De Groene Venen 10 maart 2017

Page 1

DE GRO GR GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

za 12°C zo 13°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 22 - Week 10 – 10 maart 2017

Burgemeester Padmosweg 204-P Wilnis

Nog mee doen met de NVM Open Huizen Dag? Neem contact met:

T

CH O K ER

V

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Hofland 19 Mijdrecht • 0297 - 283 375 info@ruijgrok.nl • www.ruijgrok.nl

Feestelijke starthandeling woningproject Kromwijck Baambrugge Woensdagmiddag 8 maart jl. verzamelden kopers en familieleden van het nog te bouwen woningproject Kromwijck zich in Café Restaurant ‘De Punt’. Bij het kennismaken ontdekten de meesten dat zij elkaar al kenden van school, clubs en wederzijdse ouders. Na een welkomstwoord werd iedereen verzocht naar de vijfhonderd meter verderop gelegen bouwplaats te gaan voor de starthandeling door wethouder David Moolenburgh en twee kopers. Janine Hopman was de eerste die haar koopcontract ondertekende en mocht samen met Tessa Zagt en de wethouder de starthandeling verrichten. Nadat het de hele dag had geregend, zaten ook de weergoden mee: op het feestelijke moment was het droog. foto fem van duuren

Betaalbaar Vergaderen Aan de Plas

vinkeveenhaven.nl 0297 26 19 90

Wij zijn uw Bank.

Jong geleerd is oud gedaan: sportmaand op kinderdagverblijf Ministek Je komt als gast, verblijft als kennis en ga at weg als v riend!

De hele maand maart staat in het teken van sporten op kinderdagverblijf Ministek te Wilnis. Iedere week wordt er een andere sport uitgelicht. Deze week stond in het teken van fitness. Het atelier waar normaal geplakt, geknipt en geverfd wordt was nu omgetoverd tot fitnessclub Ministek. De kinderen konden kennismaken met gewichtjes, yogabal, boksbal, buikspierapparaat, hometrainer, enz. Afgelopen dinsdag zijn de peuters op bezoek geweest bij sportschool Beuving in Mijdrecht. Ze mochten onder begeleiding van Jolanda diverse apparaten uitproberen, maar het allermooiste was toch het dansen en rennen in de sportzaal met allemaal lichtjes. Donderdag kregen ze les in rollen, buitelen en stoeien van een van de ouders. Komende week is het thema voetbal, daarna honkbal en als afsluiter dansen. Ook dan worden er allerlei leuke aktiviteiten gedaan. Tja, met zoveel sportiviteit begrijp je wel hoe het komt dat Rondeveners 20% meer sporten dan het landelijk gemiddelde, en jong geleerd is oud gedaan!

Luchtfotografie.org - Alha u rin el Gra nde ( Malaga ) 20 min va n v liegveld - Mooie va ka ntieappa rte menten va n 2 tot 22 pers - Uitermate geschikt voor groepen of fa milies - Va ka ntie in het a uthentieke Andalusie - Mooie golfba nen op enkele min. afsta nd Ron en Liza va n Roekel www.casa a ndaluz.com info@casa a ndaluz.com te l: 0034634188432

Regio Bank zelfstandig adviseur

Dorpsstraat 7, Wilnis T: 0297-28 90 90 Agaat 12 Mijdrecht

Feesten DJ’s, VJ’s etc Shows

Verkocht !

Evenementen MOONLIGHT PRODUCTIONS

Luchtfoto van uw huis?

www.moonlightproductions.nl

0297 38 52 57 info@luchtfotografie.org

LOYALS.NL ONLINE OFFLINE EVENTS

Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38

Kijk voor andere leuke woningen op

www.korvermakelaars.nl


2

10 maart 2017

DE GROENE VENEN

“In de Tweede Kamer wil ik bouwen aan een beter Nederland. Een Nederland waar elk kind kan rekenen op een gelijkwaardige start, elke ondernemer op zuurstof om te kunnen ondernemen en elke oudere mag leunen op de volgende generatie.�

www.yvonnewelter.nl

Ik woon met mijn gezin en ouders op een boerderij aan het van de zondagsopenstelling voor ondernemers en riviertje de Winkel en ben mijn hele leven al geworteld in inwoners, het op de kaart zetten van een integraal Abcoude en De Ronde Venen. seniorenbeleid en het ondersteunen en geven van een stem aan inwoners door middel van burgerparticipatie, Komend uit een ondernemersgezin is eigen verantwoorde- waarvan de discussie rondom het zwembad in Abcoude lijkheid met de paplepel ingegoten. Van mijn voorgaande een goed voorbeeld is. Politiek is er voor inwoners en niet generaties heb ik het besef meegekregen dat je er moet andersom. Als politica wil ik luisteren naar die inwoners en zijn voor je medemens, bewandel je levenspad met oog vandaar uit de politiek bedrijven. voor anderen die hulp nodig hebben. Van jongs af aan kan een kind op mijn stem en steun rekenen. Ik sta voor In de Tweede Kamer wil ik voor de VVD onze lokale regio een gelijkwaardige startpositie voor iedereen in het leven, een gezicht en stem geven. Daarvoor vraag ik jullie steun draag dat actief uit en zal dat verdedigen en indien nodig en jullie stem. Help mij om met voorkeursstemmen in de bevechten. Tweede Kamer te komen. Dit pas ik toe als advocaat en als raadslid voor de VVD in De Stem op 15 maart a.s. Yvonne Welter, VVD lijst 1 plek 70 Ronde Venen. Mijn drijfveren vertalen zich concreet naar www.yvonnewelter.nl mijn inzet voor het Integraal Kind Centrum, de realisatie Ik stel jullie niet teleur!


DE GROENE VENEN

Luistervink Trots als een... Maandagavond, Rooie Rakkersavond. Pal na het journaal is mevrouw Hertsenberg aan zet. Af en toe wil ik wel eens kijken, maar het zalvende stemmetje werkt bij mij als een rode lap op een stier. Mevrouw verdient exclusief de vele schnabbels 375.000 euro per jaar. Maar dan neemt ze het wel op voor de stakkers binnen onze samenleving. Het is publiek geld, wat je niet zo mag besteden. Meneer De Leeuw (650.000 euro), Giel Beelen (200.000 euro) en Mathijs van Nieuwkerk (450.000 euro) laten de Rode Haan veelvuldig kraaien. Jeroen Pauw deed het maandagavond nog eens dunnetjes over. Geassisteerd door zijn charmante collega Eva Jinek zette hij een stel dolle dwazen in de zaal. Op voorhand kon hij weten dat dit uit de hand zou lopen. Groningers staan nou niet een-twee-drie bekend om hun tactvolle manier van onderhandelen. Dat weet minister Kamp maar al te goed. Tijdens een werkbezoek sloegen de aardappel-, uien- en aardappeltelers op de ramen en zorgden voor een grimmige sfeer. Nou valt het leven in het noordelijke deel van ons land niet echt mee. Ik ben nog wel eens bij familie in Tolbert op bezoek. Mooie plaats, je kunt er mooie fietstochten maken. Maar oei, oei, als je richting Zoutkamp gaat. Doe dat niet in de winterperiode tijdens mistig weer. Je zou zomaar kunnen worden aangespoord om afscheid van het leven te nemen. Een en al mistroostigheid. Wat mij betreft hebben de mensen die 'echt' schade ondervinden van de aardbevingen een punt. Je zult maar in een huis wonen dat zich boven de gasbel bevindt en daardoor onverkoopbaar is. Met de wetenschap dat je 's nachts zomaar overvallen kunt worden door een aardbeving met kwalijke gevolgen ga je niet gerust te bed. Wat je op z'n minst kunt doen, is de betrokkenen behoorlijk schadeloos stellen. Maar dan begint de ellende. Wat is daadwerkelijke schade en wat nou net niet? In deze discussie heb je aan een Groninger je handen vol. Toch moet je die discussie aangaan. De gevolgen van het uithollen van de Nederlandse melkkoe moet je vaststellen en afhandelen. Als je deze discussie echter gaat inzetten om de zittende premier tijdens de verkiezingen onderuit te halen, ben je echt heel slecht bezig. Zeker als je nagaat dat de Rooie Rakkers tijdens de periode dat zij mee-regeerden schaamteloos extra gas exporteerden om de begroting rond te breien. De gebakken peren kennen we sinds zes jaar. Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf, zei het pakkend. Jeroen heeft het voor elkaar en zit grijnzend aan tafel. Luistervink

10 maart 2017

3

Het centrumplan Vinkeveen

De gemeenteraad heeft het er moeilijk mee Dinsdagavond 7 maart stond het centrumplan Vinkeveen weer op de agenda van de commissie Ruimtelijke Zaken. De raadszaal stroomde weer vol met belangstellende, en veelal ongeruste Vinkeveners. Een viertal insprekers verrichtte de aftrap. Twee insprekers hadden geen goed woord over voor de plannen. Een derde kwam vertellen dat er geen behoefte is aan een tweede winkelcentrum en de vierde inspreker toonde zich enthousiast over het voorstel. Een voorstel dat voorziet in de verplaatsing van de aansluiting op de provinciale weg met toevoerwegen over de Ringdijk en overlast voor veel bewoners aldaar, in een ingewikkelde aansluiting van die ontsluitingsweg bij de kruising Roerdomplaan/ Kerkstraat en in de inrichting van een (winkel)centrum op de plek waar de voormalige betonfabriek De Adelaar is gevestigd. Bovendien zouden er in het centrum minimaal zo’n 250 woningen gebouwd kunnen worden. Een ingrijpende operatie die een einde moet maken aan de tientallen jaren durende discussie over de toekomst van Vinkeveen. tekst piet van buul

Dat het zo langzamerhand tijd wordt om eindelijk de daad bij het woord te voegen, daar is vriend en vijand het wel over eens. Aanvankelijk dacht men de oplossing gevonden te hebben in de verbetering van de situatie rond het huidige (te lage) viaduct op de Herenweg. De provincie had al een plan uitgewerkt om de doorrijhoogte te verbeteren en de op- en afritten te verlengen. En na de sloop van de Adelaargebouwen zou daar een mooi centrum gebouwd kunnen worden. Deze aanpak kreeg het etiket Variant 1 mee. Maar gedurende de discussie over de vraag hoe men dit project zou aanpakken kwam men tot de conclusie dat deze variant geen oplossing biedt voor de verkeerstechnische problemen op de Herenweg. Daarvoor zou een steviger ingreep nodig zijn. Die vond men in het verleggen van de aansluiting op de N201 in westelijke richting tot aan de Ringvaart, daar een kruispunt met stoplichten aan te leggen

en de toevoerwegen op de dijk aan te leggen. Dat werd Variant 2. Het college van B&W vond dit een prima oplossing en geeft hieraan dan ook de voorkeur. Ook bij de provincie vond men dat nieuwe kruispunt een beter idee dan het opknappen van de huidige aansluiting. Variant 2 Tijdens de commissievergadering lag de vraag voor of de raad in kan stemmen met een verdere uitwerking van variant 2 met een nieuwe ontsluiting op de dijk als voorkeursvariant met daarbij een paar randvoorwaarden. Zo moet er zekerheid komen van de provincie dat men bereid is de extra kosten voor de nieuwe aansluiting N201 te betalen en dat er verkeersveilige aansluitingen van Roerdomplaan/Kerkvaart en Herenweg/ Baambrugse Zuwe komen. Verder zou de raad kennis nemen van de financiële gevolgen en risico’s en zou er een raadswerkgroep moeten ko-

men om de gemeenteraad beter bij de uitwerking te betrekken. Al snel werd duidelijk dat er bij de raadsfracties bereidheid bestond om positief op dit voorstel van het college in te gaan. Maar er waren nog vele vragen en twijfels. Die spitsten zich onder meer toe op de financiële risico’s. Wethouder Moolenburgh legde uit dat de provincie 4,3 miljoen had gereserveerd voor het opknappen van de huidige aansluiting. Een nieuwe aansluiting kost 3,9 miljoen extra. Met de gedeputeerde van de provincie is overeenstemming dat de provincie dat extra bedrag ook voor hun rekening zullen nemen. “Maar provinciale staten moet daar nog mee instemmen,” aldus de wethouder. “Daarvoor is nodig dat wij als gemeente laten weten dat variant 2 met een nieuwe ontsluiting onze voorkeur heeft. Op de aanleg van de hoofdinfrastructuur hebben we nog een tekort van 1,6 miljoen. Dat zou op kunnen lopen tot maximaal 3 miljoen. Daarvoor zoeken we nog een dekking en wellicht kan het waterschap hier nog iets betekenen. Voor de realisatie van de dorpsvisie is een dekking van 5,4 miljoen gevonden binnen de private gebiedsexploitatie door marktpartijen.” De wethouder steunde de raad in haar opvatting dat de verkeersveiligheid een belangrijk element is in de aanleg van de nieuwe toegangswegen naar de N201. Hoe dat moet zal de nadere uitwerking uit moeten wijzen. Hij stelde dat het winkelaanbod niet zal worden uitgebreid. “Het gaat slechts om de verplaatsing van Albert Hein naar het nieuwe centrum. Er zal geen derde supermarkt

Bouw tweede fase woningbouwproject in de zomer

Nieuwe huurders Land van Winkel kijken uit naar hun nieuwe huis Samantha Looijen is een van de 39 nieuwe huurders in Land van Winkel,

Abcoude. De sociale huurwoning van woningcorporatie GroenWest die zij daar gaat bewonen, past goed bij haar. Samen met de verhuurmakelaar van GroenWest heeft ze haar keuzes voor keuken en verdere uitvoering bepaald. Karin Verdooren, directeur-bestuurder van GroenWest: “We vinden het belangrijk om, als dat mogelijk is, bij nieuwbouw de nieuwe bewoners keuzes te bieden. Zo kunnen ze zelf kiezen voor bijvoorbeeld de look van

de keuken. Je nieuwe woning wordt daardoor meer van jou.” Tweede fase gaat starten De nu gerealiseerde 39 eengezinswoningen zijn de eerste fase van het plan Land van Winkel. De woningen zijn nu allemaal verhuurd. Maar de bouw telt twee fases. In de tweede fase worden elf appartementen en tien ruime eengezinswoningen gerealiseerd. De woningen zijn allemaal energie-

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Draagvlak De raad stelde vast dat de uitvoering van zo’n plan moet kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij de bevolking. Gezien het aantal schriftelijk ingediende bezwaren, alsmede de mondeling ingebrachte reacties van een aantal inwoners, vroegen sommige fracties zich af of dat draagvlak er wel is. “Bij zo’n groot project kun je het nooit iedereen naar de zin maken,” stelde wethouder Moolenburgh vast. “Maar we zullen de inbreng vanuit de bevolking uiterst serieus nemen en we zijn van plan om hen ook bij de verdere uitwerking goed te betrekken.” Hoe nu verder? De gemeenteraad zal op 23 maart een beslissing nemen of men instemt met de verdere uitwerking van variant 2. Het is de bedoeling dat in september een uitgewerkt plan aan de raad wordt voorgelegd, die daar dan een beslissing over kan nemen. Intussen zal aan provinciale staten van Utrecht gevraagd worden om een aanvullende dekking van 3,9 miljoen beschikbaar te stellen, nodig om de nieuwe aansluiting te realiseren. Moolenburgh: “Variant 2 achten wij realistisch en financieel haalbaar. Daarom heeft het onze voorkeur. Mocht onverhoopt blijken dat provinciale staten niet bereid is de extra dekking te verstrekken of dat de raad uiteindelijk niet akkoord gaat met de uitgewerkte variant 2, dan vallen we terug op variant 1, de zogenoemde viaductvariant.”

zuinig uitgevoerd. De bouw zal naar verwachting rond de zomervakantie starten. Een precieze startdatum is afhankelijk van de verlening van de benodigde vergunningen. Bent u geïnteresseerd? GroenWest adverteert de woningen deze zomer rond de start bouw op WoningNet. Een inschrijving bij WoningNet is vereist om in aanmerking te komen voor een woning in fase twee. Op www.groenwest.nl kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief over fase twee. Dan ontvangt u tijdig informatie over de datum waarop GroenWest de advertentie op WoningNet publiceert.

Agenda Kort

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

in Vinkeveen komen.” Een aantal vragen van de raadsleden zullen pas beantwoord kunnen worden bij de verdere uitwerking.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

Zaterdag 11 maart • NL Doet, diverse locaties • Bingo, buurthuis, Amstelhoek • Klaverjassen, Springbok, De Hoef • Cabaret: Kiki Schippers, Piet Mondriaan Theater, Abcoude

Zondag 12 maart • Gauguin Ensemble, Dorpskerk, Abcoude

© 2017 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

10 maart 2017

Racingteam De Ronde Venen, altijd vol gas!

Kort nieuws Mijdrecht

De Wegwijzer over de zalving door Maria Zondag 12 maart leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur begint de verkondiging bij Maria en Lazarus die zijn uitgenodigd op een officiële maaltijd. Jezus is ook onder de gasten. Hij zal spoedig sterven. Maria wordt overmand door gevoelens van dankbaarheid, om wat Jezus gedaan heeft voor haar broer Lazarus. Nu al zalft ze Jezus. Zodat hij maar weet hoe dankbaar ze is. Wat is onze drijfveer? Waar ligt voor ons de zegen? In de middagdienst van 17 uur willen we nadenken over Jezus' zelfopenbaring, en dat vergelijken met ons eigen beeld van Jezus. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht. nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten.

Mijdrecht

Present open voor Paasbingo

Wijkgebouw Present in Proostdijland staat dinsdag 14 maart open voor de Paasbingo. Ook nu zijn er weer prachtige prijzen te winnen. waaronder een paar bijzondere (elektrische) hoofdprijzen. De organiserende vrijwilligers bedenken regelmatig iets bijzonders om de bingo extra feestelijk en gezellig te maken. Kom zelf kijken wat deze keer de verrassing is! Wijkgebouw Present aan de Johan van Renessestraat 16 in Mijdrecht is te bereiken via het schoolplein tussen basisschool De Fontein en BSO De Klimboom. Om 13.30 uur is het wijkgebouw open, de bingo begint om 14 uur en duur tot ongeveer 16 uur. Koffie/thee en wat lekkers zijn gratis, een bingokaart kost € 0,50.

Wilnis

'De Eerlijke Vrouw' bij Passage Op woensdag 15 maart is Els Hogendoorn uit Woerden, als 'eerlijke vrouw' werkzaam bij Woord en Daad, te gast bij de christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging Passage, afdeling Wilnis. Zij weet alles van fairtrade, duurzaamheid en klimaatverandering. Woord en Daad organiseerde in februari 2015 een reis naar Burkina Faso, speciaal voor vrouwen. Tijdens deze indrukwekkende reis ontdekten zij de boodschap achter de cashewnoten en ontmoetten ze vrouwelijke ondernemers. De avond wordt gehouden in De Schakel, Dorpsstraat 20 in Wilnis. Aanvang 20 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

DE GROENE VENEN

Klanten van Boni Mijdrecht doneren voor diabetesonderzoek Via een statiegeldbonnenactie van klanten van Boni in Mijdrecht heeft de Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) een donatie van 181,10 euro ontvangen voor onderzoek naar Diabetes type 1. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte die ontstaat doordat het afweersysteem insuline producerende lichaamscellen beschadigt en vernietigt. Hierdoor kan de alvleesklier het levensnoodzakelijke hormoon insuline niet meer zelf produceren. Type-1 diabetes wordt veelal op zeer jonge leeftijd gediagnosticeerd. Volledig anders dus dan Diabetes type-2, dat deels te wijten is aan onze westerse levensstijl (voeding en te weinig bewegen), ouderdom (organen nemen in kwaliteit af) en genetisch bepaalde oorzaken.

Na de diagnose wordt direct gestart met het extern toedienen van insuline via injecties of pomptherapie. Dit vergt een 24/7-management, waarbij jonge patiënten en hun naasten continu alert moeten zijn op een te lage bloedsuikerwaarde, wat tot een ernstige coma kan leiden. Ook omdat er factoren zijn (stress, puberteit, hormonen, infecties, andere ziektes) die zich niet eenvoudig laten berekenen. De Juvenile Diabetes Research Foundation heeft als taak het initiëren, financieren en stimuleren van onderzoek voor het behandelen, genezen en voorkomen van Type 1 Diabetes. Dit is mogelijk met hulp van sponsors en donateurs, zoals in dit geval de klanten van de Boni. Op www.jdrf.nl is meer te lezen over onderzoeksresultaten.

Autocross, onze sport… Met mooie regio wedstrijden dichtbij in bijvoorbeeld Abcoude en Nieuw Vennep, maar met ook de grote wedstrijden van het Nederlands Kampioenschap. Deze 6 wedstrijden van het NK worden door heel Nederland verreden. Racingteam De Ronde Venen bestaat uit de coureurs Aris de Waal en Ivo Galekop. Aris rijdt met een eigenbouw frame met 4x4 aandrijving en een Audi V8 motor en is deelnemer in de Superklasse. Ivo rijdt in de keverklasse, een originele keverbodem met keverdak en met een rolkooi met een Sadev versnellingsbak en een Honda 1600 cc motor. Uiteraard zijn beide spotbolides helemaal getuned om de laatste pk er uit te halen. 2016 is een jaar geweest met successen en tegenslagen. Een groot succes voor teamlid Ivo die in zijn klasse op het Nederlands Kampi-

oenschap Autocross derde van Nederland werd. Tegenslag voor Aris die in de eerste NK wedstrijd al te maken kreeg met een compleet kapotte motor. Afgelopen winter zijn wij heel druk geweest om nog beter het nieuwe seizoen van start te gaan. Meer pk’s gezocht, maar ook betrouwbaar gemaakt. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Zaterdagmiddag de mooie bolides gepresenteerd in het magazijn bij Intermat in Mijdrecht, waar veel belangstellenden, familie, relaties en collega coureurs werden verwelkomd. Vol gas naar seizoen 2017. Met dank aan onze sponsors Intermat, Klusbedrijf Jhon, Dukdalf, KBA, Walraven, Schadenet, Thuiskapster Simone, Ton Zeldenrijk Loonbedrijf, Nico Zeldenrijk Infra en Garage Abcoude. Voor meer info: www.racingteam-drv.nl en www.autocrossabcoude.nl.

Mijdrechts Twirlpower begint seizoen goed

VBW-middag met spellencircuit Op zaterdag 11 maart is er een VBW-middag in gebouw De Roeping aan de Kerkstraat 12 in Wilnis. Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn van harte welkom, ook als je afgelopen zomer niet in de tent in het Speelwoud was. Er wordt deze keer lekker sportief gedaan met een leuk spellencircuit. Ook wordt er een mooi bijbelverhaal verteld en wordt er gezellig gezongen. De VBWmiddag begint om 13.45 uur, zorg dat je het niet mist! Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie? Mail naar vbwwilnis@hotmail.com.

Voorjaarsexcursie naar de Botshol Op 25 maart houdt natuur- en milieuvereniging De Groene Venen een voorjaarsexcursie naar de Botshol. De gids van Natuurmonumenten laat zien hoe de recent aangelegde natuuruitbreiding zich heeft ontwikkeld en welke grote verscheidenheid aan natuur er te bewonderen is. Via een korte vaartocht over de Botshol ko-

men de deelnemers op terrein met een ondergrond van klei en veen met de herstelde hooilanden en een weidevogelgebied. Ze kunnen interessante waarnemingen verwachten: trekvogels (bijv. steltlopers), weidevogels en roofvogels op vrijersvoeten. Aanvang 9.45 uur bij de Zwarte Schuur, Botsholsedijk, Waverveen. Duur ca. 2,5 uur. De kosten zijn 6 euro per persoon. Aanmelden via degroenevenen@hetnet.nl of tel. 0297-261576.

Twirlpower uit Mijdrecht is tijdens de eerste wedstrijd van dit seizoen in Ede goed van start gegaan. Voor Team A, Team D en soliste Sanne met een nieuwe show en outfit. Voor het duo Melissa en Sanne een aangepaste outfit tijdens hun spinnenshow met een aangepaste outfit. En met een nieuw onderdeel: kidstwirl met Femke. Team D behaalde met hun nieuwe show 'The Lion King' de eerste plek. Daarna mocht Team A de vloer op. Het thema 'duisternis' werd mooi neergezet en leverde een vierde plaats op. Soliste Sanne heeft veel moeilijke twirls in haar nieuwe show. Sommige gingen goed, sommigen wat

minder. Maar ze behaalde wel een eerste plaats en ze mag promoveren naar de intermediate-klasse. Maar ze mag ook nog in de beginnersklasse blijven. Behaalt ze nogmaals een promotie, dan moet ze definitief over naar de intermediate-klasse. Ze heeft zich in ieder geval al geplaatst voor de Nederlands Kampioenschappen in december! Ben je 5 jaar of ouder, wil je ook twirlen/dansen met pompons en leren maathouden op de muziek? Neem dan contact op met Petra Verschoor-Faas via tel. 06-38402645. Of kom langs op dinsdagavond vanaf 18.30 uur bij De Notenkraker, Windmolen 77 in Mijdrecht.


DE GROENE VENEN

10 maart 2017

Eén van onze lezers in Abcoude zag de fraaie lichtinval op de kerk vanuit haar appartement en maakte er gauw er een foto van! Goed gezien! foto renee drentveen

Veel enthousiasme op bijeenkomst over Fort bij Abcoude De bijeenkomst die gemeente De Ronde Venen woensdag 1 maart hield met omwonenden, ondernemers, andere belanghebbenden en geïnteresseerden over de toekomst van Fort bij Abcoude is zeer geslaagd. De aanwezigen dachten met groot enthousiasme mee over moge-

lijke nieuwe functies voor het fort, passend bij de omgeving. Verantwoordelijk wethouder David Moolenburgh: "Met ruim 85 deelnemers aan deze avond merk je dat het Fort bij Abcoude enorm leeft. Het fort is een bijzonder bouwwerk en mensen hebben volop ideeën welke nieuwe functies het fort zou kunnen krijgen. Ik vond dit enthousiasme overweldigend en inspirerend. Deze ideeën bieden volop aanknopingspunten om het fort nog meer onder-

5

deel te laten zijn van Abcoude." Op de bijeenkomst werd een toelichting gegeven op de laatste stand van zaken van Fort bij Abcoude, eigendom van Vereniging Natuurmonumenten. Vervolgens praatten de aanwezigen met elkaar tijdens twee rondetafelgesprekken verder over mogelijke, toekomstige functies van het fort en de inpassing daarvan in de omgeving. De gemeente gebruikt de uitkomsten om het beleid voor Fort bij Abcoude verder vorm te geven. Moolenburgh: "We verwerken de inbreng van de avond in een ontwikkelkader voor het Fort bij Abcoude. Dit dient als inspiratiebron voor geïnteresseerde ondernemers en vormt de basis voor de selectie van één of meerdere ondernemers door Vereniging Natuurmonumenten, die daarvoor eigen criteria toevoegt. Wij toetsen het uiteindelijke plan van de ondernemer weer aan ons ontwikkelkader." Zie ook

Kort nieuws

www.derondevenen.nl/forten.

Zaterdag 11 maart is er een bingoavond in buurthuis Ons Streven aan de Engellaan 3a in Amstelhoek. Er worden 10 rondes en er zijn mooie prijzen te winnen. De toegang en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis. De zaal gaat om 19 uur open, de bingo begint om 20 uur.

Jongerenwerk waaks voor veiligheid De jongerenwerkers van TympaanDe Baat en Waaks delen de aankomende weken gratis fietslampjes uit aan fietsers zonder licht. Op deze manier willen zij op een leuke manier de veiligheid onder de aandacht brengen. De lampjes worden meteen gemonteerd en de fietser kan weer veilig en verlicht verder. De jongerenwerkers zagen steeds meer fietsers zonder licht (in het donker) fietsen en vonden dat er iets aan gedaan moest worden. Johnson Wax heeft een budget beschikbaar gesteld voor veiligheid in gemeente De Ronde Venen en heeft daarmee de fietslampjes beschikbaar gesteld.

Op de Kon. Julianaschool zijn de kinderen met hun juffen en meesters deze week weer fris van start gegaan. Na een heerlijke vakantie is afgelopen maandag de projectweek geopend. Het thema werd gepresenteerd door middel van een hilarische sketch van de leerkrachten (met hulp van twee groep 8 leerlingen). “Coole Doelen” is het thema en ook het “Coole-doelen-lied” werd direct enthousiast meegezongen door de leerlingen, want ‘samen voor een ander, is plezier voor

In het driebandentoernooi van D.I.O./Café de Merel 2017 zijn er als kwartfinalisten bijgekomen: Arie Engel, Stefan Vos, Robert Daalhuizen van Bar Adelhof en Edwin van der Schaft van Sportcafè Cens. Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 maart wordt het Open Ronde Venen libre-kampioenschap gespeeld in cafè de Merel, Arkenpark Mur in Vinkeveen, tel. 0297-263562, 0297-264159 of thcw@xs4all.nl.

Amstelhoek

Bingo in buurthuis

Klaverjasmarathon De eerste lampjes zijn inmiddels uitgedeeld en de actie is daarmee zeer positief ontvangen. Naast dat het fietsen zonder licht zeer gevaarlijk is, kan het je ook nog een boete opleveren tot wel 110 euro.

ristieke eigenschappen, zal hij ingaan op het ontstaan van kleuren en patronen bij vlinders. Deze vormen de basis voor camouflage, nabootsing en afschrikking, fenomenen die bij insecten en vooral bij vlinders zo rijk ontwikkeld zijn. De kleurdragers bij vlinders zijn hun vleugelschubben. Hans Geuze zal laten zien hoe de kleuren hierin ontstaan en hoe de vlinderschub inspiratiebron is voor vele toepassingen. Na de lezing, die vanaf 20 uur wordt gehouden in De Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen, volgt de algemene ledenvergadering 2017 van natuur- en milieuvereniging De Groene Venen. De toegang is gratis. Zie ook

www.degroenevenen.eu.

Kon. Julianaschool aan de slag met ‘Coole Doelen’

Biljarten D.I.O.

Amstelhoek

Lezing over kleuren bij vlinders Op dinsdag 21 maart geeft Hans J. Geuze op uitnodiging van natuur- en milieuvereniging De Groene Venen een lezing over kleuren bij vlinders. Hans Geuze is emeritus hoogleraar celbiologie en natuurschilder met een levenslange fascinatie voor vlinders. Na een inleiding over dag- en nachtvlinders in Nederland en hun karakte-

Vinkeveen

twee!’ Alle klassen zullen de komende twee weken over een goed doel gaan werken. En nog belangrijker: de kinderen gaan voor de gekozen doelen geld ophalen. Aan het einde van de projectweek, op 23 maart zal de open projectavond plaats vinden. Ouders en belangstellenden mogen dan het werk van de kinderen komen bewonderen. De volgende coole doelen zul je dan tegenkomen: de Cliniclowns, Woord en Daad, het Rode Kruis, de Vogelbescherming, het WNF, SOS Kinderdorpen en De Zonnebloem. En vergeet dan natuurlijk niet om je portemonnee mee te nemen, want dat is het doel van deze open projectavond!

Kinderkleding- en speelgoedbeurs op Vlinderbos in Wilnis Op zaterdag 1 april, van 9 tot 11 uur, opent Jenaplanbasisschool Vlinderbos in Wilnis haar deuren voor de jaarlijkse, grootse kinderkleding- en speelgoedbeurs. U vindt op dit gezellige evenement voor iedereen die tweedehands goederen wil kopen of verkopen onder meer kinderkleding van maat 92 t/m 176, sportkleding, verkleedkleren, schoenen, speelgoed, fietsen, skeelers, schaatsen, boeken, cd’s en dvd's voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 13 jaar. Ook dit jaar kunt u pinnen op de beurs, mede dankzij de Rabobank. Wie op de beurs wil verkopen, kan tot en met woensdag 29 maart

een verkoopnummer aanvragen via beurs@vlinderbos.nl of via een pm op de eigen Facebookpagina. U prijst uw goederen thuis en levert deze vrijdag 31 maart in bij Vlinderbos aan de Veenweg 117a in Wilnis. Zij zorgen ervoor dat alles op de juiste plek op de beurs komt en als het verkocht wordt krijgt u 60% van de opbrengst. De overige 40% komt ten goede aan een goed doel waar alle leerlingen van Vlinderbos gebruik van zullen maken. Dit jaar is weer gekozen voor de stichting Roki, die zich inzet voor Roemeense weeskinderen.Goederen die niet zijn verkocht, kunt u samen met uw opbrengst op zaterdagmiddag op school ophalen of doneren aan dit goede doel. Om de kwaliteit van de beurs hoog te houden is het aantal klantnummers beperkt, dus wacht niet te lang met de aanvraag!

Zaterdag 18 maart is er in het Buurthuis van Amstelhoek aan de Engellaan 3a een klaverjasmarathon, van 10 tot 22 uur. Inschrijven is verplicht en kan tot 15 maart bij Leny Jansen via jansenleny@hotmail.com of tel. 06-50282282. De inschrijfkosten zijn 8 euro per persoon. De zaal gaat open om 9.15 uur.

De Hoef

Klaverjassen in De Springbok Zaterdag 11 maart houdt biljartclub De Hoef een gezellige klaverjasavond in De Springbok aan Oostzijde 61a in De Hoef. Iedereen die van een gezellige kaartavond houdt, is van harte welkom. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Het kaarten begint om 20 uur, de zaal is open om 19.30 uur.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in De Merel Vrijdag 17 maart is er in café De Merel op Arkenpark Mur in Vinkeveen prijsklaverjassen. Het kaarten start om 20 uur. Zowel dames als heren zijn welkom, graag aanwezig om 19.45 uur voor de inschrijving. Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld. Ook is er op deze avond een tombola met schitterende prijzen. Café de Merel is te bereiken via tel. 0297-263562 of thcw@xs4all.nl.


6

10 maart 2017

Nieuw lesaanbod!

DE GROENE VENEN

Trompet, Algemene Muzikale Vorming, Drumles, Vocaal ensemble (Volwassenen), Muziek voor kleuters

13 PCPO scholen op 16 locaties in jouw regio horen bij de Vereniging “Vechtstreek en Venen”. De Vereniging is op zoek naar

info@muziekschoolderegenboog.nl • 06 12 36 67 74 www.muziekschoolderegenboog.nl

Inval-leerkrachten M/V Ben jij als leerkracht toe aan een nieuwe uitdaging/stap in je loopbaan? Pootaardappelen/ plantuien rood en wit/ tuinzaden

Als invaller werken is een uitstekende mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Als invaller ben je veel flexibeler dan als vaste groepsleerkracht. In overleg is er veel mogelijk!

Groente planten Coniferen/laurier/beuken/liguster/buxus Fruitbomen ook leivorm

Meer informatie krijg je op onze website: http://vechtstreekenvenen.nl/werken-bij/leerkrachten-invallers of via info@vechtstreekenvenen.nl

Politiek Café in Het Raakvlak Op 24 februari werd een informatiebijeenkomst gehouden ter voorbereiding op de landelijke verkiezingen in Het Raakvlak in de bibliotheek in Mijdrecht, dat elke vrijdag de deuren opent voor mensen met een verstandelijke beperking en GGZ-achtergrond. Deze avonden worden verzorgd door vrijwilligers, met ondersteuning vanuit Kwintes en Zideris. Vanuit ProDemos, in samenwerking met Stichting MEE, werd een interactieve presentatie gegeven voor mensen met een beperking. Met vragen als: hoe moet je stemmen, hoe vindt besluitvorming plaats binnen de Eerste en Tweede Kamer, wat zijn nou

eigenlijk linkse en rechtse partijen, welke partijen zijn er en waar staan zij voor. Op deze wijze proberen zij mensen met een beperking inzicht te geven in de politiek, omdat ook hun stem telt.

Hardloopclinic bij De Veenlopers

complete Hardloopgids voor beginners met bijna 200 pagina's vol tips en weetjes, een mini-abonnement op het tijdschrift Runner's World (3 edities) plus 4 maanden lidmaatschap van de Atletiekunie, waardoor je ook verzekerd bent tijdens de trainingen. De kosten voor de clinic bedragen 49,50 euro. Kom je met een loopmaatje meedoen, dan krijgen jullie allebei 7,50 euro korting en betaal je dus maar 42 euro. Inschrijven kan via yakultstarttorun.nl/verenigingen/de-veenlopers, tot uiterlijk 25 maart. Voor meer informatie: trainer-rob@veenlopers.nl.

De Veenlopers organiseert met medewerking van de Atletiekunie een clinic 'Yakult Start to Run', die begint op 16 maart aan de Ontspanningsweg in Mijdrecht. De clinic omvat onder meer 7 weken looptraining met begeleiding van een professionele trainer, huiswerkondersteuning via de Hardlopen.NL App met audio-coaching en deelname aan de 3 km van de 'Start to the Finish'-loop. Ook ontvang je een functioneel en cool hardloopshirt, de

Het Raakvlak zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om op vrijdagavonden samen een gezellige avond te creeren en een bijdrage te leveren aan de samenhang in de gemeente tussen (kwetsbare) burgers. Belangstellenden kunnen binnenlopen of contact opnemen met Tympaan-De Baat via info@stdb.nl en vragen naar Pim Jongsma.

graszoden Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl

Tweedehands funshoppen bij Liek’s Loods Bent u al eens binnengelopen bij die leuke winkel naast Karwei? U vindt hier van alles. Meubels, schilderijen, woonaccessoires, hebbedingen, servies, muziek en films, gratis boeken, kleding, u kunt het gewoon zo gek niet bedenken of het is er. Allemaal tweedehands, maar uitsluitend in perfecte staat! De selectie is streng, waardoor in de winkel uitsluitend goede, nette artikelen en kledingstukken te koop aangeboden worden. Liek’s Loods staat dan ook bekend om het hoogwaardige aanbod en de netheid in de winkel. Alle artikelen en kledingstukken zijn zeer vriendelijk geprijsd! Elke dag is er nieuwe aanvoer, dus het aanbod wisselt snel. Regelmatig binnenlopen wordt dan ook aangeraden. Bij Liek’s Loods worden door parti-

culieren spullen en kleding ingeleverd, waarna zij een klantnummer ontvangen. Na 3 maanden krijgen zij 25% van de verkoopprijs, nadat ze zich weer in de winkel melden of een e-mail sturen. Eventueel niet verkochte artikelen kunnen weer mee retour genomen worden of men doet er afstand van. Dus ook als u voorjaarskriebels heeft en eens lekker de bezem door het huis en de garage of schuur wilt halen, bent u bij Liek’s Loods aan het goede adres.

Twijfelt u of uw spullen te koop kunnen worden aangeboden? Stop het gewoon in de auto en kom langs. Ter plaatse bekijkt men bij Liek’s Loods wat wel en niet geschikt is voor de verkoop. Mochten er onverhoopt spullen of kleding niet aan de gestelde eisen voldoen, dan rijdt u gewoon door richting gemeentewerf om de spullen weg te gooien of in de container van de Kringkoop te plaatsen. Om teleurstelling te voorkomen, is het wel handig om eerst even op de website de lijst met artikelen door te lopen die niet worden ingenomen voor de verkoop. Deze lijst is ook op te halen in de winkel.

Kijk voor meer informatie op www.lieksloods.nl of loop gewoon eens binnen. U vindt Liek’s Loods aan de Industrieweg 38 te Mijdrecht.

Open dag op Mijdrechtse basisscholen Driehuis en De Windroos De zoektocht naar een goede basisschool begint bij research in je omgeving. Je vraagt bekenden naar hun ervaringen, kijkt welke scholen in de buurt liggen en gluurt eens op het schoolplein. Je denkt na welke beginselen voor jou belangrijk zijn. Checkt schooltijden, de visie van de school, hoe is de opvang geregeld en welke lesmethode wordt gehanteerd? Allemaal zaken die je kunt opzoeken. Maar dan proef je niet de sfeer en je ziet niet de school in werking. Daarom kunnen belangstellenden op woensdag 15 maart van 8.30 tot 12.30 uur een kijkje nemen op de

Mijdrechtse basisscholen Driehuis en De Windroos. De Driehuisschool is een Sterrenschool, De Windroos een Daltonschool in opleiding. Beide scholen zetten de deuren open omdat ze graag uitleggen en vooral ook laten zien wat dit betekent. Papa’s en mama’s, kinderen, opa’s en oma’s, nieuwsgierige buren, iedereen is welkom. Op 15 maart is er gewoon les, dus er valt echt wat te zien! Leerlingen geven zelf de rondleidingen, leraren en ouders zijn aanwezig om vragen te beantwoorden onder het genot van een lekker kopje koffie of thee.


DE GROENE VENEN

10 maart 2017

DR. BEEKER

Pijnlijke elleboog Achteraf denk ik dat het rond Sinterklaas begon, misschien met het inpakken van al die cadeau’s? Het kan ook zijn dat het door onze border collie is opgewekt. We hebben drie honden: Jan, een golden (non)retriever die voor alles bang is, Fuego, een Spaanse waterhond over wiens miraculeuze herstel ik al eens schreef maar die nu toch echt wel een man op leeftijd begint te worden, en Sox, een border collie die zich bij gebrek aan een echte man (Jan is een vrouw) minstens de baas in huis waant. En door die waan moet Sox ook alles wat meer dan twee poten heeft aanvallen. En als je daar dan even niet op bedacht bent, vliegt Sox met jouw arm en de rest van je lijf over het pad. In december kreeg ik dus last van mijn elleboog rechts. Aanvankelijk alleen met stofzuigen. Ik heb nog even geprobeerd dat uit te buiten, maar daar trapte Jolande niet in. Maar ook tijdens het spreekuur, wanneer mensen me een hand gaven of als ik kracht moest zetten bij een onderzoek, ontwikkelde zich een stekende pijn precies in de elleboog. Nou is het zo dat ik natuurlijk al tientallen patiënten zag met een tennisarm, dus komt het als eerste in je op dat het wel zoiets zal zijn. Maar mijn pijn zat onder de 'knobbel', terwijl een tennisarm toch daarboven zit. Het moest dus iets anders zijn. Zou het een golfarm zijn? Dat is iets grappigs mee. In Nederland hebben we het bij deze aandoeningen over een tennisarm versus een golfarm, maar bij nader onderzoek begreep ik dat het in andere landen gebruikelijk is om te spreken over een 'backhandarm' en een 'forehandarm'. Mogelijk iets te veel informatie voor de niet-tennisers ? Laten we de twee aandoeningen eens nader bekijken. Tennisarm Een tennisarm heet ook wel 'backhandarm' en in medische termen een 'epicondylitis lateralis'. Nu kan je die medische termen wel iets ontleden, want als er 'itis' in voorkomt betekent dat ontsteking en 'lateralis' is aan de zijkant. Nu nog de 'Epicondyl', die dus blijkbaar aan de buiten- of zijkant zit.

Zie bijgaand plaatje, waarop de bovenarm en de onderarm (ellepijp en spaakbeen) goed te zien zijn. Die Epicondyl zit er (net als dingetjes in de rest van ons lichaam) niet voor niets. Er zitten allemaal spieren aan vast en die spieren zorgen voor bewegingen in je arm en pols. Deze vijf aangehechte spieren lopen naar het uiteinde van de pols in de richting van de duim en de handrug. Een itis (ontsteking) zal daarom klachten geven in het verloop van de spiertjes, dus bij strekken. En met name strekken van de pols tegen een weerstand in. De spiertjes heten dan ook 'extensoren', strekkers. Over de oorzaak en behandeling gaan we het zo hebben.

7

Tekst Jaco Beeker

Golfarm Nu over mijn arm. De golfarm of in de Angelsaksische literatuur dus een 'forehandarm'. Dat is eigenlijk een vergelijkbare ontsteking, maar dan van de 'mediale Epicondyl'.

Die mediale Epicodyl zit eigenlijk meer naar onderen in de elleboog, waarbij dus de spieren die daar aanhechten ook een andere functie hebben. Mijn spiertjes heten derhalve 'flexoren', buigers. Mooi toch hoe je met anatomie alles kunt verklaren? Mijn flexoren buigen met name in het gebied van de pink en in de pols. Zo kan je op basis van de ligging en de functie ook prima de klachten verklaren. De golfarm geeft dus klachten bij het buigen van de pols, zoals bij onderhands tillen of een hand geven met kracht. Stofzuigen staat er niet specifiek bij vermeld, maar ik kan uit ervaring vertellen dat dit geen feest is... Oplossing? Nu weten we wat er aan de hand is: een ontsteking van de flexoren bij de mediale epicondyl. En we weten dat zoiets door over- of verkeerde belasting ontstaat (honden uitlaten, tig mensen handen geven elke dag), maar zijn we nu dichter bij de oplossing? Nou nee, er is in de afgelopen jaren een scala aan onderzoeken gedaan

en we zijn niets opgeschoten. Kijk je in het handboek, dan zijn er veel therapieën beschreven; - Rust. Altijd geadviseerd, maar blijkt geen bal te helpen. Vroeger werden mensen gespalkt of zelfs in het gips gezet, maar dat is achterhaald. Het is eigenlijk zo dat meer bewegen juist beter is en dat merk ik ook, want na een training met onze personal trainer Glenn voelt mijn arm beter aan dan na een nachtje rust. - IJs. Mag hoor, maar helpt alleen tegen de pijn (op dat moment). - Fysiotherapie (kom ik zo op terug). - Tape. Tegenwoordig populair. Je ziet de meest wilde creaties in zuurstokkleurtjes en fantasievormen, maar enig effect is nooit bewezen. - Acupunctuur. Heb ik zelf wel positieve zaken van gezien, maar de onderzoeken zijn methodologisch van het gehalte 'witte tanden in 48 uur' en derhalve geen bewijs. - Shockwave-therapie. Schokgolfjes van ultrageluid, die de ontsteking dempen leken succesvol maar hebben nog niet het stadium van bewezen effect bereikt. - Injecties met cortison. Deed ik ook altijd, want leverden onmiddellijk verbetering van de klachten op. Helaas bleek uit langetermijn-studies dat dit effect ook maar kort aanhoudt. Weinig zinvol dus voor de uiteindelijke verbetering. En in dit kader is er een studie gepubliceerd in JAMA, waaruit bleek dat er geen verschil in effect blijkt te bestaan tussen fysiotherapie of injecties. Beiden helpen op de korte termijn, maar maken op de lange termijn geen verschil. - Operaties. Je kunt je voorstellen dat je de ontstoken spieraanhech-

Nog plaatsen vrij bij maart-cursussen 'Paraplu' Workshops bij Cursusproject De Ronde Venen Er zijn nog plaatsen vrij bij cursussen van Stichting Paraplu in Wilnis. Zoals voor de workshop Opvoedkwaliteiten op woensdag 15 maart van 19.30 tot 21.30 uur voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar onder leiding van docenten Marga Kraaijkamp en Mareike Meijerhof van Jeugd en Gezin De Ronde Venen. Ook is er nog plaats bij de basiscursus Autotechniek, op de donderdagen 16, 23 en 30 maart van 10 tot 12 uur. Per keer worden de globale werking en doel van een onderdeel behandeld. Op de eerste dag is dat de motor, de volgende keer de versnellingsbak en de derde dag het onderstel van de auto. Na afloop van het laatste dagdeel

Muziekschool Soundcheck breidt lespakket uit Soundcheck is in ruim zes jaar tijd gegroeid naar een volwaardige muziekschool binnen De Ronde Venen. Het streven is om leuke en leerzame

vindt er een evaluatie plaats voor de gehele cursus. Tijdens de workshop Tekstschilderij, op de donderdagen 30 maart en 6 april van 19 tot 22.30 uur, ga je in de eerste les aan de slag met de achtergrond van je schilderij, op je geheel eigen wijze. Er wordt geschilderd met acrylverf en er kunnen diverse technieken worden gebruikt. In de tweede les komt de eigen tekst erop, voor een geheel uniek schilderij. Aanmelden kan rechtstreeks op www.stichtingparaplu.nl of via een inschrijfformulier dat kan worden afgehaald en ingeleverd bij de 'Paraplu', Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Meer informatie ook via info@ stichtingparaplu.nl.

Het Cursusproject De Ronde Venen heeft nog wat plaatsen vrij. Bijvoorbeeld tijdens de workshop 'Mozaiekschaal' op donderdag 23 maart van 19 tot 22.30 uur. Met kleine glas- en mozaïeksteentjes maak je je eigen mozaïekschaal. Tijdens de workshop leer je de basistechnieken en word je begeleid voor een prachtig resultaat. Omdat de lijm pas na 24 uur uitgehard is, krijg je instructies en voegsel mee zodat je je creatie zelf thuis kunt afmaken. Ook bij de workshop 'Buxustoren met wilgentenen' op dinsdag 28 maart van 13.30 tot 16 uur zijn nog plaatsen vrij. In een landelijke omgeving wordt gewerkt met wilgentenen, die speciaal

worden gekweekt op grienden. Het is een puur natuurlijk materiaal, dat erg buigzaam is. Hierdoor is er prettig mee te werken en kun je er vele vormen mee maken. Met verse wilgentenen worden drie kransen gevlochten met verschillende diameters. Van kippengaas wordt een toef gemaakt, die wordt opgevuld met hooi. De gevlochten kransen komen over de toef heen. De kransen worden daarna gedecoreerd met diverse voorjaarsattributen, zoals takjes buxus, eitjes, eierschalen en veertjes. Het geheel wordt geplaatst op een kunststof bord. Alle informatie over de cursussen en inschrijven is te vinden op

www.cursusproject.nl/rondevenen.htm.

lessen aan te bieden waarbij de leerling centraal staat. Sinds februari 2011 is Muziekschool Soundcheck actief binnen De Ronde Venen als ‘pop’-muziekschool om betaalbare en leuke lessen aan te bieden voor jong en oud. Ze begonnen met een beperkt aantal plekken voor piano/keyboard, gitaar, drums en zang. Dit is inmiddels uitgegroeid naar vier

lesdagen waarbij iedere leerling die zich aanmeldt zo goed als meteen kan beginnen met lessen. Door een samenwerking met klarinet/saxofoondocent Alexander Jedig – in 2015 afgestudeerd als 'Master of Music' aan het conservatorium in Amsterdam – kunnen nu ook klarineten saxofoonlessen worden gegeven. Deze uitbreiding komt voort uit de

vraag naar privé-les in deze instrumenten, maar wordt ook als groepsles aangeboden. Alexander Jedig geeft les op donderdag of vrijdag. In de toekomst wil Soundcheck nog meer instrumenten toevoegen aan het lespakket, waaronder viool maar ook een heus popkoor. Aanmelden kan via info@muziekschoolsoundcheck.nl. Zie ook www.muziekschoolsoundcheck.nl.

tingen weghaalt en hoppa, dat is weer een probleem minder. Helaas blijkt bij gedegen onderzoek dat het positieve effect mogelijk meer te danken is aan de combinatie van pijnstilling, immobilisatie en tijd en dat het hele operatieve effect waarschijnlijk placebo is. In dit kader moet ik wel vermelden dat die operaties overwegend door orthopeden gedaan worden en bij orthopedie denkt iedereen hier meteen aan de Maartens-kliniek in Woerden (een gerenommeerde kliniek, oorspronkelijk uit Nijmegen). Sinds een paar dagen is bekend dat die kliniek z'n deuren in Woerden gaat sluiten. Bij gebrek aan operatiefaciliteit zal alles waarschijnlijk richting het Utrechtse gaan (formeel nog niet bekend). - Ontstekingsremmers. Daar is wel van aangetoond dat ze klachten mogelijk positief beïnvloeden, maar alleen als je het lokaal aanbrengt. Dus in de vorm van Voltaren-crème of Brufen-crème. De enige serieuze optie... Nou, mijn therapie staat daarmee stijf overeind. Niets doen is de enige serieuze optie! Hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat sporten met Glenn, af en toe een Brufen (toch maar) en in ieder geval zo min mogelijk handen geven (ook vanwege de al 14 weken rondwarende griep) niet bepaald mijn ideale behandeling inhouden, maar helaas zit er weinig anders op. Het is handig om te weten hoe het komt en waar het zit, maar verder is volhardend negeren de enige optie.

Jaco Beeker www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl

Modelbouwen voor jongeren in Mijdrecht Vind jij het ook leuk om een model te bouwen van een auto, boot, vliegtuig of iets heel anders? Het jongerenwerk van Tympaan-De Baat wil samen met een aantal jongeren tussen de 11 en 15 jaar op 6 woensdagavonden modellen gaan bouwen. Ze beginnen dan met een modelbouwdoos, die je als deelnemer zelf kan kiezen uit een aantal verschillende modellen. Tijdens de avonden zijn er vrijwilligers aanwezig die je kunnen helpen met bouwen. Als het model klaar is, kun je samen beginnen aan het maken van een achtergrond of omgeving van/voor je model van hout, kit, karton of andere materialen die beschikbaar zijn. De modelbouwavonden zullen plaatsvinden in de oude basisschool De Opdracht aan de Bozenhoven 16a in Mijdrecht op de woensdagavond van 19 tot 20.15 uur. Er wordt gestart bij minimaal 5 deelnemers. De kosten voor de zes avonden, inclusief materiaal en bouwdoos, bedragen 25 euro. Opgeven kan via t.klinkhamer@stdb.nl of via tel. 0297-230280.


Familieberichten

8

10 maart 2017

DE GROENE VENEN

Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heeren. Teruggekeerd tot haar Schepper

Dirkje Methorst Dicky

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging

Oud-predikant van de Ned. Herv. Kerk Oud-bedrijfsarts RUU en VUmc

Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon * 9 juni 1944 te Ederveen

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

† 6 maart 2017 te Amsterdam Celia Gijsbertsen-Methorst Jan Gijsbertsen

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Bart Methorst Corrie Methorst-van Ede Neven en nichten Correspondentieadres: Celia en Jan Gijsbertsen Molenvaart 497 B 1764 AT Breezand Wij stellen het op prijs als u één witte roos voor Dicky meeneemt om zo een prachtig boeket voor haar te maken. Onze lieve, dierbare zus, schoonzus en tante is in haar eigen huis opgebaard. Indien u persoonlijk afscheid van haar wenst te nemen bent u van harte welkom na telefonisch overleg 0294 - 281739. Wij nemen afscheid van Dicky op zaterdag 11 maart om 11.00 uur in een rouwdienst in de Dorpskerk, Kerkplein 45 te Abcoude. Aansluitend begraven wij haar op de Algemene Begraafplaats aan de Bijdorplaan te Abcoude. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het koor van de kerk.

Dag Peet

Petrus Cornelis Wilhelmus Sanders 20 november 1926

2 maart 2017 Wij zijn intens verdrietig dat wij afscheid hebben moeten nemen van onze Peet. Emily D.H. Sanders - Stel

Peter Sanders Bert en Joke Baars - Voermans Wilma Voermans

Michiel Schraa Hubert en Béke Stet - Bruynjé Jan Peter en Philine Dijkhuis - Bruynjé

Correspondentieadres: Emily D.H. Sanders - Stel Brugstraat 1 1396 JV Baambrugge

De crematie heeft inmiddels op donderdag 9 maart in besloten kring plaatsgevonden.


DE GROENE VENEN

10 maart 2017

9

Hockeykeepster Claire Lijding op weg naar de top

"Deelnemen aan de Olympische Spelen is mijn droom" Ze is net terug van een trainingsstage in Zambia met de damesselectie van hockey-hoofdklasser Amsterdam. Zeventien jaar is ze nu en ze is de vaste keepster van het tweede team. Elke week traint Claire Lijding uit Wilnis mee met het eerste team, waarvan een deel tot de nationale selectie behoort. “Ik leer hier ontzettend veel van. Het zijn voor mij leerjaren op weg naar de nationale top. Zoals iedere sporter droom ik ervan om ooit nog eens deel te nemen aan de Olympische Spelen.” Ze lijkt al aardig op weg. tekst piet van buul

Claire groeide op in Mijdrecht en werd lid van de Mijdrechtse Hockey Vereniging (HVM) toen ze vier jaar oud was. Claire: “Op die leeftijd begin je bij de ‘benjamins’. Hier worden nog geen wedstrijden gespeeld, maar ben je alleen maar bezig om op een speelse manier kennis te maken met de hockeysport. Wanneer je verder gaat doorloop je een reeks van klassen, die voornamelijk gebaseerd zijn op leeftijd. Toen ik zes jaar was kwam ik in F5. Na een jaar kwam ik al in de F1 en haalde ik met het team mijn eerste kampioenschap binnen. Weer een jaar later mocht ik naar de E-groep. Eerst een jaar in E5, het jaar daarop in E1 en weer een jaar later naar de D2. Dat was in het seizoen 2009-2010. Tot die tijd heb ik op allerlei plaatsen in het team gespeeld. Maar in dat seizoen kwam ik op doel te staan en dat

was het begin van mijn carrière als keepster. Het jaar daarna werden we met D1 kampioen. Vanaf 2011 mocht ik ook regelmatig invallen in hogere teams, zoals de A1, terwijl ik op basis van mijn leeftijd nog Dspeelster was. Ik was veertien toen ik eerste keepster van de C1 was en af en toe mocht invallen in het eerste dames team van HVM.” Route van de selecties Inmiddels was Claire gegrepen door de hockeysport en haar ambities reikten verder dan HVM. Op veertienjarige leeftijd ging ze naar de Hockeyacademie in Amsterdam. “Je speelde hier samen met meiden van allerlei verschillende clubs”, zegt Claire. “Ik heb hier veel van opgestoken. Aan het eind van dat seizoen heb ik een poging gedaan om bij een topploeg geselecteerd te worden. Ik werd bij Amsterdam eerste keepster van de B2 en tweede keepster van

de B1. In de eerste periode werden we nationaal zaalkampioen met B1. Een jaar later werd ik niet geselecteerd voor de B1, omdat men de voorkeur gaf aan een speelster die al in de nationale selectie zat. Toen ben ik overgestapt naar HDM in Den Haag. Daar kon ik wel keepster worden van de B1. Ik kreeg daar speciale keeperstraining van Simon Zijp, die ook in de trainingsstaf van het Nederlands team zit. Ik ben overigens altijd wel goed begeleid. Bij HVM in Mijdrecht was dat Thom Fokker en bij Amsterdam trainde ik bij Dennis van der Pol. Met HDM won ik mijn tweede gouden plak als zaalkampioen van Nederland. We wonnen de finale uitgerekend van Amsterdam.” In de jaren daarna maakte Claire een geleidelijke ontwikkeling door en uiteindelijk kwam ze weer bij Amsterdam terecht. Ze werd daar keepster van de A1. Daar haalden ze de play-off’s op het veld en werden ze nationaal kampioen door de finale van het Haagse HDM te winnen... Op weg naar de top Hockeyclub Amsterdam is inmiddels wel de club van Claire geworden. De selectie voor het Nederlands

Marathon langs alle acht kernen van De Ronde Venen Twee broers, Frans en Michael Woerden uit Mijdrecht, zijn fanatieke marathon-lopers. Michael is op dit moment wat sneller dan zijn broer. De broers trainen minimaal twee keer per week. Frans heeft 141 marathons onder de drie uur gelopen, een hele prestatie. De twee broers hadden al langer een plan om een marathon in De Ronde Venen te gaan organiseren. Ze hebben samen alles goed doorgesproken en hier en daar een beetje bijgeschaafd tot er een goed plan lag. Het doel is om de marathon langs alle acht kernen van de gemeente te laten lopen. tekst en foto fem van duuren

De start was oorspronkelijk in Mijdrecht gepland, maar helemaal tevreden waren de broers daarmee niet. Dus zijn ze naar een andere mogelijkheid gaan zoeken. Beide broers zijn lid van De Veenlopers en loopmaat Theo Noij wist een andere loper die in Abcoude actief is als voorzitter van de Stichting Feestelijkheden en bekend is met het organiseren van 'De Ronde van Abcoude' tijdens de feestweek: Arie Ligtvoet. Na een kort gesprek was Arie, zelf ook een fanatieke loper, bereid om mee te helpen de marathon te realiseren en stapte in het bestuur. De Mijdrechtse broers lopen elk jaar mee in De Ronde van Abcoude, dus de omgeving is hen bekend. Onlangs hebben de leden van de

nieuwe stichting bij de notaris het bestaansrecht ondertekend. De naam die gekozen is, is Stichting De Ronde Venen Marathon. De leden hopen met deze naam iets meer bekendheid aan De Ronde Venen te geven. De eerste marathon staat gepland voor 19 november 2017. Frans en Michael hebben een parcours uitgezet, dat Michael een jaar geleden al eens heeft gelopen. De Ronde Venen Marathon loopt via mooie historische plekken en herkenningspunten in de acht kernen. Er wordt dwars door weilanden gelopen en soms over smalle bruggetjes en paadjes. Er worden lopers uit het hele land verwacht. Sponsors De leden van het bestuur zijn op zoek gegaan naar sponsors om deze

unieke marathon te realiseren. Er zijn al diverse bedrijven die graag meedoen aan dit festijn. Er is zelfs een hoofdsponsor gevonden. Willem Bernhard, eigenaar van The Green Duck aan de Brugstraat in Abcoude was meteen enthousiast en kwam met een mooi sponsorbedrag. Ook zijn er al diverse kleinere bedrijven die graag een bijdrage leveren, maar meer aanmeldingen zijn nog steeds welkom. Tevens zijn er voor dit grote evenement veel vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via de site. Ook gecertificeerde verkeersregelaars zijn van harte welkom om te reageren. Er komt veel kijken om zo’n groot evenement te organiseren en zijn er veel mensen voor nodig om alles veilig en in goede banen te leiden. Ook zullen er onderweg veel waterpunten aanwezig zijn. Het water is al gesponsord. Ook andere afstanden Via de site hebben zich al meer dan 100 lopers aangemeld voor De Ronde Venen Marathon. Deelname kost

team heeft ze net niet gehaald. Toch heeft ze in het huidige seizoen opnieuw een stap gezet. In weerwil van haar jonge leeftijd zit Claire nu al bij de senioren. Ze speelt als vaste keepster in het tweede team en traint mee met het eerste team, waarvoor ze ook reserve-keepster is. “Dat betekent dat ik echt deel uitmaak van het eerste team, dat tot de top vier van Nederland behoort. Een vaste plaats in het doel van het eerste zit er voorlopig niet in. Die plek wordt ingenomen door Anne Veenendaal, die kans maakt om eerste keepster bij de nationale selectie te worden. Zo’n topspeelster ben ik nog lang niet. Maar het is wel een voorrecht dat ik nu wekelijks samen train met Anne en met internationals als Ellen Hoog, Kelly Jonker, Kitty van Male of Maria Verschoor. Een betere leerschool kun je niet hebben. Om op deze leeftijd al met de top van het Nederlandse hockey mee te draaien, vind ik wel heel vet. Ik ben ook heel trots op mijn eerste gouden plak bij de senioren, waar we zaalkampioen van de hoofdklasse zijn geworden. Mijn ideaal is om over enige tijd een plekje te vinden als eerste keepster van een andere Nederlandse hoofdklasser. Het Nederlandse team, internationale toernooien en de Olympische Spelen zijn mijn toekomstperspectieven.” Intussen probeert Claire haar drukke agenda goed te organiseren. Ze woont nog thuis in Wilnis bij haar ouders, van wie ze veel steun ontvangt. Naast de trainingen en de wedstrijden bezoekt ze regelmatig de sportschool en volgt ze een opleiding fysiotherapie. En dan wil ze ook haar vriendje de nodige aandacht geven. Het drukke leven van een topsporter.

Hockey Dream Foundation De dames van Amsterdam ging vorige maand voor een trainingsstage naar Zambia. Dat was voor Claire een bijzondere ervaring. “We hebben daar niet veel getraind, maar zijn vooral bezig geweest met de ondersteuning van de activiteiten van de Hockey Dream Foundation. Dat is een organisatie die kinderen in Zambia in staat wil stellen om te hockeyen. Ze combineren sport met school. De foundation zorgt voor goede coaches en de kinderen krijgen daar verzorging en ook eten. We hebben een clinic gegeven en met het Zambiaans elftal getraind. We hebben ook veel materiaal achtergelaten, zoals shirtjes, schoenen en sticks. Daarna zijn we nog een paar dagen op safari geweest. Al met al een bijzondere ervaring, die veel heeft bijgedragen aan de teambuilding. Want we willen dit jaar wel graag kampioen van Nederland worden met het eerste damesteam.”

25 euro. Maar op deze dag worden er ook andere afstanden gelopen. Zoals een Duo-loop, waarbij twee mensen afwisselend de marathonafstand lopen. Als de één loopt, fietst de ander en regelmatig wordt er gewisseld. Ook is er een 10 km-loop die gaat over een historisch parcours dat bekend is van De Ronde van Abcoude. Het bestuur van Stichting De Ronde Venen Marathon is trots dat zo’n mooie eerste editie van deze loop start in het midden van het dorp

Abcoude. Het startschot weerklinkt op 19 november vóór hoofdsponsor The Green Duck, midden in de Brugstraat. Vervolgens zullen vele lopers een prachtige tocht door en langs de acht kernen lopen. In het parcours zitten leuke elementen verwerkt voor de lopers. Het is niet wat men direct verwacht, deze marathon zit vol verrassingen. Dus doe ook mee een schrijf zo snel mogelijk in via www.derondevenenmarathon.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger of sponsor.


10

10 maart 2017

DE GROENE VENEN

CULTUUR Kun je de leden van de band kort aan ons voorstellen?

Wereldmuziekensemble op donderdag 16 maart in Onder de Hanenbalken

Ti-an-guis opnieuw in Abcoude Tianguis betekent letterlijk open markt en is afkomstig uit het Azteekse Rijk; een plaats vol met kleuren, geuren en smaken, waar mensen samenkomen. Ti-an-guis identificeert zich met deze term, de vijf leden zijn afkomstig uit Mexico, Griekenland, Spanje en Kroatië en ontmoetten elkaar op de conservatoria van Den Haag en Rotterdam. Vanuit hun achtergronden vormden zij zich al snel tot een bruisende eenheid met Ti-an-guis als muzikale ontmoetingsplek. Meer dan lovende kritieken leverde hun eerdere concert in Onder de Hanenbalken op 2 april 2015 op. De snelle terugkeer op het podium van deze heerlijk intieme zaal in Abcoude zal vele muzikale harten sneller doen kloppen. Wiet van der Velden interviewde zangeres Lovorka.

Hoe zijn jullie tot het formeren van Ti-an-guis gekomen? In 2009, net voor mijn laatste Bachelor-jaar bij de Jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, vormde ik een stempercussie-duo met een Mexicaanse percussiespeler. We vertolkten een aantal Mexicaanse, Afrikaanse en Kroatische nummers. Tegen die tijd was ik flink verzadigd met alle jazz en bebop, dus ik dacht dat het leuk zou zijn iets te zingen

dat niemand anders zong. Kort daarna ontmoette ik Carlos Anderson, die naar Nederland was gekomen om compositie te studeren aan het Rotterdamse Conservatorium. Hij vond het leuk wat wij deden en zo werd een duo een trio. Na ons eerste optreden samen, met staande ovaties van mijn studiegenoten tijdens jazzavonden, was het duidelijk dat we een band waren! De bassist en gitaarspeler kwamen er kort daarop bij.

Op 17 en 18 maart in De Schakel

Eigentijds blijspel ‘De Richel’ in Wilnis De Toneelgroep van de Ontmoetingskerk te Wilnis speelt op vrijdag- 17 en zaterdagavond 18 maart ‘De Richel’, een eigentijds blijspel in drie bedrijven door Ton Davids in ‘De Schakel’, Dorpsstraat 20 in Wilnis. Toos Stuyts is een vrouw met een hart van goud. Zij runt het opvanghuis voor dak- en

thuislozen ‘Pension De Goot’. De bewoners van dit pension zijn een samenraapsel van, door allerlei omstandigheden, aan lager wal geraakte vogels van diverse pluimage. Zo is daar een zwerfster, die voortdurend een pop bemoedert, een hardnekkige alcoholist, een aan lager wal geraakte

Toneelvereniging WIK speelt klucht 'Actie op de redactie'

Carlos Henrique Jacques Anderson komt uit Mexico en speelt de gitaar en twee Mexiaanse gitaren - jarana en requinto. Hij is ‘de grote baas’ van de band. Vasilis Stefanopoulos is onze contrabassist uit Griekenland. En dan zijn er twee Spaanse bandleden: Javier Infestas op percussie en ons jongste en nieuwste bandlid Vincente Santiago op gitaar. En ik, de zangeres uit Kroatië. We brengen allemaal iets origineels in omdat we allemaal zijn opgegroeid in een andere omgeving.

Jullie schrijven geen eigen liedjes en spelen ook de folksongs uit de diverse windstreken niet echt ‘naar het origineel’. Hoe ontstaat dan jullie repertoire? We spelen onze eigen interpretatie van al bestaande traditionele muziek uit verschillende landen. We ‘lenen’ de nummers en maken deze ons eigen. Afhankelijk van het land of de regio leggen we soms de nadruk op de melodie, soms op het ritme. En soms vinden we dat het maken van een ‘soundscape’, een soort akoestisch klankbeeld van land of regio, het belangrijkste is in dat specifieke nummer. Om dat te doen, luisteren we naar vele versies van een nummer, achterhalen we de tekst met vertaling en betekenis, lezen we over de cultuur van die regio, en indien nodig leren we specifieke ritme patronen en ‘melodieversieringen’ en passen we dit aan voor onze instrumenten. Elk nummer vergt dus een bepaalde mate van onderzoek om het te kunnen componeren en om zo onze eigen specifieke smaak eraan te geven.

Welke invloeden en muziekstromingen kunnen we herkennen in jullie liedjes of muziekstukken? Omdat we volksmuziek spelen, kan je zeker die etnische versieringen horen. Maar omdat sommigen van ons jazz hebben gestudeerd, herken je ook dat zeker. Anderen hebben ook een achtergrond in klassieke, hedendaagse en zelfs flamencomuziek. We spelen waar we van houden en we spelen met de muziek. Dat is het mooie ervan, jezelf niet te veel te vernauwen naar een specifieke regio, taal of genre.

Leiden jullie verschillende achtergronden en herkomst soms niet tot Babylonische muzikale verwarring? En waar bereiken en begrijpen jullie elkaar? Nee, het verrijkt juist onze muzikale expressie! We zijn vrienden en we zijn erg open naar elkaar; als iemand iets verkeerds speelt, plagen wij diegene. Alle kaarten liggen op tafel. Dus in het proces van studeren en repeteren heeft iedereen een inbreng. Alle bandleden zijn extreem getalenteerd en muzikaal, en iedereen heeft een geweldig gevoel voor humor, wat ook op het podium goed te zien is.

Zijn er mooie toekomstplannen of nieuwtjes? Ja! We zijn druk bezig met de voorbereiding van het opnemen van ons tweede album. Ook zijn we bezig met onderhandelingen voor een tour in Azië.

De voorstelling in Onder de Hanenbalken, Hoogstraat 37 in Abcoude begint donderdag 16 maart om 20.15 uur. Kaarten kosten 18 euro, met CJP 12,50 euro.

Kamerkoor Airone in Abcoude Het Kamerkoor Airone geeft zondag 26 maart een concert met het thema 'Onrust & Vrede' in de Dorpskerk aan het Kerkplein 45 in Abcoude. Met dirigent Arjan van Dijk, Punto Bawono op luit, sopraan Eva van Ooijen en bariton Ben Klein Meulekamp worden werken uitgevoerd van De Manchicourt, Handel, Monteverdi, Rheinberger, Vaughan Williams, Lechner, Morley, Mozart, Dowland en Mendelssohn. Het menselijk bestaan op bevredigende wijze in een paar regels samenvatten is bepaald niet eenvoudig, maar de Nepalese spirituele leider Boeddha deed in de vierde eeuw voor Christus onmiskenbaar een succesvolle poging. Enerzijds 'onrust', in de vorm van drift, het kwade en pijn, anderzijds de gelukzalige bevrijding ervan middels de weg naar innerlijke 'vrede'. Het streven naar geluk in de wirwar van verlangens en emoties die de mens beheersen, blijft een intrigerend schouwspel waaruit Kamerkoor Airone u zondag 26 maart een aantal in muziek vervatte scenes wil laten horen.

acteur, een junk (met dichterlijke capaciteiten) en een ex-prostituee, die af en toe nog wat probeert bij te verdienen, zij het overigens met weinig succes. De buurt is niet ingenomen met de aanwezigheid van dit opvanghuis, de overlast van lege drankflessen, een spuitende junk,e.d. en probeert onder aanvoering van de naaste buurvrouw de bewoners uit het pand te krijgen. Toch is het mooi om te zien dat men-

sen, vanuit een diep dal, hun leven soms weer op de rit kunnen krijgen. Dat gaat in dit stuk, waarin overigens veel te lachen valt, zelfs zo goed lukken dat de buurt hen uiteindelijk in de armen sluit! De aanvang van beide voorstellingen is om 20.00 uur, en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à 7,50 euro zijn verkrijgbaar bij Schilderswinkel van Harberden, Herenweg 48 in Wilnis en aan de deur.

Toneelvereniging WIK is druk aan het repeteren voor de voorjaarsuitvoering op 18 en 25 maart. De klucht 'Actie op de redactie' is geschreven door Henk Roede. Wilma Zwamminga is hoofdredactrice van het roddelblad 'Wie -kent-wie'. Het lukt de redactie maar niet om de broodnodige scoop te scoren, zodat de bladenverkoop weer zal stijgen. Als er een nooit doorgebroken artiest vermoord wordt, is iedereen in rep en roer: dit is pas een scoop! De twee voorstellingen worden gespeeld in ‘t Oude Parochiehuis aan de Bozenhoven 152 in Mijdrecht. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). Kaartverkoop aan de deur à 10 euro (donateurs € 6,25 p.p.p.a. incl. thuisbezorging). Ook kunt u telefonisch kaarten bestellen via tel. 0297-283979. Meer informatie op www.wiktheater.nl of op Facebook: WIK Theater.

Het Groot Abcouder Dictee in 'De Witte Dame' Na het succes van vorig jaar organiseert Lionsclub Abcoude-Baambrugge wederom 'Het Groot Abcouder Dictee', op maandagavond 27 maart in Boutique Hotel De Witte Dame. Dit jaar wordt het dictee voorgelezen door acteur Wilbert Gieske, onder meer bekend als Robert Alberts in 'Goede tijden, Slechte tijden'. De opbrengst komt ten goede aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), waarvan Wilbert Gieske ambassadeur is. Het aantal deelnemers is beperkt tot 90 personen. Deelname kost 27,50 euro, inclusief koffie, thee, gebak en drankjes. Van dit bedrag gaat 20 euro naar het goede doel. Als u wilt deelnemen aan dit spe-

Het concert begint zondag 26 maart om 15 uur. Kaarten kosten 15 euro, met Stadspas 12,50 euro en voor de jeugd 7,50 euro. Voor reserveren met korting en verdere informatie:

www.kamerkoorairone.nl.

ciale evenement, wees er dan snel bij, want vol is vol. Kaart verkoop bij Bakkerij Both en Stomerij Van Rooijen in Abcoude.


DE GROENE VENEN

Pasen Live Tour in Wilnis Kent u het verhaal al, het verhaal van de Passion, de dagen voor Pasen? De Pasen Live Tour komt het in De Ronde Venen vertellen. Zo’n dertig zangers, zangeressen en muzikanten zorgen voor een flitsende, aangrijpende voorstelling met eigentijdse popmuziek. Het verhaal begint op de donderdag voor Pasen en van daaruit wordt u meegenomen met de gebeurtenissen. Het is een aangrijpend verhaal van verraad, van schrik en ontzetting, van liefde, een verhaal dat jaarlijks opnieuw mensen aanspreekt. De Pasen Live Tour is een semiprofessionele organisatie, die elk jaar in de dagen voor Pa-

10 maart 2017

sen overal in het land voorstellingen verzorgt. Vorig jaar kwamen zo’n 500 mensen naar de Willisstee om de Pasen Live Tour te zien en zij waren enthousiast. De voorstelling is dit jaar op zaterdag 8 april, vanaf 19.30 uur wederom in de Willisstee in Wilnis. De deuren zijn open vanaf 19 uur. De toegang is kosteloos, wel moet u van te voren kaarten bestellen op www.passionwilnis.nl. Hier vindt u ook meer informatie over deze voorstelling. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten. Leef!, de Veenhartkerk en de protestantse gemeente van Mijdrecht nodigen u van harte uit voor deze voorstelling. Beleef de dagen voor Pasen, kom naar de Pasen Live Tour!

Femke van Os exposeert in Veenhartkerk Werken van beeldend kunstenaar Femke van Os uit De Hoef zijn deze maand te bewonderen in de Veenhartkerk aan de Grutto in Mijdrecht. Femke is in 2014 is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Daar werkte ze met uiteenlopende media, waarna ze besloot om zich verder te ontwikkelen in het tekenen en schrijven. In haar tekeningen worden jonge vrouwen van top tot teen op meer dan levensgroot formaat afgebeeld. Jonge vrouwen die op zoek zijn naar hun identiteit. In de onzekerheid van hun bestaan zoeken ze houvast in de overweldigende natuur. Met een subjectieve blik onderzoekt ze thema’s als vrouwelijkheid, identiteit, verlangen en (on)schuld. In de Veenhartkerk is onder meer het werk ‘De Romeinen 31:21 ~ 1 Korintiërs 13:4-8’ te zien in combinatie met kleinere potloodtekeningen. De titel verwijst naar verzen uit de Koran en de Bijbel die een uitspraak doen over liefde. Het werk is een onderzoek naar de onmogelijke liefde in alle soorten en maten. Gedurende haar onderzoek raakte Femke gefascineerd door de hazelaar en de kamper-

foelie, die in het verhaal van Tristan en Isolde na hun dood in elkaar vergroeide. De groei van de hazelaar en de kamperfoelie heeft zij langdurig bestudeerd, gedocumenteerd en opnieuw vastgelegd door te tekenen. Voor haar zijn deze planten symbool geworden voor de mate waarin twee levens met elkaar verbonden kunnen zijn. Op zondag 19 maart zal dominee Gerbram Heek tijdens de kerkdienst dieper ingaan op de inhoudelijke kant van de tentoongestelde werken. De expositie in de Veenhartkerk is de gehele maand maart te zien, op zondagen en op afspraak. Zie ook www.works.io/femke-van-os en www.pleidooivoorverwondering.nl.

Exclusieve aquarellen van Simon Sint te zien in Wilnis Een verzamelexpositie van exclusieve aquarellen van Simon Sint is vanaf zaterdag 25 maart te zien bij Art-Galerie Boven Verwachting in Wilnis. Dick Boogaard, oud-burgemeester van De Ronde Venen, zal de expositie die dag om 14 uur openen. Simon Sint (1926-2007) woonde en werkte in de polder van Wilnis. Veel van de geëxposeerde aquarellen zijn in dit landschap en andere plekken in het Groene Hart tot stand gekomen. De weidsheid van de polders met zijn vele sloten, plassen en steeds wisselende luchten heeft de tien jaar geleden overleden

Sint zeer treffend weergegeven. De schilderijen die hij in Frankrijk maakte, ademen een heel andere sfeer uit. Daar zijn het de bossen en de warmte van de zon, die door de bomen speelt. Het is het landschap van de Corréze, waar Simon Sint meer dan 30 jaar een gedeelte van het jaar woonde. Dat Simon Sint geen onbekende in de kunstwereld is, bewijzen de vele prijzen die hij in de loop der jaren mocht ontvangen in binnen- en buitenland. Zijn werk is in het bezit van diverse musea, instellingen, verzamelaars en particulieren. Naast de vele exposities in Nederland, Frankrijk en Engeland werd Sints werk ook geëxporteerd naar onder meer Amerika, Australië, Canada en Japan. De expositie met de aquarellen van Simon Sint is te bezichtigen bij Art-Galerie Boven Verwachting aan de Herenweg 298a in Wilnis op 25 en 26 maart, 1 en 2 april, 8 en 9 april en op tweede paasdag 17 april. Telkens van 11 tot 17 uur. De entree is gratis. Zie ook www.simonsint.nl en www.tonbocxeart.com.

11

Lokale kracht in de Tweede Kamer

Ria de Korte-Verhoef de nummer 35 van het CDA Ria de Korte-Verhoef is trots op haar plek op de lijst van het CDA voor de Tweede-Kamerverkiezingen op 15 maart. Ze ziet het als een uitgelezen kans om te zorgen dat het Groene Hart vertegenwoordigd wordt in de Tweede Kamer. Ria komt uit Baambrugge en weet als geen ander hoe het is om in deze regio te wonen en de oprukkende stad te voelen. Als boerendochter geniet ze van de prachtige cultuur-historische omgeving en vindt ze dat het belangrijk is dat dit landschap beschermd wordt. Opkomen voor Groene Hart Ria heeft 16.000 stemmen nodig om in de Tweede Kamer te komen, dat zijn er veel maar De Korte is gedreven. In andere regio’s is het heel gewoon om niet op de nummer 1 van de lijst te stemmen, maar juist te kiezen voor een lokale kandidaat. Met name in Twente, Friesland en Limburg zorgen ze er zo al jaren voor dat er een sterke lobby is voor hun regio. Dat moet in het Groene Hart toch ook kunnen, De Korte heeft daarbij ook steun van de CDA-afdelingen in Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater. De Korte vindt het bijzonder om te zien dat haar poster daar ook overal op de borden hangt. Tijdens het flyeren in de omliggende plaatsen wordt ze zelfs regelmatig herkend. Daar krijgt ze heel veel energie van tijdens de laatste campagneweken. Hart voor zorg Naast opkomen voor het Groene Hart heeft Ria nog een speerpunt: de Zorg. Ria is verpleegkundige en weet uit de praktijk wat werken in de zorg betekent. De vele regels maken het soms zelfs onmogelijk om de noodzakelijke zorg te leveren. Onder verpleegkundigen is Ria ook goed bekend en gewaardeerd, zo voerde ze in de afgelopen weken vele gesprekken met verpleegkundigen in ziekenhuizen en verpleeghuizen en neemt ze elke kans om te zien hoe het huidige beleid uitpakt op de werkvloer. Vaak is het heel verdrietig om te zien dat verpleegkundigen heel hard werken, maar in de knoop

komen door de hoeveelheid regels die er worden opgelegd. Protocollen zijn goed, maar er moet wel tijd overblijven aan het bed en voor de patiënten, daar gaat het nu vaak mis. Geef de verantwoordelijkheid voor kwaliteit terug aan zorgprofessionals, betoogt De Korte. Vertrouwen en respect is wat deze mensen verdienen. Inmiddels werkt Ria als docent verpleegkunde aan de HVA, met veel enthousiasme leidt ze jonge mensen op voor het vak. Drie jaar geleden is ze gepromoveerd op het onderwerp palliatieve zorg. “Als je kijkt naar de zorg die we bieden in hospice’s, dan vraag ik me altijd af waarom er zo een groot verschil is met de zorg in verpleeghuizen. Dat moet echt anders, meer tijd voor patiënten en minder regels.” Een ander belangrijk punt is een Senior Vriendelijk land, veel ouderen worden gezien als kostenpost. Onterecht, het zijn juist ouderen die vrijwilligerswerk doen en mantelzorg verlenen, waardoor ze een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. Stem op nr. 35 Voorkeurstemmen zijn niet gebruikelijk in De Ronde Venen, maar toch hoopt De Korte dat veel mensen haar plek op de lijst weten te vinden. Het is ook een signaal aan Den Haag als een lokale kandidaat op zoveel stemmen mag rekenen. Dat is een sterke gemeenschap die gehoord wil worden. Wilt u meer weten over de standpunten van het CDA en Ria, neem dan een kijkje op www.riadekorte.nl.


12

10 maart 2017

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Het mooie seizoen Kees van Beijnum Bea is gezinscoach van het Centrum, dat probleemgezinnen in de hoofdstad ondersteunt. Als twee jonge kinderen die onder Bea's toezicht staan spoorloos verdwijnen, belandt ze in een door de media gevoede nachtmerrie van verwijt en angst. Haar zoon Arno besluit na een vernederende ervaring met klasgenoten niet meer terug te gaan naar zijn middelbare school. Om zijn verzuim voor zijn moeder te verbergen, duikt hij dagelijks onder in de villa van Christian, een onpeilbare, alleenstaande oud-leraar. Op een dag wordt het woord 'pedo' op Christians brievenbus geverfd. De aankondiging van een onafwendbare apotheose...

1.

"De kracht van 'Waar is ze?' komt voort uit de constante vraag die opkomt: wat is er met Coco gebeurd? Dat er iets niet helemaal klopt is duidelijk, maar welk geheim wordt hier angstval-

Ragdoll Daniel Cole Een lichaam van zes verschillende aan elkaar genaaide lichaamsdelen wordt in het appartement tegenover dat van rechercheur Wolf gevonden. Wie heeft deze gruwelijke lappenpop gecreeerd? Terwijl Wolf samen met zijn collega’s Baxter en Edmunds achter de identiteit van de zes slachtoffers probeert te komen, krijgt Wolfs exvrouw een lijst toegestuurd met zes namen en de zes data waarop deze mensen zullen worden vermoord. Ook Wolfs naam staat erop, als laatste slachtoffer. De 'lappenpopmoordenaar' heeft het vonnis bepaald. Wolf zal sterven op 14 juli. Zullen de rechercheurs Wolfs leven toch nog kunnen redden?

lig verborgen gehouden, vooral voor tweelingzusje Ruby? De almaar wisselende verhaallijnen, de sprongen heen en weer van heden naar verleden, willen soms de vaart iets uit het verhaal halen. Toch blijft het intrigeren en wint de nieuwsgierigheid, waardoor het een must is om door te lezen. Als het antwoord op de vraag eindelijk gegeven wordt, blijft er toch een gevoel hangen dat er meer is, dat

er nog meer geheimen boven water gaan komen. Gestaag komt het verhaal op gang, er is een ontknoping en we weten hoe het verhaal afloopt. Maar dan heeft de auteur nog een onverwachte finale, een keiharde confrontatie met de waarheid. Het is geen superspannend boek, maar het verhaal is intrigerend waardoor je geboeid blijft."

3.

Tijd

Activiteit

de Bibliotheek

10 maart 14 maart 15 maart 16 maart 17 maart 17 maart 20 maart 21 maart 23 maart 24 maart 27 maart 28 maart 4 april

14.00 14.00 20.00 16.00 13.00 14.00 10.00 16.00 14.00 14.00 14.00 14.00 16.00

Inloopmiddag PC-hulp - Seniorweb DRV Breicafé Workshop Puber in huis - Ouders Lokaal Spreekuur wethouder Moolenburgh Plusbus rijdt naar de Bibliotheek Interactieve bijeenkomst ‘Bleekneuzen’ Walk & Talk voor werkzoekenden Voorleespret Breicafé Inloopmiddag PC-hulp - Seniorweb DRV Tabletcafé Breicafé Voorleespret

Abcoude Wilnis Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht Abcoude Mijdrecht Abcoude Mijdrecht Wilnis Abcoude

elke ma. elke ma. elke ma. elke wo. elke wo. elke do. elke vr.

13.00 13.00 14.00 10.30 14.00 19.00 10.00

Klik & Tik internetcursus Taalpunt Inloopmiddag PC-hulp - Seniorweb DRV Mama Lokaal Inloopmiddag PC-hulp - Seniorweb DRV v.a. 16 maart: belastingspreekuur - T-DB Mama Lokaal

Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht Abcoude Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht

www.bibliotheekavv.nl

5.

Maximumsnelheid op A2 blijft 130 km/uur Het blijft toegestaan om in de avond en nacht 130 kilometer per uur te rijden op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het besluit van minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, verworpen. De Ronde Venen en Stichtse Vecht spanden al eerder tevergeefs een rechtszaak aan.

Op woensdag 8 maart streden vijftien kandidaten, afkomstig van scholen in De Ronde Venen en Stichtse Vecht, in ’t Web in Loenen om de titel Regionaal Voorleeskampioen van Bibliotheek Angstel Vecht en Venen. Jip Ubbels van ’t Kockenest in Kockengen werd gekozen als Voorleeskampioen 2017. De jury stond voor een lastige keuze. Alle voorlezers deden enorm hun best, het niveau was erg hoog. Alle kinderen hadden een eigen groep supporters meegebracht die hen ondersteunden met spandoeken, een eigen yel en veel applaus. Ook het publiek mocht meestemmen. Hun stem ging naar Hugo Krijthe van KBS de Pionier in Maarssen. De Voorleeskampioen van de Regionale Bibliotheek Angstel Vecht en Venen gaat door naar de Provinciale voorronde op 4 april in De Kom in Nieuwegein.

Datum

of volg ons op Facebook: www.facebook.com/BibliotheekAVV

4.

Maarten Luther Volker Leppin 2017 is het grote Lutherjaar. Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de Slotkerk in Wittenberg: dat markeerde 500 jaar geleden het begin van de reformatie. Zijn daad had wereldwijde gevolgen, veranderde de geschiedenis van de kerk en had grote consequenties voor het hele culturele landschap. Maar wie was de man die voor deze revolutie zorgde? Maarten Luther wordt in deze biografie vooral opgevoerd als mens, ontdaan van alle mythes en legendes. In heldere taal vertelt Volker Leppin over zijn leven en de eenzame weg die hij aflegde naar een oprechte religie vol overgave en eenvoud.

Voorleesmiddag levert kampioen op

Hulp nodig bij uw belastingen? Haal de folder in de Bibliotheek

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekavv.nl in de agenda

De jager Tom Wood Victor is een freelancer, een professionele killer, de beste die er is. Hij is ijskoud, efficiënt en trefzeker. Hij leeft alleen, werkt alleen en niemand kent zijn achtergrond of echte naam. Voor hem is elke opdracht een zuiver zakelijke transactie: hij schakelt het doelwit uit en hij krijgt ervoor betaald. Wanneer hij in Parijs is om een routineklus voor een anonieme klant op te knappen, loopt hij in een hinderlaag en moet hij ineens vechten voor zijn leven. Een rol die volkomen nieuw voor hem is. Hij slaat op de vlucht en trekt door Europa terwijl hij op de hielen wordt gezeten door meerdere huurmoordenaars en geheime diensten.

GeleZen door JoYCe Gortenmulder

de Bibliotheek Agenda maart

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

De dood van Murat Idrissi Tommy Wieringa Een verhaal van verlangen en opportunisme, overmoed en dood. In 2004 bezocht Tommy Wieringa een rechtszaak waar hij het feitenrelaas optekende dat de basis vormt voor dit boek. De veerboot van Tanger naar Algeciras, een felle wind jaagt door de Straat van Gibraltar. In het ruim van het schip, verscholen in de kofferbak van een auto, sterft een jongeman. Met de dode verstekeling in hun auto rijden twee jonge Marokkaans-Nederlandse vrouwen even later Spanje binnen. Groot en leeg strekt het land zich voor ze uit. Aan weerszijden van het asfalt de woestijn. Wat begon als lichtzinnig avontuur is hun noodlot geworden.

2.

Titel: Waar is ze? Auteur: Alex Marwood

DE GROENE VENEN

foto GerHard Hof


DE GROENE VENEN

10 maart 2017

IN VOL BEDRIJF

13

Tekst Piet van Buul

Betrouwbaar en comfortabel personenvervoer

STS Springintveld Taxi Service De gloednieuwe Mercedes Benz Stationwagen is net afgeleverd. Daarmee is het wagenpark van STS Taxi uitgebreid met een nieuwe representatieve auto.“Wij hechten er aan dat we met een ruime en comfortabele auto voor komen rijden, die er ook representatief uitziet”, zeggen Ruud en Marinja Springintveld. “Dat schept vertrouwen bij de klant en vertrouwen is een belangrijk aspect in ons vak.” Het wagenpark bestaat nu uit drie voertuigen. Het bedrijf beschikt over een Mercedes-Benz Stationwagen, een Mercedes-Benz Sedan en een Mercedes-Benz Vito, een bus voor het vervoer tot maximaal acht personen. Daarmee is een ruime keuze beschikbaar, zodat de klant op maat van goed vervoer kan worden voorzien. Ruud Springintveld is ruim 23 jaar timmerman geweest. Fysieke problemen waren er zes jaar geleden de oorzaak van dat hij naar ander werk uit moest gaan kijken. “Ik beschikte ook over de benodigde horecapapieren,” zegt Ruud. “Ik had ook al wel de nodige ervaring, maar een eigen café beginnen bood voor mij toch niet voldoende perspectief. Toen realiseerde ik mij dat het vaak nog best lastig is om na een cafébezoek een taxi te vinden. Dat bracht me op het idee om een taxibedrijf te beginnen. Ik ben zes jaar geleden met mijn bedrijf begonnen en heb er nog geen moment spijt van gehad. Mijn vrouw Marinja is ook al drie jaar als taxichauffeur actief en ze is sinds 1 januari van dit jaar mede-

eigenaar van het bedrijf. Daarnaast zijn er twee oproepchauffeurs op wie ik een beroep kan doen. Dat is meestal in het weekeinde het geval.” Een kwestie van vertrouwen Ruud en Marinja zetten sterk in op betrouwbaarheid. "De klant moet er volledig op kunnen vertrouwen dat we onze afspraken nakomen, dat we op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats zijn. En dat wij er staan met een voertuig dat voldoet aan wat de klant op dat moment wil of nodig heeft. Wanneer we mensen naar Schiphol brengen die een tijdje op vakantie gaan, dan moet je niet alleen voldoende zitplaatsen kunnen aanbieden maar er moet ook plaats zijn voor de bagage.”

Ruud en Marinja Springintveld: “De klant moet er volledig op kunnen vertrouwen dat we onze afspraken nakomen en dat we op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats zijn. En dat wij er staan met een voertuig dat voldoet aan wat de klant op dat moment wil of nodig heeft.” foto patriCk Hesse Ruud en Marinja rijden ook veel voor het bedrijfsleven. Zakenlieden naar Schiphol brengen en ze daar ook weer ophalen. “Maar we vervoeren ook veel particulieren. Mensen die na een avondje uit weer naar huis willen. Denk ook aan mensen die op familiebezoek willen, of die voor doktersbezoek naar het ziekenhuis moeten. Samengevat kun je zeggen dat wij ons richten op het zakelijke vervoer, op Schiphol-vervoer, op kleinschalig groepsvervoer en op particulier taxivervoer. In feite vervoeren we iedereen die een beroep op ons doet.” STS Taxi opereert vanuit de thuis-

Reumafonds zoekt collectanten Wilt u zich inzetten voor een beter leven met reuma vandaag en een toekomst zonder reuma? Doneer dan iets van uw tijd en word collectant in Vinkeveen of medeorganisator voor de collecteweek van het Reumafonds van 13 tot en met 18 maart. Er worden met name collectanten gezocht voor de Heulweg, Spoorlaan, Arkenpark Mur, Herenweg (in delen), Bijleveld, Cuilensmeer, Klijne Meer, Talingenlaan, Waterhoenlaan en Meerkoetlaan (even). Meer informatie: Leonie Voorbij, tel. 0297-264274. U kunt ook een mail sturen naar vrijwilligers@reumafonds.nl.

basis in Mijdrecht vooral in de regio De Ronde Venen en omstreken. “We vervoeren klanten naar allerlei bestemmingen over het hele land. Maar veel van onze ritten bestaan uit het vervoer naar Schiphol. Daarom hanteren we daarvoor vaste tarieven. Meer informatie hierover kan men online vinden op onze site.” Afspraak is afspraak Ruud heeft inmiddels een systeem ontwikkeld waardoor de afspraken goed worden vastgelegd. “Ik werk vanuit mijn elektronische agenda. Daarin worden de afspraken vastgelegd. Die afspraken worden via de email altijd aan de klant bevestigd. Die krijgt dus precies te zien welke gegevens we gebruikt hebben en wat we afgesproken hebben. Wanneer het gaat om een klant die we naar Schiphol moeten brengen of die we daar moeten ophalen, staan daar dan ook de vluchtgegevens bij. Zo kunnen wij precies via internet zien wanneer het vliegtuig is geland en hoe laat we de klant kunnen ophalen. Onze klanten vinden dat altijd heel prettig. En wij zorgen ervoor dat we die afspraken ook stipt nakomen.”

Als zelfstandig taxibedrijf doet STS Taxi vervoer op bestelling. “Dat wil zeggen dat wij personen vervoeren die bij ons een taxi bestellen. We horen dus niet bij een grote taxicentrale of bij de vaste Schipholtaxi’s. Dat betekent dat wij met onze taxi in principe ook overal kunnen komen. Men kan ons altijd bellen om een rit te bestellen. Maar we hebben op onze site ook speciale formulieren waarmee men een rit aan kan vragen. Daarbij kunnen dan alle gegevens worden ingevuld, zodat we weten om welke rit het gaat en wanneer. Ook zien we dan meteen om hoeveel personen het gaat, zodat we kunnen zorgen dat de juiste auto voor komt rijden. En tevens kan men dan zien wat de rit gaat kosten. Kwaliteit, transparantie, betrouwbaarheid en vriendelijkheid staan bij ons voorop.”

STS Springintveld Taxi Service is gevestigd in Mijdrecht. Tel. 0297-778191. Voor meer informatie kan men terecht op www.sts-taxi.nl.

Leerlingen de Zwaluw op bezoek bij het Verzetsmuseum junior De groepen 7 en 8 van openbare basisschool De Zwaluw uit Nes aan de Amstel zijn naar het Verzetsmuseum junior in Amsterdam geweest. tekst lieve liesveld (Groep

8)

Dit museum is gebaseerd op waargebeurde verhalen van vier mensen die als kind de oorlog hebben meegemaakt en laat van alles zien over het dagelijkse leven in de oorlog, de Jodenvervolging, het verzet en hoe het was om in een NSB-gezin te leven. Het museum bestaat uit vier huizen. In die huizen werd er een verhaal verteld over wat vier kinderen hadden meegemaakt. De kinderen heten Eva, Nelly, Henk en Jan. Zij hebben alle vier iets heel anders meegemaakt. Eva is Joods, heeft ondergedoken gezeten, maar is toch opgepakt en naar concentratiekamp Auschwitz gebracht. Dat heeft ze

Geslaagde match overleefd omdat ze in de ziekenbarak lag. Nelly's ouders zaten bij de NSB en zij zat bij de Jeugdstorm. Zij zijn na de oorlog opgepakt, terwijl Nelly zelf vindt dat ze niks heeft gedaan, want ze heeft geen Joden opgepakt. Henks vader was dominee en heeft gezorgd dat er een Amerikaanse piloot kon onderduiken in de kerk. De vader van Jan zat in het

verzet. Alle vier die kinderen leven nog steeds en komen soms ook op bezoek in het museum. Wij kregen een vragenlijst, konden alles aanraken en alle spullen in de huizen kwamen ook echt uit die tijd. Wij vonden het heel erg interessant om te leren hoe het was om in de Tweede Wereldoorlog te leven.

“Dankzij de Kringkoop hebben wij onze spullen kunnen verhuizen! Het Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg is blij dat ze op de mooie nieuwe plek in De Broedplaats in Vinkeveen weer snel mensen kunnen helpen”, aldus Erica Both. Als tegenprestatie krijgt de Kringkoop een grote vergadertafel, waarvoor op de nieuwe locatie geen plaats was. foto miCHael HartWiGsen


14

10 maart 2017

Tekst en foto's Patrick Hesse

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

AMR Motorfietsen & Motor Service Uithoorn al 6 jaar samen

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Toen in 2011 een lang gekoesterde droom in vervulling ging en Albert Pannekoek en Frans Diepgrond de handen ineen sloegen, betrokken zij een nieuw gezamenlijk onderkomen aan de Amsterdamseweg 13b te Uithoorn. Het volledig gerenoveerde pand biedt een goed onderkomen aan de twee motorzaken met elk hun eigen discipline. Bij Motor Service Uithoorn kunt u terecht voor de aanschaf van nieuwe of gebruikte motoren, scooters en een uitgebreide lijn van motorkleding. AMR motorfietsen is gespecialiseerd in het onderhoud en reparatie van zo'n beetje elk merk motorfiets dat er rondrijdt, met een speciale interesse voor BMW. Anno 2017 zijn beide heren nog dik tevreden met deze beslissing die absoluut de juiste is gebleken. Het is zelfs nog succesvoller geworden dan ze verwacht hadden. Beide bedrijven kunnen bouwen op een uitgebreid klantenbestand, dat nog dagelijks groeit. Natuurlijk is er de afgelopen jaren wel het een en ander veranderd, stilstaan is is immers achteruitgaan. Om eens te kijken hoe de zaken erbij staan, ga ik even koffie drinken bij mijn oude motormakkers. Sinds 2011 is Motor Service Uithoorn behoorlijk gegroeid. Er is zelfs een verdieping bijgekomen met een heuse motorlift, om de fietsen van klanten in de winter warm te kunnen stallen. Ook de kledingafdeling heeft een aanzienlijke

metamorfose ondergaan. Dit kan ook eigenlijk niet anders, want dit is een apart bedrijf geworden dat sinds januari 2016 wordt gerund door de nieuwe eigenaresse Simone, de charmante dochter van Frans. Duidelijk is in de hele inrichting de 'female touch' terug te zien. Niet alleen is het heerlijk trendy en huiselijk door gebruik van steigerhout, ook de collectie is duidelijk van vandaag. Opvallend zijn de zeer draagbare en hippe kledingstukken, die in elke modieuze kledingzaak te vinden zijn, maar hier veelal voorzien zijn van het uiterst slijtvaste Kevlar en van bodyprotectors. Zelf predik ik altijd om veilig met de motor op pad te gaan, maar dit kan nu ook zonder er meteen uit te zien als een leerfetisjist. Ik heb bijvoorbeeld mijn oog laten vallen op een zogeheten 'hoodie' gemaakt met Kevlar en met arm- en schouderprotectors in de uiterst trendy legerprint. Voor mij een echte 'must have'. Ook bij AMR zijn er de nodige veranderingen. Albert heeft assistentie gekregen van Denny, een jonge technicus die tijdens zijn opleiding bij diverse motorzaken werkte en inmiddels een constante factor binnen AMR is geworden. Tijdens de koffiepauze met de heren en dame worden door de 'oude garde' geweldige motoranekdotes verteld en komen we tot de conclusie dat je je alleen staande kunt houden in de mo-

www.motorserviceuithoorn.nl

Alles onder 1 dak! Motoren-Onderhoud-Reparatie-Kleding-Helmen-Accessoires

Je vindt het bij ons! Amsterdamseweg 13b 1422 AC UITHOORN Service op zijn vriendelijkst! De koffie staat klaar!

Onze merken zijn o.a.:

v.l.n.r. Frans Diepgrond, Albert Pannekoek, dochter Simone en technicus Denny. torwereld als je met pure passie en hartstocht voor het motorrijden te werk gaat. Iedere echte motorrijder prikt er doorheen als dit niet het geval is. Albert deelt ook nog een primeur met mij: "Denny gaat vanaf 1 januari 2018 de zaak overnemen. Ik heb inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal dan gas terug nemen en op de achtergrond af en toe assisteren. Ik heb lang gezocht naar een opvolger en heb voor 100% het volste vertrouwen in Denny, ik denk in hem een waardige vervanger gevonden te hebben." Het wordt even stil en ik neem slok van mijn koffie, wanneer Frans de stilte doorbreekt. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst toch? Jonge mensen houden je niet alleen scherp, maar weten vooral wat er onder de jeugd speelt. Dat is van cruciaal belang en zo kunnen we lekker verder bouwen." Hij geeft een brede glimlach aan dochter Simone. Ik had het niet beter kunnen vertellen, Frans... Bij het verlaten van deze prachtige zaak kan ik niet ontkennen dat zowel Frans als Albert ware visionairs waren toen ze, in een tijd dat de crisis nog in volle gang was, besloten dit prachtige en ruim opgezette pand te betrekken aan de Amsterdamseweg, die inmiddels een doorlopende

weg richting de nieuwe N201 is geworden. Met als doel van deze intensieve samenwerking motorrijdend Nederland een 'Motor Totaal Zaak' te bieden. Ik kan rustig stellen dat de heren na zes jaar keihard werken hier zonder meer in geslaagd zijn. Niet alleen met lef en visie, maar vooral met heel veel liefde en passie voor motorfietsen...

Motor Service Uithoorn Amsterdamseweg 13b, 1422 AC Uithoorn info@motorserviceuithoorn.nl tel. 0297-268852 of 06-30372989 www.motorserviceuithoorn.nl AMR Motorfietsen info@amrmotorfietsen.nl tel. 0297-256300 of 0631375435 www.amrmotorfietsen.nl Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 t/m 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 t/m 17.00 uur. Buiten de openingstijden om kunt u alle werkdagen in de avond op afspraak terecht. Motoren kunnen aan huis door heel Nederland worden bezorgd, vraag naar de voorwaarden.


DE GROENE VENEN

10 maart 2017

15

AUTO & MOTOR Autosalon van Genève Deze week openen de deuren van de Autosalon in Genève. Als vanouds presenteert menig merk hier een hoop nieuws. Een beknopt overzicht van de nieuwtjes.

Alfa Romeo

Tekst Michael Reuling foto's patriCk Hesse

Land Rover

Renault

Het merk ziet ruimte tussen de Range Rover Sport en Evoque en introduceert de Velar, die de concurrentie aangaat met de Audi Q5, Mercedes GLC en Volvo XC60.

De Alpine komt terug! In Zwitserland staat de Alpina A110. Specificaties zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.

Naast de nieuwe Stelvio (nu ook in de showroom) onthult het merk waarschijnlijk ook de coupé-uitvoering van de Giulia: Giulia Sprint.

Mercedes-Benz

Toyota

Veel nieuws in de vorm van de G650 Landaulet (V12 en 630 pk), de nieuwe E-Klasse cabriolet en een C63 AMG Blue Edition cabrio. Ook toont het merk een vierdeurs coupé van AMG.

De Japanners tonen de gefacelifte Yaris en de i-TRIL; een studiemodel van een driezitter.

Citroën De DS7 Crossback is de nieuwe hybride SUV met 300 pk en AWD uit Frankrijk. Ook komen er benzine- en dieselmotoren beschikbaar met vermogens tussen de 130 en 225 pk.

Mitsubishi De Eclipse vult het gat tussen de Outlander en de ASX en staat vanaf de herfst bij de dealer.

Ford De nieuwe Fiesta is gearriveerd en natuurlijk mag de ST-versie niet ontbreken (200 pk).

Opel

Volkswagen

Opel, net overgenomen door het Franse PSA, toont de nieuwe Insignia. En het merk toont de nieuwe Meriva: de Crossland X.

Extra ruimte krijg je bij de zevenzits Tiguan, maar wie met vier personen op pad gaat kan ook kiezen voor de nieuwe vierdeurs coupé Arteon.

Honda Heet nieuws in de vorm van de nieuwe Civic Type-R, een racemonster met meer dan 310 pk.

Porsche Stel je hebt geld voor een snelle SUV als de Cayenne, maar je vindt de Panamera mooier, maar zoekt stiekem de stationuitvoering. Dan heb je een luxeprobleem. Maar Porsche lost dat voor je op met de komst van de Panamera Gran Turismo.

Kia Op Genève staat de nieuwe Picanto, leverbaar vanaf 11.725 euro. De Picanto is net zo groot als zijn voorganger, maar heeft dankzij een langere wielbasis meer ruimte voor de inzittenden. Wie een grotere auto zoekt, kan de nieuwe Stinger GT bewonderen.

Volvo Het belangrijkste nieuws is de nieuwe XC60. Het huidige model is een verkooptopper, dus de verwachtingen zijn hooggespannen.


16

10 maart 2017

DE GROENE VENEN

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: Persoonlijk Begeleider Ambulante begeleiding Organisatie: Zideris Plaats: De Ronde Venen

Functie: Oproepbare verkoop ster Organisatie: De Loods Fashion Plaats: Mijdrecht

Functie: Productiemedewerkers (scholieren) Organisatie: Multifill B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Flexibele schoonmaakmedewerkers / invalkrachten Organisatie: Van Dam bedrijfsdiensten BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Enthousiaste werkvoorbereider/straler Organisatie: FA. Koppers & van der Hulst Plaats: Wilnis

Functie: Medewerker Sales Support Organisatie: SMIT&DORLAS koffiebranders bv Plaats: Mijdrecht

Functie: Gastheer / Gastvrouw Organisatie: Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

Functie: Adm. medewerk(st)er weegbrug Organisatie: Van Schie Plaats: Mijdrecht

Functie: Zelfstandig werkende Kok (m/v) Organisatie: Watersportcentrum Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

Functie: Balie-/magazijnmedewerker Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Vakantiewerk / weekendwerk (Horeca) Organisatie: Pannenkoekenrestaurant Het Voordek Plaats: Vinkeveen

Functie: Medewerker Customer Service/Marketing Trainee Organisatie: Qlean-tec B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Beheer en Onderhoud Organisatie: Watersportcentrum Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

Functie: Medewerker Marketing en Communicatie Organisatie: ATB Automation Plaats: Mijdrecht

Functie: Weekend- en vakantiehulpen Organisatie: Watersportcentrum Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

Functie: Stage Frontend Developer Organisatie: Cloudswork Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoop kanjer voor op de zaterdag Organisatie: De Loods Fashion Plaats: Mijdrecht

Functie: afwasser Organisatie: Bowlingcentrum Mijdrecht Plaats: Mijdrecht

VOOR ONZE VERSWINKEL OP HET GELDERLANDPLEIN ZOEKEN WIJ

ENTHOUSIASTE VERKOPERS BEN JIJ SERVICE GERICHT EN BEN JE GEK OP ALLES WAT VERS IS WIJ BIEDEN EEN:

• SUPER LEUKE & PROFESSIONELE WERKOMGEVING • GUNSTIGE WERKTIJDEN • ZOWEL PARTTIME ALS FULLTIME MOGELIJKHEDEN • VEEL KLANTEN CONTACT EN WERKEN IN EEN LEUK & GEMOTIVEERD TEAM • WERKEN IN AMSTERDAM BUITENVELDERT NABIJ HET VU IS JE INTERESSE GEWEKT: INFO@LAFOURCHETTE.NL

020-6444456

Medewerker Sales Support Weet jij rust en overzicht te bewaren op hectische momenten? Schakel je snel en ben je foutloos? Ben je graag de spin in het web van het bedrijf? Dan ben jij de persoon die we zoeken! De functie Je benadert (pro)actief onze relaties met betrekking tot bestellingen en orders per telefoon. Daarbij heb je een commerciële en actieve rol in het verwerken van deze bestellingen en het opstellen van offertes. Je zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken accuraat worden verwerkt in ons CRM systeem en controleert of ze worden nagekomen. Hiervoor is directe samenwerking met alle afdelingen binnen Smit & Dorlas noodzakelijk. Als Medewerker Sales Support ben je het directe aanspreekpunt voor collega’s en klanten, waarbij je altijd zorgt voor een snelle, correcte en creatieve oplossing. Je werkt nauw samen met 6 collega’s, maar je zult ook zelfstandig goed moeten kunnen werken.

Het profiel • MBO werk- en denkniveau • Ervaring in een commerciële binnendienstfunctie • Accuraat, flexibel en stressbestendig • Teamplayer • Proactief en oplossingsgericht denken • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift • Parttime beschikbaar (24 uur op de dagen dinsdag, woensdag en vrijdag) • Woonachtig in de omgeving van Mijdrecht Verantwoordelijkheden • (Telefonisch) te woord staan van klanten, prospects en collega’s • Aannemen en verwerken van orders • Opstellen van offertes • Monitoren van activiteiten in ons CRM systeem (Archie) Kerncompetenties voor deze functie zijn • Klantgericht – Resultaatgericht – Kwaliteitsgericht - Samenwerkend

Wij bieden jou Een verantwoordelijke en afwisselende baan in een collegiaal team met een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Werken bij Smit & Dorlas koffiebranders bv Smit & Dorlas is één van de grootste koffiebranderijen in Nederland en leverancier van hoogwaardige totaaloplossingen voor de koffievoorziening aan (horeca) bedrijven. Naast het zelf branden van koffie zijn wij leverancier van o.a. La Cimbali en Thermoplan espressomachines. Als je aan het profiel voldoet, maak dan een motivatiebrief waarin je beschrijft: • Waarom jij de juiste persoon bent voor de functie; • Wat jij gaat toevoegen; • Waarom jij denkt dat je bij Smit & Dorlas past. Stuur je brief voor 24 maart met CV inclusief pasfoto per e-mail naar Esmeralda Lambregts (e.lambregts@smitdorlas.nl). Voor meer informatie kun je met haar contact opnemen op 0297 – 231160. Smit & Dorlas koffiebranders bv maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere intermediairs.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.