De Groene Venen 31 januari 2014

Page 1

DE GROENE VENEN

5/6 °C

DE GROENE VENEN januari 2014• DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS31 • VINKEVEEN

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 NIEUW IN VERKOOP E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 19 – Nummer 5 – 31 januari 2014

Waterhoenlaan 55 Vinkeveen

VERKOCHT!

Op het strand of in de sneeuw?

-

Plaatmateriaal Balkhout Houten vloeren Timmerhout Tuinhout

www.boshoutloods.nl

André Kuipers komt vrijdag 7 maart naar Mijdrecht Astronaut André Kuipers komt vrijdag 7 maart naar Mijdrecht voor een spectaculaire lezing over zijn ruimtereizen. Dat onthult Roland Taams van het Holland Space Center en de astronomie- en sterrenwachtvereniging Omega Centauri. Het publiek kan vragen stellen over zijn ruimtereis en de prachtige foto’s die hij vanuit het ruimtestation ISS heeft gemaakt. Met zijn lezing opent Kuipers de sterrenkijkdagen in De Ronde Venen, die in het weekend van 8 en 9 maart plaatsvinden op basisschool De Willespoort in Wilnis. De kaartverkoop start op 15 februari. Lees verder op pagina 10. foto esa/nasa

Plezier verzekerd!

ascol.nl

Ferry Mingelen in debat met de lokale politiek Parlementair journalist Ferry Mingelen, bekend van o.a. de tv-rubriek Den Haag Vandaag en later van Nieuwsuur, ging maandag jl. in debat met de zeven partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart meedoen. De bijeenkomst, georganiseerd door ondernemersvereniging VIB De Ronde Venen, trok zo'n 130 belangstellenden, waarvan een aantal zich actief mengde in de discussies met de Rondeveense politici naar aanleiding van een aantal stellingen. In de wandelgangen werd de bijeenkomst al als het 'eerste verkiezingsdebat' bestempeld. Zie ook pag. 13 foto patrick hesse

gratis jk i l e d n vrie eel n o s r pe

de komende weken

hans winter brillen de lindeboom mijdrecht

1

o p s la g r u im t e n o d ig ? BOEDEL BEHEER .NL www.boedelbeheer.nl

GEEF JEZELF MEER RUIMTE

C. Beerninckstraat 80, Mijdrecht.

Verkocht binnen 1 maand !

PER IOD IEK E INF OB OEK JES V ITA BY TW E E D .NL


2

31 januari 2014

DE GROENE VENEN

WORDT ÉÉN VAN DEZE FIETSEN VAN U? M A A K T F I E T S E N B E TA A L B A A R

GIANT TWIST* LITE SINGLE DAMES & HEREN Actieradius tot 65 km Adviesprijs €1499,BIKE OK actieprijs €1099,-

GIANT TWIST* LITE POWER DAMES & HEREN Actieradius tot 85 km Adviesprijs €1799,BIKE OK actieprijs €1399,-

Ook mogelijk voor fietsprojecten, meerprijs €112,35

GIANT TWIST* GO POWER DAMES Actieradius tot 85 km Adviesprijs €2099,BIKE OK actieprijs €1599,-

GIANT TWIST** GO DOUBLE POWER DAMES Actieradius tot 140 Km Adviesprijs €2399,BIKE OK actieprijs €1699,-

* Excl. verwijdering bijdrage accu €14,-. ** Excl. verwijdering bijdrage accu’s €28,-

.

K I J K V O O R D E Z E E N A L L E A N D E R E A C T I E S O P W W W. B I K E O K . N L Openingstijden

Kom gerust eens langs!

Ma.: 12.00 - 18.00 uur Di. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur Vrij.: 8.00 - 20.00 uur Zat.: 9.00 - 17.00 uur

Burgemeester Haitsmaplein 24 A 3641 EW Mijdrecht tel: 0297-25 02 60 fax: 0297-25 02 62

Bijna in het donker, met heerlijke muziek en Led-verlichting.

www.bowlingcentrummijdrecht.nl | info@bowlingcentrummijdrecht.nl Tel. 0297 - 25 69 45 | Ontspanningsweg 1a | Mijdrecht

Werkplaats afspraak maken email: info@bikeok.nl www: www.bikeok.nl twitter: twitter.com/bikeokmijdrecht facebook: facebook.com/bikeok

Maak nu direct een afspraak bij onze werkplaats via de email op werkplaats@bikeok.nl. Bellen kan natuurlijk ook op 0297-25 02 60.


DE GROENE VENEN

31 januari 2014

3

Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Vraag van Michiel, die ik op de sportvereniging van mijn kinderen tegenkom: ‘Wat gebeurt er met het plastic dat we in de aparte zakken inleveren?’ Mede omdat we het afval gescheiden inzamelen (naast plastic bijvoorbeeld ook papier of glas), kunnen we het opnieuw gebruiken. Zo ook met het plastic, dat sinds begin dit jaar een keer in de twee weken kan worden ingeleverd in de zakken van Plastic Heroes. Het plastic gaat naar een aparte sorteerinstallatie. Die haalt de verschillende soorten plastic uit elkaar, soort bij soort, waardoor het kan worden hergebruikt en zo min mogelijk naar de verbrandingsoven hoeft. De verschillende soorten plastic gaan naar zogenoemde kunststofverwerkende bedrijven. Deze maken er weer grondstoffen van, die fabrieken vervolgens weer kunnen gebruiken. Soms worden er nieuwe plastic verpakkingen van gemaakt, maar ook producten als dvd-hoesjes, tennisballen, speeltoestellen, bloempotten, kratten, jerrycans, bermpaaltjes en bijvoorbeeld fleece voor de warme fleecetruien. De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zelf duren lang de laatste tijd. Er zijn extra vergaderingen. Wordt er niet goed vergaderd? Hoewel het vergaderen ongetwijfeld soms beter kan, is dat niet het probleem. Het belangrijkste punt is dat er nog heel veel onderwerpen zijn die deze bestuursperiode moeten worden afgehandeld. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart begint een nieuwe bestuursperiode van vier jaar. Als gevolg van de herindeling per

Ikoon

2011 heeft de huidige bestuursperiode maar drie jaar geduurd. Bovendien valt er in deze periode enorm veel te regelen als gevolg van de samenvoeging van de gemeenten (oud) De Ronde Venen en Abcoude. Voor veel onderwerpen moest het beleid van de twee verschillende gemeenten op elkaar worden afgestemd. Op onderdelen ging dat snel, voor andere zaken is soms meer tijd nodig. Er is deze bestuursperiode enorm veel werk verzet door het college en de gemeenteraad. Voor de afronding daarvan hebben we in ieder geval nog drie raadsvergaderingen nodig. En, om op de vraag terug te komen: het is logisch dat in de commissie- en de raadsvergaderingen tijd nodig is voor iedereen om tot goede besluitvorming te komen.

dringende verzoek daar iets aan te gaan doen. In het bestuurlijk overleg met Stedin zullen we dit onderwerp in algemene zin aan de orde stellen. Begin van de week vond het verkiezingsdebat plaats georganiseerd door de VIB (Vereniging Industriële Belangengemeenschap), de ondernemersvereniging. Wat vond u van dat debat? Het was het eerste debat tussen de lijsttrekkers of andere woordvoerders van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande. Het was een prima start. Gelet op de organisatie van dit debat ging het in het bijzonder over twee onderwerpen die te maken hebben met de lokale economie. Ongetwijfeld leest u elders over de inhoud van het debat (zie pag. 13 – Red.). Ik vond het wel mooi om te zien hoe iedereen zich presenteerde. Een verkiezingsdebat is toch een andere setting dan een vergadering over een onderwerp in het gemeentehuis. Mensen willen tijdens zo’n debat natuurlijk niet automatisch ‘meepraten’ met de zaal, maar wel op basis van je eigen verhaal sympathie winnen bij de toehoorders. Dat is een hele kunst, waar deze keer volgens mij iedereen redelijk vanaf kwam.

Er is een vraag gesteld naar aanleiding van een concrete situatie over een elektriciteitshuisje: aan dit huisje is helemaal geen onderhoud gepleegd, het is aan het vervallen. Omdat er ook geen groen omheen staat is het een afschuwelijk gezicht. Is het mogelijk dat de gemeente degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het huisje daarop aanspreekt? Dat laatste is inderdaad mogelijk. Wellicht moeten we dat als gemeente zelfs wat consequenter gaan doen. Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigendommen goed onderhoudt, zeker wanneer die in woonbuurten een uitstraling hebben naar de omgeving. In de praktijk zijn we echter wel afhankelijk van de bereidheid van anderen of ze daar daadwerkelijk prioriteit aan geven. Voor elektriciteitshuisjes geldt dat Stedin daarvan de Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of praneigenaar is. Vanuit de gemeente is de concrete gende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@ situatie onder de aandacht gebracht met het degroenevenen.nl

Ruimte voor ontwikkelingen die schoonheid van het landschap versterken

College legt Landschapsnota De Ronde Venen 2030 voor aan raad Het college heeft dinsdag jl. besloten de Landschapsnota 2030 voor De Ronde Venen voor vaststelling aan de raad voor te leggen. Ruimtelijke initiatieven met landschappelijke impact kunnen na vaststelling door de raad getoetst worden aan deze landschapsnota. Hiervoor doorlopen initiatiefnemers een stappenplan: de zogeheten landschapstoets. De raad behandelt deze landschapsnota naar verwachting op 6 maart 2014. De Landschapsnota biedt onder meer informatie over de waarden en kenmerken van het landschap van De Ronde Venen en hoe daar mee om te gaan. Wethouder David Moolenburgh: “Initiatiefnemers worden straks uitgedaagd om zelf op creatieve wijze aan de slag te gaan met dit ruimtelijke toetsingskader dat we hen bieden met deze Landschapsnota. De nota maakt duidelijk hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en beleving van de gemeente. Zo willen we ruimte geven aan ontwikkelingen

die de schoonheid van het landschap versterken.” De Landschapsnota is van groot belang voor de in 2015 vast te stellen bestemmingsplannen Buitengebied West en Plassengebied. De Landschapsnota wordt een bijlage bij de nieuwe bestemmingsplannen en dient als toetsingskader bij afwijken ervan. Het bestemmingsplan Buitengebied Abcoude 2009 en de Structuurvisie Abcoude 2009 blijven van kracht tot 2019.

Agenda Kort Zaterdag 1 februari

• Koffieconcert Russian School of Arts, Careyn Maria Oord, Vinkeveen • Verkopersdag, Ruijgrok Makelaars, Mijdrecht • Wilgenknotten, Korte Winkeldijk, Abcoude

De vastgestelde Landschapsnota treedt in werking de dag na publicatie ervan. Dit betekent dat toepassing van de landschapstoets niet

hoeft te wachten op implementatie in de nieuwe bestemmingsplannen. De Landschapsnota kan na vaststelling al worden gebruikt als toetsingskader bij afwijken van het bestemmingsplan. Wilt u de Landschapsnota lezen? U kunt de nota downloaden via www.derondeveven. nl, Leven en werken > Structuurvisie > Landschapsnota. Daar vindt u ook de nota van beantwoording, waarin u de reactie vindt op de vragen die over de Landschapsnota zijn gesteld.

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Zondag 2 februari

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

• Cultura-matinee, Janskerk, Mijdrecht • Opening kunstexpositie, Veenhartkerk, Mijdrecht

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling,

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

In de Landschapsnota is speciale aandacht voor De Hoef en Waverveen, omdat bij deze kernen het landschap een grote rol speelt. Daarnaast ontwikkelt het Dorpscomité De Hoef een eigen dorpsvisie, die door de raad wordt vastgesteld. De Landschapsnota is afgestemd met de conceptdorpsvisie van Dorpscomité De Hoef.

Peter Schavemaker en Anja Verbiest. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen. Vormgeving en opmaak: Mariska van der Spoel, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Dijkman Print, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2014 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

De laatste jaren hoorde je niet zo veel meer van de man die menige raadsvergadering in rep en roer bracht. Zijn imposante verschijning zag je nog wel. Het zijn echter de hoorns die ontbraken. Hoorns waarmee hij tegenstanders te lijf ging. Zijn argumenten waren dan wel niet altijd even juist en genuanceerd, je wist wel waar je wat hem betreft aan toe was. Voor iedere verkiezing was hij een veel geziene figuur. In een knalgeel oliepak, de voorhamer in de hand stond hij in weilanden zijn partij te promoten. Toen ik met een aantal maten zijn verkiezingsborden overplakte met een foto van een bekend dorpsgenoot en de tekst ‘Co for President’ werd hij razend. Ons geintje viel bepaald niet in goede aarde. Door de plaatselijke Hermandad werden we dan ook gemaand dit niet meer te doen. De afgelopen tientallen jaren was het niet ongebruikelijk dat je, in geval van dorpse perikelen, hoorde “Ik ga wel naar Jacques.” Niet dat dit altijd zoden aan de dijk zette, maar het geeft wel aan dat men hem vond en vertrouwen in hem had. Toen er een naam voor het zwembad bedacht moest gaan worden was een van inzendingen ‘de natte droom van Jacques.’ Je kunt voor of tegen zijn, met z’n hele gewicht heeft hij zich ingezet dat het zwembad er kwam. Hij was het ook die André Hazes naar een raadszetel loodste. Daar kan je ook alles van vinden, hij deed het wel. Tijdens zijn periode als wethouder hadden zijn ambtenaren het zwaar. Niet zelden kwam het voor dat hij zijn kantoor uit beende en de ambtenaar in kwestie even de oren waste. Dat gebeurde op zeer luide manier. Precies zo hij is. Ik kan me voorstellen dat zijn mede-collegeleden wel eens met de handen in het haar zaten. Jacques bedreef politiek op een niet politieke manier. Gewoon recht voor z’n raap.Urenlang zat hij op het bankje en bekeek de verkeerssituatie rondom winkelcentrum Adelhof. Ook was hij de architect van het hekwerk op de Dukaton, een onzalig plan, maar zorgde ook voor de eerste laadpaal op het Haitsmaplein. Tijdens de Culinaire Venen opende hij het gemeentehuis om zes uur ’s ochtends en zette koffie voor de crew die de tentjes opzette. Zo zou ik een reeks van feiten kunnen weergeven die gaan over een man die de plaatselijke politiek lang heeft gekleurd. Dat ga ik niet doen, dat doet ieder zelf maar. Nou moet u niet denken dat deze Vink is bedoeld zijn politieke In Memoriam in te luiden. Integendeel. Nu hij als eenmansfractie verder gaat, hoop ik dat hij zijn hoorns weer zal aanscherpen. De politiek wordt er beslist levendiger van. Luistervink


4

31 januari 2014

DE GROENE VENEN

Kort nieuws Mijdrecht

Doopdienst in De Wegwijzer

Op zondag 2 februari zal om 10 uur dominee G. Vos uit Assen voorgaan in CGK De Wegwijzer. In de morgendienst wordt een kindje gedoopt. Bij de doop belooft God aan gelovige ouders vergeving van zonden, ook voor hun kind. Er wordt ook gezegd dat de Heilige Geest het kind tot geloof wil brengen. Bekruipt u bij een doop wel eens het gevoel: werkt de Heilige Geest nog wel? Geloven is zo moeilijk geworden... In Genesis 18 lezen we dat God een verbond met Abraham sluit. In de avonddienst om 18:30 uur zal ds. M. Hogenbirk uit Aalsmeer voorgaan. Belangstellenden zijn van harte welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees ook het hele artikel op de website van de kerk. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/online+diensten

Abcoude

Turnvereniging Atalante in de prijzen Op zaterdag 25 januari vond in sporthal de Willisstee in Wilnis de 3/4-kamp van Rayon de Vechtstreek plaats. Na maanden van hard oefenen mochten de meiden van Gym- en turnvereniging Atalante uit Vinkeveen laten zien wat ze in huis hadden. Met een beetje gezonde spanning en vol enthousiasme begonnen de 5 meidenteams aan deze

wedstrijd, waaraan maar liefst 20 verenigingen deelnamen. Zeer geconcentreerd deden zij hun oefeningen onder bezielende leiding van juf Märy van Eijk. Onder toeziend oog van de diverse juryleden lieten zij het beste van hun kunnen zien. De vele fans op de tribune zagen wat een prima prestatie

Bijzondere dienst in Dorpskerk

Op 2 februari is er om 10 uur een ZWO dienst in de Dorpskerk van Acoude. Het thema van deze bijzondere dienst is "Wij zijn hier, geef ons een plek". De voorganger is Ds. Gerhard Scholte, voorzitter Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken en predikant in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Hij is betrokken bij de coördinatie van het hulpaanbod aan het Tentenkamp van buurtgenoten in West. Ook zet hij zich in voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ongeveer 100 leden van de groep van 159 uitgeprocedeerde asielzoekers zijn verhuisd naar de voormalige gevangenis aan de Havenstraat. Het is niet bekend waar de rest van de groep nu verblijft. De komende zes maanden kan de groep in de Havenstraat blijven, daarna zal er opnieuw naar een oplossing worden gezocht.

Wilnis

Speelgoed- en kledingbeurs

Op zaterdag 15 februari is er weer een speelgoed- en kledingbeurs in de Roeping (achter de hervormde kerk) te Wilnis. De verkoop is van 9.30 tot 11.00 uur. De inbreng is op vrijdag 14 februari. Als je spullen wilt verkopen, krijg je de verdere gegevens via de mail. Dit keer kan je er ook hobbyspullen kopen, waarvan de opbrengst grotendeels naar Stichting RoKi gaat. Voor verdere vragen of verkoopnummer kun je mailen naar: kledingbeurswilnis@ gmail.com

de meiden leverden. Tijdens de prijsuitreiking bleek dat maar liefst 3 van de 5 teams een plek hadden behaald voor de finale in Soest op 29 maart. In de leeftijd van 6 t/m 8 jaar wonnen de meiden in de vierkamp een zilveren en een bronzen medaille(met 158 en 153 punten) en in de leeftijd van 9-11

jaar behaalden de meiden in de vierkamp een vijfde plaats (met 152 punten), allen genoeg voor een plek in de finale. De meiden in de leeftijd van 6-8 jaar van de driekamp zijn helaas niet naar de finale, maar behaalden wel een prachtig resultaat met een 13-de en 23-ste plaats. Chapeau meiden, op naar Soest!

Sparen voor boodschappen succes Monique Kemper en Joy de Vries kunnen trots zijn. De zegelactie voor het sparen van Boodschappenpakketten voor de voedselbank bij Plus Abcoude is een groot succes geworden. “Dankzij alle gulle gevers en de flexibiliteit en inzet van de heer Ernst Koot met zijn medewerkers! Ook hebben wij enorm veel artikelen ontvangen die mensen niet konden gebruiken. Ook daar zijn we erg dankbaar voor. De actie was bedoeld voor de Abcoudse Voedselbank, maar dankzij het succes konden ook

de Voedselbank van de Ronde Venen en het Diaconaal Oecumenisch Centrum in Amsterdam Zuidoost Boodschappenpakketten ontvangen. Wij danken iedereen die heeft gedoneerd dan ook hartelijk voor al het goeds, het is een enorm warm en fijn gebaar van u allen aan anderen die het (tijdelijk) minder goed getroffen hebben. Ook danken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen, we zijn echt overrompeld door het succes en zijn zeer blij met dit goede begin van 2014!'

Tenniskids bij TVM Het buiten tennisseizoen komt er weer aan en dat betekent dat de jeugd kan kennismaken met tennis. De kennismakingslessen voor de allerkleinsten van ca. 5-8 jaar worden georganiseerd door Auke Ykema van Tennis Actief. Deze kennismakingslessen worden gegeven op alle zaterdagen in maart (1, 8, 15, 22, 29 maart) van 10.30 – 11.30 uur op

de buitenbanen van TVM, Tennisvereniging Mijdrecht, (achter de bibliotheek). De kosten bedragen 25 euro per persoon. Rackets zijn aanwezig. Om uw kind op te geven of om meer informatie te vragen kunt u terecht bij Auke Ykema, tel. 06 51357723 of per email aukeykema@hotmail.com

Abcoude en Uithoorn knotten samen De Korte Winkeldijk tussen de snelweg A2 en het dorp Abcoude. Daar ontmoeten de Knotgroep Uithoorn en de Landschaps Werkgroep Abcoude elkaar. Op zaterdag 1 februari om 9.00 uur. Samen gaan ze een zo groot mogelijk stuk onder handen nemen van de lange singel knotwilgen langs de steile dijk aan de Winkel. Ze zijn zo’n 5 jaar niet geknot. Er kan door veel handen mooi werk verricht worden! Iedereen die graag een ochtend in de natuur actief wil zijn, is van harte welkom. Neem zelf werkkleding en laarzen mee. En ook een mok en lepel. De

Knotgroep Uithoorn zorgt voor goed materiaal en de Werkgroep Abcoude voor koffie halverwege en later rond 13.00 uur voor soep. De route: op de A2, neem de afslag nr 3 (Abcoude), maar ga niet naar het dorp Abcoude, maar richting Vinkeveen over de parallelweg aan de A2. Neem de 1e afslag rechts: de Winkeldijk. En draai direct linksaf naar beneden met de fietstunnel mee onder de A2 door. Iets voorbij de tunnel staat de Caravan van de Werkgroep. Parkeren kan daar of in de tunnel. Voor meer informatie: Bert Schaap 0297-565172 of kijk op www.knotgroepuithoorn.nl.


DE GROENE VENEN

31 januari 2014

Kort nieuws

Tien jaar Sta Sterk training Dit jaar viert Mirelle Valentijn uit Wilnis met haar collega´s in het land een feestelijk jaar. Zij is als medeoprichtster van de landelijke stichting omgaan met pesten, trots op het tienjarig bestaan van de stichting. Een van de producten is de Sta Sterk training. Al tien jaar lang kunnen kinderen en tieners uit De Ronde Venen en daarbuiten bij Mirelle terecht voor deze training. Ook de afgelopen drie maanden kwam een groep kinderen elke week bijeen in de speelzaal van de Vlinderbosschool voor de Sta Sterk training. De training is afgesloten met een feestelijke diploma uitreiking. Ouders, broers en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes en opa’s en oma’s waren van de partij. De trainers Mirelle Valentijn, Ingrid Hendriks en Karlijn Menten kijken terug op een geslaagde training. “Wat een enthousiaste groep kinderen om mee te werken. Als je samen met leeftijdsgenoten mag werken, aan het leren omgaan met lastige situaties,

Abcoude

schept dat een bijzondere band”. In maart start op de woensdagmiddag weer een Sta Sterk training voor kinderen uit groep 5 t/m 8 en in april op de woensdagochtend voor het jonge kind groep 2 en 3. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De Sta Sterk training is bedoeld voor kinderen en tieners die niet sociaal weerbaar zijn en/of niet sociaal vaardig zijn, last hebben van sociale faalangst of te maken hebben met het pestprobleem. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten. Bij de training horen ook een intakegesprek en twee ouderbijeenkomsten. Voor meer informatie over de trainingen en aanmelden kunt u contact opnemen met: Mirelle Valentijn 0297 – 27 46 05 praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl. Ook vind je informatie over pesten en deze training op: www. omgaanmetpesten.nl en www.praktijk-

voorlevensgeluk.nl

Oud papieractie Piusschool

Genealogie-avond in De Boei Het gebeurt niet vaak, maar een enkele keer moeten ook de werkgroepleden het antwoord schuldig blijven op een vraag tijdens een van de maandelijks terugkerende genealogie inloopavonden. Dit vormt echter geen reden of excuus om het daar dan maar bij te laten. Van tijd tot tijd roept ook de werkgroep de hulp in van deskundigen, die deze ontbrekende kennis vaak wel in huis hebben. Daarom is voor maandag 3 februari a.s. de heer Henk Nieuwenhuis uitgenodigd. Hij is bestuurslid van de NGV-afdeling Utrecht en maakt deel uit van de dienst ondersteuning en presentatie voor computergenealo-

gen. Daarnaast heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend wat betreft het computerprogramma Gens Data Pro. Een goede gelegenheid voor zowel beginners als gevorderden om kennis of nieuwe bronnen eigen te komen maken. Absoluut aantrekkelijk, zelfs voor doorgewinterde stamboomonderzoekers, want tenslotte is niemand te oud om te leren. De werkgroep genealogie van de historische vereniging De Proosdijlanden nodigt u graag uit op maandagavond 3 februari in verenigingsgebouw De Boei te Vinkeveen. De zaal is open vanaf 19.15 uur met de bedoeling om een kwartier later te kunnen starten. De toegang is gratis.

Buurtkamer De Hoef bestaat 1 jaar Dinsdag 21 januari was er een extra gezellige Buurtkamerochtend in De Hoef omdat vorig jaar de burgemeester op 22 januari de officiële opening verrichtte. De sfeervol, rood ingerichte ruimte in de pastorie heeft het afgelopen jaar steeds meer senioren uit het dorp getrokken die hier wekelijks met elkaar bijeen zijn. Een team van zes gastvrouwen en –heren, zorgt voor de koffie/thee en allerlei activiteiten, variërend van knutselen, spelletjes, krant of tijdschrift lezen en af en toe wordt er een gast uitgenodigd die iets komt vertellen. Als blijk van waardering hadden de Hoevenaren namens alle gasten een

mooie kaart voor de vrijwilligers gemaakt. Buurvrouw Mary kwam spontaan een grote pan erwtensoep brengen. Een gastvrouw las het “jaarverslag” voor waarin alle gepasseerde activiteiten aan bod kwamen. Annie van Gelder, de coördinator van de Buurtkamers, bedankte alle vrijwilligers die met elkaar, als een prima samenwerkend team, deze Buurtkamer zo mooi gestalte geven. Kortom: in De Hoef is er voor de 55 plussers een fijne ontmoetingsplaats waar voor elk wat wils te doen en beleven valt. Elke dinsdag van 10 tot 12 uur aan de Oostzijde 45 is men van harte welkom.

5

Dinsdag 4 februari a.s. halen vrijwilligers weer oud papier op in Abcoude zoals dat al gebeurt op de eerste dinsdag van de maand met uitzondering van de schoolvakanties. Onlangs heeft u een brief van de gemeente De Ronde Venen ontvangen, omdat op de afvalkalender de data niet juist vermeld staan. Zet u het papier weer op de verzamelpunten neer in niet al te zware pakketten, goed gebundeld zodat het niet over de straat kan waaien? De volgende ophaaldag is dinsdag 4 maart.

Abcoude

Schaakvereniging zoekt leden

De schaakvereniging Amstel en Gein is voortgekomen uit een fusie tussen de schaakvereniging Abcoude te Abcoude en de schaakvereniging De Amsteltoren te Ouderkerk aan de Amstel. Speellocatie is de Kees Bonzaal, Holendrecht 55 te Abcoude waar iedere maandagavond vanaf 20 uur wordt geschaakt. Naar sterkte wordt men ingedeeld in een interne competitie. In de externe competitie speelt het achttal van de schaakvereniging in de derde klasse van de Schaakbond Groot-Amsterdam en neemt in deze klasse momenteel de eerste plaats in.Door vergrijzing is er een dringende behoefte aan nieuwe leden om het voortbestaan van de vereniging te verzekeren. Kom vrijblijvend eens een speelavond bezoeken! Telefonisch is nadere informatie verkrijgen bij J.Th. Kemme, tel. 0294 281901, of H.J. Runneboom, tel. 020 4963192.

Abcoude

Oproep MS-netwerk

Iris van der Moolen clubkampioen Jaarlijks worden bij Zwem- en polovereniging De Amstel in november de clubkampioenschappen georganiseerd. Ook dit jaar was dit weer het geval. Om mee te dingen naar de titel “Clubkampioen” dienen de rug-, vrij-, school- en wisselslag gezwommen te worden. Daarnaast zijn er de 25 meter sprint, de 400 meter vrije slag en de familie- en surpriseestafette. Bij de familie-estafette eindigden de families Rick c.s., Peters en Sijmons in de top. Bij de surprise-estafette werden de taarten voor de top drie binnengehaald door de teams Mark-Niké-Loïs, AFCA en De Badeendjes. In de 25

meter sprint eindigden Max de Jong, Mark Visser en Nick Sijmons als 1e, 2e en 3e. Deze plaatsen werden bij de 400 meter vrij verdeeld door resp. Nick Sijmons, Bart van der Zwaan en Nick Drenth. Maar het draaide natuurlijk toch allemaal om de plaats waarop iedereen geëindigd was in het klassement. Nick Sijmons eindigde op de derde plaats, op de tweede plaats kwam Mark Visser en als Clubkampioene 2013 eindigde Iris van der Moolen met 234,67 punten. Voor meer informatie in de foto’s: www.

zpv-de-amstel.nl

Op 20 februari vindt van 10 tot 12 uur in de Angstelborgh in Abcoude een nieuwe bijeenkomst plaats van het MS-netwerk. In december 2013 is de eerste bijeenkomst geweest. De organisatoren willen hiermee graag doorgaan. Deze keer willen we een dvd afspelen en een spel doen. Eigen inbreng (dit is juist de bedoeling) wordt erg op prijs gesteld. Heb je plannen of voorstellen, aarzel dan niet om te komen! Uiteraard is er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen onder het genot van een drankje en wat lekkers. Laat even weten of u komt bij telnr. 06 49 622 853.Angstelborgh ligt op het dr. van Doornplein achter Albert Heijn. In de planning voor de komende maanden staan gastsprekers (waaronder budgetcoach van Nibud), excursies (boottocht), dvd's draaien, kookworkshop, workshop: hoe maak ik een highteaworkshop haken/breien, etc.


6

31 januari 2014

DE GROENE VENEN

De Specialisten in Orthopedische Chirurgie

dr. G.H.R. Albers

dr. H.M. van der Vis

drs. I. van der Haven

dr. D. Haverkamp

drs. L.W. van der Plaat

dr. J. Cheung

dr. L. Beimers

• Naast Algemene Orthopedie, verwijzen wij u voor de specifieke aandachtsgebieden van onze orthopeden graag naar onze website • Geen wachtlijst • Behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar Centraal nummer voor afspraken en informatie:

035 – 622 32 60

www.ave-orthopedischeklinieken.nl • Almere • Alphen aan den Rijn • Amstelveen • Amsterdam • Bosch en Duin • Den Bosch • Hilversum • Huizen • Leiden • Mijdrecht • Renswoude • Utrecht • Volendam AVE-A5_30.12.13.indd 1

07-01-14 13:11

Standaard voorzien van o.a.: • Titanium omlijstingen voor koplampen en achterlichtunits • Donkere koplampunits • Achterspoiler • Uitlaatsierstuk, chroom (niet i.c.m. Turbo TwinAir)

• Benzine en dieselmotor • 14% bijtelling • Netto bijtelling vanaf € 87,- per maand • Lease vanaf € 375,- per pe maand bekleding • Standaard lederen bekle

• Leverbaar met pittige Turbo TwinAir 73 kW (100 pk) of 1.3 JTDM dieselmotor 59 kW (80 pk) • RDS radio/cd-/mp3-speler met 4 speakers s en 2 tweeters • Audiobedieningstoetsen op stuurwiel • Centrale portiervergrendeling • Start&Stop-systeem

ER IS AL EEN ALFA ROMEO MITO VANAF € 17.750,De vooruitzichten voor 2014 zien er wel héél voordelig uit. Want dankzij de investeringen in duurzame mobiliteit is Alfa Romeo erin geslaagd de bijtelling voor het aankomende jaar bijzonder laag te houden. Slechts 14% op zowel bezine- als dieselmodellen. Uw belastingvoordeel is een feit! Nieuwsgierig naar het rijgedrag van deze sportieve alleskunner? Breng dan snel een bezoek aan de showroom en ervaar het zelf. WITHOUT HEART WE WOULD BE MERE MACHINES Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam. Tel: 020-567 20 30. U kunt ook terecht voor service in: Uithoorn, Anton Philipsweg 13, Tel: 0297-562 020

Gemiddeld brandstofverbruik: 3,4 L/100 km (29,4 km/L). CO -emissie: 88 g/km.

2 De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijk verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl, voor handige tips om zuiniger te rijden. Prijs incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en kosten kenteken. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op alfaromeo.nl. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Alfa Romeo with


DE WEEK IN BEELD DE GROENE VENEN

31 januari 2014

Afgelopen dinsdag is CDA-lijsttrekker Rein Kroon op werkbezoek geweest bij de brandweer in Vinkeveen. Dit werkbezoek is tot stand gekomen naar aanleiding van de oliebollenactie tijdens de jaarwisseling. Rein kon vol aan de bak met de brandweermannen en mocht ook het water in om het slachtoffer te redden. Kroon vertelt onder de indruk te zijn van de professionaliteit van de vrijwillige brandweer in onze gemeente. Het CDA is trots op deze Lokale Krachten!

In verschillende kerken in Wilnis en Mijdrecht werden afgelopen zondag scholendiensten gehouden. Het was de afsluiting van een themaweek met het thema ‘onze Vader’. In de themaweek bezochten predikanten de klassen en praatten met de kinderen over het thema. Op de foto’s is te zien hoe in de Veenhartkerk in Mijdrecht de scholendienst vorm kreeg. Bij binnenkomst kregen alle mensen een vlaggetje met 2 biddende handen, hierop mochten ze een gebed schrijven. De kinderen zongen voor in de kerk verschillende liederen die ze op school geleerd hadden.

Woensdag 22 januari jl. heeft wethouder Kees Schouten samen met medewerkers van de gemeente een van de eerste van de honderden bomen geplant in Mijdrecht. In het parkje bij Aquamarijn en Granaat staan nu enkele prunussen. De komende weken worden er verspreid over de gemeente honderden nieuwe bomen geplant, op plekken waar vorig jaar, vaak door ziekten, bomen moesten worden gekapt. In het gemeentelijke bomenbeleid is afgesproken dat voor elke gekapte boom een nieuwe wordt geplant. Er worden nu echter meer nieuwe bomen geplant dan er het afgelopen jaar zijn verdwenen.

Afgelopen zaterdag werd in de Meijert in Mijdrecht een feestelijke dag georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem. Een volle zaal met gasten uit De Hoef, Wilnis en Mijdrecht, die het bijzonder naar hun zin hadden. Het begon al na een welkoms drankje met het optreden van shantykoor de Turfschippers. De sfeer zat er snel in en vanaf de oevers van de IJssel tot aan Vaya Con Dios werd er door het publiek al snel volop meegedaan en gezongen. Het koor eindigde met de uitsmijter het Kleine Café aan de Haven.

Vrijdag 24 februari was een 'vroegertje' -om half 8 al- voor het tweede damesteam van Atalante. In Almere speelden de dames tegen het tweede team van VC Allvo, 10e op de ranglijst, 2 plaatsten onder de groengele ploeg. De Vinkeveense ploeg nam de taak om punten te pakken serieus en begon zeer voortvarend. Het werd als snel duidelijk dat Atalante het beste spel liet zien. Na winst: 14-25, 24-26, 25-15 en 25-21 kan Atalante vijf punten toevoegen aan het puntensaldo en de positie (8) op de ranglijst versterken. Met bijna 10 punten verschil met de nr 9 op de ranglijst en dicht op de posities 5, 6 en 7 staat hen een pittig programma te wachten deze vrijdag in De Boei in Vinkeveen tegen koploper PDK Huizen D4.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl. U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

7


8

Familieberichten

31 januari 2014

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

DE GROENE VENEN

Beleef de natuur in de winter bij De Woudreus Vind je het nog donker en koud buiten? Duurt de winter je te te lang? In het NME centrum hebben we in februari elke woensdagmiddag natuur doe-activiteiten. Want in de natuur is altijd wat te beleven, ook in de winter. En natuurlijk is het in het NME centrum warm en droog en hebben we altijd wat lekkers voor bij de limonade of warme chocomel. Zo is de winter toch nog spannend. Je kan op woensdagmiddag binnenlopen tussen 13.30 en 16.30 uur. Programma februari Woensdag 5 februari: Bouw mee aan het vogelrestaurant “Tweet tweet wie ben ik”. Woensdag 12 februari: Maak voor Valentijnsdag een vriendschapstak voor je beste vriend of vriendin. Of maak het voor jezelf. Want wie van zichzelf houdt, verdient ook een mooi cadeau.

reus via twitter: @NMEDeWoudreus. We zijn ook te bereiken via de mail nmederondevenen@odru.nl of telefonisch via 0297 -27 36 92. Adres: NME centrum De Woudreus Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis.

Woensdag 19 februari: Verrassing! Woensdag 26 februari: Voorjaarsvakantie! Een Winterspeurtocht. Wie weet de weg en wie weet het antwoord? Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Kijk op www.dewoudreus.nl of volg de Woud-

Uitvaartbegeleiding

Abcoude e/o Dag en nacht bereikbaar 06-23367997 /06-15442046

Liefde Aandacht Respect www.charonuitvaart-abcoude.nl

Inloopdag bij 't Anker op 4 februari Een op de drie Nederlanders krijgt in de loop van zijn of haar leven kanker. De confrontatie met een levensbedreigende ziekte maakt veel emoties los en roept veel vragen op. Of je nu zelf ziek bent, meeleeft met iemand in je omgeving of een dierbare aan kanker hebt verloren: je staat er niet alleen voor. Kanker heb je samen. In Nederland staan op Wereldkankerdag 4 februari op ruim 80 plekken de deuren van inloophuizen open voor iedereen die, op welke manier dan ook, met kanker te maken heeft (gehad). Ook Inloophuis 't Anker in Mijdrecht is die dag open voor iedere belangstellende van 10 tot 16 uur en van 19 tot 21 uur. Kom eens langs voor een praatje, voor informatie, met een verhaal of een vraag. Overdag huist 't Anker op de bovenverdieping van de SportVereniging ARGON, in de avond zijn de vrijwilligers te vinden op de begane grond in de huiskamer 'De Ankerplaats'. Maar ook na 4 februari staan de deuren elke dinsdag en donderdag voor je open! Zie ook:

www.inloophuishetanker.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Nog plaatsen beschikbaar bij Cursusproject DRV In de eerstvolgende periode kan men nog inschrijven op de volgende cursussen: Klussen in en rond huis (cursus 11, 6 dinsdagen, 11 en 18 februari, 4 -11-18 en 25 maart.) Op deze cursus wordt geleerd hoe men zelf kleine reparaties kan uitvoeren of technische problemen, die zich voordoen in en om het huis, kan oplossen. De docent heeft een aantal suggesties, maar de cursisten kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Wat is reïncarnatietherapie (cursus 13, vrijdag 14 februari.) Wanneer de geschiedenis zich herhaalt, wanneer je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt, wanneer het verleden in de weg zit, dan is reïncarnatietherapie interessant. Ook geschikt voor ouders / opvoeders van kinderen met probleemgedrag waar geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor is. Zout: teveel of zoutarmoede (cursus 16, maandag 17 februari.) Ondanks dat er veel zout aan ons eten wordt

toegevoegd, kunnen we toch een tekort aan waardevolle zouten hebben. Door een andere manier van zoutgebruik en kwalitatief beter zout te gebruken kunnen we veel beter in balans zijn. Ook zinvol voor mensen met een hoge of juist te lage bloeddruk. Fimokralen maken (cursus 17, maandag 3 maart.) Het werken met fimoklei is al een aantal keren opgenomen in het programma, en iedere keer weer met groot succes. Er zijn hele leuke en mooie kettingen gemaakt. Op deze workshop zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Op www.cursusproject.nl/rondevenen.htm vindt men alle informatie en kan men zich inschrijven. Meer informatie? Bel dan met 0297-261849 of 0297-281787 of mail naar auwert@casema.nl. Stuur een mailtje naar stichtingcursusproject@gmail.com als u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Workshop Mindfulness Iedereen heeft wel eens gehoord over mindfulness en dat dit goed is voor de gezondheid. Maar wat is mindfulness? De workshop Mindfulness is een kennismaking met mindfulness. Naast een beetje theorie is het vooral de bedoeling om te ervaren wat mindfulness is en wat het met je doet. Tijdens de workshop maak je kennis met verschillende vormen van meditatie die je leren mindful te worden, zoals de zit meditatie, de bodyscan, de loop meditatie en aandachtig bewegen. De workshop wordt bij de Stichting 'Paraplu' gegeven door de ervaren en gediplomeerde mindfulness-/meditatieleraar Margriet Jege-

rings op woensdag 12 februari van 19:30 tot 21:30 uur. De kosten bedragen € 10,00, incl. 2 kopjes thee of koffie. Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Met de PlusBus naar de Bibliotheek Mijdrecht In 2014 rijdt de PlusBus weer eens per drie weken naar de Bibliotheek Mijdrecht. De eerstvolgende keer is maandag 10 februari. De PlusBus rijdt van 10-12 uur. Deze dienstverlening is bedoeld voor inwoners uit Mijdrecht en omgeving die nog graag lezen maar voor wie de afstand naar de Bibliotheek te ver is om zelfstandig te komen. Inwoners uit De Hoef, Waverveen en Amstelhoek willen we speciaal attenderen op de mogelijkheid om met de PlusBus de Bibliotheek te bezoeken. Vrijwilligers van de bibliotheek helpen zonodig bij het uitlenen en uitkiezen van de boeken, hebben tijd voor een praatje en schenken graag een kopje koffie in.

men zich vooraf aan te melden. Dit moet uiterlijk donderdag van tevoren. Met ingang van 1 februari is het telefoonnummer om aan te melden gewijzigd! Het nieuwe telefoonnummer is: 0297 -760260. Meer informatie op

Gebruik van de PlusBus kost 3 euro. Om boeken te kunnen lenen moet men wel lid zijn van de Bibliotheek.

www.bibliotheekavv.nl

Om gebruik te maken van de PlusBus dient

Meer informatie op de website van de bibliotheek www.bibliotheekavv.nl of het Nieuwsblad van de PlusBus.


DE GROENE VENEN

31 januari 2014

9

Expositie Venen op de Kaart naar Bibliotheek Abcoude De reizende expositie van Venen op de Kaart staat de komende maand in de Bibliotheek Abcoude. De tentoonstelling over het agrarisch erfgoed in De Ronde Venen is hier tot eind februari te bezichtigen. De expositie van Venen op de Kaart verhuisde op vrijdag 24 januari van dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge naar de Bibliotheek Abcoude. Tot 24 februari kunnen geïnteresseerden hier historische foto’s en informatie over de geschiedenis van De Ronde Venen bekijken. Een informatiezuil, die onderdeel vormt van de expositie, biedt toegang tot www. venenopdekaart.nl. Hierop kunnen liefhebbers agrarische monumenten opzoeken en zelf informatie online plaatsen. Ook zijn in de bibliotheek banners te bezichtigen die informatie en foto's bieden van Abcoude en Baambrugge. De bibliotheek is gevestigd in het Piet Mondriaan Gebouw aan de Broekzijdselaan 46b in Abcoude. Kijk voor meer informatie en de openingstijden op www.bibliotheekavv.nl. De expositie is tot stand gekomen in 2013, het Jaar van de Boerderij. Het nieuwe jaar staat in het teken van militair erfgoed. Later dit jaar zal de erfgoedportal dan ook informatie online

plaatsen rondom dit thema. Venenopdekaart.nl is een initiatief van Museum De Ronde Venen, Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen. Op www.venenopdekaart.nl is het agrarisch erfgoed van De Ronde Venen en omgeving te vinden. Historische Vereniging De Proosdijlanden en de Historische Kring Abcoude Baambrugge verrichten het historisch onderzoek. De website is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuur Fonds, Rabobank Rijn en Veenstromen, Provincie Utrecht en grafisch ontwerpbureau Tweed. De reizende expositie is nog op zoek naar een volgend tijdelijk onderkomen. Weet u een leuke plek voor deze informatieve tentoonstelling, neem dan contact op met Marlous van Merkenstein via cultuurconsulent@bibliotheekavv.nl.

Muzikale workshop op basisschool de Schakel Op basisschool de Schakel in Vinkeveen vinden ze lezen en muziek maken erg belangrijk en daarom bieden zij een nieuwe, interactieve workshop aan. De workshop sluit aan bij de Nationale voorleesweken, die gehouden wordt van 22 januari tot en met 1 februari. Wist u dat met 15 minuten (voor)lezen per dag uw kind 1000 extra woorden leert per jaar? Voorlezen is leuk en gezellig, maar ook heel leerzaam, zo blijkt steeds weer uit onderzoek. En dat kinderen van muziek maken slimmer worden? Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen.

boek Krrrr Krokodil zal worden voorgelezen en daarna kunnen de kinderen meedoen met verschillende muziekspelletjes.

Deze workshop is gericht op ouders en hun kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Het

Voor meer informatie: tel. 06-52237152.

Deze muzikale interactieve workshop vindt plaats op woensdag 5 februari om 10.30 uur in de gymzaal van basisschool de Schakel, Plevierenlaan 1 te Vinkeveen en wordt gegeven door Muziek in de Kring docent Angela Strubbe. De toegang is gratis.

BEESTENBOEL Slechte adem bij huisdieren Meer dan de helft van de huisdieren, ouder dan drie jaar, heeft last van een slechte adem. Oorzaken kunnen zijn: tandsteen, tandvleesontsteking of parodontitis. Het gevolg van deze aandoeningen kan zijn: pijn in de bek, tandverlies of een slechte adem. Om dit te voorkomen, is regelmatige gebitscontrole door de dierenarts aan te bevelen. Landelijk is door dierenartsen de maand februari uitgeroepen tot maand van het gebit. Bij Dierenartspraktijk Abcoude staat gedurende deze maand de gebitsverzorging centraal. In de maand februari kunt u terecht bij Dierenartspraktijk Abcoude voor een gratis gebitscontrole van uw hond en kat. Tevens krijgt u van Daniëlle, Anita of Jolanda, paraveterinairen, een persoonlijk advies en instructie voor de gebitsverzorging van uw huisdier. Uiteraard zijn ook de kinderen, die betrokken zijn bij de verzorging van de hond en kat , van harte welkom. De huisdieren die gebruik maken van dit gratis consult krijgen een gebitsvriendelijke lekkernij mee. Mocht u een afspraak maken om het gebit te laten reinigen door de dierenarts, dan krijgt u voor deze behandeling een korting van 25% van dierenarts Bert Molenaar. Van het gratis consult kunt u dagelijks ge-

bruik maken tussen 10 en 12 uur en tussen 15 en 16.30 uur, of na telefonische afspraak. DAP Abcoude, Holendrecht 33, Abcoude. Tel. 0294 281420, e-mail: dap.abcoude@ planet.nl, www.dapabcoude.nl

Bewegingsactiviteit “Op en Om de Stoel” in Buurtkamer Vinkeveen Op donderdag 6 februari is er in de Buurtkamer Vinkeveen van 10.30 tot ca 11.30 uur een speciale activiteit in samenwerking met de Stichting Spel-en-Sport De Ronde Venen. Marjan Bos komt vertellen over het belang van Bewegen voor Ouderen; hoe je bewegen in kunt plannen in de eigen levenswijze, valpreventie: waar op letten bij opstaan, (trap) lopen e.d., bewegingsgroepen in de Ronde Venen en met name in Vinkeveen. Zij koppelt dit aan een actieve bewegingsles die op en om de stoel gaat plaatsvinden met een leuk muziekje erbij. Omdat de ruimte in de bibliotheek (achter de Boei) een stuk groter is geworden voor de Buurtkamer, hebben we nu de mogelijkheid

om met stoelen een grote kring te maken en is er daarnaast de zithoek voor gasten die wat anders willen doen. Zoals altijd is de Buurtkamer vanaf 10.00 open voor de koffie en een praatje en willen we rond 10.30 tot ca 11.30 de activiteit houden waarna tot 12.00 uur nog gezellig nagepraat kan worden. Alle senioren uit Vinkeveen die hiervoor belangstelling hebben zijn van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven en de koffie en thee is gratis. En de gezelligheid… die maken we met elkaar.

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

31 januari 2014

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week cabaretier Emilio Guzman, die dit seizoen te zien is met zijn tweede avondvullende voorstelling Een Dunne Dekmantel. Guzman won in 2010 de publieksprijs van het Leids Cabaret Festival.

Emilio Guzman

‘Ik fileer mijzelf nu helemaal’ Ik las dat Comedy Train en Toomler (cabaretclubs in Amsterdam, red.) voelde als een ‘school in de praktijk’. “Absoluut. Ik had daar nooit zenuwen, omdat ik maar wat deed. Ik heb daar zo ongelofelijk veel geleerd, vooral wat er te verliezen is op een avond. Je leert ook precies wat je allemaal moet inzetten om er een mooie cabaret avond van te maken.” Op je twintigste dacht je na om cabaretier te willen worden, na een (afgebroken) studie Nederlands. Je zei hier eerder over dat je geen ‘grappendiploma’ wilde halen op de kleinkunstacademie. “Ik vond dat je op de kleinkunstacademie, waar mijn broer Javier Guzman (succesvol cabaretier, red.) op heeft gezeten, vier jaar lang wordt afgesloten van alles. Leerlingen leven bij wijze van spreken op een vierkant meter en leren veel technieken, maar ze weten hierdoor weinig van politiek of de economisch situatie. Mijn studie Nederlands heeft mij geleerd om zelf een verhaal te maken. Ik denk dat je als cabaretier een voorsprong hebt, als je het vak in de praktijk moet leren. Ik heb niet

veel gemist omdat ik geen ‘grappendiploma’ heb…” Is deze voorstelling weer net zo persoonlijk als je eerste ‘Doen en laten’ (uit 2012)? “Ja. Ik probeer altijd een maatschappelijk thema of tijdgeest te vinden die ik betrek op mijn eigen leven. In deze voorstelling is het thema dat er bezuinigingen zijn, maar dat niemand de straat op gaat. Ook ikzelf ga de straat niet op, terwijl een familielid te maken heeft met geestesziekenzorg. Ik ga in deze voorstelling iets verder en onderzoek waarom ik niks doe. Voorheen zei ik: ‘zo ben ik nou eenmaal’. Ik fileer mijzelf nu helemaal.” Politiek speelt een belangrijke rol in je voorstelling. Je zegt hierover: Nederlandse politiek is ongeveer het leukste onderwerp dat er is. Machtsspelletjes zijn heel interessant om theater over te maken. “Ja! Ik blijf politiek mateloos interessant vinden. Het is één van mijn grootste liefdes. Politiek is voor mij een dagelijkse soap, met alleen maar Ludo Sanders (personage uit GTST, red.) die constant machtsspellen spelen en dingen net niet

uitspreken. Maar politiek is ook één van de grootste dingen die ik haat. Ik bekijk een debat vaak als een soort voetbalsupporter die schreeuwt en scheldt.”

worden en eindelijk wat meer frictie weet te veroorzaken. Ik vind dat een voorstelling scherp moet zijn, zonder dat ik met mijn vinger ga staan wijzen.”

Dat klinkt als een stuk uit een cabaretvoorstelling. “Dat had inderdaad gekund.”

Vind je het belangrijk dat het publiek je voorstelling snapt? “Dat is een lastige vraag. Ik geloof hier niet echt in. Dit onderwerp komt voor in deze voorstelling.”

Is die haat-liefde verhouding met politiek noodzakelijk om een programma te maken, of kun je zonder politiek? “Nu nog wel, maar ik kan me best voorstellen dat dit ooit veranderd. In deze voorstelling stap ik af van de genuanceerde manier van het dingen willen zeggen. Dit voelt als een soort afrekening. Politiek voelt steeds meer als de waan van de dag.”

Emilio Guzman is 15 februari te zien in Schouwburg Amstelveen en 9 mei in Griffioen in Amstelveen www.emilioguzman.nl

Ben je een geëngageerde cabaretier? “Ik geloof wel dat dit zo is. Maar ik vind het wel belangrijk dat mijn voorstelling heel grappig is. Voor mij is de mooiste combinatie dat ik inhoudelijk heel grappig kan zijn. Ik denk wel dat ik gevaarlijker ben ge-

Emilo Guzman: "Ik probeer altijd een maatschappelijk thema of tijdgeest te vinden die ik betrek op mijn eigen leven."

De Meijert wordt heus spacecentrum op 7 maart Roland Taams van het Holland Space Center in Mijdrecht en de astronomie- en sterrenwachtvereniging Omega Centauri is wild-enthousiast, nu hij kan aankondigen dat de populaire astronaut André Kuipers naar Mijdrecht komt. “André is erelid van deze vereniging. Voorafgaand aan zijn tweede ruimtereis had ik hem al gevraagd om naar De Ronde Venen te komen om te vertellen over zijn ruimtevlucht. Die begon 21 december 2011 en eindigde 193 dagen later op 1 juli 2012 met een landing op de steppen van Kazachstan, die destijds door ruim 80 mensen – midden in de nacht- live werd gevolgd tijdens een bijeenkomst in de Willespoort.” Roland Taams zegt dat de lezing van André Kuipers interactief zal zijn. “Over zijn ruimtereis en de prachtige foto’s die hij vanuit het ruimtestation ISS heeft gemaakt kan het publiek kan vragen stellen.” De ruimtevaartdeskundige uit Wilnis zegt dat er ook voor kinderen een belangrijke rol is weggelegd. “Alle basisscholen in de gemeente zullen worden aangeschreven om met leerlingen naar de lezing te komen. Helaas is er geen plaats voor alle leerlingen, De Meijert biedt ruimte

voor 350 personen. Kinderen kunnen vooraf tekeningen maken, de mooiste zal door André Kuipers worden uitgekozen. De winnaar zal de astronaut persoonlijk ontmoeten.” Voordat André Kuipers destijds aan zijn unieke ruimtereis begon, kreeg hij uit handen van Roland Taams een vlag. “Die heeft André meegenomen in de ruimte. Op 7 maart komt de vlag terug naar De Ronde Venen. Dat wordt voor mij een van de bijzondere momenten van het bezoek.

De vlag krijgt een mooie plek in de Willespoort en vooralsnog niet op het gemeentehuis.” Burgemeester Maarten Divendal zal ruimtereiziger Kuipers officieel ontvangen. “Het idee om André ereburger van De Ronde Venen te maken gaat helaas niet door, omdat hij geen inwoner is van onze gemeente.” Roland Taams zegt dat André Kuipers wel iets heeft met de gemeente. “Hij heeft familie in De Ronde Venen en kent de gemeente erg goed.” André Kuipers zal met zijn lezing ook de sterrenkijkdagen in De Ronde Venen openen, die in het weekend van 8 en 9 maart plaatsvinden op basisschool De Willespoort in Wilnis. De lezing van André Kuipers begint om 20.15 uur, de inloop is om 18.30 uur. Voorafgaand aan de lezing van Kuipers wordt, als terugblik, een korte film van Roland Taams vertoond over André's ruimtereis. Toegangskaarten à € 7,50 zijn vanaf 15 februari –alleen– te bestellen via:

www.omegacentauri.nl

Interactieve kindervoorstelling vol spanning en humor

‘De Nacht Wacht’ Wat doen jullie ’s nachts? Gaan jullie altijd braaf slapen? Of lig je ook wel eens wakker? Ben je bang voor spoken... In het beantwoorden van de vragen spelen de viool, de contrabas en de piano allemaal een rol. De klanken van de instrumenten sluiten aan bij de sfeer die wordt uitgebeeld. Soms is de muziek heel spannend, soms is het heel rustig en aangenaam en wil je er bij weg doezelen. De mooiste muziek van de wereld is gebaseerd op de nacht en is ook vaak ’s nachts gemaakt! Luister maar naar een mooie versie van de nocturnes van Chopin en Grieg, of ‘Eine kleine Nachtmusik’ van Mozart of ‘Round midnight’ van Duke Ellington. Wil je liever meezingen met het eigen ‘Nachtlied’ van de musici, of wil je vertellen waarom je ook wel eens bang bent, of wil je gewoon lekker luisteren naar de muziek van het speelse en muzikale trio? Alles kan!

Trio Vidalita is een muzikaal trio (Marieke de Bruijn, viool; Marjolein Bakker, piano; Suze Stiphout, contrabas), dat klassieke muziek speelt en speelt met klassieke muziek. Zij brengen hun concert op lichtvoetige wijze, waarbij ze allerlei genres en stijlen gebruiken. Het thema wordt op gevarieerde manier muzikaal aan de orde gesteld. Het repertoire is uitgebreid en divers. De aanstekelijke manier van musiceren is van hoog niveau! Op zondag 9 februari om 15.00 uur treedt het Trio Vidalita op in de Dorpskerk van Abcoude in de serie maandelijkse concerten van Abcoude Concerten. Kaarten € 12 (donateurs € 10); kinderen tot 16 jaar € 8 (donateurs € 7). Directe verkoop tot zaterdag 08 februari 16 uur bij Drogisterij Van der Geest, Hoogstraat 30 of tot 17 uur bij Boekhandel Sprey Brugstraat 1-5 Abcoude. Op zondag 9 februari vanaf 14.30 uur in de Dorpskerk. Of via www.abcoudeconcerten.nl.


DE GROENE VENEN

Het ideale landschap... op muziek! Op zondagmiddag 2 februari zijn de deuren van de Thamerkerk in Uithoorn open voor iedereen die van bijzondere klassieke programma’s houdt.

31 januari 2014

11

Organist en fluitist verzorgen tweede Cultura-matinee in Mijdrechtse Janskerk

‘Hartverwarmende winterklanken’ met Dirk Jan Warnaar en Dick van Vliet Organist Dirk Jan Warnaar en fluitist Dick van Vliet ‘verwarmen’ de Janskerk in Mijdrecht komende zondagmiddag 2 februari met hun favoriete muziek tijdens de tweede matinee die daar plaatsvindt op uitnodiging van Cultura De Ronde Venen. tekst en foto anja verbiest

De natuur: we vertoeven er graag, we genieten ervan. Veel componisten hebben zich eindeloos laten inspireren door de natuur. Klank en tekst zeggen alles. Sopraan Lyda Tol en pianiste Irina Parfenova nemen u graag mee naar... het ideale landschap! Ideale Landschaft is de titel van het programma, gebaseerd op de titel van het lied van A.Webern, waarmee het concert begint. Verder hoort u bekende en misschien onbekende werken van Mozart, Schubert, Mendelssohn, Britten, Duparc en veel meer. Lyda van Tol studeerde de hoofdvakken zang en piano en is al jaren actief als soliste in kamermuziek, oratoria, 20ste eeuwse muziek en opera. Irina Parfenova woont al jaren in De Ronde Venen, maar komt uit Moskou, waar ze haar studie aan Gnessin’s Muziek Academie voltooide. In Nederland haalde ze haar tweede pianodiploma aan het Koninklijke Conservatorium. Irina treedt veel op in binnen- en buitenland en is medeoprichter van Stichting Troupe A’dour uit Wilnis. Het concert begint om 14 uur. Toegang 15 euro p.p., kinderen t/m 14 jaar 10 euro. Kaartreserveringen via: idealelanschaft@ gmail.com

In de reeks ‘Middagklanken in de Janskerk’ speelt deze middag de dwarsfluit de hoofdrol naast het historische orgel uit 1842. Het kreeg van Warnaar en Van Vliet het thema ‘Hartverwarmende winterklanken’ mee. Dirk Jan Warnaar, geboren in een kerkmuzikaal gezin met het harmonium naast de wieg, is als kerkmusicus verbonden aan de protestantse gemeentes van Mijdrecht en Bodegraven. Dick van Vliet is een zoon van de markante Woerdenaar Gerrit van Vliet, zelf een virtuoos fluitist. Bij het Woerdense koor Rejoice begon zijn muzikale samenwerking met Dirk Jan. Samen gaven zij de afgelopen jaren al tientallen concerten, waarbij ze repertoire van barok- tot popmuziek ten gehore brengen. Zondagmiddag staan werken van Johann Sebastian Bach en Joachim Andersen op het programma, maar ook moderne muziek van Don Henley & Glenn Frey (The Eagles), Andrew Lloyd Webber, Freddy Mercury en John Miles.

is net voldoende ruimte voor. Voor het publiek zijn we hierdoor misschien iets moeilijker te zien, maar des te beter te horen! En tussen de verschillende nummers door verzorgt Bram Keizer beneden in de kerk een toelichting op de stukken die we spelen.” Op 23 maart is het derde matineeconcert in de Janskerk. Het thema is dan ‘Passie in deze passietijd’ met organist Arjen Leistra en sopraan Annette Rogers als uitvoerende musici. De reeks van vier matinees wordt op 27 april 2014 met het thema ‘Bach and beyond’ afgesloten door organist Koos van ’t Hul en Toon Rensen, die de ‘viola da gamba’ bespeelt. Het concert komende zondagmiddag duurt on-

geveer een uur en een kwartier en begint om 14.30 uur. De kerk gaat open om 14.00 uur. Een kaartje kost €10 voor volwassenen en €5 voor jongeren met een school- of studentenpas. Na afloop is er in Gebouw Irene, naast de kerk, voor iedere bezoeker glühwein of een beker warme chocolademelk met wat lekkers. In de voorverkoop zijn kaarten te verkrijgen bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en bij drogisterij De Bree in Vinkeveen. Tevens is het mogelijk om een half uur voor aanvang, indien nog beschikbaar, kaartjes te kopen aan de kassa. Meer informatie over alle Janskerk-matinees, het reserveren van kaarten en de overige activiteiten van Cultura De Ronde Venen is te vinden op www.cultura-drv.nl.

“Allemaal favorieten”, zeggen Van Vliet en Warnaar in koor. “We hebben deze muziek niet alleen gekozen omdat we dit repertoire zelf zo graag spelen, maar ook omdat we denken dat veel mensen deze combinatie mooi vinden. We beginnen met een cantate van Bach, sfeervolle muziek is waarbij je heerlijk tot rust komt en alle dingen van de dag even achter je kunt laten. Maar daarna komt er nog veel meer prachtige muziek, met als een van de hoogtepunten ‘Bohemian Rhapsody’ van Freddy Mercury. Ja, dat wordt heel bijzonder met orgel en dwarsfluit. Kom maar luisteren zondag!” Dick van Vliet speelt tijdens het concert boven bij het orgel, naast Dirk Jan Warnaar. “Daar

Ab-Art breidt uit en zoekt nieuwe adverteerders Ab-Art groeit en bloeit! De organisatie die Abcoude en omgeving al acht jaar kleur geeft, timmert succesvol aan de weg. Ook dit jaar is er weer veel belangstelling voor het cabaret, de concerten en de toneelstukken in Theater Piet Mondriaan. Ab-Art verheugt zich in een groeiend vast publiek, niet alleen uit Abcoude en Baambrugge, maar in toenemende mate uit de hele gemeente De Ronde Venen. En van elders! Sinds september 2013 is ook de oprichting van Jazzhuis Abcoude een feit, met als thuisbasis ‘De Hanebalken’ boven café-restaurant De Eendracht aan de Hoogstraat 37 te Abcoude. Op deze voor Ab-Art nieuwe locatie hebben al twee spraakmakende jazzconcerten plaatsgevonden, tot groot genoegen en enthousiasme van de 80 jazzliefhebbers die zich hebben aangemeld. En nu doet Ab-Art er nog een schepje bovenop door in samenwerking met De Eendracht een aantal extra optredens te programmeren in de sfeervol gerestylde zaal ‘De Hanebalken’. De intieme ruimte is zeer geschikt voor cabaret, kleinkunst, literaire voorstellingen en muziektheater waar weinig of geen decor voor nodig is. Niet in de laatste plaats wil Ab-Art het kindertheater opnieuw op de kaart te zetten. De eerste kindervoorstelling in ‘De Hanebalken’ op 8 februari 2014 is al uitverkocht! Stichting Ab-Art heeft haar succes mede te danken aan de vele sponsors en adverteerders die helpen om de theateractiviteiten te realiseren. De leefbaarheid in Abcoude staat volop

in de belangstelling bij inwoners, bedrijven en organisaties en het is fantastisch hoe velen hier ook echt hun steentje aan bijdragen. Gezocht: adverteerders en sponsors Door de uitbreiding van het theaterprogramma zal de jaarlijkse programmabrochure, die in mei 2014 huis aan huis wordt verspreid in Abcoude en Baambrugge, dikker worden dan ooit. Daarmee komt meer ruimte voor adverteerders en sponsors uit de hele regio beschikbaar. Omdat veel theaterliefhebbers onze brochure het hele jaar bewaren, wordt uw advertentie veel vaker gezien dan een eenmalige advertentie in krant of weekblad. Bovendien is adverteren ook echt voordelig: v.a. 175 euro (150 x 100 mm) prijkt uw reclame een heel cultureel seizoen lang in AbArts theaterbrochure. De nieuwe, dikke editie biedt ruimte voor maximaal 24 nieuwe advertenties. Ook een podium voor u? Contact en informatie: info@ab-art.nl of bel 06 4543 0605. Zie ook de advertentie hiernaast.

Dick van Vliet bespeelt zondag in de Janskerk de dwarsfluit en Dirk Jan Warnaar het Bätz-orgel.

zoekt nieuwe adverteerders in regio De Ronde Venen wegens uitbreiding succesvol theaterprogramma • oplage 4.500 • brochure verschijnt in mei 2014 • verspreiding huis-aan-huis in Abcoude en Baambrugge • hoge bewaarfunctie • al v.a. € 175,00 (150 x 100 mm) Contact & informatie: info@ab-art.nl of bel 06 4543 0605 (zie ook het uitgebreide artikel elders in deze krant)


12

Kort nieuws De Ronde Venen

Maand vd liefde bij het Jongerenwerk

Het Jongerenwerk van Tympaan-De Baat zet de maand februari geheel in het teken van de liefde. Een maand waarin zij jongeren informeren en stimuleren met elkaar te praten over liefde, relaties, (homo)seksualiteit en seks. De Jongerenbus zal -met wat geluk- halverwege februari weer rondrijden en dan tijdelijk even omgedoopt worden tot ‘Lovebus’. Alle jongeren zijn welkom om binnen te lopen als ze deze zien staan. Verder worden er in de dorpskernen ook leuke activiteiten georganiseerd rondom het thema ‘Liefde’ en zal er ook redactioneel ook aandacht aan gegeven worden via de site veenig.nl. Daarnaast kunnen jongeren terecht in de Jongerenbus omtrent vragen/voorlichting over seks en relaties. De hele maand zijn er gratis condooms -verpakt in een leuke wallet- te krijgen. Voor meer informatie over het Jongerenwerk en de diverse activiteiten zie www.veenig.nl of email naar jong@stdb.nl of info@ stdb.nl.

Op de kruising N212 met de Pastoor Kannelaan in Wilnis komt een rotonde. Dit hebben de provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen vorige week besloten. Als de procedures meezitten heeft de provincie de rotonde voor het einde van het jaar aangelegd. Afgelopen week hebben wethouder Kees Schouten en gedeputeerde Remco van Lunteren intensief overleg gehad over het kruispunt N212 – Pastoor Kannenlaan. Beide bestuurders willen in zo kort mogelijke tijd de verkeersveiligheid vergroten. In ruim een week tijd hebben op de kruising drie aanrijdingen tussen auto’s plaatsgevonden. Ook in het recente verleden hebben daar ernstige ongevallen plaatsgevonden waar fietsers bij betrokken waren. Naar aanleiding daarvan hebben de gemeente en de provincie vorig jaar maatregelen voor fietsers getroffen. De provincie is van plan gebruik te maken van een noodprocedure, zodat de Europese aanbestedingsregels niet gevolgd hoeven te worden. Het traject richting de aanleg kan dan versneld doorlopen worden. In dat geval heeft de provincie de rotonde voor het einde van het jaar aangelegd. De gemeente De Ronde Venen heeft ook alle bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning toegezegd om tot snelle realisatie van de rotonde over te gaan.

DE GROENE VENEN

Voorzitter Dorpscomité over dorpsvisie Vinkeveen

"Ik kom deze keer niet om te klagen" Tijdens de commissievergadering van 21 januari besprak de raad de Dorpsvisie Vinkeveen. Wim Smit, voorzitter van het dorpscomité InVinkeveen en Raymond de Rijk van de ondernemers uit Vinkeveen hadden zich als inspreker gemeld om de raad in kennis te stellen van hun oordeel over de dorpsvisie. Wim Smit zette meteen de toon. “Ik ben hier vaker geweest. Meestal kom ik hier om ergens over te klagen. Maar ditmaal kom ik om te melden dat ik heel tevreden ben. Hier kunnen we in Vinkeveen mee vooruit.” Raymond de Rijk was het helemaal met hem eens. tekst piet van buul

Van zoveel enthousiasme had de raad niet terug. De ene fractie na de andere stak dan ook de loftrompet voor de aanpak van het college. “Zo’n aanpak werkt overigens alleen maar wanneer er bij de bevolking ook de bereidheid bestaat om op een positieve manier mee te denken en mee te praten,” relativeerde wethouder David Moolenburgh de overvloedige lof voor het college enigszins. Dat alles nam niet weg dat er nog wel de nodige vraagtekens en kanttekeningen bij de dorpsvisie te zetten waren. En dat is de

raad ook wel toevertrouwd. Zo wil men bij bebouwing langs de plassen voldoende ruimte open laten zodat er zicht op het water blijft. Dat betekent dan wel dat er in de hoogte gebouwd moet worden. Daar is niet iedereen gelukkig mee. Gegeven het feit dat de aloude wens om de N201 ter hoogte van Vinkeveen verdiept aan te leggen niet realiseerbaar is wil men nu zoeken naar een oplossing om de situatie rond het viaduct te bekijken en met name ook de op- en afritten te verbeteren. Voor het Adelaar-terrein waar nu nog een

betonfabriek is gehuisvest zijn een aantal interessante ideeën in studie, die er toe zouden kunnen leiden dat daar een recreatief centrum gaat ontstaan. De bereikbaarheid van de plassen moet meer aandacht krijgen en voor woningbouw zijn een drietal locaties als optie opgenomen. Gebied één bestaat uit gronden ten noorden van de N201 tussen de ringvaart en de Herenweg. Gebied twee ligt aan de andere kant van de N201 tussen de provinciale weg en de Kerklaan. En dan is er nog een stukje grond in het eerste deel van de Baambrugse

Zuwe. Met de dorpsvisie is een schets gegeven hoe Vinkeveen er in 2025 uit zou kunnen zien. Met een akkoord van de raad voor deze visie wordt het startsein gegeven om in de komende jaren verder te werken aan de uitwerking van de plannen en ideeën. In de raadsvergadering van februari zal de raad hiervoor het licht op groen zetten. De dorpsvisie is te vinden op de site van de gemeente www.derondevenen.nl.

Afronding Estafetteproject

De Argon voorzitter vindt het niet eerlijk Tijdens de commissievergadering op dinsdag 21 januari jl. besprak de raad het voorstel van het college over de financiële afronding van het Estafetteproject. Op 20 december 2012 is het project beëindigd en daarmee werd de verhuizing van de voetvalverenigingen Argon en CSW naar een nieuw complex op De Driehoek afgeblazen. In het afgelopen jaar is er met de beide verenigingen onderhandeld over een financiële tegemoetkoming, teneinde de gevolgen van het niet doorgaan van het project enigszins te compenseren.

Wilnis

Rotonde kruising N212 komt er

31 januari 2014

tekst piet van buul

De verhuizing naar het nieuwe sportpark zou voor beide verenigingen nieuwe mogelijkheden bieden. Een nieuwe accommodatie naar de eisen van de tijd en ruimte om capaciteitsproblemen op te lossen. Vooral CSW zat wat krap in zijn jasje. In afwachting van de verhuizing hebben beide verenigingen ingrijpende voorzieningen op hun bestaande complexen achterwege gelaten en ook is er nauwelijks onderhoud gepleegd. Dat zou allemaal opgelost worden bij het betrekken van het nieuwe complex. Nu dat niet doorgaat zitten CSW en Argon met een aantal problemen. Samen met de gemeente is nagegaan welke mogelijkheden de bestemmingsreserve van het project nog biedt om de beide verenigingen te helpen. Daarbij was het uitgangspunt dat het moest gaan om zaken die direct voortvloeiden uit het niet doorgaan van het Estafetteproject.

Capaciteitsproblemen Tijdens de gesprekken heeft het college vastgesteld dat er bij Argon geen echte capaciteitsproblemen zijn, behoudens het feit dat men de F-jes liever op zaterdag laat voetballen dan op zondag. Bij CSW ligt dat een stuk moeilijker. Er zijn te weinig goed bespeelbare velden be-

schikbaar. Met de aanleg van een kunstgrasveld zou dat probleem goeddeels kunnen worden opgelost. Achterstallig onderhoud In de aanloop naar de verhuizing is er ook niet veel onderhoud gepleegd. Dat betreft enerzijds de velden, waar de gemeente verantwoordelijk voor is en anderzijds de opstallen die eigendom zijn van de verenigingen. Het voorstel Het voorstel van het college komt er op neer dat er in totaal een bedrag van 985.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Daarvan gaat minimaal 550.000 euro naar CSW om een kunstgrasveld aan te leggen. Verder krijgt Argon 100.000 euro en CSW 50.000 euro als eenmalige bijdrage in de kosten van het stopzetten van het project. Voor eenmalig klein onderhoud aan de velden komt 28.000 euro beschikbaar en er komt een programma om alle velden aan een periodiek onderhoud te onderwerpen. Voor wat betreft het achterstallig onderhoud aan de accommodatie, de gebouwen en de kleedkamers zijn de vereniging zelf verantwoordelijk. Een boze en een blije voorzitter CSW voorzitter André Straathof

kon tijdens de commissievergadering kort zijn. De Driehoek was voor zijn vereniging de ideale oplossing geweest. “De huidige locatie is en blijft te klein maar gezien de omstandigheden kunnen we met deze oplossing leven,” aldus Straathof. Ton Goedemoed, voorzitter van Argon was teleurgesteld en boos. “Ik gun mijn collega van CSW zijn kunstgrasveld. Maar de verdeling waarbij tweederde van het geld naar CSW gaat en eenderde bij ons terecht komt, vind ik niet eerlijk. Het achterstallig onderhoud dat in al die jaren is ontstaan beloopt inmiddels bijna een miljoen. Dat kunnen wij met geen mogelijkheid zelf betalen.” De raad liet zich vooralsnog niet door hem overtuigen. Men vond het begrijpelijk dat Argon, in afwachting van het nieuwe sportpark geen geld heeft gestoken in de oude gebouwen. Maar het geld voor onderhoud had men wel kunnen reserveren, zodat men het nu had kunnen inzetten. Er ontstond nog wel enige discussie over de vraag welke kosten rechtstreeks aan dat Estafetteproject zijn toe te schrijven, dan wel tot de normale exploitatiekosten behoren. De raad komt er begin februari op terug.

Jacques Dekker verlaat Ronde Venen Belang Jacques Dekker is opgestapt als raadslid van Ronde Venen Belang. Bij het College van B&W heeft hij een verzoek ingediend om als eenmansfractie onder de naam ‘Lijst Dekker’ verder te gaan. Aanstaande maandag 3 februari dienen alle de partijen hun kandidatenlijsten in te leveren op het gemeentehuis. Ronde Venen Belang betreurt de beslissing van Jacques Dekker ten zeerste. “Temeer vanwege het feit dat Jacques Dekker een belangrijke rol heeft gespeeld in de partij en zich middels de partij voluit heeft ingezet voor de belangen van de inwoners van de Ronde Venen, waarvoor de partij hem veel dank verschuldigd is,” aldus fractievoorzitter en lijsttrekker Anco Goldhoorn in een verklaring. Ook het besluit van Dekker om de resterende raadsperiode te vervullen als eenmansfractie binnen de gemeenteraad van De Ronde Venen wordt door RVB betreurd.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal presenteert verkiezingsprogramma PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft zondag haar nieuwe verkiezingsprogramma gelanceerd. Het is te vinden op de, eveneens nieuwe, website pvdagroenlinks.com/ programma. “We hebben een programma dat sociaal, groen en kerngericht is. We

hebben goed gekeken naar de belangrijkste punten per kern om ons daar de komende vier jaar op te gaan richten”, aldus duo-lijsttrekker Ernst Schreurs. De titel van het programma is “Aan het Werk!”, waarmee de partij aan wil geven dat het tijd is om de komende periode aandacht te besteden aan werk en daarbij ook

voortvarend te werk te gaan. “Het is belangrijk dat we mensen de komende vier jaar weer aan het werk helpen, daar kun je als gemeente wat invloed op hebben. Daarnaast is het ook belangrijk dat we ons zorgniveau op peil proberen te houden, ondanks de bezuinigingen die naar de gemeente toe zullen komen”, aldus

duo-lijsttrekker Erika Spil. De partij heeft daarnaast per kern een aantal punten geformuleerd die ze de komende vier jaar aan wil pakken. Deze punten zijn op de nieuwe website te vinden. Op diezelfde website is naast het programma ook uitgebreide informatie over de kandidaten en het laatste nieuws te vinden.


DE GROENE VENEN

31 januari 2014

13

Ondernemersvereniging VIB organiseerde eerste lijsttrekkersdebat

Lokale verkiezingscampagne nu echt van start Nadat de meeste lokale politieke partijen hun kandidatenlijsten hebben gepresenteerd en de eerste schermutselingen in de strijd om de gunst van de kiezer al weer hebben plaats gevonden, is de campagne nu echt van start gegaan. Ondernemersvereniging VIB De Ronde Venen organiseerde maandag j.l. een debat met vertegenwoordigers van de zeven partijen, die in maart aan de gemeenteraadsverkiezingen deel gaan nemen. Het debat werd geleid door niemand minder dan oud-parlementair journalist Ferry Mingelen. tekst piet van buul

Ze stonden er nog wat onwennig en ook een beetje zenuwachtig bij voor dit eerste openbare optreden. De twee nieuwe, jonge vrouwelijke lijsttrekkers Kiki Hagen (D66) en Leonie Minnee (Lijst 8 Kernen) lieten hun beurt nog even voorbijgaan. De ruim honderd aanwezige VIB-leden en hun genodigden moesten het dus doen met de inmiddels vertrouwde lokale politici. Een sprankelend debat met verfrissende ideeën en hoopgevende schetsen voor de toekomst zat er niet in. Het werd wel een aardige gedachtewisseling over enkele hete hangijzers die in de kring van de ondernemers op belangstelling konden rekenen. Aan de hand van een tweetal stellingen werden de politici uitgenodigd hun standpunten duidelijk te maken. Het natte bedrijventerrein Al jaren wordt er in de gemeente gediscussieerd over de aanleg van een

- foto's patrick hesse

bedrijventerrein in Amstelhoek langs de Amstel. Zo’n ‘Blue Port’ zou vooral die bedrijven moeten huisvesten, die momenteel in de woonwijken gevestigd zijn en die van de Amstel gebruik zouden kunnen maken voor de aan- en afvoer van hun materialen. De stelling luidde dat zo’n industrieterrein onontbeerlijk zou zijn voor de verdere economische ontwikkeling van De Ronde Venen. De politici waren daar aanvankelijk nog niet erg van overtuigd. Behoudens VVD-er Van Olden die zich een sterk voorstander toonde, stelden de meeste andere partijen zich op het standpunt dat eerst de bestaande leegstand maar eens weggewerkt moet worden, voordat er over nieuwe terreinen gesproken kan worden. Men baseerde zich ook op uitspraken van wethouder Palm die verklaard zou hebben dat er momenteel geen behoefte zou zijn aan nieuwe locaties. Nadat de wethouder had uitge-

legd dat men hem wellicht verkeerd begrepen had en nadat er vanuit de zaal duidelijk gemaakt werd dat er wel degelijk behoefte was aan nieuwe locaties, gingen de politici overstag. Opvallend was de inbreng van een vertegenwoordigster van zanden grindhandel De Rooij uit De Hoef. Dit bedrijf wil graag plaats maken voor woningbouw en wacht al jaren op een verhuisvergunning, die alsmaar uitblijft. Slotconclusie van de politici luidde dat men bereid bleek de kwestie serieus te bekijken. Een goede opening voor de ondernemers om hen daarover op de huid te blijven zitten. De bereikbaarheid Het tweede thema was de bereikbaarheid. Met name voor de ondernemers is de bereikbaarheid van levensbelang. Problemen die daarbij opdoemen zijn de Irenebrug in Amstelhoek, de tweebaans N201, de

aansluiting met de A2 en het slechte openbaar vervoer. De stelling luidde dat de gemeente hier nauwelijks invloed op heeft, omdat dit allemaal zaken zijn die vallen onder de provincie, het rijk of Rijkswaterstaat. Als gemeente sta je machteloos. Deze stelling stuitte op flink verzet van de politici. “Je kunt dan in veel gevallen niet meebeslissen, maar je kunt wel stevige druk uitoefenen als gemeentebestuur en raad om dergelijke beslissingen een bepaalde kant op te duwen,” vonden de woordvoerders. Erika Spil wees erop dat de rotonde bij de begraafplaats in Wilnis er niet gekomen zou zijn als hiervoor al niet maandenlang druk was uitgeoefend. Een steeds terugkerend onderwerp van gesprek in de gemeente is de N201. Veelgehoorde klacht is dat filevorming de bedrijven dagelijks veel geld kost. Vraag is of een verbreding naar vier banen hier een oplossing biedt. Hierover ontstond een aardige

gedachtewisseling tussen enkele betrokken ondernemers en de lijsttrekkers. Behoudens Van Olden (VVD) bleek eigenlijk niemand voorstander van de verbreding, los van het feit dat dit vrijwel onbetaalbaar is. Men was het eens met elkaar dat het oplossen van enkele knelpunten, zoals de aansluiting op de A2 en verbetering van de op- en afritten bij Vinkeveen al zouden helpen. Verbetering van het openbaar vervoer zou er ook toe kunnen leiden dat meer mensen de auto laten staan. Met de oproep vanuit de zaal dat de politici wat minder met elkaar moeten kibbelen, maar eendrachtig de problemen te lijf moeten gaan en dat de ondernemers wat minder op de politiek moeten mopperen, maar samen naar goede oplossingen moeten zoeken, werd wellicht een aanzet gegeven voor meer samenwerking in de toekomst.


14

31 januari 2014

DE GROENE VENEN

Boekhandel Sprey Abcoude

Kringkoop Mijdrecht wint MVO-prijs 2014

Lezing Ton de Kok

Kringloopbedrijf Kringkoop heeft de MVO-prijs 2014 gewonnen. Wethouder Kees Schouten maakte donderdagmiddag 23 januari de winnaar bekend tijdens een bijeenkomst die geheel in het teken stond van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De gemeente wil met de prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stimuleren en ondernemers die zich op dit gebied inspannen onder de aandacht brengen.

Wethouder Kees Schouten zei bij de bekendmaking zich goed voor te kunnen voorstellen dat de jury het moeilijk had gehad. “Ik ben onder de indruk van de verhalen die ik vandaag heb gehoord. Alle genomineerden komen wat mij betreft voor de MVO-prijs in aanmerking.” Onder begeleiding van Elisabeth van den Hoogen discussieerden de

genomineerden tijdens de prijsuitreiking over uitdagende stellingen. Zo vonden de genomineerden dat een MVO-bedrijf altijd op missie is en dat MVO het bedrijf enkel ten goede komt. Daarna vertelde jurylid en winnaar van de MVO-prijs 2011, Gerry Bras van Brabebo, wat MVO haar heeft opgeleverd: “MVO zit Brabebo in het bloed, vanuit het magazijn tot aan de top. Het levert ons vooral veel energie op; de MVOprijs 2011 heeft het bedrijf Brabebo veel aandacht opgeleverd, zelfs landelijk.” Kringkoop ontving de MVO-prijs 2014 vanwege de professionele bedrijfsvoering en de inzet van MVO in de volle breedte. Achter de schermen werkt Kringkoop met waar ondernemerschap aan het hergebruik van goederen en het scheiden van afval. Ook op het sociale vlak is Kringkoop actief in de begeleiding van mensen zonder baan naar een betaalde functie. Kringkoop is volgens de jury een goed voorbeeld van MVO vanuit alle drie de invalshoeken People, Planet en Profit. Het bedrijf heeft een bedrijfseigen MVO-missie. Daarnaast is het bedrijf in staat de waardevolle kennis op andere bedrijven over te dragen. Kringkoop is op weg met zijn jaarlijkse omzet een miljoenenbedrijf te worden. De ambitie

Oo k e e n ki n d e rs h oot?

! ACTIE R E T N WI NVAS A C S I GRAT 0cm 20oxpt2tot 28 feb 2014 Actie lo

is aanwezig om keer op keer vanuit de MVO-gedachte te verbeteren. De winst die dat oplevert, steken zij in mensen. Bedrijfsleider van de Kringkoop, Floor Groenendijk, reageerde verrast en verheugd op de toekenning. “Ik zal het ambassadeurschap van de MVO-prijs 2014 zeker op mij nemen.” Hij benadrukte dat de verhalen van al de genomineerden hem en het team van de Kringkoop

veel energie hebben gegeven. Floor ontving uit handen van wethouder Schouten een speciaal door kunstenares Jenneke van Wijngaarden ontworpen kunstwerk in de vorm van de Gele Lis, als kenmerk van het omliggend landschap en gemaakt van hergebruikte materialen. Meer informatie over MVO De Ronde Venen is vinden op www.mvoder-

ondevenen.nl

Wethouder Schouten overhandigt het kunstwerk de Gele Lis aan Floor Groenendijk

DOCK15.NL/FOTOSTUDIO

Kringkoop, actief in de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht, was samen met Bakkerij Both uit Abcoude, Schadenet Kranenburg uit Mijdrecht en Vof Samsom uit Wilnis, genomineerd voor de MVO-prijs 2014. De jury gaf tijdens de bekendmaking aan dat de variatie aan deelnemers hen had geïnspireerd, elke deelnemer had hen op eigen wijze aangesproken. De jury zei onder de indruk te zijn van wat de genomineerde bedrijven aan MVO doen. Uit de bedrijfsbezoeken die waren afgelegd kwam duidelijk de grote variatie naar voren van bedrijven die duurzaam ondernemen hebben geïntegreerd in hun bedrijfsvoering. Iedere genomineerde bleek op aansprekende wijze actief op het gebied van duurzaam ondernemen. Het verschil tussen de genomineerden was minimaal en de keuze om een winnaar te kiezen was zwaar.

Industrieweg 15 - Mijdrecht fotostudio@dock15.nl - 0297 38 52 52

Zaterdag 8 februari geeft Ton de Kok uit Abcoude een lezing bij boekhandel Sprey. Hij schreef het boek 'Wat is God?' Waarom is er iets en niet niets? Een adembenemende gedachte voor wie er even bij stilstaat. En omdat er iets is: het universum, de wereld, huis, tuin en keuken, stellen we ons vaak de beklemmende vraag wat eigenlijk de zin van dit alles is. Vijfentwintighonderd jaar lang hebben filosofen, schrijvers en dichters met dat mysterie geworsteld. Tussen Xenophanes (500 v.Chr.), met wie het boek begint en Harry Mulisch, met wie het wordt afgesloten, ontmoeten we onder anderen Plato, Lucretius, Thomas van Aquino, Eckhart, Pascal, Spinoza, Voltaire, Schopenhauer, Nietzsche, Sartre, Mann, Hesse, Camus, Hemingway en Kertész. Ton de Kok is gepromoveerd in de geesteswetenschappen, oud-marinier, voormalig lid van de Tweede Kamer en tegenwoordig docent godsdienstfilosofie op een middelbare school in Amsterdam. Hij mengt zich regelmatig in het publieke debat op de opiniepagina’s van de landelijke dagbladen. Gevoed door zijn veelkleurige levenservaring geeft hij met een journalistieke pen in een persoonlijk document een boeiend beeld van de bestaansworsteling van bijna veertig filosofen en schrijvers met de vraag Wat is God? De lezing begint om 17 uur (en duurt tot 19 uur) in boekhandel Sprey in Abcoude aan de Brugstraat. Aanmelden bij info@ boekhandelsprey.nl of telefonisch 0294 284154. Toegang 5 euro.

Greetje de Haan begint met concertcyclus in Studio Rotschild Bij Studio Rotschild start vrijdagavond 7 februari een maandelijkse concertcyclus. Wethouder van cultuur Erika Spil geeft het officiële startsein. Leerlingen van Greetje de Haan presenteren zich iedere eerste vrijdag van de maand in de studio. Ze laten in kleine kring zien hoe ze er voor staan. In een ontspannen ambiance kunnen ze musiceren, jammen of zich voorbereiden op een volgende stap in het professionele concertleven. Greetje de Haan biedt in haar zangschool allerlei muziekopleidingen. Leerlingen bereiden zich voor op een auditie voor een felbegeerde rol of een vervolgopleiding. Maar het is ook mogelijk een vakopleiding bij Studio Rotschild te volgen. Greetje de Haan: "Ze kunnen hun stem ontwikkelen en op zoektocht gaan naar een eigen geluid. Een aantal wil in een beroepskoor zingen, het liefst natuurlijk als solist. Daarom geef ik ook theorielessen en pianoles, inclusief solfège, want dat is dan wel noodzakelijk." De Haan heeft zangers opgeleid voor de opleiding klassieke zang aan het Conservatorium

Amsterdam en voor de musicalopleiding aan de theaterschool in Arnhem. Trots vertelt ze dat een leerlinge de twee uur durende hoofdrol Mathilde in de gelijknamige musical speelde en anderen vervulden hoofdrollen in The Sound Of Music en Josef. Sommige leerlingen gaan ook naar de balletschool van Lucia Marthas. Veel blijven bij haar les volgen om hun techniek en hun stem in conditie te houden. Ze weet wat nodig is om op een professionele manier binnen een ensemble te zingen. Stijleigenheid en timing zijn daarbij de meest belangrijke componenten. De Haan werkte met uiteenlopende groepen en koren tot en met beroepsniveau. Ze heeft een jarenlange ervaring als dirigente en zangcoach en werkte bijvoorbeeld samen met dirigent Ricardo Muti. Het volgende concert in de cyclus is op vrijdag 7 maart. Het is de bedoeling dat Greetje tijdens de concerten zelf zingend of voordragend een aandeel verzorgt. Kaarten, à € 6,- inclusief hapjes en drankjes, zijn te verkrijgen bij Studio Rotschild, Bozenhoven 128A, Mijdrecht of via gretele.rotschild@gmail.com.


DE GROENE VENEN

31 januari 2014

IN VOL BEDRIJF

15

Tekst Piet van Buul

't Paradijs, locatieverhuur

"Het werd tijd voor verandering" Café De Paddestoel en het aanpalende restaurant met hun mooie rieten daken, gelegen aan Hofland, zijn sinds jaar en dag een begrip in Mijdrecht en omgeving. Het restaurant verwierf grote faam toen Nol Vermeulen er de scepter zwaaide. Enige tijd na zijn overlijden werd een nieuwe weg ingeslagen met het Argentijnse grill restaurant ‘FF Makkelijk’. Totdat onverlaten het rieten dak van het restaurant in brand staken en het pand ernstige schade opliep. Voor Carolien van Wijk, eigenaresse van zowel het restaurant als het naastgelegen café De Paddestoel hét moment om eens goed na te denken over de vraag hoe het nu verder moest. Het waren hectische tijden voor Carolien. Nadat ze van de schrik bekomen was rees de vraag hoe het nu verder moest.. “Ik kreeg het advies om goed te luisteren naar mijn gevoel. Daaruit leerde ik dat er meer in het leven is dan dag en nacht werken en dat geld en spullen niet het belangrijkste in het leven is. Dat wist ik al wel, maar het werd tijd om hier eens wat meer mee te gaan doen. Ik besloot me meer te gaan richten op de dingen die ik leuk en belangrijk vind. Daarom besloot ik om niet opnieuw een restaurant op te gaan bouwen, maar een plek in te gaan richten waar tijd en ruimte is voor alle mensen. Dit kan op vele manieren en de eerste stappen zijn al gezet. De toekomst ligt open.” Locatieverhuur Om aan te geven dat de locatie een aangename plek is om te vertoeven werd gekozen voor de naam ’t Paradijs. De ruimte is geschikt voor tal van doeleinden. “Ik denk daarbij aan het organiseren van workshops, cursussen en vergaderingen”, zegt Carolien. “Maar er kunnen ook partijen, feestjes, kinderpartijtjes en recepties worden gehouden. We kunnen hier groepen tot ongeveer vijfenzestig personen ontvangen. In mijn concept is het uitgangspunt dat de partij die de ruimte huurt ook zelf voor de voorzieningen zorgt zoals drankjes e.d. Uiteraard hebben

wij daarvoor alle benodigdheden in huis. Voor de prijs vanaf € 75 per dagdeel huurt men de ruimte waarbij men alles zelf kan regelen. Ook volledige verzorging door ons is mogelijk, maar dan hangt er natuurlijk een ander prijskaartje aan. We streven er naar dat ’t Paradijs een multicultureel en sociaal ontmoetingspunt gaat worden, waar je elkaar treft op een receptie, maar ook met elkaar samenkomt na een begrafenis.” Koken “t Paradijs beschikt over een complete professionele keuken. Reden voor Erna Schep en José van Dam van Les en Kookstudio Simpel Gezond om hier kookcursussen te gaan organiseren. “Het leuke van Simpel Gezond is het feit dat zij zich toeleggen op het koken van simpele en makkelijke maar vooral gezonde maaltijden,” zegt Carolien. “Ze geven ook een leuke cursus Italiaans koken. Zo’n kookcursus is altijd heel gezellig en uitermate geschikt voor een familie, een groep collega’s of vrienden en vriendinnen.” Meer info hierover is te vinden op de site www. simpelgezond.nu. Inmiddels zijn er ook afspraken gemaakt met stichting Tympaan De Baat dat Het Pruttelpotje een vaste thuisbasis krijgt in ’t Paradijs. Het Pruttelpotje is een eetcafé voor

Carolien van Wijk: "De ruimte is geschikt voor tal van doeleinden, ik denk daarbij aan het organiseren van workshops, cursussen en vergaderingen. Maar er kunnen ook partijtjes, feestjes en recepties worden gehouden." foto patrick hesse mensen met een lichte verstandelijke beperking dat om de andere week op maandag maaltijden verzorgt. Ze bestaan al tien jaar en hebben in die periode al op zo’n zes verschillende locaties gezeten. Carolien hoopt dat ze dit initiatief nu een vaste plek kan bieden. Activiteiten Er zijn door Carolien inmiddels al diverse afspraken gemaakt met organisaties of instellingen die met een zekere regelmatig in ’t Paradijs workshops en cursussen gaan organiseren. Een daarvan is Petra Roelofsen van Praktijk De Rots. Zij verzorgt psychodynamische therapie en coaching. In deze krant van 17 januari heeft Petra daar het een en ander over verteld. Petra gaat in de komende weken een aantal workshops verzorgen in ’t Paradijs.

Carolien: ”Ik wil ook graag Curandera noemen. Dat is een organisatie die mij ook zeer geholpen heeft bij het bepalen van mijn toekomstplannen. In de sessies van Curandera krijg je een inkijk in de achtergronden van je eigen leven. Het geeft ruimte voor verandering en daarmee verbetering van de kwaliteit van je leven. Ze geven ook meditatiecursussen. Curendera houdt hier één keer per maand op zondag ‘familieopstellingen’. Meer informatie hierover is te vinden op www.curandera. nl.”

Er zijn nog verschillende andere initiatieven in bespreking. Carolien: “We denken er aan om hier ook een ontmoetingsplek voor ouderen te creëren door er een kaartmiddag te organiseren. Ik zou ook wel iets willen doen op het gebied van koken voor en/of met ouderen. Er zijn dus nog volop ideeën en plannen. Ik ben blij dat ik de stap gezet heb. Het opent voor mij een heel nieuw perspectief en ik ben er van overtuigd dat we met ’t Paradijs iets kunnen toevoegen aan het sociale leven in onze gemeente,” besluit Carolien.

Op 4 maart vindt de eerste van een maandelijkse serie vrouwen debatcafés plaats. Op 18 maart staat er een interactieve themavond over rouw en rouwverwerking op het programma. De thema-avonden zullen ook regelmatig plaatsvinden.

“t Paradijs is gevestigd aan Hofland 33 in Mijdrecht. Carolien van Wijk is telefonisch bereikbaar onder 0620565331. Meer informatie is te vinden op www.paradijs-mijdrecht.nl.

6e Beursvloer De Ronde Venen op 15 mei a.s.

Een ontmoeting tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties Op donderdag 15 mei a.s. vindt voor de zesde keer de Beursvloer plaats in De Meijert in Mijdrecht. De Beursvloer is dé ontmoetingsplek voor bedrijven en maatschappelijke organisaties met als doel elkaar te leren kennen en te bekijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen in de vorm van menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten of creativiteit. Geld is taboe! Er worden matches (afspraken) gemaakt die voor beide partijen een meerwaarde hebben. tekst paul bosMan

De Rondeveense Beursvloer is goed voor de lokale samenleving.Het resultaat: winst voor iedereen! Wilt u een idee krijgen waarover u kunt handelen op de Beursvloer: bekijk vraag en aanbod op www.beursvloerderondevenen.nl. U kunt hier ook uw bedrijf of organisatie aanmelden voor deelname. De Groene Venen steunt de Beursvloer. Iedere maand tot aan het evenement belichten we –ter inspiratie– één van de matches en vragen we bedrijven en instellingen waarom zij de Beursvloer steunen. Deze keer het verhaal van ge-

meenteraadslid Wim Stam, die al twee maal betrokken was bij de uitvoering van de gemaakte matches. Vijf jaar geleden stak Wim de handen al eens uit de mouwen. Een flink aantal raadsleden nam toen het terrein van de stichting Bovenlanden aan de Bovendijk in Wilnis onder handen. Dat alles onder het motto “Maaien, hooien en rooien”. Toen er in 2012 opnieuw een oproep kwam om als raad mee te denken, maar vooral ook mee te dòen, was het besluit snel genomen. Samen met Miriam Verbruggen werden twee matches gemaakt met onder andere Amerpoort,

een project voor beschermd wonen in Vinkeveen. Wim Stam: “Amerpoort wilde graag een uitje voor de bewoners met een lunch als tegenprestatie. Dat werd een dag fietsen en leuke dingen ondernemen. Met maar liefst twaalf raadsleden stapten we op een zonnige dag op de fiets. En met elf bewoners, die naast een verstandelijke handicap ook nog vaak motorisch beperkt zijn. Het werd een mooie dag. Op tandems en duofietsen reden we naar de rooms katholieke kerk om die te bezichtigen. Vandaar vertrokken we naar Wilnis voor een bezoek aan de Veenmolen. In de Buurtkamer werd geluncht en

daarna toerden we naar Korfbalvereniging de Vinken waar een minitoernooi Volleybal werd afgewerkt. Na vijf uur lang in de weer te zijn geweest hebben we de bewoners weer thuisgebracht. Daar werd teruggekeken op een mooie dag.” Het leuke van het meedoen aan dit project vindt Wim Stam dat je ook eens op een andere manier met je collega raadsleden omgaat. “Je ziet ze weer eens van een andere kant. Zeker als je je als raad eens daadwerkelijk inzet voor een maatschappelijke taak. Het geeft een gevoel van saamhorigheid. Dat je dit gevoel krijgt terwijl je samen een steentje bijdraagt aan een

betere samenleving is een extra stimulans dit initiatief als raad opnieuw op te pakken. Maar eens kijken wat er nu weer uit de koker komt.” Zo biedt de Beursvloer niet alleen maatschappeilijke winst, maar ook teambuildingsmogelijkheden. In plaats van (hoge) kosten voor 'heisessies', kun je dus dubbel winst halen uit je gewoon samen inzetten voor de medemens dicht bij huis.


16

31 januari 2014

Uitgelicht... Vanaf vrijdag 18.00 uur de hele week, elk uur herhaald

Sportronde - tweewekelijks Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week, elk uur herhaald

Radio

Gepresenteerde programma's:

Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen On Music Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive Nacht van De Ronde Venen

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 - 20.00 20.00 – 21.00 21.00 – 23.00 23.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen Louder On The Rocks Nacht van De Ronde Venen

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee iddag Venen Met Joris Jouw Weekend In Avond Venen

Zaterdag 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 21.00 21.00 – 23.00 23.00 – 00.00

Amigos da Musica Tussen Twaalf en Twee Voorpremierè Cultura-dio Middag Venen Avond Venen Dance Academy Nacht van De Ronde Venen

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 00.00

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude Tussen Twaalf en Twee Cultura-dio Nieuwsronde Avond Venen

Bijeenkomst MS Lotgenoten Op de tweede dinsdag van iedere maand komen MS Lotgenoten (patiënten, partners, vrienden, enz.) bij elkaar in het restaurant van Careyn Zorgcentrum Woerden. De lotgenoten praten onder het genot van koffie en/of thee bij over een breed pallet van aan MS gerelateerde onderwerpen zoals medicijnen, behandelingen, therapieën enz. Op dinsdag 11 februari a.s. van 20 tot 22 uur spreken mevr. P. Brom en mevr. B. van Huik, mogelijk samen met een onderzoeker van de Nederlandse Hersenbank, over het belang van hersenonderzoek in het algemeen en in het bijzonder bij MS. Locatie: Utrechtsestraatweg 50 te Woerden. Verdere informatie bij Wim Fokker tel. 0348-473781.

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

Nieuwsronde - wekelijks

Titel: Murakami Auteur: Tsukuru Tazaki "Er was eens een vriendengroepje bestaande uit vier kleurrijke personen en de kleurloze hoofdpersoon, Tsukuru Tazaki. Als Tsukuru als enige naar Tokio is gegaan om daar te studeren wordt hij na een jaar uit het groepje gegooid. Hij zou wel weten waarom, krijgt hij te horen, maar hij heeft geen idee. We zijn 16 jaar verder. Tsukuru is afgestudeerd en heeft zijn werkzame draai gevonden in het ontwerpen en renoveren van treinstations. Zijn sociale leven stelt niet veel voor. Een tijdelijk hoogtepuntje vormde tijdens zijn studententijd de vriendschap met Haida die hem in contact bracht met de Années de pèlerinage, de Pelgrimsjaren van Franz Liszt. Vooral Le mal du pays, de heimwee naar de geboortegrond, sprak en spreekt hem aan. De bewonderde uitvoering door Lazar Berman staat op youtube. Zelf heeft Kutsuru het idee dat zijn leven tot stilstand is gekomen. Dan ontmoet hij Sala en lonkt een toekomst die minder eenzaam zou kunnen zijn. Zij stimuleert hem zijn oude vrienden op te zoeken zodat hij met het verleden in het reine kan komen en biedt aan uit te zoeken waar ze wonen of werken. Tsukuru is ervan overtuigd dat hij alleen een toekomst met Sala kan hebben, als hij het verleden begrijpt en hij gaat op zoek naar de verloren tijd. Na jaren van stilstand beginnen dan eindelijk zijn pelgrimsjaren. Gekocht door bert veldstra

DE GROENE VENEN

1.

Koningin op blote voeten Ildefonso Falcones Januari 1748. Een zwarte vrouw dwaalt door Sevilla. Ze kan nergens terecht na haar lange bootreis vanuit Cuba en is de wanhoop nabij, totdat ze Milagros ontmoet, een rebelse jonge zigeunerin. De twee vrouwen worden onafscheidelijk. Sevilla bruist: overal zijn theaters en er ontstaat een nieuwe dans, de flamenco. Dan wordt het Koninklijk Besluit uitgevaardigd dat alle zigeuners moeten worden opgepakt. De vriendinnen verliezen hun vrijheid en elkaar. In Madrid, een smeltkroes van rijk en arm, worstelen ze zonder het van elkaar te weten om te overleven, totdat het lot hen weer samenbrengt.

doelwit komen dat hij zal worden herkend. Een risico dat hij durft te nemen, want alleen de man die op het punt staat te sterven zal zijn gezicht zien. Of toch niet...

leek het hem leuk dat in boekvorm wél te doen. Iedereen mocht per email vragen stellen aan de razendpopulaire Italiaan. Hij beantwoordde ze allemaal, vaak verrassend openhartig, en praat honderduit. Onder meer over zijn relatie met Louis van Gaal, zijn jeugdjaren, zijn beroemde kapsel, zijn grootste angsten, zijn mooiste dromen, zijn emoties en zijn vroegere vriendinnetjes. Zelfs zijn eerste seksuele ervaringen deelt hij met de lezers....

3.

5.

Zondig hart Sylvia Day Eén blik was voldoende om het verlangen in elkaar aan te wakkeren. Maar Lady Jessica Sheffield is de bruid van iemand anders en Alistair Caulfield vertrekt naar de andere kant van de wereld. Nu, zeven jaar later en inmiddels weduwe, stapt Jessica aan boord van een schip dat haar naar een van de plantages van haar overleden man moet brengen. De succesvolle koopman en eigenaar van het schip herkent ze bijna niet. Alistair is een totaal andere man dan de jonge wilde hond die Jessica heeft leren kennen. Zeven jaar hebben ze hun verlangens ontkend, maar hoe lang kunnen ze dat tijdens deze reis volhouden?

Giftig krediet Tom kreling Amsterdam. De raad van commissarissen van bank en verzekeraar SNS Reaal is bij de overname van Bouwfonds Property Finance in 2006 door de raad van bestuur onvolledig geïnformeerd over de risico’s. Dit blijkt uit een vertrouwelijke en zeer kritische evaluatie van SNS Reaal die niet eerder is geopenbaard en wordt beschreven in het boek ‘Giftig Krediet’ van NRC-journalisten Tom Kreling en Esther Rosenberg.

4.

2.

Doodse stilte Andy McNab In 1993 is Nick Stone samen met een team specialisten wekenlang undercover in Bogota en de jungle van Colombia. Zijn missie: het opsporen van de meest beruchte drugslord ter wereld en hem elimineren. Maar om het fatale schot te lossen moet Stone zó dicht bij het

Pelle spreekt Martijn Krabbendam Eind 2013 meldde Graziano Pellè zich bij Voetbal International met het idee een boek uit te geven. Doordat hij als profvoetballer van Feyenoord doorgaans niet de tijd heeft alle vragen van al zijn fans te beantwoorden,

Zaterdag 1 februari

Verkopers-dag bij Ruijgrok Makelaars Na alle negatieve berichtgevingen over de woningmarkt van de afgelopen periode, is het nu tijd voor positief nieuws. En wel vanuit de startershoek. Starters vinden het nu meer dan ooit het geschikte moment voor het kopen van een woning. Deze positieve tendens heeft vooral te maken met het feit dat maar liefst één op de vijf starters denkt dat de bodem van de huizenprijzen nu bereikt is, 14% van de koopwoningbezitters deelt deze mening. Ongeveer de helft van de starters en koopwoningbezitters verwacht uiterlijk in de eerste helft van 2014 een stabilisatie van de huizenprijzen. De recent verschenen NVM kwartaal cijfers van het laatste kwartaal van 2013 onderschrijven dit. Het lijkt erop dat we langzaam weer wat uit dat diepe dal kruipen en voorzichtig omhoog kunnen kijken. Actie Dit betekent voor woningbezitters die twijfelen om de stap naar een

grotere woning te maken, dat nu de tijd is aangebroken om actie te ondernemen. Voor deze groep mensen organiseert Ruijgrok Makelaars zaterdag 1 februari een verkopersdag. Op deze dag bespreken we de diverse zaken die bij het verkopen van een woning komen kijken. Wat dacht u van onze op maat gemaakte woningverkoopplan, de NVM No-Risk clausule, styling tips, woningen in de stille verkoop, mogelijkheid tot deeldiensten, realistische vraagprijzen, diverse verkoopstrategieën en nog veel meer. U kunt op zaterdag 1 februari a.s. vrijblijvend langskomen tussen 10

en 13 uur op ons kantoor aan de Hofland 19 te Mijdrecht. Komt deze dag u niet uit, dan kunt natuurlijk ook bellen of mailen om een afspraak te maken op een dag en tijdstip dat u wel schikt.

Ruijgrok Makelaars Hofland 19 te Mijdrecht. E-mail: info@ruijgrok.nl


DE GROENE VENEN

VLC-leerlingen zetten zich in voor A Sister's Hope In het kader van de Goede Doelenmarkt die het Veenlanden College heeft georganiseerd voor het project "Jij de baas!" kunnen brugklasleerlingen ervaren hoe het is om ondernemer te zijn. Op de Goede Doelenmarkt zijn twee groepjes leerlingen geïnteresseerd geraakt in A Sister's Hope die ook met een kraam aanwezig waren. De leerlingen moesten een plan van aanpak maken om geld te verdienen voor hun gekozen doel. A Sister's Hope is een kleine stichting die zich inzet voor onderzoek naar borstkanker. Enkele leerlingen kozen dit doel omdat deze ziekte dichtbij hun staat. Het ging in dit geval dus om fondswerving, de leerlingen moesten ideeën bedenken die

31 januari 2014

Instituut Périne bij RTL LifestyleXperience Instituut Périne, Total Skin Improvement & Advice, winnaar van de Beauty Award, beste salon van Nederland, is door het RTL-programma LifestyleXperience gevraagd om mee te werken aan hun uitzendingen over lifestyle. Inmiddels zijn er al twee afleveringen geweest en in de uitzending van komende zondag laat “Périne” aan presentatrice Iris zien, wat het nieuwste apparatuur is op het gebied van huidverstrakking voor gezicht en lichaam. gen). Dit heeft te maken, met het feit dat de huid tijd nodig heeft om collageen aan te maken en te reageren op het proces dat de RF tot stand brengt in de huid. De resultaten die men kan verwachten is Strakkere huid (gezicht, hals, lichaam), Stevigere contouren, Fijnere huidstructuur en minder rimpels. Daarnaast werkt de RF effectief tegen acné.

goed uitvoerbaar waren. De leerlingen uit Vinkeveen hebben cupcakes gebakken en verkocht. De leerlingen uit Mijdrecht hebben hartjes van stof gemaakt en vetbollen gemaakt en die verkocht, zij hebben ook een patchwork kleed van spijkerstof gemaakt en dat geveild. De materialen hebben de kinderen gekocht van hun eigen geld of werden gesponord door ouders; Hobby Dee heeft met de creatieve leerlingen gesponsord, Smilie heeft de leerlingen gesponsord met spijkerstof. Huidverstrakking met radiofrequentie PascaudWave! Het gerenommeerde en innovatieve cosmeticamerk Pascaud staat voor anti-ageing, oftewel natuurlijke huidverjonging d.m.v. producten en behandelingen. De PascaudWave is één van de speciale apparaten die Pascaud in hun behandelingen gebruikt. Als één van de 10 Pascaud Experience instituten van Nederland is “Périne” aangewezen en getraind om te werken met dit nieuwste apparaat. De PasaudWave is een apparaat met Bi- en Mono polaire radiofrequentie technologie, om in het cosmetisch-medische bereik te werken. Nieuwe behandelingen met medische radiogolven noemen we radiofrequency of RF. In vergelijking met medische lichtstralen (zoals ablatieve lasers of IPL) die aan het oppervlak van de huid werken, hebben radiofrequentiestralen een dieper bereik. De ontwikkeling van de RF

Foto boven: VLC Mijdrecht - Robin Troost, Milan de Kruif, Huimin Zhou, Silke Schrie, Melanda Bos & Cathalijne. Foto onder; VLC Vinkeveen - Shanna Spaargaren, Roos de Haan, Willem Leeflang, Eric Looij & Luca Dieffenbach

KunstExpo TE KOOP BAAMBRUGGE Prins Johan Frisostraat 46 Wat een heerlijk ruim huis door de uitbouw aan de zijkant en wat een tuin! Parkeren op eigen terrein (2 auto`s) en een extra grote keuken om culinair boven uw niveau te presteren. 4 slpkamers en een moderne badkamer (2011). Woonopp. ca. 144 m2, perceelopp. ca. 258 m2. Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

Raadhuisplein 2, Abcoude Tel.: 0294 - 282940 www.raad-huis.nl

De Veenhartkerk daagde lokale kunstenaars uit hun visie te geven op ‘verlangen’. Het resultaat is de hele maand februari te zien in de Veenhartkerk. Meer dan 20 kunstenaars gingen met deze vragen aan de slag. Zondag 2 februari is de opening van de kunstexpositie. Tijdens een feestelijke dienst staat predikant Gerbram Heek stil bij de verschillende kunstwerken. Uiteraard zijn de kunstwerken ook rondom de diensten van februari te bekijken. De diensten zijn elke zondag om 10.30 uur in de Veenhartkerk, Grutto 2a in Mijdrecht.Sinds een paar jaar organiseert de Veenhartkerk een KunstExpo in haar kerkgebouw. Er hebben exposities met diverse thema’s plaats gevonden. De Veenhartkerk wil een kerk zijn voor De Ronde Venen en organiseert diverse activiteiten. Met onder meer de KunstExpo, filmavonden en cursussen wil de kerk iets moois en waardevols toevoegen aan deze omgeving. Meer informatie:

www.Veenhartkerk.nl

17

betekent een doorbraak in de behandeling van huidverslapping. Hoe werkt het? Weefsels met een sterk watergehalte, zoals vetcellen, talgklieren en de diepere vochtrijke huidlagen nemen de energie op. Vervolgens zetten die weefsels de energie om in warmte waardoor de temperatuur stijgt. Als gevolg daarvan krimpt de huid en verminderen de talgklieren in omvang. Dit proces is klinisch bewezen en wordt in gang gezet doordat er Heat Shock proteins vrijkomen (HSP 60 en 70) die uiteindelijk na diverse omzettingen de FGF1 (Fibroblast Growth Factor) en type 1 collageen vormen.

Het prettige van deze behandeltechniek is, dat er zowel een volledig gelaat behandeld kan worden als een deel van het gelaat, bijv de oogcontouren. Een volledige behandeling duurt ongeveer 40 min., een deel behandeling ongeveer 20 min. Na een case study bij verschillende modellen, zijn wij trots op de onderstaande resultaten! Wil je nog meer weten van de PascaudWave, kijk dan zondag 2 februari 2014 om 14.20 uur op RTL 4. Datum herhaling: Zaterdag 8 februari 2014 om 15.10 uur op RTL 5 of neem dan contact op met Instituut Périne te Mijdrecht. Te; nr. (0297)273121 of via www.perine.nl

Wat zijn de resultaten? De resultaten van de behandelingen zien niet direct zichtbaar. Meestal zie je wel dat de huid geactiveerd is, maar het echte resultaat is pas na een aantal weken (vaak gecombineerd met een aantal behandelin-

Buurtkamer Wilnis bestaat 1 jaar Het is alweer een jaar geleden dat de Buurtkamer officieel geopend werd door wethouder Erika Spil. Langzaam maar zeker weten steeds meer senioren in Wilnis de weg te vinden naar deze sfeervolle ontmoetingsruimte aan de achterzijde van de Willisstee. Elke dinsdag en donderdag zit het team gastvrouwen en heren klaar met de koffie of thee en er worden regelmatig ook leuke activiteiten georganiseerd met voor elk wat wils. Ter ere van het éénjarig bestaan zijn twee oud-vrijwilligers uitgenodigd, die intensief betrokken waren bij de vele voorbereidingen en opstart: Gerard en Marietje Veldhuis, die inmiddels verhuisd zijn naar Raalte. Zij hadden een jarenlange wens om –als enthousiaste wandelaars van oa de Nijmeegse Vierdaagse– de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella te lopen (vanaf de grens met Frankrijk ). Het

Van 59.-

39. Sneeuwketting Nordic Star Handig te spannen sneeuwketting van kwalitatief edelstaal. In handige opbergkoffer.

is een geweldige ervaring geworden, waarover zij in de Buurtkamer verslag hebben gedaan. Wilt u een keer mee-eten, dan is dat ook mogelijk na 12 uur. Elke dinsdag en donderdag kan men voor 5 euro deelnemen aan de eettafel waarbij een driegangenmenu geserveerd wordt. Opgeven op de Buurtkamerochtenden en uiterlijk op desbetreffende dag tussen 9.30 en 10 uur via tel.nr. 0297-250692.

foto jan veldhuis


18

31 januari 2014

DE GROENE VENEN

PROEF DE UNIEKE SMAAK VAN ALPACAVLEES Alpaca’s zijn een nieuwe verschijning op Nederlandse boerderijen, maar ze hebben een lange en indrukwekkende geschiedenis in de cultuur en economie van Zuid-Amerika, waar ze al ruim 6.000 jaar geleden werden gehouden door de Inca’s in het Andesgebergte en in de bergen van o.a. Peru, Chili, Bolivia en Argentinië. Alpaca’s worden niet alleen voor de fokkerij gebruikt, maar ook voor topkwaliteit wol. Daarnaast is nu het vlees van de Alpaca in opkomst. Op steeds meer plaatsen ontdekt men de unieke smaak van Alpacavlees.

ZUWE PRIME ALPACA Openingstijden: woensdag 10.00 uur - 12.00 uur vrijdag 10.00 uur - 12.00 uur zaterdag 10.00 uur - 12.00 uur

Als bron van proteïne is Alpacavlees niet te verslaan. Het is ongelooflijk mager, hoog in voedingswaarde en laag in verzadigde vetzuren en cholesterol.

Zuwe Prime Alpaca Wilnisse Zuwe 44 3648 NL Wilnis T: 06 - 46 80 72 06 www.zuweprimealpaca.eu E-mail: info@zuweprimealpaca.eu

Vanaf nu is dit bijzondere vlees te verkrijgen op High Meadow Farm in Wilnis, in vele variëteiten: gehakt, worstjes of biefstuk.

HEEREN VA N ANgstEl

‘Heeren van Angstel’ is een statig bouwproject met een grote verscheidenheid aan appartementen. Het fraaie uitzicht van de appartementen aan de voorzijde op De Angstel en de zeer centrale maar ook landelijke ligging zullen ervoor zorgen dat u zich nooit verveelt. U loopt binnen 2 minuten het mooie oude centrum van Abcoude in met al haar voorzieningen. Dit is een toplocatie om te wonen, te leven

TE ABCOUDE

en te genieten!

I3 3 nk O OfPAOP PARR t Em A T I E D A g mENtEN AAN DE ANgstEl Appartementen De 33 verschillende 2, 3, 4 en 5 kamer appartementen met parkeerkelder zijn ondergebracht in een prachtig gebouw. Over de architectuur van het gebouw heeft men goed nagedacht: met een knipoog naar het verleden, speelse gevels, houten kozijnen en schuine daken met dakpannen, integreert het eigentijdse pand feilloos in het historische Abcoude.

Zaterdag 8 februari

Voor uw boodschappen hoeft u niet ver de deur uit: onder het appartementengebouw komt een moderne Plusmarkt.

Restaurant ‘De Eendracht’, Abcoude Eerste verdieping, ingang achterzijde Inlopen tussen 10.00 en 13.00 uur

Verkoopprijzen vanaf €177.000 tot €649.500 v.o.n. Inclusief parkeerplaats en berging.

Voor informatie: Raad-Huis makelaardij 0294-282940 Vos makelaardij 020-496 53 45

www.heerenvanangstel.nl


DE GROENE VENEN

31 januari 2014

19

Veranderingen door nieuwe pensioenwet

Hoe ziet ùw toekomstplaatje er uit? Na een lang debat in zowel de Tweede als in de Eerste Kamer, is de nieuwe pensioenwet aangenomen. Dit heeft voor iedereen gevolgen: iedereen moet langer werken. De reden is onder andere gelegen in het feit dat we met zijn allen steeds ouder worden, waardoor op langere termijn ons huidige pensioenstelsel onhoudbaar is. Het is zelfs niet ondenkbaar, dat in de toekomst de pensioendatum nog verder vooruit wordt geschoven als de levensverwachting verder toeneemt. Wat voor consequenties heeft dat voor U? De belangrijkste consequentie van de nieuwe pensioenwet is, dat uw droom van wellicht eerder stoppen met werken moeilijker gerealiseerd kan worden. Eerder stoppen kan dan alleen nog bereikt worden, als u zelf een groot deel financiert. Daarnaast wordt de pensioenopbouw verlaagd en fors ook, waardoor u op 67-jarige leeftijd de kans loopt op een aanzienlijk lager pensioen

Financieel adviseur Jon Alberts rekent u graag voor hoe uw toekomstplaatje er uit ziet.

dan u op dit moment zou opbouwen. De hoop van de overheid is dat de te betalen pensioenpremie hierna verlaagd zal worden door de pensioenfondsen. In dit geval houdt u een hoger netto inkomen over, waardoor dit weer positief uit kan werken op de economie als u daardoor meer gaat uitgeven. Bijkomend voordeel voor de overheid is dat zij als grootste werkgever eveneens minder pensioenpremie behoeven af te dragen aan het ABP, het ambtenaren pensioenfonds. Wat kunt u (nog) zelf doen? Afhankelijk van het type pensioen dat u heeft, kan er sprake zijn van een bijspaarmogelijkheid. Hierbij heeft u de mogelijkheid om met eigen geld in uw eigen pensioenregeling aanvullend te sparen. Daarnaast kunt u een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening openen om zelfstandig, los van uw eventuele bedrijfspensioen, een extra aanvulling op uw pensioen te creëren. De fiscus helpt u hier een handje bij, want de storting is fiscaal aftrekbaar. Uiteraard heeft de fiscus hier wel

Zò dromen velen over hun pensioen. Maar is dit straks nog wel haalbaar? enige voorwaarden, waaronder een maximum bedrag, aan gesteld. De lijfrente-uitkering is, net als uw pensioen, belast op het moment van uitkeren. Wilt u weten hoeveel u kunt storten om uw pensioen te verbeteren ? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak en wij rekenen het u graag voor. Heeft u een eigen woning? Dan is het zeker aan te bevelen om jaarlijks een bedrag (boetevrij) af te lossen op uw hypotheek. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om grote bedragen te storten, maar zelfs als u jaarlijks een minimaal bedrag kunt af-

lossen, dan heeft u er tijdens uw pensioen wel degelijk voordeel van. Door het extra aflossen van uw hypotheek, betaalt u minder rente en verhoogt u daarmee uw besteedbaar inkomen voor nu en in de toekomst. Als u niet over eigen middelen beschikt om extra af te lossen, dan is het aan te raden om eens samen met een deskundig adviseur kritisch naar uw hypotheek te kijken. Wellicht kan er op rente worden bespaard, zodat u meer ruimte krijgt om af te lossen. Hierdoor kan uw hypotheek op pensioendatum lager uitkomen. De rente is nog steeds zeer laag, waardoor het voor u al snel aantrekkelijk kan worden.

Vindt u het interessant om samen met ons naar uw mogelijkheden te kijken? Neem dan snel contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!

Schuurs Verzekeringen Dorpsstraat 7, Wilnis Tel. 0297-28 90 90

Winterse weggeefweken! wegens succes verlengd!

Nu ook de hele maand februari 4 pannenkoeken, 2 gratis 6 pannenkoeken, 3 gratis , 8 of meer pannenkoeken 4 gratis met andere acties. Niet geldig in combinatie kijk op www.strooppot.nl Voor aktievoorwaarden

Ho Oostzijde 42-43, 1426AE De 77, telefoon: (0297) 59 37 l. e-mail: info@strooppot.n Reserveren mogelijk, uur. maar op zondag tot 17.00 Strooppot_poster winter (februari).indd 1

ef, Nieuw!

www.strooppot.nl pot www.facebook.com/stroop 22-11-13 15:36


20

31 januari 2014

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Triumph Thruxton 900 Roké Motors

I pull my old blue jeans on Wanneer ik in de showroom rondsnuffel bij Roké Motors staat hij daar: de onweerstaanbare Triumph Thruxton 900, in de nieuwe net zo onweerstaanbare kleur Brooklands Green. Ik heb deze fiets al een aantal keer gereden en ik ben gek op dit model zowel om te zien als om mee te rijden. Laten we eerlijk zijn; wanneer een fabrikant zijn retroracer vernoemt naar een legendarisch circuit (Thruxton Circuit is een racecircuit in Hampshire te Engeland, gebouwd in 1940 als vliegveld voor de RAF om manschappen te vervoeren voor de landing in Normandië. In de jaren vijftig werd het gebruikt als motor en autoracecircuit en wist Triumph menig overwinning te behalen), dan heb je durf of ben je heel zeker van je zaak. Inmiddels weet ik dat het het laatste is. Zowel de het design van de fietst als de kleur nemen je terug naar de gloriedagen van de Engelse motorindustrie en het legendarische Ace café in London waar de bakermat van de caféracers ligt. Wanneer ik plaats neem is het weer even zoeken naar het contact, dat links bij het lampoor zit. Contact om en een druk op de knop en de Thruxton begin te leven maar… er komt een bijna turbineachtig gezoem uit

de uitlaten? Dat is nou jammer; ik was klaar voor vuurwerk maar het standaardgeluid is minimaal. Dit zijn de standaardpijpen, maar Triumph heeft een dikke catalogus met allerlei opties en prachtige accessoires, alleen voor het uitlaat vervangingsysteem zijn er al drie opties en dat is een heel ander verhaal. Dit zou, zoals ik al eerder schreef, mijn eerste prioriteit zijn: de standaarduitlaten zien er weliswaar prachtig uit, maar het geluid is mij te ‘iel’. Wel word ik vrolijk van de zit. Ondanks dat deze zeer sportief is, is er door de lange buddy ruimte genoeg voor mij om lekker voorover te zitten en hoef je na een ritje niet –zoals bij veel straatracers– bang te zijn voor een nekhernia. Ook leun je niet teveel met je polsen op het stuur wat ondanks de sportieve zit een relaxte houding geeft. Deze vette caféracer heeft een enorme aantrekkingskracht, wanneer ik stop

om wat ondersteunde beelden voor het artikel te maken, is er voordat ik mijn helm af heb al een heer op de fiets gestopt en meldt: “Ik zag je rijden en ik dacht: die is aan het testen voor de Groene Venen.” De heer blijkt niet alleen een fan van mooie motorfietsen, maar ook van mijn motorartikelen. Geweldig! Samen nemen wij de Thruxton door en maakt hij ook op mijn gewaardeerde lezers een geweldige indruk. Het mooie mat-alu 865 cc parallel twin met injectie blok, de spaakwielen, de tellers en tellerplaat, allemaal even

t asf e h p o t i e t i l Brengt Kwa

alt!

Dealer van:

en alle A-merk Scooters!

Nu ook..... Aprilia Off-road & Beta Dealer Roké Motors Ondernemingsweg 9 3641 RZ Mijdrecht Tel: 0297-285218

WWW.ROKE.NL

Roké Motors Touwslagers 12B 3449 HX Woerden Tel: 0348-500224

mooi van vorm en materiaal. Ondanks het onderhoudende gesprek dringt de tijd om de Twin weer af te leveren bij Roké Motors. Met tegenzin lever ik de sleutels weer in van deze buitenkans op wielen. Aad van Roké heeft hem namelijk ingekocht als ex-demo van de importeur. Hij is gewoon helemaal nieuw van augustus 2013 en heeft slechts 3.100 kilometer gelopen is dus nog niet eens geheel ingereden. Prijs 9.250 euro en ja die kleur hè, echt prachtig. Ik zie mezelf al rij-

den: hartje zomer met mijn lief achterop en denkend aan het nummer van David Dundas: Jeans on. "I pull my old blue jeans on. You and me, we'll go motorbike riding. In the sun and the wind and the rain. I got money in my pocket. Got a tiger in my tank. And I'm king of the road again" Roké Mijdrecht Ondernemingsweg 9 Mijdrecht Tel. 0297-285218

www.roke.nl


DE GROENE VENEN

31 januari 2014

AUTO & MOTOR

21

Tekst Michael Reuling foto's patrick hesse

Alfa Romeo Mito

Begeerlijke mythe wordt realiteit In juni 2008 kwam Alfa Romeo met de opvolger van de 147 op de markt. De Mito was vanaf dag één al een populaire auto. De auto is gebouwd op het platform van de Fiat Grande Punto. Mito staat overigens voor Milano (de auto is ontworpen in Milaan) en Torino (de auto wordt gebouwd in Turijn). In 2010 reden we met de QV (de sportiefste uitvoering) en vele andere uitvoeringen volgden. Eind 2013 kreeg de Mito een kleine facelift, waarmee het model de laatste fase ingaat en nog een paar jaar vooruit kan. Reden om de Mito weer eens mee te nemen voor een proefrit. De facelift is niet heel ingrijpend geweest. De Mito is voorzien van een extra chromen randje bij de grille en donkere koplampunits (afgeleid van de QV). Daarnaast vind je in het interieur nieuwe materialen en mogelijkheden en een nieuw navigatiesysteem, waarover later meer. Het grootste nieuws vinden we onder de motorkap. Hier ligt namelijk een vernieuwde versie van de populaire TwinAir motor. Deze levert in plaats van de oude 85 pk nu 20 pk meer. Met deze 105 pk kun je met de Mito lekker doorkarren, helemaal als je het gaspedaal wat dieper intrapt en de turbo een toontje meeblaast. De motor loopt daarbij een stuk rustiger dan de eerste generatie. Het grote bijkomende voordeel is dat de nieuwe TwinAir geen hogere uitstoot kent dan de eerste versie. Al biedt dat in 2014 geen enkel belastingtechnisch voordeel meer. Daarom heeft het merk er nu 5 pk afgehaald, waardoor je met de 100 pk TwinAir kunt profiteren van 14% bijtelling. Ook het verbruik ligt gelijk met de voorganger. Laat ik daarbij meteen zeggen dat, van alle mensen die ik

ken en met zo'n TwinAir rijden, je bij lange na nooit het theoretische verbruik van 1 op 23,8 haalt. Wil je een beetje leuk doorrijden, dan zit je toch al snel op 1 op 16. En in een Alfa wil je nou eenmaal een beetje doorrijden. De tweecilinder nodigt je daarbij ook uit om het gaspedaal zo nu en dan eens wat dieper in te duwen, het rauwe geluid van de tweecilinder klinkt daarbij ook erg gaaf. En zo zal je met deze nieuwe

TwinAir met 100 pk ook het opgegeven verbruik niet halen. Wil je sportiever rijden dan is er een 1.4 benzinemotor met turbo leverbaar met 140 pk. Ben je een échte petrolhead met dikke portemonnee dan kies je voor de QV met de 1.4 benzinemo-

tor met turbo en 170 pk (standaard leverbaar met TCT automaat met dubbele koppeling). We reden ook met de 1.3 JtDM met 80 pk (ook 5 pk minder). Deze diesel is leverbaar voor de zakelijke markt met slechts 14% bijtelling. Een prima motor met voldoende koppel om vlot mee te komen in het verkeer. In het interieur valt als eerste de DNA knop op. Hiermee selecteer je één van de drie standen waarin je wilt rijden. In Allweather is de auto extra voorzichtig, waarmee je dus prima kunt rijden in extreme weersomstandigheden met veel regen of sneeuw. In Neutral heb je te maken met veel stuurbekrachtiging en een motor die minder fel reageert. De Dynamic is dé Alfa-modus. De motor reageert extra fel en maakt gebruik van zijn volledige vermogen, de besturing is lekker zwaar; kortom hierin wil je de hele tijd rijden. Naast de DNA-knop valt het navigatiesysteem op. Dit is een systeem van TomTom en is supersimpel te bedienen middels een kleuren-touchscreen. Daarnaast kun je je telefoon koppelen aan dit systeem, een USB-stick uitlezen of andere audio-drager koppelen voor je muziek, of genieten van AM/FM en digitale radio. Met name dit laatste geeft een wat helderder geluid dan de FM-frequentie die we kennen. Je kunt de Mito aankleden zoals je wilt. Met standaard stoffen bekleding en weinig toeters en bellen, of de real deal met lederen bekleding, sportpakketten, aluminium pedalen, navigatie, lederen stuurwiel, carbon look dashboard, enzovoort. Vergis

je niet dat daarbij het prijskaartje ook snel oploopt. Nieuw is dat je het dashboard nu ook kunt bestellen met een verloop van rood naar zwart. Qua velgen is het advies 17 inch voor iets meer comfort, al staan de 18 inch velgen de Mito erg goed. Met 17 of 18 inch ligt de Mito vrij strak op de weg. Op hele oneffen wegen merk je dat meteen, qua comfort zou de demping beter mogen. Maar op andere wegen heb je met de Alfa een sportieve wagen in handen die een glimlach op je gezicht tovert. De Mito ('mythe', 'legende') is niet de meest rationele auto om te kopen, maar wel een heel begeerlijke.

Gereden versie: Alfa Romeo MiTo 0.9 Turbo TwinAir 105 Vermogen: 105 pk 0-100: 11,4 s Top: 182 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 23,8 / 4,2 l/100km Vanafprijs: € 17.750,Alternatieven: Audi A1, Citroën C3, Fiat Punto, Mini One, Peugeot 208, Toyota Yaris

Van Kouwen Amsterdam Kuiperbergweg 17 1101 AE Amsterdam Zuidoost Telefoon: 020-5672030 Website: www.vankouwen.nl

Opening nieuwe vestiging Opel Amsterdam en lancering Van Kouwen magazine Na een jaar verbouwen opende Van Kouwen feestelijk de nieuwe vestiging aan de A9 in Amsterdam. In het pand, waar voorheen Infiniti en Smart gevestigd waren, heeft Van Kouwen een complete Opel-belevenis gecreëerd. De Opel History Tour begint bij de ingang en voert door het hele pand, van boven naar beneden. In de diverse grote showrooms zijn de nieuwe modellen, be-

drijfsauto’s en occasions uitgelicht. Tijdens de opening overhandigden eigenaren Theo van Kouwen en Frank Vaneman de tweede editie van het Van Kouwen Magazine aan architect Wim van der Laan, die de nieuwe showroom ontworpen heeft. Wilt u zelf de History Tour ervaren, kom dan langs aan de Snijdersbergweg 99-101 in Amsterdam.


22

31 januari 2014

Kort nieuws

Varen met het Rode Kruis

Groene Hart

Evenals in voorgaande jaren organiseert het Rode Kruis in De Ronde Venen ook in 2014 weer een vaartocht voor gasten op de Vinkeveense Plassen. De vaartocht wordt gehouden op 8 mei en is bedoeld voor gasten die nog niet eerder in contact zijn geweest met het Rode Kruis.

Meer dan 250 uitjes

Voor de vijfde keer staat dit voorjaar in het teken van de Maand van het Groene Hart. Van 15 maart tot en met 30 april 2014 is er een grote diversiteit aan uitjes te beleven in het gebied en bezoekers kunnen kiezen uit honderden activiteiten, van culturele evenementen en wandel- en fietstochten tot proeverijen van streekproducten en uitjes in de natuur. De veelal kleinschalige aanbieders bieden een unieke mix van evenementen waar voor iedereen iets bij zit. Zo zijn er op de Lentiade (11-13 april) en de Amstelfair (12 en 13 april) proeverijen, demonstraties, muziekoptredens en kraampjes vol leuke (cadeau)artikelen. Sportievelingen komen aan hun trekken tijdens de Joop Zoetemelk Classic (16 maart) en de Kamerikse Weteringloop (12 april). Natuurlijk zijn er ook weer verschillende lammetjesdagen op boerderijen, door bezoekers de afgelopen jaren gekozen tot leukste uitje van de Maand. Website en krant Meer informatie over alle activiteiten is vanaf medio februari te vinden op de website www. groenehart.nl/maand. Ook op de Facebookpagina van de Maand van het Groene Hart 2014 worden activiteiten uitgelicht en een week voor de start verschijnt de speciale Evenementenkrant met een uitneembare agenda. Deze uitgave wordt verspreid via VVV's, gemeentehuizen en bibliotheken in de regio.

Vinkeveen

Schaatsen in ‘t Meertje

De winter laat ons tot nu toe in de steek, maar IJsvereniging Vinkeveen zit niet stil. Zaterdag 8 februari zal om 12.30 uur de legendarische Olympische 5 km schaatswedstrijd voor heren in Sotsji plaats vinden. Omdat je dat gezelliger met elkaar op een groot scherm kunt bekijken, organiseert IJsvereniging Vinkeveen “Schaatsen in ’t Meertje” vanaf 12 uur in ‘t Meertje, Achterbos 101 te Vinkeveen. Er zal dan een (gratis) tijdspool worden georganiseerd met ludieke prijzen en Marco is zo gastvrij om voor de ‘koek’ (bittergarnituur) te zorgen. De zopie is wel op eigen kosten. Iedereen die van gezelligheid houdt is vanaf 12 uur van harte welkom om er samen met ons een prachtig feest van te maken. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@ijsverenigingvinkeveen. nl of u kunt bellen naar (0297) 262068.

Voor ouderen, alleenstaanden, mensen met een beperking, etc. is dit een gelegenheid om er een dag uit te zijn en kennis te maken met het Rode Kruis. In beperkte mate kan dit ook gelden voor rolstoelgebonden gasten. Aan boord wordt men ontvangen met koffie en gebak, een drankje en tussen de middag een warm en koud buffet. De vaartijd zal zijn van 10.30 tot ca. 16 uur. De mogelijkheid tot aanmelden staat open tot 15 maart. a.s. op het centraal adres : rachinusheidema@kpnplanet. nl of telefonisch: 0297-286339.

Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn op 8 mei aanwezig aan de wal en aan boord om alles in goede banen te leiden. Alle aanmeldingen worden in de tijd die vooraf gaat thuis bezocht en verder geïnformeerd. Vervoer van en naar huis op 8 mei is in noodgevallen ook te regelen via het Rode Kruis. Aanmelden betekent niet automatisch meegaan. In bepaalde gevallen zullen keuzes gemaakt moeten worden. Ook is de capaciteit aan boord van het schip niet onbeperkt. De eigen bijdrage kan door sponsoring etc. beperkt gehouden worden tot 15 euro per persoon.

DE GROENE VENEN

Winnaar Nina (rechts) en publiekswinnaar Gitta (links) op de stoel, te midden van de andere voorleeskanjers uit De Ronde Venen.

Nationale Voorleeswedstrijd 2014

Vinkeveense Nina Langendorff (Pijlstaartschool) voorleeskampioen Woensdag 29 januari jl. is Nina Langendorff van de Pijlstaartschool in Vinkeveen gekozen als beste voorlezer van De Ronde Venen 2014. Na een spannende Voorleeswedstrijd tussen acht kandidaten, allen van de basisscholen uit De Ronde Venen, kwam Nina als winnaar uit de bus.

Extra inzet om zwerfvuil te voorkomen en te bestrijden De gemeente De Ronde Venen gaat een aantal extra acties ondernemen om zwerfvuil te voorkomen en te bestrijden. Er worden meer afvalbakken en ‘blikvangers’ geplaatst, er wordt extra schoongemaakt en er worden voorlichtingscampagnes gevoerd om zwerfaval te voorkomen. Het college van B en W heeft dinsdag 28 januari met deze aanpak ingestemd. Wethouder Kees Schouten: ,,Zwerfvuil is velen een doorn in het oog. Lege blikjes op het gras, papier op straat, plastic in de bosjes, het geeft een rommelige en onverzorgde aanblik en bederft het leefgenot in onze gemeente. We gaan daar nu extra aandacht aan besteden. We willen meer voorzieningen realiseren waar mensen makkelijk hun vuil kwijt kunnen, ook gaan we intensiever schoonmaken. Maar de beste manier om zwerfvuil tegen te gaan, is door het te voorkomen. Daarom gaan

De jury, bestaande uit acteur Bert Simhoffer, Mariken van de Bovenkamp van boekhandel Sprey en Emmy van Eck van Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, vond dat ze een prettige stem had, rustig kon voorlezen, een goed stemgebruik voor de dialogen had en goed verstaanbaar voorlas. Een terechte winnaar dus. Ze mag zich een jaar lang voorleeskampioen van De Ronde Venen noemen. Of ze doorgaat naar de Provinciale Ronde wordt op woensdag 5

we een aantal publiekscampagnes voeren waarin mensen worden opgeroepen hun vuil niet op straat te gooien of te laten slingeren, maar in de afvalbak te doen.’’

een rij afvalbakken voor verschillende afvalstromen (papier, blik, plastic, restafval).

Verspreid over de gemeente worden de komende tijd tientallen extra en grotere afvalbakken geplaatst. Met name in Abcoude staan op dit moment relatief veel kleine afvalbakken die snel vol zitten en tot zwerfvuil leiden. Bij de recreatiegebieden worden ‘milieustraten’ geplaatst,

Het college heeft ook besloten om meer geld te besteden aan het opruimen van zwerfafval. Op dit moment zijn twee medewerkers van PAUW bedrijven permanent in dienst om zwerfvuil op te ruimen. Dit wordt gedurende een aantal weken, in het voorjaar, uitgebreid naar vier perso-

februari beslist, als ze het gaat opnemen tegen de voorleeskampioen van Stichtse Vecht. Het publiek mocht zelf ook stemmen. Deze publieksprijs ging naar Gitta Boellaard van de Willispoort uit Wilnis. Deze ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd werd georganiseerd door de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen en vond plaats in De Boei in Vinkeveen. De presentatie was in handen van Rhodé Schoenmakers. Zo'n 125 fans hebben de middag flink luister bij gezet. De hele Voorleeswedstrijd is bovendien opgenomen door RTV Ronde Venen.

nen. Ook werd extra tijd uitgetrokken voor het legen van prullenbakken, het opruimen van vuil rond de afvalbakken, het schoonspuiten van de prullenbakken en het opruimen van afval en glas rond glasbakken. Met de extra inzet is in 2014 een bedrag gemoeid van ongeveer 75 duizend euro. Het benodigde geld ontvangt de gemeente uit het Afvalfonds Verpakkingen.

Uit tussenevaluatie kernenbeleid blijkt: meer bewonersinitiatieven In bijna elke kern van De Ronde Venen is een bewonersorganisatie die opkomt voor de belangen van de wijk of kern. Het aantal bewonersinitiatieven neemt toe en de samenwerking tussen inwoners, gemeente en partnerorganisaties is sterk verbeterd. Dat zijn belangrijke constateringen in de tussenevaluatie over kernenbeleid 'vertrouwen in kennis, kracht en kunde van de samenleving', die in januari is gepresenteerd. In april 2012 heeft de gemeente de nota ´Kernenbeleid´ vastgesteld om de invloed van inwoners op hun eigen leefomgeving te vergroten. Doel is om inwoners eerder te betrokken bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid en projecten. En om de moge-

lijkheden voor inwonerparticipatie te vergroten. Uit een tussenevaluatie van alle samenwerkende partijen blijkt, dat op beide terreinen vooruitgang is geboekt. Een goed voorbeeld is de manier waarop dorpsvisies voor Abcoude, Baambrugge en Vinkeveen tot stand komen. En ook met groenadoptie zijn goede resultaten bereikt met inwoners. Wethouder Kees Schouten: ‘Ik ben trots op de inwoners van onze gemeente, die gedurende het laatste anderhalf jaar hun betrokkenheid hebben laten zien bij hun eigen buurt, wijk en kern, niet alleen door mee te praten, maar ook door de handen uit de mouwen te steken. Dat blijkt uit de gerealiseerde successen. Ik denk daarbij niet al-

leen aan grotere projecten zoals de dorpsvisies maar ook aan heel veel kleine en grotere initiatieven vanuit bewoners zoals het opknappen van speelplekken, collectieve aankoop van zonnepanelen, schoonmaak van de Vinkeveense Plassen en de aanpak van verkeerssituaties. Maar ook buurtbijeenkomsten in Abcoude, waar bewoners afgesproken hebben met elkaar te werken aan een leuke buurt. En een blik vooruit te werpen op de wijze waarop wij kernenbeleid nog sterker kunnen maken.’ Voor 2014 is een aantal aandachtspunten benoemd. Naast versterking van interactieve communicatie en stimuleren van inwonerinitiatieven, gaan of zijn verschillende dorps- en wijkcomités aan de slag met het

maken van dorps- en wijkplannen. Verder wordt per wijk of dorp een leefbaarheidsbarometer ontwikkeld om samen met inwoners te bepalen hoe het gesteld is met de leefbaarheid in een wijk op basis van statistische gegevens én persoonlijke beleving. Gekeken wordt naar sociale samenhang, wonen, veiligheid en voorzieningen. De barometer helpt om knelpunten te benoemen en deze vervolgens actief gezamenlijk aan te pakken. Deze barometer zal met enige regelmaat bijgewerkt worden om trends en ontwikkelingen te kunnen bepalen. De volledige tussenevaluatie kan gedownload worden op www.derondevenen.nl onder leven en werken, mijn invloed in de buurt.


DE GROENE VENEN

Apotheek De Ronde Venen Apotheek Mijdrecht

31 januari 2014

23

In verband met vertrek van onze huidige operationeel manager zijn wij op zoek naar een:

Johannes Hospitium De Ronde Venen

Operationeel manager (28 uur/week)

Wij zijn op zoek naar een:

Algemeen medewerker voor schoonmaakwerk & bezorging •

Oproepbaar op werkdagen

Variabele uren

In bezit van rijbewijs

Sollicitaties en inlichtingen: T.a.v.: Mw E. de Horde, Apotheek De Ronde Venen Adres: Hoofdweg 6a, 3641 PS Mijdrecht Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur -12.00 uur Telefoon: 0297-285163, menukeuze 3: administratie E-mailadres: aporvn4@ezorg.nl

Iemand die zelf meewerkt en de handen uit de mouwen weet te steken, een warm mensen-mens is, lef heeft, standvastig en sociaal is, zich kan inleven en buiten de kaders durft te denken, positief is ingesteld, verbindingen weet te leggen en eerlijk en respectvol de Johannes Hospitium-gemeenschap tegemoet treedt en last but not least een groot netwerker is: kortom een duizendpoot. Het Johannes Hospitium biedt professionele palliatieve verzorging, verpleging en begeleiding. Er wordt warme, persoonlijke, liefdevolle aandacht gegeven door artsen, verpleegkundigen, een psycho-sociaal werker, pastorale medewerkers en vele vrijwilligers. Zij ondersteunen de naasten zoveel mogelijk bij het proces rondom het sterven.

• Gastheer/gastvrouw-rol in algemene zin; • Dagelijkse leiding van de vrijwilligers die niet in de zorg werken.

Resultaatgebieden vrijwilligersbeleid, ontwikkeling deskundigheid vrijwilligers, facilitaire zaken, inkoop, ICT-beheer en public relations.

Kwaliteiten die nodig zijn voor deze functie • HBO werk- en denkniveau met functiegerichte kennis en leidinggevende ervaring. • Kennis van en inzicht in de palliatieve terminale zorg. • Integer, betrouwbaar, volhardend, flexibel en inspirerend. • Treedt in externe projectgroepen op als representant van het hospice.

Functie

Arbeidsvoorwaarden

De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de planner van het hospice. Werkzaamheden zijn: • Het plannen, coördineren en organiseren van de inzet, de werkzaamheden en het begeleiden van de vrijwilligers, gerelateerd aan de zorgvisie; • Een optimale woon- en leefomgeving voor de bewoners tot stand brengen en onderhouden; • Een goed ingerichte en adequate werkomgeving voor medewerkers en vrijwilligers tot stand brengen en onderhouden;

Salariëring op basis van kennis en ervaring. (maximaal schaal 55). Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen.

Solliciteren Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Karremans, directeur Johannes Hospitium De Ronde Venen 0297-230 290 Mail je motivatie met CV naar: secretariaat@johanneshospitium.nl onder vermelding van operationeel manager. De sluitingsdatum is 15 februari 2014


24

31 januari 2014

Stem Lokale Kracht!

Rein Kroon Nr. 1

1 DE GROENE VENEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.