De Groene Venen 12 juni 2015

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

22-18°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

J a a r g a n g 2 0 – We e k 24 – 1 2 j u n i 2 0 1 5

C. Beerninckstraat 104 Mijdrecht BIN NE N ÉÉ N W EE K

VE RKOC HT!

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Ben Wassink, Leo de Vries en Hans Berkhout elk 30 jaar bij Brandweer Abcoude Op 1 febr. 1985 kreeg de brandweer Abcoude versterking van Ben Wassink, Leo de Vries en Hans Berkhout. Woensdag 3 juni werd het drietal verrast tijdens de woensdagavondoefening. Met een oude brandweerauto, vooraf gegaan door drie muzikanten van de band "Funfare" kwamen de drie jubilarissen aan bij de kazerne waar familie en genodigden al stonden te wachten. Collega's stonden in een erehaag opgesteld voorzien van fakkels en brandblussers. De brandweermannen waren 30 jaar in dienst en reden voor een feestje, vooraf gegaan door een officieel gedeelte. foto feM van Duuren

Feesten DJ’s, VJ’s etc Shows Evenementen MOONLIGHT PRODUCTIONS Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38

www.moonlightproductions.nl

• Virtualisatie en Cloud oplossingen • Systeem- en netwerkbeheer • xDSL en Glasvezel verbindingen • Online Backup • HIP Telefonie (VOIP)

SolidQ IT B.V. Industrieweg 15 | Mijdrecht 0297 - 38 52 55 | info@solidq.nl

WWW.SOLIDQ.NL

Zaterdag: Open Dag in gerestaureerde Heilig Hart-kerk Vinkeveen Aanstaande zaterdag 13 juni wordt van 10 tot 16 uur een Open Dag gehouden in de Heilig Hart van Jezus-kerk in Vinkeveen. Belangstellenden kunnen dan alle facetten van de restauratie, die vijf jaar duurde, met eigen ogen komen bekijken. Men kan luisteren naar orgelspel en de toren beklimmen. De officiële heropeningshandeling is vrijdag 12 juni verricht door Rob Smouter van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en op zondagochtend 14 juni wordt de kerk liturgisch in gebruik genomen tijdens een eucharistieviering om 10.30 uur. Sinds 2001 heeft de restauratiecommissie, bestaande uit Con Huijbreghs, Frank Paul Ruwiel en Martien Pothuizen, geijverd om de restauratie van pastorie, toren en kerkschip gerealiseerd te krijgen. Met bijdragen van de parochie, de Stichting Vallis Pacis, de Provincie Utrecht, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en vele vele bijdragen van parochianen is dat gelukt.

TUINCENTRUM

U vindt het programma van het Straattheaterfestival als bijlage bij deze krant

DE HUIFKAR Zondag

geopend r

17.00 uu 12.00 tot

Bij inleverin g van deze bo n krijgt u korting op een plan t naar keuze op de extra koop (zon) dagen in de maanden mei en juni.

25%

Oosterlandweg 32, 3641 PW Mijdrecht Tel:0297-59 38 30 | www.dehuifkar.com

Herenweg 180 te Wilnis

Verkocht !

11.00 - 17.00 uur

! r a a l p m e x e m e e Uitn

Kijk voor meer info over deze woning op www.korvermakelaars.nl


2

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

12 juni 2015

DE GROENE VENEN

Kan ik een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie?

Profiteer nu nog van de hogere NHG grens. Wil je voordeliger en met een veilig gevoel wonen? Kom dan in actie! De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt vanaf 1 juli 2015 verlaagd naar € 245.000,-. Om nog te profiteren van de huidige NHG grens van € 265.000,- moet je voor 1 juli in actie komen. NHG biedt je veel voordelen, zoals een lage rente. Maak dus snel een afspraak. De Hypotheekshop-adviseur kan meer vertellen over NHG en duidelijkheid geven over de mogelijkheden.

Duidelijk verhaal Hofland 19 | Mijdrecht | T. (0297) 24 17 70 | mijdrecht940@hypotheekshop.nl

raad r o o v e w u e i Extra n 0 titels 0 0 5 m i u r t i keuze u

OUTLET GROTE OPRUIMING!!! DUIZENDEN FILMS TE KOOP! EN DE NIEUWSTE FILMS TE HUUR!

GROTE OPRUIMING!!!

Openingstijden Zaterdag 13.00-21.00 uur Zondag 13.00-21.00 uur Maandag t/m vrijdag Van 16.00 - 21.00 uur Tel. 0297-261064

DVD en BLU-RAY

WWW.FILMCLUB.NL Winkelcentrum Zuiderwaard Vinkeveen

Rabobank feliciteert Argon 1

www.rv.rabobank.nl Een aandeel in elkaar

met de promotie naar de 1e klasse!


DE GROENE VENEN

Gezamenlijk initiatief leidt tot verbeteren veiligheid Vinkeveense Plassen Wethouder Economische Zaken Anco Goldhoorn heeft vandaag duikersborden onthuld op Eiland 4. De duikersborden worden geplaatst om duikers aan te zetten tot meer aandacht voor hun zichtbaarheid tijdens het duiken. De maatregel is een gezamenlijk initiatief van recreatieondernemers en de gemeente. Wethouder Anco Goldhoorn: “Vorig jaar zijn we opgeschrikt door een afschuwelijk ongeluk op de Vinkeveense Plassen. Voor recreatieondernemers en gemeente aanleiding om gezamenlijk te onderzoeken wat wij met elkaar kunnen bijdragen om de veiligheid op de plassen te verbeteren. In de afgelopen periode zijn al een aantal zaken gerealiseerd, zoals een Plassenkaart met alle regels op de achterzijde, publicatie van alle regels en symbolen in De Groene Venen en een flyer voor duikers. Ook de duikersborden zijn voortgekomen uit deze aanpak. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar (het beleid van) de veiligheid op het water voor de recreatievaart op de Vinkeveense Plassen. Het resultaat van het onderzoek kunnen wij na de zomer verwachten. Ik ben trots op onze samenwerking en kijk met vertrouwen naar de toekomst waarin ik verwacht dat we met elkaar nog meer zaken zullen oppakken.”

Bestrijd kanker vanuit uw eigen tuin De actie ‘Vergroot de Hoop en verklein de kanker’ gaat weer weer van start. De Ronde Venen is één van de 170 deelnemende gemeenten. U kunt uw steentje bijdragen aan het bestrijden van kanker door uw taxussnoeisel apart te houden en vanaf 15 juni in te leveren bij de afvalbrengstations in Mijdrecht en Abcoude. U kunt daar tot 31 augustus terecht met dit groenafval. De organisatie achter Vergroot de Hoop roept iedereen op om zo veel mogelijk taxussnoeisel in te leveren. Het gaat uitsluitend om de jonge scheuten van de Taxus Baccata. Meer informatie op www.vergrootdehoop.nl.

Agenda Kort

12 juni 2015

3

College presenteert voorjaarsnota 2015

“Aanpakken in plaats van doorschuiven” Tijdens de persbijeenkomst op woensdag 10 juni presenteerde het voltallige college van B&W de voorjaarsnota 2015. Daarin wordt een beeld geschetst hoe de gemeente er op dit moment voor staat. Daaruit blijkt dat het economisch herstel nog niet leidt tot meer financiële armslag van de gemeente. Die ziet zich echter wel geplaatst voor een uitbreiding van het aantal taken, terwijl er in de afgelopen jaren aanzienlijk is bezuinigd op de uitvoeringsorganisatie. Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt om de zaken weer op orde te krijgen. In de voorjaarsnota worden een aantal van die keuzes benoemd. Het college vraagt aan de gemeenteraad maar ook aan de ondernemers en de inwoners om mee te helpen bij de zoektocht naar de juiste structurele aanpak voor de komende jaren. Die moet vorm krijgen in de begroting voor volgend jaar die in het najaar moet worden vastgesteld. tekst piet van buul

Het college heeft dit jaar gekozen voor een iets andere aanpak. In plaatst van de discussie in de raad over beleid en financiën volledig te concentreren op de begrotingsbehandeling in het najaar, kiest men er nu voor om nu al samen met de raad de lijnen uit te zetten voor het toekomstig beleid door middel van algemene politieke beschouwingen. “Er is de laatste jaren veel gebeurd,” stelt wethouder van financiën, David Moolenburgh vast. “We zijn sterk ingeteerd op de gemeentelijke organisatie. De personeelsomvang is inmiddels met twintig procent

afgenomen. Daarmee is de bodem wel bereikt. Daar staat tegenover dat we er als gemeente steeds meer taken bij krijgen zonder dat er ook de benodigde financiële middelen bijgeleverd worden.” De wethouder schetste een aantal belangrijke ontwikkelingen. “Op de eerste plaats zijn dat de extra taken op het vlak van het sociale domein. Door de economische crisis is er sprake van een oplopend aantal uitkeringsgerechtigden. Er is een achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte en de wegen. De inkomsten van onder meer de leges zijn sterk

afgenomen. Er zal dus iets moeten gebeuren. Om de vraagstukken aan te pakken stellen B en W aan de gemeenteraad voor om een aantal investeringen te doen om te komen tot duurzame oplossingen. In totaal is daarvoor tot 2019 jaarlijks een bedrag tussen de twee en drie miljoen nodig. We zoeken naarstig of er nog ergens tafelzilver is dat we te gelde kunnen maken. De samenwerking met de DUO gemeenten is door de raad afgewezen. Toch zullen we voor een aantal taken samenwerking met anderen moeten zoeken. We moeten vooral op zoek naar structurele oplossingen. Die vraag leggen we ook bij de raad neer. Daarbij is alles bespreekbaar. Het zou zelfs kunnen dat we moeten besluiten om het niveau van dienstverlening te verlagen. Om de inkomsten te verhogen kan gedacht worden aan verkoop van gemeentelijk onroerend goed en gemeentelijk groen of verhogen van de belastingen. We hopen dat we gezamenlijk tot creatieve oplossingen kunnen komen, zodat we in het najaar een sluitende begroting kunnen presenteren,” aldus de wethouder.

Meer papier inzamelen goed voor milieu en portemonnee In 2020 wil de gemeente 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden hebben. Nu is dat 60 procent. Het college verwacht deze ambitie waar te kunnen maken door het papier met zogeheten ‘mini-containers’ maandelijks huis aan huis te gaan inzamelen. Een minicontainer is een afvalbak die huishoudens in de gemeente al hebben voor het restafval en het gft. En dat inzamelen wil ze samen doen met verenigingen, kerken en scholen die nu ook al papier inzamelen. Momenteel wordt binnen de gemeente papier op verschillende manieren ingezameld. Inwoners kunnen het naar het afvalbrengstation van de gemeente brengen of naar containers van scholen, verenigingen of kerken. In sommige kernen haalt de gemeente het papier huis aan huis op, in andere kernen wordt dat gedaan door vrijwilligers die met de opbrengsten van het papier hun club steunen. “Met deze nieuwe aanpak van papierinzameling slaan we meerdere

vliegen in een klap”, zegt verantwoordelijk wethouder Anco Goldhoorn. “Met minicontainers haal je zo’n 20 procent meer papier uit het restafval dan dat we nu doen. Dat is beter voor het milieu: er is minder CO2-uitstoot omdat er minder: papier wordt verbrand. Het betekent meer opbrengsten: papier levert geld op. En minder uitgaven: de gemeente betaalt namelijk voor de verwerking van het restafval en dat scheelt als er geen papier in zit.” Dat vrijwilligers van scholen, verenigingen en kerken ook een rol blijven houden in de papierinzameling was destijds een nadrukkelijke wens van de raad van de gemeente De Ronde Venen. Afgelopen jaar heeft de gemeente een aantal keer met de clubs die nu ook papier inzamelen om tafel gezeten om de aanstaande veranderingen door te spreken en te bespreken hoe de clubs daar het beste een rol in zouden kunnen en willen spelen. Inzamelen met minicontainers is namelijk heel wat anders dan hoe het nu gaat en heeft

zowel voor- als nadelen voor de clubs. Het voordeel is overduidelijk de hogere opbrengsten voor de clubs. Maar iedere club moet daar nu wel iets voor doen. De verwachting is namelijk dat inwoners hun papier niet of minder gaan wegbrengen naar de grote containers die bij clubgebouwen staan. Alleen de clubs die vrijwillige beladers leveren delen mee in de opbrengsten van de huis-aan-huis-inzameling. Het voorstel voor de aanschaf van mini-containers legt het college voor aan de raad.

Zaterdag 13 juni • Open Dag, H.H. Kerk, Vinkeveen • Bevrijdingsfeest Fort bij Uithoorn, Amstelhoek • Rondleidingen op Fort Abcoude, Abcoude • Petra Roelofsen signeert, Boekhandel Mondria, Mijdrecht • IVN Slootjesdagen, Wickelhofpark, Mijdrecht • Zomeravondzang, Janskerk, Mijdrecht

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Zondag 14 juni

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

• Midzomerbraderie, dorpscentrum Abcoude • Bevrijdingsfeest Fort bij Uithoorn, Amstelhoek

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling, Peter Schavemaker en Anja Verbiest.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2015 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Luistervink Hetzelfde, maar toch anders Afgelopen week zag ik een boeiend televisieprogramma over Alexine Tinne die als eerste vrouw, samen met haar moeder Henriette, tot ver in de Sahara reisde. Deze schatrijke vrouwen konden het zich permitteren met een gevolg van 700 dragers de wereld door te trekken. We spreken over 1860 tot 1870. De verfilmer van het geheel las delen uit hun reisverslagen voor. Toen de dames met hun gevolg de Nijl afzakten, tekende Alexine op dat de oevers bezaaid waren met zwarte vlekken. Nadere inspectie wees uit dat het hier om groepen zwarten ging, voorzien van een nekschakel die middels een ketting met een aantal andere slaven was verbonden. Vaak was er ook nog een ketting aangelegd naar een boom, zodat de arme drommels makkelijk waren te bewaken. Het waren grote aantallen mensen. Met name in Indië had men veel slaven nodig om de plantages waar onze specerijen werden verbouwd commercieel aantrekkelijk te maken. Het waren overigens de lokale schurken – noem ze maar gewoon barbaren – die op slaven jaagden. Dat was zeer lucratief in die tijd. De beide dames drongen met hun gevolg door tot in Zuid-Soedan, waar ze in de val liepen. Ze kwamen terecht in een kamp opgezet door een wrede handelaar en maakten vier maanden deel uit van een groep slaven die op transport wachtten. Moeder legde hier uiteindelijk het loodje. Overmand door verdriet reisde Alexine terug, haar moeder ging mee in een tinnen kist. Aangekomen in Libië werd ook Alexine door Touaregs een kopje kleiner gemaakt. De rode draad van het verhaal is het grote aantal plekken waar slaven werden gehuisvest om op verder transport te wachten. Lees verkocht zouden worden en naar hun uiteindelijke bestemming afreisden. Zittend op je bank, glaasje wijn in de hand, nootjes binnen handbereik, ga je je een partij zitten schamen die z'n weerga niet kent. Tenminste ik wel. Heden ten dage is er nog steeds en enorme verplaatsing van mensen gaande. Vanuit Afrika en Soedan, Syrië en Irak gaan mensen op pad om uiteindelijk Libië of een ander ongrijpbaar oord te bereiken. Vandaar reizen ze naar ons rijke westen. Deze mensen betalen heel veel geld aan de organisatie die dit allemaal voor ze regelt. Een organisatie die bestaat uit gewetenloze onmensen die slechts als doel hebben `Geld verdienen`. Zelf denk ik dat de grote toestroom moet stoppen. In het belang van de nieuwkomers en de hierwoners. Dat doe je door mensenhandelaren in de landen van herkomst keihard aan te pakken. En hoe hard het ook klinkt, niemand meer toelaten. Luistervink


4

12 juni 2015

Feest op Koningin Julianaschool op de Eerste Nationale Overblijfdag

Kort nieuws Mijdrecht

Heilig Avondmaal in De Wegwijzer Op zondag 14 juni staan de diensten in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. Ds. G. Vos gaat dan voor in De Wegwijzer. Om 10 uur is de Schriftlezing uit Openbaring 22. De evangelist Johannes - verbannen naar het eiland Patmos - verstuurt versleutelde berichten naar de gemeenten in Turkije. Met boodschappen en citaten uit het Oude Testament maakt hij duidelijk aan de lezers hoe ze worden geholpen in hun alledaagse leven. Een bemoediging te weten dat Christus ons in alle omstandigheden weet te bereiken. Om 18:30 uur leest ds. Vos uit Handelingen 3. Wanneer mensen horen over de Heilige Geest wordt het hen gauw te zweverig. Opmerkelijk! Want niet eerder was de uitwerking van Christus in het dagelijks leven zo praktisch als in het boek Handelingen. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

Donderdag 4 juni was de 1e Nationale Overblijfdag. Op deze zonnige dag werden de medewerkers van de Tussen Schoolse Opvang in het zonnetje gezet. Voor alle TSO-ouders van de Kon. Julianaschool was er een schitterende bos pioenrozen met bedankkaartje voor al hun inzet. Zij verzorgen tussen de middag een leuke en veilige opvang voor de kinderen, waardoor die ontspannen en fris aan de middag kunnen beginnen.

Buurtfeest in Abcoude

Zomeropenstelling Dorpskerk Onder het motto ‘de Dorpskerk een oplaadpunt voor geest en fiets’ staan op zaterdag 27 juni a.s. de zuiddeuren weer open van 13 tot 16 uur voor dorpsgenoten en passanten. Om tot rust te komen, om naar orgelspel te luisteren, om de sfeer van dit oudste gebouw van Abcoude te proeven en stilte te ervaren, afgewisseld met orgelspel. Tussen 14 en 16 uur bespeelt organist Wilco Gijzen het monumentale orgel. Dit alles terwijl de accu van de fiets van passanten ook opgeladen kan worden. Onlangs zijn de twee beelden op het orgel weer teruggeplaatst. Voor de restauratie van 19681973 van het kerkgebouw stonden aan weerszijden op het front van het orgel een jongen en een meisje. Na de restauratie waren deze beelden onvindbaar. Met deze nieuwe beelden is het plaatje weer compleet, een extra aanleiding om (nog) eens een kijkje te komen nemen. Voor de kinderen is er een speurtocht door de kerk te maken. Ook op zaterdagmiddag 25 juli en zondagmiddag 30 augustus is de kerk geopend. De Dorpskerk neemt ook deel aan de monumentendag in september. De gemeente De Ronde Venen neemt onze kerk op in de monumentenroute.

Fijn dat zoveel ouders zich inzetten voor deze leuke, maar soms ook pittige klus! Natuurlijk werd dit ook met de kinderen gevierd en daarvoor zijn andere ouders gevraagd om pannenkoeken te bakken voor de hele groep. Met 66 kinderen is er heerlijk van gegeten! Als afsluiting van deze geslaagde dag was er voor iedereen nog een ijsje en was het tijd om nog even buiten te spelen.

Afgelopen zondag 7 juni was er een buurtfeest in Abcoude voor de Sluijterstraat en omgeving. Er waren 70 huishoudens uitgenodigd. Met een opkomst van 80 buren was het een geweldig feest. De zon deed goed haar best. Er waren kinderspelen, een speurtocht en ondertussen werd er onder het genot van een hapje en drankje genoten van goede gesprekken. Nog eens 45 buren bleven ook gezellig mee eten. Volgend jaar vieren we ons vijfjarig jubileum. Een evenement om naar uit te kijken.

College bezoekt Inloophuis ’t Anker

38e Dorpentocht was gezellige fietsdag

cgkmijdrecht.nl/online+diensten.

Abcoude

DE GROENE VENEN

Dinsdag jl.was het College van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen op bezoek bij Inloophuis ’t Anker. Maandelijks vergadert het college op een andere locatie en deze keer was gekozen voor ’t Anker. Na afloop van de vergadering spraken de college-leden met het bestuur en coördinator Huub over het belang van het inloophuis voor mensen met kanker in onze regio. Natuurlijk werd nog even een foto gemaakt!

De 38e versie van de Dorpentocht was weer een ouderwets gezellige fietsdag. Het weer was, met 20 graden en niet veel wind, erg aangenaam. Daarom besloten 2200 mensen om weer op hun fiets te stappen voor een leuke fietstocht voor het Goede Doel. Om de zes à zeven kilometer was er een start- of controlepost, waar men een stempel met een letter ontving. Alle tien de letters op een rij vormden het codewoord van de dag ‘EIGENHUIS’ (55 km) of ‘HUIS!’ (35 km). Een volle stem-

pelkaart gaf na afloop bij inlevering recht op het bekende erelint. Op zondagavond, direct na de fietstocht, kon voorzitter Marco de Knegt van de Dorpentocht, in aanwezigheid en onder luid applaus van alle vrijwilligers -symbolisch- een bedrag van 6.250 euro overhandigen aan de voorzitter van de Stichting Kind Aan Huis, die deze gift met veel dank in ontvangst nam. De 39e dorpentocht is op zondag 5 juni 2016. Zet deze datum dus alvast in uw agenda.

foto frans goossens

Voedselbank Abcoude ontvangt donatie Leerlingen Abcoude ontmoeten kinderen uit Gaza Vorige week vond via Skype een ontmoeting plaats tussen de leerlingen van groep 6 van de CNS basisschool in Abcoude en kinderen in conflictgebied Gaza. Het was een bijzondere ervaring, zowel voor de kinderen in Abcoude als de kinderen in Gaza. Ze spraken met elkaar over van alles. Kinderen vroegen elkaar wat zij doen als ze verdrietig zijn, maar ook naar hun lievelingskleur of hoe hun kamer eruit ziet. De Skype-sessie is gefilmd en werd woensdag jl. uitgezonden op een bijzondere tv-avond van War Child en EO met de titel ‘Friends for War Child’. Ruim 200 miljoen kinderen leven momenteel in gebieden met een gewapend conflict. Tijdens deze tvavond werd aandacht gevraagd voor

de problemen van deze oorlogskinderen en de oplossing die War Child hen biedt: Geef om een oorlogskind. Nu. De leerlingen in Abcoude komen een jaar lang in actie voor oorlogskinderen. Ze organiseren van alles om geld in te zamelen voor War Child. Met de opbrengst van CNS Basisschool Abcoude biedt War Child oorlogskinderen in elf landen, waaronder Libanon, D.R. Congo en Colombia, een veilige plek. War Child helpt kinderen die worstelen met de gevolgen van oorlog om hun ervaringen te verwerken en een stabiel bestaan op te bouwen. War Child biedt een combinatie van psychosociale hulp, scholing en bescherming. Zodat kinderen weer gewoon kind kunnen zijn. Want een kind hoort niet thuis in oorlog. Nooit.

Twee vrijwilligers van de kledingbeursorganisatie Voor Elkaar! overhandigde een cheque ter waarde van 750 euro aan de Voedselbank Abcoude. Het bedrag zal worden besteed aan de verjaardagsbox voor kinderen. Hierin o.a. een waardebon voor een verjaardagstaart van de warme bakker. Zo kunnen jarige kinderen samen met familie en vriendjes smullen van een heerlijke traktatie, een ware luxe als je afhankelijk bent van de Voedselbank.

Helaas maken ruim dertig gezinnen gebruik van de Voedselbank Abcoude en is het aantal groeiende. De donatie was daarom meer dan welkom. Omdat er steeds meer klanten bijkomen, neemt de behoefte aan houdbare basisproducten toe. Bij Koot Plusmarkt en de Angstelborgh, staan doneerkratten, waarin men producten voor de voedselbank kan deponeren. Meer informatie via voedselbankab@gmail.com


DE GROENE VENEN

12 juni 2015

5

Balletschool Abcoude danst Alice in Wonderland

Rood Tenniskids competitie bij TV Wilnis Op zondag 7 juni 2015 organiseerde TV Wilnis de Rood competitie voor de jongste leden van TV Wilnis, VLTV en TV Loenen. Op de uitgezette mini banen met aangepaste netjes werden er vele partijtjes gespeeld waarbij de kinderen een tiebreak spelen (tot de 7) en daarna doordraaiden zodat ze iedere keer tegen een andere tegenstander speelde. Op een ochtend spelen ze dan toch al gauw 10 à 11 partijtjes. Tussendoor hebben we even pauze genomen om wat te drinken en te eten en na afloop was een ijsje erg welkom met het warme weer. De ouders en toeschouwers kunnen

zien dat de kinderen echt met sprongen vooruit gaan gezien de lange rally’s die er te zien waren. Het enthousiasme waarmee die gepaard ging maakte het extra leuk om naar te kijken. De Tenniskids competitie wordt iedere eerste zondag van de maand bij een andere vereniging gespeeld en de kinderen spelen op hun eigen niveau. Hierdoor zie je de kinderen vooruit gaan en spat het plezier er van af. Voor meer informatie over Tenniskids en tennis bij TV Wilnis stuur dan een mail naar: jeugdcommissie@tvwilnis.nl.

De balletschool van Linda van Nimwegen sloot haar seizoen af met een prachtige voorstelling in het Piet Mondriaantheater in Abcoude. Alle leerlingen dansten met zichtbaar plezier maar liefst drie keer het verhaal over Alice in Wonderland voor een enthousiast publiek. Veel bewondering was er voor de pas 8 jaar oude Emma den Hartoog die als de kleine Alice al zo zelfverzekerd op het podium stond. Ook Denise Eisma danste en speelde de rol van de grotere Alice met veel overtuiging. De jongste kinderen dansten als de Tranen van Alice en in de Paddenstoelendans. Natuurlijk ontbrak het Thee Partijtje niet, met de Gekke Hoedenmaker, de Maartse Haas en de Zevenslaper op tapschoenen! Bijzonder waren ook de dansen met de

ballonnen, de Flamingo’s op spitzen en de Kamerikse Kat die in stukken over het toneel ging. Gelukkig wist Alice nog net uit handen te blijven van de boze Harten Koningin ( een mooi rol van Emma Bon) en liep alles goed af. Na de pauze lieten de oudere groepen zien van vele markten thuis te zijn; van klassiek ballet in Pachbells Canon tot moderne dans bij Fall en Not In That way en swingende streetdans van groep 6/7 in Uptown Funk. Vele complimenten waren er niet alleen voor de mooie voorstelling maar zeker ook voor de prachtige kostuums. Het dansseizoen zit er op; in september starten de lessen weer. Meer info op:

www.balletschoolabcoude.nl

Haringhappen in Mijdrecht

Bij de dames werd Kim Versleijen uit Wilnis voor de 7de keer clubkampi-

Rondleidingen op Fort Abcoude Het Fort Abcoude kan op zaterdag 13 juni 2015 weer bezocht worden. Het aan de Molenweg 19 te Abcoude gelegen fort is dan open voor bezoekers vanaf 13 uur tot 17 uur. Tijdens de rondleiding worden onder andere de kruitmagazijnen, de expositieruimte en het gerenoveerde oostelijk oreillon bezocht. De rondleiders besteden tijdens de rondleidingen ook aandacht aan de op het fort aanwezige bijzondere fauna en flora. Tevens wordt bezocht tijdens de rondleiding een uitkijkplatform, waarmee men het inundatiegebied van het Fort Abcoude ten oosten van Abcoude tot aan Fort Nigtevecht kan overzien. De Saluutbatterij Amsterdam is op 13 juni aanwezig en zal tijdens de rondleidingen elk heel uur een demonstratie met het kanon van de batterij geven.

Week van de Acupunctuur Donderdag 18 juni a.s.

Afgelopen weekend werden de clubkampioenschappen Matchplay gespeeld op Golfclub Veldzijde. Tijdens het zonovergoten tweedaags kampioenschap gingen de twaalf beste speelsters bij de dames en de beste zestien heren in vier rondes de strijd aan. Zodra tijdens een ronde duidelijk is dat de tegenstander niet meer kan winnen is de wedstrijd ten einde maar door het hoge niveau van de spelers moest in veel matches toch zeker drie uur lang in opperste concentratie gespeeld worden. Bij matchplay gaat het om het minst aantal slagen halen per hole.

Abcoude

Mijdrecht en regio

Kim Versleijen en Mark Weitjens Clubkampioen Matchplay Golfclub Veldzijde

De winnaars, v.l.n.r. Alain Dufornée (2e), Joke Schiphorst (2e), clubkampioene Kim Versleijen, clubkampioen Mark Weitjens, Jan Willem Lodder (3e) en Adrie van den Brink (3e)

Kort nieuws

Op donderdag 18 juni vindt de traditionele haringparty plaats op het Raadhuisplein bij Rendez-Vous van 17 tot 20 uur. De Hollandse nieuwe wordt vers aangevoerd door Volendammer Visdelicatessen Smit van winkelcentrum Adelhof te Mijdrecht. Iedereen is welkom om een harinkje te komen happen; de entree is gratis en de drankjes en haringen kunt u ter plaatse verkrijgen via bonnen. De haringparty wordt muzikaal omlijst door Adriana Kegley en Maarten Tros van In2Jazz.

Het haringhappen wordt voor het veertiende achtereenvolgende jaar georganiseerd door de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis. De opbrengst van de middag is bestemd voor twee lokale goede doelen: de Stichting Jongeren Actief en de Stichting De Rondeveense Uitdaging. Symbolisch zal het eerste vaatje Rondeveense haring geveild worden. Als veilingmeester treedt Peter Forsthövel op.

oene. Een ware prestatie voor deze 24-jarige accountant in spe, die maar weinig tijd heeft om te spelen. Drie weken geleden had ze voor het laatst de clubs in haar handen. De strijd bij de heren was uitermate spannend. Alain Dufornée uit Vleuten moest op de laatste hole zijn meerdere erkennen in Mark Weitjens (Wilnis). Golfclub Veldzijde organiseert ook het Wilnis Open, waarvoor nog ingeschreven kan worden. Dit toernooi wordt op 20 juni gespeeld en ook deelnemers van buiten de vereniging zijn hier van harte welkom. Aanmelden via de website www.golfclubveldzijde.nl en dan onder Actueel.

Voor het eerst in Nederland vindt er van 15 t/m 19 juni 2015 een Week van de Acupunctuur plaats. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur en de beroepsvereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) Zhong slaan de handen ineen om de Traditionele Chinese Geneeskunde onder de aandacht te brengen van een breder publiek. In het hele land worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Mensen die meer willen weten over Traditionele Chinese Geneeskunde zoals Acupunctuur, Shiatsu, Tuina, Qigong, Tai Ji Quan, Chinese kruidengeneeskunde en Chinese voedingsleer kunnen bij verschillende praktijken terecht. Eén van hen is Acupunctuur Jeannette Bastemeijer. Hier kan men gratis een afspraak van 25 minuten maken in de week van de acupunctuur op maandag-, dinsdag-, donderdag- of vrijdagmiddag tussen 14 en 18 uur om meer informatie over acupunctuur te krijgen. Aanmelden via de website, www.bastemeijer.nl of tel. 0297 285199. Adres: Hoofdweg 48 a, 3641 PT Mijdrecht. Op www.weekvandeacupunctuur.nl is te zien welke andere therapeuten er meedoen en wat ze organiseren.

Henk Petter (VLC) Leraar van het Jaar? Afgelopen week op 4 juni werd techniekdocent Henk Petter van het VeenLanden College verrast in de klas. Leerlingen hadden hem opgegeven voor de verkiezing van Leraar van het Jaar. Uit 917 aanmeldingen heeft een beroepsjury van de Onderwijscoöperatie Henk samen met negen andere docenten geselecteerd om te strijden voor de titel Leraar van het Jaar. Henk is er nog niet, want er volgt nu een jurytraject. In augustus wordt duidelijk of hij bij de laatste drie zit. Maar nu was er eerst taart van de Onderwijscoöperatie en dat was feest. Conrector Jannetje ter Punt en teamleider José Sweerts waren erbij. Met spanning wacht iedereen op de volgende ronde.


6

Familieberichten

12 juni 2015

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging

Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartbegeleiding "Waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in de keuze van uw uitvaartondernemer"

Liefde Aandacht Respect

Miranda van Gelderen 06-23367997 Brenda Stork 06-15442046 www.charonuitvaart-abcoude.nl

DE GROENE VENEN

Buurtkamer De Hoef bezoekt Historische tuinen Aalsmeer Op een stormachtige dinsdagmorgen 2 juni zijn alle gasten van de Buurtkamer De Hoef naar de Historische Tuinen in Aalsmeer geweest. In de nieuwe theetuin wachtte hen een lekker kopje koffie met appeltaart waarna een rondleiding volgde. De gids vertelde veel over de werkzaamheden van de kwekers in Aalsmeer en toonde de daarbij gebruikte oude attributen. De rondleiding verplaatste zich vervolgens naar buiten waar wij de vele mooie bloemen, bomen en andere producten konden aanschouwen welke ook nu nog in Aalsmeer gekweekt worden. Onlosmakelijk verbonden aan deze tuinen is de historische veilingklok. De gids liet de werking hiervan zien, en men kon hem ook zelf uitproberen. In de winkel waren mooie bloemen en planten te koop. De ochtend werd afgesloten met een heerlijke lunch. De gasten van Buurtkamer De Hoef hebben genoten van een gezellige en leerzame ochtend.

Wilt u ook wel eens mee met een gezellig uitje of heeft u gewoon u zin in een praatje en een kopje koffie in de Buurtkamer? Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 bent u welkom in de Buurtkamer De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie).

‘Aandacht voor jezelf’

Cursussen en workshops Intuïtief Beeldhouwen Het valt niet altijd mee om genoeg tijd voor jezelf te maken en echt aandacht te hebben voor wat er in jou leeft. Waar heb jij behoefte aan? Wat probeert je lichaam je te vertellen? Waar verlang je naar? Hoe zou het zijn al beeldhouwend aan deze vragen aandacht te besteden, en te luisteren naar wat jouw steen je te vertellen heeft? Met haar heldere vermogens is Marjolein Berger-Vos van IntoTuition je gids om de subtiele aanwijzingen van de steen te doorgronden. En met een groepsomvang van ongeveer 4 deelnemers is er ook alle aandacht voor jou! Bij IntoTuition kun je terecht voor cursussen en workshops Intuïtief Beeldhouwen, voor

particulieren en organisaties. Ook zin om nu tijd voor jezelf te maken en lekker buiten te genieten van de zomer? Meld je dan nu aan! Workshops zijn gepland op: 12, 13, 19 en 28 juni; 3, 4 en 15 juli; 14, 21, 23 en 30 augustus, zowel halve als hele dagen. Kijk voor meer informatie op www.intotuition.nl of bel met 0297-255967. Het is tevens mogelijk voor een eigen groep een datum en locatie naar wens af te spreken. In september starten in Mijdrecht weer cursussen op woensdagochtend en maandagavond. Met ongeveer 4 deelnemers gaan we in een ongedwongen sfeer ervaren wat de steen jou te vertellen heeft. Geef je snel op.

Begeleiding van kinderen met overgewicht Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas neemt wereldwijd toe. Overgewicht bij kinderen leidt nu en later tot gezondheidsproblemen. Bijna twee derde van de kinderen die op jonge leeftijd overgewicht heeft, krijgt op latere leeftijd te maken met ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en verschillende vormen van kanker.

Een bijzonder moment voor BijzondereMensen BijzondereMensen uit Mijdrecht spant zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Janneke Borgdorff, de accountmanager van BijzondereMensen, komt graag bij werkgevers langs om te bespreken wat BijzondereMensen voor hen kan betekenen. Werkzoekenden kunnen zich inschrijven via de website en worden dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

BijzondereMensen doet de arbeidsbemiddeling voor Wajongers, 55-plussers en niet in de laatste plaats voor medewerkers in het 1e of 2e spoor die tijdelijk of permanent door hun ziek zijn op zoek ‘moeten’ naar (ander) werk. Een verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer. Sinds kort rijdt Janneke nu voor iedereen herkenbaar rond in haar bedrijfsauto, geleverd door Maas Autogroep, één van de eerste aangesloten werkgevers bij BijzondereMensen.

www.bijzonderemensen.com.

Heeft uw kind overgewicht en lukt het u niet om samen een gezondere leefstijl te krijgen, ga dan eens langs bij gewichtsconsulent en voedingsdeskundige Lodi Kolhoop in Vinkeveen, die al enkele jaren volwassenen begeleid naar een gezond en fitte leefstijl. Omdat de vraag naar begeleiding van kinderen toenam heeft zij haar praktijk uitgebreid en begeleidt nu ook kinderen met overgewicht. Geen dieet Het realiseren van een gezonde leefstijl betekent in de praktijk: het bevorderen van gezond eten, voldoende beweging, genoeg slaap en het gezond opvoeden van kinderen. Kinderen met overgewicht mogen niet op dieet, dan is de kans groot dat ze te weinig voedingsstoffen en energie binnenkrijgen waardoor ze hun volwassen lengtegroei niet zullen bereiken. Belangrijk is dat het kind met overgewicht een andere leefstijl aanleert waarin ze genoeg energie en voedingsstoffen binnen krijgt, waardoor de BMI af zal nemen, maar de lengtegroei blijft.

Omdat bij overgewicht bij kinderen de rol van de ouders zeer groot is, zullen de ouders veelvuldig bij de begeleiding betrokken worden en zullen een actieve rol spelen in het verliezen van het overgewicht bij hun kind. Het voordeel van begeleiding bij Balans is dat uw kind gewoon mee kan eten met de rest van het gezin, er hoeven geen speciale ingrediënten gekocht te worden of apart gekookt te worden. Balans gewichtsconsulent is aangesloten bij de BGN. Dit houdt in, dat veel zorgverzekeraars de consulten vergoeden. Hebt u een kind met overgewicht en bent u benieuwd naar de begeleiding? Kom samen langs voor een gratis kennismakingsgesprek waar Lodi haar manier van begeleiding en consulten aan u en uw kind uit zal leggen. De resultaten mogen er zijn, dus laat deze kans niet liggen. Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek 06-12912878 info@balans-gewichtsconsulent.nl

Tabletcursussen in de zomer voor de thuisblijvers Veel ouderen kiezen ervoor om buiten de zomermaanden op vakantie te gaan. Dat biedt hen de gelegenheid om in de zomer andere leuke dingen te doen. Voor die thuisblijvers is er in de maanden juli en augustus een tabletcursus van twee uur per week gedurende zes weken. Alle basisvaardigheden van een tablet (iPad of Samsung e.d.) worden uitgelegd en uitgebreid geoefend. Op een plezierige wijze worden in groepen van ongeveer 10 mensen de praktische mogelijkheden van de tablet geleerd. Minstens wordt er veel energie gebruikt om de ‘angst’ voor de tablet te overwinnen. De groepen zijn gelijkgestemden die wel zo’n tablet hebben, maar er weinig tot niets mee doen. Geen vraag is teveel! Start in Vinkeveen op dinsdag 7 juli. Aanvang 19 uur, eind 21 uur. Kosten € 95,00. Opgeven via info@ipad4senior.nl of tel. 0613436808.


DE GROENE VENEN

12 juni 2015

7

DR. BEEKER

Dat geeft te denken! Selectieve perceptie is misschien niet een term die u gelijk wat zegt. In de huisartsenpraktijk is het een term die ik zelden hanteer, maar tegelijkertijd is het een gegeven waar ik in de praktijk van alledag rekening mee zal moeten houden. Hoe leg ik dat uit? Selectieve perceptie is het gegeven dat mensen (ik dus ook) slechts waarnemen wat binnen hun referentiekader als zodanig past. Om met heer Bommel te spreken: “Als je denkraam niet groot genoeg, past het er niet in”. De dwerg Kwetal zegt van zichzelf een klein denkraam te hebben en derhalve veel zaken van een heer van stand (Bommel) niet te kunnen bevatten. In werkelijkheid vergt het natuurlijk een groot denkraam om dat van je zelf te kunnen zeggen. Het is derhalve waarschijnlijker dat het andersom is. Maar goed, dat dus even terzijde; de selectieve perceptie zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een ziekte die je niet kent ook niet zou kunnen herkennen. In de praktijk vergt het al een aanzienlijke basiskennis om veel ziektebeelden te kennen, maar om alles te bevatten is schier ondoenlijk. Bij ons zie je dat goed aan de co-assistenten die stage lopen; ze weten alles van blindedarmontstekingen en gedraaide eileiders (want dat staat in de boeken), maar een gewone buikgriep wordt niet herkend, omdat dat als zodanig niet iets is waar ze over geleerd hebben. En zodoende zie je dus reeksen van

heftige diagnosen voorbijkomen als je ze niet corrigeert en bijleert. Naarmate de kennis van ‘gewone’ huisartsgeneeskunde toeneemt, stijgt ook het aantal geruststellende ziektebeelden. Uiteindelijk geldt die wetmatigheid voor mij als huisarts ook, wat ik niet ken zal ik niet vaststellen. Dat zou voor u als patiënt een serieus probleem kunnen worden, ware het niet dat huisartsen buiten hun denkraam nog een tweede eigenschap bezitten; het niet-pluis gevoel. Het niet-pluis gevoel geeft de huisarts het idee dat, ook al herkent hij niet gelijk een ziektebeeld, er toch iets niet in de haak is. Dankzij dit gevoel hoeven we dus niet alles te weten, als we maar weten dat er iets niet in de haak is. Het pluis-/niet-pluis gevoel is een typisch Nederlandse vinding, alleen hier is het als medische term ook vastgelegd in wetenschappelijke publicaties en zelfs in de medische rechtspraak wordt deze term gebezigd. In de ons omringende buitenlanden wordt het fenomeen wel herkend maar bestaat een dergelijke term niet. Je zou kunnen zeggen dat de Nederlandse huisarts behoudens zijn denkraam ook een gevoelsraam bezit.

Bankje herinnert aan ernstig ongeval op Vinkeveense Plassen Op Eiland 2 in de Vinkeveense Plassen is een bankje geplaatst. Geen gewoon bankje. Aanleiding is het ernstige ongeval van vorig jaar, waarbij een tweetal mannen om het leven kwamen. Als je er op gaat zitten kijk je naar het westen. Precies naar de plek waar een en ander gebeurde.

Tekst Jaco Beeker

Nu is in de dagelijkse praktijk het omgekeerde van de vorige bewering ook vaak waar, om dan maar bij Bommel te blijven; Drs. Zielsknijper “ik zie dit zo vaak in de dagelijkse praktijk”. Er is namelijk ook nog zoiets als een Confirmation Bias en ook daar hebben wij last van. Kent u dat? Je koopt in de winkel een leuk Tshirt en de eerste die je op straat tegenkomt draagt ook zo’n shirt. Bij mij betekent het dat ik, als mijn dag begint met een bepaalde aandoening (bij een patiënt), dan zie ik diezelfde aandoening zeker nog een paar keer voorbijkomen. In feite zijn selectieve perceptie en Confirmation Bias twee zijden van dezelfde munt, want wat je niet kent zie je niet en wat je wel kent zie je dus vaker dan op grond van het toeval verwacht mag worden. En zo zat ik twee weken geleden spreekuur te doen, toen er een patiënt was die zijn verhaal vertelde over pijn in de schouders en de heupen. Op zich natuurlijk niet spannend, in de wintermaanden trekt een stoet van scheve en pijnlijke nekken en ruggen aan ons oog voorbij. Maar hier ging het verder; het ging om pijn in beide schouders. Dat is op zich al raar, want bij overbelasting verwacht je toch eigenlijk dat de voorkeursarm pijnlijk is en de andere arm minder of niet. De heupen waren ook symmetrisch aangedaan en dat hoort om dezelfde reden ook niet. Maar er was meer, want ik haal mijn patiënten altijd op uit de

wachtkamer en toen deze meneer opstond viel me gelijk op dat hij zijn hele romp gebruikte om uit de stoel omhoog te komen, dat is dus stijfheid (symptoom 3). Verder wist meneer me te vertellen dat hij zich de afgelopen weken al niet zo goed voelde. Niet echt koorts, maar ook niet fit. Dat heet dan bij ons algehele malaise en kan je vertalen als algehele lulligheid (symptoom 4). Nou, dat is dan appeltje-eitje, want het gaat hier om een ziekte die ik wel ken; Polymyalgia Rheumatica. Polymyalgia Rheumatica (PMR) is een soort van spierreuma, bij de diagnose moet je het hebben van de boven beschreven symptomen en een klein beetje algemeen bloedonderzoek. In het bloed zijn namelijk de ontstekingsparameters Bse (Bezinking) en Crp (C-reactief proteine) verhoogd en dat gegeven tezamen met de leeftijd (meestal ouder dan 50) en het feit dat niet gedacht wordt aan een andere vorm van reuma, is voldoende om de diagnose te stellen. In de differentiaal diagnose zitten natuurlijk andere vormen van reuma (maar daar zie je meestal ook gezwollen gewrichten bij) en verder moet je bedacht zijn voor het zusje of broertje, arteritis temporalis waarbij de klachten grotendeels hetzelfde zijn maar dan in combinatie met forse hoofdpijn of verlies van zicht. Arteritis temporalis wordt weliswaar op de zelfde manier behandeld maar omdat het hier eigen-

lijk een vaatwandontsteking betreft, zijn de complicaties en het verloop ook mogelijk ernstiger. In ieder geval, je kunt de diagnose Polymyalgia vrij simpel stellen door de patiënt te behandelen met Prednison. Niet zo’n feestelijk middel maar iedereen is na een week of twee klachtenvrij. Uiteindelijk komt er wel wat meer om de hoek kijken omdat patiënten met PMR soms wel twee jaar aan de Prednison zitten en je dus om complicaties te voorkomen ook maagbeschermers, kalktabletten en botontkalkingstabletten moet geven. Verder moet je de bloeddruk in de gaten houden en het suiker controleren. Dat is allemaal best wel serieus, maar de patiënt is je dankbaar. Dag één strompelt hij binnen en na een week of zo komt hij lachend op het spreekuur. In de twee weken na deze patiënt heb ik nog drie keer de diagnose PMR gesteld; selectieve percetie of selection bias? Ik durf het niet te zeggen. Was het voor mijn vier patiënten eerder kommer en kwel, nu borrelen nieuwe sappen door het gemoed!

Jaco Beeker info@drbeeker.nl www.drbeeker.nl

Alpe d’HuZes-team van brandweer Mijdrecht leverde topprestatie De tien mannen en vrouwen van het Mijdrechtse brandweerteam dat vorige week deelnam aan Alpe d’HuZes heeft een topprestatie geleverd. Met in totaal 34 beklimmingen haalden ze € 44.474,70 op voor KWF Kankerbestrijding.

tekst paul bosMan foto riCharD van Der spoel tekst anJa verbiest

– foto teaM

branDWeer MiJDreCht

Het was zo maar een zwoele zomernacht. Het is donker, maar je hoort de bootjes af en aan varen. De een vist, de ander geniet van de nacht. De relatieve stilte wordt verstoord door het geluid van een snelle boot. Een daverende klap, daarna geschreeuw en gegil. Snel blijkt dat er een aanvaring heeft plaatsgevonden. De mensen die die nacht op Eiland 2 doorbrengen hebben de ernst van de situatie snel in beeld. De aangevaren boot, met vier man aan boord, heeft ernstige averij opgelopen. Erger nog; er worden twee man

vermist. De snelle boot is inmiddels verdwenen. Politie, brandweer en ambulances rijden af en aan. De rest van het verhaal is bekend. De verdachte wordt de volgende dag aangehouden.

Initiatiefnemer en teamleider Paul Scholten is weliswaar moe, maar zeer voldaan. “Met z’n allen zijn we toch maar mooi 34x de Alpe d’Huez opgefietst. Tel daar de beklimming te voet op woensdag van ons begeleidingsteam bij op en je komt zelfs op 41! Extra complimenten zijn op z’n plaats voor Christiaan en Marianne die vier keer omhoog gingen en voor Wil en Rik, die zelfs zes beklimmingen wisten te volbrengen! Met een totale opbrengst voor KWF Kankerbestrijding die nog hoger is dan op de cheque op de foto staat, omdat we ook nog donaties hebben ontvangen voor onze lopers. Het was een meer dan prachtige dag!”

Op initiatief van een aantal mensen is er geld ingezameld. Van dat geld is een bankje gemaakt dat een plek aan de plassen heeft gekregen. Een plek waar de passant plaats kan nemen en stil kan staan bij het gebeurde van vorig jaar. Het bankje is te voet bereikbaar.

Maar het was geen gemakkelijke dag. Paul, Aldert, Marianne, Wil, Co, Martine, Christiaan, René, Jan en Rik moesten, net als de duizenden andere deelnemers, niet alleen de berg bedwingen maar ook hoge temperaturen trotseren. Paul: “We hebben een superweek gehad, met goede voorbe-

Met z’n allen bij de finish, nadat de uitdaging is volbracht. Met nog een hoger bedrag dan op de cheque staat… reidingen en prima weer. Alleen werd het in aanloop naar 4 juni toe steeds warmer. Donderdag was het in het dal rond de 40 graden! Dat kost je niet alleen veel vocht maar ook veel energie. Dat we deze uitdaging desondanks zo goed hebben volbracht, geeft een geweldig gevoel.” De prestatie door het tiental op 4 juni was mede mogelijk door de goede zorgen van het begeleidingsteam. Paul: “Woensdag hebben wij Kirsten, Daniëlle, Rita, Greetje,Tineke, Remko en Jurgen aangemoedigd toen zij te voet omhoog gingen. Ook dat was een klasse-prestatie! De dag erop stonden zij weer voor ons klaar.” Met veel plezier kijkt Paul Scholten op 4 juni terug. “Het was een dag van afzien, met veel emoties en bijzondere

ontmoetingen. Heel speciaal om mee te maken! Dit gaan we niet snel vergeten. Net zoals de steun van onze donateurs en sponsors, de Rondeveense particulieren en bedrijven die onze deelname aan Alpe d’HuZes mogelijk hebben gemaakt. We bedanken iedereen daar heel hartelijk voor!” Een extra bedankje is volgens Paul Scholten absoluut op z’n plaats voor de drie dames uit zijn team. “Met z’n drieën hebben ze meer dan de helft van het totale bedrag opgehaald. Wil 10.708 euro, Marianne 8.203 euro en Martine 5.070 euro. Kanjers zijn het!” Of ze nog een keer deze prestatie zullen gaan leveren? Paul Scholten: “Volgend jaar in ieder geval niet, en het jaar daarna waarschijnlijk ook niet. Maar misschien gaat het daarna wel weer kriebelen…”


8

Kort nieuws Wilnis

Build Ya Skillz geeft geweldige dansvoorstelling Dit jaar zullen er leerlingen van beide vestigingen van Build Ya Skillz deelnemen aan een grandioze eindvoorstelling. Het aanbod is zeer divers er zal klassiek ballet en verschillende stijlen van streetdance te zien zijn. De jongste deelnemer is 2 jaar en de oudste leerling is al boven de 50! Ook zal eigenaar Sylvain Veldkamp te zien zijn met zijn superman-act, die hij afgelopen jaar op tv ook deed bij het programma Everybody Dance Now. En ook zal hij een preview geven van een nieuwe act. De sporthal van De Willisstee in Wilnis is geheel omgetoverd tot theaterzaal, en de gehele opbrengst gaat dit jaar naar de Building Skillz Foundation. Dit fonds werd uit nood opgericht voor leerlingen die in armoede leven maar toch graag de kans krijgen om te kunnen blijven sporten. Waar gemeente en sportfonds de Kwakel helaas niet kon bijdragen heeft deze foundation deze kinderen gratis danslessen aan kunnen bieden. Het betrof dit jaar meer dan 100 leerlingen wij hopen met de opbrengst een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het nieuwe seizoen 2015 / 2016. De deuren zullen open gaan om 13.00 en om 13.30 start de show. Deze zal zo rond 16 uur afgelopen zijn.

12 juni 2015

DE GROENE VENEN

Circus Renz naar Wilnis Circus Franz Renz International geeft van 18 t/m 21 juni circusshows in Wilnis met acrobaten, jongleurs, trapezewerkers, clownerie en dieren. Het twee uur durende programma wordt gepresenteerd in een viermasten tent met ruim 800 zitplaatsen. Het circusterrein staat bij Sportpark CSW aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. Aanvang voorstellingen: donderdag 18 juni: 19 uur; vrijdag 19 juni: 17 uur; zaterdag 20 juni: 15 en 19 uur en zondag 21 juni: 14 uur.

WeideNatuurwandeling Op zaterdag 20 en zondag 21 juni organiseert wandelsportvereniging Vinkeveen voor de 37e en allerlaatste keer haar Weide-Natuurwandeling, die door zeer mooie natuur voert. Er zijn vijf afstanden: 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer. Er wordt gestart bij Dorpshuis De Boei,

Kerklaan 32 te Vinkeveen. Starttijden: 40 km van 07.30 tot 10.00 uur; 25 km van 07.30 tot 12.00 uur en de overige afstanden van 07.30 tot 14.00 uur. Het startbureau sluit om 18.00 uur. Inschrijfgeld: € 2,50 met wandel ledenpas € 2 en kinderen van 4 t/m 12 jaar € 1. Medaille te koop voor € 1. Nadere inlichtingen bij Corrie van Breukelen, tel. 0297-284099.

Kinderconcert in Tuin Eendracht

Jublieumfeest voor Muziek en showkorps Triviant Muziek en showkorps Triviant bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd tijdens een groot jubileumfeest op zaterdag 27 juni. Iedereen is van harte uitgenodigd! Deze dag staat in het teken van muziek. Vier korpsen uit de omgeving zijn gevraagd om er samen met Triviant een muzikale dag van te maken: Concordia, Abcouder Harmonie, VIOS en Viribus Unitis. Triviant zal samen met deze muziekverenigingen optredens verzorgen en ook door verschillende wijken in Wilnis zullen korpsen lopen. Het jubileumfeest vindt plaats van 11 tot 17 uur in het Speelwoud naast Dorpshuis De Willisstee in Wilnis. Entree gratis. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u lekker op het terras genieten van de muziek en de kraampjes op het terrein bezoeken. De kraampjes worden bemand door lokale verenigingen & stichtingen, hobbyisten en

Zondag 21 juni geeft de Abcouder Harmonie van 13 tot 14 uur een Kinderconcert in de tuin van de Eendracht. Dit concert is onderdeel van het jubileumjaar waarbij de vereniging het 115-jarig bestaan viert. Natuurlijk kan een concert voor de kinderen (en ouders) van Abcoude en Baambrugge niet ontbreken. Het orkest speelt muziek van One Direction, de film Frozen en de musical Sound of Music. De slagwerkgroep zal de kinderen verrassen met ver-

ondernemers. Ook kunt u mee doen aan het Rad van Fortuin met mooie prijzen gesponsord door de ondernemers van De Ronde Venen. Er is van alles te doen, ook voor kinderen. Er is een springkussen, je kunt je laten schminken, deelnemen aan de ballonnenwedstrijd en knutselen aan de knutseltafel van ‘Kinderen helpen kinderen’ (Lillianefonds).

schillende muziekstijlen en daarbij worden de kinderen uitgenodigd om even mee te spelen. Via de basisscholen in Abcoude en Baambrugge is een tekenwedstrijd georganiseerd met als thema ‘Fantasierijk Instrument’. Na het concert zullen de winnaars van deze wedstrijd bekend gemaakt worden en kunnen zij een prijsje in ontvangst nemen. Bij slecht weer zal het concert naar 28 juni uitgesteld worden.

Tiroler Festijn bij Restaurant Meesters

Enjoy2Match! op zaterdag 4 juli

Op Vaderdag, zondag 21 juni, vindt er een Tiroler festijn plaats bij Restaurant Meesters. Alle mannen krijgen voorrang bij de BBQ terwijl de rest van familie en vrienden meegenieten van alle heerlijkheden, vrolijke live muziek en verrassende spelelementen. Prego Mannenmode, Dranken- en specialiteitenzaak De Zwart en Tuincentrum De Huifkar hebben mooie prijzen beschikbaar gesteld. Wederom een mooi event dat ontstaan is door de samenwerking tussen Restaurant Meesters en Myra de Groot entertainment producties. Meer informatie: www.restaurantmeesters.nl.

Enjoy2Match! is een initiatief van drie vrienden met een gezamenlijke passie voor matchen, proeven en genieten. Koen Burger (patissier), Sebastiaan Strubbe (poelier-traiteur) en Jon van der Strate (passie voor whisky) willen u laten genieten van whisky in combinatie met delicatessen van de patissier en poeliertraiteur. Matchen, proeven en genieten dus. Enjoy2Match! heeft een line-up samengesteld bestaande uit een zestal zorgvuldig geselecteerde combinaties. U kunt deze combinaties proeven op zaterdag 4 juli a.s.. De proeverij wordt dit keer gehouden op een mooie en bijzondere proeflocatie, namelijk bij Rijkenberg Tuinmeubelen. Gustav en Geerpetra Rijkenberg hebben Enjoy2Match! ook geïnspireerd bij het samenstellen van de line-up. Zo zal Sebastiaan de barbecue aansteken om een aantal combinaties ter plekke voor u te bereiden. Daarnaast zal Koen een live demonstratie geven als patissier. Dat wordt dus volop genieten van heerlijke combinaties in een sfeervolle en aantrekkelijke omgeving!

foto peter bakker

De eerste proeverij heeft plaatsgevonden op 24 januari jl. en was erg geslaagd, want alle dertig deelnemers hebben die avond genoten van whisky in combinatie met delicatessen van de patissier en poelier-traiteur. Het heeft daarna even geduurd voordat Enjoy2Match! een geschikte locatie had gevonden voor de tweede proeverij, maar het was het wachten meer dan waard. Gustav en Geerpetra zijn dit keer gastheer en gastvrouw voor de tweede proeverij.

De tweede proeverij op zaterdag 4 juli is vanaf 20 tot circa 22:30 uur bij Rijkenberg Tuinmeubelen in Mijdrecht. De minimum leeftijd voor deelname aan deze proeverij is 18 jaar. De volledige line-up is beschikbaar op www. enjoy2match.nl. Tickets kosten 37,50 euro per stuk en kunnen online worden gereserveerd via de website. Er zijn maximaal dertig tickets voor deze proeverij beschikbaar en de eerste tickets zijn al verkocht. Daarnaast is het vaderdag op 21 juni! Wacht dus niet al te lang met het reserveren van een ticket, want vol is vol!


DE GROENE VENEN

12 juni 2015

ERELOGE

9

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week een gesprek met zangeres en actrice Marjolein Teepen, die naast Alex Klaasen en René van Kooten de hoofdrol speelt in de Nederlandse versie van de musical ‘Kiss of the Spider Woman’.

5-sterren Nederlandse Kiss of the Spider Woman hoort ook thuis in Carré

‘Je kunt wel zeggen dat mijn carrière in deze rol samenkomt’ De Amerikaanse musicalversie van ‘Kiss of the Spider Woman’ kreeg in 1993 zeven Tony Awards (toneel Oscars) voor onder andere Beste Musical, Beste Songs en Beste Script. De filmversie uit 1985 werd bekroond met een Oscar. Regisseur en vertaler Koen van Dijk (hij ontving twee Tony nominaties op Broadway voor ‘Cyrano’ en regisseerde ‘Fame’, ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer’) liet het originele tekst- en muziekscript in tact, maar bracht het verhaal terug naar de essentie en koos voor een cast van 8 man, in plaats van de originele 30 man. Het is de eerste keer dat deze musical in Nederland te zien is, hierbij is het uniek dat zo’n grote internationale musical te zien is in het kleine theater Het Zonnehuis in Amsterdam-Noord, waarbij de theaterzaal uit 1932 werd aangepast aan ‘Spider Woman’.

Je was eerder te zien in de muziekvoorstellingen ‘We Will Rock You’, ‘Evita’ en speelde samen met Kayak. In de vier rollen die je speelt -Auroro, Spinnenvrouw, Moeder en Marta - kun je nu alle theaterdisciplines laten zien.Was dat een reden om ‘ja’ te zeggen? “Ja, om deze rol te kunnen spelen moet je alles in huis hebben om ‘m neer te zetten. Je moet dansen, acteren en zingen. Vaak speel je in een musical één karakter; een zang- of dansrol. In ‘Spider Woman’ komt alles, qua karakters en stijlen, in sneltreinvaart aan bod. Soms zing en dans ik romantisch als Marlene Dietrich en een ander moment haal ik uit, zoals in ‘We Will Rock You’. Het is fijn dat ik nu die diversiteit kan ontwikkelen en kan laten zien wat ik in huis heb. Ik mag in deze voorstelling ook kleine liedjes zingen. Je kunt wel zeggen dat mijn carrière in deze rol samenkomt. Het haalt me zeker uit het hoekje van de rock- en muziekrollen.”

Kiss of the Spider Woman vertelt het verhaal van twee gevangenen (Valentin en Molina, red.) die samen in een kleine cel worden geplaatst. De één vanwege zijn politieke overtuiging, de ander vanwege zijn geaardheid. Ze zijn elkaars tegenpolen, maar ook – letterlijk – tot elkaar veroordeeld. Theatergrootheden René van Kooten (rol Valentin) en Alex Klaasen (rol Molina) spelen de twee mannelijke hoofdrollen. “Ik heb veel geleerd van René zijn analytische benadering en Alex zijn gedetailleerdheid en tekstbenadering. Ik heb samen met René en Alex over mijn rol nagedacht, dat moest ook wel omdat ik, in de voorstelling een uitvergroting van hun ben. Daarbij hielp het zeker om te zien hoe zij werken aan hun rollen.” De voorstelling vertelt het verhaal over de tijd van de Argentijnse dictatuur en junta.

AJOC is klaar voor een geweldig weekend Volgende week kan De Ronde Venen weer genieten van een heerlijk AJOC weekend. Vorig jaar keerde AJOC terug als 'Back To Basic'. Terug naar de roots met een wat kleinere tent, goede toegangsprijzen, een laagdrempelig programma met voor ieder wat wils en ouderwetse gezelligheid. Het bleek een succes waarna jongerenvereniging AJOC dit jaar besloot het nog eens ‘dunnetjes’ over te doen. Ze zijn klaar voor een ouderwets gezellig AJOC weekend!

Kiss of the Spider Woman is tot en met 5 juli te zien in theater Het Zonnehuis, Zonneplein 30 Amsterdam-Noord. http://kissofthespiderwoman.nl/ foto bob bronshoff

Gratis concert met finalisten workshops Fortnight Swing Bigband

Komende week verschijnt de feesttent weer aan de Molenland zodat de vrijwilligers van AJOC aan de slag kunnen. Wij vroegen BigBird, een van de bands die vorig jaar ook speelde, naar de verwachtingen en of ze er klaar voor zijn. Marcel Wentink (zanger): "Vorig jaar waren we de afsluiter van de eerste editie van AJOC Back To Basic. Een uitpuilende tent met waanzinnig enthousiast publiek en een uitstekende verzorging door de lieve mensen van de organisatie. Absoluut één van de tofste optredens die we in 2014 hebben gedaan." Wat mogen we dit jaar verwachten: "We komen met een nieuwe show naar AJOC, de Recht In Je Hart Tour 2015 waarmee we alle harten van AJOC willen veroveren. Hoe? Dat moet je vooral live meemaken, maar ik kan je alvast verklappen dat het ten opzichte van vorig jaar allemaal net iets grootser, energieker, uitzinniger en interactiever wordt." Hoe is BigBird te herkennen? Marcel: "Aan de enorme dosis meezingers (zo'n 120 hits!), die we hebben verwerkt in de vetste medley’s & mash-ups. Na ons spelen de he-

Hierdoor is het een musical met inhoud. “Ik vind het fijn dat deze voorstelling een echtheidsgehalte heeft, vooral in deze tijd vol met onverdraagzaamheid. Het publiek gaat naar huis met een boodschap.”

ren van The Dirty Daddies, met een show waar niemand omheen kan, recht in your face! Wij gaan vooral recht in je hart en proberen het publiek met onze charme te veroveren. Dit kan niet anders dan een te gekke avond worden!" BigBird en The Dirty Daddies spelen op vrijdag 19 juni. Op zaterdag 20 juni staan de 3FM DJ's op het AJOC podium, gevolgd door de nieuwe live sensatie Royal Beat. Op beide avonden is ook discotheek Fireball aanwezig om de welbekende AJOC nummers te draaien.

Kaarten zijn voor beide avonden nog verkrijgbaar en kosten los 10 euro. Een passe-partout (toegang beide avonden) kost in de voorverkoop 17,50 euro. Naast online tickets via www.AJOCBTB. nl kun je ook terecht bij Primera de Jong in Mijdrecht of De Zwart dranken en delicatessen in Wilnis. Alleen bij voldoende beschikbaarheid zijn kaarten ook aan de deur verkrijgbaar. Je betaalt dan de deurprijs van 12,50 euro per kaart. Verzeker jezelf van toegang en koop je kaartje in de voorverkoop. Volg de laatste info via de website, Facebook (facebook.com/ajocbtb) of twitter @AJOCBTB.

De oproep aan instrumentalisten en vocalisten om mee te komen doen met de leukste bigband van de Ronde Venen was niet aan dovemansoren gericht! Onder leiding van saxofonist Werner Janssen (Metropole Orkest) en jazz-zangeres Deborah J. Carter vonden op zaterdag 30 mei en 6 juni twee jazzworkshops plaats. Een waar muzikaal feest voor orkest en deelnemers, vol positieve energie en baanbrekende prestaties. Iedere deelnemer kreeg toegespitst op eigen niveau aanwijzingen en tips. En stuk voor stuk zijn ze spelenderwijs de drempel naar de spannende wereld van vrije improvisatie over gegaan.

Als kroon op dit mooie workshopproject treedt een aantal door Werner en Deborah geselecteerde workshopdeelnemers samen met de bigband op tijdens het afsluitende concert op zaterdagavond 20 juni in De Strooppot in De Hoef om 20 uur. Een heerlijk spektakel vol swing, jazz, blues, latin, evergreens en pop. Om te luisteren of te dansen. Kom genieten van alle finalisten die voor u de longen uit hun lijf gaan spelen en zingen onder begeleiding van een strak swingende bigband. Samen genieten van spetterende muziek in een vrolijke sfeer staat garant voor een topzaterdagavond. Zaal open 19.30 uur. Toegang gratis.


10

12 juni 2015

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5

Zaterdag 13 juni van 14 tot 15 uur

Petra Roelofsen signeert bij Boekhandel Mondria

Het handboek: ‘Ben ik nou gek? De invloed van de narcistische ouder op het kind’ is verkrijgbaar bij Boekhandel Mondria te Mijdrecht. Voor meer informatie:

www.praktijkderots.nl.

De eerlijke vinder Stephen King Een meesterlijke, gruwelijk spannende thriller over een lezer wiens obsessie voor een schrijver veel te ver gaat. Met in de hoofdrol het trio onwaarschijnlijke en zegevierende helden dat King introduceerde in Mr. Mercedes. John Rothstein heeft al decennia lang niets gepubliceerd. Morris Bellamy is woedend. Niet alleen omdat Rothstein met schrijven is gestopt, maar ook omdat diens serie niet naar zijn smaak eindigde. Bij een inbraak in het huis van Rothstein neemt Bellamy alle cash uit de kluis mee, en als hoofdprijs een stapel aantekenboekjes met ongepubliceerd materiaal.

1.

2.

Victus Albert Sanchez Pinol

Victus wordt verteld door Martí Zuviría, een jonge man uit Barcelona die een uitstekende militaire bouwmeester wordt. Het grillige

het nieuwe arbeidsrecht-tijdperk om 00.00 ingeluid, met champagne en oliebollen.

DOM

RE

Klachten als vermoeidheid, faalangst, depressie, woedeuitbarstingen, migraine en een afkeer van jezelf hebben een oorzaak. (Volwassen) Kinderen van narcisten kunnen o.a. last hebben van depressiviteit, faalangst en een lage eigenwaarde. De (ex)partners van narcisten raken vaak door de relatie oververmoeid, down, emotioneel labiel en gefrustreerd. De kinderen en partners krijgen dan geregeld medicijnen voorgeschreven tegen ADHD en depressies, en ook reguliere therapie. Hier schieten ze helaas weinig mee op, omdat de problematiek dus zoveel dieper ligt. Als een cliënt met deze klachten op het spreekuur van de hulpverlening komt, zou het dus enorm verhelderend zijn als men daar dan doorvraagt naar de thuissituatie. En wat te denken spanningen op het werk die door de narcist worden veroorzaakt? Deze stress heeft zijn uitwerking op hardwerkende collega’s die zich verantwoordelijk voelen en met enorm doorzettingsvermogen uiteindelijk in een burnout belanden.

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht vijf boeken die je beslist moet lezen.

geleZen Door nelie groenenDiJk

RON

Roelofsen: ‘Narcisten vinden zichzelf geweldig en doen zichzelf voor als fantastisch. Maar van binnen zijn zij feitelijk heel onzeker. Deze narcistische houding vraagt veel energie van de directe omgeving. Het gezin van de narcist (m/v) gaat hier vaak compleet aan onderdoor. Een narcist eist namelijk alle aandacht voor zichzelf op en leeft dus in feite op de energie van zijn omgeving. Met dit handboek wil ik de (ex-)partners en kinderen van de narcist bereiken, maar ook de vrienden en de familie van het gezin. Zij hebben allemaal met de spanningen in het gezin, en met de problematiek of scheiding te maken. Ik denk daarbij zeker ook aan de scholen van de kinderen, hulpverlening, huisartsen, advocaten en rechters.

Titel: De Japanse minnaar Auteur: Isabel Allende "Twee vrouwen, twee minnaars, twee geheimen. Alma en Irina zijn de twee vrouwen. Zij ontmoeten elkaar in het bejaardentehuis, waar Irina naast haar werk in dit tehuis ook voor Alma hand- en spandiensten gaat verlenen. Alma is als klein pools meisje in de VS bij haar tante en oom komen wonen om aan de nazi's te ontsnappen. Afwisselend lees je over Alma's jeugd en haar leven nu. Allende heeft een prachtig boek geschreven, waarin ze niet schuwt om problemen uit de Amerikaanse samenleving te beschrijven. Nooit heb ik geweten dat geëmigreerde Japanners naar de VS na het bombardement op Pearl Harbour naar kampen werden gestuurd en daar meer dan drie jaar vast hebben gezeten! Ik heb het boek nog niet uit, maar ben laaiend enthousiast. Waarom is Alma met Nathaniel getrouwd en niet met haar grote liefde Ishimei. En tussen de kleinzoon van Alma, Seth, en Irina ontstaat voorzichtig iets moois, maar kan dit standhouden? Een boek met vele lagen, dat verdiend om heel veel gelezen te worden!"

T CH

Onder de titel ‘Ben ik nou gek?’ (De oorzaak van jouw probleem zit bij je thuis op de bank!) lanceerde Petra Roelofsen (1961) haar praktische handboek over narcisme, een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Maar liefst 1 op de 25 Nederlanders blijkt narcistisch te zijn. Zelf hebben deze narcisten van hun karaktertrekken en hun gedrag geen last; maar partners en kinderen, familie, vrienden en collega’s juist des te meer. Zaterdag 13 juni signeert de schrijfster haar boek bij Boekhandel Mondria in De Lindeboom in Mijdrecht. foto patriCk hesse

DE GROENE VENEN

Oliebollen in de zomer Ja, u leest het goed: oliebollen in de zomer. Op 1 juli a.s. wel te verstaan. De twee grote verengingen van arbeidsrecht advocaten in Nederland pakken groots uit. 30 juni om 00.00 uur is het grote moment waar Arbeidsrecht Nederland op heeft zitten wachten. Het nieuwe ontslagrecht gaat dan in! Er is een groot symposium georganiseerd waar meer dan 1500 advocaten zich voor hebben ingeschreven. Met lezingen, debatten, werkgroepen, een heus diner wordt

Geen vuurwerk dan? Nee, geen vuurwerk, maar wees niet bevreesd, het vuurwerk gaan we de komende maanden en misschien wel jaren meemaken. Niets meer zal zijn zoals het nu is. Minister Asscher heeft in een recordtempo de wetgeving veranderd. Wat 50 jaar lang maar niet wilde lukken, de hervorming van het ontslagrecht, is er binnen een jaar doorheen gejaagd. Met als doel: flexibilisering van arbeidsmarkt en lagere ontslagvergoedingen. Ik voorspel u, van beide zal niet veel terecht komen. Op papier lijkt de wet veel transparanter en beter hanteerbaar, maar schijn bedriegt. Ik noem u een paar valkuilen; hoger beroep in arbeidszaken, zowel van een beslissing van het UWV als bij de rechtbank staat vanaf 1 juli hoger beroep open. Gevolg rechtsonzeker-

lot zorgt ervoor dat hij eerst de stad bouwkundig moet versterken, terwijl hij later een strategie moet bedenken om haar te belegeren en te vernietigen. Victus is een literair feest vol gevechten, avonturen, liefde, politiek en humor. Thuis in de Tour Mart Smeets Mart Smeets was - misschien wel als enige Nederlander - fysiek a a n we z i g bij alle Nederlandse openingsritten van de Tour de France. Al in 1954 ging hij met zijn vader naar het Olympisch Stadion voor de Tourstart, In Thuis in de Tour memoreert Mart Smeets prachtige verhalen over de Tour op vaderlandse bodem. Hij baseert zich op eigen herinneringen en aanvullend historisch onderzoek.

3.

liggen. Maar naarmate de dagen verstrijken komen er geheimen boven water, steken ingesleten patronen de kop op en worden oude wonden opengereten. Emma Straub schetst in Badgasten subtiel en met veel droge humor een portret van een gezin. In een elegante stijl toont ze wat de familieleden willen laten zien en wat ze juist voor elkaar verborgen willen houden.

5.

The good girl Mary Kubica

Badgasten Emma Straub Een Amerikaans gezin en aanhang gaat op vakantie naar Mallorca om hun 35-jarige huwelijk te vieren. D o c h t e r, zoon met zijn oudere Cu baanse vriendin, en de gay best friend met zijn man. Zon, zee, mooie stranden, overheerlijke tapas en ontspannen tennispartijtjes beloven een welverdiende ontsnapping aan de spanningen die er thuis in Manhattan net onder de oppervlakte

Colins taak is duidelijk: hij moet Mia Bennett - dochter van een prominente rechter - ontvoeren en haar afleveren bij zijn opdrachtgevers. Maar uiteindelijk kan hij het niet over zijn hart verkrijgen haar achter te laten bij die meedogenloze misdadigers, en duikt hij met haar onder in een hut op het platteland. Een zenuwslopende tijd breekt aan. Voor Colin en Mia, die samen vastzitten in een claustrofobische situatie. En voor Mia's familie, die geen idee heeft waar ze is gebleven en of ze nog leeft...

heid en lange procedures. Werknemers en werkgevers wisten tot nu – of dat nou goed of slecht voor ze uitpakte – snel waren ze aan toe waren. Binnen 2 maanden had je een beslissing van het UWV of de kantonrechter. Dat zit er vanaf 1 juli niet meer in. De hoogte van een vergoeding gaat in principe een maximum van EUR 75.000,-- krijgen met de mooie naam; transitievergoeding. Je zou zeggen dat hierdoor werkgever en werknemer precies weten waarop ze kunnen inzetten. Maar ook dat zal niet zo uitpakken. Juist om lange procedures te vermijden en rechtszekerheid te kopen zullen partijen ervoor kiezen zijn om afwijkende afspraken te maken.

Geen werkgever wil namelijk het salaris- risico lopen door 2 jaar lang te procederen met onzekere uitkomst. En de werknemer wil graag ook een nieuwe baan die op hem/haar wacht graag aanpakken en heeft dan geen trek in lange procedures.

Ronnie Eisenmann Eisenmann & Ravestijn Advocaten

Biesbosch 225,1181 JC Amstelveen tel: +31 (0)20-445 8 445 www.eisenmann.org

4.

Het zijn enkele voorbeelden, maar de angst leeft en de kritiek klinkt steeds luider. Op de tekentafel leek het heel wat, maar de nieuwe wet zal ons wellicht lang in een houdgreep gaan houden. Daar zit niemand op te wachten. Oliebollen vallen zwaar op de maag in de zomer.


DE GROENE VENEN

12 juni 2015

IN VOL BEDRIJF

11

Tekst Piet van Buul

Cargo Screeners

Strenge veiligheidseisen bij vervoer luchtvracht Terreurdreiging en aanslagen hebben er toe geleid dat er steeds strengere eisen worden gesteld aan het vliegverkeer. Onder druk van vooral de Amerikaanse overheid zijn sinds de aanslag op de Twin Towers in New York wereldwijd maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen. De bagage van de passagiers gaat door de scanner. De reiziger moet vervolgens op kousenvoeten en angstvallig de broek ophoudend door het ‘poortje’. Maar de passagiers en hun bagage nemen slechts een beperkt deel van de ruimte in het vliegtuig voor hun rekening. Naast de vloot van vrachtvliegtuigen vol met luchtvracht gaat in negentig procent van de passagiersvluchten ook een flinke lading vrachtgoederen mee. Dat moet allemaal gecontroleerd worden en dat doen ze bij Cargo Screeners. Dit bedrijf is door Mijdrechter Pieter van Dijk opgericht en sinds twee jaar actief in de wereld van de vliegveiligheid. Pieter werkt al twaalf jaar op Schiphol. “Ik heb in de periode voor Cargo Screeners bij een tweetal grote expediteurs gewerkt. Daardoor had ik een goed beeld van de wijze waarop de afhandeling van vracht in zijn werk gaat. In 2010 werd er vanuit de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) gesteld dat per 29 april 2013 de wetgeving op het veilig versturen van luchtvracht compleet zou gaan veranderen. Toen dit bekend werd, realiseerde ik mij dat voortaan zo goed als alle luchtvracht zorgvuldig gecontroleerd zou moeten worden. Er was op dat moment maar één bedrijf dat een totaalpakket op het gebied van veiligheid kon leveren, dit gaf alle aanleiding om mij hierin verder te verdiepen. Ik heb met deze kennis een businessplan geschreven en vanaf 1 mei 2013 is Cargo Screeners van start gegaan.” Screenen In het verleden waren er verschillende mogelijkheden voor transporteurs om hun luchtvracht aan te bieden. Pieter: “Wanneer je vaak luchtvracht aanbood, kon je je laten inschrijven als ‘bekende afzender’. Dan werd er nauwelijks fysiek gecontroleerd. Was je geen bekende

afzender dan moest de vracht worden aangeboden bij een screeningsbedrijf. Op dit moment is het zo dat ongeveer negentig procent van de vracht bij ons als screeningsbedrijf terecht komt. De verantwoordelijkheid voor de vracht ligt uiteraard in eerste instantie bij de aanbieder. Die moet er, samen met de transporteur, op toezien dat er geen zaken in de verpakking zitten die niet zijn toegestaan. Dan kun je in eerste instantie denken aan explosieven en dergelijke. Maar een vracht kan ook chemische producten bevatten die een speciale behandeling vragen. Wanneer een lading bij ons binnenkomt gaat deze naar gelang de mogelijkheid door de X-ray of de vracht wordt afgezocht middels een explosieven opsporingshond. Wanneer we de lading gescreend hebben komt die in een beveiligde ruimte waar niemand meer bij kan totdat de vracht zijn weg vervolgd naar de afhandelaar die er voor zorgt dat de lading in het vliegtuig komt. Totaalaanbieder Cargo Screeners heeft in korte tijd een enorme groei doorgemaakt. Pieter is aanvankelijk begonnen met de screening. Amper anderhalf jaar na de start was het bedrijf al

toe aan een grotere locatie. Die bestaat uit een enorme hal op Schiphol waar de goederen worden opgeslagen en waar de x-ray apparaten zich bevinden. Maar het screenen van de vracht is slechts één poot van het bedrijf. Pieter: “We bieden een veelzijdig pakket. Wij hebben ook drie eigen hondenteams. Die worden ingezet voor het onderzoek van lading op explosieven. En dan is er de afdeling Training en Consultancy. Wij beschikken over een grote dosis kennis en ervaring op het gebied van regelgeving, wetten en voorschriften. Die verschillen soms ook nog per luchtvaartmaatschappij en ook voor verschillende bestemmingen gelden soms weer bepaalde aparte regels. Wij bieden daarom een uitgebreid pakket aan luchtvaart gerelateerde security trainingen. Op verzoek van onze klanten komen we ook op locatie om daar trainingen te verzorgen of om hen te adviseren. Desgevraagd treden we ook op als externe beveiligingsadviseur bij de vrachtaanbieder.” Trainingen De trainingen die Cargo Screeners verzorgd zijn bestemd voor iedereen die op Schiphol werkt en met vracht te maken heeft. “De

ZONDAG 14 JUNI 12.00 -17.00 UUR

Muziek, eten & drinken Boekenmarkt in Brugstraat Veel winkels geopend VOOR DE KIDS:

• GRATIS suikerspin! • zweefmolen • ballenfontein • bungeegym • waterspelen

ZONDAG 14 JUNI 12.00 -17.00 UUR

BRADERIE

trainingen bestaan uit een aantal modules,” vertelt Pieter. “De basistraining noemen we MLV. Dat staat voor Medewerker Luchtvracht. Daar leert men wat de regels en voorschriften zijn, wat de dreigingen zijn, waar je speciaal op moet letten en hoe je moet handelen als er iets mis is. De volgende stap is de CLV, de Controleur Luchtvracht. Die mag zelfstandig zendingen checken. En dan is er de BAL, de Beveiligingsadviseur luchtvracht. Die vervult min of meer de rol als eindverantwoordelijke binnen de organisatie waar hij of zij voor werkt.

Veel belangstelling voor seminar wijzigingen arbeidsrecht Op 1 juli 2015 worden in ons land nieuwe wetsartikelen van kracht, waardoor o.a. het ontslagrecht drastisch wordt gewijzigd en de ketenregeling wordt aangepast. Reden voor Verleun|Uw Advocaat uit Mijdrecht om donderdag jl. een seminar te houden over op handen zijnde wijzi-

gingen. Een groot aantal regionale ondernemers woonde het seminar bij, waarbij mr. Rinie Verleun alle ins en outs worden besprak en aan de hand van praktijkvoorbeelden toelichtte. Tevens werd ingegaan op andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Dreiging De laatste jaren is er een voortdurende dreiging van aanslagen. De luchtvaart vormt daarbij zeker een mogelijk doelwit. “De mate van dreiging wordt uitgedrukt in een schaal van nul tot vier. Wij zitten hier in schaal drie. Dat betekent dat de dreiging ‘substantieel’ wordt genoemd. Reden dus om veel aandacht te besteden aan de veiligheid,” stelt Pieter vast.

Cargo Screeners is gevestigd aan de Shannonweg 27 op Schiphol. Voor meer informatie kan men terecht op www.cargoscreeners.nl.

Voorkom misbruik van uw pand of woning door henneptelers Wie woonruimte of (een deel van) een bedrijfspand verhuurt loopt mogelijk risico’s. Als de huurder hennep kweekt in uw pand, dan kunt u daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Ook als u nergens van afweet. Bovendien kan een hennepplantage in uw pand ernstig gevaar voor de omgeving opleveren en tot aanzienlijke schade leiden.

Daarom houdt de gemeente De Ronde Venen, in samenwerking met de politie, Stedin en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) een informatiebijeenkomst op woensdag 17 juni 2015 in het gemeentehuis (ingang Raadhuisplein). Tijd: 16 tot 17.30 uur. De politie en Stedin geven daar informatie over de ernst, omvang en

KRAMEN IN DE HOOGSTRAAT EN OP ’T MARKVELT

ABCOUDE MIDZOMER

Pieter van Dijk: “We bieden een veelzijdig pakket. Wij hebben ook drie eigen hondenteams. Die worden ingezet voor het onderzoek van lading op explosieven. Ook beschikken wij over een grote dosis kennis en ervaring op het gebied van regelgeving, wetten en voorschriften.” foto patriCk hesse

risico’s van hennepteelt. De gemeente geeft uitleg over het handhavingsbeleid op dit gebied. De bijeenkomst is bedoeld om u te informeren over hoe u risico’s op misbruik zoveel mogelijk kunt beperken. Aanmelden via integraleveiligheid@derondevenen.nl of tel. 0297 291718. foto peter bakker


12

12 juni 2015

DE GROENE VENEN

Woensdag 17 juni: Midzomerbraderie in Wilnis Aanstaande woensdag 17 juni wordt de jaarlijkse midzomerbraderie gehouden in het oude dorpscentrum van Wilnis. Er staan kramen waar van alles te zien valt en traditioneel zoals elk jaar laat de zon zich van haar beste kant zien. Kom dus naar het oude dorp van Wilnis! Damesmode Groot Gelijk met de laatste mode als het een maatje groter moet zijn. Alweer bijna een jaar in Wilnis; ambachtelijke slagerij Martin en Belinda Terpstra, met een stuk vlees van ongekende kwaliteit. Schoonheidssalon Beauty-lounge Bellissimo voor zowel dames als heren. Bakkerij Tersteeg voor ambachtelijk brood. Voor fruit en groente; loop eens binnen bij het Fruitpaleis. Onze plaatselijke goudsmid Nant Hartel is met interessante aanbiedingen aanwezig en Willem van Harberden van de gelijknamige schilderswinkel ontbreekt ook niet. Ga ook eens langs bij het Servicepunt om te horen wat zij voor u kunnen betekenen. Bij wijn- en delicatessenhandel De Zwart kunt u verrassend lekkere wijntjes vinden, maar uiteraard ook andere verwennerijen. Dit laatste omdat in het winkelpand door Edwin en Raquel een aparte delicatessenzaak is ondergebracht. Natuurlijk zijn er kramen met poffertjes, pannenkoeken, suikerspinnen, bloemen, groenten, antiek, sierraden, snuisterijtjes, noem maar op, er is van alles te vinden. Wim van Bemmel staat met een kaaswagen waar u kunt genieten van een breed assortiment kaas. Marijke van Soest is met fournituren te vinden midden in het dorp. Kringkoop is aanwezig, waar allerlei dingen voor een habbekrats zijn aan te schaffen. Ook voor tweedehands spullen moet je eens een kijkje nemen bij Joke van de 2e Han(d)s Winkel. PKN-ontmoetingskerk is te vinden naast de Muziekvereniging

Viribus Unitis waar je terecht kunt voor portie poffertjes of een pannenkoek. Nieuw in ons dorp is Get Styled van Lieneke Kool, een jong creatief bedrijf dat gespecialiseerd is in gezichtsbepalende visagie & hairstyling. Je bent niet op de braderie geweest als je geen bezoek hebt gebracht bij Jochem en Sylvia van Smit Fietsen. U kunt hen vinden voor hun bedrijfspand aan de Stationsweg. Voor een oogmeting, montuur of glazen ga je naar Auke van Paris Optiek, die sinds vorig jaar in ons dorp gevestigd is. En als je eenmaal een rondje braderie hebt gedaan en de inwendige mens wilt versterken, kun je terecht bij Brasserie De Waard, Pizzeria Loungecafé Delicious, cafetaria Alpha of café De Buurvrouw, waar

tevens livemuziek te horen. Er is een optreden van Johnny Gold tussen 18.30 uur en 22.00 uur. Deze knotsgekke zanger moet je gezien hebben. Kortom de Wilnisse midzomerbraderie die ’s middags vanaf 12.00 uur tot ’s avonds 21.00 uur gehouden wordt, belooft weer gezellig te worden! De midzomerbraderie van Wilnis: Je mag ’m niet missen!

Midzomerbraderie in Wilnis Woensdag 17 juni

Van 12.00 tot 21.00 uur

Met optreden van Johnny Gold tussen 18.30 en 22 uur

Johnny Gold


DE GROENE VENEN

12 juni 2015

13

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling foto patriCk hesse

Peugeot 308 SW

308 SW dit jaar toch nog met 14% bijtelling Het was even zweten voor Peugeot. De 308 SW werd in 2014 gelanceerd met 14% bijtelling. Maar de uitstoot lag voor 2015 toch net even te hoog om dat tarief vast te houden. Na flink wat gesleutel wisten ze de uitstoot onder de 83 gram CO2 te krijgen. En dus is leaserijdend Nederland ook dit jaar nog zeer blij met de 308 SW. De 308 is een fijne auto om mee te rijden. Het stuur is wat kleiner dan in andere auto's waardoor je wat directer kunt sturen. Het instrumentarium zit iets verder van je weg, waardoor je een beetje moet uitvogelen hoe hoog het stuur moet staan om wel de meters te kunnen zien. Deze zijn overigens iets anders dan normaal en doen denken aan de wijzers van de nieuwere Aston Martins. De wegligging is voor deze Fr a n s o o s zeer strak, maar toch wisten de Fransen het comfort op een hoog niveau te houden. De 14% bijteller is voorzien van een lekkere soepele dieselmotor. De 1.6

BlueHDI levert 120 pk en daarmee kom je vlot vooruit. In ongeveer 10 seconden zit je op de 100 km/u. Naast het woon-werkverkeer is de 308 SW ook een lekkere reisauto voor de langere afstanden. Daar komt bij dat je ook genoeg bagage m e e kunt nemen in deze grote station. Het interieur is minimalistisch opgebouwd. Zo weinig mogelijk knoppen op het dashboard, maar daarvoor talloze functionaliteiten die verwerkt zijn in het multimediasysteem met touchscreen. Je hebt niet veel tijd nodig om dit systeem te doorgronden. Hierdoor kun je dus altijd alles snel aanpassen. De SW is bovendien erg ruim. Met de achterbank weggeklapt beschik je over 1.660 liter bagageruimte. Met de bank omhoog heb je al 610 liter. Alleen de Civic Tourer biedt je iets meer ruimte. Verder vind je een aantal handigheidjes in de bagageruimte. Het afdekscherm kun je bijvoorbeeld onder de laad-

vloer wegleggen, zodat je de bagageruimte optimaal kunt gebruiken voor bijvoorbeeld de rit naar je vakantiebestemming. Eenmaal aangekomen en de kofferbak leeggehaald haal je het afdekscherm tevoorschijn en kun je de auto met een gerust hart parkeren in de binnenstad. Ook levert Peugeot handig clips voor het railsysteem, waardoor je makkelijk bagage kunt vastzetten zodat dit niet gaat schuiven. Peugeot heeft een speciaal model gemaakt voor de zakelijke rijders. De 308 SW Blue Lease Executive kost € 28.990,- en is volgehangen met opties. Zo krijg je een Pack Aluminium met aluminiumlook sierdelen, achteruitrijdcamera met parkeerhulp, gescheiden climate control, elektrisch inklapbare bui-

tenspiegels, extra getinte zijruiten en achterruit, een glazen panoramadak en mistlampen. Daarbij zijn de verschillende lakken (waaronder metallic) nu gelijk getrokken. Je betaalt geen meerprijs voor de exclusievere lakkleuren. En zo kun je dus kiezen voor deze parelmoer witte kleur genaamd 'Blanc Nacré'. En dat staat de 308 zeer goed.

lingscategorie valt. Dat maakt de 308 SW een uitermate populaire auto. Geen wonder dat je de auto al met grote regelmaat tegenkomt. Bij Hans Lammers staan diverse demo's klaar voor een proefrit.

Peugeot Hans Lammers Communicatieweg 25 3641 SG Mijdrecht Telefoon: 0297-272111 Website: www.hanslammers.nl

De 308 SW is de enige in het segment die voorzien is van een dieselmotor die in de 14% bijtel-

Peugeot 308

Gereden versie: Peugeot 308 Blue Lease Executive Vermogen: 120 pk 0-100: 10,1 s Top: 194 km/u

Gemiddeld verbruik: 1 op 20,0 / 5,0 l/100km Prijs gereden model: € 28.990,Alternatieven: Ford Focus, Opel Astra, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Auris TS, Volkswagen Golf, Volvo V40

De Rondeveense Uitdaging volop aan de slag Sinds de start van De Rondeveense Uitdaging eind januari 2015 is het team en de matchgroep volop aan de slag gegaan met het leggen van verbindingen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Verenigingen en stichtingen weten steeds beter hun weg te vinden naar de Uitdaging en dienen hun aanvragen in. Ook steeds meer bedrijven zijn enthousiast. Al 30 Rondeveense bedrijven werken mee. Matches! Door de enthousiaste inzet van ondernemers heeft De Uitdaging al enkele organisaties kunnen helpen met ruimtes, materialen of advies. Zoals Inloophuis ’t Anker, Dagopvang De Nostalgie, Stichting Samen Sterk voor Kinderen, leerwerkplaats Pallas, Dorpsloop Wilnis, Muziekvereniging Triviant, Vogelvrij Zomerfestival, Cultuurfonds en Museum De Ronde Venen. Het museum krijgt zelfs advies van het Stedelijk Museum uit Amsterdam. 30 juni: Matchgroepvergadering Op 30 juni worden alle nieuwe aan-

vragen beoordeeld door de matchgroep. Dus heeft uw vereniging of stichting behoefte aan materialen, ruimtes, hulp of expertise vul dan voor 16 juni het aanvraagformulier in op www.derondeveenseuitdaging.nl. Ook op 30 september en 10 december komt de matchgroep bijeen. 18 juni: Haring happen voor De Rondeveense Uitdaging Op donderdag 18 juni vanaf 17 uur organiseert Lionsclub Mijdrecht – Wilnis de Hollandse Nieuwe Haringparty op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Met op de achtergrond

jazzy muziek kunt u genieten van heerlijke verse haring én steunt u tevens twee Rondeveense goede doelen; De Rondeveense Uitdaging en Stichting Jongeren Actief. Een aanbod waar het bestuur van De Rondeveense Uitdaging natuurlijk heel blij mee is. Zowel onder-

nemers als particulieren hebben de afgelopen jaren duidelijk laten blijken dat de Haringparty hoog gewaardeerd wordt als zakelijk netwerk evenement, maar evenzeer als de perfecte gelegenheid om met vrienden en familie bij te praten. Daar wilt u toch ook bij zijn!

Ook Dat Leuke Winkeltje steunt De Rondeveense Uitdaging

17 september: Workshop Netwerken voor maatschappelijke organisaties Het hebben en onderhouden van een netwerk is belangrijk voor ondernemers maar ook voor maatschappelijke organisaties. Daarom bieden wij verenigingen, stichtingen en instel-

lingen in De Ronde Venen de kans om deel te nemen aan de workshop netwerken. Er worden handvatten aangereikt voor het succesvol samenwerken met bedrijven en voor het krachtig presenteren. Per organisatie kunnen maximaal twee personen deelnemen. Voor meer informatie en aanmelden kijk op

www.derondeveenseuitdaging.nl Facebook en Twitter Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van De Rondeveense Uitdaging? Volg ons dan op Facebook.com/DRVuitdaging en Twitter @dDRVuitdaging


14

JUNI BEWEEGT 2015

12 juni 2015

DE GROENE VENEN

Natuurfeest Stichting De Bovenlanden

AGENDA

Zondag 14 juni

Binnenkort bestaat Stichting De Bovenlanden 30 jaar. Al sinds 1985 houdt de stichting zich bezig met landschapsbehoud en natuurbeheer in de gemeente De Ronde Venen. Inmiddels beheert de Stichting ruim 20 ha aan natuurgebied en karakteristieke kleine landschapselementen.

Fitness 09.00 – 14.00 uur Abcoude Essentrics 9.30 – 10.30 uur Mijdrecht

Maandag 15 juni Fitness 08.00 – 22.00 uur Abcoude Yoga voor beginners 09.00 – 10.00 uur Wilnis Milon Cirkel hele dag Mijdrecht Instuif conditie 09.30 – 11.00 uur Wilnis Medisch verantwoord bewegen 10.15 – 11.15 uur Wilnis Indoor bootcamp 19.00 – 20.00 uur Mijdrecht Conditiesport 19.45 – 20.45 Mijdrecht Trimhockey 20.30 – 22.00 uur Abcoude

Dinsdag 16 juni Fitness 08.00 – 22.00 uur Abcoude Milon Cirkel hele dag Mijdrecht Sta/zitgymnastiek 09.15 – 10.00 uur Abcoude Essentrics vanaf 09.30 uur Mijdrecht Bowlen 14.00 – 16.00 uur Mijdrecht Aqua Power 19.00 – 19.45 uur Mijdrecht Wandeltraining 19.00 – 20.00 uur Wilnis Aqua Walk 19.45 – 20.30 Mijdrecht

Woensdag 17 juni Fitness 08.00 – 22.00 uur Abcoude Milon Cirkel hele dag Mijdrecht Bootcamp 12.00 -13.00 uur Mijdrecht Badminton 13.30 – 15.30 uur Wilnis Conditiesport 20.30 – 21.30 uur Wilnis Zwemprogramma 19.45 - 20.30 uur Mijdrecht

Donderdag 18 juni Fitness 08.00 – 22.00 uur Abcoude Milon Cirkel hele dag Mijdrecht Yoga training 08.45 – 09.45 uur Wilnis Aquapower 09.15 – 10.00 uur Mijdrecht Bodyshape 09.15 – 10.15 uur Mijdrecht Essentrics vanaf 09.30 uur Mijdrecht Dance 10.15 – 11.15 uur Mijdrecht Yin Yoga 19.00 – 20.00 uur Wilnis Hatha Yoga 20.15 – 21.15 uur Wilnis Hardlopen vanaf 19.30 uur Mijdrecht Yoga 20.00 – 21. 00 uur Mijdrecht Conditiesport 20.30 – 21.30 uur Wilnis Badminton 20.30 – 21.30 uur Vinkeveen Badminton 20.30 – 21.30 uur Mijdrecht Volleybal 21.00 – 22.00 uur Mijdrecht

Vrijdag 19 juni Fitness 08.00 – 22.00 uur Abcoude Milon Cirkel hele dag Mijdrecht Conditiesport 09.00- 10.00 uur Mijdrecht Medisch verantwoord bewegen 10.15 – 11.15 uur Wilnis Fitness 13.00 – 14.00 uur Mijdrecht Tafeltennis 16.00 – 17.00 uur Wilnis Nordic Walking 16.30 – 17.30 uur Mijdrecht Senioren judo 18.00 – 19. 00 uur Abcoude Fit, veilig en valbreken 19.00 – 20.00 uur Abcoude

Zaterdag 20 juni Fitness 09.00 – 14.00 uur Abcoude Milon Cirkel hele dag Mijdrecht

Doe mee! Voor 10 euro koopt u de JUNIBEWEEGTpas en kunt u aan alle activiteiten meedoen. Meer informatie? Kijk op junibeweegt.nl.

Deelname aan deze activiteiten geschiedt op eigen risico.

Examens bij Judoschool Blaauw Afgelopen week is er in de dojo van Judoschool Blaauw de eerste van twee weken examens afgenomen. Deze week hebben 74 judoka’s laten zien wat zij het afgelopen seizoen hadden bijgeleerd. Gadegeslagen door ouders, oma’s, opa’s en andere belangstellenden, die genoten van de verrichtingen, lieten de judoka’s de worpen en de grondhandelingen zien. De voorzitter van de examencommissie, bestaande uit David Sie-

beler, Martijn de Jong, Ronald Oussoren en Edwin Blaauw, heeft een ieder persoonlijk toegesproken en de uitslagen bekend gemaakt. De volgende examens zullen volgende week worden gehouden in de dojo van Judoschool Blaauw. Meer informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo bij Judoschool Blaauw is te vinden via

www.judoschoolblaauw.nl.

Team Groen 1 TV De Ronde Vener Kampioen Bij TV De Ronde Vener is team groen 1 kampioen geworden. Het team van Javi, Jesse, Joel, Levi, Romijn & Yannick hebben alle rondes de sterren van de hemel gespeeld en is ongeslagen uit de bus gekomen.Op zondag 31 mei was de competitieafsluiting voor alle competitieteams in het clubhuis en werden de jongens nogmaals flink in het zonnetje gezet en kregen zij allen een mooie medaille en een cadeautje van het bestuur. Supergoed gedaan jongens! Dit was een hele leuke competitie, volgend jaar weer proberen dit te evenaren, maar dan op de zondag!

Geef op vaderdag iets uit je eigen dorp Volgende week zondag 21 juni is het vaderdag. Voor moeders weten we altijd wel iets te verzinnen: die maak je blij met een mooie bos bloemen, planten voor de tuin, een doosje lekkere bonbons, een leuke armband of een gezellig uitje, zoals een high tea. Vaders zijn natuurlijk heel blij met een zelfgemaakt cadeau van hun kinderen, maar vinden het ook leuk om iets anders te krijgen. Maar tja, wat ? Even wat ideeën op een rijtje: • Voor stoere vaders: laarzen, tuingereedschap, een zaklamp of zakmes of een verrekijker. • Voor muzikale vaders: een dab+ radio, een draadloze mini-speaker voor de vakantie, een (draadloze) koptelefoon. • Voor ‘luie’ vaders: een lekkere (tuin)stoel, een spannend boek, een e-reader of een tv voor de slaapkamer. • Volgt je vader de modetrends op de voet? Geef dan in plaats van een stropdas eens een leuke trendy sjaal. • Houdt je vader van koken? Maak hem blij met een stoer schort, een mooie braadpan, een barbecue, een contactgrill, een blender of een goed mes. • Is je vaders telefoon altijd leeg, net als hij hem nodig heeft? Geef hem dan een draagbare reserve accu. Ook handig: een waterdicht hoesje om de telefoon te beschermen tegen vocht en bijvoorbeeld zand tijdens een dagje strand. • Voor de snoepers: Neem een lekker chocoladetaartje of slagroomsoezen

mee. Of als je het gezond wilt houden: een grote doos aardbeien of frambozen. • Ook altijd leuk: een paar foto's van jezelf of de kleinkinderen laten afdrukken en in een lijstje doen. • Wordt het tijd, dat je vader gaat afvallen? Dan is een weegschaal misschien wel een goede hint. • Voelt je vaders gezicht niet meer zo glad bij het knuffelen? Een scheerapparaat is misschien niet zo'n spannend cadeau, maar wel erg nuttig. • Een mooie zonnebril is ook nooit weg, maar natuurlijk vinden vaders het ook leuk om mee uit genomen te worden. Lekker uitwaaien op het strand, een dagje zeilen op de Vinkeveense Plassen, een mooie boswandeling maken, of gewoon ergens een kopje koffie of een biertje drinken op een terras. Kies iets, wat bij je vader én bij je budget past en het wordt vast een hele gezellige dag! Het leuke van deze cadeaus is, dat ze allemaal verkrijgbaar zijn in je eigen dorp! Alvast een fijne vaderdag!

Een van deze gebieden ligt aan de Gagelweg onder Wilnis en bestaat uit een 16-tal legakkers, omringd door water temidden van de weilanden. In de 19e eeuw is men daar begonnen met vervening, maar voortgaande vervening werd verboden. Als cultuur-historisch monument dreigden de eilandjes eind 20ste eeuw in de golven te verdwijnen. Gelukkig wist de stichting deze landschapselementen in erfpacht te verkrijgen van de familie Gerrit Brouwer en van Staatsbosbeheer. Na enkele intensieve hersteloperaties blijft het gebied veel onderhoud vergen. Open Middag op 21 juni Op zondag 21 juni a.s. houdt de stichting, samen met natuur- en biologische boer Joost Samson een open middag voor donateurs, relaties en overige belangstellenden. Om 12 uur wordt begonnen met een ‘natuurlunch’, waarna men aan verschillende activiteiten kan deelnemen. Dat zijn: een wandeling met een IVN gids met als onderwerp eetbare planten in het wild; een wandeling met Joost Samson, die op eigen wijze laat zien hoe boeren/ ondernemen en natuurbeheer samen kan gaan (wandeling naar het nieuwe paviljoen); een boottocht naar eén van de eilanden waar een vertelster een verhaal zal vertellen. Voor kinderen zijn er waterbeestjes en andere leuke activiteiten op het terrein in de Gagel. Het geheel vindt plaats op en nabij het terrein aan de Gagel tegenover Gagelweg 3 te Wilnis. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 juni a.s. via info@ debovenlanden.nl met vermelding van het aantal personen of telefonisch (0297-288639 na 18 uur).

Politie zoekt getuigen beroving Dinsdag jl. is in Vinkeveen bij de oprit Amsterdam van de A2 een man beroofd. Rond 17:30 uur reed de man in de richting van Amsterdam de oprit op, toen hij een donkergekleurde auto met Duits kenteken op de vluchtstrook passeerde. Een man in net kostuum wenkte hem. Hierop stopte de man op de vluchtstrook en reed achteruit naar de wenkende man. Die kwam vervolgens aan de passagierszijde binnen en beroofde de man van zijn geld. Hierna zag het slachtoffer een tweede man, ook in net kostuum, bij de donkergekleurde auto staan. Beide mannen reden weg de A2 op in de richting van Amsterdam. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen via 09008844 of anoniem via 0800-7000.


DE GROENE VENEN

12 juni 2015

15

ZORGEN VOOR DE NATUUR In 1998 is een begin gemaakt met de uitvoering van Plan de Venen. Dat was de start van een veelom aanpak van de landschapsontwik vattende keling in onze regio. Sinds de star t is er veel gebeurd. En er zijn tal van in ontwikkeling en plannen in voo zaken rbereiding. Onder leiding van de gebiedscommissie Utrecht West samen met tal van betrokkenen, wordt er landbouwers, natuurorganisaties en bewoners gewerkt aan een verd bouw van het ontwikkelingsprogra ere uitmma. In deze vierde en laatste aflevering van de serie “Zorgen voor de nat uur” belichten we een paar bijzond projecten: De Grote Sniep en De Wav ere erhoek. En we kijken naar de stan d van zaken rond Marickenland. Met serie hebben we een beeld willen deze schetsen van de manier waarop met inzet van velen gewerkt wor natuur- en landschapsontwikkeli dt aan de ng van het landelijke gebied waa r het goed wonen, werken en leve n is.

teksten piet van buul

De passie van Joost Samsom

'Ik wil de natuur bij de mensen brengen'

Van kindsbeen af geniet Joost Samsom van de mooie natuur waarin hij leeft en werkt. Opgegroeid op Donkereind in Vinkeveen heeft hij nu samen met zijn vrouw Liesbeth en zoon Simon een boerderij aan de Gagelweg in Wilnis. Daar combineert hij een biologische melkveebedrijf met de natuur in het agrarisch landschap. Een deel van zijn land bestaat uit het natuurgebied de Grote Sniep. Joost wil graag dat iedereen in de gelegenheid is om van de mooie natuur in dit gebied te genieten. Daarom opent hij binnenkort Paviljoen Toren Grote Sniep, waar men even kan uitrusten en over het land uit kan kijken. Vanuit de uitkijktoren heeft men een prachtig uitzicht over het gebied. De Grote Sniep is een van de kenmerkende stapstenen in de ecologische route van de Vinkeveense naar de Nieuwkoopse plassen. Joost legt uit wat een ‘sniep’ is. “Bij de ontwikkeling van het agrarisch landschap zijn lange rechte stukken weiland gevormd omgeven door sloten. Vaak houdt je dan in een hoek van het gebied nog

een driehoekig, gerend stukje land over. Dat noemen we een sniep. Het stukje natuurgebied waar het hier om gaat ligt in de polder Groot Wilnis Vinkeveen ten zuiden van Wilnis. Het ligt ingeklemd tussen de Veenkade, Bijleveld en de Veldwetering en grenst aan een ander stukje natuur, n.l. Armenland Ruwiel.” Dat gebiedje

is een stukje schraal grasland van vier hectare, dat zijn naam dankt aan een oude traditie. Vroeger werd het gras er gemaaid en geveild. De boeren besloten om de opbrengst te bestemmen voor de ‘buitenarmen van Ruwiel’. Dat waren doorgaans dagloners die op de boerderijen van de gemeente Ruwiel werkten. Zij konden een beroep doen op het fonds ‘Armenland van Ruwiel’ voor brood. Omdat het begrip ‘armen’ steeds moeilijker te definiëren werd, is in de vorige eeuw besloten om in de vastentijd voor Pasen alle inwoners van Portengen-Noord voor een bepaald bedrag van brood te voorzien. Die traditie bestaat nog tot op de dag van vandaag. Natuurbeheer “We leven hier in een mooi gebied en we doen er alles aan om het nog mooier te maken,” zegt de bevlogen

Natuurgebied Waverhoek De polder Groot-Mijdrecht Noord-Oost maakt deel uit van de ecologische verbinding tussen de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse Plassen. Over de ontwikkeling van dit gebied is jarenlang fel gediscussieerd door bewoners en belanghebbenden met de provincie Utrecht. Uiteindelijk is men het eens geworden. Dat heeft geleid tot het ‘Pact van Poldertrots’. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over het eindbeeld van Groot Mijdrecht Noord-Oost zoals dat tussen het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, de bewonersdelegatie, de gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht is overeengekomen. Het Pact is een voorbeeld hoe overleg van instanties met bewoners tot een breed gedragen aanpak kan leiden. De Waverhoek Een van de eerste natuurgebieden die in Groot Mijdrecht is ontwikkeld is Waverhoek. De Waverhoek ligt tegen het natuurgebied Botshol aan en het gebied is ingericht als natte natuur. Het waterpeil is verhoogd tot plasdras, waardoor vooral water en moerasvogels zich er thuis voelen. Er zijn plassen gegraven die omzoomd raken met rietkragen, biezen en lisdodde. Bomen krijgen in dit moerassige gebied geen kans omdat het te nat is. De natte natuur is gunstig voor vogels als de roerdomp, purperreiger en de lepelaar. Broedvogels zijn onder meer de krakeend, de kuifeend en de waterral. En er is meer. Omdat de maximale diepte slechts een meter is, is Waverhoek een waar eldorado voor watervogels. Vooral in het voorjaar zie je tijdens het wandelen dat het er een drukte van belang is. Niet ver van de wandelroute foera-

geren duizenden grutto’s en lepelaars. Ook in andere jaargetijden wordt het gebied goed bezocht; het hoge geluid en de duikvluchten van smienten kun je vooral in najaar en winter bewonderen. Kolganzen en de ganzen uit Scandinavië komen hier overwinteren. Informatie over Waverhoek is te vinden op de website van Natuurmonumenten. Wandelroute De wandelroute is circa 2,5 km lang. Vanaf het parkeerterrein van de Waverhoek aan de Botsholsedwarsweg in Waverveen loopt het pad rondom het

natuurgebied. Op de kade en het wandelpad loopt soms vee (schapen). Om dit vee binnen het terrein te houden zijn er verschillende hekken geplaatst, die niet geopend mogen worden. Er zijn zogenaamde ‘overstapjes’ geplaatst zodat men gemakkelijk over het hek kan stappen. Aan de overkant van het natuurgebied en halverwege de wandelroute, ligt Fort Botshol. Het zand voor de zandlichamen waarop dit fort gebouwd moest gaan worden, werd aangevoerd vanaf zee. De schelpjes zijn nog zichtbaar. Het fort zelf is uiteindelijk nooit gebouwd, maar de fortgracht was wel al gegraven. De zwarte stern gebruikt deze gracht nu om er te broeden. Deze wandelroute maakt deel uit van de Botsholroute. Deze wandeling is 13 kilimeter lang en loopt om het natuurgebied Botshol, langs de Winkel, over voormalige kerkepaden en rustige plattelandswegen. Meer informatie is te vinden op www.recreatiemiddennederland.nl.

Joost en Marlies Samsom bij de in aanbouw zijnde uitkijktoren. foto patriCk hesse

agrariër Joost. Hij is ook elders gaan kijken hoe men de bedrijfsvoering kan combineren met het natuurbeheer. Zijn ervaringen en ideeën draagt hij graag uit en hij betrekt er ook zijn collega boeren bij. “We beleggen van tijd tot tijd informatieavonden waarbij we elkaar op de hoogte houden. Problemen die zich aandienen proberen we ook gezamenlijk op te lossen.” En hij zoekt ook samenwerking. Zo heeft hij het maaisel van het landje van Stichting De Bovenlanden van de Wilnisse Bovenlanden in zijn gebied uitgespreid. De zaadjes blijven dan op zijn land liggen en kunnen daar dan weer kiemen. Hij vertelt ook met enige trots over de manier waarop de waterhuishouding op zijn land is geregeld. “We hebben de sloten zo ingericht dat het water een langere route aflegt. Het water slalomt als het ware tussen de akkers door. Doordat we de slootkan-

Recreatie in Marickenland Marickenland is een gepland natuuren recreatiegebied van ongeveer 450 hectare tussen Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis en Waverveen. Het gebied ten oosten van de N212 en de Hoofdweg (verlengde van N212) is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Hier wordt natuur ontwikkeld. Ook is er een wandelroute aangelegd. Voor het gebied ten westen van de N212 bestonden enkele jaren geleden ambitieuze plannen voor de inrichting van een groots opgezet natuur- en recreatiepark. Die plannen zijn echter nooit uitgevoerd. Inmiddels heeft de gemeente Marickenland aangewezen als kernrandzone. Dat wil zeggen dat hier recreatie ontwikkeld kan worden, gericht op de beleving van natuur en landschap. De ontwikkeling van de recreatie is een zaak van particulier initiatief. Dat betekent dat de gemeente hiertoe vooralsnog geen initiatief ontwikkelt, maar open staat voor ideeën uit de samenleving. Het Laarzenpad In Marickenland ligt een wandel-

ten op een natuurvriendelijke manier beheren, zorgt die begroeiing voor een extra zuivering van het water. Dat betekent dat we hiermee ook de waterkwaliteit aanzienlijk verbeteren. En dit zuivere water pompen we ook weer uit in het natuurgebied Armenland Ruwiel ten gunste van de natuur daar.” Om bezoekers aan het gebied in staat te stellen om zoveel mogelijk van de natuur te kunnen genieten zijn er wandelroutes uitgezet. In de Paviljoentoren de Grote Sniep kan men even uitrusten. Uiteraard worden in het restaurant zoveel mogelijk biologische producten uit de streek geserveerd. “We hopen te bereiken dat men hier komt kijken en genieten, zodat we hiermee de natuur weer een stukje dichter bij de mensen kunnen brengen,” aldus Joost.

route van vijf kilometer. Bij slecht weer zijn laarzen nodig. Vandaar die naam. Het pad loopt van de Spoordijk in Wilnis naar Zuiderwaard in Vinkeveen. Men kan er ook een rondje van maken. Startpunten van de wandelroute liggen op de hoek van de Bonkestekersweg en de Reigerlaan in Vinkeveen of bij het parkeerterrein van de begraafplaats aan de ir.Enschedeweg (N212) in Wilnis. Om de wandelroute mogelijk te maken zijn drie bruggen aangelegd die ontworpen zijn door kunstenaar Jan Konings. Het zijn dus niet zomaar bruggen, maar kunstwerken die op een bijzondere manier het landschap en de veranderingen daarin tot uitdrukking brengen. Bijzonder is bijvoorbeeld de brug met in het midden een bankje, waar men even kan rusten en over het water uit kan kijken. Een andere brug heeft een ‘brugwachtershuisje’. Er zijn ook twee platforms in de route opgenomen. Vanaf de bruggen en platforms kan men de omgeving op zich laten inwerken. Dat is een bijzondere belevenis. Op één van de platforms in de vorm van een klein huisje is informatie te vinden over Marickenland door de eeuwen heen.


16

12 juni 2015

DE GROENE VENEN

[vrijdag 19 juni] &

[zaterdag 20 juni] &

kaarten los

€10,-

passe-partout

€17,50

[laatste week voorverkoop] Primera de Jong (Mijdrecht) De Zwart dranken en delicatessen (Wilnis) Online tickets: www.AJOCBTB.nl

5 JULI 2015 Partyschepen Huur één van onze partyschepen en u zult het al snel met ons eens worden dat de Vinkeveense Plassen tot een van de mooiste locaties van Nederland behoort. Onze partyschepen zijn uitstekend geschikt voor bruiloften, verjaardagen, bedrijfsfeesten of gewoon een leuk feest met vrienden.

Contact Baambrugse Zuwe 204 3645 AM Vinkeveen Tel 0294-291545 E-mail: info@gklinkhamer.nl feestopdeplas.nl

Wandelen Zwemmen Fietsen Hardlopen

5, 10, 20 en 40 km 1 km 30 km 5, 10 km

NIEUW Kinderloop

1 km

41 van De Hoef

VANAF 15.00 UUR LIVE MUZIEK

41 km (zwemmen, hardlopen, fietsen)

VOOR MEER INFORMATIE:

WWW.DEHOEFSPORTIEF.NL GESPONSORD DOOR: REDERIJ

KLINKHAMER

Zaat’s Idee

EN

Drukkerij Schilperoord


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.