De Groene Venen 21-02-2020

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

JAARGANG 24 - WEEK 8 – 21 FEBRUARI 2020

NIEUW IN VERKOOP

Bonkelaar 13 Mijdrecht Vraagprijs € 350.000- k.k. NIE

UW

IN

VER

KO O

P

Rendementsweg 8a, Mijdrecht vraagprijs € 560.000,- k.k.

Tel. 0297 - 212 987 vidamakelaars.nl

Hofland 19 Mijdrecht • 0297 - 283 375 info@ruijgrok.nl • www.ruijgrok.nl

Op alle

nieuwe Toyota’s

Woningbehoefte DRV vraagt om 4.800 nieuwe woningen De problemen op de woningmarkt nemen in snel tempo toe. Het woningtekort leidt tot prijsopdrijving. De doorstroming stagneert. Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen, aan woningen voor alleenstaanden en ouderen en aan woningen voor starters. Het college heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de plaatselijke woningbehoefte. Aan de uitslag is door het college een strategisch plan toegevoegd, dat laat zien aan welke woningen er tot 2040 een tekort gaat ontstaan en hoe dat kan worden opgelost. Tijdens de behandeling in de raadscommissie bleken nog tal van wetten en praktische bezwaren in de weg van een oplossing te staan, zo ontdekte onze politiek verslaggever Piet van Buul. Foto: de start van nieuwbouwwijk De Maricken in Wilnis in juli 2016. Lees verder op pagina 3. foto luchtopname.nl

5 jaar gratis onderhoud & 5 jaar garantie Toyota Van Ekris Industrieweg 48 - Mijdrecht

Communicatieweg 25 | Mijdrecht Tel.: 0297-272111 | info@hanslammers.nl www.hanslammers.nl

Taart en feest voor 200-jarig Uithoorn Eigen boek voor Lucinda Kamphuis P12

Een bijzonder jubileum bij onze buurgemeente Uithoorn. De gemeente viert een heel jaar lang het 200-jarig bestaan. De start van het feestjaar was op 1 oktober vorig jaar, maar officieel zijn de dorpen De Kwakel, Thamen en Uithoorn op 10 februari 1820 één gemeente geworden. Gedurende het jaar staan de inwoners tal van extra evenementen te wachten naar de reguliere evenementen, sport-, kunst en cultuuractiviteiten. Op de foto snijdt burgemeester Heiliegers (links) de feesttaart aan, in het bijzijn van de wethouders Hazen, Bouma en Zijlstra. www.uithoorn.nl foto patrick hesse

IJsclub Nooit Gedacht actief op de Weissensee P14

Mijdrechtse Kellie Bocxe wil nationaal park Zambia redden P7

Op zoek naar een leuke Mini?


2

21 FEBRUARI 2020

DE GROENE VENEN

Gezondheidscentrum Croonstadt

Verschill ende praktijkr uimtes beschikb aar

Toe aan een perfecte nachtrust & ultiem slaapcomfort? Kies dan voor een luxe en royale Nobleman boxspring van absolute topkwaliteit. Al onze boxsprings worden helemaal met de hand vervaardigd, zijn maatwerk en wij gebruiken uitsluitend natuurlijke materialen. Daarnaast reiken de services van Nobleman veel verder dan u doorgaans gewend bent. Én bovendien hanteren wij aanzienlijk lagere prijzen dan concurrenten met vergelijkbare producten.

Open Dag zaterdag 29 februari Wij nodigen u graag van harte uit voor onze open dag op zaterdag 29 februari van 10 -18 uur. Deze dag stellen wij onze showroom & werkplaats voor u open om de start van het nieuwe seizoen in te luiden. Uiteraard kunt u de collectie bewonderen en komen proefliggen, maar wij hebben nog meer voor u in petto: - Nieuwe kleuren & duurzame stoffencollectie van 2020 - Nieuwste collectie boxsprings & matrassen - Heerlijke hapjes & drankjes - Exclusief op deze dag, ook bij vervolgafspraak:

50% KORTING OP HET 2 e MATRAS

www.korvermakelaars.nl - 0297 250 421 Alle werkzaamheden in en om het huis van oa: Bij Ronald van Eijk badkamer-/toiletrenovatie timmerwerkzaamheden Onderhoud- en Woninginrichting raambekleding stoffering kunt u voor bijna alles terecht.

Nieuwe collectie vloeren en raamdecoraties bij ons in de showroom.

SUSTAINABLE LUXURY be fashionable be responsible be luxurious

Duu

20 Damoiselle

Gallant

TING!

Tel: 0297 - 253 800 Vermogenweg 1, Mijdrecht www.ronaldvaneijk.nl

20% KOR

Let op onze speciale openingstijden! Dinsdag en Donderdag van 09.30 uur – 17.00 uur. Overige dagen op afspraak.

Firma F.A. Ruizendaal & Zonen

Marquise

- Fruitkwekerij - Tuincentrum - Landwinkel - Aanleg en Onderhoud van tuinen

Fruitbomen in soorten en maten Showroom & werkplaats Amstelhoek, Mijdrechtse Zuwe 71D - 0297 - 37 11 48 noblemanboxsprings.nl - info@noblemanboxsprings.nl Lid van Koninklijke Openingstijden Donderdag & vrijdag van 10 - 12 uur / 13 - 17 uur Elke laatste zondag van de maand van 12 - 17 uur Dagelijks op afspraak, ook op afwijkende tijden

Vraag

me op duurza gordijnen

Haagplanten Bloeiende tuinbeplanting Stoofperen 3 kilo € 2,95 Allurel appelen 3 kilo € 2,95 Orri mandarijnen Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl

Voor m


DE GROENE VENEN

21 FEBRUARI 2020

3

Gemeente gaat op zoek naar bouwlocaties

Woningbehoefte vraagt om 4.800 nieuwe woningen De problemen op de woningmarkt nemen in snel tempo toe. Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe men er voor kan zorgen dat op de lange termijn voldaan wordt aan de woningbehoefte van de inwoners. Het tekort aan woningen zorgt voor een forse prijsopdrijving. De doorstroming stagneert waardoor het steeds moeilijker wordt voor starters om een woning te verwerven. Het aanbod past niet meer op de vraag. Er is met name een groot tekort aan sociale huurwoningen, aan woningen voor alleenstaanden en ouderen en aan woningen voor starters. Hoe de vlag er in De Ronde Venen bijhangt heeft het college laten uitzoeken. De uitkomsten van het onderzoek naar de plaatselijke woningbehoefte zijn aan de raad gepresenteerd. Het college heeft daar een strategisch plan aan toegevoegd, waarin voorzichtig wordt geprobeerd aan te geven wat er moet gebeuren om de problemen aan te pakken. Tijdens de behandeling in de raadscommissie bleek dat er tussen droom en daad nog tal van wetten en praktische bezwaren in de weg staan. bouwen. Hiermee wil de gemeente vooral jonge gezinnen van buiten de gemeente aantrekken, waarmee de draagkracht van de gemeente wordt behouden.

De woningbehoefte Het Woningbehoefteonderzoek geeft inzicht in de toekomstige woningbehoefte van de ge-

meente in de afzonderlijke dorpen. In alle dorpen komt de grootste huishoudensgroei vanuit de 75+ huishoudens. In Mijdrecht, De Hoef en Wilnis neemt deze groep relatief gezien het meeste toe. Ouderen hebben een grote voorkeur voor een gelijkvloerse woning. En de wens om een woning te huren in plaats van te kopen neemt toe naarmate de leeftijd oploopt. Er moet fors worden ingezet op het bouwen van levensloopbestendige (huur)woningen. Hiermee komen de bestaande grondgebonden eengezinswoningen vrij voor de andere doelgroepen zoals starters en jongere huishoudens. Dit is de groep die met name in Wilnis de komende jaren sterk gaat toenemen. Deze groei is te verklaren door de bouw van De Maricken, waar relatief veel kinderen wonen en waarvan een deel na 2030 een eigen woning gaat betrekken. Hetzelfde geldt voor Land van Winkel en Vinkeveld. De gezinnen blijven de grootste groep in de gemeente. Het aantal gezinnen neemt in de periode tot 2030 licht af, maar stijgt daarna weer. Met uitzondering van Abcoude, waar het aantal gezinnen na 2030 niet gaat toenemen. In Amstelhoek neemt het aantal huishoudens ook niet toe. Binnen de gemeente groeit de komende jaren met name het aantal eenpersoonshuishoudens (jong en oud) én het aantal ouderen. Deze doelgroepen zijn relatief gezien sterk vertegenwoordigd in de lagere inkomensklassen. De vraag naar kleinere en levensloopbestendige (huur)woningen neemt de komende jaren hierdoor fors toe. Uit de verkenning blijkt ook dat er met name huurwoningen in het goedkope en middeldure segment moeten worden gebouwd. Om de dorpen vitaal te houden, voorzieningen op peil te houden en voldoende te kunnen bieden aan jonge gezinnen en starters is het van belang om naast de 2.800 woningen voor de eigen inwoners óók 2.000 woningen extra te

Veenwind start ledenwerving

ratie voor en door inwoners van De Ronde Venen die actief wil deelnemen in het tot stand komen van duurzame energieprojecten met wind- en zonneenergie.

je terecht op www.veenwind.nl of kom een keer kennismaken op één van de ledenvergaderingen of op 7 maart op de braderie in Mijdrecht.

Energiecoöperatie Veenwind is van start gegaan met de ledenwerving en is binnenkort te vinden bij diverse lokale evenementen. Eerder konden inwoners al in gesprek met leden van deze nieuwe burgercoöperatie tijdens de Wintertuin in Abcoude en bij de Kramenmarkt in Wilnis. Op 7 maart is Veenwind aanwezig op de braderie in Mijdrecht.

Wat doet Veenwind? Dat betekent wel wat voor de omgeving. Daarom is het belangrijk dat de inwoners goed betrokken worden bij het vaststellen van de zoekgebieden, bij de uitwerking én bij de ontwikkeling van deze projecten. Zodat inwoners een stem hebben in het proces, straks financieel kunnen participeren in deze projecten en dus delen in de opbrengsten. Op deze manier worden inwoners mede-eigenaar van de wind- en zonneparken en komt een deel van de opbrengsten terecht bij de lokale gemeenschap.

tekst piet van buul

De uitgevoerde Ruimtelijke Verkenning Wonen laat zien aan welke woningen er tot 2040 een tekort gaat ontstaan. Op basis van de raming neemt het aantal huishoudens in de gemeente tot 2040 met circa 2.800 huishoudens toe. Deze groei komt door toename van eenpersoonshuishoudens, met name ouderen. Tegelijk groeit het aantal en aandeel jongere huishoudens. Er is daarom in de periode tot 2040 een grote vraag naar levensloopbestendige (huur)woningen waarmee antwoord wordt gegeven op de veranderende woon-zorgvraag. In het document Woonstrategie wordt een poging gedaan om inzichtelijk te maken hoe er versneld, actief en gericht gebouwd zou kunnen worden. Om op de middellange termijn (5-10 jaar) te voldoen aan de woningbehoefte moet er versnelling plaatsvinden en gezocht worden naar de meest kansrijke projecten. Het college denkt dat de gemeente tot 2030 voldoende kwantitatieve en kwalitatieve ruimte heeft binnen het bestaande bebouwde gebied, maar maakt dat niet concreet. “Om op de langere termijn (10-20 jaar) te voldoen aan de woningbehoefte moeten er echter nog flink wat knelpunten worden opgelost en strategische keuzes worden gemaakt,” aldus het raadsvoorstel. Binnen het bestaand bebouwde gebied, aangegeven door de rode contour is er dan onvoldoende ruimte voor de te verwachten huishoudensgroei. En buiten die rode contouren mag er in principe niet gebouwd worden. Er ontstaat dan een tekort aan ruimte voor 1.000-1.300 woningen verdeeld over de dorpen.

Waarom Veenwind? Om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken is het noodzakelijk dat onze energie straks CO2-vrij wordt geproduceerd. Ook in De Ronde Venen zoekt de gemeente nu uit waar mogelijk windmolens en zonnevelden kunnen worden gerealiseerd. Veenwind is een energiecoöpe-

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

Een ambitieus plan “Realiseren we ons wel waar we het over hebben, wanneer we 4.800 nieuwe woningen willen bouwen?” vroeg Maarten v.d.Greft (RVB) zich af. “Dat komt neer op een compleet dorp. We kunnen wel proberen de rode contouren op te rekken, maar je krijgt de provincie nooit zo ver dat ze ruimte creëren voor een heel extra dorp.” Ernst Schreurs (PvdA/GroenLinks) vroeg zich daarbij af of we een Groene Hart-gemeente willen blijven of dat we tot een stad willen uitgroeien. En dit alles los van de vraag welke ruimte de provincie wil bieden. Wethouder Rein Kroon wees er op dat de stad Utrecht al een gigantisch deel van het te bouwen contingent woningen zal opeisen. “Wanneer we nu al weten dat de plannen niet realistisch zijn, kunnen we er beter niet aan beginnen,” stelde Maarten v.d.Greft vast. Alternatief plan Bij de fractie van ChristenUnie/SGP hebben ze al wel door dat realisatie van de gemeentelijke plannen veel tijd zal gaan vragen en dat de woningzoekenden daar voorlopig niets mee opschieten. Vandaar dat ze op de valreep een alternatief plan hebben ingediend dat voorziet in de bouw van een groot aantal tijdelijke woningen, specifiek gericht op de doelgroepen waar de nood het hoogst is. De fractie hoopt daarmee voor de komende jaren de ergste kou uit de lucht te halen. Maar vooralsnog kregen ze met hun plan de handen van de collega raadsleden niet op elkaar. De gemeenteraad zal de woningbouwproblemen opnieuw behandelen tijdens de raadsvergadering van 27 maart a.s.

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Kunnen we nog terug...? Afgelopen weekend werd mijn aandacht getrokken door een artikel waarin werd gepleit voor een kleiner en beter internet, met de intrigerende titel 60% van het internet kan weg. Opvallend genoeg was het citaat afkomstig van een topman van WeTransfer, een bedrijf dat zonder internet niet zou bestaan. Damian Bradfield, chief creative officer van het Nederlandse WeTransfer (een handige onlinedienst waarmee je gratis in één keer tot 2 Gigabite aan bestanden als foto’s en video’s naar iemand mailt zonder dat hun mailbox explodeert), pleit voor minder macht voor techreuzen als Google en Facebook. In het FD vertelt hij zich verraden te voelen door de gemeenschap waarin hij zelf werkt en vraagt zich af hoe het zover heeft kunnen komen. We zijn verslaafd geraakt aan onze smartphones; onder het mom van gratis diensten worden onze data weggesluisd; we worden gehackt en afgeluisterd; nepnieuws en deepfakes beïnvloeden verkiezingen, en niet-inzichtelijke algoritmes bepalen steeds vaker ons leven. Overdreven? Stel je dan het internet eens voor als een fysieke plek. Je eigen dorpsstraat, waar van alles te koop is. In een van de winkels wil je sportschoenen kopen. Je past een paar Nikes, maar je vindt niet wat je zoekt. Eenmaal buiten word je gevolgd door de verkoper. Hij toont een foto van de Nikes. ‘Joh, weet je het zeker?’ In de supermarkt komt er weer iemand op je af. ‘Hee, een ander kleurtje misschien?’ Op het parkeerterrein zit er een flyer van Nike onder je ruitenwisser en thuisgekomen zit je brievenbus vol met Nike-folders... Het klinkt als een slechte droom en in de echte wereld zou niemand dit accepteren. Maar waarom dan online wel? Wie online iets koopt, wordt nog wekenlang gevolgd door opvallende banners op internetpagina's van hetzelfde bedrijf waar je net een bestelling hebt geplaatst. En binnen de kortste keren staat je mailbox vol met aanbiedingen. Dit moeten we toch niet willen? Bradfield was naïef, bekent hij. Zijn bedrijf ging er vanuit dat Facebook gewoon een leuke plek was waar je mensen bij elkaar kon brengen. Hetzelfde met Google. Dat bood ongelooflijk krachtige, gratis tools. Het bleken verkapte Trojaanse paarden. Dat gratis is betrekkelijk; ook voor gratis apps moet je uiteindelijk betalen en inmiddels komt 87 cent van elke uitgegeven marketingdollar bij deze twee bedrijven terecht. Ik word hier toch wel even bleek van om de snavel. Is dat lieve blauwe twittervogeltje wél te vertrouwen? Het wordt de hoogste tijd om weer gewoon in onze eigen dorpen te gaan shoppen. Zonder facebook. En zonder dat uw halve vriendenkring zich met uw aankopen bemoeien. Zie ik u daar? App me maar even. Hoewel... misschien kunnen we daar ook maar beter mee stoppen...

Voor wie is Veenwind? Iedereen kan meedoen. Als lid betaal je 10 euro per jaar. Daarmee steun je Veenwind en telt jouw stem mee in de besluitvorming. Voor meer informatie kun

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

LUISTERVINK 2.0

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2020 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.


4

Kort nieuws Mijdrecht

De maatstaf van het geloof in De Wegwijzer Op 23 februari leidt ds. P.A.C. Boom uit Boskoop de dienst om 10 uur. De tekst komt uit Romeinen 12:1-8 en het thema is: De maatstaf van het geloof. Kan je geloof meten, of zeggen in welke mate iemand gelooft? Om 17 uur leidt ds. N.C. Smits uit Purmerend de middagdienst. Belangstellenden zijn welkom in de diensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk op Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel.

De Hoef

Taizévieringen in DRV

21 FEBRUARI 2020

Op vrijdag 21 februari:

Carnavalsvereniging de Vinkeveense Steupels viert Carnaval in Maria-Oord Vrijdag 21 februari organiseren cv de Steupels onder leiding van prinses Dolly de Eerste weer een leuke en gezellige carnavalsmiddag in Maria-oord te Vinkeveen. Samen met leden, bewoners en bezoekers gaan ze er weer een leuk feestje van maken en zullen er ook weer doldwaze en leuke acts te zien en horen zijn, allemaal uitgevoerd door de eigen Steupelartiesten, waaronder de eigen single “Wij zijn de Vinkeveense Steupels”, René Karts, John & Rini, Jannes, Jettie Paletti, Nick & Danny, BZN, de Toppers en nog veel meer. Dit jaar is het gelukt een artiest te vinden die weinig nodig heeft om er een feestje van te maken en wel een hele bekende Amsterdammer, die o.a. over zijn schoonmoeder zingt, dus dat beloofd weer 100% gezelligheid. Ook zal er er een lekker hapje aanwezig zijn voor iedereen, aangeboden door de Steupels-sponsoren. Tijd: 14 tot 16 uur duren en bent u welkom in Brinkzicht, dat weer wordt

DE GROENE VENEN

Leerlingen de Schakel maken Kriebelpootjeskunst Op donderdag 13 februari kregen groep 3, 4 en 5 van de Schakel een speciale tekenles van een echte kunstenaar. Als afsluiting van het project ‘Kriebelpootjes’, een project vanuit KunstCentraal, tekenden de leerlingen onder leiding van Mark van Praagh een eigen insectenboekje. Tijdens het project hebben de kinderen in de klas verschillende opdrachtjes gedaan over insecten. Insecten zitten overal. Maar kijken we wel goed naar hoe ze er eigenlijk uitzien? Wie heeft er harige pootjes en wie

kan er vliegen? Zijn ze glad of hebben ze haartjes? En welke kleur hebben insecten eigenlijk? Door de insecten goed te bestuderen, leerden de kinderen op andere manier te kijken. Kunstenaar Mark gaf de kinderen tijdens de tekenles ideeën en technieken om zelf insecten te tekenen en leerde hen werken met een fineliner en aquarelpotloden. Daarna mochten ze aan de slag met hun eigen kunstwerkjes. De resultaten waren prachtig. Aan het einde van de dag gingen de kinderen trots met hun insectenboekje naar huis!

Steupels prinses Dolly de Eerste omgetoverd in een Steupel ”Carnaval 2020” zaal. Na deze middag zullen de Steupels weer de afterparty houden in partycentrum De Vink op de Herenweg 55, waar men van harte welkom is vanaf 17 uur. Ook hier zal livemuziek aanwezig zijn. En zaterdagavond zijn de Steupels te gast bij ’t Kruytvat in Vinkeveen, waar het feest losbarst vanaf 21.30 uur.

Aanstaande zondag 23 februari wordt om 19 uur de maandelijkse Taizéviering gehouden in de H. Antonius van Padua kerk in De Hoef. Met elkaar een uurtje Taizé liederen zingen, luisteren naar enkele lezingen uit de bijbel, bidden en een kleine tien minuten lang stil zijn om de lezingen en de liederen tot je door te laten dringen of gewoon om even je gedachten te laten gaan. Muzikale begeleiding door Anita Vos op piano.

Leerlingen Pius voor Koala's Misschien heeft u ze langs zien komen de afgelopen weken: de kinderen van groep 5 van de Piusschool hebben flessen opgehaald om geld in te zamelen voor de koala's in Australië. De beelden van de bosbranden maakten veel indruk en graag wilden de kinderen zelf iets bijdragen. Dit heeft geresulteerd in een eindbedrag van maar liefst €700, dat naar de WNF-actie SOS Koala gaat.

Mijdrecht

Even niets te doen op zondagmiddag? Aanstaande zondag 23 februari is De Rank vanaf 14.30 uur open voor iedereen die het fijn vindt om er even uit te zijn om mensen te ontmoeten. U bent hartelijk welkom voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. Er staan spelletjes klaar voor de liefhebbers. Met elkaar maakt u er een mooie gezellige middag van! Dus: even niets te doen? Kom naar De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht.

Met St. Tjitze Hesselius naar het Mauritshuis Op woensdag 26 februari a.s. organiseert de St. Tjitze Hesselius een bezoek aan het Museum Mauritshuis in Den Haag, het thuis van de beste Nederlandse schilderkunst uit de tijd van Rembrandt en Vermeer. Meesterwerken als Vermeers Meisje met de parel, De Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt, Het puttertje van Fabritius en De stier van Potter zijn permanent te zien in de intieme museumzalen van dit zeventiendeeeuwse monument. Vertrekken om 9.30 uur vanaf het parkeerterrein bij Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Er is een rondleiding langs alle hoogtepunten van het museum en ook tijd om zelf nog even

rustig rond te kijken. Uiteraard kan men na het bezoek aan het museum nog een kijkje nemen op het naastgelegen Binnenhof. Voor koffie en een eenvoudige lunch wordt gezorgd. De activiteiten van de stichting Tjitze Hesselius zijn bedoeld voor alleengaande senioren uit De Ronde Venen en gratis toegankelijk, aanmelden is wel verplicht. Dat kan via info@tjitzehesselius.nl of als u geen internet heeft via de Servicepunten. Uiteraard kunt u ook weer thuis worden opgehaald om naar de vertrekplaats komen. Vergeet dan niet om ook uw adres en telefoonnummer door te geven. Ook nu weer geldt vol = vol.

Zonnebloemjubileum Feesten DJ’s, VJ’s etc Shows Evenementen MOONLIGHT PRODUCTIONS Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38

www.moonlightproductions.nl

Tijdens de vrijwilligersvergadering van de Zonnebloemafdeling Wilnis/ De Hoef,op donderdag 13 februari, ontving vrijwilligster Adrie Quiros uit handen van Regiovoorzitter Lyda Westbrink de gouden speld, omdat zij al 25 jaar een zeer actieve vrijwilligster is bij onze afdeling. Adrie bezoekt met grote regelmaat en veel plezier haar gasten, doet spelletjes met ze en begeleidt ook vaak gasten met uitjes. Een zeer verdiende onderscheiding, die vergezeld ging van een toepasselijke bos Zonnebloemen.

Groep 8 Hoflandschool brengt bedrijfsbezoek aan Het Chocoladehuisje Leerlingen van groep 8 van de Hoflandschool in Mijdrecht hebben een leuk, creatief en leerzaam bedrijfsbezoek gebracht aan Het Chocoladehuisje in Mijdrecht. De dag begon met de dagelijkse ‘opstart’. Vervolgens flink aan de slag met diverse taken die komen kijken bij het uitvoeren van de werkzaamheden bij Het Chocoladehuisje. Er zijn

leuke Valentijnscadeautjes gemaakt, artikelen geprijsd en gedecoreerd in de winkel. Sommige leerlingen hebben zelfs klanten geholpen! Jeroen en zijn team hebben de leerlingen ook nog getrakteerd op een heerlijke ‘gezonde’ lunch. Bedankt Jeroen en team voor dit fantastische bedrijfsbezoek! De leerlingen hebben er van genoten!


DE GROENE VENEN

21 FEBRUARI 2020

Feestelijke diploma-uitreiking Sta Sterk training

VIOS zoekt jubileden Dit jaar viert Muziekvereniging VIOS uit Mijdrecht haar 120-jarig bestaan. Gedurende het jaar zal bij meerdere evenementen worden stilgestaan bij het bereiken van deze mijlpaal. Een van de evenementen die door Muziekvereniging VIOS georganiseerd wordt is de Seizoenpresentatie, die plaatsvindt op zaterdagavond 18 april a.s. in Sporthal De Phoenix. Om van deze editie een groot succes te maken, is VIOS op zoek naar oudleden die nog eens, samen met de huidige leden van Show- & Marchingband VIOS, zouden willen optreden.

Mede door hun oud-leden heeft VIOS deze respectabele leeftijd bereikt en het zou erg leuk zijn om dit jubileum samen met hen te vieren. Het is de bedoeling dat tijdens de Seizoenpresentatie een aantal muziekstukken ‘uit de oude doos’ opgevoerd gaan worden. Om deze stukken in te studeren wordt er in maart op twee maandagavonden gezamenlijk gerepeteerd. Uiteraard zal ook de bij VIOS gebruikelijke gezelligheid niet ontbreken. Ben je oud-lid van VIOS en lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan zo snel mogelijk aan door een mailtje te sturen naar oudleden@viosmijdrecht.nl.

De afgelopen tien weken kwamen kinderen uit groep 5 t/m 8 van basisscholen uit onze gemeente bij elkaar op basisschool De Schakel in Vinkeveen die ruimte beschikbaar stelde. De training is feestelijk afgesloten met een diploma-uitreiking in het bijzijn van ouders, broers en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes en opa’s en oma’s. De kinderen lieten samen met de trainers o.a. verschillende oefeningen en spelvormen uit de training zien, de gasten mochten actief meedenken en oplossingen bedenken en tot slot kwamen helpende en positieve gedachten aan bod. De kinderen hadden veel plezier in het overbrengen van de kennis die zij hadden opgedaan in de training. Tijdens het officiële gedeelte werden de kinderen toegesproken door de trainer. Eén voor één mochten de

kinderen het diploma in ontvangst nemen. Als aandenken ontvingen zij een symbolisch cadeautje, een sta sterk sleutelhanger, om hen te blijven herinneren aan sterk staan. De trainers Mirelle Valentijn, Kim Aukema en Mireille Paulissen, kijken terug op een geslaagde training. “Wat een enthousiaste groep kinderen om mee te werken. Als je samen met anderen mag werken, aan het vergroten van je zelfvertrouwen en leren omgaan met lastige situaties, schept dat een bijzondere band”. In maart start de Sta Sterk training voor jonge kinderen uit groep 2 en 3 van de basisschool. De lessen zijn op donderdagochtend in Vinkeveen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Kijk voor meer informatie op www.cjgderondevenen.nl/weerbaarheidstrainingen.

2009 2009

Mijdrecht

Film over Nieuwkoopse Plassen bij Passage Bij Chr. Maatsch. Vrouwenbew. Passage Mijdrecht is op 27 februari, na de jaarvergadering, de heer G. Brouwer, oprichter en gids in het oudheidkundig- en poldermuseum in Nieuwkoop, te gast. Hij vertoont de ca. 1 uur durende film Licht, Lucht & Water, een portret van de Nieuwkoopse Plassen, een uniek natuurgebied in het Groene Hart. Na de pauze is er een kleine quiz aan de hand van voorwerpen uit het museum. Locatie: Gebouw Irene, Kerkstraat 11, Mijdrecht. Aanvang 20 uur. Gasten zijn van harte welkom à 2,50 euro p.p.

Uit de Tijd – over ons koloniaal verleden

Koning Winter van de troon gestoten?

2009

Kort nieuws

Abcoude

2020 Winter 2020; de sneeuwklokjes die Hans van der Wel plantte en die enthousiast de lente zouden moeten aankondigen, staan al volop in bloei (foto boven). Overal lijkt de natuur al te ontwaken uit haar winterslaap. Hoe anders was de winter in 2009, waar Hans een aantal fraaie plaatjes van meestuurde: sneeuw op de auto's, rijp op de bomen en schaatspret op de Kerkvaart in Mijdrecht. foto's hans van der wel

5

Succesvolle eerste nostalgische filmmiddag Zaterdagmiddag 8 februari werd in Vinkeveen de eerste Typisch Nostalgische Filmmiddag georganiseerd. Vinkeveense filmpjes uit de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw waren de rode draad van deze middag. Met name de filmpjes van de erven Cees Berkelaar bleken aan te slaan. Maar ook het aandoenlijke filmpje van de Vinkevener Jan Zaal op kappersbezoek bij Jan Selis werd met enthousiasme ontvangen. Het filmpje met het botenprotest tegen de zandwinning op de Vinkeveense Plassen in 1975 was voor alle aanwezigen een verrassing. Ter afsluiting was de compleet gerestaureerde film ‘Vinkeveen 1952” te zien. Dank zij de Historische Vereniging was dit unieke document in

opgeknapte en gerestaureerde versie te zien. Daarnaast waren ook enkele 'acteurs' van de EO-televisieserie 'Typisch Vinkeveen', van afgelopen zomer, als gast aanwezig. De filmmiddag vond plaats in de Vinkeveense locatie ‘de Morgenster’. Herhaling op 4 april Omdat deze eerste middag binnen een week tijd was uitverkocht, heeft de organisatie besloten een tweede filmmiddag te organiseren. Op zaterdag 4 april zal deze filmmiddag in de herkansing gaan maar door de populariteit zijn er nu nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Verdere informatie via info@nostalgischvinkeveen.nl

Op 26 februari spreekt om 20 uur prof. dr. W. Veraart in 't Hoogt in Abcoude. We leven in een tijd waarin het koloniale verleden veel discussie losmaakt in de samenleving. Moeten we nog iets doen aan het onrecht dat er toen plaatsvond, omdat degenen die te maken kregen met koloniale onderdrukking niet voor vol werden aangezien? Moeten we bijvoorbeeld culturele schatten die geroofd zijn tijdens militaire expedities in Afrika aan het eind van de negentiende eeuw en die nu in onze musea staan, niet eigenlijk teruggeven? In mijn onderzoek ben ik geïnteresseerd geraakt in de zaak van de Benin Bronzen die als koloniale oorlogsbuit afkomstig zijn uit wat nu Nigeria is. Is er een goede reden om deze prachtige beelden te restitueren aan Nigeria? Of is deze zaak verjaard? Wouter Veraart (Abcoude) is hoogleraar rechtsfilosofie aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op vragen rond rechtsstaat, slachtofferschap, en de rol van het recht in het zoeken naar antwoorden op groot onrecht uit het verleden.

Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt A.s. zaterdag 22 februari is weer de verzamelaarsmarkt van 9.30 tot 13.00 in De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. Er zijn onze stuiverboeken met postzegels, poststukken, munten en er zijn handelaren waar u uw albums e.d. kan kopen. De toegang is gratis. Voor inlichtingen tel. 0297289322 en onze site www.verzamelaarsrondevenen.nl


6

21 FEBRUARI 2020

René Treur is voetbalcommentator op blindentribune Willem II ze alleen nog een verslaggever. En daar was ik. Nu mag ik alle thuiswedstrijden van de Tilburgse club verslaan.’’ Waar is de bal? Het verslag doen voor de blinden is enigszins te vergelijken met de verslaggeving voor de radio, maar gaat nog net een stapje verder. “Ik moet hen vertellen wat ze eigenlijk zouden willen zien’’, zegt hij. “Ze willen voornamelijk weten wie de bal heeft en waar het spel naartoe beweegt, maar daarnaast deel ik ook andere feitjes met hen. Ik vertel wie opvallende schoenen draagt, wie een nieuw kapsel heeft of welke opvallende persoonlijkheden te zien zijn in het publiek. Dat moet ik allemaal beschrijven. Ik heb dus heel veel te vertellen.’’

René Treur in actie op blindentribune bij Willem II Een voetbalwedstrijd volgen terwijl je blind bent, kan dat? Natuurlijk kan dat. Veel grote voetbalclubs hebben daar zelfs een speciale tribune voor ingericht. Met een koptelefoon op kunnen blinden de wedstrijd beluisteren terwijl ze gewoon in het stadion aanwezig zijn en daar de sfeer kunnen voelen. René Treur is voetbalcommentator op de blindentribune. Hij vertelt graag over zijn prachtige vak. tekst rosanne kok

René is al jaren esports commentator. Dat betekent dat hij verslag doet van wedstrijden als FIFA, die tegenwoordig op zeer hoog niveau worden gespeeld. Daar heeft hij ontzettend veel plezier in; al droomt hij steeds meer van de verslaggeving van het echte voetbal. Middels zijn netwerk kwam hij in contact met Rob Mooij en Koen Roozendaal die de verslaglegging op de blindentribune van AZ voor hun rekening nemen. “Het idee van een blindentribune – waar-

bij blinden middels een koptelefoon naar een verslaggever luisteren – is overgewaaid vanuit Engeland’’, begint René te vertellen. “AZ was de eerste Nederlandse club die ook zo’n tribune maakte.’’ Rob en Koen waren wel benieuwd naar het werk van René en René wilde weleens een kijkje nemen bij het werk van Rob en Koen. Ze besloten een dag met elkaar mee te lopen. “Dat was geweldig’’, vertelt René vol trots. “Ik zei hen meteen dat ze mij wel op de lijst met invallers mochten zetten. Een paar maanden later werd ik gebeld. Een van hen was afwezig en ik mocht invallen.’’ Blindentribune voor Willem II Dat smaakte naar meer. “Ik besloot te onderzoeken welke clubs in Nederland nog geen blindentribune hadden en waar we er mogelijk een op konden richten’’, vervolgt de man die al jaren bij Van Walraven in Mijdrecht werkt. “Dat werd Willem II. Bizar genoeg hadden ze daar alle technische zaken al op orde, maar zochten

Altijd goed voorbereid Belangrijk is dat René ook spanning aanbrengt in zijn verhaal. “Wanneer het gevaarlijk wordt, ga ik harder of sneller praten. Ik verhoog mijn intensiteit en neem hen mee in de spanning. Wanneer het gevaar is geweken, horen ze dat ook weer aan mijn stem.’’ Als het spel stilligt vanwege een blessure of andere zaken, deelt René zoveel mogelijk achtergrondinformatie. “Ik heb mij heel goed voorbereid met allerlei feitjes over spelers, vorige clubs, prestaties en andere bijzonderheden’’, zegt hij. “Zo zorg ik ervoor dat ik altijd iets achter de hand heb om over te praten.’’ Champions League Het liefst zou René doorstromen naar de verslaggeving voor NOS Langs de Lijn. “Hoewel het ontzettend lastig is om daartussen te komen en er absoluut heel veel anderen in de rij staan, zou ik het geweldig vinden als dat lukt’’, zegt hij. “Ik droom ervan om eens een Champions League-wedstrijd van commentaar te mogen voorzien. Of een EK of een WK. Pieter van den Herberg, Joost Heiligers en Chris Wobben zijn mijn voorbeelden. En Jack van Gelder natuurlijk, zijn enthousiasme is geweldig.’’

PvdA/GroenLinks stelt vragen over ontwikkelingen Fort Abcoude zijn, moet er eerst een nieuw bestemmingsplan komen, zo bleek uit de beantwoording van eerdere vragen van D66. Het is dan ook vreemd dat er nu al een nieuwe parkeerplaats wordt aangelegd, terwijl nog niet bestemd is wat er op het fort aan activiteiten mag.

foto luchtopname.nl

Recent is door de gemeente een vergunning verleend voor de kap van twaalf bomen voor de aanleg van een parkeerplaats bij de Jeu de Boulesvereniging in Abcoude. De plekken zijn nodig voor de toekomstplannen op het Fort bij Abcoude. Maar er moet eerst een nieuw bestemmingsplan voor het Fort komen. Fractievoorzitter Pieter Kroon van PvdA/GroenLinks: “Er worden nu bomen gekapt en een nieuw parkeerterrein aangelegd, voordat besloten is wat er op het Fort mag komen. Dat is wat ons betreft de omgekeerde volgorde. Eerst moet duidelijk zijn wat er op het Fort gaat gebeuren, dan kan de aanleg van een parkeerterrein pas aan de orde zijn. Laat staan dat we daar nu al bomen voor gaan kappen. Daarover hebben we dan ook schriftelijke vragen gesteld.” Ontwikkelingen Fort Abcoude Bijna drie jaar geleden zijn er bijeenkomsten geweest met inwoners over de toekomst van het Fort Abcoude. Hier is destijds een zogenaamd ontwikkelkader uit voortgekomen, waarin staat welke ontwikkelopties er voor het fort mogelijk zijn. Vervolgens heeft Natuurmonumenten, die sinds 2006 eigenaar van het Fort is, ondernemers gevonden die hierin willen investeren, onder de naam Kool Geit Wolf (KGW). Zij hebben plannen voor een ho-

tel, een restaurant en mogelijk een bierbrouwerij. Sindsdien bleef het lang stil, totdat er enige ophef ontstond doordat Natuurmonumenten de Stichting Fort Abcoude de wacht aanzegde voor wat betreft hun activiteiten op het Fort. Zo moest het museum verdwijnen omdat deze ruimte nodig is voor de plannen van Kool Geit Wolf en hun rondleidingen moesten voortaan onder de vlag en voorwaarden van Natuurmonumenten. Voordat nieuwe ontwikkelingen echter mogelijk

Deze nieuwe parkeerplaats is voorzien vlak voor de Jeu de Boulesvereniging op grond van de gemeente. Voor dit parkeerterrein met 38 plaatsen moeten 12 bomen wijken. Nu er al een vergunning is verleend om deze bomen te kappen en er geen voorwaarden zijn opgenomen om deze te herplaatsen, of te herplanten, zullen deze 12 bomen niet op de nieuwe parkeerplaats terugkomen. PvdA/GroenLinks vindt dat bomen zoveel mogelijk behouden moeten blijven, en anders tenminste herplant moeten worden. Schriftelijke vragen In schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders vraagt PvdA/GroenLinks of het college bereid is om de aanleg van de parkeerplaats uit te stellen tot dat er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Ook heeft de fractie gevraagd om bij aanleg van het parkeerterrein deze zo groen mogelijk, met behoud van deze 12 bomen, in te richten. Als dit echt niet mogelijk is, dan moet verplaatsen of herplanten elders in het dorp mogelijk zijn. Als laatste wil de fractie weten hoe het college voornemens is om omwonenden in het verdere proces te betrekken. Zodat er geen sprake kan zijn van verrassingen en er alleen nog bezwaar en beroepsmogelijkheden voor hen open staan.

DE GROENE VENEN

AKM bestaat 40 jaar

Jubileumaanbieding serie creatieve cursussen Op 31 maart 1980 nam Gijs Piera het initiatief om in Mijdrecht een ‘vereniging van amateur beeldende kunstenaars’ op te richten. Het kreeg de naam ‘Atelier de Kromme Mijdrecht’. Volgende maand bestaat de vereniging 40 jaar. In die jaren hebben honderden kinderen en volwassenen kennis kunnen maken met de kunst van het tekenen en schilderen. Een aanzienlijk aantal van hen heeft zich tot ware kunstenaars ontwikkeld of heeft zich later, door enthousiasme gedreven, aan een kunstacademie tot een professionele kunstenaar laten opleiden. Tal van leden van het eerste uur zijn nog altijd lid en genieten van het sociale contact en de creatieve ontwikkeling die zij nog steeds doormaken. Nog altijd is het AKM een bloeiende vereniging, die in De Trekvogel, Karekiet 49 in Mijdrecht haar atelier heeft. Om het jubileum te vieren heeft het bestuur een bijzonder aanbod ontwikkeld: je kunt 10 lessen volgen tegen het sterk gereduceerde tarief van 40 euro. Voor de jeugd In de periode van begin maart tot eind mei kunnen jongeren deelnemen aan teken- en schilderlessen onder professionele en ervaren begeleiding. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar worden er op woensdagen van 13.30 tot 14.45 uur of van 14.45 tot 16 uur lessen georganiseerd. Op de vrijdagen kan de jeugd vanaf 12 jaar terecht van 16.15 tot 17.30 uur. Voor de jeugd is het materiaal bij het cursusgeld inbegrepen. Volwassenen Voor volwassenen bestaat de mogelijkheid om zich voor 40 euro in te schrijven voor 10 lessen, die vanaf begin maart tot eind mei respectievelijk eerste week van juni worden gegeven, afhankelijk van het dagdeel. Er worden twee opties geboden. De woensdagavond van 20 tot 22.15 uur of voor de donderdagochtend van 9.15 tot 11.30 uur. Voor volwassen cursisten geldt dat zij zelf voor materiaal moeten zorgen. Op de woensdagavond wordt de les verzorgd door Moniek van Dijk en op de donderdagochtend door Roos Uithol. Beiden hebben een kunstacademie-achtergrond en ervaring met het docentschap bij Atelier de Kromme Mijdrecht. Voor beide dagdelen geldt dat de cursist zelf mag bepalen welk onderwerp hij of zij kiest. Op woensdagavond wordt er geschilderd met acrylverf. Op donderdagochtend is men ook vrij in de keuze van het materiaal. Informatie en inschrijving Nadere informatie over het AKM, de cursus of de docent staat op www.atelierdekrommemijdrecht.nl of is te verkrijgen via een e-mail aan leden@atelierdekrommemijdrecht.nl. Via de website of dit e-mailadres kun je je ook inschrijven. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij als je zeker wilt zijn van een cursusplaats.


DE GROENE VENEN

21 FEBRUARI 2020

Mijdrechtse Kellie Bocxe wil nationaal park Zambia redden Toen Kellie Bocxe (28) uit Mijdrecht voor haar thesisonderzoek naar Zuid-Afrika reisde, werd ze verliefd op het continent. Ze voelde direct dat ze daar iets wilde betekenen; zowel voor de mensen als voor de natuur. Samen met haar vriend Lars Vermeer is ze geëmigreerd naar Zambia. Daar startten ze een project om Kafue Nationaal Park te redden.

Terug in Nederland stond hun besluit vast; daar wilden ze verandering in brengen. “Als we daar de natuur willen helpen, zullen we eerst de mens moeten helpen,” stelt Kellie. “Daarom hebben wij een organisatie opgezet om de lokale bevolking zoveel mogelijk te betrekken bij het park. Op dit moment verbouwen de boeren uitsluitend voedsel voor hun lokale omgeving. De lodges in de parken doen hun boodschappen in de stad op vier uur rijden van het park. Wij helpen de boeren dat anders te organiseren. Ze kunnen nieuwe groenten verbouwen die ze kunnen aanbieden aan de lodges. We maken het systeem zo dat het daar ook geleverd wordt.” Een ander groot probleem is afval. “Dat afval gaan we ophalen bij de lodges en vervolgens sorteren

Plaatjes sparen

“Ons doel is dat dit project zo succesvol is dat we het ook in andere dorpen rondom het park kunnen uitrollen. Of misschien wel door heel Zambia…” foto privé-eigendom en recyclen,” vertelt de jonge vrouw die huis en haard achter liet voor een nieuw bestaan in het buitenland. “Ze hebben nooit geleerd hoe groot de schade aan de natuur is die wordt aangericht door al het plastic. Bovendien ziet de omgeving er veel aantrekkelijker uit als er geen afval ligt. Dat nodigt de toeristen uit om hier eens in het dorp te stoppen en hier voedsel of souvenirs te kopen, wat de lokale economie natuurlijk ten goede komt.” Om deze projecten te kunnen financieren is geld nodig. Daarom zijn de initiatiefnemers een crowdfunding gestart. Er werd al ruim 9000 euro gedoneerd. “Dat is een geweldig bedrag,” stelt de Mijdrechtse. “We gebruiken het geld onder andere om een werkplaats en afvalopslag te bouwen. Daar begeleiden we vrouwen in de opstart van een bedrijf waarbij ze afval omvormen tot nieuwe producten. Ook leggen we een voorbeeld-groentetuin aan. Andere boeren kunnen hier workshops volgen en zien wat de mogelijkheden voor hun eigen tuin of boer-

derij zijn. Dit is haalbaar met de ruim 9000 euro die nu al gedoneerd is, maar er is nog meer geld nodig. Om die voorbeeldtuin te realiseren, moet de waterput worden schoongemaakt en zonnepanelen met een pompsysteem geplaatst waarmee we het water uit de put kunnen halen. Op dit moment is het regenseizoen en is er voldoende water. Maar over een maand of twee is het hier kurkdroog. Daarom gaan de eerstvolgende donaties naar de realisatie van de watervoorziening...” Bocxe en haar vriend hebben een plan gemaakt om in ieder geval vijf jaar op deze plek te blijven. “Wij willen de lokale bevolking zodanig opleiden dat zij het project zelfstandig kunnen voortzetten,” besluit Bocxe. “Ons doel is dat dit project zo succesvol is dat we het ook in andere dorpen rondom het park kunnen uitrollen. Of misschien wel door heel Zambia…” @ByLifeConnected Doneren? Zoek op “Lars en Kellie” bij Go Fund Me.

Liv (10) in actie voor Stichting Opkikker die haar zo blij maakte Liv de Veld (10) uit Mijdrecht kreeg op driejarige leeftijd een ongeluk, wat haar een zeer gecompliceerde beenbreuk opleverde. Negen keer werd ze al geopereerd, maar nog altijd heeft ze daar last van. Om die reden mocht ze al twee keer mee met de Stichting Opkikker. Nu zamelt ze (statie)geld in om ervoor te zorgen dat andere kinderen ook een dagje uit kunnen met deze stichting. tekst rosanne kok

- foto arthur van der kooij

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Die uitspraak geldt zeker voor Liv. Op driejarige leeftijd bracht ze een bezoek aan de nieuwbouwflat van haar grootouders. Daar nam ze ook een kijkje op het balkon. ‘‘Dat bleek nog niet helemaal af’’, vertelt Livs moeder Dascha de Veld. ‘‘Over een afstand van veertig centimeter zat nog geen beschermingsplaat. Liv viel zo naar beneden.’’ Bij het ongeluk liep Liv een zeer gecompliceerde beenbreuk op die in het ziekenhuis niet goed genoeg werd behandeld. Meerdere operaties volgden, maar het leed was al geschied. ‘‘Inmiddels groeit mijn ene voet niet meer’’, vertelt Liv. Ze zit stralend in haar stoel.

GROTE VERHALEN tekst rosanne kok

tekst rosanne kok

Bocxe en haar vriend studeerden Forest en Nature Conservation aan de Universiteit van Wageningen en bezochten Zuid-Afrika voor het eerst in 2014. “Toen wisten we allebei al dat we daar wilden blijven,” legt de Mijdrechtse uit. Inmiddels is ze al bijna een jaar geëmigreerd naar Zambia. Daar kwam ze terecht na een grote reis in 2017 waar ze Zambia, Botswana en Namibië bezocht ter inspiratie. “In Zambia reisden we door een enorm groot nationaal park,” vertelt zij. “Het gebied is anderhalf keer zo groot als Nederland. Het viel ons op dat we nauwelijks dieren zagen. Dat was vreemd want er leek genoeg voedsel en water te zijn. Navraag leerde ons dat om het park heen veel armoede is onder de bevolking. Ze stropen en kappen stukken bos. Alles om toch hun kinderen te kunnen voeden.”

7

Nergens kun je aan merken dat het meisje nog altijd meerdere pijnstillers per dag moet slikken om de pijn te verzachten. ‘‘Aan mijn linkervoet heb ik maat 34, terwijl mijn rechtervoet al maat 37 is.’’ Ook haar benen zijn niet even lang. Lopen en fietsen is daarom lastig. ‘‘Daarom heb ik een buggy en een aangepaste fiets’’, vertelt Liv. ‘‘En kleine stukjes kan wel ik hoor.’’

kinderen die ziek zijn of een beperking hebben’’, vertelt Liv. ‘‘Eens in de vijf jaar mag je mee, als je uitgenodigd wordt. Ik ben al twee keer geweest. Beide keren heb ik een vlucht gemaakt in een helikopter. De laatste keer mocht ik ook nog model staan voor een fotoshoot. Daar hebben ze heel mooie foto’s van mij gemaakt. Die hangen nu op mijn kamer.’’

Omdat Liv een ‘beperking’ heeft, ontving zij al tweemaal een uitnodiging voor de Stichting Opkikker. ‘‘Zij organiseren leuke dagjes uit voor

De Opkikkerdagen maakten veel indruk op de leerling uit groep 7 van de Windroos in Mijdrecht. ‘‘Daarom wil ik ook geld inzamelen voor deze stichting’’, zegt zij. ‘‘Dan kunnen andere zieke kinderen of kinderen met een beperking ook even aan iets anders denken dan ziek zijn en hebben zij ook een leuke dag.’’ Hoeveel geld precies nodig is om een ander kind een Opkikkerdag te bieden, weet Liv niet. ‘‘Ik probeer gewoon meer dan honderd euro op te halen’’, zegt zij. ‘‘Ik denk dat dat wel goed is.’’ Om het geld bij elkaar te krijgen, is zij een inzamelingsactie begonnen van statiegeldflessen of statiegeldbonnetjes. ‘‘Op mijn school mocht ik ook over mijn actie vertellen. In iedere klas hangt nu een zak waar de kinderen hun lege flessen in

Spaaracties met plaatjes. Wie is er niet groot mee geworden? Kinderen jengelen aan de mouw van hun ouders of ze de producten willen kopen waar je plaatjes bij krijgt. Dat was in mijn kindertijd al zo en dat is nog steeds. Sterker nog; bij sommige supermarkten staan zelfs dranghekken waarachter kinderen moeten wachten om de consument om hun plaatjes te vragen. Sparen lijkt in die zin wel populairder dan ooit. Het werkt, het werkt, het werkt. Op dit moment heeft de geelkleurige supermarkt in Vinkeveen – in samenwerking met historische vereniging De Proosdijlanden - een actie waarbij je plaatjes kunt sparen met afbeeldingen van oud-Vinkeveen. De kermis, de voormalige bakker, het Koninginnedagfeest, optochten van muziekverenigingen en de gebouwen van weleer. Spaar de geschiedenis compleet. Met mijn eigen kleine huishouden lukt het nooit om de ruim tweehonderd afbeeldingen bij elkaar te sparen, maar ik doe ijverig mee aan het familieboek. Ik vind het geweldig. Op lijsten wordt bijgehouden welke plaatjes al in het bezit zijn en er wordt onderling driftig geruild. Het boek brengt gesprekken op gang. Weet je nog, de bakker van de hoek? En ken jij die en die? Wie zijn boek vol heeft, spaart voor iemand anders. Zou de buurvrouw nummer 57 al hebben? En heeft Kees zijn boek eigenlijk al vol? Of miste hij nog 89 en 201? Er gaan boeken op de post naar familie elders in het land en zelfs tot ver over de grens. Hoe geweldig is dat? Het effect van het boek met de oude foto’s is groots. In de verpleeghuizen worden ze op tafel gelegd tijdens het koffiemoment. Ouderen – al dan niet een beetje vergeetachtig – zien de foto’s en zijn opeens weer terug in de tijd van toen. Hun ogen beginnen te stralen en een lach verschijnt op hun gezicht. Er volgen verhalen. Verhalen die anders wellicht nooit meer verteld zouden worden. Prachtig toch? Marketingtechnisch gezien is zo’n spaaractie geniaal. Je krijgt vier stuks bij aankoop van tien euro aan boodschappen en je hebt er meer dan tweehonderd nodig voordat het boek compleet is. Klantenbinding ten top. Maar het feit dat deze simpele stickers – waarvan de helft nog in zwart-wit - een heel dorp in beweging brengen, mensen weer met elkaar doen praten en verhalen laten delen… maakt ze eigenlijk onbetaalbaar.

kunnen doen. Datzelfde geldt voor mijn zwemvereniging De Amstel. Daar kunnen de flessen ook worden ingeleverd.’’ Hoewel de actie van Liv pas net gestart is, heeft zij al één bezoekje aan de supermarkten kunnen brengen om lege flessen weg te brengen. ‘‘Ik heb al 11,35 euro’’, vertelt Liv vol trots. ‘‘Dat is een begin. En als wij zelf tien centjes enzo krijgen, doen we die er ook bij. Daar kun je toch niets voor kopen…’’ Flessen doneren? Of een ander idee om de actie te steunen? Mail naar actievanLiv@hotmail.com


Familieberichten

8

21 FEBRUARI 2020

DE GROENE VENEN

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal di­ent van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Wie op Hem vertrouwen, omringt Hij met liefde.

Na gesterkt te zijn door het heilig sacrament der zieken is rustig overleden onze zus, schoonzus en tante

Anna Apollonia Ludwina van der Vlugt Annie

* Voorhout 20 februari 1934

† Nederhorst den Berg 18 februari 2020

sinds 17 december 1992 weduwe van Jan Otto Bulterijs We zijn alle verzorgenden van Horstwaarde dankbaar voor de lieve goede zorgen die Annie van hen heeft mogen ontvangen.

Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk!

Melding overlijden: dag en nacht bereikbaar 06-26056999

www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl

Bep van der Vlugt Wilma Bulterijs Kees Zonneveld Jan Zonneveld † en Els Koudstaal Frans Zonneveld en Shay Karniel Giulia Zonneveld Eva Robertson Correspondentieadres: Kees Zonneveld, Kattenlaan 3 A, 1054 KA Amsterdam Annie is thuis in haar kamer in Horstwaarde, De Kooi 4, Nederhorst den Berg, waar gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen op donderdag 20 februari van 19.00 tot 20.00 uur. De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 25 februari om 10.30 uur in de H.H. Cosmas en Damianuskerk, Kerkstraat 23 te Abcoude. Aansluitend volgt de begrafenis op de Algemene Begraafplaats, Bijdorplaan 3 te Abcoude. Na de begrafenis komen we samen in Restaurant Jess, Koppeldijk 1 te Abcoude.

Gezellige middag voor ouderen Op donderdagmiddag 19 maart organiseert ‘DOEN! Hart voor ouderen’, van 13:30 tot 16:15 uur, een gezellige middag in Bowlingcentrum Mijdrecht. Er is koffie met gebak, muziek, bingo met mooie prijzen en lekkere hapjes en drankjes. De eigen bijdrage voor deze middag is 10 euro. Iedereen is welkom, óók als u geen deel-

nemer van de activiteiten van ‘DOEN! Hart voor ouderen’ bent. Heeft u er al zin in? Schrijf dan snel in, vóór zaterdag 7 maart, want vol is vol! U kunt zich inschrijven bij het Klant Contact Centrum van Tympaan-De Baat op telefoonnummer 0297-

760 260 (iedere werkdag te bereiken van 10 tot 12 uur), of door een e-mail te sturen aan doen@ stdb.nl. U ontvangt dan een inschrijfformulier per e-mail. Deze kunt u ingevuld terugmailen of inleveren bij een Servicepunt bij u in de buurt. U bent pas ingeschreven als ook uw eigen bijdrage van 10 euro is ontvangen op rekening nummer: NL79RABO0347283853 ten name van ‘DOEN! Hart voor ouderen’. Dergelijke middagen zijn in het verleden vaker georganiseerd onder de vlag van Het Rode Kruis. De middagen waren altijd een succes en misschien bent u al eens geweest. Mede door de sponsoring van De diaconie van de RK Kerk Heilige Johannes De Doper uit Mijdrecht, is het gelukkig ook nu weer mogelijk om een geheel verzorgde middag te organiseren. Mocht vervoer voor u een drempel zijn om te komen, dan is een beperkt aantal vrijwillige chauffeurs beschikbaar om u te halen en te brengen. Wilt u meer weten over de activiteiten van DOEN? Kijk dan op www.tympaandebaat.nl/pagina/senioren, mail naar doen@stdb.nl of bel 0297-230 280.

Mantelzorgsalon 24 februari

Flessen versieren Maandag 24 februari zijn mantelzorgers weer van harte welkom in de mantelzorgsalon. Samen met de vrijwilligers kunt u deze middag een fles versieren met touw, verf en glitters. De mantelzorgsalon is een plek waar u op een ontspannen manier andere mantelzorgers kunt ontmoeten. Mantelzorgers uit De Ronde Venen zijn van harte welkom. Om 13.30 uur staan de koffie en thee met wat lekkers klaar in de Buurtkamer Mijdrecht aan de Gosewijn van Aemstelstraat 5. De middag duurt tot 15.30 uur. Om in te kunnen schatten hoeveel mensen er komen, wordt het op prijs gesteld als u zich vooraf aanmeldt bij Mantelzorg De Ronde Venen tel. (0297) 230 280 (bereikbaar op di en do van 9 tot 11.30 uur) of per e-mail mantelzorgsalon@gmail.com. De mantelzorgsalon is een ontmoetingsplek voor mensen die langdurige of intensieve zorgtaken hebben voor een familielid, vriend of kennis en vindt iedere laatste maandagmiddag van de maand plaats.


DE GROENE VENEN

DR. BEEKER tekst jaco beeker

De vorige keer schreef ik over het Coronavirus en de op dat moment bekende data, maar zoals dat gaat bij een nieuwe ziekte gaan de ontwikkelingen zo snel dat de informatie van twee weken geleden deels alweer achterhaald is. Daarom een update: Ik schreef dat het nieuwe Corona virus een mortaliteit (sterfte) kent van twee procent, dat is na zorgvuldig meten naar 2,3 % bijgesteld, maar goed, in het groter geheel van dingen is dat natuurlijk peanuts. De morbiditeit (ziekte) ligt veel hoger, veel mensen worden ziek, en dat heeft inmiddels al serieuze impact op de wereldeconomie. Ik las net dat de Jaguar-autofabriek al bijna door z’n onderdelen heen is en dat Apple problemen verwacht bij de productie van iPhones. Vorige keer schreef ik ook dat wij als huisartsen verondersteld worden om de GGD in te schakelen bij een vermoeden van een patiënt met zo’n infectie en dat die dan in volle bescherming met mondkapje en beschermende kleding op bezoek gaan. Nou, de huisarts is weer de sjaak, want nu heeft een ambtenaar (die zelf natuurlijk nul risico loopt) bedacht dat wij dan eerst bij de patiënt op bezoek moeten om de mate van ziekte vast te stellen. Als virus zijnde zou ik daar blij mee zijn want dan heb je twee zorgmedewerkers om te infecteren. Het is natuurlijk van de gekke dat de huisarts, die meest waarschijnlijk niet eens beschikt over de volle bescherming, zich eerst moet laten infecteren alvorens de GGD dan langs komt. Iets dergelijks heb ik eens meegemaakt met een patiënt die vuurgevaarlijk was, ik belde de politie die met een gepantserde bus aan kwam. Vijf agenten persten zich in kogelwerende kleding en toen ze alle vijf met helm en al voor mij stonden verordonneerden ze dat de huisarts dan voorop zou gaan het huis in. De huisarts als universele boksbal, dat er niet veel meer sterven is eigenlijk nog verwonderlijk.

9

Over Corona en Crohn Meest recent nieuws uit België: blijkbaar werkt Chloroquine tegen de verschijnselen van het virus. Nou is dat Chloroquine eigenlijk een malariamedicijn en hoewel de werking bij deze ziekte eigenlijk ook niet goed onderzocht is weten we wel dat het de groei van de malariaparasiet en de koorts onderdrukt. Al ten tijde van de vorige Coronauitbraak (SARS) werd vermoed dat het werkzaam zou zijn tegen de verschijnselen bij een virusinfectie (malaria is dus geen virus maar een parasiet), maar omdat de uitbraak over was voordat het op testen aankwam is dat toen niet onderzocht. Tijdens de huidige infectie hebben de Chinezen natuurlijk alles aangegrepen om de boel te temperen, dus nu kon het wel geprobeerd worden. De gebruikers ontwikkelden minder koorts en kregen ook minder snel een longontsteking. Overigens is vroeger met de Mexicaanse griep ook al eens geopperd dat dit middel daar mogelijk op zou kunnen werken. Probleem nu is dat het middel als malariamiddel niet meer wordt ingezet en het dus niet bepaald ruim voorhanden is en dat de grondstoffen voor productie uit China moeten komen. Dat wordt dus weer een kip-of-het-eiprobleempje. Tot zover de update. Interessant nieuws voor mensen met de ziekte van Crohn! De ziekte van Crohn is een chronische darmontsteking die al op jonge leeftijd ontstaat en uiteindelijk forse problemen kan veroorzaken. Klachten zijn onder andere afvallen, diarree, bloed of slijm bij de ontlasting en vermoeidheid. Soms raken delen van de darm zodanig beschadigd dat operatief ingrijpen noodzakelijk is. Tot nu toe worden mensen met deze ziekte merendeels behandeld met hoge doses Prednison en, zoals iedereen weet, geeft dat weer zijn eigen problemen. Operen wordt niet graag gedaan omdat de ziekte op iedere plek in de darm weer de kop op kan steken en

Repair Café start in Baambrugge op 3 maart Op 3 maart start om 10 uur tijdens de buurtkamerbijeenkomst een nieuw Repair Café in dorpshuis De Vijf Bogen, aan de Prinses Margrietstraat 10 in Baambrugge. Het betreft momenteel wel een aangepast Café, want er zijn nog maar 2 vrijwilligers. Gelukkig schieten de vrijwilligers van de andere cafés in Vinkeveen, Abcoude en Mijdrecht hen in de begintijd waar nodig te hulp, maar extra reparateurs zijn welkom. Let op! Een Repair Café is gratis, maar als er onderdelen moeten worden gekocht die noodzakelijk zijn voor de reparatie, zijn die voor ei-

21 FEBRUARI 2020

gen rekening. U kunt uw spullen overigens niet inleveren en afhalen zoals bij commerciële reparatiediensten. U brengt een kapot voorwerp mee, en bekijkt onder het genot van een heerlijk gratis kopje koffie hoe uw ‘reparateur’ aan het werk gaat. Verzamel vanaf heden dus alvast uw kapotte spullen, zoals een stofzuiger, koffiezetapparaat, lamp, waterkoker of laptop zodat u ze op 3 maart vanaf 10 uur kunt laten herstellen. Ook kleding kunt u laten repareren, want naaister Elize heeft de skills in huis om bijna alles te repareren. Repair Café Baambrugge is vanaf 3 maart elke eerste dinsdag van de maand geopend. U kunt u aanmelden als reparateur bij Annemarie Keja ( sociaal cultureel werker bij Tympaan-de Baat) Tel 0294-284824 of via Mail a.keja@stdb.nl.

Verplicht per dag:

- - - - -

Verse kipfilet 150-200 g 2 eieren 2 bananen 1 verse appel 2 aardappelen - moeten worden gekookt en gekoeld voor gebruik

Toegestaan per dag: - Verse aardbeien - Verse meloen - 1 glas verse sinaasappelsap - Witte rijst en rijstnoedels - Rijstebloem - Verse magere vis (1x/w) - 2 tomaten - 2 komkommers - 1 avocado - 1 wortel - 200 g ongekookte spinazie - Sla (3 blaadjes) - Ui - Verse groene kruiden, zout, peper, paprikapoeder, kaneel, komijn, kurkuma - Verse gember, knoflook, citroen, limoen - 3 el honing - 4 tl suiker

omdat het herstel moeizaam is door de algemeen zwakke weerstand. Maar er is hoop. Onderzoekers uit Nederland, Israël en Canada hebben nu een speciaal dieet bedacht dat, in combinatie met (indien nodig) sondevoeding een duurzame verbetering gaf bij driekwart van de onderzochte patiënten. Tot nu toe is sondevoeding als vorm van voeding eigenlijk de gouden standaard waar het gaat om de behandeling van de ziekte van Crohn. De patiënt, in dit onderzoek kinderen, krijgt via een slangetje strict vloeibaar voedsel toegediend en dat heeft een bewezen positieve invloed op de ziekte. De onderzoekers bedachten nu een dieet en vergeleken dat met de sondevoeding. Dat speciale dieet, zie het kader hierboven, bestaat uit het toevoegen van fruit en groente en het weglaten van dierlijke vetten, tarwe, zuivel, emulgatoren, maltodextrine en car-

Toegestaan na 6 weken: - Volkorenbrood 1 snee/dag - Quinoa - Bakpoeder - 3 el gekookte linzen of erwten - 6 amandelen of 3 walnoten (onbewerkt) - Tonijn 1 blik/week

Na 7 weken: - - - - -

2 roosjes broccoli of bloemkool 4 verse champignons ½ rode paprika 1 courgette of plak pompoen 1 peer of kiwi of nectarine

Na 10 weken: - Meeste groenten en fruit

Niet toegestaan; - Zuivel - Dierlijke vetten - Tarwe - Bepaalde toevoegingen: emulgatoren, maltodextrine, carrageen, sulfiet, xanthaangom - Verwerkte producten (zoals verpakte, ingeblikte of ingevroren voedingsmiddelen; sausjes; alcohol; frisdrank; gefrituurd of vet voedsel) - Kunstmatige zoetstoffen.

rageen. Carrageen zie je wel eens op verpakkingen staan als E407 (a). Maltodextrine vind je op de verpakking als glucosesiroop. Hoewel het dieet er in eerste instantie misschien wat gecompliceerd uitziet, lijkt het me niet lastig vol te houden. Uit het onderzoek bleek dat de kinderen met deze voedingswijze langdurig vrij van ziekte bleven en dat is een mooie gegeven. Misschien verklaart dit de relatieve toename van de ziekte van Crohn in de ontwikkelde landen? Met ‘ontwikkeling’ komt immers fastfood en met fastfood komen de emulgatoren, zoetstoffen en conserveringsmiddelen. Op zich een plausibele hypothese. Jaco beeker www.drbeeker.nl Info@drbeeker.nl

Informatiebijeenkomst nieuwe donorwet Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Alle mensen van 18 jaar en ouder die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente komen dan in het Donorregister. In het Donorregister staat of iemand na zijn dood orgaan- en weefseldonor wil zijn. Iedereen die na 1 juli 2020 geen keuze invult, komt in het donorregister met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. In de Bibliotheek Abcoude kunt u op dinsdag 21 april van 10.00 – 12.00 uur informatie over de nieuwe donorwet krijgen. U krijgt informatie over wat orgaan- en weefseldonatie is en hoe u uw keuze in het Donorregister kunt invullen. e bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Bibliotheek in samenwerking met de Nederland-

se Transplantatie Stichting, het Ministerie van VWS en Remedica. Remedica zorgt voor een professionele spreker. Deelname is gratis. Wel graag opgeven. Dat kan in de Bibliotheek of stuur een mail naar: info@bibliotheekavv.nl Meer informatie over deze en andere activiteiten van de bibliotheek vind je op www.bibliotheekavv.nl


10

21 FEBRUARI 2020

DE GROENE VENEN

Atelier Lique’s Creations & More is verhuisd

Angelique Streefkerk: “Samen creatief bezig zijn is gezellig en verbindt”

KUNST EN CULTUUR

De Creatieve Workshops (tuin)beelden en schilderijen maken worden sinds januari op de nieuwe locatie van Atelier Lique’s Creations & More aan de Constructieweg 23A gegeven. Er is hard gewerkt om het Atelier te verhuizen en weer in te richten.

Fun Day Wilnis in de Voorjaarsvakantie Op dinsdag 25 februari - tijdens de voorjaarsvakantie - organiseert Jongerenwerk De Ronde Venen een Fun Day in Sporthal De Willisstee. Van 13 tot 16:30 uur verandert de Willisstee in een indoor speeltuin met verschillende sporten, spellen, springkussens en een hindernisbaan. De Fun Day is toegankelijk voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Toegang is gratis. Eten en drinken kan gekocht worden bij Café Stee Inn. Omdat er gebruik wordt gemaakt van een gymzaal vragen we je om gymschoenen en makkelijke kleding mee te nemen. Locatie: Sporthal De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis

Het Open Atelier Nog steeds kun je elke week op vier dagdelen (dinsdagmiddag, dinsdagavond, woensdagochtend en woensdagmiddag) een beeld of schilderij of andere creatie komen maken. Wil je komen? Geef je dan op en je bent verzekerd van een plaatsje. Dag Workshop Schilderij of (tuin) Beeld maken Op deze dag van 9.45 – 16.00 uur kun je een schilderij of beeld maken, aan jou de keuze! Samen gaan we laag voor

laag naar het eindresultaat. Aan het einde van deze dag ga je met een mooie creatie naar huis. Data: zaterdag 22 februari, zaterdag 28 maart, maandag 30 maart en zaterdag 2 mei. Een Workshop met je eigen groepje afspreken kan ook weer in 2020! Hoe leuk om met je vriendinnen, collega’s of familie een hele of halve dag een creatieve workshop te komen doen. Neem contact op en samen plannen we een datum. Atelier Lique’s Creations & More, Constructieweg 23A, Mijdrecht. Tel. 06-30467830. Op www.liquescreationsandmore.nl vind je meer informatie en de route naar de nieuwe locatie.

Donderdag 27 februari, Onder de Hanebalken, Abcoude

Betoverend en ontroerend mooie ode aan Herman van Veen De nog veel te weinig bekende Renée van Bavel heeft een parel van een voorstelling gemaakt met prachtige liedjes van Herman van Veen. Voor haar theaterconcert Mensenkind duikt ze in zijn klassieke liedrepertoire. Liedjes als Liefde van later, Cirkels en Signalen kleurt Van Bavel in met haar eigen verhalen en kijk op de wereld. Vertolkt met een prachtstem. “Dag Mensenkind” is wat Herman van Veen zei toen hij Renée voor het eerst zag. Nu, jaren later, verbindt de zangeres en liedschrijfster Renée van Bavel, begeleid door pianist Dirk Flatau, haar eigen werk met het repertoire van Herman van Veen. "Puur en prachtig!", aldus Herman van Veen. En niet alleen volgens hem! De pers over Renée: “Poe hee, wat kan die Van Bavel zingen! Muzikaal is het niet alleen sterk, tekstu-

Overleef de Woudreus en ga mee;

Op avontuur met de Polderwachter in de Voorjaarsvakantie NME centrum de Woudreus organiseert leuke activiteiten (buiten én binnen) in de voorjaarsvakantievakantie op maandag 24 en dinsdag 25 februari. Op woensdag 26 februari is het centrum gesloten. Op maandag 24 februari kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar een dolk, kompas, heupgordel, katapult en een bandana komen maken. Ook kunnen ze water leren zuiveren en een vuurtje maken. Samen met hun (groot)ouders kunnen ze een heuse overlevingstocht in het Speelwoud ondernemen, hutten bouwen, een moddertaart bakken en sporen zoeken. Kosten: 5 euro per kind. Tijd: van 14 tot 16 uur. Leeftijd: 4+, jongere broertjes of zusjes zijn ook

Inmiddels is het nieuwe atelier al weer een aantal weken open en bruist het weer van de creativiteit.

welkom. Vanaf 8 jaar mogen kinderen ook zonder (groot)ouders komen. Aanmelden is niet nodig. Buitenavontuur 'Verhaal bij het gemaal' bij recreatiegebied De Geer. Trek je laarzen aan en ga met de fiets of te voet op dinsdag 25 februari tussen 12.30 en 15 uur op ontdekkingstocht in het veenweidegebied. De polderwachter vertelt bij het gemaal het verhaal

eel klopt het ook. Ze is scherp” (Het Parool). “Van Bavel zingt kraakhelder zonder spatje pathos, teksten als juweeltjes” (de Volkskrant). “De Nederlandse Renee Van Bavel heeft een stem die een verhaal kan vertellen en beheerst de kunst om een tekst te schrijven die aan je hart blijft kleven” (De Morgen).

over de trillende bodem. Vraag een verrekijker mee voor onderweg, dat kan bij Grote Sniep of bij het gemaal alwaar een uitleen- en inleverpunt is. Loop vervolgens langs het betoverende paadje de polder in. Beklim de toren van de Grote Sniep en verwonder je over het uitzicht over het veenlandschap. De Grote Sniep is speciaal open van 12.30 tot 16 uur voor een pannenkoek, lichte lunch en/of chocomel met gebakje (op eigen rekening). Bij extreem slecht weer gaat de excursie niet door en zullen we dit op de facebook pagina van De Woudreus laten weten @NMEDeWoudreus. Verdwaald of in twijfel onderweg? Bel de Polderwachter 06-15373226. Heb je een 50 dingen boekje? Neem het mee want je gaat zeker “veen onder je voeten voelen” en nog veel meer avonturen beleven die in het boekje staan. Verzamelplek: parkeerplaats De Geer. Leeftijd: 4+ onder begeleiding van (groo)ouders/ verzorgers, jongere broertjes of zusjes zijn uiteraard ook welkom. Gratis activiteit, aanmelden niet nodig. NME-centrum De Woudreus is elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur geopend (gratis toegang). Adres: Pieter Joostenlaan 28a (achter de Willisstee) in Wilnis. www.dewoudreus.nl

Zaal Onder de Hanenbalken (boven De Eendracht), donderdag 27 februari. Aanvang: 20.15 uur. Entree: 19,50 euro/ CJP 13,50 euro (incl. consumptie). Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl foto carsten koall

Op 23 februari in De Angstelborgh

Zeemanskoor AHOY bestaat 20 jaar Op 2 februari 2000 is zeemanskoor AHOY opgericht. Een aantal vrouwen (ironisch genoeg) vond dat er een zeemanskoor moest komen met mannen uit Abcoude. Onder leiding van Joop Schouten, toenmalig directeur van de Piusschool, werd aldus een koor opgericht. Vanaf de eerste repetities werd een repertoire opgebouwd voor de eerste uitvoering in De Angstelborch in Abcoude. Met medewerking van een enkele ondernemers werden liederenboekjes gemaakt en een bord met het logo van het koor. Ook voor de muzikale begeleiding was inmiddels gezorgd. In de loop van de twintig jaar zijn er veel optredens geweest o.a. in de RAI, bij Sail Amsterdam, bij feestelijke evenementen van steden en dorpen in de omgeving, optredens in bejaardenhuizen, bij huwelijken en bijzondere plaatsen als de Keukenhof. Om het feest een teken van 'verleden en heden' te geven worden een aantal oude liederen (van de eerste opvoering) afgewisseld met nieuwe liederen waarbij volop meegezongen kan worden. De feestelijke uitvoering van dit heuglijke feit wordt gehouden op zondag 23 februari 2020. U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur om te komen luisteren. De start van de uitvoering is om 14.30 uur in De Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude. De toegang is gratis.

Jeroen Kijk in de Vegte; voorlezer

5e Groot Abcouder Dictee op 23 maart Op maandagavond 23 maart vindt het 5e Groot Abcouder Dictee plaats in Boutique Hotel De Witte Dame Abcoude. Het dictee wordt dit jaar voorgelezen door de bekende voice-over en dj Jeroen Kijk in de Vegte (foto). De opbrengst van het dictee komt dit jaar ten goede aan de Stichting ‘Mag ik dan bij jou’, een stichting die financiële ondersteuning biedt aan ouders met een kind met kanker die, door de ziekte van hun kind, financiële hulp nodig hebben. De Stichting is opgericht door Henk de Breij, zijn dochter Claudia de Breij is beschermvrouwe van de Stichting. Evenals de vorige editie bestaat het dictee dit jaar uit een ‘invuldictee’: alleen de moeilijke woorden hoeft u in te vullen. U verliest dus geen tijd met het schrijven van lange zinnen maar u kunt zich volledig concentreren op de moeilijke woorden. Lion en dicteeschrijver Bob Zevering

is nog op zoek naar leuke dicteewoorden. Weet u een mooi woord voor het dictee, dan kunt u dit woord opsturen naar: info@learnthelanguage.nl. Wie weet hoort u uw woord terug in het lustrumdictee. Locatie: Boutique Hotel De Witte Dame. Welkom vanaf 19.30 uur. Aanvang dictee 20 uur. Deelname 30 euro, inclusief koffie, thee, gebak en drankjes. Er zijn slechts 100 plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan, want vol is vol. Kaarten alleen online verkrijgbaar op: www.lions-abcoudebaambrugge.nl/events/het-groot-abcouder-dictee-2020/


DE GROENE VENEN

21 FEBRUARI 2020

11

Tentoonstelling over 75 jaar Bevrijding in Poldermuseum

Jan Compier: “Naar deze tentoonstelling heb ik al een paar jaar toegeleefd” Voor Jan Compier uit Waverveen breekt een bijzondere tijd aan. Op 9 maart opent zijn tentoonstelling 75 jaar Bevrijding in zijn Poldermuseum aan de Botsholsedwarsweg. Hier heeft de Wavervener zich al jarenlang op voorbereid. “Ik ben ontzettend gelukkig dat ik dit nog mag meemaken’’, zegt hij. “Ik vind het mooi om de spullen die ik heb tot leven te kunnen brengen met mijn verhalen.’’ tekst rosanne kok

- foto's arthur van der kooij

Hoewel Jan de initiatiefnemer is achter de grote tentoonstelling, wil hij benadrukken dat hij de organisatie hiervan niet alleen draagt. “Historische Vereniging De Proosdijlanden is hier ook bij betrokken’’, zegt hij. “Evenals het Regionaal Historisch Centrum Vecht & Venen en gemeente De Ronde Venen. Daarnaast heeft ook Chris van der Linden een grote bijdrage aan de tentoonstelling geleverd. Hoewel hij niet meer onder ons is, zullen we gezamenlijk zijn verhaal levend houden.’’ In het Poldermuseum in Waverveen stelt Jan geregeld zijn collectie tentoon. Hij is fervent verzamelaar van spullen uit de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van Waverveen. Twee jaar geleden kwam Jan in contact met Chris van der Linden, een Wavervener die alles wist over de vliegtuigen die in De Ronde Venen neerstortten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “Samen maakten we een plan voor een grootste tentoonstelling in 2020’’, vervolgt Jan. “Helaas werd hij ziek en stierf veel te vroeg.’’ In samenwerking met het RHCVV en de gemeente zette Jan zijn plannen voort. Zodoende ontstond de grote tentoonstelling die op 9 maart geopend wordt en tot eind november in het Poldermuseum te bezichtigen is. Alle groepen 7 en 8 van de scholen uit De Ronde Venen zijn uitgenodigd voor een bezoek aan het museum. Daarnaast is de tentoonstelling op afspraak te bezichtigen. Start bij Eerste Wereldoorlog De rondleiding aan de schoolkinderen wordt verzorgd door iemand van het RHCVV; bij het bezoek van particulieren zal Jan zelf de rondleiding verzorgen en de verhalen vertellen. “De Tweede Wereldoorlog is uitgebroken als gevolg van de Eerste Wereldoorlog’’, legt Jan uit. “Daarom beginnen we de tentoonstelling in 1914. De Eerste Wereldoorlog had voor Duitsland niet al te best uitgepakt. Hitler zat in gevangenschap en schreef in die tijd Mein Kampf. Dat boek is zowel in het Duits als in

het Nederlands te bezichtigen in de tentoonstelling.’’ Wapens, voedselbonnen en een parachute De tentoonstelling is chronologisch opgebouwd en voert de bezoekers naar 1 september 1939; de dag dat Duitsland Polen binnenvalt waarmee de Tweede Wereldoorlog eigenlijk begint. “Vervolgens brengt het ons naar 10 mei 1940, het moment waarop de oorlog in Nederland uitbreekt’’, legt Jan uit. “We zien wapens, voedselbonnen en zelfs de parachute van een van de soldaten uit een van de neergestorte vliegtuigen. Daarnaast horen we berichten op Radio Oranje en lezen we stukken uit de krant. Ik heb zelfs nog fotootjes van – de toen nog jonge Koningin Beatrix – die via de lucht werden verspreid om de burgers moed in te spreken. Zelf zat zij met haar ouders in Canada. ‘Ik kom heus terug hoor’, was bij de fotootjes te lezen. Deze fotootjes werden onder andere neergestrooid in Waverveen. Daar zijn ze door iemand gevonden en al die tijd goed bewaard gebleven. Ik vind het emotioneel indrukwekkend als ik deze fotootjes weer zie…’’ Wederopbouw en Marshall-hulp Ook de Hongerwinter wordt belicht, evenals de Bevrijding. “Hoewel het land vanaf 5 mei 1945 wel bevrijd was, was het nog niet bevrijd van zorgen’’, vervolgt Jan. “Er was heel veel hulp nodig om het land weer op te bouwen. De Marshall-hulp kwam vanuit Amerika. Ook hierover zijn mooie verhalen te vertellen.’’ Een aparte hoek is ingericht over de zes vliegtuigen die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in De Ronde Venen zijn neergestort. Deze hoek is gewijd aan Chris van der Linden. “Chris wist alles van deze vliegtuigcrashes’’, vertelt Jan. “Met zijn kennis zijn ook de monumenten neergezet op de diverse plekken in de gemeente waar de vliegtuigen zijn neergestort en diverse soldaten het leven hebben gelaten. Ook Chris koos geen partij; hij wilde ook het verhaal vertellen.

Jan Compier “De Tweede Wereldoorlog is uitgebroken als gevolg van de Eerste Wereldoorlog’’, legt Jan uit. “Daarom beginnen we de tentoonstelling in 1914. Dat geldt ook voor het verhaal van het Duitse vliegtuig dat hier ter aarde stortte. Ook zij hebben een monument gekregen.’’

een kopje koffie of thee voor terug.’’ De tentoonstelling wordt op 9 maart geopend in het bijzijn van genodigden.

Vanaf dat moment is de tentoonstelling ook toegankelijk voor het publiek. Wie de tentoonstelling wil bezoeken, kan reserveren via 0297-582 464.

Brieven uit Nederlands-Indië De tentoonstelling gaat niet alleen over de oorlog in Europa; ook Nederlands-Indië komt aan bod. “Ik heb van twee soldaten hun briefwisseling’’, vervolgt Jan. “Dat is heel indrukwekkend om te lezen. Je ziet de verharding. Ze gaan er als liefdevolle jongens in, maar komen geheel verhard weer terug. In een van de laatste brieven is te lezen dat het een van de jongens niet meer deerde of hij iemand drie of vier keer doormidden schoot. Er was geen nazorg, niets. Bij terugkomst moesten die jongens gewoon weer hier aan het werk… Onvoorstelbaar...’’ ‘Bekroning’ op verzamelaarswerk De Wavervener geniet er enorm van om zijn spullen te laten zien en de verhalen te kunnen delen. “Ik heb hier echt al jaren naartoe geleefd’’, zegt hij. “Nu gaat het eindelijk gebeuren. Ik ga niet op de stoel van de rechter zitten om te veroordelen over wat toen gebeurd is. Ik wil gewoon dat het verhaal verteld wordt. Daar kan iedereen zijn lessen uit trekken.’’ Hij noemt deze grote tentoonstelling een ‘bekroning’ op zijn verzamelaarswerk. “Ik kan het iedereen aanraden om een hobby te hebben’’, lacht hij. “Als je ouder wordt, is het ontzettend belangrijk om je gedachten ergens over te kunnen laten gaan. Ik ontdek steeds nieuwe dingen en kom met nieuwe verhalen thuis. Zo doe ik weer energie op voor de volgende dag.’’ Jans tentoonstelling is kosteloos te bezichtigen. “Het bezoek op zich vind ik al een cadeau’’, besluit hij. “Mijn museum is helemaal achter in de polder. Je moet er wel een reisje voor maken. Ik zet wel een pot neer voor fooitjes; daar krijg je dan wel weer

Postzegelverzamelingen Te koop gevraagd 06-21873598


12

21 FEBRUARI 2020

Labyrint

MONDRIA'S

BOEKENLADDER Zon

Lucinda Riley Electra heeft het allemaal voor elkaar: ze is bloedmooi, schatrijk en wereldberoemd. Maar achter dit perfecte plaatje gaat een kwetsbare jonge vrouw schuil, die de oplossing voor haar problemen zoekt in drank en drugs. Electra heeft, anders dan haar zussen, geen behoefte om te weten waar ze vandaan komt. Totdat ze een bijzondere brief ontvangt… Kan de zoektocht naar haar verleden Electra helpen haar problemen het hoofd te bieden?

Onder de rook van de Heineken

Harold Hamersma In Onder de rook van de Heineken keert Harold Hamersma terug naar zijn jeugd. Op liefdevolle en aangrijpende wijze beschrijft hij hoe het was om op te groeien in een volksbuurt in de jaren zestig. Prachtig schrijft Hamersma over de avonturen die hij met zijn vriendjes in de buurt beleefde, over de vroege uren waarop hij met zijn vader ging vissen en zijn levenslange weerzin tegen water door de zwemlessen in het Zuiderbad.

Esther Verhoef Een nieuw boek van Esther Verhoef en dit keer zijn het korte verhalen. Een enkele keer kies ik voor het thriller-genre en dit heb ik met veel plezier gelezen. In het voorwoord beschrijft ze waarom ze dit keer niet voor een complete roman heeft gekozen. Het is knap gedaan om in zo'n

DE GROENE VENEN

kort verhaal de lezer zo te verrassen. Na een paar verhalen dacht ik: okee, het is denk ik wel genoeg maar het was net als met woordzoekers.... nog eentje dan. In bijna ieder verhaal wist ze het weer net een andere wending te geven dan ik had verwacht. Met weinig woorden weet ze haar personages levensecht neer te zetten. Kortom, heerlijk om te lezen. gelezen door carla burggraeve

Eigen fantasyboek voor Lucinda Kamphuis (24) uit Abcoude Vanaf het moment dat ze kon schrijven, schreef ze verhalen. Dat cliché geldt ook voor Lucinda Kamphuis uit Abcoude. Haar fantasie is groot en in haar verhalen kan alles. Deze week bracht ze haar eerste boek uit: Sylverlicht; de terugkeer van een legende. Het smaakt al direct naar meer. Haar tweede boek is in de maak. tekst rosanne kok

- foto arthur van der kooij

“Ik was altijd al aan het schrijven’’, begint Lucinda haar verhaal. Voor haar ligt Sylverlicht. Haar eerste, echte boek. Ze streelt over de kaft. Zo trots is ze. “Op de basisschool kreeg je cijfers voor de beoordeling van een opstel. Ik weet nog dat mijn meester naast het vakje voor ‘zeer goed’ een extra vakje had getekend. Voor verhalen kreeg ik een 11.’’ In haar tienertijd schreef Lucinda al een ander boek, dat nooit officieel gepubliceerd werd. “Het was ook een fantasyboek en het telde maar liefst 900 pagina’s’’, vertelt zij lachend. “Een vriendin van mij is zo gek geweest om het hele boek voor mij uit te printen. Het was niet al te best, maar ik heb het wel altijd bewaard. Het is best grappig om terug te lezen.’’

sy is dat je allerlei diepere lagen aan de kaak kunt stellen terwijl daaromheen van alles mogelijk is. Er zit humor in, romantiek en actie. En toch dus ook die diepere laag; in mijn boek is dat nu de kwestie rondom een gearrangeerd huwelijk. Dat vind ik mooi. Zelf heb ik ook altijd graag fantasy gelezen.’’ Drie jaar geleden maakte Lucinda het begin van Sylverlicht. “De grote lijnen stonden al snel op papier. Toen ik dat later weer in keek, besloot ik het verder uit te werken. Dagelijks schreef ik een hoofdstuk. Een maand later had ik het verhaal staan.’’ Vervolgens kwam de perfectie; herlezen, herschrijven, herlezen, herschrijven. “Dat vraagt nog de meeste tijd. Zodoende komt het dat ik het boek pas nu heb uitgebracht.’’

Harry Potter en Lord of the Rings Haar inspiratie haalde Lucinda uit bekende fantasyboeken als Harry Potter, De Brief van de Koning en Lord of the Rings. “Het mooie van fanta-

Gearrangeerd huwelijk Het boek Sylverlicht, de terugkeer van een legende, gaat over een gearrangeerd huwelijk tussen een koning en een prinses. “Dat huwelijk begint als een sprookje, maar verandert al gauw in een nachtmerrie als ze verhalen over de legendarische Koningin der Magiërs beginnen te herleven in de stad’’, legt Lucinda uit. “De koning begint een klopjacht om de aanhangers van deze godin te vinden maar hierdoor zwelt de chaos alleen maar aan. Rebellie ontstaat, ondergrondse genootschappen komen aan de oppervlakte en complotten worden ontrafeld. Iedereen lijkt een geheim met zich mee te dragen…’’ Het schrijven ging haar relatief gemakkelijk af. Het afronden van het verhaal viel haar zwaarder. “Het valt niet mee om een goed einde te schrijven.

Agneta's erfenis

Corine Boman Het is 1913 en Agneta heeft afstand genomen van haar machtige familie en wil een vrij leven gaan leiden als schilder in Stockholm. Dan ontvangt ze een telegram met het nieuws dat haar vader is overleden en zij erfgename is van het landgoed de Leeuwenhof. Daarmee worden haar een adellijke titel en een leven vol pracht en praal op een presenteerblaadje aangeboden, maar was dat niet juist het leven waaraan ze had willen ontsnappen?

Het moet onvoorspelbaar zijn en toch bevredigend. Ik vind dat het me goed gelukt is. Ik ben er zelf in ieder geval tevreden mee.’’ Online te bestellen Het boek – uitgegeven via BoekScout – is online te bestellen. “Daarnaast ga ik de bibliotheken en boekwinkels in de regio af om hen te vragen of zij mijn boek in de winkel willen plaatsen.’’ De eerste exemplaren zijn al verkocht; vooral aan vrienden en bekenden. “Dat is het misschien nog wel het spannendst; zij krijgen nu een kijkje in de wereld die zich al die tijd uitsluitend in mijn hoofd heeft afgespeeld. Ze gaan zich nu ook een mening vormen. Ik ben heel benieuwd wat zij ervan vinden.’’ En of Lucinda ooit nog een tweede boek wil maken? “Jazeker! Sterker nog, het is zelfs al in de maak. Het concept is af; nu begint het proces van het herschrijven en herlezen. Ik heb het even on hold gezet omdat ik dit boek wilde uitgeven, maar een tweede boek komt er zeker.’’

Drie uur

Rosamund Lupton Op een koude winterdag wordt een vooruitstrevende Engelse school opgeschrikt door een brute gijzeling. De dader heeft aangekondigd dat drie uur na het eerste schot een bloedbad zal volgen. Wie is hij? Is hij alleen? En waarom heeft hij het juist op deze school gemunt? Terwijl de angstaanjagende waarheid stukje bij beetje aan het licht komt, tikt de klok meedogenloos door…

Op tourNEE!

Rachel Renée Russel Nikki kan niet wachten tot de zomervakantie begint: dan mag ze op tournee met de populaire Bad Boyz-band en haar geheime liefde Brandon! ZWIJMEL. Bovendien mag Nikki optreden in de openingsact! Maar wie heeft er stiekem ook een plekje weten te bemachtigen in de tour? Die achterbakse MacKenzie natuurlijk! Wanneer Nikki ontdekt dat zij ook nog haar kamergenoot wordt, kan ze wel GILLEN! Wordt haar droomreis een totale NACHTMERRIE?

Alles over fruitazijn In de vorige column zijn we begonnen met het drieluik over de diverse azijnsoorten en hoe ze worden gemaakt! Jullie weten nu hoe wijnazijn gemaakt wordt en deze maand zijn de fruitazijnen aan de beurt. Aangezien dit in ons assortiment de meest populaire azijnen zijn, vind ik het ook leuk te vertellen hoe dat nu eigenlijk gemaakt wordt. Wist je dat heel veel goedkope fruitazijnen vaak vol zitten met smaakconcentraten en conserveringsmiddelen? Azijn met een smaakje noemen we dat, terwijl een echte goede fruitazijn barstensvol smaak zit zonder toevoegingen. Onze fruitazijnen worden zoals je misschien wel verwacht, gemaakt van vers fruit. En niet van een beetje, maar van een heleboel fruit. Zo

bevat de frambozenazijn wel 78% frambozen, wordt de mangoazijn gemaakt met 78% verse mango en zo kunnen we met al onze fruitazijnen doorgaan. Het fruit wordt geplukt en dan direct vermalen tot fruitpuree. Vervolgens wordt er een azijnbacterie aan toegevoegd die ervoor zorgt dat de fruitsuikers zich kunnen omzetten in azijn. In geen van onze azijnen zitten toegevoegde suiker, kleurstof of andere rare ingrediënten. Puur, eerlijk en zoals het zou moeten zijn. Dit alles resulteert in friszure azijnen die tegelijkertijd ook licht zoetig zijn. Uiteraard ligt het aan de fruitsoort hoe zoet de azijn uiteindelijk wordt. Zo is onze tomatenazijn minder zoet dan de mangoazijn, omdat tomaten van nature minder suikers bevatten. Daardoor is de toepassing van iedere azijn ook anders. De zoete fruitazijnen brengen je salades geweldig op smaak en een tomatenazijn is de perfecte azijn om te gebruiken bij oesters, vis en in combinatie met olijfolie over salades. Toch hoor ik je denken, leuk een fruitazijn maar toch weet ik niet wat ik ermee moet doen. Van onze vier populairste azijnen geef ik je nu een paar tips! De vijgendadelazijn is gemaakt van ingekookte vijgen en dadels en is geweldig zoet met een

friszure finish. Deze azijn is superbreed inzetbaar. Zo tovert hij een reguliere salade om naar een ware smaakbeleving, zeker als je daar nog wat geitenkaas bij doet! Maar denk ook eens aan een paar druppels bij een dessert van chocolade. Onze mangoazijn is de tropische topper die fantastisch smaakt bij salades met gerookte kip, zalm of avocado. Hetzelfde geldt voor de frambozenazijn en deze doet het ook fantastisch bij maaltijdsalades met gegrild vlees. De tomaatbasilicumazijn is een echte aanwinst! Geweldig over gegrilde vis en in Italiaanse sauzen in plaats van een rode wijnazijn. En kraak je wel eens een oestertje? Dan is een drupje van deze azijn echt fantastisch! Volgende maand: alles wat je wilt weten over balsamico!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl


DE GROENE VENEN

IN VOL BEDRIJF tekst piet van buul

21 FEBRUARI 2020

13

Coffeeshop Espresso in Mijdrecht gaat verhuizen

Een nieuwe locatie op een mooie plek

Op 8 maart a.s. is het precies dertien jaar geleden dat Coffeeshop Espresso in Mijdrecht van start ging met de verkoop van Cannabis producten. De coffeeshop kreeg een plekje op de Stationslocatie achter de brandweerkazerne, vlakbij het centrum van Mijdrecht. Als gevolg van de plannen voor de ontwikkeling van dit gebied moest er een andere locatie gezocht worden. ‘Het heeft even geduurd,” zegt projectleider Bram Meulenbeld. “Maar samen met de gemeente zijn we er in geslaagd om een mooie plek te vinden aan de Rondweg. De bouw en inrichting zijn bijna klaar en op zondag 8 maart openen we officieel onze nieuwe vestiging.” Een coffeeshop maakt geen vanzelfsprekend onderdeel uit van het lokale winkelbestand of de plaatselijke horeca. Ook in De Ronde Venen was er indertijd de nodige discussie, voordat de raad akkoord ging met het verstrekken van een vergunning. De vestiging van een dergelijke voorziening is aan tal van voorwaarden gebonden. Zo wil men liever geen coffeeshop midden in een woonwijk. En liever ook niet op een plek waar veel kinderen komen. Men is vaak beducht voor overlast. We zijn inmiddels dertien jaar verder en in die tijd heeft Coffeeshop Espresso haar bestaansrecht wel bewezen. Bram: “Wij zijn als bedrijf actief sinds 1984 en hebben inmiddels vier vestigingen in Amsterdam en één in Mijdrecht. In al die jaren dat we in Mijdrecht actief zijn, heeft zich geen enkel incident voorgedaan. De verkoop van onze producten is volkomen legaal en we houden ons strikt aan de regels en de afspraken. Zo zorgen we er voor dat onze klanten op een reguliere en ordentelijke manier in hun behoefte kunnen voorzien en dat er als gevolg daarvan nauwelijks sprake is van straathandel of illegale praktijken, die wel voor overlast kunnen zorgen. In feite vervullen we daarmee ook een maatschappelijke functie.” Open en transparant Juist vanwege de voortdurende discussie over het drugsgebruik en de vele misverstanden die er vaak bestaan rond de verkoop van verdovende middelen, heeft Coffeeshop Espresso ervoor gekozen een open en transparant beleid te voeren. “De nieuwe locatie biedt ons daartoe een mooie gelegenheid. We zitten langs de drukke Rondweg en iedereen kan ons zien. We hebben bewust gekozen voor een gebouw met veel ramen zodat iedereen

Oeverherstel legakkers Gagel Vorige maand meldden wij u onze reddingsactie voor de oevers van de legakkers in de Gagel. Dit gebied ligt halverwege de Gagelweg, aan de noordkant. Als we de legakkers niet beschermen, worden deze prooi van de golven en verdwijnt een cultuurhistorisch, natuurlijk en recreatief aantrekkelijk landschap in onze gemeente. De 17 legakkers zijn eigendom van G. Brouwer en zoon te Wilnis en van Staatsbosbeheer. Stichting De Bovenlanden heeft de legakkers in erfpacht. Inmiddels is loonbedrijf W.P. de Jong uit Waverveen bezig met de uitvoering van het oeverproject. Bijna 500 meter nieuwe natuurlijke oeverbescherming en tal van bijkomende werkzaamheden worden voor het broedseizoen gerealiseerd. De oeverbescherming bestaat uit een rij dubbele dikke palen van Douglashout, met daartussen wilgenbossen. Deze materialen komen uit Nederland. Tussen de legakker en deze beschoeiing komt biologisch afbreekbaar doek, waarna deze tussenruimte wordt volge-

kan zien wat we doen. Uiteraard is daarbij rekening gehouden met de privacy van onze klanten. Maar we willen af van het idee dat we ergens op een achterafplek iets aan het doen zijn wat eigenlijk niet mag. De verkoop is ook aan allerlei voorwaarden gebonden. Om te beginnen moet men tenminste 18 jaar zijn om cannabis te mogen kopen. Verder is de dagelijkse afname beperkt tot 5 gram. Zo voorkomen we dat men bij ons een flinke portie zou komen kopen om dat vervolgens op straat door te verkopen. Onze medewerkers houden dat in de gaten. Ze kennen de meeste van de klanten. En ze draaien een volledige dienst zodat ze ook kunnen vaststellen of iemand voor de tweede keer op dezelfde dag langs komt.” Rookverbod De Coffeeshop valt onder de horeca en dus geldt ook hier het algehele rookverbod. “Dat vinden we wel jammer,” zegt Bram. “Wij zien graag dat onze klanten de aangekochte waar ook bij ons oprookt. Voor ons is dat ook een zekerheid dat ze er niet mee de straat op gaan en het mogelijk aan anderen verhandelen of aan jongeren geven, In de oude locatie hadden we een aparte rookruimte. Die komt nu dus te vervallen. Aan de andere kant biedt ons dat wel gelegenheid voor het geven van cursussen en informatiebijeenkomsten. Een initiatief gericht op voorlichting, veiligheid en kwaliteit op het gebied van cannabis. Er is in ons land sprake van een halfslachtig beleid. We mogen de producten wel verkopen, maar het kweken, opslaan en vervoeren mag niet. We mogen geen grote handelsvoorraad aanleggen. Dat betekent dat we vaker producten moeten aanvoeren, hetgeen extra problemen oplevert. Aan de voordeur is alles dus legaal, maar aan

Bram Meulenbeld: “We zitten langs de drukke Rondweg en iedereen kan ons zien. We willen af van het idee dat we ergens op een achterafplek iets aan het doen zijn wat eigenlijk niet mag.” foto patrick hesse de achterdeur moeten we geheimzinnig doen. Om onze spullen in de shop te krijgen moeten we wegen bewandelen die soms niet zonder gevaar zijn voor onze medewerkers. De twee bonden van coffeeshophouders zijn al jaren bezig om ook de achterkant van de bedrijven beter te regelen en veiliger te maken. Door bijvoorbeeld de toegestane handelsvoorraad te verhogen. Dat zou al veel minder risico’s met zich meebrengen.” Medicinaal gebruik Voor sommige chronisch zieke patiënten kan cannabis een heilzame en pijnverlichtende werking hebben. Het komt dus voor dat artsen het als medicijn voorschrijven. Bram: “Daarmee komt men dan bij ons. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten. In dergelijke gevallen verstrekken wij het medicijn eventueel met korting. Voor de mensen die liever niet roken kunnen wij ook een olie-extract leveren of hebben we verdampers te koop. Daar zit de werkzame stof CBD in, die men nodig heeft.”

baggerd. Onze ervaring leert dat hier al snel weer oeverplanten gaan groeien. Planten als lisdodde, riet en wilgenroosje helpen om de oevers vast te houden. Later vestigen zich meer bijzondere plantensoorten, die een waardevol onderdeel van de natuur vormen.

nodig. Dankzij bijdragen van de Hengelsportvereniging Wilnis, G. Brouwer en Zn, het K.F. Heinfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, gemeente De Ronde Venen, Waternet en niet in de laatste plaats stichting De Bovenlanden zelf, kan het werk worden uitgevoerd.

Ondanks de harde wind vordert het werk gestaag. Op de foto ziet u hoe een kraan de takkenbossen tussen de palentijen aanbrengt. De financiering van dit werk heeft stichting De Bovenlanden veel hoofdbrekens gekost. Het donateurschap van de stichting kost 7 euro per jaar; daar betalen we een deel van het onderhoud van onze gebiedjes van. Voor dit soort kostbare ingrepen zijn ook andere bronnen

Stichting De Bovenlanden ontfermt zich over kleine landschapselementen in De Ronde Venen. De parels in het Rondeveense landschap. Wilt u dit werk steunen, ga dan naar www.debovenlanden.nl. Met vriendelijk groet, Stichting De Bovenlanden Jan van der Meij

“In de nieuwe locatie gaan we ook huidverzorgende producten verkopen. Bij de meeste van deze producten die op de markt zijn, gaat het om extracten op basis van etherische olie. Wij gaan producten leveren op natuurlijke basis waar CBD in zit. Met de verkoop van deze crèmes en oliën hopen we een nieuwe markt aan te boren. Dat betekent dat ook mensen die geen drugs gebruiken bij ons van harte welkom zijn. Voor hen is het dan weer een voordeel dat er bij ons niet meer gerookt wordt. Met deze ontwikkelingen gaan we in onze nieuwe coffeeshop ook een nieuwe fase in. Op een mooie plek, goed toegankelijk, open, duurzaam en transparant,” aldus Bram. Coffeeshop Espresso is vanaf 8 maart gevestigd aan de Rondweg 1B (naast het Werkcentrum). Openingstijden van zondag t/m donderdag van 14 tot 22 uur. Op vrijdag en zaterdag van 14 tot 23 uur. Telefoon 0297-257723. Voor meer informatie kan men ook terecht op www.thecoffeeshops.com

Schrijven voor vrijheid

Oproep aan dichters en woordkunstenaars Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Een bijzonder moment dat we nooit mogen vergeten. Wil jij de herinnering levend houden en woon je in Abcoude of Baambrugge? Doe dan mee met ‘Schrijven voor vrijheid’. Schrijf een gedicht of een kort verhaal (max. 16 regels) met als thema ‘75 jaar vrijheid’. De winnende inzending ontvangt een mooie prijs en verdient een plekje op de gedenkpalen in Abcoude en Baambrugge. Deze gedenkpalen zijn vijf jaar geleden – op initiatief van de Stichting Feestelijkheden Abcoude en de Oranjevereniging Baambrugge – geplaatst ter ere van 70 jaar bevrijding. De palen staan in het Hugo de Vriespark in Abcoude en naast het gedenkmonument in Baambrugge. Stuur je gedicht of korte verhaal uiterlijk 31 maart 2020 naar Oranjevereniging@baambrugge.org of fschootemeijer@planet.nl onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.


14

21 FEBRUARI 2020

KVDRV ‘kanopolo’ zoekt versterking

Sport- & Spelnieuws Vinkeveen

Bingo bij Hertha Vrijdag 28 februari is er weer bingo bij sv Hertha om zeer mooie prijzen. Kantine open vanaf 19 uur. Aanvang 20 uur. Het eerste kopje koffie of thee is van de club.

Vinkeveen

Open Ronde Venen Biljartkampioenschap Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 maart organiseert biljartclub De Merel voor de 31e keer het individuele O.R.V Biljartkampioenschap. Aan dit toernooi kunnen zowel goede als minder goede spelers deelnemen. Het minimum aantal caramboles is gesteld op 27. Kaderspelers kunnen niet meedoen. Iedereen heeft kans, want er wordt gespeeld volgens het knock-outsysteem. Er wordt op twee biljarts gespeeld onder deskundige leiding. De winnaar van de prachtige wisseltrofee mag zich een jaar lang ‘Open Ronde Venen Kampioen’ noemen. Tot de laatste vier spelen hoog tegen hoog en laag tegen laag. Deelnemen aan dit kampioenschap kan door invullen van een inschrijfformulier, verkrijgbaar bij Café de Merel, Arkenpark Mur 43, te Vinkeveen of een telefoontje naar 0297263562 of 0297- 264159 (na 20 uur), of per e-mail: thcw@xs4all.nl en/of zie ook losse toernooien op www.biljartpoint.nl Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro, te voldoen bij de inschrijving. Aanmelden uiterlijk tot dinsdag 10 maart. Voorkom teleurstellingen en lever uw inschrijfformulier zo spoedig mogelijk in, of bellen naar het clubhuis. Wie het formulier per post stuurt, kan als volgt adresseren: Café Biljart De Merel, Corr. Adres Postbus 16, 3645 ZJ te Vinkeveen. Mailen kan ook naar: caty.jansen@outlook.com.

Vinkeveen

Klaverjassen in De Merel Op vrijdag 28 februari is er prijsklaverjassen in Café de Merel in Vinkeveen. Aanvang 20 uur, inschrijven 19.45 uur. Ook wordt een tombola gehouden met schitterende prijzen. Café de Merel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen. Tel. 0297-263562, e-mail thcw@xs4all.nl.

Regio

Trainen als een profvoetballer in de voorjaarsvakantie Op donderdag 27 en vrijdag 28 februari, tijdens de voorjaarsvakantie, worden op het complex van FC Breukelen in Breukelen, weer de jaarlijkse Jeugdvoetbaldagen georganiseerd door de staf van de stichting Jeugdvoetbalopleiding. Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen, van keeper tot spits. Je hoeft niet lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden! De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele trainers. Men krijgt alle basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen verder toenemen. Ga naar www. jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen om je in te schrijven. Verzoeken om samen met vrienden of vriendinnen in dezelfde groep geplaatst te worden zijn mogelijk.

DE GROENE VENEN

IJsclub Nooit Gedacht actief op de Weissensee De laatste twee weken van januari stonden voor veel schaatsliefhebbers in het teken van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Van ijsclub Nooit Gedacht stonden Melissa van Pierre, Koen de Best en Niels en Ivar Immerzeel aan de start van de wedstrijdeditie over 200 km. Na eerdere wedstrijden over 80, 150 en 60 km stond als laatste de 200 km lange uitputtingsslag op het programma. Voor Koen en Ivar verliep de wedstrijd ongelukkig: beiden kwamen al vroeg in de wedstrijd hard ten val, waardoor zij de wedstrijd helaas niet konden voortzetten. In de eerdere wedstrijden hadden zij zich wel kunnen tonen. Melissa en Niels kenden beiden een goede dag. In de zware dameswedstrijd hield Melissa goed stand in het uitgedunde peloton. Ze eindigde uiteindelijk op een knappe 24e plaats op slechts 1:25 min. van de winnares. Van de 78 gestarte wedstrijdrijdsters hebben 38 dames de 200 km uitgereden. Ook de wedstrijd van de mannen werd een zware koers met vele uitvallers. Van de 109 gestarte mannen reden slechts 35 mannen de 200 km uit. Niels liet zich tijdens de wedstrijd al diverse keren van voren zien, in een poging om solo of met een kopgroep weg te rijden uit het peloton. In de laatste 10 km begonnen de vele/zware inspanningen van Niels zijn tol te eisen, waardoor

hij niet meer kon meestrijden om de podiumplaatsen. Maar een 8e plaats was een heel mooi resultaat van een zeer sterk gereden wedstrijd! Ook werden er diverse andere alternatieve Elfstedentochten gereden, waaraan een flink aantal Nooit Gedacht-leden deelnam. Zo reden Nico en Estelle de Jong op vrijdag 24 januari hun tocht onder prachtige schaatsomstandigheden. Estelle schaatste voor het eerst een 200 km tocht en deed dat, zonder ervaring, bijzonder knap binnen de 7:30 uur. Hiermee was ze de derde dame over 200 km van die dag. Op dinsdag 28 januari waren de omstandigheden helaas minder gunstig voor de toertocht rijders. Met temperaturen boven nul en lichte regen stonden Hans de Best, Herman Versteeg, Daan Kroese, Hans de Haan, Mark-, Sandra- en Peter de Wit, Jan van Breukelen en René Immerzeel aan de start voor hun uitdaging op de Weissensee. De eerste paar uur gleed het ijs nog redelijk. Maar de tocht werd zwaarder en zwaarder naarmate het ijs zachter werd en de wind toenam. De één weerstond de omstandigheden beter dan de ander, maar allen hebben naar eigen vermogen weer een mooie prestatie geleverd. Zeker ook de verzorgers van de toerschaatsers hebben weer een prestatie geleverd door de gehele tocht vanaf 7.00 uur klaar te staan met voeding en drinken voor de schaatsers!

Stormachtige PK Sport Bosdijkloop Vinkeveen Afgelopen zondag organiseerde Toer Trimclub De Merel de tweeënveertigste PK Sport Bosdijkloop. Wilfred Verhagen uit Woerden was, net als vorig jaar, de snelste op de halve marathon met 1:16:09. Bij de dames was de overwinning evenals vorig jaar voor Silvia Treur–de Jong uit Mijdrecht met een tijd van 1:35:01. Ondanks de barre weersomstandigheden verschenen 300 hardlopers, waarvan 60 Vinkeveense ‘thuislopers‘, aan de start. De temperatuur was het probleem niet. Met zo’n 14 graden zou je kunnen spreken van een ‘warme’ Bosdijkloop-editie. Gelukkig was het nagenoeg droog. Maar de wind daarentegen was krachtig, 6 à 7 Beaufort en het KNMI gaf code geel af voor de stevige windstoten, waardoor het toch ‘afzien’ was voor de deelnemers (en voor alle vrijwilligers). Bij de jongens tot en met 12 jaar ging als eerste Sam Vreugdenhil uit Zoetermeer onder het finishdoek door in een tijd van 3:48 min. Bij de meisjes won Jackie Vissers uit Nieuwersluis in 3:33 min. De snelste op de 5 kilometer bij de heren was de uit Utrecht afkomstige Wijnand van der Bok met 17:23 min. Bij de dames won Femke Yska uit Nijland, Friesland in 19:34 min. De 10 kilometer had het grootste deelnemersveld met meer dan 120 deelnemers. De winnaar bij de heren was Roeland van der Harts uit Leiden met een tijd van 34:33 min. Bij de dames won Mirjam Koersen uit Hilversum met een snelle tijd van 38:40 min.

De winnaars van de halve marathon PK Sport Bosdijkloop 2020: Silvia Treur–de Jong uit Mijdrecht, en Wilfred Verhagen uit Woerden. Halve marathon Niet minder dan 21,1 kilometer moest worden afgelegd voor het koningsnummer. De overwinning ging naar Wilfred Verhagen, die voor de derde keer de wisselbeker in ontvangst nam. Bij de dames was de overwinning voor Silvia Treur–de Jong uit Mijdrecht. Ook zij kreeg voor de derde keer de wisselbeker. Alle overige uitslagen staan vermeld op www.uitslagen.nl en www.ttcdemerel.nl. Dankzij de vele vrijwilligers en sponsoren is het gelukt om de organisatie zo gladjes mogelijk te laten verlopen. De enthousiaste speaker Peter van Adrichem zorgde voor een goede sfeer bij de finish. Kortom deze editie van de Bosdijkloop was ondanks de zware weersomstandigheden een gezellig en geslaagd evenement in Vinkeveen. De 43e PK Sport Bosdijkloop wordt gehouden op zondag 21 februari 2021.

Na de zomerperiode worden er niet veel kanopolowedstrijden meer gehouden en dan is zo’n wedstrijd in het zwembad altijd prettig om weer even te wennen. In Alphen aan den Rijn werd een minitoernooi gehouden met kano-poloërs uit de omgeving. Het complete team van KVDRV trad aan. De eerste wedstrijd tegen de Kromme Aar ging verloren. Als tegenstander was Rijnland nog wat sterker en de ploeg had hier weinig tegen in te brengen. Toen Johnny Kranendonk uitviel met een schouderblessure moest er flink gesleuteld worden en de zieke Rob van Rhenen invallen. In de laatste wedstrijd tegen het jonge team van Waterwolf liep het spel beter en werd er flink gescoord en gewonnen. Het kanopolo team heeft momenteel een smalle basis en is zoekt daarom nieuwe teamgenoten. Iedereen die belangstelling heeft voor deze dynamische sport kan een keer komen meetrainen in april, wanneer het buitenseizoen weer van start gaat. Inlichtingen: www.kvdrv.nl.

Stoelhonkbaltoernooi In de kantine van sv Argon in Mijdrecht werd een bijzonder soort balspel gespeeld: stoelhonkbal. Een variant op honkbal, met minstens zoveel spanning en plezier. Het weerzien van de zes stoelhonkteams bracht meteen een gezellige stemming. Voordat de strijd begon was er een lunch en natuurlijk de traditionele groepsfoto’s. Sportwethouder Rein Kroon gaf het startsein door zelf de eerste worpen te doen, en te ervaren dat dat zo eenvoudig nog niet is. Bij stoelhonkbal draait het om punten scoren door de zachte bal in een gat, het honk, te gooien. Concentratie en goed mikken zijn dan belangrijk en een homerun, het middelste gat, levert extra punten op. Twee teams strijden tegen elkaar, wat naast gezelligheid ook een prettige spanning brengt om als winnaar uit de bus te komen. Veel oudere senioren beleven het nodige plezier aan hun wekelijkse uurtje stoelhonkbal, terwijl de toernooien voor extra spanning en gezelligheid zorgen. Dit Kees van Ankeren toernooi werd alweer voor de elfde keer gehouden en was opnieuw zeer geslaagd. Het was een fijne, sportieve middag met veel gezelligheid dankzij de vele vrijwilligers, de gastvrijheid van Argon en vooral ook door de enthousiaste deelnemers, die alweer uitzien naar het volgende toernooi. Wie wil kennismaken met stoelhonkbal bij Senior Sport Actief, kan komen kijken op maandag van 14 tot 15 uur in De Kom in Mijdrecht, of op vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur in Zuiderhof in Vinkeveen.


DE GROENE VENEN

AUTO IMPRESSIE tekst michael reuling foto's patrick hesse

Stel je voor. Het is 2009. Je hebt de poen. Je zoekt een snelle coupé. Waar ga je dan voor? De Porsche 911 die je regelmatig op de weg ziet? Misschien een Audi R8? Of toch voor een Mercedes SL? Vergeet de BMW 6 niet. Of kies je voor de Britse Jaguar XKR? Wat het ook wordt: je maakt geen verkeerde keuze. Al deze auto's zitten degelijk in elkaar, zijn afgeladen met snufjes en het allerbelangrijkste: bieden je een grote grijns op je gezicht. Maar als je het aan mij vraagt zou het de XKR worden. Hij wordt inmiddels niet meer gebouwd. Naar verwachting staat in 2021 de nieuwe XK klaar. Dus tot die tijd moet je op zoek naar een gebruikt exemplaar. Bijvoorbeeld deze XKR uit 2009 met een kilometerstand van iets meer dan 174.000 kilometer. Wetende wat het verbruik is van deze Brit, kun je wel nagaan hoeveel liters benzine deze leaping cat al heeft opgedronken. De Jaguar XK is leverbaar als convertible en als coupé. Datzelfde geldt voor de XKR. Maar waar de XK de comfortabele - doch snelle reisgenoot is, heeft de XKR de 'R' van Race in zijn titel. En dan is de standaard 5.0 V8 met pak 'm beet 385 pk niet voldoende. Zie daar de Supercharger. En dan levert het blok opeens een bizarre 510 pk en 625 Nm koppel, waarmee de XK omgetoverd wordt tot een muscle car. Daarmee is de Jag een beruchte concurrent van de 911 Turbo en SL63 AMG en zelfs de Aston Martin V8 Vantage ('slechts' 425 pk en een stuk duurder). Maar wil je de strijd aan gaan met dat kaliber auto's, dan moet je je zaken goed op orde hebben. Jaguar heeft een roemruchte historie in de racerij. Van Le Mans (met onder meer Jan Lammers achter het stuur) tot de Formule 1, Jaguar was erbij. En die kennis vind je terug in

21 FEBRUARI 2020

15

Jaguar XKR

Hallo Greta! de XKR. Natuurlijk; het blijft een zware auto. En die stuurt niet zo direct als een lichte Lotus. Maar daarom is het des te knapper om te zien hoe de XKR bochten aansnijdt. Maar, in een rechte lijn is de XKR het indrukwekkendst. Op de zaterdagochtend van de proefrit is het rustig op de weg. Het stoplicht springt op groen en de automaat staat in de sportstand, met de Race-modus aan. De Jag sprint weg en fotograaf Patrick zit vol verbazing in zijn stoel gedrukt. Maar dan realiseer ik me dat het gaspedaal nog verder ingedrukt kan worden. En dat is te voelen in de maag. Wat een kanon. Nadeel van de sportiviteit - en de wegen in onze polders - is dat Patrick ook met zijn hoofd tegen het dak zit als we wat oneffenheden tegenkomen. Dan zijn er nog wat andere praktische zaken die misschien niet zo handig zijn; de gordel is lastig te pakken, de achterbank biedt geen plek aan volwassenen en het zicht naar achteren is wat minder. Ach ja, zolang het zicht naar voren maar goed is met dit soort snelheden. Want hoe je het wendt of keert: de XKR heeft veel weg van de legendarische E-Type. En dan zijn de eerder genoemde offers acceptabel.

JAGUAR Gereden versie: Jaguar XKR Supercharged Vermogen: 510 pk 0-100: 4,8 s Topsnelheid: 250 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 8,1 / 12,3 l/100km Prijs: 28.890 euro

De gorgelende V8, de vier dikke uitlaatpijpen, de 20 inch velgen, dit is wel een hele grote gedistingeerde middelvinger naar Greta Thunberg. Maar waar de buitenkant vrij agressief oogt, kom je in het interieur helemaal tot rust. Een touchscreen multimediasysteem, prachtig inleg van wortelnotenhout en het zachtste leder. De nieuwprijs? Pak 'm beet 150.000 euro. En nu - tien jaar later - voor nog geen 30 mille. Janssen Van Kouwen Exclusief Communicatieweg 26 3641 SE Mijdrecht Tel. 085-0530030 www.janssenvankouwen.nl

Brandweer Abcoude zoekt jou! Help jij de brandweer uit de brand?

VRU brandweer Post Abcoude is op zoek naar nieuwe collega’s Ik hou van de brandweer. Jij ook? Vooral voor de dagsituatie (tijdens kantooruren) is versterking nodig van mensen die op maximaal 5 kilometer van de kazerne wonen of werken. Veel van de huidige vrijwilligers werken overdag buiten de gemeente en kunnen dan niet bijspringen. Juist mensen die vlakbij werkzaam zijn, bijvoorbeeld in de winkelstraat, zijn welkom. Maar ook huismoeders kunnen vrijwilliger bij de brandweer zijn goed combineren met thuis. Er is een oppasmoeder die tijdens een uitruk op de kinderen past. Brandweervrouw Anne Verweij: “Als brandweervrijwilliger maak je deel uit van een team. Sociale sportieve mannen en vrouwen, allemaal met één belangrijk doel voor ogen: helpen als dat nodig is. Bij de brandweer train je gezamenlijk voor alle facetten van hulpverlening. Naast een uitgebreide brandweeropleiding, oefenen wij iedere woensdagavond met elkaar. Zo zijn wij gezamenlijk voorbereid op mogelijke incidenten.” Meer dan alleen blussen Brandweermensen zijn mensen met verschillende achtergronden die zich betrokken voelen bij de samenleving of hun eigen buurt en die zich daar voor willen inzetten. Naast het blussen van branden, verleent de brandweer ook hulp bij ongevallen, milieucalamiteiten en schade of dreiging door

natuurgeweld. Er wordt op je gerekend, door je collega’s en door burgers. Wanneer je pieper gaat, op verschillende momenten van de dag èn nacht, sta je paraat om binnen een paar minuten uit te rukken. Uiteraard staat hier een vergoeding tegenover. Je leert er veel, komt met allerlei mensen in aanraking en kunt daadwerkelijk iets voor anderen betekenen. Dit levert je maatschappelijke waardering op. De intensieve samenwerking met brandweercollega’s levert een groep vrienden op, die voor je door het vuur willen gaan. Bied jij de helpende hand?

Brandweer Abcoude Woon en/of werk je in Abcoude of Baambrugge en heb je interesse om parttime brandweerman/vrouw te worden, neem dan contact op! Kom eens praten of kom kijken op de oefenavond op woensdag om 19.30 uur. Neem vooraf even contact op met Anne Verweij, e-mail a.verweij@vru.nl of bezoek de Facebook en Instagram van brandweer Abcoude. De brandweer van Abcoude is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).


16

VACATURES

21 FEBRUARI 2020

DE GROENE VENEN

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Beleidsadviseur VTH Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Kunststof Lassers Organisatie: AFM Industries B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Parttime interieurverzorger/ster voor een aantal projecten in Uithoorn Organisatie: Van Dam Bedrijfsdiensten BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround Technisch Medewerkers Organisatie: AFM Industries B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Microbiologisch analist (m/v) Organisatie: bioTRADING Benelux B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Beton Boorder Organisatie: AFM Industries B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Chauffeur oprijwagen Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk Plaats: Mijdrecht

Functie: Intercedent Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Video editors (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Werkvoorbereider (parttime) Organisatie: Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Programmamakers Radio (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Metselaar Organisatie: Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Reporters / interviewers (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: International Marketing Communications Manager Organisatie: Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Hoofdredacteur (5u / week) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Cameramensen (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Receptioniste Fulltime Organisatie: Hotel Mijdrecht Marickenland Plaats: Mijdrecht Functie: Supply Chain Manager Organisatie: ALPLA Plaats: Mijdrecht

Wij zoeken collega monteurs

Makita biedt jou een unieke uitdaging om samen met een klein team van collega’s de nieuwe reparatie afdeling in Woerden goed in de markt te zetten en te laten groeien. Droom jij al langer van meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in je functie en wil je graag onderdeel zijn van een succesvolle en groeiende organisatie waarbij veel waarde wordt gehecht aan kwaliteit van producten, logistiek en service? Ben je technisch geschoold op minimaal MBO 4 niveau en woon je binnen een bereisbare afstand van Woerden? Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren.

Kijk op makita.nl/werken

Wij zoeken bezorgers! ... voor de wekelijkse bezorging van onze krant en folders op donderdag- of vrijdagmiddag in:

Abcoude Heb je interesse? Neem dan contact op met ons via info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57.

Iets meer geluk in de regio


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.