De Groene Venen 20 november 2015

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

7 °C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 20 - Week 47 – 20 november 2015

Vrije kavels, vrij denken, vrij wonen. START VERKOOP

9 vrije kavels 28 november, 12 - 15 uur Doude van Troostwijkstraat Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Jouw zorgverzekering, onze zorg! 7%

Nog 4 stuks op voorraad!

Nieuw restaurant De Haven in Vinkeveen officieel geopend Vinkeveen heeft er weer een restaurant bij: De Haven, gelegen bij Watersportcentrum Proosdij aan de Herenweg. De afgelopen maanden is er door de broers Patrick en William van der Meer, bekend van de Veensteker en de Viersprong, hard gewerkt aan hun nieuwe etablissement. Dat werd woensdag jl. door de broers officieel geopend samen met wethouder Anco Goldhoorn. “Deze plek verdient een goed restaurant,” sprak de wethouder, die het ondernemerschap van de Van der Meers prees. De Groene Venen mocht al voorproeven van de kaart van het nieuwe restaurant. Lees daarover meer in ‘Hmm... met Hesse’ op pagina 21 van deze krant. foto RiChaRd van deR sPoeL

www.ascol.nl

APK ACTIE Maak nu een afspraak, en maak kans op een auto t.w.v. € 10.000,-! De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

Sinterklaasintochten in De Ronde Venen trekken veel bekijks

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

voorheen hans winter brillen

Groenevenen_Nov_2.pdf

1

xtra

donderdag avond verkoop 26/11

de passage 10 | mijdrecht

Zaterdag jl. is Sinterklaas met zijn gevolg weer gearriveerd in Nederland. Traditiegetrouw werd hij op grootse wijze welkom geheten in de dorpskernen Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen, die ieder op hun eigen wijze het aloude volksfeest vierden (zie pag. 7 voor een fotocollage). Dit weekend is het de beurt aan de kinderen van Amstelhoek (vrijdag 20 november vanaf 18.15 uur), Baambrugge (zaterdag 21 november om 12.30 uur), Abcoude (zaterdag 21 november om 14.15 uur) en De Hoef (zaterdag 21 november om 15 uur) en 18-11-1547 18:20 hun ouders om de Goedheiligman luidkeels zingend te verwelkomen. Veel plezier allemaal! foto's RiChaRd van deR sPoeL


2

20 november 2015

De mooiste kerstborrel begint aan boord! De Vinkeveense Plassen behoren tot een van de mooiste locaties van Nederland. Hoe mooi is het om met collega’s, familie of vrienden aan boord de Kerst in te luiden. Ons team staat voor u klaar om uw Kerst- of Nieuwjaarsborrel tot in de puntjes te verzorgen. Wilt u een mooi einde van dit jaar of een prachtig begin van 2016, neem dan contact met ons op.

Zanger, muzikant of DJ?

Zo gerege

ld!

Bruiloft Bruiloft Bruiloft

Presentatie Presentatie Presentatie

Receptie Receptie Receptie

Verjaardag Verjaardag Verjaardag Bedrijfsevent Bedrijfsevent Bedrijfsevent

Geslaagdparty Geslaagdparty Geslaagdparty Workshops en trainingen Workshops en trainingen Workshops en trainingen

Jubileum Jubileum Jubileum

Grand diner of lunch Grand diner of lunch Grand diner of lunch

Rederij Klinkhamer maakt er altijd iets moois van.

PARTYCENTRUM CLUB ROEKZ HERENWEG 55 VINKEVEEN 0297-262174

REDERIJ

KLINKHAMER

arandee rd geg rt

nd si

25 jaar

Wij vieren feest ... en u profiteert! U ontvangt bij inlevering van deze advertentie een

GRATIS Molton kussensloop*. * 1 originele adv. per persoon en zolang de voorraad strekt.

s 1990

slaapcom fo

Baambrugse Zuwe 204 - 3645 AM Vinkeveen - 0294-291545 - info@gklinkhamer.nl - www.feestopdeplas.nl

t/o wooncentrum Co van der Horst

DE GROENE VENEN

Tot snel bij Club Roekz!

Bel of mail voor een vrijblijvend voorstel www.roekz.nl


DE GROENE VENEN

20 november 2015

Tekst Maarten Divendal

“U heeft vorige week een boek in ontvangst genomen over de geschiedenis van De Ronde Venen. Is dit een belangrijk boek?” Het is, vind ik, vooral een enorm informatief, leerzaam en zeker ook leuk boek. Op zeer bescheiden wijze heb ik inmiddels af en toe wat geleerd over de geschiedenis van onze gemeente. Er bestaat veel materiaal in boekvorm, maar ook op dvd's. Het nu verschenen boek van Fred de Wit gaat specifiek over de 700 jaar dat Mijdrecht en Wilnis door de proosten werd bestuurd (tussen 1085 en 1795). De geschiedenis van onze gemeente is, zo vind ik tenminste, niet heel makkelijk te doorgronden. Zeker ook niet in hoe in technisch opzicht door de eeuwen heen het land zich heeft gevormd. Ook daarom is dit een mooi overzichtelijk boek geworden: het geeft over een enigszins afgebakende periode aan hoe de proosten als bestuurders leiding gaven aan de ontginningen van het gebied van het huidige Mijdrecht en Wilnis. Wat het leuk maakt, is dat het ook over 'de mens achter de bestuurder' gaat: het zijn verhalen van mensen. En dan kan het gaan over het eerste onderwijs (en hoe later

BESTE BURGEMEESTER

een jongeman uit het raam valt van het koorknapenkoor), of over een aan drank verslaafde priester; over hoe via verordeningen werd vastgelegd wat niet mocht tijdens de missen, of over de plunderingen, vernielingen en een heuse opstand. En, ook aardig, hoe de erfopvolging een grote rol speelde. Het is een superprestatie van Fred de Wit dat hij samen met anderen (hulp bij de redactie, vormgeving en dergelijke) uit alle informatie en documenten zo'n fraai boek gemaakt heeft. Toch mooi als je dat een paar maanden voor je 90e verjaardag kunt afronden!

“De gemeente was deze week gastheer van de Management Sociëteit van de VIB. Ziet u de gemeente als een bedrijf? Waarom is de gemeente hiervan gastheer?” De VIB (Vereniging Industriële Belangengemeenschap) organiseert regelmatig deze sociëteit. Op deze bijeenkomsten wordt informatie gedeeld en presenteren bedrijven zich. Maar het zijn bovenal netwerkbijeenkomsten. Bedrijven en individuele mensen die zakendoen kunnen elkaar ontmoeten en profiteren van elkaars kennis en werk.

De gemeente speelt hierin een wat bijzondere rol. Onmiskenbaar hebben nagenoeg alle bedrijven wel met de gemeente te maken. Bij tal van onderwerpen speelt een gemeenschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid op het bedrijventerrein of de bereikbaarheid. Steeds meer gaat het ook om zogenoemde maatschappelijk verantwoorde onderwerpen: wat kunnen bedrijven bijvoorbeeld doen aan duurzaamheid? Of aan werkgelegenheid voor mensen die niet zo gemakkelijk vanzelf een plek vinden op de arbeidsmarkt? Eén keer per jaar is de gemeente gastheer, om extra aandacht te besteden aan dit soort onderwerpen. Deze keer ging het vooral over het onderwerp werkgelegenheid. De gemeente is in mijn ogen niet een bedrijf. Een gemeente onderscheidt zich van bedrijven, zowel in 'wat we aanbieden' als in 'wie onze klanten zijn': zo heeft een gemeente wettelijke taken uit te voeren, waar bedrijven een keuzemogelijkheid hebben in wat ze aanbieden; daarnaast zijn onze 'klanten' niet zomaar klanten, ze kunnen namelijk niet voor elk product van de gemeente kiezen waar ze dat halen, maar zijn afhankelijk van de gemeente omdat

Aanmelden voor kramenmarkt

Zaterdag 28 november in Abcoude

Woensdag 6 januari 2016 wordt er weer een kramenmarkt voor verenigingen georganiseerd in combinatie met de nieuwjaarsreceptie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

De eerste vrije kavels en woningen op Land van Winkel in Abcoude zijn grotendeels verkocht en de voorbereidingen op het bouwterrein in Abcoude zijn in volle gang. Op zaterdag 28 november 2015 start de verkoop van negen nieuwe vrije kavels. Tussen 12.00 en 15.00 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom in het verkoopcentrum op de bouwlocatie aan de Doude van Troostwijkstraat in Abcoude voor een verkoopevenement.

De nieuwjaarsbijeenkomst geeft verenigingen en stichtingen de uitgelezen kans om zich aan een groot publiek te presenteren. De kramenmarkt wordt gehouden op woensdag 6 januari van 19 tot 22 uur in De Boei in Vinkeveen. Tijdens de kramenmarkt is leden- of donateurwerving toegestaan. Ook verkoop van artikelen is mogelijk, mits het bescheiden is en geen commerciële doelstelling heeft. De kraamhuur bedraagt 10 euro. Aanmelden vóór 23 december bij Floor Groenendijk, via f.groenendijk@ live.nl, tel. 06-46047130.

In Land van Winkel worden in verschillende fasen circa 200 gevarieerde woningen gerealiseerd. Deze nieuwe kavels hebben een oppervlakte van

Kavelverkoop Land van Winkel start

Agenda Kort Zaterdag 21 november • Wilgenknotten, aquaduct Gein Noord, Abcoude • IVN Winterwandeling, Start Spoorlaan 2, Vinkeveen • Dansen in De Vijf Bogen, Baambrugge • Toneel: WIK speelt in 't Oude Parochiehuis, Mijdrecht • Toneel: OKK speelt in De Boei, Vinkeveen

Zondag 22 november • DiaconieFair, 't Trefpunt, Abcoude • Rovenians, Morgensterkerk, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

3

354 m2 tot 695 m2 en komen te liggen in het deelgebied de Wetering met Erven. Een deel waar u met name landelijke woningen zult vinden. De verkoop van deze kavels vindt plaats door inschrijving, eventueel gevolgd door loting door een notaris. Inschrijven is mogelijk vanaf 28 november tot maandag 14 december a.s. 12.00 uur. Op www.landvanwinkel.nl vindt u inschrijfformulieren, meer informatie over de kavels en het verkoopproces. Zo stelt de gemeente kosteloos kavelcoaches ter beschikking die u voor 20 adviesuren kunt inschakelen om uw woonwens te verwezenlijken.

de gemeente in feite een monopolist is. Dat wij geen bedrijf zijn, wil niet zeggen dat het niet verstandig is om bij heel veel dingen die we doen wel bedrijfsmatig te denken, en zeker in onze dienstverlening 'de klant als koning' te beschouwen.

“De afgelopen weken heeft u in De Groene Venen, regelmatig aandacht besteed aan huisvesting voor vluchtelingen. Is daar iets meer over te melden?” Op het moment dat ik deze rubriek inlever niet. Als u dit leest heeft het college inmiddels een besluit genomen om een aantal geschikte gebouwen en locaties voor huisvesting voor vergunninghouders en woningzoekenden nader uit te werken. Het gaat om huisvesting in bestaande gebouwen en om tijdelijke woningen op diverse locaties. De direct betrokkenen en/of omwonenden zijn apart geïnformeerd. Ongetwijfeld leest of hoort u hier volgende week ook meer over in de lokale media.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Bijeenkomst over de Molenhof in Mijdrecht Ontwikkelaar Hoogvliet Beheer houdt op woensdag 25 november tussen 19 en 21 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis in Mijdrecht (ingang Raadhuisplein) over het aangepaste ontwerp voor de Molenhof aan de Dorpsstraat en Kerkvaart in Mijdrecht. De verwachting is dat binnenkort de vergunningenprocedure zal starten. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van Hoogvliet. Ook zijn medewerkers van de gemeente aanwezig. Kunt u niet aanwezig zijn op 25 november maar wilt u toch op de hoogte blijven? Op de pagina project Molenhof Mijdrecht wordt na de bijeenkomst het plan gepubliceerd.

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Advertentieverkoop: Arthur van der Kooij, Youri Lieberton

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Patrick Hesse, Fem van Duuren, e.a.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak: Angelique van Elteren, Rob Isaacs

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling, Peter Schavemaker en Anja Verbiest.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2015 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Luistervink Simpel We hebben nog een week of zes te gaan voordat we weer met een schone lei kunnen beginnen. Drie weken resten ons nog tot pakjesavond. Ik bewaar daar speciale herinneringen aan. Met name aan de Bisschopswijn, die zo verrekt lekker smaakte dat ik de grootste moeite had mijn gedichten fatsoenlijk voor te lezen. Het maken van surprises is nooit mijn hobby geweest. Ik herinner me nog die enorme snijkoek waarin een vervolgzoekopdracht was verstopt. Is het heerlijk avondje achter de rug slaat de kerstperiode in alle hevigheid toe. Alle radiozenders gaan op Rudolf, het rendier met de rode neus. Tot het je strot uitkomt. Normale weldenkende mensen tooien zich met kerstmannenmuts. Dat zal dit jaar wel extra aan de orde zijn, want de voetbalfolklore zit er volgend jaar niet in. Heel wat tuinen worden voorzien van lichtjes, soms complete rendieren en er zijn ook dwazen die disco-achtige verlichting aanbrengen. Tijdens deze weken bereiden we ons voor op het kerstmaal en viert men massaal de geboorte van Jezus. Het een heeft volgens mij niets met het ander te maken, maar op de een of andere manier is de geboorte van het kerstkind een vrijbrief om je helemaal vol te vreten. Toch is die decembermaand voor heel wat mensen een regelrechte kwelling. Je zult maar geen familie hebben om gezamenlijk ter dis te gaan. Misschien heb je dit jaar wel een dierbare verloren en is deze decembermaand de eerste keer zonder hem of haar. Het kan ook zijn dat je gewoon geen cent te makken hebt. Je bent je baan verloren of ziek geworden, waardoor je je werk niet meer kunt doen. Dan zit je dus aan de verkeerde kant van de streep. André Hazes is overigens ooit met dit thema “Eenzame Kerst” doorgebroken op de Vaderlandse hitlijsten. Er rust een enorm brok sentiment op de decembermaand. Wil je ooit nog iets goed maken wat al jarenlang niet lukte, dan is het nu de kans. Wat ik zelf ieder jaar weer probeer, is iemand te vinden die in deze laatste categorie thuis hoort. Dat is niet zo heel erg moeilijk. Kijk maar eens goed om je heen. Kandidaten te over. Loop gewoon eens op iemand af en stel de vraag of hij of zij het leuk zou vinden de tafel met je te delen. Probeer eens uit te vinden of er iemand is die graag iets zou hebben, wat financieel niet uitkomt. Ik heb zelf bijvoorbeeld drie fietsen die ik niet gebruik, dus waarom dan niet iemand anders blij maken? Het leven is soms zo simpel. Luistervink


4

20 november 2015

Actie Schoenmaatjes van de Antoniusschool en de parochiekerk

Kort nieuws Mijdrecht

Avondmaal vieren in De Wegwijzer Zondag 22 november leidt ds. G.Vos beide diensten in De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. Om 10 uur is het thema: Het gebod van Christus, de centrale tekst komt uit 1 Johannes 3 vers 23. Om 17 uur begint de middagdienst met als thema: Hoe nu verder? In 1 Johannes 3.3 staat: Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/ nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten

Abcoude

Lezing over Cosmas & Damianuskerk Oecumene Abcoude organiseert: “Cosmas en Damianus, martelaren, heiligen en artsen, toen en nu” op 25 november, 20 uur, in ’t Hoogt, Kerkplein 32, Abcoude. Maarten Lubbers (arts en voorzitter van bestuur en kerkenraad van Vrijburg-Amsterdam) spreekt over Cosmas en Damianus; oorspronkelijk de patronen van de Dorpskerk, tegenwoordig van de HH Cosmas & Damianuskerk in Abcoude. Inloop vanaf 19.30 uur. Na afloop een glas wijn.

DE GROENE VENEN

Om de twee jaar doen basisschool Antonius en de parochiekerk in De Hoef samen mee met de actie Schoenmaatjes. De leerlingen leren met deze actie dat het goed is om te delen met kinderen op de wereld die het minder hebben. Na de introductie over de actie hebben alle leerlingen een schoenendoos in hun klas versierd.

Feestelijk jubileumconcert Abcouder Harmonie Zaterdagavond jl. vond het jubileumconcert van de 115-jarige Abcouder Harmonie plaats in de Cosmas en Damianuskerk. Vanaf het moment dat de deuren geopend waren was het druk. Voorzitter Jack Ligtvoet opende de avond en de Slagwerkgroep die als eerste het deel van de avond opende bracht meteen de stemming erin. Groot was de verrassing toen burgemeester Maarten Divendal als Maestro de Slagwerkgroep dirigeerde. De burgemeester deed dit met strakke hand. Na de pauze werd het programma door het orkest van de Harmonie gespeeld en kon men genieten van melodieën uit verre landen. Ook de tweede Maestro van de avond was een verrassing:

de Goedheiligman, die het dirigentstokje overnam na eerst de aanwezigen “Lang zal ze leven” te hebben laten zingen, want als je jarig bent hoort dat erbij, vond Sint. Ook deze Maestro bracht het er goed vanaf en kreeg een luid applaus. Het slotstuk werd door de Slagwerkgroep en het orkest gezamenlijk gespeeld, waarbij er een beetje zorgelijk werd gekeken of de kerk dit wel zou kunnen houden. De kerk bleef overeind en het publiek gaf de jubilaris een staand applaus voor deze mooie muzikale avond. Nadat alle sponsors een bedankje hadden gehad kon men nog even nagenieten met een drankje.

Daarna ging de doos mee naar huis om te vullen met klein speelgoed, schoolspullen en toiletartikelen. Vorige week woensdag werden alle dozen weer mee naar school genomen. Er zijn bijna 100 schoenendozen van de school naar de kerk gebracht op donderdag. Het was een prachtig gekleurde optocht! In de kerk hebben de kinderen samen het Schoenendooslied gezongen om daarna alle dozen voor het altaar achter te laten. Op zondag jl. was er een speciale gezinsviering. De parochianen hadden tijdens dezelfde actie periode de gelegenheid gekregen om hun steentje bij te dragen. Ze deden dat door ook spulletjes mee te nemen voor in de

dozen of een financiële bijdrage te leveren voor verzending. Tijdens de viering waren er veel schoolkinderen met hun ouders in de kerk. De actie werd afgesloten met het zingen van het lied “Het is een feest om iets te geven”. Nu hebben de leden van de werkgroep” Jeugd en Jongeren” nog een hele klus aan de controle en de verzending van de dozen. Zo zorgt het kleine dorp De Hoef voor een breed gedragen actie die de wereld een beetje mooier maakt. Wat is er waardevoller dan kinderen te leren dat ze een verschil kunnen maken!

De Ronde Venen

Bijeenkomsten bij Passage V’veen/W’veen 24 november Op 24 november komt Vrouwenvereniging Passage afd. Vinkeveen/ Waverveen weer bijeen. De avond wordt verzorgd door drie van onze leden en Peter Struik. Diny Pothuizen vertelt alles over kantklossen en toont diverse werkjes. Ninette Zeilstra en Ria Passet laten hun zelf geschilderde Iconen zien en vertellen daarbij welke technieken er komen kijken om deze iconen te maken. Peter Struik laat ien hoe de planken gemaakt worden waarop zij de iconen kunnen schilderen. Locatie: gebouw Maranatha, Herenweg 205 te Vinkeveen. Aanvang 19.30 uur. Gasten zijn van harte welkom. Mijdrecht 26 november Op donderdag 26 november komt Theo Rekelhof, een authentiek mens, geboren en getogen aan de oever van de Westeinderplassen vertellen over de palingvisserij bij de Chr. Vrouwenbeweging Passage afd. Mijdrecht. Zijn verhaal gaat vooral ook over de uitstervende paling, de niet meer zo zeldzame meerval en diverse andere onderwaterbewoners. Het belooft een interessante en… smakelijke avond te worden. Locatie: gebouw Irene, Kerkstraat 11 – naast de Janskerk te Mijdrecht. Aanvang: 20 uur. Koffie v.a. 19.45 uur. Introducees zijn van harte welkom ad euro 2,50.

Kinderen de Schakel aan het ontbijt Afgelopen woensdag mochten de kinderen van basisschool de Schakel in Vinkeveen op school komen om met elkaar te genieten van het schoolontbijt. Het Nationaal Schoolontbijt is het grootste ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in het hele land. Een week lang. Op basisscholen in het hele land gaan kinderen niet alleen samen ontbijten. Ze leren op een leuke manier ook nog waarom

ontbijten zo goed voor je is. Op de Schakel helpen de kinderen van de bovenbouw de kinderen van de onderbouw met het smeren van de boterhammetjes en het inschenken van een lekker en gezond drankje! Met elkaar hebben ze heerlijk zitten smullen en hebben de kinderen geleerd waarom ontbijten belangrijk is en wat een goed en gezond ontbijt is. Wat is nu precies een gezond ontbijt? Kijk daarvoor op

www.schoolontbijt.nl

Ajax Vrouwen te gast bij Grieks restaurant Corfu Dinsdagavond jl. was het een drukte van belang bij het Grieks specialiteitenrestaurant Corfu van Jannis Mitropoulos in Mijdrecht. Corfu organiseerde een open inloopuur voor alle fans van de Ajax Vrouwen. Een uur lang beantwoordden de vijf Ajaxieden (en internationals) uit de selectie allerlei vragen van fans, deelde handtekeningen uit, en figu-

reerden op talloze foto's en selfies van hun fans. Anouk Hoogendijk, Petra Hogewoning, Chantal de Ridder, Eli Sarasola en Marlous Pieëte genoten zelf nét zo van de avond als de fans. En natuurlijk was er nog even gelegenheid om met Jannis te poseren voor de fotograaf. foto thijs van uden


DE GROENE VENEN

20 november 2015

5

Kinderen van OBS De Trekvogel ontbijten op school Woensdag 11 november mochten de leerlingen van OBS De Trekvogel op school ontbijten. Zij deden weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. In de klassen genoten de kinderen aan gezellig gedekte tafels van bruin brood, krentenbollen, mandarijntjes, melk, (smeer)kaas, jam,

Kort nieuws Wilnis

Diapresentatie over Iran

appelstroop, komkommer en ander lekker beleg. Dit jaar was het ontbijt nog weer gezonder dan de jaren hiervoor. Kinderen zien het belang in, dat ontbijten belangrijk is. Het ontbijt levert de energie van de dag. Naast dat het belangrijk is, was het ook erg gezellig.

ANWB Streetwise bij basisschool De Eendracht Kerstmiddag voor alleengaande ouderen bij Stichting Hesselius Op woensdag 23 december a.s. organiseert de St. Tjitze Hesselius een bijzondere kerstmiddag in De Boei in Vinkeveen voor alleengaande ouderen. Tussen 14 en 17 uur zijn er muzikale optredens, speciale gasten en natuurlijk lekkere hapjes en drankjes. Maatschappelijke Stagiaires van het VLC zullen De Boei omtoveren in prachtige kerstsfeer, op elke tafel staan heerlijke hapjes klaar verzorgt door het team van De Boei en enkele verzorgsters kunnen de gasten helpen die niet goed ter been zijn. Uiteraard zijn aan de bijeenkomst geen kosten verbonden. Inloop is vanaf 13.30 uur, aanvang om 14 uur. Natuurlijk is het mogelijk om thuis te worden opgehaald als men zelf niet naar De Boei kan komen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@ tjitzehesselius.nl met daarin uw naam, adres en of u opgehaald wilt worden. Heeft u geen e-mail? Ga dan langs bij

een van de servicepunten, zij kunnen u helpen met aanmelden. St. Tjitze Hesselius zet zich in om activiteiten voor alleengaande ouderen te organiseren. De naamgever van de stichting was een alleenstaande Mijdrechter die zich na zijn pensionering zelf ook vaak alleen was. Hij heeft zijn geld beschikbaar gesteld aan een stichting die uitjes organiseert om mensen met elkaar in contact te brengen en een gezellige dag te bezorgen. Afgelopen jaar organiseerde de stichting met veel succes o.a. een uitje op de Vinkeveense plassen, 2 kunstlezingen en een bezoek aan het Kröller Muller Museum en een Facebook workshop. Ook voor het komende jaar staan er weer leuke uitjes in de planning. Medio december wordt de agenda weer gevuld met nieuwe activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.tjitzehesselius.nl of volg de stichting op Facebook.

Salon Leef introduceert La Bella Donna make-up in de Ronde Venen Op maandagavond, 16 november, heeft La Bella Donna haar make-up lijn in de Ronde Venen geïntroduceerd. In samenwerking met Salon Leef mochten 7 gelukkigen kennis maken met deze nieuwe make-up. Tijdens een workshop bij Salon Leef hebben de deelnemers kennis kunnen maken met de minerale make-up van La Bella Donna. Onder het genot van een hapje en een drankje en met afsluitend een fotoshoot kregen de deelnemers een

make-up advies. “Het was een ontzettend leuke avond bij Salon Leef met een prachtig product.”, aldus Bianca Pappot een van de deelneemsters. De make-up van La Bella Donna is uniek vanwege de 100% natuurlijke minerale basis en haar geschiktheid ook voor mensen met een allergische of geïrriteerde huid. De make-up van La Bella Donna is in de Ronde Venen exclusief verkrijgbaar bij Salon Leef. Meer informatie zie www.salonleef.nl.

Maandag jl. bracht ANWB Streetwise een spannend verkeersprogramma bij basisschool OBS De Eendracht in Mijdrecht om alle kinderen van de basisschool beter met het huidige verkeer te leren omgaan. In verschillende praktijklessen leerden zij over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen: Toet toet voor groep 1 en 2, Blik en klik voor groep 3 en 4, Hallo auto voor groep 5 en 6 en Trapvaardig voor groep 7 en 8. Leerlingen van groep 6 staan bij het onderdeel Hallo auto, en krijgen van een ANWB instructeur uitleg over veilig zitten in een auto (riemen, eventueel kinderzitje) en hoe lang

het duurt voor een auto echt stil staat als hij moet remmen. Daarna mochten de kinderen zelf remmen naast de instructeur en het nogmaals ervaren achterin de auto, terwijl een klasgenoot ging remmen. Een leerzame en vooral verhelderende les waarvan de kinderen volop hebben genoten.

Naschoolse activiteit 'Ik denk me sterk' feestelijk afgesloten Afgelopen week werd de naschoolse activiteit ‘ik denk me sterk’ feestelijk afgesloten. Tijdens de diplomauitreiking presenteerden de kinderen aan de genodigden wat zij tijdens de cursus hebben geleerd over de kracht van gedachten. Ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes luisterden aandachtig en deden enthousiast mee tijdens de quiz die de kinderen in elkaar hadden gezet. Als je positief denkt voel je je prettiger en sterker en durf je meer. De kinderen hebben op de cursus vijf weken lang met elkaar gekletst, spelletjes gedaan, getekend en toneel gespeeld en natuurlijk het spel ‘ik denk me sterk’ gespeeld. Thuis konden zij werken aan opdrachten uit een werkboekje en alle tips nog eens terug lezen. Als aandenken ontvingen alle kin-

deren van trainer Mirelle Valentijn, naast het diploma, ook een spel ‘ik denk me sterk’, om thuis nog eens te spelen met vriendjes of vriendinnetjes en het eigen gezin. De lessen vonden plaats in de speelzaal van de Driehuisschool die als samenwerkingspartner van de stichting ruimte beschikbaar heeft gesteld. Ook de laatste naschoolse activiteiten van dit najaar worden de komende weken afgesloten. Ze zijn georganiseerd door Stichting Samen Sterk voor Kinderen en allen weer een succes geworden! Kinderen hebben preventief kunnen werken aan sociaal emotionele ontwikkeling, talenten ontdekt en nieuwe vrienden gemaakt. Via deze weg wil de stichting nogmaals de gemeente bedanken, die de activiteiten mede mogelijk maakt door subsidie.

Maandagmorgen 23 november organiseert NVVH-Vrouwennetwerk, afdeling De Ronde Venen de lezing: ”Een blik achter de sluier”, een diapresentatie over Iran om 10 uur in de Willisstee in Wilnis. Kees Terlouw en zijn vrouw Diny hebben een grote passie voor reizen. Zij bezochten al vele landen en continenten en kwamen zo in contact met Iraanse pelgrims. Deze Iraniërs waren zeer vriendelijk en gastvrij, meerdere malen werd hen gevraagd; ”Wanneer bezoeken jullie ons prachtige land?” En zo vertrokken zij, gewapend met camera en rugzakken, voor zes weken naar Iran. Op deze maandagmorgen mogen belangstellenden mee op reis en genieten van deze zeer avontuurlijke tocht. Introducé’s zijn welkom, zij betalen € 2,50.

Vinkeveen

Lezing over bodemleven Weet u dat er in een handje grond meer organismen zitten dan er mensen op aarde zijn? Op maandag 23 november organiseert natuurvereniging De Groene Venen een lezing over bodemleven. Bodembioloog Gerard Korthals vertelt over het niet met het blote oog zichtbare bodemleven: bacteriën, schimmels, aaltjes en wormen. De mens kan niet zonder: zij bevorderen plantengroei, leveren medicijnen en beïnvloeden het klimaat. U kijkt straks met andere ogen “naar de grond”. De lezing vindt plaats in het Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen, aanvang 20 uur. Toegang gratis. Aanmelden: degroenevenen@hetnet.nl of Charlotte Smit 0297-261576.

Vinkeveen

O.K.K. presenteert “Bruintjes bier bruist beter” Op vrijdag 20 en zaterdag 21 november speelt toneelvereniging O.K.K hun nieuwe voorstelling ‘Bruintjes bier bruist beter’. Een hip geval vol absurde, kluchteffectvolle vergissingen... Dat word genieten! Locatie: De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur. Details op

www.toneelverenigingokk.nl.

Baambrugge

Dansen in De Vijf Bogen Op zaterdag 21 november a.s kan er weer ge(stijl)danst worden in het dorpshuis De Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat 10, Baambrugge. Aanvang 21 uur, koffie vanaf 20.30 uur. Entree en parkeren gratis. Voor inlichtingen: Annelies Bakker,Vinkeveen 0297-264105


6

20 november 2015

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

20 november 2015

7

DE WEEK IN BEELD Afgelopen weekend is Abcoude in Sinterklaas-stemming gebracht met de donkeremaanden-verlichting, maar ook met Sinterklaaswensen van de schooljeugd uit Abcoude en vele cadeautjes en Sinterklaas-attributen.

Mevrouw Oliemans is de winnaar geworden van de Winkel & Winactie van De Lindeboom in Mijdrecht. De hele maand oktober kon men kassabonnen verzamelen. Wie drie bonnen inleverde met een totaalbedrag van 50 euro of meer, maakte kans op één van de 18 mooie prijzen, zoals boodschappen-verwen-pakketten en verschillende cadeaubonnen van de winkels in De Lindeboom. Mevrouw Oliemans ging naar huis met de hoofdprijs: een weekendje weg naar de kerstmarkten in Essen en Düsseldorf inclusief vervoer, overnachting en ontbijt! foto RoB isaaCs

De selectie turnsters van Veenland hebben van hun sponsoren Leo en Jessy Schaaphuizen nieuwe pakjes gekregen. Schaaphuizen VOF is geen onbekende bij Veenland. Al jaren sponsoren ze de onderlinge wedstrijd en ook de vorige pakjes en trainingspakken zijn door hun gesponsord. Ook Antoinette Schaaphuizen is geen onbekende binnen de vereniging zij helpt al jaren bij de jongens en selectie trainingen. De turnsters hopen met deze mooie pakjes weer mooie resultaten te behalen. Namens de hele selectie van Veenland hartelijke dank, ze zijn er super blij mee!

Woensdag jl. kreeg een deel van het barpersoneel instructie bij het in gebruik nemen van een geheel nieuwe, zeer uitgebreide kassa. Het was de bedoeling dat deze geleverd zou worden in de nieuwe kantine maar de leverancier It's4Retail vond het beter om het nu maar alvast te doen, zodat de medewerkers er al mee vertrouwd kunnen raken. De kassa biedt veel mogelijkheden, waaronder pinnen en cashless betalen. In het kader van: De verbouwing moet zo min mogelijk kosten ging ook deze leverancier door de knieën.... en bood deze kassa geheel gratis aan. Een mooi gebaar!

Winnares mw Oliemans

... in De Ronde Venen


8

20 november 2015

Familieberichten Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

DE GROENE VENEN

Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen. L. v.d. Kerken 429

Na een goed en gezegend leven overleed onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zus, schoonzus en tante

COMMERIJNTJE VISSER - BASTMEIJER REINY

weduwe van Henk Visser * 25 november 1927

13 november 2015

Marco en Mirjam Naomi en Eric Lisa, Bram Diewertje en Boris Mathijs Samuël en Angela Jan en Judith † Merel Stijn Linde René en Nathalie Etiënne Dominic

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

J. Rodenburg - Bastmeijer P. Sluijter - Bastmeijer † en A. Sluijter G. Plender - Visser †

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

en verdere familie Correspondentieadres: M. Visser Aziëlaan 333 2622 JM Delft

Uitvaartbegeleiding "Waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in de keuze van uw uitvaartondernemer"

Liefde Aandacht Respect

Miranda van Gelderen 06-23367997 Brenda Stork 06-15442046 www.charonuitvaart-abcoude.nl

Ma is overgebracht naar Uitvaartcentrum Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen, alwaar geen bezoek. De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op vrijdag 20 november om 13.30 uur in de Dorpskerk, Kerkplein te Abcoude, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt op de Algemene Begraafplaats te Abcoude. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het koor van de kerk. Ma hield van bloemen.

Bibliotheek Vinkeveen tekent intentieverklaring Vorige week heeft de Bibliotheek Vinkeveen een intentieverklaring getekend om een ruimte in de benedenverdieping van het voormalige zusterhuis van Maria-Oord te gaan betrekken om hierin de bibliotheek te gaan huisvesten. Bestuurder Eric de Haan van de Bibliotheek geeft aan dat deze nieuwe ontwikkeling past in een veranderende functie in de toekomst van een bibliotheek; het wordt steeds meer een plaats voor ontmoeting en verbinding. En dat past prima in de plannen die de werkgroep WOEV (werken, ontmoeten, ervaren, verbinden) heeft voor de benedenverdieping van het oude zusterhuis aan de Herenweg in Vinkeveen. Zo blijft de bibliotheek gevestigd op een goed bereikbare plaats in Vinkeveen en ontstaat er samenwerking en verbinding met de andere initiatieven die op deze plaats in ontwikkeling zijn. In de ruimte van ongeveer 1.000 m2 wil WOEV een combinatie van eten & drinken, ontspanning, cultuur en preventie aanbieden. Toegankelijk en bereikbaar voor jong en oud en dit alles op

kleinschalige en laagdrempelige basis. Inmiddels is al voor ruim 60% van de totale oppervlakte een invulling gevonden. Het plan omvat bijvoorbeeld de vestiging van een lijstenmakerij, (tijdelijke) winkelruimten, een lunchroom, enkele flexwerkplekken, gezamenlijke ruimte voor fysio en aanvullende beweging en preventie en dus ook de bibliotheek. Ook komt er een ‘huiskamer’ voor allerlei bijeenkomsten, workshops, vergaderingen, cursussen etc. Voor meer informatie over de plannen zie ook www.druktevanbelang.org. Naast de intentieverklaring van de Bibliotheek is inmiddels ook een intentieverklaring getekend door de lunchroom en de lijstenmakerij. Op dit moment is de werkgroep WOEV, samen met de potentiële gebruikers en met eigenaar GroenWest, in overleg over de verder uitwerking, planning en realisatie van alle initiatieven. WOEV verwacht in de komende weken nog meer intentieovereenkomsten met potentiele gebruikers af te kunnen sluiten.


DE GROENE VENEN

20 november 2015

9

Buurtbewoners acteren in korte film De Buurtverbinding -voor elkaar! Acht buurtbewoners acteren vanaf woensdag 18 november in de korte film ‘De Buurtverbinding -voor elkaar’! Speciaal voor de burenhulpwebsite www.debuurtverbinding.nl acteren zij in drie afzonderlijke fragmenten. Zo is te zien dat een student een bord met eten van één van zijn buren krijgt omdat hij teveel voor zijn vrouw en zichzelf gekookt heeft, een ander die een hoge ladder van een buurtgenoot leent omdat die van hem te kort is om bij de verstopte dakgoot te komen en een fragment waarin twee vrouwen samen wandelen, want samen wandelen is toch leuker dan alleen? Alle contacten

tussen deze buurtgenoten zijn ontstaan na plaatsing van een oproep op www.debuurtverbinding.nl. Plaats ook een oproep op de buurtverbinding! Er zijn veel mensen die het leuk vinden om iets voor een ander te doen of samen met een ander uit de buurt iets te ondernemen. Maar hoe weten zij wie hulp nodig heeft of wie gezelschap zoekt? En

hoe weet je wie het leuk vindt om te helpen? Daarom is er de website www.debuurtverbinding.nl. De Buurtverbinding is een marktplaats om vraag en aanbod uit buurten bij elkaar te brengen. De hulp die gegeven wordt is geheel kosteloos. Alleen eventuele materiaalkosten en/of vervoerskosten regelt men onderling. Het gebruik van de website is tevens geheel gratis. Bent u nieuwsgierig geworden naar het filmpje? Bekijk deze dan op:

www.debuurtverbinding.nl

Alzheimer Café Abcoude op 25 november Het belooft een inspirerende middag te worden met gastspreker Ruud Dirkse, stichter van DAZ, een organisatie die steun verleent aan zorgverleners, met name waar het gaat om mensen die lijden aan dementie. Uitgangspunt is hierbij om steeds te kijken naar wat iemand nog wel voor mogelijkheden heeft in plaats van stil te staan bij wat iemand niet meer kan. Ruud Dirkse is ook schrijver van het boek “Had ik maar geweten” met veel praktische tips voor mantelzorgers. Het Alzheimer Café is een trefpunt

voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, hun hulpverleners en belangstellenden uit de gemeente De Ronde Venen. Bent u nieuwsgierig geworden naar dit thema en wilt u van gedachten wisselen en ervaringen delen, dan bent u van harte welkom bij Tympaan-de Baat, Dorpszicht 22 in Abcoude. Er is koffie, thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aanvang 14 uur. Einde 15.30 uur.Toegang gratis. Meer informatie: Esther Smit, tel. 0297-230280, e.smit@ stdb.nl.

Hoe komt u de donkere kerstdagen door met uw iPad of Tablet? iPad4Senior biedt een leuke kerstcursus van drie lessen (op 8, 15, 22 december) om de donkere kerstdagen op een gezellige manier door te komen. In deze lessen worden spelletjes behandeld op de iPad of Tablet, bellen met familie en vrienden via Skype en FaceTime, en in de laatste les wordt een digitale kerstkaart gemaakt onder genot van een lekker kerstbrood. Geef je nu op! Kosten € 50,Cursus data: dinsdag 8, 15 en 22 december start in de bibliotheek Mijdrecht van 10.0012.00 uur en in de bibliotheek Maarssenbroek tussen 14.00-16.00. Opgeven via onderstaande contact gegevens. Geen iPad of Tablet wat nu? Worstel je ook met de vraag: welke tablet moet ik kiezen? Weet je niet wat de verschillen zijn? Wat is nu beter een Tablet of een iPad? Heb je geen idee of wil je graag aankoopbegeleiding, geef je dan nu op! Er wordt in twee lessen ingegaan op de verschillen en overenkomsten tussen de iPad en de Tablet. Er zijn meerdere iPads en Tablets aanwezig

zodat je kunt oefenen en kunt ervaren wat de verschillen zijn, zonder meteen honderden euro’s uit te hoeven geven. Geef je nu op! Kosten € 35,Cursus data: woensdag 9 en 16 december in de bibliotheek, Mijdrecht van 10.00-12.00 uur. Op woensdag 9 en 16 december starten ook in de bibliotheek Loenen van 13.00-15.00 uur cursussen. Opgeven via email: info@ipad4senior.nl of Telefoon: 026-312 1410. Website: www.ipad4senior.nl Facebook: iPad4Senior

IVN Winterwandeling Op zaterdag, 21 november 2015 wandelen we door de Demmerikse Polder. De Polder Demmerik geeft een goed beeld van het oorspronkelijke veenlandschap. Deze polder is niet verveend, zoals elders in De Ronde Venen is gebeurd.

genoeg aan en trek stevige waterdichte schoenen aan. Neem ook iets warms te drinken mee. Aanmelden is niet nodig. Info: Hans Tuinenburg, tel. 06-13 999 814.

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Wat het gebied verder bijzonder maakt, is dat er een oude spoorbaan doorheen loopt, die niet meer als zo danig in gebruik is. Ook staat de polder bekend als weidevogelgebied. Tijdens de wandeling wordt o.m. aandacht besteed aan de plannen voor natuurontwikkeling voor de polder Groot Wilnis-Vinkeveen, waar de Demmerikse Polder deel van uitmaakt. De wandeling is ongeveer 8-9 km lang. Verzamelen: 21 november, 9,30 uur, begraafplaats Wilnis aan de J. Enschedeweg. Vandaar vertrekken we met zo min mogelijk auto’s naar het startpunt, parkeerplaats bij Spoorlaan 2, Vinkeveen. Einde wandeling is om ongeveer 12.30 uur gepland. Tips voor onderweg: kleedt u warm

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

20 november 2015

DE GROENE VENEN

HET VERHAAL VAN

Tekst Anja Verbiest

Wilnisser Thijs Snoek speelt rol van Roger in musical Grease

“Elke avond wil ik knallen!” Thijs Snoek is de laatste maanden nog maar amper in Wilnis. Vrijwel elke avond speelt hij ‘ergens in het land’ in de musical Grease de rol van Roger, een van de leden van de vriendengroep T-Birds. teKst anja veRBiest

“Dat is best pittig, ook omdat we in het weekend regelmatig twee shows op één dag spelen. Maar het is echt superleuk om te doen, elke avond wil ik knallen! Op onze vrije maandag kom ik wel weer een beetje bij”, zegt Thijs thuis aan tafel bij zijn ouders in Wilnis. Hij woont sinds kort op kamers in Amsterdam. “Met mijn ‘omgekeerde leven’ en de lange dagen die we maken, lukt het zo nu en dan gelukkig nog wel om hier naartoe te komen. Om samen te eten met mijn broers en ouders, of

musical waarin Thijs een rol speelt. “Van mijn twaalfde tot en met mijn veertiende heb ik tussen de 60 en 70 voorstellingen meegedaan met The Sound of Music. Eerst als Kurt en later als zijn oudere broer Friedrich. Ja, dat smaakte naar meer!”

Spannende weken Begin dit jaar hoorde Thijs dat Grease voor de derde keer met een Nederlandse cast zou gaan toeren en hij besloot direct een kans te wagen. “Dit kon ik natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Ik wist dat ik het goed moest doen in alle disciplines: zang, dans én spel. Het waren drie intensieve en spannende weken, maar daarna hoorde ik dat ik de rol van Roger mocht gaan spelen. Het is fantastisch om mijn musicalcarrière als jongvolwassene zo te mogen beginnen. Het is elke avond weer een feest om met z’n allen het verhaal van Danny en Sandy te vertellen Thijs Snoek speelt de rol van Roger in de musical Grease. aan het publiek. Ik foto jan jeLLe de BoeR vind het echt een iets leuks te gaan doen met vrienden. kick om me op het podium in het zweet Maar verder draait alles voorlopig te dansen. Al die energie, ik word daar om Grease.” Grease is niet de eerste elke keer weer blij van!”

Gedenkwaardig concert Regiokoor De Ronde Venen Afgelopen zondag 15 november zullen de talrijke bezoekers van het monument Johannes de Doper op de grens van Mijdrecht en Wilnis niet snel vergeten. Zij hebben genoten van een schitterend concert door Regiokoor De Ronde Venen, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het koor. Dat werd daarbij begeleid door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest NASKA. Solistische medewerking werd verleend door de sopraan Caroline Stam, de alt Martine Straesser, de tenor Arco Mandemaker en de bas/bariton Bert van de Wetering. Het jubilerende koor, dat aanvankelijk 27 leden telde, is in de loop der jaren gegroeid naar een kleine 50 enthousiaste zangers en zangeressen. Onder de bezielende leiding van dirigent Gert J. Hans heeft het koor zich een breed repertoire eigen gemaakt, in tijd variërend vanaf de Middeleeuwen tot heden aan toe. Van begin af aan is het koor er in geslaagd om naast kleinere optredens jaarlijks een groot concert met solisten en orkest te verzorgen. Vrijwel altijd wordt dit dan georganiseerd in samenwerking met de Vrienden van het Monument Johannes de Doper in het gelijknamige monumentale kerkgebouw, dat zich bij uitstek voor

dergelijke uitvoeringen leent. Voor de aanvang van het concert afgelopen zondag werd door de uitvoerenden, samen met de bezoekers, een minuut stilte in acht genomen ter herdenking van de slachtoffers van de dramatische gebeurtenissen afgelopen weekend in Parijs. Deze stilte liep naadloos over in de gezongen woorden ‘De moeder stond door smart bevangen en met tranen langs haar wangen...’ van Stabat Mater in C opus 16 van Josef Gabriel Rheinberger. De indrukwekkende uitvoering van dit werk sloot perfect aan bij de gevoelens van die dag. Na alle bezongen droefheid eindigt het Stabat Mater met de woorden ‘de verrukking

Nicole en De Regenboog Het zingen zat er bij Thijs al heel vroeg in, het dansen kwam iets later. Thijs: “Vanaf mijn zesde heb ik tien jaar lang bij Dansschool Nicole allerlei showen danstechnieken geleerd en meegedaan met vele shows. Zingen deed ik in die jaren onder meer bij kindermusicalkoor De Re- Scène uit Grease met de vrienden van de T-Birds.Thijs Snoek staat rechts. genboog en Kinderen voor foto jan jeLLe de BoeR Kinderen. In 2007 mocht ik tijdens het popconcert van Kinderen we met de hele cast en crew in vakan- Vormgeving’ aan het Grafisch Lyceum voor Kinderen zelfs een solo doen:‘Doe tiehuisjes in de buurt overnachten. Op Utrecht even in de koelkast gezet. “Ik de Shake’. Een leuk en vrolijk nummer, zo’n manier leer je elkaar heel goed zit in het derde jaar en ik wil de opleiding zeker af maken. Natuurlijk hoop met ook nog eens veel dans. Momen- kennen!” teel volg ik, naast mijn rol in Grease, Op een ‘gewone’ speeldag vertrekt ik dat Grease volgend seizoen doorgaat zangles bij Lida Straathof. Het is be- Thijs rond vier uur ’s middags met zijn en dat ik dan ook nog meedoe, maar langrijk om mijn stem te onderhouden. collega’s per bus vanuit Amsterdam. anders pak ik in september deze studie Net zoals ik goed voor mijn lichaam “Als we in het theater aankomen, doen weer op. Een mooie backup voor lamoet zorgen. Grease is ook fysiek elke we eerst een fysieke opwarming. Op- ter…” De afgelopen jaren werkte Thijs avond een uitdaging. Ik moet mijn drukken, buikspieroefeningen, stret- ook regelmatig als stemacteur, onder danspartner bijvoorbeeld best vaak lif- chen, dat soort zaken. Daarna volgen meer voor producties van Disney. “Dat ten, dat had ik nog niet eerder gedaan. een vocale opwarming en de ‘company is een vak apart. Op het toneel gebruik call’, waarin de details van de show van je ook lichaamstaal, maar hierbij kun je Dus ik moest ook sterker worden…” die avond nog even worden doorgeno- het karakter dat je speelt alleen maar men. Na het avondeten, dat we zelf van met je stem vormgeven. Sinds mijn ‘Oude bekenden’ In de cast van Grease trof Thijs een huis meenemen, is het hoog tijd om ons twaalfde heb ik al vijf hoofdrollen mo‘oude bekende’. “Vajèn van den Bosch, klaar te maken voor de voorstelling. gen doen, hopelijk volgen er nog meer.” die de rol van Sandy speelt, ken ik van Haar in de lak en een poedertje erop, Maar Thijs heeft nog meer dromen… The Sound of Music. We wisten van ik word er steeds handiger in. En dan “Ik wil graag naar het conservatorium, elkaar niet dat we auditie hadden ge- is het showtime en gaan we los… Rond om zang te studeren. Het zou geweldig daan. Dat was dus een leuke verras- half twee ’s nachts ben ik meestal weer zijn als ik dit ook in de toekomst kan blijven doen!” thuis.” sing.” De onderlinge sfeer is prima, vertelt Meer informatie over de musical Thijs. “Het is een fijne groep, we trek- Meer dromen ken veel met elkaar op. Ook als we een Omdat hij de rol van Roger het hele the- Grease en Thijs Snoek is te vinden op langere periode in een theater wat aterseizoen mag spelen, heeft Thijs zijn www.stage-entertainment.nl/shows/ verder weg van Amsterdam spelen en opleiding ‘Animatie en Audiovisuele musical/grease.

… die de hemel ons bereidt’. De ‘verrukking’ straalde van de gezichten af, van de solisten en de koorleden; heel indrukwekkend allemaal. Het volgende werk was een instrumentaal intermezzo. In de uitvoering van de symfonie nr. 40 KV 550 van W.A. Mozart kwam het concerterende (wedijverende) karakter goed tot zijn recht, helemaal door het heen en weer ‘kwinkelen’ tussen blazers en strijkers. Dankzij de akoestiek van het kerkgebouw stond het blazersgeluid los en subtiel ’in de ruimte’, zoals dat ook in het Concertgebouw van Amsterdam zo te horen is. Het Menuetto kreeg het perfecte lichtvoetig en dansend karakter. Na het slotdeel klonk er terecht een klaterend applaus. Voor de pauze klonk nog het Jubilate Deo van L. Spohr. Dit werk was oorspronkelijk als openingswerk geprogrammeerd, maar werd verschoven gezien de dramatische gebeurtenissen in Parijs. Een gouden greep. De opbouw van het concert ging nu van mineur, van stemmig droef, langzamerhand over in majeur, in gepast optimisme. Het concert werd afgesloten met de Harmoniemesse van Joseph Haydn, zijn laat-

ste mis. De naam is een bijnaam (niet van Haydn) en slaat op de instrumentale bezetting, met naast de strijkers een volledige blaassectie: in Oostenrijk noemde men muziek voor blaasinstrumenten Harmoniemusik. Het werk kwam mede goed tot zijn recht door de goede balancering tussen solisten en koor met het orkest. Opnieuw viel de kwaliteit op van het Regiokoor; krachtig en ingetogen, waar nodig, en een strakke en warme koorklank. De bezoekers van het concert hebben zeker ook genoten van het solistenkwar-

tet. De mis heeft vele passages waarin het kwartet kan excelleren. Dat deden ze dan ook deze middag, het was puur muzikaal genieten. Aan het eind van het Agnus Dei klonken de trompetten feestelijk, heel passend voor een concert ter gelegenheid van 10 jaar Regiokoor. Naast de trompetten zullen de indrukwekkende laatste woorden van het Agnus Dei nog lang in ieders geheugen naklinken: dona nobis pacem, geef ons de vrede. En die vrede kan de wereld van nu wel heel erg goed gebruiken … foto henK ButinK


DE GROENE VENEN

20 november 2015

AUTOSPECIAL

11

Teksten Michael Reuling en Rob Isaacs

Private lease brengt andere kijk op autobezit

Alle voordelen van een leaseauto, maar... niet van de zaak (en dus geen bijtelling) Het is volop in het nieuws. Per 1 januari 2015 veranderen de tarieven voor de bijtelling. En dus is leaserijders er alles aan gelegen om voor het einde van het jaar een auto met een gunstige bijtelling op kenteken te laten zetten, zodat ze de komende vijf jaar buiten de per 1 januari aangescherpte belastingregels vallen. Maar voor wie geen auto van de zaak heeft, zijn deze nieuwe regels helemaal niet van belang. Voor hen is het zogeheten 'private lease' inteeressant. Geen bijtelling, maar tegen een vast maandelijks bedrag een nieuwe auto rijden, zonder de zorgen over afschrijving, onderhoud verzekering en wegenbelasting. Wat gaat er veranderen? In 2015 worden de CO2-grenzen voor een verlaagde bijtelling flink aangescherpt. De 4% bijtellingscategorie blijft bestaan voor auto's met een uitstoot van 0 gram CO2/ km. Echter verdwijnt de 7%. Auto's die nu in de 7% vallen schuiven op naar 15%. Auto's die in 2015 in de 14% vallen gaan in 2016 naar 21%. En afhankelijk van de uitstoot schuift ook de 20% bijteller op naar 21% of 25%. Zie ook de tabel onderaan deze pagina. Het uiteindelijke doel is om in 2019 slechts twee bijtellingstarieven over te houden, van 4% en 22%. Eindsprint naar 2016 Waar normaliter gedurende de laatste maanden van het jaar geen auto's meer op kenteken worden gezet, omdat berijders wachten op het nieuwe 'bouw'jaar, is het vanwege de aangekondigde fiscale maatregelen dit jaar juist erg druk bij de autoleasemaatschappijen. “Wij gaan de komende anderhalve maand nog zo'n 500 auto's op kenteken zetten, met bijtellingspercentages van 7, 14 en zelfs 20%”, aldus Norbert Karthaus uit Mijdrecht, directeur van Strix Lease Service. Het gaat daar-

Norbert Karthaus bij vooral om de zakelijke plug-in- en hybride auto's. “De markt was door het economisch herstel al opgeveerd, maar toen na de zomer de gewijzigde fiscaliteit duidelijk werd, zien we dit najaar een duidelijke groei ontstaan. Veel wagenparkbeheerders en bedrijders willen nog profiteren. Wij kunnen hen helpen doordat we bewust meer hebben ingekocht en die voorraad op vast kenteken zetten. O.a. naar Mercedes, Audi E-tron, Volvo V40, Golf GTE en Passat GTE is veel vraag,” vertelt hij. Private lease Ongeveer 1 op de 14 werknemers rijdt een auto van de zaak. En afhankelijk van het beschikbare budget en de bijtelling kun je dan een leuke en

Het aantal bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak gaat van vier naar twee. Per 1 januari 2019 gelden er alleen nog bijtellingspercentages van 4% en 22%:

Uitstoot:

2015

2016

2017

2018

2019

0 gram/km

4%

4%

4%

4%

4%

1-50 gram/km

7%

15%

17%

19%

22%

51-82 gram/km

14%

21%

22%

22%

22%

83-106 gram/km

20%

21%

22%

22%

22%

107-110 gram/km

20%

25%

22%

22%

22%

vanaf 110 gram/km 25%

25%

22%

22%

22%

BRon: RendeMent.nL

Rijdt u al op winterbanden? Sinds de ingang van de wintertijd draait de (radio)campagne De Bandenwisselweken van VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche, volop. Het doel van deze campagne is het vergroten van de verkeersveiligheid met als boodschap: de juiste band op het juiste moment. Tijdens de radiocampagne roept Formule 1 – presentator Allard Kalff de Nederlandse automobilist op om een afspraak te maken voor het wisselen van de banden bij de VACO-bandenspecialist. Winterbandenverplichting in Europa De regels over de verplichting van winterbanden en sneeuwkettingen in Europa veranderen continu. Op de website van de VACO is een interactieve kaart te zien, die altijd up-to-date is. Wist u bijvoorbeeld dat winterbanden verplicht zijn in Duitsland? Ook al rijdt u niet naar de wintersportgebieden, maar bijvoorbeeld naar een zakelijke afspraak in dit buurland, wordt u toch geacht op winterbanden te rijden. Ga goed voorbereid op weg en voorkom boetes.

rijk aangeklede auto rijden. Maar voor wie geen leaseauto krijgt van de zaak zijn er tegenwoordig ook hele mooie oplossingen. Het is natuurlijk mogelijk om, als je wat geld achter de hand hebt, een mooie auto te kopen. Nieuw of gebruikt. Zo verwachten de Bovag en RAI Vereniging dat in 2016 400.000 nieuwe personenauto's verkocht worden. De consument krijgt meer vertrouwen en dealers bieden de consument mooie oplossingen met aantrekkelijke rentes. Sinds kort bieden veel dealers nu ook 'private lease'. Steeds meer automobilisten kiezen voor deze oplossing om zonder tussenkomst van hun werkgever een auto te leasen. Geen bijtelling Bij private lease heb je geen groot aankoopbedrag nodig, maar betaal je per maand een vast bedrag. Omdat je privé least krijg je niet te maken met bijtelling. Er is een ruim aanbod van merken en modellen, waarbij je de auto vaak zelf kunt samenstellen. Bij het bepalen van je maandelijkse leasebedrag kun je kiezen voor diverse opties, pakketten en aantal kilometers. Denk bijvoorbeeld aan reparaties, pechhulp, glasherstel, (winter)banden en onderhoud. Ook de verzekering neem je mee in het maandelijkse bedrag. Ook over de wegenbelasting hoef je je geen zorgen meer te maken. Het enige wat je nog zelf betaalt is de benzine. Een overzichtelijke constructie dus. Het bezit van de zaak In ons land lijkt men in de doelgroep tot 45 jaar steeds minder gefocust te zijn op het bezit van een auto, maar eerder op het gebruik ervan. Mede daardoor groeit private lease in Nederland. Je hebt immers geen onverwachte kosten en mag nadat het contract afloopt een nieuwe auto uitzoeken. Private lease stelt huishoudens in staat om een nieuwe en betrouwbare eerste of tweede auto te rijden, tegen lagere kosten dan bij het gebruik van een zelf aangeschafte auto. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer Nederlanders nadenken over het afsluiten van een private lease contract. Een nieuwe auto is niet voor iedereen weggelegd en de kosten van het onderhoud van oudere auto’s vallen vaak tegen. Dan klinkt private lease als een hele mooie constructie, maar je moet alle kosten goed op een rijtje zetten voor jezelf. Je moet rekening houden met zaken als onderhoud (met name bij wat oudere auto's), het aantal kilometers dat je per jaar aflegt, de afschrijving, ver-

De leasemarkt is flink in beweging. Zakelijke rijders kunnen nu nog een slag slaan met een lage fiscale bijtelling. Daar heeft de particulier niets aan. Toch? zekering, enzovoort. In veel gevallen zul je merken dat private lease een zeer aantrekkelijke oplossing is. Op maat met de klant Bij Toyota-dealer Van Ekris in Mijdrecht is Reinout Schuppers verantwoordelijk voor de verkoop. Ook hij ervaart een gestegen belangstelling voor private lease en het merk speelt daar op in met een eigen product dat helemaal op maat met de klant wordt gemaakt. “Bij ons heb je niet de vaste componenten van private lease, maar je stelt zelf een pakket samen: je hoeveelheid kilometers, wel of geen navigate, wel of geen onderhoudscontract of wel of geen winterbanden. Bij aanvang garanderen wij het restwaardebedrag, dus je weet precies waar je aan toe bent. Je hoeft dus straks niet meer te onderhandelen met je auto: na afloop van het contract kies je eenvoudig zelf of je in de auto doorrijdt, of dat je hem inruilt voor een nieuw exemplaar.”

Reinout Schuppers Niet alleen uit de particuliere hoek ziet hij de belangstelling voor private lease toenemen. “Veel bedrijven geven hun medewerkers tegenwoordig een mobiliteitsbudget. Daarmee kan men zelf vervoer inkopen, bijvoorbeeld een private lease auto. Doordat je die in feite privé rijdt, val je buiten de fiscale bijtelling. Met de oplopende bijtellingspercentages die ons de komende jaren te wachten staan, verwacht ik een grote groei van dergelijke constructies,” aldus Reinout Schuppers. Wie nog voor 2016 een zakelijk aantrekkelijke leaseauto op kenteken wil hebben zal moeten haasten. Maar voor wie wat meer tijd heeft en privé een nieuwe auto wil aanschaffen is het interessant om eens rond te kijken naar de verschillende private lease oplossingen van de dealers en leasebedrijven.

Private Lease, zo werkt het Hoewel de voorwaarden per dealer of financier kunnen verschillen, is de basis achter private lease gelijk. Stel je koopt een auto van 12.000 euro. Je ruilt je huidige auto in, en ontvangt daarvoor 3.000 euro. Dan moet je dus nog 9.000 betalen. Maar de dealer garandeert dat je auto over drie jaar nog 3.000 euro opbrengt. In feite hoef je dus maar 6.000 euro te financieren. Dat doe je bijvoorbeeld in 36 maandelijkse termijnen van 166 euro (Noot van de redactie: deze getallen zijn fictief gekozen om het rekenen te vergemakkelijken). Bij die 6.000 euro uit ons voorbeeld moet je natuurlijk nog de bedragen voor onderhoud, verzekering en wegenbelasting tellen. Maar waar het om gaat, is dat allerlei componenten die we gewend waren los te betalen, nu allemaal in één overzichtelijk en transparant maandbedrag worden gevat. En dat is voor veel mensen prettig, want we weten immers wat er maandelijks binnenkomt en welke vaste lasten we maandelijks hebben. Hoe makkelijk is het dan om al je autokosten (op benzine en bekeuringen na) maandelijks te betalen. Nooit meer gedoe over onderhoudskosten, de wegenbelasting per kwartaal en de jaarpremie van de autoverzekering. In feite kun je private lease vergelijken met een Ziggo model. Vroeger betaalden we de vaste telefoon, de tv-antenne en de internetprovider allemaal los. En ook de mobiele telefoon. Met de alles-in-een bundels ontstond niet alleen veel administratief gemak, maar tevens de mogelijkheid om het contract precies naar uw eigen wensen op maat te maken: internetsnelheid, belminuten, daluren, sms-bundel, databundel, buitenlandvoordeel, elk jaar het nieuwste toestel, noem maar op. Datzelfde model heeft nu zijn intrede gedaan op de automarkt. De heilige koe is geen bezit meer, het draait allemaal steeds meer om het gebruiksgemak!


12

20 november 2015

DE GROENE VENEN

AUTOSPECIAL

Tekst Michael Reuling

Uitkomst onderzoek ‘Goed Zien in het Verkeer’

1 op de 10 automobilisten ziet niet goed Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Pearle Opticiens blijkt dat 1 op de 10 automobilisten beter kan zien. Deze automobilisten kunnen nu nog niet goed zien omdat zij überhaupt nog geen bril/contactlenzen dragen of een bril/contactlenzen met een onjuiste sterkte. 2,4% van de onderzochte automobilisten heeft zelfs zo’n slecht gezichtsvermogen dat zij volgens de normen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zelfs helemaal geen auto mogen rijden. Het onderzoek uit 2015 is uitgevoerd onder 1206 automobilisten. Zij hebben tussen 20 augustus en 11 september van dit jaar hun ogen laten controleren één van de Pearle winkels en in een mobiel oogmeetstation in Woudenberg. Uit het onderzoek bleek dat 1 op de 10 (12%) Nederlandse automobilisten kan niet goed zien en 2,4% is

niet rijgeschikt volgens de normen van het CBR. Indien we dit percentage vertalen naar het totale aantal Nederlanders met een rijbewijs, dan gaat het hier over tenminste 240.000 mensen.

aan dat zij het afgelopen half jaar in gevaar kwamen door slecht zicht door bijvoorbeeld de laagstaande zon of verblinding door een tegenligger. Automobilisten worden tijdens het rijden vooral belemmerd door een laagstaande zon; in de winter ervaren automobilisten de meeste hinder van slecht zicht. 41% van de brildragende automobilisten heeft niet altijd een bril op tijdens het rijden en 1 op de 3 automobilisten heeft niet standaard een zonnebril bij zich. Rob Stomphorst, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland: ”De uitkomst van het onderzoek is schrikbarend. Goed zien in het verkeer is van essentieel belang. Het is de verantwoordelijkheid van iedere automobilist om goed te kunnen zien. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen die in de auto stapt, zijn of haar ogen regelmatig laat controleren”.

land voor dat iedere automobilist zijn of haar ogen regelmatig laat opmeten”, aldus Sanne Berendse, werkzaam als optometrist bij Pearle Opticiens. Automobilisten kunnen baat hebben bij een zogeheten

MPLEET ONDERHOUD OMPLEET ONDERHOUD OR ALLE OOR ALLEAUTOMERKEN AUTOMERKEN Combineer je je Combineer onderhoudsbeurt COMPLEET ONDERHOUD onderhoudsbeurt metmet de APK? DanDan de APK? is deis APK helemaal de APK helemaal VOOR ALLE AUTOMERKEN GRATIS! Zo'n 34% van de automobilisten geeft

“Over het nut van winterbanden twijfelt bijna niemand meer, maar ondertussen ziet 1 op de 10 automobilisten niet goed en mag 2,4% eigenlijk zelfs helemaal niet autorijden. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het van groot belang dat iedere verkeersdeelnemer goed ziet. Wij pleiten er dan ook samen met Veilig Verkeer Neder-

GRATIS! COMPLEET ONDERHOUD Combineer Combineerjeje onderhoudsbeurt VOOR ALLE AUTOMERKENonderhoudsbeurt met metde deAPK? APK?Dan Dan

rt je auto minder Start auto minder d? Laatjedan gratis je dan gratis je ugoed? testenLaat bij Profile. testengevoel! bij Profile. r accu een veilig Voor een veilig gevoel!

isisde deAPK APKhelemaal helemaal Combineer je GRATIS! GRATIS! onderhoudsbeurt met de APK? Dan is de APK helemaal

Start Startjejeauto autominder minder

Onderhoud van alle goed? merken goed? Laat Laatdan dangratis gratisjeje ✓ Onderhoud van accu alle merken accu testenbij bijProfile. Profile. Van Alfa tot Volvo testen Van Alfa tot Volvo Voor Vooreen eenveilig veiliggevoel! gevoel! Wij zijn RDW erkend ✓ Wij zijn RDW erkend We werken volgens het onderhoudsschema ✓ We werken volgens het onderhoudsschema van je auto G. Kremer over onderhoud + APK van je auto G. Kremer over onderhoud + APK bij Profile : Met behoud van fabrieksgarantie bij Profile : ✓ Met behoud van fabrieksgarantie “De werkzaamheden zijn perfect “De werkzaamheden zijn perfect en de prijs viel mij 100% mee!” Altijd een duidelijke✓✓prijsopgave Onderhoud Onderhoud vooraf van van alle alle merken merken uitgevoerd uitgevoerd en de prijs viel mij 100% mee!” ✓ Altijd een duidelijke prijsopgave vooraf Van Van Alfa Alfa tot tot Volvo Volvo ✓ Wij Wij zijn zijnofferte RDW RDW erkend erkend ontact op voor een ✓ passende of ga naar www.profile.nl/onderhoud-offerte m contact op voor een passende offerte of ga naar www.profile.nl/onderhoud-offerte K is inclusief afmeldkosten. Excl. eventuele roetmeting bij diesels (€ 28.-) ✓✓We We werken werken volgens volgens het het onderhoudsschema onderhoudsschema atis APK is inclusief afmeldkosten. Excl. eventuele roetmeting bij diesels (€ 28.-) van van jeje auto auto G.G.Kremer Kremerover overonderhoud onderhoud++APK APK bij bijProfile Profile: : ✓✓Met Met behoud behoud van van fabrieksgarantie fabrieksgarantie “De “Dewerkzaamheden werkzaamhedenzijn zijnperfect perfect uitgevoerd uitgevoerden ende deprijs prijsviel vielmij mij100% 100%mee!” mee!” ✓✓ Altijd Altijd een een duidelijke duidelijke prijsopgave prijsopgave vooraf vooraf

GRATIS!

REVIEW REVIEW

REVIEW REVIEW

_v6.indd 3

19-01-15 15:17

_238x300_v6.indd 3

19-01-15 15:17

Neem Neemcontact contactop opvoor vooreen eenpassende passendeofferte offerteofofga ganaar naarwww.profile.nl/onderhoud-offerte www.profile.nl/onderhoud-offerte * De * Degratis gratisAPK APKisisinclusief inclusiefafmeldkosten. afmeldkosten.Excl. Excl.eventuele eventueleroetmeting roetmetingbijbijdiesels diesels(€(€ 28.-) 28.-)

HOGENDOORN 84.0.014 84.0.014 Krant Krant HAH_238x300_v6.indd HAH_238x300_v6.indd3 3

Mijdrecht, Provincialeweg 11 T 0297 28 13 63 www.profile.nl/mijdrecht Uithoorn, Amsterdamseweg 8 T 0297 56 47 08 www.profile.nl/uithoorn

19-01-15 19-01-1515:17 15:17

Roadview-bril, die verblinding door laagstaande zon voorkomt of een Nightview-bril, die 's nachts 56% van de verblinding wegneemt, waardoor de ogen minder snel vermoeid raken.


DE GROENE VENEN

20 november 2015

13

OPEL UW PERSOONLIJKE ASSISTENT MET 4G WI-FI. NU VERKRIJGBAAR IN IEDERE NIEUWE OPEL.

Vanaf

€ 13.995

14% bijtelling

ALLEEN DIT JAAR NOG MET 14% BIJTELLING! Laat u verrassen door de Corsa. Een bijzonder complete nieuwkomer met een sportief design, een ruim interieur en tal van luxe details. Van verkeersbordherkenning tot achteruitrijcamera. Dit om het autorijden nog beter, veiliger, comfortabeler of gewoon leuker te maken. Daarnaast is zowel de 3-deurs als de 5-deurs Corsa alleen dit jaar nog leverbaar met slechts 14% bijtelling. Desgewenst kunt u uw Corsa uitbreiden met Opel OnStar.

Amsterdam Snijdersbergweg 101 T (020) 65 00 670 Hoofddorp Sonderholm 164 T (023) 55 42 920 Amsterdam (service) Transformatorweg 39 (020) T (020) 58 06 16 200 Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, 650 70 Aalsmeer (service) Oosteinderweg 110 T (0297) 32 99 11 Hoofddorp, Sonderholm 164, (023) 554 29 20 Mijdrecht (service) Communicatieweg 26 T (0297) 272 272

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 7,5 – 4,3; km/liter 13,3 – 23,3; CO2 gr/km 174 – 100. Prijs incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

De Fiat Punto is met airco, 15" lichtmetalen velgen en bluetooth-telefoonconnectie de meest complete auto in zijn segment. Let op: wanneer je vóór 1 januari 2016 een leasecontract afsluit, betaal je slechts 14% netto bijtelling. Voor de héle looptijd. Dat betekent dat je de Fiat Punto rijdt vanaf 3 70,- per maand. Kom langs, maak kennis met de Punto en vraag naar de voorwaarden.

Gem. brandstofverbruik: 3,2 l/100 km (1 op 31,1). CO2: 82 g/km. De afgebeelde auto kan afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. Bijtelling op basis van 42% inkomstenbelastingtarief. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden; zie ook hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Kijk voor de voorwaarden op fiat.nl.

f i a t .n l

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost. Tel. 020 - 567 20 30 Robijnlaan 2B, 2132 WX Hoofddorp. Tel. 023 - 554 29 29 U kunt ook terecht voor service in Mijdrecht, Communicatieweg 26. Tel. 0297 - 27 22 72


14

20 november 2015

Mijdrechts echtpaar met mountainbike in Nicaragua Volcano Challenge

Kort nieuws Regio

Knotten Aquaduct en Indijkpad Abcoude Aanstaande zaterdag 21 november is de jaarlijkse werkdag op en om het aquaduct over de spoorbaan. De Landschapwerkgroep Abcoude heeft daar over de jaren vele bomen geplant, zowel fruitbomen als wilgen die ieder jaar onderhouden moeten worden. De knotwilgen op het Indijkpad moeten geknot worden om ze te beschermen tegen storm en harde wind. Een leuke klus waar ook werk voor kinderen bij zit. De start is om 9 uur met koffie bij de caravan die op het aquaduct staat aan Gein Noord. Met de lunch zijn er warme soep en lekkere broodjes. De drankjes worden verzorgd door AH Abcoude. Omstreeks 15 uur wordt afgesloten met zoals gewoonlijk een biertje of berenburg bij de caravan. De organisatie hoopt op veel natuurvrienden voor deze leuke klus. Denk om warme waterdichte kleding.Vragen of inlichtingen bij Koos van der Weijde; tel. 06-54 684793 en koos@ xlretail.nl. In Ouderkerk Op zaterdag 21 november gaat de Knotgroep Uithoorn zagen in Ouderkerk a/d Amstel. Langs de Polderweg staat een lange rij wilgen die weer geknot moeten worden. Met het uitzicht op de Ronde Hoep wordt dit een pure zaagochtend. Vanuit het dorp Ouderkerk rijd je over de ophaalbrug over de Bullewijk, bij restaurant De Oude Smidse. Rechts aanhouden, doorrijden onder de snelweg door en op de driesprong links. Kijk waar het bord ‘Knotgroep’ staat. Starten om 9 uur en stoppen rond 13 uur. De knotgroep zorgt voor goed gereedschap, en voor koffie met koek en soep tot slot. Zorg zelf voor een mok met lepel, voor werkkleding en waterdicht schoeisel. Bel voor meer informatie: Bert Schaap, tel. 0297565172 of kijk op

www.knotgroepuithoorn.nl De Ronde Venen Het 41ste knotseizoen is weer begonnen. Afgelopen zaterdag kwam de groep -25 man/vrouw sterk- per geleende boot naar een oude legakker tussen de Herenweg en de Ringdijk, vlakbij de Pieter Joostenbrug te Wilnis. Er moest al vroeg met een bosmaaier worden begonnen om het eiland toegankelijk te maken door de welig groeiende braamstruiken te verwijderen. Afgelopen zaterdag werd de groep versterkt door de sportieve wethouder Aldrik Dijkstra. Rond 14.00 uur kon men, moe maar voldaan het eiland weer verlaten. Bramen, hoge elzen en essen verwijderd en veel schuilgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren gecreëerd! Op zaterdag 28 november gaat de groep aan de slag in een natuurgebiedje in de Noordse buurt. Wie een frisse neus wil halen en bereid is om zijn handen uit de mouwen te steken is van harte welkom! Voor lokaties kijk op:

www. knotgroepderondevenen.nl.

DE GROENE VENEN

Daan Wouterse en Caroline Wouterse-Geerts stappen zaterdag 21 november met hun mountainbikes op het vliegtuig naar Nicaragua. Daar gaat het echtpaar uit Mijdrecht in 9 dagen tijd 400 kilometer mountainbiken. Dit doen zij samen met 17 mede bikers om geld in te zamelen voor Stichting WereldOuders.

Koren uit het Groene Hart op 10-jarige Kerstmarkt In De Hoef Zondag 13 december vindt voor de tiende keer de gezelligste en meest authentieke kerstmarkt in onze regio plaats. Op deze dag wordt het kerkplein van het pittoreske kerkje in De Hoef gelegen aan de Kromme Mijdrecht omgetoverd tot een knusse kerstmarkt. In de pastorie naast de kerk exposeert Marie Jose Koeleman uit Nieuwveen schilderijen en Aafke Borgman uit Aalsmeer kleedt het geheel aan met prachtige kerstarrangementen. In de Kerk zijn er optredens van vrouwenkoor Colorique uit Alphen a/d Rijn ,zanggroep Nooit Alleen uit Ter Aar , het Mispagekoor uit Nieuwveen , het kinderkoor het Kwetternest uit De Hoef en het koor The Bridges uit de Kwakel. Ook het Amstel Blazers Collectief uit Uithoorn zal van de partij zijn. Ook voor de kinderen is er van alles te doen. Toneelvereniging De Opregte Amateur verzorgt voor hen een tweetal voorstellingen. De boot van

Zorgboerderij Amstelkade verzorgt het vervoer over het water vanaf de brug in De Hoef naar de kerstmarkt. Parkeren ,varen en de toegang tot deze kerstmarkt ,die ook op culinair gebied heel interessant is, is geheel gratis. Mocht u interesse hebben om als kraamhouder op deze kerstmarkt te staan, raadpleeg dan de website

Volcano Challenge De Nicaragua Volcano Challenge, die dit jaar voor de vierde keer wordt georganiseerd, voert langs meren en vulkanen over prachtige single tracks en uitdagende zwarte paden. Mede door de hitte en de hoge luchtvochtigheid is dit een stevige uitdaging. De ultieme combinatie van sportief bezig zijn en goed doen. Iedere deelnemer zamelt voorafgaand aan de reis geld in voor het familiehuis en de projecten van WereldOuders in Nicaragua. Het

WereldOuders in Nicaragua Nicaragua is een van de negen landen waar WereldOuders structurele projecten heeft voor thuisloze kinderen. Deze kinderen worden opgenomen in familiehuizen waar ze naast liefde, aandacht en verzorging, ook scholing en minimaal een vakopleiding krijgen. Er is zelfs de mogelijkheid te gaan studeren. Jongeren blijven aan WereldOuders verbonden totdat het zelfstandige volwassenen zijn. Alleen op deze manier hebben ze echt een kans op een goede toekomst waarmee ze zichzelf en hun samenleving versterken. De familiehuizen waar de kinderen en jongeren wonen, zijn grote stukken land met verschillende huizen, scholen, landbouwgrond en vaak ook een bakkerij en een kliniek. De deelnemers aan de challenge zullen een paar keer overnachten in het familiehuis.

www.volcanochallenge.com

Ouderpanel gestart op OBS Molenland

www.kerstmarktdehoef.nl of bel 0172-577124.

Wandelapp Groene Hart beschikbaar Het wandelnetwerk Groene Hart is een prachtig gebied om wandelend te ontdekken, en dat kan nu nog makkelijker. Naast de interactieve digitale routeplanner is er nu ook een wandelapp ontwikkeld. In de planner en app zijn de bestaande wandelroutes (de thematische routes met een routenaam) opgenomen die via de knooppunten zijn te bewandelen. Op dit moment staan er 24 routes in, het aantal routes zal verder uitgebreid worden. Wandelen is de meest gebezigde recreatieve activiteit in Nederland,

Caroline: “Een aantal jaren geleden las ik een artikel in de krant over WereldOuders en de Nicaragua Volcano Challenge. Mijn interesse was gewekt! Dit jaar ben ik zelf in de gelegenheid om deze fysieke uitdaging aan te gaan. Mijn man Daan heeft zich ook laten motiveren voor deze 'once in a lifetime experience'. Kinderen verdienen een eerlijke kans, waar ook ter wereld!! Samen sterk voor WereldOuders, zo voelt het voor mij.”

bijzondere van de reis is dat de deelnemers zelf ervaren wat het werk van WereldOuders inhoudt. Tijdens het bezoek aan het familiehuis, zien ze met eigen ogen dat hun bijdrage daadwerkelijk een verschil maakt in het leven van voorheen kansloze kinderen. “De combinatie van een goed doel steunen en een sportieve en avontuurlijke week samen met mijn vrouw Caroline beleven, daar kijk ik enorm naar uit”, aldus Daan.

laagdrempelig, goedkoop en gezond waarbij je kunt genieten van natuur en landschap. Daarom is er in Utrecht-West, van Abcoude tot Lopik en van Breukelen tot Zegveld een wandelnetwerk met maar liefst 600 km aan wandelroutes aangelegd. Dit Utrechtse netwerk sluit aan op dat van de Krimpenerwaard (200 km) en op het toekomstige netwerk in het Gouwe-Wiericke gebied. De wandelapp is beschikbaar voor zowel iOS- als Android-smartphones in de respectievelijke app-stores.

Op maandag 16 november heeft het eerste ouderpanel op OBS Molenland plaatsgevonden. Het ouderpanel is gestart in het kader van ouderbetrokkenheid. Een goede samenwerking tussen school en ouders kan het verschil maken op het gebied van leerprestaties en welbevinden van het kind op school. Tijdens het ouderpanel staat een onderwerp centraal wat ouders en school aangaat. Afgelopen maandag hebben

de ouders en school gesproken over oudergesprekken en rapporten. Hoe ervaren ouders de gesprekken, wat verwachten ouders van een gesprek en wat doen ouders naar aanleiding van een gesprek? Tijdens het ouderpanel kunnen ouders meedenken, hun mening- en ervaring delen. De eerste bijeenkomst is door de ouders en de school als waardevol ervaren. Binnenkort volgt er een tweede ouderpanel.

Bijzondere thema-avond over dementie Dinsdagavond 10 november jl. vond de speciale thema-avond “Dementie nu en in de toekomst” plaats, georganiseerd door de Alzheimer café’s in De Ronde Venen en mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsors. Met een opkomst van 130 belangstellenden werd het een succesvolle bijeenkomst. De gastsprekers brachten twee actuele thema's naar voren. Sandra Suijkerbuijk (adviseur bij Vilans) ging tijdens haar presentatie in op de technologische toepassingen die als ondersteuning ingezet kunnen worden bij de zorg voor mensen met dementie. Freek Gillissen (verpleegkundig consulent bij het Alzheimer Centrum Vumc en consulent CCE) ging in op wat het voor de partner en familie betekent als je man/vrouw/vader of moeder de diagnose dementerend

gesteld krijgt. Zeker nu mensen verplicht worden langer thuis te blijven wonen. Daarnaast merkt Freek in de praktijk, dat het verzet om een partner uiteindelijk uit huis te plaatsen groot is. Schuldgevoel en schaamte spelen hierbij een belangrijke rol. Hij onderstreepte het belang van goede voorlichting en ondersteuning. De muzikale omlijsting werd deze avond verzorgd door Anita en Mirjam Vos, wat zeer gewaardeerd werd door de bezoekers. Omdat het ook de dag van de mantelzorgers was, las Theanne Laaper nog een mooi gedicht voor. De werkgroep van de beide Alzheimer café’s hoopt dat na de succesvolle bijeenkomst meerdere inwoners nu de weg naar het Alzheimer café in Abcoude en Vinkeveen weten te vinden.


DE GROENE VENEN

20 november 2015

15

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

V.I.P. Car Cleaning Center BV Mijdrecht

De auto krijgt een complete schoonheidsbehandeling Er zijn niet zo heel veel mensen, die het een leuke klus vinden om de auto te wassen. Daarom is het wel zo makkelijk om even door de wasstraat te gaan, zodat de auto er weer toonbaar uit ziet. Bij V.I.P. Car Cleaning Center vinden ze ‘toonbaar’ niet genoeg. Sinds juni van dit jaar beschikt het bedrijf over een ultramoderne was- en poetsstraat, waar de auto grondig onder handen wordt genomen. Naast hun bedrijf in Ter Aar bieden de gebroeders Tolga en Bertan Sayilir nu ook hun diensten aan in De Ronde Venen. Daarbij staat een jarenlange ervaring op het gebied van car cleaning garant voor een perfect resultaat. “En we verzorgen niet alleen auto’s, maar ook bedrijfswagens, boten, caravans en zelfs motorfietsen,” vertelt medewerker Faruk. “Kwaliteit en service zijn de belangrijkste uitgangspunten van ons bedrijf,” vertelt Faruk. “Wanneer mensen met hun auto hier komen voor een wasbeurt, dan kan men de sleutels aan een van onze medewerkers afgeven en plaats nemen in de wachtruimte. Terwijl de klant geniet van een lekker kopje koffie, rijden wij met de auto door de wasstraat. Er zijn mensen die het een beetje eng vinden om zelf in de auto door de wasstraat te gaan. Dat probleem hebben we dus voor hen opgelost. Maar natuurlijk kan men ook zelf door de wasstraat gaan. En wanneer men zelf wil stofzuigen dan is dat gratis. Cleaning is voor ons meer dan enkel een wasbeurt. Wij kunnen ook een poetsbeurt verzorgen. Wij maken de buitenkant dan helemaal schoon, elk vlekje wordt verwijderd en we werken ook kleine krasjes weg, zodat de auto er weer als nieuw uitziet. Uiteraard kunnen we de auto ook weer helemaal in de was zetten. Maar ook het onderhoud en schoonmaken van het interieur is belangrijk. Daarbij zuigen we de auto tot in de kleinste hoekjes, we lappen de ramen en we zorgen er ook voor dat de auto van binnen weer lekker fris ruikt. We behandelen niet alleen personenauto’s,

maar ook bedrijfswagens. Het is voor een bedrijf belangrijk dat men met een goed verzorgd uitziende bedrijfsauto bij hun klanten verschijnt.” VIP behandeling De specialiteit van Car Cleaning Center is de VIP-behandeling. De auto krijgt dan een voorbehandeling, wordt gewassen en gedroogd, de velgen worden gereinigd en ook de banden worden met banden-shine behandeld. De ramen worden van binnen en van buiten gewassen en het dashboard wordt grondig schoongemaakt. Door middel van een luchtverfrisser worden alle vieze geurtjes verwijderd. De beide eigenaars en hun drie medewerkers zien kans om hun klanten snel en efficiënt van dienst te zijn. Men kan meestal meteen geholpen worden en een afspraak maken is niet nodig. “Naast de particuliere markt, werken wij ook veel voor de

Diaconiefair Abcoude Aanstaande zondag 22 november is er een DiaconieFair in ’t Trefpunt aan de Kerkstraat in Abcoude (naast de Cosmas & Damianuskerk). Vanaf 11.15 tot 13 uur worden hier allerlei zelfgemaakte etenswaren en (kerst)artikelen verkocht. In ’t Trefpunt kunt u een kopje koffie/thee of een glaasje limonade met een stuk taart of warme wafels met slagroom nuttigen. Naast dit café staat de Fair opgesteld, waar u jam, appelmoes, stoofpeertjes, quiches, taart, enz. kunt kopen, alsmede zelfgemaakte (kerst) artikelen. Voor kinderen zijn er ook allerlei activiteiten. De opbrengst is voor Voedselbank Abcoude-Baambrugge en Stichting Hulpfonds Vluchtelingenwerk Abcoude-Baambrugge.

De beide eigenaars van V.I.P. Car Cleaning Center en hun drie medewerkers zien kans om hun klanten snel en efficiënt van dienst te zijn. Men kan meestal meteen geholpen worden en een afspraak maken is niet nodig. foto PatRiCK hesse garagebedrijven en de autohandel,” legt Faruk uit. “Voordat men een inruilauto weer te koop aanbiedt kan hij door ons helemaal ‘showroomklaar’ gemaakt worden.” Boten en caravans Het zomerseizoen zit er weer op en de bootjes moeten weer klaargemaakt worden voor de winterstalling. Hetzelfde geldt voor de caravans. Faruk: “Het is voor de mensen een prettig idee wanneer de boot of de caravan goed schoongemaakt en gepoetst de winterstalling in gaat. Wanneer men er dan in het voorjaar

weer met de caravan op uit wil trekken of de boot weer te water wil laten, kan dat zonder dat er eerst nog veel onderhoud aan gepleegd moet worden. Naast auto’s, caravans en boten kan men bij ons trouwens ook terecht met motorfietsen. Ook die kunnen wij desgewenst vakkundig wassen en poetsen.” Voordeel V.I.P. Car Cleaning Center verstrekt aan de klanten een spaarkaart. Na tien wasbeurten is de elfde gratis. Ook heeft het bedrijf een afspraak gemaakt met het Shell tankstation

De Ronde Venen peilt mening van ondernemers over dienstverlening Gemeente De Ronde Venen heeft de kwaliteit van dienstverlening richting ondernemers hoog in het vaandel staan. Daarom wil zij graag weten hoe ze haar ondernemers met dienstverlening en beleid nog beter kan ondersteunen. Tegen deze achtergrond ontvangen ondernemers deze week een ondernemerspeiling. Wethouder Goldhoorn: “De gemeente heeft geen brede en specifieke gegevens over wat er onder de ondernemers leeft. Via de ondernemerspeiling krijgen wij dit beeld uit alle branches en kernen. En dat beeld willen we vervolgens samen met de ondernemers delen, om vervolgens onze dienstverlening te verbeteren. Na afronding van het onderzoek, in februari,

worden de resultaten bekend gemaakt en gaan we graag in gesprek met ondernemers om het vervolg concreet invulling te geven. Want ondernemen doen we samen.”. Deelnemen Ondernemers worden in de periode tussen 18 november en

vember Maandag 30 No cember de t/m zaterdag 5 van je k ba er vo de Kom n. tte ze r ie huisd ak van uw U kunt de voerb huisdier vanaf vember maandag 30 no in de winkel. afgeven bij ons naf Ophalen kan va ber zaterdag 5 Decem

aan de Liefkenshoek langs de N201. Wanneer men daar drie keer heeft getankt, krijgt men bij het Car Cleaning Center drie euro korting op een wasbeurt. V.I.P. Car Cleaning Center is gevestigd aan de Energieweg 50 op het bedrijventerrein in Mijdrecht. Telefoon 0297-752386. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 17 uur. Voor meer informatie over het bedrijf, de diensten die verleend worden en de tarieven kan men terecht op www.vipcarcleaningcenter.nl, of op

www.facebook.com/vipcarcleaning 4 december 2015 op verschillende manieren benaderd om deel te nemen. Adviesbureau SCC Consultancy voert het onderzoek voor de gemeente uit. Ondernemers die niet willen wachten op deze uitnodiging kunnen hier zelf een inlogcode voor aanvragen bij dit adviesbureau via e-mailadres info@ sccconsultancy.nl, onder vermelding van ‘Ondernemerspeiling De Ronde Venen’. Ondernemers die met de gemeente willen praten over het vervolg zijn van harte welkom. Zij kunnen telefonisch contact opnemen met Marloes Krol via 0297-291723.

Misschien lijkt het een beetje dwaas, maar krijgen dieren niks met Sinterklaas? Mensen hebben al gen oeg feestjes. Maar wie denkt er aan de beestjes? Andy’s Dierensuper vind t dit niet kunnen en wil daarom ook alle huisdieren met sinterklaas wat gunnen . Zet de voerbak van je huisdier bij Andy’s Loosdrecht en wellicht komt er een leuk presentje in tere cht.

Andy’s dierensuper Oud-Loosdrechtsedijk 34 1231 NA Loosdrecht

Tel.: 035-5823254 info@andyssupervoordieren.nl www.andyssupervoordieren.nl


16

20 november 2015

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 1.

Honorair Kozak Tommy Wieringa

Dit is het werk van een flaneur, een toerist en een reiziger. In de steppe van OostOekraïne wordt Tommy Wieringa tot honorair kozak geslagen, in Wenen gaat hij op zoek naar een illustere dubbelganger die naamloos door de geschiedenis werd toegedekt en in het Catharinaklooster in de Sinaï wordt hij de valse bruid van Jezus. Zijn avonturen voeren hem over de Zwarte Zee naar Odessa en door de woestijn naar de bronnen van het monastieke christendom.

Lieveling - Kim van Kooten "Puck is een lief en intelligent meisje, dat het slachtoffer wordt van de perversie van haar stiefvader. De dingen die hij haar aandoet zijn onbeschrijflijk en toch is het Kim gelukt om het zo te verwoorden, dat het leesbaar blijft. Met humor en een zekere lichtvoetigheid verteld, worden de gruwelen je langzaam maar zeker duidelijk. Geschreven uit het perspectief van

2.

3.

Mao Jung Chang

Mao, het onbekende verhaal is de biografie van een man die niet werd gedreven door idealisme of ideologie, maar die intrigeerde, vergiftigde en chanteerde. Zijn doel was de overheersing van de wereld. Jung Chang en Jon Halliday schetsen in Mao het karakter van deze politicus, tonen nieuwe, schokkende feiten over zijn politieke carrière en geven een zeer heldere kijk op de Chinese culturele en maatschappelijke geschiedenis. De mythe die Mao was, wordt doorgeprikt.

Puck, die zoveel wijzer en sterker is dan haar moeder en familie. (De familie Flodder, kwam direct in mij op !) Humor is misschien een vreemd woord, gezien de ellendige gebeurtenissen, maar geeft wel aan dat alles overwonnen kan worden. Prachtig beschreven, integer en soms zelfs komisch, hoe triest de situatie van Puck ook is. Een meisje dat van 5 jaar oud tot pubertijd een nachtmerrie beleeft en zich, zoals we nu weten uit de media, heeft kunnen ontwikkelen tot een prachtige, krachtige vrouw! Kim van Kooten heeft haar vriendin

Port (Part Two) De reacties op mijn vorige column waren zeer leuk! En de porttafel op onze najaarsproeverij had ontzettend veel aanloop. De conclusie? Port is hot! In de vorige column had ik het voornamelijk over de Ruby portsoorten en de verschillen daarin. Beschouw deze column als Port Part 2, waarin ik de andere bekende soort uitleg, de Tawny port. Waar Ruby staat voor de robijnrode kleur, staat Tawny voor de getaande kleur. De kleur van deze soort is vaak een beetje belegen met mooie amberkleurige tonen en een bruin randje. Deze kleur ontstaat door de langere rijping op hout. De port kan hierdoor een beetje oxideren en krijgt daardoor een andere kleur en uiteindelijk ook een andere smaak dan een Ruby port. Goedkopere merken willen nog eens sjoemelen met het krijgen van deze getaande kleur. Soms worden er goedkope witte en rode port met elkaar gemengd en dat is natuurlijk niet hoe het hoort. De meest bekende Tawny port is de ‘Aged Tawny’. Deze portsoort herken je door de dikgedrukte getallen 10, 20, 30 of 40 jaar op de fles. Betekent dit dat de port ook zoveel jaar op hout heeft gerijpt? Nee, dat is een misverstand! Het getal geeft de gemiddelde rijpingsduur aan van de geblende Tawnyports. Een fles Tawny 10 years kan dus een blend zijn van een 5, 10 en 15 jaar oude port. Neem je van die optelsom het gemiddelde dan kom je uit op 10 jaar. Het is een

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

De drie bruiloften van Manolita Almudena Grandes

Manolita, net 18, is een pientere, nuchtere jonge vrouw die weinig op de voorgrond treedt. Als haar broer Antonio haar smeekt om hulp bij het verzet tegen de dictator Franco, gaat ze er toch op in. Ze ontpopt zich als sterke en passionele spil in de vriendengroep die strijdt voor de democratie. Haar liefde voor de rustige verzetsstrijder Silverio verandert haar leven voorgoed. Maar het verraad komt akelig dichtbij en hun vriendschap en liefde komen op het spel te staan.

Pauline (Puck) een stem gegeven. Het onbeschrijflijke is beschreven, alle lof aan Kim en Puck !"

GeLeZen dooR anneMieKe van ZijL

kwaliteit om van deze verschillende portsoorten een perfect eindresultaat te blenden! De grote broer van de Aged Tawny is de Colheita port. Net als bij een Vintageport (zie vorige column) moet dit een port zijn uit één enkel goed oogstjaar. Hier word dus niks geblend, maar rijpt de Colheita minstens 7 jaar op vat om die mooie getaande kleur te krijgen. Wist je dat des te langer een port op hout rijpt, des te lichter de kleur van deze port wordt? Maar de smaak wordt des te intenser. Ook goed om te onthouden is dat je jonge portsoorten – daar hoort een relatief jonge Tawny 10 years ook bij – na openen enkele weken tot zelfs maanden goed houdt. Bewaar hem wel op een koele donkere plek. En weer kom ik er achter dat mijn woorden voor deze column bijna op zijn!! Port is meer terug dan ooit. Er is zo veel in te proeven en te ontdekken, het lijkt me meer dan een zalige bezigheid tijdens de komende feestdagen. Voor alle port en spijscombinaties adviseert mijn team je daarom meer dan graag!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl

DE GROENE VENEN

4.

Playground Lars Kepler

Jasmine Anderson ziet tijdens een NAVO-missie de dood recht in de ogen. De herinnering aan de honderd seconden dat haar hart stil stond, verandert haar leven voorgoed. Wanneer zij jaren later met haar moeder en zoontje een ernstig auto-ongeluk krijgt, komt zij als enige weer bij bewustzijn. Haar moeder is overleden en haar zoon zo ernstig gewond dat artsen zijn hart moeten stilzetten om hem te redden. Jasmine besluit haar zoon te helpen door ook haar hart stil te laten zetten.

5.

Ma Hugo Borst

Hugo Borst vindt 'mantelzorger' een raar woord, maar hij is het wel. Al drie jaar verzorgt hij zijn zesentachtigjarige moeder, die aan dementie lijdt. Op ontroerende en vaak geestige wijze schrijft hij over de ingrijpende gevolgen van haar aftakelende geest. Ook beschrijft hij hoe de onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis verloopt. Intussen haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd en aan zijn moeder in betere tijden. 'Ma' is een liefdevol en prachtig geschreven portret van een moeder en haar zoon.

Uw levensverhaal in boekvorm Heeft u een interessant levensverhaal? Kunt u uren vertellen over uw leven? En wilt u dit laten optekenen in een levensboek? Dan is Tympaan-De Baat op zoek naar u. Een levensboek biedt een tastbare terugblik op uw leven. Een boek waarin uw persoonlijke verhalen staan, die een indruk geven van uw leven. Vrijwilligers helpen u graag met uw levensboek. In een reeks van 8 tot 10 gesprekken kijken zij met u terug op gebeurtenissen die voor u van belang waren. Daarna worden deze verhalen door de vrijwilliger uitgewerkt tot een boek. Na uw goedkeuring heeft u een prachtig document met hierin uw persoonlijke verhalen. Leuk om zelf

te houden, maar ook een prachtig cadeau voor kinderen en kleinkinderen. Het levensboek is een boek over úw leven; over belangrijke gebeurtenissen, afgewisseld met het alledaagse uit vroeger tijden. Om vast te leggen wat er toen was en nu niet meer is. Zo gaan uw verhalen in ieder geval niet verloren! Dat is niet alleen bijzonder voor uzelf, maar ook voor uw kinderen of kleinkinderen. Uw levensboek is geen complete autobiografie, maar meer een sfeertekening. Wilt u hieraan meewerken? Neemt u dan contact op met N. Verhoek, Tympaan-De Baat tel. 0297-230280 of mail naar n.verhoek@stdb.nl. De kosten voor aanmelden bedragen eenmalig 10 euro.

Regionale Schrijversmarkt in de Bibliotheek Mijdrecht In het kader van Nederland Leest organiseert de Bibliotheek dit jaar voor de eerste keer de Regionale Schrijversmarkt. In de Bibliotheek Mijdrecht zijn schrijvers aanwezig die, bij wijze van spreken, bij u om de hoek wonen. U kus nt hen nu ontmoeten, met hen praten over hun werk en over het

schrijverschap, en eventueel boeken kopen. In Mijdrecht zijn Sergio Camachio en Ad Groeneveld aanwezig. Toegang is gratis, koffie en thee ook. U bent van harte welkom op zaterdag 28 november van 13 tot 15 uur in de Bibliotheek Mijdrecht. Voor meer informatie zie

www.bibliotheekavv.nl


DE GROENE VENEN

20 november 2015

Maaien op het Veenwater

Vanaf woensdag 18.00 uur de hele week, elk uur herhaald

Sportronde - tweewekelijks Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week, elk uur herhaald

Radio Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Elmar Hier Avond Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive Boundless

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 20.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen Sportronde Avond Venen

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 –00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen De Vrijdag Voorbij Avond Venen

Zaterdag 07.00 - 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 21.00 21.00 - 23.00

Ochtendronde Amigos da Musica Andy in de Lucht Voorpremière Cultura-dio De Middagshow Avond Venen Next Round

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 11.30 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 - 21.00 21.00 - 23.00

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude Tussen Twaalf en Twee Cultura-dio Nieuwsronde Avond Venen Weekender Avond Venen

Het Taalhuis De Ronde Venen zoekt een vrijwilliger voor de functie van Medewerker Taalpunt in de Bibliotheek Mijdrecht. Als Taalpuntmedewerker ontvangt u, tijdens de openingsuren van het Taalpunt (iedere maandag van 13 - 15 uur), mensen met taalvragen en mensen die taalvrijwilliger zijn of willen worden. U werkt in wisseldienst met de andere Taalpuntmedewerker. U bent enthousiast, hebt een positieve instelling, kunt goed samenwerken en vindt het leuk mensen te ontvangen en naar hen te luisteren. U bent digitaal vaardig. En u bent bereid deel te nemen aan scholing. Het Taalpunt is gevestigd in de Bibliotheek Mijdrecht. Informatie en aanmelding bij Margit Rechtuijt, taalpunt@stdb.nl. of bij Hanneke Paul, taalpuntdrv@bibliotheekavv.nl.

Zeven eeuwen bestuur door proosten van Sint Jan Gedurende de periode van omstreeks 1100 tot 1814 werden de Proosdijlanden bestuurd door het kapittel van Sint Jan. Tot de Proosdij St. Jan’s Land behoorde het gebied van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven. De Mijdrechtse geschiedschrijver Fred de Wit deed uitgebreid onderzoek naar de periode dat de proosten in De Ronde Venen het gezag uitoefenden. Zijn verhaal geeft een mooi beeld van de geschiedenis van onze regio. Hij zocht ook uit wie de proosten waren, van wie we de namen nog dagelijks tegenkomen in de straatnamen van de wijk Proosdij in Mijdrecht. Fred is er in geslaagd om in een voor hem kenmerkende stijl te vertellen over de ontstaansgeschiedenis van onze regio. Dat leverde een buitengewoon lezenswaardig boekje op, dat voorzien is van prachtige foto’s. Vorige week maandag werd het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Maarten Divendal. teKst Piet van BuuL

De liefde voor de geschiedenis werd Fred de Wit bijgebracht door zijn geschiedenisleraren op de middelbare school. Sinds jaar en dag is hij een frequent bezoeker van de gemeentelijke en regionale archieven. De resultaten van zijn vele onderzoeken hebben geleid tot een grote hoeveelheid artikelen, gepubliceerd in de Proosdijkoerier, het kwartaalblad van de Historische Vereniging De Proosdijlanden. Wanneer het over de geschiedenis van de Proosdijlanden gaat, spelen daar de proosten van Sint Jan een belangrijke rol in. Toen Fred de Wit in de wijk Proosdij in Mijdrecht ging wonen, werd zijn belangstelling voor de proosten nog eens extra aangewakkerd. Wie waren die mensen naar wie zo veel

DOM

Een satijnen vergoeding

RE

Taalpuntmedewerker gezocht

beren we het gebied, dat grotendeels uit eilanden bestaat, zo goed mogelijk te beheren voor de vogels. Jaarlijks komt de knotgroep De Ronde Venen ons helpen en afgelopen winter deden ook de ondernemers van de Ronde Tafel een duit in het zakje. Zij schonken ons een nieuwe buitenboordmotor en hielpen ook een zaterdagmorgen om opslag van jonge boompjes uit het rietland weg te zagen. Voor het grote werk moeten we een aannemer inhuren. Deze week is er gemaaid in het gebied door een tractor. Loon- en aan-

nemingsbedrijf W.P. de Jong uit Waverveen heeft dit verzorgd. Dat was mogelijk omdat het vrij lang niet heeft geregend en het terrein relatief droog was. Door het rietland te maaien, voorkomen we dat het volloopt met bramen en bomen. Het maaisel proberen we aan de kant te schuiven. Zo blijft het terrein waardevol voor diverse planten en vogels. Op de foto is de maaitractor gezien met het opgeschoonde rietland op de achtergrond. Wilt u stichting De Bovenlanden steu

Fred de Wit schreef boek over geschiedenis Proosdijlanden

RON

Nieuwsronde - wekelijks

T CH

Televisie

Langs De Hoge Dijk ten westen van de Kromme Mijdrecht bij De Hoef, ligt het natuurgebied Veenwater van stichting De Bovenlanden. Het bestaat uit waterpartijen, legakkers en rietlanden en er komen veel vogels voor. Onder andere overnacht in dit gebied een kolonie zilverreigers. Ongeveer acht jaar geleden heeft stichting De Bovenlanden dit terrein heringericht tot natuurgebied.Toen zijn veel bomen verwijderd, is er gebaggerd en zijn de rietlanden gevormd door de rijke bovenlaag te verwijderen. Sindsdien pro-

17

Je komt soms uitspraken tegen waarvan je nauwelijks kunt voorstellen dat het echt is gebeurd. Hier zo eentje van de rechtbank Utrecht van 11 september jl. Een jongedame van 22 had als eerste baantje een mooie betrekking gevonden. Secretaresse bij een ingenieursbureau. Tot zover geen probleem. Die kwamen er wel snel, want de directeur drong er bij de medewerkster op aan dat zij satijnen kleding en hoge hakken moest dragen. De satijnen kleding kocht hij voor haar in het buitenland en

straatnamen in zijn buurt waren genoemd. Van Anselmus en Steven van Rumelaer, van Bucho van Montezuma en Gijsbert van Stoutenborch tot Gosewijn van Aemstel, waarvan Fred ontdekte dat die eigenlijk Gosewijn van Randerode heette. We komen ze allemaal tegen. Het gaat dus over de mens achter de proosten. Maar het gaat ook over de ontwikkeling van het gebied, over de wijze waarop het bestuur werd uitgeoefend en over hoe de ‘gewone’ mensen hier leefden. Fred de Wit beschrijft hierbij talloze herkenbare plekken en gaat in op de (soms foutieve) straatnamen die herinneren aan die geschiedenis.

opsomming van feiten. De Wit ziet kans om de lezer mee te trekken naar die tijd. Feiten en wetens-

nen met het behoud van natuur en landschap, dan kunt u donateur worden voor € 7,- per jaar. Ga naar: www.debovenlanden.nl.

Jan van der Meij, Stichting de Bovenlanden

waardigheden worden afgewisseld met leuke anekdotes. Bovendien is het boek voorzien van een schat aan foto’s en afbeeldingen, waarvoor Henk Butink uit Wilnis de beeldredactie voor zijn rekening heeft genomen. Vormgever is Jaco Kroon uit Vinkeveen en het boek is gedrukt bij drukkerij Avanti in Wilnis. De leden van de Historische Vereniging Proosdijlanden zullen het boek als bijlage van het decembernummer van de Proosdijkoerier aantreffen. Voor geïnteresseerden is het boek voor tien euro te koop bij de Mondria in Mijdrecht, Readshop in Vinkeveen en boekhandel Sprey in Abcoude.

Het boek is allerminst een droge

zo moest zij elke ochtend op kantoor verschijnen.Aanvankelijk vond de dame dat geen probleem, ze voelde zich eigenlijk ook wel gevleid. Mooie kleding en er verzorgd uitzien. Na verloop van tijd kwam de directeur met allerlei aanmerkingen en klaagde hij over haar functioneren. De medewerkster meldde zich ziek en haar advocaat klaagde over seksuele intimidatie en onderscheid naar geslacht, vanwege het verplicht moeten dragen van satijnen kleding. De zaak kwam voor de rechter. De directeur wilde van haar af omdat ze niet zou functioneren en de medewerkster wilde echt niet meer voor een baas werken die haar dwong om uitsluitend strak zittende satijnen kleding te dragen. Letterlijk hadden drie collega’s verklaard dat de directeur nou eenmaal hield van vrouwen die glommen en dat hij erop stond dat de kleding strak moest zitten. Tijdens

De rechter overwoog in zijn beslissing onder meer dat er inderdaad sprake was van seksuele intimidatie en wel vanwege het enkele feit dat de eis was dat de satijnen kleding glad moest zijn en strak moest zitten zodat de contouren van het vrouwelijke lichaam sterk werd geaccentueerd. Dat de medewerkster daar aanvankelijk mee had ingestemd doet daaraan volgens de rechtbank niet af. Het betrof hier immers een jonge dame die haar eerste baan kreeg. Ze dacht

aanvankelijk dat dit er bij hoorde en realiseerde zich pas naderhand dat deze eisen van de directeur verpakt in zijn toelichting, absoluut ongewoon waren en dat ze daar niet mee hoefde in te stemmen. De rechtbank stelde ook vast dat de verzoeken van de medewerkster om andere kleding te mogen dragen niet werden gehonoreerd en dat daarmee ook een situatie werd gecreëerd van een arbeidsconflict en zelfs overspannenheid van de medewerkster. De rechtbank kwam tot een hard oordeel. Hij ontbond de arbeidsovereenkomst en kende de medewerkster een vergoeding toe van maar liefst 20.000 euro. Daar kan ze mooie vrije tijdskleding van kopen.

Ronnie Eisenmann Eisenmann & Ravestijn Advocaten

Biesbosch 225,1181 JC Amstelveen tel: +31 (0)20-445 8 445 www.eisenmann.org

de zitting bleek ook dat de vorige secretaresse uitsluitend strak zittende satijnen kleding mocht dragen en dat ook zij zich na verloop van tijd zeer ongemakkelijk voelde.


18

20 november 2015

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Jazz zangeres Deborah Carter

‘Jazz is cool’ In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week een gesprek met jazz zangeres Deborah Carter over de voorstelling New York Round Midnight. Carter werd geboren in de Verenigde Staten, studeerde aan het wereldberoemde jazzconservatorium Berklee College en trad wereldwijd op met dé grote jazzorkesten. Deborah Carter heeft ook een groot aantal jazz cd’s uitgebracht. De voorstelling vertelt de geschiedenis van de jazzmuziek. “Dat klopt. Via de voorstelling willen wij aan het publiek laten horen dat jazz niet begonnen is met Stevie Wonder, het is belangrijk dat zij de geschiedenis leren kennen om er van te genieten en de muziek van nu te (kunnen) begrijpen. Het idee van de voorstelling is ook dat het publiek kan ervaren hoe het in een echte New Yorkse jazzclub ongeveer vijftig jaar geleden was, het decor laat ook een New Yorkse straat zien. De magische en spannende sfeer van de jazzclubs en straten in New York van destijds willen we terug laten keren in het theater.”

Tussen de nummers door vertelt journalist Koen Schouten (Jazzhelden en De Volkskrant, red.) verhalen over jazzmuziek. Bijvoorbeeld over wie Duke Ellington of Charlie Parker waren? “Hij vertelt interessante verhalen over deze en andere jazzmuzikanten, zoals Art Blakey, Count Basie en Frank Sinatra en over beroemde jazznummers.” Maar de muziek in de voorstelling vertelt uiteindelijk het verhaal van de jazz en zijn geschiedenis. “Ja, de kern van de voorstelling is ook waarom jazz nog steeds cool is en was. Jazz is cool omdat het zich in andere muziekgenres heeft geworteld, zoals de hip-hop van nu.”

foto juLio sanCheZ

Toneelvereniging WIK speelt nog een keer De Geflipte Flierefluiter Op zaterdag 14 november jl. was de première van “De Geflipte Flierefluiter” (geschreven door Hub Fober) in Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis. De cast heeft weer een leuke klucht op de planken gebracht, met José Verkerk als regisseur. Teun Brandsma (Joop Kentrop) vindt het maar niks dat zijn (schoon)kinderen, meneer Groen (Nico van Leeuwen) en me-

vrouw Groen (Henny Breewel) en zijn kleinkinderen Dolly (Shirley Heijne) en Vincent (Edwin Valentijn) geen respect voor hem hebben. Samen met huishoudster Doortje (Yvonne Valentijn) bespreekt hij een plan om te doen alsof hij in de Lotto een grote prijs heeft gewonnen. Zelfs de achterbuurvrouw (Wilma Kraan) laat een oogje op hem vallen. Dan blijkt de vork

foto toM BeetZ

Jullie spelen bekende jazznummers zoals ‘Take the A-train’ (jazznummer in 1939 geschreven voor het orkest van Duke Ellington), ‘Caravan’ (uit 1963, gespeeld door Art Blakey) en ‘A Night in Tunesia’ (uit 1942, gespeeld door Dizzy Gillespie)

een goed zittende handschoen en dat de cd een prachtige hommage is. Waarom is Ellington zo belangrijk voor u?

“Ja, maar we spelen ook jazzpareltjes die het publiek nog niet goed kent.’

“The Duke is onderdeel hoe ik als jazzartiest ben (op)gegroeid. Hij is als een artistieke oom voor mij. Duke Ellington is een van de ‘masters’ van de jazz. Ik wilde, als hommage, een cd maken met bekende maar ook onbekende nummers van hem.”

Komen alle jazzstijlen, zoals swing en bebop in de voorstelling voor?

Zit het publiek stil in de theaterstoelen of mogen ze mee swingen?

“Ja.”

“Mee swingen mag (lacht), maar ik zing ook een heel mooie jazzballade.”

In mei 2015 is van u de cd ‘Diggin the Duke, The Ellington Sessions’ verschenen waarop u nummers van Duke Ellington zingt. Een van de recensies beschreef dat het repertoire van Ellington u past als

toch iets anders in de steel te zitten. Vervolgens verschijnt er ook nog een notaris (Vincent Versteeg) en zijn de rapen echt gaar. Herman Kraan was souffleur en Elisa Wilms verzorgde de grime. Het publiek heeft zichtbaar genoten en de lachsalvo's waren weer niet van de lucht. Komende zaterdag 21 november heeft u nog een kans om deze leuke klucht te komen zien in Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis aan de Bozenhoven 152 te Mijdrecht, aanvang 20.15 uur. Kaarten à 10 euro zijn te bestellen op nummer: 0297-283979, of aan de zaal te koop.

Tijdens elke voorstelling wordt een jong Nederlands jazztalent gepresenteerd. Is er veel talent? Nederlanders hebben iets met

jazz. Jazzfestivals zoals North Sea Jazz en Jazz Breda zijn elk jaar uitverkocht. “Er is in Nederland heel veel jong jazztalent op conservatoria. Ja, Nederlanders zijn dol op jazzmuziek, alle grote jazznamen hebben in Nederland gespeeld.” In de voorstelling begeleidt een ‘all star band’ van bekende Nederlandse jazzmuzikanten Deborah Carter, zoals tenorsaxofonisten Alexander Beets en Ben van den Dungen en slagwerker Gijs Dijkhuizen.

New York Round Midnight is op 27 november te zien in Theater De Meerse in Hoofddorp en 28 november in Theater Piet Mondriaan in Abcoude. www.deborahcarter.com www.newyorkroundmidnight.nl

Rovenians zingen in Vinkeveen Het heeft enige tijd geduurd, maar na enige jaren van afwezigheid is eindelijk het gospelkoor De Rovenians op 22 november weer eens te beluisteren in Vinkeveen. De Rovenians zijn ooit ontstaan vanuit kinderkoor de Tureluurs uit Vinkeveen, waarvan de oudere leden zich verenigden in een interkerkelijk jeugdkoor, dat later onder leiding van Charles de Vree in 1983 gospelkoor De Rovenians voortbracht. De Rovenians zijn ook vandaag de dag nog altijd een koor waarvan de leden voornamelijk uit De Ronde Venen komen, en dus ook uit Vinkeveen. De leden zijn uiteraard blij met ieder op-

treden dat zij mogen verzorgen, maar vinden het altijd extra leuk om dat voor eigen publiek te mogen doen. Zondag 22 november verleent het koor zijn medewerking aan de gratis toegankelijke kerkdienst in de Morgenster in Vinkeveen die om 19 uur begint. Het ruim 20 leden tellende koor zal door het zingen van een aantal liederen uit hun repertoire de kerkdienst opluisteren. Het koor zal onder leiding van dirigent Kees Grobecker zowel Engelse als Nederlandstalige liederen zingen, afwisselend begeleid door live muziek en track. Morgenster, Herenweg 253 Vinkeveen.


DE GROENE VENEN

20 november 2015

19

CULTUUR 26 november in De Boei Vinkeveen

Op reportage met Videoclub De Ronde Venen Je pakt je camera en wil ergens filmen waar wat te doen is. Een sportwedstrijd, een braderie of de intocht van Sinterklaas. Je wilt daar een dynamische reportage van maken. Franka Stas laat zien hoe je voorkomt dat jouw film alleen het vastleggen van bewegende beelden wordt. Anders gezegd: Franka legt uit hoe je bereikt dat de kijker jouw film gaat beleven. Aan de slag dus en: verzamel vooraf de informatie over je onderwerp, de personen, de hoofdrolspeler. Bepaal hoe je IN de actie moet stappen. Welke openings- en eindshots horen daarbij? Welke shots heb je nodig om je verhaal ‘dynamisch’ te kunnen vertellen? Daar gaat deze avond over … van denken naar doen. Een aantal mensen gaat tekenen, schilderen of schaken. Anderen gaan dit filmen. Franka geeft vooraf aanwijzingen hoe je dit kunt organiseren. Want behalve dat je beelden de nodige informatie moeten verschaffen (de 5 W’s) moet je natuurlijk vooral de beleving van je hoofdpersoon

over zien te brengen. De resultaten bekijken we met de beamer. De filmmakers kunnen dan aangeven wat de bedoeling was en de kijkers kunnen dan opmerkingen maken in de vorm van opbouwende kritiek. Zelf meenemen: je camera met batterij en tape of SD Card; aansluitsnoertje voor de beamer; een statief (het is in een reportagesetting handig om ‘uit de hand’ te filmen, maar je kunt er natuurlijk voor kiezen om met een (slim) statief te werken), ‘hulpmiddelen’ voor een activiteit, schaakbord, tekenspullen etc. Tot 26 november om 20 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Kom je voor het eerst stuur dan een mailtje naar Johan van den Broek: videoclubderondevenen@gmail.com of bel 06 51707957.

Kunstweekend bij Art-Galerie Boven Verwachting In het weekend van 28 en 29 november organiseert Art-Galerie “Boven Verwachting” een kunstweekend genaamd: Klassieke en Moderne Ontmoetingen. De kunstenaars die exposeren stellen hun nieuwste werken tentoon en de toegang is gratis. Peter Groot vervaardigt beelden, aquarellen en tekeningen, Eric van Wattum vervaardigt beelden en paardsculpturen, derde op rij is Melanie Dalebout (MTE Designs), zij maakt Moderne Schilderijen. De Art-Galerie, gevestigd aan de He-

renweg 298a in Wilnis, is beide dagen van 11 tot 17 uur geopend.

Kaartverkoop eindejaarsevenementen loopt goed De voorverkoop voor de drie spectaculaire eindejaarsevenementen Hollandse Avond (op 28 december), Frizz XXL (op 30 december) en Foud & Nieuw (op 1 januari) is weer voortvarend van start gegaan. Dit jaar is het mogelijk om ook online al je consumptiemunten te kopen. De Groene Venen mag kaarten weggeven voor de Hollandse Avond en Frizz XXL. Verderop lees je hoe je die kunt winnen.

Frizz XXL, het nieuwe feest voor de jeugd op 30 december met de populaire Dave Roelvink, Geze Weisz en Manuel Broekman achter de draai-

Trouwbeurs biedt aanstaande bruidsparen inspiratie en voorproefje van hun mooiste dag Aanstaande bruidsparen zijn volgende week zondag 29 november van harte welkom op een feestelijke trouwbeurs in de Thamerkerk in Uithoorn. Ruim 20 deelnemende bruidsspecialisten uit de regio presenteren hier alles om van een bruiloft een droomdag te maken: trouwjurken, trouwpakken, -schoenen, -ringen, -taarten, -kapsels, muziek, zangers, bloemen, catering en nog veel meer. Zelfs een paskamer voor bruidsmode ontbreekt niet. De beurs wordt gehouden van 11.00 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk. De trouwbeurs is een initiatief van Liana van Zwieten van Trouwen in het Groene Hart, een platform waarop diverse bedrijven uit de hele regio zich presenteren die eraan bij kunnen dragen een trouwdag tot een droomtrouwdag te maken.

het om dit in ons eigen Groene Hart te doen. In korte tijd kun je op deze zondag inspiratie komen opdoen en genieten alle mogelijkheden oor een droombruiloft, en dat alles onder het dak van de Thamerkerk,” aldus Liana en Eva.

De organisatie van de beurs is in handen van Liana van Zwieten en Eva Turkenburg van Evil Events, bekend van o.a. de succesvolle talentenjachten in de Plashoeve in Vinkeveen. Beiden hebben als doel mooie en onderscheidende trouwbeurzen te organiseren in het Groene Hart om enerzijds het online platform te versterken, deelnemende ondernemers een podium te geven en uiteraard om het aanstaande bruidsparen makkelijker en leuker te maken bij de voorbereidingen. Want ook de reis naar de trouwdag toe moet een feestje zijn. “De trouwbeurs in de Thamerkerk wordt dus een feestje!” aldus Liana en Eva. Alleen al vanwege de bijzondere locatie. “Heerlijke hapjes, lekkere drankjes, taarten, ringen, trouwjurken, -pakken, een trouwambtenaar en natuurlijk van alles om je als aanstaand bruidspaar op de mooiste dag van je leven te orienteren en bezoekers krijgen een leuke goodiebag mee naar huis.”

Waardevolle verrassing De toegang tot de trouwbeurs is gratis. Liana van Zwieten: “Wel is het verstandig om je te registreren. Dat kan van te voren via onze website www.trouweninhetgroenehart.com of ter plekke tijdens de trouwbeurs. Iedereen die zich registreert, ontvangt een leuk eerste trouwgift.” Actuele informatie over ‘Trouwbeurs in het Groene Hart’ en alle deelnemers is te vinden op:

www.trouweninhetgroenehart.com. Verder is de organisatie actief op Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest.

Deelnemers: Aan de trouwbeurs in de Thamerkerk wordt deelgenomen door de volgende bedrijven: Giovanna Bruidsmode, Paradox Europe schoenen, Prego mode, Juwelier van Beek, Le Virage Catering, Puur Catering, Intercoupe knipteam, Skins to care Huiden lasertherapie, Birgit’s Bakery, Waterproof events met Zeilvloot Muiden, Astrid’s Bruidsstyling, Tandartspraktijk R.E.J. Bosboom, Zanger Cardo en zangeres Fiona, Moonlight productions, Trouwambtenaar Ria van Breukelen, Weddingstation bruidsfotografie, de Dochter van Mies en de Thamerkerk.

“Via internet kun je voor een bruiloft natuurlijk heel veel bekijken en regelen, maar voor de complete beleving is het goed om dat ook met offline te combineren. En hoe leuk is

Hollandse Avond, Frizz XXL, Foud & Nieuw

De al jaren succesvolle Hollandse avond heeft ook dit jaar weer een mooi programma. Op maandag 28 december maken Wolter Kroes, Dries Roelvink, Yves Berendse, Mark Flodderman, Doe Maar Na en het Meezingteam er weer een feestje van.

Zondag 29 november in de Thamerkerk

tafels, zorgt ervoor dat de jonge bewoners uit De Ronde Venen ook aan bod komen in de kerstvakantie. Tijdens de nieuwjaarsnacht is de tent open voor het ‘Foud & Nieuw’ feest. Dave Roelvink maakt er samen met de Freestyel Maniacs, Outsiders en Flamman & Abraxas (a.k.a. Party Animals) een feest van. Ga samen met je vrienden en bekenden dansend het nieuwe jaar in. Johan de Vreede, de organisator van

de drie feesten, is enthousiast. “Dit jaar zijn ook de jonge Rondeveners van 12 tot en met 18 jaar van harte welkom bij het nieuwe Frizz XXL. Het Foud & Nieuw feest is toegankelijk vanaf 16+ jaar. De kaarten zijn sinds vorige week te verkrijgen en worden goed verkocht, wil je van de partij zijn koop je kaarten op tijd,

dit jaar is het ook mogelijk om online al je consumptiemunten te kopen. Het laatste nieuws en alle info staat op de website www.tentoudennieuw.nl. Win kaarten Like en deel de poster van de Hollandse Avond of van Frizz XXL op

de facebookpagina van De Groene Venen en maak kans op een van de kaarten en ga met je vriend of vriendin op 28 december naar de Hollandse Avond of op 30 december naar Frizz XXL. We geven per feestavond 3 x 2 kaarten weg! Zie ook: www.tentoudennieuw.nl


20

20 november 2015

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Triumph Scrambler Special

The king of cool! "The king of Cool" slaat niet alleen op deze motorfiets, maar nog meer op de iconische acteur Steve McQueen. De coolste acteur ooit stierf in 1980 op slechts 50-jarige leeftijd, maar zal voor altijd herinnerd worden aan de ruim 30 topfilms waarin hij acteerde met absolute Top 3:The Great Escape uit 1963, Bullit uit 1968 en zijn cinematografische apotheose Le Mans uit 1971, waarin hij de autoracerij op ongekende wijze in beeld brengt. Bijna 45 jaar na dato is het nog steeds een ongeëvenaard hoogtepunt. Maar behalve autocoureur was Steve McQueen een motorfreak. Zeker na de film The Great Escape, waarin McQueen – naar een waargebeurd verhaal uit de Tweede Wereldoorlog – zich op een Triumph TR6 Trophy uit de voeten maakt. Sindsdien is McQueen die jarenlang grote trails reed met Triumph onlosmakelijk verbonden met dit merk. Logisch dat de Britse motorbouwer gek is op deze historie en regelmatig modellen uitbrengt met een knipoog naar de fietsen van McQueen. Er is dan ook een hele ‘scene’ ontstaan rondom het verbouwen van de klassiek ogende Triumph. Het coolste

type van allemaal, The Scrambler, is daar natuurlijk uitermate geschikt voor. Premium Triumph dealer Roké uit Mijdrecht heeft een paar van dit soort specials staan, waaronder een vette Scrambler 900. Jammer genoeg is het niet mogelijk deze ‘one of a kind’ fietsen te testen. Het slechte weer van de afgelopen week maakte dat toch al lastig (niet dat ik niet door het slechte weer rij, maar welke motorfietsverkoper stuurt zijn glanzende

Amstelveen City Blues: nieuw bluesfestival in de regio Op zaterdag 28 november vindt de eerste editie plaats van Amstelveen City Blues, het eerste internationale bluesfestival in Amstelveen en ook meteen het enige bluesfestival in de regio Amsterdam. Het festival vindt plaats in de Schouwburg Amstelveen, waar op drie verschillende podia gedurende de hele avond optredens plaatsvinden van een indrukwekkende line-up aan internationale artiesten. Het tijdschema voor de hele avond is nu bekend. De presentatie

van de avond is in handen van radiomaker- en producent Paul van der Lugt. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de schouwburg

www.schouwburgamstelveen.nl Amstelveen City Blues is een nieuw fenomeen in Amstelveen, waarbij de schouwburg wordt omgetoverd tot één grote juke joint. Op verschillende locaties in de schouwburg zullen internationale artiesten je laten genieten van (rhythm &) blues, roots rock ’n roll en bluesfolk van de bovenste plank. De organisatie is erin geslaagd een zeer sterke line-up naar Amstelveen te halen en muziekliefhebbers kunnen het zich dan ook niet veroorloven om dit te missen. Line-up Nikki Hill (USA) is zonder meer een opvallende verschijning. Ze noemt haar muziek ‘Roots Rock ‘n Roll’: een combinatie van blues, rock ‘n roll, R&B, gospel en rockabilly. Ze bracht zeer recent haar nieuwste album ‘Heavy hearts, hard fists’ uit die zeer lovende recensies krijgt. Het is haar enige show in Nederland (!) en ze zal, naast een optreden met haar volledige band, speciaal voor Amstelveen City

www.roke.nl

wensen lijstje. De Sint is weer in het land, dus je weet maar nooit.... De basis Scrambler is al een geweldig model en heb ik gelukkig een aantal keren mee uit mogen nemen. Het is een fiets naar mijn hart en wat me opvalt: heel veel niet-motorrijders zijn bijzonder gecharmeerd van het uiterlijk. Zij hebben dan misschien

fietsen uit de showroom met dit weer de weg op?). Maar de Scrambler is zo gaaf dat ik u hem niet wilde onthouden. Wat is er zo special aan deze fiets? Meteen in het oog springend de dikke Arrow einddemper met de stoere uitlaattape (heat wrap) omwonden pijpen. En natuurlijk het ontbrekende

Zaterdag 28 november:

geen verstand van motorfietsen, maar wél van een mooi uiterlijk. Deze special is te koop bij Roké voor 13.990 euro. Het maakt je weliswaar geen Steve McQueen, maar manmanman, je ben wel uber-cool..!

achterspatbord en het ingekorte voorspatbord die de fiets een lekker kort aanzien geven. Ook de minimalistische teller en clignoteurs die zo klein zijn dat ze lijken te ontbreken. Dan zijn er natuurlijk ook nog de vette profielbanden die het gespierde uiterlijk afmaken. Zelf vind ik deze uitvoering Uber-cool en staat hij zeker op mijn

Blues ook nog een uniek duo-optreden verzorgen met gitarist (en echtgenoot) Matt Hill. Chicago Blues Festival on tour (USA) is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij een keur aan Amerikaanse top-bluesartiesten de krachten bundelt in een superband. De band bestaat uit Chick Rodgers, Chris James, Patrick Rynn, Ken Saydak, Aki Kumar en Wilie Hayes. Zij doen momenteel de Europese podia aan, waaronder het enige optreden in Nederland op Amstelveen City Blues. Jason Ricci (USA) is voor bluesliefhebbers zeker een bekende naam. Hij

toerde zowel met zijn eigen band als met veel grote bluesartiesten al over de hele wereld en won vele awards als bluesharpspeler. Begeleid door niemand minder dan Enrico Crivellaro en zijn band is Jason voor het eerst in jaren weer in Nederland te bewonderen: op Amstelveen City Blues! Blackberry ’n Mr. Boo-Hoo (F) moet je niet alleen horen, maar zeker ook zien. Slechts gewapend met gitaar, mondharmonica en hun onmiskenbare ‘wooden stomp boxes’ zorgen ze voor authentieke low-down dirty Mississippi blues! Doghouse Sam & his Magnatones (B/NL) is zonder twijfel dé blues &

Concert Dimensions Op zaterdagmiddag 28 november wordt er een concert gegeven door Dimensions Junior. Het koor van enthousiaste kinderen toert dit najaar door Nederland met het programma Start. Met elkaar maken ze een programma vol zang, dans en drama, waardoor ze een spannend verhaal vertellen,

roots-sensatie van de lage landen. Dit Belgisch-Nederlands trio, aangevoerd door Wouter Celis aka Doghouse Sam, speelde reeds op alle grote bluesfestivals. Dollar Bill & His One Man Band (UK) is met recht een fenomeen te noemen. Hij zingt en speelt gitaar, drums en bluesharp en creëert daarmee een sound die onmogelijk lijkt om door één persoon te worden gemaakt. Rockin’ stompin’ blues: een sensatie om te horen én te zien. Stilstaan is gegarandeerd onmogelijk! Alle informatie over festival en locatie op www.amstelveencityblues.nl en

www.schouwburgamstelveen.nl maar ook in wie ze geloven en hoe belangrijk dat voor ze is. Het wordt een gezellige middag, waarin ook de kinderen uit het publiek worden betrokken. Samen lossen ze een raadsel op. Dimensions Juniors is de jongste groep van stichting Dimensions. Het koor bestaat uit kinderen van 8 tot en met 12 jaar oud. Het concert wordt gehouden in de Evangelische Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3 in Uithoorn. De middag begint om 16.00 uur. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. Dimensions Juniors zijn klaar voor de start. Ben jij er ook klaar voor?


DE GROENE VENEN

20 november 2015

HMMM... MET HESSE

21

Tekst en foto's Patrick Hesse

De Haven, Vinkeveen

In het licht van de haven... De gebroeders Patrick en William van der Meer lijken een heus horeca imperium aan het bouwen te zijn in Vinkeveen. Afgelopen woensdag opende hun derde horecabedrijf in mijn dorp de deuren. Nieuwsgierig als ik ben, stond ik vooraan om ook deze locatie te bezoeken. De Haven was voor mij toch een beetje het stiefkindje van de horeca in Vinkeveen; een aantal ondernemers begon er met enorm veel zin aan, maar op een of andere manier is het ze niet gelukt er iets van te maken.Tot nu dan, want als Patrick en William ergens voor gaan dan worden de puntjes op de i gezet en niets aan het toeval overgelaten. De horecabroers zijn natuurlijk bekend van het legendarische restaurant De Veensteker. En toen zij in 2012 een tweede zaak overnamen en, na een grondige verbouwing, de oude naam weer terug op de gevel stond, was ook de Viersprong binnen de kortste keren weer een zeer geliefd etablissement. De ambities van de broers kennen geen grenzen, want toen bar-bistro De Haven aan de Herenweg 276 in de verkoop kwam, was de

beslissing snel genomen en werden er plannen gemaakt. De verleiding om eerst open te gaan en daarna te gaan verbouwen was gelukkig niet aan de orde; je krijgt tenslotte maar één kans voor 'n eerste indruk en zo werd wat ooit de oude fietsenschuur was, omgebouwd tot een buitengewoon gezellig en stijlvol restaurant in de stijl van de gebroeders Van Der Meer, maar ook hier met een volledig eigen identiteit. Het hele terras werd verhoogd en er werden openslaande deuren gemaakt met grote ramen. Ook aan de achterzijde werd een terras aan het water gemaakt en het hele interieur werd vernieuwd. Alleen de keuken bleef op zijn plaats. Het interieur oogt heerlijk fris met een mooie vloer, nieuwe bar, verlichting, tafels en stoelen en geluidsinstallatie. Met andere woorden: het restaurant heeft een complete metamorfose ondergaan, wát een enorme vooruitgang! Het is guur buiten, maar binnen brandt op een levensgrote flatscreen de open haard gezellig. Aan een van de wanden prijkt een kamerbrede foto van het starteiland met de iconische uitkijktoren. Ook over de verlichting is goed nagedacht, heerlijk sfeervol en samen met de relaxte muziek op de achtergrond heb ik er helemaal zin in. Het is even wachten op mijn hoofdredacteur tevens culinair liefhebber, die als verrassing zijn altijd vrolijke en gezellige vrouw Anita heeft meegenomen. Gedrieën nemen we plaats aan de openslaande deuren en kan ik niet geloven dat dit de locatie is waar ik vaker ben geweest. Er is zelfs een heus kidshoekje gecreëerd waar de kleintjes lekker bezig kunnen zijn terwijl de ouders genieten, slimme zet! Na een gezellig onderonsje met de broers Patrick en William is het tijd voor een lekker hapje. We hebben unaniem gekozen voor een Haven combinatieplank met kleine voorgerechthapjes: zalm, carpaccio, garnalencocktail, uiensoep, Iberico ham en tonijnsalade, kortom een feestje op een plank. Het smaakt allemaal uitstekend en langzaam zien we om ons heen

v.l.n.r. Patrick, Richard en William

de zaak vollopen. Het doet me goed dat dit een zeer gemêleerd gezelschap is. De keukenbrigade wordt ondersteund door koks van de andere zaken van de gebroeders van der Meer, waardoor ze zonder problemen kunnen indraaien. Dan is het tijd voor het hoofdgerecht. Voor Anita komt het Zeemanspotje op tafel, een combinatie van kabeljauw, zalm en rode poonfilet met brie en witte wijnsaus uit de oven. Rob koos de Haven Brochette, een spies van ossenhaas op de grill gebakken en satésaus. Ik heb mijn oog laten vallen op de Harbour steak, een tournedos van Ossenhaas geserveerd met saus naar keuze. Doordat de prijzen uiterst vriendelijk zijn gehouden kun je er zelf voor kiezen wat je als bijgerecht wilt. Voor ons worden friet, gebakken aardappeltjes en salade gerserveerd. Alles ziet er geweldig uit. Ook de ervaren horecaman en bedrijfsleider Richard komt regelmatig feedback halen. Op het moment dat wij aan tafel zitten is het officieel nog proefdraaien, daar is voor ons niets van te merken. Met in totaal drie zaken en personeel dat overal inzetbaar is, gaat het inzetten en rouleren natuurlijk makkelijk, ook al doordat alle zaken op steenworp afstand van elkaar liggen. De Haven draait op de eerste voorproefavond gewoon alsof het al jaren open is. Na de uitstekende hoofdgerechten is het tijd voor een dessert. Anita gaat overstag voor een flensje met verrukkelijk vanilleijs met saus, zelf kies ik een Vinkeveens dessertje, een parfait met bitter-

Het fraaie interieur van De Haven

koekjes en karamel, terwijl Rob het kaasplankje niet kan weerstaan. Het is een logische keus van Patrick en William om ook dit iconisch stukje Vinkeveen nieuw leven in te blazen en weer een prachtige zaak aan hun lijst toe te voegen. Er is twee maanden keihard gewerkt om dit moois neer te zetten, maar de broers lijken er patent op te hebben om een leuk, betaalbaar en gezellig restaurant neer te zetten, dat ook nog eens uitermate geschikt is voor besloten feesten. Daarmee is De Haven van een wisse dood gered! Châpeau mannen, voor zoveel visie... In de winterperiode is De Haven geopend van woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uuur voor een goede hap of borrel aan de bar. Tevens is er een mogelijkheid om snacks af te halen. Reserveren kan telefonisch op 0297-265308 en online op www.dehavenvinkeveen.nl


22

20 november 2015

DE GROENE VENEN

Sport nieuws

Veiling Zottebees bij KV Atlantis

Bewegen op recept

Op zaterdag 28 november wordt er in de kantine van korfbal vereniging Atlantis een veiling gehouden van diensten, genaamd Zottebee's. Deze kavels worden aangeboden door leden van de vereniging en door bedrijven in de regio. De opbrengt komt in zijn geheel ten goede aan de verbouwing van de kantine. De avond begint om 20.30 uur en is in de kantine aan de Hoofdweg 85a in Mijdrecht. De te veilen kavels zijn onder an-

Cubileumsymposium Spel en Sport Spel en Sport heeft al 25 jaar als doel: steeds meer senioren aan het bewegen te krijgen. En Spel en Sport is van plan om dat nog jaren te blijven doen. Daarom staat de viering van dit 25-jarig jubileum ook deels in het teken hiervan. Hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat senioren in beweging komen? In het symposium ‘Bewegen op recept’ zoeken we naar een antwoord. Dit symposium is op maandag 23 november in de Raadzaal van het gemeentehuis in Mijdrecht. We hebben huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, mensen die beroepshalve betrokken zijn bij senioren uitgenodigd om met ons mee te denken over die vraag. En natuurlijk zijn de betrokkenen zelf, de senioren, ook van harte welkom. Spreker is bewegingswetenschapper Mathieu de Greef, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen en aan de Hanzehogeschool daar. Zijn specialiteit is het stimuleren van lichamelijke activiteit van ouderen en de effecten van bewegen op het verouderingsproces. We zijn blij dat hij als bekend spreker over dit onderwerp naar ons toe wil komen.Hoe kunnen we ervoor zorgen dat senioren in beweging komen? Met de verkregen informatie gaan we met elkaar hierover in discussie om te komen tot ook op dit punt goede zorg voor senioren. Uiteraard zal Spel en Sport laten zien, welke mogelijkheden het biedt aan senioren om te bewegen. Het aanbod loopt van aangepaste beweegvormen als zitgymnastiek tot Super Sportief, badminton en volleybal. Voor iedereen, hoe (weinig) fit je ook bent, is regelmatig bewegen belangrijk. Zo’n 700 mensen ervaren dat al elke week. En wie eenmaal meedoet, zal niet gauw een les verzuimen, samen met anderen bewegen en sporten is gezond en gezellig! Het wordt ook een feestelijk symposium, met name door het optreden van Ms. en Mrs. Tom, die op hun eigen vrolijke manier de draak steken met de beweegmanie. De gemeente De Ronde Venen steunt dit symposium van harte. Wethouder Erika Spil zal in dit symposium ingaan op het beleid van de gemeente ten aanzien van samen zorgen voor de senioren in de gemeente. Spel en Sport viert het 25-jarig jubileum niet alleen met dit symposium, in de week ervoor is er ook een feestmiddag voor alle deelnemers. We zijn in deze 25 jaar gegroeid van één naar 40 groepen, van één soort les naar meer dan 10 verschillende vormen, van een paar naar meer dan 60 vrijwilligers, die met elkaar het wekelijks uur bewegen mogelijk maken. Voor het symposium bent u op maandag 23 november welkom in de raadzaal van het gemeentehuis in Mijdrecht, ingang Raadhuisplein, vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.15 uur. U kunt zich opgeven via de website

www.symposiumdrv.nl. of telefonisch 28 55 19.

De kinderen van groep 3 en 4 van de Pijlstaart afscheid van trainer Hans.

Atalante Basisscholentoernooi Na drie weken les gegeven te hebben op de basisscholen is deze week het Vinkeveense basisscholen volleybaltoernooi van Atalante gestart. Hans Ritmeester van de Nederlandse Volleybal bond heeft alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 in twee lessen de fijne kneepjes van het volleybalspel

bijgebracht en dat mogen de kinderen op 18 en 25 november laten zien. Op 18 november hebben in sporthal de Boei zo’n 90 kinderen uit de groepen 3, 7 en 8 om de bekers gestreden.

Hoge ranking voor Atalante CMV Op 14 november jl. een stormachtige zaterdag, speelde de jongste jeugd van Atalante droog in sporthal De Meerkamp in Amstelveen hun derde CMV toernooidag. Atalante Girlpower speelde tegen twee teams uit Haarlem en tegen Velsen. Ze zijn met Velsen en Haarlem gedeeld eerste geworden, helaas had Atalante de minste punten voor en werd derde. De Atalante Wicky's zitten net een poule hoger dan het team van Girlpower en hadden een pittige start tegen het team van Amstelveen. Tegen Heemstede moesten de meiden genoegen nemen met een gelijk

spel. De laatste partij tegen het team van Haarlem lieten de meiden zich niet van de wijs brengen en haalden hier twee sets binnen — een mooie tweede plek. Als laatste kwam de Atalante Minimix in actie. De eerste opponent, Oradi uit Kudelstaart kwam niet opdagen. Daarna was Hoofddorp aan de beurt. Alles lukte ook en zij wonnen de eerste set ruim. De tweede set was bloedstollend en eindigde in een 15-15. De laatste wedstrijd tegen SV Surfers was een leuke partij. Door echt teamwerk werd deze dag heel mooi met een eerste plaats afgesloten.

dere: driegangen keuzemenu's bij Grieks restaurant Corfu, massagebonnen bij Petra Taal Petra's Praktijk, vakantiespullen aangeboden door Brenda Kuijlenburg Reisbureau at Home, sollicitatieworkshop van Anne van Ginkel, ICT-hulp aangeboden door Mark Goverse, en nog veel meer. Deze veiling kan natuurlijk niet plaats vinden zonder hulp van mensen die bieden en dingen kopen dus kom allen en help de vereniging aan een mooie nieuwe kantine.

Trainen voor de Bosdijkloop 2016 Atletiekvereniging de Veenlopers organiseert een nieuwe serie trainingen naar aanloop van de Bosdijkloop die gehouden wordt op 21 februari 2016. De 10-weekse clinic begint op donderdagavond 3 december om 19:30 uur en is bestemd voor zowel voor startende en gevorderde hardlopers. De lopers zullen begeleid worden door gekwalificeerde KNAU-trainers waarbij aandacht wordt geschonken aan looptechnieken en verantwoord hardlopen. Er zullen twee groepen gevormd worden, namelijk 5 km en 10-21.1 km.

De kosten voor deze clinic bedragen € 42,50 en daar zit ook het inschrijfgeld voor deelname aan de Bosdijkloop in. Verzamellocatie in Mijdrecht: Ontspanningweg 1, (zij-ingang van Optisport) bij het Veenweidebad. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op https://veenlopers.nl onder vermelding ‘inschrijven clinic PK Bosdijkloop’, bel Rob van Zijtveld, tel. 06-37 276083 voor meer informatie, of stuur een e-mail naar voorzitter@veenlopers.nl.

Yellow Blizzards op koers voor Final 4 EGBL Van vrijdag 13 november t/m zondag 15 november heeft er een uniek evenement in Vinkeveen plaatsgevonden. Gedurende die dagen is er door 6 Europese teams in De Boei (speellocatie Vinkeveen) de eerste ronde van de Europacup (EGBL) gespeeld. Drie teams uit Letland, twee uit Scandinavië (Zweden en Finland) en ons eigen

team de Yellow Blizzards. Ze hebben gedurende deze drie dagen bij de zeilschool in Vinkeveen overnacht. Zowel de zeilschool Vinkeveen en de Boei hebben dit evenement fantastische gehost. De uitslag van de 1e ronde is: 1. Ridzene BS, 2. SS Jelgava, 3. Helmi Basket, 4. Yellow Blizzards, 5. Lulea BG en 6. Valmieras BSS. De volgende ronde is in februari 2016 in Riga waar deze teams de tweede ronde van het EGBL U19 zullen spelen. Hier zullen de Yellow Blizzards weer strijden om bij de beste 4 teams te komen zodat ze zich uiteindelijk plaatsten voor de grote finale in mei 2016.

FC Abcoude D1 aan kop Ontzettend knap wat de D1 van FC Abcoude presteert. Vorig seizoen kampioen geworden in de hoofdklasse en nu voor het eerst in de derde divisie landelijk spelend.. En na een 2-0 overwinning op Sparta Nijkerk afgelopen zaterdag nu de trotse koploper. 2 weken geleden werd de koploper van toen, DVS

uit Ermelo met 4-0 verslagen en vorige week moest DTS uit Ede eraan geloven (2-0 winst). Met 25 punten uit 10 wedstrijden staat de ploeg van succestrainer Gilbert Eijken aan kop en dat mag een prachtige prestatie genoemd worden!


DE GROENE VENEN

20 november 2015

VACATURES

23

Functie: Medewerker binnendienst verzekeringen (32-40 uur) Organisatie: Ascol Verzekeringen Plaats: Mijdrecht Functie: Op zoek naar een extra bijverdienste (pt/ft)? Organisatie: Lifestyle Centre De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures

Functie: Commercieel medewerker binnendienst Organisatie: Marsman Caravans Mijdrecht Plaats: Mijdrecht Functie: Barmedewerk(st)ers Gezocht Organisatie: Bada Bing Plaats: Uithoorn Functie: medewerker bediening/bar m/v Organisatie: De Plashoeve Plaats: Vinkeveen Functie: Hoofd bedrijfsburo (inkoop/planning/ transport/werkvoorbereiding) Organisatie: Multifill Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker klantenservice (ft, 40 uur) Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg Functie: Junior SEA specialist (ft, 40 uur) Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg Functie: Parttime schoonmaak medewerksters Organisatie: Van Dam Bedrijfsdiensten Plaats: Mijdrecht Functie: Veilingmedewerker Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Hal Chef Productie Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Logistiek administratief medewerker Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Welzijns- en voedingscoach: Ben jij diegene die ons team komt versterken? Organisatie: Lifestyle Centre De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel medewerker binnendienst Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief medewerkster (junior) Organisatie: Kroes & Partners Notarissen Mijdrecht Plaats: Mijdrecht Functie: Commercieel mdw. binnendienst (ijzerwaren) Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Service Medewerker Tankstation Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer Functie: Transportplanner Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Afwas/Keukenhulp m/v voor de zaterdag Organisatie: Golfcentrum Amsteldijk B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Allround technisch medewerker Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Facturist Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Customer Service medewerker (Duits) Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Met De Loods Fashion kledingparties extra bijverdienen! Organisatie: De Loods Fashion Plaats: Mijdrecht Functie: DTP-er met affiniteit voor techniek en openstaand voor een cursus Technisch tekenen (CAD) Organisatie: Aquafix Milieu bv Plaats: MIJDRECHT

Functie: Medewerker Veredeling Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht Functie: Stratenmaker Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker (full-time) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen Functie: Junior Klantenservice Medewerk(st)er (startersfunctie) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen Functie: Junior Bijrijder-Logistiek Medewerker Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker (part-time) Organisatie: Hub Hub Plaats: Amstelveen

Functie: Stagiair Administratie (MBO/HBO) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen Functie: Klusjesman Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer Functie: Boekettenmaaksters m/v Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer Functie: JUNIOR JAVA PROGRAMMEUR Organisatie: CHESSOL BV Plaats: Mijdrecht Functie: Studentenbaan: Oproepkracht chauffeur, rijbewijs B Organisatie: Alles in 1 bezorgservice Plaats: Mijdrecht Functie: Junior Operator Printer - Lijnden Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer Functie: Accountmanager regio Noord Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer Functie: Zaterdaghulp Wasstraat Organisatie: Loogman Carwash B.V. Plaats: Aalsmeer Functie: Medewerker Banqueting - Hoofddorp Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker Zaterdag (bijbaan) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Productiemedewerker OrchideeĂŤn Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer

Functie: Stagiair Logistiek (MBO/HBO/WO) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Logistiek medewerker Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer


24

20 november 2015

DE GROENE VENEN

Vrije kavels, vrij denken, vrij wonen.

P O O K R E V T R 2 STA m 0 0 7 9 kavels | 350

Zaterdag 28 november 2015 12 - 15 uur, verkoopcentrum Land van Winkel Doude van Troostwijkstraat, Abcoude

1418A_5012_posterA0_vrije kavels.indd 1

11-11-15 16:58


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.