De Groene Venen 07-12-2018

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

za 11°C zo 10°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 19.000 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 23 - Week 49 – 7 december 2018

Kroon 5 Mijdrecht Vraagprijs € 275.000,- k.k.

NIEUW IN VERKOOP U bent van harte welkom op het kantoor van Vida makelaars og.

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Vrije zorgkeuze, ruime vergoedingen

Uw Ford specialist in de regio De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

foto lUChtopname.nl

Zorgverzekering

Vanaf september ook overdag 130 km op A2 Automobilisten op de A2 mogen vanaf september 2019 ook overdag 130 kilometer per uur rijden. Rijkswaterstaat voert in de zomermaanden onderhoudswerk uit waardoor dit mogelijk wordt gemaakt. Belangrijk is daarbij het aanbrengen van een dubbele laag geluidreducerend asfalt, het zeer open asfaltbeton (ZOAB). Daardoor blijft het lawaai dat het verkeer produceert binnen de wettelijke grenzen. Op dit moment mag alleen ’s avonds en ’s nachts harder dan 100 kilometer per uur gereden worden.

KERSTBOMEN Abcoude

Raadhuisplein 2, Abcoude Met glühwein/choco en top koffie.

Zat. 8 dec. 10-17u Zon. 9 dec.12-17u Woe. 12 dec. Goede doelen: SporthuisAbcoude en WereldOuders

Gezellige feestdagen en een positief 2019!

Tel.: 0294 - 282940 www.raad-huis.nl

Inloopmiddag en -avond over Marickenland Natuurgebied Marickenland in Vinkeveen is weer een stap dichterbij. Provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en Waterschap AGV zijn gezamenlijk akkoord gegaan met het plan en de inrichtingsschets voor natuurontwikkeling, waterberging en recreatie. In dit plan zijn opmerkingen en ideeën van omwonenden zoveel mogelijk meegenomen. Benieuwd? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op 17 december. U bent die dag van harte welkom tussen 15 en 17 uur en tussen 19 en 21 uur in het gebouw van Scouting Eliboe, Bonkestekersweg 3 in Vinkeveen. Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie over de plannen en de inrichtingsschets. Ook wordt uitgelegd wat er wordt gedaan om wateroverlast voor de woningen in en langs het gebied te voorkomen. Er zijn medewerkers van Programmabureau Utrecht-West, gemeente De Ronde Venen en Staatsbosbeheer aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U hoeft zich niet aan te melden. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Kunt u er 17 december niet bij zijn of wilt u nu al meer weten? Kijk dan op www.marickenland.nu. Daar vindt u alle informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. foto lUChtopname.nl

50 jaar Beauty Care Abcoude

NIEUW IN MIJDRECHT

Pieter Joostenlaan 2 te Wilnis Vraagprijs € 745.000,- k.k. Wo ono 174 pp. m2 Per cee l 1.19 0 m2

Huub Blom & Zonen

28 december 7.00 tot 21.00 uur 29 december 7.00 tot 17.00 uur 31 december 7.00 tot 17.00 uur Mijdrecht | Industrieweg 41 | Mijdrecht Uithoorn | A. van Schendellaan 38-44 | Uithoorn

mijdrecht.vuurwerkexpert.nl uithoorn.vuurwerkexpert.nl

Ik bedank de heren, dames en vooral de jeugd die ik 50 jaar lang heb mogen verzorgen.

Maandag 10 december bent u welkom voor een hapje en een drankje.

Woning van de maand !

Beauty Care Hansje Zijlstra Burg. Bentinckstraat 4 1391 GE Abcoude

Kijk voor meer info over deze woning op

www.korvermakelaars.nl


2

7 december 2018

Verkoop

onderhoud

DE GROENE VENEN

WINTERBEURT

Doornenbal & De Rooij Landbouwmechanisatiebedrijf Constructie Tuin- en Parkmachines Zaag- en werkkleding VA keuringsbedrijf Verkooppunt Aspen

Sinds1958

WWW.DOORNENBAL-DEROOIJ.NL

Rijksstraatweg 39-41 Nieuwersluis Tel 0294-231290

De Zwart dranken & delicatessen

*Kerstpakketten Showroom *Advies op maat *Exclusief assortiment *Vers gebrande noten *Kwaliteits chocolade *Leuke cadeautjes *Parkeren voor de deur *Etc.

Herenweg 35, Wilnis www.dezwartdranken.nl

Je komt als gast, verblijft als kennis en ga at weg als v riend!

- Alha u rin el Gra nde ( Malaga ) 20 min va n v liegveld - Mooie va ka ntieappa rte menten va n 2 tot 22 pers - Va ka ntie in het a uthentieke Andalusie 9,6

Ron en Liza va n Roekel - www.casa a ndaluz.com info@casa a ndaluz.com - tel: 0034634188432

De Zwart Daar rijdt u voor om!

Feesten

Personen

Schoolfeesten Disco’s 70’s/80’s parties Bruiloften Verjaardagen/jubilea Bedrijfsfeesten Karaoke

Diskjockeys Videojockeys Lichtjockeys Presentatoren Gastheer Artiesten

Shows

Evenementen

Modeshows Talentenjacht Bedrijfspresentatie Artiestenbegeleiding

Koningsdag Straattheaterfestival Feestweek Sinterklaas Bedrijfsopeningen Sportevenementen

MOONLIGHT PRODUCTIONS Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38 www.moonlightproductions.nl


DE GROENE VENEN

Luistervink Zelfredzaamheid Al een aantal jaren is er in politiek Den Haag sprake van een meer dan ordinaire bezuinigingsmaatregel, die de kwetsbare mens binnen onze samenleving hard gaat treffen. Dat alles onder de noemer van ‘zelfredzaamheid’. Wat de beleidsmakers zich echter niet hebben gerealiseerd, is dat kwetsbare ouderen, laag- en ongeletterden, op hun tenen lopende mantelzorgers, mensen met ernstige psychische aandoeningen, kwetsbare kinderen, mensen die zich financieel niet staande kunnen houden, lichtverstandelijk gehandicapten, mensen die sociale hulp behoeven en jongeren die geheel uit beeld verdwenen zijn met de beste wil van de wereld niet door eigen zelfredzaamheid kunnen worden geholpen. Ook ontbreekt het al deze doelgroepen aan een netwerk waarop men in gevallen van nood kan terugvallen. Het leed dat achter de voordeur ontstaat, laat zich vaak niet openlijk zien maar slaat op dit moment wel in alle hevigheid toe. Voor een aantal kaderleden van de plaatselijke afdeling van Het Rode Kruis is de ontwikkeling op voorhand al voorzien. Mensen werkzaam in het veld, leden van de WMO Raad en anderen hebben in de afgelopen jaren de vingers regelmatig opgeheven. Zonder resultaat helaas, zelfs Het Rode Kruis nam de bezuinigingsmaatregel over en schrapte per 2020 belangrijke lokale taken. Nu de rapen gaar zijn en de Haagse bellen zijn gaan rinkelen, komt er een rapport van Berenschot dat in opdracht van het Rode Kruis is uitgebracht en waarin dit alles wordt verwoord. Een discussiestuk, dat eind 2019 tot beleid moet gaan leiden. Een gotspe! Er wordt nu pas gekeken of en hoe de periode 2020 tot en met 2025 kan worden benut, zodat de zaak niet helemaal uit de hand kan gaan lopen. Dat alles in het kader van het verdronken kalf en de put. In onze dorpen heeft Het Rode Kruis gelukkig niet liggen slapen. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke wethouder Marja Becker en het management van Tympaan-De Baat. Dit met als doel het opzetten van een solide organisatie die, de praktische kennis van de afgelopen jaren benuttend, een garantie kan geven dat deze taken in de toekomst uitgevoerd kunnen blijven worden.Het lijkt een gemeentelijke verantwoordelijkheid om de middelen hiervoor ter beschikking te stellen. De plaatselijke know how is er. Vrijwilligers die zich al jaren inzetten, vormen een hechte en solide groep. Op bestuurlijk niveau is voldoende kwaliteit aanwezig om dit alles in goede banen te leiden. Nog belangrijker is het dat alle betrokkenen zich terdege bewust zijn van de noodzaak de handen ineen te slaan. Nog vrij recent bleek het nut van de Telefooncirkel. Toen een deelneemster zich niet meldde, kwam er een onderzoek op gang en bleek dat de mevrouw in kwestie een aantal uren daarvoor was overleden. Wegkijken kan dus niet meer! Luistervink

7 december 2018

BESTE BURGEMEESTER "Heeft u het niet erg druk gehad met alle Sinterklaas-intochten en de huwelijksjubilea? We komen uw foto namelijk overal tegen." Het was inderdaad een drukke periode. Maar ja, Sinterklaas komt nu eenmaal eind november op veel plekken binnen onze gemeente aan en bij de officiële aankomsten in onze dorpen horen officiële ontvangsten. Toevallig waren er net de afgelopen weken ook veel huwelijksjubilea. Het is een aardige gewoonte dat de burgemeester dan op bezoek komt. Door de betrokkenen wordt het zeer op prijs gesteld, voor mij is het een bijzondere manier om deelgenoot te worden van de persoonlijke levenservaring van oudere inwoners in onze gemeente. Alles bij elkaar leidde dat wel tot enige ‘overkill’ in de huis-aan-huis bladen. Soms lijkt het wel alsof dit soort gebeurtenissen niet hebben plaatsgevonden als er geen foto van is gepubliceerd. De vergaderingen, conferenties en de bijeenkomsten in de gemeente en in de regio waar ik bij ben, zijn minder aansprekend om uitgebreid verslag van te doen. Deze variatie in werkzaamheden maakt voor mij het burgemeesterschap boeiend, en juist die variatie lijkt naar buiten toe wat minder zichtbaar te zijn.

"Vindt u tradities als de intocht van Sinterklaas en het burgemeestersbezoek bij huwelijksjubilea belangrijk?" Tot op zekere hoogte, de tradities zelf kunnen zeker waardevol zijn. Het is namelijk een manier om stil te staan bij gebeurtenissen of een manier om mensen met regelmaat te zien. Voor mij persoonlijk betekent dat niet dat ze altijd op dezelfde manier hoeven te worden ingevuld: als iets altijd precies hetzelfde is, kan het ook wel eens een verplichting of sleur worden. Ik realiseer me dat anderen hier ook weer heel anders tegenaan kunnen kijken.

"Hoe zijn de Sinterklaas-intochten verlopen in De Ronde Venen?" Ze worden in elk dorp anders ingevuld en zijn daardoor heel verschillend. In drie dorpen waren er naast de traditionele Pieten ook roetveeg-Pieten aanwezig. Daarmee volgen de organisatoren de veranderingen van het Sinterklaasjournaal. In onze gemeente waren gelukkig geen incidenten of onrustige situaties.

Heeft u zelf ook Sinterklaas gevierd? Thuis op heel bescheiden wijze, alleen met het eigen gezin. Dit jaar lukte het

3

Tekst Maarten Divendal

niet om met meer familie of vrienden Sinterklaas te vieren. Binnen het college hebben we overigens ook lootjes getrokken. De gedichten logen er niet om, iedereen is helemaal losgegaan. De gedichten zijn niet per WOB-verzoek te verkrijgen, zeg ik er zekerheidshalve maar even bij.

"De Vinkenkade en Baambrugse Zuwe worden door veel automobilisten misbruikt om de hopeloze kruising van de A2 met de N201 te ontlopen. Diverse betrokkenen klagen al jaren steen en been over de onveilige verkeerssituatie, ontstaan door leden van de Tuf-Tuf-club die zich Max Verstappen wanen en met waanzinnige snelheden en ronkende motoren over de Vinkenkade scheuren. Nu heeft de gemeente recent de verkeersremmende maatregelen daar weggehaald en lijkt de Vinkenkade wel op een nieuwe snelweg A3! Is dit een verkapte 'verbreding van de N201'? Het is nu een levensgevaarlijke situatie geworden. Wanneer gaat de gemeente weer verkeersremmende maatregelen nemen? Of moeten er eerst dodelijke slachtoffers te betreuren zijn?" De verkeersdruk is een complex verkeersvraagstuk, waar geen gemakkelijke oplossing voor is. Iedereen weet het: als er iets is gebeurd op de A9 of A2 loopt onze gemeente al gauw aan

Gemeenteraad wil woonzorgfunctie handhaven

Wooncomplex De Kom moet blijven De Kom is een seniorencomplex aan het Mevrouw Van Wieringenplein in het centrum van Mijdrecht. Het complex met vijf verdiepingen bestaat uit 94 appartementen. Bewoners van De Kom konden gebruikmaken van de zorgfunctie van Nieuw Avondlicht. Dat gebouw is inmiddels gesloopt en het in aanbouw zijnde Zorgcomplex Zonnehuis en De Proosdij bereikte onlangs het hoogste punt. Bij dit nieuwbouwproject gaat het om de huisvesting van 45 intramurale cliënten van Zonnehuisgroep Amstelland en 29 zorgappartementen in de vrije verhuur. Wooncomplex De Kom is ter verkoop aangeboden. Het wordt gepresenteerd als een beleggingsobject. De gemeenteraad vreest dat daarmee de zorgfunctie van het complex in gevaar komt.

Tijdens de raadsvergadering van 29 november besprak de gemeenteraad een motie, ingediend door de fractie van PvdA/GroenLinks met steun van ChristenUnie-SGP, CDA, RVB, Lijst 8 Kernen en de Seniorenpartij, waarin het college de opdracht krijgt om met de Zonnegroep Amstelland en de nieuwe eigenaar in gesprek te gaan teneinde er voor te zorgen dat de huidige zorgfunctie gehandhaafd blijft. De raad is bang dat een koper mogelijk andere bedoelingen heeft met het gebouw, die wellicht profijtelijker zijn dan met de verhuur van zorgwoningen voor ouderen. Vandaar het verzoek aan wethouder Marja Becker om met de huidige en nieuwe eigenaar te gaan praten en er voor te zorgen dat alleen ouderen in De Kom kunnen wonen. Verder verwacht men van het college dat er een beleidska-

der wordt opgesteld ten behoeve van ouderen met het doel om ook in de toekomst verzorgingshuizen en zorgwoningen voor ouderen te behouden en waar mogelijk nieuwe plekken en woonvormen met voorzieningen voor ouderen te creëren. Wethouder Becker stelde vast dat de gemeente geen formele rol speelt bij de op handen zijnde verkoop van De Kom. Ze kan de verkopende partij wijzen op de bestemming, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan en er op

Over twee weken is in deze krant alweer de laatste rubriek van mijn hand van 2018 te vinden. Bent u nog nieuwsgierig naar bepaalde ‘lijstjes’ over 2018? Laat het gerust weten via burgemeester@degroenevenen.nl.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl aandringen dat er een koper gezocht wordt die daarin past. Zodra er een koper bekend is, zal zij die ook benaderen. “Het bestemmingsplan is duidelijk. Wanneer een nieuwe eigenaar andere plannen heeft, zal daarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. En daar heeft hij dan de gemeenteraad voor nodig”, aldus wethouder Becker. Ze vond de motie feitelijk overbodig, omdat hetgeen gevraagd wordt al staand beleid is. Teneinde de wethouder extra steun te geven bij haar gesprekken met de betrokken partijen sloten ook VVD en D66 zich bij de motie aan, zodat mevrouw Becker zich gesteund weet door een unanieme uitspraak van de raad.

Agenda Kort

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling & Anja Verbiest.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

alle kanten helemaal vol. Op verzoek van en in overleg met bewoners van de Vinkenkade, Groenlandsekade en Baambrugse Zuwe zijn maatregelen bedacht om de overlast van autoverkeer terug te dringen en de leefbaarheid te vergroten. Eén van de maatregelen is het vervangen van de wegversmallingen op de Vinkenkade door zogenoemde chicanes, een soort slinger in de weg. Op die manier wordt de snelheid ook tijdens de rustiger periodes afgeremd. Op het moment van dit schrijven zijn er alleen nog witte vlakken op het wegdek geschilderd, inmiddels worden (of zijn) de daadwerkelijke fysieke elementen aangebracht. Dat dit gefaseerd wordt uitgevoerd, heeft te maken met de planningen van de verschillende aannemers en de levertijden.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

Zaterdag 8 december • Weihnachtsoratorium, Dorpskerk, Abcoude

Zondag 9 december • Kerstconcert Accordiana en Blonde Lokken, Piet Mondriaan Theater, Abcoude • 19e Filmfestival De Ronde Venen, De Boei, Vinkeveen

© 2018 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

7 december 2018

Kort nieuws Mijdrecht

Q & Q in De Wegwijzer Zondag 9 december zijn Q & Q in De Wegwijzer. Daarmee wordt niet de Nederlandse jeugdserie uit 1974 bedoeld, maar de predikanten ds. W.J. Quist uit Amersfoort en ds. D. Quant uit Houten. 's Morgens om 10 uur leidt ds. Quist de dienst. De kerntekst is 1 Johannes 1: 3, 4 en het thema: Feest van verbinding. 's Middags om 17 uur leidt ds. Quant de dienst. De Schriftlezing is Openbaring 15: 1-4. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Zie ook de informatie op

cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel.

Mijdrecht

'Meet & Eat' in De Rank

Zondag 9 december wordt er na afloop van de reguliere morgendienst in De Rank in Mijdrecht een 'Meet & Eat' gehouden: een uurtje met elkaar bezig zijn met een gespreksonderwerp en een gezamenlijke lunch na afloop. Onder het motto 'Ik ben toch zeker Sinterklaas niet?!' is gekozen voor het onderwerp delen. Het onderwerp wordt uitgewerkt in verhalen over Sint Nicolaas en een rijke boer, dingen om over na te denken en liederen. Voor de lunch wordt iedereen uitgenodigd om hiervoor iets lekkers mee te nemen. Vanaf 11.30 uur is de inloop aan de Prins Bernhardlaan 2, de viering begint om ongeveer 11.45 uur.

DE GROENE VENEN

Samen blaasmuziek maken in Abcoude

Applaus voor kunstproject op de Antoniusschool

Het Cultuurhuis Abcoude en de Abcouder Harmonie bezochten donderdag 29 november samen de leerlingen van de CNS. Dit schooljaar maken de CNS en de Piusschool kennis met het hele buitenschoolse muzieklesaanbod. Vier keer komen muziekdocenten met vier verschil-

De afgelopen weken was op de Antoniusschool een groot gedeelte van de lessen gekoppeld aan het thema 'kunst'. Film, theater, dans, muziek, schilderkunst... er kwam van alles voorbij. Op woensdag 28 november lieten de kinderen hun optreden aan de andere klassen zien en op vrijdag 30 november kwamen ouders en andere betrokkenen kijken. Een mooi spektakel van onder meer toneelstukken, liedjes, poppenkastvoorstellingen en dans leidde tot veel bewondering en natuurlijk tot een groot applaus voor alle artiesten!

lende instrumentgroepen naar hen toe. Als eerste waren de koper- en houtblazers aan de beurt. De leerlingen konden kijken, voelen, proberen, samen spelen en het plezier van muziek maken beleven. In januari maken de kinderen kennis met snaarinstrumenten.

Boek over 100-jarige IJsclub Volharding Dit jaar viert IJsclub Volharding uit de Waver en Botshol haar 100-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan is een jubileumboek gemaakt, waarin een overzicht wordt gegeven van de vele activiteiten die de ijsclub heeft georganiseerd. Daarnaast zijn vele bijzondere anekdotes opgetekend en zijn er

veel foto’s opgenomen die een kleurrijk beeld schetsen van de ijspret in de afgelopen eeuw. Op de jubileumvergadering op 12 oktober is het boek aangeboden aan burgemeester Maarten Divendal. Het boek is voor 12,50 euro verkrijgbaar bij Kantoorboekhandel Sprey te Ouderkerk aan de Amstel.

Gezellige middag voor Zonnebloemgasten

Pieten-training voor Atlantis-kangoeroes Zaterdag 1 december was de wekelijkse training voor de kangoeroes van korfbalvereniging Atlantis een echte Pieten-training. De zaal stond vol met spelletjes om Jaidy, Evy, Fenna, Julian en Jop echt even Pietjes te laten zijn. Na een korte warming-up vonden de kinderen een envelop met

een brief van Sinterklaas waarin stond dat de cadeautjes voor de kangoeroes verstopt waren door de Vergeet-Piet en hij wist niet meer waar hij ze gelaten had... Maar uiteindelijk kwam alles toch goed. Ze kregen allemaal een bal, een passend cadeau voor deze korfballers in de dop.

Voor de Zonnebloemgasten van Wilnis/De Hoef was er donderdag 29 november een gezellige middag in de CSW-kantine. Na de koffie met taart ging iedereen aan de borrel met lekkere hapjes. En natuurlijk was er een bingo met leuke Sinterklaas-prijzen. Plus een geweldig optreden van de a capella-groep ‘Born in Brighton’ met na de pauze sfeervolle kerstliederen.

Abcoude

Weihnachtsoratorium J.S. Bach 'Juich en jubel!' Met die oproep begint het kerstoratorium van Johann Sebastiaan Bach. De toon is gezet, want ook in de rest van dit meesterwerk blijft het feest. Schetterende trompetten, fugatische koren en zwierige menuetten bezingen de geboorte van Jezus Christus. In de zes cantates komt het hele kerstverhaal voorbij: de engelen, het kindje in de kribbe, de herders en de Wijzen uit het Oosten die goud, wierook en mirre komen brengen. Bach hergebruikte voor dit muziekstuk de beste en meest feestelijke van zijn eigen composities. Kom ook in Abcoude de blijde boodschap beluisteren in deze integrale uitvoering door de Amsterdamse Cantorij met een voortreffelijk orkest en topsolisten. Op 8 december voert de Amsterdamse Cantorij onder leiding van Felix van den Hombergh dit grote werk uit in de Dorpskerk. Van 16 tot 17.30 uur: cantate 1, 2 en 3 en van 19.30 tot 21 uur: cantate 4, 5 en 6. Bestel nu uw kaarten via

www.amsterdamsecantorij.nl.

Pietenkwartet bezoekt Driehuisschool De kinderen van de Driehuisschool in Mijdrecht werden woensdag 28 november verrast door het plotselinge bezoek van een Pietenkwartet. Terwijl de kinderen rustig in hun klas aan het werk waren, kwamen er ineens een paar Pieten hun klas in. Zij kwamen op een ludieke manier aan de kinderen vertellen dat Sinterklaas een week later hun school zou bezoeken.

Mini-pieten in opleiding bij GVM’79

Vorige week woensdag was gymzaal De Eendracht in Mijdrecht omgebouwd tot Pieten Opleidingscentrum, er kwamen die middag ongeveer zestig mini-pietjes van Gymnastiekvereniging Mijdrecht oefenen. Er werden nep-cadeautjes door de schoorsteen gegooid, er werd over de daken gelopen, door schoorstenen gekropen, gekke pietensprongen gemaakt, het paard van Sinterklaas nagedaan en een estafette gelopen. En tussendoor was er tijd voor limonade in de pietendisco en kregen de mini-pietjes ook nog echte cadeautjes.


DE GROENE VENEN

7 december 2018

5

Vijftig jaar lang schoonheidsspecialiste en niet één dag met tegenzin Hansje Zijlstra werkt al vijftig jaar in haar eigen praktijk als schoonheidsspecialiste en ging niet één dag met tegenzin aan de slag. “Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat als ik op een morgen wakker zou worden en zou denken: ik heb geen zin meer, dan houd ik ermee op.’’ Die dag is nog niet gekomen, maar Hansje is nu 85 jaar en heeft toch besloten om haar praktijk gaandeweg te gaan sluiten.

Grote

verhalen

In de column Grote Verhalen geeft Rosanne Kok een schets van gebeurtenissen die uit het leven zijn gegrepen. Alledaagse ontmoetingen en kleine avonturen kunnen aanleiding geven voor een Groot Verhaal.

tekSt roSanne kok

Helemaal stoppen is nog niet aan de orde. Daarvoor vindt ze de overgang nog veel te groot. “Ik heb nu tegen de mensen van buiten Abcoude gezegd dat ze beter op zoek kunnen gaan naar een andere schoonheidsspecialiste’’, zegt ze. “Niemand wil weg. Ze zeggen allemaal: ah, toe, ik mag toch wel blijven?’’ De 85-jarige heeft altijd haar eigen praktijk aan huis gehad; zo kon zij haar werk het best afstemmen met de zorg voor haar drie kinderen. “Daar had ik wel hulp bij, hoor’’, lacht de kranige dame. “José heette ze. Een allerliefst mens. Zij paste beneden op de kinderen, zodat ik boven mijn werk kon doen.’’ Vanaf het moment dat de kinderen het huis uitgingen, kon de salon wat uitbreiden. Waar eerst één kamer nodig was, werden op dat moment ook een tweede en een derde kamer in gebruik genomen. Deze kamers zijn nog altijd intact, maar daar komt binnenkort verandering in. “De ruimte die ik tot voor kort gebruikte

Sinterklaas

Op 10 december hangt schoonheidsspecialiste Hansje Zijlstra symbolisch haar schort aan de wilgen. foto arthUr Van der kooij voor het geven van voetreflexmassages ga ik leeghalen. Datzelfde geldt voor de kamer waar ik mijn administratie deed. De enige ruimte die ik nog behoud, is die waar de stoel staat waarin ik mijn behandelingen geef. Mocht er nog iemand komen, dan kan ik die persoon nog goed ontvangen.’’ Hansje begon in een tijd dat een bezoek aan de schoonheidsspecialiste niet voor iedereen was weggelegd. “In mijn begintijd lag de focus op massages, maskertjes en het aanbrengen van make-up,” vertelt de Abcoudse dame. “Dat veranderde

toen meer vrouwen gingen werken. Toen wilden ze er ook beter uitzien.’’ Later kwam er meer aandacht voor de medische kant; de schoonheidsspecialiste kreeg een signalerende en behandelende rol bij melanomen, acne en andere huidaandoeningen. Hansje bleef zich door de jaren heen voortdurend scholen en verder ontwikkelen; een muur met certificaten getuigt daarvan. “Ik ben altijd leergierig geweest,” zegt zij. “Met grote interesse heb ik alle ontwikkelingen gevolgd. Dat moet ook, hoor. In ons vak gaat alles zo snel, dan moet je wel bijblijven.’’

Op 10 december viert haar praktijk officieel het vijftigjarig jubileum. Dat is de dag waarop zij haar schort symbolisch aan de wilgen hangt. En wat Hansje daarna gaat doen? “Mijn tijd zit vast gauw vol met van alles,” lacht zij. “Mijn kinderen komen hier graag over de vloer. Dat is gezellig. En ik wil weer eens wat boeken lezen. Dat soort dingen houd ik graag bij. Of ik ga eens een keer met de oudjes op pad. Dat vind ik schitterend. Bovendien heb ik een autootje. Daarmee kan ik alle kanten uit. Ik zal me niet zo snel vervelen.’’

'Golden Oldies Kerstshow' in Abcoude Speciaal voor ouderen, alleenstaanden en mantelzorgers wordt zondagmiddag 16 december een 'Golden Oldies Kerstshow' georganiseerd. Bezoekers zijn welkom van 15 tot 16.30 uur in de Dorpskerk van Abcoude. Aansluitend kunnen zij naar festival Wintertuin en de kerstmarkt. Wie niet zelf kan komen, wordt gehaald en weer thuisgebracht. tekSt roSanne kok

De 'Golden Oldies Kerstshow' is een initiatief van de Stichting Zorg voor Muziek uit Abcoude. “Het wordt een buitengewoon leuke happening’’, zegt Jan Popping uit Baambrugge enthousiast. Hij is vanuit zowel de Ouderen Belangen Vereniging als vanuit de Lionsclub Abcoude en Baambrugge bij het kerstevenement betrokken. “Toptalent en zangeres Marije Zwaard uit Abcoude neemt de presentatie en een groot deel van het programma voor haar rekening. Zij heeft veel ervaring in het zingen voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. Zij heeft een groot, afwisselend repertoire. Met haar wordt het beslist een feestje.’’ Programma Naast optredens van Marije Zwaard en haar band Acoustic4Fun treden ook de danseressen van Dansstudio Sundance uit Abcoude op, onder leiding van Sunnie Mayer. Ook het Creatoonkoor van Liesbeth Hengeveld betreedt het podium. “Zo is een heel

afwisselend en divers programma samengesteld’’, vervolgt Jan Popping. “Ik kijk er enorm naar uit. Volgens mij wordt het een geweldig leuk evenement voor een gouden publiek.’’ Het programma van de 'Golden Oldies Kerstshow' sluit naadloos aan op het festival Wintertuin en de kerstmarkt die op hetzelfde moment in Abcoude plaatsvinden. “Om 17 uur komen alle bezoekers samen op het Kerkplein, vanwaar we begeleid door een muzikale lichtjesparade van koren en kinderen ons naar ’t Markvelt begeven voor een bezoek aan de Wintertuin en de kerstmarkt. Zo vallen beide evenementen prachtig samen en bieden we iedereen met elkaar een hele middag plezier aan.’’ Haal- en brengservice De 'Golden Oldies Kerstshow' is gratis toegankelijk. Het aanmelden en reserveren kan via het Servicepunt, via tel. 0297-587600 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 13 uur. “Wie zelf geen vervoer heeft om naar de Dorpskerk te komen, kan worden gehaald en gebracht’’, zegt Jan Popping tot slot. “De Lions van Abcoude en Baambrugge stellen niet

Op het Sinterklaasfeest van Stichting Tjitze Hesselius kregen meer dan honderdzeventig alleengaande ouderen bezoek van de Goedheiligman. Geweldig! Ouderen die beginnen te stralen als ze een hand van de Sint krijgen of een handvol pepernoten van een van de Pieten. Of spontaan de polonaise lopen op 'Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht'. Ze vergeten even hun kunstknieën en rollators en dansen bijna de benen uit hun lijf. Sinterklaas is echt niet alleen voor kinderen, het is een feest voor jong en oud. Een feest van zingen, dansen en pret. Juist voor mensen voor wie het maken van pret niet altijd meer vanzelfsprekend is. Omdat ze wat ouder zijn, gebreken hebben of zich eenzaam voelen. Deze Sint liet hen dat even vergeten. Wat was het een prachtig feest. Laat de kleur van Piet zo’n feest niet in de weg staan. Want een discussie over zwart, bruin, roetveeg of pimpelpaars zou niet de boventoon mogen voeren. Het Sinterklaasfeest van Tjitze was een Sinterklaasfeest zoals het bedoeld is. Als een feest van gezelligheid, aandacht en vooral verbinding tussen mensen.

Activiteiten De Ronde Venen

Klaverjassen alleen geld beschikbaar voor dit evenement, maar ook tijd en mankracht om er samen met de Zonnebloem voor te zorgen dat bezoekers op tijd gehaald en ook weer thuisgebracht worden. Wie dat wenst, kan dat doorgeven bij de aanmelding bij het Servicepunt.’’

De 'Golden Oldies Kerstshow' wordt ondersteund door de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge, Lions Abcoude-Baambrugge, Rabobank Amstel en Vecht, gemeente De Ronde Venen, de Zonnebloem, welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, De Eendracht, Koekenbier en Plus Koot.

Zaterdag 8 december 20 uur (zaal open 19.30 uur) - Biljartclub De Hoef, De Springbok, Oostzijde 61a, De Hoef.

Bingo Dinsdag 11 december 14 uur - wijkgebouw Present, Johan van Renessestraat 16, Mijdrecht (ingang schoolplein). Vrijdag 14 december 20 uur (zaal open 19.15 uur) - kantine Argon, Hoofdweg 85b, Mijdrecht.

Geen KerstInn dit jaar ‘Pakketbezorgers’ bij Hoflandschool en Eendracht Alle pakketbezorgers hebben het waanzinnig druk en daarom vroegen ze in Mijdrecht hulp aan de allerbesten op dit gebied: Sinterklaas en zijn Pieten! Tenslotte weten zij binnen enkele dagen een heel land van ca-

deautjes te voorzien! Dinsdagmorgen kwamen Sint en zijn gevolg het plein bij de scholen Hofland en Eendracht oprijden met een busje en bakfiets met bisschoppelijk logo ‘STpost’ én een nieuwe lading pakjes!

KerstInn De Ronde Venen zal dit jaar niet plaatsvinden. De initiatiefnemers zijn er tot hun grote spijt niet in geslaagd om de organisatie van de zevende editie rond te krijgen. Of er volgend jaar een KerstInn komt, is onduidelijk. Een mogelijke samenwerking met de Lions Club Mijdrecht-Wilnis voor een kerstevenement in 2019 wordt nog besproken.


6

7 december 2018

DE GROENE VENEN

POLITIEK NIEUWS

Tekst Piet van Buul

Gemeenteraad loopt achter de feiten aan

Gemeenteraad houdt de hand nog op de knip

Gemeente praat mee over toekomstplannen N201 Extra budget Sporthuis Abcoude roept veel vragen op Sinds mensenheugenis is er discussie over de provinciale weg N201. Te veel (vracht)verkeer, onvoldoende doorstroming, een lastige bocht bij Mijdrecht, korte op- en afritten bij Vinkeveen en slecht functionerende verkeersafwikkeling bij de A2 zorgen voor dagelijkse verkeersopstoppingen, vertragingen en ergernis. Het oplossen van de problemen op de N201 staat al jarenlang op de politieke agenda. En ogenschijnlijk gebeurt er niets. Maar intussen is men bij de provincie druk bezig. Problemen werden geïnventariseerd, overleg met belanghebbende organisaties en aanliggende gemeenten vond plaats, werkgroepen werden ingesteld en er werd gezocht naar mogelijke oplossingen. Dit proces komt nu in een belangrijke fase. Het is de bedoeling dat de provincie in de komende maanden knopen gaat doorhakken. Er is een viertal varianten ontwikkeld. De fractie van Ronde Venen Belang vond dat dit een goed moment was om als gemeenteraad een krachtig en zo mogelijk unaniem standpunt in te nemen welke kant het op zou moeten. Zij diende daartoe een motie in. Intussen probeert wethouder Schuurs het Rondeveense belang zo goed mogelijk in Utrecht over het voetlicht te brengen. In grote lijnen is wel bekend hoe er in De Ronde Venen over de N201 wordt gedacht. Zo sprak de raad zich al eerder uit tegen verdubbeling van het aantal rijbanen en moet een aantal knelpunten worden aangepakt. Nu is er een nota van de provincie, waarin een viertal alternatieven is opgenomen. De provincie geeft aan dat het hier om denkrichtingen gaat, globale omschrijvingen dus, die nog nader uitgewerkt moeten worden en waarbij aanpassingen nog mogelijk zijn. Toch lijkt het erop dat men al verder is dan wordt gesuggereerd. Gemeld wordt namelijk dat conclusies op hoofdlijnen en achterliggende informatie wel gereed zijn, maar nog niet

openbaar gemaakt kunnen worden. Dat geldt voor schetsontwerpen en kostenramingen. Ook zijn memoranda over verkeer, natuur, licht, geluid en landschappelijke inpassing in concept gereed, alsmede de memoranda over risico’s, kabels, leidingen en vastgoed. Deze stukken kunnen dus slechts in vertrouwelijk overleg achter gesloten deuren besproken worden.

Vier denkrichtingen Bij alternatief 1 gaat men uit van tweemaal twee rijstroken en een maximumsnelheid van 100 km/u. Daarbij zijn als ‘bouwstenen’ genoemd: een ondertunneling bij Vinkeveen, een aquaduct onder de Vecht bij Vreeland, extra capaciteit aansluiting N201/N212 en N201/ A2. Vanwege de verdubbeling van het aantal rijstroken en een hogere toegestane snelheid is dit alternatief voor de raad onbespreekbaar. Ook alternatief 2 valt af, omdat het hier eveneens om tweemaal twee rijstroken gaat, maar dan met een maximum van 80 km/u. Alternatief 3 gaat uit van éénmaal twee rijstroken met een maximumsnelheid van 80 km/u. In dit alternatief richt men zich vooral op het oplossen van knelpunten. Opnieuw komt daarbij het rechttrekken van de S-bocht bij Mijdrecht aan de orde. Hier zou dan wel een stukje verdubbeld moeten worden, evenals in het weggedeelte vanaf de A2 tot de N402 (afslag Loenen). Verder denkt men aan OV-maatregelen met busbanen en een P&R-plek, een station in Loenersloot, een waterbus op het Amsterdam-Rijnkanaal en een fietspad van Mijdrecht naar Vinkeveen over het oude spoorwegtracé. In alternatief 4 komen de maatregelen uit alternatief 3 weer terug, maar wil men de N201 voorzien van obstakels om het doorgaand verkeer te belemmeren. Raad kan niet kiezen Teneinde de wethouder met een breed gedragen opvatting vanuit de raad naar de gesprekken in het provinciehuis te sturen, deed RVB een poging om de raad op één lijn

te krijgen met een keuze voor alternatief 3. De meningen waren echter dermate verdeeld, dat die gewenste gezamenlijke opvatting er niet kwam. Dat lukte niet in de reguliere commissievergadering en ook niet in een extra commissievergadering. Die extra vergadering was op dinsdag 27 november, voorafgaande aan de raadsvergadering van donderdag 29 november. Dat was nodig omdat wethouder Schuurs op die donderdag, voorafgaande aan de raadsvergadering, naar Utrecht moest voor overleg. Zonder een uitgesproken mandaat van de raad dus. Tijdens de raadsvergadering kwam er opnieuw geen overeenstemming. Veel fracties vonden de keuze voor één alternatief te beperkt. Anderen hadden er vertrouwen in dat de wethouder het heel goed zonder een opdracht van de gemeenteraad afkon. De RVB-motie kreeg slechts de steun van ChristenUnie-SGP. Wethouder Schuurs stelde de raad gerust met de mededeling dat ze inmiddels voldoende signalen had ontvangen om het Rondeveense belang in Utrecht te bepleiten. Ze heeft daar nogmaals een rijbaanverdubbeling afgewezen, de knelpunten aangegeven en aandacht gevraagd voor openbaar vervoer en fietsverkeer. En indien mogelijk zou een ondertunneling bij Vinkeveen wel heel erg op prijs worden gesteld.

Naar Provinciale Staten Alle beschikbare stukken worden door de provinciale stuurgroep nu naar Gedeputeerde Staten gestuurd. Dat college gaat zich daar in december over beraden. Vervolgens wordt er in januari 2019 een zogenoemde Statenbrief met alle bijbehorende stukken naar Provinciale Staten gestuurd. Vanaf dat moment zijn de documenten openbaar. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten er op 18 februari 2019 een standpunt over zal bepalen. Daarmee wordt dan de gewenste richting aangegeven en zullen er nog veel zaken uitgewerkt moeten worden. Vooraleer de eerste schop in de grond gaat, zijn we dan al gauw een paar jaar verder.

De snelste manier om problemen in de buitenruimte te melden Zowel de Makkelijk Melden-app als het WhatsApp-nummer van de gemeente worden steeds populairder bij inwoners van De Ronde Venen. Om problemen in de buitenruimte te melden, is Makkelijk Melden de snelste en gemakkelijkste manier. Reden voor de gemeente om deze app de komende weken extra onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt onder meer door middel van posters, social media en de gemeentelijke informatiepagina. Een scheve stoeptegel, een laaghangende tak, een kapot putdeksel en andere problemen in de open-

bare ruimte, de gemeente ontvangt hierover jaarlijks 4.500 meldingen. Een derde daarvan komt digitaal binnen, gelijk verdeeld over de gemeentelijke website en de Makkelijk Melden-app. Die laatste meldingen komen het snelst op de juiste plek in de organisatie terecht, zodat de gemeente maatregelen kan nemen. Eenvoudig en snel De Makkelijk Melden-app is eenvoudig te installeren en te bedienen. Via de zoekwoorden ‘Makkelijk Melden’ zijn deze te vinden in Google Play (voor Android) of de App Store (Apple). Na installatie

Ruim een jaar geleden ging de gemeenteraad van De Ronde Venen akkoord met het burgerinitiatief om een nieuw zwem- en gymgebouw in Abcoude te realiseren. Vanaf dat moment zijn de initiatiefnemers aan de slag gegaan om Het Sporthuis Abcoude tot stand te brengen. Na maanden van voorbereiden, zijn nu de offertes binnen. Door de overspannen bouwmarkt en hoge duurzaamheidsambities komt de Stichting Zwembad Abcoude tot de conclusie dat een budgetverruiming van 15% wenselijk is. “Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat een duurzaam en toekomstbestendig gebouw gerealiseerd wordt, waar inwoners de komende tijd terecht kunnen voor schoolgym, binnensporten, zwemmen en ontmoeten.” Tijdens de commissievergadering op maandag 3 december slaagden de initiatiefnemers en de wethouder er niet in de twijfels over dit verzoek bij de raad weg te nemen. Het akkoord van de gemeente op het burgerinitiatief, ingediend door Stichting Abcoude Sport (SAS) en Stichting Zwembad Abcoude (SZA), betekende onder meer dat de gemeente 3,6 miljoen euro bijdraagt aan de bouw van de gymzalen en dat de SZA 4,4 miljoen euro leent bij de Bank Nederlandse Gemeenten, met een borgstelling van de gemeente. Daarnaast brengt de SAS de opbrengst van de verkoop van de huidige Kees Bonzaal in en dragen de inwoners bij met donaties. Binnen dit budget moet Het Sporthuis Abcoude gerealiseerd worden. Door de overspannen bouwmarkt hebben aannemers en installateurs echter volle orderportefeuilles. Dit heeft ervoor gezorgd dat de prijzen in de bouw de laatste twee jaar sneller dan verwacht zijn toegenomen. Daarnaast zorgen ook de duurzaamheidsdoelstellingen voor hogere kosten. In de huidige tijd van klimaatverandering en verduurzaming zijn deze doelstellingen toekomstgericht en passen zij in de gemeentelijke ambities voor een klimaatneutrale gemeente in 2040.

op uw smartphone zijn een paar klikken genoeg om een probleem aan de gemeente door te geven. Als de locatievoorziening op de smartphone aanstaat, voert de app automatisch het adres van de melding in. Eventueel kan de melder een foto meesturen en contactgegevens toevoegen om op de hoogte te worden gehouden van de afhandeling. De Makkelijk Melden-app vormt een uitbreiding van de digitale dienstverlening van de gemeente.

Opinienota naar de raad Wethouder Alberta Schuurs heeft een opinienota laten opstellen waarin zij het verzoek aan de raad voorlegt om een budgetverruiming mogelijk te maken op basis van de huidige marktprijzen en duurzaamheidsambities. Opnieuw was hier echter sprake van een ondermaats ambtelijk stuk, dat veel vragen opriep. Zo werd niet duidelijk waarop de gevraagde 15% budgetverruiming is gebaseerd. In hoeverre zijn gestegen bouwkosten de oorzaak en welk bedrag moet worden toegeschreven aan extra duurzaamheidsmaatregelen? Ook ontstond er discussie over de vraag met welk percentage de bouwkosten jaarlijks stijgen. En een aantal raadsleden vroeg zich af of hiermee het lek gedicht is en er niet volgend jaar opnieuw extra geld op tafel moet komen. Gedwongen door de gehanteerde vergaderorde kreeg stichtingsvoorzitter Ad Geerlings de kans om als inspreker in vijf minuten een toelichting te geven op een nota die door de gemeente was opgesteld. Hij werd overstelpt met vragen en opmerkingen, die voor een deel ook gericht waren aan de wethouder. Zij kreeg pas in tweede instantie de kans. Aangezien het hier om een burgerinitiatief gaat, was het wellicht beter geweest wanneer de stichtingsvoorzitter en wethouder gezamenlijk met de commissie in gesprek waren gegaan. Nog geen groen licht De vele resterende vragen, onduidelijkheden en onzekerheden weerhielden de raadsfracties ervan om nu al het groene licht te geven. Wel was er sprake van een positieve grondhouding bij de meeste fracties. Maar dan zal er wel een helder, transparant voorstel moeten komen. Wethouder Schuurs beloofde daarvoor te gaan zorgen, zodat de raad een goed onderbouwd besluit kan nemen. Dat gaat niet meer lukken voor de raadsvergadering van december. Het raadsvoorstel komt nu in januari opnieuw in de commissie en vervolgens in de gemeenteraadsvergadering van januari 2019.

Onlangs is ook een proef gestart met WhatsApp. De gemeente is sinds 1 oktober bereikbaar via tel. 06-83482878. Wethouder Kiki Hagen van Dienstverlening: "Zowel Whatsapp als de Makkelijk Melden-app zorgt ervoor dat inwoners eenvoudig en snel contact kunnen opnemen met de gemeente. Zo kunnen ze ook foto’s delen met de gemeente, om de melding te laten zien. Dat is dienstverlening van deze tijd!”


DE GROENE VENEN

7 december 2018

7

HET VERHAAL VAN

Tekst Anja Verbiest

Jeugdtalenten doen het goed bij IJsclub Nooit Gedacht uit Wilnis

“Schaatsen is gewoon hartstikke leuk” Nu het af en toe ’s nachts vriest, zijn er vast Rondeveners die hopen dat er binnenkort weer op natuurijs geschaatst kan worden. Onder hen ongetwijfeld ook veel leden van IJsclub Nooit Gedacht uit Wilnis. Maar langebaantalenten Daan Koot (10) en Julia Clerc (12) zoeken samen met trainer Rob Zuiker met net zoveel plezier het kunstijs van de Jaap Edenbaan in Amsterdam op. Ik spreek Julia, Daan en Rob in SteeInn in Wilnis, vlak voor hun wekelijkse zaaltraining in de sporthal van de Willisstee. Daar werken de leden van de SchaatsTrainingsGroep (STG) in verschillende leeftijdsgroepen onder meer aan hun balans en conditie. In de zomermaanden doen ze dat buiten. Rob, die al elf jaar schaatstrainer is, de oudste groep STG-jeugdleden traint en zelf bij de ‘masters’ rijdt, zegt: “Er wordt op het veld dan gerekt, gestrekt en gewerkt aan de techniek. Of aan de conditie, door hard te lopen in het bos of te fietsen.Voorheen werd er ook getraind op skeelers. Het zou leuk zijn als dat terugkomt.” Zowel Julia als Daan begonnen met schaatsen toen ze zes jaar waren. In de winters van 2010/2011 en 2011/2012 kon er voor het laatst gedurende een wat langere periode op natuurijs geschaatst worden. Julia kan zich dat nog wel een beetje herinneren. “Op de sloten rondom ons huis heb ik toen voor het eerst geschaatst. Op van die dubbele ijzers, denk ik. Daarna op onderbinders en toen ik bij Nooit Gedacht kwam de eerste vier jaar op combi-noren”, zegt ze. Inmiddels rijdt ze, net zoals Daan, op klapschaatsen en pasgeleden deed ze dat voor het eerst onder de 40 seconden op de 300 meter. “Met die 39.54 mag ik nu ook echt de 500 meter rijden. Maar dat moet nog wel sneller, mijn persoonlijke record op die afstand is nu 1.07.45.”

Een van de snelsten Daan is het jongste lid van de SchaatsTrainingsGroep. En hij is meteen ook een van de snelsten van de circa 25 schaatsers tussen de 10 en 17 jaar… Hij reed de 300 meter al meerdere keren onder de 40 seconden, zijn persoonlijke record op die afstand is 34.75 seconden en op de 500 meter is dat 55.98 seconden. Ooit hoopt hij een goede allrounder te worden, maar voorlopig rijdt hij op zaterdagavond tijdens de training op de Amsterdamse ijsbaan zo snel mogelijk zijn korte afstanden. En zondagochtend heel vroeg, tijdens wedstrijden op dezelfde baan, opnieuw. “We beginnen dan al om 7 uur. Het is niet altijd makkelijk om zo vroeg op te staan, maar eenmaal op de baan is het weer prima. Ik vind schaatsen gewoon hartstikke leuk.” Daan en Julia strijden ook mee om de Portengen Bokaal voor pupillen. Zij schaatsen in die competitie op één ochtend achtereenvolgens de 100, 500 en 300 meter. In de tussenstand van die bokaal staat Daan nu op de zevende plaats en Julia in dezelfde categorie op de vijftiende plaats. In februari is de finale. Vallen en opstaan Daan vertelt dat hij ook graag de marathon rijdt. “In mijn klasse schaatsen we 10 rondjes en dat gaat meestal best goed. Als we in zo’n groep rijden, moeten we wel een helm op. Op individuele afstanden hoeft dat nu nog niet, maar vanaf volgend jaar is dat ook verplicht voor jeugdschaatsers.”

Daan Koot, Julia Clerc en Rob Zuiker op de Jaap Edenbaan. Julia schaatst ook wel eens een marathon. “Wij rijden 6 rondjes, maar dat vind ik best lastig. Ik vind de korte afstanden leuker.” Als ik haar vraag of ze wel eens valt, vertelt ze: “Ja, pasgeleden nog, op de 500 meter. Op dezelfde plek waar je ze op tv soms uit de bocht ziet vliegen, ging ik onderuit. Ik knalde hard tegen de boarding, maar kon toch meteen weer opstaan. Toen ik over de finish kwam, was ik maar 6 seconden langzamer dan mijn persoonlijke record… En ik had een paar grote blauwe plekken.” Trainer Rob: “Ik heb die valpartij gezien. Knap hoor, zoals je snel opkrabbelde en verder schaatste!” Jeugdschaatskamp Sinds twee jaar begint IJsclub Nooit Gedacht het nieuwe seizoen met een driedaags jeugdschaatskamp. Daan en

Julia waren er deze herfst allebei bij en stralend vertellen ze hoe leuk het was. “We waren met twintig kinderen tussen de 10 en 15 jaar, plus vijf begeleiders, en het was supergezellig! We hebben niet alleen geschaatst en getraind, hoor. We hebben ook allerlei spelletjes gedaan en vrij weinig geslapen. En op zondagochtend moesten we toch om kwart voor zes alweer opstaan voor onze wedstrijden op de Jaap Edenbaan. Maar we reden met z’n allen die dag wel 31 persoonlijke records! En daarna zijn we nog lekker gaan zwemmen.” Als ik Daan en Julia ten slotte vraag wie hun schaatsvoorbeelden zijn, moeten ze even nadenken. “Toch wel Sven Kramer, hij is echt héél erg goed. En hij schaatst ook mooi,” zegt Daan dan. Julia kiest voor Ireen Wüst. “En voor Jutta Leerdam, zij is pas 19 jaar en rijdt nu al hartstikke goed.”

foto ijSClUb nooit GedaCht

Marathon en natuurijs Naast talentvolle langebaanschaatsers heeft IJsclub Nooit Gedacht ook diverse jeugdige leden die schaatsen in de landelijke marathoncompetitie. Rob: “Ze rijden steeds vaker voorin en weten toch maar elke keer weer honderd of meer rondjes tot een goed einde te brengen. Petje af, hoor!” Gaat het binnenkort echt stevig vriezen, zoals weerman Piet Paulusma voorspelt, dan gaat misschien de eigen ijsbaan ook weer eens open. Julia: “Als we daar dan wedstrijden op natuurijs hebben, loop ik er vanuit huis zó naartoe. Dat zou helemaal geweldig zijn!” Meer informatie over IJsclub Nooit Gedacht is te vinden op

www.ijsclubnooitgedacht.nl.

Nieuw in Mijdrecht: huur een leenfiets met een appje Wie regelmatig langs de Rondweg in Mijdrecht rijdt, zal het niet ontgaan zijn: de nu nog lege fietscarrousel die op de hoek van het parkeerterrein geplaatst is. Nog deze maand wordt de carrousel gevuld met twaalf KeoBikes, die te lenen zijn met een appje. Iedereen kan ermee reizen. Gebruikmaken van het overige openbaar vervoer is geen voorwaarde.

Als een van de banden lek is of de ketting eraf ligt, is dat dus niet het geval. Als de gebruiker dat aangeeft in de app komt een van onze servicemonteurs de fiets repareren.’’

blijkt dat het systeem in De Ronde Venen succesvol is, kunnen we uiteraard overwegen om meerdere carrousels toe te voegen’’, vervolgt de woordvoerster van de vervoersmaatschappij. “Dat zou het systeem enorm ten goede komen. Als je op meer locaties de fiets terug kunt zetten, wordt het gebruik ervan verder gestimuleerd.’’

En hoe wordt diefstal voorkomen? “Het slot van de fiets gaat uitsluitend open met behulp van de app. Voor het gebruik hiervan zijn gegevens van de gebruiker noodzakelijk; niet alleen een aantal persoonlijke gegevens, maar ook gegevens voor de betaling. Wij kunnen dus altijd zien door wie de fiets gehuurd is. Bovendien zijn de fietsen voorzien van een gps-tracker. Zodra de fiets

tekSt roSanne kok foto arthUr Van der kooij

De carrousel in Mijdrecht biedt plaats aan twaalf KeoBikes; dat is de naam van de leenfietsen die horen bij Keolis, de nieuwe naam van vervoersmaatschappij Syntus. “Deze fietsen kun je lenen met behulp van een app,” legt Lotte Hendrikse van Keolis uit. “Deze app moet je downloaden en vervolgens kun je je persoonlijke gegevens invullen waardoor je in ons systeem geregistreerd staat. Als dat gebeurd is, kun je bij elke carrousel met KeoBikes een fiets huren.’’ Voorlopig is in De Ronde Venen één zuil geplaatst, in Mijdrecht. “Als

En wat als de KeoBike een lekke band krijgt? Ook daar heeft Keolis over nagedacht. ,,Zodra je de fiets terugzet in de carrousel krijgt de gebruiker een aantal vragen. Naast de vraag of het gebruik van de fiets naar wens geweest is, vraagt het systeem of de fiets weer te gebruiken is door een volgende gebruiker.

tussentijds op slot wordt gezet of wordt ontgrendeld, wordt de locatie van de fiets doorgegeven. Zo kunnen wij dus altijd zien waar de fiets zich bevindt.’’ Iedereen die wil fietsen, kan de KeoBike lenen. “Dat hoeft dus niet in combinatie met een reis met de bus of andere vormen van openbaar vervoer’’, benadrukt Hendriksen. “Al zien we wel een heel mooie

koppeling met het openbaar vervoer voor bijvoorbeeld werknemers die op het industrieterrein moeten zijn. Zij kunnen vanaf nu het laatste deel van hun reis met de fiets afleggen. Zo verzorgen wij toch de reis tot en met de eindbestemming.’’ Het huren van de KeoBike kost 1,50 euro per uur en 3 euro per dag. Betaling vindt plaats via de app.

www.keobike.nl.


Familieberichten

8

7 december 2018

Jolanda Dirksen

U itvaartverzorg ing

Met respect voor uw persoonlijke wensen

DE GROENE VENEN

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van

Jacques Dekker In de korte tijd dat Jacques voorzitter is geweest hebben wij hem leren kennen als een enthousiast gedreven en vriendelijk persoon. Wij zullen hem missen. Eefje en nabestaanden wensen wij sterkte met het verlies. Het bestuur van Huurdersvereniging Weidelanden.

Volledig begeleid door een ` ` persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297-594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl Bedroefd hebben we kennisgenomen van het overlijden van oud-raadslid en oudwethouder

Jacques Dekker Lid in de Orde van Oranje-Nassau De gemeente heeft Jacques Dekker leren kennen als één van de grondleggers van de lokale politiek. Hij heeft de lokale politiek dichter bij de mensen gebracht. Met zijn vele contacten in de samenleving wist hij wat er onder de mensen leeft. Deze mensenkennis bracht hij mee naar het gemeentehuis. Jacques Dekker heeft zich 31 jaar ingezet voor de gemeentepolitiek, waarvan 26 jaar als raadslid en 5 jaar als wethouder. Hij begon in 1984 bij het CDA. In 1988 richtte hij de partij Ronde Venen Belang op. Van deze partij was hij lange tijd fractievoorzitter. Van 2006 tot en met 2010 was hij wethouder met milieu, openbare werken en sport in zijn portefeuille. Op 26 maart 2014 nam hij afscheid van de gemeentepolitiek. Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze voorzitter van Huurdersvereniging Weidelanden

Jacques Dekker Wij verliezen in hem een zeer bevlogen, betrokken en markante voorzitter. Jacques heeft zich ingezet voor het versterken van de relatie met de huurders. We zullen zijn inzet, energie en betrokkenheid missen.

We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Namens de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de organisatie van de gemeente De Ronde Venen. Maarten Divendal, burgemeester Lilian Schreurs, gemeentesecretaris Martin de Graaf, griffier

Wij wensen zijn vrouw, zijn dochter en kleindochter veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Raad van Commissarissen, Directie en medewerkers van GroenWest

In Memoriam

Jacques Dekker Ook ons bereikte het droevige bericht dat Jacques Dekker onlangs is overleden. Een markante persoonlijkheid is van ons heen gegaan. Als Jacques zich ergens mee bemoeide gebeurde er wat. Tijdens zijn wethouderschap beende hij maar wat vaak door de gangen van het gemeentehuis om zonodig de ambtenaren tot actie aan te moedigen. Ondanks zijn soms tomeloze inzet lukte niet alles waar hij zich voor inspande. Maar is dat niet altijd zo in het leven? Alhoewel Jacques de laatste jaren niet meer veel op de voorgrond trad bleef hij actief in o.a. het wooncentrum Veenstaete waar hij de laatste jaren woonde. Ook hier gold hij als een man die altijd aanspreeekbaar was en zijn best deed zaken voor elkaar te krijgen. Velen zullen zijn kleurrijke persoonlijkheid en aanwezigheid missen. Zijn nabestaanden wensen wij alle steun toe dit verlies een plekje te geven.

In verpleeghuis Snavelenburg te Maarssen is overleden

Cornelia Maria Compier Corrie Vinkeveen, 31 juli 1922

Maarssen, 4 december 2018

Familie Blom Familie Compier Familie Kooijman Correspondentieadres: Nico de Jong Burg. van Trichtlaan 47 3648 VG Wilnis Corrie is overgebracht naar uitvaartcentrum Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen, alwaar geen bezoek. De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 8 december om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.H. van Jezus, Kerklaan 2 te Vinkeveen. Aansluitend begraven we haar op het naastgelegen parochiekerkhof. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Roekz, Herenweg 53-55 te Vinkeveen.


DE GROENE VENEN

7 december 2018

Uw genade is mij genoeg Na een lang, mooi, rijk en gezegend leven is mijn lieve man, onze betrokken vader, schoonvader en trotse opa overleden

Theo Sjoerd Kapteijn 4 mei 1936

3 december 2018

Tiny Kapteijn-Edelman Ruud en Natalie Tom en Jill Arno en Inca Pascal en Wouter Caroline en Paul C.P. van der Leestraat 34 1396 JP Baambrugge Theo is thuis opgebaard, liever geen bezoek. De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op maandag 10 december om 11.00 uur in de Dorpskerk, Dorpsstraat 2 te Baambrugge. Aansluitend zullen we Theo begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Rijksstraatweg te Baambrugge. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Dorpshuis "De Vijf Bogen", Prinses Margrietstraat 10 te Baambrugge. Geen bloemen.

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van oud voorzitter en raadslid

Theo Kapteijn

9

MORGEN GEZOND WEER OP...

Tekst Yvonne Jordan

Een luchtje? Iedereen heeft wel eens last van pijntjes, kwaaltjes en ongemakkelijke dingen waarvan je baalt en blij bent als het over is. Heb ik ook. Mijn neus daarentegen doet het in ieder geval doorgaans schrikbarend goed. Ik ben altijd degene die 'iets' ruikt en anderen staren mij dan meestal aan met een blik van 'Waar heb je het over?' Afijn, in de omgeving van mijn woonhuis is er de laatste jaren steeds wel een weg opengebroken, een afzetting of een graafploeg met iets bezig. Nu had de gemeente bedacht om nog even voor het nieuwe jaar de weg te gaan asfalteren. Dat betekende dat de straat waarin ik woon een week werd afgesloten voor doorgaand verkeer en dat we een nog onbekend dagdeel geheel werden opgesloten. Deze laatste mededeling gaf uiteraard wat spanning. Naast keurige brieven met uitleg over begeleiding naar je woonhuis bleek de praktijk geheel anders. Door de hekken komen, was een uitdaging en daarna de blikken trotseren van stoere asfaltmannen... Deze bekeken me uitgebreid met een verveelde en licht amusante blik, terwijl ik stapvoets van fietspad naar berm en gefreesde weg manoeuvreerde. Een gevoel van opluchting bij het bereiken van mijn voordeur heb ik de afgelopen week meerdere keren mogen meemaken. Maar om even terug te komen op geuren. Asfalteren is natuurlijk wel iets dat iedereen ruikt. En de geur liet mij denken aan de tijd dat wij als apotheek koolteerzalfjes maakten.

Wanneer deze bereiding op het programma stond, was extra afzuiging verplicht en toch rook je direct dat met deze stof gewerkt werd. Te lang hiermee bezig zijn, veroorzaakte vaak hoofdpijn en benauwdheidsklachten. De apparatuur verkleurde bruin en die kon je niet meer voor andere bereidingen gebruiken. Even niet opletten werd direct gestraft met verschrikkelijke vlekken. Het is een middel dat nog steeds gebruikt wordt voor huidproblemen, maar tegenwoordig alleen nog maar als andere middelen niet voldoende werken. Inmiddels is het bereiden ervan in de apotheek niet meer toegestaan vanwege kankerverwekkende eigenschappen van de stof. Je kunt je afvragen waarom het dan wel op de huid gesmeerd mag worden? Dat is lastig en heeft grotendeels te maken met het afwegen van risico’s tegenover de ernst van de kwaal. En die stoere mannen die de weg asfalteren dan? Die schijnen toch sneller last te hebben van oogkwalen en longproblemen. Goh, dat is niet niks. Bedankt stoere asfaltmannen, ik ga even een luchtje scheppen en jullie vakwerk bewonderen.

Apotheek De Ronde Venen Hoofdweg 6a, Mijdrecht Apotheek Mijdrecht Hofland 48, Mijdrecht Apotheek Service Wilnis Molmlaan 2, Wilnis (Jumbo) www.majorapotheken.nl majorapotheken@planet.nl

Wij zullen zijn inzet en toewijding voor het CDA missen.

De Groene Venen is ook 24 uur per dag online te lezen op

Wij wensen zijn vrouw Tiny en de kinderen veel sterkte met het verlies.

www.degroenevenen.nl.

Namens het CDA De Ronde Venen, afdelingsvoorzitter Roel Rotshuizen CDA fractievoorzitter Jan Rouwenhorst en Wethouder Rein Kroon

Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt. Maar eens dan komt de dag, dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. Groot is het verdriet nu wij na een intensieve periode, waarin haar gezondheid snel afnam, afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en mijn trotse oma

Marja Dermijn – Kloet 13 april 1958

28 november 2018

Rob Dermijn Patrick en Debby Morris

Iedere uitvaart krijgt bij ons de grootst mogelijke persoonlijke zorg

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare. Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden. Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Edmar en Famke

Burg. de Voogtlaan 17 3648 XC Wilnis De crematieplechtigheid heeft op donderdag 6 december plaatsgevonden.

Uitvaartcentrum Finnema Directe hulp na overlijden: 0297 325 865 (dag en nacht bereikbaar)

Uitvaartcentrum Finnema Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer

Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

7 december 2018

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Op 11 en 12 december te zien in Schouwburg Amstelveen

Tineke Schouten: “De lachgolven pieken als vanouds” In de rubriek Ereloge ontmoet theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio te zien zijn. Deze week een interview met cabaretière Tineke Schouten over haar nieuwe show 'Highlights', waarin veel van haar legendarische types terugkeren.

Zijn de bekende typetjes hetgeen wat het publiek van je verwacht? “Ja. Eerlijk gezegd was ik er zelf onzeker en chagrijnig over om alle bekende typetjes te doen. De zaal wil geen oude, maar nieuwe dingen, dacht ik. Maar het blijkt dat het publiek hilarisch reageert op de legendarische typetjes. Zoals de 06-lijn, Bep Lachebek - zij moest er natuurlijk in en heeft een nieuw verhaal - en Meneer Eddie. Deze typetjes kan ik tot in lengte van dagen herhalen. De lachgolven pieken als vanouds. Ik lig zelf bij Mr. Bean voor de dertigste keer ook steeds dubbel van het lachen. 'Highlights' is een groot pruikenmuseum, waarbij het publiek heeft aangegeven wat men graag wilde terugzien aan typetjes. Ik had de keuze uit 120 sketches en honderden liedjes. En we brengen in dit nieuwe programma ook veel nieuwe liedjes én een nieuw decor.”

Zaten er verrassingen bij de keuzes van het publiek? “Ja, maar de 06-lijn en Bep Lachebek stonden wel bovenaan. Ik moest een aantal dingen terugkijken, omdat ik zelf niet meer wist wat ik allemaal heb gedaan. Ik kijk zelden dingen van mijzelf terug. Ondanks dat ik sommige typetjes meer dan tweehonderd keer heb gespeeld, heb ik niet alle grappen onthouden. Na een keer terugkijken weet ik het weer.”

Wat zijn dan de criteria om een sketch weer te willen doen? “Dat ik me weer rot lach. Soms is het nodig om een paar dingen actueler te maken. Het komt ook voor dat een sketch of type niet meer van deze tijd is, dan doe ik ‘m niet. Ik dacht dat de sketch van de 06lijn niet meer kon, er zitten geen vrouwen meer aan de telefoon. Het bleek dat het publiek deze sketch wilde zien zoals hij was, maar hij is geactualiseerd door een webcam toe te voegen.”

Zit in alle typetjes dat je het publiek graag een spiegel wilt voorhouden en dommigheid wilt uitvergroten? Is dat altijd een rode draad gebleven in je shows?

“Daar heb ik nooit zo over nagedacht, maar daar komt het meeste wel op neer. Ik houd er inderdaad van om de spiegel voor te houden, ik spreek en zie mensen - zij zijn mijn inspiratiebronnen. Deze verhalen, menselijkheden en dommigheden vergroot ik uit. In het theater moet dat 'van dik hout zaagt men planken' zijn, effe lekker lachen.”

Je hebt rond 'Highlights', je vierentwintigste voorstelling, aangekondigd nog een vijfentwintigste te maken en daarna te willen stoppen met deze grote reizende voorstellingen. “Ik ben nu 64 jaar. Hoewel ik mij kiplekker voel, ook op het toneel, zijn mijn theatervoorstellingen grote investeringen van 300.000 tot 400.000 euro en er zijn 15 medewerkers, inclusief een groot orkest van 7 man, in dienst. Zoals iedere Nederlander zou ik graag op mijn zevenenzestigste met pensioen gaan. Dan zit ik ook precies 40 jaar in het vak en heb ik mijn vijfentwintigste show gemaakt. Dat klinkt mooi rond. Het schrijven van een nieuwe show is voor mij het meest inspannende, het moet leuker en groter dan de vorige. Ik wil mijn publiek niet teleurstellen.”

Roder Jongenskoor zondag 16 december in Monument Joh. de Doper

Peter Forsthövel: “Het wordt een geweldig kerstconcert, in een kerkzaal die dan in volle pracht te zien is” De stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper organiseert voor zondagmiddag 16 december een kerstconcert met het Roder Jongenskoor. Aanleiding voor De Groene Venen om eens te gaan praten met bestuurslid Peter Forsthövel, de 'aanjager' van dit concert.

Wat is eigenlijk de doelstelling van de vriendenstichting? “De stichting is 20 jaar geleden

opgericht na het restauratieproject 1994-1998, met als doelstelling het bijdragen aan de instandhouding van het neogotische Rijksmonument, bestaande uit kerkgebouw en pastorie op de grens van Mijdrecht en Wilnis. Het vermogen is afkomstig uit nalatenschappen en bijdragen van donateurs. De stichting beheert dit vermogen en gebruikt het rendement ervan voor aanvullend onderhoud, voorzover dit niet valt onder ‘Monumentenzorg van het Rijk’.”

Spijkers II: bloedmooi muziektheater in Abcoude Met het theatrale concert 'Spijkers II' zet Joost Spijkers, één van de Ashton Brothers, een tweede stap in zijn zoektocht als zanger. En hoe! Het muzikale theaterprogramma werd lovend ontvangen door publiek, behaalde de top 10 van beste theatervoorstellingen 2017-2018 van de Theaterkrant én won een felbegeerde Poelifinario 2018. De jury vond de voorstelling van Spijkers dermate sterk, dat hij in de categorie Kleinkunst als enige werd genomineerd voor de prijs voor meest indrukwekkende programma. Dit sluit volledig aan bij de lovende re-

acties in de pers op deze spetterende voorstelling: de Volkskrant en Trouw gaven allebei 4 sterren. En de Theaterkrant gaf zelfs 5 sterren, de hoogste kwalificatie voor recensies. 'Spijkers II', met Joost Spijkers, Arend Niks, Mick Paauwe, Stan Mitrovic en Andreas Suntrop, is zaterdag 15 december te zien in Theater Piet Mondriaan in Abcoude. Aanvang: 20.15 uur. Entree: 18 euro / CJP 12,50 euro. Kaarten bij The Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.theaterpietmondriaan.nl. foto jaap reedijk

Kunt u voorbeelden noemen van wat de stichting dan zoal doet voor het monument? “De stichting droeg financieel bij aan een aantal noodzakelijke projecten, zoals herstel-metselwerk van de buitenmuren, het schilderwerk van de pastorie en de entree van het kerkgebouw. Maar we helpen ook mee het gebouw aantrekkelijker te maken om er te verblijven. Zo heeft de stichting fors bijgedragen aan het

Wat zijn je plannen? “Ik zou graag op een vaste plek - in bijvoorbeeld Utrecht of Noordwijk kleiner optreden. Bijvoorbeeld elk weekend met een show van anderhalf uur. Zo ongeveer als Paul van Vliet zijn carrière heeft afgesloten in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, met een wekelijkse voorstelling op zondag.”

Regelmatig zijn op tv compilaties van je shows te zien. Zou je meer voor televisie willen doen? “Ja! Ik zou graag met mensen samen aan soaps willen schrijven en daarin welk type dan ook willen spelen, of in een film. Ik zou ook jurylid willen zijn in een televisieprogramma, zoals bij RTL en SBS6, waarin men op zoek gaat naar de nieuwe Tineke Schouten. Ik weet niet of er een nieuwe generatie van cabaretières is die zelf een grote show met

veel zang, muziek, sketches en imitaties kan maken. Mensen die dat doen, ken ik niet. Men mag hierbij graaien in mijn werk.”

De vraag: wie pakt je theatererfenis op? “Precies.”

Komt er een boek of biografie bij je 40-jarig jubileum? “(lacht) Ik ben nooit zo ingegaan op het idee voor een boek, maar zo langzamerhand mag een boek of biografie wel. Hoewel ik eigenlijk niet zo’n egotripper ben, daar zit de wereld al vol van. Eigenlijk ben ik een drukke huisvrouw, die ’s avonds een theatershow maakt. Ik voel me helemaal geen ster.”

www.tinekeschouten.nu.

herinrichten van de sanitaire voorzieningen. Maar ook de geheel nieuwe led-verlichting in de kerkzaal is door de stichting bekostigd.”

Dat is nogal wat! Maar de stichting organiseert ook allerlei concerten in het monument. Hoe past dat dan binnen de doelstellingen van de vriendenstichting? “Uiteraard is het ook een doel van de stichting om zoveel mogelijk mensen te laten zien hoe mooi het monument is en hoe geweldig de akoestiek. Bij de concerten ontvangen wij veel mensen die anders wellicht nooit in de mooie kerkzaal zouden komen. Zo hadden we de afgelopen twaalf maanden meerdere keren 'volle bak'. Namelijk bij de concerten van de Maastreechter Staar in december, het Regiokoor in februari, het Bevrijdingsconcert in mei en recentelijk het Mannenkoor Immanuël. Je zou denken dat het dan ook 'kassa' is voor de stichting. Dat is helaas niet het geval, omdat we de toegangsprijs altijd zo laag mogelijk houden. We zijn al blij als alle kosten zijn gedekt.”

Volgende week geeft het Roder Jongenskoor een kerstconcert en de stichting vraagt slechts 5 euro entree. Daar moet dan toch geld bij? “Ja, daar zijn we heel trots op! Dankzij een royale gift van een van onze trouwe donateurs zijn de kosten van het koor al gedekt. De bijdrage van de bezoekers is alleen nodig voor de verdere organisatiekosten. Het

Bestuurslid Peter Forsthövel staat nu al klaar op de rode(r) loper in zijn rode(r) jasje om het Roder Jongenskoor te verwelkomen. foto henk lamboo wordt een geweldig kerstconcert, in een kerkzaal die dan in volle pracht te zien is met sfeervolle kerstversiering.” Het concert begint om 15 uur. Vanaf 14.15 uur gaat de kassa open. U kunt ook kaarten reserveren via

www.vriendenmonument-johdedoper.nl


DE GROENE VENEN

7 december 2018

11

Dag vol kerstmuziek in kerk De Hoef Volkskerstzang in hervormde kerk van Wilnis Op zondag 16 december komen diverse koren, een soliste en een prachtig orkest naar de Antonius van Padua-kerk in De Hoef voor een

kerstconcert. Tussen 11.15 en 15.30 uur zijn die dag achtereenvolgens te beluisteren: Da Capo’s popkoor uit Uithoorn, Kinderkoor ’t Kwetternest uit De Hoef, Sound of Celebration uit Alphen aan den Rijn, koor Next uit De Hoef, Jongerenkoor Debuut uit Uithoorn, zangeres Cathelijn Gelderloos uit De Hoef en het Amstel Blazers Collectief uit Uithoorn.

Op maandag 24 december wordt er in de hervormde gemeente van Wilnis een volkskerstzang gehouden. Het thema is dit jaar 'Amazing Grace'. De meditatie wordt verzorgd door Albert Jan Treur en de muzikale omlijsting door het kinderkoor Ismaël onder leiding van Liesbeth Nap en het christelijk gemengd koor Hiddai uit Wilnis. De avond begint om 19 uur. U bent van harte welkom om te komen luisteren en vooral ook mee te zingen! Na afloop is er voor iedereen in De Roeping drinken en wat lekkers.

Radio Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 23.00

Volkskerstzang in Dorpskerk Abcoude Pijpers. Medewerking wordt verder verleend door de Abcouder Harmonie onder leiding van Elivera van Sloten en de begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Lieuwe Visscher. En het Cosmas- & Damianuskoor zingt kerstliederen onder leiding van Stephan van de Wijgert, met Peter Staats op orgel.

Heel bijzondere kerstboom in Mijdrecht In de etalage van Hobby Dee aan de Dorpsstraat in Mijdrecht staat een kerstboom. Niks bijzonders zul je denken, maar dat heb je mis! Deze kerstboom is héél bijzonder! Deze unieke kerstboom, van wel drie meter hoog, is namelijk gehaakt van 300 'granny squares'. En alle versiering erin is ook gehaakt of gebreid. Diane van Hobby Dee heeft eigenhandig de hele boom ontworpen en gehaakt. En heel veel lieve, creatieve klanten hebben samen 872 ornamenten gemaakt om erin te hangen. Er staan bordjes naast de boom, met daarop de namen van iedereen die heeft meegeholpen. Kom gauw een keer kijken, bewonder de boom en doe inspiratie op om zelf kerstversiering te maken. De boom staat er nog tot 12 januari 2019.

Concert van Accordiana en Blonde Lokken De Amstellandse Accordeon orkestvereniging Accordiana geeft met medewerking van dameskoor Blonde Lokken uit Abcoude een kerstconcert op 9 december in het Piet Mondriaan Theater in Abcoude. Het concert begint ’s middags om 14 uur. De toegangsprijs is 5 euro. De accordeonvereniging heeft twee orkesten, zodat ieder lid van de ver-

eniging op eigen niveau mooie muziek kan spelen. Het eerste orkest staat onder leiding van Thekla den Boer. Zij beginnen met een paar mooie bekende nummers en sluiten af met een medley van Nederlandse kerstliedjes. Daarna komt het tweede orkest onder leiding Wim Valenkamp met een paar prachtige nummers en twee medleys van Engelse kerstliedjes. Alle nummers die gespeeld worden, zijn gearrangeerd door Wim Valenkamp. Het concert zal rond 16 uur afgelopen zijn. Daarna is er nog een kleine verloting, waarvoor in de pauze lootjes worden verkocht.

Nieuwsronde - wekelijks Vanaf woensdag 00.00 uur, herhaling elk uur de hele week

Op het kerkplein kunt u terecht voor een hapje & een drankje en een foto met de kerstman.

Oecumene Abcoude nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Volkskerstzang op dinsdagavond 18 december om 19.30 uur in de Dorpskerk te Abcoude. De deuren gaan open om 18.45 uur en men rekent weer op veel belangstelling. Het is elk jaar een groot feest om met zoveel mensen te luisteren naar het kerstverhaal en om met elkaar de aloude kerstliederen te zingen. Een mooi moment om in kerststemming te komen. De overdenking zal worden gehouden door ds. Joep de Valk, remonstrants predikant van de Vrijburg in Amsterdam en horend bij de groep Oecumene Abcoude. De schriftlezingen worden gedaan door Debora

Televisie

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen

Woensdag

Scouts bezorgen kerstkaarten in De Ronde Venen De scouts van Jan van Speyk en Eliboe gaan op pad om kerstkaarten te bezorgen. Dit doen zij voor maar 45 cent per kaart in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen en De Hoef. De scouts hopen er weer een flinke klus aan te hebben, want het is natuurlijk een leuke inkomstenbron voor de groepen. De gang van zaken is simpel. Op een groot aantal adressen, verspreid over de hele gemeente, kan de post tot zondagavond 16 december 18.00 uur worden ingeleverd. Stop alle kaarten en het verschuldigde bedrag in één grote envelop met daarop jouw naam en telefoonnummer. De envelop mag vervolgens gewoon door de brievenbus bij een van de inleveradressen. Je herkent deze aan een kerstpost-poster achter het raam. De scouts verwerken alle post, doen er een scoutingstempel op en bezorgen alles in de week van 18 tot

Christmas Carols om bij weg te dromen Elke decembermaand transformeert het regionale Passionkoor in een Dickenskoor om met veel plezier sfeervolle kerstliedjes uit binnenen buitenland te zingen. De vrolijke klanken toveren een glimlach op de gezichten van de toehoorders, die zo nu en dan ook gezellig meezingen. Het Dickenskoor is in het winkelcentrum en het stadshart van Hoofddorp te beluisteren op zondag 9, de zaterdagen 15 en 22 december en zondag 23 december, telkens tussen 12.30 en 16.30 uur. Een kleinere Dickensgroep is aanwezig bij een aantal besloten kerstvieringen. Het geld dat met deze optredens wordt verdiend, gebruikt Passionkoor voor een uitwisseling met een Roemeens koor in november 2019. Zie ook www.passionkoor.nl of

www.facebook.com/passionkoor. foto WWW.defotoVroUW.Com

en met 23 december (week 51). De kerstpost is tijdens openingstijden in te leveren bij de clubhuizen aan de Oosterlandweg 2b in Mijdrecht of Bonkestekerweg 3 in Vinkeveen. De overige inleveradressen (met poster voor het raam) zijn: In Mijdrecht: Brunel 21, Buitenkruier 12, Beltmolen 14, Ambachtsherensingel 14, Alexandriet 4, Agaat 24, Dukaat 7, Watersnip 20, Midrethstraat 47. In Wilnis: Burg. Fernhoutlaan 3, Burg. Van Trichtlaan 49, Raaigras 3, Blauwe Zegge 2, Poldermeester 7. In Waverveen: Cliffordweg 14, Kreekrug 17. In De Hoef: De Hoef Oostzijde 28. In Vinkeveen: Proosdijland 17, Bloemhaven 4, Wulpenlaan 25, Rietveld 30, Baambrugse Zuwe 19. Alle informatie is ook te vinden op www.janvanspeykgroep.nl en

www.eliboe.nl.

07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 20.00 22.00 – 22.00 22.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Andy in de Lucht Avond Venen Alive Avond Venen

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 –00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen

Zaterdag 07.00 - 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 18.00 18.00 – 23.00

Ochtendronde Amigos da Musica Middag Venen Avond Venen

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 11.30 12.00 – 14.00 14.00 – 18.00 18.00 – 23.00

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude 60 jaar Nederpop Middag Venen Avond Venen

Frequenties Radio: 105.6 FM, via de kabel op 1068 (KPN, Telfort en XS4all) en 102.9 en 103.3 (Ziggo). Televisie en tekst-TV: via Ziggo kanaal 41 en 36 (Abcoude en Baambrugge); KPN, Telfort en XS4all kanaal 1368.


12

7 december 2018

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Lazarus Lars Kepler In een appartement in Oslo wordt een dode man gevonden. Bij het openen van de vrieskist in zijn keuken doet de politie een vreselijke ontdekking: de man blijkt een tot dan toe onbekende grafschenner te zijn, die zijn trofeeën bewaarde. Enkele dagen later vraagt een Duitse collega Joona Linna om hulp bij het onderzoek naar een campingmoord bij Rostock. Joona ziet een patroon opdoemen dat weliswaar krankzinnig is, maar dat hij onmogelijk kan negeren.

1.

I love you, Rietveld Jessica van Geel Het verhaal over de (geheime) liefde tussen de vermaarde ontwerper en architect Gerrit Rietveld en Truus Schröder. Veertig jaar lang hadden zij een relatie. Zij stimuleerde zijn talent en was zijn artistieke geweten. Samen bouwden ze onder meer het wereldberoemde Rietveld-Schröderhuis in Utrecht. Een schitterende geschiedenis over liefde, familiebanden, de wording van een groot talent en, met het ontstaan van De Stijl en Dada, tevens een treffend tijdsbeeld.

2.

Titel: Pessimisme kun je leren! Auteur: Levi Weemoedt "Direct na het verschijnen van dit boekje was er een ware run op! De mooiste versjes, uitgekozen door Özcan Akyol. Zwartgallige humor, satirisch en recht uit het leven. Spelen met taal en daarmee, ondanks dat het pessimisme er vanaf druipt, de lezer hartelijk laat lachen. Ik denk dat zelfs de grootste pessimist hiervan opvrolijkt! Een boekje dat bij veel mensen in de schoen heeft gezeten of onder de kerstboom terecht zal komen. De versjes zijn echt een cadeautje en zeker een

Alweer een aantal jaren geleden hoorde je die uitroep regelmatig. De rode Amerikaanse zoetwaterkreeft kwam massaal voor in de plassen en vrat alles op. Alles wat niet ging zoals je hoopte, was de schuld van de kreeft. Die kreeften toch! De waterplanten werden massaal opgegeten door de kreeften en groeiden niet meer. Al het visbroed verdween in de maag van de exoot. De ecologie van de plassen zou ten ondergaan aan de kreeften. Ja, eigenlijk is het binnenkomen van een exoot een heel interessant

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

Laura H. Thomas Rueb In de zomer van 2016 wordt net buiten het kalifaat van Islamitische Staat een jonge vrouw met twee kleine kinderen aangetroffen, rennend door de woestijn. Ze heet Laura, is ontsnapt en wil terug naar Zoetermeer, waar haar vader op haar wacht. Hij zette een reddingsactie op touw met hulp van schimmige privémilitairen. Op Schiphol wordt ze direct gearresteerd. Laura H. is de eerste vrouw die vanuit het kalifaat terugkeerde naar Nederland, recht in het oog van een mediastorm.

Gwendys knoppenkist King & Chizmar Er zijn drie manieren om bij het uitzichtpunt in Castle Rock te komen: Route 117, Pleasant Road en de zogenoemde Suicide Stairs. In de zomer van 1974 neemt de 12-jarige Gwendy Peterson elke dag de trap, die met bouten stevig verankerd zit in de bergwand. Als ze op een dag bovenaan de trap op adem staat te komen, wordt ze aangesproken door een vreemdeling met op zijn hoofd een zwart hoedje. Er zullen dagen komen dat Gwendy nachtmerries heeft over dat hoedje.

Sporten is voor iedereen!

trouwen. Wij willen graag onze maatschappelijke rol invullen door sporten zo laagdrempelig mogelijk te maken. Sporten is voor iedereen. Daarom werken we hier graag aan mee”, aldus Optisport. De mensen waren verheugd. “Ik ben er heel blij mee! Nu kan ik tenminste met mijn zoontje gaan zwemmen”, zo liet een gelukkige vader weten.

3.

Onlangs kreeg een groot aantal minimagezinnen, die in het kader van de Op-Stap Cheque gekozen hadden voor een zwem- of sportabonnement, bij Optisport/Veenweidebad hun strippenkaart uitgereikt. Zo kunnen ook zij de komende periode volop aan de slag. “Sporten is gezond voor lichaam en geest en versterkt je zelfver-

oprechte (glim)lach waard. Ik wil in ieder geval meer lezen van Levi Weemoedt." GeleZen door annemieke Van Zijl

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

Help, een exoot in de plas!

DE GROENE VENEN

ecologisch experiment. In de plassen bestaat een voedselketen waarbij ieder organisme eet en weer gegeten wordt. Maar die exoot eet wel, maar wordt zelf niet opgegeten! Of, als het een plant is: hij groeit wel, maar geen enkele planteneter herkent hem als voedsel. Zo ook met onze kreeft.

Massaal ontwikkelden ze zich, bij vochtig weer liepen ze over de straat en staken hun vervaarlijke scharen naar voren. Het had ook z'n voordelen: ze smaakten heerlijk en ze werden veel gevangen voor de consumptie. Ja dat was een aantal

jaren geleden, en nu… De koeten, de reigers en de futen hebben allemaal ontdekt hoe lekker kreeften smaken. De kreeften zijn deel gaan uitmaken van de voedselketen. Ze komen nu minder massaal voor en zijn in de plassen veel minder schadelijk. Het kost dus tijd en dat wordt wel eens vergeten. In het begin van de twintigste eeuw waren waterpest en het watervarentje Azolla kwalijke exoten, alle waterwegen raakten verstopt. En nu? Waterpest komt overal in kleine hoeveelheden voor. Soms kleurt in het najaar een aantal sloten rood van de Azolla. Maar een ramp is het niet meer. We vergeten zelfs dat de fazant een exoot is, hier uitgezet voor de jacht. Moeten we hem uit ons land verwijderen? De nijlgans, ook een exoot! Die moet weg. Waarom? Doet hij dan zoveel kwaad in het ecosys-

4.

Om minimagezinnen met kinderen tot 18 jaar in De Ronde Venen een steuntje in de rug te geven, heeft De Rondeveense Uitdaging het initiatief genomen om samen met de Voedselbank, Tympaan-De Baat, Servicepunt De Ronde Venen, Stichting Kwadraad, bibliotheek AVV en gemeente De Ronde Venen, deze gezinnen ontspannende en nuttige activiteiten aan te bieden. Om zo een stap vooruit in de toekomst te kunnen zetten.

teem? Verwachten we een ramp van deze gans? Nee, eigenlijk niet. Maar als het ons uitkomt, gaan we plotseling heel anders om met exoten. Het driehoeksmosseltje is een exoot uit de Zwarte Zee. Als voedsel eet hij microscopisch kleine algen, die hij uit het water filtert. Het water wordt daardoor helderder, en dat past in ons beleid. In het IJsselmeer en in De Randmeren wordt het milieu geschikt gemaakt, zodat deze exoot zich massaal kan ontwikkelen. En op zich is de driehoeksmossel ook weer zeer belangrijk voedsel voor de massaal in het IJsselmeer overwinterende toppereenden. Soms zijn exoten vervelende indringers, zoals de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw, dat is waar. Maar laten we niet zo allergisch zijn voor het woord exoot en het ecosysteem de kans geven om zich aan te passen. foto daan de VoS

www.degroenevenen.eu

Mijn leven Enzo Ferrari De geschiedenis van de autosport heeft Enzo Ferrari meer dan zestig jaar lang vanaf de eerste rij mogen volgen, gedreven door een overweldigende passie en ambitie. Mensen als Ascari en Valletta, Pirelli en Fangio, Ecclestone en Villeneuve, Balestre en Jones, en honderden anderen, waren volgens Ferrari jaar na jaar en decennium na decennium zijn leermeesters, vrienden, leerlingen, medewerkers, bondgenoten en tegenstanders in dit leven op het scherp van de snede.

5.

Nationale Vrijwilligersdag: tijd voor een bedankje!

In het hele land worden vrijwilligers op 7 december, de Nationale Vrijwilligersdag, in de spotlights gezet. Organisaties die met vrijwilligers werken organiseren acties om 'hun' vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze, vrijwillige inzet. In Nederland zijn momenteel zo’n 6 miljoen vrijwilligers actief. Mannen, vrouwen, jongeren en ouderen. Bij een sportclub, een culturele of creatieve vereniging, in de eigen buurt, bij verpleeg- en gezinsvervangende huizen, op scholen of in de kerk of gewoon bij mensen thuis. Sommigen doen dit een paar uurtjes per week of maand, maar er zijn tegenwoordig ook steeds meer mensen die hun expertise onbetaald inzetten voor kortdurende projecten. Hun inzet is heel waardevol en zij verdienen het om eens extra in het zonnetje gezet te worden. Vrijwilligerswerk is leuk en hard nodig! Wilt u ook graag een vrijwillige bijdrage leveren, maar weet u niet zo goed wat er allemaal mogelijk is in De Ronde Venen en omstreken? Kijk dan eens op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk:

www.steunpuntvrijwilligerswerk.info en klik op het kopje 'vrijwilligerswerk'. Op deze vacaturebank zijn zo’n 300 vrijwilligersvacatures te vinden in de omgeving. Voor meer informatie kunnen belangstellenden ook contact opnemen met Dyanne van Tessel, via tel. 0297-230280 of d.vantessel@stdb.nl.


DE GROENE VENEN

7 december 2018

13

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

Patrick Bliekendaal - PB Personal Car Service

"Wij nemen de zorg over 'autogedoe' graag uit handen" Hij is geïnteresseerd in alles wat zich met twee wielen of meer over de weg beweegt. Sleutelen aan brommers en auto’s is sinds zijn jeugd de grote hobby van Patrick Bliekendaal. Hij geniet ervan om een oldtimer weer helemaal op te knappen. Hij volgde een opleiding werktuigbouwkunde, verdiende de kost verdiende in het personenvervoer en was actief in de dienstverlening. Na wat omzwervingen kwam Patrick bij een internationale handelsonderneming terecht. Aan het contact met klanten en het omgaan met allerlei mensen beleefde hij het meeste plezier. Toen hij op zoek ging naar een nieuwe uitdaging in zijn carrière besloot hij de opgedane ervaring in de dienstverlening te combineren met zijn voorliefde voor auto’s en alles wat daarmee te maken heeft. Onlangs ging hij als zelfstandig ondernemer van start. Zijn missie is om mensen de zorgen om ‘het autogedoe’ uit handen te nemen en hen van dienst te zijn met een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van vervoer en transport. Patrick vindt een auto een essentieel onderdeel van het leven. “Je gaat met je auto naar je werk, naar de winkel of je brengt je kinderen naar school. De auto brengt je naar elke vakantiebestemming die je maar wenst. De auto trekt je caravan, brengt je boot naar de haven of je (klein)kind naar een feestje. Autorijden maakt je leven een stuk makkelijker”, stelt Patrick vast. “Maar er komt nog wel het een en ander bij kijken, zowel bij de aanschaf als bij het gebruik, het onderhoud, eventuele reparaties, de APK-keuringen, de verzekeringen, de aan- en verkoop. Dat alles noem ik ‘het autogedoe’, dingen die er nu eenmaal bij horen en die niet alleen geld, maar vaak ook veel tijd kosten. Dat kan anders. Ik neem de zorgen rondom de autoaangelegenheden graag uit handen en zorg dat alles tot in de puntjes geregeld wordt zonder overbodige kosten. Zodat de klant zijn tijd kan besteden aan wat echt belangrijk is.” De kleine ongemakken Elke auto moet af en toe naar de garage voor onderhoud of voor een reparatie. Patrick: “Dat betekent dat je hem weg moet brengen en later ook weer op moet halen. Dat kost tijd. Dat halen en brengen kan men dus aan mij overlaten. Ik haal de auto bij de klant thuis op en zorg dat hij daar na afloop ook weer wordt afgeleverd. Zo nodig blijf ik er tijdens een reparatiebeurt zelf bij en kijk ik of alles goed gaat. Ik heb goede contacten bij veel dealers, waardoor de communicatie vlot verloopt. En met mijn technische achtergrond weet ik waar het over gaat.” Patrick trekt met veel plezier die haal- en brengservice verder door. “Wanneer de boot aan het einde van het seizoen uit het water moet en naar de winterstalling gebracht moet worden, regel ik een trailer en vervoer ik de

Met een clinic van De Veenlopers fit de winter door Ook dit jaar organiseert Atletiekvereniging De Veenlopers een clinic ter voorbereiding op de PK Bosdijkloop in Vinkeveen op zondag 17 februari 2019. Een mooie manier om fit de winter door te komen. De 10-weekse clinic onder begeleiding van gediplomeerde trainers start donderdagavond 13 december om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur. Verzamellocatie is de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht (zij-ingang Optisport). Er worden twee groepen gevormd, eentje voor de 5 km en een voor de 10 en 21,1 km. Clinic-deelnemers voor de 5 km kunnen zich de komende weken voorbereiden door

boot. Of ik breng in het voorjaar de caravan naar zijn plekje op het vakantiepark.” Koeriersdienst Patrick: "Hoe vaak denk je zelf niet, wanneer je bij de woonwinkel of bouwmarkt je spullen in je blijkbaar tóch te kleine kofferbak probeert te proppen: had ik maar een bestelbus?” Allerlei spullen van de ene naar de andere plek brengen, doet Patrick met zijn pas aangeschafte transportbus met trekhaak, zodat hij er ook een aanhanger achter kan hangen of een caravan kan wegbrengen. Het gaat vaak om spullen die niet in de eigen personenauto passen. “Een oude bank kan ik naar het afvalbrengstation vervoeren of een oude koelkast naar het recyclingbedrijf. Wanneer iemand een partij laminaat gekocht heeft bij de bouwmarkt breng ik die thuis en help ik mee om de pakketten naar binnen te dragen. Ik werk niet alleen voor particulieren, maar ook veel (kleinere) bedrijven zetten mij in als koerier. Ik heb een speciale stalen koffer aan boord, waarmee ik kostbaarheden zoals juwelen of speciale documenten, zoals waardepapieren en belangrijke contracten, kan vervoeren. En wanneer er in de komende periode weer kerstpakketten moeten worden bezorgd, neem ik die zorg net zo goed graag over.” Aan- en verkoop Wanneer iemand zijn auto privé wil verkopen, kan dat nog best lastig zijn. Ook op dit vlak biedt Patrick zijn diensten aan. “Ik kan met de klant meegaan bij de aan- of verkoop. Men kan het ook aan mij overlaten. Ik kan tevens alle zaken eromheen regelen, zoals overdrachtspapieren, tenaamstelling kenteken, aanmelding bij de verzekering en dergelijke. Datzelfde geldt ook voor het importeren van auto’s uit het buitenland. Die haal ik niet al-

tweemaal per week te wandelen. Begin met 20 minuten stevig wandelen en probeer elke week een kwartier langer te wandelen. Zo bouw je na vier weken al een aardige basisconditie op. Als deelnemer aan de 10 km kun je minimaal 5 km achter elkaar hardlopen en voor de 21,1 km is 10 km achter elkaar hardlopen het minimum. De kosten voor de clinic bedragen 45 euro, inclusief inschrijfgeld voor deelname aan de PK Bosdijkloop. Aanmelden kan via het Inschrijfformulier 'Clinic PK Bosdijkloop' op www. veenlopers.nl. Je kunt ook direct lid worden van De Veenlopers, dan kun je gratis deelnemen aan deze clinic en een heel jaar tweemaal per week trainen in groepsverband. De inschrijfkosten voor de Bosdijkloop zijn dan wel voor je eigen rekening.

Patrick Bliekendaal: “Ik werk niet alleen voor particulieren, maar ook veel (kleinere) bedrijven zetten mij in als koerier.” foto patriCk heSSe leen op, maar ik verzorg ook alle formaliteiten die daarbij horen. Zoals douaneformulieren, invoerrechten en het berekenen van de BPM. Voor veel particulieren zijn dit soort transacties nogal ingewikkeld. Maar ook als ondernemer wil je niet al te veel tijd in onderhandelingen en administratieve rompslomp steken. Met mijn kennis en ervaring kan ik dat goed overnemen, de klant kan erop rekenen

dat zijn opdracht bij mij in goede handen is”, aldus Patrick. PB Personal Car Service is gevestigd aan de Houtzaagmolen 30 in Mijdrecht. Tel. 0652397953. Voor meer informatie, met een uitgebreid overzicht van de diensten en de tarieven: www.pb-pcs.nl. De activiteiten van PB Personal Car Service zijn ook te volgen op Facebook, LinkedIn en Instagram.

Nog 4 weken

Wijnaanbiedingen Ports 10% korting en op de Vintage Ports 20%. Wij verzenden uw wijnrelatiegeschenken door de hele Benelux, Duitsland en Engeland.

Op de proeftafel: Zaterdag 8 december; Haut-Médoc, Margaux, Saint-Émilion etc. wie kent deze namen niet? De mogelijkheid om een aantal Grand Crus uit Bordeaux te proeven en te kopen want wij geven alleen vandaag 10% korting op uw Bordeaux aankopen van de oudere jaargangen. Zaterdag 15 december: Zuid-Afrika Zaterdag 22 december: de Pinot Noir uit de hele wijnwereld Zaterdag 29 december: ??? Openingstijden Maandag t/m vrijdag 12.00-18.00 | Zaterdag 10.00-18.00 En er is natuurlijk de Wijnbel. Wijnhandel De Wakende Haan Kerkplein 9 | 1391 GJ Abcoude Tel 294 281783 | www.dewakendehaan.nl


14

7 december 2018

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

BMW R 1200 RT: een heer van stand Vandaag een heel chique jongen: een BMW R 1200 RT uit 2014, met slechts 26.192 kilometer op de teller. Deze majestueuze motorfiets is werkelijk van alle gemakken voorzien en alles straalt luxe uit op de 1.117 cm³ metende boxer-motorfiets met een vermogen van 125 pk bij 7.750 t/min en een koppel van 125 Nm bij 6.500 t/min. Het motorblok komt rechtstreeks van de succesvolle allrounder R 1200 GS, maar is iets aangepast voor toergebruik. Ook hebben de engineers van BMW in 2014 de roterende massa van de krukas en alternator verhoogd ten opzichte van het vorige model. Dit zorgt er vooral voor dat de motor soepeler draait. Voor dit type RT is dit erg prettig, omdat de transmissie is aangepast en je hiermee met lagere toerentallen kunt rijden dan bij het vorige model. En dat is best prettig met een gewicht van 274 kilogram schoon aan de haak. Wanneer ik plaatsneem op de heerlijke, naar wens te verwarmen, fauteuil is het een feest. Er is zoveel te zien op het overzichtelijke dashboard, dat ik op mijn gemak alles in me opneem. Eerst maar eens de verstelbare windbescherming in de hoogste stand, dan het audiosysteem met Bluetooth aanzetten en gezellig 538 uit de speakers laten knallen en dan nog even de handvat- en zadelverwarming terug naar nul brengen, want de temperatuur is nog prima. Nu kan ik op pad... Als op een prachtig jacht vaar ik de haven van Motoport Uithoorn uit. Dit

gaat uiterst soepel, mede dankzij de Automatic Stability Control (ACS). Dit zorgt ervoor dat het achterwiel niet gaat slippen en is instelbaar in twee verschillende standen: Rain en Road. Het gepatenteerde Telelever-systeem is een voorwielophanging waarbij BMW nieuwe stappen zet op het gebied van rijwielgedeeltetechniek. Dit unieke systeem scheidt de functies sturen en dempen/veren op eenvoudige en effectieve wijze en verbetert zo het rijcomfort aanzienlijk. Het Paralever-systeem met bovenliggende koppelondersteuning combineert een sportief design met een consistente lichtgewicht constructie en zorgt ervoor dat aandrijving soepel verloopt. Beide systemen zijn anders gepositioneerd in het 2014-frame van de R 1200 RT, waardoor het geheel stijver is geworden. Daarmee zijn de rijeigenschappen ten opzichte van het model hiervoor beduidend toegenomen. Ik ben inmiddels lekker langs de Amstel aan het toeren, maar realiseer me wel dat de harde muziek redelijk asociaal over moet komen en zet de radio dan ook uit. Met een originele BMW-helm met geïntegreerde spea-

'Mantel der Liefde' bij Alzheimer Café Vinkeveen Het Alzheimer Café Vinkeveen opent zijn deuren weer op woensdagavond 12 december in Zorgcentrum Zuiderhof. Te gast is auteur en acteur Kees van Loenen met zijn voorstelling 'Mantel der liefde', een theatrale voordracht over de mantelzorger van een Alzheimerpatiënt. Een mantelzorger die gezien en gehoord wil worden. Kees van Loenen zegt hier zelf over: “Ik geef woorden aan het ondraaglijke, het onbespreekbare. Door te vertellen over mijn persoonlijke ervaringen of door mijn personages te laten delen over hun diepe, innerlijke roerselen.” Kees van Loenen schreef dit stuk om mantelzorgers de aandacht te geven die ze verdienen. Hij maakt duidelijk wat een mantelzorger van een dierbare zoal doormaakt. Dat ontroert,

ontlokt soms een lach en biedt vooral veel herkenning. Wilt u ook van deze voorstelling genieten, dan bent u van harte welkom in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21 uur. De zaal is open vanaf 19 uur. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die te maken heeft met dementie. Er is muziek, koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg De Ronde Venen via tel. 0297-230280 of mantelzorg@stdb.nl. ...wanneer was het ook alweer? Ik ben het vergeten..

kers kun je dankzij het bluetooth-systeem in alle rust voor de omgeving toch van je muziek genieten. Zelf houd ik me liever bezig met de rijbeleving. Het gaat allemaal uiterst relaxed en gemoedelijk. Op deze fiets heb je totaal geen zin in sportief rijden en jagen, je wilt gewoon vanuit je zetel van de omgeving genieten.

Het mooie van deze smetteloze Beemer is dat hij aantoonbaar dealer-onderhouden is, alle boekjes zijn aanwezig. En ja, 26.000 kilometer op zo'n toerbeest is natuurlijk helemaal niets, Normaal gesproken is 14.399 euro best veel geld voor een occasion, maar we hebben het hier wel over een BMW. Dat is misschien kwalitatief

gezien wel de beste motor en in dat licht is het natuurlijk een heel ander verhaal... Dit is een indrukwekkende toerbuffel, waarvan je tot in lengte van dagen plezier kunt hebben. De BMW R 1200 RT staat te koop bij Motoport Uithoorn. Zie ook

www.motoportuithoorn.nl.

Bij sluiting van verzorgingshuizen zien inwoners andere kansen en oplossingen

Initiatief voor groepswonen in De Ronde Venen Er is door de sluiting van verzorgingshuizen, ook in De Ronde Venen, behoefte ontstaan aan een andere vorm van wonen. Een van die nieuwe vormen is groepswonen. Vooral voor wat oudere mensen die vooruit durven te kijken, is deze woonvorm interessant. Samen en toch zelfstandig in een wooncomplex waar de privacy gewaarborgd en de zorg dichtbij is en waar men naar elkaar omkijkt.

Zo’n groots project neerzetten gaat Lien niet alleen lukken. Daarom heeft zij contact gezocht met het InwonersCollectief De Ronde Venen. Deze inwonersbeweging, die nog veel achter de schermen actief is, wil Rondeveners met elkaar verbin-

Lien Ligtenberg uit Baambrugge wil niet afwachten en is in actie gekomen. Ze heeft goede ideeën en zelfs al een naam voor haar initiatief: ze wil met gelijkgestemden straks veilig en onbezorgd gaan wonen in het ‘Dik voor elkaar huis’. Een wooncomplex met alle comfort, om samen een gezellige en onbezorgde oude dag te hebben. Als zij andere inwoners van De Ronde Venen over haar idee spreekt, reageren die ook enthousiast. Er is dus absoluut animo voor, weet zij.

den. “We waren direct enthousiast over Liens idee. Dit initiatief moet een kans krijgen. Dus dat gaan we samen oppakken. Samen met Lien gaan we gewoon kijken of we met z’n allen dat ‘Dik voor elkaar huis’ in De Ronde Venen kunnen realiseren.” In ons land worden steeds meer complexen voor groepswonen gebouwd, vaak geïnitieerd door de bewoners zelf. Gemeenten en andere professionals haken in veel gevallen later aan.

Het InwonersCollectief DRV zegt: “Niet wachten op gemeentes en projectontwikkelaars met allemaal hun eigen agenda, maar gewoon als inwoners zelf aan de slag. Dat is het motto. Het blijkt dat het groepswonen zo vaak nog sneller en goedkoper gerealiseerd kan worden dan volgens de traditionele wegen. Waarom zou ons dat als inwoners van De Ronde Venen dan niet lukken? Samen met Lien gaan we aan de slag. De eerste stap is om enthousiaste inwoners en professionals te vinden die mee willen denken en doen.” In Abcoude en Baambrugge heeft zich al een tiental geïnteresseerden gemeld en is de beweging in gang gezet. Bent u ook geïnteresseerd of wilt u meer weten over het ‘Dik voor elkaar huis’, mail dan naar drv@ inwonerscollectief.nl of bel naar initiatiefneemster Lien, tel. 0294291941 of 06-15594604.


DE GROENE VENEN

7 december 2018

AUTO & MOTOR

15

Tekst Michael Reuling foto'S patriCk heSSe

BMW 316

Premium middenklasser BMW, een merk met een trouwe schare fans. Vooral de 3-Serie is erg populair, zowel nieuw als gebruikt. Geen wonder, want dit type BMW staat bekend als een uitstekende rijdersauto. We nemen de BMW 316i van Bosch Car Service Peek even mee voor een kennismaking. We rijden met de E90, de vijfde generatie 3-Serie, die werd gebouwd van 2005 tot 2012. De 3-Serie 'an sich' is al sinds de jaren '70 op de markt. Qua uiterlijk was het even wennen toen dit model op de markt kwam. Maar dankzij de sportieve en toch comfortabele eigenschappen wist het model veel liefhebbers voor zich te winnen. En het klopt: de BMW stuurt lekker direct en je krijgt goed door wat de auto doet. De handbak voelt goed aan en met kleine slagen wissel je van verzet. Zoals het een BMW betaamt, heeft dit model achterwielaandrijving. BMW staat erom bekend goede en efficiënte motoren te ontwikkelen. Onder de motorkap ligt een 1.6 viercilinder benzinemotor. Deze levert 122 pk en daarmee komt de auto goed vooruit. Deze motor werd leverbaar na de facelift in 2008, waaronder dit model dus ook valt. Dit blok werd standaard geleverd met een handgeschakelde zesbak, maar was ook leverbaar met een automaat. Op de teller staat net geen 170.000 kilometer, wat voor een BMW uit 2009 een nette stand is. Gezien de vele kilometers zou je verwachten dat je veel gebruikerssporen vindt in het interieur. Maar dat valt erg mee in dit geval. Het interieur oogt kil en zakelijk. Hoewel er soms harde materialen zijn gebruikt, is het wel materiaal dat niet alleen nu maar ook over tien jaar nog steeds goed oogt. Dat hebben de Duitsers nou eenmaal goed voor elkaar. Achterin zullen langere personen zich niet heel comfortabel voelen, bij de nieuwere 3-Series is

daar iets meer beenruimte gecreeerd. De auto is voorzien van verschillende opties, zoals airconditioning, Bluetooth-connectie, parkeersensoren, cruise control, zij-airbags, Isofix en 16 inch lichtmetalen velgen. De belangrijkste zaken zitten er dus op. De BMW 3-Serie is samen met de Audi A4 en Mercedes C-Klasse een belangrijke auto voor het middensegment. Geen wonder dat deze drie fabrikanten elkaar nauwlettend in de gaten houden en het kwaliteitsniveau op deze manier hoog houden. Eenmaal verknocht aan een BMW zul je niet gauw meer wisselen van merk. De vorige eigenaar heeft een auto van de zaak gekregen en heeft om die reden de BMW ingeruild bij Peek. De kilometerstand is gecontroleerd, de auto is netjes onderhouden en beide sleutels worden bij de auto geleverd. De APK is geldig tot en met november 2019. Zoals bij alle occasions moet je goed kijken wat je koopt. Zo biedt ANWB tips waar je bij elk model op moet letten. In het geval van Bosch Car Service krijg je sowieso zes maanden Bovag-garantie. Daarnaast hanteert biedt Bosch Car Service het Occasion Plus pakket, waarmee je de garantie tot wel twee jaar kunt verlengen. De vraagprijs voor dit model ligt op 9.000 euro.

BWM Gereden versie: BMW 316 Business Line Vermogen: 122 pk 0-100: 10,8 s Top: 210 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 16,9 / 5,9 l/100km Prijs gereden model: 9.000 euro Alternatieven: Audi A4, Ford Mondeo, Mercedes C-Klasse, Volkswagen Passat, Volvo S60

Bosch Car Service Peek Rendementsweg 20 3641 SL Mijdrecht Tel. 0297-281458 www.copeek.nl

Vuurwerk terug bij Blom & Blom Fietsexperts Mijdrecht Waar Blom senior in 1960 al pionier was in de verkoop van vuurwerk pakt zoon Huub Blom nu de draad weer op. Vanaf 28 december is het vuurwerk te verkrijgen bij de winkel aan de Industrieweg 41 in Mijdrecht. De voorverkoop via de webshop is al van start gegaan.Wie nu een bestelling doet, ontvangt een gratis aansteeklont en een vuurwerkbril en kan gebruikmaken van de vele voorverkoop-acties. tekSt roSanne kok foto arthUr Van der kooij

Huub Blom herinnert zich nog goed hoe zijn vader de grote pakketten vuurwerk verkocht vanuit de winkel. “Mijn vader was echt een pionier op dat gebied’’, lacht Huub, terwijl hij aan deze tijden terugdenkt. “Als klein jochie was ik echt een vuurwerkgek. Prachtig vond ik het. Al weet ik ook nog dat ik voortdurend

werd weggestuurd, ze vonden me veel te klein. Maar wat vond ik het geweldig...’’ Nu Golden Flame geen vuurwerk meer verkoopt, vond Huub Blom het een mooi moment om de verkoop weer op te pakken. “Zoals we in Uithoorn ook al 26 jaar doen’’, vertelt de fietsenmaker vanuit zijn showroom aan de Industrieweg, waar grote vuurwerkbunkers gebouwd zijn die voldoen aan alle regels en verplichtingen. “Wij werken met de grootse vuurwerkleverancier van Nederland: Fam. Broekhoff, bekend van de Crown Collection, een van de betere kwaliteitsproducten. Knalvuurwerk verdwijnt steeds verder naar de achtergrond. Mooie potten zijn in opkomst. Zo verkopen we veel verschillende 500-grams potten; daar heb je minutenlang plezier van met de meest mooie en diverse effecten.’’

Gratis aansteeklont en veiligheidsbril Huub Blom vindt het belangrijk om zoveel mogelijk plezier te ervaren van het vuurwerk dat hij verkoopt. Daarom biedt hij bij elke bestelling die gedaan wordt in de voorverkoop een gratis aansteeklont en een vuurwerkbril. “Geen geklooi meer met aanstekers’’, vertelt de ondernemer, die zijn bedrijven samen met zijn vrouw en zoons runt. “Veiligheid vinden wij heel belangrijk. Dan kunnen we er allemaal van genieten.’’ Praktisch De webshop van Blom & Blom Fietsexperts is al geopend; bestellingen kunnen dus vanaf nu worden geplaatst. Het vuurwerk mag worden opgehaald op vrijdag 28, zaterdag 29 december of maandag 31 december in de showroom van Blom & Blom Fietsexperts aan de Industrieweg 41 in Mijdrecht. Met bijna zeventig

parkeerplekken op het terrein is er alle ruimte voor bezoekers. Wie in de webshop van Uithoorn het vuurwerk bestelt, kan het ophalen aan de A. van Schendellaan 38/44 in Uithoorn. Het enige vuurwerk dat nu al verkrijgbaar

is, is kindervuurwerk voor kinderen vanaf 12 jaar. Denk daarbij aan Crackling Balls en Color Thunders.

Uithoorn.vuurwerkexpert.nl Mijdrecht.vuurwerkexperts.nl


16

7 december 2018

DE GROENE VENEN

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: Coachende HR(O) professional Organisatie: Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoopmedewerker Binnendienst Organisatie: Aquafix Milieu B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Administratief medewerker (15-20 uur per week) Organisatie: Van Dam bedrijfsdiensten BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Microbiologisch analist (m/v) Organisatie: bioTRADING Benelux B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Begeleider voor 16-20 uur in de Ronde Venen Organisatie: Plaats: Mijdrecht

Functie: Account Manager (m/v) Organisatie: bioTRADING Benelux B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Productiemedewerkers Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Casemanager WABO Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Laboratorium medewerker parttime Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Productie medewerkers Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

met, ook niet onbelangrijk, een goed salaris, onregelmatigheidstoeslag, werkkostenregeling, ruim aanbod aan cursussen en coaching en natuurlijk een prachtige werkplek.

Functie: Transportplanner Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Chauffeur rijbewijs B (bestelauto) Organisatie: Alles in 1 boodschappenbezorgservice Plaats: Mijdrecht

Solliciteren? Kijk op www.zideris.nl voor de volledige vacature. Graag uiterlijk 15 december solliciteren via onze website. De gesprekken vinden plaats op 20 december. Voor vragen kun je via de receptie (088 5132513) bellen met Angelica van Laar (Persoonlijk Begeleider) of Marleen Gräper (Clustermanager).

Functie: Stagiair(e) Secretaresse / Management assistente Organisatie: Gemeente de Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Studentenbaan: algemeen inkoper oproepkracht met rijbewijs b Organisatie: Alles in 1 Bezorgservice Plaats: Mijdrecht

Functie: Autocad Tekenaar Organisatie: Aquafix Milieu B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker P&O Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround Technisch Medewerker Organisatie: AFM Industries B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: New Business/Account Manager Organisatie: Plaats: Mijdrecht

Zideris is een kleinschalige organisatie met een eigen gezicht. Zideris biedt in Mijdrect liefdevolle zorg en professionele begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Eén van de manieren waarop we dit doen is met ‘Gentle Teaching’. Binnen ons zelforganiserende team hebben wij ruimte voor een

Begeleider (16-20 uur) Zideris de Ronde Venen locatie: Molenwiek

daadkrachtig

ervaring humor sterke persoonlijkheid standvastig

verantwoordelijk

flexibel lef zelforganisatie

Zideris Mijdrecht Proostdijstraat 37 3641 AT Mijdrecht


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.