De Groene Venen 15 november 2013

Page 1

DE GROENE VENEN

DE GROENE VENEN november 2013 WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS15 • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

10 - 9°C

1

boot...! m o o t s e d t m o Zie ginds k De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 18 – Nummer 46 – 15 november 2013

ENERGIE & DUURZAAMHEID

Secretaris Munniklaan 51 Wilnis Vraagprijs € 225.000,- k.k.

ERKOOP

NIEUW IN V

plaar m e x e m e e n Uit

Deze week

k je kans en maa Handig? Grijp n! va is hu hier je droom

een speciale bijlage

Aalsmeer Nieuw-Vennep Alphen a/d Rijn Amsterdam Woerden

bij deze krant

Sinterklaas is (bijna) weer in het land Voor alle kinderen in De Ronde Venen breken weer spannende weken aan. Vanaf morgen, zaterdag 16 november, zetten de Goedheiligman en zijn Pieten weer voet aan wal in ons land, en dat betekent: schoen zetten! Deze zaterdag kun je de Sint komen verwelkomen in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. Volgende week vrijdag 22 november arriveert Sinterklaas in Amstelhoek en op zaterdag 23 november in De Hoef, Abcoude en Baambrugge.

Frans van Kaam

Vacature van de week: Technisch projectbegeleider

www.antennagroep.nl uitzenden • werving & selectie payrolling • hr advies & coaching

Homan Beveiliging B.V.

Loodgieters- en installatiebedrijf

•beveiligingsystemen •camera systemen •alarmopvolging

Jouw stijl kranen Dealer van:

Overhandiging eerste Structuurvisie aan inwoners

Schowroom geopend: donderdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Of op afspraak: 0653190479. Rendementsweg 2G 3641 SK Mijdrecht fjmvankaam@ziggo.nl

Bijna 1.000 inwoners hebben meegedacht over een toekomstbeeld dat past bij De Ronde Venen. Reden voor de gemeente om het eerste exemplaar van de Structuurvisie De Ronde Venen 2030 op maandagmiddag 11 november symbolisch aan een afvaardiging van ongeveer 100 betrokkenen te overhandigen. Hierbij benadrukten zij de ambitie om een rustige gemeente in het Groene Hart én de Metropool te blijven. De Structuurvisie is digitaal beschikbaar via www.derondevenen.nl. – Lees verder op pagina 3.

Uw beveiligingszorg is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

Daalder 14 te Mijdrecht Chique bungalow !

bekijk onze kerstarrangementen, zie pagina 2

erkoop! v in w u ie N

www.bowlingcentrummijdrecht.nl info@bowlingcentrummijdrecht.nl tel. 0297 - 25 69 45 ontspanningsweg 1a mijdrecht

Kijk voor andere leuke woningen op www.korvermakelaars.nl !


2

15 november 2013

DE GROENE VENEN

De Zekerheid www.bowlingcentrummijdrecht.nl - info@bowlingcentrummijdrecht.nl Tel. 0297 - 25 69 45 - Ontspanningsweg 1a Mijdrecht

arrangementen kerst 2013

dat als het nodig is

er Zorg is Zorg en Zekerheid biedt al 188 jaar uitstekende, betaalbare zorgverzekeringen voor gezinnen.

www.zorgenzekerheid.nl

kijk voor de menu’s op www.bowlingcentrummijdrecht.nl


DE GROENE VENEN

15 november 2013

Overhandiging eerste Structuurvisie Vervolg van voorpagina Bijna 1.000 inwoners hebben meegedacht over een toekomstbeeld dat past bij De Ronde Venen. In 2008 is de gemeente gestart met het opstellen van een Structuurvisie voor het uiteindelijk nieuwe De Ronde Venen, toen nog Abcoude en De Ronde Venen. Op 17 oktober 2013 heeft de gemeenteraad de definitieve versie vastgesteld. Deze visie heeft haar huidige vorm gekregen door de inbreng van talloze organisaties en inwoners. Het gemeentelijke inwonerpanel heeft via digitale vragenlijsten meegedacht. Op de laatste en-

quête is zelfs massaal gereageerd: totaal zijn ruim 800 vragenlijsten ingevuld. Opvallend was een grote terughoudendheid van een groot deel van het panel ten aanzien van de ontwikkeling in het landelijk gebied. Dit laat eens te meer zien dat hier zorgvuldig mee moet worden omgegaan. In de Structuurvisie is hier een kader voor gecreëerd. Wethouder David Moolenburgh blikt tevreden terug: ‘Ik ben 2 jaar als wethouder betrokken bij het proces en kan stellen dat we trots mogen zijn op het product dat vandaag is gepresenteerd. Uniek doordat het vrijwel geheel in eigen

beheer is ontwikkeld en uniek door de mate waarin het betrekken van inwoners altijd uitgangspunt is geweest. Zelfs in deze relatief abstracte materie waarbij wij hoofdlijnen voor voorgenomen ontwikkelingen en hoofdzaken van ruimtelijk beleid hebben bepaald. Doorgaans saaie ambtelijke kost, maar het leeft dus wel degelijk onder inwoners en bij organisaties. Want de keuzes die we nu maken, zullen bepalend zijn voor de inrichting van onze mooie gemeente in de toekomst’. Inmiddels krijgt de Structuurvisie ook al een vervolg. In bijvoorbeeld de woonvisie, detailhandelsvisie, verkeersvisie en binnenkort ook

3

de economische, landschaps- en de recreatievisie krijgen de ambities voor deze onderwerpen handen en voeten. Daarnaast wordt een monitoringssysteem voor de kwaliteit van wijken voorbereid, samen met de bewoners uit die wijken. Met partners als de provincie Utrecht, de Metropool en buurgemeenten spreekt de gemeente over het gezamenlijk oppakken van gemeenschappelijke belangen en onderwerpen. De Structuurvisie is digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.derondevenen.nl en via

www.ruimtelijkeplannen.nl.

Nu al 1.000 downloads gemeentelijke afvalapp

Rituele dans rond jaarlijkse begrotingscijfers

De eerste gemeentelijke app, de Afvalwijzer, blijkt een gewaardeerde toevoeging in de informatievoorziening over afvalverwerking. Sinds de introductie eind september hebben 1.000 inwoners de app gedownload op hun iPhone, Android of ander mobiel apparaat.

De jaarlijkse bespreking van de programmabegroting door de gemeenteraad wordt algemeen gezien als een van de politieke hoogtepunten van het jaar. Er was ook dit jaar weer ruim de tijd voor uitgetrokken. Ondanks dat, leverden de beraadslagingen op donderdag 7 november jl. bijzonder weinig op. De bijeenkomst ontaardde in een ruim acht uur durende sessie bezigheidstherapie.

De eerste reacties zijn positief. Met name het gemak om automatisch herinneringen van ophaaldagen te ontvangen bevalt goed. De Afvalwijzer biedt meerdere voordelen. Gebruikers krijgen een actueel overzicht van ophaaldagen bij hen thuis. Door het instellen van notificaties hoeven gebruikers nooit meer een ophaaldag te vergeten. Daarnaast biedt de app lokale informatie over de openingstijden van het afvalbrengstation, inzamelingsmogelijkheden, scheidingstips en het laatste nieuws over afvaldiensten. Bijvoorbeeld over wijzigingen in routes of aanpassingen tijdens feestdagen. Ook via internet en e-mail kunnen inwoners deze dienst gebruiken. Meer informatie over de Afvalwijzer is te vinden op www.derondevenen.nl onder leven en werken > afval en op www.mijnafvalwijzer.nl. In o.a. het gemeentehuis en bij de servicepunten is een informatiefolder verkrijgbaar. Inwoners van De Ronde Venen die de Afvalwijzer downloaden vóór 1 december 2013 maken automatisch kans op een iPad mini. De prijswinnaar wordt in december bekend gemaakt.

Agenda Kort

Programmabegroting 2014 vastgesteld

Door pIet VaN buul

De begroting voor volgend jaar geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven zoals het college die voorziet. Die cijfers zijn al geruime tijd geleden gepresenteerd. Alle fracties hebben daar schriftelijke vragen over kunnen stellen. Die zijn vervolgens door het college ook weer schriftelijk beantwoord. Dat pakket is in een aparte gezamenlijke commissievergadering nog eens besproken. Ook is er een informatieve ‘begrotingsmarkt’ gehouden. Een prima voorbereiding dus, met als gevolg dat er over de cijfers tijdens de begrotingsraad niet veel meer viel te melden. Algemene beschouwingen De begrotingsbespreking biedt de verschillende fracties de gelegenheid om door middel van algemene beschouwingen hun licht te laten schijnen over de gemeentelijke stand van zaken. Alle fracties hadden van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en hun beschouwingen vooraf schriftelijk ingediend. Tijdens de vergadering werden de stukken vervolgens nog een keer voorgelezen, dan wel ruim mondeling samengevat. De fracties kregen hiervoor elk een kwartier spreektijd en die tijd moest blijkbaar ook gevuld worden. Wie gedacht had dat er vanuit de fracties interessante visies op tafel

• Verzamelaarsmarkt, De Meijert, Mijdrecht • Kangoeroe Klup spelochtend, KV Atlantis, Mijdrecht • Intocht St Nicolaas, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis • Prijsklaverjassen, De Springbok, De Hoef

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

Het college kon achterover leunen Na het uitspreken van de algemene beschouwingen door de fractievoorzitters was het de beurt aan het college. Bij gebrek aan voldoende tegenspel vanuit de raad namen de meeste portefeuillehouders de gelegenheid te baat om zichzelf uitgebreid op de borst te kloppen. De inbreng vanuit het college kwam mondeling tijdens de vergadering. Het kostte de fracties nogal wat tijd om hier een reactie op te geven. Wanneer ook het college een schriftelijke inbreng vooraf had geleverd zou dat de efficiency van de beraadslagingen zeer geholpen hebben.

het raadsvoorstel en moties indienen. Dat kan soms nog tot aardige debatten leiden. Maar ook dat lukte dit keer niet. Van de vijf ingediende amendementen kreeg slechts de oproep van Ronde Venen Belang voor extra steun aan de Stichting Handje Helpen een meerderheid. Er waren elf moties ingediend, waarvan er drie vóór aanvang van de stemmingen weer werden teruggetrokken. Een motie van SVAB om in de buurt van scholen het woord ‘schoolzone’ op de straat te schilderen werd aangenomen. Een gezamenlijke motie van VVD, D66 en CDA om vóór 1 maart a.s. een plan te maken met betrekking tot een beter inzichtelijk subsidiebeleid werd met 15 tegen 11 stemmen aangenomen. Het voorstel van Lijst8 om de servicenormen weer in te voeren kreeg unaniem steun. Tenslotte haalde een motie van ChristenUnie/SGP die er op gericht is projecten ter bevordering van de maatschappelijke deelname en participatie vanuit de gemeente te steunen een kleine meerderheid. Even na middernacht sloot de voorzitter de vergadering. Het applaus was ditmaal voor gemeentebode Jos die zijn zestigste verjaardag ging vieren.

Amendementen en moties Tot de jaarlijkse folklore behoort ook dat fracties amendementen op

Colofon

Dit weekend in De Ronde Venen: Zaterdag 16 november

gelegd zouden worden over hoe het met de gemeente verder moet, kwam bedrogen uit. Blijkbaar was de korte tijd die deze raad nog te gaan heeft tot aan de volgende verkiezingen reden te over om het maar kalm aan te doen. De politieke partijen zijn volop bezig met het samenstellen van de kandidatenlijsten en het schrijven van de verkiezingsprogramma’s. Daar wilde men blijkbaar niet al te veel op vooruit lopen.

De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Peter Schavemaker en Anja Verbiest. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling,

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2013 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

Luistervink 24 uurs service Opgefokt door berichtgeving in diverse media rende ik na het bekende klappergeluid van de brievenbus naar de voordeur. De brief met daarin de twaalf maandelijkse afschrijvingen in 2014 voor mijn zorgverzekering was gearriveerd. Bevend ritste ik de enveloppe open en scheurde de brief bijna aan gort. Een korte blik op het eindtotaal deed me terstond naar een zetel zoeken. Twee euro per maand meer betalen. Een heel ander cijfer dan de 600 euro die ik volgens de opklopverhalen jaarlijks minder zou gaan betalen. Een bedrag dat ik alvast had gereserveerd om het komende jaar in de plaatselijke horeca wat cholesterolverhogende hapjes en drankjes tot mij te nemen. Los van de modules 'tandgoed' en 'zorg net iets beter', ga ik dus volgend jaar 96 euro per maand betalen en het eigen risico gaat 360 euro bedragen. Wist u overigens dat we in 2012 met z’n allen 93 miljard aan zorg hebben besteed, wat grotendeels uit de pot AWBZ wordt betaald en via de belastingheffing wordt gefinancierd? Deze cijfers doen een mens pas gruwelen. Toen ik ’s avonds aan mijn drankje nipte en terug was gekomen op mijn besluit terstond naar de Hema te gaan om een verzekering af te sluiten mijmerde ik eens rustig voort. De afgelopen jaren ben ik nog al eens aan de beurt geweest. Het ziekenhuis is gekscherend bijna mijn tweede huis geweest. Met hak- en breekwerk is m’n rikketik gerepareerd en klopt nu weer naar volle tevredenheid. Een andere hardnekkige kwaal vergt de nodige aandacht en ingrepen. Ik ben wat gescand, beklopt en beknepen. De tijden dat ik in het ziekenhuis lag ben ik liefdevol verzorgd en heb van nabij meegemaakt hoe het menselijk lijf kan falen. Ik heb medepatiënten gezien die als voddenzakken in bed lagen en waarbij alles in het werk werd gesteld ze weer bij de les te krijgen. Dat kost een paar centen. Daar kan niemand omheen. Maar moeten we dan maar zoals in onderontwikkelde landen mensen met een hartaanval gewoon maar laten voor wat het is? Mensen met hersenbloedingen maar gewoon aan hun lot overlaten? Ik denk het effe niet. Ik zie het als een zegen dat ik slechts 96 euro per maand hoef bij te dragen, de kosten via het belastingstelsel laat ik maar even buiten beschouwing, en mij dan het recht mag ontlenen onbeperkt hulp te zoeken bij mijn huisarts, specialist op bijna ieder moment van de dag als ik daarom vraag. Dan ook nog op een zorgvuldige manier worden behandeld. Mopperaars die het onterecht vinden dat ze betalen voor diensten waar ze nooit gebruik van hoeven te maken, moeten wat mij betreft hun zegeningen maar eens tellen. Ik hoop dat de tijd niet aanbreekt dat ook zij… Luistervink


4

Kort nieuws Wilnis

Henk Butink te gast bij Passage Woensdagavond 20 november houdt Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage een ledenvergadering waarvoor is uitgenodigd de heer Henk Butink uit Wilnis. Hij zal een audiovisuele presentatie geven van de Gouden Ring, St. Petersburg en Moskou. De avond is in gebouw De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis en begint om 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur en ook gasten zijn van harte welkom.

15 november 2013

De Twistvliedschool beweegt in de natuur De afgelopen weken hebben de groepen 1 tot en met 6 van de Twistvliedschool deelgenomen aan Natuursprong, een speel- en beweegprogramma voor kinderen van 4-12 jaar in de natuur. De kinderen maakten hierbij spelenderwijs kennis met de natuur onder begeleiding van Natuursprong trainer Chantal Timmer. In de natuur was van alles te zien, doen en beleven. De kinderen genoten zichtbaar van natuurspelen als ‘boompje voelen’, ‘mijnenveld’ en de ‘magische knoop’. En ze gingen helemaal los ze toen ze vrij mochten spelen en hutten mochten bouwen. Het waren

Op donderdag 7 november jl. heeft presentatrice Iris Rulkens voor haar programma RTL LifestyleXperience de Beauty Award winnaar Instituut Périne uit Mijdrecht bezocht. Gedurende de hele dag zijn er opnames gemaakt van diverse behandelingen, w.o. het nieuwste apparaat op het gebied van RF (radiofrequentie), dat zorgt voor verstrakking van de huid voor lichaam

Verzamelaarsmarkt in De Meijert

Mijdrecht

Waar komt geloof vandaan? Op zondag 17 november zal prof. dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn in beide vieringen van CGK De Wegwijzer voorgaan. 's Morgens om 10 uur wordt uit Matteüs 25: 31-46 gelezen, waar het gaat over het oordeel van de ‘Zoon des mensen’. 's Middags om 17 uur wordt gekeken naar de vraag waar geloof vandaan komt. Dat lijkt een vreemde vraag. Geloof heb je of je hebt het niet. Toch vraagt de Heidelbergse Catechismus in Zondag 25 waar het geloof vandaan komt. Belangstellenden zijn van harte welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees ook het hele artikel op de website van de kerk. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/online+diensten/

Beauty Award winnaar in RTL LifestyleXperience

onvergetelijke dagen waarin er volop ruimte was om (samen) de natuur te ontdekken en te bewegen. De groepen 7 en 8 houden nog wat tegoed, die volgen komend voorjaar. Natuursprong is een initiatief van Staatsbosbeheer, Jantje Beton, het Nederlandse Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO). Bent u ook geïnteresseerd in dit programma voor uw school, kinderopvangorganisatie of privé doeleinden? Neem dan contact op met Chantal Timmer (info@hartentaal.nl).

Mijdrecht

Aanstaande zaterdag 16 november is er weer een verzamelaarsmarkt van Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen in Partycentrum De Meijert, dr. J.v.d.Haarlaan te Mijdrecht. Van 9.30 tot 13.00 uur bent u van harte welkom om te komen snuffelen in onze stuiverboeken met postzegels. Ook zijn er munten, ansichtkaarten, winkelwagenmuntjes, markclips en boekjes over de Ronde Venen en omstreken. De toegang voor leden is 0,50 cent, voor nietleden 1 euro. Kom gezellig even langs; de koffie staat klaar! Voor meer inlichtingen www.verzamelaarsrondevenen.nl en tel.0297-289322 en 24370.

DE GROENE VENEN

en gezicht. Ook de geavanceerde huidcomputer waarmee Instituut Périne diverse huidfuncties kan meten en de huid met een speciale camera kan bekijken, is aan de orde gekomen. De uitzendingen vinden plaats op zondag 8 december, 5 januari 2014 en 2 februari 2014 om 14.20 uur en de week erop volgend in de herhaling op zaterdag. Voor meer info www.perine.nl

Pijlstaartschool geeft aftrap volleybalproject

Leerzame proefgerichte clinic bij LR&PC Willis Zondag 10 november jl. organiseerde LR&PC Willis in samenwerking met stal Panta Rhei in Waverveen een proefgerichte clinic. Onder leiding van nationaal lichte tour jurylid Marlon van Wissen werden er door leden van LR&PC Willis en stal Panta Rhei proeven gereden in de klassen B t/m ZZ-zwaar welke werden beoordeeld door de jury. Sommige deelnemers reden een proef op hun eigen niveau en anderen probeerden eens een niveau hoger. Na de proef te hebben gereden werd elke combinatie nog 20 minuten individueel begeleid door de jury om direct aan de verbeterpunten te werken.

De fijne samenwerking tussen LR&PC Willis en stal Panta Rhei zorgde zowel voor de deelnemers als de toeschouwers voor een gezellig en leerzame dag welke zeker voor herhaling vatbaar is. Er zijn alweer plannen gemaakt om met elkaar een volgende clinic te organiseren voor de leden welke op 26 januari 2014 moet gaan plaatsvinden. Zaterdag 20 september 2014 organiseert Willis haar 40 jarige reünie. Hiervoor zijn we nog opzoek naar de adressen van enkele oud-leden. Ken je iemand of wil je helpen met de organisatie, mail dan naar reunie@lrpcwillis.nl.

Abcoude

Actie voor zieken en ouderen

Nieuw podium voor OBS Molenland

Afgelopen weekend heeft de Dorpskerk Abcoude in kader van Dankdag, fruit ingezameld om fruitbakjes te maken voor de zieken en ouderen in de gemeente. Bij de supermarkten en de groenteboer stonden bakken waar mensen fruit in konden doneren. De kinderen van de Dorpskerk hebben daar 40 bakjes van gemaakt. Het fruit dat over was is gedoneerd aan de voedselbank.

Op vrijdag 8 november jl. heeft groep 4 van OBS Molenland de primeur gekregen om een toneelvoorstelling te mogen geven op het nieuwe podium dat recent is aangeschaft. Dit podium kan ingeklapt worden en daarna weer worden opgeruimd. Het prettige is dat er met dit podium verschillende opstellingen mogelijk zijn, zodat de school er in de toekomst veel plezier aan zal beleven. Groep 4 trad op voor hun ouders en

voor alle leerlingen van school. Het stuk had de naam: ‘Spiegeltje rondreis’, naar een verhaal van Annie M.G. Schmidt. Er waren Japanse kinderen, Eskimo kinderen, Indiase kinderen en Arabische kinderen. De hoofdrollen waren voor opa en oma, (Rosalien en Danny). Eenmaal op het toneel waren de zenuwen snel voorbij en speelden de kinderen vol overgave. Ze hadden er veel plezier in.

De start was moeizaam. Zowel Nevobo alswel Atalante zaten even met de handen in het haar om een professionele volleybaltrainer te vinden die overdag volleyballes kon geven op de Vinkeveense basisscholen. Gelukkig werd op het laatste moment en in een zeer kort tijdsbestek toch nog Frits van der Zee bereid gevonden om les te geven! Hij heeft vele jaren districtstrainingen verzorgd namens de Nevobo voor talentvolle jeugdleden in ons district. En geeft nog langer de jeugd van Kudelstaart volleybal trainen. Omdat het wat later rond gekomen is, kan Atalante dit keer maar 1 les verzorgen per groep. Dus moet er vooral gefocust worden op het spelletje wat gespeeld wordt op het Aparts scholentoernooi. Dit toernooi zal plaats vinden op de woensdagmiddagen 20 en 27 november. De Pijlstaartschool trapte afgelopen maandag 4 november af met de eerste lessen. Doordat Volleybalvereniging Atalante dit traject al jaren doet zie je dat zeker de oudere groe-

pen bekend zijn met het spel. Wel schuiven ze door van vangen gooien (soort lijnbal), groep 3-4 – naar passen vangen en gooien, groep 5-6 – naar pass, vangen/opgooien en spelen groep 7-8. Maar pittig blijft het wel voor de kinderen .. Atalante hoopt volgend jaar toch weer naar twee lessen per groep te gaan. Vrijdagochtend jl. heeft de St. Jozefschool de eerste volleyballessen gevolgd, waarna dinsdag 12 november de andere groepen van de St Jozefschool langs zouden komen. Op 13 en 18 november is Atalante bij de gymlessen van De Schakel en op 14 november de andere groepen van de Pijlstaartschool. Dan hebben alle kinderen van groep 3 tot en met 8 in Vinkeveen een keer volleyballes gehad alvorens het Aparts Scholentoernooi gaat beginnen. Op 20 november zullen de groepen 3–7-8 tegen elkaar strijden voor de volleybalbeker. OP 27 november zullen de groepen 4-5-6 hun kunsten tonen. Het toernooi vindt beide middagen plaats in sporthal De Boei.


DE GROENE VENEN

Opa's en oma's nemen een kijkje in de klas Op donderdag 7 november jl. bezochten de opa's en oma's hun kleinkind(eren) in de verschillende klassen op de Koningin Julianaschool. Soms konden ze hun kleinkind helpen bij het werken en dat vonden ze wel heel erg leuk. De opa's en oma's zagen dat het leren op school heel anders gaat dan in hun lagere schooltijd! Het krijtbord

15 november 2013

5

Kort nieuws

Techniekweek OBS De Eendracht

Mijdrecht

is ingewisseld voor een digitaal schoolbord, de computer neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs en van alleen maar klassikaal lesgeven is geen sprake meer. Ook de kinderen vonden het ontzettend leuk om aan hun opa en oma te laten zien wat ze allemaal doen op school, ze deden dan ook extra goed hun best.

Kangoeroe Klup spelochtend bij Atlantis Zaterdag 16 november organiseert korfbalvereniging Atlantis een Kangoeroe Klup spelochtend voor de jeugd van 3 tot en met 6 jaar van 10 tot ongeveer 11 uur zijn afgelopen. Met veel verschillende spelonderdelen krijgen de kinderen een indruk hoe het er bij deze vereniging aan toe gaat. Voor de jongste jeugd staan plezier en beweging voorop. De spelochtend vindt plaats in sporthal de Phoenix, Hoofdweg 85-1 in Mijdrecht. Geef je op per e-mail bij aanmelden@kvatlantis.nl.

kleuters

groep

6

Abcoude/Baambrugge

Open ochtend basisscholen Je zal M! maar winnen! Voorzitter Hans Rensink van Shopping Mijdrecht nam afgelopen donderdag bij Autobedrijf Van Kouwen tijdelijk de sleutels in ontvangst van een Kia Picanto. Niet zomaar een auto, maar de auto die te winnen is tijdens de spectaculaire eindejaarsactie van Shopping Mijdrecht. Vanaf dinsdag 26 november ontvangt u bij de deelnemende winkels bij besteding van elke 10 euro een M! muntje. Deze muntjes worden op de spaarkaart geplakt en met een volle kaart van 10 muntjes heeft u een lot èn kans op de prachtige auto of één van de ander mooie prijzen, waaronder de nieuwe playstation4, een iPad mini,

een horloge of volautomatische koffiemachine. Niet alle winkels van Shopping Mijdrecht doen mee, maar ze zijn duidelijk te herkennen aan de deelnameposter bij de ingang. De actie loopt tot kerstavond 24 december. Op zaterdag 28 december worden de winnaars bekend gemaakt tijdens de feestelijk prijsuitreiking bij de ijsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht. De auto is a.s. zaterdag reeds bewonderen op het Raadhuisplein tijdens de sinterklaasintocht. Volgende week leest u in De Groene Venen meer over deze spectaculaire actie van M! Shopping Mijdrecht. Kopen is sparen en sparen is winnen!

In het museum kregen de kinderen een rondleiding van een museumdocent. Het was geweldig om de schilderijen nu in het ECHT te zien! De Aardappeleters, de Zonnebloemen, de Slaapkamer van Vincent en nog veel meer. Na de rondleiding was er een workshop voor de kin-

groep

foto peter bakker

Groep 6 van de Fontein naar het Van Gogh Museum De kinderen van groep 6 van basisschool De Fontein zijn dinsdag 12 november met de Museumpleinbus naar het Van Gogh Museum in Amsterdam geweest. Dit was het hoogtepunt van een project over Vincent van Gogh waaraan de kinderen in de klas hebben gewerkt.

Twee keer per jaar zetten de basisscholen in Abcoude en Baambrugge hun deuren open voor ouders die nog een basisschool moeten kiezen voor hun kind. De eerste open dag is woensdag 20 november. U kunt dan tussen 9.00 en 11.30 uur terecht op bijna alle basisscholen. De Paulusschool doet de eerste ronde niet mee i.v.m. een studiedag. Mocht u deze keer niet in de gelegenheid zijn, op vrijdag 14 maart 2014 is er weer een open ochtend.

deren: net als Vincent tekenen met een kroontjespen en een rietpen, met Oost-Indische inkt. Eerst even oefenen met de techniek en daarna een mooie tekening maken van een tuin, zoals Vincent het ook deed. Met het resultaat in een mooie envelop gingen de kinderen weer met de Museumpleinbus terug naar Mijdrecht. Vol inspiratie om te gaan schilderen en tekenen en dan te ontdekken of er misschien een kunstenaar in hen schuilt!

OBS De Eendracht heeft met alle groepen gewerkt aan het vak techniek en hebben daarbij heel verschillende interessante proefjes, kunstige bouwwerken en meer technisch vernuft de revue laten passeren. Een selectie: bij de kleuters deden de leerlingen proefjes met ingrediënten uit de keuken, bekeken diverse keukenapparaten zoals o.m. een waterkoker, een broodrooster en een mixer en maakten samen taart naar aanleiding van een echt recept. Hierbij moest de weegschaal gebruikt worden en telden de kleuters alle benodigde schepjes suiker en cacao af. In groep 3 werden suikerhuisjes gemetseld onder toezicht van een

8

echte bouwkundige, voor groep 6 vormde o.a. aardappelzetmeel, glycerine, betadine maar ook gewone en light chips, pure en melkchocolade en zure matten de leerstof en in groep 8 werden de mooiste dingen gemaakt met lijmpistolen en naaimachines. Ook in alle andere groepen werd van alles ontdekt, zoals de foto’s laten zien! Dankzij de helpende hand van vele ouders is het gelukt er weer een heel leerzame week van te maken! Mede dankzij de door het op het bedrijventerrein gevestigde bedrijf Biotrading, dat de jassen en haarnetjes ter beschikking heeft gesteld, kon er schoon gewerkt worden en zag het er heel profi uit.

CNS Abcoude www.cnsabcoude.nl Ichthusschool www.ichthusbaambrugge.nl Obs. Piet Mondriaan www.obspietmondriaan.nl Piusschool www.piusschool.nl

De Hoef

Prijsklaverjassen in De Sprinkbok Aanstaande zaterdag 16 november is er weer prijs klaverjassen van de Biljartclub in Dorpshuis De Springbok in De Hoef. De volgende kaartavonden zijn dit jaar nog 14 december. En in 2014 11 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april. Kampioen is degene die over vijf avonden de meeste punten verzameld. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige avonden, breng uw partner, vriend of vriendin mee om het nog gezelliger te maken, de organisatie zal voor de rest zorgen. Aanvang 20.00 uur. Adres: Oostzijde 61a, De Hoef.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in De Merel Op vrijdag 22 november 2013 is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen. Aanvang 19.45 uur. Ook is er op deze avond een grote tombola. De volgende data zijn 6 en 20 december en in 2014: 3,17 en 31 januari,14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni en 4 juli.


6

CAFÉ

RESTAURANT

MOTEL

De Plashoeve

15 november 2013

BAAMBRUGSE ZUWE 167

Onbeperkt Mosselen! OP HOLLANDSE WIJZE GESERVEERD MET BOEREN BROOD, FRIET EN SLA

16,

per persoon

info@plashoeve.com - 0294 291 381 www.facebook.com/deplashoeve

Plashoeve

Talent 2013 AANVANG 20.30 UUR

Finale 23 november

50

See You On Sunday AANVANG 17.00 UUR

Bram Koning, Danny Nicolay & Ramon Beense Zondag

3 en 17 november

3-GANGEN MENU AL VANAF € 17,50 TIJDENS EVENEMENTEN IS ONS RESTAURANT OPEN!

DE GROENE VENEN


DE WEEK IN BEELD DE GROENE VENEN

15 november 2013

Zondag presenteerde de voltallige selectie van het eerste team van Hockey Vereniging Mijdrecht de nieuwe trainingspakken, duidelijk herkenbaar met het logo van de club voorop, en de naam van sponsor Rabobank achterop. Coaches, keeper en vijftien veldspelers poseerden in het doel voor een foto, voordat de competitiewedstrijd tegen Soest werd gespeeld. Die werd met 4-3 gewonnen. HVM promoveerde aan het einde van het vorig seizoen naar de derde klasse, waar het team na negen wedstrijden de derde plaats bezet met zeven zeges en twee verliespartijen. Een zeer succesvol debuut! foto MICHael HartWIgseN

Dinsdagmiddag jl. werd rond 16.50 uur de brandweer gealarmeerd voor een autobrand aan de Herenweg in Vinkeveen. Omwonenden sloegen alarm toen er veel rook in een geparkeerde auto stond. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de auto uitbrandde. Achterin de bestelbus stond een doos die vermoedelijk vlam had gevat. Wat er in de doos zat is onbekend. foto peter bakker

Vorige week vrijdag is een fietser gewond geraakt bij een ongeluk op de Hoofdweg in Mijdrecht. Hij werd aangereden door een automobilist die over de Westerlandweg richting De Hoef reed. Hij had vermoedelijk de van rechts komende auto niet gezien, de automoblist had de fietser ook over het hoofd gezien. De fietser raakte licht gewond. foto peter bakker

De toneelvereniging ‘De Opregte Amateur’ speelde in het huistheater De Springbok het stuk ‘Kaviaar Speciaal’, over twee families uit behoorlijk verschillende milieus, die alleen gemeen hadden, dat ze dezelfde werkster deelden. Maar deze interieurverzorgster koppelde wel met succes de dochter van de ene familie aan de criminele zoon van de andere met als gevolg een 'moetje' van een huwelijk... een geheime verhouding, een oplichterspoging, oma die een fruitautomaat ontdekt en terugvalt in haar verslavingspatroon. Net als het feest aldus op bijna gewelddadige manier dreigt te ontploffen, krijgt de bruid last van weeën en moet ze bevallen. En dan, in het slotakkoord, wint oma de jackpot! De gebeurtenissen volgden elkaar in razend tempo op en gaven de toeschouwers de indruk in een mallemolen te zijn beland. Hulde voor de regie! In de nazit lieten de toeschouwers weten, dit weer een van de betere lachstukken van de toneelclub te vinden, waarvan akte!

In Abcoude werd zondag jl. het eerste Fuyiama toernooi van het seizoen 2013/2014 gehouden in de Kees Bon zaal in Abcoude. Voor dit gezellige toernooi hadden zich ruim 400 judoka’s ingeschreven waarvan de oudste 14 jaar was en de jongste vier jaar. Judoschool Blaauw was met 49 deelnemers zeer goed vertegenwoordigd op deze wedstrijddag. De bedoeling van dit toernooi is om de judoka’s zoveel mogelijk ervaring op te laten doen. Naast een prijs voor de eerste en tweede plaats kregen ook de overige deelnemers in de poule een prijs voor de derde plaats. Het werd een succesvolle dag voor Judoschool Blaauw want aan het einde van de dag waren er 11 eerste plaatsen en 5 tweede plaatsen gewonnen. Meer Informatie over jeugdjudo (vanaf 4 jr.) en seniorenjudo: zie www.judoschoolblaauw.nl.

Woensdagmiddag zijn twee vrouwen ten val gekomen toen zij aan het fietsen waren op de Ruigekade in De Hoef. De vrouwen reden richting De Hoef toen er een auto wilde passeren. De vrouwen ging opzij, maar raakten elkaar en kwamen ten val. Eén vrouw raakte gewond aan haar pols en is overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is doorgereden. De politie verzoekt de berijder om contact op te nemen via 0900 88 44. foto peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl. U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

7


8

Familieberichten

15 november 2013

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

Nog enkele cursusplaatsen vrij in najaarsprogramma Het najaars-cursusprogramma van het Cursusproject De Ronde Venen nadert zijn einde. Op de volgende cursussen is nog plaats: Nr.51 Kralenbloemen (mini-roos) maken-3 (maandag 18 en 25 november) Uit dun ijzerdraad en met kleine kraaltjes leert u in 2 avonden een prachtig roosje maken. Thuis kunt u meer roosjes maken, zodat u altijd een boeketje in huis heeft. Nr. 53 Varen in Frankrijk (maandag 25 november) Een audio-visueel verslag van een boottocht o.a. door Parijs (een belevenis!)en de Bourgogne. Ook varen we door het beroemde Canal du Midi, dit kanaal is Unesco Werelderfgoed.

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartbegeleiding

Abcoude e/o Dag en nacht bereikbaar 06-23367997 /06-15442046

Liefde Aandacht Respect

DE GROENE VENEN

Nr. 57 Workshop Lachyoga-2 ( maandag 2 december) Vorig seizoen was deze cursus een groot succes. Er zijn nu nog een paar plaatsen vrij. De workshop is actief en vrolijk. De “lach-oefeningen” worden afgewisseld met eenvoudige ademhalings-, rek- en strekoefeningen. Ook een speciaal handklapritme is een belangrijk terugkerend onderdeel. Nr. 58 Workshop Sushi (donderdag 12 december) Wilt u met de feestdagen uw gasten eens iets

anders voorschotelen dan is deze workshop misschien een idee. U leert 4 verschillende soorten sushi bereiden. U krijgt een uitgebreide werkbeschrijving, met rolmatje en stokjes, en een aardigheidje mee naar huis. Nr. 60 Kerstarrangement (dinsdag 17 december) Een terugkerend item in ons programma, vanwege de mooie stukken die in deze workshop gemaakt worden. Ook dit keer kunt u ervan verzekerd zijn dat u met een prachtig tafelstuk naar huis gaat. Kijk op www.cursusproject.nl/rondevenen.htm voor volledige informatie over de cursussen. Men kan daar inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en op de verzendknop te klikken. Ook bij de Rabobank is inschrijven mogelijk. Vast om te noteren: De traditionele cursusmarkt, met een nieuw aanbod van cursussen voor de eerste helft van 2014, is op vrijdag 17 januari 2014, van 19.30 – 21.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.

www.charonuitvaart-abcoude.nl

Workshop in de Bibliotheek Mijdrecht

Social media voor kids

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Ben je tussen de 9 en 12 jaar? Wil jij ook zo graag meer weten over social media? Hoe je weerbaar kunt zijn op internet en ook welke leuke dingen je er mee kan doen? Kom dan naar de Workshop ’Social media voor jou!’ in de Bibliotheek Mijdrecht. Samen met andere kinderen ga je handige tips en trucs ontdekken. En ja, je gaat leuke dingen met elkaar doen. En nee, je blijft niet naar een pratende juf kijken. We gaan spelen op internet, de pyramide cyberpesten doen, filmpjes bekijken, oefenen met elkaar en vooral dollen en lachen en nog veel meer. Na deze middag weet je veel meer

Workshop Internet

Volop activiteiten bij Wijkgebouw Present

Internet is niet meer weg te denken, iedereen heeft er dagelijks mee te maken. Om u wegwijs te maken in deze digitale wereld organiseert de Stichting ‘Paraplu’ de workshop Internet gedurende 2 dagdelen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: het verzenden en ontvangen van e-mail inclusief bijlagen, Het adresboek gebruiken, Downloaden van een programma, Veiligheid op internet, Internet toepassingen zoals bijv. internetbankieren (demo), bezoeken van een webwinkel, plannen van een reis of vakantie.

In de wijk Proostdijland zijn er weer diverse activiteiten geweest. Op dinsdag 5 november jl. was er 45+ middag. Er zijn mooie herfststukken gemaakt. Maar je kon bij deze middag ook langs komen voor een kopje koffie/thee, een praatje of een spelletje.

Tijdens de kindermiddag op 6 november zijn er Om iedereen in de gelegenheid te stellen door 28 kinderen lampionom deel te nemen wordt de workshop zowel nen gemaakt. Ze konden 's-morgens als 's-avonds gegeven, namelijk van kiezen uit een robot, 09:30-11:30 uur en van 19:30 - 21:30 uur, op bloem, raket, konijn, de woensdagen 27 november en 4 december tijger. Natuurlijk werd hun aanstaande. De kosten zijn 20 euro. knutselwerk beloond met de optocht die is gelopen Voor aanmelding kan een inschrijfformulier op Sint-Maarten. worden ingeleverd dat kan worden gedownDe volgende middag is 17 load op www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald december. Dan worden en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joosten- er kerststukjes/kransen gemaakt. Voor info van de laan 28 te Wilnis. workshop of kindermiddag tel: 0634958849

over social media. Ouders zijn ook welkom om samen met hun kind te leren hoe je veilig je kind online kan laten gaan. Nieuwsgierig? De workshop is woensdagmiddag 27 november van 14.00-16.30 uur in de Bibliotheek Mijdrecht. Kosten: € 7,50, leden betalen € 5,00, inclusief limonade en iets lekkers. Kaartjes zijn verkrijgbaar (in de voorverkoop) bij de Bibliotheek Mijdrecht. Reserveren kan telefonisch (0297 -281476) of via de mail (mijdrecht@bibliotheekavv.nl) De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Coachenmetsies, www.coachenmetsies.nl.

Voor het eerst Speelgoedmarkt in Mijdrecht

‘Doe slim en goedkoop je Sintinkopen’

December een dure maand? Niet als je je cadeaus tweedehands koopt, of je eigen speelgoed verkoopt! Kom naar de speelgoedmarkt op zaterdag 23 november van 10 tot 14 uur in basisschool De Fontein in Mijdrecht en koop of verkoop speelgoed. Zo ben je èn op tijd met je Sintcadeaus èn bovendien lekker goedkoop uit! Tijdens de speelgoedmarkt worden er hapjes en drankjes verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar de ‘Sinterklaasbank’. Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen uit financieel minder bedeelde gezinnen ook een mooi Sinterklaasfeest hebben. Wil je zelf graag speelgoed verkopen? Meld je dan aan vóór 18 november door een e-mail te sturen naar: decemberspeelgoedmarkt@gmail.com met als onderwerp ‘deelname speelgoedmarkt’. Ook voor vragen. Dit initiatief is een samenwerking van een paar enthousiaste moeders van basisschool De Fontein en de Veenhartkerk. Adres: Joh. Van Renessestraat 14, Mijdrecht.


DE GROENE VENEN

15 november 2013

Nog een keer Tuitjenhorn? Eigenlijk wilde ik er na mijn laatste stukje, waarin ik de stelling in heb genomen dat de arts strafbaar heeft gehandeld, niet meer over hebben, maar zo altijd ontwikkelt zich het nieuws gaandeweg. De weduwe van de huisarts was zaterdag op de televisie en gaf een interview bij Nieuwsuur. Een paar punten werden wel opgehelderd en wat me nu is bijgebleven uit dit interview, is dat de huisarts Tromp zeer ervaren was in het verrichten van euthanasie en dat hij dit minstens zeven keer op de officiële wijze heeft uitgevoerd. Dat vermindert eigenlijk het gevoel dat huisarts Tromp liever niet deed aan dat officiële gedoe, de co-assistente schrijft in haar brief dat dr. Tromp de officiële weg te lang vond duren en teveel gedoe vond. De indruk ontstond dat dr. Tromp een beetje eigengereid aan het werk geweest was en dat lijkt nu toch minder het geval. Volgens de vrouw van dr. Tromp was haar man erg betrokken bij zijn patiënten en trok hij zich het lot van deze meneer dus erg aan. Dat klopt wel met mijn eerste gedachte dat de huisarts deze weg heeft gekozen uit mededogen. Volgens mw. Tromp was haar man een keer eerder tijdens een euthanasie in de situatie terecht gekomen waarin de patiënte na de eerste poging met 2 gram Thiopental en

30 mg Pavulon niet kwam te sterven. Haar man is toen een tweede dosis gaan halen en heeft die toegediend. Om zeker te zijn gaf hij toen 3 gram Thiopental, 30 mg Pavulon en daarbij nog 1500 mg Morfine. De euthanasie slaagde toen wel, maar dit heeft grote invloed gehad op zijn verwachtingen bij het uitvoeren van euthanasie. Thiopental is het versuffingsmiddel en Pavulon is curare (pijltjesgif). De hartspier valt uit door het geven van curare, maar voor die tijd probeer je de patiënt te versuffen met Thiopental. Tja, tijdens zo’n interview zie je die vrouw en lijkt het je aannemelijk dat zo iets zou kunnen gebeuren en natuurlijk weet ik ook dat het kan gebeuren. Maar laten we nu eens terug kijken in de papieren die toen zijn ingevuld ten behoeve van de regionale toetsingscommissie euthanasie. Daarin staat dat de patiënt wel in slaap raakte maar ook weer ontwaakte. Met andere woorden; de Thiopental deed wel zijn werk! Waarom zou je er dan in de tweede poging nog eens Morfine bij doen? In het vorige stukje heb ik al betoogd dat dat zinloos is. En verder; in een euthanasiekit zit altijd een tweede dosis, want een nerveuze huisarts breekt wel eens wat. Op de discussie zoals in de media gevoerd, dat Helium in een ballon met een zak over je hoofd een euthanasiemethode is, kan je eigenlijk niet zinnig reageren, zo’n methode wordt op internet wel eens gepropageerd, maar geen enkele weldenkende

huisarts laat zich daar mee in. En dat de inspectie Helium heeft gevonden in de schuur? Tja, ik zou niet weten waar ik het vandaan zou kunnen halen, maar volgens mij is het bezit niet strafbaar. Het bezit van een keukenmes maakt je ook geen Jack the Ripper. Nee, terugdenkend vertelde de weduwe iets wat veel belangrijker was voor de goede toehoorder; de huisarts was de afgelopen weken helemaal niet bij meneer geweest. Hij had de visite’s uitbesteed aan een collega (ik denk dan een huisarts in opleiding) en toen hij bij meneer kwam schrok hij zich rot. Toen was er dus inderdaad geen tijd meer voor een formele euthanasie, de aanvraag voor een second opinion door een Scen arts op zich kost al meer tijd dan meneer aan levensverwachting had. En de betrokken huisarts heeft gedacht dat hij meneer niet kon laten lijden. Door tijdgebrek en betrokkenheid is het gekomen tot een euthanasiepoging met de middeltjes die hij nog in huis had; Morfine en Dormicum, maar dan wel zo hoog dat succes gegarandeerd was. Als huisarts moet je je nooit in zo’n positie laten manoeuvreren! Ik begrijp zijn positie, maar het enige verstandige was een palliatieve sedatie geweest. Hij had eerlijk moeten zijn tegen de patiënt en moeten uitleggen dat euthanasie op dit moment onmogelijk was. Genoeg hierover. Trouwe lezers weten inmiddels dat ik vakanties gebruik om me te vervelen. Dan kom je namelijk tot de mooiste ideeën!

Wereld Diabetes Dag: gratis tandvlees-check Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag en is er extra aandacht voor diabetespatiënten. Wist

u dat mensen met diabetes vaker last hebben van tandvleesontsteking (gingivitis/parodontitis) en dat tandvleesontsteking kan leiden tot verlies van tanden? En wist u ook dat door tandvleesontsteking de bloedglucosewaarden negatief beïnvloed kunnen worden? Daarom is het voor iedere diabetes-patiënt van belang om zeker te weten dat het tandvlees gezond is. De mondhygiënisten van Mondhygiënepraktijk

Slanker Fitter Gezonder Snel afvallen! Met het Prodimed eiwitdieet bij Diet Solutions Abcoude. Najaarsaanbieding Gratis intake t.w.v. €40,– en een weekpakket naar keuze van €112,– voor €95,– Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

en dece mber 2013 ) (Geld ig in de maan den nove mber

www.dietsolutions.nl of bel 06 524 375 98 voor een afspraak

De Ronde Venen te Mijdrecht bieden daarom diabetici een gratis tandvleescheck aan van Wereld Diabetes Dag tot en met vrijdag 29 november 2013. Ze beoordelen tijdens de check uw tandvlees, geven mondhygiëne-instructie en (indien nodig) behandeladvies. De check is vrijblijvend, u bent zeker niet verplicht een vervolgafspraak voor behandeling te maken. Bent u diabetes-patiënt en weet u niet of uw tandvlees gezond is? Bel dan voor een afspraak, tel. 0297-242252. Graag wel even vermelden dat u diabetes-patiënt bent en af wil spreken voor de tandvleescheck. Voor meer informatie zie:

www.mondhygienedrv.nl

9

Vorig jaar bedacht ik het avondspreekuur (twee keer per week) en het online afsprakensysteem, waar mijn patiënten dankbaar gebruik van maken. Dit jaar heb ik weer een nieuwigheid; ik bedacht waarom bellen al die mensen over bijvoorbeeld een briefje voor de oogarts of een briefje voor vernieuwing van de zooltjes? Het gaat altijd over jaarlijkse verwijzingen, dus kan ik dat niet automatiseren? Sinds de zomer heb ik daarom een online verwijsmodule. Ben je bij de opticien geweest en die adviseert een bezoek aan de oogarts? Online aanvragen en na een dag of twee is de brief klaar. Scheelt iedereen een hoop werk. Een maand geleden kreeg ik een verzoek voor zo’n brief. Nou ja, eigenlijk de assistente, want ik heb het maken van de briefjes natuurlijk ook uitbesteed. Dit was precies zo’n geval; de opticien dacht aan staar. Ik doe daar niet moeilijk over; de oogarts moet daar naar kijken. Maar nu kwam er een bijzondere melding terug; de patiënte bleek geen staar te hebben, maar toxoplasmose en bovendien in een eindstadium, advies was haar te verwijzen naar een “blindeninstituut”. Maar wacht eens even? Toxoplasmose kennen we allemaal wel; dat is namelijk een microscopisch klein parasietje , het komt voor in de ontlasting van katten en in praktijk maakt bijna ieder mens wel eens een infectie door. De meeste mensen merken het niet eens. Bij zwangere vrouwen wordt er wel naar gekeken (in het bloed), omdat een eerste infectie bij een nog niet eerder besmette zwangere beschadigingen aan de vrucht kan geven. Bij mijn weten was dat het wel zo’n beetje. Vaag meende ik mij te herin-

neren dat Toxoplasmose bij Aids-patienten nog wel eens complicaties kon geven, maar bij een verder gezonde vrouw? En hoezo verwijzing naar een blindeninstituut? Het kan toch niet zo zijn dat we deze dame maar gewoon opgeven? Ik kan daar niet van slapen en dus heb ik het aan mijn broer, de slimpik gevraagd (Aart is hematoloog/oncoloog in Hoofddorp). Maar ook hij kwam niet veel verder dan Aids. Het toeval wil dat ik dit weekend een ontmoeting had met een bekende microbioloog en na de gebruikelijke plichtplegingen heb hem het gelijk gevraagd; vertel mij wat over Toxoplasmose! Met een groot microbiologenboek in de hand zijn we tot de conclusie gekomen dat een ooginfectie met Toxoplasmose inderdaad bestaat, de oculaire Toxoplasmose, het veroorzaakt een ontsteking van het netvlies en de achterwand van het glasvocht. Maar dit boek kwam uit de jaren zeventig en toen al werd er een combinatie van twee antibiotica geadviseerd, dus hoezo blindeninstituut? Na overleg met mijn nieuwe kennis hebben we een afspraak gemaakt met de landelijke autoriteit op dit gebied (die toevallig in de VU zit). En ik hoop dat hier een adequate behandeling uit komt, de specialist liet aan de telefoon in ieder geval blijken hoogst verbaasd te zijn over de nonbehandeling van de oogarts. Wat is nu het motto van dit stukje? Tijdsdruk is niet goed, vervelen is wel goed en blijven nadenken!

Jaco Beeker info@drbeeker.nl www.drbeeker.nl

Voorverkoop Hollandse Avond en Oud en Nieuw festival van start Vanaf zaterdag 16 november gaat de voorverkoop van start van de Hollandse Avond en de Oud & Nieuw festival in Mijdrecht. Op zaterdag 28 december treden Wolter Kroes, Peter Beense, Robert Leroy, Lesley Williams, Quincy en Harm op. Entree 20 euro in de voorverkoop. De nacht van 31 december op 1 januari 2014 kan ook gevierd worden in de tent bij het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg. Hier laten DJ Jean en Jeroen Post (Slam FM), MR Milow (TMF), MC Roscoe Josefzoon (X-factor), DJ Franky B (Cooldown

Café) hun dj kunsten zien en zijn er TV opnames met Laura Ponticorvo. Minimum leeftijd 16 jaar. De entree is 17,50 euro in de voorverkoop bij Primera de Jong, Cafetaria Adelhof (Mijdrecht); Voshart Elektrotechniek (Wilnis), De Bree Drogisterij (Vinkeveen). ACTIE

Op zaterdag 16 november, de dag dat Sinterklaas in Mijdrecht arriveert, krijg je van sinterklaas bij Primera de Jong in Mijdrecht een gratis consumptiemunt bij aankoop van je toegangskaart.


10

15 november 2013

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week acteur en zanger Gerard Cox, die dit seizoen samen met Joke Bruijs te zien is in de comedy Alles went behalve een vent.

Gerard Cox en Joke Bruijs voor het eerst samen op toneel

‘Alles went behalve een vent’ Het is lang geleden dat u voor een toneelrol koos. “Ja, dat was 25 jaar geleden. Ik was deze rol eigenlijk niet van plan, maar dit aanbod was zo leuk. Er zijn me in de afgelopen jaren veel rollen aangeboden, vooral van stukken die al eerder zijn gespeeld. ‘Alles went’ is een nieuw stuk dat is geschreven door Dick van den Heuvel (Nederlandse schrijver van scenario's, boeken en theaterstukken, red.). Dat vond ik wel aanlokkelijk.”

Wat heeft u uiteindelijk over de streep getrokken om weer bijna avond aan avond de theaters af te reizen? “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De combinatie van factoren was positief.”

Waardoor passen deze rollen zo bij u en Joke Bruijs? “Dick heeft, vanaf het begin, de rollen op onze persoonlijkheden geschreven. Maar we spelen niet onszelf. Er zijn twee figuren bedacht waarvan ik dacht: die zijn fijn om te spelen.”

Het verhaal gaat over Willem en Hetty. “Willem is een oudere man die zijn schaapjes op het drogen heeft en denkt: ik geloof het wel, we hebben het goed. Hij wil het liefste thuis genieten van zijn welstand en heeft helemaal geen behoefte aan veranderingen. Hetty wil juist van alles doen en ondernemen; theater, reizen en musea. Ik ben zelf helemaal niet zoals Willem, maar ik kan me het wel voorstellen.”

Hoe is hun relatie te omschrijven? “Ze begrijpen elkaar in eerste instantie niet, iets wat zorgt voor grote stiltes.”

De voorstelling is een comedy. “Jazeker, er wordt ontzettend veel gelachen in de zaal. De grappen zijn gebaseerd op de droge en onverstoorbare Rotterdamse humor. De karakters zijn niet puur Rotterdams, maar voor iedereen herkenbaar.”

U zei bij RTV Rijnmond: ‘Joke en ik blijven Rotterdammers, maar het moet niet te veel lijken op Toen was geluk heel gewoon’. “Dit stuk heeft niets te maken met

Toneelvereniging WIK speelt ‘De Zevende Hemel’

de tv-serie. Daarin speelden we een echtpaar, en nu ook. Dit is absoluut niet de toneelversie van Toen was geluk.”

‘Alles went bent behalve een vent’ is gebaseerd op het boek van Yvonne Kroonenberg uit 1989 over de manvrouw verhoudingen. Heeft u vooraf het boek gelezen? “Ik heb het boek niet gelezen. De titel is natuurlijk fantastisch.”

Hoe zou u de man-vrouw verhouding tussen Willem en Hetty willen omschrijven? “Ze hebben elkaar absoluut nodig, ze houden van elkaar. Ze zijn 35 jaar met elkaar getrouwd, het vuur is er wel uit. Daarvoor in de plaats is een diep gevoel voor elkaar terug gekomen. Willem en Hetty zijn op een punt aangekomen waarop ze elkaar niet meer begrijpen. (Lachend:) We spelen misschien wel wat er gebeurd zou zijn als Joke en ik met elkaar getrouwd zouden zijn gebleven.”

Bijzonder genoeg heeft u nooit eerder samen op het toneel gestaan, maar wel in 1975 samen een lp gemaakt.

Beide voorstellingen vinden plaats in ‘t Oude Parochiehuis aan de Bozenhoven 152 te Mijdrecht. Aanvang 20.15 uur en zaal open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er muziek en kan er een dansje gewaagd worden. Kaarten à 10 euro in de voorverkoop: tel. 0297-283979, op de dag van de uitvoering aan de zaal. Op donderdag 21 november aanstaande is de tryout, in dezelfde zaal, op hetzelfde tijdstip. Er is die avond geen muziek na afloop.Kaarten voor de tryout zijn aan de deur te koop à 5 euro of te bestellen via tel. 0297-282670 of 0297-283582. Meer info: Facebook: Wik-theater Amateurtoneel. Of www.wiktheater.nl

Mounties en ik deed kritisch cabaret, dat waren twee verschillende genres. De buitenwereld had het destijds (jaren ’70) misschien raar of kwalijk gevonden, wanneer wij iets samen zouden doen op toneel. Des te mooier is deze voorstelling nu.”

Philip Snijder te gast bij Venen Literair “Dat ik ben gaan schrijven, is het grote wonder in mijn leven,” aldus Philip Snijder, die op uitnodiging van Venen Literair op vrijdag 29 november naar Vinkeveen komt. Hij zal in De Boei, Kerklaan 32, vertellen over zijn late schrijversdebuut en zijn tot nu toe verschenen boeken, vragen beantwoorden en boeken signeren. Aanvang 20.00 uur. Kaarten ad € 7,50 zijn uitsluitend in voorverkoop te verkrijgen bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht en bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en bij The Readshop in Vinkeveen. Start van de verkoop is vrijdag 15 november.

De cast van WIK is weer enthousiast bezig met repeteren voor de najaarsuitvoering van 23 en 30 november aanstaande. Ook is er weer een tryout-avond en wel op donderdag 21 november aanstaande. Het verhaal: zeven vrouwen zijn naar de voormalige boerderij De Zevende Hemel gelokt. Zes denken daar een weekendcursus te volgen, de zevende is als uitzendkracht gehuurd om de gastvrouw te zijn. De verwarring is groot als ze merken dat ze voor totaal verschillende cursussen hebben ingetekend, die geen van alle doorgaan. Wat er wel gebeurt…dat moet u zelf maar komen kijken. Er kan in elk geval weer veel worden gelachen om allerlei komische situaties.

“We hebben 16 jaar samen televisie gedaan in Toen was geluk heel gewoon. Joke werkte vroeger bij de

Philip Snijder werd geboren in 1956 op Bickerseiland, een toen

nog volkse buurt in Amsterdam. Hij studeerde Italiaans en was stafmedewerker van het Italiaans Cultureel Instituut in Nederland. Voor zijn debuutroman ‘Zondagsgeld’ uit 2007 put hij uit herinneringen aan zijn jeugd als jochie in een nu verdwenen, wat gesaneerde volksbuurt, waar nu veel yuppen wonen in luxe appartementen. ‘Retour Palermo’ uit 2011 handelt over een jong Hollands stel dat

Zaterdag 23 november - Quatro Ventos: Mitos e Lendas

Meeslepende fado in Theater Piet Mondriaan Het fadokwartet Quatro Ventos zorgde in maart 2009 voor een razend enthousiaste zaal in Theater

Piet Mondriaan. Nu zijn ze terug! Het kwartet is samengesteld rond de Portugese zanger/gitarist Emanuel Pesanha. Geestig en onderhoudend geeft hij tekst en uitleg bij dit afwisselende programma, dat niet alleen fado vol kommer en kwel beslaat, maar ook optimistische liederen. Het concert is een muzikale ontdekkingsreis, gebaseerd op de rijke bron van Portugese mythen en legendes. Smaakvol gedoseerd,

Alles went behalve een vent is 17 november te zien in Schouwburg Amstelveen. www.alleswentbehalve.nl begin jaren zeventig naar Sicilië reist. Hun leven tussen warmbloedige Italianen wordt op boeiende wijze beschreven. In 2012 verschijnt ‘Het Geschenk’. De hoofdpersoon bezoekt zijn op sterven liggende vader in het ziekenhuis. Deze vader vraagt hem zijn grootvader op te zoeken. Hoewel hij dit belooft, stelt de hoofdpersoon dit zo lang mogelijk uit. Venen Literair hoopt dat velen kennis zullen maken met deze ‘laatbloeier’ als schrijver. Informatie over deze avond en over Venen Literair kunt u krijgen van Anneke van Gessel, tel.02978-263182, Margriet Dekker, tel.0297-261849 of van Erwin Horwitz, tel.0297-263195.

warm gezongen en virtuoos gespeeld. Mitos e Lendas is de titel van de zesde cd van Quatro Ventos. Het album verscheen in 2012 en staat vol meeslepende fado’s, emotionele ballades én vrolijke liederen. Komt het horen én beleven, want deze prachtige muziek raakt tot op het bot!

Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 16,00, CJP € 11,00. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.


DE GROENE VENEN

15 november 2013

IN VOL BEDRIJF

11

Tekst Piet van Buul

Hairstudio Jessica - Vinkeveen

Jessica is gespecialiseerd in haarkleuren Haar halve leven staat in het teken van de haarverzorging. Ze was zestien jaar toen ze haar kappersopleiding startte. Eén dag in de week naar school en vier dagen praktijk in een kapsalon in haar toenmalige woonplaats Amstelveen. We zijn nu zestien jaar verder en inmiddels heeft Jessica Castelijn haar eigen kapsalon in Vinkeveen. Ze heeft zich ook ontwikkeld tot een specialist in haarkleuren. Als jong meisje droomde Jessica er al van om kapster te worden. Die droom heeft ze waar gemaakt. Na haar opleiding vond ze werk in een kapsalon in Amstelveen, waar ze bedrijfsleidster werd. “Naast de dagelijkse werkzaamheden als kapster vond ik ook het leiding geven en de verantwoordelijkheden die daar bij horen erg leuk om te doen,” zegt Jessica. “In die periode ontstond het idee om een eigen zaak te beginnen. Zoals veel van mijn collega’s ben ik mijn eigen praktijk begonnen als thuiskapper. Ik kwam op afspraak bij de mensen thuis. Voor mensen die wat moeilijk van huis kunnen is dat een ideale mogelijkheid om regelmatig je haar te laten doen. Ook als beginnend zelfstandige kapster is dat een goede start. Je bouwt er ook een netwerk van klanten mee op. Maar op zeker moment wil je toch een eigen studio. Daarmee creëer je een eigen plek waar je op een professionele manier en voorzien van alle benodigde faciliteiten je werk kunt doen. Ik kwam er al wel snel achter dat het huren van een ruimte in een winkelcentrum of iets dergelijks een dure aangelegenheid zou worden. Ik zocht dus naar een woning, waarin ik een kapsalon aan huis zou kunnen inrichten. Die heb ik gevonden in Vinkeveen en dat bevalt me uitstekend.”

Opnieuw gestart Een paar jaar nadat Jessica moeder werd van een dochter, werd het gezin uitgebreid met een tweeling. De zorg voor het gezin was in die begin periode moeilijk te combineren met een dagtaak als kapster. Jessica: “Ik ben er daarom even tussenuit geweest. Het is komende maand precies twee jaar geleden dat ik de draad weer kon oppakken. Onder het motto ‘goed en goedkoop’ heb ik inmiddels al weer een aardig klantenbestand kunnen opbouwen. Ik knip zowel vrouwen als mannen. Men kan uiteraard voor alle voorkomende zaken bij mij terecht. Wassen en knippen, föhnen, modelleren, permanenten en kleuren, het kan allemaal.” Nieuwe ontwikkelingen Ook in het kappersvak gaan de ontwikkelingen door. Er komen steeds weer nieuwe kniptechnieken en ook de materialen waarmee gewerkt wordt, ontwikkelen zich voortdurend. “Dat betekent dat je als moderne kapper deze ontwikkelingen ook goed moet bijhouden,” vertelt Jessica. “Eén van de aspecten waar voortdurend beweging in zit is de haarkleuring. Hier heb je te maken met modetrends. Maar ook de stoffen die we gebruiken vernieuwen zich steeds. Ik ga dan ook elk halfjaar naar een cursus,

Zondag 24 november in club Roekz Vinkeveen

DJ Fajah Lourens te gast bij chiQ Elke laatste zondag van de maand opent club Roekz Vinkeveen haar deuren voor het betoverende nieuwe event chiQ. Dit splinternieuwe concept neemt je mee op

een reis waarbij muziek, verrassend entertainment, heerlijke hapjes en drankjes, maar vooral gezelligheid de boventoon voeren. De eerste editie van chiQ was al een succes te noemen. Naast de vaste resident DJ’s Ron Ferreira en Brian Dessaur pakt chiQ ditmaal erg sexy en charmant uit met niemand minder dan DJ Fajah Lourens. Naast het feit dat deze mooie dame een zeer

Sinterklaas bij u op bezoek? o6 – 22909159

Jessica Castelijn: “Omdat december een dure maand is, kunnen zowel mannen als vrouwen gedurende de maand december voor 11 euro hun haar laten wassen en knippen.” foto patrICk Hesse waar je bepaalde nieuwe technieken kunt leren. Ook komen daar de laatste trends aan de orde.”

tijden men terecht kan en daarvoor een reservering maken, die daarna door Jessica bevestigd wordt.

Persoonlijk advies Jessica vindt het belangrijk dat haar klanten tevreden haar kapsalon verlaten en een volgende keer weer terugkomen. “De klant bepaalt zelf hoe hij of zij het kapsel wil hebben. Ik wil daar altijd graag bij adviseren want het is belangrijk dat het kapsel ook past bij de persoon. Men kan dan ook op een eerlijk advies van mij rekenen. Ik heb geen personeel zodat mijn klanten er altijd van op aan kunnen dat ze te maken hebben met iemand die hen kent en op de hoogte is van hun specifieke wensen.” Voor het maken van afspraken heeft Jessica een reserveringssysteem op haar site geplaatst. Daar kan men precies zien op welke

Decemberactie Omdat december toch al een dure maand is voor iedereen en omdat het nu precies twee jaar geleden is dat Jessica weer met haar kapsalon begonnen is, biedt ze haar klanten een speciaal voordeel. Gedurende de maand december kunnen zowel vrouwen als mannen voor een prijs van € 11 hun haar laten wassen en knippen. Wil men het haar ook geföhnd hebben dan wordt het € 22,50.

bekend gezicht is weet ze ook zeker een goed feestje te bouwen achter de draaitafels.Ook bij deze editie van chiQ zal ‘PUUR’ de voortreffelijke zorg van de culinaire verwenning op zich nemen door de gasten te verrassen met heerlijke hapjes. De gasten van chiQ zijn geen bezoekers, maar vrienden die deel uitmaken van deze onvergetelijke zondag. chiQ: zondag 24 november van 14 tot 21 uur in club Roekz, Herenweg 55, Vinkeveen. Kaarten à € 19,50 zijn verkrijgbaar via Paylogic en de verkooppunten die je kunt terugvinden op

www.facebook.com/chiQonsunday.

Hairstudio Jessica is gevestigd aan Aetsveld 22 in Vinkeveen, Telefoon 0297 262425. Voor meer informatie en voor reserveringen kan men terecht op www.hairstudiojessica.nl.

Kinderkorenavond Wilnis Zaterdag 23 november wordt er in de Ned. Herv. Kerk aan de Kon. Julianastraat 23 in Wilnis weer een kinderkorenavond gehouden. Tijdens deze avond zullen drie kinderkoren zingen: Jorai uit Kockengen, De Lenteklokjes uit Kamerik en Ismael uit Wilnis. De drie koren staan onder leiding van Angela Strubbe. Alle kinderen hebben hard geoefend, dus het belooft een mooie avond te worden. Naast de koorzang is er ook ruimte voor samenzang. De avond begint om 19 uur. Vanaf 18.30 uur is de kerk open. Iedereen is van harte welkom!

November Woensdag 27 :00 uur 17 – 0 van 13:0 ineren voor cc va lig de or Vo nijn. hond, kat of ko door te bellen Gaarne opgeven of te mailen naar 54 32 82 5-5 03 met nl nten-dierensuper. verkoop@vanhe

www.sinterklaas-rondevenen.nl

Andy’s dierensuper Oud-Loosdrechtsedijk 34 1231 NA Loosdrecht

Cocktail hond: Rabiës: Kennelhoest: Cocktail kat: Cocktail konijn:

SEPTEMBER NOVEMBER

20: De Gouden ring, Sint Petersburg en Moskou, audiovisuele show door Henk Butink Verenigingsgebouw De Schakel, Dorpsstraat 20, Wilnis. Aanvang: 20.00. Vrijwillige bijdrage. Info: rboumabakker@kpnmail.nl www.passagevrouwen.nl. 28: De Russische ziel, lezing Pieter Boersma De Passage, Mijdrecht. Gebouw Irene, Kerkstraat 9 Mijdrecht. Aanvang: 20.00 uur. Vrijwillige bijdrage. Info: T 0297-283092. DECEMBER

7: Siberische kopganzen in Botshol, excursie IVN De Ronde Venen en Uithoorn. Tijd: 8.30-12.00 uur. Vertrekpunt: Parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Enschedeweg, Wilnis. Info: Gerrit Hiemstra T 0297-285285, www.ivn.nl/afdeling/de-rondevenen-uithoorn. OKTOBER

14: Leerlingen concert Muziekschool De Regenboog Dorpskerk, Kerkplein 45 Abcoude. Aanvang: 15.00 uur. Toegang: € 5. www.muziekschoolderegenboog.nl.

GEHELE PERIODE

Wandelen langs Russische boerderijen Wandelroute Kazan-Lindenhorst. Startpunt De Lindenhorst Groene Hart Landwinkel, Westzijde 17a De Hoef. www.recreatiemiddennederland.nl. Solo-expositie van Oleg Bondarenko Art Vinkeveen, Groenlandsekade 3 in Vinkeveen. Wijzigingen voorbehouden.

€ 25,€ 20,€ 28,€ 20,€ 22,50

micro scope verlichtingsset Complete verlichtingsset, eenvoudige montage, universeel.

Tel.: 035-5823254 info@andyssupervoordieren.nl www.andyssupervoordieren.nl

24.99

12.50


12

15 november 2013

Uitgelicht...

Nieuwsronde - wekelijks

Vanaf vrijdag 18.00 uur de hele week, elk uur herhaald

1

Sportronde - tweewekelijks

Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week, elk uur herhaald

WZZP - tweewekelijks Zaterdag 21.00 - 22.30 (live), elke dag om 21.00 uur herhaald

Oranje Top 30 - wekelijks Zondag 11.00 uur

Radio

Gepresenteerde programma's:

Maandag 12:00 - 14:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Timemachine RadioParade Avondland Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag

19:00 - 21:00 Alive 21:00 - 23:00 On Music 23:00 - 00:00 Nacht van De Ronde Venen

Woensdag

19:00 - 21:00 Wicked Wednesday 21:00 - 23:00 On the Rocks 23:00 - 00:00 Nacht van De Ronde Venen

Donderdag 12:00 - 14:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Vrijdag

17:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 00:00

Zaterdag

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 01:00

Zondag

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 20:00 - 22:00 22:00 - 01:00

Timemachine Eindeloos Donderende Donderdagshow Nacht van De Ronde Venen Met Joris Jouw Weekend In De Platenkast Behind The Grooves Amigos da Musica Middag Venen Voorpremierè Cultura-dio SOS/Special edition Nieuwsronde Yes, Weekend! Wzzp Sick & Serious Kerkdienst Abcoude Grand Café Cultura-dio Sportronde Progressive X Grooves Bonker Alternatief

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

TV - VANAF 20 SEPTEMBER

Titel: Kenau Auteur:Tessa de Loo "De titel en de foto op de voorkant van dit boek spraken mij direct aan en na het lezen van de achterflap, wist ik dit boek wil ik lezen! Tessa de Loo heeft dit boek geschreven naar de gelijknamige film, die begin 2014 uitkomt. Een historische roman over de legende Kenau, een weduwe en harde zakenvrouw die een scheepswerf leidt in Haarlem. Het verhaal speelt in 1572, Haarlem wordt belegerd en uitgehongerd door het leger van Alva. Kenau gelooft aanvankelijk dat onderhandelen met de vijand de beste oplossing is, maar wanneer zij geconfronteerd wordt met de wreedheid van de Spanjaarden besluit zij tot actie over te gaan. Zij roept de vrouwen van Haarlem op om te helpen de stad te verdedigen door met hete pek en olie vanaf de stadswallen de vijand tegen te houden. Een onvoorstelbaar gruwelijk waargebeurd verhaal, een boek dat soms leest als een roman en dan weer als een thriller. Kenau is een boek over de kracht van vrouwen in een tijd dat dit niet heel gewoon was. Ik heb er van genoten, voor alle liefhebbers van Simone v/d Vlugt - Rode sneeuw in december, ook dit boek leest als een film!” geleZeN Door aNNeMIeke VaN

DE GROENE VENEN

Koningin van de nacht Yvonne Keuls Den Haag, 1940. De zevenjarige fantasierijke Daan Maandag komt uit een muzikaal gezin. Zijn overleden moeder was een groot violiste, zijn joodse vader is een begaafd pianist. Ook voor Daan ligt een toekomst in de muziek in het verschiet. Maar dat is niet wat hij wil. Als de oorlog uitbreekt vlucht zijn vader in zijn muziek. Terwijl zijn tante samen met de buren een onderduikruimte tussen de huizen creëert, raakt zijn vader bevriend met een Duitse officier met wie hij de liefde voor muziek deelt en pianospeelt. Voor Daan zelf is de oorlog vooral één groot avontuur. Wanneer de veiligheid van het gezin steeds meer in het gedrang komt, heeft zowel vader als zoon geen andere keus dan de realiteit onder ogen zien.

voor haar werk gekozen, en heeft haar kinderen eigenlijk verwaarloosd. Olivia wil dat goedmaken met een droomvakantie, maar het loopt helemaal anders dan ze had gehoopt. Maken haar kinderen nu dezelfde fouten als hun moeder?

3

Achterstallig geluk Lieneke Dijkzeul

Een niet bij name genoemde dochter bezoekt voor de laatste maal het huis van haar moeder. Om afscheid te nemen, maar ook in de hoop in het reine te komen met het verleden en met zichzelf. Het lijkt een hopeloze missie; bitterheid en verdriet overheersen. Het beeld kantelt wanneer ze haar moeders schoenen vindt, vele jaren zorgvuldig bewaard.

4

De dinsdagvrouwen, te hooi en te gras Monika Peetz

2

De fouten van de moeder Danielle Steel Elke vrouw maakt keuzes, maar wat kies je als je familie op het spel staat? Olivia Grayson heeft altijd

Omdat Kiki genoeg heeft van de eeuwige parkeerproblemen, het lawaai van bouwwerkzaamheden en de toenemende luchtvervuiling besluit ze om samen met haar tweejarige dochtertje Greta haar stadswoning te verruilen voor het platteland. Ze is verliefd geworden op een verlaten schoolgebouw met een romantisch torentje en ze weet precies wat ze ermee wil doen: een bed and breakfast voor gestreste stedelingen zoals zijzelf en haar vriendinnen.

5

Vechtlust Vincent de Vries

Twaalfvoudig International Fernando Ricksen (Heerlen, 1976) is een vechter. Niet alleen op het veld, waar hij als speler van Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers en Zenit Sint Petersburg geen duel schuwde en bij menig knokpartij betrokken was, maar ook ernaast. De vooroordelen, de verleidingen en de verslavingen werden bijna zijn ondergang. Zeker in het knotsgekke Schotland en het corrupte Rusland wist de Limburger nauwelijks raad met zijn drank- en drugsgebruik.

sCHeppINgeN

Expositie Jeanette de Zwart

Waarom zijn wij geen HEMA-notaris?

Vanaf 16 november zijn in het Gezondheidscentrum Croonstadt te Mijdrecht kleurrijke aquarellen te bezichtigen van Jeanette de Zwart.

Zoals u waarschijnlijk wel uit de media heeft vernomen is de HEMA naast het verkopen van rookworsten ook gestart met het verkopen van notariële akten, tegen een zeer gering tarief, te ondertekenen bij een 'HEMA-notaris'.

hooguit soms eenvoudigere situaties. Maar vaak merk ik dat het betreffende stel, nog in de prille liefdes-fase, niet voldoende heeft nagedacht over wat ze zouden willen regelen in geval van moeilijkere tijden en met name in geval van een wijziging in hun situatie.

Ons notariskantoor behoort niet tot deze groep 'HEMA-notarissen' en ik wil graag uitleggen waarom niet. Ik begrijp dat onze cliënten graag een akte willen tegen een zo'n laag mogelijke prijs. Wij verkopen echter geen “akten” maar een gedegen juridisch en fiscaal advies, gebaseerd op uw persoonlijke situatie en wensen, hetgeen normaliter leidt tot het opmaken en tekenen van een akte, waarin dat advies op deugdelijke wijze is verwerkt. Ingeval van bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst komen tijdens een eerste bespreking allerlei zaken aan de orde. Heel vaak gebeurt het dat het stel dat voor een bespreking bij mij aanschuift zich in eerste instantie als ‘standaard’ presenteert. ‘Standaard’ bestaat echter niet,

Wat als een van de partners minder gaat werken omdat er kinderen komen? Deze partner krijgt minder inkomen, bouwt minder pensioen op en kan waarschijnlijk moeilijker aan een (fulltime) baan komen als de relatie fout loopt. Is het dan ‘ieder voor zich’ of moet er een (tijdelijk) vangnet afgesproken worden?

Jeanette begon 12 jaar geleden op de Paraplu te Wilnis met een cursus Aquarel bij Ida Veenstra. Al snel begon ze een eigen stijl te ontwikkelen. Zij kreeg de ruimte van Ida om vooral haar eigen ding te doen. Haar stemmingen en fantasie zijn terug te vinden in haar schilderwerken. Die kenmerken zich als zeer kleurrijk. Veel schilderijen nodigen uit om te ontdekken wat zij bedoelt.

Wat als een van de partners meer geld inbrengt bij de aankoop van de woning. Moet dit worden terugbetaald, ook als dit geld uitsluitend is besteed aan de kostenpost kosten koper, of de woning in waarde is gedaald in welk geval het geld is verdampt? Moet dan de ander zich dan wel of niet in de schulden steken om het eigen geld terug te betalen?

Verder weten veel samenwoners niet dat zij elkaar met een samenlevingsovereenkomst, bij overlijden, niet voldoende beschermen. Ze worden geen erfgenaam van elkaar waardoor het vermogen van een overleden partner niet naar de langstlevende gaat. Via de samenlevingsovereenkomst gaan alleen de gezamenlijke bezittingen naar de langstlevende. En vervolgens gaat hetgeen over is bij het overlijden van de langstlevende naar de familie van deze langstlevende partner. Deze en nog vele andere zaken komen vaak voor maar passen niet in het 'standaard-HEMA-contract' zodat het beloofde prijskaartje meestal een wassen neus zal blijken te zijn omdat voor alle voornoemde zaken alsnog extra moet worden betaald. Maar ik vind het nog zorgerlijker dat samenwoners bij het invullen van de HEMA-vragenlijst waarschijnlijk niet aan veranderde omstandigheden in de toekomst denken zodat zij menen 'standaard' te zijn.

Mijn doelstelling als notaris is om mensen in een persoonlijk gesprek uit te dagen om na te denken over hun huidige situatie maar ook over mogelijke problemen/wijzigingen in de toekomst en vervolgens ieder van een maatwerk advies te voorzien. Het verlenen van dit advies kost echter wel wat meer tijd en daardoor meer geld dan de zogenaamde HEMA-akte. Voor de echt eenvoudige zaken zou een HEMA-akte kunnen volstaan maar notariële zaken zijn vrijwel nooit eenheidsworst.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen Bozenhoven 115 3641 AD Mijdrecht T (0297) 28 80 86


DE GROENE VENEN

15 november 2013

13

HET VERHAAL VAN

Tekst Anja Verbiest

Mijdrechter Tim Schiphorst wint prijs voor bijzondere snowboardfilm

“Snowboarden in Nederlandse straten, het kan echt!” Hier en daar is in wintersportlanden al sneeuw gevallen, het wordt weer tijd om de ski’s en het snowboard op te zoeken. Ook voor Tim Schiphorst uit Mijdrecht. Al doet hij dat met een heel andere bedoeling dan de doorsnee-vakantiesnowboarder... Tim Schiphorst stond, net zoals vele andere liefhebbers, voor het eerst op een snowboard tijdens een wintersportvakantie met zijn ouders. “Ik denk dat ik een jaar of zeven was. In het begin viel ik natuurlijk meer dan ik wilde, maar ik bleef het toch leuk vinden. Later, toen ik op het Veenlanden College zat, ging ik met vrienden snowboarden in een indoor-skihal. Van de trucs die we daar uithaalden, maakte ik filmpjes om op YouTube te zetten. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen… Met de prijs die ik begin oktober met mijn laatste film heb gewonnen op het ‘The Reels Snowboard Film Festival’ in het Franse Annecy als voorlopig hoogtepunt.” De afgelopen jaren maakte Tim met zijn bedrijf Postland Theory al enkele snowboardfilms, die onder meer via vimeo.com te bekijken zijn. “De snowboarders die ik film, doen niet wat de meeste mensen denken. Ze zijn niet te vergelijken met bijvoorbeeld iemand als Nicolien Sauerbreij.” Heeft het dan meer weg van freestyle snowboarden? Tim: “In de verte een beetje, maar wij zoeken net zoals skateboarders de straat op. Ooit zijn we wel in de bergen begonnen, maar wij doen onze trucs bij voorkeur op trapleuningen en muurtjes in steden. Dat kan bijvoorbeeld heel goed in het Oostenrijkse Innsbruck of in de Finse hoofdstad Helsinki. Maar ook in ons land zijn er genoeg mogelijkheden. Het gaat er ons vooral om hoe creatief je bent als snowboarder om je trucs goed uit te voeren. Dat kan eigenlijk overal, zolang er maar sneeuw ligt.”

Voor zijn nu bekroonde film ‘Periscoping’ filmde Tim Schiphorst veel in eigen land. “De titel slaat daar ook op. Een periscoop wordt in onderzeeboten gebruikt om boven het wateroppervlak uit te kunnen kijken. Nederland ligt onder zeeniveau. Vandaar dus. Dat er vorig jaar een tijdlang zoveel sneeuw in ons land lag, kwam perfect uit. Ik had al een aantal locaties op het oog en zo konden we met onze groep lekker dicht bij huis filmen. Bijzonder aan ‘Periscoping’ is ook dat je daarin de 14-jarige Max ziet. Hij is de jongste jongen die ooit zo op straat heeft gesnowboard!” De afgelopen winter is de groep rond Tim Schiphorst ook naar Litouwen geweest om te filmen. “Blijkbaar was daar nog niet eerder een filmcrew geweest en de mensen wisten dan ook niet wat ze meemaakten. Doorgaans zijn we voor het goed vastleggen van een truc een hele dag bezig op één locatie. In Litouwen moesten we de goede plekken natuurlijk eerst nog zoeken, dat was al een heel avontuur! En als we dan ook nog eens echt aan de slag gingen, hadden we elke keer veel bekijks!” Tim is supertrots op het succes van ‘Periscoping’, maar in de grote bioscopen zal deze film niet te zien zijn. Tim: ‘De film duurt dertig minuten en heeft geen verhaallijn. ‘Periscoping’ laat op een spectaculaire manier de allerbeste trucs van de hele winter van onze snowboardgroep zien, het is echt een film voor liefhebbers. Omdat het snowboardwereldje niet heel groot is, is een commercieel

succes voor mijn producties niet echt te verwachten. Maar ik wil mijn films wel aan zoveel mogelijk mensen laten zien. Daarom zet ik alles op internet. Via vimeo.com is ook ‘Periscoping’ nu te bekijken.” Tim denkt met veel plezier terug aan de dagen in Annecy, waar zijn film in de categorie ’Best AM’ was genomineerd. “Een jaar eerder wilde ik ook een film insturen, maar dat liep helaas mis. Omdat ik niet beschik over een groot budget en nog niet veel naamsbekendheid heb, had ik me met ‘Periscoping’ ingeschreven voor de amateurcategorie. De nominatie vond ik al een hele eer en uiteindelijk won ik ook nog! Ik heb een paar fantastische dagen gehad, ook omdat ik

Tim Schiphorst tijdens het filmen op het strand. in Annecy heel wat van mijn vroegere helden tegenkwam. Eén van hen, David Benedek, kwam zelfs apart naar me toe om te vertellen hoe gaaf hij ‘Periscoping’ vond!” De afgelopen weken doorkruiste Tim met zijn film Europa. “Ik heb ‘Periscoping’ niet alleen tijdens ‘Rock A Rail’ op de Grote Markt in Den Haag mogen presenteren en promoten, maar ook in clubs in München, Innsbruck, Zürich en Modena en tijdens

BEESTENBOEL Huisdier en vuurwerk Vuurwerk en onweer bezorgen onze huisdieren vaak angstige en moeilijke momenten. Onze Scooby, kwam op tweejarige leeftijd bij ons. Ze is bang geworden na het afgaan van vuurwerk in een fietstunnel waar ze doorheen liep. Later kwam daar angst voor onweer bij. Het liefst kroop Scooby onder de bank of onder het bed, met haar kop diep tussen haar poten. Het uitlaten was na de eerste knal al ver voor oudjaar een lastige opgave voor Scooby en ook voor ons. Een CD met vuurwerkgeluiden bestond toen nog niet, dus moesten we het elk jaar maar samen

doormaken. Op twaalfjarige leeftijd werd Scooby plotseling doof. Door de doofheid werd ze duidelijk minder angstig met oudjaar. Ook onweer ging voorbij zonder angst. De enige uitzondering was de fles champagne. Zodra Scooby deze fles zag, ook al was het hoog zomer, sloeg de paniek weer toe. De champagne, de knal en het vuurwerk waren kennelijk door Scooby aan elkaar verbonden. Ze kroop weg, begon te hijgen, te speekselen, te smakken: allemaal tekenen van angst. Tegenwoordig worden pups al vroeg getraind om harde geluiden te verdragen. Er is een CD met vuurwerkgeluiden, zodat ook oudere en al bange dieren geleidelijk

foto leNN VerJaNs

een groots snowboardevent in het centrum van Stockholm. Dat waren geweldige feesten!” Komende winter gaat Tim, samen met de groep snowboarders die hij al eerder filmde, opnieuw op pad. “In mijn volgende film wil ik echt iets nieuws laten zien. We moeten natuurlijk wel progressie tonen om internationale erkenning te krijgen. En wie weet wachten er in de toekomst dan nog meer mooie filmprijzen op me…”

kunnen wennen aan vuurwerkknallen en onweer. Behalve de vuurwerkCD zijn er verschillende medicijnen, die de gevoelens van angst kunnen verminderen. Het is van belang ruim een maand van te voren te beginnen met de CD-training en/of met de medicatie. Voor advies over de vuurwerk CD en over de juiste toepassing van de medicijnen, bent u dagelijks van harte welkom bij Dierenartspraktijk Abcoude. DAP Abcoude wenst u en uw huisdier een gezond 2014.

Dierenartspraktijk Abcoude Dierenarts: Bert Molenaar, Assistentes: Daniëlle, Jolanda, Anita Holendrecht 33 Abcoude Tel : 0294 281420 E-mail: dap.abcoude@planet.nl www.dapabcoude.nl


14

15 november 2013

Een nieuwe serie artikelen

Transitie Jeugdzorg

tekst pIet VaN buul foto's patrICk Hesse

DE GROENE VENEN

JEUGDZORG

Met ingang van 1 januari 2015 gaat de Jeugdzorg over van de provincies naar de gemeenten. Dat wordt een ingrijpende operatie onder de titel ‘Transitie jeugdzorg’. Ook in De Ronde Venen zijn de voorbereidingen in volle gang. Deze krant is in samenwerking met de gemeente, op zoek naar het hoe en waarom van deze ingrijpende wijzigingen en welke gevolgen dat heeft voor de betrokkenen. We praten met beleidsmakers, met mensen uit de praktijk, met zorgverleners en met mensen die van de jeugdzorg gebruik maken. In deze derde aflevering gaat het om huiswerkbegeleiding.

Angelique Davis, Coördinator Huiswerkcafé

Maryann Pols, Coördinator huiswerkklas VLC

Huiswerkbegeleiding door leeftijdgenoten Veel scholieren en studenten hebben moeite met het maken van huiswerk. Vaak ontbreekt, na een lange dag op school, de motivatie om thuis de studieboeken weer ter hand te nemen. Sommige jongeren vinden het ook lastig om een goede planning te maken. Het komt ook voor dat de thuissituatie zich niet leent om geconcentreerd huiswerk te maken. Daarom heeft de afdeling jongerenwerk van Stichting Tympaan-De Baat het Huiswerkcafé in het leven geroepen. Angelique Davis, coördinator van het Huiswerkcafé, vertelt over de aanpak door Stichting Tympaan-De Baat. Studiebegeleidsters Bianca en Cheyenne praten mee. “Binnen het Jongerenwerk van Tympaan-De Baat hebben wij contact met veel jongeren die studeren,” vertelt Angelique. “Voor veel van hen is het maken van het huiswerk een lastige opgave. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Men vindt het vaak moeilijk om structuur aan te brengen in het studeren. Hoe deel je het huiswerk goed in, hoe moet je het plannen. Motivatie- en concentratieproblemen vormen vaak de basis. Daarbij speelt soms ook de huiselijke situatie een rol. Men heeft thuis niet altijd de mogelijkheid om rustig en geconcentreerd huiswerk te maken. Dit alles was voor ons voldoende reden om een speciale huiswerkbegeleiding op te zetten. We doen dat in de vorm van het Huiswerkcafé. In Mijdrecht is het Huiswerkcafé elke dinsdag van 16.00 tot 17.30 open in de buurtkamer. Op woensdag zitten we van 16.00 tot 17.30 uur in de buurtkamer van Wilnis. We zijn vier weken geleden begonnen. Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Deelname is gratis. Ons Huiswerkcafé is misschien nog niet algemeen bekend. Vandaar dat we bezig zijn met het verspreiden van flyers om de jeugd op deze mogelijkheid te wijzen. Ik

verwacht dat zich na de kerst wel meer mensen gaan melden. Ze hebben dan de eerste rapporten gehad en wanneer de cijfers tegenvallen is dat een extra stimulans om hulp te zoeken bij het maken van huiswerk.”

V.l.n.r. Angelique, Bianca en Cheyenne

Leeftijdgenoten De studiebegeleiding in het Huiswerkcafé wordt verzorgd door jongeren. “Dat is een bewuste keuze,” zegt Angelique. “Bianca en Cheyenne studeren zelf ook nog en kunnen zich heel goed inleven in de huiswerkproblematiek waar onze deelnemers mee worstelen.” Bianca en Cheyenne bevestigen dat. “We zitten op hetzelfde level en wanneer wij aanwijzingen of adviezen geven accepteren ze dat doorgaans makkelijker van ons dan van ouderen. Het gaat meestal om het aanbrengen van structuur in het maken van de opdrachten. Ook ontbreekt vaak de motivatie. Wij stimuleren hen en wanneer dan vervolgens blijkt dat de

resultaten verbeteren dat is dat een extra opsteker. We willen wel stellen dat wij er niet zijn voor bijles. Wanneer dat nodig mocht zijn, kunnen wij er wel voor zorgen dat er iemand bijgehaald wordt die daarmee kan helpen. Wij willen vanuit het jeugdwerk ook proberen de jongeren te helpen met het zoeken van stageplaatsen.” “Het komt ook voor dat er meer aan de hand is, waardoor het studeren moeizaam gaat,” vult Angelique aan. “In zo’n geval kijken we eerst binnen Jongerenwerk of we iets kunnen doen en anders verwijzen we door.” Voor meer info en aanmeldingen kan men een mailtje sturen naar jong@ stdb.nl of kijken op www.veenig.nl.

Bonita en Niels nemen deel aan huiswerkklas VLC

“Het werd tijd voor een andere aanpak”

Niet alleen brugklassers, die nog moeten wennen aan het schoolsysteem van de middelbare school, hebben het soms moeilijk om de juiste aanpak te vinden bij hun studie. Dat bewijzen Bonita Korlas en Niels van Egmond. Bonita zit in Mavo-3 en is vorig jaar blijven zitten. Dat wil ze geen tweede keer meemaken en daarom doet ze nu een beroep op de huiswerkbegeleiding. Niels zit in Havo-5. Hij ging vorig jaar met de hakken over de sloot over. Hij vond het tijd worden voor een andere aanpak en meldde zich ook bij de huiswerkklas. Zowel Bonita als Niels leggen uit dat ze moeite hebben met de motivatie, om na een drukke schooldag meteen thuis weer aan de slag te gaan. “Je wilt dan wel even wat anders. De verleiding is dan groot om de TV of de computer aan te zetten. Je kijkt een filmpje, doet een spelletje of gaat twitteren. Alles is leuker dan huiswerk maken. Thuis ben je ook veel sneller afgeleid of zoek je sneller afleiding. Het grote voordeel van de huiswerkklas is dat je hier dit soort verleidingen niet hebt. Je kunt je dus goed concentreren. En er is altijd wel iemand die je kan helpen, dus je kunt hier meteen met je vragen bij iemand terecht. Wanneer je thuis tegen een probleem op loopt kun je daarmee pas de volgende dag bij iemand te rade gaan. Door hier meteen na schooltijd aan de slag te gaan krijg je ook meer structuur in je aanpak en krijg je meer grip om een goede manier te studeren.” Niels vindt

de deelname aan de huiswerkklas ook wel een goede stok achter de deur. “Het is niet helemaal vrijblijvend. Bij de aanmelding sluit je, samen met je ouders en je men- Bonita en Niels. tor toch een soort overeenkomst. Die moet je dan ook nakomen.” Bonita wijst ook op een andere ervaring. “Je wordt hier ook zelfstandiger. Doordat hier mensen rondlopen, die je helpen en bij wie je met je vragen terecht kunt heb ik geleerd dat je niet met vragen moet blijven zitten. Ik merk van mezelf dat ik inmiddels ook wat makkelijker op een docent af stap wanneer ik iets niet heb begrepen of wanneer ik specifieke vragen heb.”

Gespecialiseerde bureaus Voor leerlingen en hun ouders die ondersteuning zoeken bij het studeren en het maken van huiswerk, zijn er verschillende mogelijkheden. Vanuit de jeugdzorg biedt Stichting Tympaan-De Baat als onderdeel van het jongerenwerk ondersteuning in het Huiswerkcafé. Het Veenlandencollege (VLC) heeft een eigen voorziening in de vorm van de Huiswerkklas. Daarnaast zijn er in de gemeente ook

“We bieden plaats om geconcentreerd te studeren” De toekomst van de jeugd wordt voor een groot deel bepaald door het onderwijs dat hen geboden wordt. Wanneer het gaat om jeugdzorg, ligt hierin een belangrijke taak van de overheid. Van de onderwijsinstellingen mag verwacht worden dat zij er alles aan doen om hun leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden. De scholen beperken zich daarbij niet tot het geven van lessen alleen, maar bieden ook faciliteiten om zo goed mogelijk te kunnen studeren. Bij het Veenlandencollege (VLC) in Mijdrecht heeft men een aparte ruimte ingericht, het Open Leer Centrum (OLC) waar leerlingen ongestoord hun huiswerk kunnen maken. Vanuit dit OLC wordt de Huiswerkklas gecoördineerd. Daarvoor is een apart lokaal beschikbaar. Coördinator is Maryann Pols. Het VLC heeft op dit moment ongeveer veertienhonderd leerlingen. Die komen daar om een diploma te halen voor Mavo Havo of Atheneum. Maar het draait in de visie van de school niet alleen om het diploma. Het gaat er ook om hoe de leerling leert zelfstandig te studeren en daar persoonlijk verantwoordelijk voor te zijn. “De meeste leerlingen slagen daar goed in,” zegt Maryann. “Om rustig en geconcentreerd te werken, kan men ook hier in ons Open Leer Centrum terecht. De leerlingen die het prettig vinden om het huiswerk te maken onder toezicht en begeleiding van vakdocenten of onderwijsassistenten kunnen terecht in de huiswerkklas. De begeleiding bestaat er voornamelijk uit dat we de leerlingen helpen bij de aanpak van de studie. In de praktijk is gebleken dat niet iedereen in staat is om het huiswerk gestructureerd aan te pakken, een goede planning te maken en er systeem in aan te brengen. De begeleiders zijn veelal vakdocenten, die vaak ook wel kunnen helpen bij inhoudelijke vragen over de lesstof. Maar de huiswerkklas verzorgt geen bijlessen. Als dat nodig mocht zijn hebben we daarvoor een aparte voorziening.” Waarom de huiswerkklas? Er kunnen verschillende redenen zijn om aan de huiswerkklas deel te nemen. Maryann: “Soms is het lastig om thuis te studeren omdat er geen plekje in huis is waar je geconcentreerd kunt werken. Af je bent juist wel alleen thuis maar kunt de verleiding niet weerstaan om iets leukers te gaan doen. Er zijn ook leerlingen die moeite hebben met een goede planmatige aanpak van de studie. Of de motivatie ontbreekt en je hebt iemand nodig die er op toe ziet dat je aan de slag gaat.”

commerciële bureaus die zich met leerondersteuning en huiswerkbegeleiding bezighouden. In Abcoude is het bureau Alles Kids actief. Zij verzorgen begeleiding en ondersteuning voor kinderen van de basisschool tot en met de onderbouw van de middelbare school. Eveneens in Abcoude is Abc-huiswerk gevestigd. Hier wordt huiswerkbegeleiding verzorgd in de exacte bètavakken en in de moderne talen. Men kan er ook bijles krijgen

Maryann Pols Afspraken Deelname aan de huiswerkklas geschiedt op vrijwillige basis. “De aanmelding, met daarbij de persoonlijke gegevens, de dagen waarop men deelneemt en eventuele bijzondere aandachtspunten worden vastgelegd in een formulier dat getekend wordt door de leerling, de ouders en de mentor. Daarmee worden ook een paar gedragscodes vastgelegd waar de leerling zich aan moet houden. We zien er ook op toe dat de leerling zijn afspraken nakomt. Blijft hij weg dan melden we dat aan de mentor. Indien nodig neemt die dan weer contact op met de ouders. Het is dus een gezamenlijke inspanning om de leerling te ondersteunen.” Indien gedurende de begeleiding het vermoeden rijst dat concentratieproblemen van een leerling wellicht een diepere oorzaak hebben, dan is er bij het VLC een mogelijkheid om daar aandacht aan te besteden. Maryann: “Het kan zijn dat er problemen in de familiale sfeer zijn. of dat het kind wordt gepest. De school beschikt over speciale vertrouwenspersonen die dan kunnen worden ingeschakeld. We doen er alles aan om het verblijf van de leerlingen op school tot een succes te maken. Zijn er problemen dan laten we dat de ouders en de mentor weten. Maar ook als het goed gaat rapporteren we dat.”

in alle bètavakken. In Mijdrecht zit Diamant Huiswerkbegeleiding. De aanpak is er op gericht de leerlingen structuur te geven in de organisatie van hun huiswerk. Meer informatie over deze en andere bureaus is te vinden op internet.

Voor meer informatie over Alles Kids Abcoude: www.bijlesabcoude.nl Abc Huiswerk: www.abc-huiswerk.nl Diamant Huiswerkbegeleiding: www.diamant-huiswerkbegeleiding.nl.


DE GROENE VENEN

15 november 2013

15

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling foto's patrICk Hesse

Lexus IS300h

Perplexus Dat Japanners wel eens verrassend uit de hoek kunnen komen weten we al langer. De ene keer maken ze een saaie auto, het andere moment komen ze met de meeste futuristische automobielen. Waar Lexus een tijd lang wat saaiere modellen maakte, durven de Japanners het nu écht aan en komen ze met de meest bizarre creaties. Waaronder deze IS300h, waarmee ze het de Mercedes-Benz C-Klasse, Audi A4 en BMW 3-Serie moeilijk maken. Laten we beginnen met het design. Wat mij betreft een schot in de roos. Want de talloze scherpe lijnen van deze IS geven de auto snelheid mee. Met de wat dikkere wielkasten toont de IS een en al potentie. Zo komt de normale IS300h al heel sportief over. Echter is deze IS300h voorzien van het F-Sportpakket. En die zorgt er met een speciale vooren achterbumper en dikke velgen voor dat de IS er nóg stoerder uit ziet. Aan de achterkant vind je geen dikke uitlaatpijpen, want onderhuids is deze IS helemaal niet zo sportief als deze oogt. De IS is namelijk voorzien van een elektro- en een benzinemotor. De 2.5 viercilinder benzinemotor en de 105 Kw elektromotoren leveren een gecombineerd vermogen van 223 pk. Dat is op zich niet heel spectaculair, ware het niet dat de elektromotor voor heel veel koppel zorgt, dat meteen beschikbaar is bij het indrukken van het gaspedaal. Jammer genoeg is dat weinig spectaculair, want je mist dan toch stiekem een dikke V6 of V8 roffel. Maar, daar heeft Lexus wat opgevonden. We waren al bekend met sound-engineering,

waarbij de ingenieurs veel aandacht besteden aan het uitlaat-geluid van een auto. Bijvoorbeeld door een klep in te bouwen die je open of dicht kunt zetten, waardoor er nog meer herrie uitkomt. Bij Lexus heb je echter de beschikking over een volumeknop. Hiermee wordt motorgeluid over de speakers nagebootst, waardoor je het idee hebt dat je een echte donkere brul onder het vooronder hoort. Goed bedacht en eerlijk gezegd vind ik het het autorijden in deze Lexus nog leuker maken. Al weet je dat het 100% fake is. Overigens, merken als Audi en BMW faken het motorgeluid al langer door dit te manipuleren over de speakers van het audiosysteem. Schakelen gaat in de IS300h met een CVT automatische transmissie. Niet mijn favoriet, al vond ik het systeem in de grote Lexus GS al wat fijner, maar in de IS300h vind ik het bijna top. Je kunt zelf schakelen met flippers aan het stuur, maar uit zichzelf schakelt het systeem ook fijn. Kenmerk van de CVT is dat bij het vloeren van het gaspedaal de motor gaat loeien, totdat je snelheid hebt gemaakt. Door het beschikbare vermogen van de IS, heeft Lexus een paar stappen

ingebouwd, waardoor de motor niet heel hard gaat loeien en als de auto op de bijbehorende snelheid is, de CVT een nieuwe verhouding kiest, waardoor de automaat al meer op een reguliere automaat lijkt. In je handen heb je een dik sportstuur dat superfijn aanvoelt en goede feedback geeft. En ondanks het pittige gewicht (1.595 kilo, vanwege de accu's bijna 200 kilo meer dan een BMW 3-Serie) kun je met de IS keihard knallen door een bocht. In het interieur vind je normaliter twee klokken, echter in de F-Sport vind je de toerenteller uit de LF-A supersportwagen. In de LF-A is gekozen voor een digitale toerenteller, omdat de wijzer van een analoge toerenteller de snelheid waarmee het toerenniveau wisselt niet bij kan houden van de V10 motor. Deze digitale toerenteller zien we nu dus ook in de IS, waarbij het systeem op het schakelmoment even een blauw pijltje laat zien om aan te tonen waar je geschakeld hebt. Verder is het interieur voorzien van alle luxe. Fijne lederen bekleding, Mark Levinson audiosysteem (wow!), gekoelde en verwarmde stoelen, groot navigatiescherm en

Lexus IS300h Gereden versie: Lexus IS300h F-Sport Vermogen: 223 pk (gecombineerd) 0-100: 8,4 s Top: 200 km/u

een zeer futuristisch dashboard. Al vind ik dat laatste iets té futuristisch. Ik vind dat Lexus mooiere interieurs heeft afgeleverd, maar functioneel is dit dashboard wel. Daarbij kun je de navigatie bedienen met stemherkenning, maar ook door middel van een muis. Als je naar de stad rijdt verzamelt het systeem informatie via internet en laat het bijvoorbeeld zien hoeveel plekken er nog vrij zijn in

Gemiddeld verbruik: 1 op 21,3 / 4,7 l/100km Prijs gereden model: € 45.590,Alternatieven: Audi A4, BMW 3-Serie, Infiniti Q50, Mercedes-Benz C-Klasse, Volvo S60

een parkeergarage, waar de files staan, waar goede restaurants zijn, etcetera. Het zijn de details die deze auto tot een fijne luxe auto maken. Bij het achteruitrijden zakt zelfs de zonwering voor de achterruit, de spiegels richten zich op de stoepranden en het navigatiescherm toont de hulplijnen. De IS300h is te krijgen vanaf € 36.990,-. Hierover betaal je slechts € 500,- BPM of 20% bijtelling. Interessant dus voor de leaserijder. In de gereden uitvoering kost de IS300h € 45.590,-. Een fiks prijskaartje, maar je krijgt daarvoor heel veel auto, heel veel techniek en heel veel luxe. En, in deze uitvoering, heel veel bekijks en positieve reacties.

Lexus Amsterdam Pieter Braaijweg 8 1099 DG Amsterdam Telefoon: 020-5996407 Website: www.lexus-amsterdam.nl

EKO-tellingen: PLUS beste Fairtrade supermarktketen en winnaar EKO-Award Voor het derde jaar op rij komt PLUS als beste Fairtrade supermarktketen uit de EKO-tellingen van Milieudefensie. Daarnaast heeft PLUS ook nog eens de EKO-Award gewonnen voor de supermarkt met het grootste aanbod aan biologische producten. PLUS heeft van alle retailers verreweg het grootste aanbod aan Fairtrade producten. Met gemiddeld 113 Fairtrade producten en een voorsprong van 36 producten op de nummer twee is PLUS overtuigend winnaar. Ook dit jaar laat PLUS weer een groei zien in het Fairtrade aanbod met 11 nieuwe producten. In 2010 begon PLUS als eerste supermarkt met de verkoop van uitsluitend Fairtrade bananen. Sindsdien heeft PLUS ook de over-

stap gemaakt op 100% Fairtrade huismerk koffie, thee en chocoladerepen, ananassen en rozen. Winnaar EKO-Award PLUS Arnhemseweg Amersfoort is met ruime voorsprong winnaar van de EKO-Award 2013. Deze PLUS supermarkt heeft het grootste aanbod aan biologische producten in Nederland: wel 1.215 producten met een EKO-keurmerk, 87 producten meer dan nummer

twee. In totaal staat PLUS maar liefst vijf keer genoteerd in de top 10. Gemiddeld zijn er in een PLUS supermarkt 342 biologische producten te vinden. Ongemerkt meer verantwoorde boodschappen doen Ernst Koot: “Wij streven naar een kwalitatief goed en veilig assortiment met, waar mogelijk, toegevoegde waarde op het gebied van eerlijke handel, duurzame productie en dierenwelzijn. Bij steeds meer producten gaan we volledig over op een verantwoord alternatief voor dezelfde prijs. Daarbij schrappen we zelf het minder verantwoorde alternatief uit het assortiment. Als consument doe je zo ongemerkt veel verantwoorde boodschappen bij PLUS Koot.” Niet alleen zijn de

huismerk koffie, thee en chocoladerepen, ananassen en rozen 100% Fairtrade. Ook zijn alle eieren in het schap vrije uitloopeieren. Veel huismerk zuivel is weidemelk of gemaakt van weidemelk. De Hollandse Beter Leven kip en al het kalfsvlees hebben het Beter Leven kenmerk. Eind 2013 is dit ook het geval voor al het varkensvlees. Kortom: PLUS wordt steeds groener.

De slager van Plus Koot heeft een breed assortiment Biologisch vlees én vlees met een Beter Leven kenmerk.


16

15 november 2013

Ons kantoor in Abcoude

DE GROENE VENEN

sluit op 31 december 2013.

Andere tijden, andere dienstverlening Uw bankzaken kunt u regelen op het moment dat het u uitkomt. Waar en wanneer u dat wilt. Via internet, telefoon of e-mail. Op afspraak: op één van onze kantoren of met onze seniorenadviseur. De geld- en sealbagautomaat houden we aan op deze locatie.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/amstelenvecht Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

13.0753 opm Advertenties sluiting kantoren 265x390mm abcoude.indd 1

28-10-13 10:15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.