatie:

035 – 622 32 60

www.ave-orthopedischeklinieken.nl • Almere • Alphen aan den Rijn • Amstelveen • Amsterdam • Bosch en Duin • Den Bosch • Hilversum • Huizen • Leiden • Mijdrecht • Renswoude • Utrecht • Volendam AVE-A5_30.12.13.indd 1

07-01-14 13:11

WIE VERDIENT DE TITEL ONDERNEMING VAN DE RONDE VENEN

Het jaarlijkse event, waarmee het ondernemerschap in De Ronde Venen gestimuleerd wordt, is na de succesvolle editie van vorig jaar terug. Op 20 maart 2014 wordt de ‘Onderneming van De Ronde Venen’ gekozen. Ondernemingen met een belangrijke economische functie of ambitieuze startende ondernemingen met een sterk innoverend karakter maken kans om onderneming van het jaar te worden. GEEF JOUW FAVORIETE ONDERNEMING OP Vanaf 1 januari 2014 kun je jouw favoriete onderneming opgeven via www.ondernemingvandrv.nl. Hier staan ook de voorwaarden vermeld. Geef bij de aanmelding een korte motivatie waarom juist die onderneming deze prestigieuze ondernemersprijs verdient. Aanmelden kan tot 30 januari.

De jury maakt 6 februari de genomineerden in drie categorieën bekend. Vervolgens kan er drie weken lang gestemd worden op deze ondernemingen. De winnaars worden tijdens

een

toonaangevend

event op 20 maart bekend

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.ONDERNEMINGVANDRV.NL

gemaakt.

GEEF JOUW FAVORIET 9,6

NU SNEL OP


DE GROENE VENEN

17 januari 2014

19

Vier inwoners blokkeren nieuwbouwplannen Molenhof

“Hoe kun je je dorp zò laten verpauperen?” De verpaupering rondom het huidige winkelcentrum Molenhof in Mijdrecht is steeds meer inwoners een doorn in het oog. Maar de door Hoogvliet Beheer B.V. ontwikkelde plannen voor een supermarkt met winkels, woningen en parkeergelegenheid wachten nog steeds op instemming van de gemeente. Die besloot in december tot aanvullend verkeersonderzoek, nadat tot verrassing van wethouder Palm een aantal bewoners ineens bezwaar maakte tegen de plannen; ondanks eerdere informatieavonden, lokale media en nieuwsbrieven en een klankbordgroep van omwonenden die meedacht over het ontwerp. Bronnen rondom het proces melden dat het in feite slechts om vier personen zou gaan, die de miljoeneninvesteringen in het centrum van Mijdrecht weten te blokkeren. Zolang er geen bouwvergunning is, wordt er ook geen sloopvergunning afgegeven voor het Molenhof-gebied, dat in steeds deplorabeler staat verkeert. Sommigen vragen zich zelfs vertwijfeld af hoe lang het nog duurt voordat Hoogvliet het bijltje er bij neergooit en het dorpscentrum van Mijdrecht blijft zitten met een bouwval... tekst rob isaacs

- foto’s peter bakker

De geuite bezwaren tegen de inmiddels derde versie van het plan spitsen zich toe op vermeende verkeersoverlast. Men vreest voor een racebaan. “Wat ik niet begrijp is, dat toen de Aldi er zat, we nooit klachten hebben gekregen. Met het plan dat er nu ligt, zou dit absoluut niet meer overlast opleveren. Het meeste verkeer komt langs mijn huis, toch woon ik hier al 22 jaar zonder problemen,” aldus Lillian van der Schaaf, die aan de Hofland woont. “Willen deze bewoners dan dat Mijdrecht helemaal leegloopt en verloedert? Zodat er geen dorpskern meer is met gezellige winkels?” Met handtekeningenacties hebben de tegenstanders van de plannen geprobeerd dorpsgenoten voor hun karretje te spannen. Nu het verval steeds verder toeslaat en het einde van deze situatie nog lang niet vast staat, vragen velen zich af of ze wel een verstandige beslissing hebben genomen. Petra Kint uit Mijdrecht heeft spijt: “In de eerste instantie dacht ook ik dat de plannen zo die nu op tafel liggen niet goed zijn. Zeker als er twee mensen voor je deur staan die je daar van proberen te overtuigen. Naderhand dacht ik, ik had niet moeten tekenen. Ik werk in het dorp waar ik ben opgegroeid en met plezier woon. Moet het centrum dan maar gewoon verpauperen? Wees eerlijk: de Molenhof ziet er niet uit. Dan komt er een investeerder met een goed plan en die moeten we juist omarmen, niet tegenwerken.”

Petra verwoordt het gevoel dat inmiddels bij velen leeft. "Ik voelde me overvallen,” bekent een inwoner tegenover deze krant. Haar naam hoeft niet in de krant, maar spijt heeft ze wel dat ze haar handtekening heeft gezet: “Hoe kun je je dorp zò laten verpauperen?” Een ander opperde dat het misschien tijd wordt voor een eigen handtekeningenactie voor mensen die vòòr de plannen zijn. Ook de VVD mengt zich op social media in de strijd: “Er moet iets gebeuren aan de verloedering van het centrum in Mijdrecht. VVD De Ronde Venen is groot voorstander van de ontwikkeling van het winkelcentrum Molenhof. Shopping Mijdrecht moet op de kaart,” aldus de reactie. De winkeliers verenigd in Shopping Mijdrecht, luidden al eerder de noodklok over het voortdurende uitstel van de plannen. Voorzitter Hans Rensink meldde in deze krant te hopen op “gezond verstand” en deed een dringend beroep op iedereen om in te zien dat er zaken moeten veranderen in ons centrum. “Niets doen luidt een neergang in van ons Shopping Mijdrecht gebied. Een neergang die zou kunnen leiden tot achteruitgang, en voor alle inwoners een veel onaantrekkelijker centrum van het dorp. Nu hebben we de kans om er iets moois van te maken, goed voor ondernemers, inwoners en gemeente, dus laten we die kans alsjeblieft pakken.”

Als er iemand recht van spreken heeft, is het Pascal van Eck. Zijn winkels zitten op de hoek van de Dorpsstraat (El Fuego) en de –voor autoverkeer doodlopende– Kerkvaart (L'Opera Ice). “Men ziet alleen maar problemen. Er wordt geschermd met talloze bijna-ongelukken met overstekende ouderen en voortrazend verkeer. Ondertussen durf ik mijn auto niet meer te parkeren op het voormalige terrein van de Aldi. Ik krijg hier mensen op bezoek die zich afvragen wat er hier aan de hand is. Dat er een partij is die wil investeren in ons dorp is toch juist goed? We willen met zijn allen toch een mooi verzorgd dorp?” Lillian van der Schaaf begrijpt niet dat er mensen zijn die Mijdrecht kennelijk willen laten doodbloeden. “Zelf ben ik opgegroeid in Mijdrecht en woon en werk er nog steeds met plezier. Naast mijn woning is al ca. zes jaar een flinke bouwval, die een zeer trieste aanblik geeft. Nu is er eindelijk een investeerder, die in het centrum voor miljoenen wil gaan verbouwen en ontwikkelen,” vertelt ze. “En als ik hier in de buurt aan de bewoners vraag of ze hebben getekend tegen deze plannen, blijkt dat ze zich eigenlijk niet eens realiseren dat ze getekend hebben tegen dit plan om Mijdrecht weer een goed aanzien te geven! Ze hebben eigenlijk nog nooit last gehad van wat er allemaal geopperd wordt door een slechts een paar bewoners en geven toe

hun handtekening te hebben afgegeven zonder zich te realiseren wat het gevolg daar van zou kunnen zijn. We willen toch allemaal dat Mijdrecht weer opknapt, en niet steeds meer afbrokkelt en leegstaande panden krijgt? Waar jeugd gaat slopen en hangen, en waar meer en meer ondernemers aan kapot gaan? Ik zeg Hoogvliet, superplan! We mogen heel blij zijn dat in deze tijd deze investeringen gemaakt willen worden!” De bezwaren over verkeershinder die nu uit de hoge hoed worden getoverd vinden geen weerklank bij voorzitter Hans Rensink. “De toegang tot het dorp (via Hofland, Dorpsstraat en Kerkvaart –Red.) is altijd een ‘zorgenkindje’ geweest, maar het heeft nooit geleid tot de acties die nu worden opgetuigd. Er is nooit gereageerd op plannen, inspraakmomenten e.d. De kritiek dat men ‘nooit is gehoord en van niets wist’ moeten wij echt weerspreken. Wij hebben ons immers, door het volgen van de beleidsbepaling in de raad, de commissies en de pers, altijd uit kunnen spreken over de plannen. In onze optiek is dat voor iedereen mogelijk geweest. Bovendien hebben we in het kleinschaliger plan voor Molenhof, in vergelijking met de oorspronkelijke plannen, sowieso te maken met veel minder verkeer en dan schieten nu ineens de bezwaren uit de grond. Wij vinden dat niet terecht.”

Brandweer Abcoude zoekt jou!

Help de brandweer uit de brand De afgelopen weken heeft het vrijwillige VRU brandweerkorps Abcoude alles uit de kast getrokken om nieuwe vrijwilligers te werven: spandoeken, een brief en flyers in Abcoude en flink wat publiciteit in de lokale en sociale media. Dat heeft gewerkt. Vele geïnteresseerden hebben zich aangemeld om naar de informatiebijeenkomst te komen. Mensen die willen helpen om Abcoude uit de brand te helpen, zijn echter nog steeds welkom. Vooral voor de dagsituatie (tijdens kantooruren) is er versterking nodig van mensen die op maximaal 5 kilometer van de kazerne wonen of werken. Veel van de huidige vrijwilligers werken overdag buiten de gemeente en kunnen dan niet bijspringen. Juist mensen die vlakbij werkzaam zijn, bijvoorbeeld in de winkelstraat, zijn welkom. Maar ook huismoeders kunnen vrijwilliger bij de brandweer zijn goed combineren met thuis. Er is een oppasmoeder die tijdens een uitruk op de kinderen past. Postcommandant Jeroen Prenger: “Als brandweervrijwilliger maak je deel uit van een

team. Sociale sportieve mannen en vrouwen, allemaal met één belangrijk doel voor ogen: helpen als dat nodig is. Bij de brandweer train je gezamenlijk voor alle facetten van hulpverlening. Naast een uitgebreide brandweeropleiding, oefenen we iedere woensdagavond met elkaar. Zo zijn we gezamenlijk voorbereid op mogelijke incidenten.” Meer dan alleen blussen Brandweermensen zijn mensen met verschillende achtergronden die zich betrokken voelen bij de samenleving of hun eigen buurt en die zich daar

voor willen inzetten. Naast het blussen van branden, verleent de brandweer ook hulp bij ongevallen, milieucalamiteiten en schade of dreiging door natuurgeweld. Er wordt op je gerekend, door je collega’s en door burgers. Wanneer je pieper gaat, op verschillende momenten van de dag èn nacht, sta je paraat om binnen een paar minuten uit te rukken. Uiteraard staat hier een vergoeding tegenover. Je leert er veel, komt met allerlei mensen in aanraking en kunt daadwerkelijk iets voor anderen betekenen. Dit levert je maatschappelijke waardering op. De intensieve samenwerking met brand-

weercollega’s levert een groep vrienden op, die voor je door het vuur willen gaan. Bied jij de helpende hand?

met postcommandant Jeroen Prenger, tel 088 878 23 00 of 06-22 827 340, j.prenger@vru.nl of

www.brandweerabcoude.nl Bezoek een informatieavond De post organiseert op woensdag 22 en 29 januari a.s. informatieavonden waar geïnteresseerden worden geïnformeerd over werken bij de brandweer. Ze krijgen een rondleiding door de kazerne en kunnen een oefenavond meemaken. Neem vooraf contact op

Veiligheidsregio Utrecht De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten. De VRU coördineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.


20

17 januari 2014

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

17 januari 2014

Komende tien jaar vervanging van beschoeiingen van legakkers en zandeilanden

Forse investeringen in aantrekkelijk houden van Vinkeveense Plassen

De gemeenten De Ronde Venen en Amsterdam willen de komende tien jaar investeringen in de vervanging van beschoeiingen van de legakkers en zandeilanden in de Vinkeveense Plassen. Deze investeringen zijn belangrijk om het recreatieschap Vinkeveense Plassen in goede staat te kunnen opheffen en de taken en verantwoordelijkheden over te dragen. Als de gemeenteraden van de beide gemeenten met de voorstellen instemmen, kan het recreatieschap in het najaar worden opgeheven. Doel van het in 1972 opgerichte recreatieschap is de belangen van de openluchtrecreatie in het gebied te behartigen en zich in te zetten voor natuur en landschapsbehoud. De gemeenteraad van Amsterdam, die samen met De Ronde Venen en de provincie Utrecht als financier het recreatieschap vormt, heeft in 2011 besloten zo snel mogelijk uit het recreatieschap te willen stappen. De Ronde Venen en Amsterdam hebben de afgelopen twee jaar overlegd over de voorwaarden om het gebied aantrekkelijk te houden.Daarbij is afgesproken dat Amsterdam nog tien jaar bijdraagt aan beheer, exploitatie en toezicht. De taken en verantwoordelijkheden van het recreatieschap Vinkeveense Plassen worden bij voorkeur overgedragen aan een ander recreatieschap. Een ander schap zal alleen bereid zijn mee te werken, als er vervangingsinvesteringen aan legakkers en zandeilanden worden gedaan. Deze investeringen zouden ook gedaan moeten worden als de huidige partners hun samenwerking zouden hebben gecontinueerd. Het zijn investeringen in beschoeiingen die de komende periode aan het einde van hun levensduur komen en

vervangen moeten worden om eilanden en akkers te behouden. Hiervoor is de komende tien jaar 13,5 miljoen euro nodig. Het onderhoud van de zandeilanden en legakkers vormt al geruime tijd een bron van zorg. Eerder is door de gemeenteraad van De Ronde Venen een visie op het behoud van legakkers vastgesteld. Deze visie is ook door de Plassenraad (het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap) vastgesteld. Ongeveer 20 procent van de legakkers in de Vinkeveense Plassen is eigendom van het recreatieschap, de overige 80 procent is in handen van particulieren. Vastgesteld is welke legakkers moeten worden behouden door het schap, welke mogen verdwijnen en welke kunnen worden verkocht aan particulieren. Die laatste categorie betreft zo'n 30-35 legakkers. De colleges van Amsterdam en De Ronde Venen zijn overeengekomen dat de zandeilanden en legakkers die worden behouden en niet worden verkocht, voorzien worden van een duurzame beschoeiing die zo’n 40 jaar meegaat. De kosten voor deze financiële inspanning worden op dezelfde manier verdeeld als hoe

partijen bijdragen aan het recreatieschap. Dit betekent dat Amsterdam een investeringsbijdrage levert van maximaal 3,4 miljoen euro, De Ronde Venen 5,3 miljoen euro en dat aan de provincie Utrecht 4,8 miljoen euro wordt gevraagd. Daarnaast is het de bedoeling dat de drie partijen zich verplichten voor 10 jaar bij te dragen aan de jaarlijkse kosten voor beheer, exploitatie en toezicht. Nieuw bestemmingsplan Ook wordt de komende tijd gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gebied waarin de mogelijkheden voor het gebruik van de legakkers worden verruimd. Op die manier wordt verkoop van legakkers aantrekkelijker en wordt het voor eigenaren interessanter hun legakkers goed te onderhouden. Als er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de vervanging van de beschoeiingen, kunnen taken en verantwoordelijkheden worden overgedragen aan een ander recreatieschap. De uitvoering van de beheer-, onderhouds-, en exploitatietaken in het gebied blijft in handen van uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland.

2BE loopt in regio voorop met projecten Stichting 2BE ondersteunt jongvolwassenen uit De Ronde Venen en omgeving. Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die –om wat voor reden dan ook– tussen wal en schip dreigen te raken, krijgen in ‘Het Eet&Drink Lokaal’ via een leer- en werkproject alle hulp die ze nodig hebben. Bij voorkeur halen ze een diploma MBO 1 of 2. In de horeca, maar ook in andere richtingen liggen mogelijkheden. Zo worden jaarlijks zo’n 20 jongeren geholpen aan een grotere kans op de arbeidsmarkt en kunnen ze weer actief deelnemen aan de maatschappij. Bestuurlid Jan van Schie: “De gesprekken die we voeren met het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen lopen vooruit op de veranderingen in de jeugdzorg, die er vanaf januari 2015 gaan komen. vanaf dat moment moeten gemeenten de jeugdzorg van de rijksoverheid over. Hier in De Ronde Venen lopen we voorop met dit 2BE project, ten opzichte van andere gemeenten. Daar mogen we trots op zijn.” Stichting 2BE draagt graag haar steentje bij aan de toekomst van jongeren, aldus bestuurslid en oprichtster Marja Raats. “Er moest echt eens wat gebeuren, jongeren zijn tenslotte onze toekomst. Dagelijks bekommeren we ons om jongeren die soms met jeugdzorg, leerplicht, ziekten of andere problemen te maken hebben. Als geen ander hebben wij ervaring opgebouwd met hun ondersteuning en leren nog dagelijks bij. Ons project is écht uniek. Het is maatwerk, regionaal en een echte oplossing voor vele jongeren en hun gezin, die vastlopen in onze omge-

ving. Er is al een basis binnen het project gelegd waar we in de toekomst op kunnen voortborduren. Een uitgelezen kans voor de gemeente om hierop in te haken en mee te doen. Zeker wanneer je meeneemt dat het vele kostenbesparingen opbrengt voor de gehele gemeenschap. Ook voor bedrijven een kans op jonge en gemotiveerde werknemers uit de eigen omgeving.” Het Eet&drink Lokaal is het afgelopen jaar een ontmoetingsplek gebleken voor maatschappelijke projecten, maar ook voor vele inwoners van De Ronde Venen. Bestuurslid Lyda ten Hove: “Men kan ons project heel eenvoudig steunen door bij ons te komen lunchen, uit eten te gaan of uw feest bij ons te organiseren. Onze nieuwe kaart met heerlijke gerechten, tournedos, spareribs, een kaart met veel keuzemogelijkheid en alles klaargemaakt met 100% natuurlijke producten van lokale leveranciers. Bestuurslid Wesley Harris vult aan: “Maar je kunt ook

meedoen aan een van de vele activiteiten die hier gehouden worden, zoals het nieuw gestarte open podium ‘Plug & Play’, gesponsord door het Rabobank Dichtbijfonds. Toon je talent en kom samen muziek maken en luisteren! Informeer naar de mogelijkheden. Ook de plaatselijke ondernemers kunnen terecht bij 2BE, door bijvoorbeeld een werk-leerplek te bieden, een baan, of door 2BE gerechten bij overwerk te laten verzorgen of door eens zakelijk te komen lunchen.” “Onderneem maatschappelijk en steun ons project, dit alles om de jongeren uit onze omgeving een steuntje in de rug te bieden! 2BE zorgt voor jongeren in de omgeving en heeft uw hulp hierbij nodig,” aldus de enthousiaste bestuursledenb. 2BE is een ANBI stichting en wil structureel niet afhankelijk zijn van subsidies. Wel zijn gasten nodig om het project te bekostigen en leerstof te bieden aan de leerlingen. Meer informatie : www. stichting2be.nl.

21

Help HSV’69 aan de hoofdprijs van ruim 18.000 euro HSV’69 zit in de finale van de Klaasjan Huntelaar foundation. Na alle voorselecties te zijn doorgelopen zit HSV bij de laatste 5 clubs. Nu moeten zij strijden tegen clubs uit andere plaatsen in Noord-Holland en Utrecht. In de finale zit nog één andere kleine vereniging en 3 grote. Maar met ingang van dit jaar gaat de foundation percentueel bekijken hoeveel stemmen ze binnen slepen. Dit houdt natuurlijk in dat ook een kleinere vereniging een hele goede kans maakt. En daar zijn De Ronde Venen bij nodig. Wat kunt u doen? Via www.klaasjanhuntelaarfoundation. nl/projecten/hsv69/1 kan er gestemd

worden. Vul uw e-mail adres is en u krijgt dan eenmalig een mail terug die u even moet linken en uw stem is binnen. Heeft u meerdere e-mail adressen dan kunt u die ook invullen. Nog mooier is als u gestemd heeft, dat u het ook nog doorstuurt aan familie en vrienden, ook buiten De Ronde Venen. Helpt u ook mee om de prijs in De Ronde Venen te laten vallen?

Verdeeldheid in de kerken Verdeeldheid onder christenen en in de kerken kan een grote bron van zorg zijn. Gelovigen in De Ronde Venen komen ook dit jaar bij elkaar in de Week van Gebed. Het gebed om eenheid staat dan centraal in de bijeenkomsten van zaterdag 18 en maandag 20 tot en met zaterdag 25 januari, dit jaar voor het eerst elke avond in een andere dorpskern. De locaties variëren van een schoolgebouw, de Mijdrechtse Buurtkamer, verenigingsruimtes, een kerk en dagopvang De Nostalgie in Amstelhoek. Iedere avond staan de deuren open vanaf 19.15 uur en de bijeenkomst vindt plaats van 19.30 – 20.30 uur. Het thema voor deze internationale gebedsweek luidt dit jaar: “Is Christus dan verdeeld?” Christenen uit Canada hebben hiervoor gekozen, geïnspireerd door een tekst uit de Bijbel. De apostel Paulus doet een oproep voor eenheid onder gelovigen in zijn eerste brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 1 vers 13. Dat streven is nog altijd actueel. Juist bij interkerkelijke gebedsactiviteiten ervaren christenen in De Ronde Venen toenadering. Ze komen elke eerste maandagavond van de maand bij elkaar voor het Gebed voor de Venen. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn de Nacht van Gebed in mei en de Week van Gebed eind januari. De Evangelische Al-

liantie heeft materialen ontwikkeld voor het programma zoals korte overdenkingen bij toepasselijke bijbelteksten. Zaterdag 18 jan. Wilnis De Roeping, Kerkstraat 12 Maandag 20 jan. Mijdrecht Ons Honk, G. v. Aemstelstr. 5 Dinsdag 21 jan. Baambrugge Postwijck, Rijksstraatweg 29 Woensdag 22 jan. Waverveen ’t Contact, Cliffordweg 9 Donderdag 23 jan. Abcoude CNS Abcoude, Blomswaard 2 Vrijdag 24 jan.Amstelhoek De Nostalgie, Mijdrechtse Zuwe 57 Zaterdag 25 jan. Vinkeveen Verenigingsgebouw NH Kerk, Herenweg 205

Vinkeveen

A capella-zangers bij Passage Passage vrouwen Vinkeveen heeft op dinsdag 21 januari 2014, een enthousiaste groep a-capella zangers uitgenodigd. Het zijn De Herman Singers uit Waarder. Met hun stemmen verdienen ze geld voor ondersteuning aan een kindertehuis in Mombassa, Kenia. Over dit kin-

dertehuis wordt u geïnformeerd met een powerpoint-presentatie. In de pauze houden deze heren een quiz en wordt er een collecte gehouden voor hun project. Locatie: Hervormd Verenigingsgebouw. Leden en gasten welkom met een bijdrage voor dit goede doel. Aanvang 19.30 uur


22

17 januari 2014

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Gilera FUOCO 500 uit 2011

Three of a kind! Op een regenachtige dag als vandaag vind ik het helemaal niet erg om weer eens een driewieler te testen, vooral met zulk glibberig wegdek. Het is een Gilera Fuoco 500 en deze is weer nieuw voor mij. De fiets rolt uit dezelfde fabriek als de Piaggio MP3 en zal dus qua techniek niet veel verschillen. Deze is er overigens alléén geschikt voor rijbewijs A; met iets smallere spoorbreedte en zonder voetrem en dat krankzinnige en spuuglelijke grote nummerplaat. De kilometerstand is pittig: 46.261. Maar de fiets ziet er prachtig uit, is bij Roké nieuw aangeschaft en in onderhoud geweest. Kortom, een uitstekende motorscooter voor de aantrekkelijke

prijs van 5.450 euro, inclusief hagelnieuwe Michelin-banden. Hij ziet er erg vet uit zo met dat matzwart en die stoere beugels en –zoals verwacht– rijdt de Gilera super. De voorophanging heeft twee onafhankelijke overhellende wielen en dat maakt de Fuoco stabieler dan welke scooter ook. Het elektro-hydraulische blokkeersysteem zorgt er voor dat het voertuig rechtop kan blijven staan en bij stilstand kan de bestuurder zijn voeten op het voertuig houden. Als motorrijder in hart en nieren begrijp ik de twijfels bij menig motorrijder, een motor op drie wielen? Na een diversiteit aan driewielers te hebben gereden, kan ik concluderen dat deze vorm van vervoer absoluut bestaansrecht heeft en waarschijnlijk een nieuwe rijdersmarkt heeft aangeboord. Ik rol de forse scooter naar buiten, draai het contact om en een kleine pieptoon geeft aan dat hij uit zijn vergrendeling is en dus kan hellen. Ik geef gas en laat de automatische CVT-transmissie zijn werk doen. Het valt me meteen weer op –of eigenlijk helemaal niet– dit rijdt als een gewone motorscooter. Bij de eerste bocht laat ik de voorkant voorzichtig de bocht invallen en de

Fuoco gaat vrolijk de richting op waarin ik heb gestuurd. Na een paar kilometer begin ik er echt weer plezier in te krijgen, weer een bocht, onbehouwen smijt ik de driewieler de bocht in, klaar om de boel op te vangen met een stuurcorrectie, maar alsof hij nooit anders doet volgt hij wederom de door mij gekozen koers zonder problemen. Ondank het glibberige wegdek neem ik de bochten met een snelheid die op een conventionele motorfiets wel eens mijn Waterloo zou kunnen worden; het blijft gewoon feest ondanks het slechte weer. In eerdere testen noemde ik deze driewielers wel eens een Efteling-attractie voor op de openbare weg en dat vind ik nog steeds. Met de huidige bijtellingsregeling van nu voor het zakelijk vervoer is dit enorm goedkoop rijden en ben je (als je niet vies bent van af en toe een nat pak) ongelofelijk vlot in het verkeer en dat is toch ook veel waard. Na een lekker rondje uitwaaien stuur ik de Fuoco richting Roké Motors

en zijn mijn handen zonder het gebruik van handschoenen (inderdaad foei!) behoorlijk afgekoeld. Tijd om met Aad (eigenaar van Roké) nog even na te praten over dit fenomeen met drie wielen. Voor ons gaat er niets boven een gewone motor, maar ook zijn we van mening dat dit wel een super handig vervoersmiddel is: erg zuinig, genoeg ruimte om spullen mee te nemen en toch een stuk sportiever dan de doorsnee auto. En als je in de stad werkt ben je helemaal spekkoper. Nooit zo’n driewieler gereden en toch nieuwsgierig? Maak gewoon een afspraak bij Roké ik denk dat u aangenaam verrast bent. U zult in ieder geval een hoop pret beleven.

Roké Mijdrecht Ondernemingsweg 9 Mijdrecht Tel: 0297-285218 www.roke.nl

Connect-Roké Zijspanteam gehuldigd

t asf e h p o t i e t i l Brengt Kwa

alt!

Dealer van:

en alle A-merk Scooters!

Nu ook..... Aprilia Off-road & Beta Dealer Roké Motors Ondernemingsweg 9 3641 RZ Mijdrecht Tel: 0297-285218

WWW.ROKE.NL

Roké Motors Touwslagers 12B 3449 HX Woerden Tel: 0348-500224

Kees Kentrop en zijn passagier Danny de Haas zijn zondag jl. op het jaarlijkse KNMV Motorsportgala gehuldigd in de categorie Wegrace voor het behalen van de titel in Open Nederlands Kampioenschap Zijspanrace. Voor de 56-jarige Kees Kentrop was het bijzonder deze prijs uitgereikt te krijgen door Wil Hartog, nationaal en internationaal bekend van zijn races in de zeventiger jaren in de klasse 500 cc. De motorliefhebbers herinneren zich nog zijn overwinning in 1977 tijdens de TT van Assen. Kees Kentrop reisde in die tijd menig circuit af om zijn idool in actie te zien. Wil Hartog toonde zich dan ook blij verrast deze fan van weleer de medaille te mogen overhandigen. Tijdens een kort interview gaf Kentrop aan, samen met zijn passagier Danny de Haas, dit seizoen zijn titel te verdedigen in combinatie met races in het Britse Kampioenschap voor de zijspannen. Was Mijdrecht vertegenwoordigd, ook Wilnis kende zijn kampioen. Uit handen van dezelfde Wil Hartog mocht Kervin Bos zijn medaille in ontvangst nemen, voor zijn welverdiende en zwaar bevochten kampioenschap in de klasse Supersport 600. Bos zal dit seizoen in de zwaardere klasse Superbike proberen dit te herhalen. Vrijdag 17 januari geeft het Connect-Roké team acte de présence tijdens de jaarlijkse

sportverkiezing van de Gemeente de Ronde Venen. Hier zijn zij genomineerd in de categorie sportploeg van het jaar. Wellicht gooien zij hier ook hoge ogen om vervolgens nog in februari af te reizen naar België. Want ook daar hebben zij, door de gecombineerde races en hun behaalde resultaten het Belgisch kampioenschap in de wacht gesleept en wacht ook daar een huldiging. Na al deze festiviteiten wordt het vizier gericht op het nieuwe seizoen. Dit begint eind maart met de voorjaarstraining op het circuit van Val de Vienne in Frankrijk.


DE GROENE VENEN

17 januari 2014

23

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling

Ford Kuga

foto's patrick hesse

Stoere SUV Ford heeft in Amerika de meest prachtige SUV's in het assortiment. De Edge, de Flex, de Explorer, de Expedition en de vele pick-ups als de F150 en de Super Duty. Auto's die je sporadisch in Nederland ziet rijden, maar die via de parallel import ons land binnen komen. Grote benzineslurpende Yanks. Voor de liefhebber om het zo maar te zeggen. De grote Ford Explorer zag je nog met enige regelmaat rondrijden, maar tijden zijn veranderd en SUV's waren op een gegeven moment not done. Totdat de mini-SUV populair werd en Ford het in Europa probeerde met de Kuga. De Kuga is de eerste SUV van Ford voor Europa en was sinds 2008 te koop. In Amerika werd de Kuga gelanceerd onder de naam Escape. De Kuga ging de strijd aan met de Volkswagen Tiguan, Opel Antara en Toyota Rav4. In 2013 lanceerde Ford de vernieuwde Kuga. Een grotere Kuga, die al meer richting het formaat van de oude Explorer gaat. De auto heeft maar liefst 82 liter meer bagageruimte en gaat nu de concurrentie aan met de Volvo XC60, Mitsubishi Outlander en Toyota RAV4 (die laatste is inmiddels ook flink gegroeid). Bij aankomst bij Stoof in Vinkeveen zien we de grote SUV al staan. Hij oogt groot, met de stoere velgen en hogere bouw. Toch oogt de auto ook heel erg dynamisch, gestroomlijnd en volwassen. En vooral stoer. Bij het instappen valt op hoe hoog je zit, iets dat natuurlijk bij alle SUV's het geval is, maar doordat je de lange motorkap voor je ziet wordt dat

gevoel benadrukt. Het stoere aan die motorkap is dat je twee 'power bulges', zoals de oude Mercedes ML55 AMG die vroeger ook had. Stoer! Zoveel power als de supersportieve ML55 AMG heeft de Kuga niet. Logisch, want dit is geen auto waarmee je hard door de bochten gaat. Nee, dit is een zeer ruime auto voor het hele gezin, die ook nog eens heel plezierig is om mee te sturen. De Kuga deelt het platform met de Ford Focus. Een platform waar de C-Max ook gebruik van maakt. Met die basis heeft Ford een lekker sturende auto afgeleverd. Comfortabel, maar met ruim voldoende grip, zelfs in onze voorwielaangedreven variant. Wij reden namelijk met de Kuga 1.6 EcoBoost (150 pk) in Titanium uitvoering. Als je de Kuga met vierwielaandrijving wilt dan is dat mogelijk. Hiervoor ga je naar de 1.6 EcoBoost met 182 pk. Je kunt ook dieselen met een 2.0 TDCi met 140

De Ford Kuga oogt groot, met de stoere velgen en hogere bouw. Toch oogt de auto ook heel erg dynamisch, gestroomlijnd en volwassen. of 163 pk. De 1.6 EcoBoost levert vanaf een laag toerental (1.500 toeren) al een flink koppel, waardoor je vrij vlot optrekt. Schakelen gaat ook lekker snel dankzij de korte pook. In het interieur zien we veel elementen uit de Focus. Prima materialen die fijn aanvoelen en duidelijke knoppen en bedieningselementen. Al zijn we er nog niet over uit of het multimediasysteem niet teveel knoppen kent. Het navigatiescherm is erg compact en ik moet zeggen dat dat van mij een flink stuk groter had gemogen. Aan snufjes geen gebrek. Naast diverse veiligheidssystemen (onder meer Lane Departure Warning en verkeersbordherkenning) kun je de Kuga bestellen met zaken die het leven makkelijker maken. Denk aan een achteruitrijdcamera, maar ook aan automatische inparkeerhulp, die de auto in een vak zet. Sturen hoeft niet meer, je geeft alleen gas, de Kuga doet de rest. Een andere leuke optie is de elektrisch te bedienen kofferbak klep. Met een druk op de knop opent en sluit deze. Wat we tegenwoordig ook bij an-

dere merken zien, is de optie om met je voet onder de bumper te zwiepen, waarna de klep opent of sluit. Handig als je met veel boodschappen in je handen staat. Vervolgens kun je deze gemakkelijk in de grote laadruimte (maximaal 1.653 liter) schuiven, aangezien de laaddrempel vrij laag is voor een hoge auto. De Kuga is scherp geprijsd. Voor de gereden versie betaal je een kleine 40 mille, de auto is verkrijgbaar vanaf € 32.660,en voor de fanatiekeling is er de Titanium Plus diesel vanaf € 53.785,-. Genoeg ruimte dus om te spelen met opties en dergelijke. Een ding is zeker, voor dat geld krijg je een zeer ruime, goed ogende en fijn rijdende SUV.

Dealergegevens Ford Stoof Herenweg 165 Vinkeveen Telefoon: 0297-261333 Website: www.ford-stoof.nl

Autonieuws

‘Op eigen kracht uit de put komen voor rijschool branche onmogelijk’ De laatste tijd is er met enige regelmaat aandacht voor de problemen die er zijn in de rijschoolbranche. Het gaat vooral over het UWV dat opleidingen betaalde om mensen om te scholen tot rijinstructeur. Dit terwijl er slechts bij een enkele rijschool een vacature was en er zeker geen sprake was van een structureel tekort. Voor alle duidelijkheid, dit is nog steeds niet het geval. Kijk maar eens naar de salarissen van rijinstructeurs of wellicht wat gemakkelijker, naar de lesprijzen die gehanteerd worden en je weet genoeg. Door een overschot aan instructeurs zien sommige rijscholen zich genoodzaakt om met hun prijzen te stunten. Veel starters, maar ook gevestigde rijscholen redden het financieel niet en laten gedupeerde klanten achter. Kijk eens op UWVreselijk.nl. Gelukkig luisteren de politieke partijen SP en de PvdA naar de geluiden van rijinstructeurs en zien deze partijen in dat de branche er niet alleen meer uitkomt. Hoe zit dit bij de andere partijen? Minister Schultz (VVD) vindt dat de sector het zelf maar moet oplossen. Het CDA en de PVV vragen zich wel af wat er aan de hand is, maar doen

verder weinig en de andere partijen laten helemaal niets van zich horen. Dat de sector het zelf uit moet zoeken zou voor de minister natuurlijk het gemakkelijkst zijn. Maar daar zit nu net het probleem. Want de rijschoolbranche zit zó diep in de put dat het onmogelijk is om er op eigen kracht uit te komen. De geluiden uit de sector zijn het gevolg van een laatste krachtsinspanning van rijinstructeurs en rijschoolhouders die al jaren aan het vechten zijn om hun branche er weer bovenop te helpen. Zij hebben alle mogelijkheden binnen de sector al lang onderzocht en uitgeprobeerd en

dit is allemaal op niets uitgelopen. De minister is dus aan zet om een stevig touw in de put te gooien, zodat de rijschoolbranche er voornamelijk op eigen kracht uit kan komen. In onze regio Kijkend naar onze regio (midden en West Nederland) geeft Frank Korlas van Alblas Bovag verkeersschool aan dat de laatste jaren ook in deze regio veel (eenmans-)rijscholen zijn gestart. Grotendeels gesubsidieerd door het UWV. Wat hiervan de nadelen zijn is Frank Korlas zeer duidelijk: “Wekelijks melden leerlingen zich bij ons aan, die elders gestart

Gereden versie: Ford Kuga1.6 EcoBoost Titanium Vermogen: 150 pk 0-100: 9,7 s Top: 195 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 15,2 / 8,2 l/100km Prijs gereden model: € 39.700,Alternatieven: Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Toyota Rav4, Volkswagen Tiguan, Volvo XC60

zijn met negatieve ervaringen.” Ook zijn er geluiden dat diverse rijscholen in zwaar weer verkeren. “Dit kan vervelende gevolgen hebben voor de leerling wanneer er een pakket of rijlessen vooruitbetaald zijn. Als een rijschool niet is aangesloten bij de Bovag ben je al je geld kwijt wanneer de rijschool failliet verklaard wordt,” waarschuwt de rijschoolhouder. Hij verwacht wel dat de rijschool branche er van zelf uit zal komen. ‘’Uiteindelijk wint de mondtot-mond reclame het van het concurreren met scherpe prijzen voor halve rijlessen.”

Abcoude

Alzheimercafé op 22 januari Welke invloed heeft voeding op geheugenproblemen? Wat zijn de effecten van voeding op ouderdom en ziekte. Als iemand niet meer zelf eet, wat doe je dan? Wat is ethisch? Wat doet dat met jou als mantelzorger? In een interview tussen huisarts en diëtiste komen deze onderwerpen aan bod en kunt u uw vragen stellen. Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor iedereen op woensdag 22 januari a.s. bij Tympaan-De Baat, Dorpszicht 22 te Abcoude van 14.00 tot 15.30 uur. Contact Steunpunt Mantelzorg, tel. (0297) 230280


24

17 januari 2014

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures

Functie: Flexkracht /oproepmedewerker Organisatie: Lindenhoff Plaats: Baambrugge

Functie: kwekerijmedewerker Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: All Round Boekhouder Organisatie: Constructor Dexion Holland BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Een applicatiebeheerder SQUITXO Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel Medewerker Telesales Organisatie: Constructor Dexion Holland BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker verdeling bloemen (2363252) Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Balie/magazijnmedewerker m/v Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen Plaats: MIJDRECHT

Functie: Medewerker Verkoop (tijdelijk) Organisatie: Flexibility Plaats: Mijdrecht

Functie: Welzijnscoach Organisatie: Welzijnspraktijk Van den Berg Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Veredelaar potplanten (1235280) Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: medewerker sales binnendienst Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Monteur Hydrauliek / Pneumatiek Organisatie: DAC Technologies Plaats: Mijdrecht

Functie: Accountmanager Frankrijk Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Sales Engineer Hydrauliek / Pneumatiek Organisatie: DAC Technologies Plaats: Mijdrecht

Functie: Internationaal wegtransportplanner 2325044 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Tekenaar constructeur Hydrauliek / Pneumatiek Organisatie: Dac Technologies Plaats: Mijdrecht

DE GROENE VENEN

Belangrijk voor ouderen, lid zijn van de O.B.V. O.B.V. is de afkorting van Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge. De vereniging heeft als doel in beide dorpen op te komen voor de algemene belangen van, en voor een zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor alle vijfenvijftigplussers. We hebben het dan over zo’n een derde van alle inwoners. Voor hen zet de vereniging zich in om zaken te optimaliseren op het gebied van zorg, bouwen en wonen, activiteiten, toegankelijkheid en verkeer en vervoer. En die inspanningen werken waar mogelijk niet alleen ten gunste van vijfenvijftigplussers. Bijvoorbeeld: de O.B.V. heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat er zeven AED’s in Abcoude en vijf in Baambrugge zijn geplaatst. En iedereen kan nu vertrouwen op de bekwaamheid van een groot aantal vrijwillig(st)ers die de opleidings- en herhalingscursussen reanimatie/AED hebben gevolgd. Ook de verbetering van de toegankelijkheid van de dorpskernen van Abcoude en Baambrugge door het meewerken aan de (twee)jaarlijkse dorpsschouw komt alle inwoners ten goede. En ondanks donkere wolken blijven wij bij het steunen van de actie ‘Meerbad open’. Word ook lid De O.B.V. is de enige onafhankelijke belangenbehartiger voor ouderen en heeft rond 1400 leden. Helaas loopt het ledental de laatste jaren terug door verhuizing naar elders en overlijden. Begrijpelijk dat de O.B.V. graag nieuwe leden verwelkomt om voor hun belangen een beduidende stem te laten horen in de gemeente De Ronde Venen. Lidmaatschap van de O.B.V. is juist nu belangrijk voor ouderen omdat steeds meer taken van de overheid worden overgedragen naar gemeenten. Daarom zal de O.B.V. in de komende tijd met name zeer alert zijn op veranderingen in de wetgeving rond zorg aan ouderen (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)). Met een jaarlijks contributie van € 10 voor twee personen op één adres, of € 6 voor één persoon op een adres, kunt u rekenen op onze inzet. Maar ook op themabijeenkomsten, activiteiten en ons verenigingsblad dat vijf keer per jaar verschijnt. Wij houden u daarin op de hoogte van onze werkzaamheden, acties en van wat er zich zoal in onze dorpen afspeelt. Ook vindt u daarin veel belangrijke adressen en telefoonnummers indien u hulp nodig hebt. Kortom, hoe meer leden wij hebben, des te sterker wij ons kunnen maken. Meld u zich aan bij onze secretaris, mevrouw E.M.G. Schilder,via e-mail secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.