De Groene Venen 23-11-2018

Page 1

IT S GREEN FRIDAY

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

za 5°C zo 5°C

BIJ ONS IS HET

EZORGD B IS U H T IS T GRA

10 KOR 0% TING GRA KRA TIS NT

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 19.000 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 23 - Week 47 – 23 november 2018

Vlag in top bij woonzorgproject Zonnehuis en zorgappartementen De Proosdij

Uw Ford specialist in de regio De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

De Borsaliastraat 44 Mijdrecht

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Onder toeziend oog van wethouder Rein Kroon (met confettikanon) en Bébouw-directeur Ralf Dressel, hebben woensdagmiddag wethouder Marja Becker, Willemijn Wittkämper-Hellman van Zonnehuisgroep Amstelland en locatiemanager José Witte gezamenlijk de vlag in top gehesen van woonzorgproject Zonnehuis en zorgappartementen De Proosdij. Van het nieuwe zorggebouw aan de Dorpsstraat in Mijdrecht is het hoogste punt bereikt. Er komen zorgfaciliteiten voor 45 intramurale cliënten en 29 zorgappartementen in de vrije huursector. Het ontwerp van de nieuwbouw is van IAA Architecten. Bébouw Midreth is verantwoordelijk voor de realisatie van het project, de gebouwen zijn eigendom van Bouwinvest Healthcare Fund en Zonnehuisgroep Amstelland huurt het zorggebouw. Naar verwachting worden het Zonnehuis en De Proosdij in het tweede kwartaal van 2019 opgeleverd.

NIEUW IN VERKOOP U bent van harte welkom op het kantoor van Vida makelaars og.

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Ruime keuze, overal verzekerd

Zorgverzekering

foto arthur van der kooij

Antenna weet hoe het werkt!

antennagroep.nl/droombaan

Uw servicepunt in de buurt! Servicepunt Rondweg 1 in Mijdrecht Drogisterij de Bree Herenweg 12-14 te Vinkeveen Martens mode Loenen aan de Vecht Hendrikse Stomerijen Rijksstraatweg 109 - Baambrugge

0294-291554 www.hendriksestomerijen.nl

Sinterklaas naar Amstelhoek, Baambrugge, Abcoude en De Hoef Dit weekend kunnen ook de kinderen in Amstelhoek, Baambrugge, Abcoude en De Hoef eindelijk Sinterklaas en zijn gevolg verwelkomen. Omdat de Goedheiligman niet in alle dorpen tegelijk kan zijn, deed hij vorig weekend al Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen aan. Deze vrijdagavond 23 november meert het schip van de Sint rond 19 uur af in Amstelhoek en morgen, zaterdag 24 november, vinden de intochten plaats in Baambrugge (11.55 uur), Abcoude (14.25 uur) en De Hoef (vanaf 14.30 uur). foto frits bos

DUO BEHANDELING

Gruttolaan 9 te Vinkeveen

geniet samen met je moeder, dochter, of vriend(in)

week door de k o o u N

Verkocht!

Boek 24/7 online www.youfirst.company

Wellness schoonheidssalon

Kijk voor andere leuke woningen op

www.korvermakelaars.nl


2

23 november 2018

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

Luistervink

Fatsoen... Het is fijn om in een land te mogen leven waar je op geen enkele manier wordt belemmerd om je eigen mening te verkondigen. Er zijn landen waar je zo maar even kan worden opgehangen voor een vergrijp waar ik mij niets bij kan voorstellen. Grrrr. Blij dat ik hier woon. Wat velen zich niet realiseren is dat vrijheid van meningsuiting en democratie ook aan regels is gebonden. Met name fatsoensregels en daar gaat het jammergenoeg al jaren fout. Beluister eens een discussieprogramma op Radio 1 en u weet precies wat er mis gaat. Hij of zij met de grootste bek wint altijd. Als de ander iets wil zeggen schreeuw je daar gewoon doorheen. Dan doet het spreekwoord: “Holle vaten klinken het hardst” opgeld. Naar mijn mening hoort het zo te zijn dat een partij op een nette manier aan de orde stelt wat men toch beweegt te vinden wat men vindt. De andere partij mag dat dan uiteraard ook doen. De hedendaagse ontwikkelingen op de vrijheidsmarkt wijzen meer dan uit dat we op het verkeerde spoor zitten. Ook ik ben van mening dat het Sinterklaasfeest een oppoetsbeurt nodig heeft. Zoals vele tradities mag je best eens kritisch kijken naar de manier waarop je pakjesavond beleeft. De nog gelovigen onder ons zullen een eventueel veranderend stukje beleving niet als ernstig ervaren. Weten zij immers beter. De ongelovigen zouden dat kunnen begrijpen. Wijsheid komt immers met de jaren toch? Maar het lijkt heel anders te gaan verlopen. Dat leerde vorig weekend maar al te zeer. Dat komt naar mijn gevoel door het voeren van foute discussies. De verwijzing naar de slavernij slaat nergens op. Niet dat je je voor dit onderwerp niet de ogen uit je kop mag schamen, zo fraai was het niet wat in gang werd gezet door de landen waar de slaven werden geboren. Afrika dus. Aan de andere kant zijn de tegenacties van de pro-Pieten ook dom en stemmingmakend. Als ik Facebook mag geloven is het 100.000 maal liken van een bericht de aanzet Piet te behouden. Pure flauwekul en het speelt de anti-Pieten in de kaart. Een podium bieden aan de anti’s tijdens de intocht die een feest zou moeten zijn is helemaal oliedom. Zelfs ik word daar nijdig om. Ook zien velen er een verzetje in. Nu eens niet naar voetbal, maar gewoon op straat matten. Heerlijk en ontspannend. Zo lang er niemand opstaat die de fatsoensnormen uitlegt en zonodig hardhandig handhaaft, zijn we nog niet van deze ellende af. Het nieuwe hot item heeft zich inmiddels aangemeld. De Oostvaardersplassen.Let maar eens op!

23 november 2018

3

BESTE BURGEMEESTER “Waarde Burgermeester, wij fietsen iedere week een rondje en vanaf Baambrugge rijden we over het pad rechts van de Lange Coupure, ofwel van de molen naar het fort Abcoude. Iedere fietser stuitert hier honderden meters op en neer. Het wegdek van dit fietspad is werkelijk in strijd met de mensenrechten! Wij vragen u dringend een nieuwe, dikke asfaltlaag aan te brengen zodat de boomwortels worden geneutraliseerd. Het wegdek voor automobilisten is perfect glad, maar fietsers worden gemarteld.” Kijk, iemand die de mail begint met ‘waarde burgemeester’ en het in dit geval heeft over mensenrechten en martelen, heeft in ieder geval gevoel voor humor. In een eerdere baan heb ik weleens mensen gesproken van de Fietsersbond en die hadden het ook over ‘het recht op hobbelvrije fietspaden’. Toch begrijp ik de ergernis wel. Heb echter overal meegemaakt dat omhoog groeiende boomwortels hardnekkige problemen opleveren voor fietspaden. Op tal van plaatsen binnen de gemeente wordt de komende jaren een inhaalslag gemaakt als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Dan gaat het niet alleen om de wegdekken en fietspaden, maar ook om het groen. Onze gemeente heeft een grotere oppervlakte dan de stad Utrecht, dus niet alles kan tegelijk. Aan de betrokken me-

dewerkers heb ik overigens gevraagd te onderzoeken wat hier wél kan.

uitgewerkt zijn, kan de bebouwdekom-grens worden verlegd. Misschien moeten we daar niet op wachten, daar vindt momenteel een evaluatie over plaats en er wordt met betrokkenen gesproken over mogelijke aanpassingen. Ik zal uw suggestie meegeven.

“Ik wil graag aandacht vragen voor de voorrangsregeling op de rotonde van Amstelhoek. Hier hebben auto’s voorrang ten opzichte van fietsers. Ik heb meerdere keren gezien dat het oversteken van fietsers nog net goed ging. Ook bij de “Zo’n 2,5 jaar geleden heb ik u gevraagd scholieren die in groepen fietsen, zie je om de gemeente aandacht te laten vertwijfeling als sommigen wel doorfietbesteden aan het gebruik van hardhout sen, maar het gaatje tussen de auto’s bij het realiseren van schoeiingswerkniet groot genoeg is zaamheden. Het “Los dit risico eenvoudig op voor de hele groep. is daarom ontzetDan staat het stukje door de voorrangsregeling om te tend teleur-stellend draaien en geef fietsers voorrang dat er binnen de fietspad tussen de twee rijbanen vaak te ten opzichte van auto’s. Zo kun- gemeente niets mee nen zij veilig oversteken.” vol, zodat auto’s van gedaan wordt: er is de andere kant geen een aantal projecten doorgang meer hebben. Los dit risico aan de gang die aan het water grenzen, eenvoudig op door de voorrangsregemet overdadig gebruik van hardhout. Is ling om te draaien en geef de fietsers het nu zo moeilijk om te zeggen dat er voorrang ten opzichte van de auto’s. Zo binnen de gemeente De Ronde Venen kunnen zij veilig oversteken. Ik hoop dat geen hardhout gebruikt mag worden u mijn bezorgdheid deelt en deze situatie voor schoeiingen en dergelijke? Dat zou kan aanpassen?” voor een aantal mensen, die zich realiseren dat we met zelf vernietiging bezig Er zijn de laatste tijd vaker vragen zijn, een opluchting zijn.” geweest over hoe de verkeersaanpassingen in Amstelhoek ná de omlegging van N201 in de praktijk uitpakken. De voorrangsregeling is hier zo vastgesteld, omdat deze buiten de bebouwde kom ligt en de richtlijnen dan zeggen dat fietsers geen voorrang hebben. Als de plannen voor het fort verder

VLC plaatst 500 zonnepanelen op dak van locatie Mijdrecht

Rector Henk Ligthart op het dak van het VeenLanden College. De energierekening van een school kan flink oplopen. De vooruitgang zorgt ervoor dat de vraag naar ener-

Tekst Maarten Divendal

gie toeneemt: neem bijvoorbeeld het niet meer weg te denken digitale onderwijs. Daarnaast is de CO2-

Bij woningbouw is dit geregeld in de vergunningen die nodig zijn om woningen te mogen bouwen, daar hoort het bij de criteria op het gebied van duurzaamheid. Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat deze criteria en regels waarschijnlijk weleens geactuali-

uitstoot een aanzienlijke belasting voor het milieu. Het zijn belangrijke redenen om naar een duurzame en milieuvriendelijke oplossing te zoeken. “Wij willen onze leerlingen motiveren om aan een beter milieu te werken”, zegt rector Henk Ligthart van het VeenLanden College. “Dan moet je zelf het goede voorbeeld geven. Het installeren van zonnepanelen lag daarom voor de hand. Als je dagelijks met de toekomst van jonge mensen bezig bent door het onderwijs, dan moeten we er met elkaar wel voor zorgen dat onze planeet bewoonbaar blijft”, vertelt hij op de website van de school. Die zonnepanelen waren er natuurlijk niet van de ene op de andere dag. De kosten zijn niet mis, maar gelukkig deed de mogelijkheid zich voor om de school in te schrijven voor een aanbesteding vanuit het

De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling & Anja Verbiest.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

“Heeft u ook de griepprik gehad?” Ja. Ik ben door niemand hiertoe verplicht, maar kreeg een uitnodiging omdat ik onder de risicogroep schijn te vallen inmiddels. Ik begrijp echter heel goed de discussie onder verplegend en onderwijzend personeel die zich afvragen of ‘je nooit meer ziek zou mogen zijn’. Mijn motivatie vond ik in De Groene Venen van een paar weken geleden: als je de griepprik kán krijgen, daar geen gebruikt van maakt en dan tóch griep krijgt, moet je niet zeuren.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan — zo kort en bondig mogelijk — naar: burgemeester@degroenevenen.nl Rijk en die werd gehonoreerd. Er staan nu 500 zonnepanelen op het dak en rector Henk Ligthart is zichtbaar trots. “Wat we te veel opwekken, bijvoorbeeld in de zomervakantie, geven we terug aan het net. Daar krijgen we een vergoeding voor, dus het levert ons ook nog een financieel voordeel op. Binnenkort zullen we ook een warmtepomp installeren bij de gymzaal, zodat we onszelf kunnen voorzien van warm water en verwarming. We zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan een beter milieu.” Binnenkort gaan ook de leerlingen een duit in het zakje duurzaamheid doen, meldt de school. Leerlingen in de ‘Science en Maker Education’groep denken namelijk op het moment na over oplossingen voor ‘de plastic soep’ in de oceanen en om ons heen.

Agenda Kort

Colofon

Luistervink

seerd zouden moeten worden. Als het gaat om beschoeiingen, ligt het iets anders. Hier zijn meestal geen vergunningen voor nodig. Daar waar we als gemeente zelf verantwoordelijk zijn voor het aanleggen van beschoeiingen, kan je hier eisen aan stellen bij de inkoopvoorwaarden. Misschien moet dat ook scherper worden, ik zal dat meegeven aan de mensen die over de aanbestedingen gaan. Bij de laatste grote beschoeiingswerkzaamheden bij de Vinkeveense Plassen is hier door het Recreatieschap zeker rekening mee gehouden: hier zijn duurzame materialen gebruikt.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2018 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Zaterdag 24 november • Sinterklaasintochten in Baambrugge, Abcoude en De Hoef • Herdenkingsbijeenkomst, Morgensterkerk, Vinkeveen • KunstKado, Galerie Boven Verwachting, Mijdrecht/Wilnis • Toneel: ‘Blijf van m’n wijf!’ Oude Parochiehuis, Mijdrecht • Jubileumconcert Brassband Concordia, De Boei, Vinkeveen

Zondag 25 november • KunstKado, Galerie Boven Verwachting, Mijdrecht/Wilnis

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

23 november 2018

2e De Ronde Venen Marathon: koud, maar zonnig

Kort nieuws

De tweede editie van De Ronde Venen Marathon, die zondag 18 november werd gehouden, was koud maar zonnig. Met op sommige stukken ook een pittige tegenwind. Maar de lopers hebben genoten van de route door de acht kernen en van al het publiek langs de route. De marathon begon en eindigde in Abcoude en ging door prachtige landschappen, zoals de Botshol, maar ook over verharde wegen. De organisatie heeft wederom een geslaagd evenement neergezet. De resultaten van de lopers zijn te bekijken op uitslagen.nl.

Mijdrecht

Heilig Avondmaal in De Wegwijzer Zondag 25 november leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. ‘s Morgens is het thema ‘Is daar dan nog sprake van?’ en ‘s middags ‘Wat doet Jezus met ons?’ De schriftlezing is Efeze 5: 25-27. Ds. Vos en zijn vrouw nodigen u graag uit voor een maaltijd. En met degenen die na de koffie nog blijven, willen zij een inspirerend bijbelgedeelte lezen. Wie doet er mee? Informatie over tijd en plaats: lcvoskunst@gmail.com of tel. 06-26119283. U bent hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht.

Mijdrecht

Gedenken en vieren in De Rank Zondag 25 november is het Eeuwigheidszondag. In de Protestantse gemeente van Mijdrecht wordt op die dag stilgestaan bij gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Om tien uur begint in De Rank een dienst waarin de namen van de overledenen worden genoemd. Voor een ieder van hen brandt een kaars. Een extra kaars is aangestoken voor andere overledenen die je persoonlijk kunt gedenken en onder het zingen van liederen kan iedereen een eigen kaarsje aansteken. In de gemeente zijn in het afgelopen jaar gelukkig ook kinderen geboren. Ook hun namen zullen genoemd worden. Zo worden in deze kerkdienst verdriet en blijdschap met elkaar gedeeld. Iedereen is welkom om deze bijzondere dienst bij te wonen. Meer informatie:

www.pgmijdrecht.nl.

Vinkeveen

Taizéviering in De Morgenster Op 25 november begint om 19 uur in De Morgenster, Herenweg 253 in Vinkeveen de maandelijkse Taizéviering. Samen een uurtje Taizé-liederen zingen, luisteren naar lezingen uit de bijbel, bidden en een kleine tien minuten stil zijn om de lezingen en liederen tot je door te laten dringen of gewoon om even je gedachten te laten gaan. Als je dat wilt, kun je vanaf 17 uur de liederen meerstemmig instuderen en een uurtje later genieten van soep, koffie en thee. Stuur dan wel even een mailtje naar taizederondevenen@ yahoo.com. De liederen worden begeleid op piano en viool door Anita en Mirjam Vos. Iedereen is hartelijk welkom, ook als je niet meedoet met het instuderen.

DE GROENE VENEN

Opbrengst Culinaire Venen naar GezinsBuddy GezinsBuddy is een kleinschalig initiatief in De Ronde Venen. Eénoudergezinnen die in de knel zitten, kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon en vrijwilliger: de GezinsBuddy, die samen met het gezin orde op zaken stelt. Deze zomer had het bestuur van de Stichting Culinaire Venen GezinsBuddy als goede doel voor 2018 gekozen: van

elk verkocht consumptiemuntje was een deel bestemd voor GezinsBuddy. Norbert Karthaus van de sponsorcommissie van het evenement (links) kon deze week een cheque van 5.000 euro uitreiken aan een verraste Angela Strubbe en Jos Honig van Gezinsbuddy, die aangaven de donatie een mooie bestemming te geven. foto rob isaacs

Eerste ‘Monopoly Abcoude’ voor burgemeester In de Dorpskerk in Abcoude werd vrijdagavond 16 november het 50-jarig bestaan van de Ondernemersvereniging Abcoude gevierd, Baambrugge is er later bijgevoegd. Voorzitter José Boesten vertelde hoe de vereniging een aantal vernieuwingen heeft gerealiseerd, zoals een nieuwe website en een divisie van jonge ondernemers tot 30 jaar, en hoe essentieel samenwerken is met onder meer de uitdagingen van

foto's fem van duuren

Start van de marathon in Abcoude

Winnaars dames

Winnaars heren

Twister-leerlingen zien ‘Falling Dreams’ in theater

muziek en verhaal over de schemerwereld van een twaalfjarig meisje, op het mooie moment tussen nog een heel klein beetje waken en en al bijna slapen. In een pijlsnelle montage volgden de kinderen wat het meisje ‘ziet’ en ‘meemaakt’. De kinderen hebben genoten van de rollercoaster met stoere popliedjes, filosofische teksten en bizarre objecten.

De groepen 7 en 8 van OBS Twister uit Mijdrecht hebben de theatervoorstelling ‘Falling Dreams’ bekeken in de Schouwburg van Amstelveen. Het was een voorstelling met spel, beeld,

leegstand en online verkopen. Burgemeester Divendal overhandigde de vereniging namens de gemeente een cheque van 2000 euro ter ondersteuning van de samenwerking. Sander Koot gaf de burgemeester en José Boesten als eersten het, na een voorbereiding van drie jaar, net uitgebrachte Monopoly-spel van Abcoude, met herkenbare locaties in Abcoude en Baambrugge. foto fem van duuren

VVP Verhuur/Visserslust op Hengelsport & Botenbeurs Ook dit jaar staat VVP Verhuur/Visserslust uit Vinkeveen op de Hengelsport & Botenbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs. Vrijdag 30 november, zaterdag 1 en zondag 2 december kunt u daar van 10 tot 17 uur terecht. Op stand nummer 187 ontvangt u een kortingsbon van 10% op de huur

Vrouwen CSW 35+1 onverwacht kampioen De dames van CSW 35+1 zijn, zonder coach en trainer, vrijdag 16 november kampioen geworden van de najaarscompetitie. Met een vette glimlach op hun gezicht lopen de dames door het dorp. CSW stond 4 punten achter op HSV, maar er was een klein kansje dat ze hen nog zouden inhalen. CSW speelde heel lekker en won de eerste drie wedstrijden. HSV bleek er een gelijk te hebben gespeeld. En zo werd de laatste onderlinge wedstrijd doorslaggevend. Die eindigde in 1-0 voor CSW en daarmee was het team ineens kampioen. Gefeliciteerd!

van een van de accommodaties of een boot van VVP Verhuur en kunt u meteen de nieuwe folder meenemen. Er zijn nog enkele vrijkaarten voor de beurs beschikbaar. Heeft u interesse hiervoor, neem dan contact op met VVP Verhuur. Meer informatie: www.vvpverhuur.nl en Facebook.


DE GROENE VENEN

23 november 2018

5

Eigen Sinterklaaslied voor intocht Abcoude en Baambrugge Voor de intocht van Sinterklaas in Abcoude en Baambrugge schreef Rien Schimmel uit Abcoude een eigen Sinterklaaslied. De leerlingen van de vier basisscholen brengen het zaterdag tijdens de intocht ten gehore onder begeleiding van de Abcouder Harmonie. Een bijzonder moment voor Rien; hij zal zelf de rol van de Goedheiligman vervullen. tekst rosanne kok

De Abcoudenaar, die al ruim dertig jaar de rol van Piet op zich nam, stapte vorig jaar voor het eerst in de tabberd van de Sint. “Het is werkelijk zo’n leuk kinderfeest’’, vertelt hij. “Ik vind het echt geweldig. Zoveel blije kinderen om je heen.” In een gesprek met burgemeester

Grote

verhalen

- foto fem van duuren

In de column Grote Verhalen geeft Rosanne Kok een schets van gebeurtenissen die uit het leven zijn gegrepen. Alledaagse ontmoetingen en kleine avonturen kunnen aanleiding geven voor een Groot Verhaal.

Maarten Divendal ontstond het idee voor een nieuw Sinterklaaslied. “Ik werk voor Kika, maar het schrijven van liedjes en versjes is mijn hobby”, vervolgt de Abcoudenaar. “Toen ik ervoor ging zitten, schreef ik zo drie coupletten. Daar zijn er nu nog twee van over; zo’n lied moet ook niet te lang zijn.”

We lkom, welkom, welkom Sint erklaa s Abcou de is wee r blij Op deze fijn e dag We zin gen graa g dit liedje Met onze mooiste lach We zwa aien met z’n alle n, Zod at u ons goed ziet Het is ons grot e welkom Voo r u, ma ar ook voor Piet

We lkom, welkom, welkom Sint erklaa s We vind en het zo mooi Dat u er nu wee r bent U hee ft ook vast uw boe k me e Wa ardoor u ons goed kent Da ar staat dan in ges chreven De din gen die we doe n U verwent ons vaa k met een Verrassing in onze sch oen

Het Grote Boek Het thema van zijn lied werd het Boek van Sinterklaas. “Kun je een Sinterklaaslied noemen waar het Boek in voorkomt?”, vraagt Rien hardop. “Nee, zo’n lied is er ook eigenlijk niet. Terwijl het boek zo’n elementaire rol heeft. In het boek staat alles over je geschreven.” Daarnaast verwerkte Rien veel herhaling in zijn lied. “Kinderen houden van herhaling’’, zegt hij. “Bovendien is het lied dan gemakkelijker te leren en kun je het snel meezingen.” Het lied is zo geschreven

Historische sensatie

dat het niet alleen voor Abcoude en Baambrugge geschikt is. “Het fijne van de woorden Abcoude en Baambrugge is dat ze allebei drie lettergrepen hebben. Bij een woord als Wilnis of Mijdrecht moet je het woordje ‘heel’ toevoegen. ‘Heel Mijdrecht is weer blij…’ Zo is het liedje passend te maken voor elke kern.’’ Frank van Wanrooij, muzikaal leider van Tineke Schouten, zette de tekst op muziek. “Wat hij doet is zo knap,” vertelt Rien bewonderend. “Hij snapt precies wat ik bedoel. Dat is geweldig. Hij zorgde er ook voor dat het liedje werd ingezongen met een heren- en een vrouwenstem. Die laatste stem is essentieel; dan kunnen kinderen het veel beter meezingen.”

Spanning Zaterdag is de intocht. Dan brengen de honderden kinderen het lied ten gehore. “Dat is voor mij een spannend moment”, vertelt hij. “Alle scholen hebben het lied natuurlijk los van elkaar geoefend. Ook de Abcouder Harmonie gaat het voor het eerst spelen. Tijdens de intocht moet dat allemaal samen vallen…. En dat ik dan ook nog de hoofdrol van het feest mag zijn, is natuurlijk helemaal geweldig.” Sinterklaas en zijn Pieten komen zaterdag rond 11.55 uur aan bij de Dorpsbrug in Baambrugge. Later op de dag reist het gezelschap door naar Abcoude, waar zij om 14.25 uur per boot aankomt bij de Voordijk/Holendrecht.

Nieuwe aanwinst bij de Slotruiters in Abcoude

“Heb jij weleens een historische sensatie gehad?’’ Die vraag kreeg ik laatst van een vriend, docent geschiedenis op een middelbare school. Ik schrok me een hoedje. “Een wat?!’’ vroeg ik hem verbaasd. “Een historische sensatie’’, herhaalde hij. “Dat is iets wat je ziet, hoort, ruikt, proeft of voelt waardoor je opeens iets begrijpt van het verleden.’’ Ik keek hem wazig aan. “Nee’’, zei ik. “Ik kan je met zekerheid zeggen dat ik zoiets nog nooit heb ervaren.’’ Ons gesprek over dat onderwerp was vrij snel ten einde, maar zijn vraag zette me aan het denken. Ik dacht weer aan het vak geschiedenis op school. Hoewel je op de basisschool niet zo snel een onvoldoende krijgt toebedeeld, stond ik standaard een 5- voor geschiedenis. Ik snapte er geen bal van en vond het bovendien ook bijzonder onnodig om dingen te leren die toch allang voorbij waren. Die houding bleef, ook op de middelbare school. Van mijn examenonderwerp Vietnamoorlog heb ik alleen het woord ‘guerrillatactiek’ opgestoken. Mooi woord vind ik dat. Maar hoe ze dat precies toepasten? Vraag het mij niet. Stiekem baal ik nu wel dat ik vroeger niet wat beter heb opgelet, want om meneer-de-geschiedenisdocent te citeren: “Alleen het besef van het verleden kan ons het heden doen verstaan.’’ Daar heeft hij wel een punt.

Onderzoek naar eenzaamheid leidt tot kerstkaartenactie De leerlingen van examenklassen mavo-4 van het VeenLanden College hebben afgelopen week gewerkt aan hun profielwerkstuk. Lisanne de Graaf en Ellen Bosma deden hiervoor onderzoek naar de eenzaamheid onder ouderen. Ze hielden enquêtes onder ouderen die zelfstandig wonen en ouderen die begeleid wonen. De bewoners en zorgmedewerkers van Zuiderhof in Vinkeveen waren enthousiast en vonden het gezellig dat de meiden met cake op bezoek kwamen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat bijna alle ouderen het prettig zouden vinden als er soms een vrijwilliger op bezoek zou komen of iets voor/met hen zou ondernemen. Lisanne en Ellen besloten dat alleen een onderzoek niet voldoende was en hebben een brug geslagen

naar het VeenLanden College. Ze gaan een project opstarten waarbij leerlingen van het VLC op vrijwillige basis de eenzaamheid van ouderen een beetje gaan terugdringen. Niemand wil zich eenzaam voelen en de leerlingen van het VLC kunnen het verschil maken! Het eerste project is al gestart, namelijk de kerstkaartenactie. Leerlingen uit de eerste klassen schrijven een kerstwens voor de ouderen en deze kaarten worden in de decembermaand bezorgd bij ouderen om te laten weten dat ze niet vergeten worden. Meer acties volgen en uiteraard houden ze iedereen daarvan op de hoogte!

De Slotruiters in Abcoude hebben er een leuke nieuwe leasepony bij. De manege is een vereniging met eigen paarden en pony’s en nu dus weer drie leasepony’s die worden verzorgd door zes ruiters. Tamma, Inge en Anne zijn samen met een paar meiden van de club hebben in de omgeving gespeurd naar een leuke pony. Samen met Manon en Ties, de ruiters die de pony op de club gaan verzorgen, waren ze het unaniem eens dat deze pony toch wel erg leuk en vooral erg lief was. Na overleg met bestuur en keuring

door de dierenarts is de pony opgehaald en als verrassing met een strikje erom op de manege klaargezet, waar Manon en Ties nietsvermoedend op 9 november in de avond zich moesten melden om een en ander door te nemen. En daar stond ze dan in haar nieuwe stal: Lulu (de witte grote Connemara). De vereniging heeft nog een aantal stallen die verhuurd kunnen worden. Belangstelling? Mail dan met info@slotruiters.nl. Hier kun je ook terecht met andere vragen over de Slotruiters.

Tijdens een interview bij een groothandel van grondstoffen voor de zuivelindustrie viel opeens alles op zijn plek. Het pand ademde een en al nostalgie. Ik kon de geuren van vanille, kaneel en cacao onderscheiden en in de hoek stond nog een oude kaaspers. Het was net een kruidenierswinkel uit de jaren vijftig of zestig. Er klonk nog net geen belletje toen ik binnenkwam. En ook de vriendelijke winkeljuffrouw ontbrak. Maar ondanks die ontbrekende details kon ik helemaal voor me zien hoe dat jaren geleden moest zijn gegaan: dames die in mooie jurken hun waren bij elkaar scharrelen en tussen de schappen de nieuwtjes uit de buurt bespreken, een heer met een hoge hoed die zijn sigaren komt kopen en een man in een lange jas die nog snel de krant komt halen. Mijn neus had de geschiedenis van het pand geroken. Letterlijk. Nu begreep ik wat de geschiedenisdocent bedoelde; dit was een voltreffer; een dikke, vette historische sensatie.


6

23 november 2018

Stichting Zwembad Abcoude valt in de prijzen Stichting Zwembad Abcoude heeft het eerste deel van de inventaris voor het zwembad binnen! Tijdens een loterij van de firma Waterfly op de jaarlijkse ZwembadBranche Dag is de stichting in de prijzen gevallen. De prijs is een pakket van 25 flexibeams, dit zijn handige attributen bij zwemlessen, aquarobics en aquavitaal. Bestuursleden van het Sporthuis Abcoude lieten zich op de ZwembadBranche Dag informeren over zaken als installatietechnieken, zwembadinrichting en duurzaamheid. Naast waardevolle adviezen en ideeën, leverde de beurs dus ook 25 flexibeams op. Esther Grondijs, vicevoorzitter van de Stichting Zwembad Abcoude en projectleider van de bouw van Het Sporthuis Abcoude reageerde blij. “Ontzettend leuk dat we deze prijs hebben gewonnen. We gaan de flexibeams zeker bij de opening in 2020 tevoorschijn halen.” Op de vraag hoe het staat met de bouw van Het Sporthuis Abcoude, antwoordde ze: “Binnenkort wordt de kavel aan de Spoorlaan bouwrijp gemaakt en worden ondergronds puin en sloopresten die nog in de grond zitten verwijderd. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is in behandeling en de welstandcommissie gaf een positief pre-advies. De voortgang zit er dus in. Het bestuur werkt samen met andere vrijwilligers en met behulp van gemeente De Ronde Venen hard aan de realisatie van de bouw.”

DE GROENE VENEN

Het heldere water van de Vinkeveense Plassen

Mogen we blij zijn met het schone water? In de jaren zeventig waren de Vinkeveense Plassen ernstig vervuild. Blauwwieren, algen en ongebreidelde plantengroei leidden tot vuil en ongezond water, niet geschikt om er in te zwemmen en slecht voor het milieu. Fosfaat in het water is één van de oorzaken van algengroei. Men besloot tot maatregelen. Het rioolwater werd afgevoerd en uit het toevoerwater werd eerst flink wat fosfaat verwijderd. Defosfatering heet dat. Dat bleek te helpen. Inmiddels is het water in de plassen mooi helder. Men kan op sommige plaatsen wel zes meter diep wegkijken en er kan weer gezwommen worden. Maar niet iedereen is daar blij mee. De politieke partij Ronde Venen Belang (RVB) vindt dat er zoveel nadelen aan dat schone water kleven, dat de defosfatering gestopt moet worden. Op zoek naar medestanders zijn ze een petitie gestart. Bij natuur- en milieuvereniging De Groene Venen zijn ze daar niet blij mee. tekst piet van buuL

Anco Goldhoorn, woordvoerder namens RVB, onderschrijft de noodzaak van de maatregelen die destijds genomen werden. Maar hij vindt dat de schoonmaakactie te ver is doorgeschoten. “Het Waterschap AGV heeft een defosfateringsinstallatie, waar het fosfaat uit het water wordt gehaald voordat dat naar de Vinkeveense Plassen gaat. Fosfaat bevat belangrijke voedingsstoffen voor algen en plankton, die samen met andere micro-organismen en insecten weer de voedselbron zijn voor vele vissoorten. En met het defosfateren worden behalve het fosfaat ook micro-organismen verwijderd. Het gevolg is dat de visstand hard achteruit is gegaan, omdat ze onvoldoende voedsel kunnen vinden. Het water is inmiddels wel helder, maar het is dood water,” zegt Anco. Hij pleit ervoor om zo snel mogelijk met het defosfateren te stoppen, zodat wellicht het ecologisch evenwicht weer terugkeert. Hij meent dat er dan weer een variëteit ontstaat aan vissen en dat er onder water ook weer meer planten gaan

groeien. “Goed voor de vissen en fijn voor de vissers en de duikers, voor wie onder water niks meer te beleven valt.” Prof. dr. Luuc Mur, emeritus-hoogleraar aquatische milieubiologie aan de Universiteit van Amsterdam en oud-voorzitter van natuurvereniging De Groene Venen, is het maar gedeeltelijk met Goldhoorn eens. “Natuurlijk is het ecologische systeem drastisch veranderd. Het klopt dat verschillende vissoorten zijn verdwenen. Maar bij de hengelsportverenigingen zijn ze blij met het heldere water en voor de echte liefhebbers valt er nog van alles te vangen. Vooral de grotere vissoorten zoals de baars en de snoek, die profiteren van het feit dat de plassen nogal diep zijn, gedijen daar prima.” Hij is ook niet onder de indruk van het feit dat er voor duikers niks te beleven valt. “De werkelijkheid is dat de Vinkeveense Plassen tot de drukst bezochte wateren behoren, waar duikers van heinde en verre op af komen om er hun sport te beoefenen. Daar zit het probleem dus niet.”

Geen groentesoep De professor vindt het voorstel van Ronde Venen Belang geen goed idee. “Het wordt een beetje te simpel voorgesteld. Wanneer we groentesoep maken en die is te flauw, dan doen we er een beetje zout bij en dat proef je meteen. Dat doet de smaak goed. Maar dit is geen groentesoep en wanneer je vindt dat er te weinig vissen in de plas voorkomen, dan moet je niet denken dat met de toevoeging van wat fosfaat er vanzelf meer vis komt. Zo werkt dat niet. De plassen bevatten een ingewikkeld en kwetsbaar ecosysteem, dat zich in de loop van de jaren opbouwt en nooit tot een definitief einde komt. De dynamiek blijft voor altijd aanwezig en vormt een evenwicht. Ook nu komt elk voorjaar de groei van plankton en waterplanten op gang en komt er een klein beetje fosfaat beschikbaar, wat de algen en de planten nodig hebben om te groeien. Maar omdat er maar weinig fosfaat beschikbaar is, ontstaat er een strijd tussen de algen en de waterplanten. Soms winnen de algen, maar de waterplanten hebben altijd een voorraadje fosfaat in de wortels opgeslagen van de vorige jaren en dat gebruiken ze dan ook. De algen worden opgegeten door watervlooien of sterven weer af en er komt weer fosfaat beschikbaar. Zo gaat dat de hele zomer door. Ga je nu meer fosfaat toevoegen, dan komen er meer algen en meer waterplanten. En niet alleen meer algen, maar ook meerdere soorten. Het water wordt weer troebel en daarin gedijen bijvoorbeeld blauwwieren, officieel cyanobacteriën genoemd. Die zijn giftig en stinken. We krijgen

dan de situatie van de jaren zeventig weer terug. Dikke drijflagen van stinkende en giftige cyanobacteriën, met een zwemverbod als gevolg. Het gevolg is ook een massale groei van waterplanten, vooral in de jachthavens. Er moet dan onder water gemaaid worden om de watersporter de kans te geven om te varen, te vissen en te zwemmen.” Luuc Mur is duidelijk: de defosfatering stoppen, is geen goed plan. “Laat het huidige ecologische systeem rustig zijn gang gaan. Daar is nu een goed evenwicht. En je kunt ook andere dingen doen. Ga niet de verzonken eilanden afgraven, want dat zijn ideale plekken voor plantengroei en schuilplaatsen voor de vissen. Het laten toenemen van de hoeveelheid fosfaat is een hachelijke en voor het ecosysteem gevaarlijke actie,” zegt Mur. Tijd voor evaluatie Desgevraagd laat Anco Goldhoorn weten dat hij het op veel fronten met de milieuvereniging eens is. Maar hij blijft van mening dat we te ver zijn doorgeschoten. “Wanneer met onze petitie het gesprek op gang komt, is dat al een goede zaak. Er zitten veel aspecten aan. Het defosfateren is niet alleen een kwestie van fosfaten uit het water halen. Het is ook een chemisch proces. Het waterschap voegt namelijk ijzerchloride toe. Daarmee haal je micro-organismen uit het water en daarmee moeten we stoppen. Er zijn ook biologische alternatieven. Daar moeten we het dan maar eens over hebben. Het is tijd voor een grondige evaluatie,” aldus Goldhoorn.

Mark Tuitert op bezoek bij Rondeveense ondernemers

“Droom groot, maar met beide voeten op de vloer” Vrijdag 16 november was de ‘dag van de ondernemer’. Reden voor het gemeentebestuur om de plaatselijke ondernemers uit te nodigen voor een bijeenkomst over ‘de kunst van het pieken’. Hoe zorg je er als ondernemer voor dat je met je bedrijf op topniveau kunt presteren en op de juiste momenten kunt pieken? Europees en Olympisch schaatskampioen Mark Tuitert weet als geen ander wat er allemaal bij komt kijken. Hij vertelde zijn verhaal over succes en tegenslagen, over samenwerking en op het juiste moment pieken. tekst piet van buuL

- foto micheL van dijkman

De bijeenkomst werd geleid door Kim Coppes. Zij zag kans om op een ontspannen manier een voorstelrondje onder de tweehonderd deelnemers te maken, waarna ze de wethouders Alberta Schuurs en Rein Kroon de gelegenheid gaf om de gasten namens de gemeente welkom te heten. Rein Kroon benadrukte de belangrijke rol die ondernemers spelen. In De Ronde Venen zijn vooral bedrijven op het gebied van de maakindustrie en logistiek de voortrekkers. Hij stelde vast dat de communicatie tussen gemeente en ondernemers wel beter zou kunnen. Daar ligt dus nog een schone taak. Ook wees hij op het feit dat de gemeente voor een deel afhankelijk is van de provincie. Dan gaat het over openbaar vervoer en bereikbaarheid en over het vaststellen van de rode contouren waarbin-

nen gebouwd mag worden. Wethouder Schuurs wees op de gemeentelijke zorg voor werkzoekenden, waarbij vijftig-plussers en mensen met een uitkering speciale aandacht verdienen. Er loopt momenteel een pilot techniek waarbij 15 mensen met een uitkering betrokken zijn. Ze kondigde een banenmarkt aan speciaal gericht op vijftig-plussers. Michal van Dantzig van WinWinWerkt, een organisatie op het gebied van arbeidsbemiddeling die zich vooral richt op oudere werkzoekenden, gaf een paar voorbeelden van succesvolle bemiddeling, waarbij ze de ondernemers erop wees dat er binnen de categorie ouderen enorm veel talent en ervaring schuilgaat. Pieken op het juiste moment Met een boeiende presentatie gaf

Mark Tuitert, oud-olympisch kampioen op de 1500 meter schaatsen, de aanwezige ondernemers een kijkje in het leven van een topsporter. Hij vertelde over de vaak moeizame strijd om de beste te worden. De boerenzoon uit Delden behaalde zijn eerste triomf op basisschoolleeftijd als schoolkampioen. Eenmaal in de regionale selectie bleken er heel veel schoolkampioenen te zijn... Hij stelde zich ten doel om ooit de beste te worden en schilderde op amusante wijze de weg naar de hoogste trede tijdens de Olympische Spelen in Vancouver. Een weg van vallen en opstaan, van succes en teleurstelling. Door het missen van de voorgaande spelen had hij zeven jaar de tijd om te trainen voor één rit van ongeveer twee minuten. Hij legde uit wat het is om dan op het juiste moment te pieken. Tuitert, die na zijn sportcarrière een bedrijf is begonnen, ziet veel overeenkomsten tussen topsporters en ondernemers. Een van zijn trainers, Peter Mueller, hield hem ooit voor: “Droom groot, maar met beide voeten op de vloer.” Ook ondernemers staan voortdurend onder druk. Dat betekent dat je naast talent ook doorzettingsvermogen moet hebben.

V.l.n.r. Wethouder Alberta Schuurs, Europees en Olympisch schaatskampioen Mark Tuitert en wethouder Rein Kroon. Sterker door tegenslagen Tuitert ging ook in op de gewoonte van schaatsers om tijdens trainingen in ‘treintjes’ te rijden. Een vorm van samenwerking waarvan iedere schaatser beter wordt. Ook voor ondernemers is samenwerken belangrijk om de top te kunnen bereiken. “Als topsporter leer je ook te verliezen. Maar wanneer je er alles aan hebt gedaan, kun je er ook

vrede mee hebben wanneer het een keer niet lukt. Tegenslagen maken je vaak ook weer sterker,” aldus Mark Tuitert. Tijdens de ‘netwerkborrel’ na afloop bleek dat veel aanwezige ondernemers zich geïnspireerd voelden door het enthousiaste betoog van de oud-schaatser, er werden tal van visitekaartjes gewisseld en contacten gelegd.


DE GROENE VENEN

23 november 2018

7

Twaalf maanden zonder stress

Kort nieuws

Abcoudse vrouwen lanceren handboek voor een stressvrij leven

Mijdrecht/De Hoef

Opbrengst Alzheimercollecte

Nancy Schonhage en Petra Rutgers van het Relax Zentrum in Abcoude hebben een missie: de Nederlandse vrouwen tot de meest relaxte vrouwen van de wereld laten behoren. Om dat te behalen, geven zij trainingen, lezingen, massages, ademhalingsoefeningen én schreven zij een boek: ‘Relax, twaalf maanden zonder stress’. tekst rosanne kok

- foto arthur van der kooij

Het boek is een uitgebreide en gedrukte versie van het E-book dat de twee Abcoudse ondernemers vorig jaar maakten. “Ons E-book werd zó enthousiast ontvangen dat het door een uitgever werd opgepikt’’, vertelt Nancy vanuit hun coachruimte in het Relax Zentrum aan de Hoogstraat 1a in Abcoude. “Wij kregen de vraag of we er een boek van wilden maken. En niet één, maar een voor elk jaar. We lanceren dus binnenkort de editie van 2019, maar werken achter de schermen ook alweer aan het deel voor 2020.’’

Het handboek kent 48 onderwerpen, verdeeld over de maanden van het jaar. Elke maand eindigt met ruimte om zelf iets te noteren. Zelfreflectie dus. “Elk kwartaal eindigt met inzichtvragen,” legt Petra uit. In het Relax Zentrum heeft zij haar eigen massagepraktijk L’image. “Zo delen we bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, meditaties en ontvangen de lezers van het boek tips voor een online zelfmassage. Die cadeaus zijn een bewuste keuze. Wij willen niet alleen een boek maken waarin je kunt lezen over ontspannen, maar

Tips voor een stressvrij leven uit het boek van Petra en Nancy: • Gebruik vandaag eens de vaatwasser niet, maar was je borden met de hand af. Tel je borden. Tot tien en weer terug. Dit brengt je in het moment. Ditzelfde kun je toepassen tijdens een wandeling. Tel je stappen. Tot tien en weer terug. Zo komen je hersenen in een meditatieve stand. • Speciale tip voor de aankomende feestdagen: laat het perfecte plaatje los. Zie de kerstdagen als een mini-vakantie voor jezelf. Slaap uit, lees een boek, maak een strandwandeling. Wie zegt dat je moet eten met ouders, schoonouders, familie of vrienden?

we willen onze lezers ook echt in beweging brengen om weer contact te maken met hun lichaam. In stressvolle situaties wordt dat vaak vergeten.’’

der stress. Waar sta ik nu, waar wil ik heen, wat blokkeert me om daar te komen en hoe kan ik daar iets aan doen? Die vragen komen in alle hoofdstukken terug.’’

Petra en Nancy maakten het boek na veel onderzoek in andere boeken en onderzoeken. “Er is al zoveel geschreven over stress,” vult Nancy aan. “Uit al die onderzoeken hebben wij de meest praktische tips gedestilleerd. Die tips vullen we aan met onze eigen ervaringen uit onze praktijk en het leven.’’ Volgens de twee auteurs zijn alle hoofdstukken te herleiden naar drie thema’s: zelfvertrouwen, zelfliefde en zelfzorg. Aangevuld met zelfreflectie. “Je hoeft het boek daarom ook niet van A tot Z te lezen. Je kunt het openslaan op een plek die je wilt en daar beginnen. Het geeft praktische tips en helpt je de route uitstippelen naar een leven met min-

Crowdfunding Om het boek te financieren, maken Petra en Nancy gebruik van crowdfunding. “Je kunt ons op allerlei manieren steunen. Zo kun je alvast een boek bestellen, kaartjes voor ons lanceringsfeest aanschaffen of een massage ontvangen op het feest. Allemaal tegenprestaties die wij leveren om de aanschaf van ons boek mogelijk te maken.’’ Het lanceringsfeestje vindt plaats op vrijdagmiddag 7 december van 17 tot 20 uur in het Relax Zentrum in Abcoude. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Meer informatie over de crowdfunding is te vinden op:

www.voordekunst.nl/projecten/8046boek-relax-12-maanden-stressvrij-1.

‘Posidiva’s’ zetten Zuiderhof in bruisende positiviteit Yvonne Breuker heeft een missie: voor iedereen een gelukkig en leuk leven mogelijk maken. Dit doet zij door het organiseren van activiteiten, één-op-één uitstapjes en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook in het Vinkeveense verzorgingshuis Zuiderhof is zij actief. Samen met haar Posidiva’s organiseert zij de workshops ‘Adventskrans maken’ en ‘bloempot versieren’ en op 11 januari gaat een kookclub van start. tekst rosanne kok foto arthur van der kooij

De jaarlijkse Alzheimercollecte heeft in Mijdrecht en De Hoef 2.678,78 euro opgebracht voor Alzheimer Nederland. Dat wordt nog aangevuld met een ruim bedrag aan pintransacties. Van dit geld worden onderzoeken gefinancierd naar de oorzaak en het verloop van deze ziekte plus de ontwikkeling van medicijnen. De betrokkenheid van mensen laat het volgende verhaal zien. De vader van een van de collectanten leed aan Alzheimer en had tijdens zijn ziekte 40 euro’s uit verschillende landen verzameld en in een lijstje bewaard. “Als ik dood ben, moeten deze euro’s in de collectebus voor de Alzheimer-stichting,” had hij gezegd. Collecteren is niet altijd een leuke bezigheid. Toch doen 30 mensen in Mijdrecht en De Hoef elke keer hun uiterste best om zoveel mogelijk geld voor hun medemens in te zamelen. Bedankt daarvoor! Wilt u volgend jaar ook collecteren voor Alzheimer Nederland, dan kunt u contact opnemen met Sonja Zeinstra, s.zeinstra@live.nl, of met Niesje Weiss, niesje.weiss@orange.fr.

Wilnis

Nieuwe cursussen bij Paraplu Bij de Paraplu in Wilnis wordt woensdag 28 november van 20 tot 21.15 uur een klankmeditatie/ klankmassage gegeven door yogadocente Jessica Erdtsieck. Op 12 december start de cursus ‘Nabewerking digitale ‘RAW’ foto's’, die op vier woensdagavonden van 20 tot 22 uur wordt verzorgd door Björn Goud. Aanmelden kan rechtstreeks via www.stichtingparaplu. nl. U kunt het programmaboekje met inschrijfformulier ook afhalen bij de Paraplu aan de Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis, het ingevulde inschrijfformulier levert u daar ook weer in. Via info@stichtingparaplu. nl kunt u vragen stellen. Zie ook

www.facebook.com/paraplustichting. Yvonne begon haar carrière als verpleegkundige in het ziekenhuis. “Ik vind het zorgen voor mensen geweldig, maar in het ziekenhuis leerde ik dat het zorgen voor jonge mensen voor mij te dichtbij kwam. Dat zij ook ziek konden worden, greep mij teveel aan. Zo besloot ik te gaan werken in de ouderenzorg. Dat past mij veel beter.” Na jaren in de ouderenzorg, besloot Yvonne voor zichzelf te beginnen: Positief Samen, waarmee ze ouderen aandacht, ondersteuning en gezelschap biedt. “Ik gun het ouderen zo dat zij leuke dingen kunnen blijven doen,” zegt zij. “Dat maak ik mogelijk.’’ Al snel kon Yvonne het niet meer alleen en kreeg zij ondersteuning van mensen uit haar netwerk. “Posidiva’s noem ik hen,” lacht Yvonne. “Zij gaan ook de wijk in om mensen te bezoeken, activiteiten te organiseren en verbindingen te maken met mensen uit de wijk.” Een prachtig praktijkvoorbeeld heeft Yvonne uit Amstelveen, waar leerlin-

Activiteiten Najaarsmarkt Vrijdag 23 november, 14.30 tot 17.30 uur - Windmolen 75, Mijdrecht - Najaarsmarkt dagbesteding Zideris. gen van praktijkschool Panta Rhei hebben gewandeld met ouderen. “Het maken van die verbindingen vind ik mooi. Ouderen kunnen lekker naar buiten en weer iets van hun omgeving zien, terwijl de jongeren allerlei omgangsvormen in de praktijk oefenen: je voorstellen met een handdruk, uitleggen wie je bent en wat je met deze persoon gaat doen, iemand aankijken als je tegen iemand praat en weer eens in gesprek gaan met iemand uit een andere generatie. Dat is heel mooi om te doen. Bovendien komen hier prachtige verbindingen tot stand.” Deze verbindingen hoopt Yvonne ook te maken in Zuiderhof, waar zij sinds deze zomer bij betrokken is.

“Met Positief Samen mogen wij de activiteitenbegeleiders van Zuiderhof ondersteunen,” zegt zij. Een aantal activiteiten staat al op de agenda: “Op 7 december bieden we een workshop Adventskrans maken aan,” zegt zij. “Zowel bewoners van Zuiderhof als mensen uit de wijk zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Datzelfde geldt voor de workshop ‘Bloempot versieren’, die we aanbieden op 9 december.” Kookclub Vanaf 11 januari 2019 gaat een kookclub van start, waarvoor nog gezocht wordt naar deelnemers. “Deze kookclub wordt ook een mix van bewoners

van Zuiderhof en mensen uit de wijk. Iedereen die het leuk vindt om mee te koken en te eten is van harte welkom.”Yvonne kiest voor een kookclub tijdens de lunch. “We beginnen om 11 uur met een kop koffie en het samenstellen van de boodschappenlijst. Wie mee wil gaan met het doen van de boodschappen, gaat mee. Daarna gaan we gezamenlijk de ingrediënten snijden, de maaltijd bereiden en met elkaar nuttigen. Zo brengen we de mensen bij elkaar.” Wie meer informatie zoekt over Positief Samen kan kijken op www.positiefsamen.nl of bellen met Yvonne Breuker op tel. 06-38 336883.

Verzamelaarsmarkt Zaterdag 24 november 9.30 tot 13 uur - 't Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152, Mijdrecht. Zie ook

www.verzamelaarsrondevenen.nl. Historische Kring Abcoude-Baambrugge Woensdag 28 november 20.30 uur (zaal open 20 uur) - De Vijf Bogen, Baambrugge - Lezing ‘Ondernemen in Abcoude en Baambrugge door de jaren heen’ door Rien Schimmel en Ton Pepping.


8

Familieberichten

23 november 2018

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Jolanda Dirksen

U itvaartverzorg ing

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Volledig begeleid door een ` ` persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297-594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

DE GROENE VENEN

Herfst en homeopathie Er leek geen einde aan die heerlijke zomer te komen, maar nadat eerst de bomen prachtig verkleurden werd het ook langzaam maar zeker kouder, natter en guurder. Daarnaast is het ‘gewone’ leven weer begonnen: op het werk komt de eindejaarsstress al langzaam in zicht, middelbare scholieren hebben hun eerste proefwerk- of tentamenweken en kleine kinderen voelen de spanning en sensatie van Sinterklaas. In deze periode is een extra steuntje altijd welkom. Vanuit de homeopathie is het belangrijk om de algehele weerstand te versterken en daardoor de kans op klachten kleiner te laten worden of klachten te laten verdwijnen. Stresssituaties kunnen ondermijnend zijn voor je weerstand. Vandaar dat er altijd gekeken wordt naar het totale plaatje: wat is er aan de hand (geweest) waardoor je je niet lekker voelt en wat is de algehele reactie? Er komt bijvoorbeeld een meisje van 6 jaar op het spreekuur met een steeds terugkerende verkoudheid, met vaak daarna een oorontsteking. Wat de moeder samen met de huisarts ook probeert, tot zelfs antibiotica bij de oorontstekingen, elke keer komt het weer terug. Het meisje ziet witjes en is door al dat kwakkelen moe. Bij doorvragen over wanneer het begon, bleek dit al aan het begin van dit schooljaar te zijn geweest. Dus toen we nog volop in de prachtige bloedhete zomer zaten! Het meisje vond groep 3 zwaar. Ze moest opeens de hele tijd op haar stoeltje blijven zitten en maakte zich druk of het haar allemaal wel ging lukken. Iedereen zei van tevoren al: nu kan je

minder spelen, maar ga je echt leren schrijven en lezen. De moeder vertelt dat ze zich daar in de grote vakantie al druk over maakte. En vanaf het moment dat de school begonnen is, had ze grote moeite met inslapen, kreeg ze nachtmerries en vaak verkoudheden met oorontstekingen. Op basis van dit totaalplaatje - anticiperen, bang te falen, slecht inslapen, nachtmerries en de fysieke klachten - kon voor dit meisje een passend homeopathisch middel gevonden worden. Al snel nadat ze het had genomen, ging ze rustiger slapen en verdwenen de nachtmerries, haar vermoeidheid werd minder en de oorontstekingen bleven weg. De verkoudheden waren er soms nog wel, maar losten als vanzelf na een dag of drie op. Het meisje zit nu veel lekkerder in haar vel en maakt zich niet meer zo druk over school. Omdat ze meer energie heeft, kan ze alles beter aan. Zo kan homeopathie dus zoveel meer dan alleen een fysieke klacht oplossen. Het kan weer evenwicht en rust brengen en de weerstand versterken. Benieuwd wat homeopathie voor u kan betekenen? Meer informatie is te vinden op www.homeopathie-abcoude-amsterdam.nl of bel geheel vrijblijvend tel. 06-52518403.

Kerkdeur De Morgenster open om overledenen te gedenken Op zaterdagmiddag 24 november staat de kerkdeur van De Morgenster in Vinkeveen open van 13 tot 17 uur om naar binnen te lopen. In deze tijd van het jaar gedenken veel mensen overledenen. Zo ook in de PKN-gemeenten op 25 november, de laatste zondag voor Advent. De kerkzaal is een prima ruimte voor herinneringen aan overledenen. Maar ook om stil te staan bij wat er om ons heen en in de wereld gebeurd is in het afgelopen jaar. De kerk

is open voor iedereen die daar behoefte aan heeft. De kerkzaal is verwarmd, de Paaskaars brandt en er zijn kaarsjes om aan te steken in de kerk of om het licht van de Paaskaars symbolisch mee naar huis te nemen. Er is ook een mogelijkheid om een voorbede te vragen. De dominee zal de geschreven gebeden gebruiken in de dienst van zondag 25 november. Iedereen is zaterdag van harte welkom, maar ook tijdens de zondagse dienst, aan de Herenweg 253 te Vinkeveen.

Met clinic De Veenlopers op naar de Bosdijkloop Ook dit jaar organiseert Atletiekvereniging De Veenlopers een clinic ter voorbereiding op de PK Bosdijkloop in Vinkeveen op zondag 17 februari 2019. De 10-weekse clinic onder begeleiding van gediplomeerde trainers start donderdagavond 13 december om 19.30 uur en duurt telkens tot 20.45 uur. Verzamellocatie is de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht (zij-ingang Optisport). Er worden twee groepen gevormd, eentje voor de 5 km en een voor de 10 en 21,1 km. Clinic-deelnemers voor de 5 km kunnen zich de komende weken voorbereiden door 2x per week te wandelen. Begin met 20 minuten stevig wandelen en probeer elke week een kwartier langer te

wandelen. Zo bouw je na vier weken al een aardige basisconditie op. Als deelnemer aan de 10 km kun je minimaal 5 km achter elkaar hardlopen en voor de 21,1 km is 10 km achter elkaar hardlopen het minimum. De kosten voor de clinic bedragen 45 euro, inclusief inschrijfgeld voor deelname aan de PK Bosdijkloop. Aanmelden kan via het Inschrijfformulier 'Clinic PK Bosdijkloop' op www.veenlopers.nl. Je kunt ook direct lid worden van De Veenlopers, dan kun je gratis deelnemen aan deze clinic en een heel jaar 2x per week trainen in groepsverband. De inschrijfkosten voor de Bosdijkloop zijn dan wel voor je eigen rekening.

Alzheimer Café Abcoude over jong dementerenden Op woensdag 28 november vertelt Freek Gillissen in het Alzheimer Café Abcoude over het leven van jong dementerenden. De avond vindt plaats in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude. De zaal is open vanaf 19 uur. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Men staat deze avond stil bij het feit dat dementie steeds meer relatief jonge mensen raakt. Hoe gaan zij om met deze verandering in hun leven en wat zijn de aanwijzingen en valkuilen? De zeer ervaren Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie bij het Alzheimercentrum van het VUmc, geeft antwoord op deze vragen en op vragen uit het publiek. Het Alzheimer Café Abcoude

is een laagdrempelige ontmoetingsplaats om mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden uit De Ronde Venen informatie te geven die verband houdt met dementie, de gevolgen en de kansen. Er staat elke twee maanden een ander thema centraal. De toegang is altijd gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg De Ronde Venen, tel. 0297-230280 of mantelzorg@stdb.nl. Mocht u gebruik willen maken van vervoersservice Automaatje, neemt u dan contact op met Servicepunt De Ronde Venen, tel. 0297-587600.


DE GROENE VENEN

23 november 2018

9

HET VERHAAL VAN

Tekst Anja Verbiest

Gepatenteerd duurzaam alternatief voor Nespresso-cup is in De Ronde Venen bedacht

Mijdrechtse Bluecup verovert de wereld De familie Slagboom uit Mijdrecht houdt van een goede kop koffie. Met een voorkeur voor espresso uit hun Nespresso-machine. Maar ze vonden die cups niet echt vriendelijk voor het milieu. En toch ook wel erg prijzig. Mike Slagboom bedacht daarom enkele jaren geleden het duurzame alternatief Bluecup, dat hij samen met zijn broer Lars, hun vader Hans en diens neef Daan Wouterse verder ontwikkelde. En nu verovert Bluecup de wereld. Op het kantoor van accountant Mike in Mijdrecht, zowel creatief testcentrum als logistieke uitvalsbasis voor Bluecup, staat alweer een bestelling klaar. Voor Frankrijk ditmaal. Maar regelmatig worden er ook pakketten voor bijvoorbeeld Australië, Chili en vele Europese bestemmingen verstuurd. Mike: “Via onze webshop ontvangen we orders vanuit de hele wereld. Ook al een keer vanaf het eiland Mauritius in de Indische Oceaan. Omdat de verzendkosten daarnaartoe heel hoog zijn, gingen mijn vader en ik aan het puzzelen voor de voordeligste oplossing. Dat was een aparte klus zo met z’n tweetjes. In de doos die we uiteindelijk geschikt vonden, mocht niet meer dan 20 kilo. Bij het wegen op het postkantoor bleef het daar net onder… Missie geslaagd.”

in het Holland Paviljoen en werden ook nog eens vermeld in de innovatie-brochure.” Lars: “Ik vond het geweldig om te zien hoe er op ons promotiefilmpje werd gereageerd. Daar zit, heel even, de slogan ‘Nespresso, what else?’ in. Veel bezoekers die dat hoorden, stopten abrupt bij onze stand. Eerst nog met enige scepsis, maar na de demonstratie van Bluecup én dus een lekkere espresso was men al snel om. De reacties waren fantastisch en ja, er zijn ook bestellingen gedaan.”

Aanzienlijke investering In de zomer van 2014 presenteerden de vier mannen het eerste model van Bluecup aan familie en bekenden om via crowdfunding het benodigde startkapitaal te vergaren. Lars: “Iedereen reageerde enthousiast, maar er was een tweede actie nodig voordat we Bluecup echt in productie konden nemen. Met name de mallen vergden een aanzienlijke investering. Alle onderdelen worden bij Nederlandse leveranciers gemaakt, op de sociale werkplaats Tomin in Hilversum wordt alles verpakt en HCM in Mijdrecht verzorgt de handling en opslag.”

Parijs was niet de eerste internationale beurs waar Bluecup werd gepresenteerd. Mike: “Aan beurzen in Azië en Australië, waar Daan naartoe is geweest, hebben we ook veelbelovende contacten overgehouden. ‘Down under’ is Bluecup nu zelfs enorm populair. Mede dankzij technologie-expert Peter Wells, die in The Sydney Morning Herald eind april verslag deed van zijn zoektocht naar een goed alternatief voor de Nespresso-cup. Als laatste probeerde hij Bluecup. Zijn conclusie: ‘Bluecup produceert verreweg de beste koffiesmaak en een crème-laag waarvan ik dacht dat het niet mogelijk was met dit soort machines.’ En nu wordt Bluecup daar aan de andere kant van de wereld verkocht via een tiental distributeurs!” In eigen land is een mooie samenwerking ontstaan met koffiebrander Simon Lévelt, die Bluecup bij de accessoires in z’n eigen webshop aanbiedt.

Nieuwe hoofdstukken Mike, met een gulle lach: “Het is zó leuk om met mijn familie hieraan te werken! We hebben allemaal onze eigen kennis en taak. Daan is de meest technische man van ons vieren, Lars werkt in het bankwezen als it’er en onze vader was schooldirecteur. Ik ben accountant, maar ook graag bezig met creatieve dingen. We vullen elkaar prima aan en hebben, met de hulp van vele deskundigen, samen van een ingewikkeld idee een gepatenteerd product kunnen maken. En het mooie is dat ons verhaal zich nog steeds uitbreidt met nieuwe hoofdstukken. Zoals onlangs op ‘Sial Paris’, ’s werelds grootste innovatieve voedselbeurs, met 7.000 standhouders en 160.000 bezoekers. Een hele belevenis, we doen dit immers niet dagelijks. We hadden een prachtige plek

Zeker 200x te gebruiken Mike: “Een starterskit van Bluecup bestaat uit meerdere onderdelen: onze unieke ‘cup creator’, twee hervulbare kunststof cups, een speciale lepelhouder en honderd aluminium dekseltjes. De blauwe cup, die je in een handomdraai kunt vullen met je eigen favoriete koffie, gaat zeker tweehonderd keer mee. Zo wordt het milieu veel minder belast en is een heerlijke (n)espresso ook nog eens aanmerkelijk goedkoper dan met het origineel.” Lars: “Het is wel belangrijk om een goede kwaliteit koffie te gebruiken, de maalgraad luistert nauw. We hebben heel veel tests gedaan voordat we wisten welke koffie we in onze webshop wilden aanbieden. We doen dat in een wat kleinere verpakking. Hoe verser de koffie, hoe lekkerder je espresso immers is.”

De oprichters van Bluecup. Van links naar rechts Mike Slagboom, Daan Wouterse, Lars en Hans Slagboom. foto’s bLuecup

Nieuwe mogelijkheden Lars: “Wereldwijd gebruiken steeds meer mensen onze Bluecup - zelfs onze aanvankelijk zeer terughoudende moeder - en daarmee hebben we bijna al onze doelen gehaald. Bijna, want onze eigen tijdsinspanningen kunnen we op dit moment nog niet uitkeren. Voordat het zover is, moet er nog heel wat koffie worden gezet. Maar dat maakt niet uit, we blijven met veel plezier op alle ontwikkelingen inspelen en in het bedrijf investeren.” Mike: “En nieuwe mogelijkheden bedenken… Met Bluecup zet ik nu zelf dagelijks een kop maté, een kruidenthee die veel wordt gedronken in Zuid-Amerika.”

Kortingsactie De broers hebben ten slotte nog een fijne verrassing: “Omdat we niet alleen trots zijn op ons product maar het ook fijn vinden om in deze regio te wonen en te werken, bieden we lezers van De Groene Venen een kortingsactie aan. Wie tussen 22 en 28 november een bestelling op www.bluecup.nl doet, ontvangt na het invullen van de code ‘GroeneBluecup’ een korting van 30% (16,20 euro) op een premiumpakket. En je hebt alle kans dat onze vader Hans de bestelling persoonlijk op de fiets bij je komt afleveren!”

Iedere uitvaart krijgt bij ons de grootst mogelijke persoonlijke zorg

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare. Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden. Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Uitvaartcentrum Finnema Directe hulp na overlijden: 0297 325 865 (dag en nacht bereikbaar)

De Bluecup-starterskit.

Uitvaartcentrum Finnema Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer

Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

23 november 2018

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

15 december te zien in Abcoude

Joost Spijkers: “Mijn voorstellingen hebben een verbintenis met Zuid-Europese culturen” In de rubriek Ereloge ontmoet theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week een interview met theatermaker en zanger Joost Spijkers, die naast het spelen in de Ashton Brothers – theater zonder woorden – in 2015 debuteerde als zanger. Op dit moment is hij in de Nederlandse theaters te zien met Spijkers II.

Ik las dat je bezig bent met een zoektocht als zanger. Waar ben je naar opzoek? “Ik ben opzoek naar wie ik ben als solist op het toneel, als zanger en verteller in het lied. Ik ben opgegroeid als Ashton Brother, als onderdeel van een collectief waarin taal geen rol speelt. In mijn eigen programma Spijkers speelt taal en het verhaal een heel grote rol. Mijn melodieën en teksten, die ik samen met Peer Wittenbols schrijf, vertellen altijd een verhaal, ik zing nooit een lied waarin de tekst niet belangrijk is. Een voorbeeld om dit goed te doen zijn de chansonniers van vroeger; zij vertelden een lied.”

Op je Spotify luisterlijst zag ik de naam van Yves Montand. “Goed gezien! Ik beluister veel muziek als studie, zoals folklore, Russische ballades, pop, blues maar ook Brel, Aznavour. De Franse chansonniers zijn zeker grote inspiratiebronnen. Ik kijk tegen hen op.”

Het verhaal van de voorstelling ontstaat en begint aan een grote keukentafel, op het podium, waarbij 5 mannen één voor één beginnen te zingen en muziek beginnen te spelen. De voorstelling ontstaat hierdoor. Dit is een uniek concept. “Ja, wij zijn samen en willen maar één ding en dat is muziek maken en verhalen vertellen in muziek. Voor mij, en dat meen ik ook serieus, is dit het mooiste wat er is. Die drang om dit te doen komt door mijn opvoeding, dat alles begint aan de keukentafel – bijvoorbeeld dat iemand spontaan begint te zingen of een muziekinstrument begint te spelen - ken ik uit mijn eigen leven. Ik wilde dit laten zien op het toneel. Mijn voorstellingen hebben ook een verbintenis met Zuid-Europese culturen, zoals de Balkan, Slavische en Catalaanse. In Nederland kent men dat niet, daar gaat men in een kring op stoelen zitten. Verjaardagsfeesten zijn bij mij thuis niet zo.”

DE GROENE VENEN

Welke rol speelt het publiek wanneer de muziek en het drankgelag aan tafel tot leven komen? Wordt er mee gedanst? “Ik vind het fijn wanneer het publiek bij mij aan de keukentafel mag zitten, zich betrokken mag voelen en het gevoel mag hebben dat ik ze rechtstreeks aanspreek. Ik wil ook mensen laten meedelen in mijn hartstocht en hartenkreten die ik uit in muziek. De opbouw van Spijkers II is heel geleidelijk, we beginnen akoestisch, maar aan het einde van de voorstelling wordt er altijd gedanst, anders help ik het publiek wel een handje (lacht).”

Je heb dit jaar de cabaretprijs Poelifinario, voor het indrukwekkendste cabaretprogramma van het seizoen, ontvangen in de categorie Kleinkunst. De jury schreef: ‘Kleinkunst in optima forma’. Vind je Spijkers II zelf kleinkunst? “Ik weet zelf niet zo goed wat kleinkunst is en zou Spijkers II zelf niet zo snel als kleinkunst benoemen. Het programma is veel breder dan dat. Maar ik ben heel trots op de prijs, hoor. De liedjes in de voorstelling zijn niet alleen in het Nederlands, maar ik zing ook in het Russisch, Frans, het Servisch en het Catalaans. Er zitten geen Engelse liedjes in, ik vind de sfeer van Spijkers II niet passen bij de Engelse cultuur maar meer bij de Europese.” Joost Spijkers is 15 december te zien in bij Ab-Art in Theater Piet Mondriaan in Abcoude.

www.joostspijkers.nl foto jaap reedijk

Paulien Cornelisse speelt in Schouwburg Amstelveen Op dinsdag 27 november speelt Paulien Cornelisse haar cabaretvoorstelling ‘Om mij moverende redenen’ in Schouwburg Amstelveen. In deze voorstelling kijkt ze in detail naar de onbegrijpelijkheden van het leven. Over wat je kunt zien, maar niet wilt zien. Over wat je wilt begrijpen, maar niet kunt begrijpen. Over wanneer je gaat bewegen, en waarom. Wat is er bijvoorbeeld aan de hand met mensen die te hard ‘eh’ zeggen? Waar zit de ‘meelulspier’? En hoe zit het met het gevoelsleven van een korstmos? Een cabaretvoorstelling zoals we dat van Paulien gewend zijn. Met originele humor, een prettig gekantelde blik en geestige taalkronkels. Paulien Cornelisse won de Neerlands Hoop Prijs voor ‘Dagbraken’, en werd genomineerd voor de Poelifinario voor ‘Maar ondertussen’. Ook is ze schrijfster van de bestsellers ‘Taal is zeg maar echt mijn ding’, ‘En dan nog iets’ en ‘De verwarde cavia’ De voorstelling begint om 20 uur. Kaarten zijn te reserveren via

www.schouwburgamstelveen.nl.

Tip voor de feestdagen: KunstKado2018 KunstRondeVenen, de vereniging van beeldende kunstenaars in De Ronde Venen, houdt ook dit weekend

Tekenen en schilderen bij Atelier de Kromme Mijdrecht Vanaf 26 november starten bij Atelier de Kromme Mijdrecht nieuwe cursussen. Zoals op maandag, bij voldoende belangstelling, zowel ‘s morgens als ‘s middags cursussen voor beginners van de docenten Elly Wu en Jackie Hutter. Op dinsdagavond is er nog plaats voor iemand die zich, zonder begeleiding, wil bekwamen in het tekenen of schilderen naar naaktmodel. De cursussen voor de jeugd zijn van woensdagmiddag verplaatst naar vrijdagmiddag, van 16.15 tot 17.30 uur, en op woensdagavond is er nog plaats op de cursus ‘Aquarel voor beginners’, met als docente Moniek van Dijk. Op donderdagochtend kunt u aanschuiven bij 'Expressief schilderen

met acryl en powertex', met Angelique Streefkerk. Op de zaterdagochtenden van 9 en 16 februari geeft zij tevens workshops in het boetseren van sculpturen met powertex-klei. Op donderdagavond is de cursus 'Landschap in aquarel' van Freddy Hentzen en op vrijdagmiddag doceert Andrea Leber het schilderen van de menselijke figuur in acryl. Op vrijdagavond kunt u aanschuiven bij Elly Wu, die model en portret in olieverf of watergedragen olieverf instrueert, maar u kunt onder haar begeleiding ook aan de slag met eigen werk. Voor meer informatie:

www.atelierdekrommemijdrecht.nl of Facebook.

nog het evenement KunstKado2018. Hier kunt u kleine, grote, aparte én betaalbare kunst kopen, gemaakt en aangeboden door ruim 30 beeldende kunstenaars uit De Ronde Venen. In een marktachtige opzet vindt u in ArtGalerie ‘Boven Verwachting’ in Wilnis o.a. keramiek, glaskunst, schilderijen, beeldhouwwerken,

29 november in Onder de Hanenbalken

Mooie solovoorstelling van Debby Petter in Abcoude In haar vierde solovoorstelling speelt Debby Petter een vrouw die vertelt over haar man. Hij liegt. En dat doet hij niet zachtzinnig. Zijn halve leven is verzonnen. Misschien zelfs wel meer dan de helft. Het gaat niet om leugentjes om bestwil. Nee, echt het grote werk. Zij wil dat hij hulp zoekt. Hij wil dat ook. Maar doet hij dat ook? Ze wil hem niet kwijt. Waarom niet? Het antwoord op deze vraag is glashelder en onthutsend tegelijk. 'In mijn hoofd' is na 'Ik ben er nog', 'Gaandeweg' en 'Bed & Breakfast' de vierde monoloog van Debby Petter. Met haar eerste voorstelling 'Ik ben er nog' nam ze de toehoorder aan de hand door het leven van haar joodse moeder Hélène Egger, die tijdens de Tweede Wereld-

oorlog als enige haar gezin overleefde. Daarmee maakte Debby Petter diepe indruk, ook in Theater Piet Mondriaan. En in haar derde voorstelling, 'Bed & Breakfast', wist ze haar publiek in zaal Onder de Hanenbalken eveneens van begin tot eind te boeien. Kortom: Debby maakt mooie, kleine juweeltjes. Van het begin tot het eind sleept ze je mee in een andere wereld. Zoals theater bedoeld is. Onder de Hanenbalken (boven De Eendracht), Abcoude. Donderdag 29 november. Aanvang: 20:15 uur. Entree: 17,50 euro/ CJP 12 euro. Kaarten bij The Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via

www.theaterpietmondriaan.nl.

sculpturen, tekeningen, fotografie, sieraden, enz. Dus zoekt u nog een origineel cadeau voor Sinterklaas, kerst, een verjaardag of gewoon voor uzelf? Kom een kijkje nemen in de galerie! Handig: afrekenen kan contant of met pin en cadeaupapier is aanwezig.KunstKado2018 in Art-Galerie ‘Boven Verwachting’, Herenweg 298a in Wilnis is vrijdag 23 november open van 19 tot 21 uur en zaterdag 24 en zondag 25 november van 11 tot 17 uur. Zie ook

www.kunstrondevenen.nl.


DE GROENE VENEN

23 november 2018

11

Zuid-Amerikaanse klanken bij ‘Jazz aan de Amstel’

Bijzondere 'retirade' naast voormalig stationsgebouw

Spoorhuisdirecteur Tetteroo legt eerste steen voor uitbreiding

Zondag 25 november zijn Camila Costa en Lucas Figueiredo te gast bij ‘Jazz aan de Amstel’. Laat u verrassen door de Braziliaanse samba’s en bossa’s in een gezellige ambiance. Onder leiding van singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet kunt u daarnaast genieten van echte jazzstandards, eigen songs, pop, soul en bewerkingen van bestaande nummers.

Gert Tetteroo, directeur van het Spoorhuis Vinkeveen, heeft dinsdagmiddag de eerste steen gelegd van de 'retirade', het toiletgebouwtje dat ooit achter het Spoorhuis stond voor reizigers met hoge nood. Tetteroo heeft plannen om het gebouwtje ooit in oude luister te herstellen, maar nam — blij verrast — dinsdag genoegen met een zorgvuldig op schaal gemaakte eerste steen, inclusief inscriptie, op een replica van het toiletgebouw... tekst en foto's rob isaacs

Het verhaal begint allemaal met hobbymodelbouwer Klaas Oudshoorn uit Vinkeveen, die op schaal het spoortraject van Vinkeveen uit de periode 1945-1950 wil nabouwen. Het is het tijdperk van de beroemde Bello-locomotief, die later naamgever zou worden van het Bellopad, het wandelpad dat deels over de afgebroken spoorbaan loopt. Klaas bouwt zijn traject zo natuurgetrouw mogelijk na, inclusief alle details en de bebouwing langs het spoor. Van de brug aan Demmerik tot aan de brug over de Achterwetering was dat 498 meter, op schaal 1:32 is het ruim 15 meter, Hij verzamelde vele foto’s van Vinkeveen rond het spoor in en kort na de Tweede Wereldoorlog. Op een luchtfoto die de Britse RAF in 1945 maakte, is het toiletgebouw naast het Spoorhuis heel goed te zien is. Ook is hij heel trots op de bouwtekening van datzelfde gebouwtje. “Alle oorspronkelijke kozijnen en deuren laat ik straks zien, zowel op de retirade als op het Spoorhuis. Het materiaal wordt daarvoor met

een laser gesneden. Daar kan ik niet tegenop figuurzagen. Sowieso maak ik elk detail zo authentiek mogelijk na, hoe klein ook. Van het grind tussen de rails, tot de stootblokken of de lantaarnpalen, die ook echt gaan branden. En de bruggen natuurlijk, ook fijne puzzels,” vertelde Klaas begin dit jaar aan deze krant. In de verwachting dar hij de voortgang van het project ging bekijken, was Gert Tetteroo afgelopen dinsdag door Klaas Oudshoorn naar het spooremplacement-op-schaal gelokt. Groot was dan ook de verrassing dat hij er de eerste steen mocht leggen. Uiteraard ook op schaal 1:32 en zorgvuldig voorzien van de inscriptie ‘Eerste steen gelegd door Gert Tetteroo, 20 november 2018’.

Camila Costa is een zangeres, componist en gitarist uit Rio de Janeiro. Met haar eerste groep 'Sururu na Roda' maakte zij onder meer haar solo-cd 'Reflexo'. Zij deed mee aan vele grote shows in Brazilië met onder anderen Chico Buarque, Fatima Guedes, Zeca Pagodinho, Monarco, Tia Surica, Ceumar, Ruben Jacobina, Nelson Latif, Philippe Baden Powell, Renato Braz en Tizumba. Sinds 2011 woont Camila in Parijs. Zij toerde in Nederland met 'The five great guitars' van Jan Kuiper en ‘Guitar Heros’ langs meer dan 40 theaters. Haar laatste cd 'Mangas e Bananas para meu amor' is opgenomen in Amsterdam en Rio. Naast eigen werk zingt Camila ook Braziliaanse klassiekers.

Aan Klaas Oudshoorn nu de taak om het gebouwtje steen voor steen af te metselen. “Een echt monnikenwerk!”, lacht hij. Daarna wordt het tijd voor het échte werk: een schaalmodel van het Spoorhuis zelf. Dat wordt ook spectaculair. Wordt vervolgd dus.

Op 25 november bestaat de band tussen 15.30 en 17.30 uur uit Joos van Leeuwen (piano), Peter Bergman (bas), Olaf Keus (drums), Lucas Figueiredo (sax), Camila Costa (zang/gitaar) en Shyla Zoet (zang/presentatie). Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn. Entree 4 euro.

1 Met de klok mee vanaf boven: 1. Gert Tetteroo legt de eerste steen. 2. De stationschefop-schaal bij de steen met inscriptie. 3. Het emplacement van Vinkeveen in wording. 4. Het oorspronkelijke station Vinkeveen met daarachter de ‘retirade’.

2

foto archief spoorhuis

4

Vierde concert van ‘Dolphins voor Davey’ in Abcoude Op 7 december gaat het dak van de Dorpskerk in Abcoude eraf als daar vanaf 20 uur het vierde concert van 'Dolphins for Davey' wordt gehouden. Niemand minder dan Lucie de Lange, jarenlang de rechterhand van Jos Brink, is de gastvrouw van deze avond. Het belooft weer een supergezellige avond te worden met tal van artiesten, onder wie Carina Lemoine, het 45-koppig koor Invasion uit Zoetermeer, Bert Simhoffer, Petra Lek, Jentine ten Broeke, Frank Affolter en de uit Abcoude afkomstige Jantina Ras. Ook de kerstman is aanwezig en de dansers van Dansstudio

Sundance zetten hun beste beentje voor onder leiding van Sunnie Maijer. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd door de klanken van Gitta Petri op haar accordeon. Op deze avond kunt u ook mooie boeketten bloemen kopen, die door top-arrangeurs worden gemaakt. Tevens worden er armbandjes voor de kerstdagen verkocht en zoals elk jaar gaat iedereen de kerk uit met een kleine 'kerst-attentie'. Kaarten zijn à 15 euro per stuk te koop bij de The Readshop Abcoude of bij Water Men’s Fashion & Gifts in het ‘voormalige’ Koot-gebouw.

3

Concertserie Muziek in Beeld Op zaterdagavond 17 november vond voor de vierde keer het huiskamerconcert “Muziek in Beeld” plaats in Mijdrecht, een initiatief van beeldend kunstenares Marjolein Berger-Vos. De intieme concerten bieden een inspirerende beleving van beelden, gedichten en muziek. Te gast was de Hongaarse gitariste Annamariá Fábián, die haar eigen virtuoze interpretaties gaf aan stukken van o.a. Pat Metheny, Roland Dyens, Astor Piazzolla en José Maria Gallardo del Rey, afgestemd op de beelden en gedichten van Marjolein.

Het publiek reageerde zeer enthousiast. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel voor alle aanwezigen. Het volgende concert ‘Muziek in Beeld’ vindt plaats bij Buitenplaats De Blauwe Meije in Zegveld. Marjolein zal daar op zondag 16 december met haar beelden, gedichten en verhalen optreden met zangeres en harpiste Buvana Gerlach. Meer informatie is te vinden op www.intotuition.nl en

www.deblauwemeije.nl. Vanuit haar bedrijf IntoTuition biedt

Marjolein Berger-Vos, naast haar beelden & gedichten, tevens workshops TeamBeelden voor organisaties, workshops en cursussen Intuïtief Beeldhouwen voor particulieren, en energetische coaching Innerlijke Beeldvorming. De eerstvolgende workshops Intuïtief Beeldhouwen zijn op vrijdagmiddag 30 november en 7 december. Op zondag 9 december vindt de speciale workshop ‘Bedding van het Vrouw-zijn’ plaats. In juni 2019 geeft Marjolein een week Intuïtief Beeldhouwen op een prachtige plek in Noord-Spanje.

Marjolein Berger-Vos (staand) met rechts Annamariá Fábián met gitaar


12

23 november 2018

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

Mooi doodliggen A.F.Th. van der Heijden Als tijdens een tumultueuze vergadering van de VN Veiligheidsraad over de MX17-ramp het bericht wordt verspreid dat de Russische journalist Grigori Moerasjko in Kiev is doodgeschoten, vliegt de Nederlandse oorlogsverslaggever Natan Haandrikman onmiddellijk naar Kiev om de weduwe bij te staan. Moerasjko blijkt te hebben samengespannen met de Oekraïense geheime dienst om de Russen te misleiden en hij heeft 'fake news' verspreidt. Een doodzonde...

Confrontatie Tom Clancy Tijdens een missie op de Noordzee onder barre omstandigheden komen Jack Ryan jr. en enkele van zijn collega’s bijna om het leven. Naar aanleiding hiervan wordt Jack uit het black ops-team gezet en krijgt hij een eenvoudig klusje toebedeeld. Hij wordt naar Singapore gestuurd om de financiën van een bedrijf na te gaan in verband met Amerikaanse belangen die mogelijk op het spel staan. Maar algauw ontdekt hij dat het hier allerminst een routineklus betreft...

Afzien Mart Smeets Smeets neemt de lezer mee naar de voor Nederland zo succesvolle Winterspelen in ZuidKorea, naar de topprestaties in Giro, Tour en Vuelta en naar de verbluffende solo van wielrenster Anna van der Breggen bij het WK. Hij volgt tennisster Kiki Bertens bij haar doorbraak, hij is ontroerd door de Elfstedentocht van Maarten van der Weijden en ziet Max Verstappen steeds beter worden. En waarom zijn de basketballers LeBron James en Michael Jordan onvergelijkbaar?

De lange weg naar genade David Baldacci Special agent Atlee Pine is gestationeerd in het westelijk deel van de Verenigde Staten, waar de overheid gewantrouwd wordt en de natuur geen genade kent. Nadat op 5-jarige leeftijd haar tweelingzusje werd ontvoerd door een seriemoordenaar heeft Atlee haar leven gewijd aan het opsporen van degenen die anderen kwaad doen. Wanneer het verminkte karkas van een muilezel wordt gevonden in de Grand Canyon moet ze ook de confrontatie aan met haar verleden...

Titel: Tulpengoud Auteur: Eva Völler “Amsterdam, 1636. De Gouden Eeuw. Pieter van Winkel wordt de nieuwe leerling van schilder Rembrandt van Rijn. Hij is een buitenbeentje, heeft een grote liefde voor

wiskunde en een talent om raadsels op te lossen. De tulpengekte fascineert hem en met zijn kennis van de wiskundige wetten probeert hij inzicht te krijgen in deze speculatiegolf. Maar dan worden verscheidene tulpenhandelaren dood aangetroffen. Wat is het verband tussen deze moorden? Alle slachtoffers zijn geportretteerd door zijn mees-

ter, Rembrandt van Rijn... Al eerder heb ik een boek over dit onderwerp gelezen, namelijk ‘Tulpenliefde’ van Femke Roobol. In deze periode van de tulpengekte werden er bollen verkocht voor meer dan tien keer het jaarsalaris van een ervaren vakman. Mensen werden tot waanzin gedreven toen deze tulpenhandel in elkaar

stortte. De tulpengekte is de eerste beschreven speculatiegolf in de wereldgeschiedenis. Een mooie historische roman, waarin je ook nog een inkijkje krijgt in de kunstschilderswereld van de Gouden Eeuw.”

1.

2.

Cosmas en Damianus-kerk nu ook fairtrade Sinds vijf jaar is De Ronde Venen een Fairtrade Gemeente. Dat is zichtbaar door de oranje Fairtradeborden bij binnenkomst van het gemeentelijke gebied. Belangrijk voor het behoud van deze titel zijn de activiteiten van de stuurgroep Global Goals, die zich inzet voor 17 doelen. Daarvoor zijn drie speerpunten gekozen: eerlijke handel, armoedebestrijding en duurzame consumptie. De stuurgroep draagt er zorg voor dat er telkens meer organisaties, winkels, restaurants en andere bedrijven binnen de gemeente fair-

trade zijn. Ook herdenkingsplek Fort Nigtevecht is fairtrade. Zondag 25 november wordt de Cosmas en Damianus-kerk in Abcoude officieel een Fairtrade Kerk. Tijdens een bijzondere dienst zal het bij deze titel behorende bord worden overhandigd. De stuurgroep spreekt de wens uit dat via de geloofsgemeenschap de fairtrade-gedachte verder zal worden uitgedragen. De dienst in de Cosmas en Damianus-kerk aan de Kerkstraat 23 begint om 10 uur. Iedereen is welkom.

3.

ming willen aanvaarden en welke consequenties dit kan geven. Wat is ook al weer een leventestament? In een ‘gewoon’ testament worden zaken geregeld ingeval van overlijden. Wie worden de erfgenamen, wie krijgt de bezittingen en wie moet het regelen? Een levenstestament is echter bedoeld voor de situatie dat iemand bij leven niet meer in staat is zijn eigen wil te bepalen. Bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kunt u een persoon die u vertrouwt de bevoegdheid geven uw zaken te regelen. Administratieve zaken U kunt iemand machtigen die namens u uw administratie regelt. Hierbij moet u bijvoor-

't Hooge Nest Roxane van Iperen Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren de joodse zussen Janny en Lien Brilleslijper een van de grootste onderduikadressen in Nederland: 't Hooge Nest, een villa in 't Gooi. Terwijl de laatste joden worden opgejaagd, gaat het leven van enkele tientallen onderduikers zo goed mogelijk door, pal onder de neus van NSB-buren en nazikopstukken. Toch wordt 't Nest verraden en de familie Brilleslijper belandt, samen met de familie Frank, met het laatste transport in Auschwitz.

5.

GeLeZen door neLie Groenendijk

Alles over voeding bij Mama Lokaal Mijdrecht

Wij zoeken bezorgers!

en gedrag. Bij Mama Lokaal kunnen kersverse (en bijna) moeders wekelijks vrijblijvend binnenlopen en andere moeders ontmoeten die ook net (of bijna) een baby hebben gekregen. Moeders van peuters en kleuters zijn eveneens van harte welkom om onder het genot van een kopje thee of koffie ervaringen uit te wisselen of vragen te stellen. Mama Lokaal Mijdrecht is elke vrijdagochtend in de Bibliotheek aan de Dr. J. van der Haarlaan en Mama Lokaal Abcoude elke woensdagochtend van 10 tot 11.30 uur in Bibliotheek Abcoude. Mama Lokalen zijn gratis. Je kunt gewoon binnenlopen.

... voor de wekelijkse bezorging van onze krant en folders op donderdag- of vrijdagmiddag

worden uitgevoerd als u ernstig ziek of aan het dementeren bent. Als u zelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten en overleg met uw arts te plegen, is het belangrijk dat een ander dit voor u kan doen. De minister wijst ook op het belang van een levenstestament indien er een indicatiebesluit voor de zorg moeten worden aangevraagd. Een echtgenoot of kind mag een dergelijke aanvraag niet zomaar indienen. Alleen een gevolmachtigde (of bewindvoerder) mag een dergelijke aanvraag doen, zodat ook voor deze situaties een levenstestament uitkomst kan bieden.

gevolmachtigde geen melding had gemaakt van de volmacht. Een volmacht heeft in beginsel geen invloed op het recht op bijstand als de middelen uitsluitend ten behoeve van de volmachtgever worden aangewend, maar een bijstandsgerechtigde is op grond van de inlichtingenplicht wel gehouden om de gemeente over de volmacht te informeren omdat de gevolmachtigde formeel wel de beschikking heeft over het geld van de volmachtgever. Op schending van deze informatieplicht kan als straf de intrekking van de uitkering staan, al dan niet tezamen met een boete. Bezint eer gij begint!

Vrijdagochtend 23 november beantwoordt Annette ter Heijden van Fysikos Voeding tussen 10 en 11.30 uur bij Mama Lokaal Mijdrecht vragen op het gebied van voeding voor kinderen (en volwassenen). Ook weet zij veel te vertellen over de relatie van voeding

Zelf de regie houden met een levenstestament Het opstellen van een levenstestament komt steeds meer voor. Mensen willen graag de regie in eigen hand houden door vast te leggen wie hun zaken mogen regelen, als zij dat niet meer kunnen. En door meteen een spoorboekje mee te geven aan die gevolmachtigde wat hij of zij kan of mag regelen. Ook vanuit de overheid wordt het opmaken van een levenstestament steeds meer gestimuleerd. Al is het maar om de druk op de rechterlijke macht te verminderen en zorg sneller en makkelijker te kunnen bieden. Wel moeten aangewezen gemachtigden goed afwegen of zij de benoe-

4.

beeld denken aan het betalen van rekeningen en het doen van belastingaangiften. Misschien doet u regelmatig giften aan goede doelen of familieleden. Als u wilt dat die giften ook door de gemachtigde worden gedaan, kan dit in het levenstestament worden vastgelegd. Persoonlijke belangen Wie behartigt uw persoonlijke belangen? De gevolmachtigde kan voor u regelen dat uw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht, de overtollige inboedel over familie of anderen wordt verdeeld of dat uw huisdieren nieuw onderdak krijgen. Medische wensen Het is mogelijk dat u bepaalde wensen heeft met betrekking tot medische behandelingen. Zo kunt u als wens hebben dat artsen er alles aan moeten doen om u in leven te houden als u erg ziek bent. Of u wilt juist dat bepaalde behandelingen niet meer

Bijstandsgerechtigde als gevolmachtigde Het is wel opletten geblazen als blijkt dat de gevolmachtigde een bijstandsuitkering krijgt. Dit jaar werd een bijstandsuitkering (met boete) teruggevorderd van een bijstandsgerechtigde die als gevolmachtigde met een gemachtigde bankpas kon beschikken over de bankrekening van haar demente moeder, omdat de

Heb je interesse?

Neem dan contact met ons op via info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57.

Wilt u meer weten van de (on)mogelijkheden van een levenstestament, dan kunnen wij u hier meer over vertellen.

FFT Notarissen Bozenhoven 115 3641 DA Mijdrecht tel. 0297-288086 info@fftn.nl


DE GROENE VENEN

23 november 2018

13

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

Bots Huisdiervoeders in Wilnis

“Goede voeding houdt huisdieren gezond” Bots Huisdiervoeders uit Wilnis is sinds jaar en dag een begrip in de regio, en ver daarbuiten, wanneer het om goede voeding voor huisdieren gaat. Het bedrijf bestaat al vanaf 1834 en was steeds in handen van de familie Bots. Toen er in de familie geen opvolger beschikbaar was, zag Toon Bots zich genoodzaakt het bedrijf te koop aan te bieden. Hij slaagde erin een waardig opvolger te vinden in de persoon van Jack Bruekers uit Weert. Jack heeft jarenlang als internationaal dierspecialist gewerkt bij Neovia, producent van onder meer Royal-Horse en Everland, gerenommeerde merken op het gebied van diervoeders. Sinds 4 september 2017 is hij de nieuwe eigenaar van Bots Huisdiervoeders. De klanten hebben inmiddels al ruim een jaar kunnen profiteren van de vakkennis van Jack, die een aantal grote merken aan het assortiment heeft toegevoegd. Nadat Jack zijn voederfabriek in Nederweert had verkocht, trad hij in dienst van voederfabrikant Neovia. Als internationaal diervoederspecialist reisde hij voor die onderneming de halve wereld rond. Grote delen van het jaar verbleef hij in het verre buitenland, waar hij vooral in Azië en Latijns-Amerika actief was. Maar na twaalf jaar reizen, met vaak langdurige afwezigheid van huis en haard, vond Jack het wel mooi geweest. Hij wilde een eigen zaak in Nederland en hoorde dat Bots in Wilnis te koop stond. “Het bedrijf had een goede

naam en een flinke omzet”, zegt Jack. “Wat mij betreft voldoende potentie dus om dit verder uit te bouwen.” De vele klanten die hem inmiddels hebben leren kennen, hebben ervaren dat Jack een gedreven ondernemer is, met een enorme kennis van zaken. Hij introduceerde nieuwe merken zoals Everland, Cpro en Royal Horse. Jack: “Voor Royal Horse zijn wij de officiele dealer in Nederland.” Paardenvoer uit Frankrijk Voederfabrikant Neovia, waar het paardenvoer Royal Horse wordt geproduceerd, is een Frans bedrijf. “Het is heel ander voer dan we in Nederland gewend zijn”, legt Jack uit. “In Nederland wordt bijna geen graan, zoals tarwe, gerst en haver, meer verbouwd. De graanakkers zijn veranderd in maisvelden voor snijmaïs. De Nederlandse producenten moeten het graan dus importeren uit het buitenland en verwerken daarom veel bijproducten van graan, afkomstig van bloemmolens, rijstpellerijen en bierbrouwerijen. Dat voedsel bevat over het algemeen een veel te hoog zetmeelgehalte en dat is niet goed voor de paarden. Het Franse voer bevat ongeveer 15% minder zetmeel dan het voer van hier. Zetmeel wordt in het paardenlichaam omgezet in suikers. In Frankrijk wordt nog wel volop graan verbouwd. De grondstoffen voor het paardenvoer worden speciaal geselecteerd en bevatten bijvoorbeeld pre-biotica, die een gunstige werking hebben op de spijsvertering van de paarden. Ze hebben ook een hoog hemi-cellulosegehalte en een laag zetmeelgehalte.”

Amazone Yoeki Bos uit De Hoef

“Je bent één met je paard” Wanneer moeder een aantal paarden bezit, ligt het voor de hand dat dochter al op jonge leeftijd gaat paardrijden. Dat was ook het geval met Yoeki Bos uit De Hoef. Het begon met een pony en toen ze wat groter werd, werden ook de paarden groter. Al snel ontdekte ze de schoonheid van de dressuursport. Ze doet inmiddels mee aan dressuurwedstrijden in binnen- en buitenland in de categorie onder 25 jaar (U25). Daar hoopt ze voldoende ervaring op te doen voor de overstap naar de Grand Prix-wedstrijden bij de senioren. In de paardensport worden jonge ruiters ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Van pony’s (12-16 jaar), junioren (14-18 jaar), Young Riders (16-21 jaar) tot U25 (Grand Prix, 18-25 jaar). Yoeki doorliep het hele traject en doet nu mee aan de wedstrijden in de U25-categorie. Ze rijdt ook al met de senioren mee. De familie Bos beschikt inmiddels over 14 paarden. Paarden om mee

te fokken, paarden voor de handel en paarden om zelf mee te rijden. Daartoe behoren de twee toppaarden Vivaldi en Winnetou. “Ik doe al een tijd met Vivaldi aan wedstrijden mee. Dat gaat heel goed. We hebben al verschillende prijzen in de wacht gesleept", vertelt Yoeki. "Winnetou is meer een paard voor de toekomst. Ik ben inmiddels al wel met dit paard aan het trainen en verwacht te zijner tijd met Winnetou de overstap naar de Grand Prix te kunnen maken. In de U25-klasse worden zowel nationaal als internationaal wedstrijden gehouden. Als ruiter ben je aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Die organiseert wedstrijden in Nederland en speelt ook een rol bij uitzending naar internationale wedstrijden.” Zo is Yoeki enige tijd geleden naar Le Mans in Frankrijk geweest, waar ze deelnam aan de CDI-dressuurwedstrijden. Ze was daar als enige Nederlandse combinatie aanwezig en

Jack Bruekers: “De grondstoffen voor het paardenvoer worden speciaal geselecteerd en bevatten bijvoorbeeld pre-biotica, die een gunstige werking hebben op de spijsvertering van de paarden.” foto’s patrick hesse Jack schudt de talloze details waaruit de meerwaarde van Royal Horse blijkt met veel enthousiasme uit zijn mouw. Veel vaktaal voor de echte kenners. Daarom komt hij met een voorbeeld. “Yoeki Bos uit De Hoef is een succesvol amazone. Ik heb haar gevraagd de voeding van Royal Horse te gaan gebruiken. De resultaten zijn verbluffend. De conditie van haar paard is zienderogen vooruitgegaan, Yoeki hoeft geen extra supplementen meer toe te voegen en haar paard herstelt veel sneller van de inspanningen van de wedstrijden. Zo’n voorbeeld is voor mij een goed bewijs van de kwaliteit van Royal Horse.” Twee bedrijven Behalve dierenliefhebber en internationaal erkend specialist op het gebied van dierenvoeding is Jack ook een ge-

werd er eerste. “Er worden ook voor de klasse waarin ik rijd wedstrijden georganiseerd tijdens de grote bekende evenementen als het CHIO in Rotterdam, Jumping Amsterdam of Indoor Brabant in Den Bosch. Dat zijn mooie wedstrijden, waar de bekende toppers aan meedoen. Je staat er dan met je neus bovenop en leert er veel van om deze combinaties van nabij aan het werk te zien.” Eenheid van paard en ruiter Voordat paard en ruiter een dressuureenheid vormen, gaan er veel trainingsuren aan vooraf. “Dat vind ik het mooie van dressuur,” zegt Yoeki. “Je bent één met je paard. Het is een subtiel spel, waarbij het paard reageert op de aanwijzingen die je geeft. Paarden zijn heel gevoelige dieren en je moet als ruiter een band met het dier opbouwen. Dat vraagt veel training, het is dan ook fijn wanneer het er tijdens een wedstrijd echt uit komt. Het is een jurysport, dus je bent afhankelijk van het oordeel van de jury. Maar zelfs leken zien vaak wel het verschil tussen de ene combinatie en de andere, zonder dat ze dat dan in punten kunnen uitdrukken. Het moet er mooi soepel en elegant uitzien.”

dreven ondernemer. Naast Bots Huisdiervoeders, met vestigingen in Wilnis en Weert, is hij ook eigenaar van een groothandel onder de naam Jackson Petfood. “Via deze groothandel leveren wij vooral katten- en hondenvoer aan dierenspeciaalzaken. Met Bots Huisdiervoeders richten wij ons vooral op de particulieren, de boeren en de maneges. Daarbij gaat het om voedsel voor paarden, voor honden en katten en voor kippen en konijnen. Voor de honden leveren wij Cpro hondenvoer, dat 49 procent vlees bevat. Ook bevat het speciale stoffen die goed zijn voor de gewrichten van de honden.” Jack is er trots op dat zowel de kleinals grootgebruiker voor vrijwel elk dier bij zijn bedrijf terecht kan. Een team van zeven enthousiaste medewerkers staat klaar om de klant van

Paardenvoer van Bots Jack Bruekers van Bots Diervoeders in Wilnis is enthousiast paardensportliefhebber. Hij heeft het Franse paardenvoer Royal Horse hier geïntroduceerd. Bij wijze van sponsoring stelt hij dat voer aan Yoeki beschikbaar. Die is daar blij mee. “Vergeleken met het voer dat ik vroeger gebruikte, merk ik toch wel verschil. Vivaldi is tijdens de trainingen en de wedstrijden veel scherper en koel in het hoofd. Dat bewijst dat hij goed in zijn vel zit. Je ziet het ook terug in zijn lichaamsbouw. De spieren komen mooier aan. En het voer bevat verschillende bestanddelen, zodat ik geen supplementen extra hoef te geven.” De toekomst Yoeki werkt in alle rust

dienst te zijn. Bovendien draagt Jack zijn uitgebreide kennis graag over en men kan dus voor alle vragen op het gebied van dierenwelzijn bij hem terecht. Bots heeft ook een bezorgservice. Binnen een straal van 25 km rond Wilnis wordt het voer gratis aan huis gebracht. “Zelf sjouwen met zware zakken is dus helemaal niet meer nodig”, zegt Jack. “Maar ook mensen buiten die straal van 25 km zijn natuurlijk van harte welkom in onze zaak in Wilnis.” Bots Huisdiervoeders is gevestigd aan de Oudhuyzerweg 67 in Wilnis. Tel. 0297-241120. De zaak is maandag tot en met vrijdag open van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 16 uur. Voor meer informatie:

www.huisdiervoeders.nl. aan haar carrière als dressuurruiter. Ze hoopt over een tijdje de overstap naar de senioren te kunnen maken en haar ultieme droom is om zich te meten met de grote ruiters. Maar ze is ook realistisch. “Succes is van vele factoren afhankelijk. En die heb je niet allemaal zelf in de hand. Daarom heb ik besloten om een studie te gaan volgen aan de Universiteit van Amsterdam. Het wordt iets met talen en communicatie, zodat ik de zekerheid heb dat ik in de toekomst ook nog andere mogelijkheden heb dan alleen de paardensport.” Maar vooralsnog komt de dressuur op de eerste plaats en als het aan Yoeki ligt, zullen we zeker nog van haar horen.


14

23 november 2018

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Niu N1S elektrische scooter: ‘the sound of silence’ Het is het codewoord voor modern hedendaags vervoer: elektrisch. Een hele range van auto's overspoelt de Nederlandse wegen. Steeds vaker, als je eindelijk een parkeerplekje hebt gevonden in de stad, is dat niet bedoeld voor jouw stinkende diesel maar gereserveerd voor de 'happy few' die zich de prijzige aanschaf kunnen veroorloven. Op zo'n plek staan laadpalen. Wanneer de eigenaar van de elektrische auto lekker winkelt of in bespreking gaat, wordt diens muisstille voertuig voor een habbekrats van energie voorzien. Ideaal, lijkt me. Maar ook voor de minder gefortuneerden onder ons is er een elektrische oplossing. Ik zie regelmatig oudere mensen met gezwinde spoed - en soms met de angst in de ogen - al rustig peddelend op de pedalen over het fietspad gaan. Geweldig, want de meesten van hen zouden waarschijnlijk nooit meer op de fiets zijn gestapt zonder deze batterij-ondersteuning. En dan is daar de elektrische scooter... Een paar jaar geleden reed ik er al eentje met veel plezier, maar de

ontwikkeling gaat zo snel dat er nu een aantal heel hippe uitvoeringen is. Vandaag rijd ik de N1S van het merk Niu. Dit is een scooter met blauwe plaat, dus zonder helm te besturen.

deze app is de scooter te lokaliseren, te tracken bij diefstal en ook kun je de rijgeschiedenis checken. Tevens geeft de app inzicht in het batterijgebruik en de geschatte actieradius.

Als ik op zoek ga naar informatie over dit voor mij nieuwe en hippe Chinese merk blijkt Niu een marktleider op het gebied van 'Urban Mobility'. Niu timmert behoorlijk aan de weg met z'n kekke scooters. En voordat u misschien denkt 'Chinese prul'... dit zijn uitstekende scooters, voorzien van kwalitatief hoogwaardige onderdelen. De elektromotor is van Bosch en de accu's worden geproduceerd door Panasonic. Daarnaast zijn de schijfremmen uitgerust met ABS. Ook niet onbelangrijk: de Niu is bijzonder gebruiksvriendelijk, de accu kan uit de scooter worden gehaald en binnen worden opgeladen. En helemaal van deze tijd: de scooter is te verbinden met een app.

Ik ga snel maar eens een straatje om op deze hippe scooter. Het design is echt gaaf en hypermodern. Zodra ik de afstandsbediening gebruik, maak ik contact met de scooter. Een druk op de knop en een groen led-lampje geeft 'ready' aan. De Niu is in te stellen in drie verschillende standen. In de hoogste stand is de scooter het felst en zit hij het snelst op z'n topsnelheid. Erg makkelijk voor 'newborn' scooterrijders. Volgens hun website zijn de Niuscooters niet zomaar e-scooters, het is een nieuwe manier om de geürbaniseerde gebieden te verkennen. Niu is de toekomst van 'Urban Exploration'. Dit klinkt geweldig, maar nu wil ik het ook beleven.

De e-scooters van Niu zijn uitgerust met een Vodafone-simkaart, die ervoor zorgt dat de e-scooters 24/7 verbonden zijn met de Niu-app. Via

Ik ga maar meteen naar stand 3 en inderdaad, de acceleratie is niet verkeerd. Al snel zit ik op de 30 kilometer per uur. Het moet een gek gezicht

zijn, zo'n grote kale man met een motorjas aan op zo'n hippe scooter. Ik maak een rondje over het fietspad. Gek genoeg komt er een zekere rust over me. Met het geluid van de banden en de wind langs de kuip is het prima toeven op deze scooter en de 30 kilometer is zonder helm prima te doen. Hier en daar schrikken er wat fietsers wanneer ik ze passeer, maar die dragen bijna allemaal oortjes en hebben sowieso niet zo in de gaten wat er om hen heen gebeurt.

naar binnen en sluit 'm aan op 220 volt. Of we het willen of niet, we gaan de kant op dat iedereen straks met een stekker rijdt De Niu is een enorm gebruiksvriendelijk en betaalbaar vervoermiddel. Er is al een Niu vanaf een kleine 1900 euro. Deze N1S is voor 2990 euro te koop bij Roké Motors aan de Ondernemingsweg 9 in Mijdrecht. Voor meer informatie: www.roke.nl.

Met een actieradius van zo'n 65 à 80 kilometer is dit een ideaal vervoermiddel voor woon-werkverkeer en een heerlijkheid met de temperatuur van de laatste maanden. Werk je ergens waar geen laadpaal is? Geen probleem: je neemt de accu mee

DE NIEUWE MAZDA6

U I T H E T G O E D E H O U T G E S N E D E N.

De nieuwe Mazda6 is misschien wel de beste Mazda die we ooit hebben gemaakt. Bij het creëren van dit model hebben we ons laten inspireren door onze oorsprong. Neem de sierpanelen in het dashboard. Die zijn gemaakt van authentiek Japans Sen-hout. Zo voelt elke bestuurder zich direct thuis. Ervaar het zelf en kom naar de dealer.

Vanaf € 36.990,-. Tijdelijk met een scherp introductieaanbod: een automaat voor slechts € 1.000,- meerprijs

DRIVE TOGETHER

Mazda6 Sedan vanaf € 36.990,-. Mazda6 Sportbreak vanaf € 38.490,-. Gemiddeld verbruik Mazda6 van 4,4 tot 6,8 liter per 100 km / van 22,7 tot 14,7 km per liter / CO2-uitstoot van 117 tot 156 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/ mica lak en eventuele opties. Automaat aanbod is geldig bij registratie voor 31 december 2018. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 145 en SKYACTIV-G 165 motorisering. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

MAZDA VAN NIEUWKERK Hoogoorddreef 41 | 1101 BB Amsterdam | 020 - 4683341

Bozenhoven 36 | 3641 AH Mijdrecht | 0297 - 281708

www.vannieuwkerk.nl


DE GROENE VENEN

23 november 2018

15

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling foto's patrick hesse

Mazda6

Voorwaarts mars Met de nieuwe Mazda6 staat er een vlaggenschip klaar dat het de Duitse concurrentie lastig moet maken. Oftewel, Mazda doet een poging om het de premium-merken lastig te maken. Maar wat zijn de premium-merken vandaag de dag?

digitale displays. De stoelen zijn vernieuwd. Dit keer zijn de stoelen niet alleen leverbaar met stoelverwarming, maar ook met stoelventilatie. Bij de meest luxe uitvoering (Signature) krijg je bovendien een suède afwerking, nappaleer op de stoelen en sierpanelen van echt hout.

De Duitse merken Audi, BMW en MercedesBenz worden over het algemeen beschouwd als de premium-merken. Maar in de loop der tijd zijn er andere merken bijgekomen die ook een worp doen naar het label premium. Denk aan Lexus en Infiniti, die vanuit Japan hun luxe auto's op de markt brengen. Denk aan het Zweedse Volvo, dat met de S90 een aanval doet op de 5-Serie en A6. Denk aan Opel, dat een poging waagt met haar Insignia. En dan nu het Japanse Mazda met de 6.

Wil je tegenwoordig echt meedoen met de rest, dan moet je de auto voorzien van veiligheidssystemen. Denk in dit geval aan adaptieve cruise control, verkeersbordherkenning, een head-up display, een rijbaanassistent en achteruitrijcamera. Die zaken zijn overigens standaard op de 6. Tegen meerprijs krijg je een 360 graden camera, wat inparkeren makkelijker maakt. Al blijft het scherm relatief klein als dit opgesplitst wordt in de 360 graden view met daarnaast de achteruitrijcamera. Andere zaken die je kunt krijgen op de 6 zijn led-koplampen met bochtverlichting, een noodremsysteem voor in de stad en de Mazda herkent verkeer van opzij en in de dode hoek.

De Mazda6 is slechts licht gewijzigd ten opzichte van de voorganger. En dat is niet erg. De Mazda6 is namelijk een tijdloos mooie auto. Strakke lijnen en een agressieve grille. Eentje die op de linkerbaan van de autobahn respect afdwingt. En als je dan ingehaald hebt, krijgt je medeweggebruiker de dikke kont te zien met twee grote uitlaten. Ook aan de binnenzijde is een en ander grondig aangepakt. Het dashboard is vernieuwd en heeft alleen nog de belangrijkste knoppen. Zaken als bijvoorbeeld de temperatuur bedien je dus nog op de oude en vertrouwde wijze. De gebruikte materialen voelen zeer prettig aan. Wel merk je dat hier en daar hardere plasticsoorten zijn gebruikt. Waar de meeste merken een groot scherm plaatsen om alle overige (multimedia)functies mee te bedienen, blijft het hier bescheiden met een scherm met een diagonaal van 20 centimeter. Via touchscreen of de draaiknop kies je voor diverse functies. Het instrumentarium bestaat uit vertrouwde klokken, Mazda maakt (nog) geen gebruik van

De nieuwe Mazda6 heeft bij recente EuroNCAPcrashtests de maximale score van vijf sterren gekregen. Dit heeft te maken met de stijfheid van de schokabsorberende en lichtgewicht SkyactivBody. Daarnaast helpen de veiligheidssystemen mee in het detecteren dan wel voorkomen van ongelukken. Ook de voetgangersbescherming is verbeterd. Onder de motorkap is er bij de Mazda keuze uit enkel viercilinder motoren. Geen driecilinders dus, iets waar Audi en BMW wel mee werken. In de 6 liggen enkel motoren van 2.0 liter inhoud, of meer. De drie benzinevarianten zijn te krijgen met 145, 165 of 194 pk. Dieselen kan ook met 150 of 184 pk. Met deze vermogens zit je rond de 10 seconden op de 100 km/u, met een automaat doe je er iets langer over.

Gereden versie: Mazda6 Vermogen: 165 pk 0-100: 9,1 s Top: 216 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 16,9 / 5,9 l/100km Prijs gereden versie: 37.400 euro Alternatieven: Audi A4, BMW 3-Serie, Ford Mondeo, Mercedes-Benz C-Klasse, Opel Insignia, Peugeot 508

Automotive-centre Van Nieuwkerk Bozenhoven 36 3641 AH Mijdrecht Tel. 0297-281708 Hoogoorddreef 41 1101 BB Amsterdam Tel. 020-4683341 www.vannieuwkerk.nl

Apothekersassistente Huidtherapeut Schoonheidsspecialiste

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: Medewerker P&O Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: BBL Leerling (Productie) Organisatie: Walraven B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: New Business/Account Manager Plaats: Mijdrecht

Functie: Storingsmonteur Organisatie: Walraven B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: All-round haarstylist(e) Organisatie: Buddies Hairdesign Plaats: Mijdrecht

Met de basisprijs van een kleine 37 mille mag Mazda zich meten met andere premium-merken. Je moet dan ook wel wat te bieden hebben als merk. En dat doet het merk dan ook, door een vrij complete uitrusting te bieden. Voor iets meer dan 44 mille heb je de duurste uitvoering van de Mazda6. Uiteraard kun je daarvoor ook een nette Mercedes C-Klasse of Audi A4 aanschaffen,

maar dan moet je nog beginnen aan de optielijst. Mazda biedt met 6 een zeer sterk alternatief als je een keer iets anders zoekt dan de oude vertrouwde Duitse modellen.

Voor het nieuw te openen Medisch Centrum in Wilnis-Dorp zoeken wij op korte termijn:

Mazda

Functie: Productiemedewerkers Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Het onderstel voelt sportief doch comfortabel aan. Dankzij de nieuwe wielophanging, de soepele vering en grotere schokdempers krijg je als bestuurder goede feedback wat de auto doet. Oneffenheden worden goed weggefilterd en verkeersdrempels voel je nauwelijks. Zoals het bij een premium auto hoort, is het muisstil aan boord.

Functie: Operator (fulltime) Organisatie: Walraven B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Technology Development Engineer Organisatie: Walraven B.V. Plaats: Mijdrecht

Algemeen Medewerker Werkdagen mogelijk van maandag tot en met zaterdag en werktijden in overleg in te delen

Sollicitaties en inlichtingen: Ellen de Horde, Hoofdweg 6a, 3641 PS Mijdrecht Bereikbaar op ma t/m vrij van 9.00u-12.00u Telefoon 0297-285163 menukeuze 3 administratie aporvn4@ezorg.nl


16

23 november 2018

DE GROENE VENEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.