De Groene Venen 27 september 2013

Page 1

DE GROENE VENEN

DE GROENE R VENEN september 2013 WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS27 • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

1

18°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 18 – Nummer 39 – 27 september 2013

Wat vindt u ons waard?

Lees nu verder op pagina 6

Uw adviseur staat altijd voor u klaar

Rondeveense zakenvrouwen bundelen kennis, ervaring en kracht Maandag jongstleden is een gloednieuwe vereniging opgericht: Zakenvrouwen De Ronde Venen. Notaris Arjan Fanoy kon zijn werkweek niet beter beginnen met zeven zakenvrouwen van het eerste uur in zijn spreekkamer. Rond 10.00 uur werden de handtekeningen gezet door voorzitter Martine van Acker en secretaris Anne Gasse, in aanwezigheid van de vijf andere bestuursleden, v.l.n.r. Yvonne Pinxteren-de Hoop, Gerry Bras, Hanneke Lutz, Lilian van der Schaaf en Karin van Harteveld. Daarna werd het heuglijke feit met koffie en taart gevierd. Inmiddels heeft de vereniging al zo’n 25 leden en is het de bedoeling dit snel uit te breiden. Lees verder op pagina 13.

Goed geregeld

ascol.nl

TE KOOP ABCOUDE

Achter de Kerken 31 Licht, lucht, lange leve de lol! De eerste 2 woorden slaan op het feit dat dit keurig onderhouden huis (met 4 slaapkamers) vrij ligt en een tuin heeft met volop zon. Aan de achterzijde staan geen huizen. De ‘lol’ slaat op het kinderrijke buurtje. Gewoon fijn wonen. OPEN HUIS ZAT. 5 OKT. 11-15 UUR. Woonopp. ca. 135 m2, Perceelopp. ca. 135 m2. Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Raadhuisplein 2, Abcoude Tel.: 0294 - 282940 www.raad-huis.nl

Grote Schoonmaakactie Vinkeveense Plassen op zaterdag 28 september Ondernemingen en inwoners uit De Ronde Venen hebben zich in groten getale geschaard achter het initiatief van Vinkevener Cor Mastwijk om de Vinkeveense Plassen en de eilanden een grote schoonmaakbeurt te geven. Deze zaterdag 28 september wordt vanaf 9.30 uur verzameld bij Eiland 4. Om 10 uur worden de schoonmaakteams gebriefd en klokke 10.30 uur geeft wethouder Kees Schoten het startschot voor de vele boten met vrijwilligers die met vuilniszakken, grijpertjes en een kliko aan de slag gaan om vuil en zwerfafval in te zamelen. Ook doen enkele tientallen duikers mee om ook onder water de rotzooi weg te halen. De organisatie roept iedereen die deelneemt op om zoveel mogelijk vrienden en kennissen te vragen mee te doen met deze actie, zo kan een nog groter deel van de Vinkeveense Plassen worden schoongemaakt. Zie ook: www.vinkeveenseplassenschoon.nl of www.invinkeveen.nl. foto cor mastWIJk WILNIS BURGEMEESTER VAN TRICHTLAAN 142 VRAAGPRIJS € 259.000,-- K.K.

NIEUW IN DE VERKOOP!

Aanstaande

zondag

PRIJS, GROOT HUIS, SCHERPE GE RA GA ELE DUBB

geopend! hans winter brillen de lindeboom 8 | mijdrecht

Prins Bernhardlaan 34, Vinkeveen Vraagprijs: € 545.000,- k.k.

JAA R V ER S L A G 2012 V ITA BY TW E E D .NL

Kijk voor andere leuke woningen op www.korvermakelaars.nl !


2

27 september 2013

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

27 september 2013

3

Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Van start naar finish voorrondes gewonnen, maar omdat zij ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan net dit jaar zelf de finale organiseren, mogen zij er niet aan deelnemen. Hun startbewijs voor volgend jaar is alvast binnen. Minister Opstelten zal op 5 oktober persoonlijk kennis komen nemen van het werk van de jeugdbrandweer. Verder heeft de brandweer in Wilnis dit jaar de open dag van de brandweer georganiseerd, waarbij tal van activiteiten waren voor jong en oud. De burgemeesters in de provincie Utrecht vormen gezamenlijk het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. Zo ben ik op verschillende niveaus verantwoordelijk voor de brandweer. De betrokkenheid van de gemeenteraad zijn we aan het versterken, dat is op zijn minst nodig bij financiële zaken, maar ook bij grotere beleidsvragen die het functioneren van de brandweer betreffen.

In de krant stond dat de mannen en vrouwen van het VRU brandweerkorps Vinkeveen een prijs hebben gewonnen. Hoe zit dat, is het niet meer onze brandweer? De 26 gemeenten in Utrecht werken op basis van een wettelijke regeling (verplicht) samen in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het gaat hier om zaken als brandweerzorg, hulpverlening en rampenbestrijding. De rijksoverheid heeft hier enige jaren geleden toe besloten omdat er onder andere sprake moet zijn van één niveau van veiligheid en een regionale crisis- en rampenbestrijding. Onze gemeente heeft vier brandweerposten (Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis). Omdat onze gemeente een groot oppervlakte heeft, blijft dit ook zo. Op onze corpsen kunnen wij trots zijn. De brandweer in Vinkeveen heeft na drie voorrondes ook de landelijke finale gewonnen van de ‘vaardigheidstoets 112’. Dat betekent dat ze van 319 ingeschreven teams de beste zijn als het gaat om deze brand te bestrijden en hulp te verlenen. De jeugdbrandweer van Vinkeveen doet het ook goed. Zij hebben eveneens de

De gemeenteraad heeft besloten waardevolle bomen te beschermen. Kunnen bewoners daar aan meehelpen? Bij alle regels of bomen wel of niet

gekapt mogen worden is afgesproken zogenoemde waardevolle bomen extra te beschermen. Belangrijk daarbij is dat moet worden vastgesteld of bomen waardevol zijn. De gemeenteraad heeft nu criteria vastgesteld op basis waarvan wordt bepaald of een boom waardevol is of niet. U vindt hier meer informatie over op de website van de gemeente. U kunt zelf bomen ‘aandragen’ die volgens u de status waardevol verdienen. Dat kan via het mailadres waardevollebomen@derondevenen.nl of via 0297 55 15 85. De bomen worden getoetst aan de criteria die door de raad zijn vastgesteld. De vraag of bomen wel of niet gekapt mogen worden, leidt vaak tot heel veel discussie, waarbij de emoties hoog kunnen oplopen. Veel daarbij heeft te maken met hoe inwoners iets persoonlijk ervaren. Voor de één kan een boom veel overlast veroorzaken (houdt daglicht tegen in de woning, behoorlijke wortelgroei en dergelijke) terwijl de ander dezelfde boom een verrijking vindt voor het straatbeeld en de natuur. Soms kunnen ‘oude’ of zieke bomen een onveilige situatie veroorzaken. Daarom is het goed dat

Bomenbeleid ‘groener dan nu’

Uitbreiding van de waardevolle bomenlijst In de raadsvergadering van maart van dit jaar heeft de raad ingestemd met een initiatiefvoorstel van het CDA om te komen tot een beleid waarbij er een betere bescherming komt van de waardevolle bomen binnen de gemeente. Om te bepalen wanneer een boom als waardevol wordt aangemerkt en waard is om extra beschermd te worden heeft het college nu criteria opgesteld waaraan zo’n boom zou moeten voldoen. Tevens worden er afspraken voorgesteld om de bestaande bomenlijst te actualiseren en aan te vullen met waardevolle particuliere bomen. De raad boog zich in de vergadering van 19 september over deze voorstellen. tekst pIet van buul

Waardevolle bomen zijn vaak beeldbepalend voor een straat of buurt of gebied. Zij kunnen ook een

Agenda Kort Dit weekend in De Ronde Venen: Zaterdag 28 september • Schoonmaakactie Vinkeveense Plassen, verzamelen Eiland 4 • Open dag Rendementsweg 2, Mijdrecht, zie pag 2 • RedBall Express door Waverveen en Mijdrecht • Lezing Alexander Münninghoff, Fort Uithoorn, Amstelhoek • Thema rondleiding Koude Oorlog bij Fort Uithoorn, Amstelhoek • Muzikale fundraser 'Adriana & Friends’, Eet & Drink Lokaal, Mjdrecht • Concert Concordia en Viribus Unitis, De Boei, Vinkeveen • Bingo, Amstelhoek • 70s 80s 90s Party met VOF de Kunst, De Meijert, Mijdrecht • Erik van Muiswinkel, Theater Piet Mondriaan, Abcoude Zondag 28 september • Slotfeest 125 jaar C&D-kerk, Abcoude • Koopzondag Mijdrecht • Rondleiding Fort Uithoorn, Amstelhoek Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

cultuurhistorische waarde hebben en daarom ook karakteristiek zijn voor een bepaald gebied. Dat geldt niet alleen voor de gemeentelijke bomen. Ook bomen op particuliere grond leveren een waardevolle bijdrage aan de uitstraling van de gemeente. Daarom wil de gemeente ook de waardevolle particuliere bomen extra beschermen door ze op een bijzondere bomenlijst te plaatsen. Daarmee worden ze vergunningplichtig. Om zo’n boom te kappen is een vergunning nodig. De criteria die voor de waardevolle bomen gelden zullen dan mee wegen ter beantwoording van de vraag of een vergunning verleend kan

worden. Hiermee hoopt de gemeente te bereiken dat ook particuliere bomen, die aan de criteria voldoen, extra beschermd worden. Criteria Er is een zevental criteria ontwikkeld die bij de beoordeling een rol spelen. Dan gaat het om de vraag of een boom beeldbepalend is, om de ouderdomswaarde en de cultuurhistorische betekenis. Verder wordt in aanmerking genomen of er flora en fauna aanwezig is en welke ecologische waarde aan de orde is. Ook wordt gekeken of het om een bijzondere soort boom gaat en speelt ook de duurzaamheid van

de gemeenteraad na een uitgebreid proces nu objectieve criteria heeft vastgesteld. Waarmee ik overigens niet de illusie heb dat er nooit meer een discussie over concrete situaties zal ontstaan. U heeft vorige week in de raadsvergadering afscheid genomen van twee raadsleden. Is het niet gek dat raadsleden voordat er verkiezingen zijn weggaan? Raadsleden worden natuurlijk voor de hele bestuursperiode gekozen. Toch kunnen er redenen zijn dat iemand tussentijds afscheid neemt. In De Ronde Venen is dat tot nu toe in deze periode drie keer gebeurd, om uiteenlopende legitieme redenen (nieuwe baan, persoonlijke situatie, andere politieke binding in de volgende periode). Ten opzichte van andere gemeenten is dat weinig, bovendien is er bij ons geen sprake van raadsleden die met ruzie weggaan of zich ‘afsplitsen’ van hun partij.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

de standplaats een rol. Elk van deze criteria kent een aantal aspecten die een bepaald puntenaantal oplevert. De totaalscore bepaalt dan of de boom op de lijst komt. Aanmelden De gemeente begint onmiddellijk met de inventarisatie. Iedereen wordt opgeroepen om bomen, waarvan men vindt dat die waardevol zijn, bij de gemeente aan te melden. Dat kan tot half november. De aangemelde bomen zullen dan in de periode november december worden beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria. Dat moet dan begin volgend jaar leiden tot een waardevolle bomenlijst. Die zal ter kennis gebracht worden van de raad. De lijst zal ook op de gemeentelijke website worden gepubliceerd. De raad stemde unaniem in met de voorstellen en sprak de hoop uit dat veel inwoners gebruik zullen maken van de mogelijkheid om bomen voor de extra bescherming aan te melden.

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Peter Schavemaker en Anja Verbiest. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling,

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2013 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Als je het levenslicht ziet realiseer je je dat nog niet, maar het is een geschenk te noemen. Zeker als je in Nederland mag wonen kan het de start zijn van een mooi leven. Uitzonderingen daargelaten. Je krijgt je natje en je droogje, wordt op tijd verschoond en een geweldig leerproces neemt een aanvang. Je gaat lopen, wordt zindelijk, begint te praten en gaat naar school. Er wordt een basis gelegd voor de loopbaan die je gaat volgen. Je ontwikkelt vaardigheden die technisch zijn of meer op dienstverlening of handel zijn georiënteerd. Je krijgt een levensgezel, of niet, je begint aan een reis die je ongetwijfeld ergens brengt. Voor ieder mens geldt dat je een euro kunt worden of zelfs meer. Er komt een tijd dat het lijf of de geest aangeeft dat het genoeg is. Vaak is dat het sein dat de enerverende reis ten einde is. Voor ieder mens ligt dat tijdstip anders. De medische wetenschap heeft er mede voor gezorgd dat mensen ouder en ouder worden. Kwalen waar je vroeger onherroepelijk aan dood ging, zijn nu vaak te verhelpen. Een goede zaak. Gisteravond zag ik een programma over dementie. Een probleem dat in alle hevigheid op lijkt te rukken. Je kunt het kennelijk krijgen als je nog geen zestig bent. Maar ook op veel oudere leeftijd. Ik kon mijn ogen niet droog houden toen ik de mevrouw zag die van het ene op het andere moment niet wist wat ze deed. Even later zag ik een opname van een optreden van dezelfde mevrouw, een jaar geleden, die nog wel precies wist hoe ze een piano moest bespelen. En op wat voor manier. Ik zag de meneer die alles kwijtraakte. Enorm genoot van een klein wandelingetje, het bezoek dat zijn vrouw aan hem bracht. Ik zag beelden van zieke mensen die met een polsbandje om beperkt werden in hun bewegingsvrijheid. Ik denk terug aan de dames die jaren geleden in Mariaoord door de gangen stapten, op weg naar de bus die hen naar Amsterdam zou brengen. Vergeet het maar ze kwamen de deur niets eens door. Sommige van deze mensen hebben nog het benul gehad vooraf aan te kunnen geven wat ze wel en niet willen wat ze overkomt. Anderen niet. Die wachten gelaten af hoe het verder met ze gaat. Niet zelden belanden ze in de luiers en huilend als een baby zitten ze in een stoel of liggen jarenlang in een bed. Laten we toch de verantwoordelijkheid hiervoor overdragen aan medici die door ingrepen verlengend kunnen werken maar ook in alle eerlijkheid in kunnen schatten of het leven menswaardig eindig is geworden. Luistervink

www.degroenevenen.nl


4

Kort nieuws

27 september 2013

An Pothuizen kampioen klaverjassen

Mijdrecht

Heilig Avondmaal in De Wegwijzer Op zondag 29 september viert de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer het sacrament van het Heilig Avondmaal. In de viering hiervan staat ook deze zondag weer de kern van het christelijke geloof centraal. Wie in Christus gelooft, laat het oude leven achter zich en mag voortaan voor Christus leven. In de dienst van 10 uur zal dominee Jonkman uit Zeewolde dit gaan uitleggen. Ook in de middagdienst van 17 uur is er gelegenheid om het Avondmaal te vieren. Vervolgens gaat dominee Jonkman door op het onderwerp uit de morgendienst. Zijn uitleg gaat vooral over de verandering die iemand doormaakt als hij of zij gaat geloven in Christus. Belangstellenden zijn van harte welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees ook het hele artikel op de website van de kerk. Thuis live of achteraf de dienst bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/online+diensten/

Abcoude

Slotfeest 125 jaar Cosmas en Damianuskerk Op zondag 29 september vindt het slotfeest plaats van het 125-jarig bestaan van de Cosmas en Damianuskerk in Abcoude. Het feestjaar kende tal van festiviteiten. Het wordt nu afgerond met een pontificale eucharistievering, om 10.00 uur, en aansluitend een gezellig feest in ’t Trefpunt en de tuin, omstreeks 11.30 uur. In aanwezigheid van hulpbisschop Herman Woorts, concelebranten Gerard Griffioen, Oscar Swijnenberg en pastor Gérard van Tillo, jonge kunstenaars, heel veel vrijwilligers c.q. parochianen en geïnteresseerden zal het daadwerkelijk een groot feest worden. U bent van harte welkom, als u dit feest wil meevieren.

Vinkeveen

Opbrengst collecte Natuurmonumenten De collecte van Natuurmonumenten die van 26 augustus t/m 31 augustus 2012 in Vinkeveen werd gehouden, heeft 784 euro opgebracht. Met dank aan de 12 vrijwilligers die met hart en ziel de natuur in Nederland hebben gesteund. Natuurmonumenten dankt iedereen van harte voor de waardevolle bijdrage. Natuurmonumenten wil daarnaast ook alle vrijwilligers die ten behoeve van de natuur hebben gecollecteerd, danken voor hun enthousiaste inzet.

DE GROENE VENEN

Microkrediet voor Moeders: september kookmaand Microkrediet voor Moeders (MvM) is een stichting die vrouwen in Azië kleine leningen geeft waarmee ze investeringen kunnen doen die hun inkomen blijvend vergroten. Daarmee verwerven deze vrouwen economische zelfstandigheid en een betere toekomst voor hun kinderen. Een van de ludieke acties om geld voor deze stichting in te zamelen is de September Kookmaand, een oproep aan iedereen om te koken voor vrienden, familie of collega’s en een bijdrage te vragen ten behoeve van Microkrediet voor Moeders. In De Ronde Venen pakte Miranda

An Pothuizen mag zich een jaar lang Open Ronde Venen kampioen klaverjassen noemen. Zij bleek de sterkste kaartster van het 24ste Open Ronde Venen klaverjastoernooi in Café de Merel aan de Demmerik in Vinkeveen. Het was ogenschijnlijk een makkie voor An om voor het eerst de wisselbeker mee naar huis te nemen. Na de eerste twee ronden ging zij fier aan kop, om die positie niet meer af te staan, met het degelijke aantal van 6964 punten. Als tweede eindigde Frans Bierstekers met 6925 punten. Als prima derde werd Pleun Vis met 6922 punten slechts 3 punten minder dan Frans. De poedelprijs was voor Riet de Beer met 5252 punten. Er werden deze avond vier

potten gekaart en geteld. De organisatie was in handen van William Mayenburg, wat een gezellige en leuke avond opleverde en de prijzen waren weer als vanouds formidabel. De volgende prijsklaverjaswedstrijd in café de Merel vindt plaats op vrijdag 27 september om 20.00 uur. Aanwezig zijn om 19.45 uur. Er worden vier giffies gespeeld. Ook is er op deze avond een grote tombola met fraaie prijzen. Deze avond telt ook mee voor het eindklassement, dat wil zeggen voor de extra prijs, wat die prijs is houden we nog even geheim. Inleg per avond kaarten is drie euro, iedereen welkom in Café de Merel Arkenpark MUR 43, Vinkeveen tel. 0297-263562.

Zondagmiddag in de kas

Geslaagde start seniorensoos

Dagopvang De Nostalgie naar Zuiderzee Museum Dankzij de gift van Basisschool de Springschans in Uithoorn, konden de cliënten en begeleiders van Dagopvang de Nostalgie uit de Amstelhoek, een dagje uit naar het Zuiderzee Museum. Met prachtig weer werd per boot naar het Zuiderzee Museum gevaren, waar kleine oude huisjes boerderijen, kerk, school en een postkantoor werden bezocht. De Oudhollandse snoepwinkel was het meest in trek; noga, stroopsoldaatjes, kaneelkussentjes, zwart-wit, en nog veel meer. Bij de visrokerij werden haring

Eekhoudt, van cateringbedrijf FOOD! by Mi, dit op en zij organiseerde een lunch bij haar thuis. Op zondag 22 september genoten 12 dames van een heerlijke herfstlunch, een glaasje wijn, leuke gesprekken en natuurlijk van het herfstzonnetje. Daarnaast doneerden zij geld voor de moeders in Azië. “Een mooi initiatief,” aldus Miranda. “Ik draag deze stichting een warm hart toe en ik hoop dat dit bericht aanleiding is voor meer mensen om iets dergelijks te organiseren waardoor we nog meer geld kunnen ophalen. Het is hard nodig.”

Veel alleenstaande ouderen zien op tegen het naderende winterseizoen. Het is vroeg donker en de weersomstandigheden nodigen vaak niet uit tot een wandelingetje. Vooral de zondagen zijn vaak saai, zo is de ervaring van een aantal vrijwilligers uit de zorgsector. Op initiatief van Ger Lopes Cardozo besloten zij de senioren uit te nodigen voor een gezellige zondagmiddag in de ontvangstruimte van De Kweektuin in Mijdrecht. Het lijkt een schot in de roos. Zondag 22 september was het de eerste keer. “We hadden zoveel aanmeldingen dat we een wachtlijst hebben moeten aanleggen,” zegt Ger.

en paling gerookt, en menigeen nam een maaltje mee naar huis. De groep heeft een prachtige dag gehad, en bedankt de kinderen van groep 8B die dit mogelijk maakten.

Margreet Poolman ontvangt het ‘veteraantje’ bij TVM Maar liefst 60 deelnemers kruisten de sportieve degens met elkaar op de jaarlijkse veteranendag van Tennisvereniging Mijdrecht. Getennist werd in 3 categorieën, t.w.: damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel. Omdat Pluvius zich gelukkig gedeisd hield, konden alle wedstrijden volgens schema worden afgewerkt op deze

dag waarop gezelligheid voorop stond, en alle deelnemers evenveel kans op een prijs bleken te hebben. Tussen de middag een prima lunch, verzorgd door Panman en hun medewerksters, zodat ook aan de inwendige mens voldoende aandacht werd geschonken. Traditiegetrouw werd aan het eind van de prijsuitreiking door Seniorplus voorzitter Wim Van Loon het "veteraantje" uitgereikt aan een TVM er die zich gedurende lange tijd voor de club heeft ingezet. Dit jaar was het Margreet Poolman, die het door kunstenares Hanneke Oort vervaardigde beeldje in ontvangst mocht nemen.Gezien het applaus kon iedereen zich daar in vinden. Nog even gezellig nageborreld incl. diverse hapjes, en TVM kan terugzien op een zeer geslaagd evenement, dat volgend jaar zeker weer een vervolg zal krijgen.

Het was zondagmiddag een gezellige boel in de Kweektuin. De bezoekers raakten al snel met elkaar geanimeerd in gesprek. Er vormden zich groepjes die samen spelletjes gingen doen. Klaverjassen en rummycub waren de favorieten. Intussen spanden de gastvrouwen zich in om de gasten van hapjes en drankjes te voorzien. Het traditionele ‘advokaatje met slagroom’ vond gretig aftrek bij de dames, terwijl de mannen veelal de voorkeur gaven aan een jong borreltje. “Dit is precies wat we voor ogen hadden,” zegt initiatiefneemster Ger Lopes Cardozo. “We leggen niks op. Het is de bedoeling dat mensen zich thuis voelen en het gezellig hebben met elkaar. We waren blij verrast met de grote respons die wij kregen. We hebben een maximum aantal deelnemers bepaald zodat

het niet al te massaal wordt. Het moet overzichtelijk en gezellig zijn. Dat betekende wel dat we een wachtlijst hebben moeten aanleggen. Deze mensen krijgen dan de volgende keer voorrang.” Het is de bedoeling om elke maand zo’n zondagmiddag te organiseren. De eerstvolgende datum is zondagmiddag 27 oktober a.s. De bijeenkomst duurt van half twee tot ongeveer vijf uur. Men moet wel zelf voor vervoer naar de Tuinderslaan in Mijdrecht zorgen. De deelnameprijs bedraagt zeven euro. Aanmelden kan bij de bekende servicepunten in de kernen. Indien de belangstelling groot blijft worden er extra zondagen ingepland. Informatie daarover is te vinden in het Nieuwsblad van de PlusBus.


DE GROENE VENEN

27 september 2013

5

Vis mee op 5 oktober in Vinkeveens Roofvisfestijn Veenshuttle viert prachtige open dag met Lotte

Jonathans

Hengelsport De Ronde Venen en Hotel en Café ‘t Meertje organiseren in samenwerking met de Lions Vinkeveen op zaterdag 5 oktober 2013 een roofviswedstrijd voor het goede doel www.fishingonwheels.nl. De insteek is om er een leuke, gezellige visdag van te maken op de Vinkeveense Plassen. En er zijn mooie prijzen te verdienen, waaronder de unieke ervaring om met een duikboot mee te varen in de Plassen!

Voor deelname aan dit festijn is er plek voor maximaal 35 eigen boten. Wees er snel bij, want vol is vol! Uit veiligheidsoverwegingen is het verplicht om met twee personen in een boot te zitten. De prijs voor deelname is 50 euro per persoon, inclusief BBQ en 2 consumpties. Uiteraard komt de opbrengst van dit visfestijn voor de volle 100% terecht bij het goede doel Fishing on Wheels. Deze stichting maakt het mogelijk voor mindervalide medevissers hun hobby vanuit een boot op het water te beleven.

De start is om 8.30 uur uit Jachthaven Omtzigt, Achterbos 24 te Vinkeveen en er wordt tot 15 uur gevist. Daarna is er bij Jachthaven Omtzigt een borrel en een BBQ met aansluitend de prijsuitreiking. Inschrijven in Vinkeveen bij Hengelsport op de Herenweg 237; Hotel/ Café ‘t Meertje, Achterbos 101 of bij Jachthaven Omtzigt, Achterbos 24A, info@omtzigt.nl. Doe het snel, want de inschrijving sluit op 1 oktober!

Wethouder Moolenburgh opende Veldwerkplek in Bovenlanden

Zaterdagmiddag jl. opende wethouder Moolenburgh de open dag in het kader van de Week van het Badminton en het 35-jarig jubileum van Badminton Vereniging Veenshuttle. Hoogtepunt was de komst van topspeelster Lotte Jonathans die een jeugd-clinic verzorgde. Wethouder David Moolenburgh doorliep als eerste dapper het badminton-circuit, met oefeningen als ‘ver slaan’, korfbal mikken, shuttle hooghouden met links en rechts en het beantwoorden van 5 vragen over badminton. Lotte Jonathans, ambassadrice voor de Week van het Badminton, werd begroet door voorzitter Joop Reurings die haar een speciale handdoek voorzien van het 35-jaar logo van de Veenshuttle overhandigde. Daarna deed ook Lotte het badminton-circuit, gadegeslagen door alle aanwezigen. Ontspannen, maar wel fanatiek, verrichtte zij haar oefeningen en overtuigde ze de aanwezigen van haar klasse. Over de hele dag bleek de uiteindelijk de winnaar: Eric de Groot. De 5 winnaars mochten kiezen uit diverse cadeaus, beschikbaar gesteld door de sponsoren. De jeugd-clinic met Lotte was het hoogtepunt van de middag. Naast oefenen en het krijgen van aanwijzingen, mochten daarna de jeugdleden het tegen haar opnemen. Uiteindelijk was de winnaar Sander van Weldam door het langst de shuttles te blijven terugslaan!

Amstelhoek Wel honderd mensen kochten meerdere lootjes om één van de vele cadeaus te winnen in de loterij die aan het eind van de middag werd gehouden. Sponsoren hadden bedrukte handdoeken, paraplu’s, snoepjes, shampoo, kleding en veel meer beschikbaar gesteld. Ook speciale dank aan Laco die het mogelijk maakte deze middag in de sporthal te laten plaatsvinden. Daarna verschoof het feest zich naar het gezellige café De Wave, van Wim en Angelique. Voor de leden stond een heerlijk saté-buffet met diverse salades, stokbrood en kroepoek klaar. En uiteraard voorzien van een heerlijk biertje, wijntje of iets fris. Op www.veenshuttle.nl zijn de foto’s van de middag en avond te bekijken.

Samen aan de slag op OBS Molenland

Op de laatste dag van de zomer opende zaterdag jl. wethouder David Moolenburgh de ‘Veldwerkplek’ in de Wilnisse Bovenlanden. De opening vormde het hoogtepunt van een jaar Hunnie-activiteiten in de Bovenlanden, een landschap met een oorspronkelijk agrarische functie, dat nu een natuurgebied in wording is. Een fossiele veeneik die Hunnie speciaal voor de Veldwerkplek liet opgraven vormt het kopstuk van de Veldwerkplek De eik blijkt te dateren uit het jaar

421 voor Christus. De opening was tevens de aftrap van Hunnie Overleven: een 24 uur durend avontuur met ca. 150 deelnemers met o.a. Vlieg Vissen, Vogelen, Gras Kijken, Polder Waden, Technisch Peddelen, Jagen, Klei Putten en Overleven. Er waren lezingen over natuur, recreatie en mens, een paneldiscussie geleid door dagvoorzitter Andrea van Pol (Vroege Vogels) en een streek-ekologisch diner van lokale chefkok David Hague.

Tennisevenement tenniskids VLTV

Ondanks de onophoudelijke stroom regen is op dinsdag 10 september jl. de kijkavond op OBS Molenland zeer goed bezocht. Van18.30- tot 19.30 uur waren leerlingen, ouders en andere belangstellenden van harte welkom. De kinderen namen ruim de tijd om alles te laten zien. Naast het bekijken van alle boeken, materialen en computerprogramma’s konden de kinderen prima uitleggen hoe alles gaat op school en wat er wordt geleerd. Uitleggen en laten zien vergroot de betrokkenheid van de kinderen en stimuleert hen tot leren. Nieuw dit jaar was een workshopprogramma verzorgd door de leerkrachten. Hoe leert een kind lezen in groep 3, hoe worden de leerlingen in groep 8 voorbereid op de middelbare school, hoe werken de leerlingen in een combinatiegroep en wat is coöperatief leren? Tijdens de laatste workshop hebben ouders,

Op woensdagmiddag 18 september stond opnieuw een leuke tennismiddag op het programma voor de tenniskids van VLTV en omstreken: een Rood/Oranje evenement. Door de spelers van de spelers van Rood en Oranje werden de hele middag wedstrijden gespeeld. De opzet was gelijk aan die van de World Tour. A lle aanwezige Rode spelers werden verdeeld in twee teams die tegen elkaar speelden.

Kort nieuws

opa’s, oma’s en nieuwe gezinnen ervaren dat coöperatieve werkvormen ervoor zorgen dat meerdere leerlingen tegelijkertijd actief betrokken zijn bij een opdracht die aanzet tot leren. Tijdens de kijkavond was ook de naschoolse opvang, Banjerland, te bezoeken. Er is kennis gemaakt met de leidsters en de kinderen mochten er knutselen. Vele kinderen gingen met een zelfgemaakt ‘fotoblokje’ naar huis.

Bingo op zaterdag 28 september Zaterdag 28 september kan er weer gezellig bingo worden gespeeld in Amstelhoek. De avond begint om 20 uur en de zaal is open vanaf ca. 19 uur. Er worden weer 10 ronden gespeeld met vele mooie prijzen. Entree en het eerste kopje koffie zijn gratis. De organisatie rekent op een grote opkomst! Adres: Engellaan 3a, Amstelhoek.

Mijdrecht

Kraampjesdag in Gerardus Majella Op zaterdag 28 september is er van 11 tot 16 uur in de re3creatiezaal van Gerardus Majella een kraampjesmarkt voor bewoners, familie en inwoners uit De Ronde Venen. Natuurlijk draait het rad van avontuur, en men kan meedoen aan het enveloppenspel. Er zijn verschillende kramen met sieraden, ondermode, Fashion mode, kaartverkoop, het Rode Kruis en brocante. De Wilnisse middenstand, juwelier Nant Hartel, Marijke van Soest, woninginrichting Nap, slagerij Gelderblom, de Haan fietsen, drogisterij Nagtegaal, veevoeder bedrijf Bots, Dameskleding van Kreuningen, restaurant De Waard, Kledingwinkel Groot Gelijk, Wouda mode, cafetaria Alpha, tuincentrum Rijders en pizzeria Donnie alle bedanken voor de sponsoring van prijzen. De opbrengst wordt besteed aan het organiseren van activiteiten voor de bewoners.

Mijdrecht

Gratis verzamelaarsbeurs Zaterdag 28 september is er weer een grote verzamelaarsmarkt in partycentrum De Meijert, dr. J. v.d. Haarlaan 6, in Mijdrecht. Van 10 tot 15 uur zijn veel handelaren aanwezig en de toegang is geheel gratis. Ook is er weer een tentoonstelling van de leden. Men kan er terecht voor postzegels, munten en diverse andere verzamelingen. Ook is er een demonstratie van het model-snoeien van buxusboompjes. Kijk voor meer informatie op www.verzamelaarsrondevenen.nl. en tel. 0297-289322.

Baambrugge

Kleine grote maten kledingmarkt Voor de Oranje spelers werd een wedstrijdschema gemaakt met zowel dubbel als enkel partijen. Ondanks een flinke regenbui hadden zowel de ouders als de kinderen een hele plezierige tennismiddag, de kinderen konden lekker veel spelen. Aan het einde van de dag lag voor alle deelnemers een diploma klaar waarmee de dag succesvol werd afgesloten.

Komende zaterdag, 28 september, houdt Marijn de Koning een kleine kledingmarkt in haar oude huis Vrederust, Binnenweg 10 in Baambrugge. Er is van allerlei moois te koop –voor weinig geld– in de maten 44, 46, 48. Ja, zo gaat het soms met ons… Ook staat er nog een Drentse klaptafel, een prachtige stoere tafel van de schilder Hans Royaards en wat leuke stoelen. Belangstellenden zijn welkom van 11 tot 14 uur. Tel 06 50621111. Email: marijn@marijndekoning.com.


6

27 september 2013

drs. Kooter

DE GROENE VENEN

dr. Van der Vis

dr. Albers

drs. Van der Haven

De specialisten in Orthopedische Chirurgie • heup-, knie-, schouderklachten • rugklachten • arthrose • 2nd opinion • geen wachtlijst • behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar Centraal nummer voor afspraken en informatie:

035 – 622 32 60

www.ave-orthopedischeklinieken.nl Dealer van o.a. Tempur en Swissflex

t/o wooncentrum Co van der Horst

almere • alphen a/d rijn • amsterdam • bosch en Duin • Eemnes • hilversum • huizen • Leiden • Mijdrecht • Utrecht • Volendam

NVM OPEN H IZEN DAG Rietveld Vinkeveen 22 ehoud nder voorb Verkocht o

Christinastraat 9 Wilnis Koopsom € 175.000,- k.k. Open huis van 11.00 – 13.00 uur

Herenweg 94a Wilnis Vraagprijs € 419.000,- k.k.

r e b o t k o 5 r u u 0 0 : 5 1

11:00 -

Beatrixstraat 15 Wilnis Vraagprijs € 185.000,- k.k. Open huis van 11.00 – 13.00 uur

Prins Bernhardstraat 18 Wilnis Vraagprijs € 187.500,- k.k. Open huis van 13.00 – 15.00 uur

Nieuwbouwproject ‘De Grutto’ Mijdrecht Modelwoning open, Zwaluw 15

Meerkoetlaan 135 Vinkeveen ehoud nder voorb Vraagprijs € 190.000,k.k. Verkocht o Open huis van 11.00 – 13.00 uur

w p eu koo i N er v in Kerkvaart 35 Mijdrecht Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Burgemeester Padmosweg 204-H Wilnis Vraagprijs € 395.000,- k.k.

w p eu koo i N er v in G. van Stoutenborchstr. 1 Mijdrecht Vraagprijs € 195.000,- k.k. Open huis van 11.00 - 13:00 uur

Ambachtsherensingel 3 Mijdrecht Vraagprijs € 185.000,- k.k. Open huis van 11.00 – 13.00 uur

Oukoop 2B Nieuwer Ter Aa Vraagprijs € 239.000,- v.o.n.

Zwaluw 131 Mijdrecht Vraagprijs € 173.000,- k.k. Starterslening beschikbaar!

U bent van harte welkom! Dorpsstraat 14 te Mijdrecht - Tel 0297-212987 info@vidamakelaars.nl - www.vidamakelaars.nl /vidamijdrecht /vidamakelaars

Nu ook woningen met Duokoop; wel het huis, (nog) niet de grond! duokoop.nl


DE WEEK IN BEELD DE GROENE VENEN

27 september 2013

7

Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse familiedag bij kinderopvang de Ronde Venen. Locatie Troetels. De kinderen leefden zich uit op het luchtkussen, maakten prachtige cupcakes en konden geschminkt worden. Het mooie weer droeg zeker bij aan de gezellig sfeer. Ook werden er onder de aanwezige kinderen 3 kinderboeken verloot. Benthe, Maud en Christon waren de gelukkige winnaars.

Woensdagmorgen jl. heeft het ambulancepersoneel de hulp ingeroepen van de hoogwerker van de brandweer. Een vrouw was gevallen in de badkamer in een woning aan de Van Ruweelstraat in Mijdrecht. De vrouw moest vanaf de eerste etage met de hoogwerker horizontaal uit huis gehaald worden. De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

foto peter bakker

Woensdagmorgen jl. is een trekker te water geraakt bij een bedrijf langs de N201. De trekker is bij de oprit van een bedrijf in de vijver terecht gekomen. Er raakte niemand gewond. Een bergingsbedrijf heeft de trekker donderdag geborgen.

foto marcel van rossum

foto peter bakker

Na maanden van verbouwen opende kinderopvang Kidswereld haar deuren in Baambrugge. Het werd een geweldig openingsfeest vol enthousiaste reacties, spelletjes, pannenkoeken, limonade en zelfs popcorn. Kinderopvang Kidswereld is een professionele kinderopvang organisatie met meerdere locaties. In Baambrugge is een groep voor kinderen van 0-4 jaar en een groep voor kinderen van 4-12 jaar (na schooltijd en in de vakanties). Wie eens wil komen kijken, belt naar 0294-419260 of e-mailt naar chantal@kinderopvangkidswereld.nl.

Vorig jaar opende het Beatrixtheater op de Pr. Beatrixschool in Wilnis voor het eerst de deuren voor het publiek. Ook dit schooljaar staat een aantal optredens op de planning. Dinsdag jl. was de beurt aan groep 1 t/m 4. Om 14.30 zat de hele zaal vol met ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Groep 4 beet de spits af met een liedje over dromen. Daarna was het de beurt aan groep 3 met een lied over de zeppelin. Groep 1 en 2 hadden een heel repertoire. Ze begonnen met een liedje over Pom Pom die in de klas regelmatig langs komt. Daarna zongen ze nog liedjes over de maanden, de dagen van de week en het weer. De show werd afgesloten met de Hokey Pokey waaraan iedereen inclusief het publiek enthousiast meedeed.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl. U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!


8

Familieberichten

27 september 2013

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon

DE GROENE VENEN

Liefde Aandacht Respect

Uitvaartbegeleiding

Abcoude e/o Dag en nacht bereikbaar 06-23367997 /06-15442046

www.charonuitvaart-abcoude.nl

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Op de morgen van 18 september 2013 ontwaakte Henk Wentink niet meer. Hoewel zijn gezondheid de laatste maanden niet goed meer was is mijn man, onze vader en mijn schoonvader, toch nog onverwacht maar vredig in zijn slaap weggegleden.

Henk Wentink * 7 november 1934 De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

† 18 september 2013

Wij hebben er vrede mee.

Psalm 23 : 1

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, laten wij u weten dat wij afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame, lieve moeder en oma

Els Wentink - Glerum Wendy Sicco en Marina

Aagje Strubbe - de Haan ô Vinkeveen, 26 januari 1929

† Vinkeveen, 24 september 2013

23 september 2013 Koningsvaren 46 1391 AL Abcoude

Joop Nel en Theo Jeroen en Olga Lennart, Guusje Robbert Harrie en Emma Rozemarijn en Jornt Bram en Geeske

Op verzoek van Henk heeft de crematie in familiekring plaatsgevonden.

Talingenlaan 33 3645 GK Vinkeveen Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op dinsdag 1 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in Het Herv. Verenigingsgebouw, Herenweg 207 te Vinkeveen. De afscheidsdienst zal gehouden worden op woensdag 2 oktober om 14.00 uur in bovengenoemd verenigingsgebouw, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Het Herv. Verenigingsgebouw. Liever geen bezoek aan huis.

Zwemactiviteiten Multi Mondo weer gestart Stichting Multi Mondo is inmiddels weer begonnen met haar zwemactiviteiten. Heb jij nog geen A, B of C zwemdiploma of wil je je zwemslagen verbeteren, dan kun je nog meedoen aan het nieuwe zwemseizoen. Eerst leer je alle (basis) vaardigheden voor het A - diploma en daarna kan je desgewenst nog door voor het B en C diploma. Wil je graag snel je zwemdiploma halen, tijdens de leuke en gezellige Stichting Multi Mondo zwemlessen, of wil je gewoon lekker vrij zwemmen, neem dan een proefles en/of start direct met de wekelijkse zwemles. Zwemles voor vrouwen: woensdagavond om 20.30 uur. Zwemles voor mannen : donderdagavond om 21.15 uur. De lessen duren 45

minuten en vinden plaats in het Veenweidebad in Mijdrecht. Daarnaast start Stichting Multi Mondo met een nieuwe activiteit voor jongeren. Is uw kind angstig voor water of te laat geweest met het behalen van een zwemdiploma. Of wilt u uw kind meer in beweging laten komen om gezond te blijven, conditie op te bouwen en obesitas te voorkomen, dan kan dat nu bij Stichting Multi Mondo. Schrijf uw kind in! Bij voldoende aanmeldingen zullen de lessen van start gaan. Uitgebreide informatie vindt u bij www.multimondo.nl of stuur een e-mail naar info@multimondo.nl.

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Inspiratie-avond voor ouders met pubers op 7 oktober

Praten met je puber over alcohol Hoe help je je puber om zelf slimme keuzes te maken over (toekomstig) alcoholgebruik? Wat drinken pubers in Mijdrecht? Welke regels spreek je af en wat doe je als ze zich er niet aan houden? Alcohol is in veel gezinnen met pubers een hot item. Daarom organiseert CJG De Ronde Venen samen met de Family Factory en het jongerenwerk van De Baat op 7 oktober een inspiratie-avond voor alle ouders met pubers. Tijdens een twee uur durend programma vol

energie en afwisseling gaan ouders in gesprek met elkaar, met de pubers van Peerz , een jongerenwerker van de Baat en met een pubercoach. Je gaat gegarandeerd naar huis met een antwoord op jouw alcohol-vraag. De Inspiratie-avond wordt gehouden van 20 tot 22 uur op het VeenLanden College, Diamant 9 in Mijdrecht. Aanmelden (niet verplicht, wel op prijs gesteld): info@cjgderondevenen.nl.

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.


DE GROENE VENEN

27 september 2013

9

Mijn ouders zijn gescheiden. En ik dan?? Als ouders gaan scheiden kun je daar als kind behoorlijk veel last van hebben. Hoe kinderen omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Bij de spel- en praatgroep ‘kinderen van gescheiden ouders’’ kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Onderzoek door de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat de spel/praatgroep helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert. In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders komen de kinderen 8 keer bij elkaar. Ze ontmoeten leeftijdsgenoten die in dezelfde

situatie zitten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle kinderen, tussen 8-12 jaar, van gescheiden ouders en vinden plaats in het Centrum Jeugd en Gezin, Gezondheidscentrum Hoofdweg 1, Mijdrecht. Data: 29 oktober, 5, 12, 19, 26, november 3, 10, 17 december 2013 steeds van 15.45 – 16.45 uur. Ouderavond: 29 oktober. Er zijn geen kosten verbonden aan de groep. Voor informatie en aanmelding kan men contact opnemen met Marga Kraaykamp of Sander Koster via pedagogischbureau@ zuwezorg.nl

Unieke cursus Sterrenkunde bij CREA Warmt de aarde nog steeds op of steekt de zon er nu een stokje voor? Deze week komt het vijfde klimaat rapport van het IPCC uit. Ongetwijfeld verschillen de meningen weer tussen de deskundigen en zullen de gemoederen hoog oplopen. Kunnen we de schaatsen definitief aan de wilgen hangen of komen ze de komende winters toch uit het vet? De diverse en soms verrassende scenario’s worden onder andere behandeld in de cursus sterrenkunde welke vanaf 1 oktober door CREA gehouden wordt in het Fort aan de Drecht te Uithoorn. Docent Maarten Breggeman smeedt op 5 dinsdagavonden van 20 tot 22 uur een uurtje powerpoint aan een uurtje DVD over het onderwerp van de avond, dat u op het puntje van de stoel zal brengen! Voorkennis is niet nodig, belangstelling voor wat er boven onze

hoofden gebeurt is voldoende. Op heldere avonden natuurlijk gewoon live sterren kijken en ontdek dan zelf dat het toch anders is dan van een video. Voor inlichtingen: www.crea-uithoorn.com of telefonisch 0297-561291 en mobiel 06- 47849113.

Dagtocht ‘Schelpen in het Groen’ en Boulevard Scheveningen Binnenkort start de Stichting 'Paraplu' met weer een serie attractieve en educatieve dagtochten. De eerste vindt plaats op donderdag 10 oktober a.s. en brengt de deelnemers om te beginnen naar de vetplantenkwekerij in Hillegom, waar koffie met wat lekkers klaar staat. Direct daarna wordt uitleg gegeven over de schelpen en wordt men in de gelegenheid gesteld om een glas op te maken met vetplantjes, omringd door unieke zeeschelpen uit de wereldzeeën. Uiteraard kan men het zelf gevulde glas meenemen. Diegenen die niet willen deelnemen aan deze activiteit, kunnen op eigen gelegenheid het hele gebouw inclusief de winkel bekijken. Om 12 uur gaat de reis verder, naar Scheveningen, waar direct na aankomst de lunch wordt geserveerd in het gerenommeerde restaurant ‘Noordzee’. Daarna is er van 1416 uur de mogelijkheid om te wandelen op de boulevard of te winkelen in de vele kleine,

Persoonlijk en zorgvuldig maar zo unieke winkeltjes. Om 16 uur begint de terugreis naar Wilnis. De kosten voor deze prachtige dagtocht inclusief entree en lunch bedraagt slechts 50 euro. Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Stap in de BoodschappenPlusBus! Tijdens ‘De week tegen de eenzaamheid’ van 26 september tot en met 5 oktober 2013 brengt het Nationaal Ouderenfonds de BoodschappenPlusBus ook bij u in de buurt extra onder de aandacht. Deze bus neemt ouderen mee naar allemaal leuke activiteiten zoals de markt,of een uitstapje. Ouderen zijn enthousiast over de BoodschappenPlusBus. Zo kunnen ze er weer op uit. Vanaf 55 jaar en ouder kun je meedoen aan de activiteiten van de BoodschappenPlusBus. De bus rijdt bijna iedere dag, haalt u op en brengt u thuis. Verder gaat er altijd genoeg begeleiding mee, die de ouderen helpen waar nodig. Natuurlijk is er ook ruimte voor een rolstoel of rol-

De Groene Venen is 24 uur per dag online te lezen op www.degroenevenen.nl

lator. De kosten verschillen per activiteit, maar er wordt altijd alleen de kostprijs gerekend. De BoodschappenPlusBus rijdt inmiddels in meer dan 60 plaatsen in Nederland. Ouderen hebben met dank aan de BoodschappenPlusBus de gelegenheid om er weer op uit te gaan en ouderen uit de buurt te leren kennen. Voor veel ouderen echt iets om naar uit te kijken! Omdat de BoodschappenPlusBus in Mijdrecht plaats heeft voor nog meer ouderen, kan iedereen een oudere of zichzelf aanmelden. Meer informatie over de BoodschappenPlusBus krijgt u bij Stichting De Baat, Kerkvaart 2, Mijdrecht. Tel.: 0297-230280. E-mail: info@stichtingdebaat.nl

Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

27 september 2013

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week acteur en zanger Frans van Deursen, die dit seizoen te zien is met het theaterconcert ‘Scherven van een Leeggedronken Nacht’, waarin hij nummers van Tom Waits in het Nederlands zingt. Liederen over gebroken harten, verdronken verdriet, nachtbrakers en nachtvlinders.

Frans van Deursen zingt Tom Waits in het Nederlands

‘De rauwheid van Waits behouden was een voorwaarde bij het vertalen’ Op je negentiende werkte je in een platenzaak in Amsterdam Noord, waar je de lp ‘Closing Time’ (1973) van Tom Waits ontdekte. “Doordat er weinig klanten waren had ik alle tijd om de platenbakken af te struinen. Ik heb de lp van Waits eerst opgezet in de winkel en diezelfde middag zelf gekocht, want ik vond dat zo’n prachtige plaat waarop een paar van zijn mooiste nummers staan. Ook de melancholie en de weemoed van die lp spraken me zeer aan.”

Heeft de melancholie van Waits sindsdien altijd in je hoofd gespeeld om er een theaterprogramma of cd van te maken? “Ik heb altijd gedacht dat ik hier iets mee zou moeten doen. Vier jaar geleden begon ik zijn teksten te vertalen en kwam op het idee voor

deze cd en dit programma. Het plan was om eerst een muziektheatervoorstelling te maken, in 2010 heb ik mijn bankrekening bekeken en besloot ook een plaat te maken.”

Hoe heb je zijn karakteristieke teksten vertaald? “Ik vind het belangrijk om bij de sfeer van het origineel in de buurt te blijven. Als je alles letterlijk zou vertalen, sla je vaak de plank mis. Je hoort deze manier veel in musicalvertalingen, het rijmt wel maar het gaat nergens meer over.”

Wat was je grootste obstakel? Waits heeft een speciale manier van zingen. “Nadat de lp Swordfishtrombones in 1983 verscheen zijn de teksten van Waits obscuurder en poëtischer geworden, die moeilijker te pakken zijn dan de meer singer-songwriter

liedjes die hij aan het begin van zijn carrière maakte.”

Noem eens een voorbeeld? “Een van zijn bekendste en beste nummers Tom Traubert’s Blues (1977, red.), ook bekend als Waltzing Mathilda, was lastig. Ik kon er niet achter komen waar hij het over heeft. Ik heb uiteindelijk besloten dat mijn interpretatie van het nummer ‘de drank’ zou moeten worden. Soms moet je brutaal zijn om zo’n interpretatie te kiezen. Ook Kentucky Avenue (1978, red.) was moeilijk.”

‘Vette lever & een gebroken hart’ en ‘Lauw bier en kouwe vrouwen’ zijn twee andere titels van nummers die je hebt vertaald. In ‘Dansen Mathilda’ heb je de zin ‘No-one speaks English and everything is broken’ vertaald als

‘De Koude Oorlog’ is het thema van de lezing van Rusland kenner Alexander Münninghoff. De Koude Oorlog heeft hij aan den lijve

ervaren toen hij als correspondent werkte in de Sovjet Unie en het latere Rusland en hij er verslag van deed. Op zaterdag 28 september geeft Alexander Münninghoff twee lezingen op Fort bij Uithoorn in Amstelhoek, aanvang: 12.30 uur en 15 uur (Fort geopend van 11-17 uur). De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede waarin de communistische en de kapitalistische wereld in de tweede helft van de 20e eeuw tegenover elkaar stonden. Rusland en China waren de grootmachten met een communistisch regime. De Westerse wereld met Amerika voorop, vertegenwoordigde de kapitalische wereld. De val van de Berlijnse muur in 1989 wordt gezien als het einde van de Koude Oorlog.

Veiling herleeft in Museum De Ronde Venen Zaterdagmiddag 28 september herleeft de oude Vinkeveense Vaarveiling bij Museum De Ronde Venen. Deze middag worden de verse groente en bloemen weer verhandeld met de authentieke veilingklok. Vanaf 14.30 uur kunt u plaats nemen in de veilingbankjes en de spanning ervaren als de wijzer begint te draaien. Net als vroeger, bestaat de veilingwaar uit dagverse groente en bloemen

“Die zinnen zijn erg goede voorbeelden om de lading van de voorstelling te omschrijven. De thema’s van de voorstelling zijn troost en verloren liefdes. Aan het begin van de voorstelling zit een eenzame man aan de piano die ‘Mathilda’ in zal leiden.”

Was het een voorwaarde om de rauwheid van Waits te willen behouden? “Ja, dat past zo bij zijn materiaal en onderwerpen. Dat moet je niet weghalen, dan zou je Waits te kort doen. Het was belangrijk om die sfeer te behouden en de onderkant van de samenleving en het brakke van de nacht door te laten klinken.”

Frans van Deursen is 25 oktober te zien in Schouwburg Amstelveen. Frans van Deursen is komend seizoen ook te zien in De Kleine Blonde Dood van Boudewijn Büch, hierin speelt hij de rol van Rainer. www.fransvandeursen.nl

Cabaretbenefiet in de Griffioen

De Koude Oorlog, lezing van Alexander Münninghoff ‘Russische Herfst in De Ronde Venen’ is een culturele manifestatie die vier maanden duurt van september tot en met december. De manifestatie is een initiatief van Troupe A’dour, een organisatie voor muziek, theater en culturele projecten uit Wilnis. Tijdens de manifestatie wordt niet alleen aandacht besteed aan Russische kunstuitingen. Ook is er aandacht voor de hedendaagse politieke situatie in Rusland. Onderwerpen als de mensenrechten, in het bijzonder voor homosekuelen, en de recente gebeurtenissen rond de burgeroorlog in Syrië zorgen ervoor dat Rusland in het middelpunt van het wereldnieuws staat. Het doet denken aan de periode van de Koude Oorlog.

‘Niemand verstaat me, alles krom en lelijk’. Je hebt voor een ander nummer de mooie zin ‘Laatste stuiver aan een hoer besteed’ geschreven.

Naast de lezingen van Alexander Münninghoff organiseert Fort bij Uithoorn verschillende activiteiten op zaterdag 28 en zondag 29 september voor jong en oud. Op zaterdag 28 september wordt een kazemat, die sinds die tijd afgesloten is geweest met een dikke muur, voor het publiek geopend. Tijdens speciale rondleidingen wordt het geheimzinnige verhaal uit de doeken gedaan van mysterieuze activiteiten die op het fort tijdens de Koude Oorlog hebben plaatsgevonden. Info: www.fortamstelhoek.nl.

werden de producten van tuinders uit de omgeving geveild. De geschiedenis van deze veiling ontdekt u in Museum De Ronde Venen. Museum De Ronde Venen vertelt het verhaal over het ontstaat van het veenweidegebied. Onze vrijwillige rondleiders staan voor u klaar om u wegwijs te maken in dit unieke landschap en te vertellen over de bijzondere geschiedenis die het heeft gevormd. Museum De Ronde Venen, Herenweg 240, Vinkeveen.

van lokale kwekers en tuinders. De veiling wordt mede mogelijk gemaakt door De Kweektuin, Gerberakwekerij Simon Zwarts, tuincentrum Rijdes, kwekerij D. vd Most, kwekerij Cees Mooij en de kwekerijen van Ton en Jos Bunschoten. De Vinkeveense Groente- en Fruitveiling heeft van 1917 tot 1980 een belangrijke rol gespeeld in het leven van de bewoners uit de regio. Hier www.museumderondevenen.nl.

Op vrijdag 4 oktober vindt in Cultuurcentreum Griffioen in Amstelveen voor de negende keer de cabaretbenefiet gehouden. Een hilarische avond met talentvolle cabaretiers en ook een zinvolle avond voor het goede doel. Het programma voor deze mooie avond omvat maar liefst vier geweldige acts: Martijn Koning (o.a. Comedytrain, HumorTV en finalist van Cameretten), Marieke Visser (finalist van Cameretten), de heren van Poolvogel (onder begeleiding van Viggo Waas en Peter Heerschop) en de winnaar van ons eigen Griffioen Zuidplein Cabaret FestivalKirsten vanTeijn. De presentatie is in handen van Anne Jan Toonstra, winnaar van het Gronin-

ger Studenten Cabaret Festival. Alle cabaretiers geven een voorproefje van de show dat ze het komende seizoen in de Nederlandse theaters spelen, en natuurlijk ook in de Griffioen! Martijn Koning speelt De Maand van Martijn op donderdag 24 oktober. Marieke Visser kun je op dinsdag 7 januari bewonderen en Poolvogel speelt Wachtlokaal 9 op donderdag 10 april. Ten slotte speelt Anne Jan Toonstra zijn voorstelling Murw op vrijdag 2 mei. Aanvang voorstelling 4 oktober: 20 uur. De totale opbrengst van de kaartverkoop gaat namelijk naar de Stichting Medicines for ALL (SMALL), om medicijnen te kopen voor kinderen in het Kanti ziekenhuis in Nepal. Voor meer informatie kijk op www.medicineforall.nl.

Schrijvers gezocht

Take One heet het project van Videoclub De Ronde Venen. Om van jouw verhaal een filmscenario te maken, organiseren zij gratis workshops, geven daarna –indien nodig– on-line begeleiding en houden rekening met schoolvakanties. Een vakjury beoordeelt de inzendingen en van de prijsuitreiking wordt een feest gemaakt. Meer weten? Ga naar: www.drvfilmworld.nl en lees alles over dit project. Of neem contact op via DRVfilmWORLD@gmail.com

Ben jij tussen de 15 en 21 jaar oud en schrijf je graag? Schrijf dan een verhaal en win een prijs. Videoclub ‘De Ronde Venen’ heeft een wedstrijd uitgeschreven, waaraan je gratis kunt meedoen. Er zijn mooie prijzen te winnen zoals smartphones, videocamera’s, montagepaketten en diverse abonnementen op filmbladen. Maar het mooiste is de hoofdprijs... van jouw verhaal wordt een film gemaakt!


DE GROENE VENEN

27 september 2013

Sportiefste Kinderboekenweek aller tijden

Van 2 tot 12 oktober sport en spel in de Bieb Wie tijdens de Kinderboekenweek naar de Bibliotheek komt, krijgt een sportief boekje cadeau: Klaar voor de start! Boeken scoren met sporthelden. Een heel leuk boekje, voor fanatieke sporters én voor fanatieke lezers waarin topsporters vertellen over hun favoriete boeken toen ze jong waren. En ze vertellen natuurlijk ook van alles over de sport die ze beoefenen. Ook vind je allerlei tips hoe je zelf een sport kunt vinden die jij leuk vindt. Ook is er een sportief programma in de Bibliotheek. Op woensdag 2 oktober is er een spetterend openingsfeest: - in de Bibliotheek Abcoude: 13.30 uur openingsfeest met medewerking van Jeugdtheaterschool van Marjolein Macrander, met aansluitend Bieb Olympics - in de Bibliotheek Mijdrecht: 14.00 uur openingsfeest, met aansluitend Bieb Olympics - in de Bibliotheek Vinkeveen: 14.00 uur openingsfeest met medewerking van PK-sport, met aansluitend

Bieb Olympics - in de Bibliotheek Wilnis: 14.00 uur openingsfeest met medewerking van Jazz- en Showballet Nicole, met aansluitend Bieb Olympics Op woensdag 9 oktober is er ook van alles te doen: - Bibliotheek Abcoude: hele middag spelmiddag - Bibliotheek Mijdrecht: 14.0017.00 uur Schaken met ‘Schaakvereniging Denk en Zet’ en diverse andere spellen - Bibliotheek Vinkeveen: vanaf 14.00 uur spelmiddag met Scouting Eliboe - Bibliotheek Wilnis: spelmiddag met Scouting Jan van Speyk Je kunt de hele Kinderboekenweek meedoen met de Bieb Olympics, met iedere dag coole opdrachten en natuurlijk mooie medailles. Kijk voor meer informatie over de Kinderboekenweek op www.biblio-

Jeugdkoor Joy weer van start Binnenkort beginnen de repetities van jeugdkoor Joy weer. Zingt uw kind regelmatig, bijvoorbeeld onderweg of onder de douche? Dan vindt hij/zij het waarschijnlijk heel leuk om te zingen in het jeugdkoor Joy. Wekelijks oefenen de jongens en meisjes van jeugdkoor Joy met veel plezier hun repertoire. De vele verschillende liedteksten spreken veel kinderen aan. Bij Joy leer je veel over zingen en muziek, maar vooral hoe leuk het is om samen met andere kinderen te zingen! Zou u willen weten of Joy een koor is, waar uw zoon of dochter zich bij zou willen aansluiten? Dan bent u samen met uw kind welkom om te komen kijken tijdens onze repetities. De eerste repetitie is maandag 30 september, van 18.00 uur tot 19.15 uur, in het parochiecentrum van de H. Johannes de Doper. Als u meer informatie wilt over Joy, kunt u bellen naar tel. 286352 of mailen naar rkjeugdkoorjoy@gmail.com.

theekavv.nl.

Fanfare en Brassband muziek van hoog niveau in Vinkeveen Zaterdagavond 28 september aanstaande wordt er een triple concert gehouden in Sociaal Cultureel Centrum de Boei in Vinkeveen. Tijdens dit concert zullen 2 orkesten uit de Ronde Venen te horen zijn: Brassband Concordia uit Vinkeveen en het Fanfare orkest van Viribus Unitis uit Wilnis. Ook zal Fanfare orkest Sint Caecilia uit Heemskerk deelnemen uit dit concert. Kortom, 3 orkesten met een goede reputatie, een concert dat u niet mag missen. Brassband Concordia staat onder leiding van de jonge ambiteuze dirigent Stephan Koppelaar. Afgelopen maart trad de brassband nog op met pianist Jan Vayne. Voor dit concert hebben zij gekozen voor een divers programma met onder andere de Hymn of Brotherhood en muziek van Queen en Abba. Viribus Unitis is druk in voorbereiding op deelname aan het concert concours op 2 november

in Terneuzen. Onder leiding van dirigent Ruud Pletting wordt hard gewerkt om de werken Bellum et Pax van Stijn Roels en Codon van Kevin Houben in te studeren. Dit concert is een eerste try-out voor het orkest. Fanfare orkest Sint Caecilia uit Heemskerk trad al meerdere malen op in de Ronde Venen. Daarnaast hebben zij afgelopen zomer voor de tweede keer deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade en treed het orkest regelmatig op in bekende zalen zoals de

11

Beurs van Berlage, Paradiso en de NedPho Koepel in Amsterdam. Ook dit orkest staat onder leiding van dirigent Ruud Pletting. Sint Caecilia heeft gekozen voor een afwisselend programma met originele fanfare muziek (het indrukwekkende Goodnight Sarajevo van Leon Vliex) en een wat lichter programma. Kortom, het beloofd een gevarieerde avond te worden met muziek van hoog niveau. Het concert begint zaterdag 28 september om 19:45u in de Boei in Vinkeveen en de toegang is geheel gratis.

SEPTEMBER

27: Russisch culinair voor 55+ Het Kookpunt. De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen. Aanvang: 17.00 uur. Kosten € 8. Aanmelden: Servicepunt T 0297587600.

Rondleidingen Fort Abcoude Het Fort Abcoude, dat deel uitmaakt van de tweeënveertig forten van de Stelling van Amsterdam, kan tijdens Fortendag op zondag 29 september 2013 bezocht worden. Het aan de Molenweg 19 te Abcoude gelegen fort is van 10 tot 17 uur te bezoeken door deelneming aan een rondleiding. De laatste rondleiding is om 16.00 uur. Na het passeren van het kanon en de nieuwe brug, een replica van de oorspronkelijke brug, worden tijdens de rondleiding onder andere de kruitmagazijnen, de expositieruimte en het gerenoveerde oostelijk oreillon getoond. De rondleiders besteden tijdens de rondleidingen ook aandacht aan de op het fort aanwezige bijzondere flora en fauna.Tevens wordt tijdens de rondleiding een uitkijkplatform bezocht, waarvandaan men het inundatiegebied van het Fort Abcoude ten oosten van Abcoude tot aan Fort Nigtevecht kan overzien. Voorts is op het buitenfort het in de genieloods gevestigd paviljoen van het viscentrum open voor de bezoekers van het fort.

Klassieke sculpturen en kleurrijke schilderijen

Korenfestival ‘BeKOORlijk Aboude’

Twee contrasten, één expositie Het weekend van 5 en 6 oktober zou Art-Galerie ‘Boven Verwachting’ gevuld worden met Italiaanse kunst, maar deze is vanwege te weinig werkstukken afgeblazen. Gelukkig is er een mooie wachtlijst achter de hand en heeft Galeriehouder Ton Bocxe een beroep gedaan op beeldhouwer Ria Luijt en schilderes Coby Daalmeijer. Ria is op latere leeftijd met het beeldhouwen begonnen en heeft een gedegen opleiding achter de rug op de Ruud Wackers Academie. Hennie Heijnen, Rob Schreefsel en Theo van Krimpen waren haar docenten. Ria maakt realistisch werk die eerst geboetseerd en later in brons zijn gegoten. De italiaanse beeldhouwkunst is haar bron van inspiratie. Coby vertrok na een periode van hard werken in haar modezaak 15

Op 24 mei 2014 vindt voor de vierde keer een korenfestival plaats in Abcoude waaraan koren uit De Ronde Venen en de gehele regio kunnen deelnemen. Iedereen die al eerder deel uitmaakte van dit korenfestival weet hoe mooi het zingen is in de Dorpskerk van Abcoude en hoe gezellig het er is met koren die af en aan komen om hun mooiste repertoire te laten horen. Een aantal koren heeft zich al aangemeld om mee te doen, maar hoe meer koren, hoe meer vreugd. Dit festival biedt de gelegenheid andere koren te horen, inspiratie

jaar geleden naar Curaçao. Tijdens de zomermaanden verblijft Coby in Nederland waar zij voldoende inspiratie heeft opgedaan om u een gevarieerde en zeer kleurrijke collectie te tonen. De Galerie is gevestigd op Herenweg 298a (bovenverdieping Bocxe Biljarts) te Wilnis. Op beide dagen zijn de openingstijden van 11.00 tot 17.00 uur en u wordt persoonlijk door Ria en Coby welkom geheten. Toegang: gratis. www.bovenverwachting.eu.

op te doen en nieuw repertoire te leren kennen. Deelnemen kan zolang er nog plaats is. Koren kunnen zich nu al aanmelden bij Louise van Schalkwijk. De kosten die eraan verbonden zijn (€ 2,-p/p) kunnen u de kop niet kosten, bovendien krijgt iedere deelnemer een kop koffie aangeboden in de inzingruimte! De opzet is heerlijk zingen in beKOORlijk Abcoude en dat zal niet moeilijk zijn met de prachtige akoestiek in de Dorpskerk. Zaterdagmiddag 24 mei 2014 vanaf ca. 11 tot 18 uur. Aanmelden en informatie: l.van_schalkwijk@ zonnet.nl of tel. 0294-284625.

28: Koude oorlog op Fort bij Uithoorn, rondleidingen Fort bij Uithoorn, Mijdrechtse Zuwe 31, Amstelhoek. Tijd: 11.00-17.00 uur. www.fortamstelhoek.nl 28: Lezing Koude Oorlog door Alexander Münninghoff Fort bij Uithoorn, Mijdrechtse Zuwe 31, Amstelhoek. Tijd: 12.30 uur en 15.00 uur Toegang € 2,50. 29: Koude oorlog op Fort bij Uithoorn, rondleidingen Fort bij Uithoorn, Mijdrechtse Zuwe 31, Amstelhoek. Tijd: 11.00-17.00 uur. www.fortamstelhoek.nl OKTOBER OKTOBER 4: Lezing Peter d’Hamecourt Venen Literair. De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Aanvang: 20.00 uur. Toegang € 7,50. Info, reserveren en voorverkoop: www.bibliotheekavv.nl/agenda. T 0297-261382/0297-263195.

8: Russisch culinair voor 55+ Buurtkamer Mijdrecht. Gosewijn van Aemstelstraat 5, Mijdrecht. Aanvang: 12.00 uur. Kosten € 5. Aanmelden: T 0297-288466. 11: Concert Projectkoor o.l.v. Arkadi Gankin met Trio Samovar, Viktoria Pankratova (zang), en dansleerlingen van de Russian School of the Arts Rotterdam Troupe A’dour. Johannes de Doperkerk, Driehuisplein 3, Mijdrecht. Aanvang: 20.00 uur. Toegang € 15 en kinderen € 5 incl. koffie/thee. Reserveren en voorverkoop: www.cultura-drv.nl.

GEHELE PERIODE

Wandelen langs Russische boerderijen Wandelroute Kazan-Lindenhorst. Startpunt De Lindenhorst Groene Hart Landwinkel, Westzijde 17a De Hoef. www.recreatiemiddennederland.nl. Wijzigingen voorbehouden.


12

27 september 2013

DE GROENE VENEN

Gezonde portie gezond wantrouwen is het beste

Workshop crowdfunding in Bibliotheek Mijdrecht

Ouderen vaak het slachtoffer van babbeltrucs

Netwerkfinanciering voor organisatie of bedrijf

“Mevrouw of meneer mag ik een glaasje water?” Met name ouderen, die nog uit de tijd stammen dat het geluk nog heel gewoon was en de gemoedelijkheid de overhand vierde, hoeven daar niet lang over na te denken. Die pakken een glas en lopen naar de kraan. Het kan zo maar voorkomen dat de vraagsteller niet alleen is. Een handlanger doorzoekt snel de woning en pikt waardevolle spullen mee. Achteraf blijkt dan dat het leed inmiddels is geschied. tekst paul bosman foto peter bakker

Hoofdagent Peter Smit is in het Mijdrechtse belast met de leiding van een project dat dit soort zaken onder aandacht van het publiek wil gaan brengen. Dat is ook nodig. Steeds meer worden mensen slachtoffer in eigen huis. Het geboefte dat hierbij goed garen spint, bestaat vaak uit groepjes die regionaal opereren. Ze trekken van plaats naar plaats en beroven vaak oudere mensen op lafhartige wijze van hun dierbare

Waaks!

In het artikel over het project Waaks! in de vorige editie is een verkeerd telefoonnummer vermeld. De juiste nummers om u aan te melden voor het initiatidef zijn: 0297-291616 of 0297- 291709.

Crowdfunding is een alternatieve manier om culturele projecten te financieren. Op dinsdag 8 oktober geeft Marije Lutgendorff van crowdlokaal hierover een workshop in de Bibliotheek Mijdrecht.

spulletjes. “Mensen zijn vaak te goed van vertrouwen,” vertelt Smit. “Jammer, want de criminelen waar het hier om gaat, zijn nietsontziend en maken gebruik van babbels die de argeloze aanhoorder op het verkeerde spoor zetten. Op zich niet zo vreemd, want als je zelf goed van vertrouwen bent ga je er niet van uit dat de ander verkeerde bedoelingen heeft. Ons advies is dan ook om gezond wantrouwend te zijn. Verwacht u niemand of staat er iemand met een vreemde vraag voor de deur? Laat deze dan niet direct in uw woning. Maak bijvoorbeeld afspraken met familie en bekenden die langskomen. U kunt ook een kierstandhouder installeren of een spionnetje in de deur. Op die wijze heeft de onbekende niet direct toegang tot uw woning. Dit zijn kleine aanpassingen die u een hoop narigheid kunnen besparen. Ook kunt u door een gesloten deur vragen wie er voor uw deur staat en wat hij of zij

UIS PEN H S

O

komt doen. Maar laat u zich vooral niet verrassen door een zielig verhaal. Vertrouwt u het niet, bel dan. Bij spoed of heterdaad altijd 112 bellen, anders 0900-8844. Wordt u op straat aangesproken, bijvoorbeeld om de weg te vragen, wees dan ook verstandig, stop uw portemonnee goed weg.” Binnenkort worden er informatiebijeenkomsten gehouden in de Rondeveense verzorgingstehuizen. Daar vertelt de politie waar u op moet letten en hoe u zelf zaken kunt voorkomen. Dat is eenvoudiger dan u denkt. De politie wil in samenwerking met de gemeente graag samen met u deze vorm van criminaliteit een halt toe roepen. De politie heeft waardevolle preventietips verzameld op www.politie.nl/

Welk

onderwerpen/babbeltruc.html.

Op 5 oktober bent u van harte welkom om bij deze woningen binnen te kijken. Voor alle details kijkt u op WWW.KORVERMAKELAARS.NL

R

van U bent lkom! e harte w

Penning 1 te Mijdrecht

De workshop is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in crowdfunding en die wil weten of dit een mogelijkheid is voor zijn of haar organisatie, vereniging of onderneming. Tijdens de workshop gaat men direct aan de slag en leert men begrijpen waarom een campagnevoorstel wel of niet werkt.

De workshop vindt plaats op dinsdag 8 oktober in de Bibliotheek Mijdrecht van 19.30 uur (met inloop vanaf 19 uur) tot 22 uur en kost 35 euro per deelnemer. Voor koffie, thee en koekjes wordt gezorgd. Aanmelden kan tot 4 oktober. Wie een tweede persoon aandraagt, ontvangt 5 euro korting. Het is mogelijk om een kwitantie van de workshop te ontvangen. Meer informatie over de workshop of voor aanmeldingen bij de §cultuurconsulenten Margriet Veeneman en Marlous van Merkenstein via cultuurconsulent@bibliotheekavv.nl of 06-12152083.

Deze info zal onder andere aan bod komen bij de clinics in de verzorgingstehuizen.

om

OB E 9 OKT

Crowdfunding betekent netwerkfinanciering. Het levert niet enkel geld op, maar maakt ook een betrokken achterban mogelijk door bijvoorbeeld de voorverkoop van een project. Tijdens deze introductieworkshop leert men de geschiedenis en kern van crowdfunding kennen en wordt bekeken of crowdfunding geschikt is voor de financiering van uw project.

Marije Lutgendorff van crowdlokaal biedt ondersteuning bij het maken van crowdfundingcampagnes voor projecten op het gebied van musea tot games. Daarnaast helpt ze ondernemers bij het vinden van investeerders door middel van zo’n campagne. In maart 2013 lanceerde Marije haar website www.crowdlokaal.nl.

vraagprijs € 137.000,-- k.k.

Duokoop-prijs

Scholeksterlaan 80 te Vinkeveen

vraagprijs € 270.000,-- k.k.

twee badkamers

Steven van Rumelaerstraat 42 te Mijdrecht

vraagprijs € 272.000,-- k.k.

hoekwoning grote tuin

Wagenmaker 40 te Wilnis

vraagprijs € 274.000,-- k.k.

tophuis, tuin west

Hoofdweg 50 te Mijdrecht

vraagprijs € 275.000,-- k.k.

uitgebouwd, garage

Kastelein 30 te Wilnis

vraagprijs € 275.000,-- k.k.

moderne keuken

Blauwe Zegge 14 te Wilnis

vraagprijs € 279.000,-- k.k.

uitgebouwd, vrij

Gruttolaan 9 te Vinkeveen

vraagprijs € 279.000,-- k.k.

enorm ruim, vrij

Korenbloem 41 te Mijdrecht

vraagprijs € 287.500,-- k.k.

Duokoop-prijs

Kwikstaart 7 te Mijdrecht

vraagprijs € 289.000,-- k.k.

heerlijk leefhuis

Korenbloem 80 te Mijdrecht

vraagprijs € 298.000,-- k.k.

royaal appartement

Eerste Hoefweg 3 te De Hoef

vraagprijs € 339.000,-- k.k

vrijstaand, garage

Eesterwaard 78 te Zoetermeer

vraagprijs € 163.000,-- k.k

4-kamer-appartement

Bolderik 8 te Mijdrecht

vraagprijs € 369.000,-- k.k.

grote gezinswoning

Daalder 5 te Mijdrecht

vraagprijs € 189.000,-- k.k.

scherpe vraagprijs

Viergang 149 te Mijdrecht

vraagprijs € 375.000,-- k.k.

2/1kap, garage

Penning 1 te Mijdrecht

vraagprijs € 209.000,-- k.k.

hoekwoning westtuin

Bruggesloot 5 te Mijdrecht

vraagprijs € 379.000,-- k.k.

vooroorlogs, perfect

Aquamarijn 47 te Mijdrecht

vraagprijs € 219.000,-- k.k.

topligging tuin zuid

Buitenkruier 21 te Mijdrecht

vraagprijs € 393.000,-- k.k.

vrijstaand, garage

Klijne Meer 20 te Vinkeveen

vraagprijs € 219.000,-- k.k.

nieuw in verkoop

Oudhuyzerweg 73 te Wilnis

vraagprijs € 398.000,-- k.k.

groot, heerlijke tuin

Cuilensmeer 62 te Vinkeveen

vraagprijs € 225.000,-- k.k.

aan groen plantsoen

Briljant 8 te Mijdrecht

vraagprijs € 399.000,-- k.k.

gezinshuis, groene stek

Meeuwenlaan 16 te Vinkeveen

vraagprijs € 229.000,-- k.k.

perfect onderhouden

Korenbloem 41 te Mijdrecht

vraagprijs € 399.000,-- k.k.

luxe, tophuis

Burgemeester Fernhoutlaan 12 te Wilnis

vraagprijs € 239.000,-- k.k.

veel waar voor uw geld

Herenweg 146 te Wilnis

vraagprijs € 444.000,-- k.k.

karakteristiek, groot

Cornelis Beerninckstraat 18 te Mijdrecht

vraagprijs € 249.000,-- k.k.

diepe, vrije tuin

Diamant 36 te Mijdrecht

vraagprijs € 449.000,-- k.k

helemaal af!

Roerdomp 67 te Mijdrecht

vraagprijs € 249.000,-- k.k.

in topconditie

Amstelkade 74 te Amstelhoek

vraagprijs € 495.000,-- k.k.

aan de Amstel

Futenlaan 30 te Vinkeveen

vraagprijs € 250.000,-- k.k.

groot huis, tuin zuid

Trasmolen 54 te Mijdrecht

vraagprijs € 545.000,-- k.k

erker, serre, vrijheid

Aquamarijn 72 te Mijdrecht

vraagprijs € 259.000,-- k.k.

nieuw in verkoop

Dijkgraaf 45 te Wilnis

vraagprijs € 574.000,-- k.k.

vrij gelegen, riant

Beemdgras 22 te Wilnis

vraagprijs € 259.000,-- k.k.

uitgebouwd, diepe tuin

Dorpsstraat 24 te Mijdrecht

vraagprijs € 575.000,-- k.k.

luxe appartement

Bisschop Koenraadstraat 30 te Mijdrecht

vraagprijs € 259.000,-- k.k.

grote hoekwoning

Stellingmolen 17 te Mijdrecht

vraagprijs € 598.000,-- k.k.

halfvrijstaand, vrijheid

Kruiwiel 31 te Mijdrecht

vraagprijs € 269.000,-- k.k.

nieuw in verkoop

Herenweg 104 te Vinkeveen

vraagprijs € 770.000,-- k.k.

in 5 min op de plassen

Voor uitgebreide informatie kijkt u op www.korvermakerlaars.nl Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht Telefoonnummer: 0297 250 421 Website: www.korvermakelaars.nl e-mail: welkom@korvermakelaars.nl

er b o t k o 5 0 uur 5.0

1 11.00 -


DE GROENE VENEN

27 september 2013

IN VOL BEDRIJF

13

Tekst Piet van Buul

High Wine op locatie

Gezellig uit in eigen huis Met de komende feestdagen in het verschiet bieden Simone Reijm en Viviënne Prins een unieke mogelijkheid aan bedrijven om het einde van het jaar op een leuke manier met het personeel te vieren. In veel bedrijven is het traditionele kerstpakket noodgedwongen wegbezuinigd. Toch blijft vaak de behoefte bestaan om de waardering voor het personeel tot uitdrukking te brengen. Dat kan nu door het organiseren van een feestelijke bijeenkomst in de eigen bedrijfskantine waarbij Simone en Viviënne voor exclusieve hapjes en drankjes zorgen. “Een soort kerstborrel met klasse,” benadrukken de beide dames. Het idee ontstond in het afgelopen voorjaar toen Viviënne van Prinselijk Proeven een aspergeevenement organiseerde in haar winkel in Mijdrecht. Prinselijke Proeven is de speciaalzaak voor wijn, koffie en thee en daaraan gerelateerde cadeauartikelen. Tevens kan men er ook terecht voor ambachtelijk vervaardigde bonbons. Voor het asperge-evenement had zij zich verzekerd van de medewerking van Simone, bekend van ‘Koken met Simone’. Zij zorgde tijdens het evenement voor lekkere hapjes. Sinds ruim twee jaar geeft Simone kookworkshops op locatie. Ze verzorgt ook kooklessen of komt bij mensen thuis koken. Vanuit dit concept komt ze ook bij bedrijven om er bedrijfsfeestjes te verzorgen. Dat bracht Viviënne en Simone op het idee om de krachten te bundelen en zich daarbij vooral te richten op bedrijven. “De naderende decembermaand is bij uitstek de tijd dat bedrijven op zoek zijn naar een manier om de waardering voor het personeel te laten blijken,” zegt Simone. “Wij bieden ze hiertoe een bijzondere gelegenheid. Het jaar

afsluiten met een feestelijke, geheel door ons verzorgde personeelsbijeenkomst in de eigen kantine of bedrijfsrestaurant. Gezellig uit in eigen huis. Het lijkt ons een mooi alternatief voor de kerstpakketten.” High Wine op locatie “Wij hebben zelf geen restaurant, waar we gasten kunnen ontvangen,” zeggen Viviënne en Simone. “Het idee is om op locatie te gaan. Dat betekent dat bedrijven wel over een bedrijfskantine moeten beschikken. En dat zal in de meeste gevallen geen probleem zijn. En zo nodig kunnen wij er voor zorgen dat voor die gelegenheid de kantine door ons wordt aangekleed en omgetoverd tot een gezellige ruimte voor een sfeervolle High Wine. Wij bieden een aantal mogelijkheden in diverse prijsklassen. Dat kan al met een luxe bedrijfsborrel, waarbij uiteraard een ruime keuze in wijnen en andere dranken gemaakt kan worden. Voor wat de hapjes betreft mag men de gebruikelijke bitterballen vergeten. Wij richten ons meer op het wat exclusieve aanbod van fingerfood. Dat is de verzamelnaam

voor kleine hapjes waar je in principe geen mes en vork voor nodig hebt, maar die je tussen duim en wijsvinger aan kunt pakken. Er is een ruime keuze in tapas, amuses, sushi’s, en crostini’s. Daarin kunnen we in overleg een assortiment aanbieden in drie prijsklassen, waarbij men ook nog naar hartenlust kan variëren. Indien gewenst kunnen we het aanbod uitbreiden tot een complete buffetmaaltijd.” Een High Wine voor elke gelegenheid Voor de start van hun nieuwe activiteit richten Simone en Viviënne zich vooralsnog op die bedrijven die plannen hebben om rond de komende feestdagen iets leuks voor het personeel te organiseren. Maar dat neemt niet weg dat ze ook voor de rest van het jaar graag in actie komen. Viviënne: “Elk bedrijf heeft in de loop van het jaar wel eens iets te vieren. Een jubileum van één van de medewerkers, een bedrijfsfeest, een open dag of de presentatie van een nieuw product. Bij elke gelegenheid past een feestelijke aankleding met een High Wine.

Oprichting ‘Zakenvrouwen De Ronde Venen’

Viviënne Prins (links) en Simone Reijm: “Het idee voor onze High Wine is om op locatie te gaan. Zo nodig kunnen wij er voor zorgen dat voor die gelegenheid de kantine door ons wordt aangekleed en omgetoverd tot een gezellige ruimte voor een sfeervolle High Wine.” foto patrcIk hesse Wat ons betreft kan men wel elke maand iets leuks te vieren hebben en er zijn zelfs bedrijven die elke vrijdag de week feestelijk afsluiten. Wij kunnen heel flexibel op elke situatie inspelen.” Kennismaken op zondag 29 september Aaanstaande zondag 29 september is het koopzondag in Mijdrecht. Een mooie gelegenheid om kennis te nemen van het nieuwe initiatief van Viviënne en Simone. Van 13.00 tot 17.00 uur presenteert Prinselijk Proeven een aantal nieuwe Italiaanse wijnen. Simone verzorgt daarbij de hapjes, die uiteraard een Italiaans tintje zullen hebben. Hier kan men letterlijk een voorproefje

krijgen van wat de High Wine op locatie betekent en wat er geboden wordt.

Prinselijk Proeven, de speciaalzaak in wijn, koffie, thee en bonbons is gevestigd aan de Dorpsstraat 44 in Mijdrecht. telefoon 0297-274750. Meer informatie is te vinden op www.prinselijkproeven.nl. Koken met Simone verzorgt kookworkshops, Sushiworkshops, kooklessen en catering. Simone komt desgevraagd ook als thuiskok een exclusieve maaltijd verzorgen. Meer informatie is te vinden op www.kokenmetsimone.nl. Simone Reijm is telefonisch bereikbaar op 06-27 488 285.

De tijd van knellende modieuze schoenen is voorbij

2 oktober: Feel Good Day bij Smit Schoenen We hebben ze gevonden, de meest comfortabele schoenen van Nederland. En we willen ze graag met u delen!

Vervolg van voorpagina. De nieuwe netwerkclub is een gevolg van de lancering van de glossy ‘De Ronde Venen zakenvrouwen’ in 2011, een initiatief van Lilian van der Schaaf en Betty Okkerse. Al snel ontstond snel het idee om meer te doen. Voorzitter Martine van Acker: “Vrouwelijke ondernemers hadden elkaar heel veel te vertellen en realiseerden zich dat ze ook veel van elkaar konden leren, kennis en ervaringen konden uitwisselen, elkaar konden behoeden voor valkuilen, konden sparren over zaken waar vrouwen mee te maken hebben als ondernemer. Hoe combineer je werk, gezinsleven, ontspanning en zo meer? De lijnen waren heel kort en binnen no time ontstonden er heel nuttige en gezellige contacten.” “Inmiddels hebben we genetwerkt op golfpark Wilnis, waarbij iedereen een bijdrage deed in een goodybag zodat we meer over elkaars bedrijf te weten kwamen. Anne Gasse vertelde een interessant verhaal over haar ervaringen met het ondernemerschap. We hebben een boeiend bedrijfsbezoek gebracht aan Optisport met een enthousiast verhaal van Sandra Mur. Binnenkort is er een spetterend feest in De Waard met onze leden van het eerste uur,” vertelt Martine. “Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om elkaar handel te gunnen. Het is fijn dat je weet wie de persoon achter de ondernemer is

De oprichting werd gevierd met koffie en taart en dat het dan een stuk makkelijk gaat om elkaar op te zoeken.” Veel vrouwen vinden het “best eng” om een eigen bedrijf te leiden. Je moet risico nemen, investeren, kosten beheersen, maar het geeft ook mogelijkheden om je kennis, kunde en creativiteit in te zetten binnen De Ronde Venen. Het geeft ook vrijheid om te werken op een manier waar jij achter staat, om medewerkers te motiveren op jouw eigen wijze. Al met al willen de zakenvrouwen graag uitdragen dat het mooi is om ondernemer te zijn.

Martine: “Ons doel is om naast onderling te verbinden ook vrouwen te stimuleren om actief aan het arbeidsproces deel te nemen en om ondernemerschap te promoten. Dit kan op vele manieren. We willen vrouwen graag op weg helpen door bijvoorbeeld een stage aan te bieden of eens een dag mee te lopen. We kunnen vraagbaak zijn en kunnen maatschappelijk een bijdrage te leveren aan diegene die een steuntje in de rug nodig hebben.” Wie meer wil weten over de Zakenvrouwen ‘De Ronde Venen’ stuurt een e-mail aan secretaris anne@gasse.nl.

Smit Schoenen kijkt al weer uit naar de herfst en de winter. Alleen de allerbeste schoenenmerken zijn geselecteerd om u in de winter weer goed voor de dag te laten komen. Een van deze merken is het Nederlandse schoenenmerk Mywalker. Iedere voet heeft een eigen verhaal. En bij iedere voet hoort een persoon met eigen waarden en een eigen stijl, die individuele eisen stelt bij de keuze van een schoen. Bij iedere leefstijl past een schoen die maximaal gemak biedt. Bij Mywalker wordt gebruik gemaakt van Xsensible Inside stretchleder. De basis van de individuele pasvorm ligt in gepatenteerd ademend stretchleer dat de voet elastisch ondersteunt. Na het dragen ‘onthoudt’ het leer de oorspronkelijke pasvorm en keert daarnaar terug. Mywalker biedt comfortabele schoenen voor de hippe en modieuze vrouw. Laat u overtuigen en kom op woensdag 2 oktober bij Smit Schoenen in Mijdrecht voor de speciale Mywalker ‘Feel good day’. Bij aankoop van een paar Mywalkers ontvangt u deze dag een gratis protectiespray van Xsensible Inside.


14

27 september 2013

DE GROENE VENEN

MYWALKER FEEL GOOD DAY WOENSDAG 2 OKTOBER 2013 SMIT SCHOENEN IN MIJDRECHT VAN 11.00 UUR TOT 16.00 UUR

We hebben ze gevonden, de meest comfortabele schoenen van Nederland! En we willen ze graag met u delen! Kom de stijlvolle Mywalker schoenen bekijken en passen op woensdag 2 oktober bij Smit Schoenen. www.my-walker.com www.facebook.com/Mywalkershoes

Dorpsstraat 14 - 3641 EC Mijdrecht - (0297) 212 987 - vidamakelaars.nl

Smit Schoenen Dorpsstraat 39 3641 EA Mijdrecht 0297-281875 www.facebook.com/Smitschoenen


DE GROENE VENEN

27 september 2013

15

Landelijke jeugdbrandweerwedstrijden in Vinkeveen In het kader van het 25-jarig jubileum van de VRU Jeugdbrandweer Vinkeveen en Waverveen organiseert het korps in samenwerking met de Stichting Jeugdbrandweer Nederland op zaterdag 5 oktober a.s. de landelijke finalewedstrijden lage druk. Maar liefst 20 jeugdbrandweerteams uit het hele land komen naar Vinkeveen om te strijden voor het landskampioenschap. Tijdens deze spannende finale zullen alle teams zich vol overgave op het wedstrijdscenario storten. Voor de bezoekers is het de moeite waard om de verrichtingen van de brandweerlieden in spe te komen bekijken. Iedereen is van harte welkom! Landskampioen De jeugdbrandweer kan gezien worden als een belangrijke kweekvijver voor de vrijwillige brandweer. In Nederland zijn er ruim 140 jeugdbrandweer korpsen actief die zijn aangesloten bij de Stichting Jeugdbrandweer Nederland (SJBN). Voor de jongens

IVN-lezing ‘Plusplanten’

Op dinsdag 1 oktober organiseert IVN afdeling De Ronde Venen & Uithoorn een lezing over zogenaamde ‘plusplanten’. De lezing vindt plaats in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing begint om 20 uur en de toegang is gratis. In je tuin kun je planten zetten omdat ze mooi bloeien en mooi met elkaar combineren. Maar er zijn planten die veel meer te bieden hebben. Dat zijn de zogenaamde ‘plusplanten’. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat er meer vogels en vlinders in uw tuin voorkomen. Hans Kramer van de biologische plantenkwekerij De Hessenhof uit Ede is uitgenodigd om hier meer over te vertellen. Hij zal ook wat kisten planten voor de verkoop meebrengen. De Hessenhof heeft het SKAL-certificaat en is daarmee een officieel erkend biologisch bedrijf, een van de weinige vasteplantenkwekerijen in Europa en de enige met biologisch geteelde Helleborus. Alle planten (behalve enkele gepatenteerde) worden door de kwekerij zelf opgekweekt; dat garandeert soortechte en ziektevrije planten. Op de verkoopbedden staan altijd minstens 2.500 soorten; er is een moederbestand van 6.000 soorten. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0172-407054. Zie ook

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venenuithoorn.

en meisjes van de jeugdbrandweer in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar worden in verschillende klassen wedstrijden georganiseerd. Dit begint met de kwalificatiewedstrijden waarmee zij zich kunnen plaatsen voor de halve finales. Uiteindelijk plaatsen de tien beste ploegen in elke wedstrijdklasse

zich voor de landelijke finale. Dit jaar vindt de finale van twee wedstrijdklassen in Vinkeveen plaats; de junioren en de aspiranten, beiden in de klasse lage druk. De beide wedstrijdbanen zijn voor iedereen toegankelijk en zo opgezet dat deze door het publiek goed kunnen worden bekeken. Per wedstrijdbaan strijden 10 korpsen voor het landskampioenschap. Bezoekers kunnen zich melden bij de brandweerkazerne van Vinkeveen aan de Herenweg 107 te Vinkeveen. Van daaruit worden zij naar de wedstrijdlocatie verwezen. Op elke wedstrijdbaan start de eerste ploeg om 08.30 uur en de laatste

begint om 16.00 uur. Rond 18.00 uur is de prijsuitreiking in de brandweerkazerne van Vinkeveen en worden de landskampioenen bekend gemaakt! Veiligheidsregio Utrecht De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten

op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Met haar partners draagt de VRU op efficiënte en effectieve wijze zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises.


16

27 september 2013

Uitgelicht...

Nieuwsronde - wekelijks

Vanaf vrijdag 18.00 uur de hele week, elk uur herhaald

WZZP - tweewekelijks Zaterdag 21.00 - 22.30 (live), elke dag om 21.00 uur herhaald

Oranje Top 30 - wekelijks Zondag 11.00 uur

Rond de Venen - maandelijks

Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week elk uur herhaald

Radio

Gepresenteerde programma's:

Maandag 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Timemachine Middag Venen RadioParade Avondland Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag

19:00 - 21:00 Alive 21:00 - 23:00 On Music 23:00 - 00:00 Nacht van De Ronde Venen

Woensdag

19:00 - 21:00 Wicked Wednesday 21:00 - 23:00 On the Rocks 23:00 - 00:00 Nacht van De Ronde Venen

Donderdag

19:00 - 21:00 Eindeloos 21:00 - 23:00 Funk & Jazz 23:00 - 00:00 Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag

17:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 00:00

Zaterdag

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 01:00

Zondag

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 22:00 - 01:00

Met Joris Jouw Weekend In De Platenkast Behind The Grooves Amigos da Musica Middag Venen Voorpremierè Cultura-dio SOS/Special edition Nieuwsronde Yes, Weekend! Wzzp Sick & Serious

1

Het puttertje Donna Tart

Sportronde - tweewekelijks

Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week, elk uur herhaald

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

TV - VANAF 20 SEPTEMBER

Titel: De helleveeg Auteur: A.F.Th. van der Heijden In de romancyclus De tandeloze tijd is Albert Egberts het alter ego van de schrijver. Tante Tiny, de jongere zus van Alberts moeder, ook wel Tientje Poets geheten, is de helleveeg. Als Albert nog klein is, komt hij bij zijn tante om tegen een beloning verhalen te horen. Ze wil een stukje chocola van de paashaas bij elke cliffhanger om verder te vertellen. En tante Tiny zorgt ervoor dat het verhaal aan het eind van de chocola nog niet af is. Zorgzaam is ze en tegelijk een pestkop, een kwaadaardig wijf. Ze liegt en bedriegt, ze sart haar ouders en na hun dood haar zuster. Ze schreeuwt om liefde en keer op keer zorgt ze ervoor dat niemand haar die wil geven al is deze roman wel degelijk een teken van liefde. Aan het eind van de roman hebben we antwoord op de vraag waardoor tante Tiny een helleveeg is geworden. Gelogen natuurlijk, maar geen woord van verzonnen. En wat prachtig geschreven.

DE GROENE VENEN

de Russische burgeroorlog een man die hem in de steppe achtervolgde, neerschoot en op diens paard ontvluchtte. Wanneer hij deze gebeurtenis vele jaren later in een Engelstalige roman van een zekere Alexander Wolf tot in de kleinste details beschreven vindt, concludeert hij dat zijn toenmalige achtervolger nog moet leven...

3

Khaddafi's slavin Annick Cojean

Het puttertje speelt een centrale rol in de roman, die verteld wordt vanuit de New Yorkse jongen Theo Decker. Hij vertelt de lezer vanuit een Amsterdamse hotelkamer hoe hij in de ban raakt van het schilderij van Fabritius. Uiteindelijk doet dit hem in de onderwereld van de kunst belanden.

2

Het fantoom van Alexander Wolf Gajto Gazdanov

Soraya is veertien als Khaddafi haar middelbare school met een bezoek vereert. s' Avonds vertelt ze haar moeder hoe het is gegaan en ze is mateloos trots op het feit dat Khaddafi haar haren heeft gestreeld. Wat zij en haar familie op dat moment nog niet weten, is dat dat ene, teder overkomende gebaar haar lot heeft bezegeld.

4

Kerf Marc Raabe

geleZen door bert veldstra

Een kleine jongen is getuige van een gruwelijke moord. Die hij vergeet. Dertig jaar lang. Tot zijn zwangere vriendin in handen valt van een gevaarlijke psychopaat. Alleen als hij zich alles weer herinnert, kan hij haar redden. Maar dat brengt hém in dodelijk gevaar...

5

Seriemoordenaar of meesterfantast Hannes Rastam

Thomas Quick was de grootste seriemoordenaar van Zweden. Hij werd veroordeeld voor acht moorden en bekende er nog eens vijfentwintig. Tot journalist Hannes Råstam zich ermee bemoeide. Hij rook onraad, dook in de zaak en kwam tot de onthutsende ontdekking dat Thomas Quick de moorden niet op zijn geweten had. De politie wilde de moorden al te graag oplossen en geloofde de woorden van deze meesterfantast, maar die bekentenissen waren een schreeuw om aandacht. En in de gevangenis geldt de wet: hoe meer moorden je hebt gepleegd, hoe interessanter je bent.

Kerkdienst Abcoude Weekendshow Cultura-dio Sportronde SliQ Progressive X Grooves Bonker Alternatief

Een jonge soldaat van de Witte Garde herinnert zich hoe hij in

'Festival zonder Stroom' geschrapt Het Festival Zonder Stroom in Wilnis dat dit weekeinde zou worden gehouden, is geschrapt. De organisatie zit onverwacht zonder cateraar. Ook zijn er problemen met de vergunning. Het popfestival voor de jeugd werd mede opgezet door Natuurcentrum De Woudreus in De Ronde Venen, met als doel zelf stroom op te wekken, door bijvoorbeeld bezoekers te laten fietsen. Er is een nieuwe datum geprikt in het voorjaar van 2014, zodat dit keer de vergunningen op tijd kunnen worden geregeld.

Vakantie voor uw huid Heeft u ook zo van de zomer genoten en de dingen gedaan die u graag wilde doen? Met het heerlijke weer aan het begin van deze maand, sluiten we een prachtige zomer en vakantieperiode af. Een periode waarin we de zon veel hebben gezien, volop konden genieten van het buiten zijn en vaak verkoeling zochten bij het zwembad of op het strand. De vakantieperiode is voor mij ook een periode waarin ik heerlijk kan brainstormen over het tweede deel van het jaar en alle tijd neem om de vakbladen nog eens rustig door te lezen. Vol inspiratie en met een heleboel aantekeningen start ik dan ook weer mijn eerste werkdag. Maar daar blijft het niet bij. Want de eerste drie maanden na de zomer zijn voor ons Reflextions-maanden, ofwel light up your energy. Na het bijtanken van de vakantieperiode, gaan we de draad weer oppakken. Of beter gezegd; terugkijken, weerspie-

job’ gehad en is afgelopen weekend de vakbeurs in Utrecht bezocht. We zijn dus weer helemaal op de hoogte gebracht van de nieuwste technieken om een acnehuid te behandelen, gecontroleerd op onze lymfedrainagekennis en -techniek, mogen we de komende drie jaar weer voor de verzekeringen werken en kennen de noviteiten in de branche.

Met de aanvullende kennis en de mogelijkheden die we hebben gezien en/of geleerd, zetten we deze maand voort. Een aparte maand, want voor de huid is het juist goed om even tot rust te komen. Ik hoor u al denken, tot rust? Ja, een soort vakantietijd voor uw huid. Want door alle zonnestralen, chloor- en/of zoutwater en andere invloeden van buitenaf heeft uw huid hard moeten werken. Het resultaat is vaak dat de huid een beetje grauw oogt na de zomer. Dit komt doordat

de hoornlaag zich extra heeft verdikt om zich te kunnen beschermen. Iets wat een natuurlijk proces is en ook zo hoort te zijn (vandaar dat intensief scrubben/peelen in de zomermaanden niet goed is voor de huid). Het is voor deze tijd van het jaar aan te raden om de huid goed schoon te maken, energie te geven (bijvoorbeeld met LED therapie), te voeden en even met rust te laten komen. Op deze manier kan hij zich goed herstellen en gaat u met een stralende huid de feestdagen tegemoet. Périne Heerooms Instituut Périne Mijdrecht Winnaar Beauty Award 2013

BEAUTY

gelen en doorgaan. Dat betekent dus ook bijscholingen volgen en beurzen bezoeken. Dus ben ik (met mijn collega’s) afgelopen maand een keer in België, Nijkerk en twee keer in Woerden geweest. Daarnaast hebben we nog een training ‘on the


DE GROENE VENEN

27 september 2013

17

Kort nieuws

Burendag 2013 – Wijk Twistvlied en Wickelhof Zeker 25 bewoners van de wijk Twistvlied, met name de straten Karekiet, Patrijs en Kwikstaart hebben van de burendag 2013 een succes gemaakt. Dit kwam mede tot stand door een initiatief van Lydia Graveland-Gilds van het Wijkcomité Twistvlied/Wickelhof, en uiteraard met hulp van bereidwillige buren. De Karekiet was vroeg in de ochtend afgezet, zodat er geen hinder zou zijn van doorgaand verkeer. Er was op straat een partytent geplaatst, die voorzien was van slingers en ballonnen. Om 10:00 werd onder het genot van een kop koffie/thee en een versnapering de burendag offici-

eel gestart. Na de koffie volgden er specifieke instructies over de aanpak van de geplande werkzaamheden. Er waren vooral plannen gemaakt om de wijk op te fleuren door onder andere gericht snoeiwerk, het planten van bollen en struiken, het verwijderen van zwerfvuil en het vrijmaken van de paden in de wijk. Dit alles onder begeleiding van gemeenteopzichter René Hogenboom. Door de opgetrommelde buren werd er ook speciale aandacht besteed aan – helaas – twee sterfgevallen in de buurt. Dit maakte het extra speciaal om de intentie van burendag na te streven: Onderlinge

Burendag - gehaktballendag! Wie maakt de lekkerste gehaktbal van het hofje? Op burendag was dit de grote vraag in het tweede hofje van de Dodaarslaan in Vinkeveen. Burendag 2013 begon na weken van regen met een heerlijk zonnetje en de buurtbewoners waren klaar voor een dagje samen. Vanaf een uur of 4 in de middag verzamelden de buren, zowel groot als klein zich voor deze unieke wedstrijd. De afgelopen week gonsde het al in het rond… wie zouden allemaal ballen maken en wat zou de lekkerste worden? Rond vijf uur was het dan zover, de ballen konden op tafel. De buurtbewoners hadden allemaal instructie gekregen: Maak op jouw manier minimaal 4 gehaktballen van ongeveer 100 gram, De jury keurt 1 gehaktbal, de rest van de ballen in stukjes snijden en aan het publiek laten proeven, Het publiek geeft een cijfer tussen 1 – 10 (1 = slecht / 10 is uitmuntend), De jury geeft een cijfer van 1 – 10 (1 = slecht / 10 is uitmuntend), Het gemiddelde van de publiekscijfers en de jurycijfers wordt berekend en deze twee gemiddelden worden bij elkaar opgeteld, Het hoogste cijfer heeft de ‘beste bal’ bokaal gewonnen!

Er waren heel veel verschillende ballen die gepresenteerd werden door de makers: een italiaanse vakantiebal, een mexicaanse bal, een mediterrane bal, een echte ‘oma’bal, een bijzondere bal met spekjes en kaas, lekkere en minder lekkere ballen…. Eén buurvrouw is niet goed in gehaktballen maar wel goed in cakes bakken en presenteerde cakepops in de vorm van een bal. Allemaal met liefde gemaakt. De jury bestond uit buurvrouw Sandy, buurjongen Stijn en Rosanne Kok van de nieuwsbrief Vinkeveen. Zij hebben het erg moeilijk gehad maar na bijtellen van de scores van de publieksjury bleek de mediterrane bal van Cora Jonkers de beste. De cake-pop-ballen van Bertine Kes kregen de originaliteitsprijs. Na de prijsuitreiking volgde een spannende jeu-de-boules wedstrijd die gewonnen werd door team Stijn & Robbert. Deze wedstrijden zijn tot in de kleine uurtjes geëvalueerd bij een warm vuurtje en heerlijke hapjes en drankjes die de buurtbewoners hadden meegenomen. Het was een heerlijke burendag en we gaan ‘m volgend jaar zeker weer organiseren!

Mijdrecht

Verhalenvertelster bezoekt knutselclub

sociale verbondenheid . Ook voor de kinderen in de wijk werd een en ander uit de kast gehaald. Zij hebben meegeholpen met het planten van bloembollen en het verwijderen van vuil uit de plantsoenen. Hun inzet werd beloond doordat zij ’s middags konden genieten van- en op een springkussen. De kinderen konden ook worden geschminkt. Na een korte pauze – tussen de middag – kwamen nog meer bewoners helpen om de plantsoenen te schonen. Dit werd met veel enthousiasme uitgevoerd. Om 15:00 startte de muziek onder

leiding van onze buurt DJ Nick. Nick is negen jaar oud en zorgde met zijn professionele disco voor een goede sfeer. De burendag werd afgesloten met een hoedenshow die vooral op Japan was georiënteerd. De show werd mogelijk gemaakt door modiste/hoedenontwerpster Irmgard Gilds. Zij was er in geslaagd om de bewoners met haar creaties in de cultuur van Japan te brengen en oogstte veel lof. Onder de modellen liepen 2 buurtmeisjes mee. Zo werd burendag 2013 op de Karekiet een succes. De reacties van de buurtbewoners waren enthousiast.

Gezellige burendag in Vinkeveen

Op 21 september heeft de bewonerscommissie van Kerkelanden een barbecue voor alle bewoners van het appartementencomplex georganiseerd. Om 17:00 werd de avond begonnen met een borrel en vervolgens was er voor elk wat wils; vlees, vis, salades en stokbrood. Iedereen heeft genoten van het lekkere eten, drinken en de gezelligheid van elkaar. Het was een mooie avond, waarop jong en oud elkaar hebben ontmoet. Graag bedanken wij Groenwest Mijdrecht en Jumbo Vinkeveen voor het mogelijk maken van dit gezellige samenzijn!

Op woensdagmiddag 2 oktober om 13.30 uur komt verhalenvertelster Joke Dekker-Booij van vertelkring De Schatkist een kort verhaal vertellen, aan de kinderen van Knutselclub Kinderen voor Kinderen. Daarna gaan de kinderen aan het werk om iets te maken n.a.v. het verhaal. Paulien van der Veen, die de leiding heeft van de knutselclub, heeft met vrijwilligers al wat voorwerk gedaan, zodat de kinderen direct kunnen beginnen met knutselen. Het resultaat is dan een VIS, die in het vertelde verhaal een grote rol speelt. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. De opbrengst van alle activiteiten van de knutselclub is bestemd voor het Lilianefonds. De ingang van de Knutselclub ligt aan de achterkant van de flat in de Schepenenstraat 9 in Mijdrecht. Kosten voor nietleden van de club € 4,00 voor materiaal en huur. Inlichtingen: tel. 06-280140492 of email: kinderenhelpenkinderen@casema.nl.

Wilnis

Eettafel in Buurtkamer nu twee dagen Al voor de zomerperiode is er in de Buurtkamer Wilnis een 55+ Eettafel gestart. Elke dinsdag kunnen de gasten vanaf ca. 12:15 tot 13:15 uur genieten van een 3-gangenmenu voor vijf euro. Vanaf nu kan men zich ook voor de donderdag opgeven voor deze gezamenlijke maaltijd die door enthousiaste kookvrijwilligers wordt bereid. Er wordt ‘met de seizoenen meegekookt’ met zoveel mogelijk verse producten. Deelnemers die het leuk vinden om mee te helpen met de voorbereiding zijn ook van harte welkom. De Buurtkamer is gelegen aan de achterzijde van De Willisstee is elke dinsdag en donderdag van 1012 uur geopend. Wilt u graag eens mee-eten? U kunt zich in de Buurtkamer opgeven op de desbetreffende ochtend tussen 9:30-10 uur door te bellen met de Buurtkamertelefoon: 0297-250692.

Vinkeveen/Waverveen

Opbrengst collecte KWF

Burendag Barnsteen Mijdrecht Op de Barnsteen in Mijdrecht stond de burendag in het teken van het snoeien van het openbaar groen. foto peter hoogland

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Vinkeveen en Waverveen heeft € 4110,75 opgebracht. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. De KWFafdeling Vinkeveen en Waverveen dankt daarom iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte. Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een gift overmaken? Maak uw gift over op Rabobank 333.777.999 t.n.v. KWF Kankerbestrijding te Amsterdam.


18

27 september 2013

DE GROENE VENEN

Voorbereidingen voor Zilveren Turfloop Op 3 november 2013 organiseert de Atletiekvereniging De Veenlopers uit Mijdrecht voor de 23e keer De Zilveren Turfloop. Een paar weken geleden is al gestart met de voorbereidingen.

SENIOREN LIFESTYLE DAG zaterdag 5 oktober van 12.00-16.00 uur Deze dag speciaal voor de actieve senior! Laat u verwennen en maak gratis

Ook dit jaar zal de De Zilveren Turfloop de eerste loop zijn van het Zorg & Zekerheidcircuit 2013/2014. Aan dit circuit, dat tot de grootste van het land behoort, doen acht regionale lopen mee. Bij elke loop krijgen de deelnemers het aantal punten dat gelijk is aan hun plaats op de ranglijst. De punten worden bij elkaar opgeteld en degene met het laagste aantal punten wordt eindwinnaar van het Zorg en Zekerheid Circuit 2013/2014. Kijk voor meer informatie op www. zorgenzekerheidcircuit.nl

kennis met de producten en activiteiten van onderstaande bedrijven:

Wijnproeverij Hoortest Maak een rondje op een elektrische fiets Sportadvies Knie- en heupcheck

Nabij sporthal De Phoenix kan weer op verschillende afstanden worden gestart. Voor de jeugd is er de Rabo Kinderloop over een afstand van 1 km waarvan het parcours door het sportpark voert. De deelname hieraan is gratis. De Rabo Kinderloop start om 10.15 uur.

Voedingsadvies/sportvasten(14.00 uur) Voetverzorging Proeverij van Tapas Iedere bezoeker ontvangt een Goodiebag ter waarde van maar liefst €150,--

Andere afstanden waaraan deelgenomen kan worden zijn 5 km, 10 km en 16,1 km. Dit zijn alle prestatielopen.

www.totalprepress.nl

W W W . P K S P O R T . N L

Deze poster digitaal geprint door Total Pre Press - Uithoorn

deze dag wordt mogelijk gemaakt door:

PKSport | Voorbancken 26 | 3645 GV Vinkeveen

Werken aan een betere conditie maar geen zin om naar een (dure) sportschool te gaan? Sportvereniging BEO is weer gestart met conditietrainingen voor dames en voor dames/heren op de woensdagavond in de sportzaal De Vijf Bogen in Baambrugge. Zin om mee te doen? mogen, werkend vanuit het lichaam zelf. Balans- en coördinatietraining zijn een onderdeel hiervan. Specifiek komt de les voor dames (20.00 uur21.00 uur) neer op extra aandacht voor de BBB en houdingsspieren. De les voor dames en heren (21.00 – 22.00 uur) heeft extra aandacht voor looptechniek, houdingsspieren en heeft altijd een spelactiviteit aan het eind van de les. Het 'spel' kan

variëren van badminton tot basketbal of voetbal. Fanatiekelingen en ‘zondagsspelers’ komen samen tot een goed eind van de les omdat de 'lol'-factor tijdens het spel hoog in het vaandel staat. De lessen vinden plaats in de sportzaal van het nieuw verbouwde dorpshuis De Vijf Bogen. De lessen zijn begin september gestart en gaan

Het parcours voert de deelnemers zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en langs de Kromme Mijdrecht. Vele vrijwilligers zullen zorg dragen voor een veilige route. Start en inschrijving De start van de Zilveren Turfloop is vanaf 11 uur. De Rabo Kinderloop start om 10.15 uur. In de sporthal De Phoenix vindt ook de inschrijving plaats en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast is er een tasseninname. Uiteraard kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die de sporthal biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig.

Allround conditietraining in Baambrugge

Al jaren bestaat bij BEO de conditietraining voor dames en dames/ heren op woensdagavond. Sinds 2,5 jaar wordt de conditietraining gegeven door Marie-Claire Boucher. Marie-Claire is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper en heeft jaren ervaring met het geven van sportlessen. Algemeen staat de conditietraining voor het verbeteren van de spierkracht en het uithoudingsver-

Tenslotte is er een Businessloop die kan worden gelopen als 5 en 10 km. De Businessloop is bedoeld voor bedrijven en instellingen. Men loopt in teamverband en de gezamenlijke tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de belangstelling voor deze Businessloop enorm.

door tot en met juni, maar tussentijds instappen is altijd mogelijk. De contributie bedraagt slechts 12 euro per maand (120 euro per jaar, te voldoen in september en in januari) en daarnaast jaarlijks 10 euro voor het lidmaatschap. Interesse? De eerste twee lessen zijn gratis en vrijblijvend dus kom gezellig meesporten! Voor meer informatie: www. beosv.nl.

Voor meer informatie over de starttijd per afstand, de bereikbaarheid, het prijzengeld, het parcours etc. kijkt u op www.zilverenturfloop.nl.


DE GROENE VENEN

27 september 2013

19

Vanaf 27 oktober elke laatste zondag van de maand

chiQ: nieuw betoverend concept in Roekz Vinkeveen Elke laatste zondag van de maand opent club Roekz Vinkeveen haar deuren voor het betoverende nieuwe event chiQ. Dit splinternieuwe concept neemt je mee op een reis waarbij muziek, verrassend entertainment, heerlijke hapjes en drankjes, maar vooral gezelligheid de boventoon voeren. De resident DJ's Ron Ferreira en Brian Dessaur zorgen keer op keer voor een sublieme selectie van funky soulvolle sexy house: bringing the beats in a fashionable way. Het entertainment heeft elke editie een ander thema, dat naadloos aansluit op de sfeer en ambiance. De gasten van chiQ zijn geen bezoekers, maar vrienden die deel uitmaken van deze onvergetelijke zondag. Beleef het betoverende sprookje van muziek, smaak en entertainment vanaf 27 oktober elke laatste zondag van de maand. “Club Roekz in Vinkeveen is bij uitstek de meest geschikte locatie voor dit nieuwe concept. Niet alleen de sfeer en uitstraling van deze locatie, maar ook de gastvrijheid en culinaire input zorgen voor een juiste match”, aldus de initiatiefnemers Ronald van Gelderen (LightKnight Productions, Kid Vicious) en Liana van Zwieten (Eigenwijz Advies). Tijdens een aantal gesprekken ontstond het idee voor het opzetten van een feest in Vinkeveen. Maar niet zomaar een feest. Iets bijzonders, wat echt iets zou gaan toevoegen. Zo is chiQ geboren. Ronald: Ik liep al een tijd met het idee iets te organiseren in de regio. Gillian Robles (van Angi Events) Er werd geroepen dat er op zondag eigenlijk niks te doen is in Vinkeveen. Op dat

moment ontstond het concept chiQ en wat voor gevoel van het feest moest dragen. In gesprekken met Liana kwam het ene idee na het andere en hebben we de krachten gebundeld om iets speciaals op te zetten.” Vervolgens zijn we gaan praten met de eigenaren Phillip en Wendy van club Roekz Vinkeveen. Die reageerden op hun beurt zo enthousiast dat het al direct duidelijk was dat dit de locatie zou worden. Ronald heeft jarenlange ervaring in de muziek als DJ op internationaal niveau en heeft veel clubs en feesten gezien. De ideeën die hij daarbij opdeed zijn meegenomen in het concept chiQ. Samen met de expertise van Liana als social media adviseur is een ijzersterk team gevormd. Doel is om

foto peter bakker

elke laatste zondag van de maand een ander thema te belichten, maar wel met diezelfde gezellige sfeer. “Hoe lekker is het als je op zondagmiddag vanaf een uur of vier heerlijk kunt genieten van een hapje, een drankje, leuk entertainment en heerlijke muziek in een club met een betoverende en intieme sfeer? De eerste editie moet gelijk een schot in de roos worden, met de geweldige zangeres Lex Empress, bekend van Sensation en Mysteryland, die de resident DJ’s Ron Ferreira en Brian Dessaur vocaal

ondersteunt. Daarnaast zorgen de chiQ ladies ervoor dat elke gast warm wordt onthaald en zich gelijk op z’n gemak voelt. Het woord zegt het al. Het feest moet zeker chique zijn maar vooral ontspannen. Het zal een avond zijn die ervoor zorgt dat je de dag erna op je werk nog heerlijk nageniet en alweer uitkijkt naar de volgende editie.” chiQ: vanaf zondag 27 oktober elke laatste zondag van de maand van 16:00 tot 23:00 uur in club Roekz, Herenweg 55, Vinkeveen. Kaarten zijn verkrijgbaar via Paylogic.

www.facebook.com/chiQonsunday

Geslaagde moederverwendag De Moederverwendag, die op 21 september voor de 10e keer werd gehouden, was een groot succes. De dag wordt georganiseerd door Rotary Mijdrecht. Zo’n 60 moeders van kinderen met een beperking werden op zaterdag 21 september verrast en verwend. Er werd gestart bij de Riga Ranch in Nieuwveen. Na een enthousiaste opening door eigenaresse Carien van Wees kreeg het gezelschap een demonstratie bonbons maken en een rondleiding op de paardenmelkerij. Daarna werden er onder leiding van een kunstenares, druk kwekkend, klompen/ vogelhuisjes beschilderd. Het resultaat was kleurig en verbluffend. Na een heerlijke Hollandse lunch vertrok de groep met de bus naar de Langevelderslag bij Noordwijk. Daar werd gefietst en gestept. Onder leiding

van de boswachter werden schelpen gesjouwd, waarmee een steentje werd bijgedragen aan het natuurbehoud. Er werd volop genoten van het mooie weer en de prachtige omgeving. De tocht eindigde verrassend op een open plek in het bos, waar De Meijert klaar stond met een borrel en een heerlijke BBQ. Voor het toetje en de koffie werd deze mooie locatie verlaten en vertrokken de deelnemers naar De Meijert in Mijdrecht. Daar werden zij verrast met een optreden van Daantje, finaliste in de tv-show Bloed Zweet en Tranen. Ze wist de groep in korte tijd met haar prachtige stem en enthousiasme op de dansvloer te krijgen. Het lied ‘That’s what friends are for’ vormde de ontroerende afsluiting van de dag, waarop Moeders ervaringen konden delen, nieuwe vriendinnen maakten en zich vooral lekker lieten verwennen.

Kort nieuws Mijdrecht

Wijkschouw Molenland Wijkcomité Molenland is in samenwerking met Gemeente De Ronde Venen, Tympaan De Baat, Groen West en Politie, druk bezig met het verzorgen van een wijkschouw in de wijk Molenland. De wijkschouw is bedoeld om bewoners de gelegenheid te geven hun klachten of wensen kenbaar te maken aan het wijkcomité. Inmiddels zijn er in de wijk folders rondgebracht waarin bewoners hun klacht of wens konden aangeven. Hierop is volop gereageerd met betrekking tot onderhoud van groenvoorziening en straatwerk en parkeerproblematiek, maar ook over samenleving en sociaal domein. Tijdens de wijkschouw, die plaatsvindt op 1 en 2 oktober a.s. lopen de instanties en wijkcomité tezamen met de bewoners door de wijk om de aangegeven punten zelf te bekijken en bespreekbaar te maken om zo samen tot een mooie oplossing te komen.

Regio

Nieuws van SeniorWeb In Mijdrecht, Abcoude en Uithoorn starten weeer diverse cursussen voor beginners en gevorderden. Hieronder een overzicht. Mijdrecht 1 okt. 10 uur - kennismaken met PC en tablet, gratis. 8 okt. 14 uur - vervolgcursus Windows 7. 15 okt. 10 uur - cursus fotobewerken. 25 okt. 10 uur - workshop internetbankieren. 28 okt. 10 uur - beginnerscursus Windows 7. 30 okt. 10 uur - beginnerscursus Windows 8. 31 okt. 10 uur - opfriscursus Windows 7. Alle lessen zijn in de bibliotheek aan de Dr. van der Haarlaan 8. Voor hulp bij problemen: Elke maandag- en woensdagmiddag van 2 tot 4. Abcoude 7 okt. 10 uur - cursus fotobewerken. 18 okt. 10 uur - vervolgcursus Windows 7. 31 okt. 10 uur - beginnerscursus Windows 8. Alle lessen zijn bij Tympaan Dorpszicht 22a. Uithoorn 1 okt. 14 uur - opfriscursus Windows 7. 9 okt. 14 uur - kennismaken met PC en tablet, gratis. 21 okt. 14 uur - vervolgcursus Windows 7/8. 29 okt. 14 uur - beginnerscursus Windows 8. 31 okt. 14 uur - beginnerscursus Windows 7. Alle lessen zijn in het Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan 59. Voor aanmelden of informatie: 0297-282938 of 06 5345 4196. Ons emailadres is seniorwebdrv@gmail. com. www.seniorwebderondevenen.nl


20

27 september 2013

DE GROENE VENEN

De juiste mix Dock 15 huisvest bedrijven die elkaar versterken. De synergie van de samenwerkende specialisten biedt ondernemers de juiste mix van kennis en technologie om ideeën en plannen te laten slagen. Kijk snel op dock15.nl

Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • T: 0297 - 38 52 52 • E: info@dock15.nl


DE GROENE VENEN

27 september 2013

Jarige OBS Willespoort viert feest Basisschool Willespoort in Wilnis heeft een fantastische feestweek achter de rug, waarin werd gevierd dat de school veertig jaar bestaat. De kinderen tuimelden van de ene festiviteit in de andere, mede dankzij de hulp van heel veel (groot)ouders. Op dinsdagochtend 17 september zongen de kinderen een zelfgeschreven lied op het schoolplein. Vlak daarvoor had directeur Jos van der Jagt de lustrumweek officieel geopend met de onthulling van een kleurrijke groepsfoto. Bijna 200 leerlingen kijken vrolijk in de camera; heel wat meer dan de 20 kinderen die in 1973 van start gingen in een noodlocatie aan de Burgemeester de Voogtlaan. De rest van de ochtend werd er naar hartenlust geknutseld aan grote tafels die verspreid stonden door de hele school. Na de middagpauze was het tijd voor actie. Op het CSW-terrein renden de kinderen, óók de kleuters, de longen uit hun lijf tijdens een sponsorloop - daarbij luid aangemoedigd door een enthousiast publiek. Na afloop kon er een cheque met daarop het prachtige bedrag van € 2.229,05 worden overhandigd aan de CliniClowns. En alsof dit allemaal nog niet genoeg was, werd de dinsdag afgesloten met een spectaculaire ‘glitter and glamour’-disco waar alle kinderen, en hun meesters en juffen, in hun meest flitsende pak helemaal los gingen. Jongleurs en acrobaten Op woensdagochtend werd Wilnis opgesierd door twintig fraai uitgedoste popsterren, muzikanten en danseressen. De kinderen van de Willespoort gingen het dorp in en wisten hen al gauw te vinden. Deze vrolijke vossenjacht werd afgesloten met een lekkere picknick, die de leerlingen gezamenlijk op school hadden voorbereid. De donderdag was vervolgens wéér een bijzondere dag. Er werd de hele dag geoefend op circusacts, onder leiding van circus Hannes en Co. Heel veel publiek kwam ’s middags in de Willisstee kijken naar een superleuke voorstelling boordevol kleine clowns, jongleurs en acrobaten. Op vrijdagochtend gaven de meesters en juffen een spectaculair optreden, speciaal voor de kinderen. ’s Avonds vond het traditionele schoolfeest plaats, met veel spelletjes, een rad van avontuur en als afsluiting een heuse vuurvreter. Moe maar zeer voldaan sloot OBS Willespoort de feestweek daarmee af.

Een stukje geschiedenis OBS Willespoort ging van start in 1973. Vanaf 1981 kon het steeds maar groeiende aantal leerlingen terecht in het huidige schoolgebouw aan de Vossestaart, dat lange tijd ruim genoeg was. Door de grote populariteit van de school ontstond de laatste tien jaar toch ruimtegebrek. De eerste uitbreiding van de school vond daarom plaats in 2004 met de bouw van een extra lokaal en een eigen werkruimte voor de interne begeleiding. In 2010 werd de school nogmaals uitgebreid, nu met een ultramodern technieklokaal. In 2009 hadden de inspanningen op gebied van het techniekonderwijs al geleid tot de titel ‘meest innovatieve basisschool’.

21


22

27 september 2013

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Roké Motors - Mijdrecht verhuurt de nieuwste Triumph motorfietsen

Motor huren? Gemak dient de mens! eindelijk een keer besluiten te gaan rijden, de accu leeg is of de banden zacht zijn, of er moet eerst een servicebeurt plaatsvinden. Voor hen is dit de oplossing; gewoon bellen of langskomen en er staat een nieuwe fiets gepoetst en afgetankt klaar voor je,” aldus Aad.

Dit jaar heeft Roké Motors een nieuwe dienstverlening geïntroduceerd: motorverhuur. Zo goed als alle modellen van Triumph zijn te huur –de nieuwste 2013 modellen– die in perfecte staat en keurig gepoetst op het avontuur staan te wachten. Hoeveel dames en heren die ooit motor reden zouden niet graag weer een weekendje of een vakantie willen sturen? Aangezien de motor vaak als tweede vervoersmiddel gebruikt wordt, wordt deze bij bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, het aanschaffen van een huis of mindere financiële omstandigheden vaak –en veelal met pijn in het hart– van de hand gedaan. Stiekem word er dan altijd nog van een motor gedroomd. Een aanschaf brengt dan toch weer behoorlijke financiële consequenties met zich mee. Dus dacht Aad Kentrop van Roké Motors: waarom ook niet deze klanten bedienen, met bijna het hele gamma van Triumph motoren? “De vraag was eigenlijk wel groot en over de verhuur zijn we ook zeer tevreden. De meeste motorrijders rijden alleen hartje zomer, soms maar 1.000 kilometer per jaar. Dan is een motor huren een goed alternatief en een stuk goedkoper dan er één in de schuur te hebben staan die niet gebruikt wordt. Ook vinden sommige mensen het vervelend dat àls ze dan

“We hebben bewust gekozen voor een diversiteit aan motoren. De een wil gewoon een dagje knallen en lekker sturen in de buurt en de ander wil een week vakantie naar bijvoorbeeld Zwitserland. Ook tijdens de wintermaanden is het mogelijk een motor te huren en natuurlijk zijn alle fietsen ALL risk verzekerd. Natuurlijk zijn dit meteen onze demo fietsen, voor degenen die wel voor de aanschaf van een nieuwe motorfiets in de markt zijn. Zij kunnen dan zonder problemen op deze modellen van Triumph een proefrit maken. Maar met een klein proefritje krijg je wel een eerste indruk van een motor, maar weet je nooit hoe hij op een lange rit bevalt, dus een mooie combi voor onze klanten,” legt Aad Kentrop uit.

SE Launch,Street Triple-R 675, Speed Triple-R 1050, Daytona- R 675, Schrambler 900, Bonneville SE, Tigger 800XC Tiger Sport 1050 en Tiger Explorer 1200. Aad: “Het leuke is, dat je enorm veel feedback krijgt van de huurfietsen. Er zijn klanten geweest die na een weekje sturen zo verkikkerd waren geworden op de fiets, dat ze toch overstag gingen en 'm hebben aangeschaft. Dat vinden we natuurlijk helemaal te gek!”

Op www.roke.nl/verhuur staat alle huurinformatie en de beschikbare huurmotoren. En natuurlijk kan men altijd langskomen of bellen. De heren van Roké staan u graag te woord en kunnen u uiteraard ook adviseren over welke huurmotor het best bij u past.

Roké Motors Ondernemingsweg 9 Mijdrecht Tel.: 0297-285218 www.roke.nl

De volgende modellen van Triumph zijn beschikbaar voor de verhuur: Triumph Trophy

The More Socially Relevant Jazz Music Ensemble brengt de tijdgeest in Abcoude

Opening Jazzhuis Abcoude i

lite Brengt Kwa

lt! a f s a t e h p to

Dealer van:

en alle A-merk Scooters!

Nu ook..... Aprilia Off-road & Beta Dealer Roké Motors Ondernemingsweg 9 3641 RZ Mijdrecht Tel: 0297-285218

WWW.ROKE.NL

Roké Motors Touwslagers 12B 3449 HX Woerden Tel: 0348-500224

Sinds zaterdag 21 september is Abcoude een jazzpodium rijker: Jazzhuis Abcoude, een initiatief van vier Abcoudenaren: Jelske Hoogervorst (saxofonist), Dirk Beets (trompettist), Jacqueline de Rijk (pr) en Wiet van der Velden (zakelijke leiding). Zij brachten tachtig leden samen die met elkaar het budget leverden voor vier hoogstaande jazzconcerten van Nederlandse top-acts. Tijdens het uitverkochte openingsconcert van The More Socially Relevant Jazz Music Ensemble brachten gitarist Reinier Baas, altist Ben van Gelder en Joris Roelofs op basklarinet een eigentijdse benadering van jazz anno 2013. De stukken van de twintigers Baas en Van Gelder vormen een weerspiegeling van de tijd waarin wij leven. Complex, verrassend en vernieuwend, voortbouwend op oude tradities. Net als het huidig tijdsgewricht bevat de muziek schoonheid voor wie de moeite neemt het te zien. Kunst komt niet naar je toe, maar het ontsluit zich als je zelf de reis onderneemt. Het frisse eigen geluid van Ben van Gelder kent geen verwijzingen naar Charlie Parker en vertelt een spannend verhaal in lange uitgesponnen lijnen. Baas biedt een aaneenschakeling van smaakvolle harmonische verrassingen en weet daarbij de aandacht van het publiek vast te houden zonder zich te verliezen in academische klankexercities. Roelofs lijkt het meest geworteld in de bebop- en hardboptraditie, maar vermijdt op basklarinet zorgvuldig iedere vorm van cliché. Puntig in het hoge re-

gister en grommend in het laag vormt zijn spel het juiste tegenwicht voor Van Gelder. Drummer Craig Weinrib (USA) en bassist Rick Rosato (Canada) vormen een solide ritmesectie. Hun onconventionele ritmische begeleiding is de passende basis voor de eigen composities die het publiek zaterdagavond te horen kreeg. Een prachtige aftrap voor Jazzhuis Abcoude waarbij de toon is gezet: vernieuwend en grensverleggend, een ontdekkingstocht voor het publiek. De sfeervol gerestylde Hanebalken boven café-restaurant De Eendracht bieden een ontspannen ambiance voor bijzondere jazzconcerten van hoog niveau. Het volgende concert vindt plaats op zaterdagavond 30 november. Chambertones, met Jesse van Ruller (gitaar), Clemens van der Feen (bas) en wederom Joris Roelofs is een aanrader voor iedereen die zich graag laat verrassen. De jaarledenlijst van het Jazzhuis is vol, maar er zijn nog in zeer beperkte mate losse kaarten verkrijgbaar. Geïnteresseerden kunnen mailen naar info@jazzhuisabcoude.nl.


DE GROENE VENEN

27 september 2013

23

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling

Hyundai i10

foto's patrIck hesse

Compacte Koreaan met veel ruimte Twee weken terug werd in Frankfurt de nieuwe Hyundai i10 gepresenteerd. Deze nieuwe i10 zal rond november op de markt komen, tot die tijd staat de huidige i10 in de showroom. En omdat er redelijk wat i10's bij de dealers staan, komt Hyundai nu met aantrekkelijk geprijsde modellen. Reden om bij Rovémij een Hyundai i10 Sport mee te nemen voor een proefrit. De i10 van de Zuid-Koreanen is de instapper van het merk. Met een zeer scherpe vanafprijs van € 8.495,- is de i10 een directe concurrent van de Volkswagen Up!, Toyota Aygo, Kia Picanto en Mitsubishi Space Star. Hyundai biedt voor dat geld een vrij complete auto aan, zelfs voorzien van kleine extra's als USB- en AUX-aansluiting voor je favoriete muziek. Het interieur is vrij basic afgewerkt. Als je een luxere auto zoekt, dan is het raadzaam om naar de volgende generatie i10 te kijken of naar andere modellen op de markt. Het interieur van de huidige i10 ziet er prima uit, maar overduidelijk is te zien dat functionaliteit de boventoon voert en dat het interieur ietwat gedateerd is. De auto biedt veel ruimte, zowel achterin als in de bagageruimte. De auto is daarbij erg overzichtelijk, waardoor de oudere doelgroep zich ook zeker aangetrokken zal voelen tot deze auto. De zit is wat hoger

wat in en uitstappen ook makkelijker maakt. De gereden versie is voorzien van een driecilinder 1.0 driecilinder motor met 69 pk. Je kunt de i10 ook krijgen met een 1.2 viercilinder motor die 85 pk levert. Toch merk je dat de i10 prima uit de voeten kan met 69 pk. Ga je regelmatig onderweg met veel bagage en meerdere personen aan boord, dan is het raadzaam de 1.2 viercilinder te overwegen. De drie cilinder ratelt er beschaaft op los en iedere keer weer vind ik het een sportief geluid dat zo'n driecilinder produceert. Rauw, maar daardoor heb je het idee dat je met een pittig motorblok in het vooronder onderweg bent. De cijfers liegen echter niet, de i10 heeft namelijk een kleine 15 seconden nodig om de 100 km/u aan te tikken. Daarentegen is de i10 met een verbruik van 1 op 17,5 wel zuinig te noemen.

Bij de dealer kun je nu een interessante deal maken. De gereden i10 is uitgevoerd in Sport-uitvoering. Hierbij krijg je onder meer lichtmetalen velgen (ten tijde van de proefrit nog niet gemonteerd) en zwarte 'sportieve' omlijstingen van de wielkasten. Normaliter ligt de prijs op € 12.640,-, nu kun je de i10 meenemen voor € 10.999,-, rijklaar. En dat maakt de i10 nog aantrekkelijker. Je moet er niets op tegen hebben dat over een paar maanden de nieuwe i10 op de markt komt, maar je moet er ook rekening mee houden dat deze iets duurder zal uitvallen als je eenzelfde uitvoering zoekt. Met een extra optiepakket zit je al snel op 13 mille. De Koreanen bieden kopers overigens 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking, 5 jaar lang gratis zomer- en winterinspecties, 5 jaar gratis navigatiekaart updates en levenslang pechhulp onderweg, mits de auto in onderhoud blijft bij de Hyundai dealer. De nieuwe i10 staat

zoals gezegd rond november in de showrooms. Het zal het eerste model zijn van de 22 modellen die Hyundai de komende vier jaar op de markt wil brengen. Tot die tijd kun je nog kiezen voor de huidige i10, die wat betreft prijs-kwaliteit verhouding prima aan de verwachting voldoet.

Autobedrijf Rovémij Hofland 156-160 3641 GJ Mijdrecht Telefoon: 0297 23 92 90 Website: www.rovemij.nl

Hyundai i10 Gereden versie: Hyundai i10 Sport Vermogen: 69 pk 0-100: 14,8 s Top: 149 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 17,5 / 5,7 l/100km Prijs gereden versie: € 10.999,Alternatieven: Citroën C1, Kia Picanto, Mitsubishi Space Star, Peugeot 107, Toyota Aygo

Auto- & motornieuws Van Kouwen verlengt Opel Big Event actie Van Kouwen heeft de succesvolle landelijke Opel-actie verlengd! Nog tot 30 september kan iedereen die een nieuwe Opel aanschaft profiteren van: Tot 2.000 euro extra inruilwaarde, 500 euro gratis brandstof, 20 procent korting op accessoires en een gratis upgrade naar een Bi-Fuel uitvoering. Frank Vaneman, directeur van de Van Kouwen bedrijven: “The Big Event van Opel bleek een daverend succes. Daarom hebben wij de actieperiode van The Big Event verlengd tot 30 september. The Big Event is hét moment om uw auto in te ruilen voor een gloednieuwe Opel. Want als u nu een nieuwe Opel koopt bij Van kouwen, dan profiteert u van unieke voordelen die uitsluitend gelden bij Van Kouwen. Profiteer hier nog van vóór 30

september!” U vindt Van Kouwen in Aalsmeer, Mijdrecht, Hoofddorp en Amsterdam.

Groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs dreigt Voor de Nederlandse transportsector dreigt vanaf 2015 een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Een groot aantal chauffeurs gaat dan met pensioen en een grote groep chauffeurs heeft niet op tijd de verplichte nascholing gevolgd. De komende jaren zijn 50.000 nieuwe chauffeurs nodig om dit tekort op te vullen. Verwacht wordt dat door dit tekort t.z.t. velen zich tegelijk zullen aanmelden voor een zogenaamde nascholingscursus voor beroepschauffeurs ofwel Code 95; een

verplichte nascholing voor beroepschauffeurs met een vrachtauto- of busrijbewijs. Kort gezegd houdt dit in dat iedere beroepschauffeur in 5 jaar tijd 35 uur nascholing moet volgen bij een bevoegde instantie. Alblas verkeersschool uit Woerdense Verlaat en Aalsmeer is zo’n bevoegde instantie. Frank Korlas van Alblas verkeersschool geeft aan dat veel transportbedrijven niet goed voorbereid zijn op deze situatie. “Nog maar 20 procent van de landelijke beroepschauffeurs heeft zich aangemeld voor een nascholingsopleiding. De controle van beroepschauffeurs op geldige papieren zal in de toekomst alleen maar gaan toenemen. Daarbij komt ook nog dat er een groot tekort aan bevoegde opleiders dreigt te ontstaan, doordat veel chauffeurs zich pas op het laatste moment laten nascholen.” Voor meer informatie kan men contact opnemen met Alblas verkeers-

school b.v. op 088- 0241 888. Zie ook: www.alblas.net/opleidingen/ c95_nascholing.

Kampioenschap Kentrop/De Haas binnen bereik Het Nederlands kampioenschap Dutch sidecars kan het ConnectRoké team (bijna) niet meer ontgaan. In twee gecombineerde wedstrijden tijdens het British Sidecar Championship op het circuit van Assen, werd in de wedstrijd van zaterdag jl., meetellend voor het kampioenschap Dutch sidecars, de volle winst behaald. In een sterk bezet veld ging de combinatie vanaf een 8e startplaats als vierde de eerste bocht in. Met nog vier ronden te gaan ontstond een rode vlag situatie vanwege een ongeval. Er volgde geen herstart en met een overall klassering op de 7e plaats

achter de winnaar en wereldkampioen 2012 team Reeves, werd voor het NK de 1e plaats gereden. In de wedstrijd van zondag werd overall een 8e plaats bereikt. Ook hier werd de wedstrijd, met nog 4 ronden te gaan, vroegtijdig afgevlagd als gevolg van een oliespoor over een groot gedeelte van de baan. Met nog twee wedstrijden te gaan tijdens de Race of the Champions (12/13 oktober op het circuit van Assen) bedraagt de voorsprong 42 punten op nummer twee, team Keppel uit Nunspeet. Een top tien klassering in beide wedstrijden is voor het team dan voldoende om zich als Nederlands Kampioen Zijspanrace 2013 te laten huldigen.


24

27 september 2013

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Boekhouder/ster gezocht Organisatie: Panta Holdings B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Systeembeheerder Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Productiemedewerker in Warmond Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Accountmanager binnendienst Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Part-time verkoopster Keurslagerij Bader Mijdrecht Organisatie: Keurslagerij Bader Plaats: Mijdrecht Functie: Sales Support Medewerker (Bijbaan) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen Functie: Vacatures CE Repair Group Organisatie: CE Repair Group Plaats: Mijdrecht Functie: Teamleider productie Organisatie: MultiďŹ ll Mijdrecht Plaats: Mijdrecht Functie: Online marketing stagiair Organisatie: A-side media Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Bediening (oproepbasis 8-16 uur per week) Organisatie: Golfcentrum Amsteldijk B.V. Plaats: Aalsmeer Functie: Oproepkracht chauffeur, rijbewijs B Organisatie: Alles in 1 bezorgservice Plaats: Mijdrecht Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker (parttime) Organisatie: Hub Hub Plaats: Amstelveen Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker (fulltime) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen Functie: Diverse schoonmaakmedewerkers (parttime) Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f. Plaats: De Hoef Functie: Vrachtbouwer Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: algemeen inkoper oproepkracht met rijbewijs b Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht Functie: Van Kouwen zoekt representatieve gastvrouw! Organisatie: Van Kouwen B.V. Plaats: Amsterdam Zuidoost

DE GROENE VENEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.