De Groene Venen 22 april 2016

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

10°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 21 - Week 16 – 22 april 2016

www.hypotheekshop.nl/rentevergelijker

Constructieweg 90 L te Mijdrecht € 625,- per maand (exclusief kosten)

1e maand geen huurkosten! Circa 100 m2

Onafhankelijk advies nodig? Duidelijk verhaal Dorpsstraat 14, Mijdrecht

Duidelijk verhaal

Hofland 19 | Mijdrecht | T. (0297) 24 17 70 | mijdrecht940@hypotheekshop.nl

Tel. 0297 - 212 987 www.vidabedrijfsmakelaars.nl

Hofland 19 | Mijdrecht | T. (0297) 24 17 70 | mijdrecht940@hypotheekshop.nl

Uw servicepunt in de buurt Tilly's Nail studio Rondweg 1 Mijdrecht D.I.O. drogist de Bree Vinkeveen Martens Mode Loenen aan de Vecht Hendrikse Stomerijen Baambrugge Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

APK ACTIE Maak nu een afspraak, en maak kans op een auto t.w.v. € 10.000,-! De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

PAUW bedrijven onthult jubileumbus bij 60-jarig bestaan PAUW Bedrijven, het sociaal werkbedrijf in de regio De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Lekstroom, bestaat zestig jaar. Dinsdag jl. verrichtte algemeen directeur Els Uijting in Mijdrecht de aftrap voor een feestelijk jubileumjaar. Samen met de PAUWmedewerkers die dit jaar ook 60 worden of geworden zijn, werd een speciale jubileumbus onthuld. Iedereen die de bus ergens ziet staan, wordt uitgenodigd om er een mooie, bijzondere, leuke of originele foto van te maken en deze via Twitter, Facebook of e-mail te delen. De inzenders van de foto’s maken daarmee kans op een weekendje weg. De Groene Venen start deze week met de eerste van een zesdelige reeks artikelen over de rol die PAUW bedrijven speelt bij het zoeken naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van de Participatiewet. Zie ook pagina 12 en 13.

Hoogste punt voor appartementen Pijlstaartlaan Het hoogste punt van de nieuwbouw van 59 appartementen aan de Pijlstaartlaan in Vinkeveen is afgelopen woensdag bereikt. Om dit heuglijke feit te vieren, werd in de namiddag de vlag gehesen en met de medewerkers op de bouw en een aantal genodigden het glas geheven. De 59 appartementen worden gebouwd door Bébouw Midreth in opdracht van SPF Beheer, die ook de verhuur verzorgt. Het complex met energiezuinige appartementen in de vrije huursector en een verdiepte parkeerkelder kenmerkt zich door het uitzicht op het park, de nabijheid van het centrum en het hoge afwerkingsniveau. De geplande oplevering is najaar 2016.

www.zwanenparkzicht-vinkeveen.nl. Inzet v.l.n.r: Ralf Dressel, Fons Pompe, Frank van Leeuwen en Mark Geurtsen. foto arthur van der kooij

HAAL MEER UIT UW TV! Feesten DJ’s, VJ’s etc Shows Evenementen MOONLIGHT PRODUCTIONS Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38

www.moonlightproductions.nl

NERGENS GOEDKOPER! LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND!

Kievitslaan 57 te Vinkeveen

799,-

699,Verkocht!

SOUNDBAR | PLAYBAR

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en alléén t/m zondag 1 mei 2016.

VERTROUWDE Expert Mijdrecht SERVICE! Bozenhoven 19d, (0297) 286845


2

22 april 2016

Van harte welkom op onze Feestelijk Opening

Zaterdag 30 april 2016 14.00-20.00 uur Dorpsstraat 24, 3648 AH Wilnis

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

Luistervink Foutje bedankt... In de loop der jaren heb ik ze voorbij zien komen. Oud-werknemers van failliete bedrijven die een busje kochten en als ZZP'er aan de slag gingen. Prijzenswaardig, maar als je baas failliet is, is er vaak geen alternatief dus je moet wel. Per jaar starten er tussen de 110- en 130.000 mensen als ZZP'er. Binnen vijf jaar verdwijnen er tussen de 70- en 85.000 per jaar. Gemiddeld is de stijging tussen de 40- en 50.000 per jaar. Eind 2014 telde ons land 880.000 ZZP'ers. Veel van hen stoppen omdat de hoge bedrijfskosten ze de das omdoen. Blauwe biljetten, u kent ze wel, geven vaak het laatste duwtje bergafwaarts. Onze regering heeft een warm hart voor deze groep feitelijke werklozen. Was dat maar waar! Deze week hoorde ik het verhaal van een man die als ZZP'er een arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten. Twintig jaar geleden, dus beslist geen eendagsvlieg. Zo wist hij zich verzekerd van een stuk zekerheid tot z'n 65e. Een aantal jaren geleden sloeg het noodlot toe. Een ernstige hersenbloeding zorgde er voor dat de man een wrak werd. Links verlamd en z'n arm plus hand slaat voortdurend op z'n knieën. Maar niet van het lachen. Gelukkig had hij een eigen vangnet opgebouwd, dus sinds dat moment leeft hij van een uitkering op basis van arbeidsongeschiktheid. Knappe koppen in het Haagse hadden inmiddels niet stil gezeten. Gezien de vergrijzing moest de pensioenleeftijd omhoog. Voor deze man betekende dat tot en met z'n 67e werken. Hij nam contact op met de verzekering, maar die stuurde hem regelrecht het bos in. Begrijpelijk want een al brandend huis verzeker je niet toch? Zo loopt hij maandelijks minimaal 750 netto AOW mis. Wanneer zijn eventueel zelf opgebouwde pensioenvoorziening gaat uitkeren, is mij niet bekend. Het is daarom dat ik mij tot de AOW wil beperken. Bovenstaand verhaal staat in schril contrast met een werknemer die via het UWV arbeidsongeschikt is verklaard. Hij of zij krijgt die uitkering tot de uitgestelde AOW-datum. Vaak is die uitkering veel hoger dan de AOW die 9000 euro uitkeert. Daarnaast keert het verplichte pensioen meestal op het 65e levensjaar uit, waardoor de scheefgroei nog groter wordt. Als je om wat voor reden dan ook wetten wilt veranderen, moet je uiterst zorgvuldig te werk gaan. Het is jammer dat dit niet is gedaan. We zijn meer met nieuwkomers in de weer. Luistervink

22 april 2016

3

Banenenrepubliek De Ronde Venen

Politiek spelletje leidt tot nieuwe coalitie Nadat de raadsfracties van CDA, Ronde Venen Belang en VVD op Witte Donderdag het college van B&W met een motie van wantrouwen naar huis hadden gestuurd, zijn de drie fracties met opvallende voortvarendheid aan de slag gegaan om een coalitieakkoord met elkaar te sluiten. Binnen vier weken werden ze het eens. Op dinsdag 19 april j.l. presenteerden de drie fractievoorzitters de nota “Maatschappelijk betrokken”, met als ondertitel ‘met visie naar vooruitgang’.

Uit de toelichting van de drie fractievoorzitters bleek dat de ergernis over de oude coalitie vooral zat in het feit dat naar hun mening er te weinig snelheid zat in de uitvoering van het beleid en dat er te weinig concrete plannen in uitvoering werden genomen. De missie van het nieuwe college is dan ook om met de nodige snelheid en resultaatgericht, orde op zaken te gaan stellen in de gemeente. De heren Rein Kroon (CDA), Frans Lugtmeijer (VVD) en René Bultena (RVB) slaagden er niet in om duidelijk te maken, waar het dan in de afgelopen twee jaar allemaal mis gelopen is. Het akkoord geeft aan waar de nieuwe coalitie in de komende twee jaar de accenten wil gaan leggen. Naast de punten die we kennen uit de verkiezingscampagnes, zoals het beter betrekken van de inwoners bij tal van zaken, het verhogen van de veiligheid, het verbeteren van de zelfredzaamheid en vergelijkbare retoriek, springen er een paar punten uit.

den verhoogd. Met dat geld gaan we er voor zorgen dat er veel meer aandacht aan preventie wordt besteed, zodat er straks minder mensen gebruik behoeven te maken van zorgverlening. We hebben ons laten voorrekenen dat voor elke euro die je aan preventie besteedt, je twintig euro bespaart op de zorgkosten.” Een ander belangrijk item is het inlopen van het achterstallig onderhoud aan de wegen. Hoe dat gefinancierd gaat worden bleef onduidelijk. Verder is men van plan om in de komende jaren een aantal wijken flink op te knappen en het bouwprogramma in Marickenland te versnellen. Ook zal er nog dit jaar een nieuwe website van de gemeente komen, zodat daarmee de informatie aan de burgers zal worden verbeterd en de gemeente nog beter bereikbaar zal zijn, aldus Rein Kroon. En met het besluit om van vier naar drie wethouders terug te gaan, denken de drie partijen een forse bezuiniging te kunnen inboeken. Door twee weggestuurde wethouders te hergebruiken bespaart men vervolgens ook op wachtgelden.

Plannen Veel aandacht is er voor het sociaal domein. Daar wil men in de komende jaren maar liefst 1,2 miljoen op bezuinigen. “Dat betekent niet dat de zorg minder zal worden,” verzekert VVD-er Frans Lugtmeijer. “We gaan nog dit jaar een innovatiebudget van twee ton vrijmaken. Dat zal volgend jaar nog eens met vijftig procent wor-

Het college Het college van Burgemeester en Wethouders zal gaan bestaan uit burgemeester Maarten Divendal en de wethouders David Moolenburgh (CDA), Alberta Schuurs-Jensema (VVD) en Anco Goldhoorn (RVB). De taken van de burgemeester blijven vrijwel ongewijzigd met in de portefeuille onder meer openbare orde en

tekst piet van buul

veiligheid, algemene bestuurlijke zaken en regionale samenwerking. David Moolenburgh wordt coördinerend wethouder ruimtelijke ordening met zaken als bestemmingsplannen, grondexploitaties, gemeentelijk vastgoed en accommodatiebeleid, wegen en kunsten cultuur. Anco Goldhoorn wordt coördinerend wethouder Sociaal Domein. Daartoe behoren de WMO, de participatiewet en het minimabeleid. Verder gaat hij zorgen voor het milieu en het afval en zit economie in zijn portefeuille. De nieuwkomer, mevrouw Alberta Schuurs gaat straks over de euro’s als coördinerend wethouder van financiën. Aangeschoten wild Wat de inwoners van de gemeente na deze opmerkelijke vertoning van een tussentijdse coalitiewisseling rest, is een gevoel van onbegrip. We zijn nu een maand verder en tot nu toe heeft niemand van de drie coup-plegende partijen kunnen uitleggen waar dit alles voor nodig was. Onbegrip ook over het feit dat twee wethouders met een motie van wantrouwen door hun eigen partij zijn weggestuurd en de dag erna weer in genade zijn aangenomen. Wat hen bezield om weer op het pluche plaats te nemen bleef vaag. De een gaat door omdat hij het wethouderschap zo vreselijk leuk vindt en de andere heeft zich afgevraagd wie er mee gediend zou zijn als hij zou vertrekken. Daar zullen de inwoners het mee moeten doen. Voor een correctief referendum zullen zij nog twee jaar moeten wachten. En de nieuwe coalitie rekent er ongetwijfeld op dat die paar kiezers, die dan het vertrouwen in de lokale politiek nog niet geheel verloren hebben en bij de gemeenteraadsverkiezingen nog wel gaan stemmen, dit alles inmiddels weer vergeten zijn.

Gemengde gevoelens over coalitieakkoord Bij ‘de schone lei’ waarmee de drie nieuwe coalitiepartners voortvarend willen beginnen, worden niet alleen bij de kiezers nog grote vraagtekens gezet. tekst rob isaacs

Oud-fractievoorzitter Jan van Loo van het CDA wil dat het college van B&W de interviews die zijn afgenomen ten behoeve van het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar DUO+, openbaar maakt. Hij doet een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (wob), die iedereen het recht geeft informatie over bestuurlijke aangelegenheden op te vragen. De uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie leidden vorige maand tot een motie van wantrouwen en de val van het college. Van Loo is bovendien van mening, dat de nieuwe coalitie is gebouwd op 'list en bedrog'. Aan de gemeenteraad (met een kopie aan de redacties van de regionale media) schrijft hij dat hem is gebleken dat al weken voor het indienen van de motie van wantrouwen, “buiten de openbaarheid is gewerkt aan de vorming van de nieuwe coalitie.” De wethouders Moolenburgh en Goldhoorn zouden hiervan volgens Van Loo op de hoogte zijn en de motie van wantrouwen was uitsluitend gericht op het vertrek van de wethouders Dijkstra en Spil. “CDA, VVD en RVB maken nu goede sier met onze plannen en borduren voort op ons bloed, zweet en tranen,” reageerde oud-wethouder Aldrik Dijkstra donderdag tegenover AD Groene Hart. De manier waarop de breuk tot stand kwam, is door zowel Dijkstra als door wethouder Erika Spil ervaren als “een enorme dreun” in het gezicht van het lokale bestuur. Met elkaar beslissen over onze leefomgeving is volgens Spil verworden tot een discussie in achterkamertjes en daarover maakt zij zich zorgen.

GroenWest verhoogt huur voor doelgroep niet

Een duidelijke keuze voor betaalbaarheid Huishoudens met een laag en middeninkomen (jaarinkomen beneden 44.360 euro) krijgen dit jaar geen huurverhoging van GroenWest. De toegestane verhoging is 2,1% voor de lage inkomens en 2,6% voor de middeninkomens. Het afgelopen jaar hebben deze huishoudens een huurverhoging van 1% gekregen, gelijk aan de inflatie. Voor de huishoudens met een inkomen boven de 44.360 euro maakt GroenWest net als

voorgaande jaren gebruik van de mogelijkheid voor inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,6%. “Niet alleen willen wij deze huishoudens stimuleren om door te stromen, zodat de woning weer vrijkomt voor onze doelgroep. Wij vinden het ook belangrijk dat de huurprijs van de woning meer aansluit bij het inkomen van de huurder,” aldus directeur-bestuurder Karin Verdooren van GroenWest. Ook HV Weidelanden maakt zich

hard voor betaalbaar wonen. Jan Peltenburg, voorzitter van HV Weidelanden: “Als belangenbehartiger van de huurders maken wij ons zorgen over de betaalbaarheid. Wij zijn dan ook blij dat GroenWest de lijn van vorig jaar heeft doorgezet voor de lage en middeninkomens. Het stemt ons positief dat GroenWest het besluit heeft genomen om dit jaar de huur voor deze groep huurders niet te verhogen.”

De Groene Venen is 24 uur per dag online te lezen op degroenevenen.nl

Agenda Kort Zaterdag 23 april

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling, Peter Schavemaker, en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2016 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

• Mode Weekend, dorpscentrum, Mijdrecht • Muzikale verhalenmiddag, Zorgcentrum Zuiderhof, Vinkeveen • Soep voor Syrië, Wereldwinkel, Mijdrecht • Sing-in ROM-koor, De Boei, Vinkeveen • Kermis, sportpark Argon, Mijdrecht • Concert: Karsu, P.M. Theater, Abcoude

Zondag 24 april • Koopzondag en Mode Weekend, dorpscentrum, Mijdrecht • Open Dag Watersportver. VinkeveenAbcoude, Clubschip bij Eiland 4, Vinkeveen • Kermis, sportpark Argon, Mijdrecht

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

22 april 2016

Kort nieuws Mijdrecht

Lammeren weiden in De Wegwijzer Op zondag 24 april leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur is de schriftlezing Johannes 20:1-14, waarin Johannes de beschrijving van het leven en werk van Jezus Christus afsluit. Als gevolmachtigde van de goede Herder moet Petrus Zijn lammeren weiden (zie 15-17). Hiermee duidt Christus meteen de kerntaken aan van de gemeente van Christus. Om 17 uur behandelt ds. Vos Mattheus 15 en HC 7 over de werking van het geloof. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht. nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten.

‘Hupsakee met kroontjes’ op De Eendracht Hoge score voor VVP Verhuur en Visserslust Er was eens….een mooie verkleedhoek op De Eendracht in Mijdrecht! Daar woonden koning WillemAlexander en koningin Máxima, samen met een hofdame, die hen overal mee hielp. Op een dag merkten ze dat het een beetje onrustig was om hen heen. Kinderen met bordjes en bestek schoven aan bij lange, feestelijk gedekte tafels en aten daar een gezellig en gezond ontbijt. Ze hoorden hen praten en vertellen over het grote feest van Koningsdag.

"Welke dag is het vandaag eigenlijk?" vroeg de koning aan zijn vrouw Máxima. "Vandaag is het 22 april en ze vieren jouw verjaardag alvast", zei de koningin met een grote glimlach. Ze vertelde hem ook over het dansen en sporten op de Koningsspelen ter ere van de aanstaande verjaardag van haar man op 27 april. De koning zei ‘Hupsakee!’ en maakte een vrolijk dansje met zijn vrouw en alle kleuters van De Eendracht.

VVP Verhuur in Vinkeveen is, mede door haar verbouwde locatie Visserslust aan de Baambrugse Zuwe, een bijzondere locatie om te overnachten. Zowel voor zakenlieden als vakantiegangers of families die bijvoorbeeld een feestje te vieren hebben. Ook de overige appartementen, woonboot en chalets van VVP Verhuur worden met veel plezier geboekt. Dat blijkt onder meer uit de cijfers van Booking.com. Met ruim 250 beoordelingen scoorden de accommodaties van VVP Verhuur in 2015 een 8,7, nóg hoger dan de toch al ruim voldoende beoordeling in 2014. Voor alleen Visserslust, waar de grotere appartementen van VVP Verhuur met 4 slaapkamers plus een rolstoelvriendelijk appartement in gevestigd zijn, was de score op basis van ruim 50 beoordelingen maar liefst 9,1! Deze beoordelingen komen van gasten uit alle delen van de wereld.

Alle accommodaties van VVP Verhuur beschikken over een eigen keuken, badkamer, (satelliet) tv en WiFi. Er kan worden gekozen voor volledige 'hotelservice' of men kan gebruikmaken van week-, midweekof weekendprijzen en zelf voor een aantal zaken zorgen. Meer informatie op www.vvpverhuur.nl of neem contact op via info@vvpverhuur.nl of 06-52 02 55 55.

Na 24 jaar klonk de schoolbel opnieuw voor 'De Trekvogel Class of '92'

Mijdrecht

Stroopwafelactie KV Atlantis De leden van KV Atlantis verkochten vorige week vrijdag tijdens hun traditionele verkoop weer zoveel mogelijk stroopwafels huis aan huis in Mijdrecht. Het resultaat van die avond was 879 verkochte pakjes stroopwafels. In de voorverkoop zijn er 2158 pakjes verkocht, waardoor het totaal uitkomt op 3037 pakjes stroopwafels. Voor de jeugdleden waren er prijzen te verdienen. Lodi uit de E3 verkocht in de voorverkoop 118 pakjes, Merel uit de D1 105 pakjes en Jonas uit de D1 77 pakjes. De opbrengst wordt gebruikt voor de verbouwing en inrichting van de kantine.

DE GROENE VENEN

Wie wil er nu niet eens met eigen ogen zien wat er van je oude klasgenoten terecht is gekomen. Dat is meer dan leuk ondervonden leerlingen uit 'de klas van 1992' van O.B.S.de Trekvogel in Mijdrecht. Na 24 jaar zagen ze elkaar weer.

Goud in je wijk brengt kleur in De Ronde Venen

Eind vorige week zijn veel inwoners van De Ronde Venen samen aan de slag gegaan om hun buurt weer een stukje vrolijker en gezelliger te maken. De vijfde editie van Goud in je wijk was winderig maar daarom niet minder geslaagd. Vol enthousiasme gingen 65 klassen van lokale basisscholen de uitdaging aan om de mooiste en langste zonnebloemen te kweken. En verschillende buurtjes in Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis gaan een kleurrijke zomer tegemoet. In Baambrugge is een grote stap gezet in de realisatie van een hondenuitlaatveld. In de zomer kunnen honden hier spelen. In Mijdrecht zijn op verschillende plekken bloembollen gepoot en in Wickelhofpark is een start gemaakt voor twee vijfsterren insectenhotels. Ook de pallettuinen die vorig jaar zijn geïntroduceerd blijken een blijvend succes. Zideris gaat ze op verzoek produceren. In Zuiderwaard in Vinkeveen is een actieve bewonersgroep die samen zwerfvuil heeft geraapt en folders heeft uitgedeeld om hondenpoep op straat en in het Zwanenpark tegen te gaan. NME-centrum De Woudreus heeft in 65 klassen aan bijna 1.600 basisscholieren zonnebloemzaadjes, een potje, et ev negende maal he de or vo 9 16 l fe n aarde en een dagboekkaart ee nde Ta kwamen bijeen om ganiseerde de Ro rs or lfe jl. go ril ap 80 15 n. se ag uitgedeeld. Tijdens hun Vrijd e Plas sen. On op de Vinkeveens Vinkeveense Plas lf de go n nd va la Ei en t nd en la oogstfeest op 18 september nem le hore op de ei es die door loka kj cours te spelen an ar dr lfp en go d es en pj , ag a.s. geven ze een prijs aan de uitd lijke ha , veiling verrast met heer de prijsuitreiking j zi er n as de w er p w oo eg or afl hoogste zonnebloem. derw . Na emd vo den aangeboden ement was best er w en s ev t er he em n rn va de t Kijk voor alle acties en a caon brengs cineM foto public een borrel. De op en er nn di ng ki beeldmateriaal op facewal De Ronde Venen. um iti sp Ho es nn book.com/goudinjewijk en Joha

.169 euro op 9 n a v e u q e h c t r Eilandgolf leve ospitium in Wilnis voor Johannes H

www.goudinjewijk.nl.

Ruim een jaar geleden, begon er een gesprekswisseling op Facebook tussen de twee initiatiefnemers,Tom van Rossum en Tony (Chung-Shing) Jim. Dit gesprek begon met een felicitatie en eindigde met een afspraak elkaar eens te ontmoeten.Dit beviel zo goed, dat ze besloten om ook de overige oud-klasgenoten hierin te betrekken voor een reünie. Tom en Tony startten een Facebookevenement, om zo alle oud-klasgenoten van groep zes, zeven en acht vanaf het jaar 1990 te lokaliseren en uit te nodigen. Binnen een mum van tijd waren alle oud-klasgenoten gevonden, op twee uitzonderingen zonder Facebook na.

De reünie heeft op zaterdag 16 april plaatsgevonden op O.B.S. De Trekvogel. Met een opkomst van bijna 80 procent,inclusief een oud-leerling uit Engeland en een uit Duitsland plus nog enkele oud-meesters en juffen en met een opgesteld programma door de oud-meesters Ton Rijsenbrij en René Klomberg was de dag een daverend succes. Aan het einde van de avond zijn telefoonnummers uitgewisseld en op het moment van schrijven is er al een WhatsApp groep gestart. Een nieuwe 'reünie' zal waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten. Lang leve het digitale tijdperk! foto bastiaan Middelkoop


DE GROENE VENEN

22 april 2016

5

Brandweer Vinkeveen overtuigend door naar halve finale

Kort nieuws Vinkeveen

Inschrijven voor avondvierdaagse

Vriendjesweek bij kinderopvang Parto u

Het was een week vol vriendscha ppen bij kinderopvang Partou aan de Oosterlandweg in Mijdrecht. Je eerste vriendjes zijn vaak een vrie nd voor het leven. Door vriendjes te maken ontwikkelt een kind sociale vaardigheden. Hij leert te dele n, spelen en rekening te houden met andere kinderen. Om deze redene n heeft Partou vriendjesweek in het leven geroepen. Er werden vers chillende activiteiten georganise erd voor alle vriendjes, zoals vriends chapsarmbandjes maken, poppen kast, muziekles, koekjes bakken, vrie ndjestikkertje en de oudste kind ere n konden een speciale kaart sturen aan hun allerbeste vriendje. Nat uurlijk zijn alle vriendschappen vast gelegd op foto en dit gaf een hoo p leuke plaatjes!

De wedstrijdploeg van de brandweer Vinkeveen heeft zich in Werkhoven tijdens de provinciale vaardigheidstoets in de Hoofdklasse overtuigend geplaatst voor de volgende ronde! Bij de prijsuitreiking bleek dat het technisch puntentotaal van de beste twee ploegen precies gelijk was, waardoor uiteindelijk de speel- en redtijd van de slachtoffers van invloed waren op de einduitslag. Het korps van Amerongen werd winnaar en de Vinkeveense formatie eindigde op een mooie tweede plaats. Deze geeft tevens recht op deelname aan de gewestelijke ronde. Bij de vaardigheidstoetsen in de Hoofdklasse zijn de incidenten groter en complexer van omvang. Naast een standaard brandweerteam van zes personen maakt ook een Officier

van Dienst (OVD) deel uit van het wedstrijdteam en krijgt men assistentie van andere (brandweer)eenheden. Het team kreeg in Werkhoven te maken met een realistisch en uitdagend scenario met meerdere incidenten. Waaronder een vloeistofbrand bij een fruitteler, een aanrijding met een te water geraakte fietsende postbode plus een vermissing van een medewerker en een beknelling van een andere medewerker. Alle incidenten werd in iets meer dan vijftig minuten tot een goed einde gebracht. De wedstrijdploeg bestond uit: Officier van Dienst Chris Huijbreghs, bevelvoerder Mark van Wijk, pompbediende Norbert Kok plus Sander Strik, Martin Pothuizen, Bart van Asselen en Arjan Kok.

Geslaagde jubileumdag ROM-koor Gezocht: enthousiaste zeilers voor Optimist en RsFeva Watersportvereniging Vinkeveen en Abcoude (WVA) heeft nog enkele plekken beschikbaar voor enthousiaste jeugdzeilers in haar Optimisten en RsFeva’s. Komende zondag, 24 april, houdt de vereniging een open dag. Iedereen is welkom. De open dag start om 13 uur met het hijsen van de verenigingsvlag op Clubschip De Schuit aan de Baambrugsezuwe 143f. De jeugdcommissie en de enthousiaste trainersgroep staan klaar om bezoekers te ontvangen en wegwijs te maken binnen de vereniging. De Optimisten, RsFeva’s en Splashes liggen klaar om een rondje te gaan varen. Maarit Toornstra van de jeugdcommissie heeft er zin in. "Zeilen is een heerlijke sport, je bent lekker buiten bezig, in strijd tegen de wind. Je doet het niet alleen, maar gezellig met je vrienden."

De jeugdgroepen van de WVA trainen elke zondag op de Vinkeveense Plassen. Daarnaast varen zij regelmatig wedstrijden in de Combi-klasse. De zeillessen zijn zowel bedoeld voor kinderen die willen leren zeilen, als voor kinderen die al kunnen zeilen maar hun techniek en snelheid willen verbeteren. Ook aan de ouders is gedacht: "Voor hen huren we een Valk op de zondagen dat de kinderen trainen", zegt Toornsta. "Zo kunnen de ouders de acties van hun kinderen vanaf het water bekijken terwijl zij zelf ook hun zeilvaardigheden vergroten, of gewoon lekker meevaren. Na afloop volgt er voor hen een gezellige borrel." Meer informatie over de WVA is te vinden op

Het ROM-koor heeft met de leden het 30-jarig jubileum gevierd in het Akoesticum in Ede. Onder de enthousiaste leiding van vaste dirigent Ferdinand Beuse en koorregisseur Marijke de Wit was er tijd voor gezelligheid en ontspannen zingen. Maar er is door het koor ook hard gewerkt aan de podiumpresentatie. De voormalige Frisokazerne bleek een stimulerende locatie en droeg bij aan het verbeteren van de groepsdynamiek op het podium. De dag werd afgesloten met een heerlijk diner. Er kan teruggekeken worden op een prachtige dag. In het kader van het 30-jarig jubileum van het Regionaal Operette- & Musicalkoor worden er diverse activiteiten gehouden, waaronder twee concerten, op 28 en 29 mei. Voor deze

Van 24 tot en met 27 mei kan tijdens de avondvierdaagse van Vinkeveen 5 of 10 km worden gelopen. Behalve kinderen zijn ook jongeren en volwassenen van harte welkom. De intocht op vrijdagavond wordt begeleid door Triviant,VIOS en de brandweer. Natuurlijk zorgt Jumbo elke dag voor iets lekkers en kunnen alle deelnemers weer rekenen op een mooie medaille! Inschrijven kan via

www.avond4daagsevinkeveen.nl

Mijdrecht

Oproep voor kranslegging Jaarlijks wordt op 4 mei om 20 uur een moment stil gestaan bij allen die ons ontvallen zijn tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog maar ook bij alle gesneuvelden van naoorlogse missies. Veteranen De Ronde Venen nodigt alle Veteranen van De Ronde Venen van harte uit om gezamenlijk een krans te leggen bij het monument ter nagedachtenis van de gesneuvelden in het centrum van Mijdrecht. Aanmelden kan via veteranen.rondevenen@gmail.com.

Regio

Nationaal Fonds Kinderhulp zoekt collectanten Het ROM-koor tijdens de jubileumdag in Ede. concerten is het ROM-koor nog op zoek naar enthousiaste jonge dames en heren die enige zangervaring hebben voor een jongeren-projectkoor. Morgen, zaterdag 23 april, staat er tevens een gezellige Sing-In op de agenda voor iedereen die lekker een middagje wil zingen. Meer informatie is te vinden op www.romkoor.nl

Nationaal Fonds Kinderhulp is in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht op zoek naar vrijwilligers die in de collecteweken van 24 tot en met 30 april en van 8 tot en met 15 mei kunnen collecteren. Door de stijgende armoede komen veel gezinnen en kinderen in de financiële problemen. Kinderhulp vindt dat geen enkel kind buitengesloten mag worden door armoede. Voor meer informatie of aanmeldingen kan contact worden opgenomen met Chantal Snoeren in Vinkeveen, tel. 0297-261454, met Marijke Wille in Wilnis, tel. 0297-287382, en met Gerda Verburg in Mijdrecht, tel. 0297-281205. Zie ook

www.kinderhulp.nl/wordcollectant.

Vinkeveen

www.wvavinkeveen.nl.

Prijsklaverjassen in de Merel

EHBO-diploma voor groep 8 van Julianaschool Alle kinderen uit groep 8 van de Julianaschool in Wilnis hebben aan het EHBO-jeugdexamen meegedaan. Om hieraan mee te kunnen doen, hebben de kinderen de afgelopen maanden veel moeten leren. Ook is er wekelijks geoefend met

de praktijk. Zo leerden de kinderen bijvoorbeeld hoe je verschillende verbanden moet aan leggen en hoe je een slachtoffer in de stabiele zijligging legt. Op de examendag waren de kinderen best zenuwachtig. Zou het lukken om het theorie- én praktijkexamen te halen? Gelukkig waren alle kinderen geslaagd en konden ze allemaal een diploma en een verbanddoos in ontvangst nemen.

Vrijdag 29 april is er in café De Merel op Arkenpark Mur in Vinkeveen weer prijsklaverjassen. Het kaarten start om 20 uur, zowel dames als heren zijn welkom. Graag aanwezig om 19.45 uur voor de inschrijving. Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld worden. Er is op deze avond ook een grote tombola.


6

22 april 2016

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

22 april 2016

7

Nieuwe formule jaarlijkse autopuzzelrit slaat aan

Lenterit brengt recordopbrengst van 5000 euro op voor CliniClowns De dertiende Lenterit, die afgelopen zondag plaatsvond was met zo’n 200 deelnemers verdeeld over 78 equipes, is succesvol verlopen. Een bonte stoet van prachtige klassiekers, open sportwagens, oorspronkelijke Fiats 500 en Mini’tjes en zelfs een riante Ferrari, volgde het mooi uitgezette parcours door Venen, Vecht en Gooi in de hoop zo min mogelijk strafpunten te behalen. Door hun deelname steunden de equipes het goede doel van de rit: CliniClowns. Diverse equipes hadden op originele wijze het thema A Touch of Red verwerkt in kleding, opvallende accessoires of decoraties, of gewoon met een rode auto. De Lenterit was door Lionsclub Mijdrecht-Wilnis van een nieuwe formule voorzien door een nauwe samenwerking met Hampshire Hotels. Start en finish vonden plaats bij Hampshire Hotel - Mijdrecht en ongeveer halverwege het traject stond de equipes een heerlijke buffetlunch te wachten bij Hampshire Hotel - Huizen. Gebleven was het bekende routeboek met een 'stripverhaal' van bolletjes en pijltjes waarmee de deelnemers hun weg moesten zien te vinden en de opdracht om onderweg een aantal fotovragen te beantwoorden. De eerste prijs (een overnachting met ontbijt voor 2 personen in een Hampshire Hotel in Nederland of België) ging naar team Griffioen in een Volvo 850T. De tweede prijs (een Wagner verfspuit) werd gewonnen door team Marjo Kranenburg in een Citroen DS Cabrio. De winnaar van het CliniClowns Concours d’Élégance – een speciale ‘Touch of Red’ prijs (een icewatch van juwelier van Beek) was het team Van Gerderen. De ‘early bird’ prijs voor vroege aanmelders (voor 50 euro brandstof bij firma Van Nieuwkerk) werd door loting gewonnen door team Verspaget. Voor de uitslag en fotos en meer informatie kijk op www.facebook.com/lenteritNL en www.lenterit.nl. Na afloop van de Lenterit konden Rob Hendrikx en Huub Kluijtmans van de organiserende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis CliniClowns-ambassadeur Gepco van Bokhirst een cheque van 5.000 overhandigen. Volgend jaar wordt de Lenterit weer georganiseerd op zondag 23 april 2017. Aanmelden om op de hoogte te blijven kan nu al op Facebook. foto's andras fictoor

Als gevolmachtigde in een levenstestament, waar zeg ik ja tegen? "Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 22 maanden! De rechtbank heeft een echtpaar veroordeeld voor het verduisteren van geld uit het vermogen van een hoogbejaarde en dementerende vrouw. Het echtpaar voerde gedurende een periode van bijna vier jaar het beheer over het vermogen van het slachtoffer op grond van een levenstestament. Gedurende deze periode hebben zij veelvuldig en op grote schaal voor eigen gewin gebruik gemaakt van het geld van het slachtoffer. De rechtbank rekent het de verdachten aan dat zij door hun handelen op ernstige wijze misbruik hebben gemaakt van het vertrouwen dat het slachtoffer in hen had gesteld." Het maken een levenstestament is reeds ingeburgerd. U hebt het toch ook al geregeld? Dan weet u dat de keuze voor een vertrouwenspersoon van zeer groot belang is. Doet uw vertrouwenspersoon wat u van hem verwacht? Ook al is uw vertrouwenspersoon een eigen zoon of dochter, dan nog moet u zich deze vraag stellen. Dat leert namelijk de volgende uitspraak: "Een dochter wordt niet aangewezen als bewindvoerder en mentor in tegenstelling tot de wensen die zijn vastgelegd in een levenstestament. Vader had vastgelegd dat hij zo lang mogelijk thuis verzorgd wilde worden. Volgens de hulpverleners was dat ook nog goed mogelijk. Echter, de dochter had al maatregelen genomen om vader in een verzorgingstehuis op te nemen. Tot overmaat van ramp had zij de vrijheid genomen om alvast 33.000 euro (zonder schenkingstraditie) aan zichzelf te schenken. De rechter besloot in deze zaak dat het beter was om een onafhankelijke professional tot bewindvoerder en mentor te benoemen."

Waar zegt een vertrouwenspersoon ja tegen? Een vertrouwenspersoon beheert het vermogen, voert de administratie, regelt de medische zaken en voert uw wensen uit op het gebied van bijvoorbeeld schenkingen of huisdieren. Dit zijn belangrijke taken waarmee een vertrouwenspersoon zorgvuldig om dient te gaan. Tips van uw notaris Vertrouwen is goed, controleren is beter. Kies voor twee vertrouwenspersonen die elkaar kunnen controleren en laat uw vertrouwenspersoon regelmatig rekening en verantwoording afleggen. Als uw

vertrouwenspersoon weet dat hij rekening en verantwoording moet afleggen, dan biedt u geen gelegenheid om misbruik te maken van de volmachten in het levenstestament. Voor het geval u dat zelf niet meer kunt, kunt u een toezichthouder benoemen aan wie de rekening en verantwoording afgelegd moet worden. Dit kan uw notaris ook voor u doen. Neem in uw levenstestament ook op dat bij uw overlijden rekening en verantwoording afgelegd moet worden aan uw erfgenamen. Met een levenstestament behoudt u de regie over uw eigen leven. Regel het nu het nog kan! Wilt u een vragenlijst ontvangen ter voorbereiding op het opstellen van een levenstestament, stuur dan een e-mail naar notaris@ffnotarissen.nl.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen Bozenhoven 115 3641 AD Mijdrecht Telefoon 0297-288086

Met de Zonnebloem pannenkoeken eten in de Strooppot Wat was het weer gezellig afgelopen woensdag 13 april in de strooppot in de Hoef. Veel gasten van de zonnebloem afd. Mijdrecht hadden daar een gezellige dag. Het feest begon om ongeveer 11.00 uur en eindigde om 14.30 uur. Gezelligheid was het toverwoord deze dag. Lekker koffie drinken met gebak. Gezellig zitten kletsen met andere gasten. Het feestje werd compleet gemaakt met het optreden van Marco de Hollander. Deze zanger wist zelfs een aantal gasten op de been te krijgen. Met een hele stoet werd er polonai-

se gelopen zelfs met de rollator. En een aantal gasten had de volgende morgen spierpijn. Marco de Hollander die regelmatig optreedt voor de Zonnebloem had een heel repertoir van oude liedjes. De meeste gasten kenden de teksten van deze liedjes en zongen uit volle borst mee. Natuurlijk werden er pannenkoeken gegeten die iedereen zich lekker liet smaken. En als klap op de vuurpijl werd er nog een bingo gehouden waarna iedereen met een leuke prijs naar huis ging.


Familieberichten

8

22 april 2016

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Charon

Uitvaartbegeleiding

Afscheid nemen met je hart

www.charonuitvaart-abcoude.nl Miranda van Gelderen: 06-23 36 79 97/ Brenda Stork: 06-15 44 20 46

ZUIDERZEEMUSEUM ENKHUIZEN

DE GROENE VENEN

Lotgenotencontactgroep depressie in Abcoude In De Angstelborgh in Abcoude komt vanaf maandag 30 mei maandelijks een lotgenotencontactgroep bij elkaar. Aanmelden kan nu al. De lotgenotencontactgroep depressie is voor mensen die last hebben (gehad) van een depressie, en die graag zouden willen praten met mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om een depressie te hebben. Praten met ervaringsdeskundigen kan veel steun opleveren. Ook is een lotgenotencontactgroep goed om sociaal isolement tegen te gaan, en om weer nieuwe contacten te leggen. Er is tijd om je verhaal te doen, en er is erkenning en herkenning. Het contact met lotgenoten is minder officieel dan met hulpverleners. De lotgenotencontact groep is niet bedoeld als therapie, en is ook geen vervanging voor therapie. Wel zullen er thema’s aan bod komen, zoals verschillende manieren om met een depressie om te gaan, of depressie en gezin.

U hoeft voor deze groep geen therapie te volgen, en u heeft ook geen doorverwijzing of formele diagnose nodig. De enige voorwaarden aan deelname aan de groep is dat u last hebt (gehad) van een depressie. Wat in de groep besproken wordt, blijft in de groep. De lotgenotencontactgroep komt elke laatste maandag van de maand bij elkaar in De Angstelborgh, Dorpszicht 22, te Abcoude, van 19.30 tot 21 uur. De eerste bijeenkomst is op maandag 30 mei. De groep zal bestaan uit maximaal 15 mensen. Bij grote interesse zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om meerdere contactgroepen op te richten. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Annemarie Keja, Sociaal Cultureel Werker bij Tympaan-De Baat, a.keja@stdb.nl of tel. 0294-284824.

Ouders zoeken ouders Ouders Lokaal is een platform voor en door ouders in de gemeente De Ronde Venen. Ouders Lokaal is er op gericht om ouders/ opvoeders via leuke activiteiten met elkaar in verbinding te brengen en te inspireren. Ouders Lokaal heeft als doel dat ouders/opvoeders het gewoon gaan vinden om met elkaar te praten over opvoeding en tevens ervaringen te delen om zo ook van elkaar te leren. Tevens hoopt Ouders Lokaal dat door ouders met elkaar te verbinden er leuke initiatieven ontstaan die gezamenlijk gerealiseerd kun-

nen worden binnen de gemeente. Ouders Lokaal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Samen met het reeds bestaande team helpen zij (jonge of bijna) ouders op een laagdrempelige en gezellige manier op weg om elkaar te informeren, te inspireren en ervaringen uit te wisselen tijdens o.a. Workshops Lokaal, Droom Lokaal, Jongeren Lokaal of Mama Lokaal. Meer informatie is te vinden op www.ouderslokaal.nl. Aanmelden kan via info@ouderslokaal.nl.


DE GROENE VENEN

22 april 2016

9

DR. BEEKER

De Duim opnieuw Allereerst even wat aanvullingen op eerdere stukjes; De Duim De duim doet het nog steeds niet goed helaas, ik had me voorgenomen om zes weken met een spalk rond te gaan lopen. Volgens de gangbare literatuur was een spalk voor een Mallet vinger gedurende die periode genoeg voor herstel. Na drie weken kreeg ik een mail van een collega plastisch chirurg uit het Amc (waarvoor dank) en deze arts kon mij melden dat mijn duim eigenlijk een Mallet duim was (en dus niet een ‘gewone’ Mallet vinger) en dat zo’n duim dus inderdaad best wel zelden voorkomt, in tegenstelling tot de gewone Mallet vinger. Maar helaas wist zij me ook te melden dat het spalken van een duim omstreden is, omdat – hoewel het bij de andere vingers bewezen effectief is – een operatieve therapie voor mijn duim geïndiceerd zou zijn. Nou daar had ik natuurlijk helemaal geen zin in, maar de spalk begon ook best wel te vervelen, zo’n broeierig stukje plastic om je vinger begint echt op je huid te werken en alles begon te schilferen. Bovendien zat de spalk bij menig onderzoekje in de weg en kreeg ik als klap op de vuurpijl pijn aan de pols en de basis van de duim (door verkeerde belasting). De spalk in de hoek gegooid en nu dan maar zonder. Resultaat is een nog steeds rode en pijnlijke duim, die ook wat glad wordt aan de bovenkant, maar

Succesvolle start van initiatief voor Snel Internet Na de start van het initiatief voor snel internet in de Ronde Venen hebben zich al meer dan 600 huishoudens en bedrijven aangemeld. Landelijk gezien veel inschrijvingen binnen een week tijd; dat geeft dus ook de behoefte aan snel internet in dat deel van onze gemeente aan. De ambassadeurs zijn de afgelopen week bezig geweest om hun achterban te informeren met dit mooie resultaat als gevolg. Maar 600 inschrijvingen zijn nog lang niet genoeg om de 60% deelnamedrempel te halen, dus moet er nog heel veel werk verzet worden. Er komen veel vragen van mensen die op recreatieof arkenparken wonen of verblijven. Ook zij kunnen zich inschrijven op de website, en tellen ook volledig mee om de aantallen te halen. Dat naast de ambassadeurs nog veel mensen zich melden om ook als vrijwilliger te helpen is natuurlijk ook hartverwarmend en tekent hoe nodig het is dat we snel internet krijgen, om de leefbaarheid in de buitengebieden weer op orde te krijgen. Ga snel naar de website www.

derondevenen.snelinternetbuitengebied. nl en schrijf u zo snel mogelijk in, zodat het aantal van 60% inschrijvingen gehaald wordt.

daarover later. Verslavingszorg Met trots kon ik melden dat Victas, centrum voor verslavingszorg zich had gevestigd in het gezondheidscentrum. Eindelijk konden de verslavingsgevoelige babyboomers ook bij ons terecht voor hun overmatige alcoholgebruik. Maar toen ging Victas opeens failliet, net toen de spreekuren lekker begonnen te lopen. Hoe het vervolg is weet ik nog niet, Victas is inmiddels overgenomen door Arkin, de behandelingen zijn weer gestart dus dat gaat voorspoedig, maar of Arkin ook bij ons spreekuur blijft houden kan ik u nog niet melden. Het zijn onzekere tijden… Mijn Wethouders Op dat stukje heb ik veel reacties gehad, vooral veel medestanders hebben zich gemeld en ook de twee betrokken wethouders (aan de kant gezet in een ondemocratisch onderonsje) hebben mij bedankt. Zoals te verwachten was, hebben de samenzweerders niets van zich laten horen. Een enkeling vroeg zich nog af wanneer de eigen politieke partij het licht zou gaan zien (dokter Beeker for president) maar daar kan ik ronduit op antwoorden; nooit! Even wat anders, wist U al dat ik tegenwoordig twee keer per week aan het sporten ben? Natuurlijk verwacht u niet anders

Tekst Jaco Beeker

van een huisarts. Mens Sana In Corpore Sano (een gezonde geest in een gezond lichaam), ik doe tegenwoordig twee keer per week aan fitness. Nou is fitness niet per se iets waar ik vrolijk van word, het sporten is leuk maar om in zo’n hal te midden van testosteronbonken en zwetende patiënten een beetje van apparaat naar apparaat te zweven zag ik niet zitten. Jolande, mijn fitte vrouw deed dat wel altijd, blijkbaar had zij daar minder last van. Ik deed samen met een vriend een avondje in de week een rondje in het lokale park. In ieder geval; Jolande kwam op het idee dat als ik niet naar de sportschool zou gaan, de sportschool dan maar naar mij moest komen! Zodoende trainen we samen twee keer per week in ons oude praktijkpandje (dat stond toch leeg), onder begeleiding van Glenn, onze immer fitte personal trainer en het moet gezegd dat het voor mijn lichaam duidelijk beter is. Met joggen ben je toch voornamelijk bezig met de benen en nu worden ook de schouders en de buik sterker, dus dat voelt goed! Zoals het gaat met goede initiatieven, hoorden ook anderen weer van deze privé lessen en nu trainen er meer mensen in ons oude praktijk pandje. Inmiddels hebben we twee personal trainers; Dylan die voornamelijk kracht traint met de wat jongere medemens en Glenn, onze trainer, die zich meer richt op herstel en onderhoud van het ouder wordende lichaam. Rest mij nog om van beide trainers de webadressen te delen

zodat eventuele geïnteresseerden zich ook kunnen melden voor een privésessie in een rustige en goed geoutilleerde omgeving. Glenn: www.gppersonaltraining.nl. Dylan: www.das-fit.nl Nu terug naar de duim, ik vertelde het al; hij begint rood en glad te worden en dat is een veeg teken! Ik herken dat namelijk als een mogelijke complicatie die ik in de praktijk nog wel eens zie bij patiënten die een breuk (fractuur) ergens hebben opgelopen en dat stemt me ongerust. Een rode gladde huid ter plekke van een gewrichtsbreuk kan een signaal zijn van Dystrofie, ook wel Sudeckse Dystrofie of Posttraumatische reflex Dystrofie genoemd. De aandoening is vernoemd naar een Duitse chirurg, Paul Sudeck, die het beeld als eerste heeft herkend en omschreven (overigens is hij ook de ontwikkelaar van de lachgasnarcose, een bezig mannetje dus), en bestaat als zodanig sinds 1900. Het ziektebeeld kenmerkt zich door opvallende pijn die eigenlijk anders van karakter en hevigheid is dan men op grond van het letsel zou verwachten. Bij de duim viel mij al vroeg (na twee weken) op dat de pijn voornamelijk afhing van de omgevingstemperatuur, bij koude ontstond een pijn alsof de huid verbrand was en door de huid op te warmen trok dat weer weg. Naderhand wordt het aangedane gebied blauw/paars van kleur en lijkt de huid opvallend glad. Ook bij mij is dat dus het geval. Helaas is het een slecht begrepen

Goed overleg tussen buurtbewoners, Tympaan-De Baat, politie én betrokken jeugd

Van jongerenoverlast naar betrokken WhatsApp-groep Samen met haar buurtgenoten ondervond Corine Veenstra regelmatig overlast van jongeren die rondhingen op de Spinel in Mijdrecht. Hoewel zij niet echt kwaad deden, waren ze wel tot laat op straat en maakten lawaai. Meerdere keren kwam de politie in actie en stuurde ze weg. Corine Veenstra nam het initiatief om met elkaar in gesprek te gaan: buurtbewoners, Tympaan-De Baat, de politie én de jongeren. Een goed functionerende gezamenlijke WhatsApp-groep is het gevolg. “Bij de Spinel in Mijdrecht is een watertje met twee bankjes aan de steiger’’, legt Corine de situatie uit. “Daar zit regelmatig jeugd te kletsen. Dat gebeurde voorheen tot laat in de avond en als bewoners konden we hun gesprekken luid en duidelijk verstaan. Dat veroorzaakte overlast en ergernis.” De buurtbewoners belden regelmatig de politie, die langskwam om de jongeren weg te sturen. “Dat helpt eigenlijk ook niet, want dan gaan ze naar een andere plek,’’ is Corine zich bewust. Daarom besloot ze in gesprek te gaan met de jongeren, in het bijzijn van Opbouwwerker Annelies de Hoop van Tympaan-De Baat, de gemeente en de politie. Concrete afspraken “De jongeren vonden ons natuurlijk stom omdat we voortdurend de politie belden en wij hebben aangegeven dat we hun luidruchtigheid vervelend vonden’,’ vertelt Corine over het gesprek dat volgde. “Tijdens dat gesprek ontstond het idee om een gezamenlijke WhatsApp-groep te maken, waarmee

we letterlijk korte lijnen hebben met elkaar. Daarvoor was iedereen direct enthousiast.” De WhatsApp-groep wordt gebruikt om de jongeren erop te wijzen als het volume te hoog is of als zij anderszins overlast veroorzaken. “We bellen niet meer meteen de politie, maar proberen het eerst met elkaar op te lossen. Dat gaat heel goed.” Daarnaast werden concrete afspraken gemaakt. “Doordeweeks mogen de jongeren tot 22 uur van de hangplek

gebruik maken,” vult de bewoonster van de Spinel aan. “In het weekend wat langer. Sinds die afspraken gemaakt zijn, gaat het ook al veel beter.” Ga in gesprek Corine ervaart vaak dat buurtbewoners bang zijn om met de jongeren in gesprek te gaan. “Ga toch in gesprek met de jeugd”, is haar advies. “Wees niet bang om hen aan te spreken, want vaak zijn het geen kwaadwillende jon-

fenomeen, de veronderstelling is op dit moment dat er mogelijk sprake is van een beschadiging van de zenuwen die veel zelfstandige processen in de huid aansturen (het Vegetatieve stelsel). Door die beschadiging wordt bijvoorbeeld de doorbloeding van de huid ontregeld maar ook is daardoor de geleiding van pijnprikkels ontregeld. Een andere factor is waarschijnlijk dat mensen door de pijn niet meer durven te bewegen en op die manier misschien de aandoening in stand houden, alweer een argument tegen de spalk dus. Hoewel lastig te behandelen – er worden verschillende crème’s en pijnstillers geprobeerd – is één van de behandelingen in opkomst daarop gebaseerd. De methode van bewegen door de pijn heet de Macedonische Methode en is gebaseerd op de ervaringen van een Macedonische alternatieve genezeres, die de patiënten soms met hevige pijn laat door bewegen. Onze Macedonische medemens was misschien altijd al wat minder begaan met de persoonlijke integriteit en beleving maar in dit geval lijken de resultaten ondanks het wat barbaars aandoende karakter positief te zijn. Het moet gezegd dat ik ook wel de ervaring heb dat een aantal patiënten juist verbeterden door tegen de pijn in te bewegen dus dat doe ik dan ook maar en daar heb ik Glenn dan weer voor. De duim gaat verder!

Jaco Beeker www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl geren. Met elkaar in gesprek gaan kan een heleboel oplossen en een vijandige houding tegen elkaar voorkomen. Vaak hebben de jongeren niet eens door dat zij overlast veroorzaken. Ze voelen zich aangevallen als meteen de politie gebeld wordt. Door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, kun je echt veel voorkomen en bereiken.” De samenwerking tussen de buurtbewoners en de jongeren op de Spinel kreeg een mooi vervolg op Burendag. “We hebben met elkaar de plek waar de jongeren samenkomen opgeknapt en daar de WhatsApp-groep bij betrokken,” legt Corine uit. “Samen hebben we het bankje opgeknapt en bloembakken opgehangen. Die hangen er nu nog steeds. Ook jongeren willen een fijne plek. Zo zie je dat je met respect naar elkaar veel kunt bereiken.”


10

22 april 2016

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Amandla! Mandela

‘Het is mijn ultieme droom om deze rol in Zuid-Afrika te spelen’ In de rubriek ERELOGE ontmoet muziekjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week -deel 2- van een uitgebreid gesprek met acteur Kenneth Herdigein, die in de voorstelling Amandla! Mandela de glansrol van Nelson Mandela speelt.

In de voorstelling is Mandela ondanks dat hij op Robbeneiland gevangen zit erg strijdbaar. Hij zegt tegen een bewaker: ‘Ik pak je aan, omdat ik nog steeds advocaat ben’. “Door dit soort uitspraken heb ik een heel groot respect voor Mandela, op zo’n uitspraak stond eenzame opsluiting. Mandela zat 27 jaar gevangen, kom ik aan met mijn luxe acteursleven... Daarom wil ik mijn rol geloofwaardig doen.”

Twee mooie strijdbare momenten van Mandela in de voorstelling zijn dat hij door bewakers ‘Meneer Mandela’ wordt genoemd en hij - als een echte vernedering - Afrikaans spreekt tegen de presidenten Botha en De Klerk, beiden briljant gespeeld door acteur Peter Bolhuis. “Die twee scenes speel ik heel strijdbaar. In de voorstelling heb ik bewust gekozen om Mandela op bepaalde momenten met kloten en spierballen te laten zien. Dat geldt ook voor een aantal bewuste momenten om heel duidelijk zijn emoties te laten zien, bijvoorbeeld wanneer hij zich realiseert wat de balans is van zijn leven. Zoals ik hem dan laat zien, is hij nog nooit op een foto of filmbeeld te zien geweest. Ik wil op deze momenten zijn binnenste laten zien.”

Met welk gevoel hoop je dat het publiek na de voorstelling naar huis gaat? “Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ik denk dat veel mensen, vanuit een bewustwording, naar deze voorstelling gaan vanwege het bijzondere verhaal. Ook ik zou deze voorstelling graag willen zien.”

Er zitten veel jongeren in de zaal. “Dat is fantastisch, het verhaal spreekt ook hen aan. Als ik in de voorstelling, als Mandela, over mijn kinderen praat - en merk dat in een bepaalde hoek veel jongeren zitten spreek ik ze via mijn spel aan.”

Het moment dat het nummer ‘Free Nelson Mandela’ (in 1984 een grote hit voor de Engelse popgroep The Special AKA, red.) wordt gezongen, zorgt voor een siddering in de zaal. “Die voel ik ook, maar dat geldt ook als ik bepaalde intense woorden zeg in dialogen.”

Een deel van de cast komt uit ZuidAfrika, zoals het Khayelitsha United Mambazo Choir. Veel van hen hebben de strijd van Mandela meegemaakt. Zijn ze trots dat jij hun held speelt? (Kenneth Herdigein reageert emotioneel). "Ze noemen me allemaal

Madiba (de naam van Mandela in zijn clan voor Thembu-koningen). Dat is een grote eer. De Zuid-Afrikaanse cast draagt mij op handen. Mandela heeft hun land bevrijd.”

Hoe eervol is het voor je om Nelson Mandela te spelen? “Het is de rol van mijn leven. Natuurlijk heb ik de ambitie om meer van dit soort rollen te spelen, maar ik krijg niet de gelegenheid om dat te doen. Ik vind mijzelf goed genoeg

Varen, yoga en schilderen op de Vinkeveense Plassen Atelier54 houdt zaterdag 28 mei van 14 tot 17 uur een workshop yoga en schilderen, samen met yogadocente Marleen Overbeeke uit Leiden. De deelnemers worden daarvoor naar een eilandje op de Vinkeveense Plassen gevaren. Iedereen kan meedoen. De yoga en het schilderen zijn ter ontspanning en gericht op het activeren van ieders creativiteit. Geen yogamatje en geen schilderspullen? Vermeld het bij de aanmelding en het wordt verzorgd. Er kan ook gekozen worden voor alleen yoga of alleen schilderen.

Lezersactie: Lezers van De Groene Venen betalen slecht 5 euro! Knip deze bon uit en neem 'm mee op 1 mei. Wij raden u aan om alvast te reserveren via info@hetspoorhuis.nl, of via 06-24861345. Bij reservering code De Groene Venen vermelden. U ontvangt een bevestiging als u per e-mail inschrijft.

DE GROENE VENEN

Verzamelen om 13.45 uur bij Klinkhamer, Eiland 4 op de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen.

voor Toneelgroep Amsterdam - de mooiste toneelgroep van Nederland - maar werk er niet. Dat is belachelijk. Als ik daar naar toneelstukken ga kijken, zie ik een hoop acteurs die ik gewoon zoek zou spelen op het toneel. Ik ben voor mijn rol als Mandela de hemel in geprezen, maar het doet soms pijn dat ik niet alle kansen krijg. Ik repeteer op dit moment voor een rol in Hamlet, waarin ook Anne Rats, Koen Wouterse en Yorick Zwart te zien zijn. Het is het debuut-

www.atelier54.eu.

Is je ultieme droom om deze voorstelling in Zuid-Afrika te willen spelen? “Ja!”

Amandla! Mandela is tot en met 21 mei te zien in Theater DeLaMar in Amsterdam. foto: piek

Vertelvoorstelling 'De glazen brug' in Vinkeveen en Mijdrecht

Deze voorstelling bevat het verhaal van een jonge joodse vrouw tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het telkens wisselen van naam en persoonsbewijs, het telkens opnieuw verhuizen naar een ander onderduikadres tekenen haar leven. Is de oorlog voor haar wel

afgelopen op 5 mei 1945? Woensdag 4 mei is de voorstelling te zien en te beluisteren in het Ontmoetingscentrum achter ‘De Morgenster’, aan de Herenweg 253 in Vinkeveen. Aanvang 21 uur, in verband met de 4 mei-herdenking bij het monument in Vinkeveen. Woensdag 11 mei kan iedereen voor deze voorstelling terecht in de Openbare Bibliotheek aan de Dr. J. van der Haarlaan 8 in Mijdrecht, Aanvang 20.30 uur. Entree bij beide voorstellingen 8 euro. Meer informatie via 06-23150498.

lezing). U ontvangt een bevestiging als u per e-mail inschrijft. De kosten zijn 10 euro per persoon,

inclusief koffie/thee/fris met cake. U betaalt bij binnenkomst, graag gepast geld meenemen.

De muzikale vertelvoorstelling uit de novelle ´De glazen brug´ van Marga Minco wordt in De Ronde Venen tweemaal gespeeld. Met als verteller Elza Vis en met Ellen Hack op viool en Gijs Wagenaar op contrabas.

Aanmelden kan via annie.overbeeke@atelier54.eu of telefonisch via 06-520 21 499. De kosten zijn 20 euro per persoon. Wie zich inschrijft met twee personen krijgt voor de 2e persoon 50% korting. Voor schilderspullen wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. Koffie, thee en water zijn aanwezig. Meer informatie op

stuk van het nieuwe stadsgezelschap De Stokerij uit Schiedam.”

Korting op entree voor lezers van De Groene Venen

Lezing met rondleiding in Spoorhuis Vinkeveen Elke eerste zondag van de maand organiseert het onlangs heropende Spoorhuis Vinkeveen (www.hetspoorhuis.nl) een lezing inclusief rondleiding voor geïnteresseerden uit De Ronde Venen en omstreken. Op zondag 1 mei vindt de eerste bijeenkomst plaats, met als sprekers journalist/spoorliefhebber Wim Wegman, over opkomst en ondergang van de Haarlemmermeerlijnen en het Station Vinkeveen, en geschiedeniskenner/scheepsbouwer Klaas Pater, over hoogtepunten uit de geschiedenis van het Spoorhuis. Het Spoorhuis gaat op 1 mei om 10.30 uur open. U wordt ontvangen met koffie/thee/fris met cake. Om

11 uur begint de lezing van Wim Wegman en om 12 uur is er een rondleiding door het Spoorhuis met Klaas Pater. De rondleiding eindigt om 12.30 uur, tot 13 uur kan er nog even nagepraat worden. Graag van te voren uw komst aankondigen via info@hetspoorhuis. nl, of via 06-24861345 (voorkom teleurstellingen want vol is vol, er zijn maximaal 45 plaatsen voor de


DE GROENE VENEN

22 april 2016

11

CULTUUR Sing-in: kom meezingen en optreden!

Mijdrechtse Lisa van Zuijlen in finale Miss Teen of Utrecht 2016 Lisa van Zuijlen uit Mijdrecht is een van de finalisten van de missverkiezing ‘Miss Teen of Utrecht 2016’.Tot en met 1 juni 23.59 uur, de dag voor de finale in ’t Spant in Bussum, kan er op haar gestemd worden via sms. tekst anja verbiest foto Miss beautY netherlands en dansschool salsachun

De 17-jarige Lisa, die aan de Hogeschool van Amsterdam de opleiding ‘Media, Informatie en Communicatie’ volgt en daarnaast werkt bij de supermarkt van Albert Heijn in de Passage, meldde zich een paar maanden geleden aan voor de missverkiezing. “Een meisje dat ik ken, deed vorig jaar mee. Zij had zo’n leuke tijd, dat leek me ook wel wat. Toch was ik nog een beetje verrast toen ik de uitnodiging ontving voor de castingdag. Samen met 99 andere kandidaten…” Na het voorstellen aan de jury, de ‘bikinironde op hoge hakken’ en een

ronde waarin ieders Engelse taalvaardigheid werd getoetst mocht Lisa met 16 medekandidaten door naar de finale op donderdag 2 juni. “Het was een bijzondere en leerzame castingdag, waarop ook mooie portretfoto’s zijn gemaakt om ons goed te kunnen presenteren op de eigen voting-pagina voor de Utrechtse verkiezing. Pasgeleden hebben we met z’n allen een salsa-workshop gevolgd bij Dansschool Salsachun en er staat nog veel meer leuks op het programma! Waaronder een catwalktraining, een uitgebreide fotoshoot en danslessen.”

Stichting Haarwensen Ook zet Lisa zich de komende weken in voor het goede doel dat aan de missverkiezing is gekoppeld. “Om zoveel mogelijk geld aan de Stichting Haarwensen te kunnen geven, ben ik oude mobiele telefoons aan het inzamelen en sta ik tijdens Koningsdag in Mijdrecht op de rommelmarkt. Met mijn sjerp om, zodat iedereen meteen kan zien waar het om gaat.” Wie een mobieltje voor Lisa heeft, kan haar dat laten weten via lisavanzuijlen@ hotmail.com. Meer informatie over de poll waarbij via sms op Lisa gestemd kan worden, is te vinden op www.missbeautynetherlands.com. Ook op Facebook is de verkiezing te volgen, via de pagina ‘Miss Beauty of Utrecht’.

Het ROM-koor organiseert op zaterdag 23 april een sing-in in De Boei in Vinkeveen. Deze sing-in biedt de unieke gelegenheid om na slechts één middag repeteren een bijdrage te leveren aan het Koningsdagconcert op woensdag 27 april in Mijdrecht. In het kader van het 30-jarig jubileum van het Regionaal Operette- & Musicalkoor (ROM) zijn er in dit jubileumjaar diverse activiteiten gepland, waaronder deze sing-in. Dit evenement staat garant voor een gezellige middag zingen in koorverband onder de deskundige leiding van ROMkoor-dirigent Ferdinand Beuse. Er is gekozen voor makkelijk toegankelijke nummers, variërend van licht klassiek tot pop en musical. Dit staat dus garant voor een heerlijke middag zingen. Tijdens het Koningsdagconcert op Koningsdag in de Janskerk, wordt het vervolgens nog eens dunnetjes overgedaan in de vorm van een mini-concert waarbij het publiek van harte welkom is om ook mee te zingen. Als je van zingen houdt is deze sing-in dus een prachtige kans! Deelname 15 euro p.p. Van 14 tot 17 uur in de Boei in Vinkeveen. Meer informatie www.romkoor.nl.

RTV Ronde Venen nu in 70% van de huizen te ontvangen Met ingang van deze week heeft het bereik van de lokale omroep RTV Ronde Venen een flinke boost gekregen. Tot nu toe waren de uitzendingen alleen via kabelaar Ziggo te ontvangen. Mensen met een abonnement bij KPN en Telfort kunnen nu ook de lokale uitzendingen zien.

Amsterdamse meezingmiddag in Wilnis Stichting Venen Muzikaal houdt op tweede pinksterdag, maandag 16 mei, van 13 tot 17 uur in Art-galerie 'Boven Verwachting' in Wilnis een gezellige Amsterdamse meezingmiddag. Met de accordeonisten Wim Holla en Louise Prins en liedjes van Johnny Jordaan, Tante Leen, Willy Alberti en vele anderen. Tekstboeken zijn aanwezig. De kosten zijn 12,50 euro p.p. (inclusief hapjes en drankjes). Graag van te voren aanmelden door een mail te sturen naar info@stichtingvenenmuzikaal.nl. Stichting Venen Muzikaal is vorig jaar opgericht door Wim Holla en heeft als doel door middel van muziek en meezingen senioren een gezellige ochtend of middag te bezorgen. Het meezingkoor MijdrechtWilnis is ook onderdeel van de

Stichting Venen Muzikaal. Dit koor is voor iedereen toegankelijk, er zijn geen leeftijdsgrenzen of stemtesten. Enthousiasme is belangrijker dan een goede stem. Het meezingkoor zingt elke donderdagmorgen, tussen 10 en 12 uur, ook bij 'Boven Verwachting' aan de Herenweg 298a in Wilnis. De kosten zijn 4 euro per ochtend. Zie ook www.meezingkoormijdrechtwilnis.nl. Om de kosten van een meezingochtend of -middag in verpleeghuizen of woonzorgcentra, waaronder regelmatig ook Mariaoord in Vinkeveen, zo laag mogelijk te houden is de stichting op zoek naar sponsors/ donateurs om dit doel verder uit te werken en te realiseren. Voor meer informatie kunt u kijken op

www.stichtingvenenmuzikaal.nl.

“Het heeft even geduurd voordat de providers ons kanaal konden doorgeven. Aanvankelijk hadden we gehoopt eind vorig jaar al in nagenoeg alle huiskamers binnen te komen. Dat bleek voor de grote providers een stap te snel. Het technische deel – het instellen van de setup boxjes – blijkt een tijdrovende bezigheid te zijn,” aldus secretaris Joss Siebers. “Maar nu is het dan zo ver. Naast Ziggo zijn in ieder geval nu alle kijkers via KPN en Telfort aangesloten. Tele2 volgt binnenkort. Lokale gegevens over aantallen aansluitingen zijn bij ons niet bekend, maar als we de landelijke bereikcijfers mogen vertalen, dan gaat het bereik van RTV Ronde Venen van iets meer dan 40% naar zeker zo’n 70% en misschien zelfs wel meer. En dat is ook voor de 50 vrijwilligers een mooi ijkpunt. Vorig jaar maakte de omroep in haar Nieuwsprogramma ruim 200 items en liet daarmee haar gezicht met grote regelmaat in de acht kernen zien.”

RTV Ronde Venen is deze maand op meer gebieden actief met vernieuwen aan de slag. TV-kijkers hebben misschien al gezien dat de kabelkrant een nieuwe frisse en meer actuele uitstraling heeft gekregen. “De redactieleden erachter doen hun uiterste best om de kijker van nieuws te voorzien en te vertellen wat er zoal te beleven valt in De Ronde Venen. Als mensen zelf tips hebben voor de redactie kunnen ze die melden via de knop rechtsboven op de website www.der-

ondevenen.nl.” Als laatste en misschien nog wel het belangrijkste is ook de website flink onder handen genomen. Een volledig nieuwe opzet geeft de bezoeker snel een beeld van het nieuws. Uiteraard is daar ook de lopende uitzending te zien. De TV-uitzendingen van RTV Ronde Venen zijn te zien via Ziggo (kanaal 41 en voor Abcoude/Baambrugge kanaal 36), KPN, Telfort, XS4all (kanaal 339)

Televisie Nieuwsronde - wekelijks Vanaf woensdag 00.00 uur, herhaling elk uur de hele week

Sportronde - tweewekelijks Vanaf woensdag 18.30 uur, herhaling elk uur de hele week

Radio Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Elmar Hier Avond Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive Boundless

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 20.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen Sportronde Avond Venen

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 –00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Jor. op Vrijdag Avond Venen

Zaterdag 07.00 - 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 21.00 21.00 - 23.00

Ochtendronde Amigos da Musica Andy in de Lucht Voorpremière Cultura-dio De Middagshow Avond Venen Next Round

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 11.30 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 - 21.00 21.00 - 23.00

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude Tussen Twaalf en Twee Cultura-dio Nieuwsronde Avond Venen Weekender Avond Venen

Frequenties Radio: 105.6 FM, via de kabel op 101.9 en 103.3 FM. Televisie: via Ziggo kanaal 41 (digitaal), 45 (analoog), Abcoude en Baambrugge: kanaal 36 (digitaal) of s14+ (analoog); KPN, Telfort en XS4all kanaal 339.

Muzikale verhalenmiddag in Zuiderhof Zaterdag 23 april is er een muzikale verhalenmiddag in Zorgcentrum Zuiderhof, verzorgd door verhalenvertelster Elza Vis en pianiste Letta van Maanen. Het verhalenconcert begint om 15 uur. De verhaalcompositie is dit keer een Chinese legende, die vertelt hoe liederen en verhalen zijn ontstaan. Kaartjes à 8 euro zijn verkrijgbaar bij aanvang van de muzikale verhalenmiddag. Voor de bewoners van Zuiderhof is de toegang vrij. Meer informatie bij Elza Vis, tel. 06 23150498 of via elza@ binnenste-buitenverhalen.nl en bij Letta van Maanen, tel. 0297-262311.


12

22 april 2016

PROGRAMMA VINKEVEEN Koningsdag woensdag 27 april 2016 Organisatie: Lionsclub Vinkeveen en Waverveen De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen bestaat eind dit jaar alweer 40 jaar. En ook dit jaar organiseren we weer de Braderie op Koningsdag in Vinkeveen vanaf 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Wij proberen uiteraard zoals altijd weer gelden in te zamelen voor de verschillende doelen die wij steunen en we doen dit ieder jaar met enorm veel plezier. En met wij bedoelen we niet alleen de leden van de Lionsclub Vinkeveen en Waverveen, maar ook Café de Twee Heertjes en Partycentrum Club Roekz, met wie we samenwerken. De Koningsdagviering vindt dit jaar weer plaats op het terrein van Maria-Oord aan de zijde Herenweg.

Met de uitbreiding naar de parkeerplaats bij Maria-Oord is meer ruimte aanwezig. Hier staat een groot muziekpodium en er is horeca verzorgd door De Twee Heertjes en Club Roekz op het terrein. Het organisatiecomité heeft geprobeerd om er weer iets bijzonders van te maken. Middagfeestprogramma Het programma start om 12.00 uur met Telekids, speciaal voor de jeugd. Telekids is al meer dan 25 jaar een hit op televisie en komt nu naar Vinkeveen. Vanaf 15.00 uur optredens van verschillende artiesten. Dit muziekfeest duurt tot ongeveer 18.00 uur. Er is een groot podium met live optredens van weer oude bekenden, zoals onze eigen Vinkeveense volkszanger Quincy. Ook zijn er optredens gepland van Ruben Tarmidi, bekend van the Voice of Holland en van Bram Koning, altijd goed voor heerlijke meezingers. De Vinkeveense DJ Ferry Maas praat het e.e.a. aan elkaar en zorgt

Inzameling van oude brillen en Douwe Egbertskoffiepunten Er zijn weer heel wat marktkramen met voor elk wat wils en aan de inwendige mens is uiteraard ook gedacht. Er is zeker weer een Lionskraam waar u zoals vanouds uw oude brillen kunt inleveren. Zoals u weet maken we slechtzienden in Afrika en Azië erg blij met keurig opgeknapte brillen. Ook kunt u uw Douwe Egbertskoffiepunten ten bate van de voedselbanken in De Ronde Venen weer bij ons inleveren. We zijn deze actie najaar 2014 gestart en dit bleek zo’n groot succes (570.000 punten en daarmee bijna 1200 pakken koffie voor de voedselbanken in 2015!) dat dit nu een doorlopende actie van de Lions is geworden. Zie elders in dit boekje het artikel over de inzameling van punten afgelopen december. Dus neem uw DEpunten mee!

Lionsclub Vinkeveen en Waverveen

stelstraat 5, van 13.30 tot 15.30 uur, is bestemd voor alle mantelzorgers uit De Ronde Venen. Om in te kunnen schatten hoeveel mensen er komen, wordt het op prijs gesteld als u zich aanmeldt bij Tympaan-De Baat via (0297) 760 260 of per e-mail via e.smit@stdb.nl. Heeft u iemand nodig die uw zorgtaken even overneemt, dan kunt u ook contact opnemen met Tympaan-De Baat.

WERKEN

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet v Bijstandswet), de Wet Sociale Werkvoor Jongegehandicapten (Wajong). De wet heeft, te helpen om werk te vinden. In e toepassingen in de praktijk. Vandaag de gen vanuit de gemeente, PAUW Bedrijve

Saliha Ghanem, gemeentelijk tea

'Op zoek naar

Met de invoering van de Participatiewet ding van mensen, die op hun zoektocht n jer, klantmanager binnen het sociaal dom

Dit jaar voor het eerst in Mijdrecht de Volcano Power, een attractie voor de hele familie. Daarnaast de Body Shake, City Hopper en natuurlijk de botsauto’s. Uiteraard wordt alles omlijst met vrolijke klanken, de geur van oliebollen en een heerlijke suikerspin! De mooiste prijzen zijn weer te winnen bij alle leuke spelletjes en we doen er alles aan om het weer een leuke boel te maken!

De gemeente speelde al een rol in de arbeidsbemiddeling van mensen in de bijstand. “Daar is nu een nieuwe doelgroep bijgekomen,” zegt Saliha.“Dat zijn de mensen met een arbeidsbeperking die niet voor een Wajong uitkering in aanmerking komen. Het zijn mensen die kunnen werken, maar niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Zij zijn dus niet afgekeurd, omdat ze deels arbeidsgeschikt zijn. Voor de zoektocht naar een passende baan is het van belang te weten wat de betrokkene wel of niet kan. Wanneer iemand zich meldt gaan we dus eerst kijken wat de betrokkene kan en of er sprake is van een arbeidsbeperking. Dat wordt gedaan door het UWV. In de verklaring die uiteindelijk door het UWV wordt uitgegeven staat omschreven wat de cliënt kan en welke instrumenten er ingezet moeten worden, opdat hij of zij de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om begeleiding op de werkvloer of woon/werkverkeer onder begeleiding. Aan de hand van deze UWV keuring kan een indicatie voor het zogenoemde doelgroepenregister worden afgegeven. Dit is een register dat beheert wordt door het UWV, waar de persoonsgegevens in staan van personen die onder de Banenafspraak vallen.” De rol van de werkgevers De twee partijen, die in het kader van de Participatiewet een inspanningsverplich-

Zo zijn er optredens te verwachten van Wesly Bronckhorst, Dario, Danny Terp, DJ Nick Janssen en DJ Danny da Costa ft Tariq Pijning. Ook is s er voor de kinderen een springkussen en schmink met begeleiding. Op de speciale Facebookpagina 'Koningsdag Mijdrecht' is meer informatie te vinden.

Maandag 25 april kleurt de mantelzorgsalon rood, wit en blauw met een oranje wimpel. Op die dag wordt met elkaar Koningsdag gevierd met oudHollandse spelletjes. De mantelzorgsalon vindt plaats in de Buurtkamer Mijdrecht aan de Gosewijn van Aem-

Voor de kinderen is er het bekende kinderparadijs met dit jaar een zweefmolen, een springkussen en een Rodeostier. Samen met u maken we er weer een onvergetelijke dag van! U bent van harte uitgenodigd!

gratis penningen uit en kan je met deze levensgrote spelletjesberoemdheid op de foto.

Op het parkeerterrein voor The Peanut Bar aan Hofland in Mijdrecht worden woensdag 27 april tijdens Koningsdag diverse activiteiten gehouden.

Mantelzorgsalon in teken van Koningsdag

Verder steunt de Lionsclub ‘Het Vergeten Kind’ met de nationale Lions bloembollenactie. We verkopen doosjes met 10 tulpenbollen voor 5 euro per doosje waarvan netto 3,75 euro opbrengst is voor het goede doel en u kunt zich daarvoor al inschrijven bij onze Lionskraam. De tulpen worden geleverd in september.

The Peanut Bar - ook op Koningsdag

Kermis Mijdrecht Vanaf deze vrijdag 22 april staat de jaarlijkse kermis weer op het terrein naast sportpark Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Dagelijks is de kermis geopend vanaf 13.30 uur en op Koningsdag vanaf 11.00 uur. Vrijdagavond is het weer Ladies Night, zoals bekend is het voor de dames 2 halen 1 betalen. Zondag is het familiedag, met aantrekkelijke kortingen bij alle attracties, gok- en verkoopkramen zoals bijvoorbeeld oliebollenkraam. Maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur komt Super Mario de kermis opvrolijken en deelt hij

dat de voetjes van de vloer kunnen met zijn ophitsende muziek. Het wordt in ieder geval net als voorgaande jaren weer een oergezellige happening! En….er mag dus gedanst worden!

DE GROENE VENEN

Vanaf de maand mei houdt The Peanut Bar op één donderdag in de twee maanden een Ladies Night. De eerste is op 26 mei met een 'Magic Mike'-dansshow en diverse cocktails.

Maar in The Peanut Bar is nog veel meer te beleven. Elk weekend draait er een dj op vrijdag of zaterdag, elke vrijdagmiddag worden er tussen 16 en 19 uur als afsluiting van de week lekkere hapjes bij de borrel geserveerd, er wordt kinderdisco georganiseerd en alle mooie voetbalwedstrijden worden uitgezonden mits er geen andere activiteit is. Een van de vaste activiteiten is biljarten, op woensdag vanaf 20 uur. Volgend jaar speelt The Peanut Bar met twee teams mee in De Ronde Venen- competitie. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, aanmelden kan via info@thepeanutbar.nl. Meer informatie over alle activiteiten op www.thepeanutbar.nl of de eigen Facebookpagina.

Arwin Brouwer, voorzitter VIB

'De bedrijven ga

Om de participatiewet tot een succes te nemers wordt een beroep gedaan om aa kans te bieden op een arbeidsplaats in hu Brouwer, voorzitter van de Vereniging I Elke ondernemer gaat daar op zijn eigen Arwin Brouwer heeft de sterke indruk dat de uitvoering van de Participatiewet bij veel ondernemers leeft. “Het zijn de bedrijven die voor de werkgelegenheid moeten zorgen,” stelt hij vast. “Als belangenvereniging kunnen wij wel een rol spelen in de voorlichting over de wet. In november vorig jaar hebben we een bijeenkomst van onze Management Sociëteit speciaal aan dit thema gewijd. In samenwerking met PAUW Bedrijven en met de gemeente is tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het gemeentehuis uitvoerige informatie verstrekt. Daarbij zijn de


DE GROENE VENEN

22 april 2016

13

N AAN WERK

van kracht. Deze wet is in de plaats gekomen van de Wet werk en bijstand (de rziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning is bedoeld om iedereen, die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig een zestal maandelijkse afleveringen gaan wij op zoek naar voorbeelden van eerste aflevering, met achtergrondinformatie over deze wet, deze keer bijdraen en de ondernemers. teksten piet van buul

amleider uitvoering participatiewet

r passende arbeid'

t heeft de gemeente een belangrijke rol toegewezen gekregen in de begeleinaar werk steun nodig hebben. Teamleider Saliha Ghanem en Taraneh Mohadmein, leggen uit op welke wijze de gemeente invulling geeft aan deze taak. ting hebben in het aanbieden van banen, zijn de overheid en het bedrijfsleven. “Bij onze zoektocht naar banen beperken we ons niet alleen tot de lokale markt,” zegt klantmanager Taraneh Mohadjer. “Zo wordt er in de regio onder meer samengewerkt met organisaties als PAUW Bedrijven. Daarnaast werken wij samen met het WerkgeversServicePunt (WSP) regio Groot Amsterdam. De kandidaten voor de garantiebanen vormen een arbeidspool waaruit geput kan worden bij de invulling van vacatures die door werkgevers worden aangeboden in het kader van de Banenafspraak. Daarbij gaat het om mensen die begeleiding nodig hebben. De een kan na enige instructie zelfstandig routinematige werkzaamheden verrichten. De ander heeft ook begeleiding op de werkplek nodig. Er zijn dus verschillende gradaties in het arbeidsvermogen van de mensen.” Participeren betekent meedoen De gemeente heeft te maken met een grote groep werkzoekenden. Dat kunnen mensen zijn met een bijstandsuitkering. Sommigen hebben een beperking door ziekte of gebrek. Anderen hebben vanwege langdurige werkloosheid een achterstand opgelopen. “Wij spannen ons in om ook deze mensen steun te bieden in de begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt,” zeggen Saliha en Taraneh. “Het streven is er op gericht dat zoveel

Saliha Ghanem: “Het streven is er op gericht dat zoveel mogelijk mensen mee doen in de maatschappij.” foto arthur van der kooij

mogelijk mensen mee doen in de maatschappij. Dat betekent dat mensen die al lang buiten het arbeidsproces staan, weer werkervaring moeten opdoen. Dat kan soms in het vrijwilligerswerk of door middel van een stageplaats. Wij besteden ook veel aandacht aan het motiveren en stimuleren van langdurig werkzoekenden. We trekken samen met hen op. Daarnaast geven we trainingen zodat ze met die kennis hun kansen bij sollicitaties kunnen vergroten.”

gaan er mee aan de slag'

e maken is de medewerking van het bedrijfsleven onontbeerlijk. Op de onderan werkzoekenden met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt een un bedrijf. “De participatiewet is vorig jaar van kracht geworden,” stelt Arwin Industriële Belangen (VIB) De Ronde Venen. “Daar moeten we dus wat mee. n manier mee om.” ondernemers ook opgeroepen om actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om in hun bedrijf banen te creëren. Uiteraard zullen we als VIB onze leden daarbij zoveel mogelijk steunen. We hebben een platform dat voor informatie kan zorgen. Dankzij het uitgebreide netwerk van onze leden kunnen we ervaringen ook bundelen, er structuur aan geven en aan elkaar doorgeven. Maar uiteindelijk zullen de bedrijven het wel zelf moeten doen.” Eigen ervaring Waar het gaat om het creëren van

arbeidsplaatsen in het kader van de participatiewet spreekt Arwin uit eigen ervaring. “Wij hebben in ons bedrijf ook een plek gecreëerd en ik kan vaststellen dat dat heel goed gaat. Er zijn in zo’n proces een paar zaken waar je goed op moet letten. Om te beginnen moet je er voor zorgen dat je medewerkers goed worden geïnformeerd en voorbereid zijn op de komst van zo’n nieuwe collega. Het is belangrijk dat het team dat goed oppakt. Verder is het belangrijk dat je geen aparte plek inricht waardoor betrokkene in een geisoleerde positie komt te werken, maar

Dave Zuiderduin, PAUW Bedrijven

"De doelstelling is haalbaar' De Participatiewet is gebaseerd op de afspraken die door werkgevers en werknemersorganisaties samen met de rijksoverheid zijn gemaakt en zijn vastgelegd in het zogenoemde Sociaal Akkoord. De doelstelling is om in de komende periode tot 2026 in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Afgesproken is, dat het bedrijfsleven hiervan 100.000 banen voor haar rekening neemt en de rijksoverheid 25.000. “Dat zijn grote getallen, gespreid over vele jaren,” stelt Dave Zuiderduin, werkgeversadviseur van PAUW Bedrijven. “Samen met de gemeente, het WerkgeversSteunPunt (WSP) en werkgevers zetten wij ons in om voor zoveel mogelijk mensen een duurzame kans te creëren op de arbeidsmarkt. Wanneer iedereen zijn taak oppakt is die doelstelling haalbaar.” PAUW Bedrijven is een sociaal werkbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar werk. Dat doen ze inmiddels al zestig jaar. “We hebben in die tijd een ruime expertise opgebouwd,” zegt Dave. Als werkgeversadviseur vormt hij de verbinding tussen de werkzoekenden en het bedrijfsleven. “Er zijn veel mensen op zoek naar een passende baan. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben het daarbij extra moeilijk. Bij het invullen van een vacature zijn dit ook niet de eerste kandidaten waar een werkgever aan denkt. Mijn rol bestaat voor een groot deel uit het informeren van de werkgevers. Men realiseert zich vaak onvoldoende, dat die afstand of die beperking niet betekent dat men niet voor bepaalde werkzaamheden inzetbaar zou zijn. Vaak worden lichte en routinematige werkzaamheden verricht door werknemers die veel efficiënter kunnen worden ingezet. Door het werk op te splitsen blijkt het vaak mogelijk om banen te creëren dat heel goed door mensen met een beperking gedaan kunnen worden. Soms is daarbij nog wel extra begeleiding vanuit het bedrijf nodig, maar routineklussen zijn vaak ook zonder intensieve begeleiding heel goed door mensen met een beperking uit te voeren. En we merken dat er in veel gevallen doorgroeimogelijkheden voor betrokkenen zijn. Wanneer je maar uitgaat van wat mensen wel kunnen in plaats van de nadruk te leggen op de beperkingen. Werk is een middel om mensen zich verder te laten ontwikkelen. Het enthousiasme in de bedrijven om deze mensen daarin te begeleiden is erg belangrijk.” De Participatiewet De nieuwe wet, die op 1 januari 2015 is ingegaan is er op gericht om steun te bieden aan iedereen

dat hij of zij meedoet met de rest van de collega’s. Ik ga er van uit dat elk mens beschikt over een zekere mate van kennis en kunde. Dat hebben mensen met een beperking dus ook. En die capaciteiten moet je goed inzetten en benutten. Daar is meestal wel wat begeleiding bij nodig. Onze ervaring is dat je met wat extra aandacht een prima resultaat kunt bereiken. Voor het bedrijf is het belangrijk dat er niet op kwaliteit ingeboet wordt. En het is wel de bedoeling dat

Dave Zuiderduin: “Men realiseert zich vaak onvoldoende, dat de afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking niet betekent dat men niet voor bepaalde werkzaamheden inzetbaar zou zijn.” foto arthur van der kooij die niet goed in staat is om zelfstandig aan werk te komen. “Vanuit de oude regelingen zijn de mensen met een WSW-indicatie, mensen in de bijstand en een deel van de Wajongers ondergebracht onder de nieuwe Participatiewet. Wij zijn een sociaal werkbedrijf, vroeger bij veel mensen bekend als ‘de sociale werkplaats’. Dat betekent dat we veel ervaring hebben om mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden en te bemiddelen naar werk. Voor een deel bieden wij dit werk in eigen huis, bijvoorbeeld met inpak- en productiewerk. We hebben ook een groot aantal mensen in de groenvoorziening en in de schoonmaaksector. Het streven is er steeds op gericht om mensen, die dat willen en die dat kunnen, al dan niet door middel van detachering een baan in het reguliere bedrijfsleven te bezorgen. PAUW is eigendom van zes gemeenten, waaronder De Ronde Venen. Met de gemeenten maken wij afspraken over werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben. Wij bieden bijvoorbeeld werkervaringsplekken, verzorgen gerichte

het gaat om regulier werk dat past in het normale productieproces. Wanneer je iemand met een beperking werk aan biedt, dan moet hij ook het gevoel hebben dat hij zinvol bezig is.”

Arwin Brouwer: “Het is belangrijk dat je geen aparte plek inricht waardoor betrokkene in een geïsoleerde positie komt te werken, maar dat hij of zij meedoet met de rest van de collega’s.” -> foto patrick hesse

trainingen zoals sollicitatietrainingen, waarmee ze hun kansen op een plekje op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. We zijn géén uitzendbureau. We richten ons voornamelijk op langdurige plaatsing van kandidaten nadat we er voor gezorgd hebben dat ze ook daadwerkelijk klaar zijn om aan de slag te gaan. Ter ondersteuning van de werkgever kunnen wij op diens verzoek een bedrijvenscan maken. Daarin maken we zichtbaar welke mogelijkheden het bedrijf kan bieden. Soms kun je bestaande werknemers van eenvoudige taken verlossen. Door de werkzaamheden efficiënter in te richten ontstaat er voor alle betrokkenen een win-win situatie.” Dave nodigt ondernemers, die zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en die graag meer willen weten over de participatiewet en die mogelijkheden die daardoor geboden worden, van harte uit om contact met PAUW Bedrijven op te nemen. Hij is graag bereid om informatie te verstrekken en samen met de werkgever te bekijken of er geschikte werkplekken zijn dan wel gecreëerd kunnen worden.


14

22 april 2016

DE GROENE VENEN

Mede-oprichter en eerste voorzitter Jan Koster benoemd tot erelid

Viering 40 jaar VIB was tijdreis langs verleden, heden en toekomst Bedrijvenbelangenvereniging VIB De Ronde Venen stond maandag jl. even stil bij het 40-jarig bestaan. Een feestelijk pauzemoment in een tijdreis langs verleden, heden en toekomst van de vereniging die met zo'n 260 leden in vier decennia is uitgegroeid tot een van de grootste bedrijvenverenigingen van de provincie Utrecht. Na een kort openingswoord van VIBvoorzitter Arwin Brouwer en een inleidend filmpje, ontlokte dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen de oud-voorzitters Jan Koster, Cees Verweij, Ruud van Dijk, Rob Bootsma de nodige verhalen en anekdotes uit de beginjaren van de vereniging. Staande de bijeenkomst werd Jan Koster benoemd tot erelid van de vereniging. Hij kreeg een reischeque aangeboden voor zijn waardevolle bijdrage door de jaren heen. Sign Juglers kwamen al jonglerend met logoborden het podium op en de bij die bedrijven horende ondernemers werden uitgenodigd om naar voren te komen en in een korte pitch

iets over hun bedrijf te vertellen: Nick van Bemmel, René Hoogterp, Patrick van Rooyen, Jeroen de Jong, Kees de Kuijer, Hans Bobeldijk, Karin Wateler, en Remco Brouwer.

werden glazen prosecco uitgedeeld. Samen met burgemeester Maarten Divendal proostte voorzitter Arwin Brouwer op het jubileum samen met de ca. 160 aanwezige gasten.

In het 'heden' beland spraken voorzitter Arwin Brouwer en ondernemers Youri Lieberton en Richard Verhoef over hun uitdagingen. Ralf Dressel en Jenneke van Wijngaarden keken samen naar de toekomst en hoe die er uit zou kunnen zien. En na een invasie van drones met Wilnisser Jorgo de Muinck van het Dutch Drone Race Team dat onlangs in Dubai vierde van de wereld werd en een optreden van Showballet Nicole

Aansluitend verrichtte burgemeester Divendal de officiële opening van het magazijn van BloemBloem, waar de jubileumviering plaatsvond, door samen met directeuren Richard Verhoef, Richard Koster en John Heeroma een lint door te knippen. Aansluitend stond voor de gasten in een aangrenzend gedeelte een speciaal ingericht bar/ restaurant waar een heerlijk diner werd geserveerd door Rendez-Vous en Puur. foto's patrick hesse

Vier oud-voorzitters bijeen

Reischeque voor erelid Jan Koster Showballet Nicole Elisabeth van den Hoogen en Arwin Brouwer

Ralf Dressel en Jenneke van Wijngaarden

Jorgo de Muinck (DDRT)

De Ronde Venen maakt bezwaar tegen nieuwe verkeerssituatie dorpscentrum Uithoorn Gemeente De Ronde Venen is het niet eens met de nieuwe verkeerssituatie in het dorpscentrum van Uithoorn. Ze heeft daarom een bezwaarschrift ingediend tegen het verkeersbesluit dat de gemeente Uithoorn hiervoor heeft genomen. De gemeente Uithoorn wil de verkeerssituatie op de oude N201 tussen de Prinses Irenebrug en Laan van Meerwijk aanpassen. Deze nieuwe situatie maakt het veel lastiger voor inwoners van De Ronde Venen om naar de voorzieningen in Uithoorn te reizen. De nieuwe inrichting van het dorpscentrum in Uithoorn zal grote impact hebben voor de gemeente De Ronde Venen, haar inwoners en bedrijven. De inrichting van de weg zorgt ervoor dat bestemmingsverkeer naar Uithoorn nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt. Ook is de situatie voor fietsers bij de tijdelijke inrichting onveilig door kruisend vrachtverkeer en personenauto’s. Het besluit betekent verder dat landbouwverkeer via de Prinses Irenebrug niet meer mogelijk is en maar liefst 13,5 km moet omrijden via Vrouwenakker en De Hoef. Gemeente De Ronde Venen maakt ook bezwaar, omdat de gemeente Uithoorn voor het verkeersbesluit geen recent verkeersonderzoek heeft gedaan. Dit betekent dat de

gevolgen voor de omliggende wegen onbekend zijn. Het college van De Ronde Venen dringt in haar bezwaarschrift aan op het gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden voor een aanvaardbare herinrichting van de oude N201 in het dorpscentrum van Uithoorn. Gemeente De Ronde Venen heeft al geruime tijd geprobeerd om in overleg met de gemeente Uithoorn en de provincies Noord-Holland en Utrecht tot oplossingen te komen. Dit heeft niet geleid tot een voor De Ronde Venen aanvaardbare oplossing. Wanneer ze er niet uit komen via deze weg, zal de gemeente een volgende stap zetten in de geschillenprocedure van de N201.

Officiële opening BloemBloem

PAUW bedrijven bestaan dit jaar zestig jaar

Van sociale werkvoorziening tot sociaal ondernemer PAUW Bedrijven, het sociaal werkbedrijf in de regio Lekstroom, Stichtse Vecht en De Ronde Venen, bestaat zestig jaar. Op dinsdag 19 april verrichtte algemeen directeur Els Uijting in Mijdrecht de aftrap voor een feestelijk jubileumjaar. Samen met de PAUW-medewerkers die dit jaar ook 60 worden of geworden zijn, werd de speciale jubileum-bus onthuld. Deze bus vormt het startsein van de actie op social media voor inwoners in deze regio. Al 60 jaar levert PAUW Bedrijven een bijdrage aan de werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PAUW richt zich op die mensen die niet zelfstandig het Wettelijk Minimumloon kunnen verdienen, maar wel kunnen werken. PAUW vormt de schakel tussen mens en bedrijfsleven en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van inwoners naar werk.

“Dat iedereen kan blijven meedoen, wordt één van de grootste uitdagingen in de komende tijd”, aldus Els Uijting. “PAUW is een flexibele organisatie die maatwerk levert en anticipeert op de tijdsgeest, waardoor het bedrijf zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld van een sociaal werkvoorzieningsschap tot sociaal ondernemer. Deze flexibiliteit in de afgelopen 60 jaar is het fundament voor de toekomst."

Startsein actie 'Spot de bus' Samen met de Pauw-medewerkers met geboortejaar 1956 werd tijdens de feestelijke startbijeenkomst de speciale jubileum-bus onthuld. Deze bus is het startsein voor de actie ‘Spot de bus’. Iedereen die de bus ergens ziet staan, wordt uitgenodigd om er een mooie, bijzondere, leuke of originele foto van te maken en de foto via Twitter (@pauwbedrijven), Facebook (www.facebook.com/pauwbedrijven) of e-mail (info@pauwbedrijven.nl) te delen. De inzenders van de foto’s maken daarmee kans op een weekendje weg. De actie loopt tot de eerste week van oktober. In die week, waarin diverse activiteiten voor medewerkers, relaties en klanten zullen worden georganiseerd, wordt de winnaar bekend gemaakt. Bovendien krijgt iedere zestigste inzender een verrassing. Lees meer over 60 jaar PAUW en de social media-actie op www.pauwbedrijven.

nl/60. De Groene Venen is deze week gestart met de eerste aflevering van een zesdelige reeks artikelen over de Participatiewet. Daarin wordt ook ingegaan op de rol die PAUW bedrijven speelt bij het zoeken naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


DE GROENE VENEN

22 april 2016

IN VOL BEDRIJF

15

Tekst Piet van Buul

Incassobureau Cash2Collect in Mijdrecht

Bij voorkeur incasseren langs het minnelijk traject De onzekerheid óf, en wannéér de klant je factuur betaalt, is voor veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en voor zelfstandig opererende ZZP'ers een regelmatig terugkerende bron van zorg. Herinneringen en aanmaningen leveren niets op, maar het is toch een hele stap om tot invordering over te gaan. Je hebt immers een goede relatie met die klant en die wil je graag zo goed mogelijk in stand houden. Sinds 1 maart van dit jaar kunnen de ondernemers in De Ronde Venen een beroep doen op incassobureau Cash2Collect. Op die datum opende Ronald Pel maar liefst twee vestigingen, één in Almere en één in Mijdrecht. “Wij zijn gespecialiseerd in het incasseren van uitstaande vorderingen en nemen daarmee de klant een lastige opgave uit handen”, zegt directeur Ronald Pel. Na een lange carrière in tal van functies binnen de sector van incasso en creditmanagement besloot Ronald Pel een eigen bureau te starten. “Ik woon in Almere en het lag voor de hand dat ik daar mijn kantoor zou vestigen. Maar mijn goede vriend Erik van der Maat van MZ-Beveiliging uit Mijdrecht wees mij er op dat in De Ronde Venen nog een incassobureau ontbrak. Een goede reden dus om ook hier een vestiging te openen. We hebben aan de Genieweg in Mijdrecht een geschikte locatie gevonden, waarin we met een paar gelijkgezinde ondernemingen kantoor houden. Daarmee ontstaat er al meteen een begin van een gezamenlijk netwerk”, aldus een enthousiaste Ronald Pel. “We hebben inmiddels ook enkele vaste partners waarmee we samenwerken, zoals onder anderen advocatenkantoor Verleun uit Mijdrecht en Terecht Deurwaarders uit Arnhem.”

Het minnelijk of het gerechtelijk traject Incassobureau Cash2Collect werkt vooral voor ondernemingen uit de sector van het MKB en voor ZZP'ers. Ronald: “Wanneer ons gevraagd wordt om tot incasso over te gaan, kunnen wij een tweetal trajecten bewandelen. Dat kan zijn het minnelijk traject of het gerechtelijk traject. De naam zegt het al: bij het minnelijke traject proberen we in goed overleg de debiteur zover te krijgen dat hij tot betaling overgaat. Lukt dat, dan besparen we hiermee in ieder geval flink wat kosten van een gerechtelijke procedure. En in veel gevallen slagen we er hiermee ook in om de relatie tussen onze klant en zijn debiteur in stand te houden, zodat men ook later weer zaken met elkaar kan doen. Het minnelijk traject kost onze opdrachtgevers niets, want de kosten worden verhaald op de debiteur. In onze benadering van een debiteur hanteren we de stelregel dat we altijd vriendelijk, maar ook duidelijk zijn. Wederzijds respect is belangrijk om tot een goede oplossing te

Ondernemers in actie voor technische jongeren Ruim vijftig technische ondernemers hebben in het VeenLanden College in Mijdrecht de aftrap gegeven aan het TechNet Amstel & Venen. Dit netwerk zet zich in voor het enthousiasmeren van jongeren voor een baan in de technische branche. "Techniek is voor iedereen", stelt branchecoördinator Gerry Bras, die aan het hoofd van de branche Automotive staat. "Onbekend maakt onbemind. Daar brengt TechNet verandering in." Het TechNet Amstel & Venen richt zich in eerste instantie op de organisatie van de Techniek Driedaagse voor leerlingen van basis- en middelbare scholen in De Ronde Venen en Uithoorn. "Techniek wordt steeds belangrijker. Jongeren van nu zijn de vakmensen van de toekomst", zegt voorzitter Jan van Walraven. "Tijdens de Techniek Driedaagse laten we

kinderen en jongeren zien dat er mooie en leuke banen in de techniek zijn. Dat zal velen van hen verrassen. In Woerden leveren de Techniek Dagen nu hun eerste vruchten op, daar worden ze dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. Het is ook ons doel om in de langere termijn te investeren en de komende jaren de Techniek Dagen te organiseren."

Ronald Pel: “Ik realiseer mij dat onze branche niet altijd positief in het nieuws komt. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij onze klanten duidelijkheid verschaffen over wat we doen, dat we ons houden aan de afspraken en open en eerlijk opereren.” foto patrick hesse

komen. Wij beginnen zo’n procedure doorgaans met een ingebrekestelling. Daarop wordt vaak gereageerd door de openstaande vordering te betalen. Bij een dispuut geeft de debiteur aan waarom hij niet betaalt. Het kan zijn dat hij niet tevreden is over de geleverde dienst of product. Het kan ook zijn dat hij zelf problemen heeft en in geldnood zit. Wij hanteren in de regel een vooraf gestelde termijn om tot een minnelijke regeling te komen. Wanneer er dan nog niet betaald is, geven

Naast de Techniek Driedaagse heeft TechNet de ambitie om haar activiteiten uit te breiden met gastlessen, bedrijfsbezoeken en excursies. "Het TechNet blijft in ontwikkeling", stelt projectleider Karin Wateler. "Dat betekent dat we openstaan voor ideeën en initiatieven die zich gaandeweg voordoen. Techniek is een doorgaand proces. Dat geldt ook voor het TechNet." Scala aan workshops Tijdens de eerste bijeenkomst van TechNet bespraken de ondernemers in de diverse branches mogelijke workshops voor de Techniek Driedaagse. Auto’s uitdeuken, robots bouwen en een Dokter Bibber-spel solderen zijn slechts voorbeelden van het grote scala aan ideeën dat ter sprake kwam. De komende periode wordt in kleinere groepen verder gesproken en worden de plannen verder uitgewerkt, zodat in oktober zo’n 2500 leerlingen letterlijk hun handen uit de mouwen kunnen steken tijdens de eerste editie van de Techniek Driedaagse Amstel & Venen. Het TechNet Amstel & Venen is een groeiende organisatie. Ondernemers en (basis)scholen kunnen zich aansluiten via

www.technetamstelenvenen.nl.

wij onze klant een advies om het minnelijk traject voort te zetten of om door te zetten naar een gerechtelijke procedure. Een derde optie is debiteurenbezoek, waarbij we nog een ultieme poging doen om tot een regeling met de debiteur te komen. We kunnen ook overgaan tot actieve schuldbewaking. Dat wil zeggen dat we de zaak na maximaal een halfjaar weer oppakken. Dat doen wij wanneer we denken dat het incassotraject dan mogelijk wel succesvol zal zijn.” Er komt veel bij kijken Het incasseren is specialistisch werk. Er zijn tal van wetsregels en termijnen die je in acht moet nemen. Er is zelfs een Wet Incasso Kosten (WIK), waarin is vastgelegd waaraan een zorgvuldige en correcte incassoprocedure moet voldoen. “Ik realiseer mij dat onze branche niet altijd positief in het nieuws komt. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij onze klanten duidelijkheid verschaffen over wat we doen, dat we ons houden aan de afspraken en open en eerlijk opereren. Wij zijn als incassobureau in het bezit van een Stichting Beheer Derdengel-

den Cash2Collect. Bij deze stichting brengen wij de door ons geïncasseerde gelden onder totdat we die aan onze klant kunnen afdragen. Daarmee verschaffen wij onze klant extra zekerheid. Wanneer er met ons iets gebeurt, zijn de geïncasseerde gelden hiermee zeker gesteld en kan de klant er op rekenen dat hij de voor hem geïncasseerde gelden zal ontvangen. Om het onze klanten makkelijker te maken met ons in contact te komen hebben we een Incasso Hulplijn ingesteld. Dat wil zeggen dat we op maandag- en woensdagavond tussen 19 en 21 uur telefonisch bereikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen en het geven van advies. Daarnaast hebben we ook een Incasso Spreekuur op woensdag- en vrijdagochtend van 8 tot 10 uur. Uiteraard kan men ook altijd op afspraak langskomen om vorderingen te bespreken.”

Cash2Collect is gevestigd aan de Genieweg 6 in Mijdrecht. Ronald Pel is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-31972840. Voor meer informatie: www.cash2collect.nl.

RVB heeft hulp van jongeren nodig In het kader van een afstudeerproject van een van haar leden en het gewicht van het onderwerp dat Ronde Venen Belang daaraan hangt, wordt een beroep gedaan op jonge inwoners (18-30 jaar) van De Ronde Venen om een digitale enquête in te vullen. Het doel van dit onderzoek is een advies te verkrijgen voor Ronde Venen Belang hoe maatschappelijke betrokkenheid vergroot kan worden bij jongeren uit De Ronde Venen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 à 10 minuten duren. De resultaten van de vragenlijst blijven anoniem en

worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Heb je vragen over de vragenlijst of het onderzoek, stuur dan een mail naar renske.goldhoorn@hva.nl Wil je op de hoogte gebracht worden van de resultaten, dan kun je dat ook aangeven via dit mailadres. De vragenlijst is te bereiken via de Facebookpagina van Ronde Venen Belang of middels deze link:

http://www.thesistools.com/ web/?id=504707.


16

22 april 2016

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

De zevende functie van taal Laurent Binet De Franse filosoof Roland Barthes heeft net geluncht met presidentskandidaat François Mitterrand als hij door een vrachtwagen wordt overreden en overlijdt. Politiecommissaris Bayard is er al snel van overtuigd dat Barthes vermoord is: de filosoof heeft een manuscript nagelaten waarin hij beschrijft wat de zevende functie is van taal. Het onderzoek voert langs alle grote Franse schrijvers, denkers en politici...

Het slechte pad Robert Galbraith Als Robin Ellacott een mysterieus pakket opent, krijgt ze de schrik van haar leven: in de doos zit een afgehakt vrouwenbeen. Haar baas, privédetective Cormoran Strike, acht vier mensen uit zijn verleden in staat tot zo'n gruwelijke daad. De politie ziet al snel een van hen als verdachte, maar Strike denkt dat ze de verkeerde hebben. Samen met Robin gaat hij graven in de duistere achtergrond van de andere drie...

Houd de dief! Rachel Russell 'Houd de dief!' is het negende deel in de meidenserie 'Dagboek van een muts'. Opnieuw een grappig verhaal over Nikki Maxwell, haar BFF's, geheime liefde Brandon, en niet te vergeten aartsvijand MacKenzie die haar dagboek steelt! Nikki is boos. De roddel gaat dat Brandon haar gekust heeft voor een stuk pizza... Als weddenschap! Dat beweert tenminste roddelkoningin MacKenzie. Maar dat kan niet waar zijn, toch?

De verwarde cavia Paulien Cornelisse Een cavia die in een kantoortuin tussen de mensen werkt: het klinkt wat onwaarschijnlijk, maar iedereen die ook maar een blauwe maandag op een kantoor heeft gewerkt, zal de avonturen van de verwarde cavia in het boek van Paulien Cornelisse vermoedelijk wel herkennen. Van een symbiotische relatie met het koffiezetapparaat tot passief-agressieve e-mails en duizelingwekkende perikelen rond de lief- en leedpot.

Titel: Als het zaterdag wordt Auteur: Nicci French

deel stelde me niet teleur. Het verhaal begint met de 32-jarige Hannah, die al jaren opgesloten zit in een psychiatrische inrichting. Ze is ooit veroordeeld voor de moord op haar moeder, stiefvader en broertje. Frieda wordt benaderd door Walter Levin. Hij heeft in een vorig boek een gunst verleend aan Frieda en vraagt haar nu als tegenprestatie om te onderzoeken of Hannah terecht in die instelling zit. Voordat je het weet, zit je in een achtbaan van spanning. Er

is van alles aan de hand in die instelling, maar ook in Frieda's persoonlijk leven duikt een bekende op die haar leven een constante dreiging geeft. Er wordt vaak aan me gevraagd of je dit boek kunt lezen zonder dat je de voorgaande delen hebt gelezen. Nou, dat kan best. Gebeurtenissen uit het verleden worden kort toegelicht. Maar ik denk dat, als je eenmaal dit boek hebt gelezen, er niets anders op zit dan de overige delen ook te gaan lezen. Dan krijg je pas goed mee hoe

bepaalde dingen met elkaar in verband staan. Of je 'Als het zaterdag wordt' nu leest als deel 6 of als eerste boek, begin er aan als je tijd genoeg hebt om door te kunnen lezen. Het is razend spannend. En net als je denkt dat alles weer duidelijk en opgelost is, is daar dat laatste hoofdstuk... Wat zal het lang duren voordat het zondag is..."

1.

"Mijn favoriete vakantieboek was een paar jaar geleden 'Blauwe maandag' van Nicci French. Alle delen die volgden, heb ik ook met veel plezier gelezen. Het zesde deel in de Frieda Klein-reeks zat op de lanceringsdag dus meteen in mijn tas. En ook dit

2.

3.

4.

Black eyed Susan Julia Heaberlin Op haar zestiende, twintig jaar geleden, werd Tessa Cartwright voor dood achtergelaten op een akker in Texas, samen met drie andere slachtoffers. Ze was de enige overlevende. Vanaf die dag stond zij bekend als een van de 'Black-Eyed Susans', een bijnaam die verwees naar de bloemen die groeiden op de vindplaats van de meisjes. Door Tessa's verklaring belandde de dader in de dodencel. Althans, dat dacht ze...

5.

GeleZen door carla burGGraeve

Lentekriebels bij Bril & Meer Optiek Bril & Meer Optiek in Vinkeveen is nu ruim een half jaar open en heeft haar draai goed gevonden. Op 17 maart jl. stonden ze zelfs op het finale-podium als startende onderneming van De Ronde Venen 2016! “Daar zijn we erg trots op en het geeft ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn,” aldus Jolanda Vermeij, die samen met Sylvia Luijendijk Bril & Meer is begonnen. “Ondertussen zitten we niet stil en hebben we onze service verder uitgebreid met het uit handen nemen van de declaratie naar uw

zorgverzekering. Verder kunt u bij ons gebruik maken van bezoek aan huis en hebben we onze winkel goed rolstoeltoegankelijk gemaakt.” Bril & meer Optiek heeft een aantal mooie acties op de kalender staan. Houd hen daarom goed in de gaten en volg hen op Facebook of via de website www.brilenmeer.nl. Jolanda: “Dit voorjaar is een spetterende actie met onze nieuwste zonnebrillen van start gegaan. Maar ook de gewone brildrager en natuurlijk de contactlensdragers komen deze

UW bEdRijf ooK in dE sPotLiGhts?

Griekenland op z'n best! ‘Be Good and tell It’, is een van de oudste motto’s in de communicatie. Maar vandaag de dag zijn veel bedrijven zo gefocust op hun core business, dat ze vergeten te vertellen hoe goed, of hoe uniek ze zijn. Wij helpen u het verhaal achter uw bedrijf te vertellen, aan de voor u relevante doelgroepen. Hoe? Bel ons voor een afspraak. t: 0297 250 530

WWW.PRWoRKs.nl

Tegenwoordig denken we bij het horen van het woord Griekenland niet meer aan de souvlaki, sirtaki of het stukgooien van borden. Nee, Griekenland is de laatste jaren regelmatig in het nieuws en helaas niet positief. Is het niet de financiele en politieke misère die het land in zijn greep houdt, dan zijn het wel de honderdduizenden vluchtelingen die op zoek zijn naar geluk en Griekenland zien als de poort naar het beloofde paradijs.

maand ruimschoots aan bod. Moeders zetten we met Moederdag extra in het zonnetje en voor de vaders hebben we in het weekend van Vaderdag een speciale Porsche Design dag in de planning staan.” Heeft u ook wel eens in een echte Porsche willen zitten? Reserveer dan zaterdag 18 juni alvast in uw agenda want dat evenement mag u zeker niet missen. Voor meer informatie kom gezellig langs of kijk op

www.brilenmeer.nl

Toch zijn er ook een hoop positieve dingen te melden over Griekenland. Door de nog altijd enorm aanwezige gastvrijheid en het prachtige klimaat staat Griekenland nog steeds in de bovenste regionen wat vakantiebestemmingen betreft. Doordat het klimaat in Griekenland en op de Griekse eilanden zeer constant is, levert dat ook prachtige producten op die het als exportproduct zeer goed doen en daarom ook zeer belangrijk zijn voor de Grieken. Ik heb het over de Griekse olijfolie. Deze kwaliteit is zo goed en zo constant, dat de Italianen er graag een boete voor overhebben om Griekse olie als Italiaanse olie te verkopen. Dit is natuurlijk ten strengste verboden, maar wel zeer aantrekkelijk als je bedenkt dat 2014 een rampjaar was voor de Italiaanse olijfoliehandel en de boeren hun olijven en omzet zagen wegrotten.

Je moet het daarom maar durven, in 2013 als Nederlandse jonge jongen uit Vreeland je geluk beproeven in een land dat niet super stabiel is qua economie en politiek maar absoluut gelooft in een van de weinige stabiele producten van het land. Daarbij is het ook een land met heel veel regeltjes, zoveel kennen we er niet in Nederland, en dat maakt het ondernemen een nog grotere uitdaging. Neolea was geboren, een rasechte Griekse olie afkomstig uit het mooie Corfu. Neolea betekent 'jeugd' en wanneer je het woord opsplitst betekent het Neo, nieuw, en Elea, olijf. Een olijfolie nieuwe stijl dus, gemaakt door de Griekse natuur, passie en een goed gevoel voor design. Neolea is een olie die teruggaat naar de basis. Pure olie met een pure smaak, waar zo min mogelijk mee is gerommeld. Het proces tussen plukken, persen en

bottelen is zo kort mogelijk, zodat veel smaak behouden blijft. En het flesje? Dat is design pur sang. Met de olijfhouten dop ook nog eens een echte eyecatcher in de keuken, onze Nederlandse ogen willen namelijk ook wat. Volgende maand is Bart-Jan Manten, eigenaar van Neolea, in de winkel in het kader van 'Neolea Nice to Meet you!'. Je bent van harte welkom om deze heerlijke olie te komen proeven, dus houd ons in de gaten!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl


DE GROENE VENEN

22 april 2016

Wandelroute door de Wilnisse Bovenlanden Rijdend langs Molenland komt u sinds kort bijgaand plaatje tegen. Een smalle brug zonder leuningen met palen ervoor en afgezet met bord en lint. Middenin de natuurstrook Molenland van stichting De Bovenlanden. Wat is hier aan de hand? De brug wordt gemaakt in het kader van de natuurontwikkeling in deze polder. Doel daarvan is het verbeteren van de leefomstandigheden van weidevogels en het stimuleren van bloemrijke graslanden. Agrariërs die hier oog voor hebben, zullen het weidegebied gaan beheren. Naast 48 hectare nat schraalland en vele kilometers natuurvriendelijke oevers komen er ook extra wandelvoorzieningen. Na het broedseizoen wordt de natuurinrichting van dit deel van de polder afgemaakt. Inclusief wandelroute tussen Molenland en Amstelkade. De route is onderdeel van de Betlehemroute, die begint en eindigt bij de theetuin/groene camping Betlehem aan de Amstelkade. U loopt eind dit jaar midden tussen de wei-

landen en sloten door en langs een nat stukje nieuwe natuur. Dat wordt genieten. De doorkruising van de natuurstrook van stichting De Bovenlanden gaat niet van harte. Maar we vinden het belangrijk dat mensen de nieuwe natuur kunnen beleven. Daarom hebben we ingestemd met de brug over ons terrein. Om fietsen en honden te weren, komen er een fietssluis (vandaar al die palen) en een hondenrooster in de brug. Het klaphek dient om te voorkomen dat vee kan ontsnappen. Kunstenaars

zullen de brugleuningen ontwerpen. In de broedtijd is de route en dus ook de brug afgesloten. Dit is nodig om de weidevogels, die zullen profiteren van de natuurinrichting, de nodige rust te gunnen. Wilt u stichting De Bovenlanden steunen met het behoud van natuur en landschap, dan kunt u donateur worden voor 7 euro per jaar. Meer informatie vindt u op

www.debovenlanden.nl. Stichting De Bovenlanden Jan van der Meij

17

Ontwerp Beheerplan Natura 2000 Botshol ter inzage Het moerasgebied Botshol in De Ronde Venen is met zijn bijzondere plant- en diersoorten één van de parels van de natuurgebieden in Utrecht. Het gebied geniet dan ook internationale bescherming onder de Habitatrichtlijn. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben het ontwerp-beheerplan vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In dit beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van Botshol te beschermen en welke activiteiten er de komende jaren in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar. In de Natura 2000-gebieden bestaat een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen deze stikstofproblemen aan te pakken. In de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Op 1 juli 2015 is het PAS-programma gestart. Nadat het ministerie van Economische Zaken de instandhoudingsdoelen had vastgesteld, is de provincie Utrecht gestart met het beheerplanproces, inclusief het oplossen van het stikstofprobleem. De provincie heeft

Kleine recreatieterreintjes worden overgedragen

tekst piet van buul

- foto's arthur van der kooij

“Die kleine recreatieterreintjes zijn meestal stukjes die zijn overgebleven na de ruilverkaveling van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw”, vertelt Marieke Fleer van het recreatieschap. “De reden dat we nu van het beheer af willen, is vooral een kwestie van geld. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de gemeente De Ronde Venen en de gemeente Amsterdam. Deze laatste gemeente gaat echter haar deelname aan het recreatieschap beëindigen. Gelukkig is er een ruime overgangsperiode afgesproken en is er ook een goede financiële regeling getroffen. Zo zal Amsterdam nog tot 2023 meebetalen

aan het beheer en ook nog substantieel bijdragen aan de beschoeiing van de zandeilanden. Maar in 2023 houdt het op en komt er geen geld meer uit Amsterdam. Dat betekent dat we tijdig maatregelen moeten nemen om de financiën op orde te brengen. We moesten ons dus bezinnen op onze taken. De kerntaak van het recreatieschap ligt bij de grote recreatieprojecten, zoals de Vinkeveense Plassen en de zandeilanden. Die kleine terreintjes, her en der verspreid in de polder, deden we er altijd bij. Wanneer we het beheer van die terreinen kunnen overdragen, krijgen we wat meer financiële lucht. We zoeken naar partijen die

Marieke Fleer van het recreatieschap (rechts)en voorzitter Otto van Asselen van De Bovenlanden bezegelen de overdracht met een handdruk.

utrecht.nl/loket/terinzagelegging. Belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie (zienswijze) geven op het ontwerp beheerplan Botshol tot en met dinsdag 31 mei 2016. De schriftelijke zienswijze kan, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp beheerplan Botshol’, verzonden worden aan Provincie Utrecht, Afdeling FLO/team NEL, t.a.v. mw. M.H. Keizer, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

'Soep voor Syrië' bij Wereldwinkel Mijdrecht

Stichting De Bovenlanden gaat de Snoek beheren

We kennen ze allemaal, de kleine recreatieterreintjes, her en der verspreid in het polderlandschap. Een kleinschalig natuurgebied, met picknicktafels, waar passerende fietsers een plekje vinden om even uit te rusten of de meegebrachte lunch te nuttigen. De terreintjes hebben vaak namen van vogels of vissen. Op de aanwezige informatietafels leest men over de specifieke kenmerken van de omgeving. Deze recreatieterreinen worden beheerd door Recreatieschap De Vinkeveense Plassen. Die wil er nu van af en zoekt partijen die het beheer willen overnemen. Op 20 april vond bij de notaris de formele overdracht plaats van het recreatieterrein Snoek, aan de Amstelkade langs de Kromme Mijdrecht. Stichting De Bovenlanden neemt het beheer over.

het ontwerp-beheerplan opgesteld in samenwerking met het Waterschap AGV, Natuurmonumenten en diverse andere partijen. Dat ontwerp-beheerplan ligt sinds woensdag 20 april 2016 zes weken ter inzage bij de provincie Utrecht en het gemeentehuis van De Ronde Venen in Mijdrecht. Ook is het te raadplegen via www.provincie-

Opzichter Alex van der Heiden en Marieke Fleer, beiden van het recreatieschap, op recreatieterrein Snoek, samen met Otto van Asselen van De Bovenlanden (rechts). er ook iets mee willen. Dat zal wellicht niet in alle gevallen lukken. We zijn blij dat de Stichting Bovenlanden nu dit terrein van ons wil overnemen. Ook voor de andere kleine terreinen langs de Kromme Mijdrecht en in het veenweidegebied zoeken we nieuwe eigenaren.” “De Snoek past goed bij ons” Stichting de Bovenlanden beheert in De Ronde Venen diverse terreinen die karakteristiek zijn voor de niet-afgegraven veenweidegebieden. “Wij verwerven die terreinen onder meer door aankoop of op erfpacht”, zegt Otto van Asselen, voorzitter van de stichting. “Het leuke is dat wij in 1992 ook betrokken zijn geweest bij de inrichting van de terreinen Voorn en Snoek. Het terrein past goed als verbindingsstuk in de ecologische hoofdstructuur en sluit mooi aan op de gebiedsontwikkeling vanaf de Amstelkade tot aan de Bovendijk. We hebben als stichting maar beperkte middelen tot onze beschikking. Recreatieterrein Snoek heeft een omvang die voor ons behapbaar is, zowel wat betreft de aankoop als het beheer. Stukken zoals het Donkereindse Bos van zes hectare of het Demmerikse Bos van drie hectare, die ook te koop staan, zijn voor ons te groot. Onze stichting vindt dat het Donkereindse Bos heel geschikt is als ecologische verbindingszone tussen de polder Groot Wilnis-Vinkeveen en het toekomstige natuurgebied

Marickenland. Ook voor het Demmerikse Bos zou zo’n verbindende functie onderzocht moeten worden.” De plannen Stichting De Bovenlanden gaat het recreatieterrein Snoek herinrichten. Otto: “Het terrein krijgt een natuurfunctie met een recreatief medegebruik. Het wordt afgesloten voor auto’s. Uiteraard blijven fietsers en wandelaars welkom. We gaan een wandelpad aanleggen, waarmee we ook een verbinding tot stand kunnen brengen naar de naastgelegen zorgboerderij. Men mag ook met de hond het terrein op, mits aangelijnd. We gaan er daarbij wel van uit dat de eigenaars de hondenpoep en eventueel ander afval ook netjes opruimen, zodat het natuurgebied voor iedereen een aangename plek blijft.”

'Let's make soup, not war!' Onder dit motto schreven meer dan 50 internationale topchefs belangeloos een recept voor het bijzondere kookboek 'Soep voor Syrië'. Van hartverwarmende bonensoep of pittige koolsoep tot aan koele gazpacho van avocado of meloen. De volledige winst van dit kookboek met soeprecepten, samengesteld door Barbara Abdeni Massaad, komt ten goede aan het voedselprogramma van de UNHCR voor Syrische vluchtelingen. Geïnspireerd door de verhalen van de Syrische vluchtelingen in de buurt van haar woning in Libanon riep culinair auteur en fotograaf Barbara Abdeni de hulp in van chef-koks en kookboekschrijvers. Ze maakte zelf vele prachtige foto's. Niet alleen van de vluchtelingen, maar ook van de verrukkelijke (maaltijd)soepen die voor het kookboek werden aangeleverd. Het boek is mooi vormgegeven en mede daarom heel leuk om cadeau te geven. Het krijgt dan een dubbele betekenis: je maakt iemand blij en door de aankoop help je ook mensen in nood. Zaterdagmiddag 23 april is bij de Wereldwinkel in Mijdrecht aan De Passage 14 een van de soepen uit dit kookboek te proeven. Het kookboek zelf is ook in de Wereldwinkel Mijdrecht te verkrijgen voor 24,50 euro.

Dat eten... die gastvrijheid... dat uitzicht! Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zondag en maandag gesloten.

Nu: Ronde Hoeper lentelam!

www.voetangel.nl Ronde Hoep Oost 3, Ouderkerk a/d Amstel Tel: 020 496 13 73


18

22 april 2016

John Dunsbergen nieuwe trainer SV Hertha 1 Komend seizoen wordt John Dunsbergen de nieuwe trainer van SV Hertha’s eerste elftal. Dunsbergen (45) is een ervaren coach, die successen vierde bij de selectie en de A1 van VV Maarssen, waarmee hij wist te promoveren naar de hoofdklasse. Hij is de opvolger van Ton van Burik, die de afgelopen 5 jaar bij SV Hertha de functie van hoofdtrainer heeft ingevuld en aan het einde van dit seizoen de club zal verlaten. Recentelijk tekende Dunsbergen zijn contract bij SV Hertha in het bijzijn van voorzitter Michel Klinkhamer. Klinkhamer is zeer verheugd over de komst van Dunsbergen: “We hebben als club toch de ambitie om de komende jaren een stapje omhoog te zetten. Wat ons betreft begint dat met een nieuwe trainer. John Dunsbergen heeft in het verleden bewezen een gedreven, verbindende teamcoach te zijn, die aansprekende resultaten heeft behaald. Wij zien daarom met veel vertrouwen uit naar onze samenwerking. Tegelijkertijd ben ik Ton van Burik zeer erkentelijk voor alle energie

John Dunsbergen (links) tekent zijn contract als nieuwe trainer van SV Hertha onder toeziend oog van voorzitter Michel Klinkhamer. die hij de afgelopen seizoenen in de coaching van ons eerste team heeft gestoken.” John Dunsbergen is zelf ook erg te spreken over zijn nieuwe rol. "Ik was op zoek naar een hechte dorpsclub met een reële ambitie en dat is precies wat ik in de gesprekken met Hertha ben tegengekomen. SV Hertha beoogt vooral de leukste

Muzikale reis met Brassband Concordia en Abcouder Harmonie Brassband Concordia uit Vinkeveen en de Abcouder Harmonie gaven een gezamenlijk voorjaarsconcert in De Boei in Vinkeveen. Hierdoor kon het publiek kennismaken met twee verschillende orkestvormen. Een brassband bestaat uit koperen blaasinstrumenten en een percussiesectie, een harmonie heeft ook houten blaasinstrumenten. De Abcouder Harmonie, onder leiding van Ria Kornet, verzorgde het programma voor de pauze. Met onder meer het openingsnummer New York Ouverture, Ngoma za Kenya, een solo van alt-saxofonist

Ton Damm in het mooie luisterstuk Persuasion en de paso doble Fiesta Española. Brassband Concordia, onder leiding van Stephan Koppelaar, startte na

club van De Ronde Venen te worden, maar wil ook graag dat het eerste team de komende jaren probeert een klasse omhoog te komen. Ik denk zelf dat dat moet kunnen. Goede voetballers genoeg. Maar het belangrijkste is dat we het publiek echt wat gaan brengen om te komen kijken op zaterdag. Ik heb hier ontzettend veel zin in!”

de pauze met het indrukwekkende Olympic Fanfare & Theme, de Olympische tune van de zomerspelen van 1984. Met het lyrische Lairg Muir uit Hymn of the Higlands, met Wouter Zijlman als solist, werd het publiek vervolgens meegenomen naar Schotland. Nadat Eveline van der Horst op Flugel soleerde in Gabriella’s Song speelde de Brassband Band of Brothers. Dit stuk is een eerbetoon aan de leden van de Amerikaanse eenheid Easy Company die in de Tweede Wereldoorlog meehielpen Nederland te bevrijden. Als toegift werd The King’s Swing gespeeld, een swingende versie van het Nederlandse volkslied. Stephan Koppelaar werd in het zonnetje gezet vanwege zijn 10-jarig jubileum als dirigent. Voor hem was dit echter zijn laatste grote optreden met Brassband Concordia, hij gaat aan het eind van het seizoen iets anders doen. Meer informatie over beide verenigingen is te vinden op http://abcouderharmonie.nl en

www.brassband-concordia.nl.

FC Abcoude E5 als eerste team uit Abcoude kampioen De spanning was te snijden in de kleedkamer van de E5 bij CTO'70. Bij winst zou FC Abcoude E5 immers kampioen zijn. De eerste helft hadden ze te kampen met forse tegenwind. FC Abcoude wist de meeste kansen te creëren, maar helaas bleef het 0-0 tot aan de rust. Na de rust bleven de jongens sterk voetballen; nu gesterkt door de wind. Eindelijk valt het verlossende eerste doelpunt uit een prachtige vrije trap. Vervolgens wist FC Abcoude nog 2 keer te scoren. Na de wedstrijd was er voor elke speler een kampioensshirt en gingen ze na

de nodige foto's snel naar de kantine van FC Abcoude voor de huldiging. Gezeten aan de 'tafel der kampioenen' werd eerst meegezongen met 'We are the champions'. Vervolgens de felicitaties vanuit het bestuur door Peter Bon die wist te melden dat de E5 het eerste team van FC Abcoude was die het kampioenschap binnen heeft gehaald. Na de friet kreeg elke speler een beker overhandigd door coach Sergio Romero IJssel (de BN’er van het team) met een persoonlijk woordje.

DE GROENE VENEN

Twee jeugdkampioenen bij Atalante Atalante kijkt terug op een succesvol jeugdseizoen, met twee jeugdkampioenen en goede prestaties van de overige aspirantenteams. In de eerste helft van dit seizoen was het talentvolle jongens B team van Atalante ingedeeld in de hoofdklasse. Omdat er dit keer geen topklasse was in de regio en twee poules waren samengevoegd, was het voor de jongens een loodzware poule. Halverwege het seizoen volgde echter een nieuwe indeling en kwamen ze uit in de 1e klasse tegen teams uit Uithoorn, Leusden, Almere en Nederhorst. Al vrij snel werd duidelijk dat deze opponenten duidelijk een maatje minder waren dan die van de eerste helft. De jongens van Atalante wonnen met hun sterke serve, alerte verdediging en aanval vrij eenvoudig alle wedstrijden. Met nog 1 wedstrijd te spelen,

was het JB1-team vorige week donderdag in Uithoorn al kampioen en mochten zij en hun coaches Regi en Yorick de bloemen en beker in ontvangst nemen. In de B-poule van de meisjes was het eveneens feest. Het nog relatief jonge meisjes B-team was dit jaar overgekomen van de C's naar de B's en meteen in de 1e klasse geplaatst. Best pittig, maar naarmate het seizoen vorderde werden de meiden steeds solider in hun spel. In de eerste helft werden ze verrassend tweede en in het tweede bedrijf maakten ze het helemaal af. Onder leiding van trainer/coach Frans werd de serve harder, evenals de aanval en werden veel meer ballen gered. Zo werd ook MB1 overtuigend eerste in de 1e klasse. Vrijdag 15 april werden ze in De Boei in het zonnetje gezet met de beker en bloemen.


DE GROENE VENEN

22 april 2016

19

Inwoners gevraagd zilver te doneren

Plaatselijke juweliers maken nieuwe ambtsketen De gemeente De Ronde Venen laat een nieuwe ambtsketen vervaardigen omdat de huidige niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. Daarop staat nog het gemeentewapen van de voormalige gemeente De Ronde Venen. Eind vorig jaar is een procedure gestart om te komen tot een nieuw gemeentewapen. Naar verwachting zal de gemeenteraad dat in de vergadering van juli vaststellen. Het gemeentewapen komt op de nieuwe ambtsketen te staan. Die voldoet daarmee aan de wettelijke eisen. Lokale juweliers hebben laten weten dat zij de ambtsketen gratis willen vervaardigen. Op de bevolking wordt een beroep gedaan om zilver beschikbaar te stellen. tekst piet van buul

De burgemeester draagt de ambtsketen bij officiële gelegenheden waarop hij de gemeente vertegenwoordigt, zoals bij de uitreiking van koninklijke onderscheidingen, de opening van evenementen, de ontvangst van de Koning of de Commissaris van de Koning. Hij is verplicht

de ambtsketen te dragen als hij de gemeenteraad voorzit. “Omdat er een nieuw gemeentewapen komt, moet er dus ook een nieuwe ambtsketen komen”, vertelt burgemeester Divendal. “Het gemeentewapen maakt deel uit van de

Gaan we met de lage rente massaal de hypotheek oversluiten? Tussen 2006 en 2008 kozen veel huizenkopers een rentevaste periode van 10 jaar. Dat betekent dat deze in de komende periode gaan aflopen en deze huizenbezitters kunnen profiteren van de lage hypotheekrente. Is oversluiten van de hypotheek dan het meest voor de hand liggend? Rente gehalveerd Als in de komende tijd je rentevaste periode afloopt, dan heb je waarschijnlijk mazzel. In vergelijking met tien jaar geleden is de hypotheekrente ongeveer gehalveerd. Hoewel we zien dat er veel huizenbezitters interesse hebben in een lagere rente, en dus lagere maandlasten, en er inderdaad meer oversluitingen zijn, denken we dat een echte stormloop uit zal blijven. Er zijn inmiddels meer manieren om een lage(re) hypotheekrente te krijgen, waardoor een overstap van geldverstrekker niet altijd nodig is of de moeite loont. Niet per se oversluiten Eerder boden hypotheekverstrekkers nieuwe klanten een scherpere rente dan hun bestaande klanten. Maar inmiddels is de wet aangepast en moeten zij bestaande klanten dezelfde rentetarieven aanbieden. Daarmee is overstappen niet meer per se nodig. Bovendien wordt rentemiddeling het komende jaar door steeds meer aanbieders mogelijk gemaakt. Ook passen veel geldverstrekkers de rente aan als de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde in een lagere klasse valt. Geen tijd of energie Bovendien denken wij dat consumenten die nu bijvoorbeeld een rente van 5% hebben en die een aanbod krijgen van 2,6% van hun eigen aanbieder, minder bereid zijn om hoge oversluitkosten als bijvoorbeeld boeterente te maken om bij een andere aan-

bieder een nóg scherpere rente van 2,3% te krijgen. Afgezien nog van het feit dat oversluiten veel meer tijd kost en inspanning vraagt dan het verlengen of omzetten van een hypotheek bij dezelfde aanbieder. Gehele hypotheek herzien We zien wel dat steeds meer huizenbezitters het einde van de rentevaste periode gebruiken om de hypotheek in zijn geheel onder de loep te nemen. Past de aflosvorm nog wel bij mij? Of zijn er op korte termijn plannen om te verhuizen of te verbouwen? Ben ik goed voorbereid op mijn pensioen? Dit kan namelijk aanleiding zijn om de hypotheek aan te passen.

keten. Het aardige is dat we de drie juweliers uit onze gemeente, juwelier Hartel uit Wilnis en de juweliers Swaab en Van Beek uit Mijdrecht, bereid hebben gevonden om geheel belangeloos de keten te vervaardigen." “Inclusief het gemeentewapen gaat de keten uit negen elementen bestaan”, licht John Zwarts van juwelier Van Beek toe. “We hebben afgesproken dat ieder van ons drie elementen voor zijn rekening gaat nemen.” Angelique Swaab vult aan: “Naast het wapen zijn er dus nog acht elementen, precies het aantal van de gemeentelijke kernen. We zijn van plan in elk element specifieke kenmerken van die kernen tot uitdrukking te brengen.” Vier kilo zilver nodig Omdat de oude ambtsketens, waarvan nog een hele verzameling in het gemeentehuis aanwezig is, niet kunnen worden omgesmolten omdat zij deel uitmaken van het culturele erfgoed van de gemeente is men op het idee gekomen om de bevolking te vragen zilver voor de nieuwe keten te doneren. Burgemeester Divendal vertrouwt er op dat heel veel inwoners de gemeente een warm hart toedragen en het een eer zullen vinden om te kunnen bijdragen aan het tot stand komen van de nieuwe ambtsketen. “Bovendien krijgt iedereen die zilver doneert straks een certificaat waarop de bijdrage aan de nieuwe keten zal worden vermeld”, vult juwelier Nant Hartel aan. “De ambtsketen is niet alleen van de gemeente, maar ook van de inwoners,” stelt burgemeester Divendal. Hij is ervan overtuigd dat de benodigde vier kilo met veel enthousiasme door de inwoners bijeen zal worden gebracht. “Het is immers een mooie gelegenheid om de

en ma

persoonlijke verbondenheid met de gemeente tot uitdrukking te brengen.” Mocht onverhoopt de benodigde vier kilo niet gehaald worden, waar de initiatiefnemers niet van uit gaan, dan zullen de juweliers het tekort samen aanvullen. Inleveren Inwoners die een bijdrage willen leveren aan de keten, bijvoorbeeld in de vorm van een zilveren ketting, een kandelaar, munten of bestek, kunnen het zilver tijdens openingsuren op verschillende plekken in de gemeente inleveren: • Kringloopwinkel Kringkoop, Constructieweg 66 in Mijdrecht • Juwelier Hartel, Raadhuisstraat 11, Wilnis • Juwelier Swaab, Dorpsstraat 6, Mijdrecht • Juwelier Van Beek, Dorpsstraat 36, Mijdrecht Inleveren kan tot eind augustus. De voorwerpen die worden ingeleverd dienen geheel uit zilver te bestaan, dus niet verzilverd te zijn. Als donateurs zilver brengen, kan door de juweliers en Kringkoop snel worden vastgesteld of het om zilver gaat of om verzilverd materiaal. Inwoners die niet in staat zijn het zilver zelf af te leveren, kunnen contact opnemen met Kringkoop. Een medewerker komt het dan thuis ophalen. Degenen die zilver beschikbaar stellen voor de nieuwe ambtsketen worden voor de onthulling van de nieuwe keten uitgenodigd. De verwachting is dat dit eind 2016 gebeurt. Zij ontvangen dan ook het certificaat waarop staat dat ze aan de nieuwe ambtsketen van De Ronde Venen hebben bijgedragen.

Stuur ns op je verhaal een Z i inzi se n tje!

ak ka

Niet meer actieve aanbieders Alleen de klanten met een hypotheek bij aanbieders die niet meer actief zijn op de hypotheekmarkt, hebben minder mogelijkheden om te profiteren van de lage rente. Zij zullen wellicht vaker nog wel kiezen voor oversluiten Meer weten? Loopt jouw rentevaste periode dit jaar af? Maak dan alvast een afspraak met de financiële adviseur bij De Hypotheekshop Mijdrecht. Zo heb je ruim de tijd om je te oriënteren op de verschillende mogelijkheden van het eventueel aanpassen van je hypotheek en het profiteren van de lagere hypotheekrente. Maak een afspraak op www.hypotheekshop.nl/mijdrecht of bel met tel. 0297-241770.

De Hoogste Toren? IKO-catechese Komende zondagmorgen 24 april vindt in De Morgensterkerk Vinkeveen-Waverveen, Herenweg 253, de afsluitingsdienst plaats van de catechese aan mensen met een verstandelijke beperking (‘Molenhoek/Zideris’). De dienst, geleid door ds Bram-Willem Aarnoutse, heeft als thema ‘De Hoogste Toren?’. De catechese namens het Inter Kerkelijk Overleg de Ronde Venen heeft haar 26e seizoen achter de rug. Het koor van deelnemers zingt naar hartelust mee. Iedereen is om 9.30 uur welkom om deze vrolijke dienst mee te vieren. Welkom!

Moederdagactie Swaab Juweliers Zondag 8 mei a.s. is het Moederdag. Swaab Juweliers in Mijdrecht organiseert samen met De Groene Venen een leuke actie. Schrijf een kort verhaal (max. 300 woorden), waarin je vermeld waarom jouw moeder de allerliefste is. Stuur je verhaal in en maak kans op een zilveren Zinzi setje; oorhanger en bijpassend collier. De winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 7 mei om 12 uur in de winkel. Hoe kun je deelnemen? 1. Beschrijf in max. 300 woorden waarom jouw moeder de liefste is. 2. Stuur je tekst vóór woensdag 4 mei naar info@degroenevenen.nl met in de onderwerpregel: Moederdag. 3. Vermeld in de mail je adresgegevens en een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken als je hebt gewonnen. 4. De winnaar wordt zaterdag 7 mei om 12 uur bekend gemaakt. 5. Door deelname verklaar je akkoord te gaan met publicatie van de winnaarsfoto met prijs en de tekst van je inzending in De Groene Venen van 13 mei a.s.

DE GROENE VENEN


20

22 april 2016

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

De overtreffende trap

Triumph Thruxton R 1200 Soms zit je met smart te wachten op nieuwe motorfietsen omdat je al het een en ander gezien hebt in bladen of op internet en bij sommige fietsen weet je gewoon dat het ongelofelijk goed zal rijden. Gewoon omdat de fabriek dat aan zijn stand verplicht is en je zeker weet dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan. De Thruxton R 1200 is zo'n fiets, dus toen ik van Aad van Roké Motors het groene licht kreeg om de hagelnieuwe demo te testen, was ik er als de kippen bij. Zo'n kans laat je niet voorbijgaan! hoofdstad Londen. Het gebouw was van 1938 tot 1969 een wegrestaurant en een van de belangrijkste verzamelplaatsen voor rockers. In 1997 werd het opnieuw voor motorrijders en aanhang geopend. Het bevindt zich vlak bij het Wembley Stadium en op loopafstand van Station Stonebridge Park aan de Bakerloo Line. Het verhaal wil dat motorrijders vroeger een biertje aan het drinken waren en dan opschepten over hun machine, daarna vaak het café uit stormden, op de motor sprongen en met elkaar raceten tot aan de rotonde. Wie als eerste weer achter zijn biertje zat, was de winnaar. Biertjes drinken en motorrijden gaat natuurlijk niet meer samen, maar ik ben er natuurlijk niet vies van om de Thruxton even te testen.

Ik was al een enorme fan van de Thruxton 900, maar dit is in alles de overtreffende trap: Wat een beest van een machine en wat een looks. Hypermodern, maar met een hele vette knipoog naar het verleden. En als je de arrogantie hebt om je motor naar een circuit te vernoemen, dan moet je wel wat in je mars hebben... Thruxton Circuit is een racecircuit in Thruxton, Hampshire, Engeland. Het is gebouwd in 1940 als vliegveld voor de USAF en de RAF, en gebruikt om met vliegtuigen manschappen te vervoeren voor de landing van de geallieerden in Normandië.aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Bij de 900 was dit al zo en ik kan dus ook niet wachten om deze 1200 aan de tand te voelen. Triumph zelf heeft het over de wedergeboorte van de café-racer. Café-racers zijn vernoemd naar Het Ace Cafe, een voormalig wegrestaurant in Stonebridge in het noordwesten van de Britse

Geweldige symfonie Thruxton R heeft een 1200cc-blok gekregen met een geweldig 120Nm-

koppel bij 4950 t/min. Dat is maar liefst 62% meer dan de vorige Thruxton. De nieuwe revolutionaire 1200-cc 'Thruxton HP-motor’ beschikt over een uitstekende respons op het gas dankzij Triumphs elektronische gasklep- regeling. Dit gaat gepaard met een geweldige symfonie uit beide uitlaten. Ook is het rijwielgedeelte compleet vernieuwd en voorzien van verbeterde vering. Dit alles zorgt voor geweldige rijeigenschappen en wendbaarheid. Ik start de dikke bruut en neem plaats. Een lage zit, maar niet echt een racezit. Een stuk comfortabeler dan de meeste sportfietsen. En zoals altijd staat de R niet voor recreatie... Met deze R krijg je een hoop lekkers rechtstreeks uit de racerij: dubbele zwevende Brembo-schijven, monobloc Brembo-raceremklauwen, Brembo-hoofdremcilinder, volledig instelbare Showa Big Pistonvoorvork uit de racesport, volledig instelbare Öhlins dubbele achtervering en de geweldige Pirelli Diablo Rosso Corsa-banden. Al met al om te smullen dus! Dit merk je meteen bij de eerste 100 meter, als je de dikke twin de sporen geeft... Die sound, wauw! Respect Ik merk dat ik de fiets met het respect behandel die hij verdient en toch een stuk minder smijt. Ondanks dat dat geen enkel probleem is, maar

ik vind hem zo mooi... Ik zou hem zo in de huiskamer zetten op de plaats van de tv en uren kijken naar alle details. Na een lekker stukje rijden moet ik de R helaas weer inleveren. Hij krijgt een ereplaatsje in de hagelnieuwe showroom van Roké Motors, die als een van de eersten ter wereld een 'Triumph worldstore' is geworden. Je weet niet wat je ziet... Het is zo mooi, kom maar snel kijken. De 'grote baas' was zo enthousiast dat hij hoogstpersoonlijk een trotse blik komt werpen op wat de gebroeders Kentrop hier in De Ronde Venen voor elkaar gebokst hebben en daar mogen ze best een beetje trots op zijn. De Nieuwe Thruxton R is te koop vanaf 5900 euro en is te bekijken op www.roke.nl.

Ontdek onze Auris, AYGO & Yaris deals!

v.a.

€ 259,-p/mnd*

v.a.

€ 299,-p/mnd*

v.a.

€ 199,-p/mnd*

Profiteer van extra inruilwaarde of van Private Lease! Stap in en profiteer tijdelijk van onze vele voordelen op de Toyota Auris, AYGO of Yaris. bijvoorbeeld dankzij € 1.000,- extra inruilwaarde een AYGO vanaf € 9.445,-*, een Yaris vanaf * met € 1.250,- extra inruilwaarde of een Auris vanaf € 17.495,-* met € 1500,- extra inruilwaarde . privé een Auris, AYGO of Yaris leasen voor een vast laag bedrag per maand. Meer informatie over Kijk op toyota.nl of kom langs in de showroom! Toyota Van Ekris

Maarssen, Kometenweg 2 - 0346-557000 Mijdrecht, Industrieweg 48 - 0297-230350 www.vanekris.nl

Zo rijdt u € 12.590,Ook kunt u onze deals?


DE GROENE VENEN

22 april 2016

AUTO & MOTOR

21

Tekst Michael Reuling foto's patrick hesse

Toyota Prius

Prius Latijn voor 'voorloper' De Prius. Iedereen weet direct waar je het over hebt. Iets met zuinig, milieu en Toyota. Gelukkig is het grijzewollensokken-imago inmiddels verdwenen, want wie rijdt er vandaag de dag nu niet met een hybride auto, of moet elke dag een stekker ontkoppelen als hij/zij wil gaan rijden? Met dank aan de Minister voor de lage bijtelling. Nu komt Toyota met alweer de vierde generatie van dit futuristische model. En jawel, ook dit keer oogt de Prius allesbehalve dertien in een dozijn. De derde generatie Prius vond ik wat minder gewaagd qua design, maar met deze vierde generatie pakt Toyota het weer rigoureus aan. De neus vind ik zeer geslaagd, maar het achterwerk lijkt in mijn ogen niet helemaal te passen. Toch is hier goed over nagedacht. Het nieuwe design zorgt namelijk voor een verbeterde aerodynamica en een ruimer interieur. De Prius is gebouwd op het nieuwe modulaire platform van Toyota, het TNGA platform (Toyota New Global Architecture), wat mogelijk maakt dat het zwaartepunt extra laag ligt. De vierde generatie is 6,1 cm langer, 1,5 cm breder en 2 cm lager dan zijn voorganger. Dynamischer, stiller en zuiniger dan

ooit claimt Toyota. Onderhuids vinden we weer een elektromotor (72 pk) en een 1.8 benzinemotor (98 pk). Dat zorgt voor een gecombineerd vermogen van 122 pk. Het accupakket is extra licht en compact gemaakt zodat minder ruimte inneemt, maar wel meer power levert. Hiermee is de Prius weer 10% efficiënter dan zijn voorganger. Zelfs het productieproces is efficiënter gemaakt, zodat onderdelen niet onnodig heen en weer getransporteerd worden. En is de Prius aan het einde van zijn levensloop dan zijn er meerdere manieren waarop de delen van de auto gerecycled worden. De Prius rijdt een stuk strakker dan zijn voorganger. Ondanks de grootte van de auto is de Prius lekker wendbaar. Als bestuurder heb je goed zicht

rondom. Verder heb je een groot touchscreen tot je beschikking en een vakje om je telefoon draadloos op te laden. Het lijkt er echter wel op dat de Toyota ontwerpers veel hebben gekeken naar West Coast Customs. In het interieur vind je diverse witte elementen. Gewaagd vind ik. Maar je kunt er ook een carbon-look element op laten zetten. Verder is er niets op aan te merken. Zoals we gewend zijn van Toyota zit alles degelijk in elkaar, werkt alles zoals je verwacht en

voelen de materialen goed aan. Ook het centraal geplaatste instrumentarium is weer volledig digitaal. Een futuristische auto moet natuurlijk ook een aantal snufjes hebben. Zo beschikt de Prius over een headup display, verkeersbordherkenning, parkeerfunctie (wijs de plek aan en de Prius parkeert zichzelf in), keyless entry, WiFi-hotspot, grootlichtassistent, adaptive cruise control, Blind Spot Monitor, een radar die achteropkomend verkeer in de gaten houdt bij het uitparkeren, Lane Departure Assist en een precollision systeem met voetgangersherkenning. Hiervoor gebruikt de Prius niet minder dan 22 sensoren. Met al dit soort snufjes aan boord zou je denken dat de stap naar autonoom rijden niet lang meer duurt. Wie Prius rijdt, rijdt sowieso al iets bijzonders. Maar voor wie het aandurft; je kunt op de 17 inch velgen (afgebeeld op de foto's) inserts bestellen om de zwarte kern van de velg te accentueren, leverbaar in Glossy Black, Bronze metallic of Light Blue metallic. De vijfdeurs hatchback is verkrijgbaar vanaf 29.995 euro. Wij reden met

Boekhandel Mondria tekent als eerste nieuwe huurcontract

Bébouw Midreth gaat nieuwe Lindeboom bouwen Vastgoedontwikkelaar Hoorne heeft de nieuwbouw van winkelcentrum De Lindeboom aan een Rondeveens bouwbedrijf gegund: Bébouw Midreth. Met de keuze voor een lokaal gevestigd bouwbedrijf is een vol-

gende stap gezet in de realisatie van de nieuwbouwplannen van het gedateerde winkelcentrum. Als eerste heeft Boekhandel Mondria deze week de nieuwe huurovereenkomst getekend. Eigenaresse Nelie Groe-

nendijk: “We zijn er erg blij mee. We zitten straks wel even een aantal maanden in de rommel, maar het eindresultaat wordt prachtig.” Voor het magazijn van Mondria dat op de bovenverdieping ligt, is straks door de komst van een Action-vestiging geen plaats meer. “We krijgen nu een kelder onder de winkel. Tijdens de verbouwing van de entree en de gang zal onze ingang tijdelijk worden verplaatst naar waar nu de tijdschriften staan. Dat gaat naar verwachting in november beginnen.” Ook Blokker krijgt tijdens de verbouwing tijdelijk een andere ingang. Optie 1 en D-Reizen worden verplaatst. In de eerste fase van het nieuwbouwproces worden de rood gearceerde delen aangepakt.

Toyota Prius Gereden versie: Toyota Prius Executive 1.8 Hybrid Vermogen: 122 pk 0-100: 10,6 s Top: 180 km/u Verbruik: 1 op 30,3 / 3,3 l/100km Prijs gereden versie: 38.985 euro Alternatieven: Hyundai Ioniq, Lexus CT, Toyota Auris TS, Volkswagen Golf GTE

de meest complete uitvoering, de Executive, met een vanafprijs van 35.995 euro. Toyota Van Ekris is de Hybridespecialist en levert voor € 150,- een levenslange garantie op de hybride accu.

Toyota Van Ekris Industrieweg 48, Mijdrecht 0297-230350 www.vanekris.nl

Op zaterdag 30 april bij Luc en Ella

Opstapdag elektrisch fietsen in Vinkeveen De belangstelling voor elektrische fietsen neemt toe. Voor wie eens wil ervaren hoe het is om met zo’n fiets te rijden, organiseert de Vinkeveense fietsenzaak Luc en Ella op zaterdag 30 april een speciale opstapdag. “We hebben dat vorig jaar voor het eerst gedaan en dat bleek een groot succes”, zegt eigenaresse Mariette Menken. “We maken er een gezellige dag van, de standplaats voor de flat zal helemaal volstaan met merken en fietsen, die allemaal uitgeprobeerd kunnen worden.” Nederland staat van oudsher bekend als een fietsland. “Fietsen is gezond en we wonen hier in een prachtige omgeving, die uitnodigt tot gezellige fietstochten. We merken dat de e-bike ook een steeds

prominentere plaats in het woonwerkverkeer gaat innemen. En er is zelfs een interessante ontwikkeling in het zakelijk verkeer gaande, waar ondernemers met een elektrische bakfiets hun spullen vervoeren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat men op de fiets veel flexibeler is. Ook duurzaamheid en de milieuaspecten spelen vaak een rol bij de keuze voor de fiets. Fietsenwinkel Luc & Ella is gevestigd in Winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen, Plevierenlaan 27A. Telefoon 0297-776660.

www.lucenella.com.


22

Sport nieuws

22 april 2016

Een 2e kampioen tafeltennis

Vinkeveen

Dit weekend finale driebandentoernooi D.I.O. en de Merel In café-biljart de Merel in Vinkeveen wordt dit weekend, zowel op zaterdag 23 als op zondag 24 april, de finale gespeeld van het driebandentoernooi van biljartclub D.I.O.en café de Merel, jaargang 2016. Een van de zestien spelers tijdens de halve finale vorige week was Thijs Hendrikx, die op zaterdag verrassend doorging door favoriet Bram Koning uit te schakelen. Ook door op zaterdag waren Bert Dijkshoorn,Eduard van Heuven en Paul Huzemeie. Op zondag was het Bas Krabbendam die Mees Brouwer uitschakelde, terwijl Herman van Woudeberg het niet kon redden tegen Frank van Schaik. Carlos van Oosterom schakelde Edwin v.d.Schaft uit en Jan Eijsker won van Peter Loosemore. Acht spelers staan dus dit weekend in de finale aan de biljart-tafel in café de Merel op Arkenpark Mur in Vinkeveen. Aanvang beide dagen 13 uur. De voorzitter van biljartclub D.I.O. reikt zondag de prijzen van hoofdsponsor Restaurant de Haven uit. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor enkele biljarters voor de nieuwe onderlinge competitie of De Ronde Venen-competitie. Opgeven kan in clubhuis café de Merel, zowel voor de dinsdagavond als de donderdagavond. Aanmelden kan ook per e-mail, via thcw@xs4all.nl.

Uniek in de Veenland historie: 2 kampioenen in 1 seizoen en misschien over 2 weken een 3e bij de jeugd! Senioren 1 speelde in de 4e klasse in en tegen Huizen. Alexander, Fabian en Harry wisten dat de verschillen in de top 3 zo klein waren, dat elk nog kampioenskans had. Harry redde het niet tegen ex-jeugdspeelster Kristel: 1-0. Alexander kwam op 2-0 voor tegen Jasper, de sterkste daar, maar ging er daarna toch in: 2-0 achter. Fabian sloeg resoluut Manuela van tafel met 11-4 11-1 en 11-2: 2-1 dus. De dubbel: gewonnen door Fabian en Alexander: 2-2. Harry verloor, Fabian won: 3-3. Manuela versloeg Alexander: 4-3. Een toppartij volgde tussen Fabian en Jasper. Een ontketende Fabian won: 4-4. Harry verloor nipt van Manuela. 5-4. In de laatste wedstrijd moest Alexander in de 4e set een voorsprong van 9-3 afstaan aan

Pijlstaartschool meisjes groep 3/4 voetbalkampioen

Mijdrecht

Clinic bij Veenlopers Vereniging De Veenlopers organiseert binnenkort een clinic van 9 weken, die je voorbereidt om 5 of 10 km achter elkaar te kunnen hardlopen. Deze clinic zal door gediplomeerde trainers worden begeleid. De 5-10 km clinic zal starten op donderdag 28 april om 19:30 uur. De kosten van deze clinic zijn € 42,50. Verzamellocatie hiervoor is de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht (zij-ingang van Optisport). Wil je meer gaan bewegen en lekker buiten bezig zijn samen met andere enthousiaste (beginnende) lopers, meld je dan aan voor deze clinic op de website van De Veenlopers onder het kopje Inschrijfformulier Voorjaarsclinic. De clinic-deelnemers kunnen als zij door willen gaan met hardlopen zich aanvullend inschrijven voor onze 10-weekse najaarsclinic voor 5-10-16,1 km als voorbereiding van de Zilveren Turfloop welke start op 1 september 2016. De Zilveren Turfloop, die ook georganiseerd wordt door De Veenlopers, zal worden gehouden op 6 november 2016. Maar na de clinic vast lid worden van de meest gezellige loop vereniging in de omgeving is natuurlijk ook een optie die een aantal vorige clinic deelnemers ook gedaan hebben. Binnenkort zal er ook nog een andere clinic starten in samenwerking met Yakult. Deze clinic is gericht op mensen die willen beginnen met lopen of net begonnen zijn. Hou de website van de Veenlopers in de gaten als je mee wilt doen met deze clinic.

Kristel en werd de eindstand 6-4 voor Huizen. Wat deden de anderen? Omdat Wik en Hilversum op 55 punten eindigden waren de 4 Veenland punten net genoeg om op 56 te komen: Kampioen dus! Dankzij goed teamwerk, vooral in de dubbels en topscoorder Fabian: 27 van de 30 wedstrijden gewonnen! De clubkampioenschappen bij Veenland werden een beetje de strijd tussen de aanstormende jeugd en de net gehuldigde kampioenen. Joost moest diep gaan om Martijn te verslaan en Ron kon pas in de 5e set Victor verslaan. In de 2e ronde ging het tussen Joost, Ron en Fabian er om. In de slotwedstrijd “vochten” Joost en Ron het uit. Door goed verdedigings- en aanvalswerk wist Joost weer clubkampioen te worden. Maar menig toeschouwer voorspelt dat de volgende keer er waarschijnlijk een jeugdspeler staat!

Ook dit jaar is het schoolvoetbaltoernooi van de Ronde Veense basisscholen weer een groot succes geweest. Vijf woensdagen was het een drukte van belang op de velden van Hertha, CSW en Argon, waar maar liefst 163 regionale schoolteams het tegen elkaar opgenomen hebben. Woensdag 13 april hebben onder andere de 16 meisjes-teams uit de

groepen 3/4 de velden van CSW betreden. Na diverse spannende voorrondes moest uiteindelijk de Pijlstaartschool uit Vinkeveen het in de finale opnemen tegen de Mijdrechtse Hoflandschool. Het scorebord liet na 15 minuten een 3-0 uitslag zien, in het voordeel van de Pijlstaartschool. De Pijlstaartschool is dan ook de absolute winnaar van dit meisjes schoolvoetbaltoernooi groep 3/4, aangezien de Vinkeveense meisjes het hele toernooi geen enkel tegendoelpunt hebben gekregen. Coach Patrick van Rooyen is dan ook terecht trots op “zijn meiden”: Mirthe, Sabrine, Fabienne, Elin, Chloé, Rabab, Sophie, Juna en Noor.

Abcoude krijgt kans om te kanoën

DE GROENE VENEN

Atlantis E1 boekt degelijke overwinning De zaalkampioenen van Atlantis E1 boekten zaterdag 16 april tegen KVA E1 een overwinning op eigen veld. Het team, dat wordt gesponsord door de Mijdrechtse voedingsdeskundige Petra Taal (www.petraspraktijk.nl), zat vanaf het begin goed in de wedstrijd. Door de harde wind gingen veel van de afstandsschoten net naast de korf, maar Lieke Post scoorde met een zeldzaam mooie doorloopbal. Mede door het goede verdedigende samenspel van Fabiënne Mayenburg en Timo Dominicus stond bij rust een mooie 3-0 op het scorebord.

Op het fraaie nieuwe kunstgrasveld hadden de teams soms wat moeite om bal binnen de rode lijnen te houden, waardoor KVA sterk terug kon komen in de wedstrijd. Gelukkig wist Bas Geusebroek de druk te verminderen met een koelbloedig genomen strafworp. Met zeer snel positiespel wist aanvoerder Suzan Taal de eindstand op een verdiende 5-2 te zetten. Op 7 mei speelt Atlantis E1 de volgende partij: in Amstelveen is KVA dan weer de tegenstander.

Clubkampioenschappen Judoschool Blaauw Judoschool Blaauw hield de laatste ronde van de clubkampioenschappen, voor leerlingen van 5 tot en met 41 jaar. In deze laatste ronde waren de oudste jeugd en senioren aan de beurt. Ook dit keer waren er veel spannende partijen, die beslist moesten worden via een golden score. Na deze leuke en gezellige dag waarbij iedere judoka een prijs in

ontvangst mocht nemen, mogen de volgende leden zich clubkampioen van 2016 noemen: Calvin Kikken, Digiano Ladru, Erlend Keune, Ilyas Farah, Joey De Hondt, Joost de Rooi, Lars Bekkers, Quincy Donkervoort, Romano Vermeulen, Simon Klappe en Wouter van Kootwijk Meer informatie over Judoschool Blaauw is te vinden op

www.judoschoolblaauw.nl.

Van links naar recht de judoka's Martijn ten Veldhuis, Lars Bekkers, Nico Broersen en Tim Hoevenaar met hun prijzen. Kanovereniging De Ronde Venen geeft op Koningsdag in Abcoude alle bezoekers de mogelijkheid om proef te varen in een kajak of kano. Op woensdag 27 april van 9 tot 13 uur heeft de kanovereniging tijdens de rommelmarkt/braderie een plek in het dorp bij de brug over de Angstel. Voor het proefvaren zijn stabiele kano’s aanwezig en verschillende boottypes. Er wordt ook op allerlei manieren informatie gegeven over het kanovaren en de kanovereniging De Ronde Venen in het bijzonder. Diverse leden houden een oogje in het zeil bij het proefvaren en leggen uit hoe er het beste gevaren kan worden. Dit begint al met het instappen... Niemand wil natuurlijk meteen in het water belanden!

Voor alle leeftijden heeft de kanovereniging De Ronde Venen materiaal ter beschikking. Hierdoor is de drempel wellicht laag om, als de 'proefvaart' bevalt, het seizoen te vervolgen bij de club. Het recreatieve karakter en de gezelligheid staan daarbij voorop. Op woensdagavond kunnen beginners gebruik maken van een 'buddy' die hem of haar een aantal weken begeleidt met de eerste kanotochten. Hierdoor worden tegenvallers voorkomen, gaat het kanovaren steeds makkelijker en neemt het plezier toe. Tijdens het varen worden diverse technieken aangeleerd. De jeugd vaart apart op zaterdagochtend. Meer informatie: www.kvdrv.nl of via e-mail: goverse@planet.nl


DE GROENE VENEN

22 april 2016

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: Bedienend personeel Organisatie: Watersportcentrum Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

Functie: Schoolverlaters gezocht! Organisatie: KampeerPerfect.nl Plaats: Uithoorn

Functie: Medewerker Huishoudelijke Dienst Organisatie: Watersportcentrum Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

Functie: Copy writer - Tekstenschrijver Organisatie: KampeerPerfect.nl Plaats: Uithoorn

Functie: Stagiair Procesmanagement / Procesoptimalisatie Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker hoveniersbedrijf Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Coördinator trainingen / Medewerker Office Support Organisatie: Paraat bv Plaats: Aalsmeer Functie: Stage Social Media Medewerker Organisatie: H&R Products Plaats: Mijdrecht Functie: Allround autospuiter / voorbewerker Organisatie: Auto Berkelaar Mijdrecht B.V Plaats: Mijdrecht Functie: 1ste Automonteur Organisatie: Auto Berkelaar Mijdrecht B.V Plaats: Mijdrecht Functie: Service Adviseur Organisatie: Auto Berkelaar Mijdrecht B.V Plaats: Woerden Functie: Meewerkend voorman productie Organisatie: Caltra Nederland B.V. - Cal Mixed Products B.V. - Tri-Al B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Administratief medewerker (leidinggevend) Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Distributiechauffeur Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Studentenbaan: Oproepkracht chauffeur, rijbewijs B Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht Functie: Studentenbaan:magazijnmedewerker Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker Verdeling Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer Functie: Meewerkend Voorman Sloop Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Amsterdam Functie: Allround monteur hydrauliek Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer Functie: Medewerker Sloop - Amsterdam Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Amsterdam Functie: Boekettenmaaksters m/v Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer Functie: Medewerker Verdeling Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer

Functie: Bedrijfsverzorgers veehouderij Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht Functie: Veilingmedewerker Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht Functie: Reporters / interviewers (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Cameramensen (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: ICT Technische buitendienst medewerker (fulltime) Organisatie: Feka ICT & Office Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker Wasstraat Aalsmeer Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer

Bouwbedrijf van Engen BV

Voor uiteenlopende timmer- en bouwwerkzaamheden zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze:

Allround timmerman & Leerling timmerman met passie voor hout

Bouwbedrijf van Engen is een jong, actief bedrijf waarvan de werkzaamheden met name ecologische nieuwbouw (houtskeletbouw) als ook verbouw en renovatie omvatten. Wij zoeken iemand met bouwtechnisch inzicht die zowel in teamverband als zelfstandig goed kan functioneren. Het bezit van een diploma MBO bouwkunde niveau 4 en relevante werkervaring zijn een vereiste voor de functie van allround timmerman. Wij bieden: - Salaris conform CAO bouw - Werken in een vast, jong team - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden - Erkend leerbedrijf Enthousiast? Email je CV en motivatie voor 28 april aan info@bouwbedrijfvanengen.nl.

Functie: Medewerker Bediening 20 - 40 uur Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Amstelveen Functie: Afwas/Keukenhulp m/v voor de zaterdag Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer

zoekt voor de binnendienst:

Functie: Zelfstandig werkend kok Organisatie: Golfpark Wilnis - Veldzijde Restaurant Plaats: Wilnis Functie: Video editors (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Balie/magazijnmedewerker (parttime) Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen Plaats: Mijdrecht Functie: Magazijnmedewerker met elektra kennis Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Junior Operationeel leidinggevende logistiek Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen Functie: Telefoniste voor ons Klant Contact Center Organisatie: Van Kouwen B.V. Plaats: Amsterdam Zuidoost Functie: Keukenhulp Organisatie: Sjiek aan de Amstel Plaats: 1421AC Uithoorn Functie: Medewerker bediening (M/V) Organisatie: Sjiek aan de Amstel Plaats: Uithoorn Functie: Product- en applicatiespecialist nr 1439815 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

23

Allround boekhouder (40 uur per week) Tot de taken behoren o.a.: Debiteuren/Crediteuren/Bank administratie Input Managementrapportages Diverse voorkomende (administratieve)werkzaamheden

• • •

Voor deze functie vragen wij : Afgeronde MBO/HBO opleiding in financiële/administratieve richting; Tenminste 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie is een pre, bij voorkeur internationaal gericht; Kennis van NL en BE BTW-wetgeving; Kennis en ervaring met Microsoft Dynamics (NAVISION) is een pre; Kennis en ervaring op het gebied van geautomatiseerde systemen (i.i.g. Excel); Communicatief vaardig in Nederlands en Engels; Goede analytische vaardigheden voor complexe vraagstukken.

• • • • • • •

Voor meer informatie zie onze website: www.beunderonde.nl Wij bieden: Een uitdagende functie in een prettig, informeel en dynamisch bedrijf; Goede salariëring in overeenstemming met leeftijd, ervaring, taken en verantwoordelijkheid.

• •

Solliciteren: Jouw schriftelijke sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, ontvangen we graag via e-mail ter attentie van de controller: Mevr. Nguyen. E-mailadres: hrm@beunderonde.nl (alleen de geselecteerden voor een gesprek ontvangen bericht. Svp geen acquisitie n.a.v. deze advertentie)


24

22 april 2016

DE GROENE VENEN

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

De Groene Venen 漏

1

6

5

2

7

8

9

10 11

12

13 14

15 19

16

17

18

20

21

23

22

24

25

26

27

28

29

30

31

Oranjecomit茅 Vinkeveen

32 33 35

36

34

37

39

38

40

41 42

44

45

43

46 47 48

51

49

52

50

53

54

56

57 59

60

61

63

62

64 65 68

66

67

69

70

Deze puzzel wordt gesponsord door

55

58

71 73

77

78

72

74

79

75

80

76

81 82

83

84

85

86

87

88

89 90

91

92

93 95

94

96 97

98

99

100

101

102 104 107

105

103

106

108 109

110

111

112

1. 5. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 20.

59. 61. 63. 65. 67. 68. 70. 71. 75. 79.

3e letter Grieks alfabet bescheiden accessoire gemoedstoestand paasontbijt karakter lichaamsdeel conifeer dorpsfeest compaan

21. 23. 24. 26. 29. 30. 31. 32. 36. 39.

biologisch mannetjesolifant graan indruk activiteit verblijf vermaaksartikel aanslag doekje Engels biertje

40. 41. 42. 46. 47. 49. 52. 54. 56. 58.

familielid hollandse kost traktatie vogelbroedplaats serviesgoed speelgoed lidwoord keukenhandeling deel van plant begroeiing

80. 81. 84. 85. 88. 89. 91. 92. 93. 94.

drank niet oud weersvoorspeller folder wildrover vervoersmiddel niet op tijd ergens anders voor niets oversteekplaats

95. deel van bloem 99. sfeerlicht 100. honing winnen 101. deel van tijd 102. vaste afspraken 105. kinderfeest 108. communicatiemiddel 109. watervogel 111. aardappelgerecht 112. stationsgebouw 113. vogel

22

76

makeup vrolijke geluiden oude beroep bloem moderne brief zachte stof deel van ei gek zoete lekkernij oude munt

H O R I Z O N TA A L

5

12

21

58

26

2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 15. 17. 18. 19. 22. 25. 27. 28. 30. 33. 34. 35. 37.

81

hemellichaam knapperig natuurlijk product voorjaarsbloemen boete vogel bladgroenten voorzetsel vlees koe en kip relatie bijzondere vogel brandstof bladerdeeggerecht tijdspanne bouwkundig meesterwerk mysterieuze vogel vruchten verstuiver bakkersproduct

87

92

VERTICAAL

113

53

38. 43. 44. 45. 48. 50. 51. 53. 55. 57. 60. 62. 64. 66. 67. 69. 72. 73. 74. 76.

2

slijmzwam groente wolk vervoersmiddel vloeistof telwoord vakantiebesteding luchtje in basis aanwezig hulpmiddel wandelgebied product van boom langzaam dier lokmiddel leesvoer van generatie op generatie ongewerveld insect hond seizoen zoogdier

41

77. plezierrit 78. communiceren 82. uitbater 83. bewaarbus 86. noten 87. aantekening 90. calculatie 96. zeldzame plant 97. instulping in bodem 98. vermaak 103. niet vast 104. van zand, soda en kalk gemaakt 106. creatieve uiting 107. ochtendneerslag 110. inzet

28

Stuur de oplossing v贸贸r 7 mei a.s. naar degroenevenen@hetnet.nl of bel met ons secretariaat: 0294 261576. Onder de juiste inzendingen worden 3 leuke prijzen verloot.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.