De Groene Venen 23-09-2022

Page 1

Rein Kroon legt lidmaatschap gemeenteraad neer

Voormalig wethouder en CDA-fractievoorzitter Rein Kroon heeft aangegeven te stoppen als raadslid. In een toelichting stelde hij: “Na een periode van acht jaar in de gemeenteraad en vier jaar als wethouder merk ik dat ik in deze nieuwe periode niet de energie kan leveren die het raadswerk vraagt. Dit gecombineerd met het starten van mijn eigen bedrijf hebben mij doen besluiten om te stoppen als raadslid.” Kroon heeft deze woens dag zijn taken als raadslid neergelegd. In zijn toelichting bedankte hij alle inwoners, ambtenaren en collega’s voor het vertrouwen en de fijne samenwerking van de afgelopen jaren. In juni van dit jaar vond nog een bijzonder drukbezochte afscheidsreceptie plaats toen Rein Kroon afscheid nam als wethouder. Het CDA beraadt zich inmiddels over een opvolger van Kroon in de gemeenteraad. foto arthur van der kooij

DEVENENGROENE NIEUWVraagprijsPimpernelvidamakelaars.nl69Mijdrecht€695.000,-k.k. Iets meer geluk in de regio MOEDERMOEDERZIEKZIEKKINDDEZORGKINDDEZORG Dorpsstraat 7, Wilnis T: 0297-25 03 01 Wij zijn uw Bank. BankRegiozelfstandigadviseur Van Ekris Mijdrecht www.vanekris.nl Vanaf Private€15.995Leasevanaf €249,Vergeet alle stadsauto’s en maak kennis metAygode X Nu te bestellen, ook private lease! UTRECHT IEDERE ZONDAG OPENtotwel50%kortingMATRASSEN 10-DAAGSEBOXSPRING+ Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194 Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984 Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451 MORPHEUS.NL WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE JAARGANG 25 - WEEK 38 – 23 SEPTEMBER 2022 Mijdrecht Dorp Trend Event P12 WATERLINIEINKNOOPPUNTCULINAIRDEFORTGAGEL:GROENE Succesvolle WorldCleanup Day in De Ronde Venen Op zaterdag jl. hielpen ruim 50 Rondeveners met het opruimen van vuil in de gemeente tijdens de WorldCleanup Day. Wethouder Cees van Uden gaf de aftrap bij het bedrijventerrein Mijdrecht. Hij gaf aan hoe belangrijk de rol van vrijwilligers hierbij is. Van Uden: “Ik ben zelf ook vrijwilliger bij een vereniging en weet hoe belangrijk het is dat er mensen zonder eigen voordeel helpen om de vereniging draaiende te houden.” Rinus Zeldenthuis, organisator van de opruimactie bij bouwmarkt Karwei, had maar liefst 15 deelnemers opgetrommeld om mee te helpen: ”Ik waardeer de inzet en het doorzettingsvermogen van iedereen die ondanks de stortbuien en de flinke wind hebben meegedaan. Ik hoop dat de ondernemers dit signaal oppikken en ook zelf hun zorg nemen om het terrein beter schoon te houden. Het is toch ook hun visitekaartje”. Lees verder op pagina 5.

Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur

Buurthuizen, verenigingen of andere bewonersorganisaties kunnen nu het BuurtBespaarBudget aanvragen voor projecten om buurtbewoners en/of het buurthuis te helpen in het verlagen van de Metenergierekening.alsbelangrijkste doel juist mensen te bereiken die daar nu de meeste baat bij hebben. De bijdrage vanuit het BuurtBespaarBudget is minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro. Meer weten? Ga naar www.lsabewoners.nl/ buurtbespaarbudget

Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur

Gemeentehuis 3geslotenafvalbrengstationsenopmaandagoktober

De omvang van het probleem is groot, blijkt uit cijfers van Stichting Lezen en Schrijven. Landelijk zijn er 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. In de regio Groot-Amsterdam gaat het om 14% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar. Bij de regiobewoners boven de 65 jaar ligt dit percentage op 25%. En 24% van de jongeren tot 15 jaar loopt het risico om laaggeletterd te worden.

Wilnis

Slechtere gezondheid Mensen met laaggeletterdheid hebben meer moeite een baan te vinden en zijn vaker ‘Laaggeletterdheid bespreken en signaleren’

SERVICEPUNTEN

Vanuit haar portefeuille Economie stelt collegawethouder Anja Vijselaar: “Van Rondeveense bedrijven hoor ik hoeveel vacatures zij hebben.

Het gemeentehuis is weer open op de tijden die u van ons gewend bent.

Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht

Maak een afspraak!

AbcoudeOpeningstijden

Loop jij met een goed idee rond energiearmoede?voor

Bijna 50 organisaties in de regio – waaronder De Ronde Venen – gaan zich inzetten om laaggeletterdheid terug te dringen. Dat hebben ze afgesproken in het Taalakkoord regio Groot-Amsterdam. Vorige week hebben 8 gemeentes en bijna 40 maatschappelijke organisaties deze overeenkomst ondertekend.

Vacatures beter vervullen

E. www.servicepuntderondevenen.nlinfo@servicepuntderondevenen.nl BEZORGKLACHTEN I. T.www.degroenevenen.nl/contact0297385257|info@degroenevenen.nl UIT IN DE RONDE VENEN De uitagenda met evenementen in De Ronde Venen. Theater, film, festivals, lezingen, cabaret, musicals en meer! Kijk op www.uitinderondevenen.nl.

Dinsdag t/m donderdag: 8.30 – 16.00 uur

Het Servicepunt is alleen open op afspraak. Kom langs, maar kom alleen.

Vr 9.00 – 13.00 uur

Industrieweg 50 | 3641 RM Mijdrecht

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne en willen graag helpen om het leed te verzachten. Steun bieden kan op verschillende manieren, meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente. Hier vindt u ook een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. Speciaal voor particulieren die een opvangplek willen aanbieden heeft de Rijksoverheid een handreiking opgesteld. Deze en alle andere actuele informatie rondom Oekraïne is te vinden op www.derondevenen.nl > hulp aan Oekraïne.

Op officiële feestdagen en op de zaterdag tijdens de feestweek gesloten.

Voor de balie Burgerzaken (bijvoorbeeld voor paspoort, ID-kaart, rijbewijs of uittreksels) maakt u een afspraak via www.derondevenen.nl/afspraak of telefonisch: 0297 29 16 16.

Vinkeveen

2 23 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN

Contactgegevens

Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis

Afvalbrengstation Abcoude

Op officiële feestdagen gesloten.

Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur

Telefonisch is het gemeentehuis maandag t/m donderdag bereikbaar tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.

Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude

Mijdrecht

Met de ondertekening door 2 wethouders benadrukt gemeente De Ronde Venen het belang dat zij hecht aan het Taalakkoord. Wethouder Cees van Uden (Participatie): “Meedoen aan de samenleving begint met een goede beheersing van de taal. Laaggeletterdheid bemoeilijkt die participatie. Hoe meer hulp met het beter leren beheersen van de taal, hoe meer mensen meedoen aan de samenleving. Goed communiceren vergroot daarnaast de kans op een baan. Deelnemen aan het arbeidsproces is goed voor het persoonlijk welzijn.”

Openingstijden gemeentehuis

BezoekadresGEMEENTEHUIS Postadres Croonstadtlaan 111 Postbus 250 3641 AL Mijdrecht 3640 AG Mijdrecht Contactgegevens T. 0297 29 16 16 | F. 0297 28 42 81 E. gemeente@derondevenen.nl Website www.derondevenen.nl Volg de gemeente op Facebook facebook.com/derondeveneninstagram.com/gemeentedrvtwitter.com/gemeentedrv

“Er heerst veel schaamte rond laaggeletterdheid. Niemand komt er graag voor uit dat hij of zij de Nederlandse taal niet goed begrijpt of moeite heeft met formulieren invullen. Daarom is het belangrijk dat hulpverleners laaggeletterdheid snel herkennen”, zegt voorzitter Menco Dane van Humanitas Amstelland, medeondertekenaar van het Taalakkoord. “Onze vrijwilligers komen thuis bij mensen met taalproblemen. Door het Taalakkoord krijgen ze scholing om dit te bespreken en te signaleren, en eventueel door te verwijzen naar goede taalondersteuning.”

‘We doen het samen’

U kunt het gemeentehuis alleen bezoeken als u een afspraak heeft. Voor eventuele wijzigingen van openingstijden adviseren wij u om www.derondevenen.nl te raadplegen.

‘Lieve mensen die helpen met leren’ Paméla Melkert is ervaringsdeskundige en taalambassadeur van Stichting ABC, vrijwilligersorganisatie van en voor laaggeletterden. Ze is blij met het Taalakkoord. “Voor mensen die laaggeletterd zijn, is vaak de drempel te hoog om naar een bibliotheek te gaan. Al die moeilijke boeken... Veel mensen zijn vroeger op school gepest, omdat ze moeite hadden met taal. Maar ze hoeven niet bang te zijn. Ik vind het fijn dat de bibliotheken en taalhuizen zich openstellen en willen laten zien: hier zijn lieve mensen die je willen helpen met leren.”

GemeentenieuwsHulpaanOekraïne

Communiceren in eenvoudige taal

De ondertekenaars van het Taalakkoord regio Groot-Amsterdam willen met verschillende activiteiten laaggeletterdheid tegengaan. Medewerkers van de ondertekenende organisaties krijgen een gratis training.

Meer schulden Mensen met laaggeletterdheid hebben moeite met lezen, spreken, schrijven en/of rekenen. Ook vinden ze het bijhouden van de administratie en financiën vaak lastig en zijn ze digitaal niet zo vaardig. Deze taalachterstand drukt een zwaar stempel op hun privé- en werksituatie. Zo is ongeveer de helft van de mensen met problematische schulden laaggeletterd. Ook heeft deze groep een grotere kans om langdurig in armoede te leven en heeft vaker schuldhulpverlening nodig.

‘Taalachterstand bemoeilijkt deelname aan samenleving’ Samen aan de slag tegen laaggeletterdheid

afhankelijksamen.”

Daardoor leren ze taalachterstand sneller herkennen en weten ze beter wat ze moeten doen. Ook kunnen ze deelnemen aan een korte cursus ‘Communiceren in eenvoudige taal’. Medewerkers die niet taalvaardig zijn, krijgen de mogelijkheid om de taal op de werkvloer te leren.

Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude

Wethouders van de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, OuderAmstel en Uithoorn hebben hun handtekening onder het Taalakkoord gezet.

Maandag: 8.30 – 20.00 uur

Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur

T. 0297 58 76 00

AfvalbrengstationAFVALBRENGSTATIONSMijdrecht

Vr 9.00 – 13.00 uur

Hanneke Paul, projectleider Sociaal Domein bij de regionale bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, was zeer gemotiveerd om haar handtekening onder het Taalakkoord te zetten. “In de bibliotheken helpen we samen met Tympaan-De Baat, bijvoorbeeld via het Taalhuis, mensen beter Nederlands te lezen, spreken, schrijven en luisteren. Door het Taalakkoord kunnen de vrijwilligers binnen ons netwerk laaggeletterdheid eerder signaleren en mensen beter helpen. Of zorgen voor een warme overdracht naar een andere organisatie. Want we doen het

Voor het goed functioneren van een werknemer is een goede vakopleiding alleen niet genoeg. Als gemeente kunnen wij helpen mensen taalvaardiger en digitaal vaardiger te maken, zodat de openstaande vacatures beter vervuld kunnen worden.”

Het gemeentehuis is maandag 3 oktober gesloten vanwege een bijeenkomst voor alle medewerkers. De gemeente is die dag ook telefonisch niet bereikbaar. De afvalbrengstations in Mijdrecht en Abcoude zijn ook gesloten.

Wo 13.00 uur - 15.00 uur Za 13.00 uur - 16.00 uur

Ondertekening door 2 wethouders

Ma t/m do 9.00 uur - 12.00 uur en 12.30 uur - 16.00 uur Vr. 9.00 uur - 12.00 uur Za. 9.00 uur – 12.00 uur en 12.30 uur - 16.00 uur

Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur

Vr 9.00 – 13.00 uur

Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen

van een uitkering. Degenen die wel een baan gevonden hebben, zijn vaker ziek en presteren dikwijls onder hun kunnen. Vergeleken met niet-laaggeletterden zijn laaggeletterden gemiddeld ongezonder en maken ze meer gebruik van zorg, concludeert Stichting Lezen en Schrijven.

De balie Omgevingszaken is open op afspraak, maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. U maakt een afspraak door te mailen naar E. omgevingszaken@derondevenen.nl.

Langskomen bij de gemeente?

Bekendmakingen en mededelingen (week 38 – 23 september 2022)

Zaaknummer Datum verzonden

Dorpsstraat 23 in Mijdrecht Vervangen van kozijnen/ramen voor en achterzijde van de woning Z/22/214932 12-09-2022

Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen het verbreden van een uitweg aan de Baambrugse Zuwe 194 te Vinkeveen Z/2022/023438 12-09-2022 fluitekruid 24 in Abcoude ontheffing plaatsen Vuilcontainer dicht Mobiel toilet nabij de fluitekruid 24 te Abcoude. Z/2022/023748 15-09-2022

Rijksstraatweg 155 A in Baambrugge Bouw van een woning Z/22/201947 09 -09-2022

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Steven van Rumelaerstraat 37 in Mijdrecht ontheffing plaatsen Autolaadkraan op de weg Z/2022/023544 12-09-2022

Datum Evenement/aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit Zaterdag november192022 Intocht Sinterklaas in de Hoef 14.30 uur – 17.30 uur Aankomst ter hoogte van de Hoef Oostzijde 42-43, 1426 AE de Hoef Versterkt geluid

Demmerik 128 C in Vinkeveen Nieuwbouw woning Z/22/215026 13-09-2022

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

Globale locatie Omschrijving

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend: Straatnaam

Arkenpark Mur 2 in Vinkeveen Vervangingsvergunning woonark Z/22/214958 12-09-2022

In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is een service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De officiële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van officiële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

Steven van Rumelaerstraat 37 in Mijdrecht ontheffing plaatsen Autolaadkraan op de weg Z/2022/023544 13-09-2022

Meerzicht 31 in Abcoude Het vervangen van een schutting Z/22/214861 08-09-2022

Lakenveld 8 in Abcoude Plaatsen schuur Z/22/215000 13-09-2022

Datum van bekendmaking: 23 september 2022 Onderwerp: Verkeersbesluit voor diverse verkeersmaatregelen op de Hoofdweg in Waverveen Locatie: Cliffordweg/Hoofdweg/Waverveensepad

Koraal 37 in Mijdrecht Vervangen dakkapellen Z/22/214987 12-09-2022

Baambrugse Zuwe 163A in Vinkeveen Aanbrengen nieuwe brug, beschoeiing en watergang Z/22/202146 09-09-2022

Uitweg 25 A in Vinkeveen Aanbrengen van erfverharding Z/22/214925 12-09-2022

Het voetpad aan de Piet Heinlaan is t.h.v. huisnummer 9 t/m 19 op 28 en 29 september 2022 van 08.00 uur t/m 12.00 uur gedeeltelijk Voetgangersafgesloten.kunnengebruik maken van het voetpad aan de overzijde van de weg.

Molenwiek 101 in Mijdrecht Het wijzigen van de kozijnen aan de voorzijde Z/22/212562 08-09-2022

Deze maatregel is nodig i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM HeeftInfra.

Stationsstraat 12 in Abcoude Plaatsen warmtepomp Z/22/214891 09-09-2022

Zaaknummer Datum verzonden Baambrugse Zuwe 141G Het plaatsen van tuinmuren Z/22/204714 09-09-2022

Op grond van in het verkeersbesluit opgenomen overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om de verkeersmaatregelen in overeenstemming te brengen met de categorisering van de weg, doormiddel van het aanpassen van de bebording en markeringen op de Cliffordweg/Hoofdweg/Waverveensepad.

Verzoek om een voorlopige voorziening Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Aangevraagde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Groenlandse kade 9 in Vinkeveen Het plaatsen van een tijdelijke loods Z/22/214804 15-09-2022

u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met R. Park van de firma Versluys Verkeerstechniek via T. 06 – 51 80 47 48

Het gebruik van een aantal ruimten tbv peutergroep en BSO Kind en Co Z/22/214868 09-09-2022

Contact Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer ontvangenDatum Ereprijs 39 in Abcoude ontheffing plaatsen Vuilcontainer dicht Mobiel toilet nabij de Ereprijs 39 te Abcoude. Z/2022/023516 12-09-2022

Besluit

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Globale locatie Omschrijving

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie Omschrijving

Amstelhoek, gedeeltelijke afsluiting voetpad Piet Heinlaan

Op het moment voert de gemeente een grootschalige reconstructie uit van de Hoofdweg in Waverveen. Dit biedt de mogelijkheid om de inrichting van de weg en de verkeersmaatregelen in overeenstemming te brengen met de categorisering van de weg uit het Beleidsplan Verkeer 2017-2021.

Publicatie Verkeersbesluit

Z/21/186109 31-08-2022

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aanleiding

Zaaknummer Datum verzonden

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum Ereprijs 39 in Abcoude ontheffing plaatsen Vuilcontainer dicht Mobiel toilet nabij de Ereprijs 39 te Abcoude Z/2022/023516 13-09-2022

Verleende omgevingsvergunningen

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Aard van het bouwwerk nummer Verzenddatum Mijdrecht: Vermogenweg 6 Beschikking op bezwaar in heroverweging omgevingsvergunning gewijzigd in stand gelaten voor het bouwen van een bedrijfspand

Hofland 170 in Mijdrecht Plaatsen dakkapel aan zijkant woning Z/22/214883 09-09-2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Demmerik 128A in Vinkeveen Nieuwbouw woning op kavel 732 ter hoogte van nr. 128a-1 Z/22/214875 09-09-2022

Johan van Renessestraat 18 in Mijdrecht

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Proostdijstraat 34 in Abcoude Uitbreiden van de woning Z/22/215067 14-09-2022

23 SEPTEMBER 2022 3

N228 Montfoort, rioolinspectie 3 t/m 14 oktober

Statenvergaderingen kan je volgen op de publieke tribune in het provinciehuis en via stateninformatie.provincie-utrecht.nl Daar kun je ook de commissievergaderingen terugkijken.

dan voor meer informatie vastgoedinstellingen,baarDezebuurthuizenenergiewerkplaatsutrecht.nl/opregelingisookbeschikvoorscholen,culturelegemeentelijkeneerstelijnszorg.

Bekijk de actuele agenda van alle openbare bijeenkomsten en vergaderingen op stateninformatie.provincie-utrecht.nl

N238 Den Dolder, rioolinspectie 3 t/m 14 oktober

De volgende vergaderingen staan gepland op: 21 september, 10.30 uur: Provinciale Staten

Met de stijgende energieprijzen wordt het verduurzamen van dorps- en buurthuizen steeds aantrekkelijker. Maar hoe pak je dat aan? Je kunt via de pro vincie Utrecht gratis advies op maat en begeleiding krijgen.

feest- of congreszaal. De muren zijn anderhalve meter dik.”

Eind augustus raasde de Spaanse wielerronde La Vuelta door onze regio. Met zo’n miljoen mensen langs het parcours en een paar miljoen kijkers voor de buis blikt de provincie terug op een zeer succesvol VueltaDuurzaamheidsportevenement.wasvoorLaHolandaéénvande

Facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht

speerpunten. Om iets terug te doen voor de natuur greep de recreatiesector op de Utrecht se Heuvelrug de Vuelta aan als kans om zwerfafval in de regio op te ruimen. En met groot succes: tientallen vrijwilligers ruimden over een afstand van ruim 90 kilometer bermen langs het Vuelta-parcours op.

Gratis OV voor 66-plussers met een krappe beurs

Zwerfafval weer netjes opgeruimd na succesvolle Vuelta

hele dag. Kijk voor meer informatie en aanmelden op gratisreizenouderen.nl. Er zijn folders met uitleg bij biblio theken en de servicewinkels van U-OV en Syntus Utrecht. Ook is er hulp bij de aanvraag beschikbaar in de bibliotheek.

Een aanstappenhaalbaarlijkhedenwensenbrengtduurzaamheidscoachsamenmetjoudeen(financiële)mogeinkaart.Jekrijgteenplanmetpraktischewaarmeejedirectdeslagkunt.Ookhelptde

12 oktober, 09.00 uur: Financiële Audit Commissie

Vergaderingen Provinciale Staten

Soestduinen, werkzaamheden doorfietsroute, 12 september-7 november

Officielebekendmakingen.nl

FORT DE GAGEL: CULINAIR KNOOPPUNT IN GROENE WATERLINIE

een belangrijke poort naar recreatie- en Meerjedewaarbijanderegaanwoner.uitbijvoorbeeld“Iederdatdeduurzaamheid.uittotVanNoorderpark-Ruigenhoek.natuurgebieddegroenbeklededakendeGagelbotermetkruideneigentuin:hetfortademtOntmoetingmetstadiseenanderaspecthiertotlevenkomt.Sybren:kwartaalserverenweeen‘WereldgerechtOvervecht’vaneenwijkbeHetwaterlinieverhaalweuitdragendoorondereenspelteontwikkelenjeopdrachtendoetinbunkers.FortdeGagelmoetkomenbeleven.”informatie:fortdegagel.nl

Ben je 66 jaar of ouder, en heb je een inkomen onder de €17.700 per jaar? Dan kom je bij de provincie Utrecht in aanmerking voor een jaar lang gratis reizen na 9 uur ’s ochtends met tram en bus. En in het weekend de

N238 Huis ter Heide en Den Dolder, groot onderhoud 19 september-3 oktober

N414 Baarn, groot onderhoud Bisschopsweg en Eembrug 14 september-18 oktober

Voor officiële bekendmakingen kun je terecht op officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl Via mijnoverheid.nl krijg je automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij jou in de buurt. Wil je toch een geprinte versie van een provinciale verordening, beleidsregel of kennisgeving, die betrekking heeft op jouw directe leefomgeving? Bel dan (030) 258 9111. of volg ons op

Dineren, vergaderen en feestvieren tussen ruige bunkers in de natuur van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Sinds begin september kan het in Fort de Gagel in recreatiepark Noorderpark-Ruigenhoek in Utrecht. Ondernemer Sybren Ophof durfde het avontuur aan samen met zijn vrouw Pascale Heinsius en vormde het fort mét slotgracht om tot een stoer en stijlvol restaurant.

N417 Maartensdijk, herstelwerkzaamheden fietspad t/m oktober

schootsveld van de waterlinie. De bunkers op het terras zijn vol in zicht. “We hebben zo’n geluk met deze unieke locatie vol beeldHetvanHetgemeentegeweest,Hetwaterliniegeschiedenis.iseenenormeoperatiemetveelsteunvanenprovincie.resultaatiseenmooiemixhistorie,culinairennatuur.oudewachthuisbijvoorgebruikenwenuals

N224 Renswoude, diverse wegwerkzaamheden t/m 23 september

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl

Sybren wil de Utrechtse inwoners op deze historische plek in contact brengen met waterlinieverhalen, lokaal geproduceerd voedsel, natuur, duurzaamheid en elkaar. Dit sluit aan bij de visie van de provincie Utrecht, die samen met eigenaar gemeente Utrecht investeert in dit fort. Met aandacht voor duurzaamheid, energieopwekking en het uitdragen van het waterlinieverhaal. Tegelijk past het bij de aanpak van de provincie om dit groene gebied toegankelijk en beleefbaar te maken. Het het levendige fort vormt nu

4 23 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vind je op: provincie-utrecht.nl/wegen Volg ons twitteraccount @werkaandewegutr. Bel voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeers lichten, wegversperringen en olie op de weg met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

duurzaamheidscoach bij het vinden van een installateur of Dusaannemer.beheer of exploiteer je een gebouw met een publieks functie en heb je maximaal tien panden in eigendom? Kijk

Hieronder een greep uit de geplande wegwerkzaamheden, onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden:

Werk aan de weg

Sybren vertelt gepassioneerd, terwijl we door enorme ramen vrij uitkijken over een groene oase, voorheen het open

19 oktober, 09.00 uur: Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen

Gratis hulp bij verduurzamen dorps- en buurthuizen

12 oktober, 13.30 uur: Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen

19 oktober, 13.30 uur: Statencommissie Milieu en Mobiliteit

Sybren Ophof en Pascale Heinsius voor hun terras (met bunker) bij Fort de Gagel.

Fort de Gagel is een mooie mix van historie, culinair en natuur

In Wilnis en Mijdrecht gaan, conform de strategi sche OV-visie van de gemeente De Ronde Venen, de bussen op lijnen 126 en 130 een kortere, en daarmee snellere, route rijden. Beide lijnen rijden vanaf Vinkeveen niet meer via Burg. Padmosweg, maar via de Industrieweg en Mijdrechtse Dwars weg naar Mijdrecht Centrum. Dit levert een reistijd winst op van 5 minuten per rit. Overlast van bussen op de oude route wordt hiermee beperkt en het be drijventerrein en de nieuwe woonwijk De Maricken wordt hiermee beter bereikbaar. De bespaarde tijd wordt gebruikt om andere bussen goed op elkaar aan te laten sluiten en extra te laten rijden. Op de nieuwe route worden de bushaltes verbeterd en de fietsenstallingen uitgebreid.

en opmaak: Rachel

De bussen op lijn 121 gaan maandag t/m zaterdag rijden via de Burg. Padmosweg. Een nieuwe buslijn rijdt op zondag tussen Wilnis en Mijdrecht Centrum via de Burg. Padmosweg. Lijn 123 zal voortaan de hele dag naar Uithoorn doorrijden om het verlies van lijn 340 te compenseren.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Min of meer 'toevallig' kwam het echtpaar vijf jaar

Burgemeester bezoekt 100-jarige Tillie Minnée te Abcoude

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

© 2021 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Bouwmarkt Karwei hielp de actie met een par tytent en koffie/ thee voor de deelnemers. As sistent Bouwmarktmanager Suzanne van der Meulen: “We vinden een schone buitenruimte erg belangrijk. Twee personeelsleden zorgen elke dag ervoor dat ons hele terrein wordt op geruimd. We steunen Rinus Zeldenthuis daarom graag met zijn opruimactie”.

Jan Vollräth (86) en Marion Roemer (79) leerden elkaar destijds kennen in Amstelveen. Iedere zondagavond speelde er een liveband en kon er gedanst worden. Daar sloeg de vonk over en na hun huwelijk in 1962 kreeg het paar een woning in Zaandam. Ze kregen drie kinderen, twee zoons en een dochter. Verhuisde voor een aantal jaren naar België en keerde ook weer terug naar Zaandam. Ook maakten zij regelmatig verre reizen, naar on der meer Azië en Zuid-Afrika.

Redactie Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Kim Suos.

85 kaarsjes voor Maria-Oord Vinkeveen

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven

Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

vervolg van voorpagina

Gitte Bennink, organisator van de opruimactie van de Bloemhaven, Heulweg en omgeving: “We waren met z’n tienen, gelukkig was het 's middags beter weer dan in de ochtend. We kwamen enorm veel blikjes tegen bij een riool put, de kinderen vonden een kapotte stoel. We zagen veel hondenpoep, sigarettenpeuken, vie ze doekjes en snoeppapiertjes. Er waren weinig plastic flesjes; dan zie je dat statiegeld werkt. De buren hebben gisteren nog een rondje ge daan en een kapotte hengel gevonden.” Ook bij Vinkeveen Haven en bij de Wereldwinkel in Ab coude werd opgeruimd.

De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Amsterdam Zuidoost en gaat lijn 120 - als proef voor één jaar – halteren bij Station Abcoude. Ook wil de vervoerder weer nachtbussen laten rijden in de provincie, maar dit is afhankelijk van voldoende personeel.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Vormgeving Gerards, Rob Isaacs

Syntus Utrecht

en medewerkers: Peter

Lijnen 126 en 130 rijden in de nieuwe dienstregeling niet meer over de Burg. Padmosweg. foto arthur van der kooij

Zorgcentrum Careyn Maria-Oord Vinkeveen be staat dit jaar 85 jaar! De komende weken vieren de medewerkers en inwoners van Maria-Oord dan ook groot feest. Sinds 1936 is het huis een bekend begrip in Vinkeveen en omstreken. Ieder een kent er wel iemand die er woonde of werkte. Bewoonster Annie Stevens viert ook dit jaar haar 85e verjaardag. Aan haar de eer om samen met burgemeester Maarten Divendal een speciale tentoonstelling over Maria-Oord te openen. Dat er sinds 1936 enorm veel veranderd is in de zorg is te zien op de prachtige foto’s van de tentoon stelling. Wie zelf wil komen kijken, is welkom!

DE GROENE VENEN 23 SEPTEMBER 2022 5

Inwoners die ook ambassadeur willen worden, melden zich aan bij NME -Centrum De Ronde Venen. Dat kan per e-mail via nmederondeve nen@odru.nl of bel (van maandag tot donder dag) naar tel. 0297 27 36 92.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

Maandag 19 september vierde het echtpaar Vollräth – Roemer uit Vinkeveen hun 60-ja rig huwelijk met een etentje voor kinderen en kleinkinderen. Overdag kwam burgemeester Maarten Divendal hen, uit naam van de ge meente, het diamanten bruidspaar feliciteren met dit bijzondere moment.

De dienstregeling 2023 voor het openbaar ver voer in de provincie Utrecht, die 11 december 2022 ingaat, biedt reizigers belangrijke pluspun ten. Zo kunnen bewoners in Wilnis en Mijdrecht rekenen op een snellere route naar Breukelen en

Burgemeestersbezoek voor diamanten bruidspaar Vollräth-Roemer

Mevrouw Tillie Minnée vierde zaterdag 3 septem ber haar 100ste verjaardag in het bijzijn van ruim 70 mensen, onder wie haar 9 kinderen, 13 klein kinderen en 16 achterkleinkinderen. Het geheim om 100 jaar te worden is volgens haar: nooit bij de pakken neerzitten en vooral actief blijven. En dat heeft ze gedaan. Al op haar 44e werd ze we duwe en stond er dus alleen voor. Waar ze nu trots op is, dat ze dat blijkbaar goed heeft ge daan. Het gaat met alle kinderen naar volle tevre denheid. Tilly Minnée zorgde niet alleen voor de kinderen en het huishouden, ze ging ook halve dagen werken, zodat er geld was om ook nog leuke dingen te doen. Het was namelijk geen vet pot. Daarnaast zocht ze ook zelf ontspanning en stopte ze niet zichzelf te ontwikkelen. Volksdan sen, Engelse les, lid van de jeu-de-boules club in Abcoude en nog veel meer. Haar laatste wapen feit was computerles toen ze 90 was. Kortom, een vrouw die midden in het leven stond en nog staat. Maar aan burgemeester Divendal die haar kwam feliciteren gaf ze aan: “ik weet niet of ik mijn 101ste verjaardag weer zo groot vier.” door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht.

geleden in Vinkeveen terecht, nadat hun kleinzoon hen tipte over de bouw van een fraaie flat aan de Plevierenlaan. Hier wonen ze met veel genoegen. De binnenruimte is kleiner dan ze gewend waren, maar daar staat een groot balkon tegenover en ze genieten van de natuur. Jan Vollräth, die tijdens zijn werkzame leven in de logistiek zat en nog steeds elke twee weken naar kantoor gaat, fietst graag in de omgeving. Op een gewóne fiets, zo benadrukt hij, het gaat er tenslotte om dat hij fit blijft. Zijn vrouw Marion is nog volop actief met een weefgetouw, een hobby die ze al vele jaren beoefent en waarvoor ze ook lange tijd voorzitter was van de weefkring en cursussen gaf. Het di amanten bruiloftsfeest is samen met de drie kin deren en zes kleinkinderen al in augustus gevierd, vanwege de schoolvakanties. Ook de redactie van deze krant feliciteert het diamanten bruidspaar en wenst hen nog vele goede jaren. foto rob isaacs

Nieuwe dienstregeling per 11 december Syntus Utrecht past openbaar vervoer in regio aan

Een nadrukkelijke wens was een snelle busverbin ding tussen Mijdrecht en het AMC. Lijn 126 zal van af de nieuwe dienstregeling bij het AMC gaan halte ren. Station Abcoude zal bij wijze van proef van één jaar aangedaan worden met lijn 120 (Utrecht – Am sterdam Bijlmer Arena). De bediening van station Holendrecht komt daarmee te vervallen.

Op 17 september werden 33 moe ders van een kind met een beperking een dag verwend door Rotaryclub Aalsmeer Mijdrecht Uithoorn. Deze moeders, allen afkomstig uit Mijd recht, Wilnis en De Hoef, dragen da gelijks thuis extra zorg. Tijdens deze gezellige ‘moederverwendag’ is er veel ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Bij Rendez-Vous in Mijdrecht werd koffie gedronken en werden de moeders toegesproken door wethouder Anja Vijselaar. Uit gezwaaid door de Rotarians vertrok de Wintours-bus voor een vaartocht door natuurgebied/vogelreservaat ’t Waerdtje. De dag werd voortgezet in Waarland, waar de tropisch gelegen vlindertuin Vlindorado werd bezocht. Op de bloemkwekerij maakten de dames hun eigen bloemstuk en werd er een sportieve en leuke partij mid getgolf gespeeld in een overdekte kas, wat goed uitkwam met de harde

De overWegwijzercrises

Spelletjesmiddagen in De Heertjes voortaan op vrijdag

storm en heftige regenbuien. Vervol gens bezochten ze één van de groot ste en mooiste overdekte vlindertui nen van TenslotteEuropa.vertrok de bus naar Nieuw koop. Bij Hoeve Rijlaarsdam werd de dag afgesloten met een heerlijk diner in de bijzondere entourage van de prachtige galerie. De Rota ryleden brachten de moeders na afloop weer veilig thuis na een zeer geslaagde dag. Deze dag werd ge sponsord door: Rotary AMU, Ronde Venen Fonds, Rendez Vous, Win tours, Hema, Hoeve Rijlaarsdam Nieuwkoop, Vlindorado Waarland, Rederij De Kooperen Hoorn. Een dag als deze wordt elk jaar georganiseerd door Rotary AMU. Kent u iemand die u ook zo’n zorgeloze, vrolijke dag met lotgenoten toewenst, meldt u dit dan bij rotaryamu@gmail.com. Er volgt dan geheel vrijblijvend volgend jaar een uitnodiging om deel te nemen.

Stichting Tjitze Hesselius de gezellige spelletjes bij café De Heertjes in Vin keveen verplaatst naar de vrijdagmid dag. Aanvankelijk had de organisatie gemeld dat de spelletjesmiddagen verhuizen naar de maandagmiddag, maar dan is er ook al een andere activiteit in De Boei. Vandaar dat is gekozen voor de vrijdagmiddag. Al leengaande ouderen zijn van harte welkom om tussen 14 en 16 uur te kaarten, mens-erger-je-niet te spelen of een spelletje UNO te doen. Er zijn verschillende tafels waar verschil lende spellen gespeeld kunnen wor den zodat er voor ieder wat wils is. Uiteraard zorgen de mannen van De Heertjes weer voor een hapje en een drankje.

Open Monumentendag markeerde tevens de start van de restauratie van het monumentale Maarschalker weerd-orgel in de Johannes de Do per-kerk op de grens van Mijdrecht en Wilnis. Directeur Adjan Smitsman van orgelbouwer Van Vulpen markeerde de start van het restauratieproject door één van de grote orgelpijpen te Naverwijderen.dezesymbolische handeling in formeerde voorzitter Peter Forsthö vel van de restauratiecommissie de aanwezigen over het monumentale karakter van het orgel en de bittere noodzaak van de restauratie.

Mijdrecht

Zondag 25 september om 10 uur leidt ds. M. Bot uit Maassluis de dienst in de Christelijke Gerefor meerde Kerk De Wegwijzer. De milieucrisis. Het is om moe deloos van te worden! Door onze hebzucht maken we de aarde ka pot. En waar is God dan? Grijpt Hij niet in? Of is het alleen onze eigen verantwoordelijkheid? We lezen deze ochtend Psalm 8, een loflied op God de Schepper en de bijzondere plek van de mens in de schepping. We gaan kijken hoe God ons naar een weg van omkeer wijst door deze crisis. 's Middags om 17 uur leidt ds. N. Vennik uit Hoofddorp de dienst. Er gebeurt nogal wat in ons land. De ene na de andere crisis. Wie biedt er een oplossing? Die ligt dichter bij dan we denken. 'Goed doen' is het thema van de kerkdienst. Wil je alvast voorbereiden? Lees dan Micha Belangstellenden6:1-8. zijn welkom op Koningin Julianalaan 22 in Mijd recht. De online diensten zijn live of achteraf te volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu op www.cgkmijdrecht.nl/onlinedien sten. Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

De volgende prijsklaverjasavond vindt plaats op vrijdag 23 september, aan vang 20 uur, inschrijven om 19.45 uur. Café de Merel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen, tel. 0297-263562, e-mail thcw@xs4all.nl. Volgende datums voor de nieuwe prijsklaverjascompe titie 2022-2023 zijn 7 en 21oktober, 4 en 18 november, 2,16 en 30 decem ber. Voor 2023, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 17 en 31 maart ,14 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni en 7 juli. Alle datums onder voorbehoud .

Wilnis

De activiteiten zijn gratis maar alleen na aanmelding toegankelijk. Vol = vol. Aanmelden kan via info@tjitzehes selius.nl of via het Servicepunt. De Stichting doet zijn best om mensen die dat willen weer thuis op te halen, maar gezien de problemen met het tekort aan chauffeurs wordt gekeken naar een werkbare oplossing.

De Stichting Tjitze Hesselius orga niseert sinds 2015 activiteiten voor alleengaande ouderen uit De Ronde Venen. Kijk voor meer informatie op www.tjitzehesslius.nl of volg hen Face book.

marktVerzamelaars-

Het Open Ronde Venen klaverjaskam pioenschap 2022 in Café de Merel in Vinkeveen is gewonnen door Ria van Es. Zij speelde de eerste twee par tijen ijzersterk met scores van 1786 en 1949 punten. Samen met de laat ste twee met 1815 en 1639 punten kwam Ria tot een prachtige score van 7189 punten. De beker en de fraaie bloemen en bonnen waren dus voor Ria. Nummer 2, Pleun Vis, behaalde 7010 punten en Peter van Kerkwijk eindigde als derde met 6803 punten.

Op vrijdag 30 september ben je tussen 19 en 21 uur van harte welkom in De Rank, Prins Bern hardlaan 2, in Mijdrecht. Iedereen mag binnenkomen in de stilte, tot zichzelf komen en luisteren naar muziek. Je kunt in alle rust denken aan wat je bezighoudt en eventu eel een kaarsje aansteken. Voort aan is De Rank elke laatste vrij dagavond van de maand geopend als Huis van Licht.

Restauratie monumentale Maarschalkerweerd-orgel eindelijk gestart

Kort nieuws

6 23 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN

Mijdrecht De Rank, een Huis van Licht

Op 24 september is er een ver zamelaarsmarkt van 9.30 tot 12.30 uur in De Willisstee, Pie ter Joostenlaan 24 te Wilnis. Er zijn weer de bekende stuiver boeken met postzegels, mun ten en andere artikelen. Ook zijn er handelaren die u aan beno digdheden kunnen helpen. Ook staat de koffie klaar. Meer inlich tingen via tel. 0297-289322 en www.verzamelaarsrondevenen.nl.

Aansluitend was er voor de orgellief hebbers en bezoekers gelegenheid het orgel van buiten en van binnen te Debekijken.feitelijke restauratie start in no vember met de ontmanteling van het instrument. De werkzaamheden zullen ongeveer een jaar in beslag nemen, zodat op Open Monumen tendag 2023 het majestueuze Maar schalkerweerd-orgel weer in volle glorie kan worden aanschouwd. En een week later op zaterdagavond 16 september zal met het presentatie concert het gerestaureerde orgel of ficieel worden gepresenteerd.

Ria van Es Klaverjaskampioen De Merel

Rotary AMU verwent 33 moeders

DE GROENE VENEN 23 SEPTEMBER 2022 7

eeuw Bayer in Mijdrecht. Veel Mijd rechters hebben een band met dit bedrijf, hetzij als medewerker, leve rancier of goede buur op het bedrij venterrein. Ook Bayer zelf heeft altijd een sterke band met Mijdrecht ge had: als ondernemer, werkgever en deel van de lokale gemeenschap. Afgelopen dinsdag 13 september hebben medewerkers afscheid geno men van Mijdrecht tijdens een feeste lijke lunch waarbij ongeveer 120 men sen aanwezig waren. Het restaurant was omgetoverd tot een feestzaal, de tafels waren gedekt en er werd een goede lunch geserveerd. In de speech werd het wel en wee in al die jaren aangehaald, en veel anekdotes leidden tot een schaterlach van her Dekenning.band tussen Mijdrecht en Bayer is altijd goed geweest en zal bij velen goede herinneringen oproepen. De deur in Mijdrecht gaat dicht en een prachtig kantoor in Hoofddorp wordt betrokken. In deze nieuwe werkom geving worden de medewerkers van de kantoren Mijdrecht en Amsterdam samengevoegd en de ‘new way of working’ in al z’n facetten aangehan gen. Veranderingen die de organisatie een positieve vibe zullen geven. Bayer is dankbaar voor de vele jaren in Mijdrecht!

Middenin de gekte blijf ik staan. Ik kan niet voor- of achteruit door al die graaiende mensen. Dan valt mijn oog op een boek van Elisa beth George. Deze schrijver komt mij bekend voor. Het is het enige boek waar ik bij kan, dus ik besluit het in mijn tas te stoppen.

Statiegeldactie Hoogvliet levert 27.500 euro op voor Stichting Hoogvliegers

VERHALENGROTE

Op het vliegveld beleven de kinderen met brandweer, politie, vrachtwagens, stoere auto’s en vooral helikopters en vliegtuigen (waarin zij mogen vliegen) een onvergetelijke dag.

(ex)patiënten hebben aan deze oproep gehoor gegeven. En hoe! In de afgelopen weken dat er ge doneerd kon worden, is het saldo ge groeid tot bijna 5.300 euro. De laatste paar centen om tot een mooi rond ge tal te komen, werden gedoneerd door haar ‘baas’ Gerard van Dorp. Afgelopen dinsdag was het zover: de officiële overhandiging van de cadeaucheque. Nadat de secretaris van de Voedselbank, Kees Telkamp, zich gewoontegetrouw had aange meld met zijn geboortedatum, hoefde hij dit keer niet naar de wachtkamer

tekst

In de prachtige tuin naast en achter de praktijkruimte werd uiteindelijk de cadeaucheque overhandigd. Alleen maar glunderende gezichten. Wat een opbrengst! Binnenkort staat op bankrekening NL22 RABO 0315 5694 68 een extra mooi bedrag te pronken. En wellicht nog meer als u dit artikel gelezen heeft.

Om 10 uur ging de uitverkoop van start. Ik schat in dat ik om 10.05 uur aanwezig was, maar dat was precies tien minuten te laat. Terwijl ik mijn fiets nog moest inparkeren, kwamen diverse bibliotheekgan gers mij al met volle tassen tege moet. Zij hadden overduidelijk hun slag al geslagen.

inleveren van lege flessen voor kiezen het statiegeldbedrag te doneren aan het goede doel. Stichting Hoogvliegers laat zieke of gehandicapte kinderen in de leeftijd van zes tot en met zeventien jaar een bijzonder avontuur beleven.

Voedselbanksecretaris Kees Telkamp ontving uit handen van Ria de Wit een cheque met de opbrengst van

rosanne kok

Nu snap ik waarom de schrijver mij zo bekend voorkwam; dit boek heb ik al gelezen…

Kees Telkamp meldde nog dat de schenking wordt aangewend voor voedsel dat veelal te weinig wordt aangevoerd, zoals vis, vlees en halalproducten. Te doen gebruikelijk wordt dat bij de lokale middenstand aange kocht. Vaak ook met enige korting.

Ik ben moe van deze strijd en hard toe aan koffie. Thuisgekomen be kijk ik mijn boek nog eens goed.

Werkgevers ondertekenen Taalakkoord regio Groot-Amsterdam

Er was opruimingsuitverkoop bij de bibliotheek. Alle afgeschreven boeken, kinderboeken, tijdschrif ten en dvd’s moesten worden op geruimd. Voor slechts 1,50 euro konden bezoekers een grote tas aanschaffen. Alles wat in de tas paste, mocht je meenemen. Ik ben dol op boeken dus deze activiteit leek mij wel op het lijf geschreven. Nou, dat heb ik geweten.

De landelijke statiegeldactie in de su permarkten van Hoogvliet heeft maar liefst 27.500 euro opgeleverd voor Stichting Hoogvliegers. Het team van de Hoogvliet supermarkt in Mijdrecht overhandigde met veel plezier een symbolische cheque met dit bedrag aan Peter Bakker van Stichting Hoog vliegers. De statiegeldactie in de win kels van Hoogvliet heeft drie maanden geduurd. Klanten konden er na het

Overhandiging cadeaucheque

maar mocht hij gelijk door naar de werkplek van Ria. Onder het genot van een kopje koffie en verhalen uit praktijk werd de nieuwe assistent nog even tussendoor door Ria weg wijs gemaakt wat hij nog moest doen. Hieruit bleek weer eens hoezeer zij altijd alles op orde had en betrokken was bij het werk.

De medewerkers van Bayer zijn bij het opruimen van het kantoor op een aantal voorwerpen gestuit die zij onderling hebben geveild voor het goede doel. Hiermee is bijna 1.700 euro opgehaald! De helft van dit be drag gaat naar Stichting Haarwensen en de andere helft naar Stichting Ge zinsbuddy. Zo wil Bayer een kleine maar positieve voetafdruk achterla ten in de gemeente Mijdrecht, waar het bedrijf 53 jaar lang gehuisvest was. Stichting Haarwensen schenkt haarwerken aan kinderen die kaal zijn door een medische achter grond. Stichting GezinsBuddy biedt éénoudergezinnen die in de knel zitten een vertrouwensper soon. Een GezinsBuddy schept samen met het gezin orde op zaken: welke hulp is nodig, welke niet? Daarnaast steekt een Ge zinsBuddy ook zelf de helpende hand uit, bijvoorbeeld in de vorm van leuke uitjes en activiteiten. Met de veiling en de verhuizing komt er een einde aan een halve

Maar, ik wist natuurlijk niet wat het aanbod zou zijn. En dus ook niet of ik iets zou missen. Dus vol goede moed stapte ik alsnog naar binnen. Daar bleek de strijd nog lang niet gestreden. Sterker nog, ik stapte regelrecht in een grote cha os. En dat druk ik nog voorzichtig uit. Overal zie ik graaiende handen en overvolle tassen. Het is hebben, hebben, hebben. “Pak alles wat je pakken kunt, we kijken thuis wel wat het is,” hoor ik een vrouw te gen haar dochter zeggen.

Bayer is met haar divisies Phar maceuticals, Consumer Health en CropScience sinds 1969 gevestigd aan de Energieweg in Mijdrecht. Deze maand verhuist het bedrijf naar Hoofddorp, een beslissing die al eer der bekend werd gemaakt.

Vertrekkendpatiëntendonaties.Bayer

Strijd

Ria de Wit, doktersassistente bij Huisartsenpraktijk Gein & Angstel in Abcoude, heeft op een overweldi gende wijze afscheid genomen van al ‘haar’ patiënten, zoals vorige week in deze krant was te lezen. Omdat Ria eigenlijk alles al had, gaf zij aan dat als men per se iets ten afscheid wilde geven, dit dan ten goede zou moeten komen van de Voedselbank De Ron de HonderdenVenen.

veilt voor twee Mijdrechtse goede doelen

Op woensdag 14 september hebben bedrijven, welzijnsorganisaties en ge meenten uit de regio Groot-Amsterdam het Taalakkoord ondertekend. Dat gebeurde in de nieuwe bibliotheek van Uithoorn aan Marktplein 65. De par tijen hebben de ambitie om geletterdheid op de werkvloer te vergroten. Samen voor taal, gelijke kansen voor iedereen. De wethouders Cees van Uden (twee de van rechts) en Anja Vijselaar (derde van links) waren er namens gemeente De Ronde Venen. Samen met Bibliotheek AVV, Tympaan-De Baat, Kwadraad Maatschappelijk Werk, Buurtgezinnen, Kredietbank Nederland en GGD regio Utrecht maken zij zich sterk om laaggeletterdheid aan te pakken.

En dan wil ik naar huis. Weg van hier! Wat een gekte! Waarom ver andert het gedrag van mensen als spullen gratis zijn? Waarom kun nen we dan niet netjes op onze beurt wachten of een ander ook fatsoenlijk laten kijken? En waar om staan we dan zonder gêne in het aanbod te graaien? Dat zou je toch ook niet doen als je er wel voor moest betalen?

In deze column geeft Rosanne Kok een schets van gebeurtenis sen die uit het leven zijn gegre pen. Alledaagse ontmoetingen en kleine avonturen kunnen aanleiding geven voor een Groot Verhaal.

De lezing ‘God in de supermarkt’ verkent de keu zes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader.

Voor meer informatie 0297-230280 (Ester of Tanja) of mantelzorg@stdb.nl.

Samen verder na de diagnose

8 23 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN Familieberichten www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk! Informatie of melding van overlijden: 06-16089868 van gelderen & stork uitvaart waar je ook verzekerd bent, je bent vrij in de keuze van uitvaartondernemer elke 3e donderdag van de maand van 13:00 tot 15:00 uur uitvaartspreekuur in ‘t Hoogt, Kerkplein 32, Abcoude voor melding van overlijden 24/7 bereikbaar: 06 - 233 67 997 Je kunt maar één keer afscheid nemen www.vangelderenstorkuitvaart.nl 1067-0002 Adv in groene venen G&S uitvaart 127x66mm V 1.indd 1 25-08-20 10:06 Voorbancken 3, 3645 GV 3645KerklaanUitvaartcentrumVinkeveenVinkeveen2a,EVVinkeveen (0297)www.robvandevelde.nlinfo@robvandevelde.nl583448 24/7 BEREIKBAAR Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 Begeleidenduur. digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl. Het verlies was er al voor het einde, de rouw, voordat het afscheid kwam. Toen die onzekere verwarring bezit van je gedachten nam. Wij voelden mee met je stil verdriet, nu rouwen wij, maar treuren niet. Na een liefdevolle verpleging in Zorgcentrum Maria-Oord is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze (schoon)moeder, Oma en Omi Elisabeth Oudshoorn - van der Vaart Bep Wilnis, 25 februari 1931 Vinkeveen, 18 september 2022 CoHenken Shufen Hans en Nina Nettie en KleinkinderenAndréen achterkleinkinderen Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Rob van de Velde Voorbancken 3, 3645 GV Vinkeveen De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bij elk schap moeten wij als consument keuzes maken. Het is geen gemakkelijke afweging tus sen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk,

Lezing in De Schakel, Wilnis God in de supermarkt

De lezing wordt gehouden door Alfred Slomp, schrijver van het boek SuperWaar.

De biologische boontjes uit Egypte of de ‘ge wone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het plantaardige Alprotoetje, of toch een emmertje met yoghurt en aardbeien? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola?

De lezing wordt gehouden in De Schakel, bijge bouw van de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20 in Wilnis op donderdag 6 oktober om 19:30 uur. Aanmelden tot 2 oktober via diaconie@pknont moetingskerkwilnis.nl of via tel. 0297-27 44 46.

diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring…

Woensdag 28 september organiseert Dementie zorg De Ronde Venen een bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur in de Ichtusschool (dorpsstraat 4) in Baambrugge. Inloop vanaf 19.15 uur. Vooraf aan melden is niet nodig. De toegang is gratis. Als uw naaste de diagnose dementie krijgt of een ander ziektebeeld waarbij geheugenproblemen spelen dan kan dat veel vragen oproepen. Welke hulp is er? Wie kan mij ondersteunen? Hoe kan mijn naaste zo lang mogelijk zelfstandig blijven?

Het is vast herkenbaar. Je staat in de super markt en vraagt je af: wat eten we vanavond?

In De Ronde Venen gaat u dan naar het Service punt. Zij geven informatie en advies over waar u terecht kunt voor ondersteuning. Denk aan: Wmo, dementieconsulent, ergotherapeut, wijkverpleeg kundige, mantelzorg. Deze avond neemt het Ser vicepunt u mee langs deze hulpverleners. Na de pauze is er ruimte om vragen te stellen. Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor mantel zorgers, inwoners met geheugenproblemen, pro fessionals en andere geïnteresseerden.

Op 1 augustus, ik stond al met één been in de auto om op vakantie te gaan, kreeg ik van Zorg en Zekerheid een brief waarin ze aankondigden dat ze een controle gingen doen op mijn gedeclareerde lange consulten. Ze stuurden een Excel sheet van in totaal 93 patiënten die allemaal bij mijn leer lingen waren geweest en verwachtten van mij voor 11 augustus (tien dagen later) een verantwoording met uitdraai van de agenda’s, maar ook een uit draai uit het journaal! Ik ben nog nét niet ontploft, maar wie verzint het in vredesnaam om midden in de vakan tie zo’n brief te versturen en dat terwijl het water de huisarts al aan de voeten staat en dan ook nog even met een termijn van 10 dagen!

Kom je met 2 of meer personen, dan betaal je 12,50 euro per persoon. De klankreizen worden aangeboden door Jessica Erdtsieck van SALIG – zie www.salig.com – aanmelden bij j.erdtsieck@hetnet.nl – meld je bijtijds aan!

Nou, het stukje van de vorige keer heeft heel wat teweeggebracht! In mijn onschuld dacht ik dat we waarschijn lijk enkele tientallen reacties zouden krijgen op mijn verhaal over de vlekjes en plekjes en de introductie van het nieuwe apparaat de Demoscan. Dat werden er dus honderden. We hebben op een bepaald moment extra tijden moeten aanmaken om alle geïnteres seerden een afspraak te kunnen bie den, maar al die aanloop heeft wel tot veel mooie inzichten geleid. En was het ons natuurlijk om te doen.

BEEKERDR.

Waarom de huisartsen het voorstel van het Integraal Zorg Akkoord uiteindelijk niet hebben getekend...

Na mijn boze reactie, met uitdraai van de agenda’s waarin ik kon aantonen dat de leerlingen inderdaad meer dan 20 minuten per patiënt hebben, ging ik op vakantie. En terug uit Oostenrijk weer een brief dat de dames en he ren van uw zorgverzekeraar dan wel konden zien dat er inderdaad tijd was gemaakt, maar dat ze er van uitgingen dat de leerlingen toch echt wel hun zaakjes in een kortere tijd kunnen af ronden en dat ze nog steeds ook de dossiers wilden inzien.

Ik denk dat ze dat niet doen om geen slapende honden wakker te maken, het zou wel eens tot een revolte onder de verzekerden kunnen leiden.

Allereerst was misschien niet helemaal duidelijk dat ons apparaat een volle dige ‘body-map’ maakt van alle aan wezige plekjes op je lichaam, maar dat je natuurlijk pas kunt vergelijken als je dat onderzoek op een later moment herhaalt. Het idee is dat je bij een ver volgonderzoek ook pas echt kunt zien of er huidafwijkingen zijn die groeien of veranderen. Om dat deels nu al te ondervangen, maken we van de nu op het oog al verdachte plekken een microscopische opname waarbij de onderliggende software een beoorde ling geeft van groen (onverdacht) naar rood (verdacht). Onze eerste proefper sonen dachten bij rood gelijk kanker te hebben, maar dat is natuurlijk niet noodzakelijkerwijs het geval, want ook een hele actieve huid zoals bij een ont steking kan een beetje rood oplichten. Dat hebben we dus in onze uitleg ter plekke en in de rapportage aangepast. Blijkbaar was mijn eerste stukje ook niet helemaal duidelijk wat betreft het maken van afspraken voor het onder zoek want we werden helemaal plat gebeld en gemaild, terwijl de bedoe ling is dat je afspreekt via de site van www.dermate-goed.nl

Een geraadpleegde jurist beaamde dat het gebruikelijk is om eerst de patiën ten te raadplegen, maar dat de wetge ving op dit punt niet helemaal duidelijk is en dat het om rechtszaken te voor komen beter is om mee te werken.

Na een korte inleiding ervaar je hoe trillingen van klanken je kunnen ra ken tot in je cellen en het diepst van je wezen. Je ervaart een diepe rust maar ook kan het losmakend en heil zaam werken. Ieder mens vibreert op zijn eigen unieke niveau, wat constant in beweging is. Zo kan elke klank maar ook klankreis weer anders erva ren Deelnameworden.is 15 euro per persoon.

klankreizenNieuwe

Het gaat de huisartsen om twee be langrijke punten te weten; de avond-, nacht- en weekendstructuur en als tweede méér tijd voor de patiënt. Met betrekking tot het eerste punt wil ik niet te veel uitweiden, want iedere aandachtige lezer weet inmiddels dat alle huisartsen helemaal gek worden van de diensten op de huisartsenpost.

Zie in dezen de reden waarom de huisartsen niet hebben getekend, er is geen enkel vertrouwen dat de goede bedoelingen van de minister ook wor den uitgevoerd door de zorgverzeke raars. Sterker nog: de afgelopen jaren hebben de zorgverzekeraars een potje van bijna honderd miljoen opgebouwd dat aan de huisartsen niet is uitbetaald omdat ze de regels zo moeilijk hebben gemaakt dat niemand er voor in aan merking kwam.

Wij leiden (ook doordat ik op een an dere manier ontzorg) heel veel mensen op, op dit moment een huisarts, 3 phy sician assistants, een praktijkonder steuner en een assistente. De mensen in opleiding hebben voor iets wat ik waarschijnlijk in vijf minuten doe meer tijd nodig , niet in het minst omdat ze ook met mij de consulten nog moeten doorspreken en dus hebben we voor de mensen in opleiding een 25 of 30 minuten spreekuur. Ik heb tussen mijn consulten om de patiënt een gaatje van vijf minuten voor overleg. Gemid deld duren de consulten van de leer lingen nu ongeveer 25 minuten en dus declareren we voor dat consult een ‘consult langer dan 20 min’.Ter verge lijking; een lang consult levert 20 euro op en een gewoon consult 10 euro.

Tijdens een klankreis laat je jezelf meevoeren op de ontspannende werking van klankschalen en klank staven, afgewisseld met bijzondere geluiden van de tongdrum, sjama nendrum, oceandrum, regenbuis en stemgeluid. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van snaarinstru menten en/of kleine meditatieve in

Jaco www.drbeeker.nlInfo@drbeeker.nlBeeker

haken af en oplei dingsplekken zijn niet te vinden.

Ik zag dat probleem al een tijdje aan komen en heb dit jaar besloten tot het aantrekken van een POH-iz, ofwel een praktijkondersteuner intensieve zorg.

Eenstrumenten.klankreis onderga je, heerlijk lig gend op een comfortabel matje of tuinstoelkussen, toegedekt met een slaapzak of een warm plaid die je wel zelf dient mee te nemen.

Het tweede punt, meer tijd voor de patiënt heeft deels met het eerste te maken. Want als je overdag geen tijd hebt, krijg je vanzelf dat het stuwmeer leegloopt in de avond. Maar er zijn meer problemen, want de regeldruk en zorgvraag zijn enorm toegenomen.

Ondertussen nu dus de spagaat; om onze toekomst te garanderen moeten we opleiden en dat opleiden wordt door de overheid ook ondersteund maar de zorgverzekeraar die het geld van de overheid verdeelt doet dat niet en handhaaft/beknibbelt en maakt het ons moeilijk en vreet daarmee tijd en goodwill op.

ment Huisartsopleiders?

Op de vrijdagen 14 oktober, 11 no vember en 9 december vinden weer nieuwe klankreizen plaats in gebouw de Schakel, Dorpsstraat 20 in Wilnis van 20 – 21.30 uur.

de wetgeving, want ik voel dat als een schending van mijn medisch be roepsgeheim. Waarom hebben ze niet de betreffende patiënten zelf geïnfor meerd en waarom zijn ze niet bij die patiënten te rade gegaan? Het is toch best simpel om dan te vragen van bent u daar geweest op dat tijdstip en hoe lang en geeft u toestemming om uw dossier in te zien?

DE GROENE VENEN 23 SEPTEMBER 2022 9

Ik heb in mijn praktijk op dit moment minstens zes thuiswonende demente rende mensen, voor wie we veel rege len zoals thuiszorg, wijkverpleging en machtigingen. De wijk moet op hun beurt weer vaak met ons overleggen en dat overleg zorgt weer voor veel vuldig bezoek in de thuissituatie. Be houdens die dementerende mensen hadden we op een bepaald moment zeven terminale, dus stervende men sen tegelijkertijd en die hebben ook mijn/onze aandacht nodig. Tel daarbij de papiertjes voor trapliften,rollators, hoog-laagbedden, invalidenkaarten en de verzoeken om inlichtingen en je hebt in onze praktijk al een fulltime baan gevuld.

Je zit daar eigenlijk acht uur achtereen voor kabouter spreekuur te doen ter wijl de wachtkamers overlopen met mensen die overdag geen tijd of zin hadden om naar hun eigen huisarts te gaan. De huilende peuters doen je ho ren en zien vergaan, terwijl de onrus tige ouders zich afvragen waarom ze nou nog steeds moeten wachten maar dit tijdstip verkiezen boven het bezoek aan de eigen huisarts omdat vader en moeder overdag werken. Ondertus sen komt de echte spoed bijna niet meer aan bod en raken de assistentes overspannen van een wachtrij aan de telefoon die hun werktijd bijna over stijgt. De assistentes haken de één na de ander af en dat doet de druk op de overblijvers toenemen, waar door die ook geen tijd meer hebben voor een goed telefonisch gesprek en dus maar een afspraak maken op het avondspreekuur waardoor de huisarts alleen maar flauwekul ziet en het uit eindelijk ook niet meer trekt. Duidelijk dat daar wat aan gedaan moet worden, maar hoe?

Is het raar dat wij als beroepsgroep zeggen dat het eerst maar eens zwart op wit moet komen? De tijd van naïvi teit is nu wel voorbij.

Voor mijn gevoel druist dat in tegen

Tijd voor de patiënt heeft nog een an der aspect en dat is dat er veel jonge artsen, praktijkondersteuners en phy sician assistants zullen moeten wor den opgeleid. De zorgvraag neemt door vergrijzing toe en ook de huisart sen zijn aan het vergrijzen. We moeten dus zorgen dat we voldoende mensen opleiden om dat nu al actuele gat te vullen. Maar voor het opleiden is tijd nodig en wie heeft dat nog op dit mo

tekst jaco beeker

getekend, alle andere partijen wel. Ik zou graag een beetje uitleggen wat er nou precies speelt en waarom wij niet hebben getekend.

Nou lekker dan, ik moet u er dus bij deze op wijzen dat het medisch be roepsgeheim niet geheel veilig is en dat we met z’n allen beter kunnen af spreken dat we delicate zaken niet in ons EMD gaan opslaan want de zorg verzekeraar leest mee.

Al met al heel leerzaam en succesvol! Nu over de huisartsenproblematiek; Zoals jullie hebben gelezen hebben de huisartsen het voorstel van het In tegraal Zorg Akkoord uiteindelijk niet

We hebben Herman weggeweekt bij de organisatie waar hij werkte en sindsdien is ieder chronisch of inten sief probleem een ‘Hermannetje’. Voor mij werkt dat top, want ik kan mijn tijd weer besteden aan de overige pati enten en voel me minder gestressd, maar let wel; Herman kost geld en levert verhoudingsgewijs dat niet op. Ik kan me dat veroorloven omdat we een grote praktijk hebben. Een verlies postje wordt dan weggepoetst, maar de gewone huisarts heeft die moge lijkheden niet en gaat langzaam in het drijfzand ten onder.

10 23 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN Wens. In een persoonlijk gesprek ontdekken we samen jouw wensen voor je nieuwe keuken. Creatie. Ben je helemaal tevreden over je nieuwe keuken? Dan gaan onze deskundige mensen aan de slag om jouw keuken te realiseren. Beleving. …en dan nu genieten! Big Deal Keukens | Anselmusstraat 19 3641 AM Mijdrecht | Tel:+31 (0) 297 743 3922 | www.bigdealkeukens.nl Sinds 2004, samen meer dan 50 ervaring.jaar

Met een officiële start in uniform en uitwisse ling van cadeaus (Korps Mijdrecht schonk een aantal boeken met foto’s uit onze omgeving met

een persoonlijke boodschap van burgemeester Divendal), begon het middag- en avondpro gramma. En dit leek wel een open dag met de monstraties van de plaatselijke jeugdbrandweer, een oude stoomspuit, feesttent, eten en drinken, live muziek en als afsluiting een vuurwerkshow!

Behalve de brandweer mocht ook het hele dorp komen. En dit tekent ook wel de brandweer al daar; midden in de gemeenschap, ondersteu nend en organiserend bij evenementen, sociale bijenkomsten, wedstrijden, enzovoort.

Het materiaal en materieel is oud, bij een van de posten stond zelfs een tankautospuit (TS) van 60 jaar oud! Ook zag je nog oude brand weerpakken van voor de regionalisering van Brandweer De Ronde Venen, waar nog steeds vol trots in gelopen werd. Dit bewijst ook wel weer dat spullen daar echt goed terecht ko men en dat motiveerde om een samenwerking op te zetten om hierin te kunnen voorzien. Als dank en blijk van waardering voor dit prachtige weekend zijn de drie korpsen uitgenodigd om volgend jaar in De Ronde Venen te gast te zijn.

Via het Mijdrechtse bedrijf Walraven kwam men in contact met drie brandweerposten, die het Mijdrechtse korps hartelijk hebben ontvangen en hen het hele weekend verzorgden met eten, drinken en vermaak. Vrijdags vond een aantal rondleidingen plaats door fabrieken van Walraven in Tsjechië en in de avond waren er presentaties van de drie pos ten evenals een presentatie van post Mijdrecht. Zaterdagochtend ging men op pad naar onder andere een uitkijktoren in het hooggebergte bij Zaly op 1019 meter en als slotstuk was er een zeskamp tussen brandweer Mijdrecht en de drie Tsjechische korpsen.

Appels: 3 kilo Delcorf of Robijn € 3.50 - Peren: 2 kilo Conference of Verdi € 3.00 p j laatste plukdag op zaterdag 24 september v a n 1 0 : 0 0 t o t 1 6 : 0 0 u u r www firmaruizendaal nl Firma Ruizendaal Pluktrein, springkussen en gratis schminken WIJN VAN DE WEEK FantiniBasilicata2021 De geboortegrond van deze Fantini is Basi licata, een stille streek die zo’n beetje de hiel vormt van de Italiaanse laars. Van twee regio nale rassen, greco en fiano, creëerde men daar een sappige en vrij fris smakende, elegantferme vino die enigszins notig is en tegelijk voorzien van frisse citrus. Fant…astisch bij gebakken eurotroendruppels.besprenkeldsliptongetjesmetciFles7,99bijAlbertHeijn.HubrechtDuijker,vinpressionist

Na twee jaar corona waarbij de sociale con tacten die zo belangrijk zijn binnen de brand weer op een laag pitje stonden, is brandweer Mijdrecht afgelopen weekend op teambuil ding geweest naar Tsjechië.

Brandweer Mijdrecht en Brandweer Tsjechië verbinden

waarin een gebied vol pol ders veranderde in een stedelijke wereldspe ler”, legt zij uit. “Met het rampjaar van 1672 werd het einde van deze periode ingeluid.

Waar voetballers vaak enthousiast spreken over de gezellige ‘derde helft’, spreken golfers over de be roemde en beruchte hole 19. “Die is heel belangrijk”, lacht Gerda. “Halver wege de baan kan ik al denken aan een lekker wijntje op het terras of aan warme chocolademelk bij de open haard. Die nazit is een belangrijk deel van het spel. Dat maakt het ook zo leuk. Ja, een groot deel van mijn so ciale leven vind ik hier.

Geschiedenisstudente Vera Verweij uit Mijdrecht geeft aan staande zaterdag 24 september een bijzondere lezing over het Rampjaar van 1672. Aan de hand van tekeningen en schilderijen legt zij uit hoe de kijk op het Rampjaar door de jaren heen veranderd is. De lezing start zaterdag om 13.30 uur in de Rooms-Katholieke kerk aan de Kerklaan in Vinkeveen.

deze vragen. Bovendien heb je gelijk de mogelijkheid om met teamleden van de Ideeënwerkplaats, Goud in je Wijk én je mede-inwoners in gesprek te gaan om jouw idee een stukje verder op de route naar realisatie te brengen! Locatie: De Sprong, Sporthuis Abcoude, Geinplein, Abcoude. Inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur, einde ca 21.15 uur. Tot 22 uur is er gelegenheid tot informeel netwer ken. Aanmelden kan via www.ideeenwerk plaatsdrv.nl. Liever eerst nog wat meer informatie? Neem contact op via info@ ideeenwerkplaatsdrv.nl.

Geschiedenis is Vera’s lievelingsvak. Altijd al geweest. “Ik twijfelde of ik dit vak wel wilde studeren en koos in eerste instantie voor Rechten’’, vertelt de Mijdrechtse. “Dit bleek niet wat ik wilde; het volgende jaar schreef ik mij alsnog in voor Geschiedenis. Nu kan ik eindelijk van mijn hobby mijn werk maken.” Paul Hoogers, docent

Geschiedenis op het Veen landen College in Mijdrecht, was altijd Vera’s grote inspiratiebron.

Dat kan mij blijven fasci Vanwegeneren.”deze interesse werd Vera gevraagd een lezing te geven. “Om mij daarvoor zo goed mogelijk voor te bereiden, heb ik de Rijksstudio geraadpleegd, een database vanuit het Rijksmuseum.’’ Welke beelden bestaan er van het Rampjaar? Wat vinden mensen belangrijk om weer te geven? En, is er misschien een verschillende kijk op het Rampjaar door de jaren heen? Dat zijn vragen die Vera onderzocht. “Ik ontdekte dat de beeldvorming van het Rampjaar door de jaren heen echt wel veran

der donker wordt, ga ik op vrijdag, zaterdag en zondag. Ik denk dat ik 80% van mijn vrije tijd op de golfbaan spendeer. Hier ontmoet ik ontzettend veel leuke mensen.”

Gerda wel een aantal suc cessen geboekt. “Op de par-3 baan heb ik eens een hole-in-one gesla gen”, stelt zij vol trots. “Sommigen lukt dat nooit. Ik had wel dat geluk. Daarnaast heb ik een keer de maand beker van onze club gewonnen. Dat was ook leuk; een maand lang mocht ik op een speciale parkeerplaats staan. Dat zijn voor mij de kleine glori euze momentjes.”

“Hij kan op een geweldige manier verhalen vertellen”, vervolgt zij. “Zo maakt hij de verhalen heel levendig. Geschiedenis heeft voor mij iets ma gisch en hij kon dat enthousiasme heel goed overbrengen.”

Gerda benadrukt dat zij vooral speelt voor de gezelligheid. “Natuurlijk wil ik wel beter worden, maar hoe har der ik dat probeer, hoe minder goed het gaat. Ik heb nu een handicap van 32.1, maar ik wil onder handicap 30 te komen. Volgend seizoen moet dat gaan lukken. Toch zie ik deze sport echt als een spelletje; als ik de slecht ste ben, maak ik andere spelers weer gelukkig en denk ik: volgende keer

passie en enthousiasme voor het vak aan hen kan overdragen. Zoals ik al zei: geschiedenis heeft iets magisch en dat zou ik graag willen delen!”

Tochbeter!”heeft

In eerste instantie moest Gerda Kool niets hebben van golfen. Ze vond het een sport voor kakkers. Boven dien zag ze zichzelf niet als sport mens. Dat veranderde toen zij voor haar 50e verjaardag een jaar lang speelrecht voor de kleine golfbaan cadeau kreeg. “Ik ben er nog steeds niet goed in, maar ik vind het een verschrikkelijk leuk spelletje!”

“Het is een relatief korte periode in

Gerda heeft de smaak enorm te pak ken. “Zomers ga ik wel 4-5 keer per week”, legt zij uit. “Dat is heerlijk op die lange avonden. Als het wat eer

Gerda Kool over haar enthousiasme voor de golfsport

Hole 19

Gaudiozo

Maandagavond 3 oktober organiseert

De Ideeënwerkplaats weer een bijeen komst. Ditmaal worden alle inwoners van De Ronde Venen uitgenodigd in het Sporthuis Abcoude. Tijdens deze twee de Netwerkbijeenkomst staat het proces van idee naar realisatie centraal. Ook het team van Goud in je wijk is aanwezig. Dit team bestaat uit inwoners en medewer kers van de gemeente en is gestart om inwoners te helpen met ideeën om de buurt mooier, leuker en levendiger te ma ken. Heb je bijvoorbeeld een leuk plan, maar geen idee hoe het verder moet?

In haar interactieve lezing zal Vera de beelden en haar overige ontdek kingen presenteren. “Ik vind het echt spannend”, stelt zij eerlijk. “Mijn on derwerp richt zich eigenlijk op kunst geschiedenis terwijl ik Geschiedenis gestudeerd heb. Dat is dus buiten mijn comfortzone. Tegelijkertijd vind ik het leuk om de resultaten te delen van het project waar ik al maanden mee bezig ben. Ik ben benieuwd hoe veel mensen er komen en of ik mijn

Aanmelden voor de lezing is niet no dig. De toegang is gratis.

Concert in VinkeveenRK-kerk

Zaterdagmiddag 24 sept geeft Vocalgroup Gaudiozo een klein concert in de grote RK-kerk in Vinkeveen. De Vocalgroup zingt driestemmige religieuze muziek en andere inspirerende liederen. Aansluitend is de boeiende ten toonstelling ‘1672 Rampzalig’ in deze prachtige kerk te bezichti gen. Het concert begint 12.15 uur en inloop vanaf 12 uur. Alvast te beluisteren op YouTube: Vocal group Gaudiozo. De toegang is een vrije gift.

Op 3 oktober krijg je antwoord op al

Van idee naar realisatie:

“Gewoon wandelen kan ook, maar golfen is leuker!”

Gerda Kool is een boerendochter. Ze groeide op op de plek waar nu de golfbaan in Wilnis is. Haar nichtjes Alice en Susan hebben nu de da gelijkse leiding over de baan. “Mijn schoonzus gaf mij voor mijn 50e ver jaardag speelrecht voor een jaar op de kleine baan”, vertelt Gerda. “Het leek mij niets voor mij! Ik als boeren dochter op de golfbaan; het leek on

tekst rosanne kok

Een periode in de geschiedenis die Vera mateloos interesseert, is de Gouden Eeuw.

DE GROENE VENEN 23 SEPTEMBER 2022 11

3Ideeënwerkplaatsoktober

Vera Verweij (23) brengt Rampjaar 1672 in DebeeldgebroedersDeWitt

de Nederlandse geschiedenis

echter de stap zetten het te proberen, was zij verkocht. “Ik ontdekte dat golfen een heel leuk spelletje is”, vervolgt Gerda lachend. “Bovendien is het heerlijk buiten en kan ik ondertussen genieten van de vogels en de natuur. Ik ontmoet hier ontzettend veel leuke mensen en heb ontdekt dat er zeker niet alleen maar kakkers zijn. Voor mij komt in deze sport alles samen; je bent bui ten bezig en maakt je hoofd leeg. Je kunt natuurlijk ook gewoon wandelen, maar dit is veel leuker!”

Toendenkbaar!”Gerda

tekst rosanne kok

dert”, legt zij uit. “In de beginjaren is het vooral anti-Franse propaganda. Later zien we dat de schoonheid van de historie in beeld is gebracht. En als we kijken naar de beelden uit de huidige tijd zien we vooral dat het Rampjaar als een verzamelplaatje in beeld wordt gebracht. Soms zelfs met behulp van computeranimaties. Het is leuk om zo’n Rampjaar aan de hand van deze verschillende beelden beter te leren begrijpen.”

Of vraag je je af waar je allemaal terecht kan voor hulp en financiering? Of wat je nodig hebt voor een subsidie aanvraag?

Gouden Eeuw

MC Rachid Larouz knoopt de show aan elkaar en de knappe DJ Robyn verbindt de sets van de artiesten en draait de hele avond haar muziek.

Concert harp, orgel, piano en verteller Janskerk, janskerkconcerten.nlMijdrecht

Mijdrecht Braderie Raadhuisplein op 1 oktober

hapje.Kaarten

Ze presenteren Joël Gideon van het tv-programma ‘Ik ga stuk’, cabaretier en comedian Cristian Pielich en als talentspot Maurits Niesink. De creati viteit van deze standup comedians is ongekend en voor hun humor heb je een extra set buikspieren nodig.

Op zaterdag 1 oktober wordt er van 10-17 uur een gezellige braderie geor ganiseerd met ca. 40 plaatsen met diverse kinderattracties en gezellige mu ziek op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Op de markt staan leuke artikelen, als handgemaakte sieraden, schilderijen, lederwaren, speelgoed, kleding, Tupperware, vrolijke sokken, etc. Nieuwsgierig? Kom maar kijken. Bij de vele restaurants kunt u binnen en of buiten plaatsnemen voor een heerlijke hapje en een drankje. Info op www.thib.nl, tel. 06 54776694

Maar Willem komt niet terug... Wat is er gebeurd? Zou zijn schip zijn ge Verhalenvertellerzonken?

5 t/m 16 okt, Kinderboekenweek bibliotheekavv.nl

niet weet dat bang zijn helemaal niet eng hoeft te zijn.

Freek de Jonge – De Schreef

Paul de Leeuw – 60? We zien wel… Paul de Leeuw viert op woensdag 19 oktober zijn 60ste verjaardag in Schouwburg Amstelveen. In 60?

Vanaf 12 uur zullen er bekende figuren in Mijdrecht dorp wande len. Elsa en Olaf wandelen door de Passage, de Minions ver stoppen zich in de Dorpstraat en Sneeuwwitje huppelt door Win kelcentrum De Lindeboom. De hele middag zullen ze allemaal rondlopen door Mijdrecht dorp en zullen ze alle winkelstraten be zoeken. Kom langs en ga op de foto met jouw favoriete held of heldin. Kom ook knutselen op het Lindeboomplein. Aan de gezellige knutseltafels maak jij de mooiste knutselwerkjes! Om 16 uur gaan alle helden weer terug naar hun eigen (t)huis. Ze hopen jullie en jullie ouders heel graag te zien!

Za 29

gratis te bezoeken in ’t Reghthuys, ’t Reghthuysplein 1, Nieuwkoop, www.reghthuys-nieuwkoop.nl

2 juli t/m 30 okt

CULTUURENKUNST

Do 13 Roffa Tango Trio theaterconcert

DE HEERTJES HERENWEG 53, 3648DG VINKEVEEN HOSTED RACHID LAROUZ ONLINE 25€ WWW.DEHEERTJESVINKEVEEN.NL KOOMENARIESTARRING GIDEON CRISTIAN PIELICH MAURITS ZONDAG 16 OKTOBER AANVANG 19:00 SHOWHE R NV EVN MUSIC DJ ROBYN

Zo 2 Klink-Klaar tekst en muziek voor klein publiek Mijdrecht, Wilnis, cultuurpuntrondevenen.nlVinkeveen

Freek de Jonge (15 okt) en Paul de Leeuw (19 okt) in Schouwburg Amstelveen

Zondag 2 oktober om 15.30 uur Vliegende Hollander (7+) bij Theater Piet Mondriaan

Terwijl ze veilig binnen zit, vertelt Ida over Lot en Willem. Als kinderen wa ren ze onafscheidelijk. Maar nu zijn ze groot en Willem wil varen op de woeste wateren. Lot mag niet mee, want meisjes brengen maar ongeluk op zee, zegt Willem. Lot wacht, en wacht, en wacht, tot hij terugkomt.

Concert ‘Muziek in Beeld’, ’t Reghthuys in Nieuwkoop

oktoberMAANDLADDERRONDEDEVENEN

Na een lange tijd van binnen blijven wil iedereen weer naar buiten. Varen. Vliegen. De zee op. Ida niet. Binnen is veilig want buiten vliegt een spook schip, toch?

Grote namen in de comedywereld als Najib Amhali en Jörgen Raymann hebben het Rondeveense publiek al flink geamuseerd. Geen reden om het nu rustig aan te doen voor de come dyclubxdeheertjes en ze zullen niet stoppen met deze sfeervolle avon den te organiseren om zo iedereen uit De Ronde Venen en ver daar buiten een grote glimlach op het gezicht te geven. “Het moet leuk zijn, lokaal en kleinschalig, dat is wat wij aan onze gasten willen bieden,” aldus De Heer

Onder de Hanenbalken, Abcoude theaterpietmondriaan.nl

hij eigenlijk wel een rol, of is dit een goede weergave van zijn eigen per soonlijkheid? De Jonge is bijna 80, maar van stilzitten wil hij niets weten. Hij lijkt zelfs productiever dan ooit, want in rap tempo volgen zijn boeken, voorstellingen en optredens zich op. Nog altijd is hij even scherp en steekt hij zijn kritische mening niet onder stoelen of banken.

Op de foto met jouw idool!

ComedyClubxDeHeertjes leuk, lokaal en kleinschalig

Cultuurhuis Filmzondag Cultuurhuis Piet Mondriaan, cultuurhuis.nuAbcoude

Theater Piet Mondriaan, Abcoude theaterpietmondriaan.nl

UIT IN

Zaterdag 24 september: Mijdrecht Dorp Trend Event

Voor iedereen vanaf 7 jaar die nog

Za 15 Merijn Scholten cabaret Theater Piet Mondriaan, Abcoude theaterpietmondriaan.nl

Zondag 25 september – 13.30 uur. Gratis toegang

Wo 12 Jambirds optreden jazzmusici Café Restaurant de Eendracht, deeendracht-abcoude.nlAbcoude

Zo 30

Vocaal Ensemble Larynx & Ensemble Corona klassiek concert Dorpskerk, abcoudeconcerten.nlAbcoude

De Vliegende Hollander familievoorstelling Theater Piet Mondriaan, Abcoude theaterpietmondriaan.nl

Ida van Dril duikt op eigenzinnige wijze in dit mysterieuze verhaal. Onder regie van Fred Delf gaauw dompelt Ida je onder in een waargebeurde leugen. Een spannen de en grappige voorstelling met laffe helden en heldhaftige lafaards.

Zo 16 Regiokoor De Ronde Venen concert regiokoorderondevenen.nlMijdrecht

Marjolein Berger-Vos, beeldend kun stenaar uit Mijdrecht, schrijft gedich ten en is initiatiefnemer van ‘Muziek in Beeld’. Op inspirerende wijze vertelt ze over haar beelden en draagt hun gedicht voor. De verhalen worden dit keer afgewisseld met mooie liedjes gezongen door Willem van Pernis, die zichzelf op de piano begeleidt. Een diepgaande ervaring van beelden, ge dichten en muziek!

Deze avond zal De Heertjes zor gen voor mooie wijnen, sublieme cocktails, gewoon een biertje of wat fris met een lekker borrel

Za 1 Dolf Jansen cabaret

Tentoonstelling 1672 Rampzalig R.K. Kerk, proosdijlanden.nlVinkeveen

foto marco bakker

De afgelopen edities zijn enthousiast ontvangen in Vinkeveen met arties ten waar ze het publiek mee pakken. Want lachen wil toch iedereen?

Op zaterdag 24 september is het een gezellige boel in Mijdrecht dorp!

Lenette van Dongen cabaret Theater Piet Mondriaan, Abcoude theaterpietmondriaan.nl

staat er wederom een top line-up met in de hoofdrol Arie Koo men. Arie Koomen doet al meer dan 28 jaar aan stan dup comedy. Hij is de Arie van Arie en Silvester en hij zat bij de Lama’s. Als kind viel hij in een toverke

We zien wel… overziet hij zijn leven, zingt oude liedjes die nu, jaren later, misschien een heel andere betekenis hebben én nog nooit live in het the ater gezongen nummers. Hij mijmert over zijn eerste-, grote- en ware liefde en maakt ouderwets lol met zijn pu bliek. Snelle improvisaties, vermaak en oprechte ontroering liggen op de loer in deze show die bijna elke avond anders is. Paul de Leeuw is terug in het theater waar hij totaal zichzelf is en volgens velen op zijn best. Complete theateragenda en reserve ringen op www.schouwburgamstelveen.nl

Het concert wordt gehouden op de laatste dag van de expositie in ’t Reghthuys in Nieuwkoop met de beelden en gedichten van Marjo lein Berger-Vos en de aquarellen van Marie-Louise Vos-Duetz. De expositie is op zaterdag 24 september van 10 – 16 uur en op zondag 25 septem ber van 13 – 16 uur nog te bezichti gen. De expositie en het concert zijn

Theater Piet Mondriaan, zondag 2 ok tober. Aanvang: 15:30 uur. Entree: 11 euro. Kaarten via www.theaterpietmon driaan.nl. foto jaap reedijk

16tjes.oktober

Freek de Jonge, nog steeds een van de allergrootste in het cabaret, speelt op zaterdag 15 oktober in Schouw burg Amstelveen in De Schreef een roekeloze oude man die zich niets aantrekt van wetten en conventies. Zo houdt hij zich staande in een steeds gekker wordende wereld. Wars van wetten en conventies zal hij liever barsten dan buigen. Speelt

12 23 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN

tel met spraakwater. Soms probeert hij een hele avondvullende show in een set van 10 minuten te proppen. Onmogelijk zou je zeggen: tenzij je heel snel praat.

alleen online beschik baar à 25 euro per kaart op www.deheertjesvinkeveen.nl.

Meer informatie over Marjolein op www.intotuition.nl.

Za 22 Esther Groenenberg theaterconcert Theater Piet theaterpietmondriaan.nlMondriaan

Filmavond voor jongeren Ook aan jongeren is gedacht. “Speciaal voor hen organiseert het Jongerenwerk op 30 september een filmavond”, licht Leyla toe. “Jongeren vanaf 12 jaar zijn hier van harte welkom en de toegang is gratis.”

Leyla Burgan heeft namens welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat alle activiteiten uit de Week van de Ontmoeting gebundeld tot een kalender. Ze is enorm onder de indruk van het aanbod dat alle partners met elkaar te bieden hebben. “Deze week vinden meer dan 30 activiteiten plaats”, stelt Leyla vol trots. “Dat is een prachtig aanbod. Zo zit er altijd wel iets bij waar je kunt aanhaken.”

Creatieve workshops bij Atelier de Kromme Mijdrecht

Locatie voor alle workshops: Atelier de Krom me Mijdrecht Gebouw Trekvogel Karekiet 49 Mijdrecht. Ervaring is niet nodig, een glaasje limonade, lekker kopje koffie of thee is bij alle workshops inbegrepen. Wijzigingen onder voor behoud, minimaal 7 deelnemers per groep Opgave en informatie: Via de website www.atelierdekrommemijdrecht.nl kun je je inschrij ven of neem contact op met de cursuscoördina tor: leden@atelierdekrommemijdrecht.nl

Gratis klassiek huiskamerconcert in de Angstelborgh

tekst rosanne kok - foto bob dmyt

Bruisend activiteitenprogramma in Week van de Ontmoeting

Start het kaartseizoen weer per 3 oktober, Het seizoen loopt tot 24 april 2023 (26x) in De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Er wordt gekaart op de maandagmiddag van 13 tot 17 uur. De club zoekt ook nieuwe leden. Belangstelling? Bel dan met Frans, tel. 0297-261121; Ferry, tel. 06-26715207 of Ria, tel. 06-45834930.

Dorpshuis de Willisstee is weer gestart met gezellige SooS-middagen op de woensdagmiddag. En vanaf maandag 3 oktober is men iedere maandagmiddag ook weer van harte welkom bij de SooS in Dorpshuis de Boei. Inloop is om 13.00 uur en aanvang is om 13.30 uur. Entree is 4,00 euro en hier voor krijgt u een heerlijk kopje koffie of thee mét een koekje. Vooraf aanmelden hoeft niet, u komt gewoon wanneer u zin heeft! Dorpshuis de Boei in Vinkeveen en Dorpshuis de Willisstee in Wilnis.

Samen ben je creatief bezig met tekenen en schilderen en werk je aan een mooie creatie. Thema: Herfst. De docent, Moniek van Dijk zorgt dat alle materialen aanwezig zijn. Er zijn leuke voorbeelden ter inspiratie. Natuurlijk is er ruimte voor eigen creatieve inbreng. De ouder kan uiteraard ook een verzorger of grootouder zijn. Voor ouders met 1 of 2 kinderen (vanaf 8 jaar) Kosten: € 30.00 ouder met 1 kind of € 40.00 ouder met 2 kinderen.

Gezellige groepsgesprekken Voor iedereen die het leuk vindt nieuwe mensen te leren kennen en mooie gesprekken te voeren, vindt op donderdag 29 september een verdiepende ge spreksmiddag plaats in het gemeentehuis. “Onder leiding van de mooie organisatie 1330 worden de deelnemers uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan”, vervolgt Leyla. “Er is een gespreksleider die handvatten biedt voor onderwerpen en stellingen. Zo kunnen kennis, mening en ervaring met elkaar worden uitgewisseld.” De groepsdialogen vinden plaats van 14.00-15.30 uur en in de avond van 19.30 tot 21.00 uur.

Zaterdag 22 oktober 9:30 - 12:00 Schilderij voor aan de muur in twee en half uur.

Ook dit najaar zijn er weer verschillende work shops voor jong en oud te volgen bij Atelier de Kromme Mijdrecht.

Vinkeveen Klaverjasclub Onder Ons

De genoemde activiteiten zijn slechts een kleine greep uit het programma. “Zo bieden we ook di verse muzikale optredens en een actief programma vanuit Senior Sportief Actief. Ouderen kunnen bij voorbeeld meedoen aan badminton of stoelhonk bal; net wat bij hen past.”

DE GROENE VENEN 23 SEPTEMBER 2022 13

cords. Het USConcert speelt altijd een gevari eerd repertoire. Er worden voornamelijk werken uit de laatromantische en vroegmoderne perio de uitgevoerd, onder meer van Brahms, Bruck ner, Rachmaninov, R. Strauss en Mahler, even als hedendaagse en Nederlandse componisten. Aanmelden hoeft niet maar er is slechts een be perkt aantal stoelen in de zaal, dus wees er snel bij want vol is helaas echt vol.

Voor wie het spannend vindt zich alleen aan te melden heeft Leyla ook een tip: “Vraag gerust een bekende mee’’, zegt zij. “Wellicht kun je een broer of zus enthousiast maken of een buurman of buur vrouw uitnodigen. Iedereen is welkom! Waar mo gen we u of jou ontmoeten?”

Waar landelijk aandacht besteed wordt aan de Week van de Eenzaamheid, geven de maat schappelijke organisaties in De Ronde Venen hier een positieve draai aan. Zij zetten geza menlijk hun schouders onder de Week van de Ontmoeting. Van 29 september tot en met 6 oktober bruist het van de activiteiten: van filmavond voor jongeren tot muzikaal optreden en stoelhonkbal voor ouderen; voor iedereen is iets te doen.

Vinkeveen/Wilnis

Kom gezellig een spelletje spelen

Woensdag 26 oktober 14:00 - 16:30 Maak je eigen spijkerschilderij

In het kader van “De week van de ontmoeting” is er op donderdagmiddag 29 september van 14 tot 16 uur een gratis klassiek huiskamerop treden in de Angstelborgh, Dorpszicht 22, Ab coude. Het Utrechtsch Studenten Concert mag zich met haar 198-jarig bestaan het oudste symfonieorkest van Nederland noemen. In 1998 heeft het orkest hier zelfs een eervolle vermel ding voor gekregen in het Guinness Book of Re

Trek je verf outfit aan en maak zelf met acrylverf een schilderij voor aan de muur in twee en half uur. De docent, Moniek van Dijk, zorgt voor alle materialen. Er zijn leuke voorbeelden ter inspi ratie. Natuurlijk is er ruimte voor eigen creatieve inbreng. Kosten: €25.00

De Week van de Ontmoeting heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen uitnodigen elkaar te ont moeten. “Probeer het eens”, nodigt Leyla uit. “Kom eens langs, ontdek de activiteiten en ervaar het fijne gevoel van een ontmoeting. Wie weet ontmoet je nieuwe mensen? Er zijn zoveel opties dat er altijd wel iets wordt aangeboden dat bij jou past. Je hoeft echt niet alleen te zijn. Samenzijn zorgt voor posi tieve energie.”

Leuke activiteit voor in de Herfstvakantie! Neem je eigen hamer mee en ga lekker creatief aan de slag: maak onder begeleiding van de docent, Ellen Stapper-Muller, een mooi spijkerschilderij. De materialen: een plankje, spijkers en katoen zijn bij deze workshop inbegrepen. Voor kids vanaf 8 jaar. Kosten: € 15.00

Zaterdag 29 oktober 9:30 - 12:00 Workshop voor ouder & kind

De week van de Ontmoeting:

Het volledige programma van de Week van de Ontmoeting is in papieren versie af te halen in het kantoor van Tympaan-De Baat in Mijdrecht en op de Angstelborgh in Abcoude. Daarnaast wordt het op de website van Tympaan-De Baat geplaatst: www.stdb.nl

U kunt onze talenten gratis gaan zien en horen in huiskamers of op bijzondere locaties in de Ronde Venen, zoals een oude kas of een kerkzaal. Elk optreden wordt 3 x 30 minuten gebracht ofwel het optreden is drie keer op dezelfde locatie en wel van 13.00 – 13.30 uur, 14.30 – 15.00 en 16.00 – 16.30 uur. Op deze wijze kunt u als bezoeker drie verschil lende optredens bijwonen naar keuze op diverse locaties. Het betreft de kernen Mijdrecht, Wilnis, de Hoef en Vinkeveen. U herkent de locaties aan het bekende logo van Klink-Klaar.

“Nederland is een fantastisch fietsland!”

14 23 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN ZONDAG 2 OKTOBER 2022 T EKST EN MUZIEKVOOR KLEIN PUBLIEK MIJDRECHT – WILNIS – DE HOEF – VINKEVEEN Op uiteenlopende locaties GRATIS optredens van talenten uit de Ronde Venen TIJDEN: 13.00 -13.30 uur, 14.30 - 15.00 uur en 16.00 - 16.30 uur WWW.CULTUURPUNTRONDEVENEN.NL

U bent van harte welkom op deze dag om te komen genieten van elkaar. Bent u er ook bij?

Andere activiteiten van Stichting Cultuurpunt Ronde Venen dit najaar zijn op zaterdag 5 november de Cultuurparade in de Boei in Vinkeveen en op zondag 27 november Cultuurcafe bij jongerencentrum Tumult in Abcoude.

Hoewel het voor vrouwen in Syrië dus niet zo gebruikelijk is om te leren fietsen, had Zina het wel op 8-jarige leeftijd eens geprobeerd. “Dat was samen met mijn broertje”, vult zij haar man aan. “Ik vond het wel echt moeilijk! Bo vendien heb ik het daarna niet meer gedaan.

leren fietsen; voor vrouwen is dat veel minder gewoon. Toen we in Nederland kwamen, ont dekten we dat Nederland echt een fietsland is. Dat waren we vanuit Syrië niet gewend. Daar zijn geen fietspaden en ook geen verkeersre gels voor fietsers.”

Amer en Zina zijn nieuwe Nederlanders. Ze komen vanuit Syrië. Amer woont hier nu iets meer dan een jaar; Zina nog maar negen maanden. De Nederlandse taal beheersen ze al behoorlijk goed en met wat ondersteuning van de fietslessen van Tympaan-De Baat leerden ze ook fietsen. Daar genieten ze enorm van. “Fietsen geeft vrijheid.”

LOCATIE ARTIEST GENRE OntmoetingsgebouwMIJDRECHT de Rank Prins Bernhardlaan 2 Victoria Pankratova met studentenconcert klassiek, musical en populaire muziek Huiskamer Tonke Kuijt Grondzeiler 28 Tonke Kuijt zangkunst uit het verre oosten Studio BozenhovenRotschild128A Leerlingen van Greetje de Haan ballads en up-tempo liedjes Het Oude BozenhovenParochiehuis152 Lucy Dijkman Trio Nederlandstalige luisterpop HuiskamerWILNIS fam. van Breukelen Zeelt 30 Ineke Bams verhalenverteller verhalen, sagen en legenden DE RestaurantHOEFDe Strooppot Oostzijde 42-43 Jazz-It jazzcombo lekkere ballads en bossa’s H. Antonius van Padua kerk Oostzijde 45 Muziekgroep Sikol lichte popmuziek met passie NatuurcampingVINKEVEEN Buitenleven Uitweg 33 (in de kas) Trio Jam Mama Nederlandstalige liedjes blues, pop, latin en funk Huiskamer fam. Manuels Spoorlaan 24 Tijmen Molenaar en Max van Driessche eigen liedjes met een ongeplande openheid PKN Kerk de Morgenster Herenweg 253 Harpensemble Harppassion klassieke en Keltische muziek met warme klanken GRATIS OPTREDENS OP DIVERSE LOCATIES. KOM BIJTIJDS WANT VOL IS VOL! IK FIETS...JIJOOK?

Amer en Zina over hun plezier in fietsen

Voor de langere afstanden gebruikte ik het openbaar vervoer. Zo ging ik altijd naar de uni versiteit met de bus. Mijn familie kon ik lopend bezoeken. Ik had dus ook geen fiets nodig…”

In de fietslessen van Tympaan-De Baat leerde het echtpaar beter fietsen. In het begin was dat best spannend. “Ik vond het vooral eng als er tegenliggers kwamen”, vertelt Zina. “Zeker als het fietspad langs een sloot lag. Gelukkig vind ik dat nu minder eng. Nu kan ik ook beter remmen en durf ik van een brug af te rijden.”

Amer leerde fietsen op zijn 12e. “Ik heb het van mijn vader geleerd”, begint hij te vertel len. “In Syrië is het gebruikelijk dat de mannen

Ook Amer heeft de smaak te pakken. “Ik vind fietsen echt leuk!”, stelt hij. “Fietsen is goed koop en gezond. Bovendien is het heel vaak sneller dan als je met de auto zou gaan. Een vriend van mij woont in Zevenhoven. Met de fiets is dat zeven kilometer; met de auto is het twaalf.”

Ook Zina gebruikt de fiets regelmatig. “Fiet sen geeft mij vrijheid”, zegt zij. “Ik kan nu makkelijk even naar het centrum om bood schappen te doen. Anders moest ik dertig minuten lopen. Datzelfde geldt voor een be zoek aan de bieb. Dat doe ik tegenwoordig ook altijd met de fiets.”

Dit jaar organiseert Cultuurpunt Ronde Venen op zondag 2 oktober 2022 opnieuw Klink-Klaar; ‘Tekst en Muziek voor Klein Publiek’. Het gaat zoals voorgaan de jaren om een kennismaking met talenten in woord en muziek uit (of betrokken bij) de Ronde Venen. Dit kunnen goede amateurs zijn, die ervaring willen opdoen of graag hun passie delen met anderen, of het zijn semi-professionals, die wat meer bekendheid willen krijgen in deze gemeente.

Het programma staat op www.cultuurpuntrondevenen.nl. De flyer met het volledige programmaoverzicht treft u aan bij het gemeentehuis, bibliotheken en diverse winkels en horecabedrijven in de Ronde Venen.

De oudste dochter van Amer en Zina kan ook fietsen; de jongste is druk met oefenen. “Wij willen graag een voorbeeld zijn voor onze kin deren”, vertelt Amer. “Bovendien willen we graag onderdeel uitmaken van de Nederland se cultuur. Daar hoort niet alleen het leren van de taal bij, maar ook het leren fietsen. Dit land is daar uitstekend geschikt voor; het heeft een perfect klimaat, mooie fietspaden en boven dien prachtige natuur. Ja, Nederland is een fantastisch fietsland!’’ foto's patrick hesse

Voor en door ouders

Van 24 of 48 uur offline vertoeven in een eilandhut en een 3-daagse solo-retreat tot varen en overnachten in een van de tenten en havenhuisjes. Bij Zwier aan de Vinkeveense Plassen kun je vertragen, nieuwe energie opdoen en rust vinden midden in de hectiek van alledag. Mede-oprichter Mariska Griffioen: “Voor mij is deze plek écht thuis.”

Praat Lokaal ASS

Knusse winterdagen

Het Praat Lokaal wordt begeleid door Nicolette de Lange en Edwin de Jong. Beiden hebben kinderen met de diag nose ASS.

Lokaal Autisme

Van een royale kartonnen hanglamp boven de eettafel tot gerecyclede pannen om mee te koken. Comfort, kwaliteit en het achterlaten van een zo klein mogelijke voetafdruk staan hoog in het vaandel bij Zwier. Dit is duidelijk terug te zien in het interieur.

Bewust en duurzaam

“Wij reiken alles aan zodat onze gasten ontspannen naar huis gaan”

kunnen ook particulieren genieten van al het moois dat de loft te bieden heeft”, vertelt Mariska. BovenBoten beschikt over een ruim balkon met uitzicht over de Vinkeveense Plassen, een badkamer met regendouche, een luxe kookeiland en drie slaapkamers met zes boxsprings.

Lekker cozy en een leuke activiteit voor in de wintermaanden.” www.zwier.nl

Vorig jaar heeft de gemeente het pand in de Brugstraat verkocht aan een particulier. De Wereldwinkel is daarom naarstig op zoek naar een nieuwe lo catie want begin volgend jaar moe ten ze het huidige pand verlaten. Het liefste een winkel in het dorp om vol doende aanloop te garanderen. De uitdaging is dat de Wereldwinkel geen commerciële huurprijzen kan dragen.

“We doen ons best om alles er mooi uit te laten zien en mensen te inspi reren. Als iets er mooi en comforta bel uit ziet, dan ontspan je naar onze mening ook makkelijker.” Samen met een meubelmaker uit Amsterdam heeft het team een exclusief interieur gecreëerd.

In de winter wordt de tent- en stan daard botenverhuur gepauzeerd. Wel beschikt men over logeerboten die de hele winter in het water blijven liggen.

“Dit zijn onze rustvalkjes; oude zeil boten die wij hebben omgebouwd tot elektrische sloepjes met felle kleuren. Gasten krijgen van ons een deken mee en een thermoskan met thee.

even op adem te komen, andere ou ders te ontmoeten, tips opdoen en je hart te luchten.

u met een gerust hart kopen; de pro ducten zijn gemaakt door mensen elders op de wereld die een eerlijke prijs krijgen voor wat ze maken.

De Wereldwinkel is een sympathieke ontmoetingsplek voor bezoekers en vrijwilligers. Ongeveer 20 vrijwilligers

Het huidige winkelpand is door de gemeente verkocht aan een particulier.

De vrijwilligers van de Wereldwinkel willen er alles aan doen om de win kel nog een paar jaar op een andere locatie voort te zetten. Wie een idee heeft voor een nieuwe locatie (circa 25 m2 winkeloppervlak met wat op slagruimte), kan mailen naar info@ wereldwinkel-abcoude.nl. Mocht u vrijwilliger willen worden bij de We reldwinkel meldt u zich dan op het zelfde mailadres.

Van een stuk varen en een yoga- of ademhalingssessie tot relaxen in de sauna en hottub. “Als je bij ons komt

Hoewel de naam het al doet vermoe den: deze nieuwe logeerloft van 80 vierkante meter, bevindt zich boven de waterloods van Zwier. Vanuit bed heb je uitzicht over het water en de aangelegde boten. “Doordeweeks is de loft enkel beschikbaar voor zake lijke groepen, maar in de weekenden

Logeerloft BovenBoten

In de afgelopen jaren heeft het familie bedrijf van Mariska veel veranderingen doorgemaakt. “Elke generatie heeft zijn eigen ‘schwung’ aan het terrein gegeven”. Zo zijn de grootouders van Mariska begonnen met een boerde rij en gestart met een jachthaven en camping. Hun zoon Cock, de vader van Mariska, heeft de jachthaven ver der doorgebouwd naar een succesvol bedrijf. Sinds 2017 bestaat Zwier. Es ther en Mariska zijn samen de derde generatie en mogen zich binnenkort beide eigenaar noemen van het be drijf. “Het is een lang, maar bijzonder proces. Ik ben heel dankbaar en trots om met dit team bevlogen mensen te werken aan iets waar we met zijn allen in geloven, en ik denk dat dat de kern is van ondernemen.”

OverAutisme.hetPraat

Deelname en aanmelden

Praat Lokaal is er elke twee maanden en is gratis. Je kunt aan de avonden afzonderlijk deelnemen (zie agenda op de website ouderslokaal.nl). Je dient je wel even van te voren aan te melden. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@ouderslokaal.nl.

overnachten dan is alles, naast drank als bier en wijn, inclusief. Dit vanuit de gedachte dat we onze levens al druk en vol genoeg hebben zitten. Op deze manier kunnen onze gasten lek ker ontspannen terwijl wij alles aan reiken zodat zij helemaal geïnspireerd en geprikkeld naar huis gaan”, legt Mariska uit. In de Huiskamer, bij de bar van vertrouwen, kunnen gasten diverse dranken halen en zelf afreke nen. Ook wordt in de Huiskamer ge kookt voor de (zakelijke) gasten. De keuken is vegetarisch en biologisch en er worden zo veel mogelijk lokale producten gebruikt.

Naast de Heinkuitenbrug in Abcoude huist al 18 jaar de Wereldwinkel. Een prachtig klein monumentaal pand, waar de deur vaak open staat voor mensen die een leuk cadeautje zoe ken of gewoon voor een praatje. Het dorpsgevoel van ‘met en voor elkaar’ is hier te vinden. Het cadeautje kunt

Het Praat Lokaal Autisme is een plek voor vaders en moeders (of andere betrokken opvoeders) van Kinderen met (een vermoeden van) autisme. Hier kun je je verhaal en ervaringen delen rondom de dynamiek/uitda gingen van het opvoeden van kinde ren met ASS. Je maakt gebruik van elkaars deskundigheid, inspireert elkaar en vindt steun en begrip. Op verzoek kunnen specifieke thema's besproken worden of gasten uitgeno digd worden. Kortom: een avond om

Op zijn Zwiers genieten

Hier en daar is aan de gemeente grens nog een bordje met Fairtrade gemeente te vinden. Vele jaren heb ben vrijwilligers in de gemeente zich ingezet om het gedachtegoed van Fairtrade uit te dragen; van fietsroutes tot en met kookacties in de Plus. En met succes, want gelukkig hebben de supermarkten – mede door inzet van de vrijwilligers van de Wereldwinkel – inmiddels een goede selectie Fair trade producten standaard in het as sortiment opgenomen.

DE GROENE VENEN 23 SEPTEMBER 2022 15 Mariska Griffioen, mede-oprichter Zwier:

staan om de beurt in de winkel in Abcoude om klanten te helpen. Elke maand is er een Wereldkortingsactie. Zo geldt in de maand september 20% korting op alle sieraden.

tekst kim suos - foto arthur van der kooij

Wereldwinkel zoekt ‘wereld’locatie

Maandagavond 26 september is er weer een Praat Lokaal voor ouders van kinderen met (een vermoeden van)

Erika Foster hoort tijdens een avondwandeling in de buurt van haar nieu we appartement een vrouw gillen. Het blijkt Vicky Clarke te zijn, een actrice met een eigen true crime-podcast. Erika wordt op de zaak gezet en ontdekt dat alle docu menten over de podcast weg zijn. Ze pro beert erachter te komen wat Vicky moge lijk wist over haar moordenaar. Maar dan blijkt dat het lichaam fout geïdentificeerd is: het is niet Vicky, maar een coassistent die in hetzelfde gebouw woonde.

LADDERBOEKEN-MONDRIA'S

Rosacea

oude volkse stammen en de bijbe horende thema’s als oorlog, vrijheid en handel. Haar toevoeging, niet gebaseerd op waargebeurde verha len, zijn de hoofdpersonages en het spinnenweb van liefde en complot wat hieruit ontstaat. Al met al is De tijd van de vuurbloemen een mooie historische roman.

is er niet altijd, maar het is wel belangrijk om kinde ren in een veilige setting te laten oe fenen met nieuw gedrag en ze inzich ten mee te geven. “Met ons lespakket ondersteunen wij pedagogisch pro fessionals en vrijwilligers bij positieve

Het lespakket bestaat uit diverse werkvormen, tips en tools. Je kunt zelf keuzes maken om aan te sluiten bij jouw doelgroep en samen het verschil maken. Het lespakket kan in het on derwijs, maar ook op de kinderopvang of andere omgevingen waar jeugd & jongeren samenkomen worden inge zet. Daarnaast verzorgen onze trainers workshops en gastlessen rondom de Week tegen Pesten voor kinderen, jongeren, ouders en professionals en

De meeste mensen kennen maar één Lon den. Wat bijna niemand weet, is dat er vier verschillende Londens zijn. Grijs Lon den: vies, saai en zonder magie. Rood Londen, waar magie wordt vereerd en de Maresh-dynastie heerst over een welvarend rijk. Wit Londen, waar men vecht om controle over de magie. En ooit was er Zwart Londen – maar daar heeft niemand het meer over.

Het lespakket van Stichting Omgaan met Pesten richt zich op een positief groepsgevoel en het stimuleren van sociaal emotionele vaardigheden. Daarmee is het uitermate geschikt voor basisscholen, het voortgezet on derwijs en andere organisaties waar jeugd en jongeren samenkomen. De campagne ‘Grapje! Moet toch kun nen?!’ brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, grenzen, weer baarheid, maar ook over verschillende meningen en opvattingen: is iets grap pig of gaat het te ver? En wie bepaalt dat Eeneigenlijk?simpelantwoord

groepsvorming en het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten. Daarnaast werken we samen met Stichting School & Veiligheid en andere aanbieders aan de grootste landelijke campagne tegen pesten, ” aldus Mirelle Valentijn, voorzitter van Stichting Omgaan met Pesten.

Ook na 30 jaar kan ik nog genieten van het feit dat mensen hun huid aan ons toevertrouwen. Afgelopen week ben ik persoonlijk met een bos bloemen en een doosje heerlijke chocolade naar mijn klanten gegaan die al vanaf het be gin bij mij komen. Ik wilde ze bedanken voor hun vertrouwen. Net zoals we ook

Fatale waarheid Robert Bryndza

Sarah Lark De tijd van de vuurbloemen

Afgelopen drie weken stonden he lemaal in het teken van dertig jaar Périne. Alle activiteiten hadden iets met 30 te maken, net zoals het 30ste levensjaar; bruisend en vol energie. Een tijd waarin me-time en het sociale leven moeiteloos combineert wordt met een ambitieuze baan en zelfont

In oktober start weer een opleiding voor de functie van anti-pestcoördinator/co ordinator sociale veiligheid binnen het onderwijs en in november begint de opleiding tot Sta Sterk trainer - Omgaan met Pesten in Vinkeveen.

len vertrekken. Hun is land beloofd, en vrijheid. Maar als het aan Ida lag, mocht Ottfried, haar door haar fa milie uitgezochte verloofde, wel Nieuw-Zeeland,achterblijven.1837. Cat is opge groeid in een bordeel, en weet dat ze binnenkort gedwongen zal worden daar ook zelf de kost te verdienen. Ze vlucht weg, het binnenland in, op

Trainersvrijwilligers.in

Omgaan met Pesten zijn actief in heel Nederland. Zij zijn werkzaam vanuit hun eigen praktijk, school of organisatie. Tijdens hun intensieve opleiding bij het Kenniscentrum Omgaan met Pesten hebben zij geleerd te werken met de Sta Sterk methodiek. Scholen en andere organisaties kunnen terecht bij trainers voor deskundigheidsbevordering van personeel en ouders en voor ondersteu ning bij de verdere ontwikkeling van het sociaal veiligheidsbeleid. Ook geven trainers de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School ‘en ‘Omgaan met El kaar’ aan klassen binnen het basis- en

Een nieuw begin Santa Monte Nafiorehet

Périne

De Week Tegen Pesten van 26 tot en met 30 september is een initiatief van Stichting School & Veiligheid en wordt ieder jaar georganiseerd in samenwer king met verschillende partners. Stich ting Omgaan met Pesten is één van die partners en sluit hier met een eigen campagne op aan. Het lespakket kan worden aangevraagd via de website weektegenpesten.omgaanmetpesten.nl.

zoek naar een andere toekomst voor Sarahzichzelf.Lark is een kundige schrijver, dat blijkt zeker uit dit boek. De historie is zeer klop pend verwerkt in het verhaal en ze weet de sfeer, cultuur, taal en uit dagingen van de migranten naar Nieuw-Zeeland zeer goed te be schrijven. De basis vormt dan ook de historie van de migranten en de

‘Wanneer is een grapje leuk, en wanneer niet meer?’

Vermist Simon Becket

voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een Sta Sterk training en de brugklastraining Stevige Stap. Trainers zetten zich daarnaast be langeloos in binnen projectgroepen. De ontwikkeling van het gratis lespakket voor de Week tegen Pesten is daar een goed voorbeeld van.

Duitsland, 1837. Ida sluit zich aan bij een groep jonge mensen uit haar dorp die naar Nieuw-Zeeland zul

heel Nederland merken in de praktijk dat pesten afneemt op het moment dat kinderen zelfverzekerder zijn, elkaar beter leren kennen en daar mee meer begrip krijgen voor elkaars verschillen. Vanuit Stichting Omgaan met Pesten geloven wij in de kracht van focus op gedrag dat je wel wilt zien. Dat draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van pestgedrag. De professionele trainers van Stichting

afsluitingFeestelijke

Ruim een maand geleden kwam een 24-jarige jonge dame voor een huidad vies. Bij binnenkomst viel mij meteen op dat haar huid niet in balans was. De rode vlekken en enkele ontstekin gen waren dan ook de reden waarvoor ze kwam. Tijdens het gesprek kwam al snel naar voren dat de huid niet het enige probleem was. Ze liep al een paar jaar met lichamelijke klachten, waaron der die met haar darmen. Ik maak een huidfoto en deed metingen, die mij ver volgens bevestigde wat ik vermoedde, Dit huidbeeld hoort bij rosacea (in de volksmond vaak couperose genoemd)

Dieuwertje Blok

Een vraag om hulp van een oude vriend leidt Jonah naar de ontdekking van vier lichamen – genadeloos toegetakeld en voor dood achtergelaten. Er is nog maar een slachtoffer in leven. Colley wordt vervolgens zelf verdachte in de zaak, maar hij ontdekt ook een netwerk van leugens en geheimen over de mensen die hij dacht te kennen.

De kleuren van Magie V.E. Schwab

30 jaar vol passie

gaan doen op 24 september voor alle klanten die de salon bezoeken. Tijdens onze Happy Birthday Party bij res taurant Meesters worden de klanten verrast, verwend en geëntertaind. We verheugen ons erop, maar eerst nog twee andere leuke activiteiten, namelijk de online beautyveiling en een open ochtend voor iedereen die kennis wil maken met mijn bedrijf Périne. Op de website staat meer info. Je bent van harte welkom.

In dit eerste, los te lezen boek van De vuurbloemen-serie reis je terug naar Nieuw-Zeeland in de 19e eeuw, waar twee jonge vrouwen kie zen voor een nieuwe toekomst.

BEAUTY

‘Grapje. Moet toch kunnen?’ Dat is dit jaar het thema van de Week tegen Pes ten. Stichting Omgaan met Pesten - met trainers door heel het land - biedt een gratis uitgebreid lespakket aan. Op deze manier hoopt de stichting het belang van een veilige omgeving voor kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen. ‘Wanneer is een grapje leuk en wanneer gaat iets echt te ver?’

Bijna eind september, dat betekent voor ons de afsluiting van een fees telijke maand. In deze laatste week hebben we nog 3 leuke activiteiten te gaan, met voor mij als hoogtepunt zaterdag 24 september.

16 23 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN

Dieuwertje Blok duikt in het verleden van haar moeder en leert haar, en zichzelf, daardoor steeds beter kennen. Naast het dag boek, dat volledig te lezen is in deze uit gave, verzamelt ze anekdotes en brieven die de tand des tijds hebben doorstaan en geeft ze context bij alles waar haar moeder over schreef.

einde van haar affaire met Charles pro beert Flappy nieuw le ven in haar relatie met Kenneth te blazen. En Flappy zou Flappy niet zijn als ze zich niet zou bezighouden met het vertier in de buurt: ze gaat een Nieuwjaarsbal organiseren. Zelfs haar zoon Jasper en zijn onuitstaanbare vrouw Briony komen over uit Australië en zullen zich misschien permanent vestigen in Badley Compton.

Tien jaar geleden werd het leven van agent Jonah Colley verwoest door de verdwijning van zijn jonge zoon Theo.

gelezen door nelie groenendijk

lichtheidDragelijke

HuidspecialistHeeroomsen eigenaresse Instituut MijdrechtPérine

plooiing. Trends en innovaties worden op de voet gevolgd en wat passend is wordt eigen gemaakt. En dit is precies zoals wij ons ook voelen. We blijven in noveren, ondernemen en zijn altijd op zoek naar het beste voor de huid van onze klanten. Vaak werken we ook sa men met andere specialistes, want een mooie huid krijg je niet alleen uit een potje. Daar komt veel meer bij kijken.

Gratis lespakket in Week tegen Pesten

en verdient een zachte verzorging. Geen behandelingen, maar eerst alleen de juiste verzorging. Met een zeer milde cleanser en een crème die er beide voor zorgen dat het de symptomen van een gestreste huid worden verlicht, snel comfort geeft en de huidbarrière versterkt. Daarnaast heb ik haar gead viseerd om met haar darmen ‘aan de slag te gaan’. Ze heeft gekozen om naar een praktijk voor natuurkunde te gaan en die combinatie was precies wat ze nodig had. Afgelopen week hebben we opnieuw haar huid gemeten en bekeken en wat is het toch fijn om te zien dat een huidprobleem in een relatief korte tijd zo kan verbeteren (en haar darmen ook).

geven docenten van opleidingen uit de regio u informatie over studiemo gelijkheden in technische richtingen.

tekst piet van buul - foto arthur van der kooij

Open avond op 29 september

Daarnaast vertellen vertegenwoordi gers van lokale technische bedrijven over hun werkzaamheden en het bedrijf waar ze actief zijn en kunt u op de vacaturewanden zien hoeveel banen er zijn in de techniek. Kortom, hier ontdekken bezoekers alles over leuke, veelzijdige technische studies en beroepen. Dé kans om samen met uw zoon of dochter de veelzijdige op leidingen- en banenkansen te verken

Op dit evenement bruist het van de techniek. Volg technische workshops, ga in gesprek met lokale technici, ontdek hoeveel verschillende techni

Open Avond van de Techniek Driedaagse vindt plaats bij Van Vliet Containers aan de Rietwijkeroordweg 33 in Aalsmeer. Aanmelden is niet no dig en de entree is gratis. Zien we u daar?

www.technetamstelenvenen.nl

Zowel Arie als ook zijn vrouw Ans zijn al jaren actief op tal van plaatsen in het lokale verenigingsleven. Dat zal niet veranderen. Voor Arie is de jaar lijkse Abcouder Feestweek een van de hoogtepunten. De Stichting Fees telijkheden Abcoude kan dus op hem blijven rekenen. Zijn baan bij de ge meente kwam vaak goed van pas bij de organisatie van evenementen. In formele zin zal dat wel wat veranderen, maar Arie weet hoe de hazen lopen bij de gemeente. Hij is vast van plan om in de toekomst zijn rol in het vereni gingsleven te blijven spelen.

Venen en in het bijzonder van ‘zijn’ Ab coude.

gemeente officieel af en neemt hij afscheid van de gemeente De Ronde

Sociaal werd het gezicht van de gemeente

sche beroepen er zijn en bekijk de (bij) banenkansen!

’ KOSTEN: €15,

Abcoude neemt afscheid van Arie Fokker

betrokken inwoner

Vlieg met een drone, metsel een muurtje, maak kennis met jonge tech nici en ontdek de veelzijdigheid van technische opleidingen uit de regio: het kan allemaal tijdens de Open Avond van de Techniek Driedaagse op donderdagavond 29 september van 17-20.30 uur bij Van Vliet Contai ners aan de Rietwijkeroordweg 33 in Aalsmeer. Iedereen is welkom op dit grootse techniekfestijn!

en groen voor de struiken, planten en onkruidbestrijding en dergelijke. Als toezichthouder onderhield ik namens de gemeente ook de contacten met de aannemers, die werkzaamheden voor de gemeente uitvoerden. Mijn werk was heel boeiend, gevarieerd en veelomvattend. Ik kwam daarmee ook in contact met heel veel inwoners en werd voor velen ook het gezicht en het aanspraakpunt als het om dingen in de publieke ruimte ging. Daar is nu dus een einde aan gekomen en dat zal nog wel even wennen zijn,” denkt Arie. Maar veel mensen die Arie kennen zijn daar niet zo bang voor. Hij gaat heus niet hele dagen thuis zitten. Hij is heel sociaal vaardig en betrokken en we zullen hem zeker nog bij allerlei ge beurtenissen in actie zien, zo verwach ten veel Abcoudenaren.

Beleef de Techniek Driedaagse

Op 29 september a.s. sluit hij een carrière van 17 jaar in dienst van de

DE GROENE VENEN 23 SEPTEMBER 2022 17

De technische sector is veelzijdig en divers. Bovendien zijn de ba nenkansen en doorgroeimogelijkhe den enorm. Dát kunnen jongeren en hun ouders zelf ervaren op de Open Avond van de Techniek Driedaagse.

Ze zijn er gelukkig nog steeds. Sociaal betrokken inwoners, die van aan pakken weten. Die kijken wat er moet gebeuren en die dan samen met anderen aan de slag gaan. Zo iemand is Arie Fokker uit Abcoude. Al meer dan vijftig jaar is hij actief in het verenigingsleven in zijn geboortedorp. Als gemeenteambtenaar was hij het aanspreekpunt voor veel inwoners. Hij was werkzaam voor de gemeente Abcoude en Baambrugge en vervol gens voor de gemeente De Ronde Venen. Onmisbare regelneef als er in de gemeente wat gedaan moest worden. Woensdag 31 augustus was zijn laatste werkdag en kwam er een einde aan zijn gemeentelijke loopbaan. Of hij het nu echt rustiger aan gaat doen, samen met zijn vrouw Ans en zijn familie zal nog moeten blijken. Want aan de sociale betrokkenheid van de verenigingsman Arie Fokker komt nog zeker geen einde.

Opleidingen- en (Bij)Banenmarkt Nieuw onderdeel van de Open Avond van de Techniek Driedaagse is de Opleidingen-en (Bij)Banenmarkt. Hier

Arie Fokker is vast van plan om in de toekomst zijn rol in het verenigingsleven te blijven spelen.

In 2005 kreeg hij door de toenma lige gemeente Abcoude-Baambrugge een functie aangeboden in de bui tendienst. “Ik begon er op 1 februari 2005 als meewerkend voorman. Na de samenvoeging met De Ronde Venen kwam er ook een wijziging in de orga nisatie. Ik kreeg toen een andere func tie en werd algemeen medewerker en toezichthouder van de buitendienst in Abcoude. Dat betekende dat ik te maken kreeg met alles wat er van ge meentewege in de publieke ruimte in Abcoude en Baambrugge gebeurde. En met alles bedoelen wij in ons vak jargon met ‘grijs en groen’, waar grijs staat voor de bestrating en dergelijke

Arie werd geboren aan ’t Gein-Zuid waar zijn ouders een boerderij had den. Arie komt dus uit een boerenfa milie. Zijn opa, zijn vader en zijn oom waren allemaal agrariërs. Arie had nog een broer en twee zussen. Voor alsnog zag het er niet naar uit dat zijn toekomst thuis op de boerderij zou liggen. Hij ging naar de technische school in Weesp en trad vervolgens in dienst van een loonbedrijf. “Toen mijn vader ziek werd ben ik thuis gaan wer ken. In 1983 overleed vader en toen heb ik samen met mijn moeder het be drijf voortgezet. Toen mijn moeder in 1992 overleed was het financieel niet haalbaar om het bedrijf voort te zet ten. Op 31 maart van dat jaar werd de boerderij verkocht en ben ik naar het centrum van Abcoude verhuisd, waar ik nu nog steeds woon. Gelijktijdig trad ik in dienst bij de gemeente Diemen. Ik werd er medewerker van de plant soenendienst. Het was voor mij wel een grote overgang en ik moest wel

Denen.

Verenigingsleven

wennen aan het werken in een amb telijke organisatie. Door studies en cursussen te volgen heb ik veel kennis opgedaan over het onderhoud van de openbare ruimte. Uiteindelijk heb ik 13 jaar in Diemen gewerkt.”

Van Diemen naar Abcoude

De inschrijvingen zijn inmiddels gesloten en dit jaar is er weer een fantastisch breed scala aan verschillende klassen, w.o. Standaard 1600 cc en razend populaire Standaard 2000 cc – Kevers – Sprinters – Rodeo – Damesklasse en Jeugd klasse 1300 cc (vanaf 12 jaar). Als afsluiting (en indien de tijd het toelaat) wordt de Afvalrace gereden.

Oktober Actief, de leukste manier om meer te gaan bewegen

De maanden oktober en november 2022 zijn de lessen gratis, daarna kunt u een strippenkaart kopen: 10 x voor 25 euro. U knipt alleen de kaart af als u komt. Deze lessen gaan het hele jaar door! Maar wat nou als het slecht weer is?

Je wilt meer gaan bewegen maar vraagt je af wat het beste bij je past. Tijdens Oktober Actief kun je in de gehele De Ronde Venen allerlei sporten en beweegvormen vrijblijvend uitproberen. In de activiteitenlijst vind je het veelzijdige aanbod. Maak je keus en meld je eenvoudig en zonder kosten aan. Beweeg je snel naar www.oktoberactief.nl bel Mw. Jos Kooijman 06 - 27 13 20 82

Hoe werkt Oktober Actief?

Mijdrecht: Hoofdveld Argon. Start: maandag 3 oktober 9.30-10.30 uur o.l.v. docent Gerda

Jeugd tot 50 cc – Youngstars tot 250 cc – Hob byklasse en Wedstrijdrijders. Uiteraard kan dit jaar ook worden ingeschreven voor de altijd spectaculaire Zijspan klasse!

Deze week wordt door het hele land extra aan dacht besteed aan sport en bewegen. Want sport maakt je fitter, dat weten we allemaal. Het geeft ook meer zelfvertrouwen. Het maakt je socialer. Sport verbroedert. Het creëert nieuwe vriendschappen. Door sport zit je lekkerder in je vel. Het maakt je gelukkiger.

Autocross: 24 september

Genoeg te doen dus in het weekend van Zevenhoven On Wheels op 24 en 25 september. Dag- en Avond kaarten zijn te bestellen via www.zevenhovenonwheels.nl.

Wil je meer informatie? Mail naar oktoberactief2022@gmail.com of

Tijdens een buitje wordt er even een oefeninge tje op de tribune gedaan of wordt geschuild in de kantine. Het gebeurt maar heel zelden dat een les niet door kan gaan vanwege het weer.

GVM’79 is na de zomer weer fris en fruitig aan het nieuwe seizoen begonnen. Door het tekort aan trainers zijn er een aantal roosterveranderingen gedaan. Zo zijn de lessen kleuter- en peutergym helaas gestopt. GVM’79 wil dit heel graag weer opstarten, maar zoekt hiervoor een train(st)er (in opleiding). Gelukkig kon het aanbod op zaterdag uitgebreid worden met recreanten turnen uur. In dit uur, die er eigenlijk 1,5 zijn, zorgen we dat turnsters de basisbeginselen van het turnen leren. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van een goede motoriek. Kinderen vanaf 6 jaar (geboortejaar 2016) tot en met 10 jaar zijn van harte welkom om een keer een proefles te komen doen! De lessen zijn za terdag van 12:00 – 13:30 , Gymzaal de Brug (van wassenaerstraat 9a) Lijkt jouw dit leuk? Kijk op de website hoe je je aanmeldt voor een proefles. Wil je liever eerst een keer kijken? Dat kan aankomende zaterdag 24 september tijdens de Rommelmarkt van wijkcomité Proostdijland op het grasveld ach ter gymzaal de Brug.

Een gezondheidsinitiatief van: ONTDEK WAT BIJ JE PAST 50-plussers kom in beweging! 202281 SSA adv Oktober Actief 130x193zs.indd 1 15-09-22 09:22:13

Zevenhoven On Wheels - 24 en 25 september

GoldenSports nu ook in Mijdrecht en Abcoude

Voor de Quads rijden de

Abcoude: Kunstgrasveld HV Abcoude. Start: woensdag 5 oktober 10 - 11 uur o.l.v. docent

Waar en wanneer van start?

Turnen bij GVM79 nu ook op zaterdag

Beweeg u snel naar de website www.oktoberactief.nl en meld u aan. U ontvangt per e-mail de activiteitenlijst met het veel zijdige aanbod. Kruis aan wat u wilt doen en stuur het terug aan het team van Oktober Actief. Zij brengen dan weer de sportaanbieders op de hoogte van uw Hetkomst.isgratis en vrijblijvend, dus een kans om eens iets uit te proberen waar u anders nooit aan toe gekomen zou zijn.

Schijff van Senior Sportief Actief.

Jan Hesp van Senior Sportief Actief.

Meer informatie of direct aanmelden voor Gol denSports? Stuur dan een e-mail naar proj med@seniorsportiefactiefdrv.nl of bel met Jos Kooijman, tel. 06-27 13 20 82.

De klasse waarvoor je kan inschrijven zijn o.a. Motor Jeugd 50 cc – 65 cc GW/ KW – 85 cc GW/KW – Mo torklasse 125 cc – Mo torklasse 250 cc en 500 cc – Hobby – Veteranen.

En buiten heb je lekker veel zuurstof, na afloop voel je je heerlijk!

Nieuw bij Zevenhoven On Wheels is de Dames klasse bij de Motoren! Hiervoor zijn ook al veel aanmeldingen en wordt voor het eerst in het 15 jarige bestaan van Zevenhoven On Wheels ge reden. Tussen de manches door wordt er een Brommeroptocht gereden met versierde brom mers en verklede coureurs! Hiervoor kun je nog aanmelden via www.zevenhovenonwheels.nl

Naar aanleiding van succes in Wilnis, start Se nior Sportief Actief ook met GoldenSports in Mijdrecht en Abcoude. Een heerlijke buiten training waar het hele lijf geactiveerd wordt en waar iedereen op zijn eigen niveau aan mee kan doen. Het is een combinatie van outdoor-fit ness, conditietraining, krachttraining en balans en vindt altijd plaats in de buitenlucht. Ook een bal, racket of ander spel ontbreekt niet, want dat is weer goed voor het reactievermogen en de lachspieren. Na afloop wordt er nog gezellig onder een kopje koffie nagepraat.

Motor- en Quadcross: 25 september

Op zaterdagavond is er ook weer een ge zellige feestavond met DJ Joey en live optre dens van Lawineboys en Arjon Oostrom. Dus hele maal uit je dak tijdens de feestavond van Zevenho ven On Wheels gaat Hele maal Hollands! Op zondag is er na de wedstrijden een live-optreden van de lokale cover band Alice?Good!

Deze wordt gereden onder auspiciën van de KNMV. Hiervoor zijn verschillende klasses per leeftijdscatago rie en voor ieder niveau.

Primeur: Damesklasse bij de motoren!

Dit jaar is er wederom een nieuwe editie van Ze venhoven On Wheels, en wel op 24 en 25 septem ber. Zevenhoven On Wheels bestaat al sinds 2007 en viert dus dit jaar haar 15-jarig jubileum! Vele en thousiaste coureurs hebben zich weer ingeschre ven voor een plekje aan de start van dit grootste en gezelligste cross venement in de regio.

Allemaal meedoen Oktober is de maand waarin inwoners van De Ronde Venen allerlei sporten en beweegvormen kunnen uitproberen. Onder de naam ‘Okto ber Actief’ kunnen 50-, 60- en 70-plussers een maand lang vrijblijvend kennismaken met allerlei sport- en beweegactiviteiten. Er zijn 24 deelne mende sportaanbieders. Op www.oktoberactief.nl vindt u de activiteitenlijst met het veelzijdige aanbod en kunt u zich aanmelden. De mogelijk heden zijn zeer divers: van samen een wandeling maken tot yoga, van badminton tot kanoën, van bodyshape tot hardlopen. Spor ten voor mensen die een aanpas sing nodig hebben vind je onder het kopje ‘specials’. “Het kan niet anders of er zit wat voor je bij!”, volgens Jos Kooijman (pro jectleider). “Probeer een sport de hele maand of probeer een aantal verschillende. Alle mogelijk heden in De Ronde Venen staan hier overzichte lijk op een rij. Je zult je verbazen over hoeveel er te doen is in onze gemeente!”

18 23 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN

Nationale Sportweek 2022

Ten tijde van de lancering was Audi een van de voorlopers met een compacte crossover. Vandaag de dag heeft nagenoeg ieder merk een dergelijk model in de showroom staan. Niet alleen nieuw zijn deze auto’s populair, maar ook op de occasionmarkt zijn deze au to’s niet aan te slepen.

DE GROENE VENEN 23 SEPTEMBER 2022 19

Audi lanceerde de Q3 in 2011. Het model dat te koop staat bij Autobedrijf Bouthoorn in Wil nis betreft het facelift model dat in 2016 van de band rolde. De wijzigingen die doorge voerd zijn tijdens de facelift waren minimaal, aangezien het model al goed verkocht. Met name aan de grille kun je herkennen dat dit het nieuwere type is.

Momenteel staan er in Nederland acht Q3’s te koop met een vergelijkbare kilometerstand en bouwjaar. Met een nieuwprijs van ongeveer 47 mille is de kop eraf en staat het model te koop voor een scherpe 26.950 euro.

tekst michael reuling foto's patrick hesse

IMPRESSIEAUTO

De Q3 is qua ruimte vergelijkbaar met een Audi A3 Sportback, maar dan met een hoge zitpositie. Daarmee gaat het model de strijd aan met onder meer de BMW X1 en Volkswa gen Tiguan. Zodra je plaats neemt in de Q3 valt het strakke interieur op. Met een kilome terstand van net iets meer dan 57.000 ziet het interieur er bovendien nog uit als nieuw. Alles zit oerdegelijk in elkaar. De bediening is mak kelijk en Uiteraardoverzichtelijk.krijgjeook in deze Audi het MMI multimediasysteem. Dit bedien je met een centrale draaiknop en een paar knoppen voor de hoofdmenu’s. Naast radiostations,

Bluetooth koppeling en diverse rijmodussen krijg je uiteraard ook een navigatiesysteem. Deze occasion is voorzien van de Pro Line en S Line, waarmee je eigenlijk de belangrijkste zaken aan boord hebt. Denk ook aan extra’s als een lendensteun, bi-xenon koplampen, 18 inch velgen, lederen sportstuur,

Onder de motorkap vinden we een 150 pk sterke 1.4 TFSI, gekoppeld aan een DSG automaat met dubbele koppeling. Daarmee zoef je van versnelling naar versnelling zonder dat je er iets van merkt. De combinatie van de DSG en de 150 pk maakt de Q3 tot een hele fijne rustige reisgenoot waarmee je in alle comfort lange afstanden aflegt. Meer pk’s heb je eigenlijk niet nodig. En waar oudere TFSI motoren nog wel eens wat olie lusten speelt dit probleem niet bij de nieuwere modeljaren –zoals bij dit model.

Autobedrijf Bouthoorn Herenweg 18-20 3648 CJ Wilnis Tel. 0297www.autobedrijf-bouthoorn.nl242155 Audi Q3 Gewilde crossoverAUDI Gereden versie: Audi Q3 Vermogen: 150 pk 0-100: 8,9 s Topsnelheid: 204 km/u Gemiddeld verbruik: 5,9 l/100km Vraagprijs: 26.950 euro Kom ook BLOKFLUIT of DWARSFLUIT spelen! Je kunt al les krijgen vanaf 6 jaar Eén groepsles blokfluit kost ong. € 7,Een privéles blok of dwarsfluit kost ong. € 17,50 ***NIEUW: nu ook LES AAN HUIS*** ***NIEUW: OUDER/KIND LES*** Kijk voor meer info op www.suzannearends.nl Of bel 06 46483157 Professionele docente Openingstijden Dinsdag t/m zaterdag 09.30 - 17.30 uur E W Herenweg 169a 3645DK Vinkeveen 0297 743 565 GOUDSMEDERIJ DE HOOGSTE PRIJS VOOR UW GOUD EN ZILVER ormontrewww.ormontre.nlinfo@ormontre.nl

• Je hebt een afgeronde relevante opleiding op minimaal mbo-niveau (bijvoorbeeld directiesecretaresse of officemanagement)

In deze baan ondersteun je het bestuur en de directie. Primair ondersteun je twee directieleden zodat zij hun werk optimaal kunnen doen. Het is jouw verantwoording dat de dag van deze directeuren van A tot Z klopt. Je beheert de agenda’s en zorgt dat deze helder zijn. Je plant niet alleen de afspraken in maar organiseert ook alle faciliteiten rondom deze afspraken. Ook zorg je ervoor dat ze over de juiste voorbereidingen beschikken. Je bent degene waar je voor werkt altijd net een stap voor in het organiseren van zijn/haar werk. Daarnaast verzorg je de voorbereiding en afhandeling van het wekelijkse directieoverleg. Je werkt nauw samen met de overige collega’s op het bestuurssecretariaat.

monteur technische binnendienst

voor

Opleiding en ervaring van onze ideale kandidaat:

Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

• gezellige collega’s in een hecht team

Plaats:

Uitsluitend reacties via Werken in het Westen nemen wij mee in de sollicitatieprocedure. Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs.

Functie: Verkoopheld in het

Functie:MijdrechtEnthousiaste

Organisatie: De Loods Fashion - Plaats: Mijdrecht

Je hebt een collegiale en dienstverlenende instelling, bent stressbestendig en accuraat. Je houdt het overzicht op hectische momenten. Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Je signaleert problemen en ziet kansen om deze alleen of samen met je collega’s op te lossen.

• de mogelijkheid om meer te werken tijdens vakanties en drukkere seizoenen

Plaats: Functie:MijdrechtFulltime

Maxima Kitchen Equipment

Plaats: Mijdrecht

Plaats:

medewerker technische dienst

Maxima Kitchen Equipment

Ben jij het type ‘stille kracht’ die ervoor zorgt dat alles op rolletjes loopt? En ben jij tegelijkertijd zo communicatief en (politiek) sensitief dat je met uiteenlopende partijen hiervoor goed kan schakelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Maxima Kitchen Equipment

Plaats: Functie:MijdrechtCommunicatieprofessional Duurzaamheid

Naastwerkweek.jesalaris

• aantrekkelijke personeelskorting

Stuur een mail s.vandermeulen@goedhart.comnaar of loop bij ons binnen! Solliciteren kan ook via onze en in het weekend? Kom dan bij ons aan de slag als servicebalie- of verkoopmedewerker!

• een fijne werksfeer

Functie:

• Ervaring als secretaresse op het gebied van bestuurszaken bij een gemeente is een pré Salaris en arbeidsvoorwaarden

• een zondagtoeslag

technische service medewerker

Fulltime systeembeheerder

20 23 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures VACATURES KARWEI Mijdrecht zoekt servicebalie- en verkoopmedewerkers KARWEI Mijdrecht - Industrieweg 38 - 3641 RM Mijdrecht T. 0297-242423Interesse?

Wij beloven je:

Functie:MijdrechtFulltime

+ Organisatie:Mijdrecht De Groene Venen

Reageer dan vóór 1 oktober 2022 via www.werkeninhetwesten.nl. Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Monique Treur (directeur) via 06 10770033. De eerste gesprekken staan gepland op maandag 10 oktober. De tweede gesprekken staan gepland op maandag 17 oktober.

Organisatie:

Medewerker bestuurssecretariaat 32-36 uur per week / vacaturenummer 22.35

Jouw baan

• Je hebt goede kennis van Word, Excel en Outlook

Jouw deskundigheid

Organisatie:

Zoekwww.goedhart.com/vacatures.websitejijeenleuke(bij)baanvooroverdag

Maxima Kitchen Equipment

Geïnteresseerd?

Organisatie: De Loods

verkoper gezocht

ontvang je een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is 17,05% van je salaris en salaristoeslagen. Met dit IKB regel je bijvoorbeeld extra verlof, een opleiding of je laat het maandelijks uitbetalen. Op www.caogemeenten.nl lees je hier meer over. Bovenop het IKB krijg je € 500 bruto extra (bij een 36-urige werkweek).

• mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en doorgroeien binnen de organisatie.

Heb je interesse? Neem dan contact op met ons via info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57. Wij zoeken bezorgers! ... voor de wekelijkse bezorging van onze krant en folders op donderdag- of vrijdagmiddag in: AbcoudeMijdrecht&Industrieterrein-

weekend

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk

Plaats: Functie:MijdrechtFulltime

Functie: Krantenbezorger De Groene Venen Abcoude

Organisatie:

Fashion

Als jij je bij ons inzet voor de samenleving, staat daar uiteraard iets tegenover. Wij bieden een arbeidscontract voor een jaar met uitzicht op een vast contract. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 3.301,00 bruto per maand (functieschaal 7), bij een 36-urige

Organisatie:

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.