De Groene Venen 7 november 2014

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

12-13oC

Nog 8 nachtjes slapen tot de intocht... De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 19 – Week 45 – 7 november 2014

Mennonietenbuurt 116 - 116B Amstelhoek

Vraagprijs € 375.000,- k.k. P NI EU W IN VE RKOO

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Alles goed geregeld en voordeliger

Duurzame markt en biologische proeverij op zaterdag 8 november Voor de derde achtereenvolgende keer vindt zaterdag 8 november in Mijdrecht ‘Samen voor Duurzaam’ plaats, een duurzame markt in combinatie met een biologische proeverij. Wie op zoek is naar tips voor het verlagen van het energieverbruik, behoefte heeft aan informatie van lokale ondernemers over bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, de aanschaf van een elektrische auto of meer wilt weten over en proeven van biologische en streekproducten, kan dan tussen 11 en 15 uur terecht op het Raadhuisplein en in het gemeentehuis in Mijdrecht. Zie ook pag. 17. foto rob isaacs

GRATIS WINTERCHECK

op 8 november 2014

MijnKia Testdag 9.00 - 16.00 uur

Klokkenbergweg 15, Amsterdam kinderbrillenvoorpagina.pdf Robijnlaan 2B, Hoofddorp

C

giga kinderbrillen show vrijdag en zaterdag

M

Y

ascol.nl

Kerstpakkettenactie voor voedselbankgezinnen in De Ronde Venen Hans Kranenburg (links) en Rein Kroon zetten zich ook dit jaar opnieuw in om te zorgen dat gezinnen die zijn aangewezen op de voedselbank minimaal één kerstpakket ontvangen. Hoe? Door dit jaar als ondernemer minimaal één kerstpakket extra te bestellen voor de voedselbank in Mijdrecht & Abcoude! Of door als medewerker je ontvangen kerstpakket(ten) ter beschikking te stellen. Ruim 100 gezinnen maken op dit moment gebruik van de voedselbank in De Ronde Venen. Op dit moment zijn er al enkele tientallen pakketten toegezegd. Zou het niet mooi zijn als we elk gezin kunnen verblijden met minimaal één pakket? Mail Rein Kroon: rein@vanthul.nl, dan komt hij met Hans de pakketten bij u ophalen. Afleveren bij Hans Kranenburg 1 05-11-1445 11:44 Schadenet, Constructieweg 25 in Mijdrecht kan natuurlijk ook! foto peter bakker Kies voor de prijswinnende hypotheekaanbieder: RegioBank

B. Koenraadstraat 28 Mijdrecht

W inn aar Hoog ste Beste beheer hypo w aarde r thee bron kklaning v an : ond erzo e te n ksbu

CM

reau

GfK

MY

CY

Wij houden het simpel, hebben een goede rente en doen aan nazorg.

CMY

K

Pakketkorting

hans winter brillen

Wij zijn uw bank.

de lindeboom 8 | mijdrecht

Dorpsstraat 7, Wilnis - T: 0297 - 28 90 90

Binnen 14 dagen verkocht!


2

7 november 2014

DE GROENE VENEN

LIFESTYLE DAG

Zaterdag 8 november 12.00 - 16.00 uur Laat u verwennen en maak gratis kennis met de producten en activiteiten van onderstaande bedrijven: Sport en casual kleding! Gratis fysiocheck! Sportmassage/personaltraining! Hoortest! Milon cirkel presentatie 13.30 uur! CrossGym presentatie-demo 15.00 uur! Haarextensions! Sportadvies! Goed huid- en (permanent) make-up advies! Afslank en voedingsadvies! Voetverzorging! Proeverij van Tapas! 16.00 uur Life Style borrel met optreden van Marije Zwaard Acoustic 4 fun!

Iedere bezoeker ontvangt een Goodiebag ter waarde van maar liefst �100,-

deze dag wordt mogelijk gemaakt door

www.totalprepress.nl

www.pksport.nl

- Tel. 0297 - 26 46 66 Deze poster is digitaal geprint door Voorbancken Total PrePress26, te Vinkeveen Uithoorn - www.totalprepress.nl


DE GROENE VENEN

7 november 2014

3

Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

“Het benzinestation aan de Mijdrechtse Dwarsweg is een plaats waar regelmatig (bijna) ongelukken plaatsvinden. Maandagavond was er helaas opnieuw een ongeluk. Er is al vaker gevraagd of de snelheid daar niet omlaag kan van 80 naar 50 of 60 km/u. Dit is echter tot nu toe niet het geval, met alle ongelukken van dien: onoverzichtelijk en mensen rijden heel hard. Kunnen we eindelijk iets aan de snelheid doen?” Het is inderdaad een gevaarlijk punt. Een benzinestation aan een drukke weg, waar hard wordt gereden, met nagenoeg geen op- of afrit. Daar vlak achter nog een bushalte. Het is dé verbindingsweg vanuit het centrum van Mijdrecht naar de N212 en naar Vinkeveen. Zeker met de woningen die daar gaan komen, is er in de praktijk eigenlijk geen sprake van een ‘buiten de bebouwde kom’-situatie. Reden voor mij om hier serieus naar te kijken en politie en verkeersdeskundigen binnen de gemeente te vragen hoe we deze situatie kunnen verbeteren. Of snelheidsvermindering daarbij de enige oplossing is, of er wellicht meer bij komt kijken, weet ik nu nog niet. Ik kom daar een volgende keer op terug.

“Het college heeft voorgesteld samen te gaan werken met anderen gemeenten op het gebied van de bedrijfsvoering. Komt er dan één ambtelijke organisatie en wat betekent dat op de langere termijn voor de gemeente De Ronde Venen?” Alle gemeenten in Nederland moeten samenwerken met andere gemeenten in hun buurt. Hoe groot of klein ze ook zijn. De Ronde Venen is een zogenoemde middelgrote gemeente. Te klein om als gemeente alles zélf te kunnen doen. Wij zijn een zelfstandige gemeente, om dat te kunnen blijven zijn wij genoodzaakt samen te werken met anderen. Op die manier kunnen we de kosten beperkt houden, kunnen we kwaliteit blijven leveren en zijn we niet te kwetsbaar in onze organisatie. Samenwerken is dus noodzakelijk, om zelfstandig beleid te voeren voor onze inwoners, bedrijven en organisaties, met korte lijnen, dichtbij de mensen om wie het gaat. De Ronde Venen heeft door haar specifieke ligging te maken met meer regio’s. We zijn traditioneel als gemeente in de provincie Utrecht aangesloten op diverse samenwerkingsverbanden met Utrechtse gemeenten. Als Groene Hart gemeente werken

Wie het weet.... we ook veel samen met gemeenten in Zuid Holland, zoals Nieuwkoop en Bodegraven-Reeuwijk. In sociaal-economisch opzicht is er een toenemende samenhang met gemeenten ten noorden van ons, de zuidkant van de Metropoolregio Amsterdam. Daar is de werkgelegenheid die we niet zelf in huis hebben en zijn veel voorzieningen waar onze inwoners gebruik van maken. Door die samenhang ontstaat ook samenwerking. Als gemeentelijke organisatie stelt het college voor op het gebied van de bedrijfsvoering samen te werken met Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. Door in één gemeenschappelijke organisatie de inkoop en het beheer te organiseren van de informatietechnologie, valt veel winst te halen. Voor andere onderdelen van de bedrijfsvoering wordt dat verder nog uitgezocht. Zo zijn we als gemeente altijd bezig om over de gemeentegrenzen heen te kijken, dat moet want anders doen we onze inwoners te kort. “Deze week stelt de gemeenteraad de begroting voor 2015 vast. Is dat een spannende periode?”

miek van de politiek. Het college doet voorstellen, politieke partijen (zowel van de coalitie als de oppositie) vinden daar wat van. Vervolgens worden besluiten genomen. Dat levert altijd discussie op en soms wat wrevel. Aan de andere kant is het spannend om dat het maken van de begroting steeds ingewikkelder is geworden. Dat komt omdat de gemeente er enorm veel taken heeft bijgekregen waarvan het niet altijd van te voren te voorspellen is wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Het groenonderhoud kan je bijvoorbeeld plannen, maar hoeveel mensen er eind 2015 welke zorg nodig hebben, is iets wat de toekomst zal uitmaken. Daarnaast willen we als gemeente samenwerken met betrokkenen binnen onze gemeente. En als je wilt samenwerken, moet je dus niet alles van te voren via een begroting volledig dichttimmeren. We willen flexibel zijn en een begroting is daarmee in feite niet meer zo statisch als vroeger. Dat is de opgave, met een begroting zoveel mogelijk zekerheid creëren, maar tegelijkertijd het mogelijk maken te kunnen inspelen op dat wat we nu nog niet weten.

In zekere zin wel. Aan de éne kant heeft het te maken met de dyna-

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl Gezondheidsbevordering door voorkomen van gezondheidsrisico’s Alcoholgebruik voorkomen en terugdringen, bevorderen van gezond gewicht en bewegen en het voorkòmen en terugdringen van eenzaamheid en depressie zijn de speerpunten in het gezondheidsbeleid 2014 – 2018 van de gemeente De Ronde Venen. De komende tijd zet de gemeente met deze prioriteiten in op het bevorderen van de gezondheid van de Rondeveense bevolking. Het college van B&W heeft op dinsdag 4 november besloten de beleidsnota ‘Samen Gezond(er)’ ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeente De Ronde Venen vindt gezondheid van haar inwoners belangrijk. Gezonde mensen voelen zich goed en kunnen actief deelnemen aan de samenleving. De gemeente heeft als preventieve taak om gezond gedrag te be-

Agenda Kort Zaterdag 8 november • • • • • • • • •

Lifestyle Dag, PK Sport, Vinkeveen Opening Expositie Patrick Hesse, VOKU, Mijdrecht Fairtrade-evenement, Dorpskerk, Abcoude Samen voor Duurzaam, Raadhuisplein, Mijdrecht Garagesale, Raaigras, Wilnis Veiling, Ontmoetingskerk, Wilnis Theo Nijland zingt in P.M. Theater, Abcoude Concert Con Amore, De Boei, Vinkeveen Prinsenbal Carnaval, Immitsj, Mijdrecht

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

vorderen. Voor de komende jaren zet De Ronde Venen in op de belangrijkste aandachtspunten die uit het monitoronderzoek van de GGD naar voren kwamen. Daaruit blijkt dat inwoners van De Ronde Venen veelal gezonde en actieve burgers zijn, maar dat een aantal thema’s om voortdurende aandacht vraagt. Zo blijkt dat jongeren op latere leeftijd alcohol beginnen te drinken, maar nog steeds veel drinken

(5 of meer glazen bij één gelegenheid) en er teveel ouders zijn die dit niet afkeuren. De gemeente kiest daarom voor een gezamenlijke aanpak waarin diverse partijen zoals ouders, sportverenigingen, scholen, winkeliers, vrijwilligers en professionele organisatie met elkaar samenwerken. Ook succesvolle activiteiten, zoals uit het project Nuchter Verstand Rijn en Venen en het Peers-project worden voortgezet.

Volgens de Wet publieke gezondheid moet de gemeente één keer per 4 jaar een lokale nota gezondheidsbeleid vaststellen en daarin aangeven wat de belangrijkste doelstellingen zijn voor de komende jaren. De gemeente heeft de beleidsnota ‘Samen Gezond(er) Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2018’ opgesteld. Deze nota is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties. De nota wordt naar verwachting op 18 december 2014 door de gemeenteraad behandeld. Belangstellenden kunnen de nota opvragen via gemeente@derondevenen.nl of downloaden op

www.derondevenen.nl.

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Peter Schavemaker en Anja Verbiest. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling,

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Het regent pijpenstelen als de groep bewoners voor het eerst hun nieuwe huis in aanbouw gaat bekijken. Het is een bont gezelschap, aangevoerd door een drietal begeleiders. Er is al een modelkamer ingericht waardoor ze een beetje idee krijgen wat er allemaal staat te gebeuren. Zoals het ouders en familieleden van verstandelijk gehandicapten betaamt waren er veel op- en aanmerkingen vooraf. Wat mijzelf betreft ben ik meer dan tevreden. Een eigen kamer en badkamer, een eigen toilet een gezamenlijk groepsverblijf, goede zorg die altijd beter kan maar ook heel veel slechter. Wat wenst een ouder nog meer? Er hangt een fors prijskaartje aan dit alles. Ik ga u het jaarlijks bedrag dat de instelling ontvangt per bewoner niet vertellen. Mij rest dankbaarheid dat onze samenleving bereid is deze zorg mogelijk te maken. Een groot deel van de bewoners is Downer. U kent ze vast wel uit de populaire TV-series waarin ze openlijk praten over trouwen en kinderen krijgen. Series die een beeld oproepen dat zo ver bezijden de werkelijkheid staat, dat ik er als ouder niet serieus naar wil kijken. “Ze zijn zo lief, muzikaal, etc.” Flauwe kul vind ik dat. Moeder was 28, ik 26 toen het noodlot zich in alle hevigheid voltrok. De gynaecoloog vertelde ons dat het aantal Downers van ouders onder de dertig vele malen hoger lag dan binnen de risicogroepen het geval was. “Dat hoeft in deze tijd toch niet meer” was niet op ons van toepassing. Het is ons kind, dus voortvarend zijn we aan de slag gegaan iets van onze Downer te maken. Dat is gelukt, ik kan met hem naar een restaurant, hij is sociaal, functioneert op een leeftijdsniveau van een kind van vijf en heeft geen zorgen. Volgende week wordt er in het Haagse gebabbeld over de wenselijkheid van een bloedtest die tijdens de zwangerschap Down signaleert. Kamerleden met onverstand van zaken gaan zich hierover buigen. Vanmorgen las ik een verhaal van een kamerlid die zich een maatschappij zonder Down niet kon voorstellen. Als voorbeeld werd een spekkoper geportretteerd die zo in de TV-serie kan. Als vader ken ik de echte realiteit. Zonder in detail te treden, kan ik u zeggen dat die voor velen huivering zal wekken. Velen die nooit in een instelling komen en de ware gang van zaken niet eens kunnen inschatten. Dan heb ik het niet alleen over Downers.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2014 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Downers heb je in alle soorten en maten. Een bloedtest geeft geen enkel zicht op de ernst van de handicap die de ongeborene en zijn omgeving overkomt. Daarom heb ik als ervaringsdeskundige mijn ernstige twijfels of je deze test als maatstaf mag gaan nemen. Luistervink

www.degroenevenen.nl


4

7 november 2014

Achtervolging Vinkeveen leidde tot oprollen hennepkwekerij

Kort nieuws Wilnis

Symboliek en Lithurgie in De Schakel Op woensdag 12 november organiseert de PKN Ontmoetingskerk te Wilnis een bijzondere avond in De Schakel, Dorpsstraat 20 in Wilnis over de symboliek en liturgie in de Rooms Katholieke kerk. Priester H.J.M. Huisintveld, pastoraal psycholoog bij een welzijnsinstelling en dominicaan, kan zeer enthousiast vertellen over de gebruiken, beelden en symbolen, met het accent op de beleving in de “Rijke Roomse Kerk”. Natuurlijk zullen ook de verschillen in kloosterorden aan bod komen. Wie altijd al eens wilde weten wat zich achter de kerkdeuren van een Rooms Katholieke Kerk afspeelt en hoe de beleving van het geloof in de loop der eeuwen veranderd is, dan is dit een mooie gelegenheid om er op een informele manier achter te komen. Aanvang 20 uur; vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar; de toegang is vrij.

Vinkeveen

Digi-presentatie bij Passage Op dinsdag 18 november hopen de Passage vrouwen afdeling Vinkeveen weer samen te komen. Het programma wordt verzorgd door Henk Butink uit Wilnis. De heer Butink geeft een digitale presentatie over Jeruzalem en Bethlehem, steden met duizenden jaren historie. Afwijkend is de vergadering één keer ’s middags om 14 uur in het Hervormd verenigingsgebouw, Herenweg 205 te Vinkeveen. In de pauze verkoopt Mevr. A. Hoogendoorn Israël producten. Ook gasten zijn op deze middag van harte welkom.

DE GROENE VENEN

Regiovoorzitter Marja Hartman aan het woord nadat afdelingsvoorzitter Ton Steenhof haar welkom heette.

Zaterdagavond kreeg de politie een melding van een verdachte situatie op de Spoorlaan in Vinkeveen. Bij aankomst van de politie reed een witte bestelbus weg. De politie zette een achtervolging in en dwong het voertuig te stoppen op de Demmerik. Hier sloegen de inzittenden op de vlucht. De politie startte een grote zoekactie met o.a. politiehelikopter en twee speurhonden. Omdat

De Zonnebloem Abcoude-Baambrugge vierde 60-jarig jubileum Donderdag 30 oktober vierde de Zonnebloem Abcoude-Baambrugge haar 60-jarig bestaan in het Dorpshuis de Vijf Bogen in Baambrugge. Voor ongeveer 50 gasten en 25 vrijwilligers werd een feestmiddag georganiseerd. Er werden o.a. films over oud-Abcoude (1963) en oudBaambrugge (1967) getoond. Voor veel aanwezigen bracht dit mooie herinneringen naar boven en soms wat weemoed. Ook het Zeemanskoor Ahoy uit Abcoude zette het feest luister bij. Ze brachten een aantal bekende liederen ten gehore maar hadden speciaal voor het jubileum een mooi Zonnebloemlied gecomponeerd. Onder het genot van

een hapje en een drankje werd er enthousiast meegezongen en meegedeind. De middag voldeed geheel aan het doel van de Zonnebloem: mensen die door een fysieke beperking in isolement dreigen te raken af en toe door middel van een bezoek door een vrijwilliger of een uitstapje of weer even te laten genieten. Wilt u ook graag wat voor uw medemens betekenen? En heeft u af en toe een uurtje over om iemand met een lichamelijke beperking te bezoeken om een praatje te maken of een stukje mee te wandelen, wordt dat vrijwilliger van de Zonnebloem. Het betekent zoveel.

de politie dacht dat de inzittenden een weiland in waren gevlucht, werd het hele gebied vanaf de Demmerik tot aan de rijksweg A2 uitgekamd. De politie onderzocht ook wat er gaande was op de Spoorlaan. Daarbij trof de politie op het Oude Spoorpad richting de Ringdijk vier verdachten aan: twee mannen van 25 en 32 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 26-jarige man en 21-jarige vrouw uit Uithoorn. Een van de verdachten raakte gewond tijdens zijn vluchtpoging en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bestelbus, waar ongeveer 100 hennepplanten in lagen, werd in beslag genomen voor onderzoek. Een andere auto die op de Spoorlaan stond werd ook weg getakeld. De politie deed een inval in de woning en trof een hennepkwekerij aan op de eerste etage en in de schuur. De hennepplantage is opgerold en alle apparatuur is in beslag genomen. De ongeveer 180 hennepplanten in de woning zijn vernietigd. foto's richard van der spoel

Een deel van de gasten kijkt naar de film.

Wilnisser Veenmolen in brand Dinsdagavond jl. was er een oefening van de brandweer bij de Veenmolen. De brandweer kwam met vier wagens en veel personeel. De oefening verliep goed, de ‘brand’ werd geblust en er werden drie ‘gewonden’ gered.

Groep 8 wint Milieuheldenwestrijd

foto michael hartwigsen

Restaurant JanZen wint Bib Gourmand Het was een bijzondere week voor Restaurant JanZen aan de rand van Woerden. Ze werden opgenomen in het blad Lekker, met de 500 beste Restaurants van Nederland, kregen een mooie recensie in De Telegraaf en als klap op de vuurpijl als eerste restaurant van Woerden een Bib Gourmand van Michelin. Een 'Bib' geeft aan dat het restaurant voor een schappelijke prijs een goede maaltijd serveert. De maaltijd mag daarom niet meer dan 35 euro kosten (exclusief dranken). Het gaat dus om een goede prijs-kwaliteit verhouding, in deze tijden vanzelfsprekend een belangrijke erkenning! Restaurants kunnen niet tegelijk een Michelinster en een Bib Gourmand hebben. Eigenaren Paul en Brenda Meijers zijn dan ook supertrots op deze prestatie die zij met hun hele team hebben bereikt. Fijnproever Patrick Hesse is enkele jaren geleden voor zijn rubriek Hmm met Hesse te gast geweest bij JanZen. Zijn ervaringen staan online op www.degroenevenen.nl onder de button Hmm met Hesse.

Groep 8 van obs de Zwaluw in Nes aan de Amstel heeft begin september meegedaan aan de milieuheldenwedstrijd van Amstelveen. Het begon allemaal met een geweldig optreden van de milieubende in de klas eind september. Twee acteurs leerden de leerlingen op een verrassende manier van alles over het milieu en hoe we duurzaam met energie om moeten gaan. Daarna werden ze aan het denken gezet om zelf oplossingen te bedenken voor het milieu probleem. Een paar weken hadden ze de tijd om hun ideeën uit te werken en op papier te zetten in het milieuhelden boek, dat werd opgestuurd naar de milieubende. Half oktober kwam eindelijk het bericht dat groep 8 was uitgenodigd om hun ideeën te presenteren op het

gemeentehuis in de raadszaal! Samen met nog twee groepen van een andere school deden ze hun best om de jury er van te overtuigen dat hun ideeën de beste ideeën waren. Het wachten op de uitslag was zenuwslopend maar werd wel beloond! Groep 8 van obs de Zwaluw had de eerste prijs gewonnen bij de milieuhelden wedstrijd 2014 van de gemeente Amstelveen. Het beste idee was een fiets met achterop afvalbakken, bedacht door Marenka en Célestine. Als klap op de vuurpijl mogen de leerlingen het idee samen met een kunstenaar gaan uitwerken, zodat de fiets ook echt gebruikt kan gaan worden om afval op te ruimen. Gefeliciteerd groep 8 van obs de Zwaluw uit Nes aan de Amstel!


DE GROENE VENEN

7 november 2014

5

Vlinderbos vol met talent Jenaplanbasisschool Vlinderbos lanceerde vorige week de opvolger van de muziekavond. Het Vlinderbos Got Talent thema gaf ruimte aan het doen van meer dan alleen muziek. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt. De vlinderbosleerlingen waren enthousiast en brachten het publiek een avond vol met moderne en klassieke dans, live zingen en playback, theater en een samenspel van muziekinstrumenten zoals piano, gitaar en een heuse beatboxer.

Kort nieuws

De avond werd professioneel gepresenteerd door een van de ouders. Onder de begeleiding van huidige top 40 nummers en de ‘gouwe ouwe’, gaven de leerlingen een spetterend optreden in de bomvolle aula. De ouders en oud-leerlingen konden maar moeilijk op hun stoel blijven zitten en een oorverdovend applaus gaf de directe beloning aan het talent. Van deze Vlinderbostalenten gaan we nog veel horen en zien.

Kinderen Proostdijschool namen ook deel aan de Zilveren Turfloop Zondagochtend 2 november verzamelden zich 47 kinderen van de Proostdijschool op het parkeerterrein van Argon om mee te doen aan de RABO GeZZinsloop, onderdeel van de 24e Zilveren Turfloop. De startnummers op de schoolshirts opgespeld, de sportschoenen en sportkleding aangetrokken. Er was een clown in het startvak voor een warming-up en ouders en andere belangstellenden in groten getale om de kinderen aan te moedigen.

de finish geleid en eenmaal de eindstreep bereikt wachtte een warm onthaal door ouders en familie. Prachtig om alle rode wangen te zien, de spanning is er af en de ontlading na het bereiken van de eindstreep geeft een trots gevoel. En er is ook een derde prijs behaald door de Sindy de Bruijn bij de meisjes in de groep 10 t/m 12 jaar. Knap gedaan Sindy en gefeliciteerd met je derde prijs. Een eervolle vermelding voor de 9-jarige Stijn de Groot, hij liep mee met de 5 km.

Om 10:15 uur sprintte de eerste groep jongens van 10 t/m 12 jaar weg, daarna de meisjes en zo volgde er elke 3 minuten een groep om de afstand van 1.040 meter door het sportpark af te leggen. Wat werd er hard en dapper gelopen en gestreden door de kinderen. Aangemoedigd door de toeschouwers langs de route werden ze naar

Alle kinderen ontvangen voor deze super sportieve prestatie een welverdiende medaille, een hardloopdiploma, een ijsje en een presentje. Moe maar zeker voldaan gingen de deelnemers naar huis om lekker na te genieten van hun deelname aan de Zilveren Turfloop.

Groep 8 OBS Molenland (S)Cool on Wheels Op maandag 27 oktober j.l. kwam paralympisch sporter Geert Schipper in groep 8 vertellen over zijn beperking en hoe hij daar mee omgaat. Hij heeft een incomplete dwarslaesie en is gebonden aan zijn rolstoel. Door ontzettend veel doorzettingsvermogen en een sterke wil heeft hij een plekje weten te veroveren in het paralympisch team van de triatlon. Hij traint enorm hard om straks in Rio de Janeiro te kunnen vlammen. Als het u interesseert of u wil hem financieel steunen, neem een kijkje op zijn site www.sportisleven.nl.

Na het bloemenmozaïek van vorig jaar is dit keer na vele brainstorm-

ste en tweede plaats kregen ook de overige deelnemers in de poule een prijs voor de derde plaats. Het werd een succesvol weekend voor Judoschool Blaauw want aan het eind van het weekend waren er 12 eerste plaatsen en 3 tweede plaatsen gewonnen. Al met al dus een zeer succesvol toernooi voor Judoschool Blaauw. Meer informatie op:

www.judoschoolblaauw.nl.

Op vrijdag 14 november organiseert supportersvereniging de Lijnkijkers de maandelijkse bingo in de kantine van sportvereniging Argon. De bingo van deze maand heeft als thema ‘Sinterklaas’, de hoofdprijs is een Flat screen met ingebouwde DVD speler. De aanvang is 8 uur, en natuurlijk is het eerste kopje koffie weer gratis. Door deel te nemen aan deze bingo steunt u de jeugd van Argon.

Bingo bij toneelvereniging O.K.K.

Kom de wereld van de mini gerbera’s van Van der Wilt Gerbera’s bewonderen tijdens de Trade Fair t/m 7 november in Aalsmeer.

In het weekend van 1 en 2 november heeft Judoschool Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi in Abcoude. Voor dit gezellige toernooi hadden zich ruim 400 judoka’s ingeschreven. Judoschool Blaauw was met 35 deelnemers zeer goed vertegenwoordigd. De bedoeling van dit toernooi is om de judoka’s zoveel mogelijk ervaring op te laten doen. Naast een prijs voor de eer-

Bingo bij Argon

Mijdrecht

De kinderen hebben van hem geleerd dat je veel meer kunt dan je denkt, als je maar doorzet en het nog eens probeert. Uiteindelijk hebben de kinderen zelf mogen ervaren wat het is om in een rolstoel te zitten. Ze hebben in sporthal de Phoenix in de rolstoel spelletjes gedaan en ook een partijtje rolstoelbasketbal. Het blijkt nog helemaal niet zo simpel te zijn om de rolstoel daar te krijgen waar je hem hebben wil, hoewel sommigen er al heel goed mee 'uit de voeten' konden.

De wereld van Van der Wilt Gerbera's...

Veel prijzen voor Judoschool Blaauw

Mijdrecht

sessies gekozen om de bezoekers van de Trade Fair te trakteren op een wereld van mini gerbera’s. In de wereldbol stellen alle 29 verschillende soorten van Van der Wilt een land voor, of zee. De soorten voor het nieuwe seizoen vormen de sterren. In de ontwikkeling en het bouwen en maken van de bloemenwereld is ook dit jaar weer veel tijd gaan zitten en dat is het allemaal waard! Nieuwsgierig naar het resultaat? Kom kijken op de Trade Fair t/m 7 november in Aalsmeer op stand nummer 4.2. Ook dit jaar zijn er weer leuke prijzen te winnen, zoals bijv. een speciale Trade Fair Prosecco, een pluim of een slagroomtaart.

Dinsdagavond 11 november is er weer bingo bij toneelvereniging O.K.K. Er zijn weer mooie prijzen te winnen met als hoofdprijs een Samsung Galaxy Tab 3. De bingo zal gehouden worden in het Veenweidebad, Ontspanningsweg 1 te Mijdrecht en start om 19.45 uur. Loten zijn te koop voor 50 eurocent per lot.

Wilnis

Carpoolplaats Om het carpoolen te vergemakkelijken, legt de provincie Utrecht een carpoolplaats aan in Wilnis op de kruising van de Mijdrechtsedwarsweg en de N212 (Ir. Enschedeweg). De carpoolplaats in Wilnis krijgt 15 parkeerplekken. De mogelijkheid bestaat om dit aantal op een later tijdstip te verdubbelen, als dat gewenst is vanwege intensief gebruik. De werkzaamheden voor de aanleg en de uitbreiding starten in november en duren ongeveer een maand. Voor het einde van het jaar zijn alle werkzaamheden uitgevoerd.

Baambrugge

Klaverjassen op rijm De herfst heeft zijn intrede gedaan en de verlichting gaat weer vroeger aan. Dus is het de hoogste tijd voor weer een avond gezelligheid. Een klaverjasavond is dan ideaal. Kom op 14 november naar de glazen zaal. Voor 3 euro bent u van de straat en misschien dat de hoofdprijs mee naar huis gaat. Alle klaverjassers welkom om kwart voor acht In Dorpshuis De Vijf Bogen wordt met verse koffie op u gewacht. Kijk ook op www.devijfbogen.nl


Kinderbrillen.pdf

1

05-11-1445

09:30

6

7 november 2014

DE GROENE VENEN

kinderbrillen show deze vrijdag 7 en zaterdag 8 november

C

M

Y

CM

MY

bij aankoop van een kinderbril, krijg je èèn glas gratis

CY

CMY

K

hans winter brillen de lindeboom 8 3641ex mijdrecht www.winteroptiek.nl info@winteroptiek.nl 0297 284479

Mede mogelijk gemaakt door:

op gecoat papier de volgende kleuren gebruiken geel PMS 116C, zwart PMS black op uncoated papier de volgende kleuren gebruiken geel PMS 109U, zwart PMS black

OMAN BEVEILIGING

Ruim 1700 deelnemers van jong tot oud, zeker 150 vrijwilligers, heel veel supporters langs het parcours en al onze sponsors hebben de 24e editie van de Zilveren Turfloop dit jaar weer tot een prachtig event gemaakt.

THNXXX Namens de organisatie van de Zilveren Turfloop 2014


DE WEEK IN BEELD DE GROENE VENEN

7 november 2014

Zaterdagmorgen rond 00.30 uur belden buurtbewoners van de Prinses Wilhelminalaan in Mijdrecht de brandweer, omdat een huis vol met rook stond. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek er brand te zijn in een rijtjeswoning. De brandweer ramde een deur in en trof op de begane grond een vrouw aan. Zij was zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het was in eerste instantie onduidelijk of de zoon ook thuis was, maar dit bleek niet het geval. De jongen werd opgevangen door de hulpdiensten. Ook werden enkele huisdieren uit de woning gered. Rond 1.15 uur was de brand, die in de keuken was begonnen, onder controle. foto peter bakker

Vrijdagavond 31 oktober was er een Halloween-avond bij buurthuis “Ons Streven”. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar konden er een pompoenlantaarn maken. Maar liefst 42 enthousiaste kinderen waren op dit leuke evenement afgekomen. Aan de hand van wat voorbeelden werden er gezichtjes op de pompoenen getekend en uitgezaagd, en moesten de pompoenen worden uitgelepeld. Een hele klus, maar aan het eind van de avond kon ieder kind een mooie pompoenlantaarn mee naar huis nemen. Bij een ongeluk op de Mijdrechtse Dwarsweg maandagavond is een man ernstig gewond geraakt. Hij stopte zijn vrachtwagen op een strook tussen de rijbaan en een fietspad ter hoogte van het benzinestation. Toen hij uitstapte en wilde oversteken werd hij geschept door een voertuig dat richting Vinkeveen reed. Het slachtoffer kwam ca. vijftig meter verder terecht op het wegdek. Vanwege de ernst van de situatie landde ook de traumahelikopter. Het ambulancepersoneel en het Mobiel Medisch Team hebben de man behandeld, waarna hij is overgebracht naar het ziekenhuis. foto's peter bakker

De majorettes van VIOS hebben het afgelopen wedstrijdseizoen maar weer eens laten zien wat ze waard zijn. Bij de wedstrijden zijn mooie punten behaald en vele prijzen gewonnen.

CSW 4 loopt er dit seizoen geweldig bij dankzij Brasserie De Waard. In deze tijden is het niet vanzelfsprekend dat bedrijven zich inspannen voor sponsoring. CSW 4 is de Brasserie uit Wilnis dan ook zeer dankbaar. De Waard staat bekend om zijn gastvrijheid, kwaliteit en betrokkenheid met de lokale bevolking. Met het sponsoren van CSW 4 onderstrepen ze dit wederom. Aankomende maand kunt u zelf een menu samen stellen voor slecht €29,50. Afgelopen zaterdag heeft CSW 4 kunnen genieten van het menu en de gastvrijheid van Sandra en Tibor. foto marianne bras

En toen was het weer zo ver, na lang oefenen en veel voorbereiding mochten de toneelspelers eindelijk weer los gaan voor het echte publiek en hoe! Aan alles was gedacht, een schitterend decor, muziek en stoelen. Nu het publiek nog. Dit laatste was spannend, aangezien het deze keer voor het eerst in Vinkeveen was. Maar gelukkig kwamen deze in grote aantallen! Dan voelt het alsof alles weer vanzelf gaat als je voor zoveel mensen mag spelen. OKK wil via deze weg een ieder die bij deze avond betrokken is geweest bij de succesvolle voorstelling Een rits te ver, bedanken voor de gezelligheid en het mogelijk maken van dit fantastisch weekend. Tot ziens volgend jaar bij weer een nieuwe voorstelling van toneelvereniging O.K.K.

7


8

Familieberichten

7 november 2014

DE GROENE VENEN

Bloemschikworkshops bij Tympaan-De Baat Net als vorig jaar geeft Riet Veldman weer drie workshops Bloemschikken op woensdag 26 november, woensdag 28 januari en woensdag 4 maart. Het adres: Dorpszicht 22 in Abcoude. Tijdens de eerste les wordt er een bloemstuk gemaakt dat we gaan combineren met onder meer wol, leer, stof en porselein. Met al deze verschillende materialen is het een uitdaging om een mooi arrangement te maken. U wordt verzocht elke les een snoeitang en een bakje, vaas, mandje of glazen schaal, mee te nemen. Ook is het raadzaam een bloementangetje, een scherp mesje, groen (blad- of coniferengroen) en ander materiaal uit uw tuin of uit de natuur te verzamelen en mee te nemen.

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

Oasis en bloemen worden verzorgd door Riet Veldman en per les met haar afgerekend. De kosten zijn € 25,00 voor 3 workshops, of € 10,00 per workshop, exclusief materiaal. Mevrouw Veldman wil graag dat u zich voor alle drie de workshops opgeeft, maar kunt u op één van de genoemde dagen niet, dan is het mogelijk u voor een of twee van de workshops op te geven. U krijgt aan het begin van de workshops een éénmalige machtiging om in te vullen waarna het bedrag van uw rekening zal worden afgeschreven. Aanmelden voor deze workshops kan bij Klant Contact Centrum op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10 tot 12 uur op tel. 0294-283 302 of op een van deze ochtenden op Dorpszicht 22 Abcoude.

Gespreksavond over mantelzorg

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

De pastoraatgroep van de HH Cosmas en Damianus te Abcoude organiseert vanuit Trefpunt voor Levenskunst, haar vormingscentrum, op dinsdag 11 november 2014 een gespreksavond over mantelzorgen: Als een mantel om mij heen geslagen, wat kracht kost en kracht geeft bij mantelzorg, m.m.v. Harry Huisintveld, priester dominicaan en Johan Carbo, journalist, hogeschooldocent en mantelzorger.

Liefde Aandacht Respect

Uitvaartbegeleiding "Waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in de keuze van uw uitvaartondernemer"

Miranda van Gelderen 06-23367997 Brenda Stork 06-15442046 www.charonuitvaart-abcoude.nl Ter kennisgeving * 24-09-1949

Deze bijeenkomst is vooral gericht op ieder die mantelzorg geeft of gegeven heeft. Daarnaast is uiteraard ook ieder die in dit onderwerp is geïnteresseerd van harte welkom. De avond vindt plaats in ’t Trefpunt, Kerkstraat 23 te Abcoude, naast de RK kerk. Tijd: van 20 tot ca 22 uur. Welkom vanaf 19.30 uur. Graag opgave vooraf bij het lokale secretariaat 0294-281335 of secretariaat@ cosmasendamianus.nl

Open dag scholen Abcoude en Baambrugge † 05-11-2014

Jan Dorré Ten tijde van het drukken van deze krant was er nog niets bekend over de uitvaart.

Wereldproduct november De wereldwinkels in Mijdrecht en Abcoude hebben voor deze donkere maand een lichtje geselecteerd. Het is een kleine kaars in de vorm van een ster uit Indonesië en kost € 1.95. Zaterdag 8 november vanaf 15.00 uur vindt u Wereldwinkel Abcoude op de Wijnproeverij van Wijnhandel De Wakende Haan in de Dorpskerk van Abcoude. Naast de andere ambachtelijke winkels rond de Dorpskerk zijn Restaurant Rechtstreeks, Boekhandel Sprey en Wereldwinkel Abcoude uit de zaterdag door Burgemeester Divendal geopende Fairtrade straat aanwezig. De Wereldwinkel heeft Fairtrade wijnen op de proeftafel. Bovendien is er een presentatie over koken en tafelen en natuurlijk komen Kersten relatiegeschenken aan bod. U bent geheel vrijblijvend van harte welkom.

De avond begint met een bezinnende inleiding door Harry Huisintveld over “Hoe sta jij zelf in het leven?” Een vraag die bepalend is voor hoe je het mantelzorgen beleeft en volhoudt. Daarna vertelt Johan Carbo uit eigen ervaring over het zorgen voor zijn vrouw, die lijdt aan de ziekte van Parkinson en daaraan gerelateerde dementie. Vervolgens krijgen de deelnemers ruim de tijd voor het delen van hun eigen verhaal en voor het stellen van vragen.

Kerst en relatiegeschenkpakketten Met een Fairtrade kerstpakket van de Wereldwinkels in Mijdrecht en Abcoude kan uw organisatie op een eenvoudige manier uw maatschappelijke betrokkenheid tonen aan werknemers en relaties. De wereldwinkels bieden eigentijdse artikelen op het gebied van koken, tafelen , wonen en modeaccessoires. Stuk voor stuk in ontwikkelingslanden onder Fairtrade criteria gemaakt. Prachtige unieke artikelen met bijzondere achtergronden en verhalen. Nu reeds kunt u in Wereldwinkel Abcoude uw Novibkalender bestellen. Wereldwinkel Mijdrecht, Passage 14, Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9.

Op woensdag 19 november van 9 tot 11.30 uur houden de scholen van Abcoude en Baambrugge een open dag. Heeft u kinderen in de leeftijd tot 4 jaar? Dan is dit de gelegenheid om alvast een kijkje te nemen, sfeer te proeven en kennis te maken met de scholen. In verband met wachtlijsten is het handig om ruim voor het vierde jaar uw kind bij de school van uw keuze in te schrijven.

In Abcoude: CNS Abcoude: Blomswaard 2 (www.cnsabcoude.nl); Paulusschool: Koppeldijk 30 (www.rkbspaulusschool.nl); Piusschool: Broekzijdselaan 3 (www.piusschool.nl) en Piet Mondriaan: Broekzijdselaan 46a (www.obspietmondriaan.nl). In Baambrugge: Ichthusschool: Dorpsstraat 4 (www.ichthusbaambrugge.nl).

Workshop Wijs met Media

ringsdeskundigen’. Daarnaast krijg je volop tips & ideeën aangereikt. Aan het einde van de ochtend ga je geïnspireerd naar huis met een heleboel concrete tips, zodat je je kinderen helpt verstandig om te gaan met (sociale) media. Workshops Lokaal is onderdeel van Ouders Lokaal: platform voor en door ouders in de gemeente De Ronde Venen. Ouders Lokaal is een samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deelname is gratis. Voor meer informatie of aanmelding voor de workshop zie de website www.ouderslokaal.nl of email drv@ouderslokaal.nl.

Workshops Lokaal organiseert in samenwerking met de Bibliotheek Mijdrecht -op woensdagavond 26 november van 20-22 uur- een inspirerende workshop voor ouders die hun kinderen (van 4 t/m 12 jaar) wegwijs willen maken in de mediajungle. Hoe help je je kinderen mediawijs te worden? Welke werkende afspraken hebben andere gezinnen over ‘beeldschermtijd’? Hoe begeleid en bescherm je je kind ‘online’? Tijdens deze 2 uur durende workshop wissel je volop ervaringen uit met andere ‘erva-

Rollatorspreekuur Op woensdag 26 november is er een rollator inloop spreekuur in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude. Dhr. Joop van der Horn, de initiator van dit spreekuur, heeft jarenlange ervaring met het herstellen en verstellen van rollators. Hij kan kleine reparaties verrichten zoals remmen afstellen, de hoogte vanuit fysiologisch punt bijstellen en controleren of alles nog naar tevredenheid werkt. Het eerste spreekuur is op woensdag 26 november van 10 tot 11 uur. Volgende spreekuren vinden plaats op 14 januari en 10 juni 2015 op dezelfde tijd en dezelfde locatie. Het is geheel gratis. Alleen eventuele te vervangen onderdelen komen voor uw eigen rekening.


DE GROENE VENEN

7 november 2014

9

21 Rondeveense kinderen de lucht in met Stichting Hoogvliegers Zaterdag jl. was er een speciale mini-Hoogvliegersdag op vliegveld Hilversum, mogelijk gemaakt door een donatie van De Ronde Tafel 169 (www.rt169.nl) uit De Ronde Venen. Er waren 21 kinderen uitgenodigd voor deze speciale dag, allemaal afkomstig uit De Ronde Venen. Er waren onder andere kinderen van het G-team van HVM, het G-team van de schaatsclubs en het G-team van Argon aanwezig. Met bijna 20 graden was het een uniek zonnige dag voor 1 november. Bij aankomst op het parkeerterrein stond de Hoogvliegerstruck opgesteld en een aantal luxe au-

to’s. Bij het aanmelden kregen alle kinderen een tas met T-shirt, pet en andere leuke gadgets. Daarna was het zover. Vliegen! De kinderen kwamen in kleine

groepjes gedurende de dag binnen lopen. Er werd met vier vliegtuigen af en aan gevlogen. Wat de dag extra speciaal maakte was het gebied waarboven gevlogen mocht worden. De Ronde Venen, waar alle kinderen wonen, ligt in het beveiligde luchtruim van Schiphol. Dankzij toestemming van de luchtverkeersleiding mocht speciaal voor deze dag een klein stukje luchtruim worden gebruikt, zodat de kinderen over hun eigen huis konden vliegen. Bij terugkomst in Hilversum ontvingen de kinderen een echt Hoogvliegersdiploma. Daarna natuurlijk snel naar buiten om een rondje te racen in de vrachtwagen of de sportauto. Ook was er een springkussen aanwezig en stond er een prachtige Jaguar in de hangar waar de kinderen in konden zitten. Het was een onvergetelijk dag voor de kinderen uit De Ronde Venen. Een prachtige afsluiting uiteindelijk met prachtige luchten en grondmist die Vliegveld Hilversum toedekte.

Rotary SantaRun 2014 dit jaar in Mijdrecht In 2012 en 2013 werd de SantaRun in Aalsmeer georganiseerd, door Rotaryclub AMU. Dit jaar slaan twee regionale Rotaryclubs (AMU en Mijdrecht) de handen ineen en wordt de SantaRun gehouden in Mijdrecht op vrijdag 19 december 2014. De vorige twee edities van de (Aalsmeerse) SantaRun hebben gezamenlijk ruim 17.000 euro opgebracht. Gaat de 2014 editie in Mijdrecht dit bedrag overtreffen? Met uw inzet en deelname moet het kunnen. We gaan er weer

een groot feest van maken met een hoge opbrengst voor de goede doelen Haarwensen en de Aalsmeers/Mijdrechtse Moederverwendag. Doe mee! De SantaRun is geen hardloopwedstrijd. We doen het lekker rustig aan en nemen onderweg alle tijd om te genieten van o.a. een hapje, drankje en het dweilorkest. Het gaat vooral om de gezelligheid en feeststemming bij de warming-up, tijdens de wandeling, met afsluitend een SantaRun-Aprèsski-feest. Meer info: http://mijdrecht.rotarysantarun.nl.

Sponsoren bedankt! Tijdens dag waren alle activiteiten gesponsord door bedrijven uit De Ronde Venen e.o., waarvoor hartelijk dank! Lunch – Restaurant Rendez Vous, Mijdrecht; Tafels, bankjes – Bowlingcentrum Mijdrecht; Vervoer materialen – Blauw Autoverhuur, Mijdrecht; Dranken – Wijn- en drankenhandel De Zwart, Wilnis; Springkussen – Bleekemolen Raceplanet, Mijdrecht; Afzethekken – Gemeente De Ronde Venen; Jaguar – Kroymans Hilversum. Dankaan de andere sponsoren: Vliegveld Hilversum, Vliegschool Hilversum en natuurlijk hoofdsponsor Ronde Tafel 169. foto’s: stichting hoogvliegers vincent kager

, arthur van der kooiJ

video: stichting hoogvliegers

-

thiJs visser

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

7 november 2014

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Cabaretduo Veldhuis & Kemper

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week een gesprek met Remco Veldhuis en Richard Kemper, die sinds 1999 het cabaretduo Veldhuis & Kemper vormen. Dit seizoen zijn ze in de theaters te zien met hun achtste programma ‘Of de gladiolen’.

‘We laten onze diepere, gevoelige en zachte kant over aan de liedjes’ Qua vorm hebben jullie gekozen om weer terug te gaan naar twee mannen en een piano, nadat jullie eerder met muzikanten hebben samengewerkt. Remco: “We gaan inderdaad terug naar onze oervorm, zoals we in 1997 begonnen zijn.” Richard: “De eerste drie programma’s hebben we met ons tweeën gedaan. Later vonden we het leuk om onze liedjes, in de voorstelling, te laten horen via een band.” Jullie spelen deze voorstelling ook zonder vierde wand (waarbij acteurs op toneel met en tegen elkaar spelen, red.), waardoor er interactie is met het publiek. Richard: “Onze vorige programma’s waren veelal toneelmatig, waarin we rollen speelden en tot elkaar spraken. Nu vertellen we het rechtstreeks aan het publiek, waardoor het echter wordt. In ‘Of de gladiolen’ zijn we Remco en Richard, waarin we vertellen over ons leven. Hoewel we allebei niet de behoefte hebben om, wat we zeggen, het helemaal autobiografisch te laten zijn.” Rem-

co: “Ik denk inderdaad dat dit meer een cabaretvoorstelling is.” Is het hierdoor ook jullie meest eerlijke voorstelling? Remco: “Ja, dat denk ik wel. Mijn personage, die ik flinterdun speel, zit heel dicht op de werkelijke Remco Veldhuis. Dat geldt ook voor Richard.” Liedjes noemen jullie ‘een mooi tegenwicht’ tegen de sketches. Richard: “In onze sketches gaan we zo te keer (lacht), dat het publiek soms het gevoel kan krijgen dat we ongevoelige boze mannen zijn.” Remco: “Ik vind dat het gros van onze cabaretprogramma's grappig moet zijn, soms is dit hard, pijnlijk en gierend. We laten onze diepere, gevoelige en zachte kant over aan de liedjes. Dat is een moment van bezinning, die toch ook aankomt bij het publiek. Een mooi voorbeeld is ‘Ik ben er niet’, dat als klein verhaaltje een diepere laag vertelt. In deze voorstelling zitten ook een paar momenten, waarin we in teksten, de verstilling zoeken. Dit zorgt

voor diepgang. In het begin van onze carrière hadden we moeite om hiervoor momenten te kiezen, we zijn nu minder bang voor de stilte. We accepteren nu dat er 30 seconden even niet gelachen wordt.” Willen jullie in deze voorstelling ook weer het ‘geklungel’ van de mens belichten? Richard: “Onze programma’s gaan over maatschappelijke thema’s, zoals stress en mannen met vrouwelijke kanten. We willen, ook in ‘Of de gladiolen’, troost bieden aan het publiek dat we thuis allemaal lopen te kloten en dat niemand het precies zo heeft, zoals je op je achttiende dacht dat het zou worden. De grote vraag is: hoe ga je er mee om?” Als cabaretiers willen jullie niet moralistisch zijn, maar wel een prikkel geven aan het publiek. Komt deze prikkel nu sterker aan, doordat jullie direct op en met het publiek spelen? Remco: “Ja, we vertellen het nu directer.” Richard: “Het publiek vindt dit ons meest oprechte programma.”

Jaap Scholten bij Venen Literair

verscheen ‘Morgenster’ een roman over de verwisseling van twee baby’s tijdens de consternatie die ontstond rond de treinkaping bij De Punt. Over de ondergang van de Transsylvaanse adel schreef hij ‘Kameraad Baron’ (2010). Voor dit boek ontving hij in 2011 de Libris Geschiedenis Prijs. Dit jaar kwam, zoals een recensent schreef: ‘een geschiedenis van buitenbeentjes en avonturiers’ uit, onder de titel ‘Horizon city’. Een grotendeels op ware feiten gebaseerd re-

Wilnisse Kunsten goed bezocht

veranderd. Iedereen kreeg voldoende aandacht in de rustige ruimte van

Afgelopen weekend had Galerie Boven Verwachting in Wilnis twee heel goed bezochte dagen. Vanaf het eerste uur liep het al meteen lekker met tegen sluitingstijdstip een flinke piek. Iedereen keek vol verbazing naar de abstracte werken van Carolien Straver die steeds kleurrijker en vrijer de kwast hanteert. Voor de nieuwbakken Gert Kruiswijk is de vuurdoop goed geslaagd en in ieder geval een werk van eigenaar

In het seizoen 2012-2013 hebben jullie, als welkome afwisseling, het liedjesprogramma ‘Onder de Douche’ gemaakt. Komt er een ‘Douche 2’? Remco: “Ja, artistiek voelde ‘Onder de douche’ als een soort bevrijding. Het kwam op een goed moment.” Richard: “Met onze cabaretprogramma’s waren we in vaste stand terechtgekomen, waarbij we elke keer moesten nadenken over een thema of een verhaal. Bij ‘Onder de douche’ hoefde dat helemaal niet.”

Veldhuis & Kemper zijn 12 en 13 november te zien in Schouwburg Amstelveen. www.veldhuisenkemper.nl foto: leo veger

CULTUUR

De in Boedapest woonachtige Nederlandse schrijver Jaap Scholten is door Venen Literair uitgenodigd op vrijdag 14 november. Hij zal dan een voordracht geven uit eigen werk, vragen beantwoorden en signeren. Aanvang 20 uur in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Toegangskaarten kosten € 7,50 en zijn vanaf vrijdag 31 oktober uitsluitend in voorverkoop, te verkrijgen bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht en bij de boekhandels Mondria in Mijdrecht en The Readshop in Vinkeveen. Jaap Scholten (Enschede 1963) debuteerde in 1990 met de verhalenbundel ‘Bavianehaar & chipolatapudding’. Zijn eerste roman ‘Tachtig’, die als doorbraak van zijn schrijverschap kan worden beschouwd, kwam in 1995 uit en bevat veel autobiografische elementen. De hoofdpersoon stamt, net als Scholten, uit een roemruchte familie van Twentse textielfabrikanten. In die families zijn jagen, respect voor de voorvaderen en geld verdienen het hoogste goed. In 2000

Remco: “En leukste…”

‘Theo Nijland zingt’ in Theater Piet Mondriaan

Het best bewaarde geheim van kleinkunstland Theo Nijland zingt eigenlijk altijd. In het voorjaar van 2013 deed hij dat met harpiste Lavinia Meijer, in het najaar 2013 met Janke Dekker en Jelka van Houten in Garland&Minelli en in het voorjaar 2014 sloeg hij toe met ‘De Elite’, een bonte verzameling van cabaretiers en performers.

laas over de familie waaruit Scholten zelf stamt. Dit doet denken aan de woorden waarmee ‘avonturier’ Scholten ooit zijn studie aan de TU Delft afbrak: “om te leven en de wereld te zien.”

de Galerie met een persoonlijke en vakkundige uitleg. Ton Bocxe had een aantal nieuwe werken geproduceerd en stelde zijn eerste raku-gestookte objecten tentoon. Dit drietal is goed op weg en laat volgend jaar wederom van zich spreken. In het weekend van 29 en 30 november is De Galerie Boven Verwachting geopend voor het kunstweekend ‘Herinneringen aan Simon Sint’, Peter Groot geeft een extra dimensie aan de ruimte met zijn sculpturen vervaardigd van natuursteen.

www.tonbocxeart.com

Nu komt ‘het best bewaarde geheim van kleinkunstland’, aldus de pers, langs met zijn eigen songbook. Als hij opkomt lijkt het alsof hij de boekhouding komt doen, maar zodra hij begint te zingen blaast hij iedereen van zijn stoel. Nijlands teksten zijn beeldend, vilein, komisch en ontroerend. Zijn composities meanderen langs vele genres, met behoud van de typische Nijlandsound. Zijn stem en gezichtsexpressie doen de rest. Theo Nijland won in 2010 de Annie M.G. Schmidtprijs voor de muziek van het liedje ‘Lente’ van Brigitte Kaandorp. Jurylid Jacques Klöters schrijft daarover: “briljante muziek met fraaie modulaties, waardoor de oplopende bezorgdheid in het verhaal wordt aangezet.” Zijn lied ‘Zonder pyjama aan’ uit de musical Kees de Jongen werd genomineerd voor de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied. En last but not least werd zijn meest recente al-

bum ‘’t Begin van het einde’ genomineerd voor een Edison. Zaterdag 8 november 2014. Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 15,00 / CJP € 10,50. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via

www.ab-art.nl


DE GROENE VENEN

Concert Vinkeveense Accordeon Vereniging Con Amore Op zaterdag 8 november geeft de Vinkeveense Accordeon Vereniging Con Amore haar jaarlijks concert. Onder leiding van Arnaud Rosdorff brengen het A- en B-orkest en het Ensemble uiteenlopende werken ten gehore. Bij accordeon wordt vaak aan één bepaald muziekgenre gedacht. Con Amore biedt echter een verscheidenheid aan melodieën, van klassiek tot eigentijds.Laat u verrassen door klassieke muziek van Händel, Sviridov en Haag, Zuid-Amerikaanse dansmuziek, musical melodieën en volksmuziek uit Frankrijk, Ierland

7 november 2014

en Oost-Europa. Ook dit jaar is er weer een verloting en traditiegetrouw gaat bijna iedereen met een aantal prijzen naar huis.ie niet gemist mag worden. Het concert vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum de Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen. Toegang 5 euro. Aanvang 20 uur (zaal open: 19.30 uur). Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de vereniging en dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken. Wie niet in de gelegenheid is om naar het concert te komen maar wel interesse heeft om bij de vereniging te spelen, kan een repetitie-avond bijwonen op dinsdagavond in basisschool De Schakel te Vinkeveen. Zie ook: www.vavconamore.nl.

11

Vinkeveense kunstenaar Marcel Straver schildert kunstwerk voor MH17 Aanstaande maandag 10 november vindt in de RAI in Amsterdam de Nationale Herdenking plaats van de aanslag op vlucht MH17. Kunstenaar Marcel Straver uit Vinkeveen heeft er uit eigen beweging een bijzonder kunstwerk voor gemaakt. “Ik hoop dat het bij die gelegenheid een goede plek krijgt, maar als dat niet lukt zal ik proberen om het daarna alsnog

een geschikte plek te geven, zodat de nabestaanden er zoveel mogelijk aan hebben. Het schilderij is dus niet te koop, ik wil het schenken mits ik er van overtuigd ben dat het op de juiste plek terecht komt.” We drukken hierbij drie afbeeldingen af; van het totale schilderij, van een detail met diverse vermeldingen en van een voorbeeld van één enkele vermelding (in dit voorbeeld staat

Expositie in Hofland Medisch Centrum

Klarinet trio in de Dorpskerk van Abcoude Op zondag 16 november om 15 uur spelen Céleste Zewald (klarinet), Örs Köszeghy (cello) en Daniël Kramer (piano) de sterren van de hemel in de Dorpkerk van Abcoude. De gezamenlijke passie voor het repertoire voor klarinettrio, en voor kamermuziek zorgt voor hoog muzikaal niveau. Zij spelen de zondagmiddag in de Dorpskerk muziek van bekende (Beethoven, Brahms en Schumann), en minder bekende componisten (Martinu en Tajcevic). Het gaat om muziek op basis van volksmelodieën, van volksliederen,

en van beroemde melodieën uit de klassieke muziek. De keuze van het repertoire, dat zo goed past bij het trio, hun muzikaliteit en hun enthousiasme, staat garant voor een mooi concert! De tweede in de serie van Abcoude Concerten dit seizoen! Kaarten à € 15 (donateurs € 12,50) zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Sprey aan de Brugstraat in Abcoude tot zaterdagmiddag 15 november 17 uur, in de Dorpskerk vanaf 14.30 uur op zondagmiddag 16 november, of via www.abcoudeconcerten.nl.

Enkele keren in het seizoen zijn er workshops, bijvoorbeeld portretfotografie of worden fotosafari’s georganiseerd naar bijzondere plaatsen. De Fotoworkshop heeft ook enkele locaties voor tentoonstellingen zoals deze. Nieuwe leden van alle niveaus zijn altijd welkom. Fotoworkshop De Ronde Venen wenst u veel kijkplezier bij de 12 foto’s in Hofland Medisch Centrum. Meer informatie:

www.fotoworkshopdrv.nl.

KerstInn De Ronde Venen

Collegium Vocale Consonant zoekt mannenstemmen Het kleinkoor dat als thuisbasis de Dorpskerk in Abcoude heeft, kan tenoren en bassen erbij gebruiken. Het koor bestaat uit mensen die graag zingen en er ook thuis voor willen oefenen. Dat gebeurt op dit moment met muziek van Franz Liszt, Cesar Franck voor een passieconcert op 22 maart 2015 in de Janskerk te Mijdrecht. Collegium Vocale Consonant geeft een paar keer per jaar medewerking aan een kerkdienst in Abcoude, maar werkt ook mee aan concerten met instrumentalisten. In Amsterdam bijvoorbeeld onlangs met een duo op piano en viool en in Mijdrecht vorig jaar aan een concert met brassband Concordia. Op een koorreis heeft het koor onder andere gezongen in het klooster van Montserrat bij Barcelona. De zangers komen uit de hele regio, van Aalsmeer tot Loenen en van Vinkeveen tot Amsterdam. Wat ze delen is het enthousiasme voor mooie religieuze en oude volksmuziek. De teksten zijn vaak in het Latijn, maar even vaak in Duits en En-

In het Hofland Medisch Centrum te Mijdrecht worden prachtige foto’s geëxposeerd, gemaakt door Marianne Wustenhoff uit Mijdrecht, vogelliefhebber in hart en nieren en enthousiast lid van Fotoworkshop De Ronde Venen. Marianne heeft diverse vogelfoto’s gemaakt in zowel binnen- als buitenland. Een kleine greep uit de expositie: Grauwe Vliegenvanger – Baardmannetje – Steltkluut - Blauwe Rotslijster Steenuil - Beijeneter. De foto’s zijn in november en december te bewonderen op Hofland 48-56 te Mijdrecht, dagelijks geopend van 8 tot 17 uur. Meer vogel- en natuurfoto’s zijn te zien op Marianne’s weblog ‘De Vogelkijker’: http://devogelkijker. blogspot.nl Marianne is lid van ‘Fotoworkshop De Ronde Venen’ in Wilnis. De fotoclub heeft 3-wekelijkse bijeenkomsten op maandagavond in de Willisstee. Iedere 6 weken is er een nieuw fotothema en is er een gastspreker.

gels en soms in het Frans en Spaans of Oud Nederlands. Voor de reis naar Barcelona zelfs in het Catalaans. Aan een goede uitspraak en vertaling wordt altijd gewerkt. Omdat het kleinkoor graag een gemengd koor wil blijven, zoekt het voor het vocale evenwicht tenoren en bassen. Wilt u met ons meezingen, kom dan op donderdagavond om 20 uur naar de Dorpskerk in Abcoude, de repetitieavond duurt tot ca.22 uur. Meer informatie bij Jan Taylor Kraaij (0294 281208), Martin van Eck (0297 283917) of Greet Rappange (020 69967296) en op

www.collegiumvocaleconsonant.nl.

Zie je er tegenop om de kerstdagen in je eentje door te brengen? Kun je de eindjes moeilijk aan elkaar knopen en wil je van kerst toch een feest maken? Wil je kerst vieren zoals het eigenlijk bedoeld is, een gezellig samenzijn met gelijkgestemden? Kom dan Eerste Kerstdag naar Kerstinn de Ronde Venen. Het is alweer de derde editie en elk jaar blijkt weer het grote succes. De deelnemers worden op 25 december vanaf 17 uur gastvrij onthaald in de bedrijfskantine van de firma van Walraven in Mijdrecht. Hier wordt een feestelijke maaltijd plus ontspannen vermaak via een ‘Open Podium’ aangeboden. De KerstInn sluit weer rond 22 uur. Aanmelden kan via één van de Servicepunten in De Ronde Venen (tel: 0297-58 76 00 of kom persoonlijk langs in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Abcoude). Hier ligt ter inzage een fotoboekje waar het plezier van af spat! Het deelnametarief is 15 euro per persoon - vervoer van en naar de KerstInn is beschikbaar. ‘Open podium’ De KerstInn is altijd op zoek naar leuke ‘acts’. Wil je een mooi gedicht

voordragen of iets muzikaals doen? Heb je een dans- of goochelact of kun je juist heel goed moppen tappen? Het zou leuk zijn als je dit met de gasten van de KerstInn zou willen delen. Het is geen competitie, maar hopelijk een bonte verzameling van podiumkunsten. Ook zoek de organisatie naar vrijwilligers. Want voor een dergelijk kerstfestijn is natuurlijk veel hulp nodig. Ook daarvoor geldt: weet je iemand of ben je zelf bereid om een helpende hand uit te steken: laat het weten via kerstinndr@gmail.com. De KerstInn is een onafhankelijk initiatief en separaat onderdeel van St. Tympaan-De Baat. Voor meer informatie, kijk op www.tympaan-debaat. nl/kerstinn-2014 of word vriend op

www.facebook.com/kerstinndrv.

N.N.M. P148 NL voor Nquyen Ngoc Minh, passagier 148 uit Nederland). Zo maakte Marcel van elke vermelding een afbeelding; in totaal 298 dus. “Ik heb erg mijn best gedaan om alles secuur en met respect te doen. Je wilt geen aanstoot geven of fouten maken. Ik ben er zelf van overtuigd dat dat gelukt is.” Op zijn website is meer uitleg bij het schilderij te vinden, zowel in het Nederlands als in het Engels:

www.marcelstraver.nl/kunstwerken/mh17.

Benefietconcert op 7 november

Op vrijdag 7 november wordt in de Hervormde Kerk in Wilnis om 19 uur een benefietconcert georganiseerd voor Compassion. Aan deze muzikale avond met het kinderkoor Ismaël werken ook verschillende jonge muzikanten uit de regio mee. Compassion is een organisatie die een aantal projecten in verschillende ontwikkelingslanden heeft opgezet, waaronder Thailand. Drie Rondeveense vrouwen, onder wie de dirigent van het kinderkoor Angela Strubbe, zullen in januari met 40 andere vrouwen uit Nederland vertrekken naar Thailand om daar een halve marathon te lopen om geld bij elkaar te brengen voor kwetsbare kinderen in het land. Hoewel het land bekend staat om het toerisme, de mooie stranden en het heerlijke eten, leven veel Thaise mensen in armoede. Mensenhandel en kinderprostitutie zijn een heel groot probleem en in de grensgebieden leven duizenden vluchtelingen zonder enige rechten. Zij zijn extreem kwetsbaar om in armoede terecht te komen. Om meer bewustwording te creëren voor deze problemen, heeft Compassion de vrouwenmarathon opgezet. De sponsorgelden worden gebruikt ter ondersteuning van projecten voor kinderen en studenten in Thailand. Een deel van de opbrengst gaat naar een hulpfonds dat zich richt om ouders van deze kinderen een beroep te leren, zoals een naaiworkshop of een cursus tot elektricien. U bent van harte welkom op ons benefietconcert! De toegang is gratis, tijdens het concert zal er gecollecteerd worden voor Compassion. Daarnaast is er aansluitend aan het concert nog gelegenheid om in gebouw De Roeping mee te doen met enveloppen trekken en kunt u voor een mooi prijsje kinderspeelgoed kopen. De volledige opbrengst hiervan gaat naar Compassion.


12

7 november 2014

DE GROENE VENEN

www.zuwehofpoort.nl

Ouderenzorg bij het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Samen voor de beste zorg Zorg voor ouderen Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis zet zich in om ouderen meer kwaliteit van leven te bieden. Doordat ouderen vaak op verschillende vlakken achteruitgaan, kan het lastig zijn de oorzaak van het functieverlies te achterhalen. Het geriatrisch team van het Hofpoort Ziekenhuis is hierin gespecialiseerd. De geriaters behandelen ouderen die een combinatie hebben van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Zij richten zich met hun team op het herstel en de zelfredzaamheid van de oudere patiënt. “Ik vind het een uitdaging om een patiënt op leeftijd weer op de been te krijgen met vaak maar minimaal onderzoek of behandeling,” zegt geriater Manon Beutick. “Wij zullen er als team alles aan doen om een bijdrage te leveren aan gezond ouder worden” vult haar collega Marike van Hengel aan.

Het team kijkt niet alleen naar lichamelijke ziekten, maar bekijkt de hele mens. Zo kijken zij ook naar psychische en sociale problemen en de zorgproblemen thuis. Voorbeelden waarmee patiënten een geriater bezoeken zijn verwardheid, mobiliteitsproblemen, polyfarmacie (het gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd) en onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren. Speciale spreekuren Omdat ouderen vaak andere en gespecialiseerde zorg nodig hebben, heeft het Hofpoort Ziekenhuis speciale (verpleegkundige) spreekuren. Voorbeelden zijn de Astmapoli, de Geheugenpoli, de CVA-poli (na een beroerte/herseninfarct), de Parkinsonpoli, de Hartfalenpoli en de Fractuur- en osteoporosepoli. Voor een afspraak kunt u bellen met T 0348 42 78 80.

Geheugenproblemen Onderzoeken op één dag Het Hofpoort Ziekenhuis is gespecialiseerd in vroege opsporing van dementie. Daarvoor is het Expertisecentrum voor Cognitieve- en Bewegingsstoornissen opgezet. Mensen met geheugenproblemen of andere problemen in het denken kunnen terecht voor onderzoek bij de Geheugenpoli. Uw huisarts, verpleeghuisarts of specialist kan verwijzen naar de Geheugenpoli van het expertisecentrum. Op één dag worden hier alle onderzoeken verricht waardoor de diagnose snel bekend is. Een team van deskundigen beoordeelt de klachten en symptomen van de geheugenproblemen. Hiervoor werkt de Geheugenpoli samen met het Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden en Altrecht. De onderzoeken bestaan o.a. uit een bloedonderzoek, EEG en CT-scan of MRI-scan. Ook heeft

u een consult bij de neuroloog, psychiater, neuropsycholoog en de geriater (op indicatie).

Seniorvriendelijk Het Hofpoort Ziekenhuis beschikt over het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis. Met een gemiddelde van 8.4 behoort de zorg voor ouderen in het Hofpoort Ziekenhuis tot

één van de beste van Nederland. Een resultaat waar medewerkers en specialisten trots op zijn. Voor de komende jaren is de ambitie om deze goede zorg vast te houden en verder te verbeteren.

Het gaat nu een stuk beter Mevrouw Bart uit Vleuten vertelt wat meer over haar bezoek aan de geriater: “Alles was prima geregeld. Omdat ik meerdere klachten had, ben ik twee keer bij de geriater geweest en er zijn verschillende onderzoeken gedaan. De geriater heeft mij daarna verwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Het gaat nu een stuk beter met mij.”

Ziekenhuiszorg in uw regio

Naar aanleiding van de bevindingen kan een behandeling met medicatie, een begeleidings- en/of trainingstraject worden voorgesteld. Indien nodig kan een deskundige vanuit de psychiatrie worden ingeschakeld. Wij streven ernaar de conditie van de patiënt zo lang en zo goed mogelijk te houden en de behandeling af te stemmen op de persoonlijke situatie en leefomgeving.

In het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis kunt u 24 uur per dag terecht voor medisch specialistische zorg. Dankzij de korte toegangstijden kunt u na een verwijzing van uw huisarts snel geholpen worden. In Mijdrecht, Leidsche Rijn en Woerden staan onze medewerkers en specialisten voor u klaar. Snel terecht Heeft uw huisarts of specialist bloedonderzoek of röntgenfoto’s aangevraagd? Dan kunt u in het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden en in Zorgpoort Leidsche Rijn terecht

op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur zonder dat u een afspraak hoeft te maken. Verder kunt u uw bloed laten afnemen op één van onze afnamelocaties bij verschillende huisartspraktijken en zorgcentra. De afdeling Radiologie doet het beeldvormende onderzoek. Bijvoorbeeld bij een gebroken bot, gescheurde pees of klachten aan organen. Voor specifieke onderzoeken, zoals MRI, CT-scan, darmonderzoek en echoonderzoek kunt u een afspraak maken via T 0348 42 72 45.

Meer informatie www.zuwehofpoort.nl/ouderenzorg


DE GROENE VENEN

7 november 2014

Toegang en regie sociale domein

De sociale wijkteams kunnen aan de slag Eensgezind ging de gemeenteraad donderdag 30 oktober akkoord met de wijze van aanpak van de nieuwe gemeentelijke zorgtaken. Een voorstel van het college van B&W richtte zich specifiek op de vraag waar mensen vanaf 1 januari a.s. met hun hulpvragen naar toe moeten en hoe die vragen dan verder worden opgepakt. Daarin zullen de sociale wijkteams een centrale rol gaan vervullen. Over de financiering van zorg en ondersteuning is nog geen besluit genomen. Daarover zal de raad later worden geïnformeerd. Er is al veel gepraat over de overheveling van een aantal zorgtaken naar de gemeenten. Er is nog veel onzekerheid bij de mensen die nu zorg ontvangen. Het feit dat de hele operatie ook een flinke bezuinigingsdoelstelling heeft meegekregen deed de onrust bij velen alleen maar toenemen. De uitspraken van de bewindslieden dat ‘iedereen die zorg nodig heeft, die ook zal krijgen’, waren niet altijd geruststellend. Mensen willen duidelijkheid en willen weten waar ze aan toe zijn. Met de regeling van de toegang en de regie is nu een stap gezet. De sociale wijkteams In de gemeentelijke aanpak krijgen de sociale wijkteams een belangrijke rol. Vanaf 1 januari a.s. kan iedereen met zijn of haar hulpvraag bij het wijkteam terecht. Het sociale wijkteam is een team van generalisten die alle hulpvragen en alle vragen om ondersteuning van wijkbewoners oppakken. Zo’n team bestaat uit vertegenwoordigers van welzijn- en zorgorganisaties, (inclusief jeugdzorg), wijkverpleging, opbouwwerk, de servicepunten, maatschappelijk werk en Wmo consulenten. Vanuit deze wijkteams

worden de zogenoemde ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd, waarbij bekeken wordt welke zorg men nodig heeft. Ook kan er vanuit de wijkteams ondersteuning gegeven worden aan mensen die hun zorg zoveel mogelijk zelf willen regelen. De wethouder kon melden dat er overeenstemming is met Achmea over de inzet van wijkverpleegkundigen. In de afgelopen maanden is in Abcoude en Vinkeveen proefgedraaid met de nieuwe aanpak. De resultaten zullen verwerkt worden in de definitieve regeling. Dit is het begin Verantwoordelijk wethouder Erika Spil benadrukte dat we pas aan het begin staan van de definitieve uitvoeringsregeling. “De wijkteams zijn nu rond en kunnen aan de slag,” aldus de wethouder. “Probleem is nog wel dat we nog niet van iedereen die momenteel zorg ontvangt de gegevens hebben. Die informatie moeten we krijgen van de zorgaanbieders waarvan die mensen nu hulp ontvangen. We gaan er van uit dat we wellicht niet iedereen zullen kunnen bereiken. Men kan ook zelf contact opnemen. Dat geldt ook voor de mensen met een Persoons-

gebonden Budget (PGB).” De wethouder benadrukte dat er alles aan gedaan wordt om mensen te informeren. “We hebben telefoonnummers, we hebben een website en we publiceren elke drie weken in een lokale krant.” De onderhandelingen met de zorgaanbieders zijn in volle gang en de eerste contracten zijn recent afgesloten. Wethouder Spil merkte in dit verband op dat ook ZZP-ers in de zorg zijn opgeroepen om zich te melden. “Dat loopt nog niet storm. De deadline om een raamovereenkomst te sluiten is half januari a.s.” Privacy De gemeenteraad drong er bij de wethouder op aan om er voor te zorgen dat de privacy van de zorgvragers optimaal gewaarborgd wordt. Wethouder Spil zegde toe dat hier volop aandacht aan wordt gegeven. Ook wordt voorzien in de mogelijkheden om klachten in te dienen. “De gemeente heeft een klachtenregeling en de zorgverleners hebben ook zelf een voorziening om klachten van cliënten te behandelen,” aldus de wethouder. Zij onderstreepte nogmaals dat de gemeente klaar is om de transitie goed uit te voeren.

Torenrestaurant De Grote Sniep

De natuur ontdekken vanuit een uitzichttoren In het kader van het natuurontwikkelingsplan De Veenen wordt ten zuiden van Wilnis een nieuw natuurgebied ontwikkeld dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. Het gaat om een gebied dat aan de noordzijde begrensd wordt door de Gagelweg en aan de zuidzijde door de Veenkade. De Portengense Zuwe vormt de oostgrens en aan de westkant is er een watergang. De gronden zijn eigendom van de heer Samson. Hij heeft een verzoek ingediend om in het nieuw te vormen natuurgebied een rustpunt te bouwen in de vorm van een kleinschalige horecavoorziening, met een elf meter hoge uitkijktoren zodat men de natuur ook van bovenaf kan bekijken. Het college ziet wel wat in het plan. Om zo’n paviljoen met uitzichttoren te kunnen realiseren moet een omgevingsvergunning worden verstrekt. De ontwikkeling van het natuurgebied past in allerlei plannen en bestaande vergunningen. Maar daarbij is geen rekening gehouden met zo’n paviljoen en dat past dus niet in het huidige bestemmingsplan. Het college wil dat probleem oplossen en heeft aan de raad gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven en het college toestemming te verlenen om de procedure voor de omgevingsvergunningen verder af te handelen. Torenrestaurant De Grote Sniep De heer Samsom woont aan de Gagelweg 1 en heeft daar een biologisch melkveebedrijf. De bouw en inrichting van het paviljoen met uitzichttoren zal deel uit gaan maken van het natuurinrichtingsplan dat de komende jaren op het gebied van Samsom en het aangren-

zende Armenland (van Staatsbosbeheer) tot stand zal komen. Er komen wandelroutes en er zullen in de toekomst excursies en dergelijke worden georganiseerd. Omdat er in de verre omgeving geen enkele horecavoorziening bestaat is het idee ontstaan om een kleinschalig restaurant van negentig vierkante meter in te richten. Dat restaurant zou alleen in het weekend en in vakantieperioden geopend zijn. Het paviljoen en de toren zijn ook niet per auto te bereiken. Men gaat er van uit de meeste natuurliefhebbers op de fiets of te voet komen. Er komen wel parkeerplaatsen bij

13

Politiek

teksten piet van buul

Beleidsplan Jeugdzorg

‘Het plan is met liefde geschreven’ De gemeenteraad toonde zich opmerkelijk tevreden met het voorgestelde beleidsplan jeugdzorg dat door het college tijdens de vergadering van 30 oktober aan de raad werd voorgelegd. Sommige fracties waren aangenaam verrast door de toonzetting van het stuk. “Hieruit blijkt een hoge mate van affiniteit met de jeugdzorg,” was hun oordeel. “Het beleidsplan is met liefde geschreven.” De raad stemde unaniem in met het voorstel. Als gevolg van de nieuwe jeugdwet worden de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd. De gemeente De Ronde Venen wil deze overgang aangrijpen om te komen tot een eenvoudiger jeugdstelsel dat slagvaardiger, effectiever en vooral ook klantvriendelijker is ingericht. Het beleid wordt er op gericht om door middel van het eerder inzetten van specialistische hulp, dure trajecten te voorkomen. Daarnaast moet aandacht voor preventie er ook toe bijdragen dat er uiteindelijk minder kinderen in de jeugdzorg terecht komen. Het beleidsplan jeugdzorg maakt deel uit van de integrale aanpak van de gemeente waarin zowel de participatiewet, de Wmo met de decentralisatie van de AWBZ en de Jeugdwet zijn verankerd. De gemeente gaat een actieve rol spelen in het uitvoeren van het totale zorgbeleid. De inkoop van de zorg, de bedrijfsvoering en de beleidsontwikkeling worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. Samen vormen zij de jeugdzorgregio Utrecht West. De jeugd van De Ronde Venen Op 1 januari 2014 waren er 9311 jongeren onder de achttien jaar in de gemeente. Met de overgrote meerderheid van deze jongeren gaat het goed. Slechts een beperkt aantal vraagt extra aandacht in het

kader van de jeugdwet. Zo staan er in de gemeente momenteel 116 kinderen geregistreerd die betrokken zijn bij opvoedhulp. Er zijn 28 kinderen met een beperking en 469 kinderen ontvangen steun in het kader van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). 14 kinderen vallen onder de jeugdreclassering en 71 onder de jeugdbescherming. Het uitgangspunt van de nieuwe aanpak is dat er per huishouden sprake is van één plan en één regisseur. Ook in de jeugdzorg streeft de gemeente er naar dat in zoveel mogelijk gevallen mensen de problemen zelf kunnen aanpakken en oplossen. Waar dat niet lukt zal gezocht worden naar hulp in de eerste lijn. Indien nodig wordt specialistische zorg geboden of wordt de hulp ingeroepen van jeugdbescherming of jeugdreclassering. Privacy De raad vond dat ook in de jeugdzorg de privacy van betrokkenen hoge prioriteit moet krijgen. Enkele fracties vroegen zich af of er voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nog wel plaats is in de nieuwe aanpak. Wethouder Dijkstra benadrukte dat in het beleidsplan duidelijk is aangegeven op welke wijze de privacy zal worden gewaarborgd. Voor wat betreft het CJG gaf hij toe dat er nog wel het een en ander verbeterd kan worden. Hij voorziet voor dit instituut vooral een taak op het vlak van voorlichting en preventie.

de boerderij van Samsom en bij recreatieterrein de Geer op een paar honderd meter afstand. Instemming Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 30 oktober bleken de meeste fracties ingenomen met dit nieuwe unieke punt in het natuurlandschap. De fractie van D66 vond het nogal een ingreep in het flora en faunabeheer in dat gebied en reageerde terughoudend. Ook Kees Klein van RVB was niet blij met het plan. Mevrouw Van den Heerik (VVD), als juriste gespecialiseerd in het bezwaar maken tegen gemeentelijke plannen, stelde vraagtekens bij het autovrije paviljoen. “Hoe gaat men het restaurant bevoorraden als je er niet met de auto mag komen?” Wethouder Moolenburgh hield vol dat daar geen auto’s zullen komen. Een ruime meerderheid van de raad, (inclusief VVD) ging akkoord met het collegevoorstel.

De juiste mix Dock 15 huisvest bedrijven die elkaar versterken. De synergie van de samenwerkende specialisten biedt ondernemers de juiste mix van kennis en technologie om ideeën en plannen te laten slagen. Kijk snel op dock15.nl Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • T: 0297 - 38 52 52 • E: info@dock15.nl

André van Soeren Coaching Van zingeving tot zinvinding

Begeleiding en coaching op het gebied van: •

zingevingproblematiek

verlies en rouw

loopbaanvraagstukken

Kievit 37, 3641TD Mijdrecht | 06-11192633 | www.vansoerencoaching.nl


Verkoop - Onderhoud WINTERBEURT Reparatie alle merken

14

7 november 2014 (voor bedrijven en particulieren)

DE GROENE VENEN

Met ons kunt u veilig de donkere dagen in

Verkooppunt Aspen Verkoop - Onderhoud WINTERBEURT

• 1 alarmsysteem

Verkooppunt Aspen

Reparatie alle merken (voor bedrijven en particulieren)

• 1 draadloze ontvanger • 1 codebediendeel

• 1 Accu 12 volt 7 ampere * Aggregaten Aggregaten • 1 bedraad magneetcontact * Waterpompen • 1 draadloos magneetcontact * * Waterpompen Kettingzagen • 2 bewegingsmelders draadloos * Verkooppunt Aspen • 1 sirene 100 decibel Heggenscharen * * Kettingzagen * Hogedrukreinigers • 1 handzender Aggregaten Compleet geleverd en gemonteerd -zuigers • 1 GRATIS handzender * * Bladblazers * Heggenscharen Verkoop - Onderhoud Waterpompen in de regio voor * * Houtversnipperaars WINTERBEURT * Kettingzagen Hogedrukreinigers * Loop- en zitmaaiers € 999,00 * Reparatie alle merken * Heggenscharen Verkoop - Onderhoud Inclusief BTW en montage. 0297 - 38 -zuigers 52 56 * Hogedrukreinigers WINTERBEURT * Bladblazers Doornenbal & de Rooij Deze aanbieding is geldig tot 31 januari 2015. Reparatie alle merken * Bladblazers -zuigers * Houtversnipperaars * Houtversnipperaars * Aspen Constructie Uw beveiligingszorg Verkooppunt Communicatieweg *9-7, 3641 SG Mijdrecht Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • E: info@punt4.nl is onze uitdaging! * Loop- en zitmaaiers Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl Tuin & Parkmachines zitmaaiers * Loop-ouen d COM-VCA keuringsbedrijf * Aggregaten Doornenbal & de Rooij h Waterpompen r * Verkooppunt Aspen Landbouwmechanisatiebedrijf e

Toe aan iets creatiefs? Kom snel naar www.punt4.nl of bel (voor bedrijven en particulieren)

Werkkleding Snickers Workwear

(voor bedrijven en particulieren)

Beschermkleding + accessoires

n

pe

s tA

n Kettingzagen nd T pu* ij.nl Snickers Workwear rooHeggenscharen * oWerkkleding oapl-deSinds - O UR ken ) Onderhoud Verkoop - Onderhoud Rijksstraatweg 39-41 Nieuwersluis De• Specialisten in Orthopedische Chirurgie kenb erslu*is ten en + accessoires p EConstructie r n oorrn Beschermkleding w oAggregaten p n w.d e* ieu B meiculiere Tel. 0294-231290 • www.doornenbal-derooij.nl Hogedrukreinigers ga 1958 URT WINTERBEURT o ww -4V1 • N * m * e • n R e 0 s s r po g k E aTuin 29 eg 39 e r lle part & Parkmachines 1 r g 3 r f ij e er r za 4-2 traatw merken Reparatie alle merken edr 029 Ag * Bladblazers ha ig-zuigers te tieb Ve I*NTWaterpompen ie en Tel. Rijkss nisa culieren) (voor bedrijven en particulieren) * Wa ting nsc rein zuig ars rijf at ijven cha r 8 bed me t 5 s COM-VCA keuringsbedrijf Houtversnipperaars w a 9 g r e k u 1 W *epKettingzagen rin * * Ke g ru rs ra rs ed dbo keu s ds Lan CA hine * d zitmaaiers e ppe aie R oor b eg een Sin * LoopM-V rkmac z O a i H v C a Landbouwmechanisatiebedrijf g * j *Workwear la n Werkkleding Snickers &P *( Heggenscharen Tuin ructie ooi * Hoaielardsb vers zitm R st n a o * n C r de zitm Braarsut Hogedrukreinigers ea en Nieuwersluis ors - e p*e Rijksstraatweg 39-41 VerkooppuntSinds Aspen * Doornenbal V erkooppunt Aspen p-• kw s al & & de ige op snip zuH j Beschermkleding + accessoires * Loo verRooij b or oire - * i n t W o s s u r s r e -zuigers eL s ze rsdr. G.H.R. * Ho Albers dr. H.M. van der Vis drs. I. van der Haven dr. D. Haverkamp drs. L.W. van der Plaat dr. J. Cheung dr. L. Beimers n ig e Tel. 0294-231290 • www.doornenbal-derooij.nl 1958* Bladblazers o la e r ein db o o g Snickng + acc * Bla drukr ren* Do Werkkleding Workwear ge cha SnickersR oAggregaten * Aggregaten Houtversnipperaars s n * H i i n * e d n * ed egg gzage Constructie * **HBeschermkleding kle mkl e+ accessoires rk r tin pend aterpompen * Waterpompen * *W We che Loop- en zitmaaiers l Ket rpom • Naast Orthopedie, verwijzen wij u voor de specifieke s * e n t e Tuin & Parkmachines j.n * e is iAlgemene B *Kettingzagen Kettingzagen Wa gat

rnenbal & de Rooij Constructie

Tuin & Parkmachines

s oire ess r acc wea g+ Work ledin ers rmk nick che S s g e B ledin k rk We

* *

&

*

ppu

ne

slu roo website u d d ie nba i be koo be ieGeen N h Hogedrukreinigers Landbouwmechanisatiebedrijf wachtlijst Behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar s e e * c Ver i ct ma ing sat 1 • rn Bladblazers -zuigers -4 oo tru ark eur ani * 39 w.d nsNieuwersluis P A k ch Rijksstraatweg 39-41 • o g Houtversnipperaars w Werkkleding Snickers Workwear e C in & C me * V w tw w Centraal nummer voor afspraken en informatie: Tel. 0294-231290 • www.doornenbal-derooij.nl Tu Mu Loopen zitmaaiers aa 0 • Constructie * * Loop- en zitmaaiers * Beschermkleding + accessoires O bo str 129 C n) s d re e li n jk 3 rticu rken Tuin & Parkmachines La Ri 94-2 e n pa en e lle m T 2 drijv a UR rhoud 0 r be tie E www.ave-orthopedischeklinieken.nl . (voo ara B l COM-VCA keuringsbedrijf Rep TER Te nde O N I - Werkkleding Snickers Workwear Werkkleding Snickers Workwear W * p * o s Landbouwmechanisatiebedrijf rko nstructie Constructie Beschermkleding + accessoires Ve* * Beschermkleding + accessoires nd 58 • Almere • Alphen aan den Rijn • Amstelveen • Amsterdam • Bosch en Duin • Den Bosch Si 19 n & Parkmachines Tuin & Parkmachines *

* Heggenscharen COM-VCA keuringsbedrijf Doornenbal & de Rooij * Hogedrukreinigers * Bladblazers -zuigers Sinds Landbouwmechanisatiebedrijf * Houtversnipperaars * 1958

nbal Doornenbal & de Rooij &

8

l ba

*

e

ggr

n r e *A van onze orthopeden graag naar onze f aandachtsgebieden f spe COM-VCA keuringsbedrijf Heggenscharen we l-d s * rij rij nt A

n

e rn

o Do de

035 – 622 32 60

Rooij

Rijksstraatweg 39-41 • Nieuwersluis Tel. 0294-231290 • www.doornenbal-derooij.nl Sinds Rijksstraatweg 39-41 • Nieuwersluis Tel. 0294-231290 • www.doornenbal-derooij.nl

• Hilversum • Huizen • Leiden • Mijdrecht • Renswoude • Utrecht • Volendam

M-VCA COM-VCA keuringsbedrijf keuringsbedrijf

1958

ndbouwmechanisatiebedrijf Landbouwmechanisatiebedrijf

.

AVE-A5_30.12.13.indd 1

07-01-14 13:11

Sinds Rijksstraatweg 39-41 • Nieuwersluis Rijksstraatweg 39-41 • Nieuwersluis Tel. 0294-231290 • www.doornenbal-derooij.nl 0294-231290 • www.doornenbal-derooij.nl 1958

OP ZOEK NAAR DE BESTE BEDRIJFSWAGENS VOOR UW BEDRIJF?

FIAT FIORINO NU VANAF

€ 9.645,-

FIAT DOBLÒ CARGO NU VANAF

€ 9.995,-

EASE L L A I C FINAN VANAF

2.9%

FIAT SCUDO NU VANAF

€ 14.650,-

FIAT DUCATO NU VANAF

€ 16.750,-

VAN KOUWEN ÚW FIAT BEDRIJFSWAGEN-SPECIALIST! WE HEBBEN JARENLANGE ERVARING IN BESTELWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSWAGENS. ALS OFFICIEEL DEALER VAN FIAT PROFESSIONAL HEBBEN WIJ ALLE MIDDELEN EN KENNIS IN HUIS OM U TE ADVISEREN OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSWAGENS. VAN DE LICHTSTE FIORINO TOT DE ZWAARSTE DUCATO BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES. HEEFT U VRAGEN OVER UW HUIDIGE WAGENPARK, OF BENT U OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BEDRIJFSWAGEN, ONZE PROFESSIONELE ADVISEURS HELPEN U GRAAG. U KUNT ONS BEREIKEN VIA TELEFOONNUMMER 020 - 5672030 OF ONZE WEBSITE WWW.VANKOUWEN.NL

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANKOUWEN.NL WE HOUDEN HET LIEVER BIJ DE FEITEN. Prijs excl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. 2,9% Financial lease, voor de hele contractduur van de Financial Lease (12, 24 of 36 maanden). Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost. Tel. 020 - 567 20 30 Robijnlaan 2B, 2132 WX Hoofddorp. Tel. 023 - 554 29 29 U kunt ook terecht voor service in Mijdrecht, Communicatieweg 26. Tel. 0297 - 27 22 72


DE GROENE VENEN

7 november 2014

15

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

Prego Mannenmode Mijdrecht

Eigentijdse collectie van bekende merken Sinds januari 2013 is Yvonne Rousel de enthousiaste en trotse eigenaar van Prego Mannenmode in Mijdrecht. Na een verbouwing van de winkel, is de reeds aanwezige collectie uitgebreid met een aantal topmerken. Daarmee is ze er in geslaagd om koopcentrum Mijdrecht te verrijken met een mannenmodezaak op niveau. “Ik had mezelf een half jaar gegeven om te zien of ik het hier in Mijdrecht zou kunnen redden. Maar na een paar maanden was al duidelijk dat we met onze mannenkleding in een duidelijke behoefte voorzien,” zegt Yvonne. Yvonne en haar man Arno komen uit Den Haag. Yvonne heeft al vijfendertig jaar ervaring in de modebranche. “Ik heb altijd in loondienst gewerkt, maar zoals zovelen, had ook ik een stille wens om nog eens voor mezelf te beginnen,” zegt Yvonne. “Min of meer bij toeval hoorden we dat de vorige eigenaar van Prego in Mijdrecht de zaak wilde verkopen. We wisten eigenlijk nauwelijks iets van deze omgeving. Vooraf hebben we ons goed georiënteerd en we kwamen tot de conclusie dat er hier wel perspectief zit in een goede herenmodezaak. Daarbij werden we ook wel een beetje geholpen door het vertrek van Martin Keers. Daardoor was er een gat ontstaan in het segment van de betere mannenmode. Voor ons dus een unieke kans om dat gemis op te vullen. Ik heb een ruime ervaring in het modevak, zodat ik met optimisme de toekomst

tegemoet zie.” Dat het de laatste jaren niet makkelijk is om te ondernemen is voor Yvonne geen argument. “Ik vind het juist een uitdaging om te laten zien dat je met goede kwaliteit en goede service de klanten voor je kunt winnen. Wij doen er ook alles aan om de zaak een plezierige uitstraling te geven, zodat mensen het leuk vinden om hier te komen. Een vriendelijk woord werkt altijd.” De collectie De collectie is uitgebreid met merken als State of Art, Vanguard, Pierre Cardin, Ledub Profuomo en Gardeur. Bij Prego kan men ook nog steeds terecht voor de kleding van de merken Falabella en Humberto. “Dat zijn kwaliteitsmerken , die zich bewezen hebben,” zegt Yvonne. “In het voorjaar breiden we de collectie nog verder uit met de merken Gaastra en Lacoste. Hiermee bieden wij

een ruime sortering waar vrijwel iedereen, ongeacht de leeftijd, een keuze zal kunnen maken. In de kleine twee jaar dat wij hier nu bezig zijn, merken wij dat veel klanten aangenaam verrast zijn over het feit dat we hen zo’n ruime kledingassortiment kunnen bieden. Mensen die ons nog niet kennen moeten dan ook zeker eens binnenlopen en zich laten verrassen. Men kan ook via facebook op de hoogte blijven. En wanneer je via facebook pregomannenmode ‘liked’ wordt je meteen ‘facebook friend’. Op onze facebook pagina laten we iedere week de ‘set of the week’ en leuke aanbiedingen zien.” Het koopcentrum Hoewel de Hagenaars Arno en Yvonne nog niet zo lang in het Koopcentrum Mijdrecht actief zijn, voelen ze zich er al helemaal thuis. Dat bete-

Swaab Juweliers viert 35-jarig jubileum Ter ere van haar 35-jarige jubileum trakteert Swaab Juweliers haar klanten vanaf november een jaar lang op 35 schitterende jubileumacties, via Facebook, Twitter en in de winkel aan de Dorpsstraat 6 in Mijdrecht. “We kijken vooral graag naar de toekomst maar eigenlijk is het wel bijzonder: we bestaan al 35 jaar! En tegenwoordig zijn er niet meer zo veel winkels die een dergelijk jubileum kunnen vieren. Dus willen we dit komende jaar uitgebreid stilstaan bij deze mijlpaal. Met verrassende acties en leuke activiteiten.” aldus een enthousiaste Angélique Swaab. Niets van het moderne en uitnodigende pand aan de Dorpsstraat in Mijdrecht herinnert nog aan het op koeienhuiden gebouwde klokkenwinkeltje, waar meneer en mevrouw Swaab 35 jaar geleden hun zaak begonnen. Acht jaar geleden namen hun dochter Angélique Swaab en haar man Paul de zaak over en drie jaar geleden verrees op de plek van het oude winkeltje een mooie, ruim opgezette winkel met eigen atelier. “We werken hier met zoveel plezier. En in ons vak maken we mensen eigenlijk alleen maar blij met mooie dingen! Ik kan me geen mooier vak voorstellen.” zegt Angélique met een brede glimlach. Puur vakmanschap

en vooruit kijken is de basis van het juweliersvak. Angélique is goudsmid en zit altijd bovenop de komende trends. Sieraden, voor elke gelegenheid, kunnen hierdoor in opdracht worden ontworpen en vervaardigd. Hierbij gaat het vaak om gelegenheidssieraden, zoals voor een huwelijk of geboorte. Of om een gedenksieraad. Ook worden oude sieraden omgevormd naar actuele en draagbare stukken, waarbij de oorspronkelijke stenen of andere details worden gebruikt. Paul is gediplomeerd horloge- en ambachtelijk klokkenmaker. Dit betekent dat vrijwel alle reparaties en onderhoud in het eigen atelier kunnen worden uitgevoerd.

kent dat ze zich ook graag inzetten voor verbetering van de situatie in het dorp. “We hebben met z’n allen een slechte tijd achter de rug,” stelt Yvonne vast. “De gevolgen zie je in vrijwel elke stad of dorp. Maar daar moeten we niet over blijven zeuren. Het is nu zaak dat alle betrokkenen, die bij kunnen dragen aan een verbetering van de situatie, de handen ineen slaan en serieus aan de slag gaan. Je kunt al beginnen met het organiseren van activiteiten waardoor het voor het publiek prettig is om hier te komen. Persoonlijk hebben we ons ingezet om het modeweekend van een paar weken geleden tot een succes te maken. Dat het dan een regenachtig weekend is geworden mag de pret niet drukken. Voor Shopping Mijdrecht was het een positieve ervaring omdat we het samen deden.” Arno en Yvonne willen ook van harte meedoen aan de gesprekken die op stapel staan over de toekomst

van het koopcentrum. Arno: “ik snap wel dat het lastig is om zo’n langgerekt dorp tot een eenheid te smeden. Maar er zijn volgens mij volop mogelijkheden. Dan moeten we ons veel meer concentreren op het centrum en het kleinschalig houden. Het moet weer gezellig worden. En er zal ook eens gekeken moeten worden naar de diversiteit van het winkelaanbod. Wij kunnen zo nog wel een paar speciaalzaken noemen, bijvoorbeeld een parfumerie of een kookwinkel, die hier prima zouden passen en een aanvulling vormen op het bestaande bestand.”

Prego Mannenmode is gevestigd aan de Dorpsstraat 25 in Mijdrecht. Telefoon 0297-283346. De winkel is open op maandag van 13.00-18.00 uur, dinsdag t/m donderdag van 10.00-18.00 uur, vrijdag van 10.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.pregomannenmode.nl.

20JAAR:

KWALITEIT SERVICE ADVIES

TE KOOP ABCOUDE Amsterdamsestraatweg 6

UW bEdRijf ooK in dE sPotLiGhts? Wij helpen u het verhaal achter uw bedrijf te vertellen, aan de voor u relevante doelgroepen.

NIEUW OP DE NEDERLANDSE MARKT:

hoe? bel ons voor een afspraak.

In korte tijd tot 10 jaar jonger uitzien!

PRWORKS bv • INDUSTRIEWEG 15 • 3641 RK MIjDREchT 0297 250 530 • info@prworks.nl • www.prworks.nl

Yvonne Rousel: “Wij bieden een ruime sortering waar vrijwel iedereen, ongeacht de leeftijd, een keuze zal kunnen maken. Mensen die ons nog niet kennen moeten dan ook zeker eens binnenlopen en zich laten verrassen.” foto patrick hesse

Dit rijtje woningen heeft de sfeer van ‘La Douce France’. Het voelt knus en veilig en er is meer ruimte dan gedacht. Dat komt o.a. door een goede indeling en een fijne uitbouw aan de tuinzijde. Ligging 50 m. van de supermarkt, woonopp. ca. 107 m2, perceelopp. ca. 137 m2. Vraagprijs: € 379.000,- k.k.

VOOR AL UW: PROMOTIEARTIKELEN RELATIEGESCHENKEN BEDRIJFSKLEDING

19 9 4 - 2 0 14

BYAS SENSATION Face Lifter met MST - Technologie™

GRATIS HYALURON - BEHANDELING Voor een afspraak kunt u bellen met: 06-50647751

Raadhuisplein 2, Abcoude Tel.: 0294 - 282940 www.raad-huis.nl

Rendementsweg 4m NL-3641 SK Mijdrecht Tel.: +31(0) 297 256 377 Showroombezoek op afspraak aanvraag@promofessionals.nl

www.promofessionals.nl


16

7 november 2014

Uitgelicht... Vanaf vrijdag 18.00 uur de hele week, elk uur herhaald

Sportronde - tweewekelijks Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week, elk uur herhaald

Radio Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00 23.00 - 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen On Music Avond Venen Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00 23.00 - 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive Boundless Nacht van De Ronde Venen

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 - 22.00 22.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Louder Nacht van De Ronde Venen

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Met Joris Jouw Weekend In Avond Venen

07.00 - 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 22.00 22.00 – 00.00

Titel: Gevlucht Auteur: Patrick Lee “Een paar weken geleden liep ik zoals gewoonlijk weer eens binnen om te kijken of er een nieuwe boeken van m'n favoriete schrijver waren.. Helaas komen die niet zo vaak als ik zou willen. Er werd me gevraagd om eens iets nieuws uit te proberen. Dat heb ik geweten, tijdens onze vakantie begonnen en het boek met tegenzin weg moeten leggen bij de douane en het inchecken en bijna in een ruk uitgelezen. Sam ontmoet Rachel midden in de nacht op het strand, ze is ontsnapt en haar geheugen van voor haar gevangenname kwijt Door wie ze gevangen genomen is weet ze niet, wat ze wel weet is dat ze mensen kan ‘horen’. Tijdens de roadtrip op de vlucht door Amerika word er steeds meer duidelijk maar, rijst ook steeds meer de vraag waar het nu eigenlijk heen gaat. Is ze bezeten of is het een gave.. Een boek vol mysterie, list en bedrog binnen het Amerikaanse Defensieapparaat en de vliegen eromheen. Spannend en verassend tot het einde!” geleZen door michel de Jong

Zaterdag Ochtendronde Amigos da Musica Tussen Twaalf en Twee Voorpremierè Cultura-dio Middag Venen Avond Venen Nacht van De Ronde Venen

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 - 21.00 21.00 - 00.00

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude Tussen Twaalf en Twee Cultura-dio Nieuwsronde Avond Venen Weekender Avond Venen

Geslaagde 24e Zilveren Turfloop Op zondag 2 november werd voor de 24e keer de Zilveren Turfloop georganiseerd. Ook dit jaar was de Turfloop de eerste wedstrijd in het Zorg en Zekerheid circuit. De weersomstandigheden waren tijdens deze editie prima, met een vrolijk zonnetje leek het meer voorjaar dan najaar. In de polder hadden de lopers wel last van een stevige zuidwestenwind, kracht vier. Voor het eerst in de historie van de Zilveren Turfloop werd gestart én gefinisht op de Hoofdweg. Zo hadden de lopers tot op de laatste meters de ruimte de strijd te winnen van de te-

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

Nieuwsronde - wekelijks

genstander, of hun persoonlijk record te verbeteren. Rabo GeZZinsloop Als eerste mochten de kinderen van

DE GROENE VENEN

Ik kom terug Adriaan van Dis Na een lang leven van zwijgen en buitensluiten begint een moeder opeens te praten tegen haar zoon aarzelende ontboezemingen over grensoverschrijdende liefde, verraad en drie oorlogen. Hij, een romanschrijver, mag haar biograaf worden, maar er is een voorwaarde: hij moet haar een zachte dood bezorgen. Ik kom terug is een tragikomedie over het woeste leven van een vrouw die terugkijkt op haar eeuw.

1.

Kortom... de autobiografie John Cleese Kortom... is het openhartige en tegelijk hilarische levensverhaal van een lange, verlegen jongeman uit Weston-super-Mare die een legende werd. John Cleese voert ons in zijn autobiografie terug naar zijn eerste publieke optreden, op St. Peter's Preparatory School, toen hij acht jaar en tien maanden was. Hij beschrijft zijn overbezorgde ouders, die niet langer dan een jaar in een huis leken te kunnen wonen; zijn eerste werkervaring, als leraar die niets wist van de vakken die hij moest onderwijzen; zijn dagen als rechtenstudent op Cambridge, in het gezelschap van een hamster; en zijn ontmoeting met Graham Chapman, de man die twintig jaar lang zijn

2.

start voor hun Rabo GeZZinsloop. Dit jaar mag de Twistvliedschool opnieuw de sportiefste school van de gemeente De Ronde Venen genoemd worden, 90 kinderen stonden in hun gele shirts aan de start. Ook de groene shirts van de kinderen van de Proostdijschool gaven de GeZZinsloop kleur, bijna 50 kinderen van de Proostdijschool hadden hun hardloopschoenen aangetrokken. Uit de wijde omgeving van Mijdrecht kwamen de overige lopertjes van de GeZZinsloop. In totaal kwamen er ruim 250 kinderen over de finish. Daar stonden trotse supporters ze op te wachten. De kinderen kregen een prachtige medaille en een goed gevulde ‘goodie-bag’. Prestatielopen Rond 11.00 uur gingen achtereenvolgens de 10, de 5 en de 16,1 kilometer van start. Het parcours liep grotendeels door de polders rondom Mijdrecht en langs het riviertje De Kromme Mijdrecht. De deelnemers genoten van de stralende zon en de prachtige herfstkleuren.

schrijfpartner zou zijn. Rex Rik Launspach Rex groeit op in het idyllische Venetië, waar zijn beide moeders hem proberen te beschermen tegen de onvoorspelbare buitenwereld. Vlak voor zijn achttiende verjaardag doet hij een schokkende ontdekking: zijn dood gewaande vader blijkt nog te leven. In een opwelling gaat hij naar hem op zoek. Ongewild maakt hij een reis naar het verleden van zijn ouders – totdat hij aan de Middellandse Zee de miraculeuze Bieneke ontmoet en alles verandert. Ondertussen probeert de vader van Rex, Amadeus de Ru, juist de omgekeerde beweging te maken. Als een moderne Odysseus overwint hij vele obstakels in een poging de weg terug naar huis te vinden. Deus en Rex: een machtig homerisch epos over de liefde, een vader en een zoon, een oeroude strijd.

3.

De vrienden van Pinocchio Tomas Ross Op een warme voorjaarsn acht vinden twee jonge inbrekers het lichaam van voormalig jazzzangeres Nel van Geel. Ze blijkt al twee maanden onopgemerkt dood in haar huis te hebben gelegen. Wanneer haar zoon Paul het huis opruimt, vindt hij in een oud schoolschrift schokkende notities over de Pinocchioclub in Praag, een beruchte bar voor pedoseksuelen.

4.

De winnaars De 5 km werd bij de dames gewonnen door Silke Schmidt uit Leiden. Bij de heren 5 km kwam Hans van Hateren als eerste over de finish. De 10 km werd bij de dames gewonnen door Marlies Jongerius en bij de heren door Said Kanfaoui. De 16,1 km of 10 EM is de langste afstand van de Zilveren Turfloop. Bij de dames werd Mariska Visser uit Ter Aar eerste; bij de heren Nico Altorf. Bij de Business loop mocht het team

Ondertussen maakt een topambtenaar in Den Haag zich grote zorgen over de chantage van een van zijn oude studievrienden. Zelf heeft hij niets te vrezen; niemand kan bewijzen dat hij betrokken is bij misbruik van jonge jongens, want zijn netwerk omvat rechters, politiefunctionarissen en ministers, en reikt zelfs tot kringen rond het Koninklijk Huis. Woestijngod Wilbur Smith De briljante slaaf Taita wordt door de farao gevraagd zich in te zetten voor de bevrijding van het noordelijke deel van Egypte, dat bezet is door de Hyksos. Zo begint zijn avontuurlijke en gevaarlijke reis over de Nijl, door het Arabische woestijnlandschap en de magische stad Babylon - en zelfs over open zee naar Kreta. Taita komt terecht in een wereld waar loyaliteit en verraad zo veranderlijk zijn als de duinen in de woestijn. Vijanden wachten in de schaduw en de dood ligt constant op de loer. Zal het Taita lukken de toekomst van Egypte veilig te stellen?

5.

van HVR Bouw 1 de wisselbeker meenemen naar het bedrijf voor de afstand 5 km. De 10 km werd gewonnen door het VLC team 1. Alle teams van harte gefeliciteerd en de organisatie rekent op jullie deelname volgend jaar tijdens de 25e Zilveren Turfloop. Alle overige uitslagen staan vermeld op www.zilverenturfloop.nl. Prachtige foto’s van de start, en van de GeZZinsloop kunt u terugvinden op www. sportinbeeld.com


DE GROENE VENEN

7 november 2014

17

Duurzame markt en biologische proeverij op zaterdag 8 november Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt zaterdag 8 november ‘Samen voor Duurzaam’ plaats, een duurzame markt in combinatie met een biologische proeverij. Als u op zoek bent naar tips voor het verlagen van het energieverbruik in uw woning, behoefte heeft aan informatie van lokale ondernemers over bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, de aanschaf van een elektrische auto overweegt of meer wilt weten over en proeven van biologische - en streekproducten, kom dan tussen 11 en 15 uur naar het Raadhuisplein en het gemeentehuis in Mijdrecht. Wethouder David Moolenburgh zal het evenement om 11 uur openen op het Raadhuisplein. Bartho Braat – inwoner van Abcoude en beter bekend als Jef Alberts uit de populaire serie ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ – vertelt aansluitend waarom hij duurzaamheid zo belangrijk vindt en wat hij als inwoner doet om te zorgen voor een duurzame ontwikkeling binnen Nederland. Vanaf 11.30 uur zijn er presentaties van lokale ondernemers en inwoners over energiebesparing, digitale (bespaar)mogelijkheden en biologische producten. Deze presentaties vinden plaats in het gemeentehuis, de inloop is vrij. Om 14 uur reikt wethouder David Moolenburgh de Samen voor Duurzaam-prijs uit. De prijs wordt uitgereikt aan inwoners of organisaties die hun ideeën op het gebied van duur-

zaamheid hebben omgezet in concrete plannen. Vorig jaar is de prijs voor het eerst uitgereikt.

Tijdens de duurzame markt en biologische proeverij is er een reeks aan lokale bedrijven aanwezig. Zij laten op het gebied van energie hun producten zien, variërend van zonnepanelen tot hoogrendementsketels. Daarnaast kunnen bezoekers proeven van biolo-

gische- en streekproducten en zijn er bedrijven die hun streekproducten en Fair Trade producten aanbieden. Op het Raadhuisplein laten dealers elektrische auto’s, elektrische scooters en elektrische apparatuur zien. Bezoekers van Samen voor Duurzaam kunnen tijdens de dag in gesprek gaan met andere inwoners, die vertellen hoe zij hun woning duurzamer hebben gemaakt. Zij zijn meestal al langere tijd bezig met het nemen van duurzame maatregelen in en rond hun woning en maken bijvoorbeeld gebruik van zonnepanelen, warmtekoude opslag (WKO) en voorzien zelf in hun energievoorziening. Deze zogenaamde ‘koplopers’ vertellen tijdens de dag over hun ervaringen en geven u desgewenst tips. Tussen 11 en 15 uur is iedereen welkom om de verschillende kramen en stands te bezoeken. De volgende bedrijven en instellingen zijn aanwezig met diensten, producten en biologische- en streekproducten:

Hergebruik, Fair Trade, educatie en digitale (bespaar)mogelijkheden: Kringkoop Stuurgroep Fairtrade NME A-side media BV

Energiebesparing en duurzame energie: Hopman Bouw Mijdrecht BV Van de Heuvel CV Van der Wilt HGT geveltechniek JDG Zonnesystemen Triplesol Lowe-europe Pellet kachels Ter Aar Elektrisch vervoer & apparatuur: Toyota Automobielbedrijf Van Ekris Mitsubishi Autobedrijf Van Yperen Van Dolder tweewielers Den Bleker

Biologische proeverij David Hague Anna Haen St. Groen en doen Fruitpaleis Wilnis Vinkeveen Haven Boerderij Hartstocht

Initiatief PAUW Bedrijven

Nog (veel) meer duurzaam

Vijftien jaar geleden, op 5 november 2009, vond de oprichtingsvergadering van Kringkoop plaats op het gemeentehuis in Mijdrecht, onder toeziend oog van toenmalig wethouders Bakker en Dekker, bestuursleden Els Uijting, Jan Colly, Ad van der Heijden en bedrijfsleider Floor Groenendijk.

Op dit jaarlijkse evenement dat dit keer op 8 november georganiseerd wordt door Wijnhandel De Wakende Haan, zijn vers ambachtelijke speciaalzaken en restaurants vertegenwoordigd. Zij zullen u de heerlijkste spijs/ wijn combinaties laten proeven. Net als de wijnhandel zijn alle bedrijven gesitueerd aan de voet van de prachtige Dorpskerk in Abcoude.

Kringkoop bestaat 15 jaar

PAUW Bedrijven nam het initiatief een kringloopbedrijf te starten als werkgelegenheidsproject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels is Kringkoop een florerend bedrijf. Bij het kringloopbedrijf werken zo’n 65 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vormt het bedrijf een belangrijke schakel in het hergebruik van goederen en het terugdringen van afval. Kortom: Kringkoop is niet meer weg te denken uit Mijdrecht. Werkgelegenheidsproject voor de regio PAUW Bedrijven biedt werk en ondersteuning aan iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PAUW heeft werklocaties in diverse gemeenten in de regio waaronder het kringloopbedrijf in Mijdrecht. In nauwe samenwerking met gemeente De Ronde Venen richtte PAUW dit bedrijf op als werkgelegenheidsproject voor de regio de Ronde Venen. Tezamen met de milieudoelstelling waar

Kringkoop vorm aan geeft, is het bedrijf een waardevolle schakel in de regio. MVO-prijs Dat bedrijfsmatig werken en maatschappelijk ondernemerschap prima samen kunnen gaan, bewees Kringkoop begin dit jaar. Het bedrijf kreeg de MVO-prijs 2014 uitgereikt van gemeente De Ronde Venen. Professionele inzet voor mens en milieu Daarbij behaalde het bedrijf in september het felbegeerde ‘Keurmerk Kringloopbedrijven’. Kringkoop ontving dit keurmerk als een van de eerste kringloopbedrijven in Nederland. Het keurmerk kringloopbedrijven is een initiatief van de branchevereniging om onderscheid te maken tussen bedrijven die op de 2e hands goederen markt opereren. Het keurmerk toont aan dat het bedrijf zich professioneel inzet voor mens en milieu.

Wijnproeverij in Abcouder Dorpskerk

Wereldwinkel Abcoude heeft haar wereldwijnen op de proeftafel en bovendien een presentie van Fairtrade kerst- en cadeaupakketten. Restaurant Rechtstreeks serveert de mooiste gerechten met streek-, seizoen- en fairtrade producten. Overbuurman, zelfslachtende Slager Jan Konijn haalt zijn koeien op boerderijen in de omgeving (Baambrugge en Loenen). Luxe vleesrassen roodbont, Limousin of Belgisch blauw die, als ze op de juiste manier afgemest worden, wonderbaarlijk lekker vlees geven. Enkele van de meer dan 100 wijnen op de proeverij zijn van Domaine Cazes, Zuid Frankrijk en Rocca della Macie uit Toscane. Bakker Both zorgt voor begeleidende zoete zaligheden de bij de dessertwijnen van Domaine Cases en Graham’s Ports. Op de proeverij zijn de verschillen tussen Toscane IGT, Chianti, Chianti Classico en Reserva te ontdekken. Proeflijst is nu al te vinden op www.wijnuitabcoude.nl.

Wijnhandel De Wakende Haan, Kerkplein 9, 1391 GJ Abcoude.

Besparen op belkosten? Kies nu voor sim only VANAF

3. 95

P.MND

Bijvoorbeeld

Onbeperkt internet, SMS + 90 min: € 9,- p. mnd

Dorpsstraat 56 Mijdrecht 0297 769148


18

7 november 2014

DE GROENE VENEN

Evangelische Gemeente in Mijdrecht in actie

“Toen we de ellende in Roemenië zagen, wilden we alles wat we bij ons hadden achterlaten” Een twintigtal Rondeveners gaat volgend jaar juli opnieuw naar Roemenië. Ze bezoeken de inwoners van Huedin, met name het arme deel daar van. Hun focus is op de jonge kinderen gericht. “Verschrikkelijk wat je daar ziet” is hun duidelijke uitspraak. tekst paul bosman

Fransisca, Anton en Tom zitten aan tafel terwijl we praten over het bijzondere project waar zij deel van uitmaken. De Evangelische Gemeente “Leef”, die kerkt in De Meijert, legde een aantal jaren gelden contact met Pastor Lajos Olah, voorganger in de Baptistenkerk in Huedin. Het is een plaats in Roemenië waar de voertaal Hongaars is en de verschillende tussen arm en rijk schrikbarend groot zijn. Dat laatste staat in schril contrast met de opvatting van de Mijdrechtse gemeenschap, die juist vindt dat ieder mens belangrijk en de moeite waard is. Er volgde een bezoek aan het land en er ontstonden initiatieven die als doel hebben juist de zwakkeren in deze samenleving tot steun te zijn. In 2013 vertrokken de eerste 19 hulpverleners die schokkende ervaringen opdeden. Tom: “Als je wel eens beelden ziet van krottenwijken, vorm je je een beeld van hoe dat in elkaar steekt en hoe men daar leeft. Zodra ik de situatie in Huedin zag wist ik dat het nog erger kon zijn. Het is met name de Roma bevolking die het zwaar te verduren heeft. Als gevolg van het ontbreken van ook maar enige

voorziening en het tekort aan scholingsmogelijkheden, is de bevolking niet in staat een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Geen inkomen betekent dan wonen in erbarmelijke omstandigheden en de nieuwe generatie krijgt vrijwel geen kans het tij te keren.” Fransisca: “Toen ik voor het eerst de ellende zag brak m'n hart. Een jongetje met het stro in z'n haar, lopend op 1 slipper, lachte ondanks alles toch naar mij. Uit alles bleek dat het jongetje graag contact en aandacht wilde. Een aai over z'n bol in ruil voor een gulle lach. Een wat kost het nou om een stukje aandacht te geven? Maar wat ons betreft blijft het daar niet bij. Het project Adapost (wat staat voor schuilplaats) waar we dus betrokken in zijn heeft als doel zorg en perspectief te bieden aan met name Romakinderen die daar nou juist zo een grote behoefte aan hebben. We proberen dan ook onze handen uit de mouwen te steken door daadwerkelijk te bouwen. Dat hebben we de afgelopen twee jaar gedaan door een overkapping te bouwen, mede voor de kinderen van Adapost. Wat de toekomst aangaat zouden we deze Roma’s in Huedin

willen helpen door de kinderen die we ondersteunen te volgen en ze te helpen om uit de cirkel te komen waar hun ouders en grootouders al zolang in verkeren. Veel ideeën liggen er maar daar zijn veel sponsoren en acties voor nodig… Anton: “In samenwerking met plaatselijke middelbare scholieren organiseren we volgend jaar weer een vakantie-bijbelweek. We nodigen kinderen uit om samen met ons leuke dingen te ondernemen en vanzelfsprekend is onze kerkelijke binding daar een grondslag voor. Wij maken deel uit van een Evangelische Gemeente die het Woord graag verspreidt. Maar we doen veel meer. Door middel van sponsoracties zamelen we geld en goederen in waar we pakketjes van samenstellen en naar verwachting weer rond de twintig kinderen en hun familie blij kunnen maken. Afgelopen zaterdag hebben we nog voor de winkels langs de Industrieweg auto´s gewassen. Dat leverde

mooi driehonderd euro op. Op 23 november is er een inloop Benefietdienst in De Meijert. Vanaf 19 uur kun je binnenlopen. (gratis) onze huisband speelt en er zullen een aantal sponsoracties worden gelanceerd.” De reis naar Roemenië vindt plaats in juli volgend jaar. De deelnemers betalen hun eigen reis en verblijf en het vervoer gaat met een aantal minibusjes. Vooraf worden spullen ingezameld, voornamelijk praktische zaken. Het geld dat bijeen wordt gebracht besteedt men het liefst in het land zelf. Daarmee wordt ook de lokale economie gestimuleerd. Door een bijdrage te leveren in de vorm van praktische zaken –denk daarbij bijvoorbeeld aan speentjes en flesjes voor de kleintjes– of een klein of groot bedrag te doneren, weet u zich verzekerd dat dit op de juiste plek en zonder strijkstokgedoe terecht komt. U kunt mailen naar info@leef-elet.nl of de website bezoeken. www.leef-elet.nl

300 kilometer fietsen in Vietnam

Chris Potter organiseert een ‘Fun(d)raising Dinner’ bij Anna Haen in Abcoude Chris Potter uit Abcoude organiseert aanstaande 15 november bij Anna Haen in Abcoude een viergangen benefietdiner voor 90 personen. Zij gaat van 1 tot en met 10 februari 2015 naar Vietnam en fietst daar in vier dagen 300 kilometer voor het goede doel Plan Nederland. Met Cycle4Girls zamelen 30 vrouwen, onder wie ambassadrice Daphne Bunskoek, geld in voor meisjes in ontwikkelingslanden. De eerste Nederlandse editie van Cycle4Girls voert van Dong Ha naar Hue City, langs oneindige rijstvelden, prachtige kustwegen en traditionele dorpjes. Onderweg bezoeken de vrouwen diverse projecten en ontmoeten de kinderen, hun familie en anderen in het dorp, voor wie ze zich zo inzetten. bieden, zodat de winst in zijn geheel Van rugzakjes tot 4-gangen diner naar Cycle4Girls gaat. bij Anna Haen Chris, die zelf 2 kleine kinderen heeft, is zich erg bewust van de keuzes en kansen die wij hier in Nederland hebben. Ze gunt meisjes in ontwikkelingslanden deze ook en ziet scholing als een van de belangrijkste voorwaarden voor hen om de armoedespiraal te doorbreken. Via de verkoop van kinderrugzakjes en sponsoring door bedrijven en particulieren, is het haar al gelukt om in twee maanden meer dan 4.200 euro op te halen. Het diner moet er voor zorgen dat er in totaal 6.000 euro bijeengebracht wordt, waarmee er zes meisjes in Vietnam gedurende drie jaar gesponsord kunnen worden. Sylvia Ruiter, eigenaar van Anna Haen, is zo enthousiast over het project dat zij besloten heeft het diner tegen inkoopprijs aan te Chris Potter

Hartverwarmend project Chris Potter: “Het is hartverwarmend om met dit project bezig te zijn! De enthousiaste reacties en donaties van mensen motive- een loterij georganiseerd waar diren mij enorm en het geeft erg verse bedrijven uit de Abcoudense veel voldoening te weten dat we middenstand prijzen voor gedoneerd straks het leven van een aantal hebben. kinderen een positieve draai kunnen geven. “ Opbrengst speciaal naar meisjes Behalve de Met de opPlan zorgt er voor dat belangeloze brengst zorgt inbreng van Plan er voor kinderen in Vietnam Anna Haen, dat kinderen in toegang hebben tot wordt het Vietnam toeproject Cy- onderwijs, gezonde voeding gang hebben tot cle4Girls onderwijs, geen veilig drinkwater. van Chris zonde voeding Potter ook Daarbij is speciale aandacht en veilig drinkgesponsord water. Daarvoor meisjes omdat zij door modebij is speciale achtergesteld en bedrijf Just aandacht voor Brands. Om gediscrimineerd worden. meisjes omdat extra geld zij achtergebijeen te brengen, wordt er tij- steld en gediscrimineerd worden en dens het diner op 15 november daarom nog minder toegang hebben

tot de noodzakelijke basisvoorzieningen. Plan zet zich samen met de deelneemsters in voor een veilige leefomgeving waarin de meisjes kunnen opgroeien tot sterke vrouwen. Via correspondentie met hun sponsorkind worden de deelneemsters de komende jaren op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de gemeenschap van het meisje. Op deze manier blijven de vrouwen betrokken bij het gebied dat zij in februari bezoeken.


DE GROENE VENEN

7 november 2014

19


20

7 november 2014

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

7 november 2014

AUTO & MOTOR

21

Tekst Michael Reuling foto's patrick hesse

Fiat Fiorino

Italiaans zakendoen Er zijn auto's op de markt waarvan je soms niet weet hoe het model heet. Zo is er een hele markt van bedrijfsauto's waarvan menigeen alleen de Volkswagen Transporter, Volkswagen Caddy, Opel Vivaro en Ford Transit kent. En zo gebeurde het dat mijn zeer gewaardeerde collega mij attendeerde op de Fiat Fiorino. De Fiorino, ik had er echt nog nooit van gehoord. Het blijkt echter de kleinste telg te zijn uit de Fiat Professional familie en rijdt sinds 2008 rond op de Nederlandse wegen. Je ziet de auto echter niet zo vaak op de weg als een Volkswagen Caddy, Renault Kangoo of Ford Transit Connect. Toch lijkt dat niet terecht. Voordat we op pad gaan met een demo van Van Kouwen rijd ik mee met de nieuwe Fiorino van onze fotograaf en mijn test-maatje Patrick Hesse. En het valt direct op hoe stil deze bedrijfsauto is. Dat komt mede doordat de grote ruimte achterin is afgeschermd met een tussenschot met raam, maar ook vooral doordat de diesel stil zijn werk doet. Gekoppeld aan een automaat en met wat

extra luxe in het interieur verbaas ik mij over het comfort dat deze Fiorino biedt. De demo die we van Van Kouwen meekrijgen is een instapmodel van de Fiorino. Je merkt dat bepaalde materialen goedkoper aandoen dan in de luxere versies, zoals de SX van mijn collega. De ramen draai je in deze uitvoering met een hendel naar beneden en sommige materialen verschillen met die van de luxere versie. Op het dashboard is een aansluiting te vinden voor een TomTom. Met deze TomTom kun je, net als in de Fiat 500, allerlei informatie over de auto aanroepen. Zo kun je het verbruik zien, maar kun je ook de audio en navigatie bedienen.

Met de Eco-Drive functie leert Fiat je daarbij ook nog eens zuiniger rijden. Maar met het verbruik zit het al goed bij de Fiorino. Je kunt de Fiorino met drie verschillende motoren bestellen. Zo kun je kiezen voor een diesel met 75 en 95 pk. Ook kun je kiezen voor een 70 pk sterke aardgasmotor die op benzine en aardgas rijdt. Wil je met een automaat rijden, dan kun je kiezen voor de 75 pk sterke diesel. In die combinatie profiteer je van 20% bijtelling. Die 75 pk zijn meer dan voldoende voor dit formaat bestelauto. Natuurlijk, als de auto bepakt is zul je met name veel van het koppel profiteren. Wil je echt meer vermogen kun je gaan voor de 95 pk sterke diesel.

Maar in combinatie met de automaat beschik je over een auto met lage bijtelling en veel comfort. De Fiat Fiorino is te koop vanaf € 15.812,- inclusief BPM en BTW. Zonder die belastingen betaal je als ondernemer € 9.795,-. Wil je een personenuitvoering kopen? Informeer dan naar de Qubo, vanaf € 18.095,-.

Van Kouwen Amsterdam Kuiperbergweg 17 1101 AE Amsterdam Zuidoost Telefoon: 020-5672030 www.vankouwen.nl Autobedrijf Kooyman Demmerik 26 3645 EC Vinkeveen Telefoon: 0297-261285 www.autobedrijfkooyman.nl

Fiat Fiorino Gereden versie: Fiat Fiorino 1.3 JTD SX Vermogen: 75 pk 0-100: 16,2 s Top: 155 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 22,2 / 4,5 l/100km Vanafprijs: € 15.812,Alternatieven: Citroën Nemo, Dacia Dokker Van, Peugeot Bipper

Gratis driver training in Zandvoort of TomTom bij Alblas autorijopleiding In november geeft verkeersschool Alblas gratis Young Driver trainingen en TomTom navigatiesystemen weg aan elke kandidaat die zich aanmeldt in deze maand voor een autorijopleiding. De leerling kan zelf aangeven wat hij/zij prefereert. Na het behalen van het auto rijbewijs bij Alblas wordt dit overhandigd. Deze actie mag in combinatie met andere acties gebruikt worden. Alblas werkt met deze actie samen met BMW Driving Experience Slotemakers in Zandvoort. Na het behalen van het rijbewijs kan de jonge bestuurder leren omgaan met een

slippende auto. Zo ben je echt volledig voorbereid, als je de weg op gaat. Daarnaast is het erg leuk om dit te doen! Deze training bestaat uit 3 onderdelen en duurt ongeveer 3 uur. De onderdelen zijn: Uitwijken, remmen en de gladde bocht. Mocht de kandidaat hier geen interesse in hebben kan er gekozen worden voor een gratis TomTom navigatiesysteem. Het betreft de TomTom Start EU 22 3,5 inch t.w.v. € 120. Voor meer informatie belt u naar 088-0241 888 of kijk op

www.alblas.net

Gratis Kia wintercheck op 8 november bij Van Kouwen Ook dit jaar organiseren de Kia dealers weer de mijnKia Testdag op zaterdag 8 november. Van Kouwen in Amsterdam, Hoofddorp en Aalsmeer maakt er weer een feestelijke dag van met gratis soep en een leuke goodiebag. Als onderdeel van de MijnKia Testdag geeft Van Kouwen de auto’s van haar klanten een uitgebreide Kia Wintercheck, waarbij de gespecialiseerde monteurs van de gerenommeerde Kia-dealer de auto’s op tien belangrijke punten controleren: motorolie, wielophanging, stuurinrichting, verlichting, banden, koelsysteem, accu met bijbehorende klemmen, remsysteem, het zicht voor de inzittenden en de uitlaat met de ophangrubbers.

Wie langs komt op de KiaTestdag krijgt een gratis Kia powerbank, een handige, compacte externe accu voor al uw mobiele elektronische apparaten. Zo bent u onderweg altijd voorzien van stroom met de Kia mobiele noodlader. Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt en op = op. Bovendien maakt u door het laten uitvoeren van deze controle gratis kans op twee tickets voor de jaarlijkse Kia-klantenreis naar Seoul.

Kinderen Sint Jozefschool veilig naar school Op de Sint Jozefschool in Vinkeveen is een fietscontrole gehouden, gericht op zichtbaarheid van schoolgaande kinderen en hun fietsen. Verlichting en reflectie zijn cruciaal voor fietsers. Dit keer controleerden de Verkeerscommissie en enkele ouders de fietsen en de kleding van kinderen in de groepen 5 t/m 8. Daarbij werd (uiteraard) gelet op lampjes en reflectoren, maar ook op de algehele staat van de fietsen. Ook goede banden zijn erg belangrijk in de natte(re) maanden. De meeste fietsen bleken prima in orde. Kleine reparaties, zoals het vastzetten van het stuur of het op de juiste hoogte brengen van het zadel, werden ter plaatse door de kinderen zelf uitgevoerd. In een aantal gevallen kregen kinderen een checklist mee met tips en verbeterpunten, om samen met de ouders de fiets nog veiliger te maken. De kinderen van de Jozefschool zijn er weer klaar voor! Nu is het aan de automobilisten om goed op onze kinderen te letten...

Bandenactie Van Kouwen heeft tijdens de mijnKia Testdag en in de hele maand november een superscherpe winterbanden actie: elke 2e Vredesteinband voor 1 euro! De aanbieding geldt voor de meest gangbare maten. Heeft u een andere bandenmaat of bandenmerk? Ook hiervoor hanteert Van Kouwen scherpe tarieven deze maand. Meer informatie op www.vankouwen.nl.


22

Kort nieuws Bij MKB idee 2014 verkiezing

Kinderopvang De Ronde Venen maakt kans op finaleplaats Kinderopvang De Ronde Venen maakt kans op een finaleplaats in een verkiezing van MKBNederland en KPN. Bij de MKB IDEE 2014-verkiezing wint dié ondernemer die het slimst gebruik heeft gemaakt van bestaande ICT toepassingen. Een toepassing die in de eerste plaats verrassend is en daarnaast bijvoorbeeld geld of tijd bespaart, de mobiliteit vergroot, de klanttevredenheid verhoogt, of de bereikbaarheid verbetert. Uit alle inzendingen zijn in nu negen bedrijven genomineerd, waarvan kinderopvang De Ronde Venen er één is. Kinderopvang de Ronde Venen maakt gebruik van een Bitcare. Een online software programma voor de kindplanning, facturatie, en personeelsadministratie, waaronder loonadmini-stratie en roosters maken. Uitgangspunt is gemakkelijke communicatie voor en met ouders, bijvoorbeeld met een app voor ouders en voor op de groep, maar ook via een internettoepassing. Door het gebruik van een iPad in de groep is de interne communicatie onderling sterk verbeterd. Storende telefoontjes zijn vervangen door berichtjes, die op een tijd dat het de leidsters schikt gelezen, en verwerkt kunnen worden. Papieren dossiers zijn vervangen door digitale. Daarnaast wordt er op kantoor gebruik gemaakt van Office 365, waardoor documenten gemakkelijk gedeeld kunnen worden, en de eigenaresse op iedere locatie kan werken. Deze manier van werken heeft een positieve invloed op de klanttevredenheid. Ook de kantoorkosten daalden gebruik van deze programma’s. Eigenaresse Diana Vredenbregt zegt “Wij hebben veel geld kunnen besparen, het werkproces kunnen verbeteren en de klanttevredenheid vergroot, door optimaal gebruik te maken van bestaande ICT-middelen. Ik denk dat ik met dit verhaal een voorbeeld kan zijn voor andere kleine bedrijven. Dit is niet branche specifiek. Ieder bedrijf kan zichzelf doorlichten en kijken waar verbeteringen te behalen zijn. Anderen hebben het wiel al uitgevonden, en wij maken daar slim gebruik van.” Uiteindelijk gaan er drie bedrijven door naar de finaleronde. In de aanloop hiernaar toe moeten de genomineerden tot en met 14-11 zo veel mogelijk stemmen verzamelen voor hun idee door o.a gebruik te maken van social media en hun netwerk. Het wordt spannend, want Kinderopvang de Ronde Venen staat momenteel op de eerste positie. Meestemmen kan via

http://bit.ly/1txdJ2T.

7 november 2014

DE GROENE VENEN

Abcoude MC1 wint gemeentelijk onderonsje van Life Style Dag bij PK Sport Hertha MC1 Zaterdag 8 november organiseert De belangen waren groot in deze meidenwedstrijd, dat bleek wel uit de grote belangstelling langs de kant van ouders, familie en vrienden van beide teams. Immers beide teams hadden maar 2 verliespunten, echter door een beter doelsaldo stond Abcoude op kop. Dat Abcoude de terechte koploper is bleek uit nagenoeg de gehele wedstrijd. Abcoude dat technisch verzorgder voetbalde en vele grote kansen had kwam al vrij snel op voorsprong tegen het fysiek sterk spelende Hertha. Gaandeweg de tweede helft viel Abcoude

traditioneel terug en knokte Hertha zich zonder echt gevaarlijk te worden naar voren, waarbij de keepster van Abcoude eindelijk weer in actie moest komen en haar mannetje goed stond. Pas tien minuten voor tijd viel de bevrijdende en verdiende 3-1 voor Abcoude en daarmee was de strijd beslist. Al met al een zeer boeiende wedstrijd waarin beide teams alles gaven wat ze in zich hadden, een groot compliment daarvoor. Op de foto de meiden van Abcoude die de geweldige prestatie hebben neergezet.

PK Sport een Life Style Dag. Van 12 tot 16 uur bent u welkom om kennis te maken met sportaanbod van PK Sport en de producten van de deelnemende bedrijven op het gebied van gezondheid, huidverzorging, gezonde voeding enz. Om 13.30 uur is er een presentatie over de Milon Cirkel, een slimme combinatie van zes volautomatische krachttoestellen en 2 maal 4 minuten conditietraining. Eenmaal de cirkel doen duurt 17.5 minuutjes! Tweemaal de cirkel is ideaal en kost u slechts 35 minuten. Een demonstratie van Crossgym, de nieuwe rage, start om 15 uur. Decibel Hoorspecialist is aanwezig voor een hoortest. Fysiotherapie van Bruggen geeft uitleg over blessures en dat je b.v. met artrose nog prima kan sporten. Perfect Pedicare verteld alles over voetverzorging. MB Bodyfit geeft u informatie over personaltrai-

ning, sportvasten en massage. Bij Tête à Tête krijgt u alle informatie over huid en (permanent) make-up advies. Haarstudio Kaylee is er met haarextensions. Er is ook een stand met sport en casuelkleding. De inwendige mens word uiteraard ook niet vergeten BM Catering en Kookstudio is aanwezig om u te laten proeven van heerlijke en gezonde tapas! Het drukwerk is verzorgd door TPP Creations & Productions. Alle bezoekers ontvangen een rijk gevulde goodiebag t.w.v. €100.00. De dag wordt om 16 uur afgesloten met een Life Style borrel en als klap op de vuurpijl een optreden van Marije Zwaard Acoustic for Fun! Kom gezellig langs bij PK Sport, Voorbancken 26 in Vinkeveen en profiteer van de vele aanbiedingen. Meer informatie op 0297-264666, of kijk op www.pksport.nl

Altovi viert 150-jarg bestaan Proeflessen bij Spel en Sport DRV Spel en Sport DRV doet mee aan de Week van de Chronisch Zieken. De missie van Spel en Sport DRV is om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. Dat is voor iedereen belangrijk, ook als u door een chronische aandoening niet zo beweeglijk bent. Juist voor u heeft Spel en Sport DRV een aantal lessen, die heel geschikt zijn om toch te bewegen. Met deze aangepaste lessen doen we mee met Week van de Chronisch Zieken. Een goede mogelijkheid om kennis te maken met een mogelijk voor u geschikte manier van bewegen! We doen u een mooi

aanbod: voor € 15 kunt u vijf lessen meemaken. Vanaf dinsdag 11 november kunt u om 12 uur terecht bij de Watergymnastiek in het Veenweidedebad in Mijdrecht. De Sportief Extra lessen waar u naar toe kunt gaan, zijn op donderdag om 10.15 uur in de Willisstee in Wilnis. De eerste kennismakingsles is op 13 november. Wilt u meedoen, geef u dan op bij Sandra Wijhe, SportService Utrecht, 03020 99 998. Doe het snel, er is maar een beperkt aantal plaatsen!

Watergym, een van de lessen van Spel en Sport DRV

HUP HOLLAND Zo’n 100 vrouwen en meisjes van CSW trokken er donderdagavond (30/10) op uit om het Nederlands vrouwenelftal aan te moedigen in de strijd om kwalificatie van het WK. Een mooi gebaar van Brouwer Transport maakte dit mogelijk en veel vrouwen-en meisjesleden vanaf de Dleeftijd maakten hier gretig gebruik van. Met twee grote bussen vertrok het Oranjelegioen vanaf de CSWparkeerplaats naar het Spartastadion

(Het Kasteel) in Rotterdam. De sfeer was fantastisch in vak 11A en of het aan de CSW aanmoedigingen heeft gelegen weten we niet, maar Oranje won wel met 2-0. Nu moeten ze alleen nog Italië verslaan om naar het WK in Canada te mogen. Jammer was wel, dat Anouk Hoogendijk vanaf de reservebank moest toekijken; misschien is de van CSW afkomstige international voor de beslissende wedstrijden tegen Italië weer van de partij.

Tijdens een zeer geanimeerde bijeenkomst na afloop van een druk seizoen, heeft Toneelvereniging Altovi maar liefst vier jubilarissen in de schijnwerpers gezet. Twee leden vierden hun 50-jarig toneeljubileum, te weten: Corri Liesveld en Ria de Block. Esther Tiemens en Johan van Schie waren 25 jaar bij Altovi. Onder het mom van “De duvel is oud” werden alle jubilarissen tijdens een intiem gespeelde eenakter geëerd en in het voetlicht gezet. Zij waren zichtbaar verrast met dit huldeblijk en de bijbehorende oorkondes en bloemen. Afgelopen weken speelde Altovi het stuk ‘Kunstkoppel’ voor een tot twee keer toe uitverkochte zaal. Het was een relationeel stuk waarin twee karakters, Floor en Lex, afwis-

selend werden gespeeld door de spelers van Altovi. Voor sommigen een beetje moeilijk te begrijpen, maar het stuk volgde beide karakters door hun (liefdes)leven. Van jong koppel, via pas gehuwd stel, naar de midlife crisis met bijbehorend wederzijds onbegrip en berusting, naar een bijna scheiding. Het was een geweldig leuk stuk met veel humoristische momenten er in. Martin Verrips had er zijn best op gedaan om zoveel mogelijk elementen er in aan te brengen die men normaal tijdens zijn leven zou kunnen meemaken. Alle jubilarissen hadden daarbij een rol en soms zelfs een dubbelrol en soms een rol achter de schermen als regie-assistent. Uiteraard wensen wij hen allen nog een lang en gezond toneelleven toe.


DE GROENE VENEN

7 november 2014

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2014 Datum trekking: 27 oktober 2014

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2014. De Nationale Zonnebloemloterij 2014 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie (5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

PRIJSNR 1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs 11e prijs 12e prijs 13e prijs

LOTNR 0784056 0033616 0290659 1222356 0390720 0508713 1200700 0114646 0123576 0284273 0775781 0737946 0049592

PRIJSBEDRAG € 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

PRIJSNR 14e prijs 15e prijs 16e prijs 17e prijs 18e prijs 19e prijs 20e prijs 21e prijs 22e prijs 23e prijs 24e prijs 25e prijs

LOTNR 0242846 0729283 0039243 1006225 0684198 0378554 0987977 0980880 0770177 0740226 0918389 0584378

PRIJSBEDRAG € 1.000,00 € 1.000,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS * 26e prijs 87832 € 100,00 27e prijs 53063 € 100,00 28e prijs 25595 € 100,00 29e prijs 1498 € 50,00 30e prijs 8305 € 50,00 31e prijs 8469 € 50,00 32e prijs 937 € 15,00 33e prijs 690 € 15,00 34e prijs 987 € 15,00

23

ICT HELPDESKMEDEWERKER Functie omschrijving Als Helpdesk Medewerker ICT ben je het eerste aanspreekpunt en visitekaartje van SolidQ IT. Je bent verantwoordelijk voor het aannemen, bewaken van de voortgang en afhandelen van de incidenten. Door je sterke communicatieve eigenschappen ben je in staat klantvragen en systeemproblemen optimaal te behandelen. Als ICT Helpdeskmedewerker neem je initiatieven voor het verbeteren van de dienstverlening en ICT producten. Functie eisen · Minimaal 1 tot 5 jaar relevante werkervaring · Flexibele instelling en een pro actieve werkhouding · Positieve persoonlijkheid en in staat makkelijk samen te werken · Zeer sterke communicatieve vaardigheid en goed kunnen luisteren · Klantgericht nauwkeurig en gestructureerd kunnen werken · Analytisch en oplossingsgericht · Kennis van Windows Servers, Microsoft Exchange Wat bieden wij? · Een vaste basis op ons kantoor in Mijdrecht · Een prima salaris · Een informele werkomgeving in een ontzettend gemotiveerd en leuk team Geïnteresseerd? Geïnteresseerd in bovenstaande functie ? Neem dan contact met ons op via info@solidq.nl. Stuur ons je motivatiebrief en CV en wij nemen z.s.m. contact met je op.

* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. (onder voorbehoud van typefouten) Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

SolidQ IT B.V.

Industrieweg 15 0297 38 52 55

3641 RK Mijdrecht www.solidq.nl


24

7 november 2014

DE GROENE VENEN

Wie is Serta?

• Serta is de nr. 1 van Amerika • Serta staat al meer dan 80 jaar aan de top • Serta is al decennia hofleverancier

SUBLIEM COMFORT UITSTEKENDE ONDERSTEUNING G E M A A K T M E T PA S S I E

bij meer dan 4000 premium hotels wereldwijd

Waarom Serta?

• Subliem ligcomfort door

toepassing van hoogwaardige en natuurlijke materialen • Handgemaakte producten zorgen voor topkwaliteit • Uitstekende ondersteuning door

bed s e c c u s t é H urs e b n o o W e van d met k j i l e d j i t u N g* n i t r o k , 0 0 €10

Multi-Layer systemen • Stoffering & afwerking op zeer hoog niveau • Zeer veel keus in hoofdborden

De keuze van ‘s werelds beste hotels: * Vraag naar de voorwaarden

Amstelveen Maalderij 19 Telefoon: (020) 643 49 50

Zaandam

Woonboulevard Zaandam-Zuid P. Ghijsenlaan 17 Telefoon: (075) 612 41 31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.