De Groene Venen 15-02-2019

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

za 11°C zo 12°C

De Groene Venen Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 19.000 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

J a a r g a n g 24 - We e k 7 – 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 9

Zwaluw 97 Mijdrecht Vraagprijs € 689.000,- k.k. 16 FE B R UA ZATE R DAG O PE N H U IS 0 UUR 11.00 - 14.0

RI

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Je adviseur staat voor je klaar

Rode loper voor vmbo-leerlingen tijdens beroepsoriëntatie Onder applaus en gejuich van ruim 200 ondernemers en beroepsbeoefenaren maakten ca. 800 leerlingen van Scholengemeenschap Thamen, Praktijkschool Uithoorn en het VeenLanden College hun entree op het Beroepenfeest VMBO On Stage over de rode loper van sporthal De Phoenix in Mijdrecht. Hier maakten zij kennis met de vele beroepsmogelijkheden die er voor hen zijn. “Jullie zijn onze toekomst’’, sprak wethouder Rein Kroon, die samen met wethouder Kiki Hagen bij het Beroepenfeest aanwezig was, tot de leerlingen. “Volg altijd je hart en jaag je dromen na. Zelf heb ik ook een vmbo-opleiding en inmiddels sta ik hier als wethouder. Waarmee ik maar wil zeggen: alles kan, dus ga ervoor!’’ De beroepsbeoefenaren waren verdeeld in vier sectoren, elk met een eigen kleur, om het overzichtelijk te maken voor de leerlingen. Wanneer bedrijf en leerling een ‘klik’ hadden, konden er afspraken worden gemaakt voor de Doe Dag op 5 maart. Dan gaan leerlingen op werkbezoek bij de bedrijven met wie ze een match maakten. Zie ook pag. 13. foto richard van der spoel

Oók vanaf hier ben je binnen 5 minuten bij Profile.

Zeker weten!

De leukste banen in de regio!

www.antennagroep.nl

Zondag 17 februari: de 41ste PK Sport Bosdijkloop Vinkeveen Toer Trimclub De Merel organiseert a.s. zondag de 41ste PK Sport Bosdijkloop. Lopers kunnen kiezen uit een halve marathon (deelname vanaf 16 jaar) en een 10-kilometerloop – beide door het buitengebied van Vinkeveen, en een 5-kilometerloop door de kern van Vinkeveen (routekaarten op www.ttcdemerel.nl). Zowel wedstrijdlopers als recreanten zijn van harte welkom. Voor kinderen tot en met 12 jaar is er een jeugdloop van 1 kilometer. De start en finish zijn beide op de brug voor sporthal De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. In de sporthal zijn kleedruimten, douches, foyer met horecafaciliteiten, tasseninname en EHBO aanwezig. Inschrijven kan in sporthal De Boei vanaf 10:00 uur tot uiterlijk een kwartier voor de start. Details over o.a. starttijden, deelnametarieven en verkeersmaatregelen op www.ttcdemerel.nl. De uitslagen staan vanaf 17 uur op www.uitslagen.nl. En vervolgens ook op www.ttcdemerel.nl.

PROFILE HOGENDOORN

Mijdrecht Provincialeweg 11 T. 0297 28 13 63 Uithoorn Amsterdamseweg 8 T. 0297 56 47 08 www.profile.nl

Banden en onderhoud

www.korvermakelaars.nl

Je komt als ga st, verblijft als ken nis en ga at weg als v riend!

De Stichting Culinaire Venen feliciteert André en Geneviève Gerrits met het 10-jarig bestaan van:

- Alha u rin el Gra nde ( Mala ga ) 20 min va n v liegveld - Mooie va ka ntiea ppa rte menten va n 2 tot 22 pers - Va ka ntie in het a uthentie ke A ndalu sie 9,6

Ron en Liza va n Roe kel - www.ca sa a ndalu z.com info@ca sa a ndalu z.com - tel: 0034634188432

Tot ziens op 14 september op het Raadhuisplein!


2

15 februari 2019

DE GROENE VENEN

Wij zijn g eop end va na f 25 feb rua ri 2019

Dorp sstra a t 65, Wilnis Huisa rts Ap otheek Servic e Fysiothera p ie Oud eren Sp ec ia list DiĂŤtist Derm a toloog Huid Pra ktijk Cosm etisc h Arts Bloed p rikd ienst

Voorlichtingsavond over borstvoeding 14 maart 2019 16 mei 2019 11 juli 2019 12 september 2019 21 november 2019

Aanmelden via aline@borst-voeding.nl www.borst-voeding.nl

Na tuur Geneeskund e

Op en Da g za terd a g 23 feb rua ri 10.00 -16.00 uur Gra tis Huid a na lyse * Ma a k een a fsp ra a k m et d eze b on b ij d e b a lie *g eld ig tot 1 a ug ustus 2019 info@w d m c .nl

Donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur De Bibliotheek Mijdrecht Doctor J. van der Haarlaan 8

voor zwangere en haar partner

20 euro per stel

Aline Bakker

Lactatiekundige IBCLC aline@borst-voeding.nl 06-12325807

www.borst-voeding.nl


DE GROENE VENEN

Luistervink Voor je het weet.... Ook ik ben in het gelukkige bezit van Netflix. Ik zie het als een welkome aanvulling op een een enorme smak televisieprogramma’s gelardeerd met reclameboodschappen. Ik ben inmiddels op een leeftijd gekomen dat ik mij met genoegen aansluit bij Omroep Max. Afgelopen zondagavond heb ik ook het vervolg op de luizenmoeder van start zien gaan. Wat een mens die juf Ank, allen er om heen mogen er ook wezen. Het brengt mij terug naar de tijd waarin onze oudste “de Manse” bezocht in Abcoude, die werd aangevoerd door Jacques Vriens, de boekenschrijver. Mooie tijd, op zondag de schoolkrant stencilen. Toen was geluk nog heel gewoon. Ik heb onlangs via Netflix een flink aantal afleveringen over de tweede wereldoorlog bekeken. Ik vond het een soort sadomasochisme, maar ben toch door de gehele serie gelopen. Ook in deze tijd gebeuren de meest vreselijke dingen, alhoewel het vanaf hier lijkt op een ver van mijn bedshow. Gelukkig zijn er beelden bewaard gebleven waarop je ziet hoe de mensen de getto’s in werden geramd. Zonder aanwijsbare reden werden er honden op mensen afgestuurd die een doel hadden: “bijten”. Maar ook in ons land konden we er wat van. Heel wat Joden zijn vanuit hier de dood ingejaagd. Het verbaast mij nog steeds hoe de grote nazibonzen bespraken hoe je het snelst duizenden doden kon laten verdwijnen. Ik kan mij nog geen enkele voorstelling maken wie het bedenkt grote kuilen te graven waar mensen in het gelid moesten gaan liggen om vervolgens te worden doodgeschoten. Of het verhaal van die medegevangene die vertelde dat ze de mensen bij beide oren pakten, waarna een SS-er ze van achteren doodschoot. Een voor een, rij voor rij. Alleen al in Auschwitz werden 1.300.000 mensen vermoord. In betrekkelijk korte tijd. Had ik geen leuker onderwerp kunnen kiezen? Nee dus. Zeker niet nu er geruchten circuleren waarin twijfels worden geuit of het allemaal wel zo erg is geweest. Sinds kort is het Rode Kruis een campagne gestart waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van een kernaanval op o.a. ons land. Mijn conclusie is dat je er dan beter niet meer kunt zijn. Het kan toch niet zo zijn dat de verantwoordelijken voor dit soort onheil niet op de hoogte zijn van de ellende die tijdens de tweede wereldoorlog over de wereld is uitgestort. Binnenkort gaan we stemmen voor de eerste kamer. Aansluitend op het vorige zou ik willen adviseren het hoofd koel te houden en te stemmen op fatsoen en redelijkheid. Voor je het weet... Luistervink

15 februari 2019

BESTE BURGEMEESTER De Ronde Venen heeft energiebesparing/ milieubeleid hoog in het vaandel staan. Ik “Bij ons gaat veel zwaar vrachtverkeer over de dijk. Dat is milieubelastend en gevaarlijk. Bovendien is het hierdoor ook niet mogelijk om duurzaam te investeren in onze woning. Zou de gemeente iewat kritischer kunnen kijken naar al dat zware vrachtverkeer?” Deze vraag kwam van bewoners op Gein Noord die niet willen klagen, maar zich oprecht zorgen maken over de veiligheid en het klimaat. Ik weet dat dit soort vragen vaker komen van met name inwoners van het buitengebied. Juist daar ligt specifiek een probleem: de wegen zijn smal (zeker de dijken), het vrachtverkeer is zwaarder geworden en het landbouwverkeer vaak breder en groter. Over het algemeen betreft het meestal wel bestemmingsverkeer, waardoor het zo goed als onmogelijk is om iets te doen aan beperkingen. Graag meld ik wel dat er altijd in specifieke situaties wordt gekeken naar maatwerkoplossingen als de problemen echt de spuigaten uitlopen. Er kan natuurlijk niet overal meteen iets gebeuren, maar zeker bij groot onderhoud en wegen wordt met bewoners gekeken wat er verbeterd kan worden.

“Af en toe lees ik iets over raadsvragen, soms over onderwerpen die ook in uw rubriek aan de orde zouden kunnen komen. Wat houden raadsvragen in?” De gemeenteraad heeft verschillende taken. Hij stelt de kaders voor het beleid in de gemeente vast. Op basis daarvan zorgt het college van burgemeester en wethouders (B en W) voor de uitvoering. De raad controleert of B en W zijn werk goed doet. En de gemeenteraad is volksvertegenwoordiging. Eén van de instrumenten die de gemeenteraadsleden kunnen gebruiken om werk te doen, is het stellen van zogenoemde raadsvragen. Dat zijn ‘officiële’ schriftelijke vragen, dus niet zomaar even een telefoontje naar een wethouder of een mondelinge vraag tijdens een vergadering. Die raadsvragen kunnen over van alles en nog wat gaan, en moeten door het college schriftelijk beantwoord worden. Raadsleden kunnen verschillende bedoelingen hebben met het stellen van vragen. Het kan gaan om ingewikkelde, actuele zaken waarvan raadsleden precies willen weten hoe het in elkaar zit. Het kan er daarbij ook om gaan te informeren naar welke rol B en W hier heeft gespeeld, of juist niet. Op basis van de antwoorden kunnen raadsleden verdere verantwoording van het college

Cijfers die niet kloppen blijven discussie beïnvloeden

Parkeerproblemen bij station Abcoude Tijdens de debatten in de gemeenteraad over het nieuw te bouwen Sporthuis Abcoude zijn de parkeerproblemen rond het station opnieuw uitgebreid aan de orde geweest. Buurtbewoners vrezen dat met de komst van het Sporthuis de al enige jaren bestaande parkeeroverlast nog zal toenemen. In de discussie blijken de meningen niet altijd in overeenstemming met de feiten. Cijfers die niet kloppen blijven hardnekkig de discussie beïnvloeden, waardoor het werken aan oplossingen er niet makkelijker op wordt. Bij de Stichting Sporthuis Abcoude maakt men zich daar wel zorgen over. tekst piet van buul

Er is al geruime tijd sprake van parkeeroverlast rond het station. Voor dat gebied is in 2008 een bestemmingsplan vastgesteld dat nog steeds van kracht is. Het bestemmingsplan Stationsgebied Abcoude is een doordacht plan en kent een uitgebreide toelichting over diverse ruimtelijke ordening aspecten, inclusief parkeren en welstand. De tegenover het treinstation gebouwde appartementen en woningen en de bedrijventerreinen

Bovenkamp en De Hollandse Kade zijn hier ook onderdeel van. De grote parkeerplaats bij het station is aangelegd voor NS reizigers, omwonenden én een te bouwen multifunctioneel gebouw (Leisure Centrum genoemd en nu dus Sporthuis Abcoude). Dit staat uitgebreid berekend en toegelicht in het bestemmingsplan Stationsgebied 2008. De parkeerplaats bestaat uit drie delen:1. Parkeerstrook noord, 2. Parkeerstrook zuid en 3. GeinPlein. Het GeinPlein heeft in het bestemmingsplan naast parkeerplaatsen,

3

Tekst Maarten Divendal

vragen, maar ook voor zichzelf bepalen of het beleid van de gemeente (of de uitvoering hiervan) wel is zoals ze zouden willen. Misschien willen ze het wel veranderen. Ook is het voor raadsleden belangrijk om voor de inwoners duidelijk te maken voor welke onderwerpen zij zich inzetten.

“Waarom is het afvalbrengstation in Mijdrecht vaker open dan in Abcoude?” Bij een onderwerp als dit, zit er soms direct of indirect de vraag achter of onze verschillende dorpen, en dus de inwoners in onze gemeente, wel ‘gelijk worden behandeld’. Dat antwoord is heel simpel: wel als het gaat om de bedoeling (iedereen moet zijn of haar afval kunnen inleveren), maar niet als het gaat om de uitvoering. Als gemeente willen we klantvriendelijk zijn, we letten daarbij echter natuurlijk ook op de kosten en efficiency. Als het bijvoorbeeld in deze vraag gaat over de openingstijden van de afvalbrengstations, wordt er geen onderscheid gemaakt op basis van de éne kant van de A2 of de andere kant. Wel op basis van wie maken er gebruik van. Het éne afvalbrengstation is makkelijk bereikbaar voor circa 9 tot 12 duizend inwoners. Het andere voor circa 32 tot 35 duizend inwoners.

veel groenvoorzieningen en een speelplaats. Geinplein blijkt in het bestemmingsplan vooral bedoeld voor de omwonenden en het ingeplande Leisure Centrum. De noord en zuidstrook zijn vooral bestemd voor het treinstation (80 van de 96 plaatsen). Het verlengde van de noordstrook (de grasstrook tegenover Hollandse Kade en goed voor een grote extra parkeervoorziening buiten de woonwijk) was van ProRail, maar is door hen na gereedkomen van het treinstation verkocht. De huidige eigenaar heeft het stuk grond als belegging, maar mag er niets bouwen. In totaal staan over de drie delen in het bestemmingsplan 157 parkeerplekken gepland: 20 voor omwonenden, 80 voor treinstation (ProRail) en 57 voor het multifunctionele gebouw (waarin dus onder meer het zwembad en de gymzalen). Verder een bushalte voor het station (voor de buslijn 120). En ruimte voor fietsenrekken, zowel beveiligd (boxen) als in rekken. In 2008 zijn in totaal 128 parkeerplaatsen gerealiseerd. In 2017 is

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling & Anja Verbiest.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2019 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Op basis van de efficiënte inzet van personeel, spreiding van de drukte, ervaringsgegevens en dergelijke is in zo’n geval een besluit genomen.

“Wat vindt u van de bijeenkomsten De Ronde Venen Klimaatneutraal 2040?” Alleen al door de hoge opkomst op deze bijeenkomsten blijkt dat het heel goed is dat we deze organiseren. Er is behoefte om meer feitelijke informatie te krijgen over wat de problematiek is en in welke oplossingen kan worden gedacht. Ook is het een gelegenheid om te kijken hoe ideeën van inwoners met of zonder hulp van de gemeente kunnen worden gerealiseerd. Als burgemeester is het zo ongeveer mijn dagelijkse bezigheid om genuanceerd te zijn. Ook daarom vind ik het mooi dat zowel de ‘klimaatdrammers’ als de ‘klimaatsceptici’ aan hun trekken kunnen komen, waarbij het dan wel zo nuttig is als op z’n minst de bereidheid bestaat om echt naar elkaar te luisteren. Als u op de hoogte wilt blijven, of meedoen, kijk dan op www.duurzaamderondevenen.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl het gebied opnieuw ingericht en zijn er 33 extra plaatsen bijgekomen. In totaal zijn er nu dus 161 plaatsen. Hoezo 106 parkeerplaatsen voor het sporthuis? Tijdens de discussie over het sporthuis is ten onrechte gesteld dat het sporthuis in totaal 106 parkeerplaatsen nodig zou hebben. “Daar klopt niks van,” stelt Corien van der Linden van het stichtingsbestuur. Je kan ook wel aanvoelen dat 106 plaatsen niet kunnen kloppen. Overdag doordeweeks (als de forenzen de plekken van het Sporthuis en die van de omwonenden innemen) zijn er 700 schoolkinderen aan het gymmen. Die zijn jonger dan 12 jaar en hebben geen rijbewijs. Het zwembad is een doelgroepenbad (geen groots opgezet recreatiebad) waar vooral de lokale omgeving gebruik van maakt en dan zijn 106 plaatsen wel erg veel. Feit is dat het Sporthuis overdag maximaal 20 parkeerplaatsen nodig heeft volgens de norm. Uit het rapport van BRO blijkt dat er ‘s morgens 20 en ’s middags 17 plaatsen nodig zijn. 's Avonds en in het weekend zijn dat er respectievelijk 33 en 38, maar dan is er voldoende ruimte (geen forenzen) op het parkeerterrein met 161 plaatsen. De twee parkeerplaatsen op eigen terrein hebben we zelf ingetekend. Dat zijn invalide plaatsen, omdat we het belangrijk vinden dat het Sporthuis voor mensen met een beperking een toegankelijk gebouw is,” aldus Van der Linden. Oplossingen Het stichtingsbestuur vindt het jammer dat er zoveel energie verloren gaat met gesteggel over het aantal parkeerplaatsen, het indienen van bezwaarschriften en het wachten op Lees verder op pag. 15


4

15 februari 2019

Kort nieuws

De Muze scoort met Café Chantant Afgelopen zondag werd in het Piet Mondriaan Theater de nieuwe stichting De Muze van Abcoude o.l.v Linda van Nimwegen en Marjolein Macrander geïntroduceerd met hun eerste productie: Het Café Chantant. Tien zangeressen brachten enkele prachtige liedjes uit het repertoire van ‘Ja Zuster, Nee Zuster’ ten gehore. Dat deden ze op een geheel eigenzinnige wijze. De zaal was helemaal vol en het publiek leek betoverd, af en toe werd er heel zachtjes mee geneuried. Na afloop klonk er een daverend applaus. Een mooiere start had De Muze zich niet kunnen wensen. Heb je het gemist dan is er goed nieuws: Het Café Chantant treedt op 3 maart op in de Angstelborgh, 25 maart in Ouderkerk aan de Amstel, 31 maart bij het huiskamerfestival in Abcoude en op 7 april in het Dorpshuis van Baambrugge.

Mijdrecht

De Wegwijzer over Esther Zondag 17 februari leidt ds G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. Esther, een jonge vrouw aan het hof van Ahasveros, weet een hetze tegen de Joden in Babel te voorkomen. Hoe God uit een hopeloze situatie een zegen weet te maken. 's Middags wordt Filippenzen 2 gelezen. Is geloven een keuze? Is geloven een onmogelijkheid? Of is geloven een verantwoordelijkheid? Belangstellenden zijn welkom in beide diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten. Zie ook het artikel hieronder.

Goede Doelen Bingo voor Johannes Hospitium De Goede Doelenbingo, georganiseerd door Optisport/Veenweide, was een groot succes: er waren veel enthousiaste deelnemers, er waren mooie prijzen, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers en mede daardoor was de opbrengst van ruim 1.400 euro boven verwachting. Dit bedrag kwamen de organisatoren van de Bingo, Anita en Marion, zichtbaar trots overhandigen aan het goede doel Johannes Hos-

pitium in Wilnis, waar dit dankbaar in ontvangst genomen werd. In het voorjaar zijn de bewonerskamers in het hospice aan een opknapbeurt toe en is extra geld zeer welkom, aldus Wilma Weidgraaf, algemeen coördinator. Zij zag met eigen ogen hoe geanimeerd deze bingo was en hoopt dat de volgende Goede Doelen Bingo voor de Stichting Haarwensen in maart a.s. ook zo’n succes wordt!

Mijdrecht

HVM MC2 zaalhockeykampioen

Maaltijd en gesprek rond de Bijbel Op zaterdagmiddag 16 februari is iedereen welkom vanaf 17 uur in 't Kruispunt, Kon. Julianalaan 22, Mijdrecht., om te genieten van een door vrijwilligers klaargemaakte maaltijd. Daarna wordt er met elkaar een half uurtje over een Bijbelgedeelte gepraat, deze keer over Noach. Ook kinderen zijn welkom. Zij kunnen na het eten spelletjes doen. Napraten tot ongeveer 19 uur bij een kop koffie of thee. De volgende data zijn: 16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni 2019 (steeds op de derde zaterdag van de maand). De organisatie is in handen van het missionair team van de Chr. Ger. kerk 'De Wegwijzer'. Opgeven is fijn (lcvoskunst@ gmail.com of 06-25111457), maar niet perse nodig. Een gift is welkom, maar zeker niet verplicht.

Mijdrecht

Songs of Praise in de Janskerk Elke derde zondag van de maand is er in de Janskerk in Mijdrecht een dienst waarin vrijwel uitsluitend gezongen wordt. De eerstvolgende “Songs of Praise” is zondag 17 februari om 19 uur. Deze keer worden liederen gezongen onder orgel- en pianobegeleiding van dominee Erick Versloot. Hij geeft daarbij een korte toelichting op het ontstaan en de inhoud van de gezongen liederen. Bijzonder is dat iedereen verzoekjes kan indienen. Wil je graag een bepaald lied zingen, dan kun je dit per e-mail aanvragen op songsofpraise@pgmijdrecht.nl. Iedereen is hartelijk welkom!

DE GROENE VENEN

Na een spannende zaterdagmiddag in de Bloemhof in Aalsmeer is HVM MC2 zaalhockeykampioen geworden. Dit team, bestaande uit: Elfi, Norah, Ilaine, Phoenix, Roos, Noortje, Feline, Yelana, Benthe, Jana, Marit en Saar, stond na 7 overwinningen en één gelijkspel bovenaan in de poule. De wedstrijd tegen Abcoude MC2 was erg spannend en ein-

digde in een 2-2 gelijkstand. Daarna werd top gespeeld tegen Myra MC4 door de meiden en na een 2-0 overwinning was voor de meiden van HVM MC2 – na een uitstekende begeleiding door hun trainers Max en Gijs – het kampioenschap een feit! Dit werd uiteraard gevierd met champagne en daarna volgde nog een superleuk uitje.

Jerry en het kaasmonster. We hebben zelf allemaal plaatjes gemaakt, een

paar die zelfs konden lopen. Het was heel tof om te doen!"

Leerlingen de Schakel programmeren eigen “schimmenspel” Programmeren en kunst gaan uitstekend samen. Dat bewijzen bovenbouwleerlingen van basisschool de Schakel met het mediakunstproject Storyscope van Kunst Centraal. In korte tijd leerden groep 6, 7 en 8 zelf een digitaal schimmenspel te programmeren. Zo ontwikkelden de leerlingen zelf verhalen, die ze afgelopen week mochten presenteren aan de onderbouwgroepen op school. De Storyscope is een interactieve installatie waarmee de leerlingen zelf op school aan de slag konden gaan. Met behulp van programmeercodes op houten blokjes, de storyscope, en

een computerprogramma, konden de leerlingen schimmen projecteren op een scherm. In groepjes maakten de leerlingen zo hun eigen verhaal. Met bestaande beelden, maar ook door eigen afbeeldingen te maken en programmeren. Tijdens het project leerden de groepen niet alleen over programmeren, maar ook over schimmenspellen en over de kunst van het vertellen van verhalen. Hoe maak je een verhaal en hoe breng je dat goed in beeld? Een behoorlijke uitdaging en tegelijkertijd ontzettend leuk, vinden Tijn, David en Simon. “Wij hebben een verhaal gemaakt over Tom en

Scholentrefbaltoernooi was voltreffer Vrijdagmiddag 8 februari vond het jaarlijkse trefbaltoernooi voor scholen uit Abcoude plaats in de Kees Bonzaal. De groepen 8 streden om de ‘Joke Broere beker’. Een week eerder gingen de meiden de strijd met elkaar aan,

Grupo del Sur: tango’s in Dorpskerk Abcoude Tango’s bij Abcoude Concerten, een apart geluid in een concertreeks waar meestal klassieke muziek te horen is. Toch paste het concert van afgelopen zondag perfect in de serie: geen dansmuziek maar luistermuziek. En dan denk je al gauw aan Piazzolla en de bandoneon, zo bekend geworden tijdens het koninklijk huwelijk in 2002. Ook Grupo del Sur brengt deze mu-

ziek: spannende ritmes, opeens van langzaam naar snel overgaand, van verhalend naar fel, vaak in mineur. Somberte, heimwee en hartstocht. Gespeeld door een ensemble met behalve de bandoneon een piano, een viool, een bas en een gitaar. Met zijn vijven creëerden de musici een prachtige sound die nog eens extra mooi uitkwam door de fraaie akoestiek van de Dorpskerk. Zie: www.abcoudeconcerten.nl

toen wonnen de meiden groep 8A van de Piet Mondriaanschool Nu waren de jongens aan de beurt, aangemoedigd door de belangstellenden op de volle tribunes. Er werd fel gespeeld om de punten. Na een mooie sportieve strijd gingen ook hier de jongens van groep 8B van de Piet Mondriaanschool er met de eerste prijs vandoor. Joke Broers reikte de bekers uit aan de captains van de teams, waarna traditiegetrouw de winnaars tegen de leerkrachten een spannende partij speelden. foto fem van duuren


DE GROENE VENEN

15 februari 2019

5

Juf Corrie neemt na 42 jaar afscheid van ‘haar’ Sint Jozefschool Slechts één jaar werkte Corrie van der Kroef – in het dorp beter bekend als Juf Corrie – op een andere school dan de Sint Jozefschool. Tweeënveertig jaar geleden kwam zij in Vinkeveen en bleef. Op 20 februari neemt ze afscheid en zwaait ze leerlingen, oud-leerlingen, ouders en collega’s uit. Tijd voor een welverdiend pensioen. tekst rosanne kok

VMBO On Stage

- foto bert lommers

In haar kinderjaren was Corrie ervan overtuigd dat ze kapster zou worden. “Ik frunnikte heel graag aan haren’’, lacht zij, terwijl ze aan deze herinnering terugdenkt. “Ik weet nog goed dat ik een jaar of elf, twaalf was en het liefst staartjes, krullen en vlechtjes maakte bij mijn moeder en mijn zusjes.’’ Op dat moment was zij zelf nog kind van de Jozefschool en kon zij nog niet vermoeden hoe hier later haar werkende leven zich zou afspelen. “Ik ging naar de Paus Johannes Mulo en volgde daar de Mulo A, B en Middenstand tegelijkertijd’’, vervolgt de gepassioneerde juf en directeur. “Ondertussen paste ik op bij alle docenten thuis; zij zaten net in de fase dat ze kinderen kregen. Iedereen zei tegen mij: Corrie, jij moet geen kapper worden, jij hebt veel meer in je mars. Ga werken met kinderen.’’ “Kinderen iets leren vind ik prachtig” En zo geschiedde. Corrie volgde haar PA-opleiding aan de Magister Vocat in Amsterdam en vond al snel daarna een baan in de hoofdstad. “Ik voelde aan alles dat het onderwijs bij mij hoorde; kinderen iets leren vind ik prachtig. En dan doel ik niet alleen op lezen, taal en rekenen, maar ook het overbrengen van levenslessen. De methodiek van De Vreedzame School heeft hier zeker een grote steen aan bijgedragen. Nu zijn we 43 jaar verder.’’

“De Sint Jozefschool is mijn tweede thuis” Na één jaar in Amsterdam kwam er een vacature in Vinkeveen, daar werd zij de ‘strenge maar rechtvaardige juf’ zoals zij nog altijd bekend staat. Hoogtijdagen volgden. “Door de jaren heen draaide ik vele malen een combinatieklas. Dat was heel hard werken, maar geweldig leuk om te doen.’’ In 1990 raakte ze in verwachting van hun dochter, maar ook dat weerhield haar niet om minder te gaan werken. “Zo hadden we het thuis ook afgesproken; als we een kind zouden krijgen, zou mijn man Gerhard huisman zijn. Dat is ook zo gebeurd; tot grote verrassing van de toenmalige directeur hier op school.’’ Haar man Gerhard en dochter Stefanie verdienen van Corrie een bijzondere vermelding in dit stuk. “Zonder hun steun had ik nooit de juf kunnen zijn die ik hier geweest ben’’, zegt zij. “De Jozefschool was echt mijn tweede thuis. Van hen mocht ik hier altijd zijn. Daar ben ik hen heel dankbaar voor.’’ Voor Juf Corrie was niets te gek Als ze terugdenkt aan haar zowel geweldige als roerige onderwijsjaren, komen er eindeloos veel mooie dingen voorbij. “De fusie met de Vinkeslag’’, noemt Corrie als eerste. “Dat was inderdaad heel roerig, maar er was ook veel saamhorigheid. Twee katholieke scholen gingen samen verder. Dat zorgde er ook voor dat we een enorm leerlingenaantal hadden.

In de topjaren hadden we meer dan vijfhonderd leerlingen en een team van ruim veertig personen. Dat was beslist enerverend, maar echt een geweldige ervaring. Mijn grote wens voor de Sint Jozefschool is dat zij in de komende jaren in het prachtig vernieuwde gebouw weer mag uitgroeien naar een school met een leerlingenaantal tussen de honderdvijftig en tweehonderd leerlingen.’’ Een andere herinnering die onmiddellijk bij Corrie naar boven komt, zijn de auto- en fietsrally’s die door haar voormalige collega’s werden georganiseerd. “’s Winters een autorally en een fietsrally in de zomer. Ik schreef daar vaak de liedjes voor. Dat was altijd dikke pret.’’ En ook niet te vergeten: de kampen, het 125-jarig bestaan van de school, de busreis naar het Openluchtmuseum en het delen van lief en leed met elkaar. Met Juf Corrie was werkelijk niets te gek. En wat zij gaat doen met haar vrije tijd straks? Daar maakt ze zich geen zorgen om. “Al ga ik eerst uitademen’’, lacht zij. “Even niets-

doen. Dat heb ik wel even nodig. Daarna ga ik lekker met mijn ebike op pad, sporten en mijn huis van boven tot beneden aanpakken. Daar heb ik zin in. Even al mijn spullen door mijn handen laten gaan. Dat is een groot project, maar ik heb dan ook alle tijd.’’ Daarnaast zou Corrie graag iets doen tegen eenzaamheid. “Dat vind ik echt zo’n groot en schrijnend probleem’’, zegt zij. “Wellicht ga ik wel kopjes koffie drinken bij mensen in Maria Oord. Nee, ik denk niet dat ik me ga vervelen. Al weet ik zeker dat ik het team, de kinderen en de ouders absoluut ga missen. Voor hen ben ik altijd met veel plezier naar school gekomen.’’ Feest Op woensdag 20 februari viert Corrie haar afscheidsfeest op school. Leerlingen, oud-leerlingen, bekenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom om haar de hand te schudden tussen 14 en 16 uur op de Sint Jozefschool aan het Tuinderslaantje 1 in Vinkeveen.

Geëvacueerd gezin wacht op terugkeer naar door brand bedreigd huis Vorige week berichtten we over het Mijdrechters Bjorn Sohl en Flora Maas dat naar Nieuw-Zeeland emigreerde en onverwachts met hun vier kinderen moest evacuëren voor de naderende bosbranden rondom hun huis. De afgelopen week is het vuur nog iets groter geworden: 2.200 hectare met een omtrek van ongeveer 27 kilometer. Hun kleine dorpje is volledig geëvacueerd: 800 huizen, 3.500 mensen. De brandweer is non-stop aan het werk met ruim 200 man (merendeels vrijwilligers), 25 helikopters, 2 vliegtuigen en ruim 20 bulldozers om een geul te maken rondom het vuur. Op de camping maken ze er het beste van, ze zijn tenslotte veilig. tekst rob isaacs

- foto's bJorn sohl

Loopt jullie huis nog gevaar? Bjorn: “We mochten vandaag even naar huis om te kijken, de kippen te checken, wat spullen te pakken, de groentetuin door te rennen. Alles heeft een kleine rookgeur, maar eigenlijk valt het allemaal wel mee. De tuin ligt vol met as, alles is droog en als we richting de eerste berg kijken zijn er zeker nog zes kleine brand/rookplekken te zien die continu worden natgehouden door de 10 helikopters die nog aanwezig zijn. Wij mogen nog niet terug naar

de vallei maar de rest van het dorp is gisterenavond al weer teruggekeerd naar hun eigen bed.”

Hoe zijn jullie kids eronder? Bjorn: “Ze hadden net hun 8 weekse zomervakantie erop zitten, hadden net 2 dagen school gehad en nu weer een week kamperen. Als ze willen kunnen ze hier naar school; hun school is verplaatst naar een plaatselijke kerk hier. Ze missen huis wel een beetje, maar vooral omdat ze Opa Maas (die hier op vakantie is sinds woensdag) niet hun dingetjes kunnen laten zien.”

“De meeste mensen die moesten evacueren hebben hier allemaal in de buurt familie naar wie ze naar toe konden, dus wij zijn de enige ‘refugees’ op de camping. Nog wat andere toeristen en dat is het, iedereen weet inmiddels waarom we hier zijn en de elke dag moeten we ons verhaal even doen.”

“Ik heb een paar ochtenden met mijn bus koffie gebracht naar de helikopterpiloten en hun crew, brandweer, politie, het leger enz. Nu het allemaal wat rustiger is en meer onder controle, neem ik nog een paar dagen rust. Flora werkt normaal ongeveer 25 uur vanuit huis aan de administraties voor een aantal restaurants in Nelson. Dat deed ze nu ook gewoon vanuit de keuken op de camping.”

Het evenement roept herinneringen op aan mijn eigen loopbaanoriëntatietraject op de middelbare school. Wat een onzin vond ik dat. Ik wist al dat ik naar de PABO wilde -dat dacht ik toen- dus sjoemelde ik met loopbaantesten zodat dat de uitkomst zou zijn. Gewoon een kwestie van aangeven dat je graag wilt werken met kinderen, dat het onderwijs bij je past en dat je het leuk vindt om anderen iets te leren en hup; er rolt een advies uit dat je het best naar de PABO kan. Paar keurig geformuleerde argumenten daarbij en de decaan was tevreden. Hadden ze in mijn tijd maar een Beroepenfeest gehad, dacht ik toen ik langs alle beroepsbeoefenaren liep en mijn oor te luister legde bij de leuke gesprekken. VMBO On Stage is een prachtig evenement. Als puber moet je zijn op de plek waar het later gaat gebeuren; tussen al die ondernemers en beroepsbeoefenaren. Niets suffe tests, maar hup, de wereld in. Daar valt niet mee te sjoemelen.

Hoe is de sfeer op de camping? Hoe ver van huis zitten jullie?

Kunnen jullie werken, of is het verplicht nietsdoen?

Om vmbo-leerlingen te laten ervaren dat zij legio mogelijkheden hebben, vond maandag VMBO On Stage plaats. En dat is hard nodig wat het vmbo zit diep in het slop. “Hoe vaak hoor je niet: wat doe jij? Havo? Vwo? Vmbo lijkt niet eens tot de mogelijkheden te behoren. Nee, neem dan VMBO On Stage: de leerlingen worden onthaald over een rode loper terwijl ondernemers klappen, joelen en juichen. De leerlingen weten zich daarbij absoluut geen houding te geven -het zijn pubers-, maar je hoopt dat ze genieten en zich gezien voelen. Daarna gaan ze in drie kwartier tijd met ondernemers in gesprek. Ze hebben zich voorbereid en hun gesprekstechnieken geoefend. Hand geven, zich voorstellen, iemand aankijken en goede vragen stellen. Wat zijn ze trots. Als het klikt presenteren ze hun visitekaartjes met daarop hun gegevens. Zelfgemaakt. In hun eigen stijl. De ongemakkelijke houding van de puber is in een klein uur veranderd in dat van een volwassene in spé. Rechtop en vol enthousiasme om de wereld verder te ontdekken.

Activiteiten Bjorn heeft met zijn mobiele espressobus de helikopterpiloten van koffie voorzien, een gebaar dat zeer werd gewaardeerd.

Baambrugge

Hoe lang moeten jullie nog op de camping blijven?

Vinkeveen

“Dat durft niemand te voorspellen. Het belangrijkste van alles is dat wij veilig zijn, dat ons huis nog staat en het vuur redelijk onder controle is, en dat morgen gewoon de zon weer schijnt!”

Stijl- en countrydansen – zaterdag 16 februari – Dorpshuis De Vijf Bogen – aanvang 20.30 uur (zaal open 20 uur) Klaverjasmiddag – vrijdag 22 februari – Dorpshuis De Boei – aanvang 13.30 uur (zaal open 13 uur)


6

15 februari 2019

DE GROENE VENEN

Groot feest in ’t Amsterdammertje: André Gerrits tien jaar aan het roer André Gerrits was 28 toen hij instapte in de sneltrein die ’t Amsterdammertje heet. Samen met zijn vrouw Geneviève begon hij aan een groots avontuur. De voormalig brasserie in Loenen aan de Vecht werd restaurant. En niet zomaar een restaurant: in 2011 kreeg het haar eerste Michelinster. Afgelopen zondag vierde ’t Amsterdammertje groot feest: de Mijdrechters André en Geneviève staan al tien jaar met veel succes aan het roer. tekst rosanne kok

Voordat André zijn eigen restaurant begon, deed hij zijn ervaring op in andere sterrenrestaurants. Dát wilde hij ook. “Met ’t Amsterdammertje heb ik vanaf het begin de ambitie gehad om te koken voor een ster’’, vertelt hij terwijl hij plaatsneemt aan een van de tafels in zijn mooie restaurant in Loenen aan de Vecht. Ondertussen komen er gasten binnen voor de lunch; André heeft oog voor iedereen, heet hen welkom, vraagt hoe het gaat en pakt dan moeiteloos zijn verhaal weer op. ,,Toen we het kochten, was het nog een brasserie. Wij hebben het helemaal verbouwd en onze eigen stijl eraan gegeven. Wij wilden het kwaliteit meegeven. In alles.’’ Dat lukte. In 2011 kwam de kroon op het werk; ’t Amsterdammertje ontving haar eerste Michelinster. “Een geweldige eer’’, spreekt de trotse chefkok. “Dat voelt waarschijnlijk hetzelfde als een voetballer die de Champions League wint. Buiten de geboorte van mij twee kinderen om, was dit beslist de mooiste dag van mijn leven.’’ In de afgelopen jaren is flink veel veranderd in de horeca. “Toen ik begon met koken waren er nog maar veertig Michelinrestaurants in Nederland’’, legt hij uit. “Dat zijn er

– foto's rob isaacs

nu honderdtien. Dat betekent dat het veel toegankelijker is geworden om zo’n restaurant te bezoeken. Er zit er altijd wel een in de buurt. Een tweede verschil met de periode dat ik begon, is de crisis: waar crisis is, wordt bezuinigd op luxe. Dat hebben we absoluut gevoeld.’’ Een ander verschil met vroeger ziet André in het gebruik van sociale media. “Toentertijd deden we niets met advertenties of marketing’’, zegt hij. “Daar kunnen we nu niet meer zonder. Het draait niet alleen om de juiste kwaliteit, service en gastvrijheid, maar ook om in beeld blijven. Dat is ook een van de redenen waarom we het tienjarig jubileum zo groots vieren. Al is de voornaamste reden natuurlijk om onze gasten te bedanken; zonder hen geen Amsterdammertje. Dat geldt tevens ook voor het personeel en onze families en vrienden. Zonder hen is zoiets onmogelijk.’’ Ook is de chefkok zelf door de jaren heen veranderd. “Rustiger geworden, wijzer’’, zegt hij zelf. “Waar ik misschien in het begin nog zoekende was naar mijn eigen identiteit, weet ik nu goed wat ik wil. Ik ben gegroeid als persoon, minder gehaaid en kan beter leiding geven. Dat is ook zeker een verschil.’’

Boven: Een warm welkom voor Ron Blaauw, die veel voor 't Amsterdammertje betekent en die op deze feestdag DJ was Onder: Oud-journalist, programmamaker en schrijver Aad van den Heuvel (links) hield een gloedvol verhaal over de geschiedenis van 't Amsterdammertje. Rechts de hele brigade van het sterrenrestaurant.

Toch is een aantal dingen niet veranderd: André is nog altijd de hardwerkende en gepassioneerde chefkok die met veel plezier de gerechten maakt die tien jaar geleden ook al op de kaart stonden. “Die zijn inmiddels mijn trademark geworden’’, lacht hij. “Wij wisselen de kaart vier keer paar jaar met de seizoenen mee, maar een aantal gerechten is blijvend.’’ Daarmee doelt hij op de kreeft met kikkerbil, de côte de boeuf van Simmenthaler-rund en de soufflé van hangop. “Volgens mij is dat ook het geheim’’, lacht hij. “Dicht bij jezelf blijven en doen wat je leuk en lekker vindt.’’

André Gerrits met zijn vrouw Geneviève tijdens de jubileumreceptie afgelopen zondag.

En of hij weleens voor bijzondere mensen kookt? Die vraag krijgt hij heel vaak. “Ten eerste zijn al mijn gasten bijzonder en welkom. Ten tweede, ja, er komen hier regelmatig bekende Nederlanders, maar ook dat zijn gewoon mensen. En ten derde: ik heb het laatste diner van mijn vader gekookt, voordat hij overleed. Ik voelde aan alles dat hij hier op dat moment voor het laatst in de zaak was. Toen had ik wel een brok in mijn keel. Dat was beslist mijn meest bijzondere gast van dat moment.’’ Samen met zijn team werkt André ontzettend hard om de kwaliteit van ’t Amsterdammertje nóg verder op te voeren. “En gek genoeg zit dat niet in de kwaliteit van onze gerechten’’, zegt hij. “Onze gasten weten al dat ze bij ons verrast worden met lekker eten. Het gaat verder dan dat en begint al bij mijn maître; die onthoudt dat een bepaalde meneer graag aan tafel 18 zit, dat we vaste gasten welkom kunnen heten met hun naam en dat we zelfs al weten wat ze willen drinken. Dát is gastvrijheid en daar zijn we goed in.’’ En of dát het geheim is voor het bemachtigen van die tweede Michelinster? “Wij koken voor onze gasten; maar als dat beloond wordt met de tweede ster, zou dat wel echt fantastisch zijn. Bovendien: je moet altijd voor die tweede ster gaan; dan kun je die eerste ook niet verliezen.’’

www.restaurantamsterdammertje.nl

Boven: De feestelijke gevel van 't Amsterdammertje in Loenen Midden: Van chefkok Tonny Berentsen (rechts) van restaurant De Kromme Dissel in Heelsum, sinds 1971 onafgebroken in het bezit van een Michelinster, leerde André de fijne kneepjes van het vak. Onder: veel hilariteit onder de gasten om de video die collega's uit het vak maakten.


DE GROENE VENEN

15 februari 2019

7

HET VERHAAL VAN

Tekst Anja Verbiest

Elise Jansen en Erick Verschoor, predikanten van de Protestantse Gemeente Mijdrecht

“We willen een gastvrije gemeente zijn, voor het hele dorp” Al in 1973 spraken de Nederlands Hervormde en Gereformeerde kerken in Mijdrecht een ‘verklaring tot gemeenschappelijk belijden’ uit en in 2005 fuseerden ze tot Protestantse Gemeente Mijdrecht. Sinds enkele jaren worden de zondagse erediensten om en om in de Janskerk en kerkelijk centrum De Rank gehouden. De huidige predikanten zijn ds. Erick Versloot en ds. Elise Jansen. Erick Versloot kwam in september 2017 naar Mijdrecht, Elise Jansen deed onlangs, op de eerste zondag van januari, haar intrede. Ds. Elise opent hartelijk de deur van Gebouw Irene, waar we hebben afgesproken voor ons gesprek, terwijl ds. Erick net komt aanrijden. Even later gaan in de Janskerk, waar collega Arthur de foto van beide predikanten maakt, in goede samenwerking de lichten aan. Ds. Erick zet in de algemene meterkast de ‘hoofdknop’ van het licht om en ds. Elise gaat op zoek naar de goede schakelaars in de kerk zelf. Samen poseren ze op het balkon, met het verlichte altaar op de achtergrond. Een mooi beeld. Met 2.100 gemeenteleden en een nieuwe predikant is de Protestantse Gemeente Mijdrecht 2019 goed begonnen. Zoals de vertrekkende ds. Gert Landman bij zijn afscheid op 30 december memoreerde: de oude tegenstellingen zijn steeds meer overwonnen en de onbekendheid met elkaars tradities is veranderd in een positieve kennismaking, een verrijking en aanvulling. Erick: “De samenwerking heeft uiteindelijk de eenheid bevorderd en mede daardoor worden onze diensten weer behoorlijk goed bezocht. Dat is fijn, een volle kerk geeft een goed gevoel.” Vrijmoedig Erick Versloot - geboren, getogen en nog altijd woonachtig in Woerden -

kwam in september 2017 als predikant naar Mijdrecht. “Dit is mijn vierde gemeente. Ik ben begonnen in Linschoten, vervolgens naar Nieuwerbrug aan den Rijn gegaan en daarna naar Waarder. Het zijn vier totaal verschillende gemeenschappen. In Linschoten was de oecumene heel belangrijk, in Nieuwerbrug zijn het echte doeners en in Waarder hebben de mensen een meer orthodoxe inslag. In Mijdrecht is men directer en vrijmoedig.” Elise Jansen werd geboren op de Veluwe, haar eerste gemeente als predikant was het Brabantse Drunen. “Met een heel andere cultuur dan waar ik ben opgegroeid in Drunen werkte ik nauw samen met de katholieke kerk. Dat vind ik plezierig, ik sta graag open voor andere ervaringen. Dat verrijkt mijn geloof.” Na zes jaar Drunen solliciteerde Elise op de vacature in Mijdrecht. “Wat me hier aansprak? Dat het een grotere gemeente is, wat dichter bij de Randstad ligt en dat ik kan samenwerken met een collega. Maar vooral ook de levendigheid en de betrokkenheid van velen bij alles wat er hier gebeurt.” Zijn haar verwachtingen al een beetje uitgekomen? “Ik ben nog in de ontdekkingsfase, maar de diensten waarbij ik aanwezig was, voelden vertrouwd en de ontmoetingen met

foto arthur van der kooiJ

Ds. Elise Jansen en ds. Erick Versloot op het balkon van de Janskerk, met het verlichte altaar op de achtergrond. vele gemeenteleden waren spontaan.” Bij haar intrede speelde kerkmusicus Wim de Penning ineens ‘Für Elise’. “Dat was een grappige verrassing tijdens die prachtige dienst.” Inspiratie In de Protestantse Gemeente Mijdrecht is muziek erg belangrijk, zowel binnen als buiten de kerkdiensten. Erick: “Er wordt bij ons veel gezongen, met en door de Cantorij en het koor Inspire!, maar ook tijdens de maandelijkse ‘Songs of Praise’ op zondagavond. Daarvoor kan iedereen zelf liederen aanvragen. En eerder deze week, op Valentijnsdag, brachten we een ‘Ode aan de liefde’, waarbij ik ook zelf musiceerde. Een bijzondere avond!” Andere activiteiten zijn onder meer de altijd goed bezochte orgelconcerten in de Janskerk, de Kinderkerk, de Tienerkerk, de Zomerschool en het twee-

Gemeente gaat een gloednieuwe pont kopen

Heen-en-weer met het Nessersluizer veer! Het was in de jaren zeventig van de vorige eeuw dat Drs. P. op ludieke wijze de werking van een pontveer bezong. Kenmerkend is het feit dat de pont steeds heen-en-weer vaart van de ene oever naar de overkant en dan weer terug. Toen in 2015 het einde van de levensduur van de veerpont bij Nessersluis in zicht kwam, ontwikkelde zich in de raad een min of meer vergelijkbaar proces. Een moeizaam heen-en-weer tussen de aanschaf van een nieuwe pont of renovatie van de oude. We zijn nu ruim drie jaar verder en het lijkt er op dat er toch een nieuwe pont gaat komen. De raad beslist op 21 februari en als alles goed gaat komt de nieuwe pont in december 2020 in de vaart. Vijf jaar na de start van de discussie en een stuk duurder dan aanvankelijk was gedacht. tekst piet van buul

Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2015 stelde toenmalig wethouder Aldrik Dijkstra voor om de oude pont te laten renoveren. Dat zou 272.500 euro kosten en dan kon de pont weer zo’n tien jaar mee. “We zijn dan tien jaar verder en dan zien we wel wat er dan nodig is,” aldus de wethouder. Het CDA vond dat verkeerde zuinigheid. Jan Rouwenhorst had zich laten voorrekenen dat een nieuwe pont 485.000 euro ging kosten, “maar dan kunnen we weer veertig jaar vooruit.” Met een amendement werd het college opgedragen om de mogelijkheden voor een nieuwe pont te onderzoeken. Drie aanbestedingsronden waren nodig om eind 2017 tot de conclusie te komen dat een nieuwe pont toch een

stuk duurder werd dan verwacht. Het college wilde dan wel meteen af van de dieselmotor en overstappen naar een elektrisch aangedreven pont. Dat moest 560.000 euro gaan kosten. Het budget bedroeg drie ton. Aan de raad werd een aanvullend budget gevraagd. Opnieuw ontstond er een discussie in de raad of het dan niet beter zou zijn om de oude pont op te laten knappen. “Laat er een elektrische motor in zetten en knap hem op,” stelden een aantal partijen. Bovendien kreeg het gemeentebestuur last van haast. “De pont is afgekeurd en het einde van de vergunning is bepaald op april 2018,” aldus de toenmalige wethouder. “Daarna wordt hij uit de vaart genomen.” Daar kon blijkbaar een mouw aan gepast worden, want de pont vaart nog steeds heen-en-weer en dat zal ook nog wel even duren.

Een nieuwe pont is goedkoper Het college heeft inmiddels niet stilgezeten. Er is onderzoek gedaan en er zijn berekeningen gemaakt. Men is tot de conclusie gekomen dat voor een nieuwe pont, met alles erop en eraan, 650.000 euro nodig is. Omdat er hierbij uitgegaan wordt van een afschrijvingsperiode van 35 jaar komen de jaarlijkse kapitaallasten lager uit dan bij renovatie van de oude pont met een afschrijving van 10 jaar. Het college stelt nu dan ook voor om het licht op groen te zetten om tot aanschaf van een nieuwe pont over te gaan. De discussie heeft zich, als gevolg van het nieuwe vergadersysteem, voor een deel in achterkamertjes van het gemeentehuis afgespeeld en een deel van de informatie is vertrouwelijk en dus alleen voor de raadsleden toegankelijk. Desondanks is het wel

maandelijkse eetcafé ‘In de Wijnrank’, dat vrijdag 8 maart weer plaatsvindt. Maar ook ‘Kunst in de kerk’ is een mooi project. Elise: “Eind maart is er daarvoor een inspiratiebijeenkomst, met als thema ieders favoriete Bijbelverhaal. De expositie van alle kunstwerken die op basis daarvan gemaakt worden, is op 12 mei. In het najaar is het thema ‘Engelen’, ik kijk er nu al naar uit om dat te mogen begeleiden.” Delen en samenwerken De Protestantse Gemeente Mijdrecht werkt graag samen met maatschappelijke organisaties en houdt, via het Interkerkelijk Overleg (IKO), contact met andere geloofsgemeenschappen binnen De Ronde Venen. “We willen een gastvrije gemeente zijn en kijken niet alleen binnen ons eigen kerkelijke wereldje om naar de mensen”, zegt Elise Jansen. “We denken dat we iedereen die op zoek

is naar zingeving en geloof iets te bieden hebben. Er is hier veel energie, ook voor ons als predikanten is dat genieten.” Erick Versloot: “Al onze creativiteit, muzikaliteit en betrokkenheid willen we niet voor onszelf houden, maar delen met het hele dorp. Dat we daarvoor over twee mooie locaties beschikken, is best luxe. En de Janskerk is, na de verbouwing van De Lindeboom, ook nog eens beter zichtbaar en makkelijker te bereiken. Wensen voor de toekomst zijn er natuurlijk altijd, we willen bijvoorbeeld investeren in een betere toegankelijkheid en beschikbaarheid van beide kerken voor iedereen uit Mijdrecht en omgeving. Ja, er blijft veel te doen!”

Meer informatie over alle activiteiten van de Protestantse Gemeente Mijdrecht is te vinden op: www.pgmijdrecht.nl.

duidelijk geworden dat de raad zal instemmen met het raadsvoorstel. Wanneer dat zo is, dan is men vanaf maart tot en met november bezig met de voorbereiding tot de aankoop en het doorlopen van de (Europese) aanbestedingsprocedure. Dan moet de raad in december van dit jaar instemmen met een voorlopige

gunning. In april volgend jaar beslist de raad dan over de definitieve gunning. Dan is er een halfjaar nodig om de pont te bouwen en kan hij in december volgend jaar in de vaart worden genomen. En nu maar hopen dat de huidige pont het nog een kleine twee jaar volhoudt en de kosten binnen de perken blijven.

Is elektrisch écht duurzaam?

jaarlijkse uitstoot op van 8.000 kg CO2. De elektrische stroom die de pont gaat verbruiken wordt gedeeltelijk verkregen uit groene energie. Dat is volgens het CBS nog geen 8 %. De overige 92% ontstaat door verbranding van kolen of gas. Willen we een 100% duurzame pont, dan zullen we 8.000 kg CO2 moeten compenseren. Goedknegt stelt voor dit de doen met de aankoop van de plantrechten van 0,2 ha bamboe. Voor een eenmalige investering van 800 euro vaart de pont gedurende 30 jaar CO2-neutraal (zie ook barbarugo.org). Ruud Goedknegt heeft nog meer ideeën omtrent een energiezuiniger veerverkeer. Dat vindt ook de gemeente, die aangeeft dat de aanbesteding nog gestart moet worden, en ook de omschrijving van de eisen. “Wel gaan we kijken of er in de aanbestedingsprocedure ruimte gecreëerd kan worden om dit soort innovatieve ideeën mee te kunnen nemen,” aldus een woordvoerder.

Er is geen of weinig ervaring met elektrisch aangedreven veerponten, stelt Ruud Goedknegt, bewoner van Nessersluis. Het voorstel van de gemeente gaat uit van stroom die wordt geleverd door accu’s.“Waarom accu’s? Die zijn duur in aanschaf, hebben een korte levensduur en zijn niet milieuvriendelijk.” Volgens hem is aandrijving met een vliegwiel veel goedkoper en milieuvriendelijker. Het is gebaseerd op een elektromotor die bij elke stop van stroom wordt voorzien. Onderweg levert zo'n het vliegwiel via een dynamo energie voor de tocht naar de overkant. Een interessant idee, want waar accu's uitgeput raken, heeft een stalen vliegwiel het eeuwige leven. Maar hoe duurzaam is de aanschaf van een elektrisch aangedreven pont eigenlijk? Goedknegt berekent dat de pont gemiddeld 3.000 liter diesel per jaar verbruikt. Dat levert een


8

Familieberichten

15 februari 2019

DE GROENE VENEN Bezige handen Een sterke wil Fier door het leven Nu valt het stil Hand in hand met haar zonen is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Wilhelmina de Rijk - Röling Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Weduwe van H.N. de Rijk * 18 december 1925

† 11 februari 2019 Harry en Nelly Yves Julie Raymond en Dorothy Dominique Carmen

Herenweg 33 C 3645 DE Vinkeveen Moeder is thuis, alwaar geen bezoek. We nemen afscheid van haar op dinsdag 19 februari om 13.15 uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Vinkeveen. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Roekz, Herenweg 53 - 55 te Vinkeveen. De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden.

Mensen sterven niet zij glijden hooguit naar de overkant Ze leven verder in wie blijft in woorden en gedachten, in verhalen, gevoel en tederheid Mensen sterven niet ze blijven altijd in de buurt Je ziet hen in de spiegel in een stukje van jezelf Je voelt hen in de pracht die leven heet Mensen sterven ze worden bewaarders van de tijd

Met pijn in ons hart en intens veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame en onmisbare (schoon)vader

Chris de Boer * Amstelhoek, 30 augustus 1937

† Utrecht, 12 februari 2019

Ons bereikte het bericht dat op 93-jarige leeftijd te Vinkeveen is overleden:

Maria Wilhelmina de Rijk – Röling 18-12-1925

11-2-2019

Mevrouw de Rijk heeft aan de basis gestaan van ons bedrijf, heeft het bedrijf jarenlang geleid en was tot het laatste moment zeer betrokken. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de families H.G. de Rijk en R.M. de Rijk. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Namens de medewerkers van: Aannemingsmaatschappij Vobi bv Solvoy BV Hofmeijer MP BV Vobi Pompen BV

Nel de Boer – van Weldam

Correspondentieadres Paula de Boer van Dijklaan 25 1427 AD Amstelhoek

Paula en Ben Arno en Luciënne

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren op maandag 18 februari van 19.00-20.00 uur in crematorium Bouwens, Noorddammerweg 40, 1424 NX Uithoorn. Op dinsdag 19 februari om 12.30 uur vindt de plechtigheid plaats in de aula van bovengenoemd crematorium. Na afloop van de crematieplechtigheid is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken.

Goed nieuws voor bruiden in De Ronde Venen: Trouw Bruidsmode Met het verdwijnen van Giovanna Bruidsmode in Mijdrecht ontstond er een probleem voor aanstaande bruiden van De Ronde Venen en omstreken. Waar moesten zij nu heen voor een trouwjurk voor de dag van hun leven? Sinds afgelopen week is daar dan eindelijk het antwoord, in de vorm van TROUW! Bruidsmode aan de Zijdstraat 78 in Aalsmeer. Hier kunnen alle bruiden terecht ongeacht hun budget. Je vindt hier de meest prachtige jurken voor prijzen tussen de 500 en 1.900 euro en je kunt hier binnenkort zelfs jurken komen passen zonder dat je daadwerkelijk gaat trouwen. Alle toekomstige bruiden uit De Ronde Venen kunnen dus weer met een gerust hart gaan slapen en zijn van harte welkom bij TROUW! Bruidsmode om van hun dag een onvergetelijke dag te maken.

www.trouwbruidsmode.nl


DE GROENE VENEN

15 februari 2019

9

MORGEN GEZOND WEER OP... Slapen Slapen is eigenlijk gewoon niets doen en daar hebben veel mensen moeite mee. Ruim 60% van de Nederlanders lijdt op zijn tijd aan slapeloosheid. Om geestelijk bij te tanken is het de bedoeling dat we 2 tot 3 uur lang diep slapen. Om lichamelijk bij te komen heb je zo’n 6 tot 8 uur nodig, dan slaap je meestal oppervlakkig en kun je gemakkelijk wakker worden. Het kan zijn dat je het moeilijk vindt om in slaap te komen. Eigenlijk heb je dan moeite om je te ontspannen. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat je nog te laat intensief bezig bent geweest of ergens over piekert. Dus een nachtje ergens over slapen, oftewel nog even goed nadenken over iets, is eigenlijk niet de bedoeling als je in slaap wilt vallen! Je hoort wel eens de tip om “schaapjes te tellen”. Er zijn studies uitgevoerd om te kijken

Tekst Yvonne Jordan

of dit werkt en de conclusie was dat het juist averechts werkt. Je hersenen vermoeien met telwerk zorgt niet voor in slaap vallen. Je brein heeft voor het inslapen relaxerende en passieve prikkels nodig, zoals het beeld van een waterval of een ongerept strand op een tropisch eiland.

dat geeft je het gevoel de hele nacht wakker te hebben gelegen. En dat heeft dan vaak weer tot gevolg dat je veronderstelt dat je de volgende dag wel erg moe zult zijn. En als je dat denkt, dan ben je dat waarschijnlijk ook. Eigenlijk heb je geen slaapprobleem, maar de nacht duurt zo lang!

De oorsprong van het schaapjes tellen ligt ver in het verleden. Wanneer de herders hun schapen van de ene plek naar de andere verplaatsten, was het belangrijk dat ze al hun schapen telden om er zeker van te zijn dat er geen achter bleef. Dat kon nogal eens een saaie klus zijn met als gevolg dat ze zichzelf in slaap telden.

Ik herken het wel dat ik geluiden in de nacht hoor en weer eens op de wekker kijk. Maar in plaats van me te ergeren dat ik dan wakker ben, heb ik me aangeleerd te denken “Oh gelukkig, ik hoef er nog niet uit”.

Veel mensen met slapeloosheid hebben zogenoemde doorslaapproblemen. Je wordt dan gemakkelijk wakker uit de ondiepe slaap en

Morgen een gat in de dag slapen? Nee, dat laat ik aan mijn puberkinderen over, die zijn daar heel goed in!

De inslaapduur kan zo’n 15 tot 20 minuten minder worden met slaapmiddelen als temazepam. Hiermee slaap je gemiddeld ook een uur langer door. Maar het gevolg is ook dat je suffer bent en dat je spieren verslappen. Als je dan even uit bed gaat om naar het toilet te

Bedankje Hersenstichting

18 februari: Repair Café Vinkeveen geopend

Van 28 januari tot en met 2 februari 2019 vond in Wilnis de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.

Het Repair Café Vinkeveen (onderdeel van Tympaan-De Baat) is op maandagochtend 18 februari as weer open van 09.30 tot 12.30 uur. Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig (met gereedschap, naaimachines etc.) die hun best doen om voor u kapotte spullen te repareren. U kunt o.a. terecht voor reparaties aan kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, kapotte houten spulletjes, kapot

Deze enthousiaste inzet heeft 2.211,78 euro opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

gaan, heb je meer kans om te vallen. Wij adviseren deze middelen tijdelijk te gebruiken, omdat er snel tolerantie optreedt en je meer nodig hebt voor hetzelfde effect.

Apotheek De Ronde Venen Hoofdweg 6a, Mijdrecht Apotheek Mijdrecht Hofland 48, Mijdrecht Apotheek Service Wilnis Molmlaan 2, Wilnis (Jumbo) www.majorapotheken.nl majorapotheken@planet.nl

Repair Café Mijdrecht

aardewerk en voor het vermaken en herstellen van kleding. U kunt meekijken en ook eventueel meehelpen terwijl u wacht. De reparaties en de koffie en thee zijn gratis. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen! Het Repair Café Vinkeveen is te vinden in de Broedplaats, Herenweg 63 te Vinkeveen (ingang via de bibliotheek).

Ook in Mijdrecht is een Repair Café waar je met kapotte spullen heen kunt. In de Buurtkamer in Mijdrecht zitten vrijwilligers die het leuk vinden om ter plekke dingen te repareren. Dit alles is gratis en onder het genot van een lekker kopje koffie. Mochten er onderdelen nodig zijn om uw aangeboden waar te herstellen, dan betaalt u die wel zelf. Het Repair Café Mijdrecht is in 2019 open op de volgende dagen: 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 13 en 27 juni, 11 en 25 juli. 8 en 22 augustus, 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 14 en 28 november en 12 december.

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 ten name van de Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op

Openingstijden en informatie

Van 14.00 tot 16.00 uur op de G. van Aemstelstraat 5 Mijdrecht. Tel. (tijdens openingstijden): 0297- 288 466. Voor nadere informatie kunt u bellen met Annemarie Keja, tel.: 0294- 284 824 of mail naar a.keja@stdb.nl.

www.hersenstichting.nl.

Iedere uitvaart krijgt bij ons de grootst mogelijke persoonlijke zorg

De Ronde Venen Schoon, dat doen we samen!

Landelijke Opschoondag op 23 maart 2019. Doe mee! Zaterdag 23 maart 2019 is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren inwoners opruimacties in de buurt. Want, in een schone omgeving, is het prettiger wonen. Ook in de gemeente De Ronde Venen gaan op verschillende plekken inwoners aan de slag. Een mooi moment om samen met de buurt iets te doen. Ook sportverenigingen worden uitgenodigd om mee te doen. De Gemeente ondersteunt de initiatieven van harte met materialen zoals afvalgrijpers, hesjes en kliko’s en een bijdrage voor koffie, thee en een versnapering. Op www.supportervanschoon.nl staan de locaties waar in De Ronde Venen al een opruimactie komt. Ga bijvoor-

beeld samen met uw gezin Plassenjutten – jutten, net als op het strand, maar dan te voet of vanuit een kano of uw eigen boot langs de natuurlijke oevers op de Zuidplas in Vinkeveen. Ook kunt u meehelpen met een opruimactie van de Werkgroep Groen Twistvlied-Wickelhof. Aanmelden Aanmelden van een eigen actie in de buurt en materialen bestellen kan via www.dewoudreus.nl, ga naar de pagina ‘activiteiten’. Voor ondersteuning bij de organisatie kan vóór 5 maart 2019 contact worden opgenomen met NME-Centrum De Woudreus: nmederondevenen@odru.nl of 0297-273692.

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare. Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden. Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Uitvaartcentrum Finnema Directe hulp na overlijden: 0297 325 865 (dag en nacht bereikbaar)

Uitvaartcentrum Finnema Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer

Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

15 februari 2019

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Frans Mulder (Purper) in nieuwe voorstelling met Trudy Labij:

“Trudy en ik delen dezelfde humor” In de rubriek Ereloge ontmoet theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio te zien zijn. Deze week een interview met Frans Mulder, sinds 1985 bekend van Purper, en nu in het theater samen te zien met Trudy Labij in de voorstelling ’t Is Nogal Fris Voor De Tijd Van Het Jaar.

Waar komt de titel van jullie programma vandaan? “De weerberichten in de Volkskrant hebben altijd een – vreemde – boventitel. Een hiervan was ’t Is Nogal Fris Voor De Tijd Van Het Jaar. Trudy vond dat deze titel op alles slaat; op de politiek, de technologische ontwikkelingen en het ouder worden.”

Je speelde vanaf november 2017 zelf de solo Tot ie Purper ziet deel II. “Daar kijk ik met veel plezier en verbazing op terug, dat was fantastisch om te doen. Ik had echt het idee dat ik een functie op het toneel had.”

In een van mijn eerdere interviews met jou zei je dat Purper ‘Licht onderschat was en iets teweeg heeft gebracht’. Is dat vergelijkbaar wat je zojuist zei over je solo? “Ja, maar het is een totaal andere tijd. Het theaterbezoek is totaal anders en tegenwoordig zijn er, via YouTube, influencers. Ik denk dat zij zo langzamerhand de plek hebben ingenomen van het cabaret. Cabaretiers waren voorlopers, nu lopen we mee. We zijn niet meer de influencers, denk ik.”

Hoe is het idee ontstaan om ’t Is Nogal Fris Voor De Tijd Van Het Jaar te spelen? Trudy Labij speelde in 2002 ook in Purper en speelt sinds half jaren zestig in theaterstukken (oa. Foxtrot, Madam), televisieseries (oa. Pleisterkade 17, Joop ter Heul), films (oa. Wat zien ik en All

You Need Is Love), tv-spotjes van Jumbo en bij toneelgezelschappen zoals de Haagsche Comedie en RO Theater. Waarom past Trudy zo bij jou en deze voorstelling? “Onze impresario Hans Kik kwam met het idee. Ik ken Trudy al jaren, het repeteren was als vanouds. Trudy en ik delen dezelfde humor, waarbij zij absurdistischer is dan ik. We delen ook onze zelfspot. Ze is zo verdomde goed en een van de allerbeste comédiennes en actrices van ons land. Wanneer zij een dialoog of tekstje doet, moet ik vreselijk lachen. Ze kan ook prachtig serieuze rollen spelen, maar ik kan geen genoeg krijgen van haar komische kant.”

Doen jullie veel dingen samen in de voorstelling of ieder apart? “We hebben een programma samen gemaakt, waarbij we dingen doen die we leuk en mooi vinden. In de titel ’t Is Nogal Fris Voor De Tijd Van Het Jaar te spelen zit ook het thema: laten we schuilen bij elkaar, daarover heb ik een openingslied geschreven. Er is ook gekte en er zijn filosofietjes over alles en nog wat in de voorstelling. De voorstelling gaat ook over de gevoelens die je hebt als je wat ouder wordt, waaronder een mooi stuk over de moeder van Trudy.”

Valt er te lachen - wordt het publiek ‘kuttendol’? “(lacht hard) Dat zei Jos Brink altijd.

Vrouwen met een hoge lach staken de hele boel aan. Ik zou het heerlijk vinden.”

Heb jij alle liedjes en teksten voor de voorstelling geschreven? “Ja, het meeste is van mij. Trudy zingt ook een liedje van Toon Hermans. Niet alles is nieuw geschreven, we hadden een hoop materiaal om uit te putten. Trudy vindt het vooral leuk om nieuwe dingen te doen, ze is schoorvoetend om materiaal te doen uit haar carrière. Ik had haar graag willen introduceren bij jonge mensen. Het is zo leuk om te schrijven voor iemand die zo goed is. Ik hoor haar praten terwijl ik schrijf, dat had Adèle Bloemendaal ook.”

Is de voorstelling geëngageerd? “Ja, maar niet zoals in de oude cabaretvorm, wij noemen geen namen. Ik vind een voorstelling emotioneel engagement. Het zijn uiterst verwarrende tijden, waarbij sommige van mijn oude teksten niet meer kunnen. Mensen worden om alles boos en het gevoel voor ironie is voor een groot gedeelte weg. Om te begrijpen dat het een grap is, hebben mensen tegenwoordig een emoji nodig, dat is een veeg teken.”

Komen stukken uit Purper, liedjes die je schreef voor Karin Bloemen en Willem Nijholt of jouw klassieker Zeilen op wind terug in deze voorstelling?

“Ik vind Zeilen op wind meer iets voor een solo. Maar Trudy vindt het erg mooi, dus ik twijfel nog. Er zitten een paar dingen in de voorstelling die ik oorspronkelijk voor Purper schreef.”

Wat is de toekomst van Purper? “In december 2020 bestaat Purper veertig jaar. Ik zou het leuk vinden om dan een maand lang een serie voorstellingen te maken met al onze topnummers, als afsluiting van Purper.

Hierna zou ik het idee van Purper graag doorgeven aan de jonge generatie cabaretiers. Misschien ontstaat hierdoor een nieuwe Purper.”

Frans Mulder en Trudy Labij zijn op vrijdag 1 maart te zien in Schouwburg Amstelveen. foto ben van duin

CULTUUR Intuïtief Beeldhouwen inspireert! Wil je zelf ook eens een steen open werken en je intuïtie z'n gang laten gaan? Kom ontdekken hoe heerlijk het voelt vrij te beeldhouwen met volle aandacht voor jezelf en de steen. Word bewust wat vormen met je doen. Marjolein Berger-Vos van IntoTuition begeleidt je bij dit proces en inspireert je om op avontuur te gaan en een beeld te maken waarmee je je echt verbonden

Reizende expositie Henny Woud in Dresden Zes grote schilderijen van kunstenares Henny Woud uit Waverveen worden op dit moment in Dresden tentoongesteld. Vorige week zijn ze vanuit Brussel vervoerd naar de Duitse stad. “Het begon in Parijs, toen werd er gevraagd de schilderijen in Brussel te mogen tentoonstellen, op het moment dat daar de expositie zou aflopen kwam het verzoek van Dresden. Ik vind het echt een eer dat de schilderijen in zulke prachtige gebouwen en op zulke mooie locaties mogen hangen,” aldus Henny Woud, die volgende week zelf de expositie gaat bezoeken. Haar schilderijen zijn voorlopig te zien in Hotel Hilton Dresden.

voelt. Er wordt gewerkt met zachte steensoorten zoals speksteen en albast (gevorderden). Ervaring is niet nodig. Op dinsdagochtend 5 maart (van 10 tot 12.30 uur) en maandagavond 11 maart (van 19.30 uur tot 22 uur) starten cursussen van 6 lessen met ca. vier deelnemers in Mijdrecht. Daarnaast is het mogelijk een beeld-

je in één (mid)dag te maken of verder te werken aan een beeld tijdens de workshops met open inschrijving. De eerstvolgende workshop met heerlijke lunch is op zondag 3 maart. Andere workshops zijn op zondag 17 maart, zondag 31 maart (Bedding van het Vrouw-zijn), vrijdagmiddag 5 april en zaterdag 13 april. Voor een eigen groep van minimaal vier personen kan een datum naar wens worden afgesproken. Van zaterdag 22 juni t/m 29 juni organiseert IntoTuition een heerlijke zomerweek Intuïtief Beeldhouwen op een prachtige plek in NoordSpanje in de buurt van Girona. Meer weten over de cursussen, workshops en beeldhouwen in Spanje? Kijk op www.intotuition.nl voor alle informatie en data of bel met Marjolein, tel. 06-22497997.


DE GROENE VENEN

15 februari 2019

11

Langs bijzondere plekken rond Baambrugge en Abcoude

Winterwandelen met IVN Zaterdag 16 februari organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling. Verzamelpunt: om 9:30 uur op de parkeerplaats bij de algemene begraafplaats in Wilnis. De wandeling begint in het pittoreske Baambrugge, gaat langs het riviertje de Angstel naar het mooie en gezellige Abcoude en terug via de Horn. Geniet van één van de forten van werelderfgoed 'Stelling van Amsterdam" en ontdek de restanten van het kasteel van Abcoude. De wandeling biedt onderweg een weidse blik over het uitgestrekte veenweidelandschap met water, molen en langgerekte landerijen.

Ook in de winter is het heerlijk om buiten te zijn, te lopen en te kijken. Er wordt tijdens de IVN-Winterwandelingen goed doorgelopen om op temperatuur te blijven, maar af en toe wordt stilgestaan voor een vertelling over de bijzonderheden van de omgeving. De wandeling is ongeveer 8 km lang. Draag stevige waterdichte schoenen of kaplaarzen en warme kleding. Onderweg is een korte pauze voor zelf meegebrachte (warme) drank. Terugkeer in Wilnis rond 12.30 uur. Neem voor verdere informatie contact op met Hans Tuinenburg, tel. 0618082328. luchtfoto politie

Maan — de Beste zangeres van “Zo'n ervaring laat je niet meer los...” Nederland op Vogelvrij Live! Tanny de Rooij deelt haar herinneringen aan de De beste zangeres van Nederland, Maan, maakt vrijdag 5 juli haar opwachting tijdens Vogelvrij Live! De organisatie had de line-up eigenlijk nog even geheim willen houden, maar na al het positieve nieuws over Maan de afgelopen weken kon dit niet meer stil worden gehouden. Samen met onder andere Tino Martin belooft de eerste editie van Vogelvrij Live een gigantische knaller te worden. Afgelopen vrijdag ontving Maan live in The Voice een gouden en platina plaat voor haar laatste twee singles. Eerder in de week werd zij ook al door 100%NL uitgeroepen tot beste zangeres van Nederland. Haar hit met Kris Kross Amsterdam, de dj-groep die drie jaar geleden doorbrak op Vogelvrij, staat bovendien al weken lang op nummer 1 in de top40. De organisatie: “Wij zijn al lange tijd bezig met Maan en hebben haar al voor haar spectaculaire optredens in De Vrienden van Amstel Live in het geheim weten vast te leggen. Onze verjaardageditie moet een combinatie worden tussen het beste van 10 jaar Vogelvrij en het beste van nu. Met Maan, Josylvio en Tino Martin hebben we de drie beste artiesten uit hun genre alvast binnen! En er volgt nog heel veel meer…”

Op vrijdagavond 5 juli kun je op Vogelvrij Live een feestavond verwachten met de beste live-artiesten van dit moment. De feestavond blijkt tot nu toe niet alleen in trek bij de reguliere Vogelvrije-doelgroep, maar vooral bij een grote groep ‘ervaren festivalgangers’. Op zaterdag is het festival vzoals je van Vogelvrij gewend bent, de vetste DJ’s en live-acts van dit moment! Om de verjaardag goed te vieren heeft de organisatie voor beide dagen extra groot uitgepakt! Tickets Voor zowel de vrijdag als zaterdag zijn de reguliere tickets nu verkrijgbaar. Check de website www.vogelvrij-festival.nl en social media kanalen voor het laatste nieuws en de eerste acts! Schrijf je in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van de exclusieve ticketacties.

Dijkdoorbraak Wilnis in Museum Watersnoodramp Het is 26 augustus 2003 als de dijk bij Wilnis het begeeft. Voor Tanny de Rooij is het een gebeurtenis die in haar geheugen gegrift staat. Na veertig jaar in Wilnis, woont zij inmiddels op Schouwen-Duivenland. Daar kwam zij in contact met het Nationaal Watersnood Museum. Haar verhaal over de ramp in Wilnis is opgenomen in de bibliotheek met Verhalen over Water. tekst rosanne kok

“Help! Een overval!” Dat is de eerste gedachte van Tanny de Rooij als ze in de nacht van 26 augustus bruut uit haar slaap gehaald wordt omdat de overburen op de deur bonken. “Je bent nog zo slaapdronken dat je geen idee hebt wat er aan de hand is’’, vertelt Tanny. “Achteraf bedacht ik ook wel dat het geen overvallers konden zijn; die zouden niet zo hard bonken.’’ Het water stroomde met een vaart door de straten. Dat gaf een beangstigend gevoel. “Ondanks dat wij graag zeilen en dus heel bekend en vertrouwd zijn met water, voelde dit heel onveilig. Pas met zo’n ramp ontdek je wat de kracht van het water werkelijk is. We hadden echt het gevoel dat heel de Vinkeveense Plassen zouden leegstromen.’’ Zaklamp leeg… Zo snel als ze kon maakte ze haar kinderen wakker en pakte een stapel kleding. Dat moest allemaal in het donker, want met het doorbreken van de dijk was ook de elektriciteit uitgevallen. “En natuurlijk waren ook de batterijen van de zaklamp leeg… dat maakte dat we op de tast de autosleutels moesten zoeken. Hoewel het water door de straat stroomde, lukte het ons nog om met de auto weg te komen. Daarmee hebben we geluk gehad; niet veel later dreven de auto’s door de straten. We zijn naar vrienden in Mijdrecht gereden; die keken wel raar op toen we daar midden in de nacht voor de deur stonden.’’ Tanny werkte toentertijd bij gemeente De Ronde Venen en droeg de verantwoordelijkheid voor de opvang van evacués in geval van een ramp. “Dat had eigenlijk ook wel iets heel grappigs’’, lacht zij, als zij terugdenkt aan de nacht in De Meijert (voormalig zalencentrum in Mijdrecht -red.), die voor de opvang

beschikbaar werd gesteld. “Ik kwam natuurlijk al mijn buren en andere dorpsgenoten tegen. Daar moesten vooral praktische dingen geregeld worden; sommigen maakten zich zorgen om de kat die nog in huis was, anderen hadden Tanny en haar man Dick in 2013 foto peter bakker in de haast van hun vlucht hun belangrijke medica- Tanny niet zoveel schade te hebben tie achtergelaten. Ik was er verant- opgelopen, maar niets bleek minder woordelijk voor om dat allemaal in waar. “Het water was onder ons huis doorgegaan; de houten vloer trok goede banen te leiden.’’ helemaal krom. Alles moest eruit.’’ Daarnaast was het water ook de gaGeluk Ondanks dat de watersnoodramp in rage binnengedrongen, waar de wasWilnis grote schade heeft aange- machine en de droger stonden. Ook richt, is Tanny dankbaar dat er geen deze hadden het niet gered. “Ook de slachtoffers zijn gevallen. “Het had tegels uit de tuin waren weggeslaecht heel anders kunnen gaan’’, zegt gen. Je weet echt niet wat je ziet.’’ zij. “Stel dat het een week eerder gebeurd was, tijdens de Wilnisse De zaklamp ligt klaar Feestweek. Of dat het overdag ge- En of Tanny nu bang is voor dijken beurd zou zijn. Het was echt een ge- en water? “Moet je kijken waar ik luk bij een ongeluk dat het ’s nachts nu woon’’, lacht zij. “We wonen op gebeurde terwijl iedereen lag te Schouwen-Duivenland. Alles is hier slapen. Hoewel het een enorme ope- dijk en water. We wonen ook nog ratie was om iedereen te evacueren, eens op een punt waar het water kunnen we ergens ook van geluk naartoe zou stromen als hier iets mis zou gaan. Bang zijn we niet; maar we spreken.’’ weten wel welke kant we op moeten vluchten als er iets zou gebeuren. En Dode vissen in de heg Pas rond 20 uur werd haar eigen we leggen de autosleutels nu altijd woning weer vrijgegeven en mocht op een vaste plek; als het nodig is, ze terug naar huis om de schade te kunnen we ze vinden. Ook de zakinspecteren. “Het water was inmid- lamp ligt klaar. Zo’n ervaring laat je dels gezakt, maar alle modder en niet meer los.’’ blubber was gebleven. Het stonk verschrikkelijk en de vissen hingen dood Nieuwsgierig naar in de heg. Het aanzicht was werke- het verhaal van lijk verschrikkelijk. Echt bizar. Dan Tanny op beeld? pas merk je wat een impact zoiets heeft en besef je wat er gebeurd is.’’ Scan de QR-code Op het eerste oog leek het huis van met uw smartphone.


12

15 februari 2019

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Woorden schieten tekort Nicci Gerrard In dit persoonlijke boek onderzoekt Nicci Gerrard alle aspecten van dementie. Wat is het? Hoe gaat de maatschappij ermee om en wat zegt de wetenschap erover? Hoe ziet het eruit voor een buitenstaander en hoe is het om deze ziekte zelf te hebben?

1.

Ze kijkt onder anderen naar kunst, literatuur en filosofie. Want wat betekent het om mens te zijn, om een identiteit te hebben, om een zelf te hebben en dat vervolgens kwijt te raken?

De experimenten - Marion Pauw

DOM

RE

T CH

RON

Charlie wordt verzocht om de zorg voor haar oude stiefmoeder op zich te nemen. Zij hebben elkaar al 50 jaar niet meer gezien. Uiteraard gaat Char-

A.C.A.B. Voor u en de meeste Nederlanders zegt deze afkorting niets. Nog eens goed kijken? Nee, het lijkt nergens op en komt nog het dichts bij asap (as soon as possible). Maar na lezing van deze column gaat u vast ontdekken dat de afkorting vaker in uw blikveld komt dat u zou denken en bent u gelijk gewaarschuwd voor het gebruik ervan.

Fijne voorjaarswijnen Op het moment dat ik dit schrijf zit ik tussen de hordes pappa’s, mamma’s, opa’s, oma’s en andere hysterische mensen te kijken naar de skiles van onze kids. Allemaal zo dicht mogelijk bij de pistes met onze camera’s in de aanslag om een glimp te kunnen vastleggen van de eerste pizzapunt of hoge afdaling. Ik krijg de wintersportkriebels. Een week lang sneeuw, frisse lucht, witte afdalingen en een hoop gezelligheid, dat is wat wintersport voor

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

Stoel 7A Sebastian Fitzek Mats Krüger, een ervaren en succesvolle psychiater, overwint zijn vliegangst als zijn hoogzwangere dochter Nele voor het eerst in jaren weer contact met hem opneemt. Na een cursus tegen vliegangst vliegt hij van Buenos Aires naar Berlijn. Al zijn angsten lijken voor niets, tot een vreemdeling hem vertelt dat een van Mats' ex-patiënten ook aan boord is. Iemand die hij ooit heeft bevrijd van moordlustige, gewelddadige fantasieën. En nu moet Mats zien te voorkomen dat hij de 600 passagiers en zichzelf niet mee de dood in jaagt...

Vrij Willy Vlautin De jonge soldaat Leroy is gewond uit de Irak-oorlog teruggekomen en leeft al jaren in een revalidatiecentrum. Na een mislukte zelfmoordpoging belandt hij in het ziekenhuis. Verpleegster Pauline en nachtwaker Freddie zijn, naast zijn moeder, zijn enige bezoekers. Tussen hen ontstaat een breekbare en wonderbaarlijke vriendschap. Op ontroerende wijze worden de levens van drie gewonde zielen vervlochten: Pauline, altijd maar in de weer voor anderen; Freddie, die na vrouw en kinderen nu ook zijn huis dreigt te verliezen, en Leroy, wiens enige heldere herinneringen die aan zijn ex-vriendinnetje zijn.

De waanzinnige boomhut met 104 verdiepingen Andy Griffiths Bezoek Andy en Terry in hun boomhut die nu 104 fantastische verdiepingen telt. Ze hebben er dertien nieuwe verdiepingen bijgebouwd, zoals een trap zonder einde, een boerbank en zelfs een machtig fort. Andy en Terry zoeken een grappig verhaal voor hun volgende boek en belanden in een race tegen de tijd. Misschien hebben ze wel iets aan de tandenfee, aan de twee-miljoen-euro-winkel, of wie weet zelfs aan de raadsels uit de denkkamer van diepe gedachten? Dus waar wacht je op? Kom naar boven!

lie met de grootst mogelijke tegenzin naar haar ouderlijke huis terug, ze is niet voor niets op haar 19e het huis ontvlucht. Langzamerhand ontvouwt zich het leven van Alma, haar stiefmoeder. Maar staat Charlie open voor het leven wat haar stiefmoeder moest ondergaan voordat zij haar moeder werd; heeft het

zo’n grote invloed mogen hebben op haar jeugd en daardoor op de rest van haar leven?

verhaal is gebaseerd op het leven van de stiefoma van de filmproducente Sofia Sondervan.

De experimenten neemt je mee naar de barakken van Auschwitz, hoe de overlevenden verder moesten, wat voor gevolgen dat kan hebben op de volgende generatie. Het

Aangrijpend, in één adem uitgelezen…!

Als u dat liever niet wil, dan moet u nu stoppen met lezen.

combinatie A.C.A.B., in de betekenis van All Cops Are Bastards, naar haar aard de strekking heeft om de politie aan te randen in zijn eer en goede naam. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de mannen die tijdens de wedstrijd Ajax - Schalke 04 (2-0) op 13 april 2017 in de Johan Cruijff Arena 'ACAB, ACAB' zongen begin deze maand veroordeeld tot het betalen van een boete van 250 euro. De mannen zeiden zelf niet op de hoogte te zijn van de betekenis van de afkorting en zouden niet weten dat zij de agenten beledigden toen ze dit meerdere malen naar hen zongen.

Wij zagen dat zij 'ACAB' bleven zingen. Hierop hebben wij alle drie de verdachten aangehouden. Wij voelen ons dan ook in ons goede naam en eer aangetast", aldus een van de agenten die ter plaatse was. De rechter gaat ervan uit dat iedereen op de hoogte is wat deze lettercombinatie betekent en zeker als je dat roept ten overstaan van een groep agenten. Er is bovendien recent meerdere malen in de pers over gesproken en terug te vinden op

2.

Okee, u durft het aan? Moedig! Deze letters staan namelijk voor: All Cops Are Bastards en wordt in sommige kringen onder wie voetbalhooligans vaak gebruikt. Zelfs zo frequent en op een manier dat het Openbaar Ministerie heeft besloten om gebruikers van deze afkorting te vervolgen wegens belediging van het openbaar gezag. Een belediging is alleen strafbaar wanneer de belediger opzet heeft op de aanranding van iemands eer of de goede naam. De belediger moet zich, anders gezegd, bewust zijn geweest van het beledigende karakter van zijn boodschap. Uit de rechtspraak volgt dat de letter-

mij is. Helaas kunnen wij niet ieder jaar van deze sneeuwpret genieten, maar dit jaar is het gelukkig zover, heerlijk! Tot die tijd moet er natuurlijk nog even flink gewerkt worden, want na de wintersport breekt het voorjaarsseizoen weer aan en daar hebben we weer een aantal mooie producten voor ingekocht. Dry January is voorbij, dus deze maand presenteren we een nieuw Italiaans wijnhuis, Farnese Vini, en de range wijnen die daarbij hoort; Gran Sasso. Het wijnhuis Farnese is gevestigd in Ortona, een stad in de Abruzzen, een regio aan de Adriatische kust. Het kent een geschiedenis die teruggaat tot de 16e eeuw. In 1582 bezocht de Oostenrijkse Prinses Margherita, die was getrouwd met Prins Farnese, Ortona. Zij was verrukt over de ligging en het klimaat en besloot haar

3.

4.

Wombat & Vos, Avonturen in de stad Terry Denton Wombat is een coole, zeldzame stadswombat die niet van regen houdt, maar gek is op friet. Vos is onrustig en humeurig en draagt een mooie cape. Als ze samen een avontuur beleven, loopt het geheid in de soep!

5.

Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor en hartverwarmende personages. Geschreven en getekend door Terry Denton. Waanzinnige Boomhut-fans mogen dit boek niet missen.

GeleZen door nelie GroenendiJk

Ronnie Eisenmann Eisenmann & Ravestijn Advocaten

websites als Wikipedia en Dumpert. Er is volgens het hof dus sprake van algemene bekendheid en daarmee belediging. Let dus goed op als u in de buurt van agenten bent en denkt leuk te kunnen meezingen met een groep supporters. En koop ook maar beter geen leuk T-shirt met deze tekst, want er mee wegkomen dat u dacht dat ACAB staat voor All Children Are Beautiful, gaat u niet lukken.

Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam tel: +31 (0)20-445 8 445 www.eisenmann.org

"De afstand tussen ons en de verdachten betrof niet meer dan vijf meter.

landgoed geheel te wijden aan de wijnbouw. Binnen korte tijd vonden de wijnen van Farnese hun weg naar de tafels van de belangrijkste Europese koningshuizen. Ter ere van haar nagedachtenis hebben de nieuwe eigenaren van het landgoed de naam Farnese behouden. Een van de kenmerken van de wijnen uit deze regio is de frisse fruitige tonen met een droog karakter. Uit het brede portfolio van dit wijnhuis hebben wij twee wijnen gekozen: een fruitige, maar rijpe witte Trebbiano en een kruidige, iets frisse Montepulciano. Vooral de Montepulciano is een verrassing (die moet je trouwens niet verwarren met die prachtige stad in Toscane). Het is een van de topwijnen uit de serie, want de druiven zijn afkomstig van de beste wijngaarden uit de omgeving. Alle druiven worden met

het handje geoogst na een lange rijpingsduur. Hierdoor krijg je een glas dat barst van het fruit, maar toch een goede body heeft met rijpe tannines. Heerlijk in combinatie met een bord pasta, salami of andere antipasti. Gewoon een fijne wijn om alvast te drinken richting het voorjaar, of misschien ook wel in jouw geval, na een dag op de latten te hebben gestaan. Alvast een fijne vakantie allemaal!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl

Nieuwe appartementen Aan de Gosewijn van Aemstelstraat in Mijdrecht komen 24 gelijkvloerse sociale huurappartementen. Ze komen in een langwerpig gebouw met vier bouwlagen aan de kant van de dijk. De onderste bouwlaag dient als berging en garage. In de bovenste drie bouwlagen, die beginnen op het niveau van de dijk, komen de appartementen. Op deze plaats staat nu nog een aantal verouderde dijkwoningen. Deze week heeft het college het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Die behandelt het bestemmingsplan naar verwachting in de raadsvergadering van donderdag 21 maart. Voorafgaand hieraan wordt het bestemmingsplan op donderdag 28 februari besproken tijdens de informatieronde. Inwoners kunnen daarbij inspreken. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht. Aanvang 19.30 uur.


DE GROENE VENEN

15 februari 2019

IN VOL BEDRIJF

13

Tekst Piet van Buul

Hendrikse Stomerijen Baambrugge

Reinigen op een milieuvriendelijke manier In het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw begon opa Hendrikse met stomerij Unicum in Amsterdam. Het is nu ruim zestig jaar later. Met vijf vestigingen, waarvan twee in Amsterdam, een in Hilversum, een in Maarsenbroek en een in Baambrugge, is het bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke onderneming op het gebied van stomen en reinigen. Opa Hendrikse had drie zoons. Een van hen is Rob, die momenteel samen met zijn zoon Robbert leiding geeft aan het familiebedrijf.“Vroeger werd er gesproken over ‘chemisch reinigen’.Tegenwoordig worden er wenkbrauwen gefronst als het woord ‘chemisch’ valt,” stelt zoon Robbert vast. “Volkomen ten onrechte, want wij zijn misschien wel één van de milieuvriendelijkste bedrijfstakken. Dankzij een gesloten systeem wordt het milieu op geen enkele manier belast.” Aan de weg tussen Loenersloot en Baambrugge staat wat verloren een schoorsteen achter een kleine verzameling gebouwen. De schoorsteen maakte deel uit van de oude melkfabriek die dateert uit 1916. De NV Fabriek ter bereiding van Zuivelproducten Landlust. De locatie werd zo gekozen vanwege de bereikbaarheid per boot over de Angstel. Tien jaar later ging de fabriek na een fusie verder onder de naam: “Met Ons Beiden Aangepakt”, de MOBA. Na de oorlog werd het gebouw overbodig en werd het verkocht. De nieuwe eigenaar gaf er een andere bestemming aan. Sinds 1955 is er een stomerij gevestigd. Stomerij Unicum ging in 1967 over op het chemisch reinigen. De markante gebouwen zijn inmiddels tot industrieel erfgoed van historische waarde aangemerkt. Gereinigd wordt er nog steeds, nu door Hendrikse Stomerijen. “We

zijn wel trots op deze locatie,” zegt Robbert. “De witte gebouwen zijn van verre herkenbaar en de schoorsteen hoort er gewoon bij. Wij werken hier met ongeveer tien mensen. Het merendeel van onze klanten komt uit de particuliere markt.” Wassen en stomen Robbert maakt een duidelijk onderscheid tussen wassen en stomen. Veel kleding en textiel kan men gewoon thuis wassen. Toch zijn er nog tal van mensen, die om allerlei redenen er de voorkeur aan geven om ‘de was de deur uit te doen’. Maar een wasserij is dus duidelijk iets anders dan een stomerij. Wat wij hier voornamelijk reinigen zijn de grote dingen die moeilijk in de wasmachine kunnen. Dan kun je denken aan gordijnen, dekens, dekbedden, bankstelovertrekken, textiel en kleding. Bij dat laatste gaat het veelal om jurken of kostuums. Die stop je

niet zomaar in de wasmachine. Ook wolproducten vragen om een speciale aanpak. Wij letten er scherp op dat de reinigingsmiddelen die we gebruiken zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Het proces speelt zich af in een gesloten systeem zodat er geen afvalstoffen of vervuild water in het riool terecht komt. Daarin verschilt het stomen van het wassen. Bij de wasserij wordt het vervuilde water geloosd, zoals dat ook thuis bij het wassen gebeurd. Soms gaan mensen ook zelf aan de slag wanneer ze bijvoorbeeld een vetvlek willen verwijderen. Daarbij worden dan acetonachtige ontvetters gebruikt, die slecht zijn voor het milieu en meestal ook voor de kleding. Mijn advies is dan ook om in voorkomende gevallen niet zelf te gaan experimenteren. Breng het even langs. Wij kunnen dat beter en

Alles mag je worden, behalve ongelukkig. Beloofd?

Hendrikse Stomerijen is gevestigd aan de Rijksstraatweg 109 In Baambrugge. Telefoon 0294-291554. Mailen kan ook: info@hendriksestomerijen.nl. Voor meer informatie kan men terecht op www.hendriksestomerijen.nl.

Ondernemers en werkzoekenden vinden elkaar bij de Meet&Greet 50plus

Lasser, makelaar, uitgever, politieagent: het Beroepenfeest VMBO On Stage heeft vmbo-leerlingen laten zien dat er legio passende beroepsmogelijkheden voor hen zijn. In korte, goed voorbereide netwerkgesprekken vroegen ruim 800 leerlingen ruim 200 ondernemers en beroepsbeoefenaren het hemd van het lijf. Als het klikte werden afspraken gemaakt voor de Doe Dag op 5 maart. ronde heeft geopend met een klap op de gong, rennen Samir en Arthur als eerste op de politieagenten af. Hun uniformen hebben een grote aantrekkingskracht op de scholieren. Per ronde zijn slechts zeven plekken te vergeven voor de Doe Dag, dus de agenten moeten een zorgvuldige selectie houden. ,,Wat maakt dat jullie zo graag agent zouden willen worden?’’, vraagt een van de agenten aan de statafel. Op die vraag heeft Samir zich voorbereid. Hij antwoordt heel ad rem: “Wat

Service Hendrikse Stomerijen richt zich voornamelijk op de particuliere markt. Er is een groot netwerk van servicepunten opgebouwd, waar men de dingen die gestoomd moeten worden, kan aanbieden. In de meeste gevallen kan men daar na twee dagen de gereinigde en gestreken spullen weer ophalen. Drogisterij De Bree in Vinkeveen

is zo’n servicepunt. En in Mijdrecht kan men bij nagelstudio Tilly’s aan de Rondweg 1 terecht. Verder zijn er nog servicepunten bij Martens Mode in Loenen aan de Vecht en bij Dagwinkel Aloys Hageman in Vreeland. Robbert: “We hebben ook een haal- en brengservice. Bij grote partijen komen wij het textiel ophalen en we leveren het ook weer keurig thuis af. Naast de particuliere markt kunnen wij ook een aantal bedrijven tot onze klanten rekenen. Dat zijn veelal modehuizen en degelijke. Zij laten kostuums bij ons reinigen.”

Op 21 februari in het Werkcentrum in Mijdrecht

Vmbo- leerlingen vol in de schijnwerpers met VMBO On Stage

Vol in de schijnwerpers en onder applaus en gejuich van meer dan tweehonderd ondernemers en beroepsbeoefenaren maakten de leerlingen van Scholengemeenschap Thamen, Praktijkschool Uithoorn en het VeenLanden College hun entree op het Beroepenfeest over de rode loper. Een groots podium, om deze doelgroep eens flink in het zonnetje te zetten en hen te laten ervaren welke legio mogelijkheden er zijn. Nadat wethouder Kiki Hagen de

milieuvriendelijker.” Ook in de bedrijfsvoering speelt de zorg om het milieu in toenemende mate een rol. “Zo zijn we overgestapt van de met olie gestookte naar houtgestookte ketels. Dat geeft aanzienlijk minder uitstoot van schadelijke stoffen. Ook hebben we in onze bedrijfspanden overal ledverlichting laten installeren en rijden we met hybride bedrijfsauto’s,” zegt Robbert.

mij zo mooi lijkt aan uw vak, is dat je altijd iets goeds doet voor het land.’’ Met zijn grote ogen kijkt hij de agent aan. Je ziet hem bijna denken: vier strepen op de schouder, dat wil ik ook. “Ons vak is niet alleen maar mooi’’, antwoordt de agent eerlijk. “Wat zou je bijvoorbeeld doen als je een bekeuring zou moeten uitschrijven?’’ Ook daar reageert Samir heel gevat op. “Maar, meneer, mensen moeten zich aan de regels houden toch? Daar moet de politie hen op wijzen. Misschien kunnen we wel een ongeluk voorkomen als we hen een bekeuring geven voor bijvoorbeeld bellen in de auto of te hard rijden vlakbij een school. Ook dan doe je iets goed voor het land.’’ Samir is door de keuring; hij mag zijn visitekaartje bij de agent achterlaten. Of hij ook daadwerkelijk door is naar de Doe Dag, hoort hij later. Er zijn nog veel meer gegadigden. Blij is hij in ieder geval wel.

◀ Ook defensie trok veel belangstelling

Door de aantrekkende economie is het voor veel werkgevers moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen. Met een grote databank aan enthousiaste werkzoekenden maakt het Werkcentrum De Ronde Venen zich hard voor de arbeidspositie van 50plussers. Zowel ondernemers als werkzoekenden zijn welkom op de Meet&Greet 50plus op donderdag 21 februari vanaf 16.30 uur in het Werkcentrum aan de Rondweg 1a in Mijdrecht. Ondernemer? Grijp uw kans om uw organisatie onder de aandacht te brengen en maak kennis met gedreven kandidaten. Ontmoet ambachtsmannen/-vrouwen, nauwkeurige administratieve onder-

steuners, vakbekwame technische professionals en klantvriendelijke resultaatgerichte werkzoekenden. Ga met elkaar in gesprek en ontdek wat zij voor uw bedrijf kunnen betekenen. Werkzoekende? Bent u een ervaren talent, maar krijgt u te weinig kans om dit bekend te maken aan werkgevers? Bent u op zoek naar werk en wilt u graag in gesprek met ondernemers over hoe u hen kunt ondersteunen met uw achtergrond? Ontmoet werkgevers die op zoek zijn naar gemotiveerde en ervaren werkzoekenden, zoals u. Ga met elkaar in gesprek en ontdek wat u voor een bedrijf kunt betekenen.

Programma Onder leiding van dagvoorzitter José Boesten, voorzitter van Ondernemersvereniging Abcoude-Baambrugge, krijgen ondernemers én werkzoekenden in het Werkcentrum in Mijdrecht het volgende programma aangeboden: Vanaf 16.30 uur Inloop 17.00 – 17.10 uur Welkom door wethouder Alberta Schuurs 17.10 – 17.30 uur Meerwaarde 50plussers en diensten Werkcentrum 17.30 – 18.30 uur Ondernemers en werkzoekenden in gesprek met elkaar 18.30 – 19.00 uur Netwerkborrel Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: werkcentrum@derondevenen.nl


14

15 februari 2019

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

De Roké Thruxton 1200 Special

De overtreffende trap! Deze week een, zoals ze het noemen, echte ‘0ne of’. Ik sta in de showroom van Roké Motors in Mijdrecht te kijken naar een wonderschone Thruxton, die speciaal door Bas Kentrop is gemodificeerd en waar er dus ook maar één van gemaakt is: de zogeheten Roké Special. Er mee rijden is helaas geen optie, want de fiets heeft een maagdelijke kilometerstand en staat ook nog niet op kenteken... Maar gelukkig ben ik ervaringsdeskundige op de gewone Thruxton, hoewel ik de standaard Thruxton niet echt ‘gewoon’ zou willen noemen. Deze 1200 cc metende geweldenaar is al een fiets om je vingers bij af te likken, maar deze Special is een echte overtreffende trap en ziet er met zijn geweldige Vintage kuip nog meer retro uit dan de standaard uitvoering. De Thruxton is vernoemd naar een legendarisch circuit in Thruxton, Hampshire, Engeland. Het is gebouwd in 1940 als vliegveld voor de USAF en de RAF, en gebruikt om manschappen te vervoeren voor de landing van de geallieerden in Normandië aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

De eerste Thruxton die uitkwam was een 900 versie, maar in 2016 kwam de 1200 uit, waaronder de speciale R versie met een geweldig 120Nmkoppel bij 4950 t/min. Een destijds revolutionaire 1200-cc Thruxton HP-motor, die beschikt over een uitstekende respons op het gas dankzij Triumph's elektronische gasklepregeling. Ook heeft men toen het rijwielgedeelte compleet vernieuwd en voorzien van verbeterde vering. Dit alles zorgde voor geweldige rijeigenschappen en wendbaarheid. Een geweldige fiets en echt een ‘wanna have’, maar dit ging de gebroeders Kentrop toch niet ver genoeg. Het moest bruter en lichter en dus werd er een hagelnieuwe 2019 Thruxton 1200 aangepakt. Met grote, maar ook kleine subtiele aanpassingen heeft Roké een eigen visie van de Dikke Triumph gecreëerd. Wat is er allemaal aangepast? “Om te beginnen is het uitlaatsysteem aangepast”, aldus Aad. “We hebben gekozen voor Vance and Hines topkwaliteit en een supergeluid, vervolgens hebben we de richtingaanwijzers vervangen door een led-systeem, er is een ingekorte kentekenplaathouder gekomen

en natuurlijk de speciale topkuip. Daarvoor zijn de clip-ons aan stuur het stuur veranderd. in verband met deze topkuip en voor de café-racerlook is er uitlaattape om de uitlaatbochten gedaan. Uiteraard hebben we gewerkt met originele Triumph accessoires. Ook is het vermogen wat aangepakt. Dit alles heeft geresulteerd in een echte Roké Special!” Weer op weg naar huis krijg ik de Special maar moeilijk uit mijn hoofd, ik ben erg benieuwd hoe hij zal rijden in vergelijking met de standaard Thruxton. Eén ding is zeker: degene die de fiets koopt heeft iets bijzonders. De prijs van deze one of a kind? De Roké Thruxton 1200 Special kost 15.990 euro, uiteraard met 2 jaar volledige fabrieksgarantie. Hij staat te pronken in de showroom van Roke Motors.... Voor meer informatie: www.roke.nl.

Nieuw in De Ronde Venen: Fysikos Voeding Als voormalige topsporter weet Annette ter Heijden hoe belangrijk goede voeding is. Het staat aan de basis van een gezonde leefstijl waarin je optimaal kunt presteren. Op het werk, op school, tijdens het sporten of gewoon thuis. Naast één-op-één consulten in haar praktijk geeft zij regelmatig lezingen. Zo vertelt zij op 20 februari over de relatie tussen voeding en ADHD en op 5 maart over Voeding en het Humeur. Synchroonzwemmen De voedingsdeskundige en kPNI-orthomoleculair therapeut beoefende het synchroonzwemmen op hoog niveau en was 21 jaar lang werkzaam als trainer. “Dat was prachtig mooi werk’’, licht Annette toe vanuit haar praktijk bij Optisport aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht.. “Ik kon kinderen en jonge meiden dingen laten doen waarvan ze zelf niet eens wisten dat ze er toe in staat waren. Dat leerde me dat je je eigen grenzen altijd zelf bepaalt. Ik heb hen altijd ondersteund in oplossingen. Dat is feitelijk wat ik nog steeds doe. In mijn lezingen, gesprekken en persoonlijke begeleiding leg ik de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ook bij de ander. Natuurlijk ondersteun ik waar ik kan, maar een ander moet het zelf doen. Pas dan wordt het haalbaar en effectief.’’ Annette is gespecialiseerd in darmproblemen, diabetes en de relatie tussen voeding en gedrag. Deze kennis wil zij graag delen en anderen inspireren. Daarom werkt zij op dit moment aan een vierdaagse training voor andere voedingsdeskundigen en geeft zij lezingen in de regio. “Daarnaast zijn belangstellenden altijd welkom in mijn praktijk voor een vrijblijvende kennismaking’’, stelt zij. “Dat vind ik heel belangrijk; er moet een klik zijn, van beide kanten. In een kennismakingsgesprek kunnen we aftasten wat we voor elkaar kunnen betekenen.’’

Ouders Lokaal – Voeding en ADHD Voor de orthomoleculair therapeut is het duidelijk; er zijn diverse relaties tussen voeding en gedragsproblemen als adhd, add en autisme. Daarover gaat haar lezing op uitnodiging van Ouders Lokaal op 20 februari om 19.30 uur (zie rechtsonder). “In mijn lezing deel ik de laatste stand van alle onderzoeken vanuit de wetenschap’’, vertelt Annette. “Daarnaast vertel ik over de werking van voeding, natuurlijke middelen en supplementen in relatie tot gedrag en wat je daarmee kunt bereiken.’’ De lezing Voeding en ADHD is gratis toegankelijk en vindt plaats in de Broedplaats aan de Herenweg 63 in Vinkeveen. Darmen en humeur Hoe houd je je darmen tevreden? En hoe kun je je humeur beïnvloeden met je voeding? Wat moet je eten als je je niet zo lekker voelt? En wat juist niet? Die vragen staan centraal in de lezing Darmen en Humeur op 5 maart. Deze lezing vindt plaats bij Optisport in het Veenweidebad in Mijdrecht; wie binnenkomt door de draaideur, slaat linksaf en bereikt de zaal via het horecagedeelte. De lezing start om 19.30 uur.

Nieuwsgierig naar Annette ter Heijden, of naar de andere lezingen die zij in het verschiet heeft? Kijk op www.fysikosvoeding.nl

Interactieve lezing: Voeding en Alle Dagen Heel Druk, is er een relatie? Voeding en Alle Dagen Heel Druk, is er een relatie? Wat kun je zelf doen!? Voeding, darmwerking en gedrag… In de praktijk is er veel relatie te vinden met deze drie verschillende manieren van kijken naar één persoon. Een darm die gestrest is geeft eerst veel reactie in gedrag en daarna steeds minder. Het is niet alleen gedrag wat je kunt zien, het kan ook zijn dat er telkens een soort van ‘koorts’ optreedt of dat de huid onrustig is. Darmen in de stress kunnen veel diverse reacties uitlokken. Hoe langer deze situatie duurt hoe slechter het immuunsysteem in de darm gaat werken. Vreemd genoeg komt er naar verloop van tijd bijna geen reactie meer van het lijf. Op die manier lijkt het dus net of iemand ergens ‘overheen groeit’. Annette ter Heijden van Fysikos Voeding houdt een interactieve lezing over dit onderwerp. In de lezing worden een aantal recente wetenschappelijke studies aangehaald die darm, gedrag en ontstekingsmechanismen (waardoor koorts ontstaat) aantonen. Natuurlijk is er ook ruimte om je vragen te stellen en krijg je handvatten om zelf thuis aan de slag te gaan. Deelname aan deze lezing is gratis (na aanmelding). Je kunt je via de website derondevenen.ouderslokaal.nl aanmelden. Hier vind je ook meer informatie. De workshop vindt plaats op woensdagavond 20 februari van 19:30-21:30 uur in Vinkeveen.


DE GROENE VENEN

15 februari 2019

AUTO & MOTOR

15

Tekst Michael Reuling foto's patrick hesse

Audi TT-RS Coupé

Dit zie je niet vaak Je hebt van die auto's die je in het dagelijks verkeer niet of nauwelijks tegenkomt. Toegegeven, in de Randstad is er een grotere kans om een Ferrari of de nieuwste Bentley te spotten, maar die zijn over het algemeen schaars vanwege het prijskaartje. De kans dat je een Audi TT spot is groter. Maar ook daarin heb je weer uitzonderingen. Want een Audi TT met een V6 zie je niet zo vaak, laat staan dat je de TT-RS tegen het lijf loopt. Gelukkig is deze TT-RS niet te missen met zijn knalrode lak. In een krant die wekelijks in full colour verschijnt, is het altijd leuk als we een auto met een opvallende kleur kunnen neerzetten. Helemaal als die auto ook lekker veel pk's heeft. En dat zit wel goed bij deze TT-RS. De standaard TT kun je krijgen met diverse viercilinder benzinemotoren en zelfs een lekker dikke 3.2 V6. Hoewel de opinies over een Audi TT uiteen lopen, is het een waar feest als je de beschikking hebt over een Audi TT met 3.2 V6 en een cabriodak. Niemand die je ziet, want je bent toch lekker snel weg bij het stoplicht. Toch kun je ook lekker cruisen met de V6. En dat is nou net waar je geen behoefte aan hebt in een TT-RS. Audi-liefhebbers gaan schuimbekken bij het horen van de twee letters RS. Wie een normale Audi koopt, kiest vaak voor het S-Line pakket. Wel de looks van een snelle Duitser, niet de pk's. Wie wat meer geld heeft, kiest voor de S-uitvoering. Dan krijg je de looks én wat meer pk's. Meer dan genoeg. Maar er zijn altijd mensen die meer willen. En dan kun je gaan voor de RS. Nog agressievere looks en buitensporig veel meer pk's. Porsche heeft de Cayman, Mercedes de SLK, Audi de TT-RS. Alle ingredienten om de oer-Quattro te doen herleven zijn aanwezig. Onder de motorkap ligt een 2.5 vijfcilinder motor die ze in Amerika kennen van de Volkswagen Jetta. Yep, dat klinkt saai. Maar Audi heeft de motor gekieteld. En zo kreeg de RS geen 170 pk, maar dik 340 pk. Een verdubbeling. Van 1600 tot 5300 toeren heb je maar liefst 450 Nm koppel be-

schikbaar. En dan kan deze RS met vierwielaandrijving vol in de aanval. Achterover leunen is er niet bij, je moet zelf schakelen met de zesbak. Wie het aandurft drukt de sportknop in. In 4,6 seconden naar 100 km/u. Bloedsnel. Een automaat is voor watjes (en was niet eens leverbaar op de TT-RS). En dus knallen we op een grijze zaterdagochtend door de regen, met vierwielaandrijving over de mooie lege wegen in de polder. De auto ligt als een blok op de weg. De kuipstoelen bieden je alle steun als je een bocht scherp aansnijdt met alle vertrouwen van de wereld. Dit is een echte rijdersauto. Je rijpositie is top, maar claustrofobisch moet je niet zijn. Hoewel smaken verschillen, is de eigenaar van deze auto consequent geweest. Hij koos voor de Audi Exclusive rode lak, in combinatie met roodzwart lederen bekleding en zelfs rode accenten onder de motorkap. Met iets meer dan 80.000 kilometer op de teller doet deze TT-RS uit maart 2010 nog aan als nieuw. De eigenaar was overduidelijk zuinig op zijn racemonster. De banden zijn nog als nieuw. Ook na onze proefrit. Altijd dealer onderhouden. En het prijskaartje? Dat lag ooit op zo'n 80 mille. Nu kun jij er pret mee hebben voor 37.940 euro, inclusief 6 maanden Bovag garantie, APK en onderhoudsbeurt. Doe eens gek!

James Auto Service Mijdrecht Oosterlandweg 22a-24 3641 PW Mijdrecht Tel. 0297-593575 www.jamesmijdrecht.nl

Parkeerproblemen bij Station Abcoude vervolg van pagina 3 de problemen bij de wortel aan te pakken. Na de uitbreiding van de parkeerplaats in 2017/18 is de parkeerdruk op deze ‘laatste gratis parkeerplaats voor Amsterdam’ alleen maar toegenomen. De vraag naar gratis parkeerplaatsen rondom Amsterdam is onverzadigbaar. Uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen lost dus niks op. Vanwege het ontbreken van parkeerbeperkingen in de vorm van bijvoorbeeld een blauwe zone, parkeren voor vergunninghouders en/of betaald parkeren wordt dit gebruik niet tegen gegaan. Maar daarnaast is er een lijst van maatregelen die bij zouden kunnen dragen aan een structurele oplossing, waarbij ook de nabijgelegen woonwijk en Bovenkamp en Hollandse Kade dienen te worden

meegenomen. Haal in ieder geval de magneetwerking van gratis en onbeperkt parkeren weg. Wanneer je er voor zorgt dat de bus langs het station en het Sporthuis komt, kunnen mensen de auto thuis laten en verlicht je de parkeerdruk. Zorg voor meer beveiligde fietsenstalling. Leg niet meer parkeerplaatsen aan want dat zorgt voor magneetwerking. Stimuleer het gebruik van de twee bestaande P&R plaatsen langs A2: viaduct Abcoude en viaduct Vinkeveen. Men kan vandaar met bus 126 elk halfuur direct naar Amsterdam Bijlmer. De problemen kunnen dus wel degelijk structureel worden opgelost. Uiteindelijk is het geen uniek probleem. Meer dorpen met een treinstation bij een woonwijk kampen hier mee en hebben inmiddels een oplossing gevonden.

Audi Gereden versie: Audi TT-RS Vermogen: 340 pk 0-100: 4,6 s Top: 250 km/u (mits de juiste optie is aangevinkt: 280 km/u) Gemiddeld verbruik: 1 op 10,9 / 9,2 l/100km Prijs gereden versie: 37.940 euro Alternatieven: Lotus Elise, Nissan 370Z, Porsche Cayman

Argon strikt FC Utrecht-icoon Frans van Seumeren te gast bij Argon SV Argon heeft in samenwerking met FC Aalsmeer en Legmeervogels Uithoorn de bekende FC Utrecht-icoon Frans van Seumeren uitgenodigd voor een inspirerende avond met hun business clubs, overige sponsoren en

genodigden. Zo'n 130 genodigden waren te gast voor een zeer geslaagde en inspirerende avond in The Beach in Aalsmeer. Na pitches van het Aalsmeerse IT-bedrijf SYS (www.sys.nl) en de door Argon gesteunde stichting

‘Football makes it happen’ (footballmakesithappen.nl), was het tijd voor de hoofdpersoon van de avond: Frans van Seumeren. Zijn boeiende leven kwam in chronologische volgorde voorbij, dankzij de interviewvragen van de zeer deskundige spreekstalmeester Paul Reurings. Van zijn directeurschap bij Mammoet, waar hij o.a. de berging van de Russische onderzeeër Koersk volbracht, tot zijn voettocht van Harmelen naar Athene, waar hij het vliegtuig pakte naar Alicante en vervolgens terug naar huis liep. En natuurlijk ging het over voetbal. Het maatschappelijke project van zijn voetbalschool in Ghana tot en met alles rondom FC Utrecht. Hij sloot af met de belofte: “Frans van Seumeren zal FC Utrecht nooit in de steek laten.” foto ton van eenennaam


16

15 februari 2019

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures

Functie: Stagiair Archeologie Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior online marketeer Organisatie: H&R Products Plaats: Mijdrecht

Functie: Productiemedewerker Organisatie: Cal Mixed Products B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Toezichthouder Ruimte Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: een receptioniste/telefoniste Organisatie: FFT Notarissen Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Schoonmaak (15-20 uur per week) Organisatie: CE Repair Mijdrecht B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Montagemedewerker Prefab Organisatie: Van Walraven B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Sales Engineer Projecten (fulltime) Organisatie: Walraven B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Orderpicker Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: parttime interieurverzorger/ster Organisatie: Van Dam bedrijfsdiensten Plaats: Mijdrecht

Functie: Enthousiaste verkoopmedewerker voor de maandagmiddag + 1 x in de week 's avonds (of meer) Organisatie: De Loods Fashion Plaats: Mijdrecht

Functie: Technisch medewerker Organisatie: TOPFINISH Plaats: Mijdrecht

Functie: All round medewerker Beheer Openbare Ruimte Organisatie: Plaats: Mijdrecht

Functie: Distributiechauffeur vrachtauto Organisatie: Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Customer Care (BBL stage) Organisatie: CE Repair Mijdrecht B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Vacature: MBO stagiair(e) 3e jaar / HBO Meewerkstagiair(e) 1e of 2e jaar Organisatie: Walraven B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker bediening (m/v) Organisatie: Restaurant Meesters / Hotel Mijdrecht Marickenland Plaats: Mijdrecht

Functie: Productontwikkelaar met projectmanagement skills (fulltime) Organisatie: Walraven B.V. Plaats: Mijdrecht

DE GROENE VENEN

Customer Service Medewerker Ben jij op zoek naar een uitdagende functie waarbij jij jouw sociale vaardigheden kan gebruiken? Wil jij aan de slag voor een groot warenhuisketen waarbij jij direct in contact staat met verschillende leveranciers? Dus ben jij sociaal, klantgericht en kan jij goed multitasken? Lees dan verder! Want wij zijn op zoek naar een fulltime Customer Service Medewerker in Mijdrecht. Wat doe jij als Customer Service Medewerker? Als Customer Service Medewerker ben je verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de logistieke, administratieve en commerciële processen. Je bent het aanspreekpunt voor de klant en diverse leveranciers. In samenwerking met de klant kom je tot de best mogelijke oplossingen om de processen continue te verbeteren. Daarnaast zal jij licht financiële vraagstukken beantwoorden en de spin in het web zijn tussen diverse afdelingen. Hierbij zal jij deze afdelingen ondersteunen door jouw kennis te delen met betrekking tot processen in de warehouse met als doel ervoor te zorgen dat de juiste documentatie en dossiers worden aangeleverd. Daarnaast weet jij samen met jouw collega’s in de operatie manco’s/derving te verkleinen. Jij zal de werkzaamheden op dit moment verrichten van ma t/m vrij tussen de werktijden van 8:00 en 22:00 uur, dit kan in de toekomst eventueel veranderen naar werkdagen tussen ma t/m zo. Als Customer Service Medewerker rapporteer jij je werkzaamheden aan de Team Lead Customer Service en Transport. Overige Werkzaamheden: • Beantwoorden van vragen van de klant; • Contact opnemen met diverse leveranciers; • Delen van informatie met de klant betreffende assortiment specifieke informatie; • Opbouwen van klantrelaties; • Zorgen voor een optimale balans tussen productie- en klantbelang; • Behandelen van eventuele klachten; • Jij bent de schakel tussen de financiële afdeling en het warehouse. Wat bieden wij jou? • Een afwisselende baan, waarbij geen werkdag hetzelfde is; • Een gezellige werksfeer met veel ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling; • Een marktconform salaris; • Gezellige collega’s in een dynamische omgeving; • Een functie waarbij je niet stil hoeft te wezen; • Je gaat werken in het warehouse namens een internationaal warenhuisketen. Wat bezit jij? • MBO+ werk- en denkniveau; • Ervaring in soortgelijke functie; • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschift; • Beheersing van MS Office; • Zeer goede communicatieve vaardigheden, oplossingsgericht, stressbestendig en flexibel; • Het is een pré als je kennis hebt van het Warehouse Management Systeem. Jouw werkomgeving: Jij komt als Customer Service Medewerker te werken in een dynamische omgeving, waarbij het komende jaar de werkzaamheden op locatie explosief gaan groeien. Jij komt dan tot je recht in een veranderende omgeving waarbij jij het vermogen hebt om snel te leren met als doel jou alles snel eigen te kunnen maken. Daarnaast is het uiterst belangrijk dat je stressbestendig en flexibel bent. Meer weten over XPO Logistics? Bezoek onze website nl.xpo.com of scan de QR-code voor onze video

Kortom, dit is de volgende plek waar jij wilt werken! Voor meer informatie kun je terecht bij Jacqueline Wijen, zij is te bereiken via het telefoonnummer 088-5881000. Interesse? Solliciteer via onze website jobs.xpo.com of stuur je motivatie en cv naar: hr.mijdrecht@xpo.com XPO Logistics Industrieweg 54 Mijdrecht

nl.xpo.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.