De Groene Venen 25-11-2022

Page 1

de karakteristieke plataan voor het voormalige raadhuis van Wilnis staan in de oranje schijnwerpers. Op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein wappert de vlag van Orange the World. In alle dorpskernen kan men stoeptegels tegenkomen met de leus 'Stop geweld tegen vrouwen'. De wereldwijde actie wordt in De Ronde Venen georganiseerd door Soroptimistclub De Ronde Venen/Uithoorn, waar o.a. Nienke Schut (2e van links) en wethouder Anja Vijse laar (2e van rechts) lid van zijn. “We laten met dit statement zien tegen geweld zijn en voor gelijkheid,” zei ze. Ook wethouder Cees van Uden (geheel rechts), o.a. portefeuille inclusie, was bij de start van de actie aanwezig. Lees verder op pagina 4. foto's rob isaacs

Zonder zorgen je klanten bedienen? Verzekerings pakket Horeca NIEUW vidamakelaars.nl Herenweg 244 in Vinkeveen € 1.395.000,- k.k. 0297 - 283 375 • www.ruijgrok.nl Wilnis Herenweg 219 Verkocht binnen 1 maand Heb je interesse? Neem dan contact op met ons via info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57. Wij zoeken bezorgers! ... voor de wekelijkse bezorging van onze krant en folders op donderdagof vrijdagmiddag in: Abcoude, Baambrugge & Wilnis Herenweg 169a 3645DK Vinkeveen 0297 743 565 E info@ormontre.nl W www.ormontre.nl ormontre Openingstijden Dinsdag t/m zaterdag 09.30 - 17.30 uur GOUDSMEDERIJ SIERADEN ONTWERP, REPARATIE EN VERKOOP SCHUIF JE OOK AAN BIJ FAMILY MIJDRECHT? Dorpsstraat 17 3641 EA Mijdrecht t.: 0297284964 kom lekker langs of Laat je eten bezorgen! www.familymijdrecht.nl WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE JAARGANG 25 - WEEK 47 – 25 NOVEMBER 2022 info@dapproosdijlanden.nl www.dapproosdijlanden.nl hui uw sd r i o e o r v snacks en ltjesspee knuffeltjes, I ORANGE FRIDAY BIJ ONS IS HET GRATIS THUISBEZORGD 100% KORTING GRATIS KRANT Rondeveense gebouwen kleuren oranje “Geweld tegen vrouwen en meisjes zou niet meer mogen bestaan. Het is jammer dat een actie als Orange the World nodig is. Maar het is ab soluut noodzakelijk. Want niet alleen geweld tegen vrouwen en meisjes,
gebouwen die
25
10 december
verlicht worden.
maar alle geweld is vreselijk en moet stoppen”, aldus de Mij-drecht se ondernemer Gerard de Vries, mede-eigenaar van Hotel Mijdrecht Marickenland (links op de foto). Zijn hotel is één van de Rondeveense
vanaf
november tot
oranje
Ook het pand van Feka ICT en
Bij het gemeentehuis hangt de actievlag, die oproept geweld tegen vrouwen te stoppen Boven: het kantoor van Feka ICT is oranje verlicht. Onder: stoeptegels met het actiemotto In Wilnis staat de bekende plataan voor het oude raadhuis in oranje spotlights

www.derondevenen.nl

Volg de gemeente op Facebook facebook.com/derondevenen instagram.com/gemeentedrv twitter.com/gemeentedrv

Openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is weer open op de tijden die u van ons gewend bent.

Maandag: 8.30 – 20.00 uur

Dinsdag t/m donderdag: 8.30 – 16.00 uur

Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur

Telefonisch is het gemeentehuis maandag t/m donderdag bereikbaar tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.

U kunt het gemeentehuis alleen bezoeken als u een afspraak heeft.

Voor eventuele wijzigingen van openingstijden adviseren wij u om www.derondevenen.nl te raadplegen.

Langskomen bij de gemeente? Maak een afspraak!

Voor de balie Burgerzaken (bijvoorbeeld voor paspoort, ID-kaart, rijbewijs of uittreksels) maakt u een afspraak via www.derondevenen.nl/afspraak of telefonisch: 0297 29 16 16.

De balie Omgevingszaken is open op afspraak, maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. U maakt een afspraak door te mailen naar E. omgevingszaken@derondevenen.nl.

AFVALBRENGSTATIONS

Afvalbrengstation Mijdrecht

Industrieweg 50 | 3641 RM Mijdrecht Ma t/m do 9.00 uur - 12.00 uur en 12.30 uur - 16.00 uur Vr. 9.00 uur - 12.00 uur Za. 9.00 uur – 12.00 uur en 12.30 uur - 16.00 uur Op officiële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude

Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude Wo 09.00 - 11.00 / 13.00 - 15.00 Za 13.00 uur - 16.00 uur Op officiële feestdagen en op de zaterdag tijdens de feestweek gesloten.

SERVICEPUNTEN

Het Servicepunt is alleen open op afspraak. Kom langs, maar kom alleen.

Openingstijden

Abcoude

Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur

Mijdrecht

Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur

Vr 9.00 – 13.00 uur

Vinkeveen

Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur

Vr 9.00 – 13.00 uur

Wilnis

Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur Vr 9.00 – 13.00 uur

Contactgegevens

T. 0297 58 76 00

E. info@servicepuntderondevenen.nl www.servicepuntderondevenen.nl

BEZORGKLACHTEN

I. www.degroenevenen.nl/contact T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl

UIT IN DE RONDE VENEN

De uitagenda met evenementen in De Ronde Venen. Theater, film, festivals, lezingen, cabaret, musicals en meer! Kijk op www.uitinderondevenen.nl.

REPAIR CAFÉ MIJDRECHT IN DE BUURTKAMER

G. van Aemstelstr. 5 3641 AP Mijdrecht Iedere tweede en vierde donderdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur

Contactgegevens

T. 0297-288 466 (tijdens openingstijden) E. repaircafemijdrecht@stdb.nl

Gemeentenieuws

Extra aandacht voor de bouw van 2.700 woningen in De Ronde Venen

Net zoals als de rest van Nederland heeft ook de gemeente te maken met capaciteitsproblemen en een grote werkvoorraad. Dit komt door krapte op de banenmarkt en vertrekkende en zieke collega’s. Toch staat de gemeente voor een grote opdracht: er moeten meer nieuwe woningen bij komen. Dit vraagt veel van de ambtenaren, daarom moet de gemeente keuzes maken. Het college heeft besloten om de aandacht te richten op de bouw van 2.700 extra woningen. Daardoor kan de gemeente niet meer alle verzoeken om vooroverleg behandelen. Met verschillende woningbouwprojecten werkt de gemeente aan plannen voor in totaal

Informatiebijeenkomst

2.700 woningen. Het bouwen van woningen voor inwoners is 1 van de belangrijkste doelen van het coalitieakkoord van de gemeente. Het versnellen van de woningbouw krijgt daarom voorrang van de ambtenaren die zich daarmee bezighouden. Dit geldt ook voor kansrijke reeds opgestarte bestemmingsplanprocedures en aanvragen om een omgevingsvergunning. Ook blijft de gemeente zich voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

Tijdelijk stopzetten procedure

De teams die zich bezighouden met ruimtelijke ontwikkeling van De Ronde Venen pakken nieuwe verzoeken om vooroverleg,

verkeersstructuur

Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente tussen de 250 en 300 woningen bouwen, ongeveer 1.000 m2 aan voorzieningen realiseren en de relatie tussen het dorp en de Vinkeveense Plassen versterken. Daarvoor moet ook de verkeerssituatie op en rond de Herenweg worden verbeterd. De gemeente organiseert op 28 november een informatiebijeenkomst waar de laatste stand van zaken wordt toegelicht.

Verkeersplan

Om de verkeerssituatie rond de Herenweg te verbeteren is er in 2021 een aantal globale verkeersplannen gemaakt. Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om het plan met de meeste voorkeur verder uit te werken. Dit is inmiddels gebeurd.

die niet passen in het bestemmingsplan, tijdelijk niet meer op tot 1 april 2023. Het gaat bijvoorbeeld om verzoeken voor de bouw van 1 of enkele woningen op locaties waar het bestemmingsplan het nu niet toelaat.

Al ingediende verzoeken, pakt de gemeente zoveel mogelijk wel op. Inwoners die al een aanvraag hebben ingediend, ontvangen een bericht over wat dit voor hen betekent. De gemeente doet er alles aan om openstaande functies in te vullen en het capaciteitsprobleem op te lossen. Vanaf 1 april 2023 verwacht de gemeente alle verzoeken om vooroverleg weer op te pakken.

Vinkeveen in relatie tot Centrumplan

Uit de uitwerking van het verkeersplan blijkt dat het plan technisch goed uitvoerbaar is, maar dat er wel nog een groot aantal haken en ogen aan zit. Daarom is er gezocht naar een alternatief verkeersplan. De gemeente denkt een goed alternatief te hebben gevonden voor het aanpakken en herinrichten van de hele verkeersstructuur in Vinkeveen en organiseert daarom op 28 november een informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst worden zowel het uitgewerkte als het alternatieve plan besproken. Voor de gemeente is het belangrijk dat inwoners hun mening over beide plannen kunnen geven, om te komen tot een goed doordacht plan. Om iedereen de mogelijkheid

te geven de informatiebijeenkomst bij te wonen, organiseert de gemeente de bijeenkomst op 3 verschillende tijden. De inhoud van iedere bijeenkomst is gelijk.

Datum: 28 november

Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen

Aanvang: Bijeenkomst 1 vanaf 17.00 uur Bijeenkomst 2 vanaf 19.15 uur Bijeenkomst 3 vanaf 20.30 uur

Inwoners kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst via www.derondevenen.nl/ aanmeldendeboei.

Hulp aan Oekraïne

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne en willen graag helpen om het leed te verzachten. Steun bieden kan op verschillende manieren, meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente. Hier vindt u ook een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. Speciaal voor particulieren die een opvangplek willen aanbieden heeft de Rijksoverheid een handreiking opgesteld. Deze en alle andere actuele informatie rondom Oekraïne is te vinden op www.derondevenen.nl > hulp aan Oekraïne.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie Omschrijving

Zaaknummer Datum ontvangen Waverveen, sectie B nummer 2162 Vervangen brug Botsholsedwarsweg Z/22/217860 10-11-2022

Waverveense pad 15 D27 en C27 in Vinkeveen Bouw van 2 chalets Z/22/217865 10-11-2022

Meerkoetlaan 72 in Vinkeveen Uitbreiden, verbouwen en verduurzamen woonhuis Z/22/217903 11-11-2022

Meerkoetlaan 45 in Vinkeveen Bouw van een garage op een deel van bestaand terras Z/22/218154 16-11-2022

Oosterlandweg 37 D in Mijdrecht Bestaand kassencomplex deels gesloopt en aangepast Z/22/218145 16-11-2022

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie Omschrijving

Zaaknummer Datum ontvangen Herenweg 212 in Vinkeveen Tijdelijk plaatsen van een bouwkeet Z/2022-029105 14-11-2022

De Hilt 6 Abcoude Tijdelijk plaatsen van een kraan op de openbare weg voor het hijsen van een dakkapel

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

Z/ 2022-029592 21-11-2022

2 25 NOVEMBER 2022 DE GROENE VENEN
de app of meld u aan op burgernet.nl
de app of meld u aan op burgernet.nl Download de app of meld u aan op burgernet.nl
een veilige buurt Download de app of meld u aan op burgernet.nl
en mededelingen (week 47 – 25 november 2022) In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is een service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De officiële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van officiële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl
Download
Download
Samen voor
Bekendmakingen
GEMEENTEHUIS Bezoekadres Postadres
111 Postbus 250 3641 AL Mijdrecht 3640 AG Mijdrecht
T.
29 16 16 | F. 0297 28 42 81
Croonstadtlaan
Contactgegevens
0297
E. gemeente@derondevenen.nl Website

Bekendmakingen en mededelingen

In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is een service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De officiële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van officiële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Bozenhoven 125 en 125A Mijdrecht Bouwen van een dubbel woonhuis Z/22/203374 01-11-2022

Cornelis Beerninckstraat 46 in Mijdrecht Realiseren van een dakopbouw Z/22/214493 09-11-2022

Demmerik 122 in Vinkeveen de nieuwbouw van een woonhuis Z/22/214166 11-11-2022

Vermogenweg 1 in Mijdrecht het bouwen van werkplaats annex leslokaal Z/22/198851 14-11-2022

Meerkoetlaan 54 in Vinkeveen het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z/22/216216 14-11-2022

Opaal 15 in Mijdrecht Dakopbouw Z/22/215500 15-11-2022

Herenweg 126 in Vinkeveen Verbouwing en uitbreiding van de woning Z/22/204414 16-11-2022

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving

Holendrecht 55 in Abcoude De gemeente heeft op 14 november 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022027919 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen overkluizing. De vergunning is toegekend

Schoutenstraat 28 in Mijdrecht De gemeente heeft op 16 november 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022027101 voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg. De omgevingsvergunning is toegekend.

Zaaknummer Datum

Z/2022-027919 14-11-2022

(week 47 – 25 november 2022)

Aanvraag evenementenvergunning B-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum

Z/2022-027101 16-11-2022

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:

Datum Evenement/ aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 25 maart 2023

Cadeaumarkt 09.00 uur – 17.00 uur

Zaterdag 3 juni 2023 Cadeaumarkt 09.00 uur – 17.00 uur

Zondag 25 juni 2023 2e Oldtimer middag 15.00 uur – 19.00 uur

Zaterdag 8 oktober 2023 Cadeaumarkt 09.00 uur – 17.00 uur

Vrijdag 24 november en zaterdag 25 november 2023 Cadeaumarkt Vrijdag 09.00 uur – 17.00 uur Zaterdag 09.00 uur – 17.00 uur

Raadhuisplein 3641, Mijdrecht Plaatsen marktkramen en een draaimolen

Raadhuisplein 3641, Mijdrecht Plaatsen marktkramen en een draaimolen

Parkeerterrein Optisport, Ontspanningsweg 1, 3641SV in Mijdrecht

Meeting oldtimer auto’s

Raadhuisplein 3641, Mijdrecht Plaatsen marktkramen en een draaimolen

Raadhuisplein 3641, Mijdrecht Plaatsen marktkramen en een draaimolen

Deze aanvragen liggen voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Veiligheid en Facilitair. U kunt een afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en met 9 december 2022. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team Veiligheid en Facilitair, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 29 16 16.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie Omschrijving

Zaaknummer Datum Amstelkade 66 in Amstelhoek Plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z/22/214678 11-11-2022

Evenement/aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit Zaterdag 25 februari 2023 Schuurfeest Dronken door de kou 21.30 uur –03.00 uur Indijk 1, 1396 LA in Baambrugge

Versterkt geluid

Deze aanvraag ligt ter inzage bij vergunningverlening Veiligheid en Facilitair. U kunt een afspraak maken via E. iv@ derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 6 januari 2023. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team Veiligheid en Facilitair, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 291616.

Publicatie Verkeersbesluit

Onderwerp: instellen 30 km/h zone Doctor J. van der Haarlaan, Prinses Margrietlaan, Ambachtsherensingel, Dokter van Den Berglaan en aanpassing voorrang diverse kruisingen

Aanleiding

De gemeente gaat asfalt onderhoud uitvoeren op de Doctor. J. van der Haarlaan, Prinses Margrietlaan, Ambachtsherensingel en Dokter van Den Berglaan in Mijdrecht. Dit biedt de mogelijkheid diverse verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen.

Besluit

Op grond van in het verkeersbesluit opgenomen overwegingen besluiten burgemeester en wethouders de Doctor J. van der Haarlaan, Prinses Margrietlaan, Ambachtsherensingel en Dokter van Den Berglaan op te nemen in de 30 km/h zone. Het verwijderen van de borden B3 en B6 op de Leicester, Rozenobel en Dokter van Den Berglaan.

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn.

Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 D Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.

Publicatie Verkeersbesluit Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.

Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Meeuwenlaan 18 in Vinkeveen

Dit besluit ligt met ingang van donderdag 24 november 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Publicatie Verkeersbesluit

Onderhoud aansluiting Rijweg met Brug aan Veldzijdeweg te Wilnis Door enorme verzakking in rijweg aansluitend met betonnen brug, zal deels asfalt worden vervangen voor bestrating en anders bestrating worden herstraat. Aannemersbedrijf AW Rijneveld Infra zal in opdracht van de gemeente De Ronde Venen de onderhoud werkzaamheden uitvoeren.

Bereikbaarheid De rijweg zal tijdens de werkzaamheden aan de brug tijdelijk zijn afgesloten, de stremming wordt tijdig aangegeven op locatie.

Werkzaamheden Werkzaamheden zullen van maandag 05 december 7:00 uur t/m vrijdag 09 december 16:00 uur plaats vinden. De werkzaamheden/ planning is echter wel afhankelijk van het weer, bij regen zal er mogelijk vertraging in de werkzaamheden optreden. Wij hopen op uw begrip en proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, bij voorbaat onze dank hiervoor.

Informatie.

Voor meer informatie over de uitvoering kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur contact opnemen met de heer R. Hendriks (uitvoerder) van Aannemingsbedrijf AW Rijneveld Infra op nummer 0297-563942. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Woudstra (toezichthouder) van Gemeente De Ronde Venen op nummer 0297-291855.

DE GROENE 25 NOVEMBERI 2022 3

Geslaagde demonstratie voor windmolens in De Ronde Venen Gea Verhaar van Veenwind: ‘Gemeentebeleid gaat de burger geld kosten’

VVD De Ronde Venen kritisch op woningtoewijzing bij versnelde opvang statushouders

In de politieke commissievergadering van don derdag 17 november is gesproken over het plan van het college van burgemeester en wethouders om de zogeheten statushouders versneld in de gemeente te gaan opnemen. Statushouders zijn voormalig asielzoekers die een verblijfsvergunnig voor ons land hebben gekregen en nu hun inbur geringstraject in gaan. Iedere gemeente is verplicht een bepaald aantal statushouders op te nemen en te zorgen voor huisvesting. De Ronde Venen vol deed tot op heden altijd aan die verplichting en wil nu vooruit gaan lopen door statushouders die in het eerste half jaar van 2023 zouden komen nu alvast op te nemen. Het college heeft afspraken gemaakt met Hotel Koekenbier in Abcoude waar de eerste tijdelijke opvang moet gaan plaatsvinden, waarna doorstroming naar een woning moet volgen.

terughoudend mee omgegaan moet worden. De Ronde Venen moet volgens de liberalen in eerste instantie zorgen dat ze aan de wettelijke verplich ting voldoen. Ze begrijpen dat het college vervol gens heeft gekeken naar een verdere mogelijke bij drage aan de oplossing van de asiel/ opvangcrisis. De aanvullende opname in een tijdelijke opvang van de reeds aan De Ronde Venen toegewezen statushouders is volgens de VVD begrijpelijk. Wel vragen ze aandacht voor de fasering in tijd bij de toewijzing van woningen. Ook de inburgering en verdeling over de dorpen moet goed geregeld wor den.

Rond vijftig mensen dromden samen bij de raadsingang van het gemeentehuis, vorige week woensdagavond, voor een bijzondere demonstratie. Gewapend met windmolentjes en met borden met teksten als ‘Wind wint’ en en ‘Zonder wind gaat het niet’ maakten ze duidelijk wat ze wilden: windmolens.

tekst gerard reijn - foto ellen meijer

Aanleiding voor de demonstratie was een ver gadering van de politieke commissie van de ge meenteraad. Op de agenda stond het dreigende conflict tussen de gemeente, die mordicus te gen windmolens is, en de provincie Utrecht. Die heeft aangekondigd dat er in de provincie meer windmolens moeten komen dan er nu in de planning staan. Provincie, gemeenten en water schappen hebben vorig jaar hun handtekening gezet onder een Regionale Energie Strategie (RES), waarin afspraken zijn gemaakt over de hoeveelheid windmolens, zonneparken en grote zonnedaken in 2030. Maar volgens de provincie houden de gemeenten zich niet aan hun afspra ken, met name wat betreft het aantal windmo lens: er komen 60 molens tekort.

In juli dit jaar besloot de provincie tot ingrijpen: gemeenten kunnen nog tot begin december zelf locaties aanwijzen voor windmolens, zo niet, dan zal de provincie dat doen. De Ronde Venen was de eerste gemeente die reageerde, nog diezelfde dag, met een onwrikbaar ‘nee, bij ons geen windmolens’.

Namens Veenwind sprak Gea Verhaar de raads commissie toe, plus de groep demonstranten op de publieke tribune. Zij zei het plan van de provincie voluit te steunen. ‘Heel Nederland zal

zijn steentje moeten bijdragen aan de energie transitie, ook gemeente De Ronde Venen.’ Ze wees erop dat De Ronde Venen minder duur zame energie produceert dan welke Utrechtse gemeente dan ook, en dat de gemeente boven dien nauwelijks ambities toont om dat te veran deren. ‘Wij zijn, kortom, het slechtste jongetje van de klas.’

Dat beleid gaat de burger geld kosten, be toogde zij. Omdat de gemeente louter leunt op zonne-energie, moet netbeheerder Stedin zware kabels leggen en schakelkasten bouwen, die maar enkele uren per jaar (midden op de dag in de zomer) volop gebruikt worden. De extra kosten voor dat extra zware netwerk komen via de energierekening bij de burger, zo heeft net beheerder Stedin al gezegd.

Wethouder Cees van Uden bleef echter bij het standpunt dat in het collegeakkoord is vastge legd: geen windmolens. In de provincie lijken windmolens op een meerderheid te kunnen re kenen, zei hij, “maar wij zullen het zo ingewik keld mogelijk maken.”

Hij denkt echter dat het nog lang duurt voordat hij die obstructie-tactiek van stal moet halen en verwacht dat de provincie pas in 2024 zal over gaan tot het aanwijzen van locaties voor wind molens.

Van Uden gaf nog een inkijkje in de gevolgen van zijn beleid voor het aanzien van de gemeen te. Omdat hij alleen zonneparken wil en geen windmolens, moeten er heel veel zonnepane len komen: 80 tot 100 hectare. Dat is bijna een vierkante kilometer, die bovendien het grootste deel van de tijd (nacht, winter) niets produceert, maar waar dus wel hele zware, dure kabels naartoe moeten.

Margreth de Wit, raadslid VVD: “Wij begrijpen dat ook De Ronde Venen een bijdrage moet leveren aan de oplossing van de asielcrisis en versnelde opvang lijkt een mooi gebaar, maar dit mag niet volledig ten koste gaan van woningtoewijzing aan eigen woningzoekenden die al 10 jaar of meer op de wachtlijst staan.”

Het min of meer vooruitlopen op de nieuwe asiel wet, zoals het college dit in een informatiebrief aan de raad aangaf, is volgens de lokale VVD iets waar

vervolg van voorpagina

Goede afstemming met alle partijen en volgen van de ontwikkelingen is van belang, aldus de VVD. Burgemeester Divendal, primair portefeuillehou der, gaf mede namens wethouder Zevenhuizen, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening aan dat het college gekozen heeft voor een bij onze ge meente passende bijdrage aan de oplossing van de landelijke asiel-/opvangcrisis. Afstemming met de woningbouw heeft de aandacht maar ook wordt er naar particuliere mogelijkheden gekeken. Als voorbeeld gaf burgemeester Divendal een particu lier aan die woningen in zijn bezit heeft en dit voor sociale woningbouwtarieven beschikbaar gesteld heeft.

Orange the World: statement tegen geweld tegen vrouwen

Dat geweld tegen vrouwen en meisjes nog steeds een heel groot probleem is, maken de cij fers duidelijk. Bijna de helft van de vrouwen en de meisjes (45 procent) in Nederland krijgt ooit te maken met geweld. Wereldwijd gaat het om 1 op de 3 vrouwen en meisjes. Om aandacht te vragen voor dit probleem, heeft de VN 25 november uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Dan begint ook de 16-daagse campagne Orange the World, die ook in De Ronde Venen niet onopgemerkt voorbij zal gaan.

Hotel Mijdrecht

Wie in deze periode tussen Mijdrecht en Vinkeveen over de N201 rijdt, kan het oranje gekleurde Hotel Mijdrecht Marickenland haast niet ontgaan. En niet alleen voorbijgangers valt de felle verlichting op, blijkt uit de woorden van mede-eigenaar Gerard de Vries. “We doen al voor de derde keer mee. Soms vroegen gasten die tijdens eerdere campagnes in checkten waar die oranje lichten voor waren. Als we het uitlegden, kregen we altijd positieve reacties.”

16 dagen

Orange the World begint 25 november en duurt tot 10 december, de Internationale Mensenrechten dag. Behalve Hotel Mijdrecht Marickenland kleu ren nog drie plekken in de gemeente de komende 16 dagen oranje als statement tegen het geweld tegen vrouwen. Bij het gemeentehuis in Mijdrecht wappert de vlag van Orange the World. Ook de ka rakteristieke plataan bij het oude Wilnisse raadhuis staat in een oranje licht.

VVD uit zorgen over toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen

Het beheer van de openbare eilanden en toe zicht en handhaving op de Vinkeveense plassen gaat uitgevoerd worden door Staatsbosbeheer. VVD De Ronde Venen stelt in een bericht dat het had liever gezien dat Toezicht en Handha ving door de gemeente zou worden uitgevoerd, maar dit is volgens het college op dit moment niet haalbaar en onverstandig.

De gemeenteraad heeft het college van burge meester en wethouders begin van het jaar ver zocht om de mogelijkheden en consequenties van het in eigen beheer uitvoeren van de toezichttaak te onderzoeken. De overgang naar een nieuwe samenwerkingsvorm was volgens de raad een natuurlijk moment om dit te overwegen. Het col lege heeft gekeken naar de mogelijkheden en een onderzoek laten doen waarna ze de raad hebben laten weten dat het in eigen beheer uitvoeren op

dit moment te veel haken en ogen heeft. Ook bij andere gemeenten en provincie waarmee wordt samengewerkt zou volgens de portefeuillehouder geen draagvlak zijn om nu iets te wijzigen voor De Ronde Venen.

Wethouder Van der Greft, die dit onderwerp na mens het college in zijn portefeuille heeft, geeft aan dat Staatsbosbeheer een ervaren partij is waarbij er vertrouwen is in de uitvoering en dit ook een kans moet krijgen. De VVD geeft aan dat uitvoering in eigen beheer kan zorgen voor een sterkere lo kale betrokkenheid en samenwerking met andere boa’s binnen de gemeente. Ook zou naar hun idee beter kunnen worden ingespeeld op actualiteiten en gerichtere inzet kunnen plaatsvinden. Zij zou den graag meer preventieve inzet willen zien door het optreden als gastheer/ gastvrouw in plaats van alleen prioriteit op vaargedrag en snelheid. Contact

maken met de bezoekers op de eilanden zou wat de VVD betreft goed zijn en meer opleveren.

Het afgelopen vaarseizoen werden er steeds meer tenten op de openbare eilanden opgezet en ble ven sommige boten dagen, zo niet weken liggen. Hierdoor is de beschikbare ruimte voor dagrecre anten steeds minder. Aanspreken, uitleggen en doorverwijzen naar jachthavens en partijen waar je wel langer of met een tent mag verblijven heeft aandacht nodig.

De wethouder heeft wel aangegeven over een jaar met de raad te willen kijken naar de resultaten en toekomst. De samenwerkingsovereenkomst is weliswaar voor zes jaar aangegaan, maar mogelijk zou toezicht en handhaving toch eerder binnen de gemeente kunnen worden ondergebracht als die wens er dan nog steeds is.

Feka ICT

Een andere deelnemende locatie is het pand van Feka ICT, dat ook op een opvallende plek staat. “We zitten in het voormalige pand van de woning corporatie. Vanaf de rotonde bij de Industrieweg en de Veenweg zullen de oranje lampen zeker in het oog springen”, verwacht Jos Honig, één van de eigenaren. Het is de eerste keer dat Feka ICT mee doet. “Net als veel andere Rondeveense onderne mers voel ik me sociaal betrokken”, zegt Honig. “Ik ben bijvoorbeeld actief in mijn eigen stichting GezinsBuddy. Vanuit die stichting komen we vaak in gezinnen waar vechtscheidingen en huiselijk ge weld spelen. De veiligheid van vrouwen en kinde ren gaat mij aan het hart. Het is schrijnend en het kan ook in jouw straat gebeuren. Zonder dat je het doorhebt. Dus ik vind het belangrijk om daartegen een statement te maken.”

Behalve de oranje verlichte gebouwen, kunnen in woners tijdens de 16 actiedagen in elke kern stoep tegels tegenkomen met de leus 'Stop geweld te gen vrouwen'.

Soroptimistclub

Orange the World is een internationale actie. In Nederland doen ruim 125 gemeenten en 5 provin cies mee. De deelname van De Ronde Venen aan Orange the World is het gevolg van een motie die in 2020 door RVB werd ingediend en met unanieme steun van de raad is overgenomen door het colle ge. UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs coördineren de actie. In de regio is de Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen actief, waar wethouder Anja Vijselaar één van de leden van is.

“De komende dagen kleurt de gemeente oranje. We laten met dit statement zien tegen geweld zijn en voor gelijkheid. We willen daarmee het gesprek op gang brengen en het zwijgen doorbreken. Dat doen we niet alleen, maar samen met ondernemers en inwoners. Want alleen samen kunnen we een halt roepen tegen geweld tegen vrouwen en meis jes,” aldus de wethouder.

4 25 NOVEMBER 2022 DE GROENE VENEN

BESTE BURGEMEESTER

Kort nieuws

Mijdrecht Tijmen Klinkhamer vervangt raadslid Amal Omar

“Hoe

ging De Ronde Venen Marathon afgelopen zondag?”

Als deelnemer zou ik dat niet kunnen vertellen..., wel heb ik veel deelnemers gesproken. Wethou der van der Greft mocht samen met de kinder burgemeesters bij de kinderrun in Amstelhoek de prijzen uitreiken en was ook actief bij het wateruitgiftepunt in Mijdrecht. Zelf was ik aan wezig bij het start- en finishpunt in Abcoude. U weet ongetwijfeld nog hoe koud het vorig week end was, toch sprak ik alleen maar enthousiaste deelnemers. Zonder uitzondering vindt iedereen dit een unieke marathon. De lopers van de hele marathon en de duo-deelnemers (tweetallen lopend / fietsend) roemen de opzet, de organi satie en vooral de omgeving. Opnieuw heeft de organisatie voor een verrassing gezorgd tijdens de route door deze keer deels door kassen te lopen. Grappig om bij de 10 kilometerloop bij de heren én dames de eerste prijs te mogen uitreiken aan twee inwoners uit Barcelona. Een jong stel, een lang weekend in Nederland, be sloot spontaan mee te doen en ging die middag met twee grote bekers terug naar Spanje! Per soonlijk vind ik het mooi dat het een evenement is dat echt letterlijk van al onze acht dorpen is. Zowel met de vele deelnemers en de tientallen vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Veel – overigens totaal uiteenlopende - vra gen werden dinsdagavond gesteld tijdens de inloopbijeenkomst over de zogenoemde tus senvoorziening voor statushouders die vanaf 1 december voor de periode van een half jaar in Abcoude komt.

Ik zal er hieronder een paar uitlichten die wel licht ook voor u als lezer interessant zijn. Enigs zins ‘gerubriceerd’.

“Om welke groep gaat het precies? Wat is het verschil tussen statushouders en asielzoekers? En waarom heeft u gekozen voor een tussenvoorziening?”

Het gaat om mensen die naar Nederland zijn gekomen als vluchteling, asielzoeker. Na een

uitgebreide procedure krijgen sommigen te ho ren dat ze hier niet mogen blijven; anderen krij gen een verblijfsvergunning, zij worden ‘status houders’. Gemeenten krijgen een aantal van de statushouders toegewezen en zijn dan verplicht te zorgen voor inburgering, werk en woonruim te. Wij weten dus dat we in de loop van volgend jaar (in de eerste helft van 2023 zijn het er 54) statushouders krijgen toegewezen. Om Ter Apel te ‘ontlasten’ vangen wij deze mensen nu wat sneller eerst op in de tussenvoorziening, zodat deze nieuwe inwoners van onze gemeente met een kunnen starten met hun inburgering en het vinden van werk. Geleidelijk aan stromen ze dan door, verspreid binnen de hele gemeenten. Hat gaat om gezinnen én alleenstaanden, waarvan een deel overigens weer wacht op gezinsher eniging.

“Hoe zit het dan met huisvesting, in de gemeente zijn veel mensen zelf op zoek naar woonruimte en bestaan er lange wachttijden voor sociale woningbouw?”

Ik begrijp sowieso de frustratie bij mensen die in afwachting zijn van een eigen woning. Dat is in heel Nederland een probleem. Voor onze ge meente zijn daarom diverse grote bouwplannen in de maak en worden volgend jaar al nieuw bouwwoningen opgeleverd. Doordat wij bijvoor beeld ook gezinnen huisvesten binnen onze ge meente, is het zo dat niet élke statushouder een eigen woning krijgt. Over het grotere geheel ge nomen is de ervaring van de afgelopen jaren dat maximaal 10% van de alle huurwoningen naar statushouders gaat en dus 90% van de wonin gen naar andere woningenzoekenden gaat. Het probleem van een tekort aan woningen is dus alleen op te lossen door meer te bouwen.

“Welke hulp krijgen statushouders, wie betaalt dat dan en wat gaat ze zelf doen?”

De gemeente moet zorgen voor opvang, scho ling (ook de Nederlandse taal) en werk. Tot niet zo lang geleden mochten statushouders niet meteen hieraan beginnen, dat mag nu gelukkig

wel. De rijksoverheid betaalt de tussenvoorzie ning. Onderwijs, zorg en dergelijke wordt op andere manieren geregeld. Het is zoals u zult begrijpen een hele klus om dit allemaal goed te regelen. Dank aan iedereen die hier vrijwillig of professioneel aan meewerkt!

“Ik wil iets doen. Hoe kan ik hulp bieden aan status houders?”

Het was mooi om te zien dat er ook mensen naar de inloopbijeenkomst kwamen om hulp aan te bieden bij de opvang. Binnen de gemeente wer ken wij hierbij samen met Vluchtelingenwerk. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk begeleiden de statushouders bij hun inburgering, het gaat daarbij vaak om hele praktische zaken die moe ten worden geregeld als je ergens komt te wo nen. Het is bijzonder om te merken dat mensen die een hele lastige, vaak trieste periode achter de rug hebben, met hulp weer perspectief krij gen op een positieve toekomst. Vluchtelingen werk is op zoek naar een uitbreiding van het aantal vrijwilligers, tijdens de inloopavond heeft een aantal mensen zich spontaan gemeld. Als u ook interesse heeft, stuurt u dan een mail naar derondevenen@vluchtelingenwerk.nl.

En dan nog iets geheel anders. “Gaat u kijken?” Het gaat hier om de wedstrijden van het Neder landse elftal. De oranjekoorts is hier nog niet echt toegeslagen, maar als het even kan kijk ik. Het wordt me daarbij makkelijk gemaakt. Afge lopen maandag had ik een online vergadering van de landelijke Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die werd in de agenda wat aange past, zodat we vlak voor aanvang van de wed strijd klaar waren. De tweede wedstrijd vindt plaats ongeveer wanneer u deze editie van De Groene Venen in de bus krijgt. U kunt zelf de volgorde bepalen!

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@derondevenen.nl

Echtpaar Van Beek-Bakker uit Vinkeveen 60 jaar getrouwd

Op dinsdag 15 november jl. was het 60 jaar gele den dat Rita en Wim van Beek-Bakker uit Vinke veen trouwden. Woensdag 16 november werd het diamanten bruidspaar vereerd met een bezoek van burgemeester Divendal. Hij gaf een mooie uitleg over de ambtsketen en hoe deze tot stand is gekomen. Zo vertelde hij dat alle kernen van De Ronde Venen afgebeeld zijn op de acht schildjes. Ook ontving het echtpaar van de burgemeester een prach tig boek en een mooie vaas met bloemen. Het echtpaar kijkt terug op een geslaagd bezoek, zij waardeerden dit enorm.

Verkering

Rita en Wim trouwden in 1962 na 5 jaar verkering en gingen in Arnhem wonen. Daar kregen ze doch

ter Brigit. Doordat de vader en moeder van Wim op zeer jonge leeftijd overleden, verhuisden ze naar het ouderlijk huis en kregen de voogdij over de jongste vijf kinderen. Zij konden hierdoor sa men opgroeien in een liefdevol gezin. Elk jaar in juni wordt de familiereünie georganiseerd en blijft de fa milieband bestaan.

Actief leven

Wim werkte zijn hele leven in de bouw. Hij begon als timmerman en uiteindelijk werd hij bedrijfsleider bij een groot bouwbedrijf. Daarnaast was hij zeer actief als vrijwilliger. Wim was jarenlang bestuurs lid van de basisscholen en penningmeester van De Cirkel, een soos voor mensen met een verstande lijke beperking. Daarnaast was hij manager en pen ningmeester van het Liszt Ferenc Chorus en, op

Binnen de D66-fractie van De Ronde Venen vervangt Thijmen Klinkhamer tijdelijk Amal Omar in de gemeenteraad. Amal Omar geniet van haar nieuw geboren zoon. D66 feliciteert haar hiermee. Amal geniet 16 weken van haar tijdelijke ontslag uit de raad en komt daarna weer terug in de gemeenteraad. Thijmen is een oude bekende van de gemeenteraad; hij heeft zich in de vorige twee periodes bezig gehouden met het sociaal domein voor D66.

Vrijdag 2 en zaterdag 3 december Tweedaagse

cadeaumarkt in centrum Mijdrecht

Op de tweedaagse cadeaumarkt in het cen trum van Mijdrecht op vrijdag 2 december en zaterdag 3 december staan voor de helft wisselende standhouders, zodat leuk is om op beide dagen deze gezellig markt met ruim 35 kramen en vele koopjes te bezoeken. Zeker met de feestdagen in zicht kan men hier prachtige cadeaus en/of mooie kleding scoren. De kramen staan deels in de Dorps straat en op het Raadhuisplein. Bij droog weer is er op zaterdag een leuke draaimolen voor de kleintjes en eendjes vissen voor de kinderen. Op de markt vindt men een Tup perwarekraam, zelfgemaakte artikelen, kle ding, hondenartikelen en kluiven, decoratie en handgemaakte artikelen, zoals kaarsen en zeer mooie sieraden. Vrijdag en zaterdag is de markt geopend van 10-17 uur. U bent van harte welkom in het centrum van Mijdrecht.

verzoek van de Stichting Vallis Pacis, bouwkundig toezichthouder bij de renovatie van de R.K. kerk in Vinkeveen. Voor dit alles werd hij in 2003 benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

Klassieke zang

Rita droeg thuis de zorg voor de kinderen en het huishouden. Nadat de meeste kinderen getrouwd waren, ontwikkelde zij zich in klassieke zang via privé zangdocenten als sopraan. Zij zong, tot op hoge leeftijd, in diverse semiprofessionele koren. Vaak trad zij daarin op als solist. Daarnaast deed ze veel zelfstudies, vooral op het gebied van vreemde talen.

COLOFON

De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

Redactie en medewerkers:

Peter Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Kim Suos.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

Fotografie:

Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

Advertentieverkoop:

Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Druk:

Rodi Rotatiedruk, Diemen

© 2022 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

DE GROENE VENEN 25 NOVEMBERI 2022 5
tekst maarten divendal

Kort nieuws

Mijdrecht Eerste Advent in De Wegwijzer

Op zondag 27 november leidt ds. D. Quant uit Houten beide dien sten om 10 en 17 uur in de Chris telijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.

Op deze zondag begint de voor bereiding van het Kerstfeest. Vier weken lang denken we na over stukjes in de Bijbel die te maken hebben met de komst van de Hei land. We beginnen in de ochtend dienst in het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, en zoeken een bijzonder plekje, na melijk de dorsvloer van een zekere Arauna in een geschiedenis van koning David. Maar… wat heeft dát nu met de komst van Jezus te maken? Kom en luister mee!

's Middags: een tekst in de mor gendienst bracht ons bij de ge boorte van de Heere Jezus, als kindje op aarde. Deze middags gaat het over het laatste Bijbel boek: de Openbaring aan Johan nes. In dat boek gaat het bij uitstek over het steeds dichterbij komen van dit moment en over de vraag: hoe bereiden we ons daarop voor? Belangstellenden zijn welkom op Koningin Julianalaan 22 in Mijd recht. De online diensten zijn live of achteraf te volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu op www.cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel.

Mijdrecht De Rank, een Huis van Licht

Op vrijdag 25 november, de laatste vrijdag van de maand, is De Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht tussen 19 en 21 uur open voor een moment van bezinning. De zaal is sfeervol ingericht en iedereen kan binnenkomen om in stilte tot zichzelf te komen en na te denken over wat je bezig houdt. Er is op bepaalde momenten pianomuziek, verzorgd door Anita Vos en je kunt een kaarsje aansteken voor ie mand of voor wat je verder bezig houdt. Iedereen is hartelijk welkom in De Rank, een Huis van Licht!

De Geef- en Neemkast helpt in zware tijden

Steeds meer huishoudens komen in de problemen door de stijgende prij zen van levensmiddelen en energie.

In het hele land zijn initiatieven ont staan om mensen hierin te hulp te schieten, zoals de Stichting Just Be Home De Ronde Venen. De diaconie van de Protestantse gemeente Mijd recht sloot zich hierbij aan en plaatste enkele weken geleden een Geef- en Neemkast bij gebouw Irene, naast de Janskerk in Mijdrecht.

In deze kast kunnen alle houdbare producten geplaatst worden die je in een supermarkt kunt kopen; je kunt producten géven door deze in de kast te zetten en je kan als er behoefte is wat némen uit de kast. Schroom niet hiervoor! Door gebruik te maken van deze kast helpen we elkaar op een laagdrempelige manier. De Geef- en Neemkast staat links om de hoek van gebouw Irene.

EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen in Winkelcentrum Zuiderwaard

Zaterdagochtend 26 november aan staande is EHBO-vereniging Lucas vanaf 9.30 uur aanwezig in winkel centrum Zuiderwaard in Vinkeveen. Reanimeren kan een zaak zijn van leven of dood. Toch weet driekwart van de Nederlanders niet wat je moet doen, als iemand een hartstilstand krijgt. Reanimeren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren.

Het winkelend publiek zal uitgeno digd worden om te voelen hoe het is om te reanimeren op een Ambu-pop.

Deze poppen worden gebruikt om te leren reanimeren. Tevens worden ze gebruikt tijdens herhalingsavonden om de kunst van het reanimeren bij te houden. Wekelijks worden vele landgenoten getroffen door een hart aanval. Het gebeurt vaak thuis, op het werk of buiten op straat. Reanimatie kan in deze gevallen levensreddend zijn. Naast reanimatie zal er deze za terdagochtend ook aandacht zijn voor andere vaardigheden van de EHBOvereniging Lucas. Die biedt, naast re animatieopleidingen, ook beginners opleidingen aan voor mensen die een EHBO-diploma willen halen. Wie altijd al dacht dit diploma te halen, maar nooit het initiatief heeft genomen, kan nu komen kennismaken. De aanwezi ge leden van EHBO-vereniging Lucas kunnen u alle informatie geven die u wilt weten. Geïnteresseerden kun nen zich meteen inschrijven voor een beginnersopleiding en tevens mee doen aan een prijsvraag, waarbij een EHBO-pakket gewonnen kan worden. Voor de kinderen is er een kleurplaat beschikbaar.

Meer info: www.ehbolucasvinkeveen.nl

Jubileumfeest bij de Buurtkamer De Hoef

10 jaar geleden begonnen de eerste vrijwilligers met de Buurtkamer in De Hoef en afgelopen dinsdag vierden zij dit jubileum met tal van gasten. Ria van Breukelen, vrijwilligster van het eerste uur, hield een korte toespraak en daarna kon het feestje beginnen. De vrijwilligers hadden er flink wat werk van gemaakt om er een spe ciale dag van te maken. Ze hadden een speciale gast uitgenodigd, Elza Vis, die mooie verhalen kwam vertel

Warme verrassing

Warm verrast was de organisatie van de Zilveren Turfloop met het bezoek van Ester en Twan. Namens de Veen hartkerk brachten zij een bloemetje. Een bedankje voor al die vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om de Zilveren Turfloop succesvol te la ten verlopen. Namens de organisatie hartelijk dank.

De Rank bruist vol kinderpret met leerling Piet Hakim

Het is een herrie van jewelste in Cen trum De Rank, de kinderen springen en joelen samen met Hakim en gitarist Frank op de klanken van “Zie ginds komt....”. Zaterdag jl. presenteerde het Cultuurhuis Mijdrecht haar eerste voorstelling. Voor de allerkleinsten met Hakim, die studeert voor Piet en vreselijk graag zijn Pietendiploma wil halen. De kinderen mochten helpen en sommigen raakten zo enthousiast dat Hakim ze even tot bedaren moest brengen, maar met zijn allen brachten ze het tot een goed einde en bruiste De Rank een uur lang vol kinderpret. En de burgemeester was er ook zo maar bij! Hij werd verwelkomd door Greetje de Haan.

Na afloop konden de kinderen met Hakim op de foto en traden er ‘acro pietjes’ op; héél lenige pietjes die studeren voor acrobaat. Ze dartelden door de zaal, lieten zien hoe ze een brug maakten en een radslag en vin

gen elkaar op na allerlei enge spron gen. De kinderen keken er ademloos naar. Na een glas chocolademelk en pepernoten vertrokken ze weer aan de hand van papa, mama of oma.

De Stichting Cultuurhuis Mijdrecht is recent opgericht door een aantal in woners om te stimuleren dat er méér culturele activiteiten in Mijdrecht ko men. De stichting begint met een lege portemonnee, krijgt geen subsidie en zoekt sponsors. FFT notarissen steunt het initiatief. Als eerste wil de Stichting een aantal proefvoorstellin gen organiseren in samenwerking met Centrum De Rank. Maar uiteindelijk wil men bereiken dat Mijdrecht een eigen cultureel centrum krijgt, waar ontmoeting centraal staat en een keur aan activiteiten georganiseerd wordt voor diverse groepen. De volgende voorstelling vindt plaats in het nieuwe jaar en zal gaan over ‘vieze dingen’.

len en tussendoor werden er liedjes gespeeld door een geoefende accor deonist. Natuurlijk was er ook koffie met gebak, mede dankzij de Hema in Mijdrecht. Later werd gezamenlijk het glas geheven en afgesloten met een luid ‘lang zal ze leven’. Om 12 uur kon iedereen genieten van een heerlijk stamppottenbuffet en was er ook voor iedereen een toetje. Wat een fijne en warme groep mensen komt hier elke dinsdagochtend bij elkaar! Lijkt het je ook leuk om anderen uit jouw buurt te ontmoeten?

Kom dan naar De Buurtkamer De Hoef voor bijvoorbeeld een (gratis) kopje koffie of thee, een praatje, het leggen van een kaartje of een ander spelletje. Aanmelden is niet nodig.

Hartverwarmend optreden van de Jostiband Zaterdag 19 november - Bloemhof, Aalsmeer

Voor de zesde keer in zo’n dertig jaar organiseerde Rotaryclub AalsmeerMijdrecht-Uithoorn (AMU) een con cert met de Jostiband. Dit evenement is een geweldige traditie; plezier staat voorop en er werd geluisterd naar een concert, waarbij de muzikanten zo veel passie en liefde geven. Waar de Jostiband komt is het feest. Dat was ook deze avond zeker het geval. En dat Sinterklaas nog langskwam was het toetje van de avond! De sfeer zat er goed in; het enthousiaste publiek in de zaal zong uit volle borst mee en er werd zelfs uitbundig gedanst op de vrolijke muziek. Het optreden werd af

gewisseld met de heerlijke vocale bij drage van het dameskoor Voices and Friends. De zaal zat vol, instellingen uit de regio waren uitgenodigd om dit unieke concert bij te wonen. In totaal zijn er zo’n 700 kaarten verkocht en waren er sponsoren, die ervoor zorg den dat dit festijn financieel mogelijk werd.

De organiserende Rotary AMU kon na afloop een behoorlijke financiële bij drage leveren aan drie goede doelen: 3.500 euro voor Stichting Help ons Helpen 0297, 3.500 euro voor Stich ting Kolewa en 1.500 euro voor het instrumentenfonds van de Jostiband.

6 25 NOVEMBER 2022 DE GROENE VENEN

Muziekavond op de Vlinderbosschool

Het mag worden gezegd en geschre ven, de muziekavond op Vlinderbos was als vanouds een prachtige, war me viering. De afgelopen 3 jaar heeft de muziekavond geen doorgang kun nen vinden, maar dit jaar straalden de talenten weer op het podium. Van de jongsten uit groep 1 tot en met onze oudsten uit groep 8. Weken ervoor ging er al een goede vibe door de school. Kinderen zochten elkaar op om met elkaar af te spreken wat ze samen konden gaan doen, er werd druk geoefend met dansjes, liedjes zingen, kostuums ontworpen en op de piano werd de Bohemian Rhapso dy geoefend. De hal was omgetoverd in een sfeervol theater. Er was een professionele livestream beschikbaar gesteld, zodat iedereen van Vlinder bos en natuurlijk ook opa en oma’s, vanuit huis mee konden genieten. Kinderen kwamen met wat gespan nen gezichtjes in de greenroom, de speciale artiestenruimte, in afwach ting van hun optreden. Nikki en Ta mara, twee ervaren groepsleidsters presenteerden vlot en met flair. Ze stelden de artiesten op hun gemak en zorgden ervoor dat elk talent in hun kracht op het podium stond. De avond werd muzikaal geopend door onze nieuwe en tevens muzikale di recteur, Martijn Staats. Hij zong de kinderen toe, waarbij hij zichzelf be geleidde op zijn gitaar. Een mooi begin van een warme, ontroerende en bovenal een muzikale avond. In de zaal en via de livestream werd ie dereen muisstil tijdens het pianospel van Tommy en toen Lisanne haar angst overwon. Wat heeft iedereen genoten van de balletuitvoeringen,

pianospelers, zangers en zangeres sen die live zongen en de moderne dansers en danseressen die de hele zaal op zweepten. Als toegift kwam er een spontaan optreden van een oudleerling die de zaal nog even stil kreeg met haar prachtige pianospel. Lef hebben, je talent durven laten zien, trots zijn op jezelf en trots zijn op de ander die daar staat op het podium voor een volle zaal, het was een zeer geslaagde Vlinderbosavond. Een kijker gaf na afloop de volgende mooie recensie: “Ik heb een perfect werkende livestream gezien. Ik zag een goed georganiseerde voorstel ling, stralende kinderen op het po dium en een presentatieduo waar Chantal J en Linda de M jaloers op kunnen zijn! Hartverwarmend hoe alle talenten letterlijk en figuurlijk dat podium hebben gekregen, om van te smelten.”

Curlingavonden bij IJsbaan Mijdrecht

Op de IJsbaan in Mijdrecht vinden volgende maand twee spannende Eisstock-Curlingavonden plaats. Op de donderdagen 15 en 22 decem ber kunnen teams van minimaal 4 en maximaal 6 personen de strijd tegen elkaar aangaan. Een leuke avond op het ijs van 19.30 tot 22 uur met de hele familie, het gezin, de afdeling of met relaties. Promofessionals stelt leuke prijzen beschikbaar. Inschrijven kan nu al op www.ijsbaanmijdrecht.nl.

Inschrijfgeld is 100 euro per team (min 4, max 6 personen), inclusief het eerste drankje gratis voor alle deelnemers.

Weekmarkt Mijdrecht verplaatst Vanwege de tijdelijke ijsbaan op het Raadhuisplein wordt de weekmarkt op de donderdagen 8, 15, 22, 29 de cember en 5 januari verplaatst naar het Burg. Haitsmaplein. De kramen staan op een deel van het parkeerter rein, voor de voormalige ING.

Robots aan de macht?

In het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden bezoeken we de tijdelijke ten toonstelling over Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Door het verwerken van grote hoeveelhe den data en het herkennen van patro nen in deze data kunnen computers getraind worden om specifieke taken uit te voeren. Met behulp van deze techniek kunnen machines dus leren van ervaringen; schaakcomputers en auto’s die zelf kunnen rijden zijn hier voorbeelden van.

Met een beetje hulp van publiek

Zaterdag 19 november was het weer tijd voor het Najaarsconcert van de Abcouder harmonie. Voor aanvang van het concert zat de zaal van het Piet Mondriaangebouw al snel vol. Voorzit ter Paul Huygen heette iedereen van harte welkom en beloofde een avond met “drie concerten voor de prijs van één!” Want achtereenvolgens lieten het

opleidingsorkerst, het harmonieorkest en de slagwerkgroep van zich horen.

Bij het opleidingsorkest werd het pu bliek gevraagd om even in te vallen als slagwerkgroep en de maat de slaan, wat meteen naar hartenlust gebeurde. Het was een swingende avond, met verrassende solisten en spectaculaire stukken. foto's fem van duuren

Sinterklaasfeest van de OBV Abcoude Baambrugge

Sinterklaas is niet alleen maar een kindervriend, maar speelt ook voor ouderen blijvend een hoofdrol. Dat bleek weer eens overduidelijk op de bijeenkomst zoals die door de Ou deren Belangen Vereniging (OBV) op 17 november werd georganiseerd in Baambrugge. 35 ouderen waren aan wezig in het dorpshuis “De Vijf Bo gen”. Al snel bleek ook de Sint zeer

geloofwaardig, en uitstekend geïnfor meerd. De Sint en Piet maakten met iedereen persoonlijk kennis door een rondgang langs alle tafeltjes; dit werd zeer op prijs gesteld. Uiteraard waren er weer veel te veel pepernoten, an der strooigoed en letters Na het offici ele gedeelte verzorgde het Dorpshuis een prima maaltijd met heerlijke soep en broodjes, en een ijsje toe. Sint en Piet roemden de gezellige, spontane sfeer, de plezierige en open gesprek ken en de vitaliteit die de bezoekers uitstraalden. En beloofden: volgende jaar weer! foto fem van duuren

Weggeefwinkel klaar voor de Sint

De etalage van de weggeefwinkel in Abcoude is door de vrijwilligers om getoverd in een sfeervolle beleving. De Oekraïense vluchtelingen vieren dit

feest in huiselijke kring. Dit is de eerste Sinterklaasviering die zij in Nederland mee gaan maken. Dat St. Nicolaas ook in Oekraïne komt, weten niet veel mensen maar deze goedheiligman, Sviatyij Mykolai /de heilige Nicholas, komt naar Oekraïne op 6 december (of de 19e in de Orthodoxe Juliaanse kalender). Gekleed als een Byzantijnse bisschop wordt de goedheilige vaak vergezeld door engelen (en niet door Pieten zoals bij ons in Nederland). In de weggeefwinkel zijn de kinderen momenteel druk bezig met knutselkleurplaten Die moet uiterlijk 25 no vember weer worden ingeleverd. Er is en wordt de komende dagen flink geknutseld in de weggeefwinkel. De openingstijden zijn maandag-vrijdagzaterdag van 09.30-11.30 uur.

Enerzijds is dit een ontzettend waar devolle techniek die positief kan wor den ingezet in de medische sector, de banken of bij Defensie. Zelf vind ik het ook fijn als het algoritme van de streamingsdiensten mij nieuwe mu ziek voorschotelt die volledig in mijn straatje is of als ik via advertenties op sociale media precies díe leuke ideeën voor uitstapjes krijg aangereikt. Dan denkt het algoritme met mij mee. Maar, als algoritmes mij uitsluitend van informatie voorzien waarvan de computer dénkt dat het bij mij past, impliceert dat ook dat ik een heleboel informatie NIET te zien krijg. Kan ik mij dan nog wel een volledig beeld vor men van de werkelijkheid? In de al goritmes schuilt ook een groot gevaar. De Toeslagenaffaire is een voorbeeld van hoe het mis kan gaan. Als de grote data in verkeerde handen valt, zijn de gevolgen niet te overzien. Zelfs de grote namen als Stephen Hawking en Elon Musk waarschuwden daar voor. "De techniek verbetert zichzelf op een steeds hoger tempo", zei Hawking. "De mens kan die groei niet bijhouden, omdat biologische evolutie hen tegenhoudt. De mens wordt dan voorbijgestreefd."

Deze woorden zijn niet geruststellend. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Wat gaan we allemaal door deze kunstma tige intelligentie laten uitvoeren? In het museum horen we een muziekstuk dat met behulp van kunstmatige intel ligentie is gemaakt en kijken we naar een Rembrandt die bijna niet van echt te onderscheiden is. Daarnaast is de kunstmatige intelligentie al in staat tot het ontwerpen van nieuwe product lijnen en kan zij met één druk op de knop een compleet nieuwe print be denken voor op je muur. Daar hoeft geen designer meer aan de pas te komen.

En zo kunnen niet alleen de repete rende handelingen geautomatiseerd worden, maar worden vanaf nu ook de creatieve beroepen bedreigd. Mu sici, vormgevers, productontwerpers, maar ook tekstschrijvers…

Binnenkort moet ik dus wellicht op zoek naar ander werk. Vanaf dan zijn de robots aan de macht.

DE GROENE VENEN 25 NOVEMBERI 2022 7
GROTE
tekst rosanne kok
VERHALEN
Opleidingsorkest
Slagwerkgroep

Heer is mijn herder. Psalm 23

Met heel veel verdriet delen wij u mede dat is overleden mijn lieve vrouw, onze fantastische moeder en schoonmoeder, onze trotse oma

Willy Eveleens - Noorlag

Willempje Hendrikje

* Schoonebeek † Abcoude 11 februari 1950 17 november 2022

echtgenote van Johan Dirk Eveleens 5 oktober 1972

Zij stond altijd voor ons klaar. Wij zullen haar missen.

Johan Eveleens Wilmer in liefdevolle herinnering Marjon en Jos Annika, Yfke Jos en Suzanne Wieke, Tygo, Cato Roomolen 12 1391 RD Abcoude

De uitvaart heeft op woensdag 23 november plaatsgevonden.

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Het was niet gemakkelijk De scherpe kanten van het leven te verdragen Herinner haar zoals ze was En koester die mooie dagen

In verpleeghuis De Aa in Breukelen overleed onze lieve moeder en trotse oma

Gerritje Meergartt – Sluijk

Gerda 22 maart 1934 20 november 2022 Frits Gerrit (in herinnering) Theo Petra Marleen en Rodney

Correspondentieadres: Theo Meergartt Valkenkamp 12 3607 LA Maarssen

De begrafenis heeft op vrijdag 25 november in Abcoude plaatsgevonden.

8 25 NOVEMBER 2022 DE GROENE VENEN Familieberichten www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk! Informatie of melding van overlijden: 06-16089868 van gelderen & stork uitvaart waar je ook verzekerd bent, je bent vrij in de keuze van uitvaartondernemer elke 3e donderdag van de maand van 13:00 tot 15:00 uur uitvaartspreekuur in ‘t Hoogt, Kerkplein 32, Abcoude voor melding van overlijden 24/7 bereikbaar: 06 - 233 67 997 Je kunt maar één keer afscheid nemen www.vangelderenstorkuitvaart.nl 1067-0002 Adv in groene venen G&S uitvaart 127x66mm V 1.indd 1 25-08-20 10:06 Voorbancken 3, 3645 GV Vinkeveen Uitvaartcentrum Vinkeveen Kerklaan 2a, 3645 EV Vinkeveen info@robvandevelde.nl www.robvandevelde.nl (0297) 583 448 24/7 BEREIKBAAR
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl. De

MORGEN GEZOND WEER OP

De Pil

Wereldwijd slikken meer dan honderd miljoen vrouwen de anticonceptiepil. Als je spreekt over “De Pil” weet iedereen waar je het over hebt. En dan te bedenken dat deze pil pas in de ja ren zestig op de markt kwam. Lang genoeg om tegenwoordig verschillende soorten te kunnen aanbieden. De nieuwste op de markt is een pil met estetrol en drospirenon. Deze zou in the orie een lager risico op trombose moeten ge ven, maar is helaas niet direct vergeleken met de meest gebruikte pil met ethinylestradiol en levonorgestrel. Al met al is De Pil een fantasti sche uitvinding, door velen de bevrijding voor de vrouw genoemd. Of niet?

Je kunt je afvragen waarom er eigenlijk nog geen mannenpil is na al die jaren. Steeds meer vrouwen vinden het onterecht dat het vaak als vanzelfsprekend wordt gezien dat zij hormonen slikken om een ongewenste zwangerschap te voorkomen.

Een mannenpil ligt toch iets lastiger. Er hoeft maar één zaadcel te ontsnappen en het verhaal is tenietgedaan. Daarbij nog dat vrouwen graag zelf beschikkingsrecht over hun eigen lichaam houden…tja, je moet maar van die mannen op aan kunnen dat ze het pilletje slikken dus. De zaadproductie van een man is bovendien erg kwetsbaar. Die kun je rigoureus onderbreken,

maar dan heb je kans dat het niet meer goed komt. Het vrouwenlichaam is daar beter op in gericht, waarbij het een maandje afgeremd kan worden, maar daarna gaat het vrolijk weer ver der.

Dan maar eens kijken wat er nog meer is, zoals het idee om klepjes in de eileiders van de vrouw te bouwen. Je kunt de klepjes dicht doen en open als je zwanger wil worden. Dit wordt door apparatuur van buitenaf bestuurd. De klepjes zijn precies afgesteld op vijfduizendste mil limeter. Dat moet genoeg zijn om een zaadcel tegen te houden. Maar kunnen de klepjes niet open rammelen? Kan een zaadcel er niet alsnog langs zwemmen? Er moet nog veel onderzoek gedaan worden zoals naar de vorming van litte kenweefsel en of alles op z’n plaats blijft zitten. En gaat bij een open klepje een bevruchte eicel wel door het kanaaltje naar de baarmoeder of krijg je een vergroot risico op een buitenbaar moederlijke zwangerschap?

Veel vragen dus nog, maar wel interessante ontwikkelingen. En daar wist mijn dochter er ook nog eentje van. “Mam, wist je dat er een testikelbad is met ultrasone diepe warmte voor mannen? Daar kunnen ze inzitten en dan ver lammen ze hun zaad.” Nee, dat wist ik niet. Ik zie het al voor me. Schat, heb je de handleiding goed gelezen? Staat de wekker? Je moet het schema volgen en 12 minuten blijven zitten…

Het Cursusproject De Ronde Venen zoekt dringend nieuwe vrijwilligers

Al sinds 1974 biedt het Cursusproject De Ronde Venen, cursussen, lezingen, wandelingen en workshops. Een team enthousiaste vrijwilligers or ganiseert al deze interessante en gezellige activi teiten. Per jaar krijgt het Cursusproject rond 1.200 inschrijvingen op het volledige programma, een indicatie dat er veel belangstelling voor de activi teiten bestaat en mensen er plezier aan beleven. Een mooi en gevarieerd programma is alleen te maken met enthousiaste mensen. Daarom zoekt de werkgroep van Cursusproject De Ronde Venen dringend versterking voor het team.

Als vrijwilliger van het Cursusproject houd je je vooral bezig met het samenstelling van de cursus

sen per seizoen, de contacten met de docenten en het begeleiden van deze cursussen. Verder houden wij ongeveer 8 vergaderingen per jaar.

Het Cursusproject is een organisatie waar zo veel mensen in als rondom De Ronde Venen veel plezier aan beleven. Dit laten de inschrij vingen op het huidige najaarsprogramma en reacties op de eerste cursussen van afgelopen weken alleen al zien.

Wie wil ons komen versterken als vrijwilliger?

Neem dan snel contact op met Ronald Soute, tel. 06-52494211 of per e-mail ronald.soute@gmail.com

Niks Black Friday, Green Friday!

Vrijdag 25 november is het Black Friday. Veel mensen kopen dan spullen omdat ze goedkoop zijn, of lijken. Vaak zijn dat dingen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt.

Da’s eigenlijk niet zo goed, vindt Hans Tweede Kans.

Zoom Workshop: Communiceren met je Tiener

Heeft je tiener soms de neiging om zich van je af te sluiten? Word je moe van die eindeloze discussies en onderhandeling? Adolescentie is een fase waarin tieners naar manieren zoeken om hun eigen macht en autonomie uit te kun nen oefenen; dit gebeurt zowel op positieve als negatieve manieren. Dit kan veel strijd en dis cussie opleveren, en soms het gevoel dat je je eigen tiener niet herkent. Deze fase vraagt ook een transitie van ouders; je gaat op een andere manier met je tiener communiceren. Het is alsof je in de overgang zit van piloot naar co-piloot.

Als je je hierin herkent of hierop voorbereid wilt zijn, doe dan mee met deze interactieve work shop en leer hoe je tieners kunt motiveren met behulp van bemoedigende communicatie, hoe je meer kunt loslaten en tegelijkertijd kunt be grenzen, terwijl je wegblijft van machtsstrijd en respectvol blijft naar elkaar.

De workshop wordt begeleid door Valerie Ritchie. Zij is moeder van drie kinderen (15, 13 en 9 jaar) en is pycholoog, Internationaal PCI Opvoed Coach, Positive Discipline Trainer en Expat Expert. Van uit haar praktijk geeft zij workshops, trainingen en 1:1 coaching om nieuwe technieken te leren die ouders helpen om meer harmonie en verbinding in het gezin te krijgen en om te kunnen gaan met alledaagse uitdagingen. Haar doel is om ouders te helpen de ouder te zijn die zij willen zijn, zodat kin deren kunnen bloeien en ouders met vertrouwen en plezier kunnen opvoeden.

Deelname en aanmelding

Communiceren met Tieners is een interactieve workshop voor ouders die een goede verbin ding met hun tiener(s) willen (houden). De work shop vindt online via Zoom plaats. Deelname is gratis na aanmelding via www.ouderslokaal.nl Meer informatie via info@ouderslokaal.nl

Daarom is het bij Kringkoop straks geen Black Friday, maar GREEN FRIDAY! Van onze Hans krijg je dan liefst 50% korting op álle meubels bij Kringkoop. En dat niet alleen op vrijdag 25 november, maar ook op zaterdag 26 november. Dus: twee dagen lang alle meubels voor de helft van de toch al mooie Kringkoop prijsjes. Maar eh… alleen iets kopen als je het nodig hebt!

DE GROENE VENEN 25 NOVEMBERI 2022 9
Constructieweg 66, 3641 SN Mijdrecht, tel.: 0297 - 250 393, www.kringkoop.nl GREEN FRIDAY Vr�dag 25 en zaterdag 26 november alle meubels voor de helft van het pr�sje!
tekst yvonne jordan Apotheek De Ronde Venen • Hoofdweg 6a, Mijdrecht Apotheek Mijdrecht • Hofland 48, Mijdrecht Apotheek Service Wilnis • Dorpsstraat 65, Wilnis Apotheek Service Vinkeveen • Plevierenlaan 23, Vinkeveen Apotheek Service Jumbo • Molmlaan 2, Wilnis www.majorapotheken.nl • info@majorapotheken.nl
11 december 2022 12.00 - 16.00 uur Kerstmarkt Abcouder Harmonie Piet Mondriaangebouw Broekzijdselaan 46 Abcoude Abcouderharmonie.nl
Dinsdagavond 29 november aanstaande organiseert Ouders Lokaal een online workshop voor ouders die beter willen leren communiceren met hun tiener.

Winterse natuuravonturenclub bij De Woudreus

KUNST EN CULTUUR

december

1 december

Beth

Onder de Hanenbalken, Abcoude theaterpietmondriaan.nl

3 december

Erik van Muiswinkel cabaret Theater Piet Mondriaan, Abcoude theaterpietmondriaan.nl

10 december

Zoutmus - muziektheater Theater Piet Mondriaan, Abcoude theaterpietmondriaan.nl

14 december

Jambirds - jazzconcert Café Restaurant de Eendracht, Abcoude deeendracht-abcoude.nl

17 december

Martijn Koning - cabaret Theater Piet Mondriaan, Abcoude theaterpietmondriaan.nl

18 december

Julika Marijn & Rembrandt Frerichs - muziektheater Theater Piet Mondriaan, Abcoude theaterpietmondriaan.nl

17 & 18 december

Kerst & Wintertuin - kerstevenement Fort Nigtevecht, Abcoude cultuurhuis.nu

24 december

Concert Kerstklanken in de morgen Janskerk, Mijdrecht janskerkconcerten.nl

26 december

Mantrazingen in Overgave Schattekerkerweg 1B, Mijdrecht zingeninovergave.nl Kerstprogramma Abcoude Concerten Dorpskerk Abcoude abcoudeconcerten.nl

Op woensdag 30 november start de winter natuur-avonturenclub bij NME-Centrum De Woudreus. Ben je niet bang voor regen, wind en mod der? Kom dan met andere avontu riers struinen en winterse avonturen beleven in het Speelwoud. We gaan elke keer lekker naar buiten om al lerlei activiteiten te doen. Je kunt nat en vies worden, houd daar reke ning mee als je komt. Trek kleren en schoenen aan die vies mogen worden en die je warm houden. Een aantal knutselactiviteiten doen we binnen. De club wordt begeleid door de en thousiaste begeleiders van de woens dagmiddagclub. De winterclub is op woensdagmiddag van 14.30 tot 16 uur bij NME-centrum de Woudreus. Data: 30 november, 11 en 25 januari, 8 en 22 februari. De kosten zijn 10 euro (te voldoen op eerste cursus dag contant of pin). Aanmelden voor de activiteit is verplicht en kan via www.dewoudreus.nl. Kijk bij de pa gina ‘activiteiten’. NME-Centrum De Woudreus ligt aan de Pieter Joosten laan 28a in Wilnis (achter dorpshuis De Willistee).

Niet wat je denkt

In Niet wat je denkt bestormen Beth & Flo de theaterzalen met absurdis tische scènes, virtuoos pianospel en sprankelende samenzang. Dit veel belovende cabaretduo stort klassieke muziek over je heen en maakt theater zoals je niet eerder zag! Gewapend met een sloophamer breken Beth & Flo alle muren af. De muren van het studeerkamertje waar hun piano staat en waar ze urenlang, jarenlang, eindeloos etudes en fuga’s van Bach hebben geoefend. De mu

ren van die hele klassieke concer twereld waarin ze gevangen zitten. Ze willen eruit! Weg van de regels in de klassieke muziek, weg van de tra dities. Op naar een wereld waar je Rachmaninov mag spelen met een prei in je binnenzak.

Onder de Hanenbalken (boven CaféRest De Eendracht, Abcoude), don derdag 1 december, Aanvang: 20:15 uur. Entree: 20 euro / CJP 14 euro Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl

Cultuurcafé bij Tumult in Abcoude: licht op de polder

Op zondagmiddag 27 november van 15 tot 17 uur kun je kennismaken met Cultuurcafé. Dit keer is de insteek hoe jongeren uit De Ronde Venen kunst en cultuur beleven met enkele muzikale intermezzo’s. Onder kunst en cultuur valt dans, muziek, beeldende kunst, erfgoed, fotografie, podiumkunst, ar chitectuur of theater. Maar het gaat ook om de culturele initiatieven, die jongeren omringen of initiatieven die nog vorm dienen te krijgen m.a.w. wat speelt zich zoal af tegen het licht van onze polder?

De gasten van deze editie van Cul tuurcafé zijn: initiatiefnemers van jongerencentrum Tumult in Abcoude lichten toe wat er komt kijken bij een doorstart en wat ze hopen te berei ken; betrokkenen bij Young in Art over een online kunstmuseum voor jonge kunstenaars en de wens om een heus jeugdmuseum op te richten; Tijmen Molenaar vertelt wat het is om als jongere in de muziek actief te zijn in de Ronde Venen; leerlingen van de jeugdtheaterschool te Abcoude o.l.v. Marjolein Macrander en leerlin gen van zangschool Greetje de Haan spreken over hun betrokkenheid bij theater en/of muziek.

De presentatie is in handen van Je roen Dirks, journalist, gesprekslei der en tekstschrijver uit Abcoude. Hij praat met alle gasten over wat zij belangrijk vinden op het gebied van kunst en cultuur in deze gemeente. Nieuwsgierig geworden? Kom dan zondagmiddag 27 november naar Tu mult in Abcoude, Kerkplein 28. Deel name is gratis.

Kerstmarkt met, voor en door het dorp

Zondag 11 december zal de ruimte van de Abcouder Harmonie aange kleed zijn als heuse kerstmarkt. Dus goed of slecht weer, het maakt niet uit, lekker binnen neuzen bij diverse kerst artikelen, kunst en maatschappelijke organisaties. De Abcouder harmonie is al 122 jaar een begrip in Abcoude en Baambrugge en draagt bij aan vele evenementen en activiteiten in beide dorpen. Een beetje als bedankje is deze kerstmarkt opgezet, met, voor en door dorpsgenoten. Misschien is dit voor u wel het moment om ook eens te ontdekken of u muziek kunt maken, of leuk voor de kinderen om te zien welke instrumenten er allemaal

bespeeld worden. De markt biedt echt van alles wat, van kerststukken tot knuffels en van kunst tot op de foto gaan en natuurlijk veel muziek, verzorgt door “ De Geinpiepers”, een samenstelling van diverse harmonie leden. Er zijn nog enkele plekken bij de kerstmarkt te vullen, mocht u deel willen nemen stuur dan een berichtje naar eventsabcharmonie@gmail.com. Zondag 11 december gaan om 12 uur de deuren open van de kerstmarkt bij het Piet Mondriaangebouw, Broek zijdselaan 46 in Abcoude en de markt duurt tot 16 uur. Op de foto: evene mentencommissie Abcouder Harmo nie. foto fem van duuren

Moojen ligjes in de lugt (try-out)

Cultuurcafé wordt twee keer per jaar gehouden, telkens weer op een an dere locatie en met andere gasten en thema’s. Meer informatie: www.cultuurpuntrondevenen.nl.

de snelwegen A9 en A2 en aan de rand van Ouderkerk en Amsterdam-Zuidoost ligt de Ouderkerkerplas. Op het eerste gezicht niet zo’n geschikte plek voor vogels, maar niets is minder waar. Gro te groepen smienten komen hier ’s ochtends bij van hun zoektochten naar voedsel in de vroege ochtenduren. Naast smienten (ook wel de fluiteend ge noemd) kun je ook ook aalscholvers, kuifeenden, tafeleenden en futen ver wachten. En misschien ook de toppereend, zaagbekken en nonnetjes.

De excursie vindt plaats aan de Ouderkerkerplas. Verzamelen om 8.30 uur op het parkeerterrein aan de Holendrechterzijweg in Ouderkerk (aan de plas). Toegang met de auto via Ouderkerk (Holendrechterweg langs de Holendrecht). Aanmelden via www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/activiteiten/vogelexcursie-ouderkerkerplas of per e-mail: vogelwerkgroep@ivn-drvu.nl

In Moojen ligjes in de lugt gaat Erik van Muiswinkel met de taal aan de haal. Want taal is van ons allemaal. Niet alleen van virtuozen als Drs P of Jeroen van Merwijk, ook van de zesjarige heldin die net leert lezen en schrijven en van Willem van Hanegem en van Geert Wilders en van Sifan Hassan. De taal is van de straat waar ‘ie elke dag opnieuw gemaakt wordt. De taal is van de generatie Elsschot, Reve en Carmiggelt, maar net zo goed van De Jeugd van Tegenwoor

dig, en natuurlijk van Erik van Muis winkel zelf. Taal is van alle tijden en van iedereen. En dat laat Van Muis winkel mooi zien in deze theatershow. Let dus niet al te veel op de spelling, maar let vooral op de schoonheid van de taal.

Samen met muzikanten Guus van Marwijk en Paul Remmelts zet Van Muiswinkel het publiek onder een anderhalf uur durende taal-douche, waar iedereen fris en gelouterd onder vandaan komt.

Theater Piet Mondriaan, zaterdag 3 december. Aanvang: 20:15 uur. En tree: 19 euro / CJP 13 euro.

Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl

10 25 NOVEMBER 2022 DE GROENE VENEN
GRATIS ENTREE Bijeenkomst met en over jongeren op 27 NOVEMBER 2022 15.00 – 17.00 uur Locatie: Jongerencentrum Tumult Kerkplein 28 in Abcoude Gasten: Initiatiefnemers jongerencentrum Tumult doorstart jongerencentrum Tumult en beoogde doelstellingen Afgevaardigden Young in Art ontwikkelingen en ambities bij het online kunstmuseum voor jongeren Tijmen Molenaar, muzikant en tekstschrijver hoe jezelf te ontplooien als muzikant uit de Ronde Venen Leerlingen jeugdtheaterschool Abcoude olv Marjolein Macrander zienswijze op theater en andere aspecten van kunst en cultuur Leerlingen zangschool Greetje de Haan muziek op school en podiumervaring in de Ronde Venen
Presentator: Jeroen Dirks
Lichtopdepolder
foto jaap
reedijk
& Flo - muzikaal cabaret
Op 3 december: IVN vogelexcursie Ouderkerkerplas
De Ronde Venen organiseert op zaterdag 3 december een vogelexcursie in een bijzonder gebied. Tussen
UIT IN DE RONDE VENEN MAANDLADDER
IVN

2 filmpjes naar de

boeken

van

Julia Donaldson

Zondag is het weer Kleuterbios in Cinema Amstelveen

Zondag 27 november om 11.30 uur staat de Kleuterbios weer op de agenda in Cinema Am stelveen. Deze keer twee filmpjes naar de we reldberoemde kinderboeken van Julia Donald son (o.a. De Gruffalo) in Cinema Amstelveen; Stap maar op mijn bezemsteel en Draak Dries en de vliegende dokters. Bij de kleuterbios ko men de boeken op het witte doek tot leven.

Stap maar op mijn bezemsteel

Een animatiefilm van een half uur gebaseerd op de prachtige kinderfilmprentenboek geschreven door Julia Donaldson en geïllustreerd door Axel Scheffler, Stap maar op mijn Bezemsteel is een magisch verhaal over vriendschap en familie van Magic Light Pictures, de producenten van de enorm succesvolle De Gruffalo en Het Kind van de Gruffalo. Een verhaal over een vriende lijke heks die een verrassende verzameling die ren uitnodigt om mee te gaan op haar bezem, tot grote frustratie van haar kat. De bende redt uiteindelijk de heks van een angstaanjagende draak, en in dankbaarheid beloont ze iedereen met een prachtige nieuwe bezem die ruimte heeft voor iedereen.

Draak Dries en de vliegende dokters

Een komisch avontuur van Magische lichtbeel den. Prinses Parel, meneer Gadabout en Dries de draak maken het beste van een onwaar schijnlijk vliegend doktersteam, toch zijn ze toegewijd aan het behandelen van allerlei soor ten wezens welke authentiek en mytisch zijn, inclusief een zeemeermin, eenhoorn en leeuw.

Als de koning Prinses Parel vangt, moet ze kie zen tussen haar vrijheid en haar steeds zieker wordende oom. Met Dries en Gadabout\'s hulp, vindt ze een manier.

Kleuterbios

Voor de eerste keer naar de bios gaan is al best spannend! We doen daarom het licht niet hele maal uit en geluid iets zachter dan normaal.

Kijk op www.cinemaamstelveen.nl voor alle tijden en data.

Youp de Haas (21) presenteert zijn nieuwste boek:

De Naakte Waarheid en andere leugens

Vol trots presenteert Youp De Haas uit Amstelhoek zijn nieuwste boek: De Naakte Waarheid en andere leugens. Het boek is deels gebaseerd op ware gebeurtenissen en raakt aan belang rijke maatschappelijke thema’s als eenzaamheid en culturele frictie. tekst rosanne kok

De roman gaat over een jonge schrijver die het huis uitgaat om zijn carrière een boost te geven. “Het verhaal speelt zich af in de periode dat de coronamaatregelen van kracht waren”, vertelt Youp. “Dat was geen periode om nieuwe men sen te leren kennen. De jonge schrijver raakt dan ook in de vergetelheid en wordt depressief. Als hij het leven weer probeert op te pakken, ont moet hij de liefde van zijn leven. Ook dat gaat niet vanzelf; er is sprake van culturele frictie…”

Inspiratie voor dit verhaal haalde Youp gedeel telijk uit zijn eigen leven. “Ik heb een fijne relatie met een vrouw uit Egypte”, zegt hij. “Vanuit deze relatie weet ik helaas ook hoe culturele frictie kan ontstaan. Enkele passages uit het boek zijn hierop gebaseerd.”

Het boek De Naakte Waarheid en andere leu gens ontstond terwijl Youp eigenlijk bezig was aan een ander manuscript. “De situatie rondom mijn vriendin en actualiteiten rondom eenzaam heid en culturele frictie zorgden dat dit verhaal om voorrang vroeg”, vertelt de jongeman die eerste het boek Paradox schreef. “Ik schreef korte passages die uiteindelijk een geheel zijn geworden. Het is net alsof het allemaal korte anekdotes zijn, voorzien van een rode draad. Mijn doel is het debat losmaken en culturele frictie op de agenda zetten.”

Gemeente De Ronde Venen helpt inwoners verduurzamen met waardebonnenactie

Met een paar kleine maatregelen kun je de energierekening al flink verlagen. Om inwoners te helpen besparen op hun energierekening, is er een waardebonnenactie voor energiebespa rende producten. Die was al beschikbaar voor huurders, maar eind november ontvangen ook woningeigenaren met een maximale WOZwaarde van 355.000 euro deze waardebon van maximaal 70 euro. Hiermee kunnen zij tussen 5 en 31 december 2022 energiebesparende pro ducten aanschaffen.

De waardebon is geldig voor kleine energie besparende producten zoals radiatorfolie, led lampen, tochtstrips of een waterbesparende douchekop. De complete lijst met producten

waarvoor de bon om te wisselen is, staat op www.winstuitjewoning.nl/de-ronde-venen. De actie voor huurders en woningeigenaren loopt tot 31 december van dit jaar, maar heeft een beperkt budget. Als het budget op is, dan vervalt de waardebon. Daarom is het handig om de bon snel in te leveren.

Inwisselen bij een winkel in de buurt Woningeigenaren bepalen zelf waar ze de pro ducten kopen. Dit kan bij bouwmarkten, in een (web)winkel of bij een ondernemer in de buurt. De gemeente vindt het belangrijk om lokale ondernemers te steunen. Na het kopen van de energiebesparende producten kunnen inwoners de kassabon op

Gratis lezing op 1 december in Hotel Mijdrecht Marickenland

www.winstuitjewoning.nl/de-ronde-venen uploaden. Daarna ontvangt men het bedrag terug.

Wie liever direct een waardebon inwisselt voor een box vol energiebesparende producten, kan dat doen bij Optie1 (Hofland 2 in Mijdrecht). In deze box zitten verschillende producten waar mee de inwoners eenvoudig energie besparen.

Meer weten over duurzaamheid? Kijk voor meer informatie over de duurzame stappen van gemeente, inwoners en onderne mers op www.duurzaamderondevenen.nl. Aanmel den voor de nieuwsbrief over duurzaamheid kan op www.derondevenen.nl/duurzaam.

Nu een (levens)testament, straks een zorg minder

Het regelen van je testament is niet bepaald een onderwerp waarmee je indruk maakt tijdens verjaardagsfeestjes. Voor veel men sen is het een ver-van-mijn-bed-show. Taaie kost, een zorg voor later. “Maar als je nu al je zaken goed regelt, heb je later een zorg minder”, is de mening van erfrechtspecialist Kelly Boermans: “Cliënten die, op basis van een persoonlijk advies, hun laatste wensen en laatste wil hebben vastgelegd, voelen zich ronduit opgelucht. Soms zelfs blij.”

Niet meer betalen dan nodig is Een goed (levens)testament is maatwerk. Hoe wilt u dat uw nalatenschap wordt afgewikkeld? Door het vast te leggen in een testament, heeft u de garantie dat uw wensen worden nageleefd. Dit heeft ook als voordeel dat u - als u zorgbe hoevend wordt - niet teveel eigen bijdrage en

uw nabestaanden niet meer erfbelasting betalen dan nodig is.

Zelf de regie houden En stel dat u als gevolg van ziekte of een ongeval wilsonbekwaam wordt. Wie neemt dan de nood zakelijke beslissingen als u daar zelf niet meer toe in staat bent? Kelly Boermans: “Als u zelf de regie over uw leven wilt blijven houden, raad ik aan om een levenstestament af te sluiten waarin u vastlegt wie er namens u beslissingen mag nemen wan neer u daar zelf niet meer toe in staat bent.”

En stel dat u als gevolg van ziekte of een on geval wilsonbekwaam wordt. Wie neemt dan de noodzakelijke beslissingen als u daar zelf niet meer toe in staat bent? Kelly Boermans: “Als u zelf de regie over uw leven wilt blijven houden, is een goed levenstestament érg be

langrijk. U legt dan vast wie er namens u beslissingen mag nemen wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent. Wij vinden dit nog belangrijker dan een testament, want u bent er dan nog en dan wil je het gewoon goed gere geld hebben.”

Dan is nu de vraag heeft u het allemaal wel goed geregeld? Op dinsdag 1 november geeft Erfrechtplanning een gratis lezing in Hotel Mijd recht Marickenland om 19:30 uur over het le venstestament en het testament. Aanmelden voor de lezing kan via www.erfrechtplanning.nl Kelly Boermans, Erfrechtplanning

Opvallende cover

Het boek is voorzien van een kleurrijke cover. “Voor de omslag heb ik een schilderij van mijn opa gebruikt”, stelt de jonge auteur die in zijn dagelijks leven Rechten studeert. “Mijn opa was hobbyschilder en heeft dit prachtige werk gemaakt. Hoewel ik hem zelf nooit gekend heb, vind ik het mooi om op deze manier een knip oog naar mijn familie te geven.”

Naast een inspirerend leerproces was het schrij ven van het boek soms ook lastig. “Op het mo ment dat de proefdruk kwam, heb ik er nog veel in gewijzigd, gestreept en geschrapt. Met pijn en moeite moet je soms dingen schrappen. Net zolang totdat het goed is. En dat is het. Voor mij is het nu klaar. Ik vind het heel mooi geworden en het is mijn droom dat het ook daadwerkelijk gelezen wordt. Ik zou het heel mooi vinden om hierover met anderen het gesprek aan te gaan.”

Volgend boek?

Hoewel Youps tweede boek nu net af is, heeft hij al inspiratie voor een volgende. “Het manuscript ik eerst aan werkte, ligt klaar om aan verder te gaan’’, zegt hij. “Dat verhaal betreft een detec tive die zich afspeelt in de toekomst”, vertelt de jongeman die, naast zijn studie, werkt voor een branchevereniging van Aziatische horecagele genheden. “In mijn verhaal is als Verdrag van de VN opgenomen dat boeken verboden worden. Al die verschillende ideeën zouden zorgen voor onrust en verdeling. Uiteraard ontstaat er dan een geheime organisatie die nog wel boeken schrijft, al is dat vanaf dat moment is ontzettend illegaal. Als een van de ministers dood wordt aangetroffen, ontstaat een onderzoek…”

En zo heeft de jonge schrijver uit Amstelhoek dus inspiratie genoeg. Maar zover is het nog niet; eerst genieten van zijn boek De Naakte Waarheid en andere leugens. Dat boek is vanaf nu te bestellen via alle boekwinkels en wordt on demand gedrukt. Bovendien is het verkrijg baar via de auteurswebsite van Youp de Haas: www.bravenewbooks.nl/ylwdehaas

DE GROENE VENEN 25 NOVEMBERI 2022 11
Ook waardebon energiebesparende producten voor woningen met WOZ-waarde tot 355.000 euro
12 25 NOVEMBER 2022 DE GROENE VENEN Slim bekeken! Méér internet voor minder geld. * De actieprijs geldt voor de eerste 6 maanden o.b.v. een jaarcontract. Na 6 maanden betaal je het dan geldende tarief. Kijk voor de pakketten, kosten, actievoorwaarden en beschikbaarheid op jouw adres op caiway.nl. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. BESTEL VÓÓR 7 DEC Speciaal in de wijken Westerheul en Zuiderwaard! 35,p/mnd* Eerste 6 maanden Videobellen met collega’s aan de keukentafel en bingewatchen op bed terwijl er op zolder een game wordt gespeeld? Met glasvezel internet en Interactieve TV kan het hele huis moeiteloos tegelijk online en heeft iedereen z’n favoriete programma binnen handbereik. Gegarandeerd razendsnel internet tot wel 1,5 Gbit/s. En dat alles voor een verrassend normale prijs. Slim bekeken! Bestel je pakket op caiway.nl/Vinkeveen of bel 088 2249 001 Mis het niet!

Dag van de Ondernemer druk bezocht

Donderdag 17 november organiseerde ge meente De Ronde Venen samen met onderne mersverenigingen de ‘Dag van de Ondernemer’. Ruim 200 ondernemers waren hierbij aanwezig. Het thema van de dag was ‘Zakendoen in een krappe arbeidsmarkt’. Al direct na de aftrap bleek dat veel ondernemers tegen deze krapte aanlopen. Het vinden van geschikt personeel is lastig. Verschillende sprekers kwamen aan het woord om ondernemers te inspireren ook naar minder gangbare groepen werknemers te kijken. Denk aan jonge werknemers, 55-plus werknemers, statushouders, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het vinden en binden van werknemers in het algemeen. Ook het boeien en binden van het personeel kwam tijdens deze dag aan de orde.

Wethouder Anja Vijselaar trapte de bijeenkomst af met een interview. Hierin gaf ze aan hoe be langrijk ondernemers voor de samenleving zijn. “We weten dat het lastig is om geschikt perso neel te vinden. Daarom willen wij als gemeente ondernemers helpen. Maar wel op een leuke, inspirerende manier op een dag als vandaag”, aldus wethouder Vijselaar.

‘Vergeten’ groepen werknemers

De sprekers gaven hun beste ‘gouden’ tips om suc cesvol te werken met de soms wat vergeten groe pen werknemers. Daarbij gaven ze ook aan waar om het voor ondernemers loont om deze groepen de kans te geven. Elke spreker vertelde iets over een andere groep werknemers. Roos Wouters be geleidde de dag als dagvoorzitter. Journaliste Hes ter Zitvast las een prikkelende column voor met de titel “Ik snap niet dat vrouwen parttime werken om vaker bij de kinderen te zijn.” Waarop direct men sen uit de zaal reageerden. Barbara Breedijk sloot het plenaire deel muzikaal met een vrolijke noot af. Dit zorgde voor veel hilariteit in de zaal.

Voor herhaling vatbaar

Burgemeester Maarten Divendal bedankte aan het einde van de dag de ondernemers voor hun komst. Maar ook voor de mooie gesprekken die mensen met elkaar voerden. “Wij vinden het goed om de ‘Dag van de Ondernemer’ te vieren omdat onder nemers een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en wij willen hen bedanken voor hun durf en inzet. Het was een mooie dag die voor herhaling vatbaar is.”

Foto’s, video én gouden tips van de sprekers staan binnenkort op www.derondevenen-dvdo.nl.

Advertentie

Gratis lezing over het testament en levenstestament in Vinkeveen

Erfrechtspecialist Kelly Boermans geeft donderdag 15 december 2022 om 13:00 uur een gratis lezing in SCC De Boei. Het adres is Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen.

Een waterdicht testament zorgt ervoor dat zaken goed geregeld zijn én het bespaart uw nabestaanden zorgen, belasting en ei gen bijdrage in de zorg. Zo was er laatst iemand die dankzij een goed testament 80.000 euro erfbelasting bespaarde. De erf rechtspecialisten van Erfrechtplanning we ten als geen ander hoe u met een slim tes tament een fiscaal voordeel kunt behalen.

“Meer dan 11 miljoen Nederlanders heb ben geen testament en veel testamen ten zijn verouderd”, weet Kelly Boermans, mede-eigenaar van Erfrechtplanning. Sinds 2010 is de vrijstelling van de erf belasting bij kleinkinderen verdubbeld. Daarmee is het gelijkgetrokken met de vrijstelling erfbelasting van eigen kinde ren en is het fiscaal gunstiger geworden om de kinderen én kleinkinderen te laten erven. Regelmatig wordt de maximale vrijstelling voor de erfbelasting – 21.559 euro – aan de kleinkinderen toebedeeld. Dit gaat echter wel ten koste van de erfe nis van de eigen kinderen.

De eigen bijdrage in de zorg is sinds 2013 onder meer afhankelijk van het vermo gen. Een groot aantal testamenten is daar niet op aangepast. Bij aanwezigheid van spaargeld of wanneer de woning is afge lost, is het verschuldigde bedrag hoger dan wanneer er niets op de bankrekening staat of afgelost is. Hoe meer vermogen, hoe meer u betaalt aan eigen bijdrage in de zorg. Dit kan snel oplopen tot 2.500 euro netto per maand. Om nog maar te zwijgen van het hoge bedrag aan erf belasting dat erfgenamen vaak moeten betalen bij een praktisch afbetaalde wo ning. Gelukkig kunnen al deze kosten be perkt worden met een goed testament.

Nog belangrijker dan een testament is een levenstestament. In een levenstesta ment is vastgelegd wie de zaken regelt als u dit zelf niet meer kan. Bijvoorbeeld bij dementie of een beroerte. Er staat in wie zich over de financiën buigt, wie be slissingen neemt bij medische kwesties én u kunt ook een tweetal wilsverklarin gen opnemen. Ook kunt u met een goed levenstestament besparen op de eigen bijdrage in de zorg.

Heeft u al een testament en levenstestament maar twijfelt u of het nog steeds aan

uw wensen voldoet, meldt u zich dan aan voor de lezing.

Heeft u géén testament en levenstesta ment? Meldt u zich dan ook aan voor de lezing. In een comfortabele setting ver telt onze erfrechtspecialist u geheel vrij blijvend wat u moet weten over een goed testament en levenstestament.

U bent van harte welkom!

Bespreekt u deze belangrijke zaken liever 1-op-1?

Maakt u dan een afspraak. Een erf rechtspecialist van Erfrechtplanning komt vrijblijvend en kosteloos bij u thuis om de mogelijkheden met u te bespreken.

Wilt u zich eerst oriënteren, vraag dan de gratis brochure aan via www.erfrechtplanning.nl

Lezing bijwonen? Wees zeker van uw plek en meld u telefonisch of via onze website aan voor de lezing.

085 - 303 76 87 www.erfrechtplanning.nl

DE GROENE VENEN 25 NOVEMBERI 2022 13
Kelly Boermans, adviseur bij Erfrechtplanning
liever niet aan
dood.
We denken
de
Toch willen we alles goed geregeld hebben voor onze nabestaanden. Een testament kan daarbij helpen, maar wordt vaak uitgesteld. Herkenbaar? “Het is duur en ingewikkeld, dat doen we volgend jaar wel”
Iets meer geluk in de regio

MONDRIA'S BOEKENLADDER

Mijn grote liefde Tahmina Akefi

In Mijn grote liefde beschrijft Tahmina Akefi haar leven met Peter R. de Vries. Het is een bijzonder verhaal van een bij zondere liefde. Zij, gevlucht voor de oorlog in Afghanistan. Hij, 26 jaar ouder en de bekendste misdaadjournalist van Nederland. Een relatie die niet vanzelfsprekend is, maar wel uniek, intens en vooral vol van liefde. Een liefde die vaak op de proef werd gesteld, maar alle tegenslagen wist te overwinnen.

Breekpunt

Elvin Post

Amy Dudley woont met haar echtgenoot, toptennisser Ste ven Dudley, en hun dertienja rige zoon Tim in een groot huis op het platteland. Ze runt een coachingpraktijk en heeft ogen schijnlijk alles wat ze zich kan wensen. Toch zit Amy niet lekker in haar vel: Steven had lange tijd weinig aandacht voor haar vanwege een zware enkelblessure en Tim wordt gepest op school.

De laatste skilift

John Irving

In Aspen, Colorado, in 1941, neemt skiester Rachel Brewster deel aan de Nationale Kam pioenschappen Slalom. Little Ray, zoals ze wordt genoemd, komt niet eens in de buurt van het podium. Maar wél slaagt ze in een andere mis sie: zwanger worden. Terug thuis in New England wordt Little Ray skileraar.

John van den Heuvel

Bert Dijkstra

Bert Dijkstra ging maanden lang mee op pad met John van den Heuvel en zat naast hem op de achterbank van gepantserde bolides op weg naar onder meer de RTL Boulevard-studio, de extra beveiligde rechtbank De Bunker, het PSVstadion en rechtbank Amsterdam voor het proces tegen de moordverdachten in de zaak van Peter R. de Vries. John van den Heuvel, een lustrum lang extreme beveiliging geeft een onthullende in kijk achter de schermen van een leven met voort durende dreiging, maar is vooral ook het verhaal van een geboren positivo die er in slaagt te blijven genieten van het leven.

De gevangene B.A. Paris

Amelie is een overlever. Op haar achttiende kwam ze er alleen voor te staan na de dood van haar ouders, maar gelukkig werd ze al snel van de straat geplukt door Carolyn, die haar in huis neemt. Met hulp van Carolyn weet Amelie haar leven weer op de rit te krijgen en ze wordt mee gesleept in de glamourwereld van Londen, waar ze de knappe en rijke Ned Hawthorpe ontmoet. Al snel trouwen ze. Maar dan komt Amelie bij kennis in een verduisterde kamer op een onbekende plek.

Op zoek naar mijn vader Pere Cervantes Barcelona

1945. De burgeroorlog is voorbij en de verwoesting en armoede is overal zichtbaar. Nil, een jongen van 13, woont alleen met zijn moeder. Zijn vader is ver dwenen op de dag dat Barcelona werd bezet door de regering van Franco. Op zijn verjaar dag is hij getuige van een moord in het trap penhuis bij zijn woning. Het slachtoffer drukt

hem een verzamelplaatje in handen en noemt de naar David. De naam van Nil’s vader. Er volgt een afgrijselijk verhaal gedurende de zoektocht van Nil naar zijn vader. Dit stukje is te kort om een sa menvatting te geven over de onderdrukking, machtsmisbruik, de kracht van vrouwen, de hoop, de liefde. Daar zult u echt zelf het boek voor moeten lezen, maar wees gewaarschuwd. Sommige passages zijn niet te bevatten expli ciet beschreven.

Familie Matze vertrekt naar Namibië voor zendingswerk “Wij kijken er naar uit om te dienen en al die blije gezichten te zien”

Voor de familie Matze uit Wilnis breekt een spannende tijd aan. Zij vertrekken in janu ari 2023 naar Namibië, Afrika, voor zendings werk. Kees Matze gaat een rol vervullen in het Afrikaanse onderwijs, zijn vrouw Linda zal zich inzetten bij crisisopvang voor zwan gere vrouwen en pasgeboren baby’s. In Wil nis laten zij alles achter. Dat geldt niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun vijf kinderen.

tekst rosanne kok - foto kees matze

Kees en Linda hebben altijd bewondering gehad voor mensen in de zending die het woord van God over heel de wereld verspreiden. “Toen wij een fol der zagen met de tekst ‘Zending, iets voor jou?’ hebben mijn vrouw en ik hiervoor gebeden”, ver telt Kees. “In het begin wilden wij zendingswerk in Nederland doen, maar deze deur ging niet voor ons open. Ook voor zendingswerk in België en een Bijbelschool in Engeland bleven de deuren dicht. Lange tijd leefden wij tussen hoop en teleur stelling.”

Later verdiepte het echtpaar zich in evangelisatie werk in Albanië en zelfs in Azië. “Dat was abso luut andere koek, maar als God ons daarheen zou roepen, zouden we bereid zijn om daar naartoe te gaan”, vervolgt Kees. “Via via ontmoetten wij de Family Life On Wheels, een gezin dat evangelisa tiewerk in Afrika doet. We volgen hen al langere tijd, onder andere via de vele video’s die zij maken.”

Door omstandigheden kregen Kees en Linda de kans om de familie achter Family Life On Wheels te ontmoeten. “Zij vertelden dat in Namibië ge zocht werd naar mensen die konden ondersteu

Martha Schouten uit Baambrugge: “ANWB

nen in het onderwijs én in de zorg. Bij zonder is dat ík al dertien jaar in het onder wijs werk én dat mijn vrouw een achter grond heeft als verpleeg kundige op de kraamafde ling van een ziekenhuis. Bovendien zouden wij dit zendingswerk samen kunnen doen en als gezin bij elkaar kunnen blijven. Deze uitnodiging kwam niet zomaar op ons pad…”

Alles achterlaten

Voor de familie Matze gaat het leven rigoureus veranderen. “We vertrekken half januari”, stelt Kees. “We hebben ons werk opgezegd en het huis verkocht. We weten niet of en wanneer we nog terugkomen…” En niet alleen voor het echt paar zelf verandert veel; hun vijf kinderen ver huizen uiteraard met hen mee. “We hebben hen onderdeel gemaakt van onze zoektocht en ons verlangen om zendingswerk te doen’’, vervolgt de man die binnenkort afscheid neemt van zijn baan als meester op basisschool Wegwijzer in Kocken gen. “Onze jongste kinderen zijn vooral nieuws gierig; onze oudste meiden vinden het spannend.

AutoMaatje brengt mij overal”

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waar bij vrijwillige chauffeurs hun minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebrui ken daarvoor hun eigen auto. Wie vervoert wil worden, betaalt alleen een kleine onkostenver goeding van 0,35 euro per kilometer aan de vrij willige chauffeur. Recent deelden we het nieuws dat AutoMaatje landelijk gezien haar 500.000e autorit heeft gemaakt. Maar, wat betekent deze vervoersdienst voor inwoners van onze ge meente?

tekst rosanne kok - foto arthur van der kooij

Eén van de inwoners die regelmatig gebruik maakt van ANWB AutoMaatje, is Martha Schouten uit Baambrugge. “Omdat ik een beroerte heb gehad, ben ik zelf niet meer in staat om auto te rijden”, ver telt zij. “Dat vind ik ontzettend jammer. Gelukkig ne men mijn kinderen mij vaak mee; al hebben zij na tuurlijk ook hun werk en hun eigen gezin. Daarom ben ik voor sommige vervoersvragen aangewezen op de taxi, de rolstoeltaxi of op AutoMaatje. Dat laatste is een service waarbij vrijwilligers worden ingezet om anderen te vervoeren. Ik maak er al een heel tijd gebruik van en het bevalt mij uitstekend.”

Martha

uitstapjes en bezoeken aan medisch specialisten. “Recent bezocht ik de verjaardag van mijn klein dochter”, legt zij uit. “Toen moesten we helemaal richting Utrecht. Daarnaast maak ik gebruik van AutoMaatje voor mijn maandelijkse bezoek aan de leeskring en voor mijn afspraken bij bijvoorbeeld de tandarts of het ziekenhuis. Ik vind het echt ideaal.”

Geniaal

De vrouw uit Baambrugge noemt AutoMaatje “geniaal”. “De chauffeurs komen allemaal uit het dorp of uit de directe omgeving”, zegt zij. “Dat kan ontzettend leuke gesprekken opleveren. Laatst moest ik naar een vaccinatielocatie en had ik een waanzinnig leuke rit met een van de vrijwilligers. Zo voelde dit ritje gewoon als een leuk uitje! Bovendien is het heel voordelig; je betaalt de chauffeur uit sluitend een kilometervergoeding. Dat maakt deze service ook ideaal voor mensen met een kleine por temonnee.”

Vooraf plannen

Het enige nadeel van de vervoersservice Auto Maatje is dat de autorit een aantal dagen van te voren dient te worden aangevraagd. “In veel geval len is dat natuurlijk niet erg omdat je verjaardagen en medische afspraken meestal wel van tevoren weet”, vervolgt Martha. “Toch kan het ook wel

Toch hebben we allemaal het vertrouwen in God. Natuurlijk vind ik het ook spannend. Wij mensen hebben nu eenmaal graag de controle. Hoe zal het zijn met onze huisvesting? En komt die contai ner wel aan? Toch heb ik het volledige vertrouwen dat God ons zal geven wat we nodig hebben. We kijken er enorm naar uit om daar te mogen dienen en al die blije gezichten te zien.”

Uitzendingsdienst

Zondagochtend 18 december vindt in de Her vormde Kerk van Wilnis de uitzendingsdienst plaats. Dan wordt het gezin Matze gezegend op hun bijzondere missie. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze kerkdienst bij te wonen. Meer informatie over hun missie, is te vinden op: www.lightforthechildrennederland.nl

eens lastig zijn. Zo moest ik laatst plotseling naar het AMC. Toen heb ik gebruik gemaakt van een ge wone taxi. Je moet het dus wel een beetje kunnen plannen, maar als dat lukt, is dit echt vreselijk han dig. Wie ook een rit wil maken met AutoMaatje óf vrijwilliger wil worden, kan zich melden bij het Ser vicepunt, tel. 0297 - 58 76 00 of mail naar: info@servicepuntderondevenen.nl

14 25 NOVEMBER 2022 DE GROENE VENEN
gelezen door carla burggraeve Martha Schouten is blij met de service van AutoMaatje Kees Matze en zijn vrouw Linda verhuizen met hun kinderenn naar Namibië

Hmmm met Hesse

Wat was het een heerlijke zomer. Vanaf de Heren weg en vanaf het water kon je optimaal genieten van een van de hotspots van Vinkeveen: Boat house, een uitermate trendy restaurant voor Italian &- Asian Food. Je kon op de zonovergoten dagen gewoon met je boot aanleggen en heerlijk gaan di neren, of lekker een pizzaatje ophalen en – als je dat wilde – serveerden ze gewoon op je boot. Maar wie nu denkt dat de gepassioneerde eigena ren Vincent Langendorff en Peter Weber een win terslaap gaan houden, hebben het mis. Met een uitstekend plan voor de wintermaanden hebben de heren de warmte van de zomer gewoon in huis gehaald en is het restaurant van binnen volledig ge transformeerd en straalt de warme gezelligheid je tegemoet.

Het interieur is aangepakt; de dames van het team van Boathouse vonden dat je duidelijk kon zien dat het een restaurant van mannen was, en er duidelijk een “female touch” ontbrak. Vincent & Peter, niet vies van een uitdaging, gaven medewerkster Liv de mogelijkheid een eigen moodboard te maken. Naar haar presentatie waren de heren om en kon de metamorfose beginnen. En wat een resultaat! Je voelt meteen thuis en het uitstekende lichtplan en de hele aankleding zijn fantastisch. Ook de serre is voor de winter overdekt en zijn er wanden geplaatst die met een druk op de knop elektrisch opgerold kunnen worden. Heaters en vuurkorven zorgen voor een meer dan behaaglijke sfeer.

Het heerlijke van dit restaurant vind ik de combina tie van de Italiaanse en Aziatische keuken. Volgens mij een unieke combinatie en voor mij een win/win, want ik ben groot liefhebber van beide.

En wanneer er Sushi in het spel is, kan ik niet an ders dan mijn lieftallige echtgenote meenemen! We nemen plaats in de hoek van het restaurant, nadat we bijzonder fijn en hartelijk ontvangen zijn door bedrijfsleider Luke, een grote glimlach achter een goeie baard en we voelen ons onmiddellijk welkom. Het attente bordje op onze tafel beaamt dat.

De kaart biedt vele mogelijkheden en vele combi naties. De 4 keuzemenu’s spreken ons onmiddellijk

Boathouse

Vinkeveen,

aan, variërend van een 3-gangenmenu (Godfather table) voor 35 euro p.p tot een maar liefst 5-gan genmenu (de Captains table) voor 45 euro p.p. Om de, volgens de kaart, ultiéme Italian & Asian Expe rience te beleven, gaan we voor het laatste en laten we ons verrassen door wat chef-kok Dennis voor ons in petto heeft.

We starten met een combigerecht: met een paar smakelijke Sushi rolls. Surf & Turf rol (tempuragar naal, carpaccio en teriyaki) en Fried Sushi (gefri tuurde sushi, zalmtartaar, tonijntartaar en flank steak), dit in combinatie met 2 bruschetta’s. De toon is gezet, wát een starters.

Als tweede gerecht een verrassend Tom Kha Kai (kokossoepje met bosui, gamba en champignon). Wij zijn beiden gek op hartig in combinatie met zoet en deze soep is een schot in de roos.

Tussendoor komen los van elkaar Peter – die zich even heeft losgerukt van de werkzaamheden op kantoor– en Vincent –die rechtstreeks van de Rai kwam, omdat de heren ook nog een cateringbe drijf runnen en onder andere de Rai als grote klant hebben – even aan tafel, Ze zijn beiden blij ge stemd over onze ervaring en ik praat met hen over de plannen, want de geweldige ideeën van deze horecatijgers lijken onuitputtelijk. Zo praten ze en thousiast over de luxury beurs (8 t/m 12 december in RAI Amsterdam) waar ze niet met hun catering maar met Boathouse gaan staan. Al snel moeten ze beiden weer aan het werk met een geestdrift die ongekend is.

Daar is Luke met het volgende gerecht; wederom een geweldige combi. Dit keer uit de Aziatische keuken: KFC –Korean Fried Chicken– (kip tempura, kimchi, wortel en komkommer), Bao Pork Belly (een broodje bao met buikspek, wortel en kom kommer) en een Pokétower Tuna (rijst, komkom mer, guacamole, wortel, lychee, zeewiersplinters, Edamameboontjes en tonijntartaar). Wederom for midabel gepresenteerd en fabuleus van smaak.

Inmiddels druppelen er groepjes mensen binnen die ook de warme gezelligheid van Boathouse heb ben ontdekt en allen vriendelijk welkom worden ge heten door gepersonaliseerde bordjes op hun tafel, wat een leuke geste.

Dat we voor de ‘full monty’ hebben gekozen zul len we weten ook, want daar is het vierde combi natiegerecht en alsof we nog niet overdonderd ge noeg waren: Beef Rendang (verrukkelijk gestoofd

de wintereditie…

rundvlees met rijst), Thai Green Curry (rijst, groene curry, kip en gamba), Krupuk (3 kleuren-kroepoek met koude satésaus) en uit de Italiaanse keuken: Black Mamba (zwarte tagliatelle, gamba’s, kreef tensaus en parmezaanse kaas). Natuurlijk kunnen wij deze combinatie van een groot deel van kaart niet op, maar wat een culinair feestje is dit zeg!

Dan het slotstuk: op de kaart kun je kiezen uit di verse koffielikeuren of after dinner cocktails. Wij gaan voor een bakkie koffie met een selectie van de ‘happy endings’: de mango-passievrucht cheescake, de apple gyoza met kaneelijs en de tiramisu…

Als klap op de vuurpijl komt Luke langs met een houten kistje, eenmaal geopend zien wij een soort schietschijf met een selectie van bonbons van Joost Linders van atelier Chovalli Cho colate. “Bonbon-roulette,” zegt Luke lachend. Hij legt uit: “In de selectie bonbons zit 1 bonbon met een hele hete smaak, alleen ik weet welke dat is. Durven jullie het aan?” Natuurlijk pakken we deze hilarische uitdaging aan, ik proef een heerlijke zachte smaak, daar kom ik goed mee weg. Nu is het de beurt aan mijn vrouw. En zoals altijd heeft zij prijs, tot groot plezier van Luke en mijzelf. Wat een leuk einde aan een onvergetelijke avond.

V.l.n.r.: chef-kok Dennis, bedrijfsleider Luke en Liv (mede-verantwoordelijk voor het interieur)

Voor de laatste foto ga ik in de stromende regen en met gure wind de steigers op om een foto te maken van het restaurant. Ik kijk door mijn zoeker naar het gebouw en denk, potverdorie, wat is die metamorfose goed gelukt, de warmte van de zo mer naar binnen gehaald en een geweldige sfeer neergezet met eindeloos lekker voedsel..!

Restaurant BOATHOUSE, Italian, Sushi, Thai

Di t/m do 16 - 22 uur

Vr t/m zo 11 - 22 uur

• Lunch • Borrel met bites • Diner

Bezorgen: di t/m zo, tel. 085- 833 00 66 www.boathousevinkeveen.nl Herenweg 144 F Vinkeveen Tel: (085) 833 00 66 info@boathousevinkeveen.nl

DE GROENE VENEN 25 NOVEMBERI 2022 15

Kom langs tussen 18.00 - 20.30 uur

Bezoek de glasvezel inloopavond

op 30 november bij De Boei

We naderen het einde van onze glasvezelcampagne in Vinkeveen. Met een glasvezelnetwerk zijn de wijken Westerheul en Zuiderwaard straks klaar voor de toekomst.

Wil je persoonlijk advies of hulp bij het afsluiten van een abonnement? Kom dan langs op onze inloopavond bij:

• Sociaal Cultureel Centrum De Boei aan het Tuinderslaantje in Vinkeveen op woensdag 30 november tussen 18.00 en 20.30 uur.

Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen. Op deze avond staan de lokale verkopers voor je klaar om met je mee te kijken en je te voorzien van advies op maat.

deltanetwerk.nl

Walking Football Abcoude is

een groot succes “Als je je hele leven hebt gevoetbald, blijft het spelletje gewoon leuk”

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst de voetbalvorm waarbij in wandel tempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heu phoogte komen. Harry de Winter uit Abcoude beoefent deze sport met veel plezier en nodigt alle enthousiastelingen uit het ook eens te komen proberen.

Harry de Winter heeft altijd op een behoorlijk niveau gevoetbald, maar op een gegeven mo ment ging dat niet meer. “De meeste ouderen gaan naar de sportschool of blijven in beweging door te fietsen of te wandelen”, vertelt hij. “Dat past allemaal niet bij mij. De enige manier om mij in beweging te krijgen, is met een bal. Mijn fysiotherapeut adviseerde mij Walking Football. Dat bleek een briljante zet!”

De Abcoudenaar belde met het bestuur van FC Abcoude en kreeg groen licht om deze nieuwe tak in Abcoude uit te rollen. “Dat is nu iets meer dan een jaar geleden en inmiddels een groot succes”, vertelt Harry vol trots. “We zijn nu met een groep van ongeveer 15 mannen en we heb ben het vreselijk leuk! Al deze mannen hebben op een redelijk niveau gevoetbald en beheersen de techniek nog steeds.”

Iedere vrijdagochtend komen de heren van 1011 uur bij elkaar op een van de kunstgrasvelden van FC Abcoude. Daar spelen ze onderling een wedstrijdje. Officieel wordt Walking Football met zes tegen zes gespeeld, maar deze heren trek ken hun eigen plan. “Soms spelen we zeven te gen zeven en als we niet compleet zijn, spelen

we

Plezier staat centraal. “Wij kunnen enorm genie ten als iemand met een ‘hakkie’ een doelpunt maakt of de ander tot tweemaal toe door de be nen speelt”, lacht Harry. “Dat gebeurt geregeld. Deze vorm van voetbal is voor ons een gewel dige oplossing. We hoeven niet te rennen, maar kunnen toch genieten van dit ontzettend leuke spelletje. Bovendien voel ik mij veel fitter dan voordat ik hiermee begon. We gaan het hele jaar door en hebben bijna altijd goed weer. Na af loop drinken een bakkie koffie en er is altijd wel iemand die de gevulde speculaas meeneemt…”

Mallorca

De groep uit Abcoude wil geen competitie spe len, maar heeft zich wél ingeschreven voor een internationaal toernooi. “Dan gaan we met een delegatie naar Mallorca”, stelt Harry lachend. “De velden liggen bijna op het strand! Dat gaat toch fantastisch zijn?”

De groep uit Abcoude staat open voor aanwas van nieuwe leden. Wie het gezellig vindt om ook eens een balletje te trappen, kan meedoen op vrijdagochtend van 10 tot 11 uur bij FC Abcou de. Vragen? Contact Harry de Winter, tel. 06-50 666 364.

Gemeente krijgt ruim 49.000 euro voor foutieve bomenkap

Vorig jaar maart zijn er 36 bomen teveel gekapt bij het bouwrijp maken van de Sta tionslocatie in Mijdrecht. Daar wordt op dit moment een mix van tientallen woningen en appartementen gebouwd. De gemeente krijgt hiervoor een schadevergoeding van ruim 49.000 euro van de aannemer.

Om te kunnen starten met het bouwrijp maken van het terrein, werden bomen gekapt. Helaas zijn door een fout bij de aannemer meer bomen gekapt dan was afgesproken. De aannemer die de kapwerk zaamheden verrichtte, heeft dit destijds gemeld bij de gemeente en de aansprakelijkheid erkend. Besloten werd om in onderling overleg tot een af spraak over de schadevergoeding te komen. Dat is inmiddels gebeurd en de gemeente ontvangt een schadevergoeding van 49.055 euro, gelijk aan het bedrag dat het bureau Boominspecteurs heeft begroot in haar schadetaxatierapport, dat is uitge voerd in opdracht van de verzekeraar van de aan nemer. Vanuit de gemeente is naar aanleiding van dit rapport een second-opinion uitgevoerd. Hier kwam uit naar voren dat de Boominspecteurs op

juiste wijze en tot een juiste vaststelling van het schadebedrag zijn gekomen.

Nieuwe bomen deze winter geplant

Bij de Stationslocatie worden nu nieuwe bomen geplant. Aanvullend daarop plant de gemeente nieuwe bomen in verschillende diktematen (16 – 18 cm en 30 – 35 cm) terug langs de Rondweg. Dat wordt verder aangevuld met verschillende soorten bosplantsoen met diverse groenblijvers. Het uitge keerde schadebedrag wordt hiervoor ingezet. Alles bij elkaar zorgt dit voor een herstel van de groene uitstraling aan de Rondweg. foto: 0297 nl

25 NOVEMBER 2022 DE GROENE VENEN
tekst rosanne kok gewoon vijf tegen vijf. Wij doen het op onze eigen manier, dus alles kan!”

Zeer geslaagde 5e editie van Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon

Afgelopen zondag was er weder om sprake van hardloopfeest in De Ronde Venen. Maar liefst 1350 lopers hadden zich ingeschreven voor de diverse afstanden van de Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon. De lopers ge noten van het prachtige parkoers door alle kernen van de gemeente, de enthousiaste vrijwilligers en pu bliek en de goede organisatie.

Het weer was lange tijd onzeker. Er was uiteindelijk een koude, maar mooie start en (helaas) een regenach tige finish.

Nieuw dit jaar was de passage door de kassen van F.N. Kempen aan de Oosterlandweg in Mijdrecht. De lo pers en de begeleidende fietsers gingen aan de Oosterlandweg de kas in, staken aan de achterzijde de wa tergang over via een ponton van Van

Schie en vervolgden hun weg over de grasdijk naar de Westerlandweg. En wat bleef was de passage door de koeienstal van Wim van Bemmel aan de Tienboerenweg.

Ook de Amstelhoek Fortcross was nieuw. Op het Fort in Amstelhoek lie pen kinderen en jeugd een cross op dit unieke parkoers, met dank aan de AKU en de buurtvereniging van Am stelhoek. In Abcoude liepen de kin deren weer de Mini-marathon, i.s.m. Atletiek Abcoude.

De mannen en dames van de lange adem deden de 42,195 kilometer van de Hafkamp Groenewegen (hele) Marathon. Winnaar bij de heren werd Niek Dekker uit Woerden in een tijd van 2.34.52, op ruim 2 minuten ge volgd door Brent Pieterse uit Nieuw koop. Bij de dames was het Thecla

De Jongh-Oosterwijk die als winnares over de streep kwam in een tijd van 3.23.34.

Dit jaar was er wederom een DuoMarathon, mede mogelijk gemaakt door KernGezond uit Mijdrecht. Deze afstand is een unieke combinatie van hardlopen en fietsen met twee deel nemers. Er is altijd één deelnemer die loopt om zo de afstand van de hele marathon af te brengen. Bij de he renduo’s ging de overwinning naar Packed&Fresh uit Amsterdam. Zij wa ren 2 minuten sneller dan de eerste loper op de hele marathon. Bij de da mesduo’s viel er een parkoersrecord te noteren. Galgje uit Utrecht liep de 42,195 kilometer in een supersnelle 2.46.06. Bij de gemengde duo’s ging de overwinning naar Noordburen uit Amsterdam in een tijd van 3.08.46.

Tenslotte was er de DaySix 10 ki lometer, met een mooie ronde via Baambrugge. De overwinning bij zo wel de heren als de dames ging naar Spaanse atleten. Marta Romance Oms en Victor Aguilera Revuelta be sloten hun trip aan Amsterdam op te luisteren met een bezoek aan Ab coude. Ze gingen met een extra zak centje naar huis, want zowel Marta (37.37) als Victor (31.48) gingen met de overwinning naar huis. Sowieso kende het evenement een internatio nale deelname met maar liefst 21 na tionaliteiten en zo’n 50 deelnemers uit andere landen.

De organisatie wil alle vrijwilligers, sponsoren en het publiek bedanken voor hun inzet en bijdrage aan het hardloopfeest in De Ronde Venen. Zie de Facebookpagina’s en website voor sfeerimpressies.

Sport nieuws

Vrijwillige

instructeur

gezocht Biljarten in ’t Anker

Elke twee weken is op dinsdag morgen het biljart geopend in In loophuis ’t Anker op Karekiet 49 in Mijdrecht. Maar er zijn op dit moment meer keus dan biljarters! Daarom nodigt ’t Anker mannen (en natuurlijk ook vrouwen) van harte uit op die dinsdagochtenden langs te komen om samen de ge kleurde ballen te laten rollen.

Inloophuis ’t Anker ontvangt op dinsdag en donderdag mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten en biedt hun een gezellige ontvangst.

Lotgenotencontact is een van de pijlers van het Inloophuis, centrum voor leven met en na kanker. Daar naast biedt het gasten afleiding en ontspanning d.m.v. diverse activi teiten, o.a. schilderen, theater, zin gen of yoga. En dus biljarten.

Omdat dit spel nog niet zo een voudig is, zoekt ’t Anker een vrij williger die de deelnemers de geheimen van het spel wil bijbren gen. Ben jij die bevlogen vrijwil liger met biljartkennis, dan nodigt ’t Anker je van harte uit langs te komen. Nadere informatie over deze vacature en over ’t Anker via tel. 06-12111100. Zie ook: www.inloophuishetanker.nl.

Vinkeveen Bingo bij SV Hertha

Op vrijdag 25 november is er bin go in de kantine van SV Hertha aan de Mijdrechtse Dwarsweg in Vinkeveen. Zaal open 19.30 uur, aanvang bingo 20 uur.

Vinkeveen Klaverjassen in De Boei

Vrijdagmiddag 25 november or ganiseren Koos en Wim weer een gezellige klaverjasmiddag in dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.

De grote zaal is open om 13 uur en het kaarten begint om 13.30 uur precies. Het is een gezellig evene ment met heel veel leuke prijzen, dus voor iedere kaarter van harte aanbevolen.

DE GROENE VENEN 25 NOVEMBERI 2022 17
Mini-marathon Abcoude. foto fem van duuren
Start 10 km. foto fem van duuren
Mini marathon Abcoude. foto fem van duuren
Amstelhoek Fortcross

De nieuwe Honda Civic en Mazda CX-60 Plug-in Hybride!

Japanse autospecialist Van Nieuwkerk heeft twee nieuwe hybride modellen in de showroom staan. De nieuwe Honda Civic e:HEV en Mazda CX-60 zijn Japans vakmanschap in de puurste vorm. Bent u opzoek naar een auto waarbij de wereld van comfort, uitstraling en snelheid samenvalt met de wereld van hybride auto’s? Dan past de Honda Civic of de Mazda CX-60 perfect bij u!

De Honda Civic e:HEV

Deze gloednieuwe Honda Civic e:HEV is de hy bride auto voor echte bestuurders. Het is een zelfopladende, dynamische, volledige hybride hatchback die de technologie en het design van de Civic aanvult met een indrukwekkend elektrisch vermogen. De geavanceerde tech nologie zorgt ervoor dat u de Civiv Hybrid nooit op het net hoeft aan te sluiten. Echter wordt er door de volledig hybride aandrijflijn energie op gevangen, die anders verloren zou gaan tijdens het remmen. Al met al wordt er door middel van de nieuwste Honda hybridetechnologie en echt vakmanschap gezorgd voor een krachtige, ge elektrificeerde aandrijving.

In tegenstelling tot de vorige Honda Civic, kent de nieuwe Civic Hybrid met een 2.0 benzinemo tor aanzienlijk meer vermogen. Een systeemver mogen van 184 PK en een koppel van 315 Nm; dat zijn cijfers waar we blij van worden. Zonder in te leveren op de sportieve prestaties van de auto, scoort de Civic Hybrid het meest zuinige energielabel (A). De lagere CO2-uitstoot zorgt voor een fors lagere aanschafbelasting (BPM), waardoor de Civic Hybrid nu al leverbaar is vanaf 35.680 euro. Voor deze prijs rijdt u rijklaar in een luxe aangeklede Elegance uitvoering met automaat de showroom uit.

De Mazda CX-60 Plug-in Hybride Bent u opzoek naar een auto met een net wat

hogere instap, dan is de Mazda CX-60 de auto die u zoekt. De CX-60 is de eerste plug-in hy bride van Mazda. Met een gecombineerd ver mogen van 327 pk kan de CX-60, in hybride modus, een topsnelheid van 200 km/u bereiken. Een krachtige 2.5l Skyactiv-G 4-cilinder benzi nemotor is op innovatieve wijze gecombineerd met een grote batterij en een efficiënte elektro motor. Hierdoor kunt u tot wel 63 kilometer vol

ledig elektrisch rijden. Met een maximaal trek gewicht van 2.500kg is geen enkele trailer te zwaar. De achterwielaandrijving van de CX-60 zorgt ervoor dat er een goede balans in de auto heerst. Wanneer het nodig is kunnen de voor wielen ook nog worden aangedreven. Hierdoor heeft u in alle omstandigheden maximale grip. De nieuwe Mazda CX-60 Plug-in Hybride is rijklaar verkrijgbaar vanaf 53.690 euro!

Automotive-centre Van Nieuwkerk

Bent u enthousiast geworden over de Civic Hy brid en/of Mazda CX-60? Kom dan bij Automo tive-centre Van Nieuwkerk langs in Amsterdam, Hilversum, Alphen a/d Rijn of Mijdrecht en maak een proefrit.

Meer informatie vindt u op www.vannieuwkerk.nl.

18 25 NOVEMBER 2022 DE GROENE VENEN MAZDA CX-5 DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR MAZDA2 ONTVANG TIJDELIJK TOT € 1.000 INRUILVOORDEEL NU AUTOMAAT ZONDER MEERPRIJS T.W.V. € 3.250 Mazda CX-5 2022 vanaf € 37.590. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 2022 van 6,1 tot 8,0 liter per 100 km / van 16,4 tot 12,5 km per liter / CO2-uitstoot van 153 tot 182 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de WLTPtestmethodiek. Genoemde prijzen zijn incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken, excl. metallic/mica lak en opties. Actie geldig bij particuliere/zakelijke aanschaf met aankoopdatum 29 september 2022 t/m 31 december 2022, uiterlijke registratie 31 maart 2023. Uitzonderingen hierop zijn de Mazda CX-5 Homura Limited en de Mazda CX-5 Advantage, hiervoor geldt een uiterste registratiedatum van 31 december 2022. Mazda2 2022 vanaf € 18.990. Gemiddeld verbruik Mazda2 2022 van 4,8 tot 5,4 liter per 100 km / van 20,8 tot 18,5 km per liter / CO2-uitstoot van 109 tot 122 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de WLTP-testmethodiek. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken, excl. metallic/mica lak en opties. Actie geldig bij particuliere/zakelijke aanschaf met aankoopdatum 29 september 2022 t/m 31 december 2022, uiterlijke registratie 31 maart 2023. Uitzonderingen hierop zijn de Mazda2 Sportive en de Mazda2 Luxury, hiervoor geldt een uiterste registratiedatum van 31 december 2022. Hoogte van het inruilvoordeel bedraagt € 500 voor de basis, Comfort, en Sportive-uitvoering. Op de Luxury en Signature-uitvoering geldt een inruilvoordeel van € 1.000. Niet geldig bij zakelijke/private lease of in combinatie met andere acties. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl DRIVE TOGETHER . Zuinig met groen energielabel A . Stijlvol en verfijnd van buiten en van binnen . Standaard rijk en compleet uitgerust . Geen BPM verhoging tot € 1.900 voordeel . Vernieuwd design met rijke standaarduitrusting . Hoog trekgewicht van ten minste 1.800kg . Meer keuzemogelijkheden waaronder nieuwe speciale uitvoeringen . Geen BPM verhoging tot € 1.900 voordeel MAZDA VAN NIEUWKERK Bozenhoven 36 | 3641 AH Mijdrecht | 0297-281708 mazda.vannieuwkerk.nl | automotivecentrevannieuwkerk automotivecentrevannieuwkerk 270255 Nieuwkerk_Mazda2 - Mazda CX-5_print ad_265x193mm_mijdrecht.indd 1 21/11/2022 12:34

AUTO IMPRESSIE

Grote zakensedans als de Mercedes-Benz E-Klasse, BMW 5-Serie en Audi A6 blijven mateloos populair. Ook in de dikste uitvoerin gen vinden ze gretig aftrek. Als je dat op een afstandje bekijkt als Italiaan, dan wil je daar natuurlijk een graantje van meepikken. Zeker als je als Maserati zijnde ervan overtuigd bent dat het beter kan.

Maserati had al een grote Quattroporte, een iconische snelle sedan, voorzien van een dikke V8 motor. Met de kleinere Ghibli heeft Maserati zichzelf als doel gesteld om een volwaardig al ternatief te worden voor de Duitse drie. Waar de Duitsers een vanafprijs van ruim 60 mille kennen, start de Ghibli rond de 100.000 euro. Ook in de Ghibli lepelde Maserati een heerlijk blok in de vorm van een 3.0 V6 benzinemotor. In de dikste uitvoering, met 430 pk en 580 Nm en een prijskaartje van ruim 165.000 euro denk je dat je daarmee een de AMG’s en M’s het snot voor de ogen rijdt. Maar voor hetzelfde geld bieden de Duitsers al snel 200 pk extra vermogen. En omdat een diesel het in dit for maat auto het ook goed doet, kwam er al snel een dikke 3.0 V6 dieselmotor met 275 pk.

Maserati is een merk met een rijke historie. Snelle bolides, prachtige styling, weelderig interieur en technisch niet altijd perfect. Maar net als Ferrari en Alfa Romeo is Maserati een merk met passie en emotie. Wie wil gaan voor kwaliteit, luxe en zorgeloos rijplezier moet lek ker voor een van de Duitse bolides kiezen. Maar wie gaat voor echt iets bijzonders, die kiest voor een Ghibli.

Waar de eerste paar meters je doen afvra gen of de combinatie van een Maserati en

een dieselblok wel klopt, wordt al snel over tuigd als je het gaspedaal wat dieper intrapt. Je verwacht wellicht een hoop spektakel, maar de Ghibli doet alles vrij ingetogen. In de sport-stand wordt de auto wat rauwer, maar het blijft beschaafd. De diesel sprint in 6,3 se conden naar de 100 km/u en blaast door tot 250 km/u als dat nodig is. Schakelen doet de automaat voor je, maar wie zelf wil schakelen gebruikt de flippers aan het stuur. Naast de snelle ambities richt de Ghibli zich vooral op het comfort. Heerlijke stoelen met prachtig leder, houten sierelementen, een multimedia systeem en de belangrijkste veiligheidssyste men vind je een boord. En dat is de meester lijke zet van de Italianen. Dit is een prachtig alternatief waarbij je misschien niet de beste spullen krijgt voor je geld, maar wel in een zeer exclusieve, snelle en comfortabele auto rond rijdt en geniet van iedere kilometer. En dat is soms gewoon veel belangrijker.

En het mooie van deze Ghibli? De lak ziet er uit als nieuw vanwege een unieke lakbehan deling van Ziebart met harscoating waarbij de lak er mooier uit ziet dan dat het model in 2013 van de productieband rolde. Dit exem plaar heeft inmiddels een kleine 160.000 kilo meter op de teller staan. En dat betekent dat je nu een bijzondere Italiaan kunt rijden voor de prijs van een nieuwe Audi A1. Voor 28.800 mag de Ghibli mee naar huis.

Autobedrijf Hans Lammers

Communicatieweg 25 Mijdrecht

Telefoon: 0297-272111 www.hanslammers.nl

DE GROENE VENEN 25 NOVEMBERI 2022 19
tekst michael reuling foto's patrick hesse
Maserati Ghibli Rationeel of emotioneel? MASERATI Gereden versie: Maserati Ghibli Vermogen: 275 pk 0-100:
s Top: 250 km/u Gemiddeld verbruik: 5,9 l/100km Prijs gereden model: 27.880 euro
6,3

VACATURES

Functie: Planner wegenbouwmachines

Organisatie: Freesmij

Plaats: Mijdrecht

Functie: Nachtportier 1 nacht per week

Organisatie: Hotel Mijdrecht Marickenland Plaats: Mijdrecht

Functie: Interieurverzorger (ster) voor een project in Mijdrecht op de zaterdag ochtend

Organisatie: Van Dam Bedrijfsdiensten B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Inkoper/ Verkoop binnendienst

Organisatie: Contender B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Parttime interieurverzorger/ster voor een aantal projecten in Uithoorn

Organisatie: Van Dam Bedrijfsdiensten B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel medewerker binnendienst Organisatie: Contender B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: HR Manager

Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek Plaats: Mijdrecht

Functie: Chauffeur rijbewijs B (bestelauto)

Organisatie: Alles in 1 boodschappenbezorgservice Plaats: Vinkeveen

Functie: magazijnmedewerker/orderpikker

Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Vinkeveen

Functie: Organisatieontwikkelaar Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Strategisch bestuurs- & directieadviseur Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Weekend shop medewerk(st)er Organisatie: HAAN tankstation Plaats: Mijdrecht

Functie: Opzichter / toezichthouder Beheer Openbare Ruimte Groen- locatie Abcoude Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Abcoude

Functie: Caravan Wasser Organisatie: Marsman Caravans Plaats: Mijdrecht

Functie: Enthousiaste baliemedewerker Organisatie: Marsman Caravans Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoopbalie Medewerker Organisatie: Brabebo Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround Technisch Tekenaar Organisatie: Aquafix Milieu B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Autocad/Inventor Tekenaar

Organisatie: Aquafix Milieu B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoop Medewerker Binnendienst Organisatie: Aquafix Milieu B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel Administratief Medewerker Organisatie: Aquafix Milieu B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: (online) Marketing en Communicatiemede werker

Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker beheer openbare ruimte Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker sportvelden - all round mdw beheer openbare ruimte

Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: (Project) coördinator SW & SROI

Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Klantmanager Banenafspraak / Jobcoach Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

VACATURE

De Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen is er voor iedereen. Je kunt je hele leven lang bij ons terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. We stimuleren je om zelfstandig en volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Je kunt bij ons lezen, leren en je informeren, je kunt werken of ontspannen. Wij doen ons werk samen met partners en de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht, vanuit onze vestigingen, met onze collectie en met onze activiteiten.

Wij willen mensen perspectief geven en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Spreekt dit jou aan? Dan zoeken wij jou!

MEDEWERKER PUBLIEKSSERVICE OP INVALBASIS

Als medewerker Publieksservice op invalbasis ben je onderdeel van het team Publieksservice en houd je je bezig met het informeren en adviseren van klanten en bezoekers. Je ondersteunt klanten bij het zoeken naar en vinden van informatie. Je bent verantwoordelijk voor het aantrekkelijk presenteren van de collectie en de vestiging en zorgt daarmee voor een plek waar mensen onbevangen binnen kunnen lopen, waar ze niets moeten maar wel alles kunnen vragen. Deze werkzaamheden voer je uit voor en in de vestigingen Abcoude, Breukelen, Kockengen, Loenen, Maarssenbroek, Maarssendorp, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.

Wat vragen wij van jou?

• enthousiasme

• je stapt gemakkelijk af op bezoekers

• interesse in maatschappelijke trends en lokale ontwikkelingen

• goede digitale vaardigheden en kennis van nieuwe media

• mbo denk- en werkniveau

• beschikbaarheid op maandag, woensdag en vrijdag

Van al onze medewerkers vragen we de volgende kerncompetenties: ondernemend, klantgericht, verantwoordelijk, flexibel, samenwerkingsgericht, oplossingsgericht, proactief en maatschappelijk bewust

Wat bieden wij?

• een uitdagende functie met mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling

• ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit

• een prettige, informele en open werksfeer

• een functie voor (in eerste instantie) een jaar

• een marktconform salaris schaal 5 van de cao Openbare Bibliotheken, inschaling indicatief, afhankelijk van ervaring min. € 1.938,- en max. € 2.788,- bij 36 uren per week

Enthousiast over de vacature?

Wil je meer informatie over bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Sjoertje Lenting, telefonisch op nummer 0346-768100 of via mail s.lenting@bibliotheekavv.nl (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagochtend).

Wil je je talenten bij ons inzetten? Stuur voor 5 december a.s. een sollicitatiebrief met cv naar Ineke Wijnands, i.wijnands@bibliotheekavv.nl.

Gesprekken in de week van 5 december

Gezocht: Support Engineer/ICT ServiceDesk medewerker

Advisor ICT Solutions is al meer dan 35 jaar een full service dienstverlener op het gebied van IT en Telecom. We onderscheiden ons van andere ICT dienstverleners doordat wij, als trusted advisor, de klant in het denken en doen ondersteunen alsof het ons eigen bedrijf is. De mogelijkheden op het gebied van ICT zijn enorm en te complex om allemaal te beheersen. Onze focusgebieden zijn daarom: Managed Services, Modern Workplace, Security, Productivity, Cloud en Telecom.

De functie

Als Support Engineer heb je als primaire taken het te woord staan van klanten, het in behandeling nemen van support vragen in de daarvoor bedoelde systemen en het co ordineren van de verschillende werkzaamheden op de supportdesk. Je ondersteunt alle betrokken afdelingen met uitvoerende en coördinerende taken en draagt zorg voor een goed verloop van de verschillende processen.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Oplossen van inkomende tickets vanuit onze klanten;

• Registreert, administreert en analyseert tickets, problemen/storingen en oplossin gen, zet ze zo nodig door, bewaakt de voortgang daarvan en verzorgt de terugkop peling; Documenteren van kennis en informatie;

• Controleert of gestelde doelstellingen van SLA’s worden nageleefd en handel tijdig;

• Je zorgt ervoor dat je op de hoogte ben van de lopende incidenten en changes bij de SLA klanten;

• Up-to-date blijven met de kennis m.b.t. je functie relevante technieken en proces sen.

Functie-eisen:

• Je beschikt over MBO werk- en denkniveau

• Je hebt kennis van ICT;

• Je bent klant- en servicegericht; Je bent communicatie sterk

Wat wij bieden:

• Goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden;

• Reiskostenvergoeding van woon-/werkverkeer, auto van de zaak is bespreekbaar

• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden; Een inspirerende werkomgeving met gedreven collega’s.

Interesse?

Herken jij jezelf in deze omschrijving en wil je meer informatie of heb je nog vragen? Bezoek dan snel onze website en neem contact met ons op. Je bent van harte welkom om ons mooie bedrijf te bekijken.

Website: www.advisor.nl - Communicatieweg 5, 3641 SG Mijdrecht

20 25 NOVEMBER 2022 DE GROENE VENEN
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures
Heb je interesse? Neem dan contact op met ons via info@degroenevenen.nl of bel
52 57. Wij zoeken bezorgers! ... voor de wekelijkse bezorging van onze krant en folders op donderdag- of vrijdagmiddag in: Abcoude, Baambrugge & Wilnis.
0297-38

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.