De Groene Venen 28-02-2020

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

JAARGANG 24 - WEEK 9 – 28 FEBRUARI 2020

Oudeland 43 Vinkeveen Vraagprijs € 519.000,- k.k.

Uw Ford specialist in de regio

NIE

UW

IN

VER

KO O

Ook voor Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Tel. 0297 - 212 987 vidamakelaars.nl

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

Risico’s nemen of beperken?

Burgemeester bezoekt diamanten echtpaar Rossino

Maandagmiddag 24 februari bracht burgemeester Divendal een bezoek aan het echtpaar Rossino - van Teeseling in Abcoude. Zij vierden die dag hun diamanten bruiloftsfeest. Mevrouw is een geboren Abcoudse en meneer komt oorspronkelijk uit Sicilië en was waarschijnlijk de eerste buitenlandse inwoner van Abcoude. De echtelieden leerden elkaar kennen tijdens een vakantie aan het Gardameer en in 1959 kwam meneer naar Abcoude. Mevrouw werkte altijd bij een bank en borduurt graag als hobby. De heer Rossino pakte altijd alles aan en zat nooit een dag zonder werk. Hij heeft geschilderd, wijn gemaakt, en fietst nog steeds graag. De Rossino's hebben twee kinderen, een dochter en een zoon. Hun dochter is helaas overleden. Over het ‘geheim’ van hun huwelijk zegt mevrouw Rossino: “Het huwelijk is geven en nemen en blijven praten, en dan ben je zó 60 jaar getrouwd.” Behalve het bezoek van de burgemeester mocht het echtpaar felicitaties ontvangen van de Z.M. de Koning en de Commissaris van de Koning. foto fem van duuren

Meer weten over het idee voor een betere verkeerssituatie in Vinkeveen?

75 jaar vrijheid! In het hart van deze krant vindt u een uitneemexemplaar van de bevrijdingskrant.

Schoonmaakpersoneel gevraagd M/V

Inloopbijeenkomst op dinsdagavond 17 maart in De Vink

De gemeente heeft een nieuw idee voor de verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201. Dit idee biedt een nieuwe kans voor Vinkeveen. Het biedt de mogelijkheid het verkeer in Vinkeveen evenwichtiger te verdelen, ontwikkelingen in en rond Vinkeveen mogelijk te maken en daarmee de leefbaarheid van Vinkeveen nu en in de toekomst te verbeteren. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u informatie over de achtergrond en de inhoud van het idee, en hoe het vervolg er uit ziet. Daarnaast is de gemeente ook geïnteresseerd in uw inbreng. Op dinsdagavond 17 maart kunt u hiervoor tussen 19 en 21.30 uur binnenlopen bij De Vink, Herenweg 55 in Vinkeveen. Begin maart spreekt de gemeente met de direct omwonenden van deze voorgestelde nieuwe verkeerssituatie. Bij de inloopbijeenkomst is iedere geïnteresseerde welkom. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats voordat de gemeenteraad in april besluit of er een verdere uitwerking komt van het idee om van en naar de N201 eenrichtingsverkeer in te voeren. Het gaat dan om de Kerklaan en de Herenweg richting N201. En vanaf de afrit van de N201, door een nieuwe weg aan te leggen ten noorden van de Julianalaan. De gemeenteraad wilde met de in 2014 vastgestelde de dorpsvisie Vinkeveen, dorp aan de Plassen’ de relatie tussen dorp en plassen verbeteren én een veiligere verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201. De gemeente heeft verschillende plannen en varianten onderzocht en uitgewerkt met als doel de dorpsvisie uiteindelijk te realiseren. Door het ontbreken van een goed alternatief voor de huidige ontsluiting van

Vinkeveen hebben deze plannen het niet gehaald. De uitwerking liep steeds vast op de verkeerssituatie in Vinkeveen. Knelpunt bleek keer op keer de verkeerssituatie rond de Herenweg en de Kerklaan. Nu al rijdt daar te veel verkeer.

Hoogstraat 13 B 1391 BP Abcoude Tel. 0294 - 769047

voor een school te Abcoude Werktijden vanaf 17.00 Inl. 06- 51608934

Cursus Klein Vaarbewijs 5 WOENSDAGAVONDEN

4, 11, 18, 25 maart & 1 april CURSUSKOSTEN

maart: Love is in the air

€ 175,AANMELDEN (LAATSTE PLAATSEN)

Korting op castratie of sterilisatie van katten t/m 31-03

info@dapproosdijlanden.nl

En elke ontwikkeling zorgt voor extra verkeer. Hierdoor ontstaat een nog zwaardere belasting van de Herenweg. Dit idee biedt daar een oplossing voor...

www.dapproosdijlanden.nl

0297 262200 info@zeilschoolvinkeveen.nl

Advies op maat voor je bedrijf!

P


2

28 FEBRUARI 2020

DE GROENE VENEN

<TJSXIFL R RFFWY ZZW JS ZZW )TSIJWIFL R RFFWY ZZW ZZW )TSIJWIFL R RFFWY ZZW

.38(-7./;*3 )4* /* ?4

FYMJSJZR a MF[T a RF[T a XUTWYPQFX a TSIJWSJRJSI QJWJS a 2FPJ= a PZSXYPQFX a &SLQNF a )JQK a ,TJYMJ a ,4 ;1( ;1(

Zaterdag 7 maart, Start verkoop Tijdens het `Start Verkoop’ event van de Maricken fase V gaan verschillende ruime gezinswoningen, twee-onderéén-kapwoningen én vrijstaande woningen in verkoop. U kunt kiezen uit verschillende groottes en architectuurstijlen. En dat in een gezellige, groene wijk die met de realisatie van deze laatste fase compleet is.

Laatste fase in verkoop! de Maricken, centraal tussen Amsterdam en Utrecht

Benieuwd naar het aanbod? U bent van harte welkom op zaterdag 7 maart van 10 tot 12 uur bij het verkoopkantoor aan de Marickenlaan te Wilnis. Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief via www.demaricken.nl Onbezorgd genieten, dat kan in de Maricken.

www.demaricken.nl


DE GROENE VENEN

28 FEBRUARI 2020

BESTE BURGEMEESTER

3

LUISTERVINK 2.0

tekst maarten divendal

Via uitgeverij Atlas Contact kreeg ik de vraag of ik wilde langskomen bij de presentatie van het boek “Schiphol, biografie van een luchthaven”, geschreven door Stephan Steinmetz. De schrijver ken ik nog van de middelbare school, hij was een goede vriend van een (overleden) broer. Zijn eerdere journalistieke boeken vond ik leuk om te lezen én het onderwerp Schiphol is actueel. Ik kon helaas niet naar de presentatie, maar heb het boek gelezen. In deze rubriek besteed ik er aandacht aan, omdat ik vermoed dat het boek meer inwoners van De Ronde Venen aanspreekt. Zoals het hoort bij een ‘biografie’, beschrijft het boek de geschiedenis, nu dan niet van een persoon, maar van een luchthaven. Het ontstaan van de luchthaven is natuurlijk tegelijk ook de geschiedenis van personen (Schiphol is er niet vanzelf gekomen) en daarnaast van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Met tal van bijzondere en tegelijkertijd relevante anekdotes wordt een beeld geschetst van het ontstaan van de luchthaven. De betekenis hiervan voor de omgeving en de rol hierbij van verschillende partijen, zoals de landelijke overheid en gemeenten, komen nadrukkelijk ook aan de orde. Ik vond het mooi om te merken dat ik ná lezing weer wat meer begrijp van de discussies zoals die nu worden gevoerd. Hoe het bijvoorbeeld zover is gekomen dat er een hele ‘bestuurlijk spaghetti’ (ondoorgrondelijke overlegstructuur) bestaat. Of wanneer en waarom grote delen van de bevolking anders zijn gaan aankijken tegen Schiphol. En hoe het komt dat de ‘nevenactiviteiten’ rondom Schiphol zoveel groter zijn, dan het feitelijke organiseren van het stijgen en kunnen landen van vliegtuigen. Waardoor is die permanente groei mogelijk geweest? Dat de schrijver niet alleen een journalistieke achtergrond heeft, maar ook een bestuurlijke kan je goed merken. Het boek leest lekker weg

HET VERHAAL VAN

B

este lezers van De Groene Venen, ik stop met het schrijven van de rubriek ‘Het verhaal van…’ en andere bijdragen voor deze krant. Begin dit jaar moest ik daar al even mee ophouden vanwege persoonlijke omstandigheden en ik heb nu besloten om dat zo te laten.

Nadat ik in 2010 in Wilnis was komen wonen, kon ik direct een beetje inburgeren met De Groene Venen. En toen ik in september 2011 voor deze krant aan de slag ging, verliep dat nog veel vlotter… :-) In de ruim acht jaar die ik voor De Groene Venen

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

en is niet te dik (250 bladzijden). In zijn nawoord zegt de schrijver dat vrienden hem vaak vroegen of hij na al zijn werk een stevige onderbouwde eigen mening heeft. Hij staat echter zoals hij zelf zegt “.met de mond vol tanden. Hoe meer kennis je verzamelt, hoe ingewikkelder het wordt”. Met als slotconclusie: elke discussie over het aantal vliegtuigbewegingen is van marginaal belang, maar nietsdoen is geen optie. “Enige tijd geleden was het mogelijk om monumentenbordjes te krijgen voor vaste monumenten. Naast deze monumenten bestaat er ook de categorie erfgoed dat beweegt. Uw gemeente heeft ook een grote vloot varend erfgoed. Is het niet mogelijk om ook deze categorie bewegende monumenten te voorzien van deze bordjes? Een mooi voorbeeld hiervan is te zien bij de Vinkeveense opduwerdag. Ik ben benieuwd naar uw reactie.” Dit is zeker interessant. Helemaal voor ons als gemeente met relatief veel waterrecreatie en varend erfgoed. Toevallig hebben we net afgesproken dat we de gemeentelijke monumentenlijst weer actueel gaan maken. Als het gaat over varend erfgoed gaan we – dank voor uw vraag – uitzoeken of en zo ja hoe we dat kunnen realiseren. Of er bijvoorbeeld standaard bordjes bestaan hiervoor. En of er een lijst bestaat met varend erfgoed in onze gemeente. De landelijke federatie op dit terrein kon die in verband met privacy wetgeving niet aan ons verstrekken. Maar wellicht zijn er andere manieren. “Mijn oog viel op uw stukje in de Groene Venen van afgelopen keer. U vertelde dat alle bomen belangrijk zijn in onze gemeente en dat de gekapte bomen vervangen worden voor nieuwe bomen. Ik woon in Vinkeveen. Aan de Reigerstraat zijn helaas in december 2018 grote metasequoia’s om en om gekapt, en na de windhoos in

2019 zijn ook nog een aantal bomen in de Reigerstraat gesneuveld. Het eens zo mooie groene uitzicht is een slagveld geworden. Kunt u zeggen wanneer de herbeplanting gaat beginnen?” Misschien goed om in aanvulling op de beantwoording in de vorige rubriek nog een paar algemene punten te noemen. De gemeente heeft ruim 26.000 bomen in eigendom en beheer. Bomen en boomstructuren bepalen voor een groot deel het groene karakter en de hoofd- en wijkgroenstructuur van de gemeente en vervullen hiermee meerdere functies in de openbare ruimte, zoals verkeersbegeleiding, oriëntatie, herkenning en verhoogde belevingswaarde. Voor het behoud van deze groenstructuren zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe herplant ter compensatie voor de gekapte bomen. Ook staat op het programma om de bomen die omgewaaid zijn met de laatste stormen te vervangen. Er moeten nog veel werkzaamheden verricht worden om deze locaties plantklaar te maken. Denk hierbij aan het frezen van de boomrestanten en het toepassen van grondverbetering. De aanvraag van zogenoemde klikmeldingen vanwege de aanwezigheid van de kabels en leidingen hoort hier ook bij. In het verleden hebben ze namelijk veel bomen op kabels en leidingen geplant en dit brengt een uitdaging met zich mee om bomen te verwijderen en ook om weer nieuwe te planten. De meeste bomen in Vinkeveen worden in het najaar 2020 geplant.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

D66 overlegt met provinciale statenfractie en vraagt uw inbreng

...Anja Verbiest heb gewerkt, heb ik vele Rondeveners mogen ontmoeten. Ik heb genoten van alle contacten en denk met een goed gevoel terug aan onze mooie gesprekken! De teller van het aantal afleveringen van ‘Het verhaal van…’ van mijn hand stopt op 161. Op de achtergrond blijf ik als vervangend eindredacteur zo nu en dan nog wel betrokken bij de krant. Het gaat u allen goed! Hartelijke groet, Anja Verbiest

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

D66 is als landelijke partij actief op alle niveaus van de politiek. Uiteraard overleggen de verschillende volksvertegenwoordigers regelmatig met elkaar. Zo gaat de D66 fractie van De Ronde Venen binnenkort weer in gesprek met de D66 fractie uit de provincie Utrecht. We bespreken dan de onderwerpen in de provinciale politiek die van invloed zijn op de besluiten van de gemeente. En dat gaat om belangrijke zaken als de N201, het openbaar vervoer, de natuurbescherming en de mogelijkheden voor woningbouw buiten de dorpskernen. Hebt u punten waar de provincie over gaat en waarvan u wilt dat wij ze bespreken met onze statenfractie? Wij horen het graag en nodigen u daarvoor uit op onze maandelijks inloopbijeenkomst. De eerstvolgende is op 2 maart a.s. van 18 tot 19 uur. Het adres is het Veenhoekje van Amerpoort, Herenweg 63 in Vinkeveen.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Klimaatdoelen De afgelopen vijf jaar heb ik een stekkerloze hybride gereden en dat is me eigenlijk heel goed bevallen. Dankzij de ondersteuning van de zichzelf opladende elektromotor, naderde mijn benzineverbruik de 1 op 20. Mijn petrolheadcollega Michael van onze autorubriek is er stikjaloers op. Maar de ontwikkelingen staan niet stil en om ons heen zie je zo langzamerhand elke autofabrikant met elektrische voertuigen op de markt komen. Die zijn fors duurder in aanschaf, maar hebben (nu nog) een veel lagere fiscale bijtelling dan hybride en benzinemodellen. En beter voor het milieu, want geen CO2-uitstoot. Ik had net een mooie shortlist gemaakt voor de opvolger van mijn huidige vierwieler, toen vorige week de netbeheerders de zoveelste voorjaarsstorm ontketenden, met het nieuws dat onze energierekening mogelijk tientallen euro’s gaat stijgen door de explosieve groei van laadpalen en warmtepompen. Ons elektriciteitsnetwerk kan de 1,7 miljoen laadpalen die de komende jaren nodig zijn helemaal niet aan. En ook voor de 1,5 miljoen huizen die van het gas af gaan, is onvoldoende capaciteit om elektrisch te gaan koken. Tot overmaat van ramp gooide oudminister Plasterk olie op de golven door even voor te rekenen dat één Teslarijder meer energie slurpt dan tien huishoudens. “Dat zijn dus enorme asocialen,” liet hij in de media vastleggen. Nou wou ik geeneens een Tesla, maar ik voel me wel aangesproken. Steeds als je denkt dat je het een beetje gaat begrijpen met die energietransitie, spint het verhaal in de rondte en weet je niet meer wat en wie je moet geloven. De stikstofcijfers van het RIVM, of die van de boeren? De windmolenbouwers en de zonnepaneelinstallateurs, met wie we de klimaatdoelen nooit op tijd schijnen te gaan halen, al plempen we elk vrij stukje natuur vol met die dingen. Of de kernenergielobby die ineens de kop weer opsteekt als reëel alternatief. Waterstofgas lijkt vooralsnog het onderspit te delven als alternatieve autobrandstof, maar is zeer geschikt als vervanger voor aardgas. Kunnen de gasleidingen dus gewoon blijven liggen. Jammer voor de gasvrije nieuwbouwwijken, daar moeten dan wel weer nieuwe leidingen worden gegraven. We hebben er net nog glasvezelkabels doorheen getrokken en als het niks wordt met die kernenergie, zullen we ook nieuwe elektrakabels moeten graven. Als graafbedrijf zit je dus gebeiteld de komende jaren. In Den Haag zijn ze bang dat mensen het vertrouwen in de klimaataanpak kwijtraken. Terecht, want elke week hoor je een ander geluid. Ondertussen heb ik mijn eigen klimaatdoel: volgende week zit ik op een zonnig eiland, ver weg van het grauwe, koude Nederland, met zijn Ciara, Dennis, Ellen, Francis, Gerda, Iris, en ga maar door. Ik hoop niet dat u ze allemaal over u heen krijgt de komende week.

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2020 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.


4

DE GROENE VENEN

28 FEBRUARI 2020

Kort nieuws Mijdrecht

De Wegwijzer over de volmacht van Jezus Zondag 1 maart leidt kandidaat A.J. Dorst de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. De preek gaat over de navolging van Jezus. Navolging betekent zelfvernedering en dienen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Dat betekent onszelf verloochenen en achter Jezus aangaan. Hoe dan? En wanneer? Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Om 17 uur leidt ds. G. Vos de middagdienst. De meesten hebben ooit wel eens nagedacht over wie Jezus Christus is geweest. En dat Hij is opgestaan en bevoegd is om ons te verbinden met God. Daarover gaat het in Mattheüs 9. De volmacht van Jezus om ons te vergeven, om ons te verbinden en om ons een ongekende toekomst te geven! Belangstellenden zijn welkom in de diensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk op Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten.Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel.

Geslaagde winterwandelingen met 25 medailles afgesloten

Groen schoolplein Sterrenschool Driehuis officieel geopend

Deze winter werden er zes winterwandelingen georganiseerd met na afloop gezamenlijk erwtensoep eten. Al gauw werden deze wandelingen omgedoopt tot Snertwandelingen, hoewel men zes wandelingen lang van goed weer heeft mogen genieten. Op initiatief van Jos Kooijman (buurtsportcoach senioren) en Pim Jongsma ( Tympaan-De Baat) werden deze Winterwandeling al voor het derde jaar georganiseerd. Het doel is om mensen op een sportieve manier bij elkaar te brengen. Zo vertrok iedere wandeling weer vanuit een andere buurtkamer, vanuit een andere woonkern. Er werd na afloop genoten van heerlijk zelf gemaakte erwtensoep. Jeroen Versteeg heeft hierin ook zijn steentje bijgedragen door verschillende malen de soep te sponsoren. Dat dit concept aansloeg bleek wel aan het enthousiasme van de wandelaars, per wandeling liepen er tussen de 30-35 mensen mee! De meest ge-

In eerdere berichten in deze krant heeft u al mee kunnen lezen over de veranderingen op het schoolplein van Sterrenschool Driehuis. Het deel waar eerder noodlokalen stonden heeft een metamorfose ondergaan naar een ‘groen schoolplein’. Het is veranderd in een groot klimparcours, van bomen, boomstammen, touwen, evenwichtsboom, klimtoren en glijbaan. Vrijdag 21 februari vierden de kinderen carnaval en meester/juffendag ineen. Een uitgelezen moment om samen met (‘jarig’) team, alle leerlingen en ouders het plein feestelijk te openen. De officiële opening werd

hoorde kreet was toch wel: “Ik woon hier al tig jaar, maar hier ben ik nog nooit geweest!” De laatste wandeling vertrok vorige week vanaf de voormalige basisschool De Trekvogel in Mijdrecht, die nu in gebruikt is bij verschillende organisaties. Wandelaars die vier wandelingen of meer hadden meegelopen, kregen na deze laatste wandeling een medaille omgehangen! Iedereen ontving een herinneringsvaantje.

verricht met het losmaken van het lint door Juf Tineke. Zij is met ingang van 1 januari j.l. gestopt, maar kwam voor deze gelegenheid graag nog even terug. Ze heeft immers, in de 27 jaar dat ze verbonden was aan de Driehuisschool, vele voetstappen in de gangen en op het schoolplein liggen. Als katholieke school is het natuurlijk een goed gebruik dat het schoolplein wordt ingezegend; voor die gelegenheid heeft “pastor” (meester) Frank de honneurs waargenomen en het plein besprenkeld met (on)wijwater, daarbij de hoop uitspreken op veel, veilig, speelplezier!

Mijdrecht

De veertig dagen voor Pasen Afgelopen woensdag was het Aswoensdag, het begin van de veertig dagen voor Pasen, waarin wordt stilgestaan bij het lijden van Jezus en het lijden in de wereld. Een eenvoudige maaltijd en een kort avondgebed in De Rank was die avond de aftrap voor een tijd van soberheid en bezinning rondom het thema “Sta op”: sta op tegen honger, onrecht en uitbuiting en kom in actie! In alle zondagsdiensten (aanvang 10 uur, afwisselend in De Rank en de Janskerk), wordt informatie gegeven over een specifiek hulpproject waarvoor iedereen een duit in het zakje kan doen bij de collecte. Ook in de kinderkerk voor basisschoolkinderen en de tienerkerk, voor tieners op de middelbare school, komen het thema en het project aan de orde. Op drie zondagavonden in deze periode worden vespers gehouden met als thema verzoekingen. De eerste is aanstaande zondagavond om 19 uur in De Rank. Meer informatie opwww.pgmijdrecht.nl.

Jubileum ‘Ahoy’ Zondagmiddag 23 februari werd het jubileum van Zeemanskoor “Ahoy” gevierd in de Angstelborgh. De feestelijke uitvoering van liedjes die al 20 jaar in het repertoire zitten en nieuwe liedjes konden rekenen op veel belangstelling. De zaal in de Angstel-

borgh was helemaal vol met belangstellenden. Niet alleen om te luisteren, maar ook om gezellig mee te zingen. Het koor kan nog wel wat mannen gebruiken, dus mocht u belangstelling hebben, meld u dan aan: www.zeemanskoorahoy.nl/ foto fem van duuren

Mijdrecht

Oecumenische viering Wereldgebedsdag Op Wereldgebedsdag, vrijdag 6 maart, is er van 19 tot 20 uur een oecumenische viering in kerkelijk centrum De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht met medewerking van Huisorkest Vos. Elk jaar wordt in een ander land de liturgie voorbereid. Dit jaar is het een viering uit Zimbabwe. Het thema is: “Sta op en ga!” De liturgie wordt afgewisseld met het zingen van liederen, muziek, gebeden, schriftlezing, overdenking, verhalen over het betreffende land. Na de bijeenkomst gelegenheid tot napraten en koffie- of theedrinken.

Zonnebloem bij Urker Mans Formatie Afgelopen zaterdag was een aantal gasten van de Zonnebloem afd. Mijdrecht te gast bij het concert van de Urker Mans Formatie in de RK-kerk Johannes de Doper. Er is genoten van dit geweldige mannenkoor. Maar er was meer. Sterre van Boxtel (sopraan) zong een aantal hele bekende liederen, zowel klassiek als ook uit een musical

en filmmuziek. Het klonk prachtig. Het geheel werd begeleid door pianist Mark Brandwijk en dirigent Martin Mans. Dit concert werd georganiseerd door de Stichting Vrienden Monument Johannes de Doper, die regelmatig concerten organiseert in dit mooie monument. Zie ook www.vriendenmonument-johdedoper.nl

Hoflandschool werd (even) Hof-nar-college Op donderdag 20 februari werd het Carnavalsfeest gevierd op de Hoflandschool, die voor deze gelegenheid – net als de steden waar Carnaval gevierd wordt – een andere naam kreeg. Leerlingen mochten een nieuwe naam bedenken en per klas werd één naam gekozen die mee kon dingen voor de prijs. Boekhandel Mondria heeft uit de namen de prijswinnaar voor de bovenbouw gekozen: Hof-NAR-College. Deze naam was bedacht door Thijs Ende uit groep 6 en Thijs mocht met een aantal leerlingen uit zijn klas het naambord voor de school tijdens Carnaval maken.

Voor de onderbouw was Bas van der Horst de bedenker van de Carnavalsnaam: Carnavalschool. Ook hij mocht een bord mooi versieren. Tijdens de opening van het carnavalsfeest werden beide prijswinnaars door Nelie Groenendijk van boekhandel Mondria in het zonnetje gezet. Het werd een feestelijke dag met van iedere klas een optreden, spelletjes en uiteraard ontbrak de polonaise door de hele school niet. Van de Hoogvliet kregen de kinderen allemaal een lekker zakje chips en een beker limonade.


DE GROENE VENEN

28 FEBRUARI 2020

Opnieuw zwaar verliefd in Vinkeveen

Kort nieuws

Deze winter vertoont Het Spoorhuis Vinkeveen elke maand een bijzondere filmhuisfilm, maar afgelopen dinsdag was het Vinkeveense monument zelf even een filmdecor, als locatie voor ‘Dierenkliniek Den Bosch Oost’. Deze dag vonden namelijk opnamen plaats voor het tweede deel van de hitfilm Zwaar Verliefd! met in de hoofdrollen o.a. Jim Bakkum, Barbara Sloesen en Soy Kroon (Hoogvliegers). De film is vanaf februari 2021 in de bioscoop te zien. Deel 1 gemist of nog eens bekijken? Hij is nog te zien bij Netflix. foto’s gert tetteroo

Mijdrecht

GezinsBuddy informatieavond op 2 maart

Lokale VVD adopteert de Landelijke Opschoondag in De Ronde Venen

Kanovereniging DRV doet weer mee met Kies je Sport Kanovereniging De Ronde Venen doet weer mee met Kies je Sport om kinderen van alle basisscholen in de gemeente kennis te laten maken met de kanosport. Nieuw dit jaar is dat de ouders ook van harte welkom zijn en worden uitgenodigd om met de kinderen mee te varen. De kanoclub organiseert vier kennismakingslessen van ruim één uur. Er wordt gevaren in kajaks, peddels en zwemvesten van de club. Dit jaar wordt er ook aandacht besteed aan kanopolo, een voor de jeugd unieke balsport op het water. De teams bestaan uit jongens en meisjes door elkaar heen. Door

mee te doen aan Kies je Sport hoopt de kanovereniging de kanosport binnen de gemeente De Ronde Venen te promoten en meer onder de aandacht te brengen. Het kanovaren en kanopolo geldt voor de groepen 7 en 8. De jeugd die zich aanmeldt vaart gewoon mee met de jeugd van de kanovereniging op de zaterdagochtend. Bewust is er gekozen om de deelname te beperken tot de hoogste groepen van de basisscholen. Kies je Sport wordt op zaterdagochtend om 10 uur gehouden op 18 en 25 april en op 2 en 9 mei. Locatie: Herenweg 196 in Vinkeveen. Zie www.kvdrv.nl

Zaterdag 21 maart a.s. is de 18e editie van de Landelijke Opschoondag. Net als velen vindt de VVD onze natuur en woonomgeving belangrijk en neemt de VVD verantwoordelijkheid voor ons klimaat en de prachtige groene leefomgeving in onze gemeente. Zwerfafval belast het milieu en ontsiert onze leefomgeving. Zo is de afbraaktijd van een sigarettenpeuk 2 tot 12 jaar, een bananenschil vergaat na 1 jaar, een frisdrankblikje blijft 50 jaar in stand en een plastic flesje heeft een oneindige levensduur. Alle reden om zwerfafval op te ruimen. De VVD organiseert op zaterdag 21 maart a.s. in Mijdrecht, Vinkeveen, Abcoude en Baambrugge (de kern) van een schoonmaakploeg, die tussen 10 en 15 uur samen met inwoners en belangstellenden hun leefomgeving gaan opruimen. In Wilnis ondersteunt de VVD die dag het schoonmaakinitiatief van “Wilnis Doet”. Iedereen kan meedoen aan

de Landelijke Opschoondag. Jong en oud, van individu tot maatschappelijke organisaties. Meer dan honderdduizend Nederlanders komen in actie voor een schone buurt. Een rol van betekenis spelen tijdens deze grote voorjaarsschoonmaak is eenvoudig en waardevol en de VVD hoopt dat veel inwoners gehoor zullen geven aan de oproep om mee te doen om De Ronde Venen daarmee schoner te maken. In de week voorafgaand aan de schoonmaakactie zal via de VVDwebsite en de lokale media concrete informatie, zoals verzamelplaatsen en schoonmaaklocaties verspreid worden. Enthousiaste inwoners kunnen zich nu al opgeven via info@vvdderondevenen.nl . Ook kunnen, binnen de genoemde kernen maar zeker ook daarbuiten, specifieke locaties die wel een schoonmaakbeurt kunnen gebruiken via dit mailadres kenbaar gemaakt worden. Voor koffie en koek wordt gezorgd.

verschillende groottes en architectuurstijlen. Wonen op het eiland, aan het water of aan een groene woonstraat? Het kan in deze gezellige, groene wijk die met de realisatie van deze laatste bouwfase compleet is. Benieuwd naar het aanbod? Kom op zaterdag 7 maart van 10 tot 12 uur naar het verkoopkantoor aan de Marickenlaan in Wilnis. Meer informatie op www.demaricken.nl

Twee jaar geleden richtte Jos Honig de stichting GezinsBuddy op met als doel om alleenstaande ouders in een complexe situatie te ondersteunen. Inmiddels hebben zich 23 gezinnen aangemeld. Op maandagavond 2 maart om 19.30 uur vindt een informatiebijeenkomst over GezinsBuddy plaats bij Feka ICT, Rendementsweg 14 in Mijdrecht. U wordt die avond geïnformeerd en geïnspireerd over de stichting GezinsBuddy en hun plannen. Aan bod komen onder meer de uitleg van het concept en de aanpak en werkwijze. U maakt kennis met een aantal bestuursleden en de coördinator van stichting GezinsBuddy, maar vooral ook met de positieve impact die deze stichting heeft op gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wilt u meer weten over onze activiteiten? Is GezinsBuddy worden iets voor u? Of wilt u op een andere manier een steentje bijdragen? Dan mag u 2 maart niet ontbreken! Stuur een aanmeldingsmail naar angela@ gezinsbuddy.nl. Voor de koffie wordt gezorgd.

Abcoude

Praatcafé ’t Trefpunt Op vrijdag 6 maart is er van 14 tot 16 uur weer een Praatcafé in 't Trefpunt, Kerkstraat 23 in Abcoude. Thema: Wat zou je willen veranderen in de wereld? Ervaringen en verhalen delen, naar elkaar luisteren en daarna met elkaar in gesprek komen. Informeel, gezellig maar ook serieus. Iedereen is welkom, jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levens overtuiging. Kosten 2 euro, incl. koffie, thee en een glaasje wijn of fris. Informatie: www.cosmasendamianus.nl of tel. 0294-281335

Start verkoop laatste fase de Maricken op zaterdag 7 maart De woonwijk de Maricken in Wilnis leeft al volop. Al in 300 woningen wordt met plezier gewoond. Gemeente De Ronde Venen en Bouwmaatschappij Verwelius B.V. werken nauw samen om de wijk tot een prettige leefomgeving te maken. Op zaterdag 7 maart start de verkoop van verschillende ruime gezinswoningen, twee-onder-één-kapwoningen én vrijstaande woningen. U kunt kiezen uit

5

Soroptimistclub steunt project Fietslessen voor volwassenen Het is voor iedereen belangrijk om te kunnen fietsen. Wie kan fietsen kan makkelijk boodschappen doen, kinderen naar school brengen, naar het werk. Tympaan De Baat organiseert daarom samen met het Verkeerscollege, gemeente De Ronde Venen en Vluchtelingenwerk Nederland fietslessen voor volwassenen. Sommige volwassenen hebben nog nooit gefietst, andere durven niet meer na een vervelende gebeurtenis. De lessen worden door een fietsdocent en vrijwilligers gegeven in Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht. Daarvoor is natuurlijk wel geld nodig. Bijvoorbeeld om fietsen aan te schaffen. Soroptimistclub Uithoorn/ De Ronde Venen sprong bij en sponsorde maar liefst twee fietsen voor

de fietslessen voor volwassenen. Annelies de Hoop van Tympaan de Baat (tweede van links op de foto) was dolblij met de cheque!

Mijdrecht

Braderie op Raadhuisplein Op zaterdag 7 maart wordt er een gezellige braderie georganiseerd op het Raadhuisplein in Mijdrecht, met standwerkers die artikelen verkopen met goede en leuke aanbiedingen die u niet mag missen. Denk aan home deco, zelfgemaakte spulletjes, ondermode, kinderkleding, dameskleding, diverse accessoires, handgemaakte chocozoenen, eigenlijk te veel om op te noemen. Laat u verrassen door de diversiteit aan aangeboden artikelen. Voor de kinderen is er een bungy jump. Kortom, een dag voor jong en oud en voor ieder wat wils.


6

DE GROENE VENEN

28 FEBRUARI 2020

Juwelier Koek: “Goudprijs is nu hoger dan ooit”

Hét moment voor de verkoop van sieraden en horloges Juwelier Koek ziet de goudprijs steeds verder stijgen. “Het is echt nog nooit zó hoog geweest’’, zegt hij. “Dit is het moment om je oude spulletjes in te leveren. Dat levert echt verbazingwekkend veel geld op.” Van gouden kiezen tot oude sieraden; bij Koek in Vinkeveen is alles welkom. tekst rosanne kok

- foto's arthur van der kooij

Koek is gevestigd in een van de oudste panden van Vinkeveen. Hij heeft zijn juwelierszaak aan de Herenweg 6; naast bar-restaurant ’t Kruytvat en tegenover de IJsbeer. De mooie zaak is prachtig geëtaleerd met luxe sieraden; het specialisme van Koek. “Als goudsmid ga ik graag aan de slag om mooie, exclusieve sieraden te maken’’, vertelt Koek vanuit zijn winkel. “Daarvoor heb ik veel goud nodig. Omdat de goudprijs zo verschrikkelijk hoog is, is dit voor consumenten een heel aantrekkelijk moment om hun gouden spulletjes in te leveren.” Koek hoort het heel vaak; gouden sieraden die maar in het sieradendoosje blijven liggen of die uit een erfenis boven water komen. “Veel mensen weten niet eens wat ze in de kast hebben liggen”, zegt hij. “Laat staan of het van waarde is. Als ze hier komen, gaan we dat eerst toetsen.

Is het wel echt goud? En wat is de waarde ervan? Als het stuk veel stenen bevat, is het heel bewerkelijk om het te recyclen. Dan zou het een mooi item kunnen zijn voor de Juwelenmakelaar; een van onze andere bedrijven. Als Juwelenmakelaar proberen wij het stuk in zijn geheel te verkopen voor een zo aantrekkelijk mogelijke prijs. Zo krijgt het stuk een tweede leven en krijgt de voormalige eigenaar een interessante verkoopprijs. Veel interessanter dan wanneer je het zelf via Marktplaats zou willen verkopen.” De goudsmid ziet vaak dat mensen met een volledig sieradenkistje binnenstappen. “Soms vind je daar niets tussen; een andere keer zijn het pareltjes” zegt hij. “Dat weten de mensen ook niet altijd. Ik maak altijd tijd om ernaar te kijken. Dat kost je niets, maar dan weet je wel wat je in huis hebt.” Verlovingsringen, trouwringen en ringen voor bijzondere gelegenheden Wie zoekt naar een bijzondere verlovingsring, trouwring of een sieraad voor een bijzondere gelegenheid, is bij Koek aan de Herenweg ook aan het juiste adres. “Ringen zijn emotie”, zegt hij. “Daarom vinden wij het ook heel belangrijk om voldoende privacy te bieden aan onze klanten. Of je nu gaat trouwen of een sieraad wilt laten maken omdat iemand overleden is, dat blijft bij ons privé. Je moet dan ook altijd even bij ons aanbellen als je binnen wilt komen.” Goud en briljant zijn het specialisme van Koek.

“Natuurlijk kun je hier iets kiezen uit de bestaande ringen en sieraden”, zegt hij. “Maar het gebeurt nog veel vaker dat we custom made aan de slag gaan; dan stel je je eigen sieraden samen op basis wat je mooi vindt en maken we echt een exemplaar voor jou. Dan heb je prachtige, unieke sieraden.”

Nieuwsgierig naar de uitgebreide collectie van Koek? Of gouden voorwerpen over die nooit meer worden gebruikt? Of gewoon een kleine reparatie laten doen aan een sieraad of horloge? Breng een bezoek aan Koek Juweliers aan de Herenweg 6 in Vinkeveen. Geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur.

Nieuw in Vinkeveen de Bibliotheek

Koek

Goudsmederij

Agenda maart WWW.JUWELENMAKELAAR.NL

Een zondagmiddag met Murat Isik

Een winkel vol aanbiedingen

Zondag 22 maart, 14.30 uur in de Bibliotheek Mijdrecht Meer informatie en kaartverkoop: www.bibliotheekavv.nl/boekenweek

Herenweg 6 Vinkeveen Openings tijden Donderdag,Vrijdag en Zaterdag 10:00 t/m 17:00 Buiten openingstijden op afspraak tel: 0297785679 Mob: 0653811601

Datum

Tijd

Activiteit

Bibliotheek

3 maart 9 maart 16 maart 16 maart 16 maart 17 maart 19 maart 22 maart 26 maart 30 maart 31 maart

14.00 19.30 9.30 10.00 20.00 14.00 19.00 14.30 14.00 14.00 14.00

Breicafé Voorlichtingsbijeenkomst dementie Repair Café Netwerkbijeenkomst werkzoekenden Praat Lokaal - Ouders Lokaal Breicafé Mama Vita voor moeders, over autisme Zondagmiddag met Murat Isik Breicafé Tablet Café - SeniorWeb Breicafé

Wilnis Abcoude Vinkeveen Mijdrecht Mijdrecht Wilnis Vinkeveen Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht

Elke week ma. & wo. 14.00

Computer/tabletspreekuur - SeniorWeb

Mijdrecht

woensdag 10.00 donderdag 19.00 vrijdag 10.00 op afspraak

Mama Lokaal Taalkamer - oefenen met Nederlands Mama Lokaal Digitale hulp - SeniorWeb

Abcoude Mijdrecht Mijdrecht Abcoude

Meer informatie: www.bibliotheekavv.nl facebook.com/BibliotheekAVV

Wij geven veel geld voor oudgoud en zilver gratis taxatie

Iets meer geluk in de regio


DE GROENE VENEN

28 FEBRUARI 2020

7

Doe de statusupdate: hoe goed is uw gezondheid?

Eerste editie van De Gezonde Venen bij Optisport in Mijdrecht Optisport De Ronde Venen, MTC Trainingscentrum en TM Diëtetiek organiseren op 15 maart de eerste editie van De Gezonde Venen, een evenement waarop inwoners kunnen testen hoe het met hun gezondheid gesteld is. Bezoekers ondergaan een krachttest, een glucosemeting, een cholesterolmeting, zuurstofgehalte en bloeddrukmeting een vet/spiermassameting, een kracht- en balanstest en knijptest. “Zo maken we inwoners weer even bewust van hun gezondheid’’, vertelt Marjon Heijnen van Optisport. “Je moet het zien als een statusupdate.’’ .

tekst rosanne kok

Schrikkeldag

tekst rosanne kok

Het evenement is niet alleen in het leven geroepen om inwoners bewust te maken van hun gezondheid, maar ook om hen te laten ervaren welke mogelijkheden zij allemaal hebben in het gebouw van Optisport aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht. “Hoewel we dit jaar ons tienjarig jubileum vieren, horen we nog altijd van inwoners dat ze hier nog nooit binnen geweest zijn’’, legt Marjon Heijnen uit. “Daar willen we graag verandering in brengen, op een heel laagdrempelige manier.’’ Daarnaast is De Gezonde Venen de uitgelezen kans om de samenwerking tussen de verschillende gebruikers van het pand voor het voetlicht te brengen. “Bij ons kunnen de inwoners natuurlijk zwemmen en sporten’’, legt Marjon uit. “MTC is het medisch trainingscentrum waar inwoners terecht kunnen voor medische ondersteuning en therapie bij het bewegen. TM Diëtetiek helpt hen met gezonde voeding en alles wat daarbij komt kijken. Zo bieden we met elkaar een heel compleet pakket.’’ De Gezonde Venen De eerste editie van het evenement – bedoeld voor inwoners van 18 tot 80 jaar – wordt op 15 maart om 11 uur geopend door wethouder Alberta Schuurs. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden en krijgen vervolgens een tijdsblok toegewezen. “We starten met een vragenlijst conform de Nederlandse norm gezond bewegen’’, legt Marjon uit. “Daarna ontvangen

Mark Duteweert, Marjon Heijnen, Seamus Tumpane: “organiseren op 15 maart de eerste editie van De Gezonde Venen, een evenement waarop inwoners kunnen testen hoe het met hun gezondheid gesteld is.” foto arthur van der kooij de deelnemers een opdrachtkaart waar de tien tests op staan. Met die kaart kunnen ze vervolgens alle tests uitvoeren. De waarden en scores worden genoteerd en aan het eind door professionals van MTC en TM Diëtetiek beoordeeld. Hoewel deze metingen natuurlijk altijd een momentopname zijn, weet je weer even hoe het ervoor staat en waar je mogelijk nog aan kunt werken. Indien nodig kunnen zelfs direct de vervolgafspraken met de professionals worden ingepland.’’ Gratis De Gezonde Venen is gratis toegankelijk. Sterker nog, wie van deze test gebruik maakt, ontvangt diverse aanbiedingen. “Zo krijg je, op vertoon van je deelnamekaart, bij ons tien procent korting op de aanschaf van een nieuwe badenkaart’’, legt Marjon uit. “En wie een jaarabonnement afsluit, krijgt van ons twee maanden gratis én ontvangt een tas. Bestaande leden van de Healthclub ontvangen een leuk presentje.’’ Ook de andere organisatoren doen een aanbieding

om deelname zo laagdrempelig mogelijk te maken. “Zowel bij TM Diëtetiek als bij MTC Trainingscentrum ontvang je het kennismakingsgesprek gratis. Normaliter zou zo’n gesprek direct van het eigen risico af gaan. Dat is nu dus niet zo.’’ Om het evenement in goede banen te leiden, is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dat kan middels een mailtje naar zwembadderondevenen@optisport.nl Goede Doelen-Bingo en PubQuiz Naast De Gezonde Venen organiseert Optisport tal van activiteiten om onder de aandacht van het grote publiek te blijven. Zo vindt op 20 maart een Pubquiz plaats en organiseert zij ook in maart weer een Goede Doelen-Bingo. De opbrengst van de Bingo’s gaan altijd naar lokale (kleinschalige) goede doelen. Voor de kinderen organiseert Optisport op elke eerste vrijdag van de maand een Zwemdisco met DJ Edwin. Daarnaast is het mogelijk de ruimtes te huren voor feesten, vergaderingen en partijen.

Wethouders, leerlingen en bedrijven klaar voor Beroepenfeest On Stage 2020 Hoe ziet de werkdag van een timmerman eruit? Heeft een cameraman weleens pauze? En wat doet een advocaat precies? Bijna achthonderd vmbo-leerlingen van het VeenLanden College, Wellantcollege Westplas, Praktijkschool Uithoorn en Vakcollege Thamen zijn klaar voor de start. En de wethouders, voorzitters van de ondernemersverenigingen en beroepsbeoefenaren kunnen niet wachten om de leerlingen over de rode loper te ontvangen op het Beroepenfeest On Stage op dinsdag 3 maart in Sporthal De Phoenix in Mijdrecht. Het Beroepenfeest is onderdeel van Veen en Amstelland On Stage, een loopbaanoriëntatie-

GROTE VERHALEN

traject waarbij vmbo-leerlingen in contact worden gebracht met beroepsbeoefenaren uit de

praktijk. Om zich voor te bereiden hebben alle leerlingen een Junior Network Training gevolgd. Daar hebben ze geleerd over het belang van een stevige handdruk, oogcontact maken en duidelijk spreken. Bovendien maakten ze eigen visitekaartjes zodat ze zich goed kunnen presenteren aan hun potentiële werkgevers. De basis is gelegd. Nu is het een kwestie van contacten leggen. En daar is het Beroepenfeest op dinsdag 3 maart een uitgelezen kans voor. Daar zijn ruim tweehonderd beroepsbeoefenaren vertegenwoordigd. Leerlingen gaan met hen in gesprek, maken nader kennis en krijgen gelegenheid hun vragen te stellen. Als het klikt, worden afspraken gemaakt voor de Doe Dag op 17 maart. Leerlingen brengen dan een bezoek aan het bedrijf. Vorig jaar ontstonden dusdanig leuke contacten dat de leerlingen hun stage bij dit bedrijf kunnen lopen of werden uitgenodigd voor vakantiewerk of een zaterdagbaantje. Dat zou toch geweldig zijn! Het hoofddoel is om vmbo-leerlingen te laten zien dat ze alles mogen worden, behalve ongelukkig. Beloofd? www.veenenamstellanonstage.nl

Zaterdag is het schrikkeldag. Een extra dag in het jaar. Daar merk je overigens niets van. Het heet dan wel 29 februari, maar verder gaat ook deze dag gewoon voorbij als alle andere. Tenzij je natuurlijk jarig bent of een andere bijzondere gebeurtenis op deze datum hebt meegemaakt. Maar voor alle anderen is de 29e niet heel bijzonder. Zonde. Hoe leuk zou het zijn als we van deze schrikkeldag een wereldwijde feestdag zouden maken? Een extra dag. Niet alleen een 366e dag in het jaar, maar ook gewoon een achtste dag in de week. Dus in het geval van komend weekend: vrijdag, schrikkeldag, zaterdag, zondag… En als schrikkeldag over een paar jaar na een dinsdag zou vallen, wordt het maandag, dinsdag, schrikkeldag, woensdag, etc. Lekker een extra dag, midden in de week. Zou dat kunnen? Of raken we dan van slag? Als we het gewoon benaderen als een feestdag is de dienstregeling van de trein ook getackeld. Zou goed moeten gaan toch? Nu nog een wereldleider die dit plan de wereld in wil slingeren. Wie zou daar een geschikte voor zijn? Een man met wilde ideeën. Iemand die het liefst een muur zou bouwen op de grens met zijn buurlanden en in staat is rond verkiezingstijd alle advertentieruimte op YouTube op te kopen. Zo één zoek ik. En dan mag hij ook nog doen alsof het zijn eigen idee is. Vind ik niet erg. Nu nog even bedenken hoe ik hem ga bereiken. Twitter. Daar houdt hij van. “Dear Mister President…” Hij kan mijn plan zo overnemen. Ik moet opschieten, want voor ik het weet is het zover. Gelukkig loopt zijn continent een paar tijdzones achter. Dat geeft hem misschien nog net genoeg tijd om de wereldwijde schrikkeldag in te stellen. Mocht het onverhoopt niet lukken, hebben we nog vier jaar de tijd om het opnieuw te proberen. Maar dan moeten we maar afwachten of Mister President nog aan zet is.

Meet & Greet met egels tijdens IVN-lezing Wilt u meer weten over egels en hoe de egel in uw tuin een vaste bezoeker wordt? Op 3 maart vertelt Patricia Berk van Egelbescherming Nederland over het wel en wee van egels. Hun leven gaat niet altijd over rozen. Na ongelukkige omstandigheden belanden ze soms in de egelopvang, waar ze vaak weer opgelapt kunnen worden. Een leuk onderdeel van het programma is een 'meet & greet' met deze nuttige en bovenal bijzondere dieren. De lezing is op dinsdagavond 3 maart van 20 tot 22 uur in De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Zaal open vanaf 19.45 uur. ‘Vrijwillige’ bijdrage: 2,50 euro. Meer informatie: Gerda Veth, tel. 0297-263656. Zie ook: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn


8

Familieberichten

DE GROENE VENEN

28 FEBRUARI 2020

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Een markante man, een werkpaard met opgestroopte mouwen. Niet de makkelijkste, maar vooral iemand met het hart op de goede plek, een man waar je van op aan kon en om van te houden.

Bedroefd maar dankbaar dat hij in zijn vertrouwde omgeving van ons is heengegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze pa, onze opa en overgrootvader

Cornelis Antonius de Jong Kees 28 juni 1931

Abcoude

21 februari 2020

Jeanne Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Familie De Jong Winkeldijk 47a 1391 HM Abcoude

Het afscheid van Kees heeft reeds plaatsgevonden.

Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk!

Melding overlijden: dag en nacht bereikbaar 06-26056999

www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl

De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijn levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?

Na, een volgens eigen zeggen mooi leven is op 84 jarige leeftijd van ons heengegaan onze lieve en tot op de laatste dag grappen makende vader, schoonvader en opa. Scherp van geest maar lichamelijk op heeft hij, ondanks dat hij dat graag zelf wilde, het niet langer kunnen volhouden. Petrus Nederpel

Piet

Psalm 27:1

weduwnaar van Riet Nederpel-de Wit

Verdrietig geven wij u kennis dat onze lieve moeder, oma en grootoma is overleden

Veur, 12 november 1935

Pieter en Candida Jorrit Pascal

Jacoba Jantina Groenendijk - van Delden

Rita en Alexander

Coby * Boekelo, 18 augustus 1934

Gio en Judith Luc Mats

†Wilnis, 26 februari 2020

Sinds 7 november 2019 weduwe van Floor Groenendijk Pa en Ma zijn nu weer samen Marja en John Floor en Leny Rikste Kleinkinderen en achterkleinkinderen Dorpstraat 85 3641 EB Mijdrecht Ma is overgebracht naar De Roeping, waar we in kleine kring afscheid van haar nemen. De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op woensdag 4 maart om 10.30 uur in de Hervormde kerk, Koningin Julianastraat 25 te Wilnis. Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats bij Pa op de Hervormde begraafplaats naast de kerk. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te condoleren in De Roeping, naast de kerk.

Abcoude, 21 februari 2020

Correspondentieadres: Pienemanstraat 4 1391 XD Abcoude De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaatsgevonden.


DE GROENE VENEN

Plannen en focussen Het wordt weer zweten de komende tijd voor de leerlingen die in mei examen moeten doen! De één zal het examen met meer vertrouwen tegemoet gaan dan de ander. Hoe zijn alle gemiddelde cijfers uitgevallen en welk cijfer moet er dan minimaal gehaald worden om tot een voldoende resultaat te komen? Om de stress te verminderen kunnen jullie een aantal dingen in ieder geval doen. Een goede planning maken bijvoorbeeld. Plan zo’n 4 - 6 weken van tevoren naar je examen toe. Bereken hoeveel leerblokken je nodig hebt per vak. Eén leerblok bestaat uit drie kwartier gefocust leren en 1 kwartier relaxen. Zorg daarbij dat je niet wordt afgeleid door je telefoon of filmpjes via je computer. Doe dat in het relax-kwartier. Je hersenen hebben namelijk 7 minuten nodig

om goed te focussen. Dus wanneer je een uur leert en je bent 6x afgeleid door b.v. je telefoon, ben je dus 42 minuten bezig met focussen op de leerstof! Je kunt dan beter 18 minuten gefocust leren en 42 minuten relaxen, dan leer je net zoveel. Andersom is waarschijnlijk effectiever om een goed cijfer te behalen. Leg de afleiding weg! Dat heb je zelf in de hand. Zorg daarnaast voor afwisseling van de leer-, taal- en doevakken. Plan bijvoorbeeld op één dag Economie, Frans en Wiskunde. De verschillende leerstof stimuleert je hersenen en zorgt voor een verschillende focus. Bij het vak Wiskunde is het weer belangrijk dat je weet hoeveel tijd je kwijt bent met het maken van één opgave. Zo krijg je inzicht in de tijd die je nodig hebt om één paragraaf te leren, één hoofdstuk of meerdere hoofdstukken. Dat is weer belangrijk voor je planning.

Eerste Winterfeest van Vereniging Wilnis Klopt groot succes Zaterdag 15 februari vond het eerste Winterfeest in de Willistee plaats, georganiseerd door Vereniging Wilnis Klopt. Bijna 150 Wilnissers waren aanwezig om dit mee te maken. Voorzitter Bob Nisters stelde de vereniging officieel voor. Nant Hartel won de wisseltrofee voor de Wilnisser die zich het meest heeft ingezet voor het dorp het afgelopen jaar. Daarna startte de avond met een heerlijke winterse hap van Simone en Arwin Reijm, gevolgd door een ‘fanatieke’ strijd tijdens het Wilnisse Kampioenschap Spijkerslaan. De avond werd afgesloten met de “Wie Kent Wilnis Kwis”, waarbij winnares Marijke Kortmann naar huis ging met een weekendje weg in B&B Padmoshoeve. Voor de jongste jeugd waren er diverse spelletjes en activiteiten georganiseerd, met dank aan Buurderij van Dam en Scouting Vinkeveen. Zo konden ze o.a. sjoelen, schminken en een koe melken. Kortom, een geslaagd Winterfeest voor jong en oud! Omdat Wilnis Klopt al een tiental jaar actief is als bewonerscomité en nu is omgevormd naar een officiële vereniging, wilde het bestuur dit vieren met alle Wilnissers; van jong tot oud. Wilnis Klopt kan nu optreden als een erkende rechtspersoonlijkheid om de leefbaarheid en

veiligheid in het dorp nog meer te verbeteren. Het is dan wel van belang dat er nog meer Wilnissers lid worden van de vereniging. Wilnis Klopt is geheel onafhankelijk en heeft geen andere belangen dan opkomen voor de wensen van de bewoners. Zo is Wilnis Klopt o.a. betrokken geweest bij het wandelpad langs de vaart, de fietspad aansluiting naar de bushalte Bovendijk, het organiseren van diverse inloopavonden met betrekking tot het O.V. en het verkeer op de Pastoor Kannelaan en Burg. Padmosweg, en de ontsluiting van de Maricken. Afhankelijk van de onderwerpen kunnen betrokken inwoners aanschuiven bij de vergaderingen om de standpunten toe te lichten. Bij alle bijeenkomsten is er een vertegenwoordiger van de gemeente die onze slagader is naar het B&W van de gemeente. Ook schuift er regelmatig een wethouder aan. Op dit moment ondersteunt Wilnis Klopt IJsclub Nooit Gedacht met het realiseren van de langgekoesterde combi landijsbaan. Kortom , een vereniging door, maar vooral vóór Wilnissers!

28 FEBRUARI 2020

Het leren van twee talen na elkaar moet je dus proberen te vermijden. Dan loop je het risico dat je spelling- en of grammaticaregels door elkaar gaat halen. Het verklanken van een vreemde taal is nodig om de woorden op de juiste manier te schrijven en de betekenis te onthouden. Juist bij lees- en luistervaardigheid heb je daar weer profijt van. Hoe je het beste luistervaardigheid kunt oefenen? Kijk op mijn site naar de verschillende websites die ik daarop voor jullie heb neergezet. Kortom, wissel de inhoud van je leerblokken af met verschillende type vakken. Wanneer je een leerblok hebt afgerond, streep hem door op je planning, zodat je weet waar je wel of niet aan toe gekomen bent. Blokken die niet gelukt zijn, plan je vervolgens opnieuw in. Een goede planning geeft controle, rust, overen inzicht in de tijd die je tot je beschikking hebt tot je examen.

9

Wil je meer weten over de cursus “Plan je examen”, kijk dan op www.rtpraktijkdrv.nl. of mail naar gery@rtpraktijkdrv.nl Heel veel succes met alle voorbereidingen op je examen! Gery van den Bruinhorst- Jongerden RT. Praktijk De Ronde Venen www.rtpraktijkdrv.nl

10 maart, Optisport Mijdrecht

Informatieavond: De Ronde Venen klimaatneutraal in 2040 De Nederlandse overheid stelt zich ten doel ‘klimaatneutraal’ te zijn in 2050. De gemeente De Ronde Venen heeft nog grotere ambities en wil zelfs al in 2040 ‘klimaatneutraal’ te zijn. Daarvoor moeten alle woningen en bedrijven ’van het gas af’. Energie zal moeten worden opgewekt door middel van tientallen windmolens en vele hectares aan zonnevelden. Woningen en gebouwen moeten worden verwarmd met warmtepompen en ook het verkeer moet dan fossielvrij zijn. Daarbij komen meerdere vragen op. Waarom moet dat allemaal zo snel? Is er wel een klimaatcrisis? Zijn de voorgestelde plannen realistisch? Hoeveel gaat het de burger kosten? Is de besluitvorming wel democratisch? Hans Kolmschate, inwoner van Mijdrecht, maakt zich grote zorgen over deze plannen en nodigt daarom de inwoners van de gemeente De Ronde Venen uit voor een informatieavond over klimaatverandering en energietransitie om ook de schaduwkant van het verhaal eens te horen. Op dinsdag 10 maart om 19 uur start in de vergaderzaal van Optisport, Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht

een informatieavond waar in een gevarieerd programma antwoorden op een aantal van deze belangrijke vragen worden gegeven.

Onderwerpen zijn: klimaatbeleid in De Ronde Venen, windenenergie, klimaatbeleid en besluitvorming van het gas af. Na afloop is er nog gelegenheid om onder het genot van een drankje in gesprek te gaan met de sprekers en onderling van gedachten te wisselen over dit interessante onderwerp, dat hoog op de agenda staat in De Ronde Venen. De avond wordt ondersteund door de Stichting Climate Intelligence (CLINTEL). Aanmelden voor de avond door een e-mail te sturen naar office@clintel.org onder vermelding van “Clintel Kamer De Ronde Venen” wordt zeer op prijs gesteld. De toegang is gratis.

Bent u een bewoner van Wilnis? Het lidmaatschap is slechts 5 euro p.p. per jaar en 7,50 euro per gezin per jaar. U kunt zich aanmelden via www.wilnisklopt.nl of via info@wilnisklopt.nl.

Uitvaartcentrum Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Bel voor directe hulp bij overlijden of advies 0297 325 865 De winnaar van de Wie Kent Wilnis Kwis mag een weekend doorbrengen in B&B Padmoshoeve.


10

KUNST EN CULTUUR 7 maart, Theater Piet Mondriaan

Weer genieten van Carel Kraayenhof in Abcoude Bandoneonist Carel Kraayenhof en pianist Juan Pablo Dobal voeren je 7 maart aanstaande mee door ruimte en tijd. Ervaar de vrijheid van een vogel die zorgeloos door de lucht vliegt over de uitgestrekte pampas tot de verre oceaan. In onze westerse, stressvolle maatschappij moet alles snel. Morgen is vandaag alweer verleden tijd. In Afrika daarentegen zegt men: ‘Jullie hebben de horloges, wij hebben de tijd’. Mañana, mañana is heilig voor de Zuid-Amerikanen: ‘Laten we vandaag leven, morgen is er nog genoeg tijd om te rusten en belasting te betalen.’ Muziek bewijst haar waarde in het hier en nu. Dwaze Tijd, Tiempo Loco. Leg je horloge in de la en vergeet de tijd. Het duo Kraayenhof en Dobal schakelt soepel van chamamé en zamba naar tango’s en milonga’s. En mét humor, het handelsmerk van de mannen. Theater Piet Mondriaan, zaterdag 7 maart. Aanvang: 20:15 uur. Entree: 18 euro/ CJP 12,50 euro. Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl

DE GROENE VENEN

28 FEBRUARI 2020

Benefietconcert met Koninklijk Concertgebouworkest voor End Plastic Soup Om geld in te zamelen voor End Plastic Soup organiseert Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude op zaterdag 14 maart een benefietconcert. Dit doet zij in samenwerking met het Koninklijk Concertgebouworkest en het Creatoonkoor uit Abcoude. “Eerder heeft de Rotary een wereldwijde actie gehouden voor End Polio Now’’, stelt Wilma Brunia. “Mede dankzij onze bijdragen is polio nu zo goed als de wereld uit. Dat willen we ook bereiken met onze actie tegen de plastic soep.’’ tekst rosanne kok

- foto arthur van der kooij

Wilma Brunia is één van de leden van de concertcommissie die de organisatie van het jaarlijkse benefietconcert voor haar rekening neemt. “De Rotaryclub Vinkeveen- Abcoude is een serviceclub die zich dienstbaar opstelt ten behoeve van de samenleving’’, legt Wilma uit. “Jaarlijks organiseren we verschillende acties. Zo hebben we ons ingezet voor de Moederverwendag, voor de Merenhof in Abcoude en voor mini-vakanties voor mensen die anders nooit op vakantie kunnen gaan.’’ Michael Gieler Om al deze acties te kunnen organiseren, is geld nodig. Daarom organiseert de Rotaryclub jaarlijks een benefietconcert. “Sinds 2010 werken we al samen met Michael Gieler, die al 25 jaar verbonden is aan het Koninklijk Concertgebouworkest’’, legt Wilma uit. “Op 2 december is zijn naam bijgeschreven op de Erezuil tegenover de Spiegelzaal in het Concertgebouw. Eerder dat jaar werd ook de Prix de

Salon aan hem uitgereikt. Je kunt wel stellen dat wij bijzonder verheugd zijn dat hij opnieuw betrokken wil zijn bij ons concert. Hij brengt ook altijd veelbelovende talenten mee. Zo hebben we eerder al een heel goede violiste mogen ontvangen en brengt hij dit jaar een pianiste mee die ook op het Grachtenfestival gespeeld heeft.’’ Naast het optreden van de leden van het Koninklijk Concertgebouworkest, vindt ook een lokaal optreden plaats; het Creatoonkoor brengt twee liederen ten gehore. End Plastic Soup Ieder jaar koppelt de Rotary Vinkeveen-Abcoude een goed doel aan haar benefietconcert. Dit jaar werd gekozen voor End Plastic Soup. “Wij zijn niet de enige Rotaryclub die aandacht aan dit doel besteedt. Dat doen de clubs wereldwijd. Zo hopen we groots impact te realiseren. Gert-Jan van Dommelen, betrokken bij de Rotaryclub uit Huizen, is initiatiefnemer

Orgelconcert op het monumentale Bätz-orgel Schrikkeldagconcert op 29 februari in de Janskerk Zaterdag 29 februari is het weer schrikkeldag. De orgelcommissie Bätz-orgel organiseert op deze dag een bijzonder concert, waarbij de volle aandacht uitgaat naar het monumentale orgel van de Janskerk. Organist Jaap den Besten uit Lopik heeft een programma samengesteld waarbij de bijzondere mogelijkheden van het fraaie orgel volledig tot hun recht komen. Een unieke gelegenheid om een avond lang te genieten van bijzondere orgelmuziek. Jaap den Besten staat bekend als een “swingende” organist. Dit komt door de keuze van de stukken die hij ten gehore brengt: naast klassieke werken, behoren ook moderne com-

posities tot zijn repertoire. Werken van diverse componisten staan borg voor een gevarieerd programma. Het biedt de organist de kans om het orgel in volle glorie te laten klinken. Den Besten studeerde orgel- en kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium bij Jet Dubbeldam en Barend Schuurman en behaalde het

Trudeke Struijk (links) en Wilma Brunia van de Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude van deze actie. Hij zal voor de pauze een en ander over de organisatie vertellen. Samen willen we een eind maken aan al het plastic afval in de zeeën, de rivieren, de bossen en de parken. Het is een ernstige problematiek. Dieren sterven en water raakt ernstig vervuild.’’ Wilma heeft ontzettend veel zin in het benefietconcert. “Het is voor zo’n goed doel’’, zegt zij. “Ik hoop dat het veel mensen aanspreekt en dat we een volle kerk hebben.’’ Zelf is zij niet alleen verbonden aan de Rotaryclub, maar zingt zij ook mee in het Crea-

Praktijkdiploma Protestantse Kerkmuziek, Onderwijsakte-B en Einddiploma Solospel Orgel. Hij volgde cursussen bij o.a. Albert de Klerk en Klaas Bolt. Van 1974 tot 2007 was hij als orgeldocent verbonden aan de muziekschool in Krimpen aan den IJssel. Jaap is momenteel organist van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan den IJssel, aan de Protestantse Gemeente De Hoeksteen in Schoonhoven en aan de Lutherse Kerk in Gouda. Verder geeft hij regelmatig orgelconcerten en werkt hij samen met fluitiste Marilou Krouwel. Hij is ook vaste begeleider van diverse koren en solisten. Het concert vindt plaats op zaterdag 29 februari a.s. in de Janskerk in het centrum van Mijdrecht en vangt aan om 20 uur. De kerk is open vanaf 19.15 uur en de toegang is 10 euro p.p. incl. koffie of thee in de pauze.

toonkoor. “Ik ben dus dubbel aan dit evenement verbonden’’, lacht zij. “En ik heb er ook dubbel zoveel zin in.’’ Praktisch Het benefietconcert vindt plaats op zaterdag 14 maart in de Dorpskerk van Abcoude. De zaal gaat open om 19.30 uur. De aanvang van het concert is om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 30 euro. Deze prijs is inclusief hapje en een drankje. De kaarten kunnen worden gekocht bij de leden van de Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude of aan de deur van de kerk. www.rotary.nl/vinkeveenabcoude.

Tino Martin, Wolter Kroes en Maan op Vinkefest 2020 Vanaf vrijdagmiddag 29 mei zal in de aanvang van het pinksterweekend weer het befaamde Vinkefest in Vinkeveen plaatsvinden. De start is om 16 uur met de grootste vrijdagmiddagborrel van De Ronde Venen op het welbekende kermisterrein van Vinkeveen. In de avonden van dit pinksterweekend zijn dan ook weer grootse artiesten geboekt die het dorp doen bruisen! De afsluiting van de festiviteiten is op maandagmiddag 1 juni. Neem voor de volledige lineup een kijkje op www.vinkefest.nl.

Choral Evensong in Dorpskerk Abcoude nu op 1 maart foto netfliX

Veenhartfilmmaand Het is weer maart is en dat betekent een hele maand Veenhartfilmmaand in de Veenhartkerk, Grutto 2a in Mijdrecht. Op 6 maart starten we met The Two Popes. Deze keer is het thema Compassie. Iedere vrijdagavond in maart is er om 20.30 uur een film te zien. Om 20 uur is de zaal open voor een kop thee of koffie. Halverwege de film is er een pauze. Entree 4 euro. Mail voor meer informatie en titels van de films naar film@veenhartkerk.nl of kijk op facebook.com/veenhartkerk of www.veenhartkerk.nl.

Op zondag 1 maart vindt van 17 tot 18 uur een Choral Evensong plaats in de Dorpskerk, Kerkplein 45 in Abcoude, m.m.v. de Martinus Cantorij o.l.v. Paul Waerts en predikant ds Herco van der Wilt. Helaas moest de voor 9 februari jl. geplande Evenson vanwege de storm worden afgezegd. Daarom nu een nieuwe datum 1 maart! Oecumene Abcoude organiseert deze Even-song, een Anglicaans Avondgebed, waarbij het koor bidt, luistert naar de lezingen en vooral de lofzang gaande houdt.

mig, volgens de Anglicaanse koortraditie. Ook de kerkgangers kunnen delen meezingen. De Martinus Cantorij uit Zwaag met als Choirmaster Paul Waerts heeft als “visiting choir” veel gezongen in Britse kathedralen en abdijkerken zoals St. Paul’s Cathedral en Westminster Abbey in Londen. Dit getuigt van de hoge zangkwaliteit van dit koor! Het koor zingt in antifonale opstelling: twee koren staan tegenover elkaar en zingen nu eens samen, dan weer elkaar afwisselend.

Er worden psalmen, hyms en anthems gezongen, een- en meerstem-

Na afloop wordt een deurcollecte gehouden voor de onkosten.


DE GROENE VENEN

28 FEBRUARI 2020

11

Kool, Geit, Wolf gaat voor Fort Abcoude zorgen

“Oorspronkelijke verhalen vertalen naar de huidige tijd” Natuurmonumenten heeft meer dan 1500 historische bouwwerken in eigendom. Daartoe behoren ook zeven forten in onze gemeente, die deel uitmaken van de Stelling van Amsterdam. Eén daarvan is Fort bij Abcoude. De forten behoren tot het door de UNESCO erkende cultureel erfgoed. Dat betekent dat Natuurmonumenten de taak heeft om ze in stand te houden en goed te beheren. Belangrijk is ook dat het publiek toegang heeft tot de forten en kennis kan nemen van de ontstaansgeschiedenis en historische ontwikkeling van de forten. Maar een fort in stand houden kost heel veel geld. Om het onderhoud te kunnen bekostigen én om het fort recreatief te benutten, vindt Natuurmonumenten het belangrijk dat het fort professioneel geëxploiteerd wordt. Daarvoor heeft men de hulp ingeroepen van ondernemers. tekst Piet van Buul

Igor Sancisi en Marthijn Pool vonden dit een fantastische uitdaging. Igor is vastgoedadviseur en Marthijn is architect. “Onze gezamenlijke ambitie is: het nieuw leven inblazen van oude gebouwen, het behoud en hergebruik van historisch erfgoed en monumenten. Daarbij staan voor ons milieubehoud en beleving van de natuur en het erfgoed centraal. Dat sluit perfect aan op de doelstellingen die Natuurmonumenten heeft met het Fort Abcoude. Vandaar dat zij de voorkeur hebben gegeven aan onze plannen.” Blijvende herinneringen creëren Igor en Marthijn werkten eerder samen in het Brugwachtershuisjes-project in Amsterdam. Hierbij gaat het om 27 brugwachtershuisjes, verspreid over de stad, die buiten gebruik waren gesteld. De twee kwamen op het idee om die huisjes geschikt te maken om er te overnachten. Inmiddels zijn er 17 gereed en in gebruik. Een ander project is De Ceuvel in Amsterdam-Noord. Daar heeft Marthijn kans gezien om op een creatieve manier het terrein voor hergebruik geschikt te maken. “Het is nu een hotspot in Amsterdam-Noord,” zegt Igor. “Ook hebben we met vier ondernemers een klein Italiaans dorpje nieuw leven

- foto PatriCk hesse ingeblazen door er een kleinschalig hotel te realiseren, waardoor het dorp en de omgeving een economische impuls hebben gekregen. We vinden het leuk om plekken te creëren waar mensen blijvende herinneringen opdoen. Dat willen we ook met Fort Abcoude bereiken. Het fort ligt midden in een bijzonder gebied met de riviertjes de Angstel en het Gein. We willen dat het fort daar een prominente plek gaat innemen.” De plannen “Wanneer je kijkt naar de historie van het fort, dan is het gebouwd als verdedigingswerk,” zegt Marthijn. “Er verbleven zo’n driehonderd manschappen. Die leefden daar, aten en sliepen er en werkten er in de werkplaatsen aan het onderhoud van de wapens. Wij willen deze verblijfsfunctie weer terugbrengen naar de tegenwoordige tijd. Het plan is om er een herberg in te vestigen. Een plek waar mensen samen komen, elkaar ontmoeten en er bijeenkomsten en feesten organiseren. De oude slaapvertrekken van de militairen willen we ombouwen tot logeerkamers. In de oude werkplaatsen hoeft niet meer aan het onderhoud van wapens gewerkt te worden… Maar er is wel plaats voor een ambachtelijk meubelmaker die voor het

Boost Your Energy! Energie! Zeker in deze tijd van het jaar wordt het woord ‘energie’ veel genoemd. Mede door het weer zijn veel mensen in de wintermaanden hangerig, futlozer en hebben minder energie dan in de zomermaanden. Even wat rustiger aan en meer aandacht voor lichaam en geest is, zeker in deze maanden, heerlijk om te doen. Be kind to your Skin & Mind Wat is er nu fijner om helemaal tot rust te komen. Bij te tanken op alle vlakken, zodat het lichaam er daarna weer helemaal tegen kan. Een goede energie(balans) in het lichaam is ook heel goed voor de huid. De huid is ons grootste orgaan, maar krijgt eigenlijk altijd de laatste restjes. Dat is natuurlijk ook goed, want de vitale organen etc. hebben als eerste voeding cq. energie nodig, maar daarom zeggen wij altijd

Samenwerken Al vele jaren werken wij samen met verschillende specialistes en bedrijven uit de regio die, vanuit hun discipline, ook bijdragen aan een betere huidconditie. Door ons huidige thema; Be kind to your Skin & Mind, willen wij mensen inspireren op het gebied van de juiste afwisseling van in- en ontspanning. Boekhandel Mondria heeft bijpassende

Mijdrecht

Bingo bij Argon Op 6 maart is er weer de maandelijkse Bingo van de Lijnkijkers in de kantine van voetbalvereniging Argon. Deze maand is de hoofdprijs 250 euro aan waardebonnen. Zaal open 19:30 uur, aanvang 20 uur. Het eerste kopje koffie of thee is gratis. Met uw deelname steunt u de jeugd van Argon, dit kan ook doen door uw oud papier neer te zetten bij de container op het Argon parkeerterrein.

Vinkeveen Igor Sancisi en Marthijn Pool: “Onze gezamenlijke ambitie is: het nieuw leven inblazen van oude gebouwen, het behoud en hergebruik van historisch erfgoed en monumenten.” onderhoud van het interieur zorgt. En er is meer ruimte voor ondernemers uit de buurt. Je kunt denken aan de lokale geitenboer die er zijn geitenkaas verkoopt. Of een worstenmaker die er zijn worsten te drogen hangt. We hebben inmiddels al een bierbrouwer gevonden die af en toe een workshop organiseert. We willen ook oude ambachten hier een plek geven. Er is plaats voor kunstenaars, kookworkshops en noem maar op.” Toegankelijkheid De twee ondernemers willen ook de toegankelijkheid van het gebied vergroten. “Daarom is het fijn dat de gemeente het plan bedacht heeft om een klein parkeerterrein bij het Jeu de Boule centrum te creëren. Vandaaruit kun je jezelf met een pontje naar het forteiland begeven. Dat versterkt meteen het eilandgevoel,” zegt Igor. Het idee van het pontje is ook de inspiratie geweest voor de naam van hun onderneming. Die verwijst naar een oud raadseltje waarbij een jager met een wolf, een geit en een kool een rivier moet oversteken in een kleine roeiboot waarin hij slechts één ding tegelijk kan meenemen. “Door de toegang aan de kant van Baambrugge te maken, voorkomen we overlast voor de bewoners

BEAUTY dat de huid het lichaam weerspiegelt. Hoe meer onbalans in het lichaam, hoe slechter de huidconditie is. De mooiste huidkwaliteit wordt opgebouwd uit een combinatie van drie dingen; de zogenoemde beautytriangle. Als deze in balans is, is de huid op haar best. De drie punten van de Beautytriangle zijn; verzorging van buitenaf, verzorging van binnen naar buiten en de balans in lichaam en geest. Verzorging van buiten wil zeggen; huidverzorging met producten die het beste bij de behoefte van de betreffende huid passen. Verzorging van binnen naar buiten wil zeggen; de juiste en voldoende voedingsstoffen voor het lichaam waardoor deze optimaal kan functioneren. De laatste, balans in lichaam en geest wil zeggen; de juiste afwisseling van in- en ontspanning zowel mentaal als fysiek.

Kort nieuws

boeken voor ons geselecteerd en ook Good For You en het Chocoladehuisje hebben weer bijpassende items bedacht. Maar ook sporten, zoals Yoga, geeft veel positiviteit in het lichaam. In De Ronde Venen zijn verschillende sportscholen die allerlei vormen Yoga aanbieden. Het is zeker aan te raden om er een keer te gaan kijken. Deze vormen van inspiratie zijn voeding voor de Mind (één van de drie punten van de beautytriangel). Het zet de brein aan tot het maken van nieuwe connecties tussen (oudere) opgeslagen informatie en nieuwe inzichten, waardoor de energie in het lichaam weer beter wordt. Het is toch bijzonder dat de (dagelijkse) beauty & lifestyle-rituelen ervoor zorgen dat de huid werkelijk mooier wordt!

Périne Heerooms Instituut Périne, Mijdrecht Winnaar Beauty Award; Beste Beauty Salon van Nederland www.perine.nl

aan de Jacob van Gaesbeeklaan. En we hopen dat het fort straks vast onderdeel gaat uitmaken van de fiets- en wandelroutes in de omgeving.” De Stichting Fort Abcoude “Ook de verhalen vanuit het museum van de Stichting moeten behouden blijven,” zeggen Igor en Marthijn. “Laten we vooropstellen dat wij een enorm respect hebben voor de wijze waarop de stichting hier ruim dertig jaar heeft geopereerd. Ook de manier waarop ze in de loop van de tijd een groot aantal mooie objecten uit het verleden in een museum bijeen hebben gebracht verdient waardering. Het is waardevol materiaal dat wij graag ook in de toekomst toegankelijk willen maken. Over de manier waarop dat zou kunnen willen we dan ook graag met de mensen van de Stichting overleggen. Wij begrijpen heel goed dat zij niet meteen stonden te juichen toen die nieuwe ontwikkelingen zich aandienden. Maar we hopen oprecht dat we snel met hen in gesprek komen om samen te werken aan de nieuwe invulling. Daarbij is hun inbreng zeker waardevol en ook in de toekomst zullen ze een rol kunnen blijven spelen. Wij hopen dat ze daar voor open staan. Het zou zonde zijn als de museum attributen uit het zicht opgeslagen zouden worden,” zegt Igor. Igor en Marthijn krijgen regelmatig de vraag voorgelegd wanneer ze van start gaan. “We zijn intussen al met van alles bezig. We hebben hier al workshops gehad, een huwelijk en recepties. We werken aan de uitwerking van de plannen, die deel gaan uitmaken van het nieuwe bestemmingsplan dat nog door de raad moet worden vastgesteld. De kaders daarvoor zijn al in 2017 door Natuurmonumenten en de gemeente met de buurtbewoners afgestemd. Vooralsnog werken wij binnen het kader van het bestaande bestemmingsplan. Voor meer informatie en voor vragen kan men terecht op www.koolgeitwolf.nl.

Bingo bij SV Hertha Op vrijdag 28 februari wordt er weer een gezellige bingoavond georganiseerd bij SV Hertha in Vinkeveen. In de sfeervolle kantine wordt er onder het genot van een hapje en een drankje om mooie prijzen gespeeld. De kantine is open vanaf 19 uur. Aanvang 20 uur.

Amstelhoek

Bingo in Amstelhoek Zaterdag 29 februari is er weer een gezellige bingo met mooie prijzen in het Buurthuis van Amstelhoek aan de Engellaan 3a. Zaal open 19 uur, aanvang 20 uur. Toegang en eerste kopje koffie/thee gratis.

Vinkeveen

Bakkers(sters) gezocht Zaterdag 27 juni wordt op sportpark de Molmhoek voor de vijfde keer VinkCuisine georganiseerd en het belooft weer groter te worden dan vorig jaar. Er zal tevens een nostalgische markt gehouden worden met een twaalftal oude beroepen. In het kader van ‘lekker eten’ leek het de organisatie leuk om een bakwedstrijd te organiseren rondom het motto: Wie maakt de mooiste en lekkerste taart en is ‘de beste bakker(ster)’ van Vinkeveen en omstreken. Meedoen aan deze wedstrijd? Meld je dan aan bij info@vinkcuisine.nl (ook voor informatie).

RAGESALE A G Van fotolijstjes, servies en tuingereedschap tot meubels.

Zaterdag 29-02-2020 van 12-17 uur Adres: Willem van Abcoudelaan 8, te Abcoude


12

Stille schreeuw

MONDRIA'S

BOEKENLADDER

DE GROENE VENEN

28 FEBRUARI 2020

Angela Marsons Het boek begint met een proloog: iets meer dan 10 jaar gelden stonden 5 mensen rond een vers gedolven graf. Alle aanwezigen hadden ingestemd het leven van een jong meisje te beëindigen; alleen zo zouden hun duistere praktijken veilig blijven. Tien jaar later wordt het team van Rechercheur Kim Stone ingeschakeld

wanneer een schooldirectrice dood wordt aangetroffen in haar woning. Als er nog meer doden vallen, blijkt dat deze moorden samenhangen met gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden in een voormalig weeshuis... Een vlotte thriller in de stijl van M.J. Arlidge. Ik kijk uit naar het volgende deel. geleZen door hettY aafjes

te oud om dit te onderzoeken en hiermee aan de slag te gaan. Dat wil ik overbrengen. Daarom bracht dit moment me in beweging om mijn kennis te bundelen tot een boek om zo ook anderen van inzichten te kunnen voorzien. Met dit boek wil ik anderen bewust maken dat de wijze van hechting ongelofelijk belangrijk is op het aangaan van alle vormen van relaties in het leven.’’

Dochters van China

Jung Chang

Drie zussen uit Shanghai vormden voor een belangrijk deel van de twintigste eeuw het middelpunt van de macht in China. Kleine Zus, Mei-ling, was mevrouw Chiang Kaishek, first lady van het precommunistische nationalistische China en zelf ook zeer actief in de politiek. Grote Zus, Ei-ling, was Chiangs officieuze belangrijkste adviseur. Ze zorgde ervoor dat zijzelf de rijkste vrouw van China werd en haar man de eerste minister onder Chiang. Rode Zus, Ching-ling, trouwde met Sun Yat-sen, oprichter van de Chinese republiek en later rechterhand van Mao.

Veilige hechting begint in de baarmoeder Maar wat is hechting dan precies? “Hechting wil zeggen: de emotionele verbinding met de moeder die ontstaat tijdens de zwangerschap’’, legt Patricia uit. “De gebeurtenissen, omstandigheden en de wijze waarop deze verbinding met de moeder ontstaat, bepaalt de manier waarop je je verbindt met andere mensen; oftewel, hoe je hecht. De hechting met je vader ontstaat pas op het moment van de geboorte. Voor een goede en gezonde hechting zijn zowel de vader en de moeder nodig.’’

De geheimen van het winterhuis

Sarah Lark

Ellinors wereld stort in als ze er per ongeluk achter komt dat zij en haar moeder niet verwant zijn aan de rest van hun familie. Op zoek naar de waarheid over haar afkomst reist Ellinor van Wenen naar Kroatië en Nieuw-Zeeland, en ontdekt zo een tragisch liefdesverhaal en een groot familiegeheim… Een meeslepende roman over drie vrouwen, in drie verschillende tijden en drie verschillende landen, op zoek naar de betekenis van familie.

Alexanders erfenis

Robert Fabbri

Alexander de Grote ligt op sterven en laat het grootste en angstaanjagendste rijk achter dat de wereld ooit heeft gezien. Terwijl hij zijn laatste adem uitblaast in een kamer met zeven lijfwachten, weigert Alexander een opvolger te benoemen. Maar wie neemt het van hem over als er geen natuurlijke opvolger is? Zodra het nieuws over de onverwachte dood van de koning ook de meest afgelegen uithoeken van het rijk heeft bereikt, heerst er vooral ongeloof. Al snel begint de gewetenloze strijd om de troon.

Zonder de top te bereiken

Paolo Cognetti

Waar zijn we naar op zoek wanneer we op reis gaan? Deze vraag staat centraal in Zonder de top te bereiken, dat is geschreven in de traditie van de grote reisliteratuur en vertelt over Dolpa, een afgelegen gebied in de Himalaya. Het is een boek over hoe een man tot inzichten komt op vijfduizend meter hoogte door één voet voor de andere te zetten. Hij reist door een land dat onaangetast is door de moderne tijd, vergezeld door een ezel en Peter Matthiessens reisklassieker.

De duistere kant

Karen Rose

Rechercheur Adam Kimble is verwikkeld in de zwaarste zaak van zijn leven: hij moet de meedogenloze moordenaar opsporen, die het gemunt heeft op de vrouw van wie hij houdt. Om Meredith te beschermen moet hij alles doen wat in zijn vermogen ligt en zal hij de duistere demonen uit zijn verleden het hoofd moeten zien te bieden…

Patricia de Groot schrijft praktische handreiking voor meer levensgeluk

“Jouw wil staat op de gang” Jouw wil staat op de gang. Dat antwoord kreeg Patricia de Groot als kind steevast als zij haar vader iets vroeg. ‘Jouw wil ligt op het kerkhof en wat je vindt, ligt ernaast!’ De impact van hechting, patronen en gedrag van je ouders op latere ontwikkeling is enorm. Met een praktische handreiking in boekvorm geeft Patricia inzichten en keuzemogelijkheden om deze patronen te doorbreken. Op weg naar meer levensgeluk. tekst rosanne kok

Patricia werkt al 23 jaar als coach, trainer en adviseur. Haar klant is naar eigen zeggen ‘de werkende mens die de behoefte en de bereidheid heeft om zichzelf te ontwikkelen’. “Hechting en patronen vormen de fundering voor ons latere leven’’, vertelt Patricia vanuit haar werkruimte in het verzamelgebouw voor ondernemers en bedrijven aan de Van Dijklaan in Amstelhoek. “Hoe ga je relaties aan? Hoe maak je vriendschappen? En wat voor werknemer ben je? Gaat dat goed en ben je stabiel? Of zijn daar veel veranderingen in? Of vormen zich problemen?’’

- foto arthur van der kooij

ren had. Ik geloof namelijk heel sterk dat overal twee kanten aan zitten. Zonder diepe dalen zijn er geen hoge pieken en zonder donker geen licht. De reden waarom mijn ex de relatie verbrak, heeft te maken met mijn hechting. Je bent nooit

Zonder diepe dalen geen hoge pieken Patricia werkt met tal van managementteams, ondernemers en professionals. Ze blijft zichzelf ontwikkelen met opleidingen en cursussen en neemt ook haar eigen leven geregeld onder de loep. “Nog niet zo lang geleden verbrak mijn ex onze relatie. Dat moment was ontzettend verdrietig, maar ik wist ook dat het me iets te le-

Inloopavond Genealogie op 5 maart U bent op zoek naar uw voorouders? Wij kunnen u een handje helpen. De werkgroep Genealogie van de historische vereniging De Proosdijlanden organiseert met enige regelmaat inloopavonden voor geïnteresseerden in stamboomonderzoek. De volgende helpdeskavond van ons voorsei-

Veiligheid, geborgenheid en emotionele aandacht In de wijze van hechting zijn vier verschillende dynamieken: veilige hechting, angstige hechting, ambivalente hechting en vermijdende hechting. “Wie veilig gehecht is, is liefdevol gezien en gehoord en er was veiligheid, geborgenheid en emotionele aandacht’’, legt Patricia uit. “Dat heeft als gevolg dat je in het volwassen leven gemakkelijk kunt openstellen en relaties aangaat. Dit is de mooiste vorm van hechtingsdynamiek. Wie angstig gehecht is, kon als kind niet vertrouwen op zijn ouders. Wie ambivalent gehecht is, heeft niet kunnen bouwen op zijn ouders en wist niet waar hij aan toe was. De vermijdende hechtingsdynamiek ontstaat bij emotioneel verwaarloosde of misbruikte kinderen of bij kinderen die een trauma hebben opgelopen. Een gevolg hiervan kan bindings- of verlatingsangst zijn.’’ Zoektocht naar jezelf Volgens Patricia is het onderzoeken van deze vormen van hechting en andere patronen een enorm interessante zoektocht naar jezelf. “Mocht je denken dat een nieuwe relatie, ander werk of een nieuwe werkomgeving een oplossing is voor onvrede of onvermogen, weet dan: je neemt jezelf altijd mee. De gewenste verandering ligt echt bij jezelf. Durf je comfortzone van tijd tot tijd te verlaten en patronen te onderzoeken. Zo zit je verleden je minder in de weg in het heden. In het boek reik ik je puzzelstukjes aan die je helpen in dit onderzoek. Op weg naar betere, meer persoonlijke relaties en meer levensgeluk.’’ Het boek Jouw wil staat op de gang is verkrijgbaar bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht, via Bol.com en via de website van Patricia de Groot.

zoen 2020 staat gepland voor donderdagavond 5 maart a.s. om 19.30 uur in de oudheidkamer van de historische vereniging aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. De oudheidkamer is open vanaf 19.15 uur en de toegang is gratis. Vooraf wel even aanmelden a.u.b. U kunt een mailtje sturen naar stef.veerhuis@outlook.com Dit is nodig vanwege het aantal beschikbare werkgroepleden en het aantal computers. Iedereen is welkom, lid of geen lid. TIP: neem zo mogelijk uw eigen laptop of een USB-stick mee.


DE GROENE VENEN

IN VOL BEDRIJF tekst Piet van Buul

28 FEBRUARI 2020

13

Autobedrijf Hans Lammers Mijdrecht

'We verkopen auto's die we zelf ook leuk vinden'

Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat ze het huidige bedrijfspand op het industrieterrein in Mijdrecht betrokken. Hans Lammers en Arie Kranenburg waren drie jaar daarvoor als Peugeot-dealer gestart in Wilnis en Aalsmeer. Ze maakten een flinke groei door met vestigingen in Woerden en Alphen aan de Rijn. Maar ze werden ingehaald door de schaalvergroting. De eisen die Peugeot aan het dealerschap stelde werden steeds strakker. Dat leidde ertoe dat Hans en Arie besloten om het formele dealerschap met het Franse automerk per 1 januari 2019 op te zeggen. Dat betekent overigens niet dat de Peugeot rijders niet meer bij Hans Lammers terecht zouden kunnen. Peugeot zit na al die jaren in de genen van het team. “We hebben heel veel Peugeot klanten en die vormen nog steeds een belangrijke basis voor ons bedrijf.” Als universeel autobedrijf heeft Hans Lammers zich nu teruggetrokken op de locatie in Mijdrecht. De andere vestigingen werden afgestoten. “Van oudsher zijn we altijd al sterk geweest in de handel in gebruikte auto’s,” zegt Arie. “Daar hebben we nu alle ruimte voor. De meeste auto’s kopen we in Duitsland. Daar hebben we goede en vertrouwde contacten. Voordat we met zo’n bedrijf in zee gaan, gaan we eerst kijken. We willen er zeker van zijn dat het een betrouwbaar bedrijf is en daar kom je wel achter wanneer je zelf gaat kijken. En bij zo’n bezoek kun je goed duidelijk maken wat je zoekt.” Internet “Door internet is de wereld wel heel groot geworden,” stelt Hans vast. “Mensen die op zoek zijn naar een auto, kijken eerst zelf op internet.

Tiende Beursvloer De Ronde Venen

Save the date: 5 november Op donderdag 5 november is er voor de tiende keer een bruisende Beursvloer in De Ronde Venen. Deze lustrumeditie wordt ook dit keer gehouden in het gemeentehuis in Mijdrecht. Bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom om elkaar te ontmoeten én om mooie matches te maken. De negen

Dankzij ons uitgebreide netwerk kunnen wij bij zo’n zoektocht behulpzaam zijn. Wij kennen de kanalen. Vooral als het gaat om iets bijzonders. Soms zoekt men een bepaald merk of een bepaald type. Er zijn zelfs mensen die op zoek zijn naar de auto van hun dromen, waarbij ze precies voor ogen hebben wat voor auto het is en hoe hij er uit moet zien. Onze klanten komen vanuit het hele land. Wanneer we een passende aanbieding voor hen hebben komen ze er graag voor naar Mijdrecht. Men maakt er soms een echt uitje van.” Mini’s In de ruime showroom staan opvallend veel Mini’s te glanzen. “Dat komt ook wel een beetje vanwege het feit dat wij het zelf een leuke auto vinden,” zegt Arie. “Dat vinden we wel een voorwaarde bij onze keuze. Daar-

eerdere beursvloeren hebben veel Rondeveense organisaties vooruit geholpen; er gingen maar liefst zo’n 700 wensen in vervulling. Op dit ontmoetingsevenement gaan bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar handelen in (tweedehands) materialen, kennis of hulp. Bedrijven kunnen daarmee iets waardevols betekenen voor lokale organisaties en daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. De organisaties krijgen een steuntje in de rug en bieden op hun beurt een te-

Occasionmanager Jeroen Keizer: ‘De markt is al een tijdje redelijk stabiel. We merken wel dat de vraag naar zuinige auto’s toeneemt. foto PatriCk hesse

bij stellen we strenge eisen aan de kwaliteit. Ook een occasion moet perfect in orde zijn. De meeste auto’s die wij aanbieden komen uit Duitsland. In feite is de Mini een kleine BMW, sinds dat bedrijf de productie heeft overgenomen. Bovendien hebben ze een uitgebreid assortiment in vele modellen en uitvoeringen.”

genprestatie. Het resultaat: matches die winst opleveren voor iedereen! Zoals gebruik van een ruimte in ruil voor een schoonmaakklus, advies in ruil voor een workshop en flyers in ruil voor culturele hapjes. Bent u een bedrijf dat betrokken is bij de samenleving of bent u een maatschappelijke organisatie met onvervulde wensen: doe dan mee! Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.derondeveenseuitdaging.nl. foto jan van veen

Occasionmanager Jeroen Keizer (foto): ‘De markt is al een tijdje redelijk stabiel. We merken wel dat de vraag naar zuinige auto’s toeneemt. Het aanbod elektrische aangedreven auto’s is voor de nieuwe auto’s nog betrekkelijk klein. Op de markt van gebruikte auto’s is dat aanbod nog veel kleiner. We hebben momenteel wel een paar elektrische en hybride auto’s op voorraad. Maar voor een echte doorbraak is nog wel even tijd nodig.” Onderhoud en reparatie Naast de fraaie showroom met een keur aan gebruikte auto’s beschikt Hans Lammers over een moderne werkplaats waar de ervaren monteurs klaar staan voor onderhoud en reparaties aan alle merken personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Men kan

er terecht voor APK keuringen voor personen- en lichte bedrijfsauto’s, voor airco service, schade taxatie, ruitreparatie en vervanging en het monteren van trekhaken. Daarnaast beschikt het bedrijf over een ruime collectie zomer- en winterbanden. Hans Lammers is aangesloten bij de Bovag. Dat betekent dat het bedrijf behalve Bovag Garantie ook Bovag Pechhulp aanbiedt. Autobedrijf Hans Lammers is gevestigd aan de Communicatieweg 25 in Mijdrecht. Telefoon 0297-272111. Het bedrijf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.0018.00 uur en op zaterdag van 09.0017.00 uur. Voor meer informatie: www.hanslammers.nl. Deze site bevat ook een overzicht van het uitgebreide aanbod occasions.

Wij zoeken bezorgers! ... voor de wekelijkse bezorging van onze krant en folders op donderdag- of vrijdagmiddag in:

Abcoude

Heb je interesse? Neem dan contact op met ons via info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57.


14

DE GROENE VENEN

28 FEBRUARI 2020

29 februari

verSCHRIKKELIJK leuke zaterdag! Extra verSCHRIKKELIJK leuk personeel Koot Brillen De Passage 10, Mijdrecht

htbij

Werelds winkelen zo dic

• Bij elke kindertaart een leuke verrassing. • Bij 2 broden gratis 4 waldkorn broodjes + katoenen broodjes zak. • Ontbijtkoek 10 % korting. • Rondeveners 5 halen 4 betalen. Op verSCHRIKKELIJKE zaterdag... deze verSCHRIKKELIJKE lekkere wijn in een verSCHRIKKELIJKE (leuke) fles!

Banketbakkerij Westerbos & Mens De Lindeboom 8, Mijdrecht

CHAI MAS! De enige wijn die wij kennen met zo’n toffe fles! Helaas gaat de fles veranderen (toch iets te uitgesproken) en kunnen we de laatste partijen voor een geweldige prijs aanbieden! Deze Franse witte wijn is vol, fris, aromatisch en perfect bij vis en oosters eten. De actie is als volgt: van € 7,95 voor € 6,95 per fles en € 34,95 per doos!

Kom genieten van de nieuwe lente collectie! Bij aankoop ontvangt u een leuk cadeau. Voor de dames een duurzame tas of een sport bottle, voor de heren een heerlijk Cavallaro bier in verzamel verpakking! Kom genieten van de nieuwe lente collectie! Bij aankoop ontvangt u een leuk cadeau. Voor de dames een duurzame tas of een sport bottle, voor de heren een heerlijk Cavallaro bier in verzamel verpakking!

Prinselijk Proeven Dorpsstraat 44, Mijdrecht

Prego Dames en Herenmode Dorpsstraat 25, Mijdrecht Plaats op 29 feb je meest verSCHRIKKELIJKe BAD HAIR DAY foto op onze facebook site en win een heerlijke verzorgende behandeling incl styling. Backstage Hairfashion Dorpsstraat 57, Mijdrecht

Bij Dat Leuke Winkeltje: • VerSCHRIKKELIJKE leuke verrassing bij een besteding vanaf €20 • VerSCHRIKKELIJKE hoge korting op de uitverkoop van Zoso van 70%! • VerSCHRIKKELIJKE toffe actie van Janzen: • 50% korting op elk 2de produkt. En nog veel meer verSCHRIKKELIJKE hoge kortingen bij Dat Leuke Winkeltje! Wij zouden het gezellig vinden om u te zien op deze VerSCHRIKKELIJK Leuke zaterdag! Dat Leuke Winkeltje Burgemeester Haitsmaplein 23, Mijdrecht

Trekpleister Dorpsstraat 21, Mijdrecht

VerSCHRIKKELIJK lekkere Rituals producten bij De Loods De Loods Dorpsstraat 35, Mijdrecht

Zaterdag 29 februari a.s. BONUSdag met een BONUSaanbieding bij SO TRUE! 35-70% Korting op de laatste artikelen uit de herfst/winter collectie 2019-2020 en als Extra Bonus 15% korting op de geweldige Trolleys van Olivia Lauren! So True! Dorpsstraat 33, Mijdrecht


DE GROENE VENEN

28 FEBRUARI 2020

AUTO IMPRESSIE tekst miChael reuling foto's PatriCk hesse

De Volkswagen Passat is al jaren de ideale auto voor diegene die de Golf ontgroeid is en behoefte heeft aan meer ruimte. In de loop der jaren is de Passat gegroeid. Flink gegroeid. Een ideale auto dus voor een gezin. Zeker als occasion. Deze Passat is oorspronkelijk geleverd in België. Hoogstwaarschijnlijk aan een wat ouder stel. Of in ieder geval iemand met een wat klassieke smaak. Een bordeauxrode lak, aangevuld met een lichte crèmekleurige bekleding. Het zou niet misstaan op een Jaguar, maar ook de Passat staat het goed. Of het praktisch is? Mwah. Het zijn geen lederen stoelen, dus deze lichte stoffen bekleding zul je wat vaker moeten reinigen. Maar wie zuinig is met zijn auto heeft een prachtige combinatie. Immers hebben de Belgische eigenaren goed gezorgd voor hun bolide. De auto is smetteloos. De gigantische achterbak - pak 'm beet 650 liter - is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld een labrador. Geen zorgen. De bagageruimte is gewoon voorzien van zwarte bekleding. Die ruimte is overigens voorzien van een dubbele bodem en je kunt hier echt spullen kwijt raken. Ruimte zat om alle spullen mee te nemen die nodig zijn voor een verre vakantie. Op de achterbank hebben de kinderen alle (been)ruimte. Maar ook voor volwassenen is het geen straf om hier tijdens een lange rit plaats te moeten nemen. Wie naar de Zweedse meubelgigant gaat gooit met gemak de banken plat en vergroot de bagageruimte naar net iets minder dan 1.800 liter.

15

Volkswagen Passat

Chique stationwagen hebt. Denk aan parkeersensoren, start-stop systeem, keyless entry en airco. Iets wat ontbreekt is het navigatiesysteem. De praktijk wijst uit dat daar steeds minder behoefte aan is. Vaak zijn de kaarten verouderd en op je smartphone heb je de meest up-to-date kaart, voorzien van live fileinformatie. Dit probleem los je makkelijk op met een telefoonhouder. De SUV's Volkswagen zijn populair en hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er minder Passats zijn verkocht. Dat neemt niet weg dat je merkt dat ze met de Passat mikken op het hogere prijssegment. De materialen voelen goed aan en harde plasticsoorten zijn - ten op zichte van een Golf - in mindere mate aanwezig. En waar zo'n nieuwe Passat pak 'm beet 35 tot 40 mille kostte in Nederland, staat deze bordeauxrode Passat nu te koop, met Bovag-garantie, voor 18.950 euro bij Autobedrijf Bouthoorn in Wilnis. En dat is voor deze auto, met deze kilometerstand, zeer scherp ten op zichte van andere Passats van dit kaliber. Autobedrijf Bouthoorn Herenweg 18-20 3648 CJ Wilnis Tel. 0297 - 242155 www.autobedrijf-bouthoorn.nl

VOLKSWAGEN Gereden versie: Volkswagen Passat Vermogen: 125 pk 0-100: 9,9 s Top: 206 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 18,9 / 5,3 l/100km Prijs: 18.950 euro

Deze Passat Business Edition uit 2015 heeft 41.240 km achter de kiezen. Net ingereden. De 1.4 TSI benzinemotor levert 125 pk en is gekoppeld aan een fijne handbak met zes verzetten. Het blok heeft lekker veel koppel, waardoor je vlot van je plek komt met de grote Volkswagen. De Passat is voorzien van de opties die je nodig

Van Beek

J u w e l i e r

Schrikkel jaar en horloges, daar doen we iets mee.

Op zaterdag 29 februari kunt u profiteren van onze sale waarin meer dan 150 horloges worden aangeboden met kortingen oplopend tot wel 60%. Dorpsstraat 36 • 3641 EC Mijdrecht Telefoon 0297 - 28 91 76 verSCHRIKKELIJK lekkere www.juweliervanbeek.nl

Juwelier van Beek Dorpsstraat 36, Mijdrecht

Het is natuurlijk voor hen verschrikkelijk als hun iPhone gevallen is en het scherm in stukken ligt. Daarom krijgen klanten op zaterdag 29 februari bij ons verschrikkelijk veel korting op het vervangen van een iPhone scherm.

htbij

Werelds winkelen zo dic

VerSCHRIKKELIJK veel tulpen. 50 Tulpen € 5,00. Van 10.00 uur tot 11.00 uur. DuoPlant Dorpsstraat 64a, Mijdrecht

Maar liefst 29% alleen voor reparaties die op deze dag worden aangemeld. Zo kost het vervangen van een iPhone 6 scherm op 29 februari maar € 56,10 ipv € 79,Wij werken met verschrikkelijk goede refurbished schermen waar 1 jaar garantie op wordt gegeven, uniek in Mijdrecht! Optie1 Dorpsstraat 74d, Mijdrecht


16

28 FEBRUARI 2020

DE GROENE VENEN

Gemeenteraad vergadert op 5 maart Vorige week hebben wij verslag gedaan van de vergadering van de raadscommissie waarin gesproken werd over de woningbehoefte van de gemeente De Ronde Venen voor de komende decennia. In het artikel hebben wij verwezen naar de behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering. Die vindt niet plaats op 27 maart, zoals we abusievelijk hebben gemeld, maar op donderdagavond 5 maart a.s.

Haltes Rondweg Mijdrecht en NS-station Abcoude eerst

College pakt overlast van fietsen aan bij stallingen Het college gaat de overlast aanpakken van fietswrakken, achtergelaten en foutgeparkeerde fietsen bij fietsenstallingen. Eerst worden de fietsenstallingen bij het station in Abcoude en aan de Rondweg in Mijdrecht aangepakt, daarna de andere haltes. Doel is de fietsenstallingen een opgeruimde aanblik geven en toegankelijker maken voor minder-validen.

sis Groep gaat de gemeente de fietswrakken en achtergelaten fietsen weghalen. De fietsenstallingen bij het Station Abcoude en Bushalte Mijdrecht-Centrum zijn de eerste plekken waar dit gebeurt omdat hier de problemen het grootst zijn. Verkeerd geplaatste fietsen worden verwijderd. In een later stadium komen de overige bushaltes in de gemeente aan de beurt.

De afgelopen jaren is een aantal fietsenstallingen bij haltes van het openbaar vervoer uitgebreid. Ondanks die extra capaciteit plaatst niet iedereen zijn fiets in de stalling. Uit gemakzucht of als gevolg van haast worden fietsen buiten de rekken gezet. Dat geeft een rommelige aanblik. Daarnaast gaat de extra capaciteit deels verloren omdat er fietswrakken staan of fietsen die door de eigenaar zijn achtergelaten.

Opgeruimd én veilig Wethouder Alberta Schuurs (Verkeer): “Fietsen worden niet meteen weggehaald. Op een publieksvriendelijke manier wijzen we de fietsenbezitters op hun verantwoordelijkheid en vragen we ze hun fiets weg te halen of op een goede manier in de stalling te plaatsen. Pas nadat we fietsers de kans hebben gegeven zelf actie te ondernemen, en ze doen dat niet, gaan wij fietsen verwijderen. We doen dit niet alleen voor het opgeruimde beeld. Fietsen die schots en scheef naast een stalling zijn neergezet belemmeren de bereikbaarheid voor mindervaliden.”

Fietsen weggehaald Het college heeft vorige week regels vastgesteld om dit op te kunnen lossen. Samen met de Kan-

De Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen is er voor iedereen. Je kunt je hele leven lang bij ons terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. We stimuleren je om zelfstandig en volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Je kunt bij ons lezen, leren en je informeren, je kunt er werken of ontspannen. Wij doen ons werk samen met partners en de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht, vanuit onze vestigingen, met onze collectie en met onze activiteiten. “Ons doel is: mensen perspectief geven en stimuleren het beste uit zichzelf te halen.” Spreekt dit jou aan? Dan zoeken wij jou!

Medewerker Informatie & Advies voor 20 uur per week

Als medewerker Informatie en Advies ben je allereerst onderdeel van het team Publieksservice, je ondersteunt klanten bij het zoeken naar en vinden van informatie(bronnen). Je bent verantwoordelijk voor het aantrekkelijk presenteren van de collectie en de vestiging en zorgt daarmee voor een veilige plek waar mensen onbevangen binnen kunnen lopen, waar ze niets moeten maar wel alles kunnen vragen. Deze werkzaamheden voer je in eerste instantie uit voor en in de vestigingen Abcoude, Vinkeveen en Wilnis. Daarnaast vervul je een rol binnen het team Leren. Je bedenkt, organiseert en voert samen met in- en externe collega’s activiteiten uit voor de doelgroep die bestaat uit mensen die hun (digitale) taalvaardigheden verder willen ontwikkelen. Wat vragen wij van jou? • relevante werkervaring • enthousiasme • je stapt gemakkelijk af op bezoekers • interesse in maatschappelijke trends en lokale ontwikkelingen • affiniteit met het Sociaal Domein • goede digitale vaardigheden en kennis van nieuwe media • organisatietalent • mbo denk- en werkniveau, bij voorkeur aangevuld met trainingen of opleidingen op het vakgebied Van al onze medewerkers vragen we de volgende kerncompetenties: ondernemend, klantgericht, verantwoordelijk, flexibel, samenwerkingsgericht, oplossingsgericht en maatschappelijk bewust Wat bieden wij? • een uitdagende functie met mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling • ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit • een prettige, informele en open werksfeer • deels flexibel in te zetten uren • een functie voor (in eerste instantie) een jaar • 8% vakantietoeslag en eindejaarsuitkering van 3,25% • Aanvangssalaris afhankelijk van kennis en ervaring € 2.006 - € 2.468 (bruto, op basis van een 36-urig dienstverband) Wil je je talenten bij ons inzetten? Stuur je motivatie met cv voor 16 maart naar Ineke Wijnands, i.wijnands@bibliotheekavv.nl. www.bibliotheekavv.nl

Starttoren Vinkeveense Plassen

Nieuwe monumenten voor gemeente De Ronde Venen? In de acht dorpen van De Ronde Venen staan veel historische gebouwen. Een klein deel hiervan is zó bijzonder dat de gemeente ze voor de toekomst wil behouden. Deze molens, gemalen, boerderijen, woonhuizen, bruggen en forten zijn onderdeel van de geschiedenis van de gemeente. Om dit verhaal te kunnen vertellen en om de gebouwen voor de volgende generaties te bewaren, krijgt een aantal in 2020 de status van gemeentelijk monument. De komende maanden neemt de gemeente met vier deskundige inwoners en twee experts alle bouwwerken in De Ronde Venen onder de loep. Interessante gebouwen die uit deze inventarisatie naar voren komen kunnen in aanmerking komen om gemeentelijk monument te worden. Het gaat dan om bouwwerken die het lokaalhistorische verhaal vertellen. Bijvoorbeeld de starttoren in de Vinkeveense Plassen (foto); een karakteristiek en zeldzaam bouwwerk dat echt bij De Ronde Venen hoort. In juni start gemeente De Ronde Venen een campagne om erachter te komen welke gebouwen inwoners belangrijk vinden en willen be-

houden voor de toekomst. Dit zijn waarschijnlijk andere gebouwen dan de deskundigen selecteren. Het zijn bouwwerken waarmee iemand persoonlijk een band me heeft, zoals een school van vroeger, of met een bijzonder lokaal-historisch verhaal. Bij de beoordeling kijkt de gemeente naar het aantal keren dat een gebouw is ingediend en de uitleg van de indiener. “Het is belangrijk dat we oude en mooie gebouwen bewaren voor de komende generaties. Gebouwen die experts belangrijk vinden, maar vooral bouwwerken waar onze inwoners om geven en waar zij een geschiedenis mee hebben. Ik ben benieuwd naar de verhalen erachter. Want juist deze verhalen maken deze gebouwen van waarde,” aldus burgemeester Maarten Divendal. De komende maanden gaan de experts alle gebouwen onderzoeken. Het indienen van een bijzonder gebouw door inwoners kan in juni. De officiële bekendmaking volgt via gemeentepagina, krant en sociale media. Contactpersoon voor meer informatie is Gertjan de Boer (g.deboer@derondevenen.nl).

Werken in de zorg doet er toe, dat merk je iedere dienst. Het is waarom je voor dit werk kiest. Omdat jij het verschil maakt. Bij Careyn helpen we je om je werk goed te doen en bieden we je de kans om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Vind jij verantwoordelijkheid, afwisseling en goede voorwaarden belangrijk? Dan past werken bij Careyn in je leven.

In jouw regio zoeken wij: Verpleegkundigen

Samen met je team lever je complexe zorg in de wijk of in één van onze verpleeghuizen.

Verzorgenden IG

Je maakt onderdeel uit van een team in de wijk of een verpleeghuis, dus samenwerken is jouw kracht.

Bij werkenbijcareyn.nl vind jij de baan die bij je past.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.