De groene venen 15 07 2016

Page 1

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

21 °C De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 21 - Week 28 – 15 juli 2016

Kwikstaart 36 Mijdrecht Vraagprijs € 239.000 k.k.

Nieuw in verkoop! Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Uw servicepunt in de buurt Tilly's Nail studio Rondweg 1 Mijdrecht D.I.O. drogist de Bree Vinkeveen Martens Mode Loenen aan de Vecht Hendrikse Stomerijen Baambrugge Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Volgende editie verschijnt op 19 augustus

De Groene Venen gaat op vakantie! U heeft de voorlopig laatste editie van De Groene Venen in handen! De komende vier weken verschijnt de krant niet en genieten onze redactieleden en bezorgers van een welverdiende vakantie. Ons kantoor blijft in deze periode gewoon geopend en wij blijven telefonisch bereikbaar. Persberichten, foto's en andere bijdragen voor de eerste nazomerse editie van vrijdag 19 augustus kunt u tot dinsdag 16 augustus 17 uur inzenden op info@degroenevenen.nl. Namens al onze medewerkers wensen wij u een fijne vakantie!

Het kan weer! Zilvervloot Sparen

Volop gezelligheid op de Vinkeveense Jaarmarkt OSCAR HE GEVONDENEF T EEN MAATJE !

Handjehelpen koppelt al ruim 30 jaar vrijwilligers en stagiaires aan kinderen en volwassenen met een beperking. Handjehelpen is actief in bijna de gehele provincie Utrecht. ‘Gewoon doen’ is ons motto. Een jongere met een beperking een steuntje in de rug bieden? Of liever maatje zijn voor een volwassene? Maak het verschil als vrijwilliger voor Handjehelpen en meld je aan bij Natascha via 06-145 76 039 of ndhondt@handjehelpen.nl PALLAS ATHENEDREEF 12 3561 PE UTRECHT 030-263 29 50

W W W . H A N D J E H E L P E N . N L

Op woensdag 13 juli jl. vond de 38e Vinkeveense Jaarmarkt plaats, georganiseerd door Vinkeveen Promotion. Vanaf 10 uur ’s ochtends stonden er ruim 120 standhouders opgesteld in de Heul, de Herenweg tot aan de Kerklaan en de Heulweg tot aan de brug van Kerkelanden. Al jaren is deze gezellige jaarmarkt één van de grote publiekstrekkers in deze tijd van het jaar. De foto peter bakker jaarmarkt duurde tot 21 uur.

* Rentewijzigingen voorbehouden.

VRIJWILLIGERSWERK? GEWOON DOEN!

0,9%*ele variabte ren

10% premie voor 10 sparenjaar

Wij zijn uw bank. Dorpsstraat 7, Wilnis - T: 0297 - 28 90 90

Hofland 90 te Mijdrecht

Feesten DJ’s, VJ’s etc Shows

Verkocht !

Evenementen MOONLIGHT PRODUCTIONS Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38

www.moonlightproductions.nl

LOYALS.NL ONLINE OFFLINE EVENTS


2

9/7 t/m 21/8 e s K c y r e K am

r e m Zolen Spe

15 juli 2016

DE GROENE VENEN

HEERLIJKE KERSEN UIT EIGEN BOOMGAARD Wellant appelen 12 kilo € 10.— Ook geschikt voor appeltaart Graszoden Bloeiende tuinbeplanting vele soorten Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl

8-15 OKTOBER 2016

Kameryckse Zomerspelen: speelplezier, waterpret en uitdagend avontuur voor jong en oud! Alle activiteiten zijn dagelijks van 11.00 – 17.30 uur, all-in voor € 15,– p.p. inclusief drankje op het fraai gelegen terras aan de plas.

Vooraf reserveren via

KamerycK.nl

FIETS 6 DAGEN DOOR SPECTACULAIR TANZANIA EN GEEF MENSEN EEN KANS OP EEN GEZONDE TOEKOMST

AFRICACLASSIC.NL HARD WORK, MAGIC MOMENTS


DE GROENE VENEN

Luistervink Goed en kwaad Een flink aantal jaren geleden heb ik eens een man geïnterviewd die zich Koning van een Ghanees dorp mocht noemen. Voordat je die titel mag dragen, moet je wel een grote bijdrage aan het wel en wee van een dorp hebben gehad. Maar is aan die voorwaarde voldaan, dan word je heuselijk gekroond en bezongen. En kennelijk vallen je nog heel veel andere zaken ten deel. We spraken destijds over het leven in Ghana. Hij maakte mij duidelijk dat er twee kampen waren, de goeden en de kwaden. Door middel van een slagboom werden mensen, voordat ze een wijk mochten betreden, vooraf gecontroleerd en wel of niet toegelaten. Ik heb maar een beetje gelachen. Een tijdje weggeweest, teruggekeerd in Vinkeveen, beetje de weg kwijtgeraakt, komt wel weer goed, dacht ik. Gaandeweg de laatste vijftien jaar vergaat mij het lachen. Het werd een grimas toen onze eigen auto ineens weg was. Speurwerk mijnerzijds, een lek bij de importeur en jongens die met weinig moeite een auto open krijgen en jatten maar. Op bestelling. Auto van de buren, een mooie BMW, in een maand tijd twee maal gestripped, wie volgt. Het laatste half jaar spant de kroon. Een Volvo en een Audi, op één adres. Nog een Audi even verderop. Mini gestripped, schade 7.000 euro. Nieuwe Outlander, van de buren, pech en dus ook weg. Honderd meter verderop een leuke Seat. Rien ne va plus, die auto is niet meer van u. Dat zijn er dus zes in zeer korte tijd, in een buurt die je niet als slecht mag benoemen. Dan spreken we nog niet over gejatte invaliden-parkeerkaarten. Twee stuks, schade aan ruitbreuk enorm. Airbags, radio's... laten we het er maar niet over hebben. Na de laatste autodiefstal ben ik gaan zoeken. Ik ga een voorstel uitwerken om camera's in onze straat op te hangen. Niet van de kwaliteit van 'Opsporing verzocht' maar gewoon een goede waarop je mensen en dingen kunt herkennen. We vinden echt wel iemand met slaapproblemen die graag wat wil bijverdienen en onze nachtelijke rust een goed hart toedraagt. Verzekeringsmaatschappijen zijn vast geïnteresseerd en willen vast wel een premiekorting geven. Maar eens met de politie praten hoe snel ze bij 'echt' onraad hier kunnen zijn. We nemen de politie overigens niets kwalijk. Die moeten dweilen met de kraan open. Maar misschien dat we er samen uitkomen. Het gevoel van burgers over wat recht en krom is, krijgt in ieder geval een behoorlijke facelift. Fijne vakantie gewenst! Luistervink

15 juli 2016

3

Gemeenteraad met zomerreces

Meters maken tijdens marathonzitting De gemeenteraad kreeg tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces nog een lange lijst met raadsbesluiten voor de kiezen. Er waren zelfs twee avonden voor uitgetrokken. Maar mede dankzij een gedegen voorbereiding in een viertal commissievergaderingen slaagde de raad erin om op woensdag 6 juli de lange agenda in één avond af te werken. Naast wat laaghangend fruit, ging het ook om een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de spoedwoningen, de kluswoningen, de projectomgevingsvergunning voor de Vinkeveense Plassen, het uittreden van Amsterdam uit het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, het programma Wegenonderhoud, de vaststelling van de eerste bestuursrapportage 2016 en de programmarekening 2015. tekst piet van buul

In de ontwikkeling van spoedwoningen voor woningzoekenden en statushouders is inmiddels een belangrijke stap gezet door het besluit om geen tijdelijke maar permanente woningen te bouwen. Onzekerheid en ongerustheid was er bij de omwonenden van de locatie in Amstelhoek. “We doen er alles aan om de buurtbewoners er zo goed mogelijk bij te betrekken en we zullen ook zeker rekening houden met hun opmerkingen en wensen,” verzekerde wethouder Moolenburgh. “Hetzelfde geldt voor de stationslocatie in Mijdrecht. Ook hier komt permanente bebouwing. We zitten daar dicht bij het industrieterrein. Daar moeten we dus ook rekening mee houden en de opmerkingen van de VIB, de ondernemers op het industrieterrein, zullen daar een rol bij spelen.” Een pleidooi om het hele gebied in ontwikkeling te nemen, de locatie deel uit te laten maken van het dorpscentrum en zo mogelijk het stukje rondweg alsnog te verleggen vond bij de wethouder geen gehoor. “Dat gaat me allemaal te ver en het gaat ook veel te veel kosten.”

Een amendement van de coalitiepartijen om drie maanden vóór de toewijzing van de spoedwoningen de raad te informeren over de verdeling tussen woningzoekenden en statushouders werd met steun van D66 aangenomen. Een motie van de ChristenUnie/ SGP, gericht op het verminderen van de wachttijden voor woningzoekenden en op aandacht voor seniorenhuisvesting vond geen genade in de ogen van de drie coalitiepartijen. Wegenonderhoud Na de uitvoerige discussie bij de presentatie van de nieuwe coalitie en bij de behandeling van de voorstellen in de commissie werden er tijdens de raadsvergadering nog een paar achterhoedegevechten over het wegenonderhoud geleverd. De oppositie bleef van mening dat er sprake is van een hap-snapbeleid en dat het beter is om eerst een structuurvisie te ontwikkelen. Maar de coalitiepartijen gaven geen krimp. “Dat structuurplan zal er nog wel een keer komen, maar voorlopig gaat het om de belofte aan de kiezers dat er meters gemaakt zullen

worden,” betoogden Van der Greft (VVD) en Rouwenhorst (CDA) in koor. Gezondheid van de fractievoorzitter Raadslid Kneppers uitte tijdens de vergadering zijn ongenoegen over de publieke ontboezemingen van CDAfractievoorzitter Rein Kroon over zijn fysieke ongemak. Kroon was het zat om voortdurend geconfronteerd te worden met ‘de misselijk makende leugens van de oppositie als zou er geld vanuit de sociale zekerheid naar wegenonderhoud gaan’. Kneppers was van mening dat de gemeenteraad de plek is waar men elkaar daarop aanspreekt. Zijn uitnodiging om waar te maken waarop zijn uitlatingen waren gebaseerd, bleven door Kroon onbeantwoord. Zijn fractiegenoot Rouwenhorst deed nog wel een poging, waarbij hij voorbijging aan het feit dat op zijn minst de coalitie zelf verantwoordelijk kan worden gehouden voor dit zogenaamde misverstand. Zowel bij de presentatie van de nieuwe coalitie als in het coalitieakkoord wordt gesteld dat er minder aandacht aan de zorg zou worden besteed en meer aan preventie, dat er een paar ton uit de voorzieningenpot elders zou worden ondergebracht, maar dat er extra geïnvesteerd zou worden in wegenonderhoud. Programmarekening 2015 De bespreking van de programmarekening 2015 leverde nog een paar interessante discussiepunten op. Zo was er het voorstel van het college om ruim anderhalf miljoen euro vanuit

College optimistisch over verkoopmogelijkheden

Raad stemt in met verkoop kluswoningen - Aan de Raadhuislaan 27-47 in Mijdrecht staat een complex duplexwoningen dat door een ruiltransactie met het voormalige Prinsenhuis in het bezit is gekomen van de gemeente. Het woningblok was rijp voor de sloop en het plan was om daar een paar mooie vrijstaande huizen te laten bouwen. Dat moest de gemeente een leuk bedrag opleveren. Maar de bouwmarkt stortte in en de gemeente zat met een slooppand in de maag. Totdat een aantal statushouders zich bij de Rondeveense woningzoekenden aansloot. Het plan om van de woningen aan de Raadhuislaan spoedwoningen te maken, werd niet haal-

tekst piet van buul

baar geacht. Opknappen van sloopwoningen bleek voor de gemeente een te hoge prijs te kennen. Toen kwam het CDA met het voorstel om enthousiaste klussers te zoeken, die bereid waren zelf de appartementen bewoonbaar te maken. De meerderheid van de raad stemde op 6 juli in met dit plan. “Bij de lancering van het idee is gebleken dat er minstens zeventig liefhebbers zijn, die belangstelling hebben voor zo’n kluswoning,” stelde de wethouder de raadsleden gerust, die hun twijfels hadden over de verkoopbaarheid van de woningen. “Maar die wisten toen nog niet dat ze een verkoopprijs van minimaal 160.000 euro

zouden moeten betalen voordat ze naar de bouwmarkt kunnen. Die prijs is voor de doelgroep veel te hoog. Met de bijkomende kosten zit je al gauw boven de twee ton.” De wethouder bleef optimistisch en zei zich gesteund te weten door een paar plaatselijke makelaars die er wel brood in zien en door de Rabobank, waar ze de verkoopprijs redelijk vinden. Naast de kwestie van de prijs bleef er nog een aantal probleempunten over. Zo was er de vraag hoe het gaat met het asbest dat in het pand aanwezig is. Wat zal de Inspectie doen wanneer blijkt dat er een andere bestemming wordt gegeven dan waarvoor de

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling, Peter Schavemaker, en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2016 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

de algemene reserves beschikbaar te stellen voor diverse incidentele acties en om ruim één miljoen euro ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2016. Een amendement van ChristenUnie/SGP en D66 om hier een stokje voor te steken werd afgewezen. Wethouder Schuurs glom van trots vanwege het feit dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven voor het verslag over 2015, dat vrijwel volledig dankzij het oude college tot stand is gekomen. Met wiens veren wordt hier gepronkt? Enige discussie ontstond er nog over de uitvoering van de Participatiewet. In een motie van PvdA/GroenLinks werd vastgesteld dat er vooral aandacht is voor re-integratie van mensen in de bijstand en dat desondanks het aantal bijstandsgerechtigden oploopt. Verder zou de gemeente de andere groepen die meer aandacht nodig hebben, moeilijk plaatsbaar zijn of zelfs vrijwel geen kans hebben op de arbeidsmarkt, onvoldoende aandacht geven. Wethouder Goldhoorn bestreed dat. “We geleiden de moeilijk plaatsbaren en de vrijwel kanslozen zoveel mogelijk naar het vrijwilligerswerk, want dat is ook werk.” Hij gaf toe dat PAUW Bedrijven een belangrijke rol speelt in de re-integratie, maar dat de gemeente een eigen weg volgt. De motie van PvdA/GroenLinks haalde het niet. De leden van de gemeenteraad gaan op reces tot eind augustus. Intussen passen de leden van het college bij toerbeurt op de winkel.

vergunning is verleend? En wat voor waarde moet er gehecht worden aan een rapport van de brandweer, die niet verder geweest schijnt te zijn dan het halletje achter de voordeur. Wethouder Moolenburgh verwacht niet dat de Inspectie nog moeilijk zal doen. “En hoe de brandweer haar onderzoek heeft verricht, is mijn zaak niet. Ik heb een rapport en daar doe ik het mee.” Aangezien de drie coalitiepartijen pal achter het voorstel bleven staan, waren de kaarten snel geschud. Een debat waarbij over en weer argumenten worden uitgewisseld en men daarna tot een afweging komt, is voor deze gemeenteraad niet gebruikelijk. De standpunten waren ingenomen en pleidooien om er nog eens goed over na te denken, werden door een raadsmeerderheid niet gehonoreerd. Dat gold ook voor het idee van ChristenUnie/SGP en PvdA/GroenLinks om er cascowoningen van te maken en de prijs te verlagen tot om en nabij de 140.000 euro. “Laten we maar instemmen met het voorstel van het college en zien hoe het gaat,” stelde Rein Kroon (CDA) voor. “Wanneer onverhoopt blijkt dat de woningen inderdaad onverkoopbaar zijn, kunnen we altijd nog terugvallen op het cascovoorstel.” Een aantal fracties wenste het college succes met de verkoop, waarbij hier en daar een flinke dosis cynisme doorklonk. Het voorstel kluswoningen werd aangenomen, waarbij vier leden van D66 zich tijdens de stemming bij de drie coalitiepartijen VVD, CDA en RVB aansloten.


4

15 juli 2016

Drukke Parade bij Piet Mondriaan in Abcoude

Kort nieuws Mijdrecht

Waakzaam zijn in De Wegwijzer Zondag 17 juli leidt ds. W.J. Quist uit Amersfoort beide diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur is de schriftlezing uit Lucas 12: 1340. Jezus komt terug naar aarde. Wist u dat? Zou u daar blij mee zijn of juist helemaal niet? Christenen geloven er stellig in en in de verkondiging gaat het daarover. Het thema is dan: ‘Waakzaam zijn… hoe doe je dat?’. In de avonddienst van 18:30 uur wordt Jozua 5: 13 - 6: 5 gelezen. Er wordt vandaag veel gepiekerd, door heel veel mensen. Er is zo veel aan de hand, in ons land, in de Europese- en de wereldpolitiek. Die ‘tegendraadse’ bijbel roept ons op om dat niet te doen. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht. nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten.

Mijdrecht

DE GROENE VENEN

Juf Jenny van de Sint Jozefschool met pensioen Juf Jenny van de Sint Jozefschool in Vinkeveen gaat met pensioen. Met een blij gezicht en een beetje verdriet in het hart namen kinderen en ouders afscheid van deze bijzondere juf. Jenny begon haar loopbaan 42 jaar geleden aan de Sint Jozefschool en voelde zich daar zo thuis, dat zij nooit meer is weggegaan. Het afscheidsfeest werd geopend met een ontroerend afscheidslied, gezongen door alle kinderen van de school. Bij die mooie klanken moest de juf even een traantje wegpinken. Niet zo gek als je bedenkt dat juf Jenny een tijdperk afsluit. Zij heeft letterlijk kinderen groot zien worden: van een flink aantal leerlingen zag zij later zelfs hún kinderen in haar klas! Juf Jenny leverde een belangrijke bijdrage aan het leer- en lespro-

gramma De Vreedzame School. Jenny: “Het mooiste afscheidscadeau is om te zien hoe de kinderen met elkaar spelen en werken. Samenwerken, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening en eigenheid, iedereen die een steentje bijdraagt... Daar word ik blij van en ben ik ook echt trots op.” Vooral de fijne sfeer van de school zal zij missen, net als het voorlezen en de kringgesprekken. Angst voor verveling heeft zij niet, met vele hobby's waaronder fietsen en reizen.

Vrijdag 8 juli kwamen de kinderen van OBS Piet Mondriaan in Abcoude 's middags naar het schoolplein om samen met hun ouders het eindejaarsfeest te vieren. Dit jaar was het de eerste keer dat ook de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf meededen aan dit grote festijn. Het schoolplein was versierd met gele slingers en ballonnen. Veel kinderen en leerkrachten hadden een geel kledingstuk aangetrokken, wat een vrolijk gezicht was. Op het schoolplein waren diverse kraampjes met lekkere dingen, gesponsord door de plaatselijke onder-

nemers. Er stond een draaimolen en er waren oud-Hollandse kinderspelen, die door de kinderen vol enthousiasme werden gespeeld. Ook kon men een dansje maken op de muziek van een live band. Eerder op de dag hadden de kinderen en leerkrachten afscheid genomen van directeur Ronald Jansen, die met pensioen gaat. Alle kinderen zongen een mooi lied voor hem en er was een mooi afscheidscadeau, wat Ronald goed kan gebruiken op de reizen die hij gaat maken. Het feest duurde tot vroeg in de avond. foto's fem van duuren

Ook zal zij nog af en toe hand- en spandiensten verrichten op de Sint Jozefschool, voorlezen bij de kleuters in de klas van haar dochter die juf is in Abcoude en haar andere dochter helpen bij het opzetten van een nieuwe bloemenzaak.

Viering patroonheilige profeet Elia Zaterdag 23 juli om 19.00 uur viert de oud-katholieke parochie i.o. van de H. Elia het feest van haar patroonheilige, de profeet Elia, in de Veenhartkerk aan de Grutto 2a in Mijdrecht. Profeten worden meestal niet geëerd in eigen kring. Daarom zegt Jezus dat je als profeet beter werk kunt doen bij mensen die je niet kennen. Pastoor Grete Verheij zal tijdens haar preek dit onderwerp verder uitdiepen. U bent van harte uitgenodigd. Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting.

Baambrugge

Kromwijck wordt Angstelhof De straatnaam voor de nieuwe wijk Kromwijck in Baambrugge wordt Angstelhof. De naam werd gekozen uit 28 inzendingen en is bedacht door het echtpaar Jole, toekomstige bewoners van de nieuwe wijk. Angstelhof verwijst naar de rivier De Angstel waaraan de nieuwe wijk grenst. De wijk komt ten noorden van de Rijksstraatweg, tegtenover de Grevenstukkenstraat en bestaat uit 25 rijtjeshuizen en 2 appartementengebouwen voor starters en senioren. De verkoop van de eerste fase is begonnen.

Mooie week Open Toernooi TV De Ronde Vener

Slagwerkworkshop voor wethouder en raadslid Wethouder Alberta Schuurs en raadslid Simone Borgstede deden onlangs mee aan een workshop slagwerk bij Kunst Rond de Venen aan de Wagenmaker in Wilnis, die werd gegeven door slagwerkleraar Maarten van Dongen. Er werd geslagen op cementvaten en emmers in oplopende toonhoogte, op ritmewoorden die heel goed pasten in de tijd van het EK Voetbal. Zangcoach Greetje de Haan vertelde over haar leerlingen, die met groot succes in de Nederlandse theaters zingen en prijzen winnen op festivals maar ook werken op professioneel niveau voor de Schumann Academie of gewoon lekker zingen. Andere vakdocenten verzorgen bij

Kunst Rond de Venen, dat na de zomervakantie verhuist naar de Driehuisschool en de Willisstee, onder meer lessen blokfluit, keyboard, piano, saxofoon, hoorn, cello, theater, koor, moderne en klassieke dans. Administratrice Mieke Kraan en bestuurslid Jan van Breukelen vertelden over de noodzaak van subsidie om als Collectief van ZZP'ers, wat Kunst Rond de Venen is, goed te kunnen functioneren. Scholen zijn om allerlei redenen vaak niet in staat om geld aan vakleerkrachten te besteden. Ook moeten methodes worden aangeschaft voor het hedendaagse muziekonderwijs, om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind.

Tijdens de 32e editie van het Open Toernooi van de Mijdrechtse Tennisvereniging De Ronde Vener, met als hoofdsponsor Ruijgrok Makelaars, werden vele prachtige partijen gespeeld. Op de finaledag kwamen veel toeschouwers de finales bekijken en genieten van het heerlijke eten, dat elk jaar wordt verzorgd door vrijwilligers van de vereniging. In de hoogste categorie bij de heren stonden nieuwe deelnemers in de finale tegenover elkaar: Jeroen Wichers en Roy Gomersbach. Jeroen Wichers won met 6-0 en 6-3. In de herendubbel 3 ging de zege naar Bas Neijenhuis en Mick van Meines, die met 6-2 en 6-1 van Bas Butzelaar en Rick Corman wisten te winnen. Bij de dames ging de overwinning in de hoogste categorie naar Amy Gomersbach. Zij versloeg Kim Dijkstra met 6-1 en 6-4. In de damesdubbel ging de overwinning naar Danique Bank en Patty Duinker, die Marion van Oostbree en Ilona Twaalfhoven wisten te verslaan. In de gemengd dubbel legden Danique Bank en Pa-

trick Hengeveld beslag op de eerste plek voor Marion Oostbree en Gerben Dijkstra. Ook dit jaar werd er een veteranentoernooi gespeeld. In de herendubbel ging de titel naar Teun Verkaik en Ron Sabbe. Bij de dames wisten Monique Butzelaar en Jon Vennema Petra Duits en Marijke de Graaff-Sluis te verslaan. De gemengd dubbel werd gewonnen door Jacqueline Ruijgrok en Ton van Dij, zij wonnen van Marijke de Graaff en Jan Verkleij. Zie ook www.tvdrv.nl.

Je bent nooit te oud om te... dansen! De St. Tjitze Hesselius voor alleengaande ouderen heeft een fantastisch feest gehad bij restaurant Into the Woods van Bowling Mijdrecht. De foto bewijst dat de ‘oudjes’ het swingend heel erg naar hun zin hebben. De avond had dan ook veel enthousiaste reacties tot gevolg.


DE GROENE VENEN

15 juli 2016

5

Kort nieuws

DE WEEK IN BEELD

Vinkeveen

Vakantieklaverjassen Zaterdag 20 augustus is het feest in Vinkeveen. Op het Boeiplein gaan, alweer voor de vierde keer en op uitnodiging van de Turfschippers, vier koren het publiek vermaken met bekende en geheel nieuwe zeemansliedjes. Het plein wordt omgetoverd tot een gedeeltelijk overdekt festival-plein met eten, drinken en zitplaatsen. En dat gebeurt dankzij de vele sponsors geheel gratis. De deelnemende koren zijn Shanty en zeemanskoor de Turfschippers uit Vinkeveen, Viswijvenkoor Sootjevisch uit Zevenhuizen, Shantykoor de IJsselzangers uit Montfoort en ’t Joppekoor uit Warmond. Het festival begint om 12 uur. Bij (erg) slecht weer wordt er uitgeweken naar De Boei. Zie ook www.deturfschippers.nl.

De jaarlijkse vakantie-klaverjasmiddag wordt aanstaande zaterdag, 16 juli, gehouden in De Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen. De zaal gaat open om 13 uur, het kaarten begint om 13.30 uur. De middag wordt gesponsord door Recreatiepark Zonneweide en de deelname is gratis. Voor meer informatie: tel. 0297-264059.

Mijdrecht

ZomerBridgedriveuitslagen Op 25 juni hield Tennisvereniging De Ronde Vener uit Mijdrecht een topdag voor haar jeugdleden. Om 12.30 uur was het verzamelen om daarna met z’n allen naar 'Down Under' in Nieuwegein te rijden voor een aantal leuke potjes beach-tennis! Nadat alle kinderen op sterkte waren ingedeeld, gingen de partijtjes van start. Ruud van der Helm, tennisleraar bij TV DRV, gaf van te voren goede tips. Helaas zat het weer niet echt mee, maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd door een paar diehards zelfs nog even gezwommen. De dag werd afgesloten met een tennisclinic van Ruud van der Helm en een heerlijke barbecue, verzorgd door Hans Berk. Zelfs het zonnetje ging nog even schijnen... Zie ook www.tvdrv.nl.

Afgelopen woensdagochtend kreeg een vrachtwagen pech op een wel heel ongelukkige plek: midden op een kruising met de N201 in Mijdrecht. De vrachtwagen kwam vanuit de richting Vinkeveen en wilde afslaan naar het bedrijventerrein bij de Veenweg. Precies in de bocht kreeg de wagen pech, waardoor de rijbaan van Mijdrecht naar Vinkeveen werd geblokkeerd. Een medewerker van de provincie heeft het verkeer tijdelijk geregeld. Met hulp van een bergingsbedrijf is de vrachtwagen weggehaald. foto peter bakker

Zondag 10 juli was het erg gezellig op het terras van ksw 3 op het terrein van Mariaoord. Medewerker Astrid Pothuizen had een zomerfeestje voor bewoners en familie georganiseerd en zorgde samen met collega's dat alles op rolletjes verliep. Het idee was om bewoners samen met de familie in een ongedwongen sfeer een ontspannen middag te bezorgen. Als sponsor was MZ Beveiliging bereid gevonden om hieraan een bijdrage te leveren. Zanger Thomas Oudshoorn was ook aanwezig en zorgde met zijn liedjes voor een vrolijke stemming.

Het zomerfeest van peuterspeelzaal Klein Duimpje stond helemaal in het teken van de camping. Er was een coole tipi-tent waarin de juffen en ouders op een bankje een boekje over de vakantie voorlazen en op de barbecue heerlijke marshmallows geroosterd konden worden. Er was ook een heel grote ballenbak en de koffers werden vol met allemaal leuke stickers geplakt. Buiten konden de kinderen blik gooien, kegelen, eendjes vangen en natuurlijk bellenblazen en achter elkaar aan rennen! Omdat het weer niet echt meewerkte, werd er lekker met de kleertjes aan 'gezwommen' in het badje dat gevuld was met heerlijke witte frummels... Zie ook www.stichting-speel-wijs.nl.

Het succesvolle schoolproject op basisschool CNS in Abcoude is voor de vakantie afgesloten. Van februari t/m begin juli verzamelden alle acht klassen wekelijks houdbare producten. Een aantal keer hebben de kinderen in de opslagruimte van de voedselbank hun producten gesorteerd en in de stellingen gezet. Deze week acht kinderen uit groep 7 van juf Marjo. Het enthousiasme was zo groot dat ze ook nog een paar kratten met potten en blikken op de datum hebben gecontroleerd.

Bridgevereniging Mijdrecht (BVM) heeft de zesde ronde van de gezellige zomerbridgedrive gespeeld op 11 juli. Er namen 30 paren deel, verdeeld over twee lijnen. Nog één speelavond te gaan om te bepalen wie zich zomerkampioen mag noemen. De uitslag na 24 spellen is: ALijn (15 paren): 1. Marcel Dekker & Jan Bronkhorst 65,74%, B-Lijn (15 paren) 1. Cees & Sacha Verweij 63,19%. De laatste zomerbridge-avond is maandag 18 juli in het Veenweidebad in Mijdrecht. Inloop vanaf 19 uur, het kaarten start om 19.45 uur.

Wilnis

Nieuwe docenten bij De Paraplu Met ingang van het komende seizoen heeft de Paraplu in Wilnis twee nieuwe docenten aangetrokken... De eerste is Angela Vermij. "Ik ben 37 jaar, woon in Woerden en geef les bij Danscentrum Enjoy in Woerden. Met ingang van het nieuwe seizoen mag ik de linedance-lessen gaan geven bij de Paraplu. Ik heb daar erg veel zin in. Heb jij ook zin in een gezellige dansles waarbij je niet afhankelijk bent van een danspartner? Geef je dan op voor de cursus Linedance, die op 12 september om 20 uur in Wilnis begint. Geen danservaring? Dat maakt niets uit, zowel beginners als gevorderden komen in deze cursus aan bod." De andere nieuwe docent is Brenda de Lange. "Ik ben 24 jaar en woon samen met mijn partner en pasgeboren zoontje in Mijdrecht. Ik heb de opleiding Cios gedaan en zit al wat jaartjes in de sportwereld. Ik geef bootcamps en gaf lessen in de sportschool, vooral persoonlijke begeleiding. Bij de Paraplu hoop ik cursisten kennis te laten maken met sport en spel, dans, bootcamp, aerobics en veel leuke workouts. Maar ik ga beginnen met yoga-lessen. Yoga vind ik speciaal om te geven omdat het voor lichaam en geest erg gezond is en het voor alle leeftijden leuk is. Ik heb er zelf ook veel aan gehad in mijn zwangerschap! Ik heb er heel veel zin in!" Het programma voor het nieuwe seizoen bij de Paraplu is te vinden op

www.stichtingparaplu.nl.


15 juli 2016

DOM

RE

T CH

RON

6

WhatsApp wel, Facebook niet De tijden van social media hebben de zittingszalen van de rechtbank al lang bereikt. Zijn mededelingen via of posts op social media rechtsgeldig en kunnen ze voor of tegen een bepaalde partij als bewijs dienen? Eerder dit jaar kwam de rechtbank

Amsterdam met een uitspraak over WhatsApp. Een werkgever had een werknemer via WhatsApp gemeld dat zijn contract niet zou worden verlengd. De teleurgestelde werknemer liet weten dat deze mededeling hem niet had bereikt en dat er daarom geen einde aan de arbeidsovereenkomst was gekomen. De rechtbank liet zich hierover uit en kwam met twee vaststellingen. Allereerst kan een WhatsApp-bericht als zodanig worden beschouwd als een schriftelijke mededeling. Naast de ouderwetse brief, de fax en de email gaat de rechtbank er vanuit dat een bericht via WhatsApp ook een schriftelijke mededeling kan zijn. Ten tweede bepaalde de rechtbank

Univé geeft geld terug Afgelopen week ontvingen woonverzekeringsklanten van Univé Regio+ een brief met daarin goed nieuws. Ze krijgen geld terug van hun verzekeraar! In totaal keert het bedrijf zo’n 1,8 miljoen euro uit, omdat het bedrag dat de laatste jaren aan schade is uitgekeerd, meeviel. We vragen de twee directieleden Robert de Ruiter en Margriet Tiemstra hoe dit zit. 15% van de jaarpremie Margriet Tiemstra: “Univé is een coöperatie. Onze leden zijn eigenaar van het bedrijf. Dat is anders dan bijvoorbeeld bij een beursgenoteerde verzekeraar, daar zijn de aandeelhouders eigenaar. We hebben een aantal jaren achter de rug waarin het aantal grote schades meeviel. Daarom zijn we in de gelegenheid om geld terug te geven. Het gaat om zo’n 15% van de jaarpremie voor de woonverzekering.”

Trots Robert de Ruiter: “Het is alweer wat jaren geleden dat we premie konden teruggeven. Enerzijds komt dit door een paar jaren waarin zware stormen over ons werkgebied raasden, waardoor we met bovengemiddeld veel schades te maken kregen. Aan de andere kant zijn de regels die de wetgever ons oplegt ten aanzien van de grootte van onze reserves, de laatste jaren veel strenger geworden. Hier-

dat de opzegging tijdig had plaatsgevonden, omdat de werkgever kon bewijzen (via de bekende blauwe vinkjes bij het WhatsApp-bericht) dat de WhatsApp door de werknemer was ontvangen en was gelezen. De arbeidsovereenkomst was daarom in deze zaak tijdig en schriftelijk opgezegd. In de tweede zaak wilde de werkgever het bewijs voor ontslagname van de werknemer in kwestie bewijzen door te wijzen op het feit dat de werknemer op Facebook zijn status had veranderd van 'werkend bij bedrijf X' naar 'heeft ontslag genomen bij werkgever'. De rechtbank moest oordelen of de werknemer met deze status op Face-

DE GROENE VENEN

book een zodanig bericht de wereld in heeft gestuurd dat zijn werkgever er vanuit mocht gaan dat de werknemer ontslag had genomen. De rechter was heel duidelijk: “Dit bericht op Facebook was niet een aan de werkgever gerichte verklaring, zodat dit bericht niet kan gelden als een door de werknemer ingediend ontslag. De werknemer houdt daarom ook aanspraak op loondoorbetaling.”

Partijen in arbeidsrechtland zullen er rekening mee moeten houden dat in toenemende mate rechters wel degelijk bewijs via social media gaan gebruiken en zullen meenemen in de beoordeling van de zaken die aan de rechters worden voorgelegd.

Ronnie Eisenmann Eisenmann & Ravestijn Advocaten

Biesbosch 225,1181 JC Amstelveen tel: +31 (0)20-445 8 445 www.eisenmann.org

Kijk daarom uit met wat u post, twittert of zelfs liked.

door moesten we eerst onze reserves aanvullen. Het zijn moeilijke tijden maar we zijn een gezond bedrijf met toegewijde medewerkers. Ik ben er trots op dat we dit nu kunnen doen.” Ongelukken voorkomen Margriet Tiemstra: “Het is gelukkig niet zo dat we de afgelopen jaren niets konden teruggeven aan onze leden. We hebben de laatste jaren ieder jaar 100.000 euro in ons Ledenfonds gestort. Dit fonds verstrekt donaties aan initiatieven die helpen ongelukken te voorkomen, of inwoners van ons werkgebied stimuleren om gezonder te gaan leven. We zijn tenslotte schadeverzekeraar, maar ook zorgverzekeraar.” Meer informatie over het Ledenfonds: www.univeledenfonds.nl

Mijdrecht Bozenhoven 5 (0297) 25 04 05 mijdrecht@unive.nl

Nieuwkoop Dorpsstraat 79 (0172) 57 34 02 nieuwkoop@unive.nl

Univé Regio+ geeft geld terug! Wij vinden: als Univé Regio+ een meevaller heeft, dan mogen onze klanten hier ook van meeprofiteren. Zo heeft iedereen met een Woonverzekering onlangs geld van ons teruggekregen, omdat het aantal grote woonschadeclaims lager uitviel dan verwacht. Sympathiek, nietwaar? Wilt u ook een verzekeraar die eerlijk deelt? Wij gaan graag na of een overstap naar Univé voor u goed uitpakt. Dit kan in een persoonlijk gesprek of telefonisch. • Bel voor het maken van een (telefonische) afspraak • Samen bespreken we uw verzekeringswensen • Wij vergelijken uw huidige verzekeringen met die van Univé • Zijn wij beter en goedkoper? Dan regelen wij de overstap Univé Regio+ Tel. particulier Tel. zakelijk

(072) 502 4550 (072) 502 4510 Daar plukt ú de vruchten van!

M16050466 Adv. Geld terug 265x195 RU663.indd 1

4-7-2016 10:26:16


Familieberichten

DE GROENE VENEN

15 juli 2016

7

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging

Zij die wij liefhebben en verloren, zijn niet meer waar zij waren, maar zijn altijd waar wij zijn.

Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

MARIA BERDEN-CAMPS

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Charon

Uitvaartbegeleiding

*23 februari 1944

Afscheid nemen met je hart

www.charonuitvaart-abcoude.nl Miranda van Gelderen: 06-23 36 79 97/ Brenda Stork: 06-15 44 20 46

† 9 juli 2016 Abcoude:

Jan Berden

Helsinki:

Gert-Jan en Iina Edith Inkeri Edgar

Petropólis:

Anton en Mourad

Hilversum:

Erik en Margreet Julie Daan

Spoorlaan 42 1391 SZ Abcoude De gezongen uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 15 juli om 11:30 uur in de Cosmas en Damianuskerk, Kerkstraat 23, in Abcoude. Daarna zal de begrafenis geschieden op de nabijgelegen R.K. begraafplaats. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de Dorpskerk van Abcoude, Kerkplein 45, op vijf minuten loopafstand. Maria heeft uitgesproken dat zij in plaats van bloemen een donatie aan een onderwijsproject in Petrópolis, Brazilië, erg op prijs zou stellen. Hiervoor zullen collectebussen aanwezig zijn in de kerk.

Geen aansluiting bij Greenport Aalsmeer

Toekomst Tuinderslaan onder de loep Ondernemers de ruimte geven en tegelijkertijd onderzoeken of er ook voor andere bestemmingen een plek is in het gebied rond de Tuinderslaan in Mijdrecht. Dat is wat het college van B en W van gemeente De Ronde Venen gaat doen. Nu er is besloten niet mee te doen aan de Greenport Aalsmeer zorgt de gemeente er via deze weg voor dat tuinders toekomst hebben in Mijdrecht. Wethouder David Moolenburgh (ruimtelijke ordening): “Aansluiting vinden bij Greenport Aalsmeer bleek niet de voordelen op te leveren waarop we gehoopt hadden, terwijl er wel forse kosten tegenover staan. Met het ontwikkelen van dit plan laten wij zien dat wij er op eigen kracht ook prima uitkomen.” De tuinders hebben vorig jaar in een uitgebreid proces hun ‘Toekomst voor de (glas)tuinbouw in Mijdrecht’ geschetst. Diverse ondernemers in het gebied hebben wensen en plannen. Gerberakweker S.C. Zwarts zou graag een installatie neerzetten die warmte én elektriciteit kan opwekken (BioWKK installatie). Bloemenatelier Dierendonck wil ook graag meer mogelijkheden voor haar bedrijf.

In de toekomstverkenning onderzoekt de gemeente drie varianten: het voortzetten van de huidige situatie, het geven van alle ruimte aan de tuinders en het omvormen naar een gebied met gemengde activiteiten. In de komende weken selecteert de gemeente een bureau dat een toekomstbeeld gaat opstellen. Bewoners en ondernemers in het gebied kunnen deze zomer een brief verwachten waarin het proces en de onderzoeksopzet verder staan toegelicht. De uitkomsten van het onderzoek bieden input voor de actualisatie van bestemmingsplan buitengebied-West en verdere planvorming van de in het gebied gevestigde bewoners en ondernemers.

PAUW Bedrijven blijft gemeentelijke gebouwen schoonmaken Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om opnieuw met PAUW Bedrijven een overeenkomst aan te gaan voor het schoonmaken van de gemeentelijke gebouwen. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar. Het schoonmaken van gemeentelijke gebouwen (bijvoorbeeld scholen, gymzalen, brandweerkazernes) is de afgelopen jaren naar alle tevredenheid uitgevoerd door PAUW Bedrijven. Het sociaal werkbedrijf, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleidt, levert verschillende diensten, bijvoorbeeld op het gebied van schoonmaak en groenvoorziening. Ook voor dit laatste maakt De Ronde Venen gebruik van PAUW. PAUW Bedrijven vervult een bijzondere sociaalmaatschappelijke functie omdat zij mensen aan het werk helpen die geen of moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

De Hoef toekomstbestendig en vitaal De Dorpsvisie De Hoef is dit voorjaar definitief opgesteld door het Dorpscomité De Hoef. Dinsdag 5 juli heeft wethouder David Moolenburgh het eerste exemplaar officieel in ontvangst genomen. Het Dorpscomité heeft in 2013 van de gemeente De Ronde Venen het verzoek gekregen om het Wijkplan van 2006 te actualiseren. Nadat het concept door vele inwoners van commentaar voorzien was, heeft de definitieve Dorpsvisie 2016 nu het licht gezien. Het document dat een looptijd heeft tot 2025 is door de inwoners zelf opgesteld en geeft de wensen van De Hoef weer op het gebied van on-

der meer wonen, werken, mobiliteit, natuur en recreatie. Het gemeentebestuur gaat nu kennis nemen van de Dorpsvisie en er ambtelijk advies over inwinnen. Daarna volgen besluiten en wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met actieve inbreng van alle betrokkenen. Ook zal de Dorpsvisie gebruikt worden als input voor het binnenkort op te stellen Bestemmingsplan Buitengebied. Het document met de Dorpsvisie De Hoef is te vinden op www.derondevenen.nl onder Leven en Werken > Ontwikkelingen Buitengebied > Dorpsvisie De Hoef.

Bij de overhandiging van de Dorpsvisie De Hoef. Van links naar rechts: Leo van den Hoek, Jan Janmaat, Julia Heidstra, wethouder David Moolenburgh, Thomas ten Kortenaar en Bram Keizer.


8

15 juli 2016

DE GROENE VENEN

Zomer in De Ronde Venen Op 19 augustus verschijnt de volgende editie van De Groene Venen, maar een aantal activiteiten en evenementen gaat deze zomer natuurlijk gewoon door. Daarom op deze pagina een greep uit wat de regio te bieden heeft. Veel plezier en fijne vakantie! • Bouwdorp De Ronde Venen De vierde editie van BouwdorpDRV in de laatste week van de vakantie. Waar: Terrein voor het Immitsj-gebouw aan de Windmolen te Mijdrecht. Wanneer: 15 t/m 19 augustus 2016. Info: www.veenig.nl

Bouwdorp DRV Rondje Eilanden • Het Rondje Eilanden Hét Rondje Eilanden staat weer voor de deur: 12 eilanden hardlopen en 12 stukken zwemmen. Wie is de snelste en kwalificeert zich voor de finale? En wie is de snelste van de 555 deelnemers? Naast de wedstrijd is er nu het HRE Festival. Een festival is geen festival zonder een festival. H5RE Festival is méér. Véél meer aan de plassen dan alleen een zwemloop. Het is een weekend lang lol aan het water. Van vrijdagavond tot en met zondag kun je je helemaal onderdompelen in het Vinkeveense Festivalgevoel. Een beetje sporten, een beetje eten, een beetje muziek luisteren, sterrenkijken, slacklinen en genieten van een zomers festivalsfeertje. Komt dat zien! Waar: Zandeiland 1, Vinkeveen. Wanneer: 29, 30 en 31 juli 2016.

www.hetrondjeeilanden.nl

• Feestweek Wilnis Jaarlijks festival met diverse activiteiten. Vier dagen feest voor jong en oud in Wilnis. Tijdens deze dagen worden er sportieve activiteiten georganiseerd, zijn er verschillende spelen, is er een kermis en wordt er gezongen en gedanst onder het genot van een hapje, drankje en live muziek. Op het Festivalterrein in

Het Speelwoud staat vier dagen lang een kermis, een feesttent en een bruin café. Daarnaast is er een heerlijk groot terras waar ook eten verkrijgbaar is. Overdag kun je het terrein vrij bezoeken, 's avonds wordt er entree geheven. (Dit geldt niet voor de kermis). Waar: Speelwoud, Pieter Joostenlaan 26, Wilnis. Wanneer: 17 tot en met 20 augustus. Info:

www.wilnisfestival.nl

• 104e Abcouder Feestweek

• 36e Vakantiespeelweek De Ronde Venen Speelweek met diverse programma-onderdelen voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Waar: Rondom Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Wanneer: 15 t/m 18 augustus 2015. Info: info@vakantiespeelweek.nl

Van dinsdag 23 augustus tot en met zaterdag 27 augustus. Naast de Paardenmarkt is er de gehele week kermis en bestaat het programma van de Feestweek weer uit bekende traditionele toppers zoals de Ronde van Abcoude, de Kinderspelen, het Tobbesteken, het gezellige programma op donderdag rond de Dorpskerk, het Ringsteken, de Ouderenmiddag, het Voetbaltoernooi, het Paalklimmen, vrijdag 26 augustus de Familiedag en het Abcouder Jazz Festival. De feestweek wordt afgesloten met een spectaculair vuurwerk op het Abcouder Meer. Info: www.abcouderfeestweek.nl

• Fundays Het jongerenwerk pakt uit met een opblaas hindernisbaan, springkussen, "sumoworstelen in sumopakken", voetbal, pijl en boogschieten, schminken, slackline en een DJ. Met een hapje en een drankje erbij kunnen ouders hun kinderen zien genieten van zoveel speelplezier. Alle sport- en spelactiviteiten staan onder toezicht en begeleiding van de jongerenwerkers en onze jongeren vrijwilligers. Waar: grasveld aan de Loopveltweg in Vinkeveen. Wanneer: 17 augustus

De Ronde van de Waver Op donderdag 11 augustus wordt als start van het bekende Waverfeest een hardloopwedstrijd gehouden rondom het riviertje de Waver, tussen de Stokkelaarsbrug en de Winkelbrug. De afstanden zijn voor junioren (t/m 14 jaar) 2.7 km en voor de dames- en herensenioren en veteranen is er de keuze tussen 6.2 km. en 12.5 km. Inschrijven tussen 18:30 en 19:15 uur in de feesttent nabij dorpshuis ‘De Waver’ (Waver 10 te Ouderkerk a/d Amstel). Deelname: 5 euro voor senioren/veteranen en 2,50 euro voor junioren. Aansluitend prijsuitreiking in de feesttent met gratis toegankelijke feestavond door discotheek 70&80. Zie Facebook ‘De Ronde van de Waver 2016’ en www.waverfeest.nl.

• Regiobank Vinkeveen Shantyfestival Shantykoor De IJsselzangers uit Montfoort, Het Joppekoor uit Warmond, Viswijvenkoor Sooitjevisch uit Zevenhuizen en de organiserende vereniging Shantykoor De Turfschippers uit Vinkeveen gaan op een groot podium op het Boeiplein het publiek vermaken met diverse meezingers. Het voor deze dag speciaal omgetoverde Boeiplein zal weer gevuld zijn met diverse eet- en drinkgelegenheden en er zijn een aantal zitplaatsen aanwezig. Daarnaast is er voor de kinderen een springkussen. Waar: Boeiplein, Vinkeveen (Bij slecht weer wordt het festival verplaatst naar De Boei). Wanneer: 20 augustus, vanaf 12 uur. Info: www.deturfschippers.nl

Feestweek Abcoude

Rondleidingen op Fort Abcoude Fort Abcoude kan zaterdag 13 augustus weer bezocht worden. Het aan de Molenweg 19 gelegen fort is dan open voor bezoekers van 13 tot 17 uur. De laatste rondleiding is om 16 uur.

Tijdens de rondleiding worden onder meer de kruitmagazijnen, de expositieruimte en het gerenoveerde oostelijk oreillon bezocht. De rondleiders besteden tijdens de rondleidingen ook aandacht aan de op het fort aanwezige bijzondere fauna en flora.

Tevens wordt een uitkijkplatform bezocht, waarop het inundatiegebied van het Fort Abcoude ten oosten van Abcoude tot aan Fort Nigtevecht kan worden overzien. Ook op zaterdag 10 september en de zondagen 11 en 25 september is het fort open voor bezoekers.


DE GROENE VENEN

15 juli 2016

9

‘Rio’ aan het Oortjespad

De Zomerspelen bij Kameryck De hele wereld kijkt uit naar de Olympische Zomerspelen in Brazilië deze zomer, maar ondertussen zijn de voorbereidingen voor de Zomerspelen in Kamerik in volle gang. Bij Kameryck aan het Oortjespad worden de hele zomer namelijk activiteiten georganiseerd voor kinderen en hun ouders. Vanuit de hele regio moeten kinderen mee gaan doen in activiteiten van ponyrijden tot voetgolf. tekst aleX Hendriks

Directeur Hans Voorn van restaurant Kameryck hoopt dat zijn evenement een succes wordt. “We willen dat alle kinderen die nu vakantie hebben hier

Nu inschrijven

Dorpsloop Baambrugge op 19 augustus De 27e editie van de Baambrugse Dorpsloop wordt gehouden op vrijdagavond 19 augustus. IJsclub Baambrugge, die de loop organi-

naartoe komen en voor een aantrekkelijke prijs heel veel activiteiten kunnen beleven.” De Zomerspelen moeten volgens hem simpel en leuk blijven.

seert, telt altijd zo'n vierhonderd deelnemers. De lopers kunnen kiezen voor een wedstrijdloop van 10 km, een loop van 4 kilometer en de run over 1 km voor de jeugd. Het is nu al mogelijk in te schrijven voor de 4 en 10 kilometer via www.dorpsloopbaambrugge.nl. Van te voren inschrijven is goedko-

“Kinderen zitten niet te wachten op een broodje zalm natuurlijk. Daarom hebben we gewoon frietjes, pannenkoeken en marshmallows voor de kids. Natuurlijk hopen we dan dat de ouders wel binnen komen voor een broodje zalm en glaasje wijn,” zegt Hans Voorn lachend. Onder de activiteiten tussen 11 en 17.30 uur vallen naast het traditionele ponyrijden ook experimentele doe-dingen als een bungeekano, aquabubbel, een survivaltocht en windbuksschieten. Wie met zijn kinderen gewoon naar de kinderboerderij wil hoeft niet bang te zijn, de faciliteiten die er normaliter ook zijn zullen gewoon gratis blijven.

per én betekent dat er op de dag van de loop niet lang gewacht hoeft te worden. Startnummer en chip kunnen dan snel in dorpshuis De Vijf Bogen in ontvangst worden genomen. De wedstrijdloop van 10 km is voor dames senioren, dames 35+ en 45+, heren senioren en heren veteranen

Zelf heeft de organisator geen twijfels bij het succes van de zomerspelen. Voorn kwam op het idee toen hij merkte dat zijn eigen kinderen en hun omgeving in een soort ‘zwart gat’ viel toen het schooljaar was afgelopen. “Dat gat willen wij opvullen. Voor 15 euro zijn die kinderen bij ons de hele dag zoet.” Dat het in de zomervakantie van zaterdag 9 juli tot en met zondag 21 augustus georganiseerd wordt, is een groot voordeel. “Dat we het in de zomervakantie doen betekent dat er spreiding ontstaat. Kinderen hoeven niet per se in het weekend te komen, maar hebben ook op maandag de hele dag vrij. Dit voorkomt files en wachtrijen.”

Het is bijna zover, de jaarlijkse Autocross Abcoude komt er weer aan; bij velen ook wel bekend als de Grand Prix van Abcoude. De organisatoren hebben er weer veel zin in. Ook dit jaar is de wedstrijd weer op het land van Bart de Vries. De ingang naar het crossterrein voor de rijders en publiek is gemaakt op het bouwterrein aan de Burgemeester Des Tombesweg.Aanvang wedstrijd is om 12 uur. Entree 8 euro en kinderen 4 euro. Alle groepen zitten inmiddels vol: 120 heren en 40 dames gaan de spannende strijd aan. En het zal weer een mooie strijd gaan worden. foto's fem van duuren bijzondere wisselbeker mag houden. Dit is in de 43-jarige historie van de autocross Abcoude nog nooit gebeurd. Op deze wisselbeker staan dus al 43 winnaars en niemand heeft de autocross drie keer achter elkaar gewonnen! En René zal heel erg zijn best moeten doen, want er zijn meer mogelijke winnaars. Deze moeten dan vooral gezocht worden bij de rijders met de speciaal voor de autocross gebouwde bolides. Dit is bijvoorbeeld de standaard auto met hele dikke motor waar bijv. Mark Verhoef uit Baambrugge mee rijdt. Maar ook de rijders

uit Abcoude: Paul van Vliet, Pascal de Vries of Robin Folkertsma . Je moet ze eerst voorbij om te kunnen winnen! Na vorig jaar afwezig te zijn geweest, staat ook keverrijder Ivo Galekop met startnummer 4 weer aan de start. Ook keverrijder Victor Borgdorff, eveneens een oud winnaar, gaat natuurlijk voor de hoofdprijs. Nog een bijzondere deelname is van de keverrijders vader en zoon Randeraad. Vader Willem is in 1983 al eens winnaar geweest, terwijl zoon Alan heel graag deze editie wil winnen. Een familiestrijd. Een leuk verhaal heeft Arnold Hogenhout. Het wordt dit jaar zijn 25e autocross Abcoude. Hij heeft vanaf zijn 18e geen jaar overgeslagen. Een bijzonder tintje is dat Arnold voor deze gelegenheid met zijn "eigen" startnummer 79

Na deze zomer laten de Olympische Zomerspelen weer vier jaar op zich wachten. Maar als het deze zomer een succes is, weet Voorn zeker dat we volgend jaar opnieuw een Zomerspelen kunnen verwachten in Kamerik.

40+, 50+ en 60+. De 10 km start om 19.35 uur. De prestatieloop van 4 km start om 19.30 uur en is voor de jeugd t/m 14 jaar en voor de ouderen. Om 19.05 uur wordt de 1 kmJG-Kids RUN weggeschoten. Voor de jeugd zijn er dit jaar twee klassen: t/m 10 jaar en t/m 7 jaar, voor zowel meisjes als jongens.

20 augustus Autocross Abcoude

Bij de dames was vorig jaar Rebecca Burger in haar Honda alle andere dames te snel af. Maar met de deelname dit jaar van een aantal oud-winnaressen zoals Heidi Snoek en Lianne van Mourik, zal Rebecca er weer echt voor moeten strijden. En er zijn meer dames die voor de winst gaan. Zoals Kelly Timmer die eerder dit jaar de damesklasse in Biddinghuizen heeft gewonnen. Bij de heren was vorig jaar René Kennis voor het tweede jaar op rij de winnaar. Dit zou betekenen dat als René ook dit jaar de wedstrijd wint, hij de

“Mensen onderschatten weleens dat er in Woerden, De Ronde Venen en omliggende plaatsen een doelgroep is van meer dan 100.000 mensen, waarvan veel gezinnen met jonge kinderen. Als de zon schijnt, verwacht ik een paar honderd kinderen per dag.”

gaat rijden; het startnummer waarmee zijn vader in '76 (dus 40 jaar geleden!) is begonnen. Ook Piet van Dijk rijdt met zijn eigen startnummer, 54. Hij is al vele jaren deelnemer en gaat altijd voor de winst. Als afsluiting van deze spektakeldag staat de afvalrace op het programma. Iedereen mag aan deze wedstrijd mee doen. De laatst overgebleven rijdende auto is de winnaar. Maar er zijn meer prijzen te verdienen. Zoals de publieksprijs voor de rijder die het meeste spektakel biedt: De rijder die het eerst in de sloot zit, of in brand staat of … Het zal 20 augustus weer een mooie dag autocross worden, voor jong en oud. Races en sensatie! Reserveer deze dag in de agenda!


10

15 juli 2016

DE GROENE VENEN

Veiligheid voldoende gewaarborgd

Geen extra zand in de Vinkeveense Plassen Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Amsterdam om zich terug te trekken uit het Recreatieschap Vinkeveense Plassen hield de gemeenteraad zich bezig met de afwikkeling van de uittredingsovereenkomst. Aangezien de gemeente De Ronde Venen straks gaat opdraaien voor het leeuwendeel van de kosten voor het onderhoud en het in stand houden van de plassen, maakte een aantal fracties zich zorgen over de vraag of dat allemaal wel op te brengen is. De provincie Utrecht draagt ook wel wat bij, maar dat is mondjesmaat. De vraag was dus of de gemeente Amsterdam nog te bewegen is tot een extra investering. tekst piet van buul

Een van de grote problemen van de Vinkeveense Plassen is het feit dat ze zo diep zijn. Op sommige plaatsen gaat het om diepten van veertig tot tachtig meter. Dat heeft tot gevolg dat er sprake is van een flinke golfslag, die de oevers van de zandeilanden en de legakkers doet afkalven. De angst bestaat zelfs dat op den duur hele eilanden in de diepte zullen verdwijnen. Die extra diepte is ontstaan toen Amsterdam de plassen heeft uitgebaggerd teneinde het zand te gebruiken voor de aanleg van de Bijlmer. Een aantal raadsfracties is dan ook van mening dat de gemeente

Amsterdam moet opdraaien voor de kosten van de schade die ze zelf veroorzaakt heeft. Hoewel Amsterdam zich volgens betrokkenen ruimhartig heeft opgesteld om de gevolgen van hun uittreden te compenseren, rees in de raad de vraag of er toch nog een keer onderhandeld zou kunnen worden met de grote buurman. Houmes van D66 was van mening dat er pas een akkoord op de uittreding kan komen wanneer Amsterdam met een structurele oplossing komt voor mogelijke schade die zou kunnen ontstaan. Ook andere partijen deelden die mening. Maar wethouder Goldhoorn was van mening

dat het met die schade zo’n vaart niet zou lopen. “Het besluit tot uittreden van Amsterdam is een paar jaar geleden al genomen. Er is toen een financiële regeling met Amsterdam getroffen waarmee we toen akkoord zijn gegaan. Inmiddels is al gebleken dat Amsterdam niet bereid is om daar nu op terug te komen of een extra investering te doen. We hebben overigens voldoende geld om de beschoeiing van de zandeilanden en de legakkers op orde te brengen, zodat die er voor de komende veertig jaar weer tegen kunnen.” De bodem verhogen Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de raadscommissie vroeg Schreurs (PvdA/GroenLinks) zich af of een gedeeltelijke demping een oplossing zou kunnen betekenen voor de hevige golfslag. Zijn opmerking leidde hier en daar tot de suggestie dat hij de Vinkeveense Plassen helemaal zou willen dempen. “Dat is natuurlijk volstrekte onzin,” legde Schreurs nog eens uit. “Mijn vraag was bedoeld om eens uit te

'Coming Out Day' op 11 oktober

Gemeente hijst de Regenboogvlag In veel landen bevinden homo’s, lesbiennes en transgenders zich nog steeds in een achtergestelde positie. Om hier aandacht aan te besteden en om meer begrip te kweken voor mensen met een andere geaardheid is 11 oktober sinds 1988 uitgeroepen tot ‘Coming Out Day’. In 2009 is ook door de Nederlandse regering deze dag als zodanig erkend. De Regenboogvlag staat symbool voor het streven naar een volwaardige en gelijke positie van alle mensen, ongeacht hun geslacht of geaardheid. Steeds meer overheden besluiten dan ook om op 11 oktober officieel de Regenboogvlag te hijsen als teken van solidariteit. De gemeenteraad besloot op 6 juli om zich hierbij aan te sluiten. tekst piet van buul

De oproep om voortaan op 11 oktober de Regenboogvlag te hijsen, was neergelegd in een motie van PvdA/ GroenLinks, gesteund door D66, CDA, Lijst 30-11 en Lijst 8 Kernen. Tijdens de behandeling in de raad

Check your holiday bag De vakantie voor de scholen in deze regio is weer begonnen en ook voor de mensen die geen (schoolgaande) kinderen hebben, is dit de tijd om erop uit te gaan! Heerlijk, dus de hoogste tijd voor wat extra vakantievoorpret! Heb jij de inhoud van je reistoilettas al gecheckt? Is de zonnebescherming die je hebt voldoende en weet je zeker dat deze nog

bleek dat de VVD het een overbodig voorstel vond. Woordvoerder Van Olden stelde vast dat de Nederlandse driekleur het symbool is van alle Nederlanders. “Daarbij is iedereen, zonder aanzien des persoons en on-

werkzaam is? Wist je namelijk dat de beschermingsfactor van je zonneproducten terugloopt naarmate de tijd verstrijkt? En hoe zit het met de verzorging van de huid? Wist je dat er eenvoudige reinigers bestaan en maskers die jouw huid al na een paar minuten weer laten stralen? Ook mooie make-up-producten mogen in de toilettas niet ontbreken. Producten die je huid beschermen en ervoor zorgen dat de zomerse kleur net nog iets mooier tot zijn recht komt, de ogen net iets meer laten spreken en de lippen voller doen lijken. Met de juiste zonnebescherming bescherm je je huid niet alleen tegen verbranding, maar ook tegen veroudering. Wist je dat de UVA-stralen het collageen in je huid oplossen waardoor je huid sneller veroudert? En uiteraard niet alleen in het ge-

geacht afkomst of geaardheid inbegrepen. Wij hebben dus absoluut geen behoefte aan een aparte vlag. En waar eindigt dit, wanneer we voor allerlei groeperingen en allerlei gelegenheden aparte vlaggen moeten aanschaffen. Binnen de kortste keren staat straks het hele Raadhuisplein vol met vlaggenmasten. We kunnen toch niet op elk initiatief ingaan?” Rein Kroon van coalitiegenoot CDA was het hier volstrekt niet mee eens. Op indringende wijze deed hij een beroep op de VVD-fractie om zich rekenschap te geven van het feit dat het hier niet om ‘zomaar een groep’ gaat en dat de extra aandacht nog steeds bittere noodzaak is. Bultena van Ronde Venen Belang vond dat de

zoeken of je met het aanzienlijk ondieper maken van de plassen de golfslag ook flink kunt verminderen, zodat er minder schade aan de oevers ontstaat.” Wethouder Goldhoorn voelde niets voor zo’n onderzoek. “We hebben een quick scan uitgevoerd. Daaruit blijkt dat je pas een veilige situatie bereikt wanneer je een diepte van maximaal twee meter aanhoudt, zoals dat ook in de Loosdrechtse Plassen het geval is. Voor zo’n operatie heb je tien miljoen kuub zand nodig. Los van de vraag waar je dat zand vandaan moet halen, is er dan nog een logistiek probleem hoe je dat zand in de plassen krijgt. Ik ben dus niet van plan om zo’n onderzoek in te stellen,” zei de wethouder. Hij kreeg ruime steun van de raad voor de voorstellen tot herbevestiging van de uittredingsovereenkomst, de kaders voor de rechtsopvolging Recreatieschap De Vinkeveense Plassen en de ontwerpbegroting 2017 van het recreatieschap.

raad eerst maar eens een vlaggenprotocol moet opstellen. Wim Stam (ChristenUnie/SGP) legde uit dat zijn fractie op levensbeschouwelijke gronden geen steun kon geven aan de motie. Verdeelde stemming De stemming maakte duidelijk dat dit voorstel voor een aantal raadsleden aanleiding was om een eigen afweging te maken. Naast de indieners van de motie stemden ook drie leden van RVB en mevrouw Welter van de VVD vóór de motie. Met deze uitslag van de stemming was voor het eerst sinds het aantreden van het nieuwe college het hechte blok van coalitiepartijen, dat tot dan toe categorisch alle moties, amendementen en voorstellen van de andere partijen naar de prullenbak had verwezen, doorbroken. Optimisten putten hier hoop uit.

Gemeente stelt ontwerp Mijdrechtse Dwarsweg op De Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis is een belangrijke ontsluitingsweg voor Mijdrecht en Wilnis. Die zal nog drukker worden met de nieuwe wijk de Maricken, waar op dit moment circa 500 woningen gebouwd worden. Burgemeester en wethouders hebben op 5 juli dan ook besloten om een ontwerp voor deze weg op te stellen. De komgrens wordt aangepast, er komt een rotonde naar de Maricken en de rotonde Veenweg/Mijdrechtse Dwarsweg wordt veranderd. Verder wordt de belijning aangepast en worden snelheidsremmende maatregelen genomen. Met een verkeersintensiteit van 12.000 motorvoertuigen per dag is de Mijdrechtse Dwarsweg één van de drukste gemeentelijke wegen. Tussen eind 2014 en begin 2015 hebben er drie verkeersongevallen plaatsgevonden ter hoogte van het Shell-tankstation in Wilnis. In 2014 is gestart met de realisatie van de nieuwe woonwijk de Maricken. Aanleiding voor burgemeester en wethouders om nu te besluiten tot een trajectgerichte aanpak, waarbij de verschillende ontwikkelingen en maatregelen die de weg toekomstbestendig en veilig moeten maken verwerkt zijn in één integraal ontwerp. De bouwinrit naar de toekomstige woonwijk sluit aan op de Mijdrechtse Dwarsweg. In de toekomst wordt de wijk op deze plek ontsloten door een rotonde. Na aanleg wordt dit gedeelte van de weg opgenomen in de bebouwde kom van Wilnis. De voorbereidende werkzaamheden starten deze zomer. De planning is er op gericht om de rotonde te realiseren in 2017. Aansluitend vindt de realisatie van de overige onderdelen van het ontwerp plaats. Inwoners worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden via www.deron-

devenen.nl en huis-aan-huisbrieven.

BEAUTY

zicht, maar ook op het lichaam...! Met een speciale pigmentsensor kunnen we de hoogte van het huidige en natuurlijke pigment in de huid meten. Door deze informatie te koppelen aan het gebied waar de huid in contact met de zon komt, kom je achter de minimale benodigde factor.

Aftersun-verzorging is eveneens belangrijk: onderschat het effect van zon, zee en zand op je huid niet. Verwen je huid met een hydraterende aftersun en (body)verzorging die de huid herstelt van de warmte, het zout (zweet) en de zon. Daarmee behoud je tenslotte ook veel langer je bruine teint. Andere heerlijke producten voor de zomer zijn een hydraterend masker en serum. Het masker is ideaal als hersteller en oppepper na een dagje

zon én heel geschikt als dorstlesser voor de huid na een sportieve vakantiedag. Een hydraterend serum (altijd onder de verzorgende crème gebruiken) is ook geen overbodige luxe voor de huid. Veel vakantiebestemmingen zullen een uitdaging zijn voor het vochtgehalte van je huid. Voorkom een tekort aan vocht en dus een vermeerdering van je lijntjes door een vochtherstellend serum te gebruiken. Weet je niet zeker of jouw (zon)producten nog voldoende hydrateren en/of beschermen? Kom dan gerust even bij ons langs met jouw toilettas. Dan checken we niet alleen je zonnebescherming, maar ook de geschiktheid van je verzorgingsproducten voor jouw vakantiebestemming! En wil je jouw huid goed voorbereiden en/of juist een goede na-verzor-

ging geven? Denk dan ook eens aan een minivakantie speciaal voor de huid. Een zomerse korte behandeling, waarin jouw huid de verzorging krijgt die ze verdient. Périne Heerooms Instituut Périne, Mijdrecht Winnaar Beauty Award; Beste Beauty Salon van Nederland T. 0297 273 121 info@perine.nl www.perine.nl


DE GROENE VENEN

15 juli 2016

11

DR. BEEKER

Cannabis In mijn vorige stukje over artrose schreef ik onder meer over het gebruik van glucosamine, ten einde klachten van artrose te verminderen en het voortschrijden van dit beeld te remmen. Ik schreef ook dat de onderzoeken naar dit middel wetenschappelijk niet erg hoogstaand zijn, maar dat er toch milde aanwijzingen zijn dat het goed kan helpen. Je zou het drie maanden moeten proberen. Als het dan niet werkt, kun je net zo goed weer stoppen. Ik kreeg prompt een mail van een patiënte, die ik enkele jaren ook had geadviseerd met glucosamine te starten. Zowel zij als haar man bleken er veel baat bij te hebben. Het is een 'N=2 onderzoekje', maar ik geef het toch maar even mee. Dat N-getal slaat op het aantal deelnemers in een onderzoek. U moet maar eens opletten, want je komt het op de televisie bij de reclame nog wel eens tegen. Dan is er een of andere antiroosshampoo en propageert de producent dat het bij wel zestig procent van de mensen vermindering van de roosklachten geeft. Nu zijn fabrikanten tegenwoordig verplicht om de details van zo’n onderzoek ook openbaar te maken, dus flitst dat in minuscule lettertjes onder in beeld voorbij, net op het moment dat de blonde dame en de knappe bebaarde jongeman elkaar op straat tegenkomen zonder schilfers. Mijn televisie kan je op pauze zetten en als je zo’n onderzoekje dan leest, gaat het over 80 mensen die gedurende twee weken hun haar hebben gewassen. N=80 dus, om over de rest van de onderzoeksopzet nog maar te zwijgen. Ik schreef het eerder ook al, met statistiek kun je alles bewijzen.

Tekst Jaco Beeker

De dag na het krantenstukje had ik een patiënt op het spreekuur die met mij kwam overleggen over het door hem gevonden medicijn tegen artrose-pijn. Op dat moment realiseerde ik me dat ik volledig vergeten was om het daarover te hebben... Niet zo raar gezien het toch nog altijd wat stiekeme kader, maar toch. Mijn patiënt had namelijk cannabisolie gekocht en vroeg zich af of er eigenlijk redenen waren om het niet te gebruiken, want het hielp hem namelijk heel goed. Nou is het zo dat ik wel eens cannabis voorschrijf bij mensen met kanker. Het helpt tegen de pijn en het maakt ook wat rustiger, maar ik had er niet echt bij stilgestaan dat het bij veel chronische aandoeningen prima kan werken. Daarom dit stukje, om mensen iets meer bewust te maken van de geneeskrachtige werking van mediwiet. Cannabis kan sinds 2003 door artsen worden voorgeschreven en door apothekers worden afgeleverd. De procedure van productie en levering staat onder controle van het Bureau voor Medicinale Cannabis en dat maakt het allemaal gevoelsmatig toch een beetje alsof je iets stiekem aan het doen bent wat langzamerhand toch iets gewoner begint te worden. Het product wordt gewonnen uit de bloemtoppen van de vrouwelijke plant van de cannabis sativa (hennep), zoals iedere thuiskweker je zou kunnen uitleggen. In de bloemtoppen zitten een paar verschillende werkzame bestandsdelen, zoals Dronabinol (THC) en Cannabidiol (CBD). In de apotheek zijn vier variëteiten beschikbaar, die allemaal hun eigen specifieke eigenschappen bezitten. Bedrocan, Bedrobinol en Bedica hebben een hoog gehalte aan THC, terwijl Bediol een hoog gehalte aan CBD heeft (zie onderstaand staatje).

Maaltijdservice van Tympaan-De Baat Vrijwilligers van Tympaan-De Baat bezorgen wekelijks kant-en-klare maaltijden aan huis. Dé uitkomst om in een handomdraai een lekkere en voedzame maaltijd op tafel te zetten. De koelverse maaltijden worden bereid met verse producten en de beste ingrediënten van het seizoen. De maaltijden zijn zo bereid dat ze geruime tijd in de koelkast bewaard kunnen worden. Opwarmen doet u zelf, op een tijd dat het u uitkomt, met behulp van een magnetron. Deze is eventueel ook te huren bij Tympaan-De Baat. Gezond eten wordt op deze manier wel heel makkelijk! U kunt kiezen uit meer dan 75 koelverse hoofdgerechten, dat gaat dus niet snel vervelen! Daarnaast biedt Tympaan-De Baat steeds wisselende gerechten aan, onder meer afhankelijk van

de seizoenen. Ook is er een ruim assortiment van zoutarme en gemalen maaltijden. Bij de samenstelling van de gerechten wordt rekening gehouden met voedingstrends en de richtlijnen voor goede voeding. Zo voldoen alle maaltijden en maaltijdcomponenten aan de richtlijnen voor gezonde voeding van het Voedingscentrum. De maaltijden blijven gegarandeerd 7 dagen vers. De maaltijdvoorziening van Tympaan-De Baat is bestemd voor alle inwoners van De Ronde Venen die door hun leeftijd, ziekte of handicap niet meer in staat zijn om zelf te koken. Ook voor mensen met een dieet zijn er koelverse maaltijden. Wilt u de maaltijden eens proeven of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Tympaan-De Baat via tel. 0297-230280.

Eerst nog veel onduidelijk Toen ik een paar jaar geleden met het voorschrijven van cannabis begon, was er nog veel onduidelijk. We wisten niet welke dosering effectief was en hoe de toediening eigenlijk zou moeten gebeuren. Mijn eerste patiënt met cannabis kreeg het van de apotheek in de vorm van flos (gedroogde bloemtoppen). Daar moest je thee van zetten, maar hoe sterk en hoeveel was volslagen onduidelijk. Een andere optie is om de cannabis te roken, de gemiddelde puber weet wel hoe dat in zijn werk gaat. Maar dat heeft weer zijn eigen bijwerkingen en als arts zal ik niet snel propageren om te starten met roken. Tegenwoordig hebben we cannabisolie en dat maakt de dosering en toediening een stuk eenvoudiger. Maar daarover zo meer. In het lichaam bestaan verschillende receptoren (een soort van sloten waarbij cannabis de sleutel is) en daarvan zijn CB1 en CB2 het meest bekend. De CB1 komt voornamelijk voor in het centrale zenuwstelsel. Cannabis op deze receptor werkt daarom met name tegen pijn, misselijkheid (braakcentrum), motoriek (bewegingen) en het geheugen. De CB2-receptor zit met name in het afweersysteem en is daarom vooral actief tegen ontstekingsprocessen. Welke ziektebeelden kunnen mogelijk positief reageren op het gebruik van dit middel en welke variëteit is dan nodig? Tja, ik kan het u allemaal wel vertellen maar het is beter om onderstaand staatje te raadplegen.

Dat staatje zo lezend, valt op dat artrose helemaal niet bij de indicaties vermeld staat. Maar als je bij Bediol kijkt, staat daar wel ontsteking en reuma. En zoals ik de vorige keer al schreef, moeten we artrose toch in de hoek van de reumatoïde aandoeningen plaatsen en staat behoudens de pijn ook het ontstekingsaspect op de voorgrond. Interessant hè? Nou is cannabisolie (daar gaat dit staatje over) niet zo eenvoudig te verkrijgen. Alhoewel het illegaal wel op internet te vinden is, kan je het legaal maar bij een paar apotheken krijgen. Normaal gesproken is het zo dat uw huisarts een recept moet maken, dat aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Omdat het een recept is onder de opiumwetgeving moeten onder meer de stofnaam, hoeveelheid en gebruik volledig uitgeschreven worden (niet 2x daags maar tweemaal daags enz.) Bestellen van het middel kan via de Transvaal Apotheek in Den Haag, www.transvaalapotheek.nl, en dat kan online via het invulformulier met het uploaden van het recept. Het flesje met cannabisolie wordt binnen een week naar u opgestuurd. Cannabisolie kost ongeveer een euro of 45 en dan komen er nog wat afleverkosten bij, maar de Bedrolite is een stukje duurder, rond de 180 euro. Helaas is cannabis als medicijn niet opgenomen in het basis-verzekeringspakket en dat betekent dat u met uw zorgverzekeraar moet overleggen over vergoeding. Vaak is dat overigens wel te regelen en soms moet uw huisarts daar een machtiging voor schrijven.

Variëteit

Gehalte dronabinol (THC)

Gehalte cannabidiol (CBD)

Bedrocan

ca. 22%

< 1%

Bedrobinol

ca. 13,5%

< 1%

Bediol

ca. 6,3%

ca. 8%

Bedica

ca. 14%

<1%

Figuur 1: variëteiten medicinale cannabis

Laatste opkomst voor Scouting Abcoude

De zomervakantie is ook voor de Bevers, Welpen en Scouts van Scouting Abcoude van start gegaan. De Zeeverkenners gaan nog wel door tijdens de zomervakantie, op de zaterdagen van 12 tot 16.30 uur. Wie tussen de 11 en 18 jaar is, is dan van harte welkom om mee te varen naar het scoutingeiland Ahoy op de Vinkeveense Plassen. De Bevers hebben een geweldige laatste opkomst gehad op de hoge dijk. Als echte piraten hebben zij allerlei stoere spelletjes gedaan en zijn op zoek gegaan naar de schat! De

Welpen, Scouts en Zeeverkenners zijn druk bezig met de voorbereidingen van het zomerkamp. Wie zin heeft om mee te gaan, kan zich aanmelden via www.scoutingabcoude.nl. Daar is ook informatie te vinden over het huren van het prachtige scoutingterrein en clubgebouw Panderhorst. De eerste (gezamenlijke) opkomst is zaterdag 3 september. Op deze dag wordt met alle leden het nieuwe seizoen geopend en zullen de oudste leden overvliegen naar de volgende speltak (groep).

Dosering eenvoudiger Nu de dosering. Ik schreef al dat die met de olie een stuk eenvoudiger is geworden. Het werkt als volgt: je begint met drie keer per dag één druppel onder de tong en past die dosering na een paar dagen aan totdat je op de gewenste effecten bent uitgekomen. In de literatuur lees ik een gemiddelde dosering van drie maal daags drie druppels. Nu bevatten de flesjes tien milliliter en in één milliliter zitten twintig druppels, zodat je met één flesje ongeveer een week of drie kunt doen. Mocht het u goed bevallen, dan is het verstandig om uw arts om een jaarrecept te vragen. De apotheek levert dan op geregelde tijden een nieuw flesje. Bijwerkingen zijn er natuurlijk ook. Bij gebruik van hogere doseringen kun je loom, duizelig, verward of paniekerig worden en je kunt gaan hallucineren. Eigenlijk net zoals een te grote hap van je 'space-cake'... Tot nu toe is dit middel altijd een soort van blinde vlek geweest. Maar nu ik meer patiënten ermee behandel en de positieve effecten zie, begin ik het toch ook vaker voor te schrijven. Misschien een idee om eens met uw arts te overleggen.

Jaco Beeker www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl

EHBO-opleidingscursus in Vinkeveen Wat doet u als uw buurman ineens op straat in elkaar zakt? Wat doet u als uw kind haar kleine teen stoot, veel pijn heeft en haar teen niet kan bewegen? Wat doet u als uw collega zich verslikt en benauwd wordt? Kunt u helpen in al deze situaties? Met een veelzijdig EHBO-diploma waarschijnlijk wel. De eerste minuten na een ongeval zijn vaak cruciaal om levens te redden en schade te beperken. Tijdens de EHBO-cursus van EHBO Lucas in Vinkeveen leert u hoe u in elke situatie hulp kunt verlenen. Van geruststellen, wondverzorging, handelen bij kleine ongevallen, waarschuwen van de professionele hulpdiensten, tot stabiele zijligging en reanimeren. Hierbij krijgt u theoretische scholing, maar ook observeren, communiceren en vaardigheden. Op 28 september start bij Lucas de opleiding tot het EHBO-diploma inclusief (kinder)reanimatie en AED. Op 14 december doet u examen. Het aantal lessen inclusief het examen beslaat 10 avonden. De cursus zal gegeven worden in het EHBOgebouw aan de Pijlstaartlaan 1a in Vinkeveen op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur door Job Schröder. Wilt u meer informatie of u aanmelden, dan kunt u bellen met tel. 0297-263713 of mailen naar ehbolucas@casema.nl. Zie ook

www.ehbolucasvinkeveen.nl.


12

15 juli 2016

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 De vergeten zomer Carol Drinkwater De druivenoogst is een feestelijke gebeurtenis in de wijngaard van de familie Cambon. Behalve dit jaar. Wanneer de oogst mislukt, is dit slecht nieuws voor het voortbestaan van het landgoed. Clarisse weet precies wie ze dat kwalijk moet nemen: haar schoondochter Jane. Het is slechts één incident in een jarenlange strijd, waarvan beide vrouwen de oorzaak verborgen houden voor Luc. Hij doet altijd zijn best om zijn vrouw en moeder met elkaar te verzoenen. Als het noodlot toeslaat, blijft Jane vol twijfels achter. Welke geheimen hield Luc voor háár verborgen?

1.

Titel: Reboot Auteur: Amy Tintera "Reboot is vanaf het begin spannend. 'Reboots' zijn weer tot leven gekomen jongeren. Ze zijn ongekend sterk, snel en onkwetsbaar. Wren is de meest dodelijke Reboot

Een stap te ver Tina Seskis Een gelukkig huwelijk. Een gezin. Een fijn huis. Waarom loopt Emily Coleman op een ochtend zonder om te kijken weg van dit alles? Om onder een andere naam helemaal opnieuw te beginnen? Als Cat werkt ze in Londen bij een reclamebureau. Ze deelt een huis met een nieuwe vriendin, Angel, en heeft elk spoor naar haar oude leven zo goed gewist, dat niemand haar weet te vinden. Maar ze kan haar herinneringen niet begraven. Dan komt het moment dat ze onder ogen moet zien wat ze heeft gedaan: een schokkende onthulling die haar over de rand duwt…

2.

Ik had onlangs een heerlijk feestje. Zo van: ‘I can’t stop the feeling’... Nou, zo is het gelukkig ook weer op de woningmarkt. De media zijn positief; ons Vida verkocht bord met TE LAAT is ook al meerdere keren opgedoken. De markt trekt aan, woningen worden sneller verkocht, prijzen in de lift, kortom het is weer een stuk leuker om te makelen. Deze keer wil ik graag wat statistieken laten zien van de Nederlandse woningmarkt, om inzicht te geven en hopelijk ter lering en vermaak. Het is een gemiddelde maar het geeft wel een beeld van wat er nu echt gebeurt in huizenland (bron NVM). Vraagprijs van het gemiddelde aanbod: De vraagprijs van de gemiddeld in aanbod staande woning komt in het tweede kwartaal van 2016 uit op 287.000 euro. Dat is 7.000 euro meer dan een kwartaal eerder. Als deze stijging doorzet, passeert de gemiddelde vraagprijs in Nederland eind dit jaar de grens van 3 ton. Aantal te koop staande woningen: In een jaar tijd is het aantal woningen dat te koop staat met maar liefst 21% afgenomen. Halverwege het 2de kwartaal 2016 stonden er bij

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

Het leven van Tess Tess Bleeker 'Ik dacht dat ik mijn leven prima voor elkaar had. Leuke man, geweldig kind, jaren-dertigwoning met vooren achtertuin, gezinsauto voor de deur en een prima baan. Tot ik ontdekte dat de pit eruit is. Voor ik het echt doorhad, tekende ik de scheidingspapieren en was ik terug bij af. Ik schrijf mijn ervaringen op omdat ik weet dat alle vrouwen van rond de dertig, net als ik, hun best doen, maar dat het vaak niet gaat zoals je zou willen. Graag maak ik jullie deelgenoot van mijn blunders, mijn verliefdheden, mijn zorgen als single-ouder en mijn uitspattingen met vrienden.'

3.

De Wonderlingen Brian Selznick In 'De Wonderlingen' raken twee verhalen met elkaar verstrengeld: één in woorden en één in beelden. Het beeldverhaal begint in 1766 met Billy Wonderling, een schipbreukeling die het theater ingaat. Het prozaverhaal speelt zich af in 1990 en gaat over Josef, die weggelopen is van kostschool en terechtkomt bij een vreemde oom. Langzaam ontdekt Josef zijn afkomst, die verweven blijkt met het leven van Billy. Uiteindelijk komen beide verhalen op grandioze wijze samen. Een boek vol levendige personages, verrassende twists en een ontroerende ontknoping.

4.

ooit. Callum daarentegen is veel menselijker. Wren moet Callum opleiden tot soldaat. Ze worden op een missie gestuurd, waarbij Wren een vreselijke opdracht krijgt. Ze besluit het bevel te negeren... Van begin tot eind heerlijk lezen, met een echt spannend eind!"

De groenknolorchis

GeleZen door naomi van ZuYlen

Makelaardigheden Can’t stop the feeling…

DE GROENE VENEN

NVM-makelaars 111.498 woningen in aanbod (totale markt 145.000). De daling gaat voor appartementen het snelst. Vergeleken met vorig jaar staat er landelijk bijna een derde minder appartementen te koop. De NVM-regio’s in de Randstad zijn duidelijk de gebieden waar de daling van het woningaanbod het snelst gaat. In Amsterdam, Utrecht en Zuid-Kennemerland (o.a. Haarlem) is het aantal te koop staande woningen in een jaar tijd met meer dan 40% gedaald. Vraagprijs versus verkoopprijs: Het verschil tussen de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs is het afgelopen kwartaal gestabiliseerd. Ten opzichte van de laatste vraagprijs is er gemiddeld 2,8% minder betaald voor de gemiddeld verkochte woning. Dat is zelfs minder dan voor de crisis. Het percentage woningen dat verkocht wordt boven de laatste vraagprijs neemt hard toe. Inmiddels is bijna 13% van de verkochte woningen voor meer dan de vraagprijs verkocht. Dit is ook ruim hoger dan de percentages van voor de crisis. Verkooptijd woningen: Woningen staan gemiddeld nog maar 3 maanden te koop. Daarmee daalt de verkooptijd in een jaar tijd met 21 dagen en wordt het weer vergelijkbaar met het niveau van rond het begin van de crisis. Vooral de verkooptijd van 2-onder-1-kapwoningen en van

appartementen daalde sterk. De verkooptijd van de gemiddeld verkochte tussenwoning is het laagst van alle woningtypen met 58 dagen. In traditioneel krappe woningmarktgebieden moeten potentiële kopers snel hun slag slaan. 70% of meer van het bestaande koopwoningaanbod dat nieuw op de markt komt, wisselt in deze regio’s binnen 90 dagen van eigenaar. Aantal verkochte woningen: De NVM-makelaars hebben in het tweede kwartaal 2016 een nieuw verkooprecord geboekt. Er zijn ruim 42.800 bestaande koopwoningen verkocht in een kwartaal tijd (totale markt: 55.500 woningen). Het aantal transacties op jaarbasis is hiermee uitgekomen op ruim 153.000 woningen (totale bestaande koopwoningmarkt naar schatting 199.000 woningen). Het oude NVM-record uit de eerste helft van 2006 is daarmee uit de boeken; het is voor eerst in de geschiedenis van de in 1898 opgerichte NVM dat er zoveel woningverkopen in een kwartaal zijn gedaan. En hoe staat het bij ons in De Ronde Venen? Dat vertel ik u volgende keer. Voor nu wens ik u een fijne zomervakantie! En ik….. ik ga nog even met ‘the sunshine in my pocket’ een paar huizen verkopen. martine van aCker

Vida makelaars og Dorpsstraat 14

3641 EC Mijdrecht Tel. 0297 21 29 87

Stichting De Bovenlanden beheert een aantal natuurterreinen in gemeente De Ronde Venen, in totaal ongeveer 21 hectare. Om het beheer zo goed mogelijk te doen, gaan we met enige regelmaat kijken welke planten er op deze terreinen groeien. Dat geeft informatie over de staat van de natuurterreinen. Meestal inventariseren wij in de maanden juni en juli, wanneer veel planten in bloei staan. Dat maakt het herkennen makkelijker. Ook dit jaar zijn we weer een aantal middagen en avonden het veld ingegaan. Op veel van de terreinen die we bezoeken, vinden we wel 60 tot 80 verschillende soorten hogere planten. Veel van deze planten zijn vrij algemeen, maar we vinden ook soorten die minder algemeen zijn. Zoals de rietorchis, ratelaar, ronde zonnedauw, koningsvaren, kamvaren en zeegroene muur. Maar het meest bijzondere plantje dat we dit jaar hebben gevonden is

Rijksmuseum kookboek Voor het 'Rijksmuseum kookboek' is een lijst van vijftig typisch Nederlandse ingredienten opgesteld. Bij die vijftig ingrediënten zijn klassieke Nederlandse recepten geschreven. Vervolgens is aan 50 vooraanstaande koks en meesterpatissiers in Nederland gevraagd een recept te maken, geïnspireerd op een van de ingrediënten. Nadat alle teksten klaar waren, zijn er kunstwerken uit het Rijksmuseum bij gezocht. Passend bij de verhalen en de recepten. Hierdoor is de enorme diversiteit aan kunst waarin eten is verwerkt op alle fronten aan bod gekomen.

5.

de groenknolorchis (Liparis Loeselii). Deze kleine orchidee groeit op plaatsen waar het grondwater basenrijk is en die gedurende de winter enige tijd onder water staan. Ruim tien jaar geleden hebben we de groenknolorchis ook al eens gevonden op ons terrein, maar hij verdween toen er een peilverlaging in de polder plaatsvond. Hierdoor daalde de grondwaterstand. Als compensatie voor deze peilverlaging hebben de provincie Utrecht en Waternet gezamenlijk een hoogwatersloot aangelegd rond het terrein. Het water in deze sloot wordt sindsdien opgepompt door middel van een molentje. En nu, negen jaar nadat deze hoogwatervoorziening is aangelegd, groeit de groenknolorchis daar weer. Omdat het zo’n kieskeurig plantje is, betekent dit onder meer dat de kwaliteit van het oppervlaktewater weer goed is en dat er in de winter voldoende natte omstandigheden zijn voor dit plantje. We hopen dan ook dat andere bijzondere en zeldzame soorten zullen volgen. Bent u nog geen donateur en wilt u ons steunen, stuur dan een mail naar info@stichtingdebovenlanden.nl. Ook kleine bedragen helpen, voor 7 euro per jaar bent u al donateur.

Otto van Asselen Bestuurslid Stichting De Bovenlanden


DE GROENE VENEN

15 juli 2016

IN VOL BEDRIJF

13

Tekst Piet van Buul

Kokido, kip aan 't spit

“Wij zetten de verantwoorde kip weer op de kaart” In 1957 begon de heer Paré het kippenrestaurant Ici Paré in Mijdrecht. Gelegen aan wat toen de drukste provinciale weg van Nederland was, werd het een trekpleister voor mensen uit de regio en voor passanten. Paré en zijn latere opvolger, de heer Berkhout, bouwden een naam op tot ver buiten de regio. Door allerlei omstandigheden ging het de laatste jaren minder met het kippenrestaurant. Maar dat gaat nu veranderen. Dat is althans de bedoeling van een viertal Rondeveense ondernemers, die gezamenlijk de schouders hebben gezet onder het initiatief om het kippenrestaurant nieuw leven in te blazen. Met Gerrit Verweij, Marcel Kentrop, Jan Willem van Walraven en Hans van Veen is een flinke dosis horeca-ervaring vertegenwoordigd. “We gaan terug naar de basis en we maken er weer een echt kippenrestaurant van,” zegt Hans van Veen, die samen met zijn vrouw Linda de dagelijkse leiding van het bedrijf op zich gaat nemen. Voor veel mensen was Ici Paré een begrip. Men ging er een hele of halve kip eten, of haalde er een gebraden kippetje voor thuis. “Ik kom zelfs nu nog mensen tegen die Mijdrecht associëren met het kippenrestaurant,” zegt Hans van Veen. ‘Kom je uit Mijdrecht? Waar dat kippenrestaurant is, waar ik vroeger vaak kwam met mijn ouders.” Wij zagen met lede ogen de ontwikkelingen van de laatste jaren aan. Toen het enige tijd geleden opnieuw gesloten werd, hebben we de koppen bij elkaar gestoken. We zijn ervan overtuigd dat er voor een goed kippenrestaurant een ruime markt is. En ook wel een beetje uit nostalgische overwegin-

Sturing op basis van managementinformatie Om ondernemers in staat te stellen de winst en daarmee ook de waarde van hun onderneming te vergroten, biedt het ManagementKompasSysteem (MKS) uitstekende instrumenten waarmee de sturing van de bedrijfsprocessen aanzienlijk verbeterd kan worden. Om het bedrijfsproces nauwlettend te kunnen volgen, dient de ondernemer te beschikken over goede managementinformatie. Deze informatie geeft inzicht in de gang van zaken in het bedrijf en legt een relatie met het vastgestelde jaarplan en de beoogde koers van het bedrijf. Bij de invoering van het MKS is het van belang om door middel van een quickscan de positie van het bedrijf vast te leggen. Om daarna de strategie voor de komende jaren te bepalen, wordt er een jaarplan opgesteld. Bij het opstellen van een jaarplan wordt een aantal doelstellingen geformuleerd. Daarbij gaat het om begrippen als

gen hebben we met z’n vieren besloten om die kans te grijpen. We gaan een duidelijk beleid voeren. Het wordt een kippenrestaurant, dus daar staat kip op het menu. En we zorgen ervoor dat de mensen kwaliteit krijgen voorgeschoteld. Dat betekent ook dat we uitgaan van ‘de verantwoorde kip’. Daarmee bedoelen we dat we alleen kippen inkopen die voldoen aan de eisen van diervriendelijke productie.” Vernieuwd restaurant Het nieuwe restaurant komt in het bekende pand aan de Provincialeweg. Hans: “De ligging is perfect. Goed bereikbaar aan de rand van

kostenniveau, de benodigde capaciteit, de productiviteitsdoelstelling en de commerciële doelstelling. Met andere woorden: waaraan moet de onderneming voldoen om de beoogde doelen te realiseren en zijn positie op de markt veilig te stellen. Toepassing van het MKS levert de ondernemer exacte gegevens op over de vaste kosten. Omgerekend naar het aantal werkbare dagen kan de kostennorm per werkbare dag worden vastgelegd. Door het aantal productieve uren per werknemers te berekenen, en die af te zetten tegen het totaal aantal beschikbare uren, kennen we de productiviteitsnorm van de onderneming. Zo kan ook de commerciële doelstelling worden vastgesteld. Door de totale omzet te delen door het aantal productieve uren kennen we de omzet per productief uur. Met behulp van deze gegevens kan de ondernemer vervolgens de resultaatdoelstelling vaststellen. Om te kunnen beoordelen of de bedrijfsprocessen verlopen zoals die geformuleerd en gewenst zijn, is een resultatenvolgsysteem (RVS) een onontbeerlijk instrument. In een periodieke managementrapportage (bijvoorbeeld eenmaal per week) worden de uitkomsten van het resultatenvolgsysteem duidelijk. Wij pleiten voor een frequente rapportage.

Hans van Veen (links) met Linda van Veen en Marcel Kentrop: “We gaan terug naar de basis en we maken er weer een echt kippenrestaurant van.” foto patriCk Hesse het dorp en herkenbaar voor passanten. Het restaurant beschikt over een fraaie serre aan de straatkant, die ’s zomers open kan en ’s winters dicht. Daar kunnen we dus vrijwel het hele jaar gebruik van maken. Daarnaast zijn er nog twee buitenterrassen. Ik noem die terrassen wel eens het best bewaarde geheim van Mijdrecht. Lang niet iedereen weet dat je daar heerlijk in het zonnetje kunt zitten met een geweldig

De weekstaten uit de managementrapportage worden vervolgens afgestemd op het managementvolgsysteem. Daardoor beschikt de ondernemer steeds over de meest recente cijfers. Per week kunnen dan de afwijkingen van het resultaat ten opzichte van de gestelde normen worden vastgesteld. Omdat het resultatenvolgsysteem de ontwikkelingen op de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering volgt, kan de ondernemer ook precies zien waar de afwijkingen zich voordoen. Wanneer daar aanleiding toe is, kan hij dan ook onmiddellijk bijsturen. Daarmee worden de voordelen van dit systeem optimaal benut. Met behulp van het ManagementKompasSysteem krijgt de ondernemer een beter inzicht in het bedrijfsproces en de resultaatbepalers die het resultaat beïnvloeden. Een volgende keer gaan we in op de vraag hoe de ondernemer met behulp van de gegevens uit het resultatenvolgsysteem tot verbetering van het bedrijfsresultaat kan komen.

Gerard van ’t Hul Van ’t Hul Accountants en Belastingadviseurs, Herenweg 104a Wilnis. Tel. 0297-231717. www.vanthul.nl

uitzicht over de polder.” In het restaurant en de serre kunnen Hans en Linda straks zo’n negentig gasten ontvangen, met het terras erbij zijn dat er wel honderdvijftig. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een restyling van het interieur. Een nieuw plafond van planken, fraaie grote lampen, muren met een houten bekleding, waar Piet Hein Eek blijkbaar de inspiratie voor geleverd heeft. Er komt nieuw meubilair en er komt een half open keuken. Hans is trots op de aanschaf van het nieuwe grill-apparaat. “Deze rotisseriegrill is de Rolls Royce onder de grillapparaten, die op bestelling wordt gemaakt. Het ziet er heel mooi uit en krijgt straks dan ook een opvallende plek in het restaurant.” Nieuwe naam “Omdat we echt een heel nieuwe start willen maken, willen we ook een nieuwe naam voeren,” zegt Hans. “Dat was overigens nog best lastig. Ik had in eerste instantie een lijst gemaakt met de bedoeling dat daar een keuze uit gemaakt zou worden. Maar toen iedereen er eens naar gekeken had, was de lijst ongeveer verdubbeld. Ik ben toen op Google gaan zoeken naar het woord ‘kip’ in allerlei talen en stuitte daar op ‘Kokido’. Dat komt uit het Esperanto. We vinden dat wel een mooie naam. Kort, goed te onthouden en het bekt lekker. Met een beetje fantasie klinkt er het positieve ‘okido’ in door. Kip eten bij Kokido is okido!”

Het menu Hans belooft zijn toekomstige gasten een hele of halve kip van optimale kwaliteit. “We kregen al de vraag of we ook weer de beroemde gebakken aardappeltjes gaan serveren. Het antwoord is ja. Men kan ook kiezen voor frites en daarnaast is er sla en appelmoes. Het wordt dus het idee van vroeger in een jasje van nu. We zijn straks zeven dagen per week open en men kan ook komen lunchen. We serveren dan kipgerelateerde lunchgerechten.” Op de vraag of ook de van ouds bekende afhaalservice weer in ere word hersteld, kwam Hans met een ander idee. “We hebben nog geen exacte openingsdatum, maar dat zal waarschijnlijk ergens in september worden. Dan willen we er eerst voor zorgen dat het restaurant goed gaat lopen. Daarna zijn we van plan een bezorgservice te starten. Men kan straks op de website een keuze maken en die doorsturen, wij komen die bestelling dan thuis bezorgen. Men hoeft dus in de toekomst niet zelf naar hier toe te komen om de kippetjes op te halen.”

'Kokido, kip aan ’t spit' is gevestigd aan de Mijdrechtse Zuwe 2 (de N201, naast het benzinestation). Opening omstreeks begin september. Tel. 0297-250256. Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen kan het beste op Facebook Kokido opzoeken.

Heeft u een goede neus voor kwaliteit? Dan kiest u Canex adult brokken voor uw hond.Uitgebalanceerde voeding zonder toegevoegde synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen voor een prima prijs. De gehele maand augustus van € 37,95 voor maar € 27,95 Bij de eerste 15 zakken geven we een GRATIS voerton weg! De actie loopt t/m 31 augustus. Andy’s dierensuper Oud-Loosdrechtsedijk 34 1231 NA Loosdrecht

Tel.: 035-5823254 info@vanhenten-dierensuper.nl www.andyssupervoordieren.nl


14

College DRV in beroep tegen verkeersbesluit minister

Snelheidsverhoging A2: meer nadelen dan voordelen

Het college van B en W van de gemeente De Ronde Venen heeft beroep ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland tegen het ontwerp-verkeersbesluit van de minister van Infrastructuur en Milieu om de maximumsnelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude te verhogen van 100 km/uur naar 130 km/uur tussen 19.00 en 06.00 uur. Het college vindt dit absoluut geen goed plan: de snelheidsverhoging heeft meer nadelen dan voordelen. Wethouder David Moolenburgh: “Je bent hooguit een paar minuten sneller, maar het hogere brandstofverbruik zorgt voor hogere CO2- en fijnstof en stikstofuitstoot en draagt dus niet bij aan milieu, is slechter voor de gezondheid, voor de leefbaarheid van omwonenden en beperkt lokale economische ontwikkelingen zoals woningbouw, bedrijvigheid en agrarische ontwikkelingen. De minister hecht belang aan eenduidigheid voor de weggebruiker, wij vinden gezondheid, economie en minder CO2 belangrijker.” Het verkeersbesluit schiet op diverse punten tekort, is onzorgvuldig en mist een goede belangenafweging. In het beroep onderstreept het college de gevolgen van de snelheidsverhoging op de gezondheid (geluid en luchtkwaliteit) voor de inwoners van de gemeente, op de natuur en op de regionale ontwikkelingen zoals, agrarische ontwikkelingen en woningbouw. Daarnaast richt het college zich op de vraag of het besluit om de snelheid te verhogen naar 130 km/uur niet in strijd is met de eerdere besluitvorming. Bij

de verbreding van de A2 is destijds bepaald dat de snelheid op de A2 op het traject Maarssen – Holendrecht 100 km/uur moest blijven, juist vanwege de effecten. Het besluit om nu alsnog de snelheid te verhogen strookt wat het college betreft niet met de bij de verbreding van de A2 gewekte verwachtingen.

Vanaf 29 augustus gaan bij Atelier de Kromme Mijdrecht de diverse cursussen weer van start. Via de website, www.atelierdekrommemijdrecht.nl, kunt u zich over het lidmaatschap en de cursussen laten informeren en kunt u zich ook inschrijven.

Keuze uit vier dagdelen De workshops worden georganiseerd op de maandagochtend en maandagmiddag. In het eerste cursusblok, dat op 29 augustus start, wordt 'tekenen' gedoseerd door Femke van Os. In latere workshops komen, met andere docenten, schilderen met acryl, aquarelleren en werken met wateroplosbare olieverf aan de orde. Details hierover leest u in het Cursusprogramma op de website. De workshops omvatten vijf lessen. Bij voldoende belangstelling kan een workshop worden uitgebreid tot een normaal cursusblok van tien

DE GROENE VENEN

Markt Mijdrecht verzelfstandigt, organisatie markt Abcoude blijft in handen gemeente

Markten Mijdrecht en Abcoude willen meer publiciteit

Zowel de markt in Mijdrecht als de markt in Abcoude willen zichzelf meer profileren. In Mijdrecht heeft de markt er daarom voor gekozen om de organisatie zelf op zich te nemen. Het geld dat zo overblijft, wordt gestoken in publiciteit. In Abcoude blijft de gemeente wel verantwoordelijk voor de organisatie van de markt. Hoe de markt voor aanvullende publiciteit kan zorgen, is nog niet bekend. Om de markt van Mijdrecht de kans te geven meer geld in publiciteit te steken, heeft het college van B&W van de gemeente De Ronde Venen besloten dat de markt zelf zorg mag dragen voor de organisatie. Dit zal geen gevolgen hebben voor de markt in Abcoude. Wethouder Anco Goldhorn: “Een sterkere markt betekent meer levendigheid. Dit komt ook ten goede aan de winkeliers en horeca in Mijdrecht. Markt en dorp versterken elkaar.’’ Afgelopen jaar is samen met de marktkooplui, kramenzetters, marktmeesters en de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH)

onderzoek gedaan naar de kracht van de markten. Nu functioneren zij gemiddeld tot goed. Een publiciteitsimpuls vergroot de aantrekkingskracht van beide markten. De gemeente organiseert nu beide markten. Als de marktkooplui van de markt Mijdrecht bij verzelfstandiging de markt zelf gaan organiseren, nemen zij de taken van de gemeente over. Veel taken kunnen de ondernemers zelf goedkoper en makkelijker organiseren, waardoor er meer geld beschikbaar komt voor promotie en het aantrekkelijker maken van de markt. De marktkooplui

van Abcoude hebben aangegeven niet te willen verzelfstandigen. Mogelijk kan hier wel de promotie van de markt verbeteren. Met een kleine ophoging van het marktgeld kan de gemeente de markt kostenneutraal organiseren. In het najaar worden er afspraken gemaakt over de verzelfstandiging in Mijdrecht en het marktgeld in Abcoude. In de vergadering van 24 november kan de gemeenteraad de genomen besluiten bekrachtigen zodat vanaf 1 januari 2017 het nieuwe beleid van kracht wordt. foto peter pakker

De gemeente De Ronde Venen staat niet alleen in haar reactie. De gemeente Stichtse Vecht ondersteunt deze en heeft een eigen beroep ingediend. De Ronde Venen is actief betrokken bij een gezamenlijke brief van (onder andere) de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Utrecht en Amsterdam aan de Tweede Kamer.

Nieuwe serie workshops tekenen en schilderen

Evenals in het afgelopen cursusjaar wordt er ook weer een aantal workshops georganiseerd. Die workshops zijn indertijd met veel enthousiasme ontvangen. De workshops in het nieuwe seizoen bestaan uit een serie van vijf lessen. De kosten van een workshop bedragen € 55, plus € 7,50 voor materiaalkosten.

15 juli 2016

lessen. De kosten van de workshop worden dan verrekend met het tarief dat voor een cursist geldt. Ook op de vrijdagavond worden er workshops georganiseerd. In het eerste cursusblok is dat schilderen met olieverf, met Elly Wu als docente. In de latere cursusblokken komen respectievelijk 'droge technieken' en 'collage' aan de orde. Mocht u doordeweeks geen tijd hebben om workshops te volgen, dan wordt ook op de zaterdagochtend die mogelijkheid geboden. In het eerste cursusblok zal dat het tekenen met inkt zijn, onder leiding van Femke van Os. Andere docenten nemen in de latere cursusblokken het werken met H2Oil en acrylverf voor hun rekening. Wilt u meer informatie over de workshops - of over de gangbare cursussen, de 'strippenkaart' en het lidmaatschap - dan kunt u een mailbericht sturen naar leden@atelierdekrommemijdrecht.nl of bellen met 0297-283917.

Wijzigingsplan voor Gemeente investeert in begeleiding jongeren Molenhof Mijdrecht Pallas blijft voor de gemeente behouden Om jongeren te kunnen begeleiden voor wie vroegtijdig schoolverlating definitief dreigt of die moeite hebben aan werk te komen, investeert de gemeente De ontwikkeling van de voormalige winkelpasssage Molenhof in Mijdrecht komt een stap dichterbij. Op 12 juli heeft het college van burgemeester en wethouders een wijzigingsplan van Hoogvliet Beheer vastgesteld. Hiermee wordt het voor hen juridisch mogelijk om een supermarkt, 10 appartementen en parkeergelegenheid te ontwikkelen en de openbare ruimte aan te passen. In de periode dat het wijzigingsplan ter inzage lag, zijn 6 zienswijzen ingediend, waarvan er 4 zijn gehandhaafd. De indieners van een zienswijze zijn in de gelegenheid om gedurende 6 weken beroep aan te tekenen tegen het besluit van het college. Hierover heeft de gemeente ze geïnformeerd. Wanneer er geen bezwaren komen, kan Hoogvliet eind 2016 starten met sloop en bouw. De gemeente ziet in de nieuwe Molenhof een impuls voor het Mijdrechtse dorpscentrum op het gebied van wonen, winkelen en architectuur. Het complex is ontworpen door Groosman Achitecten. Het ontwerp is te bekijken op www.derondevenen.nl > leven en werken > ontwikkelingen Mijdrecht > Molenhof Mijdrecht. Geïnteresseerden in de appartementen kunnen zich vrijblijvend aanmelden op

De Ronde Venen in leerwerkplaats Pallas. Bij Pallas kunnen jongeren onder begeleiding van medewerkers van Reinaerde leren werken. Met het project wil de gemeente betere kansen creëren voor de deelnemende jongeren waardoor kosten op de lange termijn lager uitvallen. De totale kosten bedragen € 131.000. Hiervoor heeft Pallas subsidie tot 1 januari 2018. In 2015 zijn twee jongerenwerkers op persoonlijke titel en door middel van onbetaald verlof gestart met het laagdrempelig begeleiden van vroegtijdig schoolverlaters en werkloze jongeren zonder startkwalificatie. Zij deden dit door het opzetten van leerwerkplaats Pallas. Hier konden jongeren praktisch aan de slag met houtbewerking, metaal, fietsentechniek, verfspuiterij en onderhoud. Doel was onder andere het aanleren van een werkritme en arbeidsvaardigheden. In het eerste jaar zijn zeventien jongeren begeleid. Vijftien van hen hebben op een positieve manier het traject afgesloten. Met de subsidie wil de gemeente dit nuttige project langer laten bestaan.

www.molenhofmijdrecht.nl. Pallas is op zoek naar nieuwe huisvesting.

Door uitvoering van Pallas zullen minder jongeren (langdurig) gebruik gaan maken van een bijstandsuitkering. Ook wordt voorkomen dat zij in het criminele circuit komen, met alle kosten die dat met zich meebrengt. Het project wordt uitgevoerd door één betaalde medewerker. Verder wordt gewerkt met vrijwilligers. De kracht van Pallas is een veilige omgeving en laagdrempeligheid. Jongeren kunnen zonder indicatie terecht. Tijdens de eerste fase was Pallas gevestigd in het centrum van Mijdrecht. Deze locatie is niet langer beschikbaar. De gemeente en Reinaerde zoeken nu gezamenlijk naar een nieuwe centraal gelegen locatie in Mijdrecht.


DE GROENE VENEN

15 juli 2016

15

AUTO & MOTOR Profile Car & Tyreservice Hogendoorn

Veilig de weg op met Profile Hogendoorn Profile Car & Tyreservice Hogendoorn uit Mijdrecht introduceert vandaag een nieuw onderhoudsconcept op het gebied van onderhoud en reparaties. De Pro’s van Profile bieden de consument transparantie, service en gemak. Profile Car & Tyreservice Hogendoorn behoort tot de eerste groep van Profile vestigingen in Nederland die de Pro’s mag voeren. In de komende maanden zal dit concept verder worden uitgerold over de andere locaties. De introductie van het nieuwe concept is een verdere invulling van de onderhoudspropositie die al door een groot aantal Profile ondernemers wordt aangeboden en liggen in het verlengde van de naamswijziging van Profile Tyrecenter naar Profile Car & Tyreservice in 2015. Om de steeds kritischer wordende

consument tegemoet te komen, introduceert Profile de Pro's: acht garanties op het gebied van transparantie, service en gemak. De uitgevoerde werkzaamheden worden ingevuld op een checklist en aangevuld met foto's van de vervangen of gerepareerde onderdelen. Oude onderdelen worden bewaard. Vooraf krijgt de klant een duidelijke of-

Tekst Michael Reuling

ferte, zodat hij precies weet waar hij aan toe is. Hij kan kiezen tussen basis- of merkonderhoud en krijgt op onderhoud, reparatie en banden standaard een jaar garantie. In dat jaar krijgt hij gratis pechhulp, 24/7 in heel Europa. Een bezoek aan een Profile Car & Tyreservice moet natuurlijk een prettige ervaring zijn. Daarom een gastvrije ontvangst met goede koffie en gratis wifi, brengt een expert gratis de banden op spanning en zorgt hij indien nodig voor een vervangende auto. "De vestigingen die Pro’s van Profile mogen voeren voldoen aan strenge eisen", aldus Daan Hogendoorn, van de Profile Car & Tyreservice vestigingen in Mijdrecht en Uithoorn. "We gebruiken technisch hoogwaardig gereedschap en houden het personeel met behulp van opleidingen en trainingen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. We zijn er erg trots op dat we dit nieuwe concept mogen gaan uitdragen.”

gaat om banden, immers zijn deze essentieel voor je grip en veiligheid op de weg. Met de acht Pro's gaan we nu een flinke stap verder om ervoor te zorgen dat je veilig onderweg bent." Profile Car & Tyrecenter Hogendoorn is dus vanaf nu het adres voor alle voertuigen met vier of meer wielen.

foto patriCk Hesse

Profile Car & Tyreservice Hogendoorn Provincialeweg 11 3645 CN Vinkeveen Telefoon: 0297-281363 Website: www.hogendoorn.nl

"Banden en velgen blijven we ook echt wel heel leuk vinden, dat zit ook echt in ons bloed. We hebben veel velgen op voorraad en in de showroom staan. Klanten vinden het geweldig om hier rond te kijken en een mooie set uit te zoeken voor de zomer, winter of het hele jaar. Daarnaast geven we goed advies als het

Ervaar de 8 Pro’s van Profile! ✓ Altijd Gastvrije ontvangst, goede koffie en gratis wifi ✓ Altijd Offerte vooraf ✓ Altijd Keuze tussen basis- of merkonderhoud ✓ Altijd Transparant over uitgevoerde werkzaamheden

15%

korting op onderhoud

Geldig op zowel grote als kleine beurt

NIEUW BIJ PROFILE HOgENdOORN

✓ Altijd Gratis je banden op spanning ✓ Altijd Vervangend vervoer mogelijk ✓ Altijd 1 jaar volledige garantie op onderhoud, reparatie en banden ✓ Altijd 1 jaar gratis pechhulp na 24/7 in héél Europa! onderhoud

99,-

59,-

Voor een Airco onderhoudsbeurt Maak je afspraak telefonisch of via www.profile.nl/afspraak!

Profile Car & Tyreservice Hogendoorn – Mijdrecht | Provincialeweg 11 | T 0297-281363 | www.profile.nl/mijdrecht

* Aanbiedingen zijn geldig t/m 14 augustus 2016. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Op zoek naar hét beste voor jouw auto?


16

15 juli 2016

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: Bar-medewerkers Organisatie: Coffeshop Espresso Plaats: Mijdrecht

Functie: Telefoniste voor ons Klant Contact Center Organisatie: Van Kouwen B.V. Plaats: Amsterdam Zuidoost

Functie: Bedieningsmedewerker Organisatie: Golfcentrum Amsteldijk Plaats: Amstelveen

Functie: Magazijnmedewerker bijvulploeg (40 uur) Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg

Functie: Bedieningsmedewerker met ervaring Organisatie: Golfcentrum Amsteldijk Plaats: Amstelveen

Functie: Loodsmedewerker 1459803 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Klantenservice medewerker Organisatie: KampeerPerfect.nl Plaats: Uithoorn

Functie: Junior Medewerker IT 1459853 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Administratief medewerker Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Bedieningsmedewerker Organisatie: Bowlingcentrum Mijdrecht Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround magazijnmedewerker Organisatie: Impliva B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Boxmedewerker Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Rijnsburg

Functie: Logistiek medewerker(40u) Organisatie: KampeerPerfect.nl Plaats: Uithoorn

Functie: Keukenhulp gezocht Organisatie: Bowlingcentrum Mijdrecht Plaats: Mijdrecht

Functie: Copy writer - Tekstenschrijver Organisatie: KampeerPerfect.nl Plaats: Uithoorn

Functie: Productiemedewerker Organisatie: Caltra Nederland B.V. - Cal Mixed Products B.V. - Tri-Al B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: DTP-er Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Meewerkend voorman productie Organisatie: Caltra Nederland B.V. - Cal Mixed Products B.V. - Tri-Al B.V. Plaats: Mijdrecht

DE GROENE VENEN

Functie: Machine-operator Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Katwijk

finiteit voor Technisch tekenen (CAD) Organisatie: Aquafix Milieu bv Plaats: Mijdrecht

Functie: Distributiechauffeur vrachtauto Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior Verkoopmedewerker Binnendienst Organisatie: Aquafix Milieu bv Plaats: Mijdrecht

Functie: Magazijnmedewerker Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Allround Technisch Medewerker Organisatie: Aquafix Milieu bv Plaats: Mijdrecht

Functie: Administratief medewerker (junior) Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround monteur hydrauliek Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer

Functie: Verkoop binnendienst medewerker 1458428 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior SEA specialist (ft, 40 uur) Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg

Functie: Junior installatiemonteur 1458973 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Bediening Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Amstelveen

Functie: Toyota Service Advisor M/V part-time Organisatie: Toyota van Ekris Mijdrecht Plaats: Mijdrecht

Functie: Magazijnmedewerker (m/v) Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen Plaats: Mijdrecht

Functie: Business Analist Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg

Functie: ICT Technische buitendienst medewerker Organisatie: Feka ICT & Office Plaats: Mijdrecht

Functie: Rij-instructeur Gezocht Organisatie: Het VerkeersCollege Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Auto interieur reiniging Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Logistieke vakantiekracht gezocht! Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Stagiair m/v Bedrijfshandboek en Inwerkprotocol Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Laadmeester (m/v) (161023) Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen Plaats: Mijdrecht Functie: Allround Medewerker Bedrijfsbureau met af-

Functie: Voorman (nachtdiensten) Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.