De Groene Venen 13 mei 2016

Page 1

DE GRO GR GROENE ENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

12-13°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 21 - Week 19 – 13 mei 2016

’t Anker

Mijdrechtse Zuwe 66 en 68, Amstelkade 3 Amstelhoek

INLOOPHUIS MIJDRECHT

Inloophuis ’t Anker • Hoofdweg 85a • Mijdrecht • Tel. 06 - 15 46 56 95 • Buiten openingstijden: 0297 - 56 51 72 • www.inloophuishetanker.nl

Speciale bijlage — 13 mei 2016

Inloophuis ’t Anker is als een warme deken

Speciale bewaareditie ’t Anker in het hart van deze krant

In ons land krijgt één op de drie mensen ooit kanker, bijna 105.000 krijgen dit jaar te horen dat ze kanker hebben. Schokkende cijfers, de kans dat jij iemand met kanker kent is groot. Om je te verplaatsen in die persoon is heel erg moeilijk, je weet niet hoe iemand zich voelt, hoe moe je soms bent en hoe zwaar het is om in beweging te komen. Voor patiënten is het moeilijk om je verhaal te vertellen, ze merken vaak dat hun omgeving al weer vrolijk verdergaat als zij nog maar net beginnen met verwerken van wat er allemaal is gebeurt. Lotgenoten contact is dan een welkome manier om te praten over hoe je je voelt en waar je aan denkt. Inloophuis ’t Anker biedt die plek. Kanker is niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel, mentaal en sociaal een zware ziekte. Veel mensen die met kanker geconfronteerd worden hebben behoefte aan een luisterend oor of therapeutische begeleiding hetanker.nl bij de verwerking van wat hun is overkomen. Vaak komt pas na • Hoofdweg 85a r afloop van het het Inloophuis ’t Anker de voorzittetraject Van medische ontemotionele Ongeveer verwerkingsproces op 10 jaar geleden of ik voorzithet verzoek ving ik wanneer wilde genedat ook gang. Maar geen ’t Anker cijfers, de kans ter van Inloophuis met derSchokkende soms enig overleg hoe moe je ze kanker hebben. voelt,zing worden. Na is kan niet dat zich meeralmogelijk lotgenoten horen ‘ja’ gezegd, dit jaar te niet hoe iemand vaak dat hun omgeving den heb ik hierop de daarop vol105.000 krijgen heel erg moeilijk, je weet merken manier wat er in is kanker, bijna vertellen, ze een welkome wetende steun zijn.komen. mensen ooit je verhaal te in die persoon contact is dan contact een grotejaren op mij af zou moeilijk om één op de drie te verplaatsen Lotgenoten

INLOOPHUIS MIJDRECHT

Tel. 06 - 15 46 • Mijdrecht •

56 95 • Buiten

openingstijden:

0297 - 56 51 72

• www.inloophuis

16 13 mei 20 bijlage — Speciale

r is als Inloophuis ’t Anke

n een warme deke

ding vindt met bijvoorbeeld yoga, schilderen of een gesprek. Waar je kunt praten met mensen die echt begrijpen waar je het over hebt: de herkenning van lotgenoten. Inloophuis ’t Anker staat voor een praatje, ontspanning, warmte en steun.

Is het alleen maar verdriet en tranen? Nee, zeker niet, doordat je elkaar begrijpt is er vaak aan een paar woorden genoeg en wordt er vaak zelfs hard gelachen. Het is een vertrouwde en veilige omgeving waar niks moet en veel kan. Iedereen kan binnenlopen voor een praatje, eenmaal binnen zeggen veel gasten, “oh, ik wilde dat ik veel eerder was gekomen.” Of zoals een van de gasten het ooit verwoorde: “ ’t Anker is als een warme deken, je voelt je er geborgen en beschermd elke keer weer.”

het je krijgt gende is gebeurt. patiënten is is groot. Om In ons land kanker kent te komen. Voor van wat er allemaal p werd yoga, jij iemand met die plek. om in beweging beginnen met verwerken zwaar het is met bijvoorbeeld net Naast het voorzitterschasecreta’t Anker biedt ding vindt bent en hoe Waar je landelijk als zij nog maar je aan denkt. Inloophuis lichamelijk een gesprek. verdergaat ik meteen ook IPSO en de niet alleen schilderen of weer vrolijk die echt je voelt en waar Kanker is mentaal en over hoe je met mensen ris van de StichtingInloophuizen, kunt praten om te praten IPSO over hebt: de maar ook emotioneel, Veel menVereniging waar je het Karel zware ziekte. Inloopvoorganger, d begrijpen sociaal een van lotgenoten. beomdat mijn kanker geconfronteer deze functies een herkenning staat voor een praatje, sen die met Kruithof, ook behoefte aan door zijn ’t Anker e be- huis worden hebben warmte en steun. kleedde. Gedwongen functies opof therapeutisch hij deze luisterend oor van wat ontspanning, aan ziekte moest de verwerking traze zodoende na verdriet en geleiding bij geven en droeg Vaak komt pas alleen maar je elhet Is het hun is overkomen. niet, doordat mij over. medische traject op nen? Nee, zeker paar het een van aan afloop roces is er vaak getrofverwerkingsp vaak kaar begrijpt meest heeft emotionele en wordt er geen geneWat mij het ook wanneer is dat zo veel woorden genoeg is een vergang. Maar fen en ontroerd, zijn om onze is kan lotgenoten zelfs hard gelachen. Het bereid omgeving waar zing meer mogelijksteun zijn. veilige mensen en te en kan grote trouwde ondersteunen contact een veel kan. Iedereen eenis doelgroep te niks moet en Deze begeleiding dit luistevoor een praatje, “oh, wij begeleiden. Anker biedt gasten (zoals lek binnenlopen veel gasten, Inloophuis ’t er op gericht, ben je alis een ontmoetingspaan- maal binnen zeggen gekohet patiënt was oor, – in rende hen noemen dat ik veel eerder in staat te die met kanker het ex- ik wilde voor iedereen een van de gasten een te leen in een ziekenhuis) als patiënt, men.” Of zoals als over hun leven raking is gekomen, “ ’t Anker is stellen de regie op een of nabestaande. ooit verwoorde: geborgen en levensdoelen patiënt, naaste je voelt je er hervinden stellen. deken, te wijze bij kun- warme keer weer.” bevredigende waar mensen beschermd elke Een ankerplaats, je aflei- en van ons ze zijn. Waar nen zijn zoals Dit is het belangrijkste de gastvrouwen gemaakt zijn het aanpak van bijwerk en werd een plan we een hieraan hun nabestaanden en via mijn zoon regeldenvan Ajoc. en –heren, die Dit is het sterkste hun naasten en het bestuur drage leveren. erk, gesprek met gebruik mensen met kanker, van ons vrijwilligersw overdag geen voor punt s afhanmaakten volledig Zij Ankerplaat en tegen vergoeding dat tot op heden stichin. We van hun pand Inloophuis ’t Anker: bijdragen van er dan overdag Wij kelijk is van mochten wij donaties, etc. start.” tingen, fondsen, IPSO, konden van de Stichting via ooit hopen flyvan VWS, een actie: er werden via het Ministerie mogen kwam Rob in gemaakt bijdrage te de por- Hier persberichten structurele Ankerplaats, ers gedrukt en gepland. “We ’t Anker in de ontvangen. ” voor de gasten. en een officiële opening van Inloophuis bij de ers van de oprichters in de passage dienst als “woonkamer ik nd verzamelen gingen flyeren doel, waarvan een aantal jaar en Rob Isaacs: de initiatiefnem kortste tijd en binnen de frisse vrijdagochte De ruimte doet al weer zegt, eigenlijk Een fantastisch lang Albert Heijn Op een nog dat dit nog Pieter Koopmans Hetty is, zoals ze zelf stuk of 20 vrijwilligers e oncologide Argon kantine. overtuigd ben, Hetty Kruithof, opende. aan de hadden we een tocabins bij over psychosocial George Reurings, in maart 2004 de deuren Inloophuis raakte voortbestaan. het zitten kan dat enthousiast we ook die graag voor Aan de koffie Mijdrecht, die als eerste deze actie zijn ’t Anker in man Karel slag gingen. Via Inloophuis Stevengroet, het was haar kwam er best Met vriendelijke coördinator Gerry zijdelings betrokken, “In het begin ver- onze eerste . een mooi woord. Chris Gispen te reali- George: los, van de bank, van tegengekomen 2 hagen sche zorg met pagina Inloophuis om een Lees verder op Van wat geld weldoeners; het verbaasVoorzitter dat Het plan ’t Anker als vanzelf. schillende dat was. Er ziek werd, merkte Stichting Inloophuis seren ging eigenlijk “Toen Karel ander en iedereen de me hoe gemakkelijk had bij gesprekken het een kwam het om “Tijhij veel baat was enthousiast vertelt Hetty. we spraken met lotgenoten” de Stichting Les die van te doen.” het fe- mee dens een week hij kennis met na Koopmans was Vaux maakte “Ja, vooral huisarts Pieter het Kruithof Hetty Boei Ook nomeen Inloophuis.” werd tijdens de en Borgstede, tennisser geaan Inloophuis Teksten: Simone een bezoek plan om een Bras e.a. na het tennissen ontstond het Fotografie: Marianne Rob te koffiedrinken medische kant in Rotterdam De Groene Venen: in Mijdrecht om vanuit de Projectcoördinatie tot stand komen ook een inloophuisGeorge aan. “Ik vraagd dragen bij het vult volIsaacs we bij te “Ik was nog realiseren”, na het Inloophuis. via de Rabobank, maar wilde maar van kende Karel 85a 3641 PR Mijdrecht een druk leven, op op aan het werk toen een bijdrage Bezoekadres Hoofdweg hadden allebei best samen 56 95 pensionering altijd tijd om Tel. 06 - 15 46 51 72 Psycholoog dan mijn we vonden Tel. 0297 - 56 uiteraard.” nd te tennissen, het Buiten openingstijden van Inloopmaar leveren gevraagd in zaterdagochte Stichting Vrienden Simons werd om 8.30 uur IBAN-nummer 86 verder Joost om ook deze kant te waarklommen we RABO 0130 8278 want er was huis ’t Anker NL78 Isaacs over het hek vertelde bestuur en met PR-man Rob Op een dag 2003 borgen nog niemand. in december en dat er tanker.nl kanker had www.inloophuishe werd de stichting en kon men echt er hij me dat hij was. Het /InloophuisHetAnk opgericht aan te doen www.facebook.com , aan- officieel niet veel meer confronterend de slag. was uitermate niet eens 50 was. aan nog Inloophuis ’t Angezien Karel de ingang van

Inloophuis ’t Anker biedt dit luisterende oor, het is een ontmoetingsplek voor iedereen die met kanker in aanraking is gekomen, als patiënt, expatiënt, naaste of nabestaande. Een ankerplaats, waar mensen kunnen zijn zoals ze zijn. Waar je aflei-

Inloophuis ’t Anker: Ankerplaats voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden

Praten met lotgenoten over kanker: n over kanker: en met lotgenote Dat Prat helpt! helpt!

Datvrijdagochtend verzamelen de oprichters van Inloophuis ’t Anker in de Ankerplaats, de porOp een nog frisse

tocabins bij de Argon kantine. De ruimte doet al weer een aantal jaar dienst als “woonkamer” voor de gasten. Aan de koffie zitten George Reurings, Hetty Kruithof, Pieter Koopmans en Rob Isaacs: de initiatiefnemers van Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht, dat in maart 2004 de deuren opende. Hetty is, zoals ze zelf zegt, eigenlijk zijdelings betrokken, het was haar man Karel die als eerste enthousiast raakte over psychosociale oncologische zorg met een mooi woord. “Toen Karel ziek werd, merkte dat Het plan om een Inloophuis te realihij veel baat had bij gesprekken seren ging eigenlijk als vanzelf. Van met lotgenoten” vertelt Hetty. “Tij- het een kwam het ander en iedereen dens een week van de Stichting Les die we spraken was enthousiast om Vaux maakte hij kennis met het fe- mee te doen.” nomeen Inloophuis.” “Ja, vooral na een bezoek aan Inloophuis de Boei Ook huisarts Pieter Koopmans was in Rotterdam ontstond het plan om een tennisser en werd tijdens het na het tennissen geook een inloophuis in Mijdrecht te koffiedrinken sokkel markeert V.l.n.r. Hetty Kruithof, op een betonnen hebben gevonden. Een scheepsankeraan.een“Ik om vanuit de medische kant realiseren”, vult George ankerplaatsvraagd lotgenoten ker, waar veel en George Reurings. Pieter Koopmans we bij te dragen bij het tot stand komen kende Karel via deRob Isaacs, Rabobank, hadden allebei een druk leven, maar van het Inloophuis. “Ik was nog volwe vonden altijd tijd om samen op op aan het werk toen maar wilde na zaterdagochtend te tennissen, dan mijn pensionering best een bijdrage klommen we om 8.30 uur maar leveren uiteraard.” Psycholoog over het hek want er was verder Joost Simons werd gevraagd in het nog niemand. Op een dag vertelde bestuur om ook deze kant te waarhij me dat hij kanker had en dat er borgen en met PR-man Rob Isaacs niet veel meer aan te doen was. Het werd de stichting in december 2003 was uitermate confronterend, aan- officieel opgericht en kon men echt gezien Karel nog niet eens 50 was. aan de slag.

Colofon: George: “In het begin kwam er best wat geld los, van de bank, van verschillende weldoeners; het verbaasde me hoe gemakkelijk dat was. Er

werd een plan van aanpak gemaakt en via mijn zoon regelden we een gesprek met het bestuur van Ajoc. Zij maakten overdag geen gebruik van hun pand en tegen vergoeding mochten wij er dan overdag in. We konden van start.” Hier kwam Rob in actie: er werden flyers gedrukt en persberichten gemaakt en een officiële opening gepland. “We gingen flyeren in de passage bij de Albert Heijn en binnen de kortste tijd hadden we een stuk of 20 vrijwilligers die graag voor het Inloophuis aan de slag gingen. Via deze actie zijn we ook onze eerste coördinator Gerry Stevenhagen tegengekomen.

Lees verder op pagina 2

borgstede foto simone

Van de voorzitter

Ongeveer 10 jaar geleden ontving ik het verzoek of ik voorzitter van Inloophuis ’t Anker wilde worden. Na enig overleg met derden heb ik hierop ‘ja’ gezegd, niet wetende wat er in de daarop volgende jaren op mij af zou komen. Naast het voorzitterschap werd ik meteen ook landelijk secretaris van de Stichting IPSO en de Vereniging IPSO Inloophuizen, omdat mijn voorganger, Karel Kruithof, ook deze functies bekleedde. Gedwongen door zijn ziekte moest hij deze functies opgeven en droeg ze zodoende aan mij over.

DINSDAG 17 MEI 16.00 uur tot 18.00 uur

Dit is het belangrijkste van ons werk en het zijn de gastvrouwen en –heren, die hieraan hun bijdrage leveren. Dit is het sterkste punt van ons vrijwilligerswerk, dat tot op heden volledig afhankelijk is van bijdragen van stichtingen, fondsen, donaties, etc. Wij hopen ooit via de Stichting IPSO, via het Ministerie van VWS, een structurele bijdrage te mogen ontvangen.

Dorpsstraat 14, Mijdrecht

Een fantastisch doel, waarvan ik overtuigd ben, dat dit nog lang kan voortbestaan. Met vriendelijke groet, Chris Gispen Voorzitter Stichting Inloophuis ’t Anker

Tel. 0297 - 212 987

Colofon:

www.vidamakelaars.nl

Teksten: Simone Borgstede, Hetty Kruithof Fotografie: Marianne Bras e.a. Projectcoördinatie De Groene Venen: Rob Isaacs Bezoekadres Hoofdweg 85a 3641 PR Mijdrecht Tel. 06 - 15 46 56 95

Plezier verzekerd!

Buiten openingstijden Tel. 0297 - 56 51 72 IBAN-nummer Stichting Vrienden van Inloop-

OCCASION

Een scheepsanker op een betonnen sokkel markeert de ingang van Inloophuis ’t Anker, waar veel lotgenoten een ankerplaats hebben gevonden. V.l.n.r. Hetty Kruithof, Rob Isaacs, Pieter Koopmans en George Reurings. foto simone borgstede

Open huis

Wat mij het meest heeft getroffen en ontroerd, is dat zo veel mensen bereid zijn om onze doelgroep te ondersteunen en te begeleiden. Deze begeleiding is er op gericht, gasten (zoals wij hen noemen – patiënt ben je alleen in een ziekenhuis) in staat te stellen de regie over hun leven te hervinden en levensdoelen op een bevredigende wijze bij te stellen.

huis ’t Anker NL78 RABO 0130 8278 86 www.inloophuishetanker.nl

www.facebook.com/InloophuisHetAnker

UITVERKOOP TIJDENS PINKSTEREN 12 T/M 16 MEI

€2000,- KORTING OP ALLE OCCASIONS

020-5672033

WWW.FRANKVANEMAN.NL

Nationale Molendag op diverse locaties in De Ronde Venen Morgen, zaterdag 14 mei, staan zo'n 950 molens in Nederland weer in het zonnetje tijdens Nationale Molendag. Niet alle molens in De Ronde Venen zijn geopend voor publiek, of draaien alleen. Wel kan men in Abcoude terecht bij de Oostzijdse Molen aan Gein Zuid 14 en in Wilnis is de Veenmolen open. Tussen 10 en 16 uur laat de molenaar hier zien wat er allemaal komt kijken bij het malen van meel. Bij de uitgebreide rondleidingen wordt verteld hoe je een molen in de wind zet en hoe je de wieken afremt. Ook kun je de maalstenen zien en — via een beeldscherm — bovenin de kap kijken. Natuurlijk zijn er weer gratis pannenkoeken, kruidkoek en kniepertjes om te proeven, gebakken van molenmeel. Ook is er koffie en thee en voor de kinderen limonade. In de molen zijn verschillende soorten molenmeel te koop plus diverse streekproducten. De Veenmolen staat sinds 1823 aan de Oudhuijzerweg 109 in Wilnis. Goed te bereiken per auto, maar ook heel geschikt als rustplaats tijdens een fietstocht door de venen. lucHtFoto Foto artHur van Der kooiJ

We helpen jou graag met een goed verzekeringspakket

Kia Picanto vanaf

€ 189,- p.m.

2e Pinksterdag geopend

www.kia-vaneman.nl

+ cash geld voor uw auto!

Bouwinvest en Bébouw samen in herontwikkeling ‘Nieuw Avondlicht’ Zonnehuisgroep Amstelland, dat Zonnehof Mijdrecht (het voormalige Nieuw Avondlicht) zou herontwikkelen tot Zonnehof Mijdrecht, heeft het onroerend goed van dit project en van een project in Ouderkerk a/d Amstel verkocht aan Bouwinvest Healthcare Fund. Bouwinvest gaat nu de plannen voor huisvesting van 45 intramurale cliënten van de Zonnehuisgroep en 29 zorgappartementen in de vrije verhuur ontwikkelen. Voor de bouw is zowel in Mijdrecht als in Ouderkerk gekozen voor Bébouw Midreth. Voor het ontwerp van de nieuwbouw zijn IAA Architecten en Rijnboutt betrokken. In nauwe samenwerking met betrokken gemeenten en belanghebbenden wordt verwacht eind 2016 met de realisatie te kunnen beginnen. artist iMpression bÉbouW MiDretH

Gespot in New York

TV-KNALLER EDKOPER! NERGENS GO

LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND!

1099,-

49’’

AMBILIGHT SMART TV 49PUS6401

999,-

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en alléén t/m zondag 22 mei 2016.

de passage 10 | mijdrecht

Houtduif 36 A te Mijdrecht

VERTROUWDE Expert Mijdrecht SERVICE! Bozenhoven 19d, (0297) 286845

12 4

cm

Incl. GRATIS PHILIPS soundbar t.w.v. 99,-!

Verkocht!


2

13 mei 2016

DE GROENE VENEN

ARGOS

THE ART OF SLEEPING COLLECTION ARGOS BY KREAMAT, DESIGN STUDIO SEGERS www.kreamat.be

TEAMUITJE? VOETGOLF Arrangement: 18 holes voetgolf & 2 drankjes € 15,50 Slaapbeleving op een voetstuk, dat biedt Argos met deze oversized boxspring in een fris en tijdloos design. Laag en minimalistisch van vorm, hoog in kwaliteit en maximaal in comfort met de gepatenteerde kreamat techniek. Het gestoffeerde hoofdeinde is in harmonie met de gestoffeerde, vrijliggende boxspring.

Meerprijs met frites en kroket: € 6,50 Meerprijs met saté, stokbrood, aardappelsalade en frites: € 21,50

2e Pinksterdag open van 12.00-17.00 uur

Oortjespad 3 • Kamerik • T 0348 400 771 • info@kameryck.nl • www.kameryck.nl

adv_kreamat_argos_simondebruin_193x130_verticaal.indd 1

10/05/16 10:48

Meteen wegrijden!

OP = OP

2% rente!*

Helemaal nieuw rijden in de Hyundai i10 i-Motion Comfort? Pak deze unieke kans! Nu tijdelijk met een inruilbonus van €1.500,- en een financiering met 2% rente*. En het mooiste komt nog: de auto staat op voorraad dus u rijdt meteen weg! Op = op!

De Hyundai i10 Comfort is verkrijgbaar met o.a. > Stuurwielbediening audio > Cruise control met snelheidslimiet > Automatische airconditioning > Radio incl. MP3 > Elektrisch bedienbare ramen

INRUILBONUS €1.500,-

Nu voor €11.495,-

**

GOLDCAR B.V. Pletterij 2, Amstelveen, tel. 020 - 643 3733 Ontdek meer op goldcar.hyundai.nl Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 (l/100 km) / 23,3 (km/l); CO2 - emissie: 98 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VAN 1-4-2016 TOT EN MET 30-6-2016 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. WEERGEGEVEN ACTIE BETREFT DE HYUNDAI I10 1.0I I-MOTION MET COMFORTPAKKET. GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW&BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. ** INRUILVOORDEEL VAN €1.500,- AL VAN TOTAALPRIJS AFGETROKKEN. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL OF VRAAG ER NAAR IN DE SHOWROOM.

*REKENVOORBEELD BASIS ABONNEMENT, NU TIJDELIJK MET 2 % RENTE!

Model

Contante waarde

Inruil (incl. inruilvoordeel) & Aanbetaling

Hyundai i10 i-Motion Comfort

€ 12.995,-

€ 2.995,-

Totale Jaarlijks kostenkredietbedrag percentage

€ 10.000,-

2,00%

Debet rentevoet op jaarbasis (vast)

Termijnbedrag per maand

Duur kredietovereenkomst in maanden

Totaal te betalen bedrag

2,00%

€ 286,35

36

€ 10.308,60

DEZE ACTIE IS GELDIG BIJ EEN FINANCIERINGSAANVRAAG VOOR EEN HYUNDAI I10 VAN 1-4-2016 T/M 30-6-2016 EN NIET GELDIG I.C.M. ANDERE ACTIES. DE UITERSTE REGISTRATIEDATUM 30-6-2016. MAXIMAAL TE FINANCIEREN BEDRAG IS € 10.000. DIT AANBOD BETREFT EEN NIET-DOORLOPEND KREDIETAANBOD VAN HYUNDAI FINANCE, MERK- EN HANDELSNAAM VAN SANTANDER CONSUMER FINANCE BENELUX B.V. TOETSING EN REGISTRATIE BKR. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN EN STANDAARD INFORMATIEBLAD IN DE SHOWROOM. UW HYUNDAI-DEALER TREEDT OP ALS VERBONDEN BEMIDDELAAR VAN HYUNDAI FINANCE. HYUNDAI FINANCE EN UW HYUNDAI-DEALER GEVEN GEEN ADVIES. U DIENT ZELF TE BEPALEN OF HET DOOR U GEWENSTE FINANCIËLE PRODUCT AANSLUIT BIJ UW WENSEN, BEHOEFTEN EN PERSOONLIJKE SITUATIE.


DE GROENE VENEN

Luistervink Eerlijk en oprecht Ik hoop niet dat u denkt dat het vak “Luistervink” eenvoudig is. Je oor te luister leggen kan slechts als je regelmatig je vleugels spreidt en op pad gaat. Het komt niet zelden voor dat de gespreksstof ineens op is als je een ruimte betreedt. “Pas op, de Luistervink” is dan ook veel gehoorde kreet. Daar zit ook vaak een komische noot achter. Na vijfentwintig jaar weet men wel zo’n beetje dat niet alles “Vinkwaardig” is. Het komt ook voor dat we verhaaltjes krijgen aangeboden waarin de een de ander eens lekker een hakje wil zetten. Of er komt een maatschappelijk probleem boven drijven dat best eens onder aandacht gebracht mag worden. Gebeurt er zoiets, dan gaan we wikken en wegen. Dienen we een maatschappelijk belang? Is hetgeen dat aan de orde komt echt waar? Als aan beide voorwaarden niet voldaan wordt, gaat het item gewoon van tafel. In geval van twijfel is er nog onze hoofdredacteur die z'n pennenstreken inmiddels ruimschoots verdiend heeft. Het fungeert als laatste slot op de deur. Dat doet hij met verve. Ik zelf ben ruim twintig jaar geleden nauw betrokken geweest bij het herschrijven van een welzijnsplan. Dat was nodig want de mensen met de grootste waffel kregen de meeste subsidie. Toen heette “De Baat” nog “Worv”. Er was bonje in de Hoef over “de Springbok”. Als je al die jaren meeloopt en betrokken blijft, zie je situaties ontstaan en weet je ook waarom dit gebeurt. Wat ons vorige week ter ore kwam over het museum, behoefde geen lang nadenk- of speurwerk. Het maatschappelijk belang is in het geding. Daar ik ook nog inzicht heb in bijdragen die regelmatig worden aangevraagd, maakt het verhaal alleen maar duidelijker. Het lastige is dat je dit soort informatie nooit en te nimmer mag gebruiken bij het schrijven van je Vink. Dat zou een doodzonde zijn. Het aanvankelijke verhaal is ontdaan van een persoonlijke angel. Daar lenen mijn pennenstreken zich niet niet voor. Toen ik Rendez Vous verliet, waar ik me tegoed had gedaan aan Asperges met beenham, vooraf gegaan door een Ketel een, twee en drie, kwam ik de gemeentelijke baas afdeling subsidiewerpen tegen. We spraken over de angel die was verwijderd. Gezien de vele reacties op de Vink denk ik dat we ook zonder die angel een bijdrage hebben geleverd aan een eerlijker samenleving. Luistervink

13 mei 2016

3

BESTE BURGEMEESTER “Na het voormalige station Vinkeveen krijgt nu ook het oude station Abcoude een nieuwe bestemming. Gaat dit ook gebeuren met het voormalige station in Mijdrecht?” Dat is zeker de bedoeling. Voor de hele stationslocatie Mijdrecht geldt dat er is gezocht naar een nieuwe bestemming. De eerdere zoektocht heeft niet geleid tot concrete resultaten. Nu wordt de mogelijkheid voor woningen onderzocht. Het gaat dan om zowel woningen voor reguliere woningzoekenden als voor zogenoemde vergunninghouders (vluchtelingen die de status hebben verkregen dat ze in Nederland mogen blijven). De nieuwe meerderheid in de gemeenteraad heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor permanente woningen. Dit voornemen wordt nu uitgewerkt. Daarnaast ontstaat dan de mogelijkheid voor het stationsgebouw zelf weer een goede bestemming te vinden. Het Spoorhuis te Vinkeveen en De Witte Dame te Abcoude zijn fraaie, geslaagde voorbeelden.

“Heeft u de 6.000e deelnemer aan Burgernet al binnen?” Deze vraag kwam van iemand die graag de 6.000e wil zijn; natuurlijk om via Burgernet mee te werken aan een veilige omgeving, maar misschien ook wel een beetje om de beloofde ‘verrassing’ van de politie en gemeente. Die 6.000e is er op dit moment van schrijven nét wel of nét niet. Op 29 april bleek weer eens dat Burgernet goed werkt. Na een oproep werd een vermiste oudere verwarde man door een burgernetdeelnemer gevonden. En een paar dagen later zijn dankzij een tip van een deelnemer aan Waaks (hondenbezitters die zijn gevraagd tijdens het uitlaten opmerkzaam te zijn) vijf potentiële inbrekers - ze hadden hun gereedschap bij zich - aangehouden.

“Klopt het dat er een toename is van auto-inbraken?” Helaas wel, vooral in Mijdrecht en ook in Abcoude. Het zijn overigens zeer specifieke inbraken: auto’s van Duits fabricaat en dan gaat het in het bijzonder om de navigatieapparatuur

Tekst Maarten Divendal

en de airbags. Als u iets verdachts ziet, graag 112 bellen. Vroeger had je de leus ‘bel 112, daar red je levens mee’. Tegenwoordig is echt het verzoek ook 112 te bellen in geval van verdachte situaties met inbraken. Op de site van de gemeente staan tips om autoinbraken te voorkomen.

“Gaat u ook stemmen?” Er zijn geen verkiezingen op komst, toch wordt deze vraag mij regelmatig gesteld. Het gaat dan om nominatie voor de beste van dit of dat, of om verkiezingen waarmee een bepaalde vereniging iets kan winnen. Als ik het weet, of ergens oppik, doe ik natuurlijk mee. Gisteren heb ik nog gestemd voor de ‘Boerderij van het Jaar’, een initiatief van de Boerderijen Stichting Utrecht en van Landschap Erfgoed Utrecht. De prachtige boerderij ‘Land Houdt Stand’, met Jugendstil elementen, gelegen aan het Gein buiten Abcoude, is één van de laatste vier boerderijen die kans maakt op deze titel. Tot en met 20 mei kunt u stemmen via

www.utrechtseboerderijen.nl.

Vertrouwen in museumbestuur én huur opgezegd

Museum De Ronde Venen op 1 juni dicht De familie Borger, eigenaar van het terrein van Museum De Ronde Venen, heeft het museumbestuur laten weten dat de huuropzegging, reeds in maart vorig jaar gedaan, nu definitief is en dat het pand uiterlijk 31 mei a.s. leeg moet worden opgeleverd. Het grootste deel van de museumcollectie is eigendom van een tweetal stichtingen van de familie Borger en in bruikleen gegeven aan het museum. Door de opzegging moet het museumbestuur dus niet alleen pand leeg opleveren, maar ook dat deel van de collectie dat eigendom is van de twee stichtingen teruggeven. Dat betekent sluiting van het museum per 1 juni a.s. Er zal geen verlenging of uitstel meer worden verleend, zo blijkt uit een brief aan het museumbestuur, die in het bezit is van de redactie. tekst rob isaacs en piet van buul

Jos Borger, eigenaar van de jachthaven en het terrein waarop het museum is gevestigd, is er altijd vanuit gegaan dat herontwikkeling van het museum op zijn eigen terrein zou plaatsvinden. “Dit is de plek waar het historisch gezien ook thuishoort. Mijn vader heeft een groot deel van de collectie bij elkaar gebracht en ook de veensteekmachine in handen gekregen. Toen de collectie groeide, is hij met medewerking van veel oude Vinkeveners het Veenmuseum begonnen,” vertelde hij in september jl. aan deze krant. Maar nog steeds zijn eigenaar en museumbestuur het niet eens kunnen worden over de plannen voor

de toekomst en de familie heeft nu de knoop doorgehakt. Aanleiding voor het gestand doen van de huuropzegging is volgens de familie Borger de houding van het museumbestuur. Men heeft vanaf het begin af aan aangestuurd op het ontwikkelen van plannen bij de Zwarte Schuur ondanks dat het college duidelijk had gemaakt dat er alleen sprake zou kunnen zijn van ontwikkeling op de huidige locatie. De familie verwijt het bestuur zich te hebben vastgebeten in de Zwarte Schuur, zij het nu dan onder de titel ‘dependance’. “Zeker nu de wethouders, ondanks een eerder standpunt dat Na-

tuurmonumenten zelf (financieel) verantwoordelijk is voor een ontwikkeling van de Zwarte Schuur, alsnog 350.000 euro subsidie hebben toegezegd, zal het museumbestuur zich volledig toeleggen op ontwikkeling in Botshol en zal men weinig tot geen tijd en energie steken in de huidige locatie,” zo is de verwachting van de familie. Tijdens de wekelijkse persconferentie op het gemeentehuis, afgelopen woensdag, gaven wethouders Moolenburgh en Goldhoorn aan verrast te zijn over deze nieuwe wending in het al jaren voortslepende dossier over de (her)huisvestiging van het museum. Beide wethouders gaven aan dat door het museumbestuur weliswaar de intentie is uitgesproken dat men mee wil werken aan herhuisvesting op de Borgerlocatie, maar dat er tot nu toe geen enkele concretisering is gekomen. “Wij hebben als gemeente duidelijk aangegeven dat wij de Zwarte Schuur geen optie vinden. Die is eigendom van Natuurmonumenten en wanneer men daar een herontwikkeling wil starten dat zij daar het voortouw in moeten nemen. Wij hebben voor de herontwik-

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling, Peter Schavemaker, en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Uit de inventarisatie die is gemaakt blijkt dat dat nu niet meer het geval is. Er was in Wilnis in 1943 een neergestorte Vickers Wellington met drie Canadese bemanningsleden aan boord. Eén van hen kreeg na het neerstorten van het vliegtuig een begrafenis met militaire eer. Na de berging van het vliegtuig in 2002, waarvoor met name Jan van Loo en Jan Rouwenhorst zich hebben ingespannen, kregen ook de andere vliegeniers een begrafenis met militaire eer. In de gemeente zijn op vier plaatsen tijdens dodenherdenking de slachtoffers indrukwekkend herdacht. Iedere plek heeft zo zijn eigen geschiedenis.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl keling van het museum een duidelijke voorkeur voor de huidige locatie. Er zal nu een dialoog tot stand moeten komen tussen Borger en het Museumbestuur die zal moeten leiden tot een concrete business-case. Daar is op dit moment nog totaal geen sprake van. Wij zijn daarin geen partij. Wij stellen wel de randvoorwaarden. Wanneer onze hulp nuttig kan zijn, dan horen we dat graag.” De beide wethouders stellen met nadruk dat door hen niet is gesproken over een mogelijke subsidie van 350.000 euro. “Zolang er geen business-plan is kan er ook geen sprake zijn van enige vorm van subsidie,” aldus wethouder Moolenburgh. Nu de familie Borger de samenwerking met het museumbestuur heeft opgezegd, de huur is opgezegd en de collectie is teruggevorderd, betekent dat voor de gemeente dat dit het einde is van het museum. Per 1 juni zal dan ook de exploitatiesubsidie worden opgeschort.

Agenda Kort Zaterdag 14 mei • Nationale Molendag, o.a. Wilnis • Rondleidingen bij Fort Abcoude, Abcoude • Zeilwedstrijden historische platbodems, toegang via Vinkeveen Haven • Lenteproeverij, Country Wines, Vinkeveen • Vinkefest: Darten en Rock the Party, Kermisterrein Demmerik, Vinkeveen

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Zondag 15 mei Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

“Onlangs was in het nieuws dat er in Nederland nog steeds neergestorte vliegtuigen uit de oorlog met omgekomen bemanningsleden niet geruimd zijn. Is dat ook in onze gemeente het geval?”

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2016 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

• Zeilwedstrijden historische platbodems, toegang via Vinkeveen Haven • Vinkefest: Prutmasters en Sunday Night Fever, Kermisterrein Demmerik, Vinkeveen

Maandag 16 mei • Fietspuzzeltocht Wilnis, starten bij gebouw De Roeping, Wilnis • Vinkefest: Familiedag, Kermisterrein Demmerik, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

13 mei 2016

Kort nieuws

Verkeersexamen voor basisschoolleerlingen Terwijl de leerlingen op de middelbare school druk zijn met hun eindexamen, hebben de basisschoolleerlingen deze week heel iets anders aan hun hoofd: het fietsexamen. Het praktisch verkeersexamen wordt jaarlijks vanuit Veilig Verkeer Nederland en de gemeente georganiseerd voor leerlingen van de groepen 7 en 8. Foto 0297.tv

Mijdrecht

Pinksteren vieren in De Wegwijzer Zondag 15 mei is het Eerste Pinksterdag en leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur is de Schriftlezing uit Handelingen 2. In deze dienst wordt het pinksterproject van de zondagsschool afgerond en doet een jong echtpaar belijdenis van het geloof. Christus' volksgenoten waren vaak onder de indruk van het onderwijs en de wondertekenen, en zijn leerlingen in het bijzonder.Toen Christus zijn leven ging afleggen om daarna weer op te staan, toen haakten de meesten af. Door de ontmoetingen met de opgestane en verheerlijkte keerde het vertrouwen weer terug. Pas door de komst van de Heilige Geest konden ze zelfstandig aan het werk met de grote opdracht. De middagdienst begint om 17 uur. Op Pinksteren blijkt ook dat Johannes de Doper Pinksteren al had aangekondigd, als een geschenk van Christus. Op een bijzondere manier was de komst van de Heilige Geest hoorbaar en door Christus zichtbaar. De omstanders wisten dat God zelf zich openbaarde in het geluid als van een wind en in verschijnselen als van vuur. Maandag 16 mei is het Tweede Pinksterdag. Om 10 uur leidt ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep de dienst, die vanuit Efeze 5:18 zal gaan over de vraag: Waar ben ik vol van? Pinksteren vertelt over volheid die je niet zelf kunt organiseren, een volheid die geschenk is. "Wordt vervuld met de Heilige Geest" zegt de Bijbel. Dat is iets heel groots, maar hoe kan dat werkelijkheid worden? Belangstellenden zijn welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten.

Vinkeveen

Zin in Zomeravondzang Op vrijdagavond 10 juni om 20 uur kunt u in de Heilig Hart van Jezus Kerk in Vinkeveen genieten van zomeravondzang. Na het succes van het voorgaande jaar organiseren het Christelijk Mannenkoor Immanuël uit De Ronde Venen en het Christelijk Gemengd koor Excelsior uit Kockengen een concert in deze prachtig gerestaureerde kerk. Er is afwisselende koorzang door beide koren, een gezamenlijk optreden en de mogelijkheid voor samenzang, onder leiding van de dirigenten Jan Verhoef en Wim de Penning. De instrumentale begeleiding: Wim de Penning (piano), Christian Bogaard (orgel), Mirjam Vos (viool) en Suzanne Arends (dwarsfluit). Het thema van het concert is ‘Het Licht’. Zin in Zomeravondzang vraagt geen entree wel is er aan de uitgang een collecte voor de Stichting Vallis Pacis die de restauratie van de kerk heeft bekostigd en zo een prachtige ambiance hebben gecreëerd voor deze zomeravondzang.

DE GROENE VENEN

Geslaagde Rabobank-bixiedag bij de Slotruiters Donderdag 5 mei werd de derde editie van de Rabobank-bixiedag verreden bij de Slotruiters in Abcoude. Deze wedstrijd speciaal voor de beginnende wedstrijdruiters begon om 9.00 uur met de eerste combinatie die haar dressuur-verrichtingen aan de jury mocht laten zien.Rond het middaguur was dit afgelopen en konden de deelnemers zich gereed maken voor het leukste onderdeel van de dag: de verkleedwedstrijd! Wat hadden de 17 deelnemers daar veel werk van gemaakt... De jury, bestaande uit erelid Teun, Mieke, Bertus en Jos, had het niet makkelijk om de drie mooiste combinaties eruit te halen. De winnaar werd Elyse Vodde met haar pony Flipje. Voor Flipje was een koeienpak gemaakt en Elyse liep er als boerin naast.

Na een leuk spelletjescircuit konden de kinderen tijdens het bixiespringen kennismaken met een springparcours. Maddy Dijkshoorn uit Benthuizen won met haar kleine pony Pickwick zowel de dressuur als het springen! Maar ook de regioruiters Bregje Benacchio, Marieke Snoek, Ilja, Isis en Lucy Hak hadden een geweldige dag. Na alle bixie-onderdelen was er nog oefenspringen voor de gevorderde ruiters onder leiding van Jos Pronk. De dag werd afgesloten met een gezellige barbecue voor de leden van de Slotruiters. De bixiedag krijgt nog een ‘staartje’, want er kan tot 22 mei gestemd worden op de mooiste kleurplaat. Op Facebook bij Bixiedag Abcoude zijn de genomineerde kleurplaten te zien.

Kanopolo De Ronde Venen mist een 'killer' Het team van Kanopolo De Ronde Venen (KVDRV) mist een echte spits met het juiste instinct voor doelpunten. Aanvulling van een goede handballer of waterpoloër is nuttig en zeer bruikbaar. Op het NK-kanopolo kwam het team matig voor de dag. Door het afvallen van een aantal spelers van vorig jaar is het belangrijkste aanvalswapen. de 'break' komen te vervallen. In het verleden was KVDRV altijd erg gevaarlijk bij de omschakeling en balverlies van de tegenstander. Door snel een lange bal naar voren te geven, kwam de ploeg vaak tot scoren. Nu is dit niet meer het geval. Daardoor krijgt de tegenpartij de gelegenheid om zich tijdig te groeperen en de verdedigingszone

klaar te leggen. Deze uit elkaar varen, kost veel kracht. Ook moeten de overige spelers hier nog van weten te profiteren. Het vrijspelen van een speler is te vergelijken met het spel rond de cirkel bij het handbal of de zoneverdediging bij het waterpolo. Wat dat betreft lijkt kanopolo op veel andere balsporten die op een veld worden gespeeld. Het op een juiste manier vrijspelen vraagt meer tactiek. Tijdens het NK werden vijf wedstrijden met slechts één punt verschil verloren. Eén keer werd gelijk gespeeld (2-2) en uiteindelijk werd de laatste wedstrijd gewonnen met 2-1. Belangstelling voor kanopolo? Kijk voor meer informatie op

www.kvdrv.nl.

Campagne voor snel internet in buitengebieden op de helft Na drie weken heeft de campagne voor snel internet in de buitengebieden van De Ronde Venen al de helft van de inschrijvingen gehaald die nodig zijn. Dit succes is met name te danken aan de actieve rol van de ambassadeurs van dit initiatief, de bewoners van de buitengebieden. "Met de helft van de inschrijvingen zijn we op de goede weg, maar we moeten dit aantal dus nog wel verdubbelen", zo laten de initiatiefnemers weten. "Hiervoor vragen we iedereen die zich al ingeschreven heeft om een buurman of buurtgenoot te werven die zich nog niet heeft ingeschreven. Zodat we, als

dit iedereen lukt binnen korte tijd, onze inschrijvingen kunnen verdubbelen. Gebieden waaraan we extra aandacht gaan besteden, zijn de woningen rondom de Vinkeveense Plassen, het buitengebied van Vinkeveen, Demmerik, Donkereind en De Hoef. Wij blijven de bewoners en bedrijven in de buitengebieden oproepen om zich zo snel mogelijk in te schrijven op www.derondevenen.

snelinternetbuitengebied.nl. Wanneer u het initiatief toejuicht, kunt u helpen door ambassadeur te worden van het initiatief. U kunt zich daarvoor ook melden via de website."

42e Wilnisse Rommelmarkt brengt €14.879,49 op De 42e Wilnisse Rommelmarkt, die zaterdag 7 mei werd gehouden door de jeugd van de Hervormde Gemeente Wilnis, heeft een mooi bedrag opgeleverd voor het goede doel. Dat is dit jaar het GZB, dat aidswezen in Malawi een timmermansopleiding aanbiedt. Na maanden van voorbereidingen was er weer een geweldig assortiment aan rommel opgebouwd. Naast vele spullen, boeken en planten waren er ook mooie gesponsorde prijzen van ondernemers uit de omgeving voor de verloting en het opbod. Na een lange, warme dag werd in de avond bekendgemaakt dat de rommelmarkt ditmaal 14.879,49 euro heeft opgebracht. Een prachtig bedrag waarmee veel jongeren in Malawi geholpen kunnen worden!


DE GROENE VENEN

Signeersessie schrijfster Simone van der Vlugt goed bezocht Boekhandel Mondria in Mijdrecht organiseerde zaterdag jl. een geslaagde signeersessie met Simone van der Vlugt. Haar nieuwe boek Nachtblauw, de eerste historische roman ooit over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw, bleek

13 mei 2016

zich in een behoorlijke populariteit te mogen verheugen. Veel bezoekers zagen in de roman over de lotgevallen van Catrijn een leuk moederdaggeschenk. Simone van der Vlugt is een van Nederlands grootste schrijvers van thrillers, historische romans en jeugdboeken. Ze ontving diverse prijzen, waaronder de NS Publieksprijs voor 'Op klaarlichte dag'. In totaal zijn van haar boeken voor volwassenen meer dan twee miljoen exemplaren verkocht.

5

De Eendracht doet een ‘HEPPIE-RUN’ !

De Ronde Venen

Politie waarschuwt voor klusjesmannen Het is weer voorjaar en de Ierse klusjesmannen zijn weer in het land. Ze doen klussen aan uw huis (vooraf betaald), maar maken het niet af, óf vragen later hoge bijbetalingen. Vooral bij ouderen. Laat u niet oplichten! Wat zijn de ingrediënten voor een sponsorloop waarbij het doel voorop staat maar het plezier van de kinderen ook centraal moet blijven staan? Het begint allemaal bij een heerlijk weertje, sfeervolle muziek en daarbij natuurlijk applaus en aanmoediging van een enthousiast publiek. Deze warme sfeer zorgde voor een oergezellige middag vol van sportiviteit en saamhorigheid. Precies die ingrediënten die er bij Stichting HEPPIE voor zorgen dat kinderen die het tijdelijk wat minder treffen in hun leven, hun zorgen voor

even kunnen parkeren. Zij mogen genieten van ontspanning en warme belangstelling van de medewerkers van HEPPIE. De Eendracht heeft het symbolisch in haar naam: op 10 mei deden de leerlingen deze naam alle eer aan! Ronde na ronde liepen zij samen voor de kinderen van HEPPIE. Ongeacht wat het eindbedrag gaat worden, deze middag was er één om te onthouden. Petje af voor de leerlingen én de sponsors van de ‘HEPPIE-RUN’! Meer weten over Stichting Heppie? Scan de QR-code!

Harmonie en moeder in het zonnetje gezet Zaterdag 7 mei was er voor het Piet Mondriaan Gebouw een mooie versierde kraam ingericht door leden van de Abcouder Harmonie. Mooie plantjes in allerlei kleuren stonden te wachten op kopers. Rond 10.00 uur was de voorraad al bijna op en moest er worden aangevuld bij kweker Bunschoten in Vinkeveen. Rond 11.00 uur konden de leden van de Harmonie en de vrijwilligers weer volop verkopen aan de enthousiaste kopers. De opbrengst komt volledig ten goede aan de Harmonie, en menigeen had meteen een mooi fleurig moederdagcadeau. Alle plantjes zijn

verkocht en de verkopers kunnen op een geslaagde verkoop terug kijken. Foto FeM van Duuren

Mijdrecht

Oplichter actief Een oplichter heeft maandagmiddag geprobeerd een ouder stel aan de Bozenhoven in Mijdrecht op te lichten. Met een doosje klopte hij aan om vervolgens over andere zaken te beginnen. Hij was geinteresseerd in onder andere het netnummer van deze omgeving. Vervolgens probeerde hij binnen te komen, maar zonder resultaat. De melder ontmaskerde de man waarna hij naar zijn auto is gevlucht. Omstanders noteerden het kenteken. Volgens de politie blijkt de man vaker dit soort praktijken uit te voeren. Signalement: ca. 55 jaar en grijs krullend haar. Klopt er bij u iemand aan met een vreemd of vaag verhaal: trap er niet in en waarschuw de politie.

De Ronde Venen

Toename aantal auto-inbraken

Een Bos vol geheimen in NME-centrum De Woudreus

Repair Café Vinkeveen open op dinsdagochtend Het Repair Café Vinkeveen is ditmaal in plaats van op maandag (tweede pinksterdag) geopend op dinsdagochtend 17 mei van 9.30 tot 12.30 uur. Bij het Repair Café kunt u terecht voor reparaties aan kleding (knopen aanzetten, ritssluitingen maken, broeken korter maken, kapotte zoom, ellebooglapjes op jas) en naaiklussen aan handtassen, tafelkleden, sierkussens, knuffelbeesten etc. Maar ook voor reparaties aan kleine elektrische apparaten, zoals broodroosters, staafmixers, lampjes, stofzuigers, boormachine, aan computerapparatuur, zoals software aanpassingen aan pc, laptop, iPad, TomTom etc en aan (niet al te grote) stoelen en krukjes, maar ook poppenmeubilair, fotolijstjes en hou-

Kort nieuws

ten speelgoed. Of voor het lijmen van porselein of aardewerk, het maken van een gebarsten stofzuigerslang of alles wat u verder tegenkomt dat kapot is en u graag gerepareerd wilt hebben. Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig (met gereedschap, naaimachine etc.) die voor u gratis reparaties doen van de door u meegebrachte kapotte spullen of kleding. U kunt meekijken en terwijl u wacht, is er een (gratis) kopje koffie of thee. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen! Het adres is Tuinderslaantje 1, Vinkeveen (in de St. Jozefschool, lokaal 16, ingang tegenover parkeerterrein De Boei).

Vanaf maandag 9 mei t/m donderdag 30 juni is de tentoonstellingsruimte van NME-centrum De Woudreus veranderd in een bos, een bos vol met geheimen.Normaal gesproken inspecteert Boris de boswachter ‘Het bos vol geheimen’. Hij loopt elke dag door het bos om te kijken of het goed gaat met de bewoners. Maar nu is er een probleem: Boris is ziek. Daarom worden de kinderen van de groepen 1 t/m 4 van het basisonderwijs uitgenodigd om in plaats van Boris op inspectietocht door het bos te gaan. Tijdens hun inspectietocht ontmoeten de kinderen allerlei bewoners van het bos

en ontdekken ze ook bosgeheimen. De inspectietocht vindt plaats aan de hand van allerlei voel-, luister-, ruik-, proef - en kijkopdrachten. Afgelopen maandag kwamen de kleuters van basisschool Twistvlied, samen met juf Irma en een aantal ouders, als eerste het Bos vol geheimen inspecteren. De komende maanden zullen nog veel basisschoolleerlingen volgen. Op woensdagmiddagen tussen 13.30 uur en 16.30 uur is het bos voor iedereen toegankelijk. De toegang is gratis! Het bos vol geheimen staat in NMEcentrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.

Het aantal inbraken in auto’s in de gemeente is sinds begin dit jaar toegenomen, met name in Mijdrecht en Abcoude slaan dieven toe. Ze hebben het daarbij hoofdzakelijk gemunt op auto’s van Duits fabricaat en hebben een speciale interesse voor airbags en navigatieapparatuur. De politie roept inwoners op in verdachte situaties altijd 112 te bellen. De daders slaan over het algemeen hun slag tussen 1 en 5 uur ’s nachts. In Mijdrecht is sinds begin dit jaar in 54 auto’s ingebroken. In Abcoude hebben dieven in dezelfde periode bij 12 auto’s hun slag geslagen. In 2015 werden in De Ronde Venen in totaal 182 autokraken gepleegd. Tips om auto-inbraak te voorkomen: • Laat geen geld, laptops of andere dure spullen in uw auto liggen • Haal dure spullen uit uw handschoenenkastje en zet het open. Zo zien dieven dat er niets te halen is • Laat uw navigatiesysteem nooit in uw auto zitten. Wis de afdruk van de zuignap • Laat u toch apparaten in de auto liggen? Doe dan de Bluetooth-functie uit. Dieven kunnen de Bluetooth-signalen namelijk buiten uw auto opvangen • Parkeer uw auto op een plek met veel licht, waar veel mensen komen. Dieven houden hier niet van • Laat een goedgekeurd autoalarm monteren • Doe het stuurslot op uw stuur


6

13 mei 2016

DE GROENE VENEN

CASA DI CARIN

Tekst Carin van Kouwen

Selijnsweg 6, Waverveen Vandaag breng ik een bezoekje aan het mooie Waverveen. Een klein dorpje, tussen Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen in. Centraal gelegen ook, je bent zo in Amsterdam of Utrecht. Aan de Selijnsweg 6 staat een leuke eengezinswoning te koop. De Selijnsweg is een klein en rustig woonerf met speelgelegenheid voor kinderen en voldoende parkeerplaatsen. Het regent, dus ik parkeer de auto en bel snel aan bij nummer 6 waar ik vriendelijk word ontvangen door de bewoonster. De hal is heel ruim en geeft toegang tot de berging c.q. bijkeuken aan de voorzijde van de woning, maar ook aan het toilet, de trap naar de eerste verdieping en de woonkamer met open keuken. We lopen eerst naar de woonkamer, die ruim en heel licht is. In de uitbouw zijn dakramen geplaatst, waardoor er veel lichtinval is en je ook vanaf de bank van fraaie wolkenluchten kunt genieten. De aangrenzende lichtgekleurde open keuken heeft veel kastruimte en is voorzien van alle benodigde apparatuur.

Facts & Figures Selijnsweg 6, Waverveen Vraagprijs 315.000 euro k.k Perceelsoppervlakte 157 m2 Inhoud 400 m3 6 kamers (5 slaapkamers)

Vanuit de woonkamer kun je via de openslaande deuren zo de achtertuin in, die op het zuiden gelegen is en waar je dus heel wat zonuren kunt maken. Op de eerste verdieping vind je drie ruime slaapkamers en de badkamer. De badkamer is voorzien van een douchecabine, ligbad, dubbele wastafel, toilet en een mooie designradiator, waarop je bijvoorbeeld lekker je handdoek kunt voorverwarmen. Achterin de badkamer staan de wasmachine en de droger. Ook bevindt zich hier een dakraam. De slaapkamers zijn allemaal ruim bemeten. In de kamers aan de achterzijde heb je een prachtig uitzicht over de landerijen en kijk je direct uit op een boomgaard.

Makelaardij Witte Herenweg 97 3645 DG Vinkeveen 0297-263219 info@makelaardij-witte.nl

www.deplekbijuitstek.nl

Op de tweede verdieping zijn een dakkapel en dakopbouw geplaatst. Hierdoor zijn er twee ruime slaapkamers extra plus een overloop gecreĂŤerd. Op die overloop bevindt zich wederom een groot dakraam. Dat zorgt voor heel veel lichtinval, ook bij de trapopgang. Langs de zijwanden in de slaapkamers, maar ook op de overloop zijn schotten geplaatst waarachter heel veel bergruimte is. Ook is er nog een vliering, waar je behoorlijk wat spullen kwijt kunt. Aan ruimte dus zeker geen gebrek in deze woning. En dan heb ik het nog niet eens over de berging in de voortuin gehad. Die is zeer geschikt om fietsen in te stallen en tuinspullen op te bergen. De rondleiding komt ten einde en ik ben zeer verrast door deze leuke woning. Door de verschillende verbouwingen - uitbouw, opbouw en dakkapel - is er veel licht en ruimte gecreĂŤerd, wat dit tot een heel fijn huis maakt. De ligging in het rustige dorpje geeft hier nog net even een extra tintje aan. Veel ruimte, rust en groen om je heen, een heerlijke plek om te wonen. Afstand tot: Supermarkt Snelweg A2 Zwembad Basisschool Sportvoorzieningen

Aantal km: 3,8 7,2 4 3,9 3,6


DE GROENE VENEN

13 mei 2016

7

Vertrekkend wethouder Aldrik Dijkstra

“Ik heb veel actieve en weldenkende inwoners ontmoet” Hij kwam net van het gemeentehuis, waar hij zijn sleutels heeft ingeleverd. Aldrik Dijkstra was pas twee jaar wethouder in De Ronde Venen. Hij werd weggestuurd vanwege een motie over een kwestie waar hij part noch deel aan had. De klap kwam hard aan. De verwerking gaat nog wel even duren. “En het doet pijn dat we de afgelopen twee jaar met veel inspanning flink gezaaid hebben en dat anderen nu de oogst binnen gaan halen.”

Zijn politieke ervaring deed hij op als griffier in de kleine gemeente Bunschoten en als raadslid in de grote gemeente Hilversum. “Eerlijk gezegd wist ik niet veel van De Ronde Venen. Ik was er wel eens langs gereden of doorheen gefietst. Gemeten naar het aantal inwoners was het half zo groot als Hilversum en dubbel zo groot als Bunschoten. Maar zo simpel was het niet. Ik kwam er al snel achter dat er hier sprake is van een grote uitgestrekte gemeente met acht kernen, die allemaal een heel eigen specifiek karakter hebben. Dat heeft me in positieve zin verrast. Dat maakte het soms wel wat ingewikkeld, maar wel altijd heel erg boeiend.”

om mensen. Ik kwam in korte tijd dus met veel mensen in aanraking en leerde zo de gemeente heel goed kennen. En ik ben in de verschillende kernen heel veel actieve, weldenkende en kritische inwoners tegengekomen. Bij de verenigingen en bij de wijkcommissies zitten veel mensen die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. De gemeenschapszin is vaak erg groot, zeker in de wat kleinere kernen. Kijk naar Baambrugge, waar het gemeenschapshuis ook echt van de gemeenschap is. Of zie hoe ze de zaken in De Hoef vaak zelf regelen. De voetbalclub pakte de aanleg van een kunstgrasveld zelf aan. Ook Hertha in Vinkeveen is een mooi voorbeeld hoe men zelf aan de slag ging met de bouw van een nieuwe clubhuis.”

Moeilijke portefeuille “Met jeugdzorg, onderwijs en sport kreeg ik een stevige portefeuille toebedeeld”, zegt Aldrik. “Maar die drie terreinen sluiten heel mooi op elkaar aan, zodat je echt beleid kunt ontwikkelen. Het gaat hierbij vooral

Accommodatiebeleid sportverenigingen Aldrik Dijkstra is er trots op dat hij de lastige discussie met de vele sportverenigingen over het gebruik en beheer van de sportaccommodaties goed heeft kunnen afronden. “Hier-

tekst piet van buul Foto peter bakker

mee kan de gemeente zeker twintig jaar vooruit”, stelt hij vast. “Er moest eerst wel enige wrevel worden weggepoetst, die was ontstaan door de ongelukkige gang van zaken rond het Estafetteproject. We stonden bij veel sportbestuurders niet bepaald aangeschreven als een betrouwbare overheid. Met hard werken hebben we die beeldvorming wel kunnen ombuigen. De transitie van de jeugdzorg is ook goed van de grond gekomen. Er is in de afgelopen periode een goede voedingsbodem gelegd voor de koppeling tussen (jeugd)zorg en sport. Het is belangrijk dat we voor de jongeren een omgeving creëren waar ze veilig en gezond kunnen opgroeien.” Openbaar vervoer Aldrik Dijkstra is nadrukkelijk betrokken geweest bij de discussie rond het openbaar vervoer. Van een hoofdpijndossier wil hij niet horen. “Ik noem het liever een ‘tegen-beterweten-in’ dossier. Laat ik vooropstellen dat openbaar vervoer een nutsvoorziening is. Het is dus eigenlijk een taak van de overheid en men had

Fractievoorzitter Ernst Schreurs (PvdA/GroenLinks)

“Wij zijn benieuwd waar de versnelling in zit” De fracties van PvdA/GroenLinks en ChristenUnie/SGP zijn de slachtoffers geworden van de aanslag op het college op Witte Donderdag. Hun wethouders Erika Spil en Aldrik Dijkstra moesten het veld ruimen. De voormalige coalitiegenoten CDA en RVB gebruikten het rapport van de Rekenkamer als motief. Inmiddels is wel duidelijk dat het daar niet echt om ging. Er was meer aan de hand. Ernst Schreurs heeft daar zo zijn vermoedens en gedachten over. “In de komende periode zal wel blijken wat de werkelijke motieven waren. Wellicht wordt dan ook duidelijk op welke onderdelen er een ander beleid gevoerd wordt, dat niet met ons, maar wel met de VVD kan worden uitgevoerd.” tekst piet van buul - Foto peter bakker In de onlangs uitgebrachte Kadernota 2017 geeft de coalitie een eerste indicatie van de richting die men de komende jaren op wil. Maar Ernst Schreurs vindt het allemaal nogal vaag en hij is er niet gerust op dat het de komende jaren echt zoveel beter zal gaan. “Er worden hier en daar wel wat accenten gelegd, maar men komt vooralsnog niet tot echte politieke keuzes. Wanneer men niet van plan is om een andere politieke richting in te slaan en het alleen maar gaat om ‘meters maken’, dan kun je je afvragen of dat ook niet met ons had gekund. En waarom dit hele gedoe dan nodig is geweest.” Waar zit de versnelling? “Wanneer je de Kadernota bestudeert, kom je al snel tot de ontdekking dat de coalitie financieel gaat teren op het beleid van de afgelopen jaren”, stelt Ernst vast. “Je moet goed zoeken naar onderwerpen die afwijken van hetgeen wij al eerder met elkaar hadden afgesproken. En waar de versnelling in zit, is erg onduidelijk. Wat dat betreft zullen de komende discussies in de commissies en in de raad over deze Kadernota de nodige helderheid moeten bieden. Wij zullen scherp letten op de veranderingen en de wijze waarop men meters denkt te gaan maken. En tot welke voorstellen

het openbaar vervoer nooit moeten privatiseren. Voor elkaar beconcurrerende vervoersmaatschappijen is het rendement vaak belangrijker dan de beste service voor de reizigers. Dat gezegd hebbend, stel ik vast dat het huidige systeem een achterhaalde zaak is. Er wordt hard gewerkt aan andere soorten van vervoer, aan zelfrijdende auto’s en dergelijke. Ook het openbaar vervoer zal heel anders worden. Maar echte veranderingen en verbeteringen zijn een kwestie van lange adem. Daar moet je zeker vijf tot tien jaar voor uittrekken. Degenen die denken dat ik telkens weer naar Utrecht ben getogen voor een korte-termijn-succes, zoals een rechtstreekse busverbinding naar Utrecht of een oplossing van het fileprobleem op de N201, zijn wel erg naïef. Maar om echt iets te veranderen, moet je wel de deur platlopen

bij de provincie en de vervoerders. De zaak aankaarten, zorgen dat het op de agenda komt en de problemen benoemen. Dat heb ik gedaan en ik verzeker je dat ze inmiddels heel goed weten met welke problemen we hier kampen. Kijk ook eens naar de metropoolregio Amsterdam, waar veel van onze inwoners studeren of werken. Daar wordt in de nota van uitgangspunten voor het OV duidelijk aangegeven dat de bereikbaarheid van de plattelandsgebieden een belangrijk uitgangspunt is.” Aldrik Dijkstra is ervan overtuigd dat er over tien jaar een heel ander speelveld zal zijn en dat er dan allerlei andere vervoersideeën zullen zijn ontwikkeld. Los van het abrupte en absurde einde van zijn wethouderschap in De Ronde Venen kijkt Aldrik Dijkstra met voldoening terug op de afgelopen twee jaren.

gingen. Blijkbaar komen er een paar ontwikkelingen aan die ze liever met de VVD in uitvoering nemen. Denk bijvoorbeeld aan de invulling van de bestemmingsplannen buitengebied. Daar was gekozen voor een goede combinatie van agrarische bedrijvigheid en natuurontwikkeling. Wij vinden dat je dan ook niet ongelimiteerd megastallen moet bouwen. Uit de Kadernota blijkt nu dat de nieuwe coalitie die ontwikkeling vrij baan wil gaan geven. Zo’n wijziging zie je ook als het gaat over duurzaamheid. We hadden afgesproken in te zetten op windenergie en zonnepanelen. Ook hier lijkt het CDA te buigen voor de VVD. Kortom, het belooft nog een interessante discussie te worden.”

gelopen. “In het belang van onze inwoners moeten we nog twee jaar verder”, stelt Ernst vast. “Pas dan kan de kiezer een oordeel vellen. Het blijft jammer dat er nog zoveel losse eindjes aan deze affaire blijven hangen. Het is de vraag in hoeverre partijbelangen en persoonlijke belangen een rol hebben gespeeld. Waarom wethouders na een motie van wantrouwen gewoon weer doorgaan. De motie van wantrouwen gold ook de burgemeester. Het feit dat drie fractievoorzitters weer vertrouwen in hem zeggen te hebben, heft dat wantrouwen niet op. Daar zal een uitspraak van de raad voor nodig zijn. De toekomst zal uitwijzen of al onze vragen ooit beantwoord zullen worden. Ondertussen zullen wij tonen dat wij een betrouwbare politieke partij zijn, die staat voor de afspraken en toezeggingen.”

Kijken naar de toekomst De zaken zijn gelopen zoals ze zijn

dat gaat leiden. Goede voorstellen zijn goede voorstellen. Die zullen we dan ook steunen. Maar het is nu aan de coalitie om aan te geven waarom het dan zo nodig anders moest.” Politieke kleur bekennen Zo’n tussentijdse coalitiewisseling biedt ook de mogelijkheid om vast te stellen hoe consistent fracties omgaan met hun beleidsvoornemens. Zo hebben CDA en RVB zich in het vorige coalitieakkoord vastgelegd op een aantal afspraken. Ernst: “Na de discussie over de zondagsopenstelling van de winkels is er blijkbaar bij RVB en CDA iets veranderd en is men gaan nadenken over

een geschikt moment om de coalitie op te blazen. Volgens mij lag hier het breekpunt. Terwijl het CDA toch ook getekend had voor handhaving van de oude openingstijden. Vanaf dat moment wordt er vanuit de coalitie opvallend vaak tegen de voorstellen van het college gestemd. Bij het CDA weten ze precies hoe vaak. Maar ze zeggen er niet bij dat die tegenstemmen altijd van CDA of RVB kwamen. Ze kunnen ons niet verwijten dat we niet loyaal aan het coalitieakkoord zouden zijn geweest. Maar blijkbaar hadden ze ons niet meer nodig. Wethouder Erika Spil had het Sociaal Domein op orde en Aldrik Dijkstra de jeugdzorg en de afspraken met de sportvereni-

Veterinnen uit De Hoef voor 2e keer kampioen Ook in de voorjaarscompetitie hebben de Veterinnen 35+ uit De Hoef het kampioenschap weten te behalen. In een spannende reeks voetbaltoernooien in Utrecht, Hoofddorp, Wilnis en De Hoef bleken de vrouwen uit De Hoef wederom de beste te zijn. Vooral de vrouwen van CSW uit Wilnis waren geduchte tegenstanders, zij versloegen de Hoefse vrouwen tijdens het vierde toernooi in Utrecht en bemachtigden zo terecht de 2e plek. Nu is het weer tijd om heerlijk te trainen op het mooie kunstgrasveld in De Hoef, in aanloop naar een internationaal toernooi in België. Daarna bereiden de vrouwen zich voor op de najaarscompetitie, die na de zomervakantie weer begint.


Familieberichten

8

13 mei 2016

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Charon

Uitvaartbegeleiding

DE GROENE VENEN

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Afscheid nemen met je hart

www.charonuitvaart-abcoude.nl Miranda van Gelderen: 06-23 36 79 97/ Brenda Stork: 06-15 44 20 46

Coachen bij het Gilde Het Gilde in De Ronde Venen bestaat 6 jaar. Het Gilde is begonnen met zes vrijwilligers die een rol als mentor vervulden voor leerlingen van groep 8, die de overstap maakten naar de brugklas. Inmiddels zijn er nu zo’n 70 mensen actief. Het Gilde kent 5 projectactiviteiten in De Ronde Venen. En ze willen meer organiseren! De meeste vrijwilligers zijn taalcoach en helpen 'anderstaligen' om Nederlands te spreken. Ze geven geen les en leren hun taalklanten geen rijtjes woorden. Taalcoaches begeleiden hun klanten naar het durven toepassen van hetgeen zij al geleerd hebben. Taalcoaches zijn geen tovenaars en hebben geen professionele coachopleiding, maar wel is er binnen deze groep vrijwilligers heel wat deskundigheid aanwezig.

Er is ook een flinke groep vrijwillige coaches met brugklassers actief. Dit is het Coach4you project. Op dit moment is het Gilde op zoek naar begeleiders voor deze brugklassers. Voor de zomer willen ze een aantal 12-jarigen voorstellen aan de coach, die na de zomervakantie regelmatig (bij voorkeur één keer per week 1 uur) even komt horen hoe het gaat en komt klankborden met de pupil en zijn ouders. Een mooi project, dat voorkómt dat kinderen die moeite hebben met de overstap wegduiken in verkeerd gedrag of slechte cijfers. Deze coaches krijgen een starttraining van een hele dag, een vervolgtraining als ze er aan toe zijn en zeer behoorlijke intervisie bijeenkomsten. Het coachen is maximaal een uur per week in de schoolweken. En daar komen misschien acht intervisiebijeenkomsten (in de avond)bij en een trainingsdag. Het totale coachtraject loopt max anderhalf jaar. De meeste coachtrajecten worden na één schooljaar afgerond. Mensen ontdekken tijdens dit werk naast een deel van hun vaardigheden soms ook nog elementen van zichzelf. Immers wat jou verbaast over die pupil en zijn ouders, dat zegt misschien ook wel wat over jou?

Een fantastische leerzame ervaring. Omdat er weer nieuwe leerlingen zijn en weer coaches vertrekken of doorschuiven is er op dit moment behoefte aan wel tien mensen die zich op coaching willen ontdekken en ontplooien.

Makelaar Jack Vlaanderen in de bloemen bij 25-jarig jubleum Op makelaarskantoor VlaanderenMeybaum aan de Koppelkade 1 in Abcoude werd afgelopen dinsdag, 10 mei, een bescheiden feestje gevierd. De voorzitter van de Makelaars Vereniging Amsterdam kwam, mede namens de NVM, Jack Vlaanderen feliciteren met zijn 25-jarig makelaarsjubileum. Naast een prachtige bos bloemen, uitgereikt met de mooie woorden 'achter elke succesvolle zakenman staat een sterke vrouw', ontving hij uit handen van de voorzitter een ingelijste oorkonde en een speciaal makelaarsstafje.

Belangstelling hiervoor of zin in een vrijblijvend oriënterend gesprek? Kijk eerst even op gildedrv.nl en stuur daarna een mailtje aan basdevree@gildedrv.nl

Winnaars KrisKrasKoningsKruiswoordpuzzel Zoals in voorgaande jaren hebben veel mensen alles op alles gezet om onze KrisKrasKoningsKruiswoordpuzzel op te lossen. De puzzel bleek wederom een hele kluif maar toch hebben we een flink aantal juiste inzendingen ontvangen. Het juiste antwoord was: ‘Koninginnepage’. Onder de juiste inzendin-

Het Gilde werkt nauw samen met Tympaan De Baat, de Bibliotheek en het Taalpunt. Maar het is een geheel zelfstandige stichting, die volledig zonder enige betaalde kracht werkt aan het versterken van onze eigen omgeving.

Wereldproduct mei: kleine windgong van keramiek Deze maand hebben de Wereldwinkels Mijdrecht en Abcoude als wereldproduct een lenteklokje gekozen. Een kleine windgong (4 euro) van keramiek, gemaakt in Thailand. Elk windgongetje is uniek door het met de hand aangebrachte geglazuurde decor. Knip je dit artikel uit en neem je het mee naar de winkel, dan krijg je 10% korting op dit wereldproduct. Zaterdag 14 mei is het World Fair Trade Day. In ruim 20 landen wordt op deze dag aandacht gevraagd voor Fair Trade en dit jaar in het bijzonder voor Fair Trade koffie. De Wereldwinkels Mijdrecht en Abcoude nodigen iedereen deze zaterdag uit voor een Fairtrade Coffee Break. Met mensen in 20 landen wordt zo samen een recordaantal kopjes eerlijke koffie gedronken. Tijdens de voorafgaande Fairtrade Week heeft Stichting Max Havelaar, samen met 20 Fairtrade-zusterorganisaties, burgers, bedrijven, en gemeenten uitgedaagd om Fairtrade Coffee Breaks te organiseren. Omdat het

veranderende klimaat een serieuze bedreiging is voor de wereldwijde koffieproductie en de toekomst van de koffieboeren op het spel staat. Met de internationale Fairtrade Challenge geeft Max Havelaar hen een steun in de rug. Acties broodbeleg en chocola Bij Wereldwinkel Abcoude ontvang je bij aankoop van zes Fair Trade Original broodbelegproducten een Fairtrade

gen heeft ons bestuur een drietal prijzen verloot. En zo winnen mevrouw P.E. Beek-de Kok, de heer Andries Koets en mevrouw Arianne Hettinga ieder een groene cadeaubon. De winnaars zullen hun prijzen in de komende dagen in ontvangst kunnen nemen.

houten dienblad ter waarde van 15 euro cadeau. Wees er snel bij, want op is op. Wereldwinkel Mijdrecht geeft een pakje ontbijtthee cadeau bij aankoop van twee ontbijtproducten en een pak Pad Thai noedels bij twee Aziatische producten. Vijf mensen in Nederland maken kans op ‘n maand gratis chocola door een reep Tony’s Chocolonely bij de Wereldwinkel te kopen. In vijf repen - alle smaken doen mee - zit een gouden kaartje verstopt. Wie zo'n kaartje vindt, wint een maand lang gratis chocola. Dus met ’n beetje geluk en lekkere trek…

Wereldwinkel Mijdrecht, De Passage 14, Mijdrecht, tel: 0297-29 37 99 www.wereldwinkelmijdrecht.nl Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9, Abcoude, tel: 0294-28 43 94 www.wereldwinkel-abcoude.nl Zie ook Facebook en Twitter.


DE GROENE VENEN

13 mei 2016

Abcoude en Baambrugge in beweging tijdens fietstocht De Lions Abcoude-Baambrugge en Rabobank Amstel en Vecht hebben elkaar gevonden in het organiseren van een fietstocht, die maatschappelijke doelen dichtbij huis ondersteunt. Op zondag 26 juni, met start en finish in Abcoude. Tussen 9 en 10 uur kan er begonnen worden aan tochten van 12 1/2, 39 en 64 kilometer. Ook tandems, scootmobiels en elektrische fietsen zijn welkom om mee te doen. De kortste route is vooral bedoeld voor gezinnen, de middellange - de Stellingroute - voor liefhebbers en de langste - langs de grenzen van De Ronde Venen - voor de echte doortrappers. Deelname kost 5 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen tot 12 jaar. Tijdens de route wordt gezorgd voor diverse verrassingen. Zeker is al dat de Mobiele Fietsenmaker gratis

zijn diensten aanbiedt. Door mee te fietsen, kunt u geld verdienen voor uw eigen school, vereniging of belangenorganisatie. Er is 5.000 euro beschikbaar voor de met minimaal 20 fietsers deelnemende clubs uit Abcoude en Baambrugge. Deze verdeling gaat op basis van het aantal kilometers en het aantal deelnemers, onder streng toezicht van de organisatie. Aanvullend is 2.500 euro beschikbaar voor verbetering van de mobiliteit van ouderen en licht-gehandicapten. Stichting Tympaan-de Baat heeft met steun van het Oranjefonds een ‘Plusbus’ verworven voor Abcoude en Baambrugge. Het geld wordt besteed om de bus echt op weg te helpen, o.a. door het trainen van de vrijwillige chauffeurs. Meer informatie via abcoude.baambrugge@lions.nl of bij Jan Popping, tel. 06 54 92 15 30.

Training ‘Liefdevol jezelf zijn’ in Mijdrecht Op 20 en 21 mei en op 18 juni houdt Syl Granneman van levensatelier Sylvivre uit Mijdrecht kennismakingsworkshops voor de training ‘Liefdevol jezelf zijn’. Het doel van deze training is een oprechte en liefdevolle verbinding met jezelf. Deze 8-daagse training wordt gehouden tussen september 2016 en half maart 2017. Syl Granneman is essentiecoach en beeldend kunstenaar. “Ik begeleid mensen om minder streng te zijn voor zichzelf, makkelijker contact te maken en meer te genieten van het leven.” Van 16 september 2016 tot en met 18 maart 2017 organiseert ze voor een kleine groep (6-8 deelnemers) de training ‘Liefdevol jezelf zijn’.

In 4 blokken van 2 dagen gaat ze dan met verschillende intuïtieve werkvormen, zoals creatieve oefeningen, familieopstellingen en Human Design, de diepte in. De training is voor iedereen die met een open hart naar zichzelf wil leren kijken. En ook geschikt voor professionals die mensen begeleiden bij werk- en levensvragen (direct toepasbaar in eigen praktijk). Tijdens de kennismakingsworkshops voor de training ‘Liefdevol jezelf zijn’ op 20 en 21 mei en op 18 juni ontdekken de deelnemers hoe ze met familieopstellingen en creatieve oefeningen hun relaties kunnen verbeteren en hoe ze meer begrip en acceptatie krijgen voor zichzelf. Zowel de kennismakingsworkshops als de 8-daagse training worden gegeven in ‘De Ruimte’ aan de Schattekerkerweg 1b in Mijdrecht. Aanmelden kan via syl@sylvivre.nl. Meer informatie over het programma, tarieven en tijdstip op www.sylvivre.nl.

9

Zaterdag 28 mei bij SV Hertha: het 5e Jasmin Peters Meidenvoetbaltoernooi Ook dit jaar belooft het weer een groot succes te worden: het Jasmin Peters Meidenvoetbaltoernooi, ter nagedachtenis aan Jasmin Peters. Jasmin had altijd een grote passie voor voetbal en voetbalde dan ook met veel plezier bij SV Hertha en CSW. Op 12 september 2011 overleed ze aan acute leukemie, ze heeft net geen veertien jaar mogen worden…

De dag zal beginnen met het hijsen van Jasmins vlag en wedstrijden voor de MF-, ME- en MD-teams, gevolgd door wedstrijden voor de MC-, MB- en MA-teams in de middag. Ook worden er de hele dag door loten verkocht voor de loterijen van 12.30 uur en 17.30 uur. De opbrengsten van de loterijen en donaties gaan ook naar de twee goede doelen. Na afloop van de wedstrijden en de prijsuitreikingen van de teams is er dit jaar in de avond ook de mogelijkheid om verder te genieten. Onder andere twee upcoming dj’s zullen live muziek verzorgen in de nieuwe kantine van SV Hertha. Kom 28 mei langs bij SV Hertha in Vinkeveen (Sportpark De Molmhoek) om uw steentje bij te dragen. Voor meer informatie, neem contact op met Danny Bierman (06-22 95 85 01) of ga naar de vernieuwde website

S p or t Eve nt s

Om Jasmins passie voor voetbal in ere te houden, besloten Hertha, CSW en haar ouders jaarlijks een meidenvoetbaltoernooi te organiseren. Dit jaar hebben maar liefst veertig meidenteams zich aangemeld. Deze sportieve en bijzondere dag zal bestaan uit een ochtend-, middag-, en avondprogramma. De opbrengst van de dag gaat ook dit jaar naar het Ronald McDonaldHuis en de Stichting Emma Kinderziekenhuis. Aan beiden hebben Jasmin en haar familie veel steun gehad.

www.jasminpeters-meidenvoetbaltoernooi.nl.

Justin (7) wint moederdagactie Swaab Juweliers Justin Hoogervorst uit Zevenhoven heeft de moederdagactie van Swaab Juweliers uit Mijdrecht gewonnen. Hij stuurde een indrukwekkend verhaal in waarom zijn moeder de allerliefste is en won daarmee voor zijn moeder een zilveren Zinzi-setje zio 1257/1256, oorhanger en bijpassend collier. Afgelopen week hebben zij in de winkel van Swaab hun prijs opgehaald. Dit schreef Justin: “Ik wil graag mijn mama opgeven voor de moederdagactie. Mijn naam is Justin Hoogervorst en ik ben 7 jaar oud en zit in groep 3. Sinds 13 januari is er bij mij ALL (Acute Lymfatische Leukemie) geconstateerd. Mijn mama gaat overal met mij mee

naartoe. De eerste 14 dagen is ze 24 uur per dag aan mijn zijde geweest en ze gaat alle behandelingen die ik de komende twee jaar moet ondergaan mee naar het ziekenhuis. Bij opnames blijft ze slapen, ze troost me als ik moet huilen en me niet lekker voel, ze ruimt op als ik moet spugen na een behandeling. Ik vind dat mijn moeder deze moederdagactie moet winnen. Ze is mijn allerliefste mama van de hele wereld! Hou ontzettend veel van mijn mama en mijn mama houdt ontzettend veel van mij.” Mooi geschreven, Justin. Gefeliciteerd met je prijs en veel sterkte! Foto peter bakker

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

13 mei 2016

DE GROENE VENEN

Zorgnieuws & Zo Eindelijk een kindje! Jasper en Marloes noemen dochter naar arts

Tess is de stralende baby van Jasper en Marloes van Zuijlen. En Tessa Cox is de arts bij wie het stel in 2013 voor het eerst aan tafel zat toen bleek dat het krijgen van een kindje niet vanzelfsprekend was. “Zonder Tessa was dit niet gelukt”, zegt Marloes over de fertiliteitsarts van het St. Antonius Vruchtbaarheidscentrum. “Die naam? Ja, dat heeft ze verdiend.” Een kinderwens betekent niet altijd ook een kind. Ook Jasper en Marloes kwamen daar achter. In 2013 werden ze door de huisarts doorverwezen naar het St. Antonius Vruchtbaarheidscentrum.

‘Zonder Tessa was dit niet gelukt’

Jasper en Marloes van Zuijlen met dochter Tess.

Geopereerd met een robot Sinds 2012 wordt in het St. Antonius Ziekenhuis geopereerd met de da Vinci Robot. Uroloog Mircea Onaca is een van de ervaren chirurgen die de robot bedient. “Met de robot kun je dingen die je voorheen niet kon. Je werkt achter een scherm met een 3Dbeeld en bedient met twee joysticks de instrumenten. Die zijn een tot anderhalve centimeter groot en dusdanig flexibel dat je zeer nauwkeurig kunt werken.” De robot wordt onder meer gebruikt bij de behandeling van prostaat-, blaas- en nierkanker. Ook patiënten uit het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis kunnen met deze robot geopereerd worden. Sneller herstel Onaca: “De gevolgen voor de patiënt? Minder bloedverlies, minder complicaties, een sneller herstel en meer behoud van functies. Onze patiënten zijn er zeer enthousiast over.”

Foto: Moniquefotoidee

“We vonden dokter Cox meteen een ‘tof mens’”, vertelt Marloes. Tessa Cox constateerde helaas al snel dat Marloes een hormoonstoornis had die een goede zwangerschap in de weg stond. Marloes kreeg pillen en later injecties. In april 2014 leken alle seinen op groen te staan. Tot er een nieuwe tegenvaller kwam. Jasper: “Het bleek dat het bij mij niet goed zat. Bij een eerdere test nog wel, nu niet meer.”

18 mei 24 mei 26 mei 16 juni

Voorlichting bevolkingsonderzoek borstkanker, Zuwe Hofpoort Woerden Rondleiding voor aanstaande ouders, Zuwe Hofpoort Woerden Behandeling van ernstig overgewicht, St. Antonius Utrecht Informatieavond fusie en zorg in de regio, Zuwe Hofpoort Woerden

Kijk voor alle bijeenkomsten en meer info op zuwehofpoort.nl of antoniusziekenhuis.nl

‘Ik voel me enorm vereerd’ De behandeling leidde in mei 2015 tot een succesvolle terugplaatsing en op 8 februari was het zover. “Tess, ja, zo heet ze, naar de dokter”, zegt Marloes. “Heel bijzonder.” Fertiliteitsarts Tessa Cox, die de baby snel na de geboorte kwam opzoeken, is geraakt door de geste. “Wat heb ik toch een bijzonder beroep. Ik voel me enorm vereerd.” Vruchtbaarheidsspreekuur in Hofpoort Fertiliteitsartsen van het St. Antonius Vruchtbaarheidscentrum houden op maandag- en woensdagochtend ook spreekuur in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de poli Gynaecologie, T 0348 - 42 78 80.

Slecht nieuws komt hard aan

‘Keihard, maar je weet wel waar je aan toe bent’ Het begon met wat spierpijn op de borst. Daarna ging het snel. Eerst naar de huisarts, even later een foto op de borstkankerpoli en, omdat er twee plekjes zichtbaar waren, meteen een biopt waarbij een stukje weefsel uit de borst werd gehaald. Frances Altena uit De Meern herinnert het zich nog precies. “Twee dagen later gingen we naar binnen bij de dokter en die zei het meteen. “Ik heb slecht nieuws.” Daarna bleef het even stil. “Ga ik nu dood, vroeg ik. Je voelt de grond onder je voeten wegzakken. Je toekomst, je gezin.”

‘Elk gesprek is anders’ AgendA

Houvast De gesprekken met Tessa Cox waren daarna een belangrijke houvast voor het stel. “Dokter Cox werd Tessa. Dankzij haar zijn we uiteindelijk het ivf-traject ingestapt. Daar hadden we vooraf grote bedenkingen bij.”

Ron Koelemij is een van de artsen die regelmatig het slechtnieuwsgesprek voert. “We zijn vooral eerlijk tegen de patiënt”, zegt hij. “Hoe de patiënt reageert en vooral de lichaamstaal is dan heel belangrijk. Die reactie bepaalt hoe het gesprek verder verloopt. Dat is elke keer weer anders.” Het slechtnieuwsgesprek beperkt zich in principe tot de diagnose zelf. “We kunnen wel iets meer vooruitblikken, maar de meeste patiënten kunnen na zo’n boodschap niet veel informatie meer opnemen. Er wordt zo snel mogelijk een vervolggesprek ingepland.”

Wilt u meer informatie? Kijk op zuwehofpoort.nl of antoniusziekenhuis.nl of volg ons op

Jonge patiënten Voor jonge patiënten komt de klap vaak nog harder aan. “Een jonge patiënt komt meestal binnen met de verwachting dat het waarschijnlijk niets is, mede ingegeven door hun omgeving. Als dan blijkt dat het toch kanker is kun je eigenlijk alleen maar troosten.”

‘Lizzy heeft geholpen in een moeilijke tijd’ Volgens de borstkankerchirurg is de ernst van de aandoening erg belangrijk voor het gesprek. “Als het een voorstadium of kleine kwaadaardigheid betreft, kunnen we de donkere wolk vaak meteen een beetje lichter maken.” Lizzy Terugkijkend vindt Frances het wel prettig dat ze meteen hoorde hoe het zat. “Je wilt het gewoon weten. En natuurlijk komt die boodschap keihard aan, maar je weet wel meteen hoe je ervoor staat, waar nog kansen liggen. Want die waren er nog, gelukkig. Thuis komt dan het verdriet en ga je je, samen met je gezin, voorbereiden op alles wat komen gaat. En voor onze dochter Danique kochten we Lizzy, ons hondje. Als een soort hart onder de riem. Het heeft haar geholpen in een moeilijke tijd. Die nu gelukkig achter de rug is.”

Frances Altena en haar gezin h de riem.


DE GROENE VENEN

13 mei 2016

11

IC-afdeling Hofpoort voortaan Medium Care Vanaf nu heeft de Intensive Care (IC) van het Zuwe Hofpoort de status van medium care. Deze afdeling is bedoeld voor patiënten die een intensievere bewaking of behandeling nodig hebben dan op een verpleegafdeling gegeven kan worden. Ron van der Kamp, longarts in het Hofpoort, noemt deze aanpassing een ‘logisch gevolg van de richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)’. De zorg op intensive care afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen verandert. Patiënten die IC-zorg nodig hebben gaan steeds vaker direct naar gespecialiseerde locaties, zoals hartcentra, traumacentra of ziekenhuizen die gespecialiseerde zorg leveren. In het Hofpoort is daarom al sinds

‘IC-zorg concentreren’

Longarts Ron van der Kamp op de Medium Care in het Hofpoort.

hebben een moeilijke tijd achter de rug. Hondje Lizzy zorgde voor een hart onder

enige tijd sprake van een afname van patiënten op de Intensive Care. Voor de IGZ is deze afname, die we ook elders in het land zien bij

kleinere ziekenhuizen, reden om de zwaardere intensieve zorg meer te concentreren. “Patiënten die op een IC terechtkomen, moeten verzekerd zijn van veilige en optimale zorg”, aldus Ron van der Kamp. “Artsen en verpleegkundigen moeten hun vaardigheden en ervaring op peil kunnen houden bij de behandeling van ernstig zieke mensen. Als dat niet meer kan omdat je volgens de richtlijnen te weinig IC-patiënten hebt, moet je de zorg anders inrichten.”

‘Veilig op Medium Care’ Voor het merendeel van de patiënten heeft de verandering weinig gevolgen. Slechts een klein aantal behandelingen waarbij – eventueel – zwaardere IC-zorg nodig is, zal vanaf nu niet meer in Woerden maar in Nieuwegein worden verricht. Van der Kamp: “Nieuwegein heeft een IC van het hoogste level. De Medium Care in Woerden biedt nog steeds voldoende mogelijkheden om onze patiënten de best passende zorg te verlenen.”

‘’Wat betekent de fusie voor mij?’’ Koos de Hilster, patiënt Koos de Hilster (74) verhuisde vijf jaar geleden. “Je wordt wat ouder, hé”, zegt hij. “Hier was een ziekenhuis en een goede treinverbinding. Daarom werd het Woerden.” Dat ziekenhuis bleek geen overbodige luxe. Nadat hij eerder al slokdarmkanker had werd in september 2015 lymfeklierkanker geconstateerd. “Niet meer te opereren. Chemo, pillen en fysiotherapie”, zo schetst hij het beeld. Fusie zal niet veel veranderen Koos gaat nu twee keer per week naar het ziekenhuis om bij de afdeling Fysiotherapie zijn conditie op peil te houden. Eens per maand bezoekt hij de internist. De fusie met het St. Antonius Ziekenhuis zal dat gelukkig niet veranderen. “Ik zal op deze locatie in Woerden mijn arts kunnen blijven bezoeken. En sinds kort houdt een hematoloog van het

St. Antonius wekelijks spreekuur in Hofpoort. Als ik straks een keer naar het St. Antonius moet voor bijvoorbeeld een opname is dat wel wat verder weg, ja. Liever niet natuurlijk, maar ik snap ook wel dat je die dure zorg niet in iedere stad kunt houden.” Goed bereikbaar zijn Koos hoopt wel dat het St. Antonius goed met het openbaar vervoer bereikbaar is. “Ik woonde eerst in Aalsmeer en in Mijdrecht. Toen moest ik ook met de trein naar het ziekenhuis. Als de verbindingen goed zijn, vind ik het niet zo’n probleem.” Vanaf 2018 zullen patiënten die langer dan een dag in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, naar Utrecht Leidsche Rijn of Nieuwegein gaan. Het Hofpoort blijft (ook na 2018) open voor bijna alle diagnoses, controles, nazorg en bepaalde behandelingen.

Informatieavond fusie 16 juni

We realiseren ons dat er mensen zijn die zich zorgen maken over de veranderingen. Dat begrijpen we en daarom willen we graag met u in gesprek. Op donderdag 16 juni a.s. is er daarom in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een informatieavond. Onze artsen en medewerkers gaan met belangstellenden in gesprek. U kunt zich aanmelden via redactie@zuwehofpoort.nl.

In gesprek met u Onlangs hebben we op straat en online de meningen van inwoners uit de regio gepeild. Wij wilden weten welke vragen en zorgen er leven over de fusie. Uit de reacties die wij kregen blijkt grote betrokkenheid, maar er zijn ook vele vraagtekens bij de noodzaak van de fusie. Ook geven velen aan dat ze graag willen weten voor welke zorg ze straks waar terecht kunnen. Op al die vragen proberen wij u de komende tijd een antwoord te geven en met u over in gesprek te gaan.

Wilt u reageren of aanmelden voor ons patiëntpanel? redactie@zuwehofpoort.nl, T 088 - 320 84 00.


12

13 mei 2016

DE GROENE VENEN

CULTUUR Orgelconcert op 21 mei in Mijdrechtse Janskerk

Deborah J. Carter met kwartet in Jazzhuis Abcoude

Gert van Hoef bespeelt het Bätzorgel Op zaterdag 21 mei verzorgt de jonge organist Gert van Hoef een concert in de Janskerk aan het Kerkplein in Mijdrecht. De 21-jarige Gert van Hoef heeft diverse prestigieuze prijzen gewonnen en treedt op in binnen- en buitenland.Tijdens het concert op 21 mei zal hij naast gekende klassieken van o.a. Bach en Widor ook filmmuziek spelen uit Pirates of the Caribbean en Starwars.

De Concertcommissie Bätzorgel Janskerk Mijdrecht organiseert met enige regelmaat concerten waarbij het unieke Bätzorgel centraal staat. Veelal worden hiervoor organisten van naam en faam uitgenodigd, die hun sporen ruimschoots verdiend hebben. De commissie is al enige tijd bezig met vernieuwing en aanpassing aan de huidige tijd. Met de gedachte dat er tegenwoordig ook veel jongeren zijn die zich al weten te manifesteren, is de commissie op zoek gegaan naar jonge organisten. Jong talent Gert van Hoef is op 17 juni 1994 geboren in Barneveld. Hij ontdekte op 13-jarige leeftijd het orgel. Hij kreeg zijn eerste lessen van zijn opa, maar al snel werd dat overgenomen door bekende organisten als mevrouw Daamen in Barneveld en Evert van Veen uit Voorthuizen. In 2009 deed hij mee aan het Interclassicmusic Orgelconcours bij Johannus Orgelbouw in Ede en behaalde de

eerste prijs in zijn leeftijdscategorie. Gedurende zijn studietijd trad Gert al regelmatig op en bracht hij ook cd’s uit. Hij deed mee aan verschillende concoursen. Zo won hij in 2010 het Feike Asma concours. Inmiddels heeft hij de studie voortgezet bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij krijgt zijn orgellessen van Jos van der Kooy in de Westerkerk in Amsterdam. Als bijvak krijgt Gert pianolessen van Katy Satur en studeert hij koordirectie en muziekgeschiedenis. In 2014 verscheen de bladmuziek van drie door hem geschreven improvisaties. Ook bracht hij een dvd uit van zijn concert, opgenomen op het indrukwekkende 4-klavier Stahlhuth-Jann orgel in het Luxemburgse Durdelange. In 2015 trad Gert met veel succes op in Stoke-on-Trent en Londen.

Rondleidingen op Fort Abcoude weer van start Morgen, zaterdag 14 mei, start het excursieseizoen op Fort Abcoude. Het aan de Molenweg 19 te Abcoude gelegen fort is dan open voor bezoekers vanaf 13 tot 17 uur. De laatste rondleiding is om 16 uur. Tijdens de rondleiding worden onder meer de kruitmagazijnen, de expositieruimte en het gerenoveerde oostelijk oreillon bezocht. De rondleiders besteden ook aandacht aan de bijzondere fauna en flora en begeleiden u naar het uitkijkplatform, waar u het inundatiegebied van Fort Abcoude tot aan Fort Nigtevecht kunt overzien. De Saluutbatterij Amsterdam is zaterdag 14 mei ook aanwezig en zal op elk heel uur een demonstratie geven met het kanon van de batterij. Het fort is in juni, juli en augustus elke tweede zaterdagmiddag van de maand open voor bezoekers van 13 tot 17 uur. Ook is dan op het buitenfort het paviljoen van het viscentrum open voor hen geopend. In de maand september is het fort open voor bezoekers op zaterdag 10 en zondag 11 september (Open Monumentendagen) en zondag 25 september (Fortendag) van 10 tot 17 uur.

Het concert in de Janskerk in Mijdrecht begint om 20 uur. De toegangsprijs is 10 euro, inclusief koffie of thee in de pauze.

Maria-concert in Vinkeveense H.Hart-kerk Zondagmiddag 22 mei wordt in de Heilig Hart van Jezus kerk in Vinkeveen een Maria-concert gegeven door de bas-bariton Jacob Vermaat, met begeleiding van de Bulgaarse pianist Christo Iliev. In het eerste deel worden Russische liederen ten gehore worden gebracht, geïnspireerd op de opnieuw opbloeiende mystieke eenstemmige zangstijl in de kerken en kloosters in Rusland. Ze hebben een pure ongekende, soms bijna ruwe middeleeuwse kracht. Het tweede deel bevat twee charmante en toepasselijke Marialiedjes, twee bekende Marialiederen en een drietal Italiaanse aria’s, met elk hun eigen melodieuze gedaante. Een concert met ‘liederen van verlangen’ naar heelheid en geborgenheid in het Vaderhuis, nu en immer. Het concert, dat wordt georganiseerd door de evenementencommisie van de Stichting Vallis Pacis,

begint om 15 uur. De kerk is open vanaf 14.30 uur. De entree bedraagt 7,50 euro incl. een kopje koffie of thee. De kaartverkoop is aan de deur.

Ruige Kids-middag over Vlinders Op zondagmiddag 22 mei zullen de Ruige Kids weer door de velden flaneren, op zoek naar fladderende vlinders. Welke vliegende vrienden zullen we tegenkomen? En welke vind jij de mooiste? Kom op zondag 22 mei van 14 tot 16 uur (wees op tijd, inloop om 13:45 uur!) naar Natuurvereniging de Ruige Hof, Abcouderstraatweg 77, Amsterdam. Tel.: 0294 - 285021;

www.deruigehof.nl Neem je ouders mee! Gratis voor leden (€15,- gezinslidmaatschap). Van niet-leden vragen we een kleine bijdrage van € 3,50.

Op zaterdagavond 11 juni verzorgt Jazzhuis Abcoude een extra concert met de Amerikaanse zangeres Deborah J. Carter, haar kwartet en Alex Simu als gastsolist op sax en klarinet. Het concert wordt gehouden Onder De Hanenbalken in caférestaurant De Eendracht en begint om 20.30 uur. Deborah J. Carter is een Amerikaanse zangeres, die woont in Nederland. Ze is een ware lady of swing, met een authentieke stijl en glasheldere dictie. Ze reist de hele wereld rond voor optredens op jazzfestivals, in jazzclubs en in radio- en tv-programma's. Haar kennis van jazz reikt wijd en diep en overal ter wereld geeft ze masterclasses. Als gastsolist treedt ze onder meer op bij het Metropole

Orkest, het Radio Symfonie Orkest Frankfurt, de Sedavi Latin Jazz Big Band en het Berlin Jazz Orchestra. Afgelopen jaar toerde ze met de productie 'Round Midnight' door heel Nederland. De intieme sfeer van Onder De Hanenbalken is de perfecte setting voor dit meesterlijke kwartet, met Alex Simu als gast. Er zijn maximaal 80 kaarten te koop en die zijn te reserveren voor 17,50 euro per stuk. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@jazzhuisabcoude.nl. Dan ontvangt u een bevestiging en bent u verzekerd van een plaats. Kaarten aan de deur op de avond zelf kosten 20 euro, maar de zaal kan dan al uitverkocht zijn. Meer informatie op

www.jazzhuisabcoude.nl.

IVN Opmerkzame Wandeling De IVN-afdeling De Ronde Venen organiseert in 2016 elke maand een zogenoemde 'Opmerkzame Wandeling'. Inmiddels zijn er vier wandelingen geweest. Alle wandelingen starten bij het Oude Spoorhuis, hoek Spoorlaan/Demmerik, in Vinkeveen. De route leidt door de Demmerikse Polder, waar altijd iets nieuws te beleven is. De mei-wandeling is op dinsdagavond 17 mei en start om 19 uur. De lengte van de tocht is ca. 8 km en duurt ongeveer twee en een half uur. De 'Opmerkzame Wandeling' is opgezet met het doel om elke maand de veranderingen in de natuur langs eenzelfde route op te merken, te zien, te horen, te proeven, te ruiken en aan te raken. Elke maand vindt

de wandeling op een ander tijdstip plaats en op een andere dag in de week. Het gaat om ‘wandelen met aandacht’. Iedereen die de rust én de dynamiek van natuur dichtbij huis wil ervaren en opmerken is welkom. Meer informatie via www.ivn.nl/afdeling/ de-ronde-venen-uithoorn of bij natuurgids Elza Vis, tel. 06-23 15 04 98. De juni-wandeling is op vrijdagochtend 17 juni vanaf 7.00 uur. Er is ook een groep op Facebook onder de naam 'IVN Opmerkzame Wandelingen. Het is een besloten groep en je kunt daarvoor uitgenodigd worden', zodat je ook de berichten kunt lezen. Je kunt een verzoek sturen als je lid wilt worden.


DE GROENE VENEN

13 mei 2016

13

CULTUUR Rabobank Rap & Ruig Race heeft Het Groot Abcouder Dictee in Boutique Hotel De Witte Dame nieuwe spelregels…

Winnaar van de originaliteitsprijs 2015. Ook in 2016 vindt de Rabobank Rap & Ruig Race weer plaats in Vinkeveen plaats en wel op zaterdag 2 en zondag 3 juli. Voor wie nog niet weet wat dit evenement inhoudt een korte uitleg. In het eerste weekend van juli krijgen deelnemende teams een standaard bouwpakket. Met dit bouwpakket moeten zij een boot bouwen, waarmee ze op zondag, één tegen één, een parcours afleggen bij Eiland 1. Daarbij zijn eervolle prijzen te winnen. De deelnemende teams bestaan uit 6 tot 8 personen (voorheen 8). De organisatoren zijn benieuwd welke strategie de snelle boten nu gaan kiezen. "Met 8 roeiers heb je meer kracht aan boord, maar ook meer gewicht. Met 6 roeiers ben je sneller gestart. Misschien is 7 wel de beste optie voor een gelijke verdeling in de boot... Met een stuurman voor een rechte koers en snelle draai in de bocht." Net zoals vorig jaar is de finish bereikt bij het luiden van de bel. Vorig jaar werden de bouwpakketten al op vrijdagavond uitgedeeld, omdat het erg heet zou worden op

Foto peter bakker

zaterdag. Alle teams waren hier heel blij mee en daarom is besloten dat ook dit jaar te doen. De bouwpakketten die bij Hertha worden uitgedeeld, krijgen dit jaar wel een iets andere samenstelling. Zo wordt het polyesterhars vervangen voor een ander afdichtingsmateriaal. En uiteraard komt er weer een verrassingselement in dat naar eigen creativiteit verwerkt moet worden in, op, bij of aan de boot. Er is nog plaats voor maximaal 9 teams, er hebben zich al 21 teams ingeschreven. Dat zijn: Café Kazerne, De Steupels, Rabobank, De Plashoeve, Café 't Slokje, The Peanut Bar, Marie's Snack Corner, De Lachende Ruiter, Koekenbier, Brandweer Vinkeveen, De Veensteker, Hendrikx, A-side media, VOBI, 't Meertje, Wouter Pothuizen, David’s, De Twee Heertjes, Gym Suppan en Celieplant/Bouquetnet. Wie het leuk vindt om met een groep vrienden, familieleden, collega’s of buren deel te nemen, kan zich inschrijven via www.rapenruig. nl. Er zijn volgens de organisatie diverse lokale bedrijven bereid om uw team eventueel te sponsoren.

Concert voor A Sisters Hope Inmiddels is de Stichting A Sisters Hope wel een begrip in De Ronde Venen. Een aantal Rondeveense vrouwen zet zich hier al jaren belangeloos voor in. Zo ook team SuperSisters dat voor de tweede keer in anderhalf jaar een concert organiseert. De volledige opbrengst van dit concert gaat naar onderzoek naar borstkanker. 1 op de 8 vrouwen krijgt met deze ziekte te maken, dus stoppen is geen optie. Het optreden wordt verzorgd door vier zangers, die afwisselend solo, in duet, en met elkaar zowel ballads als up tempo nummers ten gehore brengen zowel in Nederlands als in Engels en dit alles gesteund door een band bestaande uit gitarist, bassist, pianist en drummer. Een van de zangeressen is het jonge talent Wiske Kamminga die al eens in het voorprogramma van Alan Clark mocht optreden (zie foto). Het concert wordt gehouden op vrijdagavond, 10 juni om 20 uur in de Morgensterkerk, Herenweg 253 in Vinkeveen. Kaartjes (10 euro per stuk) zijn te bestellen via e-mail: supersisters@ xs4all.nl of via tel 0297-262341 of 0297-287838 (bij voorkeur tus-

sen 18-20 uur). Een avondje uit met heerlijke gevarieerde muziek voor een tientje, in uw eigen Ronde Venen. U bent van harte welkom.

In navolging van 'Het Groot Dictee der Nederlandse Taal' organiseert de Lionsclub Abcoude-Baambrugge 'Het Groot Abcouder Dictee'. Dat wordt gehouden op maandagavond 30 mei in Boutique Hotel De Witte Dame. Deelnemers aan het dictee krijgen hiermee de kans om een speciale avond door te brengen in het geheel gerenoveerde voormalige stationsgebouw uit 1871, dat is omgebouwd tot een bijzonder hotel. Het aantal deelnemers aan het dictee is beperkt tot 80 personen. Deelname kost 20 euro per persoon. Kaarten zijn te koop bij Bakkerij Both en Stomerij Van Rooyen.Wees er snel bij,

want vol is vol. Burgemeester Maarten Divendal is voorzitter van de jury en zal de prijzen overhandigen. Het dictee wordt voorgelezen door acteur Bartho Braat, onder meer bekend van 'Goede tijden, slechte tijden'. De opbrengst van de avond komt ten goede aan De Nederlandse Rett Syndroom Ve r e n i g i n g , waarvan Bartho Braat ambassadeur is. Het Rett Syndroom is een vrij onbekende ziekte, met zeer ernstige gevolgen. Kinderen worden normaal geboren, maar na een aantal maanden raakt hun hersenstam verstoord en treden er radicale veranderingen op. Deze kinderen zijn daarna levenslang zwaar gehandicapt.

Expositie van Gozen Doorn in Fort Abcoude bij opening wandelpad Vanaf vandaag, vrijdag 13 mei, krijgt de uitdrukking ‘van het padje af’ in Abcoude een geheel eigen betekenis bij de opening voor publiek van het 'Gozen Doorn-pad' tussen Boutique Hotel De Witte Dame en Fort Abcoude. Een goede aanleiding voor een overzichtsexpositie in het fort van het leven en werk van de beeldend kunstenaar, die op 18 mei 1999 overleed. Gozen of Goos, zoals hij meestal werd genoemd, staat vooral bekend om zijn schilderijen en beelden, waarvan een keuze uit de collectie wordt geëxposeerd. Om zijn gevoel voor compositie, kleur- en materiaalgebruik, inspiratiebronnen en de invloed daarvan op zijn beeldend werk beter te begrijpen, wordt in de expositie ook aandacht besteed aan zijn carrière in het grafische vak. Gozen ontwierp een veelvoud aan interieurs, beursstands, beeldmerken, brochures en reclamemateriaal in het begin van de jaren zestig. Zoals de goudgele snor voor de groene treinen van de Nederlandse Spoorwegen. Naast zijn tekenen schilderwerk durfde hij het ook aan om gewapend met kettingzaag, bijl en lepelguts een grote stam keihard azobe-hout te lijf te gaan. Zo creëerde hij het beeld 'De Schone Baadster', dat - net helemaal opgeknapt door zijn zonen - nog altijd staat te pronken aan de Des Tombesweg in Abcoude. Objecten als 'Het Telraam', 'De 3 Zuilen' en 'De Bonte Boom' ontstonden vanuit een meer grafische benadering. Helaas zijn alle drie deze objecten uit het straatbeeld verdwenen.De expositie in Fort Abcoude is te bezoeken van zaterdag 14 tot en met maandag 16 mei en op zaterdag 21 en zondag 22 mei, telkens van 10 tot 18 uur.

Televisie Nieuwsronde - wekelijks Vanaf woensdag 00.00 uur, herhaling elk uur de hele week

Sportronde - tweewekelijks Vanaf woensdag 18.30 uur, herhaling elk uur de hele week

Radio Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Elmar Hier Avond Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive Boundless

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 20.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen Sportronde Avond Venen

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 –00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Jor. op Vrijdag Avond Venen

Zaterdag 07.00 - 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 21.00 21.00 - 23.00

Ochtendronde Amigos da Musica Andy in de Lucht Voorpremière Cultura-dio De Middagshow Avond Venen Next Round

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 11.30 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 - 21.00 21.00 - 23.00

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude Tussen Twaalf en Twee Cultura-dio Nieuwsronde Avond Venen Weekender Avond Venen

Frequenties Radio: 105.6 FM, via de kabel op 101.9 en 103.3 FM. Televisie: via Ziggo kanaal 41 (digitaal), 45 (analoog), Abcoude en Baambrugge: kanaal 36 (digitaal) of s14+ (analoog); KPN, Telfort en XS4all kanaal 339.

Vinkeveen

Opbrengst stroopwafels Begin april hebt u in Vinkeveen en Waverveen heerlijke Goudse stroopwafels gekocht! Dat was geweldig want het aantal pakjes was bijna 1.000 meer dan andere jaren! Daarom kon 4.500 worden overgemaakt naar Timon Jeugdhulpverlening! Comité Verenigingsgebouw Hervormde Gemeente Vinkeveen dankt u hartelijk.


14

13 mei 2016

PCOB-afdeling De Ronde Venen viert zilveren jubileum

Kort nieuws Wilnis

Inschrijven voor Paraplu-seizoen 2016-2017 De inschrijving voor het seizoen 2016-2017 van de 'Paraplu 'in Wilnis is geopend. Er is weer een heel scala aan creatieve, digitale, informatieve, spirituele en taalcursussen waaruit gekozen kan worden. Ook staat opnieuw een groot aantal ontspanningsactiviteiten, workshops en dagtochten op het programma. Het activiteitenboekje is op te halen bij de ‘Paraplu’ aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis op elke donderdagmiddag tussen 14 en 16 uur of tijdens de Open Dag op zaterdag 27 augustus tussen 10 en 13 uur. Ook is het te downloaden op www.stichtingparaplu.nl/ programma. U kunt zich direct inschrijven via www.stichtingparaplu. nl of met het inschrijfformulier uit het boekje. Meer informatie via info@stichtingparaplu.nl of tel. 0297 283908.

Woerden

Voorlichting over borstkanker Woensdag 18 mei is er een voorlichtingsavond over borstkanker in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Een borstkankerchirurg, verpleegkundig specialist en radioloog geven uitleg over het herkennen van borstkanker en de diagnose en behandeling in het ziekenhuis. De avond in de Grote Zaal duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Jaarlijks krijgen veel vrouwen vanaf 50 jaar een oproep om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Borstkankerchirurg Ruth van Doorn, verpleegkundig specialist Wil Bode en radioloog Elian Wolters vertellen over het herkennen, onderzoeken en behandelen van borstkanker. Zij beantwoorden vragen zoals: is onderzoek zinvol, wat doe je als je een knobbeltje voelt en wat gebeurt er als een knobbeltje borstkanker blijkt te zijn, is borstkanker erfelijk en wat zijn behandelmogelijkheden? Aanmelden en meer informatie Aanmelden kan via de website of door te bellen naar de Infobalie van het ziekenhuis: tel. 0348427446 (ma t/m vrij van 9 tot 16 uur). Geef uw naam, telefoonnummer en het aantal personen door. Deelname is gratis. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Patiëntenvoorlichting, tel. 0348427625. Of kijk op

www.zuwehofpoort.nl.

DE GROENE VENEN

Maatje voor Twee: wederzijds een verrijking Meneer De Jong uit De Kom is een artistieke man met een passie voor schilderijen, beeldende kunst en de natuur. Vroeger had hij een auto, nam hij deel aan verschillende clubs en kon hij zijn hobby met anderen delen. Nu hij ouder wordt, voelt het niet meer zo makkelijk om contact te maken. Zijn dochters stelden voor om te zoeken naar een maatje via Maatje voor Twee. “Mijn vrouw is vijftien jaar geleden overleden”, vertelt meneer De Jong, die daarna verhuisde van Hilversum naar Mijdrecht. “Ik weet dus hoe het is om alleen te zijn. Al went dat nooit. Maar ik bezoek graag musea, geniet er enorm van om lekker buiten te zijn en kan mij verwonderen over al het moois in de natuur.” Vrijwilligster Isabel Mallart reageerde op de oproep van Maatje voor Twee. “Ik heb een zwak voor oudere mensen”, zegt zij. “Ik vind het heel verdrietig om eenzaamheid te zien. Op dit moment heb ik geen betaald werk. Daarom twijfelde ik geen moment om te reageren.” Er was onmiddellijk een klik tussen Isabel en meneer De Jong. “We kunnen over alles praten”, zegt Isabel. “Hoewel we nu pas een paar keer hebben afgesproken, voelt het alsof we elkaar al jaren kennen.” Het maatjeskoppel besloot voor

het eerste uitje een rondje langs de Vecht te rijden en samen te lunchen in Breukelen. De week erop volgde een uitstapje naar het tuincentrum in de buurt. “En we hebben ook al bij Haarzuilens door de tuin gewandeld”, zegt meneer De Jong. “Als het goed weer is, gaan we op stap.” Voor zowel meneer De Jong als voor Isabel is het maatjescontact heel waardevol. “Het geeft mij veel voldoening om zijn maatje te mogen zijn en ik kom altijd blij thuis”, zegt Isabel. “Ik leer van alles bij en we hebben het samen heel gezellig. Voor ons is het maatjes-zijn echt wederzijds een verrijking.’’

Maandag 2 mei vierde PCOB-afdeling De Ronde Venen in De Boei in Vinkeveen het zilveren jubileum. Voorzitter H.J. Warning opende deze middag met de aankondiging van 25 jaar geleden toen de eerste vergadering plaatsvond. Er meldden zich toen 73 leden. In de loop der jaren is dit aantal uitgegroeid tot 320 veelal actieve leden. De heer Warning benadrukte dat zij bewust kiezen voor een christelijke vereniging en dat dit ook altijd doorklinkt in de bijeenkomsten. Namens het landelijk bestuur sprak de heer Pol de zorg uit dat overal merkbaar is dat er steeds meer ouderen komen en dat gemeenten niet altijd adequaat reageren met voldoende zorg voor deze groeiende groep. Bij zijn felicitatie zei hij ook dat het hem was opgevallen hoe actief en betrokken deze vereniging is. Wethouder Goldhoorn stelde de heer Pol en de aanwezige leden enigszins gerust. Uit onderzoek is volgens hem gebleken dat gemeente

De Ronde Venen in de hoogste regionen eindigt als het gaat om de zorg voor ouderen. Na dit officiële gedeelte speelde Nel Kars voor een volle zaal 'Buigen voor Oranje'. Een verhaal dat zich afspeelt op één avond, de achttiende verjaardag van prinses Juliana. Nel speelt daarin zes verschillende rollen. De hele zaal leefde mee met al het wel en wee achter de schermen in het paleis. Na de voorstelling was het tijd voor een heerlijk buffet, verzorgd door De Boei. Door een technische storing ontbraken de oorkondes voor 11 leden die vanaf de oprichting betrokken zijn bij de afdeling. Zij ontvangen die alsnog zo spoedig mogelijk thuis Een apart dankwoord was er voor H. Arends, G. Gille en J. Steenbergen, die de middag hadden georganiseerd, en voor de sponsoren: het Ronde Venen Fonds, Rabo Dichtbij Fonds, Johnson Wax en enkele plaatselijke ondernemers.

Wilt u ook vrijwillig maatje van iemand worden? Of bent u juist op zoek naar een maatje? Neem voor meer informatie contact op met coördinator Carolien Harbers: maatjevoortwee@stdb.nl, tel. 0297-230280.

Mantelzorgmarkt op 24 mei: Komt u ook? Voor alle mantelzorgers en ook hulpvragers is er op 24 mei 2016 de Mantelzorgmarkt. Een markt die laat zien welke mogelijkheden er op het gebied van zorg en hulp zijn om het leven te vergemakkelijken. En mensen ook de kans geeft zoveel mogelijk zelf de regie te houden bij al hun vragen en oplossingen. Wethouder Anco Goldhoorn nodigt u uit om deze markt te bezoeken. “We komen allemaal, op enig moment in ons leven, in aanraking met zorg of één andere vraag om hulp. Dat gaat ook over zorg bij een langdurige of chronische ziekte, een handicap of een andere hulpvraag waarbij ondersteuning thuis nodig is. Deze ondersteuning wordt vaak geboden door een partner, ouder of kind. Maar ook vaak door een ander familielid, buren, vriend of kennis. We noemen hen mantelzorgers. Veel mensen weten niet eens dat zij mantelzorger zijn. Zij vinden dit normaal. Het overkomt hen. Op dit moment zijn er circa vier miljoen mantelzorgers in Nederland. Mantel-

zorgers hebben vaak een baan en gezin. De ondersteuning valt hen soms zwaar. Daarnaast blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau dat bijna één op de vijf ouderen en mensen met een beperking niemand in zijn omgeving heeft. Vooral eenzaamheid bij ouderen is hiervan een duidelijk signaal. De drempel die mensen met een hulpvraag ervaren kan hierbij een rol spelen. Zij durven of willen hun kinderen niet belasten en proberen alles nog zelf te doen. Soms tegen beter weten in. Daarom nodig ik u van harte uit om deze markt te bezoeken en hoop u daar te spreken,” aldus de wethouder. De mantelzorgmarkt vindt plaats op 24 mei van 17 tot 20 uur in de Bibliotheek, Dr. J. van der Haarlaan 8 te Mijdrecht. Entree is gratis en u hoeft zich niet aan te melden. De mantelzorgmarkt is een initiatief van Tzorg, Careyn, Bibliotheek AVV en Tympaan-De Baat. Meer informatie:

www.tympaan-debaat.nl.

Workshop 'Vrouwen midden in het leven' De workshop 'Vrouwen midden in het leven', op 19 mei van 19.30 tot 22 uur bij Tympaan-De Baat aan de Kerkvaart 2 in Mijdrecht, richt zich op vrouwen tussen 40 en 65 jaar die aan de start van de midlife staan, er middenin zitten of het achter de rug hebben. Vrouwen die zich bewust willen worden van het proces waar ze in zitten, inzicht willen krijgen in zichzelf en ervaringen, kennis en gedachten met leeftijdgenoten willen uitwisselen. Dit is een belangrijke periode in het leven en toch ontbreekt er nog kennis om de veranderingen en uitdagingen in deze levensfase goed te begrijpen. Veel vrouwen komen op een punt in hun leven, waar niets vanzelfsprekend lijkt te zijn: werk, relatie, kinderen, ouders, gezondheid. De hoeveelheid indrukken die steeds op hen afkomen, maakt

het leven onoverzichtelijk en onzeker. Bij vrouwen speelt de overgang een grote rol, de fysieke veroudering en de verandering van rollen als moeder, dochter, vrouw. Deze bijzondere fase staat in het teken van verandering, aanpassing, verlies, loslaten, evaluatie, zelfreflectie en genieten. Het doel van deze workshops is positieve aandacht aan deze levensfase geven. Met een kleine groep vrouwen worden de ‘ins en outs’ en de kracht van deze levensfase ontdekt. Omdat er over dit onderwerp heel veel te vertellen is, worden de workshops bij grote interesse in verschillende thema's opgesplitst. De kosten zijn 10 euro per persoon, inclusief koffie, thee en iets lekkers. Aanmelden via midlifewomanmatters@gmail.com of tel. 06-53258333.


DE GROENE VENEN

13 mei 2016

IN VOL BEDRIJF

15

Tekst Piet van Buul

Vlaggenclub vestigt zich in Mijdrecht

Laat zien dat je er bent In het scheepvaartverkeer en de pleziervaart spelen vlaggen een belangrijke rol. De vlaggen laten zien dat je er bent en waar je vandaan komt. Er zijn seinvlaggen om boodschappen door te geven en met elkaar te communiceren. Voor watersportliefhebber Marco van Daalen is het idee om een Vlaggenclub op te richten op het water geboren. “Om mijn kinderen tijdens een vaartocht bezig te houden, liet ik ze hun eigen vlaggetjes maken.” Dat bleek een gouden greep, op het fundament van dit kinderidee is een gespecialiseerd bedrijf ontstaan waar men terecht kan voor alle denkbare vlaggen, wimpels, vaandels en banieren en alles wat daar bij hoort.“Als wij ‘m niet hebben, heeft niemand ‘m. En als niemand ’m heeft, maken wij ‘m voor u”, is de boodschap van Marco. Het kan vreemd lopen in een mensenleven. Marco wilde eigenlijk graag timmerman worden. Maar op aandringen van zijn ouders ging hij studeren. Via mts, hts en technische universiteit werd hij bouwkundig ingenieur. De bouw werd zijn werkterrein, waar hij vele jaren actief was. Tot de bouwsector een paar jaar geleden in de problemen kwam. Intussen begon zich ook een interessante hobby te ontwikkelen, waar hij gedurende de avonduren druk mee was. “Ik had een zeilboot en we beleefden veel plezier aan de vaartochtjes. Maar voor kinderen is dat niet altijd even boeiend en soms vervelen ze zich. Toen kwam ik op het idee van de zelfgemaakte vlaggetjes. Ik ging op zoek naar watervaste vlaggetjes en stiften en liet ze zelf hun vlaggetje ontwerpen. Dat bleek aan te slaan. Er ontstond zelfs ruime belangstelling voor, want wat is er voor kinderen leuker dan op het water je vriendjes tegenkomen die je herkent aan hun eigen puntvlaggetje in de mast. We hebben toen ook een echte club opgericht, de Vlaggenclub, waar je lid van kunt worden en zelfs ambassadeur. Toen dat een succes bleek, ben ik het terrein gaan uitbreiden. Ik heb een webshop ingericht waar men allerhande vlaggen kon bestellen. De naam ‘Vlaggenclub’ heb ik gehandhaafd. Die is inmiddels een begrip geworden,

omdat ik de enige ben die zo gespecialiseerd is en bij wie je voor elke denkbare vlag terecht kunt.” Zeilsport Vlaggenclub bestaat nu zo’n zes jaar. Marco: “In eerste aanleg heb ik me vooral gericht op de zeilsport. Ik had contacten in veel watersportcentra, stond regelmatig op de Hiswa en al snel ging de mondtot-mond reclame werken. Ik lever veel aan watersportwinkels. En de belangstelling groeide ook buiten de watersport. Door mijn manier van werken, kan ik snel inspelen op de vragen uit de markt. Ik ontwikkel ideeën voor vlaggen, reageer op speciale verzoeken en kan daardoor vrijwel altijd aan de wensen van klanten voldoen. Het assortiment is op dit moment heel uitgebreid. Het idee om zelf vlaggetjes te maken, is ook heel goed toepasbaar voor familie of kinderfeestjes. Ik lever blanco vlaggetjes en stiften en men kan zelf de huiskamer of de feestzaal volledig versieren met zelfgemaakte vlaggen. Maar we leveren ook landenvlaggen, provincievlaggen of stadsvlaggen, beachvlaggen, banieren voor bedrijven of evenementen. Zo heb ik deze maand nog vijfduizend zwaaivlaggetjes geleverd aan het 'Nationaal Comité 4 en 5 mei'. Het kan dus goed zijn dat de mensen bij het concert op 5 mei met onze

vlaggetjes naar het koningspaar stonden te zwaaien. Inmiddels hebben we meer dan 2.500 producten in onze webshop.” Een vlag voor De Ronde Venen Toen Marco twee jaar geleden in zijn toenmalige woonplaats Stompwijk afscheid wilde nemen van een medewerker ontstond het idee om haar een vlag cadeau te doen met het wapen van Stompwijk erop. “Ik nam hierover contact op met de gemeente en er zijn toen twee ontwerpen gemaakt. Via de plaatselijke pers kon men een voorkeur aangeven. We hebben zo al aardig wat vlaggen verkocht.” Inmiddels is Marco, wiens vriendin uit Mijdrecht komt, naar De Ronde Venen verhuisd. Vanaf februari is zijn bedrijf daar gevestigd. “Nieuwe inwoners worden door het gemeentebestuur voor een kennismakingsbijeenkomst in het gemeentehuis uitgenodigd. Daar vertelde burgemeester Divendal dat er momenteel gewerkt wordt aan een nieuw gemeentewapen en een nieuwe ambtsketen. Na afloop heb ik de burgemeester hierover aangesproken en hem voorgesteld om dan ook vlaggen met het nieuwe gemeentewapen te laten maken. Op dit moment zijn er alleen vlaggen met het gemeentelogo, het rondje met de acht pijlen. Wat is er nu mooier

Marco van Daalen: “De naam Vlaggenclub is inmiddels een begrip geworden, omdat ik de enige ben die zo gespecialiseerd is en bij wie je voor elke denkbare vlag terecht kunt.” Foto patrick Hesse dan een vlag gebaseerd op het officiële gemeentewapen bij feestelijke gelegenheden wapperend op het gemeentehuis, en bij bedrijven of particulieren aan hun woning. Ik had de indruk dat de burgemeester het wel een interessant idee vond. Ik hoop oprecht dat we in het najaar niet alleen een nieuw gemeentewapen en een nieuwe ambtsketen, maar ook

nieuwe gemeentevlaggen kunnen presenteren”, zegt Marco enthousiast. “Uiteraard maken wij het ontwerp gratis!”

Vlaggenclub is gevestigd aan de Communicatieweg 9K in Mijdrecht, tel. (0297) 82 09 99. Meer informatie is te vinden op www.vlaggenclub.nl.

Maakt u op 9 juni de 600e match op Beursvloer De Ronde Venen? Op 9 juni wordt de zevende Beursvloer De Ronde Venen gehouden. Beursvloeren die samen meer dan 500 matches opleverden tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties die iets voor elkaar betekenden. Zo is er een match die elk jaar herhaald wordt. Dat is de match tussen De Buurtkamers en Bastax Advies. Sinds 2011 kunnen de Buurtkamergasten genieten van een rondrit in oldtimers door De Ronde Venen. De Traction Avant Club uit Amsterdam, waar Rob de Bas van Bastax Advies lid van is, trekt veel bekijks als zij met hun oldtimers door De Ronde Venen trekken en er voor de Buurtkamer-gasten een gezellige dag van maken. Meestal opgefleurd door heuse accordeonmuziek.

Om u een indruk te geven van de verscheidenheid aan matches noemen we er nog enkelen. Verschillende vrijwilligersorganisaties hebben kunnen genieten van een rondleiding tussen de gerbera’s bij Van der Wilt. GVM’79 heeft naast advies over pr en sponsoring mooie flyers gekregen. Er is vervoer geregeld voor korfbalvereniging Atlantis. Ondernemers ontvingen als tegenprestaties muzikale optredens, kunst, pr en clinics en er is over en weer nuttig gebruik gemaakt van beschikbare ruimten. Ook een match maken? Bent u een bedrijf dat betrokken is bij de samenleving of bent u een maatschappelijke organisatie: doe dan mee! De Beursvloer wordt gehouden op donderdag 9 juni vanaf

16.30 uur in het gemeentehuis in Mijdrecht. Meer informatie of aanmelden via http://derondeveenseuit-

daging.nl/activiteiten/beursvloer/ Workshop Goede Zaken voor maatschappelijke organisaties Vooruitlopend op de Beursvloer

wordt speciaal voor Rondeveense verenigingen, stichtingen, scholen en welzijnsorganisaties op 24 mei een workshop gehouden. Zodat zij op de Beursvloer gerichter en effectiever kunnen matchen met bedrijven en weten wat zij voor de bedrijven kunnen betekenen. De

scoringskans op mooie matches wordt hierdoor vergroot. Deelname is gratis. Meld u snel aan door een mail te sturen naar info@derondeveenseuitdaging.nl. Vol is vol.


16

13 mei 2016

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Moedervlekken Arnon Grunberg Otto Kadoke werkt als psychiater in een crisiscentrum. Zijn specialiteit is mensen met een doodswens voor het leven te behouden. Wanneer hij zijn hulpbehoevende moeder bezoekt, opent een van de Nepalese verzorgsters de deur, gehuld in slechts een handdoek. Hij wordt overmand door gevoelens van liefde... Na opnieuw een grensoverschrijdende ontmoeting, met een suïcidale jonge vrouw, loopt zijn leven definitief in het honderd.

1.

Titel: Alleen met de Goden Auteur: Alex Boogers "En dan komt het moment dat er nog maar 40 pagina's te lezen zijn van het boek 'Alleen met de Goden'. Ik wachtte nog 2 dagen omdat ik het moment dat het echt uit zou zijn, wilde uitstellen... Het verhaal gaat over Aaron Bachman, die opgroeit in een 'naamloos gat' in de

Mijdrechtse vrachtwagenchauffeur doneert 1.200 euro aan Hoogvliegers Een Mijdrechtse vrachtwagenchauffeur gaf een feest ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.Op de uitnodiging verzocht hij de feestgangers om geen cadeaus mee te nemen, maar een donatie te doen aan de Stichting Hoogvliegers. Die organiseert voor zaterdag 17 september op vliegveld Hilversum een speciale dag voor chronisch zieke en gehandicapte kinderen uit De Ronde Venen. Op het feest stond een melkbus, waarin de donaties verzameld werden. Vorige week kon de Mijdrechter de Stichting Hoogvliegers verblijden met een donatie van maar liefst 1.200 euro, op voorwaarde dat hij anoniem zou blijven.

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

Ik zie je Matthijs Kleyn Fender is een nostalgische jongen, begin dertig, die tegen beter weten in zijn eigen videotheek runt. Als Lisa op zijn pad komt, voelt hij zich voor het eerst sinds de breuk met zijn ex eindelijk weer tot leven komen. Lisa is prachtig, maar ook ongrijpbaar. Hun liefde puur, maar stormachtig. Fender leeft voor films en het zoeken naar bewijs dat Elvis nog steeds leeft. Lisa wil alles uit het leven halen en doet dat met vrienden, muziek en drugs.

Levend aas Katrien van Effelterre Undercoveragente Patricia Rodiers probeert tijdens een blind date een seriemoordenaar te ontmaskeren. Maar haar beeld van de dader strookt niet met de blauwogige piloot die aan haar tafeltje verschijnt. Haar gezichtsverlies tegenover het korps is de minste van haar zorgen, totdat ze een niet mis te verstane e-mail krijgt: 'Als je had gedacht dat ik een aantrekkelijke vrouw zoals jij zomaar zou laten gaan, dan heb je het goed mis...'

De thuiskomst Erica James De nieuwe bewoners van Cholmford Hall Mews zoeken een frisse start. Jessica heeft haar leven op Corfu vaarwel gezegd na een mislukte relatie. Amanda en Tony proberen het beste van hun huwelijk te maken. Kate is gaan samenwonen met de pas gescheiden Alec. En Josh wil zijn broer en ouders bewijzen dat hij ondanks zijn veranderde omstandigheden op eigen benen kan staan. Maar het verleden is niet zo makkelijk te ontwijken…

omgeving van Rotterdam. Zijn leven speelt zich voor het grootste deel af op straat, want thuis is niet bepaald een veilige liefdevolle plek. 's Nachts schrikt hij vaak wakker vanwege vreselijke dromen en gaat dan schrijven. Als hij 11 jaar oud is, wordt hij wakker van enorm geschreeuw. Hij ziet een man in de deuropening liggen. Zijn moeder staat er gillend bij en zijn vader roept dat hij terug naar zijn kamer moet. Ik vind het lastig om uit te leggen

waarom ik dit zo'n geweldig mooi boek vind zonder voorbeelden te geven uit het verhaal en daarmee veel van het verhaal weg te geven, maar ik ga het proberen. De eenzaamheid van het jonge ventje grijpt me aan. Dat thuis een plek is waar je liever niet bent. Dat ouders een kind zo kunnen belasten met de tragiek van hun eigen leven. En dat een kind zichzelf in die omstandigheden staande weet te houden en door alles heen van zijn ouders blijft houden. Er overkomen

je soms dingen in je jeugd die onomkeerbaar zijn. Sommige mensen hebben dan net dat beetje geluk, maar daar horen de mensen in dit verhaal niet bij. Ik weet het, het klinkt somber en droevig. Toch is dat niet het gevoel dat overheerst tijdens het lezen. De korte hoofdstukken, de rauwe en eerlijke manier van schrijven, de onbevangenheid van Aaron, het maakt 'Alleen met de Goden' een fantastisch boek."

2.

3.

4.

Flexibele tijden op Driehuisschool in Mijdrecht

tekst anJa verbiest Foto artHur van Der kooiJ

Onno Stokhof, directeur van de Driehuisschool, zegt: “Een staatssecretaris die voorstander is van flexibele schooltijden, een hoogleraar die pleit voor ruimte in het bestaande systeem om kinderen meer tijd te geven en

werkelijk hun mogelijkheden als uitgangspunt te nemen… We hadden geen actueler moment kunnen kiezen om hier effectief mee aan het werk te gaan.” Vanaf het schooljaar 2016-2017 werkt de Driehuisschool met flexibele schooltijden, waarbij de begin- en eindtijd in onderling overleg tussen de school en de ouders individueel kunnen worden vastgesteld. Onno Stokhof: “Binnen de wettelijke kaders kunnen leerlingen op de Driehuisschool op deze manier langer naar school, of kunnen hun uren anders over de week verdeeld worden.

5.

GeleZen Door carla burGGraeve

Meer aandacht voor individuele onderwijsbehoefte leerlingen

De Driehuisschool in Mijdrecht biedt, als eerste school in De Ronde Venen, vanaf het komende schooljaar haar leerlingen en hun ouders de gelegenheid om de dagelijkse begin- en eindtijd op school flexibel in te vullen.

Haar goede hand Marion Bloem Melanie, de moeder van Sonia, heeft geheugenproblemen. "Ze zou eigenlijk niet meer op zichzelf moeten wonen, het wordt levensgevaarlijk", zegt de buurvrouw. Zoals haar moeder voor Sonia zorgde, zorgt zij nu voor haar. Ze hebben een sterke band, maar niet zonder complicaties. Mede door Melanies moeilijke jeugd, haar verleden in het jappenkamp en de revolutietijd, waarin ze veel van haar meisjesdromen heeft moeten opgeven.

Zo is er zowel voor kinderen die extra lesstof aankunnen als voor kinderen die baat hebben bij extra leertijd en instructie meer ruimte en rust. De flexibele schooltijden zijn echt een uitkomst om aan de individuele onderwijsbehoefte van ieder kind tegemoet te komen. Maar we leggen niemand iets op. Ouders die voor hun kind de traditionele schooltijden wensen aan te houden, zijn daar uiteraard vrij in.” Ook leren samenwerken Het mes snijdt aan meerdere kanten, zegt Onno Stokhof. “Het kan ook voor werkende ouders handig zijn om de schooltijden van hun kinderen aan te

passen. Maar aan de hoeveelheid uren die flexibel ingevuld kunnen worden, bestaat wel een wekelijks maximum. We zijn geen opvangorganisatie, daar zijn andere mogelijkheden voor. Zoals BSO De Speelunit, met wie wij sinds dit schooljaar nauw samenwerken. Zij regelen de voorschoolse en naschoolse opvang.” Ook blijft er elke dag een blok van een aantal uur bestaan, waarin alle kinderen op school aanwezig zijn. “Tijdens deze uren wordt met alle leerlingen in een klas samen geleerd en samen gewerkt. Het is immers ook belangrijk om die sociale vaardigheden onder de knie te krijgen.” Spannend, maar positief Vorig jaar zijn op de Driehuisschool de eerste plannen ontwikkeld voor de invoering van de flexibele schooltijden. Onno Stokhof: “De collega’s waren meteen enthousiast. Nadat we het idee in de medezeggenschapsraad hadden besproken, hebben we in juni een eerste informatieavond gehouden voor ouders. Daarbij was het algemene gevoel: best spannend, maar goed dat jullie het zo oppakken. Om te weten hoe het in de praktijk gaat, hebben we vervolgens de directrice van De Wilgenhoek uit het Brabantse Hank uitgenodigd. Op die school wordt, met goede resultaten en naar grote tevredenheid van de kinderen en ouders, al een aantal jaren met flexibele schooltijden gewerkt. En nu gaan we er dus zelf mee aan de slag!” Wie geïnteresseerd is in flexibele schooltijden voor zijn of haar kind kan voor meer informatie terecht bij de Driehuisschool. Per mail via directie@ driehuisschool.nl of telefonisch via (0297) 25 54 36.


DE GROENE VENEN

13 mei 2016

17

HET VERHAAL VAN

Tekst Anja Verbiest

Mijdrechter Mike Oudshoorn maakt interactieve muren en schilderijen voor zorgcentra

“Die herkenning bij dementerende ouderen is mooi om mee te maken” Samen met zijn partners Laurean Serné en Ruurd Bell maakt Mike Oudshoorn uit Mijdrecht interactieve muren en schilderijen voor zorgcentra. Aanvankelijk als afstudeerproject voor de Hogeschool van Amsterdam, inmiddels zelfstandig voor hun eigen onderneming illi Engineering. tekst anJa verbiest

– Foto’s illi enGineerinG

“Laurean en Ruurd volgden tijdens onze studie ‘Engineering, Design & Innovation’ tevens een minor zorgtechnologie”, vertelt Mike. “Zo ontstond het idee van de Persoonlijke Interactieve Muur, kortweg PIM, om de kwaliteit van leven voor mensen met dementie te verbeteren. Contact met hen leggen, is soms moeilijk. Door gezamenlijk plezierige herinneringen op te halen, lukt dat vaak wel. Met verrassende therapeutische effecten. De verhalen komen naar boven en de ziekte verdwijnt naar de achtergrond.” Wanneer iemand al ronddolend langs PIM loopt, vraagt een zeehondje om een aai. Of ineens begint iemands lievelingsmuziek te spelen en verschijnen op het beeldscherm foto’s uit zijn of haar leven, verzameld in een digitaal levensboek. Mike: “Nou ja, nu. Want het duurde natuurlijk wel even voordat alles was zoals we het in theorie hadden bedacht…” Het eerste prototype van PIM werd geplaatst in geriatrisch revalidatiecentrum Naarderheem in Naarden. “De muur stond daar als proef, maar

Mike Oudshoorn laat zien hoe de Toonpaal werkt.

De eerste Toonpaal staat bij de Hogeschool van Amsterdam.

viel zo in de smaak dat we al snel de vraag kregen of we ‘m blijvend wilden opbouwen.” PIM bestaat uit afzonderlijke blokken, met elk een eigen functie, die worden aangepast naargelang de behoefte van de instelling waar de muur geplaatst wordt. “In Naarden lijkt het een beetje op een antiek dressoir. Er staat ook een ouderwetse telefoon op, die regelmatig rinkelt. Wie ‘m opneemt, hoort een kort verhaaltje. Zo is er van alles mogelijk. En niet alleen voor centra van inmiddels onder meer de Zonnehuisgroep Amstelland, Zorggroep De Vechtstreek en het Dr. Sarphatihuis in Amsterdam, maar net zo goed voor kinderdagverblijven en scholen. Voor hen hebben we KIM.” Schilderij vol foto’s en liedjes Nadat de drie jonge ingenieurs ontdekten dat PIM niet voor elke instelling geschikt is, ontwikkelden ze tevens het Magisch Interactieve Schilderij, MIS. Mike: “Voor het MIS, dat in een recreatiezaal kan hangen, maken we persoonlijke profielen aan, vol met informatie uit het leven van de ouderen die er naar kunnen kijken. Maar we hebben ook programma’s en filmpjes voor algemeen gebruik. Zoals karaoke met bekende Nederlandse liedjes uit hun jongere jaren of een programmatje waarbij spreekwoorden afgemaakt moeten worden. Een mevrouw die eerst afwerend op het MIS reageerde, was wel heel alert bij de spreekwoorden. ‘Een kwartje’, riep ze direct toen het spreekwoord ‘Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit… .’ werd voorgelezen. Ze was er ineens weer helemaal bij, dat was prachtig om te zien.” Elke keer dat er aan een nieuwe muur of schilderij wordt gewerkt, weten de mannen van illi Engineering de vorige versie te verbeteren. “We bedenken voortdurend nieuwe mogelijkheden, dat is ook nog eens leuk om te doen. En de technische ontwikkelingen staan natuurlijk ook niet stil. Zo zijn we nu druk bezig met gezichtsherkenning. Zodat, op het moment dat iemand langs de muur of het schilderij loopt of daarvoor gaat zitten, het juiste programma automatisch wordt gestart.” Service op locatie De werkplaats van Illi Engineering is onlangs verplaatst naar Mijdrecht. “We hebben lang gebruik mogen maken van de faciliteiten van de hogeschool in Amsterdam, maar nu we afgestudeerd zijn en ons eigen bedrijf zijn begonnen, werd het tijd voor een ander onderkomen.”

Laurean, Ruurd en Mike (v.l.n.r.) bij de opbouw van een PIM. Mike: “Natuurlijk is het belangrijk dat PIM en het MIS blijven functioneren. Hiervoor is het nodig dat onze systemen een goede internetverbinding hebben. Softwarebedrijf Appedemic heeft voor ons een eigen besturingsprogramma geschreven en via de internetverbinding kunnen wij op afstand inloggen op onze systemen en content en software updaten. Dit is heel handig, want hierdoor kunnen we kleine aanpassingen vanuit ons kantoor uitvoeren. Daarnaast komen we natuurlijk ook vaak persoonlijk bij de diverse centra langs. Dat geeft ons tevens de gelegenheid om te zien hoe

de muur en het schilderij in het echt worden beleefd door de mensen voor wie we het bedacht hebben. De herkenning die we zien bij dementerende ouderen geeft veel voldoening. Dat is echt mooi om mee te maken.” Interactieve Toonpaal Een nieuw product van illi Engineering, dat recent in gebruik werd genomen op de Amsterdamse hogeschool, is de Toonpaal. Mike: “Door zijn blokvormige constructie is onze Toonpaal rondom informatief, aan elke kant is wat te doen. Er zijn vitrines met onderdelen uit projecten, terwijl op het

ingebouwde scherm digitale afbeeldingen en video’s getoond worden. Ook kan ter plekke via een speciale applicatie met een aantal vragen, in de vorm van bijvoorbeeld een enquête of quiz, de mening van de gebruiker gevraagd worden. Die vragen zijn op elk gewenst moment te actualiseren, zodat meerdere onderwerpen aan bod kunnen komen. Wij verzorgen ook het bijhouden en archiveren van alle resultaten. Kijk maar eens op

www.toonpaal.nl.” Meer informatie over de interactieve muren en schilderijen is te vinden op

www.illi-engineering.com.

Open Atelier Route Abcoude op 28 en 29 mei a.s.

Tweejaarlijks evenement met atelierroute, korenfestival en kunstkaravaan Op 28 en 29 mei 2016 vindt de tweejaarlijkse Open Aterlierroute van Abcoude plaats. Vijftien professionele beeldende kunstenaars, - kunstschilders, beeldhouwers en een fotograaf - stellen hun ateliers of expositieruimtes open voor publiek. Het is de zesde achtereenvolgende keer dat Stichting Ab-Art deze succesvolle kunstmanifestatie organiseert. De ateliers en expositieruimtes liggen verspreid over de kern van Abcoude, in het buitengebied aan het Gein en langs de Holendrecht. De openingstijden zijn zowel op zaterdag als op zondag van 12.00 tot 18.00 uur. De entree is gratis. Op vrijdag 27 mei a.s. om 19.30 uur is de feestelijke opening van dit evenement plaats in gebouw Klein Binnenrust, Hoogstraat 23 te Abcoude,

aan het pleintje achter café-restaurant de Eendracht. Dit is het epicentrum van de route, want hier is ook de overzichtstentoonstelling waar tijdens genoemde openingstijden van elke deelnemer een kunstwerk wordt getoond en waar u routekaarten kunt verkrijgen. Tijdens de Open Atelierroute 2016 zijn er nog twee andere activiteiten. Voor de vijfde achtereenvolgende keer komen tijdens de Open Atelierroute vele koren uit de wijde omtrek naar Abcoude om zich te laten horen in de Dorpskerk aan het Kerkplein. Tijdens deze eerste lustrumeditie treden maar liefst 21 koren voor u op. Dit unieke korenfestival, ‘BeKOORlijk Abcoude’, begint zaterdag 28 mei om 10.15 uur. Traditiegetrouw zal Zeemanskoor Ahoy het festival om ongeveer 17.00 uur afsluiten. Toegang gratis!

Zondag 29 mei zal tussen 13 en 16 uur een ‘kunstkaravaan’ langs de Open Atelierroute trekken. Onder leiding van Marjolein Macrander zullen leerlingen van de Jeugdtheaterschool Abcoude op verschillende locaties optredens verzorgen, geïnspireerd op de werken van de kunstenaars. Meer informatie vindt u op www.ab-art.nl.


18

13 mei 2016

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Moto Guzzi V7 II Stone ABS

The Eagle has landed... Dit is de nieuwe V7 II van Moto Guzzi. De Italiaanse motorbouwer, met de arend van Mondello als trots logo, bouwt al meer dan 90 jaar motorfietsen en is het meest bekend van zijn dwarsgeplaatste V twin. Geen 'music for the millions' maar karakterfietsen voor de 'die hard'-liefhebber. Ook in 2016 heeft Moto Guzzi, die sinds de overname van Piaggio in 2004 volop in ontwikkeling is, weer een paar likkebaardende modellen uitgebracht. waaronder de nu al geprezen V9 Bobber en de V9 Roamer. Fietsen waarop ik een toekomstig artikel zal terugkomen. Door zijn redelijke exclusiviteit zijn er bijna geen demo-fietsen te vinden van Moto Guzzi. Gelukkig heeft Roké Motors wel een hagelnieuwe Moto Guzzi V7 II Stone ABS staan, die ik kan testen. En ik moet bekennen, ik had wel weer zin in zo'n dwarsgeplaatste V2. Het mooie karakter van dit blok vind ik dat de cilinderkoppen aan beide zijden van de tank uitsteken en wanneer je gas geeft, staan ze te dansen als de billen van JLo in de clip van 'Let's get loud'. Een beeld dat me doet glimmen... Ook deze Guzzi is er een met een retro-uitstraling en nieuwe technieken, want retro is nog steeds hot. Jeugdige rijders Het vermogen lijkt in de eerste in-

stantie geen angst in te boezemen, maar met zijn 48 pk is deze fiets perfect geschikt voor rijbewijs A2 en ideaal voor jeugdige rijders. Dus hip én ook nog eens voor de jeugd, dat maakt hem interessant. Ik vraag me af of hij mij kan boeien. Meerdere keren reed ik de 'uber coole' V7 racer, die regelrecht uit de jaren vijftig leek gekomen, met bijzonder veel plezier. Dus ook hier ben ik benieuwd naar. De houding is in ieder geval 'old school'. De moderne Guzzi is met een kleine druk op de knop tot leven gekomen en de rit kan beginnen. Gezien de maagdelijke kilometerstand van 75 zal ik niet meteen alle 48 paarden uit de schuur trekken, ik besluit rustig aan te beginnen. Dit gaat met het allergrootste gemak. De koppel staat redelijk direct, maar dit is een kwestie van afstellen. Ook het schakelen gaat nog wat stroef en dat is te wijten aan nieuwigheid. Het geluid dat uit de chromen einddempers komt, is in ieder geval hoopgevend. Wat een mooie sound!

Gaaf en stoer De fiets is redelijk summier uitgevoerd, alles zit er op. Op de V7 II zelfs ABS en Traction Control, maar de hele fiets straalt 'less is more' uit en ik denk dat ook de 'verwende' jeugdige rijder wel eens als een blok zou kunnen vallen voor deze Guzzi. Voor een individuele motorrijder een echte overweging. Als ik een foto van de fiets en mijzelf op social media plaats, blijkt ook uit de reacties hoe gaaf en stoer hij is. Met veel plezier rijd ik de V7 door het groene gebied. Het is prachtig weer en het leven goed. Ik mis het pakhuis aan pk's helemaal niet en raak al snel bevriend met deze aimabele fiets. De V7 heeft alles wat je nodig hebt en zal je nooit angst inboezemen. Voor de een reden om hem niet te kopen, voor een ander juist wel. Guzzi heeft in ieder geval weer een (h)eerlijke fiets op de markt gebracht en we kunnen wederom zeggen: The Eagle has landed... De Moto Guzzi V7 II Stone ABS staat nieuw en als demo bij Roké Motors in Mijdrecht en kost 9.495 euro.

DAT IS NOG EENS SLIM ZAKEN DOEN.

2e PINKSTERDAG

OPEN!

OPEL

21% bijtelling

Al vanaf € 325 per maand. Inclusief Opel OnStar. Hij is er! De nieuwe Astra Sports Tourer. Met zijn volledig nieuwe design en talloze luxe innovaties doet hij niet onder voor de topklasse. Eén verschil: U least hem via Opel Leasing al voor € 325 per maand! Voor dat bedrag krijgt u er de eerste 12 maanden ook nog eens Opel OnStar bij – uw persoonlijke assistent voor onderweg inclusief 4G Wi-Fi! En slechts 21% bijtelling op zowel benzine als diesel uitvoeringen. Dat is nog eens slim zaken doen. Kom snel langs voor een proefrit.

De nieuwe Astra Sports Tourer. Tart de topklasse. Amsterdam

Hoofddorp

Aalsmeer

Snijdersbergweg 99-101 Telefoon (020) 650 06 70 amsterdam@vankouwen.nl

Sonderholm 164 Telefoon (023) 554 29 20 hoofddorp@vankouwen.nl

Oosteinderweg 110 Telefoon (0297) 329 911 aalsmeer@vankouwen.nl

Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100 km: 6,2-3,4; km/liter: 16,1-29,4; CO2 gr/km: 142 - 89.

Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken.


DE GROENE VENEN

13 mei 2016

AUTO & MOTOR

19

Tekst Michael Reuling Foto's patrick Hesse

Opel Astra Sports Tourer

Station voor de topklasse De nieuwe Opel Astra gaat de strijd aan met de topklasse. Nu zal iemand die in de markt is voor een Mercedes S-Klasse niet snel een Astra aanschaffen voor zichzelf. Maar het idee dat je in de Astra snufjes hebt die normaliter alleen terug te vinden zijn in de duurdere auto's maakt het natuurlijk wel erg aantrekkelijk. En nu is ook het doek van de Sports Tourer afgetrokken; het model dat in Nederland waarschijnlijk het populairste is. In werkelijkheid gaat de Astra in het middensegment de strijd aan met de Ford Focus, Peugeot 308, Volkswagen Golf en Toyota Auris. Deze hebben allemaal mooi gestylde en financieel aantrekkelijke station-uitvoeringen. Dankzij zijn lagere gewicht (de nieuwe Astra is zo'n 120 tot 200 kilo lichter dan zijn voorganger) ligt de Astra weer op ĂŠĂŠn lijn met zijn concurrenten. En omdat de Astra minder gewicht hoeft mee te zeulen, hebben de techneuten een 1.0 Turbo ecoFLEX driecilinder benzinemotor ontwikkeld met 105 pk. Dit is meer dan voldoende om goed met het verkeer mee te komen, maar wie meer pk's wil kan ook kiezen voor de 1.4 Turbomotor met 150 pk. Dieselen kan uiteraard ook. Daarbij heb je keuze uit een 1.6 CDTI met 110 of 136 pk. Afhankelijk van je keuze kun je zelf schakelen of gebruik maken van een automaat. In de eerste maanden dat de nieuwe Astra te koop is, zijn al ruim 130.000 orders geschreven voor de nieuwe Astra. Een deel hiervan staat al op naam van de nieuwe

Sports Tourer. Die orders zijn voornamelijk gesloten op basis van een paar afbeeldingen, want de Sports Tourer is pas sinds kort beschikbaar voor proefritten. Maar met het lijnenspel van deze stationwagon zit het wel goed. De oplopende lijn over de flank zorgt ervoor dat de Sports Tourer snel, dynamisch en ruim oogt. Ondanks dat de Astra niet gegroeid is qua afmetingen, is er voorin 26 mm meer hoofdruimte en achterin 28 mm extra hoofdruimte gecreeerd. Zelfs als lang persoon heb je echt veel hoofdruimte en krijg je geen beklemmend gevoel als je achterin plaatsneemt. Natuurlijk is er ook een behoorlijke bagageruimte. Deze is standaard 540 liter groot (in de hatchback is dit 370 liter), maar is, met de achterbank plat, uit te breiden naar 1.630 liter. Er zijn diverse praktische opties te verkrijgen, bijvoorbeeld de FlexOrganizer, waarmee je rails krijgt in de bagageruimte. Hiermee kun je balken verschuiven, zodat je bagage veilig vast staat en niet kan schuiven. Ook krijg je scheidingsnetten en sjor-ogen om alles

Opel Astra Gereden versie: Opel Astra 1.4 turbo Vermogen: 150 pk 0-100: 8,5 s Topsnelheid: 215 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 19,6 / 5,1 l/100km Vanaf-prijs: 19.995 euro Alternatieven: Ford Focus, Peugeot 308, Seat Leon, Toyota Auris, Volkswagen Golf, Volvo V40

vast te zetten. En wie zijn handen vaak vol heeft, kan kiezen voor de optionele elektrische achterklep die je met een voetbeweging kunt openen en sluiten. Eerder reden we al met de hatchback-uitvoering van de Astra. Qua interieur en veiligheidssnufjes zijn de uitvoeringen gelijk aan elkaar. Denk aan een massagefunctie in de stoelen, LED Matrix-koplampen en Apple Carplay. Ook kun je kiezen voor Opel Eye, een geavanceerd

camerasysteem met Lane Keep Assist, Traffic Sign Assist, Following Distance Indicator en Forward Collision Alert, dat automatisch remt bij een noodgeval. Met IntelliLink (dat we al kennen uit andere modellen) kun je je mobiele apparatuur integreren in het infotainmentsysteem. En dan is er nog OnStar. Dit systeem geeft je 24 uur per dag, 365 dagen per jaar vrijwel overal in Europa toegang tot een groot aantal diensten. Deze optie is beschikbaar voor minimaal 495 euro (abonnements-

kosten niet meegerekend). De Astra Sports Tourer is dus leverbaar met talloze gadgets en handige functies. De combinatie van ruimte en technologie maakt het de concurrentie knap lastig. Goede zet van Opel! Helemaal omdat er in de topklasse nog helemaal geen station leverbaar is...

Van Kouwen Opel Amsterdam Snijdersbergweg 99-101 1105 AN Amsterdam-Zuidoost Tel. 020-65 006 70 Van Kouwen Aalsmeer Oosteinderweg 110 1432 AN Aalsmeer 0297-32 99 11 www.vankouwen.nl

Bosmobielen ook voor Rondeveense ouderen startklaar De 'Bosmobielen' zijn volledig vernieuwd uit de winterstalling gehaald en staan weer klaar om ook ouderen uit De Ronde Venen die minder goed ter been zijn te laten genieten van alle kleuren groen in het Amsterdamse Bos. Een rit met de 5-persoons elektrische voertuigjes kost 10 euro per persoon. Daar zit naast de ontdekkingstour door het bos ook een kopje koffie en appelgebak bij in Pannenkoekenboerderij Meerzicht.

De ritten vinden plaats van mei tot en met september. De maandag, donderdag en vrijdag zijn gereserveerd voor senioren en hulpbehoevenden uit zorginstellingen in de gemeenten rondom het Amsterdamse Bos, waaronder De Ronde Venen. Deze ritten kunnen door zorginstellingen zelf direct via www.bosmobiel.nl worden geboekt. Individuele ouderen uit De Ronde Venen die minder goed ter been zijn, kunnen voor een rit op dinsdag en woensdag boeken. Dat kan via

www.amsterdamsebos.nl/deboswinkel. Of door op werkdagen (behalve maandag) te bellen naar de Boswinkel, tel 020-54 561 00. Mailen kan ook: deboswinkel@amsterdam.nl. Op de dag van de rit kan bij de kassa van De Boswinkel het geboekte plaatsbewijs tegen betaling van 10 euro worden opgehaald.

Voor een leuke en gezellige middag in het Amsterdamse Bos staan twee Bosmobielen klaar.


20

13 mei 2016

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: Zomerkracht winkel Organisatie: KampeerPerfect.nl Plaats: Uithoorn

Functie: 1ste Automonteur Organisatie: Auto Berkelaar Mijdrecht B.V Plaats: Mijdrecht

Functie: Afwas/Keukenhulp m/v Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Amstelveen

Functie: Service Adviseur Organisatie: Auto Berkelaar Mijdrecht B.V Plaats: Woerden

Functie: Distributiechauffeur Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Meewerkend voorman productie Organisatie: Caltra Nederland B.V. - Cal Mixed Products B.V. - Tri-Al B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Per direct gezocht: Personeelsplanner 40 uur pw Organisatie: VMB security & services bv Plaats: Uithoorn Functie: Bedienend personeel Organisatie: Watersportcentrum Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen Functie: Coördinator trainingen / Medewerker Office Support Organisatie: Paraat bv Plaats: Aalsmeer

Functie: Studentenbaan: Oproepkracht chauffeur, rijbewijs B Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht Functie: Studentenbaan:magazijnmedewerker Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker Verdeling Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer

DE GROENE VENEN

n e r e l n e n e k r e Kom w ! w u o b n e g e w in de SPG Midden Nederland zoekt voor diverse lidbedrijven: • Leerling Straatmaker • Leerling Grondwerker/Rioleringswerker Lijkt jou dit wat en woon je in Het midden van het land? Wil je serieus een vak leren en heb je geen moeite met vroeg op staan en buiten werken?

Functie: Stagiair Procesmanagement / Procesoptimalisatie Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Meewerkend Voorman Sloop Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Amsterdam

Functie: Stage Social Media Medewerker Organisatie: H&R Products Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround monteur hydrauliek Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer

Wij komen graag in contact met gemotiveerde kandidaten.

Functie: Allround autospuiter / voorbewerker Organisatie: Auto Berkelaar Mijdrecht B.V Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Sloop - Amsterdam Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Amsterdam

Meld je aan via onze website: www.spgmn.nl of stuur gelijk je CV naar info@spgmn.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.