De Groene Venen 13-03-2020

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

JAARGANG 24 - WEEK 11 – 13 MAART 2020

Bonkelaar 13 te Mijdrecht

Uw Ford specialist in de regio

Ve r

ko c

ht b

in

ne

n1

we e

k

Ook voor Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Tel. 0297 - 212 987 vidamakelaars.nl

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

Hacking, technisch falen of een datalek?

Burgemeester Divendal geeft startsein voor Boomfeestdag bij het Speelwoud in Wilnis VINKEVEENHAVEN.NL HERENWEG 144 - 0297 26 19 90

Cyberverzekering

Burgemeester Maarten Divendal gaf woensdag jl. samen met de kinderburgemeesters Sanne Wigt en Lucas Koorn het startsein voor Boomfeestdag 2020. Honderden leerlingen van basisscholen in gemeente De Ronde Venen warden die dag actief in het groen. Naast het planten van bomen werd ook gesnoeid, geknot en zwerfafval opgeruimd. De kinderen waren actief in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, De Hoef, Abcoude en Baambrugge. Na het startsein ging burgemeester Divendal met grijpers en vuilniszakken in de aanslag, samen met de leerlingen van groep 7 en 8 van de Vlinderbosschool knotten en snoeien in het Speelwoud in Wilnis. Wethouder Rein Kroon deed hetzelfde langs de Trasmolen in Mijdrecht met de leerlingen van groep 7 en 8 van de Driehuisschool. Wethouder Kiki Hagen heeft met groep 7 en 8 van de Sint Antonius geknot bij Wouters in De Hoef. Hier startte ook een adoptieproject zwerfafval.

Nog blij met je baan?

www.antennagroep.nl

Feesten DJ’s, VJ’s etc Shows Evenementen MOONLIGHT PRODUCTIONS Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38

www.moonlightproductions.nl

Meer vers in vernieuwde Albert Heijn Leicester Mijdrecht Albert Heijn aan Leicester 13 in Mijdrecht sluit zaterdag 21 maart om 15 uur tijdelijk de deuren, voor een make-over naar het nieuwste concept van Albert Heijn. De nadruk ligt straks nog meer op vers, lekker en gezond eten. Afrekenen gaat sneller met zelfscankassa’s. De gezellige buurtwinkel krijgt een geheel nieuwe entree. Binnenin wordt het een stuk ruimer en er komt een groter versaanbod. Supermarktmanager Bouwe van Zwieten: “Onze medewerkers worden nu al opgeleid tot echte specialisten, ‘masters in vers’. We zijn daarmee begonnen in een speciale verstruck die onlangs in Mijdrecht stond geparkeerd. Zo kun je erop rekenen dat je straks in de vernieuwde winkel nog betere informatie over verse producten krijgt, van bewaartips tot advies over de lekkerste borrelplank.” De heropening vindt plaats op woensdag 1 april om 11 uur, met medewerking van kinderen van de RKBS Hofland en OBS De Eendracht. foto: andries van der ree /ah

Marie-Louise rent 6 marathons P7

Amerpoort zoekt vrijwilligers voor bowlinguitje P19


2

13 MAART 2020

DE GROENE VENEN

‘All of life comes to me with ease, joy and glory.’

Access Bars workshop

04-04-20 | Abcoude

Wat als je alles kon veranderen waarvan je dacht dat je het nooit zou kunnen veranderen, en meer?

Iets meer geluk in de regio

Thiska van den Heuvel | Alles Wisselt

Praktijk Alles Wisselt | Access Consciousness Tools/lichaamsprocessen | Voel je goed | Reset je brein en lijf | cursus | meer informatie www.access-alleswisselt.com | 0630100005

Heeft u onze fietsroute 75 jaar Vrijheid in De Ronde Venen gemist?

Vorige week is de Fietsroute 75 jaar Vrijheid in De Ronde Venen samen met deze krant verspreid. Als uw brievenbus een Ja/Nee-sticker heeft, of een Nee/Nee sticker, dan mag ongeadresseerd drukwerk niet naar binnen. Zo luidt de wet nu eenmaal. Wie toch prijs stelt op de Fietsroute, kan deze (laten) afhalen op het Gemeentehuis van De Ronde Venen tijdens de gebruikelijke openingsuren.


DE GROENE VENEN

BESTE BURGEMEESTER tekst maarten divendal

...“Wilt u geld verdienen? Wij regelen het bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw woning”..... Deze vraag valt de laatste tijd zeer regelmatig te horen als reclameboodschap op de radio. Onze medewerkers aan de telefoon merken dat deze boodschap veel vragen oproept. Een en ander komt voort uit de aanslag voor de gemeentelijke belastingen die u onlangs heeft ontvangen. Een onderdeel van de gemeentelijke belasting is de zogenoemde OZB (onroerende zaakbelasting). De hoogte van het bedrag dat aan u als belasting is opgelegd, wordt bepaald door de tarieven die door de gemeenteraad zijn vastgesteld én door de waarde die is toegekend aan uw woning (WOZ, ofwel Waardering Onroerende Zaken). En deze waarde is vastgesteld aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Als u denkt dat deze waardebepaling niet klopt, kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit kunt u desgewenst zelf eenvoudig doen, hiervoor is geen gespecialiseerd bureau nodig. Het is verstandig om bij twijfel over de waarde eerst rustig de bijsluiter bij uw aanslagbiljet te lezen. Deze bureaus doen hun werk namelijk niet gratis. Zelf bezwaar maken is wel (echt) gratis. Daarom het advies eerst zelf contact opnemen met Gemeentebelastingen Amstelland (GBA). De taxateur neemt dan binnen 5 dagen contact met u op en past de WOZ-waarde aan als deze niet klopt. Bent u het niet eens met de uitkomst, dan kunt u alsnog bezwaar maken. In de ge-

noemde bijsluiter staan de termijnen. De inkomsten uit de OZB zijn overigens heel belangrijk, omdat deze inkomsten mede van invloed zijn op wat de gemeente allemaal aan mogelijkheden heeft om voorzieningen in de gemeente te realiseren. En dat terwijl deze nog geen 7% van de totale inkomsten van de gemeente bedragen. “Moet de gemeente niet meer communiceren over het Coronavirus en wat erbij komt kijken in de gemeente?” Deze vraagt wordt mij regelmatig gesteld en stellen we ons binnen de gemeente zelf natuurlijk ook regelmatig. Over het virus en de gevolgen maken veel mensen zich begrijpelijk zorgen. Als je ermee te maken hebt, kan de impact heel groot zijn. Bovendien zien we nu in het buitenland dat het ook grote gevolgen kan hebben voor het sociale, maatschappelijke en economische leven. Dichterbij zien we dat op een bepaalde manier ook al in Brabant. Via de media komt de informatie continue binnenstromen. Voor ons als gemeente geldt dat wij op dit moment met uitgebreidere communicatie niets toevoegen, daarom beperken wij ons met verwijzingen naar de sites van de RIVM en de GGD-Utrecht. De site van het RIVM, www.rivm.nl, geeft heel veel algemene informatie en heldere antwoorden op concrete vragen. Het RIVM is ook te bellen via 0800-1351. De site van de GGD regio Utrecht (www.ggdru.nl) gaat specifiek in op de ontwikkelingen in de regio Utrecht, waar wij als gemeente onder vallen). De GGD is te bereiken via 030-6305400. Hierboven schreef ik dat op dit moment informatie van onze kant niets toevoegt. Dat komt mede omdat op dit moment (dat is wanneer ik dit bij De Groene Venen inlever, woensdagochtend) er in onze gemeente geen inwoners zijn waarbij het coronavirus is vastgesteld. Op het moment dat u dit leest, zou dat anders kunnen zijn. Als er dan vanuit de gemeente nadere berichtgeving nodig is zullen wij dat vanzelfsprekend ook doen, via social media en onze eigen gemeentelijke site.

13 MAART 2020

“Heb ik een VOG nodig? Waarom heb ik een VOG nodig? Als ik geen VOG-verklaring krijg, kom ik dan moeilijker aan een baan?” De VOG is en een zogenoemde Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaring komt meestal in het nieuws, wanneer er bijvoorbeeld ‘misbruik is gepleegd’ door een professional of vrijwilliger die met kinderen of jongeren werkt. Of als iemand om wat voor reden een strafblad heeft. De werkgever of organisatie die de VOG van u nodig heeft (omdat u er wilt werken of actief wilt worden), geeft aan hoe u de aanvraag kunt indienen: digitaal of schriftelijk. Hier zijn kosten aan verbonden die vaak door de werkgever worden vergoed, in sommige gevallen is die voor vrijwilligers gratis. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de mensen die een VOG nodig heeft, dat als spannend ervaart. Het kan immers betekenen dat de baan of het vrijwilligerswerk niet kan doorgaan. Er bestaat sinds deze week een nieuwe mogelijkheid om je te oriënteren op je kansen op een VOG. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of iemand een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse branches, nu én in de toekomst. Jaarlijks vragen zo’n 1,2 miljoen mensen een VOG aan. Sommige mensen zien af van een aanvraag, uit angst voor een afwijzing. Onterecht, want maar 0,33% van alle aanvragen wordt geweigerd. Het kan heel zinvol zijn om de check te doen, want een lage kans op een VOG in één branche betekent niet automatisch een lage kans in álle branches. De VOG-check maakt duidelijk dat niet ieder strafbaar feit uit het verleden het krijgen van een VOG in de weg hoeft te staan. De check is geheel anoniem en te vinden onder www.vogcheck.justis.nl.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Gemeenteraad stelt Woonvisie 2025 vast

De flexibiliteit van de rode contouren Het tekort aan woningen neemt schrikbarend toe. Er zal dus flink gebouwd moeten worden in De Ronde Venen om op termijn aan de woningbehoefte van de eigen inwoners te voldoen. Het college heeft een woningbehoefteonderzoek laten instellen naar de vraag om welke woningen het gaat. Op basis van deze gegevens is een woonstrategie ontwikkeld waarin wordt aangegeven waar behoefte aan is. Vastgesteld is dat er tot 2040 tenminste 2800 woningen nodig zijn om aan de vraag van de eigen inwoners te voldoen. Om de verschillende kernen van de gemeente ook in de toekomst aantrekkelijk te houden zouden er nog eens 2000 woningen extra gebouwd moeten worden voor mensen die van elders in de gemeente willen komen wonen. Deze nieuwe gegevens leiden tenslotte tot een aanpassing van de woonvisie 2025. tekst piet van buul

Tijdens de vergadering van 5 maart j.l. boog de gemeenteraad zich over de ambitieuze plannen. De fracties waren het snel met elkaar eens dat bouwen voor de eigen inwoners een dringende noodzaak is. Waardering was er voor de gede-

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

gen voorbereiding en de kwaliteit van de onderliggende documenten waardoor de raad zich goed geïnformeerd wist. Er werden hier en daar nog wel wat kanttekeningen geplaatst en amendementen en moties ingediend om zaken meer toe te spitsen. Maar vrijwel al deze interventies werden tijdens de stemronde afgewezen. Ook het Woonplan van ChristenUnie/SGP voor de snelle realisatie van betaalbare woningen voor starters en senioren kreeg onvoldoende steun in de raad. Alleen de motie van PvdA/GroenLinks over het grondbeleid werd door een meerderheid van de raad gesteund. In de motie wordt vastgesteld dat veel locaties waar woningen gebouwd zouden kunnen worden, geen eigendom van de gemeente zijn. De gemeente is dus afhankelijk van de medewerking van die grondeigenaren. Daarom bepleit de motie dat de gemeente zich actiever moet opstellen in het verwerven van geschikte locaties. Want daar wringt hem de schoen bij de ambities van de gemeente. De rode contouren De discussie spitste zich tijdens de raadsvergadering dan ook toe op de vraag waar die 4800 woningen gebouwd kunnen worden. “De regels

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij en Michael Reuling.

3

van de provincie laten de bouw van 2800 woningen helemaal niet toe, laat staan 4800,” stelde Wim Stam (ChristenUnie/SGP). “Je kunt de ambitie wel uitspreken maar die kunnen we niet waarmaken.” Maarten Van der Greft (RVB) trok een parallel met voetbalclub Ajax. “Die hebben ook de ambitie om elk jaar kampioen te worden. Soms lukt het wel en soms niet. Plannen maken waar je zelf niet achter staat heeft geen zin. We hebben een wethouder die van aanpakken weet. Wellicht ziet hij kans om bij de provincie toestemming los te peuteren om een hele nieuwe woonwijk te bouwen. Als dat lukt mogen we de wijk wel naar hen noemen.” Dat vond wethouder Rein Kroon niet zo’n goed idee. Maar hij gaf wel toe dat er bij de provincie flink aan de deur gerammeld moeten zal moeten worden. We hebben nu eenmaal te maken met de rode contouren die door de provincie bepaald worden en als een soort elastiek om de bestaande bebouwing is gespannen. De kunst wordt dus om te proberen dat elastiek op te rekken. “We hebben binnen de rode contouren slechts beperkte ruimte,’ zei de wethouder. “Wanneer we echt grote stappen willen maken dan zullen we de provincie er van moeten overtuigen dat ze... Lees verder op p 6.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

LUISTERVINK 2.0 Brabant Ik loop hier alleen In een te stille stad Ik heb eigenlijk nooit last Van heimwee gehad Maar de mensen ze slapen De wereld gaat dicht En dan denk ik aan Brabant Want daar brandt nog licht Ik heb het altijd één van de mooiste Nederlandstalige refreintjes gevonden, terwijl ik geen Brabander ben en geen fan ben van een groot deel van de Nederlandstalige muziek. Maar ik heb zeven jaar in Breda gewoond, misschien komt het daardoor. En ook mijn zoon heeft er – met wat onderbrekingen – vier jaar doorgebracht. En zijn vriendin komt er vandaan. Mijn zwager woont er met zijn gezin en vrienden van ons laten er een huis bouwen. Kortom, bij ons thuis ontkom je niet aan Brabant. Met de berichten over het oprukkende coronavirus en het lamgelegde openbare leven in deze provincie, bedacht ik me vandaag ineens dat Brabant in één klap is veranderd. Door de oproep om thuis te blijven, sociale contacten te beperken en publieke evenementen te annuleren, is Brabant op slag zijn onbezorgde vrolijkheid kwijtgeraakt en is de Brabander in het diepst van zijn ziel geraakt door het inperken van zijn vrijheid. De dichtregels “De wereld gaat dicht” krijgen een heel andere klank. Misschien overdrijf ik, want zo erg als in Noord-Italië is het bij ons nog lang niet, maar toen ik vandaag hoorde dat gasten uit Brabant geweerd werden in een hotel in de Randstad, had ik het idee dat de hele wereld gek aan het worden is. Moet je dan maar onder een steen gaan liggen en wachten tot het overwaait? Afgelopen zondag was onze jaarlijkse familiedag gepland, waarop we met elkaar de verjaardagen vieren. Dit keer lag de locatie in Oost-Brabant en dat gaf de hele week al aanleiding tot koortsachtig overleg in de familie-groepsapp of het samenzijn nu wel, of misschien toch maar beter niet, moest doorgaan. Niemand voelde zich ziek, niemand was in Italië geweest (wij waren de dag ervoor teruggekeerd uit de toen nog besmettingsvrije Canarische Eilanden, waar ik vanaf het terras opgewekt de Luistervink van vorige week had zitten schrijven) en Brabant zat nog niet op slot. Kortom, na deze risico-analyse hebben we het er maar op gewaagd; natuurlijk niet in het openbaar vervoer en ook niet in een afgehuurd zaaltje in de binnenstad (want je gaat het ook niet opzoeken), maar met de eigen auto naar de woning van een nichtje, waarbij iedereen zelfgemaakte, gekookte of gebakken gerechten en hapjes meenam. Wel zo gezellig. Op de terugweg dachten we allemaal aan Brabant, want daar brandt nog licht...

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2020 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.


4

13 MAART 2020

Bijzondere muziekveiling en muziekmarkt Abcouder Harmonie

Kort nieuws Mijdrecht

De Wegwijzer over houvast in leven én sterven Deze zondag leidt ds. B. Reinders uit Capelle a/d IJssel beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. 's Morgens horen we hoe Jezus naar Jeruzalem reist. Hij gaat Zijn leven geven voor ons. De route die Hij richting Jeruzalem kiest, is daarbij opmerkelijk. In de middagdienst gaat het om de vraag: Wat blijft er aan houvast over, als alles onder je voeten wegvalt? In de Bijbel worden die vragen eerlijk benoemd. Maar we horen daarin ook wie God juist dán voor je wil zijn: houvast in leven én sterven. Belangstellenden zijn welkom in de diensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk op Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

Clinic Kickboksen met je kind Op zondag 29 maart kunnen ouders en kinderen tussen de 8 en 12 jaar samen deelnemen aan een Clinic kickboksen in Abcoude. Veel ouders -maar ook kinderen- hebben een druk eigen leven. Veel tijd om samen door te brengen is er niet. En als ouders dan iets bedenken, bijvoorbeeld wandelen of een museum, dan vinden kinderen dat vaak maar saai. Daar hebben Leonie Aalders en Andy Mulder iets op bedacht: ieder kwartaal een Clinic Kickboksen met je kind. Een uur lang 1-op-1 onverdeelde aandacht voor elkaar, dat is pas quality time! Samen elkaar leren aanvoe-

len met de bokshandschoenen en elkaars grenzen ontdekken. Natuurlijk mogen ouder en kind ook even lekker los gaan op de professionele bokszakken. Andy Mulder van Body Industrie Abcoude verzorgt de clinic in zijn nieuwe sportschool. Tussendoor onderbreekt Leonie Aalders van Anders Kijken Naar Je Kind Kindercoaching de training voor een opdracht of een terugblik. Zo leer je elkaar nog beter kennen en heb je meteen een sportieve workout gehad! Meer informatie over de clinic, de kosten of de data? Kijk op www.anderskijkennaarjekind.nl/kickboksen.

Wilnis

Mijdrecht

Scholenzondag in de Rank Aanstaande zondag 15 maart is het scholenzondag in De Rank. De kinderen van basisschool De Fontein zijn de afgelopen weken bezig geweest met het thema ‘In goede handen’. Ze leerden en knutselden over de bijbelverhalen van Jezus die de storm luwt en de vier vrienden die hun zieke vriend bij Jezus brengen. In de morgendienst van 10 uur, wordt het thema uitgewerkt door de kinderen met hulp van ds. Elise Jansen. Couzijn van Leeuwen en zijn band zorgen voor de muzikale begeleiding. ’s Avonds om 7 uur is er een vesper, eveneens in De Rank. In dit avondgebed is ruimte voor stilte en Mirjam Vos houdt een korte meditatie over verzoekingen, waarmee iedereen wel eens te maken heeft. Anita Vos begeleidt de liederen op piano. Iedereen is hartelijk welkom in deze vieringen.

Trots op Vinkeveen Inwoners van Vinkeveen hebben massaal gespaard voor het door de historische vereniging De Proosdijlanden in samenwerking met de plaatselijke Jumbo in Vinkeveen geproduceerde plaatjesboek ‘Trots op Vinkeveen’. De spaarperiode voor de 216 stickers in het fraai vormgegeven fotoboek met historische afbeeldingen van het mooie plassendorp is per 1 maart jl. afgesloten. Ruilmiddag Afgelopen woensdag was er een ruilmiddag in het plaatselijke Dorpshuis. En ook dit was weer een groot succes. Nogal wat inwoners kwamen de laatste plaatjes ruilen om hun eigen boek, of dat wat ze voor een ander

Dit jaar bestaat de Koninklijk Onderscheiden Abcouder Harmonie 120 jaar, een bijzondere mijlpaal. De Abcouder Harmonie biedt muzikale ondersteuning bij vele dorpse activiteiten in Abcoude en Baambrugge. Omdat de harmonie zelf ook steun kan gebruiken, wordt er in dit feestjaar in samenwerking met de Lions een bijzondere muziekveiling georganiseerd. En daarvoor worden muziekinstrumenten gezocht. Heeft u misschien op zolder nog een trompet, fluit of trommel liggen die niet meer gebruikt worden? Laat ze dan veilen! U kunt kiezen voor schenking aan de harmonie, waarbij de opbrengt ten goede komt aan de harmonie, of meedelen in de opbrengst. Ook bladmuziek, dvd’s, cd’s of platen kunnen worden ingeleverd voor een muziekmarkt.

spaarden, vol te kunnen krijgen. Geanimeerde gesprekken aan de ruiltafels, anekdotes en heel veel complimenten voor de samenstellers en initiatiefnemers. Het is een enorm geslaagde actie geweest, die veel heeft losgemaakt bij de Vinkeveense bevolking. Met heel veel positieve reacties tot gevolg. Vaak is ook de vraag gesteld of er al nagedacht is over een vervolg. Zeker: de eerste plannen om deze actie volgend jaar met een deel 2 een vervolg te geven zijn al gesmeed. Maar eerst nog een tweede ruilmoment om deel 1 vol te kunnen maken: komende donderdag 12 maart van 18.30 tot 20.00 uur in Winkelcentrum Zuiderwaard. Zie ook www.proosdijlanden.nl

wilt schenken, zijn de taxatiekosten 25 euro per item. Graag gepast betalen. Pinnen kan helaas niet. Noteer ook vast 6 september in de agenda. Want dan is de veiling. Vanaf 12 uur kan men een kijkje komen nemen op de muziekmarkt en bij de veilingitems. Om 13.30 uur start de veiling. Mocht uw item niet geveild worden, dan mag u deze na de veiling meteen weer mee naar huis nemen. Voor meer informatie: abcouderharmonie.nl foto fem van duuren

Op 23 en 24 maart kunt u van 19.30 uur tot 20.30 uur uw materiaal inleveren bij de harmonie in het Piet Mondriaangebouw, Broekzijdselaan 46 in Abcoude. Indien u een instrument inlevert voor de veiling maar deze niet

Dansstudio Sietske opnieuw in de prijzen Op zondag 8 maart betrad het dansteam Shake it up van Dansstudio Sietske het podium tijdens het Shell We Dance-event. Dankzij sponsor Montagewerk MVZ kwamen de meiden stralend binnen in hun rood met zwarte trainingspak. Er bleken maar liefst 15 tegenstanders te zijn; extreem veel voor een danswedstrijd. Omdat er zoveel groepen waren, zou de top 6 een beker krijgen. De dansers werden zenuwachtig maar gelukkig hoefden zij niet lang te wachten, want Shake it up mocht al als zesde het podium op. Op het podium straalden zij in hun

Het Lijdensverhaal in Iconen Op donderdagmiddag 26 maart is Pieter Boersma te gast op de ouderenmiddag in De Roeping. Aan de hand van iconen met daarbij behorende muziek, wordt het lijdensverhaal gevolgd en wordt verteld over hoe iconenschilders de Passietijd verbeeld hebben en hoe zij de Opstanding in beelden vertellen, aangevuld met iconische beelden uit onze tijd. Door te luisteren en te kijken ervaar je de kracht van het lijdensverhaal. Deze middag is een mooie voorbereiding op het komend Paasfeest. Gasten zijn welkom, de middag begint om 14.30 uur, Kerkstraat 12 te Wilnis. De toegang is gratis.

DE GROENE VENEN

blauwe wedstrijdoutfit en dansten supergelijk en strak. Bij de uitslag kwam het team erachter dat zij de beker voor de zesde plaats mee naar huis mochten nemen! Ondanks dat het optreden zo goed ging, hadden de meiden dit niet zien aankomen. Juichend liepen ze naar de voorkant van het podium en namen met trots de beker in ontvangst. Over drie weken is de laatste wedstrijd en horen de dansers of zij de Nederlandse Kampioenschappen hebben bereikt. Nog even duimen dus. Maar voor nu is Shake it up weer een mooie beker rijker.

Voorjaarsconcert Concordia Vinkeveen Het Voorjaarsconcert van Brassband Concordia vond dit keer wederom plaats in de vorm van een koffieconcert op zaterdagochtend jl. Het eerste van drie blokken werd geopend met de vlotte mars Arnhem. Er waren verschillende solisten uit de band te beluisteren. Ook was er een primeur: Fanfare pour Précéder la péri, voor het eerst in Nederland door een brassband uitgevoerd! In het tweede blok waren de leerlingen te beluisteren. Concordia is er trots op weer een jeugdgroep te hebben die is voortgekomen uit de scholenprojecten en uit het project “Nooit uitgeblazen”. Gezamenlijk met de brassband werd Mombassa beat uitgevoerd, gearrangeerd door dirigent Thomas Eveleens. Het laatste blok

bracht de brassband film- en musicalmuziek ten gehore. Het afwisselende concert werd op voortreffelijke wijze gepresenteerd door dirigent Thomas Eveleens, die behalve dirigent van de brassband ook leraar is voor zowel de koperblazers als slagwerkers. Ook is hij de ‘meester’ tijdens de schoolprojecten. Kom Concordia beluisteren bij de traditionele optredens op Koningsdag 27 april bij De Boei en tijdens de Dodenherdenking op 4 mei bij het monument in Vinkeveen. In het najaar staat er op 17 oktober in De Boei in Vinkeveen een uitwisseling met Fanfare Crescendo uit De Weere op het programma. Dit belooft een mooie muzikale avond te worden met een feestelijk tintje!


DE GROENE VENEN

13 MAART 2020

Rommelmarkt bij VIOS Op zaterdag 21 maart organiseert muziekvereniging VIOS een heuse rommelmarkt. Tijdens deze rommelmarkt worden er diverse tweedehands spullen verkocht, ingezameld door alle leden en vrienden van de vereniging en is er voor zowel jong als oud iets leuks te vinden. Onder het genot van een kopje koffie of thee en vers gebakken

taart kunt u lekker rondsnuffelen. Met deze rommelmarkt wil de vereniging geld ophalen om zonnepanelen op het dak van het clubgebouw te plaatsen om zo ook haar steentje bij te dragen aan verduurzaming. Iedereen is welkom in clubgebouw ‘De Notenkraker’ van 11 tot 16 uur op Windmolen 77 te Mijdrecht.

De Zonnebloem huldigt jubilaris Deze maand is Karin Kiwull 10 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem afdeling Abcoude-Baambrugge. Al die jaren bezoekt Karin met veel plezier mensen met een lichamelijke beperking. Tijdens de vrijwilligersvergadering van 4 maart werd ze in de bloemetjes gezet. De Zonnebloem is Karin dan ook zeer dankbaar voor haar inzet en hoopt dat zij dit nog vele jaren mag blijven doen. Op de foto heeft Karin zojuist de bloemen ontvangen van voorzitter Frits Kut-

schenreuter. Naast het bezoeken van mensen met een lichamelijke beperking organiseert De Zonnebloem regelmatig activiteiten en uitstapjes voor deze doelgroep. Wil je ook helpen deze activiteiten en uitstapjes mogelijk te maken en daarmee onze gasten een onvergetelijke dag te bezorgen? Meld je dan aan bij een van de plaatselijke afdelingen van De Zonnebloem (aanmelden en meer informatie op de website www.zonnebloem.nl).

Kunst op het menu van OBS De Eendracht OBS De Eendracht is graag actief op het gebied van handvaardigheid, muziek en dans. Kunst staat dus met regelmaat op het menu. Er wordt gebruik gemaakt van externe kunstdocenten om het kunstvak extra dimensie te geven. Dit schooljaar is er een driedaags kunstproject en wil de school door middel van het aanbieden van diverse kunstdisciplines de creatieve en muzikale ontwikkeling van de kinderen stimuleren en vergroten. Vanuit het KRDV-Netwerk (kunst De Ronde Venen) komen een aantal

kunstenaars op bezoek die de leerlingen in allerlei verschillende kunstdisciplines zullen begeleiden naar een prachtige kunstzinnige ervaring. Op drie verschillende woensdagen in maart, april en mei 2020 zijn de kunstenaars op De Eendracht te vinden om met de leerlingen samen te werken aan diverse muziekvormen, mime, dans en andere beeldende kunsten. Ook de leerkrachten dragen bij aan deze ‘kunst-happening’ en zullen zelf ook voor workshops zorgen.

Kunst/leesweken op De Schakel gestart Woensdag 4 maart was de opening van de jaarlijkse kunst/leesweken op basisschool De Schakel. Dit jaar is het thema ‘bouwen en architectuur’. De komende weken worden er veel extra lees- en kunstactiviteiten gedaan rondom het thema. Na het officiële startsein mochten de kinderen van groep 1, 2 en 3 in groepjes mooie bouwwerken maken met verschillende materialen, zoals

Lego, klei, K’nex, Kapla, Nopper en houten blokken. Daarvoor kregen ze een bouwopdracht van de leerkracht. Er werden zelfs huisjes (iglo’s) van suikerklontjes gemaakt. De resultaten mochten er zijn! Ook de kinderen van groep 4 tot en met 8 zaten niet stil. Zij deden een Zweeds loopspel over architectuur en bouwen. In groepjes probeerden de kinderen zoveel mogelijk vragen op te lossen, daarvoor moesten ze steeds weer naar een andere plek in de school. Tot slot werd bij de schooltribune nog eens duidelijk gemaakt wat ze de komende weken gaan doen: veel lezen en leren over bouwen en architectuur. Voordat de kinderen weer teruggingen naar de klassen werd de opening afgesloten met het ingestudeerde openingslied over een kunstenaar.

Bingoavond Wilnis De stemming zat er goed in. Samen met maar liefst 38 huurders is de bingoavond in De Willisstee in Wilnis een leuke en drukbezochte avond geworden. Onder het genot van een kopje koffie of thee werden er mooie

Kort nieuws Wilnis

Boekenmarkt in De Schakel Op zaterdag 21 maart vindt van 10 tot 15 uur de jaarlijkse boekenmarkt plaats in gebouw De Schakel achter de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat in Wilnis. Er is een grote collectie boeken, gesorteerd naar onderwerp: romans en thrillers, dichtbundels, boeken over religie, bloemen en planten, koken, geschiedenis, diverse hobby’s, sport, beeldende kunst, naslagwerken, heel veel kinderboeken, stripboeken en series zoals bv. Arendsoog, De Kameleon. Ook zijn er legpuzzels, gezelschapsspellen, dvd’s en cd’s. Vanuit een verzameling is een grote collectie boeken en maand/ jaar bladen beschikbaar, waaronder het blad Juliana Regina 1950 t/m 1978, het blad Vorsten uit de jaren ’70 en vanaf 1996-2009, Koninklijk Album nr. 1 - 11 en nog veel meer. De opbrengst is voor het Hospitium en de Ontmoetingskerk.

De Ronde Venen

Collecteweek ReumaNederland In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland. Ook dit jaar kunt u de collectant aan de deur verwachten. Meer dan 2 miljoen Nederlanders kampen met de grote impact die reuma heeft op hun dagelijks leven. Met meer geld kan ReumaNederland onderzoek naar betere behandelingen financieren en ervoor zorgen dat mensen met reuma mee kunnen doen in de maatschappij. Alle collectanten hebben een QR-code op hun legitimatiebewijs staan. Hiermee kunt u eenvoudig met uw smartphone een donatie aan de deur doen. Natuurlijk is het ook mogelijk om contant geld in de collectebus te doneren. www.reumanederland.nl/collecte

Vinkeveen/Waverveen

Passage

Presentatie Lorena Wiebes en Peter Zijerveld op 25 maart Op uitnodiging van TTC de Merel geven succesvol prof-wielrenster Lorena Wiebes (winnaar Omloop van het Hageland/België op 1 maart jl.) en oud wielerprof/ triathleet Peter Zijerveld (KNWU) een presentatie voor

een ieder die geïnteresseerd is in hun verhaal. Locatie: Sporthal De Willisstee te Wilnis. Zaal open: 19.30 uur, aanvang 20 uur, einde uiterlijk 21.30 uur. Entreekosten voor niet-Merelleden 5 euro (inclusief 1 consumptie).

Passage Vinkeveen en Waverveen komt 17 maart weer bijeen. De heer Leijsen uit Maasland komt spreken over: Van griffel naar iPad. In deze presentatie wordt de geschiedenis van de lagere school behandeld in woord, beeld en filmpjes met nadruk op de laatste honderd jaar. Het belooft een feest van herkenning te worden. De avond wordt gehouden in gebouw Maranatha, Herenweg 205 te Vinkeveen. Aanvang 19.30 uur. Gasten zijn van harte welkom.

Wilnis

Drukbezochte bingoavond GroenWest Woningcorporatie GroenWest bestaat dit jaar 100 jaar en dat wordt gevierd met een bingoavond in Wilnis. “Het lijkt wel of we op vakantie zijn!”, aldus een huurder van GroenWest.

5

Bridgen op zondagmiddag 22 maart

verhalen uitgewisseld. In het speciale Pop-Up museum nam een bijzondere tijdlijn iedereen mee op reis door de rijke geschiedenis van GroenWest. Het jubileum van GroenWest staat in het teken van ontmoeten en verbinden, en duurt tot eind maart 2020. Tot die tijd zal GroenWest nog een aantal leuke activiteiten voor, en vooral met, huurders organiseren. Kijk op www.groenwest.nl/jubileum voor meer informatie en houd hun sociale media in de gaten.

Op zondag 22 maart kunt u om 14 uur weer gezellig komen bridgen in “De Willisstee” in Wilnis. Het is een open bridgedrive dus iedereen is van harte welkom. Aanmelden (tot uiterlijk 17 maart) door een email te sturen naar: bridge.drv@mail. com onder vermelding van uw naam, de naam van uw partner en of u een ervaren/ minder ervaren of niet ervaren bridger bent. U ontvangt een bevestiging. De deelnamekosten zijn 5 euro per persoon te voldoen bij binnenkomst. Er worden 6 rondes van 4 spellen gespeeld. foto velofocus


6

13 MAART 2020

Beleidsplan armoede en schulden 2020-2023

Maatwerk en preventie bij de hulpverlening Met de grootst mogelijke meerderheid ging de gemeenteraad donderdag 5 maart j.l. akkoord met de beleidsplan armoede en schulden 2020-2023. Door middel van dit beleidsplan wil de gemeente zich extra inzetten om mensen die grote moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen behulpzaam te zijn. Daartoe is een geïntegreerd beleidsplan ontwikkeld waarbij meer samenhang in beleid en uitvoering wordt aangebracht in het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. De doelgroepen van beide beleidsterreinen overlappen elkaar. Mensen die in armoede leven lopen een groter risico om met schulden geconfronteerd te worden. tekst piet van buul

- foto's fem van duuren

De missie van het armoede en schuldenbeleid is er voor te zorgen dat de inwoners van De Ronde Venen vrij zijn van problematische schulden en geen armoede ervaren. Deze ambitieuze doelstelling vraagt om een aantal maatregelen. Om te beginnen wil men inzetten op het tijdig signaleren van financiële problemen en op preventie. Voorkomen moet worden dat problemen ontstaan of verergeren. Een tweede insteek is het versterken van de redzaamheid van de inwoners. Daartoe wil men budgetcoaches inzetten die mensen behulpzaam zijn bij het op orde brengen en houden van hun financiën. Verder wil men het bereik van minimaregelingen vergroten en schuldhulpverlening en saneringskredieten sneller inzetten. De gemeenteraad sprak haar waardering uit voor de plannen. Een motie van PvdA/GroenLinks, Lijst8Kernen en ChristenUnie/SGP waarin wordt gevraagd om te onderzoeken waarom er zo weinig gebruik gemaakt van de collectieve zorgverzekering van de gemeente kreeg ruime steun van de raad. Andere

Jos Roeleveld (links) wordt bedankt door Rudolf van Olden.

Marja Becker terug in gemeentepolitiek. amendementen en moties werden afgewezen, waarna de beleidsnota werd aangenomen. Welkom en afscheid Met de installatie van Marja Becker van de Seniorenpartij als raadslid, beleefde de raad de terugkeer van de oud-wethouder in de gemeentepolitiek. Zij zal voor de rest van de zittingsperiode de fractie van haar partij aanvoeren. De door haar ingediende motie waarin het college wordt verzocht om met betrokken partijen in overleg te gaan over het tot stand komen van meer verzorgings- en verpleeghuizen haalde het niet. Tot slot stond de raad stil bij het feit dat gemeentebode Jos Roeleveld voor het laatst bij de vergadering aanwezig was. Hij werd door Rudolf van Olden, vicevoorzitter van de raad, bedankt voor de manier waarop hij vele jaren als gastheer voor de raadsleden is opgetreden. Jos gaat binnenkort met pensioen na een 44-jarig dienstverband bij de gemeente de Ronde Venen en haar voorgangers.

Onderzoek verkeersstructuur Vinkeveen aangepast na gesprekken met inwoners

In het idee voor de nieuwe verkeerstructuur waren drie mogelijke tracés getekend voor de aanleg van de nieuwe weg. Na overleg met omwonenden is besloten het tracé dat het dichtst langs de woningen van de Julianalaan gaat te laten vervallen. Het onderzoek wordt uitgebreid met een quickscan van de haalbaarheid van een nieuwe aansluiting op de N201 aan de westzijde van Vinkeveen. Dinsdag 10 maart heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen de ideeën voor de nieuwe verkeersstructuur nader te laten onderzoe-

ken. De gemeenteraad neemt hier waarschijnlijk 23 april een besluit over. Ook stelt het college de raad voor de vier woningen tussen de Kerklaan en Julianalaan aan te kopen indien die mogelijkheid zich voordoet. De woningen moeten wellicht wijken als de nieuwe verkeersstructuur werkelijkheid wordt. Het idee voor de gewijzigde toe- en afvoer van verkeer op de N201 biedt kansen voor Vinkeveen. Het geeft de mogelijkheid het verkeer in Vinkeveen evenwichtiger te verdelen, ontwikkelingen in en rond Vinkeveen mogelijk te maken en daarmee de leefbaarheid van Vinkeveen nu en in de toekomst te verbeteren. Inloopbijeenkomst Op 17 maart organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u informatie over de achtergrond en de inhoud van het idee, en hoe het vervolg er uit ziet. Daarnaast is de gemeente geïnteresseerd in uw inbreng. Op dinsdagavond 17 maart kunt u hiervoor tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen bij De Vink, Herenweg 55, Vinkeveen.

nog wel uiteen. Wethouder Kroon riep de gemeenteraadsfracties, die ook in Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn, op om hun collega’s te winnen voor de Rondeveense plannen. Misschien helpt het wanneer alle woningzoekenden uit De Ronde Venen een keer met z’n allen op de fiets (want OV is er nauwelijks) naar Utrecht gaan om de Rondeveense zaak te bepleiten.

College kiest voor windmolens en zonnevelden

De lange weg naar klimaatneutrale gemeente De gemeente De Ronde Venen zet zich in om vanaf 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Dat betekent dat men tegen die tijd alleen nog maar gebruik maakt van schone energie, verkregen uit zon, wind en eventueel aardwarmte. De weg waarlangs men deze doelstelling wil realiseren is in 2017 door de raad vastgesteld en vastgelegd in het zogenoemde ‘spoorboekje naar een klimaatneutrale gemeente in 2040.’ In de afgelopen jaren zijn onderzoeken gedaan en hebben tal van inspraakrondes plaatsgevonden. Er zullen nu knopen doorgehakt moeten worden teneinde de plannen concreet vorm te geven. Het college heeft dit traject in twee delen opgedeeld. Allereerst dient vastgesteld te worden aan welke voorwaarden windmolenparken en zonneweides moeten voldoen. Later dit jaar start dan de discussie over de zoeklocaties, de plekken waar die voorzieningen zouden kunnen worden aangelegd. Dinsdag 10 maart boog de raadscommissie zich over de te stellen randvoorwaarden. Al meteen werd duidelijk dat deze energietransitie de gemoederen in de komende tijd flink bezig zal houden. Maar liefst acht insprekers kwamen vertellen wat zij vinden van de plannen. Het spel is nu duidelijk op de wagen. tekst piet van buul

Inloopbijeenkomst op 17 april in De Vink

Het college stelt de gemeenteraad voor het idee voor een nieuwe verkeersstructuur in Vinkeveen nader te onderzoeken. Het idee is gebaseerd op de invoering van eenrichtingsverkeer op de Kerklaan en Herenweg (onder andere voor verkeer naar de N201) en de aanleg van een nieuwe weg ten noorden van de Julianalaan voor het verkeer dat van de N201 afkomt. Het idee is vorige week met direct omwonenden besproken. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen.

Vervolg van p 3. ...ons een groter contingent woningen toewijzen en dat daarvoor ook buiten de rode contouren gebouwd zou mogen worden.” Daar komt nog bij dat de rode contouren zijn ingesteld om de omliggende natuur te beschermen. Over de vraag hoe ver men wil gaan met het oprekken van die grenzen liepen de meningen in de raad

DE GROENE VENEN

In de beleidsnota geeft het college aan waar men van uit gaat wanneer het om windmolens en zonneweides gaat. Voor wat betreft de windmolens gaat men uit van een maximale hoogte van 175 meter (als een blad omhoog staat). Hoger mag niet vanwege Schiphol. Wanneer men kleine molens wil plaatsen van bijvoorbeeld 60 of 90 meter dan wordt gesproken over buurtmolens. Voor wat betreft de grootschalige zonnevelden wordt uitgegaan van minimaal 500 m2. Voor de kleinere zonneweiden wordt een aparte regeling voorgesteld. In het beleidsplan wordt verder uitvoerig aangegeven waaraan plaatsing van de grootschalige projecten moet voldoen. Belangrijk onderdeel van de procedure is een participatieplan. Daarin moeten de initiatiefnemers aangeven op welke manier de buurtbewoners en eventueel andere belanghebbenden bij de plannen zijn betrokken en of men kan rekenen op voldoende draagvlak. Lastige afwegingen De insprekers boden de commissie een kleurrijk pallet aan opvattingen. Opmerkelijk was de inbreng van enkele inwoners van Amsterdam. Zij wonen in Gaasperdam en beschouwen het Geingebied als hun achtertuin. Dat willen ze graag zo houden en ze hebben er zelf een vereniging ‘Gaasperdam voor behoud Geingebied’ voor opgericht. Zij waren blij met de mogelijkheid om in De Ronde Venen in te spreken. ‘De gemeente Amsterdam trekt zich bij het aanwijzen van de gebieden niks van de inwoners aan,’ zo werd gesteld. Hun lofzang op het prachtige natuurgebied leidde tot de conclusie dat er geen windmolens of zonneweides moeten komen. Een inwoner van Abcoude gaf aan dat mensen zelf al heel veel kunnen doen op het vlak van duurzaamheid. Daar zou de gemeente ook beter op kunnen inzetten. Hij had vastgesteld dat windmolens op zee moeten komen. Daar is voldoende wind en ze staan daar niemand in de weg. Meerdere insprekers pleitten er voor om eerst maar eens alle daken van de gemeente vol te leggen met zonnepanelen vooraleer er over windmolens gesproken wordt. Een landbouwer uit Groot Wilnis/Vinkeveen zag liever geen zonneparken op de agrarische grond. Leg eerst de daken maar vol en plaatst zo nodig nog een paar windmolens, luidde zijn conclusie. Pleidooien voor zorg voor de natuur, voor het behoud van het natuurhistorisch en cultureel erfgoed, voor een zorgvuldige afweging van de voor en nadelen van wind en zonne-energie en voor behoud van biodiversiteit liepen ook dwars door de raadsfracties. Overwegend positief De meeste fracties toonden zich positief over de

- foto luchtopname.nl beleidsplannen. Er is gekozen voor de doelstelling om de gemeente in 2040 klimaatneutraal te krijgen. Dat vereist nu eenmaal lastige keuzes, waar voldoende draagvlak voor nodig is. Daarom legden de raadsleden in de discussie een stevig accent op de participatie van inwoners bij de planontwikkeling. Pogingen om de verantwoordelijk wethouder, Kiki Hagen te bewegen hier en daar nog wat te sleutelen aan de randvoorwaarden stuitten op een onverzettelijke bewindsvrouw, die er duidelijk blijk van gaf dat ze niet van plan was haar nota aan te passen. Dat kan haar tijdens de raadsvergadering op 26 maart nog wel op een aantal amendementen komen te staan. Tijdens die vergadering komt ook de beleidsnota kleinschalige zonnevelden voor eigen elektriciteitsgebruik aan de orde. Daar toonde de commissie zich in ieder geval redelijk tevreden over. Wanneer tijdens de komende raadsvergadering de randvoorwaarden voor de aanleg van windmolenparken en zonnevelden zijn vastgesteld, zal in de tweede helft van dit jaar ongetwijfeld de discussie in volle hevigheid losbarsten over de keuze van de zoeklocaties waar die voorzieningen dan zouden moeten komen. Dan komt het bij iedereen nog dichter bij huis.


DE GROENE VENEN

13 MAART 2020

7

Marie-Louise Hoyer maakt zich op voor zesde (en laatste?) marathon

Met de Boston-marathon maakt zij de World Major Marathons compleet New York, Londen, Chicago, Berlijn en Tokio. Van die marathons heeft Marie-Louise Hoyer uit Abcoude de medailles al binnen. Slechts één ontbreekt om de World Marathon Majors compleet te maken: Boston. Op 20 april 2020 loopt zij de 42,2 kilometer door deze Amerikaanse stad. De voorbereidingen zijn begonnen… tekst rosanne kok

tekst rosanne kok

In deze column geeft Rosanne Kok een schets van gebeurtenissen die uit het leven zijn gegrepen. Alledaagse ontmoetingen en kleine avonturen kunnen aanleiding geven voor een Groot Verhaal.

- foto’s arthur van der kooij

Marie-Louise, tot een aantal jaar geleden helemaal geen hardloper, liep haar eerste marathon in 2015. Dat was de marathon van New York. ‘‘Dat had een heel gekke aanleiding’’, begint de Abcoudse lachend. ‘‘Mijn buurvrouw kwam vragen of ik op haar huisdieren wilde passen omdat zij en haar man de marathon van New York gingen lopen. Toen dacht ik; dat wil ik ook. Het was eigenlijk een soort bucketlistdingetje. Om aan mezelf te bewijzen dat ik zoiets ook zou kunnen.’’ Ze gaf zichzelf niet alleen een fysiek doel, maar wilde zich ook inzetten voor een maatschappelijk doel. Dat werd Kika, waar ze meer dan tienduizend euro voor ophaalde met het volbrengen van de magische afstand in New York. ‘‘Toen ik over de finish kwam, dacht ik; ‘dit doe ik nooit meer’. Dat gevoel zwakte al na een uur af; de kick die je krijgt door zoiets te volbrengen, is zo groot. Ik voelde toen al dat ik het nog eens zou doen.’’

Schaatspubliek Een kolkend Thialf. Het massaal toegestroomde publiek gaat helemaal uit haar dak voor de schaatsers in strakke oranje pakken die over het spiegelgladde ijs scheuren. Niet alleen voor de Nederlanders trouwens. Nee, het publiek gaat uit haar dak voor iedereen die voorbij scheurt. Of hij of zij nu Nederlands, Canadees, Japans of Russisch is. Er wordt geklapt, gejuicht en polonaise gelopen. Ik was erbij dit weekend. Te gast bij de finale van het WorldCup schaatsen. Op tv gaat het al hard, maar in het echt gaat het nog heel veel harder. Je weet niet wat je ziet als de atleten met een snelheid van zo’n vijftig kilometer per uur de bocht aansnijden. Waanzinnig. Daar wil je ook gewoon voor klappen. Of hij of zij nu gehuld is in een oranje outfit of niet.

Als je één marathon kunt lopen, kun je er ook twee lopen. En als je er twee kunt volbrengen, kun je er ook zes. Dat werd de overtuiging van Marie-Louise. ‘‘Er zijn maar zevenduizend mensen op de hele wereld die alle zes de marathons hebben volbracht. In Nederland zijn dat er maar honderdvijftig. Het zou geweldig zijn als ik daarbij mag horen. Als waardering krijg je daarvoor ook een prachtige medaille.’ Volgens de Abcoudse hardloopster heeft het lopen van de marathons haar leven veranderd. ‘‘Voorheen liep ik één kilometer met moeite’’, zegt zij. ‘‘Dat lopen moest ik leren, dat kan iedereen. Het lastigst is het doorzettingsvermogen. Voor zo’n afstand heb je dat echt nodig. Ik heb geleerd dat ik op mezelf kan vertrouwen en dat ik altijd doorzet. Ik laat me niet uit het veld slaan; het geloof in mezelf is enorm gegroeid.’’ Om zich voor te bereiden op de marathon van Boston loopt Marie-Louise driemaal per week hard onder begeleiding van een coach. Daarnaast let zij op haar voeding en zorgt ze voor voldoende rust en slaap. ‘‘De marathon van Boston staat bekend als een zwaar parcours. Een groot deel van de route loopt bergafwaarts. Dat zijn wij hier helemaal niet gewend. Ik moet goed mijn beenspieren trainen om hier goed op voorbereid te zijn. Daarnaast wil ik veel oefenen in de duinen.’’ Een andere onzekerheid is het weer daar. ‘‘Daar is geen peil op te trekken’’, stelt Marie-Louise. ‘‘Er is zelfs een wedstrijd geweest waarbij de deelnemers tot aan hun enkels in de modder stonden. Dat wil je niet…’’ Vooralsnog gaat Marie-Louise ervan uit dat Boston de laatste marathon is voor haar. Toch durft ze dat niet met stelligheid te beweren. ‘‘Voor het lopen van kleinere marathons voel ik niet zoveel, dus daarom zou ik zeggen dat dit de laatste is. Ik heb de mensen nodig om mij aan te moedigen en door te gaan. Daardoor voel ik mij gedragen. Wellicht dat ik mij ga focussen op halve marathons en tien kilometers? Ik weet het nog niet. Na 20 april 2020 is vooralsnog niets. Dat voel wel als een leeg gat, ja…’’

Samen praten over autisme in Praat Lokaal Aanstaande woensdagavond 18 maart is er weer een Praat Lokaal Autisme in Gezondheidscentrum Wilnis. Praat Lokaal Autisme is een avond voor ouders van kinderen met de diagnose (of een vermoeden hiervan) autisme.

GROTE VERHALEN

Supporters van sporters uit het buitenland zitten tussen de Oranjefans en een Nieuw-Zeelandse schaatser reed tijdens de warming-up met een Friese muts op. Waarom niet? Moet toch kunnen. Misschien is het wel de aanwezigheid van ijs die het beste in de mens naar boven haalt? Stampvolle tribunes en staanplaatsen zelfs dubbel bezet, maar niemand die daar moeilijk over doet. Kom erbij, gezellig. Waar duels in voetbalstadions soms zonder uitpubliek moeten worden gespeeld omdat de supporters elkaar anders in de haren vliegen, gaat het in Thialf gewoon allemaal naast elkaar, door elkaar en met elkaar. Heel gemoedelijk. Maar het bleef niet binnen de muren van het Friese schaatsstadion; dit gedrag werd keurig voortgezet in de rij auto’s die de parkeerterreinen verliet. File natuurlijk, daar ontkom je niet aan. Wij reden op een T-splitsing af en de rij van rechts was nog minstens drie kilometer lang. Dat gaat wel even duren, denk je. Nee hoor, niemand was haastig of opgefokt. Er wordt netjes geritst. Iedereen laat er iemand tussen. Eigenlijk zou dit heel normaal moeten zijn en toch maakte dit gebaar diepe indruk. Zo hoort het. Schaatspubliek. Daar kunnen we allemaal nog wat van leren.

Elke keer staat een thema centraal (waar indien de behoefte anders is vanaf geweken kan worden!). Je kunt zelf ook een thema inbrengen.

een avond om even op adem te komen, andere ouders te ontmoeten, tips opdoen en je hart te luchten.

In het Praat Lokaal Autisme kun je je verhaal en ervaringen delen rondom de dynamiek/uitdagingen van het opvoeden van kinderen met ASS. Je maakt gebruik van elkaars deskundigheid, inspireert elkaar en vindt steun en begrip. Op verzoek kunnen specifieke thema's besproken worden of gasten uitgenodigd worden. Kortom:

Tijdens deze avond leer je van elkaars deskundigheid en voel je je gesteund door de herkenning in elkaars verhalen. Er wordt onderling ervaringen en tips uitgewisseld. Het Praat Lokaal wordt begeleid door Nicolette de Lange en Edwin de Jong. Beiden hebben kinderen met de diagnose ASS.

Praat Lokaal is er elke twee maanden en is gratis. Je kunt aan de avonden afzonderlijk deelnemen (zie agenda op de website). Je dient je wel even van tevoren aan te melden via www.deronddevenen.ouderslokaal.nl. Het is eerstvolgende Praat Lokaal Autisme is aanstaande woensdagavond 18 maart (van 20 tot 21:30 uur) in Gezondheidscentrum Wilnis. Er is ook een Whatsappgroep voor ouders van kinderen met ASS. Hierin houden ouders elkaar op de hoogte van activiteiten, delen ervaringen, stellen elkaar vragen en wisselen tips uit. Wil je toegevoegd worden? Mail dan je naam en telefoonnummer naar info@ouderslokaal.nl.


Familieberichten

8

13 MAART 2020

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal di­ent van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk!

Melding overlijden: dag en nacht bereikbaar 06-26056999

Primeur voor de ouders van baby Maxim

Eerste digitale geboorteaangifte in De Ronde Venen Zelf had de kleine Maxim Christmann niets in de gaten. Zonder het te weten zorgde hij in gemeente De Ronde Venen voor een primeur: de eerste digitale geboorteaangifte. Sinds kort kunnen kersverse ouders namelijk de geboorteaangifte vanuit eigen huis regelen. Maxim's vader was aangenaam verrast: “Toen ik een afspraak wilde maken om Maxim bij de burgerlijke stand aan te geven, hoorde ik dat ik daarvoor helemaal niet langs hoefde te komen. Dat kwam prima uit, des te meer tijd is er om van dit kleine mannetje te genieten!” Om deze primeur een extra feestelijk tintje te geven, kwam burge-

meester Maarten Divendal langs met bloemen en een kraamcadeau. Gemeente De Ronde Venen werkt hard aan uitbreiding van de digitale dienstverlening. Ook voor het aanvragen van een uittreksel, doorgeven van een verhuizing en het regelen van een parkeerontheffing kan men online terecht. Binnenkort is het ook mogelijk om de ‘melding voorgenomen huwelijk’ (beter bekend als ‘ondertrouw’) vanuit huis te regelen. Overigens blijft iedereen ook altijd welkom om naar het gemeentehuis te komen. Een afspraak plannen kan via de website www.derondevenen.nl/afspraak, tel. 0297-291616.

www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl

Gratis kinkhoestvaccinatie voor vrouwen die minimaal 22 weken zwanger zijn Zwangere vrouwen in de provincie Utrecht (exclusief gemeente Utrecht), kunnen na het maken van een afspraak een gratis prik halen tegen kinkhoest bij GGD regio Utrecht (GGDrU). De prik is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De afgelopen tweeënhalve maand hebben 1.622 vrouwen al een gratis prik gehaald. Tot nu toe zijn bijna 650 zwangere vrouwen per maand gevaccineerd. Kinkhoest kan ernstige hoestbuien veroorzaken. Het wordt ook wel de '100 dagen hoest' genoemd. Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge baby’s. Zij kunnen longontsteking of hersenschade krijgen en er zelfs aan overlijden. Elk jaar worden er zo’n 128 baby’s met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis. Wie kan de gratis prik komen halen? Inwoners van de provincie Utrecht (exclusief gemeente Utrecht) kunnen terecht bij GGD regio Utrecht (GGDrU) voor een gratis prik tegen kinkhoest. De prik wordt alleen gegeven als de vrouw een afspraak heeft gemaakt en minimaal 22 weken zwanger is.

Inloopavond bij 't Anker op woensdag 18 maart

DE GROENE VENEN

Waarom een prik tegen kinkhoest? De eerste maanden na de geboorte is een baby niet beschermd tegen kinkhoest. Veel baby’s die de ziekte krijgen, krijgen deze dan ook de eerste maanden na de geboorte. Om baby's toch meteen te beschermen, kunnen zwangere vrouwen zich tegen kinkhoest laten vaccineren. Dat kan vanaf de 22e week in de zwangerschap. De zwangere vrouw maakt

na vaccinatie antistoffen aan, die via de navelstreng naar de baby gaan. Baby's zijn dan vanaf de geboorte al beschermd tegen de ziekte. Hierdoor heeft de baby één prik minder nodig. Als de moeder zich tijdens de zwangerschap heeft laten vaccineren tegen kinkhoest, wordt de eerste prik tegen kinkhoest meestal pas gegeven als de baby drie maanden oud is in plaats van twee maanden. Een afspraak maken kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 uur met GGDrU via telefoonnummer 030 694 00 35. Het is belangrijk tijdens het telefoongesprek het burgerservicenummer (BSN) door te geven. Vanaf mei 2020 wordt het ook mogelijk om online een afspraak te maken voor deze vaccinatie via www.ggdru.nl/zwanger. Na het maken van de afspraak kunnen zwangere vrouwen terecht op één van de volgende GGDrU-locaties in onze regio: Kergaarde 3 in Abcoude, Hoofdweg 1 in Mijdrecht en Polanerbaan 2 in Woerden. Combinatievaccin Het vaccin is een combinatievaccin. Het is de dkt- (difterie, kinkhoest en tetanus) vaccinatie. Deze beschermt ook tegen difterie en tetanus. Er bestaat geen los vaccin tegen kinkhoest. Meer informatie? Zwangere vrouwen mogen zelf kiezen of zij de prik willen. Voor vragen kan men terecht bij GGDrU via zwanger@ggdru.nl Meer informatie is ook te vinden via www.ggdru.nl/zwanger en www.22wekenprik.nl

Kanker heb je nooit alleen; wat doet kanker met je relatie? Wanneer je kanker hebt, kan dat de verhouding tussen jou en je partner beïnvloeden. Kanker brengt nu eenmaal ingrijpende veranderingen met zich mee. De ziekte kan jullie dichter bij elkaar brengen, maar kan de relatie ook onder druk zetten. Jullie ‘rol’ en verhoudingen veranderen. De partner krijgt een meer verzorgende rol, de zieke wordt afhankelijk(er). Er kan verschil zijn in de omgang met de ziekte, de ziekte brengt misschien angstige of depressieve gevoelens bij de een mee of een veranderde kijk op het leven die de ander niet kan volgen. Emoties en manieren van verwerking kunnen verschillen, de een is misschien boos of ver-

drietig terwijl de ander juist hoopvol gestemd is. De een trekt zich terug, wil niet praten of ontkent. Kortom, zo veel soorten kanker, zo veel manieren om er mee om te gaan. Grote en kleine relatieproblemen tussen kankerpatiënt en de partner zijn echter niet te onderschatten bijeffecten van kanker. Om daar eens over te praten met elkaar en lotgenoten en tips uit te wisselen nodigt Inloophuis ’t Anker (oud-) kankerpatiënten en/of hun partners van harte uit voor de inloopavond op woensdag 18 maart. Van 20 tot 21.30 uur ben je welkom in ’t Anker aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. Nadere informatie www.inloophuishetanker.nl en via 06-18072867.

Repair Café Vinkeveen: maandagochtend 16 maart weer open Het Repair Café Vinkeveen (onderdeel van Tympaan-DeBaat) is op maandagochtend 16 maart a.s. weer geopend van 09.30 tot 12.30 uur. Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig die de door u meegebrachte kapotte spullen of kleding gratis voor u repareren. U kunt meekijken en terwijl u wacht is er een (gratis) kopje koffie of thee. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk. En weggooien is niet altijd de enige oplossing!! Waar-

deer het, dus repareer het en het is ook beter voor het milieu!! Bij het Repair Café kunt u terecht voor allerlei reparaties zoals kleding, kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, (niet al te grote) stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk of wat u verder thuis tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk gerepareerd zou willen hebben. Locatie: de Broedplaats, Herenweg 63 te Vinkeveen, ingang via de bibliotheek.


DE GROENE VENEN

MORGEN GEZOND WEER OP

Virus stress

tekst yvonne jordan

Inmiddels wordt veel geschreven over het coronavirus. Razendsnel zorgen social media voor informatie en onnodige paniek. Indammen van het virus komt dit niet ten goede. We weten ondertussen dat de oorspronkelijk bron van het coronavirus waarschijnlijk bij vleermuizen ligt. Deze vliegende zoogdieren houden vele soorten coronavirussen in bedwang door zelf stoffen te produceren om virusgroei te remmen. Ze worden niet ziek, maar zijn wel een opslagplaats van deze virussen. Stress kan zorgen dat een vleermuis dit systeem niet meer onder controle heeft, met als gevolg verspreiding.

Eerst via andere dieren en daarna de mens. Het coronavirus wordt vaak afgebeeld met grote uitsteeksels, de zogenoemde spikes. Het virus bindt zich hiermee aan eiwitreceptoren, die bij de mens voorkomen in het diepere deel van de luchtwegen. Normaal gesproken zorgen deze speciale ACE2-receptoren voor aanmaak van stoffen die goed zijn voor ons hart en de bloeddruk reguleren. Het coronavirus gebruikt deze receptoren om het lichaam binnen te dringen en ‘misbruikt’ daarmee een systeem dat normaal gesproken beschermend voor ons is. ‘Spikes’ laten me denken aan armbanden en riemen in de metal muziek van de jaren ’80. In

13 MAART 2020

die tijd heb ik samen met een bevriende student V.I.R.U.S. opgericht. Deze afkorting, Vereniging van Intens Rockende Utrechtse Studenten, geeft al aan dat we bezig waren met een stevig deuntje muziek. Na een aantal jaren feestgedruis is de vereniging door de gemeente Utrecht vakkundig om zeep geholpen. De boete voor wildplakken door te fanatieke studenten was de doodsteek. Jammer, het was een leuke club. Het wegpoetsen van het coronavirus zal daarentegen niet zo gemakkelijk gaan. Er wordt hard gewerkt aan een vaccin, maar het zal nog een tijd duren voordat het wereldwijd ingezet kan worden. Een cocktail van virusremmers, zoals bij HIV gebruikt wordt, is ook een optie. Dit soort virusremmers kost nu gemiddeld 400 euro per tablet. Ik zie hierin geen reële toepassing op grote schaal. Ondertussen worden de gevolgen van het coronavirus langzamerhand zichtbaar. Vergaderingen worden afgezegd en op andere wijze afgehandeld. Eindelijk! Daar was ik altijd al een voorstander van. Voor mij extra opvallend is dat er steeds meer patiënten gebruik maken van de 24/7 afhaalautomaten van de apotheken. Nu ze-

9

ker een aanrader om baliecontacten in de apotheek te vermijden en informatie telefonisch of digitaal af te handelen. Op medicijngebied denk ik dat er tekorten gaan ontstaan. China is een grote leverancier van grondstoffen en India produceert vele medicijnen. Aan de balie zullen we minder gesprekken hebben over medicijnmerken en zullen we blij zijn dat een middel leverbaar is. Mijn geplande muziekfestivals dit jaar? Ik houd er rekening mee dat ze niet doorgaan. Te veel mensen en hygiëne is ver te zoeken. Of zou een zeeppompje met papieren handdoekjes in de Dixi WC een unicum zijn?

Apotheek De Ronde Venen • Hoofdweg 6a, Mijdrecht Apotheek Mijdrecht • Hofland 48, Mijdrecht Apotheek Service Wilnis • Dorpsstraat 65, Wilnis Apotheek Service Vinkeveen • Plevierenlaan 23, Vinkeveen Apotheek Service Jumbo • Molmlaan 2, Wilnis www.majorapotheken.nl • majorapotheken@planet.nl

Repair Café Baambrugge gestart Repair Café Baambrugge in Dorpshuis dDe Vijf Bogen is een feit. Met drie reparateurs is men op de eerste dinsdag van de maand (3 maart) gestart, geassisteerd met de noodhulp van een aantal reparateurs uit Abcoude, Vinkeveen en Mijdrecht. Het werd reuze gezellig, want ook de

buurtkamer is op die ochtend aanwezig, dus de vrijwilligers van de buurtkamer waren er ook om iedereen van gratis koffie of thee te voorzien. Enkele klanten meldden zich spontaan aan als vrijwilliger bij Tympaan-De Baat. Op dinsdag 7 april kunt u van 10 tot 12 uur uw kapotte spullen laten repareren. Of meld u aan als reparateur. Het Repair Café zoekt vooral mensen die goed kunnen naaien- of verstellen, maar ook als u iets anders bijzonders kunt herstellen (in Abcoude bijvoorbeeld een sieraden herstelster), bent u van harte welkom. Elke eerste dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur in Dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10 in Baambrugge. Aanmelden als vrijwilliger bij het Baambrugse Repair Café kan bij Annemarie Keja, tel 0294284 824 (wo., do. en vr.) of mail a.keja@stdb.nl

Begraaf-je-sok-dag bij NME Centrum De Woudreus

Vrijwilliger worden bij het Johannes Hospitium? Naast de vele vrijwilligers die er al werken, is het Johannes Hosp[itium nog op zoek naar nieuwe klus-, kook- en zorgvrijwilligers. In de week van Zorg en Welzijn, die landelijk wordt gehouden, is er een informatieavond in het Johannes Hospitium in Wilnis. De deur staat in die week open op woensdagavond 18 maart van 19 tot 21 uur. U bent dan van harte welkom in het buurhuis van het hospice aan Vossestaart 2 te Wilnis. Tijdens deze

avond wordt aan belangstellenden getoond hoe trots men is op de vrijwilligers en medewerkers, die iedere dag klaar staan voor de bewoners en hun naasten. Er zijn medewerkers en vrijwilligers aanwezig om over alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft te vertellen. Ook belangstellenden die meer willen weten over opname en verblijf zijn welkom. Kortom, kom een kijkje nemen op 18 maart, de deur staat open en de koffie staat klaar.

Wat gebeurt er met een sok als je hem begraaft? En wat is het verschil met een begraven appel? Is er na een jaar nog iets van over? Anouk Andreae van NME Centrum De Woudreus gaat op woensdagmiddag 25 maart met een groep kinderen het experiment aan. Kinderen begraven hun sokken en graven deze exact een jaar later weer op. tekst rosanne kok

- foto arthur van der kooij

De activiteit zou eerst Begraaf-je-onderbroek heten, waarom is dat veranderd? “We kregen al snel reacties op deze naam. Reacties van mensen die ons waarschuwden dat daar mogelijk andere ideeën over kunnen zijn. Zelf vond ik het gewoon een ludieke, grappige naam, maar we willen niet dat er verkeerd over gesproken wordt. Daarom hebben we de actie veranderd in Begraaf-je-sok. Misschien iets minder ludiek, maar net zo leuk.’’ Waarom zou je een sok begraven? “Deze actie organiseren wij als onderdeel van de Landelijke Opschoondag waarbij we ook met afvalprikkers door het Speelwoud gaan om zoveel mogelijk afval op te ruimen. Met het begraven van een sok en een appel maken we voor kinderen inzichtelijk hoe lang afval in de natuur blijft. Na een jaar graven we de sok en de appel weer op. Dan kunnen we ontdekken wat vergaan is en wat in de natuur achter blijft.’’ Hoe voorkom je dat een dier de spullen opgraaft? “Er is geen reden dat een dier de sokken zou opgraven. Dieren zoeken naar eten. Dat is wellicht anders voor de appels, maar ook dat is een interessant experiment. Als de appels inderdaad na een jaar verdwenen zijn, kunnen we kijken of we met sporen kunnen achterhalen welk dier het gedaan heeft.’’

Kunnen de kinderen wel een jaar wachten tot de opgraving? “De kinderen die geboeid zijn in de activiteit kunnen ongetwijfeld een jaar wachten. En volgend jaar zijn er vast ook weer nieuwe kinderen aangehaakt. Ook dat is prima. Je kunt natuurlijk ook de sok van iemand anders onderzoeken. En voor kinderen die niet kunnen wachten en tussentijds al even willen gluren; ga maar kijken. Wie weet is er zelfs na een paar maanden al iets veranderd.’’

Uitvaartcentrum Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Bel voor directe hulp bij overlijden of advies 0297 325 865


10

13 MAART 2020

DE GROENE VENEN

Open repetitieavond de Turfschippers in de Willisstee Shanty- & zeemanskoor de Turfschippers uit Vinkeveen wil uitbreiden en maakt daarom een repetitietournee langs diverse dorpen in De Ronde Venen. Belangstellenden zijn van harte welkom om een van de repetitieavonden bij te wonen. Ben je een beginnende of ervaren zanger, zet dan je schroom opzij en stap naar binnen ditmaal op donderdag 26 maart om

KUNST EN CULTUUR Leer vogels kennen met IVN

19.30 uur in de Willisstee in Wilnis. Shanty- & zeemanskoor de Turfschippers is een gezellig en ervaren koor van 31 zangers, begeleid door vijf muzikanten. Ze brengen oude, maar vooral ‘moderne’ zeemansliedjes ten gehore, die door de luisteraars zeer gewaardeerd worden. Ook belangstellenden van buiten De Ronde Venen van harte welkom.

Elke twee jaar organiseert de vogelwerkgroep van IVN De Ronde Venen en Uithoorn een cursus die u vertrouwd maakt met de meest voorkomende vogels in onze omgeving. De cursus 'Vogels in de kijker' is geschikt voor iedereen met belangstelling voor vogels. U hoeft geen voorkennis te hebben. Na afloop bent u in staat veel algemene vogels te herkennen op grond van uiterlijk, geluid en gedrag. Ook weet u hoe u uw tuin vogelvriendelijker kunt maken en waar u informatie vindt over vogels (internet en boeken). De cursus bestaat uit drie maandagavonden (op 16 en 30 maart en 20 april) en drie excursies (op 21 maart, 4 en 25 april). De cursusavonden duren van 20 tot 22 uur. Locatie: NMEcentrum 'De Woudreus', Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De eerste twee excursies zijn op zaterdag van 9 tot 11 uur. U gaat tuinen parkvogels rond het Zijdelmeer in Uithoorn bekijken en de polder- en moerasvogels in de Groene Jonker bij Zevenhoven. De bos- en duinvogels gaat u zoeken in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Die afsluitende excursie duurt tot 14 uur. Kosten voor de cursus bedragen 40 euro, inclusief koffie, thee en de zakgids 'Vogels van Nederland en België'. De cursus wordt mede mogelijk gemaakt door Tuincentrum De Huifkar in Mijdrecht, van wie u een bon krijgt om te besteden voor het vogelvriendelijker maken van uw tuin. Er zijn maximaal 20 plaatsen en de cursus gaat door bij 8 aanmeldingen. De ervaring leert dat veel mensen zich aanmelden, dus wees er snel bij. Mail voor vragen naar vwg.ivn.rvu@ gmail.com. Aanmelden kan via www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Klik boven in de menuregel op 'NIeuws', daar vindt u verdere informatie. Na aanmelding volgen een ontvangstbevestiging en een uitgebreide cursusbrief.

Torenvalk bij Waverhoek. foto arthur van der kooij

Filmvoorstellingen Spoorhuis geannuleerd Zaterdag 21 maart, Theater Piet Mondriaan

Jim de Groot en Josee Koning eren tekstdichter Lennaert Nijgh Lennaert Nijgh maakte naam als tekstdichter, maar schreef ook musicals, verhalen, boeken en columns. Het Land van Maas en Waal, Malle Babbe, Jan Klaassen de trompetter, Meester Prikkebeen... wie kent niet de tophits van Boudewijn de Groot en Rob de Nijs, met de teksten van Lennaert Nijgh. Nederlands grootste tekstdichter schreef nog veel meer! Zangeres Josee Koning en zanger/ acteur Jim de Groot, begeleid door drie topmusici, nemen je mee in de verrassende wereld van Lennaert Nijgh. Josee (twaalf jaar getrouwd met Nijgh) en Jim (zoon van Boudewijn de Groot en opgegroeid met Nijgh)

zingen in ‘Testament’ hun favoriete teksten, halen herinneringen op en vertellen over hun speciale band met Lennaert. Bovendien ontvangen ze elke voorstelling een bijzondere gast die Lennaert heeft gekend of door hem is geïnspireerd. In dit optreden is deze ‘special guest’ niemand minder dan Gerard Alderliefste. Deze veelzijdige zanger en muzikant vertelt hoe hij bij deze voorstelling betrokken werd en zich vooral ook betrokken voelt. Theater Piet Mondriaan, zaterdag 21 maart. Aanvang: 20:15 uur. Entree: 21 euro / CJP 14,50 euro. Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl

Bach's Johannes Passion in de Dorpskerk van Abcoude Op zondag 22 maart zal het bekende barok-ensemble Eik en Linde met het Texelse koor Amici Cantus onder leiding van Henk Verhoef vanaf 15 uur de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uitvoeren in de Dorpskerk van Abcoude. Dit concert belooft een muzikale hoogtepunt van dit seizoen te worden. Er worden veel bezoekers verwacht, er zijn al veel kaartjes verkocht. Om zeker van een plaats te zijn is het dus verstandig om zo snel mogelijk kaartjes in de voorverkoop te bemachtigen. Vanwege de verwachte drukte gaat de kerk iets eerder open voor wie al een kaartje heeft.

Locatie: Dorpskerk Abcoude, Kerkplein 45. Aanvang 15 uur. Wie al een kaartje heeft kan vanaf 14.15 uur naar binnen (koffie/thee/fris verkrijgbaar). Vanaf 14:40 worden eventueel nog beschikbare kaarten verkocht. Toegangsprijs: In de Dorpskerk (v.a. 14.40 uur): 29 euro (evt. pinnen). Voorverkoop 22 euro. Voorverkoop bij: Stomerij Van Rooyen, Hoogstraat 38a in Abcoude (tot vrijdag 20 maart 17:30, alleen contant), Dagwinkel van der Wilt: Brugstraat 4 in Baambrugge (tot 20 maart 17:30). Online: www.abcoudeconcerten.nl/ kaarten.html. illustratie eik en linde

De voorstellingen van de Zuid-Koreaanse film Parasite, a.s. zondagmiddag en -avond in Het Spoorhuis Vinkeveen, gaan niet door om het risico op verdere verspreiding/besmetting van het coronavirus te helpen voorkomen. Ook andere publieksevenementen in Het Spoorhuis vervallen tot nader order. De locatie blijft wel beschikbaar voor besloten vergaderingen, brainstorm-sessies en feestelijkheden.

Toneelvereniging WIK speelt ‘DNA-Onbekend!’ De spelers van toneelvereniging WIK spelen 21 en 28 maart de klucht 'DNAOnbekend!’, geschreven door Nico Torrenga. Stien is al jaren weduwe en woont samen met haar broer Gerrit, die altijd ziekelijk is. Stien heeft haar moeder beloofd om voor hem te zorgen, maar ze wordt stapelgek van hem. Wanneer haar schoonzuster met haar zoon op visite komt, wordt het er ook niet gezelliger op in huize Slijkstra. Als Martha een gevoelig onderwerp aansnijdt en Gerrit daarin meegaat, is de maat vol voor Stien en bedenkt ze een

plan om hen een lesje te leren. Hoe zal dit aflopen? U bent welkom om één van de twee voorstellingen te komen kijken in ‘t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 te Mijdrecht. De voorstellingen beginnen beide dagen om 20.15 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaarten voor de uitvoering zijn aan de deur 10 euro. Als u donateur wordt, is het 7,50 per persoon per avond en dan worden de kaarten thuisbezorgd. U kunt ook telefonisch kaarten bestellen via tel. 0297-283979. Zie ook Facebook: WIK Theater.

Straattheaterfestival De Ronde Venen op 20 juni Zet het alvast in uw agenda: straattheaterfestival De Ronde Venen op zaterdag 20 juni. Dit is hét jaarlijkse evenement in Mijdrecht waar duizenden toeschouwers weer kunnen genieten van lokale-, nationale- en internationale artiesten. De organisatie is alweer bezig om deze dag te organiseren. Hierbij doet de orga-

nisatie een oproep aan artiesten die graag een optreden willen verzorgen. Aanmelden kan via een e-mail aan info@straattheaterdrv.nl. Ook wordt weer de bekende kramenmarkt gehouden. Wie een kraam wil huren kan zich aanmelden bij kramenmarkt@straattheaterdrv.nl.


DE GROENE VENEN

13 MAART 2020

Lezing over Museum Buren en Oranje Op 19 maart 2020 houdt de heer Jan Hogendoorn op uitnodiging van de historische vereniging De Proosdijlanden een lezing over de collectie van het Museum Buren en de band met de Oranjefamilie. De lezing begint om 13.30 uur in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. In Buren staat het enige museum dat gewijd is aan het huis van Oranje. De geschiedenis van de band tussen Buren en de Oranjes begint in 1551 als Willem van Oranje trouwt met Anna, gravin van Buren, in de kerk tegenover het huidige museum. In het museum is een fraaie maquette te zien van wat eens het grootste kasteel van Nederland was: Kasteel Buren. De toegang tot de lezing is gratis, consumpties zijn 1 euro.

Picture-bingo bij De Merenhof Dinsdagavond 24 maart wordt er een picture-bingo georganiseerd bij de Merenhof. De bewoners nodigen u bij deze uit om deel te nemen aan deze gezellige avond. Picture-bingo lijkt op reguliere bingo alleen in plaats van getallen staan er afbeeldingen. Dit maakt de bingo toegankelijk voor iedereen. De bewoners van de Merenhof zijn mensen met een niet aangeboren hersenletsel of een cognitieve beperking in combinatie met een ontwikkelingsachterstand. Ze houden van gezelligheid en vinden het leuk om u te leren kennen. Aan de activiteit zijn geen kosten verbonden, koffie en thee worden verzorgd. Locatie: De Merenhof: Ruwelspad 2, Abcoude. Inloop vanaf 18.45 uur. Tijd: 19-20 uur.

tekst yannis elafi

Op de kaart van de Vinkeveense Plassen zul je tevergeefs zoeken naar Zandeiland 13. Er zijn er namelijk maar 12. Zandeiland 13 bestaat wel, maar ligt hier enkele vlieguren vandaan. En precies daar hebben we een nieuwe correspondent gevonden, die regelmatig bericht over de verschillen en de overeenkomsten met die andere 12 Zandeilanden...

Paradijs Lesbos Wij komen al jaren op het mooiste en meest paradijselijke eiland in Europa. De eilanders zijn oprecht van harte blij als je komt, er zijn geen grote all inclusive hotels, de stranden zijn er uniek en je kunt er tegen een zeer redelijk tarief heerlijk eten en drinken op het strand. Er is sinds vijf jaar echter een groot probleem: een kwart van de populatie is vluchteling, terwijl de faciliteiten ontbreken om dat aantal te huisvesten.

De bevolking van Lesbos, want daar gaat het om, heeft deze vluchtelingen de afgelopen vijf jaar met liefde geholpen en getolereerd. Maar het water is ze nu tot de lippen gestegen: vluchtelingen kappen hun eeuwenoude boomgaarden, hebben hun Grieks orthodoxe kappelletjes verwoest en geven de Lesbo’s het gevoel dat ze hun eiland kwijt zijn geraakt. Het eiland, zo groot als de provincie Utrecht en een bevolking van 50.000 inwoners, zit na vijf jaar in de maag met een steeds grotere populatie van immigranten, inmiddels 25.000. En er zijn geen voorzieningen voor deze tijdelijke gasten. Tijdelijk? Dat was oorspronkelijk de bedoeling, maar deze congestie wordt verergerd door de politieke onwil en onmacht van Europa en de rest van de westerse wereld. Er komen waarschijnlijk minder toeristen deze zomer naar Lesbos. Als dank voor de hulp die deze eilanders de afgelopen tijd geboden hebben? De beelden van de eilanders die de vluchtelingenbootjes terug duwen naar Turkije hebben kwaad bloed gezet, maar ik heb begrip voor hun acties. Net zoals de hulpeloze vluchtelingen, zie ik ook hopeloze Grieken, die hun eiland terug willen en wanhopig worden van het politieke onbegrip. Ik heb veel respect voor de eilanders die de Griekse ME letterlijk van het eiland heeft afgeveegd toen deze een tweede, gesloten, kamp wilde installeren. Nog meer im-

Zaterdag 21 maart

Laatste IVN Winterwandeling van het seizoen Op zaterdag 21 maart organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn alweer de laatste winterwandeling van dit seizoen. Dit keer loopt u door de geschiedenis en langs de mooiste kades en weilanden van De Ronde Venen. Die brengen u naar het stoere gemaal Dooijersluis, na

Presentatie Tolstoj en Tsjaikovski Vrijdag 20 maart in de Angstelborgh

H en A modeshow en Pannenkoeken eten Op vrijdag 20 maart van 10 tot 12 uur is H en A mode aanwezig met hun veelzijdige kledij voor senioren. Er is zeer deskundig personeel aanwezig die u kan adviseren. Er worden kledingrekken opgesteld in de grote zaal dus u kunt in alle rust shoppen, de kwaliteit voelen en passen voor de passpiegel. Tijdens de modeshow gaat een groepje kinderen van de OBS Piet Mondriaan pannenkoeken bakken in de keuken van de Angstelborgh. Vanaf 11 uur serveren kinderen van de OBS Piet Mondriaan hun versgebakken pannenkoeken aan de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld (dus meld u hiervoor aan!). Voor de modeshow hoeft u zich uiteraard niet aan te melden. Voor het pannenkoeken eten echter wel, want dan kunnen de kinderen berekenen hoeveel pannenkoeken ze moeten bakken. Aanmelden kan telefonisch via 0294-284824 of via e-mail a.keja@stdb.nl. Locatie: De Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude.

Woensdag 18 maart geeft Pieter Boersma voor het Cursusproject weer een boeiende presentatie over Rusland, die om 20.00 uur begint in de Boei te Vinkeveen. Entree 7 euro. Met op de achtergrond het bloeiende tsarenrijk in de 19e eeuw presenteert hij het leven van Tolstoj en van Tsjaikovski met een powerpoint en muziek en bezoekt hij de plaatsen waar de beroemde Russen werkten. Het verleden komt tot leven in alles wat er nog te zien is als je door Rusland reist. Je zult Rusland op een bijzondere manier beleven.

eerst 4 damhekken gezien te hebben die iets vertellen over de geschiedenis van het weiland erachter. Op het dak van de Dooijersluis ziet u hoe het landschap van het jaar 1000 zich ontrolt. Via oude kaden gaat het terug naar het vertrekpunt, langs nieuwe elzen en geknotte wilgen. Vergeet

11

migranten? No way! Deed me ongewild een beetje denken aan de jaren ’80 in Amsterdam en de Vondelstraatrellen: ‘Geen woning, geen kroning!’ Ondertussen lees ik dat onze premier met zijn vuistje op de tafel heeft geslagen naar … naar wat? Naar de EU? Naar onze NAVO bondgenoot Erdogan? Rutte weigerde 500 weeskinderen uit de kampen op te nemen in Nederland. Dit gebaar wordt hem teveel. Merkel doet het gelukkig wel. Ik zag op tv vanavond een ode aan mijn jeugdheld John Lennon. Hoop dat Mark eens luistert naar de tekst van Lennon’s ‘Imagine’. Ik kwam voor het eerst in Griekenland na de val van het kolonelsregime in de jaren ‘70. Als rugzaktoerist en idealist ervoer ik de warmte en oprechte genegenheid van de Griekse bevolking. Mijn liefde voor het land was bestendigd voor de rest van mijn leven. Niet zo vreemd dus dat mijn leven hier een droom is die ik al lang koester. En hippiebloed kruipt toch een beetje waar het niet gaan kan.. En hier op Lesbos kunnen wij onze dromen blijven waarmaken. Ik sta achter de bevolking hier, die aan de kant van het eiland waar wij wonen druk bezig is met de voorbereiding van het zomerseizoen. Want een ding is zeker: als toerist blijf je welkom en zul je niets merken van wat alles in de pers is verschenen de afgelopen weken…

niet een (warme) drank mee te nemen voor de “pauze” in de wandeling. En denk vooral aan stevige en waterdichte schoenen. Een klein deel van de wandeling is glibberig na langdurige regenval. Aanvang: 9.30 uur. Verzamelpunt: Parkeerplaats bij de Algemene begraafplaats in Wilnis. Vandaar met zo min mogelijk auto’s naar het startpunt. Verdere informatie via Hans Tuinenburg 06-18082328.

Woning Zoeken en Dreigende Dakloosheid

Inloop Informatieavond op 17 maart Jongerenwerk De Ronde Venen organiseert een Informatieavond over Wonen. Veel jongeren zoeken een woning, maar weten niet altijd welke stappen ze moeten nemen om daadwerkelijk een eigen stekkie te vinden. Sommige jongeren dreigen zelfs dakloos te worden door bepaalde omstandigheden. Wat kun je doen om dakloosheid te voorkomen? Hoe vergroot je je kans op een woning? Wanneer heb je recht op urgentie en wanneer op huurtoeslag? En als je ergens een kamer kan huren, kan je jezelf dan ook inschrijven op dat adres? Tijdens

deze

Inloop

Informatie-

avond wordt uitgelegd waar je allemaal rekening mee moet houden bij het vinden van een woning. Gino van ‘t Land, oud medewerker van het Leger des Heils vertelt daarnaast in een korte presentatie de ins en outs over dakloos zijn, de nachtopvang en de stappen die je moet nemen om daar weer uit te komen. Ben jij of ken jij iemand die een woning zoekt, al dan niet met hoge noodzaak? Kom dan dinsdag 17 maart in de avond langs bij deze Inloop Informatieavond Wonen. Neem eventueel mogelijkheid tot internetbankieren en een IB60 formulier/In-

komstenbelasting 2019 of 2018 kopie mee. Lokatie: De Trekvogel, Karekiet 49 in Mijdrecht van 19 tot 21 uur. Toegang gratis.


12

13 MAART 2020

Mijn vaders hand

MONDRIA'S

BOEKENLADDER Aria

Nazanine Hozar Het is 1953 en in Teheran hoort de jonge soldaat Behrouz in een steegje een baby huilen. Het meisje is duidelijk aan haar lot overgelaten en hij besluit het kindje naar huis mee te nemen. Als dit meisje, Aria, de jaren erna opgroeit, heeft ze te maken met drie verschillende vrouwen die de rol van moeder op zich zullen nemen: de vrouw van Behrouz, die haar haat en mishandelt; de rijke weduwe Fereshteh, die haar wil beschermen; en de straatarme Mehri, wier geheimen zowel een zegen als een vloek zullen zijn.

De erfenis van het weesmeisje

Anne Jacobs

Augsburg, 1920. De oorlog is voorbij en de familie is optimistisch over de toekomst. Paul Melzer is terug uit Rusland en probeert de lakenfabriek in zijn oude glorie te herstellen. Zijn vrouw Marie vervult, tot ongenoegen van Paul en haar schoonmoeder Alice, een langgekoesterde droom: ze opent haar eigen modestudio. Marie is dolgelukkig, maar thuis leidt haar nieuwe project tot eindeloze ruzies met Paul. Hun huwelijk wordt flink op de proef gesteld en Marie moet vechten voor wie ze is. En dan wordt er een bijzondere collectie schilderijen gevonden die alles verandert...

Het Isisgeheim

Jeroen Windmeijer

Bart Chabot Bart Chabot kende ik eigenlijk alleen als die vreselijk drukke man van tv, die na de dood van zijn vriend Herman Brood een boek over hem schreef dat veel succes had. En toen las ik in een interview met hem dat hij een boek had geschreven over zijn jeugd. Hij beschrijft zijn jeugd waar hij door zijn vader veel en hard werd geslagen, terwijl zijn moeder toekeek en hij vrijwel dagelijks te horen kreeg

dat het beter was geweest als hij niet was geboren en dat er niets van hem terecht zou komen. Het is tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis waar hij op het randje van leven en dood zweeft, dat hij besluit hierover te gaan schrijven. En dat doet hij met cynisme, nuchterheid en met humor. Er wordt niemand gespaard in dit boek. Er komt een moment dat Bart breekt met de hele familie. Hij kiest voor de rust en liefde met zijn vrouw en vier zoons. Het is een hartverscheurend boek. Maar ondanks alles is Bart Chabot een man geworden die in staat is om zijn eigen

DE GROENE VENEN

gezin de liefde te geven die hij als kind nooit heeft gekend. gelezen door carla burggraeve

Een zondagmiddag met Murat Isik in de bibliotheek Mijdrecht Op zondagmiddag 22 maart is Murat Isik te gast in bibliotheek Mijdrecht. De schrijver die bekend is van het boek Wees Onzichtbaar komt ter gelegenheid van de Boekenweek naar Mijdrecht toe om te worden geïnterviewd over zijn werk en zijn leven als schrijver. Deze middag komt tot stand, in samenwerking met inwoners en leden van leesclubs uit de Ronde Venen en Stichtse Vecht. Cultuurconsulent Margriet Veeneman heeft hierin een verbindende rol gespeeld. Zij werd benaderd door de Vinkeveense Karin Koeleman en haar lezende vriendinnen, die graag de schrijversbezoeken wilden voortzetten toen Venen Literair daar vorig jaar mee ophield. Tegelijkertijd was de Bibliotheek AVV in contact gekomen met leesclubs om samen te brainstormen over activiteiten in de bibliotheken. Een mooie aanleiding om deze partijen bij elkaar te brengen. Zo ontstond de werkgroep Zondagmiddag met..... In een vervolgbijeenkomst, waar ook een aantal jongere mensen aanwezig waren, koos men voor de eigentijdse aansprekende schrijver Murat Isik. Eén van deze jongeren, Cyanne Tersteeg, zal, naast interviewer Joke Stapper, als tafeldame optreden.

Karin Koeleman (links) en cultuurconsulent Margriet Veeneman in de bibliotheek van Mijdrecht. hij zelf alleen aan het woord zou zijn. Dat sluit aan bij de wens van de werkgroep die hoopt op een interessante uitwisseling met de aanwezige boekenliefhebbers . Karin Koeleman kan zich nu al verheugen op de zondagmiddag met de schrijver. “Ik denk dat ik een oudere kennis van me uitnodig om mee te gaan, iemand die normaal dit soort middagen niet bezoekt, maar zal genieten van ontmoetingen met andere dorpsgenoten en met de schrijver.”

zijn alleen vooraf te bestellen via de website www.bibliotheekavv.nl/boekenweekkaarten. Tijdens de middag is boekhandel Mondria aanwezig met de boeken van Murat Isik. In de pauze kunt u het boek, eventueel vergezeld van een persoonlijke boodschap laten signeren door de schrijver.

Wanneer het Leidse Rijksmuseum van Oudheden zich opmaakt voor een grootse tentoonstelling over Egypte, doet conservator Arianna een wel heel bijzondere ontdekking in een gouden beeldje van de godin Isis; de Egyptische moedergodin blijkt al eeuwenlang een groot geheim met zich mee te dragen. Al snel raken Arianna en haar collega Thijs verstrikt in een onzichtbaar netwerk met internationale vertakkingen. Hun pogingen het mysterie te ontrafelen leiden hen naar Oxford, waar duidelijk wordt hoeveel moeite er wordt gedaan om de vondst geheim te houden…

De deelnemers van de werkgroep zien deze middag als een drempelverlagende mogelijkheid voor mensen uit de omgeving om naast ontmoeting met een schrijver ook in de gelegenheid te komen andere buurtgenoten te ontmoeten en te spreken. Cultuurconsulent Margriet Veeneman: “We organiseren het evenement dichtbij huis zodat het bij uitstek een kans is voor mensen die niet gewend zijn om naar dergelijke activiteiten te gaan.” De schrijver zelf heeft gevraagd om een interview in plaats van een lezing, waar

Bevrijdingskind

Vierwekelijks inzamelen restafval en invoeren gedifferentieerde tarieven

Herman van Veen Herman van Veen is een kind van de bevrijding, net als Rob Chrispijn. Samen schrijven ze, geleid door de muziek die hun leven vormgaf, over wat dat voor hen betekent. Liedjes, bijzondere musici en flarden van coupletten roepen een wereld op die vaak allang vergeten was. ‘We’ll meet again’, ‘Get back’, ‘Dancing Queen’, ‘Leef ’ van André Hazes en ‘Damn’ van Kendrick Lamar; stuk voor stuk maken ze deel uit van ons collectieve geheugen en hebben ze een plaats in de geschiedenis.

Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit houdt in dat we evenveel energie opwekken als dat we uitstoten. Een circulaire economie (kringloopeconomie) speelt hierin een belangrijke rol. Door afval te zien als grondstof, kunnen we uit ons afval grondstoffen halen voor nieuwe producten. Het goed scheiden van afval is hiervoor noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom maatregelen voor op het gebied van de ophaalfrequentie van restafval en gedifferentieerde tarieven.

De dochters van Fontana

Lori Nelson Spielman De bijna tachtigjarige Paulina Fontana, bij iedereen bekend als Poppy, neemt haar achternichtjes Emilia en Lucy mee naar de Amalfi-kust om haar geboorteplaats te bezoeken. Eenmaal in Italië aangekomen zegt Poppy dat ze zeker weet dat ze op de trappen van de kathedraal van Ravello eindelijk de liefde van haar leven zal ontmoeten, en daarmee ‘de vloek van de familie Fontana’ zal doorbreken.

Het college stelt de gemeenteraad voor om per 1 januari 2021 de ophaalfrequentie van restafval in gemeente De Ronde Venen te verlagen van eens per twee weken naar eens per vier weken. Ook stelt het college voor dat inwoners vanaf 1 januari 2022 op een andere manier betalen voor het ophalen en aanbieden van afval. Vanaf die datum gaat de gemeente met een systeem van gedifferentieerde tarieven – ook wel diftar genoemd – werken. Het college legt beide voorstellen op 23 april voor aan de raad.

Een Zondagmiddag met Murat Isik vindt plaats op zondag 22 maart om 14.30 uur in de bibliotheek Mijdrecht. Kaarten kosten 10 euro en

Afval scheiden loont Met de invoering van gedifferentieerde tarieven betaalt de inwoner straks naast het basistarief alleen voor de momenten dat hij de grijze container aan de straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse containers wegbrengt. Wethouder Kiki Hagen: “Het is heel vanzelfsprekend om oude spullen naar de Kringkoop te brengen om een tweede leven te schenken. Maar het scheiden van afval is dit nog niet terwijl het goed scheiden van afval zoveel oplevert. Daardoor hoeven we minder afval te verbranden én kunnen we afval gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.” Door goed te scheiden, kiest de inwoner zelf wanneer hij restafval aanbiedt en kan daarmee dus besparen op zijn afvalkosten. De gemeente streeft hierbij de landelijke ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) doelstelling na om 75% van het afval te scheiden en in 2023 te komen tot

Ter ondersteuning levert de gemeente De Ronde Venen een financiële bijdrage voor lokale stimulering Innovatie Sociaal Domein. De eerste Zondagmiddag met..... is een pilot, die na afloop geëvalueerd wordt om te beoordelen of het programma voldoet aan de behoefte van de bezoekers.

100 kilo restafval per inwoner per jaar. Op dit moment ligt dat percentage op 61% (2018) en op 181 kilo restafval per inwoner per jaar (2019). De vierwekelijkse inzameling van restafval stimuleert de inwoner om zijn afval zo goed mogelijk te scheiden. Stijging afvalstoffenheffing en financiële compensatie Doordat de verwerkingskosten vanaf 2021 fors stijgen, is het verhogen van de afvalstoffenheffing, ondanks deze maatregelen, onvermijdelijk. Het college kijkt naar maatwerk voor kwijtscheldingsgerechtigden en geïndiceerde mensen met medisch afval in geval van chronische ziekte (zoals incontinentieluiers en stoma afval). Kiki Hagen: ”Ik snap goed dat deze veranderingen impact hebben op onze inwoners. In het begin zal het wennen zijn om afval beter te scheiden, maar na verloop van tijd wordt goed scheiden ook een gewoonte.” Na instemming van de raad, informeert de gemeente de inwoners ruim van te voren over de andere manier van inzamelen.


DE GROENE VENEN

IN VOL BEDRIJF tekst piet van buul

13 MAART 2020

13

NF Budgetcoaching

Goede financiële administratie voorkomt problemen

Op donderdag 5 maart stelde de gemeenteraad van De Ronde Venen het Beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023 vast. Daarin wordt vastgesteld dat armoede vaak leidt tot schulden. De gemeente wil een beleid ontwikkelen waarbij armoedebestrijding en schuldsanering hand in hand gaan. Wanneer je er op tijd bij bent kun je vaak voorkomen dat er schulden ontstaan. Zo denkt Nikita Fierli er ook over. Zij is zelfstandig budgetcoach en helpt mensen bij het goed organiseren van hun financiële administratie. “Wanneer je de administratie goed op orde hebt, kun je ook beter zien waar je geld heen gaat. Je weet dan wat de financiële ruimte is. En je ziet op tijd wanneer het mis dreigt te gaan.” Nikita heeft iets met cijfers. Als kind vond ze het al leuk om rekensommetjes te maken en was ze ook altijd met geld bezig. Een baan in de financiële sector zou dan ook niet vreemd geweest zijn. Maar het liep anders en ze vond een leuke baan bij de Nederlandse Spoorwegen. “Om iets met financiën te gaan doen is puur een persoonlijke ambitie. Je hoort steeds vaker dat mensen, door allerlei omstandigheden in problemen zijn gekomen en een flinke schuldenlast hebben opgebouwd. Mijn idee is dan ook om mensen te coachen bij de aanpak van hun financiële zaken om daarmee te voorkomen dat er schulden gaan ontstaan. Ik heb daarvoor een viertal trajecten ontwikkeld, die afhankelijk van de situatie die ik aantref, kunnen worden ingezet. Mijn uitgangspunt is daarbij dat we moeten voorkomen dat er schulden ontstaan waardoor men in een ingewikkeld en zwaar schuldsaneringstraject terecht komt.” Administratiepakket Het begint allemaal bij het opzetten van een goede financiële administratie. “Dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn en je hebt er ook geen moeilijk boekhoudprogramma voor nodig. Het gaat er om dat er inzicht is in wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Ik help met het opzetten van een inzichtelijk systeem en leer mijn klanten hoe ze er voor kunnen zorgen dat de zaken op orde blijven. Daarbij besteden we ook aandacht aan het elektronisch bankieren, want dat blijkt voor veel mensen nog best lastig.”

DOM

RE

T CH

RON

Spaarplanpakket Voor sommige mensen is het al mooi wanneer men op het einde van de maand alle rekeningen betaald heeft. “Dan heb je wel voorkomen dat er betalingsachterstanden zijn ontstaan,” zegt Ni-

Alle beperkingen Een paar jaar terug schreef ik een blog, dat ik het niet erg zou vinden om een aantal dagen in alle beperkingen te zitten. Dat betekent dat een verdachte van een strafbaar feit geen enkel contact met de buitenwereld mag hebben, alleen met zijn advocaat. Ik schreef dat met een goed boek en goede wifi ik die dagen wel zou doorkomen. Lekker rustig en even helemaal niets aan mijn hoofd. Deze kwestie is nu echter enorm actueel door het coronavirus en de inspanningen van de GGD en de overheid om verspreiding van de ziekte te vermijden. Op last van de GGD kan

kita, “maar je blijft heel kwetsbaar. Vandaar dat ik aan klanten die dat willen een spaarplanpakket kan aanbieden. Daarbij geef ik adviezen hoe men het beste kan sparen. Want juist met een krap inkomen is het belangrijk dat je tegenvallers als een kapotte wasmachine of stofzuiger op kunt vangen. En zelfs met een kleine beurs is het mogelijk om enige reserve op te bouwen. Met preventief sparen kan men voorkomen dat men moet gaan lenen.” Schuldenpakket Schulden bouwen zich meestal geleidelijk op. Nikita: “Het begint vaak met achterstanden in de betaling van de huur of de premie van de zorgverzekering. Of er is een schuld bij de belastingen. Wanneer je daar niks aan doet, lopen die schulden steeds verder op, dan komen er allerlei bijkomende kosten, boetes en soms proceskosten bovenop en voor je het weet is de ellende niet meer te overzien. Uiteindelijk kom je dan in de schuldsanering terecht. Dat probeer ik te voorkomen. Wanneer de betalingsachterstanden nog te overzien zijn, help ik mensen om de trein op de rails te houden voordat hij ontspoort. We maken dan een plan om de achterstanden in te lopen. Daarvoor is meestal overleg met de schuldeiser nodig. Mijn ervaring is dat er in goed overleg vaak veel mogelijk is. Ook de schuldeiser heeft er namelijk belang bij dat hij zijn geld ontvangt zonder dat hij daarvoor ellenlange procedures moet volgen. Wanneer men bijvoorbeeld met de belastingdienst gaat praten over een oplossing, kan ik helpen bij de voorbereiding van zo’n gesprek.” Wanneer het echt uit de hand is gelopen kan Nikita haar klant verwijzen naar de betrokken instanties voor schuldhulp. “Mijn werk richt zich vooral op de preventie. Voorkomen dat men in de schuldsanering terecht komt.”

een persoon, waarvan de ziekte is vastgesteld ter isolatie in een ziekenhuis worden opgenomen. De persoon is immers een gevaar voor de volksgezondheid omdat hij verspreiding van de infectieziekte kan veroorzaken. De GGD mag dit alleen opleggen als dit gevaar niet op een andere wijze kan worden afgewend. Als iemand nog niet besmet is, maar redenen zijn om aan te nemen dat die persoon recentelijk contact heeft gehad met iemand die aan de infectieziekte leidt, kan de GGD de zogenaamde ‘maatregel van quarantaine’ opleggen. Dat betekent kort gezegd dat iemand in zijn huis moet blijven gedurende – in dit geval – 14 dagen. Wat is eigenlijk de wettelijke basis van deze regels en kan je je hieraan onttrekken als je dat niet uitkomt, of als je na een paar dagen helemaal genoeg hebt van het thuis zitten? Zoals voor alles in onze overgeorganiseerde samenleving, is er ook voor dit soort zaken een wet, te weten de Wet Publieke Gezondheid. Daarin is bepaald dat de GGD dergelijke maat-

Nikita Fierli: “Het is voor de klant al een hele stap om de hulp van een vreemde in te moeten roepen. Daarom probeer ik ze op hun gemak te stellen.” foto patrick hesse Het lange traject gemak te stellen. Ik heb een geheimhoudingsplicht, In de meeste gevallen kan de coaching door Nikita dus men kan er van op aan dat hun problemen zich beperken tot één of enkele gesprekken. “Ik doe binnenskamers blijven. Als coach ben ik er om de eerst een intake om inzicht te krijgen in het probleem klant te helpen. Ik neem de zaken niet over. Men van de klant. Op basis daarvan maken we afspra- zal het zelf moeten doen. Maar als men voldoende ken over de aanpak. Het is niet de bedoeling dat ik gemotiveerd is, kan ik handvatten bieden om te de administratie ga overvoorkomen dat er seri“Het begint vaak met achterstanden nemen. Uiteindelijk zullen euze schulden ontstaan. in de betaling van de huur ze het zelf moeten doen. Want dat is uiteindelijk het of de premie van de zorgverzekering. Ik laat ze zien hoe dat zou doel.” De boodschap van kunnen. Door daar helder Nikita is duidelijk. WanWanneer je daar niks aan doet, in te zijn, hoeven dat dan neer mensen hulp zoeken lopen die schulden steeds verder op.” ook geen langdurige sesbij hun financiële adminissies te worden. Maar in sommige gevallen kom ik tratie moeten ze niet schromen contact met haar mensen tegen die de zaken helemaal niet op orde op te nemen. Zij biedt ondersteuning bij financiële hebben. Maar ook in deze gevallen kan ik voor de vraagstukken en ze kan ook helpen bij de belasondersteuning bij het opzetten van een plan volstaan tingaangifte. met maximaal vier gesprekken.” NF budgetcoaching is gevestigd in NieuwCoaching veen. Telefonisch bereikbaar via 06Om haar werk als coach goed te kunnen doen is 83981882. Mailen kan ook naar n.fierli@ wederzijds vertrouwen nodig. Nikita: “Het is voor de nfbudgetcoaching.nl. Meer informatie is klant al een hele stap om de hulp van een vreemde te vinden op www.nfbudgetfinanciering.nl in te moeten roepen. Daarom probeer ik ze op hun of op facebook NF budgetcoaching.

regelen kan afkondigen en zelfs de burgemeester kan afdwingen dat iemand daadwerkelijk in quarantaine of isolatie wordt geplaatst, als die niet bereid is hieraan mee te werken.

meer in de publiciteit gebracht, wellicht om de mensen ervan te weerhouden in contact te treden met mensen die mogelijk besmet zijn of zich op te houden in publieke plekken.

Als iemand zich onttrekt aan een dergelijke opdracht, door bijvoorbeeld het huis te verlaten om naar het werk te gaan of boodschappen te doen, dan kan hij of zij een gevangenisstraf krijgen van maximaal 4 jaar, of een boete van maar liefst 100.000 euro. Zo vrijblijvend zijn deze maatregelen dus absoluut niet.

Bij ons dus niet, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de overheid gerede angst heeft dat mensen met klachten zich anders niet melden. Voor diegenen die in quarantaine zitten of mochten komen te zitten; leg je neer bij de situatie, zorg voor een goede wifi, een gevulde ijskast en paar goede boeken, maar riskeer geen gevangenisstraf. Ik wens u allen veel gezondheid...

Opmerkelijk genoeg worden deze sancties niet in de publicaties van de RIVM en de overheid genoemd. In andere landen wordt dat veel Ronnie Eisenmann Eisenmann & Ravestijn Advocaten

Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam tel: +31 (0)20-445 8 445 www.eisenmann.org


14

13 MAART 2020

Bruisende 2e editie van Beroepenfeest Veen en Amstelland On Stage Wat doet een advocaat? Hoe ontdek je of je liever de zorg in wil of iets met dieren wilt doen? Bijna achthonderd leerlingen van het VeenLanden College, Wellant College Westplas mavo, Praktijkschool Uithoorn en Vakcollege Thamen gingen tijdens de tweede editie van Beroepenfeest Veen en Amstelland On Stage op 3 maart enthousiast in gesprek met bijna tweehonderd beroepsbeoefenaren om op zoek te gaan naar de antwoorden op hun vragen. In de hoek van sporthal De Phoenix in Mijdrecht staan de keurslagers van Keurslagerij Ron Steen uit Aalsmeer. Ze zijn in gesprek met twee enthousiaste leerlingen. “Ik begin om 7 uur’’, vertelt de slager. “Dan moet ik al het vlees gaan voorbereiden wat overdag in de toonbank ligt.’’ De leerlingen kijken geïnteresseerd. “Wat veel mensen van ons denken, is dat je de hele dag bloed aan je handen hebt. Dat is echt allang niet meer zo. Wij worden steeds meer traiteur, bereiden mooie maaltijden en verrassend genoeg verkopen wij ook heel veel vleesvervangers.’’ De twee leerlingen van Wellant College Westplas mavo zijn benieuwd naar de invulling van de Doe Dag bij de Keurslagerij. “We gaan een worstje maken’’, legt de slager uit. “Daarvoor moeten we eerst de varkensschouder uitbenen…’’ Voordat hij uitgesproken is, weet de leerling het zeker. “Super leuk meneer, heeft u misschien nog een plekje vrij op de Doe Dag?’’ Even verderop staat Kim, leerling van het VeenLanden College. Zij heeft zojuist kennisgemaakt met medewerkers van Zorgboerderij aan de Amstelkade en daar een afspraak voor de Doe Dag gemaakt. Nu is ze op zoek naar iemand die haar meer kan vertellen over het beroep van dierenarts. “Ik vind de zorg heel leuk, maar ook de zorg voor dieren’’, vertelt Kim. “Bij de zorgboerderij heb ik het allebei, maar ik denk toch dat ik het allerliefst dierenarts wil worden. Of anders dierenartsassistente.’’ Ze raakt in gesprek met Dierenartsenpraktijk Proosdijlanden uit Abcoude. Daar hoort ze dat er nog een plekje voor de Doe Dag voor haar is. “Op de Doe Dag gaan ze waarschijnlijk een castratie of een sterilisatie uitvoeren’’, vertelt Kim dolblij. “Ik heb al eens eerder een snuffelstage bij een dierenarts gedaan en mocht toen ook een operatie bijwonen. Dat was echt een van de meest bijzondere dagen uit mijn leven. Hoe leuk zou het zijn als ik zoiets nog eens mag meemaken? Ik kan echt niet wachten!’’ De Doe Dag van Veen en Amstelland On Stage vindt plaats op dinsdag 17 maart. De leerlingen brengen dan een bezoek aan het bedrijf, krijgen daar een rondleiding en gaan zelf actief aan de slag om te ervaren wat het beroep inhoudt. www.veenenamstellandonstage.nl

DE GROENE VENEN

Vind een (andere) baan! “Werken in de zorg, is dat iets voor mij?”. Die vraag stelde Marie José van Hussen zichzelf ruim vijf jaar geleden. En inmiddels is zij op diverse terreinen heel actief in de zorg en heeft ze daar helemaal haar draai gevonden. Op maandag 16 maart is Marie José spreker bij de Walk &Talk in de Bibliotheek Mijdrecht. Laat je inspireren door haar enthousiaste ervaringsverhaal, en ga in gesprek over wat jóuw mogelijkheden zijn. Neem je CV mee en geef elkaar tips en tops. Er is ruim voldoende tijd om ervaringen met elkaar te delen. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar, het programma duurt van 10 tot 12 uur. Opgeven is niet nodig en je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. Meer informatie over deze en andere activiteiten van de bibliotheek vind je op www.bibliotheekavv.nl

Lokale VVD adopteert de Landelijke Opschoondag in De Ronde Venen Op zaterdag 21 maart is de 18e editie van de Landelijke Opschoondag. Net als velen vindt de VVD onze natuur en woonomgeving belangrijk en neemt zij verantwoordelijkheid voor ons klimaat en de prachtige groene leefomgeving in onze gemeente. Zwerfafval belast het milieu en ontsiert onze leefomgeving. Zo is de afbraaktijd van een sigarettenpeuk 2 tot 12 jaar, een bananenschil vergaat na 1 jaar, een frisdrankblikje blijft 50 jaar in stand en een plastic flesje heeft een oneindige levensduur. Alle reden om zwerfafval op te ruimen. De VVD organiseert op zaterdag 21 maart a.s. in Mijdrecht, Vinkeveen, Abcoude en Baambrugge (de kern) van een schoonmaakploeg, die tussen 10 en 15 uur samen met inwoners en belangstellenden hun leefomgeving gaan opruimen. In Wilnis ondersteunt de VVD die dag het schoonmaakinitiatief van “Wilnis Doet”. Iedereen kan meedoen aan de Landelijke Opschoondag. Jong en oud, van individu tot maatschappelijke organisaties. Meer dan honderdduizend Nederlanders komen in actie voor een schone buurt. Een rol van betekenis spelen tijdens deze grote voorjaarsschoonmaak is eenvoudig en waardevol en de VVD hoopt

dat veel inwoners gehoor zullen geven aan de oproep om mee te doen om De Ronde Venen daarmee schoner te maken. In de week voorafgaand aan de schoonmaakactie zal via de VVD-website en de lokale media concrete informatie, zoals verzamelplaatsen en schoonmaaklocaties verspreid worden. En-

Wie zorgt er voor de kinderen? Helaas komt het voor dat kinderen beide ouders verliezen terwijl zij nog minderjarig zijn. In deze moeilijke situatie is het fijn als de ouders wel regelingen hebben getroffen, zodat duidelijk is wie voor de kinderen gaat zorgen en wie alle financiële zaken kan afhandelen. Deze afspraken dienen veelal geregeld te worden in een testament. Voogd Indien beide ouders zijn overleden moet er worden voorzien in het gezag over het minderjarige kind. Gezag betekent dat er zorg wordt gedragen voor de verzorging en opvoeding. Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders. Een voogd is verantwoordelijk voor de verzorging of opvoeding maar hoeft dit niet zelf te doen. Hebben de ouders niets geregeld over de voogdij na hun overlijden? Dan benoemt de rechtbank een voogd, bijvoorbeeld een familielid. Ouders kunnen tijdens leven een voogd aanwijzen in een testament of door digitale registratie in het gezagsregister (via de rechtbank). Ingeval van overlijden zal de rechter dan nog wel vragen of de aangewezen voogd (nog

steeds) bereid is de benoeming te aanvaarden. De voogd kan dus ook weigeren, bijvoorbeeld omdat hij wegens ziekte niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Daarom is het te adviseren om een ‘reservevoogd’ in het testament te benoemen. Bewind Als er geen bewindvoerder is benoemd komt de erfenis (totdat het kind 18 jaar) is onder beheer te staan van de voogd. Vanaf 18 jaar mag een kind zelf over de erfenis beschikken maar het zou kunnen zijn dat een kind op jongere leeftijd wat onverantwoord met de erfenis omgaat. Het is mogelijk de erfenis onder bewind te stellen tot een nader te bepalen leeftijd, bijvoorbeeld 21 of 23 jaar. Er wordt dan een bewindvoerder benoemd die tot die leeftijd de

thousiaste inwoners kunnen zich nu al opgeven via info@vvdderondevenen.nl . Ook kunnen, binnen de genoemde kernen maar zeker ook daarbuiten, specifieke locaties die wel een schoonmaakbeurt kunnen gebruiken via dit mailadres kenbaar gemaakt worden. Voor koffie en koek wordt gezorgd.

erfenis beheert en gedurende die periode kunnen de kinderen niet zelfstandig over de erfenis beschikken. De bewindvoerder kan dezelfde persoon zijn als de voogd maar dat hoeft niet. Executeur Zeker zolang kinderen nog minderjarig zijn is het raadzaam om een executeur aan te wijzen die bij overlijden bevoegd zal zijn om de nalatenschap af te wikkelen zodat dit niet al te veel vertraging oplevert. Een executeur betaalt lopende rekeningen, int verzekeringen en andere vorderingen en verzorgt belastingaangiften (of laat dit verzorgen). Als de executeur daartoe de bevoegdheid krijgt is de executeur ook bevoegd om de woning en andere goederen te verkopen. Een executeur heeft volgens de wet recht op een eenmalige beloning van 1% van het saldo van de nalatenschap, maar in een testament kan ook een andere (of geen) beloning worden toegekend. Zodra de executeur de nalatenschap heeft afgerond, krijgen de kinderen de erfenis en zal de bewindvoerder (of bij het ontbreken daarvan de voogd) de erfenis beheren. FFT Notarissen Bozenhoven 115 3641 DA Mijdrecht 0297-288086 info@fftn.nl


DE GROENE VENEN

Hmmm met Hesse tekst en foto's patrick hesse

13 MAART 2020

15

De Voetangel

Het restaurant waar ik vanavond te gast ben, De Voetangel, is gelegen in de Ronde Hoep, onder de rook van Ouderkerk. Hier, aan de oevers van de Waver, heeft de omgeving veel weg van het melancholische lied ‘Het Dorp’, zo prachtig beschreven en bezongen door Wim Sonneveld. Geen toeval dat Wim hier vaak een graag geziene gast was. Er prijkt zelfs een prachtige, levensgrote foto van hem in het restaurant op een van de muren. Zelf kom ik hier al bijna 30 jaar en de laatste 20 jaar zeker een aantal keer per jaar. De Voetangel is voor mij dan ook een referentierestaurant, de lat waar ik iedere locatie waar ik naar toe ga langs leg. Vanavond wordt dus een thuiswedstrijd... De historische locatie is al vele decennia in handen van de familie Leurs, waar Henk Leurs als begenadigd sommelier de scepter zwaait. Henk en zijn partner Sabine werken uitsluitend met vaste medewerkers, die gezamenlijk altijd even vrolijk en vriendelijk als een goed geoliede machine te werk gaan. Ondanks dat het lekker druk is bij De Voetangel, is er voldoende parkeerplaats op het eigen terrein. Meteen bij binnenkomst wordt we gespot door een van de dames van De Voetangel. De charmante Leonie heet ons als altijd hartelijk welkom en begeleidt ons naar onze tafel aan het raam. Wanneer ik De Voetangel bezoek neem ik altijd mijn vrouw mee, dus ook vanavond. Een bezoek aan de Voetangel is voor haar een ‘no brainer’, ze is hier nog veel langer vaste gast dan ik. Al snel komt ook Henk ons hartelijk welkom heten. Ik ben altijd diep onder de indruk dat Henk samen met zijn mensen het niveau altijd hoog heeft liggen, de locatie zo goed als altijd vol zit en de dames en heren iedereen een geweldige avond bezorgen. Het is dan ook niet vreemd dat De Voetangel al vele jaren een grote groep trouwe fans heeft en ook vanavond druppelt het weer vol. Het is zo erg dat ik in dit restaurant altijd het zelfde bestel en de dames mij niet eens meer een menukaart geven. Ze weten precies wat ik wil, vanavond is dat niet anders, maar Henk adviseert nog een paar tussengerechten die ik geproefd moet hebben. Natuurlijke werken we gewillig mee. Maar vooraf voor mij traditiegetrouw

‘De proeverij’, een heerlijke combinatie van een aantal magnifieke voorgerechten in kleine porties. Een compleet feestje op een vierkant bord. Mijn eega kiest voor een Tosti van Geitenkaas met brioche, serranoham, gebakken henneneitje, groene aspergetips en tomatensalsa. Ook dit voorgerecht ziet er uit als een schilderij en smaakt verrukkelijk Als tussengerecht delen wij 2 gerechten die ook als voorgerecht op de kaart staan: Buikspek & Gamba zacht gegaard en krokant gebakken met pangang, gemarineerde ananas en wasabiemulsie. En terrine ‘halfom’, een verrukkelijke combinatie van eendenlever en ambachtelijk pekelvlees, gecombineerd met structuren van rode biet en appelstroop. Beide gerechten zijn heerlijk uitgebalanceerd en echt iets voor de fijnproever. Bij deze topgerechten heeft Henk als zeer gewaardeerde sommelier voor de liefhebber een prachtige Nieuw-Zeelandse wijn: een Sauvignon Blanc van de Te Muna wijngaard, die groeit op een ondergrond van stenen en kalksteen. Een deel van de Sauvignon Blanc wordt handmatig geoogst.

polderjongen (± 350 gram), de meest smaakvolle rib-eye van Simmentaler-rund, met peterselie-knoflookboter en huisgemaakte frieten. Als carnivoor voor mij een culinaire hemel op aarde. Het malse vlees smaakt uitstekend en is zo zacht als boter. Mijn vrouw is wat minder gretig en kiest de ‘Turfjes’, twee biefstukjes van de ossenhaas met snijbonen, haricots verts, bospeen, sojaboontjes, aardappeltaart en rode wijnsaus ‘Rossini’ (met gebakken eendenlever en truffeljus). En dan is het aan tafel bij 2 kakelkippen in één keer stil en zitten we te genieten.

We zien het ene na het andere gezelschap binnenkomen en iedereen wordt even hartelijk ontvangen en dat veel gasten het personeel bij naam kennen zegt genoeg. Na al dat lekkers is het tijd voor de hoofdact, maar eerst krijgen we de traditionele salade met spekjes ‘on the side’. Ook worden de fameuze eigenreceptappelcompôte neergezet en de bekende aardappelgarnituren, maar daar is hij dan toch: De

Ook bij deze hoofdgerechten heeft Henk een bijzonder mooie Siciliaanse rode wijn: Nero D'Avola van het gerenommeerde wijnhuis Morgante. Deze soepele maar kruidige wijn past perfect bij vleesgerechten. Na al dit heerlijks is er nauwelijks nog ruimte voor een dessert. Wij kiezen ervoor een nagerecht te delen: Biscuit van chocolade en speculaas, met crème van kirsch en amarenekersen en huisgemaakt

pistache-roomijs. Ook dit goddelijke nagerecht bevalt super. En weer is er een geweldige avond aan de Waver voorbij en wederom een feestmaal. Het mag duidelijk zijn dat de Voetangel geen eetcaféprijzen hanteert, maar net iets boven het gemiddelde zit. Maar zo anders is het als het om de kwaliteit en de beleving gaat. Daar steekt de Voetangel met kop en schouders boven alles uit daarom voor mij persoonlijk ook een ‘referentiekader’. Wij gaan hier dan ook naar toe als er iets te vieren valt en duurt dat te lang dan vieren we het leven, want er is altijd een reden om een bezoek te brengen aan De Voetangel. Ik zou wel altijd reserveren, want meer mensen hebben dit ondertussen door. Restaurant de Voetangel Rondehoep Oost 3, Ouderkerk aan de Amstel www.voetangel.nl geopend van dinsdag – zaterdag van 11 tot 23 uur. Zondag en maandag gesloten.


16

13 MAART 2020

DE GROENE VENEN

Opnieuw uitstel voor behandeling Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen in de raad

Belastingverhoging voor inwoners DRV door natuurcompensatie van legakkereigenaren? De gemeente wil een fonds in het leven roepen om de natuurcompensatie te financieren die nodig is als de huidige natuur op de Vinkeveense Plassen wordt opgeofferd voor uitbreiding van de bouwmogelijkheden op de legakkers. Aan dat fonds, dat volgens de gemeente minimaal 4 miljoen euro zou moeten bedragen, zouden de gemeente, provincie, Waternet en de legakkereigenaren proportioneel moeten bijdragen. Dit blijkt uit een informatienota aan de gemeenteraad, die zich dinsdagavond jl. over het bestemmingplan Vinkeveense Plassen had moeten buigen, ware het niet dat het onderwerp van de agenda is gehaald om in een volgend overleg besproken te worden. tekst rob isaacs

Maar de tijd dringt. Per 1 januari 2021 treedt de omgevingswet in werking en dan moet het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen er liggen. Alle betrokkenen willen versnelling van het planproces, maar wie de stukken van dit hoofdpijndossier er op naleest, krijgt de indruk dat het college wel erg kort door de bocht beslissingen wil forceren. Die 4 miljoen euro blijkt een schatting en overheidsprojecten vallen veelal duurder uit. De vraag is tot waar de ‘contribuanten’ van het fonds willen gaan, en of ze überhaupt wel met financiële middelen over de brug willen komen. Is dat namelijk niet het geval, dan blijft verantwoordelijk wethouder Alberta Schuurs weinig anders over dan het geld via een verhoging van de gemeentelijke belastingen bij de inwoners van De Ronde Venen te gaan op-

den met ca. 150 nieuw te bouwen blokhutten, terwijl het natuurlijk moet gaan over het totaaleffect die álle illegale blokhutten zoals die al jarenlang op de legakkers staan, samen met de nieuw te bouwen blokhutten hebben op de natuur. Immers de illegale bouwwerken blijven gewoon staan. Het werkelijke effect op de natuur is dus vele tientallen malen hoger dan dat de wethouder met het rapport wil laten geloven. Dat impliceert dat ook de geschatte 4 miljoen euro die nodig zou zijn voor natuurcompensatie veel te weinig is.

halen. Die worden zodoende verplicht om te betalen voor de natuurcompensatie die nodig is, zodat enkele honderden (bevoorrechte) legakkereigenaren blokhutten kunnen bouwen om daar enkele maanden per jaar vakantie te vieren. Natuurcompensatie Eerder dit jaar berichtten we in deze krant al over het conceptbestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Dat bepaalt o.a. de grenzen tussen natuurbehoud en recreatie en wat er wel en niet mag worden gebouwd op de honderden legakkers in het gebied. Er komen vier zones. De zones I en II en III krijgen primair een recreatieve functie, waar -onder voorwaardenbebouwing is toegestaan; Zone IV, die het dichtst tegen het kwetsbare natuurgebied Botshol ligt, moet een natuurlijker karakter krijgen, met liefst geen bebouwing.

foto luchtopname.nl

Echter, het gehele gebied van de Vinkeveense Plassen is zogeheten NNNgebied (Natuur Netwerk Nederland) en grenst aan Natura 2000-gebied. Er mag in NNN-gebied of tegen Natura 2000-gebieden aan niet worden gebouwd. Toestaan van bebouwing op de legakkers mag op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening dan ook alleen door een forse compensatie van nieuwe natuur op andere locaties, van naar schatting 9-10 hectare aan natuurvriendelijke oevers, vis-

senbossen en herstel van verzonken legakkers. Hoe de natuurcompensatie moet worden gerealiseerd, hoeveel er moet worden gecompenseerd en waar die nieuwe natuur moet komen, is op dit moment allerminst duidelijk. Verkeerde schattingen De gemeente heeft bureau Arcadis ingeschakeld om de effecten van bouwen en recreëren op de plassen in beeld te brengen. Bij de rapportage blijkt alleen rekening te zijn gehou-

Oordeel vellen De politiek zal een oordeel moeten vellen over de werkwijze rondom dit bestemmingsplan. De verkeerde inschattingen en het feit dat de wethouder niet schroomt om de inwoners te laten meebetalen aan het laten bouwen van blokhutten door een handjevol legakkereigenaren zijn eigenlijk te bizar voor woorden. Dat het onderwerp eerst op 29 januari al op de agenda stond en werd doorgeschoven naar eerder deze week was al een vertraging in de besluitvorming die men zich eigenlijk niet kan veroorloven. Met door nu andermaal de hete brij door te schuiven naar 6 april, wordt niemand een dienst bewezen.


DE GROENE VENEN

AUTO IMPRESSIE tekst michael reuling foto's patrick hesse

Wat klopt er niet aan "Als ik Toyota wil rijden dan bel ik wel een taxi"? Juist, het verkeerde merk. Toch? Toyota maakt het weer veilig om een Mercedes te kopen. Het imago van taxi kleefde al die jaren toch aan het merk met de ster, maar Toyota meldt vol trots dat het in Duitsland de beige Mercedes uit het straatbeeld verdringt. Waarom maken taxibedrijven opeens deze ommezwaai? De sedan is al jaren niet meer zo geliefd in ons kikkerlandje. We zijn en masse overgestapt op stationwagens, crossovers en SUV's. Maar toch keert de Camry terug. En hoe. Met de hybride Camry doet Toyota een aanval op de taximarkt, waar de Toyota Prius in al zijn varianten al steeds vaker voor komt rijden. De Camry valt in het Esegment van de grote jongens. De Audi A6, de BMW 5-Serie en de Mercedes E-Klasse. Vooral die laatste is een model dat vaak wordt ingezet door taxi-bedrijven. Waar de prijzen van de Duitse drie beginnen bij ongeveer 56 mille, start de prijs van een Camry bij 39.995 euro. Voor dat geld heb je een Audi A4, BMW 3-Serie of Mercedes C-Klasse, oftewel een auto uit een klasse lager, het D-segment. En dan wordt het een lastige keuze. Ga je voor een auto die iets minder toeters en bellen heeft, maar wel een bepaalde uitstraling, of ga je voor een prijskwaliteit-verhouding waar je verstand niet over na hoeft te denken? Dat laatste spreekt taxibedrijven aan. Taxibedrijven kunnen sinds dit jaar de BPM niet meer terugkrijgen, waardoor ook zij gestimuleerd worden om met zuinigere auto's te rijden. De Camry is gebouwd op het onderstel en de aandrijflijn van de RAV4. De auto wordt leverbaar met slechts één motorisering: de 2.5 liter viercilinder benzinemotor met een elektromotor. De CO2 uitstoot is ongeveer 98 gram. En daardoor is de BPM zeer laag. De Camry kost zonder BTW, maar met BPM ongeveer 33 mille. Dan krijg je een auto met alle luxe en comfort voor je klant, met een bagageruimte voor meerdere koffers, been- en hoofdruimte voor je passagiers en een hybride aandrijflijn. En dat laatste betekent een relatief

13 MAART 2020

Toyota Camry

“Als ik Toyota wil rijden dan bel ik wel een taxi!” laag verbruik en elektrisch rijden in de stad en groene milieuzones. Van binnen oogt de auto als een Lexus, met fijne materialen, nette bekleding, mooie sierstukken (het harde goedkope plastic is écht verleden tijd bij Toyota) en alle snufjes die je als taxichauffeur én als passagier verwacht. De chauffeur laadt zijn telefoon op via de wireless charger (met daaronder een handig opbergvakje voor de fooien), koppelt met gemak een 12 volt oplader of USB-kabel, plant zijn route snel met het touchscreennavigatie systeem en stoelverwarming is met een druk op de knop aangezet. Na een software-update die op de planning staat, heeft de Camry ook Apple Car Play en Android Auto. Achterpassagiers krijgen in de luxere uitvoering een middenarmsteun met een aantal knoppen om zelf zaken als volume, temperatuur, airconditioning en zonwering te bedienen. Dat zal de gemiddelde taxichauffeur niet zo tof vinden, maar het geeft de passagier wel het gevoel van klant-is-koning. Wie de auto privé gaat rijden moet er even aan denken om deze optie niet mee te bestellen, anders bepalen de kinderen naar welke muziek er geluisterd wordt tijdens de rit naar Frankrijk. Door het lagere zwaartepunt stuurt de Camry bovendien een stuk strakker dan de hogere RAV4. Dus als er geen passagiers meerijden, switch je de automaat naar de sportstand en kun je snel en sportief naar de volgende afspraak rijden. Een andere plus is dat de Camry een verschil gaat maken is de betrouwbaarheid en het onderhoud. Diesels vergen na een flink aantal kilometers onderhoud, vervanging van roetfilters en dergelijke, maar de hybrides van Toyota blijken gedurende de jaren zeer betrouwbaar. De Camry wordt geleverd met vijf jaar onderhoud en garantie. Wie jaarlijks terugkeert bij Van Ekris voor het onderhoud verlengt iedere keer zijn garantie met 1 jaar op het hybride systeem. Jazeker, we gaan meer Toyota's met blauwe platen zien.

TOYOTA Gereden versie: Toyota Camry Vermogen: 218 pk 0-100: 8,3 s Top: 180 km/u Verbruik: 1 op 23,3 / 4,3 l/100km Prijs gereden versie: 43.345 euro Alternatieven: Audi A6, BMW 5-Serie, Ford Mondeo, Mercedes E-Klasse, Opel Insignia, Peugeot 508

Toyota Van Ekris Industrieweg 48, Mijdrecht 0297-230350 www.vanekris.nl

Ook fietsvrijwilliger worden? Donderdag 19 maart is er een training! Hou je van fietsen en lijkt het je leuk om een ander ook (opnieuw) te leren fietsen? Meld je dan aan als fietsvrijwilliger. Eind maart start een serie van elf fietslessen voor mensen die het fietsen (opnieuw) willen leren. Deze lessen worden gegeven door een docent van het Verkeerscollege met ondersteuning van vrijwilligers. Naar vrijwilligers wordt nog gezocht. De lessen – gegeven door een fietsdocent met ondersteuning van vrijwilligers – gaan van start in zowel Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht, Wilnis als Vinkeveen. In elf lessen van elk één uur wordt geoefend met op- en afstappen, remmen

17

en bochten maken. Daarnaast worden de verkeers- en voorrangsregels besproken. Deelnemers wordt geleerd om op eigen kracht te fietsen; de begeleiders houden de deelnemers niet vast. Training voor fietsvrijwilligers De lessen worden gegeven door een fietsdocent volgens de methode ‘Leren trappen in etappen’. Belangrijk is dat de betrokken vrijwilligers ook goed op de hoogte zijn van deze methode. Daarom wordt voor hen een korte training georganiseerd op donderdag 19 maart. Deze training vindt plaats bij het VerkeersCol-

lege aan de Diamant 6 in Mijdrecht en gaat om 12.45 uur van start. Om 16 uur is de training afgelopen en volgt nog een afsluiting met een hapje en een drankje. Aan deze training zijn geen kosten verbonden; het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Utrecht. Aanmelden als fietsvrijwilliger? Dat kan bij Annelies de Hoop, a.dehoop@stdb.nl of tel. 0297-230280.


18

13 MAART 2020

Met een zeker gevoel op je racefiets

Kort nieuws

De sportieve fiets is populair. Veel mensen kopen vol enthousiasme een racefiets maar komen er al gauw achter dat remmen, schakelen en in balans blijven op zo’n fiets wel wat anders is dan fietsen op een gewone fiets. Om te voorkomen dat je enthousiasme wegebt en je fiets werkeloos in de schuur komt te staan, kun je nu deelnemen in De Ronde Venen aan Start2Bike. Een laagdrempelig trainingsprogramma waarbij je in 4 trainingen meer controle over je fiets krijgt.

Abcoude-Baambrugge

Afdelingsavond Vrouwen van Nu op 18 maart

Op de Afdelingsavond Vrouwen van Nu op 18 maart vertelt Henk Griffioen over zijn vrijwilligerswerk als ambassadeur van daklozen. Veel mensen denken vaak dat in het welvarende Nederland met al zijn sociale voorzieningen je niet dakloos hoeft te zijn. Als je dat wel bent, dan kies je daar kennelijk voor. Maar is dat echt wel zo? Achter iedere dakloze schuilt een aangrijpend verhaal. Wanneer je deze mensen beter leert kennen, geeft het een andere kijk op daklozen. Je krijgt meer begrip voor hun situatie. Als vrijwilliger werkt Henk Griffioen vanuit zijn hart om het leven van daklozen een beetje te verbeteren, door hen aandacht te geven, maar ook door deze presentatie. Van de vergoeding die hij van de Vrouwen van Nu ontvangt, krijgen daklozen een gratis een warme maaltijd. Locatie: Dorpshuis De Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat 10, Baambrugge. Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 20 uur. Belangstellenden zijn welkom. Entree nietleden 8 euro p.p.

Amstelhoek

KlaverjasMarathon Op zaterdag 21 maart organiseert de Buurtvereniging Amstelhoek weer een Klaverjas-Marathon van 10 tot 22 uur. Zaal open om 9.15 uur. Deelnamekosten 8 euro. In verband met de organisatie is vóóraf aanmelden noodzakelijk.Dit is mogelijk tot 14 maart bij Leny Jansen (06-50282282 of jansenleny@hotmail. com) Locatie: Buurthuis, Engellaan 3a, Amstelhoek.

Gezond Sportief Eten op 9 april Op donderdag 9 april organiseren ‘Senior Sportief Actief DRV en ‘Petra Vink Gewichtsconsulent’ een ochtend in De Willisstee met als doel: Gezond, Sportief en Actief ouder worden. Jezelf vitaal voelen gaat niet vanzelf. Daar moet bewust aan gewerkt worden. Bijvoorbeeld door voldoende te bewegen en gezond te eten. Deze twee items zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer je voldoende beweegt, maar niet de benodigde voedingsmiddelen binnen krijgt dan is alle moeite voor niets geweest. Jos (links op de foto): “Mijn ervaring als sportdocent is dat samen bewegen stimuleert. Maar ook een beetje uitdaging is belangrijk om op niveau te blijven en plezier te houden in bewegen. Dat is precies waar Senior Sportief Actief voor staat.” De ochtend start om 9.30 uur met een wandeling van ongeveer een uur. Bewegen in de buitenlucht is niet alleen gezond voor het lichaam, maar ook de hersenen worden door zuurstof en beweging goed geprikkeld. Onder-

weg doet Jos nog een oefening die betrekking heeft op de cognitie. Petra: ”In mijn praktijk in Wilnis merk ik dat veel mensen eigenlijk helemaal niet op de hoogte zijn wat voeding met hun lichaam doet. Bij het ouder worden, is het niet alleen de leeftijd die verandert maar ook het hele lichaam verandert mee. Zo wordt de huid slapper, haren verliezen soms pigment, spieren nemen af en ook de organen verouderen. De ene persoon krijgt meer klachten bij het ouder worden dan de andere maar door voeding en beweging aan te passen, kan men al heel veel klachten voorkomen. “ Petra geeft na de wandeling een presentatie over welke punten in voeding extra aandacht verdienen en geef simpele tips om direct in de praktijk te kunnen toepassen. De kosten voor deze ochtend bedragen 7,50 euro, incl. materiaal en natuurlijk ontbreekt een kopje koffie of thee niet met … een gezond hapje! Aanmelden bij: Petra Vink : 06 1537 0604 of www.petra-vink.nl

De Hoef

Prijsklaverjassen in De Springbok Aanstaande zaterdag 14 maart is er weer prijsklaverjassen van Biljartclub in Dorpshuis De Springbok in De Hoef. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige avonden met leuke. Aanvang 20 uur. Zaal open 19.30 uur. Locatie: Dorpshuis De Springbok, Oostzijde 61 a in De Hoef. De volgende (en laatste) kaartavond van dit seizoen is op 11 april.

Vinkeveen

Klaverjassen in de Merel Op vrijdag 20 maart is er weer prijsklaverjassen voor iedereen in Café de Merel in Vinkeveen. Aanvang 20 uur, inschrijving 19.45 uur. Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen, tel. 0297-263562, e-mail thcw@xs4all.nl. Volgende klaverjasavonden op 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni en 10 juli.

DE GROENE VENEN

Trainen als een profvoetballer in de meivakantie Speciaal voor jeugdspelers uit de regio die als een profvoetballer willen trainen is dit de kans. Op donderdag 30 april en vrijdag 1 mei, tijdens de meivakantie, vinden er op het complex van OSM’75, uit Maarssen, de Jeugdvoetbaldagen plaats. De organisatie is in handen van de staf van Jeugdvoetbalopleiding. Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom! Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden! De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door profes-

sionele trainers. Men krijgt alle basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen verder toenemen. Inschrijven Men kan zich inschrijven voor deze jeugdvoetbaldagen op www.jeugdvoetbalopleiding.nl/jeugdvoetbaldagen. Iedereen mag zich aanmelden, men hoeft dus geen lid van een bepaalde vereniging te zijn. Verzoeken om samen met vrienden of vriendinnen in dezelfde groep zijn mogelijk.

Op 4 april 2020 start Tour Trim Club De Merel in samenwerking met de wielersportbond NTFU met Start2Bike, een trainingsprogramma waarbij startende fietsers onder begeleiding van een ervaren instructeur werken aan hun basistechniek op de racefiets. Veilig fietsen Jaarlijks starten circa 60.000 Neder-

landers met mountainbiken of racefietsen. Om veilig op pad te gaan, is echter wel een aantal basistechnieken nodig. Technieken als remmen, schakelen en bochtentechniek. Start2Bike is een trainingsconcept ontwikkeld door wielersportbond NTFU en heeft in de afgelopen jaren ruim 11.000 sportieve fietsers op weg geholpen. Ook geschikt voor meer ervaren fietsers Start2Bike is ook geschikt voor mensen die al enkele jaren op de fiets zitten maar nog niet eerder een training volgden. De trainers hebben naast aandacht voor remmen en schakelen ook aandacht voor klimmen, dalen, bochtentechniek en het nemen van obstakels. Inschrijven De inschrijving voor Start2Bike is geopend. Op de website www.start2bike.nl vind je meer informatie.

HV Mijdrecht opent vernieuwd veld Vrijdag 6 maart was een drukke dag bij Hockey Vereniging Mijdrecht (HVM). Niet alleen trainden veel teams getraind voor het vervolg van het veldseizoen, maar ook werd gevierd dat 7 teams zaalkampioen werden, 14 jeugdleden de TR2 trainingscursus volgden en succesvol afsloten. Veld 2 kreeg een nieuwe kunstgrasmat en zou officieel geopend kunnen worden, maar helaas was het door de vele regen niet mogelijk om het zand in de nieuwe mat in te strooien en goed in te borstelen. Daardoor kon een aantal jeugdwedstrijden op zaterdag niet gespeeld worden. Gelukkig voor HVM schoot ‘buurman’ Qui Vive (Uithoorn) te hulp, door hun veld ter beschikking te stellen. Daar was HVM natuurlijk heel blij mee. Genoeg reden dus voor een bomvol clubhuis afgelopen vrijdag. De geweldige sfeer bevestigde weer dat HVM een superleuke club is. DJ Nick speelde de gehele middag en avond. De club heeft er ook een sponsor bij.

Deze keer waren er echte broodjes HEMA-rookworst. Een beetje ruim ingekocht, maar alles is verkocht. Ook bij de nog komende activiteiten zal HEMA de club blijven ondersteunen. Echt fantastisch. De sponsorcommissie heeft weer een aantal sponsorbord-contracten afgesloten. Sommige borden hangen al en sommige volgen nog. Begin volgend seizoen komt er een nieuw clubshirt. Bij HVM geldt al jaren het principe, dat het clubshirt ter beschikking wordt gesteld aan alle leden. Maar dan moet dat wel bekostigd worden door 4 à 5 bedrijven die hun naam op de shirts willen hebben. Uitgangspunt voor komend jaar is, dat de shirtsponsors niet alleen op het thuisshirt komen te staan, maar ook op de uitshirts. Een uniforme HVM-uitstraling dus, waarvoor 1 à 2 sponsoren zeker nog welkom zijn. En wat is er leuker om jouw logo/naam op 400+ shirts te zien? Aanmeldingen naar sponsoring@hvmijdrecht.nl


DE GROENE VENEN

13 MAART 2020

19

Kom je met ons bowlen?

Cliënten Amerpoort zoeken vrijwilligers voor bowlinguitje De Vallende Kegels. Dat is de naam van de bowlingclub van Amerpoort uit Vinkeveen. Vier keer per jaar spelen de cliënten een potje in hun eigen competitie. Deze wedstrijdjes worden begeleid door begeleiders van Amerpoort en betrokken vrijwilligers. Naar nieuwe vrijwilligers wordt nog gezocht. Wie komt er met hen bowlen? tekst rosanne kok

- foto’s arthur van der kooij

De bewoners van Amerpoort wonen begeleid aan de Kerkelanden in Vinkeveen. Naast een (lichte) verstandelijke beperking hebben zij ook een lichamelijke beperking waardoor aanpassingen nodig zijn. Ook tijdens het bowlen. De goo tjes aan de zijkanten van de baan zijn dicht en de deelnemers maken gebruik van een speciale goot zodat ook degene met een rolstoel aan het spel kunnen deelnemen. “Veel cliënten hebben hulp nodig”, legt Miranda Koolen van Amerpoort uit. “Wij helpen hen met het klaarleggen van de ballen en met het wis-

selen van de spelers. Het is leuk hoor, ze zijn bloedfanatiek.” “Clara is goed hè?” Een van de trouwe deelnemers is Daan. Hij vindt het bowlen geweldig. “Ik ben goed, hè?”, zegt hij. “Kijk maar.” Hij wijst naar het scherm met de scores. Daan staat inderdaad vooraan. “En Clara is ook goed, hè?” Ook dat heeft hij goed gezien. Clara staat nummer twee. “We spelen in onze eigen competitie”, vervolgt Miranda. “Vier keer per jaar doen we een wedstrijd. Aan het eind hebben

we een winnaar. Die krijgt een prijs.” Zelf doen de begeleiders ook mee aan het spel. “Wij doen mee voor spek en bonen hoor”, vertelt Miranda lachend. “Al is het ook echt wel leuk om zelf even een balletje te gooien.” Het aantal cliënten dat meedoet aan het bowlen verschilt. Soms zijn het er zes, soms zijn het er wel twaalf. “De bowlingbaan houdt fantastisch goed rekening met ons”, vertelt Miranda vol trots. “Ze maken de baan rolstoeltoegankelijk en houden altijd de meest rechtse banen voor ons vrij. Zo hebben wij alle ruimte en kunnen de cliënten ook dicht bij de baan zitten. Daar kunnen ze het goed zien en zich gemakkelijk naar de baan toe bewegen als ze moeten gooien. Dat is echt heel fijn.” “Alles om!” Jim geniet met volle teugen van het bowlinguitstapje. “Is leuk, hè?!”, zegt hij. “Ik ga goed. Alles om.” Zijn rolstoel belemmert hem niet. Vanuit een gootje kan hij gemakkelijk de bal de baan op rollen. “Weer alles om!”, roept hij vol trots. “Misschien win ik wel!”

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Operatie & Klantenservice medewerker Organisatie: Lindenhoff BV / Grutto BV Plaats: Baambrugge Functie: Parttime interieurverzorger/ster voor een aantal projecten in Uithoorn Organisatie: Van Dam Bedrijfsdiensten BV Plaats: Mijdrecht Functie: Ideale bijbaan voor de zaterdag: Fashion Content Editor Organisatie: LUTZ Plaats: Vinkeveen

Functie: Commercieel medewerker Verkoopbinnendienst Infra Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht Functie: Teamleider Orderpicking Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht Functie: Vliegende Keep Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht

Met jouw lef en humor kan je direct aan de slag als

Flexbegeleider op onze woonlocaties in de Ronde Venen en Uithoorn

eigenzinnige zorg

Heb jij een zorg gerelateerd diploma op minimaal MBO-3 niveau en ben je beschikbaar voor min. 8 uur per week? En ben jij de daadkrachtige, flexibele collega die we zoeken? We komen graag met je in contact! Solliciteer snel via zideris.nl/vacatures

“Voor onze cliënten is dit echt een feestje”, stelt Miranda. “Ze kijken er echt naar uit en herinneren me eraan als het weer bijna zover is. Om de groep mogelijk iets uit te kunnen breiden, zoeken we meer vrijwilligers. Zij zijn nodig om de deelnemers goed in hun spel te begeleiden.’’ En waar je als vrijwilliger aan moet voldoen? “Fanatiek zijn! Dat zijn onze cliënten ook. En je moet natuurlijk met deze doelgroep kunnen omgaan. Al zijn ze heel makkelijk hoor. Ze zijn heel enthousiast en babbelen graag.” Een keer mee bowlen als vrijwilliger? Mail Miranda Koolen op m.koolen@amerpoort.nl.


20

13 MAART 2020

DE GROENE VENEN

Tot en met aanstaande zondag 15 maart zijn er weer de halfjaarlijkse LUTZ Maatwerkdagen. Iedereen die tijdens de maatwerkdagen een maatpak laat aanmeten vanaf € 548,- ontvangt gratis een maatshirt cadeau of krijgt een full canvas maatpak aangemeten voor de prijs van een half canvas pak. LUTZ 1904 is al jaren gespecialiseerd in maatwerk, tegenwoordig staan onze maatwerkspecialisten voor u klaar om naast het perfecte pak ook uw best zittende jasje, chino, jeans, shirt, overjas aan te meten. Hiervoor geldt een groot maatbereik van confectiemaat 42 t/m 70. Om de look mooi af te stijlen kun je ook schoenen op maat laten maken. Van maat 37 t/m 48, van casual tot business. Allemaal in Italië gemaakt, vanaf €249.-.

Maatshirt

Cadeau bij aankoop van maatwerk vanaf € 548,-

Het jasje zit te strak rond de borst, waarbij de revers wijken van de borst.

Onlangs heeft Peter Bakker een full canvas pak laten aanmeten. We laten je graag het verschil zien tussen het trouwpak (niet bij LUTZ gekocht) van Peter uit 2011 t.w.v. €1200,- en zijn nieuwe, op maat gemaakte pak t.w.v. €798,-. Het is onze grootste uitdaging om ervoor te zorgen dat je met je best zittende pak naar huis gaat en het pak met veel plezier draagt. Aangezien ieder figuur, persoonlijke wensen en gelegenheid anders is, maken we graag een afspraak met je om te kijken wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij jou past. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gezellig langs of maak een afspraak met een van ons maatwerkspecialisten. Bel of Whatsapp naar 0297-212121 of mail naar heren@lutz.nl.

Het jasje loopt mooi over de borst, zonder dat de revers wijken van de borst.

Er zit meer wijdte in de rug dan Peter nodig heeft voor comfort.

Het jasje loopt mooi over de rug, met slechts kleine plooien voor comfort.

De pijpen zijn te lang voor Peter, en de zomen drukken samen op de schoenen.

De achterkant van de broek valt in een rechte lijn naar beneden en heeft een kleine breuk aan de voorkant. Dat is de perfecte lengte. LUTZ | Herenweg 45, 3645 DE Vinkeveen | 0297 212121 | LUTZ.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.