De Groene Venen 09-09-2022

Page 1

Omstreden Diftar-plan kan in de vuilnisbak

“Als gemeente willen we een eenvoudig en eerlijk afvalbeleid dat werkt voor onze inwoners. Goed scheiden is daarbij van groot belang en inwoners kunnen dit zelf het best. Op het moment dat de mens ingehaald wordt door de techniek en nascheiding gunstiger wordt, onder zoeken we een overstap,” aldus verantwoordelijk wethouder Maarten van der Greft. Lees verder op pagina 4. 10 en september:11

De invoering van het omstreden plan van gedifferentieerde tarieven (Diftar) voor afval is van de baan. Dit betekent dat inwoners niet gaan betalen per leging of kilo. Het is een van de belangrijkste wijzigingsvoorstellen van het college, dat het afvalbeleid wil aanpassen. Het moet eenvoudiger en eerlijker worden voor inwoners. Doel van de wijzigingen is het scheiden van afval te stimuleren, het ophalen te vereenvoudi gen en de kosten eerlijker te verdelen. De voorstellen zijn naar de gemeenteraad gestuurd en worden waarschijnlijk op 6 oktober behandeld.

Toyota Van Ekris www.vanekris.nl Maak een afspraak online of bel APK0297-230350!allemerken NIEUWVraagprijsRozenobelvidamakelaars.nl10Mijdrecht749.000,-k.k. Dorpsstraat 7, Wilnis T: 0297-25 03 01 Wij zijn uw Bank. BankRegiozelfstandigadviseur Droom jij van jouwWijnieuwbouwwoning?eenregeleneenhypotheekdiebijsmaakpast! Duidelijk verhaalHypotheken Financiële planning Verzekeringen Hofland 19 | 3641GA Mijdrecht (0297) 24 17 70 Een hypotheek moet bij jouw persoonlijke situatie en bij je woonwensen passen. Net als het huis. Bel ons voor een afspraak of ga naar de hypotheekshop.nl/mijdrechtwebsite: ONTDEK WAT BIJ JE PAST Kijk voor meer informatie in deze krant of beweeg je snel naar www.oktoberactief.nl 202281 SSA Oktober Actief Teaser 50x63zs.indd 1 05-09-22 12:32:41 BIJGOUDINKOOPUTHUIS BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK EN ONTVANG DE HOOGSTE PRIJS VOOR UW GOUD EN ZILVER, BETALING CONTANT OF VIA BANK Openingstijden Dinsdag t/m zaterdag 09.30 - 17.30 uur Herenweg 169a 3645DK Vinkeveen 0297 743 565 WE ormontrewww.ormontre.nlinfo@ormontre.nl WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE JAARGANG 25 - WEEK 36 – 9 SEPTEMBER 2022 DEVENENGROENE TENNISHAL “DE RONDE VENEN” COMFORTABEL TENNISSEN IN WINTERSEIZOEN 2022-2023 Verdere www.tennishalderondevenen.nlM.:T.:0297-285informatie:63606-11321993DoctorJ.vanderHaarlaan3,MijdrechtnaastwijkWickelhof Contract banen • Een vast uur voor het hele Overdag,winterseizoen:weekend of ‘s Mooieavonds.dag- en avondtijden beschikbaar. Tennisbundel • Vanaf 25 t/m 40 uur. Het 5e (alleToernooiNovemberweekendOpenonderdelen) • Vrijdag 11 november t/m zondag 27 november. • Inschrijven via onze website of www.toernooi.nl. MIJDRECHT Bouw Mijdrechtse starterswoningen binnenkort van start Begin 2021 tekende toenmalig wethouder Rein Kroon de verkoop van Twistvlied-basisschoollocatie. Ontwikkelaar HSB Bouw begon gelijk met de sloop en binnen een paar weken was het terrein met de grond gelijkgemaakt. Daarna bleef het stil rondom de plannen voor 24 starterswoningen en 26 sociale huurwoningen. Door alle ontwikkelingen in de wereld zijn de kosten in zes maanden tijd zo'n 18% gestegen. In die tijd zijn de ontwik kelaar, de woningcorporatie en de gemeente achter de schermen al maanden in overleg over hoe de prijsstijgingen voor alle partijen beheersbaar blijven. Deze week werd bekend dat alle partijen water bij de wijn hebben gedaan. Halverwege september zal de bouw starten; in oktober komen de woningen te koop. Dat is een stuk eerder dan aanvankelijk gepland. HSB Bouw wil dit moment naar voren halen vanwege de stijgende hypo theekrente. De 24 koopwoningen worden als eerste aangeboden via lokale media. De 26 sociale huurwoningen worden afgenomen door Cazas Wonen (voorheen GroenWest) en later aangeboden via Woningnet. Eind 2023 worden naar verwachting de woningen opgeleverd. Meer details op pagina 5 van deze editie. foto hsb bouw

Open Monumentendag in Wilnis: tentoonstelling en najaarsmarkt

UIT IN DE RONDE VENEN De uitagenda met evenementen in De Ronde Venen. Theater, film, festivals, lezingen, cabaret, musicals en meer! Kijk op www.uitinderondevenen.nl.

In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is een service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De officiële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van officiële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

Publicatie Verkeersbesluit Datum van bekendmaking: 9 september 2022 Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare gehandicaptenparkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Heulweg 46 in Vinkeveen.

SERVICEPUNTEN Het Servicepunt is alleen open op afspraak. Kom langs, maar kom alleen.

Bekendmakingen en mededelingen (week 36 – 9 september 2022)

Rijksstraatweg 163 in Baambrugge Wijzigen bestemming schuur in vergader- werkshopruimte Z/22/204623 30-08-2022

Zand en jaagpad 18 in Baambrugge ontheffing plaatsen Vuilcontainer open Z/2022/022084 29-08-2022

Openingstijden Abcoude Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur Mijdrecht Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur Vr 9.00 – 13.00 uur Vinkeveen Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur Vr 9.00 – 13.00 uur Wilnis Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur Vr 9.00 – 13.00 uur Contactgegevens T. 0297 58 76 00 E. www.servicepuntderondevenen.nlinfo@servicepuntderondevenen.nl

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne en willen graag helpen om het leed te verzachten. Steun bieden kan op verschillende manieren, meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente. Hier vindt u ook een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. Speciaal voor particulieren die een opvangplek willen aanbieden heeft de Rijksoverheid een handreiking opgesteld. Deze en alle andere actuele informatie rondom Oekraïne is te vinden op www.derondevenen.nl > hulp aan Oekraïne.

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd: Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden Ruwelspad 1 in Abcoude Tijdelijke huisvesting (kleedruimte en sportkantine) Z/22/204560 30-08-2022

Heulweg 22 in Vinkeveen Aanbrengen dakopbouw Z/22/214480 30-08-2022

Industrieweg 50 | 3641 RM Mijdrecht Ma t/m do 9.00 uur - 12.00 uur en 12.30 uur - 16.00 uur Vr. 9.00 uur - 12.00 uur Za. 9.00 uur – 12.00 uur en 12.30 uur - 16.00 uur Op officiële feestdagen gesloten.

Dodaarslaan 70 in Vinkeveen Plaatsen dakkapel op het achterdakvlak Z/22/214460 30-08-2022

2 9 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 9 september 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

buurtveiligevoorSameneenDownloaddeappofmelduaanopburgernet.nlSamenvooreenveiligebuurtDownloaddeappofmelduaanopburgernet.nlSamenvooreenveiligebuurtDownloaddeappofmelduaanopburgernet.nl

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer B. Celie van de firma Tauw via T. 06 – 53 16 56 83.

GemeentenieuwsHulp aan Oekraïne

Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting Achterbos Achterbos is tussen huisnummer 47 en 53 B op 15, 16 en 19 september 2022 van 7.00 uur t/m 17.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer zal worden geregeld met Erverkeersregelaars.zullentijdelijkenkele parkeerplaatsen afgesloten zijn; in verband met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk deze dagen hier niet te parkeren. Deze maatregel is nodig i.v.m. de aanleg van een kabeltracé.

Herenweg 173 in Vinkeveen Plaatsen van tweetal overkappingen Z/22/214490 30-08-2022

Croonstadtlaan 111 Postbus 250 3641 AL Mijdrecht 3640 AG Mijdrecht

Gein-Noord 80 in Abcoude Zonnepanelen koetshuis Z/22/214362 26-08-2022

Contactgegevens T. 0297 29 16 16 | F. 0297 28 42 81 E. gemeente@derondevenen.nl Website www.derondevenen.nl Volg de gemeente op Facebook facebook.com/derondeveneninstagram.com/gemeentedrvtwitter.com/gemeentedrv

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen Wilgenlaan 11 in Vinkeveen Legaliseren steiger Z/22/214294 25-08-2022 Starnheim 14 in Abcoude Uitbreiding op de 2e verdieping Z/22/214355 26-08-2022

Afvalbrengstation Abcoude Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude Wo 13.00 uur - 15.00 uur Za 13.00 uur - 16.00 uur Op officiële feestdagen en op de zaterdag tijdens de feestweek gesloten.

Kavel F1806 op 'Achter Waterrijk' Planten boompjes op erfgrens legakker Z/22/214523 31-08-2022

Aanstaande zaterdag is de jaarlijkse Open Monumentendag met het thema duurzaamheid. Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur worden er ook verschillende evenementen in Wilnis georganiseerd. Zo is er in de Ontmoetingskerk een tentoonstelling met prachtige foto’s van het Rondeveense landschap. Ook kunt u genieten van de najaarsmarkt in de Dorpsstraat.

Verzoek om een voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via Daarvoorhttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.moetuwelbeschikkenovereen elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Secretaris Munniklaan 15 in Wilnis Plaatsen dakkapel aan de voorzijde Z/22/214373 28-08-2022

Garsten 6 in Abcoude Spiegelen bestaande dakopbouw Z/22/214395 29-08-2022

Cornelis Beerninckstraat 46 in Mijdrecht Nok verhoging bestaand woonhuis Z/22/214493 30-08-2022

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Aangevraagde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen: Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen Kwikstaart 44 in (Nieuwbouwlocatie)Mijdrecht Tijdelijke inrichting bouwplaats i.v.m. nieuwbouw Z/2022/022753 05-08-2022

Baambrugse Zuwe 112 in Vinkeveen Ontheffing plaatsen Vuilcontainer open Z/2022/021757 24-08-2022

Het verkeer kan passeren maar houd rekening met een langere reistijd. Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer S. Rijpstra van de firma Buko Infrasupport via T. 030 – 303 13 00.

BezoekadresGEMEENTEHUIS Postadres

Burgemeester Padmosweg 206 in Wilnis Het verbouwen en vergroten van het bestaande hoofdgebouw Z/22/204197 31-08-2022

Waverveen, gedeeltelijke afsluiting fietspad Hoofdweg Het fietspad langs de Hoofdweg is t.h.v. van huisnummer 14 A op 13 september 2022 van 8.00 uur t/m 10.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Deze maatregel is nodig i.v.m. een boring en Hetgrondwaterbemonstering.fietspadkangebruiktworden, maar er zal één rijstrook niet beschikbaar zijn.

BEZORGKLACHTEN I. T.www.degroenevenen.nl/contact0297385257|info@degroenevenen.nl

Westerlandweg 4 in Mijdrecht Sloop oude boerderij Z/22/214439 29-08-2022

Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is weer open op de tijden die u van ons gewend bent. Maandag: 8.30 – 20.00 uur Dinsdag t/m donderdag: 8.30 – 16.00 uur Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Telefonisch is het gemeentehuis maandag t/m donderdag bereikbaar tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur. U kunt het gemeentehuis alleen bezoeken als u een afspraak heeft. Voor eventuele wijzigingen van openingstijden adviseren wij u om www.derondevenen.nl te raadplegen.

Dominee Bleekerhof 25 in Abcoude Verbouwen van de woning Z/22/204585 30-08-2022

AfvalbrengstationAFVALBRENGSTATIONSMijdrecht

Aangevraagde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Langskomen bij de gemeente? Maak een afspraak! Voor de balie Burgerzaken (bijvoorbeeld voor paspoort, ID-kaart, rijbewijs of uittreksels) maakt u een afspraak via www.derondevenen.nl/afspraak of telefonisch: 0297 29 16 16. De balie Omgevingszaken is open op afspraak, maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. U maakt een afspraak door te mailen naar E. omgevingszaken@derondevenen.nl.

Bekendmakingen en mededelingen (week 36 – 9 september 2022)

Zondag 2022november6 De zilveren Turfloop Van 10.00 uur – 13.00 uur Start en finish bij de 3641Hoofdweg,inMijdrecht Wegafsluitingen, Hoofdweg vanaf de rotonde Oosterlandweg t/m de kruising Molenland/Hoofdweg/ De Hoef Oostzijde. Westerlandweg vanaf de kruising Molenland t/m de kruising Oude DeSpoorbaan.HoefOostzijde parcour langs de kromme Mijdrecht tot de Oude Spoorbaan. Schattekerkerweg vanaf De Hoef Oostzijde t/m de Oosterlandweg. Verder tot de opgang bij de OosterlandwegKerkvaart.tussende rotonde Hoofdweg en Schattekerkerweg.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Toelichting Het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied-West’ repareert de in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde plandelen van het bestemmingsplan Buitengebied-West voor de locaties A.C. Verhoefweg 2a Mijdrecht, Amstelkade 118 Wilnis, De Hoef Oostzijde 22 en De Hoef Westzijde 5b . Daarnaast worden met het bestemmingsplan enkele kennelijke verschrijvingen in het bestemmingsplan Buitengebied-West hersteld. Tot slot is in het bestemmingsplan een door de provincie Utrecht en de gemeente overeengekomen herformulering opgenomen van de artikelen 3.7.3 onder e en 4.7.3 onder e van de planregels van het bestemmingsplan Buitengebied-West waartegen de provincie Utrecht een reactieve aanwijzing heeft gegeven.

Deze aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en met 19 september 2022. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team Integrale Veiligheid, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 29 16 16. Aanvraag evenementenvergunning A-categorie De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend: Datum Evenement/aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit Maandag september19 ANWB Streetwise Van 08.00 uur –14.30 uur Ichtusschool Dorpstraat 4, 1396 KJ Baambrugge Tijdelijk afsluiten de Prins Johan Frisostraat Deze aanvraag ligt ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en met 15 september 2022. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team Integrale Veiligheid, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze aanvragen kunt u krijgen via T. 0297 29 16 16 Publicatie Verkeersbesluit Datum van bekendmaking: 9 september 2022 Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare gehandicaptenparkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Zilverschoon 11 in Abcoude. Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 9 september 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend: Datum Evenement/aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit 20225Zaterdagnovember Dorpsloop Baambrugge Van 13.00 uur – 18.00 uur Start finishenaan de Kleiweg, 1396 in Baambrugge Wegafsluiting, Beatrixstraat van 14.00 uur – 16.00 uur. Dorpstraat,Binnenweg/ZuweBrugstraat,van 15.00 uur – 16.00 uur. Kleiweg, Horn, Winkeldijk van 15.00 uur –16.30 uur.

Ontwerpbestemmingsplan Oudhuijzerweg 41 in Wilnis

Aanvraag evenementenvergunning A-categorie

Dorpsstraat 24 in Baambrugge Aanbrengen zonnepanelen op bijgebouw Z/22/213555 01-09-2022 Lange Meer 18 in Vinkeveen Het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel Z/22/213415 01-09-2022

Adelricusstraat 14 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakopbouw Z/22/204631 30-08-2022

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Kerkstraat 104 in Abcoude Het uitbreiden van het dak en het verplaatsen van de bestaande dakkapel Z/22/210778 01-09-2022

• De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

Hofland 212 in Mijdrecht ontheffing plaatsen vuilcontainer dicht voor de periode 22 augustus 2022 t/m 31 maart 2023 Z/2022/021383 25-08-2022

3

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 10 september 2022 tot en met 21 oktober 2022, kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Sven Hambuckers van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend telefonisch te bereiken via 0297 551502.

Industrieweg 54 in Mijdrecht Het opnieuw indelen brandcompartimenteringen)(met en het wijzigen van de gevel Z/22/204552 31-08-2022

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Ontwerpbestemmingsplan “1e herziening Buitengebied-West” Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 10 september 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied-West (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.BP023BgbWestherz-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

Bozenhoven 4 in Mijdrecht Het aanbrengen van zonnepanelen Z/22/204815 31-08-2022

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 10 september 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Oudhuijzerweg 41’ in Wilnis (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.BP051oudhuizer41-OW01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen: • De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend: Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden Dorpsstraat 74 in Mijdrecht plaatsen vuilcontainer open voor de periode 23 augustus 2022 t/m 30 september 2022 Z/2022/021353 25-08-2022

In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is een service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De officiële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van officiële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

Geerkade 24 in Wilnis Het vergroten van de schuur en het deels inrichten als Bed & Breakfast Z/22/198670 30-08-2022

• De authentieke ontwerpplanbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/ manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

IMRO.0736.BP051oudhuizer41-OW01.

Baambrugse Zuwe 112 in Vinkeveen ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 26 augustus 2022 t/m 17 september 2022 Z/2022/021757 30-08-2022

Wethouder van Damlaan 67 in Wilnis Het vervangen van de dakkapel op het voordakvlak Z/22/204724 01-09-2022

Zand en jaagpad 18 in Baambrugge ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 17 oktober 2022 t/m 7 november 2022 Z/2022/022084 30-08-2022

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden Van Geijnweg 2 in Mijdrecht Nieuwbouw bedrijfspand Z/22/201041 29-08-2022

Verzoek om een voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0736.BP023BgbWestherz-ow01.

Wethouder van Damlaan 67 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/212204 01-09-2022

Rozenobel 17 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande uitbouw Z/22/211674 01-09-2022

• De authentieke ontwerpplanbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/ manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl. Toelichting Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oudhuijzerweg 41’ maakt het planologisch mogelijk dat de bedrijfsbestemming wordt vervangen door een woonbestemming. Naast de bedrijfsbestemming was het planologisch toegestaan om een woonark te plaatsen, deze mogelijkheid komt met het nieuwe bestemmingsplan te vervallen. Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk dat één woning op het perceel gebouwd kan worden.

LEFdrv wil samen met alle andere partijen in de gemeente met lef aan de slag om de boven staande idealen waar te maken.

Voor de zomer besloten Ria de Korte en Simone Borgstede uit de CDA-fractie te stappen vanwege de bestuurscultuur binnen de lokale CDA-fractie. Zij besloten met een eigen nieuwe partij verder te gaan. Die heeft nu ook een naam gekregen: Lokaal en Fair De Ronde Venen, af gekort LEFdrv. Uitgangspunten van de partij zijn samenwerken, zorgzaamheid en toekomst gericht.

Nieuwe partij De Korte & Borgstede: Lokaal en Fair - LEFdrv

DE GROENE VENEN

Baambrugge, gehele wegafsluiting Zand- en Jaagpad Het Zand- en Jaagpad is t.h.v. huisnummer 6 van 12 september 2022 om 07.00 uur t/m 15 september 2022 om 16.00 uur in zijn geheel afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting geldt ook voor voetgangers en fietsers. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de woningen geldt er tijdelijk geen éénrichtingsverkeer. De huisnummer 1 t/m 5 zijn bereikbaar vanuit de richting van Rijkstraatweg 69. De huisnummers 6 t/m 42 zijn bereikbaar vanuit de richting van Rijkstraatweg 47. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken. Deze maatregel is nodig i.v.m. het verhelpen van een gaslek.

De dagen dat de straten zijn afgesloten

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 10 september 2022 tot en met 21 oktober 2022, kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Gert Jan Kerssies van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 0297 291616.

De reden voor deze afsluiting Deze afsluiting is nodig om met een vrachtwagenhoogwerker diverse woningen voor vleermuizen ongeschikt te maken in opdracht van GroenWest. Dit naar aanleiding van een ontheffing die door de provincie Utrecht verleend is.

Wat er precies wordt afgesloten Op de dagen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de betreffende straat, is die straat in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en mag er in die straat niet geparkeerd worden. Voor fietsers en voetgangers geldt de afsluiting niet.

Gravenstraat: geheel afgesloten op 12 en 13 september 2022 van 08.00 uur t/m 17.00 uur. Er geldt dan tevens een parkeerverbod. Hertogenstraat: geheel afgesloten op 13 en 14 september 2022 van 08.00 uur t/m 17.00 uur. Er geldt dan tevens een parkeerverbod. Landsherenstraat: geheel afgesloten op 14 en 15 september 2022 van 08.00 uur t/m 17.00 uur. Er geldt dan tevens een parkeerverbod. Assessorstraat: geheel afgesloten op 15 en 16 september 2022 van 08.00 uur t/m 17.00 uur. Er geldt dan tevens een parkeerverbod. Johan van Renessestraat: er geldt van 12 t/m 16 september 2022 in delen een parkeerverbod, afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden. Verkeer kan de gehele periode passeren. Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. de Jong van de firma GroenWest via T. 088 - 012 90 00.

Afval scheiden gaat steeds beter Qua afval scheiden zijn we op de goede weg, zegt Van der Greft. “Als gemeente willen we een eenvoudig en eerlijk afvalbeleid dat werkt voor onze inwoners. Goed scheiden is daarbij van groot belang en inwoners kunnen dit zelf het best. Op het moment dat de mens ingehaald wordt door de techniek en nascheiding gunsti ger wordt, onderzoeken we een overstap. We volgen dit als gemeente actief.” Grote of kleine container In 2020 besloot de gemeenteraad een systeem in te voeren waarbij inwoners per kilo restafval zou gaan betalen, het zogenaamde Diftar. Het college wil daar, zoals in het coalitieakkoord ‘In het hart’ is afgesproken, van af zien. Daarvoor in de plaats krijgen de inwoners een keuze uit een grote (240 liter) of kleine (140 liter) container voor restafval. Voor het gebruik van een kleine container hoeft minder betaald te worden dan voor een grote container. De afvalstoffenhef fing wordt dan niet meer geheven op basis van een één- of meerpersoonshuishouden, maar op basis van of men een grote of kleine afvalbak heeft. Dit is wat het college betreft eerlijker. Op deze manier worden inwoners beloond als ze afval goed scheiden en zo min mogelijk restaf val aanbieden.

De Korte licht toe: “Basis voor onze uitgangspun ten is dat we als raad, gemeente en inwoners in De Ronde Venen met elkaar de waarden en normen bewaken. Dit wordt uitgedrukt in het fair zijn, dat wil zeggen: respectvol, eerlijk, integer, behulpzaam, transparant, sportief, sociaal en gelijkwaardig. Deze kernwaarden zijn de uitgangspunten bij ons politieke werk. Door een eigen partij op te richten hopen we hier daadwerkelijk inhoud aan te kun nen geven.” Borgstede vult aan: “LEF als afkorting van Fair En Lokaal past ook bij ons. LEF drukt uit dat wij gepassioneerd en vol overtuiging het goede willen doen voor de inwoners uit De Ronde Venen. Lef willen we tonen om onderwerpen aan de orde te stellen, soms tegen de stroom in”. Veel mensen hebben het vertrouwen in de politiek verloren er is lef voor nodig om dit vertrouwen weer terug te win nen. Dat kan alleen door samen te werken, te luis teren en zichtbare resultaten te boeken, aldus De Korte en Borgstede. “Ons uitgangspunt is dat de gemeente en raad goed samenwerkt met inwoners. Samen maken we het voor elkaar. Initiatieven van onderop verdie nen alle steun en worden gestimuleerd..”

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel krijgen inwoners tot volgend voorjaar de tijd om te besluiten of zij een grote of kleine container voor restafval willen gebruiken. In 2024 zou de afvalstoffenheffing dan op de nieuwe wijze ge heven kunnen worden.

Het college wil het afvalbeleid aanpassen om het eenvoudiger en eerlijker te maken voor inwoners. Doel van de wijzigingen is het scheiden van afval te stimuleren, het ophalen te vereenvoudigen en de kosten eerlijker te verdelen. Belangrijkste voorgestelde wijziging is het niet invoeren van gedifferentieerde tarieven (Diftar). Dit betekent dat inwoners niet gaan betalen per leging of kilo. De wijzigingen staan in een voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd en waarschijnlijk op 6 oktober wordt behandeld. Verantwoordelijk wethouder Maarten van der Greft spreekt liever niet over afvalbeleid, maar over grondstoffenbeleid. “We zien de dingen die we weggooien steeds minder als afval, en steeds meer als grondstof en als basis voor nieuwe producten. Daarom is het zo belangrijk dat inwoners goed afval scheiden. Hoe beter dat gebeurt, hoe meer we kunnen hergebruiken en hoe lager de kosten worden. Dit willen we bereiken met een eenvoudig systeem op basis van belonen en niet op basis van straffen.”

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer W. Woudenberg van de firma Heuvelrug Verkeerstechniek T. 06 – 46 36 52 41. Mijdrecht, gehele afsluiting Gravenstraat, Hertogenstraat, Landsherenstraat en Assessorstraat en gedeeltelijke afsluiting Johan van Renessestr aat In de week van 12 t/m 16 september 2022 worden de Gravenstraat, Hertogenstraat, Landsherenstraat, Assessorstraat en Johan van Renessestraat in delen afgesloten.

College wil eerlijker en eenvoudiger afvalbeleid

Ria en Simone van LEFdrv: “We hebben aandacht voor het milieu, de zeldzame vogels en planten die in het weidegebied leven, schoon water, schone lucht en duurzame gebouwen. De gezondheid van de kinderen en hun omgeving wordt bevorderd. We geven onze geschiedenis door aan onze kinde ren wat zichtbaar is in monumenten, cultuurhisto risch landschap en bijzondere dorpen. De dorpen blijven aantrekkelijk om te wonen met scholen, sportvoorzieningen, dorpshuizen en goede bereik baarheid met openbaar vervoer, fiets of auto. In de dorpen worden betaalbare woningen gebouwd of woningen gesplitst zodat families of doelgroepen bij elkaar kunnen wonen. We steunen mensen en verenigingen om huizen, dorpshuizen en sport voorzieningen te verduurzamen. Op plekken die grote groepen inwoners acceptabel vinden worden enkele zonnevelden gebouwd waarbij inwoners mede-eigenaar kunnen zijn. Nieuwe huizen en maatschappelijke voorzieningen worden energie neutraal en circulair gebouwd.”

Meer informatie: www.lefdrv.nl of via de socials: @lefdrv

Bekendmakingen en mededelingen (week 36 – 9 september 2022)

• Opruimen van het industriegebied van Mijd recht. Aanmelden via de mail bij rinus.zel denthuis@online.nl. Tussen 9.30 en 11 uur, verzamelen tussen 9 en 9.30 uur bij Karwei, Industrieweg 38.

Nieuwbouwwoning in Mijdrecht kopen? De Hypotheekshop helpt je graag!

DE GROENE VENEN 9 SEPTEMBER 2022 5

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Kim Suos.

De oplettende Mijdrechter heeft het in de gaten: het is al een tijdje stil op de plek waar ooit de Twistvlied-basisschool stond. Begin 2021 te kende toenmalig wethouder Rein Kroon voor de verkoop van de locatie. Ontwikkelaar HSB Bouw begon gelijk met de sloop en binnen een paar weken was de school met de grond toe gelijkgemaakt. Daarna bleef het stil. tekst 0297 nl De plannen op de locatie zijn duidelijk: het bouwen van 24 starterswoningen en 26 sociale huurwo ningen. Door de ontwikkelingen in de wereld heeft HSB gemerkt dat de kosten in zes maanden zo'n 18% zijn toegenomen. Hoewel er op de bouwlo catie dus weinig is gebeurd, zijn achter de scher men de ontwikkelaar, de woningcorporatie en de gemeente al maanden in overleg over hoe de prijs stijgingen voor alle partijen beheersbaar blijven. Prijzen gaan omhoog Deze week werd bekend dat alle partijen water bij de wijn hebben gedaan. Woningcorporatie Ca zas Wonen (voorheen: GroenWest) is bereid meer geld voor de bouw van de woningen te betalen, op voorwaarde dat de gemeente toestaat dat de uiteindelijke huur hoger mag worden dan eerder werd afgesproken. Omdat het relatief kleine appar tementen worden, zaten er grenzen aan de huur prijzen. Deze grenzen vervallen nu, waardoor voor alle 26 huurwoningen de maximale socialehuur prijs van 763 euro gerekend mag worden, mits de woningen voldoen aan het puntensysteem. Wat de precieze huurprijzen worden, is nog niet bekend Ookgemaakt.deprijzen van de koopwoningen gaan om hoog. Deze zouden maximaal 160.000 euro (vrij op naam) gaan kosten. De ontwikkelaar heeft nieuwe afspraken met de gemeente gemaakt. De bedragen liggen nu tussen de 160.000 (31 m²) en 199.900 euro (44,4 m²). De klimaatinstallatie, waar onder een warmtepomp en zonnepanelen, kunnen

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

Prijsstijgingen voor starterswoningen Twistvliedlocatie in Mijdrecht

Op 17 september kun je met de volgende schoonmaakacties meedoen:

• Opruimen van Bloemhaven en de Heulweg in Vinkeveen, tussen 14 en 16 uur: Wil je op 17 september zelf een opruimactie organiseren? Heb je daarvoor opruimma terialen nodig en wil je het verzamelde af val laten ophalen door de gemeente? Stuur dan uiterlijk 9 september een mail naar: NMEderondevenen@odru.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2021 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Afgelopen week werd bekend dat de verkoop van de nieuwbouwappartementen op het terrein van de voormalige Twistvlied-basis school in oktober van start gaat (zie ook pa gina 4 van deze krant). Naast 26 sociale huur woningen worden er 24 starterswoningen in de prijsklasse van 160.000 tot 199.900 euro v.o.n. te koop aangeboden. Het kopen van een nieuwbouwwoning heeft veel voordelen. Het huis is altijd duurzaam en heeft weinig onderhoud nodig. En je kunt de woning vaak nog helemaal naar je eigen smaak indelen en inrichten. Heb jij je oog laten vallen op dit of een ander nieuwbouwproject? Dan wil je na tuurlijk graag weten of je de woning kunt be talen én waar je bij nieuwbouw op moet let ten. De Hypotheekshop helpt je graag, zodat je snel kunt schakelen! Een hypotheek voor een nieuwbouwwoning vraagt vaak net wat andere aandachtspunten dan een hypotheek voor een bestaande woning. Bij een nieuwbouwwoning hoef je bijvoorbeeld geen over drachts-, makelaars- en taxatiekosten te betalen. Maar krijg je wel te maken met andere extra kos ten, zoals meerwerk. Ook krijg je te maken met een bouwdepot en heb je mogelijk een langere geldig heid van je hypotheekofferte nodig. Het is fijn als je dan een adviseur hebt die goed op de hoogte is en meedenkt. Bij De Hypotheekshop vertellen ze je alles over de bouw van je woning, de oplevering, bouwrente en natuurlijk je hypotheek. Duidelijk verhaal De Hypotheekshop is volledig onafhankelijk, geeft ongekleurd advies en een duidelijk ant woord op elke financiële vraag. Zij vergelijken voor jou hypotheken, rentetarieven en voor waarden van vrijwel alle aanbieders. Hierbij worden jouw woonwensen en toekomstplannen als uitgangspunt genomen. Zo vind je een hy potheek met betaalbare maandlasten en prima voorwaarden. Een hypotheek die bij je past.

Op zaterdag 17 september vindt de groot ste wereldwijde opruimactie plaats. In ruim 180 landen geven mensen onze planeet een grote schoonmaakbeurt. In de zomer ontstaat zwerfafval in de natuur en dus ook op en rond om het water. In de oevers en in het water blijft de rommel gemakkelijk liggen. De nazomer leent zich uitstekend om hier het afval te ver zamelen. En als het ergens schoon is, dan zijn mensen minder snel geneigd om er iets weg te gooien.

COLOFON

worden afgekocht voor 22.700 euro. Het afwer kingspakket van de keuken en badkamer start op 12.750 euro. Dat betekent dat de meeste wonin gen in totaal rond de 230.000 euro gaan kosten. Sneller bouwen en verkopen Halverwege september zal de start van de bouw plaatsvinden. Volgende maand, in oktober, komen de woningen te koop. Dat is een stuk eerder dan begin volgend jaar, wat eerst het plan was. HSB Bouw wil dit moment naar voren halen vanwege de stijgende hypotheekrente. De 24 koopwonin gen worden als eerste aangeboden via lokale me dia. De 26 sociale huurwoningen worden afgeno men door Cazas Wonen en later aangeboden via Woningnet. Eind 2023 worden naar verwachting de woningen opgeleverd.

WorldCleanup Day DRV

Zonder kosten kennismaken Wil je voor de aankoop weten wat je moge lijkheden zijn? Bij de Hypotheekshop vinden ze dat je alleen persoonlijk financieel advies kunt geven als je weet wie er tegenover je zit. Daarom willen zij eerst graag kennismaken én nemen de kosten voor dit gesprek voor hun re kening. Tijdens dit gesprek krijg je inzicht in de stappen die nodig zijn om een nieuwbouwwo ning te kunnen kopen. Je krijgt ook precies te zien wat de Hypotheekshop voor jou kan doen en voor welke prijs. Een vrijblijvende afspraak kun je inplannen wanneer het jou uitkomt via www.hypotheekshop.nl/mijdrecht of bel naar 0297241770. Tot ziens op Hofland 19 te Mijdrecht!

De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

Doe het samen Samen zwerfafval opruimen is een leuke ma nier om je omgeving schoon te maken en zorgt ook voor meer saamhorigheid in de buurt. Dus nodig je vrienden of buren uit om mee te doen.

• Opruimen met de Wereldwinkel in Abcoude, start Brugstraat 9, tussen 10 en 12 uur. • Plassen jutten bij Vinkeveen Haven. Je mag gratis kano's en SUP’s gebruiken. Met een eigen boot, als opstapper of lopend kun je ook meedoen. Voor deelnemers zijn er vuil niszakken, grijpers, routekaarten en hand schoenen te leen. Meld je aan via: info@ vinkeveenhaven.nl onder vermelding van WorldCleanup Day en geef aan met hoeveel personen je komt. Tussen 10 en 12 uur.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

De D66 Open Tafel avonden vinden plaats op verschillende locaties in De Ronde Venen. Deze Open Tafel avond vindt plaats in het Sporthuis in Abcoude, Geinplein, 1Abcoude. D66 zit in ontmoetingsruimte De Sprong op de eerste verdieping. De volgende Open Tafel is op maan dag 14 november, in Escape Mijd recht om 19 uur.

AH steunt schoolgaande kinderen

6 9 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN

Op zaterdag 8 oktober organiseert de Hervormde Kerk in Vinkeveen een stroopwafelactie ten bate van het Johannes Hospitium in Wilnis. De stroopwafels worden huis aan huis aangeboden in de meeste delen van Vinkeveen en Waverveen tussen 9 en 13 uur. Ook kan men terecht op de parkeerplaats van winkelcentrum Zuiderwaard en bij Poelier de Haan, beide locaties tussen 9 en 14 uur. De wafels kosten 3,50 euro per pakje en 3 pakjes voor 10 euro (contant beta len!). Ze zijn goed in te vriezen.

Vinkeveen Klaverjas, bridge, biljart en spellen in De Boei Vanaf maandag 3 oktober is men van harte welkom bij het Dorpshuis de Boei. Na de start In Dorpshuis de Willisstee is men nu ook in De Boei welkom iedere woensdagmiddag. Inloop om 13 uur en aanvang is om 13.30 uur. Entree 4 euro incl. heerlijk kopje koffie of thee mét een koekje. Vooraf aanmelden hoeft niet, u komt gewoon wanneer u zin heeft! Vinkeveen HervormdeStroopwafelactieKerk

Zondag 11 september leidt ds. J. Jonk man uit Zeewolde beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. De morgendienst van 10 uur staat in het teken van de voorberei ding op het Heilig Avondmaal, dat 18 september plaatsvindt. De kerntekst in de verkondiging komt uit Exodus 36:7 het slot: “Ja, er bleef over” of “Er was te veel”. De middagdienst van 17 uur gaat over Lucas 18: 1-8, de gelijkenis van de weduwe en de rechter van het onrecht. Het kernthema is: “Volhouden in het gebed om recht. Blijven bidden en roepen om de wederkomst van de Here Jezus BelangstellendenChristus”.zijn welkom op Koningin Julianalaan 22 in Mijd recht. De online diensten zijn live of achteraf te volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu op stenwww.cgkmijdrecht.nl/onlinedien . Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

Festiviteiten Antoniusschool De Hoef 100 jaar De Antoniusschool in De Hoef be staat 100 jaar dit jaar. Dit is voor de huidige leerlingen al eerder gevierd. Maar voor iedereen die een binding heeft of had met de Antoniusschool vieren met een leuk feest. In de bij lage meer informatie daarover. We zouden het heel leuk vinden als er in de krant aandacht aan besteed zou worden. En het zou vooral ook heel nuttig zijn ivm de oud leerlingen die we dan op die manier nog kunnen Iedereenbereiken. die zich verbonden voelt met de Antoniusschool in De Hoef is van harte welkom op 23 september om samen het 100 jarig bestaan van de Antoniusschool te vieren. Spoor je (oud)medeleerlingen op (of oud col lega's) en ontmoet elkaar weer op de reünie.

Het programma: 17 uur: start van het schoolpleinfeest; 17.30 – 19 uur: eten ophalen als u dat van tevoren heeft aangegeven; 17 – 19 uur: rondleiding door kinderen van groep 7/8 door de school; 20.30 uur: start feestavond; 24 uur: einde feest.

Namens de Voedselbank nam voorzitter Willem van den Bruinhorst (rechts) symbolisch zowel de producten als het bedrag in ontvangst van Ramon Miltenburg, manager AH De Passage & Leicester.

Vorig jaar bestond de Antoniuskerk in De Hoef 100 jaar en dit jaar wordt het eeuwfeest van de school gevierd. Het eeuwfeest van de kerk kon maar so ber gevierd worden; drie jubileumeek enden met een beperkte groep. Nu er gelukkig weer meer mogelijk is, wil de Antoniusraad het jubileumjaar afslui ten met een barbecue bij de kerk op zondag 25 september. Vrijwilligers en speciale genodigden hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Maar ook andere betrok kenen van de kerk, uit De Hoef en omstreken, kunnen zich aansluiten. Vanaf 14 uur is men welkom voor een praatje, een potje sjoelen of jeu de boules of om te genieten van muziek en een drankje. Rond 16 uur wordt de barbecue aangestoken. De kos ten voor de barbecue zijn 20 euro per persoon. Drankjes zijn verkrijgbaar voor 2 euro en kunnen contant of via pin worden afgerekend. Om een beeld te krijgen van het aantal perso nen dient men zich vóór 15 september op te geven, via e-mail: info@antoniuskerkdehoef.nl , via het secretariaat: tel. 0297-593241 of via Ronald Wieman: tel. 0297593291.

Vorige week werden ontbijtproducten voor de kinderen van de Voedselbank ingezameld bij AH De Passage en AH Leicester in Mijdrecht. Het winkelend publiek kon bij de stands van Voedsel bank De Ronde Venen ontbijtartikelen uitzoeken en na afrekening afgeven aan de vrijwilligers van de Voedsel bank achter de kassa. Dankzij de enorme vrijgevigheid van de klanten van de beide vestigingen zijn in totaal 3.500 producten ingezameld. Dit over trof alle verwachtingen want gezien de toenemende kosten van energie en boodschappen plus de inflatie was op een lagere opbrengst gerekend. Grote dank aan alle lieve klanten van Albert Heijn in Mijdrecht voor jullie product donaties! De opbrengst is ook mede te danken aan de grote inzet van vele vrijwilligers, waaronder de leden van Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude, die de ontbijtar tikelen hebben aangeprezen en voor verwerking hebben zorg gedragen. Statiegeld Naast actief deelnemen aan de actie bood Ramon Miltenburg, manager van beide AH filialen, aan om het statie geld in de inzamelzuilen gedurende de maanden juli en augustus te bestem men voor de Voedselbank. Toen deze inzameling eind augustus werd afge sloten werd de Voedselbank prettig verrast met een enorm hoog bedrag. De statiegeldzuilen van beide winkels hebben samen namelijk wel 1.329,55 euro opgebracht. Dank aan alle gulle Albert Heijn klanten die hieraan heb ben bijgedragen. Dit bedrag zal be steed worden aan inkoop van voedsel dat in de praktijk van alle dag weinig of niet gedoneerd wordt. Voedselbank De Ronde Venen is Albert Heijn en haar klanten heel dankbaar voor alle support!

Juf Margriet viert 40 jarig jubileum op De Driehuis Afgelopen zaterdag was juf Margriet van Scheppingen 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Van deze 40 jaar werkt zij al 37 jaar op Basisschool de Drie huis. Veel inwoners uit Mijdrecht en Wilnis hebben in deze jaren les van haar gehad.Juf Margriet is in al die ja ren een vaste kracht voor de school geweest.Zij heeft veel ontwikkelin gen in het onderwijs meegemaakt en ze blijft zich nog steeds volop ontwikkelen. Wanneer er iets te vie ren was, organiseerde zij een feestje en zorgde ervoor dat er een lied was om met elkaar te kunnen zingen. Daarom was het tijd om haar eens te verrassen. Zonder dat zij het wist is er een klein feestje georganiseerd. Op vrijdagochtend 2 september was het schoolplein versierd en stonden alle leerlingen,ouders en haar gezin, met een bloem op haar te wachten. Nadat er ‘Lang zal ze leven’ was ge zongen, hield de locatiedirecteur een toespraak. Daarna werd er voor haar een lied gezongen. Bij een feestje hoort ook een traktatie en alle leerlin gen kregen een ijsje. En natuurlijk was er voor Margriet een speciale taart geregeld! Margriet zit nog steeds vol energie en enthousiasme en heeft nog veel plezier in het lesgeven! Wij vinden dit een heel bijzondere presta tie en hopen dat zij dit nog een tijdje vol zal houden.

12 september: In gesprek met D66 De Ronde Venen in Abcoude

Op maandagavond 12 september houdt D66 De Ronde Venen haar maandelijkse Open Tafel in het Sport huis in GemeenteraadsledenAbcoude. en bestuur van D66 ontvangen inwoners van De Ronde Venen om in gesprek te gaan. Vanaf 19 uur vindt het open tafelge sprek plaats. Voor het gesprek is aanmelden niet nodig en men kan alles inbrengen waar men wat over wil weten, of wat men onder de aandacht van de ge meenteraadsleden wil brengen. Ook kan men vooraf een vraag voorleggen via info@d66derondevenen.nl.

Nog steeds gaan er kinderen zonder ontbijt naar school. Ook kinderen uit De Ronde Venen! Daar wilden de fili alen van Albert Heijn in Mijdrecht (De Passage en Leicester) graag wat aan doen. Het veelzeggende motto van hun actie was dan ook: "Op een lege maag kan je niet leren”.

Het feest is buiten, dus kleed u daarop. Alleen bij erg veel regen en of storm zal het verplaatst worden. Hou dan de website van school in de gaten. Kom zoveel mogelijk op de fiets. De entree is gratis. Er zijn consumptiebonnen voor drankjes te koop à 2,50 euro. Onder de 18 jaar geen alcohol. Om alles zo goed mo gelijk te kunnen organiseren, dient men zich aan te melden voor het 100 jarig feest. Dit kan tot en met 18 september via de school website: rkbsantoniusdehoef.cms.socialschools.nl

Barbecue uskerk100-jarigebijAntoniinDeHoef

Kort nieuws Mijdrecht De Wegwijzer en het tabernakel

Voedselbank DRV

VERHALENGROTE

‘Meester Cees’ neemt afscheid van CNS Abcoude “Werken met kinderen was altijd een verrijking”

Cees van der Sluis - op CNS Abcoude beter be kend als Meester Cees - neemt afscheid van de school. Met een gevulde rugzak vol fijne herin neringen laat hij zijn onderwijscarrière achter zich. Hij heeft een fantastische tijd gehad, maar kijkt ook uit naar de vrije tijd die komen gaat. Maandagmiddag 26 september is van 15 tot 16.30 uur gelegenheid om hem gedag te zeggen. tekst rosanne kok Voor Cees kwam de wens om voor de klas te staan pas op wat latere leeftijd. “Ik heb eerst de mts gedaan in de richting bouwkunde”, begint de meester te vertellen. “Mijn plan was om ook hts te volgen, maar mijn zus deed de PA en had daar ge weldige verhalen over. Dat leek me ook leuk! Zo doende besloot ik op 20-jarige leeftijd van koers te wijzigen en de PA te volgen.” In 1986 kreeg hij voor het eerst een basisschool klas onder zijn hoede: 38 kinderen in een com binatiegroep 6/7 in Spijkenisse. “Dat was direct een harde leerschool”, vervolgt Cees openhartig. “Ik vond het heel intensief.” Toch liet het onder wijs hem nooit los. “Ik voel me ontzettend prettig bij kinderen van de basisschoolleeftijd”, vervolgt hij. “Zij hebben me altijd een vrij en comfortabel gevoel gegeven en momenten gebracht die heel verrijkend zijn. Dat is wat ik het meest zal missen.” Het verhaal van de zwarte molen Meester Cees is een echte verhalenverteller. Daar gaat hij graag voor zitten. Het liefst in een donkere ruimte, met kaarsen aan. “Al jarenlang vertel ik de kinderen uit groep 8 het verhaal van De Zwarte Cees van der Sluis krijgt nu meer tijd voor zijn hobby Molen”, legt hij uit. “Dat is een heel spannend ver haal. Aan het eind draag ik hen op het geheim van het verhaal voor zich te houden. Dat lukt altijd aar dig, maar toch gonst de spanning van het verhaal een beetje rond in de school. Andere kinderen wil len ook weten hoe het verhaal gaat. Als kinderen bij mij in groep 8 komen, vragen ze al: “Meester, gaat u ons ook het verhaal van de zwarte molen vertellen?” Tuinieren, muziek en lezen Op 26 september komt voor Cees een einde aan zijn onderwijscarrière. Toch is hij niet van plan om stil te gaan zitten. “Zeker niet”, lacht hij. “We gaan eerst op vakantie en daarna willen we graag een hond. Bovendien heb ik een grote tuin waar ik meer tijd aan wil spenderen en maak ik graag muziek. Ik speel piano en trompet. En als ik dan nog tijd over heb, lees ik graag een boek. Ik zal mij zeker niet vervelen, want ik heb echt genoeg te Ceesdoen!”bedanken voor zijn inzet in het onderwijs? Bezoek de afscheidsreceptie op maandagmiddag 26 september tussen 15 en 16.30 uur op de CNS Abcoude.

Inwoner Abcoude is oprichter van Stichting Kinderen Kankervrij Koninklijke onderscheiding voor Frits Hirschstein Frits Hirschstein heeft donderdag 1 september bij zijn afscheid als algemeen directeur van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) een koninklijke onderscheiding ontvangen. De inwoner van Abcoude is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn jarenlange inzet in de strijd tegen kinderkanker. De versierselen werden hem opgespeld door burge meester Maarten Divendal. In een korte toespraak noemde burgemees ter Divendal Frits Hirschstein een voorbeeld in de wereld van fondsenwerving en de drijvende kracht achter KiKa. “Hij krijgt mensen en orga nisaties gemotiveerd om in actie te komen en te verbinden aan KiKa als ambassadeurs. Wat Frits met KiKa bereikt heeft voor kinderen met kanker gaat de grenzen van beroepsmatig func tioneren te boven”, aldus Divendal. “100% verdiend”, noemde Rob Pieters, een van de oprichters en CMO van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht de onderscheiding. “Zonder de inzet van Frits en KiKa was ons unieke centrum, het grootste kin derkanker centrum van Europa, nooit van de grond gekomen.” Ontstaansgeschiedenis KiKa 25 Jaar geleden speelden Hirschstein en Pieters samen zaalvoetbal. Zij spraken in die tijd vaak over kinderkanker en over het gebrek aan geld om wetenschappelijk onderzoek te doen om de genezingskans voor kinderen met kanker te verhogen. Hirschstein besloot daarom zijn baan op te zeggen en zijn marketingcapaciteiten in te zetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Hij richtte in 2002 Stichting Kinderen Kankervrij op en in korte tijd werd KiKa een begrip in Nederland. Dit heeft geleid tot een enorme boost in het kinderkanker onderzoek met als resultaat dat de genezings kans van kinderen met kanker in Nederland maar liefst 9% gestegen is in de afgelopen 20 jaar.

DE GROENE VENEN 9 SEPTEMBER 2022 7

In deze column geeft Rosanne Kok een schets van gebeurtenissen die uit het leven zijn gegrepen. Alledaagse ontmoetingen en kleine avonturen kunnen aanleiding geven voor een Groot Verhaal. Sinterklaas De pepernoten liggen alweer in de winkel. Dat betekent dat commercieel Nederland zich alweer opmaakt voor de komst van Sin terklaas. Maar, hoe dan? Ik moet nog maar zien dat het hem lukt überhaupt naar Neder land toe te komen. De afgelopen twee jaar kon in Nederland het geld niet op. We gingen niet op vakantie naar het buitenland en horecagelegenheden moesten maandenlang de deuren dicht hou den. Zo hielden we plots geld over voor exor bitante cadeautjes en geinige prullaria. Ieder jaar lijken de records te sneuvelen en geven we meer geld uit aan zooi voor Sinterklaas en DatKerst.zal dit jaar wel anders worden. Wie houdt nog iets over aan het eind van de maand? Wie beschikt nog over de mogelijkheid ca deautjes te kopen? Wie het redt om de bood schappen, de energierekening én de tankbon te betalen, mag al in zijn handen knijpen. De reis van Sinterklaas naar Nederland is nog nooit vlekkeloos verlopen. De ene keer is hij zijn paard kwijt, het volgende jaar vergeet Pakjespiet de cadeautjes in te pakken. Toch kwam het tot nu toe altijd goed. Dit jaar vrees ik voor het ergste; hoe gaat die beste man de brandstof betalen om helemaal van Spanje naar Nederland te varen? En hoe moeten de hulp-Sinterklazen de pakjes in kopen als zij al ruim voor het einde van de maand door hun geld heen zijn? Ik ben benieuwd hoe het Sinterklaasjournaal hier toch nog een goed einde aan gaat brei en; dit jaar zit de Sint écht in de problemen.

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

tekst rosanne kok

In 2007 besloten kinderoncologische professionals en ouders van kinderen met kanker om alle exper tise van de toenmalige zeven centra voor kinderen met kanker te bundelen in één nieuw landelijk cen trum, het huidige Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Daar was uiteraard ook geld voor nodig. Toen is een beroep gedaan op Frits Hirschstein, die op zijn beurt de landelijke actie ‘Draag je steentje bij’ bedacht. Iedere Nederlander kon een steentje kopen om het Máxima te helpen bouwen. Zonder deze actie was het Centrum nooit van de grond gekomen. Over KiKa Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) werkt sinds 2002 aan 100% genezing van kinderkanker. Dit doet zij door het werven van fondsen voor ver nieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tij dens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kin derkanker. Mede dankzij KiKa is in de afgelopen 20 jaar de overlevingskans van kinderen gestegen van 72% naar 81%.

8 9 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN Familieberichten www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk! Informatie of melding van overlijden: 06-16089868 van gelderen & stork uitvaart waar je ook verzekerd bent, je bent vrij in de keuze van uitvaartondernemer elke 3e donderdag van de maand van 13:00 tot 15:00 uur uitvaartspreekuur in ‘t Hoogt, Kerkplein 32, Abcoude voor melding van overlijden 24/7 bereikbaar: 06 - 233 67 997 Je kunt maar één keer afscheid nemen www.vangelderenstorkuitvaart.nl 1067-0002 Adv in groene venen G&S uitvaart 127x66mm V 1.indd 1 25-08-20 10:06 Voorbancken 3, 3645 GV 3645KerklaanUitvaartcentrumVinkeveenVinkeveen2a,EVVinkeveen (0297)www.robvandevelde.nlinfo@robvandevelde.nl583448 24/7 BEREIKBAAR Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 Begeleidenduur. digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl. Na een leven dat getekend was door ziekten, waarbij afscheid nemen regelmatig om de hoek keek, is het definitieve afscheid nu een feit. Eindelijk rust, eindelijk herenigd met je grote liefde. We gaan je ontzettend missen lieve Mama, lieve Omi. Rust zacht lieve schat.

Eerder dan gehoopt en verwacht heb ik afscheid moeten nemen van mijn geliefde, onvermoei bare en leergierige partner Piet Heemskerk 29 mei 1939 6 september 2022 Zijn activiteiten voor talloze lokale verenigingen zullen voor velen een blijvende herinnering zijn. Cocky Schopman UitvaartverzorgingCorrespondentieadres:Rob van de Velde Voorbancken 3 3645 GV Vinkeveen Piet is overgebracht naar uitvaartcentrum Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen. Aldaar geen bezoek. Wij nemen afscheid van Piet op woensdag 14 september om 13.30 uur in de Dorpskerk, Kerkplein 45 te Abcoude. Aansluitend begraven we hem op de Algemene Begraafplaats van NaAbcoude.afloop is er gelegenheid tot condoleren in het koor van de Dorpskerk. U kunt het afscheid van Piet ook volgen via Kerkdienstgemist.nl

‘s-Gravenhage, 5 augustus 1940 Vinkeveen, 2 september 2022 Nicolette & Nico Giny & Robin Donny De uitvaartplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden.

WeduweMoniquevanJoopLindhout

Monica Elisabeth Coleta Lindhout - Jägers

Veenhartkerk

Workshop voor vrijwilligers: Eenzaamheid herkennen en bespreekbaar maken

Maar eigenlijk is het enige probleem dat ik me niet verveeld heb. Jolande is wel gelukkig met mijn gebrek aan verveling want, zoals ik eerder heb geschreven, kom ik tijdens de verve ling tot fantastische nieuwe plannen en dat maakt het leven voor alle men sen in mijn praktijk meestal een onze kere aangelegenheid. Na de vakantie zijn ze dan altijd beducht voor met wat voor vernieuwingen ik nu weer op de proppen kom.

In eerste instantie hadden Jolande en ik zoiets van “dat doen we wel even tussendoor”, maar al snel bleek dat we nooit tijd tussendoor zouden heb ben en dat was geen goed idee dus.

O ja, de code is: septemberfree Jaco www.drbeeker.nlInfo@drbeeker.nlBeeker

Niets van dat al tijdens deze vakantie en dus is het tijd om een oude ver nieuwing van stal te halen! Zoals de trouwe lezer wellicht nog weet, heb ik ooit een stuk geschre ven over een vernieuwend apparaat, de dermoscan, waarvoor ik toen een grote toekomst voorspelde. Ik denk dat het al meer dan vier jaar geleden is dat ik met een dermatoloog in ge sprek kwam over een nieuwe ontwik keling, waarbij een apparaat eigenlijk een scan maakt van je hele huid en de aanwezige plekjes en vlekjes ver volgens van commentaar voorziet in de zin van verdacht of niet verdacht.

Da’s mooi maar nu? Het bezit van het apparaat betekent nog niet direct dat je er ook wat mee kunt en daarvoor zijn meerdere zaken van belang. Allereerst moet er een protocol komen waarin je aangeeft hoe het proces wordt doorlopen en hoe je de resultaten communiceert. Maar ook van belang is dat je goed afspreekt wie actie onderneemt (en hoe) als er iets niet helemaal goed is. En als laatste en belangrijkste eigen lijk; wie voert het onderzoek uit?

Zo ik ben er weer! Lekker hoor die vakantie, met (bijna) alle kinderen en kleinkinderen in Oostenrijk geweest. Het kwam ook allemaal goed uit, want het was mooi weer en de kleinkinde ren hebben zich kunnen vermaken bij het plaatselijke Naturbad. Dat is zo’n meertje waar het water eigenlijk wordt schoongehouden door een systeem van riet, kikkertjes en visjes en dat is voor de kids helemaal fantastisch. Lekker kikkervisjes vangen zoals ik deed toen ik jong was; mijn moeder was nooit blij want de kikkervisjes werden kikkers en sprongen door de gang, dus geen kikkervisjes mee naar huis en gelijk terug het water in.

• Op 17 september om 10.30 uur is in de Willisstee in Wilnis een vitaliteits test voor 60-plussers. Aanmelden projmed@seniorsportiefactiefdrv.nl.via:

De Ronde Venen neemt van 16 tot en met 25 september deel aan de Natio nale Sportweek. Tijdens de Sportweek zetten veel clubs en verenigingen de deuren open om sporters op een laag drempelige manier kennis te laten ma ken met sport en bewegen. Verder zijn er verschillende activiteiten in de ge meente. Het thema van de Nationale Sportweek is: ‘Sport doet iets met je’. Deelnemers kunnen tijdens de 10 dagen ervaren dat sport voor iedereen, onge acht zijn of haar achtergrond, toeganke lijk is. Wethouder Maarten van der Greft (Sport) vindt de Nationale Sportweek een mooie manier om op een makkelijke wijze kennis te maken met de vele spor ten die in onze gemeente worden be oefend. ,,Sporten en bewegen is goed voor iedereen. Uit onderzoek blijkt dat met name jongeren de afgelopen jaren minder zijn gaan sporten. De Sportweek is een mooi middel voor de vele ver enigingen en clubs in onze gemeente om te laten zien hoe leuk het is om te sporten en bewegen. En inwoners heb ben de kans om te ontdekken hoe leuk sporten Sportverenigingenis.’’ en -clubs de deuren zetten hun deuren open (www.sjors sportief.nl). Verder zijn er verschillende activiteiten in de gemeente:

De Ronde Venen neemt deel aan de Nationale Sportweek

Het onderzoek verloopt eigenlijk als volgt; we maken in eerste instantie een volledige huidscan en slaan die op. Daarna kijken we met de hightech camera naar eventuele plekjes die nu al de aandacht trekken. De beoorde ling en adviezen krijgt de proefper soon vervolgens in de mail.

In de ‘Week van de Ontmoeting’ van 29 september tot en met 6 oktober, organiseert het Steunpunt Vrijwilli gerswerk De Ronde Venen speciaal voor vrijwilligers in de gemeente een workshop: ‘eenzaamheid herkennen en bespreekbaar maken’. De work shop vindt plaats op donderdagoch tend 29 september van 10 tot 12.30 Aanmeldenuur. kan via de pagina work shops op www.steunpuntvrijwilligers werk.nl. Deelname is kosteloos. Er heerst een taboe om uit te spreken dat je gevoelens van eenzaamheid hebt, maar uit onderzoek blijkt dat mensen die willen helpen, zoals vrij willigers, zelf ook schroom voelen het bespreekbaar te maken. Resultaat Na de workshop weet je wat de ver schillende vormen van eenzaamheid zijn en krijg je handvatten om gevoe lens van eenzaamheid bespreekbaar te maken. De workshop is gebaseerd op onderzoek van Movisie, hét lande lijk kennisinstituut voor sociale vraag stukken. Roselinde van Ravestein is een gecertificeerde trainer en verzorgt deze workshop. Contact Voor meer informatie kunnen belang stellenden ook mailen of bellen naar: Sabine Ridderhof, coördinator Steun punt Vrijwilligerswerk, s.ridderhof@ stdb.nl, telefoonnummer: 0297230280.

Als je na een periode van een aantal maanden terugkomt doen we het zelfde onderzoek weer, maar dan geeft de beoordeling software ook gelijk een advies over welke plekjes meer aandacht nodig hebben en dus in detail moeten worden bekeken. De software heeft namelijk in de gaten dat zo’n plekje veranderd is.

• Op 21 september is op deelnemende basisscholen de 10@10 challenge. Leerlingen gaan die dag om 10 uur 10 minuten bewegen.

start nieuwe Alpha cursus in oktober

Het interessante was dat de afbeel ding van je huid wordt opgeslagen en dat je, als je later terugkomt, die afbeelding als uitgangspunt gebruikt voor de volgende. Een plekje dat er in eerste instantie niet spannend uitziet kan door de latere vergelijking toch blijken te groeien en verdient dus dan wel verder onderzoek. Dat was toen en het was overigens ook een ‘vakantie-idee’. Probleem waren de kosten, want het apparaat kostte toen al meer dan de gemiddel de middenklasse Japanse of Duitse auto en lag om het zo maar te zeggen ‘tijdelijk buiten bereik’. Nu is het toenmalige idee alsnog tot leven gekomen en we hebben met 4 man het hele apparaat aangeschaft, inclusief andere hightech extra’s. We hebben nu een Dermoscan staan met twee camera’s, de volledige herken ningssoftware en ook nog een digitale

Plekjes op de huid? De Dermoscan beoordeelt ze en volgt de ontwikkeling

Op woensdag 5 oktober start er weer een Alpha cursus in de Veenhartkerk. De Alpha cursus is een kennismaking met het christelijk geloof, bedoeld voor mensen die niet bekend zijn met kerk en geloof of op dat gebied een keer helemaal opnieuw willen beginnen. Ontmoeten, vragen en ontdekken, dat is waar de Alpha cursus om draait. Je kunt al je vragen stellen en met andere deelnemers praten over inspirerende onderwerpen. De Alpha cursus is een wereldwijde cursus, wereldwijd heb ben inmiddels ruim 26 miljoen mensen de Alpha cursus gevolgd. Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Op Alpha denk je samen na over tien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vra gen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis! Hoe werkt het? Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. Er zijn acht Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Meer informatie is te vinden op www.veenhartkerk.nl/alphacursus. Daar kan men zich opgeven voor de Alpha cursus. Wie vragen heeft, kan mailen naar: info@veenhartkerk.nl.

Dat laatste ding maakt microsco pische opnames van het verdachte plekje en kan eigenlijk gelijk zien of iets goed of slecht is.

• Op 23 september van 15.00 tot 16.30 uur is op het Raadhuisplein in Mijd recht een pannakooi-toernooi.

DE GROENE VENEN 9 SEPTEMBER 2022 9 BEEKERDR.

Inmiddels hebben we Debbie die de onderzoeken doet en gaandeweg steeds meer ervaring opdoet en wij zijn op de achtergrond wel aanwezig voor vragen.

Nu we zover zijn wordt het tijd om ons concept bij het publiek te intro duceren en daarom wijs ik u op onze speciale website www.dermate-goed.

• Op 18 september is er een bootcamp voor kinderen op de ijsbaan in Baam brugge. Van 14.00 tot 14.45 uur zijn kinderen van 6 t/m 9 jaar welkom. Van 15.00 tot 15.45 uur zijn kinderen van 9 t/m 12 jaar welkom. Gratis inloop. • Op 20 september is op het Cruyff Court in Mijdrecht een toernooi voor meiden van groep 8 van basisscholen in De Ronde Venen.

Onsnl apparaat staat in ons gezond heidscentrum in Wilnis dus niet ver weg. En omdat we nog in de op startfase van ons project zijn en dus ervaring moeten gaan opdoen, heb ik voor de lezers van deze krant een speciale september-gratis-actie gere geld; vul de code in en het onderzoek is gratis. Het leven is op dit moment al duur genoeg!

microscoop inclusief polarisatielicht.

tekst jaco beeker

• Op 25 september is er een bootcamp voor kinderen op de ijsbaan in Baam brugge. Van 14.00 tot 14.45 uur zijn kinderen van 6 t/m 9 jaar welkom. Van 15.00 tot 15.45 uur zijn kinderen van 9 t/m 12 jaar welkom. Gratis inloop.

10 9 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN

DEHEERTJES V DGV

De komende 3 weekenden expo seert Marjolein Berger-Vos, beel dend kunstenaar uit Mijdrecht, haar beelden en gedichten in ’t Reght huys in Nieuwkoop.

Inschrijving voor een nieuw seizoen Jazzhuis Abcoude (2022-2023) is ge opend, het 10e jaar! De jazzconcerten in zaal de Hanenbalken in Abcoude zijn spraakmakend, avontuurlijk, ei gentijds en van topniveau. Dus wil je niets missen, reageer dan snel. Er zijn nog 15 plaatsen beschikbaar. Jazzhuis Abcoude organiseert 4 con certen per jaar, waarvoor leden vooraf 80 euro betalen. Wie verhinderd is, kan de plek aan familie of vrienden doorgeven. Wie er zullen optreden is nog niet bekend. De programmeurs boeken kort van tevoren, om zoveel mogelijk in te spelen op de actualiteit. Vast staat dat er uitsluitend profes sionele jazzmuzikanten optreden en dat het in de Hanenbalken sfeervol en gezellig is!

Derde editie ComedyClubX DeHeertjes met als speciale gast: Jörgen Raymann

Amsterdamse stadsecoloog Geert Timmermans, mede-auteur van het gelijknamige boek, zal de introductie verzorgen.

DE HEERTJES HERENWEG 53, 3648DG VINKEVEEN MC RACHID LAROUZONLINE TICKETS 25€ WWW.DEHEERTJESVINKEVEEN.NL RAYMANNJORGEN VINCENT GEERS - STEFF BALM - IMRAN MOODY ZONDAG 18

sfeer en de hartelijkheid van Café De Heertjes in Vinkeveen. En pas op! MC Rachid Larouz zal je deze avond raken met weer nieuwe grappen, op gebouwd uit persoonlijke ervaring en herkenbare momenten uit het dage lijks leven. En dat allemaal terwijl je geniet van een drankje of een heer lijke cocktail geserveerd door Luke en Niek, aka De Heertjes. Kaarten alleen online beschikbaar à 25 euro per kaart. Verkrijgbaar via www.deheertjesvinkeveen.nl. SEPTEMBERAANVANG 19:00 START SHOW 20:30 Natuurfilmcafé in Het Spoorhuis

Weer een supermooie line-up voor de volgende editie ComedyClubX DeHeertjes. Zet 18 september in je agenda, want dit keer is er opnieuw een fantastische line-up, met als spe cial guest niemand minder dan Jör gen Raymann. Jörgen Raymann is bekend van Tante Es en Raymann is laat. Na jarenlang samengewerkt te hebben met Rachid Larouz in ‘Ray mann is laat’ staan deze twee top pers weer samen op het podium. Dat belooft een hilarische avond te wor Naastden. deze twee humorvolle man nen, treedt een van de schrijvers van The Roast van Comedy Central, Vincent Geers, op. Ook YouTube top per Steff Balm is deze avond in huis en het publiek gaat zeker genieten van Imran Moody. De kracht van Co medyClubX De Heertjes zit in een combinatie van artiesten die het publiek pakken met scherpe maar gepaste metgecombineerdhumordeintieme

Marjolein BergerVos exposeert in Nieuwkoop

Data seizoen 2022/2023: zaterdag avond 24 september, zaterdagavond 26 november, zondagmiddag 5 febru ari en zaterdagavond 1 april. Aanmelden Verzeker jezelf van een vaste plaats bij het leukste kleine jazzpodium van Ne derland door een mail te sturen naar info@jazzhuisabcoude.nl.

Dan hoor je snel of er nog plek is. Er kunnen zich maximaal 70 mensen aanmelden.

Workshops en cursussen beeldhouwen Na een mooie en inspirerende zomer zijn er volop plannen voor het nieuwe beeldhouw-seizoen. Atelier van Steen tot Beeld begint weer in september met workshops en cursussen beeldhouwen voor beginners en gevorderden. De cursus (Beeldhouwen in Stilte) start op dinsdagmorgen 13 september, 20 en 27 september. Op 4 oktober volgt de extra/ inhaal les. De cursus van drie lessen wordt herhaald in oktober en november. In de Weekend-workshops kan je op een zaterdagmorgen of zondagmid dag een beeldje komen maken. In drie proces dan kan je zowel op zaterdag als zondag komen. Je werkt aan een iets grotere speksteen en gunt jezelf meer verdieping en ruimte voor de creatieve beeldvorming. We sluiten het weekend af met een hapje en drankje rondom alle dierbare beeldjes. In de herfst- en kerstvakantie kan je een workshop boeken voor minimaal vier personen. In overleg wordt een datum en tijd gepland. Leuk om met vrienden, (klein-)kinderen te komen beeldhouwen en samen creatief bezig te zijn. Ook buiten deze data om kan je een privé -workshop plannen voor minimaal vier personen.Voor meer informatie over het

In het kader van haar 50-jarig bestaan vertoont Natuur- en Milieuvereni ging De Groene Venen drie Nederlandse natuurfilms in Het Spoorhuis in Vinkeveen. Bijzonder daarbij is dat de makers van de film voorafgaand aan de vertoning een korte introductie geven over ‘the making of’. De Nieuwe Wildernis – zondag 25 september, aanvang 15.00 uur Deze met een Gouden Kalf bekroon de film gaat over de ontoegankelijke Oostvaardersplassen. Regisseer Ig nace van Schaik zal een introductie geven over de tot standkoming van de documentaire.

Holland, natuur in de Delta –zondag 20 november, aanvang 15.00 uur Een ode aan ons rivier- en kustgebied en de rijke natuur die zij onze delta brengen. Bekroond met de Gouden Film. Onderwaterfilmmaker Peter van Rodijnen zal (onder voorbehoud) een korte presentatie geven over het fil men onder de waterspiegel. De toegang bedraagt 20 euro voor nietleden van De Groene Venen (inclusief een jaarlidmaatschap van De Groene Venen en een kop koffie/thee voor aanvang). Kaartverkoop: direct bij Het Spoorhuis via www.hetspoorhuis.nl/filmhuis/Lid worden van Natuur- en Milieuvereniging De Groe ne Venen? Ga naar www.degroenevenen.org of mail naar natuur@degroenevenen.org.

geopendJazzhuisInschrijvingAbcoude

“De natuur heeft me altijd geïnspi reerd: de levendigheid, de vormen, de kleuren, het licht, de puurheid, de eenvoud die tegelijkertijd niet simpel is. Wij zijn ook natuur, maar in hoe verre volgen we nog onze eigen na tuur? Met elk beeld dat ik maak, leer ik mijn eigen natuur beter kennen. Ik werk het liefst met albast, o.a. van wege het transparante karakter van deze steen. Ik creëer volop ruimte in de steen, waardoor het licht speels door de vormen kan schijnen. Door mijzelf vrij te geven, te spelen, mijn intuïtie te volgen, komt mijn passie tot leven, en krijgt mijn natuurlijk cre atievermogen de ruimte. Dan komen ook de gevoelens en emoties tevoor schijn die waren weggestopt. Het ruimte maken in de steen, het concentreren op het helder en natuurlijk maken van de vormen, werkt verzachtend en helend,” vertelt ze. “Ons gevoelslichaam lijkt pre cies te weten of een vorm ‘klopt’ en natuurlijk aanvoelt. Je ziet de kracht en de leven digheid van de vorm toene men. En dat geldt niet alleen voor de vorm, maar ook voor onszelf. Elk beeld wordt vol tooid met een gedicht. Het is mijn intentie met de beelden en gedichten een sfeer van verzachting te brengen, en een moment van verstilling en bezinning te bieden. Ik geloof dat als we ontspannen vanuit onze eigen natuur leven en creëren, we meer in harmonie met onszelf, el kaar en de natuur zullen zijn. Met mijn beelden en gedichten, maar ook met mijn workshops, cursussen en reizen Intuïtief Beeldhouwen nodig ik je uit je eigen natuur te ontdekken en te le ven,” aldus Marjolein. Marjolein exposeert samen met haar moeder, Marie-Louise Vos-Duetz, die haar kleurrijke bloemenaquarel len laat zien waar de energie van af straalt! De expositie is te bezichtigen op zaterdag 10, 17 en 24 september van 10 tot 16 uur en op zondag 11,18 en 25 september van 13 tot 16 uur. Op zondag 25 september wordt er om 13.30 uur een concert "Muziek in Beeld” gegeven i.s.m. pianist/zanger Willem van Pernis. Een inspirerende combinatie van muziek en beelden met hun verhalen en gedichten, voor gedragen door Marjolein. Meer informatie op www.intotuition.nl. Adres ’t Reghthuys: ’t Reghthuysplein 1, Nieuwkoop, www.reghthuys-nieuwkoop.nl.

CULTUURENKUNST

De Wilde Stad – zondag 30 oktober, aanvang 15.00 uur Vanuit het oogpunt van de avontuur lijke stadskat Abututu verhaalt deze film over het ongetemde dierenrijk in de urban jungle in de grote stad.

Open Monumentendag in Wilnis: tentoonstelling in de Ontmoetingskerk Op zaterdag 10 september wordt de jaarlijkse Open Monumentendag ge houden met het thema duurzaamheid en in Wilnis is de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat geopend van 10-16 uur. In de kerkzaal is een tentoonstelling te zien met foto’s van Hester Hielkema uit Mijdrecht. Zij maakt prachtige foto’s van o.a. de Rondeveense landschappen en van persoonlijke momenten in ieders le ven. Ook is de Stichting Utrechts Land schap aanwezig om u informatie te ge ven over onze omgeving en de molens van Wilnis, Abcoude en Baambrugge. In gebouw De Schakel achter het kerk gebouw is de maquette van Wilnis Dorp in de jaren 1950 van Jan Bluemink weer te zien: de huizen en boerderijen aan de Dorpsstraat en een stukje Herenweg op kleine schaal nagemaakt compleet met de waslijn, vee, hooibergen en scheep jes. Via Facebook kunt u alle ontwikke lingen van de Najaarsmarkt op de voet volgen: “Najaarsmarkt Wilnis”.

foto eric martin

Op zaterdag 24 september is het een gezellige boel in Mijdrecht dorp! Vanaf 12 uur zullen er bekende figu ren in Mijdrecht dorp wandelen. Elsa en Olaf wandelen door de Passage, de Minions verstoppen zich in de Dorpstraat en Sneeuwwitje huppelt door Winkelcentrum De Lindeboom. De hele middag zullen ze allemaal rondlopen door Mijdrecht dorp en zul len ze alle winkelstraten bezoeken. Kom langs en ga op de foto met jouw favoriete held of heldin. Kom ook knutselen op het Lindeboomplein. Aan de gezellige knutseltafels maak jij de mooiste knutselwerkjes! Om 16 uur gaan alle helden weer terug naar hun eigen (t)huis. Ze hopen jullie en jullie ouders heel graag te zien!

Polder Performances op zondag 11 september Spetterende Open Monumentendag met gratis optredens

HubrechtvinpressionistDuijker, Couleur de Maris 2021 Vin de France De eigenaar van het zeer duurza me Château Maris in Zuid-Frank rijk maakte van merlot en syrah een verleidelijk fruitige (zwarte bramen, pruimen en meer) bio wijn die in zijn sappige, goed ge vulde smaak ook zachte, subtiele schakeringen heeft van kruiden en donkere aroma’s plus kruiden. Gekoeld, op 10 à 12 graden, geeft deze Couleur op smakelijke wijze kleur aan een mooie nazomer avond. Fles 8 euro bij Hema.

DE GROENE VENEN 9 SEPTEMBER 2022 11

Op zaterdag 10 september, tijdens Open Monumentendag, geeft Maarten Ouboter een speciale lezing in de R.K.kerk te Vinkeveen, als onderdeel van de activiteiten rond de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’. Aanvang 13.30 uur, toegang gratis. Door de taken die van oudsher bij de waterschappen liggen, zorg voor de waterveiligheid, afvoer van waterover schot, aanvoer bij tekort en de zorg voor gezond water, is er een ruime ervaring in het ‘sturen’ van water. Die ervaring kwam van pas toen in juni 1672 in allerijl een laatste redmiddel werd ingezet om de optrekkende legers te weren van het hart van Holland. Hoe werkt het water beheer in Amstelland tegenwoordig en hoe destijds? Hoe kon de inundatie be werkstelligd worden? De inundatie van 1672 luidde een nieuw tijdperk in voor de polders van de Ronde Venen. Wat zien we daar nog van terug? Maarten Ouboter, beleidsmedewerker bij het Wa terschap Amstel, Gooi en Vecht, geeft antwoorden op deze vragen. Ook maakt hij een sprong naar moderne tijden: Er zijn overeenkomsten met de aanvoer van zoet water naar Rijnland in de droge zomer van 2003. En wat voorzien we voor de toekomst van het water van de Ronde Venen? Speciale signeersessie en wargames Een extra activiteit is de signeersessie die Fred de Heij diezelfde middag ver zorgt. Zijn stripboek ‘Het Waterwapen’, ook verkrijgbaar bij de expositie ‘1672 RampZalig, speelt zich onder meer af in de omgeving van De Ronde Venen, in 1672 ook onderdeel van de Oude Hol landse Waterlinie. Fred de Heij is een gerenommeerd striptekenaar en illus trator, die onder meer werkte voor het meisjesblad Tina, Donald Dick, Kuifje, Wordt vervolgd etc. Vanaf 14.30 uur is Fred de Heij aanwezig in de R.K.-kerk aan de Kerklaan te Vinkeveen. Eltjo Ver weij en Marc van Vugt verzorgen vanaf 14.30 uur voor de liefhebbers weer een aantal wargames op het ‘battlefield’ van Waverveen. Op zondag 18 september is er een speciale fietsdag (de tentoonstel ling in de R.K.-kerk is die dag eenmalig gesloten). Men kan kiezen uit drie speci ale routes, die langs diverse ‘landmarks’ voeren; zogenoemde posten, die in de tentoonstelling over 1672 uitgebreid toegelicht worden. In de routes wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van be staande fietsknooppunten. Waar nodig is een extra aanwijzing gegeven. Onder weg zijn diverse horecagelegenheden. Via QR-codes kunt u bij elk landmark een gesproken toelichting beluisteren. Het start- en eindpunt van de routes is bij d’werkplaats, Herenweg 177 te Vin keveen. Starten tussen 10.30 en 13 uur. Deelnemers worden uiterlijk 16 uur weer terugverwacht bij d’werkplaats in Vinke veen. Bij het eindpunt ontvangt men een ‘historisch aandenken’ en kan men na genieten van de aldaar georganiseerde ‘Teatime’.

zen. Het programma loopt van 12 tot 16.30 uur (de laatste voorstellingen starten om 16 uur).

Zondag 11 september worden in het kader van Open Monumentendag in twee industriële Vinkeveense monu menten, Spoorhuis Vinkeveen (1915) en Gemaal de Ruiter (1923), bijzonde re, mooie en soms swingende optre dens gegeven. Ook bij de beroemde kaasboerderij Van der Arend vinden die dag optredens plaats, inclusief proeverijen van hun prijswinnende ka Adriana Kegley zingt Maarten van Roosendaal Maarten van Roosendaal schreef het lied Zaterdag 24 september: Mijdrecht Dorp Trend Event Op de foto met jouw idool!

Het wordt een spetterend programma in de Demmerikse Polder, want water is waar het allemaal om draait bij de voorstellingen tijdens Polder Perfor mances. Water en de polder zijn altijd al met elkaar verbonden, maar op 11 september nog wat meer. Het lied ‘Het Water Brult’ van de grote Ne derlandse chansonnier Maarten van Roozendaal komt in steeds wisse lende gedaantes terug op alle podia (scan de QR-code!). Samen met veel andere songs, kunstvormen en be wegingen. Zelfs midden in de polder, bij de ruïne van Vinkeveen, zijn die dag optredens. Met uitzicht op grazige weiden, koeien, sloten en in de verte de gro te Vinkeveense kerktoren. En vanwege Open Monu mentendag is de toegang gratis. Op de drie binnen-podia bij Spoor huis Vinkeveen, Gemaal de Ruiter en Kaasboerderij van der Arend treden in een tijdvak van 30 minuten steeds 2 of 3 artiesten/groepen op, zodat ie dere bezoeker steeds in 30 minuten het programma van dat podium kan Watbekijken.hoogtepunten: Drag Queens Lu dique met een mooi lied van Kurt Weil over een zeeman die loog dat-ie bij het spoor werkte, zangeres Adriana Kegley die het lied van Maarten van Roozendaal zingt tussen de 100 jaar oude pompen van Gemaal de Ruiter en dichter Mustafa Stitou (volgens de Volkskrant is zijn nieuwe bundel 'ont stellend goed') over water en koeien.

De 1672 inundatie gezien vanuit het waterbeheer

WEEKVANWIJNDE

Je wilt meer gaan bewegen maar vraagt je af wat het beste bij je past. Tijdens Oktober Actief kun je in de gehele De Ronde Venen allerlei sporten en beweegvormen vrijblijvend uitproberen. In de activiteitenlijst vind je het veelzijdige aanbod. Maak je keus en meld je eenvoudig en zonder kosten aan. Beweeg je snel naar www.oktoberactief.nl Wil je meer informatie? Mail naar oktoberactief2022@gmail.com of bel Mw. Jos Kooijman 06 - 27 13 20 82 Een gezondheidsinitiatief van:

12 9 SEPTEMBER 2022 Kom in beweging! Een maand lang gratis sporten voor 50-plussers bij allerlei sportaanbieders. Probeer diverse bal- en racketsporten. Kom zwemmen, dansen of ervaar yoga en diverse conditiesporten op allerlei niveaus. Een gezondheidsinitiatief van: KOM ONTDEKBEWEGING!INWATBIJJEPAST

202281 SSA Oktober Actief Spread 550x390zs.indd 1

Senior Sportief Actief Kunstgrasveld Argon, Mijdrecht Sportief wandelen Di 10.30-11.30 Senior Sportief Actief J.Cruyffcourt, Hoofdweg, Mijdrecht Hardlopen Di 19.30-20.45 De Veenlopers nabij Rendementsweg 20, Mijdrecht Fit Walk Abcoude Do 09.30-11.00 Energieke Leefstijl Het Sporthuis Abcoude, Geinplein, Abcoude Goldensports, conditie en spel Do 10.00-11.00

Senior Sportief Actief De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen Gym Voor Dames 40+ Di 09.00-10.00 BEO Baambrugge Dorpshuis De Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat 10, Baambrugge Conditie en spel Di 12.30-13.30 of 13.45-14.45, Do 20.00-21.00

SPORTSCHOLEN/FITNESS Body Balance (online); probeer 1 workout video wanneer het je uitkomt Energieke Leefstijl https://energiekeleefstijl.nl/probeer-gratis-bb/ Thuis FIT (online); probeer 3 workout video's wanneer het je uitkomt Energieke Leefstijl https://energiekeleefstijl.nl/probeer-gratis/ Milon Cirkel Dagelijks in overleg PK Sport Voorbancken 26, Vinkeveen Fitness/groepslessen Dagelijks in overleg PK Sport Voorbancken 26, Vinkeveen Body50fit Ma 09.00-10.00 Vanas56 kunst en beweging Piet Mondriaan Gebouw, Broekzijdselaan 46, Abcoude Bodyshape Ma 9.00-10.00 en 19.00-20.00 Beuving sport Nijverheidsweg 17K, Mijdrecht 70fit low impact Ma 10.00-10.45 Vanas56 kunst en beweging Piet Mondriaan Gebouw, Broekzijdselaan 46, Abcoude Pilates Ma 10.15-11.15, Do 9.15-10.15 Optisport Health Club De Ronde Venen Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Easy fit Ma 13.00-14.00, Do 20.00-21.00 Optisport Health Club De Ronde Venen Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Cycle Ma 19.30-20.30, Di 19.00-20.00 Optisport Health Club De Ronde Venen Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Power Wo 9.15-10.15 Optisport Health Club De Ronde Venen Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Body & Mind Wo 10.15-11.15 Optisport Health Club De Ronde Venen Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Easyline Do 09.30-10.30 PK Sport Voorbancken 26, Vinkeveen Body Boxx Do 19.00-20.00 Optisport Health Club De Ronde Venen Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Pilat’ As Vr 08.45-09.30 Vanas56 kunst en beweging Piet Mondriaan Gebouw, Broekzijdselaan 46, Abcoude Bodyshape vrij 9.00-10.00 Beuving sport Nijverheidsweg 17K, Mijdrecht 50fit low impact Vr 09.30-10.15 Vanas56 kunst en beweging Piet Mondriaan Gebouw, Broekzijdselaan 46, Abcoude 70fit low impact Vr 10.15-11.00 Vanas56 kunst en beweging Piet Mondriaan Gebouw, Broekzijdselaan 46, Abcoude YOGA Flow yoga Di 9.30- 10.45, Di 19.00-20.15, Do 10.00-11.15, Vrij 09.30-10.30 Optisport Health Club De Ronde Venen Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Vinyasa Yoga Ma 19.00-20.15 Optisport Health Club De Ronde Venen Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Essentrics. Combi tussen yoga, pilates, tai chi en ballet Wo 09.00-10.00, Do 20.00-21.00 Beuving sport Nijverheidsweg 17K, Mijdrecht Qigong Flow Wo 5, 12: 11.00-12.00 Mind 'n Motion Herenweg 63A, Vinkeveen Yin Yang Yoga Wo 19.30-20.45 Optisport Health Club De Ronde Venen Ontspanningsweg 1, Mijdrecht

BUITENSPORT

RACKETSPORTEN Senioren Toss en Tennisclinic bij voldoende animo Di 09.30-11.30 Tennisvereniging Wilnis Tennispark TV Wilnis, P Joostenlaan 9 Fifty-fit tafeltennis: combi conditie/tafeltennis training Wo 19.30-21.00 Tafeltennis Vereniging Vitac De Boei, zaal Donkereind, Kerklaan 32, Vinkeveen Badminton Wo 13.30-15.30 Senior Sportief Actief Willistee, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis Badminton 30 min training en vrijspelen Do 13: 20.00-21.00 Badmintonvereniging Veenshuttle Phoenix, Hoofdweg 85/1, Mijdrecht Badminton, training en vrijspelen Do 13,20,27: 19.30-22.30 Badmintonvereniging Kwinkslag De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen Tafeltennis Vr 16.00-17.00 Veenland Tafeltennis Willistee, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis WATERSPORTEN Aquajoggen Ma 9.00-9.45, Wo 9.00-9.45 Optisport Health Club De Ronde Venen Veenweidebad, Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Trimzwemmen in warm bad. A-diploma vereist Wo 5,12,19: 20.30-21.15 Zwemver. De Ronde Venen Veenweidebad, Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Dames Zwemmen (ALLEEN DAMES!) Wo 20.30-21.30 Stichting Mulimundo Veenweidebad, Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Watergymnastiek Do 11.00-11.45 of 12.00-12.45 Senior Sportief Actief Veenweidebad, Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Kanovaren:zwemdiploma vereist, sportieve instelling en droge kleding mee Za 1,8,15: 14.00 Kano vereniging De Ronde Venen Herenweg 196, Vinkeveen

Senior Sportief Actief De Brug, van Wassenaerstr, Mijdrecht Walking Football 60+ vrij 10.00 FC Abcoude Ruwelsepad 1 Abcoude

ACTIVITEITENwww.oktoberactief.nlOKTOBER

MUZIEKOPBEWEGEN Zumba toning Ma 09.15-10.15 Optisport Health Club Ontspanningsweg 1, Mijdrecht Zumba Gold Ma 3,10,31: 10.00-11.00 Mind 'n Motion Herenweg 63A, Vinkeveen Dans en strek Ma 3,10,31: 13.30-14.30 Mind 'n Motion Herenweg 63A, Vinkeveen Cesaerobic Ma 3,10,31: 19.00-20.00 Mind 'n Motion Herenweg 63A, Vinkeveen Werelddansen Di 12.00-13.30 Werelddansgroep Mijdrecht Phoenix, Hoofdweg 85/1, Mijdrecht Dans en strek Di 20.00-21.00 Jazz- en Showballet Nicole Phoenix, Hoofdweg 85/1, Mijdrecht Zumba Wo 5,12: 21.00-22.00 Mind 'n Motion Herenweg 63A, Vinkeveen Aerobics; swingend conditie verbeteren Do 09.45-10.45 Bewegen met Fleur De Boei, zaal Donkereind, Kerklaan 32, Vinkeveen Aerobics; in rustiger tempo conditie verbeteren Do 11.00-12.00 Bewegen met Fleur De Boei, zaal Donkereind, Kerklaan 32, Vinkeveen Zumba Do 21.00-22.00 Beuving sport Nijverheidsweg 17K, Mijdrecht

DE GROENE VENEN 9 SEPTEMBER 2022 13

CLINICS

Conditie en spel Ma 10.00-11.00

Senior Sportief Actief Willistee, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis Conditie en spel Ma 12.00-13.00, Wo 13.30-14.30

Senior Sportief Actief Kunstgrasveld CSW, Wilnis Nordic walking Do 16.30-17.30 Nordic Walking de Ronde Venen Phoenix, parkeerplaats, Hoofdweg 85, Mijdrecht Wandelen Do 19.30-20.45 De Veenlopers nabij Rendementsweg 20, Mijdrecht Wandeltocht Za 8: 9.00 IJsvereniging Vinkeveen Wandelen door de Botshol, 10 km. Vooral onverhard terrein en onderweg enkele overstapjes (hekjes)

Senior Sportief Actief Parkeerplaats Willisstee, Wilnis Goldensports, conditie en spel Ma 9.30-10.30

GOLF clinic Do 6: 14.00-15.30 of Za 29: 10.30-12.00 Golfpark wilnis Bovendijk 16 a Wilnis LINEDANCE: cursus van 4 weken do 16.30-17.15

Zoek,

ACTIEF 2022 05-09-22 12:33:27

Senior Sportief Actief Eendracht, Eendracht 1, Mijdrecht Volleybal Di 20.00-21.15 BEO Baambrugge Dorpshuis De Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat 10, Baambrugge Volleybal Do 20.30-21.30

Sportief wandelen Ma 9.30-10.30

CONDITIEMIX

Senior Sportief Actief Phoenix, Hoofdweg 85/1, Mijdrecht Conditietraining Wo 20.00-21.00 BEO Baambrugge Dorpshuis De Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat 10, Baambrugge Conditie en spel Do 16.00-17.00 Senior Sportief Actief Het Sporthuis Abcoude, Geinplein, Abcoude Conditie en spel Do 19.00-20.00

Senior Sportief Actief Springbok, Oostzijde 61, De Hoef

Senior Sportief Actief Angstelborgh, Dorpszicht 22, Abcoude PADEL clinic: maak kennis met deze nieuwe sport! in overleg Vinkeveense Lawn Tennis Vereniging Mijdrechtse dwarsweg 2, Vinkeveen Online MASTERCLASS: ontdek het geheim van een gezonde leefstijl Ma 3 okt: 19.30-21.00, Wo 5 okt: 10.00- 11.30 Energieke Leefstijl https://www.energiekeleefstijl.nl/oktober-actief/ BALSPORTEN Volleybal Ma 19.45-20.45

SPECIALS Beter Bewegen 50+ Ma 09.00-10.00, Wo 20.00-21.00 Centrum voor Beter Bewegen De Brug, van Wassenaerstraat 9, Mijdrecht Medisch Verantwoord Bewegen voor 65+ Ma 10.15-11.15 Centrum voor Beter Bewegen De Brug, van Wassenaerstraat 9, Mijdrecht Relaxercise Ma 3,10,31: 21.00-22.00, Wo 5 en 12: 10.00-11.00 Mind 'n Motion Herenweg 63A, Vinkeveen Cognitieve Fitness Di 19.30-20.30 Senior Sportief Actief De Brug, van Wassenaerstr, Mijdrecht Stretchercise Wo 5 en 12: 09.00-10.00 Mind 'n Motion Herenweg 63A, Vinkeveen Cognitieve Fitness Do 10.30-11.30 Senior Sportief Actief Willistee, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis Brainwave, bewegen voor mensen met hersenaandoening Do 17.00-17.45 Onder professionele begeleiding Sporthuis Abcoude, Geinplein Medisch Verantwoord Bewegen met spier- en gewrichtsklachten, alle leeftijden Vr 09.15-10.15 Centrum voor Beter Bewegen De Brug, van Wassenaerstraat 9, Mijdrecht ontdek en meld je vrijblijvend en zonder kosten aan. Beweeg je snel naar

9 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN facebook.com/BibliotheekAVVwww.bibliotheekavv.nlZelfmetdeburen praten Dat wil ik kunnen de Bibliotheek helpt met: • spreken, lezen, schrijven • computer, laptop, smartphone • internet, e-mail, whatsapp Kom naar de Bibliotheek of kijk op www.bibliotheekavv.nl/leren of scan de QR-code of bel (0297) 28 14 76 Wens. In een persoonlijk gesprek ontdekken we samen jouw wensen voor je nieuwe keuken. Creatie. Ben je helemaal tevreden over je nieuwe keuken? Dan gaan onze deskundige mensen aan de slag om jouw keuken te realiseren. Beleving. …en dan nu genieten! Big Deal Keukens | Anselmusstraat 19 3641 AM Mijdrecht | Tel:+31 (0) 297 743 3922 | www.bigdealkeukens.nl Sinds 2004, samen meer dan 50 ervaring.jaar Poeldijk 2a in Waverveen Firma Ruizendaal Kom zelf fruit plukken tijdens de plukdagen op zaterdag 10 17 24 september v a n 1 0 : 0 0 t o t 1 6 : 0 0 u u r Iets meer geluk in de regio Voorlichtingsavond over borstvoeding www.borst-voeding.nl 14 september 2022 16 november 2022 Aanmelden aline@borst-voeding.nlviawww.borst-voeding.nl Aline aline@borst-LactatiekunBakkerdigeIBCLCvoeding.nl06-12325807 Woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur Moeder & Kind Centrum De Ronde Venen Bozenhoven 19D Mijdrecht (voorheen Expert) Voor zwangere en haar partner 20 euro per stel

Daktuin vervangenTegels voor groen Regenwaterschutting RegenwaterGeveltuin vasthouden in de ondergrond van de tuin

5. Volle grond In oktober en november zijn bij kwekerijen veel bomen, heesters en rozen te verkrijgen.

Heb je een plan gemaakt voor de herinrichting van de tuin? Wat was je beeld van een groene tuin? Wat wilde je erin hebben? Een tuin heeft wat verschillende plekken nodig, al is 8 bij 10 meter natuurlijk niet zo groot. Dus een eetterras, een vijvertje, gras en twee plant-gebieden. Natuurlijk een kruidentuintje voor de keuken en een relaxplek in de avondzon. Je moet goed met zon en schaduw rekening houden. Ik heb wat foutjes gemaakt, dus voor echt blije planten moet ik er in de herfst nog een paar verplaatsen. Welke stappen heb je gezet om de tuin opnieuw in te richten? Door tijdschriften bladeren is altijd leuk, dat brengt je op ideeën. Of vraag hulp aan wat ervaren tuinmensen, wij hadden het geluk iemand te kennen bij Ruige Hof. Dit is een natuurtuin vlakbij Abcoude. Het is belangrijk om goede aarde te kopen. Als ik regenwormen tegenkom roep ik altijd ’ha, personeel!’, want planten houden van mooie rulle grond. Daar zorgen de wormen voor.

Alleen tuinieren in de lente.

Voor meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden en hoogte van de subsidie is te vinden op de website van Waternet: https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-groen-en-water-in-uw-buurt/.

Met de regeling ‘Geef groen en water de ruimte‘ wil Waternet inwoners helpen om zelf aan de slag te gaan. U kunt namelijk zelf veel doen. Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen tijdens hevige buien. Dan wordt het riool niet te veel belast. En in drogere perioden kunt u dit water juist zelf gebruiken! Er zijn verschillende manieren om in jouw tuin of via jouw huis meer water op te vangen. Een paar voorbeelden waar je subsidie voor kunt krijgen zijn: Op een gebouw In en onder de tuin In, aan en onder een gebouw Groendak Regenton Regenwateropvang-systeem

6. Verbeter de biodiversiteit Door het planten in het najaar kan je in het vroege voorjaar al genieten van je groene tuin! 7. Een levende tuin begint bij de bodem De bodem is misschien wel het belangrijkste van jouw tuin. Goede grond zit vol met leven en dat vormt weer de basis van een tuin vol leven.

4. Vaste planten In het begin van de herfst kun je alles wat je in een pot koopt in de tuin zetten. Er is nog genoeg tijd voor de plant om zich vast te wortelen. Wist je dat vaste planten en bloembollen in het najaar tegelijk geplant kunnen worden?

DE GROENE VENEN 9 SEPTEMBER 2022 15 opwww.duurzaamderondevenen.nl.derwerpmaarDeDeThemapaginaklimaatadaptatieRondeVenenklimaatneutraalgemeenteDeRondeVenenwilklimaatneutraalzijnin2050.Ditkunnenwijnietalleendoen,hiervoorisdehulpvanjoualsinwonerenormbelangrijk!Omjouteinformerenoverditon-verschijnteenpaarkeerperjaareenspecialethemapagina.MeerinformatieistevindenopAanmeldenvoordenieuwsbriefkanviadezewebsitezodatjealtijddehoogtebentvandenieuwsteontwikkelingenophetgebiedvanduurzaamheid.Detegeltaxigaatweerrijden

Een gemiste kans! Wist je dat het najaar een goed moment is om te planten? De laatste 30 jaar tuinieren we voornamelijk in de lente. Dit is een gemiste kans! Het najaar is namelijk perfect om te platen en voor andere werkzaamheden in de tuin. Tegelijk met het NK Tegelwippen is van 1 tot en met 31 oktober het Vergeten Plantseizoen. Meer weten of opzoek naar tips voor je tuin? Ga dan naar www.vergetenplantseizoen.nl.

Interview Vera Dalm over haar groene tuin “Wormen zijn mijn personeel”

Hoe was de eerste zomer hier in de tuin? Ik merkte meteen hoeveel aangenamer het is bij warm weer. Er is altijd een fijn plekje, bijvoorbeeld om te kijken naar vlinders, bijen en andere insecten. Het meest tevreden is onze kat Jip. Hij vindt elk moment van de dag een mooi plekje. Wat zou je tegen iemand zeggen die meer groen wil hebben maar tegen de hoeveelheid werk opkijkt? Doe mee met de tegelwip actie, dan ben je een deel van de stenen kwijt. En wanneer je hier tegenop ziet? Begin dan met een deel van je tuin in plaats van de hele tuin. Ook zijn er handige lijsten met planten die graag zon of juist schaduw willen. Dan weet je welke planten waar moeten staan. Dit scheelt geld en tijd! En geniet er vooral van. Je ziet direct dat je een andere tuin hebt. Dit geeft een tevreden gevoel.

Hoe lang woon je hier? Al lang zochten we een huis in Abcoude en september 2021 lukte het. Een aarzeling bij dit huis was nog wel de tuin; we noemden het de ‘helikopterlandingsplaats’. Slechts één appelboom gaf wat schaduw, voor de rest lagen er 250 loeizware betontegels. Wat kwam er allemaal bij kijken om de tuin te onttegelen? Dat was een beste klus. We hebben ze gratis via Marktplaats aangeboden en zelfs dat was lastig kwijtraken. Een aantal tegels hebben we laten liggen als terras. Ik hoorde dat de gemeente nu een tegeltaxi heeft, dat klinkt goed! Een beetje hulp was welkom geweest. Zijn de tegels weg, dan heb je een zandbak…. Dus zand eruit, aarde erin; dat waren vele kruiwagens op en neer!

Subsidie voor een regenton of meer groen

In september en oktober rijdt de tegeltaxi weer door De Ronde Venen. Om inwoners aan te moedigen om hun tuin groen te maken doet de gemeente De Ronde Venen met ruim 40 andere gemeenten mee aan het NK Tegelwippen. Met als doel de meeste tuintegels om te ruilen voor groen. Doe jij ook mee? Tegeltaxi De tegeltaxi haalt tegels op die je uit de tuin hebt gehaaldom meer groen te maken in je tuin. Op donderdag 22 september halen we de tegels op in de hele gemeente. Op dinsdag 25 oktober halen we de tegels op in Mijdrecht, Wilnis, De Hoef en Amstelhoek. En op Woensdag 26 oktober halen we de tegels op in Vinkeveen, Waverveen, Abcoude en Baambrugge. Inwoners melden zich aan op www.derondevenen.nl/tegeltaxi. Dit kan tot uiterlijk een week voor de ophaaldag. En vol = vol. Alleen tuintegels worden opgehaald, dus geen ander (tuin)afval. Andere voorwaarden zijn te vinden op de website: www.derondevenen.nl/tegeltaxi.

Hoe kwam je aan alle planten? Planten zijn best duur. Dus misschien ken je iemand die wat over heeft of grote planten kan splitsen. Zo krijg je meteen wat groen. Via het IVN heb ik een ‘tuiny forest’ besteld. Dit is een bomenpakket met plant- en verzorg-tips. Een grote groep Margrieten ertussen en het oogt meteen heel goed! Ook heb ik gewoon wat bloemenzaad gestrooid. Niet alles is meteen mooi. Maar ik weet dat het een tijdje duurt voordat je helemaal tevreden bent over je tuin.

Voordelen voor het planten in het najaar 1. InWaterverbruikhetnajaaris het meestal natter en zullen de planten minder snel uitdrogen. Je hoeft dus minder water te geven. 2. Wortels ontwikkelen In het najaar is de bodem nog warm door de zomer en dit is beter voor nieuwe planten in jouw tuin. 3. EenWinterslaapvoordeel voor het planten in het najaar is dat planten zich al aan het voorbereiden zijn op de winter. Zo slaan zij meer voedingsstoffen in de wortels en takken.

Het bedrijf van de orgelbouwers Bätz uit Utrecht heeft ruim honderd jaar bestaan. In die periode zijn er een groot aantal Bätz-orgels ge bouwd, waarvan we er een flink aantal terug vinden in onze regio. “Je kunt dus eigenlijk niet zeggen dat het orgel in de Janskerk zeldzaam is,” zegt organist Wim de Penning. “Maar al die orgels zijn wel allemaal uniek in zijn soort. Elke orgelbouwer die voor Bätz werkte gaf het door hem gebouwde orgel een eigen klankkleur mee. Daarbij speelden ook de eisen die de op drachtgever stelde een belangrijke rol. Zo is bij de opdracht voor het orgel in de Janskerk een belangrijke zinsnede toegevoegd t.a.v. de klank van het orgel: 'Al het pijpwerk zal een iegelijk naar zijn aard van wijde Mensuur gemaaktKrachtig doch tevens mollig en lieflijk van toon geïntoneerd en naar de gelijkzwevende tempe ratuur, in orchesttoon gestemd worden.' Zo’n orgel is een samenstel van tal van orgelpijpen, die al naar gelang van omvang, wijdte, en in tonatie een bepaalde fluittoon produceren. Dat is voor elk orgel weer anders en dat maakt ook het orgel in de Janskerk tot een bijzonder or gel.” Een bewogen geschiedenis Ondanks het feit dat de toenmalige dorpskerk in slechte staat was, besloot het kerkbestuur toch in 1841 een gloednieuw orgel te be stellen bij de firma Bätz in Utrecht. “De kosten aanvullende“DoorSteenbergen.vertelt4800begrootaanvankelijkwarenopgulden,”Janenkele eisen werd het uiteindelijk 5126 gulden.” Het or gel heeft in deze kerk maar een korte tijd dienst gedaan. Vanwege de herbouw van de kerk is het orgel in 1857 gedemonteerd en in de toren van de kerk opgeslagen. Na de voltooiing van de nieuwe (huidige) kerk in 1858 is het door de Fa. Flaes & Brünjes op zijn huidige plek in de kerk geplaatst. In de loop van de tijd is er regel matig aan het orgel gesleuteld. “Deels komt dat doordat de orgelpijpen aan slijtage onderhevig zijn,” legt Wim de Penning uit. “Die pijpen be staan uit een legering van lood en tin en zijn dus nogal kwetsbaar. Vaak werden bij zo’n grote on derhoudsbeurt ook veranderingen aangebracht. Achteraf gezien waren dat lang niet altijd verbe Interingen.”1915heeft

De geschiedenis van een kerkorgel Bätz-orgel Janskerk is honderdtachtig jaar oud

Bovendien: De Groene Venen bestaat dit jaar 50 jaar, een mooie gelegenheid te onderzoeken of de polders bij Vinkeveen en Wilnis geschikt zijn als kansrijk weidevogelgebied. Uit de workshop bleek dat dit laatste zeker het geval is. Tijdens de workshop deelden professionals en (lokale) ervaringsdeskundigen ieder vanuit eigen invalshoek hun kennis over weidevogels. Welke trends zijn zichtbaar, wat is nodig om de weide vogelstand te verbeteren en welke maatregelen zijn effectief?" Een samenvatting van deze workshop is te vin den op www.degroenevenen.org/nieuws Inmiddels heeft de Provincie Utrecht het gebied De Venen (globaal gelegen tussen de Botshol, de Oostelijke Vechtplassen en de Nieuwkoopse Plassen) aangewezen als zgn. kansgebied voor weidevogels. Dat is goed nieuws. Tóch is de natuurvereniging slechts gedeeltelijk tevreden omdat het bestuur niet gerust is over de snel heid waarmee de vervolgstappen gezet worden. Daarom roept zij de beleidsmakers met een kor te brief op om vaart zetten achter het onderzoek naar het kansgebied en snel te beslissen. De tijd tikt voor de weidevogels namelijk gewoon door. Lid worden van De Groene Venen? Ga naar www.degroenevenen.org of mail naar natuur@de groenevenen.org.

Natuur- en Milieuvereniging wil dat Provincie Utrecht vaart maakt met reddingsplan weidevogels

16 9 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN

Tijdens de workshop was er ruimte voor een korte excursie in Polder Demmerik (Bellopad)

Op zaterdag 10 september vindt de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. Op die dag krijgen de vele historische kerkorgels in ons land extra aandacht, omdat het dan ook de Nationale Orgeldag is. Een mooie gelegenheid om het Bätz-orgel in de Janskerk in Mijdrecht nog eens extra in het zonnetje te zetten, dacht men bij de Stichting Bätz-orgel. Temeer omdat het dit jaar precies 180 jaar geleden is dat het orgel werd geplaatst. Tevens is het 25 jaar geleden dat het orgel, waaraan in de loop der jaren verschillende malen is gesleuteld, na een ingrijpende restauratie weer in zijn oorspronkelijke staat is teruggebracht. “We zullen op 10 september ook een kleine tentoonstelling inrichten waar men onder meer de replica’s van de oorspronkelijke koopcontracten kan bewonderen,” vertelt Jan Steenbergen, bestuurslid van de Stichting Bätzorgel. Wim de Penning, kerkmusicus van de Janskerk, legt uit waarom dit orgel zo bijzonder is. tekst piet van buul deze laatste restauratie is aan het orgel een nieuwe uitbouw gerealiseerd. Het eerder toe gevoegde pedaal bleef behouden en het is uit gebreid met een Octaaf 8' en een Fagot 16'. Ook is de orgelkast opnieuw geschilderd in de kleuren van het oorspronkelijke orgel en werd bij deze gelegenheid een nieuwe balustrade ver vaardigd. Organist Wim de Penning is blij met het resultaat. “Het is een genot om dit orgel te bespelen. Ondanks allerlei ingrepen is het ori ginele pijpwerk nog steeds aanwezig. En na de recente opknapbeurt van het interieur van de kerk komt het orgel helemaal tot zijn recht.” Nationale Orgeldag “Met de hulp van oud-burgemeester Dick Boog aart zijn er een aantal originele documenten bo ven water gekomen, die betrekking hebben op de aankoop van het orgel,’ vertelt Jan Steenber gen. “Daarin wordt ook nauwkeurig beschreven aan welke eisen het orgel moest voldoen. Voor de Open Monumentendag, tevens Nationale Orgeldag, hebben we een kleine tentoonstelling ingericht in de kerk, zodat iedereen de gelegen heid heeft ons orgel te bewonderen en de inte ressante documenten over de geschiedenis van het Bätz-orgel van de Janskerk in te zien.”

een eerste uitbreiding plaatsge vonden. Door de Fa. Vermeulen is er een Vox Celeste, Viool en Vox Humana op een pneuma tische lade aan toegevoegd. In 1961 is er door de Fa. Bik opnieuw een wijziging aangebracht. Omdat er problemen ontstonden bij het stem men van het orgel vanwege slijtage van som mige pijpen is uiteindelijk in 1997 besloten tot een algehele restauratie. Bij deze restauratie, die in 2001 is afgerond door de Fa. Van Vul pen, bijgestaan door de adviseurs A. van Beek en W. Diepenhorst en onder toezicht van de voorRijksdienstMonumentenzorg,zijnalleeerderetoevoegingenweerverwijderdenishetorgelindeoorspronkelijkestaatteruggebracht.Bij

In april organiseerde Natuur- en Milieuvereni ging De Groene Venen een weidevogel-work shop in Het Spoorhuis in Vinkeveen. De aan leiding was meerledig. De weidevogelstand in Polder Demmerik en Donkereind gaat al jaren achteruit en het bestuur van De Groene Ve nen maakt zich daar zorgen over. Ook is eind 2019 het Aanvalsplan Grutto gepubliceerd, met onder andere oud-minister Winsemius als initi ator. Hierin wordt een plan van aanpak gepre senteerd, inclusief een financiële onderbouwing, om de weidevogels te redden. Niet alleen in onze omgeving is de dalende trend dus zicht baar, maar ook landelijk speelt dit probleem.

De Rondeveense Uitdaging

Zou u graag erop uit willen gaan met de fiets? Lekker in de frisse lucht en genieten van de prachtige natuur en een bezoekje brengen aan 1 van de vele lokale terrasjes in onze mooie gemeente DRV? Met een duofiets is dit voor (bijna) alle inwoners weer mogelijk! Fietsmaat jes DRV koppelen vrijwilligers aan gasten die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Samen maken zij heerlijke fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Zo genieten ze samen van de omgeving en zijn ze lekker in Momenteelbeweging! staat er op twee locaties in de Ronde Venen (Mijdrecht en Abcoude) een elek trische duofiets. Vanaf deze twee locaties kan er lekker gefietst worden. Uit Vinkeveen zijn de laatste tijd veel nieuwe aanmeldingen binnen gekomen. Daarom wil Fietsmaatsjes graag een derde duofiets voor Vinkeveen, omdat de duo fiets delen met Mijdrecht logistiek steeds lasti ger wordt. Daarnaast is de derde duofiets ook nodig voor de proefritten met nieuwe gasten/ vrijwilligers en voor evenementen. Wilt u uw stem uitbrengen op Fietsmaatjes? De stemperiode is van 5 tot en met 27 september! Fietsmaatjes DRV is te vinden op de website van Rabobank, regio Rijn en Veenstromen: clubdetail?id=315765www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/

Vanwege corona heeft het meer dan twee jaar geduurd voordat het bestuur van de Voedsel bank een BBQ kon organiseren als dank voor het vele werk dat door alle vrijwilligers elke week maar weer wordt verzet. Niet alleen als dank voor het vele werk maar ook voor de flexi biliteit van de medewerkers om op een wat an dere wijze samen te werken. Meer eigen verant woordelijkheid voor de werkprocessen.

Voor veel liefhebbers is zo’n bijzonder horloge ook een vorm van investering. Ik ben wel blij dat we ons met de in- en verkoop van deze exclusieve merken kunnen onderscheiden. Maar de nadruk bij ons in de zaak ligt toch zeker ook op de horloges die voor mensen met een wat bescheidener inkomen aan trekkelijk zijn. Ook daarvan bestaat ons assortiment uit een keur van goede merken. Een horloge is een handig middel om te weten hoe laat het is. Maar het horloge wordt toch ook steeds meer gezien als een accessoire dat met de mode meegaat en dat bij je moet passen,” aldus Tonie.

Fietsmaatjes DRV

Horloges OrMontre biedt ook een ruime collectie horloges. “Wij verkopen horloges in diverse prijsklassen,” zegt Tonie. “Dat betekent dat mensen die een goed horloge zoeken altijd bij ons terecht kunnen. Vanzelfsprekend zorgen wij ook voor het onder houd en de service van de horloges. Het vervangen van batterijtjes doen we terwijl de klant wacht.” Een bijzondere specialiteit van OrMontre zijn de exclu sieve merken. Dan gaat het om horloges met een marktwaarde van een paar duizend euro. Tonie heeft in het verleden veel ervaring opgedaan met de in- en verkoop van merken als Rolex, Cartier en Breitling. Inmiddels is ook Kevin helemaal thuis in deze wereld. “Er bestaat een ruime markt van ken ners en liefhebbers van dit soort horloges. Er is een zelfs een speciale marktplaats waarlangs veel transacties plaats vinden. Wij doen ook veel zaken via dat kanaal en dat betekent dat we in het afgelo pen jaar een naam hebben opgebouwd. Onze klan tenkring komt tegenwoordig vanuit de hele wereld.

De collectie sieraden van OrMontre maakt een bezoek aan de gezellig ingerichte winkel aan de Herenweg meer dan de moeite waard. Een ruime keuze uit gouden en zilveren sieraden van bekende merken. “Maar we beperken ons niet tot de ver koop van sieraden van bestaande merken,” zegt Kevin. “Als goudsmederij ontwerpen en maken we ook zelf sieraden. Daartoe kopen we ook oude sieraden in, die klanten ons te koop aanbieden. Momenteel is de goudprijs aantrekkelijk om oude sieraden in te leveren. Wij taxeren de waarde. Dat doen we op een open en transparante manier, waar de klant zelf bij zit. Men kan de waarde vervolgens uit laten betalen. Maar als goudsmid wijzen we onze klanten ook graag op de mogelijkheid om van de oude sieraden iets nieuws te maken.”

Kevin Oudijk (links) en Tonie Mulckhuijse: “Als goudsmid wijzen we onze klanten ook graag op de mogelijkheid om van de oude sieraden iets nieuws te maken.”

Een sieraad is iets persoonlijks Meestal zijn sieraden geschonken bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis. Soms zijn ze al een tijd in de familie en overgedragen van genera tie op generatie. Maar elk sieraad heeft een verhaal en betekent veelal een dierbare herinnering. Maar soms raken ze wat gedateerd en worden daarom niet meer regelmatig gedragen. En dan komt de vraag hoeveel dat goud of zilver nog waard is en wat zijn de mogelijkheden om er iets mee te doen. “Wij merken dat de mensen die de sieraden willen verkopen vaak versteld staan over de prijs die ze er voor krijgen. Voor dat bedrag kunnen wij ook een heel nieuw en persoonlijk sieraad maken. We maken dan in overleg met de klant een ontwerp en voeren dat dan uit. Het leuke is dat de op deze manier de sieraden die uit een erfenis komen een nieuwe bestemming krijgen. Men heeft dan toch een herinnering aan degene van wie het sieraad komt. Maar dan in een modern jasje en geheel naar de smaak van de eigenaar. We kunnen onze klan ten tegenwoordig de mogelijkheid bieden om zelf hun oude sieraden om te smelten. En zo een kleine bijdrage te leveren aan het tot stand komen van het nieuwe sieraad.”

OrMontre Goudsmederij & Horlogerie te Vinkeveen “Oude sieraden verdienen een tweede leven”

Eindelijk weer eens een BBQ voor alle vrij willigers van de Voedsel- en Kledingbank De Ronde Venen. Met dank aan Eiland van Hein, Soroptimistenclub Uithoorn en lokale mid denstanders.

Open, eerlijk en transparant Kevin en Tonie streven naar een open en eerlijke relatie met hun klanten. “We doen wat we beloven, we bieden optimale service en we werken transpa rant. Wanneer het gaat om in- en verkoop van hor loges en sieraden, dan is dat vaak een kwestie van goed vertrouwen. De waardebepaling van goud doen we in aanwezigheid van de klant. We leveren een heldere offerte bij het ontwerp van een nieuw sieraad, kortom men komt bij ons niet voor verras singen te staan. Iedereen is hier van harte welkom om eens rustig rond te kijken en een keuze te ma ken. We zorgen niet alleen voor een goed advies maar ook voor een lekker kopje koffie.” OrMontre is gevestigd aan de Herenweg 169A in Vinkeveen. Telefoon 0297-743565. Mailen kan ook: info@ormontre.nl. Website: www.ormontre.nl. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met zaterdag van 09.30 –17.30 uur. Op zondag en maandag gesloten.

tekst piet van buul Begin augustus was het precies een jaar geleden dat Kevin Oudijk en Tonie Mulckhuijse het bedrijf van goudsmid Jim in Vinkeveen overnamen. Kevin en Tonie kennen elkaar al vanaf de ‘luiertijd’ en groeiden hun hele leven samen op. De twee jonge ondernemers, bijgestaan door de ervaren Jim beleefden een onstuimig jaar. Ze hebben inmiddels wereldwijd een naam opge bouwd bij de liefhebbers van de duurdere horlogemerken. En de ontwikkeling van de goudprijs heeft veel mensen doen besluiten om hun juwelenkistje eens om te schudden op zoek naar oud goud of zilver, dat toch niet meer gedragen werd. Het is soms de moeite waard om dat te gelde te maken. Mooier nog is om er een nieuw sieraad van te laten maken, vinden ze bij OrMontre.

Dankzij De Rondeveense Uitdaging is de Voed selbank tijdens De Beursvloer in contact geko men met Hans Smit van Eiland van Hein. Hij bood spontaan aan om de prachtige locatie Eiland van Hein in Wilnis (echt een aanrader) te gebruiken. Soroptimistenclub Uithoorn bood tijdens De Beursvloer aan om te zorgen voor gastvrouwen die voor de hapjes en drankjes zouden zorgdragen. De gastvrouwen, Linda Ruijgrok, Berna van der Wilt en Alberta Schuurs, hebben prachtig werk verzet. Alles was piekfijn in orde en het zag er feestelijk uit. Vlees, sauzen, salades en de nodige drank werden door lokale ondernemers aangeboden. Kortom fantastisch. De zomerse avond werd afgerond met een roomijsje, koffie met overheerlijke bonbons van Martinez en een toespraakje van de voorzitter, Willem van de bruinshorst, waarin alle vrijwilli gers nogmaals werden bedankt voor hun inzet en de sponsoren voor hun bijdragen. Een ver rukkelijke avond dankzij bijdragen van velen.

BBQ voor alle vrijwilligers van de Voedselen Kledingbank DRV

DE GROENE VENEN 9 SEPTEMBER 2022 17 BEDRIJFVOLIN

8 445 www.eisenmann.org

Het debuut van deze schrijver, Shuggie Bain, was een zeer indringend verhaal. Geba seerd op de jeugd van Stuart zelf. Ook dit boek heeft weer dezelfde sfeer van armoede, alcohol verslaving, geweld, kortom alles waar ik van gru wel maar ik lees graag hoe mensen zich hieraan kunnen ontworstelen. Mungo is een jongen die van protestantse huize komt en vriendschap sluit met James. Wanneer deze vriendschap veranderd in liefde is het zaak om dat stil te hou den naar de familie. Met name voor zijn broer Hamish, een beruchte bende Wanneerleider.zijn moeder hem met twee onbekende mannen meestuurt op een kampeerweekend komt er een gedeelte dat heel erg heftig is om te lezen. Na dit weekend is het leven van Mungo nooit meer hetzelfde. En hoe gaat het verder met James nadat hij terug is. Prachtig geschreven, maar verbijsterend als je je realiseert dat de grens tussen fictie en non-fictie maar smal is... gelezen door carla burggraeve Goed beschermd?

De officier is het niet met haar eens; “De incidenten zijn er al lang. Het was lang een vieze boel bij me vrouw. Het laminaat is niet voor niets kromgetrokken. Zelfs als me vrouw de honden 4 uur per dag uitlaat, zitten ze nog 20 uur per dag op elkaars lip in een kleine en vieze ruimte.” Dus ja, Chantal heeft de honden de ‘nodige verzorging ont houden’, en daarvoor verdient ze een voorwaardelijke geldboete van 1.000 Chantaleuro.verdient geen boete. “Dat de zorg beter kan, wil niet zeggen dat mevrouw de Wet dieren heeft overtreden”, vindt haar advocaat. Chantal zou vrijgesproken moeten worden en daarmee alle honden moeten terugkrijgen. De politierechter vindt echter ook dat dat Chantal de honden ‘zorg heeft onthouden’ door ze op te slui ten in een kleine en vieze ruimte.

LADDERBOEKEN-MONDRIA'S

AdvocatenEisenmannEisenmann&Ravestijn

1081 AB Amsterdam tel:

Honden-leed Ja, het was wel rommelig bij Chan tal thuis toen de dierenpolitie aan de deur stond, maar dat kwam omdat de honden in de stress schoten toen de politie op de deur bonkte, aldus haar advocaat. De hondenpolitie ziet dat anders. De ruimte waarin de 10 honden bivakkeren is te klein en vervuild. Sommige honden zijn agressief. Er hangt een penetrante ammoniaklucht. Het laminaat is kromgetrokken door de urine. De hondenmanden en de benches zijn smerig of te klein. De ramen zitten potdicht. De politie neemt alle hon den mee. Op de zitting vraat de Politierechter haar: 10 honden en 1 persoon in een woning van 45 vierkante me ter. “Liggen de honden ook bij u in bed?”, vraagt de politierechter. “Nee, de slaapkamer is van mij”, re ageert Chantal gedecideerd. En de honden zijn ook niet alle uren van de dag in huis. Chantal: “Ik wandel ‘s ochtends anderhalf uur met ze, tussen de middag een half uurtje, en als ik aan het einde van de middag thuiskom, wandel ik weer anderhalf uur met ze.”

Mungo Douglas Stuart

EEN Jamie Oliver Jamie Oliver, de favo riete chef van de lage landen, biedt met EEN: simpel & lekker uit 1 pan het metgemakskookboekultiemesimpeleeenpansgerechten. Met meer dan 120 simpele, snelle recepten die allemaal te maken zijn in één (koe ken)pan of ovenschaal. Dus elke dag lekker eten zonder uren in de keuken te staan en geen berg afwas. Elk recept maak je met maximaal acht ingrediënten en meer dan 50% van de gerechten be vat weinig tot geen vlees. Eén kookboek, heerlijk eten en blije gezichten gegaran deerd. De koningkoperen S.A. beschermingzelfnieuwslagNakrabortyChadeverwoestendemoetNahrieenpadvoorzichbanen,zonderdevandedjinn die haar hart stal, of de prins die ze als haar vriend beschouwde. En dat onder het toeziend oog van een koning wiens troon eens aan haar familie toebehoorde. Eén mis stap en haar volk is verdoemd.

“Maar ik geloof meteen dat u uw best deed en dat u erg gehecht bent aan de honden. De officier van jus titie heeft om een voorwaardelijke geldboete en een houdverbod van meer dan 3 honden gevraagd, en uw advocaat stelt voor dat u mee werkt aan controles. Dat vind ik goede voorstellen. Die neem ik over. Ik gelast de teruggave aan u van de 6 honden, waarbij u en uw advocaat ervoor zorgen dat 2 honden naar de stichting gaan en 1 hond naar uw vriendin gaat.” Chantal blij, de hon den blij. Voor zolang het duurt.

Bewind/Mentorschap Bewind wordt uitgesproken om finan ciële belangen te kunnen behartigen waarbij een bewindvoerder wordt be noemd en mentorschap betreft het behartigen van persoonlijke belangen, zoals bijvoorbeeld verpleging en be handeling. Als bewind wordt uitgespro ken kan de bewindvoerder de financiën gaan behartigen. Wel is voor diverse handelingen weer machtiging van de kantonrechter nodig. Curatele Curatele betreft zowel financiële als per soonlijke belangen maar gaat weer een stap verder dan bewind. Door curatele wordt de betreffende persoon hande lingsonbekwaam en mogen er zon der toestemming van de curator geen rechtshandelingen wordt verricht. Dat curatele een zwaarder middel is was voor een familie juist reden om een verzoek daartoe in te dienen voor hun familielid waarvoor reeds een bewind voerder was benoemd. Een kantonrech ter moest recent dit verzoek beoordelen waarbij bleek dat er een vrouw in het leven was gekomen van het mannelijke familielid waarvan niet zeker was of zij goede bedoelingen had. De man raakte geïsoleerd van zijn familie en verbrak het contact met zijn professionele begelei ding. De familie zag als mogelijk risico dat de man achter hun rug om met de vrouw, in gemeenschap van goederen, zou trouwen hetgeen grote financiële gevolgen zou hebben. Bewind zou het aangaan van een huwelijk niet tegen houden. De kantonrechter zag dit risico ook en wees het verzoek om curatele toe waardoor de man niet meer zonder medewerking een huwelijk aan zou kun nen gaan. Strikte regels Bewind, mentorschap of curatele kan worden aangevraagd bij de kanton rechter zonder dat inschakeling van een notaris of advocaat nodig is. Veelal is de bewindvoerder, mentor of curator een familielid maar het kan ook een profes sional zijn. Het is heel goed dat er wet telijke beschermingsmaatregelen zijn maar zeker als de familieverhoudingen goed zijn en het vermogen niet te inge wikkeld is kan bijvoorbeeld een bewind ook een enorme belasting zijn. Als het vermogen van een echtgenoot onder bewind staan en diens echtgenote is bewindvoerder dan gelden nog steeds de normale bepalingen voor bewind. De echtgenote dient daarom ook jaarlijks verantwoording af te leggen aan de kan tonrechter en toestemming te vragen voor betalingen van een bedrag boven 1.500 euro. Bij verkoop van een woning is ook machtiging nodig en zal de kan tonrechter om een onafhankelijk taxa tierapport vragen; ook al is de koopprijs vele malen hoger dan de WOZ-waarde of vraagprijs; hetgeen tijd en geld kost. Levenstestament als alternatief Deze wettelijke verplichtingen zijn te voorkomen door een levenstestament te maken bij de notaris. U kunt dan zelf be palen wie u mag vertegenwoordigen als u dit niet meer kunt en welke bevoegd heden deze vertegenwoordiger heeft. Mag de vertegenwoordiger bijvoorbeeld wel of niet schenken (of bijvoorbeeld alleen aan eigen kinderen) of alleen in bepaalde situaties (bijvoorbeeld als u blijvend bent opgenomen in een verzor gingstehuis)?. Verder kunt u zelf bepalen of de vertegenwoordiger rekening en verantwoording moet afleggen en zo ja aan Heeftwie.uinteresse in het maken van een levenstestament dan helpen wij u graag verder.

Ronnie Buitenveldertselaan 106, +31 (0)20-445

R ONDOM R THCE

WoerdbovenParadijsvogeldeHoge tweeopvoedenAbdellahBenaliAbdelkaderenPetrahunzoonIliasmethetbestevanculturen,Marokko en Nederland. Oost en West raken in hem met elkaar verstrengeld. Aan hun mooie leven komt een tragisch einde als Ilias wordt aan gereden, en overlijdt. Petra deelt haar verdriet, Abdellah keert in zichzelf. In een café in zijn geboortestad in Marokko overdenkt hij de wereld die hij heeft op gebouwd, en heeft zien instorten.

Indien iemand wilsonbekwaam raakt (door bijvoorbeeld dementie of een coma) en er is eerder geen levenstestament opgemaakt dan krijgt hij te ma ken met de wettelijke bescherming. De kantonrechter benoemt dan iemand die de financiële en/of medische belangen van de betreffende persoon gaat behartigen. Hierbij zijn er 3 vormen: bewind, mentorschap en curatele.

Fairy Tale Stephen King Charlie Reade ziet eruit als een door snee scholier. Hij is goed in honkbal en American football, en is een prima student. Maar hij draagt een zware last. Zijn moe der kwam om bij een auto-ongeluk toen hij tien was, en door het verdriet greep zijn vader naar de fles. Charlie leerde al op jonge leeftijd hoe hij voor zichzelf en voor zijn vader moest zorgen. Dan, wan neer Charlie zeventien is, ontmoet hij een hond genaamd Radar en zijn baas, Howard Bowditch, een kluizenaar in een groot huis op de top van een hoge heuvel, met een afgesloten schuur in de achtertuin. Soms komen er vreemde ge luiden uit die schuur...

FFT info@fftn.nl0297-2880863641BozenhovenNotarissen115DAMijdrecht

18 9 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN

Roy maakt gebruik van een elektrische fiets en kan dat iedereen aanraden. “Zo’n fiets nodigt uit om erop uit te gaan”, stelt hij. “Onze omge ving is daarvoor ook enorm geschikt. Het is een prachtig fietsgebied. Met mooi weer maak ik graag een tochtje. Dan heb ik altijd mijn camera mee zodat ik mooie foto’s kan maken.”

“Als ik fiets, voel ik mij één met de natuur” Gewapend met fiets én camera trekt Roy Spraakman de polder in

Favoriet De fietsliefhebber uit Mijdrecht fietst bij voor keur door de polder achter Wilnis. “Ken je de fietspaden bij De Grote Sniep?”, vraagt hij. “Prachtig! Dat geldt eigenlijk voor het hele ge bied tussen Woerden en de A2. En ken je Por tengensebrug en Kanis? Of De Groene Jonker achter de Hoef? Onze omgeving is absoluut prachtig, maar je moet het wel willen zien!” Onderweg heeft Roy oog voor alles wat hij tegen komt. “Sinds kort heb ik een vogelapp op mijn mobiel”, legt hij uit. “Er zitten hier zoveel mooie soorten en nu kan ik opzoeken wat het is. Ik zie torenvalken, uilen en allerlei soorten reigers. Dan stop ik even om foto’s te maken. De fiets is daar voor een ideaal vervoermiddel.” Los van alles wat hij ziet, geniet Roy ook van de geluiden en de geuren om hem heen. “Als ik fiets, voel ik mij één met de natuur”, stelt hij. “De geur van vers gemaaid gras is geweldig. En wat denk je van de wind in je haren? Heerlijk! Al fietsend heb ik aan dacht voor dat soort dingen. Dat zou ik toch niet willen missen.” foto's arthur van der kooij Laat Jacqueline Manders het maar ontwerpen

Kostuums, decors, huizen én tuinen

En zo is het voor Roy eigenlijk nog steeds. Hij gebruikt zijn fiets dagelijks om zijn werk te be reiken. “Ik woon en werk in Mijdrecht”, legt hij uit. “In reistijd maakt het voor mij niets uit. Fiet sen is net zo snel als met de auto. Bovendien vind ik het heerlijk. Voordat de werkdag begint, ben je al even buiten geweest.” Ook het contact met andere mensen kan hij erg waarderen. “Op de fiets heb je veel aanspraak”, stelt hij. “Veel mensen groeten je of moedigen je aan: ‘Werk ze!’ Of: ‘Veel plezier!’ Dat mis je als je met de auto gaat.”

DE GROENE VENEN 9 SEPTEMBER 2022 19 IK FIETS...JIJOOK?

Nederland is bij uitstek een fietsland. We ge bruiken de fiets niet alleen als vervoermid del naar werk of school, maar ook voor ont spanning en recreatie. Roy Spraakman (49) uit Mijdrecht weet er alles van. Hij gaat met zijn elektrische fiets naar zijn werk en maakt regelmatig een ommetje door de polder. Onderweg staat hij stil voor het maken van prachtige foto’s. Roy weet nog goed dat hij leerde fietsen. Hij woonde toen nog met zijn ouders in Amsterdam Geuzenveld. “Ik vond het vreselijk!”, vertelt hij la chend. “Ik had wel de behendigheid om te trap pen, maar remmen vond ik lastig. Toch was er een noodzaak om het te leren; mijn moeder had geen rijbewijs dus wij deden alles op de fiets.”

Jacqueline Manders (64) is ontwerper in hart en nieren. Van decors en kostuums voor tv tot aan huizen en tuinen. Dat laatste heeft de laatste jaren haar focus. In haar schetsen voor de tuin brengt zij de wensen van tuinei genaren en alle mogelijkheden uit de natuur bij elkaar. “Een tuin is leven”, stelt zij. “Dat betekent dat je in je ontwerp altijd moet mee bewegen met haar mogelijkheden.” tekst rosanne kok - foto's arthur van der kooij Het is al 35 jaar geleden dat Jacqueline haar eer ste tuin tekende. Tegelijkertijd tekende zij toen al decors en kostuums voor televisie. “Ik hou van mooie dingen maken”, vertelt de creatieve vrouw uit Abcoude. “Of dat nu gaat om decors, huizen of tuinen, dat maakt mij niet uit. Ik heb ontzettend veel sets ontworpen voor films, programma’s en com mercials. Love Letters van Linda de Mol was daar een voorbeeld van. Ook dat was altijd heel leuk om te Nudoen.”ligthaar focus op het ontwerpen van tuinen. “Allereerst ga ik met de tuineigenaren in gesprek. Wat zijn je wensen? Zoek je een plek waar je lekker kunt eten in de avondzon? Heb je kinderen die in de tuin willen spelen? Heb je behoefte aan scha duwplekken? Wil je een waterpartij? Al deze wen sen inventariseer ik. Zo’n tuin moet voor iemand een paradijsje zijn; ook al is dat paradijsje soms maar klein.” Op basis van de wensen maakt Jac queline schetsen en een moodboard. “Het liefst ga ik voor een weelderige tuin”, licht zij toe. “Zo zou je ook mijn eigen tuin het best kunnen beschrijven. Ik heb geen tegels maar alleen een paadje van oude steentjes van mijn poort naar de veranda. Om de borders goed uit te laten komen, heb ik deze om ringd met paden van houtsnippers. Van maart tot en met december is er kleur en beweging in mijn tuin. Daar ben ik dol op; laat het maar fladderen! En ja, dat kunnen we zeker combineren met strakke lijnen en moderne accessoires.” Jacqueline geniet het meest van de eigenwijsheid van de natuur. “Hoewel ik altijd mijn best doe om zoveel mogelijk met de natuur mee te werken, heeft zij zelf altijd het laatste woord”, lacht zij. “Soms slaan planten onverwacht totaal niet aan of blijken zij tot bloei te komen in een totaal andere kleur dan je bedacht had. Ik heb weleens planten gepoot die bedoeld waren als terracotta, maar knalgeel uitkwamen! Die eigenwijsheid vind ik prachtig. Je hebt te maken met leven; niet met stoelen die je keurig op een rij kunt zetten met de kussentjes er perfect op geëtaleerd… En juist dat vind ik het mooiste wat er is.”

En wie biedt op het klimrek?

Klapstuk! De actiedag wordt afgesloten met een grootse veiling om 19.45 uur. “Dat wordt het klapstuk”, stelt Marjolijn vol trots. “Alle onderdelen van de schetstekening voor het nieuwe schoolplein worden geveild. Dat betekent dat de aanwezi gen bijvoorbeeld kunnen bieden op de schom mel of het klimrek. Ook op kleinere objecten kan worden geboden; denk aan houten balken, waterelementen of juist het groen. De namen van de donateurs worden op het toekomstige schoolplein vermeld. Dat betekent dat straks prachtig zichtbaar is door wie deze elementen zijn geschonken.” Met de actiedag hoopt de organisatie maar liefst 20.000 euro op te halen. “Wij beseffen ons goed dat dat enorm veel geld is”, stelt Marjolijn. “Toch geloven wij dat veel mogelijk is. Daarom doen we het samen: leerlingen, leerkrachten én ouders. Dat sluit naadloos aan op onze visie: samen kom je verder. Dat is de rode draad in ons onderwijs en dus ook voor deze actiedag. Mogen wij u ook welkom heten op vrijdag 30 september? De actiedag vindt plaats tussen 17 en 20 uur.”

Herfstige vaartocht in Botshol

Juf Karin Kroon met

• Het bedrijf heeft een vervallen uitstraling, heeft vaak een vage website en doet niet aan reclame (op de gevel)

hercontrole uit in voormalig drugspand Gemeente De Ronde Venen hield afgelopen donderdag 1 september een bestuurlijke controle in een loods waar in 2020 een grote hoeveelheid drugs en geld werd aangetroffen. In het kader van een hercontrole is het pand gecontroleerd op wet- en regelgeving. Tijdens de controle zijn geen (strafrechtelijke) overtredingen aangetroffen. Met enige regelmaat vinden verspreid over de gemeente controles plaats waarbij verschillende partijen samenwerken. De Ronde Venen wil een gemeente zijn waar iedereen zich veilig voelt. Controles horen daarbij. Door deze controles krijgt de gemeente een goed beeld van netwer ken van afnemers, facilitators en leveranciers. Tijdens de controle praat de politie en gemeente ook met eigenaren, gebruikers en verenigingen van eigenaren (VvE’s) van de panden. Zij krijgen tips over hoe zij signalen van criminele activi teiten herkennen en hoe ze (anoniem) melding maken bij politie en gemeente. Op deze manier krijgt de gemeente een goed beeld van wat er speelt in de buurt.

20 9 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN De Schakel in actie voor groenblauw schoolplein Van wie wordt de schommel?

Het tweede deel van de actiedag staat in het te ken van de wens voor een groen blauw school plein. Doel is om maar liefst 20.000 euro in te zamelen. “De actiemiddag gaat om 17 uur ver der met een soort Parade”, vervolgt Marjolijn. “Leerlingen, ouders en betrokken ondernemers komen in actie om zoveel mogelijk geld in te za melen. Er is van alles te doen: kinderen bieden tegen betaling een poetsservices voor fietsen, andere kinderen maken en verkopen armband jes, een lokale accordeonist zal een optreden verzorgen en de lokale ondernemers verzorgen de hapjes en drankjes. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.”

• Bij het bedrijf is er voornamelijk activiteit in de avond en nacht of helemaal niet • Het bedrijf lijkt eerder een ontmoetingsplaats dan een onderneming

• Bedrijven zijn beveiligd met opvallend veel beveiligingsmaatregelen

De natuur maakt zich op voor de herfst. Tijdens een vaartocht door Botshol beleef je de ver anderende kleuren en geuren in dit seizoen optimaal. Ontdek dit typische Hollandse laag veengebied met grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos. Vaar mee één van de allerlaatste tochten van het jaar. Kans op vis- of zeearend Tijdens deze boottocht zijn er allerlei verrassin gen mogelijk. De ene keer kom je een aalschol ver of zilverreiger tegen, maar in deze tijd loop je ook de kans om kennis te maken met een visarend. Ook de zeearend wordt regelmatig gespot in dit natuurgebied. Samen met de vaar gids stap je uit op een stukje veenmosrietland. Hier kun je kennismaken met zonnedauw: een vleesetend plantje of met een tijgerspin. Watermunt en bitterzoet Alleen deze maand kun je per boot nog de char me van de herfst ontdekken. Langzaam veran deren de kleuren van het landschap: het gele riet, de laatste bloeiende kattenstaarten en wa termunt en de felrode besjes van bitterzoet. Tot eind september vaart Natuurmonumenten uit op zaterdagochtend en woensdagmiddag. Boek jouw ticket op www.nm.nl/botshol (zie agenda). foto arina keijzer

• Grote delen van het pand zijn dichtgeplakt, voorbijgangers kunnen niet naar binnen kijken

Gemeenteleerlingenvoert

Signalen die kunnen wijzen op criminele activi teiten op een bedrijventerrein zijn:

• Er zijn veel dezelfde soort bedrijven op relatief korte afstand van elkaar Signalen melden bij gemeente en politie

• Een specifieke geur bij hennepkwekerijen en drugslabs (anijsachtige lucht)

Tegels, tegels en nog eens tegels. Zo ziet het schoolplein van basisschool de Schakel in Vinke veen er nu uit. Dat moet anders! Leerlingen, leerkrachten en ouders dromen van een groenblauw schoolplein waarin leerlingen worden uitgedaagd de natuur te ontdekken. Daar is geld voor nodig. Vrijdag 30 september volgt een actiedag. Alle onderdelen van het nieuwe plein worden geveild. tekst rosanne kok - foto arthur van der kooij De actiedag, die de naam Schakel Mee heeft gekregen, is tweeledig. “Enerzijds openen we die dag officieel ons nieuwe lokaal”, vertelt Mar jolijn Lievers. Zij is namens de ouderraad van de school bij de actiedag betrokken. “Dat gebouw staat er inmiddels al twee jaar, maar konden wij vanwege alle maatregelen rondom het corona virus nog niet aan iedereen laten zien. Vrijdag 30 september in de middag openen we het ge bouw officieel. Voor de leerlingen vieren we dat met een spectaculaire roofvogelshow.”

Bedrijventerrein is vaak aantrekkelijk voor criminele activiteiten Door de afgelegen ligging en de vaak goede toegangswegen lenen (delen van) bedrijven terreinen zich voor criminele activiteiten. Denk hierbij aan (het faciliteren van) drugshandel, au todiefstal, illegaal gokken, witwassen en meer.

Inwoners die iets verdachts zien, melden dit eenvoudig via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden of door een e-mail naar te sturen naar ondermij ning@derondevenen.nl. Bellen naar Meld Mis daad anoniem kan ook. Van 9.00 tot 17.00 uur zijn zij te bereiken via 0800 70 00.

DE GROENE VENEN 9 SEPTEMBER 2022 21

Zijn er ook minpunten? Eerlijkheid gebied te zeggen dat het naviga tiescherm aan de kleine kant is, maar de kwaliteit van de stoelen, het dashboard, het rijcomfort en het prachtige Burmester audiosysteem maken dat meer dan goed. Voor 41.950 euro mag deze Mercedes de showroom verlaten. Klaar voor nog heel veel meer kilometers. Noot van de redactie: Vlak voordat deze editie naar de drukker moest, hoorden we dat de hier afgebeelde versie al een nieuwe eigenaar heeft gevonden. De zwarte GLC220d 4Matic (zie artikel) is nog wel www.auto-kroezen.nltel.IndustriewegAutobedrijfbeschikbaar.Kroezen38e,Mijdrecht06-28380182

Vlak voor de zomervakantie pre senteerde Mercedes-Benz haar nieuwste generatie van de GLC. Strak getrokken, voorzien van de nieuwste technieken en materi alen is dit model klaar om weer heel veel kopers te verleiden. En de druk om te presteren ligt hoog, immers is de eerste generatie GLC een groot succes. Een mooie re den om eens kennis te maken met het succesnummer van Mercedes. De GLC werd geïntroduceerd in 2015 als opvolger van de Merce des GLK. De Geländewagen Luxus Kompaktklasse zag in 2008 het levenslicht. Precies op het juiste moment. In die tijd werden kleinere SUV's razendpopulair. Ford kwam met de Kuga, Audi werkte aan een Q5, Volkswagen aan de Tiguan en BMW timmerde aan de weg met de X3. De ontwerpers hebben goed ge keken naar de stoere hoeken van de über-Geländewagen, de G-Klasse en die hoeken wat afgezwakt door ook wat stylingelementen van de C-Klasse over te nemen. Bij de GLC werd niet alleen met de naam toe nadering gezocht naar de C-Klasse, maar ook met het design van de auto. En dat viel in de smaak. In to taal werden er ruim 5.000 stuks ver kocht in Nederland.

Mercedes-Benz GLC Op de weg of in het land MERCEDES Gereden versie: Mercedes-Benz GLC250 Vermogen: 211 pk 0-100: 7,3 s Topsnelheid: 222 km/u Gemiddeld verbruik: 6,5 l/100km Prijs: 41.950 euro Word nu lid op natuurmonumenten.nl en ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

Twee van die auto’s staan nu te koop bij Autobedrijf Kroezen in Mijdrecht. Een zwarte GLC220d 4Matic voorzien van een dieselmotor met een kleine 69.000 kilometer op de teller. En een donkergrijze GLC250 4Matic met een schappelijke 106.280 kilometer op de teller. Beide komen uit 2017. Met de grijze GLC250 4Matic heb ben we een stuk gereden. En wat direct opvalt is natuurlijk de rijposi tie. Je zit hoog en hebt – dankzij de dunne raamstijlen – een goed zicht rondom. Uiteraard helpt het bij dit formaat auto dat er extra hulpmid delen aan boord zijn. Zo is de GLC standaard voorzien van vermoeid heidsherkenning en noodremassis tent. Overige systemen waren opti oneel, maar daar is op dit exemplaar niet op bespaard. Zo is dit model onder meer voorzien van een rij strookassistent en dodehoek detec tie. Uiteraard ontbreken de camera en sensoren niet, zodat inparkeren zeer makkelijk wordt gemaakt. De 2.0 benzinemotor levert 211 pk en 350Nm koppel. Hiermee sprint je in 7,3 seconden naar de 100 km/u. Op de Autobahn kun je door blazen tot 222 km/u. Schakelen doet de auto voor je. Met keuze uit maar liefst negen verzetten gaat dit zijdezacht en valt het verbruik ook relatief gunstig uit. Zelf schakelen kan met de flippers aan het stuur. De GLC is voorzien van 4Matic vier wielaandrijving. Een slim systeem waarbij de krachten verdeeld wor den over de wielen met de meeste grip. Vooral bij verraderlijke weers omstandigheden is het heel fijn om met dit systeem te rijden.

tekst michael reuling foto's patrick hesse IMPRESSIEAUTO

Qua looks heeft deze Benz het AMG pakket meegekregen met onder meer 19 inch velgen en andere bum pers. Hiermee ziet de GLC er wat sportiever uit, zeker in combinatie met het Black pakket, waarbij diverse onderdelen, zoals de spiegelkappen en sierstrips, zwart zijn gespoten. Dankzij het panoramadak komt er veel daglicht binnen. En wat te den ken van de elektrische achterklep en elektrisch weg te klappen trekhaak.

Schaakseizoen jeugd en senioren weer van start Voorafgaand aan het schaakgeweld bij s.v. Denk en Zet vond, traditiege trouw, de prijsuitreiking van afgelopen seizoen plaats. Het beste resultaat in het 2e team werd behaald door zijn captain, Alf red Weinhandl. Hij scoorde maar liefst 6 uit 8. Bij het eerste team werd het beste resultaat behaald door Henk Kroon, 4 uit 6 punten, mede door deze score werd hij ook de clubkam Depioen.resultaten van de 2 teams in de bondscompetitie waren matig; het eerste handhaafde zich wel in de eerste klasse maar had wel wat ho ger op de ranglijst mogen eindigen. Het tweede eindigde in zijn poule op de laatste plaats maar mag zeker als excuus aanvoeren dat men veelvul dig met een tekort aan spelers moest aantreden. Een en ander mede het gevolg van corona. Voor volgend seizoen zal dit speler stekort geen probleem meer geven, want i.p.v met een zestal wordt er nu met een viertal gespeeld. Ook de jeugd gaat komend seizoen weer schaken. Er gaan twee groepen van start; een groep voor lichtgevor derden. Dit zijn voor een deel scha kers en ook schaaksters die vorig sei zoen met succes de beginnersgroep hebben doorlopen en een diploma hebben behaald. Verder wordt er medio oktober weer met een beginnersgroep gestart.m Minimum leeftijd 8 jr. Kosten 70 euro voor 10 lessen. Locatie: de Boei Tijdstip dinsdagavond, aanvang 18.45 uur, waarbij de groepen om de week spelen en les krijgen. Opgeven kan via e-mail: denzjeugd@gmail.com of via tel.: 06-12185845

Bingo en klaverjassen bij Lijnkijkersde

Op zaterdag 3 september vierde Tennisvereniging Baambrugge haar 40-jarig bestaan. De feestcommissie had flink uitgepakt. Zo had de tennis bal een prominente rol in de versie ring van het park, waren er spelletjes en was er een fototentoonstelling. Deze foto’s brachten veel herinnerin gen naar boven bij de (oud-)leden die met velen waren gekomen. Onder de aanwezigen waren leden die al sinds de oprichting lid zijn. Ook aan de inwendige mens was gedacht. Er was een popcornkar, waar met name de jeugd erg blij mee was. Daarnaast kon men een heerlijk broodje of een pizzapunt halen. Na een terugblik, met leuke anekdotes, door de voorzitter was het tijd voor een toost en heerlijke taart. Daarna konden de laatste uren de voetjes van de vloer. En wilde men even niet dansen, dan was daar nog de photo booth. De feestgangers konden hier nieuwe herinneringen maken, die dan ongetwijfeld op een volgende foto tentoonstelling op een volgend jubi leum worden getoond.

Veenland tafeltennis 2 ook kampioen

Open Ronde Venen kampioenschapKlaverjas- in De Merel Het Open Ronde Venen klaverjaskampioenschap 2022 wordt ge houden op vrijdag 9 september in Café de Merel Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen. Aanvang klaver jassen om 20 uur, inschrijven om 19.45 uur. Zowel dames als heren welkom. Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld. Dan worden de punten bij elkaar op geteld en is de kampioen of kam pioene 2022 bekend. De laatste klaverjasavond was de uitslag als volgt ; 1. Jan Landwaard met 7205 punten, 2. Ria van Es met 7156 punten, 3. was Peter van Kerkwijk met 6697 punten en de poedel was voor Herman de Jong met 5096 Seizoenpunten.2022-2023 verloopt als volgt; starten op vrijdag 9 sep tember, dan de vrijdagen 23 sep tember, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2,16 en 30 december. Dan in 2023 de vrijdagen 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 17 en 31 maart, 14 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni en voorlopig als laatste datum 7 juli. Aanvang alle avonden 20 uur en inschrijven om 19.45 uur. Alle data onder voorbe houd. De Merel is ook zaterdags open vanaf 14 uur. Café de Merel, tel.: 0297-263562 of 0647944950. E-mail: Mijdrechtdemerel75@outlook.com.

Zaterdag 17 september is er bingo in het Buurthuis van Amstelhoek. Er worden 10 rondes gespeeld en er zijn weer mooie prijzen te win Denen.toegang is gratis, evenals het eerste kopje koffie of thee. Zaal open om 19 uur. De bingoavonden in het seizoen 2022/2023 zijn: 5 november, 17 december, 28 ja nuari, 4 maart en 15 april. Zaterdag 1 oktober is er een Ma rathon-klaverjaswedstrijd in het Buurthuis, van 10 - 18 uur. Zaal open om 9 uur. Inschrijven vóór 24 september bij Leny Jansen, tel.: 06-50282282 of jansenleny@hot mail.com. De Buurtvereniging ont vangt uw inschrijfgeld à 8 euro p.p. graag vooraf op IBAN-rekening NL81RABO 0363545964, o.v.v. Vinkeveenklaverjasmarathon.

Nadat in december het 1e team kam pioen werd in de 2e klasse en zich nu prima handhaaft in de 1e klasse, was het nu de beurt aan het 2e team. Voor de vakantie waren hun agenda’s te vol, maar nu kwam dan eindelijk hun huldiging. Ron en Ton wisten de voorjaarscompetitie in de 3e klasse te beëindigen met 6 punten voorsprong op nr. 2 Almeerspin. Zeven van de 9 wedstrijden werden gewonnen. Op de vrijdagmiddag van 16 tot 17 uur tafeltennissen elke week onze veteranen in Willisstee in Wilnis. Er zijn nog plekken vrij voor belangstel lenden. Bewegen op oudere leeftijd is belangrijk. Doe het dan op een leuke, gezellige manier bij tafeltennis… Ook bij de jeugd zoeken we nieuw talent. Info via tafeltennis@veenland.nl en de site www.veenland.nl.

40 jaar TV Baambrugge

Op vrijdag 16 september begint het bingoseizoen van de Lijnkij kers met de maandelijkse bingo met mooie prijzen. Deze maand is de hoofdprijs 2 minuten winkelen. De prijs van de kaartjes blijft onver anderd op 0,50 euro. Zaal open om 19.30 uur, aanvang bingo om 20 uur. Op donderdag 22 september starten ook de wekelijkse klaverjasavonden. Er wordt een interne competitie ge speeld. Aanvang 19.15 uur. Aanmelden bij Jos Twaalfhoven, tel. Met0617476495.ingangvan het nieuwe seizoen kunnen drankjes en andere versna peringen aan de bar alleen nog met PIN-betaling worden voldaan. Voor de Bingokaartjes en voor het klaverjassen kan men contant blij ven betalen.

22 9 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN Kort nieuws Amstelhoek Bingo klaverjassenen

Je kunt Manja bijna niet gelukkiger maken dan met een dag op het water. “Ik vind het zeilen geweldig. Lekker buiten en de sfeer onderling is top. Ja, op het water gaat het er altijd hard aan toe, maar als we weer aan wal zijn, hebben we het ontzettend fijn en gezellig met elkaar.” Wat zij ook zo leuk vindt, is de enorme hap pening die het Skûtsjesilen teweegbrengt. “Het trekt enorm veel bekijks! Lemmer, Hindeloopen, Heeg en Stavoren staan helemaal vol met men sen op de kade. Bovendien organiseren deze dorpen gedurende de hele week van alles. Het is echt een feestje!”

Manja van Vliet over haar passie voor Skûtjesilen

Karavaan Het IFKS Skûtjesilen (vertaald: het Open Friese Kampioenschap) is jaarlijks een grote logistieke operatie. “Elke dag wordt vanaf een andere plek gestart. Dat betekent dat je het schip na elke wedstrijd naar de volgende startlocatie moet varen. Daar moet je eten en slapen. Dat kan niet aan boord. Daarom gaat altijd een volgschip mee. Ook familieleden en andere bekenden rei zen mee om het spektakel van de wedstrijden te aanschouwen. Dat betekent dat dagelijks een enorme karavaan met schepen onderweg is van de één naar de andere plaats.”

Meer dan twintig jaar geleden stapte Manja Bunschoten uit Vinkeveen voor het eerst op een Skûtsje. Zeilen kon ze al, maar varen op zo’n groot schip had ze nog nooit eerder ge daan. Ze blonk uit en voor ze het wist had ze een vaste plek op het schip. Nu zeilt ze jaar lijks mee in de meest bekende zeilwedstrijd van Nederland: het Skûtsjesilen.

“Op het water gaat het er hard aan toe, maar aan de wal zijn we weer goede vrienden”

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op

Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures VACATURES Functie: BIJRIJDER MEUBEL LOGISTIEK Organisatie: P.A. van Rooyen Logistics Plaats: Functie:MijdrechtCHAUFFEUR C-CE Organisatie: P.A. van Rooyen Logistics Plaats: Functie:MijdrechtCHAUFFEUR MEUBEL LOGISTIEK Organisatie: P.A. van Rooyen Logistics Plaats: Mijdrecht Functie: NACHTCHAUFFEUR CE Organisatie: P.A. van Rooyen Logistics Plaats: Functie:MijdrechtHOOFDPLANNER TRANSPORT Organisatie: P.A. van Rooyen Logistics Plaats: Functie:MijdrechtMEDEWERKER LOGISTIEK (Mijdrecht) Organisatie: P.a. van Rooyen Logistics BV Plaats: Mijdrecht Heb je interesse? Neem dan contact op met ons via info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57. Wij zoeken bezorgers! ... voor de wekelijkse bezorging van onze krant en folders op donderdag- of vrijdagmiddag in: AbcoudeMijdrechten

DE GROENE VENEN 9 SEPTEMBER 2022 23

Manja Bunschoten zit hier linksvooraan op het schip

De grootste zeilweek in de zomervakantie is maar een onderdeel van een groter jaarpro gramma. “Ons seizoen begint in april en eindigt in oktober’’, stelt Manja. “In het voorjaar begint het bij mij echt weer te kriebelen. En heel eerlijk; aan het eind van oktober wordt soms zelfs een traan gelaten. Dan moeten we weer een hele winter wachten tot we weer van start mogen... Ja, als je zoiets een keer hebt ervaren wil je ei genlijk nooit meer anders.” 0297.nl.

tekst rosanne kok - foto's skydrone sloten Het begon allemaal met een bedrijfsuitje in 1998. “Ik werkte als hoofdverpleegkundige op de kraamafdelingen van ziekenhuizen in Am sterdam”, vertelt de Vinkeveense. “Met het team gingen we naar Friesland om te zeilen met een skûtsje. Zeilervaring had ik wel, maar nog niet eerder voer ik op zo’n groot schip. Ik vond het wel leuk; al viel het me wel op dat er veel geschreeuwd werd. Dat is helaas niet anders. Zo’n schip is ook zó groot.” Manja kreeg direct een plek bij de grootschoot, wat betekent zij het grootzeil mocht bedienen; normaliter geen plek voor een beginner. “Tijdens de wedstrijd opperde ik een tactische keuze’’, stelt Manja lachend. “Mijn voorstel werd opgevolgd en we werden tweede… De schipper was enorm en thousiast. Een week later belde hij of ik opnieuw mee wilde doen.” Dat is alweer lang geleden. Nu is Manja allround middendekker in het team van schipper Floris Bottema (78!). “Als middendekker houd ik me bezig met alle zaken op het middendek: scho ten aantrekken of laten fieren, helpen bij het laten zakken en hijsen van de zwaarden en hel pen waar dat nodig is. Daarnaast heb ik de ver antwoording voor de goede communicatie van achteren naar voren op het schip en vice versa.’’ Zo nu en dan staat ze zelf aan het roer. “Dat is veel zwaarder dan ik op kleinere schepen ge wend was en bovendien ben je totaal afhanke lijk van de bemanning die op de uitkijk staat. Je kunt zelf niet om de zeilen heen kijken en moet echt vertrouwen op je aanwijsman.”

24 9 SEPTEMBER 2022 DE GROENE VENEN

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.