De Groene Venen 31-01-2020

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

JAARGANG 24 - WEEK 5 – 31 JANUARI 2020

Burgemeester de Voogtlaan 144 te Wilnis Vraagprijs € 325.000- k.k.

Uw Ford specialist in de regio

NIE

UW

IN

VER

KO O

P

Ook voor Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Tel. 0297 - 212 987 vidamakelaars.nl

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

Ook voor ZZP’ers

Eerste paal voor 125 woningen de Maricken fase IV

Maandag jl. heeft wethouder Rein Kroon, in aanwezigheid van de toekomstige bewoners, de symbolische eerste paal geslagen van het project de Maricken fase IV. Daarmee verrichtte hij het feestelijke startsein voor de bouw van 104 koopwoningen en 21 huurwoningen. Nadat in het najaar van 2019 viel dit project nog binnen de landelijke stikstofdiscussie, maar door een goede samenwerking tussen de provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen is deze hobbel genomen. Des te meer reden voor alle betrokken partijen om de start van de bouw te vieren! Naar verwachting worden de woningen in het voorjaar van 2021 opgeleverd. Er zijn nog enkele mooie eengezinswoningen en twee-onder-één-kapwoningen te koop. Tegelijkertijd start verderop in de wijk de oplevering van ‘de Heeren van Wilnis’, twee appartementengebouwen met in totaal 49 appartementen. De wijk biedt in totaal ruimte aan circa 500 woningen en is momenteel volop aan in aanbouw. Er zijn inmiddels 282 woningen opgeleverd. Meer informatie over het project kunt u vinden op www.demaricken.nl.

Pakket verzekering

Communicatieweg 25 | Mijdrecht Tel.: 0297-272111 | info@hanslammers.nl www.hanslammers.nl

Op zoek naar een leuke Mini?

Guus Mom zingt op cruiseschepen P6

Koninklijke Erepenning voor 125-jarige Abcouder IJsclub Alles over de online apotheek P13

Afgelopen zaterdag was het precies 125 jaar geleden dat de Abcouder IJsclub werd opgericht. Tijdens een receptie op Fort Abcoude werd dit jubileum gevierd met een groot aantal genodigden, die konden genieten van glühwein en hete chocolademelk. Burgemeester Maarten Divendal was verheugd het bestuur van de Abcouder IJsclub de Koninklijke Erepenning te mogen overhandigen. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. In de ruimtes in het fort waren alle benodigde attributen voor het organiseren van een ijstocht op de plassen en sloten in de omgeving te bekijken en in de verwarmde filmzaal werden historische ijsbeelden vertoond. foto fem van duuren

MOEDER ZIEK

DOGGY D

ATE

KIND DE ZORG

Verzetsheld Bonhoeffer P14

Hondenwandeling voor AUSTRALIË

Iets meer geluk in de regio

op de Hoge Dijk

bij het Strandje

info@dapproosdijlanden.nl

www.dapproosdijlanden.nl

ZONDAG 2 februari van 10:00-11:00 uur


TE KOOP

2

31 JANUARI 2020

DE GROENE VENEN

VERMOGENWEG MIJDRECHT BEDRIJFSUNITS KOOPSOM € 179.500 v.o.n. ex. BTW

de Bibliotheek Agenda februari

Ben je op zoek naar (ander) werk? Kom eens langs bij de netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden: Walk&Talk. Iedere 3e maandag van de maand in de Bibliotheek Mijdrecht.

• BG ca. 92 m2 / Verd. ca. 49 m2 • Hoogwaardige afwerking

Elke w o inform ensdag at 14:00 iemiddag - 17 Veenw :00 uur eg 1 Mijdre 58a cht

• 2 eigen parkeerplaatsen • Oplevering vanaf medio maart 2020

Veenweg 158A 3641 SM Mijdrecht T: 0297 - 231050 A2bedrijfsmakelaars.nl

Datum

Tijd

Activiteit

Bibliotheek

4 febr. 17 febr. 17 febr. 18 febr. 20 febr. 24 febr. 27 febr.

14.00 9.30 10.00 14.00 19.00 14.00 14.00

Breicafé Repair Café Netwerkbijeenkomst werkzoekenden Breicafé Mama Vita voor moeders, over autisme Tablet Café - SeniorWeb Breicafé

Wilnis Vinkeveen Mijdrecht Wilnis Vinkeveen Mijdrecht Mijdrecht

Elke week ma. & wo. woensdag donderdag vrijdag op afspraak

14.00 10.00 19.00 10.00

Computer/tabletspreekuur - SeniorWeb Mama Lokaal Taalkamer - oefenen met Nederlands Mama Lokaal Digitale hulp - SeniorWeb

Mijdrecht Abcoude Mijdrecht Mijdrecht Abcoude

Meer informatie: www.bibliotheekavv.nl facebook.com/BibliotheekAVV

De Passage 22B te Mijdrecht

2

m 214 imte ru l e k win locatie op A uur! te h

Ver sch opp illend e ervl bes a k t pre ekb e aar.

www.korvermakelaars.nl - 0297 250 421


DE GROENE VENEN

BESTE BURGEMEESTER

31 JANUARI 2020

“Vroeger, soms nu ook nog, kon je over de heg een praatje maken met de buurman. Nu staan er op veel erfscheidingen schuttingen, steeds vaker zo hoog dat je je echt buitengesloten voelt. Werken die hoge schuttingen het contact met ‘anderen’ tegen? Terwijl ook van de overheid de roep komt om meer contact te maken met die ‘anderen’, zeg maar de straat waar je woont. Kan de gemeente bewoners vragen om enige matiging bij het plaatsen van schuttingen op een erfafscheiding wat hoogte betreft?”

3

LUISTERVINK 2.0

tekst maarten divendal

Dit is een samenvatting van wat vragen, voorbeelden van andere gemeenten en vooral een oproep van een inwoner die mij vaker voor deze rubriek per mail benadert. Het is een mooi voorbeeld van iets wat klein lijkt, maar op een positieve manier wat grootser kan bijdragen aan hoe we in de gemeente plezierig wonen en met elkaar omgaan. Voor erfafscheidingen en schuttingen zijn overigens landelijke regels opgesteld. Kort samengevat mag je heel veel vergunningsvrij realiseren aan erfafscheidingen (maximaal één meter hoog op het voorerf; maximaal twee meter op het achtererf; hoeksituaties liggen wat ingewikkelder). Een heg, haag of andere beplanting zijn geen bouwwerken, deze zijn vergunningsvrij, maar daarbij speelt privaatrecht soms wel een rol. Belangrijke tip hierbij is natuurlijk dat je altijd van tevoren even overlegt met de buren. Verder begrijp ik goed dat mensen hechten aan hun privacy, maar tegelijk wordt de gemeente een stukje fraaier als je al het particulier groen ook vanaf de openbare straat kan zien. En zoals de vraagsteller zegt: zo spreek je elkaar nog eens spontaan over de heg. “Hoe komt het dat in onze gemeente veel wegen slecht zijn onderhouden?” Dit was één van de vele vragen die mij live werden gesteld tijdens de open dag van RTV Ronde Venen. Het wat zakelijke antwoord (door de bodemdaling in onze gemeente, de steeds zwaarder worden wegbelasting en de beperkte financiële middelen) werd gevolgd door een geanimeerd gesprek over de positie van de gemeente. Allerlei dilemma’s kwamen hierin aan de orde. Belangrijk punt was

het grootste dilemma: de relatie tussen de kwaliteit van de voorzieningen in de gemeente en de middelen die hiervoor beschikbaar zijn. De gemeente heeft er de laatste jaren van de rijksoverheid veel taken bijgekregen, helaas met onvoldoende geld om ze goed te kunnen uitvoeren. De uitvoering van de ‘oorspronkelijke’ taken is daarbij onder druk komen te staan. Tegelijkertijd is het streven van de gemeenten om de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk te houden. Als het gaat om het onderhoud van bijvoorbeeld wegen, bruggen, kades en het groen, wordt steeds planmatiger gewerkt en vindt gelukkig geleidelijk aan een inhaalslag plaats. De roep om gemeenten financieel in staat te stellen haar taken goed te kunnen vervullen, wordt steeds luider. Zelfs provincies wijzen het rijk erop dat de gemeenten onvoldoende geld krijgen vanuit het gemeentefonds. “Kunnen de evenementen in onze gemeente niet wat minder afval produceren?” Het afgelopen jaar zijn er verschillende vragen bij mij en bij de gemeente binnengekomen die te maken hebben met de duurzaamheid van evenementen. Afgelopen week is er een eerste bijeenkomst geweest met organisatoren van verschillende evenementen in De Ronde Venen. Met elkaar is er gesproken over wat ze willen, waar ze wellicht tegenaan lopen en zijn de eerste ideeën uitgewisseld. Het is goed om te merken dat wordt nagedacht over hoe aan een thema als duurzaamheid op allerlei terreinen invulling kan worden gegeven. En dan gaat het hier letterlijk over terreinen: festivalterreinen. Als je erop let wat je tegenkomt elders in

het land, dan zie je al enorme voortuitgang. Minder afval produceren is er één van, bijvoorbeeld door een vorm van statiegeld voor of hergebruik van de bekers/glazen waarin de consumpties worden uitgeschonken. Verder spelen allerlei zaken een rol, zoals de bereikbaarheid, voedselverspilling tegengaan en sanitaire voorzieningen. “We hebben in de krant kunnen lezen over het project Levenslicht, waarbij de slachtoffers van de Holocaust zijn herdacht. Ook landelijk is hier veel aandacht voor. Is dit in plaats van de dodenherdenking op 4 mei?” Dat is zeker niet het geval. Elk jaar is er landelijk aandacht voor de herdenking van de Holocaustslachtoffers. Die vindt altijd eind januari plaats omdat in januari 1945 het concentratiekamp Auschwitz werd gesloten. Dit jaar wordt op grote schaal aandacht besteed aan het feit dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. Ook in De Ronde Venen zijn er tal van activiteiten die in het teken staan van ‘herdenken’ en ‘vieren’ (van de bevrijding). De eerste daarvan heeft te maken met het project Levenslicht. Een werkgroep bestaande uit verschillende personen en organisaties stemt alle initiatieven in onze gemeente op elkaar af. U kunt hierover steeds informatie vinden in de lokale media. Ook komt er via De Groene Venen een speciale informatieve krant: “75 jaar vrijheid – De Ronde Venen”.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Rondeveners gezocht voor de bevrijdingsvuur-estafette In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd van de Duitse bezetter. Om dit te herdenken halen estafettelopers uit het hele land op 4 mei het ‘bevrijdingsvuur’ op in de stad waar destijds de vrede werd getekend: Wageningen. Dit vuur brengen zij rennend terug naar hun eigen gemeente. Ook De Ronde Venen doet mee. Bent u actief hardloper? U bent van harte welkom om mee te rennen! Voor elk niveau hardloper is ruimte. De totale lengte van het parcours is ongeveer 80 kilometer. De start is op 4 mei ’s avonds in Wageningen. Aankomst in De Ronde Venen is rond 7.00 uur ‘s morgens op 5 mei. Na een ontbijt brengen de estafettelopers het bevrijdingsvuur naar de verschillende dorpen. Er wordt afwisselend in kleine groepjes van gelijke lopers gerend. Naast de loper rijdt een busje met de rustende estafettelopers. De gemeente regelt de praktische zaken voor de deelnemers, zoals kleding, een gezamenlijk diner voor vertrek, verzorging en EHBO. Burgemeester Maarten Divendal hoopt op veel aanmeldingen: “De estafette van Wageningen naar de dorpen in onze gemeente is een prachtige manier om 75 jaar bevrijding te herdenken.

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

Tuinvogeltellingdagen U dacht misschien dat het wel zou overvliegen, maar we moeten het er toch even over hebben: de Nationale Tuinvogeltelling van vorig weekend. Ruim 90.000 landgenoten turfden in een half uur gezamenlijk ruim 1,5 miljoen vogels die zij zagen neerstrijken in hun tuin of op hun balkon. Overvliegende vogels tellen niet mee. Vogelbescherming Nederland, de initiator van de telling die sinds 2001 elk jaar populairder wordt, laat de vogeltellers hun standen doorgeven op tuinvogeltelling.nl. Zo ontstaat een top 10 van gespotte vogels. En u verwacht het misschien niet, maar mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de Vink. Die moet helaas genoegen nemen met een plekje achter de huismus, de koolmees, de pimpelmees, de kauw en de merel. Geen hoogvlieger dus in de top 10, want teruggezakt van de derde naar de zesde plaats. Mijn familieleden lieten zich in een half uur ruim 96.000 keer turven door de tuinvogeltellers, die binnen dezelfde tijd 290.000 streepjes zetten voor de huismus. Grootste stijger was dit jaar de pimpelmees, die ‘met stip’ vanaf de vijfde plek de top 3 binnenvloog. Een verklaring voor de daling van de vinken in het ‘klassement’ ligt volgens Vogelbescherming Nederland in het feit dat ze waarschijnlijk vorig jaar door de sneeuw naar de tuinen werden gedreven, maar nu vaker voor het bos kiezen. Ze zijn er dus nog wel, alleen niet meer in onze tuin of op het balkon. Dat lijkt geruststellend, maar toen ik las dat in de Belgische vogeltelling door Natuurpunt, zeg maar het Belgische Natuurmonumenten, de vink van de eerste (!) naar de vierde plek is getuimeld, twijfel ik een beetje over het lot van mijn medevinken. De vraag is ook wat de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling voor zin heeft. Hoe betrouwbaar zijn die jaarlijkse tellingen eigenlijk? Iedereen mag meedoen, ook wanneer je nog geen mus van een mees kan onderscheiden. Veel vogels lijken nogal op elkaar. Vooral bij de zogeheten kbv’tjes, oftewel ‘kleine bruine vogeltjes’– voor de leek zo’n beetje alle zangvogels op mezen en roodborstjes na – gaat het makkelijk mis. Het aantal deelnemers schommelt per jaar en ook de weersomstandigheden variëren: vorst, storm, slagregens, allemaal oorzaken om vogelbezoek aan je tuin of balkon een hele andere wending te geven.

Het estafetteteam dat in 2015 het bevrijdingsvuur van Wageningen naar De Ronde Venen bracht. Bijzonder is dat ook nabestaanden van de Canadese vliegenier Robert Moulton, die met zijn vliegtuig neerstortte nabij Wilnis, deelnemen aan de estafette.” Meer informatie over dit evenement kan u ontvangen via telefoonnummer tel. 0297 291 881. Opgeven kan tot 1 maart via pv@derondevenen.nl.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Gemeente De Ronde Venen betaalt de kosten voor deelname. De bevrijdingsvuur-estafette is een van de activiteiten die gemeente De Ronde Venen met een groep vrijwilligers organiseert rond 75 jaar bevrijding. Sluitstuk van deze activiteiten is een bevrijdingsfeest in het Speelwoud in Wilnis op 5 mei.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Vogelbescherming Nederland zit er niet zo mee. De jaarlijkse telling is volgens een woordvoerder geen bron voor wetenschap, maar hooguit een ondersteuning. Het gaat uiteindelijk meer om kennis over het belang van tuinen voor wintervogels, zegt de organisatie. Vandaar ook dat zij projecten opzet die vergroening van tuinen stimuleren, zoals minder tuintegels en bessenrijke struiken voor merels, spreeuwen en kauwen. Ik ben voorlopig uitgeteld...

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2020 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.


4

Kort nieuws Mijdrecht

Hulpverleningszondag in De Wegwijzer Op 2 februari worden de diensten in De Wegwijzer afgestemd op de jaarlijkse hulpverleningszondag. Sinds de watersnoodramp van februari 1953 staat in de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland één dag in het jaar in het teken van hulp aan de naaste in nood. 's Morgens om 10 uur leidt kandidaat A.J. Dorst de dienst en staan we stil bij Psalm 90. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in verenigingsgebouw 't Kruispunt om bij een kop koffie, thee of een glas fris na te praten. 's Middags om 17 uur leidt ds. P.J. den Hertog (Amsterdam - De Bron) de dienst en preekt over 2 Koningen hoofdstuk 5 vers 1-5 en 9-15b. Belangstellenden zijn welkom in de diensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk op Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel.

31 JANUARI 2020

DE GROENE VENEN

Bijzonder lustrumconcert Regiokoor de Ronde Venen Regiokoor De Ronde Venen voerde het afgelopen weekend op een zonovergoten zondagmiddag haar derde lustrumconcert uit. Wie deze middag voor een wandeling koos, is dit bijzondere optreden misgelopen. Het programma met o.a. werken voor koor en orkest van Haydn, Vivaldi en Pergolesi werd vlekkeloos uitgevoerd onder de bezielende leiding van dirigent Gert J. Hans. Na een vliegende start met een vlotte uitvoering van het Te Deum van Haydn, gaf sopraan Klaartje van Veldhoven direct haar visitekaartje af in het Canta in prato van Vivaldi. Haar heldere stemgeluid, integere presentatie en stembeheersing beloofden veel voor haar latere optreden met het Ave Maria van Caccini en in het Laudate pueri van Pergolesi. Het biddend gezongen Verleih uns Frieden tot ver buiten de

sfeervolle kerk te horen moeten zijn geweest. In de Cantique de Jean Racine van Fauré klonken de koorpartijen en orkest in een uitgebalanceerd evenwicht. Het intredende gevoel dat vrede mogelijk is werd nog eens onderbouwd door het krachtig maar invoelend gezongen Ave Maria door de sopraan en het vervolgens gedragen gezongen Kyrie eleison door het koor dramatisch ondersteund door het sonore geluid van de strijkers. Met het sprankelende gespeelde orgelconcert van Händel bewees Dirk Out zijn klasse. De evenwichtige uitvoering van het Laudate pueri van Pergolesi met het nachtegaal geluid van de sopraan bewees wederom dat de intensive repetities van het koor hoge verwachtingen wekt voor het volgende concert. foto henk butink

GVM turnsters stralen op eerste wedstrijd Afgelopen weekend werd in gymzaal de Willisstee de eerste recreantenturnwedstrijd gehouden. In groepjes van 4 tot 6 turnsters laten de meisjes op elk onderdeel zes elementen zien. Voor GVM’79 namen maar liefst 5 groepjes deel, die allemaal hard hadden getraind de afgelopen periode. GVM 3 en 4 mochten naar het prijzenpodium; zij werden tweede en derde en mogen dankzij hun prestatie mee naar de finale op 28 maart. Op de brug liet GVM 2 zien dat ze heel sterk zijn en netjes kunnen werken. GVM 1 blonk juist weer uit op

de balk met prachtige zweefstanden. Uiteindelijk kwam GVM 1 op een prima 8ste plek en was er voor GVM 2 een zilveren medaille én een plek in de finale. Alle turnsters van GVM’79 hebben het super goed gedaan, ondanks alle zenuwen die er vooraf waren. Iedereen heeft laten zien wat hij kan en voor iedereen is er een mooi diploma. Tijdens de lessen gaan we nu verder met de oefenstof voor de clubkampioenschappen en natuurlijk extra hard oefenen om in de finale weer zo te stralen.

Michiel Mouris uit Baambrugge prolongeert titel

“Ik kwam eigenlijk maar voor een plek”, vertelde hij na afloop. Ook volgend seizoen rijdt hij weer in het rood-wit blauw.

Abcoude

Collectanten gezocht voor ReumaNederland Van 16 t/m 21 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland. Collectanten zijn daarbij onmisbaar. ReumaNederland zoekt nog collectanten in Abcoude voor o.a. Land van Winkel. Door te collecteren helpt u mee om de levens van meer dan 2 miljoen Nederlanders met reuma te verbeteren. Vorig jaar haalden alle collectanten samen bijna 3 miljoen euro op voor reumaonderzoek. U kunt zich als collectant opgeven bij collecteorganisator Yvette Marckmann, bereikbaar via ymarckmann@xs4all. nl U kunt ook een mail sturen aan: vrijwilligers@reumanederland.nl

Culinair Baambrugge wederom groot succes Afgelopen november vond de vierde editie plaats van Culinair Baambrugge. Het concept waarbij lokale hobbykoks geheel belangeloos koken en hun gasten voor een voorgerecht en hoofdgerecht thuis ontvangen, heeft inmiddels een vaste plaats veroverd op de toch al goedgevulde sociale kalender van de Baambrugge. Met maar liefst 18 koks konden 120 gasten verwelkomd worden. De kaartverkoop ging nog weer sneller dit jaar en het bordje uitverkocht kon een week van te voren worden opgehangen. Na de tocht door het dorp verzamelden de gasten zich in het Dorpshuis voor het Grand Dessert dit jaar gesponsord door: De Witte Dame, De Eendracht, Het Paradijs, Anna Haen, Lindenhoff, Honinghuis de Smit en Vinologisch Baambrugge.

Een avond genieten, verrassen en verbinden leverde ruim € 3.500 aan opbrengst op voor de Goede Doelen dit jaar De Oranje vereniging Baambrugge en Stichting Hoogvliegers die zieke en /of gehandicapte kinderen jaarlijks een onvergetelijke dag aanbiedt. In 2020 zal de vijfde (lustrum) editie van Culinair Baambrugge plaatsvinden. Noteer alvast zaterdag 14 november 2020 in de agenda.

Abcoude

Praatcafé ’t Trefpunt

Michiel Mouris uit Baambrugge heeft afgelopen zaterdag bij het NK veldrijden voor de jeugd (jongens 2007) in Moergestel opnieuw de nationale titel veroverd. Alhoewel de renner van WV de Amstel de torenhoge favoriet was voor de winst, moest er nog wel even voor gereden worden. Hij won het afgelopen seizoen al twintig wedstrijden maar die zou hij zo willen inruilen voor die ene. Die 21e overwinning moest en zou er komen. Een tweede plaats zou een enorme teleurstelling geweest zijn.

Kerkwandeltocht Human Aid Now

Op vrijdag 7 februari is er van 14 tot 16 uur weer een Praatcafé in 't Trefpunt, Kerkstraat 23 in Abcoude. Thema: Wat is jouw favoriete plek in het huis ? Ervaringen en verhalen delen, naar elkaar luisteren en daarna met elkaar in gesprek komen. Informeel, gezellig maar ook serieus. Iedereen is welkom, jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levens overtuiging. Kosten 2 euro, incl. koffie, thee en een glaasje wijn of fris. Informatie: www.cosmasendamianus.nl of tel. 0294-281335 Overhandiging Cheques aan Peter Bakker ( 2e van rechts) vertegenwoordiger van St. Hoogvliegers in Mijdrecht. Namens Culinair Baambrugge waren aanwezig ( v.l.n r.) Silvia Matton, Nico Bos en Abbey Morsink-Gieske

Vier kerken in Mijdrecht en Wilnis organiseerden de zondag voor Kerst een wandeling om geld in te zamelen voor Human Aid Now, een kleine goededoelen stichting met de basis in De Ronde Venen, die in 2016 is opgericht om vluchtelingen te helpen die in NoordGriekenland worden opgevangen. Inmiddels zijn de activiteiten uitgebreid met projecten in heel Griekenland, Servië, Frankrijk, België en Nederland. Human Aid Now zet zich in om vluchtelingen op doorreis te voorzien van basisbehoeften als voedsel, kleding, onderdak, veiligheid en gezondheid. De wandeltocht bracht 929,24 euro op. Human Aid Now is inmiddels druk be-

zig de schenking in te zetten. Een deel van het geld zal worden uitgegeven aan medicijnen voor de kliniek, waarvan de maandelijkse kosten momenteel 1.500 euro hoger zijn dan de medicijnen die men gedoneerd krijgt. Ook wordt een deel aan preventieve hulp besteed, zoals bijvoorbeeld dekens of hygiëne artikelen.


DE GROENE VENEN

31 JANUARI 2020

Kort nieuws

Argon Business Club onderweg naar FC Utrecht Vorige week vrijdag hebben diverse sponsors van Argon de wedstrijd FC Utrecht – ADO bezocht. Vóór de wedstrijd werd de groep gastvrij ontvangen en na versterking van de inwendige mens waren alle blikken gericht op een spectaculaire wedstrijd. De thuisclub trok uiteindelijk de winst naar zich toe en dit kwam de sfeer in stadion Galgenwaard zeker ten goede. Mede gezien de goede contacten tussen Argon-voorzitter Ton Goedemoed en clubeigenaar Frans van Seumeren van FC Utrecht, werd

de 3e helft nog een bijzondere. Frans was bereid om zijn persoonlijke nabeschouwing te delen met de sponsors en, ongetwijfeld had dit te maken met de uitslag, dit miste zijn uitwerking niet. Al met een al een mooi event waar op terug gekeken kan worden. Mocht u ook deel willen nemen aan de diverse events, neem dan gerust contact op met SV Argon dan wel met eerdergenoemde commissie. Gezelligheid gegarandeerd en voor uw (zakelijk) netwerk een welkome aanvulling.

Abcoude

Integrale controle op de Winkeldijk

Anouk Hoogendijk opende voorleesdagen OBS De Pijlstaart

Rondeveense tennisverenigingen spelen Snerttoernooi in de zon Zondag 26 januari werd op het tennispark bij Wilnis het traditionele Snerttoernooi gespeeld. Vorig jaar kon dit toernooi helaas niet doorgaan vanwege weersomstandigheden, maar dit jaar stond het garant voor mooi weer, gezelligheid en veel leuke partijen. TV Mijdrecht, TV de Ronde Venen, VLTV, Vinkeveen, en ALTC Abcoude streden samen met Tennisvereniging Wilnis om de traditionele Snertbeker.

Bij elke vereniging kon men zich individueel opgeven en alle behaalde punten per persoon telden mee voor het eindresultaat. Uiteindelijk bleek dat Tennisvereniging Wilnis het hoogste gemiddelde aan punten had verzameld en dit jaar, sinds lange tijd, weer de beker heeft gewonnen. Al met al een zeer geslaagd, maar boven gezellig en sportief evenement in De Ronde Venen.

Op 22 januari zijn de Nationale Voorleesdagen landelijk van start gegaan. Het doel van deze campagne is voorlezen aan kinderen te stimuleren. Het verhaal Moppereend, geschreven door Joyce Dunbar, is gekozen tot prentenboek van het jaar. Tijdens de opening van deze Voorleesdagen in de aula, las Anouk Hoogendijk dit prentenboek aan de onderbouw voor. Aan de middenbouw las zij een stukje uit het boek Juffrouw Pots voor en

de bovenbouw las zij voor uit Briefgeheim. Anouk Hoogendijk speelde jarenlang voor Ajax, Arsenal en was één van de Oranje Leeuwinnen. Veel kinderen kennen Anouk ook van haar deelname aan TV-programma's ‘Expeditie Robinson’ en ‘Dancing with the stars’. De kinderen hadden dan ook veel vragen voor Anouk en natuurlijk mochten zij na afloop met haar op de foto en scoorden ze een handtekening!

Kinderdagverblijf Marionette startte woensdag 22 januari de Nationale Voorleesdagen met een echt voorleesontbijt. Er waren krentenbolletjes en croissantjes met beleg. Toen alle kinderen gesmuld hadden van al dit lekkers

kwam er een echte brandweerwagen aan! De brandweerman las een brandweerverhaal voor en daarna mocht de brandweerwagen eens goed bekeken worden. Alle peuters veranderden in stoere brandweermannen en -vrouwen terwijl ze met de brandslang mochten spelen en in de auto mochten zitten.

In samenwerking met de politie, Stedin, de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft de gemeente een integrale controle uitgevoerd op een stuk grond van de Winkeldijk in Abcoude. Vanuit de gemeente waren de afdelingen Toezicht en Handhaving, Integrale Veiligheid en Burgerzaken betrokken. De actie vond plaats naar aanleiding van signalen van overtredingen op het gebied van basisregistratie personen (BRP) en milieuwetgeving. Tijdens de controle zijn overtredingen vastgesteld in het kader van milieuwetgeving en heeft de VRU een brandgevaarlijke situatie opgemerkt. Er hebben zich geen strafrechtelijke feiten voorgedaan. De betrokken instanties gaan vaker integrale controles inzetten. Herkent u zelf signalen van ondermijnende activiteiten of strafbare feiten? Meld het bij de gemeente via ondermijning@ derondevenen.nl of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

Wilnis

Puppytrainingen bij TV Wilnis

Paulusschool wint dappere strijd trefbaltoernooi

Voorleesontbijt

5

Vrijdag 24 januari werd er in de Kees Bonzaal in Abcoude het jaarlijkse scholen trefbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 gespeeld. Er werd dapper gestreden, dit keer door de meisjes en over 14 dagen

spelen de jongens tegen elkaar. De gelukkige winnaar was dit jaar de Paulusschool. Joke Broere heeft de bekers uitgereikt aan de captains van de ploegen. foto fem van duuren

Half februari start Tennisvereniging Wilnis met de bekende puppytraining voor de jeugd vanaf 6 jaar. In vier lessen krijgen de kinderen onder deskundige leiding van een ervaren trainer les in balvaardigheid en tennis. Een leuke manier om te kijken of tennis iets is voor uw kind. Tennisvereniging Wilnis is een Tenniskids-vereniging, waarbij de kinderen op allerlei niveaus kunnen spelen. Voorop staat dat de kinderen plezier in het spelletje hebben en lekker veel balletjes slaan. De vereniging zorgt voor een racket. Kosten: 30 euro voor 4 lessen. Opgeven bij de jeugdcommissie, Isabel Hemelaar, tel.06 22 22 2 365 of via de mail jeugdcommissie@tvwilnis.nl

Baambrugge

Presentatie aardgasvrij verwarmen en isolatie-advies

Succesvol 40e Hertha Winterstopzaalvoetbaltoernooi Het 40e Winterstopzaalvoetbaltoernooi (WSZVT) was weer een sportief festijn voor de jeugd van Hertha. Vier zondagen lang was Dorpshuis De Boei gevuld met voetbaltalent van de bovenste orde. Na vier mooie speeldagen werd in poule 4 Bayern München kampioen. In poule 3 was het sv Baggerboys (met hele sterke girls) dat de trofee binnenhaalde. De jongens en Lotte van Hoekvlag wonnen in poule 2 en Herthanello

won bij de oudste groep. Ook de mini’s speelden elke zondag met veel plezier en enthousiasme in steeds wisselende teams. Dit jaar was Milano van Rheenen de trotse winnaar van de keeperstrofee, gevolgd door Lev van den Berg en Mika Stam. Alle deelnemers, coaches, organisatie, beschermheer, publiek en niet te vergeten de sponsor Albert Heijn Vinkeveen hartelijk dank voor weer een top toernooi!

Hoe verwarmen we straks onze huizen? Een groep studenten van de Hogeschool Utrecht heeft in samenwerking met de gemeente De Ronde Venen en Energiek Baambrugge onderzocht of een wijk in Baambrugge met zonneenergie en ondergrondse warmte-opslag kan worden verwarmd. Weten hoe? Kom dan op 3 februari naar Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Deze avond zijn ook een adviseur van het Energieloket en een isolatiespecialist aanwezig.


6

31 JANUARI 2020

DE GROENE VENEN

“Zingen bij het Shantykoor doet me zo ontzettend goed”

Guus Mom treedt met Nieuwendammer Shantykoor op bij Amerikaanse cruises Als Guus Mom uit Mijdrecht over zijn Nieuwendammer Shantykoor vertelt, begint hij helemaal te stralen. Voor dit jaar is het koor ingehuurd om maar liefst 37 keer op te treden op een cruiseboot in Amsterdam voor een Amerikaans of Canadees gezelschap. Guus kan niet wachten… tekst rosanne kok

- foto arthur van der kooij

Guus, jarenlang werkzaam geweest als etaleur en decorateur, komt van origine uit Amsterdam. Hoewel hij nu al jaren in Mijdrecht woont, voelt hij zich nog altijd die Amsterdammer. “Voorheen heb ik bij de Turfschippers gezongen, maar sinds een jaar of zes zing ik bij het Nieuwendammer Shantykoor uit Amsterdam’’, vertelt hij. Vol trots laat hij zijn schoenen zien. Blauwwit gestreept, in de kleuren van het koor. Naast zijn schoenen bestaat de outfit uit een witte broek, een blauwwit gestreept shirt, een pet en een sjaaltje. Uiteraard met een klompje eraan. “Toentertijd zag ik een oproepje in de krant staan. Bij het koor werd gezocht naar nieuwe leden. Het onderschrift luidde: ‘Omdat een man minimaal één avond per week van huis hoort te zijn...’ Dat vond ik geestig. En zo is het ook. Ik heb me aangemeld en ben daar nooit meer weggegaan.’’

gewaarwording. Toen ik zelf nog een jonge jongen was, ben ik vaak in Paradiso geweest voor optredens van mijn idolen. Nu stond ik daar zelf op het podium. Dat vond ik wel even slikken. Potverdikkie, dat deed me wel wat hoor.’’ Zingen op cruiseschepen Ook voor het komend jaar wacht Guus een bijzondere opdracht. “Een Amerikaan bezit vier rivercruise-schepen in Amsterdam’’, legt hij uit. “Deze liggen vlak bij het Centraal Station. Hij heeft ons gevraagd om optredens te verzorgen bij het diner. Wij mogen dan drie kwartier zingen. Voor dit jaar heeft hij per contract vastgelegd dat we dat

Holland’s Got Talent en optreden in Paradiso Met het koor maakte Guus al de gekste dingen mee. “We hebben zelfs meegedaan aan Holland’s got Talent’’, vertelt hij lachend. “Ja, echt, we zijn op tv geweest!’’ Daarnaast trad hij meerdere keren op in Paradiso. “Dat was zo’n gekke

Guus Mom: “Ik heb me aangemeld en ben daar nooit meer weggegaan.’’ 37 keer mogen doen! Dat is toch fantastisch? Steeds voor een Amerikaans of Canadees gezelschap.’’

de hele tijd naar beneden te kijken, dat is geen gezicht. Wij zingen gewoon richting het publiek. Dat wordt ook enorm gewaardeerd.’’

“Alles uit het hoofd” De taal vormt geen probleem voor het publiek. “Wij zingen alles in het Engels’’, vervolgt de man die met zijn 76 jaar de oudste zanger van het koor is. “Behalve ons lijflied. Dat is gewoon in het Nederlands.’’ In tegenstelling tot andere koren, zingt het Nieuwendammer Shantykoor alles uit het hoofd. “Het wordt ons ook zo geleerd’’, zegt hij. “We moeten echt alles in de kop stampen. Maar dat is niet zomaar. Als je bladmuziek gebruikt, sta je

“Frikadelletjes of haring” Elke maandagavond wordt door het Nieuwendammer Shantykoor gerepeteerd. “Dat doet me zo ontzettend goed’’, vervolgt Guus. “Het is altijd zo gezellig. In de pauze is er altijd wat te eten. Soms komt er een schaal frikadelletjes op tafel. Soms een heel bord met haring. En bier natuurlijk. Al weten ze dat ik nog met de auto terug moet, dus voor mij hebben ze alcoholvrij bier koud staan. Mooi toch? Als ik thuiskom, heb ik geregeld pijn in mijn kaken van het lachen. Ik vind dit echt machtig mooi.’’ www.nieuwendammershantykoor.nl

Lezing over wiskundige patronen in de natuur Op 4 februari vindt in het NME-centrum Wilnis een IVN-lezing plaats over wiskundige patronen in de natuur. De manier waarop zaadjes in de zonnebloem georganiseerd zijn is opvallend. De spiraalvormige structuur is duidelijk herkenbaar. Zou daar een soort ordeningsprincipe achter zitten? Het antwoord is simpelweg: Ja! Tijdens de lezing wordt ingegaan op de herkomst van deze structuren en het wiskundige verband en waar je dit allemaal tegen kunt komen. Het begrip gouden hoek speelt een belangrijke rol in deze merkwaardige fenomenen. Ook is er aandacht voor de symmetrie in de natuur. In honingraten is duidelijk een zeskantige vorm te herkennen, net zoals overigens bij basaltblokken en de huidschubben van reptielen. Gezocht wordt ook naar een verklaring voor merkwaardige tekeningen die je op de huid van verschillende dieren aan kunt treffen. De briljante Britse wetenschapper Alan Turing gaf in

de jaren 50 een aanzet gaf voor het begrijpen van al deze ingewikkelde patronen. Kortom, een avond om niet te missen. Aanvang 20 uur, zaal open 19.45 uur. NME-centrum De Woudreus. Er wordt een 'vrijwillige' bijdrage gevraagd van 2,50 euro. Meer info: Tinok van Hattum, tel. 0297-534562. Zie ook www.ivn.nl/ afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Taart voor 150e deelnemer VMBO On Stage Poldersport De Kwakel is de 150e beroepsbeoefenaar die zich aangemeldde voor Veen en Amstelland On Stage. Albert Blommestijn van Poldersport De Kwakel is duidelijk: “Naar Vmboleerlingen wordt vaak minder positief gekeken”, zegt hij. Ik geef hen graag een kans. Daarom doen we voor het tweede jaar op rij mee met het Beroepenfeest en de Doe Dag van On Stage.’’

Hoeve Landzicht op 2e plaats populairste trouwlocaties De landelijk gelegen locatie Hoeve Landzicht in Vinkeveen/Nieuwer ter Aa heeft met haar Vintage Barn en het uitzicht over de weilanden de tweede plaats behaald in de landelijke trouwlocatie van het jaar verkiezing. Dat maakte trouwlocatiespecialist; Toptrouwlocaties deze week bekend. Kasteel De Hooge Vuursche werd voor het vierde jaar op rij winnaar en de derde plaats wordt dit jaar bezet door De Landgoederij in Bunnik.

Het is het negende jaar op rij dat Toptrouwlocaties de populairste locaties van ons land deelt. De organisatie is overkoepelend voor één van de grootste trouwplatformen van Nederland, waar één op de drie bruidsparen hun trouwlocatie vindt. Ook organiseert Toptrouwlocaties jaarlijks vijf keer de Open Toptrouwlocatie Route, een landelijke open dag voor trouwlocaties. Tijdens deze open dagen vinden ieder jaar zo’n 16.500 bezichtigingen door aanstaande bruidsparen op trouwlocaties plaats.

Op het Beroepenfeest van dinsdag 3 maart gaan de leerlingen van het VeenLanden College, Wellantcollege Westplas mavo, Praktijkschool Uithoorn en Vakcollege Thamen in gesprek met beroepsbeoefenaren uit de regio. Ze kunnen hun vragen stellen en oriënteren zich op hun mogelijkheden. Als het klikt worden afspraken gemaakt voor de Doe Dag op dinsdag 17 maart. Bij Poldersport De Kwakel kunnen leerlingen tijdens het Beroepenfeest en de Doe Dag kennismaken met het beroep van buitensportinstructeur. “Jongeren van zestien jaar en ouder kunnen bij ons werken als instructeur’’, vertelt hij. “Lijkt het je leuk om groepen met jongeren, scholieren of volwassenen te begeleiden met het sporten en te letten op hun veiligheid? Dan is het beroep buitensportinstructeur iets voor jou.”

Projectleider Karin Wateler streeft naar 220 beroepsbeoefenaren. “We zoeken nog kappers, nagelstylistes, dierenartsen, actrices, fotografen, artsen en schoonheidsspecialisten. De leerlingen geven aan nieuwsgierig te zijn naar deze beroepen en willen graag met beroepsbeoefenaren in gesprek. Dus, ben jij enthousiast over jouw beroep en vind je het leuk om leerlingen daar alles over te vertellen? Meld je dan aan via www.veenenamstellandonstage.nl” Om de beroepsbeoefenaren zo goed mogelijk te informeren, organiseert Veen en Amstelland On Stage een informatiebijeenkomst op donderdag 6 februari van 16.30 tot 18 uur bij Bosman Van Zaal in Aalsmeer. Dit bedrijf bouwt aan de toekomst van gewasproductie. Een kas in de woestijn? Het kan! Of een ultramoderne kwekerij waarbij sla op water wordt geteeld? Kan ook! Na het delen van alle informatie over het Beroepenfeest en de Doe Dag volgt een rondleiding door het hoofdkantoor van dit hightech en innovatieve bedrijf. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar mail@veenenamstellandonstage.nl


DE GROENE VENEN

31 JANUARI 2020

7

Tweede druk gelanceerd van Vijftig-Dingen-Boek

Vijftig dingen in de natuur die je gedaan moet hebben voor je twaalfde Wilde bloemen zoeken, bramen eten, slootjespringen en sterrenkijken. Het zijn dingen in de natuur die je gedaan moet hebben voor je twaalfde. Aldus het Vijftig-Dingen-Boek. Dit boek wordt uitgereikt aan kinderen uit groep 3 van alle basisscholen. De eerste oplage was helemaal op. Het was tijd voor de tweede druk. Voormalig burgemeester Dick Boogaard reikte het eerste exemplaar uit aan wethouder Kiki Hagen. tekst rosanne kok

tekst rosanne kok

In deze column geeft Rosanne Kok een schets van gebeurtenissen die uit het leven zijn gegrepen. Alledaagse ontmoetingen en kleine avonturen kunnen aanleiding geven voor een Groot Verhaal.

- foto arthur van der kooij

Het initiatief voor het 50-dingen-boek komt van Janneke Eigeman van de Buitenmakelaar uit Bunnik. Zij ontwikkelde een uitgave voor basisschoolkinderen in haar omgeving. “Als je met volwassenen in gesprek gaat over mooie herinneringen aan spelen in de natuur, blijken de meeste herinneringen overeen te komen,’’ vertelt Dick Boogaard, de voormalig burgemeester die het idee naar De Ronde Venen overbracht. “Iedereen vond het leuk om zo hoog mogelijk in een boom te klimmen of te varen met een zelfgebouwd vlot. En wie heeft er nou geen verhalen bedacht terwijl hij naar de wolken keek?’’ In het 50-dingen boek staan vijftig activiteiten die kinderen bijna zonder hulp van volwassenen kunnen uitvoeren. Ze krijgen hiervoor hun hele basisschoolcarrière de tijd: ze ontvangen het boek in groep drie en gaan vervolgens aan de slag om alle activiteiten te doen. Iedere activiteit in het boek kan worden voorzien van foto’s en een korte beschrijving. Zodoende dient het boek als het uit is, voor het bewaren van de mooie herinneringen. Ook voor ouders en grootouders! Volgens de oud-burgemeester van de voormalige gemeente Wilnis, is het boek niet alleen leuk voor kinderen. “Ook ouders krijgen met behulp van het boek via hun kinderen toegang tot de mooiste plekjes in de natuur,’’ stelt hij tijdens zijn speech. “Dat-

GROTE VERHALEN

Als driemaal geen scheepsrecht is Driemaal is scheepsrecht. Er spreekt veel vertrouwen uit dit spreekwoord. Iets wat tweemaal niet gelukt is, zal de derde keer wel lukken. Toch is het geen garantie. zelfde geldt natuurlijk voor de grootouders. Het brengt hen ook weer even terug naar de natuur.’’

daar heel erg toe uit te nodigen. Daar wordt het boek alleen maar leuker van.’’

Bezoek een imker of maak een bijenhotel In de tweede druk van het boek werden slechts enkele dingen aangepast ten opzichte van het eerste deel. Onder andere Ineke Bams was daarbij betrokken. “Een nieuwe activiteit is het zorgen voor de bijen en de insecten’’, zegt zij. “Je kunt bijvoorbeeld een imker bezoeken of een bijenhotel maken. Dit activiteit hebben we toegevoegd.’’ Schrappen in de activiteiten wilden de initiatiefnemers niet, dus sommige activiteiten werden samengevoegd om het totaal op vijftig te houden. “Slootjespringen en een sloot oversteken zijn nu samengevoegd op één pagina’’, legt Ineke uit. “Als je echt alle dingen zou doen die in het boek staan, zijn dat er veel meer dan vijftig. En je kunt natuurlijk altijd nog je eigen fantasie en creativiteit gebruiken. Sterker nog, wij hopen de kinderen

Bezoek NME Centrum De Woudreus Om de kinderen te stimuleren de activiteiten te gaan doen, is NME Centrum De Woudreus in Wilnis elke woensdagmiddag geopend. Van 13.30 tot 16.30 uur zijn de kinderen welkom. Ze leren meer over de natuur, gaan de natuurspeeltuin in en doen verschillende activiteiten uit het boek. Op 25 maart biedt het NME Centrum een bijzondere activiteit: Begraaf je onderbroek. “Dat is direct een onderzoekje’’, vertelt Anouk Andraea van het NME Centrum lachend. “We begraven een appel en een onderbroek en laten die een jaar in de grond liggen. Na een jaar graven we alles weer op en kunnen we zien wat er nog van over is. Dat leert ons direct dat we goed moeten zorgen voor de natuur en alles wat daarmee samenhangt.’’ www.dewoudreus.nl

Honden en hondenbaasjes ontmoeten elkaar tijdens DoggyDate

Extra wandeling ingelast ten behoeve van dierenziekenhuis Australië DoggyDate. Een app waarmee hondenbezitters gemakkelijk kunnen afspreken voor het gezamenlijk uitlaten van hun hond. Shuly Guggenheim, dierenarts bij Dierenartsenpraktijk Proosdijlanden, organiseert tweemaal per jaar een DoggyDate. Zondag 2 februari last zij een extra wandeling in waarmee zij geld inzamelt voor een dierenziekenhuis in Australië. De wandeling vindt plaats in De Hoge Dijk in Abcoude. tekst rosanne kok – foto arthur van der kooij

Shuly en haar collega paraveterinair Ashley organiseren tweemaal per jaar een DoggyDate in het park bij de Hoge Dijk in Abcoude. “In de winterperiode mogen de honden daar loslopen’’, vertelt Shuly. “Zodra die periode ingaat, organiseren we een wandeling om dat te vieren. En aan het eind van het seizoen organiseren we nogmaals een wandeling om het met elkaar weer af te sluiten.’’ De wandelingen zijn steevast een groot succes. “We lopen daar met zo’n vijfentwintig tot dertig honden’’, legt Shuly uit.

“We maken dan een rondje van een uur. Daarna komen we terug bij het strandje. Daar wordt gezorgd voor koffie, thee en wat lekkers.’’ Hondenbaasjes uit de wijde omgeving Omdat gebruik gemaakt wordt van de landelijk app DoggyDate komen de honden en hun baasjes niet alleen uit Abcoude. “Ze komen echt uit de wijde omgeving; zo zijn er deelnemers uit Purmerend, Nieuw-Vennep en Amsterdam. Veel hondenbaasjes vinden het leuk om een keer ergens anders te wandelen, maar trekken er minder snel alleen op uit. Samen wandelen is veel gezelliger.’’ Roedeldieren Het is niet alleen goed voor de baasjes om samen te wandelen; ook de dieren genieten ervan. “Honden zijn roedeldieren, dus zij vinden het fijn in een groep’’, vult Ashley haar collega aan. “Het zijn sociale dieren die met dit soort wandelingen hun soortgenootjes kunnen ontmoeten.’’ Tot nu toe leidde zo’n wandeling niet één keer tot ruzie tussen twee honden. “Alle honden lopen

Neem Maarten van der Weijden. Deze zwemmer deed vorige week een poging om het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbreken. Dat probeerde hij voor de derde keer. De eerste keer haalde hij het nét niet. De tweede keer – hoe zuur – haalde hij de afstand met gemak, maar bleek de recordpoging ongeldig omdat het startsignaal niet goed te horen was op de geluidsopname. Vandaar poging drie. Driemaal is scheepsrecht moet hij gedacht hebben. Hij was erop gebrand om het te halen. Hij wist immers dat hij het kon. Het moest alleen nog even officieel worden vastgesteld. De start was goed, de nacht ging uitstekend en tot en met de ochtend leek het alsof het record met gemak verpulverd zou worden. Maar wat ruim vijftien uur heel gemakkelijk leek te gaan, werd in het zestiende uur opeens een zware vechtpartij. Een vechtpartij tegen de man met de hamer. Na achttien uur moest hij zijn poging staken. Het wereldrecord staat nog altijd niet officieel op zijn naam. En dat zal voor hem ongetwijfeld blijven knagen. Hij zal er voorlopig wel geen zin in hebben, maar ik vermoed dat hij ooit een nieuwe poging gaat wagen; net als bij zijn Elfstedentocht afgelopen zomer. Dat lukte ook niet in één keer. En misschien was dat maar goed ook; er werd meer geld ingezameld voor kankeronderzoek dan hij ooit had kunnen vermoeden. Deze man is een voorbeeld. Het voorbeeld dat je hoge doelen mag stellen. Maar ook dat het okee is om ergens mee te stoppen als blijkt dat iets niet gaat. En dat je altijd later door mag gaan. En iets opnieuw mag proberen. Ook als driemaal geen scheepsrecht is.

los’’, legt de paraveterinair uit. “Als ze iets van een andere hond niet fijn vinden, kunnen ze weglopen of ze blaffen een keer. Als we gewoon lekker gaan lopen, is er helemaal niets aan de hand.’’ Bosbranden Australië De wandeling van aanstaande zondag is er extra tussen gekomen. Aanleiding hiervoor zijn de bosbranden in Australië. “Dat heeft ons zo geraakt”, vervolgt Ashley. “Er is daar zo verschrikkelijk veel leed, waaronder onder de dieren… Daar willen we graag iets voor doen. Het geld gaat naar een klein dierenziekenhuis. Ze betalen de artsen en kopen er spullen van om de dieren te verzorgen. Een heel mooi doel.” Deelnemers aan de wandeling worden uitgenodigd tot het geven van een vrijwillige bijdrage in de daarvoor bestemde collectebus. De honden en hun baasjes verzamelen zondag om 10 uur bij het strandje in het park de Hoge Dijk in Abcoude. Vooraf aanmelden is gewenst. Dan weet de organisatie ongeveer hoeveel koffie, thee en taart zij moet verzorgen. Aanmelden kan met een telefoontje naar de praktijk: 0294-769 047


Familieberichten

8

31 JANUARI 2020

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal di­ent van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

DE GROENE VENEN

Leven is als sneeuw Je kunt het niet bewaren Bedankt (o)ma dat je er was Al die uren, maanden en jaren. Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en doorzettingsvermogen is overleden mijn lieve maatje, onze zorgzame (schoon)moeder en trotse oma

Margaretha Geertruida Maria Trompert-Groeneveld

Greet Weduwe van Cees Trompert Voor altijd in ons hart * Uithoorn, 08 februari 1948

t Amsterdam, 27 januari 2020 Patricia en Jimmy Rob Nikki Sam Mario en Tamara Joy Zoë Fay Lynette

Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk!

Melding overlijden: dag en nacht bereikbaar 06-26056999

www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl

Bart Berkelaar Sander Billy (in liefdevolle herinnering) Britt Stefan Barry Correspondentieadres: Fam. Trompert Wederikveld 26 3448 GJ Woerden De afscheidsdienst zal plaatsvinden op maandag 3 februari om 15.00 uur in de aula van crematorium Bouwens aan de Noorddammerweg 40 in De Kwakel/Uithoorn. Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren in de koffiekamer.

Cirkelteam Palliatieve Zorg in de gemeente Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van Jan, onze vader en opa

Jan Willem Adriaan van den Bosch Abcoude, 12 juni 1939

Amsterdam, 26 januari 2020

Joke

Jantine en Dick

Johan en Linda Esmee Niels Sara Mattijs

Correspondentieadres: Landzicht 5 1391 XE Abcoude

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

In de Ronde Venen bestaat sinds kort een Cirkelteam. Deze professionals hebben allemaal extra kennis van wat er kan spelen tijdens het ziekteproces waarbij geen genezing mogelijk is en zijn goed op de hoogte van alle ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor mensen in de laatste fase van hun leven. De eigen huisarts of verpleegkundige kan een patiënt/cliënt aanmelden en vraagt toestemming om de situatie te bespreken in het Cirkelteam. Deze bespreking is erop gericht om advies te geven aan de direct betrokken hulpverleners van de patiënt/cliënt, die daarmee in de gelegenheid wordt gesteld eigen keuzes te maken en zoveel mogelijk de regie te houden over de dingen die hij/zij belangrijk vindt in het leven. Er is ook aandacht voor de directe omgeving van de cliënt. Het Cirkelteam bestaat uit twee kaderartsen die gespecialiseerd zijn in de palliatieve zorg, drie verpleegkundigen van het Johannes Hospitium in Wilnis, een verpleegkundige van Thuiszorgorganisatie Careyn, de coördinator van de Vrijwilligersorganisatie Thuis Sterven (VTS) en een geestelijk verzorger.

De gemeente De Ronde Venen heeft vertrouwen in dit initiatief en heeft daarom een innovatiesubsidie toegekend aan het Cirkelteam Op de website van het Johannes Hospitium De Ronde Venen. www.johanneshospitium.nl (onder het kopje Nieuws) is meer informatie over het Cirkelteam te vinden en kunnen ook formulieren gedownload worden. Op de foto: v.l.n.r. Marijke Kortmann, kaderarts; Mitzy Tielman, verpleegkundige Hospitium; Annemieke Sakes, verpleegkundige van Careyn; Jannie van Kooten, coordinator Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven en Liza Lingbeek, kaderarts. (Op de foto ontbreken Irma Leegwater en Karen Smids, verpleegkundigen van het Johannes Hospitium en Linda Vroom, geestelijk verzorger).


DE GROENE VENEN

Soos de Cirkel, iets voor jou? Iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur wordt er een gezellige avond georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Ongeveer 60 leden van Soos De Cirkel ondernemen onder begeleiding van een tiental vrijwilligers diverse activiteiten. Je kunt op zo’n avond darten, tafelvoetbalspelen, sjoelen, kaarten, muziek maken of creatief bezig zijn. Je kunt ook gewoon gezellig komen kletsen. Niets is verplicht! Naast deze activiteiten is er om de twee jaar de Playbackshow. De leden van

31 JANUARI 2020

9

de Soos schitteren dan in ongeveer 16 optredens in een zaal zit vol met ongeveer 500 enthousiaste toeschouwers! Soos De Cirkel bestaat al meer dan 30 jaar en komt samen in het gebouw Dagbesteding aan de Windmolen 75 in Mijdrecht. Er is weer plaats voor nieuwe leden. Ben je ouder dan 15 jaar dan is dit je kans en kom eens een keer geheel vrijblijvend kijken. Voor meer info: www.soosdecirkel.nl of neem dan even contact op met Angela van Adrichem, de coördinatrice van de Soos. Tel: 06-23937815 of e-mail: adrichem74@kpnmail.nl

Present handwerkmiddag Bij wijkgebouw Present in Mijdrecht worden diverse activiteiten georganiseerd. De creatieve middagen en de bingomiddagen worden goed bezocht. Maar de handwerkmiddag mist nog wat belangstelling. Er is al een gezellig clubje

van 10 tot 12 personen, maar het kan nog leuker worden, als zich nog een paar dames aanmelden. De handwerkmiddag is iedere derde dinsdag van de maand van 14 tot 16 uur. Toegang gratis. Adres wijkgebouw Present: Johan van Renessetraat 16 in Mijdrecht. Facebook: Present in proostdijland.

Zondag 9 februari in De Boei Vinkeveen

Zing mee in het Turfschipperscafé Altijd graag mee willen zingen tijdens een optreden van Shanty- en Zeemanskoor de Turfschippers? Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Alweer voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseren de Turfschippers een zinderend meezingfeest. Op zondag 9 februari kunnen jong en oud weer volop meezingen in de tot turfschipperscafé omgebouwde zaal in de Boei in Vinkeveen. Onder begeleiding en ondersteuning van het muzikale combo en de zangers van de Turfschippers zal het weer tot een

Kom ook eens ontbijten in de Angstelborgh U vindt het helemaal niet gezellig om alleen te ontbijten? De kinderen naar school gebracht, maar thuis de rust niet kunnen vinden voor het nuttigen van een heerlijk ontbijtje? Elke donderdagochtend van 9.15-10 uur kunt u voor het bedrag van 1 euro aan tafel bij Tympaan-De Baat voor een heerlijk

grote zeewaardige volkszang komen, waarbij nieuwe maar zeker ook oude nostalgische zeemansliederen aan bod komen. Op grote TV-schermen worden de teksten van de liederen geprojecteerd en zijn zo uitstekend door het publiek te volgen. Het Turfschipperscafé is zondag 9 februari geopend van 14 tot 17 uur, onderbroken door twee rustmomenten om de kelen te smeren. Toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld. Zie ook www.deturfschippers.nl

ontbijtje, aangeboden door supermarkt Plus Koot. En die weet van aanpakken: het ontbijt bestaat uit een verse croissant, een wit of bruin vers belegd broodje met ham, kipfilet of kaas en een glas vers geperst sinaasappelsap, koffie of thee. En dit alles voor slechts 1 euro. U hoeft zich niet aan te melden en kunt gewoon binnenlopen. Wij heten u van harte welkom op donderdag bij Tympaan-De Baat, Dorpszicht 22 in Abcoude.

Feestelijke afsluiting training Faalangst de baas In het bijzijn van ouders, oma’s, broertjes, zusjes hebben zes kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hun diploma gehaald van de training Faalangst de baas. De kinderen komen uit verschillende kernen van De Ronde Venen. Ze hebben in 10 lessen hard gewerkt aan hun persoonlijke leerdoelen om zo sterker in hun schoenen te komen staan, meer zelfvertrouwen te krijgen en te kunnen ontspannen bij toetsen, andere prestatiemomenten en in sociale situaties. En het is ze gelukt! Tijdens de laatste

les presenteerde trainster Astrid Millenaar een quiz voor ouders en kinderen en vertelden de kinderen aan welke tip ze het meest hadden gehad. Natuurlijk ontbrak een echt diploma niet. Deze training werd gesubsidieerd door de gemeente De Ronde Venen en maakt deel uit van de weerbaarheidtrainingen, die door het CJG worden gecoördineerd. Dit voorjaar start een tweede trainingsgroep Faalangst de baas. Meer informatie op: www.cjgderondevenen.nl/weerbaarheidstrainingen of www.ssvk.nl

4 februari Wereldkankerdag:

Kanker zet je wereld op zijn kop Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker, een ziekte waarmee een op de drie Nederlanders in zijn of haar leven wordt geconfronteerd. Met de slogan ‘Kanker zet je wereld op zijn kop’ wordt aandacht gevraagd voor kanker en de gevolgen van deze ziekte. Op de website www.wereldkankerdag.nl staan alle activiteiten die georganiseerd worden rond Wereldkankerdag. Inloophuis ’t Anker organiseert in het kader van Wereldkankerdag de volgende activiteiten: • Op dinsdag Wereldkankerdag 4 februari van 20 tot 21.30 uur is ’t Anker (Karekiet 49 in Mijdrecht) 's avonds geopend voor iedereen die graag wil weten wat een inloophuis te bieden heeft. • Op zaterdag 1 februari van 11 tot 13 uur delen vrijwilligers Wereldkankerdagbloemen uit aan het winkelend publiek in De Passage. De Wereldkankerdagbloem symboliseert liefde, kracht, erkenning en respect, en is bedoeld om mensen die met kanker geconfronteerd zijn een hart onder de riem te steken. Mensen die zelf ziek zijn of zijn geweest of die verdriet hebben om een overleden dierbare. De bloem kan ook worden (door)gegeven als teken van dank en respect voor mensen die zorgen voor een familielid, vriend of kennis met kanker.

• Midden in het Groene Hart biedt Inloophuis ’t Anker een ontmoetingsplaats aan iedereen die met kanker in aanraking is gekomen, als patiënt, ex-patiënt, naaste of nabestaande. Een ankerplaats, waar mensen kunnen zijn zoals ze zijn. Waar je afleiding vindt met bijvoorbeeld yoga, schilderen of zingen in het smartlappenkoor. Waar je kunt praten met mensen die ècht begrijpen waar je het over hebt: de herkenning van lotgenoten. Inloophuis 't Anker staat voor een praatje, ontspanning, warmte en steun. Meer informatie over ’t Anker vind je op www.inloophuishetanker.nl.

Uitvaartcentrum Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Bel voor directe hulp bij overlijden of advies 0297 325 865


10

31 JANUARI 2020

DE GROENE VENEN

Zaterdag 8 februari in De Hanenbalken, boven De Eendracht Abcoude

Marnix Busstra Band in Jazzhuis Abcoude

KUNST EN CULTUUR

Op zaterdagavond 8 februari is het weer zo ver: een mooie jazzavond onder de Hanenbalken met de Marnix Busstra Band. De internationale pers en onze programmeurs weten het al, en onze bezoekers binnenkort ook: Marnix Busstra is één van de beste gitaristen in de 21e-eeuwse Euro-jazzscene.

Ester de musical

Op zondag 2 februari om 19 uur vindt in De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht een uitvoering plaats van ‘Ester de musical’, het verhaal van een Joods meisje dat koningin werd en haar volk redde van de ondergang. Met verschillende Nederlandstalige popnummers wordt het aloude verhaal van macht, angst, hoop en kracht vormgegeven. Onder begeleiding van de band Miracles gaan Cor den Boer, Heidi Habben Jansen, Remy van Keulen, Esther Kooij en Florus Vroege het verhaal nieuw leven inblazen. Het belooft een heel speciale avond te worden waar je bij moet zijn! Toegang gratis. Na afloop collecte ter bestrijding van de onkosten. Meer informatie: www.pgmijdrecht.nl.

foto theus van kleffens

Vogelexcursie Huizerpier en Wolfskamer Op zaterdag 1 februari organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een vogelexcursie naar de Huizerpier en de Wolfskamer. U bezoekt de westelijke pier van het voormalige vissersdorp Huizen. Deze pier mondt uit in het Gooimeer en is onderdeel van de Randmeren. Aan de westzijde bevinden zich enkele met lage vegetatie begroeide eilandjes, die voedsel en beschutting bieden voor de vele overwinterende vogelsoorten op de Randmeren, zoals dodaarzen, pijlstaarten, ijsvogels en regelmatig ook kleine zwanen. Aan het einde van de pier is er een vergezicht over het Gooimeer. De excursie voert verder naar de nabijgelegen Wolfskamer. Dit stuk bos grenst, via een breed stuk rietland, aan het Gooi-

meer. Hier vind je ook typische bossoorten, zoals goudhaantjes staartmezen en goudvinken. Kortom, voor ieder wat wils! Trek passende kleding aan, neem lunch voor onderweg en een verrekijker mee. Verzamelen: parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 8:30 uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 15 uur. Kosten: gratis (vergoeding autokosten in overleg met de bestuurder).

De Marnix Busstra Band werd in 2011 opgericht door zijn naamgever. Samen met pianist Rembrandt Frerichs, de immer creatieve Arnold Dooyeweerd op contrabas en de inspirerende kracht van drummer Pieter Bast, introduceert Busstra een unieke band die de jazzhorizon van de Jazzhuisbezoekers zeker weer zal verbreden. Marnix Busstra houdt ervan grenzen te overschrijden. Hij speelt gitaar, sitar en bouzouki en schrijft zowel jazzals theaterliederen. Hij staat bekend om zijn werk met zijn verschillende fusion bands, zoals Second Vision, Buzz Bros Band en de Old School Band. Daarnaast werkte hij met Mike Mainieri, de fusion-legende van de band Steps Ahead. Uit deze samen-

werking is het Mike Mainieri/Marnix Busstra Quartet voorgekomen. Bij de Marnix Busstra Band vormen Marnix 'composities het uitgangspunt. Deze variëren van melodieus en intiem, uitbundig en geestig, tot emotioneel en gespannen. Vertolkt door virtuoze muzikanten staat ons een magische avond te wachten vol lyrische, veelzijdige jazz en ​​diepgaand samenspel. Veel bezoekers van het jazzhuis zijn jaarlid. Daarom is voor dit concert een beperkt aantal losse kaarten à 20 euro beschikbaar, uitsluitend te reserveren via info@jazzhuisabcoude.nl. U hoort dan snel of er nog plaats is.

Aanmelden: niet nodig. Nadere informatie op: ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Info en excursieleider: Roy de Dood, tel. 06-23 55 95 28.

Op vrijdag 7 februari, wegens groot succes:

Extra voorstelling Spinvis in Abcoude

Zaterdag 22 februari, Monument Joh. de Doper

Urks Mannenkoor komt weer naar Mijdrecht

De Urker Mans Formatie is op zaterdag 22 februari weer te horen in het Monument Joh. de Doper in Driehuis. Velen zullen nog hun optreden bij het Bevrijdingsconcert in 2018 herinneren. Het belooft ook nu weer een spetterend optreden te worden met een hoofdrol voor de talentvolle sopraan Sterre van Boxtel. Een keur aan bekende liederen zal de revue passeren, waarbij uiteraard ook weer uit volle borst kan worden meegezongen. Het concert begint om 20 uur en de kerkdeur gaat om 19.30 uur open. Kaarten à 17,50 euro inclusief koffie/ thee in de pauze via www.vriendenmonument-johdedoper.nlen bij Boekhandel Mondria, winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht.

Goed nieuws: nadat de voorstelling op 6 februari a.s. in een mum van tijd was uitverkocht, is er nu op vrijdag 7 februari een extra voorstelling van Spinvis in zaal Onder de Hanenbalken, boven Café de Eendracht in Abcoude. In het theaterconcert neemt Spinvis je mee in zijn taalrijke universum, vol absurde gedachtesprongen en verrassende wendingen. ‘In Werkelijkheid’ speelt zich af in een wereld die in werkelijkheid de onze zou kunnen zijn. Een muzikale vertelling

waarin een hoop pareltjes voorbijkomen: uit het voorgaande oeuvre, zoals Ronnie gaat naar huis, Kom in de cockpit en Koning alcohol én van zijn laatste album Trein vuur dageraad. Wees er snel bij, er zijn nog beperkt kaarten! Onder de Hanenbalken, vrijdag 7 februari. Aanvang: 20:15 uur. Entree: 18,50 euro / CJP 13 euro (incl consumptie), Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl

wordt verzorgd door The Colour Kitchen on Tour. Dit initiatief biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding tot kok of gastheer/gastvrouw. Meer informatie en het bestellen van tic-

kets kan via www.sterkwater.nl. Een ticket kost 54,95 euro p.p. inclusief: welkomstdrank, amuse, viergangendiner en koffie/ thee. Uiteraard kan rekening worden gehouden met allergieën en dieetwensen.

illustratie hanco kolk

Beleef Fort bij Abcoude met Pop-up-restaurant SterkWater Pop-up-restaurant SterkWater bezet van 13 februari tot en met 8 maart Fort bij Abcoude; het oudste landfort van de stelling van Amsterdam. Pop-up restaurant SterkWater reist in een jaar tijd langs vijf forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De historie van die vijf forten wordt verteld in gerechten, verhalen en middels live-muziek. Het verhaal van cultureel erfgoed Na een succesvolle eerste editie op Fort Lunet II met duizend gasten, volgt van 13 februari tot en met 8 maart op Fort bij Abcoude een nieuwe reeks diners vol met beleving. Tijdens het diner ontdek je het kruitmagazijn, de waterkelder en slaapvertrekken van de soldaten. SterkWater neemt haar gasten mee op ontdekkingsreis in de wereld van de voormalige bewoners van het fort. Het fort dateert uit 1885 en wordt onder-

houden door Natuurmonumenten. Het rijksmonument staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Culinaire beleving SterkWater laat de unieke Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam beleven en proeven. Het menu is een reis door de tijd en door de natuur, elk gerecht vertelt een verhaal over Fort bij Abcoude. De bediening en keuken


DE GROENE VENEN

31 JANUARI 2020

11

DE Portretschilder Simon Rijser GROENE “Ik wil de persoon op het doek zetten, GALERIE zoals ik denk dat hij is…’’

tekst rosanne kok

Als kind had Simon Rijser uit Mijdrecht niets met tekenen, schilderen of andere vormen van creativiteit. Dat kwam hem pas op latere leeftijd toe. Sinds 2010 schildert hij het liefst portretten. In zijn woonkamer hangen er vele; onder andere van zijn vader, zijn moeder en van zichzelf. tekst rosanne kok

- foto's arthur van der kooij

Simon begon zijn werkende leven als kapper, maar ontdekte daarna al gauw dat hij liever wijkverpleegkundige wilde worden. “Daar werkte ik samen met een collega die een heel creatieve schoonvader had’’, vertelt Simon vanuit zijn woning in Mijdrecht. Hij kijkt prachtig uit over de achterliggende polder. “Zij sprak graag over hem. Jan Pietersen heet hij. Toen ze vertelde dat hij een expositie had, besloot ik daar te gaan kijken. Toen ik zijn werken zag, wilde ik ook aan de slag.’’ “Vlekjes met elkaar verbinden” Zijn kunstenaarsvoorbeeld vertelde hem dat hij eerst moest gaan tekenen. “Ik wilde niet tekenen, ik wilde schilderen’’, vervolgt de kunstenaar. “Daar was ik heel stellig in. Zodoende begon ik met schilderles op donderdagochtend. Tussen de huisvrouwen, maar dat kon me geen bal schelen.’’ Na een jaar op schilderles wilde Simon de stap maken naar het schilderen van portretten. “Mijn docent vertelde mij dat hij mij daarin niet kon begeleiden. Zodoende heb ik de overstap gemaakt naar een atelier in Amsterdam, waar ik les kreeg van Pieter Smit. Hij leerde mij schilderen met een grote kwast. Beeldhouwen.

Dat is wat je doet. Je zet allemaal vlekjes op papier en moet die vlekken met elkaar zien te verbinden. Zo ontstaat voor mij een portret.’’ Vallen en opstaan… De eerste jaren bij zijn nieuwe schilderdocent verliepen moeizaam. “Het gebeurde regelmatig dat ik in de metro terug naar huis zat en flink kwaad was’’, vertelt Simon. “Ik begreep niet waarom het me niet lukte. Mijn leraar was ook vaak ontevreden. Hij zei voortdurend dat ik alles ‘dicht zat te smeren’. Ik kon niet beter. In die tijd droeg ik grote zonnebrillen. Zodoende zag niemand dat ik huilde. Ik begreep het gewoon niet.’’ Toch leek opeens het kwartje te vallen. “Het begon te ontstaan. Eindelijk kon ik met mijn handen vangen wat mijn ogen hadden gezien.’’ Kijken, kijken, kijken Nu schildert hij zo’n twee portretten per jaar. “Ik begin met de opbouw van de achtergrond met licht en schaduw’’, zegt hij. “Een portret behelst veel meer dan het schilderen van het gezicht alleen. Het gaat om de achtergrond, de pose, de houding, het licht en de blik. Ik weet wat mooi is en wil iemand zo mooi mogelijk op het doek zetten. Niet mooigemaakt,

Zoveel kleuren: interactieve muzikale theatervoorstelling van Apennoten voor kleuters Muziek maken, dát doe je samen! In de show komen de bekendste en leukste Apennotenliedjes voorbij. Voor alle kinderen tussen 2 en 4 jaar én hun broertjes, zusjes, ouders en opa’s en oma’s. En het leuke is: de kinderen kunnen met élk liedje meedoen. Hoe? Bijvoorbeeld door mee te zingen of te dansen. Bij sommige liedjes mogen een paar kinderen zelfs op het podium komen om een instrument te bespelen, te dirigeren of om mee te zingen. Apennoten is een trio dat bestaat uit Bas Fortgens, Menno

Wolthers en Nienke van den Berg. Bas is de bedenker van Apennoten en is met het programma ook op televisie te zien. Menno Wolthers is pianist en zat samen met Bas jarenlang in de BZT-band van de BZT-show (KRO-NCRV). Nienke van den Berg is de zangeres van Apennoten. Tussen 2009 en 2018 was zij het gezicht van Zappelin. Onder de Hanenbalken, Abcoude, zondag 9 februari. Aanvang: 10 uur en 11.30 uur. Entree: 10 euro. Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl

Simon Rijser: “Pas als ik zelf vind dat het af is, is het echt klaar.” maar gewoon zoals iemand is. En dat kan alleen als je daar de tijd voor neemt. Dat lukt gewoon niet binnen een week. Soms moet je het ook weer even loslaten. En er dan weer mee verder gaan. En kijken. Het is een proces van kijken, kijken, kijken. Vaak moet ik ook eerst even kwaad worden. Dan baal ik ervan als iets niet lukt. Daar word ik kwaad en een tikkeltje agressief van. Dat komt mijn schilderijen ten goede. Ik pak intuïtief de kleuren die ik nodig heb.’’

Handlezen Recent rondde Simon een opleiding af tot handlezer. Die kennis gebruikt hij ook bij het maken van zijn portretten. “Voordat ik iemand portretteer vraag ik ook of ik even naar de handen mag kijken’’, zegt hij. “Handen geven mij veel informatie over iemands persoonlijkheid, kwaliteiten en karakter. Die informatie gebruik ik. Toch ontstaat het schilderij pas op het moment suprême. Ik heb niet vooraf iets in mijn hoofd wat ik ga maken.’’

Het meest trots is Simon op het portret dat hij van zijn moeder maakte. Het hangt in zijn gang. “Als iets af is, weet ik dat’’, zegt hij. “Dan heb ik echt alles gegeven en kan ik er niets meer aan doen. Sommige kunstenaars weten nooit wanneer iets af is, ik wel. Voor mij is dat heel duidelijk.’’ Want anderen van zijn schilderijen vinden, deert hem niet zo. “Sterker nog, zodra anderen zeggen dat het mooi is, of fantastisch, weet ik dat ik er nog iets aan moet doen. Pas als ik zelf vind dat het af is, is het echt klaar.’’

Bingo bij Lijnkijkers Op 7 februari vindt weer de maandelijkse Bingo van de Lijnkijkers plaats in de kantine van voetbalvereniging Argon. Deze maand staat de Bingo in het teken van Valentijnsdag: de hoofdprijs is een diner voor 4 personen bij Kokido, De Strooppot of Het Rechthuis. Zaal open 19:30 uur, aanvang 20 uur. Het eerste kopje koffie of thee is gratis. Met uw deelname steunt u de jeugd van Argon, dit kan ook door uw oud papier neer te zetten bij de container op het Argon parkeerterrein.


12

31 JANUARI 2020

Meisje zonder verleden

MONDRIA'S

BOEKENLADDER

Michael Robotham Forensisch psycholoog Cyrus Haven, werkzaam voor het politiekorps van Nottingham, wordt gevraagd een meisje te beoordelen, dat 6 jaar geleden ernstig verwaarloosd werd gevonden in een huis met een doodgemartelde man die vastgebonden was aan een stoel. Evie wil niet vertellen wie ze is, waar ze vandaan komt en ze wordt ook niet vermist. Daarom krijgt ze de

naam Evie Cormac en word ze opgenomen in een gesloten jeugdinstelling. Evie beweert dat ze 18 is en wil de instelling verlaten, Cyrus moet beoordelen of Evie inderdaad oud genoeg is. Ondertussen helpt Cyrus (wiens ouders en zus zijn vermoord door zijn broer, die in een psychiatrische inrichting verblijft) ook de politie bij de zoektocht naar de moordenaar van een tiener. De vermoedelijke dader wordt snel opgepakt, maar Cyrus twijfelt of dat inderdaad de moordenaar is. Cyrus krijgt steeds

DE GROENE VENEN

meer sympathie voor Evie en zij lijkt hem ook langzaam toe te laten in haar leven. Het verhaal blijft tot het einde toe spannend met een verrassende plotwisseling. Hoewel het verhaal van Cyrus en Evie nog niet af is, is dit boek wel een afgerond verhaal. gelezen door hetty aafjes

Het bloemenmeisje

Anya Niewierra De 43-jarige Franse kruidenarts Nina Fleurie leidt een teruggetrokken bestaan in de Pyreneeën. Haar afgezonderde leven verandert wanneer zij bezoek krijgt van een Nederlandse vrouw. Deze Théa Wanders blijkt haar tweelingzus, van wie zij als baby werd gescheiden.Théa had een gelukkige jeugd in Maastricht terwijl Nina tot haar veertiende door haar moeder Mia werd verstopt in de desolate Pyreneeën. Hier schiep de gevoelloze Mia een eigen religie en leerde Nina dat mensen Duivels zijn.

Naar aanleiding van GeschiedenisCafé over de Liefde van Toen

Stuur uw liefdesberichtjes in! Woensdagavond 22 januari vond het tweede GeschiedenisCafé plaats bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. De avond stond in het teken van de ‘Liefde van Toen’. Mark Traa, redacteur bij Quest, liet de goedgevulde zaal vrolijk lachen over de vertederende contactadvertenties uit begin vorige eeuw. Geïnspireerd op de contactadvertenties uit vervlogen tijden, heeft de redactie van De

Groene Venen een ludieke actie bedacht in opmaat naar Valentijnsdag. Lezers kunnen hun eigen liefdesberichtjes insturen. Deze worden geplaatst op onze ‘liefdespagina’ in onze uitgave van vrijdag 14 februari. Uw geliefde op een originele manier verrassen? In contact treden met iemand op wie u een oogje heeft? Uw vrienden of vriendinnen bedanken voor hun vriendschap, tijd, liefde en aandacht? Het kan allemaal!

Stuur uw berichtjes (max. 60 woorden) vóór 12 februari naar info@degroenevenen.nl

Wolfhunter River

Rachel Caine In een poging haar naam te zuiveren en haar familie te beschermen, treedt Gwen op in een talkshow op de televisie. Het blijkt een gruwelijke misrekening. Ze ontvangt een vreemd telefoontje van een vrouw uit Wolfhunter River die zich bedreigd voelt en om haar hulp vraagt. Tegen de tijd dat Gwen in de kleine, geïsoleerde plattelandsgemeenschap aankomt, is de vrouw dood. Haar dochter wordt van de moord verdacht. Gwen besluit op onderzoek uit te gaan, maar wat zij ontdekt is voor niemand te bevatten.

Tropenbruid

Susan Smit Amsterdam, 1907. Het weesmeisje Anna droomt van een ander, grootser leven. Op een dag reageert ze op een advertentie waarin een ambtenaar in Nederlands-Indië een echtgenote zoekt. Eenmaal in Batavia ontdekt Anna al snel dat haar huwelijk met de starre Willem niets anders is dan een dekmantel voor carrièregekonkel, geheime liefdes en verzwegen familieverbanden.

De laatste trein naar vrijheid

Meg Waite Clayton Wenen, eind jaren dertig. De vijftienjarige Stephan en zijn beste vriendin Zofie-Helene hebben een zorgeloze jeugd, maar hun leven staat op het punt om te slaan. Stephan is Joods en Zofie-Helene is de dochter van een opstandige krantenuitgever. Als Hitler de macht grijpt, slaat het noodlot toe. Maar er is licht in de duisternis. De Nederlandse verzetsstrijder Truus Wijsmuller-Meijer zet haar leven op het spel om Joodse kinderen naar veiliger gebied te smokkelen, terwijl landen hun grenzen sluiten.

In de sterren

Minnie Darke Wanneer Justine Carmichael – Boogschutter, journalist in wording, scepticus – haar jeugdliefde Nick Jordan – Waterman, worstelend acteur, bijgelovige – tegen het lijf loopt, zou dit toeval kunnen zijn. Of het zou in de sterren geschreven kunnen staan. In een poging om Nick voor haar te laten vallen bedenkt Justine een geniaal plan: elke maand past ze de Waterman-horoscoop een beetje aan. Een heel klein beetje. Het zijn tenslotte de sterren maar. Wat zou hier ooit mis mee kunnen gaan?

Is veilig internetten nog mogelijk? Tussen 20 en 24 januari organiseerde Seniorweb DRV vier computer vraagdagen om daarmee de digitale vaardigheden van onze senioren te testen en hen te vragen hoe ze over veilig internetten denken. Uit de opkomst valt op te maken dat de digitale vaardigheden van onze senioren in orde zijn en dat internetten hun geen problemen oplevert. Kan ook bijna niet anders, want meer dan 5000 onder hen hebben de afgelopen 20 jaar onze cursussen gevolgd, geleerd hoe Windows in elkaar zit, wat er voor nodig is om te kunnen internetten en emailen en waar ze daarbij vooral op moeten letten. Nu zien we echter op RTV Utrecht dat burgemeester Divendal zich zorgen maakt over toenemende internetoplichting. Zo zou online fraude, volgens de criminaliteitscijfers van de gemeente, met 50 percent zijn toegenomen, waar andere vormen van criminaliteit omlaag gingen. Ondui-

Kijken in en kiezen van het Voortgezet Onderwijs Wil je een broodje kaas of een broodje ham? Wanneer je je kind die keuze geeft, zal het antwoord niet lang op zich laten wachten, denk ik. Maar naar welke vervolgschool wil/ kun je na de basisschool? Dat is een keuze die veel ingewikkelder is. Om tot een weloverwogen keuze te komen, zijn er de komende weken op diverse scholen Open Dagen! Natuurlijk ga je een bezoek brengen, maar ook aan dat bezoek gaan heel wat keuzes vooraf. Naar welke school ga je kijken? Waarom naar die school? Welke extra’s heeft die school mij te bieden? Past die school bij mijn manier van leren en bij mijn talenten? Allemaal vragen waar je graag een antwoord op wilt wanneer je gaat bepalen naar welke Open Dagen je gaat! Welke school biedt extra talen en welke school biedt extra lessen op het gebied van verschillende talenten. Zoals bijvoorbeeld Science/ Technologie, Filosofie, Media en ontwerp, Drama/ Theater, Koken, Paarden enz. Daarom wil ik jullie (leerlingen en ouders) hier graag een aantal sites meegeven waarop jullie deskundige beoordelingen van diverse scholen

delijk is wel over welke cijfers dat percentage is berekend. Wel duidelijk is dat zij niet blijken uit de opkomst afgelopen woensdag 22 januari waar slechts vijf bezoekers hun interesse toonden voor de sessie computerbeveiliging. Feit blijft wel dat nieuwe ontwikkelingen het internet onveiliger hebben gemaakt en er maatregelen moeten worden getroffen. Zoals. Wat moet ik doen om te voorkomen dat ik te maken krijgt met indringers die in mijn computer bestanden bevriezen en die alleen tegen betaling weer bruikbaar maken. Hoe weet ik dat ik met een onveilige site verbonden ben. Loop ik meer risico als ik met meerdere apparaten op internet zit en van email gebruik maak. Ik noem dan de computer, laptop, tablet en smartphone, want die apparaten synchroniseren elkaar toch? Hoe ontdek ik nepmail en hoe weet ik vooraf dat ik online niet met een nepwinkel te maken heb en moet betalen voor iets dat straks niet geleverd gaat worden.

Om u met dit alles nog meer te helpen wil SeniorWeb DRV wat dieper op beveiliging ingaan en u helpen. Maar dan wil ze wel weten of er echt belangstelling voor is. Laat ons vooraf telefonisch of per email weten of u geïnteresseerd bent. Aan de hand van het aantal reacties kunnen we dan een aantal gratis diepgaande cursussen veilig internetten organiseren. U kunt ons telefonisch bereiken op 0297282938 of 06 5345 4196 of een mailtje sturen naar seniorwebdrv@gmail.com. Kan ook naar s.wilmes@bibliotheekavv.nl, of persoonlijk als u toevallig in Mijdrecht bij de bibliotheek bent. Mocht u naast het hierboven genoemde nog interesse hebben in een Windows cursus, dan kunt u zich ook melden. De volgende vier lessen durende cursus bestandsbeheer begint op vrijdag 7 februari en de acht lessen durende Windows 10 cursus begint op woensdag 4 maart beiden om 10.00 uur in de Bibliotheek te Mijdrecht.

in onze regio te vinden zijn. • www.onderwijsinspectie.nl • www.scholenopdekaart.nl • www.excellentescholen.nl • www.elsevier.nl • Maar de meest handige en praktische is: www.vogids.nl Deze gids is voor leerlingen en hun ouders en wordt via de basisschool verstrekt. Belangrijk in deze gids is de checklist die je kunt uitprinten en mee kunt nemen naar de Open Dag. Een hele belangrijke vraag is natuurlijk… Welke extra ondersteuning biedt deze school wanneer jij het leren lastig vindt? Vraag dat aan een leraar/ voorlichter van de school. Of…heeft deze vmbo school lwoo (= Leerwegondersteuning)? Zo ja, aan welke voorwaarden moet je dan voldoen? Wanneer je naar het vwo gaat, bedenk dat eens of je werkelijk later naar het wo wilt gaan of dat je een hbo-studie op het oog hebt. Dan zou het havo-niveau ook goed zijn en kun je een jaar eerder gaan studeren! Naar welke schoolsoort je ook gaat (vmbo, havo, vwo), je hoeft altijd pas in de bovenbouw (vanaf het 3e jaar) een profiel te kiezen. Met dat profiel kies je voor het eerst een be-

roepssector waarin je verder wilt leren. Vooral op havo en vwo zijn de profielen nog heel breed, maar toch bepaal je daarmee al een beetje in welke richting je later je beroep zult zoeken. Tegen die tijd lukt het je wel om die profielkeuze te maken, omdat je dan al weet in welke vakken je goed bent en welke vakken je wat minder liggen. Maar in de brugklas hoef je het dus nog niet te weten! Download dus de vogids wanneer je die nog niet via de basisschool hebt ontvangen. Ik wens u/ jullie heel veel succes bij het kijk in en kiezen van een vervolgschool die het beste bij jou past! Gery van den Bruinhorst- Jongerden RT. Praktijk De Ronde Venen www.rtpraktijkdrv.nl


DE GROENE VENEN

IN VOL BEDRIJF tekst piet van buul

31 JANUARI 2020

13

De Nationale Apotheek in Mijdrecht

De medicijnen worden thuisbezorgd

Wanneer je van de huisarts medicijnen krijgt voorgeschreven, moeten daar vaak twee bezoeken aan de apotheek voor worden afgelegd. Een keer om het recept af te geven en een paar dagen later om de medicijnen op te halen. Met soms de daarmee gepaard gaande lange wachttijden. “Dat moet anders en efficiënter kunnen,” bedacht Coen van den Heuvel zich een paar jaar geleden. Hij startte in 2005 een internetapotheek waar de binnengekomen recepten snel en deskundig worden klaargemaakt en vervolgens bij de patiënt thuis worden afgeleverd. Gestart in Rotterdam en na een verblijf van een paar jaar in Oss is het bedrijf sinds 2010 gevestigd in Mijdrecht. “We zijn een nationale apotheek die de medicijnen door heel Nederland bezorgd.” In feite verschilt de Nationale Apotheek niet veel met elke andere apotheek. Coen: “Ook wij hebben hier gekwalificeerde en deskundige apothekers en apothekersassistenten in dienst. Het grote verschil zit hem bij ons in de manier van verwerking van de aangeboden recepten. Recepten kunnen door patiënten zelf rechtstreeks aan ons worden aangeleverd. Men kan ook de behandelend arts vragen het recept aan ons te mailen of te faxen. Wij werken met huisartsen, ziekenhuizen en verzekeraars. Wij beoordelen de door de arts voorgeschreven medicatie en zien er op toe dat betreffende medicijnen passen in het overige medicijngebruik van de patiënt. We beschikken hier over een ruim magazijn. Maar je kunt als apotheek niet alle beschikbare medicijnen op voorraad hebben. Met de groothandel hebben we afspraken dat we bij hen medicijnen kunnen bestellen die al meteen ’s nachts geleverd worden. De volgende dag zorgen wij dan voor verzending naar de patiënt. Voor die verzending hebben we twee formaten stevige doosjes laten ontwikkelen die door de brievenbus kunnen. Wanneer chronisch zieken om de paar maanden een grotere hoeveelheid medicijnen nodig hebben, dan is het onvermijdelijk dat we dat als postpakketje verzenden. Met deze service besparen we de klanten een of twee bezoeken aan de apotheek, inclusief een soms lange wachttijd aldaar. Veel mensen werken overdag of kunnen om andere redenen niet zo gemakkelijk zelf hun medicijnen ophalen. Dat probleem lossen wij hiermee voor hen op.” Een hoogwaardig bedrijf De Nationale Apotheek is een hoogwaardig bedrijf. “Er werken hier hoogopgeleide apothekers en apothekers assistenten. Wij zijn ook een opleidingsbedrijf dus we bieden ook apothekersassistenten-in-opleiding de mogelijkheid om bij ons stage te lopen. Daarnaast hebben wij ook werk voor minder hooggeschoolden. We kunnen altijd mensen gebruiken voor het

magazijn. Zij zijn een belangrijke schakel in het proces doordat zij de medicijnen verzendklaar maken. Dat moet zorgvuldig gebeuren. En dan zijn er ook onze medewerkers van de afdeling klantenservice. Zij onderhouden de contacten met onze klanten. Uiteraard zoeken wij hiervoor medewerkers die servicegericht zijn en het leuk vinden om klanten te woord te staan en eventuele vragen of problemen snel en adequaat aan te pakken en op te lossen. Wanneer er mensen in Mijdrecht of omgeving op zoek zijn naar een leuke baan, kunnen ze altijd contact met ons opnemen.” Het elektronisch patiëntendossier Zowel bij de huisarts, als ook bij behandeling door een specialist of in het ziekenhuis, worden tal van medische gegevens in het elektronische patiëntendossier opgeslagen. De medische gegevens van patiënten zijn zeer privé. Er zijn dus tal van wettelijke regelingen en bepalingen om die gegevens goed te beschermen. Coen: “Toch is het belangrijk dat gegevens uit het elektronisch patiëntendossier uitgewisseld kunnen worden tussen artsen onderling, met specialisten en ook met de apotheek. Voor ons is het belangrijk dat we kunnen controleren of nieuwe medicijnen passen bij het bestaande medicijngebruik. Ook kunnen we het medicijngebruik in het algemeen volgen en de patiënt van de nodige informatie voorzien. Maar het is altijd de patiënt zelf die over het beschikbaar stellen van de informatie beslist. Een arts of een apotheek zal dat nooit op eigen houtje doen,” aldus Coen. De Kijksluiter en het Landelijk Schakel Punt (LSP) Bij de levering van medicijnen zit altijd een bijsluiter. “Maar veel mensen hebben er moeite mee om al die informatie, veelal in kleine lettertjes, te lezen. Daarom verwijzen wij onze klanten naar kijksluiter.nl van De Nationale Apotheek. Dat is een animatievideo die de belangrijkste in-

Coen van den Heuvel: “Met deze service besparen we de klanten een of twee bezoeken aan de apotheek, inclusief een soms lange wachttijd aldaar.” foto patrick hesse formatie uit de bijsluiter op een heldere manier uitlegt. Men kan ons ook toestemming geven om de medische gegevens die bij ons bekend zijn, beschikbaar te stellen aan artsen en andere zorgverleners via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Het is voor de medicatiebewaking van groot belang dat de verschillende zorgverleners weten wat voor medicijnen men gebruikt. Maar

nogmaals: we doen dit alleen na verleende toestemming van de klant,” benadrukt Coen. De Nationale Apotheek is gevestigd aan de Energieweg 4 in Mijdrecht. Telefoon 0297760080. Mailen kan ook: klantenservice@nationale-apotheek.nl. Voor meer informatie kan men terecht op www.nationale-apotheek.nl.

Nieuw in Adelhof: Terence Visdelicatessen Vanaf a.s. donderdag 6 februari opent in winkelcentrum Adelhof in Mijdrecht een nieuwe viswinkel: Terence Visdelicatessen uit Spakenburg. Voor bezoekers van winkelcentrum Adelhof is het adres vertrouwd: de nieuwe winkel komt op de plek van Voldendammer Visdelicatessen Adelhof. De nieuwe eigenaar Terence van de Mheen, voor wie deze regio bekend terrein is omdat hij ook een aantal weekmarkten bedient met zijn viswagens, gaat naast het bekende assortiment ook verse kant- en klaarmaaltijden voeren, zoals pasta's met vis, roerbakgerechten etc. In onze editie van volgende week vertelt hij uitgebreid over zijn plannen en wat de klanten van Mijdrecht en omstreken van hem kunnen verwachten. Terence Visdelicatessen Prinses Margrietlaan 48, Mijdrecht Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 18 uur zaterdag van 9 tot 16 uur. Facebook: terencevisdelicatessen

Werken bij ons? Wij zijn op zoek naar leuke en gemotiveerde collega’s. Lijkt het werken bij een online apotheek jou wat? Stuur dan je sollicitatie inclusief CV en motivatiebrief naar vacature@nationale-apotheek.nl.

Wij zijn op zoek naar: • Apothekersassistentes • Apothekersassistentes in opleiding • Ondersteunend personeel (magazijn en klantenservice)

Bezoekadres: Energieweg 4 3641RT Mijdrecht klantenservice@nationale-apotheek.nl www.nationale-apotheek.nl


BEAUTY

14

Veranderingen in de markt Wat gebeurt er momenteel veel in de beauty-branche en wat is er al veel over gezegd en geschreven. Ik ervaar zowel een positieve als een minder positieve ontwikkeling, mede door diverse onderwerpen die recent in de media over ‘schoonheidsspecialistes’ naar buiten zijn gebracht. In 1989 heb ik mijn diploma gehaald en ben, nadat ik werkervaring tijdens mijn stage en baan heb opgedaan, in 1992 mijn eigen salon gestart. Net als vele vakgenoten ben ik al tijdens mijn opleiding cursussen gaan volgen, de (vak)beurzen gaan bezoeken en heb ik diverse opleidingen gedaan waar ik een erkend diploma voor heb gehaald. Iets dat toendertijd logisch was, gezien het feit dat het vak Schoonheidsspecialiste geen vrij beroep was. In de jaren ’90 is hier helaas verandering in gekomen. Nog steeds heb ik niet het positieve effect van deze maatregel kunnen ontdekken. Integendeel; door van het vak een vrij beroep te maken kwamen er ineens salons en zichzelf noemende schoonheidsspecialistes bij die geen diploma’s hadden. Ook ontstonden er ‘scholen’ die zelfs adverteerden dat je in 5 dagen schoonheidsspecialiste kunt worden.

31 JANUARI 2020

kend examen moeten laten afnemen en anders de cursus een andere naam moeten geven. Zijn er inmiddels niet al veel te veel niet-erkende cursussen die zich opleiding noemen? Ik vraag me wel eens af of zij (evenals de uitvoerende behandelaar) zich realiseren wat het effect hiervan kan zijn op langer termijn? Ook schoonheidsspecialistes die (on)gediplomeerd zijn en alleen een cursus hebben gevolgd en vervolgens ver onder de prijs werken? Dit alles zorgt ervoor dat de consument het vak als volwaardig blijft zien. Diverse media laten regelmatig beelden zien van ondeskundig uitgevoerde behandelingen bij iemand die zich schoonheidsspecialiste noemt. Iets dat natuurlijk ook bij de gediplomeerde specialistes en de branche organisatie ANBOS is opgevallen. Daarom wordt er vanuit de ANBOS hard gewerkt aan een kwaliteitsregister. Je kunt je als schoonheidsspecialiste alleen bij dit register aansluiten als je ook echt in het bezit bent van een erkend diploma etc. Tevens verplicht dit register dat de specialist moet blijven scholen door zijn/ haar accreditatiepunten te halen. Een super stap, waar wij natuurlijk heel blij mee zijn, ook voor de consument. Want ondeskundig behandeld worden met alle risico’s, dat wil je toch niet! Zodra er meer bekend is over dit kwaliteitsregister, zal ik dit zeker in één van mijn columns melden. Tot die tijd kunt u informatie vinden op de website van de ANBOS. Périne Heerooms Instituut Périne, Mijdrecht Winnaar Beauty Award; Beste Beauty Salon van Nederland www.perine.nl

Nu, ruim 20 jaar later, worden de effecten steeds duidelijker. Natuurlijk snap ik dat bij iedereen de spreekwoordelijke schoorsteen moet roken. Maar waarom draait het geld soms boven de passie en kundigheid voor dit vak? Wellicht niet makkelijk, maar mijn oordeel is dan ook dat scholen een er-

DE GROENE VENEN

Avonden op 6 en 11 februari

Bonhoeffer, een markante verzetsheld Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer door de nazi’s is vermoord. Bonhoeffer was één van de vooraanstaande figuren van de Bekennende Kirche, een beweging binnen de Duitse kerken die zich kritisch opstelde tegenover de nazi’s. Daarom werd hij gevangen genomen en op 9 april 1945 door de nazi’s opgehangen. Hij heeft veel brieven en liederen nagelaten waarin hij stelling nam tegen de nazipraktijken en getuigde van zijn geloof in Christus. Op indrukwekkende wijze schreef hij over zijn gevangenschap en de dreiging van de dood. Zijn werk trekt nog steeds veel belangstelling. 6 februari: Liederen van Bonhoeffer in De Rank Reden voor de Protestantse gemeenten van Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen om in dit gedenkjaar verschillende avonden te organiseren. De eerstvolgende is op donderdag 6 februari in De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht. Op deze avond vertelt ds. Erick Versloot over de liederen die Bonhoeffer schreef. Een aantal van deze liederen, waaronder ook nieuwe liederen die op zijn gedachtegoed zijn geschreven, zullen worden gezongen. Koffie/thee vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur. Na afloop napraten onder het genot van een drankje. De toegang is vrij met een collecte aan de uitgang ter bestrijding van de onkosten. Meer informatie over deze en andere avonden is te vinden op www.pgmijdrecht.nl.

Dietrich Bonhoeffer 1906-1945 11 februari: de speelfilm Agent of Grace, De Schakel In deze aangrijpende film, die verschillende internationale prijzen gewonnen worden de laatste levensjaren van Dietrich Bonhoeffer gevolgd. Zijn aandeel in het Duitse verzet, maar vooral de keuzes waarvoor hij werd gesteld staan centraal. Wat kan ik in mijn eentje tegen zo’n regime beginnen? Mag ik de andere kant opkijken of moet ik echt iets doen? Locatie: De Schakel, Dorpsstraat 20 in Wilnis. Aanvang 20 uur. Toegang gratis.

Van oude trui naar nieuwe poncho! Mijn vriendin Sandra breit graag. Ze bood aan een mooie poncho voor me te maken. Ik mocht zelf een patroon en wol uitzoeken. Sinds ik naar de serie Genaaid keek – over de milieuvervuilende kledingindustrie – koop ik mijn kleding heel bewust (meestal tweedehands). Genaaid liet zien dat voor de productie van stoffen bestrijdingsmiddelen worden ingezet die in het milieu belanden en nuttige insecten doden. Voor het kleuren worden gevaarlijke chemische stoffen gebruikt, en die worden zó in de rivier geloosd. In dat water leeft niet veel meer… Bovendien worden veel mensen die in de kledingindustrie werken – onder wie zelfs kinderen – uitgebuit. Voor hun lage loontje werken ze in gevaarlijke en zeer ongezonde omstandigheden. De tranen liepen me regelmatig over de wangen tijdens het kijken naar deze serie. Ik kan geen kleding meer kopen afkomstig uit deze industrie. Maar wat ik hierboven vertel, geldt net zo goed voor veel soorten breigaren. Op zoek dus naar duurzame wol!

Power Walking is Fit & Fun Wandelen is goed voor lichaam en geest. Maar wanneer je gaat Power Walken levert dat nog meer voordelen op! Power Walking is wandelen in een stevig tempo, een krachtige armbeweging en een sterke voetafzet. Dit zorgt ervoor dat de hartslag om hoog gaat, de ademhaling dieper wordt, de bloedsomloop wordt aangezet en de zuurstoftoevoer vergroot wordt. Tevens worden er tijdens het lopen spierversterkende oefeningen gedaan. Doordat je in een groep loopt motiveer je elkaar, daag je elkaar uit en is het bovendien gezellig. Je kan het doen met een vriendin, je zus, je moeder of je ontmoet juist weer eens andere mensen!

Kortom Power Walking is: Lekker actief buiten bezig zijn, je conditie verbeteren, betere gezondheid, meer energie, afvallen, fit voelen, samen doen. All it takes is a first step! Sinds september 2019 is Power Walking ook in Mijdrecht mogelijk op: maandagavond ​19:00u – 20:00u woensdagavond ​19:30u – 20:30u zaterdagochtend ​09:00u – 10:00u En binnenkort ook op donderdagochtend van 09:00 – 10:00u Startpunt is de parkeerplaats bij sporthal de Phoenix in Mijdrecht. Voor meer informatie en/of aanmelden: www.powerwalkingclub .com > Mijdrecht Of bel Annette van Doorn, tel. 06 50232411

Bij het Klokhuis zag ik een aflevering over hergebruik van oude kleding. Kapotte kleding, ingezameld via kledingbakken, wordt op kleur gesorteerd en daaruit wordt opnieuw draad gesponnen. Dat breigaren wilde ik voor mijn poncho. Helaas bleek deze draad alleen geschikt om machinaal mee te breien. Een oude trui voor mijn verjaardag Mijn vriendin Sandra kwam zelf met de oplossing. Op mijn verjaardag waaide ze aan en had een enorme verrassing voor me! Ze haalde een

oude trui uit haar fietstas, die ze een jaar of dertig geleden zelf had gebreid. “Wat denk je hiervan, vind je de kleuren mooi? Dan haal ik haal hem uit en dan wordt dit je nieuwe poncho!” Ik was sprakeloos! De poncho is prachtig geworden, ik draag hem overal. Kelly Kessen www.denatuurinmetkelly.blog

Op zoek naar duurzame breiwol en kleding?! Een paar tips: Je kunt in de kringloopwinkel gaan kijken; daar worden vaak overtollige bolletjes ingeleverd. Ook vind je daar wellicht een oude trui die je uit kan halen.Om bewustwording te creëren, kun je in de winkel waar je garen koopt, vragen waar die vandaan komt. Tweedehands kledingwinkels in de buurt: • Kringkoop – Mijdrecht, Constructieweg 66

• • •

Smilie – Mijdrecht, Dorpsstraat 40a; Dat Leuke Winkeltje – Mijdrecht, Burgemeester Haitsmaplein 83; Stichting Ceres – Uithoorn, Industrieweg 33.

Zin gekregen om je eigen poncho te maken? Op www.garnstudio.com vind je mooie patronen.


DE GROENE VENEN

AUTO IMPRESSIE tekst michael reuling foto's patrick hesse

In het Limburgse Born worden bij NedCar sinds jaar en dag auto's geproduceerd. Sinds 2014 produceert NedCar ook Mini's. Hollandser dan dit wordt het niet met deze oranje Mini One. Deze Volcanic Orange lak staat 'm erg goed, zeker in combinatie met deze 16 inch velgen. Hans Lammers heeft momenteel maar liefst 13 diverse Mini's staan. De One, Clubman, Countryman, of de Roadster - voor ieder wat wils. In de meest uiteenlopende kleuren en uitvoeringen. Deze Mini One First komt uit 2016 en heeft nog geen 15.000 kilometer op de teller staan. De auto is oorspronkelijk verkocht in Duitsland en is nu via een erkende Duitse BMW-dealer bij Hans Lammers terecht gekomen. Deze One First is voorzien van zaken als stoelverwarming, navigatie en een groot panoramadak. De Mini oogt misschien klein, maar mede dankzij dat grote panoramadak en het feit dat je ver van de voorruit zit, doet het interieur heel ruim aan. En hoewel de auto gebouwd is in Nederland, merk je de invloed van het Duitse BMW, het moederbedrijf van Mini. Alles is zit zeer degelijk in elkaar en de materialen voelen premium aan. En waar het interieur van een BMW ietwat saai kan zijn, hebben ze bij Mini écht de juiste snaar geraakt. Fijne materialen, met een doordachte logica zodat je direct wegrijdt en met knipogen naar het verleden. In het midden van het interieur vinden we een grote ring met een groot kleurendisplay. In de allereerste Mini's zat hier de snelheidsmeter, tegenwoordig dus het scherm voor de multimedia en navigatie. Die bedien je middels een draaiknop in de middenconsole - feitelijk BMW's iDrive systeem. Verder vind je sfeerverlichting (instelbaar) en gave tuimelschakelaars. Zelfs de startknop is een

Opening en Open Huis bij Medisch Centrum Vinkeveen op 1 februari Exact een jaar nadat de eerste spade de grond in ging, zal het Medisch Centrum Vinkeveen op zaterdag 1 februari zijn deuren openen voor iedereen in Vinkeveen die graag een kijkje wil komen nemen. Om 14 uur zal de officiële opening plaatsvinden aan het Tuinderslaantje 3. Tussen 14 en 17 uur zijn alle belangstellenden welkom om binnen te lopen bij de twee huisartspraktijken: de Beuk en de Heuvelink, de apotheek, de fysiotherapeut, de osteopaat, Careyn thuiszorg en andere zorgverleners die hun intrek hebben genomen in het nieuwe pand.

31 JANUARI 2020

15

Mini One

Neerlands trots tuimelschakeler. Puntje is wel dat échte tuimelschakelaars blijven staan; zodat je ziet of iets is ingeschakeld. Helaas kun je bij deze tuimelschakelaars niet aflezen in welke stand ze staan, omdat ze altijd naar de 'rustpositie' terugkeren. In de stad is de Mini een heerlijke kart, maar ook op de snelweg ligt deze One goed op de weg. Dankzij de turbo en de handgeschakelde zesbak kun je altijd voldoende vermogen aanspreken met je rechtervoet. Onder de motorkap ligt een 1.2 driecilinder turbobenzinemotor met 75 pk. Dat klinkt matig. Maar dat is het niet. De motor is pittig, heeft een lekkere turbo die zorgt voor extra power bij lage toeren. Daardoor voelt deze Mini One echt aan als een luxe kart. Wie nog wat strakker door de bocht wil monteert nog wat grotere wielen en dan heb je echt dikke pret. In werkelijkheid neemt de sprint naar 100 km/u net iets meer dan 10 seconden in beslag. Wie écht meer pk's wil, moet gaan voor een John Cooper S Works. Dan heb je ruim 200 pk in dit formaat auto. Gekkenwerk. Maar o zo leuk. Laat Hans die nou ook hebben staan. In het knalrood, met zwarte velgen en zwart dak. Hans Lammers heeft deze Mini One First te koop staan voor 16.880 euro, rijklaar. De auto ziet er spic en span uit. De combinatie van de oranje lak, zwarte velgen en de diverse snufjes maken dit een zeer scherpe prijs voor wat je krijgt. Meer informatie is te vinden op de site van het autobedrijf. Autobedrijf Hans Lammers Communicatieweg 25 3641 SG Mijdrecht Telefoon: 0297-272111 www.hanslammers.nl

Mini Gereden versie: Mini One First Vermogen: 75 pk 0-100: 12,8 s Top: 175 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 20,0 / 5,0 l/100km Prijs gereden versie: 16.880 euro Alternatieven: Alfa Romeo Mito, BMW 1-Serie, Citroën DS3, Fiat 500, VW Polo GTI


16

VACATURES

31 JANUARI 2020

DE GROENE VENEN

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Medewerker Bodedienst Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Fulltime (Afstudeer) Stagiair(e) Marketing & Communicatie Organisatie: Walraven B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Fulltime Verkoop Medewerker Binnendienst (M/V) Organisatie: Maxima Kitchen Equipment Plaats: Mijdrecht

Functie: Planner (Asfaltfrezen) Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Orderpicker (wisseldienst) Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Kwekerij medewerker Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior Projectmedewerker Organisatie: Gemeente de Ronde venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Relatiebeheerder/ Intercedent Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel medewerker binnendienst Organisatie: Constructor Dexion Holland BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Fiscaal Aangiftemedewerker Organisatie: Fiscaal Xtra Plaats: Mijdrecht

Functie: Studenten bijbaan: Administratief Medewerker Orderinvoer Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Personal Assistant Organisatie: Caltra Nederland B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround Technisch Medewerkers Organisatie: AFM Industries BV Plaats: Mijdrecht Functie: Betonboorder Organisatie: AFM Industries BV Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker Housekeeping (m/v) Organisatie: Hotel Mijdrecht Marickenland Plaats: Mijdrecht Functie: All round projectleider Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Fulltime Medewerker Technische Dienst (m/v) Organisatie: Maxima Kitchen Equipment Plaats: Mijdrecht Functie: Fulltime Administratief Medewerker (m/v) Organisatie: Maxima Kitchen Equipment Plaats: Mijdrecht Functie: Onderhoudsmedewerker Organisatie: Héman Horecaverhuur / Bloem Bloem Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker Bloembinderij Organisatie: Héman Horecaverhuur / Bloem Bloem Plaats: Mijdrecht Functie: Administratief ondersteunend medewerker Sociaal Domein Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Magazijnmedewerker Organisatie: Cal Mixed Products B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Project-Engineer Automation Organisatie: Constructor Dexion Holland BV Plaats: Mijdrecht Functie: Technical Administrator Data Entry (m/v) Organisatie: Insight Aviation BV Plaats: Mijdrecht

Werken in de zorg doet er toe, dat merk je iedere dienst. Het is waarom je voor dit werk kiest. Omdat jij het verschil maakt. Bij Careyn helpen we je om je werk goed te doen en bieden we je de kans om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Vind jij verantwoordelijkheid, afwisseling en goede voorwaarden belangrijk? Dan past werken bij Careyn in je leven.

In jouw regio zoeken wij: Verpleegkundigen

Samen met je team lever je complexe zorg in de wijk of in één van onze verpleeghuizen.

Verzorgenden IG

Je maakt onderdeel uit van een team in de wijk of een verpleeghuis, dus samenwerken is jouw kracht.

Bij werkenbijcareyn.nl vind jij de baan die bij je past.

Functie: Junior Administratief medewerkster (m/v) Organisatie: Kroes en Partners notarissen Plaats: Mijdrecht Functie: Technische medewerkers Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht Functie: Kranten bezorgers De Groene Venen Organisatie: De Groene Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Logistiek medewerker (schoolverlater) Organisatie: Brouwer Transport & Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Uitzoekmedewerkers (avonduren) Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

VACATURE AFWASSER M/V FULL TIME

Functie: Ervaren logistiek medewerker (fulltime) Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

De Nederlanden in Vreeland heeft per direct een vacature voor full time afwasser.

Functie: Transportplanner / Inkoper Organisatie: Aquafix Milieu B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Beleidsadviseur Economie Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Vacature CONCIËRGE (WFT 0,8)

Wij zoeken: • Een gezellige collega • Iemand die oog heeft voor detail • Iemand die werk ziet, zelfstandig is • Iemand die van aanpakken weet • Iemand die het leuk vindt achter de schermen alles weer netjes en schoon te maken voor onze gasten Heb jij zin in een leuke job in een klein team en mooi bedrijf?

Solliciteer dan nu!

Jenaplanbasisschool Vlinderbos in Wilnis is op zoek naar

Voor meer informatie over ons bedrijf: www.nederlanden.nl.

een sterke en energieke conciërge,

De Nederlanden, restaurant & Boutique hotel Wilco & Caroline Berends

een alleskunner met affiniteit met kinderen. O.a. schoonmaakwerkzaamheden, verzorgen van het schoolplein en ondersteuning van het team. Kijk voor meer informatie over de vacature en de school op www.vlinderbos.nl

Duinkerken 3 3633 EM Vreeland Tel. 0294 2323 26 info@nederlanden.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.