De Groene Venen 17-03-2017

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

za 10°C zo 11°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 22 - Week 11 – 17 maart 2017

Construtieweg 88-E Mijdrecht

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Nieuw in verhuur

Wij zoeken loodgieters en CV monteurs! Complete bedrijfsunit Huurprijs € 695,- excl. btw en servicekosten

T 0297 285158

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidabedrijfsmakelaars.nl

www.zijtveldbv.nl

Met een gerust hart de weg op

Rens Berk op zijn verjaardag voor het eerst naar de stembus

Autoverzekering

Rens Berk uit Wilnis is afgelopen woensdag 18 jaar geworden. Hij mocht direct op zijn verjaardag voor het eerst naar de stembus en was daarmee de jongste stemmer van onze gemeente. Behalve Rens mochten nog 549 inwoners voor het eerst stemmen. Zij hebben allemaal van te voren een brief ontvangen van burgemeester Divendal, die de nieuwe stemgerechtigden opriep om hun stem uit te brengen. Rens voldeed daar graag aan: hij had tevoren via de Stemwijzer advies gevraagd en bracht 's ochtends vroeg al meteen zijn stem uit in het VeenLanden College in Mijdrecht, waar hij ook op school zit. Van de bijna 33.000 stemgerechtigden in De Ronde Venen brachten er 28.546 hun stem uit, een opkomstpercentage van 86,5 procent. foto riCHArD VAn Der sPoel

Uw Ford specialist in de regio De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

VVD grootste partij, PVV op vierde plaats, PvdA historisch laag, opkomst 86,5%

Zó stemde De Ronde Venen Volgens de voorlopige verkiezingsuitslag heeft de VVD in De Ronde Venen weliswaar bijna 12 procent minder stemmen gekregen dan tijdens de vorige verkiezingen in 2012, maar de partij kreeg toch het meeste aantal stemmen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer van woensdag jl.: 32,8 procent. Het CDA kreeg 13,8 procent (2012: 9,1 procent) en D66 12,1 procent (2012: 8,3 procent). De PVV steeg van 8,2 procent in 2012 naar 11,6 procent. Ook Groen Links steeg spectaculair: van 1,8 naar 6,7 procent. Ook in De Ronde Venen is de PvdA de grote verliezer geworden: van 14,8 procent van de stemmen in 2012 naar 4,3 procent nu. Brachten de Tweede Kamer verkiezingen in 2012 80,4 procent van de stemgerechtigde kiezers op de been, dit jaar trok een recordaantal van 86,5 procent naar de 20 stemlocaties in onze gemeente. Lees verder op pagina 3.

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen De Ronde Venen (2012 in grijs)

40%

Luchtfotografie.org 30%

20%

Luchtfoto van uw huis? 0297 38 52 57 info@luchtfotografie.org

10%

VVD

PvdA

PVV

SP

CDA

D66

CU

GL

SGP

PvdD

50PLUS

Vanaf deze week in ruim 30 winkels in Mijdrecht te koop! Ko Piloot €10,-

Truckie €15,15,-

Opbren gst is bestem volledig d voor Stichti ng Voor m Hoogvlieger s. ee kijk op r informatie pagina 7 van deze k rant.

www.stichtinghoogvliegers.nl

NVM NVM OPEN OPEN HH IZEN DAG IZEN DAG 1 A PR:0I0Lu u r

11:00 -

15

Kijk voor ons Open Huis aanbod op www.korvermakelaars.nl

Kom binnen!


2

DE GROENE VENEN

17 maart 2017

Luchtopname in zuidwestelijke richting, met in het midden het kale gedeelte waar partycentrum De Meijert stond en het gebouw van de bobliotheek. Op de voorgrond Tennishal De Ronde Venen en met aan beide zijden de tennisverenigingen. Onderzocht wordt nu of herontwikkeling van het hele gebied haalbaar is. foto lUCHtfotoGrAfie.orG

Gemeente start breed onderzoek naar herontwikkeling terrein De Meijert De Ronde Venen start een haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van het gebied waar het voormalig Mijdrechtse partycentrum De Meijert gevestigd was. Daarbij wordt breder gekeken dan alleen de locatie van De Meijert.

* Vraag naar de voorwaarden

Belastingaangifte doen? Het kan in de Bibliotheek!

De aanleiding voor dit besluit van B &W vormt het afbranden van partycentrum De Meijert aan de Doctor J. Van der Haarlaan in Mijdrecht in 2015. Behalve deze locatie worden in het haalbaarheidsonderzoek ook de Tennisvereniging Mijdrecht, Tennisvereniging De Ronde Vener, de Tennishal De Ronde Venen, de stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen en een aangrenzend park betrokken. De gemeente heeft met deze partijen een plan van aanpak opgesteld en afspraken gemaakt over de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek. Doel van het onderzoek is de haalbaarheid van een herontwikkeling van het gebied rondom De Meijert te bekijken. Via een zogeheten integraal ontwerp wordt onderzocht wat een goede nieuwe invulling van dit gebied kan zijn en op welke wijze (delen van) dit gebied kun-

nen worden ontwikkeld. De omgeving wordt nauw betrokken in dit geheel. Het haalbaarheidsonderzoek wordt opgesteld in samenwerking met de stakeholders in het deelgebied en met de omwonenden en gebruikers. Zo wordt ook rekening gehouden met de maatschappelijke behoeften in het gebied. Dit alles moet leiden tot een breed gedragen visie op de herontwikkeling. De planning is dat het ‘haalbaarheidsonderzoek integrale herontwikkeling’ op 4 april a.s. wordt behandeld in de commissie Ruimtelijke Zaken en op 20 april 2017 in de gemeenteraad. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden op een later moment ter besluitvorming voorgelegd. Op dat moment besluiten de stakeholders en de gemeente om wel of niet verder te gaan met een herontwikkeling en zo ja, onder welke randvoorwaarden.

Uithoorn doof voor bezwaren over verkeersafwikkeling dorpscentrum

Teleurgesteld De Ronde Venen stapt naar rechter

Gemeente De Ronde Venen is zeer teleurgesteld over het besluit van de gemeente Uithoorn om de bezwaren tegen de nieuwe verkeerssituatie in het dorpscentrum van Uithoorn ongegrond te verklaren. De door Uithoorn voorgestelde afwikkeling van het verkeer tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk maakt het voor inwoners van met name Amstelhoek en De Hoef veel lastiger de voorzieningen van Uithoorn te bereiken. Ook is het in strijd met afspraken die zijn gemaakt bij de omlegging van de N201. De Ronde Venen tekent daarom beroep aan bij de rechtbank Amsterdam.

In de Bibliotheek kunt u gratis een computer gebruiken om aangifte te doen of een toeslag aan te vragen. Ook als u geen lid bent. Hulp nodig bij uw aangifte? Haal de folder in de Bibliotheek of kom naar het belastingspreekuur in de Bibliotheek Mijdrecht.

www.bibliotheekavv.nl

De plannen van Uithoorn voor de inrichting van het dorpscentrum hebben grote impact op De Ronde Venen, haar inwoners en bedrijven. Het zorgt ervoor dat verkeer via de Prinses Irenebrug naar Uithoorn nagenoeg onmogelijk wordt. Ook ontstaat bij de tijdelijke inrichting een gevaarlijke situatie voor fietsers omdat zij kruisen met vrachtverkeer en personenauto’s. Landbouwverkeer is niet meer mogelijk via de Prinses Irenebrug en moet maar liefst 13,5 kilometer omrijden via Vrouwenakker en De Hoef. Op 12 april 2016 heeft gemeente De Ronde Venen, samen met 59 andere personen en instanties, bij Uithoorn bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit dat een uitwerking is van de plannen. Tien maanden later, op 3 februari 2017, heeft Uithoorn, zonder noemenswaar-

dige onderbouwing en in afwijking van het advies van de Bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn, alle bezwaren volledig ongegrond verklaard. De Ronde Venen is zeer teleurgesteld over deze wijze van afdoening van het ingediende bezwaar en heeft daarom besloten beroep aan te tekenen bij de rechtbank Amsterdam. De zeer gebrekkige onderbouwing van het besluit op het bezwaar door Uithoorn, geeft De Ronde Venen het vertrouwen dat zij gehoor zal vinden bij de rechtbank. De Ronde Venen blijft er voorstander van om gezamenlijk met Uithoorn te zoeken naar mogelijkheden voor een aanvaardbare herinrichting van de oude N201 in het dorpscentrum van Uithoorn. Het is echter aan Uithoorn om hiervoor open te staan. Tot op heden is dat niet gebleken.


DE GROENE VENEN

Luistervink

Sinds de afgelopen week begint er een vogelbeest in onze tuin hartstochtelijk te fluiten. Zo tegen vieren zet het beest z'n poten en vleugels schrap en maakt duidelijk dat de ochtendstond goud in de snavel heeft. Zo tegen zessen stopt het dier en lijkt nog even een uiltje te gaan knappen. Ik vind dat meer dan leuk. Het zal niet lang duren of de gehele vogelkolonie zal van zich laten horen. Het barst in onze tuin van de merels, eksters, Vlaamse gaaien, bonte spechten, tal van allerlei vinken, een waar genot om te aanschouwen. Vanuit mijn raam heb ik mooi zicht op een hardwerkende ekster die het nest voor dit jaar op orde brengt.Tussendoor vreet hij snel het bakje met overgebleven kattenvoer leeg. Ons poezenbeest kijkt lijdzaam toe. De bomen die de hele winter kaal waren zijn in beweging. De prunussen in de voor- en achtertuin beginnen al kleur te krijgen. Dat duurt niet lang meer voor dat resulteert in een roze kleurenpracht. Paarse krokussen, fel gele narcissen, kijk eens rond er staan er al heel veel. O den Beste, oud leraar Duits, vertolkt door Wim de Bie vind het overigens maar niets. Die walgt van deze bloemenpracht en laat dit op YouTube uitbundig weten. Het is het gevolg van het stijgen der temperatuur. Zodra die boven de tien komt gaan de hormonen aan de slag. Bij de mensen is dat niet anders. Kijk maar eens rond en zie wat er zoal plaatsvindt. Voordeuren gaan weer open. Er wordt met handen in zakken buurpraat gedaan over de dagelijkse ditjes en datjes. Er worden weer plannen gemaakt gezamenlijk iets aan de tuinen te gaan doen. Het lijkt er op dat we uit onze winterslaap zijn ontwaakt. Ik wil per se niet de naam van ‘gluurder’ krijgen, maar met zeer veel genoegen zie ik talloze stoeltjes buiten staan met daarop vrouwelijk schoon dat de zon opzoekt en de witte ledematen van enige kleur wil laten voorzien. Ik vind dat als Vink op leeftijd je dit soort genoegens op gepaste manier mag permitteren. Het is niet voor niets dat er naar ‘rokjesdag’ met enig ongeduld wordt uitgekeken. Het moet de rokjes dragende meiden deugd doen dat ze met zoveel aandacht op afstand worden gadegeslagen. Met genoegen zie ik dat mijn eega de plantenbakken op de balkons weer vult en vernieuwt. Minder vind ik het dat ik binnenkort een lijstje met to do dingen overhandigd krijg. Maar al met al.... we zijn weer klaar voor een fijne lente. Luistervink

3

BESTE BURGEMEESTER “Hoe gaat het met organisatie van de verkiezingen?”

Plus 10

17 maart 2017

De vraag 'hoe zijn de verkiezingen verlopen?' zal mij ongetwijfeld ook veel zijn gesteld ná woensdag, maar ik moet mijn rubriek altijd uiterlijk woensdagochtend inleveren bij de redactie van De Groene Venen. Dus voor nu, wanneer ik dit schrijf, kan ik alleen maar mijn grote waardering uitspreken voor iedereen die logistiek regelt dat de verkiezingen op een goede wijze kunnen plaatsvinden. Door de omvang van de stembiljetten, hebben we nog nooit zoveel dozen moeten verdelen brengen naar de stembureaus. Opvallend was hoorde ik van de medewerkers dat er dit jaar veel meer dan in voorgaande jaren gebruik is gemaakt van de kiespas. Dat is voor kiezers woonachtig in onze gemeente, die elders in Nederland willen stemmen. Technisch gesproken heeft dat invloed op de opkomst binnen onze gemeente, hoewel ook meer mensen hier zouden kunnen gaan stemmen. Vanochtend ben ik op een aantal stembureaus wezen kijken, de drukte daar lijkt te wijzen op een hoge opkomst. Ik ben overigens natuurlijk ook zeer benieuwd naar het aantal voorkeurstemmen op de drie inwoners van onze gemeente die staan op de lijst van hun partij.

“Wij hebben de WOZ-waarde nog niet ontvangen, maar hebben die met spoed nodig omdat de rentevaste periode van onze hypotheek verloop. Kunt u deze ons gauw laten weten?” Deze vraag kwam binnen bij de gemeente (en in afschrift bij mij). Natuurlijk is de vraagsteller gauw geholpen. Zelf dacht ik dat iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen overigens al had ontvangen, maar nu begreep ik dat dat gefaseerd plaatsvindt. Het beantwoorden van de vraag geeft mij de gelegenheid een paar opmerkingen te maken over de belastingen en andere vragen die ik daar wel eens over krijg. Het fenomeen belastingen op zich roept regelmatig veel emoties op. Persoonlijk vind ik de gemeentelijke belastingen, los van de vraag wat je er van vindt, van alle belastingen één van de meest inzichtelijke. Er staat redelijk overzichtelijk aangegeven welk deel je betaalt als eigenaar van een woning (of bedrijfspand), wat de rioolheffing is en wat de heffing is voor het feit dat je afval wordt opgehaald en verwerkt. Ingewikkelder wordt het bijvoorbeeld al met de belasting van de provincie. Hoe duidelijk is het bijvoorbeeld voor u dat de inwoners met een motorvoertuig belasting betalen aan de provincie als onderdeel van de motorrijtuigenbe-

Tekst Maarten Divendal

lasting? Landelijk speelt de discussie of er niet een verschuiving zou moeten plaatsvinden: een deel van de belasting die nu naar het rijk gaat, daar weghalen en vervolgens de gemeenten de gelegenheid te geven dit te innen (de gemeenten krijgen dan natuurlijk wel zelf minder geld van het rijk). De totale te betalen belasting wijzigt niet, maar een groter deel loopt via de gemeente. Dat lijkt misschien een wat technische verschuiving, maar ik onderschrijf de logica hierachter wel. De relatie tussen wat je als inwoners aan belasting betaalt en wat 'de overheid' (in dit geval de gemeente) ervoor terug doet (wat de overheid levert), wordt directer en beter bespreekbaar. De gemeente staat als zogenoemde eerste overheid immers het dichtste bij de inwoners. De hoogte van de belastingen tegenover de keuze wat de gemeente uitgeeft aan meer of minder voorzieningen binnen de gemeente wordt daardoor denk ik ook interessanter. De betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente zou hiermee kunnen worden versterkt. Belasting is immers geen doel op zich, maar een middel om zaken binnen de gemeente te verbeteren of te realiseren. Kijkt u maar om u heen.

“We hoorden dat het eerste kievitsei is gevonden in de gemeente De Ronde

Venen. Gefeliciteerd daarmee, maar dat is toch altijd in Friesland?” Laat ik eerst zeggen dat ik absoluut niets weet over het zoeken van kievitseieren en hoe het zit met het vinden daarvan. Wel las ik dat de provincie vooral trots is, omdat vorig jaar de kievit als icoonsoort is toegevoegd aan de provinciale natuurvisie. Een natuurvisie die 41 iconen kent van beschermde en bedreigde flora en faunasoorten. Het feit dat dit eerste ei van ons land is gevonden in Mijdrecht, is in ieder geval een zichtbaar positief resultaat van de bescherming van weidevogels als gevolg van het agrarische natuurbeheer. Het komen tot agrarisch natuurbeheer is iets waar provincie en gemeente samen met particulieren in onze gemeente al een aantal jaren in samenwerken. Op een aantal plekken in de gemeente, vooral in de polders Groot Wilnis Vinkeveen en De Wilnisse Bovenlanden is dat nu goed zichtbaar. Dat zal de komende maanden, van voorjaar naar zomer, nog meer het geval zijn.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Drukte op de stembureaus in De Ronde Venen Op de 20 stemlocaties in onze gemeente was al vroeg op de dag duidelijk dat deze verkiezingen een hogere opkomst te zien zouden geven. Op diverse plaatsen moesten extra stembussen en stemformulieren worden gebracht en sommige stembureaus noteerden een opkomst boven de 100%. Dit werd deels veroorzaakt door een stroomstoring in een deel van Mijdrecht en Wilnis, waardoor kiezers uitweken naar andere locaties. Doordat er handmatig gestemd werd, leidde dit nergens tot problemen. Tegen middernacht waren alle stemmen geteld. Op de foto het tellen van de stemmen in Abcoude. foto's ellen meijer

Partij % 2017 VVD 32,8 % PvdA 4,3 % PVV 11.6 % SP 4.2 % CDA 13,8% D66 12,1 % ChristenUnie 3,2 % GroenLinks 6,7 % SGP 1,6 % PvdDieren 2,9 % 50Plus 2,8 % OndernPartij 0,2 % VNL 0,4 % DENK 0,7 % FvD 2,1 %

Aantal 2017 % 2012 Aantal 2012 9.331 44,75 % 11.677 1.211 14,82 % 3.866 3.294 8,20 % 2.134 1.170 4,35 % 1.136 3.921 9,09 % 2.371 3.435 8,26 % 2.151 914 2,85 % 744 1916 1,84 % 479 446 1,48 % 387 812 1,49 % 388 811 1,91 % 499 59 128 207 612 -

Agenda Kort

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

Zaterdag 18 maart • Sam's Kledingactie in Abcoude, Baambrugge en Mijdrecht • IVN Winterwandeling, starten P begraafplaats Wilnis • 'Open Armen' Tour, de Willisstee, Wilnis • Klaverjasmarathon, buurthuis, Amstelhoek • Toneel: WIK, Oude Parochiehuis, Mijdrecht • Blijspel 'De Richel', de Schakel, Wilnis

© 2017 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

17 maart 2017

Kort nieuws Mijdrecht

Doopdienst in De Wegwijzer Zondag 19 maart leidt ds. N. Vennik uit Zwolle beide diensten in De Wegwijzer. In de morgendienst van 10 uur wordt er een kind uit de gemeente gedoopt. Jezus is als een indrukwekkend goede herder. En hij is de Herder die jou in bescherming neemt. De middagdienst begint om 17 uur. Er speelt zich wat af in de wereld. Veraf en dichtbij. De profeet Habakuk maakt zich ook zorgen in zijn tijd. Hij vraagt zich af wat God eraan gaat doen en krijgt een verrassend antwoord... Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

Triviant bedankt jubilerende Arie Langelaar

Daarom werd de repetitieavond onderbroken om hem in het zonnetje te zetten. De voorzitter bedankte hem voor zijn lidmaatschap en alle nevenactiviteiten die Arie bij de vereniging doet. Onder meer de inspanning die hij telkens weer levert voor de jaarlijkse concerten worden zeer gewaardeerd. Arie is bedankt

met een mooie bos bloemen en een prachtig horloge met gravering. Op naar de 25 jaar!

Flip ter Heide wijst het nest aan waarin hij het eerste kievitsei vond.

Vinkeveen

Op dinsdag 21 maart komt de Passage-afdeling Vinkeveen en Waverveen weer bij elkaar. Edith Veenhof uit Mijdrecht houdt dan een lezing over 'Eieren van verleden tot heden', onder meer over Fabergé-eieren en andere gedecoreerde eieren. Verschillende technieken om eieren te versieren komen aan de orde. De lezing begint om 19.30 uur in het Hervormde verenigingsgebouw Maranatha, Herenweg 205 te Vinkeveen. Gasten zijn van harte welkom.

Mijdrecht

Bonbons bij Passage Donderdag 23 maart komt de heer P. Keppel uit Utrecht de leden van de christelijke vrouwenvereniging Passage alles vertellen over het maken van chocola en bonbons. Zijn lezing 'Kijken, tasten, luisteren, voelen, smaken' begint om 20 uur in Gebouw Irene, naast de Janskerk in Mijdrecht. Er is koffie vanaf 19.45 uur. Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen 2,50 euro per persoon.

V.l.n.r.: Hans Dros, Kees van Diemen, Paul de Vries en Paul Wiegmans.

Drie Rondeveense jubilarissen bij de Gooise karavaan Afgelopen zaterdag werd voor de 28ste keer de Gooise karavaan gehouden, een vrachtwagenrit door het Gooi waar 70 vrachtwagens aan deelnemen voor de bewoners van Amerpoort, een huis in Baarn voor mensen met een verstandelijke beperking. De dag wordt georganiseerd door de Kiwanis groep Laren. Elk jaar is het weer een groot succes, mede door de chauffeurs

die zich belangeloos inzetten voor de bewoners. Elk jaar rijden er ook vrachtwagens van Blokker en Bart Smit mee. Dit jaar werden die chauffeurs in het zonnetje gezet, want Paul Wiegmans en Hans Dros deden dit jaar voor de tiende keer mee, Kees van Diemen zelfs al voor de vijftiende keer. Allen zijn ze woonachtig in gemeente De Ronde Venen. Paul de Vries heeft zelfs nog geen jaar overgeslagen, hij reed voor de 28ste keer mee. Dit is een felicitatie waard en hopelijk genieten jullie nog jaren van het dagje samen met de bewoners van Amerpoort.

Op donderdag 9 maart heeft Flip ter Heide, vrijwilliger van Weidevogelgroep De Ronde Venen, het eerste Nederlandse kievitsei van dit jaar gevonden in Mijdrecht. Het eerste kievitsei is een voorbode van de lente en het symbool van de start van het weidevogelseizoen. Maar de afgelopen jaren is het geen reden tot feest, want het gaat al jaren slecht met de weidevogels. Het eerste kievitsei symboliseert voor Landschap Erfgoed Utrecht daarom ook de grote zorg die nodig is om de weidevogels als kievit, grutto en scholekster te beschermen. Alhoewel de kievit relatief veel voorkomt, is het ook de soort die op dit moment het meest hard achteruit gaat met 5% per jaar. In 1995 wa-

ren er nog 275.000 broedparen en in 2015 nog maar 140.000 broedparen. Bescherming is dus nu meer dan ooit nodig. Gelukkig zetten duizenden vrijwilligers, boeren en andere partijen zich al jaren in om de weidevogels te beschermen. Maar er moet ook goed beleid gemaakt worden door de overheid. Want als de weidevogels eenmaal verdwenen zijn, krijg je ze niet zomaar terug. Er zijn ieder jaar veel nieuwe vrijwilligers nodig om de nesten van de weidevogels op te sporen en te beschermen. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op www.landschaperfgoedutrecht.nl. Onder vrijwilligers vindt u een overzicht van alle weidevogelbeschermingsgroepen in de provincie.

Groot Abcouder Kinderdictee brengt 2.763 euro op voor KiKa

Groep 5 van Kids College in raadzaal De kinderen van groep 5 van Kids College in Wilnis zijn in de klas bezig geweest met een project over de verkiezingen. De leerlingen hebben een eigen politieke partij opgericht en er werd ook echt gestemd op 15 maart. Om meer te weten te komen over dit onderwerp, brachten de leerlingen een bezoek aan het gemeentehuis. De leerlingen mochten plaatsnemen op de stoelen van de gemeenteraad. Raadslid Simone Borgstede vertelde veel over politiek en hoe je campagne moet voeren. Ook kwam de burgemeester nog even langs! De kinderen mochten hem vragen stellen en kregen een handtekening. Het was een leerzame ochtend.

Mijdrecht

Oecumenische vesperviering Zaterdagmiddag 25 maart om 16 uur is er in de Veenhartkerk, Grutto 2a in Mijdrecht, een vesperviering van de ‘Aankondiging van de Heer’. De Oud-Katholieke parochie i.o. H.Elia De Ronde Venen nodigt leden en voorgangers van andere kerken in De Ronde Venen, maar ook geïnteresseerden zonder kerkelijke binding, uit om deel te nemen aan deze oecumenische gebedsdienst. Voorgangers zijn pastoor Henk Schoon (OKK), ds. Marije van der Wilt-Karreman (PKN Mijdrecht) en ds. Gerda Jongsma (PKN Wilnis). Wie mee wil zingen met de cantorij wordt verzocht om aanwezig te zijn om 15 uur. Na afloop is er koffie en thee.

Eerste Nederlandse kievitsei gevonden in Mijdrecht

Tijdens een reguliere repetitieavond van muziek- en showkorps Triviant werd Arie Langelaar verrast. Hij had zelf de tel niet bijgehouden, maar de muziekvereniging wel. Arie is al 12,5 jaar lid van de vereniging.

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten.

Bijeenkomst Passage

DE GROENE VENEN

Het eerste Groot Abcouder Kinderdictee voor kinderen van groep 5 en 6 van de basisscholen uit Abcoude en Baambrugge op 13 februari en de finale op 15 februari was een bijzonder succes. Naast het maken van het dictee zijn alle kinderen op pad gegaan om zich te laten sponsoren voor het dictee met als goed doel KiKa, de Stichting Kinderen Kankervrij, die sinds 2002 fondsen werft voor onderzoek naar kinderkanker. Afgelopen donderdag konden de organiserende Lions Abcoude-Baambrugge een cheque van 2763 euro overdragen aan KiKa-oprichter Frits Hirschstein. De cheque werd overhandigd door Femke Palinckx, de winnares van het eerste Groot Abcouder

Kinderdictee, en Cor Both, lid van de Lions Abcoude-Baambrugge, de initiatiefnemer van het Groot Abcouder (Kinder)Dictee. Hirschstein was bijzonder verrast en dankbaar dat kinderen uit zijn eigen woonplaats op deze manier bijdragen aan het goede doel KiKa. Op 27 maart is het Groot Abcouder Dictee in De Witte Dame, kaartverkoop bij Stomerij van Rooijen en Bakkerij Both. Ook hiervan is de opbrengst bestemd voor KiKa. De organisatie rekent op deelname van vele dorpsgenoten.

V.l.n.r.: Lions-lid Cor Both, winnares Femke Palinckx en KiKa-oprichter Frits Hirschstein.

Muzikale avond in De Boei Op zaterdag 25 maart staat De Boei in Vinkeveen bol van de muziek: een avond met veel Cats-liedjes en jaren ’60-muziek, rock 'n roll, Nederlandstalig BZN en gezellige meezingers. Kees Plat, zanger van de Tribute to the Catsband, met Mark

van Veen en gastoptredens van Eric Baghuis en Janina. Een garantie voor een gezellige avond uit! Aanvang 21 uur. Kaarten verkrijgbaar in De Boei à 10 euro. Liefhebbers van buiten De Ronde Venen kunnen kaarten reserveren via

deboeivinkeveen.nl.


DE GROENE VENEN

Ook groep 8 Vinkeveense Schakel bezig met politiek Ook in groep 8 van basisschool de Schakel in Vinkeveen hebben de leerlingen zich beziggehouden met de verkiezingen. Verschillende begrippen kwamen voorbij, zodat zij

steeds beter zijn gaan begrijpen wat het allemaal inhoudt. Ook mochten ze afgelopen dinsdag zelf een stem uitbrengen tijdens de Kinderverkiezingen. De leerlingen waren niet alleen bezig met de verkiezingen voor de Tweede Kamer, maar ze leerden meer. Bijvoorbeeld wat een democratie inhoudt en wat er in de Grondwet staat.

17 maart 2017

5

Dokter en apotheek bij OBS De Eendracht OBS De Eendracht in Mijdrecht heeft sinds kort een 'medische afdeling' geopend voor kleine en wat grotere medische ongemakken. De afdeling heeft zijn plek gevonden bij de kleuters van groep 1 en 2. Alles is aanwezig: een opleidingsafdeling

waar de kinderen leren over het skelet en de rest van het lichaam, een dokterspraktijk en een apotheek waar je voor elke kwaal iets kunt kopen! De dokter heeft een drukke praktijk en de wachtkamer zit elke dag vol met patiënten die graag weer beter willen worden! De kleuters leren de komende weken van alles over het thema gezondheid. Alle facetten van gezonde voeding, bewegen en andere medische aspecten passeren de revue. Al doende leren de kinderen nieuwe woorden en andere belangrijke vaardigheden, zoals tellen, betalen in de apotheek en samenwerken.

Kort nieuws Mijdrecht

Bingo bij Argon Op vrijdag 24 maart wordt de maandelijkse bingo van de Lijnkijkers gehouden in de kantine van sportvereniging Argon. De hoofdprijs is 150 euro aan waardebonnen te besteden bij tuincentrum Wiegmans en tuincentrum De Huifkar. Aanvang 20 uur, zaal open om 19.15 uur. Het eerste kopje koffie is gratis. Met het meedoen aan deze bingo steunt u de jeugd van Argon. Dat doet u ook door uw papier te blijven brengen bij de container van de Lijnkijkers op het parkeerterrein van Argon.

Mijdrecht

Stroopwafel-verkoop Atlantis Alpaca's van High Meadow Farm in de prijzen Op de eerste Alpaca-show van dit jaar, in Boekel, heeft High Meadow Farm van Anita Huls uit Wilnis met 7 dieren deelgenomen. Door het slechte weer in de week voor de tweedaagse show, de alpaca's moeten dan absoluut droog zijn, was het hard werken voor de fokster. Er werden twee soorten alpaca's, Suri en Huacaya, afzonderlijk beoordeeld en in klassen verdeeld volgens leeftijd, kleur en geslacht. Op zaterdag werden de merries gejureerd en op zondag de hengsten. Er was een 5e plek voor HMF Flag Fury, een zwarte merrie uit 2016, en een 4e plaats voor HMF Belle Epoque, een Fawn-merrie uit 2015. (De 'voorletters' HMF voor elke naam is de afkorting voor High Meadow Farm, waar het dier is gefokt, het dier staat ook zo geregistreerd in het alpaca stamboek). HMF Flying Star uit 2016 behaalde een trotse 2e plek in haar witte klasse. Op zondag moest High Meadow Farm als eerste de ring in met de Surihengsten. De bruine HMF Coriole en kleine witte HMF Tienus werden

allebei eerste in hun klasse. Daarna volgde het kampioenschap voor de Suri's en werd HMF Tienus glorieus GrandChampion! Met deze eerste zoon van zijn beroemde vader, HMF Gerrit, die in zijn jonge dagen driemaal op rij GrandChampion werd, heeft Anita definitief bewezen het goede fokkeroog te hebben. Later op de dag won HMF Flying Edge nog een 3e prijs.

Ook De Vinken D1 kampioen Net als hun grote broers en zussen van de junioren A1 en aspiranten B1 zijn ook de pupillen van De Vinken D1 kampioen geworden in de afgelopen zaalcompetitie. En hoe! De meiden van de D1 zijn ongeslagen en met grote overmacht in al hun wedstrijden de sterkste gebleken. Met een doelsaldo van 137 voor en 32 tegen en maar liefst zeven punten voorsprong op de nummer twee in de poule zijn de Jumbo-meiden Lara Broek, Katie Green, Isabel v.d. Horst, Marit van Kreuningen, Fenna Rijdes, Ellen de Rooij, Kasia Verheul, Kim Zieltjens en Nikkie Verlaan overtuigend de beste. Zaterdag 11 maart moest Fiducia het onderspit delven, De Vinken wonnen met 12-3.

Anita Huls met HMF Tienus en het Nieuw-Zeelandse jurylid Paul Garland

Ray Kramer 'Open Ronde Venen Biljartkampioen' In Café de Merel in Vinkeveen werd vorig weekend gestreden om de titel Open Ronde Venen Kampioen 2017, met maar liefst 42 deelnemers onder wie 5 dames. Na zeer fraaie partijen en een ongemeen spannende strijd mocht zondag Ray Kramer uit Mijdrecht de felbegeerde titel en beker in ontvangst nemen. Hij wist Ruud v.d. Kroef uit Breukelen in de finale met 3 caramboles te verslaan. Ray mag zich dus een jaar lang 'Open Ronde Venen Biljartkampioen' noemen.

Als derde eindigde jong talent Antonie Schuurman uit Mijdrecht ,die het gehele weekend goed op dreef was en Coen Stevens het nakijken gaf tijdens de strijd om de derde en vierde plaats. De prachtige bekers waren ditmaal geschonken door Signaal Service van Wim Roest uit Vinkeveen en Amstel Bier. De organisatie was als vanouds in goede handen van Caty Jansen. De Merel gaat zich nu opmaken voor de kwartfinales van het driebandentoernooi van biljartclub D.I.O./Café de Merel.

Zoals elk jaar gaan de kinderen van korfbalvereniging Atlantis op pad om heerlijke stroopwafels te verkopen. Dit jaar zal dit zijn op vrijdagavond 7 april. Mocht u de kinderen gemist hebben, dan kunt u op 7 april ook terecht in de kantine van Atlantis van 18 tot 20.30 uur. Nieuw dit jaar is de stroopwafelverkoop in de Passage, de korfbalvereniging staat daar op zaterdag 18 maart van 10 tot 13 uur.

Wilnis

Workshop Handletteren Boekhandel Kom en Zie te Wilnis houdt op 23 en 30 maart een workshop 'Handletteren', mooi schrijven op een vel papier. Aanvang 19.30 uur in de winkel aan de Herenweg 164. De kosten zijn 15 euro, inclusief pen, papier, koffie of thee. Maximaal 10 cursisten. Meer informatie, tel. 06-55020145. Aanmelden via info@boekhandelkomenzie.nl of in de winkel.

Wilnis

‘Open Armen’ Korentour op 18 maart in Wilnis Op 18 maart treden het koor Hiddai en het kinderkoor Ismaël samen met Reni en Elisa Krijgsman op in de ‘Open armen’ Korentour in de Willisstee in Wilnis. Reni en Elisa zijn de stuwende krachten achter Come2Worship, dat een plek wil creëren waar God aanbeden wordt met alles wat in ons is. Daarnaast zijn ze regelmatig te zien op Family7 en is Elisa producer en muzikaal leider bij Stichting Opwekking. Reni en Elisa brachten in de afgelopen jaren verschillende cd’s uit. Sinds een aantal jaren zijn Reni en Elisa ambassadeurs van Compassion. Zij zetten zich met hart en ziel in voor kinderen

in armoede. Reni en Elisa: "We vinden het ontzettend gaaf om met enthousiaste mensen de liefde van God uit te zingen. Dit doen wij in samenwerking met Compassion, vanuit de boodschap: ik sta met open armen en ik wil er voor je zijn." Op 18 maart vindt dit unieke concert plaats in de Willisstee te Wilnis. Zaal open 19 uur. Aanvang 19:30 uur. Toegang 5 euro per persoon; per gezin hoeft voor maximaal vier gezinsleden betaald te worden. Kaarten bij boekhandel Kom en Zie in Wilnis, per e-mail via mattynagel63@ gmail.com of op 18 maart aan de zaal.

43e Rommelmarkt Op zaterdag 6 mei wordt vanaf 9.30 uur de 43e Wilnisse Rommelmarkt gehouden in WilnisDorp. De opbrengst van dit jaar is voor het Koffiehuis en de Kledingwinkel van de Volksbond aan de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Heeft u nog bruikbare spullen liggen die u kunt missen voor het goede doel? U kunt die brengen naar Mijdrechtsedwarsweg 19 te Wilnis (niet op zondag) of laten ophalen. Geef uw spullen op via de website of bel tel. 0646672091 (tussen 18 en 20 uur op werkdagen), dan worden ze op een dinsdagavond opgehaald. De eerstvolgende wekelijkse sorteeravond is dinsdag 21 maart, de laatste sorteeravond is dinsdag 2 mei. Zie ook

www.rommelmarktwilnis.nl.


6

17 maart 2017

DE GROENE VENEN

CULTUUR Zaterdag 25 maart 2017 in Theater Piet Mondriaan, Abcoude

Cabaretier Ronald Snijders met grappen, liedjes en een bigband Was absurdist Ronald Snijders in zijn vorige One Man Show een dolgedraaide tv-quizmaster, in zijn nieuwe programma Welke Show zien we de echte Ronald Snijders, met bigband. Hij zal zijn publiek op geheel eigen wijze vervreemden met grappen, liedjes, normale anekdotes, nieuwe woorden en opmerkelijke invallen. Ook leest hij wederom voor uit eigen werk. Welke Show kreeg vier sterren in de Volkskrant, De Theaterkrant en Scenes. Wiet van der Velden van Ab-Art sprak met hem.

Waarin onderscheidt Welke Show zich van je vorige programma? “Er zitten nog veel meer grappen in Welke Show dan in One Man Show. Toen speelde ik een personage: iemand die denkt dat hij een grote amusementsshow op televisie presenteert, terwijl hij dat in zijn eentje bij zijn moeder op zolder staat te doen. Het leek me een uitdaging om dit keer min of meer als mezelf in het theater te staan en te proberen een echte show neer te zetten, in plaats van een wannabe-showman die doet alsof. Met een combo, een kruk, veel talige grappen, invallen, anekdotes en showliedjes.”

Gezien de goede recensies blijkt dat nogal gelukt. Blij mee? “Ja, enorm. Gelukkig kregen we er heel wat met 4-sterren. Al is het natuurlijk ook maar de mening van 1

man of vrouw en gaat het er vooral om dat iedere avond het publiek lekker lacht.”

Hoe komt zo’n nieuwe show tot stand? “Het begint met een vaag idee, in dit geval 'op mijn eigen manier een ouderwetse one-man-show maken’. Als ik drie kwartier goede en minder goede losse grappen en stukjes heb, ga ik die voorlezen in zulke kleine theatertjes dat ze met het blote oog amper waarneembaar zijn. Dan werk ik in een jaar tijd toe naar anderhalf uur en blijft alleen over wat het publiek en ikzelf het leukst vinden. Bij deze voorstelling had ik voor ogen dat ik met muzikanten wilde werken, met een iets grotere opzet dan bij mijn vorige twee programma's. Gaandeweg kwamen er in de try-out fase meer liedjes en muzikanten bij. Vervolgens kijk ik samen met mijn

Concert met orgel en blokfluit op 25 maart in Janskerk

Jonge mensen op Mijdrechts concertpodium Op uitnodiging van de Concertcommissie Bätzorgel Janskerk Mijdrecht geven zaterdag 25 maart twee jonge artiesten een concert in de Janskerk. Seline Loef-Haalboom zal het Bätzorgel bespelen en zij wordt bijgestaan door Teun Wisse op blokfluit. Er is een boeiend programma samengesteld waardoor zowel het orgel als de blokfluit zowel solo als in het samenspel voor een mooie muzikale avond zullen zorgen. Seline Loef (1991) is in 2015 aan het Utrechts Conservatorium afgestudeerd voor orgel en kerkmuziek. Als bijvak studeerde ze piano en klavecimbel. Seline werkt als orgel- en pianodocent onder meer aan de muziekschool in Amersfoort. Ze geeft regelmatig concerten en begeleidt koren. Zij is onder andere cantororganist bij de PKN Bilthoven. Daarnaast dirigeert ze het koor van de Petrakerk in Veenendaal. Haar passie voor muziek en voor het orgel in het bijzonder

regisseur Niels van der Laan (De Kwis, Van der Laan & Woe) hoe je van al dat losse materiaal een avondvullende voorstelling kan smeden.”

deelt ze graag met jong en oud. Teun Wisse speelt blokfluit en hobo. Hij woont in Basel in Zwitserland, waar hij een masters degree hoopt te halen in ‘Musical Performance of Early Music’ aan het befaamde Schola Cantorum Basiliensis. Hij heeft ook diverse masterclasses gevolgd en diverse prijzen gewonnen. Hij maakt deel uit van het blokfluitensemble The Early Byrds. Volgens Teun is zingen de basis van muziek en er is geen enkel ander instrument dan blokfluit dat de stem zo dicht benadert. Tijdens het concert worden werken uitgevoerd van onder anderen J.G. Walther, Johann Sebastian Bach en Vivaldi. Daarnaast staan er ook werken van H. Bouma, J. Schop en J. van Eyk op het programma. Het concert vindt plaats op zaterdag 25 maart in de Janskerk in Mijdrecht. De aanvang van het concert is 20 uur. De toegangsprijs bedraagt 10 euro, inclusief koffie of thee tijdens de pauze.

Wie inspireert je? “Ik kom uit de absurdistische school van Monty Python en Herman Finkers, maar bij dit programma heb ik me vooral laten inspireren door Toon Hermans. Al in mijn tienerjaren droomde ik van wat hij maakte: een eigen one-man-show met muzikanten. Het inspireerde me juist omdat ik dat terrein nog niet zo verkend heb. Dit is de richting waarin ik mij meer hoop te ontwikkelen. Het soort melige gezelligheid van Toon vind je nog maar weinig terug in het hedendaagse cabaret- en comedyaanbod. Venijn, verontwaardiging en verbale agressie lijken tegenwoordig veel meer in de mode. Ik hoop iets, al is het maar een

sprankje, van die gezelligheid in Welke Show te brengen.”

Een van je succesboeken was een woordenboek, De Alfabetweter. Zitten er nieuwe Alfabetweters in de voorstelling?

Hoe is het om met live muziek te werken?

“Jazeker, de show barst van de taalgrappen en nieuwe woorden. Ik verklap er eentje: ‘Madurodank’. Dat staat voor ‘mijn dank is klein’.”

“Dat is een droom die uitkomt. Ik heb twee geweldige muzikanten gevonden, Erik Verwey (toetsen) en Bram Knol (drum) die samen een hele bigband neer kunnen zetten. Ik zie hen als een enorme traktatie voor het publiek, maar ook voor mezelf. Ik kan nu ook mijn eigen liedjes zingen, en zij begeleiden ze zo goed dat je denkt dat het ook echt goede liedjes zijn.”

Jong talent op het podium: 1 april in Postwijck De Stichting Kindersymfonie organiseert al vier jaar kamermuziekdagen voor kinderen in deze regio. De deelnemers komen uit Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen, Wilnis en Amsterdam-Zuidoost. Onder leiding van ervaren docenten bekwamen de kinderen tussen de 8 en 17 jaar zich vier zaterdagen per jaar in het ensemblespel. Voor een concert met de kinderensembles in het kerkje Postwijck in Baambrugge bood zich een prachtige gelegenheid aan. Het Rubens Consort, dat een prijs mocht toekennen aan kandidaten van het Prinses

Christina Concours (PCC), zocht samenwerking met een educatieve partner. Dat werd de Stichting Kindersymfonie. Het gaat om een soort drietrapsraket: de laureaten krijgen de week voorafgaand aan 1 april ensemble-les van ervaren professionals en treden een aantal keren met hen op, maar zij moeten als onderdeel van het leerproces hun kennis ook weer doorgeven aan kinderen. Zo gaat het gebeuren. Op 1 april geven in de middag Roeland Jager (altviool) en Sarah Kapustin (viool) samen met Vera Werkman (18, viool), Florianne Remme (17, cello)

Playbackshow Soos De Cirkel 24 maart in Mijdrecht Soos De Cirkel houdt vrijdag 24 maart in sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg 85a in Mijdrecht weer een fantastische playbackshow. Als vanouds belooft het een heel gezellige en leuke avond te worden, met schitterende playback-acts en mooie kostuums. Dit keer geheel passend in het thema: de 21e eeuw! Dat wordt

lekker meezingen met bekende liedjes. De presentatie is zoals gewoonlijk in handen van Hans van Veen en het showballet van Dansschool Nicole maakt de show opnieuw compleet. De zaal gaat open om 19.15 uur en de show begint om 20 uur. De toegang is gratis, maar er is een fooi-

Expositie van werken Simon Sint in Wilnis Zaterdag 25 maart wordt de expositie 'Exclusief voor u: Simon Sint' die de komende weekenden te zien is Galerie Boven Verwachting in Wilnis om 14 uur geopend door oudburgemeester Dick Boogaard. De expositie is tijdens vier achtereenvolgende weekenden te bewonderen op beide verdiepingen van de

galerie aan de Herenweg. Tachtig werken zijn kant en klaar te zien en als rode draad staan er ook nog eens 20 sculpturen. De openingsdagen zijn 25 en 26 maart, 1 en 2 april, 8 en 9 april, met de afsluiting op 17 april, 2e paasdag. U bent tussen 11 en 17 uur van harte welkom. Zie ook www.simonsint.nl.

Theater Piet Mondriaan, zaterdag 25 maart. Aanvang: 20:15 uur. Entree: 18 euro / CJP 12,50 euro. Kaarten bij The Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.theaterpietmondriaan.nl. en Manuel Sanguino (19, piano) les aan de kinderen van Stichting Kindersymfonie. ’s Avonds is er dan een concert: vóór de pauze de kinderen met hun die middag ingestudeerd repertoire, na de pauze de laureaten met het Rubens Consort. Een fijne laagdrempelige formule om verder vertrouwd te raken met klassieke muziek en samenspel. Het concert in de Geref. Kerk Postwijck aan de Rijksstraatweg 25 in Baambrugge wordt op 1 april gehouden van 19 tot 21 uur. Kaarten à 10 euro en 5 euro zijn te bestellen via allard@aposthuma.nl of contact@martharoegholt.nl.

enpot aanwezig voor welkome bijdragen. De Cirkel is een soos voor verstandelijk beperkten. Soosavonden worden elke dinsdagavond, met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus, van 19.30 tot 21.30 uur gehouden in gebouw Immitsj in Mijdrecht. Meer informatie? Kijk op www.soosdecirkel.nl of neem contact op met Angela van Adrichem, tel. 06-23937815.


DE GROENE VENEN

17 maart 2017

7

Shopping Mijdrecht viert het voorjaar met het 'Fashion, Food, Fun & More Lifestyle Event' Op zaterdag 8 april organiseert 'M! Shopping Mijdrecht' samen met zo’n 40 winkeliers en lifestyle-specialisten het 'Fashion, Food, Fun & More Lifestyle Event'. Na de succesvolle première van dit evenement op 1 oktober 2016 wordt dit dus de 2e editie. Voor diegene die de 1e editie gemist heeft: het lifestyle-event is een 'upgrade' van het bekende 'Modeweekend'. Het event heeft als doel een nog breder aanbod van interessante lifestyle-thema’s te bieden aan alle bewoners van Mijdrecht en omstreken.

Dit keer heeft het event het thema ‘The Green Edition’. Dit betekent onder meer veel aandacht voor de nieuwste trends in voorjaarsmode en de juiste ingrediënten om huis en tuin met veel bloemen en planten weer klaar te maken voor het lente- en zomerseizoen!

Er zijn diverse activiteiten voor vrouw, man, jong en oud, aangeboden door lokale ondernemers, dealers en andere experts die een band met het thema 'Lifestyle' hebben.

Er is nog zoveel meer te beleven!

Op en rond het centrale podium op het Raadhuisplein, alsmede op andere plekken in het Mijdrechtse dorpscentrum, vinden diverse shows, presentaties en demonstraties plaats. Bezoekers worden meegenomen in alles wat met voorjaar en lifestyle te maken heeft, zoals mode, sport, beauty, gezond eten en drinken, wonen, auto’s en meer.

Bekijk bijvoorbeeld de nieuwste collecties gedurende 3 inspirerende modeshows, krijg huidadvies, doe een work-out, laat de voorjaarskriebels in je opkomen door alle bloemen, planten en tuinadvies, laat je knippen en scheren door een echte barbier, proef lokaal gebrouwen bieren, maak een ritje in de enige echte 'Hema Express'-trein, ga proeflopen op ‘Balansschoenen’, proefzitten in uw droomauto, laat kinderen hun creativiteit ontdekken in de crea-

tieve kidscorner, enzovoorts… U komt ogen, oren, reuk- en smaakpapillen te kort!

De dag zal worden afgesloten met de onthulling van de spetterende make-over, die 4 verschillende inwoners van Shopping Mijdrecht krijgen aangeboden! Uiteraard kunt u na afloop gezellig de dag afsluiten bij de Mijdrechtse horeca.

Vanaf deze week liggen Ko Piloot en Truckie in ruim 30 winkels in Mijdrecht te koop!

Nieuw bij deze editie is dat M! Shopping Mijdrecht met deze editie een goed doel steunt, namelijk: Stichting Hoogvliegers! Deze stichting bezorgt zieke kinderen de dag van hun leven, door ze vanuit diverse locaties in Nederland te laten meevliegen met piloten die zich hiervoor belangeloos inzetten. Vanaf deze week liggen Ko Piloot en Truckie in ruim 30 winkels in Mijdrecht te koop… De opbrengst gaat naar Stichting Hoogvliegers.

U komt oren, ogen, reuk- en smaakpapillen te kort!

Het ‘Fashion, Food, Fun & More Lifestyle Event’ vindt plaats op zaterdag 8 april. Het plein is open vanaf 10 uur en de eerste modeshow start al om 11 uur. Volg onze Facebook pagina voor al het nieuws over dit evenement:

www.facebook.com/ShoppingMijdrecht.

Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen vreest landschappelijke verloedering

"Veiling legakkers Vinkeveense Plassen moet stoppen" Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen (NMDGV) vindt dat de veiling van 44 legakkers in de Vinkeveense Plassen moet worden opgeschort. Deze veiling, in opdracht van het recreatieschap en gemeente De Ronde Venen, is op 18 april aanstaande. NMDGV vindt dit een zeer slecht plan: "Het leidt tot verdere landschappelijke verloedering van de plassen, schade aan de natuurhistorische waarden en een gemiste kans om de oevers te verbeteren. Bovendien is al meer dan 80% van de eilandjes in particulier bezit. Het is de taak van de overheid en het recreatieschap om het resterende openbaar bezit op een goede manier te onderhouden, zodat iedereen van dit unieke gebied kan genieten! Juist de goede combinatie van recreatie en natuur geven de Vinkeveense Plassen hun bestaansrecht."

Voorverkoop voor VIOS Seizoenpresentatie van start De VIOS Seizoenpresentatie is dit jaar op zondagmiddag 9 april in sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg in Mijdrecht. De zaal gaat om 13.30 uur open terwijl de klanken van Dweilorkest Dorst klinken en om 14 uur start vervolgens het zeer aantrekkelijke programma. Vrijdag 17 maart start de voorverkoop voor deze presentatie. De toegang tot dit twee uur durende

spektakel kost 4 euro per persoon, kinderen tot en met 12 jaar mogen voor 2,50 euro naar binnen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Primera De Jong in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. U kunt ze op 9 april ook aan de zaal kopen, maar vol is vol! Kijk voor meer informatie op de websites vios-mijdrecht.nl, twirlpower.nl en dweilorkest-dorst.nl.

De legakkers in de Vinkeveense Plassen hebben grote landschappelijke en natuurhistorische waarde. Het is volgens NMDGV naïef om te veronderstellen dat onderhoud en beheer bij particulieren in goede handen is. "Duurzaam onderhoud is kostbaar en men moet over de nodige landschappelijke en ecologische kennis beschikken om de legakkers goed te kunnen beheren. Er zijn, mede door het gebrek aan toezicht en handhaving op de plassen, voldoende voorbeelden voorhanden van verloederde legakkers die de kwaliteit van het gebied ernstig schaden. Wij vragen ons met recht af wat er terechtkomt van de kopersverplichting om de gekochte legakkers binnen drie jaar opnieuw te beschoeien. De gemeente noch het recreatieschap hebben zich eerder laten gelden als een adequaat handhavingsorgaan. Wij vrezen daarom dat het verkopen van legakkers de kwaliteiten van de plassen alleen maar verder zal doen afnemen." De plassen zijn een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Ne-

derland (voorheen EHS), dat de natuurgebieden in Nederland met elkaar verbindt. NMDGV heeft steeds gewezen op de noodzaak om bepaalde zones van de plassen, waaronder die nabij de Botshol, in te richten en te beheren als natuur. "De Botshol is een Natura 2000-gebied met de grootste natuurbescherming en in die omgeving moet de recreatiedruk minimaal zijn. Het toestaan van vakantiehuisjes daar is onacceptabel. Dat leidt altijd tot rustverstoring. Juist in deze zone liggen 17 van de te veilen legakkers." Voor de natuur- en milieuvereniging is het volstrekt onaanvaardbaar dat deze legakkers aan particulieren verkocht worden. De veiling doorkruist volgens de natuur- en milieuvereniging bovendien de gesprekken over de toekomst van de plassen, die nu met alle belanghebbenden worden gevoerd in verband met het opstellen van het nieuwe Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. "In die gesprekken gaat het over een juiste combinatie van natuur, recreatie, veiligheid, water-

kwaliteit en cultuur en die integrale benadering is nu juist zo belangrijk voor het behoud van de Vinkeveense Plassen als uniek natuur- en recreatiegebied. Het verkopen van legakkers met de schimmige mededeling dat er misschien binnenkort wel meer is toegestaan dan nu, legt een claim op die gesprekken. De timing is ook ongelukkig omdat recent reële en betaalbare mogelijkheden bekend werden om de veiligheid en de natuurwaarden (visstand en onderwaterflora) van de Vinkeveense Plassen te versterken door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Voor de verkochte legakkers is zo’n kwaliteitsverbetering niet meer te realiseren." NMDGV vindt de verkoop van legakkers onbegrijpelijk en onacceptabel. "Het is duidelijk dat veel legakkers in slechte staat verkeren als gevolg van achterstallig onderhoud en onvoldoende beheer door de overheid. Maar het is te kort door de bocht om dan maar over te gaan tot het 'over de schutting gooien' van haar eigendommen, zonder eerst op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen."


Familieberichten

8

17 maart 2017

DE GROENE VENEN

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 6 maart 2017 is overleden.

Mevrouw Dicky Methorst De Lionsclub Mijdrecht- Wilnis maakt met droefenis bekend het plotse overlijden van

Wij hebben Dicky leren kennen als zeer betrokken bij de maatschappij en de inwoners van de Ronde Venen in het bijzonder en als een erg plezierige collega. Haar inbreng als lid van het participatieplatform Sociaal Domein zullen wij missen.

Pieter Koeleman President Lionsclub Mijdrecht-Wilnis

De begrafenis heeft inmiddels op zaterdag 11 maart 2017 plaatsgevonden.

Zijn familie en vrienden wensen wij veel sterkte toe bij het verwerken van dit abrupte grote verlies.

Wij wensen de familie en vrienden sterkte bij het verwerken van dit verdriet.

Namens de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis M. van Dijkman secretaris

Participatieplatform Sociaal Domein Gemeente de Ronde Venen

Welgelukzalig is hij, die den God Jacobs tot zijne Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijnen God is. Psalm 146:5

Dankbaar voor alles wat zij voor ons - haar gezin - betekende geven wij kennis dat, na een welbesteed leven, is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, trotse groot- en overgrootmoeder

CORNELIA JACOMIJNTJE ZELDENRIJK - VERSTEEG Sinds 10 maart 2009 weduwe van Gerrit Zeldenrijk * 20 april 1926

† 12 maart 2017 Eefje en Dirk-Jan Elma en Peter, Hannah, Naomi, Ruben Sjors en Rolinde, Jens Erika en Corné, Elody, Emilièn Lydia en Dennis Kors en Greet Tine en André, Lizzi Corné en Inge Robbert en Denise Martijn en Stasja Lida en Max Niels Esther en Merlijn Clasien en Leendert (in herinnering) Floris Mark

Holendrecht 10 1391 VT Abcoude De begrafenis heeft op donderdag 16 maart plaatsgevonden.

Qi Gong, nieuwe uitdaging voor senioren Inmiddels hebben al veel mensen de weg gevonden naar de yogalessen van Spel en Sport, op vrijdagmorgen om 9.30 uur in sporthal De Phoenix in Mijdrecht. In april en mei biedt Spel en Sport een andere uit China afkomstige bewegingsvorm aan: Qi Gong. Qi betekent adem, levenskracht, vitale en spirituele energie, Gong staat voor kunst of vaardigheid. Net als yoga is Qi Gong erop gericht de lichamelijke en geestelijke gezondheid te behouden en te verbeteren. Dat doe je door een combinatie van specifieke bewegingen, visualisatie en ademhalingstechnieken. Het is een mentale en fysieke training om de levensenergie te activeren en deze via de energiebanen door je lichaam te sturen. Spel en Sport biedt u nu een

mogelijkheid om te proberen of Qi Gong iets voor u is. Op dinsdag 4 april om 15 uur start een serie van 9 lessen. Net als de yoga worden die gegeven in sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg in Mijdrecht. De lessen worden gegeven door Cora van Geel. Zij is een ervaren docente met een eigen bedrijf en geeft in de regio lessen aan alle leeftijdsgroepen, van schoolklassen tot senioren. De kosten voor deze serie bedragen 60 euro. Wilt u meedoen, geef u dan snel en vóór 30 maart op bij Spel en Sport, tel. 06-21918353. De lessen gaan door als er voldoende deelnemers zijn. Qi Gong is een nieuwe uitdaging voor senioren, kom het proberen!


DE GROENE VENEN

17 maart 2017

Opschoning van Twistvlied en Wickelhof Zaterdag 25 maart is weer de Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren mensen acties en evenementen om gezamenlijk hun straat, plantsoen of buurt schoon te maken. Want een schone omgeving is beter voor het milieu en is prettiger wonen. Dat vind jij toch ook? De Werkgroep Groen van het Wijkcomité Twistvlied & Wickelhof organiseert deze zaterdag 25 maart tussen 10 en 12.30 uur een opruimactie in de wijk. Zij zorgt voor prikkers, handschoenen, vuilnisbakken en -zakken. U en jij bent van harte welkom! Startpunt: schoolplein OBS De Trekvogel.

Hoe leer je kinderen omgaan met geld? Het doel van de 'Week van het geld', die dit jaar wordt gehouden van 27 tot en met 31 maart, is om kinderen te leren omgaan met geld. Daarmee wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan! Ouders Lokaal heeft budgetcoach Annette Hardeman voor woensdag 29 maart uitgenodigd om in de bibliotheek in Mijdrecht een inspiratieworkshop te geven voor ouders. Ze zal tips en adviezen geven over het hoe en waarom bij financiële opvoeding en gaat met ouders in gesprek over deze dilemma's.

Effect van zwerfafval Het meeste zwerfafval is plastic en blikjes en hierboven kan je zien hoelang het duurt voordat dat helemaal afgebroken wordt: jaren! En in het milieu komen dan giftige stoffen. Daarnaast blijkt dat in een schone leefomgeving mensen zich fijner en daardoor veiliger voelen en zich socialer gedragen. En als het schoon is, blijken mensen minder gemakkelijk hun afval op straat of in de natuur weg te gooien. Dus opruimen, staat netter en is goed voor het milieu en onze leefomgeving. Help mee Twistvlied en Wickelhof vrij te maken van zwerfvuil. Voor nadere informatie: info@twistvlied-wickelhof.nl

Annette (zelf ook ouder) is de eerste KIWA-gecertificeerde budgetcoach van De Ronde Venen. Ze beschikt over de door Kiwa Nederland BV vastgestelde vakbekwaamheidseisen. De inspiratieworkshop wordt woensdag 29 maart gehouden van 20 tot 21.30 uur in Bibliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. van der Haarlaan. Deelname aan de workshop is gratis, maar aanmelden is wel vereist. Dat kan via de website ouderslokaal.nl.

Abcoude, Baambrugge & Mijdrecht

Sam's kledingactie in De Ronde Venen

Vrijwilligers verzorgen in Abcoude op zaterdag 18 maart een huis-aan-huis inzameling om kleding enz. op te halen. Zet u de zakken vóór 10 uur klaar? In Baambrugge kunt u de zakken brengen naar mevrouw L. de Groot, Rijksstraatweg 1. In Mijdrecht kunt u de spul-

Nieuwe locatie voor Repair Café Vinkeveen Het Repair Café Vinkeveen is a.s. maandagochtend 20 maart 9.30 uur weer open, maar dan op de nieuwe locatie in het centrum van Vinkeveen: de Broedplaats aan de Herenweg 63, onderin het wooncomplex van het Maria-Oord. Daar kunt u voortaan elke derde maandagochtend weer terecht voor reparaties. Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig (met gereedschap, naaimachine etc.) die door u meegebrachte kapotte spullen of kleding gratis repareren. U kunt meekijken en terwijl u wacht is er een (gratis) kopje koffie en/of thee. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk, duurzaam en vaak heel makkelijk is. Kom het ook eens proberen, de koffie/ thee staat voor u klaar. Bij het Repair Café Vinke-

len op 18 maart tussen 12 en 14 uur inleveren bij de Johannes de Doperkerk, Driehuisplein 1. De opbrengst van de kleding is bestemd voor hulp aan vijfhonderd ontheemde Nepalese families. Door twee aardbevingen en diverse landverschuivingen hebben zij in 2015 familieleden, huizen en landbouwgrond verloren. Nog steeds leven ze in tentenkampen. Veel hulp is nog nodig, zie ook www.samskledingactie.nl.

veen kunt u terecht voor allerlei reparaties zoals bijvoorbeeld: Kleding (knopen aanzetten, ritssluitingen maken, broeken korter maken, kapotte zoom, vastnaaien, ellebooglapjes op jas zetten), naaiklussen aan handtassen, tafelkleden, sierkussens, knuffelbeesten etc.; kleine elektrische apparaten, zoals broodroosters, staafmixers, lampjes, stofzuigers, boormachines, etc.; computerapparatuur zoals software aanpassingen aan PC, laptop, iPad, TomTom etc.; (niet al te grote) stoelen en krukjes, maar ook poppenmeubilair, fotolijstjes en houten speelgoed; porselein, aardewerk lijmen of een gebarsten stofzuigerslang maken en wat u verder tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk gerepareerd zou willen hebben. U bent vanaf 20 maart van harte welkom met uw te repareren spullen op: Herenweg 63, Vinkeveen (ingang bibliotheek). Geopend van 9.30 tot 12.30 uur.

Winterwandelen langs boerderijlinten en kades

Driehuis-leerlingen op NK Schoolbowlen Zaterdag 11 maart deden Nora, Laura en Renske van de Driehuisschool in Mijdrecht als de Bowlingstars mee aan het NK Schoolbowlen. Ze hadden zich daarvoor geplaatst door in januari tijdens de voorrondes in Bowlingcentrum Mijdrecht de meeste punten te behalen van alle schoolteams in De Ronde Venen. Het NK Schoolbowlen vond plaats in Claus Event Center in Hoofddorp. Er deden 60 teams mee uit heel Nederland, 20 teams mochten door naar de finale.Helaas hebben ze de finale niet kunnen halen in Hoofddorp, maar ze hebben hun uiterste best gedaan. En veel plezier gehad!

Ria de Korte overhandigt eerste boekje aan Hannie van Leeuwen Ria de Korte-Verhoef, nummer 35 op de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamer, heeft donderdag 9 maart aan Hannie van Leeuwen het eerste exemplaar van haar boekje 'Perspectieven op verpleeghuiszorg; de menselijke waardigheid in geding' uitgereikt. De Korte zet zich al jaren in voor verbeteringen in de verpleeghuiszorg. Hannie van Leeuwen is de ‘grand old lady’ van het CDA.Vele jaren was zij woordvoerder voor sociale zaken in de Eerste en Tweede Kamer. Zij is 91 jaar en laat nog steeds haar stem horen bij het CDA. Het was voor De Korte een eer om Hannie van Leeuwen te ontmoeten en het boekje te overhandigen. Het CDA Wetenschappelijk Instituut heeft het boekje eveneens gepubliceerd op haar website. Het gaat volgens De Korte-Verhoef niet alleen om meer geld. Er moet ook een omslag gemaakt worden in organiseren van zorg rondom de bewoner. Met minder registratiedruk en meer tijd voor bewoners. Een verandering, die goed doordacht moet worden. Daarom heeft zij het boekje geschreven waarin de perspectieven

9

Zaterdag 18 maart houdt IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling. Om 9.30 uur wordt daarvoor verzameld op de parkeerplaats bij de algemene begraafplaats in Wilnis. Er wordt langs het boerderijlint van Spengen, met kans op de laatste sneeuwklokjes en de eerste luidruchtige lammetjes. De wandelaars volgen de kades van Kockengen, die het water buiten de ontginningen moesten houden en na het historisch centrum van Kockengen wordt de Bijleveld gevolgd, met al zijn verrassingen. De wandeling is circa 9 km lang en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Draag stevige waterdichte schoenen en warme kleding. Neem een (warme) drank mee voor tijdens de 'pauze'. Wilt u meteen bij het startpunt beginnen of verdere informatie, dan kunt u contact opnemen met Hans Tuinenburg, tel. 06-18082328. Zie ook www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.

vanuit bewoners, zorgverleners en de organisatie zijn beschreven. De Korte heeft gewerkt in de wijkverpleging en een verpleeghuis, waardoor ze ervaringsdeskundige is. Ook heeft zij landelijk beleid gevoerd over ouderenzorg en is zij gepromoveerd op palliatieve zorg. Mevrouw Van Leeuwen maakt zich ook zorgen over de ontwikkelingen: “Er zijn de afgelopen jaren verkeerde keuzes gemaakt. Ook bewoners in verpleeghuizen verdienen goede zorg.”

Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

17 maart 2017

DE GROENE VENEN

NEUS IN DE BOTER

Tekst David Hague foto's PAtriCK Hesse VertAlinG mAriette VAn stAVeren

Voedsel voor een beter kortetermijngeheugen Ik ben net terug in Mijdrecht na twee weken vakantie in Engeland. Mijn vader vierde zijn negentigste verjaardag en we verwachtten ongeveer twintig mensen die het weekend met ons door zouden brengen. We vierden vaak feesten van deze omvang toen ik opgroeide en de helpende hand die ik mijn moeder dan bood in de keuken vormde een belangrijk deel van mijn opleiding tot cateraar in mijn volwassen leven. Ik bezoek mijn ouders maar twee keer per jaar, waardoor ik duidelijker dan zijzelf zie hoe de jaren van hen beiden hun tol eisen. Wat deze keer vooral opviel, was hoe vreselijk vergeetachtig mijn moeder was geworden. Haar ooit zo briljante geest, vol passie over poëzie en proza, was nu, na een leven lang foutloos dienst te hebben gedaan, behoorlijk onbetrouwbaar geworden. Ik maakte me grote zorgen en mijn vader heimelijk ook. Als u zich in een vergelijkbare situatie bevindt, of iemand kent wiens kortetermijngeheugen faalt, dan is deze column iets voor u. Ik ontdekte dat mijn moeder enorm vooruit was gegaan na ongeveer een week zonder granen, meer water drinken, plus een paar simpele voedselkeuzes en toevoegingen. Dit is wat ik heb gedaan. Ontbijt Ik raad aan: groene smoothies, of fruitsalade met daar bovenop probiotische yoghurt op sojabasis, of volvette 'fromage frais' met lijnzaadpoeder en een theelepel lijnzaadolie. Maar waar het om draait, zijn de omega 3-, omega 6- en omega 9-oliën. Dus koop de beste oliën met deze micronutrienten die u zich kunt permitteren. Gebruik koud geslingerde honing voor zoetheid en strooi er walnoten op en 1 theelepel creatine (waarvan is bewezen dat het de hersenen helpt functioneren). Creatine is een poeder dat vooral in verband wordt gebracht met gewichtheffen, maar bij regelmatig gebruik helpt het bij het herstel van de synaptische verbindingen in de hersenen. Dit is een cocktail van sommige van de meest voedzame stoffen voor het brein die je kunt krijgen. Ik heb de pap en toast uit het verleden vervangen door dit meer gezonde alternatief, en het duurde maar twee weken voordat ik resultaat zag! Ik zorgde ervoor dat bij mijn ou-

ders alle supplementen en gezonde toevoegingen makkelijk te vinden waren in een speciale doos naast de waterketel. Ik zette er potten neer met vitamine B12, vitamine A en D, levertraancapsules met omega 3,6 en 9, en een pot creatine. Ik kocht ook capsules met acidophilus en bifidus microorganismen om de afbraak van voedsel in de darmen te helpen. Een niet goed werkend spijsverteringssysteem ligt aan de basis van de meeste gezondheidsproblemen, en het spijsverteringskanaal vormt dan ook een goed startpunt om allerlei ziekteverschijnselen te behandelen. Daarom adviseer ik u ook om regelmatig te ontgiften en te vasten. Ik vulde de koelkast met verse groenten en fruit. Ik kocht een hoop avocado’s en verse zalm, allebei supervoeding voor de hersenen. Toen ik eenmaal terug was in Mijdrecht, ging ik op zoek naar professioneel advies. Voor richtlijnen kan ik u van harte Riekske Bison-Lutz aanbevelen, orthomoleculair voedingscoach te Baam-

brugge. Zij zond me de volgende informatie toe, die ik hier met u deel. Water Door voldoende water (1,5 tot 3 liter per dag) te drinken, houdt u de vochtbalans in uw hersenen op peil en verbetert u daarmee op een eenvoudige manier het vermogen om goed te kunnen nadenken. Om te voorkomen dat u mineralen verliest door het reinigende effect van veel water drinken, kunt u een half theelepeltje ongeraffineerd zeezout toevoegen aan één tot drie waterglazen per dag. Hierdoor zorgt u dat uw lichaam gemineraliseerd blijft en helpt het uw elektrolytengehalte op peil te houden.

hersenen terecht. Het is daarom belangrijk dat u kwalitatief goede voeding binnen krijgt, dus zo onbewerkt en vers mogelijk. Fabrieksvoedsel en toevoegingen, zoals smaakversterkers en zoetstoffen, belasten uw lichaam en uw hersenen. In uw darmen worden veel hormonen aangemaakt, die via de hersenen invloed hebben op uw gemoed en stemming. U kunt uw darmen gezond krijgen door onder meer zo min mogelijk suiker, granen, alcohol en melkproducten te eten en meer vis, gefermenteerde producten en groenten. Gezonde darmen, gezond brein!

Hersenen en darmen Er wordt de laatste jaren steeds meer bekend over de relatie tussen hersenen en darmen. De voedingsstoffen die in uw darmen worden opgenomen, komen ook in uw

Gezonde vetten Uw hersenen bestaan voor een groot gedeelte uit vet. De vetten die we eten, hebben dus grote invloed op onze hersenen. Het eten van slechte vetten, zoals

Zaterdag 8 april van 19 tot 22 uur in het Spoorhuis Vinkeveen

De Glorie van Vinkeveen - de lekkerste gerechten met Vinkeveense ingrediënten Directeur/eigenaar Gert Tetteroo van het Spoorhuis in Vinkeveen woont nu iets meer dan een jaar in deze deelgemeente en wat hem als restaurant-zoon direct opviel: het buitensporig goede aanbod van hoge kwaliteit voedsel, zowel in winkels als restaurants.

Gert Tetteroo: “Van de heerlijke op turf gerookt metworst van slager Bob van der Spruijt, de ambachtelijke kazen van Annie en Leon van der Arend, de autochtone paling van Bert Klinkhamer, Baambrugs big varken van de Lindenhoff, de groenten van de Groentehal aan de Demmerik (alleen de geur al als je de winkel binnenloopt), de maaltijden van traiteur Vorqq: de kwaliteit is bijzonder hoog. En bovenstaand lijstje is zeker niet uitputtend, er is nog veel meer lekkers te halen alhier”, vertelt hij enthousiast. Op zaterdag 8 april wil Gert Tetteroo dat laten zien en vooral laten proeven in het Spoorhuis, onder de bezielende leiding van maître Dick Pater. Met zijn 7-gangen Orient-Express-diner scoorde Dick vorige maand al een dikke 10 in een uitverkocht Spoorhuis. Op 8 april neemt hij u mee op een reis langs culinaire hoogtepunten van De Ronde Venen, waarbij de producenten u meer vertellen over de geheimen van hun heerlijkheden. Kosten: 50 euro p.p., exclusief drankjes. Reserveren via info@hetspoorhuis.nl of tel. 06-24861345.

transvetten in bewerkte voeding als gefrituurd voedsel, koek en chips, leidt tot slecht functionerende hersencellen. Vis- of algenolie is zo belangrijk omdat het als vrijwel enige olie - de vetzuren EPA en DHA bevat. Deze zijn zeer belangrijk voor goed werkende hersenen. Let bij de aanschaf van visolie-supplementen op de zuiverheid en het MSC-keurmerk of kies een algenolie van goede kwaliteit. Als u vragen heeft over dit of een ander artikel van 'Neus in de boter' laat het ons alstublieft weten op www.davidhague.nl. Voor persoonlijk voedingsadvies en aanschaf van hoogwaardige voedingssupplementen kunt u ook contact opnemen met Riekske via

www.healthyfoodworks.nl.


DE GROENE VENEN

17 maart 2017

11

HET VERHAAL VAN

Tekst Anja Verbiest

Sandra Hoffman (S&S Catering) uit Abcoude verzorgt crewcatering op televisie- en filmsets

“Een professionele ‘keuken op wielen’ geeft me nog meer mogelijkheden” In Abcoude zijn door de jaren heen al vele films en televisieprogramma’s opgenomen. En nog altijd zijn de mooie huizen en idyllische plekjes geliefd bij producers, regisseurs en acteurs. Als de catering dan ook nog eens wordt verzorgd door Sandra Hoffman van S&S Catering is het helemaal top. Zes jaar geleden begonnen Sandra en haar man Stephan een huiskamerrestaurant aan de Ereprijs in Abcoude. Daarnaast verzorgden ze onder meer hapjes en buffetten voor ‘feesten en partijen’, naast zakelijke lunches en recepties. “In onze woonkamer was er plaats voor maximaal 20 personen en vanaf het begin was het vol”, vertelt Sandra. “Het was een gezellige en drukke tijd, met daarnaast ook mooie opdrachten op locatie, inclusief drankjes en bediening. Ik kookte en Stephan verzorgde alles eromheen. Hij heeft namelijk de Hotelschool gedaan en ik ben in mijn jonge jaren begonnen als gastvrouw in de horeca. Zo kwam ik ook terecht bij een partycateraar, waar ik als hobbykok heel veel leerde over gezond koken. Langzaam maar zeker is deze passie echt mijn werk geworden.” Sandra straalt als ze vertelt hoe ze elke doordeweekse morgen om kwart over vijf opstaat en vervolgens in de professionele keuken in hun huidige woning aan de Zilverschoon heerlijke shakes klaarmaakt met vers fruit en allerlei ander gezond lekkers. “Ik verzorg alweer voor het vierde seizoen het ontbijt voor de makers en gasten van het tv-programma Koffietijd. Alles moet om half zeven klaarstaan, zowel in de regieruimte als op de plaats waar de gasten en de presentatoren ontbijten. Dus ik ga hier uiterlijk om zes uur de deur uit, met alle verse ingrediënten voor die dag in mijn busje. Als ik alles heb klaargezet, rijd ik

terug naar Abcoude. Tegen acht uur ben ik dan meestal weer thuis. Soms ga ik nog even slapen, maar vaak ga ik meteen door met de voorbereidingen voor een volgende opdracht. Ja, ik heb het lekker druk!” ‘De lekkerste ooit’ De opdracht voor Koffietijd, dat van september tot eind mei vijf ochtenden per week wordt uitgezonden, kreeg Sandra na opnames voor een documentaire bij Villa Oldenhoff, waarvoor zij de catering verzorgde. “De producer vond mijn lunch ‘de lekkerste ooit’ en dat vertelde ze op de redactie van Koffietijd, waar ze ook werkte. Kort daarna werd ik uitgenodigd om, naast drie andere cateraars, een week te komen proefdraaien. Dat beviel blijkbaar. Daarna is het balletje voor mij gaan rollen. Binnen dit wereldje werken productieteams op verschillende projecten en zo weten steeds meer film- en televisiecrews S&S Catering te vinden.” Inmiddels heeft Sandra zich volledig gespecialiseerd in ‘crewcatering’. “Ik vind dit bijzonder om te doen, ik kom op plekken waar ik anders nooit zou komen. Acteurs hoeven ’s ochtends thuis in principe alleen maar even te douchen en iets makkelijks aan te trekken, de rest wordt allemaal op de set geregeld. Ik zorg doorgaans voor al het eten, maar bijvoorbeeld ook dat er direct na een opname een lekkere cappuccino klaarstaat voor een acteur die daar erg van houdt. Kan hij meteen daarna weer door…”

Sandra Hoffman: “Met een cateringwagen kan ik op de set koken. Via crowdfunding hoop ik daarvoor de benodigde financiële middelen bijeen te krijgen. Gemmy Baauw ondersteunt me daarbij.” foto PAtriCK Hesse Het kan gebeuren dat Sandra vandaag gebeld wordt om morgen het ontbijt, een warme lunch en de ‘wrap-hap’, waarmee een draaidag wordt afgesloten, te verzorgen voor zo’n 20 of 30 personen. “Top, maar wel extra aanpoten. Gelukkig kan ik dan rekenen op enkele freelancers die me regelmatig helpen. En op Stephan die, na zijn eigen werk bij een bedrijfscateraar, ook vaak bijspringt.” Crowdfunding voor ‘keuken op wielen’ Sandra kookt thuis en brengt alles vervolgens met haar busje naar de set ergens in het land. Op die manier kan zij op locatie een gezelschap tot circa 30 mensen verzorgen. “Veel opdrachten die ik voor dit jaar al heb aangenomen, zijn echter voor nóg grotere groepen en dan huur ik

een grote cateringwagen. Maar dat kost veel geld. Daarom wordt het tijd voor een professionele ‘keuken op wielen’. Geen ‘foodtruck’ zoals je op festivals ziet, maar een echte bedrijfswagen. Van een meter of vier lang en zo’n twee meter breed, waarvoor je geen speciaal rijbewijs nodig hebt. Die wagen kunnen we zelf financieren, maar voor de aanschaf van alle apparatuur, plus servies en bestek voor zo’n 80 man, heb ik financiële hulp nodig. Daarom zijn we een crowdfundingsactie begonnen via Doorgaan.nl, een initiatief van ondernemersverzekeraar De Amersfoortse.” Via de crowdfundingsactie, waarbij Sandra geholpen wordt door Gemmy Baauw van GEM business support uit Abcoude, hoopt S&S Catering 37.500 euro bij elkaar te krijgen. “Ook kleinere bedragen helpen en

natuurlijk staat er iets tegenover. Iedereen die helpt om de inrichting van onze nieuwe cateringwagen mogelijk te maken, ontvangt een uitnodiging voor een speciaal culinair event: een eigen festivaldag, op een mooie locatie hier in de buurt, om te komen proeven, ruiken en vooral ook zien waarin je geïnvesteerd hebt. Dat wordt echt een feestje, met allemaal verse producten uit onze eigen regio. Verder heb ik diverse verrassingen in petto, zoals een bedanktasje met ‘Sandra’s Favorites’. Op www. doorgaan.nl/sens kun je zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. Wij hopen op heel veel gasten die dag, want dan is het helemaal goed gekomen met de inrichting van de cateringwagen. Het zou geweldig zijn als ik er eind mei mee op pad kan!” Zie ook www.doorgaan.nl en

www.senscatering.nl.

Gemeenteraad in gesprek met inwoners over hulp en zorg Op zaterdag 25 maart houdt de gemeenteraad van De Ronde Venen de derde editie van de ‘Dag van de Zorgvrager’. De raadsleden willen op deze dag van inwoners horen wat zij vinden van de zorg en hulp die zij krijgen. Wat gaat er goed? Wat zou beter kunnen? Welke ideeën zijn er ter verbetering? De gemeenteraad hoort het graag.

De gemeente zorgt sinds 1 januari 2015 voor een groot deel van de zorg en hulp in de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp, jeugdhulp, het vinden van werk, woningaanpassingen, beschermd wonen, uitkeringen, mantelzorgondersteuning en bijzondere bijstand. De vorige twee edities van de Dag van de Zorgvrager waren erg waardevol. Met veel opmerkingen is ook concreet iets gedaan. Bijvoorbeeld, de meeste opmerkingen werden gemaakt over de communicatie en bereikbaarheid. De gemeente heeft daar maatregelen op genomen, zoals een betere telefonische bereikbaarheid van klantmanagers en consulenten en de verspreiding van de informatiekaart. Ook is besloten dat bij eventuele herindicaties de zorgor-

ganisaties betrokken worden die de begeleiding van de betreffende inwoner verzorgen. De gemeenteraad wil naast goede ideeën om dingen beter te doen ook horen wat er al erg goed gaat, zodat dat vooral niet veranderd wordt. De Dag van de Zorgvrager bestaat uit een ochtendbijeenkomst (10 tot 12 uur) en een middagbijeenkomst (13 tot 15 uur). Het programma van beide bijeenkomsten is hetzelfde. De bijeenkomsten beginnen met een korte uitleg en vervolgens gaan de aanwezigen in kleinere groepen met raadsleden in gesprek over hun ervaringen met de hulp of zorg in De Ronde Venen. Aan het eind van het programma zullen de raadsleden vertellen wat zij zoal gehoord hebben en

welke punten ze willen meenemen in het gesprek met het college. Inwoners kunnen zich aanmelden via griffier@derondevenen.nl onder vermelding van hun naam, telefoonnummer en voor welke bijeenkomst (ochtend of middag) zij zich aanmelden. De raad ontvangt deze aanmeldingen graag vóór woensdag 22 maart. Voor inwoners van Abcoude of Baambrugge die de Dag van de Zorgvrager willen bijwonen maar geen vervoer hebben, kan de Plusbus van Tympaan-De Baat uitkomst bieden. Bij aanmelding kan doorgegeven worden of u daar gebruik van wilt maken en of er rekening gehouden moet worden met een eventuele rolstoel. De kosten hiervan bedragen 3 euro per persoon.

Modeshow en pannenkoeken voor bewoners Maria-Oord Bewoners van verpleeghuis Maria-Oord werden afgelopen vrijdag getrakteerd op een modeshow van Doorduyn Mode en een lunch van pannenkoeken, verzorgd door vrijwilligers. Intussen kregen de bankjes verspreid over het terrein van het verpleeghuis een opknapbeurt door vrijwilligers van de plaatselijke VVD en met hulp van schildersbedrijf Van Asselen. Al dit moois werd gedaan in het kader van NLdoet, de jaarlijkse grote vrijwilligersactie van het Oranje Fonds.


12

17 maart 2017

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 De Vliegenvanger III De schoonheid van de leugen Ravelli Olivia Ravelli besluit al op jonge leeftijd om schrijfster, piloot én gelukkig te worden. Twee voornemens worden beloond. Haar eerste roman is meteen een bestseller. En als F-16 gevechtsvlieger voert ze samen met haar collega en hartsvriendin Deborah gevaarlijke missies uit. Op het relationele vlak zijn de vrouwen krachtig en origineel, maar liefde laat zich niet dicteren. Haar kinderjaren brengt Olivia door in Tanzania, onder de vleugels van de excentrieke Helga von Bissacker. De drie vrouwen zien hun levens samenvloeien in een verbond waarbij hun vriendschap tot het uiterste wordt getest. Ook duikt Olivia steeds dieper in de duistere geschiedenis van haar familie en de legendarische Vliegenvanger...

1.

Titel: De grond onder onze voeten Auteur: Jesus Carrasco "Spanje is een bezet land en wordt gekoloniseerd door Het Rijk. In een dorpje hebben de gepensioneerde legeroverste Iosif, lichamelijk een wrak, en zijn vrouw Eva Holman zich op een boerderij gevestigd. Dan vindt Eva op hun terrein een indringer, een

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

Het Grote Foute Jongens Boek Rob Hoogland en Arthur van Amerongen De columnisten Rob Hoogland en Arthur van Amerongen vertegenwoordigen twee verschillende werelden, maar hebben toch veel gemeen: humor, spitsvondigheid en maling aan politieke correctheid. Zij zeggen onverbloemd wat zij vinden en passen daarbij vaak het stijlmiddel van de satire toe. Ze leerden elkaar al chattend beter kennen op Facebook, zochten elkaar regelmatig op en besloten tot een unieke samenwerking, die resulteerde in dit boek. In korte dialogen en langere verhalen passeren alle denkbare onderwerpen de revue: de wereld van de media, drank & drugs, voetbal en sport in het algemeen natuurlijk, de grachtengordel, popmuziek, meisjes, politiek, literatuur, misdaad, leven & dood.

De blindganger Igor Znidarsic Op een dag verdwijnt Lodewijk de Graaf, van De Graaf & De Jong Advocaten, spoorloos. Omdat er zeer sterke aanwijzingen zijn voor een misdaad belandt de zaak op het bureau van rechercheur Bianca Uithuizen. Een slepend zakelijk conflict en een riante erfenis passeren als motieven de revue, maar verdwijnen bij gebrek aan concrete aanwijzingen al snel in de prullenmand. Net als het dossier is gesloten, wordt in een bos op de Veluwe vastgoedhandelaar Onno van Schijndel gevonden. Hij is levend gespietst aan een paal en langzaam een onmenselijke dood gestorven. En dan wordt bij de sloop van een boerderij in een soort grafkelder het bijna vergane lijk van Lodewijk de Graaf aangetroffen...

Je ziet mij nooit meer terug Sonja Barend Sonja Barend was decennialang een van de meest vertrouwde gezichten op de Nederlandse televisie. Generaties groeiden op met haar programma’s. Haar heldere en betrokken manier van interviewen was een voorbeeld en inspiratie voor velen. Achter haar elegante en intelligente verschijning gaat een aangrijpend oorlogsverleden schuil. In deze indringende memoires stelt ze niet alleen vragen, maar zoekt ze ook antwoorden. Op vragen die haar al sinds haar jonge jaren achtervolgen over het lot van haar vader en moeder in oorlogstijd. Al zoekende probeert ze inzicht te geven in wat haar gedurende haar hele loopbaan heeft bewogen en de richting van haar televisiewerk heeft bepaald.

inlander, opgerold liggend tussen de planten. Volgens de regels van Het Rijk is het verboden inlanders onderdak te bieden. Eva probeert hem van het land te jagen. Maar als de indringer niet weggaat, tolereert ze zijn aanwezigheid. Ze geeft hem te eten en laat hem klusjes doen. Verhalen worden niet verteld omdat mensen gelukkig zijn. 'En ze leefden nog lang en gelukkig...' doet in veel gevallen afbreuk aan het verhaal dat net verteld is. Eva is ongelukkig en als stapje voor stapje de geschiedenis

van de indringer bekend wordt, wordt duidelijk dat er maar een enkeling in zijn leven is geweest - nota bene een Hollandse landmeter - die zijn leven een beetje dragelijk heeft proberen te maken. De verschrikkingen die de naamloze indringer heeft moeten ondergaan, herinneren aan ons bekende verhalen over de bijna speelse wreedheid van soldaten. Zo raakt het verdriet van Eva verweven met dat van de naamloze man. Carrasco schrijft op een manier dat je als lezer de ijzige kou, de verzengen-

de hitte, de ondraaglijke dorst bijna aan den lijve ervaart. De overheersing door Het Rijk, de onderdrukking van de oorspronkelijke bewoners, de regels voor de onderdanen, ze worden niet ter discussie gesteld, maar Eva weet wel dat ze zich er niet aan houdt. Tot het einde…? Wie onderdrukt of vernederd wordt, heeft als Eva of de naamloze man weinig meer om zich aan vast te houden dan de grond onder onze voeten."

heeft de primeur: een gerookte olijfolie! Je mag mij tot een liefhebber van gerookt eten en drinken rekenen, dus ik stond te springen toen de gelimiteerde oplage-flessen binnenkwamen!

gend is. De rooksmaak die eraan zit, is absoluut niet met allemaal kunstjes en smaakjes tot stand gekomen maar echt alleen door het rookproces.

2.

3.

4.

Als mensen samen in een huis leven ontstaan er tal van gebruiken en gewoonten in de manier van met elkaar omgaan. Op het moment dat dementie zich aandient zal dat van grote invloed zijn op de onderlinge relatie en band. Sandra van Dijk is psycholoog bij Careyn Maria-Oord. Zij spreekt deze avond over veranderend gedrag bij dementie. Heeft u belangstelling kom dan woensdag 22 maart, als u wilt samen met degene voor wie u de zorg op zich neemt, naar deze avond in ontmoetingscentrum de Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Smit, de coördinator Mantelzorg bij Tympaan-De Baat (0297) 230 280 of per e-mail e.smit@stdb.nl. Mocht u gebruik willen maken van de vervoersservice AutoMaatje, neemt u dan contact op met Servicepunt De Ronde Venen, telefoon (0297) 587 600.

Roken op culinaire wijze Roken! Je denkt misschien meteen aan die ongezonde gewoonte en associeert het wellicht niet direct met de variant waarmee we ontzettend veel eten en drinken een mooie smaak kunnen geven! Gerookte spek, zalm, paling en andere vissoorten zijn heerlijke delicatessen, waarbij die heerlijke smaak tot stand komt door het bereiden met houtsnippers of andere materialen. Maar heeft u wel eens gehoord van rook-thee, zoals een Chinese Lapsang Souchong of een Nederlandse theespecialiteit: kistje van de Keijzer? Of heeft u wel eens gekookt met gerookt zout? Het roken geeft de producten een sterke en soms uitgesproken smaak, maar de echte liefhebbers zijn er dol op. De Spaanse ster in het roken van paprikapoeder 'La Chinata' (serieus het poeder waarmee menig internationaal sterrenchef werkt)

Hoe werkt dat en wat voegt het aan het product toe, dat roken? De olijfolie word gemaakt van 100% Spaanse Arbequina-olijven. De koudgeperste olie wordt 'koudgerookt' op een mengsel van hooi, eikenhouten krullen en diverse kruiden. Deze rookmethode is er een die in Finland al meer dan 1000 jaar wordt gebruikt en in het kleine Spaanse plaatsje Plasencia doen ze dit zo goed mogelijk na. Koud roken is moeilijker dan warm roken. De temperatuur ligt - afhankelijk van wat je rookt en het gewenste resultaat- ergens tussen de 15 en 25 °C. Het roken kan van enkele uren tot enkele dagen duren. Al die tijd moet je de temperatuur in de gaten houden en zorgen dat de rook goed blijft. Je wilt geen hitte, omdat je product er anders aan gaat, maar je wilt wel graag rook om die smaak optimaal te krijgen. Bij deze olie duurt het roken maximaal 15 dagen en dat zorgt ervoor dat de geur van de olie overweldi-

5.

GeleZen Door Bert VelDstrA

Alzheimer Café op 22 maart

“Hoe ga je om met gedragsproblematiek?”

Vrouwen die vreemdgaan Wieke van Oordt Bibi, halverwege de veertig, weet niet wat haar overkomt: tijdens een presentatie op een beurs voelt ze ineens de onbedwingbare neiging om met een man uit het publiek naar bed te gaan. Een paar weken later bekent ze haar overspel aan haar drie beste vriendinnen. En wat blijkt? Ze doen het allemaal. Ze richten een club op: Vrouwen Die Vreemdgaan. En ze maken regels: niet vertellen, niet met bekenden, niet bij je partner weggaan en niet verliefd worden. Het gaat alleen om de seks, dus wat kan er misgaan? Ze gaan er vol voor, maar hoe verder ze gaan, hoe meer ze geconfronteerd worden met de werkelijkheid. Wie houdt het vol? Wie liegt? En is het soms echt beter om de waarheid te verzwijgen?

Nu denk je misschien: hier dip ik niet even een stokbroodje in... waar kan ik het bij gebruiken? Tal van gerechten waaraan je misschien niet meteen denkt, til je een aantal levels hoger met deze olie. Denk bijvoorbeeld aan: steak-tartaar, tonijn-tartaar, zalm, lamsvlees, het maken van mayonaise, tomatensalade en ga zo maar door. Wel geldt 'less is more'. Een paar druppels zijn genoeg. Benieuwd? Natuurlijk willen we je deze olie graag laten proeven, want deze manier van roken is er een die we je rustig aan kunnen bevelen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl

Schrijfster Joke Hermsen op CNS in Abcoude Op donderdagavond 23 maart zal schrijfster en filosofe Joke Hermsen een lezing houden over het thema Identiteit op basisschool CNS in Abcoude. Deze maand wordt er op de CNS gewerkt aan het project 'Wie ben ik? Wie ben jij?'. Passend bij de leeftijd en het niveau van de kinderen wordt er een veelheid van activiteiten en lessen aangeboden op het gebied van identiteit. Daarbij wordt nadrukkelijk een relatie gelegd tussen identiteit, kunst (literatuur, schilderkunst, film, muziek) en burgerschap. De lezing wordt gehouden in de hal van de CNS, Blomswaard 2 in Abcoude. De zaal is open vanaf half acht. De toegang is gratis.


DE GROENE VENEN

17 maart 2017

IN VOL BEDRIJF

13

Tekst Piet van Buul

Autobedrijf Kooyman Vinkeveen

"Wij zijn een full-service autobedrijf" De geschiedenis van het familiebedrijf Kooyman in Vinkeveen voert terug tot ergens in de achttiende eeuw. De huidige eigenaar Carlos Kooyman is inmiddels ook al bijna vijfentwintig jaar bij het bedrijf betrokken. Overgrootvader Piet Kooyman was gediplomeerd hoefsmid en repareerde boten, auto’s, motoren en rijwielen. Opa Cor ging ook vrachtauto’s repareren. Hij was een van de eerste Fiat-dealers. De ouders van Carlos, Hans en Leny, kwamen in 1970 in het bedrijf. Zij bouwden in 1987 een nieuwe garage en showroom en hebben meer dan veertig jaar leiding gegeven aan het bedrijf. Inmiddels zorgen Carlos en zijn vrouw Wilma ervoor dat het bedrijf in de huidige tijd meer dan vooruitstrevend is. “Jarenlang stond ons bedrijf voornamelijk bekend als Fiat-dealer”, zegt Carlos. “Ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot een full-service autobedrijf, waar iedere autobezitter terecht kan.” De autowereld is voortdurend in beweging. Autofabrikanten werken samen, bedrijven worden overgenomen en samengevoegd en auto’s worden samengesteld met onderdelen van verschillende merken. Ook op technologisch gebied maakt de autobranche een enorme ontwikkeling door. Auto’s moeten veiliger en schoner, moderne elektronica deed zijn intrede en het comfort werd aanzienlijk verbeterd. Carlos: “Doordat Fiat ook op het overnamepad ging, kwamen Dodge, Chrysler en Jeep erbij. Dat had tot gevolg dat deze merken ook een vast bestanddeel uit zijn gaan maken van ons assortiment. Wij zijn nu onder anderen Mopar Aftersales-contractant. Mopar is het overkoepelend aftersales-orgaan van alle merken van de Fiat Automobiles Group. Dankzij dit contract hebben wij ons assortiment aanzienlijk kunnen uitbreiden. Wij zijn nu een full-service autobedrijf, waar men voor elk merk van elk bouwjaar terecht kan voor onderhoud en of reparatie.” Vakkennis Om de pretentie waar te kunnen maken dat men in staat is alle merken goed te kunnen onderhouden, dient de garage te beschikken

over gekwalificeerde medewerkers en over geavanceerde apparatuur. “Daar besteden we dan ook heel veel aandacht aan”, zegt Carlos. “We hebben een team van monteurs die al heel lang bij ons werken. Om de nieuwe ontwikkelingen bij te houden, volgen zij regelmatig extra opleidingen en trainingen. Verder beschikken wij over de meest geavanceerde uitleesapparatuur waarmee we elk automerk in onderhoud kunnen nemen. En dan gaat het niet alleen om de allernieuwste modellen voorzien van uitgebreide elektronica. Ook iemand die zijn oude Volkswagen Polo voor een onderhoudsbeurt bij ons brengt, kan rekenen op een vakbekwame service. Onze filosofie is dat je als moderne ondernemer niet alleen in staat moet zijn om de huidige ontwikkeling bij te houden, maar dat je er ook voor zorgt dat je klaar bent voor over vijf jaar. Daar is ook de opleiding en training van onze mensen op gericht. En daar houden we ook zoveel mogelijk rekening mee bij de aanschaf van apparatuur voor onze werkplaats. Naast onderhoud en reparatie is ons bedrijf ook gespecialiseerd in schadeherstel. Wij repareren alle schades volgens fabrieksspecificatie en voor alle verzekeraars.”

Walk & Talk voor werkzoekenden in Bibliotheek Mijdrecht In februari is de Bibliotheek gestart met Walk & Talk-bijeenkomsten, waar werkzoekenden de mogelijkheid hebben elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en contacten te leggen. Op maandag 20 maart van 10 tot 12 uur is er een nieuwe bijeenkomst. Gastspreker deze ochtend is Dyanne van Tessel, Coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk. Zij zal een en ander vertellen over vrijwilligerswerk. Wat is vrijwilligerswerk? Hoeveel tijd besteed je eraan? Wat is de meerwaarde voor jezelf? Wat zijn de mogelijkheden in De

Ronde Venen? Hoe vind je vrijwilligerswerk? Er zijn laptops aanwezig, zodat bezoekers na afloop eventueel meteen de vacature-site kunnen raadplegen. Bent u werkzoekend of wilt u van baan veranderen? Dan bent u van harte welkom in de Bibliotheek Mijdrecht op maandag 20 maart. U hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Aanmelden is wel wenselijk, stuur daarvoor een mailtje met uw gegevens naar info@bibliotheekavv.nl.

Nieuwe Taalkamer op vrijdag in Mijdrecht Afgelopen jaar hebben heel wat nieuwkomers hun weg naar De Ronde Venen gevonden. Voor hen, maar ook voor andere mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, komt er nog een Taalkamer bij. Deze start op 24 maart op de vrijdagochtend van 10 tot 12 uur in Buurtkamer Mijdrecht. In een Taalkamer worden de mensen door vrijwilligers gastvrij ontvangen en kan er in een ongedwongen sfeer over allerlei onderwerpen gesproken worden. Het is geen les, maar helpt mensen wel om over een taaldrempel heen te stappen. De bijeenkomsten zijn kosteloos en aanmelden is niet nodig. De Taalkamer is er voor iedereen, dus ook voor mensen die het leuk vinden om mensen met een andere culturele achtergrond te ontmoeten. Er zijn diverse plekken waar Taalkamers gehouden worden. Op maandag van 10

tot 12 uur in Buurtkamer Wilnis, Pieter Joostenlaan 24 (achter de Willisstee), op woensdag van 16.30 tot 18 uur in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude, op donderdag van 19 tot 20.30 uur in Het Raakvlak in de Mijdrechtse bibliotheek aan de Dr. J. van der Haarlaan 8 en vanaf 24 maart op vrijdag van 10 tot 12 uur in Buurtkamer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5. De Taalkamer is een initiatief van TympaanDe Baat in samenwerking met het Taalhuis De Ronde Venen.

Carlos Kooyman: “Dankzij een contract met het overkoepelend orgaan van alle merken van de Fiat Automobiles Group, konden we ons assortiment flink uitbreiden. Wij zijn nu een full-service autobedrijf, waar men voor elk merk van elk bouwjaar terecht kan voor onderhoud en of reparatie.” Campers Een andere specialiteit van autobedrijf Kooyman is het onderhoud van campers. Carlos: “De markt van campers groeit nog steeds en de campers worden ook steeds groter en comfortabeler. Wij verkopen zelf geen campers, maar hebben ons gespecialiseerd in het onderhoud ervan. Dat is overigens niet zo vreemd wanneer je bedenkt dat zeventig procent van de campers op een onderstel van Fiat staat. Er zijn verschillende gerenommeerde verkopers van campers, onder wie bijvoorbeeld Marsman in Mijdrecht, waar we goede contacten mee hebben. Ook voor de campers geldt dat wij service en onderhoud verrichten voor alle merken.” Samenwerken De markt is voortdurend in beweging en verandert snel. “De eisen worden steeds strenger en de marges worden steeds kleiner,” stelt Carlos vast. “We zijn een klein bedrijf en dat

willen we graag zo houden. We kennen al onze klanten en de omvang van het bedrijf is overzichtelijk, zodat je snel en effectief kunt reageren op de vraag van de klant. Om je te kunnen handhaven, moet je samenwerken met andere dealers. Zo hebben wij onder meer een samenwerking op het gebied van de verkoop van gebruikte Fiat’s. Via www.gebruiktefiatnederland.nl clusteren wij samen met drie andere collega-dealers onze voorraden. Die samenwerking is gebaseerd op een onderlinge vertrouwensband, waardoor wij kunnen putten uit elkaars voorraad. We kunnen langs deze weg ook zoekopdrachten uitzetten. Daardoor wordt de kans dat we snel aan een zoekopdracht kunnen voldoen alleen maar groter.”

Autobedrijf Kooyman is gevestigd aan Demmerik 26 in Vinkeveen. Tel. 0297-261285. Voor meer informatie: www.autobedijfkooyman.nl.

VIB-bijeenkomst over Ondernemersfonds De Ronde Venen Maandag 20 maart vindt de managementsociëteit van VIB De Ronde Venen plaats in het gemeentehuis te Mijdrecht. De bijeenkomst voor ondernemers en managers van bedrijven in De Ronde Venen staat vrijwel geheel in het teken van Het Ondernemersfonds. Met behulp van een ondernemersfonds bekostigen ondernemers gezamenlijk activiteiten in de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van promotie. Aan de hand van presentaties vanuit de gemeente en een paneldiscussie met ervaringsdeskundigen van andere ge-

meenten en instanties, wordt het publiek geinformeerd over de kansen en mogelijkheden van dit fonds. Uiteraard zal ook worden stilgestaan bij de uitkomst van de Tweede-Kamerverkiezingen. Leden van VIB De Ronde Venen kunnen zich aanmelden via de gebruikelijke weg. Vertegenwoordigers van bedrijven in De Ronde Venen die geen lid zijn, maar belangstelling hebben de middag bij te wonen, kunnen zich wenden tot info@vibderondevenen.nl. Meer informatie over deze middag vindt u op

www.vibderondevenen.nl/agenda.


14

17 maart 2017

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Nieuwe Triumph Bobber 1200:

'Fonz Approved' De eerste test van het jaar, met meteen al een heel vette fiets. Als deze de toon zet, dan kan ik mijn borst nat maken en wacht me een prachtseizoen! Ik had 'm alleen nog maar in teaser-films en op foto's gezien, maar ik sta nu eindelijk oog in oog met deze geweldige fiets. Als het woord zou bestaan, zou ik hem omschrijven als 'UltraUbercool'. Ik heb het over de nieuwe Triumph Bobber 1200. Hiermee pakt Triumph de koe bij de hoorns en bouwt men heel slim voort op het rijke verleden, met alle nieuwe snufjes zoals traction control en mappings met een enorm lekker vet retro-sausje eroverheen. I love it! De fiets is laag, met de mono-achterveer pronkend onder het zwevende zadel en het brede stuur met die kekke spiegels. Ik kan niet wachten om plaats te nemen op deze hipster. De dikke klappen komen stationair redelijk bescheiden uit de prachtdempers zetten, maar met een toefje gas erop gromt hij tevreden. Met het allergrootste gemak schakel ik op. De fiets is koud en maagdelijk nieuw, dus ik hou me in (hoewel dat best moeilijk is). Het

lijkt wel of mijn voet niet eens de versnellingspook hoeft aan te raken, maar dat ik door mijn onderbewustzijn de fiets vanzelf laat schakelen. Zoals ik eerder wel eens heb geschreven vind ik dit zó goed van Triumph, het lijkt wel alsof ze met elk nieuw model het schakelen hebben geperfectioneerd. Wat een feest! Even denk ik terug aan mijn jeugd, met de vrolijke sitcom 'Happy Days', die zich afspeelde in de jaren vijftig in Amerika. Vol met jukeboxen, petticoats en grote sleeën en met in de hoofdrol Ron Howard, die na zijn acteurscarrière is uitgegroeid tot een van de beste regisseurs in de filmindustrie. Maar één karakter uit de serie stal pas echt

de show, de 'ultra-UberCoole' Arthur Herbert Fonzarelli, beter bekend als 'The Fonz' en gespeeld door Henry Winkler. Deze rol maakte de acteur onsterfelijk. The Fonz was echt cool en reed natuurlijk niet in een auto. Hij had een motor en wel een... Triumph. Als de serie vandaag de dag een 're-run' zou krijgen, dan zou de Bobber absoluut het vervoermiddel van The Fonz zijn. Ondertussen ben ik gestopt voor de gebruikelijke foto's. Ik sta midden in de polder en het is even doodstil. Ik geniet van de mooie details van deze fiets. Zoals de ogenschijnlijk jarenvijftig-carburateurs, die geweldig ogen maar gewoon benzine-injectie zijn, of het prachtige achterspatbord... Geweldig! Onder de noemer 'Endless Possibilities' heeft Triumph ruim 150 acces-

soires voor de Bobber. Er is zelfs een heuse kledinglijn, om niet alleen de fiets maar ook jezelf te stylen. De fiets is gewoon pure rock 'n roll! Het 1200 cc metende Bonnevillemotorblok heeft een verhoogd koppel, dat speciaal voor de Bobber is afgesteld voor nog meer koppel en vermogen in de lage regionen van het toerenbereik. De krachtbron zorgt samen met de prachtige ingekorte 'peashooter' uitlaatdempers en de unieke dubbele luchtfilterkast

voor een geweldige rijbeleving. Op de terugweg neem ik het er even goed van en ben ik helemaal in mijn element. Na een flink straatje om lever ik met tegenzin de Bobber weer in bij Aad van Roké Motors. Ik denk dat Henry Winkler het stempel 'Fonz approved' met liefde op de Bobber plakt, want cooler dan dit wordt het niet... De Triumph Bobber staat te koop bij Roké Motors in Mijdrecht en is er vanaf 14.900 euro.

N EW

KOM DE 10DE GENERATIE CIVIC ONTDEKKEN OP

ZATERDAG 18 MAART 2017 TOT 10 JAAR GARANTIE DE HONDA CIVIC is verkrijgbaar vanaf A-label. CO2-uitstoot: min. 106 g/km - max. 129 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 21,3 km (4,7 l/100 km) - max. 1 op 16,4 km (6,1 l/100 km). Vorenbedoelde meetgegevens vloeien voort uit officiële homologatietests die zijn voorgeschreven in de Europese regelgeving. In de praktijk kunnen afwijkingen ontstaan als gevolg van factoren zoals rijgedrag, weersomstandigheden, beladingsgraad, aanwezigheid van bepaalde accessoires, de mate van onderhoud, etc.

ALPHEN A/D RIJN

AMSTERDAM

HILVERSUM

MIJDRECHT

ALPHEN@VANNIEUWKERK.NL

AMSTERDAM@VANNIEUWKERK.NL

HILVERSUM@VANNIEUWKERK.NL

MIJDRECHT@VANNIEUWKERK.NL

KOPERWEG 6 2401 LH ALPHEN A/D RIJN TEL: 0172-431311

HOOGOORDDREEF 41 1101 BB AMSTERDAM TEL: 020-4683341

ZEVERIJNSTRAAT 14 B 1216 GK HILVERSUM TEL: 035-6218941

BOZENHOVEN 36 3641 AH MIJDRECHT TEL: 0297-281708


DE GROENE VENEN

17 maart 2017

15

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling foto's PAtriCK Hesse

Audi A5 Coupé

De mooiste auto van Walter de Silva Vrij recent presenteerde Audi de gloednieuwe A5. Met een nog scherper ontwerp. En eerlijk gezegd was de vorige generatie A5 ook niet verkeerd om te zien. En daarvan staat een bijzondere uitvoering in Mijdrecht te koop. In 2007 werd de Audi A5 gepresenteerd. De auto werd ontworpen door Walter de Silva. De beste man is bekend van onder meer de Alfa Romeo 156, Seat Toledo, Audi TT, Audi R8 en Volkswagen Up! Volgens zijn eigen woorden is de Audi A5 de mooiste auto die hij ooit heeft ontworpen. En hoewel de A5 er tijdloos strak uitziet, denk ik er andere modellen zijn waar hij trotser op mag zijn. Afgelopen weekend liep ik door een snoepwinkel van Audi en daar stond een nieuwe A5 Sportback, dus met twee extra deuren achter. Volgestopt met opties, snufjes en zaken die je misschien niet 123 nodig hebt. En daar hing vanzelfsprekend een prijskaartje aan dat richting een ton ging. In dezelfde showroom stond even verderop de A5 Sportback van

de vorige generatie, waar een aardig bedrag van de verkoopprijs was afgehaald. Wie dus een A5 zoekt doet er verstandig aan om naar het 'outgoing' model te kijken. Daarmee koop je feitelijk een nieuwe auto die nog prima mee kan, geen kinderziektes meer heeft en een hele nette vraagprijs kent. Voor wie op zoek is naar een nette Audi A5 waar de kop vanaf is, zou eens kunnen kijken naar het specifieke model dat we vandaag op de autopagina hebben. Een A5 Coupé uit 2012, met ongeveer 95.000 kilometer op de teller. En waar veel A5's in Nederland voorzien zijn van een 2.0 TDI of 1.8 TFSI, is dit model voorzien van een dikke, krachtige en soepele 3.0 TDI motor met 245 pk en Quattro vierwielaandrijving. Het schakelen laat je over aan de S-Tronic automaat, met dubbele koppeling. Het model is verder voorzien van aardig wat snufjes. We hebben te maken met de Pro Line uitvoering, met een S-Line interieur en exterieur. Dat ziet er allemaal wat strakker uit dan een standaard A5. Verder heeft dit model een glazen elektrisch panoramadak, Audi's multimediasysteem (MMI) met groot scherm, elektrische buitenspiegels, adaptieve Xenon-verlichting en stoelverwarming.

En je hebt zelfs een skiluik in de neerklapbare achterbank. En ook de dikke stereo van Bang&Olufsen ontbreekt niet.

koop en eerlijk gezegd ziet de auto eruit alsof deze vorige week uit de showroom reed. Misschien eens een kijkje nemen?

Zoals je al merkt aan de uitvoering en de opties, is deze A5 geen goedkope auto. Nieuw kostte deze snelle coupé zo'n 80 mille. De coupé staat nu voor ongeveer 30 mille te

RH Automotive Handelsweg 2C 3641 RC Mijdrecht Tel. 06-55725161 www.rh-automotive.nl

Audi Gereden versie: Audi A5 Coupé Vermogen: 245 pk 0-100: 5,8 s

Topsnelheid: 250 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 17,5 / 5,7 l/100km Prijs: 29.940 euro

Nieuwe Honda Civic in showroom Van Nieuwkerk in Mijdrecht ANWB op de Hoflandschool in Mijdrecht De 10e generatie Honda Civic, die zaterdag 18 maart wordt geïntroduceerd, is onder meer te bekijken in de showroom van Van Nieuwkerk in Mijdrecht. De nieuwe Honda Civic biedt meer ruimte, is één van de veiligste in zijn klasse, is standaard luxe uitgerust en houdt u met het nieuwe infotainment-systeem helemaal 'connected'. Tijdens de introductie kunt u ook profiteren van acties op alle Honda-modellen. De Civic belichaamt waar Honda voor staat: de neus voor innovatie en technische excellentie, gekoppeld aan een sportief karakter en een unieke rijervaring. Voor dit nieuwe model zijn twee nieuwe krachtige en zuinige motoren ontwikkeld: de 1.0 i-VTEC TURBO (129 pk) en de 1.5 i-VTEC TURBO (182 pk). Beide motoren zijn zowel krachtiger als zuiniger dan de voormalige 1.4 en 1.8 motoren. De nieuwe Honda Civic is ook uitgerust met een geavanceerd vei-

ligheidspakket: Honda Sensing. Dit pakket bestaat onder meer uit een adaptieve snelheidsregelaar, verkeersbordenherkenning en een noodremsysteem. Dit pakket is standaard, zonder meerprijs, inbegrepen op alle modellen. Met het state-of-the-art Honda Connect systeem is de nieuwe Civic ook helemaal klaar voor de toekomst. Dit systeem biedt vele apps die de reis en alles eromheen een stuk comfortabeler maken. Het systeem is ook volledig geïntegreerd met Ap-

ple Car Play en eenvoudig te bedienen. De Honda Civic is tevens de ruimste auto in zijn klasse. Met ruime, verfijnde interieurs en een diepe, brede laadruimte. Rondom de introductie biedt Van Nieuwkerk op alle Honda-modellen spectaculaire acties. Die acties plus hoge inruilkortingen per model kunt u vinden op www.vannieuwkerkacties. nl. U kunt daar ook online, geheel vrijblijvend, binnen twee minuten een gratis inruiltaxatie ontvangen.

Een medewerker van de ANWB heeft met zijn werkbus een bezoek gebracht aan De Hoflandschool. Op de Hoflandschool hebben ze namelijk techniekdagen met als thema vervoer. Daarom liet Wim liet aan de kinderen van De Hoflandschool zien hoe de ANWB te werk gaat, daarnaast vertelde hij verhalen over zijn ervaring in het veld. Zo liet hij zien dat een auto niet meer gelift wordt met een krik maar door middel van een luchtkussen wat ze opblazen. Dit leidde tot grote verbazing en amusement onder de leerlingen. Een van de dingen die de leerlingen ook heel erg leuk vonden, was het zwaailicht bovenop de auto. Door vrijwel iedere groep werd gevraagd of de zwaailichten en sirenes aankonden. De leerlingen leerden al gauw dat de zwaailichten maar aan een kant van de auto aangezet worden en dat er ook geen sirene op de auto zit om verdere ongelukken in het verkeer te voorkomen.

Ook vertelde hij dat ze geregeld in auto’s in moeten breken omdat mensen hun sleutels in de auto laten liggen en de auto op slot gooien. Dit verhaal werd gevolgd door veel enthousiaste verhalen van de kinderen over vaders/moeders die hetzelfde meegemaakt hebben. Al met al was het een erg leerzame ervaring voor de leerlingen van de Hoflandschool. Wim van de ANWB, Bedankt!


16

17 maart 2017

Wij zijn op zoek naar jou!

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: Ervaren rozen knipper (m/v) Organisatie: Van Koppen&Van Eijkon Plaats: Roelofarendsveen

Functie: Oproepkrachten Prefab Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Supervisor Hotel / Coördinator - Noordwijk Organisatie: Van Koppen&Van Eijk Plaats: Noordwijk

Functie: Tijdelijk magazijnwerk Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Schoonmaakmedewerker Organisatie: Van Dam bedrijfsdiensten BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Orderpicker met groene vingers Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Stratenmaker Organisatie: van Veen Grondwerken Plaats: De Hoef

Functie: Medewerker beheer ICT Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Comm. backoffice medewerker, 1515471 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Enthousiaste verkopers Organisatie: Fourchette Plaats: Amsterdam

Functie: Weekend Limochauffeurs Gezocht Organisatie: Eurolimo Plaats: Aalsmeer

Functie: Op zoek naar een leuke baan? Organisatie: Van Koppen&Van Eijk Plaats: Aalsmeer

Functie: Assistent boekettenafdeling (adm.medewerker) Organisatie: Van Koppen&Van Eijk Plaats: Aalsmeer

Functie: Logistiek Manager Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker bediening (m/v) Organisatie: Sjiek aan de Amstel Plaats: Uithoorn

Functie: Ideale bijbaan! Magazijnmedewerker zondag (pt, 8 uur) Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg

Functie: Coffeeshop medewerker Organisatie: Coffeeshop Mijdrecht Plaats: Mijdrecht Functie: Zelfstandig Werkend Kok of Keukenmedewerker Organisatie: Sjiek aan de Amstel Plaats: Uithoorn Functie: Junior Signmaker Organisatie: Van Koppen&Van Eijk Plaats: Nieuw-Vennep Functie: Junior Medewerker Assemblage en Magazijn Organisatie: Van Koppen&Van Eijk Plaats: De Kwakel Functie: Leidinggevend Meewerkend Voorman Organisatie: Van Dam bedrijfsdiensten BV uit Mijdrecht Plaats: Mijdrecht Functie: Pannenkoekenbakkers Organisatie: Het Voordek, pannenkoekenrestaurant Plaats: Vinkeveen Functie: Productiemedewerker Organisatie: Plaats: Zoeterwoude Functie: 1e monteur diagnose specialist Toyota Organisatie: Van Ekris Maarssen B.V. Plaats: Maarssen Functie: Junior magazijn medewerker Organisatie: Van Ekris Toyota Plaats: Maarssen Functie: Orderpicker Organisatie: Van Koppen&Van Eijk Plaats: Uithoorn Functie: Telefoniste met CRM ervaring Organisatie: Van Kouwen Opel Plaats: Amsterdam Zuidoost Functie: Back-office medewerker Automotive Organisatie: Van Kouwen Opel Plaats: Amsterdam Functie: 2e of 1e autotechnicus / APK keurmeester Organisatie: Van Kouwen Opel Plaats: Amsterdam

DE GROENE VENEN

Functie: Commercieel medewerker verkoop binnendienst Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg Functie: Medewerker klantenservice ploegendienst Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg Functie: Magazijnmedewerker ploegendienst (40 uur) Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg Functie: Magazijnmedewerker bijvulploeg (ft, 40 uur) Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg Functie: Flexibele schoonmaakmedewerkers / invalkrachten Organisatie: Trust & Clean B.V. Plaats: Uithoorn

Kom jij ons Troubadour team versterken?

Wij zoeken voor ons distributiecentrum in Mijdrecht een:

BIJRIJDER/ FT (MIN 32 UUR) MAGAZIJNMEDEWERKER Wat ga je doen bij De Troubadour? • Laden en lossen van goederen en orderpicken. • Uitvoeren van productcontroles. • Samen met een ervaren chauffeur als bijrijder mee om meubelen af te leveren bij onze klanten. • Enkele algemene magazijnwerkzaamheden. Functie eisen Als schoolverlater sta je te trappelen om aan het werk te gaan. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en houdt van samenwerken. Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen en hebt een klantvriendelijke houding. Je weet van aanpakken en je kan zelfstandig werken. Ben jij de persoon waar wij nu naar op zoek zijn? Stuur je curriculum vitae en bijbehorende motivatie dan voor 7 april naar vacatures@detroubadour.nl

Kijk voor alle vacatures op detroubadour.nl WWW.DETROUBADOUR.NL | AMSTELVEEN

Wij zoeken bezorgers in Abcoude! ... voor de wekelijkse bezorging van onze krant en folders op donderdag- en vrijdagmiddag. Heb je interesse? Neem dan contact op met ons via info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57.

Functie: (Leerling) Openhaarden bouwer Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Persoonlijk Begeleider Ambulante begeleiding Organisatie: Zideris Plaats: De Ronde Venen Functie: Productiemedewerkers (scholieren) Organisatie: Multifill B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Financieel Administratief Medewerker Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Enthousiaste werkvoorbereider/straler Organisatie: FA. Koppers & van der Hulst Plaats: Wilnis Functie: Medewerker Wasstraat Aalsmeer Organisatie: Loogman Carwash B.V. Plaats: Aalsmeer Functie: Gastheer / Gastvrouw Organisatie: Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

MZ Beveiliging - Genieweg 6 - Mijdrecht - info@mz-beveiliging.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.