De Groene Venen 12-10-2018

Page 1

DE GROENE O VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

za 24°C zo 20°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 23 - Week 41 – 12 oktober 2018

De Borsaliastraat 44 Mijdrecht

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

NIEUW IN VERKOOP U bent van harte welkom op het kantoor van Vida makelaars og.

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Je hoeft niet alles zelf uit te zoeken

Voorkom teleurstelling en reserveer vroegtijdig. Ook mogelijk via Whatsapp:

06 20 17 12 44

www.chrisjaeger.nl

Genieten van de nazomer bij de ijssalon

Persoonlijk advies

Er lijkt maar geen einde te komen aan de zomer en dus mocht De IJssalon aan Hofland in Mijdrecht zich opnieuw verheugen op de warme belangstelling van klanten die een ijskoude traktatie kwamen halen; woensdagmiddag stond de rij wachtenden tot op het trottoir. Speciaal met het oog op het mooie weer hadden Jeroen en Dyllan van De IJssalon een mooie actie bedacht. Leerlingen die twee bolletjes ijs kwamen kopen, kregen er gratis een derde bolletje bij. Nu het mooie weer velen naar buiten lokte en met basisscholen Eendracht en Hofland en het VeenLanden College om de hoek, was het een drukte van belang! foto artHur van der KooIJ

Leerkrachten in De Ronde Venen in het zonnetje gezet Alle leerkrachten in De Ronde Venen hebben een fruitkistje ontvangen van de gemeente, waaruit waardering blijkt voor het werk van leerkrachten in soms moeilijke omstandigheden. Onderwijswethouder Kiki Hagen (tweede van rechts op de foto) kwam op basisschool De Eendracht in Mijdrecht de attentie persoonlijk overhandigen op de jaarlijkse 'Dag van de Leraar'. Zij was vóór haar wethouderschap zelf werkzaam in het onderwijs en ziet deze dag als hét moment om leraren in het zonnetje te zetten. “Alles begint met onderwijs. Hier brengen kinderen een belangrijk deel van hun jeugd door, hier leren ze en groeien ze op. Essentieel daarin is de rol van de leerkracht. De leraar inspireert, daagt uit, brengt kennis over en is bovenal de persoon die onze jeugd het vertrouwen geeft om zich te ontwikkelen,” aldus wethouder Hagen. “Er is op dit moment een groot lerarentekort. Gelukkig hebben onze scholen, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs, op dit moment hun formatie rond. Alle kinderen die in onze gemeente naar school gaan, kunnen onderwijs volgen.”

Winterstalling Feesten DJ’s, VJ’s etc Shows Evenementen MOONLIGHT PRODUCTIONS Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38

www.moonlightproductions.nl

Herenweg 115 te Vinkeveen Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Mijdrecht

Uw motor veilig en droog stallen deze winter voor maar € 1,- per dag. Voor het verlengen van de levensduur van je motor, maar vooral ook voor de veiligheid is een onderhoudsbeurt essentieel. Goede opfris onderhoudsbeurt voor € 160,-. Je kunt bij ons terecht voor elk merk en type motor. Zie onze website voor de openingstijden. Andere tijden altijd mogelijk in overleg.

tonmotors.nl

1

Perce el 395 m 2 Woo nopp 106 m 2 .

Woning van de maand !

per d ag

tonmotors.nl - info@tonmotors.nl - 06 25319451

Kijk voor meer info over deze woning op

www.korvermakelaars.nl


2

12 oktober 2018

DE GROENE VENEN

Gemeenten vinden andere vorm van samenwerking

Activiteiten PAUW Bedrijven ondergebracht in drie stichtingen Een van de gevolgen van de invoering van de Participatiewet is de beeindiging van de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven. De zes gemeenten die aan deze regeling deelnamen, besloten om de opvang van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in eigen hand te gaan nemen. Tevens werd besloten om de activiteiten van PAUW Bedrijven te beëindigen en het bedrijf te ontmantelen. Dit proces zal per 1 januari a.s. afgerond zijn. Intussen hebben de voormalige PAUW-gemeenten naarstig gezocht naar manieren om de opvang en begeleiding van deze kwetsbare groep in te richten. Op 28 juni 2018 ging de gemeenteraad akkoord met een plan voor de toekomstige uitvoering van de Wsw. Het college heeft nu een volgende stap gezet in dit proces. Men wil op een aantal onderdelen opnieuw gaan samenwerken met andere gemeenten. Voorstellen daartoe zijn vorige week naar de raad gestuurd. teKst PIet van BuuL

Onderdeel van het plan is de oprichting van drie stichtingen: Stichting BeschutWerk, Stichting SchoonmaakWerk en Stichting GroenWerk. De gemeente De Ronde Venen gaat in alle drie de stichtingen participeren. In de stichtingen BeschutWerk en GroenWerk neemt naast gemeente De Ronde Venen ook de gemeente Stichtse Vecht deel. In de concept-stichtingsakte van de stichting SchoonmaakWerk worden de gemeenten IJsselstein, Lopik, Stichte Vecht en De Ronde Venen als de oprichtende partijen genoemd. In haar informatienota aan de raad voegt wethouder Schuurs daaraan toe, dat ook de gemeenten Nieuwegein en Vianen in de stichting SchoonmaakWerk zullen participeren. De stichting BeschutWerk gaat opereren vanuit de huidige PAUWlocatie in Breukelen. De gemeente

Stichtse Vecht gaat het pand van PAUW in Breukelen aankopen en verhuurt (een deel van) het gebouw aan de stichting BeschutWerk. Vanuit het pand van PAUW Bedrijven in IJsselstein gaat de stichting SchoonmaakWerk opereren. Dit pand wordt aangekocht door de gemeente IJsselstein. BeschutWerk De stichting BeschutWerk voorziet in het beschutte werk voor Wsw-medewerkers die daarop aangewezen zijn. De Wsw-medewerkers die nu in de locatie Breukelen van PAUW Bedrijven werken, zullen vanaf 1 januari 2019 hun werkzaamheden uitvoeren bij de stichting BeschutWerk op dezelfde locatie. De stichting BeschutWerk neemt opdrachtgevers en bedrijfsmiddelen van PAUW Bedrijven over. De gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht kunnen ook andere inwoners dan Wsw-medewerkers

AUTO ELECTRO SPECIALIST

voordragen voor beschut werk bij de stichting. Hoewel de toestroom naar de Wsw ingevolge de Participatiewet is afgesloten, blijven ook in de toekomst mensen met een achterstand een beroep doen op ondersteuning. In de nieuwe situatie kunnen zij dan een indicatie voor Nieuw Beschut werk krijgen en kunnen daarmee ook in Breukelen geplaatst worden. De stichting is voor de betrokken gemeenten een voorkeurspartner. Dit houdt in dat mensen met een indicatie Nieuw Beschut, of andere inwoners die niet op een passende arbeidsplaats bij een reguliere werkgever geplaatst kunnen worden, een passende arbeidsplaats kunnen vinden binnen de stichting BeschutWerk. Groen- en SchoonmaakWerk De stichtingen GroenWerk en SchoonmaakWerk voorzien in het groen- en schoonmaakwerk door Wsw-medewerkers. Deze medewerkers, die tot nu toe schoonmaakwerk en groenwerk uitvoeren voor PAUW Bedrijven, zullen vanaf 1 januari 2019 hun werkzaamheden uitvoeren voor de stichtingen GroenWerk en SchoonmaakWerk. Ook deze beide stichtingen nemen opdracht-

gevers en bedrijfsmiddelen over van PAUW Bedrijven. De betrokken gemeenten kunnen ook andere inwoners dan Wsw-medewerkers voordragen voor schoonmaak- en groenwerk bij de stichtingen. Ook hier zijn de stichtingen voor de betrokken gemeenten voorkeurspartners. De verdere marsroute Het is de bedoeling dat de nieuwe uitvoering van de Wsw per 1 januari 2019 operationeel wordt. Om deze reden hebben alle betrokken gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling direct na het ontwerpbesluit van dinsdag 2 oktober 2018 door de colleges van B&W alvast de stichtingen ingeschreven in het Handelsregister met de status ‘i.o’ (in oprichting). Daarmee kunnen de Raden van Commissarissen en de bestuurders worden aangewezen. De stichtingen in oprichting hebben dan ook vanaf dit moment handelingsbevoegdheid. “De oprichting van de stichtingen is volledig in lijn met eerdere besluitvorming over de inrichting van de nieuwe uitvoering van de Wsw en de wens van de raad om in ieder geval deze stichtingen in het leven te roepen”, aldus wethouder Schuurs in haar informatienota aan de raad.

Definitieve besluitvorming Om tot het definitieve besluit tot oprichting van de drie genoemde stichtingen te komen, wordt de raad nu in de gelegenheid gesteld om opmerkingen, wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Een gevolg daarvan zou kunnen zijn dat in de statuten van de genoemde stichtingen nog wijzigingen worden aangebracht. Daarna wordt overgegaan tot het definitief oprichten van de stichtingen. Het college van de gemeente De Ronde Venen stelt de gemeenteraad voor om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. “De oprichting van de stichtingen is namelijk inherent aan eerdere besluitvorming”, aldus het college. Mochten raadsleden of fracties toch nog wensen of bedenkingen kenbaar willen maken, dan moet dat gebeuren vóór 22 oktober aanstaande. Vervolgens wil men dan per 23 oktober de stichtingen formeel oprichten. In de oprichtingsaktes is de bureaucratie van de stichtingen uitvoerig geregeld, inclusief de aanstelling van Raden van Commissarissen en voor elke stichting een directeur. Vanuit de gemeente De Ronde Venen is verantwoordelijk wethouder Schuurs benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De startkosten van de stichtingen zijn meegenomen in het Inrichtingsplan toekomstige uitvoering Wsw gemeente De Ronde Venen. De gemeenteraad heeft de middelen op 28 juni 2018 al ter beschikking gesteld.


DE GROENE VENEN

Luistervink

BESTE BURGEMEESTER

Het heerlijk avondje

“Gaat de gemeente dit jaar de regenboogvlag weer ophangen?”

Soms denk ik dat onze rechtsstaat de weg helemaal is kwijtgeraakt. Zo ook deze week, waarin het proces tegen de snelwegblokkeerders is gevoerd. Gewoon een handvol Friezen die niet wilden dat er een stel mafkezen leuzen en ander gebral zou uitslaan tijdens de intocht van Sinterklaas. Ze moesten wel, want Dokkum heeft al geen goede naam. Dat was immers de locatie waar Bonifatius werd vermoord in 784. Dat zal er mede toe hebben bijgedragen dat men het sein ‘alle hens aan dek’ gaf.

Deze vraag kreeg ik op een originele manier binnen van een inwoner uit Mijdrecht. Een exemplaar van het weekblad voor Ouder-Amstel werd mij opgestuurd met daarin het artikel aangestreept waarin staat dat onze noordelijke buurgemeente dit jaar deze vlag gaat hijsen. Sinds een paar jaar doen wij dat op 11 oktober ook bij ons eigen gemeentehuis. Op Coming-Out dag wordt internationaal op 11 oktober benadrukt dat iedereen het hele jaar zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht je seksuele geaardheid, achtergrond of levensovertuiging. Voor ons lijkt dat misschien vanzelfsprekend, maar helaas merken we dat dat soms in Nederland en ook in andere Europese landen toch nog niet het geval is. Goed dus om hier aandacht voor te blijven vragen. En ook dit jaar hing de regenboogvlag dan ook naast de nationale vlag en de gemeente vlag op de derde mast op ons gemeentehuis.

Het is kennelijk vrij normaal dat je tijdens het anti-Pieten protest in Amsterdam vrijelijk “Fuck de Koning” mag roepen. Zeker als je een geïmporteerde Iranees bent, samen met je familie kwam je naar hier. Je bent gevlucht omdat je dit soort dingen niet in je thuisland mag roepen. Hier kennelijk wel! Over het algemeen mag je zeggen dat een activist meestal een rugzakje heeft. De goeden hebben hier een lunchpakketje in zitten, de anderen een bak geld om opgelopen trauma’s te verwerken. Allen hebben ze een ding gemeen, op de barricaden. ‘Onze’ groep Friese staanhouders (doorlopers heb je ook) deed het allemaal nog niet zo gek. Het tot staan brengen van de colonne anti-Pieten ging zonder al te veel poespas. Er viel geen klap, bijna geen onvertogen woord, maar de overheid schaarde zich achter de tegengehoudenen. Nu staan er 34 actievoerders voor het hekje, die ernstig in overtreding zijn geweest. Althans dat vindt het Openbaar Ministerie. Maar lieve mensen, waar gaat het om? We praten over een select groepje mensen dat hier kennelijk een podium vindt om aandacht te vragen voor iets wat hen kennelijk dwars zit. Op zich geen bezwaar tegen, maar doe dat ergens anders. Een Sinterklaasintocht is al jaren leuk, de kinderen genieten en die moet je niet confronteren met een groepje, hoe klein dan ook, dat schreeuwt en blèrt. Als je de tradities in dit land wilt verstoren, dan hoor je hier niet thuis. Ga dan a.u.b. naar elders. Je vindt daar ongetwijfeld ook wel iets om tégen te zijn. Wel moet je er dan rekening mee houden dat de overheid veel minder begrip voor je heeft dan hier in Nederland. Waar vind je een land waar je ongecontroleerd 40.000 UWV-uitkeringen kunt verdelen onder een selecte groep? En dat is dan ook nog het topje van de ijsberg. Nee Sinterklaas heeft het hier erg druk. Zwarte Piet niet, maar zou het niet beter zijn van wel? Luistervink

12 oktober 2018

“Is de gemeente organisator van de marathon van De Ronde Venen?” Dat is niet het geval. Vorig jaar hebben enthousiaste hardlopers op vrijwillige basis deze eerste editie van de marathon georganiseerd. Daar komt heel wat bij kijken, opnieuw is er een bestuur dat dit jaar hiervoor de verantwoordelijkheid neemt. De gemeente vindt dit naast de diverse recreatielopen in onze gemeente een mooie aanvulling. Bijzonder omdat deze marathon volledig binnen onze gemeentegrens plaatsvindt en alle

acht de dorpen letterlijk met elkaar verbindt. Daarom is de gemeente hierin partner van de organisatoren. Aardig is ook de mogelijkheid voor duo-deelname of de 10 kilometer loop. Als u nog wilt meedoen op zondag 18 november, meld u aan op www.derondevenenmarathon.nl. Twee weken eerder, op zondag 4 november, organiseert atletiekvereniging De Veenlopers al meer dan 25 jaar de Zilveren Turfloop. Voor deze loop kunt u kiezen uit meer afstanden, vanaf 10 Engelse mijlen, tot de gezinsloop of kinderloop van bijna 1 kilometer, u kunt zich aanmelden via

3

Tekst Maarten Divendal

“Onlangs heeft de leerlingenraad van basisschool Piet Mondriaan u een brief gestuurd over de onveilige verkeerssituatie in de omgeving van deze school. Deze oproep staat niet alleen. Al eerder had het bestuur aangedrongen op maatregelen. Hoe gaat u met zo'n brief om en hoe kunt u hen ondersteunen om een veilige situatie te creëren?”

Mooi dat de leerlingenraad dit probleem zelf aankaart. Ik weet dat wethouder Schuurs met medewerkers van de gemeente veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid en in het bijzonder bij basisscholen en sportverenigingen. Voor deze school www.veenlopers.nl. is zij ook in overleg met betrokkenen om te bekijken of verbeteringen “Zijn er in De Ronde Venen veel vacatures in het onderwijs en daarmee mogelijk zijn. Met de politie is afgesproken dat ze af en toe bij schoproblemen dat kinderen geen les len controleren op de naleving van krijgen?” de verkeersregels. Ik hoop echter Voor zover ik weet zijn er her en der vooral dat binnen de scholen zelf het wel vacatures, maar is het de scholen gesprek wordt aangegaan met ougelukt deze toch zodanig in te vullen, ders, want de grootste veroorzakers van verkeersondat alle kinderen “Ik hoop echter vooral dat binnen veiligheid zijn wel les krijgen. vaak ouders die Overigens hoor ik de scholen zelf het gesprek wordt met de auto kinsteeds vaker dat deren brengen bedrijven in onze aangegaan met ouders, en halen. In een gemeente (en de gemeente zelf!) want de grootste veroorzakers van andere gemeente heeft een momenteel niet verkeersonveiligheid zijn vaak school ooit op altijd even geeen ouderavond makkelijk vacaouders die met de auto kinderen video-opnamen tures kunnen opbrengen en halen.” laten zien van vullen. In de loop het verkeersvan dit jaar organiseert de gemeente overigens speciaal gedrag rondom de school, dat werd een soort van markt om te stimuleren geen gezellige avond… dat de relatief oudere werkzoekenden in contact kunnen komen met werkge- “Afgelopen jaar werd de door Vitens vers die vacatures hebben. doorbelaste precario uiteindelijk ook

weer door de gemeente vergoed. Zal dat dit jaar/de komende jaren wederom zo zijn?” De compensatie vanuit de gemeente over 2018 heeft dit jaar nog niet plaatsgevonden, dat zal in 2019 gebeuren, samen met de compensatie over 2019. Overigens zal dit nog maar tot en met 2021 aan de orde zijn, want de precariobelasting op de kabels en leidingen wordt daarna niet meer geheven. De gemeente heeft voor deze op het eerste gezicht omslachtige procedure gekozen, omdat op deze manier wordt geregeld dat onze inwoners in feite niet meer betalen aan de nutsbedrijven vanwege de belasting die de nutsbedrijven aan ándere gemeenten moeten betalen.

“Klopt het dat u in de gemeente een collega krijgt, een kinderburgemeester?” Jazeker. Kinderen uit de groepen 7 en 8 worden uitgenodigd hiervoor te ‘solliciteren’. Belangrijke taak van de kinderburgemeester (en wellicht een locoburgemeester) wordt het vergezellen van de burgemeester of wethouders bij activiteiten gericht op kinderen. Later kijken we of er in de gemeente ook belangstelling is voor een kinderraad, die ideeën kan aandragen en de gemeente kan adviseren over voor kinderen belangrijke zaken.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

VVD stoort zich aan wildgroei fietsen bij bushalte Mijdrecht Centrum De laatste tijd is het aantal fietsen dat gestald wordt bij de bushalte Mijdrecht Centrum fors toegenomen. De VVD stoort zich eraan. Fractieondersteuner Luuk Smit: “Er lijkt een tekort aan plaatsen te zijn, waardoor er een rommelig beeld ontstaat en de doorgang geblokkeerd wordt.” Reizen met de fiets en het OV is duurzaam en een prettige manier van reizen voor veel inwoners en werknemers. De aangepaste bushaltes zorgen voor veiligere in- en overstapplaatsen

voor reizigers, die hier dankbaar gebruik van maken. De VVD is hier blij mee, maar ook de voorzieningen in de omgeving moeten dan worden aangepast. Het kan niet zo zijn dat er doorgangen geblokkeerd worden, waardoor voetgangers geen vrije looproute hebben en mindervaliden er helemaal niet meer door komen. Ook mag het parkeren van de fiets geen beschadigingen opleveren of zorgen voor een rommelig/ onveilig gevoel. Daarom gaat de VVD pleiten voor verruiming en verbetering van de stallingen.

De fietsenstalling aan de Rondweg puilt uit en veroorzaakt een rommelige aanblik. Er is voor voetgangers bijna geen doorkomen aan. In de commissievergadering van afgelopen woensdag gaf wethouder Schuurs aan volop bezig te zijn de overlast van fietsen aan te pakken, o.a.

Agenda Kort

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

met een dubbele fietsstalling. “Daar gaan we dit jaar dit jaar nog mee aan de slag,” meldde zij.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

Zaterdag 13 oktober • ROMmelmarkt, Loods van Walraven, t.o. brandweerkazerne, Mijdrecht • Fietsverlichtingsactie, Repair Café, Mijdrecht • Klaverjassen, De Springbok, De Hoef • Sandra van Nieuwland, Theater Piet Mondriaan, Abcoude

© 2018 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

12 oktober 2018

Kort nieuws Mijdrecht

Ds. G. Vos 25 jaar predikant Op maandag 1 oktober jl. mocht ds. G. Vos gedenken dat hij 25 jaar geleden als Dienaar van het Woord werd bevestigd in zijn eerste gemeente. Sinds 2014 is hij predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Mijdrecht. In 1993 werd ds. Vos predikant in Purmerend. Daarna diende hij vanaf 1998 de gemeente van Assen en was hij zendingspredikant in Mozambique. Voor zijn komst naar Mijdrecht diende hij als interim in Groningen. Zondag 14 oktober worden de dominee en zijn vrouw na de morgendienst in De Wegwijzer toegesproken en toegezongen. Daarna wordt dit jubileum gevierd tijdens het koffiedrinken in verenigingsgebouw 't Kruispunt. Iedereen die dominee Vos persoonlijk wil feliciteren, is hartelijk welkom.

Kinderboekenweek op de Driehuisschool Op Sterrenschool Driehuis in Mijdrecht gaan de kinderen tot en met 17 oktober aan de slag met het Kinderboekenweek-thema Vriendschap. Op woensdag 3 oktober werd de Kinderboekenweek feestelijk geopend op het schoolplein, waar de vriendjes Lot en Jelle, BFF’s 4-ever, een spreekbeurt hielden over vriendschap. Maar wat gebeurt er als één van de vriendjes plotseling gaat verhuizen? Het was een verhaal waarbij ouders en kinderen zich kostelijk vermaakt hebben Op 17 oktober wordt het thema feestelijk afgesloten met ’s morgens de finale van de voorleeswedstrijd voor alle groepen. Daarna is er een boekenruilbeurs. De kinderen kunnen hun eigen boeken, die zij al gelezen hebben, inleveren. Daarvoor krijgen zij dan een tegoedbon om een nieuw boek uit te kiezen. Ook komt boekhandel Mondria om 12

uur langs met leuke en spannende boeken en kunnen de kinderen samen met hun ouders een boek komen kopen. Vanaf 12 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de school!

Feestelijk begin van 50 jaar Koor Progression Zondag 7 oktober opende het koor Progression de viering van het 50-jarig bestaan feestelijk in de Johannes de Doper-kerk in Mijdrecht/Wilnis. De kerk was prachtig versierd, inclusief erehaag en rode loper. Er kwamen veel mensen naar de kerk: vaste kerkgangers, nieuwsgierige parochianen, familie en vrienden van de jubilerende koorleden. De koorleden waren feestelijk gekleed met een mooie corsage op. Het thema van de viering was 'Samen één zijn', iets wat ook zeer goed bij het koor past. 40 leden, 40 individuen, en dan toch als een eenheid, als één geheel optreden als een welklinkend koor. Het openingsnummer 'You’ve got a friend' zette meteen de juiste toon: warm, verbonden en ook dankbaar voor 50 jaar samen

Mijdrecht

De Wegwijzer over Johannes op Patmos Zondag 14 oktober leidt ds. G. Vos de morgendienst om 10 uur in De Wegwijzer. De Schriftlezing is Openbaringen 1: 9-20. Johannes is verbannen naar het eiland Patmos, hij heeft niemand om mee samen te komen op zondag. Dan gaat hij bidden... Om 17 uur leidt ds. P.A.C. Boom uit Boskoop de middagdienst. Het is deze dag Michazondag (zie ook www.michanederland. nl/zondag/) en het thema is 'Arm raakt rijk, rijk raakt arm. De Schriftlezing is: Deuteronomium 15:1-11. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Bekijk wekelijks nieuwe informatie op

cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel.

Vinkeveen

Passage over W.G. van der Hulst Dinsdag 16 oktober komt René Kil op bezoek bij de christelijke vrouwenbeweging Passage Vinkeveen en Waverveen. Hij brengt aan de hand van veel foto’s de geschiedenis van kinderboekenschrijver W.G. van der Hulst tot leven. Hebt u nog boekjes thuis? Breng ze mee! De avond begint om 19.30 uur in het Hervormde verenigingsgebouw Maranatha, Herenweg 205 te Vinkeveen. Ook gasten zijn van harte welkom.

DE GROENE VENEN

Arie Molendijk taxeert boeken en documenten in Abcoude Denkt u zeldzame boeken of documenten in uw bezit te hebben? Zoals bijvoorbeeld (staten)bijbels, met de hand ingekleurde atlassen, geïllustreerde werken, reisboeken, handschriften of documentatiemateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten? Schroom dan niet om donderdag 18 oktober tussen 13 en 16 uur langs te komen in Hotel Abcoude voor een taxatie bij de landelijk en internationaal bekende taxateur Arie Molendijk uit Rotterdam. Bijna 2000 taxatiedagen heeft hij inmiddels op zijn naam staan. De taxaties die hij verricht, zijn gebaseerd op opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op recente veilingen. Hij werkt al vele jaren samen met de

Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te taxeren voorafgaand aan een veiling. De taxaties vinden alleen plaats op de taxatiedag, dus niet via foto’s of aan huis. De kosten voor een taxatie zijn 5 euro voor 1 tot circa 10 boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere partijen/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot 50 euro. U krijgt altijd alle aandacht en uitleg. Een taxatierapport is ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf 200 euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief. U bent van harte welkom en wordt op donderdag 18 oktober vriendelijk ontvangen in het restaurant van Hotel Abcoude, Kerkplein 7. Meer informatie vindt u op www.molendijkboeken.nl. Laat uw kostbare boeken niet verloren gaan!

Komt u ook Plassenjutten? Al dat afval langs de slootkanten, stoepen en perkjes, of al dat drijvende plastic. Daar moeten we met elkaar iets aan doen! Op zaterdag 20 oktober organiseert gemeente De Ronde Venen

in samenwerking met NME-centrum De Woudreus en watersportcentrum Vinkeveen Haven het evenement ‘Plassenjutten’. Om 15 uur luidt het startsignaal en kunnen deelnemers in kleine groepjes het water op of de omgeving in. Zwemvesten, routekaarten, grijpers en vuilniszakken liggen klaar. Na afloop is er voor iedere deelnemer koffie, thee of fris en wat lekkers. De deelname is gratis. Aanmelden:

www.vinkeveenhaven.nl.

zingen, samen bidden, samen vieren. De voorganger, pastoor Griffioen, wist op treffende wijze het thema van de viering, het Evangelie van die zondag en het jubilerende koor aan elkaar te koppelen. Twee koorleden zijn in dit jubileumjaar 25 jaar lid: Marjo Kooijman en Jeanette Fokker. Zij kregen aan het eind van de viering een oorkonde, bloemen en een zilveren speld uitgereikt. Beiden spraken de wens uit om nog lang bij het koor te mogen blijven. Na afloop van de viering trakteerden de koorleden alle aanwezigen op koffie of thee met een (zelfgebakken) taartje. Dit was de eerste activiteit van Progression gedurende het jubileumjaar, er volgt nog meer...

Goethe Zertifikat voor 18 VLC-leerlingen Achttien leerlingen van het VeenLanden College ontvingen vorige week woensdag een 'Goethe Zertifikat'. Docent Duits Gideon van Zoest begroette alle genodigden bij de uitreiking daarvan in het Open Leercentrum van de school. Sinds een jaar kunnen leerlingen van het VLC op vrijwillige basis Goethe-lessen volgen. De taaltraining leidt op voor de verschillende niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen, waarmee een leerling een 'uniform bewijs van bekwaamheid' kan behalen. “En dat is fijn voor later, als je de arbeidsmarkt opgaat. Zeker ook omdat Duitsland onze grootste handelspartner is”, constateerde Gideon van Zoest tevreden. De andere docenten Duits - Anja Enter, Susanne Biermann, Chiara Arnts en Rik Heuvelmans - waren eveneens aanwezig bij deze feestelijke gebeurtenis, net als rector Henk Ligthart, conrector Cora Blom en teamleider Ton van den

Berg. Ook veel ouders waren meegekomen met hun zoon of dochter. De leerlingen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de niveaus A2 en B1. Lisa en June zaten vorig jaar in de tweede klas. Zij volgden de training na school. Ook zij ontvingen hun Zertifikat, dat ze met hoge cijfers behaalden bij het Goethe Institut in Amsterdam. Ze waren zichtbaar trots en ook een beetje verbaasd dat ze zo goed waren. Toch weten ze nog niet of ze dit jaar doorgaan, al helpt de extra training ook voor de cijfers op school. Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich aanmelden, er zijn nog plaatsen.


DE GROENE VENEN

12 oktober 2018

5

Veel interesse voor mini-congres over eenzaamheid Tijdens de Week van de Eenzaamheid hield Seniorenpartij De Ronde Venen een mini-congres over eenzaamheid. Het thema was 'Kom erbij, samen pakken we eenzaamheid in De Ronde Venen aan'. Er was veel interesse, zo’n 80 deelnemers waren aanwezig. Na de openingsspeech van wethouder Marja Becker, waarbij ze liet weten mensen uit hun isolement te willen halen, zorgde Jos Boersma van coalitie Erbij als gespreksleider voor een avond vol indringende verhalen. De eerste helft van de avond bestond uit diverse pitches. Yvonne Jordan gaf de aanwezigen een kijkje in de keuken van de apotheek, waarbij ze onder meer uitlegde welke hormonen ervoor zorgen dat men zich prettig voelt. Chantal Timmer, begeleider van cliënten die te maken hebben met eenzaamheid,

vertelde over een ervaringsdeskundige. Petra Vosters van Kernteam De Ronde Venen schetste wat dit team kan betekenen voor mensen die met eenzaamheid te maken hebben. Charita Zaal van Tympaan-De Baat gaf inzicht in de procedure van herkennen tot aan het bieden van professionele hulp en Indy Jones, studente van de Internationale School, bedacht voor haar eindexamenopdracht een plan om buddy’s in te zetten om eenzaamheid onder jongeren en ouderen te kunnen bundelen en hen uiteindelijk met elkaar in contact te brengen. Ook werd een zestal stellingen besproken. Naar aanleiding hiervan is een werkgroep gevormd, die eenzaamheid in De Ronde Venen in kaart gaat brengen en probeert oplossingen aan te geven om dit terug te dringen.

Dweilorkest Dorst wint 't Driebergs Dweiltje

Kort nieuws De Hoef

Klaverjassen in De Springbok

Running Bridgedrive voor Inloophuis 't Anker Bridgeliefhebbers opgelet: op zaterdag 27 oktober houdt Lionsclub Mijdrecht-Wilnis voor de elfde keer de Lions Running Bridgedrive. In het centrum van Mijdrecht openen tien horecagelegenheden die dag daarvoor hun deuren. Elke ronde spelen de bridgeparen op een andere locatie, die op loopafstand van elkaar liggen. De Lions leiden het evenement in goede banen en fungeren als gastheer op de diverse locaties. De opbrengst van de dag gaat naar Inloophuis ‘t Anker. Op 27 oktober tussen 9.45 en 10.15 uur melden de deelnemers zich bij restaurant Rendez Vous aan het Raadhuisplein. Na de opening verspreiden zij zich over de verschillende locaties: Rendez Vous, la Farola, Lunchroom Tof, Chinees restaurant Lotus Corner, iSushi Restaurant, Lunchroom Arabille, Il-gusto Ristorante, MoYi Cafetaria sushi & meer,

Restaurant Burgerlijk en De IJssalon. Na de derde ronde wordt er een lunch geserveerd in de gelegenheid waar men op dat moment is. Er wordt gespeeld tot ongeveer 16.15 uur, waarna de prijsuitreiking en de afsluiting plaatsvinden in restaurant Lotus Corner. Het inschrijfgeld is 55 euro per paar, inclusief lunch en een kopje koffie. Er worden 28 spellen topintegraal gespeeld; de uitslag wordt berekend door de computer. Het winnende paar ontvangt de Lions Wisselbeker én een bijzondere hoofdprijs! Het aantal inschrijvingen is beperkt, dus stuur snel een e-mail naar lionsbridgedrive@gmail.com. Meer informatie geven Henny van Nieuwkerk, via tel. 06-54366528 of hennyvnieuwkerk@gmail.com, en Willibrord Blom via tel. 06-51173731 of whmblom@gmail.com.

Op zaterdagochtend 6 oktober was er bij Korfbalvereniging DeVinken schoolkorfbal voor de groepen 1, 2 en 3. Onder toezicht oog van veel trotse ouders, opa's en oma’s deden de kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar allemaal leuke spelletjes, om zo via een speelse manier in aanraking met de sport korfbal te komen. Alle spelletjes stonden in het teken van Disney. Het weer was perfect voor een fantastische ochtend vol plezier, die werd begeleid door spelers en speelsters van De Vinken. De kinderen waren verdeeld in groepjes om de verschillende spelonderdelen te kunnen spelen. Uiteraard was er een onderdeel 'korf schieten', maar er was ook een estafetteparcours en 'knuffels mikken'. Vol enthousiasme en fanatisme

namen de 28 kinderen deel aan alle onderdelen. Aan het einde kregen ze allemaal een heus Disney-korfbaldiploma en een mooie Vinkentas met gadgets. Al vanaf 3,5 jaar kunnen kinderen terecht bij De Vinken. Ze worden dan een kangoeroe. De kangoeroes trainen één keer in de week op zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Sportpark de Molmhoek, Mijdrechtsedwarsweg 4 en na de herfstvakantie in sporthal De Boei. Op een zeer speelse wijze maken de kids kennis met onder meer de korf en de bal. Zij spelen nog geen korfbal en dus ook geen wedstrijden. Een paar keer per jaar zijn er speciale kangoeroefeestjes. Meer informatie over korfbal en De Vinken is te vinden op

www.de-vinken.nl.

Baambrugge

Vrouwen van Nu praten over water De afdeling Abcoude-Baambrugge van Vrouwen van Nu komt woensdag 17 oktober in dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge bijeen tijdens een avond die in het in het teken staat van water, en nog eens water. Kees Schipper vertelt onder meer over de voortdurende strijd tegen het water en de aanleg van zowel de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Niet-leden, ook heren, zijn van harte welkom. Zij betalen 5 euro entree. De zaal is open om 19.30 uur, de lezing begint om 20 uur.

Mijdrecht/Vinkeveen

Aandacht voor fietsverlichting bij Repair Cafés

Dweilorkest Dorst uit Mijdrecht heeft zondag 7 oktober meegedaan aan een wedstrijd voor dweilorkesten, 't Driebergs Dweiltje. Het was een zeer gezellige dag, met een fantastische afsluiting. En van de twaalf deelnemende dweilorkesten ging Dorst met de eerste prijs naar huis!

Gezellige ochtend schoolkorfbal bij De Vinken

Zaterdag 13 oktober gaat biljartclub De Hoef weer klaverjassen in De Springbok, Oostzijde 61a. Het kaarten begint om 20 uur, de zaal is open om 19.30 uur. U bent van harte welkom. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per persoon, het tweede kopje koffie is gratis. Kampioen van het seizoen is degene die over vijf van de kaartavonden de meeste punten verzamelt.

Abcoudese kledingbeurzen goed bezocht Vorige week zijn de twee kledingbeurzen die in Abcoude werden goed bezocht. Vrijdagavond 5 oktober kon men in de Dorpskerk van Abcoude kleding kopen. Er was heel veel ingeleverd en men kon plezierig winkelen. Het was meteen gezellig druk. Zaterdagmiddag was de kledingbeurs ook nog geopend. Ook toen werd er goed geshopt. De opbrengst van de kledingbeurs is deze keer voor onderhoud van de kerk en voor het Sporthuis Abcoude.

Zondag 7 oktober waren de medewerkers van de kinderkledingbeurs 'Voor Elkaar' verrast door de grote opkomst van kopers. Voordat de deur geopend werd, stond er al een lange rij. Veel kopers gingen met hun nieuwe aankopen huiswaarts, met als resultaat een mooie opbrengst voor de Stichting Haarwensen en Voedselbank De Ronde Venen. De overgebleven kleding is geschonken aan het Roemenië Comité Abcoude en is afgelopen maandag al verstuurd naar Roemenië. foto's fem van duuren

Zowel in Mijdrecht als in Vinkeveen wordt in het Repair Café de komende dagen extra aandacht besteed aan de fietsverlichting. In de vorige winter heeft 67% van de Nederlanders een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. Daarom komt het Repair Café samen met de ANWB Lichtbrigade in actie. De vereniging vindt het belangrijk dat haar leden veilig naar school of de sportvereniging fietsen. Helemaal in de wintertijd als de dagen korter worden. Met een goede fietsverlichting daalt de kans op een aanrijding met 20%. Het Repair Café heeft van de ANWB een toolkit gekregen om de fietsverlichting van iedereen te controleren en eventueel te repareren. De fietsverlichtingsactie is in Mijdrecht op zaterdag 13 oktober van 11 tot 15 uur bij de Buurtkamer aan de G. Van Aemstelstraat 5. Samen met de vrijwilligers wordt uw fietsverlichting gecontroleerd en in orde gebracht. Het Repair Café Vinkeveen is maandagochtend 15 oktober open van 9.30 tot 12.30 uur en men besteedt dan ook extra aandacht aan de fietsverlichting. Maar ook voor andere werkzaamheden kunt u die ochtend terecht bij het Repair Café in de Broedplaats, Herenweg 63 te Vinkeveen (ingang via de bibliotheek).


6

12 oktober 2018

DE GROENE VENEN

geheel vernieuwde HR-V en CR-V van Honda. Het testen van de auto’s is geheel vrijblijvend en bedoeld om kennis te maken met de rijeigenschappen en luxe van een SUV. U kunt tijdens de dag gewoon binnenlopen, een afspraak maken vooraf is niet nodig. Mocht u besluiten om tijdens de dag tot aankoop over te gaan, dan kunt u exclusief op het Speeddate-evenement profiteren van Datevoordeel, dat oploopt tot 4.000 euro. Introductie nieuwe Honda CR-V Hoogtepunt van de dag is de introductie van een nieuw SUV-model, de nieuwe Honda CR-V. Met een geheel nieuw design, ruimte tot wel 7 personen en vele geavanceerde hulpsystemen is hij gemaakt om te presteren. Feeling is believing! De Honda CR-V is de meest verkochte SUV van de wereld. Speciaal voor dit model is een nieuwe geavanceerde en zeer sportieve 1.5 turbomotor ontwikkeld. Buiten de

Kom 7 verschillende SUV’s testen van Mazda, Nissan en Honda

SUV Speeddate Event bij Van Nieuwkerk in Amsterdam Gaat uw hart sneller kloppen van het stoere, indrukwekkende postuur van een SUV? Kom dan volgende week zaterdag 20 oktober kennismaken met de Mazda, Nissan en Honda SUV’s tijdens het SUV Event bij Van Nieuwkerk in Amsterdam. U maakt tevens de introductie van de nieuwe Honda VR-V mee en u kunt bovendien tijdens dit Japans getinte evenement genieten van de aangeboden catering, inclusief sushi

en leuke activiteiten voor kinderen. Op zaterdag 20 oktober staan de 7 Japanse SUV-modellen van 12 tot 20 uur voor u op een rij, klaar voor een persoonlijke kennismaking. Stuk voor stuk topmodellen die alom geroemd worden om hun comfort, veiligheid en riante binnenruimte. Al is het een speeddate, u krijgt alle tijd om geheel vrijblijvend te kijken, te rijden en te vergelijken. Daarnaast staan de merkspe-

uitmuntende rijeigenschappen is de motor ook een stuk zuiniger. De flink verlaagde CO2-uitstoot zorgt ervoor dat de aanschafbelasting op de CR-V duizenden euro’s minder is, waardoor de aanschafprijs flink is verlaagd. Ook verschijnt de CR-V in een hybride-variant, die nóg zuiniger is en nóg meer belastingvoordeel geniet. Gedurende het hele evenement van 12 tot 20 uur kunt u genieten van de catering die Van Nieuwkerk aanbiedt. Van 16 tot 19 uur wordt er bovendien gratis sushi geserveerd vanuit een exclusieve Sushi Foodtruck. Ook aan de kids is gedacht: er staat een groot Mazda-springkussen voor ze klaar en ze kunnen (net als u) virtueel racen met een Mazda MX-5. Komt u zaterdag 20 oktober ook langs? Van Nieuwkerk organiseert het evenement in haar Honda Flagship Store, gelegen aan de Hoogoorddreef 41 te Amsterdam-Zuidoost!

cialisten van Van Nieuwkerk, ook uit de vestiging in Mijdrecht, voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. De liefde is trouwens wederzijds, want alle SUV’s zijn voorzien van veel voordeel, 25% korting op alle accessoires en scherpe prijzen! De modellen die getest kunnen worden, zijn de populaire CX-3 en CX-5 van Mazda, de innovatieve Juke, Qashqai en Xtrail van Nissan en de

SUV EVENT Van Nie u w kerk

E N JUl K t to NISSvA e e oord Date

0

€ 2.00

HQAI N QAeS A tot S l S e I N voord Date

0

€ 4.00

AIL N X-TR NISSteAvoordeel tot Da

0

€ 2.00

A CX-3 MAZoDordeel tot Datev

0

€ 1.50

A CX-5 MAZvoDordeel tot Date

0

€ 1.50

-V A HR tot l HONvD e e rd oo Date

0

€ 2.50

EUR! PRDIeM nieuwe

A CR-V HOND

KOM 20 OKTOBER SPEEDDATEN EN TEST 7 SUV’S OP ÉÉN DAG Gaat uw hart sneller kloppen van het stoere, indrukwekkende postuur van een SUV? Kom dan kennismaken met onze Honda, Nissan & Mazda SUV’s tijdens het SUV Event bij Van Nieuwkerk in Amsterdam op zaterdag 20 oktober van 12.00 – 20.00 uur. Al is het een speeddate, u krijgt alle tijd om geheel vrijblijvend te kijken, te rijden en te vergelijken. De liefde is trouwens wederzijds, want alle SUV’s zijn voorzien van veel voordeel, 25% korting op alle accessoires en scherpe prijzen! Kijk voor meer informatie op www.vannieuwkerk.nl/speeddate. Graag tot ziens in Amsterdam!

Van Nieuwkerk Kopersweg 6 2401 LH Alphen a/d Rijn Tel. (0172) 431 311

IE LOCAT SHOW Hoogoorddreef 41 1101 BB Amsterdam Tel. (020) 468 33 41

Zeverijnstraat 14b 1216 GK Hilversum Tel. (035) 621 89 41

Bozenhoven 36 3641 AH Mijdrecht Tel. (0297) 281 708

www.vannieuwkerk.nl

Prijzen inclusief btw/bpm, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken, exclusief metallic lak. Private Lease bedragen o.b.v. 60 maanden, 10.000 km per jaar. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.


DE GROENE VENEN

12 oktober 2018

Sterke man Kevin de Jong te zien op tv

Ajax-clinic bij FC Abcoude Ben jij tussen de 6 en 16 jaar en wil je een dag trainen als een echte Ajax-speler? Doe dan op maandag 22 oktober mee aan de Ajax Clinic bij FC Abcoude. Tijdens de clinic in de herfstvakantie staat het thema samenwerken centraal. In de ochtend start je met techniektraining. Vervolgens pas je de technische vaardigheden toe in oefeningen waarbij het samenwerken nadrukkelijk aan bod komt, zoals pass & trap, een

Kevin de Jong uit Wilnis werd eind juni tiende in de finale van de 'Sterkste man van Nederland', die met twaalf deelnemers werd gehouden in het Zuid-Limburgse Schinveld. Bepaald geen slecht resultaat voor een debutant op dit evenement! Zaterdag 13 oktober én zaterdag 20 oktober worden de opnamen van deze wedstrijd uitgezonden bij RTL7. Op beide dagen begint de uitzending om 18.10 uur.

Wie houd er niet van bewegen? Dansen en swingen, maathouden op de muziek, bewegen met de baton (stok) of met Pompons. Allemaal leuke activiteiten voor meisjes èn jongens vanaf 5 jaar. Tijdens de 8 gratis lessen komen al deze onderdelen aan bod en wordt met elkaar een show ingestudeerd. De lessen vinden plaats in het clubgebouw ‘De Notenkraker’ van VIOS aan de Windmolen 77 in Mijdrecht. Les 8 is een demonstratieles; een écht optreden met showkleding en publiek. Alle ShowKidz laten dan zien wat ze geleerd hebben en krijgen na afloop een certificaat van deelname. Daarna kun je, als je wilt,vdoorstromen naar de beginnersgroep bij TwirlPower. Ook al het lesmateriaal is gratis. Een baton krijg je gedurende de ShowKidz periode mee naar huis, zodat je ook zelf thuis kan oefenen. Meedoen? Geef je dan snel op voor deze ShowKidz-lessen. Mail naar Showkidz@vios-mijdrecht.nl of PetraFaas@hotmail.nl met je naam, leeftijd en telefoonnummer. Je krijgt dan een mailtje terug met een bevestiging en er ligt de eerst les dan een gratis lesboek voor je klaar!

BEWEEGMAAND VOOR SENIOREN

AGENDA WEEK 12 - 18 OKTOBER

Vrijdag Fitness. 08.00-22.00 Pilat’ As. 08.45-09.30 Conditie-instuif dames. Pittige les! 09.00-10.00 Perfect Pilates. 09.30-10.30 Meer Bewegen met een lichte beperking.09.30-10.30 Yin Yoga. 11.00-12.15 Tafeltennis. Maak kennis met tafeltennis.16.00-17.00 Maak kennis met tennis, 2 clinics van 1 uur. In overleg

Abcoude Abcoude Mijdrecht Mijdrecht Wilnis Mijdrecht Wilnis Vinkeveen

Zaterdag Fitness. Zumba (tijd gewijzigd na printen flyer). Kanovaren op de Vinkeveenseplas. Maak kennis met tennis, 2 clinics van 1 uur.

09.00-14.00 10.30-11.30 10.30-12.00 In overleg

Abcoude Mijdrecht Vinkeveen Vinkeveen

Zondag

overtal uitspelen en verschillende partijvormen. Je wordt ingedeeld in een team op basis van leeftijd en niveau. Met dit team werk je zo goed mogelijk samen. Tot slot van de dag wordt namelijk aan de hand van de manier van samenwerken het ‘Team van de dag’ gekozen!

Fitness. 09.00-14.00 Maak kennis met tennis, 2 clinics van 1 uur. In overleg

Abcoude Vinkeveen

Maandag Fitness. BodyFit 40+. Beter Bewegen voor alle leeftijden. Fifty Fit. Conditie en spel. Meer Bewegen voor Ouderen. Line Dance. Walking Football. Brein Actief, cognitieve wandelgroep. Sport en Spel voor ouderen en/of met een lichte beperking. Line Dance. Volleybal. Volleybal ‘light’. Maak kennis met tennis, 2 clinics van 1 uur.

Voor meer informatie en aanmelden ga je naar: www.ajaxcampsenclinics.

nl/clinics/maandag-22-oktober-2018

TwirlPower Mijdrecht: ShowKidz gaat weer van start TwirlPower, de twirlafdeling van Show- en Marchingband VIOS uit Mijdrecht, start weer starten met ShowKidz. Vanaf maandag 29 oktober start een blok van 8 gratis lessen ShowKidz. De lessen zijn op de maandag; 29 oktober, 5 november, 12 november, 19 november, 26 november, 3 december, 10 december en 17 december is de grote afsluiting. De lestijden zijn van 17 tot 18 uur.

DE HELE MAAND SPORTEN VOOR MAAR € 10,-!

08.00-22.00 09.00-10.00 09.00-10.00 10.00-10.45 10.00-11.00 10.15-11.15 14.00-15.00 14.00-15.00 15.00-16.30

Abcoude Abcoude Wilnis Abcoude Wilnis Wilnis Mijdrecht Vinkeveen Mijdrecht

16.00-17.00 16.30-18.00 18.30-19.30 19.45-20.45 In overleg

Wilnis Abcoude Wilnis Mijdrecht Vinkeveen

Dinsdag Fitness. Gym dames 40+. BodyShape. Aerobic gecombineerd met oefeningen Sportief wandelen. Wandeltraining. lekker fit voor ouderen. Watergymnastiek. Conditie en spel, medium. Hardlopen (ook voor starters). Recreanten volleybal. Maak kennis met tennis, 2 clinics van 1 uur.

Tweede De Ronde Venen Marathon op 18 november Na de zeer succesvolle eerste editie in 2017 vindt op 18 november de tweede editie van de 'Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon' plaats. De start en finish zijn wederom in het centrum van Abcoude en de marathon en duomarathon doen alle acht kernen van De Ronde Venen aan. De eerste editie van De Ronde Venen Marathon kende maar liefst 775 inschrijvers op de hele marathon, duomarathon (waarbij twee lopers afwisselend lopend en fietsend de marathon afleggen) en de 10 km. Onder hen veel Rondeveners, maar ook deelnemers uit de rest van Nederland en zelfs België. De gekleurde sliert lopers ging door

de weilanden, over de voormalige spoorbaan, langs riviertjes, door alle kernen en natuurlijk over het Botsholpad. De deelnemers maakten kennis met de mooiste plekken van de gemeente. De reacties van de lopers waren overweldigend: het schitterende parcours, de goede organisatie en het opvallend aanwezige publiek werden op social media geroemd. Op 18 november 2018 belooft het wederom een spektakel te worden. Er hebben zich inmiddels al 445 lopers ingeschreven via www.inschrijven.nl. Kijk op www.derondevenenmarathon.nl voor meer informatie en volg de voorbereidingen op de Facebookpagina van de marathon.

08.00-22.00 09.00-10.00

Abcoude Baambrugge

09.15-10.15 10.30-11.30 11.30-12.15 12.00-12.45 12.30-13.30 19.30-20.45 20:15-21:30 In overleg

Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht Baambrugge Vinkeveen

Woensdag Fitness. Dansles, geschikt voor iedereen. Senioren fitness. Onder begeleiding Conditie en spel, medium. Badminton dubbelspel. Bodyshape. Conditietraining. Zwemmen, gemengd. Conditie sport. Kennismaking met tafeltennis. zwemmen, alleen vrouwen. Maak kennis met tennis, 2 clinics van 1 uur.

08.00-22.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 13.30-15.30 19.00-20.00 19.30-20.30 19.45-20.30 20.00-21.00 20.00-22.00 20.30-21.15 In overleg

Abcoude Mijdrecht Mijdrecht Vinkeveen Wilnis Mijdrecht Baambrugge Mijdrecht Mijdrecht Vinkeveen Mijdrecht Vinkeveen

Donderdag Fitness. Senioren gymnastiek op maat. SCIP Walking. Senior Fit, bewegen op muziek. Watergymnastiek. Zeker bewegen. Valpreventie. Nordic Walking. Stand Up Paddling (SUPPEN). Conditie en spel, medium, plus volleybal. Wandelen sportief. Hardlopen (ook voor starters). Boule-avond. Badminton. Open toernooi. Badminton. Introductieles. Pilates/Yoga. Yin Yang Yoga. Volleybal. Conditie en spel, pittig. Hot Flow Yoga. Yoga in +/- 35graden Maak kennis met tennis, 2 clinics van 1 uur.

08.00-22.00 09.30-10.30 09.30-10.45 11.00-12.00 12.00-12.45 13.30-15.00 16.00-17.00 18.00-20.00 19.00-20.30 19.30-20.45 19.30-20.45 19.30-21.30 19.30-22.30 20.00-21.00 20.00-21.00 20.15-21.15 20.30-21.30 20.30-21.30 20.30-21.45 In overleg

Informatie over locaties vindt u op www.oktoberactief.nl U bent overal welkom, wordt actief en doe mee!

Abcoude Wilnis Mijdrecht Vinkeveen Mijdrecht Wilnis Mijdrecht Vinkeveen De Hoef Mijdrecht Mijdrecht Abcoude Vinkeveen Mijdrecht Mijdrecht Wilnis Mijdrecht Vinkeveen Mijdrecht Vinkeveen

7


8

Familieberichten

12 oktober 2018

Jolanda Dirksen

DE GROENE VENEN

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

U itvaartverzorg ing

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Volledig begeleid door een ` ` persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297-594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Altijd liefdevol en het zonnetje in huis Op een zonnige herfstdag is zij in alle rust overleden.

Johanna Theresia Verhaar - van Scheppingen - Jopie *Mijdrecht, 15 juli 1928

† Amstelveen, 9 oktober 2018 Antoon Verhaar † Gea en John † Jan en Aleid Barbara en Jasper Mees Frans en Anita Suzanne en Arno Steven Judith Margot en Bas Paul Valérie en Tarik Camille en Lars Séverine en Manjushri Walter en Ria Emil en Monique Reza, Sven Ferdy Lianne en Han Guus en Daniëlle Jaap Annemiek

Correspondentieadres Gea Verhaar De Bruinlaan 12 1427 AH Amstelhoek Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op zondag 14 oktober van 18.30 tot 19.30 uur in Uitvaartcentrum Finnema, Zwarteweg 108 te Aalsmeer. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 15 oktober om 12.30 uur in het crematorium aan de Noorddammerweg 40 te Uithoorn (N196, afslag De Kwakel). Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot condoleren.

Even ben je langsgekomen om weer weg te gaan Maar in dat eventjes heb je ons zoveel gedaan Je mocht je leventje niet met ons delen Je handjes, je voetjes, ze mochten niet spelen Maar je naam Dionne zal altijd bij ons blijven leven We zullen je altijd onze liefste gedachten geven

Trots en blij dat we haar hebben ontmoet en intens verdrietig dat we afscheid hebben moeten nemen van onze prachtige dochter

Dionne de Koning 26-9-18

29-9-18 Maarten en Sandra de Koning - Kooijman Milou

Dionne is op 5 oktober in besloten kring begraven. Zwenkgras 33 3648JH Wilnis

Haar handen hebben voor ons gewerkt Haar hart heeft voor ons geklopt Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht Zij heeft haar taak volbracht Zij ruste in vrede.

Op 10 oktober 2018 overleed onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

ANNA MARIA HARTSINK – VAN VLIET Annie Sinds 1998 weduwe van G.G.M. Hartsink in de leeftijd van 88 jaar. Paulien Nicky en Chris, Christiano Jamie-Lee, Justin Jan en Bianca Dorien en Jan † Leo en Ineke Jeffrey Wesley Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Rob van de Velde Voorbancken 3 3645 GV Vinkeveen Onze moeder is overgebracht naar Uitvaartcentrum Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen, aldaar geen bezoek. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 15 oktober om 10.30 uur in de parochiekerk h. Hart van Jezus te Vinkeveen, aansluitend begraven wij haar op het kerkhof aldaar. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren bij Roekz, Herenweg 53 te Vinkeveen.


DE GROENE VENEN

12 oktober 2018

9

MORGEN GEZOND WEER OP... Mamma Mia Macadamia! Helaas heb ik de afgelopen weken veel tijd doorgebracht in het AMC. Dat heet tegenwoordig Amsterdam UMC. Een gefuseerd ziekenhuis, dat naast leerling-specialisten ook volleerde specialisten heeft rondlopen die meekijken hoe het nu samen moet. Na een week of vier dagelijks de afdeling te hebben bezocht waar mijn zoon vertoefde, wist iedereen wie ik was. Als apotheker, en door mijn bemoeienis met zijn medicatie, kwam ik tot de conclusie dat communiceren op deze plek verdomd moeilijk is en traag. Het meest irritante in het geheel was eigenlijk het afschuiven van verantwoordelijkheden. En

Tekst Yvonne Jordan

het meest hartverscheurende de berichten van mijn zoon: “Ik ben klaar in dit gekkenhuis” en “Ik wil nu naar huis”. Peptalk, relativering en er voor hem zijn waren hierna wel nodig, want een doorbraak in de totale communicatiegang was geen optie.

was dit inderdaad een goed idee geweest. Maar nu niet, na verwijdering van een stuk van zijn dunne darm. Dan vraag ik me af waar is het maatwerk is gebleven? Kunnen we dat nog wel leveren in de zorg?

Prioriteit was het afdwingen van harde criteria om naar huis te mogen en dat had uiteindelijk te maken met de voeding en het gewicht van mijn zoon. De diëtist kwam met een aantal kilocalorieën per dag en een gewichtig lijstje, beginnend met bruine boterhammen met kaas en eindigend met een volledige maaltijd met aardappelen, vlees, groente en ook nog een toetje. Daarnaast nog aanvullende drinkvoeding met een volume van een liter per dag. Als hij daar gelegen had met een gezonde eetlust en een prima functionerend maag-darmstelsel

Toen ben ik zelf gaan denken… en heb ik de macadamia-noot ingezet. Een noot met meer dan 750 kilocalorieën per 100 gram en zoveel goede stoffen dat de noot met recht een gezond voedingsmiddel is. De noot is een vreselijk 'lastige noot' omdat deze moeilijk te kraken is uit het oorspronkelijke omhulsel. Ondanks dit heb ik een apotheekformule bedacht met macadamia, een boost aan energie voor ieder die dat nodig heeft als aanvulling op de maaltijd. Deze kleine hoeveelheid is een wonder voor toename van het gewicht.

Het antwoord op mijn vraag over maatwerk is duidelijk. Natuurlijk is dat mogelijk. En ik zal erbij betrokken zijn als de mogelijkheid er is en er alle energie in steken. Zoals nu in Wilnis met een nieuw centrum in Wilnis-dorp. Ook daar zet ik mijn expertise als apotheker in. En mijn zoon is een voorbeeld. Nu weer thuis, een paar kilo verder, macadamia-noten-etend en heel happy. Mamma Mia!

Apotheek De Ronde Venen Hoofdweg 6a, Mijdrecht Apotheek Mijdrecht Hofland 48, Mijdrecht Apotheek Service Wilnis Molmlaan 2, Wilnis (Jumbo) www.majorapotheken.nl majorapotheken@planet.nl

De Protestantse kerk van Mijdrecht bruist van activiteit

Tijdelijk nieuwe fractievoorzitter bij Seniorenpartij

Naast de kerkdienst op zondagmorgen is er van alles te doen in de Protestantse Gemeente van Mijdrecht. In de afgelopen weken las u korte aankondigingen van allerlei bijzondere vieringen op zondagavond. Ook aanstaande zondag gebeurt er iets bijzonders: een kinderkerkfeest voor kinderen tot 12 jaar. Deze keer gaat het over de schepping, over hoe alles begon. Er wordt gezongen, gebeden, een verhaal verteld en geknutseld. Ieder kind is welkom met ouders, grootouders, familie en andere belangstellenden op zondag 14 oktober om 16 uur in De Rank. En om nog even bij de kinderen te blijven: deze maand worden er maar liefst drie kinderen gedoopt!

Ook doordeweeks is er voor jong en oud van alles te beleven. Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er de zogenoemd 'Bijbel Basics', waarin ze door verhalen, spelletjes, knutselen en kletsen op een eigentijdse manier kennismaken met geloof en kerk. Voor diverse leeftijdsgroepen zijn er verschillende gespreksgroepen, zoals bijvoorbeeld over het bekende boek 'Rebible' van Inez van Oord, en de studiekring van Henk Oudshoorn over het boek 'En de aarde bracht voort, Christelijk geloof en evolutie' van G. van den Brink. Maar er zijn ook momenten waarop ontmoeting en gezelligheid centraal staan. Zo komen elke derde woensdagmorgen van de maand senioren van 9.30 tot 12 uur gezellig bijeen in gebouw Irene bij de Janskerk. Alle ouderen zijn welkom, je hoeft geen lid te zijn van de Protestantse Gemeente om langs te komen! Regelmatig worden er excursies georgani-

seerd. Deze zomer waren er in het kader van de zomerschool leerzame excursies naar onder meer De Bilt en Kockengen en onlangs was er een excursie naar het kinderdorp De Glind. Bijzonder is de excursie op zaterdag 10 november. Dan voert de reis naar de Breepleinkerk in Rotterdam, waar in de oorlog op de orgelzolder drie joodse gezinnen waren ondergedoken. Meer informatie over deze en andere activiteiten is te vinden op www.pgmijdrecht.nl. En dan nog even dit Een kwartier voor aanvang van een kerkdienst luiden de klokken, dat gebeurt al sinds mensenheugenis. Sinds kort luiden de klokken van De Rank en de Janskerk ook op zondag rond een uur of elf. Wellicht hebt u zich afgevraagd waarom. Wel, op dat moment wordt het Onze Vader gebeden. Zo weerklinkt dit gebed wekelijks over het dorp en kunt u ook als u niet in de kerk bent meebidden…

foto arCHIef Protestantse Gemeente mIJdreCHt

Iedere uitvaart krijgt bij ons de grootst mogelijke persoonlijke zorg

Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Ontdek en beleef de wereld van ultieme huidverbetering

Uitvaartcentrum Finnema

Skin & Lifestyle event 2018

zaterdag 13 oktober

Meer info op www.perine.nl Instituut Périne – Genieweg 8 – Mijdrecht

Muziek is belangrijk in de kerkdiensten. Naast het orgel wordt regelmatig de piano of een ander instrument gebruikt en onlangs trad er een heel orkest op, bestaande uit leden van de gemeente.

Fons Luijben zal als vervanger het fractievoorzitterschap voorlopig overnemen. Naast dit voorzitterschap zal hij ook deelnemen aan de commissie ABZ/financiën.

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare. Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden.

Welke route kies jij?

9.00 – 16.00 uur

Seniorenpartij De Ronde Venen heeft bekendgemaakt dat Ed de Valk om gezondheidsredenen tijdelijk het fractievoorzitterschap in de gemeenteraad neerlegt, dat hij eind augustus jl. overnam van Yvette Janmaat.

s Lee r e e m ina g a op p 4. 1

Directe hulp na overlijden: 0297 325 865 (dag en nacht bereikbaar)

Uitvaartcentrum Finnema Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer

Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

12 oktober 2018

DE GROENE VENEN

CULTUUR Vloggen in de Middeleeuwen

Mijdrecht

Frizz Feest op twee avonden in oktober

In de rubriek Ereloge ontmoet theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week een interview met acteur Rein van Duivenboden, die de hoofdrol van Dolf Wega speelt in de voorstelling 'Kruistocht in Spijkerbroek', naar het gelijknamige boek van Thea Beckman dat in 1973 verscheen. Van Duivenboden was eerder lid van de boyband Mainstreet en speelde in de muziekfilm Hart Beat, de films Stoorzender en Pestkop en in de SBS6-serie De Spa.

Het boek blijft spannend. Veel lezers van deze krant zullen 'Kruistocht in Spijkerbroek' zelf gelezen hebben of hun kinderen lezen het nu. “Het boek van Thea Beckman vormt de rode draad, maar er zijn veel dingen veranderd naar hoe het nu is in 2018. Er is bijvoorbeeld vloggen in de voorstelling verwerkt.”

Op welke manier? “Het verhaal is zo herschreven dat de 17-jarige Dolf vooral bezig is met een YouTube-kanaal waarvoor hij vlogs maakt. Het idee om meer volgers te krijgen, ontstaat in het laboratorium waar zijn moeder werkt en waar de professoren dr. Kneveltoer en dr. Simiak werken aan een tijdmachine. Dolf wil terug in de tijd reizen en daarover een vlog maken.”

Wat een origineel idee! “Ja, maar ik had het niet erg gevonden als het verhaal gebleven was zoals in het boek. Ik vind het originele verhaal heel mooi. Maar de kids die onze voorstelling bezoeken, vloggen bijna allemaal.”

Komt Dolf, net als in het oorspronkelijke boek, terecht in het jaar 1212 ten tijde van een kinderkruistocht? “Ja, dat is in stand gehouden. Net als de tekst, met hier en daar een aanpassing naar onze tijd. Maar we laten de kinderen in de kruistocht niet de 2018-woorden zoals chill of

oké zeggen. Alleen Dolf zegt woorden die de jeugd nu gebruikt.”

Het boek is nog steeds spannend om te lezen. Dit is een citaat uit het begin van het boek: 'Ik ben in de Middeleeuwen, ik sta midden in het Frankrijk van de dertiende eeuw,' vertelde hij zichzelf, maar het was bijna niet te geloven. Juist wilde hij aan de verdere afdaling beginnen toen hij iets hoorde. Achter hem, ver weg. Hoefgetrappel, geschreeuw, lawaai. Angstig keek hij om, maar hij zag niets. De bocht onttrok het hoger gelegen stuk weg aan zijn gezichtsveld.' Is die spannende verhalende vorm zo gebleven? “Dat is een goede vraag. Het verhaal is spannend gebleven, er is door onze regisseur heel erg goed gekeken naar de inhoud van het verhaal van Thea Beckman. Het boek is gebruikt om de scènes beter te maken. Het vette decor, de lichten en de muziek maken het allemaal spannender dan wanneer je het verhaal alleen maar leest.”

zijn sets van bergen en kastelen geschilderd. Verder laten we veel over aan de verbeelding.”

zij de voorstelling hebben beleefd? Hierdoor raken misschien ook andere kinderen geïnspireerd om ook de voorstelling te bezoeken.

Hoe laten jullie het ‘terugflitsmoment’ zien?

“Dat is een goed idee! Ik zal het doorgeven aan onze regisseur Mark van Haasteren.”

Lezing ‘Made in Russia’ in De Boei

'Kruistocht in Spijkerbroek' van het Nationaal Jeugd Musical Theater is op 4 november om 15 uur te zien in Schouwburg Amstelveen. De voorstelling is geschikt voor 7+.

Woensdag 17 oktober geeft Pieter Boersma voor het Cursusproject een interessante presentatie over Rusland, die om 20 uur begint in De Boei te Vinkeveen. De entree is 7 euro. Pieter Boersma neemt je mee door een prachtig land, dat in de media soms vreemd op je overkomt. In zijn verhaal over de tsaren, Stalin en Poetin, maar ook over Moskou en Sint Petersburg komt de geschiedenis van Rusland tot leven. Een powerpoint-show en Russische muziek maken het verhaal zichtbaar alsof je het zelf meemaakt en getuige bent van een turbulente geschiedenis en van een rijke cultuur.

Dolf en de andere kinderen ‘dolen’ maandenlang rond in de Middeleeuwen. Dit werkwoord gebruikt Beckman specifiek in haar boek. Hoe laten jullie dit ‘dolen’ zien op het toneel?

“Dan maken we vooral gebruik van licht- en geluidseffecten en gebruiken we een koker die naar beneden komt en waarin mijn silhouet te zien is.”

“Het decor is een grote houten stellage, die bestaat uit delen die op en af kunnen rollen. Op het achterdoek

Willen jullie de bezoekers ook vragen om na afloop een vlog te maken hoe

www.njmt.nl

Trump en de politieke toekomst van Amerika

Maarten van Rossem in Spoorhuis Vinkeveen Nederlands bekendste historicus spreekt in het Spoorhuis in Vinkeveen over zijn specialisme: Amerika en de Amerikaanse politiek.

Op zondagmiddag 4 november, precies twee jaar na de verkiezing van Donald Trump, en twee dagen voor de cruciale Amerikaanse congresverkiezingen, kijkt Maarten terug en vooruit op het politieke landschap in wat tot voor kort onze belangrijkste bondgenoot was. Er is gelegenheid tot vraag en antwoord na zijn spreekbeurt. Diezelfde middag geeft Amerikakenner/campagne-strateeg Erik van Bruggen, die twee jaar geleden ook in het Spoorhuis sprak, zijn visie op wat de Democraten kunnen doen om de Trump-train te stoppen. Gert Tetteroo geeft een korte inleiding over de Nederlandse invloed, via Nieuw Amsterdam, op Amerika aan de hand van het bijzondere leven van Nieuw Amsterdammer Asser Levy. Spoorhuis Vinkeveen, zondag 4 november, 15 tot 17 uur, kosten 17,50 euro p.p. incl. koffie/thee en Amerikaanse lekkernijen. Toegang alleen door reservering op info@hetspoorhuis.nl.

Voor de vierde keer wordt er een Frizz Feest in 't Oude Parochiehuis aan de Bozenhoven gehouden voor de jeugd uit Mijdrecht en omstreken. Dit keer zijn het zelfs twee feesten: op vrijdag 19 oktober voor middelbare scholieren uit klas 3 en op zaterdag 20 oktober voor leerlingen uit de klassen 1 en 2. Het feest wordt georganiseerd door DJ Nick Party Time en ’t Oude Parochiehuis en wordt ondersteund door de Jongerenadviescommissie (JAC) van gemeente De Ronde Venen. Het thema is dit keer 'Neon', verwacht dus een gave lichtshow! Lokale sponsors als de Hema en De Loods zorgen voor de prijzen die gewonnen kunnen worden. En voor een extra beleving is 'Feel Good Salon Wilnis' aanwezig, die de kinderen kan voorzien van gave kapsels en make-up. De prijs van een kaartje is 6 euro , dat gekocht kan worden bij kledingwinkel De Loods in Mijdrecht of door contact op te nemen met DJ Nick Party Time (WhatsApp: 06-29973774). Op de avond zelf kan naar wens frisdrank, snoep en chips genuttigd worden voor een vriendelijke prijs.

Concert van duo ‘Poetic Leaves’ in Vreeland Duo 'Poetic Leaves’, met op gitaar Otto van den Aardweg en met zang van Joke Kegel, is zondag 28 oktober van 15 tot 16 uur te beluisteren in de Sint Nicolaaskerk, Kerkplein 1 in Vreeland. Op het programma staan eigen composities en die van vele anderen, onder wie John Duarte, Benjamin Britten en Heitor Volla-Lobos. De toegang bedraagt 15 euro, inclusief een drankje na afloop. Reserve-

ren kan door een mailtje te sturen naar jokekegel@xs4all.nl. Otto studeerde klassiek gitaar aan het conservatorium in Hilversum. Joke studeerde compositie en 'Hedendaagse muziek door niet-westerse technieken' aan het conservatorium van Amsterdam. Zij volgde privé zanglessen bij onder anderen Marjanne Kweksilber en recent bij Lucia Meeuwsen.

Vinkeveen


DE GROENE VENEN

12 oktober 2018

HET VERHAAL VAN

11

Tekst Anja Verbiest

Christelijk Mannenkoor Immanuël viert 40-jarig bestaan met concert op 3 november

Televisie

“We laten graag onze allermooiste zang horen”

Nieuwsronde - wekelijks

In 1977 kreeg de Koningin Julianaschool in Wilnis een nieuwe hoofdonderwijzer, Kees Dronkers uit Vroomshoop. Toen Jan Both van de sigarenzaak in de Dorpsstraat hem vroeg of hij het in Wilnis naar zijn zin had, antwoordde Kees: “Ja, maar ik mis een mannenkoor.” Er was wel een gemengd koor in Wilnis, maar dat was voor hem toch niet hetzelfde. Jan Both vond zingen in een mannenkoor ook wel een aantrekkelijk idee. Samen besloten ze zich daar sterk voor te maken. Op 24 januari 1978 werd Christelijk Mannenkoor Immanuël officieel opgericht. En zo viert het koor dit jaar z’n 40-jarig bestaan. Gerrit de Pater, de huidige secretaris van de vereniging, zegt: “De een gaf de ander een zetje om te beginnen, hoe mooi is dat? Algauw telde het koor zo’n 40 leden. Het hoogste aantal zangers dat ons koor ooit heeft gekend, was 85. Op dit moment zijn er iets meer dan zestig leden, van wie zo’n 15 mannen al vanaf de oprichting bij Immanuël betrokken zijn.” Gerrit de Pater kwam in september 1980 bij het koor, voorzitter Willem Engel in november 1999. Hij vertelt: “Als ik vroeger koormuziek hoorde, vond ik dat mooi en kreeg ik kriebels op mijn rug. Maar de tijd ontbrak me om zelf lid van een koor te worden. Toen iemand een keer vroeg of ik ook bij Immanuël wilde komen zingen, ben ik toch eens meegegaan naar een repetitie. En gebleven.” Nieuwe leden zijn altijd welkom bij Immanuël, of ze nu in De Ronde Venen wonen of wat verder weg. Ze kunnen tijdens een van de dinsdagavond-repetities in De Rank in Mijdrecht komen luisteren en, wanneer men echt lid wil worden, auditie doen bij zangpedagoge en invaldirigent Pia Schütz. Willem Engel: “Pia helpt ons met het onderhoud van onze stemmen en de techniek van een goede ademhaling. Telkens weer geeft ze precies de goede aanwijzingen, heel fijn.” Gerrit de Pater: “Niet iedereen is geboren met de mooiste stem. Enige hulp om plezierig te kunnen blijven zingen, is dan wel prettig.” Veel geleerd In de loop der jaren stond een achttal dirigenten voor het mannenkoor. Jan Verhoef leidt Immanuël nu negen jaar. Een van zijn voorgangers was gedurende vijftien jaar Kees van Zuijlekom, die in 2005 overleed. Gerrit de Pater: “Kees, die ook zelf zong, was een bijzonder mens. Hij was er altijd voor ‘zijn jongens’, zoals hij ons noemde. We hebben veel van hem geleerd en samen prachtige dingen meegemaakt.” Beide mannen spreken ook

Vanaf woensdag 00.00 uur, herhaling elk uur de hele week

Radio Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 20.00 22.00 – 22.00 22.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Andy in de Lucht Avond Venen Alive Avond Venen

Donderdag

Christelijk Mannenkoor Immanuël anno 2018, vrolijk en feestelijk in de nieuwe kostuums. hun respect uit voor organist Theo Griekspoor, die het koor bij vele optredens begeleidt, en voor hun huidige dirigent. “Best moeilijke beroepen, zeker als je te maken hebt met zo’n grote groep eigenwijze mannen. Bijvoorbeeld als Jan ons al enkele malen iets heeft uitgelegd en het nog niet lukt… Ik geef het je te doen…” Mannenkoor Immanuël zingt voornamelijk christelijke liederen. Willem Engel: “Bijzonder vond ik het Paasoratorium ‘Van Liefde Ongekend’, geschreven door Johan Bredewout, dat we op 20 maart jl. in de Janskerk hebben uitgevoerd. Het is een heel boekwerk, met veel muzikale begeleiding, maar het was mooi om de boodschap op een heel andere manier over te mogen brengen. In april herhalen we in Breukelen een deel hiervan. We bepalen ons programma met z’n allen, iedereen mag laten weten wat hij mooi vindt.”

2018 1978-2

xtel

Sterre van Bo

Gerrit de Pater vult aan:“Dat dat kan, komt ook door de grote saamhorigheid binnen onze vereniging. We doen veel met en voor elkaar. Als er toch eens wat is, wordt dat snel opgelost.” Belangrijke bijverdienste Die saamhorigheid blijkt ook uit de manier waarop de leden voor een belangrijke bijverdienste van de vereniging zorgen: het ophalen van oud papier. Vrijwilligers gaan daarvoor wekelijks op pad en aan de Tweede Zijweg in Mijdrecht heeft Immanuël een eigen papiercontainer staan. Willem Engel: “Om al dat papier te ontnieten, uit te vouwen, maat bij maat te leggen en netjes op te rollen, hebben we op onze boerderij een aparte ruimte ingericht. De opbrengst van het papier komt ten goede aan onze clubkas. Daardoor hoeven we de contributie niet te verhogen, konden we nieuwe kostuums voor alle koorleden aanschaffen en zijn we, samen met onze dames, een gezellige dag uit geweest.” Jubileumconcert De mannen van Immanuël zetten deze weken de laatste puntjes op de i voor hun jubileumconcert op zaterdagavond 3 november vanaf 20 uur in de kerk van Johannes de Doper in Mijdrecht/Wilnis. Het mannenkoor ontvangt dan, onder leiding van dirigent Jan Verhoef, als solisten de 14-jarige sopraan Sterre van Boxtel en zangpedagoge Pia Schütz, eveneens sopraan. Zij worden begeleid door organist Martin Mans, Mark Brandwijk op vleugel, het Arkovsky-strijkkwartet, Danielle van Laar op dwarsfluit en Jolanda den Houter op hobo. Op het moment dat we elkaar spreken, weten de koorleden nog niet precies wat zij tijdens het concert zullen zingen. “We leggen de lat hoog en laten ons publiek graag

onze allermooiste zang horen. Dat kan hier. De kerk Johannes de Doper is fijn om in te zingen, we hebben er ooit ook een cd opgenomen. We hebben voor dit concert vele prachtige liederen gerepeteerd, maar onze dirigent maakt de definitieve keuze. De middag voor het concert repeteren we met onze solisten en begeleiders en daarna weten we het zeker. Maar wees gerust, het wordt een bijzonder mooie avond!” De toegang tot het concert in de kerk Johannes de Doper is gratis, een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld. Meer informatie over Christelijk Mannenkoor Immanuël, het jubileumconcert en optredens daarna is te vinden op

www.mannenkoor-immanuel.nl.

07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 –00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen

Zaterdag 07.00 - 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 18.00 18.00 – 23.00

Ochtendronde Amigos da Musica Middag Venen Avond Venen

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 11.30 12.00 – 14.00 14.00 – 18.00 18.00 – 23.00

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude 60 jaar Nederpop Middag Venen Avond Venen

Frequenties Radio: 105.6 FM, via de kabel op 1068 (KPN, Telfort en XS4all) en 102.9 en 103.3 (Ziggo). Televisie en tekst-TV: via Ziggo kanaal 41 en 36 (Abcoude en Baambrugge); KPN, Telfort en XS4all kanaal 1368.


12

12 oktober 2018

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 1.

2.

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

3.

4.

De nachtroos Lucinda Riley Jaipur, India, 1911. Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog reist de 11-jarige Anahita met de familie van een rijke vriendin mee naar Engeland. Daar ontmoet ze de jonge Donald Astbury, erfgenaam van het prachtige, afgelegen landgoed Astbury, en zijn sluwe moeder. De reis verloopt door deze ontmoeting heel anders dan Anahita ooit had kunnen denken… Een eeuw later komt actrice Rebecca Bradley voor een nieuwe film naar het inmiddels vervallen landgoed. Ze hoopt daar te kunnen ontsnappen aan de paparazzi en de roddels die haar in Amerika achtervolgen. Tijdens het filmen ontmoet ze de Indiase Ari Malik, die naar Astbury is gekomen op zoek naar zijn familiegeschiedenis. Samen ontrafelen ze de duistere geheimen rond Astbury Hall en komen ze steeds dichter bij de waarheid die decennialang verborgen bleef...

Aan het einde van de wereld Kristin Hannah 1974. Sinds Ernt Allbright is teruggekeerd uit Vietnam, waar hij krijgsgevangene was, heeft hij nachtmerries, woedeaanvallen en kost het hem moeite het normale leven weer op te pakken. Op een dag neemt hij een impulsieve beslissing: hij verhuist met zijn gezin naar Alaska om daar een zelfvoorzienend bestaan te gaan leiden. Zijn 13-jarige dochter Leni hoopt dat die stap hen eindelijk rust zal brengen. Haar moeder is bereid alles te doen voor de man van wie ze houdt. Aanvankelijk lijkt Alaska alles waarop ze hoopten; ze worden opgenomen in een gemeenschapje van sterke, onafhankelijke pioniers. Maar als de winter invalt, met maandenlange duisternis en bittere kou, verslechtert Ernts toch al kwetsbare psychische toestand. Het gezin moet alles op alles zetten om de uitdagingen buiten én binnen de muren van hun huis het hoofd te bieden.

Donker water Robert Bryndza Wanneer inspecteur Erika Foster een tip krijgt dat er bewijsmateriaal voor een grote narcoticazaak in een ongebruikte groeve in een buitenwijk van Londen verstopt ligt, gaat ze direct tot een zoekactie over. In de dikke modder worden inderdaad drugs gevonden, maar ook het skelet van een kind. De overblijfselen worden snel geïdentificeerd als de 11-jarige Jessica Collins: het vermiste meisje dat zesentwintig jaar geleden overal in het nieuws was. Om het verband tussen de nieuwe en de oude zaak te vinden, moet Erika meer zien te ontdekken over de uiteengevallen familie Collins en de oude inspecteur die destijds op deze zaak was gezet: een vrouw die nog altijd wordt geplaagd door het trauma van de onopgeloste moord. Al snel realiseert Erika zich dat iemand niet wil dat deze zaak ooit wordt opgelost. Is de dader dichterbij dan ze denkt?

De perfecte vriendin Karen Hamilton Als Nate het uitmaakt met Juliette besluit zij er alles aan te doen om hem terug te krijgen. Ze wil hem overal volgen. Daarom begint ze een opleiding tot stewardess bij dezelfde vliegmaatschappij waar Nate piloot is. Zo kan ze hem extra in de gaten houden. Juliette gaat minstens één keer per week naar het appartement van Nate, als hij aan het werk is. Ze beschouwt het stuklopen van hun relatie als een tijdelijke hobbel. Ze infiltreert op alle mogelijke manieren in zijn leven om haar doel te bereiken: opnieuw een relatie met hem krijgen, met hem trouwen en voor altijd gelukkig met hem zijn. Juliette wacht tot het perfecte moment. Dan komt de dag dat Nate is ingedeeld op een vlucht naar Las Vegas. Ze ziet haar kans schoon en ruilt met een collega zodat ze op dezelfde vlucht zitten. Nate schrikt als hij haar ziet, maar laat zich toch misleiden…

Titel: Juf Braaksel en de geheime ring Auteur: Carry Slee "Het is alweer heel wat jaren geleden dat Carry Slee een kinderboek schreef voor 8-plussers. Het boek “Juf Braaksel” heeft zo’n kleurige omslag dat

ik direct zin had om het te gaan lezen. En ja hoor, ze kan het nog! Wat een heerlijk boek heeft Carry weer geschreven.

het aquarium moet zelfs weg. Juf Braaksel zou een betere naam voor haar zijn! En Lotte heeft het thuis ook niet makkelijk. Haar stiefvader, die eerst zo aardig leek, blijkt gemene plannen te hebben en wil dat Lotte hem daarbij helpt. Kan juf Evi Lotte misschien helpen met behulp van haar bijzondere ring?

Een spannend en avontuurlijk verhaal waarin Lotte en Thijs samen met hond Bram de hoofdrol spelen en natuurlijk juf Brakel, die niet voor niets juf Braaksel wordt genoemd. Ik kijk uit naar een volgend deel, want er zullen ongetwijfeld meerdere avonturen volgen!"

Lotte zit in de klas bij de lieve juf Evi. Maar dan krijgen ze een nieuw schoolhoofd: Juf Brakel. En die verbiedt alle leuke dingen: trakteren mag niet, zingen ook niet en

5.

Bumper de politiepup Koen van Santvoord Voor het eerst leidt de politie in Rotterdam zelf een pup op tot politiehond. Bumper krijgt direct Stephan als vaste trainer toegewezen en dat blijkt een gouden match. Wanneer een collega vervolgens een foto van een piepjonge Bumper met een Danoontje op zijn snuit online zet, gebeurt er iets wonderlijks. Bumper gaat viral en wordt op slag beroemd. Sindsdien volgen vele duizenden fans zijn avonturen via social media. In 'Bumper, de politiepup' volg je de opleiding van Bumper op de voet. Van stoere trainingen met de ME tot een bijzonder bezoek aan het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het boek geeft een uniek kijkje achter de schermen van de soms harde politiewereld, compleet met nieuw fotomateriaal. Zo leer je Bumper nóg beter kennen en leer je samen met Bumper alles wat een echte politiehond moet kunnen.

GeLeZen door neLIe GroenendIJK

Prego in Mijdrecht: kleding voor elke gelegenheid en voor redelijke prijzen

Fijn mode-adres voor mannen én vrouwen Ook al verkoopt modezaak Prego in Mijdrecht alweer enkele jaren eigentijdse damesmode, veel vrouwen blijken daarvan niet op de hoogte te zijn. Eigenaresse Yvonne Rousel vindt dat jammer. “We hebben echt niet alleen mode voor mannen, er hangt bij ons ook veel moois voor dames in de rekken.” teKst anJa verBIest foto artHur van der KooIJ

Toen Yvonne Rousel in januari 2013 de winkel in de Dorpsstraat overnam, was Prego een echte mannenmodezaak. Aanvankelijk liet ze dat zo, ook omdat Yvonne ruim dertig jaar lang herenmodezaken in en rond Den Haag had geleid. Maar in de zomer van 2015 voegde ze alsnog een damescollectie aan het assortiment toe, in de maten 36/38 tot en met 46. Yvonne: “De tijd was er rijp voor, door de sluiting van andere modezaken was er in Mijdrecht duidelijk een gat ontstaan in het modeaanbod voor vrouwen van alle leeftijden. Onze damesmode is voorin de winkel te vinden, vrouwen lopen nu eenmaal wat vaker even binnen om te kijken wat er nieuw binnen is gekomen. Mannen weten vaak al waarvoor ze komen en lopen heel gericht op hun doel af.” Niet te duur Damesmerken die Prego op dit moment voert, zijn onder meer Summum en Juffrouw Jansen, allebei soms met

bijpassende schoenen, het sportievere Tommy Hilfiger, Uno Due, Cavallaro, JcSophie,Tramontana, Mac en Joseph Ribkoff. Yvonne: “Redelijk exclusieve merken, in niet te grote aantallen zodat je niet snel iemand anders in Mijdrecht tegenkomt in dezelfde outfit, en toch niet te duur. Natuurlijk hebben we ook nog steeds de geweldige broeken van het Nederlandse merk Para Mi, verkopen we nu tevens panty’s van Falke en zijn er elk seizoen extra verrassingen.” Mix&match Mannen vinden bij Prego nog altijd de uitgebreide mix&match-kostuums van Carl Gross, de hippere lijn CG en Falabella, inclusief allerlei accessoires. De casual merken zijn Cavallaro, State of Art, Vanguard, Alberto, Pierre Cardin en Profuomo, Blue Industry en een nieuw merk: Tresanti. “Van maat 46 tot en met 60, voor iedere leeftijd en elke gelegenheid. Met de Melik-schoenen, met een goede pasvorm, en de bijpassende riemen kunnen de mannen hun outfit helemaal ‘af’ maken. Je kunt het hier zo

duur maken als je zelf wilt.” Wie op zoek is naar een zakelijke of feestelijke outfit voor groepen kan ook bij Prego terecht. “Bij voorkeur maken we daarvoor een afspraak, dat kan eventueel in de avonduren.” ‘Allermooiste pand’ Yvonne Rousel is nog altijd blij met haar overstap. “Ik heb het hier in Mijdrecht uitstekend naar mijn zin”, vertelt ze met een stralende lach.“Het was even een uitdaging, we gingen hier net van start toen de loop een beetje uit het dorpscentrum leek te zijn, maar het is helemaal goed gekomen. Mijdrecht is opgeleefd en we zitten ook nog eens in het allermooiste pand van Mijdrecht, wat wil je nog meer?” Wat bij de opleving van het dorpscentrum volgens Yvonne van groot belang is, is dat inwoners en mede-ondernemers zoveel mogelijk in hun eigen dorp kopen. “Door elkaar te steunen, gaan we samen een goede toekomst tegemoet.” Vanuit die gedachte heeft ze voor in haar inmiddels traditionele kerstboom bij de Stichting4Life kleine cakejes besteld. “Iedereen die in december

Yvonne Rousel voor haar modezaak Prego, gevestigd in het volgens haar ‘allermooiste pand van Mijdrecht’. iets bij ons koopt, mag iets lekkers uit de kerstboom halen. En dat komt dit jaar ook nog eens van een ‘Mijdrechts’ goed doel!” Niet tevreden? Kom terug! Yvonne denkt graag mee met haar klanten en heeft klantvriendelijkheid hoog in haar vaandel staan. ““Ik vind het heerlijk om een klant van dienst te kunnen zijn en een beetje in de watten te leggen. Door goed te adviseren, maar ook door een kopje koffie aan te bieden en een praatje te maken. Wat iemand bij Prego koopt, moet goed zijn en goed voelen. Hij of zij moet blij zijn met de nieuwe kleding, er gelukkig van worden. Is dat niet zo, om wat

voor reden dan ook, dan moet men gewoon terugkomen. Samen vinden we altijd een oplossing.” Op maandag is Prego geopend van 13 tot 18 uur, dinsdag tot en met donderdag van 9.30 tot 18 uur, vrijdag van 9.30 uur tot 21 uur, zaterdag van 9.30 tot 17 uur en elke laatste zondag van de maand van 13 tot 17 uur. Prego is gevestigd aan de Dorpsstraat 25 te Mijdrecht en te bereiken via info@pregomode.nl of tel. 0297283346. Volg Prego op Facebook voor de nieuwste mode en leuke aanbiedingen of kijk op www.pregomode.nl.


DE GROENE VENEN

12 oktober 2018

IN VOL BEDRIJF

13

Tekst Piet van Buul

Beauty Unlimited in Mijdrecht

Mooi jezelf zijn met een gezonde huid Wanneer je bij Optimal Health aan de Industrieweg in Mijdrecht binnenstapt, tref je daar een keur van specialisten op het gebied van gezondheid, lichaamsverzorging, voeding en welness aan. Eén van die professionals is schoonheidsspecialiste Inge Gies. Ooit is ze begonnen met een eigen salon, ging daarna als adviseuse voor bekende merken op het terrein van schoonheidsbehandelingen aan de slag, maakte een uitstapje naar de marketing en pakte vorig jaar de draad weer op. Ze is blij met haar goed geoutilleerde studio, te midden van een aantal collega’s. “We zijn allemaal zelfstandig ondernemer. Het dagelijks contact met elkaar is niet alleen heel gezellig, maar ook erg inspirerend.” Ruim vijfentwintig jaar geleden voltooide Inge haar opleiding allround schoonheidsspecialiste bij het Ria de Korte Instituut in Amsterdam. In de loop der jaren heeft ze veel ervaring opgebouwd en heeft ze zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van huidverbetering, anti-aging en cryotherapie. Inge: “Het is een teken van deze tijd dat steeds meer mensen zich bezighouden met de zorg voor hun gezondheid en aandacht voor het uiterlijk. Men wil er graag goed uitzien en zich lekker voelen. Er wordt veel gevraagd van iedereen en dat levert de nodige stress op. Vandaar dat men op zoek gaat naar ontspanning en wellness. En wat is er meer ontspannend dan je een uurtje lekker laten verwennen met een heerlijke massage of een verkwikkend gezichtsmaskertje?” Er is tegenwoordig volop aanbod op het gebied van schoonheidsbehandelingen. Om zich te onderscheiden heeft Inge zich gespecialiseerd in huidverbetering. Om erachter te komen hoe ze dat aanpakt, legt Inge eerst uit waar het bij de huid precies om gaat. “Elke huidcel bestaat uit twee elementen. Het ene is het DNA, waarnaar de rechercheurs op zoek gaan wanneer er een misdrijf is gepleegd.

Deze stof is lichaamseigen en is genetisch bepaald. Daar kun je dus niks aan veranderen. De andere stof is RNA. Die kun je wel beïnvloeden. Dat kan op een slechte manier, door verkeerd te eten of veel te drinken of te roken. Maar je kunt de ontwikkeling van de stoffen ook positief beïnvloeden. Niet door behandeling met peeling of naalden of door middel van scrubbing, daar maak je het alleen maar slechter van. Ik heb gekozen voor een behandeling waarbij er geen schade aan de huid wordt toegebracht, maar die volledig gericht is op verbetering.” !QMS Inge maakt voor de huidverbetering gebruik van de cosmetische artikelen van het merk !QMS. De afkorting staat voor Quick Medical Skincare. Het product komt oorspronkelijk uit Duitsland en is ontwikkeld door een arts. Het middel werkt in drie fases, legt Inge uit. “In de eerste fase worden het vocht en vet aangepakt zodat de huid weer voedingsstoffen op kan nemen. Slapte en veroudering van de huid worden namelijk veroorzaakt door de afname van collageen. Dat gaan we dus eerst op peil brengen. In de tweede fase richten we ons op de verbetering en versteviging van de huid. En in fase drie zetten we de puntjes op de i. Dat kan dan gaan om

Avond over 'Synode van Dordrecht' in Wilnis

Het InterKerkelijk Overleg in De Ronde Venen besteedt de komende maanden aandacht aan het feit dat 400 jaar geleden de 'Synode van Dordrecht' werd gehouden, waarbij meer dan honderd predikanten, professoren en politici een eind probeerden te maken aan een religieus en politiek conflict in de Nederlandse Republiek. Deze historische gebeurtenis is bepalend geweest voor het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Ne-

derlanden en het latere Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens de synode werd tevens opdracht gegeven voor de eerste officiële vertaling van de Bijbel in het Nederlands. Deze Statenbijbel uit 1637 had een blijvende invloed op het standaard-Nederlands. Maandag 15 oktober is er een speciale avond in De Schakel te Wilnis. Vanaf 20 uur verdiepen de aanwezigen zich in de historische context en inhoud van

Er is tegenwoordig volop aanbod op het gebied van schoonheidsbehandelingen. Om zich te onderscheiden heeft Inge zich gespecialiseerd in huidverbetering. foto PatrICK Hesse het bijwerken van de rimpels op de bovenlip, wallen of kringen onder de ogen, pigmentvlekken en dergelijke. Overigens komen veel mensen hier ook zonder dat ze dergelijke klachten hebben, maar gewoon om even lekker te relaxen onder een gezichtsmaskertje of bij een heerlijke ontspannende massage.” Cryolipolyse In de studio van Inge staat ook een apparaat voor behandeling door middel van cryolipolyse. “Daarmee bevriezen we overtollige vetcellen, die daarmee voorgoed verdwijnen. Het is een heel effectieve manier om figuurcorrecties aan te brengen. De behandeling is heel geschikt om op ‘moeilijke’ plaatsen vetophopingen kwijt te raken. Dan kun je denken aan het buikje of de vervelende vetrolletjes.” Inge wijst erop dat deze behandeling gericht is op figuurcorrectie. “Dat betekent dat we hiermee geen tientallen kilo’s vet kunnen wegwerken om daarmee het overgewicht terug te dringen.

de synode en gaat men met elkaar in gesprek over de vraag hoe de 'stelligheid' van Dordt zich verhoudt tot onze 'moderne' geloofsbegrippen. De toegang en koffie/thee zijn gratis. Meer informatie geeft ds. Piet Ravensbergen via predikant@pknontmoetingskerk.nl of tel. 06-51112285. Vanuit Wilnis wordt zaterdag 24 november een bezoek gebracht aan het museum Hof van Holland in Dordrecht, waar de synode werd gehouden, en aan de Grote Kerk van Dordrecht, die eveneens een belangrijke rol speelde. Vertrek uit Wilnis 12.30 uur. Aanmelden kan bij Trudi de Vries, via trudidevries@ziggo.nl of tel. 0297-283609. Donderdag 17 januari zijn er van 20 tot 22 uur psalmen te beluisteren in De Rank te Mijdrecht. Ds. Erick Versloot neemt de aanwezigen zingenderwijs mee op een reis door de tijd. De periode rondom de Synode van Dordrecht wordt daarbij extra belicht. Tussendoor worden de liederen toegelicht en ingeleid, informatief en meditatief.

Overigens kunnen we met cryolipolyse wel vetcellen bevriezen en verwijderen, maar wanneer de eetgewoonten niet worden aangepast worden er na verloop van tijd toch weer nieuwe vetcellen aangemaakt. Ik werk bij deze behandelingen dan ook samen met Petra Vink, die haar studio ook hier heeft gevestigd. Petra is voedings- en gewichtsconsulente en zij kan het on-

ontbeerlijke deel van de behandeling begeleiden, namelijk het aanleren van gezondere eetpatronen.”

Beauty Unlimited is gevestigd aan de Industrieweg 38E in Mijdrecht, (op de begane grond bij Optimal Health, naast Karwei). Inge werkt uitsluitend op afspraak en is telefonisch bereikbaar op 06-23413139. Voor meer informatie: www.beautyunlimited-derondevenen.nl.

MZ Beveiliging BV naar nieuwe locatie aan Veenweg Al sinds 18 jaar is MZ een begrip in deze regio. Het is dan ook met trots dat directeur Erik van der Maat aankondigt dat hij is verhuisd naar een prachtig, geheel eigen pand aan de Veenweg in Mijdrecht.“We hebben veel mogelijkheden bekeken, maar het pand naast Van der Laan Architecten is op ons lijf geschreven, het leek wel voor ons ontworpen te zijn. We konden er zo in, zonder verbouwing. En het eigen parkeerterrein maakt het geheel af. We voelden ons er vanaf het allereerste moment thuis.” MZ Beveiliging BV richt zich op beveiligingsdiensten in de breedste zin van het woord en het dienstenaanbod groeit gestaag. “Wat hebben o.a. samenwerking gezocht met Sybren den Hartog, die ons adviseert en ondersteunt op het gebied van cybercrime en IT-veiligheid. Ook installeert hij voor ons beveiligingscamera’s op festivals en evenementen en zorgt dat de communicatie met organisaties en hulpdiensten op locaties goed verloopt. Ook Sven Kurz Legal Counseling is opgenomen in ons vaste team. Hij adviseert bij het oplossen van fraude- en diefstalzaken bij bedrijven, en adviseert klanten op de meest uiteenlopende juridische gebieden, van strafrecht tot ondernemingsrecht. Deze nieuwe activiteiten hebben wij ondergebracht in MZ Security Center BV, een zeer welkome

aanvulling op MZ Beveiliging BV.” MZ blijft ook vooral actief op evenementen en festivals. “Dat is waar ik ben begonnen en waar mijn hart ligt”, zegt Erik.“De wereld om ons heen verandert en stelt andere, zwaardere eisen aan beveiliging. Wij worden steeds vaker structureel ingezet in winkels en winkelcentra. Zelfs op Schiphol plaatsen wij beveiligers. En daar zijn we heel trots op, want Schiphol stelt enorm hoge eisen aan zijn leveranciers. Kortom: we blijven groeien, maar één ding staat vast. MZ hoort en blijft in De Ronde Venen, in Mijdrecht. En precies daar hebben we nu een prachtig nieuwe thuisbasis gevonden. Alleen het adres is veranderd, alle andere contactgegevens blijven hetzelfde”, lacht hij trots. Zie ook www.mz-beveiliging.nl.


14

12 oktober 2018

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Harley-Davidson gaat elektrisch... Het kon natuurlijk niet uitblijven, de komst van elektrisch aangedreven motorfietsen. Ik heb er zelfs een paar jaar geleden al eentje getest voor deze pagina. Maar dat nu uitgerekend het meest stoere motormerk HarleyDavidson, dat fameus is geworden met zijn sound, als eerste grote motorfabrikant deze nieuwe vorm van motorrijden in productie gaat nemen! Maar zo gek is het ook weer niet dat het merk uit Milwaukee, Wisconsin het initiatief neemt met deze innovatie. Dat deden ze ruim een eeuw geleden ook al. Het geeft aan hoeveel het Harley-Davidson eraan gelegen is om in de toekomst te kijken. Ze komen zelfs volgend jaar met een allroad motorfiets. In het verleden zou dat vloeken in de kerk zijn geweest. Dit alles is noodzakelijk om hun bestaansrecht te behouden. En 'Project LiveWire', zoals Harley dit project toepasselijk heeft genoemd, is een zeer succesvol concept te noemen. Zo'n twaalfduizend motorrijders hebben na een demonstratie-tour hun feedback gegeven over de mo-

tor. Hierdoor is het merk in staat om een daadwerkelijk exemplaar medio volgend jaar op de markt te brengen. Harley is summier met de informatie over de elektrische variant. Op internet is te vinden dat 'Project LiveWire' een actieradius heeft van 85 kilometer en een topsnelheid van 152 kilometer per uur. Binnen 3,5 uur is de accu volledig opgeladen en zoals verwacht is alle (rij-)informatie op een touchscreen voor je op het stuur te vinden. Hopelijk gaat de fiets er net zo spectaculair uitzien als het prototype (zie foto), want dat zou een hoop goed maken. Zelf denk ik dat het op

den duur onvermijdelijk is om over te stappen op een elektrische fiets. Maar of dit leuk is? Het zal voor een deel de beleving van het motorrijden sterk beïnvloeden, want het geluid van een gemiddelde moorfiets is een groot deel van de sensatie. Maar het gaat toch echt die kant op. Waar ik me zorgen om maak, is het volgende. Ik ben altijd uitgegaan van het idee dat het geluid van een motorfiets mede de zichtbaarheid vergroot, of zoals de Amerikanen mooi zeggen: 'Loud pipes save lives'. Die vlieger gaat met het gezoem van een elektrische fiets dus niet op. De elektrische Harley heeft al een kleine rol mogen spelen in een speel-

film: 'The Avengers: Age of Ultron'. Daarin is hij te zien als achtervolgingsvoertuig van de verleidelijke Black Widow. Van deze Harley zonder V-Twin werden er speciaal voor de film en voor het testen uiteindelijk 40 exemplaren gebouwd. Het is duidelijk dat Harley-Davidson zich ook meer gaat richten op jonger publiek, want er komt tevens een

allroad motorfiets. Onder de coole naam 'Pan-America 1250 allroad' komt Harley in 2020 met deze vette allroad-fiets op de markt. Met de toepasselijke slogan 'More Roads to Harley-Davidson'. Ook wordt de introductie van een nieuw modulair 500cc tot 1250cc middenklasse platform van motorfietsen aangekondigd, met drie verschillende productlijnen en vier cilinderinhouden, te beginnen met wat ze zelf een 'Adventure Touring'motorfiets noemen. Naast de PanAmerica zullen daar vanaf 2020 ook een 1250cc 'custom'-model en een 975cc 'street fighter'-model bij gaan horen. Het mag duidelijk zijn dat het legendarische Amerikaanse merk keihard aan de weg timmert en daarmee alle honken bezet gaat houden. Ik kan dan ook niet wachten om al dit nieuws te mogen rijden. En toch hoop ik stiekem ook dat de bijna mythische V-Twin nog lang gebouwd blijft worden. Just for old times' sake...

Week van de Voedselbank Ontmoet andere werkzoekenden in Mijdrecht 12-jarige mishandeld op Amstelkade in Abcoude Op 15 oktober houdt de Bibliotheek betekenen als je op zoek bent naar Afgelopen zondag is een 12-jarig De jongen raakte gewond. De ouders Voedselbank De Ronde Venen houdt in samenwerking met supermarkt Plus Koot in Abcoude van maandag 15 oktober tot en met zaterdag 20 oktober de 'Week van de Voedselbank'. Bij deze inzamelingsactie krijgen de klanten van Plus Koot die week elke dag van 8 tot 20 uur de gelegenheid een product te doneren aan de voedselbank.

Mijdrecht een netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. Spreker deze keer is Caroline Scheltes. Zij zocht een baan en heeft nu een eigen bedrijf opgezet. Hoe heeft ze dit aangepakt, waar is ze tegenaan gelopen ? Laat je inspireren door haar ervaringsverhaal. Tevens is een medewerker van het Werkcentrum De Ronde Venen aanwezig. Wat kunnen medewerkers van het werkcentrum voor jou

werk ? Laat je informeren. Zoek je een (andere) baan en wil je andere mensen ontmoeten ? Dan ben je 15 oktober van harte welkom in de Bibliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. van der Haarlaan 8 in Mijdrecht. De bijeenkomst start om 10 uur, om 9.45 uur staat de koffie klaar. Deelname is gratis.Meer informatie over deze en andere activiteiten van de Bibliotheek is te vinden op www.bi-

bliotheekavv.nl.

Skin & Lifestyle-event bij Instituut Périne Zaterdag 13 oktober van 9 tot 16 uur is alweer de zevende editie van Périne’s Skin & Lifestyle-event in Mijdrecht. Op deze dag is vooral te zien op welke twee manieren je de huid op natuurlijke wijze kunt verbeteren. Welke route kies jij? Dat kan via de ‘snelweg’ met Skin Intensive: sommige huidcondities vragen om een intensievere aanpak. Hier worden vergaande en toch ver van inspuitingen en plastische chirurgie staande probleemoplossende huidbehandelingen gegeven met de meest geavanceerde apparatuur en producten.

Of geniet je liever van de ‘binnendoor- route met Zen Beauty? Een natuurlijke verbetering van de huid met ontspannende behandelingen en fijn aanvoelende 'cosmeceuticals'. Dit zijn producten die verdergaan waar gewone cosmetica stopt en zo actief meewerken aan de gewenste verbetering van de huid. Ontdek en beleef op 13 oktober de wereld van ultieme huidverbetering. Bepaal zelf de toekomst van jouw huid en kies de route die bij jou past. Maak een keuze uit één van de VIPtreatments van Skin Intensive of Zenbeauty; Skin Experience. Zoals Zen

Beauty Decléor: een ontspannende, huidverbeterende gezichtsbehandeling met aromatherapie. Of Zen Beauty Murad: een ontspannende, huidverbeterende gezichtsbehandeling vanuit de filosofie van Dr. Murad. 'Live well, look better': de invloed van leefstijl op de huid. Andere mogelijkheden zijn de Skin Intensive Softlaser (koudlaser) Oogliftbehandeling van Pascaud: de ultieme oplossing voor overhangende of vermoeide oogleden of kringen onder de ogen. Of de Skin Intensive anti-rimpelbehandeling van HydroPeptide: in één behandeling een zichtbare vermindering van

jongetje mishandeld op de Amstelkade in Mijdrecht. De verdachte is nog spoorloos. Het jochie was samen met zijn 11-jarige vriendje aan het spelen bij de tafeltennistafel op Camping De Kromme Mijdrecht. Toen zij terug naar huis liepen schopten zij tegen een plastic paaltje. Een getuige zag dit en in plaats van dat hij de jongens aansprak, werd hij agressief en schopte het 12-jarige kind en sloeg hem vervolgens in het gezicht.

scherpe lijntjes. Alle VIP-treatments op deze speciale dag worden aangeboden voor slechts 25 euro. Ze duren elk 30 minuten en per persoon is één VIP-treatment mogelijk. De huisvisagist van Instituut Périne is aanwezig om na de Treatment een make-up touch-up te geven. Ook zonder afspraak ben je van harte welkom! Kom vrijblijvend binnen en bekijk, onder het genot van een heerlijk hapje en drankje, wat Instituut Périne te bieden heeft. Meld je nu aan via tel. 0297-273121 of info@perine. nl, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Instituut Périne is te vinden aan de Genieweg 8 in Mijdrecht. Zie ook

www.perine.nl.

van het slachtoffer en de politie zijn opzoek naar getuigen. Zij vragen met name drie dames die zijn gestopt om de jongen een zakdoek te geven zich te melden. Ook andere getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. De verdachte droeg volgens de jongens een klein model bril, reed op een wit met zwarte fiets welke twee fietstassen had. Verder was de man rond de 60-jaar en heeft hij grijs haar.


DE GROENE VENEN

12 oktober 2018

15

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling foto's PatrICK Hesse

Ford Focus

Zo goed als nieuw Enkele weken geleden lanceerde Ford de nieuwe Focus. Wij rijden deze week met een Focus Wagon uit 2017. Het vorige model, maar daarom niet minder interessant. Deze Focus is het gefacelifte model dat in 2014 op de markt kwam. De Focus is een belangrijk model, waarmee Ford in het C-segment deelneemt. En met succes. Elke 90 seconden rolt er namelijk een Focus van de lopende band. De neus van de auto heeft wat weg van Aston Martin en maakt onderdeel uit van het One Ford-familiegezicht. Inmiddels kennen we die neus ook van de Fiesta en de Kuga. Het interieur werd bij de facelift ook ingrijpend aangepakt. De Focus die in 2011 op de markt kwam, had namelijk een druk ogend dashboard met ontelbare knoppen, her en der verspreid. De nieuwe opzet oogt een stuk rustiger met minder knoppen en ook minder knoppen op het stuurwiel. Ook is het kleine navigatiescherm verdwenen en kun je inmiddels gebruikmaken van een 8 inch touchscreen. In combinatie met voice control (de stembediening is ook verbeterd) is het een prettig systeem om mee te werken.

Ford Gereden versie: Ford Focus 1.0 EcoBoost Lease Edition Vermogen: 100 pk 0-100: 12,7 s Top: 185 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 20,8 / 4,8 l/100km Prijs gereden model: 19.250 euro Alternatieven: Opel Astra, Peugeot 308, Renault Mégane, Skoda Octavia, Volkswagen Golf

Uiteraard is de Focus voorzien van de belangrijkste veiligheidssnufjes en de bekende aansluitingen voor USB en AUX. Ook de 12 volt aansluitingen ontbreken niet. Eentje vind je bij de versnellingspook, de andere in de kofferbak en her en der zijn er nog een paar verstopt. De Lease Edition kent bovendien standaardopties als airconditioning, parkeersensoren achter, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels en cruise control (inclusief instelbare maximumsnelheid). Onder de motorkap ligt een driecilinder 1.0 liter EcoBoost benzinemotor met 100 pk. Dit is de instapper bij de Focus, maar het blok levert genoeg vermogen om lekker mee te komen met het verkeer. Een driecilinder motor in een auto van dit formaat? Jazeker, het gebeurt steeds vaker. En waar de eerste driecilinder-blokken nog wat onbalans hadden, wist Ford dit al vrij snel op te heffen. Hoe? Door andere zaken ook in onbalans te brengen, waardoor trillingen elkaar opheffen en het blok dus heel mooi, stil en trillingsvrij loopt. Een kunstje dat andere autofabrikanten inmiddels ook doorhebben, maar waar de Amerikanen dus als eerste innoveerden. Wie rustig aan doet, kan bovendien ook nog een heel mooi verbruik noteren. Deze Lease Edition is voorzien van alle gemak en comfort en is een zeer prettige reisgenoot. Bovendien biedt deze station een zee aan ruimte, ideaal voor gezinnen die een kinderwagen of af en toe een kinderfiets mee moeten nemen. Ook een dagje shoppen bij de Zweedse

garantie heeft tot en met november 2019! De nieuwwaarde van deze Focus Wagon lag op 26.000 euro, maar staat nu te koop bij Bosch Car Service Peek voor 19.250 euro.

woonwinkel is geen enkel probleem. Bovendien is de wegenbelasting te overzien met 137 tot 153 euro per kwartaal. De antracietgrijze metallic lak en de 16 inch lichtmetalen velgen staan de station erg goed. Bovendien is de lak nog in nieuwstaat. Wat wil je, de auto is nog geen jaar oud en heeft nog geen 6.000 kilometer gereden! Dat betekent overigens ook dat dit exemplaar nog fabrieks-

Bosch Car Service Peek Rendementsweg 20 3641 SL Mijdrecht Tel. 0297-281458 www.copeek.nl

Deze occassions nu bij Autobedrijf Peek!

Martine Vergouwe wint Honda-prijsvraag Culinaire Venen De winnares van de Honda-prijsvraag tijdens de Culinaire Venen is Martine Vergouwe. Het aantal ballonnen was 84 stuks. De ballonnen zaten in een speciale Tom Coronel-uitvoering van de Honda Civic, het model waarmee Tom Coronel dit jaar racet. Volgend jaar gaat ook Max Verstappen racen met Honda-motoren. Mevrouw Vergouwe heeft een Honda-tas gewonnen, met daarin allerlei Honda Goodies. De prijs is uitgereikt door de salesmanager van Van Nieuwkerk in Mijdrecht, Mike van der Wal. Zij sponsoren de Culinaire Venen al jaren en hopen dat het evenement ook in de toekomst nog lang blijft plaatsvinden.

Ford Focus

Peugeot 108

Ford Focus Olie verversen

Glasservice

Lichtservice

Energieservice

Bandenservice

Martine Vergouwe raadde het juiste aantal balonnen: 84

Accuservice

Remservice

Autoinspectie

Uitlaatservice

Prijs: € 19.450,RF-965-S

Prijs: € 9.100,-

Prijs: € 10.950,3-SGL-48

Fiat Panda

Chevrolet Aveo

Hyundai Atos

Prijs: € 3.750,-

Prijs: € 7.250,77-XPZ-4

Prijs: € 2.450,89-NZ-DR

HZ-784-T

51-GPP-6

Dit is slechts een selectie uit ons aanbod Autobedrijf Peek

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl Glasservice

Olie verversen

Olie verversen

Glasservice

Lichtservice

Energieservice

Lichtservice

Accuservice

Energieservice

Bandenservice

Accuservice

Remservice

De Honda Civic was tot de nok gevuld met ballonnen.

Bandenservice

Remservice

Autoinspectie

Uitlaatservice

Autoinspectie

Uitlaatservice


16

12 oktober 2018

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: Medewerker logistiek Organisatie: SMIT&DORLAS koffiebranders bv Plaats: Mijdrecht Functie: Content Producer Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: HR stagiair(e) Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Vrachtwagen monteur (m/v) full time Organisatie: De Rooij Handel en Transport BV / Zand en grindhandel BV Plaats: Mijdrecht / De Hoef Functie: Zelfstandig Werkend Kok Organisatie: Restaurant Meesters / Hotel Mijdrecht Marickenland Plaats: Mijdrecht Functie: Keukenhulp Organisatie: Restaurant Meesters / Hotel Mijdrecht Marickenland Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker bediening (m/v) Organisatie: Restaurant Meesters / Hotel Mijdrecht Marickenland Plaats: Mijdrecht Functie: magazijnmedewerker/orderpikker Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht

Functie: Studentenbaan: Oproepkracht chauffeur, rijbewijs B Organisatie: Alles in 1 bezorgservice Plaats: Mijdrecht Functie: Interieur en/of bouwwerkzaamheden Organisatie: Interieurontwerp Bob Nisters Plaats: Mijdrecht Functie: Junior Administratief medewerkster (m/v) Organisatie: Kroes en Partners notarissen Plaats: Mijdrecht

DE GROENE VENEN

Functie: ICT systeembeheerder buitendienst Organisatie: Feka ICT B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Stagiair(e) Juridische Zaken Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Chauffeur (M/V) Organisatie: Van der Wilt Gerbera's Plaats: Mijdrecht

Functie: Communicatie stagiair(e) Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Scholieren Organisatie: Van der Wilt Gerbera's Plaats: Mijdrecht

Functie: TRANSPORTPLANNER Organisatie: P.A van Rooyen BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Magazijn Medewerker Organisatie: Reprint Plaats: Mijdrecht

Functie: JUNIOR PLANNER Organisatie: P.A van Rooyen BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Facility Management stagiair(e) Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Programmamanager Dienstverlening Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Afwasser Organisatie: Bowling Mijdrecht Plaats: Mijdrecht Functie: Begeleider voor 24-28 uur in de Ronde Venen Organisatie: Plaats: Ronde Venen Functie: Kranten bezorgers De Groene Venen Organisatie: De Groene Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Accountmanager regio Brabant/Limburg Organisatie: Constructor Dexion Holland B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Accountmanager regio Randstad Organisatie: Constructor Dexion Holland B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker Uitkeringsadministratie en Zorgadministratie Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Gezocht: Pedagogisch medewerkers BSO voor een levendig kindcentrum in Abcoude Bied jij kinderen op BSO Piet Mondriaan een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en kunnen ontwikkelen? Dan zijn wij naar jou op zoek! De BSO bestaat uit een onderbouw en een bovenbouw gedeelte en de medewerkers bieden een uitdagend activiteitenaanbod. Naast de school en kinderopvang is er een bibliotheek en theater in het gebouw. Genoeg opties voor vrij spel, een buitenactiviteit of activiteit gericht op zang/dans/theater of koken. Als pedagogisch medewerker geef je dit samen met je team zelfstandig vorm. We zoeken meerdere medewerkers voor max 20 uur per week. Bij Kind & Co zorgen we er niet alleen voor dat onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Maar als medewerker heb je bij Kind & Co ook diverse mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor deskundigheidsbevordering. We vinden het belangrijk dat je met plezier naar het werk gaat. Vandaag en morgen! Geïnteresseerd? Ben je geïnteresseerd en heb jij een diploma die bevoegd maakt om in de kinderopvang te werken? Stuur jouw motivatie en CV dan naar Esther Diepgrond via sollicitatie@kmnkindenco.nl. Wil je meer informatie over de vacature? Kijk dan op onze website www.kmnkindenco.nl

De Stieva Metaal Groep is gespecialiseerd in het bewerken van metaal op maat. Van metalen puien tot bouwconstructies, maar ook voor machinebouw, RVS producten en aluminium boten kunnen klanten bij ons terecht. Kwaliteit, betrouwbaarheid, maar vooral enthousiasme en flexibiliteit zijn kenmerkend voor onze werkwijze. Voor onze vestiging in Aalsmeer zijn we op zoek naar een:

Projectleider / werkvoorbereider Stalen kozijnen (fulltime) De functie: Je geeft leiding aan projecten t.b.v. van onze opdrachtgevers (meestal bouwbedrijven). De projecten betreffen metalen (stalen of roestvast stalen) puien. Je zorgt voor een goede klantrelatie gericht op continuïteit. Je bewaakt planning, kwaliteit en budget. Daarnaast is een goede samenwerking met en aansturing van je collega’s belangrijk.

Stieva biedt: Een zeer afwisselende baan met goede arbeidsomstandigheden (conform de CAO voor metaalbewerkingsbedrijf), een prettige werksfeer en een marktconform salaris. Het bedrijf bestaat al meer dan 30 jaar en heeft 135 medewerkers in dienst met vestigingen in Harmelen en Aalsmeer. Voor meer informatie kun je kijken op: www.stievagroep.com

Functie-eisen: Afgeronde technische HBO-opleiding, minimaal 2 jaar relevante werkervaring, uitstekende organisatorische vaardigheden, goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, in bezit van rijbewijs B (E), flexibel, stressbestendig en initiatiefrijk. Ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief met cv naar: Stieva Metalen Puien B.V. Afdeling Personeelszaken | Postbus 19, 1430 AA AALSMEER personeelszaken@stievagroep.com | telefoon: 0297-32 48 98


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.