De Groene Venen 15-03-2019

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

za 11°C zo 8°C

De Groene Venen Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 19.000 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

J a a r g a n g 24 - We e k 1 1 – 1 5 m a a r t 2 0 1 9

Kievit 5 Mijdrecht Vraagprijs € 295.000- k.k.

Zeker zijn -van een bushalte in de buurt

NIEUW IN VERKOOP Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Makkelijk, snel en voordelig

Stem 20 maart #2 Julie d’Hondt

CdK geeft startsein voor Boomfeestdag in De Ronde Venen Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Hans Oosters (links op de linker foto), gaf woensdagochtend het startsein voor Boomfeestdag 2019. Dat deed hij in Abcoude, samen met burgemeester Maarten Divendal en kinderburgemeester Fabriz Kalse. Na het startsein plantte kinderburgemeester Fabriz samen met leerlingen van groep 7 van CNS Abcoude bomen aan Achter de Kerken. Kinderburgemeester Dorinthe van de Kraats (foto rechts) heeft samen met wethouder Rein Kroon gesnoeid en wilgen geknot in het Speelwoud in Wilnis, samen met de leerlingen van groep 7 en 8 van de Vlinderbosschool. Tijdens Boomfeestdag zijn honderden leerlingen van basisscholen actief in het groen, ook in Mijdrecht, Vinkeveen, De Hoef en Baambrugge. Behalve bomen planten wordt er ook gesnoeid, genot en zwerfafval opgeruimd. foto's richard van der spoel / fem van duuren

LUCHT OPNAME .NL

Pakketverzekering

Jouw werkgeluk is ons doel!

Bekijk Vogelreservaat Demmerik nu vanuit de lucht.

www.antennagroep.nl

Ga naar www.luchtopname.nl of scan met je mobiel onderstaande QR code

Vogelreservaat Demmerik officieel geopend

www.luchtopname.nl

Vorige maand kreeg deze krant al een 'preview', maar nu is de uitbreiding en herinrichting van Reservaat Demmerik officieel geopend door gedeputeerde Mirjam Maasdam. Het reservaat is een paradijs voor weide- en waadvogels. Nieuw gegraven oevers vormen een geleidelijke overgang van water naar land, en bieden een beschutte leefomgeving voor o.a. insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren, vissen en uiteraard vogels. De kroon op het werk is de inrichting van een wetland dat zich als voedselgebied voor weide- en waadvogels kan ontwikkelen. Voor wandelaars (zonder hond) en vogelliefhebbers is er vanaf de voormalige spoorbaan een nieuw wandelpad ingericht naar een vogelkijkscherm. Wie een kijkje wil nemen moet nog even geduld hebben: in het broedseizoen, dat officieel ingaat op 15 maart, is dit wandelpad afgesloten omdat veel vogelsoorten die er worden verwacht juist in de broedtijd gevoelig zijn voor verstoring. Op www.luchtopname.nl kunt u een dronevideo bekijken van het Vogelreservaat. De Spoorbaan zelf blijft overigens gewoon te bewandelen in het broedseizoen. foto luchtopname.nl

Colijnlaan 56 te Uithoorn LUTZ MODESHOW zaterdag 16 maart

MAATWERKDAGEN Feesten DJ’s, VJ’s etc Shows Evenementen MOONLIGHT PRODUCTIONS Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38

www.moonlightproductions.nl

t/m zondag 17 maart

MAATSHIRT CADEAU

bij aankoop van maatwerk vanaf € 548,-

Maak een afspraak via lutz.nl/maatwerkdagen

KOOPZONDAG A.S. ZONDAG OPEN

Showtijden

11.00 | 13.00 | 15.00

13.00 - 17.00 UUR

Herenweg 45 Vinkeveen | LUTZ.nl

Verkocht!

Meld je aan via lutz.nl/reserveren Kijk voor andere leuke woningen op

www.korvermakelaars.nl


2

15 maart 2019

DE GROENE VENEN

Lijsttrekker Derk Boswijk

Woningbouw en het klimaat zijn de grote uitdagingen tekst piet van buul

Vier jaar geleden werd Derk Boswijk voor het eerst gekozen als lid van de Provinciale Staten. Hij woonde toen in Wilnis en van hem werd verwacht dat hij vooral zou opkomen voor de Rondeveense belangen. Inmiddels is hij lijsttrekker voor het CDA en heeft hij een energieneutrale woning betrokken in Kockengen. Maar zijn hart gaat nog steeds uit naar De Ronde Venen, waar hij zich nog steeds thuis voelt. Terugkijkend op de afgelopen vier jaar stelt hij vast dat de drie thema’s van de vorige verkiezingen volop aandacht hebben gekregen en dat er flinke stappen zijn gemaakt. De provincie heeft een besluit genomen over de N201 en een nieuw bestemmingsplan Vinkeveense Plassen zit in de eindfase. Een nieuwe busonderneming ging het openbaar vervoer in de provincie regelen. Weliswaar niet tot ieders tevredenheid. “Dat betekent dat we nu al moeten gaan nadenken wat er beter kan zodat onze wensenlijst op tafel ligt wanneer er onderhandeld gaat worden over een nieuwe concessie in 2023,” zegt Derk. Hij is wel een beetje teleurgesteld over de geringe belangstelling in het westelijk deel van de provincie en dus ook in De Ronde Venen om kandidaten te leveren voor de provinciale verkiezingen. “De rol van de provincie wordt de komende jaren steeds groter. De discussie over energiebesparing, klimaatverbetering en woningbouw gaat zich in toenemende mate

ook op provinciaal niveau afspelen. Daarom is het belangrijk dat er mensen meepraten, die de specifieke belangen van de gemeente of de regio goed kennen,” zegt Derk. Derk vindt dat de verwachtingen, die velen van hem hadden bij zijn aantreden wel een beetje overtrokken waren. “Je kunt zaken nu eenmaal niet in je eentje regelen. Je moet steun verwerven, draagvlak creëren en compromissen sluiten. Ik ben niet ontevreden over de gang van zaken over de afgelopen periode. Maar er moet nog heel wat gebeuren. Voor veel mensen is de provincie een soort ivoren toren. En dat is niet helemaal onterecht. Ik vind dat men in het provinciehuis nog te veel in zichzelf gekeerd is. Het mag allemaal wel wat transparanter. Gedeputeerden reageren teveel op ontwikkelingen in plaats van dat ze zelf het initiatief nemen. Ze mogen, wat mij betreft, wel vaker hun gezicht laten zien bij gemeenten en in de regio. Het contact moet nog teveel van één kant komen. Overigens stel ik vast dat er vanuit het college in De Ronde Venen regelmatig en goed contact gezocht wordt met Gedeputeerde Staten. Goed voorbeeld is wethouder Kiki Hagen, die volop aanwezig is bij de gesprekken over energie, klimaat en milieu. Ook wethouder Rein Kroon loopt de deur plat in het provinciehuis voor woningbouw en de economische belangen van de Ronde Venen. Dat mag ook wel eens gezegd worden, vind ik. Wij zullen ons met onze CDAfractie in ieder geval ook de komende

periode volop inzetten voor een goede communicatie met de inwoners.” Er staat veel op het spel Voor Derk Boswijk en zijn partij is de problematiek op de woningmarkt een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende periode. “De bevolking is aan het vergrijzen. De woningbehoefte van de ouderen is zich aan het wijzigen. Veel ouderen willen wel kleiner gaan wonen, maar er is onvoldoende aanbod. En voor de starters is er nauwelijks betaalbare woonruimte te vinden. Er worden teveel woningen van rond de vijf ton gebouwd. Woningbouw kan voornamelijk op kleine locaties binnen de rode contouren, die door de provincie zijn vastgesteld. Die contouren vinden wij belangrijk om het buitengebied te beschermen en de agrariers de kans te bieden hun bedrijf uit te oefenen. Maar we kunnen natuurlijk wel kijken waar en hoe we die rode contouren kunnen oprekken. Dat moet overigens veel meer in samenspraak met de inwoners gebeuren.” Energie en klimaat De klimaatdoelstellingen stellen ons voor flinke uitdagingen. “We willen van het gas af en we zijn op zoek naar alternatieve energiebronnen. Dan hebben we het over windmolens, zonneweides en warmtepompen. In die discussie gaat de provincie een prominente rol spelen. Waar moeten die windmolens en die zonneweides komen? Niet bij mij in de buurt zeggen veel mensen. En in hoeverre offer je vruchtbare weide of landbouwgrond

CDA-lijsttrekker Derk Boswijk, met achter zich wethouder Rein Kroon. op om er panelen te plaatsen. Daar zijn vele belangen mee gemoeid. En de discussie wordt vaak scherp gevoerd. Wanneer je kritiek hebt ben je een dwarsligger en wanneer je voorstander bent van een niet alledaagse aanpak ben je een dromer. Ik ben er voor dat we de ontwikkelingen kritisch en realistisch benaderen. Daarbij moeten we de tijd nemen om zorgvuldig te kijken wat er mogelijk is. Welke alternatieven hebben we en hoe creeren we draagvlak? Het duurt nog wel even voor het einddoel bereikt moet zijn. Laten we die tijd goed gebruiken om met elkaar te overleggen. Naast de provincie, de gemeenten en de waterschappen spelen ook allerlei belangengroepen een rol, zoals landbouworganisaties, het bedrijfsleven en de natuurorganisaties. Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan deze discussie mee gaan doen. Het is bepalend voor onze toekomst. Laat iedereen dus gaan stemmen om voor een goede vertegenwoordiging in de provincie en de waterschappen

Derk Boswijk, lijsttrekker

Meer woningen bouwen voor ouderen, starters en gezinnen Ondersteuning MKB en aansluiting onderwijs bij regionale arbeidsmarkt Onze dorpen bereikbaar maken met goed OV èn de auto Aanleg glasvezel in het buitengebied

te zorgen. En wij als politici moeten er voor zorgen dat we onze kiezers ook de gelegenheid bieden om mee te doen. Aan onze fractie zal het niet liggen.” Glasvezel Een onderwerp dat Derk na aan het hart ligt is de aanleg van glasvezelkabels in het buitengebied. Samen met oud-wethouder Anco Goldhoorn heeft hij dit probleem aangepakt. “Het is toch eigenlijk te gek dat er in de huidige tijd nog zoveel mensen niet kunnen beschikken over snel internet. Voor de agrariërs is een goede en snelle internetverbinding van groot belang voor hun bedrijfsvoering. Er waren hier in de regio 14.000 adressen die nog aangesloten moesten worden. Voor 5.000 is dat inmiddels geregeld, maar de rest moet nog. Het lijkt er op dat daar nog deze zomer mee wordt begonnen. We zullen niet rusten voordat iedereen is voorzien van snel internet,” zegt Derk vastberaden.


DE GROENE VENEN

Luistervink

Het rode potlood Naarmate de datum 20 maart dichterbij komt, wordt mijn humeur steeds slechter. Trekt het weder een bijzonder zware wissel op mijn dagelijkse handel en wandel, de verkiezingen maken dit alles nog even naarder dan naar. Hoe kan bijvoorbeeld van een gewone sterveling als ik worden verwacht dat ik een keuze kan maken uit een lijst van lieden die een plaats in het bestuur van het waterschap ambiëren? Ik ken er niet een van, dus voorafgaand een uitgebreide studie malen van de waterheerschappen was op z’n plaats geweest. De stemming voor de provinciale opcentenopmaakclub noodt ons eveneens naar de stemhokken. Ik heb een paar keer het genoegen mogen smaken een bezoek te brengen aan dit voormalige Fortisbolwerk. Er hangt geen sfeer van “jongens en meisjes de mouwen opstropen en aan de slag.” Nee, het is meer van “wij rusten van negen tot vijf.” Snode tongen beweren dat er krediet is aangevraagd om alle ramen tot op de vloer uit te breken, zodat de ambtenaren vanuit hun bed deel kunnen nemen aan het geroezemoes buiten. Waar ik iedere verkiezing maar weer op hoop is dat er een partij bestaat op basis van eerlijkheid en fatsoen. Ene meneer Jetten, het vruchtwater klotst nog achter z’n oren, die zo maar in den blinde roept: “Jaarlijks hebben we behoefte aan 50.000 Oostblokkers omdat de arbeidsmarkt daarom vraagt.” Hij gaat volledig voorbij aan de arbeidsreserve die 400.000 personen bedraagt. Ik hoor meneer Krol niet meer, die voorafgaand aan de verkiezingen oreerde dat het eigen risico in de zorg eraf moest en de aow-leeftijd weer naar 65 verlaagd moest worden. Hoe is het mogelijk dat “Denk” zich afsplitst van de PvdA en gewoon twee bankjes verderop blijft zitten. Daar gaan we nog veel van horen, denk maar eens aan het stemadvies dat er uit Turkije gaat komen. Hoe is het mogelijk dat er een scholengemeenschap bestaat waar docenten contacten hebben met terroristische groeperingen en de kennis van terreur overdragen aan de aan hen toevertrouwde jeugdigen. Ieder zinnig denkend mens zegt: “Deur op slot en wegwezen”. Ga gewoon eens op basis van gezond verstand regeren en doe iets aan de onvrede die heel veel mensen bezighoudt. We leven in een prachtig land, laten we het zo houden.

15 maart 2019

3

BESTE BURGEMEESTER “Zijn de bloemen voor uw vrouw?” Heel even dacht ik: ‘Heb ik soms iets goed te maken?’. Maar de aanleiding tot de vraag in de bloemenwinkel was iets anders begreep ik daarna. Vorige week vrijdag - op weg naar iemand toe - kocht ik bloemen. In de bloemenwinkel hoorde ik dat het met name in een aantal Oost-Europese landen de gewoonte is dat mannen op 8 maart, Internationale Vrouwendag, hun vrouw een bos bloemen geven. Dat wist ik niet. Het was overigens ook een verklaring voor de relatief hoge prijs van de bloemen, veel export naar OostEuropa leidt tot hogere prijzen. Internationale Vrouwendag is een dag die in Nederland niet massaal wordt gevierd. Toch was er juist dit jaar in ieder geval in de media meer aandacht voor. Eén van de redenen daarvoor is dat het 100 jaar geleden is dat het actief kiesrecht voor vrouwen werd ingevoerd. Bijzonder dat vrouwen sinds 1917 wél gekozen konden worden (in 1918 was Suze Groeneweg de eerste vrouw in de Tweede Kamer), maar pas sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 zélf mochten kiezen. Drie jaar later was dat voor de Tweede Kamer. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog vonden diverse ‘revolutionaire bestuurlijke vernieuwingen’ plaats. Toch duurde het nog tot 1956 voor de eerste vrouwelijke minister (Marga Klompé) aantrad en de Wet handelingsonbekwaamheid werd afgeschaft, zodat vrouwen een eigen bankrekening konden openen. In de diverse berichten kom ik meer feitjes tegen: zo stemde bij de laatste

verkiezingen 62,5% van de vrouwen ook op een vrouw, tegenover 30,5% van de mannen. Wat je niet leest is dat de verschillen eigenlijk in feite niet zo groot zijn, want 69,5% van de mannen stemde dus op een man.

“Hoe kom ik er achter op wie ik kan stemmen voor de Waterschapsverkiezingen?” Deze vraag werd me gesteld in de sportschool. Het gaat daar ook over andere dingen dan sporten. Toen wist ik nog niet dat voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen huis-aan-huis de kiezerslijsten zijn verspreid. Ik was van plan extra aandacht te besteden

Varend naar stembureau Woensdag 20 maart gaat burgemeester Maarten Divendal varend naar het stembureau. Hij doet dat samen met dijkgraaf Gerhard van den Top van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ze varen over de Vinkeveense Plassen en meren rond 11.15 uur af bij het stembureau van het NH verenigingsgebouw aan de Herenweg 207 in Vinkeveen. Er is in de boot plaats voor twee inwoners die met de burgemeester en de dijkgraaf mee kunnen varen om hun stem uit te brengen. Vindt u het leuk om mee te gaan? Dat kan! Stuur een mail naar communicatie@derondevenen.nl. Uit de inzendingen trekt de burgemeester de namen van twee inwoners die met hem en de dijkgraaf mee kunnen.

Tekst Maarten Divendal

in deze laatste rubriek vóór de verkiezingen, maar vorige week stond in deze krant al heel veel nuttige informatie over beide verkiezingen. Daarom voor nu slechts twee verwijzingen naar meer informatie én hulp om na te gaan welke partijen het dichtst bij uw standpunten liggen. Waterschapsverkiezingen:

www.agv.nl/waterschapsverkiezingen/ mijnstem. Verkiezingen Provinciale Staten: www.kiesjouwutrecht.nl. “Ik las bij RTV Ronde Venen dat u het Waterliniepad heeft geopend. Waar gaat het hier over?” Het Waterliniepad is hét nieuwe Lange Afstand Wandelpad (LAW17) van Wandelnet. Het gaat hier om een unieke nieuwe wandelroute van 350 kilometer, van Volendam tot Dordrecht: wandelen langs het werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een relatief groot deel van de route loopt door onze gemeente. In het zogenoemde Pact van Ruigenhoek werken gemeenten in de provincie Utrecht, het provinciebestuur en een aantal waterschappen samen aan het project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aansluiting van de Waterlinie op de officiële Unesco werelderfgoed status van de Stelling. Maar ook over hoe we ons erfgoed duurzaam en toegankelijk krijgen, waarbij de verhalen van dit erfgoed centraal staan. Namens het Pact van Ruigenhoek ben ik als ambassadeur ‘recreatieve benutting’ onder meer betrokken bij de komst van deze nieuwe wandelroute. Maar het is vooral te danken

aan vele vrijwilligers dat een aantal bestaande wandelroutes geactualiseerd zijn en ondergebracht in deze nieuwe route. Het mooie is, vind ik, dat nu midden in de drukte van de Randstad een super aantrekkelijke route beschikbaar is die loopt door prachtige gebieden, langs maar liefst 95 forten, fraaie vestingstadjes en nieuwe natuurgebieden. Op de route zijn tal van gelegenheden voor een (culinaire) stop of overnachting. Tijdens de fiets- en wandelbeurs heb ik met een paar andere betrokkenen het boekje met de nieuwe route in ontvangst mogen nemen. Dit boekje is te bestellen via www.wandelnet.nl. Toevallig gaat de route langs ons huis, dus…., als u de route loopt, zie ik u misschien nog in het voorbijgaan.

“Wat voor gemeente is De Ronde Venen?” Deze vraag komt natuurlijk vooral van mensen van buiten de gemeente. Misschien krijgt u hem ook wel eens. Is het een moeilijk te beantwoorden vraag? Je kan hem vanuit allerlei verschillende invalshoeken beantwoorden. Als u wilt laten zien wat voor gemeente De Ronde Venen is, dan kunt u een filmpje kijken waaruit in 2 minuten en 31 seconden blijkt wat voor mooie veelzijdige gemeente wij hebben. Op ons eigen YouTube kanaal (YouTube De Ronde Venen) staat onder meer het filmpje Trots op De Ronde Venen.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Informatief verkiezingsdebat tussen VVD en D66 in Abcoude Woensdagavond is bij Proof in Abcoude een verkiezingsdebat gehouden tussen VVD en D66. Aan de hand van 8 stellingen uit het kieskompas met de thema's wonen, mobiliteit en energie konden aanwezigen eerst stemmen en daarna discussiëren over de stellingen. Bob de Jager van de VVD en Erica van Doorn van D66 konden daarna onder vakkundige leiding van de ervaren politiek verslaggever Piet van Buul van deze krant. Die wist de stellingen met goed te onderbouwen en de debaters scherp houden, waardoor het een interessante bijeenkomst werd. foto's fem van duuren

Takkendag op 2 april

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling & Anja Verbiest.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

Luistervink

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2019 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Op dinsdag 2 april wordt in de hele gemeente snoeihout ingezameld. Daarvoor zijn spelregels opgesteld. Zorg dat het grof tuinafval (max 2,5 m3) uiterlijk om 07.30 uur goed zichtbaar aan de openbare weg ligt. Bied het pas op de inzameldag zelf aan en bind het grof tuinafval stevig met touw bij elkaar (niet in plastic of dozen) tot hanteerbare bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait. Los tuinafval wordt NIET meegenomen. Fijn snoeiafval en tuinafval dat niet te bundelen is kunt u in de gft-container kwijt, die diezelfde dag geleegd wordt. Zie www.derondevenen.nl en in de afvalwijzer-app.


4

15 maart 2019

Supergezellige carnavalsviering met De Steupels

Kort nieuws Mijdrecht

Maaltijd en gesprek rond de bijbel Op zaterdagmiddag 16 maart is iedereen weer van harte welkom om 17 uur in 't Kruispunt, Kon. Julianalaan 22, Mijdrecht om te komen genieten van een door vrijwilligers klaargemaakte maaltijd. Daarna is er een Bijbelgedeelte waar kort met elkaar over wordt gepraat. Kinderen zijn welkom en kunnen na het eten spelletjes doen. Na afloop tot ca. 19 uur napraten bij een kop koffie of thee. Volgende data: 20 april, 18 mei en 15 juni, steeds op de derde zaterdag van de maand. Deze activiteit wordt georganiseerd door het missionair team van de Chr. Ger. kerk 'De Wegwijzer'. Opgeven is fijn (lcvoskunst@gmail.com of 0625111457), tot op de dag zelf. Een gift is welkom, maar niet verplicht.

Vinkeveen

Muzikale reis langs kwetsbaren in de samenleving Op donderdagavond 21 maart organiseert PKN De Morgenster een gastoptreden van Ronald Koops en Simone Schoemaker van de stichting Tot Heil des Volks, een christelijke organisatie opgericht in 1855. Zij komen op voor de meest kwetsbaren in de samenleving door het hele land, met als zwaartepunt Amsterdam. Zij doen dit werk met ongeveer 80 medewerkers en 250 vrijwilligers. Ronald en Simone nemen je mee op een muzikale reis vol verhalen, langs prostituees, daklozen, verslaafden en kinderen die opgroeien in armoede. Maar de reis gaat ook langs jouzelf. Want wie zie jij als je een zwerver tegenkomt of een prostituee ziet? Kijk je weg of staar je juist? Jezus zei: 'Alles wat je aan de minste van mijn broers of zussen doet, dat doe je aan Mij'. Wat betekent dit voor ons? Geef je wel of niet die euro waar de ‘vreemdeling’ om vraagt? Aanvang 20 uur, koffie en thee vanaf 19.45 uur. Iedereen is welkom in De Morgenster, Herenweg 253 te Vinkeveen.

Abcoude-Baambrugge

Vrouwen van Nu over Kasteel Loenersloot

Op de afdelingsavond van woensdag 20 maart 2019 komt Paul Vesters, beleidsmedewerker historie bij het Utrechts Landschap, een presentatie geven over Kasteel Loenersloot en de kasteeltuin. Wilt u meer weten over dit kasteel en het park mis dan deze afdelingsavond niet! De avond vindt plaats in dorpshuis De Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat 10 in Baambrugge. Aanvang 20 uur (zaal open 19.30 uur). Entree niet-leden: 8 euro.

DE GROENE VENEN

45e Rommelmarkt op 4 mei Op zaterdag 4 mei vindt de 45e Wilnisse Rommelmarkt plaats in WilnisDorp van 9.30 – 15 uur. De opbrengst van dit jaar is geheel bestemd voor de ondersteuning van de ‘Voor Elkaar’vakantieweken van de Vrouwenbond, bedoeld voor hen die voortdurende zorg en begeleiding nodig hebben, zoals mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, jongeren met autisme of dementerenden met hun mantelzorgers. Met de opbrengst van de 45e Wilnisse Rommelmarkt ondersteunt men de vrijwilligers van de vakantieweken, zodat hun gasten een fij-

Vrijdag 1 maart organiseerde cv de Steupels weer een leuke en gezellige carnavalsmiddag in Mariaoord te Vinkeveen. Van de eerste tot de laatste minuut was het één groot feest voor de bewoners en alle bezoekers. De Steupels hadden dan ook weer groots uitgepakt met hilarische acts, waar iedereen van genoot en zelfs meerdere malen de polonaise inzette. Zanger/entertainer Tony Anderson wist bij iedereen een grote glimlach op het gezicht te toveren

en er een groots feest van te maken. Dank aan alle vrijwilligers die op alle manieren geholpen hebben en natuurlijk aan alle sponsorvrienden van De Steupels, die ervoor zorgden dat er weer een lekker hapje werd aangeboden. Ook dank aan LS Sound (Lino) voor het belangeloos verzorgen van het geluid. Na afloop van de middag vertrokken de Steupels naar Café Jackz, waar het na een heerlijke stamppot tot in de kleine uurtjes gezellig was.

ne vakantie hebben. En daar kunt u bij helpen! Heeft u nog oude spullen liggen die u kunt missen voor het goede doel? Breng uw nog bruikbare spullen naar Mijdrechtsedwarsweg 19 te Wilnis (niet op zondagen) of laat ze ophalen. Geef uw spullen op via www.rommelmarktwilnis.nl, bel (alleen tussen 18 en 20 uur op werkdagen) of app (altijd) op 06 – 87 12 74 77, dan worden de spullen op een dinsdagavond bij u opgehaald. Er wordt iedere dinsdagavond gesorteerd tot dinsdag 30 april. Meer informatie: zie de website en facebookpagina.

Verwennerij voor Zonnebloemgasten Mijdrecht Lentetuintjes bij OBS De Eendracht De kleuters van OBS De Eendracht zijn gestart met het thema ‘Lente’ en de afgelopen week ging het vooral over zaadjes en bollen. Om de lente te ervaren en te bekijken nemen de kleuters een kijkje bij de buurvrouw van ‘Het tuintje van Mijdrecht.’ Hier mogen de kinderen ruiken aan alle bloemetjes die daar zo prachtig staan opgesteld! Daarna wil iedereen weer snel terug naar de klas om de jonge aanplant goed te verzorgen en van water te voorzien. Voorjaar bij de Eendracht, komt u ook naar onze mini-tuintjes kijken?

Snert- en koffieactie Lions zeer geslaagd In januari organiseerde de Lionsclub Abcoude Baambrugge weer de traditionele erwtensoepactie. Er werd maar liefst 1.500 liter snert verkocht, zowel huis aan huis als op vier locaties. Tegelijkertijd werden meer dan 100.000 Douwe Egberts bonnen ingezameld, waaraan de Lions zich de vingers afgelopen weken blauw hebben geteld. Met deze resultaten worden meerdere goede doelen gediend. De geldelijke opbrengsten zijn bestemd voor de Stichting Jongeren Actief, De Muze

van Abcoude en Teachers for Teachers. De opbrengst van bonnencollecte die goed is voor 250 pakken koffie, gaat naar de Voedselbank de Ronde Venen. De Lions zijn Bakkerij Both, Plus Koot en Renault-garage Van Kalmthout zeer erkentelijk voor de beschikbaarstelling van hun bedrijfspanden, en de Scouting voor de assistentie bij de verkoop, maar bovenal gaat dank uit naar alle trouwe en nieuwe snertklanten en de bonnenspaarders.

Afgelopen vrijdag 1 maart verzorgde de IJssalon op Hofland te Mijdrecht een geweldige High Tea voor tien gasten van de Zonnebloem in samenwerking met de RikiStichting. Naast zoetigheden zoals bonbons, ministroopwafels, bitterkoekjes waren er ook veel hartige hapjes, zoals onder meer sneetjes stokbrood met diverse vleeswaren, wraps met o.a. zalm, carpaccio en shoarma, een warm

gehaktballetje en als toetje werd het beroemde ijs op een kletskop geserveerd. Onderling werd er over van alles gesproken en gelachen onder het genot van koffie, thee of verse vruchtensappen. Voor herhaling vatbaar was de mening. Wilt u vrijwilliger of gast worden van de Zonnebloem afdeling Mijdrecht, neem dan contact op met Yvette Janmaat (secretaris), tel: 06-12241209.


DE GROENE VENEN

15 maart 2019

5

Hardlopen, hond uitlaten én afvalrapen

Paul Lamers: “Ik zie het gewoon als een intervaltraining” Paul Lamers uit Mijdrecht is een sportieve man.Twee maal per week haalt hij zijn hardloopschoenen tevoorschijn voor een rondje van zo’n vijftien kilometer door de polder achter Mijdrecht in de richting van De Hoef. De hond gaat altijd mee. En eens in de vier weken ook een grote vuilniszak. Dan combineert Paul zijn hardloopronde niet alleen met het uitlaten van de hond, maar ook nog eens met het opruimen van zwerfafval. tekst: rosanne kok

“Ik denk dat ik de liefde voor de natuur van mijn vader heb’’, begint Paul te vertellen. Hij neemt plaats aan de bar van het clubhuis van De Amstel, de zwem- en polovereniging waar hij al jarenlang de voorzitter van is. “Mijn vader kon het alleen maar hebben over het milieu; dat ging zo ver dat het vermoeiend werd om naar te luisteren. Toch heb ik wel iets van hem meegekregen. Bovendien; iedereen vindt het toch fijner als de bermen en de natuur schoon zijn?’’ De Mijdrechter geniet van zijn hardlooprondjes door de polder, maar ergert zich

- foto's rob isaacs groen en geel aan de grote hoeveelheid zwerfafval die hij aantreft in de bermen. “Het wordt werkelijk zo uit de auto geflikkerd’’, maakt hij zich kwaad. “Wie doet zoiets? Daar begrijp ik niets van.’’ Alles wordt in de berm gegooid Eens in de vier weken neemt hij een grote boodschappentas mee op zijn hardloopronde, speciaal voor het afval dat hij vindt. “Ik vind van alles; van blikjes tot flesjes en van sigarettenverpakkingen tot verpakkingen van chips. Alles wordt zo in de berm gegooid. Onvoorstelbaar.’’ Op zijn ronde van vijftien kilometer moet hij meerdere keren stoppen om zijn tas te legen. “Inmiddels weet ik een beetje waar de prullenbakken staan en waar ik het afval kwijt kan’’, lacht hij. “Eerder ben ik daar weleens de mist mee

ingegaan. Toen had ik echt zo’n grote zak mee die eigenlijk in een container hoort. Die was echt niet meer te tillen. Gelukkig kwam er een boer langs op een trekker. Ik heb hem gevraagd om de zak mee naar huis te nemen. Dat heeft hij gelukkig gedaan.’’ Hoewel hij zich oprecht ergert aan de grote hoeveelheid afval, probeert hij zich er zo min mogelijk druk om te maken. “Natuurlijk kun je je erover opwinden, maar dat helpt niet’’, zegt hij. “Ik zie mijn rondje gewoon als een intervaltraining. Even stoppen, wat oprapen, in de zak stoppen en door.’’ En ja, natuurlijk doet hij daar langer over. “Als ik mijn afvalzak meeneem, ben ik zomaar anderhalf uur langer onderweg. Maar dat geeft niet, ik ben lekker buiten.’’

In de column Grote Verhalen geeft Rosanne Kok een schets van gebeurtenissen die uit het leven zijn gegrepen. Alledaagse ontmoetingen en kleine avonturen kunnen aanleiding geven voor een Groot Verhaal.

Betrapt

Plogging? Wel eens van plogging gehoord? Plogging combineert hardlopen met afval opruimen. Het woord is een samenvoeging van het Zweedse woord ‘plocka’ (pakken) en ‘joggen’; in Zweden zie je overal hardlopers die even bukken en afval opruimen of verzamelen in een meegenomen vuilniszak. Paul Lamers laat zien hoe eenvoudig het is. Meryl van Vliet toont dat het ook per kano kan.

Zaterdag 23 maart: Landelijke Opschoondag

Kanojutten: Afvalrapen als uitstapje Kanojutten: het water op met een kano, vuilniszak, een grijper en handschoenen om afval te verzamelen op de Vinkeveense Plassen. Bij Vinkeveen Haven is deze activiteit te boeken als (bedrijfs)uitje. Wie nieuwsgierig is naar deze activiteit kan het zaterdag 23 maart uitproberen met de Landelijke Opschoondag. Tussen 13.00 en 17.00 uur kun je met een kano het water op om ook daar het zwerfvuil te verwijderen. tekst rosanne kok

Meryl van Vliet werkt bij Vinkeveen Haven en is de initiatiefnemer van het Kanojutten. Zij ergert zich groen en geel aan zwerfafval en vindt het gezamenlijk opruimen tijdens de Landelijke Opschoondag dan ook heel belangrijk. “Samen houden we de natuur schoon’’, zegt zij. “Dan kunnen we er ook samen weer van genieten. Bovendien is het speuren naar zwerfafval ook wel een leuk en rustgevend klusje. Je bent zelf lekker op het water, peddelt je hoofd leeg en betekent ook nog iets voor je omgeving.’’ Meryl’s ervaring leert dat zij niet de enige is met deze mening; als de groepen terugkomen na het Kanojutten is er grote diversiteit aan emoties. “De een is heel boos omdat hij zoveel afval heeft aangetroffen’’, zegt zij. “Boos op zijn medemens die zoveel afval achterlaat. De ander wordt juist heel stil. Toch zijn ze vaak ook heel tevreden en trots. Ze hebben echt iets wezenlijks gedaan voor de natuur. Als mensen ‘gewoon’ een kano huren om een rondje te varen, zijn ze trots op de afstand die ze hebben afgelegd. Wie een kano gehuurd heeft om te Ka-

nojutten is trots op de rommel die hij verzameld heeft en trots op de bijdrage die hij levert om de wereld iets mooier te maken. Dat geeft echt een heel ander gevoel.’’ #7daychallenge Meryl van Vliet hecht veel waarde aan duurzaamheid en wil graag anderen inspireren met tips voor een duurzamer leven en een fijner, schoner en gezelliger leefomgeving. Om die reden houdt zij een blog bij en deelt zij praktische tips via sociale media als Facebook en Instagram. Deze week deelt zij de #7daychallenge waarbij zij elke dag uitnodigt om iets te veranderen op het gebied van duurzaamheid. Het rapen van zwerfafval komt uiteraard ook voorbij. Hieronder een aantal van haar tips: Verwijder e-mails Het onnodig bewaren van e-mails (en andere digitale bestanden zoals foto's en documenten) kost meer energie dan je misschien denkt. Met name e-mails met bijlages kosten energie, terwijl je ze misschien nooit

meer opent of nodig hebt. Lekker opruimen dus! Isoleer Isolatie is dé sleutel tot het verminderen van energieverbruik. Vaak ligt het niet binnen je bereik om een grootschalige isolatie te doen, maar gelukkig merk je zelfs met kleine, simpele isolatie-aanpassingen al effect! Hang een gordijn voor je buitendeur, rol een oude handdoek op en leg die tegen de drempel, plak radiatorfolie achter je radiator of leg een vloerkleed neer. En isoleer jezelf: dikke trui aan en warme sloffen; die verwarming kan een graadje lager.

Ga zwerfafval rapen Tien minuten met een vuilniszak en eventueel een grijper (gratis bij de gemeente te verkrijgen) geeft een geluksgevoel wat vergelijkbaar is met het eten van tien chocolaatjes - en dan mag je de calorieën ook nog eens aftrekken in plaats van optellen! Geen enkele milieubewuste bezigheid geeft zó snel een zichtbaar resultaat! Liever niet alleen zwerfafval rapen? Sluit je aan bij een van de acties op 23 maart via supportervanschoon.nl En ken je de Juttas al? Wil je gratis een kop koffie, thee of fris als beloning voor het verwijderen van al het afval? Maak dan een wandeling waarbij je tegelijk zwerfafval opruimt in de buurt van een horecagelegenheid die meedoet met de Juttasactie. In Vinkeveen is dit Restaurant Het Voordek. Lever de volle Juttas na je wandeling weer in en ontvang een gratis drankje. Meer informatie over alle initiatieven tijdens de Landelijke Opschoondag? Kijk op www.nederlandschoon.nl.

Onderweg naar een klus rij ik door Woerden. Achter mij een sportwagen, verlaagd model, geblindeerde ramen. Hij wil er duidelijk langs, maar ik wil niet harder. Bij de stoplichten wordt het tweebaans en komt hij naast mij staan. Ik kijk opzij en zie twee jongens. Voor ik het weet, heb ik naar hen gezwaaid. Hoi! Ze zwaaien blij terug. Dan zie ik dat hun raampje open gaat. Heel even twijfel ik, maar doe dan ook mijn raampje open. “Waar moet je heen?”, vraagt de jongen achter het stuur. “Hij is nog vrijgezel!’’ Hij wijst lachend naar zijn kameraad. “Misschien kan hij met jou mee?’’ Ik moet er hard om lachen, maar nog voor ik kan reageren, springt het licht op groen en scheuren ze ervan door. Grinnikend zit ik in mijn auto. Blij momentje, zo op deze verder grijze ochtend. Ik was dit gezellige voorval alweer bijna vergeten toen ik vorige week dit mailtje kreeg: Onderwerp: “Vooroordelen in het verkeer” “Onderweg naar het werk, sukkel ik door Woerden. Na de rotonde eindelijk tweebaans, dus even het gas erop. Achter mij een aso-bak, geblindeerde ramen, verlaagde auto, brede banden = foute jongens. Dachten er even langs te komen, mooi niet. Ze eindigen voor het stoplicht schuin achter mij. Ik kijk in mijn spiegel en zie recht achter mij een lange, frisse, vrolijke dame in haar auto. Haar mooi omhoog in een staart. Volgens mij zit ze te zingen, vrolijk in de ochtend, leuk. En dan, ze heeft contact met de boys in de “aso-bak”…. Wat zie ik nu? Het raampje gaat open, er is contact. Kennelijk ziet zij een ander beeld. Wellicht zijn het leuke, aardige en vrolijke jongens. Er wordt gelachen en gezwaaid. Betrap ik mijzelf nu op een enorm vooroordeel, afgaande op de buitenkant van een auto? (Woerden, 18 februari, check maar even in je agenda, want jij was die dame achter mij).” Terwijl ik dit berichtje lees, voel ik mijn wangen rood kleuren. Ik bloos. Ik ben op heterdaad betrapt op schaamteloos fileflirten. En ook hier moet ik dan weer heel hard om lachen. Het is opnieuw een blij momentje op deze verder grijze dag.


6

15 maart 2019

DE GROENE VENEN

onbezorgd wonen de Maricken in Wilnis Start verkoop op zaterdag 23 maart Tijdens het ‘Start Verkoop’ evenement van De Maricken fase IV gaat het eerste deelplan van in totaal 125 ruime twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen in verkoop. Allemaal gasloos, dus klaar voor de toekomst! U kunt kiezen uit verschillende architectuurstijlen, uitvoeringen en grootten. In een gezellige, groene wijk in wording waar u en uw gezin zich snel thuis voelen. Interesse? Op 23 maart tussen 10 en 12 uur krijgt u op het verkoopkantoor aan de Marickenlaan alle informatie. Meld u aan voor de nieuwsbrief via www.demaricken.nl! Wonen op een prachtige locatie met de Vinkeveense Plassen om de hoek? Waarbij u toch alle dagelijkse voorzieningen onder handbereik hebt? In Wilnis, tussen Amsterdam en Utrecht, kan het. Onbezorgd genieten, dat kan in De Maricken.

Vernieuwde winkel voor Van Yperen Mode Mijdrecht De winkel van Van Yperen Mode aan de Mijdrechtse Dorpsstraat is vernieuwd. Het volledige assortiment wordt nu gepresenteerd op de begane grond; ook de herenafdeling. Hans Rensink en zijn team zijn meer dan trots op de vernieuwing. “Om aantrekkelijk te blijven moet je wel af en toe een nieuwe jas aan hè?’’, lacht hij.“Dat geldt ook voor onze winkel.’’ tekst rosanne kok foto's arthur van der kooij

De verbouwing van de winkel was een wens die Hans al langer had. “Vooral op de herenafdeling zaten we al langer wat ruim in ons jasje’’, begint de doorgewinterde ondernemer. “Als een winkel niet vol hangt, is het lastig om het gezellig te maken. Daar wilden we dus dat mee.’’ Diverse plannen passeerden de revue voor dat de verbouwing daadwerkelijk van start ging. Op de benedenverdieping werden alle hoeken recht gemaakt waardoor meer hangruimte kon worden gecreëerd. “Nu presenteren we alles op één vloer. Dat is alsnog vierhonderd vierkante meter winkelruimte met dames- en herenkleding. Op de eerste etage is nu ons magazijn. Klanten hoeven dus niet meer de trappen op. Alles hangt bij elkaar.’’ Door het slim inrichten van de winkel voelt het gek genoeg niet kleiner, maar ruimer. “Dat is optisch bedrog’’, lacht Hans. “We hebben op strategische plekken spiegels opgehangen waardoor het echt royaler oogt dan voorheen.’’ De Mijdrechter is er enorm trots op. “De nieuwe winkel voelt rustiger; overzichtelijker’’, zegt hij. “En gezelliger; alles bij elkaar.’’

Ook door klanten is enthousiast gereageerd. “We zijn vorige week weer open gegaan. Onze klanten zijn heel tevreden en reageren blij. De hele winkel staat nog vol met bloemen; ik moet elke avond met de gieter rond.’’ Hoewel het assortiment met de verbouwing iets kon worden uitgebreid, hebben er geen grote veranderingen plaatsgevonden. “Dat wilden we ook niet’’, stelt Hans. “Wij zijn ons segment en onze klanten trouw. Wij zijn en blijven gewoon Van Yperen Mode. Alleen dragen we nu weer een nieuw en fris jasje. Daarmee kunnen we er zeker weer tien jaar tegenaan.’’

Van Yperen Mode Dorpsstraat 11, Mijdrecht


DE GROENE VENEN

15 maart 2019

Gemeente is op zoek naar parkeerplaatsen

Een dorp met stadse problemen Voor mensen die met de auto naar het centrum van Mijdrecht gaan is het niet eenvoudig om een parkeerplaats te vinden. De langparkeerders en de vaste dagelijkse bezoekers, zoals het winkelpersoneel van Shopping Mijdrecht en de ambtenaren in het gemeentehuis zijn aangewezen op het langparkeerterrein langs de Rondweg. Voor de korte bezoekjes is er een blauwe zone in het centrum. Het Haitsmaplein met een groot aantal parkeerplaatsen hoort hier ook bij. Maar zowel de beide grote parkeerterreinen alsmede de meeste parkeermogelijkheden in en rond het centrum lopen vrijwel dagelijks vol. Om de grootste problemen op te lossen besprak de gemeenteraad een raadsvoorstel om het aantal parkeerplaatsen aan de Rondweg uit te breiden. Een keuze uit drie mogelijkheden. Een dure oplossing voor de lange termijn, of een goedkope oplossing die althans voor een tijdje soelaas zou moeten bieden. De gemeenteraad had het er moeilijk mee. tekst piet van buul

De invulling en bestemming van de openbare ruimte blijkt een lastig probleem te zijn. De gemeente wil zo lang mogelijk vasthouden aan het uitgangspunt van onbetaald parkeren. De parkeerduur wordt beperkt door het instellen van blauwe zones. En ook dat gaat zo maar niet, zo bleek tijdens de discussie over de overlast van langparkeerders rond station Abcoude. Het idee om een paar potten blauwe verf te kopen om daarmee een flinke blauwe zone in te stellen is blijkbaar erg naïef. In plaats daarvan gaat de wethouder naar Amsterdam om haar collega er op te wijzen dat Amsterdam met haar hoge parkeertarieven de veroorzaker is van de problemen in Abcoude. Over naïviteit gesproken. Voor wat betreft de problematiek in Mijdrecht kan ook lang gesproken worden over oorzaken en gevolgen. Dat winkeliersvereniging Shopping Mijdrecht er in slaagt om leegkomende panden binnen redelijke termijn weer bezet te krijgen verdient complimenten. Maar het toenemend aantal kooplustigen wil wel ergens parkeren. Een opknapbeurt

met wat extra parkeerplaatsen op het Haitsmaplein is in voorbereiding. Maar dat biedt de langparkeerders geen soelaas. Daartoe rekent men ook het gemeentepersoneel. Maar het plan om voor hen een fietsautomaat op het parkeerterrein bij het Veenweidebad in te richten krijgt de handen niet op elkaar. Dus wordt er nu gekeken of een structurele uitbreiding van het langparkeerterrein aan de Rondweg een oplossing kan bieden. Het college deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat er drie mogelijkheden zijn. Ze gaven daarbij ook een voorkeur aan met het verzoek aan de raad om zich voor die keuze uit te spreken. Maar tijdens de commissievergadering op donderdag 7 maart bleek dat de raad zover nog niet is. Drie varianten De eerste variant is de bouw van een parkeergarage. Verdeeld over drie verdiepingen levert dat 249 parkeerplaatsen op. Door drie lagen te bouwen wordt de totaaloppervlakte een stuk kleiner dan nu het geval is. “En er ontstaat ruimte voor een goede landschappelijke en stedenbouwkun-

Start verkoop op zaterdag 23 maart

Onbezorgd wonen in de Maricken in Wilnis

In de jonge wijk Maricken tussen Wilnis en Mijdrecht gaat op zaterdag 23 maart het eerste deelplan van de Maricken fase IV van in totaal 125 woningen in verkoop. Er is ruime keuze uit verschillende typen ruime twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen. Evenals de rest van de wijk met aandacht ontworpen, met een klassieke of meer modern uiterlijk. Alle woningen zijn gasloos, dus klaar voor de toekomst. In dit deel van de Maricken woont u naar keuze aan het toekomstige park of

De bijeenkomst voor ouderen over de vraag ‘Hoe wilt u straks wonen’, die maandag jl. door CDA De Ronde Venen werd georganiseerd, bracht bijna 200 geïnteresseerden op de been. een gezinswoning achterlaten. Inspirerende voorbeelden waren ook het Thuishuis, een nieuw project in Zegveld van het lokale dorpsplatform; een wijkregisseur die inwoners, organisaties en ondernemers met elkaar in contact brengt ter voorkoming van eenzaamheid, en dorpsgenoten uit Abcoude, die een hofje willen realiseren.

Ook werd er gesproken over modulair bouwen en over een doorstroomexperiment in De Ronde Venen, opgezet om te zorgen dat senioren naar een kleinere woning gaan en

In de vragenronde was vooral belangstelling voor bouwlocaties, want er zijn weinig beschikbare plekken. CDA-lijsttrekker Derk Boswijk stelde dat als het aan het provinciale

dige terrein met 50 parkeervakken aan de noordkant uitgebreid, maar wordt het terrein niet opgeknapt. Dan komen de kosten op 0.2 à 0.3 miljoen. Gezien de slechte staat van onderhoud ontkomt men dan niet aan een opknapbeurt over een paar jaar. In hoeverre al dat blik over een lengte van een paar honderd meter het landschap minder aantast dan een veel kortere parkeergarage is niet duidelijk. Dan is er nog een variant 3. Daarbij gaat het om een parkeerdek bovenop het al bestaande parkeerterrein. Daar zitten zoveel haken en ogen aan dat het college hier niets in ziet.

dige inpassing,” zegt het college. Vervolgens komt men met een aantal argumenten die er voor pleiten om deze oplossing niet te kiezen. “Er wordt dan een gebouw geplaatst waardoor deze historische en landschappelijk karakteristieke zone verder wordt aangetast,” stelt het college vast. In hoeverre de achterkanten van de bedrijfsgebouwen aan de Constructieweg medebepalend zijn voor het bijzondere karakter van dit gebied blijft in het midden. Tevens geeft het college aan dat de directie van Wal- Nog geen gelopen race raven trots is op de zijgevel van hun Tijdens de commissievergadering bedrijfsgebouw. Een parkeergarage bleek dat de meningen nogal uiteen liepen. De meeszou het zicht op de gevel belem- Wat gaat de komst van de nieuwe te fracties hadden nogal wat meren en daar supermarkt betekenen, problemen met worden ze bij hoe pakt de revitalisering van de voorkeursvaWalraven niet blij van. “Flauhet Haitsmaplein en Kerkplein riant. Enkelen wekul-argumenuit, wat zijn de gevolgen van de wilden ook de twee andere vaten”, kwam er inrichting van het nieuwe rianten nader als reactie vanlaten bekijken. uit de raad. Zo’n Stationspark? Een deel van parkeergarage gaat ongeveer 3,5 miljoen euro kos- de raad vroeg zich welk probleem ten. En dat vindt het college wel erg er nu eigenlijk wordt opgelost met deze varianten. Verder pleitten een veel geld. paar fracties ervoor om eerst een aantal andere ontwikkelingen af te Voorkeursvariant Het college geeft de voorkeur aan wachten. Wat gaat de komst van de variant 2, de ‘maaiveld’-variant. nieuwe supermarkt betekenen, hoe Daarbij wordt het huidige parkeer- pakt de revitalisering van het Haitsterrein opnieuw aangelegd, opge- maplein en Kerkplein uit, wat zijn de knapt en in noordelijke richting gevolgen van de inrichting van het uitgebreid. Dat levert 60 extra par- nieuwe Stationspark? En blijft het keerplaatsen op waarmee de totale gemeentehuis op de huidige plek? capaciteit op 220 parkeerplaatsen Ja, zegt het ene lid van de bouwkomt. Het terrein wordt dan duur- commissie. Dat staat nog te bezien zaam en onderhoudsvriendelijk. De zegt een ander. Tijdens de komende aanleg kan snel geregeld worden raadsvergadering op 28 maart zal en het gaat om en nabij de acht ton blijken of de raad in staat is keuzes kosten. Er is ook nog een goedkope te maken of dat de discussie zich nog variant 2a. Daarbij wordt het hui- wel een tijdje zal voortslepen.

Volle aula van VLC bij bijeenkomst ‘Hoe wilt u straks wonen’ De bijeenkomst stond in het teken van oplossingen in wonen nu er geen verzorgingstehuizen meer zijn en veel ouderen thuis moeten blijven wonen. Van diverse sprekers en organisaties kregen de aanwezigen informatie over onderwerpen als de mogelijkheden die er zijn met technische snufjes (domotica) een veilig gevoel te hebben in je eigen huis.

7

CDA ligt, de gemeente een aanvraag kan doen als er een bouwplan is op een plek waar nu niet gebouwd. Er is een enorme opgave voor het

aan een ruime, groene woonstraat. Op 23 maart tussen 10 en 12 uur krijgt u op het verkoopkantoor aan de Marickenlaan in Wilnis alle informatie. U kunt zich aanmelden via de website www.demaricken.nl De Maricken leeft al volop. Al in 200 woningen wordt met plezier gewoond. Gemeente De Ronde Venen en Bouwmaatschappij Verwelius B.V. werken nauw samen om de wijk tot een prettige leefomgeving te maken.

www.demaricken.nl bouwen van huizen. Ook wethouder Rein Kroon beaamde dit; we moeten sneller kunnen bouwen. Binnenkort ontvangen de inwoners een enquete over hoe zij straks willen wonen. Kroon riep de aanwezigen op deze in te vullen om te komen tot plannen die ook echt aansluiten bij de woonwensen van de Rondeveners.

Kort nieuws Landelijk

Collecteweek ReumaNederland van start In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland, voorheen het Reumafonds. Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om geld op te halen voor onderzoek naar reuma. Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QR-code op hun legitimatiebewijs hebben staan. Door deze code te scannen kan eenvoudig via een Tikkie een donatie worden gedaan voor de collecte. Ook worden er weer 500 pinbussen ingezet, met een pinautomaat geïntegreerd in de bus. Geven aan de collectant wordt zo steeds gemakkelijker. Wilt u helpen collecteren? Bel dan met ReumaNederland in Amsterdam op 020-5896471, of stuur een e-mail aan: reumafonondsvinkeveen@gmail.com.

De Ronde Venen

Gilde zoekt taalcoaches

Gilde de Ronde Venen is dringend op zoek naar nieuwe taalcoaches. Wie wil ongeveer een uur per week als vrijwilliger investeren om een anderstalige te helpen beter Nederlands te spreken? Bij Gilde/ SamenSpraak worden een Nederlandstalige vrijwilliger en een anderstalige aan elkaar gekoppeld. Wekelijks komen zij een uurtje samen om op een informele manier Nederlands te spreken. Gewoon thuis, in de huiskamer, tijdens een wandeling of bezoekje aan de bibliotheek. Het gaat om communicatie: de vrijwilligers geven geen les. Vaak gaat het ook om het dúrven Nederlands spreken en heeft de taalvrager al een aardige woordenkennis maar is bang om fouten te maken. De taalcoach helpt door te praten, te herhalen en te coachen. Interesse? Kijk op gildedrv.nl/samenspraak, stuur een e-mail aan Rudy Oussoren (rudyoussoren@ gildedrv.nl), Cees Verrips (ceesverrips@gildedrv.nl) of Irma Telling (irmatelling@gildedrv.nl), of bel met Cees Verrips, tel. 06-13604635.

Activiteiten Mijdrecht Argon vs Victoria – zaterdag 15 maart – Sportpark Argon – Hoofdweg Mijdrecht – Aanvang 14.30 uur. Amstelhoek Klaverjasmarathon – zaterdag 30 maart – Buurthuis Amstelhoek – Aanvang 10 uur (zaal open 9.15 uur) – Einde 22 uur. Inschrijven à 8 euro p.p. tot 27 maart bij Leny Jansen (jansenleny@ hotmail.com of 06-50282282).


Familieberichten

15 maart 2019

DE GROENE VENEN

Tot de laatste dag genoot je van je gezin en van de wetenschap je geest nog op volle kracht je wilde nog zoveel maar nu is daar toch onverwacht het moment dat we je moeten laten gaan je hebt een steen verlegd in jouw bestaan.

Verdrietig, maar ook vervuld van mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze trotse vader en opa

Prof. dr. G.J. (Ad) de Jong † Mijdrecht, 11 maart 2019

* Hardinxveld, 9 oktober 1948

Gera de Jong Wido en Jeannette Twan Simone en Matthijs Wessel, Floor, Nikki, Noa

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 16 maart om 11.00 uur in de Janskerk, Kerkstraat 11 in Mijdrecht. De begrafenis zal aansluitend in familiekring plaatsvinden. Correspondentieadres: Heemraadsingel 6, 3641 JH Mijdrecht. Gelieve geen bezoek aan huis.

Een lang en gelukkig leven mocht zij hebben, samen met Joop. Ondanks dat zij hem de laatste jaren moest missen, wist zij zich lange tijd goed te redden. Zij genoot nog volop van haar (schoon)kinderen en kleinkinderen. Maar haar hart vond het welletjes en ze gaf zich dapper over. In de leeftijd van 88 jaar hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve

‘Lieve moeder, schoonmoeder en oma, wij missen jou nu ook...’ Henk en Gemma Tim en Hilda Marcel en Anita Eva Hugo Frans en Jacoline Anouk Puck Donna Carolien en Bert

‘Neem maar een wijntje als ik er niet meer ben...’

dora theodora maria straver-vink Echtgenote van Johannes Gerardus Straver (Joop) † 29 maart 1930 - 23 februari 2019

Gedicht en schilderij: Carolien Straver, schilderij ‘Infinite flow of love’, 70 x 60 cm (detail)

8

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentie-adres: H. Straver, Maansteen 81, 3643 BJ Mijdrecht henk.straver@casema.nl

De Postduif en de Vink Op een dag kwam de Postduif aangevlogen en vroeg: Hoe gaat het met je lieve Vink? Ach ja..., je kent ’t wel... “z’ n gangetje” lieve Postduif. en toen zei de Vink: hé... ik kèn jou toch, nietwaar? Jazeker lieve Vink, wij waren samen een paar. Vele jaren hebben wij samen op aarde rondgevlogen. Maar nu heb ik een boodschap van mededogen. Speciaal voor jou... omdat ik van je hou. Je hebt vele jaren je liefde gegeven, je best gedaan en je eigen lied gezongen, echter, nu is het tijd om verder te gaan. We mogen weer sàmen op reis, heerlijk vliegen... in ’t paradijs. En daar gingen ze, de Postduif en de Vink... héél hoog, voorbij de regenboog. dag pap, ...dag mam. Bedankt...

Repair Café Vinkeveen op 18 maart open Het Repair Café Vinkeveen (onderdeel van Tympaan-De Baat) is op maandagochtend 18 maart as weer open van 09.30 tot 12.30 uur. Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig (met gereedschap, naaimachines etc.) die hun best doen om voor u de kapotte spullen te repareren. U kunt o.a. terecht voor reparaties aan kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, kapotte houten spulletjes, kapot aardewerk en voor het vermaken en herstellen van kleding. U kunt meekijken en ook eventueel meehelpen terwijl u wacht. De reparaties en de koffie en thee zijn gratis. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen! Het Repair Café Vinkeveen is in de Broedplaats, Herenweg 63 te Vinkeveen (ingang via de bibliotheek).

Sam's kledingactie In Abcoude vindt de inzameling van Sam’s kledingactie huisaan-huis plaats op zaterdag 16 maart tussen 10 en 11.30 uur. In Baambrugge kan men kleding, schoenen enz. van 9 tot 16 maart (tot 12 uur) inleveren bij mevrouw L. de Groot, Rijksstraatweg 1. Deze actie wordt voor de 48ste keer in deze plaatsen georganiseerd. Afgelopen jaar leverde een mooi resultaat op van 5.000 kilo kleding. Met de opbrengst daarvan is een bijdrage geleverd aan de herbouw en renovatie van 8 scholen in de Centraal Afrikaanse Republiek. Dit jaar gaat de opbrengst van de actie naar Sulawesi in Indonesië, om de mensen daar te ondersteunen bij de wederopbouw na de aardbeving van vorig jaar. (zie ook www.samskledingactie.nl). Plaatselijke coördinator: C.T. de Vijlder, 0294 284101.


DE GROENE VENEN

15 maart 2019

9

MORGEN GEZOND WEER OP... Say Cheese Genoeg foto’s de afgelopen weken vanwege de opening van WilnisDorp Medisch Centrum. Erg leuk en gezellig met een hapje en een drankje…en een blokje kaas. Volgens mijn dochter zit er in kaas een stofje dat lijkt op morfine. Daarbij ratelt ze in sneltreinvaart over chemische reacties, eiwitten en werkingsmechanismen van de hersenen. Ik luister half, maar later blijft bij mij toch een stuk nieuwsgierigheid hangen. Is kaas dan ook net zo verslavend?

Uiteraard is mijn dochter niet te beroerd een aantal wetenschappelijke artikelen te mailen en ik ga aan de slag. Blijkt dat onze hersenen zich continu bezighouden met ons overlevingssysteem en dat ze ons direct belonen als we vetten en zout eten. De beloning bestaat uit het afgeven van de stof dopamine. Hierdoor voelen we ons aangetrokken tot wat we aan het eten waren, maakt niet uit wat. Oh, ik besef nu waar die drang vandaan komt om toch nog meer te nemen uit die zak chips! Daarbij komt ook nog dat kaas gemaakt wordt van melk. Hierin zitten

De veertig dagen van voorbereiding op Pasen

Tekst Yvonne Jordan

eiwitten, waarvan het grootste deel bestaat uit het eiwit caseïne. Op zich is dit eiwit goed te verteren, maar in kaas is de hoeveelheid caseïne erg hoog. Er is geen ander voedingsmiddel dat zoveel van deze stof bevat. Na een paar blokjes kaas kan het lichaam de vertering niet meer zo goed aan. Er ontstaan slordigheden in het verteringsproces met als resultaat casomorfine. En deze stof past op dezelfde sleutelpunten in de hersenen als morfine, de opiaatreceptoren. Dat in kaas een stofje zit dat op morfine lijkt komt dus hierdoor. Morfine

begrijp het). Zeker mijn favoriet, de Limburgse Kaas, die voor het rijpingsproces in een pekelbad wordt ondergedompeld…. maar die is meestal heel snel op.

maakt gebruik van hetzelfde beloningssysteem in de hersenen, maar dan vele malen effectiever en dat zorgt op den duur voor verslaving. Kaas eten is niet verslavend, maar geeft een goed gevoel. De samenstelling van kaas oftewel de optelsom van vetten, zout en een beetje casomorfine kunnen er wel voor zorgen dat je gestimuleerd wordt om nog net dat extra blokje kaas te nemen. Thuis ben ik de enige die graag een raar kaasje eet. Meestal wordt deze onder protest met dichtgeknepen neus in de koelkast toegelaten (ik

Apotheek De Ronde Venen Hoofdweg 6a, Mijdrecht Apotheek Mijdrecht Hofland 48, Mijdrecht Apotheek Service Wilnis Molmlaan 2, Wilnis (Jumbo) www.majorapotheken.nl majorapotheken@planet.nl

lecteerd. Meer informatie over deze en andere activiteiten in de veertigdagentijd is te vinden op www.kerkinactie/40dagentijd.nl en

www.pgmijdrecht.nl. De zes weken voor Pasen is een tijd van bezinning en inkeer waarin wordt stilgestaan bij het lijden van Jezus, het lijden in de wereld en wat hieraan gedaan kan worden om die te verlichten. In de morgendiensten van veel kerken, waaronder de Protestantse kerk van Mijdrecht, is het thema “Een nieuw begin”. Aanstaande zondag wordt in de morgendienst in De Rank, die om tien uur begint, aandacht besteed aan de zorg voor ex- gedetineerden die na het uitzitten van hun straf een nieuw begin maken in de maatschappij. Dit is niet eenvoudig maar gelukkig zijn er instanties als “Exodus” die hulp bieden. Naast informatie wordt hiervoor gebeden en gecol-

Ook in de kinderkerk, waar basisschoolkinderen tijdens de preek hun eigen verhaal horen, gaat het over een nieuw begin. Er zijn zeven beginnersdiploma’s, voor elke zondag één. Naast de ‘beginnersvaardigheid’ staat op het diploma een illustratie van de kinderen Julia en Stef. Zij mogen een nieuwe tuin aanleggen. Dat is een mooi begin, maar ze moeten er heel wat voor doen! Aan de hand van wat ze meemaken kunnen ook de kinderen en volwassenen in de kerk nadenken over hoe zij een nieuw begin kunnen maken. Het is een vervolgverhaal dat uitnodigt om alle diensten bij te wonen.

Op vrijdag 22 maart is het Nationale

Op deze dag bieden wij al voor

Pannenkoekendag!

onze pannenkoeken aan

€ 5,- in Brasserie De Hoge Dijk.

Kom dus gezellig met kinderen, kleinkinderen en geniet van de lekkere pannenkoeken. Brasserie De Hoge Dijk | Abcouderstraatweg 46, Amsterdam | 0294-284281 (voor reserveringen)

De Groene Venen is ook 24 uur per dag online te lezen op

www.degroenevenen.nl. Met dankbare herinneringen aan alles wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis van het heengaan van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Jannie van der Most - de Haan ô 26 december 1930

† 13 maart 2019

Iedere uitvaart krijgt bij ons de grootst mogelijke persoonlijke zorg

Dirk van der Most Emma en Harrie Diana en Ton Kees en Christa Rian en Reny Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Uitweg 19 3645 TA Vinkeveen Er is gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 18 maart van 10.00 tot 10.20 uur in gebouw Maranatha aan de Herenweg 207 te Vinkeveen, waarna daar om 10.30 uur een afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden. Aansluitend zal de begrafenis op de Hervormde Begraafplaats aldaar plaatsvinden. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in gebouw Maranatha.

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare. Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden. Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Uitvaartcentrum Finnema Directe hulp na overlijden: 0297 325 865 (dag en nacht bereikbaar)

Uitvaartcentrum Finnema Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer

Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

15 maart 2019

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Bill van Dijk:

“Het sobere decor versterkt ons spel, de tekst en de zangpartijen” In de rubriek Ereloge ontmoet theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio te zien zijn. Deze week een interview met acteur Bill van Dijk, die de rol van reder Bos speelt in de nieuwe versie van het beroemde toneelstuk Op Hoop van Zegen. Op Hoop van Zegen werd in 1900 geschreven door Herman Heijermans (1864-1924) en beleefde zijn première op 24 december 1900.

Een van de thema’s in het stuk zijn de sociale misstanden en werkdruk tussen werknemers en werkgevers, waarbij de reders zeemannen de zee op sturen waarbij alleen het belang van de vangst telt en niet de situatie van de zeelui, hun gezinnen – weduwe Kniertje - of de staat van de vissersboten. Op Hoop van Zegen vaart uit terwijl het schip als niet zeewaardig wordt gezien. ‘De Hoop is een doodskist op zee’ is een zin uit de voorstelling.

Hoe actueel in dit 119-jarige stuk nog? “Op Hoop van Zegen is zeker nog een actueel stuk, globalisering beheerst de wereld. De kleine man wordt, in India en andere landen, volledig uitgebuit.”

Reder Bos, je rol, is in het oorspronkelijke verhaal van Heijermans een meedogenloze man die – aangespoord door zijn boekhouder Kaps (rol van Rolf Koster, red.) - besluit om het schip Op Hoop van Zegen ondanks de mankementen toch de zee op te sturen, waarbij het schip via een louche deal wordt verzekerd om zo de rederij te redden van de ondergang. Interessant is de bewerking van scriptschrijvers Allard Blom (ook liedteksten) en Paul van Ewijk waarbij twijfel is toegevoegd aan het karakter van Reder Bos. “Precies! Ik ben heel blij dat deze twijfel en geestelijke wroeging is toegevoegd door Allard en Paul, het geeft een extra dimensie aan mijn rol. Reder Bos is niet alleen maar een schurk. Hoewel hij inderdaad nog steeds zegt: zaken zijn zaken en pegels zijn pegels, schaamt hij zich ook en smeekt Bos ook om de bemanning van De Hoop te sparen. Heijermans zette Bos neer als een soort slachtoffer van de maatschappij, net als Kniertje en de vissers. Hij moet ook de zaak draaiende houden, anders is ook zijn leven voorbij. Na het lezen van het oorspronkelijke stuk van Heijermans en het script heb ik, tijdens een zeer aangename

foto roY beusker

repetitieperiode, overleg gehad met het team over mijn visie en suggesties om mijn rol in te vullen. Hierbij heb ik veel vrijheid gekregen. Bij musicals maakt je dat anders mee. Daar geldt meer de wil van de regisseur en daarmee uit.”

Verwoordt de tekstregel ‘Wat mij verward diep in mijn hart pakken zich donkere wolken samen’ het beste de twijfel die je rol heeft verdiept? “Ja, dat verwoord inderdaad zijn twijfel.” Speelde je grote musicalervaring (oa. in Evita, Miss Saigon, Cyrano - op Broadway, Wicked, Sonneveld) een rol dat Paul van Ewijk bereid was om te luisteren naar jouw suggesties en deze over te nemen? “Ja, ik neem het aan. Ik ben trots dat ik gevraagd ben voor deze rol, die mij vijf jaar geleden al werd toegezegd door de producent Hans Cornelissen. Het is inderdaad een interessante en fantastische rol. Ik kan wat laten zien, ook doordat ik kan uitpakken in mijn solo ‘Achter de horizon’. Het is natuurlijk leuk om een rol in een stuk van Herman Heijermans – toch de grootste Nederlandse toneelschrijver - op mijn lijstje te kunnen zetten, dan hoor je er toch bij. Het is een beetje het Wilhelmus zingen of meedoen aan het Songfestival.”

De solo’s van Mariska van Kolck en Joke de Kruijf, maar ook de jonge generatie acteurs, zoals Melissa Groeneveld in de toegevoegde rol van Boegbeeld/beschermengel van de Hoop en Bernice Havenaar in de rol van je dochter Clementine – tijdens jullie confrontatie Hou jij me veilig - zijn indrukwekkend, naast de zang van het ensemble. “Iedereen in de cast heeft zijn moment in de voorstelling. Ik heb hier en daar tips gegeven aan de kids, maar heb mij niet opgeworpen als docent. Melissa zit nog op school, door deze rol heeft ze een enorme kans gekregen.” Het vierkante hellende witte plateau en het silhouet van het schip Op Hoop van Zegen als decor zijn sober. “Ik vind dat, naast de verdieping van mijn rol, ook een mooie toevoeging waardoor komt de tekst goed overkomt en eigenlijk beter binnenkomt dan als je visnetten en huisjes op het toneel had gezet. Het decor versterkt ons spel, de tekst en de zangpartijen.” Veel van de teksten worden gezongen. Vind je Op Hoop van Zegen een musical of toneelstuk? “Ik zie het als een toneelstuk met muziek (van componist Tom Bakker, red.), eerder dan een musical.”

Op Hoop van Zegen is 23 maart te zien in Schouwburg Amstelveen.

CULTUUR Zaterdag 23 maart in Abcoude

Gitaarwerk en songs Bertolf op eenzame hoogte Na zijn zeer goed ontvangen eerste theaterprogramma Bloedlijn, komt Bertolf nu met een nieuwe show getiteld Soelaas, waarin hij muziek speelt van zijn nieuwste album ‘Big shadows of small things’ en de allermooiste liedjes van z’n vorige platen. Al dit fraais wordt aangevuld met songs van zijn muzikale helden zoals Paul McCartney, Bob Dylan en Paul Simon. Daarbij probeert hij zingend, spelend en vertellend soelaas te bieden, op zoek naar de schoonheid en de troost. Bertolf Lentink speelde eerder in de band van Ilse De Lange. Zijn solocarrière explodeerde in 2008 met de hitsingle Another Day. In 2010 won hij een Zilveren Harp. Na twee

succesvolle theatertournees met de band Her Majesty, een tournee met Kasper van Kooten en het eerder genoemde Bloedlijn, waarin hij zich ontpopte tot erg prettige verteller, keert Bertolf nu terug in de theaters met een fonkelnieuwe cd op zak. Zijn nieuwste cd Big Shadows of Small Things werd gelanceerd in januari en in dezelfde maand ging zijn nieuwe theaterprogramma Soelaas in premiere.

Theater Piet Mondriaan, zaterdag 23 maart. Aanvang: 20:15 uur. Entree: 20 euro/ CJP 14 euro. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.theaterpietmondriaan.nl

Lezing over Stofberg scheepsbouwers uit Mijdrecht

Op 23 maart komen de Tulpies naar Shopping Mijdrecht De Tulpies kondigen zaterdag 23 maart de lente aan in Shopping Mijdrecht. Laat je aansteken door de lentekriebels van dit stralende tweetal. Zij geven je de lente cadeau en zorgen er voor dat je met een grote glimlach geniet van deze prachtige lentedag. Je vind de Tulpies tussen 12 en 16 uur in de winkels en winkelstraten van Shopping Mijdrecht. De winkeliers van Shopping Mijdrecht hebben vast fijne producten voor je die je al helemaal in de Lente stemming brengen! Kom ook de lente vieren!

Op donderdag 21 maart a.s. verzorgt Henk Stofberg een lezing over het geslacht Stofberg als scheepsbouwers (1785-heden) en over de verdwenen scheepswerven Stofberg. In de afgelopen eeuwen bevonden zich in de waterrijke gebieden van Nederland talloze scheepswerven, waar met name vrachtschepen gebouwd werden. Vrijwel alle vervoer ging immers over water. Sommige werven bestonden maar relatief kort, andere hielden het langer vol. Het geslacht Stofberg bouwde sinds 1785 tientallen schepen op eigen werven, eerst in Mijdrecht en nadien ook te Wilnis, Ouderkerk a/d Amstel, Oudewater, Woerden, Aalsmeer, Lemmer en Leimuiden. Thans bouwt de familie Stofberg nog steeds bijzondere schepen in Enkhuizen en de

oorsprong van deze familietak gaat dus terug tot de allereerste werf in Mijdrecht. Zij is daarmee na 2¼ eeuw het oudste familiebedrijf van Nederland in de scheepsbouw. Op donderdag 21 maart geeft Henk Stofberg, een verre nazaat, een lezing en beeldpresentatie over de roemrijke historie van het geslacht Stofberg als scheepsbouwers. Hij zal hoofdzakelijk stilstaan bij de (eerste) werf te Mijdrecht (1785-1933) en bij de huidige werf te Enkhuizen (1989-heden). Het belooft een boeiende avond te worden met nooit eerder vertoonde beelden en nog nooit eerder vertelde verhalen. De lezing vindt plaats op donderdagavond 21 maart in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. Aanvang: 20 uur, toegang is gratis.


DE GROENE VENEN

15 maart 2019

11

Glennis Grace, Stoot! en Helemaal Top op zaterdag 8 juni tijdens Vinkefest! Toptalenten in het cabaretgenre met ‘kelen als kanonnen’

Matroesjka brengt Brainwash naar Abcoude

Matroesjka is hét technocabaretduo van Nederland: brutaal, monsterlijk muzikaal en gekmakend grappig. In 2014 wonnen Lisa Loeb en Janneke Rinzema de Publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival. De dames waren vaste columnisten in het ochtendprogramma van Giel Beelen en speelden al meerdere keren Lowlands plat. Als klap op de vuurpijl sleepten ze een nominatie voor de Annie M.G. Schmidtprijs in de wacht. Nu zijn ze er klaar voor om in Brainwash jouw hersenpan te kraken. In Brainwash fileert Matroesjka de actualiteit en maakt het duo korte metten met deze krankzinnige tijden. Met hun knotsgekke personages, vlijmscherpe sketches en elektronische beats zetten ze jouw brein op stelten. Hun prachtige stemmen zullen je hypnotiseren en hun ijzersterke liedjes werken gegarandeerd geestverruimend. Want in het tijdperk van Trump, terreur en #metoo kunnen alleen dikke beats en harde grappen ons nog redden.

Theater Piet Mondriaan, zaterdag 16 maart. Aanvang: 20:15 uur. Entree 15 euro / CJP 10,50 euro. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.theaterpietmondriaan.nl

Van vrijdag 7 tot en met maandag 10 juni (Pinksterweekend) vindt weer het befaamde Vinkefest in Vinkeveen plaats. Ook voor zaterdag 8 juni heeft de organisatie een mooie line-up geprogrammeerd: Stoot!, Glennis Grace en Helemaal Top. Komt dat zien! Stoot! Zaterdagavond gaat het dak eraf met de bij het publiek inmiddels welbekende band STOOT! deze alleskunners spelen van pop tot rock, van Nederlandstalig tot 60’s en zullen als een rode draad door de avond lopen.

Glennis Grace Het klapstuk van Vinkefest: Glennis Grace! Deze dame eindigde met het programma America’s got talent in de finale, waarbij zij in de hemel werd geprezen door juryleden Simon Cowell en Mel B. Haar Whitney Houston tribute concerten waren in no time uitverkocht en is zelfs uitgezonden op NPO 3. Een pareltje, jawel… uit de Jordaan! Vinkefest mocht haar al eerder verwelkomen en is dan ook zeer verheugd dat deze topper het podium in Vinkeveen weer gaat betreden; Hier moet je toch bij zijn?

Op 23 en 30 maart a.s. 't Oude Parochiehuis,

Alles kits bij toneelvereniging WIK Dit voorjaar speelt WIK de komedie Alles Kits, geschreven door Rolf Salomon en vertaald door Carl Slotboom. In het huwelijk van Hans en Fransisca is de hartstocht ver te zoeken. Wanneer Fransisca dan ook een geldbedrag wint, besluit zij om met haar twee vriendinnen Hilde en Beate op vakantie te gaan. Als zij weg zijn nodigt oma haar vriend Gijs uit en ook Piet, de vriend van Hans komt op een dergelijk idee. Hij no-

digt zijn internetvriendin Barbara uit. Dit leidt tot komische situaties.

Helemaal Top Deze feestact is een trio van artiesten die als voorbeeld de toppers hanteren, maar daar dan weer een eigen invulling aan geven met eigen samengestelde medleys voor alle doel en leeftijdsgroepen. De act wordt aangepast op het publiek van het moment van optreden; de organisatie heeft het vermoeden dat dit bijzonder feestelijk zal zijn! Voor tickets en info, ook voor de overige dagen van hét feest van Vinkeveen ga je naar www.vinkefest.nl. Scoor nu een combiticket: 3 dagen feest voor een voordelige prijs!

Als dan ook de tante van Fransisca, Floor, nog ten tonele verschijnt, is de verwarring compleet. WIK nodigt u uit om een van de twee voorstellingen te komen bekijken in 't Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 te Mijdrecht. Aanvang 20.15 en zaal open vanaf 19.30 uur. Kaarten aan de deur 10 euro, of telefonisch via tel. 0297283979. Als u donateur wordt, betaalt u 7,50 euro per persoon per avond en worden de kaarten thuisbezorgd.

Op 16 en 23 november viert WIK haar 100-jarig bestaan. Noteer deze data alvast!

Op 29 maart in Sporthal Phoenix in Mijdrecht

Franca Treur bij Venen Literair

De Vrienden van Soos De Cirkel organiseren weer een fantastische playbackshow. Het belooft als vanouds een hele gezellige en leuke avond te worden, met schitterende playback-acts en mooie kostuums. Dit jaar is het thema: Rood. Trekt u ook iets roods aan? De presentatie is zoals gewoonlijk in handen van Hans van Veen en het showballet van Dansschool Nicole maakt de show compleet. Alle playback-acts worden beoordeeld door een zeer deskundige jury, onder voorzitterschap van burgemeester Divendal en de kinderburgemeesters Dorinthe van de Kraats en Fabriz Kalse.

De auteur Franca Treur, bekend van ‘Dorsvloer vol confetti’, geeft op uitnodiging van Venen Literair op vrijdag 29 maart een lezing in De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Franca Treur (1979, MeliskerkeZeeland ), debuteerde in 2009 met de roman “Dorsvloer vol confetti” waar inmiddels ruim 150.000 exemplaren van zijn verkocht en dat in 2014 verfilmd werd. Daarna kwamen er met grote regelmaat romans van haar hand uit. Daarnaast schrijft ze ook columns, essays en korte verhalen voor ondermeer Dagblad Trouw en ander media. De roman “Hoor nu mijn stem” ( 2018 ), die zich afspeelt in een Zeeuwse streng

Playbackshow Soos De Cirkel in thema Rood

Kom gezellig kijken, het wordt een hele leuke avond, je bent van harte uitgenodigd! De locatie is Sporthal Phoenix, Hoofdweg 85a, Mijdrecht. De zaal gaat open om 18:45 uur en de show begint om 19:30 uur. De toegang is gratis, maar er is een fooienpot aanwezig. De Cirkel is een soos voor verstandelijk beperkten. Soosavonden worden elke dinsdagavond, met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus, van 19.30 tot 21.30 uur gehouden in de gebouw Immitsj te Mijdrecht. Meer informatie? Kijk op www.soosdecirkel.nl of neem contact op met Angela van Adrichem: 06-23937815.

gereformeerde gemeenschap, was goed voor de Zeeuwse Boekenprijs. Vorige maand verscheen haar nieuwe roman “Regieaanwijzingen voor de liefde” Daarin wordt beschreven hoe twee geliefden samen een scenario schrijven wat een realistisch liefdesverhaal moet worden. Hierbij wordt het moderne leven in al zijn facetten gefileerd. Aanvang 20 uur. Toegangskaarten ad € 10,00 zijn vanaf vrijdag 15 maart uitsluitend in voorverkoop te verkrijgen bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht en Abcoude of bij Boekhandel Mondria Mijdrecht en The Readshop Vinkeveen.

Activiteiten van de Broedplaats Werken, ontmoeten, ervaren en verbinden. Dat zijn de kernwaarden van de Broedplaats in Vinkeveen. De Bibliotheek, welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, het Servicepunt, Amerpoort en een grote groep lokale ondernemers zijn onder één dak gevestigd aan de Herenweg in Vinkeveen. Agenda voorjaar 2019 • Alex Stalenberg - Project Ontwikkeling - Beeldend Vormgever. Zijn werk staat, naast de expositie in de Broedplaats te bezichtigen op afspraak, ook tot eind maart in het Raadhuis van Mijdrecht ten toon gesteld.

stalenbergalex@gmail.com • Laura Passet, Integratief kinderen jeugdtherapeut biedt iedere 3e maandag van de maand een gratis inloopspreekuur voor ouders en belangstellenden van 9 tot 12 uur. Eerstvolgende maandag is 18 maart, daarna op 15 april. • 2 en 6 april Open dag van Wellness Praktijk Lali en Angelika tussen 13 en 18 uur in de Broedplaats Vinkeveen met vrijblijvende workshops, lezingen en kennismaking over acupunctuur, reiki, meditatie, massage, klankschalen, edelstenen, homeopathie, opstellingen. Meer informatie via www.wellnesspraktijk-

lalienangelika.nl In april begint het vrijblijvende inloopspreekuur, ieder derde maandag van de maand tussen 9.30 en 12 uur bent u welkom om ons persoonlijk te ontmoeten. • Start Inspiratiewandelingen in april met Angelika Pelsink. Nadere informatie:

info@wellnesspraktijkangelika.nl. De natuur is een enorme inspiratiebron. Het is verrassend hoeveel de natuur kan vertellen en hoe je daarmee dichter bij jezelf komy. Wandeling van ca. 7,5 km met onderweg kleine opdrachten. • Vanaf 2/4 (dinsdagavond) en 3/4 (woensdagochtend) starten er weer nieuwe 8-weekse Mindfulness groepstrainingen. Een individueel traject kan natuurlijk ook; data en tijden in overleg. Wil je je aanmelden of meer info? Kijk dan op www.intomindfulness.nl of mail naar intomindfulness@gmail.com. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de training. • 5 april en 28 juni Van 12 tot 14 uur een lunch voor iedereen die iemand heeft verloren door de dood. Tijdens de lunch is er gelegenheid tot het delen van ervaringen en het ontmoeten van anderen die ook iemand hebben verloren door de dood. Waar lopen zij tegenaan en hoe gaan zij daarmee om? Begeleiding door Carin van Grieken, psychosociaal werkende, gespecialiseerd in verlies en rouw. Aanmelden via

carinvangrieken@outlook.com. Deelnemers aan deze lunch betalen 15 euro.


12

15 maart 2019

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Otmars zonen Peter Buwalda De jonge Shell-employé Ludwig Smit strandt na een bezoek aan de illustere Johan Tromp op het Siberische eiland Sakhalin in een sneeuwstorm. Wanneer onderzoeksjournaliste Isabelle Orthel hem het deksel komt overhandigen van een beerput, begint Tromps carrière in de oliebusiness te wankelen. Tromp – hedonist, alfaman, kroonprins van Shell, en in alles het tegenbeeld van Ludwig – schat zijn twee bezoekers volkomen verkeerd in. Peter Buwalda verkent in Otmars zonen de grenzen van de epische wereld die hij al in Bonita Avenue schiep.

Ooit gelukkig Nico Dijkshoorn Nico Dijkshoorn noemde zijn bejaarde vader met alzheimer op tv een klootzak. Hij is al twee jaar niet bij hem op bezoek geweest. Dan moet ook moeder Nel na een beroerte naar een verpleeghuis. Wel in Aalsmeer, waar Gerard Joling woont, dus dat scheelt. Kort daarop sterven allebei zijn ouders. En blijft hij achter: het gezin waar hij altijd over klaagde is niet meer. Plotseling overkomt Nico iets waardoor alles verandert en groeit het besef dat hij misschien wel meer op zijn vader lijkt dan hij zou willen. Ooit gelukkig is het vervolg op Nooit ziek geweest.

Rupsje Nooitgenoeg viert feest! Rupsje Nooitgenoeg wordt 50. In 1969 verscheen het boek voor het eerst, 2019 wordt daarom een jaar vol speciale uitgaven en jubileumactiviteiten! Het is bijna niet te geloven dat Rupsje Nooitgenoeg alweer 50 jaar geleden werd gecreëerd door Eric Carle. Inmiddels gaat dit tijdloze verhaal al drie generaties mee, is het

in 65 talen vertaald en zijn er ruim 50 miljoen exemplaren van verkocht. Rupsje Nooitgenoeg kruipt als een klein rupsje uit zijn ei. Hij is zo hongerig dat hij door allerlei soorten eten een weg eet. Dan bouwt hij een huisje en uiteindelijk ontpopt hij als een mooie vlinder. En nu bestaat Rupsje Nooitgenoeg alweer 50 jaar. En dat is reden voor een feestje!

1.

Niemand is te ‘oud’ om te leren! Deze uitspraak zal iedereen beamen… Aan het einde van de Brain Awareness Week (11 maart- 19 maart) wil ik u graag iets meer vertellen de werking van ons brein en hoe het leerproces verloopt. De afgelopen tijd zijn er spectaculaire ontwikkelingen gedaan op

Cafeïne Er is een stofje dat bijna iedereen regelmatig binnenkrijgt maar waar toch nog heel veel onduidelijkheid over bestaat, namelijk cafeïne. Bijna dagelijks zijn er klanten die hier toch nog heel veel vragen over hebben dus hier een lesje cafeïne in een notendop. Wat is cafeïne? Het is een stof

2.

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

De ontdekking Harlan Coben Simon en Ingrid zijn wanhopig: hun dochter Paige, die onder invloed van haar vriend Aaron aan de drugs is geraakt, is van huis weggelopen. Als blijkt dat Aaron is vermoord en iemand het ook op Ingrid heeft voorzien, komt alles in een stroomversnelling. Op zijn zoektocht stelt Simon zijn eigen leven in de waagschaal. Dan ontmoet hij privédetective Elena Ramirez en samen komen ze op het spoor van een sekte-achtige organisatie die het daglicht niet kan verdragen. Kan hij de verbijsterende waarheid ontdekken zonder er zijn leven voor te moeten geven?

3.

Over de grens Mechtild Borrmann De Schönings wonen aan de Duits-Belgische grens, waar ook zij in de zware jaren na de oorlog wat extra’s verdienen met het smokkelen van koffie. De zeventienjarige Henni kent de route door het verraderlijke moerasgebied op haar duimpje en loodst de smokkelaars, voornamelijk kinderen, veilig door het gebied. Vanaf 1950 gaat de georganiseerde misdaad zich met de smokkel bemoeien en op een nacht gebeurt het ondenkbare: Henni’s zusje wordt neergeschoten en Henni wordt in een tuchtschool vastgezet. Het blijkt slechts een deel van de waarheid.

4.

Nieuwe baas zoekt talent Op maandag 18 maart organiseert de Bibliotheek Mijdrecht weer een netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden: de Walk&Talk. Gastspreker Helene Bleeker leert de bezoekers op welke wijze je voor jezelf helder kunt krijgen wie je bent en wat je kunt. Ze gaat ook in op de wijze waarop je dit inzicht kunt inzetten in je zoektocht naar een (andere) baan.

GeleZen door jaidY & jop de Graaf

het gebied van de werking van ons brein. De wetenschap over onze hersenen zit in een stroomversnelling. Je brein bestaat uit hersencellen die we neuronen noemen en de stof die verbindingen tussen die cellen tot stand brengen heet gliacellen. Neurobiologen kunnen hier avondvullende lezingen over geven die super interessant zijn. Misschien heeft u bij DWDD de colleges gevolgd over Ons Brein. Wanneer we iets leren of oefenen wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen verschillende neuronen. Die verbinding is nog fragile, dus hoe vaker we dezelfde informatie oefenen des te steviger wordt die verbinding tussen de neuronen. Zo zegt de Wet van Jost dat we minimaal 5x iets moe-

ten herhalen voordat die informatie ook daadwerkelijk opgeslagen blijft. Bent u wat ouder, dan is het goed om opgedane kennis nog eens op te frissen door het weer te herhalen. Dit vertalen we even naar de praktijk…. Wanneer er dus bijvoorbeeld woorden geleerd moeten worden voor een vreemde taal, zullen we dat 5 keer moeten herhalen. Leer daarnaast nooit meer dan 7-10 nieuwe woorden tegelijk. Ons brein kan er niet meer in één keer tegelijk aan. Dus doseer.. en herhaal.. herhaal.. herhaal.. herhaal.. herhaal. De Nederlandse taal hebben we geleerd door het te horen (1) en uit te spreken, te begrijpen (2) en vervolgens te leren schrijven(3). Deze drieslag is dus ook essentieel

voor het leren van een vreemde taal. Luister goed naar de uitspraak van de woorden, leer de betekenis (pas toe in een zin of andere context) en tenslotte schrijf het op. Als aanvulling hierop zoek je synoniemen van de te leren woorden en gebruik die ook in een zin. Deze leerfase herhaal je 5 keer waarbij het essentieel is om uit te spreken en op te schrijven en je zult gaan ervaren dat het leren van een vreemde taal een leuke uitdaging wordt! Door de herhaling wordt de opgedane kennis opgeslagen in het lange-termijn-geheugen waar informatie voor lange tijd passief bewaard wordt. In het korte-termijn-geheugen wordt informatie voor korte tijd actief bewaard, maar wanneer er

die van nature voorkomt in koffie, thee en chocolade. Cafeïne is geur, kleur- en smaakloos. In thee zit ook cafeïne, alleen noemen we dit theïne. In groene thee zit minder cafeïne dan in zwarte thee, maar is van zichzelf niet cafeïne vrij. Ook in rauwe chocolade, dus onbewerkte cacao, zit cafeïne.

heel fijn zijn, maar als je overgevoelig bent voor deze stof dan kan het ook heel nadelig zijn. Drink je echt veel koffie en zwarte thee dan kan het lichaam hier een reactie op geven met hartkloppingen, hoofdpijn en een onrustig gevoel. Zelf heb ik bijvoorbeeld een extreme reactie gehad na het eten van een dessert dat helemaal gemaakt was van raw chocolate, ik heb de hele nacht wakker gelegen met een hartslag van heb-ik-jou-daar.

thee en dat is door middel van water. Hoe langer er contact is tussen koffie, thee en water, des te meer cafeïne er wordt onttrokken. Waar je zou denken dat een espresso een cafeïnebommetje is vanwege de sterke smaak, is een kop filterkoffie de koffie die je moet drinken wil je een lekkere oppepper krijgen. De sterke smaak van een espresso komt door de korte extractie onder druk waar het contact tussen filterkoffie en water vele malen langer is. IJsthee dat cold-brew gemaakt is van zwarte thee (hierbij laat je de thee voor minimaal 12 uur trekken in koud water) bevat ook veel meer cafeïne dan ijsthee van thee die je kort hebt laten trekken.

Waarom krijgen sommige mensen hier last van? Als je nagaat dat cafeïne als stof sinds 2004 op de dopinglijst staat, dan kan je je voorstellen dat het invloed heeft op lichamelijke prestaties. Vooral onze psyche en stofwisseling werken bevorderend bij al twee kopjes koffie. Dat kan op sommige momenten

Terug naar de dranken. Er zit namelijk een verschil in de hoeveelheid cafeïne per drank. Er is één manier waarop de cafeïne onttrokken kan worden aan de koffie of

Crazy Rich Asians Kevin Kwan Een uniek inkijkje in de wereld van de schatrijke Aziatische elite. Als Rachel door haar vriend Nicholas wordt uitgenodigd een zomer in Singapore door te brengen om zijn familie te leren kennen, weet ze dat dit de eerste stap is naar een huwelijksaanzoek. Wat ze niet weet, is dat Nicholas een van de allerrijkste en meest gewilde huwelijkskandidaten van Azië is. En dat de societydames absoluut niet van plan zijn de hoofdprijs aan hun neus voorbij te laten gaan...

5.

Na deze presentatie is er nog voldoende tijd om onderling ervaringen uit te wisselen. Wellicht heb je tips die je andere werkzoekenden zou willen meegeven. Of misschien ben je nieuwsgierig hoe anderen een baan zoeken. We ontmoeten je graag in de Bibliotheek Mijdrecht, Dr. J. van der Haarlaan 8 in Mijdrecht. Aanvang 10 uur, koffie vanaf 9.45 uur. Neem gerust iemand mee ; je hoeft je niet aan te melden. Meer informatie over deze en andere activiteiten van de Bibliotheek, vind je op

www.bibliotheekavv.nl

Remedial Teaching Praktijk De Ronde Venen

een toets over een heel hoofdstuk volgt, moet alles weer opnieuw geleerd worden, omdat de verbindingen in de hersenen nog niet goed tot stand zijn gebracht. Wanneer u graag over een bepaald onderwerp iets meer wilt weten, kunt u mij bereiken via gery@rtpraktijkdrv.nl

Gery van den Bruinhorst Rendementsweg 2F, Mijdrecht tel. 06- 46 35 55 22 www.rtpraktijkdrv.nl

Wil je dus zo min mogelijk cafeïne binnenkrijgen, kijk dan eens naar de manier waarop je koffie en thee zet. Dan kom je al een heel eind mocht je willen minderen. Genieten van je dagelijkse bakkie koffie of thee kan ook cafeïnevrij en daar vertelt ons team je graag meer over!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl


DE GROENE VENEN

15 maart 2019

IN VOL BEDRIJF

13

Tekst Piet van Buul

Shoebus, de rijdende schoenwinkel

Specialist in professionele werkschoenen voor dames en heren Het concept is al 20 jaar succesvol in Zwitserland en ook in Duitsland kijkt men niet vreemd op van een rijdende schoenenwinkel. Na decennialang gewerkt te hebben als vertegenwoordiger voor fabrikanten van werkkleding en werkschoenen, heeft de Vinkeveense ondernemer Bas Janmaat besloten om voor zichzelf te beginnen. Sinds anderhalf jaar rijdt hij rond in een compleet ingerichte bus, die hij van een Zwitsers bedrijf kon overnemen. Hij bezoekt bedrijven waar het personeel nieuwe werkschoenen nodig heeft. “Ze kunnen in de bus een keuze maken uit gemiddeld veertig verschillende modellen in de gangbare maten. Ik kan schoenen leveren in de maten 35 tot en met 53.” Na zijn studie begon Bas met werken op Schiphol en in de Amsterdamse haven. Via Getronics en een Mijdrechts bedrijf waar ze snelbinders en fietsbellen maakten, kwam hij uiteindelijk twintig jaar geleden in dienst van een bedrijf dat gespecialiseerd was in werkkleding. Daar werd hij vertegenwoordiger en reisde vooral in de Benelux om de pro-

ducten aan de man te brengen. Als vertegenwoordiger van een Zweeds bedrijf werd Europa zijn werkterrein. Bas: “Dat bedrijf was gespecialiseerd in werkschoenen. Een van mijn klanten was de Zwitserse firma Schuhbus. Dat bedrijf had al geruime tijd, zeer succesvol twintig bussen op de weg, die omgebouwd waren tot rijdende schoenenwinkel. Dat concept sprak me erg aan. Toen het bedrijf van mijn Zweedse werkgever overgenomen werd, was dat voor mij een goed moment om de overstap te wagen en voor mezelf te beginnen. Ik heb een bus van de Zwitsers kunnen kopen die al volledig was ingericht. Met wat kleine aanpassingen kon ik er dus snel mee aan de slag.” Ruime keuze Op basis van zijn lange ervaring in de sector van de veiligheidsschoenen en bedrijfskleding had Bas al een goed beeld van de Nederlandse markt. Bij de samenstelling van zijn collectie kon hij zich daarop base-

Bas Janmaat: “Ik kom langs op locatie en de werknemers kunnen in de bus de collectie bekijken, vergelijken, passen en beslissen.” foto patrick hesse

ren. “Het assortiment moet passen bij de vraag in Nederland. Met mijn rijdende schoenenwinkel breng ik werkschoenen en vrijetijdsschoenen voor dames en heren alsmede werkkleding van Snickers en Dunderdon tot voor de deur. Speciaal is mijn collectie schoenen voor het verzorgend en verplegend personeel van het merk Batz waarvan een display in het AMC staat. Bij het bezoeken van bedrijven is het soms een kwestie van uitventen. Gewoon het industrieterrein op, aanbellen en vragen of ze wat nodig hebben. Inmiddels

Zorgen over zonnepanelen langs Winkeldijk Abcoude Er zijn plannen om langs de Winkeldijk van de A2 tot op De Horn bij Abcoude zonnepanelen in het land te plaatsen. Het CDA maakt hierover grote zorgen, omdat vanaf het begin van de energiediscussie ervoor gepleit is dat inwoners kunnen meepraten over waar en hoe zonnepanelen geplaatst worden. Samen met de inwoners moeten de beste locaties gezocht worden zodat rekening wordt gehouden met het cultuurhistorische landschap in het mooie Groene Hart. Het kan niet zo zijn dat energiemaatschappijen de regie overnemen en de locaties gaan bepalen voor de aanleg van grondgebonden zonneparken. Het CDA maakt zich grote zorgen over de inspraakmogelijkheden voor de inwoners uit Abcoude en heeft bij monde Coos Brouwer vragen gesteld aan milieuwethouder Kiki Hagen (D66). Die gaf aan niet op de hoogte te zijn van de plannen. De groene strook Winkeldijk-De Horn is onderdeel van het militair erfgoed (schootsveld van de stelling van Amsterdam) en deels van de historische buitenplaatszones. Dergelijke gebieden zijn aangewezen als belangwekkende landschappen en die mogen volgens het CDA niet verpest worden door bouwwerken als zonne-

panelen. Wat het CDA betreft, moeten allereerst de daken van huizen, bedrijven, schuren en stallen volop benut worden, met uitzondering van rijksmonumenten of beschermde dorpsgezichten. Over het plaatsen van zonnepanelen op de grond zul-

len inwoners van De Ronde Venen, met name in de kernen die er in de buurt liggen, nadrukkelijk moeten meepraten. Die maatschappelijke discussie daarover moet spoedig en grondig georganiseerd worden: eerst praten en dan pas plaatsen.

heb ik al wel een flink aantal vaste klanten die mij regelmatig bellen. Zo ben ik toeleverancier van de ambulancediensten van Alkmaar, Velzen en Amsterdam. Maar ook bedrijven als Autotaalglas, Autocrew, Combivliet alsmede een groeiend aantal bedrijven uit De Ronde Venen maken deel uit van mijn klantenbestand. Automobielbedrijven maken graag gebruik van mijn diensten. Dat is wel prettig want die zitten meestal op het industrieterrein dicht bij elkaar op één plek. Mijn werkterrein bestrijkt een gebied in een straal van ongeveer vijftig kilometer rondom Schiphol. Maar ik kom ook bij bedrijven, die wat verder weg in afgelegen gebieden zijn gehuisvest. Onlangs heb ik geleverd aan een tomatenkwekerij met zo’n honderd personeelsleden met drie vestigingen in de kop van Noord-Holland, Westland en Zeeland. In de zomer is Shoebus regelmatig te vinden op braderieën en jaarmarkten omdat we dat gewoon leuk vinden.” Proberen, vergelijken en beslissen Mensen hebben het tegenwoordig allemaal nogal druk. Een zoektocht langs de winkels vindt men vaak te tijdrovend. Dus wordt het een zoektocht op websites en het raadplegen van catalogi. “Allemaal gedoe,” zegt Bas. “Vaak zitten de schoenen net niet lekker of is het toch anders dan op het plaatje. Het heen en weer sturen en alle administratie erom heen

kan men voorkomen door mij te bellen. Ik kom langs op locatie en de werknemers kunnen in de bus de collectie bekijken, vergelijken, passen en beslissen. Men kan meteen afrekenen of ik maak een factuur voor de werkgever. Men kan bij wijze van spreken zo van de werkplek bij mij de bus in stappen en na tien minuten met nieuw schoeisel weer aan de slag. Het is heel belangrijk dat je op schoenen loopt die je ook daadwerkelijk gepast hebt. Grote bedrijven laten vaak maar uit een paar modellen kiezen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Bij Shoebus kiest de medewerker zelf uit tientallen modellen en binnen het budget. Met als resultaat minder administratie en handling en meer tevreden medewerkers. Door mijn jarenlange contacten kan ik de schoenen rechtstreeks vanaf de fabrikant inkopen. Zonder tussenkomst van allerlei dure tussenstations, waardoor ik mijn klanten een uitstekende prijs kan bieden. Shoebus rekent geen voorrijkosten, dus alle reden om het een keer te proberen,” stelt Bas vast. De rijdende schoenenwinkel Shoebus heeft Vinkeveen als thuisbasis. Bas Janmaat is bereikbaar via 0650288537. Mailen kan ook naar info@shoebus.eu. Voor meer informatie en bestellingen kan men terecht op de webshop www.shoebus.eu.

Zoek jij een leuke bijbaan? Goed in Photoshop? Lekker bijverdienen? Makkelijk werken vanuit huis? Ben jij tussen de 14 en 21 jaar? Wij zoeken iemand die onze productfoto’s kan bewerken. Je wordt betaald per foto, dus hoe sneller je werkt hoe meer je verdient. Meld je aan via HRM@lutz.nl Herenweg 45, 3645 DE Vinkeveen | 0297 212121 | LUTZ.nl


14

15 maart 2019

DE GROENE VENEN

HET VERHAAL VAN

Tekst Anja Verbiest

Mijdrechtse Paula Keessen vertelt in boek over uitsluiting door Jehovah’s Getuigen

“Mijn ouders heb ik nooit meer gezien of gesproken” Paula Keessen uit Mijdrecht groeide op in de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen. Op haar achttiende werd ze daarvan officieel uitgesloten.“Dat wilde ik zelf, ik wilde er niets meer mee te maken hebben. Maar dat kon alleen als ik opbiechtte dat ik iets had gedaan dat absoluut verboden was.” Dus dat deed ze. Paula groeide op in een gezin dat door bekering deel ging uitmaken van Jehovah’s Getuigen. “Dat gebeurt niet vaak, mijn ouders zijn van oorsprong katholiek. Ze hebben zich laten bekeren voordat ik geboren werd. De meeste mensen bij wie wordt aangebeld, hebben geen interesse voor de boodschap van de vriendelijk ogende Jehovah’s Getuigen. Mijn moeder wel, zij liet hen binnen. Mijn ouders zijn kort daarna de bijbel gaan bestuderen en uiteindelijk hebben ze zich laten dopen. Zo ben ik samen met mijn broer en twee zussen opgegroeid in deze strenge gemeenschap.” Grenzen opzoeken Rond haar vijftiende zocht Paula steeds vaker de grenzen van het toelaatbare op. “Natuurlijk kun je zeggen dat ik dat deed omdat ik een puber was, maar het was meer dan dat. Ik wilde ontsnappen uit het voor mij benauwde religieuze milieu. De regels waaraan we ons moesten houden, vond ik belachelijk en onbegrijpelijk. Ik had het idee dat ik gehersenspoeld werd. Ik ging oneindig in discussie. Dat werd niet getolereerd.” Ze vertelt openhartig over de keer dat ze met een jongen ‘wat had zitten voelen’ in de bosjes. “Niemand had dat ooit hoeven te weten, maar hij vond ‘t stoer om het met zijn vrienden te delen en

zo kwam onze ‘zonde’ bij de ouderlingen terecht. We moesten tegen drie van hen zeggen wat we precies gedaan hadden. Dat heb ik geweigerd, ik vond het zo raar en ongemakkelijk om dat als 15-jarig meisje aan deze oudere mannen te vertellen. Later, zeker toen de verhalen over misbruik begonnen, realiseerde ik me hoe vreemd het eigenlijk was dat drie volwassenen al die intieme details van ons, twee kinderen nog, wilden weten. Overigens heb ik zelf bij Jehovah’s Getuigen nooit te maken gehad met seksueel misbruik of daar iets van gemerkt.” Met opgeheven hoofd Paula’s wens om de wereld ‘buiten’ te ontdekken, zorgde voor onrust binnen het gezin. “Daardoor konden mijn ouders niet van me houden. Dat vond ik pijnlijk, maar er was voor mij geen andere keuze: ik wilde daar weg. Door de regel ‘geen seks voor het huwelijk’ te overtreden, heb ik dat bereikt. Nadat ik dat had opgebiecht, werd ik per direct uitgesloten en liep ik met opgeheven hoofd de Koninkrijkszaal uit. Eindelijk was ik vrij om te leven zoals ik dat wilde. Mijn ouders heb ik sindsdien nooit meer gezien of gesproken.” De man met wie Paula seks had gehad, stond buiten op haar te wach-

ten. “Hij heeft me bij de hand genomen en me letterlijk en figuurlijk de wereld laten zien. We zijn zestien jaar bij elkaar gebleven, hij is nog steeds mijn beste vriend.” Hij leerde haar ook dat de wereld geen grote poel van losbandigheid is. “Jarenlang gingen we op zaterdagmiddag gezellig in de stad een biertje drinken, maar hij was altijd degene die als eerste het café binnenstapte en de drankjes bestelde. Het heeft jaren geduurd voordat ik daar verandering in durfde te brengen. Ik had toch nog lange tijd het gevoel dat ik aan het zondigen was.” Paula genoot van haar nieuwe leven en probeerde niet te veel achterom te kijken. Maar ondertussen vroeg ze zich wel af hoe iemand van haar kon houden als haar eigen ouders dat niet eens deden. “Het geloof in onvoorwaardelijke liefde is me afgenomen. Ik weet niet hoe de liefde van een moeder voor haar kind voelt. Dat was, en is, de oorzaak van veel tranen, verdriet en onzekerheid. Liefde blijft een lastig ding. Relaties en vriendschappen kan ik nog altijd op scherp zetten.” Verscheurde gezinnen Door de uitsluiting mocht geen enkele Jehovah’s Getuige meer met Paula praten of haar zelfs maar groeten. “Dat gold dus ook voor mijn ouders, mijn broer, zussen en al die andere mensen met wie ik was opgegroeid. Dat doet pijn.” Inmiddels heeft ze weer contact met haar twee zussen. “Ze zijn allebei ook uitgesloten, om verschillende redenen. De jongste al op haar zestiende, mijn oudste zus enkele jaren geleden. Twee van haar kinderen zijn met haar meegegaan. Haar man en derde kind zijn bij Jehovah’s Getuigen gebleven. Net zoals mijn ouders en mijn broer.” Als Paula anderen vertelt over haar jeugd als Jehovah’s Getuige is

Paula Keessen groeide op als Jehovah's Getuige. In haar boek vertelt ze openhartig over haar uitsluiting uit deze gemeenschap en haar leven daarna. foto arthur van der kooij

de reactie vaak: ‘Dat zijn die aardige mensen die geen verjaardagen vieren en op zondag langs de deur gaan.’ Paula: “Ik probeer dan maar weer uit te leggen dat die vriendelijkheid alleen geldt zolang je een geïnteresseerde luisteraar bent. De meeste mensen hebben geen idee hoeveel verscheurde gezinnen er schuilgaan achter die glimlach. Door je ouders verstoten worden, leidt tot emotionele schade. Maar ik probeer niet aan mezelf te twijfelen. Ik ben geen slecht mens.” Pelgrimstocht Vorig jaar besloot Paula om in haar eentje de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela te ondernemen. “Ik las als jong meisje over de ‘camino’ en dacht toen al: als ik dat ooit alleen kan, dan kan ik álles alleen. Ik ben mijn tocht begonnen vanuit de Pelgrimshoeve in Vessem, vlakbij Eindhoven. Toen ik daar vroeger wel eens wandelde, durfde ik er nooit naar binnen te gaan. Nu wel. Ik ben drie maanden onderweg geweest en ik vond het oprecht leuk. Ik ben heel veel alleen geweest, maar niet eenzaam. Ik ben veel bijzondere men-

Mooie doorkijkjes op laatste winterwandeling

Moestuinen beschikbaar in Abcoude Op het volkstuincomplex van ‘De Liefhebbers’ in Abcoude zijn weer enkele moestuinen beschikbaar voor nieuwe tuinders. ‘De Liefhebbers’ is een vereniging van Abcoudenaren, die met veel plezier hun eigen groenten telen. Ons terrein ligt halverwege het fietspad dat van de Hollandse Kade langs het spoor naar Amsterdam-Zuidoost loopt. Onlangs zijn er enkele tuinen met verschillende oppervlaktes vrijgekomen voor nieuwe huurders. Heb jij

zin om je eigen stukje grond te bewerken, je eigen eten te zien groeien en te ervaren hoe lekker verse, zelfgeteelde groenten of bessen smaken? Dan is dit je kans. Als je nog weinig kennis en ervaring hebt, geen probleem; we helpen elkaar graag met tips en allerlei tuinweetjes. Zaden en mest kopen we gezamenlijk in en we gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen. Iedereen houdt zijn eigen tuin bij en van iedere tuinder wordt verwacht

Op zaterdag 16 maart organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn de laatste winterwandeling van dit seizoen. De wandeling voert allereerst over een voormalig privé jacht- en visgebied dat vanaf 1933 is omgetoverd tot een ware lusthof. Over smalle paadjes, bruggetjes en mooie doorkijkjes met als bonus een prachtig uitzicht over mooie rietlanden. Daarna loopt de groep naar een an-

dat hij of zij twee keer per jaar op een zaterdagmiddag meehelpt om de gezamenlijke delen van het terrein te onderhouden. Woon je in Abcoude en heb je belangstelling om een moestuin te huren, stuur dan een e-mail naar liefhebbers.abcoude@gmail.com

der mooi natuurgebiedje met onder andere exotische moerascipressen. Langs de Westveense molen loopt u terug naar het beginpunt. Draag stevige en vooral waterdichte schoenen en warme kleding. Deze wandeling gaat over verharde wegen maar ook door mogelijk drassig

sen tegengekomen, maar ik weet nu ook dat ik erg leuk gezelschap ben voor mezelf.” Na die tocht is Paula verdergegaan met haar boek. “Ik was er een jaar of vijf geleden al mee begonnen, maar nu had ik het lef om het ook echt af te maken en uit te geven.” ‘De Goddeloze - Vlucht uit een religie waar ik niet in geloofde’ komt begin april uit en is verkrijgbaar via www.boekscout.nl. De cover is gemaakt door een vriend van Paula, die tijdens een bijpraatavond bij haar thuis een elastiek in stukjes scheurde, het in allerlei figuren op tafel legde en een foto maakte van het laatste figuur dat hij had gemaakt. “Die foto appte hij me de volgende dag, samen met de titel die hij voor mijn boek bedacht had. De foto kreeg van hem de naam ‘Broken Pieces’, wat prachtig aansluit bij mijn verhaal.” Op donderdag 11 april zijn Paula en haar oudste zus te zien in een uitzending van Zembla op NPO2 over het leven in de gesloten wereld van Jehovah’s Getuigen.

weiland! Halverwege wordt even gestopt voor een korte pauze en voor het nuttigen van zelf meegebrachte (warme) drank. Verzamelpunt: Parkeerplaats bij de Algemene begraafplaats in Wilnis. Tijdstip: 9.30 uur. Vandaar met zo min mogelijk auto’s naar het beginpunt van de wandeling. Voor meer informatie neemt u contact op Hans Tuinenburg, tel. 06-18082328.


DE GROENE VENEN

15 maart 2019

15

Voormalige spoorwoning wordt “Ruïne van Vinkeveen”

“Ik heb daar heerlijk gewoond: alle ruimte, dus we konden heel fijn spelen” Middenin de Demmerikse polder, aan de voormalige spoorlijn tussen Vinkeveen en Nieuwersluis, stond vroeger een spoorwoning. Daarin woonde jarenlang het gezin Pauw. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de spoorwoning gesloopt. Alleen de fundering is nog zichtbaar. Deze fundering wordt uitgegraven tot een ruïne en op 21 maart gepresenteerd aan het publiek.

“Mijn vader kreeg een baan bij de Nederlandse Spoorwegen en had als taak om het spoor tussen Aalsmeer en Vinkeveen te onderhouden’’, begint zij haar verhaal. ‘‘Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de bediening van de spoorburg over de Veldwetering. Wie werkte voor de spoorwegen, kreeg ook een woning. Vandaar dat wij langs het spoor kwamen te wonen.”

Elizabeth Maria Paulina Pauw – “zeg maar Lies” – werd geboren in 1932. Naast haar telde het gezin Pauw nog tien andere kinderen; zes broers en vier zussen. Slechts één andere zus is nog in leven: To. In 1937 verhuisde het gezin vanaf Achterbos in Vinkeveen naar de spoorwoning in de Demmerikse polder. Dat herinnert Lies zich nog goed.

Voor de geboren Vinkeveense was het een geweldige tijd. “Ik heb daar echt heerlijk rustig gewoond”, zegt zij. “Achteraf gezien was het misschien jammer dat we daar geen vrienden konden maken. Het was veel te ver van de bewoonde wereld af. Voordat wij van school naar huis waren gelopen, was het half 5. Je wist toen niet beter. Wij hadden ge-

woon elkaar. Bovendien moesten we altijd thuis aan het werk als we uit school kwamen; naaien, strijken of schoonmaken.” Van de trein die zo nu en dan voorbij kwam, had het gezin geen last. ‘‘Soms hoorden we hem niet eens’’, lacht Lies, terwijl zij aan deze herinnering terugdenkt. “Dan vroegen we elkaar: goh, is de trein van drie uur eigenlijk al geweest? Ik heb hem niet gehoord…” Om de veiligheid van de kinderen langs het spoor te garanderen, golden strenge huisregels. “Wij moesten achter het hek blijven. Er stonden straffen op als je dat niet deed.” Een keer overtrad haar broertje de belangrijkste regel; hij kroop over het hek om naar zijn vader in de moestuin te gaan. “Dat liep bijna verkeerd af’” weet Lies nog. “Daar heeft hij flink billenkoek voor gekregen.” De woning had geen voorzieningen voor gas, water of licht. “Water haalden we uit de waterput, waar we het regenwater in opvingen”, vertelt Lies. “Als het echt een heel droge zomer was, kwam er een treintoestel met water om de put weer te vullen.” Dat het ’s avonds pikdonker werd, deerde Lies niet. “We hadden prachtige olielampen,” zucht Lies. “Ja, dat was knus. Ik heb me er echt altijd heerlijk gevoeld.”

In juni 2016 onthulde burgemeester Maarten Divendal bij de officiële ingebruikname van het Bellopad een spandoek van spoorwachtershuisje 49 in het bijzijn van Lies en To Pauw, die toen weer even terug waren op hun geboortegrond, en directeur Gert Tetteroo van het Spoorhuis Vinkeveen foto rob isaacs

De woning was uitsluitend te voet of per trein bereikbaar. Dat had een groot nadeel toen een van de broers van Lies ziek werd. Ernstig ziek. “Er kon geen ziekenwagen komen”,

Het gezin Pauw voor hun woning aan de spoorlijn bij Vinkeveen, eigen collectie familie Pauw. zucht zij. “Met veel moeite kwam de dokter bij zijn zoon achterop de motor over het smalle kolenpaadje langs het spoor. Hij concludeerde dat mijn broer echt naar het ziekenhuis moest. Het treinverkeer werd stilgelegd zodat er een lorrie over het spoor kon komen. Bovenop deze lorrie werd een stoel gemaakt, waar mijn broer op kon zitten. Helemaal ingepakt in de dekens werd hij door twee mannen naar het Spoorhuis bij Vinkeveen geduwd. Hij was echt doodziek. In het ziekenhuis is hij overleden. Negentien jaar is hij geworden.” Deze gebeurtenis geeft een zwart randje aan de gouden tijden die Lies bij de voormalige spoorwoning beleefde. De familie Pauw woonde in de wachterswoning tot 1955. In de jaren zestig werd de woning gesloopt. Lies zag deze plek jarenlang niet terug; tot twee jaar geleden. Toen werd bij de fundering een bord ont-

huld, die de geschiedenis van deze plek verteld. Nu wordt er gewerkt aan een ruïne, een initiatief van Gert Tetteroo en Klaas Pater. “De fundering wordt goed zichtbaar gemaakt en hier en daar worden muurtjes iets opgemetseld om de scherpe kanten te verwijderen en daarmee de veiligheid te waarborgen’’, stelt Tetteroo. ‘‘Dat geeft een beeld van de prachtige geschiedenis zoals zich hier vroeger afspeelde. Zo blijft het cultuur-historisch erfgoed toch bewaard.’’ En wat mevrouw Pauw hiervan vindt? “Ik hoop dat er bankjes komen of andere plekjes om te zitten,” zegt zij. “Dan zullen de bezoekers en belangstellenden van nu net zo van de polder kunnen genieten zoals ik dat jaren geleden ook heb gedaan…” De Ruïne van Vinkeveen wordt op 21 maart gepresenteerd aan het publiek.

Anneke van Breukelen in het zonnetje tijdens jubileum van ‘haar’ Alzheimer Café Anneke van Breukelen stond aan de start van het Alzheimer Café in Vinkeveen. Dat moment is nu 12,5 jaar geleden. Nog iedere maand is zij betrokken bij de plek waar professionals spreken over een onderwerp dat gerelateerd is aan Alzheimer en dementie. Deze week, tijdens de bijzondere jubileumbijeenkomst in het teken van Jonge mensen met Dementie, werd Anneke van Breukelen in het zonnetje gezet. tekst rosanne kok

Anneke was jarenlang werkzaam als coördinator van het Steunpunt Mantelzorg bij Welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat. “Ik was pas 43 toen ik een sociale beroepsopleiding ging doen’’, begint zij lachend. “Ik ben echt een laatbloeier wat dat betreft.’’ In haar eindpresentatie deed zij onderzoek naar dementie, een ziekte waar ook haar eigen moeder aan leed. “Ik startte hier in De Ronde Venen een oppasservice voor dementerenden en regelde dat er een opstartservice kwam voor mensen met dementie die naar hun dagbesteding gingen’’, vertelt zij. “Later introduceerde ik het Alzheimer Café. Dit is een plek voor mensen met een beginnende vorm van dementie en voor hun mantelzorgers. Partners, broers, zussen, kinderen, andere belangstellenden; iedereen die meer over dementie en Alzheimer wil weten, is hier van harte welkom.’’

- foto arthur van der kooij

Elke tweede woensdag van de maand Het Alzheimer Café werkt volgens een vast stramien. “Wij zijn elke tweede woensdag van de maandag geopend’’, legt Anneke uit. “De bijeenkomsten vinden plaats in de recreatiezaal van zorgcentrum Zuiderhof in Vinkeveen. Daar zorgen wij voor een gastspreker die in dertig minuten over een bepaald onderwerp bevraagd wordt door de gespreksleider. Vervolgens is er een pauze van dertig minuten en tot slot nog eens dertig minuten om vragen te stellen. Zo komen de bezoekers in een heel korte tijd toch veel van een onderwerp te weten.’’ Er komen per keer zo’n 25 tot 30 bezoekers. “We hebben een kleine kern met vaste bezoekers, maar het leukste is dat er elke keer weer nieuwe mensen komen. Onbekende mensen ook. Dat verbaast mij soms wel; ze komen overal en nergens vandaan. Dat is heel leuk.’’

Nieuwe vrijwilligers gezocht Om deze avonden allemaal in goede banen te leiden, zijn vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die de bezoekers welkom heten, voorzien van koffie en thee en informatie verschaffen over het onderwerp. “Wij zoeken naar verjonging’’, lacht Anneke. “Bijna al onze vrijwilligers zijn zeventig jaar of ouder. Ons werk willen we in de toekomst graag overdragen aan jongere mensen.’’ En naar wie dan precies gezocht wordt? “Wij zoeken iemand voor onze pr, een belangenbehartiger voor Alzheimer Nederland, gastvrouwen die het leuk vinden om koffie en thee te schenken tijdens de Café-avonden, gespreksleiders om de gasten te interviewen en mensen die het leuk vinden om onze verslagen te notuleren. Kortom, ondersteuning is van harte welkom; wij breiden het vrijwilligersteam van het Alzheimer Café graag uit.’’

Alzheimeragenda 10 april

“Omgaan met gedragsveranderingen bij mensen met dementie. Gastspreker is Annemarie Bolder, ergotherapeut en specialist in het omgaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers 8 mei

“Communicatie bij mensen met dementie” Gastspreker is Monica Eberhart; zij werkt in de zorg voor mensen met dementie

12 juni

“Valpreventie voor mensen met dementie” Gastspreker is Jos Kooijman, Buurtsportcoach Senioren (deze avond wordt afgesloten met muziek van Ellen Hack en Karin van Vliet). Alle avonden van het Alzheimer Café vinden plaats in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. Vanaf 19 uur staat de koffie klaar. Om 19.30 uur gaat het programma van start. De toegang is gratis; bezoekers kunnen een vrijwillige bijdragen deponeren in de collectebus.


16

15 maart 2019

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Yamaha FZ 8 FAZER

Een echte allemansvriend Een keurige Yamaha uit de langlopende Fazer-serie, in een prachtige kleur blauw. Het is een fraaie ‘middle of the road’-fiets met een enorme fanbase. Zelf rij ik een Fazer uit een vorige generatie, dus je kunt me zien als een echte ervaringsdeskundige. De fiets staat bij Motor Service Uithoorn, komt uit 2012 maar is sinds 2015 hier in onderhoud. Deze nette Yamaha is overladen met accessoires: handvatverwarming, een Leovince Sportdemper, een Tankpad, Givi Tanktas en een Givi zijkoffertassenset. De Yamaha wordt geleverd met alle sleutels, heeft 45.000 kilometer gelopen en de vorige eigenaar heeft ermee gedaan waarvoor deze FZ8 bedoeld is: lekker sportief toeren. De kleur van het blok is ook prachtig: bij Apple noemen ze dit ‘spacegrijs’. Ik vind het een prima combi met het metallic blauw — echt prachtig. Helaas is het weer niet om over naar huis te schrijven, dus houd ik het bij even zitten en foto's maken. Ik heb inmiddels genoeg Fazer ervaring en ook dit type FZ8 heb ik meerdere keren gereden. De fiets die op de markt gebracht is om het gat op te vullen tussen de Yamaha Diversion (toen de lesmotor bij uitstek) en de YZF600R Thundercat (een wat zwaarlijvige, maar potente supersportfiets). Er was dus duidelijk behoefte aan een allround sportmotor, dus kwam in 1998 de FZS 600 Fazer. Toen hij aan het publiek werd geïntroduceerd, was het meteen een knaller en een gewilde machine met een prachtige lijn en maar liefst 95 PK. Na een aantal veranderingen

Wekelijks Wandelen ook in Vinkeveen? Spel en Sport verzorgt twee avondwandelgroepen in de zomer, een in Wilnis en – bij voldoende deelnemers – ook een in Vinkeveen. Het accent ligt op wandelen maar er wordt ook gewerkt aan looptechniek, kracht, uithoudingsvermogen en een goede loophouding. Dit heet ‘Sportief Wandelen’. De les begint met een warming up. Daarna volgt een gevarieerde wandeltraining en tot slot een cooling-down Maar er is ook ruimte voor ‘n gezellig praatje of genieten van de omgeving. Genoeg redenen om je aan te melden voor een proefles! De groep in Wilnis start op dinsdag 2 april om 19 uur vanaf de Willisstee. In Vinkeveen wordt de eerste les gegeven op woensdag 3 april, om 19.30 uur en deze begint bij De Boei. Deze groepen wandelen van april tot en met september onder leiding van een deskundig docent. Uw bijdrage bedraagt 105 euro. Wilt u zich aanmelden, bel dan met 06 21 918 353.

werd in 2010 de FZ8 geïntroduceerd, een 799cc fiets met maar liefst 106 pk. Wanneer je plaats neemt, lijkt het wel of je met een dikke duizend op pad gaat. Wanneer de boel rolt voelt alles licht aan en dan lijkt het wel een 600, mede omdat hij tot de 6.000 toeren gemoedelijk rijdt, maar dan gaat hij in één keer met grote stappen vooruit en

dan is de sportieve kant van de FZ8 duidelijk zichtbaar. Ideaal dus als je lekker wilt toeren, maar zeker ook als je je af en toe eens lekker wil laten gaan; een echte allrounder dus. Dat sportieve heeft hij overigens van geen vreemde: het vier-in-lijn-vloeistofgekoelde blok is afgeleid van de legendarische FZ1, zijn grote broer. Sinds ik zelf een Yamaha Fazer rij, ben

ik me pas gaan realiseren hoe populair deze fietsen zijn en ben ik lid van een erg leuke en enthousiaste Facebook groep (Fazer Riders Nederland), waar niet alleen regelmatig gezellige toerritten worden georganiseerd, maar waar je zeer laagdrempelig met vragen over je Fazer terecht kunt, ook als je advies wilt over banden of olie. Er zijn honderden ervaringsdeskundigen aanwezig die hun ervaringen met

je willen delen. Kortom, een leuke club mensen. De FZ8 Fazer die te koop staat bij Motor Service Uithoorn kost 5.995 euro en daar krijg je een geweldige nette fiets voor, die helemaal klaar is voor het nieuwe motorseizoen. Bovendien met ook nog eens de juiste accessoires. Met deze fiets zul je echt geen blauwtje lopen...

https://motorserviceuithoorn.nl

Nieuwe natte natuur voor moerasvogels in polder Groot Mijdrecht-Noordoost In de polder Groot Mijdrecht-Noordoost is een moeras gerealiseerd. Natuur, waterberging en landbouw gaan in deze polder samen. De eerste 17 hectare zogenoemde ‘natte natuur’ voor moerasvogels is een feit. De oude slootstructuur is nog steeds zichtbaar. In de moerasblokken ontstaat een variatie van nat en droog, met riet- en grasvegetaties. Het watersysteem is geïsoleerd van de omgeving, om regenwater vast te houden voor een goede waterkwaliteit. Aan de randen van de moerasblokken liggen sloten. Die beperken de vernatting van aangrenzende percelen.

Op donderdag 7 maart 2019 opende gedeputeerde Mirjam Maasdam het moeras officieel. Zij deed dit samen met bewoners, grondeigenaren en pachters uit Groot Mijdrecht-Noordoost en Waternet, Natuurmonumenten en gemeente De Ronde Venen. Water bergen en natte natuur De provincie en het waterschap vonden elkaar in Groot MijdrechtNoordoost. De provincie streeft naar meer biodiversiteit en vergroting van het Natuur Netwerk Nederland (de vroegere Ecologische Hoofdstructuur). Het waterschap heeft een waterveiligheidsopgave. Het nieuwe moerasland vervult daarom twee functies: het bergen van water en natte natuur voor moerasvogels, amfibieën en insecten. Natuurboeren gezocht Tussen de moerassen in komen bloemrijke graslanden. Voor het beheer daarvan wil Natuurmonu-

menten, die de moerasblokken gaat beheren, samenwerken met natuurboeren die de percelen gebruiken voor natuurinclusieve landbouw. Natuurmonumenten zoekt natuurboeren om deze percelen te pachten. Niet zonder slag of stoot Over de natuurontwikkeling die nu gerealiseerd is, was de afgelopen jaren veel te doen. In het oorspronkelijke plan moesten de inwoners wijken voor nieuwe natuur. Na bemiddeling van oud-politicus Johan Remkes en een in 2012 door Natuurmonumenten, gemeente Ronde Venen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en bewoners gesloten Pact van Poldertrots was er wél draagvlak voor natuurontwikkeling volgens een versoberde veenribbenvariant. Daarbij konden alle polderbewoners blijven wonen in Groot Mijdrecht-Noordoost.


DE GROENE VENEN

15 maart 2019

AUTO & MOTOR

17

Tekst Michael Reuling foto's patrick hesse

Alfa Romeo Stelvio Nring

Tijd voor quattro stagioni Tijd voor pizza bij de Italianen, want ze hebben twee Nürburgring-records op zak. De Giulia Quadrifgolio is namelijk de snelste sedan op het bekende Duitse circuit (7 minuten en 32 seconden) en de Stelvio Quadrifoglio is de snelste SUV op het circuit met 7 minuten en 51,7 seconden. En dat viert het merk graag met haar grote schare liefhebbers. Alfa Romeo; elke petrolhead heeft een zwak voor het Italiaanse merk. Maar niet elke petrolhead heeft een grote portemonnee. En die heb je wel nodig voor deze speciale editie: de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio NRING. Met zijn 2,9 liter V6 met 510 pk leg je normaliter 130 mille neer. Voor deze NRING editie, moet je maar liefst 165.000 euro pinnen bij de dealer.

met rode stiksels. Die zetten subliem en houden je goed op je plek tijdens het ruigere bochtenwerk. Verder zie je rode lederen elementen. Gewaagd, maar zo gaaf. Het sportstuur is bekleed met leder en alcantara. Waar de Giulia NRING een licht dak meekrijgt van carbon, heeft de Stelvio een te openen panoramadak. Dat komt de soundtrack van de V6 ten goede.

Tuurlijk, als je zoveel geld over hebt voor een auto, dan heb je al heel veel andere spullen. Een mooi huis, misschien al een paar auto's, een huis in het buitenland en heel veel andere zaken die je niet perse nodig hebt. Je vrienden rijden allemaal een Porsche Cayenne Turbo en je zoekt wat anders. Iets exclusiefs. Nou, dat zit goed. Van de NRING editie worden slechts 108 exemplaren gebouwd, bestemd voor de meest loyale klanten. 108 is gebaseerd op de leeftijd van het merk. Op het dashboard van onze testauto is af te lezen dat het om nummer 37 gaat. En op dit moment de enige in Nederland.

Onder de motorkap vind je de 'standaard' 2.9 V6 met 510 pk. Meer dan genoeg, maar je zou verwachten dat ze een NRING-editie wat meer vermogen zouden geven. Desalniettemin zal je versteld staan hoe hard deze kolos optrekt en afremt. Wat een geweld en wat een prachtige roffel komt er uit de vier uitlaatpijpen. Bij een sportauto die laag, licht en wendbaar is verwacht je een sprint van 3,8 seconden naar de 100 km/u. Wat Alfa hier doet lijkt tegen alle natuurwetten in te gaan. SUV's horen lomp en groot te zijn. Maar de Stelvio NRING is dus niet alleen snel en wendbaar, maar bovendien oogt de auto ook heel goed.

Een Cayenne Turbo heb je in Nederland vanaf 2 ton. Dan heb je wel 40 pk meer dan de NRING. Maar stiekem is het veel leuker om iets van het gebaande pad af te wijken. Letterlijk zou ik dat niet nemen. Met zijn vierwielaandrijving kan de Stelvio ongetwijfeld ver komen op het onverhard, maar in de praktijk ben je te bang dat de gigantische velgen beschadigd raken. De Stelvio NRING doet echter wel nekken draaien.Van buiten valt meteen de Grigio Circuito (circuit grijs) matte lak op en de keramische remschijven. De emblemen, zijskirts en buitenspiegels zijn gemaakt van koolstofvezel. In het interieur neem je voorin plaats in de Sparco koolstofvezel kuipstoelen

Qua concurrentie moet de Alfa het opnemen tegen de GLC63s AMG of de nieuwe GLE53 AMG, de Porsche Macan of Cayenne, Jaguar F-Pace SVR of Range Rover Sport SVR - allen met een prijskaartje tussen de 150 en 200 mille. Waarbij de Macan Turbo als grootste concurrent werd gezien door de Alfa-ingenieurs. Waar Alfa aan boord misschien wat snufjes en luxe mist, is de Stelvio van dit gezelschap zeker de auto met de meeste ziel.

Frank Vaneman Automotive Klokkenbergweg 13 1101 AE Amsterdam Zuidoost Tel. 020-5672030 www.fva.nl

Staatsecretaris Mona Keijzer geïnspireerd door bedrijfsbezoeken De Ronde Venen Op vrijdag 8 maart jl. organiseerde lijsttrekker Derk Boswijk van CDA Provincie Utrecht een bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken aan De Ronde Venen. Op het programma stond een bezoek een tweetal familiebedrijven, Brabebo en Profile Hoogendoorn en werd een kijkje genomen bij Zideris Dagbesteding.

Alfa Romeo Gereden versie: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio NRING Vermogen: 510 pk 0-100: 3,8 s Top: 283 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 10,2 / 9,8 l/100km Prijs gereden model: 164.950 euro Alternatieven: Jaguar F-Pace SVR, Mercedes GLC63s, Porsche Macan Turbo, Range Rover Sport SVR

Een trotse Brabebo-directeur Gerry Bras vertelde de staatssecretaris over de stappen die het autoonderdelenbedrijf de afgelopen decennia heeft gezet op het gebied van duurzaamheid: Brabebo is koploper in de branche en won al vele prijzen op het gebied van duurzaam ondernemen. Met een spectaculaire demonstratie van het laten ontploffen van airbags werd het bezoek afgesloten. Familiebedrijf Profile Hogendoorn is al sinds 1938 actief in De Ronde Venen. Ook de vorige generatie Hogendoorn was bij het bezoek aanwezig. Ondernemer Daan Hogendoorn legde aan Boswijk en Keijzer uit dat regelgeving ondernemen soms erg lastig maakt. Het monteren van een band om de velg leidde tot hilarische taferelen toen Keijzer zelf een stofjas en handschoenen aantrok om het eens te proberen.

Als laatste werd een bezoek gebracht aan Zideris Dagbesteding, de cliënten hadden een lunch gemaakt en lieten vol trots zien hoe zij aan het werk zijn. Arbeidsmatige dagbesteding is nieuw sinds de veranderingen in de participatiewet. Een aantal Rondeveense ondernemers heeft de hulp van de mensen van de dagbesteding

al ingeschakeld. Ze zijn heel goed in repeterend werk en zo dus in staat om een waardevolle bijdrage aan de maatschappij te leveren. Het bezoek was ook een oproep aan ondernemers om ook eens te kijken welke werkzaamheden zij door de Dagbesteding zouden kunnen laten verrichten.


18

Sport nieuws Mijdrecht

Open training bij HVM Zit jij op de basisschool en wil je graag een keer hockeyen? Dan ben je vrijdagmiddag 22 maart van harte welkom op de Open Training van Hockey Vereniging Mijdrecht. Neem je vriendjes en vriendinnetjes ook mee en ervaar wat een gave en stoere sport hockey is, ook voor jongens! Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis en het enige dat je mee moet nemen is sportkleding en sportschoenen (en eventueel scheenbeschermers). Voor een hockeystick wordt gezorgd. Na afloop krijg je een informatiepakket mee. Dus vind je het leuk om kennis te maken met de hockeysport, kom dan om 16.30 tot 17.30 uur (t/m 7 jaar) of van 17.30 tot 18.30 uur (vanaf 8 jaar) bij HVM, Proostdijstraat 41 te Mijdrecht. Zie ook www.hvmijdrecht.nl of mail naar hoofdtrainer@hvmijdrecht.nl

15 maart 2019

Keuze uit 3 voorjaarsclinics bij De Veenlopers Bij De Veenlopers starten maar liefst 3 voorjaarsclinics, wandelen, hardlopen en een clinic Begeleid afvallen in combinatie met bewegen. Bij het wandelen moet je denken aan sportief wandelen. Er wordt nl. net zoals bij het hardlopen ook een warming-up, een kerntraining en een coolingdown gedaan. Alle clinics worden door gecertificeerde trainers gegeven.

Begeleid Afvallen Op dinsdagavond 19 maart start een clinic van 10 weken in samenwerking met Annette van Doorn van FoodBalance, waarin je begeleid wordt met gewichtsproblemen in combinatie met bewegen/lopen cq. hardlopen. Voorafgaand vindt een persoonlijk intakegesprek plaats en wordt aan de hand van een voedingsdagboek een analyse gemaakt, er wordt gemeten en gewogen en een plan van aanpak besproken. Elke dinsdagavond bewegen/lopen cq. hardlopen en om de week een weegmoment. Met de groepsapp kunnen deelnemers elkaar motive-

ren, en tips uitwisselen. De kosten 185 euro (clinic en voedingsbegeleiding). Het is mogelijk om een deel of het volledige bedrag van de voedingsbegeleiding terug te krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Meer informatie op www.veenlopers.nl of bij annette@ food-balance.com of 06-50232411. De eerste trainingen zullen starten op 19 maart van 19:30 - 20:45 uur, de startlocatie is Hoofdweg 64 te Mijdrecht. Wandelen Op donderdagavond 21 maart start voor de derde keer een serie van

DE GROENE VENEN

8 trainingen ‘Sportief Wandelen’. Steeds meer hardlopers krijgen moeite met hun sport en wandelen is een uitstekend alternatief om in clubverband te kunnen blijven bewegen. Het is zeker minder belastend voor je spieren, pezen en gewrichten. Sportief wandelen is ook zeer geschikt voor mensen die lang hebben stilgezeten of een beroep hebben waarbij zij weinig in beweging zijn. Tevens is wandelen ook geschikt om af te vallen. Start donderdagavond 21 maart van 19:30 - 20:45 uur. Verzamelen bij het Veenweidebad – Optisport aan de Ontspanningsweg 1 te Mijdrecht. Voor 30 euro per deelnemer krijg je 8 begeleide trainingen en mag je gratis meetrainen tot 1 juli. Wandelaars kunnen na de clinic ook lid worden voor 55 euro per jaar en een eenmalig bedrag van € 7,50 voor het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Wandel Bond (KNWB). Hardlopen Naast het wandelen organiseren De Veenlopers opnieuw een clinic en wel . Op donderdagavond 21 maart start van 19:30 tot 20:45 uur een 10-weekse clinic zal starten voor de AMC loop in Amsterdam, die plaats vindt op zondag 26 mei. Verzamellocatie is de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht (zij-ingang van Optisport). In twee groepen – 5 en 10 km – worden deze door gediplomeerde trainers. Deelnemers aan de 5 km

Prijzen en finaleplek voor Dansstudio Sietske! Zonnebloemgasten afdeling Mijdrecht zijn Sportief en actief Woensdag 6 maart jl. vertrok een bus vol Zonnebloemgasten met begeleiders en vrijwilligers richting het Friendship Sports Centre (FSC) in Amsterdam. Naast ‘lichte’ sportieve activiteit stonden vooral de gezelligheid en ontmoeting centraal. Allereerst werd er genoten van een kop koffie, cappuccino of thee met wat lekkers. Daarna werd besloten om indien men dat wenste onder voldoende gespecialiseerde begeleiding héél licht te bewegen, speciaal voor ouderen die wat minder mobiel zijn. Men kon kiezen uit het verwarmde zwembad van 32 graden waar aerobics en andere oefeningen in het water werden gegeven en men ook baantjes kon zwemmen, of de zittende activiteiten zoals jeu de boules of zitvolleybal. Na een heerlijke tomatensoep en een door een ieder zelf uitgekozen lunch waarbij de kroketten natuurlijk niet ontbraken en men zelfs pannenkoeken met spek kon kiezen en een toetje, was het tijd om weer huiswaarts te keren. Een ieder kwam weer wat soepeler uit de bus en men was zeer voldaan.

Piet Best is Biljartkampioen Afgelopen weekend werd er in Café de Merel te Vinkeveen gestreden om de titel Open Ronde Venen Kampioen 2019. Vrijdagavond en zaterdag startten maar liefst 38 deelnemers (onder wie drie dames) de sportieve strijd om te kijken wie op zondag de felbegeerde titel en beker in ontvangst zou mogen nemen. Dit bleek na zeer fraaie partijen en een ongemeen spannende strijd in de finale Piet Best te zijn, die Mary von Blomberg uit Breukelen met 1 (jawel, één) carambole versloeg. Piet mag zich nu een jaar lang Open Ronde Venen kampioen noemen. De prachtige bekers waren geschonken door Signaal Service van Wim Roest uit Vinkeveen en Amstel bier. Dank aan deze sponsors, want zonder deze mensen is het bijna niet mogelijk een dergelijk toernooi te organiseren. De organisatie was als vanouds in goede handen van Caty Jansen, het was een zeer geslaagd en gezellig toernooi. De Merel gaat zich komende weekenden opmaken voor de kwartfinales van het driebanden toernooi van biljartclub D.I.O./Café deMerel, eerst hebben we nog op zaterdag 16 maart de laatste voorronden. Aanvang 14 uur, waarna op 23, 24, 30 en 31 maart de kwartfinales gespeeld zullen worden. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen.

Afgelopen zondag 10 maart nam Dansstudio Sietske met vier teams deel aan het Shell We Dance Event in Theater de Meerse in Hoofddorp. Daar eindigde Dss Girls, het jongste team met deelnemers t/m 10 jaar, op de tweede plaats. Dss Army (14 t/m 16 jaar) viel net buiten de top 3. De Dss Ladies (16 jaar en ouder) zaten er helaas niet helemaal in vandaag, maar wisten toch een prachtige vierde prijs te bemachtigen. De Dss Beats (11 t/m 13 jaar) lieten zich niet gek maken en lieten alles zien wat

ze konden op het podium. Ondanks de zware concurrentie, van soms 2 à 3 jaar oudere meiden, behaalden ze toch een vijfde plaats. Uiteindelijke bleken alle teams als hoogste te zijn geëindigd van alle teams uit De Ronde Venen; een hele prestatie! op zich. Maar wat nog leuker is, is dat ze na het behalen van drie prijzen in de afgelopen maanden (tweemaal 2e prijs, eenmaal 3e prijs) nu kans maken op een plek in de felbegeerde landelijke finale! De coaches, ouders, en de meiden zelf zijn natuurlijk apetrots.

clinic kunnen zich voorbereiden door al in de weken voorafgaand aan de training te beginnen met 2x per week te wandelen. Begin met 20 minuten stevig wandelen en probeer elke week een kwartier langer te wandelen. Zo bouw je ongemerkt na 4 weken al een aardige basisconditie op en zal het hardlopen tijdens de training makkelijker gaan. Als deelnemer aan de 10 km kan je minimaal 5 km achter elkaar hardlopen. De kosten voor deze clinic bedragen 45 euro, inclusief inschrijfgeld voor deelname aan de AMC loop. Je kunt ook direct lid worden van De Veenlopers. Dan kan je namelijk gratis deelnemen aan deze clinic en een heel jaar 2x per week trainen in groepsverband. De inschrijfkosten voor de AMC loop zijn dan wel voor eigen rekening. Het lidmaatschap kost 55 euro per jaar plus een eenmalige bijdrage van € 7,50 voor de aanmelding bij de Atletiekunie. Aanmelden kan via www.veenlopers.nl, graag met vermelding dat je deel wilt nemen aan de voorjaarsclinic voor de AMC loop, plus de afstand die je wilt gaan trainen.

Recordscore voor Annick Stokhof

In de uitwedstrijd van De Vinken tegen Fortissimo wist Annick Stokhof maar liefst 11 van de 23 doelpunten te scoren. Een recordscore in de Vinkeveense hoofdmacht. Haar scoringsdrift deed Fortissimo definitief de das om: einduitslag 2123. Naast topscoorster Annick kwamen ook Jerom Stokhof (4x), Dorien Verbruggen (3x), Emese Kroon, Gideon Leeflang, Finn Kroon, Kelvin Hoogeboom en Rutger Woud (allen 1x) tot scoren. Annick dus totaal elf keer, zes keer in de eerste helft en vijf keer in de tweede speelperiode. De hoogste totaalscore ooit in De Vinken 1. Annick staat dit zaalseizoen inmiddels op 55 doelpunten. Met drie wedstrijden te gaan lijkt het damesrecord in de zaal (57 van Mariska Meulstee in 2012) een simpele prooi te worden. Dat ook de 71 van Arjan Kroon (in 2000) gehaald wordt lijkt eveneens haalbaar. In de ranglijst staat De Vinken nu met tien punten uit elf wedstrijden op de zesde plaats. Volgende week kunnen de Vinkeveners zich veilig spelen in de thuiswedstrijd tegen het nog puntloze Dubbel Zes: 16 maart om 15.30 uur in de sporthal van Vinkeveen.


DE GROENE VENEN

15 maart 2019

voor onze locatie in mijdrecht zijn wij per direct op zoek naar een

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: Photoshop held Organisatie: LUTZ Plaats: Vinkeveen

Functie: Pedagogisch medewerker kinderopvang Organisatie: Kindercentrum de Walvis Plaats: Abcoude

Functie: Logistiek medewerker M/V Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Service monteur Organisatie: Hassing Rioolservice B.V. Plaats: Vinkeveveen

Functie: Kraanmachinist (bovenloop kraan) Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Gezocht: metselaar Organisatie: Bouw en Aannemingsmij. H.M. Van Scheppingen B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Voeger / gevelreiniger / spouwmuurisolatie applicatuur Organisatie: HGT-Geveltechniek bv Plaats: Mijdrecht

19

Pedagogisch medewerker kinderdagverblijf en BSO

Functie: Bediening of keuken topper gezocht! Organisatie: Restaurant Meesters / Hotel Mijdrecht Marickenland Plaats: Mijdrecht

www.kinderopvangkaka.nl pz@kinderopvangkaka.nl

0521-700240 kinderopvangkaka


20

15 maart 2019

DE GROENE VENEN

Verkiezingen

Provinciale Staten en waterschap Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten van Utrecht en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Als u aan beide verkiezingen mag deelnemen, ontvangt u twee stempassen. Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de Waterschapsverkiezingen. Door te stemmen oefent u invloed uit op de wijze waarop de provincie en het waterschap worden bestuurd. Bij de verkiezing voor Provinciale Staten stemt u ook indirect voor de Eerste Kamer, want de Statenleden kiezen op maandag 27 mei 2019 de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Lijst van stembureaus: 1. Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 3641 EE Mijdrecht 2. Bibliotheek AVV Dr. J. van der Haarlaan 8, 3641 JW Mijdrecht 3. Zaal Driehuis Burgemeester Padmosweg 270, 3648 BN Wilnis 4. Verenigingsgebouw Ons Streven Engellaan 3, 1427 AK Amstelhoek 5. De Springbok de Hoef Oostzijde 61A, 1426 AG De Hoef 6. voormalige PCBS De Hoeksteen Eendracht 6, 3641 ML Mijdrecht 7. Veenlanden College Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht

8. voormalig OBS De Trekvogel Karekiet 49, 3641 ZE Mijdrecht 9. OBS Twister Molenwiek 48, 3642 BS Mijdrecht 10. Zorgcentrum Maria-Oord (Hoofdingang) Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 11. Kids College Veenweg 118A, 3648 HC Wilnis 12. NH Verenigingsgebouw Herenweg 207, 3645 DL Vinkeveen 13. EHBO gebouw Lucas Pijlstaartlaan 1A, 3645 GR Vinkeveen 14. Zorgcentrum Zuiderhof Futenlaan 50, 3645 GE Vinkeveen

20

18

! ! !

19

Wat hebt u nodig om te kunnen stemmen?

15. NH gebouw De Roeping Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis 16. OBS Willespoort Vossestaart 1, 3648 HP Wilnis 17. Kees Bonzaal Holendrecht 55, 1391 VT Abcoude 18. CNS Abcoude Blomswaard 2, 1391 VC Abcoude 19. De Angstelborgh Dorpszicht 22, 1391 LX Abcoude 20. Dorpshuis De Vijf Bogen Prinses Margrietstraat 10, 1396 JX Baambrugge 21. Paulusschool Koppeldijk 30, 1391 CZ Abcoude

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Als identiteitsbewijs gelden een paspoort, rijbewijs of een identiteitskaart. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

7 21

!

Wilt u meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen? Op www.kiesjouwutrecht.nl vindt u alles op een rijtje. Weet u nog niet precies op welke partij u gaat stemmen? Of hebt u al een keuze gemaakt, maar wilt u nagaan wat de standpunten van partijen zijn over actuele onderwerpen? Dan kunt u het Kieskompas invullen. Kieskompas is een hulpmiddel waarmee u kunt zien welke partij het dichtst bij uw denkbeelden staat. Wilt u meer informatie over de verkiezingen voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Op www.agv. nl/waterschapsverkiezingen vindt u alle informatie. Weet u niet op wie u moet stemmen? Of heeft u al een keuze gemaakt en wilt u nagaan wat de standpunten zijn van partijen over actuele onderwerpen? Maak dan gebruik van de Stemhulp.

Waar kunt u stemmen?

22

6

4

Op wie kunt u stemmen?

Er zijn 21 stembureaus in de gemeente waar u uw stem kunt uitbrengen. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. U kunt zelf bepalen in welk stembureau u uw stem uitbrengt. Op uw stempas staat het adres van het stembureau dat het dichtst bij uw woning is gelegen.

!

! !! !

!! !

10

STEMMEN: WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET?

!

!

!

13

!

!

! ! !

1

16

14

17

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u hem kwijt geraakt? Dan moet u een nieuwe stempas voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten of waterschappen aanvragen. Dit kan: - Schriftelijk bij de gemeente. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk op 15 maart 2019 hebben ontvangen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. - Mondeling bij de gemeente. Dit kan tot 19 maart 2019 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Bij de Provinciale Statenverkiezingen kunt u met een kiezerspas overal in Utrecht stemmen. Bij de waterschapsverkiezingen kunt u met een kiezerspas overal in uw waterschap stemmen. U kunt een kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. Dit kan tot dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur.

Je mag blanco stemmen. Dan maak je geen hokje rood op het stembiljet.

ALL

mag hen helpen.

EE

IM

Kunt u zelf uw stem niet uitbrengen? Dan kunt u een volmacht afgeven. Bij een volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. Dat kan tot op de dag van de verkiezingen. De persoon die u machtigt moet uw stem gelijktijdig met zijn of haar stem uitbrengen en u moet beiden voor dezelfde provincie of hetzelfde waterschap stemmen. Geef de gemachtigde uw ingevulde stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee.

BLANCO

RO

Iemand van het stembureau

GEHE

Kunt u zelf niet stemmen?

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt?

JE

OD

N

12

9

OK

15

1H

3

Niet meer. Er mag ook niets op geschreven of getekend worden. Foutje? Vraag een nieuw stembiljet aan de mensen van het stembureau. Dat mag 1 keer.

CO

2

Je mag niet samen in een stemhokje staan. Blinde mensen mogen wel geholpen worden. Mensen met 2 armen in het gips ook.

AN

8

ALLEEN

Je stem is geldig als je 1 hokje rood maakt op het stembiljet.

BL

5

1 HOKJE ROOD KLEUREN

je stemt. Je hoeft aan niemand

Je stem telt dan niet mee voor de uitslag. Wel voor hoeveel mensen gestemd hebben.

te vertellen op wie je hebt gestemd.

NIET ZELF STEMMEN? Je mag iemand anders vragen voor jou te stemmen.

STEMPAS KWIJT? Je kunt een nieuwe stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van jouw gemeente. Dat moet vóór dinsdag 19 maart 2019.

GEHEIM Je kiest helemaal zelf op welke partij en welke persoon

Dat heet machtigen. Doe dan 3 dingen: 1. Vul de achterkant van de stempas in. 2. Zet je handtekening op de achterkant van de stempas. Hiermee geef je toestemming om voor jou te stemmen. 3. Geef je stempas én een kopie van je paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs aan de persoon die voor jou gaat stemmen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.