De Groene Venen 24-01-2020

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

JAARGANG 24 - WEEK 4 – 24 JANUARI 2020

Wipmolen 11 te Mijdrecht

HT

VERKOC

HT VERKOC Dodaarslaan 83, Vinkeveen

Tel. 0297 - 212 987 vidamakelaars.nl

Hofland 19 Mijdrecht • 0297 - 283 375 info@ruijgrok.nl • www.ruijgrok.nl

Op alle

Levenslicht: bijzondere herdenking slachtoffers WOII - Alha u rin el Gra nde ( Malaga ) - Mooie va ka ntieappa rte menten - Va ka ntie in het a uthentieke Andalusie - Mooie golfba nen op enkele min. afsta nd Ron en Liza va n Roe kel www.ca sa a ndalu z.com info@ca sa a ndalu z.com t e l: 0034 - 634188432

Woensdagavond 22 januari kwamen veel belangstellenden naar ’t Markvelt in Abcoude voor een bijzondere bijeenkomst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, want zonder herdenken kan je geen vrijheid vieren. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Abcoude en Baambrugge brachten allen een steen mee die één voor één werden bijgelegd bij het tijdelijke monument ‘Levenslicht’. Van elke school vertelden leerlingen over de Joodse mensen die in Abcoude gewoond hebben en weggevoerd zijn naar één van de concentratiekampen en nooit meer terugkeerden. Ook werden er gedichten voorgedragen. De avond begon met een openingswoord door burgemeester Maarten Divendal, werd muzikaal ondersteund en er was een voorstelling van de jeugdtheaterschool van Marjolein Macrander. De lichtgevende stenen zijn de komende dagen van 17 tot 22 uur nog te zien op de volgende locaties: 23 januari: Wilnis, Oude Gemeentehuis; 27 januari: Mijdrecht, Raadhuisplein (openingswoord door wethouder Alberta Schuurs); 28 januari: Vinkeveen, Het Spoorhuis (Openingswoord door wethouder Rein Kroon) en 29 januari: De Hoef, Kerkplein Antonius van Paduakerk (openingswoord door burgemeester Maarten Divendal) Op iedere locatie vindt een ceremonie plaats van 19 tot 20 uur. De organisatie is in handen van Michael Guggenheim en het 4/5 mei comité. Zie ook pag. 10. foto fem van duuren

nieuwe Toyota’s

5 jaar gratis onderhoud & 5 jaar garantie Toyota Van Ekris Industrieweg 48 - Mijdrecht

Schoonmaakpersoneel gevraagd voor een school in Abcoude Werktijden van 17.00 tot 19.00 uur Inl. 06- 51608934

Wij zoeken bezorgers! ... voor de wekelijkse bezorging van onze krant en folders op donderdagof vrijdagmiddag in:

Abcoude, Mijdrecht en Vinkeveen Heb je interesse?

Neem dan contact op met ons via info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57.

Commissaris van de Koning op werkbezoek in De Ronde Venen De Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Hans Oosters, bracht vorige week een werkbezoek aan De Ronde Venen. Het bezoek stond in het teken van kennismaking en het bespreken van actuele zaken. Na gesprekken met burgemeester Maarten Divendal en met de collegeleden Alberta Schuurs, Kiki Hagen en Rein Kroon, maakte het gezelschap in de middag een rondrit door de gemeente. Hier werden actuele projecten bekeken, zoals ontwikkellocaties in Amstelhoek, natuurgebied Waverhoek en ontwikkeling van doorvaart De Heul. In het Spoorhuis in Vinkeveen werd een presentatie bijgewoond over Marickenland en doorvaart De Heul, en was er een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Waterschap AGV, Gebiedscommissie Utrecht-West en LTO. Tussendoor was er nog ruimte voor een groepsfoto in het winterzonnetje.

Communicatieweg 25 | Mijdrecht Tel.: 0297-272111 | info@hanslammers.nl www.hanslammers.nl

Onderhoud en reparatie voor alle merken


2

24 JANUARI 2020

DE GROENE VENEN

→ BEDANKT DAT JULLIE ER WAREN OP ONZE OPEN AVONDEN EN OPEN DAG! We lieten jullie met plezier onze school ervaren, zoals: → → → → →

de 7 beroepsrichtingen van ons vmbo inclusief de nieuwe profielen Mobiliteit & Transport en Bouwen, Wonen & Interieur de 6-jarige mavo/havo-route en mavoXL de uitdagende havo en verrijkt atheneum & gymnasium de Kalsbeek Voetbal Academie

Nog meer ontdekken?

www.kalsbeek.nl

Heb je nog vragen? Mail of app ons!

info@kalsbeek.nl / 06-59958210

Kalsbeek College Gymnasium, Atheneum, Havo, Mavo/havo-route, MavoXL en Vmbo Locatie Schilderspark en locatie Bredius, Woerden

Iets meer geluk in de regio


DE GROENE VENEN

Verkeersafwikkeling De Maricken blijft lastig probleem

Niet iedereen blij met ontsluiting Veenman Toen in 2007 de structuurvisie Marickenzijde werd vastgesteld, heeft men zich gerealiseerd dat de toekomstige bewoners van deze nieuwe wijk op een veilige en ordentelijke manier de wijk in en uit moeten kunnen. Dat zou op drie punten kunnen, had men toen bedacht. Ontsluitingen via de Mijdrechtse Dwarsweg aan de noordkant, via de Van Damlaan aan de zuidkant en via de straat Veenman in de wijk Veenzijde aan de westkant. Ruim tien jaar lang is er vervolgens gediscussieerd over dit plan en hebben voortschrijdend inzicht en aanhoudende bezwaren van omwonenden regelmatig voor aanpassingen gezorgd. Nu is Fase I van De Maricken inmiddels zo goed als klaar en is er nog steeds onenigheid over de ontsluiting van de wijk. Er ligt opnieuw een voorstel bij de raad, maar ook daarover zijn de meningen sterk verdeeld, zo bleek tijdens de commissievergadering op woensdag 15 januari. tekst piet van buul

De ontsluiting aan de Mijdrechtse Dwarsweg is inmiddels tot veler tevredenheid geregeld. Een ruime rotonde maakt de wijk voor zowel auto’s als fietsers goed en veilig toegankelijk. Met de ontsluiting aan de Van Damlaan gaat het wat moeizamer. Daar zijn plannen gemaakt en weer teruggedraaid. Huizen zouden gesloopt worden om ruimte te maken voor een goede verkeersafwikkeling richting Wilnis Dorp. Bewoners werden uitgekocht en vertrokken. Maar de aanhoudende discussie leidde tot het besluit om niet te slopen en de woningen kwamen weer op de markt. Met de aanleg van een wat krappere ontsluiting via de Van Damlaan wordt binnenkort begonnen. Dit ondanks de aanhoudende zorg van buurtbewoners dat deze doorgang het verkeersaanbod nauwelijks aan zal kunnen en niet veilig is. Het college vindt dat er een derde ontsluiting moet komen

om een evenwichtige spreiding van het verkeer te realiseren. Voorgesteld wordt dan ook om de doorgang aan de Veenman open te stellen. De Veenman Het college vindt het openstellen van de doorgang Veenman/Wagenmaker een logische optie. Deze doorgang is momenteel voorzien van een paar paaltjes en alleen te gebruiken door fietsers en voetgangers. De gedachte, dat met het verwijderen van de paaltjes het probleem is opgelost blijkt niet te kloppen. De bewoners aan de Veenman en omliggende straten maken bezwaar. Zij vrezen ernstige overlast door toenemend autoverkeer door hun straat, zijn bang voor waardevermindering van hun woning, een onveilige omgeving voor de kinderen en een onverantwoorde toename van geluidsoverlast. De bewoners van De Maricken en ook de buurtbewoners rond de Van Damlaan vinden de

Woninginbraak en autokraak op laagste niveau sinds 2016

Zorg om stijging van online fraude De criminaliteitscijfers 2019 van de gemeente De Ronde Venen laten twee tegengestelde trends zien: een flinke daling van woninginbraken en autokraken, gecombineerd met een opvallende stijging van online fraude. In totaal is het aantal geregistreerde misdrijven in 2019 in De Ronde Venen met 4 procent gestegen ten opzichte van 2018. Opvallende dalers in De Ronde Venen zijn woninginbraken (-29%) en autokraken (-39%). Woninginbraken en autokraak zijn inmiddels op het laagste niveau sinds 2016. Vooral in de tweede helft van 2019 is autokraak fors gedaald.

“Bij autokraken zien we een verschuiving van dure auto's naar bedrijfsvoertuigen”, vertelt Eric van Heumen, een van de twee teamchefs van het basisteam Stichtse Vecht – De Ronde Venen. Het gaat de daders om het aanwezige gereedschap. “We adviseren bedrijven hun voer-

Burgemeester Maarten Divendal: “Deze cijfers laten zien dat onze aanpak werkt. Daar ben ik best trots op. Samenwerking met inwoners blijft daarin erg belangrijk. Denk daarbij aan Burgernet of buurtwhatsapp. Dat loopt in onze gemeente heel erg goed. Momenteel is ruim 16 procent van de inwoners van De Ronde Venen deelnemer van Burgernet. Daarmee hebben we relatief de meeste deelnemers in de hele politieregio. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen; we blijven permanent campagnevoeren voor actieve deelname aan Burgernet en buurtwhatsapp. Het is juist dankzij deze samenwerking dat braak en kraak in onze gemeente blijven dalen. Zo zijn in december in Abcoude twee woninginbrekers aangehouden dankzij alerte inwoners die actief informatie delen en zo samenwerken met de politie. We zetten daarom in 2020 onverminderd in op deze samenwerking.”

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

24 JANUARI 2020

Veenman ontsluiting een goed idee. Beide kampen hebben zich in het voortraject danig geweerd. Het is nu aan de raad om de knoop door te hakken. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig. De commissie is verdeeld Ernst Schreurs (PvdA/GroenLinks) was van oordeel dat de Veenman-ontsluiting geen betere spreiding oplevert. Hoe vroeg zich af of er niet beter een paar jaar gewacht kan worden tot ook fase II van De Mariken gerealiseerd is, waarna het hele gebied bekeken kan worden. Hij kreeg steun van de Seniorenpartij, Lijst8Kernen en ChristenUnie/SGP. Yvonne v.d. Heerik wees erop dat in een eerder uitvoeringsplan een doorgang via de Veenman was uitgesloten. Nu worden bewoners misleid, vond zij. Ze uitte haar twijfels over het rapport geluidsoverlast dat uitgaat van een uitbreiding van ongeveer 2 decibel en daarmee nog ruim binnen de normen zou blijven. De opsteller van het rapport legde uit hoe en wat er gemeten was, maar zag geen kans haar te overtuigen. Ze vond het voorstel onvoldoende onderbouwd en niet rijp voor besluitvorming en werd daarin gesteund door PvdA/GroenLinks, Lijst8Kernen. De coalitiepartijen schaarden zich achter het voorstel van het college. Wat hen betreft kon het voorstel als hamerstuk naar de plenaire gemeenteraad. Maar zo makkelijk gaat dat nu ook weer niet. In de meningsvormende raad van 30 januari wordt de hele discussie nog eens dunnetjes over gedaan. Gezien het feit dat de drie collegepartijen over een meerderheid beschikken en lieten blijken het voorstel te zullen steunen, zullen de paaltjes aan de Veenman er binnenkort wel uit gaan.

tuigen - voor zover mogelijk - op eigen terrein te parkeren en duur gereedschap uit de auto te halen. En voor iedereen blijft gelden: bel in verdachte situatie 112. Ook als je twijfelt." Tegenover deze daling van de 'traditionele' criminaliteit staat een stijging van fraude, met online handel (+53%) als de grootste stijger. Internetoplichting is heel breed, van online verkopers die na betaling producten niet leveren, of die nepproducten of kapotte producten leveren. Maar denk ook aan zaken als phishing waarbij slachtoffers bijvoorbeeld naar een valse website worden gelokt waar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als familielid. Deze stijging van de online criminaliteit baart burgemeester Divendal zorgen. “Het is een landelijke trend die ook in onze gemeente zichtbaar is." "Het meeste resultaat bereiken we door inwoners, maar ook bedrijven weerbaarder te maken tegen dit soort fraude", meldt teamchef Van Heumen. "Dit hebben we als gemeente ook opgenomen als prioriteit in ons Integraal Veiligheidsplan 2019-2022", vult Divendal aan. "Dit willen we oppakken met organisaties die contact hebben met potentiële slachtoffers. Denk aan ouderenbonden of andere verenigingen waar relatief veel oudere inwoners bij zijn aangesloten. Ook daar kunnen we echte slagen maken als we dit samen doen: met politie, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties." Wie denkt slachtoffer te zijn geworden van internetoplichting, kan op meerdere manieren aangifte doen: via internet (www.politie.nl), telefonisch (via 0900-8844) of op een politiebureau.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

3

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

LUISTERVINK 2.0 Toppers! Te midden van de dagelijkse stroom mediaberichten over kommer en kwel, geweld en narigheid in de samenleving, is er soms éven een lichtpuntje. Een pareltje. Zo’n bericht waar je blij van wordt. En waarvan je mondhoeken omhoog krullen. Tweeëntwintig kinderen die door hun maatschappelijke inzet een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen, ontvingen van onze gemeente een welverdiend jeugdlintje. Onder luid applaus van familie, vrienden en andere genodigden werden deze Rondeveense Toppers, want zo mogen ze terecht genoemd worden, in het zonnetje gezet. Wat hebben ze daarvoor gedaan? Nou, 16 van hen leverden een grote bijdrage aan de Voedselbank. Met hun club For You gingen ze in Wilnis langs de deuren met het spel ‘een appel en een ei’. Dit spel begint met het ruilen van een ei voor iets anders dat meer waarde heeft. Door steeds meer op te halen en de spullen uiteindelijk te veilen, konden de kinderen de opbrengst van ruim 830 euro aan de Voedselbank overhandigen. Appeltje-eitje, hoe simpel kan een briljant idee zijn? Dan is er Julian. Hij verzamelt zwerfafval. Controleert afvalbakken, verzamelt en sorteert metalen voor de metaalhandel. Spaart ook doppen voor de aanschaf van blindengeleidehonden. En maakt zo zijn omgeving ervan bewust om afval op de juiste manier te sorteren. De in Syrië geboren Diana woont pas 3 jaar in ons land. Ze vindt het leuk om spelletjes voor andere kinderen Heeft utezelfbedenken vragen, brandende en werd kwesties vrijwilligster of prangende bij NME-centrum De Woudreus problemen, in Wilnis, mail enzebedacht dan naar: o.a. activiteiten met groen burgemeester@degroenevenen.nl voor het Speelwoud. Nikkie hielp in het kader van de Vreedzame School met het ‘pestproject’. Bij ruzies of pesterijen op school werd zij als bemiddelaar ingeschakeld. Ze volgde een hiervoor eerst een speciale training. En Gijs kwam in actie door 30 euro te doneren aan de Stichting Dierenambulance De Ronde Venen/ Amstelland. Nadat hun bus in brand was gestoken, twijfelde hij geen seconde en doneerde geld uit zijn eigen spaarpot. Dankzij de inzamelingsactie was er al na twee dagen genoeg geld voor een nieuwe ambulance. Kinderburgemeesters Fabriz Kalse en Dorinthe van der Kraats reikten de jeugdlintjes uit. Tot hun verrassing ontvingen zij zelf ook een jeugdlintje. Niet alleen hebben zij zich het afgelopen jaar ingezet als kinderburgemeester. Fabriz nam in Baambrugge deel aan een duurzaamheidsbijeenkomst en Dorinthe organiseerde samen met haar klas en Tympaan-De Baat een ouderenmiddag. Laten we trots zijn op deze initiatiefrijke jongeren. Volgend jaar worden er weer Rondeveense Toppers uitgereikt. Want alleen al over de berichten over Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar, zou je depressief worden.

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2020 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.


4

Kort nieuws Mijdrecht

De Wegwijzer over vissers van mensen Op 26 januari leidt ds. J.W. Schoonderwoerd uit Schiedam beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. 's Morgens gaat het over Mattheüs 4:19. Thema: Vissers van mensen, de Schriftlezing is Mat.4:12-22. Wat houdt het vissen van mensen in, wat is daarvan de bedoeling? Wie moeten dat doen en wat hebben ze er voor nodig? De middagpreek zal dan gaan over Psalm 25:12,13. Thema: Een drievoudige belofte voor wie de Heere vreest. Locatie: Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

24 JANUARI 2020

Kids College bouwt een feestje! Basisschool Kids College is geheel verbouwd! Gestuukte wanden, nieuw vloeren en een fris kleurtje op muur. Bij zo’n nieuwe look hoort natuurlijk ook nieuw meubilair en ook daar is flink in geïnvesteerd. In de klaslokalen staan nieuwe tafels, stoelen, kasten en achter in de klas hangt een groot databord waarop de ontwikkelingen van de kinderen worden bijgehouden. Ook de hal heeft een grote metamorfose ondergaan en bevat uitdagende werkplekken. Banken, bureaus, kussens, matjes en meer zorgen voor een functionele Leeromgeving. Leerkrachten en leerlingen zijn erg enthousiast. “Nu wil ik elke dag wel naar school!” en “Het is zóóó mooi!” klonk al door de schoolgangen. De vernieuwde inrichting sluit goed aan op het innoverende onderwijs waar Kids College al langere tijd druk mee bezig is. Tabletonderwijs, bewegend leren, techniektoepassingen en coöperatieve werkvormen wor-

den veel toegepast, zowel binnen de school als daarbuiten. Samen met IVN hebben de leerlingen van Kids College een ‘tiny forest’ geplant. Zij gaan dit kleine bos genaamd de WILderNIS onderhouden en krijgen les in het buitenlokaal dat zich in het bos bevindt. Zo worden de leerlingen zich meer bewust van de dieren en planten en de natuur om hen heen, zeker gezien alle klimaatontwikkelingen. Nu de verbouwing af is wil de school iedereen in de buurt laten zien hoeveel vooruitgang Kids College heeft geboekt. Daarom is de school op vrijdag 24 januari open van half vijf tot zeven uur ’s avonds. Volg een rondleiding door leerlingen van groep 8, doe een speurtocht door de school, ontdek de techniektoepassingen, doe mee met bewegend leren, bekijk het databord of maak een praatje met de leerkrachten. Iedereen is van harte welkom om het nieuwe interieur te bewonderen en een kijkje te nemen hoe het onderwijs op Kids College eruit ziet.

Mijdrecht

Even niets te doen op zondagmiddag? Aanstaande zondag 26 januari, ‘s middags tussen 14.30 en 16.30 uur, is De Rank open voor iedereen die het fijn vindt om mensen te ontmoeten. U bent hartelijk welkom voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. Er staan spelletjes klaar voor de liefhebbers. Even niets te doen? Kom naar De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht.

Wilnis

Taizéviering zondagavond 26 januari

Vinkeveen

Klaverjassen in De Merel

Op vrijdag 31 januari is er prijsklaverjassen voor iedereen in Café De Merel in Vinkeveen. Ook is er een tombola met schitterende prijzen. Aanvang 20 uur, inschrijven 19.45 uur. Café de Merel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen, tel. 297-263562, e-mail thcw@xs4all. nl. Volgende data voor de prijsklaverjascompetitie: 14 en 28 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1,15 en 29 mei, 12 en 26 juni en 10 juli. Alle data onder voorbehoud.

Nieuwjaarsbridgedrive brengt 1.900 euro op voor KanjerKraal

Een deel van de Soroptimisten met in hun midden gastspreekster Martine Rovers van KanjerKraal. Soroptimistclub Uithoorn /De Ronde Venen organiseerde voor de negende keer een goed bezochte Nieuwjaarsbridgedrive. Ruim honderd deelnemers gingen in Dorpshuis De Quakel (in De Kwakel) met elkaar de strijd aan. De wedstrijd werd afgesloten met een verloting. De mooie prijzen werden beschikbaar gesteld door bedrijven en winkeliers uit de hele omgeving. Het resultaat mocht er zijn: de opbrengst bedroeg 1.900 euro en dat bedrag is met een symbolische cheque overhandigd aan de vereniging ouders, kinderen en kanker, ter adoptie van een KanjerKraal. Zieke kinderen ontvangen na elke doorstane behandeling een gekleurde kraal en rijgen daarmee een kralenketting. “Elke kraal staat voor een afgeronde behandeling,” vertelt gastspreekster Martine Rovers van KanjerKraal, terwijl ze de ketting van haar helaas overleden zoon toont. “De ketting hangt nog steeds thuis en zo is hij iedere

Vinkevener schrijft boek over eerste veertig jaar voetbalvereniging Hertha voor kort onbeantwoord: wie waren de voorzitters gedurende de beginjaren? “Gek hè? Dat daar geen antwoord op was’’, vertelt de man die ruim twee jaar bezig geweest is om zijn boek samen te stellen. “Om daar achter te komen heb ik alle jaarverslagen en notulen doorgespit. Gaandeweg kom je er wel achter wie het geweest moeten zijn. Hun handtekeningen stonden onder de belangrijke documenten.’’

Op zondag 26 januari om 19:00 uur wordt de eerstvolgende IKO Taizéviering gehouden. Deze vindt plaats in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20 in Wilnis. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Anja Kooistra (piano) en Margriet Lek (cello). Iedereen is welkom in deze bijeenkomst waarin Taizéliederen worden gezongen, afgewisseld met korte bijbellezingen, gebeden en een lange stilte voor persoonlijke meditatie. Hertha’s Voetbal Verleden. 1929 – 1969. Dat is de titel van het boek dat Vinkevener Jan van der Maat heeft geschreven over de beginjaren van de Vinkeveense voetbalvereniging Hertha. Hij stelde het boek samen met oude foto’s en anekdotes uit notulen en statuten. “Wist je dat de contributie in 1944 slechts 20 cent per week bedroeg?’’ tekst rosanne kok foto's arthur van der kooij

Het begon allemaal met het oprichten van een Facebookpagina over het Vinkeveens Voetbal Verleden. “Op die pagina heb ik Vinkeveners en oud-Vinkeveners opgeroepen foto’s in te sturen

uit de geschiedenis van de voetbalclubs’’, begint Jan te vertellen. “Ik wilde dat voetbalverleden graag vastleggen.’’ Lezen en schrijven zijn hobby’s van Jan. Eerder stelde hij al een boek samen over zijn familie. Ieder familielid mocht daarvoor kopij aanleveren. Jan leverde de meeste pagina’s aan. “Ik vind dat gewoon heel leuk om te doen’’, zegt hij. “Zo was dat met dit boek ook. Ik zie dat gewoon als hobby.’’ Veel documenten en statuten uit het verleden zijn door de jaren heen bewaard gebleven. Toch bleef een grote vraag tot

DE GROENE VENEN

Rozenkrans bidden Hertha begon als katholieke voetbalvereniging. Spelers van andere kerkelijke gezindten waren niet welkom. “Het was een echte zondagsclub’’, vertelt de man die op vijftienjarige leeftijd zijn debuut maakte bij de Vinkeveense voetbalclub. “In Vinkeveen had je ook ASV, dat was de voetbalvereniging voor de protestanten, zij voetbalden op zaterdag.’’ De katholieke grondslag was ook terug te zien op het veld. “Voor de spelers was het heel gewoon om de Rozenkrans te bidden. Dan zaten ze daar allemaal, op hun knietjes.’’

dag toch nog een beetje bij ons.” De Soroptimisten sponsorden een blauwe kraal met een geel gezichtje, die kinderen krijgen na een behandeling met Dexamethason. foto's marian verweij

Marine Rovers van KanjerKraal toont de ketting van haar overleden zoon.

Koopje Met het samenstellen van het boek stuitte Jan ook op grappige anekdotes. Zo vond hij een oude contributiekaart van de heer A. Schokman. “Die kaart was geldig in het seizoen 1944- 1945. Deze persoon diende een contributie te betalen van 20 guldencent per week. Een koopje toch?’’ Toneelafdeling De Vriendenkring Een andere anekdote is die van de heer Van Zwieten. “Hij is als voetballer begonnen, maar in zijn eerste wedstrijd ging al van alles mis. Hij was niet bepaald talentvol. Daarom besloot hij na deze ene wedstrijd alweer te stoppen. Hij ging verder bij de toneelafdeling van Hertha. De Vriendenkring heette dat. Dat is jarenlang ook een heel belangrijke afdeling van de club geweest.’’ 31 aanmaningen In de oude jaarverslagen vond Jan ook een verantwoording van de taken van de toenmalige secretaris. “Er was een jaar bij dat hij 529 brieven schreef, 326 uitnodigingen verstuurde en 31 aanmaningen stuurde omdat de contributie nog niet betaald was’’, deelt Jan lachend. “Dat heeft hij allemaal keurig bijgehouden en daar verantwoording over afgelegd.’’ Nieuwsgierig naar het boek over de beginjaren van Hertha? Het boek is verkrijgbaar voor 12 euro via jan@vdmaat. com.


DE GROENE VENEN

24 JANUARI 2020

5

Wethouder Rein Kroon leest voor bij KDV Ministek in Wilnis

Kort nieuws

Van 22 januari t/m 1 februari zijn de Nationale voorleesdagen. Het boek Moppereend staat centraal. Op woensdagochtend 22 januari werd dit gevierd met een voorleesontbijt in pyama bij KDV Ministek van KMN Kind en Co in Wilnis. Op kinderdagverblijf Ministek vinden we het erg belangrijk veel en vaak voor te lezen aan zowel baby’s als peuters. Voorlezen is belangrijk voor kinderen van alle leeftijden. Op deze manier stimuleren we

Buurtkamer Wilnis op donderdag open

Wilnis

de taal- en spraakontwikkeling van onze kinderen. Wethouder Rein Kroon heeft het boek Moppereend aan de kinderen voorgelezen. In de hal zaten de kinderen in de kring aandachtig te luisteren naar het verhaal. De kinderen mochten de dieren nadoen en de kleuren van de regenboog werden benoemd. Ter afsluiting zongen zij het liedje ‘Mopperdag’. Het was een geslaagde ochtend!

Robot Eddy van OBS De Eendracht maakt kennis met leerlingen groep 7

Zeilschool Vinkeveen op Belgian Boat Show Na in januari op de Vakantiebeurs en BOOT Düsseldorf present te zijn geweest, reist Zeilschool Vinkeveen begin februari af naar België voor de 32e editie van de Belgian Boat Show bij Gent. Met maar liefst 3 boten in de stand -Optimist, Fusion en Mavericken gewapend met o.a. het Recreatie Magazine, zal de zeilschool een breed scala beursbezoekers aantrekken. Vier verschillende watersporten met één boot, dat is de Maverick. Staand zeilen, staand peddelen (SUPpen), surfen en zeilen. Dat maakt het dus een bijzonder efficiënt item om te huren of aan te schaffen, want ieder lid van het gezin of vriendengroep heeft er plezier van.

Supersnel en toch comfortabel zeilen met 1, 2 of 3 personen, dat is de Fusion. Een boot die met de zeilervaring meegroeit en bij windstilte ook als sportieve roeiboot functioneert. Voor zeilkamp, zeilles, proefvaart en aanschaf van zowel nieuwe als gebruikte boten is Vinkeveen dé locatie geworden voor de Benelux en Duitsland. Zo weet de zeilschool onze gemeente internationaal te presenteren als toeristische bestemming voor potentiële nieuwe bezoekers uit Nederland, Europa en de rest van de wereld. Gaat u naar de Belgian Boat Show? Kom dan gezellig een Hollands bakje koffie drinken bij stand 1316.

In groep 7 zijn de leerlingen druk in de weer met Eddy Eendracht, de geliefde schoolrobot. Regelmatig staat hij op het lesprogramma van diverse groepen van de school. Eddy kan dansen en kleine verhaaltjes vertellen: de kinderen leren in kleine groepjes programmeren om op deze manier Eddy aan te sturen. Een vorm van eigentijds onderwijs: kinderen leren door zelf te ontdekken en fouten te maken hoe ze de robot kunnen gebruiken als hulpmiddel om zelfbedachte lessen vorm te geven. In kleine groepjes werken ze aan projecten waarbij Eddy kan on-

dersteunen, slaan zelfs korte geluidsfragmenten op en maken gebruik van het feit dat Eddy ‘spraakherkenning’ heeft. Het vraagt van de leerlingen om probleemoplossend en analytisch te denken, naast creativiteit en communicatie onderling. De ‘skills’ die nodig zijn in het onderwijs dat OBS De Eendracht voor ogen heeft. Na groep 7 zijn ook weer andere groepen aan de beurt. De kennis van robotica wordt via groep 7 en 8 doorgegeven aan de lagere groepen en zo blijft Eddy een geliefd en boeiend onderdeel van het onderwijsprogramma.

Afgelopen tijd was door gebrek aan vrijwilligers (wegens ziekte en andere persoonlijke omstandigheden) De Buurtkamer Wilnis, aan de P. Joostenlaan 24 in Dorpscentrum Willisstee (via achteringang) op donderdag dicht. Vanaf donderdag 23 januari staat om 10:00 de koffie weer klaar. Er is dan gelegenheid voor een praatje of een spelletje met andere bezoekers. Iedereen is welkom vanaf 10 uur. In de Ronde Venen zijn er Buurtkamers in Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. De meeste zijn open op dinsdag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Bij sommige Buurtkamers kan na aanmelding ook meegegeten worden met een gezamenlijke warme lunch. Informeer eens bij de Buurtkamer in uw buurt!

Vinkeveen

Groots regionaal driebandentoernooi Biljartclub D.I.O. en Café De Merel uit Vinkeveen organiseren wederom het bekende Driebandentoernooi. De opzet van het toernooi is ongewijzigd. Dus de nummers 1 en 2 van elke pool (van 4) plaatsen zich direct voor de kwartfinale, de eerste twee van elke kwartfinale-pool plaatsen zich voor de halve finale en uiteindelijk wordt er met 8 finalisten over 2 dagen gespeeld voor de eindoverwinning. Hoofdprijs t.w.v. ongeveer 200,00 euro. Dit toernooi wordt mede gesponsord door Restaurant De Haven, Herenweg 276 in Vinkeveen, tel. 0297-265308. Voorronden op de zaterdagen 1, 8,15, 22, 29 en de zondagen 2, 9, 23 februari en op zondag 1, zaterdag 7 en zondag 8 maart. Aanvang alle voorronden 14 uur. Kwartfinales op zaterdag 21 maart, zondag 22 maart, zaterdag 28 maart en zondag 29 maart, aanvang 14 uur. Halve finales op zaterdag 4 april en zondag 5 april, aanvang 14 uur. De finale vindt plaats op zaterdag 18 april en zondag 19 april, aanvang 14 uur, direct gevolgd door de prijsuitreiking. Deelnamekosten 15 euro per persoon. Daarvoor speelt u minimaal 3 partijen in elke ronde. Neem bij vragen, contact op met Café De Merel, Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen. Tel. 0297-263562 of 0297-264159, e- mail: thcw@xs4all.

Vinkeveen

Bingo bij SV Hertha

Winnares Shopping M-actie winkelde 1 minuut gratis bij Hoogvliet Op vrijdag 17 januari winkelde de winnares van de Shopping Mijdrecht actie 1 minuut helemaal gratis in de Hoogvliet supermarkt in Mijdrecht. Met maar liefst 179 euro aan boodschappen ging ze naar huis. Shopping Mijdrecht, de winkeliersvereniging van Mijdrecht organiseerde een spaaractie. Door bij de deelnemende winkels muntjes te sparen, maakten shoppers de hele decembermaand kans op mooie prijzen. Een

van de hoofdprijzen is de minuut gratis winkelen bij Hoogvliet. Supermarktmanager Henk Oosterveen zorgde ervoor dat winnares Nicole in een minuut zo veel mogelijk producten in haar winkelwagen kon doen. Hij hield de tijd bij en checkte of de minuut volgens de regels verliep. Winnares Nicole met supermarktmanager Henk Oosterveen.

Op vrijdag 24 januari wordt er weer een gezellige bingoavond georganiseerd bij SV Hertha in Vinkeveen. In de sfeervolle kantine wordt onder het genot van een hapje en een drankje om mooie prijzen gespeeld. Kantine open vanaf 19 uur, aanvang 20 uur.

Wilnis

Verzamelaarsmarkt Zaterdag 25 januari is er van 9.30 tot 13 uur weer verzamelaarsmarkt in De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis. Er zijn postzegels in stuiverboeken en munten. Toegang gratis. Inlichtingen: tel 0297-289322 en www.verzamelaarsrondevenen.nl


6

24 JANUARI 2020

DE GROENE VENEN

In het belang van alle partijen

Duidelijkheid over bestemmingsplan moet er nu snel komen De plannen voor een natuurontwikkelingsprogramma in Zone III, die begin dit jaar door de initiatiefnemers van Natuurzone Botshol bekend werden gemaakt en het artikel hierover in onze krant van 10 januari jl. hebben tot tal van reacties geleid. Niet iedereen is overtuigd van de noodzaak van een aantal bouwvrije legakkers in het grensgebied van de Vinkeveense Plassen en natuurgebied Botshol. Naarmate het langer duurt voordat het langverwachte bestemmingsplan Vinkeveense Plassen van kracht wordt, blijven de discussies voortduren. Het is tijd om knopen door te hakken.

tekst rob isaacs

Voor als u net inschakelt: het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen bepaalt o.a. de grenzen aan tussen natuurbehoud en recreatie en wat er wel en niet mag worden gebouwd op de honderden legakkers in het gebied. Er komen drie zones. De zones I en II krijgen primair een recreatieve functie; Zone III, die het dichtst tegen het kwetsbare natuurgebied Botshol ligt, moet een natuurlijker karakter krijgen (Aanvankelijk werden de zones aangeduid met de letters A, B en C. Gedurende het proces is de gemeente de zones I, II en III gaan noemen, vandaar dat nu die aanduiding wordt gebruikt — red.). En om het nog complexer te maken wil de gemeente nu zelfs een zone IV inrichten. Snapt u het nog?

Een aantal inwoners van Vinkeveen maakt zich zorgen over de natuur in het gebied, als straks alle legakkers zijn voorzien van bebouwing. Daarom ontwikkelden zij plannen voor een zoveel mogelijk bouwvrije zone III, de zogenoemde Natuurzone Botshol. Hoe lang nog? “Het is hoog tijd om knopen door te hakken!”, vindt de in 2011 opgerichte Belangen Vereniging Vinkeveense Legakkers (BVVL), waarbij 634 eigenaren, huurders en gebruikers van de Vinkeveense legakkers zijn aangesloten. 90% van de legakkers in de Vinkeveense Plassen is in particuliere handen en in de loop der jaren hebben de eigenaren hun kleine kist van 1x1x2 meter uitgebouwd naar een wat comfortabeler blokhut. Er staan momenteel 1500 tot 1800 illegale blokhutten op de legakkers. “Weliswaar illegaal, maar er werd niet gehandhaafd en zo kon het gebeuren dat in korte tijd steeds meer blokhutten verrezen. Er zijn legakkereigenaren die hun eigen ding doen op hun eigen legakker. Niet goed te praten, maar wel begrijpelijk,” aldus secretaris Ada Lokhoff van

het bestuur van de BVVL. “Gelukkig is er een veel grotere groep die zich wél netjes aan de regels wil houden maar die -begrijpelijk- wel steeds ongeduldiger begint te worden. Leden vragen ons dan ook: ‘Hoelang duurt het nog voor het nieuwe bestemmingplan er is?’ Het is al vele malen verschoven naar 2017,2018, 2019, 2020, en nu 2021!” Steeds maar weer onderzoeken Het steekt de BVVL dat we inmiddels negen jaar en ruim een half miljoen euro verder zijn en er nog steeds geen concept-ontwerpbestemmingsplan ligt. Tot hun verbazing werden tijdens de inspraakrondes over de bouwcriteria in september 2019 en bij de discussie van de politieke partijen oude argumenten opnieuw ingebracht, stations waarvan de BVVL dacht allang gepasseerd te zijn, werden door insprekers opnieuw aangehaald. “Veel aandacht voor (gecreëerde) natuur, weinig aandacht voor de inhoudelijke bouwcriteria; de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 11 september 2019 vindt dat ze eerst weer wat onderzoeken moeten afwachten en schortten het voorstel op. Maar we kunnen toch niet aan de gang blíjven om wéér onderzoeken af te wachten, zo komen we nooit tot besluiten. We willen heel graag dat het bestuur van deze gemeente en de gemeenteraad besluiten neemt, en wel zo snel mogelijk,” aldus Ada Lokhoff namens de BVVL. Beschoeiingsplicht In april 2017 heeft een openbare veiling plaatsgevonden van legakkers. Dat gebeurde omdat het Recreatieschap Midden Nederland, de eigenaar van veel legakkers, onvoldoende middelen had voor noodzakelijk onderhoud. Volgens RMN kan alleen beschoeiing voorkomen dat legakkers wegspoelen, maar dat is een kostbare operatie. Vandaar dat de zorg voor de verkochte legakkers bij de nieuwe eigenaars is neergelegd. Verdere voorwaarden zijn dat er op de legakkers niet mag worden gebouwd. Illegaal bouwen betekent een direct opeisbare boete van 50.000 euro. Er zijn destijds in eerste instantie 44 legakkers verkocht, en later nog een aantal. Die hebben allemaal een beschoeiingplicht. Zij moeten binnen drie jaar (na 2017, dus uiterlijk medio 2020!) nieuwe oeverwanden plaatsen. Om een indruk te geven: de gemiddelde prijs ligt op minimaal 500 euro per strekkende meter. Wie een akker heeft van 100 meter lang en 4 meter breed, totaal dus 208 meter, is 104.000 euro kwijt voor een nieuwe beschoeiing.

Rotgeschrokken Natuurzone Botshol heeft ondertussen al een aantal legakkereigenaren gesproken die belangstelling hebben in hun natuurontwikkelingsprogramma. Zij hebben op de veiling legakkers gekocht en zijn zich rotgeschrokken van de prijs van beschoeiing. Eén van hen heeft een offerte liggen van ruim 126.000 euro voor twee van de akkers die hij in zijn bezit heeft. De boetes voor het niet op tijd beschoeien van de akkers liggen vast in het koopcontract en liegen er niet om: een direct opeisbare boete van 150 % van de kosten van beschoeiing exclusief eventuele boeterente en (proces)kosten dus in bovenstaand voorbeeld minimaal 189.000 euro los van de boeterente en proceskosten...! Voor de duidelijkheid: die beschoeiingsplicht geldt alléén voor de eigenaren die op de veiling akkers hebben gekocht, het merendeel van de akkers heeft dus geen beschoeiingsplicht. Wie over de plassen vaart, ziet dan ook dat legakkereigenaren niet altijd zorgen voor de instandhouding van hun legakker, sommige akkers liggen er heel vervallen bij. Wel beschoeiingsplicht, maar geen duidelijkheid Ondertussen is de situatie zo, dat legakkereigenaren verplicht en tegen hoge kosten moeten (laten) beschoeien, terwijl ze nog geen uitsluitsel hebben of en hoeveel er mag worden gebouwd op hun legakker. Dat wisten ze overigens al toen ze de akkers aankochten. De vraag is of ze dan niet wat voorbarig zijn geweest met hun aankoop? Mogelijk mogen ze straks alleen een boot aanmeren en op die boot recreëren. Er zijn al eigenaren die hun nieuwe legakker alweer te koop zetten, omdat ze zich hebben vergist in de kosten van beschoeien. Natuurzone Botshol hoopt dat eigenaren in Zone III (voormalige C-zone) hun legakkers verkopen aan de initiatiefnemers van de Natuurzone. Hun natuurontwikkelingsprogramma streeft immers een zone zonder bebouwing na. Met aankoop en ruilverkaveling (waarbij eigenaren uit Zone III hun bezit ruilen tegen een eiland in Zone I of II met ruimere bebouwingsmogelijkheden) hoopt men haar doel te bereiken. “Knopen doorhakken en besturen” Vinkevener Piet van Rijn reageert een beetje schamper op de plannen van ARK Natuurontwikkeling, die een systeem bedacht met natuurlijke oevers, bestaande uit dode bomen. Die

brengen luwte, waar er nu juist te veel golfslag is. “Alsof er nog niet één Vinkeveense eilandbezitter op het idee is gekomen om de eilanden op deze wijze afkalvingsbestendig te maken. Die recreanten met de illegale blokhutjes waren waarschijnlijk zo druk met het behoud van de legakkers dat ze deze oplossing niet hebben gezien. ARK Natuurontwikkeling is in ieder geval een vereniging met geduld, want het ontstaan van veen duurt gigantisch lang. Als legakkereigenaar heb ik niet zoveel geduld, dus gemeente: knopen doorhakken en besturen!” Eigen belang versus algemeen belang ARK Natuurontwikkeling levert bijdragen aan de praktische realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen EHS), waarvan de plassen onderdeel uitmaken. Daarbij zoekt Stichting ARK naar combinaties met maatschappelijke doelen. Een stichting die bereid is om natuurontwikkeling te plegen op onze plassen en daar financieel aan bij te dragen, doet dat niet zomaar. ARK investeert en participeert in een nieuw natuurgebied dat met nieuwe visies en ontwikkelingen tot stand komt, daar waar particuliere legakkereigenaren slechts bereid lijken om alleen in hun eigen belang te investeren in hun eigen stukje vakantieterrein, zonder rekening te houden met het algemeen belang en de zorg voor de natuur voor de generaties die na ons komen. En dat is waar feitelijk deze hele discussie om draait: de keuze tussen het pure eigenbelang van de legakkereigenaren óf het algemeen belang van alle bezoekers van de plassen. Hier lijken de partijen niet uit te komen. En dan is er nog de gemeente De Ronde Venen. Die wil vooral een oplossing waarbij ze niet meer hoeft te handhaven op illegaal bouwen op de legakkers en hebben helemaal geen trek in juridische procedures met legakkereigenaren. Daarbij lijkt de gemeente voorbij te gaan aan het feit dat je zowel door de hond als door de kat gebeten kunt worden. Met andere woorden: het maakt niet uit hoe of waardoor je wordt benadeeld. Concentreert de gemeente zich alleen op de hond…? Bijna 10 jaar na de start lijkt het Bestemmingplan Vinkeveense Plassen een hoofdpijndossier van de zwaarste categorie te worden. Op woensdag 29 januari vindt weer een informatieronde plaats, waarbij dit onderwerp aan de orde komt. Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet.


DE GROENE VENEN

24 JANUARI 2020

7

It Giet Oan!

Abcouder IJsclub maakt zich op voor 125-jarig jubileum De Abcouder IJsclub is de oudste vereniging van De Ronde Venen. Zaterdag 25 januari bestaat zij 125 jaar. Reden voor een feestje! Zondag 26 januari wordt feestgevierd door heel het dorp met de Elfstedenpuzzeltocht voor het hele gezin. Daarnaast wordt op 26 januari en op 2 februari een tentoonstelling gepresenteerd over de geschiedenis van de vereniging. tekst rosanne kok

tekst rosanne kok

In deze column geeft Rosanne Kok een schets van gebeurtenissen die uit het leven zijn gegrepen. Alledaagse ontmoetingen en kleine avonturen kunnen aanleiding geven voor een Groot Verhaal.

- foto's abcouder ijsclub

De Abcouder IJsclub werd opgericht door Doude van Troostwijk. Ook andere bekende Abcoudenaren waren daarbij betrokken: Tuyl van Serooskerken, Jan Trouw, Pepping, Koekenbier en Van Oostrom. “De Abcouder IJsclub was in die tijd vooral een natuurijsvereniging die begon met het organiseren van “hardrijderij met paard en arreslede” op het Abcoudermeer’’, begint Henk Hagen zijn verhaal. Hij is een grote schaatsliefhebber en nu als secretaris bij de Abcouder IJsclub betrokken. Pas later werd geschaatst op de gracht van het Fort Abcoude. Henk kan niet wachten tot het weer zo hard gaat vriezen. “Wat zou het geweldig zijn als we de gracht weer eens vrij mogen geven’’, stelt hij. “Dat we daar mogen schaatsen is natuurlijk uniek. Het halve dorp komt schaatsen op de negenhonderdmeter lange schaatsbaan rond het fort. Dat geeft echt een ongelooflijk gaaf plaatje. Helaas hebben we die dagen tegenwoordig veel te weinig.’’ Toen er nog strenge winters waren… Dat was vroeger wel anders. De notulen van de bijna 125 jaar oude club getuigen van bizar koude winters. Op 16 februari 1956 daalde het kwik tot 26.6 graden onder nul. Er waren priksleewedstrijden en Nederlandse kortebaan kampioenschappen op het Abcoudermeer. In januari 1963 was het wederom extreem koud, ongeveer min 20 graden. De IJsclub organiseerde toen een toertocht met ruim vijfduizend deelnemers. Het ijs op het Abcoudermeer had in die winter een dikte van maar liefst vijftig tot zestig centimeter. Dat zijn cijfers van lang geleden. “Te-

GROTE VERHALEN

Angstfabriek In de kerstvakantie bracht ik een bezoek aan de Angstfabriek; een interactieve voorstelling waarin diverse aspecten van angst worden toegelicht. Hoe angstig ben je? En hoe wordt ingespeeld op de angsten van mensen? Het journaal is daar goed in. Evenals grote fabrieken.

genwoordig mogen we ons gelukkig prijzen met een paar centimeter’’, vult voorzitter Arie Fokker zuchtend aan. “Al geven wij het ijs rond de Fortgracht pas vrij op het moment dat er minimaal tien centimeter ijs ligt. Dat heeft alles te maken met de veiligheid: heel Abcoude rukt uit als wij het sein geven. Dan is een paar centimeter niet genoeg.’’ Veegmachine van omgebouwde Harley Davidson Sinds de jaren zestig gebruikt de Ijsclub een omgebouwde Harley Davidson motorfiets als veegmachine. “Die is afgedankt door het leger en vervolgens door een smid uit Friesland omgebouwd’’, vertelt Henk lachend. “Deze Harley is onlangs door vrijwilligers geheel gerenoveerd. Het is echt onvoorstelbaar dat dat ding het nog doet.’’ Dat is zeker niet vanzelfsprekend als je weet dat hij ook meerdere keren op de bodem van de Fortgracht is beland. “Niet altijd bleek het ijs sterk genoeg om ook de Harley te kunnen houden’’, vult Arie aan. “Gelukkig kon de bestuurder zichzelf altijd in veiligheid brengen, maar toch vind ik het dieptepunten uit het be-

staan van onze vereniging. Met een grote kraan moest de Harley weer de Fortgracht worden getrokken. Zoals Henk ook zei; het is echt een wonder dat hij het nog doet.’’ Feestprogramma Om het jubileum van de club te vieren, organiseert zij twee verschillende activiteiten in het feestweekend. De Elfstedenpuzzeltocht vindt plaats op zondag 26 januari. De start is om 12.30 uur bij de Fortgracht van het Fort Abcoude. Wie mee wil doen, kan zich daar melden. “Daarvandaan start een route door het dorp’’, legt Henk uit. “Langs alle elf steden van de Elfstedentocht. Onderweg moeten vragen worden beantwoord en opdrachten worden uitgevoerd. Alles in het Elfsteden-thema. Het is een activiteit voor het hele gezin.’’ Daarnaast heeft de vereniging een tentoonstelling gemaakt die de geschiedenis van de club presenteert. “De Harley Davidson is te bezichtigen, net als oude schaatsen, kleding, medailles en stempelkaarten’’, stelt Henk. “Deze tentoonstelling is geopend op zondag 26 januari en op 1 februari en is te bezichtigen in het Fort Abcoude.’’

Trainen als een profvoetballer in de voorjaarsvakantie

Bij binnenkomst werden alle bezoekers gescreend. Wat weet Google van ons? En Facebook. Alles. Ga daar maar vanuit. Heb je iets te verbergen? Maakt dat je angstig? Vervolgens brachten we een fictief bezoek aan de redactie van het journaal. Hoe wordt een nieuwsbericht gemaakt? We kregen de opdracht een bericht naar buiten te brengen over een aanslag op de Dam in Amsterdam. Hoe doe je dat? Welke toon moet de nieuwslezer hebben? Is dat zakelijk? Of sensatiegericht? Welke beelden vertoon je? Welke kop zet je boven het bericht en welke muziek moet het bericht ondersteunen? Het resultaat was een gruwelijk nieuwsbericht met de titel: ‘Koppen rollen over De Dam’. Vervolgens kwamen de ooggetuigen aan het woord die bloederige scènes beschreven. Zo wordt angst gezaaid. Als we er een vrolijk deuntje onder hadden gezet en de nieuwslezer de zakelijke toon hadden gegeven, had niemand het serieus genomen. Nu schrokken wij zelfs van ons zelfverzonnen verhaal. Zo werkt dat dus. Ook de grote fabrieken spelen in op angsten van mensen. Zo doet de producent van anti-wiegendood-matrasjes ouders geloven dat hun kindje niet aan wiegendood zal komen te overlijden als ze maar gebruik maken van zijn matrasjes. En beweert een ander dat de wereld veel veiliger wordt als we gebruik maken van zijn camera’s, die verdacht gedrag op straat signaleren en vervolgens automatisch de hulpdiensten alarmeren. Ja, ja. Marketingtechnisch zit het uitstekend in elkaar. Maar is het allemaal nodig? Puur gebaseerd op angst. Soms lijkt de wereld één grote Angstfabriek. Een plek waar angst gezaaid wordt die vervolgens weer door dezelfde partijen kan worden ontnomen. Angst zaaien, invloed oogsten. Een beetje angst is goed. Dat houdt ons scherp. Maar te veel angst zorgt ervoor dat we verlammen en blind zijn voor al het moois dat er om ons heen is. Misschien moet ik een fabriekje beginnen om een tegengeluid te geven. De Liefsfabriek, ofzo.

Jeugdspelers uit de regio die als een profvoetballer willen trainen, kunnen op donderdag 27 en vrijdag 28 februari aan de bak. Tijdens de voorjaarsvakantie worden er op het complex van FC Breukelen in Breukelen de Jeugdvoetbaldagen gehouden. De organisatie is in handen van de staf van de stichting Jeugdvoetbalopleiding. Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom! Je hoeft niet lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden! De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele trainers. Men krijgt alle basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen verder toenemen.

Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en deze zal de jeugd verwerven nadat ze de bewegingen met de bal technisch goed beheersen. Door gevarieerde oefenvormen en ontelbare snelle acties te hebben gemaakt heeft de speler zijn handelingssnelheid sterk ontwikkeld. Het aan- en meenemen van de bal en het verkrijgen van een prima traptechniek gaat hierdoor veel gemakkelijker, omdat het totale balgevoel enorm vooruit gaat. Dit door veelzijdige techniektrai-

ning. Dankzij een individuele techniekverbetering is het mogelijk het collectieve spel op een veel hoger niveau te brengen. Spelers worden zelfbewuster en eisen meer en meer de bal op. Iedereen mag zich aanmelden. Samen met vrienden of vriendinnen in dezelfde groep inschrijven is mogelijk. Inschijven voor deze jeugdvoetbaldagen kan op: www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen.


Familieberichten

8

24 JANUARI 2020

DE GROENE VENEN

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven na het plotselinge overlijden van mijn man, onze wijze vader, onze trotse opa en overgrootopa

Dirk van der Vaart Het is voor ons een grote steun geweest te ervaren, dat hij door zoveel mensen gewaardeerd werd. Namens allen, Dit van der Vaart-Verweij Wilnis, januari 2020.

Je moeder blijft altijd je moeder...

IN LIEFDEVOLLE HERINNERING Verdrietig, maar wetend dat het zo goed is, hebben we afscheid genomen van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma. We zijn dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons heeft omringd.

RIE BUNSCHOTEN – VAN DIJK Echtgenote van Jan Bunschoten † 16 februari 1929

Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk!

Melding overlijden: dag en nacht bereikbaar 06-26056999

www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl

16 januari 2020

Hans en Marian Ingmar Amber Joris en Nury Famke Carlijn Esra Julia Sofie Ron (in liefdevolle herinnering)

Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Rob van de Velde T.a.v. Familie Bunschoten Voorbancken 3 3645 GV Vinkeveen Op donderdag 23 januari hebben wij haar bijgezet in het graf bij haar geliefde man en zoon.

De Heer heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst

BuurtAED Waterlelie in Wilnis in gebruik genomen

Na een rijk en welbesteed leven is van ons heengegaan mijn zus en onze tante

Berdina van Hilten - Dien * 27 oktober 1930

† 20 januari 2020 Breukelen

Riek Giesbers - van Hilten

Abcoude Arja de Jonge - Giesbers Evert de Jonge Baambrugge Jos Giesbers Corina Giesbers - Post Wij nemen afscheid van Dien op maandag 27 januari om 11.00 uur in de Dorpskerk, Dorpsstraat 2 te Baambrugge, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Rijksstraatweg te Baambrugge. Na afloop bent u welkom in het Dorpshuis, Pr. Margrietstraat 10 te Baambrugge. Correspondentieadres: Jos Giesbers Grevenstukstraat 11, 1396 LB Baambrugge

Wethouder Alberta Schuurs heeft in Wilnis aan de Waterlelie een AED overhandigd aan de buurt. Het initiatief voor de aanschaf van een zogenaamde BuurtAED komt van de buurtbewoners. Met hulp van HartslagNu en samen met de buurt is geld opgehaald voor een AED. De gemeente zorgde voor een speciale buitenkast, waarna het AED Reanimatieteam een geschikte ophangplek uitkoos. De BuurtAED is 24 uur per dag beschikbaar voor burgerhulpverleners. Met een AED levens redden “Adequaat en snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. AED’s zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel”, zo stelt Frank Straathof, voorzitter van het AED Reanimatieteam. Door AED’s buiten te hangen, kan tijdwinst het verschil maken. Zo kunnen de burgerhulpverleners de juiste hulp bieden, starten met reanimeren en een AED inzetten.” Elf buurtbewoners aan de Waterlelie in Wilnis volgen binnenkort een reanimatiecursus. Na registratie bij HartslagNu krijgt de buurt toegang tot de BuurtAED. In een noodsituatie kunnen de elf buurtbewoners de kast openen en de AED gebruiken. 75 AED’s en 150 burgerhulpverleners Wethouder Alberta Schuurs: “In het afgelopen jaar zijn met subsidie nog negen andere AED’s met

buitenkasten geplaatst. Het gaat om Botsholsedijk, Nessersluis, Wagenmaker Wilnis, Dorpsstraat Wilnis, Plevierenlaan Vinkeveen, Uitweg Vinkeveen, Bozenhoven Mijdrecht, Karekiet Mijdrecht en Raadhuisplein Abcoude. De gemeente telt nu 75 AED’s en 150 burgerhulpverleners. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het dekkend maken van het reanimatienetwerk. De inzetbaarheid van de burgerhulpverleners in alle dorpskernen wordt daarmee vergroot en versneld.” Meer informatie over AED’s Wilt u een reanimatiecursus volgen en burgerhulpverlener worden? Vraagt u zich af waar u zich kunt opgeven? Of wilt u een overzicht met alle locaties waar AED’s aanwezig zijn? U vindt het op de website www.aed-derondevenen.nl van het AED Reanimatieteam.


DE GROENE VENEN

DR. BEEKER tekst jaco beeker

In mijn vorige stukje schreef ik over het plotselinge wegraken van Daley Blind en hoe dat door de coach en omstanders werd geduid als ‘duizeligheid’, terwijl het voor de kijker op afstand natuurlijk evident geen duizeligheid betrof. Maar wat is nou eigenlijk duizeligheid? Op het dagelijkse spreekuur is duizeligheid namelijk een veel voorkomende klacht. Alleen vanochtend had ik al twee mensen die daarmee kwamen. Zoals ik wel eens heb uitgelegd worden alle contacten tussen de patiënt en de huisarts (of zijn medewerkers) in het HIS (Huisarts Informatie Systeem) opgeslagen volgens een bepaald systeem. Vervolgens wordt er een soort van code gegeven aan dat contact en die code is gebaseerd op het ICPC (International Classification of Primary Care) systeem. Binnen dat systeem kan je op klacht of op diagnose coderen en in het voornoemde geval coderen wij dus Vertigo ofwel N17. Nou is de N van neurologisch en dat geeft dan gelijk aan dat duizeligheid onder de neurologische aandoeningen valt (aandoeningen van de zenuwbanen). Vertigo kent u misschien van de wereldberoemde film van Alfred Hitchcock met Kim Novak en James Stewart, maar dat terzijde. Vertigo is de latijnse benaming voor draaiduizeligheid en volgens de definitie is dat de sensatie waarbij u het gevoel heeft dat de wereld om u heen draait of dat u draait terwijl de wereld stil staat. Dat is wat anders dan de duizeligheid in de zin van licht in het hoofd bij snel opstaan, want daarbij voelt u zich wel licht in het hoofd en heeft u misschien het gevoel flauw te val-

Allerlei onderzoeken wijzen uit hoe belangrijk buiten spelen en natuurervaringen opdoen zijn voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Daarom kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen om kinderen in contact te brengen met de natuur en te laten ervaren dat buiten zijn en spelen fijn is. Maar het blijkt dat er steeds

9

Duizeligheid len maar er draait niets. Onze jonge vriend op het voetbalveld had derhalve geen duizeligheid, want hij zakte ineen en voelde zich wegraken. Dat gevoel van wegraking bij snel opstaan is altijd een probleem van de circulatie, er komt eenvoudig gezegd te weinig circulerend bloed in de hersenen en die zijn niet meer in staat om het lichaam overeind te houden. Meest bekend is de vasovagale collaps, waarbij iets (stress ofzo) er voor zorgt dat de bloeddruk daalt en het brein dus even tekort schiet, maar we kennen ook de orthostatische collaps waarbij de bloeddruk al laag is en dan met snel opstaan het bloed even achterblijft in de benen. Dat zie je klassiek bij lange dunne mensen. Dat had ik ook, maar nu ben ik niet dun meer. Vertigo is dus wat anders, en de aandoening heeft te maken met de evenwichtsorganen dan wel de aansturing daarvan en dat verklaart ook gelijk waarom dit beeld zich bevindt op het grensvlak van de neurologie en de KNO-geneeskunde. Grofweg zijn er vier varianten of mogelijke oorzaken; We beginnen met de variant waar veel mensen wel eens van hebben gehoord; de ziekte van Ménière. Dat is dan gelijk wel een lastige, want theoretisch gezien kan je deze ziekte niet aantonen, je kunt alleen aantonen dat het niet wat anders is. De ziekte van Ménière kenmerkt zich door aanvalsgewijze duizeligheid gedurende een kortere periode van zeg een half uur en opvallend daarbij is de op dat moment aanwezige

Inspiratieavond Natuurbeleving voor Ouders Donderdag 30 januari aanstaande organiseert Ouders Lokaal in samenwerking met het NME een inspiratieavond voor ouders over buiten spelen en natuurbeleving voor (jonge) kinderen. Voor deze avond is Ineke Bams uitgenodigd die jarenlange ervaring heeft met natuurbeleving en groene kinderopvang.

24 JANUARI 2020

minder kinderen buiten spelen. Vaak hebben ouders het te druk of ze weten niet wat ze precies buiten met hun kinderen kunnen doen. Tijdens deze inspiratieavond zal Ineke ingaan op het belang van natuur en buiten spelen. Ook komt aan de orde hoe je het beste met eventuele risico’s om kunt gaan. Er zullen verder veel praktische en leuke tips gegeven worden. Deelname is gratis na aanmelding op deronddevenen.ouderslokaal.nl en is mogelijk dankzij een bijdrage vanuit het provinciale project ‘Groen doet goed’. De inspiratieavond vindt plaats op 30 januari, van 20-21:30 uur in NME-centrum De Woudreus te Wilnis.

doofheid of oorsuizen. In de intervallen kan je overigens nog wel wat duizelig zijn en dat maakt het stellen van de diagnose moeilijk, want je moet het echt van het verhaal hebben. Gelukkig komt deze vorm maar weinig voor (hoewel iedereen het ziektebeeld wel kent). De tweede variant is duizeligheid in het kader van migraine, hierbij heb je tijdens of rond een aanval prodromen met daarna hoofdpijn. Behoudens de bekende prodromen van overgevoeligheid voor licht of geluid en lichtflitsen in het beeldveld zijn er ook mensen die duizeligheid ervaren. Dit komt vaker voor dan de Ménière, maar nog steeds niet heel erg vaak. Veruit het meest voorkomend is de Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid die we voor het gemak afkorten tot BPPD. Het begrip aanschouwend komen we op benigne=goedaardig, paroxysmaal=plots optredend, positie= dus afhankelijk van je houding. En dat zegt eigenlijk alles maar ook weer niets, want zoals je ziet is het een beschrijvende diagnose. Helaas blijft het daarbij want vaak weten we niet waarom het zo is, maar er zijn wel een aantal veronderstellingen, waarvan de meest gehoorde het fenomeen van het evenwichtsgruis is. De evenwichtsorganen zijn een soort van slakkenhuis aan beide zijden achter de oren. In dat slakkenhuis zit een olieachtige substantie die langzaam heen en weer beweegt in dat slakkenhuisje. Op de bodem van het slakkenhuis bevinden zich haartjes en die wuiven vrolijk mee in de bewegende olie, een soort van wier in de sloot. De wortels van dat wier zijn eigenlijk de zenuwen die aan je hersenen signalen afgeven over je positie en omdat je twee slakkenhuisjes hebt krijgen je hersenen van twee kanten berichten over hoe je lijf er voor staat. De hersenen koppelen die twee signalen en maken op basis daarvan de afweging of je misschien je been wat moet strekken of buigen enzovoort. Dat hele proces werkt prima, want niemand hoeft zich af te vragen of hij rechtop blijft; dat gaat allemaal automatisch, totdat er een probleem ontstaat aan één van de twee. Bij BPPD is de veronderstelling (maar niemand

weet dat zeker) dat er misschien wat gruis in één van de twee slakkenhuisjes zit en dat gruis valt op zo’n trilhaar die daardoor helemaal foute signalen gaat afgeven. Wat moet het brein nu? Vertrouwen je hersenen op links of rechts? Nou ja, je voelt hem al aankomen, als je hersenen de verkeerde vertrouwen val jij om. Het hele verhaal klinkt logisch, maar aantoonbaar is het allemaal niet heel erg. Wel is er op basis van de hypothese een oefening ontwikkeld en die heet de Epley beweging. Zoek maar eens op internet, er zijn legio filmpjes. Ik geef ze wel eens mee aan patiënten, en die laten heel mooi zien wat je zelf kunt doen om van je klachten af te komen. Als je niets doet gaat het overigens ook over, maar dat duurt dan wel wat langer. De laatste variant van duizeligheid heeft betrekking op de zenuw die vanuit het slakkenhuis naar de hersenen loopt en dus voor de voorgeleiding van het signaal verantwoordelijk is. Deze zenuw kan ontstoken raken en daarbij treed logischerwijs op dezelfde manier duizeligheid op maar die is dan weer niet afhankelijk van je positie. Klassiek worden mensen wakker met extreme duizeligheid tot aan spugen aan toe en het geheel verbetert niet met verandering van de houding waardoor de patiënt weinig anders rest dan in bed te blijven liggen met de ogen dicht. Gelukkig voor deze patiënt gaat het na een dag vanzelf weer beter, alhoewel de draaierigheid toch nog wel in mindere mate kan blijven bestaan. Overigens zijn er behalve deze vier varianten nog meer aandoeningen die duizeligheid kunnen veroorzaken. In de praktijk zie ik ook regelmatig dat mensen door stress zo stijve nekspieren krijgen dat ze met bewegen van de nek draaierig worden en verder kan je je voorstellen dat de hersenen die signalen ontvangen van de evenwichtszenuw ook nog aangedaan zouden kunnen zijn. Voorbeelden daarvan zijn bij een CVA of bij MS maar gelukkig is dat allemaal zeldzaam. Samenvattend is duizeligheid als het Vertigo betreft over het algemeen onschuldig en hebben we legio aannemelijke verklaringen die stuk voor stuk nog nooit zijn bewezen. Belangrijk is dat het eigenlijk altijd vanzelf weer over gaat. Jaco Beeker www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl

Mensen leren helpen, desnoods door les aan huis Tijdens de Nieuwjaarsreceptie en kramenmarkt in de Willisstee hebben diverse verenigingen al kennis met hen gemaakt, maar afgelopen dinsdag was de ‘echte’ start van EHBO De Ronde Venen, een vereniging van actieve en betrokken EHBO-ers die het allemaal net even anders dan anders willen doen. Leren reanimeren in één avond of een workshop voor (groot)ouders over EHBO bij kinderen. De vereniging biedt het aan, maar komt eventueel ook naar u, uw buren en/of familie toe om het u thuis te leren. Dat scheelt een oppas of biedt juist de kans met de buren goede afspraken te maken over het gebruik van de AED. Natuurlijk kun je bij de vereniging ook het diploma Eerste Hulp geldig houden. Vier avonden per jaar kost u dat, avonden waarin steeds geoefend wordt met een zo realistisch mogelijke casus. Zo werd op de eerste avond meteen gekeken naar wat er mis kan gaan op een verjaar-

dag en wat je dan kan doen met de spullen die overal wel in huis zijn. Secretaris Kim legt uit dat dat nu juist het verschil is. “Wij oefenen altijd met LOTUS-slachtoffers, dat zijn mensen die precies weten hoe een echt slachtoffer zou reageren. Daardoor leer je veel beter hoe je zelf zou reageren. Als materiaal hebben we vaak alleen dat wat iedereen wel in huis heeft. Oefenen met gevulde tassen is een beetje valsspelen, als je thuis alleen wat desinfectie en wat pleisters hebt.” Peter, de penningmeester, vult aan dat ze klein beginnen, maar dat hijzelf ook de opleiding EHBO bij gebruik van Drank en Drugs heeft gevolgd. Iets dat hij de horeca in heel De Ronde Venen kan aanraden. Wilt u meer weten, een cursus bezoeken of informatie over een workshop aan huis? Kijk eens op www.knvderondevenen.nl of stuur een mail naar secretaris@knvderondevenen.nl


10

24 JANUARI 2020

DE GROENE VENEN

Holocaust herdenking in De Ronde Venen

Monument ‘levenslicht’ nog drie keer te zien

KUNST EN CULTUUR Bibliotheek ‘Lektuurkeus’ Wilnis

In het kader van de Nationale Holocaust herdenking heeft kunstenaar Daan Roosegaarde een tijdelijk monument van lichtgevende stenen ontworpen dat op 16 januari in Rotterdam onthuld is. De stenen zijn vervolgens verdeeld over een groot aantal Nederlandse gemeenten, die daarmee elk hun eigen herdenking vorm kunnen geven. Ook De Ronde Venen neemt deel aan dit project. Op vijf plaatsen in de gemeente wordt met de lichtgevende stenen een tijdelijk monument opgericht.

Ireen van Oeyen en Joss Siebers

foto arthur van der kooij

Kinderboeken in Kom naar de Open Dag van RTV de aanbieding De boeken van de bibliotheek zijn opgeschoond. Daarbij zijn veel boeken, vooral kinderboeken, uit het bestand verwijderd. Die zien er nog goed uit en zijn dus nog heel goed te lezen. Kom eens kijken, misschien is er nog iets bij voor u. Ze kosten 20 cent per boek. Er zijn ook complete series b.v. Reis door de Nacht van Anne de Vries, Maartje de Wit, 6 delen, De smokkelaars van de Schans, Bijbel in Woord en Beeld (10 delen). U kunt deze boeken komen uitzoeken/kopen tot en met 31 januari in ‘De Roeping’, Kerkstraat 12 in Wilnis op vrijdagmiddag van 15 tot 16.30 uur. Er zijn al veel boeken verkocht, maar er is zeker nog keuze. Nog veel ‘oude’ kinderboeken in de aanbieding. Kom kijken en profiteer!

Top2000-kerkdienst in Abcoude Zondag 2 februari vindt de eerste Top2000-kerkdienst plaats in Dorpskerk Abcoude. De muziek van de Top2000 raakt veel mensen diep in de ziel. De liedjes gaan over liefde, leven, verdriet en alles waar we in het leven tegenaan lopen. Mooie muziek om dus ook eens een keer in een kerkdienst naar te luisteren! In veel songs in de top 2000 gaat het over lastige periodes in het leven, waarin alles donker en uitzichtloos lijkt. Er worden vragen gesteld die niet altijd beantwoord worden. Ook in de nummers die in deze dienst gespeeld en gezongen worden, zijn mensen op zoek naar lichtpuntjes. Ds. Marije Karreman komt met muzikanten uit haar gemeente in Leidsche Rijn naar de Dorpskerk en zal in deze dienst voorgaan. Laat u verrassen door ontroerende muziek en kom op 2 februari om 10 uur naar een bijzondere Top2000 kerkdienst in de Dorpskerk van Abcoude.

Ronde Venen op 25 januari

Altijd al eens radio of tv willen maken? Een voice-over inspreken, het nieuws lezen, óf burgemeester Maarten Divendal interviewen tijdens een praatprogramma? Het kan allemaal op de Open Dag van RTV Ronde Venen op zaterdag 25 januari van 13 tot 16 uur. Bij de opnamestudio’s aan de Rendementsweg 10D in Mijdrecht (achter Seats&Sofa’s aan de voet van de zendmast) staan de deuren open en bezoekers worden uitgenodigd om een actieve bijdrage te leveren aan een van de programma’s. Een team van veertig vrijwilligers maakt hier zowel radio- als televisieprogramma’s die worden uitgezonden via de lokale zender. Sinds begin oktober 2019 is Ireen van Oeyen (links op de foto) voorzitter van RTV Ronde Venen. Joss Siebers (rechts) is al een groot aantal jaar betrokken als eindredacteur nieuws, cameraman en interviewer. Radio en tv maken is aantrekkelijk en spannend. Dat krijg je hier te zien. Bovendien heeft RTV Ronde Venen een belangrijke verbindende en informatieve rol. Dat vinden we ook leuk om aan het publiek te laten zien. Wij brengen het nieuws en de verhalen uit de woonomgeving van onze kijkers en luisteraars naar hen toe. Jong en oud is van harte welkom. Met de Open Dag hoopt RTV Ronde Venen ook nieuwe vrijwilligers te werven. Een goede hoofdredacteur, enthousiaste nieuwsredacteuren, goede interviewers en vlotte radiomakers. En als een camera of microfoon niet

direct je ding is, dan is misschien redactiewerk wel iets voor jou. Dat is onmisbaar bij een lokale omroep. De lokale omroep zoekt ook mensen die helpen met het selecteren van nieuws en dit geschikt maken voor social media, website, radio en tv. Er liggen genoeg leuke onderwerpen op de plank, maar eigen inbreng is ook van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd.”

De herdenkingen in Abcoude en in Wilnis hebben inmiddels plaatsgevonden op woensdag 22 en donderdag 23 januari. Volgende week zijn er nog drie herdenkingen. Op maandag 27 januari is dat op het Raadhuisplein in Mijdrecht, dinsdag 28 januari bij het Spoorhuis in Vinkeveen en op woensdag 29 januari bij de kerk in De Hoef. Alle herdenkingen zijn om 19 uur en de monumenten zijn dan van 19 tot 22 uur te zien. Kinderen van de plaatselijke basisscholen zullen de stenen aandragen. De juiste locatie waar de kinderen zich zullen verzamelen horen ze van hun leerkrachten. Uiteraard is iedereen van

De onthulling van Levenslicht in Rotterdam

Cabarettalent Kardol met hilarische observaties en een superieure verteltechniek Martijn Kardol won alle prijzen op het Leids- en Groninger Cabaret Festival. Zijn debuutprogramma Bang werd ontvangen met uitsluitend lovende kritieken, ontving meerdere viersterren recensies en werd genomineerd voor de Neerlands Hoop 2018. Martijn is een veelgevraagd radiocolumnist (Radio538/ 3FM) en was wekelijks te zien met zijn rubriek ‘Martijn zegt sorry’ bij RTL Late Night. In zijn tweede voorstelling maakt Martijn contact met de wereld en de

Zaterdag 22 februari, Monument Joh. de Doper

Urks Mannenkoor naar Mijdrecht De Urker Mans Formatie is op zaterdag 22 februari weer te horen in het Monument Joh. de Doper in Driehuis. Velen zullen nog hun optreden bij het Bevrijdingsconcert in 2018 herinneren. Het belooft ook nu weer een spetterend optreden te worden met een hoofdrol voor de talentvolle sopraan Sterre van Boxtel. Een keur aan bekende liederen zal de revue passeren, waarbij uiteraard ook weer uit volle borst kan worden meegezongen. Het concert begint om 20 uur en de kerkdeur gaat om 19.30 uur open.

harte welkom deze bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van tal van vrijwilligers. De gemeente heeft 2.000 euro betaald voor het lichtmonument. Maar er zullen onvermijdelijk meer noodzakelijke kosten voor o.m. geluid, musici, theater enzovoort gemaakt moeten worden. Daarom wordt er een beroep op de inwoners gedaan om hieraan bij te dragen. Dat kan op IBAN NL89ABNA 061 79 93 912 van de Stichting M.T. Guggenheim Foundation o.v.v. ‘Levenslicht’. De stichting is ANBI erkend en de gift is dus aftrekbaar.

Kaarten à 20 euro inclusief koffie/thee in de pauze te koop via www.vriendenmonument-johdedoper.nl en bij Boekhandel Mondria, winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht.

mensen om hem heen. Of doet daar in ieder geval een poging toe. Want alles beter dan in eenzaamheid te eindigen. Daarom zet hij zijn voordeur op een kier. Maakt hij hem verder open of gooit hij hem dicht? Theater Piet Mondriaan, zaterdag 1 februari. Aanvang: 20:15 uur. Entree: 17 euro / CJP 12 euro. Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl foto pim hendriksen


DE GROENE VENEN

JONGE MENSEN IN DE TECHNIEK tekst rosanne kok

24 JANUARI 2020

11

DSH Producties

Youri de Groot

Werken in de techniek is leuk, verrassend en uitdagend. In de serie Jonge mensen in de techniek gaat de redactie van De Groene Venen in gesprek met jongeren die aan het werk zijn in een technisch bedrijf. Youri de Groot werkt als licht- en geluidstechnicus bij DSH Producties uit Abcoude. tekst rosanne kok

- foto arthur van der kooij

Youri maakte kennis met het beroep als licht- en geluidstechnicus toen hij op de middelbare school zat en in het theater van de school aan het werk kon in het vak. “Zodoende besloot ik naar het ROC Midden Nederland te gaan en daar de richting Podiumen Evenemententechniek te volgen,’’ vertelt Youri vanuit het kantoor van DSH Producties aan de Koppeldijk in Abcoude. Veel is hij overigens niet op dit terrein te vinden; zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verzorgen van het licht en geluid op evenementen, congressen en presentaties. Op locatie dus. “Naast mijn werk bij DSH werk ik ook op mijn oude school,’’ vervolgt Youri. “Ik ben assistent tijdens de lessen licht en geluid. Het is heel leuk om les te geven aan jongeren die nu de opleiding volgen die ik zelf ook heb gedaan.’’ Inpakken, opbouwen, draaien Zijn werkzaamheden zijn enorm divers. “Mijn werk begint met het verzamelen van de spullen met behulp van de paklijst’’, vervolgt Youri. “Al die spullen moeten worden ingeladen in de vrachtwagen en natuurlijk bij de klant worden opgebouwd. Vervolgens moet ik alles testen. Daarna volgt het feest, de partij of het congres. Daar ben ik ook altijd bij zodat ik kan con-

troleren of alles nog goed werkt en het aantal decibellen niet te hoog is. En na afloop moet ik natuurlijk alles weer afbouwen, afbreken, inladen en opruimen. Als ik op het ROC werk, is mijn dag weer heel anders. Dan ben ik daar ter ondersteuning en help ik bij de lessen, net waar ik nodig ben. Nee, mijn werk is echt geen twee dagen hetzelfde. Maar dat maakt het juist zo leuk.’’ Altijd iets te doen Omdat hij ook aanwezig is bij de vergaderingen, presentaties, congressen en partijen om het licht en geluid in goede banen te leiden, doet Youri veel informatie op over nieuwe onderwerpen. “Het is niet altijd interessant, hoor,’’ lacht hij eerlijk. “Maar, je moet je werk gewoon zelf interessant maken. En als ik het echt niet wil horen, kan ik in die tussentijd ook gewoon andere werkzaamheden oppakken. Bij ons is echt altijd wel iets te doen.’’ Pre-productie Op dit moment werkt Youri volledig in de uitvoering, maar het lijkt hem wel leuk om ooit door te groeien naar de meer voorbereidende werkzaamheden. “Dat noemen wij de pre-productie’’, zegt hij. “Dan ga je in gesprek met de klant, horen wat hun wensen zijn en maak je tekeningen, een plan en een materialenlijst. Dat lijkt mij ook

Youri de Groot: “Mijn werk is echt geen twee dagen hetzelfde. Maar dat maakt het juist zo leuk.’’ wel leuk werk. Maar voor alsnog zit ik hier heel goed op mijn plek. Ik heb echt leuk werk.’’ En het feit dat hij onregelmatige diensten moet draaien dan? “Ook dat vind ik leuk. Ik ben zelf meer een ochtendmens, maar het gebeurt vaak genoeg dat ik nog tot ’s avonds laat het licht en geluid ergens moet verzorgen. Mij maakt het niet uit. Dan ben ik op een ander moment weer vrij…” Veelzijdig beroep DSH Producties is een bedrijf van Serge en Maaike Hillegers. Voor hen

Vinkeveners maken eigen film over ‘Typisch nostalgisch Vinkeveen’ Met gekromde tenen keken Vinkeveners Hans van Zwieten en Lyône Pothuizen naar de serie Typisch Vinkeveen van de Evangelische Omroep. Het tweetal nam het initiatief tot een filmmiddag waarop oude filmbeelden van Vinkeveen worden vertoond. Typisch Nostalgisch Vinkeveen gaat het heten. De film wordt op zaterdagmiddag 8 februari 2020 vertoond in de Morgenster aan de Herenweg. De kaarten voor de filmmiddag zijn inmiddels uitverkocht. tekst rosanne kok

- foto arthur van der kooij

De initiatiefnemers voor de filmmiddag baalden van de serie van de EO. “Toen dachten wij; hier kunnen we

iets mee. Er zijn zoveel mooie, oude beelden van Vinkeveen gemaakt. Met echte, typische Vinkeveners. Laten

we die beelden eens vertonen.’’ Veel van de beelden zijn gemaakt door Cees Berkelaar. Hij had als een van de eersten in het dorp de beschikking over een filmcamera en maakte opnames van alledaagse dingen. “Zijn kinderen hebben zijn beelden laten digitaliseren en ons toestemming gegeven om deze beelden te delen’’, vervolgt Hans. “Zijn collectie is uniek.’’ Van deze beelden stelden de initiatiefnemers een eigen middagprogramma samen, dat op zaterdag 8 februari om 13.30 uur vertoond wordt in de Morgensterkerk in Vinkeveen. “Wat we gaan zien is het alledaagse leven uit het dorp, uit de jaren ’50, ’60 en ‘70. Zo zijn er beelden van het slaan van de eerste paal van Dorpshuis De Boei en filmpjes van de optochten en de zeskampen die gehouden werden tijdens Koninginnedag. Er zal veel herkenning zijn van de gebouwen en de personen die in de filmpjes te zien zijn.’’

valt het niet mee om goed opgeleid technisch personeel te vinden. “Wat ik zo jammer vind, is dat jongeren al op zo’n jonge leeftijd een keuze moeten maken’’, vertelt Maaike. “Ze kunnen zich dan nog helemaal geen goed beeld vormen van wat er allemaal bij zo’n functie komt kijken. Natuurlijk vinden veel jongeren licht en geluid interessant, maar er zit heel veel techniek achter. Dat wordt nogal eens onderschat. Daarnaast moet je ook goed zijn in Engels, verwachten wij dat je communicatief sterk bent en dat je het niet erg vindt om te werken met wisselende tijden. Die combina-

tie maakt het lastig om goede mensen te vinden. Om te laten zien hoe leuk en veelzijdig ons vak is, doen wij mee met de Techniek Driedaagse en met VMBO On Stage. Wij willen daar laten zien dat meerdere wegen naar Rome leiden. Zowel Serge als ik hebben geen gerichte opleiding voor de audio- en visuele techniek. Ik ben van origine dierenarts en Serge heeft de opleidingen Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde gedaan. Zo zie je maar; als je iets voor elkaar wilt krijgen en je bent enthousiast voor het vak, is er echt ontzettend veel mogelijk.’’

Uitverkocht Inmiddels zijn alle entreekaarten voor zaterdag 8 februari verkocht, maar de initiatiefnemers overwegen een extra filmmiddag te realiseren. Geen kaarten kunnen bemachtigen? En wilt u wel graag dit nostalgische evenement bijwonen? Geef dan uw e-mailadres op bij Jumbo Vinkeveen, Drogisterij De Bree of via info@nostalgischvinkeveen.nl.

editie van deze nostalgische filmmiddag zal worden georganiseerd.

Via de e-mail wordt u op de hoogte gesteld waar en wanneer een tweede

De initiatiefnemers hebben de intentie om deze filmmiddag jaarlijks te herhalen, steeds met ander beeld. “Daarom zullen wij ook alle bezoekers oproepen om na te gaan of zij zelf nog beschikken over oude beelden’’, stelt Hans. “Als dat zo is, kunnen we natuurlijk steeds weer nieuwe films maken. Dat gebeurt ook jaarlijks in Aalsmeer; daar zijn deze historische filmmiddagen echt een enorm succes.’’


12

24 JANUARI 2020

De zilverweg

MONDRIA'S

BOEKENLADDER

Stina Jackson Het verhaal bestaat uit 2 delen: Over Lennart Gustafsson (Lelle), vader van Lina, die 3 jaar geleden verdween nadat zij door Lelle bij de bushalte aan de Zilverweg is afgezet. Lelle is een eenzame man nadat hij en zijn vrouw uit elkaar zijn gegaan. Hij is vasthoudend en blijft iedere nacht zoeken naar Lina. Overdag is hij een leraar op een middelbare school. In zijn zoektocht wordt hij vergezeld door Lina, zij is overal waar hij is.

DE GROENE VENEN

En over Meja, een tienermeisje dat door haar moeder Silje wordt opgevoed. Helaas is Silje geen stabiele vrouw en door gemaakte fouten in het verleden zijn ze vele malen verhuisd. Meja, eenzaam en een buitenbeentje, vindt plots de liefde bij Carl-Johan die samen met zijn 2 broers en ouders in een afgelegen boerderij woont. Meja heeft Lelle als leraar en zo komen beiden met elkaar in aanraking. Een thriller waarbij de spanning erg langzaam wordt opgebouwd, maar die desondanks van begin tot eind weet te boeien vanwege de re-

alistische personages, hun menselijke emoties en de tot de verbeelding sprekende omschrijving van de setting en sfeer.

Het sap of de most moet namelijk eerst rustig kunnen gisten voordat het te gebruiken is. Zodra de druiven zijn geperst, wordt het sap en de most direct opgeslagen in roestvrijstalen tanks zodat de gisting op gang kan komen en alcohol kan ontstaan. Door zuurstof en juiste bacteriën transformeert alcohol naar azijnzuur. Zodra de gisting is afgerond wordt het geheel gefilterd en overgebracht naar een ander vat. Vaak worden er houten vaten gebruikt voor een perfecte rijping. Uiteindelijk wordt er water aan het azijnzuur toegevoegd voor een perfecte smaakbalans, en zo ontstaat er wijnazijn.

des, soepen en sauzen, denk aan mayonaise. Rode wijnazijn smaakt heerlijk in marinades, sauzen en stoofpotjes. Het zuur en de tannine van rode wijnazijn zorgen er ook nog eens voor dat de spiervezels in vlees zachter worden, zodat je stoofvlees boterzacht wordt!

gelezen door joyce gortenmulder

29 seconden

T.M. Logan Sarah worstelt met haar baan, haar baas heeft het op haar voorzien; hij intimideert haar en steelt haar ideeën. Ze voelt zich steeds verder in het nauw gedreven. Wanneer Sarah op een avond een poging tot ontvoering van een jong meisje verijdelt, blijkt haar vader een succesvolle zakenman te zijn die over lijken gaat. Hij doet haar een aanbod, waarmee al haar problemen als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. En al wat nodig is, is een telefoontje van 29 seconden…

Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween

Franco Faggiani

Shizo staat bekend om zijn uitzonderlijke hardlooptalent. Na jarenlange intensieve training is hij uitverkoren om mee te doen aan de Zweedse Olympische Spelen van 1912. Maar tijdens die wedstrijd bezwijkt Shizo en kan de marathon niet uitlopen. Shizo is bang dat hij zijn ouders teleurgesteld heeft en durft na deze schande niet terug naar huis. Hij trekt zich terug in de bergen. Niemand weet waar hij gebleven is. Uiteindelijk wordt hij, inmiddels een oude man, ontdekt door een Zweedse journalist die zijn verhaal kent en onthult. Wat gebeurde er precies tijdens de marathon en waar is Shizo al die jaren geweest?

Dicht bij jou

Karen Cleveland Je gaat de slaapkamer van je zoon binnen. Het is een rotzooi, zoals altijd. Je ruimt wat vieze borden op, pakt wat kleren van de grond en doet de kast open om ze terug te hangen. En dan zie je het. Iets dat je zo schokt dat het bijna niet echt bij je binnenkomt. Je realiseert je iets verschrikkelijks. Je eigen zoon is gevaarlijk...

Bezette gebieden

Arnon Grunberg Otto Kadoke, de grensoverschrijdende psychiater uit Moedervlekken, is terug. Nadat het verhaal van zijn alternatieve therapie door een bekende auteur te boek is gesteld en een bestseller is geworden, raakt hij verstrikt in een web van halve waarheden, interpretaties en leugens dat hem zijn baan kost - en zijn reputatie vernietigt. Maar niet alleen dat: zijn moeder is inmiddels weer vader geworden en de verzorgster van vader ontpopt zich tot een onvermoeibare aanhangster van Christenen voor Israël.

Hoogtij

Jackie van Laren Yvonne, het zusje van Tjeerd, is op zestienjarige leeftijd van het eiland af gestuurd naar haar strenge tante in Leeuwarden, omdat ze als bloedmooie, arrogante puber volkomen onhandelbaar werd. Jaren later heeft ze haar lange blonde haar afgeknipt en haar naam terugveranderd naar Nynke, haar eerste naam. Ze wil actrice worden, maar voordat ze kan beginnen aan haar opleiding wil ze haar jeugdzonden achter zich laten. Daarom keert ze, vroeg in de zomer, stilletjes terug naar het eiland om het goed te maken met iedereen die ze in het verleden heeft gekwetst.

De wereld van azijn (deel 1) Waar de meeste mensen een zuur gezicht trekken als ze het woord azijn horen, worden wij juist heel blij van een goede azijn! Maar we geven toe, er zijn zoveel verschillende soorten azijn dat we het snappen als je door de bomen het bos niet meer ziet! Daarom in deze en de volgende columns een drieluik over azijn! Deze week: wijnazijn. Wijnazijn is een natuurproduct dat ontstaat uit azijnzuur. Maar wat is azijnzuur eigenlijk? Voor het maken van wijnazijn kan er druivensap, druivenmost of wijn gebruikt worden. Goede wijnazijn wordt altijd gemaakt van druivensap of druivenmost en niet van wijn. De reden hiervoor is simpel: het kost veel meer tijd, en meer tijd is meer smaak.

Het verschil tussen een rode en witte wijnazijn zit hem in het druivenschilletje. Witte druiven worden geperst, en enkel het sap en de most worden gebruikt. Bij rode druiven worden ook de schillen van de druiven meegenomen in het gistingsproces. Wat doe je allemaal met wijnazijn? Je kan natuurlijk groenten inmaken, maar het kan ook een goede smaakmaker zijn voor salades, vis, groenten en zelfs vleesgerechten. We gebruiken de volgende regels voor witte en rode wijnazijn. Witte wijnazijn komt goed tot zijn recht bij bittere groenten als spuitjes of koolsoorten. Uiteraard kun je deze wijnazijn ook gebruiken als basis in vinaigrettes, marina-

Goedkope wijnazijn kun je in iedere supermarkt voor een zacht prijsje vinden. Deze soorten zijn echter van minder goede kwaliteit omdat er allerlei druivensoorten door elkaar worden gebruikt en er vaak extra smaakstoffen en zelfs suikers aan zijn toegevoegd. Bij ons krijg je enkel wijnazijn die is gemaakt van één druivensoort (behalve balsamico azijn). Zo hebben wij bijvoorbeeld rode Sangiovese azijn, gemaakt van enkel en alleen Sangiovese druiven. Volgende maand zijn de fruitazijnen aan de beurt. Fijn weekend!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl

“Het is niet alleen maar halen, maar ook brengen” Aan het woord is John Reurings van ReVe Bestrating en Tuinaanleg. Hij deed voor de eerste keer mee aan de Beursvloer De Ronde Venen en maakte meteen een XXL match met Inloophuis ’t Anker. Met zijn team zorgde hij ervoor dat de verzakte, onveilige binnenplaats werd opgehoogd en voorzien van grind en split zodat de gasten van ’t Anker er weer heerlijk kunnen vertoeven. “Op de Beursvloer hadden wij elkaar vrij snel gevonden” zo laat hij weten. Een geschikte plek zoals ’t Anker, waar mensen met kanker ervaring kunnen uitwisselen met lotgenoten, is belangrijk en spreekt mij erg aan. Bovendien was het een perfecte match omdat de klus helemaal bij

ons past. Het is niet alleen maar halen, maar ook brengen en op deze manier dragen wij graag ons steentje bij.” Huub van Bemmelen van Inloophuis ’t Anker is blij met het resultaat. “De hele klus werd supersnel en binnen één dag geklaard” zo zegt hij. ”Onze gasten zijn heel enthousiast over de vernieuwde patio. Zij kunnen al heel snel heerlijk buiten in het zonnetje zitten zonder dat ze een kou oplopen want de binnenplaats is nagenoeg winddicht.” Ook in 2020 is er een Beursvloer De Ronde Venen. De datum wordt binnenkort bekend gemaakt. Huub laat weten nu al wensen en klussen van ’t Anker te verzamelen om die tijdens de Beursvloer in te brengen en

ook John laat weten dit jaar weer van de partij te zijn. Wilt u ook een mooie match maken? Doe dan mee! Hou voor meer informatie onze website www.derondeveenseuitdaging.nl of onze Facebookpagina in de gaten. foto mieke van 't schip

Gaat de Gagel ten onder ? Het is genieten om met je fiets of auto over de Gagelweg te gaan. Water, vergezichten, wuivende rietkragen een lust voor het oog. Er is altijd wel zo’n ‘oh, wat mooi’ moment; de opkomende of ondergaande zon, een overvliegende zilverreiger of zelfs uil, een volle maan, nevel op het veld, ganzen in Vformaat en ga zo maar door. Aan deze Gagelweg heeft Stichting De Bovenlanden 18 eilanden in beheer. Allemaal onbebouwde natuurjuweeltjes. Deze natuurjuweeltjes behoeven onderhoud. Twee keer per jaar maaien en hooien, wilgen knotten, houtopslag verwijderen,etc.. Daarnaast behoeven de oevers ook aandacht. Alhoewel hier geen motorboten mogen varen, moeten toch om de

10-15 jaar deze natuurlijke oevers worden onderhouden. Een inspectieronde dit jaar en de aansluitende inventarisatie bracht ons op het vernieuwen van 470 meter oeverbescherming. Geoffreerde kosten zijn 70.000 euro. Een te grote investering voor de Stichting. Wat nu? Laten we de Gageleilanden in het water verdwijnen? Als bestuur hadden we het hier erg moeilijk mee. We besloten, als wij nu bereid en in staat zijn om 1/3 van de kosten te betalen, wie weet kunnen we de overige 2/3 middels subsidies en donaties bij elkaar krijgen. Dit plan werd uitgewerkt. Het werd een intensief en inspannend traject. Maar…. het is gelukt. In de ko-

mende tijd laten wij u graag weten wie onze gulle gevers zullen zijn. Het licht kan in ieder geval op groen. De uitvoering kan starten. De Gagel gaat niet ten onder! Natuurlijk is het voor ons zelf ook een behoorlijke investering. Dus bent u blij dat u kunt blijven genieten van dit prachtig stukje natuur, denk dan eens aan een eenmalige donatie of wordt voor 7 euro per jaar donateur. U kunt ons bereiken op stichtingdebovenlanden@ gmail.com of doneer op rekeningnummer NL74RABO0369614992. Anja de Kruijf Bestuurslid Stichting De Bovenlanden


DE GROENE VENEN

IN VOL BEDRIJF tekst piet van buul

24 JANUARI 2020

13

Bureau voor leiderschapsontwikkeling 'Samen naar Resultaat'

Leidinggeven is een vak

Sandra Geelink heeft in de loop van haar carrière ervaren dat leidinggeven niet voor iedereen even gemakkelijk is. Ruim twintig jaar was ze actief in het bedrijfsleven, onder meer als manager, zowel in de lijnfuncties als in projecten. Ze werkte met mensen in alle functies en niveaus, van werkvloer tot en met senior management. Met deze praktijkervaring, aangevuld met gerichte opleidingen begon ze vijf jaar geleden haar praktijk in het begeleiden en coachen van leidinggevenden en managementteams. “Ik ben zelf nogal resultaatgericht en ben een voorstander van coachend leiderschap. Leidinggeven is een samenspel. Vandaar dat ik mijn praktijk ‘Samen naar Resultaat’ heb genoemd,” legt Sandra uit. Om leidinggevenden goed te kunnen begeleiden en te coachen is het van belang om de organisatie waarin ze werken bij dat proces te betrekken. Sandra: “Je kunt leidinggeven wat je wilt, maar als het in de organisatie niet goed zit, komt er niks van terecht. Daarom begin ik tegenwoordig met een totaalplaatje, een soort nulmeting, waarin de stand van zaken duidelijk wordt. Om wat voor organisatie of bedrijf gaat het, hoe zit de organisatie in elkaar, wat is de positie van de leidinggevende en met wie heeft die te maken? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Is de structuur helder? En waar schuurt het? Op basis daarvan maak ik een plan van aanpak, waarmee we aan de slag kunnen. Bij die aanpak spelen drie elementen een belangrijke rol. Dat is de leidinggevende als persoon, het soort leiderschap en de manier van leiding-

geven. Tweede aspect is de context waarbinnen het proces zich afspeelt. Met andere woorden, hoe zit de organisatie in elkaar? De basis moet op orde zijn. Wanneer dat niet het geval is moeten we daar ook aan werken. En tenslotte kijken we naar het team en de medewerkers waaraan leiding moet worden gegeven.” De missie Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om een beroep op Sandra te doen. Soms ligt het initiatief bij de leidinggevende zelf. Die heeft het moeilijk in de uitoefening van zijn of haar taak en heeft wat hulp nodig. Soms is het de directie, die vaststelt dat het niet lekker loopt in de organisatie, maar daar zelf niet goed de vinger achter kan krijgen. Het komt ook voor dat personeelszaken vindt dat er iets moet gebeuren om

Ronald Kahn inspireert Rondeveense ondernemers en bedrijven Bedrijvenbelangenvereniging VIB De Ronde Venen kijkt terug op een succesvolle eerste bijeenkomst van 2020. Ruim 120 leden brachten een bezoek aan de Managementsociëteit in het Apollo Hotel in Vinkeveen. Tijdens korte ingelaste ALV werden twee nieuwe bestuursleden gekozen, Jan-Kees den Haan en Hans van Veen. De laatste neemt vanaf nu het communicatiestokje over van Jan Posdijk. Vervolgens ontving Eric van 't Boveneind, algemeen directeur van Advisor ICT, de ‘Handen-uit-de-mouwen Award’ uit handen van voorzitter Daniël Storm. Advisor koos er voor om binnen Mijdrecht te verhuizen, na afweging van diverse locaties buiten de gemeente. Daarna was het woord aan ondernemer Roland Kahn (o.a.Cool Cat, V&D online, Sapph lingerie), die een boeiende inkijk gaf in zijn rijke loopbaan met ups en downs. Zo stond hij stil bij het feit destijds de boot gemist te hebben bij de eerste lichting webshops. Hij gaf toe niet op tijd

te hebben ingezien dat de consument steeds vaker kiest voor gemak. Vandaar zijn herstart van Cool Cat als online shop. Toch ziet hij nog steeds toekomst voor de winkel in de straat, toverwoorden zijn in dit kader beleving, klantgerichtheid en locatie. Zo verwacht hij veel van de in de loop van dit jaar te openen Mall of the Netherlands in de regio Den Haag met maar liefst 230 winkels en gratis parkeergelegenheid. Aansluitend werd er nog uitgebreid over nagepraat tijdens de netwerkborrel en het diner geserveerd in de Harbour Club. Op 5 maart is er voor de VIB-leden een bedrijfsontbijt bij Brouwer Transport en Logistiek en op 6 april is André Kuipers gastspreker bij de volgende VIB-bijeenkomst. Aanmelden kan via www.vibderondevenen.nl. Nog geen lid, neem dan contact op.

Sandra Geelink: “Een goede leider verbindt mensen.” de zaken wat beter te laten verlopen. “Omdat leidinggeven een samenspel is binnen een organisatie is het belangrijk om ook verder te kijken dan alleen naar de individuele leidinggevende. Zodat je het probleem aan kunt pakken op de plek waar het ligt, en dat kan dus ook in de context of bij het team zijn.” Sandra richt zich voornamelijk op kleine en middelgrote bedrijven en organisaties en werkt daarbij met verschillende freelancers. Plezier in je werk Uit ervaring weet Sandra dat leidinggeven heel leuk kan zijn. Maar het is niet altijd even makkelijk en niet iedereen heeft van nature de vereiste capaciteiten om leiding te geven aan een groep mensen. “Voor een organisatie is het vaak niet eenvoudig om de juiste mensen voor dergelijke functies te vinden. Een werknemer die al jaren als een zeer bekwaam vakman in de productie heeft gewerkt, hoeft niet automatisch ook een goede afdelingschef te zijn. Ook het omgekeerde komt natuurlijk voor. De manager die ervan overtuigd is dat hij het beter weet dan alle anderen in het bedrijf. En tussen het ene uiterste en het andere treffen we allerlei soorten van leiderschap aan. Om goed leiding te kunnen geven is het van belang dat je beschikt over aanleg en leidinggevende vaardigheden. En dat je plezier in het werk hebt.”

foto patrick hesse

Professionalisering Leidinggeven is een vak. Een leidinggevende levert een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van de organisatie. Sandra: “Goede mensen verlaten meestal niet hun bedrijf, maar hun leidinggevende, waar ze problemen mee hebben. Voor veel organisaties is het goed om af en toe eens kritisch te kijken naar de rol van leidinggevenden.” Sandra is graag bereid om leidinggevenden en managementteams te helpen om goed leiding te geven, zodat medewerkers optimaal kunnen functioneren. Zodat leidinggeven leuk en makkelijk wordt, en de organisatie met gemotiveerde medewerkers meer resultaat behaalt. “Ik zeg vaak dat je het vuur in mensen moet aanwakkeren in plaats van ze het vuur na aan de schenen te leggen. Een goede leider verbindt mensen.” Om leiderschap goed in positie te krijgen, beperkt Sandra zich niet alleen tot coaching en training van leidinggevenden en managementteams, maar helpt zij ook met het op orde brengen van de basis in de organisatie en met teamsessies. Voor meer informatie kan men terecht op www.samennaarresultaat.nl. Sandra woont in Mijdrecht en is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-11708375. Mailen kan ook: sandra@ samennaarresultaat.nl.

foto's patrick hesse

Daniël Storm reikt de Award uit aan directeur Eric van 't Boveneind.

Veel belangstelling voor gastspreker Roland Kahn, die veel tips gaf hoe je wel én niet moet ondernemen.

Ondernemer Roland Kahn


14

DE GROENE VENEN

24 JANUARI 2020

Maak kans op 1 van de 3

Europese stedentrips

ter waarde van

bij Restaurant Burgerlijk in Mijdrecht Een paar dagen heerlijk relaxen in een Europese stad naar keuze. Lijkt het u wat? Dan moet u vooral meedoen aan de schitterende actie van Restaurant Burgerlijk aan de Hofland in Mijdrecht. In de maanden januari, februari en maart maakt u elke maand kans op een stedentrip naar een Europese bestemming. Praag? Valencia? Wenen? Of een andere stad? De keuze is aan u. Wat u moet doen om kans te maken? Een avondje komen eten!

1500 euro Contact Restaurant Burgerlijk Hofland 26

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar Stephan

3641 GE Mijdrecht

en Alex de Meijer van Restaurant Burgerlijk zijn duidelijk: “Bij iedere besteding bij ons van 30 euro

Telefoonnummer: 0297-548301

ontvangt men één kanskaart. Daarop noteert men naam en telefoonnummer en

E-mail adres: info@restaurantburgerlijk.nl

deponeert de kaart in een doorzichtige kubus die bij

Openingstijden

ons op de bar staat. Elke maand trekken we daar een winnaar uit. De actie loopt drie maanden, dus er zijn straks

Maandag gesloten

drie winnaars. Die worden maandelijks bekend

Dinsdag t/m zondag geopend vanaf 17:00

gemaakt op onze Facebookpagina en Instagram.”

Social

Hebben jullie bestemmingen ingekocht? “Welnee, de winnaars mogen zelf een reis uitkiezen ter

@RestaurantBurgerlijk

waarde van 500 euro. Als je een reis kiest die bijvoorbeeld maar 300 euro kost,

burgerlijkmijdrecht

hou je 200 euro zakgeld over. Dat is natuurlijk helemaal mooi!,” aldus de broers van Burgerlijk.

Win één van de drie stedentrips t.w.v. € 500,naar één van de mooiste steden van Europa

Win een stedentrip ter waarde van € 500,Wat houdt onze prijs in? • Vliegen vanaf Schiphol naar één van de mooiste steden van Europa. • Inclusief logies en ontbijt. •Inclusief zakgeld*.

Praag

• Inclusief een ervaring om nooit meer te vergeten.

Milaan

Voorwaarden stedentrip Valencia

• Bij iedere besteding van € 30,- krijgt u één kanskaart waarop u kans maakt op een stedentrip ter waarde van € 500,-.

Boedapest Athene Wenen

• In totaal geven wij drie stedentrips weg in de maanden januari, februari en maart met een totale waarde van € 1500,-. • Aan het eind van iedere maand trekken wij één kanskaart uit onze doorzichtige kubus. • Wij zullen live op Facebook bekend maken wie de gelukkige winnaar is van desbetreffende maand.


DE GROENE VENEN

AUTO IMPRESSIE tekst michael reuling foto's patrick hesse

Zo nu en dan komen er auto's voorbij die alles aan boord hebben waar een autoliefhebber blij van wordt. En dat is het geval bij deze BMW 530d van Autobedrijf Kroezen. Deze 5-Serie komt uit 2014 en is het gefacelifte model van die generatie. De facelift was minutieus, maar omvatte onder meer nieuwe LED/ xenon-koplampen, nieuwe motoren en een aantal praktische zaken als grotere opbergvakken en bekerhouders en snellere navigatie. Dit specifieke model is voorzien van een optische M-pakket. Zo heb je een andere voorbumper, dikke lichtmetalen velgen, M-badges rondom en in het interieur een M-sportstuur. Maak je geen zorgen, deze dikke beamer is voorzien van een goed alarmsysteem. Deze stuurtjes zijn nou eenmaal gewild in andere delen van Europa. Hoewel van BMW-rijders altijd wordt gezegd dat ze van autorijden houden, hoef je in deze BMW bijzonder weinig te doen. Zo houdt de auto zich automatisch tussen de lijntjes, houdt de adaptieve cruise control netjes afstand tot zijn voorganger en komt de auto volledig tot stilstand bij een file. Maar als je de ruimte krijgt, zet de drivemodus dan eens in Sport+ en druk het gaspedaal in. De 258 paarden gaan aan de slag en bij 1500 toeren voel je 560 Nm koppel het werk doen. Een harde duw in je rug doet vermoeden dat je heel snel gaat. En een blik op de snelheidsmeter bevestigt dat. Dit is een tank met een hele dikke motor, waarmee je met twee vingers in je neus zo naar de wintersportbestemming blaast. Ook lange mensen kunnen het urenlang volhouden achter het stuur, aangezien de stoelen van BMW

24 JANUARI 2020

15

BMW 530d

Op naar de wintersport! erom bekend staan dat je het zitvlak kunt vergroten en zo voldoende steun hebt in de bovenbenen. De BMW voelt solide en degelijk. Je hebt geen moment het gevoel dat deze diesel al dik twee ton op de teller heeft staan. Geen kraakje. Geen piepje. Alle snufjes werken ook nog; het panoramadak, het head-up display, het audiosysteem, de elektrische achterklep, stoelverstelling en -verwarming. De lederen bekleding ziet er smetteloos uit. Je merkt het al; je komt niets tekort. Met een nieuwprijs van pak 'm beet 75.000 tot 80.000 euro, is er niet veel over van dit oorspronkelijke bedrag. Nu neem je deze tank mee voor 22.450 euro. En daarmee is deze auto opeens interessant voor een veel grotere doelgroep. Als gezinsauto zijn deze 5-Series ideaal. Natuurlijk, je moet wat kilometers draaien om voordeliger uit te zijn met een diesel, maar je kunt het hele gezin met heel veel bagage meenemen.

BMW Gereden versie: BMW 530d Touring Vermogen: 258 pk 0-100: 5,9 sec Top: 250 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 18,9 / 5,3 l/100km Prijs gereden model: â‚Ź 22.450,Alternatieven: Audi A6, Mercedes-Benz E-Klasse, Peugeot 508, Opel Insignia, Skoda Superb

Hoewel de kilometerstand de grens van 2 ton is gepasseerd, kunnen dit soort auto's vaak nog jarenlang mee zonder problemen. Zo lang je maar trouw het onderhoud blijft uitvoeren. Dit model is altijd door de merkdealer onderhouden en heeft een APK tot december van dit jaar. De automaat schakelt nog steeds zijdezacht. Ik zou zeggen; pak je ski's en knal naar Oostenrijk. Autobedrijf Kroezen Industrieweg 38e, Mijdrecht tel. 06-28380182 www.auto-kroezen.nl

IJsclub Baambrugge feliciteert IJsclub Abcoude met het 125-jarig bestaan!

Alle werkzaamheden in en om het huis van oa: Bij Ronald van Eijk badkamer-/toiletrenovatie timmerwerkzaamheden Onderhoud- en Woninginrichting raambekleding stoffering kunt u voor bijna alles terecht.

Nieuwe collectie vloeren en raamdecoraties bij ons in de showroom.

Tel: 0297 - 253 800 Vermogenweg 1, Mijdrecht www.ronaldvaneijk.nl

Let op onze speciale openingstijden! Dinsdag en Donderdag van 09.30 uur – 17.00 uur. Overige dagen op afspraak.


16

24 JANUARI 2020

DE GROENE VENEN

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Administratief ondersteunend medewerker Sociaal Domein Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker housekeeping (m/v) Organisatie: Hotel Mijdrecht Marickenland Plaats: Mijdrecht Functie: Beleidsadviseur Economie Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Fulltime (Afstudeer) Stagiair(e) Marketing & Communicatie Organisatie: Walraven B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Planner (Asfaltfrezen) Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht Functie: Kwekerij medewerker Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht Functie: Relatiebeheerder/ Intercedent Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht Functie: Fiscaal Aangiftemedewerker Organisatie: Fiscaal Xtra Plaats: Mijdrecht Functie: Personal Assistant Organisatie: Caltra Nederland B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Magazijnmedewerker Organisatie: Cal Mixed Products B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Project-Engineer Automation Organisatie: Constructor Dexion Holland BV Plaats: Mijdrecht Functie: Shop medewerk(st)er part-time Organisatie: HAAN tankstation / Van Nieuwkerk Plaats: Mijdrecht Functie: Technical Administrator Data Entry, M/F Organisatie: Insight Aviation BV Plaats: Mijdrecht Functie: Junior Administratief medewerkster (m/v) Organisatie: Kroes en Partners notarissen Plaats: Mijdrecht Functie: Technische medewerkers Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht Functie: Kranten bezorgers De Groene Venen Organisatie: De Groene Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Logistiek medewerker (schoolverlater) Organisatie: Brouwer Transport & Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Uitzoekmedewerkers (avonduren) Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Ervaren logistiek medewerker (fulltime) Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Allround Technisch Medewerkers Organisatie: AFM Industries BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Betonboorder Organisatie: AFM Industries BV Plaats: Mijdrecht Functie: Transportplanner / Inkoper Organisatie: Aquafix Milieu B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Werkvoorbereider / Inkoper Organisatie: Aquafix Milieu B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Fulltime Administratief Medewerker (M/V) Organisatie: Maxima Kitchen Equipment Plaats: Mijdrecht Functie: Trainee Logistics (fulltime) Organisatie: Walraven Plaats: Mijdrecht Functie: Financial Specialist (fulltime) Organisatie: Walraven Plaats: Mijdrecht Functie: Enthousiaste verkoper Organisatie: Electro World Bunschoten Plaats: Abcoude Functie: Monteur Binnendienst Organisatie: CE Repair Mijdrecht B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Service Monteur Buitendienst Organisatie: CE Repair Mijdrecht B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Logistiek Medewerker Organisatie: CE Repair Mijdrecht B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Diagnose monteur Toyota Organisatie: Autobedrijf Van Ekris Plaats: Mijdrecht Functie: Administratief medewerker (m/v) Organisatie: bioTRADING Benelux B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Productiemedewerker (m/v) Organisatie: bioTRADING Benelux B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Senior Beleidsadviseur Vastgoed Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Teeltmedewerkers Organisatie: Van der Wilt Gerbera's Plaats: Mijdrecht

We zoeken een collega! Microminder groeit uit zijn jasje en is daarom op zoek naar een gekwalificeerde en gemotiveerde collega met een no-nonsense mentaliteit, verantwoordelijkheidsgevoel en interesse in een servicebedrijf. De vacature die wij hebben is voor een

Administratief medewerker 24 uur pw Wie of wat is Microminder? Microminder Nederland is een ICT-services-organisatie die zich richt op het leveren van ICT diensten en producten op de Nederlandse tandheelkundige markt. De Nederlandse vestiging van Microminder is in Mijdrecht. Wat vragen we van je? Je hebt kennis van het voeren van een administratie en enige jaren ervaring op dit gebied. Je bent een teamplayer en vindt het leuk om in een klein team te werken. Je bent verantwoordelijk voor de gehele administratie inclusief debiteurenbeheer, crediteuren-, inkoop-, verkoop- en voorraadadministratie. Je bent pro-actief en bereid om een stapje extra te zetten. Je wilt meebouwen aan een groeiende organisatie. Functie eisen • Relevante opleiding op MBO-administratie niveau 4 of hoger. • Goede communicatieve vaardigheden om zowel in het team als met klanten en leveranciers contact te hebben. • Praktische werkervaring als administratief medewerker. • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (Engels is een pre). Wat bieden we? Microminder biedt een marktconform salaris. We bieden een werkomgeving en de mogelijkheid tot het volgen van relevante trainingen.

uitdagende

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het profiel, stuur dan binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie je gemotiveerde sollicitatie met CV naar onderstaand (email-)adres. Naam: Microminder Nederland, t.a.v. Ad Bax Email: ad.bax@microminder.nl Adres: Groot Mijdrechtstraat 22 3641 RW Mijdrecht Tel.: 0297-760055 Web: www.microminder.nl

Wij zoeken bezorgers! ... voor de wekelijkse bezorging van onze krant en folders op donderdag- of vrijdagmiddag in:

Abcoude, Mijdrecht en Vinkeveen Heb je interesse? Neem dan contact op met ons via info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57.

Functie: Stagiair Duurzaamheid Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Communicatieprofessional Economie Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Privacy Officer Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Operator (fulltime) Organisatie: Walraven B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Diagnose specialist Toyota Organisatie: Autobedrijf Van Ekris Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Orderadministratie (m/v) Organisatie: ATB Automotion Plaats: Mijdrecht

Functie: Logistiek en expeditie medewerkers Organisatie: G. Brouwer & Zn BV Plaats: Wilnis

Functie: Product manager Motion Control - servotechniek (m/v) Organisatie: ATB Automotion Plaats: Mijdrecht

Functie: Ervaren Customer Support Medewerkers Organisatie: DataChecker Plaats: Mijdrecht

Functie: Product manager Mechanics (m/v) Organisatie: ATB Automation Plaats: Mijdrecht

Schoonmaakpersoneel gevraagd voor een school in Abcoude Werktijden van 17.00 tot 19.00 uur Inl. 06- 51608934


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.