De Groene Venen 16 mei 2014

Page 1

DE GROENE VENEN

DE GROENE VENEN

16 mei 2014 WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

1

18-20oC

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 19 – Nummer 20 – 16 mei 2014

Nobel 16, Mijdrecht Vraagprijs € 175.000 k.k.

NI EU W IN VE RKOO

P

ZATERDAG 24 MEI

OPENINGSSPEKTA

VAN 12 TOT 16 UUR

KEL

Samsung Galaxy Star

Appartement 90 m2

3

Dorpsstraat 14, Mijdrecht

00

Tel. 0297 - 212 987

P MND

www.vidamakelaars.nl

70 min/sms p.m

TOESTEL GRATIS

SUPERACTIE

Gratis ijs voor de kleintjes tussen 12 en 16 uur

Dorpsstraat 56 3641 ED Mijdrecht 0297-769148

Nieuw aquaduct in N201 bij Amstelhoek vrijdag voor iedereen open Onder grote belangstelling hebben minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) (op de pasagiersstoel) en gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit en Financiën) (achter het stuur) op duurzame wijze met een elektrische Tesla de officiële opening verricht van het nieuwe Amstel Aquaduct. Vanaf vandaag -vrijdag 16 mei- is het aquaduct voor alle weggebruikers open. Met de ingebruikstelling worden de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen en de provincies Noord-Holland en Utrecht via de omgelegde N201 met elkaar verbonden. Aan de bouw van het aquaduct is ruim drie jaar lang gewerkt. Het nieuwe college van B&W van De Ronde Venen heeft in het coalitieakkoord aangegeven zich te blijven inspannen voor het openhouden van de Irenebrug en het handhaven van een vaste oeververbinding Amstelhoek - Uithoorn voor fiets-, landbouw- en bestemmingsverkeer. Zie ook pagina 2 foto peter bakker

Winkels in Mijdrecht samen voor Brandweer Mijdrecht & Alpe d’HuZes Feesten DJ’s, VJ’s etc Shows Evenementen Kijk voor meer info op: www.moonlightproductions.nl

Of bel: 06 21 29 36 38 Dodaarslaan 62 3645 JE ,Vinkeveen

De komende week zamelen de winkels van Shopping Mijdrecht gezamenlijk geld in voor de ploeg van de Vrijwillige Brandweer Mijdrecht. Acht brandweermannen gaan op 5 juni de longen uit hun lijf fietsen voor Alpe d'HuZes, door zes keer de Alpe d'Huez te beklimmen. Doel is om een flink bedrag voor het KWF bijeen te brengen. De Mijdrechtse brandweer besloot tot deze actie vanwege hun negentigjarige jubileum. Zaterdag jl. waste de spuitgasten al auto's voor het goede doel en ook kon men die dag -tegen betaling- omhoog met de brandweerhoogwerker. Ondanks het slechte weer heeft die actiedag 1256 euro opgeleverd.

Homan Beveiliging B.V. •beveiligingsystemen

Komende week kan nu ook het winkelend publiek een bijdrage leveren. Bij de Mijdrechtse winkeliers staat op de toonbank een „pink” collectedoosje. “Wij hopen dat zowel de winkelier als de klant hierin een kleine bijdrage zal doen, en zo onder het motto ‘alle kleine beetjes helpen’ gezamenlijk een mooi bedrag bij elkaar te vergaren,” zegt voorzitter van Shopping Mijdrecht, Hans Rensink. “De vrijwillige brandweer vervult een belangrijke functie in onze gemeente en wij als ondernemers waarderen dat enorm. Wij hopen dan ook aan het eind van de week een mooi bedrag aan het sportieve team te mogen overhandigen.”

•camera systemen •alarmopvolging

Uw beveiligingszorg is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

foto hans van veen

Z ATER DAG 17 MEI VINKEVEEN ONT WAAKT E IL A ND 4

Watersnip 10 te Mijdrecht

Verkocht !

zie voor meer info pagina 14

M ETA M OR F OS E B Y MAR CE L S TR A V E R .NL


2

16 mei 2014

DE GROENE VENEN

Aldrik Dijkstra nieuwe wethouder voor ChristenUnie-SGP In het nieuwe college van B&W is één nieuw gezicht: dat van Aldrik Dijkstra, wethouder namens ChristenUnie-SGP.

Nieuw college kan de borst natmaken

Koopcentrum Mijdrecht gaat knokken voor zondagopenstelling Al voordat de vier wethouders van het nieuwe college van B&W officieel waren geïnstalleerd, was de eerste politieke rel al daar. Inzet was het coalitieakkoord, waarin de partijen CDA, RVB, PvdA-GL-LS en CU-SGP (o.a.) aangeven raadsvoorstellen voor verruiming van de zondagsopenstelling de komende vier jaar niet te steunen. Tijdens de onderhandelingen had de ChristenUnie-SGP al aangegeven dat dit punt een onbespreekbare voorwaarde was om deel uit te maken van de coalitie. De winkeliers van Koopcentrum Mijdrecht stemden deze week juist unaniem vóór verruiming van de openingstijden op zondagen; de opstelling van het nieuwe college is daar flink in het verkeerde keelgat geschoten. tekst rob isaacs

Vice-voorzitter Gerrit Verweij van het Koopcentrum laat weten het te gek voor woorden te vinden dat een kleine minderheidspartij als ChristenUnie-SGP (1.377 van de uitgebrachte 20.025 geldige stemmen in de gemeenteraadsverkiezingen - Red.) nu de dienst gaat uitmaken als het gaat om de zondagopenstelling. Hij legt uit dat het de winkeliers niet te doen is om èlke zondag open te zijn, men wil het zelf kunnen beslissen, bijvoorbeeld één keer per maand, of in de feestmaand december enkele zondagen achter elkaar. Het CDA heeft aangegeven niet te staan juichen over ruimere openstelling, maar zou het niet blokkeren. Verweij vindt dat ondernemers nu de dupe worden van een politieke oorlog; vóór de verkiezingen was

een meerderheid van de partijen namelijk nog voor openstelling. Stichting Koopcentrum Mijdrecht geeft aan het er niet bij te laten zitten en te gaan knokken om de zondag open te krijgen. Met lede ogen ziet men het winkelend publiek op zondagen naar andere gemeenten trekken, waar de winkels wel geopend zijn. Winkelen is óók beleving. Juist op zondag nemen mensen meer de tijd om te winkelen en doen impulsaankopen, waarvoor ze door de weeks niet meer in het eigen dorp gaan winkelen. Daardoor tolt de concurrentiepositie achteruit en leidt de wekelijkse koopavond een kwijnend bestaan. Het zou mooi zijn als de politiek gaat inzien dat de economische motor onder onze lokale economie moet blijven draaien.

luchtfoto peter bakker

luchtfoto arthur van der kooij

Fractievoorzitter Wim Stam liet deze week weten dat, na goed overleg met de demissionair wethouder Kees Schouten –die zich 20 jaar met tomeloze energie voor de partij en de gemeente had ingezet– een nieuwe wethouderskandidaat is gezocht. Die is gevonden in de persoon van Aldrik Dijkstra (38 jaar) uit Hilversum. Daar is hij 12 jaar gemeenteraadslid (2002-2014) voor de ChristenUnie geweest, de eerste 8 jaar als eenmansfractie, de laatste vier jaar samen met de huidige fractievoorzitter Jan de Wit. Hij heeft een HBO opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement en een universitaire opleiding Politicologie en communicatie achter de rug (afgestudeerd in 2004) en werkte van 2003 t/m 2005 als coördinator institutionele fondsenwerving voor Dorcas Aid Internatio-

nal en van 2006 t/m 2013 als raadsgriffier in de gemeente Bunschoten. Sinds 2011 is hij tevens zelfstandig ondernemer bij de Onderwijs Inkoop Groep. Aldrik Dijkstra heeft zich daarnaast vele jaren ingezet voor maatschappelijke doelen, onder andere als bestuurslid van de ChristenUniejongerenbeweging Perspectief, als lid van de werkgroep GIDS en als voorzitter van de stichting Jubilee Campaign. Daarnaast was hij medeoprichter van het platform “Bekend maakt Bemind” (overleg en beleidsontwikkeling mbt integratie) en het “ Armoedeplatform” in Hilversum. Wim Stam schetst hem als volgt: “Ik heb de heer Dijkstra ervaren als een energieke en bevlogen man, die vlot en duidelijk communiceert en bijzonder toegankelijk is. Een echte verbinder”. Hoewel Dijkstra (gehuwd, een zoon en een dochter) geen wethouderservaring heeft, heeft hij wel een

Aldrik Dijkstra

brede politieke ervaring en zal hij naar onze indruk het wethouderschap snel onder de knie hebben. De ChristenUnie-SGP-fractie is van mening, dat de heer Dijkstra qua persoonlijkheid goed past binnen het college. De eerste kennismaking met de overige collegeleden heeft intussen plaatsgevonden, waarbij de heer Dijkstra ook een prima indruk heeft achtergelaten.

Info-avond op 28 mei in Wilnis

Gemeente maakt afspraken voor start nieuwbouw Marickenzijde De gemeente heeft woensdag jl. een overeenkomst getekend met Bouwmaatschappij Verwelius voor de ontwikkeling van nieuwbouwlocatie Marickenzijde in Wilnis. Hierin zijn aanvullende afspraken vastgelegd over onder andere fasering van woningbouw. In de eerste fase wordt gestart met 165 woningen. Met deze belangrijke stap kan de gemeente eind mei 2014 starten met de voorbelasting van het terrein. Verwelius verwacht in het najaar van 2015 te starten met woningbouw. Op woensdag 28 mei vindt van 19:30 tot 21:30 uur in De Willistee een informatieavond gehouden voor omwonenden, belangstellenden in de nieuwbouw en andere geïnteresseerden. Wethouder David Moolenburgh: “Marickenzijde is een verrijking voor de gemeente als woonlocatie. Dicht bij uitvalswegen, grenzend aan bestaande bebouwing in Wilnis en met een aantrekkelijke landelijke opzet. Met deze belangrijke stap kunnen we deze nieuwe wijk verder ontwikkelen voor woningzoekenden in De Ronde Venen.” De aanvullende afspraken hebben betrekking op de afname van de bouwrijpe kavels, de ontwikkeling van de grondprijs, de fasering, tempo van uitgifte van de kavels en de ontwateringsdiepte en zetting van de bodem. Voor het project was het van belang om juist nu afspraken te maken over met name ontwateringsdiepte en zetting van de bodem. Nadat de grond is voorbelast, gebeurt er tenminste één jaar niets op het terrein. In deze periode kan de grond zetten. Gerrit Verwelius van Bouwmaatschappij Verwelius: “Wij

De werkzaamheden rondom de omlegging van de N201 hebben voor het grootste deel plaatsgevonden op het grondgebied van de provincie Noord-Holland. Er is bijna zeven jaar gewerkt aan de omlegging en vernieuwing van de N201 tussen de A4, bij Hoofddorp en Amstelhoek. Met de opening van de Omlegging Amstelhoek zijn nu alle gedeelten van de nieuwe weg gereed. Daarmee stelt de provincie Noord-Holland een flinke verbetering te hebben gerealiseerd van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van het gebied.

De ondertekenaars bijeen. V.l.n.r.: Gerrit Verwelius van Bouwmaatschappij Verwelius, wethouder David Moolenburgh, burgemeester Maarten Divendal en Ed Hordijk van Bouwmaatschappij Verwelius. verwachten direct na de zomer van 2015 te kunnen starten met de verkoop waarna de bouw van de eerste woningen in het najaar van 2015 start. Vanaf medio 2016 verwachten we de eerste bewoners.” Actuele informatie over Marickenzijde is te vinden op de website:

www.marickenzijde.nl. Geïnteresseerden die hun e-mailadres doorgeven aan projecten@derondevenen.nl, worden automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Omwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden.

Feiten en cijfers Amstel Aquaduct Start bouw: 1 februari 2011 Oplevering: 15 mei 2014 Hoogste punt weg: 0,800 m NAP Laagste punt weg: -9,934 m NAP Waterstand Amstel: -0,400 NAP Totale lengte tracé omlegging Amstelhoek: 2835 m Lengte toeritten: 213 m Lengte gesloten deel: 135 m Noodkering: 80,4 m2 80.000 kg stalen deur Omhulling noodkering 466 m2 (hout, staal en net)

12.000 kg staalconstructie omhulling Inhoud pompkelder: 336 m3 Capaciteit per pomp 85 m3 (3 pompen elk 50% capaciteit, max cap. 170 m3/u) Opp. hittewerende bekleding 1750 m2 Opp. Tegels 776m2 Anti-vandaal coating 3000m2


DE GROENE VENEN

16 mei 2014

3

Coalitieakkoord 'Samen werken, samen zorgen'

Luistervink

Vier partijen presenteren nieuw college Dinsdag 13 mei presenteerden vier partijen het resultaat van hun besprekingen om tot een nieuwe coalitie te komen. CDA, Ronde Venen Belang, PvdA/Groen Links en ChristenUnie/SGP werden het eens over de uitgangspunten van het beleid voor de komende vier jaren. Deze partijen hebben in de raad samen vijftien van de zeventwintig zetels en vormen daarmee een meerderheid. Elk van deze vier partijen draagt ook een wethouder voor. tekst piet van buul

David Moolenburgh

Anco Goldhoorn

Erika Spil

Aldrik Dijkstra

Nadat eind april de onderhandelingen tussen CDA, RVB en D66 vastliepen zag informateur Boele Staal de beste kansen op een stabiel college, bestaande uit de bovengenoemde vier partijen. Deze zijn voortvarend van start gegaan. Dat leidde tot een akkoord op hoofdlijnen en de presentatie van vier kandidaat wethouders. Formateur Bart van Meijl benadrukte dat partijen zich van meet af aan constructief hebben opgesteld. “Er is in goede sfeer op basis van gelijkwaardigheid met elkaar gesproken,” aldus Van Meijl. “Men was het al snel eens over de belangrijkste uitgangspunten. Het ene punt vroeg soms wat meer overleg dan het andere, maar er was nauwelijks sprake van echt tegengestelde opvattingen. Gekozen is voor een akkoord waarin een tiental onderwerpen zijn beschreven. Belangrijkste items zijn de participatie van alle geledingen in de gemeente en de transitie in het sociale domein. Daarom is gekozen voor de titel ‘Samen werken, samen zorgen.”

de maatschappelijke organisaties in de gemeenten. Anco Goldhoorn (RVB) waarschuwde voor al te veel optimisme, wanneer het gaat over de financiële mogelijkheden van de gemeente. “We staan er minder goed voor dan steeds is gesuggereerd,” verweet Goldhoorn in bedekte termen het vertrekkende college. “Maar er is geen sprake van lijken in de kast,” verzekerde Rein Kroon. “Hooguit moeten een paar kastplanken nog eens goed afgestoft worden.” Ernst Schreurs (PvdA/GroenLinks) was blij met de ontwikkelingen die zijn partij alsnog aan de onderhandelingstafel brachten. Hij toonde zich tevreden over het bereikte akkoord waarbij onderwerpen zoals de participatie, zorg en welzijn, duurzaamheid en bereikbaarheid hoog op de agenda staan Schreurs was ook zeer ingenomen met het feit dat zijn partijgenote Erika Spil haar werk als wethouder kan voortzetten. Haar kennis en ervaring op het vlak van het sociale domein blijven nu beschikbaar. Wim Stam (ChristenUnie/SGP) tenslotte, was blij verrast dat zijn partij alsnog mee mocht doen. Zijn weerstand tegen openstelling van winkels op zondag bleek geen onoverkomelijk bezwaar te zijn in de besprekingen. Opvallend was wel dat men bij de presentatie van het akkoord hier wat vaag over was. Het coalitieakkoord spreekt van het creëren van ruimte voor de ondernemers om te ondernemen, zonder dat ze door allerlei regels belemmerd worden. De partijen spraken echter af geen steun te geven aan verruiming van de zondagsopenstelling van de win-

kels. Het laatste woord is hier zeker nog niet over gesproken want de winkeliers van Koopcentrum Mijdrecht hebben inmiddels besloten om stevig in te gaan zetten op een verruiming van de openingstijden.

aan de slag.

Akkoord op hoofdlijnen De vier fractiewoordvoerders benadrukten dat er gekozen is voor een akkoord op hoofdlijnen dat ook aan de andere partijen in de raad ruimte biedt om hun inbreng te hebben en mee te praten. Rein Kroon (CDA) wees er op dat realisatie van de beschreven perspectieven alleen kan in nauwe samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven en

Agenda Kort

Het nieuwe college Alle vier coalitiepartijen leveren een wethouder. Voor het CDA is dat David Moolenburgh, die ook in het vertrekkende college actief was. Een vertrouwd gezicht is ook Erika Spil van PvdA/GroenLinks, die eveneens aan haar tweede ambtstermijn begint. In weerwil van zijn uitspraak tijdens de verkiezingscampagne dat hij niet voor een dergelijke post beschikbaar zou zijn, treedt Anco Goldhoorn namens RVB toe tot het college. “Ik moet me met die uitspraak vergist hebben,” aldus Goldhoorn. “Ik was van meet af aan bereid om wethouder te worden.” Hij nam de gelegenheid te baat om de berichten over een claim van het CDA voor twee wethoudersposten naar het rijk der fabelen te verwijzen. “Het CDA heeft nimmer gezegd dat ze twee wethouders wilde. “Berichten hierover zijn dus volkomen uit de lucht gegrepen”, aldus Goldhoorn. ChristenUnie/SGP tenslotte heeft haar kandidaat wethouder in de partijgeledingen van Hilversum gevonden. Aldrik Dijkstra wordt na David Moolenburgh de tweede politicus die van buiten de gemeente rechtstreeks op een wethouderszetel belandt. Wanneer de raad op 15 mei instemt met de benoemingen kan het college vanaf volgende week

De stem van de kiezers Bij D66 zijn ze niet erg blij met de gang van zaken. De partij kwam als grote winnaar van de verkiezingen uit de bus en ging van twee naar vijf zetels. Toch maken ze geen deel uit van de coalitie. Over de vraag hoe het mis is kunnen gaan, lopen de meningen uiteen. Bij CDA en RVB is men van oordeel dat D66 dat aan zichzelf te wijten heeft door de besprekingen ‘om onduidelijke redenen’ af te breken. Uit kringen van D66 worden andere geluiden gehoord. “We werden geconfronteerd met CDA en RVB die ogenschijnlijk vooraf al allerlei afspraken hadden gemaakt, zodat het voor ons een kwestie van slikken of stikken was,” aldus een D66 woordvoerder. “Men had toen ook wel degelijk een portefeuilleverdeling in het hoofd met twee CDA wethouders, al wordt dat nu ontkend.” Ook de VVD is van oordeel dat de wens van de kiezers is genegeerd. VVD-fractievoorzitter Frans Lugtmeijer liet weten dat het coalitieakkoord een duidelijk en goed leesbaar document is met vele ambities. Maar daar zit, volgens de VVD het probleem. “De financiële onderbouwing is erg mager en het ontbreekt de coalitie aan realiteitszin. Het lijkt er op dat het CDA zich heeft laten inpakken door de twee kleine partijen. Een deel van de voornemens kunnen wij zeker wel steunen en we zullen ons in de komende periode kritisch en constructief opstellen,” aldus Lugtmeijer.

Zaterdag 17 mei

• Vinkeveen Ontwaakt, div. locaties, zie pag 12 en 13 • Cultura Jazz-cruise, Vinkeveen • Boeken- en kledingmarkt, RK Kerk, Vinkeveen • Opening tentoonstelling Global Village, Fort Abcoude • Jasmin Peters Voetbaltoernooi, vv Hertha, Vinkeveen • Verzamelaarsmarkt, De Meijert, Mijdrecht Zondag 18 mei

• Open Fietsdag, TTC de Merel, start Vinkeveen Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Peter Schavemaker en Anja Verbiest. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling,

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Dijkman Print, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2014 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

Midden in de week... Zondagsrust is een groot goed. Als je het tenminste vanuit het perspectief bekijkt waar het allemaal uit is voortgekomen. Zes dagen hard in de weer was genoeg. Later werd dit vijf dagen en er zijn steeds meer mensen die de vrijdag ook nog benutten om thuis te kunnen zijn. Als je in loondienst bent, over een flink salaris kunt beschikken en een aantal toeslagen incasseert, leidt dit tot een goed bestaan. Voor zelfstandig ondernemers maar ook kleinere bedrijven gelden andere regels. Vijf dagen keihard werken, de zaterdag voor de achterstallige administratie en de zondag als voorbereiding op de dag van morgen is geen uitzondering. Geen overheid die je op zaterdag of zondag achter je bureau vandaan trekt omdat je de wet overtreedt. Geen gemeenteraad die stemmingen houdt of je op of zondag je betalingen mag bijwerken. Voor winkeliers gelden andere wetten en maatstaven. Er zijn er die op zondag de winkel gewoon gesloten houden. Dat kan zijn omdat hun geloof openstelling verbiedt, maar ook omdat ze er eenvoudigweg geen zin in hebben en liever naar het strand gaan. Er zijn er ook die de deur, ook op zondag, graag openzetten. Al is het maar even om de boel op te ruimen, wat betalingen doen, na te denken over de winkelinrichting of gewoon om er even uit te zijn. De klanten die binnenstappen zijn dan mooi meegenomen. Extra omzet die een ondernemer die het hoofd boven water moet houden graag ziet. Achterliggende gedachte is en blijft natuurlijk dat de bedragen die je op zondag omzet niet in Amstelveen of Amsterdam worden uitgegeven. Maar dan gebeurt het. De overheid die de zelfstandig ondernemer niet op zondag corrigeert, doet dit bij de winkelier dus wel. Gaat de winkel op een niet goedgekeurde zondag open, dan staat de politie op de stoep en een forse prent is dan je deel. Ga ook niet op zondag auto’s of keukens verkopen. Nou weet ik al lang dat je appels niet met peren mag vergelijken, maar ik vind het simpelweg ‘rechtsongelijkheid’. Iedere winkelier zou de vrijheid moeten krijgen de winkeldeur te openen op het moment dat hij of zij dat wenselijk vindt. Net zoals de eerder aangehaalde ondernemer die zelfstandig zijn of haar keuzes mag maken. Het ziet er niet naar uit dat dit gaat gebeuren. De winkeliers van Koopcentrum Mijdrecht mogen dan voor ruimere zondagopenstellingen stemmen, de fonkelnieuwe coalitie is er op tegen. Nu dit weekend de langverwachte openstelling van de nieuwe N201 een feit zal zijn, wordt de weg naar Amstelveen korter en korter. De ingezette sluiting van vele winkels zet door en de nieuwbouwplannen blijven voorlopig nog plannen. Verandert het Mijdrechtse Koopcentrum in een spookdorp? Luistervink


4

Kort nieuws Mijdrecht

Paasbrunch in De Wegwijzer Op zondag 18 mei zal predikant ds. J.C. Wessels uit Veenendaal voorgaan in beide diensten in CGK De Wegwijzer. 's Morgens om 10 uur is de schriftlezing uit Johannes 21:1-14 en is het thema: Paasbrunch met Jezus. 's Middags om 17 uur gaat de verkondiging over Jesaja 49:1-13 en is het thema: Licht voor de volken. Wat is jouw missie? Ik maak je tot een licht voor de volken – zegt de Heer in Jesaja. Wie? Waarom? Wat betekent dat? Belangstellenden zijn van harte welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht. nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/online+diensten

De Ronde Venen

Collecteweek Maag Lever Darm Stichting In de week van 19 tot en met 24 mei gaan 17.000 collectanten langs de deuren om geld op te halen voor de Maag Lever Darm Stichting. Het geld dat opgehaald wordt zal worden gebruikt om wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker mogelijk te maken. Dagelijks krijgen 35 mensen de diagnose darmkanker te horen. 5.000 mensen overlijden jaarlijks aan deze ernstige ziekte. Daarmee is darmkanker de tweede vorm van kanker waar Nederlanders aan overlijden. Darmkanker is één van de best behandelbare vormen van kanker, mits de ziekte in een vroeg stadium wordt vastgesteld. Daarom is er meer wetenschappelijk onderzoek naar vroege opsporing en betere behandeling nodig. De Maag Lever Darm Stichting wil dit mogelijk maken. Help mee en Stop Darmkanker. Geef aan de collectant.

Abcoude/Baambrugge

Afdelingsavond Vrouwen van Nu

Woensdagavond 21 mei 2014 neemt Arie Verrips ons mee in de wereld van de weervoorspelling. We praten heel veel met elkaar over het weer, krijgen we mooi of slecht weer, gaat het vriezen of dooien etc. Maar hoe komt een weersvoorspelling tot stand? Arie Verrips momenteel als weerman te beluisteren op de regionale radiozender M Utrecht, zal dat op zijn geheel eigen wijze gaan uitleggen. Bent u geen lid van de Vrouwen van Nu, maar u zou graag deze avond bij willen wonen, dan bedraagt de entree 5 euro p.p. Locatie: Dorpshuis ‘De Vijf Bogen’, Baambrugge. Zaal open: 19.30 uur, aanvang: 20 uur.

16 mei 2014

Geslaagd vuurtorentoernooi voor Judoschool Blaauw in Den Helder

Actie ‘Nacht zonder Dak’ 24 mei van start In het weekend van zaterdag 24 op 25 mei is er in Vinkeveen, bij de scouting Eliboe, tegenover het Veenlandencollege, een ‘Nacht zonder Dak’ een jongerenevenement ten bate van opvang van straatjongeren in verschillende delen van de wereld. Plaatselijke kerken uit de drie dorpskernen van de Ronde Venen organiseren dit jongerenevenement in samen werking met Stichting ‘Tear’. Jongeren vanaf 12 jaar laten zich sponsoren om één nacht in een zelfgebouwd krotje te slapen. Door deze actie ervaren de jongeren hoe het is om buiten te overnachten in de kou en misschien regen. Herrie, vroeg wakker, koude tenen, alleen hier geen onveilige omgeving. Straatjongeren hebben geen andere keuze. De opbrengst van deze actie gebruikt Stichting ‘Tear’ voor drie pro-

Zondag 11 mei werd in Den Helder het Vuurtorentoernooi gehouden. Aan dit judotoernooi deden 160 deelnemers van verschillende judoscholen mee. Judoschool Blaauw was op dit sterk bezette toernooi vertegenwoordigd door 9 judoka's. Bij de jongste deelnemers maakte Tijn Haarman een paar spannende partijen door zijn tegenstanders mooi door de lucht te werpen. Hij eindigde op een derde plaats. Amy Dekkers (foto) wist met goede heupworpen en sterke houdgrepen de tweede prijs te pakken in haar klasse. Luuk Haarman won al zijn partijen en mocht dan ook trots zijn prijs voor de eerste plaats in ontvangst nemen. Ondanks een aantal sterke partijen viel Marijke van Donselaar net buiten het podium. Bij de oudere kinderen tot 15 jaar wist Romano Vermeulen knap op de tweede plaats te eindigen. Jelle van Scheppingen, Cas Jansen en Tobias van Bruggen vielen buiten de prijzen. Met 4 podiumplaatsen toch een zeer geslaagde dag voor Judoschool Blaauw. Meer informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo bij Judoschool Blaauw via

DE GROENE VENEN

jecten die de straatjongeren opvangen waardoor hoop op een nieuwe toekomst gegeven kan worden. De projecten zijn; Mosoj Yan in Bolivia, TASK in Cambodja en Redeemed Gospel Church in Kenia. Ook zorgen de organisaties ervoor dat jongeren die het grootste deel van de dag al op straat leven niet verder afglijden in een spiraal van armoede. Vanaf 20.00 uur is er op het podium een programma met muziek. Ook zal er een verloting zijn met mooie prijzen om de opbrengst van de actie te verhogen. We maken er met elkaar een creatief en interactief programma van. Jongeren die ook deze actie willen steunen kunnen zich opgeven voor deelname bij www.nachtzonderdak. nl/vinkeveen. Maar ook belangstellenden in de avond zijn van harte welkom!

Amy Dekkers eindigde als tweede in haar klasse www.judoschoolblaauw.nl.

Het Mysterie van De Ronde Venen. Wat is hier aan de hand? Is de Waterwolf weer opgedoken?

Zaterdag 31 mei: verkoop inruilmeubelen Dorpsstraat 74 - Mijdrecht

Inruilactie t.b.v. Voedselbank De Ronde Venen

FootGolf @ the Park Mijdrecht Als de WK voetbalgekte op vrijdag 13 juni in Nederland losbarst, opent het park aan de Hoofdweg in Mijdrecht voor een gehele maand een FootGolf-baan. Het park wordt omgetoverd tot een afwisselende en recreatieve FootGolf-baan. Een maand lang is Mijdrecht gastheer van een bijzonder en uniek project. FootGolf is een leuke combinatie tussen voetbal en golf en wordt met de voet gespeeld. Door middel van diverse obstakels, die in het park aanwezig zijn, wordt een uitdagend parcours samengesteld van 9 holes die door de deelnemers met zo min mogelijk schoten volbracht moet worden. De baan is te huur door particulieren, sportteams, bedrijven en natuurlijk door iedereen die het leuk vindt om een keer te FootGolfen. Wil je de baan huren? Stuur een e-mail naar info@togethersportevents.nl. De huidige Nederlands Kampioen

FootGolf Rudi Zaal, woonachtig in Mijdrecht, is ambassadeur van FootGolf @ The Park Mijdrecht. Wie slaagt er in om het baanrecord dat door Rudi gevestigd is, te verbreken? Op zaterdag 14 juni en zondag 13 juli worden er toernooien georganiseerd waar jong en oud (kinderen en volwassenen) aan deel kunnen nemen. De kosten voor deelname aan een FootGolf toernooi bedragen €7,50 per persoon. Inschrijven voor het toernooi op zaterdag 14 juni is mogelijk via www.footgolfatthepark.nl

Dit voorjaar hield Gasse Wooncentrum voor interieur & advies in Mijdrecht een inruilactie. Hierbij konden klanten van Gasse hun oude meubelen inruilen bij aankoop van nieuwe. De actie was een groot succes. Vele klanten ruilden hun (vaak nog prachtige) meubelen in voor nieuwe designmeubelen. Het resultaat is een winkel vol met mooie en zeer bruikbare meubelen die op zaterdag 31 mei a.s. zullen worden verkocht. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan Voedselbank De Ronde Venen. Onder de ingeruilde meubelen zijn diverse merkmeubelen, zoals banken en fauteuils van Leolux, Stressless, Jori, Molinari, Wiener Werkstätte en Harvink. En opvallend veel relaxfauteuils, waaronder diverse Stressless relaxen (met de gepatenteerde relaxfuncties). En twee elektrisch

bedienbare relaxfauteuils, waarvan één met een sta-op functie en de ander in bijna nieuwe staat. De meubelen worden op zaterdag 31 mei a.s. verkocht voor prijzen vanaf € 75,- voor een bank en € 25,- voor een fauteuil. Verkooplocatie: Dorpsstraat 74 in Mijdrecht (tussen Eva Mode en Backstage Hairfashion). U kunt de meubelen daar vanuit de etalage zien staan. Maar u kunt ook kijken op Facebook waar alle meubelen staan afgebeeld (www.facebook.com/Gasseinruilactie). Verkoop is op zaterdag 31 mei a.s. van 10-16 uur. Maar u kunt nu al bieden op de ‘vanaf’-prijs. Als de bieding echt interessant is, vindt verkoop al plaats voor 31 mei. Uiteraard nadat u het meubel in het echt heeft gezien en getest. Info: Gasse Wooncentrum voor interieur & advies: info@gasse.nl of tel. 0297-283165.


DE GROENE VENEN

Hockey Clinic bij HVM

Tijdens de HVM Hockey-overnight vond op vrijdag 9 mei bij Hockey Vereniging Mijdrecht een clinic plaats, die mede mogelijk gemaakt werd door de Rabobank. De sportieve en gezellige clinic werd gegeven door Sabine Mol (ex-Oranje) en Sian Keil (Jong Oranje). Deze topsporters maakten met de enthousiaste HVM-ers een soort aftrap voor het WK Hockey dat dit jaar van 31 mei tot 15 juni plaatsvindt in Den Haag. De 100 aanwezige jongens en meiden van de C- en D-klasse vonden het geweldig om door de topspelers te worden aangemoedigd. Het slechte weer mocht de pret niet drukken. Er werd dan ook hard geoefend en

16 mei 2014

5

Open Fietsdag bij TTC de Merel op 18 mei

veel lol gemaakt in de diverse spelvormen die in een parcours waren uitgezet. HVM organiseert tijdens de WK allerlei activiteiten op haar eigen terrein en in het clubhuis. Daar hangt onder meer een megavideoscherm, waarop de wedstrijden op groot formaat kunnen worden gevolgd en iedereen welkom is! Kijk voor meer informatie op

TTC de Merel, de fietsvereniging in De Ronde Venen, wil het toerfietsen in groepsverband meer populair maken. Daarom houdt men een open dag op zondag 18 mei. Hebt u een racefiets en wilt u meer gaan fietsen? Misschien wel in groepsverband? Kom dan naar de open dag van TTC de Merel. Iedereen is welkom. Jong en oud, mannen en vrouwen, hardrijders en recreatieve fietsers, voor iedereen is er een geschikte groep om mee te fietsen. Hebt u nog geen helm? De Merel heeft helmen beschikbaar om te lenen. Bezoekers aan de open dag krijgen informatie van ervaren toerfietsers over de vereniging, ze krijgen tips over het racefietsen en het fietsen in groepsverband. Daarnaast geeft de vereniging de mogelijkheid vrijblijvend mee te fietsen in een groep ervaren toerfietsers.

uur, groep 2 rijdt 50 km en zal ongeveer 27 km/uur aanhouden en groep 3 rijdt 50 km met een snelheid rond 25 km/uur. Startlocatie: Eetcafé de Schans, Uitweg 1, Vinkeveen. Ook na afloop van de rit krijgt men iets te drinken aangeboden. Kijk voor informatie over de fietsvereniging op de website:

www.ttcdemerel.nl of bel 06-29204925

Kort nieuws Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt Aanstaande zaterdag 17 mei is weer van 09.30 tot 13.00 uur de verzamelaarsmarkt in Partycentrum De Meijert, Dr. J.v.d.Haarlaan 6 te Mijdrecht. Er zijn postzegels, munten, ansichtkaarten, winkelwagenmuntjes en boekjes uit de regio. Ook zijn er handelaren en kunt u snuffelen in de stuiverboeken. Voor inlichtingen is er onze site

www.verzamelaarsrondevenen.nl kunt u bellen tel. 0297-289322.

Baambrugge

Vijf Bogen Toernooi op 23 mei

Aanvang 8.30 uur met een kopje koffie; vertrek rond 9 uur in drie groepen: groep 1 rijdt 60 km met een snelheid van ongeveer 30 km/

Ook dit jaar weer wordt het Vijf Bogen Toernooi voor recreante volleyballers georganiseerd in Baambrugge. De deelnemende teams komen uit Vinkeveen, Abcoude, Nigtevecht en twee teams van de plaatselijke BEO sportvereniging. Aanvang 19.30 uur en de laatste wedstrijd zal rond 22.30 uur gespeeld worden. Dit is een spannend treffen tussen BEO 1 en BEO 2 om de titel van dit jaar. Na afloop is er een verloting met leuke en vooral lekkere prijzen. Kijk ook op www.beosv.nl.

www.hvmijdrecht.nl.

Kees Mooij opnieuw biljartkampioen

Mijdrecht

Zomerbridgedrive

Het biljartkampioenschap 2013/ 2014 van de Biljartvereniging Donkereind is voor de tweede keer in 5 jaar door Kees Mooij gewonnen. Met een indrukwekkende eindspurt versloeg hij de gedoodverfde winnaar Cees Verweij en 'coming man' Gerard van Schie. Met een duizelingwekkend hoog moyenne wist hij de bijpassende prijzen in ontvangst te nemen. De broers Wim en, machtigste man van De Ronde Venen, Jan van Schie, eindigden in de middenmoot. De Biljartvereniging Donkereind

heeft sinds haar bestaan het niveau van haar spelers fors zien verbeteren. De ontwikkeling van het niveau komt niet vanzelf. De Vrijgemaakte Biljartbond Nederland overweegt om de Biljartvereniging Donkeriend voor 2014/2015 de begeerde Astatus te geven. Kampioen van vorig jaar, Ruud van der Vliet, werd dit jaar laatste. Hij zal promotie/degradatiewedstrijden moeten gaan spelen om alsnog in de executive poule te kunnen blijven deelnemen. V.l.n.r. Gerard van Schie, Kees Mooij, Jan van Schie, Gert van Kreuningen, Ruud van der Vliet, Cees Verweij en Jan van Schie.

Kletsnatte tentoonstelling in NME-centrum Op dinsdagmiddag 13 mei bezochten 36 leerlingen van groep 1 & 2 van RK basisschool Driehuis uit Mijdrecht de tentoonstelling ‘Kletsnat’ in NMEcentrum De Woudreus. Zij zijn de eerste van in totaal 45 groepen die de tentoonstelling komen bezoeken. Het NME-centrum is omgebouwd tot een prachtige, spannende onderwaterwereld waar kinderen allerlei waterdieren ontmoeten. Sommige dieren zijn in levende lijve aanwezig zoals kikkervisjes, waterslakken en mosselen. Andere dieren, zoals de ringslang,

karper, ooievaar en eend, krijgen aan de hand van allerlei opdrachten ook een plekje in de belevingswereld van de bezoekertjes. Zo ontdekken ze spelenderwijs hoe de verschillende dieren zijn aangepast aan de wateromgeving. De opdrachten zijn geschikt voor 4 – 8 jarigen en hun ouders of begeleiders. De tentoonstelling Kletsnat staat tot 5 juli in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Elke woensdagmiddag geopend tussen 13.30 en 16.30 uur. Toegang gratis.

Pannenkoeken eten met Zonnebloem Wat was het weer gezellig afgelopen dinsdag in de strooppot in De Hoef. Veel gasten van de zonnebloem afd. Mijdrecht hadden daar een gezellige dag. Het feest begon om ongeveer 11.00 uur en eindigde om 14.30 uur. Gezelligheid was het toverwoord deze dag. Lekker koffie drinken met gebak. Gezellig zitten kletsen met andere gasten. Het feestje werd compleet gemaakt met het optreden van Marco de Hollander. Deze zanger wist zelfs een aantal gasten op de been te krijgen. Met

een hele stoet werd er polonaise gelopen. En een aantal gasten had de volgende morgen spierpijn. Marco de Hollander die regelmatig optreedt voor de Zonnebloem had een heel repertoir van oude liedjes. De meeste gasten kenden de teksten van deze liedjes en zongen uit volle borst mee. Natuurlijk werden er pannenkoeken gegeten die iedereen zich lekker liet smaken. En als klap op de vuurpijl werd er nog een bingo gehouden waarna iedereen met een leuke prijs naar huis ging.

Bridgevereniging Mijdrecht (BVM) organiseert weer de gezellige zomer-bridgedrive over zeven (7) maandagavonden in De Meijert aan de dr. J. de Haarlaan te Mijdrecht. De eerste speelavond 2 juni 2014 en vervolgens op: 9 juni, 16 juni, 23 juni, 30 juni, 7 juli en 14 juli. Er wordt gespeeld in drie lijnen. Indeling vindt plaats tijdens de inschrijving aan de zaal vanaf 19 uur. U hoeft niet per se een gevorderd/ervaren bridger te zijn om mee te doen. Gezelligheid staat voorop. Men kan per avond inschrijven en meedingen naar de dagprijzen. Ook is er een prijs voor de Zomerkampioen; het paar dat (of de degene die) met het hoogste gemiddelde is geëindigd aan het slot van de zomercompetitie en alle avonden heeft gespeeld. Inschrijven kan alleen op de speelavonden.

De Hoef

Benefiet afgelast De voor zaterdag 17 mei aangekondigde conferentie en benefietavond in De Springbok in De Hoef voor de economische ontwikkeling van het district Marowijne, Suriname is afgelast door verhindering van de minister van Transport. De organisatie betreurt het besluit en biedt excuses aan voor deze afgelasting.


6

16 mei 2014

DE GROENE VENEN

HEEREN VA N A N G S T E L

TE ABCOUDE

Als starter al op stand wonen? Dat kan!

* Geldig t/m 31 mei 2014. Vraag naar de voorwaarden.

Appartementen

Prijzen vanaf €177.000 v.o.n.

Betaalbare 2-kamerappartementen met lift van 56 tot 61 m2 in nieuwbouwcomplex Heeren van Angstel aan de Amsterdamsestraatweg/ Broekzijdselaan te Abcoude.

inclusief terras, berging en parkeren in parkeergarage. Met SWK-garantie. Prognose oplevering: eind 2015

Voor informatie: Raad-Huis makelaardij 0294-282940 Vos makelaardij 020-496 53 45

www.heerenvanangstel.nl

Lekkere Hollandse Aardbeien. Appelmoes 12 potten € 10.— Zanger, muzikant of DJ?

Zo gerege

ld!

Mooie bloeiende hangplanten. Topaz appelen 12 kilo € 7.50

Bruiloft Bruiloft Bruiloft

Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl

Receptie Receptie Receptie

Voku sinds 1985 dé

Presentatie Presentatie Presentatie

Verjaardag Verjaardag Verjaardag

dealer in uw regio

Nieuw

& Go Bedrijfsevent Bedrijfsevent Bedrijfsevent SInabrfe ekers buiten

Geslaagdparty Geslaagdparty Geslaagdparty

Workshops en trainingen Workshops en trainingen Workshops en trainingen

de deur houden met WERU

Jubileum Jubileum Jubileum

Grand diner of lunch Grand diner of lunch Grand diner of lunch PARTYCENTRUM CLUB ROEKZ HERENWEG 55 VINKEVEEN 0297-262174

Tot snel bij Club Roekz!

Nu tijdelijk gratis kleu r t/m 31-5-2 014

Bel of mail voor een vrijblijvend voorstel Amstelveen • Zetterij 1 Mijdrecht

www.roekz.nl

• 0297-284970 • Communicatieweg 4 • www.voku.nl

• Aluminium & Kunststof kozijnen • Carports • Dakkapellen • Dakramen • Deuren • Deurluifels • Garagedeuren • Gevelbekleding • Horren • Schuifpuien • Serres-lichtstraten • Vaste en schuifbare terrasoverkappingen • Uitbouwen • Windschermen •


DE WEEK IN BEELD DE GROENE VENEN

16 mei 2014

Ruim acht jaar was Cees van Leeuwen uit Wilnis een vertrouwd gezicht op de buurtbus. Maar aan alles komt een eind. Cees stopt als vrijwilliger chauffeur, niet omdat hij wil maar omdat het moet. De regels schrijven nu eenmaal voor dat zodra je de 75-jarige leeftijd hebt bereikt je “te oud” bent om iets voort te zetten waar je je met hart en ziel voor in wilde zetten. Zelfs een aankomend griepje weerhield hem niet te rijden. Dat wordt voortaan puzzelen en fietsen, Cees. Maar wel ontzettend bedankt voor je inzet. Zijn er mensen die het leuk vinden wekelijks een dienst op de Buurtbus te rijden: ze kunnen informatie verkrijgen bij wim_bos@planet.nl.

7

Woensdag jl. hebben de Jongens A1 en Meisjes A1 van HVM een unieke wedstrijd gespeeld. Via hockeyreizen.nl kregen zij kans om tegen een jongens- en meidenteam uit Namibie te spelen, als onderdeel van een 10 daagse Duits-Nederlandse trip. De wedstrijd van de jongens was zeer vriendschappelijk en had een sportief verloop met een 5-1 uitslag voor HVM. Bij de meiden was de spanning tot het laatste moment groot. De wedstrijd eindigde uiteindelijk met 2-3 overwinning voor Namibië, een mooie uitslag en mooi einde! Na de wedstrijd hebben een aantal HVM-ouders gekookt voor de jongens en de meiden. Al met een zeer geslaagd event met een zeer leuke ervaring voor alle deelnemende teams.

Op 11 mei jl. werd op het parcours van UWTC de jaarlijkse AH Jos van den Berg Jeugdronde van Uithoorn verreden. De wedstrijd had een goed deelnemersveld, want het was tevens een selectiewedstrijd voor het NK. De weersverwachtingen waren al slecht en uiteindelijk was het weer nog slechter; regen en harde wind. De jeugd liet zich niet kennen en iedereen die zich had aangemeld was er gewoon. Eric Looij uit Wilnis (tweede van rechts) behaalde een mooie derde plaats, voldoende om de felicitaties van de rondemiss in ontvangst te nemen!

Dit seizoen heeft veel (voorjaars)kampioenen opgeleverd bij de jeugdafdeling van FC Abcoude. Hoogtepunt is het kampioenschap van de D1 (foto) en de terugkeer naar de hoofdklasse. Daarnaast werden de B2, C6,D2,E4, E5, F6 en de meisjes E1 en C1 kampioen! Ook heeft het tweede zondagteam een periodetitel behaald en speelt nu in de nacompetitie voor promotie. Komend seizoen weer meer teams in de jeugdafdeling van FC Abcoude. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Zaterdag woei het flink, de Veenmolen in Wilnis draaide er lustig op los. Ondanks de regen, die de hele dag aanwezig was, kwamen er zo’n 120 bezoekers langs om Nationale Molendag mee te vieren. Molenaars Vos en Van Balgooi waren de hele dag in de weer met rondleidingen, vrijwilligers schonken thee, koffie en limonade aan de gasten, die zich de pannenkoeken, kruidkoek en kniepertjes van molenmeel goed lieten smaken. De bezoekers vertrokken enthousiast, dus het was een foto michael hartwigsen geslaagde dag!

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl. U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!


8

Familieberichten

16 mei 2014

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Breicafé in de Bibliotheek Mijdrecht Donderdag 22 mei is er weer Breicafé in de Bibliotheek Mijdrecht. Het breicafé wordt georganiseerd in samenwerking met Atelier Het Tuinhuis uit De Hoef. Na deze keer is er een zomerpauze maar vanaf augustus: elke laatste donderdag van de maand Breicafé in de Bibliotheek Mijdrecht. Iedereen die van breien houdt of juist breien wil leren is van harte welkom. Beginnende breisters zijn welkom, maar u kunt ook uw breiwerkje meenemen om gezellig met anderen bezig te zijn. Tegen een kleine vergoeding zijn wol, patronen en breinaalden beschikbaar. Tijdstip: 14-16 uur. Deelname kost € 2,50, leden van de bibliotheek krijgen 1 euro korting. Meer informatie op: www.bibliotheekavv.nl.

DE GROENE VENEN

Wim & Corrie, Al 40 jaar, een super lief paar!

Gefeliciteerd en veel liefs van ons; Saskia, Martijn, Milan, Jessy, Michiel, Paulien, Ivy, Christon

Geheel vernieuwd programmaboekje bij Stichting 'Paraplu'

Liefde Aandacht Respect

Uitvaartbegeleiding

Abcoude e/o Dag en nacht bereikbaar 06-23367997 /06-15442046

www.charonuitvaart-abcoude.nl Want uw Vader weet wat u van node hebt, eer gij Hem bidt.

Vol goede herinneringen geven wij u bedroefd, maar dankbaar kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Berkelaar - Burggraaff weduwe van Henk Berkelaar

Bij het begin van het 34ste seizoen van de Stichting 'Paraplu' presenteert de Stichting 'Paraplu' een volledig vernieuwd, interessant en verrassend programma voor het seizoen 2014-2015, dat is opgenomen in een nieuw vormgegeven programmaboekje. Het nieuwe seizoen begint op maandag 15 september 2014. Enkele jaren geleden werd de lay-out van het boekje gemoderniseerd en is de omslag, dus het uiterlijk, van het programmaboekje op een verfrissende wijze gemoderniseerd. Elk jaar en dus ook nu weer wordt de houd van het programma vernieuwd en aangepast. Ook voor het nieuwe seizoen heeft de stichting weer een

in de leeftijd van 92 jaar.

Johannes Hospitium trots op kwaliteitskeurmerk

Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle verzorging die onze moeder en oma heeft mogen ontvangen in Verzorgingshuis Vinkenoord Alice en Eildert Riet en Jan Huib en Ans Janneke en Jos Kleinkinderen en achterkleinkinderen Vinkeveen, 14 mei 2014 Verzorgingshuis Vinkenoord Herenweg 69 Correspondentieadres: J. Honkoop - Berkelaar Kerklaan 41 3645 ET Vinkeveen Onze moeder en oma is thuis opgebaard, waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op zaterdag 17 mei van 19.30 tot 20.30 uur. De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op dinsdag 20 mei om 13.30 uur in de Protestantse Gemeente ”De Morgenster” aan de Herenweg 253 te Vinkeveen, waarna de begrafenis om ongeveer 14.45 uur zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats De Ronde Venen aan de Ringdijk 4 te Wilnis. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats.

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

breed aanbod samengesteld met creatieve cursussen, digitale cursussen, moderne talen, spirituele cursussen, workshops, ontspanningsactiviteiten en dagtochten. Via www.stichtingparaplu.nl kan men zich rechtstreeks inschrijven voor een activiteit. Dat kan ook door middel van een inschrijfformulier dat men in het programmaboekje vindt, dat kan telefonisch worden besteld (0297 283908) of worden afgehaald op elke donderdagmiddag Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Tijdens de jaarlijkse openinschrijf-dag op zaterdag 30 augustus 2014, kan men zich laten informeren over alle cursssen en activiteiten en zich tevens inschrijven.

Scootmobiel cursus op 23 mei in de Angstelborgh Met uw scootmobiel bent u in staat om zelfstandig op pad te gaan, maar over het besturen van een scootmobiel met alle verkeersregels is nog het nodige te leren. Om bestuurders meer zelfvertrouwen te geven in het verkeer, organiseert Tympaan-De Baat in samenwerking met de Gemeente De Ronde Venen en Veilig Verkeer Nederland op vrijdag 23 mei a.s. een scootmobielcursus van 9.00 tot 12.00 uur in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude. De cursus bestaat uit een theoriegedeelte, een behendigheidsgedeelte en een rit op de openbare weg. Voor wie zich nog niet zo vertrouwd voelt met de scootmobiel in het verkeer, is deze cursus beslist de moeite waard: uit ervaring is gebleken dat scootmobielgebruikers na de cursus meer weten over hun positie in het verkeer. Ook wordt manoeuvreren met de scootmobiel aan de orde gesteld. Het tempo van de cursus is rustig en wordt aan uw vaardigheden aangepast. Het is de bedoeling dat u uw eigen scootmobiel meeneemt. Aanmeldingen bij het Klanten Contact Centrum vóór 20 mei 2014. Telefoonnummer 0294-28302 of 0297-760260. Voor de ochtend wordt een eigen bijdrage van 5 euro gevraagd, te voldoen bij aanvang van de cursus.

Afgelopen week heeft het Johannes Hospitium De Ronde Venen in Wilnis het kwaliteitskeurmerk High Care Hospices ontvangen van Stichting Perspekt. Hospices in Nederland kunnen hun interne kwaliteitsbeleid laten beoordelen door onafhankelijke deskundigen. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan wordt het high care hospice opgenomen in het Keurmerkregister Palliatieve Zorg van de Associatie van zelfstandige High Care Hospices, dat vermeld staat op de website van Perspekt. Daarnaast ontvangt de organisatie dan het keurmerk Palliatieve Zorg. Hiermee wordt het niveau van kwaliteitszorg duidelijk zichtbaar voor onder andere cliënten, verzekeraars, overheid en inspectie. Uit de beoordeling kwam onder meer naar voren dat het Johannes Hospitium borg staat voor een veilige, gastvrije en warme omgeving, waarin de bewoner het leven waardig kan afsluiten. Zorgvuldigheid en betrokkenheid vielen op, evenals het vrijwilligersbeleid en de nazorg voor de naasten. De (vernieuwde) website viel positief op vanwege de vele informatie die daarop voor toekomstige bewoners is te vinden. Met recht kunnen medewerkers en vrijwilligers trots zijn op de erkenning dat hun zorg en aandacht ten behoeve van mensen die zijn aangewezen op palliatieve zorg, voldoet aan de kwaliteit zoals in het keurmerk wordt gesteld. Voor meer informatie:

www.johanneshospitium.nl


DE GROENE VENEN

16 mei 2014

9

Dr. Beeker

Alzheimer Opmerkelijk nieuws: onderzoekers van de Stanford Universiteit zijn op de één of andere manier op het idee gekomen om in een proefopzet twee muizen aan elkaar te koppelen. De onderzoekers hebben de circulaties (bloedstroom) van beide muizen met elkaar verbonden, waarbij de ene muis oud was en de andere een jonge muis betrof. Via deze verbinding in het vaatstelsel kwam jong bloed, zonder cellen dus alleen het plasma, in de circulatie van de oude muis. De oude muis profiteerde daarbij van de in het plasma aanwezige eiwitten van de jonge muis. Na deze ‘transfusie’ werd de prestatie van de oude muis getest middels een aantal ‘geheugen’ proefjes. We weten niet precies wat de test inhield, maar het zal wel zoiets zijn als de muisjes in Avro’s wie-kentkwis (wie kent dat nog?) waarin het meestal Fred Emmer en André van Duin waren die het tegen elkaar opnamen in het labyrint. Meestal keerden ze beiden net voor het duizend gulden poortje weer om. Hadden ze toen maar jong bloed gehad, want het bleek nu dat de ‘verjongde’ muis in deze test veel beter presteerde dan de niet behandelde muis. De aanname dat er blijkbaar in het jonge serum eiwitten aanwezig zijn die het oude brein verjongen werd nog eens extra ondersteund door de tweede proef waarbij het serum eerst werd verhit. Zoals bekend kunnen eiwitten daar slecht tegen, daarom wassen we ook op zestig graden, en het bleek dat nadien van enig herstel geen sprake meer was. Er moeten dus eiwitten in het plasma zitten die in staat zijn het brein te herstellen, ook als dat al verou-

derd is. Dit is groot nieuws voor de Alzheimer behandeling! Er moet nog meer onderzoek volgen en het is zeker niet aan te raden om je kleinkind aan te haken, maar het biedt wel zicht op een potentieel medicijn! Muizen worden overigens wel vaker gebruikt in onderzoek. Er is een bepaalde stam waarbij vroegtijdige dementie optreedt, dus dat is handig. Onderzoekers van de Universiteit in San Fransisco hebben onlangs een onderzoek gepubliceerd over een bepaalde genetische variant bij mensen, die ook bij muizen is gevonden. Deze genetische variant zou mogelijk ook met Alzheimer te maken hebben. Het gaat om de genvariant KL en bij aanwezigheid van deze genetische variant wordt er in het menselijk lichaam meer van het enzym met de (gemakkelijk verkeerd te interpreteren) naam KLOTHO geproduceerd. Nu wisten we al dat sommige mensen dit enzym maar weinig aanma-

Zevenhonderd deelnemers voor Spel en Sport DRV De maand mei is de tijd van de jaarverslagen, ook voor Spel en Sport DRV. Zevenhonderd mensen volgden in veertig groepen veertien verschillende lessen zoals badminton, volleybal, spel en sportactiviteiten en diverse soorten dans, onder leiding van deskundige docenten. Fitte mensen spanden zich in bij de Super Sportieflessen, de oudere senioren zouden niet graag hun zitgym-uurtjes missen. Meer dan zestig vrijwilligers zorgen ervoor, dat elke week alle lessen gegeven kunnen worden.

ken. Het gaat daarbij met name om mensen met een hele slechte nierfunctie. Het zogeheten chronisch nierfalen levert uiteindelijk ook een veel hogere kans op slagaderverkalking, botontkalking en huidveroudering. De veronderstelling is dat dit enzym daarmee te maken zou kunnen hebben. Onze vrienden uit California hebben dat nu omgekeerd bekeken; ze hebben een groep muizen onderzocht en beoordeeld op de in het bloed aanwezige hoeveelheid van het enzym. De muizen met een grote hoeveelheid in het bloed bleken in het (bekende) doolhof duidelijk beter te presteren dan de non-KLOTHO muizen. Gemiddeld deden de nonmuizen er twee keer zo lang over. Hadden we dat ten tijde van de Wiekent-kwis maar geweten, dan hadden we misschien toch de KLOTHO Sjakie Swart moeten kiezen! Bij mensen is een dergelijk onderzoek gedaan en daarbij bleken de mensen met een hoge concentratie van het enzym in alle cognitieve tests beter te scoren dan de mensen

met een lage concentratie. Dat biedt de mogelijkheid van het toevoegen van het enzym teneinde geheugen en begrip op latere leeftijd te verbeteren. Zijn dit nu twee separate onderzoeken? Op het eerste gezicht is de enige overeenkomst dat het onderzoeken met muizen betreft op het gebied van Alzheimer. Maar bij verdere beschouwing zou je daar toch wat bij kunnen denken, want KLOTHO is een enzym en enzymen zijn eiwitten. De onderzoekers in het eerste onderzoek hebben niet specifiek naar de verschillende eiwitten gekeken. Kan het zijn dat ze in de tweede variant van het onderzoek de KLOTHO eruit gekookt hebben? Die kans is zeker aanwezig, want zoals bekend kunnen enzymen niet tegen hitte; Biotex doet het ook het beste in lauw water.

van Alzheimer uiteindelijk misschien wel te herstellen valt, lijkt nu heel aantrekkelijk. Vooralsnog zitten we niet in die fase en moeten we het van preventie hebben. Omdat de meeste dementiele beelden met name vasculair van aard zijn, door slagaderverkalking, is de enige remedie nu van preventieve aard; niet roken en een gezonde levensstijl. Overigens betrof het bij Avro’s wiekent-kwis bij nader onderzoek toch hamsters, niet zo’n relevant verschil , waarschijnlijk heb je daar ook KLOTHO positief en negatief, maar dat is nooit onderzocht.

Jaco Beeker www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl

Er is meer onderzoek nodig, maar vooral het perspectief dat de ziekte

Vogelopvang Utrecht houdt open dag Wil je wel eens zien hoe vrijwilligers van de Vogelopvang gewonde vogels verzorgen? Of hoe zij jonge vogeltjes grootbrengen? Dan ben je welkom op de open dag van Vogelopvang Utrecht op zondag 18 mei 2014 een open dag! Van 13 tot 16 uur zijn er leuke activiteiten bij de buren van de Vogelopvang: Kinderboerderij Nieuw Rotsoord (Briljantlaan 101 in Utrecht). Deze dag wordt gecombineerd met de open dag van Kinderboerderij

Nieuw Rotsoord, die ook allerlei leuke activiteiten organiseren. Wat is er allemaal te doen op de open dag? • je bent vanaf 13.00 uur welkom om vogelmaskers en wensvogeltjes te komen maken. • Meet & Greet met de beheerder Marieke Grin en de leden van het bestuur, die alles kunnen vertellen over het reilen en zeilen van de Vogelopvang en over alle plannen voor nu en in de toekomst.

• Voor jong en oud zijn er de hele middag interessante rondleidingen! Meedoen? Meld je aan bij de activiteitentafel op Kinderboerderij Nieuw Rotsoord.

25.000 euro voor bus voor vakantiereizen

Stichting Roparun steunt Stichting Les Vaux Abcoude Stichting Les Vaux in Abcoude ontvangt 25.000 euro van Stichting Roparun. Met dit bedrag wordt een bus voor negen personen aangeschaft om mensen met kanker naar de vakantiebungalow van de stichting in Frankrijk te brengen. Les Vaux biedt begeleiding aan mensen met (of na) kanker en hun naaste tijdens vakantieweken op het landgoed van Les Vaux in Frankrijk of op locatie in Nederland.

Spel en Sport DRV biedt al deze lessen aan om hun missie waar te maken: zoveel mogelijk senioren uit De Ronde Venen te stimuleren om te bewegen, met als doel om: gezond ouder te worden, langer zelfredzaam en vitaal te blijven, waarbij laagdrempeligheid een belangrijke factor is. Om mensen in beweging te krijgen waren er in 2013 ook speciale acties. Voor oudere senioren was er in samenwerking met fysiotherapie Kerngezond een Valpreventieproject. Voor jonge senioren organiseerde Spel en Sport DRV o.a. de gezondheidsdriedaagse in de Mijdrechtse bibliotheek, waar ieders fitheid getest werd. Spel en Sport DRV had ook een belangrijk aandeel in Juni Beweegt, een project dat als

doel heeft meer mensen meer te laten bewegen. De deelnemers van Spel en Sport DRV waarderen ook de gezelligheid in en rond de lessen. Vaak gaan ze er bij het begin of eind van het seizoen met elkaar op uit, om te wandelen in de Groene Jonker, poldergolf te spelen of gezellig uit eten te gaan. Bewegen is goed voor iedereen, maar nog niet iedereen doet dat. Kijk eens op www.spelensportdrv.nl, daar vindt u alle informatie, waaronder het jaarverslag, dat u een beeld geeft van de mogelijkheden. En doe mee aan Juni Beweegt, dan kunt u voor 10 euro allerlei lessen bij Spel en Sport DRV en andere sportaanbieders uitproberen. Een overzicht hiervan vindt u op

www.junibeweegt.nl.

Henk van der Velde, voorzitter Stichting Roparun Palliatieve Zorg: ”Vanuit de opbrengst van de Roparun stellen wij een bedrag van 25.000 euro ter beschikking aan Stichting Les Vaux. We zijn blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het belangrijke werk dat de stichting verricht. Vanuit de Roparun ondersteunen we doelen die helpen ons motto waar te maken: Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.” Over de Roparun De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Ruim 8000 lopers, fietsers, chauffeurs en verzorgers zamelen met deze sportieve prestatie geld in voor mensen

met kanker. De Roparun is ontstaan in 1992 en heeft inmiddels ruim 57 miljoen euro opgebracht. De Roparun ondersteunt goede doelen die zich richten op palliatieve zorg voor

mensen met kanker. Op zaterdag 7 juni start in Parijs en Hamburg de 23e editie van de Roparun. Op 9 juni finishen de teams op de Coolsingel in Rotterdam.

Slanker Fitter Gezonder Snel afvallen! Met het Prodimed eiwitdieet bij Diet Solutions Abcoude. Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Gratis intake t.w.v. € 40,-

www.dietsolutions.nl of bel 06 524 375 98 voor een afspraak


10

16 mei 2014

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week actrice en schrijfster Esther Scheldwacht die de intieme solovoorstelling Op een mooie Pinksterdag schreef, waarin haar man Stefan de Walle de hoofdrol speelt. De voorstelling is een productie van het Nationale Toneel.

Op een mooie Pinksterdag

“Tragische gebeurtenissen waren inspiratiebronnen om het stuk te maken” Op een mooie Pinksterdag gaat over rouw, verlies en doodsbang zijn voor de dood. Dat zijn heftige thema’s. “Dat klopt. We gaan samen, in een productie, voor het eerst de diepte in. Nadat ik het stuk geschreven had dacht ik, in eerste instantie, niet direct aan het idee dat Stefan de rol zou moeten spelen. Juist omdat hij zo dichtbij me staat. Maar hij heeft, als acteur, de perfecte balans. Stefan kan zowel ‘de diepte in’ spelen en heeft een lichte kant. Voor de thematiek van dit stuk is deze balans erg belangrijk, anders wordt het te zwaar. (Stefan de Walle speelde eerder bij het RO Theater, is sinds 2011 verbonden aan het Nationale Toneel en was te zien in Flodder en de film De Marathon. Sinds 2011 speelt hij ook Sinterklaas, red.).”

De thema’s horen bij ons leven. Ook jullie beiden hebben recent te maken gehad met het tragische verlies van jullie dierbare vrienden Roef Ragas en Coen van Vrijberghe de Coningh (beide

acteurs overleden op vrij jonge leeftijd, red.). Stefan heeft hierover gezegd dat dit ‘een enorme impact’ op hem heeft gehad. Jij zei, in het tijdschrift Elegance (mei 2014): ‘Door alles wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, ben ik me steeds sterker gaan realiseren hoe groot en aanwezig de dood is. Een onontkoombaar gegeven, voor ons allemaal. Daar wilde ik een vorm voor vinden op het toneel.’ “Die tragische gebeurtenissen waren zeker inspiratiebronnen om het stuk te maken. Een vast gegeven in ons leven is dat we sterven, iets dat me fascineert. Stefan speelt de rol heel knap, zonder dat het een privé aangelegenheid wordt.”

Is het thema van de voorstelling hoe mensen omgaan met de dood en rouw? “Rouw is iets heel persoonlijks, daardoor zijn het omgaan met de dood en rouw geen algemene thema’s. In de voorstelling speelt Stefan een man wiens leven, na een tragische gebeurtenis, weer open

gaat. Door hard te gaan lopen gaat hij weer ruiken, ademen en kijken. Hij hoort ook weer de vogeltjes. ‘Op een mooie Pinksterdag’ is een ode en respect aan hen die hun leven moeten oppakken na een immens verlies. In ons leven zijn we ons vaak niet bewust van de mooie dingen, op het moment dat er iets mis gaat zeggen we vaak; dat heb ik niet gezien. Wij zijn zelf bewuster geworden, na het verlies van Roef en Coen.”

Is het hardlopen ook een metafoor voor het toch willen weglopen van het verdriet? “Ja, hij probeert te vluchten voor de situatie. Hardlopen is niet toevallig gekozen. Het stofje endorfine, dat je ontwikkelt tijdens het hardlopen, werkt pijnonderdrukkend maar zorgt ook voor een gevoel van geluk of euforie.”

Waarom is de titel ‘Op een mooie Pinksterdag’?

op een mooie Pinksterdag. Ondanks deze vreugde weet de man niet goed wat hij moet doen. Zijn uitvlucht lijkt een cd met Nederlandse luisterliedjes waarop ‘Een mooie Pinksterdag’ staat. Maar het liedje, dat een betekenis krijgt in de voorstelling, zet hem ook aan het denken.”

‘Op een mooie Pinksterdag’ is 4 juni te zien in de Stadsschouwburg in Utrecht.

“De dochter van de man is geboren

foto carli hermes

‘BeKOORlijk Abcoude’ weer in aantocht Concert Let Beauty Awake

Het begint alweer rond te zingen in Abcoude: Het Korenfestival komt er aan! Voor de vierde achtereenvolgende keer komen in het weekend van de Open Atelierroute, op zaterdag 24 mei, allerlei koren uit de wijde omtrek naar Abcoude om zich te laten horen in de Dorpskerk.

Op zondamiddag 18 mei zijn de deuren van de Thamerkerk in Uithoorn open voor iedereen die van bijzondere klassieke programma’s houdt. Sopraan Lyda van Tol en pianiste Irina Parfenova hebben een programma samengesteld dat over ontwakende natuur, liefde en leven gaat. Let Beauty Awake is de titel van een

lied van R. Vaughan Williams, waarmee het concert geopend wordt. U hoort verder muziek uit verschillende periodes van onder andere H.

Spectaculaire trampoline-act op Straattheaterfestival Jong en oud zingt. En ieder zingt zijn of haar eigen lied: er zal klassiek repertoire gezongen worden, maar ook pop-, jazz- en wereldmuziek, en natuurlijk de gouwe ouwen uit Nederland. Om 10:15 uur opent de bekende illustrator en oudvoorzitter van de Abcouder Harmonie, Willem Zwaard, het korenfestival ‘BeKOORlijk Abcoude’. Ook deze keer zullen er – naast alle koren uit Abcoude – een aantal koren uit Mijdrecht zingen. Verder zijn er als vanouds optredens uit de hele regio. Het wordt een kleinschalig, intiem festival, in een intieme omgeving, in een pittoresk dorp, in een kerk met een schitterende akoestiek, waar men de hele dag kan genieten van zeer diverse koorklanken. Ab-

coude zal bruisen van de activiteit! De Dorpskerk opent haar deuren om ongeveer 10 uur. De toegang is gratis, iedereen kan binnenlopen! De werkgroep die dit festijn organiseert wil kunst en cultuur met opzet zo toegankelijk mogelijk houden en wordt daarin gesteund door de Lionsclub Abcoude-Baambrugge en door het Rabo coöperatief fonds. Er is drinken te koop terwijl de koren u toezingen. U mag net zo lang blijven als u wilt, maar ook tussendoor even een atelier bezoeken, de routebeschrijving ligt achterin de kerk. De slotnoten zullen om ongeveer 17 uur gezongen worden. Meer informatie op www.creatoonkoor.blogspot.com en Facebook: Bekoorlijk Abcoude.

www.nationaletoneel.nl/opeenmooiepinksterdag

Tijdens het Straattheaterfestival De Ronde Venen, zaterdag 14 juni in Mijdrecht, staan de mannen van ‘Cirq’ulation Locale’ met hun show ‘Second Life’ garant voor een werkelijk adembenemende voorstelling op het Raadhuisplein. Op spectaculaire wijze combineren de Belgische circusartiesten hun acrobatische toeren op de trampoline en de trampo-muur, waarbij ze ook nog eens op een fantastische manier weten te jongleren. Om ook in de toekomst spraakmakende en verrassende optredens naar het festival te kunnen halen, hopen de organisatoren dat veel liefhebbers ‘Vriend van het Straattheaterfestival De Ronde Venen’ willen worden. Dat kan door €10 (meer mag ook…)

te doneren aan de organiserende stichting via een automatische incasso of een eenmalige storting. Meer informatie daarover, plus een speciaal Vrienden-aanmeldformulier, is te vinden op www.straattheaterdrv.nl.

Purcell, W.-A. Mozart, Fr.Schubert, F.Mendelssohn, S.Rachmaninov en E.Grieg. Behalve van muziek kunt u ook genieten van ingezonden natuurfoto’s die tijdens de uitvoering geprojecteerd zullen worden. Thamerkerk, Amsteldijk-Noord 1, Uithoorn Het concert begint om 14.00 uur. Toegang is € 15 per persoon. Kaarten kunt u reserveren via:

www.lydavantol.nl


DE GROENE VENEN

Kijkje achter de schermen bij RTV Ronde Venen

16 mei 2014

11

Het Fort bij Uithoorn in Amstelhoek komt tot leven In de zomer van 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Nederland deed niet mee, maar de gevolgen waren groot. In de grote steden was er, door armoede en honger, ruzie en onrust. Het leger was gemobiliseerd. Op forten waren soldaten gelegerd om het land te bewaken.

Op zaterdag 31 mei opent RTV Ronde Venen haar deuren om te laten zien hoe een radioprogramma wordt gemaakt, en hoe een tv-studio er van binnen uitziet. De lokale omroep RTV Ronde Venen laat graag zien hoe het er aan toe gaat bij de kweekvijver van omroeptalent. Naast het meekijken en meeluisteren, kun je ook zelf aan de slag tijdens een van de workshops, bijvoorbeeld ‘live radio maken’ of kruip voor de camera om je presentatietalent te ontdekken. Om 14.00 uur wordt bovendien de nieuwe televisiestudio officieel geopend. Altijd al willen weten hoe het eraan

toe gaat in de wereld van radio en televisie? Kom dan langs in de studio van RTV Ronde Venen, Rendementsweg 10d in Mijdrecht. De deuren staan open tussen 11 en 16 uur.

Expositie Gijs van Schalm in Viscentrum Abcoude

der geval stof tot nadenken. Gijs van Schalm haalt zijn inspiratie uit zijn Baambrugse omgeving, gezinsleven, zijn ervaringen met beeldende therapie en meditatie. Zijn motto is: “Hoe meer ik zie, hoe meer ik wil maken, hoe meer ik maak, hoer meer ik ga zien. De mogelijkheden zijn eindeloos.” Viscentrum Fort Abcoude, Molenweg 19, 1391 CH Abcoude, tel. 0294-283156. Geopend dagelijks van 13-16.30 uur, zaterdag en zondag van 11-17.30 uur

Van 16 mei t/m 22 mei exposeert Baambrugger Gijs van Schalm in het Viscentrum op het Fort bij Abcoude. Zijn werk bestaat uit wezentjes van klei, die na het bakken in een bepaalde context geplaatst zijn. De uiteindelijke ‘installaties’ in kijkkastjes of anderszins kunnen leiden tot fronsen of glimlachen, maar geven in ie-

De ateliers en tentoonstellingsruimten zijn op zaterdag en zondag geopend van 12 tot 18 uur. Deze keer zijn er twee extra evene-

Aardappelen is een solo voorstelling over de zin en onzin van ruzie en oorlog, over loyaal zijn en keuzes

menten tijdens de route: • Op zaterdagmiddag 24 mei vindt in de Dorpskerk het Korenfestival plaats, georganiseerd door Bekoorlijk Abcoude. • Op zondagmiddag zal Marjolein Macrander met een theaterkinderkaravaan een aantal ateliers bezoeken waar de kinderen een optreden verzorgen geïnspireerd door een kunstwerk van de betreffende kunstenaar. 13 uur Gein Noord 9 bij Ellen Meijer, 14 uur batterij Gein Noord tegenover Molen Delphine "Land Art" (een kunsteducatie project van Kunst Centraal Utrecht, o.l.v. Moon Wolters en Saskia Laurant), 15 uur Voetangelweg 7 bij Willibrord Huijben, 16 uur Rijksstraatweg 31 Baambrugge bij Anna Hulzink, 16.45 uur in de tuin van Heinkuitenstraat 32 bij Hélène van Dongen. Zie voor informatie over de kunstenaars: www.ab-art.nl.

in moeilijke situaties, over macht, recht en onrecht. Soldaat Dirk heeft voor de zoveelste keer strafdienst: Aardappels schillen voor het hele regiment. Hij kan slecht tegen de legerdiscipline, en al helemaal niet tegen het opgefokte jonge sergeantje. De kok vertrouwt hij ook al voor geen cent. Dirk verveelt zich door op het fort; hij wil naar huis, naar de boerderij. Daar hebben ze hem harder nodig. Maar dan breken in de grote stad voedselrelletjes uit en het leger moet in actie komen… Acteur Ton Feil kruipt in de huid van Soldaat Dirk, Sergeant Kommer en Kok Stamper. Zijn spel wordt ondersteund door projecties van foto’s uit de oorlogsperiode. Het script is gemaakt door Ton Feil en Pieter Scholten. De regie is van Pieter Scholten.

Kijk voor meer informatie en het programma op www.rtvrv.nl/opendag

Open Atelierroute toont werk 17 kunstenaars

Vrijdagavond 23 mei om 19.30 uur wordt de open atelierroute feestelijk geopend door burgemeester Maarten Divendal in Klein Binnenrust, Hoogstraat 23 (achter café restaurant De Eendracht) te Abcoude. In deze ruimte is tevens de overzichtstentoonstelling waar ook de informatie over de kunstenaars en de routebeschrijving verkrijgbaar is.

Amstelhoek. De voorstelling Aardappelen is onderdeel van het cultuurproject “Historische verhalen”. De leerlingen gaan zelf in de klas aan het werk met de thema’s uit de voorstelling.

RTV Ronde Venen is te horen op 105.6 FM, en via de kabel op 101.9 en 103.3 FM. Tekst-TV en onze uitzendingen zijn te zien via kanaal 45 op het kabelnet, digitaal via Ziggo op kanaal 41 en via UPC op S14+ (analoog) en digitaal via kanaal 31.

23-25 mei in Abcoude

Gedurende het laatste weekend in de maand mei vindt weer de tweejaarlijkse Open Atelierroute plaats. Dit evenement, dat in 2002 weer nieuw leven is ingeblazen, verheugt zich iedere keer in een groter aantal bezoekers. Een belangrijke reden om dit weekend in de agenda te noteren is, naast het leuke en persoonlijke contact met de kunstenaars, de kwaliteit van het te bezichtigen werk. Deze keer stellen 17 kunstenaars uit Abcoude hun werk tentoon in eigen atelier of op een andere locatie.

Troupe A’dour brengt een korte periode uit het bestaan van een van die Hollandse soldaten tot leven. In opdracht van Kunst Centraal heeft Troupe A’dour de voorstelling Aardappelen ontwikkeld. De voorstelling wordt gespeeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de Rondeveense basisscholen in de periode 15 tot en met 26 mei op Fort bij Uithoorn in

Workshop ‘Buiten tekenen & schilderen’ Buiten schilderen en tekenen is elke keer weer een belevenis, of je nu net begint of het al jaren doet. Ga dus binnenkort gerust eens mee met Nel Huurman, docente van Stichting De Paraplu in Wilnis. Nel Huurman: “Iedereen is welkom om mee te doen. Beginners of gevorderden, leden of niet-leden van De Paraplu, dat maakt niets uit. Ik heb alvast twee data genoteerd in mijn agenda: woensdag 25 juni en zaterdag 5 juli, beide dagen van 10.00 tot 16.00 uur. We verzamelen ons om 9.50 uur op de grote parkeerplaats bij De Paraplu, tegenover de bibliotheek, aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. Bij droog weer vertrekken we om precies 10.00 uur met z’n allen naar een mooie schilderplek. De kosten per keer zijn €12,50 en het is belangrijk om zelf ook een

aantal zaken mee te nemen, zoals een waterpot, verf, penselen, papier, een schilderdoekje of -paneeltje, tekenspullen, een klein schetsboekje, stoeltje, evt. een veldezel, petje voor de zon, een lunchpakketje en natuurlijk een zonnig humeur!

Dansshow Nicole weer in sporthal de Phoenix Op 24 en 25 mei zetten alle leerlingen van Jazz & Showballet Nicole weer een spetterende dansshow neer en is sporthal de Phoenix in Mijdrecht geheel omgetoverd tot een waanzinnig danstheater. Zo’n 500 enthousiaste leerlingen zullen in de meest prachtige kostuums laten zien

wat ze het afgelopen seizoen hebben geleerd. Van klein tot groot, van jong tot oud, iedereen doet gezellig mee! Het showballet zal de show starten met een zomerse opening, gevolgd door de allerkleinsten die zullen dansen op ‘Zwaai als je verliefd

Graag hoor ik per mail of telefoon wie er meegaat. Bij 5 aanmeldingen gaat de schilderdag door.” Nel Huurman is telefonisch te bereiken op 06-20561509 of per mail via nelhuurman@planet.nl.

bent’ van K3 en ‘Spiegelbeeld’ van het Junior Songfestival. Het wordt een gevarieerde show met hits van afgelopen jaar van onder andere Martin Garrix en Katy Perry, maar we zullen ook een stukje terug in de tijd gaan met Burlesque. Tot slot zal de show spetterend afgesloten worden met een finale gedanst door honderden dansers en danseressen, geheel in het teken van het WK voetbal. Er is zoals elk jaar dus weer een gevarieerd programma met veel afwisselende choreografieën en kostuums. Kortom, een show die je niet mag missen! De voorstellingen zijn op zaterdag 24 mei, aanvang 19.30 uur (zaal open 19 uur) en op zondag 25 mei, aanvang 13 uur (zaal open 12.30 uur). De kaarten kosten 15 euro per stuk en worden verkocht bij sponsors Backstage Hairfashion en Café Het Rechthuis in Mijdrecht.


12

16 mei 2014

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

16 mei 2014

13


14

16 mei 2014

DE GROENE VENEN

Jongeren over project Zomerondernemer:

Er is een fundament gelegd Deze zomer biedt het Project ZomerOndernemer aan jongeren in de leeftijd van 15 tot 22 jaar uit De Ronde Venen, Nieuwkoop en Woerden, de kans om gedurende de zomervakantie een eigen bedrijf op te zetten en ervaring op te doen met het ondernemerschap. Ze krijgen een startkapitaal en worden bijgestaan door coaches, ervaren lokale ondernemers, de Kamer van Koophandel, de Rabobank en de Belastingdienst. Met een goed idee en veel enthousiasme kan dit het begin zijn van een succesvolle carrière. Desiree Mercan uit Woerden en Stijn Hoogendoorn uit Wilnis namen vorig jaar deel aan het project.

Moeders in de prijzen bij Meesters Op zondag 11 mei organiseerde Restaurant Meesters een overheerlijke Moederdag HighTea. Tante Tee en Karel Koffie van Myra de Groot Entertainment producties verwenden de moeders en overige gasten met heerlijke lekkernijen en gezellig entertainment. Ook dit jaar werden de moeders extra in de watten gelegd met mooie prijzen. Een mooi Zinzi sieraad van Juwelier Swaab, een makeover van Hizihair, een bon voor lingerie van Bonne Nuit en een cadeaubon van Anouschka Fotografie. Tevens kregen alle vrouwen een goed gevulde goodiebag mee naar huis toe. Foto’s van Moederdag zijn te zien op www.facebook.com/restaurantmeesters. Op zondag 15 juni is het volgende evenement bij Restaurant Meesters. “Een Proeverij op Vaderdag”. foto's anouschka schaffers

Desiree werkte vorig jaar als gastouder. “Ik had het idee om een eigen sapjeskraam te beginnen, maar ik wist niet goed hoe ik dat aan moest pakken. Toen hoorde ik van de Zomerondernemer en was vrij gedurende de zes weken dat het project liep. Zelden zo’n leuke, maar ook waardevolle vakantiebesteding gehad! Ik had een ondernemingsplan gemaakt voor een rijdende smoothiebar, waarmee je dan gedurende de zomermaanden rondtrekt langs toeristische plaatsen, festivals en kermissen en de mensen ter plekke een vers sapje kunt presenteren. De drie introductiedagen hebben mij heel veel geleerd over het ondernemerschap en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook de wekelijkse bezoeken aan bedrijven vond ik heel boeiend. Zo’n rijdende smoothiebar is wel een typische zomeractiviteit. Het was aanvankelijk de bedoeling dat ik daar deze zomer ook echt mee aan de slag zou gaan. Maar door persoonlijke omstandigheden lukt me dat nog niet. Wellicht dat er later nog een kans komt. En de kennis die ik in het project heb opgedaan neemt niemand mij meer af en zal me zeker nog wel eens goed van pas komen.” Intussen overweegt haar broer van zeventien om dit jaar mee te gaan doen.

Bijna in het donker, met heerlijke muziek en Led-verlichting.

www.bowlingcentrummijdrecht.nl | info@bowlingcentrummijdrecht.nl Tel. 0297 - 25 69 45 | Ontspanningsweg 1a | Mijdrecht

Stijn Hoogendoorn studeert International business en entrepeneurship aan het Eurocollege in Rotterdam. “Voor mijn studie moest ik ook 12 weken stage doen. Het project ZomerOndernemer paste daar perfect in. Door mijn opleiding beschikte ik al over de nodige basiskennis, maar heb in dit project nog wel het een en ander geleerd. Je wordt begeleid door mensen uit de praktijk, zo leer je om nog weer op een andere manier naar dingen te kijken. Mijn plan was om groenteboxen samen te stellen. In zo’n box zitten dan recepten voor complete maaltijden voor een hele week, inclusief alle benodigdheden die je daar voor nodig hebt. Je hoeft dan niet meer naar de winkel om alles voor je maaltijd bij elkaar te zoeken. In de ‘doefase’ van het project hebben we ook daadwerkelijk van die boxen gemaakt. Na twee weken moest ik stoppen, omdat toen de school weer begon. Ik doe een HBO-opleiding van vier jaar in een verkorte tijd van 2,5 jaar. Ik heb mijn tijd dus nodig voor mijn studie en kan er geen extra activiteit bij doen. Maar het plan is uitgewerkt en uitgeprobeerd en kan dus zo opgepakt worden door iemand die er wat in ziet.”

Stijn Hoogendoorn Hoewel Stijn en Desiree dus nog niet actief met een eigen bedrijf zijn gestart zijn ze er beiden van overtuigd dat met het project ZomerOndernemer een fundament is gelegd waar ze op verder kunnen bouwen. Inschrijving voor de editie 2014 staat open voor geïnteresseerde jongeren uit De Ronde Venen, Nieuwkoop en Woerden. De deelnemers krijgen vier tot zes weken de kans om kennis te maken met het ondernemerschap. Op 22 juli a.s. wordt gestart met een driedaagse training. Aanmelden voor de editie Groene Hart Noord, kan via

www.zomerondernemer.nl.


DE GROENE VENEN

16 mei 2014

15

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

Tante Jo een steuntje in de rug

Hulp op momenten dat het nodig is Het overkomt iedereen wel eens dat zich situaties in huis voordoen, waarbij wat extra hulp heel welkom zou zijn. Meestal gaat het om gewone dagelijkse dingen, die door omstandigheden even niet de aandacht krijgen die nodig is. Het kan gaan om het wegwerken van een grote berg strijkgoed of het opruimen en ordenen van de overvolle speelgoedkist van de kinderen. Een kast, die nodig goed schoongemaakt moet worden, de kamer moet eigenlijk opnieuw ingericht worden, of de deuren en de plinten en de ruimte achter de bank vragen om een lekker sopje. Als kraamverzorgster komt Jolanda van Schaik in veel gezinnen en weet als geen ander dat een extra hulp zo af en toe heel welkom is. Ze is een bedrijf begonnen die dit soort hulp kan bieden. Jolanda is geboren in Baambrugge en getogen in Abcoude. Ze werkte daar in de plaatselijke boekhandel en begon er dertien jaar geleden als kraamverzorgende. Dat doet ze nog steeds met heel veel plezier. Vorig jaar besloot ze de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela te maken. Gedurende zes weken liep ze de “camino’. “Zo’n tocht is een ideale gelegenheid om eens goed na te denken over de dingen van het leven,” zegt Jolanda. “Ik stelde mezelf de vraag wat ik eigenlijk het liefste zou willen doen en ik kwam tot de conclusie dat ik mezelf het prettigst voel wanneer ik mensen kan helpen en ondersteunen. Voor een deel doe ik dat als kraamverzorgende natuurlijk al in de gezinnen waar een kindje geboren is. Maar er is meer. Juist door mijn beroep tref ik bij gezinnen soms situaties aan waarvan ik denk dat er even extra hulp geboden zou moeten worden. Een volle wasmand en een berg strijkgoed, waartussen een wanhopige vader, die zijn overhemd strijkt voordat hij naar zijn werk gaat. Een berg speelgoed over de vloer en kasten die nodig eens opgeruimd moeten worden. Het zijn van die situaties waarbij een uitgestoken hand heel welkom zou zijn.”

er heel veel klusjes zijn die ik prima zelf kan. Ik begon met het opknappen van mijn slaapkamer, schoonmaken en schilderen. Dat ging allemaal prima. Er zijn tal van dingen die mensen zelf ook wel kunnen. Maar je komt er niet aan toe. Ik heb in de loop der jaren als kraamverzorgster, bijna 900 geboorten gedaan. Je komt dan in jonge gezinnen waarvan beide ouders werken en dan vaak niet toekomen aan tal van zaken die eigenlijk wel gedaan zouden moeten worden. We kennen dit soort situaties allemaal wel. Dan ben je heel blij als er een Tante Jo is die even binnenwipt en zegt: ‘vertel het maar, wat

kan ik voor je betekenen’. Zo’n tante Jo wil ik graag zijn.” Tante Jo is een duizendpoot De Tante Jo die Jolanda graag wil zijn is voor vele dingen in te schakelen. “Het zijn de talloze klusjes in en om het huis. Ik kan schilderen en schrik er niet voor terug om een kastje in elkaar te zetten. Maar ook tuinieren is mij niet vreemd. Ik kan me voorstellen dat ik met een oudere dame naar het tuincentrum ga en dat ik de plantjes in de tuin zet of in potten voor op het balkon. Na de lange pelgrimstocht naar Santiago is een wandeling door

Jolanda van Schaik: “ ‘Vertel het maar, wat kan ik voor je betekenen?’ Zo'n tante Jo wil ik graag zijn.” foto patrick hesse het dorp voor mij een peulenschil. Ik ga met plezier een rondje lopen met iemand in een rolstoel. En wat te denken van het gedoe als je thuis een groot feest moet organiseren. Ik kom graag een handje helpen. Het steuntje in de rug dat ik de mensen wil bieden is vooral gericht op incidentele zaken waar men wat hulp bij kan gebruiken.”

Al je telefoonzaken regel je voortaan in je eigen dorp

24 mei: feestelijke opening telefoonwinkel Optie 1 Goed nieuws voor mobiel bellend en surfend Mijdrecht en omstreken. In de Dorpsstraat op nummer 56, het voormalige pand van Koop Lenstra, heeft een telefoonwinkel haar deuren geopend. Voor een goed advies stap je gewoon binnen bij Optie 1. door paul bosman foto peter bakker

Twee rechtse handjes Jolanda is een vrouw die van aanpakken houdt. “Ik ben jaren alleen geweest met mijn dochter. Ik woon nu al zestien jaar op mijn huidige adres en ik heb daar zelf meerdere keren van alles aan opgeknapt en veranderd. En ook de tuin heb ik zelf aangelegd en zelf bestraat. Zo ontdekte ik dat

Reünie bij Scouting Abcoude Scouting Abcoude is op zoek naar nieuwe leiding vanaf 17 jaar. Daarom wordt op zaterdagavond 17 mei om 20 uur een reünie georganiseerd op clubgebouw Panderhorst. Oud-leden die geboren zijn tussen 1988 en 1996 en op Scouting Abcoude hebben gezeten zijn die avond welkom. Hopelijk zijn de oud-leden de scoutingjaren bij Scouting Abcoude nog niet vergeten. De grote drijfveer is naast het hebben van enthousiaste leden, ook een groep enthousiaste leiding. Het probleem is nu dat een aantal teamleden, na jaren met veel plezier leiding gegeven te hebben, afscheid hebben genomen. Daarom is hulp nodig. Juist oud-leden weten als geen ander hoe leuk scouting is. Bij alle speltakken is nieuwe leiding van harte welkom! Het is toegestaan om 1 introducé(e) mee te nemen. Aanmelden via groepsbegeleider@scoutingabcoude.nl. Meer info: www.scoutingabcoude.nl.

Het is al vele mensen opgevallen dat de leegstaande winkel al enkele weken gonst van de activiteiten. Er zijn rekken geplaatst met de meest moderne telefoons, accessoires zijn er te kust en te keur en het gedegen advies van Adri, Danielle en Marijn (gezamenlijk goed voor meer dan dertig jaar ervaring), is al menigeen goed bevallen. Er worden telefoons verkocht, abonnementen afgesloten, er wordt even een telefoontje ingeregeld, maar wat het meest belangrijke is: er is aandacht voor de klant die een vraag heeft op het gebied van mobiel bellen. Het lijkt allemaal zo eenvoudig. Je klikt even een paar keer op het internet en je hebt een abonnement afgesloten waar je de omvang niet van kent. Je krijgt iemand aan de lijn die je even snel aan een oplossing helpt. Vaak is dat het begin van vastzitten aan iets wat je nou niet echt had bedoeld. "Dat noem ik de bekende zoek het maar uit garantie, bij ons werkt dat nou net even iets anders." vertelt Adri.

“Krijg ik een klant binnen, dan vraag ik eerst eens even op m’n gemak wat hij of zij voor ogen heeft. Waar heb je de telefoon voor nodig? Wil je bellen of surfen of een combinatie van beide? Hoe groot moet het scherm zijn? Ben je in staat uiterst precies op de toetsen te drukken of ben je wat

minder trefzeker? Tenslotte, wat heb je er voor over om mobiel bereikbaar te zijn? Heb ik op deze vragen een antwoord, dan kijken we gezamenlijk naar het beste abonnement of prepaid mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is niet het hoogste bedrag, maar de meest bij de klant passende oplossing te vinden.”

voordeel te behalen. “We verlenen 25% korting op de aankoop van alle accessoires. Ieder uur verloten we een Samsung Galaxy. Restylen van je iPhone doen we voor 50 euro, zodat die er weer tip top uit ziet. Er is gratis ijs voor de kleintjes.”

“Als we tot zaken komen , dan is dat dus altijd gebaseerd op een deskundig advies. We kiezen uit alle netwerken en uit alle merken telefoons. Het instellen van je toestel, vaak een hele klus, doen we gratis en voor niets. We kijken op welke manieren je kunt besparen om de uiteindelijke kosten in de hand te kunnen houden. We verzekeren tegen verlies of diefstal. Repareren doen we in eigen werkplaats, bij inruil van het oude toestel verlenen we korting. De zakelijke beller verwennen we met speciale abonnementen.”

Als je dan toch die gratis Samsung Galaxy hebt gewonnen of je hebt ander voordeel behaald is het wellicht een goed idee iets te doneren in een speciale bus die is geplaatst voor de Stichting Hoogvliegers. Met uw bijdrage kunnen chronisch zieke kinderen een vliegtochtje maken. Een onvergetelijke dag voor ze. O ja, let op: Peter Bakker gaat een aantal telefoondoosjes verstoppen in De Ronde Venen. De vinder van deze doosjes kan de bijbehorende telefoon gratis ophalen. Houd de aanwijzingen op Peters Hotnews en Twitter in de gaten. Als dat geen feest wordt!

De officiële opening van de winkel wordt groots gevierd. Zaterdag 24 mei zijn er van 12 tot 16 uur tal van festiviteiten en de gehele dag is er

Optie1 Dorpsstraat 56, Mijdrecht Tel. 0297-769148 mijdrecht@optie1.nl.

Op 24 mei 25% korting op accessoires. Ieder uur verloting van een Samsung Galaxy. Restylen iPhone 50 euro. Gratis ijs voor de kleintjes.

Even erop uit? Kraamverzorgster Jolanda kent de stress in jonge gezinnen. Wanneer vader en moeder er eens even een paar dagen tussenuit willen, zonder de kinderen, dan biedt Tante Jo uitkomst. “Niet iedereen heeft een oma of een vriendin die tijd heeft om op te passen. Ik kom van tevoren kennismaken met de ouders en de kinderen, we maken afspraken over eten en bedtijd en over de schooltijden en we bespreken de vaste rituelen. Tante Jo blijft slapen op haar eigen meegebrachte matras en beddengoed. Ik denk ook al na over de komende vakantieperiode. Voor veel mensen levert dat de nodige stress op. Waarom zou je dan Tante Jo niet inschakelen? Wanneer het gezin lekker van de zon geniet, maakt Tante Jo het huis schoon, haalt de post uit de brievenbus, verzorgt de plantjes en de vissen en zorgt dat de koelkast gevuld is als de vakantie er op zit.” Tante Jo, een steuntje in de rug, is gevestigd in Abcoude. Mensen die meer informatie willen of willen weten of Tante Jo iets voor hen kan betekenen, kunnen contact opnemen met Jolanda van Schaik door te bellen naar 0636490848 of een mailtje sturen naar tantejoabcoude@live.nl.

ZATERDAG 24 MEI

OPENINGSSPEKTA

VAN 12 TOT 16 UUR

KEL

Ieder uur

verloting van

SAMSUNG GALAXY 

Geef je gratis op in onze winkel en doneer vrijwillig aan

Gratis ijs voor de kleintjes tussen 12 en 16 uur

Dorpsstraat 56 3641 ED Mijdrecht 0297-769148


16

16 mei 2014

Nieuwsronde - wekelijks Vanaf vrijdag 18.00 uur de hele week, elk uur herhaald

Sportronde - tweewekelijks Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week, elk uur herhaald

Radio

Gepresenteerde programma's:

Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen On Music Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive Nacht van De Ronde Venen

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 - 20.00 20.00 – 21.00 21.00 – 23.00 23.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen Louder On The Rocks Nacht van De Ronde Venen

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Uitgelicht...

Boeken tip 5...

De week van het Luisterboek 2014

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

De week van 19 t/m 25 mei 2014 staat in het teken van het Luisterboek. Luisterboeken worden door steeds meer mensen ontdekt als ideale manier om te ontspannen en toch te lezen. De ene persoon wil graag de reistijd aangenaam doorbrengen in auto of trein, de ander luistert graag tijdens sporten of in bed. Veel mensen vinden luisteren een toegevoegde waarde en weten de stem te waarderen. En er zijn natuurlijk ook blinden en slechtzienden voor wie het luisterboek de enige manier is om te lezen. Het Luistergeschenk van de Week van het Luisterboek 2014 wordt geschreven en gelezen door Renate Dorrestein en ontvangt u gratis bij aankoop van € 9,95 aan (luister)boeken. In Liever horen we onszelf vertelt Renate Dorrestein een liefdesverhaal vol onverwachte wendingen. Een verhaal over dromen en over wat we onszelf wijsmaken – omdat we soms niet anders kunnen.

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee iddag Venen Met Joris Jouw Weekend In Avond Venen

Amigos da Musica Tussen Twaalf en Twee Voorpremierè Cultura-dio Middag Venen Avond Venen Dance Academy Nacht van De Ronde Venen

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude Tussen Twaalf en Twee Cultura-dio Nieuwsronde Avond Venen

De Vinkeveense Plassen ‘Online’

Hoe vertelt u het uw doelgroep? P U B L I C

Titel: Evenbeeld Auteurs: Theo en Marianne Hoogstraten

1628 Een jonge vrouw scheept zich in op een VOC-schip. Ze is zwanger geraakt van een Amsterdamse koopman bij wie ze werkte als dienstmeid en wil in NederlandsIndië een nieuw leven beginnen. Tijdens een zware storm bevalt ze van een zoon. Niet veel later strandt de

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 00.00

Titel: Cobra Auteur: Deon Meyer

Het bloedbad bij het luxe gastenverblijf in Franschhoek is het werk van een professional: drie slachtoffers, drie perfecte hoofdwonden. En niet alleen de mysterieuze spugende cobra op de kogelhulzen en het onvermijdelijke mediacircus dat op deze moorden zal volgen zijn voor kapitein Bennie Griessel een voorbode van grote problemen. Twee van de slachtoffers blijken namelijk elitesoldaten. Special Forces. Griessel zit niet op moeilijkheden te wachten, want hij heeft er al genoeg. Hij drinkt, hij liegt tegen zijn collega's en zijn AA-sponsor en hij had nooit bij Alexa Barnard moeten intrekken. Dat was een kanjer van een fout.

2.

Zaterdag 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 21.00 21.00 – 23.00 23.00 – 00.00

1.

R E L A T I O N S

P E R S B E N A D E R I N G M E D I A P R O G R A M M A ’ S TEKSTEN VOOR WEB & PRINT VIDEOPERSBERICHTEN JOURNALISTIEKE PRODUCTIES

Wat de Vinkeveense Plassen te bieden hebben, is nu ook online te vinden. Voor het recratiegebied is een website en een mobiele app gelanceerd. Beide zijn handig om de omgeving te ontdekken, maar elk heeft toch een eigen functie. Van achter de computer is de website DeVinkeveensePlassen.nl erg handig om locaties en routes te zoeken en bekijken. De voor smartphones bedoelde ‘Vinkeveense Plassen App’ is vooral erg handig tijdens het recreëren in het gebied. Op een kaartje geeft de app aan waar de gebruiker zich bevindt en waar de leukste locaties en de mooiste routes zijn te vinden.

S T O R Y T E L L I N G REPUTATIEMANAGEMENT N I E U W S B R I E V E N M

A

G

A

Z

I

N

E

S

CORPORATE BROCHURES D T P

&

P R E - P R E S S

MEDIA-,PRESENTATIE& REDACTIETRAININGEN

P R I n d u 3 6 4 1 T e l. w w w

W s t r R K 0 2 9 . p r

PRWORKSbv

O R K i e w e g 1 M i j d r e c h 7 - 2 5 0 5 3 w o r k s . n PRWORKSnl

S 5 t 0 l

Ontwikkelaar ‘De Nederlandse Wateren’ is trots op het resultaat. “We zijn al een tijdje bezig met dit concept en we zijn blij dat iedereen er nu gebruik van kan maken!”, zegt Mark Molina, die de technische leiding voor zijn rekening nam. “Het is vooral mooi dat gebruikers een account aan kunnen maken en daarmee eigen favorieten kunnen opslaan, recensies kunnen schrijven en routes kunnen opnemen. Zo’n account werkt voor zowel de site als in de app, dus erg handig op alle apparaten.” Mede-eigenaar Yordi de Bruin is vooral over de hoeveelheid

locaties en routes erg te spreken; “Er staan honderden locaties als restaurants, bootverhuurders, bedand breakfasts en zwemplekken in, maar ook allemaal wandel-, fietsen vaarroutes. Wij geloven er niet in dat een ondernemersvereniging, gemeente of VVV dat allemaal kan bijhouden. Er zijn legio voorbeelden, maar dat werkt gewoon niet. In ons systeem wordt alles ingevoerd en beheerd door ondernemers in de omgeving zelf, waardoor het nu al bijna helemaal up-to-date is. In de loop van het seizoen wordt het ook voor recreanten mogelijk om loca-

DE GROENE VENEN

Batavia op een koraalrif, waarna meer dan 200 opvarenden op kleine eilandjes moeten zien te overleven. Er volgen maanden van honger, dorst en afschuwelijke moordpartijen. Zal de jonge moeder tijdig worden gered? 2013 Als de oom van Marrit onverwachts overlijdt, erft ze zijn pand aan de Keizersgracht en ongekend veel geld. Het testament bevat echter een aantal dwingende voorwaarden, die ze niet meteen begrijpt. Als ze op onderzoek uitgaat, ontdekt ze dat haar oom er is ingeluisd door een criminele organisatie. Al snel blijkt dat deze organisatie het ook heeft voorzien op Marrit.

stil tijdens de lessen en lijkt zich meer en meer terug te trekken. Vivian vermoedt dat het meisje misbruikt wordt, maar Lynn laat niets los. Wanneer ze uiteindelijk achter de gruwelijke waarheid komt, is die erger dan ze ooit had kunnen bedenken...

5.

Titel: Het chateau Auteur: Jet van Vuuren

Vivian maakt zich zorgen over een van haar HAVO-leerlingen. De 17-jarige Lynn is afwezig en

Margo, Alice en Debby zijn weduwen. Ze kennen elkaar van een ‘zevenjaarjonger-dag’ waaraan ze nog niet zo lang geleden hebben meegewerkt voor een damesblad. Hun gemeenschappelijke doel was om er beter uit te zien na de dood van hun man. Als Debby op het idee komt om met z’n drieën voor een paar dagen ontspanning naar Limburg te vertrekken, zijn ze het er al gauw over eens dat ze die dagen in een chic chateau gaan doorbrengen. Een van hen zal deze korte vakantie niet overleven. Eén van hen is de moordenaar. Wat aanvankelijk voor rechercheur Britt van Dijk een niet al te moeilijke zaak lijkt, wordt plotseling een stuk ingewikkelder als er meer dingen uit het verleden een rol blijken te spelen. Juist nu Britt van plan was met zwangerschapsverlof te gaan wordt een collega ziek en is het bureau onderbezet. Als haar lief dan ook nog eens voor een kort zakenreisje Limburg verlaat, staat Britt er helemaal alleen voor.

ties en routes aan te passen en toe te voegen. Zo wordt het een informatiebron voor én door recreanten; daar geloven we heilig in.”

veen Ontwaakt. Het bezoeken van locaties en volgen van routes spelen daarbij een grote rol; uiteraard is alles erin te vinden!”

Binnenkort zal De Nederlandse Wateren meer gebieden gaan ‘aansluiten’, maar voor de deze eerste lancering is gekozen voor Vinkeveen. De timing van de lancering kon niet beter volgens de ontwikkelaars: “Op 17 mei opent Vinkeveen het seizoen met het nieuwe evenement Vinke-

De Vinkeveense Plassen App is gratis te downloaden voor iPhone via de website

3.

Titel: De boekenapotheek aan de Seine Auteur: Nina George

In zijn boekenapotheek in Parijs - een schip op de Seine - verkoopt boekhandelaar Jean Perdu romans als medicijn voor de kwalen van het leven. Hij weet precies welk boek geschikt is voor een ander. De enige die hij niet kan genezen is zichzelf. Eenentwintig jaar geleden verliet zijn Provençaalse geliefde Manon hem terwijl hij nog sliep. Ze liet een brief achter - die Perdu nooit durfde te lezen. Tot deze zomer. De zomer die alles verandert. Jean Perdu gaat op reis over de rivier naar het hart van de Provence, naar zijn herinneringen en terug naar het leven.

4.

Titel: Nobody Auteur: Marelle Boersma

www.DeVinkeveensePlassen.nl. Later volgt ook een versie voor Android.


DE GROENE VENEN

16 mei 2014

17

Luxe boodschappentas-actie

Poelier-Traiteur Van Egmond viert 15-jarig bestaan ‘Echt lekker komt van uw poelier’ komt nu alweer zo’n 15 jaar lang vanuit De Passage 16 in Mijdrecht. In de loop van die jaren heeft de poelier-traiteurswinkel een vaste klantenkring opgebouwd. Tijd voor een gesprek met de twee poeliers Sebastiaan en Dirk, die dit derde lustrum vieren met een speciale boodschappentas-actie.

JUNI BEWEEGT 2014 AGENDA

Zo 18 mei 20.00-21.30 uur Aikido

Wilnis

Di 20 mei 19.45-21.15 uur Chakra Yoga

tekst paul bosman foto peter bakker

Abcoude

“Ons uitgangspunt is altijd geweest kwaliteit en specialiteit. Onze klanten kopen bewust bij een zaak als de onze om smaak, kwaliteit en ruime keuze en niet te vergeten een vriendelijke en gemoedelijke klantgerichte sfeer. Het is voor ons echt een uitdaging om het onze klanten zo goed mogelijk naar de zin te maken. Al onze producten komen zoveel mogelijk uit eigen bedrijf. Zo kunnen wij het naar de smaak van de winkel maken en houden goed controle over de kwaliteit en versheid.”

Wo 21 mei

Regelmatig voegen Sebastiaan en Dirk weer nieuwe producten toe, zodat de keuze altijd gevarieerd blijft. Zo zijn bijvoorbeeld in het traiteursassortiment de kip-roerbakschotels een

19.45-21.15 uur Chakra Yoga

Abcoude 20.00-21.00 uur Korfbal

Vinkeveen populaire uitbreiding; een smakelijke complete roerbakschotel met kip, aardappel en groente in drie variaties. “Elke dag hebben we volop versgegrilde kipproducten. Ook merken wij de laatste jaren duidelijk een trend om meer thuis te koken. Daarbij kiest men met name voor de speciale kuikens als de scharrelkip en biologische kip en niet te vergeten voor wild en gevogelte. Wij hebben altijd een aan-

tal vaste aanbiedingen met voor ieder wat wils.” Op het gebied van catering verzorgt Van Egmond veel warme- en koude buffetten en warme maaltijden voor het bedrijfsleven. Vorig jaar hebben ze de cateringspannen geïntroduceerd, deze worden gevuld met allerlei lekkere hapjes en is op de zaak, maar ook thuis heel gemakke-

lijk elektrisch worden opgewarmd. “Ideaal als men gasten heeft en een heerlijke snack of maaltijd wil presenteren,” aldus Sebastiaan en Dirk. “Daarnaast spelen we natuurlijk in op de actualiteit en hebben met de aanstaande WK–voetballen in juni een snackpakket met kipbitterballen en kipnuggets. Daarbij is de cateringspan ook een geslaagde aanvulling, met bijvoorbeeld kipsaté.” Nu de zomer er aan komt, staan er alweer een aantal barbecues in de agenda. “Regelmatig komen wij op locatie barbecueën en nieuw is dat we ook extra koeling ter plaatse kunnen verzorgen, voor een optimale voedselveiligheid van de ingrediënten.”

Vissen voor het goede doel: inschrijving geopend tijdens Vinkeveen Ontwaakt

Vinkeveens Roofvisfestijn Hengelsport De Ronde Venen en Hotel/Café ’t Meertje organiseren in samenwerking met de Lions Vinkeveen en Waverveen op zaterdag 13 september 2014 een roofviswedstrijd voor het goede doel www.fishingonweels.nl. Een organisatie die zich inzet om ook minder valide sportvissers een mooie dag vissen op het water te geven. Maar daarvoor zijn aangepaste boten nodig en dat kost extra geld. Vandaar deze actie waar 100% van onze opbrengst van het roofvisfestijn heengaat. De vergunning voor deze mooie dag is al binnen en door de hengelaarsbond AHWB geheel kosteloos ter beschikking gesteld. Er is plek voor een beperkt aantal boten, dus wees er snel bij. Aanmelden voor deze dag kan al zaterdag 17 juni a.s. bij Vinkeveen Ontwaakt: bij de Lions-stand bij Jachthaven. Maar u kunt zich ook via deze email aanmelden: Lionsvinkeveen1976@gmail.com. Het Roofvisfestijn start zaterdag 13 september om 8.30 uur bij Jachthaven Omtzigt, Achterbos

24 te Vinkeveen. Het vissen duurt tot 15.00 uur. Jachthaven Omtzigt zal voor de gelegenheid gratis uw boot te water laten. Na het vissen verzamelen we weer bij Jachthaven Omtzigt voor een borrel en de BBQ. Dan vindt ook de prijsuitreiking plaats. De prijs voor deelname is € 50,00 per persoon, hierbij zijn een lunch, aansluitende BBQ en 2 consumpties inbegrepen. U kunt zich alleen of met zijn tweeën aanmelden. Met een eigen boot, of een boot huren voor de dag. Twee personen per boot is wel verplicht in verband met de veiligheid. Eventueel kunt u ook

overnachten bij Hotel ’t Meertje. Er zijn mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is afdalen met een duikboot in het Vinkeveense water. De tweede prijs is een visweekend in hotel “T Meertje voor 2 personen voor 2 nachten inclusief ontbijt en diner. Daarnaast zijn er nog diverse kleinere prijzen ter beschikking gesteld door onze sponsoren zodat de grootste, de ongelukkigste, de mooiste of origineelste en allerlei andere categorieën goed gehonoreerd kunnen worden... Reden genoeg om ook mee te vissen voor het goede doel! Meer info: www.lionsvinkeveen.nl

Met de boodschappentas-actie onderstrepen de mannen van Van Egmond niet alleen het jubileum, maar willen ze graag ook een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Bij besteding van 15 euro of meer ontvangt men een mooie en stevige boodschappentas in een handzaam formaat. In die periode worden ook drie gevulde boodschappentassen ter waarde van 50 euro verloot. Hiervoor hoeft men alleen de kassabon van de poelier te voorzien van naam en telefoonnummer en in de winkel in te leveren. De boodschappentas actie begint op vrijdag 23 mei en duurt zolang de voorraad strekt.

13.30-15.30 uur Badminton instuif

Wilnis

Zo 25 mei 20.00-21.30 uur Aikido

Wilnis

! e e m e Do

pt u de ro koo u overal u e 0 1 Voor n kunt gtpas e oen e e w e ed junib aan me ie? format egt.nl in r e e M ewe w.junib w w p Kijk o

Deelname aan deze activiteiten geschiedt op eigen risico.

Poelier-Traiteur Van Egmond is te vinden in de Passage nummer 16 in Mijdrecht.

Zusjes Hopman in de halve finale Zondag 11 mei stonden de zusjes Hopman in de halve finale acrogym in het D-niveau. Met hun lieve ‘invaltrainster’ Imara trokken de dames naar Zwolle. Hier waren Joëlla en Ulijn als allerlaatste aan de beurt met

hun oefening. Ze straalden en alle elementen gingen erg netjes. Helaas kon de jury de oefening niet geheel waarderen en werden zij beoordeeld met maar 25.100 punten, net niet genoeg voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap. Zij behaalden uiteindelijk de 8e plaats en staan nu eerste reserve.Toch zijn zij erg trots op de oefening en hopen nog mee te mogen doen met het NK om zo hun acrogymcarrière met een goede wedstrijd af te kunnen sluiten.


18

16 mei 2014

DE GROENE VENEN

CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Merelslag 15, De Hoef Vandaag mag ik de woning aan de Merelslag 15 in De Hoef bekijken. Onderweg hierheen rijd je een heel stuk langs de rivier de Kromme Mijdrecht, waar ik op deze zonnige dag al heel wat bootjes passeer. Heerlijk om te varen of te zwemmen als het zomers warm is. Vlak langs de Kromme Mijdrecht ligt de wijk Merelslag, een rustige straat met veel parkeergelegenheid voor de deur. De woning die ik mag bekijken is een tussenwoning met een aan de tuin grenzende garage. We komen binnen in de ruime hal, waar je de meterkast en het toilet vindt. We lopen door naar de ruime woonkamer met open keuken. De woonkamer is lekker licht door de grote ramen aan de voorzijde en de schuifpui aan de achterzijde. Via de keuken kom je in de ruime bijkeuken en de deur naar de tuin. De onderhoudsvrije tuin ligt op het zuidwesten. Dat betekent bij mooi weer een heerlijke zonnige tuin. Er staat een schuurtje in de tuin waar je tuinmeubelen of gereedschap in kunt opbergen, maar er is achterin de tuin ook een deur naar de garage waar je natuurlijk je auto in kwijt kunt of die je

kunt gebruiken als berging. We gaan via de open trap in de woonkamer naar de eerste verdieping. Hier vind je drie slaapkamers en de ruime badkamer. De badkamer is wat verouderd, maar doordat hij zo ruim is en zelfs een mogelijkheid heeft om nog een stuk uit te bouwen op de ruimte boven de entree, kun je hier echt iets heel moois van maken in je eigen stijl. De zolderverdieping is ook bijzonder ruim. Wanneer je hier een dakkapel zou plaatsen, kunnen er met gemak nog twee slaapkamers worden gerealiseerd.

Deze ruime tussenwoning is van binnen wat verouderd, maar des te leuker is het om je nieuwe woning geheel naar eigen smaak in te richten. De woning staat al leeg, dus je kunt hier al vrij snel je intrek nemen als je dat zou willen en genieten van de rust en ruimte in De Hoef. De Hoef is een gezellig klein dorp, met een actief dorpscomité dat vaak activiteiten organiseert voor jeugd en ouderen. Leuk om aan deel te nemen. De woning is de moeite waard om een kijkje te komen nemen, zodat je zelf kunt oordelen over de rust en ruimte hier in dit mooie dorpje.

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt N201 Bushalte Basisschool Sportcomplex

4,6 4,0 2,4 4,2 4,6

Facts & Figures Merelslag 15, De Hoef Vraagprijs € 239.000,- k.k. Perceeloppervlakte 145 m2 Inhoud 375 m3 5 kamers (4 slaapkamers) Korver Makelaars Stationsweg 12 3641RG Mijdrecht tel: 0297-250421 welkom@korvermakelaars.nl

Inschrijven Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis 2014 van start Van dinsdag 10 juni t/m vrijdag 13 juni wordt voor de 43ste keer de Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis georganiseerd. De voorinschrijving is op woensdag 21 en donderdag 22 mei van 20 tot 22 uur. Vanaf de startlocatie, het sportterrein Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht, is het mogelijk om vier avonden lang 5, 10 of 15 km te wandelen. Iedereen is welkom om in Mijdrecht, Wilnis, Amstelhoek, De Hoef en omstreken een paar sportieve wandelavonden mee te komen doen. De routes zijn weer aangepast om zoveel mogelijk van de mooie omgeving en nieuwe wijken te laten zien. Het inschrijfgeld met medaille is € 3,50 per persoon, zonder medaille is deze € 2,00 per persoon. Inschrijven kan ook op dinsdag 10 juni in het startlokaal vanaf 18 uur. Inschrijven is dan wel € 0,50 duurder. Als een van de weinige avondvierdaagsen heeft Mijdrecht-Wilnis nog 4x15 km in het programma met zeer gewaardeerde, landelijke routes. Een uitdaging voor de stevige wandelaars en tevens een ideale aanvullende training voor bijvoorbeeld de Nijmeegse vierdaagse. De starttijden zijn vanaf 18:15 uur voor individuele wandelaars en vanaf

18:30 uur voor groepen (10 km) en 18:45 uur (5 km). Op vrijdag starten de groepen echter om 18:00 uur (10km) en 18:30 uur (5 km) in verband met het WK schema. Het defilé wordt afgenomen op vrijdagavond 13 juni om 20 uur aan de Dorpsstraat bij het gemeentehuis in Mijdrecht door een afvaardiging vanuit het college van B&W van de Ronde Venen, KNBLO-NL wandelsportorganisatie en lokale organisaties. Wandelaars die maar één avond willen wandelen, zijn ook welkom en kunnen zich inschrijven voor een avondtocht op één van de vier avonden. Dit kan op alle afstanden en men ontvangt een aparte herinnering. Opgeven kan op de startlocatie en kost € 2 per persoon. Voor meer informatie en inschrijfadressen: www.avondvierdaagse-mijd-

recht-wilnis.nl

Welke groep wint de Sociaal Bokaal?

Abcouder Avondvierdaagse start 19 mei Ieder jaar tussen Pasen en Pinksteren wordt er in Abcoude de Avondvierdaagse gelopen. Dit jaar wordt de 32e Avondvierdaagse gehouden van 19 tot 22 mei. 750 kinderen uit Abcoude, Baambrugge, Amsterdam en Driemond lopen van maandag tot en met donderdag 5 of 10 kilometer per avond rond Abcoude. Zoals altijd wordt er veel gedronken en gesnoept op deze avonden. Alle verpakkingen verdwijnen in de rugtasjes en worden weer netjes in de vuilcontainers gegooid. Dit jaar wordt op de laatste avond voor de eerste keer in onze avondvierdaagse de “Sociaal Bokaal” uitgereikt aan de groep die zich het netst heeft gedragen en het meeste zwerfvuil en verpakkingen heeft opgehaald. Iedere groep krijgt bij de start een vuilniszak die aan het eind weer geleegd kan worden in de Icova containers bij de finish. De avondvierdaagse is niet alleen voor de scholen, wie mee wil lopen, kan zich ook vrij inschrijven om deze mooie routes rondom Abcoude te lopen. U bent de 19e van harte welkom vanaf 18 uur om zich in te schrijven in de voetbalkantine aan de Hollandse Kade in Abcoude. Dankzij de sponsoren zijn er weer veel extraatjes voor alle kinderen. De voorlopige routes zijn te zien op

www.AvondvierdaagseAbcoude.nl Defilé Op de donderdagavond is er natuurlijk een defilé, waar ook de “Sociaal bokaal” wordt uitgereikt. Het defilé start om 20 uur vanaf het ‘t Markvelt onder muzikale begeleiding van de Abcouder Harmonie en andere feestelijke begeleiders. De route loopt dan via de Hoogstraat en het Dr. Van Doornplein. Tenslotte eindigt het defilé weer bij de ‘Hollandse Kade’. Tenslotte Het verkeer rondom Abcoude zal deze dagen extra verstoord worden. De kinderen moeten tenslotte ver-

schillende keren door het dorp. Het Gein wordt dinsdag enige tijd zelfs helemaal afgesloten. Ouders van deelnemers wordt aangeraden om met de fiets te komen, da’s sneller en veiliger dan met de auto! Onderweg worden er vele foto’s genomen en tegenwoordig soms ook een kort filmpje. Deze worden op de site van de avondvierdaagse gepubliceerd. Kijk op

www.AvondvierdaagseAbcoude.nl Heeft u een beetje tijd en vindt u het fijn als de kinderen mee kunnen blijven doen aan de avondvierdaagse? Meldt u dan aan bij info@avondvierdaagseAbcoude.nl.


DE GROENE VENEN

16 mei 2014

19

HET VERHAAL VAN

Tekst Anja Verbiest

Vinkeveense Sietske van der Bijl acteert met veel plezier in tv-series en commercials

“Even iemand anders mogen zijn, dat is zó leuk!” Op tv beleeft Sietske van der Bijl uit Vinkeveen dagelijks een bijzonder sprookje als hoofdpersoon Iris in de Efteling-serie ‘Het Mysterie Van…’. Nu de opnames daarvan voorlopig voorbij zijn, heeft ze weer meer tijd voor het normale leven, haar vriend en de sportschool. tekst anja verbiest

Vier seizoenen lang speelde Sietske in de serie ‘VRijland’ de rol van Chantal Spoor en nu is ze Iris van Elfen in ‘Het Mysterie Van… ‘, de serie die dit voorjaar door RTL Telekids wordt uitgezonden. Maar als het aan Sietske ligt, blijft het daar niet bij. Ze vertelt: “Acteren vind ik geweldig om te doen, daar ga ik zeker mee door! Het is zó leuk om even iemand anders te mogen zijn! De ene keer ben ik een enorme bitch en dan weer een prinses… Heerlijk is dat! In ‘VRijland’ speelde ik mijn eerste grote rol, maar helaas hield de serie na vier jaar op. Daardoor kreeg ik natuurlijk wel weer tijd voor andere dingen. Ik ben onder meer aan de slag gegaan met stem-acteren: het inspreken van Nederlandse stemmen in buitenlandse jeugdseries. Ook dat is erg leuk om te doen.” Sietske hield niet alleen goede herinneringen over aan ‘VRijland’, ook haar relatie met mede-acteur Raynor Arkenbout begon daar. “We zijn nu bijna twee jaar samen en het gaat hartstikke goed met ons. Raynor volgt sinds vorig jaar een regisseursopleiding in Brussel, dus we maken heel wat kilometers om

elkaar regelmatig te zien.” Voordat Sietske op haar dertiende naar Vinkeveen kwam, woonde ze in de kop van Noord-Holland. “Ik ben geboren in Alkmaar, maar we hebben ook in Anna Paulowna en Schagen gewoond. In die jaren turnde ik op hoog niveau. Nadat ik er een tijd tussenuit was geweest met een vervelende blessure ben ik daarmee opgehouden. Ik had de keus om een niveau lager door te gaan, maar als topsporter is dat geen optie. Ik was vooral een sierlijke turnster met als favoriete onderdelen de evenwichtsbalk en de vloer. Op advies van de choreografe bij de turnvereniging ben ik toen gaan dansen. Ik heb me opgegeven voor de toelatingsauditie bij Lucia Marthas en werd aangenomen voor de vooropleiding, best wel tot mijn eigen verbazing! Ik had immers nog helemaal geen ervaring met dansen, tientallen meisjes met jaren danservaring waren in mijn ogen veel beter. Ik volgde de weekendklas een paar jaar naast mijn gewone school, het Veenlanden College in Vinkeveen. Dat was een fijne tijd, ook omdat we op maar 300 meter afstand van school woonden.

Initiatief om samen zonnepanelen te kopen aangeslagen in Abcoude en Vinkeveen

Ik kon er lopend naartoe en tussen de middag lekker thuis lunchen!” Sietske leerde veel bij Lucia Marthas, maar besloot om na 3havo de overstap te maken naar een professionele, fulltime dansopleiding. Sietske heeft zichzelf door het acteren behoorlijk goed leren kennen. Met enige zelfspot schiet ze tijdens ons gesprek regelmatig in de acteerhouding, compleet met overdreven maniertjes en aangepaste stem, om daarna te zeggen: “Ja, ik ben een enorme ratel. Ik praat soms nogal snel. Op de set roepen ze me ook wel eens voor de grap tot de orde. Zo van ‘Siets, kalm aan, anders kunnen de kinderen je niet volgen’. En dat is natuurlijk wel de bedoeling…”. Bij 'Het Mysterie Van...' komen de andere hoofdrollen voor rekening van Edo Brunner en Leendert de Ridder. Daarnaast zijn er wekelijks wisselende gastacteurs. Sietske: “Ik vind het enorm leuk en afwisselend om met veel verschillende acteurs en actrices te mogen spelen. Van iedereen leer ik wel iets. Omdat we intern zitten in de Efteling leer je mensen persoonlijk ook veel beter kennen. De persoon achter de

In het Gelderse Hengelo heeft Kees Kentrop met zijn passagier Danny de Haas de tweede plaats opgeëist en daarmee 20 punten toegevoegd aan hun totaal voor het Nederlands Kampioenschap.

thousiasmeren voor het gebruik van duurzame zonne-energie. We vinden het bijzonder om te zien dat zoveel dorpsbewoners hiervoor openstaan en dat we dat met elkaar waar kunnen maken,” aldus Peter Jan Wieringa.

De overwinning was voor het team Streuer/Koerts uit Drenthe nadat de onbetwiste leider in de wedstrijd, team Reeves/Cluze uit Engeland, wegens overschrijding van de toegestane geluidsgrens, uit de uitslag werd genomen.

Het doel van ‘Samen Zonnepanelen Kopen’ is om tegen het meest gunstige tarief het beste zonnepanelensysteem te kunnen inkopen. Hoe meer mensen meedoen met deze actie des te beter de prijzen en leveringsvoorwaarden.

Een prima resultaat voor het team uit Mijdrecht omdat tot het laatste moment nog hard gewerkt is om de schade van de crash op het circuit van Assen te herstellen. Kentrop liet zien gedreven te zijn want in de eerste kwalificatie was persoonlijk record qua rondetijd al voldoende om de 2e startplaats in te nemen. In de wedstrijd namen genoemde teams grote voorsprong op de rest van het veld waar alleen in de eerste ronde nog enigszins strijd was. Volgende wedstrijd voor het Connect-Roké team is het komend weekend van 17/18 mei in het Belgische Mettet om het Open Belgisch Kampioenschap.

De komende twee informatiebijenkomsten –maandag 19 mei in De Meijert in Mijdrecht en dinsdag 20 mei in De Willisstee in Wilnis– lijken ook goed bezocht te worden. Solar Collective heeft reeds 100 inschrijvingen ontvangen. Wilt u zich nog voor één van de avonden aanmelden, dan kan dat via de website: www.so-

larcollective.nl

foto peter bakker

acteur zeg maar, met z’n eigen maniertjes en eigenaardigheden. Dat is interessant. Sommige mensen staan zó positief in het leven en stralen dat op zo'n mooie manier uit, daar probeer ik een voorbeeld aan te nemen. Maar acteurs die de figuranten geen blik waardig gunnen, daar heb ik dan weer moeite mee. Zo zit ik zelf namelijk niet in elkaar.” Eind vorig jaar bracht Sietske een single uit: ‘Be Good To Me’. “Daar heb ik veel fijne reacties op gekregen. Ik heb zelfs bijna een half jaar lang hoog in de Kids Top 20 gestaan en de clip die mijn vriend Raynor heeft geregisseerd is tot nog toe bijna 74.000 keer op YouTube beke-

ken! Het zingen zet ik nu even op een lager pitje, ik wil me concentreren op het acteren en me gaan ontwikkelen als presentatrice. Soms geef ik workshops acteren of dansen en dat houdt het lekker gevarieerd. Ik heb zelf ook nog veel te leren, maar ik ga hier helemaal voor!” Wie meer wil weten over Sietske kan terecht op www.sietskevanderbijl.nl. Ze is ook te volgen op Facebook en Twitter. ‘Het Mysterie Van…’ is dagelijks om 15.15 uur en 16.30 uur te zien bij RTL Telekids op RTL8. Op zondag wordt het complete verhaal van de voorgaande week om 15.25 uur uitgezonden.

2e plaats in Hengelo voor Connect-Roké sidecar-team

De informatieavond van het initiatief ‘Samen Zonnepanelen Kopen’ van Solar Collective is druk bezocht. In Abcoude was het Mondriaan theater tot de nok toe gevuld met 90 dorpsbewoners. In Vinkeveen waren meer dan 60 belangstellenden aanwezig om zich op de hoogte te laten brengen van de plannen van Solar Collective. De bedoeling is dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente De Ronde Venen zonnepanelen op hun dak gaan leggen. Initiatiefnemer Peter Jan Wieringa lichte de plannen toe: een aantal inwoners bleek al veel kennis over zonnepanelen te hebben. Dat leidde tot vragen, opmerkingen, nieuwe inzichten en mogelijkheden. Het zijn daardoor vruchtbare avonden geworden. “Als initiatiefnemer is ons streven zoveel mogelijk bewoners van de gemeente De Ronde Venen te en-

Sietske van der Bijl: “Acteren vind ik geweldig om te doen, daar ga ik zeker mee door! Het is zó leuk om even iemand anders te mogen zijn! De ene keer ben ik een enorme bitch en dan weer een prinses… Heerlijk is dat!”


20

16 mei 2014

DE GROENE VENEN

Het

is weer geopend! Vrijdag 20 en zaterdag 21 juni aan Molenland in Wilnis

AJOC op nieuwe locatie ‘Back To Basic’ AJOC gaat weer los! Op een nieuwe plek aan het Molenland in Wilnis wordt vrijdag 20 en zaterdag 21 juni ouderwets feest gevierd met veel muziek en gezelligheid. tekst anja verbiest

John Reurings, een van de zes leden van de organiserende commissie van ‘AJOC Back To Basic’, zegt: “We zijn blij dat we er eindelijk weer zijn! We willen er een mooi feestweekend van maken en daarvoor gaan we terug naar onze ‘roots’. Niet meer zo’n groot festival als een paar jaar geleden, maar gewoon twee gezellige avonden. Kleinschaliger, zoals vroeger, in de begintijd van AJOC. Met maximaal 1500 bezoekers per avond in plaats van 5000, voor ouderwets aantrekkelijke prijzen en met heel veel plezier.” Anders dan in voorgaande jaren is ook het tijdstip waarop ‘AJOC Back To Basic’ wordt gehouden. John Reurings: “We hebben niet meer gekozen voor het pinksterweekend, ook omdat er dan diverse andere evenementen in de regio zijn. In het derde weekend van juni is dat niet zo, dus dat vonden wij een mooi moment om ons eigen feestweekend

– foto rob isaacs

weer te organiseren.” sende, springende en meezingende Vrijdagavond 20 juni staan de dj- mensen in onze tent!” formatie ‘90’s NOW’ en de cover- Zaterdagavond 21 juni gaat het band ‘The Dirty Daddies’ op het AJOC-feest verder met de bands programma. John Reurings: “De ‘Rock ’n Roll Circus’ en ‘Big Bird’. dj’s van ‘90’s NOW’ waren al twee- John Reurings: “De eerste band, maal op ons festival en dat was ‘Rock ’n Roll Circus’, staat bekend beide keren een groot succes. Ze om de geweldige manier waarop draaien voornamelijk grote hits uit ze de vele hits van The Rolling Stode jaren negentig. Een feest van nes ten gehore brengen. ‘Big Bird’, herkenning, vooral voor onze wat de vijf mannen die ook al eens op jongere bezoekers, en perfect om ons festival hebben gestaan, zorgen mee te zingen!” daarna weer voor een superfeestje Veel verwacht John Reurings ook met zo’n honderd meezingers vervan de coverband ‘The Dirty Dad- werkt in vette medleys en ‘mashdies’. “Zij denderen zo’n anderhalf ups’. Ook die avond mag je als uur aan één stuk AJOC-liefhebber AJOC Back To Basic, door. Ze spelen natuurlijk niet misallerlei hits uit sen!” twee avonden de top 2000, die ‘AJOC Back To Bana maximaal één ouderwetse gezelligheid. sic’ wordt gehouminuut naadloos den op een nieuwe overgaan in een volgend nummer. locatie. John Reurings: “We zitten Alsof het allemaal ooit zo bedoeld nog altijd aan het Molenland in Wilwas… Ja, ook dat optreden zorgt nis, maar nu tussen de Oosterlandongetwijfeld voor heel veel hos- weg en de Burgemeester Padmos-

weg. Naast nummer 19 hebben we een goede plek gevonden, met een betonnen oprijpad en een weiland waarin de tent wat verscholen kan liggen achter de dijk. Zo duikt de muziek niet meteen de tegenoverliggende woonwijk in en wordt de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt. Parkeren kan langs de kant van de weg, maar het is natuurlijk veel beter om lopend of op de fiets naar onze tent toe te komen. Ook dat zorgt voor veel minder overlast voor omwonenden.” Tijdens de eerste dag van de voorverkoop, afgelopen zaterdag in Immitsj, ontvingen de organisatoren al veel enthousiaste reacties. John

Reurings: “Veel bezoekers lieten ons weten dat ze AJOC toch wel gemist hebben en blij zijn met de terugkeer van een gezellig feestweekend. We hebben dan ook al heel wat kaarten verkocht!” In de voorverkoop kosten losse kaarten voor ‘AJOC Back To Basic’ €10 en een passe-partout €17,50. De kaarten zijn zonder extra servicekosten te verkrijgen bij De Zwart Dranken & Delicatessen aan de Herenweg in Wilnis en bij Primera de Jong in De Lindeboom in Mijdrecht. Meer informatie over ‘AJOC Back To Basic’ is te vinden op www.ajocbtb.nl, op Facebook en op Twitter.

Met een spetterend repertoire van Nederlands- en Engelstalige medleys kan en moet je gegarandeerd meezingen! Een ideale kans voor wie De Toppers In Concert hebben gemist tegen die tijd!

De voorverkoop van de vaste kaarten voor de avondprogramma’s is inmiddels in volle gang bij Jumbo Vinkeveen, zonnestudio Sunvision, en de restaurants De Veensteker, De Viersprong en ’t Kruytvat. Tijdens Vinkefest zelf zijn kaarten –mits niet uitverkocht– verkrijgbaar aan de deur. Door=more. Je kunt ook nog ‘Vriend van Vinkefest’ worden waarmee je je verzekerd van tickets voor iedere avond en een handvol consumptiemunten. Hiermee bespaar je al snel zo’n 20 euro.

Vinkefest 5 t/m 9 juni!

Familiedag op maandag 9 juni tijdens Vinkefest 2014 Maandag 9 juni is een gezellige dag voor de gehele familie. Vanaf 12 uur opent het terrein aan de Demmerik te Vinkeveen en zal natuurlijk ook de kermis zijn laatste dag draaien. Verder zijn er allerlei activiteiten te beleven op het terrein. Zo zijn er verschillende attracties, kan je een ritje maken op een Trike, zijn er gratis poffertjes van Hoeve Landzicht, kan je je laten schminken en een tattoo laten zetten, kan je op de foto met Bob de bouwer en/of Hello Kitty, is er de prijsuitreiking van Vinkenest, en is er een veiling ten gunste van Hertha van de gebouwde huisjes van Vinkenest. Het hoogtepunt is natuurlijk VinkeVoiceKids op het podium. De dag zal knallend afgesloten worden met een geweldig optreden van ‘Helemaal Top’. To Live’ in Vinkeveen. Aanvang VinVinkevoicekids Heb jij talent in zang of playback en keVoiceKids 14 uur. Het maximaal vind je het leuk om dit te laten zien aantal deelnemers is beperkt, dus tijdens Vinkefest? Geef je dan op schrijf je heel snel in want vol=vol. vóór 25 mei; je kunt je inschrijven op www.vinkefest.nl (Familiedag). Het Prijsuitreiking Vinkenest en veiling is de bedoeling dat de kinderen tus- huisjes sen 4 en 13 jaar, alleen of met een In de loop van de dag zal de zeer groep, zich van te voren inschrijven professionele jury van Vinkenesom mee te doen. Natuurlijk zijn alle ten de gebouwde huisjes op waarde deelnemers winnaars, maar er kan er gaan schatten en beoordelen. De maar 1 de beste zijn. Met het inschrij- jury bestaat uit erkende makelaars Witte, Korver en ven geef je aan welk liedje je Geef je voor 25 mei op voor Raad-huis. Aan de hand van de wilt doen voor VinkeVoiceKids, beoordelingen de zeer verraszullen zij een sende en desen maak kans op een winnaar uitroekundige jury, prachtige beker en een pen die d’r vanwaaronder door gaat met de winnares kinderkookworkshop! de felbegeerde van vorig jaar; 1e prijs: Een Sarah-Lynn. Naast de prachtige bokalen die je geheel verzorgde boottocht over de kunt winnen, maak je ook nog kans op Vinkeveense plassen voor 20 persoeen kinder-kookworkshop bij ‘License nen met Rederij Klinkhamer. Direct

daarachteraan zullen de gebouwde huisjes geveild worden. Bij de veiling in 2013 zijn alle huisjes tegen mooie bedragen geveild ten gunste van Vakantie Speelweken, en Arnold de Groot van Makelaardij Witte hoopt als veilingmeester ook dit jaar weer een prachtig bedrag op te halen voor ditmaal voetbalvereniging Hertha ten gunste van de nieuwe kantine. Helemaal Top Afsluitend zal het publiek getrakteerd worden op een superieur optreden van ‘Helemaal Top’. Deze 3 artiesten vertolken De Toppers op geheel eigen wijze en is op dit moment dé feestact van Nederland en zij maken van iedere gelegenheid een groot feest.

Natuurlijk zal Linders Eventfood zorgen dat je niets tekort komt op deze dag met heerlijke broodjes en andere lekkernijen.

www.vinkefest.nl


DE GROENE VENEN

16 mei 2014

21

Kort nieuws

Verregaande plannen voor opstart G-Team

Atlantis: “Een club voor iedereen!”

De Ronde Venen

Nominaties gevraagd voor Groene Lintjes

Je zult maar verstandelijk beperkt zijn en toch graag willen sporten. Voetbal en Hockey behoort dan tot de mogelijkheden. Binnenkort wordt daar Korfbal aan toegevoegd. tekst paul bosman

Auke en Maarten, leden van Korfbalvereniging Atlantis weten het zeker. Beiden willen een korfbalteam opzetten dat uit verstandelijk beperkte spelers bestaat. Van het bestuur krijgen ze alle medewerking. Waarom ook niet want Atlantis heeft al jarenlang de ambitie iets voor kinderen en volwassenen met een beperking te kunnen betekenen. Wat beide mannen betreft gaat dit in 2014 daadwerkelijk gebeuren. Er werd al eens gekeken in Nieuwveen, bij huize Ursula, tegenwoordig meer bekend onder naam Ipse de Bruggen. Tijdens het organiseren van clinics bleek dat juist die doelgroep enorm veel plezier heeft in het bewegen en het maken van nieuwe vrienden. Het gaat dus niet alleen om de sport, juist het samenbrengen van een aantal mensen uit verschillende dorpen gaat vriendschappen opleveren.

Auke en Maarten keken ook eens bij de buren, Argon en HVM. Die hebben de nodige ervaring opgedaan en daar konden ze veel van leren. “Het is zeker niet de bedoeling dat we spelers van andere teams gaan lokken. In tegendeel, we willen het aanbod uitbreiden en mensen die hockey of voetbal niet leuk vinden een extra mogelijkheid tot bewegen te bieden. De doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en volwassenen vanaf zeven jaar. Ben je zes jaar jong wordt er gekeken of er toch mogelijkheden zijn om je aan te sluiten. Ons uitgangspunt is dat de wensen van de spelers voorop staan. We gaan niet zo maar van start. Ervaren trainers gaan met goede begeleiders aan de slag waarbij 1 op drie korfballers het uitgangspunt zal zijn. De begeleiders hebben bovendien ook nog een basiscursus trainen

Vinkeveen ontwaakt: Maak kennis met Kanopolo

Tijdens het evenement Vinkeveen ontwaakt is de kanovereniging present en geeft daarbij diverse demonstraties en kan er worden gevaren. Hierbij kan men ook kennismaken met het kanopolo. Al weer zo’n negen jaar geleden besloot men bij de Kanovereniging om kanopolo te gaan spelen. Kanopolo is een dynamische balsport die in teamverband gespeeld wordt. Met soms jongens en meisjes gemixt. De sport lijkt op een kruising tussen basketbal en waterpolo, maar dan in een kajak. De sport vereist kracht, techniek, balvaardigheid en spelinzicht. Je moet wel tegen een stootje kunnen.

Kanopolo is een betrekkelijk jonge sport die nog steeds groeit. Er wordt op het water een veld uitgezet van 35 meter bij 25 meter. Er zijn twee doelen die boven het water hangen. De doelen zijn niet zo groot en hangen twee meter boven het water. Dat maakt het extra lastig om de bal er in te krijgen. Daarbij komt nog dat de verdedigers de schoten proberen te blokkeren en er een ‘keeper’ is die het doel met zijn peddel verdedigd en de bal zal proberen uit het

gevolgd. Een orthopedagogische begeleider, verbonden aan de club, zal ons met raad en daad terzijde staan. De trainingen vinden op zaterdag plaats. Die duren een uur, in de zomer lekker buiten in de winter in de sporthal. Je moet wel over sportkleding en sportschoenen kunnen beschikken. Uiteindelijk is het de bedoeling om, wedstrijden te gaan spelen met andere teams uit dezelfde doelgroep. Binnen de regio Alkmaar en Alphen bestaan er al negen teams. Gewoon een gezellige sportieve dag met elkaar beleven staat

doel te slaan. Er wordt gespeeld met vijf tegen vijf en er mag permanent worden gewisseld. Een team bestaat meestal uit 7 à 8 spelers. Een wedstrijd duurt twee maal tien minuten zuivere speeltijd. Maar dan zijn de spelers ook helemaal op. Door de voortdurende omschakeling van verdedigen en aanvallen vraagt het spel veel kracht en energie. De kust is om bij balverlies weer snel terug te zijn in de verdediging en daar je positie weer in te nemen. Hiervoor moet je de kajak snel kunnen keren en ook snel kunnen varen om je tegenstander voor te blijven. Bij te laat reageren is een ‘break’ vaak funest en kan dit al snel tot een tegendoelpunt leiden. Er komt dus veel bij kijken. Juist de combinatie van snelheid, beheersing van de boot, tactisch inzicht en het spelen in teamverband maakt deze sport zo aantrekkelijk. Om blessures te voorkomen mag de bal niet met de peddel worden gespeeld maar moet deze met de hand worden gegooid. Ook zijn de boten voorzien van ‘bumpers’ en hebben de spelers een helm en zwemvesten om goed beschermd te zijn. Nieuwe leden De kanovereniging De Ronde Venen kan nog wel nieuwe leden plaatsen. Mensen die belangstelling hebben moeten maar eens langskomen op de training. De thuisbasis is aan de Herenweg 196. Op zaterdag van negen tot half elf wordt er getraind.

natuurlijk ook op het programma. Tijdens de Atlantis Open Dag op 24 mei ben je van harte welkom kennis te komen maken met een leuke sport die korfbal heet. Van 10.30 tot 12.30 uur staat de poort open bij Atlantis gelegen aan de Mijdrechtse Hoofdweg op nummer 85a. Je ouders of persoonlijke begeleider kunnen alvast een mailtje sturen naar Auke en Maarten om aan te geven of je wilt komen op atlantistoppers@ kvatlantis.nl, of bel met Maarten op 06-50850528. Zie ook: www.kvatlantis.nl en klik op de button Atlantis Toppers.

Nieuw project van Zonnig Baambrugge: gesubsidieerde huisisolatie De initiatiefgroep Zonnig Baambrugge is na de succesvolle zonnepanelenactie van vorig jaar een nieuw project gestart. Via Zonnig Baambrugge kunt u nu met subsidie van de gemeente De Ronde Venen de spouwmuren en kruipruimte van uw huis isoleren. Minse de Bos Kuil, initiatiefnemer van Zonnig Baambrugge, licht toe: “We zijn begonnen met een tweede project om ons dorp duurzamer te maken: huisisolatie. En we hopen dat het net zo’n groot succes wordt als onze campagne van vorig jaar om op grote schaal zonnepanelen op de woningen in Baambrugge te krijgen. Maar liefst meer dan zestig huiseigenaren hebben toen zulke panelen laten installeren. Ze zijn erg enthousiast over wat het oplevert, want ze zien de energiemeter letterlijk terugdraaien!” Zonnig Baambrugge heeft van de gemeente subsidie gekregen voor dit nieuwe project. Een isolatiebedrijf gaat de werkzaamheden uitvoeren. Voor belangstellenden wordt er op maandag 26 mei een voorlichtingsavond georganiseerd in dorpshuis de Vijf Bogen in Baambrugge, aanvang 20 uur. Voor meer informatie kunt u mailen naar zonnigbaambrugge@gmail.com of bellen met 0623614987.

VIOS komt naar je toe! De Mijdrechtse wijken Twistvlied en Wickelhof konden vorige week zien en horen waarom muziek maken bij een showband zo leuk is. VIOS marcheerde een acht kilometer lange route door de wijken. Tijdens het optreden deelden vrijwilligers flyers uit met informatie over de vereniging, de gratis lessen bij de MusicKidz en de ShowKidz, de uitgebreide opleidingsmogelijkheden en wat er zoal bij de vereniging is te beleven. Na de zomervakantie starten de opleidingen alweer, dus nu is de tijd om je op te geven. Kijk eens op www.vios-mijdrecht.nl en

www.dweilorkest-dorst.nl.

Minse de Bos Kuil van Zonnig Baambrugge in een al geïsoleerde kruipruimte.

GroenLinks–PvdA reikt op zaterdag 21 juni voor de derde keer ‘Groene Lintjes’ uit, een onderscheiding voor mensen die zich op positieve wijze inzetten voor groen, milieu en duurzaamheid in de gemeente De Ronde Venen. Voor deze uitreiking mag iedereen kandidaten nomineren. In gemeente De Ronde Venen zijn er gelukkig heel wat mensen die zich inzetten voor milieu en natuurbehoud. Om deze mensen een blijk van waardering te geven en hun activiteiten te stimuleren, heeft GroenLinks–PvdA een jaarlijkse Groene Lintjes uitreiking in het leven geroepen. In elk van de drie categorieën: Personen, Ondernemers en Organisaties wordt een lintje uitgereikt. Weet u iemand die een groen lintje verdient, of wilt u bij de uitreiking aanwezig zijn, dan hoort de jury dit graag. Als u iemand nomineert, krijgt u uiteraard een uitnodiging voor de feestelijke uitreiking. U kunt uw nominatie zenden tot 7 juni zenden aan drv@groenlinks. nl of naar GroenLinks–PvdA, Haagwinde 49, 1391 XX Abcoude, graag voorzien van motivatie. Meer informatie is te lezen op de website pvdagroenlinks.com.

Vinkeveen

Blauwe Vlag voor Winkeloord De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 159 Blauwe Vlaggen toegekend, 100 jachthavens en 59 stranden. Ook Cock Griffioen van Jachthaven Winkeloord in Vinkeveen ontving er een en wel uit handen van weerman Peter Timofeeff. De Blauwe Vlag wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Winkeloord ontving de Blauwe Vlag voor de 8e keer op rij. “We zijn trots op de Blauwe Vlag”, zegt Cock Griffioen van Winkeloord. “Het is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze jachthaven. We investeren veel in een kwalitatief goed product waarbij duurzaamheid, natuur en milieu belangrijke onderdelen zijn. De criteria vormen daarbij een goed instrumentarium.”


22

16 mei 2014

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Honda CBR600

Nieuw en toch zo vertrouwd... Een van de meest legendarische motormerken uit het land van de rijzende zon is natuurlijk Honda, zowel voor op de weg als in de racerij; jarenlang domineerden Freddie Spencer, Mick Doohan en Valentino Rossi op de Honda. De MotoGp is sinds de start van 2013 in de ban van een nieuw fenomeen: het Spaanse wonderkind Marc Márquez, die ondanks zijn beperkte lengte sinds hij op een MotoGp Honda is gestapt voor iedereen een maatje te groot lijkt te zijn. Hij pakte in zijn debuutjaar meteen op 20-jarige leeftijd de wereldtitel; iets wat sinds de jaren 70 niet meer is voorgekomen. Maakte hij vorige jaar nog een paar kleine foutjes, in 2014 lijkt hij gewoon niemand meer

in de buurt te dulden en veegt hij het circuit aan met alle concurrenten. Natuurlijk is hij niet alleen een zeer spectaculair maar ook briljant rijder. Maar vooral heeft hij een wapen waar de andere fabrikanten op dit moment geen antwoord op lijken te hebben en niet op kunnen tegen de dominantie van de Repsol Honda. Ondanks dat ik een diehard Rossi fan ben kan ik het bijzonder waarderen: de combinatie Marquez/Repsol Honda is geweldig. Ook heeft Honda een zeer goede reputatie als het gaat om sportieve wegmotoren. In dat licht test ik vandaag de laatste variant van de CBR600, een model dat al meeloopt sinds 1987 een 598cc

metende 4 cilinder in lijn vloeistof gekoeld. In de 27 jaar dat model loopt is hij enorm geëvolueerd en in 2012 is er een heel fris model uitgekomen. Inmiddels is er weer een update in de vorm van een 2014 model en (heel gaaf) te krijgen in de Repsol kleuren van Márquez.

zijstap in de vorm van een Yamaha FJR1300 koos hij begin dit jaar toch weer voor een hele verse CBR en heeft inmiddels alweer een behoorlijk aantal kilometers op zijn 600 onder zijn banden. Hij is dolgelukkig weer terug te zijn op zijn vertrouwde 600.

Ik vond het leuk weer eens een 600 te rijden, één van mijn beste vrienden en motormaatje Pim reed al het eerste model en heeft door de jaren een aantal CBR's gehad. Natuurlijk heb ik ze allemaal gereden, zelf vond ik het altijd een wat kleine fiets, maar Pim is langer dan ik en zweert bij dit model. Na een kleine

Ik begrijp het ook wel, Honda heeft met de 600 een echte bestseller in huis. Dan ga ik maar even een straatje om, wat me opvalt dat hij op lagere snelheid al veel soepeler stuurt dan het vorige type en voelt hij een stuk ruimer aan. Begon de 600 met een toen super vermogen van 85 pk is de 600 inmiddels opge-

kropen naar zo een 106 pk en gaat het uiteraard allemaal veel soepeler. Het is een lekkere sportieve fiets waar je gek genoeg ook heerlijk mee kan toeren. Dit allround karakter is in mijn ogen altijd het sterkste punt geweest van de CBR. Deze is smetteloos en uit 2012 en heeft slechts 1.500 kilometer gereden, nog niet eens behoorlijk ingereden dus. Hij staat te koop bij Roké Motors voor 7.850 euro en dat is een aantrekkelijke prijs voor een wereldfiets met zo een rijke historie.

www.roke.nl


DE GROENE VENEN

16 mei 2014

AUTO & MOTOR

23

Tekst Michael Reuling foto's patrick hesse

Porsche Macan Turbo

Maatje kleiner mag, maar wel in stijl! Er zijn slechts een handvol merken die succes uitstralen. Eén daarvan is Porsche. Voor velen een droom. Maar een Porsche wordt steeds bereikbaarder. Maak kennis met de nieuwe Macan. Wie Porsche zegt, zegt 911. Maar de 911 is allang niet meer het belangrijkste model voor het Duitse merk. De Panamera en Cayenne nemen een groot aandeel van de verkoopcijfers voor hun rekening en ook de kleinere Boxster en Cayman vertegenwoordigen hun. Hoewel Porsche als geen ander weet hoe sportauto's gebouwd moeten worden, hebben ze voor deze nieuwe spruit even gekeken bij zustermerk Audi. De nieuwe Macan is namelijk gebaseerd op de Audi Q5. En dat maatje kleiner zal goed uitpakken voor Porsche, want een Cayenne is net wat lastiger te parkeren in Amsterdam. Even wat technische feiten, want daar draait het bij Porsche natuurlijk om. De Macan heeft achter grotere banden geplaatst dan voor, de vierwielaandrijving deelt de Macan met de 911 Carrera 4 en pk's daar zijn er meer dan voldoende van. De Macan S (voorlopig de instapper) heeft 340 pk, de S Diesel heeft 258 pk en voor de Chinese markt is zelfs een viercilinder gelanceerd met 237 pk. Die komt voorlopig nog niet naar Nederland. Wij reden dit keer met de duurste en snelste uitvoering. De Turbo. De 21 inch velgen en vier uit-

laatstukken zeggen genoeg, dit gaat snel. Het motorblok heeft 3.4 liter inhoud waarbij de ingenieurs er nog een bi-turbo op hebben geschroefd. Dit levert 400 pk aan geweld op, een sprint van 4,6 seconden naar de 100 km/u en een top van 266 km/u. Zoveel power zorgt ervoor dat een lichte aanraking van het gaspedaal genoeg is om vlot weg te zijn bij het stoplicht. Het gaspedaal doseert zeer precies, waardoor je niet perse schokkend weg rijdt. Het interieur is typisch Porsche. Onze demo had een groot te openen panoramadak. Veel knoppen, heel veel knoppen. Een handig touchscreen navigatiescherm, een centrale toerenteller met daarnaast een digitaal display. Op dat schermpje zie je onder meer navigatieaanwijzingen, motor- en olietemperatuur, bandenspanning of de verdeling van de pk's naar de voor of achterwielen. En dat laatste is interessant. Want een sportwagenmerk werkt graag met veel pk's op de achterwielen voor het leuke gooi- en smijtwerk. Bij de Macan gaan de meeste pk's dan ook naar de achterwielen, waardoor je de Macan op sommige moment zelfs iets dwars kan laten gaan. Je ziet

Porsche Macan Turbo Gereden versie: Porsche Macan Turbo echter ook dat bij lange bochten het vermogen ook wat meer naar de voorwielen gaat voor extra grip. De eindeloze bocht van de oprit bij de Foodstrip in Amsterdam richting de A2 is uitermate geschikt om dat te testen. De V6 is overigens gekoppeld aan Porsche's PDK zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Hiermee kun je met flippers aan het stuur of met de pook schakelen. En dat gaat supersnel. De kenner heeft het waarschijnlijk al gezien, maar het stuur met flippers komt zo uit de hybride supersportwagen van Porsche, de 918 Spyder. Het nieuwe stuur ligt goed in de hand en het lijkt erop dat we dat stuur ook gaan zien in de nieuwe gefacelifte Cayenne die eind dit jaar komt. De Macan gaat als midi-SUV de concurrentie aan met diverse modellen, maar voornamelijk de Range Rover Evoque. Ook een hele fijne auto, met veel comfort, goede looks en prachtig interieur. Maar wie een echte rijdersauto zoekt gaat voor de Porsche. Het model geeft veel meer

feedback in het bochtenwerk en ligt veel strakker op de weg. Wie meer voor comfort gaat zal zich direct thuis voelen in de Evoque, al is de Macan uiteraard niet karig uitgerust. De auto heeft heerlijke stoelen die in tig standen te verstellen zijn en veel steun bieden. En dat is prettig als het stuurwerk wat ruiger wordt. Is de Macan praktisch? Jazeker, genoeg ruimte voor vier volwassenen en hun bagage. Wie meer ruimte zoekt zal naar de Cayenne overstappen. De Macan is leverbaar vanaf € 75.400,- (voor de diesel). Uiteraard biedt Porsche talloze opties en mogelijkheden aan om de auto te personaliseren. De Turbo is verkrijgbaar vanaf € 100.700,-. De demo telde alleen al € 33.000,- aan opties. Om een idee te geven. En reserveer wat budget voor bekeuringen, want in de Turbo is het te verleidelijk om het gaspedaal wat dieper in te duwen.

Vermogen: 400 pk 0-100: 4,6 s Top: 266 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 11,2 / 8,9 l/100km Vanafprijs: € 133.700,Alternatieven: Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLK, Range Rover Evoque, Volvo XC60

Dealergegevens: Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50 1105 AL Amsterdam Zuidoost Telefoon: 020-4911911 www.porschecentrumamsterdam.nl

Succes voor Racingteam De Ronde Venen Het autocrossseizoen 2014 is begonnen. De rijders Aris de Waal en Ivo Galekop hebben hun eerste wedstrijden al gereden. Volgens de traditie is de eerste autocrosswedstrijd in Lopik op 2e Paasdag de aftrap van het nieuwe seizoen. Nu viel –gelukkig - dit jaar Pasen laat want achteraf hadden ze toch weer alle tijd nodig om hun crossauto’s in goede conditie te brengen. Er zijn namelijk deze winter nogal wat wijzigingen aan de auto’s gedaan. Natuurlijk allemaal met de gedachte om nóg sneller te worden, nóg meer de strijd te kunnen aan gaan, nóg meer podiumplaatsen te kunnen halen. Aris heeft de afgelopen winter zijn autocrossframe, zijn sprinter, helemaal uit elkaar gehaald en gereviseerd. Ook de motor is geheel gereviseerd en daarna op de testbank afgesteld. Inmiddels geeft dit Ford Zetec 2000cc 16v motortje een goede 240 pk en dat is lekker rijden. Ivo heeft deze winter ook niet stil gezeten. Zijn crossauto is van het model Volkswagen Kever maar dan helemaal kaal gemaakt, verlaagd en versterkt waar nodig. Zijn grote verandering dit jaar is gedaan in de versnellingsbak. De oudere Volkswagen

bus T1 versnellingsbakken konden het vermogen niet meer aan en Ivo is overgestapt naar een versnellingsbak van het Autosportmerk Sadev. En daar is zijn Honda 1600 Vtec motor aangebouwd. Ivo dit seizoen voor snelheid én betrouwbaarheid. Een spreekwoord is namelijk: om als éérste te eindigen, moet je wel eerst eindigen. De eerste wedstrijd in Lopik gaat lekker. Ivo wint een manche en haalt in de andere 2 manches voldoende punten op om in de Finale vanaf de

eerste rij te mogen starten. Top, de eerste buit is binnen. Ook Aris gaat lekker, met een derde, een vijfde plek en een manche overwinning start ook hij in de finale vanaf de eerste rij. Na 10 rondjes strijd is podiumplek 2 zijn deel. De tweede wedstrijd is Koningsdag te Bodegraven. Dit is snel na Lopik, er zit maar 4 dagen tussen. Fris en fruitig staan ze aan de start. En het gaat weer super. Ivo wint manches en Aris wint manches en beiden staan in hun eigen klasse op de

mooiste startplek van de finalerace; op pole position. Maar het gaat uiteindelijk om de finales. En het wordt ook nu weer een success story. Ivo wint vanaf de kop en laat iedereen stof happen en wint met een ruime voorsprong de Keverfinale. Ook Aris laat alle andere sprinters achter zich en gaat er met de bloemen vandoor. Een fantastisch begin van dit nieuwe seizoen. Goed bezig. De volgende wedstrijd dit seizoen is de wereld-

beroemde, altijd spectaculaire autocross: de Grand Prix van Abcoude. Deze lokale wedstrijd wordt 23 augustus gereden en de coureurs kunnen zich nu inschrijven. Kijk voor meer info over de autocross op:

www.racingteam-drv.nl en

www.autocrossabcoude.nl.


24

JUNI BEWEEGT 2014

Wat is JUNI BEWEEGT? JUNI BEWEEGT is een kans voor u. Een kans om te beginnen met regelmatig bewegen. Een kans om uit te vinden welke sport bij u past. Een kans om sport en gezelligheid te combineren.

16 mei 2014

Wie kan meedoen aan JUNI BEWEEGT?

Elke volwassene, er is keus genoeg. Ook als u beperkt wordt door een chronische aandoening of een functiebeperking zijn er mogelijkheden. Als u twijfelt of een activiteit geschikt voor u is, neem dan contact op met Spel en Sport DRV, 06 - 21 918 353

Wat kunt u doen in JUNI BEWEEGT?

Een groot aantal sportaanbieders stelt lessen en trainingen open voor u. U vindt het complete aanbod op de achterzijde van deze flyer. Wilt u wel eens tennissen? Dat kan. Wilt u eens een keer naar de sportschool, of in een gezellige groep aan uw conditie werken? Dat kan ook. En u verplicht zich nog tot niets, u kunt alles gewoon uitproberen. Bij elke activiteit zijn de benodigde attributen aanwezig, u zorgt zelf voor goede schoenen, geschikte kleding en een flesje water.

DE GROENE VENEN

Hoe werkt JUNI BEWEEGT?

U schrijft zich in op www.junibeweegt.nl en betaalt 10 euro met iDeal. Dan ontvangt u een e-mailbevestiging, en kunt u de Junibeweegtpas uitprinten. Ingewikkeld? Bij alle Servicepunten van de gemeente helpen ze u graag hierbij. Ook zijn ze te koop bij Tympaan-De Baat in Mijdrecht en Abcoude. Met deze pas kunt u naar alle activiteiten van JUNI BEWEEGT, de ene keer bijvoorbeeld naar badminton, de volgende keer meedoen met Sportief Wandelen.

Samen naar JUNI BEWEEGT

Bij Tympaan – De Baat kunt u zich aanmelden voor een beweegmaatje, samen sporten is wel zo gezellig! Bel of mail met Caroline Harbers, c.harbers@stdb.nl, tel. 0297 – 23 02 80.

Waarom zou u meedoen aan JUNI BEWEEGT?

Bewegen is goed voor u, het is gezond en ook leuk. Door voldoende beweging wordt u fitter en gezonder en dat merkt u elke dag. Bijna de helft van de volwassenen beweegt te weinig. Dat is jammer, want een ongezonde leefstijl leidt tot minder vitaliteit, op den duur tot overgewicht en zelfs tot chronische aandoeningen. Dat kunt u voorkomen door uw leefstijl aan te passen en meer te gaan bewegen. Dat valt vaak niet mee.

JUNI BEWEEGT

is een kans om daar een begin mee te maken. Zoek en vind een leuke manier om te bewegen! www.junibeweegt.nl

JUNI BEWEEGT

wordt georganiseerd door Spel en Sport DRV in opdracht van de gemeente De Ronde Venen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.