De Groene Venen 16-02-2018

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

za 7°C zo 8°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 23 - Week 7 – 16 februari 2018

NOG ENKELE WEKEN

Dorpsstraat 28 Mijdrecht Vraagprijs € 527.000,- k.k.

VERKRIJGBAAR

HUISGEMAAKTE KAASFONDUE; - Vinkeveense - Zwitserse - Geitenkaas vanaf € 17,50 p.p. Nieuw in verkoop! Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Herenweg 144 Vinkeveen - 0297 212 067

Actie en avontuur of gewoon lekker luieren?

Zondag: 40e jubileumeditie PK Sport Bosdijkloop Toer Trimclub De Merel organiseert aanstaande zondag de veertigste PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen. Twee prominente leden van TTC De Merel, Ton Bocxe en Jacques Turkenburg, geven deze jubileumeditie het startschot en alle deelnemers ontvangen een jubileumherinnering. Alle afstanden hebben een nieuw, veilig en aantrekkelijk parcours gekregen (routekaarten op www.ttcdemerel.nl) en lopers kunnen kiezen uit een halve marathon - het hoofdnummer van de Bosdijkloop (deelname vanaf 16 jaar) - en een 10-kilometerloop, beide door het buitengebied van Vinkeveen, en een 5-kilometerloop door de kern van Vinkeveen. Zowel wedstrijdlopers als recreanten zijn van harte welkom. Voor kinderen tot en met 12 jaar is er een jeugdloop van 1 kilometer. De start en finish zijn beide op de brug voor sporthal De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. In de sporthal zijn kleedruimten, douches, foyer met horecafaciliteiten, tasseninname en EHBO aanwezig. Alle informatie over inschrijven, starttijden, prijsuitreiking en uitslagen op www.ttcdemerel.nl.

Reisplezier verzekerd!

Heb jij je SPW3 diploma en wil je graag zo’n 32 uur in de kinderopvang werken, stuur dan je sollicitatie met cv en evt. foto naar: kinderdagverblijf Marionette ovv sollicitatie G. Van Stoutenborchstraat 36-40 3641DL Mijdrecht of info@kdvmarionette.nl. Kijk voor meer info over ons dagverblijf op www.kdvmarionette.nl

Kinderen Vinkeveense Pijlstaartschool krijgen les ‘dode hoek‘ Dinsdag 13 februari stond de Safety Truck van Volvo voor de Pijlstaartschool in Vinkeveen. De kinderen van groep 7 en 8 kregen een presentatie en een les over verkeersveiligheid. Ze konden zelf achter het stuur van de truck kruipen om eens te ervaren wat een chauffeur nu wel, maar vooral ook niét ziet. Met behulp van poppen (dummy's) rondom de truck zagen de kinderen wat voor een chauffeur de 'dode hoek' is en waarom zij dus extra voorzichtig moeten zijn wanneer zij in de buurt van een vrachtwagen staan of fietsen. De Pijlstaartleerlingen bedanken Volvo Group Truck Center in Aalsmeer voor de leerzame les. foto arthUr Van Der kooiJ Baambrugse Zuwe 115 A te Vinkeveen

WINTER OUTLET Slechts één week outlet met:

60% T/M 70% KORTING

Verkocht !

KOOPZONDAG

18 februari | 12.00 - 17.00 uur LUTZ - Herenweg 45, 3645 DE Vinkeveen - 0297 212121- LUTZ.nl

Kijk voor andere leuke woningen op

www.korvermakelaars.nl


2

16 februari 2018

DE GROENE VENEN

POLITIEK NIEUWS

Tekst Piet van Buul

College kan aan de slag met uitvoering van raadsbesluit

Raadsmeerderheid voor Het Sporthuis Abcoude Donderdag 8 februari stond Het Sporthuis Abcoude opnieuw op de agenda van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financiën. Het college vroeg de commissie om een zienswijze over de vraag of ze het raadsbesluit, zoals dat in september 2017 is aangenomen, wel kon uitvoeren. Een opmerkelijk verzoek, de raad heeft indertijd vrijwel unaniem ingestemd met het burgerinitiatief en de verantwoordelijkheid voor uitvoering van dit raadsbesluit volledig bij het college neergelegd. tekst piet Van BUUL

Ad Geerlings, initiatiefnemer van het burgerinitiatief, deed aan het begin van de vergadering het verzoek om snel tot uitvoering te komen van het destijds genomen raadsbesluit. “De samenwerkingsovereenkomst en het collegebesluit voor borgstelling lagen er al in december, maar het college stelt de besluiten steeds uit. Wij zitten volledig op koers met de planning, alle voorbereidingsactiviteiten voor het aanbestedingstraject en de aanvraag omgevingsvergunning zijn in werking gesteld. De gymzalen voor de scholen kunnen op 1 januari 2020 gereed zijn. Maar het wachten op de borg en daarmee op de kredietovereenkomst kost geld, de rente is inmiddels al gestegen. Wij zijn bereid om mee te bewegen en extra zekerheden te geven als de raad dat wenst,

maar geef ons dan ook het vertrouwen en maak een einde aan de besluiteloosheid.” De reden voor de vertraging en agendering in de commissie bleek te liggen in onduidelijkheden, die waren ontstaan bij een deel van de raad over een te verlenen voorschot voor de voorbereidingskosten. Uit de commissiebehandeling bleek dat met name het CDA en Ronde Venen Belang (RVB) hier vragen over hadden. Zo vond Rein Kroon (CDA) dat er geen voorschot gegeven mocht worden voor de voorbereidingskosten zolang er nog geen definitieve offertes liggen. Dat die voorbereidingskosten onderdeel zijn van de bouwkosten en nodig zijn om tot een definitieve aannemingsofferte te komen, leek

daarin niet van belang. Ook RVB vond dat er geen voorschot gegeven had mogen worden voor de voorbereidingskosten. Daar had eerst een overeenkomst tussen gemeente en stichtingen aan ten grondslag moeten liggen. Maar die overeenkomst ligt al sinds december ter ondertekening voor. Tijdens de commissievergadering bleek dat het college niet tot ondertekening over wilde gaan omdat CDA en RVB daar in het college een stokje voor staken. De beide coalitiepartijen stonden erop dat een overeenkomst eerst nog een keer behandeld moest worden in de commissie. Einde aan de impasse Om één en ander vlot te trekken, diende Rudolf van Olden namens de VVD een initiatiefvoorstel in. In dit voorstel wordt het college opgedragen de samenwerkingsovereenkomst te tekenen en de borg te verlenen aan de Bank Nederlandse Gemeente, zodat de initiatiefnemers verder kunnen. Daarin werden, om tegemoet te komen aan coalitiepartners CDA en RVB, wel twee aanvullende voorwaarden opgenomen. Zo wordt afgesproken met de initiatiefnemers dat

zij slechts beschikking krijgen over het bedrag dat nodig is voor de voorbereiding en het afronden van het aanbestedingstraject. Zodra uit de offertes blijkt dat het binnen het budget gaat lukken, komt ook de rest van het geld beschikbaar. Daarnaast biedt de Stichting Abcoude Sport (SAS), eigenaar van de Kees Bonzaal, een substantieel deel van de waarde van de gymzaal voor die periode aan als onderpand om eventueel die voorbereidingskosten te kunnen dekken. De fracties van D66, PvdA/GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lijst 8 Kernen waren eensgezind van mening dat een dergelijke initiatiefvoorstel niet nodig zou moeten zijn. Er ligt immers een duidelijk aangenomen raadsvoorstel, vonden zij. Wim Stam (ChristenUnie/SGP) lichtte toe: “Wij hebben in september bewust en weloverwogen ingestemd met het raadsvoorstel. Het leek ons goed om, voordat de eerste paal de grond ingaat, de zekerheid te hebben dat je dat binnen het budget kunt realiseren. Niet als opschortende voorwaarde, maar als zekerheid.” Maar als dit de enige manier is om schot in de zaak te krijgen, dan wa-

ren de oppositiepartijen bereid om het initiatiefvoorstel van de VVD te steunen. VVD-raadslid Rudolf van Olden noemde het een technisch voorstel, “een noodzakelijke ‘bypass’operatie om de uitvoering weer op de rit te krijgen en niet een infarct te krijgen in de uitvoering van het raadsbesluit.” Ondanks het feit dat het initiatiefvoorstel op een meerderheid kon rekenen, bleek dat het college vooralsnog niet van plan was de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Dat betekent dat er over het initiatiefvoorstel van de VVD opnieuw zal worden gesproken in de raadvergadering van 22 februari. Dit onder stevig protest van de fractie van D66, die meende dat de in de commissie gevoerde discussie niet herhaald hoefde te worden. Het initiatiefvoorstel van de VVD heeft al een meerderheid. Nu moeten de initiatiefnemers en de wethouder wachten tot na 22 februari, waarna ze weer verder kunnen. Publieksinformatie Woensdagavond 7 maart houdt de stichting een informatieavond voor belangstellenden in de Dorpskerk in Abcoude over de voortgang van Het Sporthuis Abcoude. Inloop vanaf 19 uur, start 19.30 uur.

Voorlichtingsavond over borstvoeding 15 maart 2018 17 mei 2018 12 juli 2018 13 september 2018 22 november 2018

Locatie: Event Centre Vinkeveen (Harbour Club) Tijd: 19.00 uur - 24.00 uur Dresscode: Feestelijk chique

KAARTVERKOOP Bestel nu jouw tafel of kaarten op www.ondernemersgaladrv.nl

De organisatie achter De Onderneming van De Ronde Venen organiseert donderdag 5 april 2018 de eerste editie van het Ondernemersgala De Ronde Venen. Dit event is in het leven geroepen om ondernemerschap te vieren en kennis te delen. De avond zit bomvol entertainment en inspiratie. Een geheel verzorgd 3-gangen diner en muzikale acts maken de avond af. Dit is dé netwerk avond van het jaar. Avondvullend programma met o.a.: • Culinaire invulling door de Harbour Club Vinkeveen • De Ronde Venen Dragons’ Den • Uitreiking publieksprijs • Uitreiking Ondernemer van het jaar • Inspirerende spreker • Live muziek

adviseurs ¯ fiscalisten ¯ accountants

adviseurs ¯ fiscalisten ¯ accountants

adviseurs ¯ fiscalisten ¯ accountants

Donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur De Bibliotheek Mijdrecht Doctor J. van der Haarlaan 8

Aanmelden via aline@borst-voeding.nl www.borst-voeding.nl

voor zwangere en haar partner

20 euro per stel

Aline Bakker

Lactatiekundige IBCLC aline@borst-voeding.nl 06-12325807

www.borst-voeding.nl


DE GROENE VENEN

Luistervink De damp er in... Zo als het een rechtgeaard oudgediende betaamt word ik als de vijf in de klok staat onrustig. Even naar de kroeg op de hoek, een babbeltje, een borreltje en een biertje halen. Sinds enige tijd is het sigaartje dat er bij hoorde taboe. Het gebeurt zelden dat ik een dag oversla. In de loop der jaren is er veel veranderd. Een betrekkelijk kleine minderheid heeft het roken van sigaret, sigaar en pijp in de ban gedaan. Dat laatste is voor een grote groep mensen een drama. Een rokertje tot je nemen is onlosmakelijk verbonden aan de prietpraat die je vaak aan de bar hoort. In een poging de mensen van de straat te houden, richtten de café’s rookruimtes in. In deze rookbunker mocht het nog. Ik was er bij toeval bij toen er controle was in een plaatselijk café. De investering gedaan om in de rookruimte te gokken werd even deels teniet gedaan. Er moest en zou een gokkast in de rookvrije ruimte komen. Gokkers hebben kennelijk ook het recht rookvrij van hun geld af te komen. Opnieuw werd er getimmerd en gezaagd om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen. In het café werd het er inmiddels niet gezelliger op. Het merendeel van de aanwezigen rookt dus er werd veelvuldig van niét- naar wélrook gelopen. Ik heb als ex-roker weleens overwogen ook maar naar de rookbunker te gaan. Mijn eigen beslissing dus. Juist dit feit is voor de "Clean Air" club reden geweest bij de rechter een verbod op rookruimtes te vragen. Met succes, ook die investering gedaan door de horeca kan de prullenbak in. Natuurlijk is roken slecht voor een mens. Dat is buiten kijf. Maar ik ken nog veel meer gewoontes die slecht zijn en toch naar hartenlust worden gebezigd. Waar het echter hier om gaat is het fundamentele recht om zelf te beslissen wat je wel en niet wilt. Wil ik een rookcafé binnengaan, dan is dat puur mijn eigen verantwoordelijkheid. Zo lang zij die het voor het zeggen hebben met vele verschillende maten meten, komen we niet verder. Over schone lucht gesproken, kijk eens wat Schiphol aan fijnstof veroorzaakt. Dat laatste wordt niet gemeten maar berekend. Kijk eens naar de kilometerslange files die ons land dagelijks teisteren. Voldoende stof tot nadenken. Tenslotte wil ik pleiten voor de snackchip. Gewoon in je oor. De automaat die de snacks serveert kan dan lezen of je te zwaar bent of niet. Zo ja, pikt het apparaat je twee-euromuntje in en zegt: Niks bamiballen, gewoon eerst maar eens afvallen. Luistervink

16 februari 2018

BESTE BURGEMEESTER

Tekst Maarten Divendal

“Komt u een keer bij ons eten?” Alweer enige tijd geleden liep ik met wethouder David Moolenburgh tijdens de ‘lunchpauze’ buiten. Lekker in de frisse lucht en handig om even ergens langs te lopen om ter plekke te kijken bij een plaats waar actuele vraagstukken spelen. Zo liepen we bij de Gosewijn van Aemstelstraat (daar is sprake van een nieuw bestemmingsplan in verband met bouwplannen) langs de Buurtkamer. Enthousiast werden we naar binnen gelokt om een praatje te maken met de mensen die hier zaten te eten. Elke week komen ze bij elkaar en bereiden ze gezamenlijk een warme maaltijd die ze daarna ook nuttigen. Bij dit bezoek kregen we de uitnodiging ‘Komt u een keer bij ons eten?’. Afgelopen dinsdag hebben we heerlijk, maar vooral gezellig meegegeten. Nu konden we een keer ervaren wat een mooie activiteit de Buurtkamer is. Een belangrijke actieve ontmoetingsplek voor inwoners. Als je wat ouder bent, kom je elkaar niet meer als vanzelfsprekend tegen. Daarom is het goed dit te organiseren. Het houdt vriendschappen in stand en er ontstaan nieuwe vriendschappen. Mooi als je lief en leed met elkaar kunt delen. En dan ook nog alvast heerlijk hebt gegeten! Eerder kreeg ik via deze krant een brief doorgespeeld over de zogenoemde ‘Open tafel’ in Mijdrecht, zij zochten een nieuwe locatie om eenmaal per maand met 30 oudere personen te

3

kunnen koken. Er werd druk gezocht naar een nieuwe plek, ik hoop dat die inmiddels is gevonden.

iedereen uit om, voor zover mogelijk, met de fiets te komen. Dat zal zeker ook een positieve bijdrage leveren.

vlaggen in het donker goed zichtbaar houdt, heb ik tot op heden juist veel positieve reacties gekregen.

“Nu er zoveel winkelcapaciteit wordt bijgebouwd in het centrum van Mijdrecht ben ik benieuwd naar de plannen voor extra parkeerruimte, die neem ik aan bij een dergelijke omvangrijke uitbreiding horen. Je zou verwachten dat eerst parkeerruimte wordt gerealiseerd en dan de winkelruimte. In ieder geval tegelijkertijd.”

Naar aanleiding van het vlaggenprotocol de vorige keer in deze rubriek, kreeg ik een vraag (of beter gezegd een mening) met het nadrukkelijke verzoek daar in deze rubriek op te willen reageren. Deze inwoner ergert zich al lang aan de ruimhartige ('gemakzuchtige') interpretatie van de gemeente van de vlaggeninstructie van het Rijk. Kort gezegd is de stelling dat je alleen ná zonsondergang de vlag zou mogen laten hangen als deze verlicht is én het gebouw permanent onbemand is. Deze inwoner vindt het een verdrietige kwestie omdat het respectloos is.

“Bij de gemeenteraadsverkiezingen doen in De Ronde Venen 8 partijen mee. Is dat veel?”

Logische vraag, het probleem van de parkeerdruk wordt ook aangepakt. Wat in het centrum van Mijdrecht echter meespeelt, is dat er op meerdere plaatsen veranderingen gaande zijn. Daarom is het in de praktijk niet altijd logisch. En dat in een tijd - wat een luxe ten opzichte van nog maar een paar jaar geleden - dat het sowieso weer drukker wordt met winkelend publiek. Bij de voormalige Molenhof komt nieuwbouw mét voldoende parkeerplekken. De Lindeboom is aan het vernieuwen, waardoor er méér publiek komt. Een onderdeel van dit project is het aanpakken van het Burgemeester Haitsmaplein. Naar verwachting stemt de gemeenteraad donderdag 22 februari in met tijdelijke uitbreiding voor langparkeerplaatsen bij de Stationslocatie én met het stapsgewijs uitbreiden van extra parkeerplekken aan de Rondweg. Gelukkig is de winter alweer bijna achter de rug en nodigt het voorjaar

Ik vind het spijtig dat zo’n onderwerp kan leiden tot zo’n grote ergernis. Juist omdat hier geen sprake is van iets niet respectvol willen doen. Los van het feit dat er geen enkele aanwijzing is te vinden dat dit niet zou kunnen (zie de door de Minister-President vastgestelde Aanwijzingen inzake protocol van 2016), vind ik dat wij juist als gemeente met het permanent laten hangen van gemeente- en nationale vlag de verbondenheid als overheid in het werken voor onze inwoners op symbolische wijze onderstrepen. Er zijn overigens meer gemeenten die hiervoor kiezen. Tot nu toe heb ik geen signalen gekregen van anderen die zich hieraan ergeren, integendeel. Door de led-verlichting die de kleuren van de

Helemaal precies weet ik dat niet, maar ik vermoed dat het ongeveer het gemiddelde zal zijn. In onze provincie loopt het enorm uiteen. Van Bunnik, waar opnieuw maar 3 partijen deelnemen aan de verkiezingen, tot aan Utrecht waar 16 partijen meedoen. In sommige gemeenten met veel deelnemende partijen is het voorgekomen dat afsplitsingen leiden tot nieuwe partijen. Bij ons is er tussentijds één afsplitsing geweest, die heeft geleid tot een partij die nu niet meedoet aan de verkiezingen. De andere afsplitsing heeft geleid tot een mutatie van de ene partij naar een andere. Van de 8 partijen die op 21 maart aanstaande meedoen aan de verkiezingen zitten er nu 7 in de gemeenteraad, één partij is nieuw. Genoeg keuze in ieder geval. Binnenkort wordt het Kieskompas gelanceerd. Dit is een handig hulpmiddel om te kijken welke partijen standpunten hebben die het dichtst bij uw denkbeelden staan.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Kiezen uit acht partijen bij gemeenteraadsverkiezingen 21 maart Acht partijen doen op woensdag 21 maart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in De Ronde Venen. Het Centraal Stembureau heeft de kandidatenlijsten en de volgorde van de partijen op het stembiljet vastgesteld. De deelnemende partijen zijn: CDA (lijstnummer 1), VVD (2), D66 (3), Ronde Venen Belang (4), PvdA/ GroenLinks (5), Lijst 8 Kernen (6), ChristenUnie/SGP (7) en Senioren Partij De Ronde Venen (8). De volgorde is bepaald op basis van de uitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De Senioren Partij neemt voor het eerst deel aan de verkiezingen en staat daarom op plek acht, na alle partijen die vorige keer ook meededen. Alle inwoners die op 21 maart 18 jaar of ouder zijn, mogen die dag

hun stem uitbrengen om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Dat kan tussen 7.30 en 21 uur op een van de twintig stembureaus in de gemeente. Verkiezingsdebat Op maandag 12 maart wordt er in De Boei in Vinkeveen een verkiezingsdebat gehouden waar alle partijen aan deelnemen. Het debat is vrij toegankelijk en begint om 19.30 uur. Het wordt live uitgezonden op RTV Ronde Venen. Eind deze maand wordt ook het Kieskompas weer geactiveerd. Hier-

Het Centraal Stembureau, met van links naar rechts Raymond van de Logt (gemeente De Ronde Venen), burgemeester Maarten Divendal en teamleider van de afdeling Burgerzaken Bart Lammers. Zij ondertekenen het proces-verbaal waarmee de kandidatenlijsten en de volgorde van de partijen op het stembiljet worden vastgesteld. mee kunnen inwoners bepalen welke partijen het dichtst bij hun denkbeelden staan. Op de website van Kieskompas krijgt men dertig belangrijke stellingen voorgelegd over verschillende lokale onderwerpen,

Agenda Kort

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

zoals verkeer en vervoer, sociaal beleid en financiën. Als de stellingen zijn ingevuld, wordt weergegeven welke lokale partij het dichtst bij de standpunten staat die men heeft aangegeven.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2018 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Zaterdag 17 februari • IVN Winterwandeling Middelpolder, start bij P begraafplaats, Wilnis • Klaverjasmarathon, Buurthuis, Amstelhoek • Hans Dorrestijn & Friends, Theater Piet Mondriaan, Abcoude

Zondag 18 februari • PK Bosdijkloop, Start/Finish De Boei, Vinkeveen • Afscheid ds Heek, Veenhartkerk, Mijdrecht • Mozartconcert, RK Joh de Doper, Mijdrecht • Vioolconcert, Dorpskerk, Abcoude • Onthulling NAP-peilschaal, Spoorhuis, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

16 februari 2018

Pijlstaartschool viert carnaval in de Jumbo

Kort nieuws

De Pijlstaartschool doet mee aan de Vul de Kas-actie van de Jumbo in Vinkeveen om mooie nieuwe bibliotheekboeken te kunnen aanschaffen.

Mijdrecht

Johannes de Doper in De Wegwijzer Zondag 18 februari leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. 's Morgens om 10 uur gaat het over Marcus 6: 14-29. Na de dienst bent u welkom bij het gesprek over het thema ‘Voldoe ik?’. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten.

Mijdrecht

Wereldgebedsdag in De Rank Op Wereldgebedsdag, vrijdag 2 maart, is er van 19 tot 20 uur een oecumenische viering in kerkelijk centrum De Rank aan de Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht, met medewerking van Huisorkest Vos. Elk jaar wordt in een ander land de liturgie voor Wereldgebedsdag voorbereid. Dit jaar is het een viering uit Suriname met het thema ‘En God zag dat het goed was?’. De liturgie wordt afgewisseld met liederen, gebeden, schriftlezing, overdenking en verhalen over de leefwijze van het betreffende land. Iedereen is van harte welkom en na de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten.

Met een ludieke actie in de Jumbo kunnen de verenigingen een gouden voucher ter waarde van 50 euro verdienen. Vrijdag 9 februari mochten alle kinderen van de Pijlstaartschool

De Driehuisschool en de Fontein hebben met de groepen 5, 6, 7 en 8 hun gymles gebruikt voor een badmintontraining. Via Sportservice De Ronde Venen worden scholen in contact gebracht met diverse sportverenigingen. Vrijwilligers van badmintonvereniging Veenshuttle hebben voor de twee scholen gefungeerd als trainer. Allereerst werd een warming-up gedaan. Daarna werd aan hand-oog-coördinatie gewerkt door middel van een balletje waarmee verschillende oefeningen worden gedaan. Dan kwam het badmintonracket in beeld. Hoe houd je het vast, hoe sta je met je benen en hoe sla je dan? Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Vooral bij het serveren is de hand-oog-coördinatie heel belangrijk. Door aanwijzingen en hulp van de aanwezige

trainers konden de meeste kinderen al snel een shuttle slaan. Enkelen kwamen zelfs al toe aan een wedstrijdje en anderen werden door de trainers in een loep gezet om terug te slaan. Ook waren er kinderen die probeerden meer dan 100 keer over te slaan. Soms werd de les afgesloten met team tegen team een shuttle rennend over te brengen naar de andere zijde van de zaal. Ook dat ging er fanatiek aan toe. Een heel leuke gymles dus, die kinderen uitdaagde om ook eens naar andere sporten te kijken. In maart krijgen alle kinderen van de lagere scholen weer het boekje ‘Kies je Sport’ en kunnen zij kiezen om bij een sportvereniging een paar proeflessen te volgen en daarna definitief een sport kiezen.

Robin Snoek tweede tijdens KPN-marathon in Amsterdam

Voorlichtingsavond over borstvoeding

borst-voeding.nl/voorlichtingsavond.

vanwege carnaval verkleed naar school komen. Wat een vrolijke boel was dat! Enkele klassen van de Pijlstaartschool vierden ook een feestje in het winkelcentrum en gingen verkleed en al in polonaise tussen de schappen van de Jumbo door. Hiermee was de 50 euro welverdiend! Iedereen nogmaals bedankt voor het inleveren van de vouchers.

Badmintonnen tijdens de gymles

De Ronde Venen

Om de maand organiseert Borstvoedingscentrum De Ronde Venen een voorlichtingsavond over borstvoeding in de bibliotheek in Mijdrecht. Lactatiekundige Aline Bakker vertelt in twee uur tijd de belangrijkste dingen die je moet weten om een goede start te maken met borstvoeding. Theorie en praktische tips wisselen elkaar af. Tevens is er ruimte tot het stellen van vragen. Ook partners worden van harte uitgenodigd om mee te komen. Zij zullen praktische tips krijgen om hun eigen rol te vergroten. De kosten voor deze avond bedragen 20 euro per stel. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, vergoedt je verzekeraar waarschijnlijk deze kosten. Aanmelden kan via aline@borst-voeding.nl. Volgende data zijn: 15 maart, 17 mei, 12 juli, 13 september en 22 november. Kijk voor meer informatie op

DE GROENE VENEN

100 jaar mediageschiedenis te boek gesteld Media- en theaterjournalist Peter Schavemaker uit Vinkeveen heeft afgelopen woensdag zijn boek '100 jaar Hilversum Mediastad’ geïntroduceerd. Dat gebeurde op een feestelijke bijeenkomst in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan oud-burgemeester Jeltien Kraaijeveld-Wouters (rechts) en presentator/dj Willem van Kooten (midden). Peter werkte twee jaar aan het boek, spitte in archieven en sprak onder meer met tientallen (oud-)politici, (voormalige) omroepmedewerkers en andere betrokkenen, waarvan er velen aanwezig waren bij de introductie. Enkele 'hoofdpersonen' uit het boek, Hans Schiffers, Edvard Niessing en Margreet Spijker droegen tekstpassages uit hun interviews voor. Materiaal en feiten waarvoor in het boek geen plaats was, zijn te bekijken op

www.facebook.com/boek100jaarhilversummediastad.

foto patrick hesse

Robin Snoek uit Abcoude is zaterdag 10 februari tweede geworden tijdens de marathon om de KPN-cup op de 'Coolste Baan' in het Olympisch stadion in Amsterdam, achter Arjan Stroetinga en voor Crispijn Ariëns. Het is zijn allereerste podiumplek in de topdivisie en een prachtige beloning voor z'n harde trainingsarbeid in de afgelopen jaren. Het waaide en het begon tijdens de wedstrijd van de heren ook lichtjes te sneeuwen. De koers begon rustig, maar uiteindelijk gingen elf rijders toch rond. De groep, met daarin ook Robin Snoek, zag het peloton afsprinten met nog negen ronden te gaan. Op de bel voor de laatste ronde ging Stroetinga ervandoor, pakte een gaatje en gaf deze voorsprong niet meer uit handen. Een paar meter achter Stroetinga pakte Robin Snoek de tweede plek, hij bleef in de sprint Crispijn Ariëns nipt voor. Voor de 25-jarige Abcoude-

naar, van schaatsteam Bouwselect, was dit zijn allereerste podiumplek in de topdivisie. Hij kon z'n geluk niet op. “Echt supergaaf. Ik reed eigenlijk helemaal niet zo lekker, het was gewoon harken met die wind en sneeuw. Op de bel twijfelden de rijders voor mij. Ik dacht: nu moet ik gaan, dit is mijn kans. Toen kwam Stroetinga voorbij, maar de rest niet.” Als Robin later z'n schaatsen uittrekt, wordt hij volop gefeliciteerd door zijn supporters. “Ik woon hier vlakbij, in Abcoude, dus er is veel publiek voor mij. Echt prachtig!” foto tom snoek

Vlinderbos-groep 8 naar de Efteling Inmiddels is het een traditie: leerlingen van groep 8 van de Jenaplanbasisschool Vlinderbos gaan tijdens een studiedag van de leerkrachten naar de Efteling, een uitje dat georganiseerd wordt door ouders. Donderdag 8 februari was het voor de huidige groep-8’ers zover! Door sponsoring van ouders en een bijdrage van school konden de kinderen door een touringcar van Wintours naar de Efteling worden gebracht. Om 11 uur kwamen ze aan in het pretpark, brachten ze gauw de tassen naar het verzamelpunt en daarna kon iedereen z'n gang gaan. Het weer was fantastisch, fris, windstil en met

zon, een extra cadeautje! Af en toe zag en de begeleiders blije kinderen langs rennen. De een ging wel zes keer in de Baron, de ander deed alle ‘reizen’ in Symbolica en weer anderen vermaakten zich met Joris en de Draak. Rond 13.30 uur was het tijd voor een patatje met snack en frisdrank, wederom uit het potje van sponsors! Daarna nog snel een paar uur het park in, maar rond 16.30 uur werd het toch echt tijd om het park weer te verlaten. De bus stond al lekker opgewarmd klaar. De organisatie en begeleiders kijken met een blij en warm gevoel terug op een supergeslaagde dag!


DE GROENE VENEN

16 februari 2018

5

De Veenlopers organiseert voorjaarsclinic De Veenlopers organiseert een voorjaarsclinic in aanloop naar de Ronde Hoeploop. De 10-weekse clinic start op donderdagavond 8 maart om 19.30 uur op de verzamellocatie Ontspanningweg 1 in Mijdrecht (zij-ingang OptiSport) en is geschikt voor iedereen, van starters tot en met gevorderden. Er wordt in twee groepen getraind: 5 km en 10/17 km. De trainingen zullen door gediplomeerde trainers worden begeleid. De kosten voor deze clinic bedragen 45 euro, inclusief inschrijfgeld voor deelname aan de Ronde Hoeploop op 13 mei. Aanmelden kan op www.veenlopers.nl, onder ‘inschrijven voorjaarsclinic’.

Tobias Peregrini en Paulus winnen schoolschaaktoernooi Op zaterdag 3 februari is het door de Toernooicommissie van de voormalige Schaakvereniging Amstel en Gein georganiseerde schoolschaaktoernooi Abcoude-Baambrugge 2018 gehouden in basisschool CNS te Abcoude. De scholen CNS, Ichtus, Paulus, Piet Mondriaan en Pius deden aan het toernooi mee. Het deelnemersveld bestond uit 68 leerlingen, zodat er zeventien teams van elk vier spelers geformeerd konden worden. Drie teams van CNS, een team van Ichtus, vijf teams van Paulus, drie teams van Piet Mondriaan en vijf teams van Pius streden onder leiding van wedstrijdleider R. Klooker om het schoolkampioenschap en het individueel schoolkampioenschap in zeven wedstrijdronden. Het eerste team van de basisschool Paulus (Lucas Smit, Simon Renes,

Jilles Leferink, Tobias Peregrini) werd schoolkampioen. Het eerste team van de basisschool Pius en het eerste team van de basisschool CNS eindigden op tweede en de derde plaats.Zij nemen op 15 april deel aan het regionaal schoolschaaktoernooi van Schaakbond GrootAmsterdam in Amsterdam. Het individueel schoolkampioenschap werd gewonnen door Tobias Peregrini van het eerste team van de basisschool Paulus. Het schoolschaaktoernooi werd afgesloten door de uitreiking van de door de Toernooicommissie ter beschikking gestelde bekers en trofeeen. Alle deelnemers ontvingen een herinneringsvaantje en Plus Koot sponsorde de frisdranken en versnaperingen.

CDA verrast #LokaleKrachten met hart van goud Valentijnsdag werden bijna 25 inwoners van onze gemeente verrast met een heerlijke appeltaart door CDA Lijsttrekker Rein Kroon. "Het zijn allemaal mensen die zich inzetten voor anderen en die het verdienen om eens in het zonnetje gezet te worden", aldus de enthousiaste Kroon. De mensen zijn voorgedragen door verschillende verenigingen, besturen en buurtgenoten en vertegenwoordigen allen de grote groep vrijwilligers die actief zijn in onze gemeente. De verrassing was groot bij velen en ze voelden zich duidelijk vereert. Elke keer toch weer een beetje spannend hoe mensen reageren als je aanbelt vertelt Kroon. Maar overal wacht een warm onthaal en koffie, je wordt er gewoon blij van van zo'n dag. Dank je wel Jos, Teuni en Gerard, Roeland, Familie Van Noort, Piet, Familie Koot, Maaike, Vrijwilligers van de Nostalgie,

Angela, Huub, Ad en René, Peter, Claudia, Wim, Jaap, Henk, Kees, Danielle en Familie Van Soest voor jullie inzet voor anderen. Wat ze doen? Vrijwilligerswerk bij o.a. de voedselbank, de kerk, kerstbomenverkoop voor het goede doel, pakketten voor Voedselbank leveren, geld inzamelen voor de dierenambulance, vrijwilliger bij de voetbalvereniging, actief in het dorpscomité, vrijwilliger in de dagbesteding, vrijwilliger bij de gehandicaptensoos, vrijwilliger bij Inloophuis 't Anker, vrijwilliger bij de Proosdijkoerier, vrijwilliger voor ouderenorganisaties en ga zo maar door. Het CDA De Ronde Venen is trots op zoveel dorpsgenoten die zich inzetten voor een ander en blijft zich inzetten voor deze vrijwilligers want zij zijn onze #LokaleKracht !

Kort nieuws Vinkeveen

Doe mee aan driebandentoernooi In het driebandentoernooi van D.I.O./Café De Merel 2018 speelden vorige week zaterdag Frank van Schaik en Emiel Jagroep zich naar de kwartfinales en zondag Stefan Vos, Huib Matthies, Rohan Janmaat, Robert Daalhuizen, Ad Wolf, Sjaak Thomas, John Vrielink en Bram Koning. De andere kwartfinalisten zijn Ray Kramer, Piet Best, Ton Driehuis, Carlos van Oostrom, Martien Heijman en Rijk van Heeringen. Spelers kunnen zich nog plaatsen op 25 februari en 3 maart in café De Merel, Arkenpark Mur in Vinkeveen, tel. 0297-263562 of thcw@ xs4all.nl.

Amstelhoek

Klaverjasmarathon Zaterdag 17 februari is er in het Buurthuis van Amstelhoek van 10 tot 22 uur weer een klaverjasmarathon. Inschrijven is verplicht en kan tot 14 februari bij Leny Jansen via jansenleny@hotmail. com of tel. 06-50282282. De inschrijfkosten zijn 8 euro per persoon. Op 17 februari is de zaal aan de Engellaan 3a open vanaf 9.15 uur.

Baambrugge

Klaverjassen in dorpshuis

De Eendracht op bezoek bij Centraal Museum Utrecht De groepen 7 en 8 van OBS De Eendracht bezochten op dinsdag 13 februari het Centraal Museum in Utrecht. Het Centraal Museum heeft een uitgebreide collectie oude en moderne kunst en ook het Nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis maken deel uit van het Centraal Museum. Bij binnenkomst stonden de gidsen al klaar om de leerlingen in vier groepen rond te leiden. De groepen werkten met ‘inspiratie’ en ‘dromen van de toekomst’. De gidsen namen uitvoerig de tijd om schilde-

rijen tot in de details te bekijken en de leerlingen maakten er veel werk van om dingen te noteren. De gidsen stelden vragen als: Welke details komen overeen tussen schilderijen en waarom zou de kunstenaar het op deze manier geschilderd hebben? Sommige schilderijen waren al meer dan 400 jaar oud en werden vol bewondering en ontzag bekeken door de leerlingen van De Eendracht. Kregen zij inspiratie? Zéker, en dromen over de toekomst mogen ze altijd!

De Vinken terug op derde plaats Na de winst op concurrent Oranje Nassau vorige week heeft De Vinken afgelopen zaterdag ook de andere middenmootconcurrent Helios in Limmen verslagen. De Vinkeveners staan nu weer op plek 3, opgepaste afstand van koploper Atlantis en nummer 2 Badhoevedorp. Op weg naar Helios reed de selectie van De Vinken eerst nog langs Mijdrecht om sponsor Kindermodehuis

Suite 16 te feliciteren met de opening van een nieuwe vestiging aan de Dorpsstraat. Op zaterdag 17 februari wordt de nieuwe kantinebar bij De Vinken feestelijk geopend. Met een korte terugblik op het verbouwproces zal beoogd voorzitter Hoogeboom rond 21 uur de noeste werkers bedanken voor hun inzet, waarna in gepaste sfeer de nieuwe inrichting van het Vinkennest gevierd zal worden.

Vrijdag 23 februari is er een klaverjasavond in dorpshuis De Vijf Bogen. Inschrijven kan vanaf 19.45 uur en kost 3 euro per persoon. Ook nu zijn er weer veel prijzen te winnen.

Vinkeveen

Jaarvergadering Passage Op dinsdag 20 februari vindt de 71e jaarvergadering plaats van de Passage-afdeling Vinkeveen en Waverveen. De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw Maranatha, Herenweg 205 te Vinkeveen. Aanvang 19.30 uur. Voor de pauze is het huishoudelijke gedeelte. Na de pauze verzorgt Henk Butink de audiovisuele show ‘Het Heilige Land in Bijbelverhalen’. Gasten zijn van harte welkom.


6

16 februari 2018

DE GROENE VENEN

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Op woensdag 21 maart mogen we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De kandidatenlijsten zijn inmiddels bekend. Daarop prijken veel vertrouwde namen van zittende raadsleden, maar ook zien we tal van nieuwe gezichten. In hoeverre kunnen die nieuwkomers voor een nieuw elan gaan zorgen? Wij gingen op zoek naar kandidaten die een poging doen om voor het eerst een zetel in de raad te bemachtigen. We presenteren de komende weken van alle partijen de eerste nieuwelingen op de lijst. Vorige week stelden we Sandra Vreugdenhil (VVD) en Warner Bruins Slot (PvdA/GroenLinks) voor; deze week is het de beurt aan Annemieke Groen-Guldemond, die op de tweede plaats staat op de lijst van Lijst 8 Kernen en aan Anita Wilgers, nummer vier op de kandidatenlijst van het CDA. tekst roB isaacs

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s.

Politieke nieuwkomers op weg naar de verkiezingen (2) Annemieke Groen (Lijst 8 Kernen):

Anita Wilgers (CDA):

“De politiek moet begrijpelijker en “Het gaat om de inwoners en daar dichter bij de mensen staan.” wil ik me voor inzetten.” Van Annemieke Groen-Guldemond mag het in de politiek allemaal best wat begrijpelijker en toegankelijker. “Veel mensen vinden de afstand te groot, ze haken af en dat is jammer. Politiek zou dichter bij de mensen moeten staan. het is ‘van iedereen voor iedereen’.” Zelf had ze al langer belangstelling voor politiek: “Mijn zwager zat in de politiek en dat was op verjaardagen een geliefd discussieonderwerp,” vertelt Annemieke. “Ik wilde me jaren geleden al aansluiten als fractie-assistent. Maar het ging pas echt rollen nadat ik reageerde op een oproep in De Groene Venen voor mensen die wilden helpen bij de totstandkoming van een groen beleidsplan. Ik heb gereageerd, ben aan de slag gegaan met het project en dat hebben we gepresenteerd aan de raadsleden. Zo ben ik in gesprek geraakt met Joris Kneppers en Leonie Minnee (respectievelijk lijsttrekker en fractievoorzitter Lijst 8 Kernen). En hoewel mijn achtergrond niet echt politiek is, voel ik me hier als een vis in het water.”

jongeren, veiliger wegen, maar ook denk ik aan het opzetten van een woongroep voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, maar te jong zijn voor een aanleunwoning, bijvoorbeeld voor chronisch zieken. Die hebben geen volwaardige verpleegzorg nodig, maar zouden elkaar kunnen helpen en bijstaan bij bepaalde taken en krijgen daar een stuk gezelligheid voor terug.”

Voor zichzelf heeft Annemieke al een lijstje gemaakt met zaken waarvoor ze zich sterk wil maken. “Beter luisteren naar de ideeën van

D66 presenteert programma ‘Voor nu, voor straks’ ‘Voor nu, voor straks’ is de titel van het programma waarvoor D66 zich de komende raadsperiode in De Ronde Venen gaat inzetten. Dat doen de sociaal-liberalen met een sterk kandidatenteam onder leiding van lijsttrekker Kiki Hagen. Kenmerkende D66standpunten over onderwijs en ontwikkeling, vertrouwen in elkaar en goede zorg komen weer aan bod in het programma. Ook zijn er enkele actuele speerpunten. Zo wil D66 het tempo van de aanpak van duurzaamheid verder opschroeven en versoepeling van regelgeving omtrent het splitsen van woningen voor mantelzorg en andere creatieve (samen) woonvormen. Daarnaast maakt D66 zich sterk voor vervoer binnen de ge-

meente op de fiets en wil zij graag het groene karakter van haar gemeente de komende jaren verder versterken. Bovendien wil de partij op zoek naar nieuwe vormen van inspraak voor inwoners van De Ronde Venen, zodat zij meer zeggenschap hebben bij de beraadslaging en besluitvorming. “We gaan voor minimaal vijf zetels en ik heb er zin in om met dit sterke team onze doorlopende campagne verder uit te breiden,” zo stelt lijsttrekker Kiki Hagen. “D66 zet zich in voor een duurzame, groene leefomgeving waar iedereen betaalbaar kan wonen en gelukkig kan opgroeien. Onze ambitie is voor nu én voor straks.” Het complete verkiezingsprogramma kunt u vinden op derondevenen.d66.nl.

Anita Wilgers staat als vierde op de kandidatenlijst van het CDA. Daarmee is ze de hoogstgeplaatste nieuwkomer bij de partij, hoewel dat 'nieuw' betrekkelijk is. "Ik ben al jaren geïnteresseerd en ben al acht jaar bestuurslid geweest bij het CDA. Het begon te kriebelen: ik wilde zelf raadslid worden, zelf dingen aanpakken vanuit mijn belangstelling en ideeën omzetten in daden. Ik ben niet van de loze beloftes en de mooie praatjes; het gaat om de inwoners en daar wil ik me voor inzetten.” Anita geeft aan zich te willen focussen op wonen, welzijn en zorg, ‘zware’ onderwerpen, die cruciaal zijn voor de kwaliteit van ons leven. Ze neemt veel ervaring mee uit de woonzorg en ziet waar er kansen liggen tot verbetering.“Wat zou het fijn zijn als we de jeugd zouden kunnen behouden in De Ronde Venen, door voor hen betaalbare woonvormen te bieden en tegelijk ook kleinschaliger woonvormen voor ouderen.” Daarbij dienen de kernen binnen De Ronde Venen hun eigenheid te behouden; het is een van de speerpunten van de CDA-campagne. Welzijn moet bereikbaar zijn voor iedereen: “We moeten er zijn voor mensen die hulp nodig hebben, iedereen moet mee kunnen doen.

Waarbij we trots zijn op de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers en mantelzorgers. Dat zijn onze #LokaleKrachten, want zonder hun hulp en ondersteuning is dat een onmogelijke taak.” “We moeten onze krachten bundelen in samenwerking,” stelt Anita. “Niet alleen in de politiek, maar bijvoorbeeld ook tussen de organisaties in de zorgverlening onderling. We zien nu te vaak dat organisaties van elkaar niet weten welke zorg ze aan een cliënt bieden, die daardoor niet op een goede manier hulp krijgt. We moeten af van al die muurtjes; met samenwerking bereik je veel meer. Ik heb veel zin om deel uit te gaan maken van het CDAteam!”

Seniorenpartij De Ronde Venen start verkiezingscampagne Zaterdag 10 februari is de verkiezingscampagne van de Seniorenpartij De Ronde Venen van start gegaan. Het campagneteam is begonnen met het bezoeken van de kernen om de flyers met het verkiezingsprogramma te verspreiden. Op de flyers staan de belangrijkste punten van de nieuwe lokale partij, die de leefbaarheid voor iedereen wil verbeteren. Zij zijn volgens eigen zeggen geen partij voor oude mensen, maar voor mensen die op een

prettige manier oud willen worden. Over hun belangrijkste aandachtspunten zeggen zij zelf: “Er dient een weloverwogen seniorenbeleid te komen. Dit beleid moet bij één wethouder worden ondergebracht. Op het gebied van zorg en welzijn streeft de Seniorenpartij naar een voor iedereen goed bereikbare Huisartsenpost (HAP) en de openstelling van een (lokale) apotheek in de avonduren en de weekenden. Ook willen wij willen senioren in beeld

krijgen die in armoede of eenzaamheid leven, zodat daar hulp geboden kan worden. Er moeten meer betaalbare seniorenappartementen (koop en huur) gebouwd worden en nieuwe woonvormen moeten worden gestimuleerd. Ouderen moeten zich thuis en op straat veilig voelen in de gemeente. Om de leefomgeving veiliger te maken en te verbeteren, zal er meer aandacht moeten worden besteed aan het onderhoud van het groen en andere openbare ruimten.” Op www.seniorenpartijdrv.nl vindt u meer informatie over alle verkiezingsitems. Voor vragen kunt u mailen naar info@seniorenpartijdrv.nl.


DE GROENE VENEN

16 februari 2018

HET VERHAAL VAN

7

Tekst Anja Verbiest

Karttalent Colin van Lammeren uit Vinkeveen weet wat hij wil

“Ik kies mijn eigen weg, ik ga Max niet na-apen!” Iets meer dan een jaar geleden stapte de nu 10-jarige Colin van Lammeren uit Vinkeveen bij de Kart Fabrique in Maarssen voor zijn eerste echte les in een kart. Half januari eindigde hij in de finale van de Formido Talentscouting Karting 2017 op een welverdiende tweede plaats. En dat smaakt naar meer! Colin, die al op zijn derde jaar op z’n eigen kleine quad met veel plezier zo hard mogelijk ‘donuts’ reed, hoorde toevallig van de competitie voor karttalenten. “Tijdens onze zomervakantie in Kroatië kartte ik voor het eerst op een buitenbaan en dat vond ik nóg leuker dan binnen. Toen we weer thuis waren, zei ik tegen mijn vader dat ik ook wel eens op de buitenbaan van Kartcentrum Lelystad wilde rijden. Toen we dat opzochten, zagen we dat de Formido Talentscouting Karting bezig was en dat per provincie de snelste rijders mee mochten doen. Om een lang verhaal korter te maken: ik heb meegedaan, kwalificeerde me als snelste van Utrecht en werd tweede in de finale. Super toch?” Colin, die in groep 7 van de Sint Jozefschool in Vinkeveen zit, is sinds die eerste les in Maarssen zoveel moge-

lijk met karten bezig. Zijn moeder Sandra zegt: “Ook als hij op school een opdracht krijgt voor een project of een tekening moet maken, is zijn favoriete onderwerp karten.” Voordat hij zijn passie voor het karten ontdekte, deed Colin enige tijd aan judo en voetbal. Maar dat waren toch niet echt zijn sporten. Boksen wel, daarvoor gaat hij nu nog elke vrijdagmiddag naar Gym Suppan in Vinkeveen. “Daar krijg ik ook sterke spieren van en die kan ik bij het karten goed gebruiken!” Veel trainen Zijn succes in Lelystad had leuke gevolgen voor Colin. Niet alleen kocht vader Björn een eigen, tweedehands kart voor Colin, hij werd ook lid van het team van Cieplik Racing - opgebouwd rond de nu 18-jarige kartster Michelle Cieplik, die in 2015 Neder-

Colin trainde vorig weekend op het circuit in Berghem voor het eerst in zijn nieuwe kart.

Lijst 8 Kernen: programma past op één A4'tje Vorige week is de nieuwe kandidatenlijst van Lijst 8 Kernen vastgesteld. De lokale partij zal deze verkiezingen met 7 kandidaten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Joris kneppers is tot lijsttrekker benoemd. “We zijn er trots op dat we wederom een kieslijst hebben kunnen opstellen die veel ruimte biedt voor nieuwe mensen die zich willen inzetten voor de inwoners van De Ronde Venen. Het is wederom een mooie mix tussen ervaring en mensen die zich nieuw op het politieke vlak willen bewegen.” Het initiatief van Lijst 8 Kernen stamt mede uit de betrokkenheid van Kneppers voor de lokale omgeving, die onder meer ontstond bij het Jongerenwerk. Lijst 8 Kernen wil de komende vier jaar inwonersgerichte ideeën en visies blijven inbrengen en gaat daarmee aan de slag aan de hand van een aantal thema’s. Hierbij hoort een verkiezingsprogramma op één A4’tje.

Daarmee wil de partij a a n g eve n het bestuur open en begrijpelijk te houden voor al onze inwoners. Joris Kneppers: “Voor ons is het belangrijk dat we geen dikke boekwerken schrijven als we kijken naar wat we nou precies willen. Ons verkiezingsprogramma bestaat uit een aantal principes en wensen, waarbij de wensen wat ons betreft dynamisch zijn. De principes wijzigen niet, zodat het voor onze inwoners ook duidelijk is hoe onze beslissingen tot stand komen. We publiceren op onze website ook de stellingen van het Kieskompas, waarbij we inzichtelijk maken hoe ons stemgedrag tot stand komt. Onze inwoners kunnen dus zelf zien hoe dat leidt tot een verkiezingsprogramma op één A4 en bestuur dat iedereen begrijpt.” Voor meer informatie over het verkiezingsprogramma of de kandidatenlijst: www.lijst8kernen.nl.

lands kampioen werd in de klasse ‘Olympisch Senioren’. Tevens mag Colin meedoen aan de Nederlandse Kampioenschappen in de klasse MiniMax. Sinds een aantal weken traint hij daarvoor nu samen met zijn eveneens jonge maten uit het Cieplik-team en onder leiding van coaches van Chrono Karting vrijwel elk weekend op een van de banen waar de komende maanden ook de races voor de NK worden verreden. “Het is superleuk om met z’n allen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik leer elke keer echt weer van alles om nog beter te worden. Zoals bijvoorbeeld wat later remmen om, zonder je gas echt los te laten, snel en goed door de bochten te gaan.” Hoe goed hij ook kan karten, toch maakte Colin al eens een stevige crash. “Mijn kart begon ineens te glijden, ik kwam tegen de bandenstapel langs de kant terecht en even later lag ik buiten mijn kart. Niet helemaal, want mijn linkervoet zat nog vast achter de pedalen. Maar er waren meteen mensen om me te helpen. Ja, dat was wel even schrikken. Het is goed afgelopen, ook door mijn pak vol beschermingsmateriaal en prima helm. Ik had extra blauwe plekken en wat hoofdpijn, maar dat was de volgende dag gelukkig over. Mijn kart had wel aardig wat schade: de linkerachteras was krom, de gaskabel was gebroken en er zat een scheur in de bumper. Mijn vader heeft, samen met

Colin op weg naar de volgende training... een monteur, ervoor gezorgd dat dat snel weer in orde was.” Top tien Op 24 en 25 maart rijdt Colin zijn eerste wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap. “Dat is op het circuit in Genk, net over de grens in België. Aan die race doen zeker twintig karters mee, ik denk dat ik in de top tien kan eindigen”, zegt Colin bescheiden. “Ik houd van winnen, dus ik ga wel voor een hogere plek hoor. Dat is natuurlijk ook goed voor mijn sponsors”, voegt hij er handig aan toe. Vorig week zaterdag, 10 februari, trainde Colin op het circuit in Berghem voor de eerste keer in zijn allernieuwste rood-witte kart. De ambities van zijn zoon brachten vader Björn, naast een investering in heel veel vrije tijd, ook tot de aanschaf van nóg beter materiaal. Colin liet diezelfde avond op Facebook weten: “Vandaag voor het eerst

gereden met mijn nieuwe kart. Ik vond het spannend en moest best even wennen. Na ruim 100 ronden in de regen en later op droog kan ik zeggen dat hij heerlijk rijdt! Vandaag nog geen records gereden, maar ik kom elke training wat dichter naar de top.” Niet na-apen Het afgelopen jaar heeft Colin al vaak de vraag gekregen of Max Verstappen zijn grote voorbeeld is. “Natuurlijk vind ik het geweldig wat hij doet. Op weg naar ons vakantieadres in Kroatië zijn we vorig jaar naar de Formule 1 gaan kijken in Oostenrijk. Het was erg jammer dat Max zo snel uitviel, maar het was fantastisch! Ik hoop nog veel vaker naar zo’n race te mogen gaan. Maar met het karten ben ik gewoon mezelf, hoor. Ik kies mijn eigen weg en ga Max niet naapen! Hoewel ik ook heel goed in de regen kan rijden…”

Lokale betaalpas ‘De Ronde Venen Pas’ voor 18.000 huishoudens

De Ronde Venen Pas wordt voordeligste betaalmiddel in de regio In maart krijgt elk huishouden in De Ronde Venen een cadeau in de brievenbus. De lokale betaalpas ‘De Ronde Venen Pas’ wordt dan huis-aanhuis verspreid onder 18.000 huishoudens binnen de gemeente. Met De Ronde Venen Pas kunnen gebruikers honderden euro’s per jaar besparen door ermee te betalen bij aangesloten winkeliers in gemeente De Ronde Venen. Wat is De Ronde Venen Pas? De Ronde Venen Pas is een nieuw, lokaal betaalmiddel waarmee zowel de lokale bevolking als de lokale ondernemer voordeel behaalt. Met deze lokale betaalpas kan de pashouder honderden euro’s per jaar besparen door in de eigen gemeente zijn aankopen te doen. De deelnemende winkelier geeft in ruil voor deze klandizie bij elke betaling zeer aantrekkelijk voordeel aan de consument, denk hierbij aan acties

en standaard kortingen. De Ronde Venen Pas wordt

uitgebracht door het Mijdrechtse bedrijf Betaal Lokaal. Het door de pashouder zelf te storten tegoed op de betaalpas is elektronisch geld en daarmee 100% gegarandeerd en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de AFM. Voor een vitale gemeente Wethouder Economische Zaken Anco Goldhoorn is blij met de introductie van De Ronde Venen Pas. “De versterking en het behoud van

onze lokale economie is van groot belang voor de leefkwaliteit in alle dorpen. In deze tijd van groeiende internetaankopen moeten wij beseffen hoe belangrijk het lokale aanbod is in ons dagelijks leven. En wat het voor ons zou betekenen als dit er niet meer zou zijn. Door lokale bestedingen behouden we onze winkelvoorzieningen, we behalen voordeel door de kortingen van de ondernemers en door deze mogelijkheden kunnen we ook onze verenigingen en goede doelen extra ondersteunen. Het concept van De Ronde Venen Pas biedt kansen om op een innovatieve wijze onze inwoners en ondernemers dichter bij elkaar te brengen en bij te dragen aan een vitale gemeente.” De komende weken zal meer informatie over de lokale betaalpas worden bekendgemaakt via sociale en lokale media én op de binnenkort te lanceren website

derondevenenpas.nl.


Familieberichten

8

16 februari 2018

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

DE GROENE VENEN

“Op de bergen en in dalen, ja overal is God” Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft omringd, delen wij u mede dat rustig is ingeslapen, onze lieve man, vader en (over)grootvader

Lambertus Nap Lid in de Orde van Oranje-Nassau *20 mei 1927

† 15 februari 2018

E.A. Nap – van der Plas

Jolanda Dirksen U itvaartverzorg ing Volledig begeleid door een ` ` persoon

Gert en Menny Bert en Sarah Jonathan Els en Ruben Dorus

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297-594345 / 06-26242126

Ria en Leo Kim

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Anneke in herrinering

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl Correspondentieadres: Bovendijk 31 – 3648 NP Wilnis

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in gebouw Irene, naast de Janskerk te Mijdrecht op dinsdag 20 februari van 19.00 tot 20.00 uur. De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op woensdag 21 februari om 11.00 uur in de Janskerk te Mijdrecht, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het Janskerkhof achter de kerk. Geen bloemen.

Al mijn later is met jou. Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid, moeten wij toch nog onverwacht, heel verdrietig, maar ook met diepe dankbaarheid voor alles wat was, afscheid nemen van onze lieve, dierbare en dappere Jol

Jolke Soet 11 november 1939

9 februari 2018

Enneke Mariënne en Fred Harro Baambrugse Zuwe 116 3645 AK Vinkeveen

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Zaterdag: Tim en Tom Coronel bij Plus Koot in Abcoude Racefans zullen aanstaande zaterdag 17 februari verrast opkijken bij PLUS Koot in Abcoude: voor de deur staat een originele Dakarbuggy van topcoureur Tim Coronel geparkeerd, in het kader van de actie van PLUS met de populaire Mariokart Koins. Met dit soort buggy’s neemt Coronel al een aantal jaren mee in de loodzware Dakar-rally in Zuid-Amerika. Afgelopen editie wist hij – samen met broer Tom als navigator – weer succesvol uit te rijden. Iedereen die wil mag in de buggy klimmen om een selfie te maken. Door deze vervolgens op

de Facebook-pagina van PLUS Koot te delen, maak je kans op mooie prijzen zoals een kartarrangement bij Coronel Kartracing. Zaterdag 17 februari komen Tom en Tim Coronel zelf langs in Abcoude. Bij aankoop van 3 kuipjes Eru Prestige delen zij een miniatuurhelm uit. Daarnaast kan je met ze op de foto en delen ze posters uit die je natuurlijk kunt laten signeren. Tom Coronel is aanwezig van 10 tot 12 uur, Tim Coronel is er van 12 tot 14 uur. De buggy staat er nog tot en met dinsdag 20 februari.

Repair Café Vinkeveen verzorgt ook fietsverlichting Omdat er sinds januari geen fietsenmaker meer in Vinkeveen is, heeft het Repair Café Vinkeveen besloten om ook fietsverlichting te gaan repareren. Vooral in deze donkere dagen is het immers van belang dat fietsen goed verlicht zijn, zodat fietsers veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Dus als uw fietsverlichting niet goed of helemaal niet werkt, kom dan naar het Repair Café Vinkeveen op maandag 19 februari van 09.30 tot 12.30 in de Broedplaats aan de Herenweg

63 te Vinkeveen. Ook bij andere fietsproblemen kan het Repair Café proberen u verder te helpen. Buiten fietsverlichting kunt u natuurlijk ook bij het Repair Café terecht met al uw kapotte huishoudelijke (elektrische) apparaten en andere apparatuur. Ook kunt u kapotte kleding laten maken of bijvoorbeeld een broek korter laten maken. De vrijwilligers staan voor u klaar. En terwijl u wacht op de (gratis) reparatie is er ook een nog lekker kopje koffie of thee voor u.


DE GROENE VENEN

16 februari 2018

9

MORGEN GEZOND WEER OP...

Tekst Yvonne Jordan

opgelegd door anderen, hel- Hoe gaat dat dan in apotheken over De oplettende apotheekbezoeker zal btw voor medicijnen met 3% omGrensoverschrijdend gels, der en overtuigend uitleggen onder de grens? Belgen zijn fervente me- kritisch vragen: “waarom is de prijs hoog naar 9%. In België blijft het “Gebruikt u plastabletten, of bent u van nature zo’n zeikerd?” Zegt u het maar, is dit humor of grensoverschrijdend gedrag? Als er iets de afgelopen tijd de aandacht heeft gekregen, is het wel grensoverschrijdend gedrag. Ook baliegesprekken in de apotheek met uitleg over onbegrijpelijke en steeds veranderende zaken bereiken een grens. Wat we graag willen, is informatie geven over het juiste medicijn met het juiste gebruik. Onlogische re-

tijdsdruk en met behoud van privacy voeren vaak de boventoon. Veelal verzanden we in uitleg over regels, verzekeringspolissen en eigen bijdragen, voordat we aan de kern van de boodschap toekomen. “Hoezo, een ander doosje? Ik wil die niet, ik wil die andere.” “Die worden niet vergoed.” “U komt in aanmerking voor maagbeschermende medicijnen. Moet u wel de eerste keer zelf betalen, als u het vaker gebruikt niet meer.” “Maar ik heb geen last van mijn maag.”

dicijngebruikers en hebben geen goesting in bemoeienis van de overheid. Na het verhogen van de prijzen om het medicijngebruik af te remmen, stappen lijders - met gestipte ij - voor bepaalde middelen liever binnen in een Nederlandse apotheek. Maar dat blijft wel opletten, want bij ons geldt sinds begin dit jaar voor bepaalde middelen het hoge btwtarief, omdat ze niet als medicijn geregistreerd zijn. Het komt er bij die middelen globaal op neer dat de medische werking niet is vastgelegd.

6e Beursvloertaart gaat naar Reinaerde De Merenhof in Abcoude

“Het is een fantastisch concept” Ditty van de Zaag, locatiemanager van Reinaerde De Merenhof, is enthousiast over de Beursvloer. Zij was op de Beursvloer van IJsselstein en Woerden en is alleen maar positief. “Met gesloten portemonnee diensten uitwisselen en in elkaars wereld kijken, brengt mensen bij elkaar wat zonder de Beursvloer niet mogelijk is. Het is een fantastisch concept.” In Reinaerde De Merenhof wonen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen die door een ongeluk of hersenbloeding hersenletsel hebben opgelopen. Zoals een jonge vrouw van 43 die na een hersenbloeding niet meer bij man en zoon van 15 kon wonen. De meeste cliënten zijn overdag aan het werk in Amsterdam, Wilnis of Aalsmeer en worden de recreatieve ruimten gebruikt door o.a. de dagbesteding van Careyn Ouderenzorg. Om ook ’s avonds wat meer dynamiek in De Merenhof te hebben, wordt de ruimte die niet in gebruik is aangeboden op de Beursvloer voor bijv. een

koor dat wilt repeteren, een vergadering of een andere activiteit. Zelf komen ze altijd handen tekort bij klussen, het schilderen en herinrichten van hun kantoor en als ondersteuning van de rolstoelers bij een uitstapje of activiteit. Met deze vragen gaan zij in ieder geval de Beursvloer op, naast de vragen die spontaan ontstaan tijdens een gesprek. De taart werd hen overhandigd door David Uijl, matchgroeplid van De Rondeveense Uitdaging en eigenaar van Centrum voor Bedrijfsopvolging. Wilt u ook een overheerlijke Beursvloertaart van de Week winnen én meedoen aan de Beursvloer op 8 maart van 16.30 tot 18.00 uur in het Gemeentehuis in Mijdrecht? Schrijf uw bedrijf, vereniging of stichting dan snel in. Hoe sneller u inschrijft, hoe groter de kans dat wij binnenkort bij u op de stoep staan met een overheerlijke Beursvloertaart, aangeboden door HEMA Mijdrecht.

hoger?” En na enige uitleg wellicht: “werkt dit middel wel, dan?” En dat is een héél lastige vraag. Je kunt namelijk uitleggen hoe een middel werkt, maar geen garantie geven op het beoogde effect. Het stukje placebo-effect is in ieder geval weg. Het vertrouwen in het middel en de verwachtingen ervan zijn geschaad. En wordt de schatkist hier beter van? Zou zomaar kunnen dat het niet zo is, maar niet getreurd. Men kijkt al uit naar volgend jaar. Dan gaat de

voorlopig 6%. De rekensom blijft grenzeloos spannend, maar eigenlijk ook lachwekkend hetzelfde. Appelsiensap is ook fruitsap.

Apotheek De Ronde Venen Hoofdweg 6a, Mijdrecht Apotheek Mijdrecht Hofland 48, Mijdrecht Apotheek Service Wilnis Molmlaan 2, Wilnis (Jumbo) www.majorapotheken.nl majorapotheken@planet.nl

Website Toeristisch Informatie Punt Vinkeveen vernieuwd Op zoek naar informatie over Vinkeveen en omgeving? Zowel voor inwoners als toeristen is in 2014 het Toeristisch Informatie Punt (TIP) Vinkeveense Plassen ingericht. Dit ter vervanging en verbreding van het VVV. Vinkeveen heeft veel te bieden voor de natuurliefhebber en recreant, dus actuele online informatie is daarbij onontbeerlijk. De website www.tipvinkeveen.nl heeft een stevige make-over gekregen en is weer helemaal bij de tijd. Naast informatie over o.a. restaurants, winkelen, fietsroutes en bootverhuur vindt de nieuwsgierige lezer hier ook relevante nieuwtjes en uitleg over de bijzondere geschiedenis van het gebied. Nabij de TIP bevindt zich midden in Vinkeveen ook een Toeristisch Overstap Punt (TOP). Deze is gelegen op het Kloosterplein aan de Herenweg. Dit overstappunt geeft bezoekers

aan het dorp en de omgeving een aantrekkelijk startpunt voor hun uitje. De TOP beschikt over een informatiebord, parkeerplekken en laadpalen voor elektrische auto’s. Elektrische fiets opladen? Kom even naar de overkant en laadt uw accu op bij de TIP. Zelf opladen kan ook: er zijn een restaurant en een kiosk. De TIP en de TOP zijn tot stand gekomen dankzij financiele bijdragen van de provincie Utrecht, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, gemeente De Ronde Venen en de eigen bijdrage van Vinkeveen Haven. Nieuwsgierig geworden? Bezoek www.tipvinkeveen.nl of het TIP bezoekerscentrum aan de Herenweg 144 (achter het voormalige VVV, in het havenkantoor van Vinkeveen Haven). Heeft u vragen, suggesties, verbeteringen of aanvullingen voor de website? Neem dan contact op via info@tipvinkeveen.nl.

Iedere uitvaart krijgt bij ons de grootst mogelijke persoonlijke zorg

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare. Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden. Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Oproepje van 50-jarige CPJ Kockengen CPJ Kockengen bestaat vijftig jaar en nodigt haar leden en oud-leden uit om dit gezamenlijk te vieren op zaterdag 10 maart. U bent vanaf 19 uur welkom bij Zaal Het Lokaal, Heicop 24c in Kockengen. Na de ontvangst met koffie/thee en gebak kunt u deze avond genieten van (oud)

beeldmateriaal, speeches, foto’s. En dat allemaal onder het genot van een hapje en een drankje. Vanaf 22 uur zal er muziek gedraaid worden, om 1 uur is het feest afgelopen. Wilt u ook aanwezig zijn? Meld u dan vóór 1 maart aan via cpjfeest@ hotmail.com. Laat ook iedereen die u van de CPJ kent weten dat er een jubileum is! Om deze avond mogelijk te maken, vragen de organisatoren een bijdrage van 15 euro per persoon.

Uitvaartcentrum Finnema Directe hulp na overlijden: 0297 325 865 (dag en nacht bereikbaar)

Zwarteweg 108 1431 VM Aalsmeer www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

16 februari 2018

DE GROENE VENEN

CULTUUR En humor? “Jazeker, want humor relativeert, en relativering maakt alles draaglijker. Maar ik ben dan ook iemand die tijdens zijn galgenmaal nog grappen zou proberen te verzinnen om de volgende ochtend de beul mee aan het lachen te maken.”

Doen we eigenlijk niet veel te moeilijk over onze angsten; alsof wij, mensen, alles volledig ‘in de hand’ zouden moeten hebben?

Zaterdag 17 februari, 20.15 uur in Theater Piet Mondriaan

Hans Dorrestijn & Friends naar Abcoude Hans Dorrestijn & Friends brengen aanstaande zaterdag in Abcoude hun therapeutisch programma vol muziek, liedjes, samenspraak en poëzie. Hans Dorrestijn (cabaretier en schrijver), Vrouwkje Tuinman (schrijver en dichter) en Ingmar Heytze (dichter, columnist en presentator) zijn ervaringsdeskundigen, zowel op neurotisch als artistiek gebied. Samen gaan ze uw leed te lijf onder het motto: je bent pas echt ziek als je niet meer om je eigen ellende kunt lachen. Wiet van der Velden van Ab-Art sprak met Ingmar Heytze.

Is er een noodzaak voor dit programma over neurosen en angsten of dient het thema vooral een leuke of goede cabaretvoorstelling? “Een leuke, goede en literair interessante voorstelling maken stond natuurlijk voorop. Wat dat betreft was elke aanleiding en ieder thema wat mij betreft prima geweest. Maar dit thema heeft wel een grote meerwaarde, omdat er voor ons alle drie ook iets op het spel staat. We

gaan onze problemen in deze voorstelling te lijf door er liedjes, gedichten en verhalen van te maken. Zoals Ernie en Bert al lang geleden zongen: maak er wat van! Dat mag iedereen tevens als tip opvatten. De problemen zelf zijn echt, ontzettend veel mensen hebben vergelijkbare problemen en dat is voor niemand leuk, maar er zijn wel herkenbare en hopelijk ook grappige en ontroerende dingen over te zeggen.”

Maakt het delen van en vertellen over angsten en neurosen deze gemakkelijker te dragen? “Ik heb daar zelf nooit iets van gemerkt, maar dat hoeft van mij ook helemaal niet. Ik vind het wel prettig en soms zelfs troostend om mezelf te herkennen in boeken, gedichten en muziek van anderen. Als dat voor sommige bezoekers van onze voorstelling ook zou gelden, zou ik dat geweldig vinden. Maar ze mogen ook gewoon een leuke avond hebben. Je hoeft niet per se zelf neurotisch te zijn om naar deze voorstelling te komen.”

“Daar ben ik het mee eens. Hoe moeilijker je over iets doet, hoe groter het wordt. In het verlengde daarvan heb ik grote moeite met de groeiende claimcultuur, want die gaat daarmee hand in hand. Als er iets misgaat, moet er meteen iets of iemand schuldig zijn. Maar rottige dingen gebeuren nu eenmaal, helaas, soms ook zonder dat iemand daar iets aan kan doen. Wen er maar aan.”

Hoe is deze voorstelling tot stand gekomen? Wie heeft haar bedacht? En geschreven? “We hebben een paar middagen met al ons materiaal aan tafel gezeten bij Hans. Uiteindelijk, na heel veel geschuif en gedoe, dachten we: dit is het ongeveer. Hans is natuurlijk de nestor van onze groep en de enige echte cabaretier, dus over het algemeen vertrouwden wij blind op zijn oordeel. Erg leerzaam, ik beschouw het als een persoonlijke masterclass van een stuk of veertig voorstellingen.”

Merken jullie dat je bij het publiek soms ook gevoelige snaren raakt, veel herkenning? “Ja, dat is onvermijdelijk bij zo’n thema. Er kwam in De Meern een jongen naar me toe die de voorstelling erg herkenbaar had gevonden. Ergens in de show vertel ik dat het op 17 mei internationale fobiedag is.

Hij zei: ‘Ik ben jarig op 17 mei en ik heb nog hoogtevrees ook, jullie worden bedankt!”

Meest gehoorde reacties na afloop in de foyer? “De voorstelling trekt natuurlijk vooral mensen die Hans Dorrestijn volgen. Ons krijgen ze er min of meer bij. Veel reacties hebben daarom betrekking op de verhouding tussen zijn aandeel en dat van ons, en gelukkig zijn die over het algemeen positief. Echte fans begrijpen ook direct waarom hij ons heeft meegenomen: omdat we een bepaalde verdieping aan het programma geven en naadloos aansluiten op zijn grote thema’s. Al las ik laatst ook een paar internetrecensies van een stel Eindhovenaren die de stoelen te hard vonden en de zaal te koud, of omgekeerd. In elk geval waren ze 'not amused'. Blijkbaar is deze voorstelling niet voor iedereen. Wie een avond lang in zijn broek wil pissen van het lachen, kan misschien beter ergens anders heen gaan.”

Ten slotte: waarom mogen de mensen deze voorstelling niet missen? “Alleen al omdat het een kans is om Hans Dorrestijn nog eens in het wild te zien, dat zou ik zelf al voldoende reden vinden. En je ziet twee schrijvers buiten hun literaire comfortzone treden en debuteren als cabaretier. En ten slotte is daar de thematiek, die we op uitzonderlijke wijze behandelen. Ik denk niet dat er ooit een voorstelling is gemaakt waarin op deze manier over angsten, neurosen en fobieën wordt gepraat. Kortom, ik beveel ons van harte aan!”

Theater Piet Mondriaan, zaterdag 17 februari. Aanvang: 20.15 uur. Entree: 22,50 euro/ CJP 16 euro. Kaarten bij The Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.theaterpietmondriaan.nl foto LUUk hUiskes

Grootste en bekendste jamsessie voor muzikanten uit de regio

‘De Bandbrouwerij’ voortaan maandelijks in Mijdrecht De Bandbrouwerij, de grootste en bekendste jamsessie voor muzikanten uit de regio, is vanaf donderdag 22 februari maandelijks te vinden in 't Oude Parochiehuis aan de Bozenhoven 152 in Mijdrecht. Speel je een instrument of zing je graag? Twijfel niet en kom gezellig langs! Voor iedereen die het concept nog niet kent: De Bandbrouwerij is drie jaar geleden ontstaan in N201 Aalsmeer en is inmiddels een begrip bij talloze muzikanten. Of je nu allang in een band speelt of nog niet, een paar muzieklessen hebt gehad en snakt naar meer, je graag zingt onder de douche of een klassiek instrument speelt maar wel eens iets wil doen samen met een rock- of popband; alles kan worden uitgeprobeerd bij De Bandbrouwerij. Onder begeleiding van verschillende ervaren muzikanten, bandcoaches en muziekdocenten wordt er flink op los gejamd, gespeeld en geoefend. Als je eerst even de kat uit de boom

Zaterdag 24 februari in Theater Piet Mondriaan

Renée Soutendijk en Victor Reinier in smakelijke komedie Ger Thijs, een van de belangrijkste toneelauteurs van ons land en onder meer bekend van het prachtige ‘De Kus’, schreef speciaal voor steracteurs Victor Reinier en Renée Soutendijk een treffend toneelstuk. ‘Roem’ voert ons mee naar de wereld van de BN’ers. Wat doet bekendheid met iemands karakter? En wat gebeurt er als de held van zijn voetstuk valt? Als het personage van een acteur (Victor Reinier) uit een politieserie geschreven wordt, stort zijn wereld in. Decennialang was hij de held met wie iedereen gezien wilde worden. De fans stonden in de rij voor zijn handtekening of foto. Zijn ontslag maakt daar een bruut einde aan en hij gaat wanhopig op zoek naar psychische hulp. De behandelend psychiater (Renée Soutendijk) doet haar uiterste best de relatie zakelijk te houden, maar gaandeweg de sessies groeit de band tussen patient en behandelaar. De pers over Roem: ‘Vlot spel van Victor Reinier en Renée Soutendijk levert smakelijke komedie op’ (de Volkskrant). ‘Lekker en zeer besmettelijk’ (De Telegraaf). ‘Ger Thijs is een vakman die met speels gemak (...) met rake oneliners en dialogen de lach uit het publiek trekt’ (Trouw).

Theater Piet Mondriaan, zaterdag 24 februari. Aanvang: 20:15 uur. Entree: 25 euro, CJP 17,50 euro. Kaarten bij The Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.theaterpietmondriaan.nl. wilt kijken is dat ook prima, de bar is open en iedereen is welkom om te komen kijken! De Bandbrouwerij, die gratis toegankelijk is, begint om 19.30 uur en duurt tot 23 uur, is op initiatief van Stichting Kunst Rond de Venen naar Mijdrecht gehaald en wordt ondersteund door diverse ervaren bandcoaches, onder wie Jan Voortwist van Muziekschool Soundcheck. Op 22 februari is ook gitaardocent Leslie van der Lek aanwezig, met een schat aan ervaring als het om jamsessies gaat. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van De Bandbrouwerij. Als je vragen hebt, mail dan naar info@kunstronddevenen.nl.

Alexander Hartsink uit Vinkeveen naar finale De Muziekwedstrijd Aanstaande zaterdag vindt de finale van De Muziekwedstrijd van het Prinses Christina Concours (PCC) plaats in Diergaarde Blijdorp. Onder de 16 finalisten is ook de 8-jarige Alexander Hartsink uit Vinkeveen, hij speelt piano. Met de online Muziekwedstrijd wil het PCC kinderen stimuleren om muziek te maken. 1.300 kinderen tussen de 4 tot en met 12 jaar hebben in totaal 800 video's ingezonden. Alexander speelde ‘Kleine

Traurige Geschichte’ van Dmitri Kabalevsky en ‘Grandmother's Minuet’ van Edward Grieg. De vakjury bestaat uit zangeres en juryvoorzitter Tania Kross, saxofonist Benjamin Herman, pianiste Valentina Toth, celliste Saartje van Camp en violiste Lisa Jacobs. De prijswinnaars in categorie 1 (4 tot en met 8 jaar), onder wie Alexander Hartsink, horen zaterdag om 14 uur wie er eerste, tweede, derde en vierde zijn geworden. Alle

kinderen krijgen dan ook de kans om in een besloten prijswinnaarsconcert op te treden voor vrienden en familie. Dit gebeurt in de Classic Express, de rijdende concertzaal van het Prinses Christina Concours. De acht jonge finalisten in categorie 2 (9 tot en met 12 jaar) treden tijdens De Muziekdag live op voor de jury en een klein publiek, eveneens in de Classic Express. De finalisten maken kans op een echt optreden, concertkaartjes en een masterclass van een bekende muzikant. Alle video's zijn te bekijken op www.demuziekwedstrijd.nl en in de gratis De Muziekwedstrijd-app.


DE GROENE VENEN

16 februari 2018

11

DOM

RE

T CH

RON

IN VOL BEDRIJF

De werkgever is de gebeten hond Zeer recent heeft de rechtbank Amsterdam een zeer uitzonderlijke zaak behandeld, waarbij een werkgever werd aangesproken door de familie van een overleden werknemer. De bewuste man was voor het bedrijf uitgezonden naar Haïti, waar hij medicijnen en gezondheidsproducten moest distribueren aan de plaatselijke bevolking. Het kantoor van de werkgever ter plaatse was gelegen op een compound, dat in eigendom toebehoorde aan de werkgever. Op een van de laatste dagen van zijn verblijf liep de werknemer in de tuin achter het huis waar hij een puppy zag die

aangelijnd aan een boom stond. Hij haalde de jonge hond aan en werd uit het niets door de hond gebeten. Op advies van de plaatselijke medewerkers werd de wond met alcohol schoongemaakt en daarmee was de kwestie afgedaan. Bij terugkomst in Nederland is de werknemer gewoon weer gaan werken en heeft hij niet verteld dat hij in Haïti was gebeten door een hond. Zes weken later ontwikkelde de werknemer verschijnselen van rabies (hondsdolheid). Hij werd twee dagen later in het ziekenhuis opgenomen en behandeld. Dat kwam echter te laat en een maand later overleed de werknemer aan de gevolgen van de hondenbeet. De vraag die centraal stond in deze opmerkelijke zaak was of de werkgever aansprakelijk kon worden gehouden voor de schade ten gevolge van het overlijden van de man. De rechter oordeelde dat in principe de werkgever aansprakelijk was, omdat de werknemer was geïnstrueerd om werkzaamheden op de compound te verrichten en daar ook te

Tekst Anja Verbiest

verblijven. Met andere woorden: de huisvesting was door de werkgever ingericht waardoor de werkgever ook de verplichting had om zorg te dragen voor een veilige omgeving. Die verplichting is de werkgever niet voldoende nagekomen. Door de rechtbank is vastgesteld dat een niet tegen rabiës ingeënte pup op de compound rondliep. De compound was niet volledig omheind, waardoor de pup besmet kon raken door de beet van een ander dier. Ook was de werknemer niet gewaarschuwd dat de hond mogelijk met rabiës was besmet. Daarmee is komen vast te staan dat de werknemer op dat moment aan een onaanvaardbaar besmettingsgevaar is blootgesteld. De werkgever is daarom in principe aansprakelijk voor alle schade. De

rechtbank oordeelde echter dat de werknemer ook eigen schuld heeft, doordat hij niet direct had gemeld dat hij was gebeten en zich ook na terugkomst in Nederland niet meteen onder doktersbehandeling heeft gesteld. Daardoor kon het virus zich in zijn lichaam ontwikkelen, met de dood tot gevolg. De rechtbank heeft een deskundige aangesteld om vast te stellen in hoeverre de eigen schuld van de werknemer ertoe heeft bijgedragen dat hij de ziekte kreeg en uiteindelijk kwam te overlijden. Daarna zal de rechtbank de hoogte van de schade vaststellen. Deze zaak toont maar weer eens aan dat het beschermen van de belangen van de werknemer veel verder gaan dan de werkplek op kantoor.

Ronnie Eisenmann Eisenmann & Ravestijn Advocaten

Biesbosch 225,1181 JC Amstelveen tel: +31 (0)20-445 8 445 www.eisenmann.org


12

16 februari 2018

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

Het huis vol Anita Terpstra Haar leven lang is Anita al gefascineerd door de jeugd van haar ouders, die beiden opgroeiden in een groot naoorlogs gezin. Haar moeder was een van veertien en haar vader een van zeven kinderen. Was het gezellig om zoveel broers en zussen te hebben of kwamen ze aandacht te kort? Hoe werden alle monden gevoed en kinderen gekleed, wie nam welke rol op zich en hoe werd het huishouden gerund zonder elektrische apparaten? Maar vooral: hoe heeft hun plek in dat grote gezin de levens van Anita's vader, moeder, ooms en tantes beïnvloed?

Alles goed en wel Mirjam Oldenhave Deze tragikomische roman van Mirjam Oldenhave, ook de schrijfster van 'Mees Kees', gaat over een vrouw die tegen wil en dank de verantwoordelijkheid krijgt over een groep royaal ontspoorde mensen. Door omstandigheden staat Julia ineens op straat. Ze krijgt een tip van een onbekende jongen: hij kent een oude dame die in het ziekenhuis in coma ligt. In haar villa mag Julia zolang wonen, maar dan moet ze haar af en toe verzorgen. Julia doet het, maar langzamerhand dringt tot haar door dat zij de spil is geworden van een heel ingewikkeld huishouden.

PS: Dit is vertrouwelijk Gerard Spong en Peter R. de Vries Als de twee 'zware jongens' Spong en de Vries elkaar brieven schrijven, krijg je een vlijmscherpe correspondentie waarin ze niemand sparen, ook zichzelf niet. Alle actuele en gevoelige onderwerpen uit het strafrecht en hun eigen praktijk passeren de revue. Ze schrijven openhartig over hun werk, hun aanpak, hun belevenissen, hun twijfels. Er is sprake van wederzijds respect, zelfs van een zekere genegenheid, maar er zijn ook grote verschillen en ze botsen regelmatig. Want Spong verdedigt en De Vries klaagt aan. In dit boek geven beiden zich bloot.

Het geheim van de Ravenhorst Christine Linnewever 1432, De 17-jarige Aelwijn moet noodgedwongen op kasteel Ravenhorst gaan werken om de pachtschuld van zijn ouders af te betalen. Tijdens zijn werk in de stallen krijgt hij te maken met de gebroeders van Rhemen en Dravenhorst: beroemd als paardenfokkers, berucht als roofridders. Als boerenzoon behandelt iedereen hem als oud vuil, maar Aelwijn laat zich niet kisten en werkt zich langzaam omhoog. Hierdoor raakt hij steeds dichter betrokken bij het leven op het kasteel en komt hij meer en meer te weten over wat zich daar in het geheim afspeelt...

Titel: Wat het hart verwoest Auteur: John Boyne

sterdam en Amerika mee naar het jaar 2015. Een geschiedenis van Ierland over emancipatie en homoseksualiteit in verschillende culturen. Boyne beschrijft de personages en onderwerpen zeer krachtig. Een verhaal over emoties, liefde, haat en verraad.

Over Cyril, die als baby geadopteerd wordt door het echtpaar Avery. Bij wie hij het zeker niet slecht getroffen heeft, maar bij wie hij eraan herinnerd blijft worden dat hij geen 'echte' Avery is en nooit zal worden. Over zijn gevoelens voor zijn beste vriend Julian, gemengde gevoe-

lens... Cyrils strijd tussen goed en kwaad. Een zoektocht naar hartstocht en identiteit. Een leven dat hem uiteindelijk brengt naar een hechte liefdevolle familie. Een heel mooi en meeslepend verhaal."

1.

"De roman 'Wat het hart verwoest' start begin jaren '40 in Ierland en voert je via Am-

2.

3.

In de natuur werken met Stichting De Bovenlanden Stichting De Bovenlanden stelt zich tot doel het lokale veenweidelandschap te beschermen. Hierdoor blijven de lokale natuurgebieden behouden en kan de plaatselijke bevolking hiervan volop genieten. Om dit de bewerkstelligen, zijn zij als stichting afhankelijk van donateurs en sponsoren. De stichting is daarom ook trots dat deze donateurs, ondernemers en bedrijven haar steunen met hun bijdragen. Daarnaast is de stichting ook afhankelijk van vrijwilligers die een keer een handje willen helpen met

‘Italy’s finest’ De kers op de taart, net even dat extraatje waardoor hetgeen wat je doet nog leuker wordt. Voor de een is dat een financiële beloning en voor de ander een mooie ontdekking. Het zijn de dingen die ons leven net een stukje leuker maken dan het al is. Onze kersen op de taart? Privé kan dat een onverwachts bezoek zijn van vrienden of een spontaan uitje en 'quality time' met de kindjes. Zakelijk? Dat zijn toch wel de mooie proeverijen en reisjes waarmee we af en toe worden verwend. Zo

alle werkzaamheden in de natuur. Regelmatig gaan de mensen van de stichting eropuit om een aantal nood-

zakelijke werkzaamheden uit te voeren. Dit doen zij op een gezellige en ontspannen wijze samen met andere

4.

Nog even over het wijnhuis. Castello di Ama ligt in het hart van de streek Toscane, net boven het prachtige Siena. Het dorpje zelf

wordt meer een gehucht genoemd, maar sinds in 1972 dit wijnhuis er is neergestreken is het met 260 hectare grond meer wijngaard dan gehucht. De wijngaarden zijn onderverdeeld in percelen met eigen karakter, ligging, grondsamenstelling en drainage. En al die percelen worden dan ook op hun eigen specifieke manier behandeld, zodat elke druifsoort optimaal tot ontwikkeling kan komen. Daarnaast worden de wijngaarden volledig biologisch bewerkt. Dat de afgevaardigde ons dit allemaal graag wilde laten beleven bleek wel, want een groot deel van hun collectie hebben we geproefd. Ik vond het heel speciaal dat de l’Apparita Toscana IGT uit 2013 werd geschonken. Dit is namelijk niet de minste wijn en ook niet de goedkoopste. Sinds 1985 worden alleen de beste jaargangen van deze wijn gemaakt, die voor 100%

5.

GeLeZen Door hettY aafJes

vrijwilligers. Wilt u ook eens een keer meehelpen met de werkzaamheden in prachtige lokale natuur? Meldt u zich dan aan. Dit kan via www.debovenlanden.nl of per email: stichtingdebovenlanden@gmail. com. Natuurlijk kunt u ook donateur worden. U bent al donateur als U een bijdrage geeft van 7 euro per jaar. Daarnaast kunt u als ondernemer of bedrijf sponsor van de stichting worden. Ook dit kan via de website of per email.

Tim Manuel, lid bestuur Stichting De Bovenlanden

werd ik uitgenodigd om een zeer smakelijke lunch bij te wonen in Amsterdam, bij restaurant Incanto in samenwerking met het gerenommeerde Italiaanse wijnhuis Castello di Ama. Een afgevaardigde van dit wijnhuis was op bezoek bij de Nederlandse importeur en naast Neerlands wijnpers hadden ook diverse klanten een uitnodiging gekregen. Jeej! Nu is Castello di Ama geen doorsnee Toscaans wijnhuis. Nee, dit wijnhuis maakt alleen maar de mooiste Toscaanse wijnen, wijnen die puur op kwaliteit zijn gemaakt en echt nog een flink aantal jaren mee kunnen. Het eten dat erbij geserveerd werd, had diezelfde insteek. Ik heb nog nooit op die manier een 'Italian fine dining' meegemaakt.

De waanzinnige boomhut met 91 verdiepingen Andy Griffiths Alweer het zevende deel uit de serie 'De waanzinnige boomhut'. Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun waanzinnige, nóg grotere boomhut! Draai rondjes in de krachtigste draaikolk ter wereld, maak een reisje met een onderzeebootbroodje, spoel aan op een onbewoond eiland, kom lekker in een reuzenspinnenweb hangen, stap de tent van een waarzegster binnen en laat je toekomst voorspellen door Mevrouw Weetallesal, en besluit of je wel of juist niet op de geheimzinnige grote rode knop zult drukken... Dus waar wacht je op? Kom naar boven!

uit Merlot bestaat. Deze wijn is zelfs de eerste 100% Merlot uit Toscane. Dat is speciaal, omdat de Chianti het bekendst is van de gelijknamige wijnen en daarom voor een groot deel aangeplant staat met Sangiovese. De geur van deze wijn was al genoeg om van te genieten! Donkerpaars bessenfruit, heerlijke kruiden en een vleugje hout, wat een feestje! En dan mocht ik hem ook nog opdrinken, over een kers op de taart gesproken!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl

Sportief wandelen in het voorjaar bij de Veenlopers Atletiekvereniging de Veenlopers heeft vorig jaar een wandelafdeling opgestart en geeft die donderdag 1 maart een extra impuls omdat de lente in aantocht is. Sportief wandelen is lekker in de buitenlucht zijn en je wordt er ook nog eens gezonder van. Sportief wandelen is bijvoorbeeld zeer geschikt voor mensen die lang hebben stilgezeten, een beroep hebben waarbij zij weinig in beweging zijn of voor degenen die willen afvallen. Bij de Veenlopers ziet men ook dat steeds meer hardlopers moeite krijgen met hun sport, wandelen is dan een uitstekend alternatief om in clubverband te kunnen blijven bewegen. Wandelen is immers minder belastend voor je spieren, pezen en gewrichten Wandelaars mogen een paar keer gratis meelopen om te ervaren of sportief wandelen iets voor hen is. Als het je bevalt, kan je lid worden van de Veenlopers. Een lidmaatschap kost 55 euro per jaar en een eenmalige bedrag van 7,50 euro voor de bond. De wandelaars worden ook gelinkt aan de Koninklijke Nederlandse Wandel Bond (KNWB). Elke donderdagavond vertrekt deze wandelgroep om 19.30 uur op de startlocatie aan de Ontspanningweg 1 (Optisport /zwembad) te Mijdrecht. Er wordt gewandeld tot 20.45 uur. De wandelingen vinden plaats onder leiding van gecertificeerd trainer Carla van Nieuwkerk. Enthousiast? Voor meer informatie of aanmelden:

www.veenlopers.nl.


DE GROENE VENEN

16 februari 2018

HMMM... MET HESSE

13

Tekst en foto's Patrick Hesse

'Pancake & Steaks' bij Hoeve Landzicht in Nieuwer Ter Aa

Niet alleen een geweldige trouwlocatie Hoeve Landzicht is voor mij een speciale locatie, als trouwfotograaf heb ik hier menig huwelijk bezegeld zien worden en ettelijke feestjes tot in de late uurtjes mogen vastleggen. Vanaf het moment dat eigenaren Monique en Michel Nijman in mei 2012 Hoeve Landzicht overnamen, zijn ze gaan verbouwen. Anno 2018 heeft de locatie een ongelooflijke metamorfose ondergaan. Met een ongekende passie en veel enthousiasme hebben Monique en Michel een toplocatie neergezet. Het werd weer eens tijd er een vorkje te gaan prikken. Als primeur mag ik meteen de nieuwe kaart proberen. De ruim honderd jaar oude hoeve in Nieuwer Ter Aa begon in 2012 puur als pannenkoekenhuis, maar daar was de ambitiehonger van Michel en Monique niet mee gestild, ze wilden meer. Vandaag de dag is er bij Hoeve Landzicht heel veel te doen, met voor ieder wat wils. Hoeve Landzicht is een populaire locatie voor de hele familie. Voor de kinderen zijn er binnen een ruime speelhoek en buiten een springkussen, trampoline en kleine speeltuin. En ook voor familiedagen en voor feesten - met of zonder activiteiten - zijn er veel verschillende mogelijkheden. Kijk daarvoor maar eens op www.hoevelandzicht.nl. Zodra ik mijn auto geparkeerd heb, valt onmiddellijk de verlichting binnen op. Deze heeft duidelijk een upgrade gehad. Bij binnenkomst word ik hartelijk ontvangen door Rik, een zeer goede vriend van Michel en Monique en een ervaren horecaman. Toen ze in 2012 de locatie kochten, vroegen de eigenaren hem om advies en dat resulteerde er uiteindelijk in dat hij de dagelijkse activiteiten ging runnen. Dat Monique en Michel graag werken met mensen die ze als familie beschouwen, blijkt uit het feit dat de vrouw van Rik een van de twee andere locaties van het echtpaar runt.

Met Rik bespreek ik de veranderingen op de kaart. Rik: “Er stonden natuurlijk hoofdzakelijk pannenkoeken op het menu. Leuk voor de kids, maar sommige mensen wilden ook wel eens wat anders, tevens krijgen we vaak complimenten over hetgeen wij serveren tijdens bruiloften en partijen en horen we vaak dat gasten het jammer vinden dat zij deze gerechten niet in het restaurant kunnen eten. Toen hebben we bedacht dat een saladebar een mooie aanvulling zou zijn. Bijvoorbeeld in combinatie met wat vleesgerechten. Onder de noemer 'Pancake & Steaks' is er een geheel nieuw menu ontstaan en is de kaart een stuk volwassener geworden.” Dan komt het bevlogen echtpaar Nijman binnen. Dit stel heeft veel energie, want nadat ze in 2012 Hoeve Landzicht kochten, zijn zij vandaag de dag eigenaar van nog twee uitstekende feest- en trouwlocaties: het prachtige Landgoed Robacher's Watermolen in het West-Friese Hauwert en De Groene Liede in Vijfhuizen. Tussendoor zag Michel nog tijd om zelf een geweldige ruimte bij te bouwen op het terrein van Hoeve Landzicht. Onder de naam ‘Wagenschuur’ is een mooie ‘Vintage barn’ stijl houten schuur neergezet, die eveneens ui-

termate geschikt is voor trouw-, familie- of bedrijfsfeesten. De schuur past zo mooi in het geheel, dat je zou denken dat hij er altijd heeft gestaan. En zo beschikt Landzicht nu over drie feestzalen, de verbouwing van de Hooiberg was al in 2014 gerealiseerd. Na een rondleiding door Michel begin ik toch wel trek te krijgen. Voor de gelegenheid heb ik maar weer eens mijn eigen eega meegenomen. Samen nestelen we ons in een ‘diner booth’, nadat we een heerlijke salade hebben samengesteld. Dan komt de aimabele Rik vragen wat we als hoofdgerecht willen. Mijn vrouw gaat voor de runder-hamburger en ik kies de runder-steak We krijgen beide gerechten geserveerd met friet. “De topping op de hamburger mag je zelf samenstellen bij de saladebar,” meldt Rik. Vandaag zitten er in het restaurant allen maar bekenden en medewerkers van de andere locaties, om het nieuwe menu te testen. Niet alleen ik bekijk de gerechten dus met een kritisch oog... Ik hoor van de andere tafels goede en positieve feedback. Natuurlijk kan ik het niet laten om

V.l.n.r. Rik, Monique en Michel in hun Hoeve Landzicht. een dessert te nemen en ik sleep mijn vrouw mee in het lekkers. Ik kies ‘Coupe Stroopwafel met vanille-ijs, karamelsaus, stukjes stroopwafel en slagroom’. Mijn vrouw gaat traditiegetrouw voor het ‘Boerenappelgebak met slagroom’. De nieuwe kaart van Hoeve Landzicht is een welkome aanvulling. Lekker eten voor een prima prijs. Op een leuke locatie, waar kinderen meer dan welkom zijn en het erg naar hun zin zullen hebben. En wat ik ouders altijd hoor zeggen: “Heb-

ben de kinderen het naar hun zin, dan heb ik het ook!.”

Hoeve Landzicht Oukoop 22, 3626 AW Nieuwer Ter Aa tel. 0294-234070 info@hoevelandzicht.nl www.hoevelandzicht.nl Woensdag en vrijdag open van 16 tot 20 uur, zaterdag en zondag van 12 tot 20 uur. Maandag, dinsdag en donderdag gesloten. Hoeve Landzicht is onderdeel van www.sfeervollefeestlocaties.nl.


14

16 februari 2018

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Motorbeurs Utrecht van 22 tot en met 25 februari in Jaarbeurs

Een jaarlijks terugkerend feestje Traditiegetrouw wordt in het laatste weekend van februari, van 22 tot en met 25 februari, de Motorbeurs Utrecht gehouden in de Jaarbeurs, als officieuze start van het nieuwe motorseizoen. Officieus omdat er natuurlijk tal van motorrijders zijn die het hele jaar doorrijden, onder wie beroepschauffeurs zoals politieagenten. Zelf heb ik in mijn eerste motorjaren ook gewoon doorgereden, maar dat had de simpele reden dat ik toen nog niet in het bezit was van een auto. Maar aangezien ik nogal een koukleum ben, én een ongelooflijke poetser, vond ik het meer dan zonde om met een glimmende fiets de pekel en troep te trotseren. Tegenwoordig ben ik zelfs een echt watje en een mooiweer-rijder. Motorrijden doe ik nog steeds met enorm veel plezier, maar niet in de kou en regen.

Het mooiste van zo'n jaarlijkse traditie als de Motorbeurs Utrecht is dat ik deze altijd beleef met een paar motormaten. Helaas was de groep vroeger groter, er zijn door de jaren heen meerdere vrienden gestopt met motorrijden. Sommigen helaas door gezondheid gedwongen. Maar gelukkig zijn er ook vrienden die het, net zoals ikzelf, niet kunnen laten. Bloed kruipt ten slotte waar het niet gaan kan. Natuurlijk is het tijdens dat uitje ook de hele dag hengstenbal en voert slap mannen-geklets de boventoon... Natuurlijk zijn we ook altijd geïnteresseerd in alle nieuwe modellen die uitkomen. Er is ook altijd wel iemand van ons op zoek naar een nieuwe helm, handschoenen of een ander item voor op de motorfiets en waar kun je dat nu beter scoren dan op de motorbeurs? Buiten dat barst het er van de experts en zijn er ook gewel-

dige beursaanbiedingen die meer dan de moeite waard zijn. Ook aan bijzonder entertainment wordt altijd gedacht, je kunt het zo gek niet bedenken. Als er twee wielen onder zitten en het heeft een motor, dan vind je het in Utrecht. Stuntshows, zelf rijden, demonstraties, een eerste gratis motorrijles, speciale acties, live ‘motorbuilds’, motorsport, clubmeetings, voorbereidingen voor motorreizen, motorvermaak voor de kids en adviessessies... Noem het maar op en het is er. Natuurlijk is er ook aandacht voor de inwendige mens, er zal zoals elk jaar genoeg eten en drinken te koop zijn. Ook als u op zoek bent naar een occasion is de beurs een uitgelezen plek. Meer diversiteit als op deze beurs zult u niet snel vinden en ook voor scherp onderhandelen is de motorbeurs een ideale plek.

Gelukkig op de motorbeurs wel hostesses! Mijn motormaten en ik hebben verschillende interesses. Een paar van ons zijn zeker bij Harley-Davidson en Kawasaki te vinden, maar ook Honda en BMW hebben onze belangstelling. Over één ding dat er gewoon bijhoort, zijn alle vrienden het roerend eens: de prachtige hostesses. Want in tegenstelling tot bij de Formule 1 blijven zij op de Motorbeurs Utrecht gelukkig wel gewoon aanwezig. On-

Van Dam: oude tijden in modern jasje Waar vroeger het straatbeeld bestond uit de melkboer, de schillenboer en de schoorsteenveger die met de bakfiets door Mijdrecht en omgeving gingen om hun producten en diensten te verkopen, zo kunt u vanaf nu in De Ronde Venen de medewerkers van Van Dam bedrijfsdiensten BV tegenkomen op de E-bakfiets. BIKE OK hielp met de zoektocht naar de juiste elektrische bakfiets en Platimex zorgde voor de belettering op maat. In de E-bakfiets wordt zoveel mogelijk het eigen schoonmaak-

materieel en –materiaal vervoerd door de schoonmaakmedewerkers van Van Dam. “Het is voor ons en onze klanten een milieuvriendelijke manier van werken. Op deze manier zitten we minder in de auto, met alle bijbehorende kosten en uitstoot. Daarnaast levert het fietsen ook fittere medewerkers op. De E-bakfietsen zijn een mooie en milieuvriendelijke aanvulling in ons bedrijf”, aldus Co Outshoorn, bedrijfsleider bij Van Dam bedrijfsdiensten BV, links op de foto naast Sjaak Blom.

danks alle discussies moet je sommige tradities nu eenmaal in ere houden...

Motorbeurs Utrecht, 22 tot en met 25 februari, in de Jaarbeurs aan het Jaarbeursplein 6 in Utrecht. Donderdag 22 februari van 10 tot 21 uur, vrijdag 23 februari van 10 tot 22 uur, zaterdag 24 en zondag 25 februari van 10 tot 18 uur.


DE GROENE VENEN

16 februari 2018

AUTO & MOTOR

15

Tekst Michael Reuling foto's patrick hesse

Retromobile 2018

Het verleden heeft altijd een toekomst Van 7 tot en met 11 februari vond in Parijs de jaarlijkse klassiekerbeurs Retromobile plaats. Het motto van dit jaar was 'Het verleden heeft altijd een toekomst'. En dat is zeker waar. De tentoonstelling is in Porte de Versailles in Parijs, waar ook om het jaar de 'Mondial de l'Automobile' plaatsvindt, en neemt drie hallen in beslag. De beurs weet elk jaar veel liefhebbers van historische auto's aan te trekken. De beurs Retromobile is een waar walhalla. Er is voor iedereen wel iets te vinden. Diverse autofabrikanten presenteren zich met hun modellen van weleer. Zo pakt Renault flink uit vanwege haar 120-jarig bestaan en geeft een goed overzicht van haar historie. Een heuse Renault-tank neemt toeschouwers terug in de tijd naar de Eerste Wereldoorlog. Verderop toont Porsche, naast de 959 en diverse bijzondere 911's, ook een nieuwe Panamera Sport Turismo. Bijzonder nieuws komt van Jaguar. De Engelse fabrikant heeft de klassiekerafdelingen van Jaguar en Land Rover samengevoegd tot één bedrijf en komt met een nieuwe DType. De planning was om er 100 te bouwen, maar dat aantal is nooit

bereikt. Nu bouwt het merk de resterende 25 op basis van de oude tekeningen. Volledig met de hand. Alle 25 exemplaren zijn al verkocht, melden medewerkers trots. Verspreid over de beurs staan diverse minitentoonstellingen. Van de historie van 110 jaar Carlo Abarth, tot de carrière van de Franse coureur Jean-Pierre Wimille en de helden van Le Mans. Waar op Interclassics in Maastricht bijna geen raceauto's zijn te vinden, zie je in Parijs heel veel diverse Formule 1, Le Mans en rallyauto's. Ook de Franse autoclubs en verenigingen zijn goed vertegenwoordigd. Bijzondere Citroëns, MG's, Amilcars, Morgans, Alfa Romeo's, Fiats, noem het maar op, ze staan er.

Tijdens de Retromobile wordt er ook flink gehandeld. Particulieren kunnen hun auto aanbieden, maar uiteraard staan er ook veel handelaren. Waaronder ook bekende namen uit Nederland. Je kunt hier een Fiat 500L op de kop tikken voor een kleine tien mille, een Volkswagen Kever in zijn eerste lak met weinig kilometers voor 45 mille, maar ook een Lancia Fulvia uit 1970 voor 60.000 euro. Tijdens de beurs vinden ook diverse veilingen plaats. Zo werden onder meer bijzondere motoren als de Brough Superior SS680 (geveild voor 113.240 euro), bijzondere raceauto's als de Ferrari FXX (geveild voor 2,6 miljoen) en exclusieve klassiekers als een Bugatti Type 57C uit 1938 (geveild voor 2,9 miljoen) verkocht. Hoewel veel auto's twee of drie keer de vraagprijs opleverden, werd de topper niet verkocht: een Ferrari 250 GT Cabriolet uit 1958 met een verwachte prijs tussen de 7 en 9 miljoen euro.

initiatief enorm te steunen, het 208 zonnepanelen op dorpshuis Baambrugge dit past heel mooi in de groene ambitie Woensdag 7 februari zijn de zonnepanelen op het Dorpshuis in Baambrugge in gebruik genomen. Een bijzonder moment, want deze 208 panelen zijn door 21 buurtbewoners gefinancierd, die ook genieten van de opbrengst hiervan. Dat hebben ze geregeld via zonne-coöperatie Zon op De Ronde Venen, de vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft om in alle kernen van De Ronde Venen panelen te leggen die door buurtbewoners worden gefinancierd. Dit kan

doordat er gebruik gemaakt wordt van de zogenoemde 'postcoderoosregeling'. Op 10 februari is de ingebruikname gevierd in het dorpshuis. Want het is heel gaaf dat men hier het dak beschikbaar heeft gesteld, en zelfs onderhoud aan het dak dat over een paar jaar pas zou moeten plaatsvinden naar voren heeft gehaald, zodat nu al de panelen geplaatst konden worden. Wethouder David Moolenburgh vierde deze belangrijke stap mee. Hij gaf aan

van de gemeente en hij hoopt op nog veel volgende projecten. Het volgende project is al van start gegaan: op het Veenweidebad in Mijdrecht worden binnenkort bijna 500 panelen geplaatst. Ongeveer de helft van de panelen is nog beschikbaar, dus je kunt nog meedoen Heb je interesse? Op 7 maart is er een informatieavond in het Veenweidebad, inloop vanaf 19.30 uur, start 20 uur. Of kijk op www.zonopderondevenen.nl, hier kun je je ook aanmelden.

De beurs is een ware eye-opener. Je loopt tegen merken en modellen aan die je wellicht nog nooit hebt gezien. Maar ook voor verzamelaars en restaurateurs is dit een paradijs. Naast auto's en motoren zijn er natuurlijk ook onderdelen te koop. Meters, rubbers, boutjes, moertjes, banden, velgen, emblemen, you name it, hier ligt het. Ook tijdschriften van weleer,

brochures, handleidingen en schaalmodellen worden in groten getale aangeboden. Maar ook goedjes om krassen weg te poetsen, kasten voor je garage, picknickmanden, kleding en poetsmiddelen om lederen bekleding op te knappen, hier is - werkelijk waar - alles te vinden. Wie een zwak heeft voor klassiekers moet volgend jaar zeker een keer naar de Retromobile.

www.retromobile.com


16

16 februari 2018

DE GROENE VENEN

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: Begeleider dagbesteding voor 16 uur in De Ronde Venen Organisatie: Zideris Plaats: Mijdrecht Functie: Vacature Gastvrouw / Receptioniste (m/v) Organisatie: Minc Plaats: Mijdrecht

Functie: Vacature Klantmanager Organisatie: Minc Plaats: Mijdrecht Functie: ERVAREN STAALLASSERS Organisatie: AFM Industries B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: LEERLING STAALLASSERS Organisatie: AFM Industries B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Horeca Medewerker Organisatie: Sociaal Cultureel Centrum de Boei Plaats: Vinkeveen Functie: Uitzoekmedewerkers (avonduren) Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Ervaren bestelbuschauffeur Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

Onthulling historische peilschaal op zondag 18 februari in Vinkeveen Aanstaande zondag 18 februari is het 200 jaar geleden dat het Amsterdams Peil (AP), later Normaal Amsterdams Peil (NAP), landelijk werd ingevoerd als referentiepeil. Dit wordt gevierd met een feestelijke onthulling van een historische peilschaal bij het Spoorhuis in Vinkeveen, dat met -6,7 meter in de op-een-na-diepste polder van Nederland ligt. Ook wordt stilgestaan bij de geschiedenis van het NAP. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente De Ronde Venen, Stichting NAP en Stichting Spoorhuis Vinkeveen. Het NAP is het nulpunt van de waterstanden in ons land. Het is ongeveer gelijk aan de hoogte van de Noordzee. In Nederland liggen grote gebieden onder het gemiddelde waterniveau die onder water zouden lopen als het waterschap het waterpeil niet zou reguleren. Het NAP wordt gebruikt om de hoogte te bepalen van dijken en duinen, maar ook het meten van bodemverzakkingen. Daarnaast gebruikt de bouw NAP als referentiepunt om de hoogte en diepte van terreinen te bepalen en eventuele verzakkingen door projecten te voorkomen. In Nederland zijn er peilmarkeringen door het hele land geplaatst, die het NAP weergeven. Er zijn 35.000 bovengrondse en 400 ondergrondse peilmarkeringen. Ze zijn op vrijwel alle locaties in het land binnen een afstand van 1 kilometer te vinden. Europees hoogtesysteem In 1994 werd in Europa werk gemaakt van een Europees hoogtesysteem. Voor dit Europees Verticaal Referentie Systeem (EVRS) is NAP als nulpunt gekozen. Nederland

heeft ook landen als Japan, Botswana en Indonesië geholpen met het aanleggen van een hoogtemeetnet. Gemiddelde vloed meten Het NAP is ontstaan uit de behoefte het land beter te beveiligen tegen hoog water. Om te achterhalen hoe hoog het water kwam, werd de gemiddelde vloed gemeten van het IJ. Deze gemiddelde stand werd het Amsterdams Peil (AP). Op 18 oktober 1818 verklaarde Koning Willem I het Amsterdamse Peil (AP) tot referentiepeil voor de grote rivieren, nodig voor het beheer van het waterpeil en de bouw van dijken, kanalen en andere nationale projecten. Vanaf 1888 ligt het beheer van het AP bij Rijkswaterstaat.

Deze week is langs het Bellopad ter hoogte van de wijk Westerheul in Vinkeveen een historische peilschaal geplaatst op het één-na-diepste punt in ons land: -6,7 meter.

In de loop van de 19e eeuw werden metingen steeds nauwkeuriger en werd het AP vanaf 1891 het Normaal Amsterdam Peil (NAP) genoemd. Het is een van de minder bekende, maar bijzonder fundamentele uitvindingen van de Gouden Eeuw.

Op zondag 18 februari wordt in Vinkeveen stilgestaan bij het belang van droge voeten in Nederland vroeger, nu en straks door de onthulling van een nieuwe NAP peilschaal aan het Bellopad in Vinkeveen. Publiek kan vanaf zondag 16 uur de schaal te komen bekijken.

Functie: Wil jij onze nieuwe BIBOB collega worden? Organisatie: BIBOB Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker tankstation Organisatie: AVIA stoof Vinkeveen Plaats: Vinkeveen

Functie: Order picker Organisatie: Minc Plaats: Mijdrecht

NAP: een Nederlandse uitvinding van wereldformaat

Functie: Expert op gebied van handhaving en toezicht Organisatie: Plaats: Mijdrecht

Functie: Inkoper (m/v) Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht Functie: notarieel medewerk(st)er voor de ondernemingsen registergoederenpraktijk Organisatie: FFT Notarissen Plaats: Mijdrecht Functie: STORINGSDIAGNOSETECHNICUS/WERKPLAATSCHEF Organisatie: AUTOBEDRIJF ROVEMIJ Plaats: Mijdrecht Functie: parttime interieurverzorger/ster Organisatie: Van Dam bedrijfsdiensten Plaats: Mijdrecht Functie: Leuke jobs bij Jachthaven Motel Borger Organisatie: Jachthaven Motel Borger Plaats: Vinkeveen Functie: Klantmanager Werk Organisatie: Gemeente De ROnde Venen Plaats: Mijdrecht

Netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden Elke maand organiseert de Bibliotheek in Mijdrecht een netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. Tijdens deze bijeenkomst wordt in een centraal gedeelte één onderwerp toegelicht. Na het centrale deel gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Ze delen ervaringen, wisselen contactgegevens uit en helpen elkaar met hun zoektocht naar werk. Twee bezoekers van de Walk&Talk hebben bijvoorbeeld een afspraak met elkaar gemaakt om met elkaar aan hun LinkedIn-profiel te werken. Ook andere werkzoekenden ontmoeten? De volgende netwerkbijeenkomst is in de Bibliotheek Mijdrecht op maandag 19 februari. Er wordt

dan specifiek aandacht besteed aan de nut en noodzaak van ‘netwerken'. Wat is netwerken eigenlijk? Waarom is het zo belangrijk? Hoe pak je het aan? Wat zijn goede voorbeelden? Zoek je een (andere) baan en wil je andere mensen ontmoeten? Dan ben je 19 februari van harte welkom in de Bibliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. van der Haarlaan 8 in Mijdrecht. De bijeenkomst start om 10 uur, om 9.45 uur staat de koffie klaar. Deelname is gratis. Je hoeft je niet aan te melden. Meer informatie over deze en andere activiteiten van de Bibliotheek vind je op

www.bibliotheekavv.nl.

Informatieborden bij de peilschaal langs het Bellopad vertellen de geschiedenis van het Normaal Amsterdams Peil.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.