De Groene Venen 18 september 2015

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

17°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 20 – Week 38 – 18 september 2015

Dijkgraaf 38 Wilnis Koopsom € 350.000,- k.k.

Uw Ford specialist in de regio De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Bekijk de Casa di Carin in deze krant voor meer informatie!

Autobedrijf Peek

Dorpsstraat 14, Mijdrecht

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Gymnastiekvereniging Abcoude sponsort de Voedselbank Afgelopen weekend bezochten alle gymnasten van GV Abcoude een kamp in Zeewolde, dat geheel in het teken stond van de voedselbank. Voorafgaand aan het kamp kregen alle deelnemers een opdracht om zo veel mogelijk producten voor de voedselbank te verzamelen. Ook tijdens het kamp konden de kinderen nog producten verdienen. Na een geweldig weekend konden zij vol trots maar liefst ruim 850 producten aan de voedselbank overhandigen. De vrijwilligers van de voedselbank waren overdonderd door de enorme hoeveelheid producten die de gymnasten hadden verzameld en die waren op hun beurt onder de indruk van het bezoek aan de Voedselbank. Kortom een geslaagde actie met een zeer mooie opbrengst als bekroning. Zie ook: www.gvabcoude.nl

Feesten DJ’s, VJ’s etc Shows Evenementen MOONLIGHT PRODUCTIONS Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38

www.moonlightproductions.nl

Bouw van 59 appartementen gestart aan Pijlstaartlaan in Vinkeveen

2,25 % RENTE

Dinsdag jl. is de eerste paal geslagen voor de bouw van 59 energiezuinige appartementen aan de Pijlstaartlaan in Vinkeveen. Dat gebeurde door (v.l.n.r.) Ralf Dressel, directeur van Bébouw Midreth, Marlinda Zingstra van SPF Beheer en wethouder David Moolenburgh. Het appartementencomplex met een verdiepte parkeerkelder kenmerkt zich door het uitzicht op het park, de nabijheid van het centrum en het hoge afwerkingsniveau. Dit appartementengebouw is een vervolg op de eerdere bouw 21 appartementen en een basisschool. Wethouder David Moolenburgh noemt het complex: “Een mooie invulling en uitbreiding voor de wijk. En een goede aanvulling op de bestaande huurvoorraad in Vinkeveen.” Het project is een ontwikkeling van Bébouw Midreth, een werkmaatschappij van VolkerWessels. De appartementen worden gerealiseerd in opdracht van SPF Beheer, die ook de verhuur zal verzorgen. De verhuurprocedure start naar verwachting na de zomer van 2016. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.zwanenparkzicht-vinkeveen.nl. foto richard van der spoel

WIL JIJ DEFINITIEF VETCELLEN VERWIJDEREN?

Fluitekruid 23 Mijdrecht Vraagprijs € 549.000,- k.k.

Met Cryotherapie bevriezen we de vetcellen en verstevigen wij uw huid met blijvend resultaat Nu €50,- i.p.v €100,- voor een proefbehandeling*

Top huis !

proefdagen: *28, 29 september *1, 5, 7 en 8 oktober

www.sun-vision.nl

Herenweg 187 Vinkeveen

0297 264 434

Kijk voor meer info over deze woning op www.korvermakelaars.nl


2

18 september 2015

Bedankt dat u op ons verjaardagsfeestje kwam...

De Culinaire Venen bedankt alle deelnemende horecabedrijven, medewerkers, sponsors, vrijwilligers, gemeente De Ronde Venen en natuurlijk alle fijnproevers voor een geweldige 10e verjaardag!

DE GROENE VENEN

2005 2015

10 JAAR

Volg het laatste nieuws over de Culinaire Venen op

facebook.com/culinairevenenmijdrecht

Het Rechthuis – Mijdrecht: Winnaar Culinaire Nol 2015

FOTO'S ROB ISAACS EN RICHARD VAN DER SPOEL

Tot ziens op 10 september 2016 voor de 11e editie! HOOFDSPONSORS & SPONSORS

F O U N D E R S & P A RT N E R S

Subsponsors: ABN AMRO • AccountantXTRA • Akkermans Financiële Diensten • ASCOL Verzekeringen • A-side media • Bangarage Amstelveen • Bébouw Midreth Van Bergen Sports Int. • EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs • ERON Communicatie • Fronik Infra • HGT Geveltechniek • Homan Beveiliging • Architekten- en Ingenieursbureau H.W. van der Laan • Monarch Nederland • Poundwise Financial Coaching • Reurings Beheer • Ronde Venen Fonds • SCM Recruitment • Strix Lease Service Vrienden: Antenna • Brabebo • G.Brouwer Fournituren • BonneNuit • Cassée Schilders • Decibel • EMGA • Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen • Feka ICT & Office • Van der Ham • P.J.B.Homan Beheer Kapsalon Jack's Sisters • Kenter Paans Koek • Korver • Korver Makelaardij • Van Kouwen Automotive Groep • Aannemersbedrijf Krimp • MZ Beveiliging • Automotivecentre Van Nieuwkerk Den Ouden Binnen • Persoon, schoorsteen- en geveltechniek • Portofino IJs • Autobedrijf Rovémij • Aannemingsmij. H.M. van Scheppingen• Bouwbedrijf Gebrs. van Scheppingen • Van Schie Spelt Afvalinzameling • Verus Zakelijk Advies • VIDA Makelaars • Vosselman Buiten • Brood- en Banketbakkerij Jan Westerbos / Mens • Van Zijtveld Instalatietechniek • Van der Zwaard Optiek


DE GROENE VENEN

Koninklijke onderscheiding voor Hertha-voorzitter Harry van Genderen

18 september 2015

Voorzitter Harry van Genderen van SV Hertha is op vrijdagavond 11 september jl. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Maarten Divendal speldde hem de koninklijke onderscheiding op tijdens een kijkje voor genodigden bij het in aanbouw zijnde nieuwe clubgebouw van SV Hertha in Vinkeveen. In de rol van voorzitter heeft Harry van Genderen zich in 26 jaar tijd zeer actief ingezet voor SV Hertha. Niet alleen heeft hij leiding gegeven aan het bestuur, ook had

Onderzoek Rekenkamer wijst uit

Gemeente is ernstig tekort geschoten bij aanbesteding OV-concessie De aanbesteding van de Openbaar Vervoer concessie voor de komende periode van 2016 tot 2023 verkeert in een afrondende fase. Het ziet er naar uit dat busmaatschappij Syntus de concessie gaat krijgen, maar er loopt nog een bezwaarprocedure, aangespannen door Connexxion. Opnieuw zijn de pogingen om een rechtstreekse busverbinding vanuit De Ronde Venen met Utrecht tot stand te brengen niet gelukt. De gemeenteraad heeft aan de Rekenkamer gevraagd om uit te zoeken of er wel genoeg aan gedaan is. tekst piet van buul

“Ons onderzoek is er niet op gericht om schuldigen aan te wijzen,” sprak mevrouw M. Wittebol, voorzitter van de Rekenkamercommissie, tijdens de vergadering van de raadscommissie op woensdag 9 september jl. “We hebben gekeken naar het verloop van de aanbestedingsprocedure. Daarbij hebben we uitgezocht welke wensen er bij de gemeente bestaan ten aanzien van het openbaar vervoer, welke mogelijkheden de gemeente heeft om invloed op de aanbesteding uit te oefenen en tenslotte hebben we bekeken of daar optimaal gebruik van is gemaakt.” Dat het niet gelukt is om de rechtstreekse busverbinding weer terug te krijgen is voor de Rekenkamer blijkbaar niet verwonderlijk want de inspanningen vanuit de gemeente waren naar het oordeel van de Rekenkamer ver onder de maat. Bij de aanbesteding in 2008 ging het al mis. Toen is de gemeente de rechtstreekse verbinding kwijtgeraakt. De gang van zaken bij die aanbesteding is nooit geëvalueerd en er zijn dus ook geen lessen getrokken uit het verleden, stelt de Rekenkamer nu vast. Procedure Aan de thans lopende aanbesteding is een uitgebreide procedure vooraf

gegaan. In 2013 is de provincie gestart met het vaststellen van de Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitsprogramma. Op basis daarvan is in september 2014 een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. In dat proces had de gemeente de kans om haar zienswijze kenbaar te maken. In een korte reactie heeft de gemeente De Ronde Venen zich echter beperkt tot het uitspreken van zorg over de bereikbaarheid van het buitengebied. In de definitieve reactienota ontbreekt enig geluid vanuit De Ronde Venen. In het uiteindelijke Programma van Eisen vond de Rekenkamer ook niets terug over de rechtstreekse verbinding met Utrecht. Opvallend vindt de Rekenkamer het, dat in die periode ook de gemeenteraad zich nauwelijks met de openbaar vervoer problematiek heeft beziggehouden. Achter de feiten aan Pas toen in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten de busverbinding een belangrijk item ging worden, ontstond er enig rumoer. Wethouder Dijkstra bleef beweren dat hij voortdurend in de weer was geweest in het overleg met de provincie. Dat heeft de Rekenkamer in haar analyse nauwelijks terug kunnen vinden. Pijnlijk werd het

Agenda Kort Zaterdag 19 september • Nachtvlinders kijken, De Ruige Hof, Abcoude

Zondag 20 september • Pluknick op de Vinkeveense Plassen, verzamelen Winkeloord, Vinkeveen • Oogstfeest, NME-centrum De Woudreus, Wilnis

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

toen Dijkstra beweerde afspraken met de Gedeputeerde te hebben, die door deze laatste glashard werden ontkend. De Rekenkamer stelt vast de gemeente ook onvoldoende steun heeft gezocht bij andere gemeenten. De enquête onder de bevolking is op zich een goed middel, maar is pas ingezet toen de kaarten al geschud waren. Aanbevelingen De huidige concessie voor het openbaar vervoer in de provincie Utrecht loopt in 2022 af. Dan zal er weer een nieuwe procedure worden gestart voor de aanbesteding van een concessie die naar verwachting tien jaar zal gaan gelden. De Rekenkamer beveelt aan dat de gemeente zich hier tijdig op gaat voorbereiden. Daartoe zal men de afgelopen procedure grondig moeten evalueren. Verder adviseert de Rekenkamer dat de gemeente zich actief in de discussie moet gaan mengen “Zorg dat je zelf een duidelijke visie hebt, wees er op tijd bij en zoek steun bij andere gemeenten.” De wethouder in de verdediging Namens het college ging verkeerswethouder Aldrik Dijkstra in de verdediging. Hij bleef volhouden dat er wel degelijk intensief overleg

3

hij zitting in het Dagelijks Bestuur, de Sponsorcommissie, de Bar- en Activiteitencommissie, de Jubileumcommissie en de Bouwcommissie. Daarnaast krijgt hij veel lof voor zijn inzet rondom de realisatie van de nieuwe accommodatie van SV Hertha. Een zeer moeilijke opdracht, omdat dit gerealiseerd moest worden zonder eigen financiële middelen en subsidies. Onder zijn leiding is een bouwcommissie opgericht en met behulp van sponsoren, vrijwilligers, diverse wervingsacties, een obligatielening en een banklening is met een sluitende begroting de nieuwbouw gestart.

was gepleegd met de concessieverleners. “Dat is niet alleen de provincie Utrecht,” zegt de wethouder. “We zitten ook in het overleg met stadsregio Amsterdam en schaken dus op twee borden.” Opvallend was dat Dijkstra de concessieverleners in Amsterdam roemde om hun professionele aanpak, daarmee suggererend dat het er in Utrecht wat anders aan toe gaat. Alleen reageren op officiële documenten vindt de wethouder onvoldoende. Inbreng in ambtelijk en bestuurlijk overleg is zeker zo belangrijk. “Dat er van allerlei gesprekken geen verslagen zijn heeft dan helaas tot gevolg dat het niet altijd duidelijk is wat we allemaal wel doen.” Na enig aandringen vanuit de raadscommissie was de wethouder bereid te verklaren dat het college de aanbevelingen van de Rekenkamer als bruikbaar beschouwt voor het opstellen van een evaluatie. Hij wil in de toekomst zorgen voor gespreksverslagen zodat de raad beter wordt geïnformeerd. Voor wat betreft het ontwikkelen van een duidelijke strategie als basis voor de volgende aanbestedingsronde verwees de wethouder naar de al bestaande gemeentelijke Verkeersvisie. Het lijkt er op dat de recent gehouden enquête voorlopig in een dossier zal belanden, om daar tegen 2023 weer uit te komen. De meeste raadsfracties waren bereid om de wethouder de ruimte te geven om met goede plannen te komen. Niet iedereen had daar vertrouwen in, getuige de opmerking van raadslid Cees Houmes (D66), die vaststelde dat al decennialang de ene na de andere wethouder ‘geen deuk in een pakje boter heeft kunnen slaan’ als het om een goede OV-voorziening voor de gemeente gaat. “Het zou me verbazen als deze wethouder daar wel in slaagt.”

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij Michael Reuling, Peter Schavemaker, en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2015 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Luistervink Rooie Rakkers Dinsdag nam ik de tijd om naar Prinsjesdag te kijken. Ik ben toch weer onder de indruk geraakt van het hele circus dat zich afspeelt rondom het Haagse Binnenhof. Met name de presentatie van onze Koning en Koningin deed mij opnieuw deugd. Zodra het paar de koets uitstapt, gebeurt er wat. Er stapt dan wat uit, mag je wel zeggen. Dat is ook zo als ze beiden deelnemen aan minder leuke gebeurtenissen. Denk maar eens aan de bijeenkomsten van familie van de slachtoffers van het neergeschoten vliegtuig. Mag je nog meer, echte, betrokkenheid verwachten van een Koninklijk paar? Beiden worden ook regelmatig uitgenodigd lezingen te geven tijdens belangrijke congressen. Ze geven ons land status en aanzien. Dat hebben we hard nodig. Zoals gewoonlijk sloegen de Rooie Rakkers ook die avond toe. Als eerste gifpunt werd de verhoging van het salaris van de Koning van 43.000 euro (over twee jaar) ruimschoots onder de aandacht gebracht. Niemand praat over het jaarinkomen van Van Persie (drie miljoen, in één jaar) of van voetballer Wijnaldum (een miljoen, en vrijwel een jaar lang niet gespeeld). Overigens behoort de presentator van “De wereld draait door” Matthijs van Nieuwkerk tot de grootverdieners die uit de ruif gemeenschapsgeld vreten. Nou heb ik vroeger ook wel van een spruitjes schoonmakende Koningin Juliana genoten. Ook het liedje “Waar eens de boterbloemen bloeiden, staat nu een maf paleis” van Barend Servet ging er bij mij wel in. “Sie haben E-mail bekommen” van Prins Bernard vond ik ook nog wel leuk. Maar de volkomen belachelijke filmpjes met door anderen ingesproken teksten die Willem Alexander en Maxima belachelijk proberen te maken, vind ik persoonlijk ongehoord. Het staat in schril contrast met wat het Koningshuis voor velen in dit land en daar buiten betekent. Ik snap niet dat de makers van deze ongein in meest lage vorm niet worden aangepakt. Nou wil ik daarmee niet zeggen dat je het korps mariniers op de redactie af moet sturen, maar vrijheid van meningsuiting kent toch wel grenzen. Dat weten ze in Frankrijk maar al te goed, zeker ook na de meest recente uitingen van het blad Charlie Hebdo, die deze week de social media beheersten. Je zou als politiek een signaal kunnen geven door niet meer in dit soort programma's op te treden. De kans dat dit gebeurt lijkt mij uiterst klein. Het programma heeft ‘Man bijt hond’ na zestien jaar verdreven. Laat dit alsjeblieft teruggedraaid worden. Dan komt de Nederlander in al zijn of haar reinheid en eenvoud weer aan bod.

Luistervink


4

Kort nieuws Mijdrecht

Gastgezin zijn in De Wegwijzer Ds. G. Vos leidt op zondag 20 september beide diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur is er voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. Dominee Vos leest in de Bijbel Genesis 13 vers 10-18. Een sterk en mooi gevoel kan het zijn. Het besef dat de wereld voor je open ligt. Alle deuren mogen voor je open gaan. Moet je ze werkelijk binnengaan? Om 17 uur is de verkondiging een vervolg van afgelopen zondagmiddag. Vraag aan een tiener: van welk gezin zeg je, zo zou ik het later ook graag wel willen? Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht. nl/nieuwsartikel. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

18 september 2015

DE GROENE VENEN

Brandweer Vinkeveen landskampioen oppervlakteredding Het brandweerkorps van Vinkeveen heeft haar jubileumjaar nog meer glans gegeven. Zaterdag jl. is het korps in Vianen landskampioen geworden in de wedstrijdklasse Oppervlakteredding. Aan deze finale wedstrijd werd deelgenomen door de beste zes ploegen uit het land. Voor de kwalitficatie was weer een uitdagend scenario bedacht: tijdens bergingswerkzaamheden van een autowrak ontploft door snijwerkzaamheden de gastank en ontstaat er brand in het autowrak. Twee medewerkers slaan overboord. Een slachtoffer dreef bewusteloos in het water, bij het andere slachtoffer wordt de hand afgerukt omdat hij een staalkabel vasthoudt. Een visser aan de overkant springt te hulp, maar kan na een borreltje op niet zo goed zwemmen en moet ook uit het water gered worden. Ga er maar aan staan! Na afloop was de jury duidelijk in haar commentaar en roemde het Vinkeveense team om de

goede onderlinge samenwerking en taakverdeling. Het had nadrukkelijk oog gehad voor de eigen veiligheid en de zwaartepunten van de inzet. Kortom “de inzet was een genot om naar te kijken” zo schreef een jurylid. Er waren totaal 1.557 punten behaald, een ruim verschil op de nummer twee met 1.465 punten. Een enorme prestatie waar het gehele korps met recht trots op mag zijn! Na landskampioenschappen in de wedstrijdklasse Technische Hulpverlening (1988 en 2003) en de klasse 112 (2013) haalt het team hiermee het vierde kampioenschap binnen voor Vinkeveen.

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten.

Mijdrecht

Hulphond bij De Christenvrouw Op donderdagavond 24 september komt Sylvia Meijer uit Soest bij Vereniging De Christenvrouw vertellen over het werk van Stichting Hulphond. Aangezien zij zelf in het dagelijks leven een hulphond nodig heeft, kan ze als ervaringsdeskundige veel over vertellen over de hulp die haar hulphond haar geeft. Ook het werk van de stichting Hulphond komt uitgebreid aan bod. De avond is vrij toegankelijk en zowel leden als gasten zijn van harte welkom. De avond wordt gehouden in gebouw ‘t Kruispunt, Kon. Julianastraat 22 in Mijdrecht. Aanvang 20 uur, ontvangst met koffie om 19.45 uur. Meer informatie: Ineke Aperloo, tel. 0297-281378.

Jonge ondernemer lost eenzaamheidsprobleem ouderen op Nog geen maand geleden vertelde Frank van Dort over zijn jonge bedrijf tijdens de ZomerOndernemersmarkt. Vanavond gaf hij al vol zelfvertrouwen een presentatie aan leden van de Rotaryclub in Mijdrecht. Hij vertelde enthousiast hoe zijn bedrijf Oudz helpt met het oplossen van een groeiend eenzaamheidsprobleem bij oudere mensen. Doordat deze bijvoorbeeld niet naar buiten (kunnen) gaan, zitten ze bijna altijd binnen, zonder dat er ook maar iemand langskomt. Daarom zorgt Oudz ervoor om langs te komen om bijvoorbeeld ergens wat te gaan drinken, en spelletje te spelen, boodschappen te doen en nog veel meer! En het meest belangrijke: zorgen voor een gezellige tijd voor de oudere mensen! Meer weten? Mail naar contact@oudz.nl

Opening eerste Taalpunt in de gemeente De Ronde Venen

Regio

Groene Hart Matinee op 20 september Op zondag 20 september zal voor de vijfde keer het inmiddels bekende en muzikale ‘Groene Hart Matinee’ plaatsvinden in de H. Adrianuskerk te Langeraar. Dit jaar doen mee: Musicalgroep Eigenwijs uit Nieuwkoop, Jeugdslagwerkgroep Dice Musica 83 uit Ter Aar, Soul- en Motownkoor D-F!ne uit Uithoorn, FF Anders uit Roelofarendsveen, Musicalkoor Summertime uit Alphen aan den Rijn, Het Mispagekoor uit Nieuwveen, Popkoor Soundsation uit Aalsmeer, Mulheres do Brasil uit Amsterdam en 8Voices uit het Groene Hart. Van wat verder buiten het groene hart zijn er gastoptredens van het Ulfts gemengd koor uit Ulft en de band Fucanec uit Tsjechië. Het matinee duurt van 11 tot 17 uur. Om uit de kosten te komen vraagt de organisatie een bescheiden toegangsprijs van 5 euro. Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. Kaarverkoop aan de kerk.

www.groenehartmatinee.nl

foto lakerveld fotodesign

Grote belangstelling voor derde woonworkshop Vinkeveld De derde woonworkshop voor belangstellenden voor de nieuwe woonwijk Vinkeveld trok maandag jl. in De Boei zo'n 140 bezoekers aan de verschillende woontafels. Er waren veel enthousiaste reacties op de woningontwerpen, inrichting van de openbare ruimte en de digitale 3D maquette. Eerder gingen de flexwoningen al in de verkoop; de verkoop van deze nieuwe fase start op 7 november. Zie ook: www.woneninvinkeveld.nl

Afgelopen donderdag 10 september is het eerste Taalpunt in de gemeente De Ronde Venen feestelijk geopend. De opening, door middel van een handtekening, werd verricht door de wethouders Spil en Goldhoorn. Het Taalpunt is gevestigd in de Bibliotheek Mijdrecht en is geïnitieerd door Tympaan de Baat, de Gemeente de Ronde Venen, het Gilde De Ronde Venen en de Bibliotheek AVV. In de gemeente De Ronde Venen hebben ongeveer 3.000 mensen moeite met lezen en schrijven. Om mee te kunnen doen in onze maatschappij, is het belangrijk dat iedereen kan lezen en schrijven. Bij het Taalpunt komen taalvraag en taalaanbod bij elkaar. Inwoners van De Ronde Venen kunnen meehelpen

om het aantal laaggeletterden in hun gemeente omlaag te brengen. Dat kan op twee manieren; door mensen die problemen hebben met lezen en schrijven te stimuleren zich bij het Taalpunt aan te melden of door zelf Taalmaatje te worden. Inmiddels heeft een groep vrijwilligers de basistraining afgerond. Uit handen van de wethouders ontvingen deze vrijwilligers een certificaat ; zij gaan nu aan de slag als taalmaatje. Wie beter wil leren lezen en schrijven of wie Taalvrijwilliger wil worden kan terecht bij het Taalpunt. Elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur in de Bibliotheek Mijdrecht, Dr J. van der Haarlaan 8. Een afspraak is niet nodig. foto's michael hartwigsen


DE GROENE VENEN

18 september 2015

5

Vlinderbos naar Duinrell

Kort nieuws Vinkeveen

Pluknick op 20 september Een boottocht op zondag 20 september in combinatie met het zoeken naar eetbare planten die daarna bereid worden. Dat is het idee van de Pluknick. Verzamelen om 13.30 uur op haven Winkeloord aan de Winkeldijk 20 A te Vinkeveen. Daar gaat men aan boord van een Hollandse platbodemboot naar de Vinkeveense zandeilanden. Rond 16 uur terug bij de haven. Kosten van deze excursie zijn 5 euro per persoon. Zorg wel dat u iets warms meeneemt en ook een regenjas kan handig zijn. Inschrijven via: Ervaarmagazine.nl/ervaar-events of bij Ellen Aarsman tel: 0297- 288106 (r.aarsman@telfort.nl)

MusicKidz speelden hun eerste muzieknoten De eerste van 20 gratis MusicKidzlessen heeft plaatsgevonden. Negen kinderen maakten vorige week de gang naar het VIOS clubgebouw om kennis te maken met muziek maken. De juffen Marinda en Esther reikten de muziekmap en een blokfluit uit aan de kinderen. Aanvankelijk nog een beetje onwennig en spannend, maar geef een aspirantmuzikant een instrument en dan is de zaal al snel gevuld met de eerste noten en een veelheid aan tonen. Voorzien van blokfluit, map en een eerste huiswerkopdrachtje gingen de Kidz even

na acht uur weer naar huis. En uit betrouwbare bron hebben we vernomen, dat er direct bij thuiskomst al lustig op los gefloten werd! Dus dat gaat ook dit jaar weer helemaal goed komen. Het belooft weer een leerzaam en gezellig halfjaar te worden. En, er is nog plek voor een paar kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. Dus geef je nog gauw op. Bel met Joyce Tijdeman tel. 06-36 329965 of mail musickidz@vios-mijdrecht.nl. Zie www.vios-mijdrecht.nl.

Weken keken de kinderen al uit naar het schoolreisje en donderdag 10 september was het zover. ‘s Ochtens om 09.00 stonden de bussen al klaar om de 114 kinderen van de groepen 3 t/m 6, de juffen en de begeleiders naar Duinrell te brengen. Eenmaal aangekomen bij het park gingen de kinderen in kleine groepjes het park in. De kinderen gingen enthousiast van de ene attractie naar de an-

Week Tegen Pesten

Veel bezoek voor de Veenmolen Open Monumentendag bracht veel bezoekers naar de Veenmolen. Bijna 150 mensen kwamen kijken hoe het oude ambacht van molenaar in Wilnis in ere wordt gehouden. En dat waren niet alleen Rondeveners. De molenaars legden ook aan mensen uit Finland, Zweden, Oekraïne en Mexico uit hoe de molen werkt en wat er allemaal bij komt kijken om ambachtelijk meel te malen. De wind liet het een beetje afweten, maar

met de volle zeilen in de wieken kon de molen toch nog draaien. Kniepertjes, kruidkoek, pannenkoeken en drankjes vonden gretig aftrek. Monumentendag was een geslaagde dag voor de molen en voor de bezoekers, jong en oud. Wie het gemist heeft, hoeft niet tot volgend jaar te wachten, want de molen is vanaf 26 september weer elke zaterdag geopend, tussen tien en vier uur. foto michael hartwigsen

Elk jaar wordt in de vierde week van september de Week Tegen Pesten gehouden. De campagne is dit jaar ‘Durf jij het aan?’ en is gelanceerd door Stichting School en Veiligheid. Wanneer kinderen en jongeren het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn, onderdeel uitmaken van een groep en kwaliteiten bezitten om trots op te zijn, zal pesten als een bewuste of onbewuste strategie steeds minder vaak worden ingezet in de klas, op het schoolplein of daarbuiten. Stichting Samen Sterk voor Kinderen draagt dit initiatief een warm hart toe en nodigt ouders uit samen met hun kind(eren) sterk te staan tegen pesten. Mirelle Valentijn, medeoprichtster van Stichting Omgaan met Pesten in Nederland, verzorgt een ouder en kind workshop in de week tegen pesten.

dere attractie, lekker gillen in een achtbaan of spelen in speeltuin. Ze hadden het allemaal naar hun zin. Om 12.00 gezellig samen lunchen om vervolgens in de zweefmolen te stappen. Als afsluiting een ijsje bij de uitgang en moe, maar voldaan weer met zijn allen de bus in richting school. Alle ouders stonden ons daar op te wachten. Het was weer een geslaagd schoolreisje voor de kinderen van Vlinderbos.

Samen met alle ouders en kinderen spelen we een discussie spel over plagen en pesten, ontdekken we welke rollen er zijn in een groep en tijdens toneelspel hoe je op kunt komen voor jezelf en elkaar. Met een gezonde portie inzicht in je eigen kwaliteit en gedachtekracht zwaaien we elkaar weer uit en hopen wij natuurlijk dat je samen sterk staat tegen pesten! Durf jij het als ouder aan om kind te helpen bij het (opnieuw) leren kennen van zichzelf en anderen? Durf jij het aan om pesten meer bespreekbaar te maken en samen met je kind handvatten te ontdekken om op te komen voor zichzelf of een ander? Meld je dan aan voor de ouder -en kindworkshop op 23 september via praktijkvoorlevensgeluk@gmail. com. Voor het complete overzicht van de activiteiten van de Stichting ‘Samen sterk voor kinderen’ kijkt u op www.ssvk.nl.

Doe eens raar met je haar op de Willespoort Afgelopen vrijdag was het weer zo ver: de Willesstart, een spetterend schoolfeest voor alle kinderen, ouders, oudleerlingen en bekenden van basisschool de Willespoort in Wilnis. Het thema deze keer was ‘doe eens raar met je haar’ en dat behoefde maar weinig aanmoediging. De meeste kinderen hadden een echt kunstwerk van hun haar gemaakt De leukste creaties kwamen voorbij. Van de opbrengst

van het schoolfeest zullen nieuwe speeltoestellen op het schoolplein worden gekocht. Dankzij de hulp van vele ouders en vrijwilligers en niet te vergeten de sponsors die voor de mooie prijzen zorgden bij de spelletjes en het rad van fortuin, is het weer een geweldig feest geworden. Allemaal heel erg bedankt namens alle kinderen van de Willespoort en tot volgend jaar bij de Willesstart!

Abcoude/Baambrugge

Verkeersweek op de scholen Deze week besteden de scholen van Abcoude en Baambrugge extra aandacht aan het verkeer. Veel mensen realiseren zich niet dat kinderen het verkeer heel anders inschatten dan volwassenen. Daarom blijft het noodzakelijk om iedereen op te roepen om rekening te houden met kinderen in het verkeer. In de klassen wordt tijdens de verkeerslessen besproken wat de leerlingen gevaarlijke verkeerssituaties vinden op weg naar school. In Abcoude staan grote gele voeten op plaatsen die door de kinderen als onveilig worden ervaren. Belangrijkste tips voor de ouders: kom met de fiets of lopend naar school. En als dat echt niet kan, parkeer de auto dan niet voor de school maar in een rustige straat in de buurt van de school en loop het laatste stukje!

Wilnis

Inschrijving nieuwe schaatsseizoen Bij IJsclub Nooitgedacht in Wilnis zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schaatsseizoen in volle gang, ook voor het jeugdschaatsen. De club gaat al sinds jaar en dag met circa 130 kinderen uit De Ronde Venen naar de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam. Er is nog ruimte om mee te doen! Zaterdag 10 oktober wordt weer gestart met een grote groep enthousiaste schaatstrainers om iedereen op verschillende niveaus de techniek van het schaatsen te leren. Na een paar lessen is al goed te zien hoe de kinderen vooruitgaan en het plezier straalt op dat moment ook van de gezichten af. Bovendien komt een beetje schaatstechniek uitstekend van pas als het straks weer gaat vriezen. In plaats van krabbelen op een slootje, met veel vallen en opstaan, kunt u op dat moment met uw kind misschien wel een schaatstochtje gaan rijden. Voor meer informatie of inschrijvingen ga naar www.ijsclubnooitgedacht.nl of mail naar jeugdcoordinator@ijsclubnooitgedacht.nl


6

18 september 2015

DE GROENE VENEN

CASA DI CARIN

Tekst Carin van Kouwen

Dijkgraaf 38, Wilnis Deze week ga ik op bezoek bij een moderne, sfeervolle en lichte woning aan de Dijkgraaf in Wilnis. Deze wijk – onder architectuur gebouwd in 1995 – is ruim van opzet en oogt modern. Dijkgraaf is geen doorgaande weg, dus je woont er heerlijk rustig, met alle voorzieningen als scholen, winkels en sportvoorzieningen binnen handbereik. De twee-onder-één kapwoningen zijn breed: je kunt de auto op de eigen oprit parkeren, maar er is ook een ruime voortuin. Eenmaal binnen toont de bewoonster dat de oorspronkelijke garage (dat verklaart de eigen oprit) is getransformeerd tot een forse bijkeuken en een verbrede en lichte hal met plavuizen vloer. Hier bevinden zich garderobe, toilet en meterkast. De bijkeuken biedt schuifdeurkastruimte tot het plafond. Ook is een aansluiting aanwezig voor wasmachine en -droger. In deze woningen bevindt de ruime keuken zich aan de voorzijde van het pand, met uitzicht over de straat. Blikvanger is het vrijstaande Boretti fornuis met 6 gaspitten, 2 ovens en afzuigkap – ik ben meteen verliefd. De lichte keuken in L-vorm biedt verder alle inbouwapparatuur. Ook in de speels ingedeelde woonkamer weer veel ruimte en licht. De ruim 7 meter brede achtergevel heeft twee grote raampartijen, waarvan er één schuifdeuren bevat, die toegang geven tot de grote zonnige achtertuin. Hal, keuken en woonkamer zijn voorzien van praktische plavuizen en vloerverwarming. Aan de wand hangt een moderne gelhaard. Halverwege de keuken en de kamer bevindt zich de trap naar boven. Onder de trap bevindt zich een forse proviandkast, handig zo vlak bij de keuken.

We lopen de 109 m2 (!) ruime tuin in, die op het westen ligt. Dat betekent zon in de tuin totdat hij ondergaat. Zonwering over de gehele breedte van de woning en een overkapt terras zorgen voor schaduw op de zonnige dagen. Achter in de tuin, die is voorzien van een achterom, bevindt zich nog een zeer ruime schuur voor tuinmeubels, -gereedschap, fietsen of scooters. We lopen terug naar binnen om de bovenverdiepingen te bekijken. De eerste verdieping heeft een ruime slaapkamer aan de voorzijde, met veel daglicht. Aan de overzijde van de straat zie je de beginselen van Marickenland, de nieuwe wijk in wording, die overigens op ruimte afstand van de woning komt te liggen. De master bedroom aan de achterzijde is ontstaan door het samentrekken van twee kleine slaapkamers, wat 17 m2 heeft opgeleverd. De gehele verdieping is voorzien van laminaat, de grote badkamer met licht tegelwerk heeft plavuizen met vloerverwarming. Er is een ligbad, een losse inloopdouche, handdoekradiator en een tweede toilet.

jaar een dakkapel op laten plaatsen, waardoor niet alleen meer ruimte is ontstaan, maar ook meer licht de kamer binnen kan komen. Hier op zolder hebben de wasmachine en -droger een plaatsje gekregen, maar die zouden ook naar de bijkeuken beneden verplaatst kunnen worden.

Open Huis: 3 oktober van 11 tot

Dijkgraaf 38 is een perfecte woning: met veel liefde uitstekend onderhouden en door de huidige bewoners regelmatig verfraaid en aangepast aan de huidige tijd. Echt een woning die je gezien moet hebben, op een rustige en toch centrale plek in de gemeente. Binnenkijken kan tijdens het Open Huis op 3 oktober van 11 tot 15 uur. Wie zo lang niet wil De ko per wachten, belt gedeze woni woon de makelaar!

De zolderverdieping leent zich uitstekend voor van het creëren van nog een slaapkamer. ontva De huidige bewo- Kar wei c ngt ners hebben er dit ade

Facts & Figures Dijkgraaf 38, Wilnis Koopsom € 350.000,- k.k. Perceeloppervlakte: 205 m2 Woonoppervlakte 125 m2 Inhoud: 375 m³ 4 kamers (3 slaapkamers) Energielabel: B

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt Basisschool Sportcomplex Bushalte Oprit A2

1,6 0,4 1,7 0,5 11,8

ng een auc t.w.v. 500 e heque uro!

'Coole’ actie van Van Zijtveld voor Kloosterhof Dit jaar pakten de installatiespecialisten van Van Zijtveld groot uit met de Daikin Airconditioner Actie. Ze hebben geflyerd en stonden met advertenties in de krant. De actie duurde van 24 april t/m 18 juli. Begin juni deden de installatiespecialisten daar nog een schepje bovenop en startten ze een Facebook-actie. Die actie was erg gewild en leverde veel deelnemers op. Bij het bereiken van tweeduizend likes van de Facebookpagina zou een airconditioner van Daikin worden verloot. Dat aantal werd niet gehaald, maar men was toch bijzonder trots op de ruim duizend gerealiseerde likes. Dat was wel een feestelijke actie waard. Het was ook geen moeilijke beslissing waar de Daikin aircondi-

15 uur

tioner geplaatst zou worden. Gerda Versteeg deelde een aantal berichten voor het Kloosterhof in Aalsmeer, waar zij werkt als vrijwilligster. Ze vroeg letterlijk: “Help alstublieft de oude mensen aan verkoeling in het Kloosterhof in Aalsmeer.” Een heel lief gebaar van een lieve vrouw. Alexander van Zijtveld ging naar het Kloosterhof toe om te vertellen dat de installatiespecialisten de airconditioner zouden gaan plaatsen. De bewoners konden het niet geloven en begrepen er niks van, maar nu het kwartje inmiddels is gevallen zijn ze er heel blij mee.

Vida Makelaars o.g. Dorpsstraat 14 3641 EC Mijdrecht tel. 0297-212987 info@vidamakelaars.nl


DE GROENE VENEN

18 september 2015

7

DE WEEK IN BEELD Mike van der Linden heeft de eerste prijs gewonnen bij het kruiwagenhangen op de jaarmarkt in Wilnis. Met een tijd van 3 minuut 13 won hij naast de wisselbeker nog een kruiwagen en bovendien 25 euro. Gefeliciteerd!

Tijdens een kijkavond op obs Molenland konden ouders met hun kind(eren) in de groepen kijken. Naast de diverse materialen was er in iedere groep een doetafel aanwezig, zodat alle kinderen met hun ouder(s) samen aan de slag konden gaan. Na een rondleiding door de kinderen vonden er drie workshops plaats. In de onderbouw stond het belang van voorlezen centraal, in de middenbouw konden ouders ervaren hoe de lessen begrijpend lezen worden verzorgd en in de bovenbouw werden ouders geïnformeerd over de voortgang naar het voortgezet onderwijs. De drie workshops zijn goed en met veel enthousiasme ontvangen.

Vrijdag 11 september jl. vierde Multifill haar 25-jarig jubileum. Het bedrijf staat sinds 2006 onder leiding van Nick van Bemmel en Edwin Suyte en is uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van Mijdrecht. Beide heren zijn trots op wat er bereikt is en bedankten op deze dag hun relaties door middel van een kijkje in de vernieuwde productiehal aan de Communicatieweg, aangevuld met een lunch en netwerkevenement. Burgemeester Divendal was samen met wethouder Moolenburgh present om Multifill te feliciteren. Om het personeel te bedanken was er in de avond een groots feest met o.a. een optreden van Dries Roelvink.

De brandweer moest woensdagavond jl. uitrukken naar de Zirkoon in Mijdrecht waar een schoorsteen in brand zou staan. Bij aankomst bleek de brand inmiddels al gedoofd. De brandweerlieden hebben de schoorsteen gecontroleerd en troffen geen bijzonderheden meer aan. De bewoners zijn geadviseerd om de schoorsteen door een gespecialiseerd bedrijf te laten ragen. foto's richard van der spoel

Op de jaarmarkt in Wilnis liep Bas rond, het jongetje dat een grote rol speelt in het voor- en vroegschoolse educatieprogramma van stichting Speel Wijs. Bas de handpop speelt op de speelzaal mee en vertelt over de thema's. Op de markt liep Bas samen met de juffen van peuterspeelzaal Duimelot rond en konden kinderen met hem op de foto. www.stichting-speel-wijs.nl.

Hockey Vereniging Mijdrecht blijft vernieuwen. Nadat eerdere uitbreiding en vernieuwing van het clubhuis en de aanleg van een geheel nieuw waterveld, was het nu de hoogste tijd om de bar te verbouwen. Onder leiding van architect Paul Spaltman, aannemer Ad de Graaf en de hulp van vele sponsoren en vrijwilligers, is hard gewerkt alles voor de start van het nieuwe seizoen klaar te krijgen. En dat is gelukt! Vrijdag jl. is de bar officieel geopend door Theo Mulder, directeur Volvo Bangarage. Als gimmick werd het eerste tapbiertje per opbod verkocht. Ook werd de nieuwe (beoogde) voorzitter Jeroen van Hemel voorgesteld. Aansluitend was er BBQ voor de aanwezige 150 leden, ouders en aanhang. Zie ook www.hvmijdrecht.nl.

Gemeente draagt bij aan huisvestingsvraag vluchtelingen

Interkerkelijke Cursus ‘De Stem van de Roepende’

Het college van B en W heeft deze week besloten dat de gemeente De Ronde Venen haar verantwoordelijkheid zal nemen in de sterk groeiende huisvestingsvraag van vluchtelingen. De inspanningen van de gemeente zullen daarbij vooral gericht zijn op het huisvesten van zogeheten vergunninghouders.

Deze cursus wordt gehouden in het najaar van 2015 en wordt geleid door Henk Oudshoorn, bekend van Interkerkelijke Cursussen en door Radio Horizon, destijds wekelijks uitgezonden in De Ronde Venen. Hebt u de Stem van de Roepende ooit gehoord? Waar hebt u die Stem vernomen? Gaat u met ons mee op zoek naar De Stem van de Roepende? U bent van harte uitgenodigd met ons mee te luisteren en te zoeken naar Die Stem… De Cursus wordt gegeven in gebouw Irene naast de Janskerk te Mijdrecht, op de hieronder vermelde data. Om 09.45 staat koffie/thee klaar en om 10 uur vangt de cursus aan tot 12 uur.

De gemeente heeft de afgelopen week gekeken naar de opvangmogelijkheden in onze gemeente. Uit deze eerste inventarisatie heeft het college geconcludeerd dat onze gemeente niet beschikt over locaties die per direct beschikbaar zijn voor grootschalige tijdelijke noodopvang of voor een asielzoekerscentrum, wat nu de vraag is van het Centraal Orgaan Opvang Vluchtelingen (COA). Wel zijn er verschillende locaties, zoals leegstaande panden of niet in gebruik zijnde kavels waar mogelijkheden gecreëerd kunnen

worden om vergunninghouders permanent te huisvesten. Vergunninghouders zijn vluchtelingen die inmiddels een vergunning hebben om in Nederland te blijven. Permanente huisvesting van vergunninghouders zorgt voor uitstroom uit de asielzoekerscentra, waardoor daar ruimte vrij komt voor de vluchtelingen. Verder onderzoek De gemeente gaat de komende tijd verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor huisvesting van vergunninghouders. In deze verken-

ning wordt ook naar locaties gekeken die nu nog geen woonbestemming hebben, maar die daarvoor wel geschikt te maken zijn. De huisvestingsvraag van vluchtelingen en vergunninghouders is wezenlijk verschillend. Voor vluchtelingen gaat het om tijdelijke opvang, terwijl de vergunninghouders op zoek zijn naar permanente huisvesting. Bij vluchtelingen gaat het om opvang voor grote groepen mensen, terwijl het bij vergunninghouders gaat om de huisvesting van individuele huishoudens.

Informatie bij Henk Oudshoorn, tel.

0297-281316 en Nel Pauw, tel. 0297-284210. Woensdag 30 september: De begrijpelijkheid van de Christelijke geloofsleer. Woensdag 07 oktober: Het experiment ‘Wereld’. Woensdag 14 oktober: De creativiteit van de Geest. Donderdag 22 oktober: De inspirerende herinnering aan Jezus. Woensdag 28 oktober: Gods aanwezigheid in Christus. Woensdag 04 november: Het ‘nieuwe’ Gezicht van God. Woensdag 11 november: Vernieuwing door Roeping. Donderdag 19 november: Het land van Belofte. Woensdag 25 november: Samenvatting van de cursus. Boek: De Stem van de Roepende auteur dr. G.D.J. Dingemans.


8

Familieberichten

18 september 2015

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging

DE GROENE VENEN

H en A modeshow in de Angstelborgh Op vrijdag 25 september van 10 tot 12 uur geeft H en A weer een gezellige modeshow in ons dienstencentrum de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude. Een paskamer is aanwezig, de koffie staat klaar en de toegang is gratis. Voor veel dames – en ook steeds meer heren – van boven de 55 jaar wordt het steeds lastiger om modieuze, draagbare kleding van goede kwaliteit tegen een scherpe prijs te vinden. De doorsnee Nederlandse winkelstraten puilen uit van de jonge, schreeuwerige kledingzaken. De modezaken gericht op de meer volwassen doelgroep heeft doorgaans een collectie die ‘saai, stijf of zeer kostbaar is’. Bovendien zijn de meeste modezaken minder ingesteld op de wat oudere doelgroep.

Nog enkele plaatsen vrij bij cursussen van De Paraplu

Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

De Stichting Paraplu heeft bij enkele cursussen nog plaatsen vrij. Kijk op www.stichtingparaplu.nl voor nadere details, prijzen en cursustijden. Inschrijven kan via een inschrijfformulier dat kan worden gedownload van de website, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Figuratief en Abstract Schilderen U leert diverse gemengde technieken, naar eigen keuze, zowel figuratief als abstract. Eventueel met natuurlijke materialen die u dan naar eigen inzicht kunt verwerken op doek. Start: 1 oktober gedurende 25 dagdelen. Basiscursus Autotechniek De techniek in auto's wordt almaar complexer. De cursus bestaat uit 3 dagdelen te beginnen op vrijdag 2 oktober.

Liefde Aandacht Respect

Uitvaartbegeleiding "Waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in de keuze van uw uitvaartondernemer"

Miranda van Gelderen 06-23367997 Brenda Stork 06-15442046 www.charonuitvaart-abcoude.nl

Onze lieve (schoon) vader en opa is aan zijn laatste reis begonnen Nicolaas Jan Bakhuisen

Koos

16 mei 1939

Correspondentieadres: Brandweerplein 3 1391 CP Abcoude

9 september 2015

Nicolette en Harry Oliver en Carla Carine

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dat moet anders kunnen dachten Henk en Arthur van H en A Mode. “Betere kwaliteit, comfort en pasvormen die aangepast zijn op de vormen van een oudere dame, meer gemak en persoonlijke service en vooral modieuzer en meer kleur, maar dan wel voor elke portemonnee”. Dus graag tot ziens op vrijdag 25 september.

Babygebaren Bij de workshop Babygebaren krijg je meer inzicht over de manier waarop je kan communiceren met je (klein)kind voordat deze kan praten. De workshop bestaat uit 3 dagdelen op 2 oktober, 6 november en 4 december.

Schilderen met Wol Met gekleurde wol maakt u handmatig vanaf een voorbeeld of vanuit uw eigen fantasie, laagje voor laagje, een afbeelding op een lap stof. De wol wordt met een speciale naald in het doek vastgeprikt. Zo ontstaat een wandkleed of schilderij. De cursus vindt plaats op 2 dagdelen op 5 en 12 oktober. Solliciteren doe je zo! Zoek en vind een nieuwe baan. Het hele sollicitatieproces wordt bekeken; social media, wat zijn do's en don'ts in en tijdens een gesprek. De cursus bestaat uit 2 dagdelen, op 6 en 13 oktober.

Speciale gast in het Alzheimer Café Abcoude van 23 september Maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Om extra aandacht te schenken aan deze dag, wordt er woensdag 23 september van 19.30 tot 21.00 uur een speciale Alzheimer Café avond georganiseerd voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en overige belangstellenden in de Angstelborgh in Abcoude. In het kader van Wereld Alzheimer Dag is de werkgroep van het Alzheimer Café Abcoude er dankzij een donatie in geslaagd dr. Anneke van der Plaats uit te nodigen, de schrijfster van het boek “De wondere wereld van dementie”. Zij is als sociaal geriater, verpleeghuisarts, wetenschapper, docent en adviseur altijd een voorloper geweest. Zij heeft in 1983 de eerste dagopvang voor ouderen in Nederland opgezet. Haar lezing ‘De Wondere Wereld van Dementie’ is een eye-opener voor mantelzorgers en overige geïnteresseerden. Deze lezing zorgt vrijwel direct voor herkenning, maar vooral ook voor inzicht in het denken en handelen van alle betrokkenen. Er is steeds meer bekend over de werking van onze hersenen. Met name de nieuwe methoden van onderzoek, zoals hersenscans, voegen veel toe. In haar loopbaan als geriater heeft dr. Anneke van de Plaats veel kennis en ervaring opgedaan in de omgang met mensen met dementie. Begrijpen van het

gedrag is het begin van beïnvloeding van gedrag van mensen met dementie. Aan de hand van voorbeelden verteld ze wat deze nieuwe inzichten kunnen opleveren voor de dagelijkse praktijk en het welbevinden van mensen met dementie. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, hulpverleners en belangstellenden uit de gemeente De Ronde Venen. Wilt u van gedachten wisselen en ervaringen delen, dan bent u 23 september van harte welkom bij Tympaan-De Baat, Dorpszicht 22 in Abcoude. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis. Er is koffie, thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Anders dan u gewend bent van het Alzheimer Café Abcoude vindt deze bijeenkomst plaats in de avond van 19.30- 21.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tympaan-De Baat, Esther Smit (0297) 230280 of per e-mail e.smit@stdb.nl.

Uw advertentie ook in deze krant? Bel 0297 38 52 57 of mail naar info@degroenevenen.nl.


DE GROENE VENEN

18 september 2015

9

DR. BEEKER

Culinair Het laatste stukje is als een bom ingeslagen! Grappig is dat, je schrijft een stukje over schrikbarend alcoholgebruik onder ouderen en vervolgens zit je het hele maandag-spreekuur met patiënten die je complimenteren met dat stukje. En en passant natuurlijk wel vermelden dat de inhoud helemaal geen betrekking heeft op hen, want zij drinken niet veel maar ze hebben kennissen die dat wel doen… Haha, dat is toch geweldig, ik kan het niet helpen dat sommige patiënten zich persoonlijk aangesproken voelen, maar in dit geval word ik er wel vrolijk van, tijd dus om de proef op de som te nemen! Afgelopen zaterdag waren de Culinaire Venen. Voor wie het niet weet; het is in het centrum van Mijdrecht en bestaat uit verschillende eettentjes die allemaal een paar gerechtjes serveren en de opbrengsten daarvan zijn deels voor een goed doel. In dit

geval was het goede doel de bekostiging van het Johannes Hospitium en ik moet zeggen dat ik daar alleen maar heel tevreden over kan zijn, want dat Hospitium en de mensen die daar werken doen fantastisch werk.

Lions Amusetocht haalt ruim 2.000 euro op voor kinderen in De Ronde Venen Het is wellicht een onbekend probleem. Kinderen die ziek worden gemeld op hun verjaardag, omdat er geen traktatie voor de klas betaald kan worden. Zelfs in onze gemeente is dit het geval voor kinderen uit de wat minder goed bedeelde gezinnen. Uitdelen in de klas, een taart thuis, een cadeautje, laat staan een verjaardagspartijtje zijn dan kosten die het gezinsbudget te boven gaan.

De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen is hiertegen in actie gekomen met een nieuw initiatief: een Amusetocht over de Vinkeveense Plassen met betalende gasten. De boottocht bestaat uit een rondvaart over onze mooie plassen waarbij vier horecagelegenheden worden aangedaan. Vrijdag 11 september jl. werden 27 gasten verwelkomd bij Jachthaven Omtzigt om in te schepen op ‘De Vinkenplas’ van rederij Klinkhamer. Voor vertrek werden de eerste hapjes geserveerd door restaurant Boven Water. Via Botshol werd gevaren naar Jachthaven Bon waar de volgende lekkernijen aan boord werden gebracht. Na een prachtige tocht werd aangemeerd bij Klinkhamer, waar restaurant De Viersprong de volgende gerechtjes verzorgde. Na een heerlijk dessert van restaurant De Plashoeve werd in Jachthaven Omtzigt de dag

afgesloten met een kop koffie in restaurant Boven Water. Tijdens de tocht werd er een sprankelende presentatie over de faalkosten in de bouw gegeven door Team Lean Six Sigma en zijn de gasten geïnformeerd over de projecten van de Lions club. Naast een loterij met prachtige prijzen die beschikbaar waren gesteld door de deelnemende bedrijven, was er ook een wijnproeverij aan boord, verzorgd door Rene Bergh van Country Wine. Iedere verkochte fles wijn leverde daarbij ook nog geld op voor het goede doel. Nog tijdens de tocht kon Leo van Neutegem namens de Lions club vol trots melden dat er meer dan € 2.000 was binnen gehaald voor de verjaardagspakketten. Een zeer geslaagd initiatief daardoor en voor herhaling vatbaar volgend jaar!

Tekst Jaco Beeker

Nu is het zo dat één van onze inwonende kinderen (Mitchel is niet echt ons kind, maar hij woont al een tijdje bij ons en we hebben jaren bijgedragen aan zijn opvoeding) zijn eigen cateringbedrijf heeft en dat hij ook op de Culinaire Venen aanwezig was. Ik zet het er maar even bij www.puur-mijdrecht.nl, een beetje reclame kan geen kwaad. Om 13 uur zijn we naar het plein getrokken, we wilden even kijken hoe de tent van Mitchel er bij stond, en hoewel het festijn eigenlijk nog niet begonnen was, waren er toch al heel wat mensen. Op dat moment kan je nog rustig op een stoeltje gaan zitten en, ik kan dat niet helpen, observeren. Jolande zegt altijd dat je als huisarts vreselijk nieuwsgierig moet zijn en dat ze daarom nooit huisarts zou kunnen worden. Ik denk dat die bewering ten dele waar is maar ik kan het niet uitzetten; als ik daar op dat plein zit, zie ik bekende gezichten langskomen. Die bekende gezichten kennen weer andere bekende gezichten en soms zie ik relaties die ik tot mijn eigen verbazing niet eerder onderkend had. Tja, noem het nieuwsgierig; ik denk meer aan interesse en betrokkenheid. Mijn patiënten gaan er namelijk ook vanuit dat ik die dingen weet, regelmatig wordt er tijdens een consult gevraagd of ik voor Joop of Riet ook even dit of dat kan regelen. Gelukkig weet ik dankzij mijn “interesse” gelijk over wie ze het hebben! Maar goed, op zo’n moment is de tap nog niet open en iedereen converseert er op los. Na verloop van tijd moeten onze honden echt wel wandelen en we verlaten het plein om er na een paar uur of zo weer naar terug te keren. Dat retour is al een soort van cultuurshock: ‘mijn’ mensen zijn nu toch echt wel wat breedsprakiger! Vooropgesteld: iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheden dragen, maar de alcohol doet zijn werk. Alcoholgebruik is een raar onderwerp, als je er over begint worden mensen boos of gaan ze zich verontschuldigen. Toen ik nog in het ziekenhuis werkte, werd er niet over alcohol gesproken en werd er stiekem op de status geschreven

“C2H5OH”. En ook op de Culinaire Venen is het geen gepast onderwerp, als ik bekenden aankijk draaien ze zich maar snel om. Rond etenstijd zijn we weer met de honden op pad geweest en bij terugkeer had ik toch echt wel moeite om in het gezelschap te “blenden”. Ik ben niet meer op het plein gaan zitten, daar was het veel te druk, en inmiddels zijn diverse bezoekers enigszins wankel ter been. Ik begrijp dat je dit als een persoonlijk verhaal zou kunnen duiden maar zo is het niet bedoeld, de vorige keer schreef ik dat alcohol sociaal geaccepteerd is en dat de gevolgschade niet onderkend wordt, misschien valt dat bij zo’n evenementje wel mee, maar toch heb ik altijd één of twee vallers (ten val gekomen) na dat weekend, dus valt het mee? In het stukje eerder schreef ik ook dat overmatig alcoholgebruik slaapstoornissen veroorzaakt en dat je de veelgebruikers er bij ons uithaalt door het benzodiazepine gebruik. Benzodiazepinen zijn pammetjes, zo noemen wij ze, zoals Temazepam/ Diazepam/Oxazepam. In een onderzoek uit 2013 is een direct verband gelegd tussen het gebruik van Benzo’s en het optreden van Dementie. De Fransen uit het onderzoek bekeken een groep van ruim 1.000 personen gedurende 15 jaar, ze splitsten de groep tussen mensen die wel Benzo’s gebruikten en een groep die dat niet deed. Na 15 jaar bleek dementie anderhalf keer vaker voor te komen in de Benzo groep. Interessante vraag is dan of dat te maken zou kunnen hebben met alcoholgebruik? We weten dat bij overmatige alcoholconsumptie schade aan het vasculaire stelsel optreedt, niet alleen krijg je slagaderverkalking aan je hart en in je benen, maar ook de hersenvaten raken verstopt (anders dan veel gifstoffen passeert alcohol de bloed-hersen-barriëre moeiteloos). Alzheimerdementie wordt daarom tegenwoordig als een cerebrovasculaire ziekte gezien. Zou het zo zijn dat die mensen significant vaker dement worden door de cerebrovasculaire schade of is het ten gevolge van het benzo gebruik? Er is nog veel te onderzoeken.

Positief nieuws in dit kader is dat de in de komende jaren verwachte dementiegolf waarschijnlijk niet doorzet; door de verbeterde behandeling van hoge bloeddruk en het afnemende rookgedrag (bij volwassenen) blijft de cerebrovasculaire schade beperkt en worden mensen minder snel dement. Maar dat je ook verkouden kunt worden van overmatig alcoholgebruik, wist u dat? Dat is dan weer zo’n onderzoek waarvan je denkt “wie verzint dit?” In het Amerikaans wetenschappelijke blad ‘Sleep’ is een stuk verschenen over een onderzoek waarvan je fantasie gelijk in een stroomversnelling raakt. De onderzoekers hebben bijna 200 mensen een polsbandje omgedaan, hiermee konden ze het slaapritme en de slaapduur van de proefpersonen in de gaten houden. Na een week werden de mensen verdeeld in twee groepen, een groep van slapers met een nachtrust van langer dan vijf uur en een groep met een slaap die korter aanhield. Vervolgens werden alle slapers een week opgesloten in een hotelkamer, ze mochten er niet uit en hadden geen contact met hun omgeving. De onderzoekers druppelden verkoudheidsvirus in hun neus en dat was het dan voor een week. Na die week werd gemeten wie er verkoudheid had ontwikkeld, er werd in het bloed gemeten en de hoeveelheid geproduceerd neusslijm werd gemeten (vraag me niet hoe). Fantastisch toch? De resultaten: korte slapers werden in 50% van de gevallen ziek en lange slapers in 20%. Als je dus kort slaapt word je tweeënhalf keer zo vaak ziek! Ik heb voor mijn verjaardag een smartwatch gekregen. Niet alleen meet dat ding hoeveel ik beweeg, maar het meet ook hoe lang ik slaap en zodoende kan ik met zekerheid zeggen dat uw dokter niet snel verkouden zal worden! Misschien tijd om daar zelf ook eens naar te kijken?

Jaco Beeker www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl

iPad of tablet? Geen cursus is ons teveel Nederlandse senioren doen aardig mee aan de trend om met een tablet te gaan werken. De ene keer lukt dat goed, de andere keer iets minder. Sommige senioren zeggen van zichzelf dat ze er niet slim genoeg voor zijn. Bij ons blijkt dat dit grote onzin is. Wij bieden aan tabletbezitters een cursus aan in de komende maanden. Gedurende zes weken wordt er twee uur per week in kleine groepen les gegeven waarin u leert om de tablet goed te gebruiken, maar er bovenal veel plezier aan te beleven.

Ons grootste doel is om de ‘knoppen-angst’ te leren overwinnen en er mee te leren ‘spelen’. Daarnaast behandelen we minstens email gebruik, Skype of Facetime te bedienen om met anderen te kunnen communiceren, internetten en foto’s en video’s maken. Niet te

vergeten het downloaden van apps. Een kleine selectie uit de vele mogelijkheden van een tablet. En bij dat alles gaat het veel deelnemers ook nog om de gezelligheid. Plezier en leren op latere leeftijd gaat erg goed samen. En zeg nou zelf, je bent toch nooit te oud voor een tablet! De cursus wordt gegeven bij de bibliotheek in Mijdrecht, start 22 september van 9 tot 11 uur (iPad) en van 12 tot 14 uur (tablet). Geef je op via info@iPad4Senior.nl of tel. 06-13436808.


10

18 september 2015

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers. Deze week deel 2 van een uitgebreid gesprek met comedian Jan Jaap van der Wal, die over twee weken tijdelijk naar België verhuist om daar zijn eerste Belgische theatershow ‘De Nieuwe Belg’ te schrijven en spelen. Van der Wal blijft, via televisieprogramma’s bij RTL 4, de VPRO en verschillende columns (oa. in de Viva), in Nederland ook volop te zien.

Comedian Jan Jaap van der Wal

“Belgen vinden taalgrofheid wel leuk” Wanneer kreeg je de behoefte om naar België te gaan? “Ik ga – als een artist in residence- twee maanden in Antwerpen wonen om te schrijven. Ik wil zo België leren kennen en de voorstelling maken. Na het spelen van mijn programma ‘Dystopia’ bleek dat de Belgen begrepen wat voor humor ik maak. Hierna besloot ik om in België een programma te willen maken.” Voor het, inmiddels gestopte, televisie praatprogramma Café Corsari heb je al onderzoek gedaan naar de vragen ‘Hoe versier ik een Vlaamse vrouw?’ en ‘het fenomeen van Vlaamse feestdagen’. “Als cabaretier kijk ik toch anders naar dingen. Die tv-columns in Café Corsari werkte heel goed. Op het eerste gezicht lijkt Vlaanderen op Nederland, maar het is toch een vreemd land. Ik vind het belangrijk om voor zo’n onderzoek er helemaal in te duiken, vanuit Amsterdam af en toe een Belgische website bekijken of online de Vlaamse kranten lezen werkt dan niet.”

Is het proces van het maken van de Belgische show anders? “Nee, het proces om een programma te maken staat weer aan. Ik wil voor de Belgische show iets met het actuele vluchtelingenthema doen, ook omdat ikzelf een vreemdeling in een ander land zal zijn. Is er een verschil in de humor die je in België wilt, maar ook kunt brengen? “Ik heb tijdens eerdere voorstelling al gemerkt dat ze taalgrofheid over seks, piemels en de dood wel leuk vinden, echt hard en onder de gordel vinden ze wel lastig.” Hoe ga je hiermee om? “Dat maakt het voor mij wel leuk. Ik denk wel: dat soort harde grappen ga ik dus wel doen. Ik wil dan kijken waar en waarom het raakt.” Zijn religieuze of politieke grappen in België geaccepteerd? Iets dat in Nederland wel kan. “Het Koningshuis interesseert de Vlaming helemaal niks, daar kan ik van alles over zeggen.

De hervorming van Port-Royal

Lezing in De Ronde Venen door bisschop Dirk Jan Schoon Op zaterdagmiddag 26 september zal Dirk Jan Schoon, bisschop van het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in Mijdrecht, een lezing houden over de kloostergemeenschap van Port-Royal des Champs. Dat gebeurt in de Veenhartkerk in Mijdrecht. Zoals in vele kloosters het geval was namen de bewoners en de bezoekers in Port-Royal des Champs hun geestelijke roeping niet serieus. Zij hielden zich bezig met allerlei wereldse zaken, maar deden weinig aan gebed. Dat verandert als een jonge vrouw, Angélique d’Arnauld, intreedt en een hervorming doorvoert. Die verandert niet alleen het geestelijke klimaat in het klooster, maar ook de wereld daarbuiten. Pascal, Racine en vele anderen worden door deze hervorming geïnspireerd. Zij vormden Les Solitaires, een groep die zich terugtrok uit hun bestaan van aanzien, van wereldse rijkdom en macht. Zij namen een leven aan waarin het evangelie centraal stond. De invloed van deze hervorming is na de verwoesting van dit klooster doorgegaan door de boeken die over Port-Royal zijn geschreven. Ook Roger hoort van de hervorming van PortRoyal, als zijn grootvader voorleest uit het boek Port-Royal geschreven door Sainte Beuve. In het bijzonder was hij geraakt door de hervorming van deze kloostergemeenschap. We weten inmiddels dat deze Roger later een gemeenschap sticht in Taizé (Frankrijk). Als ‘Broeder Roger’ leidt hij deze gemeenschap

en vormt die net als Port-Royal tot een centrum van gebed en van innerlijke vernieuwing. De liederen van Taizé worden dan ook vaak en graag gezongen in de Oud-Katholieke vieringen in de Veenhartkerk die voor dit doel twee keer in de maand op zaterdagavond wordt gehuurd. De mensen die vijf jaar geleden onder de naam ‘Katholiek Alternatief De Ronde Venen’ met deze vieringen in De Ronde Venen zijn begonnen, vormen niet zomaar een kerkelijke gemeenschap. Inmiddels is deze groep uitgegroeid tot een oud-katholieke parochie in oprichting van de H.Elia. Zij is bezig in de lijn van Port-Royal (en Taizé) een centrum te worden van gebed, van aandacht, van zingen. En ook hier is het doel met weinig mensen veel invloed te hebben op mensen in de omgeving. De lezing van de bisschop over Port-Royal is vrij toegankelijk. Ieder is van harte welkom. Zie: www.derondevenen.okkn.nl, of bel naar tel. 030-2657776 voor meer info. De lezing in de Veenhartkerk is van 16 tot 18 uur. Vanaf 19 uur is er eucharistieviering. Zaal open vanaf 15.45 uur.

Maar inderdaad aan religie en politiek moet je niet te veel komen. En het onderwerp politiek is er na jarenlang aanmodderen een gevoelig onderwerp. Ik zou in België kunnen vragen wat wel en niet kan, maar dat moet ik echt voelen op het podium. Ik maak inderdaad de show op het toneel. Maar een goede grap is een goede grap.” Ik las dat je het prettig vindt dat mensen, in je omgeving, kritisch reageren op je show. ‘Dat houdt je scherp’, zei je. Doe je ook aan zelfkritiek? “Ja, ik zit wel bij mezelf op de eerste rij. Ik moet wel iets maken waar ik een goed gevoel bij krijg en wat klopt. Maar inmiddels weet ik, na al die jaren, ook wel wat mijn kracht is. Ik ben niet zo van de try-outs, omdat ik in mijn hoofd al redelijk snel in de gaten heb hoe ik iets wil vertellen. Het enthousiasme en het struikelen wat daarbij hoort maakt mij juist sterker.” Veel cabaretiers twitteren – soms halve programma’s vol grappen. Dat doe jij niet.

Ik las dat je grappen graag binnen de context van een voorstelling wilt houden. “Ik ben het niet met je eens dat het soms halve programma’s zijn. Het is ook een manier van uitproberen als je iets op sociale media zet en er wordt gereageerd. Ik kan me voorstellen dat je als cabaretier denkt dat er iets in zo’n twittergrap zit. Ik vind inderdaad dat je, vooral harde of scherpe grappen, moet zien in de context van een voorstelling. Grappen op twitter zijn vaak oneliners, daar ben ik niet van. Cabaret is wel een vak. Ik geef soms via twitter en facebook commentaar. Ik krijg een grap niet eens in 140 tekens.”

www.janjaapvanderwal.nl foto jeroen w. mantel

Nachtvlinders kijken bij de Ruige Hof op 19 september Op zaterdag 19 september is iedereen van harte welkom om samen met een aantal insectenliefhebbers te kijken wat er allemaal op de witte lakens, speciale vlinderlampen en lekkere lokstroop af komt vliegen. Op maar liefst twee plaatsen, erf- en wilde plantentuin op Klarenbeek, worden opstellingen gemaakt om zoveel mogelijk soorten nachtvlinders (en vast ook nog andere leuke insecten) aan te trekken. Vanaf 20.30 tot zolang het leuk is gaan we vlinders kijken. Hou er hierbij rekening mee dat de meeste vlinders later op de avond / in de nacht komen. Het wordt geen excursie, maar we helpen elkaar met soorten op naam brengen als dat niet direct duidelijk is, onder het mom van ‘samen zien we meer dan alleen’. Welkom op 19 september, na 20.30 uur bij het Tuinhuis van natuur-

vereniging de Ruige Hof, Abcouderstraatweg 77 in Abcoude/Amsterdam Zuidoost. Trekt u stevige schoenen aan? Let op: het gaat alleen door als het aardig weer is, want bij regen, zeer heldere nacht (koud) of harde wind wil er niemand vliegen. foto fons bongers

Zaterdag 26 september

Cabarettalent Tim Fransen in Theater Piet Mondriaan Tim Fransen (1988) speelt op zaterdag 26 september zijn voorstelling Het failliet van de moderne tijd in Theater Piet Mondriaan in Abcoude. Tim groeide op in de Amsterdamse Bijlmer. Als kind droomde hij er al van om te worden wie hij nu is: cabaretier, tekstschrijver en filosoof. Hij schrijft mee aan de oudejaarsconference van Theo Maassen en won in 2014 met zijn voorstelling het VARA Leids Cabaretfestival. Zijn voorstelling Het failliet van de moderne tijd gaat over de existentiële leegte en de totale absurditeit die aan het bestaan ten grondslag ligt. Oftewel, een avondje onbekommerd lachen met ernst als de bron van humor. Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 15,00 / CJP € 10,50. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.


DE GROENE VENEN

18 september 2015

20 september 2015:

Zondagmiddag 4 oktober

Huisconcert ‘Muziek in Beeld’ bij IntoTuition in Mijdrecht Op zondagmiddag 4 oktober organiseert IntoTuition het huisconcert ‘Muziek in Beeld’. Op deze middag vertelt Marjolein BergerVos het verhaal van haar beelden en draagt zij het gedicht voor, dat zij bij elk beeld maakt. Irina Parfenova (piano) en Suzanne Arends (dwarsfluit) spelen bij elk beeld prachtige muziekstukken van o.a. Mozart, Schubert, Bach en Fauré. Kijk voor een voorproefje op:

Kaarten à 17,50 euro zijn verkrijgbaar via info@intotuition.nl. Wees er op tijd bij, want er zijn een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Het concert vindt plaats bij IntoTuition, Reiger 6 in Mijdrecht. Ontvangst om 14.30 uur met koffie en thee. Het concert begint om 15 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Aansluitend is er een borrel, en is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en de beelden van Marjolein te bekijken.

https://youtu.be/gMrZLUGJuNM.

Op 30 september in De Boei

Informatiemarkt over natuurontwikkelingen Op woensdag 30 september wordt er door Programmabureau Utrecht-West een informatiemarkt gehouden over de gebiedprocessen in Groot Wilnis-Vinkeveen, De Wilnisse Bovenlanden, Groot Mijdrecht-Noord en Marickenland. De afgelopen maanden zijn hierover diverse artikelen verschenen in deze krant. De informatiemarkt is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats van 18.00 tot 21.00 uur in Dorpscentrum De Boei in Vinkeveen. In De Ronde Venen en een deel van Stichtse Vecht lopen intensieve gebiedsprocessen, waarvan de resultaten steeds zichtbaarder worden voor de inwoners. Daarover informeren we de inwoners van beide gemeentes via een informatiemarkt. De projectleiders en le-

den van de projectgroepen zijn aanwezig om belangstellenden te vertellen over natuurontwikkeling, landbouwstructuurversterking, waterkwaliteit, bodemdaling en recreatie. Naast informatie over de gebiedsprocessen presenteren (agrarische) ondernemers en een aantal gebiedspartners zich. Ook is er een expositie van landschapsfotograaf Maarten Koch. foto maarten koch

‘Holland - Natuur in de delta’

Promotie van het Groene Hart via nieuwe natuurfilm Op 24 september gaat de film ‘Holland, natuur in de delta’ in première. Na het grote succes van de natuurfilm ‘De Nieuwe Wildernis’ hebben de makers een tweede deel van de trilogie Holland Natuur in de Delta opgenomen. Grote delen van de film zijn opgenomen in Groene Hart gemeenten, dit maakt het Groene Hart een belangrijke partner van Holland Natuur in de Delta. De film Holland zal fascineren door de hoogste kwaliteit natuurfotografie en gebruik maken van de modernste technieken. Het verhaal van de natuurfilm wordt verteld – door Carice van Houten en Bram van der Vlugt – vanuit een cultuur-historische context en gezien vanuit het perspectief van hoofdpersonages als de zeearend, bever, haas, pimpernelblauwtje en stekelbaars. Holland, natuur in de delta is een ode aan onze rivieren en kustgebied en de rijke natuur die zij onze delta brengen, in alle kracht, raadselen en schoonheid. Het is een film die ons als nooit tevoren de dynamiek en de veerkracht van het land waarin wij leven toont. Het Groene Hart als ‘natuurlijk’ partner van de film Als partner van de film Holland, natuur in

11

de delta zetten de Groene Hart gemeenten samen met de Stichting Merk en Marketing Groene Hart (www.groenehart.nl) in op de promotie van het Groene Hart door middel van deze bijzondere natuurfilm. Dit doen zij door de inzet van ondernemers en organisaties die willen aanhaken een platform te bieden, website en social media kanalen, de inzet van on- en offline marketingcampagnes en verspreiding van foldermateriaal. Tevens nemen wij het initiatief om de lokale/regionale omroepen te benaderen voor een mogelijke themauitzending rond de première van de film. Hiermee willen we het merk en de identiteit van Het Groene Hart van Holland verstevigen. foto ems films

Kom een appeltje poffen tijdens het Oogstfeest! Aanstaande zondagmiddag 20 september van 13 tot 16.30 uur is het Oogstfeest bij NME-centrum De Woudreus. Iedereen is van harte uitgenodigd om dan een zelfgepoft appeltje te komen proeven. Maar er is meer: de (kruiden) oogst uit de kindermoestuin is te proeven in een heerlijke tuinsoep. Volwassenen kunnen mee op een Wildpluktocht: tijdens de tocht oogst je allerlei planten, zaden en vruchten in het wild en daarvan maak je een lekkere pesto. Met je eigen smartphone kun je een route lopen in de buurt van het NME-Centrum. Ook presenteren we een kaart met ‘25 dingen die je gedaan moet hebben in en rond NME-centrum De Woudreus’. De eerste 6 dingen van de kaart kun je tijdens het Oogstfeest alvast doen, zoals een natuurkwartiertje uitvoeren, versgeperst appelsap drinken en een zadenschatkist vullen. En wil je een indruk krijgen van kinderfeestjes in de Woudreus, dan kun je een voor-

proefje krijgen tijdens het Oogstfeest. Toegang tot het Oogstfeest en het appels poffen is gratis. Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. U kunt alleen contant betalen bij De Woudreus. Vrijwilligers Bij vrijwel alle activiteiten in en rond NMEcentrum De Woudreus helpen vrijwilligers mee. De activiteiten zouden niet door kunnen gaan zonder deze geweldige inzet van alle vrijwilligers. Is dit ook iets voor u? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op: 0297-273692 of nmederondevenen@odru.nl NME-centrum De Woudreus is elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur geopend (gratis toegang). Adres: Pieter Joostenlaan 28a (achter de Willisstee), Wilnis. Zie ook www.dewoudreus.nl

Hans Goedkoop bij Venen Literair Auteur en TV-presentator Hans Goedkoop is de eerste gast van het nieuwe Venen Literair seizoen. Op vrijdag 2 oktober komt hij over zijn werk vertellen in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Aanvang 20 uur. Toegangskaarten à € 7,50 zijn alleen in voorverkoop verkrijgbaar vanaf vrijdag 18 september bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht en bij The Readshop in Vinkeveen en boekhandel Mondria in Mijdrecht. Hans Goedkoop (1963) is historicus, biograaf en TV-maker. Hij was ook enige jaren literair criticus bij NRC/Handelsblad. Hij promoveerde cum laude op de biografie ‘Geluk. Het leven van Herman Heijermans’. In ‘Een verhaal dat het leven moet veranderen’ (2004) werden zijn beste stukken in NRC/Handelsblad over Nederlandse literatuur gebundeld. “Literatuur dient om onze blik op de werkelijkheid te verdiepen, een verhaal is pas echt geslaagd als het je leven verandert” aldus Goedkoop. ‘De laatste man’ (2012) gaat over de werking van herinnering. Hoe onthouden wij gebeurtenissen, niet alleen als persoon, maar ook als familie en als land. Goedkoop beschrijft op een persoonlijke manier de lotgevallen van zijn grootvader, die als chef-staf van het KNIL het KNIL moest opdoeken. In 2012 verscheen in samenwerking met Kees Zandvliet ‘De Gouden Eeuw’ en dit jaar, wederom in samenwerking met Kees Zandvliet, ‘De IJzeren Eeuw’.

Bel voor informatie over Venen Literair met Anneke van Gessel 0297-261382, Margriet Dekker 0297-261849 of Erwin Horwitz 0297-263195.

Balletlessen in Vinkeveen Houdt uw dochter of zoon ook van dansen en zou u geïnteresseerd zijn in balletlessen in Vinkeveen? Balletschool Abcoude kijkt graag naar de mogelijkheid om lessen te gaan geven in De Boei in Vinkeveen. Ook eventueel voor lessen Modern, Jazz of Streetdance. Geïnteresseerd? Stuurt u dan alstublieft een berichtje naar: info@balletschoolabcoude.nl Wij gaan ons best doen om op kort termijn van start te gaan!


12

18 september 2015

DE GROENE VENEN

Maaien en hooien bij Stichting de Bovenlanden Wie deze weken langs de weilanden loopt of rijdt, ziet dat er nog overal gemaaid wordt. Dit zal de laatste keer zijn dit seizoen. Ook op de terreinen van Stichting de Bovenlanden worden in september de natte hooi- en rietlandjes voor de laatste maal gemaaid. Na het maaien wordt het maaisel bij elkaar geharkt en afgevoerd. Dit doen we om de landjes schraal d.w.z. voedselarm te houden. Ook wordt er gemaaid om boomopslag tegen te gaan. Zou er niet met enige regelmaat gemaaid worden, dan zouden de hooilanden binnen 10 jaar vol staan met bomen, zoals els, berk en wilg. Dan zouden de typische grassen, biezen, orchideeën en andere specifieke graslandplanten verdwijnen. Omdat onze terreinen drassig zijn, wordt het maaien en afvoeren handmatig gedaan. Het maaien gebeurt met een één-assige maaibalk, door een ervaren maaier van LEU (Landschap Erfgoed Utrecht). Het maaisel wordt bij elkaar geharkt en van de terreinen afgevoerd door vrijwilligers.

Dit is een hele onderneming waar we 2 weken mee bezig zijn. Gelukkig kan de stichting beschikken over voldoende vrijwilligers, zowel van LEU als van de knotgroep De Ronde Venen en daarnaast ook andere vrijwilligers, die de stichting een goed hart toedragen. Hooivorken en netten worden verzorgd door LEU en de stichting zelf. Het is niet alleen prettig om buiten bezig te zijn, maar ook heel gezellig. Voor koffie en koeken wordt gezorgd. Wilt u zelf een keer meehelpen met het onderhoud van onze terreinen, neem dan contact met ons op via onze website. Meer informatie over Stichting De Bovenlanden vindt u op www.debovenlanden.nl Draagt u het werk van de Stichting De Bovenlanden een warm hart toe dan nodig ik u uit donateur te worden. Voor € 7,- bent u al donateur.

Otto van Asselen, Stichting de Bovenlanden

Burendag op acht locaties in De Ronde Venen

Vinkeveense Wilgenlaan creëert duurzame en veilige speellocatie Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september a.s. is het Burendag. Een dag waarop je met de buren samenkomt om activiteiten te organiseren die de leefbaarheid van de buurt bevorderen. Op acht verschillende locaties in De Ronde Venen wordt dit jaar Burendag gevierd. Een opmerkelijk initiatief vindt plaats aan de Wilgenlaan in Vinkeveen, waar bewoners een stuk grond adopteerden, dat volgende week zaterdag met vereende krachten wordt getransformeerd tot een mooi groen stukje speelgrond. tekst en foto rob isaacs

Een verwaarloosd en verzakt braakliggend landje, meer is het eigenlijk niet. Maar hoe mooi zou het niet zijn als je hier een leuk speelveldje zou hebben voor de kinderen in de straat, waar ze veilig en ongestoord kunnen spelen. Jarenlang bleef het een droom: ofwel de plannen voldeden niet aan gemeentelijke regels, of ze waren onbetaalbaar om uit te voeren. “Tijdens een wijkschouw hebben we ons er opnieuw hard voor proberen te maken en uiteindelijk mochten we een adoptieplan indienen,” aldus bewoner Ramon Buijs. Het plan dat hij schreef bevatte niet de standaard speeltoestellen –die zijn aan teveel regels gebonden en te duur – maar juist een duurzaam landje met veel groen: gras en natuurlijke begroeiing, als vlinderstruiken en hortensia's. “Vier gezinnen in de straat hebben de plannen mee-ondertekend en daarmee ook de zorg voor het onderhoud van het landje overgenomen,” vertelt Ramon. Veel Burendagactiviteiten kunnen binnen één of twee dagen worden afgerond, maar op de Wilgenlaan hebben ze het zichzelf niet makkelijk gemaakt. “Er wordt volgende week 18 kuub grond gestort. Die moet eerst inklinken; dan moet er gras komen, 25 meter heg en veel planten. Dat redden we allemaal niet in een paar dagen,” meent Ramon. Dankzij subsidie van Groenwest, Oranjefonds en gemeente De Ronde Venen en steun van hoveniersbedrijf Dave Versteeg en Tuincentrum Rijdes, is het

Kom langs op zaterdag 26 september

Zonder afspraak binnenlopen

voor antwoord op uw woonvragen.

Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur Wilt u goed voorbereid zijn op de NVM Open Huizen Dag? Kom dan op zaterdag 26 september langs met al uw woonvragen. Onze adviseurs beantwoorden vragen, berekenen maandlasten en helpen u met uw Rabobank Hypotheekdossier.

Kom vrijblijvend langs tussen 10.00 tot 13.00 uur.

gelukt om de plannen te realiseren. Nu staat Ramon nog alleen op het veldje, maar hij hoopt dat volgende week veel buren en belangstellenden de handen uit de mouwen komen steken. “Groen is immers belangrijk voor onze straat.”

Acht projecten in De Ronde Venen Abcoude: Delphine, opfleuren van De Meerlanden. Baambrugge C.P. de Grootstraat, hondenlosloopveld. Mijdrecht Korenmolen, opknappen van adoptiegrond. Molenwiek, het opfleuren van de speeltuin. Spinel, opknappen van het plein in het park. Toermalijn, straatbarbecue op het plein. Vinkeveen Wilgenlaan, inrichten van adoptiegrond. Winkeldijk 20A, een grote schoonmaakactie op de Vinkeveense Plassen. Wilt u graag met uw buren samenkomen en zich samen inzetten voor de buurt? Kijk op www.burendag.nl voor meer informatie over Burendag. U kunt met de buurtbewoners ook ervaringen uitwisselen rondom Burendag in De Ronde Venen via de Facebook-pagina.

Heerlijke Delcorf appelen Vanaf 12 kilo € 9,50 per kilo € 0,95 Robijn appelen ook lekker voor appeltaart 12 kilo € 12,50 per kilo € 1,25 Er zijn nog volop pruimen ook voor de jam

Een aandeel in elkaar www.rv.rabobank.nl

Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl


DE GROENE VENEN

18 september 2015

13

Praat mee over de begroting 2016 De gemeente buigt zich op dit moment over haar jaarlijkse begroting. Op 5 november aanstaande stelt de raad de begroting voor 2016 vast. Dan wordt beslist waar de beperkte middelen, die de gemeente ter beschikking heeft aan worden besteed. Om tot een afgewogen oordeel te komen wil de gemeenteraad weten welke zaken u als inwoner belangrijk vindt. website van de gemeente De RondeVenen via www.derondevenen.nl.

U kunt op verschillende manieren meepraten. Vanaf vandaag en in eerste instantie via de onderstaande elektronische enquête.

Enquête Begroting: wat vindt u belangrijk? 1. Prioritering In het eerste deel vragen we u om aan te geven hoe belangrijk u bepaalde onderwerpen vindt. Om aan te geven hoe belangrijk het is, gebruiken we een vijfpuntsschaal (van zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk). Naast een omschrijving zouden we ook beeldmateriaal kunnen gebruiken bij de onderwerpen. Inleiding (‘invulinstructie’ bovenaan enquête) Wij leggen een aantal taken aan u voor die de gemeente momenteel uitvoert die niet per se wettelijke verplichtingen zijn. Kunt u per taak aangeven hoeveel waarde u hieraan hecht. Waar zou de gemeente volgens u de nadruk op moeten leggen? En waar kan bespaard worden? De resultaten worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor dit onderwerp. Geef s.v.p. per onderwerp aan hoe belangrijk dit voor u is. O Erg onbelangrijk O Onbelangrijk O Neutraal O Belangrijk O Erg belangrijk O Geen mening 1. Behoud infrastructuur in buitengebieden Gemeentelijke wegen en bruggen. 2. Behoud lantaarnpalen Onder voorbehoud van (verkeers)veiligheid kan de gemeente kijken naar minder openbare verlichting. 3. Investeren in preventie (jeugd)zorg Investeren in preventie op (jeugd)zorg is niet wettelijk verplicht maar kan leiden tot minder jeugd in de zware jeugdzorg, door het voorkomen van problemen en eerder herkennen van knelpunten en deze voortijdig oppakken. 4. Aantal speelvoorzieningen in wijk De gemeente plaatst en onderhoudt speelvoorzieningen. Aanpassen van deze bijdrage heeft invloed op de begroting.

5. Kwaliteit groenvoorziening De Ronde Venen heeft veel openbaar groen. Aanpassen van deze bijdrage heeft invloed op de begroting. 6. Ondersteuning culturele instellingen De gemeente ondersteunt muziekverenigingen, museum De Ronde Venen en vele andere culturele instellingen. 7. Ondersteuning bibliotheken De gemeente ondersteunt bibliotheken. Aanpassen van deze bijdrage heeft invloed op de begroting. 8. Ondersteuning dorpshuizen De gemeente ondersteunt dorpshuizen. Aanpassen van deze bijdrage heeft invloed op de begroting . 9. Ondersteuning sportverenigingen De gemeente ondersteunt sportverenigingen. Aanpassen van deze bijdrage heeft invloed op de begroting. 10. Gemeentelijke dienstverlening De gemeente hanteert een servicestandaard voor het aanbieden van gemeentelijke producten. Wijzigen van de openingstijden van het gemeentehuis, een langere doorlooptijd voor bijvoorbeeld een paspoort of de mate waarin producten digitaal beschikbaar zijn hebben invloed op de begroting. 11. Ondersteuning lokale economie, inclusief recreatie De gemeente is op verschillende manieren actief om, samen met ondernemers, de economie te stimuleren en de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente te vergroten. 12. Stimulering duurzaamheid Duurzaamheid is een van de onderwerpen die in de beleidsagenda 2015 speciale aandacht heeft. Hiervoor wordt zowel gekeken naar de duurzaamheid van het ‘gemeentehuis’ (bv. zonnepanelen op het dak) als naar het stimuleren van duurzaamheid onder inwoners. Dit kan ook worden overgelaten aan particulier initiatief. 13. Ondersteuning Natuur- en Milieueducatie In de begroting is geld gereserveerd voor Natuur- en Milieueducatie. Het gaat om de

Hoe komt de gemeente aan haar geld? (x € 1.000.000) Ontwikkeling van bouwgrond, zoals verkoop van grond; 12,7 (15%) Overige inkomsten zoals huur, rente e.d.; 5,5 (6%)

Wilt u verder praten? Op dinsdagavond 13 en woensdagavond 14 oktober kunt u ook persoonlijk meepraten

De vragen kunt u hier al rustig doorlezen. De enquête zelf vult u in op de

activiteiten die plaatsvinden in het NMEcentrum in Wilnis. 14. Behoud cultureel erfgoed In de taken die de gemeente uitvoert op het gebied van cultureel erfgoed (behoud monumenten, kerktorens, molens etc) zijn keuzes in te maken in de mate waarin de gemeente dit (financieel) ondersteunt. Deel 2. Afweging 1. De gemeente staat voor de keuze om te bezuinigen op bovenstaande onderwerpen of de belastingen te verhogen. Staat u ervoor open om een extra financiële bijdrage te doen via gemeentelijke belastingen (OZB)? Voor een woning met een WOZ-waarde van € 300.000 betaalt een eigenaar in 2015 € 286 belasting. Welke bijdrage vindt u acceptabel in 2016 om daarmee gemeentelijke voorzieningen op peil te houden?

Stelling B: Als inwoner kunt u zelf (met hun buurt) een (fysieke) bijdrage doen om deze voorzieningen in stand te houden als de gemeente bezuinigt. Bijvoorbeeld door zelf openbaar groen te verzorgen of vrijwilligerswerk te doen. O Totaal mee oneens O Mee oneens O Neutraal O Enigszins eens O Volledig mee eens O Geen mening Deel 3. Suggesties Tot slot vragen we u om ideeën of suggesties voor bezuinigingen/inkomsten/een sluitende begroting die niet in de vragenlijst naar voren zijn gekomen. Heeft u zelf nog aanvullende ideeën of suggesties om de gemeentelijke voorzieningen op peil te houden? Deel 4. Persoonlijke gegevens

O € 286 (geen inflatiecorrectie, geen verhoging) O € 288 (alleen inflatiecorrectie) O € 300 (5% verhoging) O € 315 (10% verhoging) O € 329 (15% verhoging) O geen mening Toelichting: …. 2. Bij het beheer van de openbare ruimte en bij maatschappelijke voorzieningen zoals sportverenigingen, de bibliotheek of het dorpshuis speelt de gemeente een rol, maar worden ook taken door inwoners, ondernemingen, welzijnsinstellingen of andere organisaties opgepakt. Wij leggen graag enkele stellingen aan u voor. Stelling A: Organisaties kunnen een bijdrage leveren om maatschappelijke voorzieningen (waaronder bibliotheek, dorpshuis, sportverenigingen) in stand te houden als de gemeente bezuinigt. O O O O O O

Totaal mee oneens Mee oneens Neutraal Enigszins eens Volledig mee eens Geen mening

Woonplaats O Abcoude O Amstelhoek O Baambrugge O de Hoef O Mijdrecht O Vinkeveen O Waverveen O Wilnis Geslacht O Man O Vrouw Leeftijd O 12 t/m 18 O 19 t/m 30 O 31 t/m 67 O 68 en ouder Deel 4. Aanmelding bewonersbijeenkomsten Meld u nu aan voor een bewonersbijeenkomst over dit onderwerp op dinsdagavond 13 en woensdagavond 14 oktober in respectievelijk Mijdrecht en Abcoude. Deel 5 Afsluiting U kunt zich nu al opgeven via de enquête of via www.derondevenen.nl. Dank voor uw deelname!

Hoe wordt het geld besteed? (x € 1.000.000) Financiering en algemene

Bron: Begroting 2015

Algemene uitkering; van het rijk, vrij te besteden door de gemeente; 42,2 (48%)

dekkingsmiddelen; 1,5 (2%) Algemeen bestuur en kernenbeleid; 8,6 (10%)

Inzet reserves; 4,5 (5%) Lokale belastingen zoals OZB, toeristenbelasting; 8,1 (9%) Leges en heffingen zoals leges rijbewijs en omgevingsvergunning 10,0 (12%)

over dit onderwerp tijdens een bewonersbijeenkomst in respectievelijk Mijdrecht (gemeentehuis) en Abcoude (De Eendracht). U kunt zich nu al opgeven via de enquête of via www.derondevenen.nl.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; 16,0 (18%) Doeluitkeringen, voor uitvoering specifieke taak zoals bijstandsuitkering; 5,0 (6%)

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid; 10,4 (12%)

Openbare orde en veiligheid; 3,1 (3%) Verkeer, vervoer en waterstaat; 7,7 (9%) Economische zaken; 0,5 (1%) Onderwijs; 4,5 (6%) Cultuur, recreatie en sport; 9,2 (10%)

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening; 26,8 (30%)


14

18 september 2015

DE GROENE VENEN

Introductie nieuwe Honda HR-V en Jazz bij Van Nieuwkerk De splinternieuwe Honda HR-V en Honda Jazz staan vanaf aanstaande zaterdag in de showroom bij Honda-dealer Van Nieuwkerk. Wie tijdens de officiële introductie langs komt, kan profiteren van zeer aantrekkelijke introductieaanbiedingen. De HR-V is de nieuwe compacte SUV van Honda en is met een vanaf prijs van 25.190 euro zeer scherp geprijsd. De auto is leverbaar met de nieuwe 1.5 i-VTEC benzine motor of met een nog zuinigere 1.6 i-DTEC dieselmotor. De Honda

HR-V is al vanaf de basisuitvoering zeer rijk uitgerust met o.a. airconditioning, cruise control, audio/cd/ mp3-speler, Bluetooth, actief stadsremsysteem, Magic Seats en 16 inch lichtmetalen wielen. De Elegance en Executive uitvoeringen zijn nog veel luxer uitgerust met onder andere het Honda Advanced Driving Assistpakket. Rijdt u liever automaat? De meerprijs van een automaat ten opzichte van handgeschakeld is slechts 180 tot 290 euro (afhankelijk van de uitvoering). Voor de zakelijke rijder is de uitvoering met 1.6 i-DTEC dieselmotor uitermate geschikt.

Deze valt dit jaar namelijk in het 20% bijtellingstarief, en blijft ook volgend jaar in een voordelig fiscaal tarief beschikbaar. Gelijktijdig met de nieuwe Honda HR-V wordt ook de nieuwe Honda Jazz geïntroduceerd bij Van Nieuwkerk. Het nieuwste ruimtewonder van de Japanse fabrikant is leverbaar vanaf 17.850 euro. Ook bij de nieuwe Jazz ontvangt u vanaf de basisprijs een rijk uitgerust model. Onder andere airconditioning, cruise control, regensensoren, een radio/ cd-speler met usb-aansluiting, Blue-

tooth, actief stadremsysteem en Magic Seats zijn standaard inbegrepen. De Honda Jazz is voorzien van een zuinige 1.3 liter benzinemotor, met een verbruik van ongeveer 1liter per 20 km. De Honda Jazz is ook leverbaar met een CVT-automaat. Naast de introductie van beide modellen, zijn er deze septembermaand bij Van Nieuwkerk spectaculaire Dream Days acties. De Honda Civic 1.4 Comfort is tijdelijk leverbaar met gratis BPM, een voordeel van maar liefst 4.772 euro Ook op andere uitvoeren van de Honda Ci-

vic, de Civic Tourer en de CR-V worden kortingen aangeboden tot ruim 4.700 euro. Koopt u tijdens het introductieweekend een nieuwe HR-V of Jazz? Dan kunt u uw auto gratis aankleden met 600 tot 800 euro aan accessoires naar keuze. Alle reden dus om aanstaande zaterdag langs te komen bij de Honda-dealer in Mijdrecht, Amsterdam, Hilversum, of Alphen a/d Rijn. U bent van harte welkom! Wilt u alvast online een vrijblijvende inruiltaxatie aanvragen? Ga dan naar www.vannieuwkerkacties.nl en u ontvangt een persoonlijk voorstel binnen 5 minuten!

DE NIEUWE HR-V VANAF € 25.190,-

NIEUW

Kom de nieuwe HR-V en JAZZ vanaf 19 september ontdekken bij Automotive-centre Van Nieuwkerk DE HONDA HR-V is verkrijgbaar vanaf B-label. CO2-uitstoot: min. 104 g/km - max. 134 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 25,0 km (4,0 l/100 km) - max. 1 op 17,5 km (5,7 l/100 km).

VAN NIEUWKERK Automotive-Centre

Amsterdam | Hilversum | Alphen a/d Rijn | Mijdrecht

www.vannieuwkerk.nl

ALPHEN A/D RIJN AMSTERDAM Koperweg 6 2401 LH Alphen a/d Rijn tel: 0172-431311 alphen@vannieuwkerk.nl

Hoogoorddreef 41 1101 BB Amsterdam tel: 020-4683341 amsterdam@vannieuwkerk.nl

HILVERSUM

Zeverijnstraat 14 b 1216 GK Hilversum tel: 035-6218941 hilversum@vannieuwkerk.nl

104 - 134 g/km

4,0 - 5,7 l/100 km

MIJDRECHT

Bozenhoven 36 3641 AH Mijdrecht tel: 0297-281708 mijdrecht@vannieuwkerk.nl


DE GROENE VENEN

18 september 2015

IN VOL BEDRIJF

15

Tekst Piet van Buul

Enjoy Your Life Mindfulness training

Leren omgaan met moeilijke situaties Een jaar of twee geleden kreeg Ron Wijburg te maken met een burn-out. Tijdens zijn proces van herstel kwam hij in aanraking met Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Hij kwam tot de ontdekking dat Mindfulness trainingen een ideale manier zijn om weer controle over je leven te krijgen. Hij overwon er zijn burn-out mee en raakte zo enthousiast dat hij een opleiding ging volgen. Ron is nu gecertificeerd Mindfulness trainer en is zijn eigen praktijk ‘Enjoy Your Life’ gestart. “Achteraf gezien ben ik niet ongelukkig met het feit dat ik die burnout kreeg,” zegt Ron, eigenaar van kledingwinkel De Loods in Mijdrecht. “Het is een duidelijke waarschuwing dat je niet goed bezig bent en dat het anders moet. Dankzij de Mindfulnes trainingen ben ik me bewust geworden van het feit dat stress mijn leven te veel ging beheersen. Ik heb geleerd om me veel meer te richten op het heden en me veel minder druk te maken over dingen uit het verleden of zorgen over de toekomst. Met Mindfulness leer je te genieten van het heden en van de dingen waar je op dit moment mee te maken hebt. Door de ballast van verleden en toekomst even opzij te zetten ontstaat er een innerlijke rust waardoor je de dagelijkse dingen veel beter aan kunt. Je leert ook hoe je met moeilijke situaties moet omgaan. Het is in feite een andere manier van leven. Eigenlijk zou iedereen eens zo’n trainingssessie mee moeten maken. Je moet niet wachten tot het een keer mis gaat en je ernstig overspannen raakt. Dat kun je voorkomen met de hulp van

Mindfulness. Mijn leven is er in ieder geval nogal door veranderd,” aldus Ron. Bewust met je gedachten omgaan Mindfulness is een aandachtstraining die is ontstaan uit het boeddhisme. Tijdens de trainingen leert men de traditionele oosterse vorm van mediteren en hoe je dat kunt toepassen in onze westerse leefstijl. “Wanneer het woord ‘mediteren’ valt, denken veel mensen al meteen dat het allemaal wat zweverig en onbestemd is,” zegt Ron. “Maar dat is absoluut niet het geval. Door de techniek van meditatie leer je hoe je bewust met je gedachten om kunt gaan. Iedereen kent wel de situatie dat er allerlei gedachten door je hoofd spoken, zodat je er onrustig van wordt. Met Mindfulness leer je die gedachten onder controle te krijgen. Je leert om je steeds meer te richten op het hier en nu en hoe je omgaat met de dingen die zich op dit moment voordoen. De meditatie is dus geen doel op zich, maar een middel om te leren je gedachten te richten op het heden. Daardoor

kijk je met een frisse blik naar je omgeving en je gaat veel meer genieten van het leven. Door de trainingen leer je jezelf beter kennen en je herkent bepaalde ingeslepen levenspatronen waarvan je zelf nauwelijks in de gaten hebt dat die er zijn. Je krijgt inzicht waarom je aan bepaalde gewoontes en patronen vastzit. Wanneer je dat inzicht hebt kun je er ook wat aan gaan doen. Veel mensen hebben last van slapeloosheid. Dat komt vaak doordat allerlei gedachten en angsten door je hoofd spoken. Met Mindfulness kun je leren niet langer tegen de slapeloosheid te vechten en je gedachten onder controle te krijgen. Veel problemen zitten nu eenmaal tussen de oren. Zelf heb ik jaren last gehad van vliegangst. Dat heb ik dankzij Mindfulness leren overwinnen en ik stap nu met een gerust hart in een vliegtuig,” stelt Ron blijmoedig vast.

om dat men meer inzicht krijgt in zichzelf. Je wordt daardoor zelfverzekerder en kunt ook beter met spanningen en moeilijke situaties omgaan. Daardoor heb je minder last van werkstress, je slaapt beter, je hebt minder kans op een burn-out of voorkomt een terugval. Je kunt je beter concentreren en door de innerlijke rust krijg je ook een positievere levensinstelling. Dat maakt het mogelijk om meer van het leven te genieten in plaats van je almaar zorgen te maken over dingen die geweest zijn of die je aan ziet komen.”

Wat levert het op? De trainingen die Ron verzorgt zijn heel praktisch gericht. “Het gaat mij niet om allerlei diepe wijsheden en filosofieën,” zegt Ron. “Het gaat er

Introductieworkshops Voor mensen, die belangstelling hebben voor Mindfulness trainingen of die er meer over willen weten gaat Ron gratis introductieworkshops

Ron Wijburg: “Door de ballast van verleden en toekomst even opzij te zetten ontstaat er een innerlijke rust waardoor je de dagelijkse dingen veel beter aan kunt. Je leert ook hoe je met moeilijke situaties moet omgaan. Het is in feite een andere manier van leven.” foto patrick hesse

Ontbijten voor A Sister's Hope

Vanaf nu pinnen in het clubhuis

Argon zet eerste stap op weg naar cashless betalen Vanaf dit weekend biedt SV Argon haar leden de mogelijkheid om in het clubhuis te pinnen. Bij de bar is een pin-apparaat geïnstalleerd en bij de snoepcounter komt een tweede. Het is de eerste stap op weg naar volledig cashless betalen. In 2014 hebben vier grote sportverenigingen in De Ronde Venen de intentie uitgesproken te willen overstappen naar cashless betalen. Dit betekent dat ruim 3.000 sporters in De Ronde Venen de stap tegelijkertijd gaan maken. De verenigingen worden hierbij (financieel) ondersteund door Argon's hoofdsponsor Rabobank Rijn- en Veenstromen en het Rabobank Dichtbij Fonds. Geen contant geld meer Cashless betalen betekent dat in de kantine niet langer met contant geld wordt afgerekend, maar met een pasje, sleutelhanger of sticker. Speciaal voor kinderen zijn er digitale betaalsleutels in de vorm van een polsbandje of hippe sleutelhangers. Overal in de kantine zijn er witte kastjes (betaalpunten) aangebracht om digitaal te kunnen betalen. Pinnen is eerste stap Penningmeester Annette Hardeman van Argon legt uit waarom de club overstapt op cashless betalen: “Wij willen alle sporters in de kantine snel kunnen voorzien van hun drankjes. Regelmatig kregen wij de vraag

geven. Tijdens zo’n workshop wordt de basis van Mindfulness uitgelegd en laat Ron zien wat de trainingen inhouden. De introductieworkshops worden gegeven op maandagavond 21 september om 19.30 in Vermogensweg 97 in Mijdrecht, op vrijdagochtend 25 september en dinsdagochtend 29 september om 9.30 uur bij Beuving Lifestyle aan de Nijverheidsweg 17 en op donderdag 1 oktober om 19.00 uur weer aan de Vermogensweg. Elke workshop duurt anderhalf uur. Enjoy Your Life is gevestigd in Mijdrecht. Voor meer informatie en voor aanmelding voor een gratis introductieworkshop kan men contact opnemen met Ron Wijburg, telefoon 06-14281462. Mailen kan ook: ron.wijburg@live.nl.

of er ook gepind kan worden. Dat kan nu. Het beheer van de geldstromen binnen de vereniging is een arbeidsintensieve en een zorgvuldige taak. Dit willen we op een andere manier organiseren met cashless betalen.”

V.l.n.r. Gert van Hasselt (Rabo Dichtbij Fonds), Ronald Meijer (Rabobank) –met een betaalsleutel in een polsbandje– en Annette Hardeman (Argon). foto rob isaacs

Nu pinnen een feit is, is de volgende stap de invoering van de digitale portemonnee: pasje, sleutelhanger of polsbandje. Annette: “Vanaf volgend jaar zullen we stap voor stap het contante betalen in ons clubhuis gaan ontmoedigen.”

Stap vooruit voor Argon Als Argon sporter ben je natuurlijk benieuwd wat er voor jou gaat veranderen. Sport gasten die ook ons clubhuis bezoeken, moeten natuurlijk wel in de gelegenheid worden gesteld worden hun drankje te

Op zondag 27 september wordt in Rendez Vous een ontbijt georganiseerd voor A Sister's Hope, de organisatie die zich inzet voor onderzoek naar borstkanker. Deelname kost 25 euro per persoon en dankzij sponsoring van Rondeveense ondernemers en Rendez Vous komt de gehele opbrengst ten goede aan onderzoek naar borstkanker. Kom ook op zondag 27 september, aanvang 10 uur. RendezVous, Raadhuisplein, Mijdrecht.

kunnen afrekenen. Wij zullen de komende maanden zeer regelmatig jou informeren over de vervolgstappen van cashless betalen binnen SV Argon. Wij zijn ervan overtuigd dat cashless betalen een stap vooruit is voor SV Argon.

Dat eten... die gastvrijheid... dat uitzicht! Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zondag en maandag gesloten.

3-gangen maandmenu € 35,ARBEIDSRECHT & ONDERNEMINGSRECHT

Rendementsweg 12a 3641 SK Mijdrecht

T 020 412 12 71 F 020 412 15 52

info@maet.nl www.maet.nl

www.voetangel.nl Ronde Hoep Oost 3, Ouderkerk a/d Amstel Tel: 020 496 13 73


16

18 september 2015

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Zuiverheid Jonathan Frantzen Zuiverheid vertelt het verhaal van de Amerikaanse Purity (Pip) Tyler. Haar moeder heeft nooit willen vertellen wie haar vader is, en als Pip een traumatische ervaring heeft, besluit ze naar hem op zoek te gaan. Haar zoektocht leidt haar door Noord-Amerika en Latijns-Amerika, waar ze de charismatische internetrebel Andreas Wolf ontmoet, die zelf een geheim met zich meedraagt, uit een ver verleden, toen hij in Oost-Duitsland woonde en de Berlijnse Muur nog niet gevallen was.

1.

Titel: De hondenmoorden Auteur: J.H. Jensen “Een oorlogsveteraan wordt door manipulatie van de geheime dienst

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

Duistere harten Nora Roberts Sinds ze haar geboortedorp ontvluchtte, is beeldhouwer Clare Kimball de meest gevierde kunstenares van haar generatie. Desondanks wordt ze geplaagd door nachtmerries, en de herinnering aan haar vaders zelfmoord. Sheriff Cameron Rafferty is al verliefd op Clare sinds de middelbare school. De band tussen hen wordt met de dag sterker. Dan schrikt het dorp op door een moord, die te maken heeft met Clares terugkeer. Zal hun liefde de dramatische gebeurtenissen kunnen overleven?

Guinness World Records 2016 Verwonder je met Guinness World Records 2016 over de meest verbazingwekkende records. Deze spiksplinternieuwe editie bevat weer ontelbare ongelofelijke wereldrecords. Maak kennis met wereldrecordhouders en ontdek hoe zij de top bereikten. Het boek komt echt tot leven met interactieve 3D-animaties van recordpogingen. Uiteraard vind je er tips over hoe je zelf een wereldrecord kunt breken. Kortom, het beste cadeau voor jongens en meisjes van alle leeftijden.

Bloed op sneeuw Jo Nesbo Olav leeft een eenzaam leven. Als je huurmoordenaar van beroep bent is het moeilijk om leuke mensen te ontmoeten. Nu heeft hij eindelijk de vrouw van zijn dromen leren kennen. Maar hij stuit op twee problemen: ze is de vrouw van zijn baas, en hij heeft zojuist de opdracht gekregen haar te vermoorden. Jo Nesbø excelleert met deze meedogenloze en razendsnelle thriller rond huurmoordenaar Olav.

gedwongen om zich in te zetten voor een onderzoek naar moord op kopstukken van regering en ondernemers. Hierbij komen zaken aan het licht die je niet voor mogelijk houd, maar die zonder meer mogelijk zijn. Het komt er op neer dat al in de middeleeuwen, en tot op he-

den, het land van achter de schermen bestuurd en gemanipuleerd wordt door deze ‘kopstukken’. Uiteraard gebeuren er hierbij dingen die het daglicht niet kunnen velen waardoor men chantabel wordt, en dus weer gemanipuleerd kunnen worden.

Het is een boek waarbij je een na een paar pagina’s al midden in een verhaal zit wat je niet meer loslaat tot je het uit hebt. Geen tijd om te eten of te slapen.”

2.

3.

Morgen jonger en stralender eruit zien dan vandaag... Huidverbetering is hét sleutelwoord, maar hoe? In de nieuwste uitgave van het mini magazine; Périne’s skin & lifestyle van Instituut Périne uit Mijdrecht, geven zij tips en laten zij je kennis maken met de mogelijkheden die er zijn op het gebied van effectieve en zichtbare huidverbetering (en huidverjonging!), zonder inspuitingen of operaties.

Infobijeenkomsten in de bibliotheek

Hoe start je een leesgroep? Stichting Senia organiseert in samenwerking met Bibliotheek Angstel Vecht en Venen diverse informatiebijeenkomsten om nieuwe leesgroepen te starten. Verspreid over diverse vestigingen van de Bibliotheek worden verschillende leesgroepen rondom thema’s aangeboden. Wilt u samen lezen en inspirerende gesprekken voeren dan is een Senia leesgroep zeker iets voor u. Meer informatie over de werkwijze van de leesgroepen kunt u lezen op www.senia.nl U hoeft zich voor deze informatiebijeenkomsten niet van te voren op te geven maar kunt gewoon langskomen. Als u verhinderd bent, maar wel belangstelling hebt, kunt u dat melden via info@senia.nl of (0570) 562656. Wanneer, hoe laat en waar? Maandag 21 september: 14-16 uur Bibliotheek Abcoude Bijeenkomst Leesgroep Literatuur Woensdag 23 september: 14-16 uur Bibliotheek Mijdrecht Bijeenkomst Leesgroep Geschiedenis Meer informatie op

www.bibliotheekavv.nl

DE GROENE VENEN

Instituut Périne is al ruim 23 jaar gevestigd in Mijdrecht en is in de wijde omgeving bekend om haar huidverzorgende behandelingen en specialisme in huidverbetering, anti-aging en acne. Door de onderscheidende kijk op een gezonde en stralende huid, ervaart iedere klant waar het omgaat, n.m. inspelen op de unieke huidbehoefte en een goede samenwerking. Want kies je voor huidverbetering, dan kies je voor een holistische benadering, d.w.z. behandelingen, al dan niet ondersteund met hightech apparatuur, met bijbehorende producten

en adviezen op het hoogste niveau. Focus, kwaliteit en professionaliteit staat centraal bij Périne. Niet voor niets is het instituut winnaar van de Beauty Award; uitgeroepen tot nummer 1 en beste salon van Nederland. Skin & lifestyle event Een ander besproken onderwerp in het magazine is het Skin & Lifestyle event op 3 oktober a.s. Een jaarlijks terugkomend event dat ieder jaar een ander thema heeft. Dit jaar staat in het teken van huidverbetering. Niet alleen voor mensen die kennis willen

overschrijding van het budget aan, maar er zijn er ook bij die het heel goed aanpakken.

Ik vertrek! Niet.. Eén van mijn favoriete Nederlandse programma’s op de televisie is het programma “Ik Vertrek” van de AVRO. De meeste mensen beleven dit programma meestal als puur leedvermaak, maar ik kan serieus jaloers zijn op mensen die alle schepen achter zich kunnen verbranden en weer opnieuw kunnen beginnen in een nieuw land. Natuurlijk hebben de meeste mensen dit avontuur niet helemaal goed bedacht van te voren en loopt het grootste deel binnen de kortste keren tegen een

Zo was er laatst een stel bij wie alles moest gaan zoals ze het in hun hoofd hadden en met hun gezin The Italian Dream beleven. Ze spreken vloeiend de taal, zelfs met de typische handgebaren en genieten van alle heerlijkheden die het land te bieden heeft... la vita è bella dus! Het is dat ik ontzettend verknocht ben aan mijn familie en vrienden, want anders had ik echt hetzelfde kunnen doen en nu een wijngaard gehad in bijvoorbeeld Zuid-Italië. Een wijngaard om mezelf helemaal in te verliezen en een klein bed and breakfast-je met traditionele kleine witte Trulli huisjes. De hele ochtend alleen maar de perfecte cappuccino’s zetten voor mijn gasten en aan het einde van de dag die zelfgemaakte flessen Limoncello

4.

Een week in Parijs Rachel Hore Al zolang ze zich kan herinneren lijdt Fay Knox aan vreemde flashbacks, die worden veroorzaakt door heel verschillende dingen: een Frans chanson, de kerkklokken van de Notre Dame. Volgens haar moeder is Fay nog nooit buiten Engeland geweest, laat staan in Frankrijk, maar waarom komt Parijs haar dan zo angstaanjagend bekend voor?

5.

geleZen door henk snoek

maken met het instituut, is deze dag. Ook voor dames en heren die al bekend zijn, is veel te beleven. Zo zijn er de hele dag acties en maakt iedere bezoeker kans op verschillende prijzen w.o. een producten en gratis behandelingen. Tevens is er een Decléor specialist aanwezig om je handen en armen heerlijk te verwennen, de huidtherapeut vertelt je alles over de behandelmogelijkheden m.b.t. littekens, overbeharing, striae en pigmentvlekken en Top make-up artist Bas Hokke van Youngblood Mirale make-up is aanwezig voor een touch-up.

uit de vriezer tevoorschijn halen. Ja je leest het, het zit al helemaal in mijn hoofd. Maar goed, het gaat waarschijnlijk nooit gebeuren. Misschien heb jij ook wel last van diezelfde emigratiedrang zeker nu de herfst begonnen is. Met heimwee terugdenken aan je vakantiebestemming misschien en steeds maar dat zinnetje in je hoofd dat begint met wat als... Gelukkig leven we in een land waarin alle heerlijkheden die ons doen denken aan onze favoriete vakantiebestemming/droomwoonbestemming zó voor handen zijn. En dat is nu precies de visie waarmee wij onze winkel zijn begonnen. Mensen vrolijk en gelukkig maken, door ze precies te laten beleven waar wij over dagdromen. Dus we moeten het gewoon doen met de natte herfst die weer voor de deur staat, geen prachtige taal met handgebaren,

Daarnaast zoekt Instituut Périne voor dit evenement 40 vrouwen tussen de 30 en 60 jaar die hun huid willen verjongen en laten stralen. De aanmeldingen gaan via de website. Nadat je een keuze hebt gemaakt qua huidwens, merk en/of behandeling, schrijf je jezelf in. Kortom, stap op 3 oktober in de wereld van huidverbetering! Geniet van een hapje en drankje en laat je adviseren over de mogelijkheden. U bent tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom op Genieweg 8 te Mijdrecht. Meer info vind je op www.perine.nl.

maar ouderwets Hollands gemopper en – in mijn geval – geen mooie Trulli maar een rijtjeshuis. En ben je het even helemaal zat, doe dan het volgende. Haal op zaterdag allemaal lekkere dingetjes in huis, steek de kaarsjes aan, maak het gezellig, trek een lekkere fles open zet “Ik Vertrek” op en droom lekker weg. Dan zijn die herfstavonden zo slecht nog niet.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl


DE GROENE VENEN

18 september 2015

HMMM... MET HESSE

17

Tekst en foto's Patrick Hesse

Hesse goes sushi bij het nieuwe SushiStop in Vinkeveen Hoe leuk is het dat jonge mensen tegenwoordig sneller snappen dat winst veel leuker is dan salaris en hun eigen onderneming starten op het moment dat onze economie aan het opkrabbelen is. Zelf durfde ik de stap pas na mijn dertigste te nemen, maar ik zie nu al op social media dat “kids’ van 16 de stap wagen. Ik kan alleen maar zeggen chapeau! En ga ervoor! Dus was ik blij verrast toen ik in contact kwam met Bart van Geldorp. Deze jonge ondernemer heeft het lef gehad om naast zijn fulltime baan een bedrijf te starten. Elke dag van de baas vandaan meteen door naar je eigen bedrijf en knállen. Bart is een afhaalrestaurant voor sushi begonnen waar het woord VERS met hoofdletters geschreven wordt. Iedereen die wel eens thuis sushi heeft gemaakt, weet dat het nog helemaal niet zo gemakkelijk is om dat goed te doen. Dus is Bart met drie andere ondernemers het avontuur aangegaan. Als sushichefs zijn Jaimy Renes en diens vriendin Jalien Geul aangenomen. Laat u niet van de wijs brengen: dit jonge stel is zeer ervaren in het bereiden van deze heerlijke gerechten. Waar Jaimy al 8 jaar ervaring heeft, kan zijn charmante vriendin Jalien terugvallen op

4 jaar ervaring. Die weten dus serieus wat ze aan het doen zijn. En wanneer ik een bezoekje breng aan SushiStop – nota bene in mijn eigen dorpje aan de Herenweg 167 in Vinkeveen (naast Forddealer Stoof) – zie ik hoe schoon alles is en hoe ambachtelijk en snel de sushi wordt bereid. Wanneer ik in gesprek ben met Bart praten we nog even over ‘all you can eat’ sushirestaurants die vorige week landelijk in het nieuws waren met kwaliteitsproblemen. Bart antwoordt lachend: “Kijk, dat probleem kennen wij niet. Als iemand bij ons bestelt, hetzij in de zaak, via de telefoon of op internet en hij wil de sushi bijvoorbeeld rond 18 uur ophalen of bezorgd hebben, dan wordt het net even ervoor vers gemaakt. We werken dus niet vooruit, waardoor onze sushi altijd ui-

Pannenkoekenrestaurant in Careyn Mariaoord In het kader van de Hollandse weken werden de bewoners en bezoekers van Careyn-Mariaoord getrakteerd op heerlijke pannenkoeken met hartige toppings zoals spekjes, kaas, shoarma-, gehakt- of kipvaria-

ties. Er werd door de vijftig ouderen goed gegeten. Er was gekozen om Vinkeveen Haven te vragen om met hun mobiele keuken pannenkoeken te komen bakken. Pannenkoeken eten, zo gewoon maar op deze ma-

terst vers is. We doen ook alleen puur sushi en het gaat ons absoluut om de kwaliteit. Met zo’n 100 verschillende soorten is de keuze bijzonder groot.”

V.l.n.r.: Jaimy Renes, Bart van Geldorp en Jalien Geul.

Bart vertelt dat zijn bedrijfje op 16 juli zonder veel tamtam is geopend. “Zo konden we rustig opbouwen. We zijn zes dagen in de week geopend vanaf 16 uur. We zijn nu al erg tevreden. Op donderdag 1 oktober is onze officiële opening. Dit willen we gepaard laten gaan met een leuke aanbieding voor lezers van De Groene Venen (zie de bon onderaan dit artikel).” Bart zit vol toekomstplannen: “Momenteel bezorgen we uitsluitend binnen De Ronde Venen, maar dit willen we in de toekomst uitbreiden. En niet te vergeten: we verzorgen ook catering.”

nier heel feestelijk en zeer geslaagd. De Riki-Stichting was enthousiast over deze, door hen gefinancierde, hartenwens die zij ouderen tijdens de zomerperiode aanbieden. De welzijnsmedewerkers hebben dit jaar gekozen om hun bewoners en bezoekers op vakantie te laten gaan in eigen huis. De activiteiten worden deze weken groots aangeboden in de sfeer van het land. Zo heeft men van elk land 2 weken kunnen genieten; de reis ging via Frankrijk, Italie, Spanje en nu weer terug in Nederland. Dat ook in eigen land genoeg te genieten valt, kon men op deze middag ervaren Met nog één Hollandse week voor de boeg, kunnen we nu al zeggen dat er in Careyn-Mariaoord deze zomer heel veel te beleven viel.

Ik ben eigenlijk wel erg benieuwd om de kwaliteit van SushiStop! te ervaren. Bart en ik spreken af dat hij een schaal voor twee personen zal bereiden en die zaterdag rond de klok van 6 bij mij thuis zal bezorgen. En ja hoor: nog geen 5 minuten over zes stopt er een auto, waar Bart met een grote glimlach uitstapt. Nu had ik al zin in sushi, maar de houding van de jonge ondernemer spreekt mij bijzonder aan. Een glimlach kost ten slotte niets en werkt zo veel leuker. Met gepaste trots reikt hij mij de prachtig opgemaakte schaal aan. Van mij krijgen ze al een 10 voor de presentatie. Deze schaal is ruim voldoende voor twee personen en mijn vrouw en ik beginnen vol goede moed aan dit heerlijke spektakel. Beiden zijn we even stil. Je proeft dat deze Sushi absoluut vers is. Ik ben een enorme fan van deze van huis uit Japanse lekkernij en eet deze gerechten dan ook met grote regelmaat. Dat maakt mij een doorgewinterde ervaringsdeskundige. Bart heeft niets te veel gezegd. We mogen blij zijn met zo’n aanwinst in ons dorp; wát een culinair feestje! Of het nu gaat om

de Maki, Uramaki Crispy of de Nigiri, het is allemaal even lekker en erg vers. SushiStop zit aan de Herenweg 167 in Vinkeveen. Als u van Sushi houdt, raad ik u aan daar absoluut een keer te bestellen, deze jonge mensen zullen u niet teleurstellen. Ik wens ze veel succes en mij zien ze zeker terug. Chapeau!

SushiStop Herenweg 167, Vinkeveen tel. 0297 - 776900 www.sushi-stop.nl Openingstijden: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Gesloten 16:00 - 21:30 uur 16:00 - 21:30 uur 16:00 - 21:30 uur 16:00 - 21:30 uur 16:00 - 21:30 uur 16:00 - 21:30 uur

Bij inlevering van deze coupon krijgt u deze sushibox nu voor 10 euro. (Deze coupon is geldig t/m 31 december 2015)


18

Klaverjassen de Merel

William Maijenburg is kampioen klaverjassen

William Maijenburg mag zich een jaar lang Open Ronde Venen kampioen klaverjassen noemen. Hij was afgelopen vrijdag de sterkste kaarter van het 26ste Open Ronde Venen klaverjas-toernooi in Café de Merel aan de Demmerik, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen. Het was ogenschijnlijk een makkie voor William om de wisselbeker voor het eerst mee naar huis te nemen, na de eerste twee ronden ging hij fier aan kop om die positie niet meer af te staan, met het formidabele aantal van 7682 punten. Als tweede eindigde Cees Lof met 7409 punten. Als prima derde werd An Pothuizen met 7230 punten. De poedelprijs ging naar Jan van Kouwen met 4091 punten. Dus de beker en de

prachtige prijzen waren voor William Maijenburg, die ook de organisatie van de avond in handen had, wat prima lukte en een gezellige en leuke avond opleverde, de prijzen waren weer als vanouds formidabel. De volgende prijsklaverjaswedstrijd in café de Merel is op vrijdag 25 september. Aanvang 20 uur, 19.45 uur aanwezig zijn s.v.p.. Ook is er op deze avond een grote tombola met fraaie prijzen. Deze avond telt ook mee voor het eindklassement, dat wil zeggen voor de extra prijs als je in het seizoen 2015/2016 18 van de 22 avonden meekaart. Wat die prijs is, blijft nog even geheim. Inleg per avond kaarten is drie euro, iedereen welkom.

Clubkampioenschappen senioren TV De Ronde Venen gezellig en sportief!

Van woensdag 2 september tot en met zondag 13 september werden de jaarlijkse Clubkampioenschappen voor de senioren gehouden en ook voor deze editie was de belangstelling groot. Op elk niveau werd om de eer gestreden. Deze clubkampioenschappen zijn gesponsord door Le Mans Koeriers. Het finaleweekend was in een woord fantastisch. De vrijdagavond was een gezellige feestavond. Op zaterdag zijn de

halve finales gespeeld en op zondag werden de kampioenschappen afgesloten met de prijs uitreiking. Onder het genot van een biefstukje of een pannetje mosselen, konden de bezoekers zien wie er dit jaar de clubkampioenen in de hoogste categorieën werden. Monique Sessink en Milan van Dijk waren de winnaars in de hoogste categorieën bij de dames en de heren.

HSV ‘69 F1 gaat goed van start Zaterdag 12 september begon voor de handbal F1 meisjes van HSV’69, deel 2 van het veldseizoen. De dames hadden er zin. Gestoken in de nieuwe tenues kwamen ze het veld op. Hierbij bedanken we graag de sponsor Kandelaar Elektrotechniek. Het team was helemaal compleet en ze hadden er super veel zin in. Het was de eerste wedstrijd na de vakantie en thuis op het eigen veld tegen Legmeervogels F2. Na een overtuigend spel van stond de stand 14-0 voor

HSV’69 maar de tegenstanders hebben zich kranig verweerd met name door de uitmuntende keep prestaties. Na de wedstrijd worden er shootouts gedaan zodat iedereen uiteindelijk zijn bijdrage aan de wedstrijd heeft geleverd. Deze winst smaakt naar meer en is een goed begin van het seizoen. Wil je ook eens proeven wat handbal is, kom gerust eens kijken. Zie www.hsv69.nl.

18 september 2015

DE GROENE VENEN

Kanopolo-jeugd behaalt 2e plaats op NK Het jeugdteam uit De Ronde Venen heeft een uitstekend resultaat behaald op het Nederlands Kampioenschap in Helmond. Voor het eerst in haar bestaan is de tweede plaats in de jeugd-klasse behaald. Afgelopen jaren is de jeugd langzaam omhoog gekropen in de stand en ieder jaar verbeterde het team zich. Op zich is dat lastig omdat bij de club de basis smal is en elk jaar de talenten worden afgeroomd en doorschuiven naar het A-team. Het huidige team speelt al wat jaren samen en dat is te zien in de voortgang die zij boeken. Omdat de basis zo smal is er samengewerkt met spelers van Waterwolf. Nieuwe jeugd gevraagd Door studie, stage, revalidatie van een blessure en doorgroeien naar een hoger team wordt de basis erg

Spannende demo’s tijdens de Promotiedag van GVM

smal en is het maar de vraag of er nog een volledig team kan worden gevormd. Daarom zijn nieuwe jeugdspelers van harte welkom. Tijdens de wintertraining in het zwembad kan er alvast worden geoefend. Het A-team speelde een minder toernooi dan in de 1e en 2e ronde van het NK. De teams in de poule waren sterk aan elkaar gewaagd en dit had leuke en spannende wedstrijden tot gevolg. Helaas kon de gedeelde 3e plaats niet worden gehandhaafd. Het team is uiteindelijk iets gezakt en in de middenmoot geëindigd. Zie www.kvdrv.nl

Onze leden zijn flink aan het oefenen voor hun demo’s, want komende zaterdag willen zij goed voor de dag komen tijdens de Promotiedag van GVM’79 op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Net als vorig jaar belooft het voor iedereen een gezellige dag te worden. Het publiek kan genieten van schitterende demonstraties van onze recreatiegroepen en selectie groepen, zodat iedereen ziet wat de turn- en acrogymnasten in huis hebben. Ook de jongens zullen hun spectaculaire kunsten laten zien. Naast de verschillende demo’s is er tijd voor de kinderen uit het publiek om mee te doen. Onder het toeziend oog van de vier hoofdtrain(st)ers en een aantal assistenten kan iedereen ervaren wat het is om bij GVM te trainen. Ben je 3 jaar of ouder, doe dan mee en kom zaterdag 19 september tussen 11 en 15 uur langs op het Raadhuisplein.

Tijdrit Baambrugge winst voor Maarten Schaafmaker en Alice Verhagen Maarten Schaafmaker uit NieuwVennep was met een tijd van 17 minuten en 56 seconden de sterkste rijder in de 13,5 kilometer lange tijdrit in Baambrugge langs het AmsterdamRijnkanaal en versloeg daarmee 58 andere deelnemers. Bij de dames was Alice Verhagen uit Woerden met 19 minuten en 56 seconden de allersnelste dame. Bij de heren junioren senioren werd Joris Paauwe uit Hilversum in 18.03 winnaar, terwijl bij de dames junioren Eva de Bruin uit Kockengen uit Noordwijk in 23.24 de snelste was. Na de rit werden bij de skeelerbaan in het clubgebouw van IJsclub Baambrugge de winnaars in de diverse categorieën gehuldigd. Daarbij was er

voor alle winnaars een warm applaus van de overige deelnemers. Ook was er applaus voor de winnaars van het Nyphaea-Baambrugge klassement over een tweetal wedstrijden. Er was ook dank voor het Rode Kruis,

de vrijwilligers van IJsclub Baambrugge. Volgend jaar hoopt IJsclub Baambrugge de 23e editie van deze zomerse tijdrit te organiseren, mogelijke datum is 3 juni 2016.

Maureen Kavanagh en Bas Butzelaar clubkampioen TVMijdrecht Maureen Kavanagh is de verrassende clubkampioen geworden bij de dames tijdens de clubkampioenschappen van TVMijdrecht. In de categorie Dames Enkel 8 versloeg zij in de finale Pien Fransen met 4-6 7-6 en 6-1. Bij de dames was dit de hoogste categorie en zodoende werd Maureen, tot haar verbazing, de clubkampioen van 2015. Blij verrast vertelde zij tijdens de prijsuitreiking dat ze had genoten van deze gezellige en sportieve kampioenschappen en met een stralende lach nam zij haar ‘gouden beker’ in ontvangst. In de Heren Enkel 4 eiste Bas Butzelaar voor het derde achtereenvolgende jaar de titel voor zich op. In de finale tegen Rik Corman werd het 6-1 2-6 en 6-1. Een groot aantal

clubleden streed anderhalve week lang in de diverse categorieën om de ereprijzen. De senioren 55+ deden dat op 3 september tijdens een zogenaamd ééndagstoernooi. Wisselende weersomstandigheden, waarbij de regen af en toe met bakken uit de lucht kwam, beheersten het toernooi, maar gelukkig konden alle wedstrijden op tijd worden afgewerkt. De clubkampioenschappen, waarbij

de sportiviteit en de gezelligheid de boventoon voerden, werden op zondag 6 september afgesloten met een drukbezochte prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking vond er nog een verloting plaats. Diverse sponsors hadden voor deze verloting prijzen beschikbaar gesteld en zorgden mede hierdoor voor een feestelijke en spannende afsluiting van de clubkampioenschappen van TVMijdrecht.


DE GROENE VENEN

18 september 2015

19

Zwarte Schuur-locatie niet langer ‘enige optie’

College wil museum herontwikkelen op huidige locatie Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen zien het liefst een herontwikkeling van de huidige locatie als vestiging van Museum De Ronde Venen. Het bestuur van het museum zet al geruime tijd in op de Zwarte Schuur-locatie aan de Botsholsedijk. De gemeenteraad mag binnenkort kiezen. tekst en foto's rob isaacs

Museum De Ronde Venen in Vinkeveen is al jaren op zoek naar een nieuwe locatie. Er zijn al diverse mogelijkheden voor een nieuwe ontwikkeling onderzocht, maar verhuizing naar de Botsholsedijk is voor hen favoriet. Het is een uniek punt, waar de drie landschappen samenkomen die dit gebied kenmerken. Aan verhuizing naar de Zwarte Schuurlocatie, die eigendom is van Natuurmonumenten, kleven echter nogal wat beperkingen op het gebied van bouwmogelijkheden, bereikbaarheid en parkeren. Inmiddels heeft de eigenaar van de huidige locatie, jachthaven Borger in Vinkeveen, een plan ontwikkeld voor de herontwikkeling van het huidige terrein, waarin ook ruimte voor nieuwbouw van het museum is bedacht. De huidige locatie aan de Herenweg biedt aanzienlijke voordelen. De beperkingen die voor de Zwarte Schuur-locatie gelden, spelen hier minder vanwege de ligging in de

bebouwde kom. Bovendien heeft de gemeente zich bij verhuizing van het museum gecommitteerd aan een eenmalige subsidie van 350.000 euro. Bij herontwikkeling op de huidige locatie hoeft dat geld niet te worden uitgekeerd. Saillant detail is verder, dat het museumbestuur ook 100.000 euro van de Provincie toegezegd had gekregen, maar daar was de voorwaarde aan verbonden dat de gemeente met haar drieënhalve ton over de brug zou komen. Als de gemeenteraad straks nu ook kiest voor herontwikkeling bij jachthaven Börger dan zal de provincie de door haar toegezegde 100.000 besteden aan andere nuttige zaken in de provincie. “Museum hoort hier thuis” Jos Börger, eigenaar van de jachthaven en het terrein waarop het museum is gevestigd, is er zelf altijd vanuit gegaan dat herontwikkeling op zijn eigen terrein zou plaatsvinden. “Natuurlijk was het plan van

Johan Cruyff Plein ’14 Driehuisschool geopend Op de Driehuisschool in Mijdrecht wordt veel waarde gehecht aan sport, bewegen en fair-play. Om dat nog meer in de praktijk te brengen en alle kinderen daartoe de gelegenheid te geven, heeft de school samen met de gemeente De Ronde Venen en de Johan Cruyff-foundation een Schoolplein ’14 gerealiseerd. De school is daar zowel de JC-foundation als de gemeente dankbaar voor. Woensdag jl. werd het plein officieel geopend door wethouder Aldrik Dijkstra en beleidsambtenaar sport Bas Bokkes. In zijn openingswoord benadrukte de wethouder het be-

lang van bewegen en sportief bezig zijn. Hij prees de school voor het initiatief om de kinderen daarvoor met een Schoolplein ’14 ruim de gelegenheid te bieden. Aansluitend zetten wethouder Dijkstra en Bas Bokkes de mooie woorden om in daden. Samen met enkele leerlingen uit de hoogste groepen speelden Dijkstra en Bokkes een sportief partijtje voetbal, waarbij het team van wethouder Dijkstra aan het langste eind trok. De leerlingen van de school speelden vervolgens met veel plezier op hun vernieuwde plein.

Herontwikkeling van de huidige museumlocatie kan op de steun van het college rekenen: minder beperkingen dan een verhuizing naar Botshol en de gemeente houdt bovendien 350.000 euro in de zak. Marickenland een prachtige optie voor het museum, maar toen dat uiteindelijk niet doorging, was het voor mij vanzelfsprekend dat het museum hier zou blijven. Dit is de plek waar het historisch gezien ook thuishoort,” stelt hij. “Mijn vader heeft een groot deel van zijn leven besteed aan het bij elkaar brengen van de collectie. Ook heeft hij de veensteekmachine in handen gekregen en voor sloop weten te behoeden. Naarmate de collectie groeide, is hij uiteindelijk op aanraden en met medewerking van veel oude Vinkeveners het Veenmuseum begonnen. Het Veenmuseum was mijn vaders tijdverdrijf en passie. Zo heeft hij uiteindelijk ook het Antoniushuis, het expositiegebouw achter het museum, eigenhandig gebouw, plank voor plank, steen voor steen.” “Het bestuur heeft prachtig werk verricht en veel goede dingen voor het museum weten te bereiken, maar toen bleek dat er voor hen geen andere optie was dan verhuizing naar Botshol, heb ik besloten – na ook de vele constructieve gesprekken met oud-Vinkeveners en lokale ondernemers – om zelf over te gaan tot herontwikkeling van het museum,” aldus Jos Börger. “Niet vrolijk” Voorzitter Luuc Mur van natuurvereniging De Groene Venen, die zich onlangs in deze krant een warm pleitbezorger voor de verhuizing van het museum toonde, geeft in een reactie aan “niet vrolijk te worden” van de nu uitgesproken voorkeur van het college voor herontwikkeling van

het museum op de huidige locatie. Daarmee zou de verhuizing naar Botshol van de baan zijn. Als gebiedsdeskundige (Mur is hoogleraar milieubiologie, red.) is hij ook lid van de stuurgroep van het museum om alle natuur-aspecten te bewaken van de verhuizing naar Botshol. “Ik vind dat B&W kiest voor de makkelijkste weg. Ik snap dat er bezuinigd moet worden, maar deze stap bewijst dat men geen gevoel heeft voor kwaliteit en cultuur,” aldus Luuc Mur. “Aan de plannen voor Botshol is met veel energie en grote zorgvuldigheid gewerkt en er zijn ook toezeggingen gedaan. Ik vrees dat men de kwaliteit uit het oog heeft verloren. Ik hoop dat de gemeenteraad, die een keuze moet maken uit de twee collegevoorstellen, wél oog heeft voor die kwaliteit.” Nieuwbouwplannen De plannen van Jachthaven Börger omvatten onder meer een restyling van het museumgebouw. “Dat klinkt een stuk simpeler dan het is, maar concreet komt het erop neer dat het gebouw zal worden afgepeld en voorzien van een nieuwe omhulsel. Door het gebruik van mooi warm hout en veel glas zal een open doorzicht worden gehouden naar de plas. De veensteekmachine zal op de kop van het museum komen te liggen, van alle kanten in het zicht. En daarmee ligt de machine dan uiteindelijk weer op de plek waar hij van oudsher thuishoort, op de open plas.” Jos Börger geeft aan als ondernemer zelf in staat te zijn om een deel van de kosten te dragen. Van de 350.000

Honden aan de lijn en hondenpoep opruimen Honden zorgen soms voor ergernis door hondenpoep en honden die loslopen op plaatsen waar dat niet mag. Uitwerpselen horen niet thuis op de stoep, kinderspeelplekken, speelweiden en dergelijke. Neem daarom altijd een zakje en/of schepje mee voor als er toch een ‘ongelukje’ gebeurt zodat u het kan opruimen. Dit kunt u daarna gewoon in de afvalbak of de grijze container voor restafval gooien. Kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweiden zijn voor honden sowieso verboden terrein. De enige uitzondering vormen de ‘uitrenveldjes’, daar mag een hond los lopen. Buiten de bebouwde kom mag een hond loslopen, maar let daarbij altijd

goed op en zorg ervoor dat de hond niet onverwachts de weg oversteekt. De enige plek buiten de bebouwde kom waar een hond wél aangelijnd dient te zijn, is het Wickelhofpark in Mijdrecht. Regels In de Algemene Plaatselijke Verordening (op www.overheid.nl te vinden onder APV) staat in de artikelen 2.57 en 2.58 beschreven welke regels gelden op het gebied van aanlijnen en hondenpoep. De APV is vorig jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Handhaving door politie De politie houdt toezicht op naleving van deze regels, waarbij uiteraard

euro van de gemeente wil hij geen cent hebben. “We zullen vanzelfsprekend ook een beroep moeten doen op fondsen. Een aantal heeft al financiële medewerking toegezegd. Zo ook een aantal ondernemers uit Vinkeveen en omgeving. Het voelt als een warm bad, iedereen is blij dat het museum blijft waar het hoort en heel veel mensen zijn bereid om op welke manier dan ook te helpen. Stroomversnelling Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt, gaat hij praten met de aanwonenden. “Zij moeten het nieuws over mijn plannen nu in de krant lezen en dat had ik liever anders gezien, maar in de afgelopen dagen is alles in een enorme stroomversnelling gekomen en de gemeente heeft al een persbericht doen uitgaan. Tegen die snelheid kon ik helaas niet op. Maar er is voor iedereen nog volop ruimte om commentaar te geven op de plannen, het is allemaal heel pril. Binnenkort komt de architect met de meer uitgewerkte plannen. Dan kan ik er meer over zeggen.” Museum niet gekend in plannen Directeur Maarten Kentgens van Museum De Ronde Venen geeft aan het te betreuren dat het college een locatievoorkeur uitspreekt voor een plan, waarin het museum niet is gekend. “Hierover zijn wij pas afgelopen dinsdagmiddag geïnformeerd door het college. Ik kan er verder helaas niet op ingaan, omdat wij niet zijn betrokken bij, of inzage hebben gehad in het plan voor de huidige locatie.”

geldt dat de politie niet overal aanwezig kan zijn. Bij overlast wordt handhavend opgetreden en riskeren hondenbezitters een boete. Wilt u misstanden onder de aandacht van de politie brengen? Dan kunt u dat doen door te bellen naar T. 0900 88 44 of door een mail te sturen naar derondevenen@utrecht.politie.nl


20

18 september 2015

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie BMW R 1200 C

‘Viel spass!’ U kent dat vast wel, sommige producten zijn zo onweerstaanbaar dat je ze zo graag wilt hebben, dat je gewoon betoverd raakt en je je niet eens afvraagt of je ze wel nodig hebt. Neem nu de nieuwe iWatch van Apple; ik vind hem zó aantrekkelijk, ondanks dat ik al jaren geen klokje meer draag, dus wat zou ik er mee moeten? Maar gewoon hébben! Dit probleem heb ik ook vaak met motorfietsen. Het is maar goed dat mijn garage normale afmetingen heeft en mijn financiën niet altijd toereikend zijn, anders zou hij uitpuilen van de motorfietsen. Een aantal jaren geleden heb ik een half jaar toegeven aan deze gril en het gevolg was vijf motorfietsen en een scooter en geen ruimte om er iets mee te kunnen doen. Gelukkig heb ik dat probleem laten verdwijnen met de komst van mijn Amerikaanse schone die gewoon ruimte nodig heeft. Met de fiets die ik vandaag ga rijden heb ik hetzelfde probleem: de BMW R1200C – de Cruiservariant – zoals de Bayerische Motoren Werke het in hun eigenzinnige visie voor ogen had. En zoals altijd heeft BMW daar geweldige ideeën over. Uiteraard met de zeer beproefde Boxer twin, zag deze motor in 1997 het levenslicht als 1150 cc, om in 2004 als 1200 model uit te komen met de zo opvallende telelever voorvork (Telelever is een telescoopvork zonder veer- en

demperelementen, scharnierend opgehangen aan twee triangels (Aarmen). Daartussen zit een eenvoudige veer-dempereenheid. Voordelen: eenvoudige afstelling, automatisch anti-duik-effect, geen wijziging van de stuurgeometrie tijdens het remmen, grotere stijfheid). Ook de cardan die dusdanig lang was dat er geen cardanreacties optraden en dus het paralever systeem achterwege kon blijven. En natuurlijk heel veel chroom, een paar prachtige leren koffers en een heerlijke buddyseat. De fiets vond ik vanaf het begin al onweerstaanbaar en toen hij een rol kreeg in een heuse James Bond film (Tomorrow Never Dies) was ik verkocht. Wát een schoonheid! De aanschaf is er nooit gekomen, maar eindelijk kan ik deze wunderschöne dame eindelijk eens de sporen ge-

ven. De fiets, zwart met veel chroom, is uit 1998 en heeft 47.700 kilometer gereden en ziet er smetteloos uit. Zoals het bij dit soort fietsen hoort is er alleen maar pracht en praal: uitgerust met standaard handvatverwarming (overigens merkwaardig, want de fiets is volgens mij niet onder de 25 graden buiten geweest). Zoals de fiets al van een kilometer afstand doet vermoeden komt hij uit een warm nest en is met de juiste liefde behandeld. De prachtige Boxter slaat in één keer aan en staat te dansen in het frame als een jonge hond die uit mag. Benieuwd of de fiets de hooggespannen verwachting kan waarmaken. Een beetje onwennig ga ik op pad, afvragend waar die onwennigheid vandaan komt, rijd ik een beetje minder trefzeker dan gebruikelijk. Na een paar bochten kom ik er achter waarom ik zo moet wennen; het blok ligt een stuk naar voren en dus niet onder je lichaam zoals bij mijn eigen fiets, waardoor je een heel ander balans krijgt. Maar na een half uurtje ben je er

Fiets de Rabobank Knooppuntenroute met TTC De Merel De Rabobank Knooppuntenroute staat ook dit jaar weer op het programma van fietsvereniging TTC De Merel, en wel aanstaande zondag 20 september. Er zijn drie afstanden: 40, 70 en 100 kilometer. Vanaf 8.30 uur kun je starten bij Eetcafé De Schans in Vinkeveen. Bij deze fietstocht hoef je slechts bij elk knooppunt de Rabobank-pijlen te volgen tot het volgende knooppunt. Tussen de knooppunten hangt geen pijl, tenzij het om een onduidelijke situatie gaat. Natuurlijk zijn de routes ook beschikbaar via gps. De afstanden zijn zodanig dat deelname voor iedereen interessant is. Daarom hopen we ook dat juist veel ‘gewone’ fietsers zich melden. Fiets gezellig met je familie, buren en bekenden mee met de afstand van 40 kilometer. De routes gaan zoveel

mogelijk langs rustige wegen, met veel fietspaden of autoluwe wegen. De afstand van 40 kilometer gaat naar De Kwakel en Vrouwenakker. De pauzepost is in een theetuin bij een oude sluis in de Amstel. De routes van 70 en 100 kilometer gaan naar Rijpwetering en omgeving. De pauzepost is in een oude gevangenis. Niet schrikken, het is alweer lang geleden dat dit een gevangenis was. Tegenwoordig is het een café, en dat alweer vierhonderd jaar (enkele maanden geleden werd

aan gewend en kan het relaxte cruisen beginnen. De fiets doet perfect waar hij voor gemaakt is en ik zie jaloerse blikken uit sommige verhitte auto's komen, het leven is toch prachtig. Na een heerlijke rit ben ik geweldig onthaast en lever ik de fiets weer in

en bedenk - het is eigenlijk net een iWatch. De BMW R1200C is uit 1998 heeft 47.700 jm op de teller staan is in prachtige staat en kost 6.950 euro.

www.bestbuybikes.nl

Eerste netwerkpicknick groot succes Zaterdag jl. kwamen de vrijwillige netwerkcoaches van Tympaan-De Baat en hun deelnemers voor de eerste keer samen voor een gezamenlijke picknick. Er ontstonden leuke gesprekken en een basis voor blijvende contacten. Aangemoedigd door dit succes besloot een groepje deelnemers vanaf nu maandelijks een gezellige bijeenkomst te organiseren voor de deelnemers van NEN (Natuurlijk, een Netwerkcoach!).

dat jubileum gevierd). De deelnemers aan de langste afstand doen vanuit Rijpwetering nog een extra lusje. De starttijden zijn voor de 100 km: 8.30-10 uur; voor de 70 km: 8.3011 uur en voor de 40 km: 8.30-12 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro. Leden van NTFU-fietsverenigingen betalen 1 euro minder. Meer informatie op

www.ttcdemerel.nl of tel. 06-20086105.

Sinds vorig jaar april is Tympaan-De Baat gestart met het project NEN en hebben zij tien vrijwilligers opgeleid tot vrijwillige netwerkcoach. Ca. 25 inwoners uit De Ronde Venen zijn sindsdien samen met een coach aan de slag gegaan met het uitbreiden van hun persoonlijke netwerk. Afgelopen zaterdag konden ze elkaar voor het eerst ontmoeten tijdens een picknick die plaatsvond op het grasveld achter De Paraplu in Wilnis. Coaches en deelnemers namen allen wat mee, variërend van een lekker hapje, een leuk spel, mooie vakantiefoto’s of lieten iets zien van hun hobby. Dit alles leverde leuke gesprekstof op. Aan het einde van de middag besloten twee deelnemers samen de jaarmarkt van Wilnis te bezoeken. Daarnaast werden er ook andere onderlinge afspraken gemaakt en stonden er drie deelnemers op die vanaf nu maandelijks een gezellige bijeenkomst willen gaan organiseren voor de deelnemers van

NEN. Tympaan-De Baat heeft getrainde vrijwilligers die u kunnen helpen bij het opbouwen van uw sociale contacten. Samen gaat u uw huidige contacten in kaart brengen. U bespreekt wat u mist in uw sociale netwerk en onderzoekt wat uw wensen zijn. Wilt u kennis maken met mensen uit uw buurt zodat u vaker buiten een praatje kunt maken? Wilt u zich aansluiten bij een vereniging? Zoekt u mensen om samen dingen mee te gaan doen? Voor ieder zal dit anders zijn. Samen kijkt u wat er bij u past. Uw netwerkcoach heeft geen kant-en-klare oplossingen, maar denkt met u mee! De netwerkcoach biedt u voor een paar maanden en dus tijdelijk een luisterend oor, een frisse blik, extra steun in de rug, praktische adviezen en ondersteuning bij het opbouwen van uw netwerk. Meer informatie bij Esther Smit of Susan Pelsmaeker van Tympaan-De Baat, tel. 0297-230 280.

www.tympaan-debaat.nl.


DE GROENE VENEN

18 september 2015

21

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling foto’s patrick hesse

Audi Q7

Mastodont in 50 tinten grijs Wat een imposante auto was de vorige generatie Audi Q7. Een gave bak om het zo maar te stellen, maar misschien iets te schreeuwerig in sommige gevallen. We hebben lang moeten wachten op een opvolger, maar hij is er nu. Iets ingetogener dan zijn voorganger en daarmee waarschijnlijk meer politiek correct om het zo maar te stellen. Om gelijk het design van de auto te bespreken: het is allemaal vrij ingetogen. En hoewel de auto een tikkie kleiner is geworden, blijft het een imposante en grote auto. Een auto die er in het straatbeeld beter uitziet dan op een afbeelding in de krant of op het internet. De Q7 op de foto's is voorzien van één van Audi's 50 tinten grijs, in dit geval Grafietgrijs. En dat staat 'm goed. De 21 inch velgen maken het af. De Audi Q7 heeft een vanafprijs van 74.990 euro voor de ultra 3.0 TDI (218 pk), een extra zuinige en schone diesel die bijna dezelfde prestatie neerzet als de 3.0 TDI met 272 pk. Echter ligt de uitstoot een stuk lager en daarmee ook de aanschafprijs van de Q7. Een andere optie is de 3.0 TFSI benzinemotor met 333 pk. De demonstratieauto was voorzien van de 272 pk en 600 Nm sterke 3.0 TDI en van de Pro Line S uitrusting. Een heerlijk soepele motor met megaveel power. Je rijdt dan ook in alle rust en met gemak lange afstanden. De basisprijs van dit model ligt op 97.650 euro, maar door wat extra kruisjes op de optielijst komt de totaalprijs op 130.224 euro. Voor dat geld krijg je uiteraard een hoop handige snufjes. Het eerste dat opvalt is dat de auto voorzien is van de Virtual Cockpit. Dit display vervangt de toerenteller en snelheidsmeter en geeft allerhande zaken weer. Van radiostation tot instellingen of navigatie-instructies. Net waar

je behoefte aan hebt. Je kunt met één druk op de knop ervoor kiezen of je de tellers groot of juist klein weergeeft. Daarnaast heb je nog het multimediascherm dat verrijst uit het dashboard en het optionele headup display (1.947 euro), dat op de voorruit zaken als navigatieinstructies, snelheid en waarschuwingen projecteert. Dit soort zaken bedien je allemaal met een paar knoppen, met je stem of door te schrijven op een touchpad. De demo was voorzien van het assistentiepakket Tour (2.646 euro), met zaken als Lane Keeping Assist, snelheidslimietherkenning, predictive efficiency assist en adaptieve cruise control met 'follow to stop' - waarbij de auto zelf stopt als de voorganger dat ook doet. Inparkeren doet de Q7 helemaal zelf (547 euro). Naast dodehoekherkenning, scant de Audi ook wat er achter de auto gebeurt. Stel dat je uitparkeert dan houdt de Q7 in de gaten of er verkeer van links of rechts komt. Voor 2.940 euro bestel je de nachtzichtassistent waarbij je op donkere wegen op de Virtual Cockpit

over nachtvisie beschikt. Audi staat bekend om zijn sportievere rijstijl en ze hebben het voor elkaar gekregen dat je zelfs met een grote auto als de Q7 lekker kunt sturen. Je zit hoog en hebt daarmee goed zicht op de weg en rondom. De adaptieve luchtvering (3.361 euro) beschikt over talloze set-ups voor het onderstel. In combinatie met de zijdezachte of juist extra sportieve automaat schakel je met peddels achter het stuur door de acht versnellingen. Normaal hebben deze SUV's een draaicirkel van een olietanker, maar dankzij de meesturende achterwielen (1.612 euro) draai je zelfs in de stad met alle gemak. De passagier heeft een breed ventilatierooster voor zich. Met een druk op de knop komt daar een aangenaam briesje uit, in plaats van de orkaan die meestal uit de ventilatieroosters waait. De Q7 is te bestellen met een derde zitrij en is daarmee een directe concurrent van de nieuwe Volvo XC90. De derde zitrij klap je omhoog met een druk op de knop. De Duitsers hebben verrassend veel ruimte gecreeerd op de derde zitrij, waardoor er zelfs volwassenen plaats kunnen nemen. Al zou ik daar geen plaats nemen als je langer dan een uur onderweg bent. Onderweg kun je genieten van muziek uit de Bose speakers. Wil je het echt bont maken, dan kun je kiezen voor speakers van Bang & Olufsen à 8.613 euro (!).

Audi Q7 Gereden versie: Audi Q7 Pro-Line S Vermogen: 272 pk 0-100: 6,3 s Top: 234 km/u

Het is jammer dat Q7 wat ingetogener is geworden, maar daarmee bedient Audi een bredere markt. En het valt niet te ontkennen dat dit een erg indrukwekkende auto is. Voorzien van alle luxe die je je kunt wensen. Inmiddels is bekend geworden dat de auto, net als de Volvo XC90, de maximale 5 sterren

Van Rijn tevreden met resultaat Maasmechelen

Toyota presenteert vierde generatie Prius

Na drie prima kwalificatiemanches en een sterk optreden in de finale, wist team Van Rijn Racing de wedstrijddag af te sluiten met een zesde positie. De winst in de Super 1600 klasse ging naar de Belg Dennis Remans, gevolgd door Thijs Heezen en Davy v/d Branden. Van Rijn kon het tempo goed volgen en wist na een slechte start nog een positie goed te maken. Al had de finale geen ronde langer mogen duren, tijdens het passeren van de finish lijn brak er een draagarm af waardoor de wagen stuurloos rechtdoor schoof. De finale had weer het uiterste gevraagd van het materieel.

Toyota had drie primeurs op de IAA Frankfurt Motor Show 2015. Het bedrijf presenteerde de nieuwe Prius, de vierde generatie van het succesvolste model ooit en bovendien de zuinigste hybride ter wereld. Daarnaast zijn de spotlights gericht op de RAV4 Hybrid, Toyota’s eerste hybride SUV met een substantieel aanhangwagengewicht van 1.650 kg op de All Wheel Drive. Tot slot toonde het merk een voorschot op de toekomst met de hybride C-HR crossover concept car, een werelddebuut. Deze tweede versie van de C-HR laat nog beter de contouren van het uiteindelijke productiemodel zien.

Gemiddeld verbruik: 1 op 17,5 / 5,7 l/100km Vanafprijs gereden model: € 130.224,Alternatieven: BMW X5, Mercedes GLE, Range Rover Sport, Volkswagen Touareg, Volvo XC90

scoort in de EuroNCAP crashtests. Volgend jaar komt er ook een Q7 3.0 TDI eTron. Deze plugin hybride valt in 2016 in de 15% bijtellingscategorie.

Maas Auto Groep Amsterdamseweg 5-9 1422 AC Uithoorn Telefoon: 0297-513370 www.maasautogroep.nl


22

18 september 2015

DE GROENE VENEN

Ja, wij zien ze graag vliegen... bezorg kinderen met een levensbedreigende of chronische ziekte een onvergetelijke dag

Voor een dag piloot! Stichting

Hoogvliegers

stuurt

zieke

kinderen de lucht in. Als het kan, dan mogen ze zelfs het vliegtuig besturen. Laat ze voor één dag hun ziekte compleet vergeten!

Onvergetelijk avontuur

U kunt helpen

Een dag zonder zorgen, ziekte of handi-

Als dat nodig is dan halen we ze soms

Vanaf € 100 helpt u al een kind

cap? Een dag waarop je boven jezelf

zelfs thuis op om ze naar het dichtst-

de lucht in. Als bedrijf kunt u voor

uit stijgt en meer dan bijzonder bent?

bijzijnde vliegveld te vervoeren.

€ 25.000 hoofdsponsor worden van

Een dag om nooit meer te vergeten?

een Grote Hoogvliegersdag. Doen!

Stichting Hoogvliegers maakt die dag

Wat levert dat op?

mogelijk!

Een dag die zo bijzonder is dat onze

6747

gasten even vergeten dat ze ernstig ziek

Doneer op

Zieke of gehandicapte kinderen (vanaf 6

zijn. Een belevenis met als hoogtepunt

www.stichtinghoogvliegers.nl

jaar) beleven met onze hulp een onverge-

een vlucht van 30 tot 45 minuten.

telijk avontuur: we sturen ze de lucht in!

Advertentie VIN - 300 x 250.indd 1

10-12-13 08:25


DE GROENE VENEN

18 september 2015

VACATURES

23

Stichting Buurtbus De Hoef is op zoek naar vrijwilligers voor de functie:

Parttime Chauffeur m/v Soms is het zo dat we met lede ogen moeten toezien dat vrijwilligers ons verlaten. Meestal is dat omdat hij of zij de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt. Hierdoor is/komt er een aantal plekken beschikbaar om als chauffeurs te werken in het openbaar vervoer in de regio. Leuk maar zeker ook dankbaar werk.

Wij vragen:

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures

Functie: Parttimehulp Housekeeping Organisatie: Hampshire Hotel Mijdrecht Plaats: Mijdrecht

Functie: Transportplanner Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Productadviseur Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg

Functie: Heibaas Organisatie: BAM Infra Speciale Technieken Plaats: Amsterdam

Functie: Administratief medewerkster (junior) Organisatie: Kroes & Partners Notarissen Mijdrecht Plaats: Mijdrecht

Functie: Voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe uitdaging of een extra bijverdienste? Organisatie: Lifestyle Centre De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Parttime receptionist(e) Organisatie: VMB Security & Services Plaats: Uithoorn Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker (parttime) Organisatie: Hub Hub Plaats: Amstelveen Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker (fulltime) Organisatie: Hub Hub Plaats: Amstelveen Functie: Laad- en losploegmedewerker (Bijbaan) Organisatie: Hub Hub Plaats: Amstelveen

Functie: iets voor jezelf te starten (pt/ft) Naast je andere baan, gezin of studie Organisatie: Lifestyle Centre De Ronde Venen i.o. Plaats: Mijdrecht Functie: Enthousiaste en creatieve kok/winkelmedewerker voor traiteur Organisatie: Vorqq Plaats: Vinkeveen Functie: Receptioniste/administratief medewerker Organisatie: MTC Mijdrecht Plaats: Mijdrecht Functie: Junior Assistent Inkoper/Planner Organisatie: Aquafix Milieu bv Plaats: MIJDRECHT Plaats: Aalsmeer

Maatschappelijke betrokkenheid | Rijbewijs B | Een goed humeur Lijkt het je wat om samen met 48 enthousiaste collega's buslijn 526 Uithoorn-Breukelen te onderhouden? Bel dan eens vrijblijvend met coördinator Wim Bos, tel. 0297 283727 of met voorzitter Piet Slingerland, tel. 0297 593438

De Buurtbus is er voor iedereen! Wij zoeken een enthousiaste: Verkoopmedewerker Decoratief Parttime, 6-12 uren per week Zaterdag en zondag

Heb jij oog voor stijl en vind je het leuk klanten te helpen met hun woonwensen? Dan is dit echt een functie voor jou! Met je ervaring in het gebied van woninginrichting help je onze klanten op de decoratieve afdeling met advies over verf, behang en raamdecoratie.

Interesse in deze functie? Mail dan je motivatie en CV naar: karwei.mijdrecht@goedhart.com

Industrieweg 38 3641 RM MIJDRECHT Tel: 0297 24 24 23

is op zoek naar een Enthousiaste en creatieve kok/ winkelmedewerker voor traiteur Vanwege de uitbreiding van onze openingstijden zijn wij op zoek naar versterking voor 2 À 3 dagen in de week. Je zal in de keuken de kok ondersteunen en vervangen bij afwezigheid, maar daarnaast ook klanten in de winkel helpen.

Profiel:

Minimaal 3 jaar ervaring in de keuken Enthousiast Creatief Flexibele instelling Liefhebber van vers, puur en gezond eten

Wij bieden:

Een leuke werkomgeving 16 tot 24 uur dienstverband Marktconform salaris Een klein maar gezellig team Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling Gunstige werktijden

Funderingstechniek BAM Infra Speciale Technieken Bouwen is vooral: bouwen op mensen. Ontwikkelen is vooral: ontwikkelen van mensen. Het zijn de kwaliteiten van onze medewerkers, die de kwaliteit van onze projecten bepalen. Medewerkers vormen het ‘human capital’ van BAM, waarmee wij onze marktpositie verder versterken en ons rendement verhogen. BAM Infra Speciale Technieken is de specialist in funderingstechnische oplossingen. Met onze mensen, kennis en moderne materieel zijn we actief in zowel de civiele als de burgerlijke en utiliteitsbouw. We beschikken over brede expertise in zware en specialistische funderingstechnieken. Onze klanten kunnen vertrouwen op deskundig advies, maatwerk in ontwerp en deskundige uitvoering. BAM Infra Speciale Technieken beschikt over een eigen materieeldienst met groot funderingsmaterieel.

Voor BAM Infra Speciale Technieken zijn wij ter uitbreiding op zoek naar een; 

Werkvoorbereider funderingstechnieken

Heibaas

Ga je graag met mensen om en heb je een passie voor gezond en lekker eten? Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatie.

Machinist

Graag solliciteren per e-mail met motivatie en CV naar chantal@vorqq.nl t.a.v. Chantal Vork.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met: Thomas Hopman, corporate recruiter van Koninklijke BAM Groep, 06 51 30 25 68 of e-mail uw gegevens naar t.hopman@bam.nl

OPENINGSTIJDEN vorqq: MAANDAG T/M VRIJDAG 11:00 - 19:00 UUR | ZATERDAG 09:00 - 16:00 UUR | ZONDAG GESLOTEN


24

18 september 2015

DE GROENE VENEN

Je komt als gast, verblijft als kennis en ga at weg als v riend! Echt een droomplek.

Jan & Jane Fantastische en liefdevolle verzorging, uniek!

Het gevoel om bij fa milie op bezoek te zijn. Renata & Ron

Jullie gastvrijheid is hartverwarmend.

Paul en Marjan Je voelt de warmte, maar niet alleen van de zon.

Dat jullie op en top Gastheer en Gastvrouw zijn hebben jullie wel bewezen. Mike, Ghislaine

John en Ilona

Y vonne, Ingrid, Merel, Max en Casper We hebben genoten van de grote gastvrijheid.

Aline, Sil, Jan en Elly

We hebben een heerlijke vakantie gehad! Annemiek, Niels, Dirk, Kim en Fem

Danny en Shanna Bedankt voor jullie gastvrijheid en gezelligheid.

Hans en Albert Wat een aanrader om hier naar toe te gaan.

Niets is fijner als ‘thuis’ komen

Kortom een topvakantie.

Rob en Karin

Laura, Ja mie en Melanie

Tom en Marianne

Jullie maken van een vakantie een echte vakantie.

Willemien Klijn en Wiesje Canoy

Wat een topontvangst.

Wat is het hier geweldig.

Piet en Anje Een mooie locatie met een fantastisch uitzicht. Stephanie en Frits Soms kom je van die mensen tegen die het verschil maken. Ron, Cathe en Ingrid

- Alha u rin el Gra nde ( Malaga ) 20 min va n v liegveld - Mooie va ka ntieappa rte menten va n 2 tot 22 pers - Va ka ntie in het a uthentieke Andalusie Ron en Liza va n Roekel - www.casa a ndaluz.com 9,6 info@casa a ndaluz.com - tel: 0034634188432


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.