De Groene Venen 13 februari 2015

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

9-8oC

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 20 – Week 7 – 13 februari 2015

Dijkgraaf 38 Wilnis Vraagprijs € 375.000,- k.k. NI EU W IN VE RKOO

P

TE KOOP ABCOUDE Doude van Troostwijkstraat 59 Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987

Veel groen, ruimte en spelen op straat bij deze grote, lichte en zonnige 2-onder-1 kapper met eigen garage (19 m2) voor extra opslag of een auto. 5 slpkamers en 2 badkamers. Tuin aan de voor-, zij- én achterkant met meer dan voldoende ruimte en genoeg zon. Woonopp.: ca. 179 m2 Perceelopp.: bijna 300 m2 Vraagprijs: € 645.000,- k.k.

www.vidamakelaars.nl

Wel zo makkelijk: alle verzekeringen

onder één dak Loop zondag het voorjaar tegemoet bij de PK Sport Bosdijkloop!

Raadhuisplein 2, Abcoude Tel.: 0294 - 282940 www.raad-huis.nl

Wethouder David Moolenburgh geeft het startschot op de Kerklaan. Het aantal deelnemers aan deze loop is de afgelopen jaren gestaag toegenomen en is mede te danken aan de gezellige ambiance in en om sporthal De Boei in Vinkeveen en aan het mooie parcours langs het natuur- en watersportgebied rondom de Vinkeveense Plassen en recreatieterrein Bosdijk. Inschrijven voor de diverse afstanden kan zondag in De Boei vanaf 10.30 uur tot uiterlijk een kwartier voor de start. Nadere info op pagina 22.

ascol.nl

Realiseert uw woonwensen van A tot Z!

STEM OP JOUW FAVORIET! Kijk snel op de website voor alle genomineerden en STEM.

BRENG NU JOUW STEM UIT VIA WWW.ONDERNEMINGVANDRV.NL

gaan wij

?

hans winter brillen

mobiel hans winter brillen de lindeboom 8 | mijdrecht

Donna Veenhof uit Mijdrecht publieksfavoriet bij Voorleeswedstrijd Elf kandidaten, afkomstig van scholen in Stichtse Vecht en De Ronde Venen, streden woensdag jl. in Loenen om de titel Regionaal Voorleeskampioen. Alle voorlezers deden enorm hun best het niveau was dan ook erg hoog. Een lastige keuze voor de jury, die bestond uit Yvon Japers, tv-presentatrice en kinderboekenschrijfster, Jenneke van Wijngaarden, beeldend kunstenaar en Astrid Schoenmakers, leesconsulent bij de Bibliotheek AVV. Hugo Bouma (in het midden op de stoel) van basisschool Wereldkidz Tweesprong Duivenkamp uit Maarssenbroek werd gekozen als Voorleeskampioen, maar Donna Veenhof van OBS De Trekvogel in Mijdrecht (naast Hugo, met medaille) won de stemming onder het publiek. De verkiezing werd gehouden door de Regionale Bibliotheek Angstel Vecht en Venen. foto rosWitHa vaN vliet

STRALEND JEZELF ZIJN BEGINT BIJ TÊTE À TÊTE !

Conincksmeer 24 Vinkeveen

Voor extreem goed resultaat. Met hoge dosis Vitamine A. Onnavolgbaar.

Heerlijke producten voor gezicht en lichaam van het sterke merk Babor. Team Tête à Tête Nathalia, Laura en Marije Herenweg 21 3645 DE VINKEVEEN tel. 0297 77 50 50 www.instituutteteatete.nl

Verkocht !


2

13 februari 2015

DE GROENE VENEN

Verkiezingen provinciale staten op 18 maart

Kandidaat Derk Boswijk wil regio een stem geven Het wordt hoog tijd dat het gebied van De Ronde Venen en Stichtse Vecht weer een vertegenwoordiger krijgt in de provinciale staten van de provincie Utrecht. Dat is althans de mening van Derk Boswijk, kandidaat namens het CDA. “Door voortdurend aandacht te vragen voor de zaken die voor de inwoners van deze regio van belang zijn, heb je kans dat er iets te bereiken valt. Dat geluid komt nu te weinig door in Utrecht en daar wil ik verandering in gaan brengen. Ik sta op een verkiesbare plaats, dus de kans is groot dat het deze keer gaat lukken. Maar veel stemmen op nummer zes van de CDA lijst zou natuurlijk een extra steun zijn,” zegt Derk hoopvol. tekst Piet vaN buul

- foto PatriCk Hesse

De rol van het provinciebestuur en het belang om de samenstelling van de Eerste Kamer Derk Boswijk bij de halte ‘Groot Mijdrechtstraat’ aan de Industrieweg. van de provincie wordt nogal eens onderschat. gaat. Op provinciaal niveau worden tal van zaken geregeld die voor jaren waren we er niet bij en dat scheelt Het gaat niet altijd om geld De opkomst bij verkiezingen is doorgaans dan ook “Het wordt hoog tijd dat het de inwoners van groot wel. Kijk naar de regio Utrechtse Heuvel- Derk is van mening dat het met bemoeiezijn. Een groot rug. Dankzij een sterke vertegenwoordiging nis van de provincie lang niet altijd om geld niet om over naar huis gebied van De Ronde Venen belang deel van de zorgtaken is in de staten hebben ze daar al heel wat voor hoeft te gaan. De provincie kan ook bijte schrijven. Bovendien worden de verkiezings- en Stichtse Vecht weer een dan weliswaar doorge- elkaar gekregen. En in het gebied van De dragen door het aanbieden van kennis en schoven naar campagnes van de proRonde Venen het versoepelen van regelgeving. “Ik ben “Het zijn vooral de zaken en Stichtse geschrokken van een rapport van de randvinciale partijen, zeker in vertegenwoordiger krijgt in de gemeenten, dat wil de landelijke media, sterk Vecht woont stedelijke rekenkamer. Daaruit bleek dat de provinciale staten van de maar rond ruimtelijke ordening, wel tien pro- 60% van de door de provincie verstrekte niet zeggen gedomineerd door de podat we nu van litieke kopstukken uit Den cent van het subsidies nooit geëvalueerd wordt. Onze provincie Utrecht.” bestemmingsplannen, de provincie Haag. Daarbij wordt getotale aantal provincie blijkt een slecht subsidiebeleid te voorzieningen zoals open- inwoners van hebben. Ik vind dat we daar ook nog eens wezen op het landelijke belang vanwege het niks meer te verwachten hebben. feit de leden van de provinciale staten straks Het zijn vooral de zaken rond ruimde provincie. goed naar moeten kijken. We wonen hier in baar vervoer, maar ook de Daar mag dus een prachtig natuurgebied en naar mijn mede samenstelling van de Eerste Kamer gaan telijke ordening, bestemmingsplanbepalen. En dat is dan weer van belang voor nen, voorzieningen zoals openbaar plaatsing van windmolens zeker wel re- ning moeten we daar ook goed en zorgvulvervoer, maar ook de plaatsing van het functioneren van het kabinet. kening mee dig mee omgaan. Ik denk dat de natuur zoof zonnepanelen, waar de g e h o u d e n als die momenteel is ontwikkeld, aardig in windmolens of zonnepanelen, waar Derk wil niet ontkennen dat hierdoor de ver- de provincie een dikke vinger in de worden,” zegt balans is. De “Er is op vraag is of kiezingen voor de provinciale staten een lan- pap heeft. Om invloed op dat be- provincie een dikke vinger in Derk. we daar nog delijk effect hebben. “Dat is nu eenmaal zo. leid te kunnen uitoefenen moet je provinciaal niveau de pap heeft.” sterk op moeMaar dat betekent niet dat het nu dus vooral er wèl boven op zitten. De laatste Belangrijke nog heel veel werk ten ingrijpen thema’s Derk noemt al snel een paar thema’s die en veel geld te verzetten.” moeten voor de inwoners uit De Ronde Venen van in groot belang zijn. “Ik vertel geen nieuws, steken. Subsidie voor een rotonde bij Wilnis wanneer ik vaststel dat het openbaar ver- had er al veel eerder moeten komen. Het voer in dit gebied er in de afgelopen jaren ging hier om mensenlevens. Maar is er wel niet op vooruit gegaan is. Al deze maand goed nagedacht over de verbreding van de gaat de aanbesteding voor de komende vijf onderdoorgang onder de N201 voor twee jaar weer van start. Eigenlijk zijn we nu al otters, die inmiddels alle twee al het leven te laat om daar nog veel invloed op uit te gelaten hebben?” kunnen oefenen. Het Plan van Eisen van de provincie is al vastgesteld. Wij worden De provincie Utrecht blijkt de meest coner alleen maar slechter van. Lijn 130 gaat currerende provincie in Europa te zijn. “Dat minder rijden, er komt geen rechtstreekse moeten we vooral zo houden en veel meer verbinding met Utrecht en lijn 126 door Ab- promoten. Daartegenover staat dat we coude gaat nog steeds niet langs het station. achter lopen op het vlak van innovatie. We En dat terwijl de vergrijzing toeneemt en moeten vooral kleine bedrijven met goede steeds meer mensen op het openbaar ver- ideeën ondersteunen. We kunnen als provincie ook sterker inzetten op het binnenvoer zijn aangewezen.” halen van orders van de rijksoverheid. Een Derk: “Een probleem dat ook al lang speelt ander aandachtspunt is de opleiding van is de verkeerssituatie op de A2/N201. Ik vaklieden. De aansluiting van opleiding met maak zelf bijna dagelijks mee hoe de file- bedrijfsleven loopt niet goed en het manvorming in de spits alleen maar erger wordt. keert aan goede stageplaatsen. Er is dus op provinciaal niveau Wanneer ik ‘s morgens “Het hoeft met de nog heel veel werk te richting het Gooi wil, verzetten.” Werk waar sta ik vanaf Mijdrecht bemoeienis van de Derk Boswijk met entot Vreeland in de file. Als je ’s avonds vanaf provincie lang niet altijd om thousiasme en plezier mee aan de slag wil. Amsterdam de afslag geld te gaan. De provincie “Ik hoop dus dat heel Vinkeveen wilt nemen veel mensen in ieder moet je zorgen dat je kan ook bijdragen door het geval gaan stemmen. al bij Abcoude op de Iedere stem is belangvluchtstrook staat. Hier aanbieden van kennis rijk en er is zeker wat zou de provincie zich en het versoepelen van te kiezen. En ik reken samen met de gemeenvooral op de steun van ten moeten inzetten om regelgeving.” diegenen die mij willen dit probleem op te lossteunen om het regiosen. En een ander item zijn de Vinkeveense Plassen. Vergeleken nale geluid in Utrecht luid en duidelijk te met de Loosdrechtse Plassen lijken die al laten klinken. Nummer zes op de CDA lijst jaren een ondergeschoven kindje. Ook hier dus!” zegt Derk nog maar eens ten overzou de provincie veel actiever kunnen zijn. vloede. Dat geldt ook wanneer het gaat om het bevorderen van schone energie. Daarbij is het van belang dat er voldoende draagvlak voor is.”

De Ronde Venen

Derk Boswijk Nr. 6


DE GROENE VENEN

Tekst Maarten Divendal

BESTE BURGEMEESTER

“Het is al half februari, opnieuw een jaar geen natuurijs. Is dat niet heel erg in ons prachtige watergebied van De Ronde Venen?’

“Volgende maand zijn er verkiezingen, zijn die voor onze gemeente van belang of gaat het echt alleen maar om ‘een rapportcijfer´ voor dit kabinet?”

Voor alle schaatsliefhebbers is dat natuurlijk hartstikke jammer. Tijdens de eerste winter na mijn benoeming tot burgemeester, de winter van 2011/2012, werd er volop geschaatst. De jaren daarna nog eens een paar dagen. Schaatsen op natuurijs geeft een enorme hoop vrolijke reuring. Oud-wethouder Jan van Breukelen vertelde in een interview over zijn schaatstocht op de Weissensee en over hoe met behulp van de brandweer het ijs in topconditie werd gebracht: het werd ‘meisjesijs’ genoemd, omdat dat vroeger de enige plaats was voor jongens om meisjes te leren kennen. Ik ben inderdaad bij menig 60-jarig huwelijk op bezoek geweest, waar het echtpaar elkaar heeft leren kennen tijdens het schaatsen. Gelukkig organiseren diverse schaatsverenigingen in onze gemeente lessen en wedstrijden op kunstijsbanen. Bovendien zijn er verkenningen gaande om volgend jaar wellicht toch weer een ijsbaan te plaatsen in Mijdrecht.

Op 18 maart zijn er verkiezingen voor het Waterschap en voor Provinciale Staten. De gekozen leden van Provinciale Staten kiezen vervolgens weer de leden van de Eerste Kamer. Niet onbelangrijk, maar dat is maar één ding. Voor ons is het natuurlijk van belang hoe zij hun werk doen als Statenlid en in hoeverre zij daarbij rekening houden met wat voor de inwoners van De Ronde Venen belangrijk is. De provincie heeft op veel terreinen bevoegdheden die rechtstreeks invloed hebben op wat voor ons wel of niet mogelijk is. Dat geldt vooral op het terrein van de ruimtelijke ordening en het openbaar vervoer. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over de aansluiting van de N201 op de A2, of hoe het aanbod van het openbaar vervoer optimaal aansluit op de behoefte, en de wijze waarop de provincie de Vinkeveense Plassen ondersteunt als regionale recreatievoorziening. Ook op andere terreinen kan de provincie positief bijdragen. In dit verband is één van de huidige gedeputeerden, Mariëtte Pennarts, op werkbezoek geweest bij een aantal forten in onze ge-

Gemeente peilt service verwachtingen De gemeente gaat haar servicenormen actualiseren en aanvullen. Daarbij worden de verwachtingen van u als klant van de gemeente gepeild. Welke dienstverlening verwacht u? Wanneer u bijvoorbeeld uw paspoort ophaalt of een rijbewijs verlengt, hoe lang bent u bereid te wachten aan de balie? Of maakt u liever een afspraak? Wanneer verwacht u een reactie op een vraag die u de gemeente stelt via twitter? Wat zijn uw ervaringen met de dienstverlening? Vul nu de digitale enquête ‘servicenormen’ in op www. derondevenen.nl en laat het weten. In een korte digitale vragenlijst worden de servicenormen gepresenteerd die de gemeente voor ogen heeft. Om aan te geven hoeveel belang de gemeente hecht aan een hoog serviceniveau, ontvangt iedere honderdste inwoner die de vragenlijst invult, een cadeaupakket met lekkere streekproducten ter waarde van 20 euro. Invullen van de enquête is mogelijk tot maandag 2 maart a.s.

• Rommelmarkt, Angstelborgh, Abcoude • Valentijnsviering, Hotel Mijdrecht • Valentijnsconcert, Janskerk, Mijdrecht • Klaverjasavond, Springbok, De Hoef

Zondag 15 februari • PK Sport Bosdijkloop, starten bij De Boei, Vinkeveen • G-Sportdag Atlantis/HVM, Sporthal Phoenix, Mijdrecht

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

meente die deel uit maken van de Stelling van Amsterdam. Om met de toekomstige Statenleden in discussie te gaan over deze prachtige (uit)hoek van de provincie Utrecht, organiseren wij als gemeente samen met een aantal anderen een verkiezingsdebat op 11 maart in De Boei in Vinkeveen.

“De raadsagenda lijkt minder vol te zijn. Gebeurt er minder in de politiek?” Het is gelukkig even een relatief iets rustiger periode. Vorig jaar was voor de raadsleden een extreem druk jaar: een nieuwe gemeenteraadsperiode en over allerlei nieuwe taken voor de gemeente moesten besluiten worden genomen. Dat betekende heel veel extra en/of lange vergaderingen. Nu zijn er nog steeds onderwerpen aan de orde die er toe doen. Maar, er is ook tijd beschikbaar om met de raad onderling te werken aan een verbetering van onze besluitvorming. Zo lopen er een paar trajecten waarin we die kwaliteit omhoog willen brengen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de manier waarop de raad geïnformeerd wordt over de behaalde resultaten, over hoe we bij de voorjaarsnota voor een langere termijn vanuit de raad de accenten kunnen aangeven, maar ook praktisch over

hoe we ons vergadersysteem kunnen moderniseren.

“Er wordt geïnvesteerd in de sportparken. Heeft de gemeente dan weer geld voor dit soort voorzieningen?” Met dit voorstel van het college aan de gemeenteraad wordt geprobeerd een aantal 'problemen' in één keer op te lossen. Met de sportverenigingen zijn afspraken gemaakt over hoe de sportparken in de toekomst duurzaam kunnen worden beheerd en geëxploiteerd. Dat gebeurde binnen de gemeente overal anders, door dit gemeenschappelijk af te spreken, weet iedereen ook voor de lange termijn waar hij aan toe is. Daarnaast wordt er vooral achterstallig onderhoud gepleegd. Met deze investering worden velden vernieuwd of aangelegd zodat de capaciteit weer aansluit op het gebruik van de sportvelden. Meer dan 4500 inwoners maken hier wekelijks gebruik van, dus dat moet dan wel op orde zijn.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Renovatie woonwagencentrum Molenland kan van start De noodzakelijke renovatie van woonwagencentrum Molenland in Wilnis kan dit jaar van start. Met alle hoofdbewoners van het centrum zijn overeenkomsten gesloten in verband met de grootschalige opknapbeurt. De werkzaamheden worden naar verwachting dit jaar uitgevoerd. De renovatie van het woonwagencentrum is noodzakelijk omdat het in slechte staat verkeert. Funderingen waarop woonwagens staan zijn verzakt en het centrum voldoet niet aan de eisen op het gebied van brandveiligheid. De gemeenteraad heeft daarom in november 2013 besloten het park te gaan renoveren. Zo krijgen de woonwagens een nieuwe fundering, wordt schade als gevolg van verzakkingen hersteld, worden sanitaire units opgeknapt en bestrating opgehoogd en geëgaliseerd. Overdragen Na de renovatie voldoet het centrum aan alle eisen. Zes standplaatsen worden dan overgedragen aan GroenWest, die daarmee eigenaar wordt van de standplaatsen. De

Agenda Kort Zaterdag 14 februari

13 februari 2015

overige drie standplaatsen worden verkocht aan de familie die daar nu woont. Zij zal het opknappen van de standplaatsen zelf realiseren. Dit betekent dat na de renovatie het centrum niet meer door de gemeente wordt beheerd. Eerst overeenstemming Tijdens de behandeling van het voorstel in de gemeenteraad is afgesproken dat pas tot renovatie wordt overgegaan nadat met alle hoofdbewoners overeenkomsten zijn afgesloten om op die manier zeker te zijn van hun medewerking. Dit heeft enige tijd geduurd omdat er nog rechtszaken liepen over de afwikkeling van schade als gevolg van brand die op het centrum heeft gewoed. Hangende de uitspraak van de rechter wilde een aantal hoofdbewoners

geen overeenkomst sluiten. De rechter heeft eind vorig jaar uitspraak gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld. Aansluitend is nu ook met de resterende hoofdbewoners een overeenkomst gesloten. Nog bestemmingsplanprocedure De eerste stap is nu dat een perceel grond gelegen naast het huidige centrum, dat nodig is voor de renovatie, wordt aangekocht. Ook zal een bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden. Zoals het er nu naar uitziet zullen de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden in de loop van dit jaar beginnen.

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling, Peter Schavemaker en Anja Verbiest.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

www.degroenevenen.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2015 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

3

Luistervink Grijpruif

Afgelopen dinsdag avond werd onder aanvoering van Antoinette Herzenberg de zoveelste klucht opgevoerd. Een klucht die deel uitmaakt van een serie incidenten die het topje van de ijsberg lijken te zijn. In beeld gedupeerde ouders, onder wie een stel dat over een periode van drie jaar een bedrag van 138.000 euro kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. Let wel: dat is de eigen bijdrage die niet is voldaan, het oorspronkelijk toegekende bedrag is veel en veel hoger. Als grote boosdoener wordt een stel genoemd dat de Nederlandse grijpruif zorgvuldig heeft verkend. Dat dit op grote schaal gebeurt is inmiddels bekend. Men profiteert van ons domme bestel dat fraude stimuleert. Wouter Bos, destijds minister van grijpruif, waarschuwde er bij zijn aftreden al voor. De regelingen rondom de kinderopvang werden toen al hartgrondig misbruikt. Zo werden opa´s en oma´s, ooms en tantes ingehuurd die betaald kwamen oppassen. Dat moest ‘over en uit’ zijn. Een nieuwe horde aasgieren rook zijn kans. Zij zochten een flink aantal naïeve ouders, veelal gebroken gezinnen, vertelden sprookjes en ontfutselden die hun DigiD. Met alle gevolgen van dien. Maar zijn het nu die aasgieren die verantwoordelijk zijn, of de ouders zelf? Nee, het is de politiek. Die spraken destijds af dat iedere Nederlander een toeslag kan en mag aanvragen en het toegekende bedrag, gebaseerd op belastinggegevens van twee jaar daarvoor, per ommegaande op de bankrekening tegemoet kon zien. Nobel, maar zeer dom. Iedere rechtgeaarde Nederlander zal geen misbruik maken, maar je wordt zo maar niet rechtgeaard toch? Zo kende ik een ex-verslaafd jong stel, dat gezamenlijk een PGB van 100.000 euro per jaar ontving. Van dit bedrag mochten ze zelf hun zorg inkopen. Een jaar later moest dit worden verantwoord met rekeningen en bonnen. U voelt ’m al. Ik hoor nog een voormalig minister van onderwijs verdedigen dat haar man, Alzheimerpatiënt, een PGB had van 157.000 euro, waarvoor hij op de door hem gewenste tijden uit en in bed kon worden geholpen en alles daar tussenin. Zaken die ze zelf niet kon regelen, ze werkte immers full time. Zo zijn er nogal wat voorbeelden te noemen die iedereen kent, maar niet wil weten. De chaos rondom de registratie van de PGB's is enorm. De Sociale Verzekerings Bank is niet in staat gebleken de zaken op een rijtje te zetten. Een ruime kamermeerderheid heeft dan ook besloten de uitbetaling maar weer ruimhartig ter hand te nemen. Probeer echter als ondernemer niet om één dag te laat je aangifte omzetbelasting in te dienen. Dan volgt onverbiddelijk een flinke boete. Luistervink


4

Kort nieuws Vinkeveen

Filmmiddag voor peuters en kleuters In de voorjaarsvakantie is het weer zover: filmmiddag voor de peuters en kleuters uit De Ronde Venen. Op woensdagmiddag 25 februari zijn ouders (of opa’s en oma’s) met hun (klein-) kinderen van harte welkom op Basisschool De Schakel aan de Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen. De kinderen worden ontvangen met limonade en wat lekkers en om 14 uur start de film. Voor meer informatie over de film kunt u contact opnemen met Angela Strubbe, tel. 06-52237152.

Mijdrecht

Het gezinsleven in De Wegwijzer Op 15 februari leidt in de CGK Mijdrecht dominee G.Vos de diensten. Om 10 uur gaat de verkondiging over Marcus 2 vers 13-28 en is het thema: De roeping van Jezus brengt nieuw leven. Om 17 uur is de Schriftlezing uit Genesis 1 en is het thema: Het gezin is ook beeldbepalend voor de gemeente. Belangstellenden zijn van harte welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het complete artikel op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/online+diensten

Wilnis

Nel Tip te gast bij Passage Woensdag 18 februari a.s. is Nel Tip uit Westzaan te gast op de jaarvergadering van Passage afd. Wilnis. Zij komt vertellen over hoeden en tassen. Nel Tip is als ontwerpster actief op uiteenlopende modegebieden. Naast het ontwerpen van hoeden richt zij zich op het vervaardigen van exclusieve textiele damestassen, die zij voorziet van applicaties, waaronder handgemaakte borduurwerken die zij verwerft op rommelmarkten en in kringloopwinkels. Ook krijgt zij geregeld werk van particulieren. Meestal zijn de borduurwerken met zorg ingelijst en hebben ze lange tijd een interieur verfraaid. In de tassen van Nel krijgt deze naaldkunst een tweede leven. Het ontwerp en de uitvoering van de tassen is geheel handwerk. De vervaardiging vindt plaats in eigen atelier. Er is gelegenheid tot het kopen van hoeden en tassen. De avond wordt georganiseerd door Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Wilnis. Locatie: De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. Aanvang 20 uur. Koffie vanaf 19.45 uur. Leden en gasten zijn van harte welkom!

13 februari 2015

DE GROENE VENEN

Eerste paal tennispark Baambrugge

Jeugdhonk Abcoude wint Sirkelslag

Verleden week is de eerste paal geslagen op het tennispark in Baambrugge. De gravelbanen en ook het clubgebouw waren nodig aan vervanging toe. Na maanden van voorbereiding startten de sloopwerkzaamheden in oktober 2014. Door de leden en een aantal plaatselijke ondernemers werd hard gewerkt: zij verwijderden de coniferen rondom het park, brachten de spullen uit het clubgebouw naar de opslag, sloopten het clubgebouw en haalden de tegels van het terras weg. En nu start de wederopbouw. De voorzitter van de bouwcommissie, Harold Bosse, sloeg samen met de voorzitter van de vereniging, John Post, de eerste paal voor het nieuwe clubgebouw en het verhoogde terras. De vereniging krijgt all weatherbanen met led-verlichting. En voor de kinderen komt er een minibaan. Ook wordt een tribune gemaakt achter baan 3, zodat het publiek nog beter van de tenniswedstrijden kan genieten. Het streven is dat de gehele renovatie op 1 april klaar is.

Vrijdag 6 februari was het tijd voor het jaarlijkse evenement van de Jongeren Organisatie Protestantse Kerk (JOP). Dit jaar speelden ruim 630 jeugdclubs (bijna 20% meer dan vorig jaar!) uit heel Nederland tegen elkaar. In hun eigen omgeving speelden zij het populaire spel Sirkelslag, dat zoals inmiddels gewoon is geworden gepresenteerd werd door Klaas van Kruistum vanuit de studio in Ermelo. Ruim 6000 jongeren gingen met 5 diverse opdrachten aan de slag, waarbij de laatste dit jaar het opzetten van een veiling was. Thema van dit jaar was “een wereld te winnen” en in het kader van dat thema werd er geld opge-

haald voor een project van Kerk in Actie in India, waarbij kinderen uit naaiateliers worden gehaald en naar school worden gebracht. Met de veiling voor Kerk in Actie werd in een uurtje tijd ruim € 44.000 opgehaald, een prachtig resultaat. Winnaar werd uiteindelijk een club uit onze eigen gemeente de Ronde Venen; het jeugdhonk van de Protestantse Kerk uit Abcoude. Een prachtige prestatie, die een herhaling is van 2011 toen het jeugdhonk ook met de trofee aan de haal ging. Als prijs krijgen de jongeren kaarten voor het meerdaagse festival “Graceland”, dat in augustus plaatsvindt bij Liempde.

Carnaval met DORST Mijdrecht Voor dweilorkest DORST begon de carnaval met een optreden bij de buren van AJOC. Er stond een middagje 55+ carnaval op het programma. Met een aangepast carnavals-repertoire en twee debutanten Ronald en Sharon ging en DORST er vol voor. De sfeer zat er goed in en de mensen hadden er zin in. Er werd geklapt en hier een daar wat meegezongen, en de raad van 11 zette nog een aantal keer de polonaise in. Niet alleen maar up tempo nummertjes want er moest toch wel een klein beetje rekening worden gehouden met de leeftijd en de gehoorapparaatjes. Dus een 'Sierra madre' was ook van de partij, met een luidkeelse 'la la la' door de hele zaal.

Ondertussen werden de mensen vermaakt met een rad van avontuur en werd er nog een dansje gemaakt op de muziek van de dj. De tweede set ging van 'het dondert en het bliksemt' tot 'het dorp' en weer door naar 'het slavenkoor'. Het publiek gingen helemaal los. Er werd luidkeels meegezongen en er werd zelfs een kleine (rollator)polonaise ingezet. De mensen genoten zichtbaar en aan het eind van het optreden kreeg DORST dan ook een groots applaus. Op zaterdag 14 februari staat het volgende carnavalsoptreden op het programma. In Naarden mag DORST lekker door de straten dweilen!

OBS De Eendracht in de voetsporen van Van Gogh en Kandinsky! De leerlingen van OBS De Eendracht in Mijdrecht kregen deze periode lessen beeldende vorming van echte kunstdocenten en de eigen leerkracht. De gastlessen stonden in het teken van bekende kunstenaars als Van Gogh en Kandinsky en nog veel meer 'oude en nieuwe meesters'. Op dinsdag bezochten ouders en leerlingen alle klassen van de school om de kunstwerken te bewonderen. Met recht 'een feest van kleuren'!

De Groene Pluim 2014 voor de zwarte sterns

Boerenleven centraal bij voorleesontbijt Partou Bij kinderdagverblijf Partou stond het boerenleven niet alleen centraal tijdens de voorleesdagen, maar ook als thema. Zo zijn ze zelfs op bezoek geweest bij boerderij Bos en kwam boerin Frannie Bos langs om het boekje van ‘Boer Boris gaat naar zee’ voor te lezen. Zij had 2 strobalen meegenomen én een groot en écht konijn! Dat was natuurlijk reuze interessant, bijna nog interessanter dan het boekje!

Zeg zwarte stern en je zegt Leen Heemskerk. Leen zet zich, samen met de werkgroep zwarte stern, al jarenlang in voor dit prachtige vogeltje dat onze volle aandacht verdient. De projectgroep zwarte stern is één van de drie werkgroepen die deel uitmaken van de Agrarische Natuurvereniging ‘De Utrechtse Venen’. Het werkgebied van de vereniging is gelegen in de noordwesthoek van de provincie tussen de Oude Rijn, de Vecht en de veenriviertjes de Waver en de Kromme Mijdrecht. Het doel is om de zwarte stern als weidevogel binnen het Utrechtse veenweidegebied duurzaam te behouden. En dat doet de werkgroep door middel van het uitleggen van vlotjes

waarop de zwarte sterns hun nestjes kunnen maken. Maar ook door ervoor te zorgen dat er geen verstoring plaatsvindt bij de kolonies gedurende de broedtijd. Het klinkt simpel maar dat is het niet. Het vraagt heel veel tijd, geduld en liefde van heel veel vrijwilligers die, weer of geen weer, erop uittrekken om ervoor te zorgen dat vogelouders hun kuikens in rust en gezondheid kunnen (op)voeden. Het laatste, zeer interessante rapport van de werkgroep vindt u op: http://aurl.nl/adS5. En dat is de reden waarom natuurvereniging De Groene Venen heeft besloten om, zonder voorbij te gaan aan de belangrijke inbreng van al die andere zwarte-stern-vrijwilligers, Leen Heemskerk De Groene Pluim 2014 toe te kennen!


DE GROENE VENEN

Dweilorkest DORST heeft een platina sponsor

De gemeente De Ronde Venen gaat de subsidie voor (muziek)verenigingen de komende jaren afbouwen. Subsidie die voor het voortbestaan van muziekverenigingen erg belangrijk is. VIOS Mijdrecht zet daarom verschillende acties op touw om komend jaar over voldoende financiële middelen te beschikken. U kunt bijvoorbeeld meespelen met ‘de vriendenloterij’ als vriend van VIOS, of uw online aankopen doen via ‘sponsorkliks.nl’. Daarnaast kunt

u ook sponsor worden van dweilorkest DORST. U kunt kiezen uit een platina, bronzen, zilveren of gouden sponsorcontract met een looptijd van een jaar, met de daarbij behorende privileges. De eerste platinasponsor van dweilorkest DORST is Spelt uit Nieuwveen. Na een geslaagd feestje op het bedrijf heeft Spelt besloten om te helpen met het voortbestaan van de club. Dweilorkest DORST is hier ontzettend blij mee!

13 februari 2015

Schoolschaaktoernooi Abcoude-Baambrugge De basisscholen CNS, Ichtus, Mondriaan, Paulus en Pius hebben meegedaan aan het schoolschaaktoernooi Abcoude-Baambrugge 2015, georganiseerd door de Toernooicommissie van de voormalige Schaakvereniging Amstel en Gein. Met de vierenzestig deelnemende leerlingen. konden zestien teams van elk vier spelers worden geformeerd. Vier teams van de basisschool CNS, een team van de basisschool Ichthus, drie teams van de basisschool Mondriaan, drie teams van basisschool Paulus en vijf teams van de basisschool Pius streden onder leiding van wedstrijdleider R. Klooker om het schoolkampioenschap en het individueel schoolkampioenschap in zeven wedstrijdronden.

Het eerste team van basisschool Pius prolongeerde het schoolkampioenschap van 2014. Het eerste team van de basisschool Mondriaan en het tweede team van de basisschool Pius eindigden op tweede en de derde plaats. De drie winnende teams gaan in maart deelnemen aan het regionaal schoolschaaktoernooi van Schaakbond Groot-Amsterdam in Amsterdam. Het individueel schoolkampioenschap werd in een nacompetitie beslist tussen de deelnemers Chris Olender, Jorik Douma en Nathaniel Nyaku van de basisschool Pius, omdat iedere deelnemer zeven wedstrijdpunten had behaald. De Toernooicommissie besloot het individueel schoolschaakkampioenschap van Abcoude en Baambrugge voor het jaar 2015 toe te kennen aan deze deelnemers, omdat de nacompetitie onbeslist eindigde.

Fit-test Spel en Sport DRV succesvol Hoe staat het eigenlijk met uw fitheid? Met uw spierkracht, uithoudingsvermogen en lenigheid? Die vragen stelde Spel en Sport DRV op verzoek van de gemeente aan mensen van 65 tot 75 jaar. Ook als je wat ouder bent, is een goede conditie erg belangrijk. En is het goed om te weten, hoe je ervoor staat. Want gezond ouder worden willen we allemaal. Eind januari kwamen er dan ook senioren naar de Phoenix om zich te laten testen. Na een gesprekje over hun situatie en na het bloeddruk opmeten bij de dokter ging ieder in de sporthal langs een aantal testen. Hoe lenig ben je, wat is de uitkomst van de 6-minuten wandeltest, hoe is het gesteld met de kracht in je armen en je be-

nen? Na al deze testen volgde een adviesgesprek. Daarna schreven 17 mensen zich in voor een serie proeflessen bij Spel en Sport DRV. Een mooi resultaat, weer meer mensen, die bewegen serieus nemen! Een enkeling had zich al voor deze proeflessen aangemeld zonder zich te laten testen, en dat is nu ook nog mogelijk. Hebt u mogelijk ook wat twijfels over uw fitheid of soepelheid, komt er het niet altijd van om regelmatig te wandelen of te fietsen, probeer dan eens 6 keer de lessen van Spel en Sport DRV uit. U kunt in bijna alle kernen van de Ronde Venen terecht, overdag of ’s avonds. Bel met 06 21 918 353, of kijk op www.spelensportdrv.nl.

Horangi trainer schaatst 2 x 200 km voor goede doel Na een jaar hard trainen kon Horangi trainer Charly Hendriks eindelijk het ijs van de Weissensee op. Dit jaar schaatste hij zelfs 2 keer de 200 km lange tocht voor Skate4Air om geld in te zamelen voor cruciaal onderzoek naar Cystic Fibrosis (taaislijmziekte).

Om die 200 km te schaatsen moet wel vroeg worden opgestaan en om 4:45 uur gaat de wekker. Bij de Weissensee aangekomen heerst er zo vroeg in de ochtend al een heus Elfstedentocht sfeertje. Als het net licht begint te worden valt het startschot. Na 100 km begint het opeens heel hard te waaien. Na een kleine dip rond de 130 km vielen de laatste ronden reuze mee en finishte Charly in een tijd van 9:40 uur. Op vrijdag waren de omstandigheden minder. Het sneeuwde behoorlijk en er was maar een smalle baan beschikbaar. Deze dag heeft Charly, nu samen met zijn trainingsmaatje, ook de 200 km lange tocht volbracht in een tijd van 9:50 uur. Namens Horangi feliciteren wij Charly met deze geweldige prestatie!

5

Kort nieuws Vinkeveen

Doornekamp en Boelhouwer in kwart finale D.I.O. In het driebanden toernooi van D.I.O./ Café de Merel zijn de eerste kwart finalisten bekend. In het afgelopen weekend speelden zaterdag Henk Doornekamp en zondag Frank Boelhouwer zich naar de kwart finales. Verdere kwart finalisten zijn Jan Eijsker ,Henny Versluis, Bas Krabbendam, Joop Luthart, Jac de Leeuw, Eduard van Heuven en Desmond Driehuis. De volgende voorronden zijn te spelen op de data zaterdagen 14 en 21 en zondagen 15 en 22 februari en zondag 1maart. Aanvang alle dagen 14 uur. De kwart finales worden op zaterdag 14 en 21 en zondag 15 en 22 maart gespeeld. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen.

Wilnis

Opbrengst collecte Hersenstichting

Soos De Cirkel repeteert voor playbackshow Na eerst druk geoefend te hebben voor het Kersttoneel, zijn de deelnemers van Soos De Cirkel, een ontmoetingsplaats voor mensen met een verstandelijke beperking, direct overgestapt met repeteren voor het volgende project: de grote Playbackshow in De Meijert op 27 maart. Het toneelstuk, dat eind december werd opgevoerd na het fantastische diner van de plaatselijke Rotary in Het Parochiehuis, was zo’n succes dat de leden van de soos in dezelfde euforie direct doorgingen met de oefenen voor de playbackshow. Het thema dit jaar zijn de liedjes uit bekende musicals, zoals Zonneveld, Hazes, Sister Act, The Sound of Music en velen anderen.

Dat oefenen is zwaar werk, weten de deelnemers die al vaker op het grote podium hebben mogen staan. Vanaf de eerste soosavond in januari worden op de vaste dinsdagavonden in Immitsj druk teksten doorgenomen, danspasjes geoefend en details in de uitvoering aangebracht die de artiesten vervolgens thuis weer verder vervolmaken. Het resultaat belooft geweldig te worden, zo is uit betrouwbare bron vernomen. De grote Soos De Cirkel Playbackshow zal op vrijdagavond 27 maart in De Meijert van Mijdrecht starten om 19:30 uur. Wees er vroeg bij als u wilt zitten, want de belangstelling is vaak groter dan het aantal zitplaatsen. Toegang is gratis.

Vorige week vond de Hersenstichtingcollecte plaats. Veel collectanten gingen op pad om geld in te zamelen voor mensen met een hersenaandoening. Deze enthousiaste inzet heeft in Wilnis 1.875 euro opgeleverd. De Hersenstichting dankt u hartelijk voor uw bijdrage. Meer informatie op: www.hersenstichting.nl.

De Hoef

Klaverjassen in De Springbok Op zaterdag 14 februari is er weer de gelegenheid om gezellig een avondje te klaverjassen in de Springbok in De Hoef, georganiseerd door de biljartvereniging De Hoef. Dit seizoen zijn er ook nog kansen om daar te spelen op 14 maart en de afsluitende avond op 11 april wanneer de winnaar van dit seizoen wordt bekendgemaakt.

Abcoude

Rommelmarkt in de Angstelborgh Op zaterdag 14 februari organiseert Tympaan-De Baat een rommelmarkt in ontmoetingscentrum de Angstelborgh in Abcoude. Tussen 10 en 15 uur kunt u terecht voor allerhande spullen; van kunst tot kitsch! U komt er bijzondere of soms waardevolle spullen tegen. En zoekt u nog iets moois voor Valentijnsdag, gegarandeerd is er iets bij voor u! De toegang is gratis en tegen geringe betaling kunt u koffie/thee, broodjes en soep kopen. De Zonnebloem verkoopt er voor hun eigen afdeling onder andere vers gebakken wafels. De Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude.


6

13 februari 2015

DE GROENE VENEN

DE HONDA INRUILWEKEN

NU HEEL VEEL VOORDEEL OP DE CIVIC, CIVIC TOURER EN CR-V HONDA CR-V Er is al een Honda CR-V 1.6 i-DTEC 120 pk - vanaf

HONDA CIVIC Er is al een Honda Civic 1.4 S - 100 pk - vanaf

TO T

€ 29.990 ,-*

€ 4 .0 0 0,-

€ 4.000- VOORDEEL

*Catalogusprijs CR-V City Runner 1.6 i-DTEC Comfort € 33.990,- - € 4.000,- inruilkorting.

€ 17.990 ,-*

€ 4.000,- VOORDEEL *Catalogusprijs Civic 1.4 i-VTEC S € 21.990,- - € 4.000,- inruilkorting.

INR UIL VO OR DE EL

HONDA CIVIC TOURER Er is al een Civic Tourer 1.8 i-VTEC- 142 pk vanaf

VAN NIEUWKERK Automotive-Centre

Amsterdam | Hilversum | Alphen a/d Rijn | Mijdrecht

www.vannieuwkerk.nl

ALPHEN A/D RIJN AMSTERDAM Koperweg 6 2401 LH Alphen a/d Rijn tel: 0172-431311 alphen@vannieuwkerk.nl

Hoogoorddreef 41 1101 BB Amsterdam tel: 020-4683341 amsterdam@vannieuwkerk.nl

HILVERSUM

Zeverijnstraat 14 b 1216 GK Hilversum tel: 035-6218941 hilversum@vannieuwkerk.nl

€ 21.890 ,-*

€ 4.000,- VOORDEEL *Catalogusprijs Civic Tourer 1.8 i-VTEC Comfort €25.890,- - € 4.000,- inruilkorting.

MIJDRECHT

Bozenhoven 36 3641 AH Mijdrecht tel: 0297-281708 mijdrecht@vannieuwkerk.nl

DE HONDA CIVIC De Honda Civic is verkrijgbaar vanaf B-label. CO 2-uitstoot: min. 94 g/km - max. 150 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 27,8 km (3,6 l/100 km) - max. 1 op 15,6 km (6,4 l/100 km). DE HONDA CIVIC TOURER is verkrijgbaar vanaf B-label. CO 2-uitstoot: min. 99 g/km - max. 155 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 26,3 km (3,8 l/100 km) - max. 1 op 15,2 km (6,6 l/ 100 km). DE HONDA CR-V is verkrijgbaar vanaf D-label. CO 2-uitstoot: min. 119 g/km - max. 179 g/ km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 22,2 km (4,5 l/100 km) max. 1 op 13,1 km (7,6 l/100 km).


DE GROENE VENEN

13 februari 2015

7

DE WEEK IN BEELD

Twee aanhouding en maandag jl. vo or diefstal bij ee terrein aan de Ho n bouwfland in Mijdrech t. Getuigen zage nen spullen van n de manhet terrein in hu n auto laden en den de politie. Di waarschuwe trof de verdacht en in een auto vo en hield hen aan. l spullen De zaak wordt ve rder onderzocht . foto Peter bakker

eeuwklokjes zijn er licht en de sn ng la t wa al ds n voor anderen de kt? Het is ’s avon t schaatspret, ka wa op t Hebt u het gemer op ho g weg bij Harry en d. Waar de een no op de Westerland e sit vi Op weer gesignaleer . en m om de pasgeboren noeg naderbij ko weer net op tijd ar ja t di lente niet snel ge k oo p mhok met een tograaf Gerrit Na elk een eigen kraa en dd ha n Ellen was onze fo ie oo e te bekijken. Beid komt eraan! NaP bonte lammetjes metjes. De lente m ra 2 e foto Gerrit id be en kreg warmtelamp, en

kruising met de ter hoogte van de 01 N2 de op ts lange files. 0 palle angwagen met 14 , wat zorgde voor nh en ot aa sl n ge ee bakker af k ek lij ho stel deelte foto Peter g kantelde in Am or het ongeluk ge do d er w t ch Woensdagmidda re Mijd ssen Uithoorn en N196. De N201 tu

De D1 van FC Abcoude behaalde onder leiding van de succesvolle trainer Gilbert Eijken een kampioenschap in de eerste klasse in het seizoen 2013-2014. En nu halverwege dit seizoen ook weer koploper – winterkampioen dus- in de sterke hoofdklasse. Met een 3-0 zege zijn ze de eerste competitiewedstrijd na de winterstop goed doorgekomen. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op zaterdag 21 februari om 12 uur tegen OSV uit Oostzaan. Kom kijken!

Woensdagmiddag heeft een gro te verkeerscontrole plaats gev onden ter hoogte van de N201 automobilisten werden aan de en de Hofland in Mijdrecht. Div kant gezet en alle brom- en sno erse rfietsen moesten de rollerbank snelheid en niet handsfree bel op. Voor onder andere te hog len werden bekeuringen uitgesc e hreven. Een aantal brom- en sno verder rijden en moest dus lop rfietsbestuurders mocht niet me en. er foto Peter bakker

Ja, wij zien ze graag vliegen... bezorg kinderen met een levensbedreigende of chronische ziekte een onvergetelijke dag

Voor een dag piloot! Onvergetelijk avontuur Een dag zonder zorgen, ziekte of handicap? Een dag waarop je boven jezelf uit stijgt en meer dan bijzonder bent? Een dag om nooit meer te vergeten? Stichting Hoogvliegers maakt die dag mogelijk!

Zieke of gehandicapte kinderen (vanaf 6 jaar) beleven met onze hulp een onvergetelijk avontuur: we sturen ze de lucht in! Als het nodig is dan halen we ze soms zelfs thuis op om ze naar het dichtstbijzijnde vliegveld te vervoeren.

Stichting Hoogvliegers stuurt zieke kinderen de lucht in. Als het kan, mogen ze zelfs het vliegtuig

besturen. Laat ze voor één dag hun ziekte compleet vergeten!

Wat levert dat op? Een dag die zo bijzonder is dat onze gasten even vergeten dat ze ernstig ziek zijn. Een belevenis met als hoogtepunt een vlucht van 30 tot 45 minuten.

U kunt helpen Vanaf € 100 helpt u al een kind de lucht in. Als bedrijf kunt u voor € 25.000 hoofdsponsor worden van een Grote Hoogvliegersdag. Doen!

Doneer op

6747

www.stichtinghoogvliegers.nl

Advertentie VIN - 300 x 100.indd 1

10-12-13 08:26


8

Familieberichten

13 februari 2015

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

DE GROENE VENEN

Naschoolse activiteiten gaan van start Binnenkort starten er op de basisscholen van Mijdrecht, Wilnis en De Hoef weer nieuwe naschoolse activiteiten. Deze week kunnen kinderen zich nog hiervoor inschrijven. Er geldt een nieuwe werkwijze: vanaf heden kunnen ouders hun kind rechtstreeks bij de vakdocent aanmelden die de cursus verzorgt. Ook is er geen apart aanbod per dorpskern meer. Dit voorjaar kunnen kinderen onder andere meedoen met een techniekcursus gericht op elektriciteit, zijn er zangtheaterlessen en speciaal voor meisjes Power Girl-lessen. De Stichting ‘Samen sterk voor kin-

deren’ die deze activiteiten organiseert wil kinderen ondersteunen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve talenten laten ontdekken en sociale omgang met elkaar bevorderen. De activiteiten worden zo uitgezocht dat dit binnen de activiteit mogelijk is. Door samenwerking met de basisscholen en subsidie van de gemeente kan de stichting sinds 2012 hierdoor de lokale jeugd helpen. Via www.ssvk.nl kunt u het activiteitenoverzicht en het inschrijfformulier downloaden.

Mantelzorgsalon 23 februari Voluit Leven

“Omgaan met de lichte en donkere kanten van het leven” www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Liefde Aandacht Respect

Uitvaartbegeleiding "Waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in de keuze van uw uitvaartondernemer"

Miranda van Gelderen 06-23367997 Brenda Stork 06-15442046 www.charonuitvaart-abcoude.nl

Gods handwerk wordt door de dood niet weggevijld Dien de Haan

Op een voor ons onverwacht moment kwam een einde aan het aardse leven van onze bijzondere zus, schoondochter, schoonzus en tante

Agatha Verweij-Kamper echtgenote van Leen Verweij

Geertje Teunis en Bertie Corrie Verweij-Boer Cora en Adriaan Kees en Gerri Meta en Marinus Rina en Thom Jos en Connie Arie en Clementine Anita neven en nichten

Amsterdam, 9 februari 2015

Als mantelzorger krijgt u vaak te maken met verlies, verdriet, onzekerheid, vermoeidheid. Wellicht ervaart u daardoor regelmatig het leven als onbevredigend en kunt u denken dat het leven pas weer de moeite waard is als de situatie verandert of de klachten overwonnen zijn. Dán kan het leven weer beginnen en is het weer zinvol. Maar wat als de situatie langdurig is en niet zo snel verandert? Leed is onlosmakelijk verbonden met het leven. In deze workshop gaan we kijken hoe u ook dan voluit kunt leven. Inge Nix van Indigo gaat, samen met u, in op hoe u om kunt gaan met het leed wat het ‘mantelzorger zijn’ vaak met zich meebrengt. De mantelzorgsalon vindt 23 februari plaats in

de Buurtkamer Mijdrecht (G. van Aemstelstraat 5) van 13.30 tot 15.30 uur en is bestemd voor alle mantelzorgers uit De Ronde Venen. Om in te kunnen schatten hoeveel mensen er komen, wordt het op prijs gesteld als u zich voor 19 februari aanmeldt bij het Klanten Contact Centrum van Tympaan–De Baat tel. (0297) 760 260. Dit nummer is bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt zich ook aanmelden per email e.smit@stdb.nl. Heeft u iemand nodig die uw zorgtaken even overneemt, dan kunt u contact met ons opnemen. De mantelzorgsalon is een ontmoetingsplek voor mensen die langdurige of intensieve zorgtaken hebben voor een familielid, vriend of kennis en vindt iedere laatste maandag van de maand plaats.

Workshop Mindfulness bij Stichting Paraplu Iedereen heeft wel eens gehoord over mindfulness en dat dit goed is voor de gezondheid. Maar wat is mindfulness? De workshop Mindfulness is een kennismaking met mindfulness. Naast een beetje theorie is het vooral de bedoeling om te ervaren wat mindfulness is en wat het met je doet. Tijdens de workshop maak je kennis met verschillende vormen van meditatie die je leren mindful te worden, zoals de zit meditatie, de bodyscan, de loop meditatie en aandachtig bewegen. De workshop wordt bij de Stichting 'Paraplu' ge-

geven door de ervaren en gediplomeerde mindfulness-/meditatieleraar Margriet Jegerings op woensdag 18 februari van 19:30 tot 21:30 uur. De kosten bedragen € 10,00, incl. 2 kopjes thee of koffie. Inschrijven Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Sta/zitgym in Abcoude en Baambrugge Ook in Abcoude en Baambrugge verzorgt Spel en Sport DRV wekelijks Sta/zitgymlessen voor oudere senioren. Uiteraard komen er met de leeftijd beperkingen. Toch is het van belang om ook op hogere leeftijd de spieren te oefenen. Bij Spel en Sport DRV is dat niet alleen gezond, maar ook nog eens gezellig! Bij de Sta/zitgymnastieklessen wordt een deel van de oefeningen zittend en een deel staande achter de stoelen gedaan. De lessen beginnen met een warming up, en daarna volgen allerlei oefeningen, ook met stokken en ballen. Ook is er bijvoorbeeld bij oefeningen

met hoepels aandacht voor het reactievermogen. En natuurlijk is er voor of na de les koffiedrinken. De lessen worden in Abcoude gegeven in de Angstelborgh op dinsdag van 09.05 tot 09.50 uur en in Baambrugge kunt u terecht in De Vijf Bogen, ook op dinsdag van 10.10 tot 10.55 uur. Wilt u meer weten of u opgeven voor een van deze lessen? U kunt gewoon een keer langs komen en een les uitproberen. Voor meer informatie kunt u bellen met 06 21 918 353, of kijken op www.spelensportdrv.nl.

De begrafenis heeft op 13 februari plaatsgevonden

17 februari 2014

17 februari 2015

In liefdevolle herinnering aan pa van Schaik Lieve pa, alweer 1 jaar zonder jou. Het is stil aan het tuinpad van onze vader. Wat blijft zijn de mooie herinneringen. Maar we missen jou iedere dag meer.

Je kinderen en kleinkinderen


DE GROENE VENEN

13 februari 2015

9

Vrijwillige Brandweer Vereniging Vinkeveen en Waverveen bestaat 70 jaar

Vinkeveense spuitgasten laten zich zien Als de Vinkeveense brandweer van zich laat zien en horen is er altijd wel wat aan de hand. Een ongeval op de plassen, een fikse brand of een ernstig verkeersongeval, 22 actieve brandweermensen staan hun mannetje. Een daarvan is overigens vrouw. Om de ploeg optimaal te kunnen laten functioneren is saamhorigheid en kennis hebben van elkaars kwaliteiten meer dan nodig. Daarvoor is in 1945 de brandweervereniging opgericht. Het doel van deze vereniging is de man/vrouwschappen met elkaar te verbinden. Dat doen ze al 70 jaar. tekst Paul bosMaN

Op 7 februari is het jubileumjaar officieel geopend met het onthullen van het jubileumbord en het tonen van de gemaakte brandweerfilm. Voorzitter Norbert Aarsman vertelt trots te zijn op de film waarin het wel en wee van de Vinkeveense brandweer wordt getoond. De film geeft een mooi beeld over alles wat de brandweerman/vrouw zo maar mee kan maken. Stuk voor stuk zijn het bevlogen lieden die gezamenlijk maar een doel hebben. Het oplossen van problemen in geval van brand of andere calamiteiten. Als je met een ploeg ten strijde trekt, moet je drommels goed weten wat je aan elkaar hebt. Kom je samen met een collega in een brandend pand om bijvoorbeeld iemand te redden, dan moet je elkaar blindelings kunnen vertrouwen. Daar mag geen enkele twijfel over bestaan. Om dat laatste te kunnen waarborgen, worden er

- foto PatriCk Hesse

door de brandweervereniging regelmatig activiteiten ondernomen die als doel hebben elkaar (nog) beter te kennen en begrijpen. Norbert Aarsman: “Dit jaar willen we eens een andere kant van de brandweer gaan belichten. Een ander soort actie dan men van ons gewend is. In april en mei gaan we wedstrijden organiseren waar diverse ploegen met elkaar om de prijzen gaan strijden. Het publiek is daarbij van harte welkom. Zien ze ook eens hoe dat allemaal in z'n werk gaat. We waren al bij de Nieuwjaarsduik in Vinkeveen waar we de prijs ‘grootste ploeg’ in de wacht sleepten. Brrrrr. Op Koningsdag zullen we ons laten zien met een spuitspel en willen we daarnaast ouders informeren over brandpreventie. De evenementen ‘Vinkeveen ontwaakt’, de ‘Nacht van Neptunus’ en ‘de Avond-

vierdaagse’ mogen op onze aanwezigheid rekenen. Met heel veel plezier gaan we een wedstrijddag voor senioren organiseren. Dat doen de senioren zelf, onze vereniging telt er twaalf die allen de titel ‘Erelid’ dragen. Het is dan de bedoeling dat er wordt gestreden in oude brandweervoertuigen. We kijken er nu al naar uit!”

dens de reis is er volop gelegenheid Om de saamhorigheid met andere om kennis te malen met de partners Rondeveense korpsen te benadruk- die een belangrijke rol spelen in het hele gebeuren. ken, gaan ze Een goed functionerende Je zult maar een keer met z'n allen oefe- vrijwillige brandweer kan niet zonder t e r u g k o m e n nen. “Ook dit een vereniging zoals Vinkeveen die van een lastige calamiteit, dan jaar gaan we op ook kent. moet je dit kun‘wereldreis’. Dit gebeurt elke vijf jaar en is 30 jaar nen delen met je partner. Om de reis geleden ontstaan met een weekend te kunnen maken wordt er gespaard, weg naar Duitsland, in die tijd een door alle korpsleden.” wereldreis toch? We denken dit jaar Een goed functionerende vrijwilaan een bestemming in Limburg. Tij- lige brandweer kan niet zonder een

Theatershow ‘Ouderavond onder invloed’ Als kick-off voor de nationale campagne “Ik pas: samen ff nix’ organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Ouders Lokaal een inspirerende Theatershow voor ouders van pubers die meer willen leren omtrent het communiceren over alcohol. Iedere jongere komt in aanraking met drank en drugs. Maar onder druk van vrienden drinken pubers soms meer dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is. Hoe help je jouw kind bij het aangeven van zijn of haar grens? Acteurs van theatergroep Playback schetsen maandagavond 2 maart in dorpshuis De Boei te Vinkeveen hoe het er bij een doorsnee gezin thuis aan toe gaat.

Experimenteren is normaal als je jong bent. Het is moeilijk om nee te zeggen als leeftijdsgenoten je drank aanbieden. Moet je alcoholgebruik thuis als ouder dan wel of niet toelaten? Hoe ga je het gesprek aan met je puber? Voor jongeren is de pubertijd een periode van verandering en nieuwe ervaringen. Ook voor de ouders krijgt het opvoeden in deze periode een nieuwe dimensie. Tijdens deze ouderavond

Intuïtief Beeldhouwen en Readings Op uitnodiging van IntoTuition hebben donderdagavond 29 januari jl. zo'n 40 belangstellenden de presentatie van Marja de Vries over haar boek "Samenlevingen in Balans" bijgewoond. Ruim anderhalf uur hield Marja een boeiend betoog over haar onderzoek naar de kenmerken van Samenlevingen in Balans en Samenlevingen uit Balans. Met als belangrijke uitnodiging te werken aan je eigen bewustzijn om zodoende in staat te zijn keuzes te maken die in balans zijn met wie je in essentie bent en in harmonie met al het andere. En dat wat je doet actief zal bijdragen aan het welzijn van alles en iedereen op deze planeet. Het is ondoenlijk een samenvatting te geven, maar gelukkig is er haar prachtige boek. Het is fijn en vaak ook nodig om bij dat werken aan je bewustzijn ondersteuning te krijgen. Dat kan op vele manieren, net wat bij je past. Bij Marjolein Berger-Vos van IntoTuition kun je je ervaringen onderzoeken met behulp van het creatieve proces, door intuïtief te beeldhouwen. Je start een innerlijke reis, waarbij je bewust het niet-weten ervaart en wordt uitgenodigd de controle los te laten. Met haar heldere vermogens kan Marjolein je helpen de subtiele aanwijzingen van de steen te doorgronden. Welke emoties komen op, waar stroomt het nog niet in je lichaam, waar loop je tegen aan

Norbert Aarsman bij het jubileumbord.

foto PatriCk Hesse

vereniging zoals Vinkeveen die ook kent. De vereniging staat garant voor een goede samenwerking tussen de korpsleden. Tijdens de activiteiten is er tijd voor een lach en een traan. Dat kan door samen een kaartje te leggen,te tafelvoetballen of gewoon tijdens een pilsje even bij te praten. Het levert een saamhorigheid op die nodig is alles op rolletjes te laten verlopen. Wij zullen u op de hoogte houden van de activiteiten die u van de Vinkeveense Spuitgasten tegemoet kan gaan zien.

begeleidt PlayBack ouders in het voeren van een open gesprek en leert hen hoe ze afspraken kunnen maken en effectief met hun kind kunnen communiceren over alcoholgebruik. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘terugspeeltheater’, een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind. Deelname is gratis na aanmelding. Het aantal plaatsen is beperkt. Toegang alleen op vertoon van aanmeldingsbevestiging. Via ouderslokaal.nl (kies voor gemeente De Ronde Venen) kun je je aanmelden en meer informatie vinden.

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema

in je dagelijks leven? Terwijl je de vorm van de steen verandert, krijg je inzicht, acceptatie van wat is en kan er heling plaatsvinden. Met uiteindelijk je eigen unieke beeld als herinnering aan jouw proces. Op www.intotuition.nl vind je informatie over korte cursussen met 4 personen (maandagavond 16 februari start de eerstvolgende; er is nog plek!) en workshops. Je kunt je ook met een eigen groep aanmelden en data afspreken. Daarnaast is het mogelijk individuele begeleiding te krijgen in de vorm van een of meer readingsessies. Bel voor informatie of een afspraak met 0297-255967.

Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

13 februari 2015

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Legendarische musical terug op de planken

‘Het is zo Hollands’ In een van de recensies stond dat Heerlijk duurt het langst een ‘derde leven’ heeft gekregen. “Er zijn veel scripts en stukken die veel levens hebben, wat goed is en kwaliteit heeft kun je eens in de zoveel jaar opvoeren.” Hebben de –inmiddels evergreensliedjes, zoals ‘Kom Kees’, ‘Zeur niet’, ‘Op een mooie Pinksterdag’ en ‘Het is over’ de tand des tijds ruimschoots doorstaan? “Ja.” Heb je meteen ja gezegd toen je gevraagd werd om de rol van

kruidenier Kees Bloem te spelen? “Ik dacht meteen ‘bingo’. Ik begreep wel dat ze me hiervoor vroegen. Dit is een rol die mij wel past.” Waarom? “Ik ben Amsterdammer, snap de Amsterdamse humor die in de voorstelling zit en kan een beetje zingen. Ik vind de nummers die ik moet zingen (‘Op een mooie Pinksterdag’, ‘Kom Kees’, red.) ontzettend leuk.” Was je ook vereerd? “Ja, het is wel bijzonder. In 1965, toen ik twaalf was, heb ik de eerste versie gezien. Destijds speelde Leen

Zondag 15 februari

Marlayne's Sunday Session

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week een gesprek met acteur Alfred van den Heuvel (uiterst links op de foto - red.). Hij speelt in ‘Heerlijk duurt het langst’ de rol van kruidenier Kees Bloem. Deze musical was vijftig jaar geleden voor het eerst te zien in de Nederlandse theaters. Annie M.G. Schmidt schreef de tekst en Harry Bannink de muziek. Het was de eerste van zeven musicals die Schmidt en Bannink samen maakten. Ook in het seizoen 1998/1999 werd de musical opgevoerd, toen werd de rol van kruidenier Bloem vertolkt door Paul de Leeuw en Frans Mulder. Leen Jongewaard was in 1965 de eerste die deze rol speelde. Jongewaard de rol van kruidenier Bloem. Leen was een groot artiest. Ik ben nu derde in de rij die deze rol mag spelen, dat is bijzonder.” Annie M.G. Schmidt heeft de musical ooit als volgt kort omschreven: ‘Hij en zij, getrouwd, dochtertje van 16. Hij gaat vreemd met secretaresse. Zij zegt: ‘Kiezen of delen’. Hij zegt: ‘Kan niet kiezen’. Zij zegt: ‘Dan het huis uit’. Hij het huis uit. Zorgen om te dartel levende dochtertje brengen pa en moe weer bij elkaar.’ Wat is het succes van Heerlijk duurt het langst? “Het is de taal van Annie M.G. Schmidt die dit succes verklaart. Deze is typisch Annie M.G. Schmidt.” Bedoel je de venijnigheid? “De bijzonderheid van haar teksten is moeilijk uit te leggen, maar als je het leest denk je: ‘het is Annie’. Dat de musical nu weer wordt opgevoerd is een mooie gelegenheid, voor een nieuwe generatie, om opnieuw kennis te maken met het werk van Schmidt en Bannink.” Probeer eens uit te leggen wat dat is? “Het is zo Hollands. Ik denk ook

dat deze musical ook alleen maar goed gespeeld kan worden door Hollanders, wij hebben dat gevoel.” Vind je het verhaal nog steeds actueel? “Het verhaal is boy meets girl en een huwelijk dat niet meer op de rails staat. Dat zijn tijdloze thema’s.” Was deze musical baanbrekend? “Nee, The Beatles waren in 1965 baanbrekend. Het verhaal was wel gedurfd.” Een van de verandering met de voorstelling uit 1998 is dat er nummers uit andere Annie M.G. Schmidt/Harry Bannink musicals zijn gebruikt. “Oorspronkelijk hadden we twee scènes extra, één hiervan is er uitgehaald. Er zit een nieuw nummer in deze 2015-versie, die hoort bij de restaurant scene. Deze keuze van regisseur en scriptbewerker Paul van Ewijk maakt het verhaal wat

dikker en iets meer afgerond.”

Heerlijk duurt het langst is 27 en 28 februari te zien in Schouwburg Amstelveen. www.heerlijkduurthetlangst.nl foto: roy beusker

Aankomende week My Old Lady te zien in Cinema Amstelveen Iedere derde zondag van de maand vanaf 16 uur organiseert Studio’s Aalsmeer in samenwerking met Sylt Support het evenement Marlayne’s Sunday Session. Livemuziek met vocalist en host Marlayne Sahupala (bekend van SBS6 en het Eurovisie Songfestival nummer ‘One good reason’) en de band o.l.v. Danny Sahupala en diverse special gastvocalisten. In de session van aanstaande zondag 15 februari zingen o.a. Ferry van Leeuwen (bekend van de I Luv Holland Band, Marco Borsato en Edwin Evers) en Lodewijk van Gorp (saxofonist en vocalist bekend door zijn samenwerking met Marco Borsato) mee. De Marlayne’s Sunday Session is

Mathias Gold, een berooide New Yorkse schrijver, erft van zijn vader een waardevol appartement in Parijs. Hij reist direct naar de Franse hoofdstad met het doel dit te verkopen. Daar ontdekt hij echter dat een oude dame, Mathilde, met haar dochter Chloé in het appartement woont. Een Franse wet schrijft voor dat hij het huis pas mag verkopen na Mathilde’s overlijden. En dit is niet de enige verrassing voor Mathias, die tot de ontdekking komt dat hij zijn vader nauwelijks heeft gekend. Kevin

een perfecte gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje er op zondagmiddag even op uit te gaan. De vorige edities van Marlayne’s Sunday session, waren een groot succes. In vorige edities zongen Jim Bakkum, Adriana Romijn, Roger Happel, Tim Akkerman (ex-Direct) en Rob de Nijs (The Voice) al mee. Er hing een goede sfeer en er waren enthousiaste reacties: “Uitstekende muziek en muzikanten.”- Frans, “Swingen bij Marlayne’s Sunday Session. Leuk !!” – Annette op social media. De kaarten voor Marlayne’s Sunday Session zijn voor 10 euro (entree inclusief een consumptie) verkrijgbaar aan de deur vanaf 15.45 uur op 15 februari. foto jay jay visuals

Romantische Valentijn in De Ronde Venen Op 14 februari wordt liefde weer volop gevierd bij Restaurant Meesters i.s.m. Myra de Groot entertainment producties. U wordt warm ontvangen door Val &Tijn en zij leggen u muzikaal in de watten. Naast culinair genieten, gezellig samenzijn met vrienden, familie of geliefde wordt u ook vaak verrast. We beginnen vandaag al met de eerste aanwijzing. Kijk naar de foto bij dit artikel en ga op zoek naar dit hart en kijk wat u gewonnen heeft. Reserveer nu voor het Valentijn diner op www.restaurantmeesters.nl en volg ons op Facebook en Twitter voor de volgende verrassingen.

Huiskamer als podium Optredens in en om het huis is een nieuwe trend die maar al te graag gestimuleerd wordt door de Stichting Troupe A’dour. Er blijkt een behoefte te bestaan aan kleinschaligheid en intimiteit bij kunstuitingen als muziek, theater, dans, en verhalen en poëzie. De gastheer en/of gastvrouw stelt de huiskamer beschikbaar voor bezoekers, zoals vrienden, familie, buren en andere gasten voor een unieke avond. Troupe A’dour start in februari 2015 met het ontwikkelen en faciliteren van een viertal muziekoptredens

in een intieme setting in De Ronde Venen. Hiertoe zijn al positieve contacten gelegd met professionele Rondeveense musici met diverse disciplines, zoals zang, piano, harp, fluit en viool. Een viertal bewoners stelt hun huiskamer of tuin beschikbaar. Belangstellenden die een huiskamer beschikbaar willen stellen kunnen contact opnemen met Troupe A’dour via de mail: info @troupeadour.nl. Met de organisatie van de 2e atelierroute KunstRondeVenen heeft Troupe A’dour afspraken gemaakt

Kline, Maggie Smith en Kristin Scott Thomas spelen de hoofdrollen in My Old Lady. Dit humoristische en ontroerend drama is het speelfilmdebuut van regisseur Israel Horovitz en de verfilming van zijn bekroonde toneelstuk Très chère Mathilde. Volwassenen kunnen naast My Old Lady kiezen uit Michiel de Ruyter 16+ of 12+, Gooische Vrouwen 2 of The Theory of Everything. De jeugd kan naar Jack bestelt een Broertje, Paddington of Big Hero 6 (3D). Kijk op www.cinemaamstelveen.nl voor alle tijden en data. Entreebewijzen zijn online te bestellen via www.cinemaamstelveen.nl.

om in een aantal ateliers tijdens de atelierroute, die op 30 en 31 mei 2015 mei plaatsvindt, muziekoptredens te gaan verzorgen. Muziekdocenten van de Muziek- en Dansschool de Ronde Venen willen ook graag hun medewerking verlenen. Troupe A’dour heeft veel ervaring opgebouwd in het ontwikkelen en organiseren van kleine en grootschalige culturele projecten. Het locatie theaterproject Stellingnemen in 2011 op Fort Abcoude en de manifestatie Russische Herfst in De Ronde Venen in 2013 zijn daar mooie voorbeeld van.


DE GROENE VENEN

13 februari 2015

11

Utrechts erfgoed op de kaart

Open Lesweek bij Build Ya Skillz

Afgelopen week is de nieuwe cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht verschenen: Tastbare Tijd 2.0. Tien jaar na de eerste editie en na drie herdrukken was het boek uitverkocht. Toch bleef de vraag onverminderd groot. Hoogste tijd dus voor een vernieuwde en uitgebreide editie, met extra onderwerpen en veel meer kaarten. Het boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de provincie Utrecht in bestuurlijke en ruimtelijke zin, het ontstaan van steden en dorpen, de ontwikkeling van de infrastructuur, het militaire erfgoed met onder andere overblijfselen uit het Romeinse Rijk, kastelen en buitenplaatsen en agrarisch erfgoed. Veel fraaie oude en nieuwe kaarten en spectaculaire luchtfoto’s verbeelden en verklaren de ontwikkeling van de provincie.

Komende week van 16 t/m 20 februari is er in Uithoorn en Mijdrecht bij dansschool Build Ya Skillz weer de vrijblijvende open lesweek. Voor de jeugd is er Hiphop / Streetdance / Breakdance. Deze lessen worden gegeven door de beste streetdance docenten van Nederland. Zij zijn allen bekend van tv, hebben nationale en internationale hiphopkampioenschappen gewonnen met o.a. No Escape XXL en dansen zelf nog steeds actief in de scene. Sylvain Veldkamp was laatst nog te zien bij Everybody Dance Now, hij eindigde zijn avontuur bij de laatste 30 van alle duizenden kandidaten. Wie wil daar nou geen les van?

Bij het maken van ruimtelijke plannen houden beleidsmakers steeds meer rekening met de aanwezige culturele schatten. Inwoners, bezoekers, bestuurders en bedrijven geven aan dat het een belangrijk aspect is van de aantrekkelijkheid van de provincie Utrecht. Ook digitaal De toevoeging 2.0 in de titel verwijst naar het feit dat alle informatie die op de nieuwe kaarten in het boek staat nu ook digitaal te raadplegen is. Achter de ‘mooie plaatjes’ in het boek gaat een uitgebreid gegevensbestand schuil. Alle elementen op de kaarten zijn mét hun achterliggende gegevens ook beschikbaar via de website www. provincie-utrecht.nl/chat. Van Limes tot Soesterberg Het eerste deel van het boek is thematisch van opzet. Auteur Roland Blijdenstijn, werkzaam bij de provincie Utrecht, verhaalt hoe de provincie Utrecht, gegrond op het bisschoppelijk Sticht, in een voortdurende strijd met Holland en Gelre

Van Heuvelrug tot Vecht Het tweede deel van het boek beschrijft de cultuurhistorische ontwikkelingen per deelgebied – Utrechtse Heuvelrug, Kromme Rijn en Langbroek, Oude Rijn, De Vecht, Nederrijn en Lek, Lopikerwaard, Schalkwijk en Vianen, De Venen, Vechtplassen, Eemland en Gelderse Vallei. Dit gebeurt aan de hand van up to date tijdlaagkaarten, die de ontwikkeling stapsgewijs tonen, en vele spectaculaire luchtfoto’s.

zijn huidige grenzen heeft gekregen. Vervolgens staat de rol van de provincie Utrecht als knooppunt van de Nederlandse infrastructuur centraal. Nieuw is het thema historische kastelen en buitenplaatsen,van de torens aan de Langbroekerwetering via de buitens aan de Vecht naar de Stichtse Lustwarande. Het Militair Erfgoed betreft het tijdperk van de Romeinse Limes tot aan het eind 2014 geopende Park Vliegbasis Soesterberg.

Buitengewoon boeiend Gedeputeerde Mariette Pennarts is trots op deze nieuwe uitgave: “Tastbare Tijd 2.0 zet het ‘historisch hart’ van ons land letterlijk en figuurlijk op de kaart. Het resultaat is een boek dat bewoners en bezoekers van de provincie Utrecht buitengewoon zal boeien en doen beseffen hoe rijk aan erfgoed onze leefomgeving is.” Tastbare Tijd 2.0 is voor € 29,50 te koop bij de boekhandel en VVV. Uitgeverij Stokerkade, ISBN9789079156269.

Uiteraard zijn er ook ook klassiek balletlessen van hoog niveau. Wie echt talent heeft kan zich aansluiten bij één van onze hiphop demoteams. Zij trainen voor de hoogste hiphopkampioenschappen die Nederland kent. Wie zich voor 20 februari online inschrijft, danst ook nog mee in de spectaculaire eindshow van Build Ya Skillz, die begin juli zal plaatsvinden. Ook voor volwassenen is er streetdance. Een geweldige manier om in conditie te blijven en je lekker uit te leven op de dansvloer. Voor meer info over de lestijden kunt u naar de website www.hiphoplessen.nl of bel met 0297-750427.

Zaterdag 14 februari in de Janskerk

Erick Versloot geeft Valentijnsconcert Zaterdag 14 februari is het eerste concert in de Janskerk te Mijdrecht in de serie: Organisten uit de omgeving. De organist Erick Versloot uit Woerden opent deze serie met een speciaal Valentijnsconcert. Het concert op het monumentale Bätz-orgel begint om 20 uur. Het wordt een concert voor jong en oud, waarbij de te spelen werken allemaal in het teken staan van de liefde. Zo zijn er werken te beluisteren van J.S. Bach en Saint-Saëns, maar ook variaties op liefdesliederen van Enya, Leonard Bernstein en Phil Collins. Klassiek en modern gaan hand in hand. Erick zal tijdens het concert de keuze voor bepaalde werken nader toelichten en ook de kerk wordt in een sfeervolle ambiance gebracht. Toegang gratis. Ter

bestrijding van de onkosten wordt een collecte aan de uitgang gehouden.

Prachttoneel door gelauwerde acteurs

Lammetjesdag Op zaterdag 4 april en maandag 6 april (2e paasdag) opent Boerderij de Boerinn in Kamerik van 10 tot 17 uur haar deuren voor de vijfde editie van de Lammetjesdag; een gezellig gezinsuitje midden in het Groene Hart. Kinderen krijgen de kans om alles op de boerderij te ontdekken. De dieren mogen hier natuurlijk niet aan ontbreken zoals het knuffelen met de lammetjes of een ritje op de pony. Ook de schapen worden klaar gemaakt voor de lente, ze worden namelijk geschoren. Behalve de dieren zijn er ook tal van activi-

teiten op de boerderij zoals eieren zoeken, skelterbaan, boogschieten, boerendoolhof en nog veel meer. Om even bij te komen kan er op het terras genoten worden van een hapje of drankje. Wat dacht u van een rondje over de streekmarkt met allerlei overheerlijke streekproducten zoals jam en kaas. Mocht het weer tegenzitten hoeft u zich geen zorgen te maken. Dan maken wij er namelijk ook een geslaagde dag van, maar dan met alle activiteiten in de stallen. Naast de verkoop van kaarten aan de deur zijn de entreekaarten ook extra voordelig online verkrijgbaar op

www.lammetjesdag.nl. De Vroege Vogel kaarten lopen van 23 februari tot en met 9 maart en zijn er al vanaf € 3,50 per persoon inclusief parkeren. Na de Vroege Vogel actie is een online kaartje te verkrijgen vanaf € 4 per persoon. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de Lammetjesdag? Download de Lammetjesdag app met het laatste nieuws, leuke weetjes en nog veel meer. Locatie: Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6, Kamerik.

www.lammetjesdag.nl

Viertaltoernooi en Marathonkaarten in de Amstelhoek Na één jaar te zijn weggeweest, organiseert de Buurtvereniging Amstelhoek op vrijdag 13 maart toch weer het traditionele viertaltoernooi. Aanvang 20 uur. Zaal open vanaf ca. 19.15 uur. U dient zich hier wel vooraf in te schrijven bij mevr. Felix, tel: 0297-568802. Indien u zich niet per viertal kunt aan-

melden, bij vier éénlingen hebben we ook weer een viertal! Kosten: €. 2,50 pp (€ 10,- per viertal). Tevens organiseert de buurtvereniging Amstelhoek op zaterdag 7 maart wederom het Marathonkaarten, van 10 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds. Deelname € 8. Zaal open vanaf ca.

09.30 uur. Om de organisatie hiervan weer vlekkeloos te kunnen laten verlopen is vóóraf aanmelden noodzakelijk. Aanmelden bij: Leny Jansen, tel: 06-50282282 (jansenleny@hotmail. com). U bent van harte welkom in buurthuis ‘Ons Streven’, Engellaan 3a in Amstelhoek.

Kupyer & Wilhemina in Theater Piet Mondriaan Helmert Woudenberg, Merel Baldé en Sarah Marie Eweg schitteren in dit humoristische en tragische toneelstuk over twee ambitieuze tegenstanders. Het is eind 19e eeuw. De streng gereformeerde politicus Abraham Kuyper (Helmert Woudenberg) beschouwt een vrouw op de troon als onnatuurlijk en tegen Gods wil. Wilhelmina (Merel Baldé) vindt hem een demagogische bedrieger. Hij is ijdel en heerszuchtig. En dan dient zich Mathilde Westmeijer (Sarah Marie Eweg) aan. Aangenaam voor Wilhelmina en fataal voor Kuyper… Woudenberg schittert vooral als het bergafwaarts gaat met Kuyper. Hij is gefrustreerd, voelt zich miskent en moet zijn schuinsmarcheerderij

goedpraten. De voorstelling krijgt steeds meer vaart, Wilhelmina wordt steeds bijdehanter en dan verschijnt ook nog eens een aantrekkelijke, en zeer geslepen dame die nog wat met Kuyper te verhapstukken heeft. Arme kerel, uiteindelijk moet hij ook in deze vrouw zijn meerdere erkennen. Geen goede afloop voor deze 'man Gods', maar wél uiterst vermakelijk! Kaarten via www.ab-art.nl of bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32. zaterdag 21 februari, 20.15 uur. Entree € 18,00 / CJP € 12,50. foto saNNe HelGeNberGer


12

13 februari 2015

DE GROENE VENEN

Een terugblik op Go Op een mooie zaterdag in april in 2014 vond de derde editie van Goud in je wijk plaats. Een voorjaarsdag volgens het boekje: blauwe luchten, zachte temperaturen en het groen dat je bijna omhoog kon zien schieten die dag. Ideale omstandigheden voor honderden inwoners van De Ronde Venen om naar buiten te gaan, gezellige geïmproviseerde terrasjes

Saskia van den Bor, Proostdijland Mijdrecht Twistvlied: van Graaimobiel tot springkussen Het bruisende hart van Goud in je wijk in de Mijdrechtse wijk Proostdijland was vorig jaar het plein van basisschool De Fontein. Daar vond een kleurige en gevarieerde kramenmarkt plaats die in het teken stond van duurzaamheid. “De opzet was mensen samen te brengen en te laten zien wat er mogelijk is in de wijk op het gebied van goede doelen en duurzame bedrijvigheid”, zegt Saskia van den Bor, voorzitter van het wijkcomité, dat de markt georganiseerd had. Bezoekende wijkbewoners konden zich op het plein aan de Van Renessestraat laten informeren over onder meer zonnepanelen, het Servicepunt en het wijkteam, konden duurzame koffie en thee proeven en kopen, oude video’s en films laten digitaliseren en zelfs Tupperware kopen. Tupperware? “Jazeker, dat spul gaat echt jaren mee. Als dát niet duurzaam is”, aldus Van den Bor. Een blikvanger was de Graaimobiel van Wecycle. Al spelend kwamen kinderen hier meer te weten komen over afval en afvalscheiding, wat hun na afloop gegarandeerd een prijsje opleverde. De jonge bezoekers konden ook genieten van de suikerspinnen die uitgedeeld

Lydia Graveland, Mijdrecht Bloemenpracht op hoogte Het resultaat van Goud in je wijk 2014: hanging baskets vol petunia’s, hanggeraniums en andere prachtig bloeiende bloemen in de Mijdrechtse wijken Twistvlied en Wickelhof. Deze opvallende bloembakken hebben bewoners in zeventien straten opgehangen. “Simpel gezegd zijn hanging baskets twee halve manden of bloembakken, die je met beugels rond een lantaarnpaal kunt klemmen, zodat ze boven de grond hangen. Je ziet ze overal, bijvoorbeeld in de binnensteden van Amsterdam en Utrecht. Het leek ons een leuk idee om die ook in onze wijken te hebben”, zegt Lydia Graveland. Ze is lid van het wijkcomité Twistvlied/Wickelhof en maakt ook deel uit van de werkgroep groen. Samen met zes vrijwilligers van deze werkgroep lanceerde ze het idee voor de hanging baskets. Dat sloeg aan. Onder de bewoners bestond flink wat animo voor het ophangen van de bloembakken tijdens Goud in je wijk en vervolgens de adoptie ervan. Minstens vier bewoners moesten hun handtekening zetten onder een speciaal aanvraagformulier, zodat het echt een buurtproject werd en meerdere personen bereid waren de bloemen te verzorgen. Al snel werd duidelijk dat de vraag groter was dan de elf hanging baskets die de gemeente had toegezegd. Die waren ooit eens had gebruikt, maar waren vervolgens weer weggehaald en opgeslagen. In goede samenwerking

Do op straat te creëren en de handen uit de mouwen Op za te steken in de buurt. Met de energie gevende geur van verse koffie en lekkere baksels, is er gezaaid, ge- Groen plant, gespeeld, gestrooid en zijn er vooral heel veel Sluit a banden in de buurt gelegd en versterkt. Op deze Maak pagina’s een indruk van het fraais dat een aantal steunt maxim initiatieven heeft opgeleverd. www.g via twitt

werden, ravotten op het springkussen of spelen met het reuze-ganzenbord of mens-ergerje-niet. Bij het kraampje ‘Ontwerp je buurt’ konden jong en oud hun de creativiteit vrije loop laten. De kunstzinnig vormgegeven wens voor extra fietsenrekken werd – met medewerking van de gemeente – enkele weken daarna werkelijkheid. Van den Bor kijkt met een tevreden gevoel terug op het evenement: “Het was zonnig, gezellig druk en we zijn erin geslaagd mensen bij elkaar te brengen. Veel mensen kwamen een kijkje nemen, en namen vervolgens de tijd om er gezellig bij te gaan zitten en lekker te kletsen, onder het genot van een kopje koffie of thee of wat fris. Voor de komende editie van Goud in je wijk zouden wij als wijkcomité graag zien dat de bewoners zelf met ideeën en initiatieven kwamen. We zijn heel benieuwd waarmee en willen ze graag ondersteunen. Misschien willen er wel mensen mooie hanging baskets, zoals in Twistvlied”, oppert de voorzitter van het wijkcomité.

met de gemeente en een lokaal tuincentrum konden binnen het budget van Goud in je wijk bovenop die elf nog eens vijfentwintig manden besteld worden. Voor deze gouden actie hadden medewerkers van de gemeente alle beugels aan de lantaarnpalen bevestigd. De manden, de aarde en natuurlijk de bloeiende planten waren op een adres in Bolderik uitgeleverd, vanwaar enthousiaste groepjes wijkbewoners zich zaterdag verspreidden om hun straat te verfraaien met de hanging baskets. “Het was echt een heel gezellige dag. En aan het einde ervan hingen overal mooie bloemen.” De inzet van de bewoners beperkte zich niet alleen tot de dag waarop Goud in je wijk plaatsvond, vertelt Graveland. “De adoptie van de bloeiende planten is ook hartstikke goed verlopen. Het merendeel zag er de hele tijd goed uit. In november kregen de bewoners het bericht dat ze bakken er voor de winter af konden. Maar binnenkort begint het seizoen weer…”

Bert van Walbee Baambrugge

‘Ik raad iedereen aa doen met Goud in j

“Als je niet tevrede geving, kun je wel ga kunt je wijk ook me opknappen. Je maak met de mensen uit d gaat er ook op vooru aanraden om mee te je wijk.”

Baambrugger Bert dineert samen met Mimpen het groenad dorp. Een aantal o trekt een min of mee zo´n dertig vrijwillig plantsoenen en gras ken. Op Goud in je w jaar niet ontbreken. “ IJsbaan en de Greve we speeltuintjes sc speeltoestellen hebb gegeven, het onkrui ting weggehaald en daan. Ik had een mo het oude spul geroo mooie hortensia’s h En als je het in je w jaar een beetje bijho jes. De mensen gooi afval op straat.” Bij Goud in je wijk g om handen uit de m zegt Van Walbeek. door drinken we alt fie. Het is de bedoel wijk daardoor de soc beteren. Dat lukte b Verschillende buurtg van tevoren niet ken lig met elkaar gepra


DE GROENE VENEN

13 februari 2015

oud in je wijk 2014

oet u mee met G oud in je wijk in aterdag 18 april 20 2015? 15 vindt de vierde editie van Goud n Goud

in je wijk. Brengt u in je wijk plaats. op deze dag ook aan bij één van de groen goud in uw buur t? acties in De Rond e Venen of neem uw buur t nog groe zelf initiatief. ner, gezonder en gezelliger! Goud in t u met advies, pr je wijk onderaktische hulp om op te starten en een maal € 250. Ga vo budget van or de spelregels, me er infor matie en ins goudinjewijk.nl, piratie naar www.facebook.c om/goudinjewijk ter @goudinjewijk , volg ons of mail goudinjewijk @derondevenen.n l.

ek,

an om mee te je wijk´

en bent over je omaan klagen, maar je et een clubje gaan kt nog eens kennis de buurt en je wijk uit. Ik zou iedereen e doen met Goud in

van Walbeek coörplaatsgenoot Bert doptieproject in zijn ochtenden per jaar er vast groepje van gers eropuit om de sveldjes aan te pakwijk wilden ze vorig “In de buurt van de enstukstraat hebben choongemaakt. De ben we een sopje id rond de beplanwat snoeiwerk geooi hoekje waar ik oid heb en waar we hebben teruggezet. wijk de rest van het oudt, blijft het netien dan minder snel

gaat het niet alleen mouwen te steken, “Tussen het werk tijd uitgebreid kofling van Goud in je ciale contacten verbest goed vorig jaar. genoten die elkaar nden, hebben gezelaat en gewerkt.”

aar 18 april: n p o lo n aa in s e ti Gouden ac Donderdag 19 februari

jdrecht. markt Abcoude en Mi gouden promotie op Maandag 2 maar t piratie tijdens een oestuin. Vandaag ins olm ho sc n ee t ak ma n in Vinkeveen. Vlinderbosschool in aan de Dodaarslaa stu oe tm ur bu de ar excursie na t Woensdag 11 maar boom bij IJsvogel. gs nin ko d ron bank Baambr ugge plaatst ar t Donderdag 12 ma e en Mijdrecht. ud co Ab rkt ma gouden promotie op Zaterdag 11 april Compostdag. Zondag 12 april biomarkt Abcoude. gouden promotie op Zaterdag 18 april Groen goud in je wijk or gemeente gelijk gemaakt do mo de me t rd wo jk oenWest en Goud in je wi m De Woudreus, Gr ru nt ce ENM n, ne De Ronde Ve De Baat. Stichting Tympaan-

Liesbeth Boswijk, Abcoude

Astrid Boelens, Wilnis

‘Overal vrolijke gezichten van mensen die lekker bezig waren’

‘Wij vermaken ons altijd wel in de straat’

We hadden prachtig weer, vorig jaar met Goud in je wijk. Overal in het dorp zag ik vrolijke gezichten van mensen die in de zon lekker bezig waren.”

Een grasstrook langs de Ringvaart aan de Bernhardstraat in Wilnis zag er na afloop van Goud in je wijk 2014 een stuk fleuriger uit. Dat was het werk van Astrid Boelens en een aantal andere bewoners van de Bernhardstraat.

Mede dankzij het zonnige weer was volgens opbouwwerkster van Tympaan-De Baat, Liesbeth Boswijk, Goud in je wijk 2014 een succes. Ze doelt dan met name op de activiteiten in Abcoude, waar zij, nauw betrokken bij de organisatie, de dag heeft doorgebracht. “Bij Angsteloord hadden actieve buurtbewoners in de open lucht een boeken- en cd-ruilbeurs georganiseerd. Stel nu eens dat het geregend had: Dan was zo´n ruilbeurs toch minder aantrekkelijk geweest. We hebben vorig jaar echt geluk gehad met het weer.” Elders in het dorp, bij Dorpszicht, waren omwonenden bezig de Binnentuin zomerklaar te maken, bollen te planten en het tuinmeubilair op te knappen. Bij Starnheim kregen bewoners door maatschappelijke stagiaires versierde bloempotten met goudsbloemzaden aangeboden. En bij een stuk gemeentegrond aan Zilverschoon stopten enthousiaste bewoners goudsbloemzaden in de bodem. “Ook dit jaar hebben we met Goud in je wijk alweer een aantal projecten lopen, maar er kunnen er nog wel meer bij. Want een fijne buurt maak je met elkaar. En een fijne buurt is goud waard,” stelt Boswijk.

De Bernhardstraatbewoners hadden gezamenlijk plantjes in de grasstrook neergezet, goudsbloemen ingezaaid en bijenhotels in de bomen gehangen. Overdag konden de buurtkinderen deelnemen aan een speurtocht en ’s avonds was er voor iedereen een gezellige barbecue. “We barbecueën eigenlijk altijd samen. Ook als het geen Goud in je wijk of Burendag is. Wij vermaken ons altijd wel in de straat. En we zijn er voor elkaar, als dat nodig is”, zegt Boelens. Wat haar betreft is Goud in je wijk ‘altijd voor herhaling vatbaar’. “Het was vorige keer hartstikke leuk. We troffen het ook wel met het weer. Ik raad iedereen aan om mee te doen met Goud in je wijk. Zo leer je je buurt kennen.”

13

Kort nieuws ChristenUnie-SGP stelt vragen over Eigen Bijdrage Jeugd-GGZ. Afgelopen januari ontstond er de nodige commotie over de verplichte eigen bijdrage bij opname van kinderen in Jeugd-GGZ instellingen of dagopvang. In diverse blogs en op social media werd hier druk over gediscussieerd, en op 22 januari werd er in de Tweede Kamer zelfs een debat over gevoerd. Inmiddels zijn de eerste gemeenten al gestopt met het (gedeeltelijk) innen van de eigen bijdrage. Reden voor de ChristenUnie-SGP-fractie in De Ronde Venen om hier vragen over te stellen aan het college. Sinds 1 januari jl. zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp, inclusief de Jeugdgezondheidszorg. Die zat voorheen deels bij de provincie (bv. opvoedondersteuning) en deels in de AWBZ of Ziektekostenverzekering (geestelijke gezondheidszorg). Nu het hele domein van de jeugdhulp is overgedragen, gelden de wettelijke eigen-bijdrage regelingen van de gemeenten ook voor de jeugdhulp inclusief de jeugd-GGZ (zeg maar het medisch deel van de jeugdhulp). “En daar doet zich iets bijzonders voor” aldus fractievoorzitter Wim Stam van de ChristenUnie-SGP. “Als je kind naar het ziekenhuis moet, voor bijvoorbeeld een ernstige stofwisselingsziekte, dan geldt er geen eigen bijdrage, maar moet je kind worden opgenomen vanwege bijvoorbeeld depressiviteit, dan moeten ouders ineens wel geld betalen”. Deze kosten kunnen oplopen tot meer dan 1.500 euro per jaar. De rijksoverheid gaat ervan uit dat ouders geld uitsparen voor eten en drinken. Een eigen bijdrage zou daarom gerechtvaardigd zijn. Maar daarbij wordt

vergeten dat ouders vaak extra kosten aan reizen, parkeren, etc. kwijt zijn voor het bezoeken van hun kind. Dit naast het onrechtvaardige onderscheid tussen de fysieke en psychische gezondheidszorg. Aangezien de eigen bijdrage regeling een wettelijke verplichting is, en we nog geen goed beeld hebben van de omvang van het probleem in De Ronde Venen, heeft de fractie hier nu een aantal inhoudelijke vragen over gesteld. Daarbij wordt ook naar de gemeenten Den Haag en Haarlem, verwezen, waar inmiddels de inning (gedeeltelijk) is stopgezet. “En we horen geluiden, dat dit ook in andere gemeenten al in discussie is, zoals Den Bosch en Utrecht” aldus Wim Stam. Daarom wil de fractie ook graag weten wat de consequenties zijn als De Ronde Venen zich daarbij aansluit,” aldus Wim Stam. De fractie wacht met grote belangstelling de antwoorden af, en hoopt dat die voor de commissievergadering Inwoners & Samenleving van 16 februari beschikbaar zullen zijn, zodat de politieke discussie hierover snel gevoerd kan worden.

VVD zet zondagopenstelling op de agenda De VVD heeft voor komende commissievergadering op 19 februari de zondagsopenstelling op de agenda laten plaatsen. Om deze bijeenkomst effectief en snel te laten verlopen, heeft de VVD nog een aantal vragen waarvan het goed is, als hier voor de behandeling in de commissie nog een antwoord op komt.

De VVD heeft vernomen dat het innen van het geld niet conform procedure is verlopen. Deelt het College deze mening en zo ja, waar is dit dan op vast gelopen? Hoeveel banen gaan er verloren op het moment dat Karwei, Grando Keukens en andere ondernemers De Ronde Venen verlaten? Hoe rijmt het college een dergelijke sluiting met het eigen coalitieakkoord, waarin wordt geschreven dat men streeft naar een proactieve houding voor ondernemers/MKB, gericht op een vriendelijk ondernemersklimaat en minder of althans eenvoudiger regels?

laatste jurisprudentie inzake het verbod op de zondagsopenstelling, wanneer om ontheffing wordt verzocht? Zo ja, kan er worden toegezegd dat deze jurisprudentie mocht zich zo'n procedure hier voor doen een andere uitkomst kent dan de uitkomst zoals in genoemde jurisprudentie bedoeld? Kan het college een indicatie geven wat het verdwijnen van de eerder genoemde bedrijven verder voor gevolgen kan hebben voor onze gemeente en de winkeliers, omdat het een feit is van algemene bekendheid dat winkels, winkels aantrekken en verlies van winkels lijdt tot verlies van meer winkels? Leiden al deze negatieve ontwikkelingen waaronder ook de stagnatie van de ontwikkeling van de nieuwe Molenhof niet tot de conclusie dat alle zeilen, welke dan ook, behoren te worden bijgezet om ondernemers te faciliteren op elk gebied?

Is een dergelijke sluiting aanvaardbaar voor de partijen die samen het College vormen? Wat gaat dit de gemeente of de overheid kosten aan bijstandsuitkeringen? Draagt de gemeente kennis van de

Een effectieve en efficiënte behandeling van vorengenoemde problematiek in de commissievergadering staat en valt met de beantwoording van de hierboven weergegeven vragen, zo meent de VVD fractie.

Zo vraagt de VVD zich af wat er gebeurt met de 50.000 euro die bouwmarkt Karwei aan de gemeente moet betalen? Denkt de gemeente dat geld daadwerkelijk te innen? Zo ja, waarvoor gaat dit geld gebruikt worden?


14

13 februari 2015

DE GROENE VENEN

De Hyundai i30 i-Motion Plus

Als je meer wilt dan je ziet Achteruitrijcamera

Airconditioning (Volautomatisch)

Geïntegreerd navigatiesysteem met 5 jaar gratis kaart-updates* Elektrisch inklapbare buitenspiegels

voor

€22.495,-

Privacy glass Lichtmetalen velgen

voordeel

€3.099,-

Er is al een Hyundai i30 vanaf €19.995,-

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ

Hofland 160, Mijdrecht, tel. 0297 - 239 290 Maak snel een afspraak op rovemij.hyundai.nl Gecombineerd brandstofverbruik: 5,0 - 5,8 (l/100 km) / 20,0 - 17,2 (km/l); CO2-emissie: 118 - 130 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VANAF 1-1-2015 MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 31-3-2015. GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW&BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ACTIEMODEL IS VERKRIJGBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL OF VRAAG ERNAAR IN DE SHOWROOM. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. *GRATIS NAVIGATIEKAART-UPDATES I.C.M. ONDERHOUD BIJ UW HYUNDAI DEALER.

VLINDERS GAAT VERBOUWEN

Het weekend van 13 14 en 15 februari hebben wij een GROOTSE SALE met SUPER AANTREKKELIJKE PRIJZEN: Voorgerechten: Franse uiensoep met een kaascrouton en een vleugje madeira €7,00/€5,50 Carpaccio van ossenhaas met krokante kaasflikken, gedroogde tomaat, kappertjes en balsamico mayonaise €11,50/€9,00 Sashimi van zalm en tonijn met gember, wasabi, soja saus en sushirijst €13,50/€10,50 Steak tartaar van Baambrugs rund met brioche brood, kruidensla en truffelmayonaise €12,50/€10,00 Hoofdgerechten: Tournedos van de ossenhaas, gegrild of in de roomboter gebakken, met huisgemaakte friet, gepofte groenten en salade. Keuze uit:kruidenboter, gebakken champignons en ui of pepersaus €24,50/ €19,50 Sate van varkenshaas met zoet zure kool, kroepoek, kokos crunch en huisgemaakte friet €16,50/€13,00 Kibbeling van kabeljauw met tempura van groenten, ravigotte saus en huisgemaakte friet €17,50/€14,00 Mega burger van rundvlees (160gr) met salsa van gerookte tomaat en ui, kropsla en Cheddar kaas met “Vlinders”burgersaus en huisgemaakte friet €16,50/ €13,00 Desserts: “Vlinders”soes met roomijs van vanille, pure chocolade mousse en warme chocolade saus €7,50/ €6,00 Huisgemaakte appeltaart met roomijs van kaneel en slagroom €7,50/ €6,00 Cafe glacé, roomijs van vanille, koffie siroop, gecarameliseerde noten en slagroom €7,00/ €5,50 Vrijdag en zondag geopend vanaf 12.00u Zaterdag vanaf 16.00u Voor reserveringen en/of informatie: 0294-231556 of info@restaurantvlinders.nl www.restaurantvlinders.nl Rijksstraatweg 189 - Loenen aan de Vecht

SALE


DE GROENE VENEN

13 februari 2015

IN VOL BEDRIJF

15

Tekst Piet van Buul

Monkey Town Indoor Speelparadijs Uithoorn

Klauteren, klimmen, glijden en springen Met een blos op de wangen en stralende ogen van plezier zijn de kinderen in de weer op de kleurrijke speeltoestellen van Monkey Town in Uithoorn. Vanaf 4 januari j.l. mag het speelparadijs zich verheugen in de toenemende belangstelling van ouders en hun kinderen. “Kinderen doen niets liever dan ergens op klimmen, klauteren en glijden,” zegt Dick Gloerich, die samen met zijn vrouw Mieke en dochter Eva het speelparadijs beheert. “We bieden ruim veertienhonderd vierkante meter speelplezier met attractieve speeltoestellen. Je ziet aan het enthousiasme van de kinderen dat ze zich volop vermaken. En voor de ouders of begeleiders is er een ruime lounge om de jeugd in de gaten te houden en van hun speelplezier te genieten. Sommige enthousiaste ouders klimmen zelfs met hun kinderen mee naar boven.” Monkey Town is een landelijke franchise organisatie van indoor speelparadijzen. De franchisenemers zijn zelfstandige ondernemers. De vestiging in Uithoorn is de tweeëntwintigste in ons land. Het fenomeen van de overdekte kinderspeelplaatsen is momenteel weer sterk in opkomst. “De formule is gebaseerd op het aloude apenkooi principe,” vertelt Dick. “We richten ons op de jeugd tot de leeftijd van twaalf jaar. De speelwand is opgebouwd met een aantal elementen die met elkaar in verbinding staan. Het is een soort kruipdoor-sluipdoor systeem, waardoor je van alle mogelijkheden gebruik kunt maken. Er is gebruik gemaakt van materiaal waar kinderen zich niet aan kunnen verwonden. Ze kunnen ook nooit op een harde ondergrond vallen, zodat het absoluut veilig is. Bovendien is het geheel in felle kleuren uitgevoerd. Dat heeft een bijzondere aantrekkingskracht op kinderen.”

Veel vormen van speelplezier Bij nadere beschouwing van de speeltoestellen blijkt dat de hele opbouw bestaat uit een veelheid aan speelmogelijkheden. Dick: “Voor de allerkleinsten hebben we een aparte peuterhoek ingericht. Daar kunnen ze klimmen, klauteren en glijden op toestellen op peuterformaat. Ook is er de bekende ballenbak, die bij de kinderen nog steeds erg populair is. De grote speelwand bestaat uit verschillende onderdelen. Er is een ‘rodelbaan’ waar kinderen met een sleetje vanaf kunnen. Daarnaast zijn er nog een korte en een lange glijbaan. Ik ben erg trots op een klim en klauter toestel dat bestaat uit verschillende etages van sterke elastische riemen. De kinderen kunnen er door heen naar boven klimmen, maar ze kunnen zich ook weer naar beneden laten zakken. Na wat klauterwerk kunnen ze op een trapveldje komen. Daar wordt voetbal op hoog niveau g e s p e e l d ,” zegt Dick lachend. Ook het bekende springkussen ontbreekt natuurlijk niet en onder het geheel loopt een soort circuit waar kinderen in kleine elektro-autootjes kunnen rond-

rijden. “We bieden de kinderen hier voor uren speelplezier,” stelt Dick vast.

Voor de begeleiders is er voldoende zitruimte en een grote lounge waar je wat rustiger kunt zitten. Men heeft er een goed uitzicht op de toestellen. Je kunt er prima de tijd doorbrengen door een praatje aan te knopen met andere ouders, door lekker te lezen of te internetten. En we hebben hier gratis wifi!

Bijzondere gelegenheden Er kunnen vele redenen zijn om met de kinderen naar een indoor speelparadijs te gaan. Het kan het simpele antwoord zijn op de vraag: wat zullen we vandaag eens gaan doen? “Met de kinderen, al dan niet met vriendjes en vriendinnetjes een paar uur lekker ravotten,” zegt Dick. “Maar het is ook mogelijk om hier kinderfeestjes of familiefeestjes te organiseren. Daarvoor bieden wij verschillende arrangementen in diverse prijsklassen. We ontvangen ook graag schoolklassen en groepen van de buitenschoolse opvang en dergelijke. Hiervoor kunnen we ook arrangementen op maat samenstellen. Voor de begeleiders is er voor ruim driehonderd mensen voldoende zitruimte en een grote lounge waar je wat rustiger kunt zitten. Men heeft er een goed uitzicht op de toestellen. Je kunt er prima de tijd doorbrengen door een praatje aan te knopen met andere ouders, door lekker te lezen of te internetten. We hebben hier gratis wifi. Bovendien beschikken we over een goed geoutilleerde keuken en kunnen onze gasten bij ons terecht van ontbijt tot diner en alles wat daar tussenin zit. We hebben een uitgebreide kaart, waarbij we gebruik maken van zoveel mogelijk verse en lokale producten.” In het voorjaar hopen we ook een gezellig buitenterras te kunnen openen.”

foto PatriCk Hesse

Genomineerden verkiezing Onderneming van DRV bekend De genomineerden voor de verkiezing ‘Onderneming van De Ronde Venen’ 2015 zijn bekend. Donderdag jl. kwamen zij in Dock 15 bijeen om hun mediapakket in ontvangst te nemen. Daarmee kunnen ze gedurende de rest van de maand stemmen voor hun onderneming gaan werven. Wilt u zelf stemmen? Categorie Groot • Karwei Mijdrecht • Lutz • Profile Tyrecenter Hogendoorn • Smit & Dorlas • VOBI

Stem op uw favoriet! Nu de jury de genomineerden bekend heeft gemaakt, is het aan het publiek. Ga naar de website www.ondernemingvandrv.nl en stem op jouw favoriete onderneming voor deze prestigieuze ondernemersprijs. Wacht niet te lang, stemmen is mogelijk tot en met 28 februari.

Categorie Klein • De Zwart dranken en delicatessen • Fynch • Het Rechthuis eten & drinken • Keurslagerij Bader Mijdrecht • MZ Beveiliging

Categorie Starter • Bardigo Smart Hospitality • Dat leuke winkeltje • Groentespecialist Versteeg • Gym Suppan • Liek’s Loods

Stemmen op uw favoriet kan online via www.ondernemingvandrv.nl

Voor meer informatie over het bovenstaande bericht kunt u contact opnemen met de organisatie van de Onderneming van De Ronde Venen via info@ondernemingvandrv.nl

Een prima locatie Dick is min of meer toevallig in de speelpaleizen wereld terecht gekomen. “Ik kom uit het bouwprojectmanagement en werd gevraagd om mee te zoeken naar een geschikte locatie voor een indoor speelpaleis. Zo ben ik geïnteresseerd geraakt. Samen met mijn vrouw besloten we toen om de stap te wagen door als franchisenemer in het concept van Monkey Town te stappen. Ook onze dochter Eva, die de Hogere Hotelschool in Den Haag heeft gevolgd en brede ervaring binnen de horeca heeft, doet met ons mee.” De vestiging in Uithoorn bevindt zich aan de achterzijde van Sport en Health Club Amstelhof. Dick: “Daar bevindt zich een tenniscentrum met een aantal indoor tennis- en squash-

banen. Wij zitten in een deel van het gebouw waar voorheen vier tennisbanen lagen. We hebben hier alle faciliteiten. Er is voldoende parkeergelegenheid en we hebben een eigen ingang aan het einde van het parkeerterrein. We zitten hier dus prima en nodigen iedereen, zeker met jonge kinderen, van harte uit om eens naar ons toe te komen.” Indoor speelparadijs Monkey Town Uithoorn bevindt zich aan de Noorddammerweg 30 in Uithoorn. Telefoon 0297-820958. Openingstijden van dinsdag t/m vrijdag van 09.0018.00 uur. Op zaterdag en zondag en tijdens schoolvakanties van 10.0018.00 uur. Op maandag gesloten. Voor meer informatie:

www.monkeytown.eu/uithoorn.

Openbaar vervoer, Vinkeveense Plassen, N201/A2

Provinciaal verkiezingsdebat op 11 maart

Dagelijks gevaarlijke files op de vluchtstrook in de spits op de A2 bij Vinkeveen: is de N201 de flessenhals? Het behoud van de unieke structuur en cultuur van de Vinkeveense Plassen: wat is dat de provincie waard? Reizen met het openbaar vervoer in gemeenten als De Ronde Venen: kan dat nog of zijn mensen aangewezen op de auto of lokale initiatieven? Dit zijn drie thema's die niet alleen voor lokale inwoners en ondernemers van belang zijn, maar ook op anderen in de provincie hun weerslag hebben. En het zijn drie thema's waarbij de provincie een grote rol heeft. De gemeente organiseert op woensdagavond 11 maart 2015 in De Boei, Vinkeveen een provinciaal verkiezingsdebat over deze thema’s onder leiding van Elisabeth van den Hoogen. Een debat dat gaat over samenwerking tussen gemeente en provincie. Graag nodigt de gemeente u hiervoor uit. Lokale bewoners-, belangen- en ondernemersverenigingen en landelijke partijen als de ANWB en de Milieufederatie zullen aanwezig zijn en gaan het gesprek aan met lijsttrekkers van verschillende politieke partijen.

Locatie: De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen Inloop vanaf: 19.30 uur Start debat: 20.00 uur Netwerkborrel vanaf: 21.30 uur

Discussieleider Elisabeth van den Hoogen Elisabeth van den Hoogen leidt debat en publiek zonder kleerscheuren langs prikkelende stellingen en netelige kwesties. Dat betekent uitdagen, ontrafelen, toespitsen, en scheidsrechteren. Haar stijl? Inhoudelijk sterk, uitnodigend en lichtvoetig. Haar arena? De politiek!


16

13 februari 2015

DE GROENE VENEN

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht vijf boeken die je beslist moet lezen.

Nieuwsronde - wekelijks Vanaf vrijdag 18.00 uur de hele week, elk uur herhaald

Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week, elk uur herhaald

Radio Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen On Music Avond Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive Boundless

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 - 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Louder Avond Venen

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 –23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Met Joris Jouw Weekend In Avond Venen

Zaterdag 07.00 - 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 - 23.00

Ochtendronde Amigos da Musica Tussen Twaalf en Twee Voorpremierè Culturadio Middag Venen Avond Venen Kwajongens Avond Venen

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 11.30 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 - 21.00 21.00 - 23.00

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude Tussen Twaalf en Twee Culturadio Nieuwsronde Avond Venen Weekender Avond Venen

Titel: Ik kom terug Auteur: Adriaan van Dis “Mijn verlanglijstje in december was vrij duidelijk. Op de 1e plaats stond het boek ik kom terug van Adriaan van Dis. Van het boek de wandelaar heb ik erg genoten dus ook deze wilde ik graag hebben. Het werd een mixer, waar ik ook erg blij mee ben, dus iets later dan gehoopt heb ik dit boek nu gelezen. En ik heb er van genoten. Het verhaal gaat over een moeder die haar zoon, die schrijver is, vertelt over de dingen waar ze tot nu toe over heeft gezwegen. In ruil daarvoor vraagt ze hem voor pillen te zorgen om een einde aan haar leven te maken. Op een bijzondere manier worden de verhalen beschreven zoals de moeder, maar ook de zoon ze ervaart. Je leest niet over een vrolijke jeugd. De oorlog heeft grote lidtekens gemaakt bij zowel de vader als de moeder. Op het eind van het boek komen de gruwelen van het jappenkamp aan het licht. Kortom, geen vrolijke materie. Maar toch met de nodige humor geschreven. En met herkenning over hoe het is om als kind voor je moeder die oud is te zorgen. Een moeder die als een dictator haar opdrachten kan geven, maar ook zo hulpeloos klein kan zijn. Die haar zoon niet de liefde kan laten voelen waar hij al zijn hele leven naar verlangt. Nogmaals, geen vrolijk boek, maar boeiend tot en met de laatste bladzijde.” GeleZeN Door Carla burGGraeve

DOM

RE

RON

Reumafonds zoekt collectanten in Wilnis Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Wilnis en heeft u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Word dan collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het Reumafonds van 16 t/m 21 maart. U kunt hiervoor contact opnemen met Eric van Wattum, telefoonnummer 06.236.255.98 of ericvwattum@hotmail.com. Televisiepresentatrice Anita Witzier ondersteunt Eric's oproep: “Toen het Reumafonds mij vroeg om ambassadeur te worden, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Uit eigen ervaring weet ik dat reuma een wrede ziekte is: de ene dag kan je alles en de volgende dag doet alles pijn.” Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma nu en een leven zonder reuma in de toekomst. Als collectant of mede-organisator van de collecteweek bent u dan ook van groot belang.

1.

T CH

Sportronde - tweewekelijks

Een veel langere vakantie dan gepland Het is februari, we zitten net voor de voorjaarsvakanties op de scholen. Het plannen van de vakantie is in volle gang. Maar wat gebeurt er als je werkgever onverhoopt geen toestemming geeft voor je vakantie of je verwacht dat de werkgever die toestemming niet gaat geven? Dan zit je met een groot probleem, zeker als je al geboekt hebt en het verlof nog niet is gevraagd of niet is verleend.

Weerwater Renate Dorrestein

hij steken vallen als eerste minister. Intussen leggen interne ruzies bij De Nieuwe Liberalen een bom onder het kabinet. De getalenteerde politicus Mo Limam is de gedoodverfde nieuwe fractievoorzitter, maar hij komt keihard in botsing met Mathijsen over de anti-terreurwetgeving. De nieuwe Islamitische Partij Nederland spint garen bij het conflict en bij de toenemende polarisatie in de samenleving. Escalatie dreigt. Liegen op een hoger plan LIEGEN OP EEN HOGER PLAN bevat de 100 beste gedichten uit de alweer zesde editie van Turing Gedichtenwedstrijd. Deze wedstrijd kent de grootste geldprijs voor één gedicht ter wereld. De winnaar ontvangt 10.000 euro. Het staat iedereen vrij om mee te doen. Alle gedichten worden op basis van anonimiteit beoordeeld door een grote (voor)jury van deskundigen uit de kringen van poëzietijdschrift AWATER en de POEZIEKRANT. De eindjury staat dit jaar onder leiding van Dichter des Vaderlands Anne Vegter.

werkzaam bij de provincie Utrecht, behandelt voor het eerst de drie verdedigingslinies en de tien historische landschappen van de provincie in samenhang en doet dit in een zeer leesbaar en informatief verhaal.

5.

Opgeruimd! Marie Kondo

3.

De wereld vergaat. Alleen Almere blijft bestaan. Van de bevolking zijn nog maar een enkele duizenden inwoners over. Op een paar honderd ontsnapte gevangenen na zijn dat allemaal vrouwen. `Na de ramp waren onze verliezen niet te tellen. Geen familie was meer compleet, intacte gezinnen waren er vrijwel niet meer. Kinderen bleven achter als wezen. Nog talrijker waren de jonge weduwes. En met dat laatste begon het vrouwenoverschot. Maar nu loop ik op de zaak vooruit. Mo Anna Levander De kersverse premier Morten Mathijsen doet alles wat in zijn macht ligt om de laffe moord op zijn spindoctor op te lossen. Door zijn obsessieve klopjacht op de dader laat

2.

Het plannen van vakanties levert vaak discussies op. Het komt regelmatig voor dat werknemers – meestal in de schoolvakanties – in dezelfde periode op vakantie willen, waardoor de vakantie van een van de werknemers wordt geweigerd. Maar wat als je als werknemer zonder toestemming toch op vakantie gaat? Is dit een reden om hem of haar op staande voet te ontslaan? De Hoge Raad heeft zich hierover uitgesproken. De werknemer verscheen niet op het werk. Hij werd benaderd door iemand van zijn werk die vroeg waarom hij er niet was. De medewerker antwoordde dat hij mondeling vakantiedagen had gevraagd en gekregen had. De werkgever kon echter bij niemand bevestigd krijgen dat er verlof was gevraagd, laat staan verleend. De werkgever stuurde dezelfde dag nog een aangetekende brief, waarin de medewerker op staande voet werd ontslagen wegens ongeoorloofde af-

Tastbare Tijd 2.0 Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht Een rijk geïllustreerde uitgave over de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Utrecht van vroege tijden tot heden. De auteur Roland Blijdenstijn,

4.

wezigheid. De werknemer protesteerde en stelde dat hij zoals gezegd niet ongeoorloofd afwezig was van zijn werk, omdat hij mondeling toestemming zou hebben gekregen om op vakantie te gaan. De medewerker kreeg van de kantonrechter, het hof èn de Hoge Raad ongelijk. Volgens de rechter is voldoende komen vast te staan dat de werknemer met zijn directie leidinggevende eventuele afspraken over zijn vakantie had moeten maken en dat hij dit niet gedaan heeft. Ook is voldoende komen vast te staan dat de werknemer op zijn werk werd verwacht maar toen niet is komen opdagen.

Ronnie Eisenmann Eisenmann & Ravestijn Advocaten

Voor altijd een schoon en rommelvrij huis: ervaar hoe opruimen je leven voorgoed kan veranderen! De Japanse Marie Kondo runt een gerenommeerd adviesbureau dat mensen leert hoe ze hun rommelige huizen kunnen transformeren in ruimtes vol rust en inspiratie. De sleutel tot succesvol opruimen is om alleen de zaken te bewaren waar je echt van houdt, en de rest weg te doen. Met een wachtlijst van drie maanden is haar KonMari-methode voor opruimen, keuzes maken en organiseren een internationaal fenomeen. Ze helpt je in Opgeruimd! op inspirerende wijze stap voor stap om je huis en je leven op orde te krijgen.

Om discussies over het al dan niet hebben verkregen van die toestemming te voorkomen, doet de werkgever er goed aan om in de arbeidsovereenkomst of een personeelsreglement vast te leggen dat een werknemer een vakantie altijd schriftelijk moet aanvragen en hiernaar ook moet handelen. Gaat een werknemer dan toch zonder toestemming toch op vakantie, dan is het mogelijk maatregelen te nemen. Een maatregel zou kunnen bestaan uit het inhouden van salaris. Zoals uit het arrest van de Hoge Raad blijkt, is ontslag op staande voet – onder bepaalde omstandigheden - ook niet uitgesloten.

Biesbosch 225,1181 JC Amstelveen tel: +31 (0)20-445 8 445 www.eisenmann.org


DE GROENE VENEN

13 februari 2015

17

CASA DI CARIN

Tekst Carin van Kouwen

Herenweg 113, Vinkeveen Aan de Herenweg in Vinkeveen staat een mooie twee-onder-een kap woning die ik deze week mag bezoeken. De plek is erg leuk: je woont hier echt in het centrum van Vinkeveen, op korte loopafstand van diverse restaurants, een supermarkt, een haven en een basisschool. Zoals het hoort in Vinkeveen, staat de woning aan het water en kun je op een mooie zonnige dag je bootje volladen met lekkere hapjes en drankjes en zo de Vinkeveense Plassen opvaren. Ook makkelijk is, dat je met gemak drie auto’s voor de deur op je eigen oprit kunt parkeren. De plek en de omgeving zijn al veelbelovend, ik bel snel aan om de woning van binnen te bekijken. Ik word heel hartelijk ontvangen door de bewoners en ook hun lieve hond is erg blij om mij te zien. Meteen bij binnenkomst vallen verschillende authentieke details op, zoals de brievenbus aan de binnenkant van de deur. Er is nog veel meer te zien, dus we lopen verder de woning in.

Via de lange gang waar je de trap naar de eerste verdieping en de toegang tot de wasruimte vindt, komen we in de woonkeuken en de woonkamer. De gezellige woonkamer ligt aan de voorzijde van de woning en is af te sluiten van de keuken door prachtige ensuite deuren met glasin-lood ramen. De huidige eigenaren hebben destijds een heel stuk aan de woning

aangebouwd, waardoor de keuken enorm ruim is met plaats voor een grote eettafel. De keuken zelf is van alle gemakken voorzien. Vanuit de keuken kun je de tuin in die behoorlijk ruim is en veel plaats biedt om lekker van de zon te genieten. In de tuin staat ook een bijzonder grote schuur van ruim 50 m2, waarin plek is om je auto te parkeren en nog heel veel meer. De schuur heeft zelfs een verdieping die ook nog veel extra bergruimte biedt. Wat ik echt geniaal bedacht vind, zijn de klapdeurtjes aan de zijkant van de schuur, waardoor je zo in je boot kunt stappen die daar droog en veilig in het aangebouwde boothuis ligt. We gaan snel weer naar binnen, want het is best fris buiten en er is nog genoeg te zien. Vanuit de keuken heb je ook toegang tot een ruime kamer die ingericht kan worden als slaapkamer, kantoor of praktijkruimte. Vanuit deze kamer kun je doorlopen naar de wasruimte die eventueel ingericht zou kunnen worden als badkamer. Alle aansluitingen zijn hiervoor al aanwezig. Via de wasruimte kom je weer in de gang terecht, dus wanneer je deze beide ruimtes als kantoor of praktijkruimte wilt inrichten hoeven eventuele klanten niet door je woonruimte te lopen. Via de prachtige trap –met een echte rode loper– komen we op de eerste verdieping die twee ruime slaapkamers en een prachtige badkamer biedt. De badkamer is voorzien van een ligbad, twee wastafels, een

Facts & Figures Herenweg 113, Vinkeveen Vraagprijs € 398.000,- k.k. Perceelsoppervlakte 530 m2 Inhoud 425 m3 5 kamers (3 slaapkamers)

Ik ben zelf helemaal enthousiast en kan iedereen aanraden om hier eens een kijkje te nemen en je te laten verrassen.

Wat een leuk huis is dit zeg! Lekker ruim en netjes afgewerkt. Ook de plek is erg leuk en ik vergeet bijna te vertellen dat er onder het huis nog een kelder zit, waar je mooi je voorraad boodschappen kunt opslaan. Een bijkomend voordeel is dat sinds januari 2014 het ‘recht van de 13e penning’ is afgeschaft, dus dat scheelt aanzienlijk in de kosten.

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt Snelweg A2 Bushalte Basisschool Sportschool

0,3 1,0 0,05 1,0 0,02

Het vele water in het gebied van het waterschap AGV (Amstel Gooi en Vecht ) biedt ruime mogelijkheid voor de recreatie. Daarbij denken we aan de watersport , varen, zeilen, roeien, kanoën, zwemmen, duiken, aan de schaatssport en het vissen. Allemaal bezigheden die de mens vertier kan geven met het water. Het waterschap AGV houdt 18 maart verkiezingen en de belangen groepering Recreatie Wonen en Water (RWW) neemt daar ook deze keer weer aan deel.Ton Vendrig zet zich in om de watersporter,de schaatser en iedere burger te laten recreëren in zijn eigen leefomgeving. om veilig af te meren en er hulp is bij de sluisbediening om veilig te kunnen schutten. Het vele oppervlaktewater moet geschikt zijn om te zwemmen , maar dan moet er aan de oever voorzieningen zijn om erin te komen, maar ook eruit. De afmeervoorzieningen en de sanitaire mogelijkheden in het gebied van AGV kunnen nog wel een graadje verbeterd worden. Op de Vinkeveense Plassen laat AGV onderzoek doen om de sluizen en bruggen op afstand te gaan bedienen of de sluizen zelf bedienbaar te maken. Waterschapspartij Recre-

atie Wonen en Water (RWW) maakt zich daar ernstige zorgen over en zal dat nauwlettend volgen. Daarbij zal steeds contact gehouden worden met de vertegenwoordigers uit het veld. Als het nodig is worden schriftelijke vragen gesteld. Omtrent de bediening van de Zeesluis in Muiden is dat door Ton Vendrig namens Recreatie Wonen en Water (RWW) gebeurd. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat er om veiligheidsredenen geen sluisgeld meer geheven wordt. Ook heeft RWW vragen gesteld over het in werking zetten van het gemaal bij de molen van de Ankeveense plassen.

www.makelaardij-witte.nl

toilet en een inloopdouche. Op naar de zolder, die zo ruim is dat je hier nog een extra slaapkamer zou kunnen maken, want bergruimte heb je al genoeg in de schuur.

Recreatie speerpunt bij waterschapsverkiezing

Voor al deze activiteiten kan het waterschap de mogelijkheid geven om er van te genieten. Daarvoor zijn ook de verkiezingen ingesteld om de burger mee te laten bepalen hoe voor de recreatie het gebied van een waterschap wordt ingericht. Hiermee onderscheiden de deelnemende partijen aan de verkiezingen van elkaar. Natuurlijk iedereen wil droge voeten en schoon water. Leg je het accent op natuurontwikkeling en het niet toelaatbaar zijn van een gebied of faciliteer je de watersporter? Het gaat erom dat de brugbediening is afgestemd op de gebruiker. Dat er mogelijkheden zijn

Makelaardij Witte Herenweg 97 3645 DG Vinkeveen 0297-263219 info@makelaardij-witte.nl

Hierdoor was er een gevaarlijke situatie voor de schaatsers die door het ijs zakten. Deze vragen hebben er in geresulteerd dat het gemaal bij ijsvorming uitblijft. Ook is er een stuw verwijderd uit een belangrijke schaatsroute. Afgesproken is dat op de Vecht de verbindingen met het Amsterdam Rijnkanaal gesloten worden om het mogelijk te maken om van Muiden naar Utrecht te schaatsen. Nu in de winter kijken we allemaal uit naar het schaatsen op natuurijs. Het waterschap heeft een ijsnota uitgebracht waarin goede voornemens zijn opgenomen om een vaarverbod in te

stellen. Voorts moeten de gemalen uit blijven en de stuwen met het Amsterdam Rijnkanaal worden gesloten. Dat vraagt toezicht op de uitvoering en nu is al duidelijk dat dit nog steeds niet overal gebeurt of kan gebeuren. Bij ijsvorming zou het toch mooi zijn om lange toertochten in het gebied te kunnen houden. De honderden kilometers dijk bieden de mogelijkheid om langs het water te fietsen en te wandelen om van de rust en de natuur te genieten. Daarvoor zijn er nog vele gebieden die hiervoor ontsloten kunnen worden. Voor wie zich afvraagt wat het waterschap AGV te maken heeft met Waternet. Waternet voert de taken van AGV uit, verricht de werkzaamheden in het veld en voert de administratie zoals het verzenden van de rekeningen. Dit doet Waternet op eenzelfde wijze voor de gemeente Amsterdam.

www.recreatiewonenwater.nl


18

13 februari 2015

DE GROENE VENEN

CASA DI CARIN

Tekst Carin van Kouwen

Merelslag 15, De Hoef Vandaag mag ik de woning aan de Merelslag 15 in De Hoef bekijken. Onderweg hierheen rijd je een heel stuk langs de rivier de Kromme Mijdrecht. Heerlijk om hier straks weer te kunnen varen of zomers te kunnen zwemmen als het warm is. Vlak langs de Kromme Mijdrecht ligt de wijk Merelslag, een rustige straat met veel parkeergelegenheid voor de deur. De woning die ik mag bekijken is een tussenwoning met een aan de tuin grenzende garage. We komen binnen in de ruime hal, waar je de meterkast en het toilet vindt. We lopen door naar de ruime woonkamer met open keuken. De woonkamer is lekker licht door de grote ramen aan de voorzijde en de schuifpui aan de achterzijde. Via de keuken kom je in de ruime bijkeuken en de deur naar de tuin. De onderhoudsvrije tuin ligt op het zuidwesten. Dat betekent bij mooi weer een heerlijke zonnige tuin. Er staat een schuurtje in de tuin waar je tuinmeubelen of gereedschap in kunt opbergen, maar er is achterin de tuin ook een deur naar de garage waar je natuurlijk je auto in kwijt kunt of die je kunt gebruiken als berging.

We gaan via de open trap in de woonkamer naar de eerste verdieping. Hier vind je drie slaapkamers en de ruime badkamer. De badkamer is wat verouderd, maar doordat hij zo ruim is en zelfs een mogelijkheid heeft om nog een stuk uit te bouwen op de ruimte boven de entree, kun je hier echt iets heel moois van maken in je eigen stijl. De zolderverdieping is ook bijzonder ruim. Wanneer je hier een dakkapel zou plaatsen, kunnen er met gemak nog twee slaapkamers worden gerealiseerd.

Deze ruime tussenwoning is van binnen wat verouderd, maar des te leuker is het om je nieuwe woning geheel naar eigen smaak in te richten. De woning staat al leeg, dus je kunt hier al vrij snel je intrek nemen als je dat zou willen en genieten van de rust en ruimte in De Hoef. De Hoef is een gezellig klein dorp, met een actief dorpscomitĂŠ dat vaak activiteiten organiseert voor jeugd en ouderen. Leuk om aan deel te nemen. De woning is de moeite waard om een kijkje te komen nemen, zodat je zelf kunt oordelen over de rust en ruimte hier in dit mooie dorpje.

Afstand tot:

Aantal km:

Facts & Figures

Supermarkt N201 Bushalte Basisschool Sportcomplex

4,6 4,0 2,4 4,2 4,6

Merelslag 15, De Hoef Vraagprijs â‚Ź 225.000,- k.k. Perceeloppervlakte 145 m2 Inhoud 375 m3 5 kamers (4 slaapkamers) Korver Makelaars Stationsweg 12 3641RG Mijdrecht tel: 0297-250421 welkom@korvermakelaars.nl

21 and up I TopPop road show Haal Haal je je kaarten kaarten bij: bij:

Smit Smit schoenen, schoenen, Dorpstraat Dorpstraat 39, 39, Mijdrecht Mijdrecht Slijterij Slijterij Vreeland, Vreeland, Winkelcentrum Winkelcentrum Zuiderwaard Zuiderwaard Vinkeveen Vinkeveen of of bel bel 0297 0297 -- 26 26 21 21 74 74

CLUB55VINKEVEEN

HERENWEG 55 VINKEVEEN


DE GROENE VENEN

13 februari 2015

19

Ds. Kees Burger neemt afscheid van zijn gemeente

“Het voelt als een herdershond die zijn kudde verlaat” Bijna twintig jaar heeft ds. Kees Burger zijn kudde in opdracht van zijn Herder mogen bewaken en dienen. Aanstaande zondag neemt hij in ‘De Rank’ afscheid van zijn gemeente om vervolgens van een welverdiend pensioen te gaan genieten. De pastorie is al leeg, de kansel zal het voortaan ook zonder zijn aanwezigheid moeten doen. tekst Paul bosMaN

- foto PatriCk Hesse

Kees Burger: “Wat ik voor een predikant ben geweest? Nou gewoon: een mens met aardige en minder aardige kanten. Ik heb altijd geprobeerd midden tussen de mensen te staan. Niet op een hoge kansel, ze“Natuurlijk zijn er momenten ge- ker niet. Ik houd ook van de aardige weest dat er zich een nieuwe uit- ’wereldse’ dingen die het leven biedt. daging aandiende. Telkens is mijn Tijdens een knipbeurt in het dorp afweging geweest wat ik mijn gezin vroeg de kapster naar mijn beroep. zou aandoen bij een vertrek naar Toen ik dit vertelde, deed ze prompt een andere omgeving. Wat betekent de radio uit. De zender 538 stond op. het voor je kinderen die zich hebben ‘Die muziek zult u wel niet kunnen “Het ambt is veranderd.” vertelt geworteld in je dorp, je vrouw die waarderen,’ zei de kapster, waarop ik Kees. “Was de dominee vroeger zo maar haar baan zou moeten op- zei ‘Zeker weten van wel!’ Ook mijn dochter is wel vooral de ambtsdrager, nu is het de zeggen. Gaandeman of vrouw die nauwe contacten weg heb ik ook “We doen als kerk te weinig eens gevraagd het nou toch opbouwt en onderhoudt met zijn gemerkt dat de ons stoffige, misschien wel hoe kon zijn dat een gemeenteleden. Het is niet meer zo band die ik met dat je een preek afsteekt waar de mijn gemeente saaie imago te veranderen.” dochter van de dominee zo aargemeenteleden vervolgens de hele heb, een reden week op herkauwen. Nee, je vertelt was om niet weg te gaan. Laatst zei dig en vlot kan zijn. Het is een teken een verhaal dat mensen aanspreekt een op leeftijd gekomen gemeente- dat we als kerk te weinig doen ons en soms ook ontroert. Het afgelopen lid tegen mij: ‘Dominee, u kent mijn stoffige, misschien wel saaie imago jaar heb ik een tiental preken mogen hele levensgeschiedenis, ik zou niet te veranderen. Maar ook de media doen die alle het thema ‘God en zijn willen dat ik dit opnieuw aan een houden vaak een verkeerd beeld in gewone mensen’ droegen. Feitelijk ander zou moeten vertellen.’ Dat zet stand. Een karikatuur. Ik kijk graag is de Bijbel een bundel van mooie je aan het denken. Het geeft de ver- op zondag naar Feyenoord. Niet trouwensband vreemd, want ik ben in Rotterdam en soms minder “Feitelijk is de Bijbel weer die ik ge- opgegroeid.” mooie verhalen met heel waar mensen een bundel van mooie en lukkig veel gemeen- “Heel blij ben ik dat we onze dienzich in kunnen mag sten een totaal ander karakter hebherkennen. Als soms minder mooie verhalen teleden hebben. Vaak ben kunnen geven. We hebben een voorbeeld noem ik koning Saul waar mensen zich in kunnen zijn het hele geweldige gedreven organist, Dirk generaties die Jan Warnaar, die alles in het werk die geteisterd herkennen.” ik mag kennen. stelt de dienst een muzikale inhoud werd door angst en achterdocht en het spoor op een Vader, moeders, (klein)kinderen, te geven. En wat voor een inhoud. goed moment bijster was. Eigenlijk met gebeurtenissen die uiteenlopen Ook noem ik Gert Hans, organist en cantor van de cantorij. Bij ons is er is dit het verhaal van de man in de van geboorte tot sterven, ” dus naast het gesproken woord ook straat –of van jezelf– die kampt met Het is best een grote, ingrijpende stap je gemeente na zo een lange tijd te gaan verlaten. Begonnen in Zevenbergen om vervolgens naar Oud Beijerland te gaan, vervolgde dominee Burger zijn loopbaan in Mijdrecht. Daar werd hij in 1995 ‘beroepen’, zoals dat in het jargon heet. Vroeger gold als norm dat je steeds een stapje hoger zou maken om zodoende te eindigen in een grote plaats. Die tijd is voorbij.

problemen. Als je dan als predikant ook nog een boodschap mag aandragen, geef je de mensen iets mee. Dan hoef je niet te herkauwen, een ieder kan daar mee aan de slag.”

Het roer gaat om bij Grand Café Plux Danny Braams heeft er zin in. Na 4,5 jaar het is het tijd voor een nieuwe uitdaging. "We gaan de kwantiteit inwisselen voor betaalbare kwaliteit". Het zal nog wel even wennen zijn, maar het roer gaat om. Van ‘All you can eat' naar een eerlijk driegangenmenu dat voortaan op de kaart staat. Voor een bedrag van 19,50 euro lekker dineren en dat voor drie heerlijke gangen. Even een andere trek? Geen probleem. tekst Paul bosMaN

De menukaart biedt voldoende mogelijkheden iedere trek uit te dagen. Bijvoorbeeld een heerlijke, naar smaak gebakken biefstuk voor 18,50 euro. Danny Braams: "We merkten aan onze klanten dat wensen veranderen. Natuurlijk is veel en goedkoop eten altijd een topper, maar mensen willen duidelijk weer eens iets anders. Aandacht en kwaliteit voor een betaalbare prijs is iets waar men heden ten dage steeds meer voorkeur voor heeft. Als restaurant willen we weer extra aandacht kunnen schenken aan onze gasten. In onze sfeervolle ambiance kan dat ook. De inrichting van ons restaurant is gebaseerd op robuust houten meubelen en smaakvolle verlichting. We bieden voldoende plek voor tweetjes, viertjes of grotere gezelschappen die we op hun wenken kunnen bedienen. Zo kun je feitelijk een dinertje voor twee met kaarslicht bij ons boeken, met het gezin gaan tafelen of in een groter verband een

Kees Burger: “Wat ik voor een predikant ben geweest? Nou gewoon: een mens met aardige en minder aardige kanten. Ik heb altijd geprobeerd midden tussen de mensen te staan.” nog tijd om te genieten van mooie mee weet om te gaan. Bedenk ook muziek. De bijdragen die gemeen- maar eens dat we als gemeente teleden hebben willen leveren in uniek zijn. De timmerman, loodgiede vorm van kunst en gedichten ter en directeur-geneesheer zitten heb ik altijd zeer gewaardeerd. De hier samen in de bank. Het vormt tijd van elf uur klaar en ramen en de basis voor een hechte sociale gemeenschap deuren sluiten is ”Ik neem afscheid van een waar men naar gelukkig vooromziet bij. Heel veel gemeente waar ik lief en elkaar en een helpenmensen praten tijdens een leed mee mocht delen. Er de hand biedt in nood,” aldus kopje koffie nog gaat veel van mij afvallen, Kees Burger. even na. Over de dienst of maar het verwerken daarvan “Ik ga eerst over zaken die wordt een enorme klus.” eens een half mensen raken. jaar vrijaf neDe kerk is in de loop der jaren van een preekbunker men. Ons nieuwe huis noodt tot veranderd in een ontmoetingsplek klussen en daarna wil ik op de fiets naar mijn zus in Zwitserland. Ik zal voor velen. Ook voor kinderen.” zeker in de toekomst blijven preken. De samenvoeging met de Janskerk Niet eenmalig, maar in een serie vindt Kees Burger een goede zaak. themagerichte diensten. Er is een Natuurlijk zijn er hobbels, maar wat kleinkind op komst, een gebeurtewil je? “Vergelijk het maar met een nis waar mijn vrouw en ik ons erg vriend die je jarenlang kent, maar er op verheugen. Ik neem afscheid van niet aan moet denken dat je vanaf een gemeente waar ik lief en leed morgen gaat samenwonen. Ik heb er mee mocht delen. Er gaat veel van alle vertrouwen in dat onze jeugd, mij afvallen, maar het verwerken die absoluut de toekomst heeft, hier daarvan wordt een enorme klus.”

OPEN LES WEEK 16 T/M 20 FEB. Bij BUILD

- foto PatriCk Hesse

YA SKILLZ

leer je wat streetdance is

HIPHOP BREAKDANCE STREETDANCE

KLASSIEK BALLET Kids dance 2 t/m 4 jaar bijzondere gebeurtenis vieren. Dat alles onder het motto: ‘het moet betaalbaar blijven'." Grand Café Plux is gevestigd in Uithoorn aan de Johan Enschedeweg 180. Vanuit Mijdrecht makkelijk te bereiken via de nieuwe N 201. Afslag Uithoorn centrum en bij de eerste rotonde gelijk rechtsaf. Er

is voldoende parkeergelegenheid. Met uitzondering van de maandag is Plux dagelijks geopend en dinsdag tot en met vrijdag bent u tevens welkom voor een voortreffelijke lunch. Voor de kinderen staat er een uitdagende speelhoek ter beschikking. Kom eens proeven. Reserveren is gewenst, tel. 0297-521511.

Rendementsweg endementsweg 20 Mijdrecht 0297-750427

www.hiphoplessen.nl nl


20

13 februari 2015

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst Patrick Hesse

MOTORbeurs 2015: 26 februari - 1 maart Eind deze maand vindt in de Jaarbeurs de traditionele MOTORbeurs Utrecht plaats. Vanaf 26 februari gaan de deuren open van deze grootste motorbeurs van Nederland en daarmee start ook meteen het motorseizoen 2015. Al sinds mijn prille jeugd bezoek ik dit jaarlijkse walhalla voor iedere motorfietsfanaat. In de vroege jaren werd deze expo gehouden in een leegstaande meubelzaak in Den Bosch. Dat was zo’n succes dat Den Bosch vanaf de snelwegen muurvast stond en politie en brandweer de deuren tijdelijk moesten sluiten: het pand en de omgeving waren helemaal niet berekend op de 27.000 bezoekers van toen. Het jaar daarop werd uitgeweken naar de locatie Jaarbeurs in Utrecht. Tot zover de historie; laten we kijken naar wat we dit jaar op de beurs kunnen verwachten. Natuurlijk heel veel motorfietsen zowel nieuw als occasions, maar ook staat de beurs bol van diverse activiteiten...

Grid Girl 2015

Triumph

Voor de tweede keer op rij organiseert MOTORbeurs samen met het TT Circuit Assen de verkiezing tot Grid Girl van het jaar De beelden van de eerste Grid Girl verkiezing in 2014, van een stralende Blanca Fledderus die motortalent Bryan Schouten vergezelde op de startgrid van de Dutch TT, gingen de hele aardbol over. Het was de ultieme beloning voor Blanca die kort daarvoor op MOTORbeurs Utrecht was gekroond tot trotse winnares van de allereerste Grid Girl competitie. Zij ging er vandoor met de titel en veroverde de felbegeerde hoofdprijs: Bryan in Assen te mogen assisteren bij de voorbereidingen op zijn belangrijke race. Dit Jaar mag de winnaar niemand minder dan wereldkampioen Supersport Michael van der Mark bij zijn Superbike race in Assen op 19 april begeleiden. Inmiddels zijn er zo een 20 tal dames genomineerd voor deze prijs. Je kunt stemmen op de website van de jaarbeurs http://www.motorbeursutrecht.nl/nl-NL/Bezoeker/Activi-

Nadat Triumph vorig jaar het cruiseraanbod uitbreidde met de oogstrelende Thunderbird Commander, doen ze er dit jaar nog een schepje bovenop met maar liefst drie nieuwe cruisers. De Thunderbird Nightstorm onderstreept het donkere karakter van de Thunderbird familie. De combinatie van de zwarte elementen en de prachtige paint-job maken deze motor ruiger dan ooit. Het verschil tussen de Thunderbird Nightstorm en de gracieuze Thunderbird LT kan niet groter zijn. De LT is een motor met allure, een charmante verschijning op ieder treffen. Maar vergis je niet, net als de andere cruisers van Triumph beschikt deze over ongeëvenaarde rijeigenschappen.

teiten/Grid-girl.aspx

WalHALla Het hoogtepunt van MOTORbeurs Utrecht blijft natuurlijk de importeurshal walHALla, met dit jaar ontzettend veel mooie, nieuwe motoren. Alle merken zijn aanwezig.Er veel te zien dus en kunnen alle motor liefhebbers hun hart op halen bij al het nieuws van 2015. Even aanraken, en proef zitten het is allemaal mogelijk in Utrecht tijdens de Jaarbeurs Hier een kleine greep uit de enorme hoeveelheid nieuwe modellen:

Yamaha De nieuwe Yamaha YZF-R3: nieuwe supersport voor elke dag. Of je nu in de stad of op de snelweg rijdt, het R-serie DNA van deze lichtgewicht supersport zorgt voor een compleet nieuwe rijervaring. Door gebruik te maken van hoogwaardige materialen en geavanceerde technologie is de krachtige nieuwe 321cc tweecilinder met zijn lichtgewicht chassis en standaard ABS, één van de meest toonaangevende motorfietsen in zijn klasse. Dit betekent dat elke keer wanneer je op je R3 stapt, je weer een onvergetelijke ervaring staat te wachten. De Yamaha YZF-R3 is vanaf april 2015 leverbaar in twee kleurstellingen, te weten Race Blu en Midnight Black en heeft een adviesverkoopprijs van 5.999 euro, inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, leges tenaamstellen en kenteken.

BMW Custom Bike-show Ook dit jaar weer biedt de MOTORbeurs Custom Bike eigenaren de mogelijkheid om hun stalen ros aan het grote publiek te laten zien. Jouw pronkstuk, waar zoveel bloed, zweet en tranen in is gaan zitten, die nu de aandacht krijgt die hij verdient door tijdens dé beurs voor motorfanaten in het middelpunt van de belangstelling te staan!

Patrick Hesse:“Volgende week op deze pagina meer motornieuws. Ik krijg er al zin in. U ook?”

BMW Motorrad presenteert de nieuwe BMW S 1000 XR. Motor, frame en techniek stammen van de BMW S 1000 R. Zithouding, styling en comfort maken deze versie geschikter voor alledaags gebruik, lange toertochten en avontuurlijke reizen. De S 1000 XR is een veelzijdige en sportieve motor die topprestaties levert, voorzien van hoogstaande veiligheidssystemen en hoogwaardige technologie.

Steile Wand Ook een hele oude traditie is weer te zien op de Motorbeurs: De steile wand. In het begin van de twintigste eeuw tijdens de opkomst van de motorfiets waren er veel al op kermissen mannen en vrouwen die rond raasden, veelal op een echte ‘Indian’ in een enorme ton. Al sinds de ‘zwart/ wit’ tijd ziet iedereen direct hoe moeilijk en gevaarlijk het is, je kunt dan ook met recht zeggen dat de Indian-helden zijn. Daarom vind je de Steile Wand van Sala Motordrome dan ook op de stand van Indian Motorcycles in Hal 12, samen met zustermerk Victory Motorcycles. Kom kijken naar de oudste Steile Wand van Nederland, Sala Motodrome is al sinds 1937 actief met de meest sensationele motorshow aller tijden! Een paar keer per dag mogen bezoekers bovenop de ton om de duizelingwekkende kunsten van Jan Laurens en zijn team te aanschouwen.

Junior Riders experience Heeft uw kleine motormuis ook de MotoX factor? En wil hij zó graag een keer motorcrossen, maar waren de mogelijkheden daar nooit naar? Tijdens de Junior Riding Experience op MOTORbeurs Utrecht krijgen de rijdertjes in spé in een veilige omgeving en onder leiding van een ervaren KNMV-motorsportinstructeur les in motorcross rijden. Zo krijgen mini-motorfans in de leeftijd van 5 tot en met 15 jaar een geweldige kans om in een veilige en bovenal gecontroleerde omgeving - kennis te maken met de motorcross. Tijdens de Junior Riding Experience leert jouw kind op een speelse, maar professionele manier de beginselen van deze populaire tak van motorsport.

Harley Davidson Harley komt dit jaar met een grote primeur naar de MOTORbeurs: Project LiveWire: de eerste elektrische motor van het legendarische merk. Hiermee wordt aangetoond dat innovatie en een rijke historie hand in hand gaan. Eén van de mooiste facetten van motorrijden is de wijde wereld intrekken. Duurzaamheid heeft dan ook een strategische focus bij Harley-Davidson. De nieuwe elektrische motor combineert de styling-historie van Harley-Davidson met de nieuwste technologieën. Het resultaat: een volledig nieuwe manier van beleven van de klassieke HarleyDavidson-look en -sound en het Harley-gevoel. De bike biedt een pure, krachtige rijervaring met een ronkende acceleratie en een onmiskenbare nieuwe sound. “Dit project toont aan dat Harley-Davidson zichzelf keer op keer opnieuw uitvindt”, aldus Matt Levatich van de Harley-Davidson Motor Company. “We breiden ons bereik voortdurend uit en spreken steeds meer doelgroepen aan. Bovendien hebben we onze visie op productontwikkeling en productie herijkt. Dit alles heeft geleid tot vernieuwende producten en projecten, zoals het onlangs gepresenteerde Project Rushmore, de Street 500 en 750, en nu dus Project LiveWire.”


DE GROENE VENEN

13 februari 2015

21

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling foto's PatriCk Hesse

Jeep Renegade

Jeep’s kleinste is gewoon een echte Jeep Jeep is een icoon als het gaat om terreinauto's. De naam stamt af van de Willy's GP (General Purpose), verbasterd klinkt dat als Jeepie en dat werd Jeep. De Wrangler is nog altijd in productie, maar de successen van voorgaande decennia boekt het merk allang niet meer. De markt is er niet naar en het aanbod SUV's is flink gestegen. Met de overname van Jeep door Fiat krijgt het merk een nieuwe boost. En zie hier hun eerste gezamenlijke nieuwe model: de Jeep Renegade. De nieuwe Renegade heeft veel kenmerken meegekregen van de oer-Jeep en oogt goed. Veel minder soft dan de huidige Cherokee of Compass. Uiteraard valt de kenmerkende grille meteen op, maar ook de koplampen en achterlichten doen sterk denken aan de Wrangler. Alles aan deze auto oogt ruig en stoer. Alhoewel de auto op foto's ook een beetje soft over komt, in real life komt de auto heel anders over. De auto deelt overigens zijn platform met de nieuwe Fiat 500X. We hebben er al mee gereden (verslag in het voorjaar), maar de Renegade voelt nagenoeg hetzelfde aan en deelt veel eigenschappen als het gaat om afwerking en techniek. Als je instapt merk je direct hoe hoog je eigenlijk zit. Daarbij heb je uitzicht over een immense motorkap, die je het gevoel bezorgt King of the Road te zijn. Hetzelfde dat je ervaart als je op pad gaat met een Wrangler. Uiteraard heeft Jeep mogen shoppen in het magazijn van de Italianen en dus zien we het U-connect multimedia- en navigatiesysteem terug komen. Alle

materialen voelen goed aan en alles geeft je de indruk dat je zo een verkeerde afslag kunt nemen en door de landerijen en over de modderpaden kunt banjeren. De passagier kan zich in ieder geval goed vasthouden aan de handgreep. Verder zie je in het rode gebied van de toerenteller modder zitten, een leuke knipoog van de ontwerpers. Overal zie je verder kleine verwijzingen terug komen, zoals 'Since 1941' dat op het dashboard staat, een uitneembaar rubberen bakje met daarin een afdruk van de grille van de auto. En dat zie je ook terugkomen bij de speakers en andere onderdelen. En dan zouden we bijna het robuuste stuur vergeten. Dit ligt super in de hand en communiceert goed met de wielen. We reden met de 1.4 MultiAir met 140 pk (ook uit het Italiaanse magazijn), gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De motor levert genoeg vermogen om lekker vlot te rijden. Maar het blijft een hoge auto en in combinatie met de wielen onder de demo is dat uiteraard

Jeep Renegade Gereden versie: Jeep Renegade Vermogen: 140 pk 0-100: 10,9 s Top: 181 km/u

geen sportieve combinatie. Je kunt kiezen uit een reeks benzineen dieselmotoren. De meest verkochte versie zal de voorw i e l a a n g e d r eve n Renegade worden, maar je kunt er ook een échte terreinauto van maken door te kiezen voor vierwielaandrijving. En dan zijn er de opties. Jeep levert zijn kleinste in de meest felle kleuren en met ellenlange optielijsten. Je kunt er dus echt een hele opvallende verschijning van maken. Zo kun je in het

interieur kiezen voor diverse kleuren en materialen voor de bekleding, maar kun je ook de kleur van de sierelementen bepalen. Wil je écht offroaden, ga dan voor de Trailhawk. Dit 4x4 model heeft een uitrusting die meer gericht is op het ruige offroad werk. Denk aan meer zwarte kunstofonderdelen, skid plates, roofrails en extra rode sleepogen.

Gemiddeld verbruik: 1 op 16,7 / 6,0 l/100km Vanafprijs: € 22.990,Alternatieven: Citroën C4 Cactus, Fiat 500X, Mazda CX5,Opel Mokka, Renault Captur

is meteen het punt: deze auto valt op. En dus zul je deze auto niet al te vaak tegen komen op de weg. Maar dat is precies wat fotograaf Patrick en ik zo leuk vinden: je weet dat je gewoon echt iets unieks rijdt. Daarbij speelt mee dat Fiat ongetwijfeld zeggenschap heeft gehad in de ontwikkeling. Dat zou tig jaar geleden geen goed teken geweest zijn, maar vandaag de dag is dat een groot pluspunt. Doe eens gek, maak eens een proefrit bij Rovémij in Mijdrecht.

Autobedrijf Rovémij Hofland 156-160 3641 GJ Mijdrecht Telefoon: 0297 23 92 90 Website: www.rovemij.nl

Met een vanafprijs van net geen € 23.000,- is dit een hele aantrekkelijke auto als je op zoek bent naar iets anders. En dat

Team Kia Van Kouwen in het zonnetje gezet Afgelopen woensdag was het feest in de Kia vestiging van Van Kouwen in Amsterdam Zuidoost. Twee weken geleden kreeg Van Kouwen het officiële nieuws dat de Van Kouwen groep tot de 10 beste Kia dealers van Nederland was verkozen.

MARATHON

Woensdag kwamen de beide rayonmanagers van Kia Nederland, Maarten van der Velden en Sander Otten, richting Amsterdam Zuidoost om zowel de Award als een feestelijke taart aan de medewerkers te overhandigen.

NEW YORK 1 NOV 2015

LONDON 26 APRIL 2015

SAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT!

RUNFORKIKAMARATHON.NL V.l.n.r. Marcel Maat, Edwin Meijer, Pieter van Beek, Frank Vaneman, Rob Alberts, Ron Verzaal, Michael Meijer en Sander Bikkers.

V.l.n.r. Maarten van der Velden, Ron Verzaal, Michael Meijer en Sander Otten.


22

Kort nieuws

13 februari 2015

Top prestaties door G-team ijsclub Nooitgedacht Wilnis

DE GROENE VENEN

Basisscholieren ontvangen kennismakingsaanbod sportactiviteiten

Vervolg van voorpagina. Dit voorjaar kunnen kinderen van alle basisscholen in gemeente De Ronde Venen weer meedoen met Kies je Sport. Met dit project kunnen kinderen kennismaken met verschillende sporten. Er worden meer dan 35 sportkennismakingscursussen bij verschillende sportaanbieders aangeboden. Zo maken ze dus niet alleen kennis met de sport, maar ook met de sportaanbieder zelf. Als dit bevalt, kunnen ze lid worden. Kinderen kunnen zich tot 4 maart aanmelden op www.sportservicederondevenen.nl.

Vinkeveen

PK Sport Bosdijkloop Toer Trimclub De Merel organiseert aanstaande zondag 15 februari voor de 37ste keer de PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen. Lopers kunnen kiezen uit een halve marathon, het hoofdnummer van de Bosdijkloop (deelname vanaf 16 jaar) en een 10-kilometerloop, beide door het buitengebied van Vinkeveen, en een 5-kilometerloop door de kern van Vinkeveen. Voor kinderen tot en met 12 jaar is er een jeugdloop van 1 kilometer. De start en finish zijn vlakbij sporthal De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen. Inschrijven kan in De Boei vanaf 10.30 uur tot uiterlijk een kwartier voor de start. Deelname aan de jeugdloop is gratis. Elke deelnemer aan de jeugdloop ontvangt een mooie herinneringsmedaille. De start van de 1 kilometer jeugdloop is om 11:30 uur voor de Sint Jozefschool aan het Tuinderslaantje. De halve marathon start om 12 uur, de 10 kilometer om 12.05 uur en de 5 kilometer om 12.10 uur op de Kerklaan. Zie www.ttcdemerel.nl voor de routekaarten en de tijden van de prijsuitreiking. De uitslagen van de PK Sport Bosdijkloop staan zondag vanaf 17 uur op www.uitslagen.nl. En vervolgens ook op www.ttcdemerel.nl.

Bij het Noord-Hollands G-schaatsevent in Alkmaar, zaterdag jl., stond IJsclub Nooitgedacht met negen G-rijders aan de start. Sinds 2006 heeft ijsclub Nooitgedacht een Gteam binnen de vereniging, mede dankzij de Venen on Ice-baan in Mijdrecht. Een groep getalenteerde schaatsers met een beperking die allen op hun eigen manier hebben leren schaatsen. De G-groep Nooitgedacht bestaat uit 22 rijders en veel enthousiaste vrijwilligers die elke zaterdagmorgen op de Jaap Eden baan in Amsterdam trainen. Afgelopen zaterdag werd er gestreden om de beste G-schaatser van Noord-Holland over afstanden van 100meter, 300 meter en 500 meter. Als afsluiter was er een minimarathon van 1 of 3 ronden. Elke deelnemer kon strijden voor de podiumplekken op elk niveau. Zoals

Mijdrecht

GV Atalante-meiden stralen in nieuwe pakjes

G-sportdag door Atlantis en HVM Korfbalvereniging Atlantis en Hockey Vereniging Mijdrecht organiseren aanstaande zondag 15 februari samen een leuke sportdag voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke, licht lichamelijke of motorische beperking of een vorm van autisme. Beide verenigingen bieden op dit moment, onder professionele begeleiding, aan deze doelgroep hun sport aan. Plezier hebben in het sporten en bewegen en het ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden staan voorop. Daarbij moeten deze kinderen en jong volwassenen niet geremd worden door hun beperking, maar gesterkt worden in hun mogelijkheden. De huidige sporters kunnen wel wat versterking gebruiken en willen andere G-sporters graag kennis laten maken met korfbal en hockey op zondag 15 februari in Sporthal Phoenix in Mijdrecht. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 11 uur. Familie en vrienden zijn welkom om de sporters aan te moedigen. Aanmelden per e-mail: g-hockey@ hvmijdrecht.nl of atlantistoppers@ kvatlantis.nl. Voor meer informatie en het volledige programma kunt u terecht op www.kvatlantis.nl, onder het kopje G-korfbal en op www.hvmijdrecht.nl, onder het kopje Hockey, G-hockey.

In dorpscentrum de Willisstee in Wilnis is de jaarlijkse 3-4-kamp georganiseerd, waaraan maar liefst 7 teams van gymvereniging Atalante uit Vinkeveen acte de présence gaven. Het was de eerste wedstrijd waarin de meisjes in hun nieuwe gympakjes ten tonele kwamen, gesponsord door Solyne (tijdens de wedstrijd vertegenwoordigd door Ciska van Eenennaam), waarvoor de vereniging hen meer dan dankbaar is. Stralend verschenen de 7 groepjes om beurten in de sportzaal, aangemoedigd door de vele papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere fans.

bijvoorbeeld de 100 m met rekje en blinde schaatsers. Team IJsclub Nooitgedacht leverde knappe prestaties en medailles voor Melanie Oudshoorn, Sander Verboom, Gwen Oudshoorn, Mathijs Ruitenbeek en Jelle van Selm. Podiumplekken door Nikkie van Raaij, Mike Strubbe, Rick Strubbe en Dick Verbeek. En een overwinning bij de Marathon van 3 ronden door Dick Verbeek. Iedereen met evenveel doorzettingsvermogen en wilskracht. De prijzen werden uitgereikt door wereldkampioen Koen Verwij. Volgend jaar zal de trotse IJsclub Nooitgedacht de organisatie op zich nemen van het Noord-Hollands G-schaatsevent in Amsterdam. Een evenement om naar uit te kijken. Voor vragen of interesse in het schaatsen, mail naar: g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl

Onder de bezielende leiding van juf Märy deden alle meiden enorm hun best om de diverse oefeningen zo goed mogelijk uit te voeren. Voor de meiden van de driekamp leidde dit helaas niet tot een finaleplek voor de finale in Soest, de meiden van de vierkamp slaagden hiervoor wel, in de leeftijdscategorie 6 t/m 8 jaar met een prachtige derde plaats en in de leeftijdcategorie 9 t/m 11 jaar met een prima vierde plaats. Dat wordt dus hard oefenen voor de finale; aan de strijdlust en de mooie nieuwe uitstraling zal het in ieder geval niet liggen!

De Groene Venen is 24 uur per dag online te lezen op www.degroenevenen.nl

Boekje Alle kinderen uit groep 3 tot en met 8 in de gemeente De Ronde Venen hebben via school het Kies je Sportboekje met daarin een overzicht van alle sporten ontvangen of krijgen dat binnen een week. Hieruit kiezen zij zelf een sport waarvan zij een cursus van drie tot vijf trainingen willen volgen. Na de sluitingstermijn ontvangen ze een bevestiging met meer informatie over de cursus. In het aanbod zijn dit jaar onder meer badminton, kickboksen, scouting en zeilen opgenomen. Kinderen uit de gemeente De Ronde Venen die buiten de gemeente naar school gaan kunnen op de website www.sportservicederondevenen.nl het boekje downloaden. Op de website staat

ook een aantal extra cursussen dat niet in het boekje is vermeld, zoals basketbal en freerunning. Succesvol project Kies je Sport is een sportstimuleringsproject dat wordt aangeboden door gemeente De Ronde Venen en wordt uitgevoerd door Sportservice De Ronde Venen. De afgelopen jaren is dit project uitgegroeid is tot een groot succes. Het aantal kinderen dat jaarlijks kennismaakt met een sport ligt boven de vijfhonderd. Met vragen kan contact worden opgenomen met projectleider Jorrit Hansen via telefoonnummer 0347 – 77 87 88 of e-mailadres jorrit.hansen@ sportserviceprovincieutrecht.nl.

Spetterend slot Winterstopzaalvoetbaltoernooi Hertha Voor de 35e keer hebben de jeugdleden van Hertha gedurende vijf zondagen gestreden om de hoogste plaats van het Albert Heijn Winterstopzaalvoetbaltoernooi. Dit toernooi kent een lange traditie, want de eerste editie is gehouden in 1980. In de 35e editie hebben 220 jeugdleden in 6 verschillende poules gedurende 70 wedstrijden spannende wedstrijden gespeeld. Op de laatste speeldag was de spanning in de Boei in Vinkeveen te snijden. Bij de Mini’s eindigden alle teams gelijk en mogen alle mini’s de beker mee naar huis nemen. Poule 3, bestaande uit D spelers, aangevuld met de E1 spelers, kende een ongemeen spannend slot. FC Porto maakte vlak voor tijd de winnende treffer. De overige winnaars van het toernooi zijn: Poule 1 Dundee United, Poule 2 Club Brugge, Poule 4 Paris Saint Germain, Poule 5 Pec Zwolle en Poule 6 Barcelona en Real Madrid. Tijdens de prijsuitreiking werd ook Ria Landwaart als

beschermvrouw bedankt alsmede de jeugdleden die de meeste loten hebben verkocht voor de Grote Clubactie. Mats Linders werd gehuldigd als de speler die eind vorig seizoen het meeste geld had ingezameld via de sponsorloop voor de grote verbouwing van de accommodatie van Hertha. Slotstuk was de prijsuitreiking van keeper van het toernooi. Deze werd nipt, maar terecht gewonnen door Zana Bayati. De overige prijzen gingen naar de winnaar van vorig jaar Luca Irving en Kaj te Beest. Op de foto staan de drie keepers met keepertrainer John den Haan. Op naar de 36e editie van dit unieke toernooi!

SV Abcoude Volleybal in nieuwe tenues Volleybalclub SV Abcoude uit Abcoude bestaat al meer dan 35 jaar. De thuiswedstrijden worden gespeeld in de Kees Bon Zaal in Abcoude. Binnenkort schittert de club in het nieuwe wedstrijdtenue, dat mede mogelijk is gemaakt door sponsoring van Coster Accountants, café de Punt, Timmer- en Renovatiebedrijf Hans Ligtvoet en Bonuskoopjes.nl. Naast de twee bestaande damesteams is de club bezig om een derde Dames team te formeren.

Daarom wordt gezocht naar dames die competitie willen gaan spelen. Kom eens meetrainen op de woensdagavond van 20 tot 21.30 uur in de thuishal. Ook zoekt de club nog jeugdleden voor de Aspiranten en CMV'ers, die op de donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur trainen. Na de wedstrijden op zaterdag of na de training kunt u gezellig een drankje komen drinken in ons thuishonk: Berry’s Bruisende Barretje. Kijk voor meer informatie op: www. svabcoudevolleybal.nl. E-mail: info@abcoudevolleybal.nl


DE GROENE VENEN

13 februari 2015

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Technisch medewerker Verkoopbinnendienst(m/v) Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht Functie: Enthousiaste verkoper Organisatie: Tri-al B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Zomer kracht Organisatie: KampeerPerfect.nl Plaats: Uithoorn Functie: Veilingmedewerker Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht Functie: Een financieel adviseur sociaal domein Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker Product Uitgifte Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker Organisatie: Hub Hub Plaats: Amstelveen Functie: Telemarketeers gezocht! Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Telefoniste/Servicedesk Medewerker

Organisatie: Advisor ICT Solutions Plaats: Mijdrecht Functie: Fulltime Administratief Boekhoudkundig Medewerker (M/V) Organisatie: Spangenberg International B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: SKIN coaches (pt/ft) Organisatie: Lifestyle Centre De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe uitdaging of een extra bijverdienste? Organisatie: Lifestyle Centre De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Junior Operational- en Sales Support Medewerk(st)er Organisatie: Hub Hub Plaats: Amstelveen Functie: Voorman/productieleider Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht Functie: verkoper bloemen Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Receptioniste Vinkeveen Organisatie: Le Boat Plaats: Woudsend

pje e o r Op

23

Wij zoeken per direct een lieve van 7 en 4 jaar oud.

oppas/nanny voor onze kids

Het gaat om naschoolse opvang. Je wordt goed betaald maar we verwachten flexibiliteit, integriteit en een betrokken houding . Voor ons is rust, reinheid en regelmaat zeer belangrijk. We hebben ook een hond en een kat, je moet dus leuk zijn met huisdieren. Graag alleen reageren als je in Abcoude e.o. woont. Spreekt deze functie je aan, mail dan je CV + motivatie v贸贸r 27 februari as door naar S. Jansen, salome.jansen01@gmail.com. Functie: Productiemedewerker Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht Functie: Allround Monteur Vinkeveen Organisatie: Le Boat Plaats: Woudsend Functie: Magazijnmedewerker (met elektra achtergrond) Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Vakbekwaam, allround HOVENIER Organisatie: Rick Scherpenzeel Tuinen Plaats: Mijdrecht Functie: Financial Controller (Operations) (m/v) Organisatie: Walraven Group Plaats: Mijdrecht Functie: Product Development Engineer (m/v) Organisatie: Walraven Group Plaats: Mijdrecht Functie: International HR Business Partner (m/v) Organisatie: Walraven Group Plaats: Mijdrecht Functie: Logistiek medewerker (in opleiding) Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Welzijns- en voedingscoach: Ben jij diegene die ons team komt versterken? Organisatie: Lifestyle Centre De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Productiemedewerker Organisatie: Caltra Nederland B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: MEDEWERKER FINANCIELE ADMINISTRATIE Organisatie: Levarht Plaats: De Kwakel Functie: Zelfstandig werkend kok Organisatie: Golfpark Wilnis - Veldzijde Restaurant Plaats: Wilnis Functie: Horecamedewerk(st)ers Organisatie: Tennishal De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Systeembeheerder parttime Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Een junior communicatieadviseur Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Verkoper sanitair en tegels Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer


24

13 februari 2015

DE GROENE VENEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.