De Groene Venen 10-02-2017

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

za 2°C zo 1°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 22 - Week 6 – 10 februari 2017

Admiraal de Ruyterlaan 4u Uithoorn Vraagprijs: € 339.000 k.k.

Woon op 116 m 2 p.

Check het in 60 sec op t.nl hypotheek-bespaarpun

Nieuw in verkoop Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Duidelijk verhaal www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

OPENING

Dat vieren wij met feestelijke acties!* *Tussen 16-1 & 15-2

r ting 5 cenpterklioter

een kans op

& maak ger Ford Ran to dau speelgoe AVIA Herenweg 165 Vinkeveen

!

Code geel:

!

Petitie uit onvrede over opheffen PAUW Bedrijven Woensdagmiddag is de petitie ‘PAUW Bedrijven moet blijven’ aangeboden aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven, voorafgaand aan hun vergadering in IJsselstein. De fractie PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal van De Ronde Venen wil de gemeenten Stichtse Vecht, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Vianen én De Ronde Venen zelf laten weten hoe belangrijk het is dat de PAUW Bedrijven met al haar expertise blijft bestaan. In totaal hebben 5.055 mensen de petitie ondertekend, waarvan 2003 online. Pieter Kroon, gemeenteraadslid van PvdA-GL-LS van De Ronde Venen overhandigde de petitie aan bestuursvoorzitter Marijke van Beukering van PAUW Bedrijven. Ook in de commisievergadering is deze week gesproken over PAUW Bedrijven. Lees meer op pagina 3. foto riCHard van der spoel

SALE FALL/WINTER 2016 COLLECTIE

1 STUK 60% 2 STUKS 70% LUTZ - Herenweg 45, 3645 DE Vinkeveen - 0297 212121- LUTZ.nl

Burgemeester bezoekt trainingscentrum brandweer Burgemeester Maarten Divendal heeft woensdag jl. een bezoek gebracht aan het brandweer trainingscentrum in Weeze (Duitsland). De ploegen van Mijdrecht, Kamerik, Amersfoort en Veenendaal oefenden daar twee dagen op initiatief van de Veiligheids Regio Utrecht. Op het centrum kunnen realistische situaties worden beoefend die de brandweerlieden tegen kunnen komen. In de ochtend werden de oefeningen gedaan door een tankautospuitbemanning (6 personen), in de middag draaien er twee middelscenario’s, waarbij de klus door twee tankautospuiten geklaard moet worden. De burgemeester was onder de indruk van de mogelijkheden op het oefencentrum en de meerwaarde die deze training voor de manschappen heeft. Het is naast de wekelijkse oefenavond een belangrijke aanvulling op de geoefendheid. foto leX tillart Hoofdweg 23 te Waverveen

KOOPZONDAG

A.S. ZONDAG OPEN

Verkocht !

12 FEBRUARI | 12:00 - 17:00 UUR LUTZ - Herenweg 45, 3645 DE Vinkeveen - 0297 212121- LUTZ.nl

Kijk voor andere leuke woningen op

www.korvermakelaars.nl


2

10 februari 2017

DE GROENE VENEN

LUNCH & DINER | RUIME SUITES | VERGADEREN | FEESTEN & PARTIJEN

ing n i D d e Shar enu m s n j i t Valen angen g

gangen

5 menu Interesse in nieuwbouw Mijdrecht?

Weten wat uw mogelijkheden zijn.

Kom op oriëntatiegesprek Heeft u interesse in één van de nieuwbouwprojecten in Mijdrecht. Wij helpen u graag bij het bepalen van uw maandlasten. Kijk voor meer informatie naar onze derde woonvlog op rv.rabobank.nl.

p

p € 54,-

4 menu

gangen

3 menu

€ 36,-

€ 45,-

pp

pp

Com met e bineer het en ov 5 ernac gangen d h iner t ing in met o voor ntbijt (op b luxe suite maar e € 100 d) Deze , pp. aanbie 10 t/m

ding 20 feb is geldig v a ruari 2017 n

Of kom langs op ons kantoor in Mijdrecht.

Nieuw woningaanbod in Vinkeveen

O

P

IN

KO

M

Kijk voor meer informatie op www.laagveenzicht.nl

N RM AA 14 A R FE TI DE BR EA U VO A RI ND

Groenlandse kade 61 - Vinkeveen | T. 0294-291544 | info@villalokeend.nl | www.villalokeend.nl

FO

Een aandeel in elkaar

Informatieavond Meer weten over nieuwbouwproject Laag Veenzicht? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 14 februari. Onder het genot van een kopje koffie of thee laten we je alvast kennismaken met het toekomstige woningaanbod. Je bent van harte welkom van 19:30 tot 20:30 uur in De Boei aan Kerklaan 32 in Vinkeveen.

EEN ONTWIKKELING VAN

Duurzaam wonen in Vinkeveld Appartementen en woningen in jaren ’30 architectuur De gezelligheid van het dorp Vinkeveen Wonen met weids uitzicht op de polders De reuring van de Vinkeveense plassen nabij Koopsom vanaf € 325.000,- vrij op naam


DE GROENE VENEN

Luistervink Toen ook al.... Midden jaren zeventig stelde 'de Eendracht', gelegen in het wandelstokkendorp Abcoude, niet zo veel voor. Het was ernstig in verval. Toen een ondernemende dame er een oog op liet vallen, veranderde er veel. Er werden reparaties aan het dak verricht, de toog werd gezellig gemaakt, het biljart werd in volle glorie hersteld en er werd een heuse kaart opgesteld, zodat de gasten ook konden genieten van een eenvoudige doch voedzame maaltijd. De uitbaatster wist van wanten en het vinden van publiciteit. Het Parool schreef lovende woorden over de nieuwe parel in het o zo gewilde dorp. Het bedrijven van horeca-activiteiten bleek echter niet zo simpel als van tevoren werd gedacht. Het bleek dat je hard moet werken voor aanvankelijk weinig geld. De gedragingen van het klantenbestand sloten niet aan op de christelijke achtergrond van de uitbaatster, die ook niet toestond dat vrouwen zich rondom het biljart begaven. Op zondag open was er ook niet bij, zodat er een groot aandeel van de inkomsten in wierook vervloog. De Eendracht ging dus weer gewoon dicht. Prangende vraag was wie er nog brood zou willen zien in het, voor best een groot bedrag, verbouwde pand. Goede raad was duur. Naarstig werd naar een oplossing gezocht. Die werd gevonden en hoe. Ineens waarden de verhalen in het dorp rond dat een kapitaalkrachtige seksbaas uit Amsterdam wel brood zag in de locatie en het gebouw op zich. Bij Super-meneer Koot (blauwe stofjas) werd de zaak tussen de zuivel en het brood uitvoerig besproken. Iedere automobilist die bij van Kalmthout tankte, keek naar het gebouw en sprak er schande van. Op het gemeentehuis werd het 't gesprek van de dag. Het verrichten van hand- en wipdiensten is niet zo zeer vergunningsplichtig en het schenken van drank aan wellustige lieden is dit evenzeer niet. Het gemeentebestuur, notabelen en raad gruwden bij de gedachte dat de entree van het zo wonderschone dorp zou uitgroeien naar een filiaal van de Amsterdamse wallen. De list had het werk gedaan waarvoor deze bedacht was. Het gemeentebestuur stelde geld beschikbaar, allerlei potjes werden leeggehaald om toch vooral maar te voorkomen dat de toenmalige eigenaar het pand wel moest verkopen aan de manager die de lichte zedenbrigade aanvoerde. Toen dit lukte, haalde de Abcouder bevolking opgelucht adem. Met 'de Eendracht' is het wel goed gekomen. De gebroeders Uiterwaal hebben er een mooie tent van gemaakt. Er zijn winkeltjes en het is goed toeven onder 'de Hanebalken'. Maar waar een goed gelanceerd verhaal wel niet toe kan leiden, toch? Luistervink

10 februari 2017

3

Wethouder Goldhoorn gaat onverstoorbaar door

Geen formeel besluit tot opheffing PAUW Bedrijven Vanwege de commotie die was ontstaan over het voorgenomen besluit van het bestuur van PAUW Bedrijven om de Gemeenschappelijke Regeling van de zes aangesloten gemeenten te beëindigen en daarmee het einde van PAUW Bedrijven in te luiden, heeft het college een aangepast voorstel aan de raad voorgelegd. In dit voorstel wordt niet langer gesproken over het opheffen van PAUW Bedrijven, maar wordt voorgesteld om de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw zodanig te organiseren dat niet langer gebruik gemaakt behoeft te worden van de diensten van PAUW Bedrijven. Geen formeel besluit tot opheffing maar een besluit met hetzelfde effect. De raadscommissie besprak jongstleden maandag 6 februari dit voorstel. Wethouder Goldhoorn zag kans om de bestaande onduidelijkheid en onzekerheid over de gevolgen van een dergelijk besluit nog groter te maken. Dankzij de steun van de drie coalitiepartijen lijkt hij er mee weg te komen. tekst piet van buul

Voorafgaande aan de beraadslagingen maakten de voorzitter en de vicevoorzitter van de OR van PAUW Bedrijven gebruik van de gelegenheid om de gemeenteraad nog eens duidelijk te maken welke belangen er op het spel staan. Zij wezen erop dat een tegenrapport dat de OR heeft laten opstellen, tal van andere mogelijkheden aangeeft. Voorzitter Eric Jas toonde zich teleurgesteld over het feit dat het bestuur nog niet gereageerd heeft op het OR-advies en op het rapport Capel. Mevrouw Van der Horst werkt al veertig jaar bij PAUW. Ze heeft op detacheringsbasis in tal van bedrijven gewerkt waaronder acht jaar bij de gemeente de Ronde Venen, waar ze na een reorganisatie weg moest. Ze legde uit hoe belangrijk een betaalde baan voor de medewerkers is. “Je draagt iets bij aan de maatschappij en dat is heel wat anders dan bezig gehouden te worden met dagbesteding.” Twee denkrichtingen Door middel van een dia presentatie kreeg de raad een toelichting op het gewijzigde raadsvoorstel. Daarbij wordt nog steeds uitgegaan van het rapport Langedijk waarin is vastgesteld dat PAUW geen bestaansrecht meer heeft. Op basis hiervan zijn twee denkrichtingen ontwikkeld. Bij richting I wordt uitgegaan van een samenwerkingsverband van de zes PAUW-ge-

meenten als basis voor het organiseren van de ondersteuning. Daar zou PAUW een rol bij kunnen spelen. Denkrichting II gaat er van uit dat elke afzonderlijke gemeente kiest voor een andersoortige structuur, al dan niet in een of andere vorm van samenwerkingsverband. Het college kiest nadrukkelijk voor deze denkrichting. De wethouder wil alles in eigen hand houden. “Daarmee kunnen we inspelen op de behoeften van de mensen in onze gemeente,” aldus de wethouder. “Die zijn vaak anders dan in andere gemeenten. Daar komt bij dat onze gemeente deel uitmaakt van de arbeidsregio Amsterdam. Dat is wettelijk zo geregeld. Het gaat momenteel heel goed in onze gemeente. Dat willen we zo houden en ons eigen beleid uitvoeren zonder daarbij gehinderd te worden door opvattingen van andere deelnemers aan een samenwerkingsverband. In de nieuwe aanpak willen we de expertise van PAUW behouden, de opdrachtgevers behouden, het werkgeverschap organiseren en een vangnet organiseren.” Hoe de wethouder dat denkt aan te pakken is nog onduidelijk. Veel vragen en twijfels De wethouder werd vervolgens door een deel van de raad stevig aan de tand gevoeld. Zo wilde men weten hoe de wethouder zich voorstelt om alles in eigen beheer te doen. Daar kwam geen antwoord op want dat moet nog uitgewerkt worden in een

IJsclub Nooit Gedacht gaat eeuwfeest vieren Daar waar IJNG aan het begin van het seizoen haar jubileumboek heeft uitgebracht en voor 850 basisschoolleerlingen op 1 november een schaatsevenement heeft georganiseerd, staat de komende week in het teken van de datum 17 februari waarop het 100 jaar geleden begon. Op zaterdag 11 februari is de hele avond de Jaap Edenbaan afgehuurd om oude en nieuwe kampioenen en leden en oud-leden weer bijeen te krijgen voor schaatsplezier en de clubkampioenschappen. Om 19.00 uur kan er door de genodig-

den vrij worden geschaatst, waarna om 20 uur eerst de wedstrijden voor jeugd- en G-schaatsers beginnen. In alle categorieën wordt om het clubkampioenschap gereden. Na de jeugd gaan de leden van de Schaats Trainings Groep voor hun kampioenschap van start nadat eerst een aantal genodigden, zoals kampioenen van weleer, weer een tijd op de klokken hebben gezet. Uit de inschrijvingen blijkt er veel belangstelling voor dit evenement en natuurlijk is clubkampioen worden in dit jubileumjaar voor velen een uitdaging.

transformatieplan waar het college later dit jaar mee komt en waarin de overgang van de huidige naar de nieuwe situatie wordt geregeld. De wethouder beweerde met droge ogen dat hij nog geen idee had hoe dat er uit zou gaan zien. Ook op de vraag hoe de wethouder de expertise van de PAUW Bedrijven veilig gaat stellen kwam geen antwoord. Evenmin op de vraag hoe het zit met de banengaranties. En hoe weet de wethouder zo zeker wat het beste voor de inwoners van deze gemeente, vroegen enkele raadsleden zich af. Naast een aantal leden van de raad en de Ondernemingsraad van PAUW zijn er ook kritische reacties van de Participatieplatform en van de ondernemers in het Bedrijvenplatform. Goldhoorn beschouwde hun opmerkingen niet als kritiek maar als ondersteuning van zijn beleid waarbij hij de kritiekpunten als aanbevelingen beschouwt. Een commissievergadering is bedoeld om de raadsleden optimaal te informeren zodat de plenaire gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen. Daar kwam maandagavond dus niet veel van terecht. En de verwarring werd nog groter toen de wethouder zei dat in weerwil van de zeven beslispunten die in het raadsvoorstel waren opgenomen het om slechts één beslispunt ging. “Het enige wat wij aan de raad vragen is toestemming om een transformatieplan uit te werken in denkrichting II. U legt zich nu dus nog nergens op vast en aan de

hand van dat transitievoorstel kunt u nog alle kanten uit,” probeerde hij de wijfelende oppositie over de streep te trekken. Dat lukte niet want de oppositiepartijen kondigden al aan dat ze volgende week in de raad tegen zullen stemmen. Daar zat de wethouder niet mee want hij weet zich gesteund door zijn coalitiegenoten. Ronde Venen Belang staat vanaf het begin onvoorwaardelijk achter ‘haar’ wethouder. De VVD fractie neemt nauwelijks deel aan het debat en vindt het blijkbaar allemaal wel prima. Het CDA tenslotte rekent erop dat de wethouder met een mooi transformatieplan zal komen. “Daar zullen nog tal van opties in zitten waar we uit kunnen kiezen,” verwacht mevrouw Borgstede (CDA). De kaarten lijken dus geschud. De wethouder kan de bezwaren, twijfels en vragen plus een paar duizend ondertekenaars van de petitie “PAUW moet blijven’ met een gerust hart negeren. En ondertussen werkt hij stug door aan een eigen uitvoering van de Wsw en de participatiewet met de kringkoopwinkel als vervanger van PAUW bedrijven. De vraag van raadslid Stam (ChristenUnie/SGP) wat er gebeurd wanneer later dit jaar het transformatieplan zou worden weggestemd, werd door wethouder Goldhoorn met een kwinkslag beantwoord. “We komen met zo’n goed plan dat u dat zeker zult gaan steunen.” In de gemeenteraadsvergadering van 23 februari komt de zaak opnieuw aan de orde.

Waar het in vroegere tijden wachten was op natuurijs maakt IJNG al jarenlang gebruik van de Jaap Edenbaan om te trainen en haar clubkampioenschappen te rijden en wel vanaf oktober tot en met maart. Het is nu al meerdere jaren gebeurd dat ondanks een aardig wintertje de natuurijsbaan niet open kan en het bestuur zoekt, samen met de gemeente, al jaren naar een locatie voor een landijsbaan. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht van het Sportpark aan de Hoofdweg te Mijdrecht. In overleg met de gemeente wordt daar een combinatiebaan in getekend, die in de winter als ijsbaan kan dienen en in de

zomer als trainingsfaciliteit voor bijvoorbeeld skeeleren.

Agenda Kort

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

In de afgelopen periode hebben de leden en donateurs van de IJNG en natuurlijk een groot aantal andere relaties, een uitnodiging ontvangen voor het eeuwfeest op vrijdag 17 februari in de Willisstee. Ook hiervoor zijn al veel inschrijvingen binnen gekomen. Het wordt een gezellige avond waarbij de zaal om 19.30 uur open zal zijn en de gasten vanaf 20 uur door het bestuur zullen worden ontvangen. Na een formeel openingswoord van de voorzitter zal om 21 uur het feest beginnen.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2017 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Zaterdag 11 februari • Rommelmarkt, Amstelborgh, Abcoude • Workshop Wim Hof-methode, Optimal health Studio, Mijdrecht • Après-ski Rommelmarkt, Buurthuis, Amstelhoek • Klaverjassen, Springbok, De Hoef • Folkrock: Scrum, P.M Theater, Abcoude

Zondag 12 februari • Cantus Modalis, Joh de Doperkerk, Mijdrecht/Wilnis • Stamppottendag, De Grote Sniep, Wilnis • Trio Prometheus, Dorpskerk, Abcoude

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

10 februari 2017

Driehuisschool op excursie naar het Catharijne Convent

Kort nieuws Mijdrecht

Meekijken op het zendingsveld Zondag 12 februari leidt ds. W.M. den Hertog, die in Thailand woont en werkt, de morgendienst om 10 uur in De Wegwijzer. Met als thema wat er gebeurt op het zendingsveld. Om 17 uur leidt ds. G. Vos de middagdienst. Hij heeft ook op het zendingsveld gewerkt, maar dan in Mozambique. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten.

Wilnis

Beroepsvisser bij Passage Woensdag 15 februari is de 70e jaarvergadering van de afdeling Wilnis van Passage, de christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging.Theo Rekelhof uit Kudelstaart komt vertellen over de palingvisserij. Het verhaal van deze authentieke man, geboren en getogen aan de oever van de Westeinderplassen, gaat vooral over de uitstervende paling, de niet meer zo zeldzame meerval en diverse andere onderwaterbewoners. Theo Rekelhof is in 2009 uitgeroepen tot beroepsvisser van het jaar en in 2015 verkozen tot 'Held van de Smaak Noord-Holland'. Het belooft een interessante avond te worden, die wordt gehouden in De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. Aanvang 20 uur, koffie vanaf 19.45 uur. Ook gasten zijn van harte welkom.

Mijdrecht

Leerhuiscafé in De Rank Op woensdag 15 februari wordt in De Rank in Mijdrecht het Leerhuiscafé gehouden, met als spreker rabbijn Marianne L. van Praag van de Liberaal Joodse Gemeente te Den Haag. Het onderwerp dat zij behandelt, is 'Joodse mystiek als een manier om de Thora (het O.T.) en de wereld te begrijpen'. De lezing begint om 20 uur, vanaf 19.45 uur is de zaal open en is er koffie en thee.

Abcoude

DE GROENE VENEN

Boerenkool met worst bij Klein Duimpje

Maandag werden de kinderen van groep 1-2-3 van de Driehuisschool opgehaald door de ‘feestbus’ van het Catharijne Convent. Zij gingen op excursie naar het museum in Utrecht, om de tentoonstelling ‘Feest, weet wat je viert’ te bezoeken. Vooral voor de jongere kinderen was het een heel avontuur, want nog maar weinig kinderen zijn in een ‘echt’ museum geweest.

Soms zitten die erg goed verstopt en moesten de kinderen heel goed kijken. Daarna gingen de kinderen in groepjes aan de slag om zelf een mini tentoonstelling te maken met dieren die ze bij de schilderijen verzameld hebben. Na een zeer geslaagd bezoek stond de bus weer klaar om de kinderen terug naar school te brengen.

Eens in de paar weken gaan leerlingen van OBS De Eendracht voorlezen en knutselen met de peuters van peuterspeelzaal Klein Duimpje. Zo leren ze veel van en met elkaar. Jongere en oudere leerlingen mixen, versterkt het gevoel van eigenwaarde aan beide kanten, stimuleert samenwerking en overleg, zet aan tot flexibeler denken en het vinden van creatieve oplossingen van ‘problemen’. Dit keer stond er boerenkool met worst op het menu en op de foto wijzen de leerlingen aan hoe groot die pan met de winterse lekkernij van hen mag zijn: zó groot!

Knotgroep De Ronde Venen hard aan het werk Knotgroep De Ronde Venen was op 28 januari op het terrein van de familie Stam aan de 2e Zijweg in Mijdrecht. Op dit terrein, aan de rand van het dorp, staan veel knotwilgen en deze moeten elke 4 tot 5 jaar worden aangepakt. Gebeurt dat niet, dan kunnen deze bomen binnen enkele jaren omwaaien en verdwijnen deze 'cultuurbomen'. Zij staan fier in ons landschap, accentueren waterlopen en houden soms de wat minder mooie elementen in het landschap uit het zicht. Voorheen waren er veel meer knotwilgen in ons landschap te zien en hadden de meeste boerderijen een boomgaard met hoogstamfruitbomen. Door het vele werk op de boerderijen ontstond er vaak achterstallig onderhoud aan deze bomen. Sinds 1974 is Knotgroep De Ronde Venen actief met het onderhoud van deze bomen op verschillende terreinen in onze gemeente. Elke twee weken op zaterdagmorgen trekt een groep

Groep 7 van de Eendracht draagt zwerfafvalstokje over

vrijwilligers van 25 tot 30 mannen en vrouwen erop uit. Omdat ze graag in de stille natuur zijn, wordt veel met de hand gezaagd. Zijn de bomen te dik, dan komt de motorzaag er aan te pas. Dat gebeurt alleen door een gediplomeerde motorzager. Veiligheid staat voorop. Hoogstamfruitbomen zijn economisch niet meer rendabel, maar de bloeiende bomen in het voorjaar zijn een weldaad voor het oog. Ook deze bomen hebben onderhoud nodig en worden door de knotgroep onderhouden. Kijk voor meer informatie op www.knotgroepderondevenen.nl.

In september 2015 ondertekende groep 6 van de Mijdrechtse basisschool de Eendracht, samen met juf José Uithol, een convenant om een deel van de wijk waarin de school ligt zwerfafvalvrij te houden. Anderhalf jaar hebben de leerlingen meegedaan aan dit project. Omdat de werkdruk nu erg hoog wordt (in verband met Cito e.d.), dragen ze het zwerfafvalstokje over aan groep 8. Wethouder Anco Goldhoorn was donderdag 2 februari op de Eendracht om de leerlingen van groep

Opnieuw Heineken-bekroning voor Het Rechthuis Het Rechthuis Eten & Drinken van Gerrit Verweij in de Mijdrechtse Dorpsstraat is door Heineken bekroond met een gouden tapknop. De onderscheiding werd hem uitgereikt door Hans Buitelaar van de bierbrouwerij. Opnieuw lukte het het team van Het Rechthuis om de honderden kroegen en café's in de regio Groot Amsterdam achter zich te laten. Daar mocht met stamgasten, vrienden en relaties op gedronken worden.

Uit de tijd stappen Eén keer in de maand kun je in ’t Hoogt (naast de Dorpskerk in Abcoude) even ‘uit de tijd’ stappen. Van 20.30 tot 22 uur laten we de tijd van agenda’s, gehaastheid en gejaagdheid achter ons, om rust, bezinning, nieuwe ideeën en nieuwe energie binnen te gaan... Deze avonden gaan over filosofie, levenskunst, Bijbelverhalen, poëzie, kunst en stilte. Over zin en betekenis. Er wordt gelezen en gekeken, gepraat en geluisterd. En we keren soms ook naar binnen... De eerste keer is op donderdagavond 9 februari. Meer info? dominee@pknabcoude. nl of tel.06-14996253.

In het museum werden de kinderen hartelijk welkom geheten door de medewerksters. Samen met hen gingen de kinderen op zoek naar dieren die in schilderijen te zien zijn.

Oriënt Express deed Vinkeveen aan De gasten die zaterdag 4 februari naar het Spoorhuis in Vinkeveen kwamen, waanden zich in de Oriënt Express, de roemruchte luxe trein van weleer en dat was ook precies de bedoeling. Chef-kok Dick Pater bereidde voor hen een zevengangendiner, met klassiekers als boeuf bourguignon en salade Waldorf. Een uitverkocht Spoorhuis heeft er van gesmuld. Binnenkort is er weer een nieuw thema!

7 te bedanken voor hun inzet. Zij ontvingen een cheque van 125 euro uit handen van de wethouder, die ze naar eigen inzicht mogen besteden. De wethouder gaf de zwerfafvalgrijper door aan een leerling van groep 8, die plechtig beloofde zich net zo in te zetten als zijn medeleerlingen van groep 7. Het beëindigen van het project wil niet zeggen dat de leerlingen van groep 7 zich niet meer inzetten voor zwerfafval. Volgens hen is het opruimen ‘a way of life’ geworden.


DE GROENE VENEN

10 februari 2017

Stapels boodschappenpakketten voor de Voedselbank

Warm afscheid van Baambrugse koster Cor van Schaik Zondag 5 februari was er een bijzondere kerkdienst in de Dorpskerk van Baambrugge. Deze dag waren niet alleen de kerkleden naar de kerk gekomen, ook familie en vrienden van Cor en Hennie van Schaik woonden de dienst bij. De dienst stond dan ook in het teken van het afscheid van het kosterschap van Cor van Schaik. Na ruim 58 jaar is Cor gestopt als koster van de kerk. Ook Hennie stopt maar haar activiteiten, jarenlang heeft zij de bloemen voor de kerk verzorgt. Dominee Hsu heeft in haar verkondiging een verbintenis weten te leggen tussen het werk wat Cor heeft gedaan voor de kerk en voor de toenmalige gemeente Abcoude. Beide gemeenten hebben toegewijde en

Na afloop van de dienst kon men persoonlijk nog even met Cor en Hennie bijpraten. Ook burgemeester Divendal had de dienst bijgewoond en maakte ervan gebruik om Cor persoonlijk te feliciteren met zo’n mooie lange periode en een passend afscheid. foto susan van duuren

kest, van koperen blaasinstrumenten tot slagwerk. Het circuit werd geopend met het lied 'Allemaal blaasmuziek', waarvan de leerlingen de tekst vooraf al hadden ingestudeerd. De muzikanten zorgden voor de begeleiding. Na een korte uitleg over de verschillende soorten instrumenten volgden de kinderen in kleine groepjes het circuit met instrumenten, die ze met hulp van de muzikanten mochten bespelen. Alle instrumenten klonken door elkaar, maar het was geweldig!

Kort nieuws Vinkeveen

Prijsklaverjassen in De Merel

op de voorraad. Ben van der Zwan, die de uitgifte voorbereidt, is er blij mee. Dank aan Sander en dank aan alle spaarders!

Vrijdag 17 februari is er in café De Merel op Arkenpark Mur in Vinkeveen prijsklaverjassen. Aanvang 20 uur. Inschrijven om 19.45 uur. Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld. Ook is er op deze avond een tombola met schitterende prijzen. Café de Merel is te bereiken via tel. 0297-263562 of thcw@xs4all.nl.

De Hoef

Klaverjassen in De Springbok

trouwe mensen nodig. Niet alleen de kerk, maar ook de gemeente waar Cor zoveel jaar gewerkt heeft. En beide gemeenten hebben mogen ervaren hoe toegewijd en trouw Cor al deze jaren is geweest. De ouderling van dienst, de heer Bruin-Slot, heeft Cor een geschenkbon overhandigt en bood Hennie de bloemen van de dienst aan. Cor droeg zelf het Kosterlied uit 1960 voor.

Instrumentencircuit op basisschool de Schakel Vrolijke noten klonken er op basisschool de Schakel in Vinkeveen, waar leerlingen van groep 5, 6 en 7 deelnamen aan het Instrumentencircuit. Een project uit het Cultuurprogramma van Kunst Centraal, waarbij kinderen kennismaken met verschillende instrumenten in een blaasorkest. Een mooie kans om eens écht muziek te maken. Vier muzikanten van Kunst Rond de Venen brachten een bezoek aan de Schakel en namen alle instrumenten mee die gebruikt worden in een or-

Maandag jl. heeft Sander Koot al voor het derde jaar stapels boodschappenpakketten bezorgd voor de Voedselbank Abcoude/Baambrugge. Twee maanden lang kon hiervoor bij Plus Koot zegeltjes worden gespaard. Ook de voedselbank spaarde graag mee. In de bonte zegeltjesbus zijn door klanten heel wat spaarkaarten en losse zegels gedoneerd. De opbrengst hiervan is door de Plus royaal aangevuld, zodat deze week alle gezinnen van een mooi pakket zijn voorzien. Sander beloofde binnenkort nog extra pakketten voor het magazijn te brengen als aanvulling

5

Zaterdag 11 februari houdt biljartclub De Hoef een gezellige klaverjasavond in De Springbok. Iedereen die van een gezellige kaartavond houdt, is van harte welkom. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Aanvang 20 uur, zaal open om 19.30 uur.

Mijdrecht

Bingo bij Argon Ambassadeur innovatie tuinbouwsector te gast bij Rotaryclubs Jan-Willem Breukink, ambassadeur innovatie in de tuinbouwsector, was op 31 januari te gast tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de regionale Rotaryclubs AMU, AU en Mijdrecht. Jan-Willem Breukink is afkomstig uit een ondernemersfamilie (Gazelle) en was tot voor kort ceo van Incotec. Incotec, wereldwijd de nummer één zaadverbeteraar, maakt zich sterk voor een duurzame landbouw, onder meer door het verbeteren van prestaties van zaaizaden. Breukink heeft een aantal ondernemersprijzen gewonnen en werkt ruim 30 jaar in de zaadindustrie bij Royal Sluis, waarvan Incotec een onderdeel is. In 2009 werd dit bedrijf door de Erasmus Universiteit uitgeroepen tot het meest innovatieve bedrijf van Nederland. Het bedrijf heeft vestigingen in 11 landen en zo’n 500 medewerkers. Na zijn afscheid als ceo

is Jan-Willem Breukink nog wel als adviseur aan het bedrijf verbonden. Ook vertegenwoordigt hij het midden- en kleinbedrijf in het Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en is hij bestuursvoorzitter van Seed Valley, hét internationale centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie in Noord-Holland. Jan-Willem Breukink: “De behoefte aan voedsel in de wereld neemt alleen maar toe. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van voedsel. Ook die moet steeds beter. En het milieu moet daarbij zo min mogelijk worden belast. Goede zaden zijn dan onontbeerlijk.” Uit handen van José Vogelezang ontving Breukink namens de drie Rotaryclubs een cheque ter waarde van 1.000 euro ten behoeve van de stichting Sibusiso, die in Tanzania borg staat voor een uniek programma voor verstandelijk gehandicapte kinderen en hun families.

Op 17 februari wordt de maandelijkse bingo van de Lijnkijkers gehouden in de kantine van sportvereniging Argon. De hoofdprijs is een diner voor 4 bij Het Rechthuis in Mijdrecht. Aanvang 20 uur, zaal open om 19.15 uur. Het eerste kopje koffie is gratis. Met het meedoen aan deze bingo steunt u de jeugd van Argon. Dat doet u ook door uw papier te blijven brengen bij de container van de Lijnkijkers op het parkeerterrein van Argon.

Amstelhoek

Après-ski rommelmarkt Zaterdag 11 februari, tussen 13 en 17 uur, is er in en om de buurtvereniging aan de Engellaan 3a in Amstelhoek een gezellige buurtrommelmarkt. Er staan ruim 40 marktkramen met rommel(tjes), snuisterijen en lokale producten. Met alles in après-ski-stijl: snert, chocolademelk, gezellige muziek, diverse (kinder)activiteiten, vuurkorven etc. Entree gratis. Kom liefst lopend of met de fiets. Auto's graag parkeren in Uithoorn. De loopafstand is dan een kleine 10 minuten.

De Ronde Venen

Uw afvalbak niet geleegd? Burgemeester te gast bij Vrouwen van Nu Burgemeester Maarten Divendal was op 18 januari te gast bij Vrouwen van Nu Abcoude-Baambrugge. Hij vertelde over zijn ambt, waaronder de taken van een burgemeester, de verhouding tot brandweer en politie, inbraken en geweld, samenwerking met omliggende gemeenten, de ouderenzorg en zijn ervaringen met het wonen in Abcoude. Ook gaf hij antwoord op vragen van de aanwezigen, die terugkijken op een interessante bijeenkomst.

U kunt de volgende werkdag de gemeente bellen: tel. 0297-291616. De medewerkers noteren uw naam en adres. U kunt ook uw naam, adres en telefoonnummer mailen naar kcc@derondevenen.nl. U hoort dan op welke dag u uw bak weer aan de straat kunt zetten. De gemeente zorgt ervoor dat uw bak dezelfde week nog geleegd wordt.


Familieberichten

6

10 februari 2017

Jolanda Dirksen

DE GROENE VENEN

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

In liefde hebben wij haar laten gaan. Onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma heeft nu haar rust gevonden.

Uitvaartverzorging

Geertruida Alberta Hilbers - van den Akker

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Volledig begeleid door één persoon

Sinds 4 april 2004 weduwe van Henk Hilbers

* 17 maart 1933

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

- Abcoude -

† 3 februari 2017

Hetty en Wouter Tessa en Gino Romy Roshailey Steven en Yvette

Conny en Michel Jeffrey en Annabel Pamela en Danny

Mary en Fred Daniëlle J J, Ravi, Finn Stephanie en Willem Sylvano, Ferron, Jaylie Caroline en Marc Laura Sanne en Jochem Thomas † Bart

“Jouw kracht en vechtlust nemen wij voor altijd met ons mee”.

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze

Correspondentie-adres: Conny Hoogstraten - Hilbers Roerdomp 112 3628 CK Kockengen

De uitvaart heeft woensdag 8 februari plaatsgevonden. Waar de weg mij brengen moge aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land

lieve vader, schoonvader en opa

JAN VAN DER VELDEN Weduwnaar van Elisabeth v.d. Velden-Mol sinds 21 december 2015 * 21 september 1929

† 6 februari 2017 Martin & Miriana † Nicole, Miguel en Alexander Peter & Ilona Lisanne & Corneel, Robert & Lise, Sebastiaan

In dankbare herinnering voor alles wat zij voor ons heeft betekend, is van ons heengegaan onze blijgezinde en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-en overgrootmoeder

Jannetje Jacoba de Groot - Tinholt

* 12 oktober 1922

† 3 februari 2017

Sinds 14 januari 2004 weduwe van Gerrit Johannes de Groot Almere,

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 11 februari om 14.00 uur in de Samen op Weg Kerk (dorpskerk), Kerkplein 45 te Abcoude. Na deze dienst is er gelegenheid tot condoleren.

Nellie en Fran Willeke en Bas Rick, Alice Jan-Willem en Nuray Dünya, Revan

Jan wordt in besloten kring begraven. Correspondentieadres: Peter van der Velden

Burgerveen,

Ria en Theo Huib

Groenekan,

Jannie en Ben Daan Fenna Jochem †

Alewijnlaan 31 1231 VN LOOSDRECHT

Ouderkerk a/d Amstel, Gerrit Correspondentieadres: Waver 33 1191 KH Ouderkerk a/d Amstel Met veel dank aan de verzorgers en vrijwilligers van woonzorgcentrum de Aa te Breukelen voor de liefdevolle aandacht en zorg. De begrafenis heeft op donderdag 9 februari plaatsgevonden.


DE GROENE VENEN

10 februari 2017

7

DE WEEK IN BEELD Na het winnen van alle wedstrijden mogen de meisjes van HVM-M8E2 zich de terechte winnaars van de winter-zaalhockeycompetitie noemen. Door hun geweldige inzet en tactische samenspel moesten ook zondag 5 februari de laatste twee tegenstanders het onderspit delven. Als Yara, Zahra, Anna, Anne, Elodie, Olivia, Noor, de beide Jasmijnen en Aimée (helaas niet op de foto), met hulp van coaches Donny en Tom, zo blijven spelen, zullen er tijdens de voorjaarscompetitie op het veld nog veel mooie wedstrijdjes te zien zijn.

Na kampioen te zijn geworden in de najaarscompetitie van de eerste klasse zijn de meiden van het tweede MO15-team van CSW gepromoveerd naar de hoofdklasse. En daarbij hoort natuurlijk een nieuwe look. Met een shirt dat speciaal voor deze meiden is gemaakt door Girlslove2play, voorzien van gouden rugnummers en afgewerkt met gouden randen. Mede dankzij de ruime financiële bijdrage van sponsor F.N. Kempen uit Mijdrecht was de presentatie bij de eerste wedstrijd in de hoofdklasse. Deze eindigde in 0-2 voor tegenstander SDO.

Te huur: Royale eengezinswoningen Abcoude

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in Abcoude? GroenWest is gestart met de verhuur van de 1e fase van het project Land van Winkel. De verschillende woningtypes zijn gebouwd in een dorpse stijl, die past binnen de uitstraling van Abcoude. • Woning van circa 100m² met 3 slaapkamers en zolder • Alle woningen hebben een royale tuin van 40 m² tot 120 m² • Energielabel A+ • Netto huurprijs € 710,68 + € 6,54 aan servicekosten • Geen huurtoeslag mogelijk • Speciale inkomenseisen: inkomens hoger dan € 36.165 komen niet in aanmerking. Meer informatie op onze website • Oplevering naar verwachting voor zomervakantie 2017

De meisjes C3 van Hockeyvereniging Mijdrecht zijn kampioen zaalhockey geworden. Zij wonnen de laatste beslissende wedstrijd met 14-3 van de MC8 van Rood-Wit uit Aerdenhout. De MC3, bestaande uit Madelon, Saar, Floor, Isabella, Eefje, Charlotte, Yelana, Yuna en invallers Pita, Merel, Chantal en Ella, stond van te voren al met één been in het kampioenschap en maakte de hooggespannen verwachtingen meer dan waar. De coaches, Miranda van der Hoorn en Monique Verdonk, en het team kunnen terugkijken op een prachtig zaalhockeyseizoen.

Het uit Vinkeveen afkomstige dressuurpaard ‘Zonnehoeve Formidable’ heeft vorig weekend het kampioenschap van de regio Utrecht veroverd, samen met zijn vaste amazone Laura Lodewijk. In het spannende regiokampioenschap deden de 22 beste paarden uit de selecties mee. Op 10 maart neemt Laura met ‘Zonnehoeve Formidable’ namens de KNHS regio Utrecht deel aan het kampioenschap van Nederland.

Het schoolschaaktoernooi Abcoude-Baambrugge 2017 is gewonnen door een team van de Piet Mondriaan-school. Het eerste team van de Pius-school en het derde team van de Paulus-school eindigden op tweede en de derde plaats. Alle drie de teams nemen deel aan het regionaal schoolschaaktoernooi van de Schaakbond Groot-Amsterdam in Amsterdam. Het individueel schoolkampioenschap werd gewonnen door een van de leden van het eerste team van de Paulus-school. De mede-teamgenoten eindigden op de tweede en derde plaats. De 6-jarige Ilja Bartels, de jongste deelnemer, eindigde op de vierde plaats.

Reageer uiterlijk zondag

Inschrijven of meer informatie?

Reageren kan tot en met 12 februari via WoningNet. Kijk voor meer informatie op www.groenwest.nl onder ‘Nu te huur’. Of kijk op WoningNet onder nieuwbouw.

Aan de inhoud van deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend

De turnsters van GVM’79 deden zaterdag 4 februari mee aan twee verschillende wedstrijden. In Wilnis aan de voorronde van de mini 3- en 4-kamp (foto) en in Noorden aan een duo-wedstrijd. Met verschillende resultaten, maar overal met heel veel plezier en gezelligheid. In Noorden, waar de oefeningen zo synchroon mogelijk moesten worden uitgevoerd, werkten Sanne en Bloem perfect samen en zij namen dan ook de gouden medaille mee naar huis. Voor Charlize en Harlee was er een mooie derde plek.

Wederom heeft oud-wethouder Jan van Breukelen (72) deelgenomen aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Twee maal zelfs, waarbij hij ook tweemaal 150 kilometer heeft afgelegd. Ook al waren de weersomstandigheden verre van optimaal en was het ijs niet altijd even hard, met vele valpartijen in het koude water als gevolg. Toch was Jan van Breukelen tevreden met zijn eigen prestaties en kijkt hij nu alweer uit naar volgend jaar.


8

10 februari 2017

DE GROENE VENEN

CULTUUR KunstRondeVenen zoekt extra Zaterdag 11 februari in Piet Mondriaan Theater Abcoude sponsors voor kunstroute in mei Scrum: rock met Schotse en Ierse folkinvloeden KunstRondeVenen is voor lokale kunstenaars dé gelegenheid om hun werk te laten zien. Maar de kunstroute, die dit jaar wordt gehouden op 27 en 28 mei, kan niet bestaan zonder financiële steun. Sander Hogendoorn van restaurant ’s Anders in Vinkeveen is een van de hoofdsponsors van KunstRondeVenen. "We steunen creativiteit in De Ronde Venen. We vinden het leuk dat mensen tijdens de atelierroute kunst kunnen bekijken en bezichtigen. Doordat het evenement gesponsord wordt, kan dat gratis. Tegelijkertijd maken bezoekers kennis met ons restaurant, helemaal omdat wij hapjes tijdens de opening sponsoren. Het is een wisselwerking.” Naast bedrijven zijn er ook kunstenaars die doneren, zoals Peter Groot uit Wilnis. "Het is mooi dat er weer een kunstroute bestaat in De Ronde Venen. De organisatie kost gewoon geld, dus dat moet er komen. Het geeft ons, de kunstenaars, kans ons werk te laten zien. Daar heb ik graag wat voor over.” Dat beaamt Ton Bocxe van Galerie Boven Verwachting in Wilnis. Hij is sponsor en sinds de oprichting van de vereniging vorig jaar ook voorzitter van KunstRondeVenen. "In mijn galerie hangt professioneel werk, maar de kunstroute is het moment waarop ook lokale amateurkunstenaars hun werk kunnen exposeren. Kunst is mijn ding, bovendien doe ik tijdens de atelierroute goede contacten op met kunstenaars.” Tijdens de vorige editie in 2015

konden bezoekers op 46 locaties werken van kunstenaars bekijken in alle kernen van De Ronde Venen. Dit jaar is het aanbod nóg gevarieerder. Om bezoekers de gelegenheid te geven zoveel mogelijk te zien, zullen ditmaal meer kunstenaars op gezamenlijke plekken exposeren. Zo wordt de route overzichtelijker en elk atelier nog gezelliger. Op verschillende locaties zorgen lokale artiesten ervoor dat kunstwerken tot leven komen in dans, theater of op muziek. Extra sponsors en donateurs zijn nodig om de atelierroute ook dit jaar weer tot een groot succes te maken. Afhankelijk van de bijdrage worden financiers vermeld op de website en met logo op de posters en routefolder. Bovendien worden sponsors uitgenodigd voor de feestelijke opening op vrijdagavond 26 mei en maken zij kans op een prijs, beschikbaar gesteld door enkele kunstenaars. KunstRondeVenen komt sinds 2013 om het jaar tot stand dankzij vrijwilligers, subsidies en sponsors. Voor informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met Henny Woud via hwoud@dmail.nl of tel. 0297264198. Direct doneren kan via

www.kunstrondevenen.nl/contact/ sponsorformulier-2017.

Stichting Tjitze Hesselius verzorgt lezing over Rembrandt Op dit moment is de tentoonstelling 'Glenn Brown - Rembrandt: After Life' te zien in het Rembrandthuis in Amsterdam. Glenn Brown is een hedendaagse kunstenaar, die werken van Rembrandt gebruikt en omzet naar het nu, met de technieken van nu. Op dinsdag 14 februari houdt de Stichting Tjitze Hesselius in samen-

werking met beeldend kunstenaar Jenneke van Wijngaarden een lezing over de oude meester Rembrandt, met een verwijzing naar het heden. Jenneke heeft onlangs zelf een masterclass gevolgd bij Glenn Brown. Onder meer de etstechnieken van Rembrandt komen terug in het werk van Brown. Het belooft weer een interessante middag te worden, die wordt gehouden in het Oude Parochiehuis, aan de Bozenhoven 152 in Mijdrecht van 13.30 tot 15 uur. Voor belangstellenden die geen eigen vervoer hebben: u kunt worden opgehaald en na afloop weer thuis worden gebracht. De activiteiten van de stichting zijn voor alleengaande ouderen en gratis toegankelijk, aanmelden is wel verplicht. Dat kan door het sturen van een mailtje naar info@tjitzehesselius.nl. Vergeet niet te vermelden of u opgehaald wilt worden. Heeft u geen internet? Ga dan even langs bij een van de Servicepunten, zij helpen u graag, ook bij het aanmelden.

De wijze waarop Scrum de folkmuziek vertolkt, is in Nederland uniek. Powerfolk, oftewel rock met Schotse en Ierse folkinvloeden, waarbij de bagpipe, de tin whistle, viool en de mandoline een grote rol spelen. Scrum brengt een anderhalf uur durend feest, geïnspireerd door onder anderen The Dubliners, Flogging Molly en Dropkick Murphys. Traditionele tunes worden afgewisseld met eigen teksten en melodieën die zorgen voor een lach en een traan. Wiet van der Velden sprak met Marco Hulsebos, die niet alleen zingt maar ook bas, accordeon en gitaar speelt. tekst Wiet van der velden foto GiJs spierinGs

Waar staat de naam ‘Scrum’ voor? “Scrum komt uit de rugby en staat voor de spelhervatting waarin je als team met elkaar probeert de bal te bemachtigen. Dat geldt ook voor ons zessen. Met elkaar zijn we meer dan de som der delen. Op dit moment zijn we creatiever dan ooit, met hetzelfde doel voor ogen, zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met onze muzikale vertalingen van de folk.” Hoe en waarom is de band ontstaan? “Scrum is ontstaan vanuit de liefde van de bandleden voor de Schots-Ierse muziek. Dat was ergens in 2004. De melodieën en teksten zijn spraakmakend en grijpen je soms bij de keel. Omdat er in Nederland nog niet een dergelijke band als Scrum was, zagen we een zeker bestaansrecht.” Jullie zijn een 100 % Nederlandse band. Hoe krijg je, zonder dat het in jullie genen zit, toch een authentieke sound van de typisch Ierse en Schotse folk? “Dank voor je compliment! De melodieën zijn wat ons betreft niet per definitie Iers en Schots, meer Noord-Europees. Ook in Denemarken, Noorwegen en Duitsland doen deze songs het goed. Dat blijkt uit de reacties na het zien van onze voorstelling en het horen van onze interpretatie van folk.” Jullie hebben de folkmuziek gekoppeld aan stevige rock 'n roll. (Waarom) is dat voor jullie een logische keuze? “Dat vloeit voort uit de inspiratie van de verschillende bandleden ten tijde

Scrum, met uiterst links Marco Hulsebos. van het ontstaan van de band. Die was op dat moment vooral rock georiënteerd. Dat je dat laat doorklinken in je muziek spreekt voor zich.” Ik heb begrepen dat Scrum een koerswijziging heeft ingezet na het vertrek van zanger Robin Slutter en het aantreden van Leon Moorman. Waar bestaat die koerswijziging uit? “Met Robin Slutter hadden we een zanger die de muziek van Scrum meer vanuit de hardrock/rock kant benaderde. Met Leon Moorman hebben we bewust gekozen voor een iets bredere kant van onze muziek. Breder, zodat het meer mensen aanspreekt en wij met onze muziek meer mensen mogen bereiken.” De nieuwe liedjes die jullie schrijven, wat willen jullie daarin brengen? “Vooral 'het leven' zelf, de 'ups and downs', de uitdagingen waar eenieder voor staat. Met altijd wel een helder beeld aan de horizon, het beeld dat het 'goed' komt en dat het 'goed' is als het even minder gaat. Een positieve kijk op de komende tijd dus.”

‘Verhalenkamer De Ronde Venen’ zoekt vertellers over Maria-Oord ‘Verhalenkamer De Ronde Venen’ is voor de Verhalenkamers, die de komende tijd worden gehouden op en bij diverse historische locaties in De Ronde Venen, op zoek naar vertellers die in de periode van 1945 tot circa 1990 in Maria-Oord in Vinkeveen hebben gewerkt of er zeer nauw bij betrokken zijn geweest als verzorgende, vrijwilliger, pastoraal werkende, arts, facilitair medewerker etc. Inmiddels hebben zich al diverse mensen daarvoor aangemeld, en daar is men heel blij mee, maar er worden er nog meer gezocht. Als u ook uw verhalen over Maria-Oord wilt delen of als u iemand kent die dat graag zou willen, kunt u contact opnemen met Elza Vis van Binnenste-Buitenverha-

len, tel. 06-23150498 of elza@binnenste-buitenverhalen.nl. U kunt ook naar één van de vertelbijeenkomsten komen. Het is leuk als u ook foto’s en eventuele andere documenten uit die tijd meeneemt. Dat kan de herinneringen op gang brengen en verlevendigen. U bent welkom op vrijdag 10 februari om 15 uur of op dinsdag 21 februari om 10.30 uur in ‘Brinkzicht’ in Maria-Oord aan de Herenweg 69 in Vinkeveen. Dit project is mogelijk gemaakt door sponsoring van Rabo Dichtbijfonds, Ronde Venen Fonds, Pr. Bernhard Cultuurfonds, K.F.Heijnfonds, gemeente De Ronde Venen, Johnson, Tweed, SVVgroep en Binnenste-Buitenverhalen.

Wat zijn jullie plannen voor de nabije toekomst? “We hopen dat onze recente release van onze nieuwe single 'Miss Me (But Let Me Go)' in Nederland, België en Duitsland ons de kans geeft onze andere nummers te laten horen aan de mensen. Zodat wij uiteindelijk kunnen doen waar we goed in zijn: 'het leven' vertolken in songs die mensen aanspreekt! Daarom zijn we nu druk bezig met het schrijven van nieuwe songs.” Het laatste nieuwtje... Vanmiddag (zondag 5 februari, wvdv) hadden we heel spontaan ineens een play- en telefonisch interview met Bert Haandrikman op Radio 2. Hoe cool :-)

De voorstelling in Theater Piet Mondriaan begint zaterdag 11 februari om 20.15 uur. Kaarten à 22,50 euro (CJP 16 euro) zijn te verkrijgen bij The Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.theaterpietmondriaan.nl.

Stand-up comedian Patrick Laureij in Abcoude Zaterdag 18 februari treedt standup comedian Patrick Laureij op in Theater Piet Mondriaan in Abcoude en zijn nieuwe voorstelling 'Dekking Hoog'. Sinds 2010 is Patrick Laureij lid van Comedytrain en in 2013 won hij de jury- én publieksprijs van het oudste cabaretfestival van Nederland, Cameretten. Kortom: een spannende stand-up comedian, kakelvers, veelbelovend, oorsprong: Rotterdam-Zuid en dat hoor je. Hij heeft inmiddels meerdere malen op Lowlands gespeeld en stond in het voorprogramma van Theo Maassen. Theater Piet Mondriaan, zaterdag 18 februari om 20.15 uur. Kaarten à 15 euro (CJP 10,50 euro) bij The Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.theaterpietmondriaan.nl.


DE GROENE VENEN

10 februari 2017

9

CULTUUR

100 jaar Hilversum Mediastad Veel mensen nemen een 'sabbatical' om eens even helemaal tot rust te komen, of een lange reis te maken. Peter Schavemaker niet. Terwijl de lezers van deze krant zijn theaterrubriek Ereloge een jaartje moeten missen, is hij druk met de totstandkoming van het boek '100 jaar Mediastad Hilversum’, een 'pil' van 300 bladzijden over hoe het rustige tuin- en weversdorp Hilversum sinds 1918 uitgroeide tot het middelpunt van de Nederlandse omroepgeschiedenis. Hij dook in het verleden, kreeg inzage in vele archieven en sprak met (oud-)politici, (voormalige) omroepmedewerkers, inwoners van Hilversum, winkeliers en bedrijven. Het boek biedt een prachtig overzicht van het ontstaan en de groei van mediastad Hilversum. Op de toepasselijke locatie Beeld en Geluid wordt Peter's boek eind september ten doop gehouden. tekst rob isaaCs

peter Met tineke de nooY

UITGEVE

Hij doelt o.a. op het feit dat in ons land de 'zetel' van de omroep niet in de hoofdstad huist. Dat komt nergens anders in de wereld voor. “Men was honderd jaar geleden bang dat het cultuuraanbod van Amsterdam te dominerend zou werken. De toenmalige burgemeester Boot heeft zich enorm ingespannen om de omroep naar Hilversum te krijgen. Hij was van 1951 tot 1968 de eerste mediaburgemeester en heeft 39 delen dagboek achtergelaten, Peter Schavemaker las ze allemaal voor het boek. In die jaren zaten de televisiestudio's nog in Bussum en de radiostudio's van de vele omroepen in Hilversum. Edvard Niessing, die onder meer 22 jaar als radio- en televisieomroeper bij de KRO werkte, herinnert zich dat de KRO aanvankelijk gevestigd was in een aantal naast elkaar gelegen villa's. “Ik zat in de villa van Amusement, verderop had je Nieuws en Actualiteiten. Het grindpad tussen de villa's fungeerde als 'wandelgangen’.”

SER RIJ CON

VE

In de loop van de jaren '70 ontstond aan de noordkant van Hilversum het (huidige) Media Park, waar alle omroepstudio's, techniek en mediabedrijven bijeen zitten. En hoewel er tegenwoordig een aantal creatieve programma's uit Amsterdam komt, speelt Hilversum, ook technisch, een leidende rol in de wereld. “Big Brother is hier in een heel klein kamertje bedacht en je kunt rustig stellen dat dit format de televisie-industrie wereldwijd revolutionair heeft veranderd”, stelt Peter.

Peter Schavemaker (rechts) met Edvard Niessing. Edvard Niessing kijkt met veel plezier terug op zijn omroepjaren, waar hij zo'n beetje alle denkbare functies heeft vervuld: hij presenteerde radioshows, draaide verzoekplaten, verzorgde nachtprogramma's, was programmaleider bij Radio Noordzee en nieuwslezer, eerst bij ANP nieuws, later als gezicht van RTL Nieuws. Tegenwoordig is hij nog actief voor Radio West, Radio M Utrecht en heeft hij een eigen radioprogramma met Duitstalige muziek op internet. “Ondanks dat ik 68 ben, word ik nog regelmatig gevraagd, ook voor voice-overs en dergelijke. Ik ben een oudere man, maar met een jong stemgeluid! Daarnaast beleef ik veel plezier aan het coachen van omroepmedewerkers. Daar is bij veel omroepen tegenwoordig te weinig aandacht voor.” Naast zijn vele radiowerk is de sympathieke Wavervener parttime actief als trambestuurder bij de HTM en het GVB. Terug naar het boek, dat ondanks dat het een periode van 100 jaar be-

foto patriCk Hesse

strijkt, geen jubileumboek is. Peter Schavemaker:“Daar zijn er al genoeg van, de meeste omroepen hebben tenslotte al vele jubilea gevierd. Ik wilde per se geen chronologisch boekwerk, maar heb juist meer per onderwerp gewerkt. Het leukste vond ik toch wel het graven in al die archieven.”

'100 jaar Hilversum Mediastad' verschijnt eind september 2017. Formaat 12,5 x 20 cm, 300 pagina's. Verkoopprijs 19,99 euro. ISBN 978 90 5429 427 6.

peter Met WilleM van kooten

De voortdurende groei van de omroeporganisaties zorgde voor ruimteproblemen in de stad. Peter: “Burgemeester Boot had destijds al een

Theatraal familieconcert in Bibliotheek Mijdrecht Op zaterdag 18 februari wordt in de Bibliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. van der Haarlaan 8 een familieconcert gehouden, voor iedereen vanaf 6 jaar. Dit is de tweede familievoorstelling die stichting Troupe A’dour uit De Ronde Venen in samenwerking met de bibliotheek organiseert. Zangeres Luc Ket, die niet lang geleden haar zangopleiding aan het Rotterdamse Conservatorium heeft afgerond, en pianiste Irina Parfenova zullen niet alleen negen kinderliedjes van de drie grote Russische componisten uitvoeren, maar ook op een theatraal manier vertellen over muziek, zangstemmen en nog veel meer. Met dit nieuwe concert wil Troupe A’dour klassieke zang toegankelijk maken voor een jong publiek. De teksten van deze liederen werden speciaal voor dit project vertaald door literair vertaler Nina Targan Mouravi. De regie is in handen van

100 JAAR HILVERSUM MEDIASTAD

er vooruitziende Peter Schavemak blik en had een groot stuk grond ten noorden van de stad in gedachten waar de uitbreidingen gerealiseerd moesten worden. Dat vergde wijziging van bestemmingsplannen en betekende herhuisvesting van enkele bedrijven, maar hij kreeg de gemeenteraad steeds mee, zo blijkt uit de raadsstukken en zijn dagboeken.” Edvard is verbaasd: “Dit is helemaal nieuw voor mij, dit heb ik nooit geweten.” SUM MEDIASTAD

De omroep had voor mij altijd iets magisch, bekent Peter. “Ik woonde in mijn jeugd in Hilversum en ging voor de schoolkrant bij de omroepen langs voor interviews, heb er voor diverse omroepen gewerkt en ben zo uiteindelijk het vak van de mediajournalistiek ingerold. Dat was niet uniek, want zo zijn velen gestart. Radioman Hans Schiffers fietste als schooljongen al langs de vele omroepgebouwen, waar hij later zijn werkgever zou vinden.”Toch is zijn boek niet, althans niet alleen, geschreven voor de ca. 12.000 mensen die nu, verdeeld over

zo'n 1.700 bedrijven, bij 'de omroep' werken. “Hilversum is uniek in de wereld en ik wilde een uniek document maken. Dankzij de vele archieven die ik naast mijn gesprekken mocht raadplegen, is het dat ook geworden.”

100 JAA R HILVER

Met rasse schreden nadert de deadline waarop media- en theaterjournalist Peter Schavemaker uit Vinkeveen geacht wordt zijn manuscript in te leveren. Hij oogt echter relaxed als we hem treffen in gezelschap van voormalig radio-dj en nieuwslezer Edvard Niessing uit Waverveen, één van de circa 60 omroepcollega's die Peter voor zijn boek interviewde.

acteur en regisseur Bram Legerstee en de kostuums werden gemaakt door Violetta Jansen op de Haar. Deze voorstelling is zonder pauze en duurt ca. één uur. Na afloop is er voor iedereen een kopje koffie/thee of een glaasje limonade. Kaarten zijn te bestellen via tel. 06-23117671 of via www.troupeadour.nl.

Workshops voor verenigingen bij De Rondeveense Uitdaging Hoe schrijf ik een goede sponsoraanvraag? Hoe kan Social Media de bekendheid van onze vereniging vergroten? Hoe maak ik zelf, snel en eenvoudig een professionele flyer? Allemaal vragen die De Rondeveense Uitdaging regelmatig van verenigingen, stichtingen en welzijnsorganisaties krijgt. Daarom organiseert zij in 2017 drie avondworkshops. De deelname daaraan is gratis. Op 11 april wordt de workshop 'Sponsors werven' gehouden, op 18 mei de workshop 'Social media' en op 10 oktober de workshop 'Zelf professionele flyers en posters ontwerpen'. Kijk op www.derondeveenseuitdaging.nl voor aanmelden en meer informatie.


10

10 februari 2017

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

De ondergrondse spoorweg Colson Whitehead Cora is slavin op een katoenplantage in Georgia. Haar helse leven staat op het punt om nog erger te worden: de wrede eigenaar heeft zijn oog op haar laten vallen. Ze besluit om te vluchten, en met hulp van de Ondergrondse Spoorweg (in Amerika het begrip voor het clandestiene netwerk van antislavernij-activisten) begint ze een lange en huiveringwekkende reis door de zuidelijke staten van Amerika richting het vrije Noorden. Met de slavenpatrouille op haar hielen...

De zoon van de verhalenverteller Pierre Jarawan Samir verruilt veilig Duitsland voor het wankele Beiroet om verleden en heden eindelijk te kunnen verbinden: wat is er gebeurd met zijn vader, die het gezin zo plotseling in de steek heeft gelaten? De enige aanknopingspunten zijn een oude foto en de verhaaltjesvoor-het-slapengaan die zijn vader hem vroeger vertelde. Zijn tocht leidt door een verscheurd land, waar men niet zit te wachten op verborgen verledens. Hij ontdekt welk verwoestend effect een familiegeheim kan hebben.

Boek voor mijn dochters Rowan Coleman Stel dat je herinnering aan alle doodgewone dagelijkse dingen ineens zou beginnen te vervagen? Hoe ga je dan door het leven? Als Claire, moeder van twee dochters begint te schrijven, weet ze al dat dit boek vol aantekeningen, fragmenten en anekdotes over niet al te lange tijd het enige zal zijn dat haar dochters en haar echtgenoot nog van haar hebben. Maar hoe vindt ze de kracht om het verleden te koesteren en vast te houden nu de toekomst als los zand door haar vingers glipt?

Als het maar niet op ons lijkt Hoeke & Roosmalen Het kind van journalisten Eva Hoeke en Marcel van Roosmalen arriveerde na een woeste nacht in een kraamkamer van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Twee uur later zaten ze met z'n drieën in een taxi. Met het kind kwam een nieuwe wereld het huis binnen en al na een paar dagen werd één ding duidelijk: beide ouders hadden de impact van een kind krijgen totaal onderschat. 'Als het maar niet op ons lijkt' is het eerlijke en geestige verslag van een eerste jaar ouderschap.

Titel: Serafina en de zwarte mantel Auteur: Robert Beatty

nende reeks. Serafina, de hoofdpersoon van het boek, is een 12-jarig meisje dat samen met haar vader in het souterrain van een groot landgoed woont.

komt Serafina tot leven, zij houdt het grote huis vrij van ratten. Zij kan zich zo onopvallend en geruisloos bewegen door de gangen van het huis dat niemand haar opmerkt. Dan verdwijnt er een meisje, de dochter van één van de gasten. Serafina heeft dat meisje gehoord, een gekerm, en ze heeft een geheimzinnige man in een zwarte mantel ge-

zien. Er volgen nog meer slachtoffers. Zij kan haar nieuwsgierigheid niet bedwingen, zij moet weten wie of wat er achter de verdwijningen zit. Een heerlijk fantasierijk, spannend boek dat ik in één adem heb uitgelezen! Voor kinderen vanaf 10 jaar."

1.

"Voor de afwisseling deze week een jeugdboek. 'Harry Potter meets Downton Abbey' staat er op het omslag, een eerste deel van een span-

2.

Overdag slaapt ze veel, haar vader werkt dan en zij moet zich verstopt houden omdat niemand mag weten dat zij daar woont. Maar 's nachts

de Bibliotheek Agenda februari

3.

Ook als niet-lid bent u van harte welkom in de Bibliotheek

Datum

Tijd

Activiteit

de Bibliotheek

8 febr. 10 febr. 14 febr. 15 febr. 20 febr. 21 febr. 22 febr. 23 febr. 24 febr. 27 febr. 28 febr. 1 maart 2 maart 2 maart 3 maart

20.00 14.00 14.00 10.00 10.00 16.00 16.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 17.00 10.00

Verantwoord gamen - Ouders Lokaal Inloopmiddag PC-hulp - Seniorweb DRV Breicafé Tijdens Mama Lokaal: Happy family Walk & Talk voor werkzoekenden Voorleespret Spreekuur wethouder Moolenburgh Breicafé Inloopmiddag PC-hulp - Seniorweb DRV Tabletcafé Breicafé Opening nieuwe Bibliotheek Vinkeveen Cursus Tablet voor senioren - iPad4Senior Cursus iPad voor senioren - iPad4Senior Tijdens Mama Lokaal: Happy family

Mijdrecht Abcoude Wilnis Abcoude Mijdrecht Abcoude Mijdrecht Mijdrecht Abcoude Mijdrecht Wilnis Vinkeveen Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht

elke ma. elke ma. elke ma. elke wo. elke wo. elke vr.

13.00 13.00 14.00 10.30 14.00 10.00

Klik & Tik internetcursus Taalpunt Inloopmiddag PC-hulp - Seniorweb DRV Mama Lokaal Inloopmiddag PC-hulp - Seniorweb DRV Mama Lokaal

Mijdrecht Mijdrecht Mijdrecht Abcoude Mijdrecht Mijdrecht

4.

Dolk van Sparta Nicholas Guild In de 7e eeuw voor Christus hadden de Spartanen de Heloten overwonnen en elk jaar herinnerden ze hen hieraan door jonge soldaten erop uit te sturen om weerloze slaven te vermoorden. Op een van deze avonden ziet de Heloot Protos hoe zijn ouders als dieren worden opgejaagd en vermoord. Hij weet ternauwernood te ontkomen en doodt daarbij een van zijn achtervolgers. Daarmee zet Protos een reeks gebeurtenissen in gang die het lot van Griekenland voor altijd zullen veranderen...

5.

GeleZen door nelie GroenendiJk

WIN EEN DINER

VOOR TWEE MAAK EEN PROEFRIT

13-19 FEBRUARI

De nieuwe Kia

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekavv.nl in de agenda of volg ons op Facebook: www.facebook.com/BibliotheekAVV

www.bibliotheekavv.nl

Hoofddorp* Robijnlaan 2B Tel. 023 – 20 59 300 Amsterdam Klokkenbergweg 15 Tel. 020 – 56 50 380 Aalsmeer* (Alléén service) Witteweg 6 Tel. 020 – 56 50 380

kia-vaneman.nl

Gem. brandstofverbruik: 4,1 - 6,1 l /100km, 24,4km -16,4km /l. CO2-uitstoot: 94 - 140 g/km. *In Hoofddorp en Aalsmeer geldig tot 18 februari. Informeer naar de complete actievoorwaarden op kia.com. Wijzingen en drukfouten voorbehouden.


DE GROENE VENEN

10 februari 2017

DR. BEEKER

Tekst Jaco Beeker

Met statistiek kan je alles bewijzen Dat je met statistiek alles kan bewijzen, heb ik al eens eerder betoogd en het blijft actueel. Want nu is er weer een gevalletje statistiek waarvan mijn patiënten de dupe worden. Ik heb toch wel eens geschreven over Cannabisdruppels en dat die bij een aantal chronische ziektes heel aardig lijken te helpen? Naar aanleiding van dat stukje heb ik veel verzoeken gehad, ook van niet-patiënten, om dat middel eens te mogen proberen. Al met al heb ik op dit moment een mannetje of tien met Cannabis-druppels in mijn praktijk. Overigens met wisselend resultaat. Een enkele patiënt is lyrisch, maar een ander deel is niet echt te spreken. Zo gaat dat vaak met medicijnen. Denk je dat je hét middel gevonden hebt en dan valt het vaak toch weer tegen. In ieder geval, de vergoeding was een lastig puntje. Want hoewel de druppels niet ontzettend duur zijn, kunnen de kosten in een jaar oplopen en niet alle verzekeraars wilden meteen tot vergoeding overgaan. Bij een patiënt van mij wilde de verzekeraar niet betalen, hoewel de druppels 60 euro per maand kosten en de morfine die hij ervoor liet vallen meer dan 300 euro per maand. En de meeste verzekeraars wilden een recept van de huisarts niet accepteren, daar moest dan een specialist voor worden geraadpleegd à raison van 450 euro. Vergoeding gestopt Recent kwam in het nieuws dat Achmea had besloten om de vergoeding helemaal te staken. Eigenlijk wel verbaasd over dit besluit besloot ik eens uit te zoeken waar deze drastische beslissing nou op gebaseerd was. Ik ken mijn vrienden van de zorgverzekeraar en verdenk ze niet van gemeenschapszin. Het blijkt dat er in het blad 'Huisarts en Wetenschap' (H&W) een studie is gepubliceerd en dat die nogal negatief uitpakte. De redactie concludeerde: “Het advies is dat het gebruik

11

van Cannabis-olie ontraden moet worden.” Nou schreef ik het al: geef me een heleboel data en ik bewijs dat de aarde plat is. Niet voor niets deden ze dat vroeger ook al. In eerste instantie zou ik dan als leermeester van Achmea kijken naar de oorspronkelijke studie, want deze uitspraak in H&W is gebaseerd op een andere studie. Maar goed, dat is dus blijkbaar niet gedaan. Want dan zouden er direct vragen moeten zijn opgeworpen, zoals het feit dat de bespreking in H&W gaat over pijn terwijl de onderliggende studie over veel meer voorschrijfindicaties gaat, zoals misselijkheid, tics en spasmen en gebrek aan eetlust. Om nu te zeggen “we vergoeden het niet” is veel te krap door de bocht. Dan moet je zeggen voor welke indicatie het wel of niet vergoed wordt. Een ander puntje is dat de in H&W besproken Cannabis-variant een andere is dan de in Nederland geleverde. Op zich kun je dus eigenlijk weinig zeggen over de werkzaamheid of de bijwerkingen van de Nederlandse variant. Dan hebben ze het in H&W ook nog weer eens afwisselend over pijn bij kanker (waar ik zelf positieve ervaringen heb opgedaan bij mijn patiënten) en chronische pijn. Dat zijn toch verschillende zaken, lijkt mij. Met H&W en Achmea komen we niet verder. Een bespreking van een onderzoek is prima, maar dan moet je wel duidelijk maken wat je onderzocht hebt en wat de eindpunten zouden moeten zijn.

Die opzet is prima. Het betreft een Cochrane, systematische review met meta-analyse. Veel woorden dus. Wat is er gedaan? Er is gezocht in alle databanken naar studies, gepubliceerd en ongepubliceerd, waarbij minimaal 25 mensen in de onderzoeksgroep waren opgenomen en waarbij medicinaal cannabisgebruik werd vergeleken met gewone zorg, geen zorg of een nep-behandeling. Daarbij kwamen ze uit op meer dan 23.000 publicaties, maar door de matige kwaliteit bleven uiteindelijk 80 studies over met in totaal ruim 6.000 patiënten. Wacht even, want dat zijn omgerekend dus studies met gemiddeld 80 patiënten? Dat doet me denken aan de 'Oil of Olaz'- en Colgate-studies op tv. Ruim 90% van de ondervraagde twaalf vrouwen merkte dat ze zichtbaar minder rimpels hadden... Oké, we lezen verder. Waar hebben ze naar gekeken? De bestudeerde effecten zijn onder meer: vermindering van misselijkheid, braken, betere eetlust (bij HIV), chronische pijn, spasticiteit (bij MS) , depressie, angst, slaapstoornissen, psychosen, hoge oogboldruk en tics (Gilles de la Tourette). Wel wat veel voor studies met een gemiddelde grootte van 80 patiënten. Uiteindelijk komen de (Zwitserse) onderzoekers tot de conclusie dat er enig bewijs is voor een positief effect op alle beelden, waarbij het effect op chronische pijn en spasticiteit nog het zwakst bewezen is.

Conclusie voor Achmea Een latere revisie van de Zwitserse studie zegt het volgende: “Deze systematische review met meta-analyse is zeer ruim qua opzet en correct op methodologisch vlak, maar includeert zeer veel studies van geringe tot zeer geringe kwaliteit. Daardoor is het niet mogelijk om de potentiële indicaties van medicinale cannabis of van cannabinoïden bij volwassenen af te bakenen. Er is nood aan studies van goede methodologische kwaliteit voor elke therapeutische indicatie, die mogelijk interessant kan zijn voor sommige specialismen en voor de huisarts”. Misschien de conclusie even doorsturen naar Achmea? Uiteindelijk lijkt dit op dat spelletje in een kring, de één zegt een zinnetje in het oor van de ander en aan het eind van de kring is er geen touw meer aan vast te knopen. De Zwitsers kijken naar onderzoek van anderen, maken daar een studie van die door H&W wordt beoordeeld waarna Achmea de resultaten van deze beoordeling bekijkt. Wat zou u ervan denken als ze daar bij Achmea nou eens verder onderzoek zouden financieren van het inmiddels gestopte Cannabis-budget?

Jaco Beeker www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl

Hoeveel patiënten? Dus verder. We pakken de oorspronkelijke studie (waarop H&W zich baseert) erbij en kijken eerst naar de opzet.

Het Groot Kinderdictee van Abcoude-Baambrugge In navolging van het Groot Abcouder Dictee, dat vorig jaar door de Lions Abcoude-Baambrugge is verzorgd, komt er nu een dictee voor de kinderen van de basisscholen. Met vijf deelnemende scholen uit Abcoude en Baambrugge is afgesproken dat dit dictee onder de kinderen van groep 5 en 6 gehouden gaat worden. Op maandag 13 februari vindt er bij de leerlingen van groep 5 en 6 een klassendictee plaats. Dit is een dictee met makkelijke en moeilijke woorden, waarbij rekening wordt gehouden met kinderen met dyslexie.

Na het dictee van maandag mogen de 25 finalisten (5 per school) woensdag 15 februari in de CNS strijden om de titel ‘Beste speller van Abcoude-Baambrugge’. De winnaar krijgt een boekenbon en voor de beste school hebben de Lions een beker ter beschikking gesteld. Woensdag 15 februari worden de finalisten om 18.30 uur verwacht op de CNS-school in Abcoude. Uiteraard zijn familieleden en andere geïnteresseerden ook welkom om de kinderen te steunen.

Zoet sappige grote navelsinaasappels 10 voor €3.50 Stevige sappige appels div soorten 12 kilo € 10.— Groenteplanten Plantuien Tuinzaden Fruitbomen div soorten en maten Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl

Trek een warme trui aan voor minder energieverbruik! Ruim 800 leerlingen van zeven verschillende basisscholen in De Ronde Venen op vrijdag 10 februari weer mee aan de 'warme truiendag'; de actie van het Klimaatverbond om aandacht besteden aan het energieverbruik van mensen in Nederland. Alle deelnemende groepen hebben een lespakket ontvangen met informatie over energieverbruik en energiebesparing. Bij zo'n dag hoort natuurlijk ook warme chocolademelk. Jumbo Wilnis deelt hiervoor maar liefst 140 liter chocomel uit. Natuurlijk kan iedereen meedoen aan warme truiendag. Dat levert een energiebesparing van 7% per graad minder en dus ook 7% minder CO2-uitstoot. Eén dagje minder stoken lost het probleem natuurlijk niet op, maar hopelijk brengt het wel veel mensen op het idee om zich in te zetten voor een gezond klimaat. Deze kids geven het goede voorbeeld!

% % %


12

Kort nieuws Vinkeveen

Biljarten D.I.O. In het driebandentoernooi van D.I.O./ Café de Merel 2017 zijn er 4 kwartfinalisten bij gekomen: Mees Brouwer, Jos Boeijen, Eduard van Heuven en Ad Wolfs, naast Bram Koning en Siep Raap. Er kunnen nog spelers worden geplaatst op zondag 19, zaterdag 25 en zondag 26 februari. Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 maart worden de Open Ronde Venen libre kampioenschappen gehouden. Opgeven daarvoor kan bij Café de Merel, Arkenpark Mur 43, tel. 0297263562 of 0297-264159 en e-mail thcw@xs4all.nl.

Mijdrecht

Extra computerles bij SeniorWeb De vraag naar computerles is zo groot geworden dat SeniorWeb De Ronde Venen in de Bibliotheek in Mijdrecht een extra cursus inlast. Dit is een cursus van acht lessen Windows 10, te beginnen op dinsdag 21 februari. De daaropvolgende cursus Windows 10 begint op woensdag 22 maart. Op 23 maart start de cursus bestandsbeheer met vier lessen over ordenen van foto’s. Op de cursus Windows 10 in het Buurtnest in Uithoorn, die op maandag 20 maart begint, is ook nog ruimte. Alle lessen in Mijdrecht zijn van 10 tot 12 uur en in Uithoorn van 13.30 tot 15.30 uur. Voor informatie en aanmelden tel. 0297-282938 of 06-53454196. Mailen naar seniorwebdrv@gmail.com kan ook.

10 februari 2017

Servicepunt, Tympaan-De Baat en Bibliotheek Vinkeveen verhuizen Vinkeveen is een nieuw initiatief rijker: de Broedplaats. Een plek waar mensen kunnen werken, ontmoeten, ervaren en verbinden. Voor Het Servicepunt, Tympaan- de Baat en de Bibliotheek Vinkeveen de perfecte gelegenheid om de handen ineen te slaan en samen een invulling te geven aan de ruimte aan de Herenweg 63 in Vinkeveen. Op de benedenverdieping van het voormalige Zusterhuis kunt u vanaf 1 maart terecht voor informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn, werk en zorg. Maar u kunt er ook direct uw boeken afhalen, een kopje koffie drinken en de krant lezen en misschien zelfs uw koffiezetapparaat laten repareren bij het Repair Café van Tympaan-De Baat. Als inwoner vindt u voortaan veel voorzieningen op één plaats. Een voorbeeld. Het Servicepunt helpt al langere tijd mensen de weg vinden naar het Taalpunt. Op de nieuwe locatie zal een tweede Taalpunt binnen De Ronde Venen gevestigd

worden. Zo zal de drempel om de Nederlandse taal te verbeteren nog lager worden. Ook kunt u hier straks weer binnen gebruik maken van de pinautomaat van de Rabobank. In de Broedplaats vindt u ook een Coffee Corner, creatief therapeut, atelier, bewegingsinstituut, kindertherapeut en dagbesteding van Amerpoort. Buurtbewoners worden van harte uitgenodigd om in het Buurtcafé hun buur(t)genoten te ontmoeten, maar ook om lezingen of creatieve bijeenkomsten te organiseren. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij Het Servicepunt, zij zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste plaats komt. Vanwege de verhuizing is de Bibliotheek Vinkeveen van 20 februari tot 1 maart dicht zijn en het Servicepunt Vinkeveen is op 28 februari gesloten.De overige Servicepunten en bibliotheken binnen De Ronde Venen zijn in die periode wel geopend.

www.seniorwebderondevenen.nl.

Vinkeveen

Repair Café open Het Repair Café Vinkeveen is maandag 20 februari weer geopend van 9.30 tot 12.30 uur. Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig (met gereedschap, naaimachine etc.) die voor u gratis reparaties doen van de door u meegebrachte kapotte spullen of kleding. U kunt meekijken en terwijl u wacht is er een (gratis) kopje koffie en thee. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen Adres: Tuinderslaantje 1, Vinkeveen (in de St. Jozefschool, lokaal 16, ingang tegenover parkeerterrein De Boei).

Mijdrecht

Wie gaat 1 minuut gratis winkelen? Winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht heeft een leuke actie opgezet. Wie van zaterdag 11 februari tot en met 11 maart een aankoop doet bij de ondernemers van De Lindeboom, maakt namelijk kans op 1 minuut gratis winkelen bij Boni. Meedingen naar deze superprijs is heel gemakkelijk: het enige dat je hoeft te doen is voor minimaal 5 euro iets te kopen, op de achterkant van de kassabon je naam, postcode, telefoon en e-mailadres te schrijven en de bon vervolgens in de speciale actiebus bij Boni te deponeren.

DE GROENE VENEN

Zweedse onderwijsvorm op VeenLanden College in Vinkeveen Op de locatie Vinkeveen van het VeenLanden College zijn er sinds dit schooljaar twee brugklassen die gepersonaliseerd leren naar voorbeeld van het Kunskapsskolan-systeem uit Zweden. Binnen de school heten deze klassen de KED-klassen (Kunskapsskolan Education). Dat Scandinavische landen een belangrijke voortrekkersrol hebben op het gebied van onderwijs is al langer bekend. Het VeenLanden College Vinkeveen is dan ook niet de enige Kunskapsskolan-school in Nederland. Elk jaar komen er meer scholen bij, die worden ondersteund en begeleid door Kunskapsskolan Nederland. De basis van gepersonaliseerd leren, is het rekening houden met de verschillen die er

nu eenmaal zijn tussen leerlingen, onder wie Andy en Lisa op de foto. Bij die verschillen kun je denken aan niveau, tempo en leerstrategie. Het verandert de rol van de docent, de ouder en van de leerling. Daarnaast speelt technologie een grote rol. Het onderwijs wordt effectiever en efficiënter, docenten kunnen meer tijd besteden aan individuele leerlingen en krijgen meer inzicht in hun leerproces. De mentor coacht wekelijks iedere leerling individueel aan de hand van hun logboek, planning en resultaten. Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marga Hoohenkerk van het VeenLanden College, locatie Vinkeveen. Tel. 0297-261514 of hhk@hetvlc.nl.

Accountmanagers Wilco van der Sar (L) en Hildo Boelsma

Van Schie komt met nieuw initiatief: prefabkelderplaatsen.nl Het Mijdrechtse bedrijf Van Schie lanceert een nieuw initiatief: prefabkelderplaatsen.nl. Het nieuwe label springt in op de vraag vanuit de markt om kopers van prefab kelders, putten en weegbruggen te ontzorgen op het gebied van het plaatsen van deze aankopen. Je kunt hierbij denken aan het vergunningentraject, grondwerk en bemaling, transport, de hijswerkzaamheden en het plaatsen van de kelder, weegbrug of put zelf. Van Schie is bekend van vele activiteiten op het gebied van onder meer infrawerken, kraanverhuur en (ponton)verhuur. Onder de leus ‘continu in beweging’ zet het bedrijf veel in op innovatie, flexibiliteit en het constant aansluiten bij de vraag vanuit de markt. Prefabkelderplaatsen.nl is daar één van de resultaten van en wil mensen ontzorgen in het hele, vaak complexe, traject van het plaatsen van een kelder, weegbrug of put. Accountmanager Wilco van der Sar vertelt enthousiast: “Bij kopers van deze producten zien wij de vraag ontstaan ‘en hoe nu verder?’ Onze kracht is dat wij als specialistische partij alle activiteiten onder één dak hebben en zo de opdrachtgever geheel kunnen ontzor-

gen bij het plaatsen. Wij hebben alle benodigde kennis en deskundigheid in huis.” Zijn collega Hildo Boelsma vervolgt: “We zien ook dat mensen snel willen schakelen, daarom kun je via onze site met het invullen van slechts een paar gegevens makkelijk een offerte aanvragen. Binnen slechts één werkdag willen wij mensen voorzien van een prijsindicatie! En als dat in lijn met de verwachting ligt, gaan we een en ander verder uitwerken.” Prefabkelderplaatsen.nl is er zowel voor de zakelijke als de particuliere klant. Dus heeft u net een prefab kelder aangeschaft, Wilco en Hildo staan met hun team graag voor u klaar. Maak verder kennis met het nieuwe initiatief van Van Schie op

www.prefabkelderplaatsen.nl.

Tweede Ideeën Werkplaats in Mijdrecht Op 21 februari wordt de tweede Ideeën Werkplaats gehouden in de Bibliotheek Mijdrecht aan de Dr. J van der Haarlaan 8. De Ideeën Werkplaats, die begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur, biedt advies en inspiratie aan iedereen met ideeën voor nieuwe initiatieven op het gebied van werk, zorg en jeugd. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven die tot doel hebben om inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering op weg te helpen naar betaald werk. Of initiatieven die eraan bijdragen dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen en niet hoeven te verhuizen naar duurdere woonvoorzieningen met zorg en verpleging. Maar ook initiatieven die eraan bijdragen dat jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. Alle ideeën waardoor inwoners van De Ronde Venen erop vooruitgaan, zijn de moeite waard om uit te groeien tot een plan. Op 25 oktober vond de eerste Ideeën Werkplaats plaats. Deze avond leverde een breed scala aan ideeën op. Ideeën van inwoners, organisaties en (potentiële) ondernemers, die nadenken over bijvoorbeeld het anders vormgeven van dagbesteding,

het verbinden van mensen op leeftijd of lokale opvang voor gezinnen en jongeren. Tijdens deze eerste Ideeën Werkplaats waren ‘meedenkers’ aanwezig van maatschappelijke organisaties zoals Kwadraad, Tympaan-De Baat, Zideris, Centrum Jeugd en Gezin, de Bibliotheek, Servicepunt De Ronde Venen en de gemeente. De Ideeën Werkplaats is bedoeld voor iedereen die ideeën heeft en met ‘meedenkers’ van gedachten wil wisselen over haalbaarheid en mogelijke vervolgstappen. Heeft u een idee dat het verdient om verder uitgewerkt te worden, stuurt u dan vóór 15 februari een mailtje naar maatschappelijkeagenda@derondevenen.nl onder vermelding van 'Deelname Ideeën Werkplaats 21 februari'. Ook vragen kunt u naar dit adres mailen.


DE GROENE VENEN

10 februari 2017

13

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

Fysiotherapie Back in Control, Abcoude

Overwin je klachten en 'get back in control' Saskia Hilhorst heeft ruim twintig jaar ervaring als fysiotherapeute. Na jarenlang deel te hebben uitgemaakt van een grote praktijk in Ouderkerk aan de Amstel waagde ze een half jaartje geleden de stap naar een zelfstandige praktijk. Het idee sluimerde al langer.Toen het gezinsleven het toelie,t heeft zij de knoop doorgehakt en is zij op zoek gegaan naar een praktijkruimte in haar woonplaats Abcoude. Ze vond een ruimte in het zorgcentrum Plaza Abecenwalde. “Het is een mooie plek. In dit gebouw komen veel mensen voor onder meer het Servicepunt, de thuiszorg, het maatschappelijk werk of het consultatiebureau. Aan beide kanten van het gebouw zijn huisartspraktijken gevestigd en is er een verloskundepraktijk. Ik voel me hier nu al goed thuis”, stelt Saskia vast. In september 2016 ging ze van start. Back in Control is een fysiotherapiepraktijk waar men terecht kan met alle lichamelijke klachten in het bewegingsapparaat. Saskia: “Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van klachten die gerelateerd zijn aan de wervelkolom, zoals lage rugklachten, nekklachten en hoofdpijnklachten. De praktijk leert dat veel van die klachten terug zijn te voeren tot problemen met de wervelkolom en de rug. Daarom heb ik mijn praktijk ook ‘Back in Control’ genoemd. Mijn behandelmethode is erop gericht dat men door middel van oefeningen zelf invloed kan uitoefenen op de klachten. Na de behandeling heeft men de klachten weer onder controle en is men ook weer ‘back in control’. Ik beschik hier niet over een grote oefenruimte met allerlei apparaten. Maar de oefeningen die ik de mensen meegeef, zijn thuis of zelfs op het werk heel goed

te doen. Daarmee zijn ze niet zo afhankelijk van mij en kunnen we ook het aantal behandelingen beperken. Overigens zijn oefeningen niet alleen goed bij acute klachten. Ook ter voorkoming van klachten kan men door middel van speciale oefeningen het lichaam en met name de rug soepel houden.” Oefentherapie Fysiotherapie is erop gericht om klachten in gewrichten en het bewegingsapparaat te verhelpen. Saskia: “Wij adviseren, behandelen, begeleiden en coachen de patiënten tijdens het herstelproces. Daarbij maken we gebruik van oefentherapie, die gericht is op kracht of op conditieverbetering. Maar ik vind het ook heel belangrijk om mensen te adviseren hoe ze klachten kunnen voorkomen. Door goede adviezen en gerichte begeleiding

Workshop over beleggen als alternatief voor sparen Op donderdag 16 februari houdt het cursusproject Abcoude in het Viscentrum aan de Molenweg 19 een workshop voor beginnende en onderzoekende beleggers, nieuwsgierige spaarders die nog niet beleggen en teleurgestelde beleggers. De workshop begint om 20 uur en wordt gegeven door Mike van der Meer. Hij gaat uitgebreid in op het ontstaan van de huidige (laagrentende) situatie, het belang van de beleggingshorizon, de eerste basisbeginselen van beleggen, de verhouding tussen risico en rendement, de rol van de toezichthouders, het risicoprofiel, verschillende typen dienstverlening, 'execution only', beleggingsadvies, vermogensbeheer,

het belang van eigen onderzoek, het omgaan met emoties bij beleggen en de risicohouding. Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen en (beleggers)ervaringen met elkaar te delen. Mike van der Meer werkt sinds de jaren tachtig in de financiële wereld. Hij heeft gewerkt als beleggingsanalist en -strateeg, beleggingsadviseur voor de institutionele markt, vermogensbeheerder en 'private banker'. De entree bedraagt 7,50 euro. Voor meer informatie: Marijke Haffmans, tel. 0294-284880 of

www.cursusproject-abcoude.nl.

leren we mensen zich voldoende en ook verantwoord te bewegen. Vanuit de basisprincipes van de fysiotherapie heb ik mij gespecialiseerd in enkele specifieke behandelmethoden, zoals de manuele therapie, de McKenzietherapie, dry needling en hoofdpijnbehandeling.” Specialisaties Naast behandelingen door middel van manuele therapie, waarmee gewrichtsstoornissen met gerichte technieken worden aangepakt, heeft Saskia zich ook gespecialiseerd in de McKenzie-therapie. “Bij deze methode worden op een snelle en effectieve manier pijnklachten in de gewrichten behandeld. Vaak gebeurt dat in combinatie met manuele therapie. Ik heb daarvoor een tweejarige opleiding in Antwerpen gevolgd en mag mezelf nu gecrediteerd McKenzie-therapeute noemen. Het is een behandelmethode die nog niet zo bekend is in ons land, maar uitstekend aansluit bij mijn manier van werken omdat de zelfwerkzaamheid centraal staat. De McKenzie-methode leert mensen zelf invloed uit te oefenen op de klachten, door het aanleren van bepaalde houdingen en bewegingen. Deze methode geeft goede resultaten bij rug- en nekklachten, die vaak ook uitstralen naar armen of benen.” Hoofdpijnklachten Veel mensen hebben met een zekere regelmaat last van hoofdpijn. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Vaak wordt hoofdpijn gerelateerd aan stress. “Maar vaak beginnen hoofdpijnklachten vanuit de nek”, zegt Saskia. “Door behandeling van de nek- en schouderspieren kunnen we hoofdpijnklachten vaak aanzienlijk verminderen. Of we kunnen er ten minste voor zorgen dat de hoofdpijn minder vaak voorkomt.” Voor het verbeteren van spierklachten maakt Saskia gebruik van ‘dry needing’. Dat is een behandelmethode waarbij zij met dunne acupunctuurnaalden verhardingen in spieren door middel van het aanprikken snel en effectief ontspant. Persoonlijk contact Saskia is zich ervan bewust dat je als fysiotherapeute met een kleinschalige praktijk van vele markten thuis moet zijn. “Er zitten veel aspecten aan de manier van klachtenbehandeling, die elk weer een specifieke aanpak vra-

Saskia Hilhorst: “Ik vind het ook heel belangrijk om mensen te adviseren hoe ze klachten kunnen voorkomen. Door goede adviezen en gerichte begeleiding leren we mensen zich voldoende en ook verantwoord te bewegen.” foto patriCk Hesse

gen. Vandaar dat ik mij op een aantal vlakken heb gespecialiseerd, zodat ik mijn patiënten zo goed mogelijk kan helpen. Maar die kleine schaal heeft ook het voordeel dat je optimaal contact hebt met je patiënten en hen gedurende het behandelingsproces en ook daarna goed kunt begeleiden. Wanneer mensen niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, kunnen we ook een afspraak maken dat ik hen aan huis kom behandelen. Onze behandeling is er op gericht dat mensen goed en met plezier bewegen, om daarmee ook goed te kunnen functioneren.” Saskia heeft contracten gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland, zodat haar patiënten, wanneer ze een aanvullende verzekering hebben afgesloten, de kosten van de behandeling vergoed krijgen.

Back in Control is gevestigd aan de Kerkgaarde 2 (Plaza Abecebwalde) in Abcoude. Tel. 0294-266221. Voor meer informatie:

www.fysiobackincontrol.nl.

Samen... Gepens. ondernemer, 1.80 mtr, slank postuur, zoekt lieve, charmante vriendin (± 50 jaar) om elkaar te inspireren! Alle ser. dames ook gekl. welkom om te reageren. Bel voor kennismaking 0297-263420.

Tot spoedig!

bril &meer


14

10 februari 2017

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Icoon

'King' Kenny Roberts, de man met wie de Amerikaanse invasie begon De afgelopen winter heb ik een aantal artikelen gewijd aan iconen van de motorsport uit de jaren zeventig en tachtig. Ik heb er nog één op mijn lijstje staan en die is misschien wel de grootste uit die tijd... In ieder geval is het de man met wie de Amerikaanse invasie in de mondiale wegrace begon, en die ook nog eens verantwoordelijk was voor een racestijl die zeker tot 2010 door iedereen werd geïmiteerd. Deze zeer zelfverzekerde, door veel mensen arrogant genoemde, coureur heeft Yamaha maar liefst 3 wereldtitels bezorgd! Kenny Roberts, geboren op 31 december 1951 in Modesto, Californië. In 1977 was Kenny Roberts een van de eerste Amerikanen die de oceaan overstak en de stap waagde in het 500cc-wereldkampioenschap, waar tot die tijd alleenheerschappij was van Europese coureurs. Dit veranderende snel. Als een donderslag bij heldere hemel domineerde Roberts in no time de 500cc-wedstrijden. Kenny kwam met een heel nieuwe stijl. De 'klassieke stijl' van de Europeanen was gericht op ultra laat remmen en het rijden van vloeiende lijnen. Roberts richtte zich vooral op het snel omgooien van de machine, met de knie aan de grond, waarbij hij de motor met het gas geven controleerde terwijl hij de bocht uitkwam. Deze spectaculaire driftende rijstijl kwam rechtstreeks van de Amerikaanse Dirt

Trackraces, een soort Amerikaanse Speedway die bij voorkeur gereden wordt op ovale kleicircuits van een halve of een hele mijl lengte. In het tweede jaar begon 'King' Kenny aan zijn zegetocht en pakte maar liefst drie keer achter elkaar, in 1978,1979 en 1980, de wereldtitel. Roberts won daarnaast tijdens zijn carrière in totaal 24 maal een Grand Prix. De bikkelharde Roberts was doorgaans niet te verslaan in rechtstreekse duels. Tijdens een memorabele Grand Prix van Engeland, op het circuit Silverstone, was onze eigen Jack Middelburg Roberts echter toch te snel af. Jack blufte met een veel mindere fiets Roberts af in de beroemde 'Copse Corner' en won daar-

door fenomenaal. Het was een actie waar de eigenzinnige Roberts diep respect voor had. In het bloedstollende seizoen 1983 ging Roberts wederom voor de titel, maar met slechts 2 punten verschil pakte het jonge talent Freddie Spencer in dat jaar zijn eerste titel. Roberts hing daarna zijn helm aan de wilgen. Later kwam Kenny Roberts terug als Yamaha/Marlboro-teammanager en nog wat jaren later, in 2001, produceerde hij met het automerk Proton een eigen fiets met een tevens door hem ontwikkelde motor, de Modonas KR3 (Kenny Robers three-cilinder). In dat jaar reed de Nederlandse coureur Patrick van den Goorbergh (tegenwoordig verslaggever bij de MotoGp) in het team van Roberts. Maar

het grootse succes bleef uit... Roberts is altijd een grote held van mij geweest. Zelf ben ik in het bezit van een replica-helm en handschoenen van Roberts. Ook heb ik nog een heus Yamaha/Marlboro-teamshirt en heb ik jaren een achterwiel van Roberts in mijn huiskamer gehad. En natuurlijk heb ik Roberts ook in actie gezien. Toen Yamaha Europa nog in Uithoorn gevestigd was, in het pand waar heden ten dage Motoport Uithoorn gesitueerd is (over legacy gesproken), was dit tevens de uitvalsbasis van het Yamaha Fabrieksteam als zij in Europa reden. Vaak kwamen we daar op onze Yamaha Fs-1 brommer kijken of we een glip konden opvangen van onze helden. Jaren later werkte een van mijn beste maatjes Marcel, een

enorme Roberts-fan, in Amstelveen bij het benzinestation aan de Beneluxbaan. Ik was daar regelmatig te vinden om lekker aan mijn motor te poetsen en slap te kletsen. Daar zagen wij op een mooie zonnige middag de net geïntroduceerde Yamaha RD500 (een replica van Roberts' racer) voorbijvliegen. Zelfs twee maal, wat we geweldig vonden want we hadden die fiets nog niet in het echt gezien. Geweldig was ook dat de bestuurder een volledige Roberts' raceoutfit aan had, dit hadden we ook nog nooit gezien. Toen een week later ons lijfblad Motor in de bus lag, stond er een artikel in dat Roberts de 500 persoonlijk op de Nederlandse wegen had getest... We hadden Kenny Roberts dus gewoon 'in het wild' gezien!

Peter Koeleman eigenaar van elektrotechnisch installatiebureau en winkel in Mijdrecht

Koeleman Elektro al 60 jaar verrassend en vernieuwend Koeleman Elektro in Mijdrecht bestaat 60 jaar. Peter Koeleman, de derde generatie die actief is in het familiebedrijf, is sinds september eigenaar van zowel het installatiebureau als de winkel aan de Genieweg 60. Een mooi moment om weer eens bij te praten. tekst anJa verbiest

Voor Koeleman Elektro begon het allemaal in Vinkeveen. Op de hoek van de Kerklaan en Herenweg, waar nu Albert Heijn gevestigd is. De basis van het familiebedrijf werd gelegd door Peters opa, die elektricien was, met daarnaast de winkel ‘met bestek en van alles en nog wat’ van zijn oma. Nadat de ouders van Peter zowel het installatiebureau als de winkel hadden overgenomen en enige tijd later bleek dat uitbreiden in Vinkeveen niet mogelijk was, besloten zij in 2008 naar Mijdrecht te verhuizen. Peter Koeleman: “Achteraf was dat niet het allerbeste moment, maar we zijn goed door de economische crisis heen gekomen. Ons elektrotechnisch installatiebedrijf is nog altijd onze basis, onze professionele installateurs zijn elke dag druk met uiteenlopende projecten. Dat kan het aanleggen van een stopcontact in de keuken bij een particulier in

De Ronde Venen zijn, maar ook het verzorgen van complexe elektrotechnische oplossingen in een groot kantoorgebouw in de regio. En onlangs hebben we de parkeergarage in het centrum van Mijdrecht voorzien van led-verlichting. Ons werk is heel afwisselend.” A-merken voor prima prijzen In de winkel van Koeleman Elektro is een breed assortiment aan huishoudelijke apparatuur te vinden, variërend van energiezuinige wasmachines en de nieuwste generatie televisies tot handige koffiemachines, stofzuigers en blenders. Maar ook onderdelen en allerhande accessoires zijn er te verkrijgen of te bestellen. Peter: “We verkopen A-merken, maar dat betekent absoluut niet dat we duurder zijn dan grote elektronicaketens. Het gebeurt regelmatig dat iemand bij zo’n keten bijvoorbeeld een tv heeft gekocht,

daarvoor alsnog een kabeltje nodig heeft en dat dan bij ons komt halen. Met een schuine blik op de tv die net gekocht is. De reactie is dan vaak: ‘Maar jullie zijn helemaal niet duurder…’ Met daarna meteen de opmerking: ‘Dan had ik ‘m veel beter hier kunnen kopen.’ Dat klopt, want ook voor service en garantie is iedereen bij ons aan het betere adres. Als u wilt dat wij het apparaat ophangen of installeren spreken we een all-in prijs af, zodat u meteen weet waar u aan toe bent en niet achteraf voor verrassingen komt te staan.”

Peter Koeleman in de compleet nieuwe televisiehoek van Koeleman Elektro.

waarin we al onze smart -oplossingen kunnen demonstreren. Hierbij is te denken het schakelen van verlichting, muziek en tv. Allemaal via een app of één enkele afstandsHerinrichting De afgelopen maanden is bij Koele- bediening. man Elektro hard gewerkt aan de herinrichting van de winkel. Peter: Na 60 jaar zijn we ook in dat op“Belangrijke veranderingen zijn de zicht nog steeds verrassend en vernieuwe inbouwwand, met een scala nieuwend.” aan ovens, koelkasten en vaatwassers, een compleet nieuwe pre- Het 60-jarig bestaan van Koelesentatie van de tv-apparatuur en man Elektro wordt later dit jaar het inrichten van een woonkamer, gevierd. Peter: “Zodra de her-

foto patriCk Hesse

inrichting helemaal is afgerond, laten we daar meer over weten. Maar één ding staat vast, die viering wordt eveneens verrassend!” Koeleman Elektro is te vinden aan de Genieweg 60 in Mijdrecht. Telefonisch zijn de winkel en het installatiebureau te bereiken via tel. 0297-261485. De winkel is op maandag tot en met vrijdag geopend van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Zie ook

www.koelemanelektro.nl.


DE GROENE VENEN

10 februari 2017

15

AUTO & MOTOR Sportieve crossover Mazda heeft de laatste jaren goed gescoord met de CX-5 crossover. Wie de showroom bij Van Nieuwkerk binnen loopt ziet ook een kleiner formaat staan, de CX-3. Hoewel de CX-3 er al stoer uit ziet, krijgen wij voor de proefrit een extra dikke GT-M Line mee. Zodra je plaats neemt achter het stuur merk je dat de Japanners goed hebben nagedacht over de bedieningselementen. Het aantal knoppen is teruggebracht tot een minimum. De rest kun je bedienen met een touchscreen. Tijdens het rijden kun je dat scherm overigens alleen bedienen met een draaiknop in de middenconsole. Alle gebruikte materialen voelen goed aan en geven je een premium look and feel. Het stuur ligt lekker in de hand en is wat dikker, wat goed past bij het sportieve karakter van de CX-3. De centraal geplaatste toerenteller dikt het sportieve imago nog even verder aan. De rode stiksels en elementen zie je normaliter alleen terug op de topuitvoering van de CX3, de GT-M. De GT-M Line is een extra pakket tegen een gereduceerd tarief. Deze Line is gebaseerd op de TS+ uitvoering, waarbij je 18 inch lichtmetalen velgen, achteruitrijdcamera, navigatie, GT-M grille, Active Driving Display (headup display),

lederen interieur en keyless entry krijgt. Op de TS+ zitten al zaken als stoelverwarming, DAB+ en parkeersensoren. Dit rijtje geeft al aan dat je voor ongeveer 30 mille heel wat auto terug krijgt. Onder de motorkap ligt een 2.0 Skyactiv-G benzinemotor met 120 pk. Deze is leverbaar met een handbak, maar is in dit geval voorzien van een automaat met schakelflippers aan het stuur. Er is ook een sterkere 150 pk sterke motor leverbaar, met vierwielaandrijving. Hierdoor is de auto een stuk zwaarder en ligt het verbruik ook hoger ten opzichte van de 120 pk uitvoering. Om eerlijk te zijn biedt de 120 pk sterke uitvoering meer dan voldoende kracht om goed mee te komen. Zonder daarbij veel lawaai te maken. De CX-3 biedt genoeg ruimte aan vier passagiers. Alleen de kofferruimte is niet extreem groot. Maar daarvoor is het ook een compact crossover. Hoewel je een hogere zit

foto's patriCk Hesse

hebt, zit je niet zo hoog als je zou verwachten bij een crossover. En ook hierdoor merk je dus dat Mazda echt een sportieve crossover voor ogen had. En dat is geslaagd. Met de komst van de nieuwe Toyota C-HR heeft de CX-3 er een gedegen concurrent bij. Vandaar dat Mazda op de Autosalon van Genève een vernieuwde CX-3 toont. Qua uiterlijk zal er niet veel veranderen, maar de verwachting is dat er andere displays, een nieuw stuur en nog betere geluidsisolatie toegepast worden. Ook onderhuids zullen enkele verbeteringen doorgevoerd worden. De huidige Skyactiv motor is al in staat om met het Skyactiv chassis op het juiste moment kleine wijzigingen aan te brengen in het gedrag van de auto, zodat jouw stuurbeweging nog effectiever wordt. Zie het als een butler die ongemerkt precies op het juiste moment de juiste actie onderneemt, waardoor alles op rolletjes loopt. Binnenkort komt daar G-Vectoring Control bij. Dit werkt nauw samen met Skyactiv en optimaliseert de koppelverdeling op de aangedreven wielen op basis van de stuurinput. En daarmee stuurt de CX-3 nóg scherper. Al met al kun je wel stellen dat je een hoop waar voor je geld krijgt bij deze CX-3 GT-M Line. De auto is te bewonderen bij Mazda Van Nieuwkerk in Amsterdam.

Mazda Gereden versie: Mazda CX-3 2.0 GT-M Line Vermogen: 120 pk 0-100: 9,2 s Top: 210 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 17,2 / 5,8 l/100km Vanaf-prijs gereden versie: 30.710 euro Alternatieven: Honda HR-V, Nissan Qashqai, Opel Mokka X, Renault Captur, Toyota C-HR

Automotive-centre Van Nieuwkerk Bozenhoven 36 3641 AH Mijdrecht Tel. 0297-281708

MAZDA CX-3 GT-M LINE € 27.990

Hoogoorddreef 41 1101 BB Amsterdam Tel. 020-4683341 www.vannieuwkerk.nl

RIJKLAAR

Mazda CX-3

Tekst Michael Reuling

EXTRA COMPLEET + 18-inch lichtmetalen velgen + Luxe interieur + Head-up display + Achteruitrijcamera + 7-inch multimedia- en navigatiesysteem + Volledige LED-verlichting + Sterke 2.0 liter benzinemotor

PROFITEER VAN € 2.524,GT-M LINE VOORDEEL

MAZDA VAN NIEUWKERK

Hoogoorddreef 41 | 1101 BB AMSTERDAM | 020 - 4683341 | www.vannieuwkerk.nl Mazda CX-3 vanaf € 23.590,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-3 van 4,0 tot 6,4 liter per 100 km / van 25,0 tot 15,6 km per liter / CO2-uitstoot van 105 tot 150 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. De Mazda CX-3 GT-M Line is in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar, uitvoering is leverbaar zolang de voorraad strekt. Overige consumentenacties niet mogelijk i.c.m. het Mazda CX-3 GT-M Line aanbod. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties.


16

10 februari 2017

AAN DE BAK BIJ MISSCHIEN WEL HET MEEST DYNAMISCHE GWW-TEAM VAN DE REGIO Wie op zoek is naar mooi werk, gaat direct naar de site van Van Schie en solliciteert naar een baan met kansen, leuke collega’s en iedere dag een flinke dosis dynamiek. Tot snel!

vanschie.com/aandebak 1

Calculator / Werkvoorbereider

4

Automonteur

2

Vrachtwagenchauffeur

5

Leerling telekraanmachinist

3

Algemeen medewerker

Wij zijn op zoek naar; Enthousiaste winkelslager Voor ca 38-40 uur per week. Kan je een mooie en aantrekkelijke toonbank maken, en ben je een goede teamspeler, gemotiveerd en kun je zeer gericht met de klant meedenken? Dan willen wij graag met jou in contact komen Graag reactie naar; teamstronkhorst@gmail.com

Keurslagerij Wim Stronkhorst Dorpstraat 36 | 1191bk Ouderkerk aan de amstel Tel 020-4961337 www.wimstronkhorst.keurslager.nl

Wij zijn op zoek naar ALLROUND TIMMERLIEDEN

voor zeer afwisselende werkzaamheden in de particuliere sector

Voku is een gerenommeerd aannemersbedrijf gespecialiseerd in: serres, dakkapellen, aluminium & kunststof kozijnen, dakramen, terrasoverkappingen en vele andere (bouwkundige) werkzaamheden.

• Rijbewijs B (eventueel ook E achter B) • Wonende in de omgeving Mijdrecht

Jouw profiel; Wij zijn op zoek naar kandidaten die beschikken over; • Bouwkundige opleiding/achtergrond • Minimaal 3-5 jaar werkervaring is een vereiste

De werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag.

Amstelveen showroom; Zetterij 1, 1185 ZZ Amstelveen Telnr: 0297-284970 www.voku.nl

Het betreft een fulltime functie in een dienstverband voor bepaalde tijd en t.z.t. voor onbepaalde tijd.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uitsluitend per mail naar michiel@voku.nl.

Mijdrecht showroom & kantoor; Communicatieweg 4, 3641 SE Mijdrecht

DE GROENE VENEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.