De Groene Venen 15-11-2019

Page 1

DE GR ENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

JAARGANG 23 - WEEK 46 – 15 NOVEMBER 2019

TE KOOP

Hofland 150 Mijdrecht Vraagprijs € 645.000,- k.k.

Open huis as zaterdag 10.30-12.00 uur

TE

KO O

P

Demmerik 17 te Vinkeveen Vraagprijs € 550.000,-

Tel. 0297 - 212 987 vidamakelaars.nl

Hofland 19 Mijdrecht • 0297 - 283 375 info@ruijgrok.nl • www.ruijgrok.nl

Toyota C-HR

1.8 Automaat Hybrid Power

Opknapbeurt en natuurspeelelementen voor Burgemeester Haitsmapark

VOORVERKOOP GESTART

Uw Ford specialist in de regio De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

Een bijzondere actie van buurtbewoners. Anja Millenaar en Monique Kemper, wonend aan het Burg. Haitsmapark (Hofland Noord) in Mijdrecht, vonden dat het park wel een opknapbeurt kan gebruiken. En Marleen van de Kraats wilde graag natuurspeelelementen in het park, zodat de kinderen uit de buurt uitgedaagd worden meer buiten te spelen. Beide initiatieven zijn door de gemeente omarmd en samen met de bewoners is een plan opgesteld. De initiatiefnemers hebben een enquête uitgezet onder de aanwonenden van het park. Voor de natuurspeelelementen (een apentouw, wilgentunnel en stappaaltjes) hebben zij een draagvlakonderzoek gedaan en subsidie aangevraagd via Groen doet goed. Ook kregen zij ondersteuning van het NME en Tympaan-De Baat. Wethouder Kiki Hagen (Groen) vindt het mooi dat het initiatief vanuit de bewoners kwam, en dat de plannen voor een toekomstbestendig park samen met bewoners gemaakt zijn. Samen met een groep bewoners gaf zij deze donderdag het startsein voor de werkzaamheden. Die duren tot uiterlijk februari 2020. foto arthur van der kooij

NU met €3.900 Ultimate Voordeel

Kom langs voor een proefrit! Toyota Van Ekris Industrieweg 48 - Mijdrecht

Feesten

Sinterklaasintochten in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen Op zaterdag 16 november worden Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomd op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Om 13.30 uur begint het feest. Burgemeester Divendal zal ook dit jaar persoonlijk de Sint verwelkomen in Mijdrecht. In Wilnis is er vanaf 15.30 uur een groot feest in Dorpscentrum De Willisstee, met als hoogtepunt de komst van Sinterklaas. Om 17 uur komt de Goedheiligman aan in Vinkeveen, waar ongetwijfeld veel kinderen de aankomst bij de zeilschool aan de Herenweg 144 komen bijwonen. De kinderen in Amstelhoek, Baambrugge, Abcoude en De Hoef moeten nog een weekje langer geduld hebben. De Sint kan nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. In Amstelhoek arriveert Sinterklaas op vrijdagavond 22 november, in de andere dorpskernen op zaterdag 23 november.

DJ’s, VJ’s etc Shows Evenementen MOONLIGHT PRODUCTIONS Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38

www.moonlightproductions.nl

Herenweg 47 te Vinkeveen Vraagprijs € 698.000,- k.k. Her e Woo nhuis no 217 pp. m²

Te koop!

Jonge mensen in de techniek P15

De nieuwe Kip Corner in Mijdrecht P17

Kijk voor meer info over deze woning op

www.korvermakelaars.nl


2

15 NOVEMBER 2019

DE GROENE VENEN

Hofje Hofland Mijdrecht

Koopsom vanaf € 490.000,- v.o.n.

Verkoop gestart!

Iets meer geluk in de regio


DE GROENE VENEN

15 NOVEMBER 2019

Herontwikkeling Twistvliedschool:

50 starterswoningen unieke kans voor Mijdrecht Op de locatie van de voormalige Twistvliedschool komen maximaal 50 starterswoningen. Het college van B & W stemde deze week ingestemd met een voorstel hiertoe, dat tot stand kwam in samenspraak met omwonenden. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de grote vraag naar dit type woningen, zoals onlangs bleek uit een woonruimtebehoefteonderzoek.

LUISTERVINK

Daar was laatst een auto loos De maximumsnelheid in Nederland gaat omlaag naar 100 kilometer per uur. Ook op plekken waar nu nog 130 gereden mag worden, mag voortaan alleen nog 's nachts harder gereden worden. Voor ons Rondeveners verandert er dus niet zoveel. Je moet je al een aardig eind buiten de regio begeven om een stuk snelweg te vinden waar je 130 mag. Niettemin ging bij gemeente De Ronde Venen meteen de vlag uit over de aangekondigde snelheidsbeperking. Een blije duurzaamheidswethouder haastte zich te verklaren dat onze gemeente zich al heel lang sterk maakt voor die 100 kilometer per uur op de A2 en blij te zijn dat Den Haag dat nu ook inziet. Niet alleen voor de A2 maar voor heel Nederland. Waar we samen met de buren uit Stichtse Vecht een tijdrovend –en neem van mij aan kostbaar– juridisch gevecht tot aan de Raad van State hebben gevoerd, blijkt nu op één regenachtige middag geregeld te kunnen worden. Waar een wil is, is een ... weg. Dit keer is er een goed doel aan gekoppeld: door de snelheidsbeperking ontstaat ruimte om stilgelegde bouwprojecten weer aan te zwengelen. Zo kan de woning- en wegenbouw het komende jaar doorgaan en is ook de werkgelegenheid gered. Rijkswaterstaat nam deze week alvast een voorzet door aan te kondigen dat door de kabinetsmaatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen, zeven grote infrastructurele projecten alsnog kunnen doorgaan, waaronder de verbreding van de Ring Utrecht bij Amelisweerd. We gaan dus collectief langzamer rijden om te zorgen dat er wegen komen zodat we meer auto's kunnen laten rijden die stikstof uitstoten. Snapt u hem nog? Overigens lieten de drie Randstadprovincies inmiddels weten dat de snelheidsmaatregel onvoldoende winst oplevert om de bouw in die regio te reanimeren.

Het gebouw van de Twistvliedschool aan de Kwikstaart in Mijdrecht staat sinds 2010 leeg. In samenspraak met omwonenden is een aantal scenario’s de revu gepasseerd. Het voorstel is om een appartementencomplex met drie bouwlagen te realiseren. De oppervlakte van de woningen is ca. 45 m2. Minimaal 30% van de appartementen valt in de sociale huursector. Voor de koopwoningen geldt een maximumprijs van 160.000 euro. Wethouder Rein Kroon: “Ik ben blij dat we op de

Twistvliedlocatie de mogelijkheid hebben om tegemoet te komen aan de grote vraag naar starterswoningen. We vinden het belangrijk dat we jonge mensen hiermee een betaalbare mogelijkheid bieden om in onze gemeente te blijven wonen.” Nota van uitgangspunten Het voorstel voor de herontwikkeling is vastgelegd in een nota van uitgangspunten. Daarin

Kortom: er valt dus ook het nodige te halen bij een sloopregeling om al die vervuilende oude barrels snel weg te krijgen. Voor dat het zover is, vrees ik dat ons nog een hoop autoloze zondagen te wachten staan. Trouwens, was die Grand Prix in Zandvoort niet ook op een zondag?

Adje Interim

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

staat dat de ontsluiting van het appartementencomplex aan het parkeerterrein van de Grutto komt en dat er wordt gestreefd naar de aanleg van een gecombineerd fiets-/voetpad richting het dorpscentrum. Parkeergelegenheid voor de nieuwe bewoners is bij het complex, zodat er geen extra parkeerdruk is voor de omliggende straten. Een nadrukkelijke wens van de omwonenden was verder het behoud van de speelvoorziening. Deze wordt verplaatst naar het grasveld aan de noordwestzijde van de Twistvliedlocatie. De gemeenteraad bespreekt de nota in de raadsvergadering van 17 december 2019. De planning is om in januari 2020 de verkoopprocedure van de locatie te starten. Projectontwikkelaars kunnen een voorstel indienen dat voldoet aan de uitgangspunten die de raad heeft vastgesteld.

Vaak is er sprake van geldproblemen. Dan kijken we wat wij kunnen doen of dat we doorverwijzen naar de afdeling schuldsanering van de gemeente of naar Tympaan/De Baat. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat men binnen maximaal drie jaar de zaken thuis weer op orde heeft.”

Voedselbank DRV start in Mijdrecht met supermarktmodel

Cliënten kunnen zelf kiezen wat ze nodig hebben Dit weekeinde is het dan zover. De verhuizing van de Voedselbank in Mijdrecht naar de nieuwe locatie in de Trekvogel krijgt zijn beslag. Vanaf maandag 18 november kunnen de cliënten daar terecht. De verhuizing is door de Voedselbank aangegrepen om een nieuw uitgiftesysteem te introduceren. “Tot nu toe bepaalden wij welke producten men mee naar huis kreeg. Onze vrijwilligers vulden wekelijks de kratten met producten. Dat was voor iedereen hetzelfde en daar zaten uiteraard ook wel dingen bij waarvoor men liever iets anders had gehad. Eetgewoonten en voorkeuren verschillen nu eenmaal per gezin. In het nieuwe systeem kunnen mensen zelf bepalen wat ze denken nodig te hebben. tekst piet van buul

Dan kwam deze week ook de openbaring dat een diesel uit 1999 zes keer zoveel stikstof uitspuwt dan een moderne diesel. In vergelijking met een benzineauto is die oude diesel zelfs bijna tien keer zo smerig. Op papier dan, hè. Want uit de ‘sjoemelaffaire’ bleek dat de werkelijke uitstoot van diesels vaak nog veel hoger ligt. Een vervoersdeskundige van de TU Delft rekende lezers van het AD voor dat bij personenauto's 35 procent van de stikstofuitstoot en maar liefst 50 procent van het fijnstof afkomstig is van auto's met bouwjaar 2004 of ouder (benzine én dieselmotoren). En dat terwijl die oude bakken maar 17 procent van het wagenpark uitmaken. Bij bestelbusjes, veelal diesels, is het niet veel anders. De oude exemplaren veroorzaken 20 procent van de stikstofuitstoot en 50 procent van het fijnstof van alle bestelbusjes.

3

Het begon ooit met een uitgiftepunt in een halletje bij Karwei. In de Hoeksteen kon de Voedselbank uitgroeien naar drie lokalen en de centrale hal. In de Trekvogel staan er maar liefst vier lokalen ter beschikking. “Dat is een enorme verbetering,” stelt secretaris Arie van Bergen vast. “We hebben nu vier afsluitbare lokalen, twee magazijnruimten met koel- en vriesapparatuur, een ruimte voor de kledingbank en een ruimte voor de uitgifte. En de nieuwe behuizing bood ons ook de gelegenheid om over te stappen naar het supermarktsysteem, dat inmiddels al bij twintig procent van de Voedselbanken in Nederland wordt toegepast. Het heeft een aantal grote voordelen. Op de eerste plaats draagt het bij aan het gevoel van eigenwaarde van onze cliënten. In plaats van af te moeten wachten wat hen wordt toebedeeld, kunnen ze nu zelf kiezen uit het aanbod en bepalen wat ze nodig hebben. Voor onze vrijwilligers betekent dat niet langer het vullen van ruim honderd kratten. Zij zorgen nu dat de voorraad op de rekken en in de schappen wordt bijgevuld.” Criteria Er zijn in ons land inmiddels 168 voedselbanken. Die zijn allemaal zelfstandig en hebben zich ver-

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

enigd in Voedselbanken Nederland. “Daar stemmen we tal van zaken met elkaar af,” zegt voorzitter Kees Schouten. “Maar uiteindelijk bepalen we ons eigen beleid. Wij helpen in De Ronde Venen op dit moment 119 huishoudens. Dat zijn in totaal ongeveer 300 personen. Die bedienen we vanuit drie uitgiftepunten: de Trekvogel in Mijdrecht, de Broedplaats in Vinkeveen en Angstelborgh in Abcoude. We werken volgens normen van het Nibud. Daar hebben ze uitgerekend wat een gemiddeld gezin per dag nodig heeft. Wij leveren etenswaren waar ze drie dagen mee vooruit kunnen. De overige vier dagen moeten ze voor zichzelf zorgen.” Om voor hulp van de Voedselbank in aanmerking te komen moet men aan bepaalde criteria voldoen. Bestuurslid Karin Schrama: “wanneer mensen ons benaderen dan betekent dat dat ze honger hebben. We komen dan direct in actie en mensen kunnen dan twee weken bij ons terecht. Pas daarna gaan we met ze praten en bekijken hoe de situatie is en of men voor hulp in aanmerking komt. Dat aanmelden kan tegenwoordig makkelijk via een knop op de site van de Voedselbank (kijk op: voedselbankderondevenen.nl. Onze hulp gaat soms verder dan alleen het verstrekken van voedsel en kleding.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Het supermarktmodel Karin Schrama legt uit hoe het werkt. “We verstrekken basisproducten waar je een maaltijd van kunt maken. Dan hebben we het over de versproducten zoals groente, zuivel en vlees, aangevuld met houdbare producten. In de supermarkt gaan we met een puntensysteem werken. De versproducten vallen daarbuiten. Die horen bij het basispakket. Voor de droge kruidenierswaren krijgt men, afhankelijk van de grootte en de samenstelling van het gezin een bepaald aantal punten toegewezen, die men dan kan besteden. Elk product is dan één punt waard. We gaan met dit systeem in Mijdrecht van start. Op termijn willen we dat ook toepassen voor Vinkeveen en Abcoude. Maar daarvoor willen we dan een soort rijdende winkel inzetten. Uiteraard gaat alles op basis van beschikbaarheid. Dat lukt tot nu toe redelijk. Groente en fruit halen we bij het centrale magazijn van Lidl in Waddinxveen. Verder worden we door alle supermarkten in De Ronde Venen van voedseloverschotten voorzien. Soms is er een speciaal aanbod. En scholen zetten soms speciale acties op. Ook vanuit de kerken krijgen we veel steun alsmede van particulieren. Het komt ook voor dat we spullen uitwisselen of grote partijen met elkaar verdelen tussen de voedselbanken in de omgeving. Soms kopen we zelf in.” De uitgiftedagen In Mijdrecht is de winkel elke donderdag open van 13-19 uur. Men wordt daarvoor in groepjes uitgenodigd zodat lange wachttijden vermeden worden. Op maandag is er nog een mogelijkheid, maar dan is er alleen brood, groente en vlees. En eens per maand kan men terecht voor kleding. Vrijwilligers Er zijn momenteel in totaal 80 vrijwilligers actief bij de Voedselbank De Ronde Venen. Arie: “Maar enthousiaste mensen zijn altijd welkom. We zoeken vooral mensen die een coördinerende taak op zich willen nemen en daarmee de verantwoordelijkheid nemen voor het aansturen van vrijwilligers voor bepaalde activiteiten.” En over enige tijd loopt het statutaire mandaat van de voorzitter en de secretaris af. De aanmelding van kandidaten staat open.

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2019 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.


4

15 NOVEMBER 2019

Kinderen van de Julianaschool klussen voor kinderen in Oeganda

Kort nieuws Mijdrecht

De Wegwijzer over kiezen voor God Zondag 17 november leidt ds. P.A.C. Boom uit Boskoop de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. Je moet kiezen voor God! Dat wordt vaak tegen mensen gezegd, of mensen zeggen het van zichzelf, ik heb gekozen om God te volgen. God is een heilige God en kan het volk Israël die belofte om voor God te kiezen wel waarmaken? God vraagt ons om een keuze, maar daarbij mogen we weten dat we niet op onszelf terug hoeven te vallen. Om 17 uur leidt ds. P.G. Oskamp van de Hervormde gemeente in Waverveen de dienst. De Schriftlezing is Lukas 10: 25-37 en Galaten 5:22 - 6:10. In het laatste gedeelte roept Paulus de gemeente van Galatië op om goed te doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Belangstellenden zijn welkom in de diensten op Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

Vinkeveen

Gedenken in Morgenster-kerk

Op dinsdagavond 19 november en zaterdagmiddag 23 november staat de kerk aan de Herenweg 253 in Vinkeveen open om naar binnen te lopen. We gedenken op zondag 24 november, de laatste zondag voor Advent, de mensen die gestorven zijn. Om ruimte te geven aan het herinneren van overledenen, of bij wat er om ons heen in de wereld is gebeurd in het afgelopen jaar, is de kerk open voor een ieder die daar behoefte aan heeft. In de kerkzaal klinkt zachte Taizé-muziek. De paaskaars brandt en er zijn kaarsjes voor persoonlijke herinnering. Voor bezoekers ligt een klein boekje klaar met korte gedichten, gebeden en liederen die steun kunnen geven bij rouwverwerking. Voelt u zich welkom op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur en op zaterdagmiddag tussen 14.30 en 16.30 uur.

Mijdrecht

Engelen in de Janskerk

Aanstaande zondag 17 november om 10 uur is er in de Janskerk weer een zogenoemde kunst- en-kerkdienst. ds. Elise Jansen gaat voor en Wim de Penning (orgel en piano), het jongerenkoor “Inspire” en Suzanne Arends (dwarsfluit) verlenen muzikale medewerking. Thema: “Engelen, wat heb ik daarmee?” Kerkleden hebben dit thema uitgewerkt in muziek, teksten, gedichten, schilderijen, iconen en beeldhouwwerk. Deze uitingen zijn tijdens de dienst te ervaren en na de dienst te bekijken. Na de dienst is er uiteraard koffie en daarna verrast Pieter Boersma geïnteresseerden nog op een bijzondere presentatie van het thema. Kom kijken en luisteren, want kunst is altijd verrassend. Kunst in de kerk zeker. ’s Avonds om 19 uur is er, eveneens in de Janskerk, Songs of Praise, dit keer onder de bezielende leiding van Anita en Mirjam Vos.

DE GROENE VENEN

De afgelopen weken hebben kinderen van de Julianaschool in Wilnis zich ingezet om geld op te halen door middel van klusjes voor kinderen in Oeganda. Joanne Kwint, mede-oprichtster van Stichting The Pearls of Africa, kwam langs op school om een presentatie te geven over wat de verschillen zijn, als je als kind opgroeit in Oeganda of in Nederland. Stichting The Pearls of Africa biedt kansarme kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan. De kinderen kregen een klus-

kaart mee naar huis. Enthousiast gingen ze aan slag met honden uitlaten, auto’s wassen, was opvouwen, schapen tellen, afwassen e.d. Afgelopen week mocht Joanne Kwint de kinderen bedanken voor hun inzet en een cheque in ontvangst nemen met het fantastische bedrag van 2.335,65, de opbrengst van alle klusjes en 3 collectes die opgehaald zijn tijdens de scholenkerkdiensten. Een groot succes, want van dit bedrag kunnen 7 kinderen in Oeganda 3 jaar lang naar school!

Toneelvereniging ‘De Opregte Amateur’

Ja Zuster, Nee Zuster groot succes Dat de verwachtingen hoog gespannen waren voor de jubileumvoorstelling van toneelvereniging ‘De Opregte Amateur’, bleek al uit de run op de kaartjes in de voorverkoop. Met twee compleet uitverkochte voorstellingen en een matinee, waarbij de zaal ook bomvol zat, bereikte de club een record van meer dan 650 toeschouwers. Met alle spelers actief, een muzikale begeleiding, een eigen choreografie trok de Hoefse toneelvereniging dan ook alle registers open en trakteerde de aanwezigen op een maar liefst bijna drie uur durende wervelende voorstelling van de bekende musical Ja Zuster, Nee Zuster. Op een aantal van de liedjes was door Joey Bakker een eigen choreografie gemaakt, die qua bewegingen goed aansloot bij de inhoud, zodat er ook dansacts waren op het podium. Een primeur voor de acteurs, die dan ook al vanaf januari getraind hadden. Het publiek zong

Wetenschap en techniek op de Piusschool Op de Piusschool in Abcoude heeft de jaarlijkse W&T Week plaatsgevonden. Het startsein werd gegeven door ‘Mad Science’, die voor de gehele school een spetterende openingsshow gaf, met mysterieuze proefjes. Een week lang is in alle groepen extra aandacht besteed aan Wetenschap en Techniek. Van groep 1 tot en met groep 8 hebben de kinderen kennis kunnen maken met verschil-

de bekende strofen van de maar liefst 20 liedjes uit volle borst mee (de competitie van de meeste decibellen werd door het vrijdagavondpubliek gewonnen). Het verhaal van het rusthuis van Zuster Klivia draaide zoals bekend om twee thema’s: de pogingen van buurman Boordevol om de inwoners het huis uit te zetten en de ‘bekering’ van inbreker Gerrit. Driemaal een staande ovatie was de terechte beloning voor De Opregte Amateur, de vereniging uit het kleine De Hoef die in staat is tot grote hoogten te kunnen groeien. De eindregie was in handen van Carel Nieber, die met dit hoogtepunt zijn regieperiode bij De Opregte Amateur afsloot. De 45-jarige toneelvereniging had een groep van de Zonnebloem afdeling Mijdrecht uitgenodigd om de voorstelling bij te wonen. Een gebaar dat bijzonder werd gewaardeerd. Ook zij hebben genoten van de voorstelling!

Succesvol open muziekpodium Vrijdag 8 november was er weer open podium in het Dorpshuis “De Vijf Bogen” in Baambrugge. Vooral de jonge talenten blonken uit met muziekgenres van Klassiek tot hard (rock). Vanaf 17.00 uur werd er muziek gespeeld.

Het was al weer de achtste editie van het open podium waar ook dit keer weer het leerlingenorkest van de Abcouder Harmonie aan meedeed. Samenzang Van koor ‘De Blonde Lokken’ met zeemanskoor “Ahoy” zorgde voor gezellige meezingers waar het publiek dan ook gezellig gehoor aan gaf. foto's fem van duuren

lende disciplines, zoals ontwerpen, bouwen, experimenteren en programmeren. Van elektriciteit circuits, tot allerlei proefjes met huis tuin en keuken voorwerpen. Door de landelijke stakingsdag kon vorige week de excursie van groep 7 en 8 naar de techniek driedaagse helaas niet doorgaan. Maar veel kinderen zijn er op die dag wel met hun ouders geweest. Groep 5 bracht een bezoek aan Nemo. Het enthousiasme bij de kinderen, maar ook bij de leerkrachten was enorm groot. Volgend jaar weer!

‘BABS’ Rein Kroon sluit eerste huwelijk Wethouder Rein Kroon heeft afgelopen vrijdag zijn eerste huwelijksvoltrekking gesloten als BABS, Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Samen met drie collega's uit De Ronde Venen werd hij begin oktober beëdigd in dit ambt door de Rechtbank Utrecht en nu kwam hij voor het eerst in actie als trouwambtenaar. Floor Groenedijk (bekend van de Kringkoop) trouwde zijn Lenie in het gemeentehuis van Mijdrecht. Hulde aan het bruidspaar! foto patrick hesse


DE GROENE VENEN

15 NOVEMBER 2019

5

A.s. zondag: De Ronde Venen Marathon Ruim 1.000 deelnemers verschijnen aanstaande zondag aan de start van de derde Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon, die alle dorpskernen met elkaar verbindt. De Ronde Venen Marathon bestaat eigenlijk uit vier marathons. De Hafkamp Groenewegen Marathon, de SC Johnson Duo-Marathon (afwisselend fietsen en lopen met 2 deelnemers) en de M's Fitness 10 km loop. Nieuw dit jaar is de Mini-Marathon voor kinderen over 2 afstanden: 600 meter voor kids t/m 7 jaar en 1.200 meter voor kinderen van 8 /tm 12 jaar (zie ook het artikel op pagina 14). Start en finish zijn in Abcoude bij Café-

Restaurant De Eendracht. In verband met de drukte is het inschrijven en ophalen van startnummers voor de 10 km loop verplaatst naar Hoogstraat 12 in Abcoude, op 150 meter van de Eendracht. Wie niet deelneemt wordt wel van harte uitgenodigd om te komen aanmoedigen langs het parcours. Op de kaart op pagina 11 van deze krant zie je de route en de verwachte doorlooptijden op de verschillende locaties. Kijken kan ook bij bijvoorbeeld het Spoorhuis in Vinkeveen, waar ook deze editie weer een ‘frispost’ voor de lopers is. www.derondevenenmarathon.nl

Sportieve kanjers van Soos De Cirkel Bij Soos De Cirkel gaat het niet alleen om spelletjes doen, knutselen, muziek maken, gezellig samen zijn. Ook sport is een belangrijk onderdeel, bijvoorbeeld hardlopen. Maar liefst negen kanjers hebben meegedaan aan de Zilveren Turfloop vorige week. Het ging fantastisch, de weersomstandigheden waren prima en iedereen heeft een geweldige tijd gelopen. Iedereen was moe maar voldaan. Maar niet alleen buiten, ook binnen wordt er gesport en gestreden op een paar vierkante meter. Wekelijks staan er twee dartborden klaar voor de zware competitie die het hele seizoen

gespeeld wordt. En er lopen heel wat Van Gerwens en Van Barnevelds rond bij de Soos. De dartborden worden zo vaak gebruikt dat ze echt aan vervanging toe waren. En hoe leuk is het? Jhon en Yuri Cornelissen, de eigenaren van Dartwinkel Mijdrecht, kwamen vorige week langs op de Soosavond om twee nieuwe schitterende dartborden te schenken. Daar waren de fanatieke darters hartstikke blij mee! Zo kunnen ze weer een paar competities vooruit. Jhon en Yuri van Dartwinkel Mijdrecht, hartelijk dank! www.soosdecirkel.nl

GroenWest brengt huurders een bijzonder cadeau In de maand november gaat GroenWest bij al haar huurders langs om ze een bijzonder cadeau te brengen. Twee teams gaan deur-aan-deur de cadeautjes aan alle huurders overhandigen. ‘We willen onze huurders een cadeau geven dat lang meegaat en waar ze écht iets aan hebben’, aldus Karin Verdooren, directeur-bestuurder bij GroenWest, dat dit jaar het 100-jarig bestaan viert. GroenWest heeft gekozen voor een bijzonder en duurzaam cadeau, waar huurders lang van kunnen genieten. In vier weken bij 12.277 huurders langs is een enorme klus. Op maandag 4 november gingen de teams voor het eerst op pad in Abcoude en Montfoort. De overige gebieden volgen in de weken daarna. Op 30 november is 's ochtends Vinkeveen aan de beurt en diezelfde middag kunnen huurders in Mijdrecht hun cadeautje verwachten.

Huurders die niet thuis zijn, ontvangen een niet-thuiskaartje. Op dit kaartje staan een aantal buurthuizen waar huurders hun cadeautje op kunnen halen. Deze buurthuizen openen op een aantal zaterdagen hun deuren om de huurders van GroenWest te ontvangen, en ze het cadeautje te overhandigen. Indien huurders ook niet op zaterdag kunnen, dan ligt het cadeautje bij GroenWest op kantoor, Oslolaan 2 in Woerden.

Kort nieuws Amstelhoek

Sint in Amstelhoek Vrijdag 22 november komt Sinterklaas met de boot naar Amstelhoek. Rond 19 uur vertrekt de stoet vanaf het Buurthuis (Engellaan 3a) richting de Mennonietenbuurt. De Steelband uit De Kwakel zorgt die avond voor de nodige Sinterklaassfeer. Bij de aanlegsteiger van de familie Busker komt Sinterklaas aan wal en gaat dan per koets naar het Buurthuis, waar hij wordt onthaald door de locoburgemeester en de voorzitter van de Buurtvereniging. Samen met alle kinderen en de muziek wordt het feest hier voortgezet. Na afloop krijgen de kinderen nog een kleine traktatie.

Baambrugge

Klaverjassen in De Vijf Bogen

foto kasia van ’t schip

Veel techniekplezier op 4e editie Techniek Driedaagse Techniekplezier. Dat woord omschrijft de vierde editie van de Techniek Driedaagse het beste. Meer dan 3.500 leerlingen uit De Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop en Aalsmeer hadden zich aangemeld en 1.600 ouders en kinderen kwamen naar de Open Avond. Allemaal gingen ze aan de slag met technische workshops. Er werden allerlei uitvindingen gedaan en nieuwe vaardigheden ontdekt. Metselen, programmeren en boren; op de Techniek Driedaagse kan alles. In de loods van FN Kempen aan de Oosterlandweg 45 in Mijdrecht waren leerlingen overal druk met technische workshops. In de branchegroep Automotive werden apk-keuringen uitgevoerd en fietsen gerepareerd. Bij Metaal en Kunststof solderen Tatum en Nikki een metalen figuur. Nieuw dit jaar was het Recycleplein. Daar leerden de kinderen dat afval kan worden ingezet als een nieuwe grondstof. De activiteit die hier het meest in het oog sprong was het recyclen van een plastic bekertje tot een ring. Winnaars Techniek Wedstrijd Op de drukbezochte Open Avond

Op vrijdag 15 november is er een gezellige klaverjasavond met mooie prijzen voor de winnaars en vele prijzen in de tombola. Inschrijfgeld 3 euro. Vanaf 19.45 uur staat het gratis kopje koffie/thee voor u klaar. Aanvang 20 uur. Dorpshuis De Vijf Bogen, Baambrugge.

De Hoef

maakte burgemeester Maarten Divendal de winnaars bekend van de Techniek Wedstrijd. 1.800 leerlingen deden mee aan de opdracht: Bouw een zelf bewegend voertuig. Damian, Florian en Wouter van de Springschans uit Uithoorn bleken de beste bouwers van de groepen 7. Diore en Juno van basisschool De Zon uit De Kwakel wonnen met hun Muizevalauto de prijs voor de groepen 8. Kor en Nino van het Thamen Uithoorn wonnen met hun vliegtuig de prijs van de brugklassen en de superbonusprijs, een 3D-printer, was voor de Julianaschool in Wilnis. Ruben en Jolie bouwden een prachtige Popeyeboot. Alles aan de boot is zelf gemaakt. Ze hebben zelfs het vaartuig geprogrammeerd om te kunnen besturen met hun mobiele telefoon. De stralende winnaars ontvingen tijdens de Open Avond hun prijzen.

Klaverjassen in De Springbok

Het enthousiasme bij de leerlingen, leerkrachten, vele vrijwilligers en deelnemende bedrijven spatte ervan af. Volgend jaar is er weer een Techniek Driedaagse: op 10, 11 en 12 november 2020. www.technetamstelenvenen.nl.

Op dinsdag 19 november is Joke Stapper te gast bij de Passage. Als Creatief Coach en Tekstschrijver komt zij vertellen hoe je een ‘levensboek’ kunt maken; een zinvolle en aangename bezigheid, waardoor u erkenning krijgt voor wie u bent. Elk verhaal is uniek en de moeite waard. Laat uw persoonlijke geschiedenis niet verloren gaan en laat anderen van uw ervaringen leren. Bovendien kan het vastleggen van uw verhaal uzelf helpen bij de verwerking van heftige gebeurtenissen of om tussentijds de balans op te maken. Aanvang 19.30 uur in het Hervormde verenigingsgebouw Maranatha, Herenweg 205 te Vinkeveen. Gasten zijn van harte welkom.

Jubileum Het jubileum van GroenWest staat in het teken van ontmoeten en verbinden, en duurt tot 15 maart 2020. Tot die tijd zal GroenWest nog een aantal leuke activiteiten voor, en vooral met, huurders organiseren. In het komende bewonersblad staan de activiteiten voor het komend half jaar. Ruben en Jolie bouwden een Popeyeboot en wonnen de superbonusprijs

Zaterdag 16 november kunnen om 20 uur in dorpshuis De Springbok in De Hoef de kaarten weer worden geschud bij Biljartclub De Hoef. Zo ook op 14 december, 11 januari, 8 februari, 14 maart, en 11 april. Altijd gezellige kaartavonden met leuke prijzen. Voor de totaalscore tellen weer 5 van de 8 avonden.Aanvang 20 uur. Zaal open 19.30 uur. De Springbok, Oostzijde 61a in De Hoef.

Vinkeveen/Waverveen

Passage weer bijeen op 19 november


6

CASA DI CARIN tekst carin van kouwen

15 NOVEMBER 2019

DE GROENE VENEN

Bozenhoven 110A Mijdrecht

Vlakbij het centrum van Mijdrecht ligt een prachtige twee-onder-een-kapwoning aan de Bozenhoven 110A die ik deze week mag bezichtigen. De woning ligt aan het randje van de wijk Molenland en echt op loopafstand van het gezellige dorpscentrum. Op korte fietsafstand liggen verschillende basisscholen en sportgelegenheden. Ook het openbaar vervoer is goed geregeld, want de bus stopt hier vlakbij. Er is een flinke eigen oprit waar je met gemak twee of drie auto’s op kwijt kunt, en langs de weg is er ook nog parkeergelegenheid genoeg. Ik parkeer natuurlijk voor de deur. We komen binnen via de hal en lopen meteen door naar de woonkamer met open keuken. De luxe keuken zit aan de voorzijde van de woning, heeft lekker veel kastruimte en is van alle gemakken voorzien. De woonkamer is heel ruim en heeft een heerlijke gashaard. Lekker behaaglijk nu de winter weer in aantocht is. De openslaande deuren geven toegang tot de tuin en het terras waar je elk seizoen van het jaar buiten kunt zitten. Het terras is namelijk voorzien van een luxe overkapping met een lichtstraat en verlichting. Aan de zijkant vind je een handige kastenwand waar je van alles en nog wat in kwijt kunt.

hier natuurlijk ook heel makkelijk een kantoor- of praktijkruimte van maken. Op naar de bovenverdieping, waar je nog twee ruime slaapkamers vindt en een tweede badkamer met een douche, toilet en badkamermeubel. Dan is er ook nog een tweede verdieping waar de CV hangt. Dit is nog een behoorlijk grote ruimte waar zich een dakraam bevindt, dus je kunt hier ook nog een slaapkamer van maken.

De tuin is behoorlijk diep en doordat er veel groen is, ook achterin de tuin, heb je vrij uitzicht wat wel uniek is zo dicht bij het centrum.

Deze twee-onder-een-kapwoning heeft alle kenmerken van een bungalow met een extra badkamer en slaapkamer op de begane grond. De woning is ook goed begaanbaar doordat er nergens drempels zijn. Een verrassende indeling die je niet verwacht van de buitenkant. Een aanrader om deze woning eens met eigen ogen te komen bekijken.

We gaan weer naar binnen om de rest van de woning te bekijken. Op de begane grond is namelijk ook nog een hele ruime badkamer met een inloopdouche, toilet en dubbel wastafelmeubel, plus een hele ruime slaapkamer. Aangrenzend aan de slaapkamer is nog een bergruimte. Als je niet beneden wilt slapen, kun je

Afstand tot: Aantal km: Supermarkt 1 Snelweg A2 9,9 Bushalte 0,2 Basisschool 0,7 Sportschool 1,2

Firma F.A. Ruizendaal & Zonen - Fruitkwekerij - Tuincentrum - Landwinkel - Aanleg en Onderhoud van tuinen

Groene en rode beuken div maten Laurierstruiken 125-150 hoog Prunus lusitanica Thuja brabant en smaragd Stoofperen gieser wildeman 3 kilo € 2,95 Elstar appelen 12 kilo € 13,50 Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl

Facts & Figures Bozenhoven 110A, Mijdrecht Vraagprijs 539.000 euro k.k. Perceeloppervlakte 350 m2 Inhoud 477 m3 5 kamers (3 slaapkamers) Makelaardij Witte Herenweg 97 3645 DG Vinkeveen 0297-263219 info@makelaardij-witte.nl www.deplekbijuitstek.nl

Parken en ‘parels’ hebben nu officieel een naam De Ronde Venen is een groene gemeente met mooie (recreatieve) plekken, waaronder onze parken. ’t Zwanenpark, het Hugo de Vriespark, het Hertenkamp of het Speelwoud. Iedereen in Vinkeveen, Abcoude, Mijdrecht en Wilnis kent deze parken of deze mooie stukjes groen (groene parels). Officieel hebben de parken en parels geen naam. Daar heeft het college nu verandering in gebracht, door de parken en het groen officieel de naam te geven die door de inwoners al jaren werd gebruikt. Het besluit is het gevolg van een oproep die Lijst 8 Kernen in juni deed in de gemeenteraad om het park De Meijert in Mijdrecht ook officieel die naam te geven. In een reactie daarop zegde wethouder Kiki Hagen toe te inventariseren of er nog meer parken of groen in de gemeente zijn die officieel geen naam hebben, maar in de volksmond wel. Dat leverde een lijst op met 15 namen. Wethouder Hagen: “Het zijn bijzondere stukjes groen in onze gemeente, die verdie-

nen een naam. Niet alleen vanwege de duidelijkheid, ook omdat we met het geven van de naam erkennen wat de waarde van deze plekken is.’’ 1. Hugo de Vriespark, Abcoude 2. Burgemeester Haitsmapark, Mijdrecht 3. Wickelhofpark, Mijdrecht 4. Park de Meijert, Mijdrecht 5. Sportpark Mijdrecht, Mijdrecht 6. ’t Zwanenpark, Vinkeveen 7. Sportpark Molmhoek, Vinkeveen 8. Speelwoud, Wilnis 9. Sportpark CSW, Wilnis 10. Schapenweitje, Abcoude 11. Wilhelminaplantsoen, Mijdrecht 12. Geitenweitje, Mijdrecht 13. Hertenkamp, Mijdrecht 14. De Vijver, Mijdrecht 15. Toon Piel Park (historisch waardevol: oude plataan (1935) t.h.v. Herenweg 1777


DE GROENE VENEN

15 NOVEMBER 2019

7

Sandra van Veen, figuurzagen is grote hobby

“Met figuurzagen maak ik helemaal mijn hoofd leeg…’’ Sandra van Veen uit Mijdrecht is dol op figuurzagen. Ze maakt de meest creatieve figuren. Dino’s, schildpadden, varkentjes; ze kan (bijna) alles maken met haar elektrische figuurzaag. De figuren zijn bedoeld als decoratie; bijna al haar familieleden en vrienden hebben al een figuur van haar cadeau gekregen. Leuk voor op de (kinder-)kamer. tekst rosanne kok

tekst rosanne kok

In deze column geeft Rosanne Kok een schets van gebeurtenissen die uit het leven zijn gegrepen. Alledaagse ontmoetingen en kleine avonturen kunnen aanleiding geven voor een Groot Verhaal.

- foto patrick hesse

Toen Sandra minder goed in haar vel zat, zocht ze naar een creatieve uitlaatklep. “Ik weet nog dat ik figuurzagen vroeger heel leuk vond’’, begint zij te vertellen. “Dat wilde ik eigenlijk wel weer eens doen. Toen ik dat aan mijn man vertelde, begon hij te lachen. ‘Ik weet zeker dat je dat na drie gebroken zaagjes zat ben’, zei hij. ‘Als je dit echt wilt, kunnen we beter een elektrische figuurzaag voor je kopen.’’ En zo geschiedde. Anders dan het origineel Sandra ontdekte dat ze met haar hobby echt even ‘haar hoofd leeg kan maken’. “Als ik hiermee bezig ben, denk ik aan niets anders’’, zegt zij. “Ik maak gewoon wat er op mijn pad komt, heb niet echt een plan. Soms voel ik inspiratie, dan ga ik er ook meteen mee aan de slag. Ik zoek een mooi figuur uit op internet. Die print ik uit. Dan neem ik een plaat hout en met carbonpapier zet ik die figuur erop. Vervolgens zaag ik het uit en moet ik de figuur nog schilderen. Daarin kan ik ook mijn eigen fantasie kwijt. Ik schilder nooit iets na, maar geeft het figuur zelf

GROTE VERHALEN

Winterslaap

Sandra van Veen: “Ik maak gewoon wat er op mijn pad komt, heb niet echt een plan. Soms voel ik inspiratie, dan ga ik er ook meteen mee aan de slag.” kleur. Zo wordt het altijd anders dan het origineel.’’ De mooiste figuren die Sandra maakte, zijn een vos en een schildpad. “De schildpad vind ik vooral grappig, de vos vind ik ook echt goed gelukt. Die heb ik op een plaat gemonteerd waar ook lichtjes achter zitten. Die is wel echt leuk geworden.’’ Oeps… En, zoals bij elke hobby, gaat er ook weleens iets mis. “Als ik heel dunne takjes uit wil zagen, gebeurt het wel eens dat zo’n takje afbreekt’’, lacht Sandra. “Al moet ik heel eerlijk zeggen dat me dat slechts zelden overkomt. Soms is het

ook wel grappig. Dan kijk ik hoe erg de schade is. Soms kan je er juist wel weer iets leuks van maken.’’ Creativiteit is voor Sandra echt een uitlaatklep. “Ik ben graag aan het rommelen’’, zegt zij. “Naast mijn houten figuren ben ik ook aan het experimenteren met het branden op hout en met het decoreren van fietskratjes. Maar alles is hobby hoor. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen.” Nieuwsgierig naar de werken van Sandra? Volg haar op @sanniesart op Instagram.

De dagen worden korter. De nachten zijn lang. Vroeg donker, laat licht. De herfst- en winterdepressies liggen op de loer. Dat doen dieren toch beter dan wij. Zij eten zich helemaal vol om vervolgens heerlijk in hun winterslaap te verdwijnen. Waarom doen wij mensen dat niet? Lijkt mij een topuitvinding. Halverwege december kruip je onder de wol. Geen kerststress, geen discussie over het oud en nieuw-feest. Geen vuurwerkoverlast, geen druilerige dagen in januari. Dat moet toch heerlijk zijn? En dan halverwege februari word je weer langzaam wakker en pak je de draad weer op. De dagen worden dan al weer wat langer. De sneeuwklokjes staan in bloei en de eerste narcissen piepen boven de grond uit. Het frisse groen verschijnt aan de bomen. En net op het moment dat jij je uitrekt na een lange, diepe slaap, piept het voorjaarszonnetje tussen de grijze wolken door. Top! O, wat lijkt me dat heerlijk. Ik zou er best wat voor over hebben. Maar… ik ga pas slapen nadat ik kastanjes geraapt heb in de herfst en de prachtige kleurschakeringen aan de bomen heb bewonderd. O, en mocht er een heel strenge winter komen, maak me dan tussendoor maar wakker. Dan wil ik natuurlijk schaatsen.

Kleding van dierbare krijgt nieuw leven door Memorybags De leren jas van opa, de mantel van je moeder of een colbertje van je vader: op het moment dat deze personen er niet meer zijn, gaat de kleding vaak in een zak naar zolder. Zonde, vindt Robin Tempel, ook wel bekend als Miss HOOD, van Memorybags. Zij geeft de gebruikte kleding en accessoires een nieuw leven als tas. tekst rosanne kok

- foto arthur van der kooij

Robin had voorheen haar naaistudio HOOD in Abcoude Proof + Plus. Sinds kort is zij met het atelier verhuisd naar het Amstel Business Park aan de Joan Muyskenweg 14 in Amster-

dam. Naast haar werkzaamheden in haar atelier werkt zij in de zorg. Daar ontstond het idee voor Memorybags. ‘‘In de zorg zie ik regelmatig zo’n doos waar waardevolle spullen inzitten van dier-

baren. Vol met kleding en accessoires.’, vertelt zij. ‘‘Voor nabestaanden zijn deze eigendommen van grote emotionele waarde, waardoor wegdoen lastig is. Anderzijds is de kleding van de ander vaak niet jouw stijl, waardoor je het ook niet aantrekt. Gevolg is dat het op zolder ligt te verstoffen.’’ Van die oude jassen, tassen, kussens, kleden, broeken en jurken maakt Robin een TAStbare herinnering: schoudertassen, strandtassen en gewone of bijzondere handtassen. Robin maakt de Memorybags ook als mensen hun spullen een tweede leven willen geven. ‘‘Zo heb ik laatst voor iemand leren ‘vaas covers’ gemaakt van de oude leren bank. Met het toevoegen van nieuw leder creëer ik een heel nieuw product. Zoiets vind je niet in een winkel. Wat ik maak, zijn items met een verhaal.’’ Van je hobby je werk maken ‘’Wanneer je van je hobby je werk maakt, hoef je nooit te werken, en zo voelt het ook. De combinatie van in de zorg werken en mijn creatieve draai geven aan Memorybags is geweldig!’’ zegt Robin met een brede glimlach op haar gezicht. “Omdat ik ZZP-er ben, kan ik mijn tijd de hele week zelf indelen. Uniek, persoonlijk en met zorg: dat maakt mijn werk heel bijzonder.’’

Toekomstdroom Met MemoryBags.nl heeft Robin een nieuw concept bedacht waar zij alle naaiateliers in Nederland wil betrekken. “Ik wil alle naaiateliers uitdagen zich bij dit concept aan te sluiten. Daarom heb ik de website www.memorybags.nl gemaakt waarop naaiateliers zichzelf kunnen presenteren. Alleen dan kunnen wij landelijk aandacht geven aan tassen met een emotie. Mensen door heel Nederland die graag zo’n bijzondere tas willen hebben kunnen dan zoeken naar een naaiatelier in de eigen omgeving.’’ Momenteel is Robin druk bezig verschillende ateliers te benaderen om mee te doen met Memorybags.nl


Familieberichten

8

15 NOVEMBER 2019

DE GROENE VENEN

Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk! Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal di­ent van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Melding overlijden: dag en nacht bereikbaar 06-26056999

www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl

Multi Mondo biedt zwemlessen aan voor volwassenen

Woensdag 20 november, 20 uur. Inloophuis ’t Anker

Stichting Multi Mondo organiseert in het Veenweidebad in Mijdrecht zwemlessen voor volwassenen. Zwemles maakt je vertrouwd met water, in een ongedwongen sfeer. Onder deskundige begeleiding leer je al snel de beginselen van zelfstandig zwemmen. Kun je al zwemmen? Neem dan deel aan trimzwemmen. De lesssen zijn gericht op volwassenen, maar vanaf 14 jaar ben je welkom.

November is een maand waarin speciale aandacht wordt geschonken aan prostaatkanker. Het is een ziekte die naar verwachting jaarlijks 20.000 mannen en hun familie gaat treffen. Anders dan bij vrouwen die aan borstkanker lijden is prostaatkanker nog steeds een fors taboe. Reden voor Inloophuis 't Anker, bedoeld voor mensen met kanker en hun naasten, onder het genot van koffie en een drankje wat licht in de duisternis te brengen.

Mannengroep: Wekelijks op maandag van 21 tot 21:45 uur Vrouwengroep: Wekelijks op woensdag van 20.30 tot 21.15 uur Waar? Veenweidebad Ontspanningsweg 1 Mijdrecht Kosten zwemles: De kosten bedragen €165,- per persoon per jaar. Geen zwemmen in de vakanties.

tekst paul bosman

– foto arthur van der kooij

Neem bijvragen contact op met Quassima Asafiati , tel.: 06-26999395, e-mail: q.asafiati@ hotmail.com. Financiële ondersteuning: Voor inwoners van De Ronde Venen met een laag inkomen is er hulp. • Onder de 18 jaar is zwemmen gratis via ‘JongerenActief’ • Voor 18 jaar en ouder is er een korting van € 100,- mogelijk via ‘IedereenActief` Meer informatie en aanmelden voor financiële ondersteuning bij het ServicePunt.

IVN Winterwandeling Wilnisse Bovenlanden Op zaterdag 16 november organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling langs en door de Wilnisse Bovenlanden. De Bovenlanden zijn de afgelopen jaren getransformeerd van landbouwgrond naar een natuurvriendelijk beheerd gebied. Waar boeren de natuur onderhouden en hun dieren laten grazen. De wandeling is ongeveer 9 km lang en voert voor een deel door deze natuurvriendelijk beheerde weilanden. De weilanden kunnen soms lastig begaanbaar zijn. Verzamelen op 16 november om 9:30 uur, op de parkeerplaats bij de begraafplaats in Wilnis aan de J. Enschedeweg. Vandaar wordt met zo min mogelijk auto’s naar het startpunt gereden. De wandeling eindigt om ongeveer 12.30 uur. Tips voor onderweg: trek goede waterdichte wandelschoenen aan en neem ook iets warms te drinken mee voor de korte ‘koffiestop’. Aanmelden is niet nodig. Wilt u meteen bij het startpunt beginnen, neem dan contact op met Hans Tuinenburg, tel. 06-18 08 2328. Voor info over IVN kunt u de website bezoeken: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Info-avond over prostaatkanker

Seizoens-excursie bij de Ruige Hof Op zondag 17 november kunt u samen met een natuurgids rondwandelen over natuurterrein Klarenbeek van de Ruige Hof. Klarenbeek is een veenweide-gebied en laat een stukje landschap zien zoals het eeuwenlang geweest is tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht. Gids Jetske zal u laten kennis maken met dit mooie landschapje aan de rand van Amsterdam en u ook laten zien dat er in november echt nog van alles te beleven valt in de natuur. Het is fijn als u kunt melden dat u komt via post@deruigehof.nl. De excursie start om 11.00 uur bij het Tuinhuis van de Ruige Hof aan de Abcouderstraatweg 77 in Amsterdam Zuidoost (achter het AMC).

Cijfermatig gezien zou je zeggen dat de stormbal moet worden gehesen. Statistieken wijzen gelukkig anders uit. Na diagnose en de aansluitende behandeling is 80% van de mannen schoon en wordt gedurende de eerste vijf jaar in de gaten gehouden. De resterende 4.000 patiënten ondergaan een tweede, soms derde behandeling. Het gevolg is dan dat 3.200 patiënten eveneens schoon zullen zijn en in het vijfjaartraject terecht komen. Voor de resterende 800 patiënten loopt het vaak niet goed af. Gelukkig is de zorg rondom deze groep uitstekend, de begeleiding goed en medicatie helpt de nare gevolgen te beperken. Ook zijn de medische ontwikkelingen, die in een snel tempo worden behaald, een baken dat hoop mag geven. Na de diagnose volgt een periode van onzekerheid. Je wordt geconfronteerd met een ziekte die sowieso al een beladen klank met zich meedraagt. Niet alleen de patiënt krijgt het voor zijn kiezen, de partner krijgt ook de volle laag. De toekomst staat op losse schroeven, onzekerheid knaagt aan beiden en de vraag hoe nu verder doemt op. Pieter Koopmans, voormalig huisarts, beaamt dit: “Patiënten gaan een onzekere toe-

komst tegemoet. Je kunt wel stellen dat de schrik je om het hart schiet en vaak wordt op internet gekeken wat je zoal te wachten staat. Realiseer je dat van de 20.000 patiënten er 800 zijn waarvan het toekomstbeeld anders is dan het goed te behandelen aantal van ruim 19.000 patiënten. Deze cijfers geven al een heel ander licht op de zaken. Vaak levert gegraaf op het net sombere voorspellingen op. Jammer, het kan dus ook anders. Juist binnen ’t Anker kennen we de positieve kanten en willen dat graag uitdragen. Deze maand willen we dan ook graag benutten door middel van een genoeglijke avond met een hapje, een drankje en – indien gewenst – een luisterend oor. Het kan een basis zijn voor verder contact. Dat kan in ons nieuwe onderkomen, maar als men liever een op een andere plek, bijvoorbeeld in de huiselijke kring, wil samenkomen is dat uiteraard ook goed. We hebben er bewust voor gekozen geen spreker uit te nodigen. Onze Ankermannen staan klaar om de bezoekers een fijne avond te bezorgen. Ongedwongen en in een huiselijke sfeer.” Woensdag 20 november, 20 tot ca 22 uur. Inloophuis ’t Anker, Karekiet 49 Mijdrecht (voormalige basisschool De Trekvogel).


DE GROENE VENEN

15 NOVEMBER 2019

9

Scheidingscafé De Ronde Venen

DR. BEEKER tekst jaco beeker

Deze week heb ik best wel veel stress gehad. Zoals oplettende lezers zullen weten ben ik vorig jaar een huisartsenpraktijk gestart met mijn broertje. Deze praktijk in Waddinxveen was een samenvoeging van een praktijk die ik eerder van een oudere huisarts had overgenomen met de praktijk van mijn broertje, een duopraktijk dus. Mensen zeggen altijd “doe geen zaken met je familie”, maar je gelooft het pas als het echt op je pad komt. Raar eigenlijk, want twee van onze kinderen werken bij ons in het bedrijf en natuurlijk zijn er wel eens spanningen maar zoals het in Waddinxveen is misgegaan, dat bedenk je niet. Bij onze kinderen speelt misschien mee dat ze beiden nog niet echt in een relatie verweven zijn en we hebben gemerkt dat partners , de ‘koude kant’ een grote rol spelen. Eigenlijk al vanaf het begin bleek in Waddinxveen die rol te groot voor het bedrijf en het bleek dat afspraken maken nagenoeg onmogelijk was, doordat diezelfde afspraken een paar uur later door ‘koude interventie’ al weer waardeloos waren geworden. Uiteindelijk zijn we eind 2018 alweer uit elkaar gegaan. Maar daarmee was de ellende nog niet over, want de koude kant heeft ook nog een paar lastercampagnes via Facebook gestart en diverse online dreigementen gedaan en allerlei onzin in kranten geschreven. Ik weet niet precies waarom, maar ik denk dat het haar manier van gram halen was omdat ze via mijn broertje niet de rol kon spelen die voor zichzelf had bedacht. Heel vervelend allemaal, maar wat doe je? Aanvankelijk had ik allerlei verweerstukken in gedachten, maar kennissen en experts wezen me er op dat het alleen maar olie op het vuur zou zijn en dat ik beter even onder een steen kon kruipen. Dat hebben we als gezin dus ook gedaan en dat is op zich goed gegaan; geen brandstof en het vuurtje dooft.

MORGEN GEZOND WEER OP tekst yvonne jordan

In de 14e eeuw kocht je suiker bij de apotheek. Het hoorde bij de kruiden en andere geneeskrachtige middelen die door apothekers werden samengesteld. Aan het plafond hingen suikerkegels waarvan stukken met een hamer werden afgeslagen. De bekende Franse apotheker Nostradamus beschreef in de 16e eeuw een nieuwe methode van medicijnbereiding: koken met suiker in plaats van poeders mengen met suiker. Ook de hedendaagse zoete decemberlekkernij “borstplaat” heeft zijn oorsprong in de medicijnkast. Men gebruikte het bij ademhalingsproblemen en verkoudheid. Een geneeskrachtige kruidenoplossing op een stukje borstplaat gaf verzachting bij kou op de borst. In diezelfde periode werden de eerste snoepjes gemaakt door het smelten van rietsuiker. Men noemde het suikerwerk en het was alleen betaalbaar voor de allerrijksten. Totdat in de 18e eeuw een

Het kan raar lopen Maar toch niet, de laatste tijd word ik van gene zijde weer bestookt met brieven, mailtjes en zelfs faxen en dat allemaal omdat ik mijn praktijk in Waddinxveen van de hand heb gedaan. Eerlijk gezegd: ik kon er niet meer tegen, iedere keer in de auto langs het kanaal kreeg ik hartkloppingen en ‘s nachts brak het zweet me uit en droomde ik van ze. In de nacht doorloop ik iedere keer alle stappen die gemaakt zijn, heb ik wat verkeerd gedaan of is mij iets te verwijten? We hebben eerder besloten alle afspraken ook op te nemen, uren aan opnamemateriaal en steeds kom ik tot dezelfde conclusie; het is allemaal gegaan zoals wij zeggen, maar toch blijft het onverteerbaar dat mijn broertje die visie weigert te geloven en dat tegen de klippen op. Ik ga u er niet te veel mee vermoeien, maar het uiteindelijke gevolg is dat mijn broertje al een tijd niet meer in Mijdrecht is geweest en ook geen contact meer heeft met de rest van de familie en dat is lastig. Mijn vader is een aantal maanden geleden verhuisd en daarom moest zijn ‘oude’ huis ontruimd worden. Daarbij komt veel rommel bovendrijven, maar ook heel veel leuke dingen. Mijn broertje wilde niet komen en dus heb ik wat fotoboeken en persoonlijke dingen van hem gered en bewaard. Die geef ik dan wel als het ooit weer goed komt. Het leukste is dat er van mij een boekje boven water kwam; Baby’s Agenda voor de Jonge Moeder. Dat is mijn groei boekje! In de tijd dat onze kinderen klein waren was dat een groen boekje en ik weet nog dat daar heel veel goede tips in stonden over voeding, ontlasting en groei. Je kon precies bijhouden hoeveel je kind woog en hoe lang ze al waren en dat soort dingen. Het eerste wat me opviel op pagina één; de zus van mijn vader (mijn tante dus) was blijkbaar de kraamverpleegkundige, dat wist ik niet. Maar dan begint het met het volgende statement:

“Allereerst moet worden vastgesteld dat iedere moeder bij de verzorging van haar baby uitsluitend en alleen adviezen mag inwinnen van een deskundige, een huisarts, kinderarts of arts van zuigelingenzorg. Zij mag niet luisteren naar afwijkende meningen van niet deskundigen bv familie, kennissen of buren.” Nou dat is dan gelijk duidelijk! Ook opmerkelijk: alles staat vermeld in graden Fahrenheit, was dat vroeger zo? Het bad mag niet warmer zijn dan 72 gr F, de slaapkamer 68 gr F en het bed niet warmer (met kruik) dan 110 gr F. Ik ben dus blijkbaar om 16:45 geboren, altijd handig om te weten en mijn gewicht was 3.500 gram terwijl ik 50 cm lang was, normale waardes . De navelstreng viel er na zes dagen af en ik dronk die dag 325 cc. Haha, fantastisch toch? Na de tweede week wordt het lastiger want dan wordt bij gewicht al vaak geschreven “niet opgenomen” totdat in de derde week genoteerd wordt “weegschaal stuk”. Ruim een maand na de geboorte heb ik voor het eerst gelachen (volgens het boek) dus met het gewicht zal het ook wel goed hebben gezeten, denk ik. Toch loopt de gehele registratie door tot drie maanden na mijn geboorte en blijkbaar is de weegschaal uiteindelijk weer gerepareerd. Al met al een fantastisch document toch? Wie had gedacht dat die baby uiteindelijk op zo’n gespannen voet zou komen te staan met zijn toen nog niet geboren broertje, die zich overigens volgens het eigen boekje ook voorbeeldig ontwikkelde? Het kan raar lopen. Jaco Beeker www.drbeeker.nl Info@drbeeker.nl

entegen niet en kunnen een bijdrage leveren om de vetverbranding op gang te krijgen als er energie nodig is. Het verbranden van vet als energiebron is veel ingewikkelder en gebeurt pas bij een gebrek aan insuline en suiker. Voordeel van energie uit vet is verlies van overtollig vet en een veel ‘schoner’ verbrandingsproces waarbij minder schadelijke stoffen vrijkomen.

Suiker Duitse apotheker ontdekte dat suiker goedkoper geproduceerd kon worden met suikerbieten. En nu? We worden overspoeld met voedingsmiddelen die veel suikers bevatten en een kilo suiker kost amper een euro. Zeker dit weekend snoepjes in overvloed, want wie zoet is krijgt lekkers van Sint en Piet. Suiker is niet alleen lekker, het is ook noodzakelijk voor de afgifte van insuline in het lichaam. Hierdoor wordt de suiker als energiebron naar organen vervoerd. Zolang er insuline en suiker in het lichaam is zullen deze zorgen voor energietoevoer. Maar wat nu, als het lichaam veel suiker heeft gekregen maar het niet gebruikt? Eerst wordt suiker opgeslagen in de spieren en lever, en wat er nog over is wordt opgeslagen als extra vetreserve. Je vetcellen groeien dus in aantal en omvang als je te veel suiker eet. Zoetstoffen stimuleren de afgifte van insuline daar-

Tegenwoordig zijn er vele zoetstoffen en combinaties ervan te koop. Het product Zusto bijvoorbeeld combineert oplosbare maisvezels, cichoreivezels, isomalt, erythritol en sucralose. Het vervangt suiker 1:1, versterkt fruitsmaken, kan karamelliseren en geleren. In de apotheek verkopen we geen suiker meer en bevatten medicijnen met een vieze smaak een zoetstof om de smaak te maskeren. Sinds kort hebben we de zoetstof Zusto in de kast staan. Duur? Ja 10 x duurder dan suiker. Zie het als een traktatie als je kiest voor een leefstijl zonder suiker. Geen dieet, maar een voedingspatroon waarbij je lekkerder eet dan je ooit gedacht had zonder angst voor gezonde vetten. Enige bijwerking is dat je opeens veel energieker bent en een vrolijker persoon!

Apotheek De Ronde Venen • Hoofdweg 6a, Mijdrecht Apotheek Mijdrecht • Hofland 48, Mijdrecht Apotheek Service Wilnis • Dorpsstraat 65, Wilnis Apotheek Service Vinkeveen • Plevierenlaan 23, Vinkeveen Apotheek Service Jumbo • Molmlaan 2, Wilnis www.majorapotheken.nl • majorapotheken@planet.nl

Heb je te maken met een (echt)scheiding of loop je met vragen rond? Uit elkaar gaan is nooit leuk. Je belandt vaak in een hectische periode, waarin verschillende zaken aan de orde komen waarover je moet nadenken. Er moeten beslissingen genomen worden, die niet altijd makkelijk zijn. Wat zijn de juiste stappen om te zetten, moet je naar een mediator, naar een advocaat, kunnen we onze relatie nog herstellen? Hoe zit het met afspraken omtrent de kinderen en wat gaat er allemaal veranderen in de financiële situatie? Bij Scheidingscafé De Ronde Venen kun je kosteloos terecht voor het verkrijgen van informatie omtrent scheiding. Tijdens de avond zijn er diverse professionals aanwezig om informatie te geven over het scheidingsproces. Je kunt in gesprek met een mediator, het maatschappelijk werk of het pedagogisch bureau. Scheidingscafé De Ronde Venen wordt gehouden op: maandag 18 november in Abcoude, Kerkgaarde 3. Programma: 19.45 uur: Inloop; 20 uur: Korte presentatie van deskundigen omtrent scheiding; 20.30 uur: Bespreken van vragen en mogelijkheid tot persoonlijk gesprek. Aanmelden is zeer gewenst en kan d.m.v. het sturen van een email naar: bureaudienst.derondevenen@kwadraad.nl Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kwadraad De Ronde Venen op 088 900 4000 of mail naar bureaudienst.derondevenen@kwadraad.nl

Vinkeveen: Ontmoet mensen met artrose In de gemeente De Ronde Venen is dit voorjaar een succesvolle voorlichtingsdag artrose georganiseerd door VB Fysio. Vanwege de overweldigende belangstelling is er besloten om groepsontmoetingen te organiseren voor en door mensen met artrose. Het doel van deze groepsontmoetingen is ervaringen en tips uitwisselen en elkaar steunen. Hoe kan de kwaliteit van leven van mensen met artrose worden verbeterd? Wat zijn de ervaringen en de behoeftes van patiënten? De eerste bijeenkomst is op dinsdag 26 november van 10.30 – 12 uur in de broedplaats in de bibliotheek van Vinkeveen. De coördinator van de groepsontmoeting in Vinkeveen is Petra Basset, zelf ook artrosepatiënt. Iedereen is van harte welkom, ook bij beginnende artrose. Bel Petra 06 – 29 177 897 of mail naar pabdekuiperbasset@gmail.com. Meld je snel aan want vol is vol!

Vind een (andere) baan! Op maandag 18 november organiseert de Bibliotheek Mijdrecht weer de Walk&Talk: een netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. Deze keer staat centraal het thema: in balans blijven. Hoe blijf je als werkzoekende in balans tijdens je zoektocht naar werk? Hoe ga je om met afwijzingen? Houd je energie om wéér je CV aan te passen, een netwerkgesprek te voeren of een sollicitatiebrief te schrijven? Kitty Nieuwendijk gaat hierover met de deelnemers in gesprek. Kom achter je PC vandaan, laat je inspireren, deel je ervaring met andere werkzoekenden, deel je netwerk met elkaar. Aanvang 10 uur, vanaf 9.45 staat de koffie klaar. Opgeven is niet nodig en je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek om mee te kunnen doen. Meer informatie over deze en andere activiteiten van de bibliotheek vind je op www.bibliotheekavv.nl


10

15 NOVEMBER 2019

Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon Zondag 17 november vindt een unieke marathon plaats door alle acht kernen van gemeente De Ronde Venen. Deze marathon wordt naast alle vrijwilligers mede mogelijk gemaakt door:

BUNSCHOTEN BUNSCHOTEN BUNSCHOTEN

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

15 NOVEMBER 2019

11

Op zondag 17 november de start- en finishlocatie Abcoude >

10.00-10.07 start 12.30-15.00 finish

12.16-14.30

10.14-10.28

Waverveen

Baambrugge

11.59-13.56

Amstelhoek 11.20-13.40

Vinkeveen 11.06-12.12

Mijdrecht

10.40-11.30

11.20-12.40

10.52-11.45

De Hoef

Programma

Wilnis

! n a a e z g i moed

10.00 uur: start Hafkamp Groenewegen marathon 10.00 uur: start SC Johnson duo-marathon Afwisselend fietsen en lopen met 2 deelnemers

11.00 uur: start M’s Fitness 10 km loop Wegafsluitingen: Voor De Ronde Venen Marathon wordt voor een beperkte tijd een aantal wegen rond Abcoude en Baambrugge afgesloten. Zie daarvoor de aankondigingen ter plaatse. Voor de overige wegen gelden geen afsluitingen.

Voor meer informatie www.derondevenenmarathon.nl en volg ons via Facebook: De Ronde Venenmarathon


12

15 NOVEMBER 2019

DE GROENE VENEN

Zondag 24 november, 15.30 uur in De Hanenbalken

Maarten Ornsteins free-funk trio DASH! in Jazzhuis Abcoude

KUNST EN CULTUUR Kerstgedichten tijdens kerstconcert ROM-koor Het ROM-Koor uit Mijdrecht heeft zich – na het daverend succes van de uitvoeringen van de musical Titanic – ‘met volle kracht’ op het kerstrepertoire gestort. Elk jaar treden leden van het koor op in kleine of grotere groepen, gekleed in Charles Dickensstijl. Ook dit jaar brengen zij in wisselende samenstelling de nodige kerstsfeer, o.a. bij de Country & Christmas Fair van 19 t/m 24 november in Haarzuilens en op het Dickens Festival in Deventer in het weekend van 14 en 15 december. Het jaarlijkse kerstconcert in de Janskerk te Mijdrecht staat gepland op donderdagavond 19 december. Oproep aan dichters en dichteressen Wil jij dit jaar ook een bijdrage leveren aan deze sfeervolle muzikale bijeenkomst? Het ROM-koor wil, tussen de kerstliederen door, een aantal kerstgedichten voor (laten) dragen. Heb je een gedicht waarvan je denkt dat dit geschikt is voor een kerstbijeenkomst, of wil je dit schrijven? Stuur je gedicht dan uiterlijk 15 december naar kerstgedichtromkoor@gmail.com. De vier mooiste worden dan op 19 december voorgedragen tijdens het kerstconcert.

Het wordt een middag vol heerlijke chaos in Jazzhuis Abcoude. DASH! is het dynamische free-funk trio van saxofonist en klarinettist Maarten Ornstein, samen met bassist Alex Oele en drummer Eric Hoeke. Bereid je voor op een diepgaande, bijna fysieke ervaring. DASH! begon ooit in 2004 als octet en werd door de pers omschreven als 'Frank Zappa op 78 toeren'. In 2012 maakten ze een doorstart als trio, waarin vrije improvisatie, loepzuiver samenspel en vooral heel veel speelplezier centraal staan. Met bedrieglijk eenvoudig materiaal creëert DASH! een geheel eigen muzikaal universum, waarin alleen de belangrijke noten op zeer transparante manier worden gespeeld. Het resultaat is een zeer intens, minimalistisch en bijna hypnotiserend bandgeluid,

gevuld met momenten van ongestoorde swing, vulkaanuitbarstingen en fluisterende melodieën. Hun meest recente album ‘Boogie’ verscheen in 2017 en werd live opgenomen in het Bimhuis: “40 minuten downtempo free-funk met 100% nieuwe muziek”, aldus Ornstein. Nieuw studiomateriaal is in de maak. Naast klarinet als saxofoon gebruikt Ornstein daarbij voor het eerst in jaren weer vintage elektronica. Vrije jazz-met-een-beat, minimalistisch, virtuoos en uitzonderlijk. Jazzhuis Abcoude daagt je uit voor een middag vol spannende, hedendaagse jazz! Veel bezoekers van het jazzhuis zijn jaarlid. Daarom is voor dit concert een beperkt aantal losse kaarten à 20 euro beschikbaar, uitsluitend te reserveren via info@jazzhuisabcoude.nl. Je hoort dan snel of er nog plaats is.

En nu is daar dan de film: The Final Chapter. De Zwarte Weduwe is namelijk niet dood… Drugskoningin Car-

In januari 2018 is in de oude dorpskern van Mijdrecht een archeologische opgraving uitgevoerd door de VUhbs, sinds 1997 het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hierbij zijn belangrijke vondsten gedaan die dateren vanaf het begin van de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. Het betreft de periode van ca. 1300 tot 1900. Opgegraven zijn de resten van woonhuizen, waterputten, beerputten, sloten en greppels. Ook zijn de resten van de oude molen aangetrof-

fen, die hier tot in het midden van de vorige eeuw stond. Er zijn vondsten gedaan van aardewerk, natuursteen, dierlijk bot en metaal. Bovendien is een opmerkelijke vondst gedaan van zilveren munten. Over deze vondsten vertelt opgravingsleider Jan van Renswoude uitgebreid, direct na de algemene vergadering van de historische vereniging De Proosdijlanden. Een en ander vindt plaats op donderdag 21 november a.s. in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a, in Mijdrecht. Aanvang 20 uur.

Tip voor de feestdagen

Kunstenaars organiseren KunstKado 2019

Paul Haenen brengt Vreugde In Abcoude kunt u komen genieten van de optimistische voorstelling Paul Haenen brengt Vreugde (een andere kijk op dezelfde wereld). In deze voorstelling leren we niet alleen Haenen zelf beter kennen maar ook genieten we van zijn vaak scherpe kijk op actuele gebeurtenissen. Een avond vol humor, ernst en inzicht. Met toch ook wat ruimte voor Margreet Dolman, dominee Gremdaat en dokter Valentijn. De mooie kanten van het leven vieren en niet bij de pakken neerzitten. Altijd weer lichtpuntjes zien, ook als het even tegenzit; dat is de instelling van Haenen, in welke hoedanigheid ook. Een eigenzinnige en vrolijke voorstelling. Paul Haenen (1946) begon zijn carrière al op jeugdige leeftijd als journalist en programmamaker bij AVRO,VPRO en VARA, op radio en televisie. Maar vooral werd hij bij het grote publiek bekend met de karakters Margreet Dolman (1976) en dominee Gremdaat (1981).

Theater Piet Mondriaan, zaterdag 23 november. Aanvang: 20:15 uur. Entree: 18 euro / CJP 12,50 euro. Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl

men van Walraven zit ondergedoken in Canada en leidt daar een anoniem leven. Ze houdt zich overal buiten, totdat er op een avond een collega lastiggevallen wordt en Carmen niet anders kan dan haar te hulp schieten. Uit zelfverdediging vermoordt ze de dader, wordt opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Terwijl haar kinderen in shock zijn dat hun moeder nog leeft, zijn er ook wat mensen die nog een rekening met Carmen hebben openstaan. Iedereen wordt weer meegesleurd in een emotionele roller-

KunstRondeVenen, de verenging van beeldende kunstenaars in De Ronde Venen, organiseert voor de tweede maal KunstKado. Tijdens dit evenement kunt u kleine, grote, aparte én betaalbare kunst kopen, gemaakt en aangeboden door 20 beeldende kunstenaars uit De Ronde Venen. In een marktachtige opzet vindt u in Art-Galerie ‘Boven Verwachting’ in Wilnis o.a. keramiek, glaskunst, schilderijen, beeldhouwwerken, sculpturen, tekeningen, sieraden, enz. Dus zoekt u nog een origineel cadeau voor Sinterklaas of Kerst? Kom dan eind november even gezellig langs om iets leuks uit te zoeken! Handig: afrekenen kan contant of met pin én cadeaupapier is aanwezig! KunstKado2019 vindt plaats in het weekend van 22, 23 en 24 november en in het weekend van 29 en

30 november en 1 december. Locatie: Art-Galerie ‘Boven Verwachting’, Herenweg 298a in Wilnis. Openingstijden: vrijdag 19.00-21.00 uur, zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur.

Gezelschap Meneer Monster met bejubelde voorstelling De Gruffalo! (3+)

Publiekpremière Penoza: The Final Chapter te zien in Cinema Amstelveen Maandag 18 november om 19 uur vindt in Cinema Amstelveen de publiekspremière plaats van de film Penoza: The Final Chapter. Penoza was een Nederlandse misdaadserie die werd uitgezonden door de KRONCRV op NPO 3. De hoofdrol in de serie was weggelegd voor Carmen van Walraven, gespeeld door actrice Monic Hendrickx.

Lezing over Opgravingen in Mijdrecht

coaster waarbij de problemen zich in rap tempo opstapelen. Carmen zal nu definitief moeten afrekenen met haar verleden om haar familie te redden. Vanaf 19 uur worden eerst beelden vertoond live vanaf de rode loper vanuit Tuschinksi waar dé première plaatsvindt. Kijk mee en aansluitend wordt de film voor het eerst vertoond in diverse bioscopen waaronder ook Cinema Amstelveen aan de fans van Penoza.

Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn rug tot op zijn kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo! Een kleine muis loopt door het diepe donkere bos en wordt beslopen door drie dieren die niets liever willen dan hem opeten. Gelukkig weet de muis zijn fantasie te gebruiken en bedenkt hij een list. Maar wat gebeurt er als de muis opeens wordt geconfronteerd met zijn eigen verzinsels? Overwint de kleine muis zijn angsten voor die grote griezel? De Gruffalo is een spannende fysieke slapstickvoorstelling voor iedereen van 3 jaar en ouder. Naar het bekende boek van Julia Donaldson en Axel Scheffler. Theater Piet Mondriaan, zondag 24 november. Aanvang: 13:30 uur (de voorstelling van 15.30 uur

is reeds uitverkocht). Entree: 10 euro. Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl


DE GROENE VENEN

15 NOVEMBER 2019

13

Waverveense 1 van de 50 genomineerden van Rembrandt Leeft Kunstenares Henny Woud uit Waverveen is met haar kunstwerk ‘Ernst Jansz in concert’ een van de 50 genomineerden van Rembrandt Leeft, een wedstrijd, georganiseerd door De Kunst Collega’s waarbij het beste, mooiste, meest gewaardeerde kunstwerk gekozen wordt. ‘Tijdens een concert van de beroemde muzikant Ernst Jansz heeft Henny gefotografeerd met een mooie invalshoek en claireobsucre belichting. Bij het schilderen heeft zij met het formaat, de bijzondere afsnijding en het lichtdonkercontrast een mooie variant op de beroemde Rembrandt portretten gemaakt. Haar zelfportret ‘Zenn en ik’ dat weliswaar ook een variant is op Rembrandt met de duidelijk herkenbare emotie, de lichtval en het

Kort nieuws

De kunstenares is de laatste twee weekenden van november met een aantal van haar werken aanwezig bij KunstKado 2019. Voor de feestdagen kun je daar je KunstKado’s vinden of het schilderij voor op de kale muur in huis. Ook het onlangs verschenen boek ‘European Contemporary Artists 2019/2020’ waarin zij met haar werken vermeld wordt, is daar in beperkte oplage te koop. Openingstijden KunstKado: vrijdagavond van 19-21 uur, zaterdag en zondag van 11-17 uur. Galerie Boven Verwachting te Wilnis, Herenweg 298a. Zie ook www.hennywoud.nl en www.rembrandtleeft.nl/genomineerden.

Vrije cursusplaatsen bij AKM Vanaf 27 november gaat er bij Atelier de Kromme Mijdrecht weer een cursus van tien lessen van start op de woensdagavond. Het te behandelen thema is landschap en architectuur. Alize Engel (foto) zal als docent de schilderlessen begeleiden. Op deze woensdagavond zijn nog enkele cursusplaatsen beschikbaar. De kosten voor deelname bedragen 90 euro. Je kunt je inschrijven via www.atelierdekrommemijdrecht.nl. Afgelopen week is op de zaterdagochtend de workshop Ouder - Kind van start gegaan. Het onderwerp was 'marmertechniek' in olieverf. In de tweede workshop, op 23 november maak je samen één groot schilderij. De cursisten dienen vooraf een afbeelding te kiezen en mee te nemen. De laatste workshop is op 7 december, waarbij de opdracht is elkaars portret te tekenen. De workshops du-

Regio

lichtdonkercontrast, herkenbaar zoals in de portretten van Rembrandt is wonderwel niet uitgekozen, terwijl men dit misschien zelfs eerder zou verwachten.’

Concert Amicitia geheel uitverkocht

Exposities in Gezondheidscentrum en Bibliotheek In het Gezondheidscentrum aan de Croonstadtlaan 1 in Mijdrecht is de nieuwe expositie ‘Tegenlicht’ te zien van de Fotoworkshop De Ronde Venen. Tegen het licht in fotograferen vereist een heel andere techniek dan de ‘normale’ manier van fotograferen, d.w.z. met de zon opzij of in de rug. Die lichtbron kan de zon zijn, maar ook een lamp, een flitser, door een raam vallend licht, of bijvoorbeeld reflecties in het water. Het onderwerp staat bij tegenlicht tussen de camera en de lichtbron in en wordt dus van achteren belicht, waardoor de randen van het onderwerp vaak mooi worden opgelicht. Details verdwijnen, er is een sterk contrast tussen licht en donker, er ontstaan silhouetten, lijnen en vormen worden extra geaccentueerd. Vooral in de vroege ochtend of bij zonsondergang, als de zon minder krachtig is, kan deze manier van fotograferen prachtige beelden opleveren. Kom

kijken hoe de leden van de Fotoworkshop DRV met deze techniek heel verschillende beelden hebben gemaakt. Foto-ABC In de bibliotheek aan de Van der Haarlaan 8 in Mijdrecht zijn foto’s te zien van het foto-ABC, gemaakt in het seizoen 2018-2019. De deelnemende clubleden krijgen aan het begin van het jaar ieder een letter toegewezen waarmee zij vervolgens aan de gang gaan om een foto te maken die gelinkt is aan de hen toegewezen letter. Zo kan de letter A bijvoorbeeld een foto opleveren van een Aap, een Appeltje, een Aquarium enz. Dit levert een grote diversiteit aan beelden op. Meer weten over Fotoworkshop De Ronde Venen? Kijk op www.fotoworkshopdrv.nl. Neemt contact op voor het vrijblijvend bijwonen van een clubavond foto marrie den braber

ren van 9.30 tot 11.45 uur. Als je aan één workshop wilt deelnemen, dan is dat mogelijk, indien er nog plaats beschikbaar is. De kosten bedragen per koppel van één ouder/ verzorger en één kind 30 euro, inclusief materiaal. De docent is Gabry de Veld. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website.

Nieuwe expositie in Gezondheidscentrum DRV In Gezondheidscentrum De Ronde Venen aan de Hoofdweg 1 in Mijdrecht is door Atelier de Kromme Mijdrecht weer een nieuwe expositie ingericht. De curatoren Renate Nonnekes en Ria Wester zijn er weer in geslaagd een mooi beeld te geven van wat de leden en cursisten aan kunstwerken voortbrengen. Er is werk te zien van Hetty Vermeulen, Ira Rost, Maja Roeleveld, Monique Hoffmans, Anneke

Versloot, Emmy Lonkhuyzen, Yolanda Bertoen, Dicky Oudshoorn en MarieJosé Kleibrink. Er is een breed scala aan onderwerpen en technieken te zien. De expositie is tot en met februari op werkdagen van 9 tot 17 uur te bezichtigen. Atelier de Kromme Mijdrecht verzorgt cursussen op het gebied van tekenen en schilderen. Meer informatie over de kunstenaarsvereniging vind je op www.atelierdekrommemijdrecht.nl.

Voor het concert op 22 november van c.o.v. Amicitia met “Ein deutsches Requiem” in De Schutse te Uithoorn zijn geen kaarten meer verkrijgbaar. De verkoop op de website is stopgezet. Het bestuur van Amicitia is bijzonder verheugd over de grote belangstelling voor dit concert, maar begrijpt ook dat mensen teleurgesteld zijn geen kaart te kunnen bemachtigen. Om volgend jaar zeker te zijn van een plaats bij het concert nodigt het bestuur u van harte uit om mee te zingen. Elke maandagavond repeteert Amicitia vanaf 20 uur in scholengemeenschap Thamen te Uithoorn onder leiding van dirigent Toon de Graaf en Eric Jan Joosse op piano. In november 2020 wordt ‘The Armed Man’ van Karl Jenkins uitgevoerd, een mis voor de vrede. KNA Uithoorn zal voor de begeleiding zorgen. Het belooft een groots spektakel te worden, eveneens in De Schutse te Uithoorn. Informatie is te vinden op de website Amicitia-Uithoorn.nl. Meezingen is altijd leuker dan alleen luisteren!

Brassband of Fanfare? Veel mensen weten het verschil niet tussen Harmonie, Fanfare en Brassband, de soorten van blaasmuziek die heel veel in Nederland worden beoefend door amateur muzikanten. Om helderheid te bieden over beide soorten muziek organiseert brassband Concordia aanstaande zaterdag 16 november een uitwisselingsconcert met fanfareorkest Wilhemina uit Eindhoven. Deze fanfare is opgericht in 1924 en staat onder leiding van dirigent Roger Cobben, die het orkest al vele jaren leidt. Het orkest organiseert vele concerten op allerlei niveau in de omgeving van Eindhoven. Tijdens dit concert kunt u duidelijk de verschillen horen tussen de fanfare, die bestaat uit saxofoons, koperblazers en slagwerk en de brassband, die bestaat uit uitsluitend koperblazers en slagwerk. Dit concert is voor Concordia een try-out voor het Druiffestival in Oostwoud op 23 november. De beide verenigingen staan garant voor een gevarieerde muzikale avond. Locatie: dorpshuis De Boei te Vinkeveen. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20 uur.

Gratis vuurwerk tijdens de voorverkoop t/m 27 december!

Huub Blom & Zonen

Mijdrecht Industrieweg 41 | Mijdrecht Tel.: 0297 - 256079

€ 30,- tot € 65,-

t.w.v. € 9,99 GRATIS

€ 65,- tot € 100,-

t.w.v. € 19,99 GRATIS

€ 100,- tot € 150,-

t.w.v. € 29,99 GRATIS

€ 150,- tot € 200,-

t.w.v. € 45,GRATIS

€ 200,- of meer

t.w.v. € 69,99 GRATIS

Uithoorn A. van Schendellaan 38-44 | Uithoorn Tel.: 0297 - 561404

blommijdrecht.vuurwerkexpert.nl blomuithoorn.vuurwerkexpert.nl


14

15 NOVEMBER 2019

DE GROENE VENEN

Mijdrechts gezin loopt de New York City Marathon

'Meedoen in New York is een sensatie' De familie Coster/Falkena uit Mijdrecht mogen we gerust een gezin van langeafstandlopers noemen. Sinds jaar en dag maken Gerhard en Rineke hun kilometers door de Rondeveense polders en trainen ze wekelijks bij Atletiekvereniging De Veenlopers. Dat leidde er toe dat ze gingen deelnemen aan halve en hele marathons, waaronder die van Amsterdam en Rotterdam en ook De Ronde Venen Marathon. Ook dochter Swinda trad in de voetsporen van haar ouders. En het kan geen toeval zijn dat haar vriend Sibrand met hetzelfde virus is besmet. Hij won de vorige DRV Marathon. Jarenlang leefde de wens om deel te nemen aan de New York City Marathon. Toen het er dit jaar dan eindelijk van ging komen, wilde ook zoon Wilte wel mee. Met z’n vijven liepen ze op zondag 3 november door de zonnige straten van New York. En ze kwamen met vijf herinneringsmedailles naar huis ten teken dat ze de ruim 42 kilometer succesvol hadden afgelegd. tekst piet van buul

Voor de gemiddelde langeafstandloper met marathonervaring is de New York City Marathon de ultieme droom. “Het is een sensatie die je een keer meegemaakt moet hebben,” zegt Gerhard. “Met ruim vijftigduizend deelnemers is het de grootste marathon ter wereld. En New York is een bijzondere stad, die erg tot de verbeelding spreekt. Om daar te lopen, van Staten Island via Brooklyn naar Manhattan, is een geweldige belevenis. En de verschillende bruggen, waar je overheen moet, maken het parcours extra lastig.” De lopers maken tegenwoordig gebruik van hardloophorloges. Daar kunnen ze de hartslag mee meten en het tempo mee in de gaten houden. Rineke: “Ik loop vooral op de hartslag. Daaraan lees ik af of ik wat sneller kan of dat ik het even wat rustiger aan moet doen.” Gerhard stelt het gewenste tempo in. Daarmee kan hij zien of hij te hard gaat en even moet temperen of dat er een tandje bij moet. Lastig is wel dat de afstandsaanduidingen in New York in mijlen zijn aangegeven. Je moet dus steeds omrekenen.” De tijd is niet belangrijk In tegenstelling tot de wedstrijdlopers is voor de

liefhebbers de tijd niet belangrijk. Dat zeggen ze tenminste. Het gaat om de uitdaging, het plezier van het lopen en om er voor te zorgen dat je de finish haalt. Maar ze hebben binnen hun eigen mogelijkheden meestal wel een soort streeftijd. Gerhard: “Mijn looptalent reikt tot een tijd van rond de vijf uur. Theoretisch zou ik 4.40 moeten kunnen lopen. Voor New York had ik me ten doel gesteld om binnen de vijf uur te lopen. En dat is gelukt. Ik had een eindtijd van 4.51.23. Daar ben ik wel trots op.” Sibrand is de snelste van het stel en wilde onder de 2.40 eindigen. Dat lukte niet helemaal. Het werd 2.51.55. Swinda deed er 3.47.38 over en Rineke finishte in 5.37.48. Wilte had geen marathonervaring. Hij moest van zijn vader eerst een halve marathon in Amsterdam uitlopen en daarna nog eens dertig kilometer in de polder. Toen dat allemaal goed ging mocht hij ook mee. Hij kwam binnen in de voor hem niet onverdienstelijke eindtijd van 4.54.46. Dit alles leverde de Rondeveners vijf medailles op van een formaat dat bij de Olympische Spelen niet zou misstaan. Een immense organisatie De Mijdrechtse familie was erg onder de indruk van de omvang van het evenement en de organisatie. “Er zijn verschillende manieren om

Mini’s klaar voor de start van De Ronde Venen mini-marathon De derde editie van de Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon op zondag 17 november kent ook een speciale start voor kinderen. De mini-marathon kent twee afstanden. Kinderen tot en met zeven jaar lopen de 600 meter; kinderen van acht tot en met twaalf lopen 1200 meter. Bij Atletiek Abcoude worden de kinderen op deze wedstrijd voorbereid. Alle mini’s zijn klaar voor de start! tekst rosanne kok

- foto jochem kroezen

De start en finish van de mini-marathon vinden plaats bij De Eendracht in Abcoude. “Er zijn vier leeftijdscategorieën met elk hun eigen starttijd’’, legt Nina Matthijssen uit. Zij is een van de initiatiefnemers achter Atletiek Abcoude, de vereniging die vorig jaar werd opgericht. “Om 10.10 uur gaan de kinderen tussen de tien en twaalf jaar van start. Zij lopen twaalfhonderd meter. Om 10.20 uur volgt de start voor de kinderen van 8 en 9 jaar. Zij lopen dezelfde afstand. Om 10.30 uur starten de kinderen van 6 en 7 jaar. Zij

lopen zeshonderd meter. De laatste start is om 10.40 uur. Dan verschijnen de allerkleinsten aan de startlijn. Het publiek is overigens van harte welkom langs het parcours om de kinderen aan te moedigen.’’ Om de kinderen goed voor te bereiden op het lopen van de verschillende afstanden, is hard getraind. Iedere vrijdagmiddag komt de vereniging samen op het veld van FC Abcoude. Een van hen is Steffie (4). Zij is sinds kort lid van

Vlnr. Gerhard, Rineke, Wilte, Swinda en Sibrand je voor zo’n marathon in te schrijven. Als privépersoon is dat wel lastig. Je moet dan alles zelf regelen en je komt er als eenling niet makkelijk tussen. Je kunt je ook bij sommige goede doelen aansluiten. Die regelen dan de reis en de aanmelding voor je. Maar dan moet je wel een bedrag aan sponsorgelden meebrengen. Wij hebben geboekt bij reisorganisatie TUI. Die regelen de vlucht, het hotel en het startbewijs.” “En je krijgt dan ook nog een mooi shirt met je naam er op,” merkt Swinda op. Op de dag van de marathon gaan de deelnemers met de bus naar het immense startterrein. Daar worden ze, afhankelijk van de door hen zelf opgegeven te verwachten eindtijd, in verschillende vakken in-

Atletiek Abcoude. ‘‘Ik vind het leuk als we gaan rennen’’, zegt zij. ‘‘Of springen. Of met de bal.’’ Daar sluiten Mia (6) en Fenna (5) zich bij aan. ‘‘Als we gaan rennen moeten we hakken-billen’’, grinnikt Mia. ‘‘Dat vind ik altijd heel grappig.’’ Langs de kant van het veld staan Mariska Hennipman en Joke Beers. Zij kijken naar hun kinderen die rennend om de pionnen heen slalommen om zich warm te lopen. ‘‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik helemaal niet bekend was met atletiek als sport’’, vertelt Mariska, moeder van Justin en Tobias. ‘‘Mijn zoon heeft een tijdje aan voetbal gedaan, maar die sport paste hem eigenlijk niet. Daarom waren we op zoek naar iets anders. Het leuke aan atletiek vind ik dat je in een groep bezig kunt zijn met individuele prestaties. Het gaat om het verbeteren van je eigen doelen. En dat doe je met elkaar. Mijn zoons volgden één proefles en waren meteen verkocht. Ze wilden direct de volgende week weer meedoen.’’ Om 16.30 uur is de les voor de kinderen van 4 tot en met 8 jaar ten einde en komen de grotere kinderen het veld op. ‘‘Er was zoveel behoefte aan atletiek voor deze leeftijdsgroep dat we twee nieuwe groepen konden starten’’, vervolgt Nina. ‘‘Dat zijn de A-pupillen en de D-junioren. De ene groep heeft de focus op hardlopen. Daar trainen we het uithoudingsvermogen, de snelheid en coördinatie. De andere groep traint alle atletiekonderdelen.’’ Alle clubleden trainen in de eerste plaats voor het verbeteren van hun eigen prestaties. ‘‘Een van de momenten waarop we onze prestaties kunnen testen, is De Ronde Venen Marathon. Daarom is het zo leuk dat ook mij mee kunnen doen met de kortere afstanden. Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers. Ook kinderen die geen lid zijn van onze vereniging kunnen hieraan meedoen.’’ Inschrijven kan via www.atletiekabcoude.nl/mini-marathon.

gedeeld. De persoonlijke spulletjes kan men in speciale tassen inleveren en bij de finish weer ophalen. Onderweg wordt regelmatig drinken aangeboden, af en toe een gel of een banaan. Een bijzondere ervaring Het hardlopende gezin Coster/Falkena kijkt terug op een bijzondere ervaring. Ze zijn blij meegedaan te hebben en trots op de geleverde prestaties, waar ze nog wel enige tijd van kunnen nagenieten. Maar ook weer niet al te lang, want Rineke, Swinda en Gerhard melden zich aanstaande zondag 17 november alweer aan de start van de Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon.

De Vinkeveense Plassen in New York

VN brengt gevolgen klimaatverandering in beeld In de hal van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York is momenteel een tentoonstelling te zien met als thema ‘Climate Change- Climate Action’. Daarin wordt in beeld gebracht wat de gevolgen zullen zijn van de klimaatveranderingen en wat er gedaan moet worden om die veranderingen het hoofd te bieden. Mijdrechter Gerhard Coster, oud voorzitter van IVN De Ronde Venen, was in New York om de New York City Marathon te lopen. En hij bekeek er de tentoonstelling in het VN-gebouw. De klimaatveranderingen zullen over de hele wereld ingrijpende gevolgen hebben, zo is te zien op de expositie. Talloze foto’s vanuit allerlei delen van de wereld geven een duidelijk beeld van de ernst van de situatie. Tot zijn verrassing trof Gerhard een grote foto van de Vinkeveense Plassen aan. Boven de foto met grote letters “Acterbos, The Netherlands.” Daarmee is ongetwijfeld Achterbos bedoeld. In de begeleidende tekst wordt aangegeven dat Nederland een land is dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt. Vervolgens wordt uitgelegd dat de Nederlanders een heel netwerk van waterkeringen hebben gebouwd. Maar dat zal ze niet helpen tegen de te verwachten stijging, zo luidt de boodschap. Nederland zal zo’n 3.700 kilometer aan dijken, duinen en dammen flink moeten verhogen om het wassende water tegen te houden. Die boodschap was voor Gerhard niet nieuw. “Maar het is toch verrassend dat op zo’n tentoonstelling op wereldniveau uitgerekend een foto van de Vinkeveense Plassen als een representatief beeld van ons land wordt gepresenteerd.”


DE GROENE VENEN

IN VOL BEDRIJF

15 NOVEMBER 2019

15

Supervast Automotive garage in Loenersloot

Vernieuwde garage met Italiaanse koffieshop

tekst piet van buul

Ongetwijfeld zal het passanten op de Rijksstraatweg in Loenersloot zijn opgevallen dat er bij de bekende garage van Rob Oskamp het een en ander aan de hand is. De gevel kreeg een mooi fris nieuw kleurtje en de shop van de garage veranderde in een Italiaanse koffie- en gastronomieshop met authentieke producten en gerechten uit het zonnige zuiden. Rob Oskamp nam 55 jaar geleden de toenmalige garage in Loenersloot over. Hij is inmiddels 73 jaar en vindt het tijd om het wat rustiger aan te gaan doen. Hij verkocht het bedrijf, maar de vaste klanten zullen hem zeker nog regelmatig in de garage aantreffen. Garage Oskamp is al ruim een halve eeuw een begrip in Loenersloot. En niet alleen in het kleine dorp aan de Angstel. Ook veel vele automobilisten uit de wijde omgeving, die de doorsteek maken vanaf de N201 naar Baambrugge en Abcoude, of omgekeerd, komen er tanken. Toen Rob Oskamp zijn bedrijf in Loenersloot begon stond er een werkplaats, een brandstofpomp en een woning. De woning is inmiddels verdwenen en er staan nu tal van occasions. Want Rob is ook autodealer. Aanvankelijk van Volkswagen, maar tegenwoordig kun je voor vrijwel alle merken bij hem terecht. De werkplaats is het hart van het bedrijf. Rob: “We hebben hier twee bruggen en uiteraard hebben we alle apparatuur in huis om onderhoud en reparaties aan alle merken te verrichten.” In de loop der jaren heeft Rob een grote groep vaste klanten aan zich weten te binden. “Ik heb dit werk altijd met heel veel plezier gedaan en dat doe ik nog steeds. Dus eigenlijk wil ik helemaal niet stoppen. Maar ik vind het wel tijd worden om het wat rustiger aan te doen. Om ook eens een dagje thuis te zijn. Ik

heb een flinke tuin die bijgehouden moet worden. En verder maak ik graag lange fietstochten. Dus af en toe eens een dagje vrij zou wel lekker zijn. En misschien komt het er nog een keer van om op vakantie te gaan, want dat is er de laatste jaren wel bij ingeschoten. Daarom ben ik blij dat ik de zaak heb kunnen verkopen. Supervast Automotive zet de zaak op de vertrouwde voet voort. Jordy blijft onze vaste monteur en ikzelf zal zeker nog een aantal dagen in de week hier aanwezig zijn. De overname heeft ook tot gevolg dat het pand en de werkplaats een flinke opknapbeurt krijgen. Want daar is het de laatste tijd ook niet van gekomen. We zijn een klein bedrijf en hebben het altijd behoorlijk druk. Een opknapbeurt wordt dan al gauw op de lange baan geschoven. Zo’n overname met een nieuwe eigenaar is dan een goede aanleiding om een mooie frisse start te maken.” De voorgevel is inmiddels voorzien van een fris nieuw kleurtje en er zijn nieuwe naamborden geplaatst. Binnen wordt er geschilderd en worden noodzakelijke vernieuwingen aangebracht. Supervast Automotive regelt de aan- en inkoop

Rob Oskamp (rechts) met monteur Jordy. van alle merken auto’s. Tevens is men gespecialiseerd in klassiekers en supercars. Men kan er ook terecht voor APK en winterbanden, opslag van winter-/zomerbanden en een droge stalling. In december wordt er ruimte bij de garage vrijgemaakt voor de verkoop van kerstbomen. DuettoRent Vanaf de locatie in Loenersloot kan men er tijdens de lente en zomermaanden op uit trekken met één van de Alfa Romeo Spiders (cabrio’s) van DuettoRent B.V. De sportieve auto’s zijn uitermate geschikt voor een romantisch dagje of weekendje weg, eventueel voorzien van een

foto patrick hesse

leuke routebeschrijving en een picknickmand vol heerlijke Italiaans lunchgerechten. De fraaie Alfa’s zijn ook te huur voor een jubileum, een bruiloft, een vriendentrip of een uitje met de familie. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van de auto’s en voor reserveringen kan men het beste een mailtje sturen naar info@duettorent.nl. Garage Supervast Automotive is gevestigd aan de Rijksstraatweg 248 in Loenersloot. Het telefoonnummer van de garage is 0294291345.

JONGE MENSEN IN Spelt BV DE TECHNIEK Sam Haveman Werken in de techniek is leuk, verrassend en uitdagend. In de serie Jonge mensen in de techniek gaat de redactie van De Groene Venen in gesprek met jongeren die aan het werk zijn in een technisch bedrijf. Sam Haveman (17) werkt bij Spelt Afvalinzameling BV in Nieuwveen. In deze aflevering van onze serie vertelt hij zijn verhaal. tekst rosanne kok

- foto arthur van der kooij

Sam Haveman uit Wilnis volgt de opleiding tot monteur van vrachtwagens en bedrijfswagens. Voor deze opleiding gaat hij één dag per week naar school; de andere dagen leert hij in de praktijk. Dat doet hij bij Spelt in Nieuwveen, een bedrijf waar nieuwe grondstoffen gemaakt worden van afval. “Ik werk daar in de garage’’, begint Sam te vertellen. “Daar verzorg ik het onderhoud aan de vrachtwagens en de bedrijfswagens. En als er iets stuk is bij de afvalbreker of de shredder behoort dat ook tot mijn taken.’’ De werkdag van Sam begint om 8 uur ’s morgens. “Vooraf weet ik nooit wat ik op een dag allemaal ga doen’’, vervolgt de jonge werknemer uit Wilnis. “Soms moet ik iets repareren aan de remmen van een vrachtwagen; de volgende dag werk ik aan een grote beurt voor een kraan. Ook die onderhoudswerkzaamheden zijn heel belangrijk; zo voorkom je natuurlijk dat de machines kapot gaan. De coördinator van het garagewerk geeft mij de opdrachten. Juist die afwisseling vind ik wel heel erg leuk.’’

Sam is op zijn plek bij het afvalverwerkingsbedrijf. “Wat ik leuk vind aan het vak van monteur, is dat je dingen voor anderen kunt repareren. Als iets stuk is, kunnen mijn collega’s niet verder werken. Dat is vervelend. Ik vind het leuk dat ik hen kan helpen, zodat ze weer verder kunnen. In de toekomst hoop ik niet alleen de problemen te kunnen oplossen, maar ook de oorzaak van de problemen te kunnen aanpakken. Als ik weet hoe een bepaald probleem is ontstaan, kunnen we natuurlijk voorkomen dat het een volgende keer weer gebeurt. Dat hoop ik hier nog meer te ontwikkelen.’’ Op school krijgt Sam de achtergrondinformatie over de verschillende voertuigen en de techniek daarachter, maar de ervaring doet hij op in de praktijk. “Die combinatie tussen werken en leren bevalt mij heel goed’’, zegt hij. “BBL past heel goed bij mij. Het zou niets voor mij zijn om alle dagen naar school te gaan. Ik hou van werken en heb het hier heel erg naar mijn zin met de collega’s.’’ Maar ook voor Sam is niet alles leuk. “Ik heb een hekel aan het opruimen van het gereedschap’’, zegt hij. “Dat

vind ik echt zo stom om te doen. Maar goed, ook dat hoort erbij.’’ Sam wil niets liever dan monteur worden op vrachtwagens en grote machines. “Vroeger wilde ik vrachtwagenchauffeur worden’’, zegt hij. “Of het leger in. Ik heb er zelfs nog even over gedacht om in een restaurant te gaan werken, maar toen ik een baantje kreeg als afwasser, ontdekte ik dat dat niets voor mij is. Geef mij maar de techniek. Lekker sleutelen. Dat vind ik leuk.’’ Peter Haveman, directeur Spelt Afvalinzameling BV, vindt het belangrijk dat er bij Spelt voortdurend aanwas is van jonge medewerkers. “Alle innovaties gaan heel rap in deze tijd’’, zegt hij. “Jonge mensen brengen nieuwe ideeën met zich mee. Wij vinden het heel belangrijk om hen aan te trekken voor alle takken van ons bedrijf. Niet alleen in de werkplaats, maar ook op kantoor.’’ Spelt houdt het bedrijf aantrekkelijk door de verschillende doorgroeimogelijk-

heden die zij biedt. “Bij ons kun je ook interne opleidingen volgen om door te groeien’’, vervolgt Peter. “We ondersteunen BBL-opleidingen en hebben zelf ook verschillende opleidingsprogramma’s. Als je er als bedrijf voor zorgt dat je omgeving goed is, komen jonge mensen vanzelf naar je toe.’’ Daar heeft Sam nog een aanvulling op. “Voor jonge mensen is het ook belangrijk dat ze het nut inzien van datgene wat ze moeten doen’’, zegt hij. “Toen ik hier een paar jaar geleden kwam werken, moest ik containers schuren. In het begin vond ik dat echt stom werk. Tot ik me realiseerde dat daarna de schilder aan het werk kan en de containers vervolgens weer gelikt de deur uitgaan. Dan besef je dat ook jouw taak van waarde is in het bedrijf. Nu als monteur besef ik dat nog veel beter; met onderhoudswerk voorkom ik dat iets kapot gaat en als er toch iets stuk is, help ik mijn collega’s snel weer op weg. Dat maakt dit werk zo leuk.’’


16

15 NOVEMBER 2019

Jeroen Siebelink

MONDRIA'S

BOEKENLADDER

Pels "Dat schrijver Jeroen Siebelink de zoon is van Jan Siebelink is niet verwonderlijk. In zijn boeken hangt dezelfde sfeer van geborgenheid en geloof en respect voor de zwaarte van het leven. Daarnaast beheerst een groot verantwoordelijkheidsgevoel het doen en laten. In zijn boek “Pels” betreft dit niet het planten-

Verdwenen

Tina Frennstedt Zestien jaar geleden verdween de negentienjarige Annika Johansson op een idyllische zomeravond in Zuid-Zweden. De zaak werd nooit opgelost en de vrouw is nog steeds vermist. Nu wordt Malmö geteisterd door een moordenaar die vrouwen in hun eigen huis aanvalt. Er zijn alarmerende overeenkomsten met de misdaden van de Deense moordenaar die jaren eerder vrouwen in Kopenhagen verkrachtte en vermoordde en nooit werd opgepakt.

Gezondheid!

Lévi Weemoedt Nadat Lévi Weemoedt het trieste Vlaardingen verlaten had, besloot hij zijn geluk in Assen te zoeken. Maar een mens kan dan wel van omgeving veranderen, zijn ziel verhuist met hem mee. Ook in de nog grotendeels ongekerstende veengebieden en op de Hondsrug blijft de vrolijke wanhoop uit Weemoedts aderen stromen.

Koffiejuweeltje Dat we vaak juweeltjes van wijnen aangeboden krijgen, dat kan je je misschien wel voorstellen. De winkels staan er momenteel weer bol van. Maar af en toe krijgen we een belletje van onze koffiebrander en heeft hij iets wat wij als een juweeltje onder de koffiebonen kunnen bezien. Hij had een kleine baal kunnen bemachtigen van een Peaberry-koffieboon uit Malawi. 100% Arabica maar volgens de kenners met een nóg intensere smaak. Ik leg je graag uit hoe dat komt. Misschien heb je wel eens gehoord van Peaberry-bonen. Een grappige naam, letterlijk vertaald ‘erwt-bes’. Nu doet de boon zijn naam ook eer aan. Hoe komt hij aan deze naam?

rijk maar de dieren. Theuns vader heeft een nertsfokkerij die door tegenstanders vergeleken wordt met een concentratiekamp. Zoon Theun krijgt steeds meer oog voor het leed van de gevangen dieren. Zijn vader vindt dat hijzelf de nertsen uitzonderlijk goed behandelt. Theuns beste vriend Appie wijst hem op dit wrede werk en samen sluiten ze zich aan bij het radicale Dierenbevrijdingsfront. Een dramatische botsing met zijn vader ligt voor de hand."

DE GROENE VENEN

gelezen door marja, een enthousiaste lezer.

In een koffiebes zitten twee koffiebonen tegenover elkaar. Noem het een twee-eiige tweeling. Omdat ze tegen elkaar aan in één bes zitten, is een zijde van de koffieboon altijd wat platter en de andere zijde wat ronder. Zo komt een normale koffieboon aan zijn vorm. Ongeveer 5% van alle koffiebonen zijn enig kind en hebben de koffiebes voor zichzelf. Geen lastige broertjes/zusjes die tegen hen aanduwen, het boontje kan de ruimte in het besje benutten en groeit mooi rond. Het blijft alleen wel een klein boontje, net als een erwtje in een bes.

boontjes, zit nu in een boontje. En tot slot, door de ronde vorm rollen ze beter in de koffiebrander, waardoor er een egalere branding plaatsvindt en de boontjes beter van smaak zijn.

Dat deze boontjes van een hele goeie kwaliteit zijn, komt door meerdere factoren. Aan de buitenkant van een koffiebes kan je niet zien of er één of twee boontjes inzitten. Het kan dus wel eens voorkomen dat er een verdwaalde Peaberry-boon tussen jouw reguliere koffiebonen zit, maar dat zal niet opvallen tussen de andere bonen. Die Peaberry-bonen moeten er dus allemaal stuk voor stuk met de hand tussenuit gehaald worden. Die handmatige selectie is echt een waarborg voor de kwaliteit.

Ben je een koffieliefhebber en probeer je graag eens een juweeltje? Dan weet ik zeker dat je hier heel blij van wordt!

Nog een factor: het boontje heeft in zijn eentje alle voedingsstoffen uit het besje kunnen halen. De smaak die normaal verdeeld wordt over twee

Is de koffie dan ook lekkerder? Dat hangt helemaal af van jouw persoonlijke smaak. Deze Peaberry uit Malawi heeft het volgende smaakprofiel. Je proeft rode bessen, pure chocolade en sinaasappel met nuances van hazelnoot. De afdronk is goed pittig! Door de medium en juicy body zeer geschikt als espresso of voor in je espressopotje.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl

Mijn jaren bij de politie

Ellie Lust

Dit boek gaat niet alleen over al die gebeurtenissen en hoe zij en haar collega’s daarmee omgingen, maar ook over haar ontwikkeling als mens en als agent door de jaren heen. Ellie vertelt haar verhalen zoals we van haar gewend zijn: duidelijk, no-nonsense en met humor. Als het over de Nederlandse politie gaat hebben de meeste mensen hun mening al klaar, maar in dit boek horen we de verhalen van binnenuit, gaan gesloten deuren open en zijn politieagenten niet alleen uniformen, maar vooral mensen.

Smeltend ijs

Arnaldur Indridason Op de gletsjer Langjökull wordt een lichaam gevonden, vastgevroren in het ijs. Het blijkt te gaan om een ondernemer die al dertig jaar wordt vermist. Een uitgebreid onderzoek leverde toentertijd niets op; er waren meerdere verdachten in beeld maar er kon niets bewezen worden. De politie vraagt hulp aan de gepensioneerde politieman Konráð, die de verdwijning destijds onderzocht. De zaak heeft hem nooit losgelaten, en wanneer er een vrouw zich met nieuwe informatie bij hem meldt komt er plots weer beweging in het onderzoek.

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

Zonneweiden, biodiversiteit en bodemdaling? Ik zie u al denken: wat zijn zonneweiden en wat hebben zij te maken met biodiversiteit of bodemdaling? Zonneweiden, of zonneparken, zijn locaties waar zonnepanelen op de grond worden geplaatst om ons te voorzien van duurzame energie. Overheden zijn nu heel druk bezig om te beoordelen waar deze geplaatst kunnen worden. Ook in De Ronde Venen zijn ambtenaren fulltime in gesprek met ondernemers die deze parken kunnen plaatsen en andere betrokken, zoals grondeigenaren, boeren maar ook belangenorganisaties, zoals onze Natuur en Milieuvereniging De Groene Venen. Wij zijn terughoudend wat betreft de plaatsing van zonneparken. Natuurlijk moeten er nieuwe energiebronnen komen, maar in het overvolle Nederland is het plaatsen van zonnepanelen op de grond onwenselijk! Er zijn veel betere alternatieven, zoals windmolens. En wat dacht u van een afspraak om alle geschikte daken (en verticale muren) vol te leggen met zonne-

panelen, te beginnen met de grote ‘dozen’ op industrieterreinen en de daken van stallen en woonhuizen? Dat zal niet voldoende energie opleveren, maar het is wel een eerste stap. Dan kan onze bodem vrij blijven voor de andere doelen die ze al zo lang vervult: als natuurterrein of voor de productie van ons voedsel. Waarom is dit zo belangrijk? Daar komt het begrip biodiversiteit aan te pas. Biodiversiteit is een begrip dat aangeeft hoeveel verschillende planten en diersoorten in een bepaald gebied voorkomen. De biodiversiteit staat onder druk. O.a. vanwege het zeer intensieve landgebruik in Nederland zijn al veel planten- en diersoorten verdwenen of leiden een kwijnend bestaan. Langzamerhand groeit het besef dat we hier nu echt wat tegen moeten doen. Dit is de reden dat de discussie over Stikstof (PAS) nu zo hoog oplaait, maar ook dat bijvoorbeeld het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De tweede helft

John de Wolf In De tweede helft spreekt een van Nederlands bekendste voetballers over het verschil tussen ouder worden en oud zijn, over naar je lichaam blijven luisteren, over acceptatie, over wilde haren en ervaren jaren. De scheids heeft weer gefloten. Sta je al in het veld? John coacht je, van dichtbij. Dan is alles mogelijk.

www.degroenevenen.eu

zich hard maakt om in transitie te gaan naar een duurzamere natuur-inclusieve kringlooplandbouw. We kunnen ons afvragen wat de invloed is van de zonneparken op de biodiversiteit. Zeker, er zullen planten gaan groeien onder en langs de zonnepanelen. Zal deze begroeiing rijker of armer zijn dan de originele vegetatie voordat de zonnepanelen werden geïnstalleerd? Een zonnepark aangelegd op een omgeploegd industrieterrein zal waarschijnlijk een rijkere flora ontwikkelen dan daarvoor. Heel anders is het als zonneparken worden aangelegd op weidegronden. Hier zal de zich ontwikkelende vegetatie waarschijnlijk armer zijn dan de originele. Het zijn niet alleen de planten die veranderen, maar met de vegetatie ook het insectenleven en met het insectenleven de vogelstand. Hoe de bodemdieren reageren weten we nog helemaal niet. De veenweidegebieden om ons heen zakken, soms één centimeter per jaar. De oorzaak is voornamelijk de te lage waterstand. Slimme projectontwikkelaars redeneren als we de zonnepanelen onderheien, dan kan de waterstand verhoogd worden en wordt het zakken daarmee gestopt. Meer opbrengst per hectare en geen inklink, het kan niet beter! Maar wat gebeurt er met de biodiversiteit? We weten in elk geval zeker dat de weidevogels zullen verdwijnen, dat de planten minder licht krijgen en zullen veranderen. Dan verandert ook het insectenleven, de bodemdieren en noem maar op. Veel punten om over na te denken en dan vergeten we nog het verloren gaan van de kwaliteit van het landschap. Een zonnepark in een fraai veenweidegebied is niet waarnaar we streven. Lid van De Groene Venen bent u voor maar 5 euro per jaar: zie www.degroenevenen.eu.


DE GROENE VENEN

Hmmm met Hesse tekst en foto's patrick hesse

15 NOVEMBER 2019

17

Hmmm met Hesse haalt in huis: Kip Corner Van Egmond

Kip, het meest veelzijdige stukje vlees

Als ik zo de reacties eens peil op mijn rubriek Hmmm met Hesse wanneer ik op straat iemand tegenkom, hebben veel mensen de indruk dat ik altijd maar buien de deur eet en nooit voor mijn eigen eten hoef te zorgen. Niets is minder waar! Want hoewel ik een groot fan ben van buiten de deur eten, ben ik het die thuis het fornuis bestiert. Ondanks dat ik geen kooktovenaar ben, probeer ik zo gezond mogelijk en zo gevarieerd mogelijk te koken. En hoewel ik niet meega in de hele ‘veganhype’ probeer ik wel minimaal een keer per week vlees over te slaan, en als er wel vlees op het menu staat is het meestal kip. Er zijn zoveel variaties op kip te bedenken, want wie kent niet de reclameleus: ‘Kip, het meest veelzijdige stukje vlees!’ Vandaag is het zo’n dag dat ik zou moeten koken, maar daar totaal geen zin in heb. Dus komt het mooi uit dat Sebastiaan Strubbe van Poelier van Egmond belde of ik eens langs wilde komen op de nieuwe locatie naast hun vertrouwde plek in de Passage 16 in Mijdrecht, waar voorheen de Wereldwinkel zat. Daar is aan de buitenkant een dependance gecreëerd, die overigens gewoon aan de winkel vastzit ( je kunt achterdoor ook zo doorlopen), in de vorm van een soort luxe kraam, waar wat meer ‘high end’-broodjes besteld kunnen worden. De Kip Corner van Van Egmond heeft een speels eigen logo en wordt vooral gerund door de goedlachse Cora, geen onbekende voor de vaste klanten, en door André en Sebastiaan zelf. Nu had Sebastiaan bedacht dat ik de broodjes maar eens moest komen proeven en wie ben ik dan om daar tegen in te gaan? Dus vanavond geen keukendienst voor mij! Ik word zoals altijd hartelijk welkom geheten door de altijd vriendelijke verkoopsters van Poelier van Egmond. “Loop maar gewoon achterlangs, hoor!” roept een van de dames, “maar pas wel op het is glad!” Gezien het tijdstip van mijn komst zo tegen sluitingstijd wordt er druk gesopt en geboend. Ik hou ervan: hygiëne op de eerste plaats. Ik vind Cora, André en Sebastiaan druk in de weer met een grote bestelling. Na een warm welkom en een bakkie koffie grap ik nog "Zo, dat is een behoorlijke bestelling!" Sebastiaan kijkt om en zegt lachend "Ik hoop wel dat jullie honger hebben, want dit is jouw bestelling!” Even verschiet ik van kleur, weet hij wel dat ik geen vier hongerige pubers thuis heb, maar kinderloos ben (mijn 2 choco labs niet meegere-

kend). Cora blijkt samen met André zo’n beetje het hele assortiment klaar te hebben gemaakt. “Dan hou je toch lekker een proeverijtje,” oppert Sebastiaan na het zien van de paniek op mijn gezicht. En dus vertrek ik huiswaarts met drie tassen vol. Thuisgekomen is ook mijn eega overrompeld, maar we besluiten dat we van alles wat gaan proeven. En na het uitpakken van al dit lekkers loopt het water me in de mond. We trappen af met een lekker kippensoepje; een mooi formaat bekertje. Niet zozeer als maaltijd, maar lekker voor de proef. Dan twee broodjes die ik zelf graag wilde proeven: het Pitahbroodje Kipshoarma en het Broodje Pulled Chicken. Beide zijn meteen favoriet. Na de eerste twee broodjes samen te hebben opgesmikkeld, besluiten we stúkjes brood te nemen, anders is het geen doen. Ook de Kip Teriyaki en de Pikante Kip zijn heerlijk. Let wel op: pikante is ook écht pikant! Het broodje Kip Curryworst en de Hotdog smaken uitstekend. Dan als laatste de Kip Balgehakt en het broodje Kip Cheeseburger. Gelukkig hebben we niet het hele assortiment meegekregen, maar met een gemiddelde prijs van 3,75 euro per broodje krijg je uitstekende en ruim voldoende belegde broodjes en het bewijst maar weer eens dat zelfs de meeste uitgekauwde reclameslogan nog steeds staat als een huis: ‘Kip, het meest veelzijdige stukje vlees!’ Van Egmond Kip Corner zit naast de winkel van Poelier Van Egmond aan de Passage in Mijdrecht (waar overigens ook zoals vanouds broodjes besteld kunnen worden). Openingstijden: 10:30 - 16:30, tel. 0297 253 936, info@poeliervanegmond.nl. www.poeliervanegmond.nl

D66 wil woningbouw op de Meijert-locatie Vier jaar geleden brandde Partycentrum De Meijert af. D66 vindt dit een uitstekende locatie om woningbouw te realiseren. Er is in onze gemeente een enorm tekort aan woningen, hierdoor verlaten jongeren onze gemeente en vinden ouderen lastig een passende gelijkvloerse woning. De locatie van de Meijert biedt uitstekend plaats voor de bouw van starters- en seniorenwoningen, dichtbij voorzieningen, zoals de supermarkt en het park. Maar over het ontwikkelen van deze locatie wordt nu al vier jaar gesproken. D66-raadslid Cees van Uden wordt ongeduldig: “Wij begrijpen dat verschillende elementen in het plan vertraging geven; zoals de tennisverenigingen, de bibliotheek en het

◀ D66-raadslid Cees van Uden kijkt naar Meijert-locatie.

park de Meijert. Toch zien wij graag voortgang. D66 wil weten wat er nodig is om sneller te zorgen voor meer woningen voor jong en oud.” Daarom vraagt D66 komende commissievergadering wethouder Kroon naar de stand van zaken en agendeert D66 de voortgang van dit project in januari, zodat de raad kan worden geïnformeerd door het college over de voortgang.


18

15 NOVEMBER 2019

Isuzu D-Max

Alleskunner Isuzu is een Japanse fabrikant van dieselmotoren voor schepen, vrachtwagens, autobussen en terreinauto's. Werkpaarden dus. Isuzu's geschiedenis gaat terug tot 1893, dus ervaring genoeg. En dat merk je bij deze DMax. Een eerste kennismaking. Om gelijk even de gigantische letters en mieren op de zijkant te verklaren; ditmaal lenen we geen auto van een dealer, maar van ANTS (www.antscommunications.nl). Dat staat voor Active New Talents, een initiatief van Walter Spek en Aad van Hoven. Beiden zijn doorgewinterde creatieven uit de reclamewereld die hun kennis en ervaring nu inzetten om jonge talenten te begeleiden. Zo heb je scherpe en slimme communicatieconcepten, tegen een aantrekkelijk bedrag. Tot zover de reclame. Aad kennen we van de Mercedes Benz GKlasse Club Nederland. Hij reed altijd Mercedes G-Klasse, maar besloot op een bepaald moment zijn G-Klasse van de hand te doen. Met pijn in het hart. Daar kwam deze Isuzu voor in de plaats. Op grijs kenteken en met een veel gunstiger drinkpatroon dan de gigantische Mercedes. Toen Patrick en ondergetekende op pad waren met de Dodge Ram van Autobedrijf Kroezen, kwamen we Aad met zijn pick-up tegen bij het tankstation. En van het een kwam het ander. We moesten en zouden kennis maken met deze Isuzu. En dat doen we met alle plezier. Waar een Dodge Ram in de categorie grootgroter-grootst valt, is deze Isuzu nog vrij schappelijk van formaat. Het rijdt dan ook een stuk strakker dan de Ram. Aad heeft speciale

ISUZU Gereden versie: Isuzu D-Max Vermogen: 163 pk Alternatieven: Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok

Leerlingen OBS De Eendracht op fort aan de Amstel In dit project bezochten de leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De Eendracht Fort Amstelhoek en keken gefascineerd naar een indrukwekkende voorstelling van acteur Ton Feil. Het project van Kunst Centraal is ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Historische verhalen is een literair project dat aansluit bij geschiedenis, het lees- en taalonderwijs en de culturele omgeving. De aandacht voor de eigen culturele omgeving en het cultureel erfgoed wordt in de nieuwe kerndoelen van het onderwijs als een belangrijk onderdeel genoemd. De leerlingen worden zich bewust van hun eigen culturele omgeving, het aanwezige culturele

erfgoed en de daaraan verbonden verhalen en gebeurtenissen. Ze leren dat vormgeving geplaatst kan worden in een historische, culturele of maatschappelijke context en dat kunst betekenis krijgt vanuit deze context. Op school werden al een voorbereidende lessen gegeven en na het bezoek volgende leerlingen nog het tweede onderdeel van het project. Dit is een schrijfopdracht in de klas, waarbij de leerlingen een dagboekfragment schrijven. Het vormt de afsluiting van dit mooie project, waarbij de leerlingen van de bovenbouw van OBS De Eendracht samen nog napraten over wat ze hebben meegemaakt. Zo blijven ‘de verhalen’ levend en ons cultureel erfgoed wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie.

DE GROENE VENEN

AUTO IMPRESSIE tekst michael reuling foto's patrick hesse

veren gemonteerd en in combinatie met deze terreinbanden kom je een heel end op het onverhard. En het was ongetwijfeld al opgevallen, maar Aad heeft ook gigantische velgen gemonteerd. Speciaal geïmporteerd uit de Verenigde Staten door de bekende velgenspecialist hier uit de regio. Onder de motorkap ligt een 2.5 viercilinder dieselmotor met 163 pk en 400 Nm koppel. Dit vermogen wordt losgelaten op de achterwielen. Als je niks in de laadbak hebt liggen en je geeft flink gas, dan kun je zowaar de kont laten uitbreken. Uiteraard kun je ook switchen naar vierwielaandrijving. Een Isuzu pick-up zie je niet elke dag. Al wil het toeval dat er in De Ronde Venen al meerdere exemplaren te vinden zijn. De KLPD en Rijkswaterstaat zijn ook fan van de alleskunner. Genoeg trekvermogen, hoge gearing, lage gearing, vierwielaandrijving. Het is een perfecte allrounder, zeker als je een dubbele cabine hebt. Je kunt al veel spullen kwijt in de cabine, maar heb je grote spullen dan gooi je die met gemak in de laadbak. Prijzen voor een Isuzu D-Max beginnen bij net geen 20 mille (exclusief BTW) voor een single cab met een 1.9 dieselmotor. Zeker met de 2.5 dieselmotor, heeft deze pick-up de betere papieren in handen in vergelijking met zijn concurrenten. Isuzu geeft 5 jaar garantie op de aandrijflijn, tot 200.000 kilometer. Aad, bedankt voor deze kennismaking! Isuzu Nederland www.isuzu.nl


DE GROENE VENEN

YAMAHA MT-09 ABS Street Rally 2015

MOTOR IMPRESSIE tekst en foto patrick hesse #testemethesse

De MT-09 is voor mij geen onbekende. Ik heb alle modellen gereden, vanaf de allereerste MT-09 die in 2014 werd geïntroduceerd. Ik blijf het een heel vette en snelle fiets vinden en vandaag mag ik de Street Rally uitvoering de sporen geven. De fiets stamt uit 2015 en heeft slechts 18.755 kilometer gelopen. Als optie zitten er op de Yamaha een kentekenplaathouder, led knipperlichten en valblokken, dit zijn originele Yamaha accessoires. Origineel spreekt mij het meeste aan. De aftermarket is enorm, maar zelf ga ik het liefst voor origineel en dan zijn zeker de valblokken een enorm goede investering. En natuurlijk is het super dat het hier om een met ABS uitgevoerde versie gaat, altijd van grote meerwaarde. Toen Yamaha haar nieuwe driecilinder motorblok in oktober 2012 in Keulen op de Intermot presenteerde, was het wachten op het eerste model dat uitgerust zou worden met dit motorblokconcept. De MT-09 wordt aangedreven door een 850 cc driecilinder lijnmotor met een topvermogen van 115 pk bij 10.000 toeren en een koppel van 85 Nm bij 8.500 toeren per minuut. Volgens Yamaha moest de driecilinder over een breed toerentalbereik het hoogste lineaire koppel in zijn klasse hebben. Dat moet resulteren in een waanzinnige acceleratie. Uit ervaring weet ik dat het een echte gooi- en smijtfiets is en ben ik gek op de zithouding: breed stuur iets voorover maar lekker recht. Ook is de fiets lekker kort, misschien wel het meest te vergelijken met de Z800 van Kawasaki die ik nog niet zo lang geleden reed. Technisch gezien is de Street Rally identiek aan de standaarduitvoering. maar door een

Yamaha Gereden versie: MT-09 ABS Street Rally Vermogen: 115 pk Bouwjaar: 2015 Prijs: € 7.499,-

Nog steeds een ‘wanna have’

iets andere zithouding en wat meer kunststof lijkt de fiets het meest op een supermotard. Supermotard is een tak van de motorsport die vooral in Frankrijk populair is. Supermotardwedstrijden zijn gebaseerd op dirttrack, maar worden bij gebrek aan ovale banen op andere circuits gereden. Het circuit bestaat deels (ca. 30%) uit zand, maar voornamelijk uit asfalt. Er wordt gereden met omgebouwde crossers en enduromotoren, met aangepaste vering, remmen en banden. In Nederland ook wel speedtrack genoemd. Ik rij richting Amstelhoek en ga binnendoor. Ideaal voor deze fiets, die kwikzilverachtig door het verkeer te sturen is. Zoals ik al eens eerder meldde: misschien een fiets om in één ruk door te rijden naar de Franse kust, maar man o man, wat is het een feest om mee te rijden zeg. Midden in Amstelhoek stop ik voor de foto's en dan kan ik de fiets om mijn gemak nog eens bekijken. Er is eigenlijk niet zo veel op te merken op deze fiets met als logo de gekruiste stemvorken (De Yamaha Corporation, opgericht in 1897. De Japanse fabrikant is van huis uit bouwer van muziekinstrumenten en begon pas in 1954 met bouwen van motorfietsen... Na nog een straf rondje sturen lever ik de motor weer in en staat mijn conclusie van een paar jaar geleden nog steeds als een huis: een echte ‘wanna have’. Deze kost 7.499 euro, inclusief 6 maanden BOVAG-garantie en is te koop bij de officiële Yamaha dealer MotoPort Uithoorn. www.motoportuithoorn.nl

15 NOVEMBER 2019

19

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Medewerk(st)er Planning & Veiligheid (m/v) Organisatie: Constructor Dexion Holland BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Orderpicker 13.00 - 21.30 uur Organisatie: van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior Administratief medewerkster (m/v) Organisatie: Kroes en Partners notarissen Plaats: Mijdrecht

Functie: Orderpicker 11.00 - 19.30 uur Organisatie: van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Stage Social Media Medewerker Organisatie: H&R Products Plaats: Mijdrecht

Functie: Meewerkend Teamleider Organisatie: MINC Groep B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: medewerker Binnenkomende Goederen Organisatie: van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Werkvoorbereider/Productieplanner Organisatie: Aquafix Milieu BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Chauffeur in opleiding Organisatie: van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Transportplanner/Inkoper Organisatie: Aquafix Milieu BV Plaats: Mijdrecht

Functie: KAM Coördinator (20 uur p.w.) Organisatie: van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Productiemedewerker Techniek Organisatie: AFM Industries BV Plaats: Mijdrecht

Commerciële medewerker Binnendienst Kan jij goed schakelen tussen verschillende werkzaamheden en voel jij feilloos de behoeftes van de klant aan? Dan heeft Beun- De Ronde de perfecte uitdaging voor jou! Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben je verantwoordelijk voor een tal van commerciële ondersteunende zaken. De primaire bezigheden zijn het verwerken van orders in het ERP systeem, de klant op de hoogte houden van eventuele veranderingen voor de levering en installatie en zorg dragen dat alle producten zonder problemen van ons naar de klant worden vervoerd. Daarnaast heb je dagelijks contact met je collega’s van de buitendienst (Sales&Service) en heb je goed contact met onze leveranciers in het buitenland. Wij bieden; • Een werkweek van 40 uur met een mooi salaris (parttime is mogelijk) • Een winstdeling o.b.v. prestaties • 24 vakantiedagen per jaar voor een 40 uur werkweek • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door middel van cursussen en trainingen • Uitzicht op een vast contract • Informele gezelligheid! Gezamenlijke lunches en personeelsuitjes Wij zoeken; Je houdt ervan om gedurende de dag meerdere taken af te wisselen, waarbij je zelf de prioriteiten stelt. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en leveranciers en je voelt je prettig bij het leggen en onderhouden van deze (telefonische) contacten. Je communicatieve vaardigheden zijn dan ook uitstekend. Naast het klantcontact ben je verantwoordelijk voor een aantal andere taken; Taken • Spil (telefonisch) tussen leverancier - klant – collega • Behandelen, verwerken en opvolgen van offertes/prijsopgaves • Invoeren en verwerken van orders • Zorg dragen voor de levering en voorraden • Onderhouden van contacten leveranciers • Meedenken in termen van oplossingen • Beheren van het CRM Functie eisen Om een goede aansluiting te vinden binnen Beun-De Ronde verwachten wij dat jij het volgende meebrengt; • MBO+ werk- en denkniveau • Lab achtergrond is zeker welkom • Goede sociale en commerciële vaardigheden • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal • Een pro-actieve houding, analytisch sterk en accuraat • Zelfstandig maar ook goed in teamverband kunnen werken • Stressbestendig • Goed om kunnen gaan met ad-hoc situaties • Je bent vaardig met Microsoft Office en ERP programma’s

Wie zijn wij? Beun - De Ronde B.V. is een zelfstandige leverancier van high-end laboratoriumsystemen op het gebied van o.a. Analytische Chemie en Life-Science in de Benelux. Vanuit de kantoren in Abcoude en Drogenbos (België) werkt een team van ca. 45 jonge en meer ervaren enthousiaste specialisten op het gebied van verkoop, advies, applicatieondersteuning en service. Geinteresseerd? Mail je CV met begeleidende email t.a.v. Lara Gersen, Office Manager Nederland op L.Gersen@beunderonde.nl


20

15 NOVEMBER 2019

WE E

KEN D

STU N

T!

GELDIG T/M 19 NOVEMBER

GELDIG T/M 17 NOVEMBER

2 STU KS

0.

PER STU

alle varianten, 200 ml

0.

K

69

99

1.98 2.58

Melkunie Breaker

DE GROENE VENEN

Broccoli

stronk ca. 500 gram

DE HELE MAAND EXTRA LÁÁG GEPRIJSD! Park Villa

Chardonnay, Rosé of Merlot fles 750 ml

2 STU KS

5.

00

10.98

Stoney Creek

Chardonnay-Semillon, Shiraz-Grenache-Petit of Rosé, fles 750 ml

2 STU KS

6.

00

11.98

DÉ GOEDKOOPSTE VAN MIJDRECHT

Hacienda reserve

Chardonnay of Malbec, fles 750 ml

2 STU KS

6.

00

11.98


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.