De Groene Venen 6-12-2019

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

JAARGANG 23 - WEEK 49 – 6 DECEMBER 2019

Scholekster 21 Mijdrecht Vraagprijs € 495.000- k.k. NIE

UW

IN

VER

KO O

P

Tel. 0297 - 212 987 vidamakelaars.nl Zonder zorgen je klanten bedienen?

Wethouder Schuurs reikt certificaat dementievriendelijke organisatie uit aan Major Apotheken

Verzekerings pakket Horeca

Wethouder Alberta Schuurs (Ouderenzorg) overhandigde het certificaat Dementievriendelijke organisatie aan apotheker Yvonne JordanMains van Major Apotheken, een samenwerkingsverband tussen Apotheek De Ronde Venen, Apotheek Mijdrecht, Apotheek Care en de Apotheekfilialen in Wilnis en Vinkeveen. De apotheken zijn gelegen in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Medewerkers van apotheken hebben dagelijks te maken met patiënten met dementie. Om het gedrag te kunnen herkennen en begrip te tonen, hebben alle 45 medewerkers de training ‘GOED omgaan met dementie’ gevolgd. Lees veder op pagina 3. foto patrick hesse

Uw Ford specialist in de regio De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

Kinderburgemeester opent kinder-meepraatmiddag voor natuurspeelplaats Marickenland

VOORVERKOOP GESTART

Kinderburgemeester Fabriz Kalsen (links) heeft vorige week de kinder-meepraatmiddag voor de natuurspeelplaats geopend. Kinderen en hun ouders deelden ideeën over de natuurspeelplaats die onderdeel wordt van de natuurontwikkeling in Marickenland. De provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen en Staatsbosbeheer gaan die ideeën zoveel mogelijk verwerken in het uiteindelijke ontwerp. De kinderen (en enthousiaste ouders) konden hun ideeën op een plattegrond tekenen of knutselen. Om helemaal in de stemming te komen, had NME Centrum de Woudreus een blotevoetenpad neergelegd, een slagline opgehangen en voor speeltonnen gezorgd. De natuurspeelplaats wordt aangelegd aan de rand van het natuurgebied, achter het VeenLanden College in Vinkeveen. Naar verwachting kan in de zomer van 2020 al gestart worden met de aanleg. Kinderen uit Wilnis en Vinkeveen die er woensdag niet bij konden zijn en die ook nog leuke suggesties hebben voor de natuurspeelplaats, kunnen hun idee tot uiterlijk 13 december a.s. mailen naar info@marickenland.nu.

Hofland 150 te Mijdrecht Vraagprijs € 645.000,- k.k. p. nop 2 Woo m 246 eel Perc 2 m 412

Woning van de maand !

Lokaal Sportakkoord P14

De Angstelborgh zoekt vrijwilligers P15

Kijk voor meer info over deze woning op

www.korvermakelaars.nl


2

6 DECEMBER 2019

DE GROENE VENEN

Aanbiedingen zijn alleen geldig in Boni Mijdrecht van woensdag 4 t/m dinsdag 10 december 2019.

E T S P O O K ! D E T O H G C E É R D D J I M N VA K I LO

! S J I R P T N U T S

0.

99

Bananen

Vers

UIT EIGEN SLAGERIJ

4 STU KS

K I LO

3.

99

RUNDVLEES

Rundergehakt

pak ca. 300 gram of 1 kilo

2.

50

6.65

3.88 5.96

Dubbelfrisss of Taksi

alle varianten, pak 1500 ml

VOOR DE BASIS NAAR


DE GROENE VENEN

6 DECEMBER 2019

BESTE BURGEMEESTER

LUISTERVINK 2.0

tekst maarten divendal

Het voelt vertrouwd dat u deze rubriek weer naast de Luistervink aantreft. U heeft kunnen lezen dat dat niet vanzelfsprekend is: het overlijden van Paul Bosman is een groot verlies; voor zijn familie, vrienden, directe omgeving en voor de trouwe lezers van De Groene Venen. Vorige week schreef Luistervink 2.0 dat de redactie het voortbestaan van Luistervink het beste monument vindt om Paul te eren. Ik ben daar blij mee. Toen ik als burgemeester 8 jaar geleden kennis maakte met de gemeente, was ik positief verrast over zo’n jong en professioneel huis-aan-huisblad. Echt uniek dat het is gelukt zonder grote krantenuitgever op de achtergrond om elke week, jaar in jaar uit, zo’n aantrekkelijk weekblad te maken. Daar heeft Paul de basis voor gelegd, daar mogen we dankbaar voor zijn. “Hoe is het gegaan met de Sinterklaasintochten in de gemeente?” Deze vraag is mij veel gesteld. Vóór de intochten kreeg ik een brief van een aantal inwoners met het verzoek Sinterklaas en zijn zwarte Pieten niet te ontvangen, omdat ik als burgemeester neutraal zou moeten zijn. Ik denk dat Sinterklaas op vele tientallen plekken in de gemeente op verschillende manieren en omstandigheden is gearriveerd bij scholen, verenigingen en bedrijven. In zes van de acht dorpen was er een ontvangst waarbij een vertegenwoordiger van de gemeente was. Daar ontving ik als burgemeester (of de loco) Sinterklaas en zijn Pieten, alleen De Hoef deed het zonder de gemeente. Aan de betreffende bewoners heb ik teruggeschreven dat ik juist wanneer ik Sinterklaas niét zou welkom heten een standpunt inneem en dus niet neutraal ben. In vier van onze dorpen had Sinterklaas zwarte Pieten bij zich, in twee dorpen waren het roetveeg Pieten. In alle dorpen was het druk en feestelijk. Persoonlijk vind ik het mooi om te merken dat er binnen de gemeente geleidelijk aan, zonder problemen, veranderingen plaatsvinden.

“Misschien kunt u vanuit uw verantwoordelijkheid voor de openbare weg, bij de NS protesteren tegen de complete chaos bij de fietsenstalling bij het station in Abcoude. Na 9 uur is er geen plaats meer in de rekken en worden de fietsen op de standaard gezet buiten de rekken en zijn ze een makkelijke prooi voor diefstal. Zo is mijn fiets drie weken geleden gestolen. Verder liggen er op drie plaatsen hopen fietsen op elkaar die blijkbaar van niemand meer zijn. Weghalen, zou ik zeggen.” Vorige week heeft de gemeenteraad de nieuwe algemene plaatselijke verordening (APV) vastgesteld. Hier staan nieuwe regels in opgenomen waardoor het (juridisch) mogelijk wordt ‘verkeerd geplaatste fietsen en zogenoemde weesfietsen’ te verwijderen bij het station en op andere plekken in de gemeente waar dat nodig is. Ook hebben we binnenkort extra capaciteit om ermee aan de gang te gaan. Niet morgen volledig opgelost, maar wel verbetering op komst. “In gesprek met de minister over Schiphol werd geen woord gesproken over schadelijke uitstoot, alleen over geluidsoverlast. In een verslag stond ‘Wij willen wel dat de luchthaven groeit als geluidsoverlast vermindert’. Is het college van mening dat Schiphol kan groeien?” De gemeente verzet zich met andere gemeenten vooral tegen de overlast van Schiphol. Dat gaat om geluidsoverlast en de schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Voor een deel werkt de geluidsoverlast ook negatief door op de gezondheid van de inwoners, bijvoorbeeld door het verstoren van de nachtrust. Als gemeente hebben wij geen invloed op de toegestane groei van Schiphol. Wel kunnen wij ons er sterk voor maken dat Schiphol meer rekening houdt met de omgeving. De manier waarop Schiphol bijvoorbeeld de onderhoudswerkzaamheden van

haar banen organiseert brengt naar onze mening onnodige overlast met zich mee. Ook zouden er meer maatregelen moeten worden genomen die de schadelijke uitstoot tegengaan. “Op 15 december a.s. wordt een nieuwe dienstregeling landelijk van kracht. Via een huis-aan-huis krant werden wij op de hoogte gebracht, dat M1 en M2 op 15 december a.s. worden opgeheven. Er komt na 15 december een regeling op afroep, een zogenaamde Flexbus voor deze verandering in de plaats. Is de Burgemeester, c.q. Gemeentebestuur of de Gemeenteraad in deze wijziging gekend, of is de dienstregeling een provinciale aangelegenheid in overleg met de busmaatschappij? Hebben de inwoners van Mijdrecht ook inspraak in een dienstregeling?” Het klopt dat er per 15 december een paar wijzigingen komen in de dienstregeling van het openbaar vervoer. De provincie is als ‘vervoersautoriteit’ verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en bepaalt welke vervoersmaatschappij het OV verzorgt. In samenspraak met de vervoersmaatschappij wordt de dienstregeling voor meer jaren vastgesteld. Gemeenten en inwoners hebben voorafgaand inspraak gehad. Tussentijds vinden op basis van de ervaringen in het gebruik slechts beperkte wijzigingen plaats. Zo bleek er afgelopen jaar te weinig gebruik te worden gemaakt van de lijnen M1 en M2. Met de zogenoemde Flexbus wordt geprobeerd meer vervoer op maat te kunnen leveren. Op zich kan de gemeente zich vinden in deze nieuwe manier van openbaar vervoer, maar moet de praktijk uitwijzen of het ook gaat werken.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Certificaat Dementievriendelijk voor alle Major Apotheken in De Ronde Venen Herkenning en begrip Apotheker Yvonne Jordan is trots dat alle filialen van Major Apotheken zijn gecertificeerd: “Ons personeel heeft dagelijks te maken met patiënten, aan de apotheekbalie, telefoon en bij het bezorgen aan huis. Het herkennen van gedrag bij dementie en tegelijk begrip hiervoor tonen en weten hoe je ermee om kunt gaan en waar je nog meer op kunt letten, is een belangrijke drijfveer geweest om deze cursus dementie te volgen.” “Onze automatische herhaalservice kan dan een uitkomst bieden, of we leveren zonodig medicijnen in kleinere hoeveelheden per keer, zodat er geen grote voorraden in huis zijn. Bij vergeetachtigheid komt het voor dat patiënten dubbele hoeveelheden innemen omdat ze het vergeten zijn. In andere gevallen raken doosjes met medicijnen zoek of liggen ze op vreemde plekken, zoals onder het matras. Ook komt het voor dat de familie zich meldt of de patiënt zelf zegt het allemaal niet meer te weten. In

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

3

langrijk aandachtspunt. Voor mensen met dementie is het lastig om medicijnen op de juiste momenten in te nemen en na te bestellen. Met diensten als thuisbezorging, de automatische herhaalservice en medicijnrollen kan de apotheek dit wat makkelijker maken. Bovendien kan bij thuisbezorging van medicijnen bepaald gedrag opvallen, zoals angstigheid of het opeens niet meer openen van de deur bij aanbellen. overleg wordt dan gekeken of een Medicijnrol hulp kan bieden. De medicijnen in zo’n rol zijn per dag en tijdstip verpakt. Daarnaast kan bij de thuisbezorging van medicijnen bepaald gedrag opvallen, zoals angstigheid of het opeens niet meer openen van de deur bij aanbellen,” aldus Yvonne Jordan. Goed omgaan met medicijnen De aandacht voor mensen met dementie beperkt zich voor de apotheken niet alleen tot het contact. Ook het goed omgaan met medicijnen is een be-

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Rol richting naasten en zorgverleners Wethouder Alberta Schuurs is zich bewust van de belangrijke rol die de apotheken kunnen vervullen en enthousiast over de inzet van de medewerkers bij de trainingen. “Door in de apotheek alert te zijn op het herkennen van gedrag bij (beginnende) dementie kunnen zij niet alleen op de juiste manier communiceren, maar ook bijdragen aan herkenning en bewustwording bij naasten en zo nodig actie ondernemen richting andere zorgverleners.”

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Katten kwaad U was er zich waarschijnlijk niet van bewust, maar uw geliefde huiskat blijkt een verkapte massamoordenaar, die zo snel mogelijk van de straat moet. Dat beweren althans twee juristen van de Universiteit van Tilburg. Volgens Europese regels mogen katten helemaal niet loslopen, zo stellen zij, omdat ze een gevaar vormen voor andere dieren en voor de biodiversiteit: naar schatting 40 miljoen vogels, muizen en andere kleine dieren worden jaarlijks het slachtoffer van de 2,6 miljoen geregistreerde huiskatten en honderdduizenden zwerfkatten in ons land. Wedden dat Rutte van deze aantallen ook helemaal geen weet heeft? De paniek is groot. Zelfs de grotemensenkranten NRC en Volkskrant stellen onze harige huisvriend in staat van beschuldiging. Trouw becijferde (hoe eigenlijk?) dat er in ons land 140 miljoen kleine dieren ten prooi vallen aan loslopende katten. ‘NRC checkt’ weet dat het om 100 miljoen vogels gaat. Hoe weten ze dat? Uit de laatste vogeltelling? Ik heb mijn gevederde familieleden nog maar even afgevinkt, maar wij missen niemand. Je bent dus geneigd te denken dat het wel los zal lopen, maar dat is nou precies wat dit tweetal niet wil: niks loslopen, aanlijnen die beesten, zandzakken voor de poezenluiken, huisarrest en een straatverbod. Ik ben blij dat Basje dit niet meer hoeft mee te maken; onze grijsgecyperde kater. Hij is al een groot aantal jaren dood, maar ik moet steeds aan hem denken bij de commotie rond de plannen van deze twee ontspoorde juristen. Wel fijn dat we weer iets gevonden hebben om ons druk over te maken. Ik begon me al ongerust te maken: we werden al een beetje klimaatmoe, de eerste stikstofpaniekgolf is weer voorbij, over CO2 hoor je bijna niemand meer. Dus, voordat dadelijk de jaarlijkse discussie over ‘Flappie’ de kerstmenu’s weer overschaduwt, moet het kennelijk nu eerst even gaan over ‘aangelijnde katten’. Serieus. Of er geen dringender zaken zijn. De Europese wetgeving ten spijt, liet de Europese Commissie weten geen voorstander te zijn van de vrijheidsinperking van katten. “Volgens onze informatie vormen zij niet de grootste bedreiging van de biodiversiteit.” Inderdaad: de grootste bedreiging is de mens. Dat is eigenlijk met alles op aarde zo. De Partij voor de Dieren is ook tegen. Die zijn tegen gevangenschap van dieren en dus ook tegen opgelegd huisarrest. Maar ik voorspel u: 2020 wordt het jaar van de kattenuitlaatcentrales. Inmiddels krijgen mijn familie en ik de nodige vragen over onze veiligheid. Als Vink vormen wij tenslotte een behoorlijke ‘risicogroep’ als het erom gaat geslachtofferd te worden door uithuizige poezen. Ach, moeder Vink zei altijd al “Vogeltjes die vroeg zingen, zijn ’s avonds voor de poes”. Gewoon dus een kwestie van je snavel houden en vooral... luisteren.

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2019 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.


4

6 DECEMBER 2019

Driehuis krijgt nieuw schoolplein

Kort nieuws Mijdrecht

Tweede Advent in De Wegwijzer Op de tweede Adventszondag 8 december leidt ds. G.P.M. van der Linden uit Hilversum beide diensten om 10 en 17 uur. De tijd waarin we leven is donker en somber. Allerlei gebeurtenissen maken ons depressief. Wie geeft een uitweg in de klimaatcrisis? Wie geeft een uitweg in het toenemende geweld en de terreurdreiging? God laat Zijn licht schijnen om ons te bemoedigen: de nieuwe wereld komt er aan. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

Mijdrecht

Songs of Praise in de Janskerk

De Schakel opent deuren voor toekomstige leraren In het kader van het project ‘Meekijken in de klas’ openen in december honderd christelijke scholen hun deuren voor scholieren en zij-instromers die meer willen weten over het mooie vak van leraar. Op dinsdag 10 en donderdag 12 december gaat ook de deur open op basisschool de Schakel in Vinkeveen. ‘Meekijken in de klas’ maakt onderdeel uit van de campagne 'En dan ben je leraar', een wervingscampagne voor primair en voortgezet onderwijs. Doel van het project is om te laten zien hoe leuk en waardevol het vak leraar is en een beeld te schetsen

van de dagelijkse gang van zaken in een klas. “De open dagen zijn vooral bedoeld om mee te kijken, in februari mogen de scholieren en zij-instromers een gastles geven op onze school,” vertelt Marius-Jan Breugem, directeur van de Schakel. “We hopen natuurlijk dat hierdoor meer mensen geïnteresseerd raken voor het onderwijs en dat het lerarentekort kan worden tegengegaan, want dat is hard nodig.” Aanmelden voor “Meekijken in de klas” op de Schakel kan tot en met 7 december a.s. door een e-mail te sturen naar directie@schakelvinkeveen.nl.

Zondagavond 8 december om 19 uur wordt er in de Janskerk in Mijdrecht weer een Songs of Praise gehouden, waarin onder meer advents- en kerstliederen gezongen worden. De liederen worden toegelicht door ds. Erick Versloot. Als veelzijdig voorganger neemt hij ook de muzikale begeleiding op het fraaie Bätzorgel en piano voor zijn rekening. Kom zondagavond gezellig meezingen!

Mijdrecht

Kerstconcert Seniorenkoor Op 17 december a.s. verzorgt het Seniorenkoor Mijdrecht (voorheen Ouderenkoor) haar jaarlijkse kerstmatinee onder leiding van de bekende dirigent Gert J. Hans. Tevens verleent dwarsfluitiste Annemieke van Beek haar medewerking. Het koor brengt een aantal bekende kerstliederen ten gehore en ook staat een samenzang met de toehoorders op het programma. De toegang is gratis, maar... een vrijwillige bijdrage is uiteraard altijd welkom. Locatie: “De Rank” Mijdrecht, aanvang 15 uur.

Baambrugge

Klaverjassen in De Vijf Bogen Vrijdag 13 december is er weer een klaverjasavond in dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro en er zijn mooie en lekkere prijzen te winnen met kaarten en een grote tombola.

DE GROENE VENEN

Sterrenschool Driehuis viert dit schooljaar haar 150-jarig bestaan; een uitgelezen moment voor een metamorfose van het schoolplein, als een geweldig ‘verjaardagscadeau’ voor alle leerlingen. Toen de kinderen na de zomervakantie op school kwamen waren de noodlokalen verdwenen, de entree van de school en de opgang naar het plein aangepast. De plaats waar de noodlokalen stonden was veranderd in zand en grond en klaar voor de verdere invulling en uitvoering van het plan. Door fa De Twee Heren, experts in natuurspeeltuinen, is een geweldig ontwerp gemaakt met uitdagingen voor alle leeftijden. Er is een mix van zand, water, groen, tegels en materiaal gemaakt waarop gespeeld, gesport en (buiten) geleerd kan worden.

en materialen op het plein gebracht werden. Vanzelfsprekend onder veel bekijks van leerlingen, ouders en personeel. Vooral de plaatsing van de klimtoren was indrukwekkend en vereiste de nodige spierkracht. Vol verwachting worden de ontwikkelingen op het plein gevolgd. Met de uitvoering van dit plan laat Sterrenschool Driehuis ook zien dat zij, ondanks haar leeftijd, met haar tijd meegaat.

Inmiddels is fase 1 van de werkzaamheden aan het schoolplein begonnen. Vorige week werden leerlingen en team verrast door een minikraan en sjovel waarmee zand verplaatst

Kunst Korrdor in Abcoude: “Het plezier spat er vanaf!” Zondag jl. kwam in de Rotisserie achter de Eendracht in Abcoude een grote groep belangstellenden en kunstenaars bijeen voor de opening van de ‘Kunst Korridor’. Initiatiefnemer Hubrecht Duijker legt uit: “Abcoude heeft heel veel kunstenaars en initiatieven, maar één groep blijft een beetje onzichtbaar bij deze initiatieven, de groep hobbyisten. Uit hun penselen vloeit plezier, maar een expositieruimte ontbrak. Een mooie ruimte, centraal in het dorp waar dan maandelijks wisselende selectie te zien zal zijn.” Raymond Dommanschet, één van de partners van de Eendracht, bleek enthousiast. “Geboren in de Schil-

derwijk in Den Haag, dan moet je wel wat met kunst hebben!”, grapte hij. Een expositie, goed idee, maar waar? Na even goed nadenken en een toiletbezoek werd de ruimte zichtbaar. Het halletje van de Eendracht bij de toiletten, vroeger het steegje naar de gelagkamer vanuit de koets. Een goede naam werd gauw door Hubrecht aangedragen: de Kunst Korridor. En zo is de eerste expositie van vereniging Abcouder Amateurschilders een feit. De vereniging telt nu zo’n 15 leden, maar dat worden er zeker meer. Na de openingstoespraken konden de aanwezigen in kleine groepjes een kijkje nemen in de Kunst Korridor. foto fem van duuren

Geslaagd FIFA 20 Knock-Out toernooi Vorige week dinsdag kwamen meerdere Mijdrechtse jongeren direct uit school naar De Trekvogel. Jongerenwerk De Ronde Venen organiseerde samen met stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam die dag een FIFA 20 Knock-Out toernooi. FIFA 20 is een voetbalsimulatiespel uit de FIFAcomputerspellenreeks. Het spel werd eind september uitgebracht en is dus

nog vrij nieuw en erg populair onder jongeren. Ongeveer 20 jongefren namen deel en gingen twee tegen twee de strijd met elkaar aan met virtuele voetbalteams, zoals Ajax en FC Barcelona. Het spelen van de videogames op een groot scherm was zo’n succes dat Jongerenwerk DRV hoogstwaarschijnlijk snel weer een gameavond of -middag gaat organiseren.

Winnaars FIT-QUIZ! Gezondheidscentrum Croonstadt Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Gezondheidscentrum Croonstadt organiseerde het Gezondheidscentrum een FIT-QUIZ! die door veel bezoekers van het gezondheidscentrum en voetbalsupporters van sportvereniging Argon is ingevuld. Uiteindelijk bleek dat slechts 15 mensen de negen vragen van de quiz foutloos hadden beantwoord. Allen ontvingen een prijs. De hoofdprijs, een dinerbon van 200 euro te besteden bij Rendez Vous, werd ge-

wonnen door mevrouw Klijn-de Jong (foto). Gezondheidscentrum Croonstadt, in het centrum van Mijdrecht, is het oudste gezondheidscentrum in De Ronde Venen. Hoewel de verloskundigen recent verhuisden naar het dichtbijgelegen Moeder & Kind Centrum, maken zij nog steeds deel uit van het gezondheidscentrum. Hierdoor is er op Croonstadtlaan 1-3 praktijkruimte(n) te huur voor aanvullende praktijken. www.croonstadt.nl


DE GROENE VENEN

6 DECEMBER 2019

5

Kort nieuws

DE VERZAMELING VAN tekst rosanne kok

Amstelhoek

Bingo in het Buurthuis

Klaas de Haan spaart

Matroesjka’s

Zaterdag 7 december is er weer een gezellige bingo met mooie prijzen in het Buurthuis van Amstelhoek, Engellaan 3a. Aanvang 20 uur, zaal open 19 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/ thee is gratis.

Klaas de Haan uit Vinkeveen verzamelt matroesjka’s. Een matroesjka is een holle houten pop die onderdeel is van een reeks steeds kleinere in elkaar passende poppen. De poppen kunnen opengemaakt worden door middel van een naad in de "buik", behalve de kleinste, die vaak als baby is beschilderd. Klaas heeft ze in allerlei vormen; van pandabeer tot Noorse trol. foto's patrick hesse

Hoe is je verzameling ontstaan? “Dat gebeurde eigenlijk onverwacht. Ik heb gewoon voor de lol eens zo’n matroesjka gekocht. En dan koop je er nog eens een… En nog een… Als je er dan een paar hebt, ontdek je pas hoe grappig het is en ga je er beter op letten als je in winkels komt. Bovendien weten anderen dan ook dat je zoiets leuk vindt en krijg je ze cadeau. Zo worden het er steeds meer en is je verzameling ontstaan.’’ Waaruit bestaat je verzameling precies? “Mijn verzameling bestaat uit 45 matroesjka’s. Deze staan uitgestald in een vitrinekast. Ik heb verschillende soorten; grote, maar ook heel kleine.

En met allerlei vormen. Er wordt vaak gedacht dat het alleen mensfiguren zijn, maar dat is echt niet waar. Ik heb bijvoorbeeld ook het Ei van Columbus. Als je die opent, haal je daar een aardbol uit. En als je die weer opendraait, zie je een afbeelding van een zeilschip op zee.’’ Hoe kom je aan nieuwe spullen? “Zoals gezegd krijgen we dus regelmatig nieuwe exemplaren cadeau. Als mensen eenmaal weten dat je zoiets leuk vindt, vinden ze het ook leuk om je ze te geven. Daarnaast is het verzamelen van nieuwe stukken een vakantiehobby geworden. Als we op vakantie zijn, gaan we de winkeltjes af om te kijken of we een nieuwe kunnen vinden. Zo zit er achter elke pop ook een apart verhaal. Ze komen overal en

nergens vandaan: Noorwegen, Alaska en zelfs een uit Rusland.’’ Hoeveel tijd besteed je aan je verzameling? “Niet zoveel… Een paar keer per jaar maken we de vitrinekast schoon en moeten alle poppen worden afgestoft. Het is niet zo dat we er elke dag een openmaken. Dat gebeurt zelden. Toch is het wel leuk om dat zo nu en dan te doen; je kunt je echt weer verbazen over hoeveel kleinere poppetjes erin zitten. Het is zo knap gemaakt. En allemaal met de hand geschilderd.’’ Heb je een topstuk? “Meerdere. Ik heb een matroesjka van mijn schoonmoeder gekregen, als erfstuk. Zij heeft hem weer van haar dochter gehad, die in Rusland op vakantie was. Toen mijn schoonmoeder hoorde dat ik ze verzamel, heeft ze toegezegd dat wij hem van haar mochten erven. Dat ding is al veertig jaar oud. De buitenkant is ook al een beetje verbleekt, maar als je hem opendraait, zie je weer de originele kleuren. Een andere die ik heel leuk vind, is een totempaal uit Alaska. Die

hebben we zelf gekocht toen we daar op reis waren. Als je hem opent, haal je er weer een andere totempaal uit. En daaronder zit weer een andere.’’ Kun je het gevoel beschrijven wat je ervaart als je een nieuw verzamelstuk vindt? “Dat is wel een heel leuk gevoel. Het maakt je wel blij. Je weet het ook meteen als je er een ziet die je wilt hebben. Dan moet je niet te lang wachten, maar hem gewoon kopen.’’ Wat zoek je nog? “Dat weet ik eigenlijk niet. Toen ik laatst die totempaal vond, wist ik wel dat ik hem wilde hebben. Maar voor die tijd kon ik niet weten dat hij bestond. Zo bijzonder is hij. Dus er zullen er nog wel meer volgen, maar hoe ze eruit zien zou ik nu niet kunnen zeggen.’’ En waarom dan specifiek matroesjka’s? “Tja, dat is eigenlijk per ongeluk gegaan. Bij de eerste dacht ik: hé, dat is een leuk poppetje… en voor je het weet staan er 45 in je kast…’’

Meer Zonnepanelen bij Atlantis Sinds februari 2017 liggen er op het dak van korfbalvereniging Atlantis 12 zonnepanelen. De positieve gevolgen voor de energierekening en de bijdrage aan een schoner mileu heeft de leden doen besluiten om dit aantal te verhogen. Afgelopen week werden 18 extra zonnepanelen geleverd. Binnen een dag werden deze vakkundig door JDG Zonnesystemen geïnstalleerd. En aangezien er toch makkelijk

toegang was tot het dak, werden de bestaande zonnepanelen eens goed schoongemaakt voor een beter rendement. Met deze 30 zonnepanelen ligt het dak van Atlantis vol en hoopt de vereniging alle benodigde elektriciteit zelf te kunnen opwekken. De aanschaf is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de Rabo ClubSupport, waar de leden van de Rabobank voor worden bedankt.

Opnieuw kerstpakkettenactie voor Voedselbank DRV Ook dit jaar zamelen initiatiefnemers Hans Kranenburg en Rein Kroon weer kerstpakketten in voor cliënten van de Voedselbank. Graag wil men elk van de ruim 125 gezinnen een kerstpakket uitreiken. De pakketten zijn deels afkomstig van ondernemers, die pakketten die zij overhouyden doneren, maar ook steeds meer particulieren doen mee aan de actie door een pakket te doneren, of een geldbedrag.

Een pakket kost 40 euro, waarvoor bij De Zwart Dranken en Delicatessen in Wilnis een gevuld kerstpakket wordt aangeschaft. Pakketten kunnen worden afgeleverd op Constructieweg 23 (Kranenburg Schadenet, Hans Kranenburg). Uiterste inleverdatum is vrijdag 20 december. Op www.kerstpakketdrv.nl kunt u uw pakketten of financiële donatie aanmelden.

Mijdrecht

Bingo bij Argon Op vrijdag 13 december is er weer Bingo van de Lijnkijkers in de kantine van sportvereniging Argon. Deze maand staat de Bingoavond in het teken van Kerstmis. Zaal open 19 uur, aanvang 20 uur. Het eerste kopje koffie of thee is gratis. Met uw deelname steunt u de jeugd van Argon. Dit kan ook door uw oud papier neer te zetten bij de container op het Argon parkeerterrein.

Kerstactie Lionsclubs DRV

Spaar DE-punten voor koffie Voedselbank De Lionsclubs zijn weer gestart met hun kerstactie ‘Koffie voor de Voedselbanken” in samenwerking met Douwe Egberts. Ook in onze gemeente is vorig jaar massaal gehoor gegeven aan de oproep om DE punten te doneren aan onze lokale Voedselbank De Ronde Venen. In totaal werden maar liefst 660.000 punten verzameld, goed voor 1.357 pakken koffie! Hiermee kon onze Voedselbank 120 gezinnen voor ruim een half jaar van koffie voorzien. Dit jaar willen de Lionsclubs van Mijdrecht Wilnis, Vinkeveen Waverveen en Abcoude Baambrugge opnieuw hun steentje bijdragen om onze eigen Voedselbank te ondersteunen. De door u ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie, die worden gedoneerd aan de Voedselbank De Ronde Venen. Dit wordt gecombineerd met het inzamelen van oud en vreemd geld. Bijna iedereen heeft nog wel oud of vreemd geld in huis liggen waar niets meer mee wordt gedaan De Lionsclubs wisselen uw valuta om naar euro’s. Voor iedere 15 euro kan in de derde wereld een arme blinde gratis aan staar worden geopereerd, waarna zij weer normaal kunnen zien, werken en leven. DE waardepunten, bij voorkeur geteld, en oud en vreemd geld kunnen t/m eind december worden ingeleverd op de volgende adressen. In Mijdrecht: Albert Heijn op Leicester 13, Boni, Hema, Volendammer Visdelicatessen Adelhof, Hoogvliet. In Vinkeveen: Jumbo, Albert Heijn, Maria-Oord (receptie), drogisterij De Bree, SMC De Bron en De Groentehal. In Wilnis: Jumbo, Van Soest Stoffen. Lionsclub Abcoude-Baambrugge haalt de waardepunten huis aan huis op tegelijk met hun jaarlijkse snertactie op zaterdag 18 januari 2020.


6

6 DECEMBER 2019

DE GROENE VENEN

Lichtjesavond Begraafplaats Vrederust Wilnis druk bezocht Afgelopen donderdag 28 november 2019 werd op de Begraafplaats Vrederust in Wilnis voor de tweede maal een lichtjesavond gehouden. Het initiatief voor deze avond werd in 2018 voor het eerst genomen op deze locatie door Marije Jonas. In samenwerking met een medewerkster van de gemeente De Ronde Venen werd een mooie avond voorbereid op de begraafplaats, waar een ieder uit onze regio zijn of haar overleden dierbare kon gedenken. Net als vorig jaar werd ook deze avond de aula op de begraafplaats door Uitvaartcentrum Finnema opengesteld om te luisteren naar gedichten, muziek en was er de mogelijkheid een kopje koffie of thee te drinken. Het verschil met vorig jaar is, dat de sfeer in het pand beter is geworden. De ingang is verruimd waardoor er veel meer mensen binnen kunnen zitten of staan. De nieuwe beeld- en geluidsinstallatie zorgden voor een mooie omlijsting van de avond. De lichtjesavond kon dit jaar, na de overweldigende opkomst van vorig jaar, wederom rekenen op grote belangstelling. Bij aankomst op de begraafplaats was er een zee aan lichtjes, maar liefst 600 kaarsen, waarvan het eerste deel in hartvorm, geplaatst. Bij binnenkomst werd er gezongen door het koor.

Finnema_Adv 265x193mm_2Dec2019.indd 1

Het eerste lied was een Spaans lied waarin de stilte wordt bezongen. Door Ellen Piet van Uitvaartcentrum Finnema werd vervolgens iedereen welkom geheten en werd de avond ingeleid. Marije Jonas heeft symbolisch namens allen een kaars aangestoken. Na meerdere muziekstukken, uitgevoerd door het Vrouwenensemble Davanti, werd een gedicht voorgedragen door Matthieu Schutter (uitvaartleider bij Uitvaartcentrum Finnema). Door Tuincentrum Rijdes uit Vinkeveen zijn witte rozen ter beschikking gesteld en in de aula werden de door de Gemeente De Ronde Venen ter beschikking gestelde brandende (graf) kaarsen uitgedeeld. De belangstellenden konden een kaars plaatsen bij een graf van hun dierbare(n) of een kaartje hangen in de gedenkboom aan het begin van de begraafplaats. De rozen mogen als aandenken aan de avond mee naar huis worden genomen. Dit jaar is ook heel veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een hanger in de gedenkboom te hangen. Na afloop kon men weer samen komen in de aula om nog even te praten en een kopje koffie of thee met elkaar te drinken.

03-12-19 08:38


DE GROENE VENEN

Gemeenteraad behandelde drie moties

Veilig oversteken en veilig pinnen De maandelijkse gemeenteraadsvergadering wordt door raadsfracties vaak aangegrepen om een motie in te dienen. Daarin wordt om aandacht gevraagd voor een onderwerp dat men belangrijk vindt en waarvan men van het college verwacht dat er iets mee gedaan wordt. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 november kwamen er weer drie moties aan de orde. De eerste motie betrof een pleidooi voor veilige oversteekplaatsen voor voetgangers. Een andere motie ging over de aanstelling van de kinderburgemeester en de derde motie bevatte een verzoek aan het college om te bevorderen dat er meer openbare geldautomaten beschikbaar komen. tekst piet van buul

Ronde Venen Belang, VVD en CDA hebben zich geschaard achter het initiatief van mevrouw Leône Pothuizen uit Vinkeveen. Zij was

een petitie gestart voor beter beveiligde oversteekplaatsen en zij kreeg de steun van meer dan vierhonderd bezorgde inwoners. In de motie stelden de drie partijen vast dat veel oversteekplaatsen voor zowel voetgangers als automobilisten vaak onoverzichtelijk zijn, niet of slecht voorzien van duidelijke signalering en dat het vaak ontbreekt aan goede verlichting. Aan het college wordt opgedragen om een overzicht te maken van alle oversteekplaatsen en na te gaan of die veilig genoeg zijn. Wanneer dat niet het geval is, dient het college nog in het eerste kwartaal van volgend jaar aan te geven welke maatregelen men denkt te gaan nemen. Desnoods moet daar extra geld voor worden uitgetrokken. Wethouder Kiki Hagen zegde toe de motie te willen steunen. Ze wees er op dat er al een proef loopt bij de oversteekplaats op Hofland met ledverlichting in het wegdek. Deze proef wordt binnenkort nog uitgebreid. De motie kreeg de steun van de voltallige raad.

Op initiatief van Lyone Pothuizen uit Vinkeveen (rechts) is twee weken geleden de petitie ‘Veilig oversteken in Vinkeveen’ opgestart. De initiatiefneemster wil met de petitie bereiken dat in De Ronde Venen -en in dit geval Vinkeveen- de oversteekplaatsen veiliger worden door aanpassingen en betere (led)verlichting. Na ruim 400 keer te zijn ondertekend is de petitie aangeboden aan wethouder Schuurs van De Ronde Venen, voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 november 2019. foto fem van duuren

6 DECEMBER 2019

Kinderburgemeester Het mandaat van de huidige kinderburgemeester loopt eind dit jaar af. Bij de benoeming had wethouder Kiki Hagen in haar enthousiasme aangegeven dat ze er voorstander van was om te komen tot een gekozen kinderburgemeester. De fractie van Ronde Venen Belang vroeg zich af wanneer de wethouder dit plan ten uitvoer gaat brengen, nu voor het komende jaar er weer een benoemde kinderburgemeester gaat komen. In een motie vraagt RVB om uit de aanmeldingen die nu binnen zijn, een selectie te maken en de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen te laten kiezen. De wethouder gaf toe dat ze de tijd hiervoor nog niet rijp vindt. “Tijdens dit eerste jaar hebben we ervaren dat er nogal wat van zo’n kinderburgemeester gevraagd wordt.” Zij achtte het beter om eerst een paar jaar ervaring op te doen, zodat zich geleidelijk een goede werkwijze kan ontwikkelen. Een ruime meerderheid van de raad was het met de wethouder eens. De RVB-motie werd derhalve afgewezen. Geldautomaten Met het opheffen van bankfilialen verdwijnen ook steeds meer geldautomaten in rap tempo uit het straatbeeld. De meest banken vinden het niet langer verantwoord om deze service in stand te houden. Verschillende kernen beschikken inmiddels al helemaal niet meer over een geldautomaat. De fracties van Ronde Venen Belang en D66 betreuren deze gang van zaken. Zij zijn van oordeel dat de inwoners, die om welke reden dan ook liever met contant geld betalen ook in de gelegenheid moeten zijn om elk uur van de dag geld te pinnen. In een motie vragen ze het college bij de verantwoordelijke organisatie te bepleiten dat er in ieder geval in de vier grootste kernen van de gemeente tenminste 24 uur per dag gedurende zeven dagen per week één geldautomaat beschikbaar is. De meningen in de raad waren nogal verdeeld. Een aantal raadsleden wees er op dat er in vrijwel elke kern bij de daar gevestigde supermarkt gepind kan worden. “De supermarkten hanteren tegenwoordig ruime openingstijden, zodat vrijwel iedereen ruim de tijd heeft om daar te pinnen. Het is daar binnen ook veiliger dan ’s avonds als het donker is op straat.” Een opmerking die steun kreeg van de burgemeester, verantwoordelijk voor de openbare veiligheid. De motie werd met een kleine meerderheid verworpen.

Gemeenteraad stelt beheerplan kunstwerken 2020-2024 vast

Slechte staat bruggen nog niet levensgevaarlijk Wanneer het bij de gemeente over kunstwerken gaat, dan worden daar soms de kunstzinnige objecten, beelden, gevelstenen en dergelijke mee bedoeld. Maar meestal gaat het om constructies zoals bruggen, viaducten, duikers en steigers. In het jargon worden dat civieltechnische kunstwerken genoemd. En daar ging het in de raadsvergadering van 28 november over. Het college heeft in een helder rapport een overzicht gepubliceerd van het aantal werken binnen onze gemeente. En dat zijn er nogal wat. Bovendien wordt aangegeven hoe het zit met de staat van onderhoud. En dat blijkt niet best te zijn. Om er voor te zorgen dat het onderhoud goed wordt aangepakt is er een meerjarenplan opgesteld. Daarin staat wat er allemaal moet gebeuren om de zaak op orde te krijgen en te houden en wat dat allemaal gaat kosten. tekst piet van buul

De gemeente De Ronde Venen is een waterrijke gemeente. Dat betekent dat zich maar liefst 25 beweegbare bruggen, 206 vaste bruggen en 300 duikers in de gemeente bevinden. Om die allemaal in goede en veilige staat te krijgen en te houden is veel geld nodig. Het college heeft berekend dat er voor de komende vijf jaar een investeringsbudget van ruim 7,5 miljoen euro nodig zal zijn. Het beheerplan geeft een actueel inzicht

in de omvang en de kwaliteit van de bestaande kunstwerken en de benodigde financiën om deze werken zo efficiënt mogelijk op te knappen en te onderhouden. Risicoprofiel Voor iedere brug is een risicoprofiel opgesteld. Met een kleurcodering zijn die risico’s in beeld gebracht. Code rood geeft aan dat het risicoprofiel van de desbetreffende brug ontoelaatbaar hoog is. Daar moet dus snel wat aan gedaan worden. Code oranje geeft aan dat het risicoprofiel wel zorgen baart maar nog wel acceptabel is. Bij code groen is geen noodzaak tot snel ingrijpen. Uit de inventarisatie is gebleken dat van de beweegbare bruggen er maar liefst 16 zijn die momenteel zeer grote risico’s dragen. In het beheerplan wordt aangegeven dat de gemeente volgend jaar twee beweegbare en zes vaste bruggen op orde wil brengen. Daarvoor is al 1.752.053 euro gereserveerd. In de periode 2021-2024 worden de maatregelen voor acht beweegbare bruggen en vierenveertig vaste bruggen uitgevoerd. Daarvoor is nog onvoldoende financiële dekking aanwezig. De overige zes risicovolle beweegbare bruggen worden in de periode na 2024 aangepakt. De raad is ongerust De discussie in de raad spitste zich toe op de vraag wat precies bedoeld wordt met de aanduiding risicovol en hoe dringend dan de noodzaak

is om snel aan de slag te gaan. “We zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze inwoners. Het mag niet gebeuren dat er vandaag of morgen grote ongelukken gebeuren.” De verantwoordelijk wethouder Kiki Hagen deed een poging om de raad gerust te stellen. Ze verzekerde de raadsleden dat het niet om onverantwoorde risico’s gaat. Een amendement om het beschikbare budget te verhogen naar ruim 10 miljoen, zodat er nog een paar extra risicovolle bruggen kunnen worden aangepakt, haalde het niet. Met uitzondering van Ronde Venen Belang en ChristenUnie/SGP ging de raad akkoord met het raadsvoorstel om het beheerplan kunstwerken 2020-2024 vast te stellen alsmede het daarvoor benodigde budget. Het beheerplan is in te zien op de website van de gemeente.

7

GROTE VERHALEN tekst rosanne kok

In deze column geeft Rosanne Kok een schets van gebeurtenissen die uit het leven zijn gegrepen. Alledaagse ontmoetingen en kleine avonturen kunnen aanleiding geven voor een Groot Verhaal.

De enige echte… Van het weekend heb ik Sinterklaas gevierd met de familie. Het was een feest met kadootjes in overvloed, pepernoten (ook in overvloed!), chocoladeletters en gedichten. Het was een Sinterklaasfeest met alles erop en eraan. Lieve mensen bij elkaar, met alle tijd en aandacht. Net toen we dachten dat het feest op zijn einde liep, werd op de deur gebonsd door twee pieten. Achter hen de Sint. Zijn staf in zijn ene hand, zijn grote boek in de andere. Wat geweldig dat hij in alle drukte nog tijd had gevonden om ons een bezoek te brengen. En wat geweldig dat zo’n man met zo’n mijter zoveel autoriteit uitstraalt dat je onmiddellijk met twee woorden spreekt en ‘u’ gaat zeggen. Zelfs al weet de hele familie hoe het zit. De Sint nam alle tijd en sloeg zijn grote boek erop na. Het was een boek zoals je van de Sint verwacht, met een rode, zachte kaft en bladgoud op de zijkant. Niets geen ingeplakte A4-tjes, maar keurig vergeelde pagina’s met daarop met de hand geschreven informatie over ieder individu. Sierlijke letters. Over iedereen wat. Hij was op de hoogte van alle kroonjaren die dit jaar gevierd worden door diverse familieleden en wist alles van het afstuderen van de nichtjes en neefjes. Sportblessure opgelopen? Het stond in het boek. Nieuwe relatie? Sint wist ervan. Ik was diep onder de indruk van deze man. Dit was de Sint die alles weet. Dit was de enige echte.

Veenergie.nu biedt initiatief raadsvoorstel aan Veenergie.nu heeft een initiatief raadsvoorstel aangeboden aan burgemeester Divendal en griffier de Graaf. Het initiatief raadsvoorstel behelst de aanleg van een zonnepanelenveld van 6,5 ha. In de gemeente De Ronde Venen kunnen inwoners een initiatief raadsvoorstel indienen als dit voorstel door tenminste 100 inwoners wordt gesteund. Veenergie.nu heeft in korte tijd de benodigde steun met handtekeningen verzameld. Het zonnepanelenveld staat gepland op en tussen een aantal legakkers en is vrijwel niet zichtbaar. Er wordt gewerkt met zonnepanelen op het land en op het water. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 november is door Anco Goldhoorn en René Bultena, beiden initiatiefnemer van inwonerscoöperatie Veenergie. nu, het initiatief raadsvoorstel aangeboden aan burgemeester Divendal en griffier de Graaf van De Ronde Venen. foto fem van duuren


Familieberichten

8

6 DECEMBER 2019

DE GROENE VENEN

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal di­ent van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Peter de Reuver De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Tonny de Reuver en familie Abcoude, december 2019.

dag schatteke dag vrije vogel dag ineke

Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk!

Melding overlijden: dag en nacht bereikbaar 06-26056999

www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl

wilhelmina mathilda christina swildens - verdurmen 17 januari 1937 - 30 november 2019 weduwe van suup swildens simone, taki, maaike, emmanuel kamille, flore, robin

wij nemen zaterdag 7 december om 10.30 uur afscheid van ineke in de dorpskerk, kerkplein 45 in abcoude.

Verdrietig geven wij kennis van het overlijden van mijn geliefde man, onze vader, schoonvader en opa

Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij In alle eeuwigheid ben jij

Ing. Johannes Veenemans Bouwondernemer te Amsterdam. Amsterdam, 3 januari 1931

Abcoude, 28 november 2019

Abcoude,

Joke Veenemans - Aardewijn

Abcoude,

Hans Veenemans Chantana Veenemans - Fakmhake Charissa Charlotte

Amsterdam,

Bas Veenemans Sophie Lisa

Wateringen,

Gerrit - Jan Veenemans Ellen Veenemans - Van Weel Joep Hugo

Intens verdrietig nemen wij afscheid van Peter, die zo van het leven hield en zo dapper gestreden heeft

Peter de Wit * 9 maart 1954

Vinkeveen

† 28 november 2019

Toos Nanda en Theo Johan en Marion Anton en Joke Bert en Cora Annie en Henk Jan en Toos Corry en André Adrie en Ben Thea en Henk Kees en Sara Bert † John en Evelien Paul

Correspondentieadres: Familie J. Veenemans Postbus 37 2290 AA Wateringen

Neven en nichten

De afscheidsviering vindt plaats op vrijdag 6 december om 10.30 uur in de Dorpskerk, Kerkplein 45 te Abcoude. Aansluitend zullen wij Joop begeleiden naar begraafplaats ‘t Geinhoff, Bijdorplaan 3 te Abcoude

Loopveltweg 84 3645 LJ Vinkeveen

Daarna is er gelegenheid om de familie te condoleren in restaurant Jess, Koppeldijk 1 te Abcoude.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 6 december om 15.30 uur in aula 1 van crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Joop hield van kleurige bloemen.

Peter is thuis, alwaar geen bezoek.


DE GROENE VENEN

Moeder & Kind Centrum DRV officieel geopend Afgelopen vrijdag is het Moeder & Kind Centrum De Ronde Venen geopend. Na een ingrijpende verbouwing is er een moderne praktijk ontstaan waar zwangeren, moeders en kinderen terecht kunnen bij verschillende deskundigen die zich bezig houden met de zorg en begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap en bevalling. Het initiatief kwam van de Verloskundigenpraktijk De Ronde Venen. Het nieuwe Centrum beschikt over mooie ruimtes, waar verschillende zorgaanbieders hun diensten verlenen. Met een breed scala aan mogelijkheden kunnen zwangere vrouwen, moeders en hun kind optimaal voorzien worden in hun wensen en behoeften. Alles onder één dak! Tijdens de zwangerschap kunnen zwangeren bij Verloskundigen De Ronde Venen terecht voor verloskundige zorg, echo’s en het plaatsen van een spiraaltje. Ook vrouwen die een kinder-

6 DECEMBER 2019

9

wens hebben kunnen bij de verloskundigen op consult komen. Daarnaast zijn er onder andere een kraamzorgbureau, (kinder)fysiotherapeut, diëtiste, lactatiekundige en homeopaat gevestigd. Ook kun je er terecht voor zwangerschapsyoga, een cursus ‘Van zwanger naar bevallen,’ of Zwangerfit. Maar ook kun je genieten van een ontspannen zwangerschapsmassage en wordt er twee keer per jaar een hypnobirthing cursus gegeven. Behalve consulten en adviezen worden ook voorlichtingsavonden gegeven in de grote zaal door Borstvoedingscentrum De Ronde Venen en de verloskundigen zelf. Kortom, het Moeder & Kind Centrum is een moderne praktijk met een brede voorziening aan deskundigheid in huis. Het Moeder & Kind Centrum bedankt de sponsors van de opening, Prinselijk Proeven, Albert Heijn en de Hema. foto peter bakker

Sinterklaas ook langs bij alleengaande ouderen Op dinsdagmiddag 3 december waren bijna 100 alleengaande ouderen te gast voor een Sinterklaasfeest in de Willisstee. De Stichting Tjitze Hesselius had weer veel verrassingen in petto. Uiteraard een bezoek van Sint met zijn pieten en een optreden van zanger Thomas Oudshoorn, waarbij enthousiast de polonaise door de zaal ging, uiteraard met de Sint voorop. Daarna was het tijd om surprises met een gedicht te maken; fantastisch wat er in 25 minuten allemaal gemaakt werd. Na het lezen van alle gedichten werden de surprises uitgepakt, voor iedereen was er een cadeautje. Na een swingend besluit was het al weer tijd om naar huis te gaan. De ouderen hadden zichtbaar genoten en konden zichzelf de volgende ochtend nog terug zien op TV bij Goedemorgen Nederland. Een leuke verrassing toch?

Alzheimer Café Vinkeveen op 11 december

“Beter contact bij dementie” " De zon ging onder voor het avond werd. "

Alex de Groot 8 februari 1978

26 november 2019

Anton en Jannie Edwin † Toos en Fons Linda en Nina, Morris Sonja en Rik, Sjors De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden, Alex is begraven bij zijn broer Edwin. Correspondentieadres: M. Hoogenhout, Zand en Jaagpad 42, 1396 JB Baambrugge

Op 11 december wordt er in het Alzheimer Café Vinkeveen in Zorgcentrum Zuiderhof een avond georganiseerd, waarbij gastspreker Jan van der Hammen aandacht besteedt aan het verloop van het dementieproces en praktische handreikingen geeft met betrekking tot het contact. Dementie is een ernstige ziekte waarmee we, mede door de vergrijzing, steeds vaker te maken krijgen. Omgaan met een naaste die lijdt aan dementie kan lastig zijn. De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar de oorzaken en eventuele mogelijkheden om het dementieproces te beïnvloeden of zelfs te keren. Als je weet wat er in de hersenen van mensen met dementie gebeurt, is de stap naar de vaardigheid in de omgang makkelijker te

maken. Jan van der Hammen van het bedrijf Ervarea is gastspreker deze avond. Ervarea heeft jarenlange ervaring in de zorg, gecombineerd met de vaardigheden van het geïmproviseerd theater over dementie. Hij laat deze avond zien dat er verschillende manieren bestaan die het contact met mensen met dementie kunnen verbeteren. Belangstellenden zijn van harte welkom in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. Aanvang 19.30 uur, einde ca. 21 uur. Toegang gratis. Er is muziek, koffie/thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie bij Mantelzorg De Ronde Venen, tel. 0297 230 280 of per e-mail mantelzorg@stdb. nl.

Iedere uitvaart krijgt bij ons de grootst mogelijke persoonlijke zorg

Dankbetuiging Vanwege de vele ontvangen kaarten, bloemen en steunbetuigingen kunnen we niet iedereen persoonlijk bedanken. Via deze weg willen we u allen laten weten dat we dankbaar zijn voor alle mooie woorden, voor het medeleven, voor de hulp en steun tijdens de laatste weken van zijn leven en na het overlijden van

Wim Brouwer Jullie woorden van troost, het delen van de herinneringen aan Wim zoals hij was: ondernemend, betrokken en altijd in voor een praatje, hebben ons gesteund en helpen ons om verder te gaan zonder hem. Greet Brouwer-van den Dongen Petra en Dick Melissa en Joris Saskia en Bram Arwin en Esther Jade Twan Wilnis, december 2019

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare. Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden. Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Uitvaartcentrum Finnema Directe hulp na overlijden: 0297 325 865 (dag en nacht bereikbaar)

Uitvaartcentrum Finnema Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer

Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

6 DECEMBER 2019

DE GROENE VENEN

Zaterdag 14 december, 20.15 uur, Abcoude

Alles in de Hens: warme voorstelling van Marcel Hensema vol met verhalen, humor en muziek

KUNST EN CULTUUR Volkskerstzang dinsdag 17 december in Dorpskerk Abcoude De jaarlijkse Volkskerstzang wordt gehouden op dinsdagavond 17 december om 19.30 uur in de Dorpskerk te Abcoude. De deuren gaan open om 18.45 uur en men verwacht veel belangstelling. Het is ieder jaar een groot feest om met zoveel mensen te luisteren naar het kerstverhaal en om met elkaar de aloude kerstliederen te zingen. Een mooi moment om in kerststemming te komen. De overdenking wordt gehouden door Zr Monica Raassen, pastoraal werkster van de Cosmas en Damianus in Abcoude. De schriftlezingen worden gedaan door Debora Pijpers. Medewerking wordt verder verleend door de Abcouder Harmonie o.l.v. Elivera van Sloten en de begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Peter Staats. Het Cosmas- & Damianuskoor zingt kerstliederen o.l.v. Stephan van de Wijgert, met Peter Staats op orgel.

Marcel Hensema (Hollands Hoop, Penoza) speelt Alles in de hens. Een autobiografische voorstelling over een bijna-vijftiger die gaat wandelen om weer in contact te komen met zichzelf en de wereld om hem heen. Een warme voorstelling vol mooie verhalen, herkenbare typetjes, humor en de muziek van Edison-winnaar en bandoneonspeler Carel Kraayenhof. Alles in de hens is een zeer persoonlijke voorstelling, over de midlife van Hensema zelf. “Ik zet de spotlight op hele normale, dagelijkse dingen waar ik mee worstel of over nadenk. Die dingen of situaties til ik net even op uit de realiteit, waardoor het vaak grappig wordt.” Een conference, niet pretentieus, geen drama, maar voor een breed publiek. Een avond met een lach en een traan. Het uitgangspunt van Alles in de hens is een lange wandeling die Hensema maakt om los te komen van de drukte, zijn werk en zijn puberkinderen. Door die voettocht kan hij met een afstandje kijken naar zijn leven en de dingen die op zijn pad komen. Een luchtige tocht vol humor, met een spiritueel randje. De voorstelling balanceert op het randje van cabaret en toneel.

Donderdag 12 december, 20.15 uur, Onder de Hanebalken, Abcoude Theater Piet Mondriaan, zaterdag 14 december (try out). Aanvang: 20:15 uur. Entree: 18 euro / CJP 12,50 euro Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl foto trea van drunen

Marlijn Weerdenburg terug naar haar allergrootste levensbehoefte: zingen We kennen de veelzijdige Marlijn Weerdenburg als tv-presentatrice van onder andere Broodje Gezond, De Nieuwe Lekkerbek en Hotel Romantiek, als actrice in de rol van advocate Danni in Danni Lowinski en van verschillende theaterproducties, waaronder een hoofdrol in Soldaat van Oranje. Maar ook van Sia’s Chandelier, waarmee ze hoge ogen gooide bij RTL’s It Takes Two. In dit programma gaat Marlijn terug naar haar allergrootste levensbehoefte: zingen. Ze heeft haar lievelingsmuzikanten- en schrijvers gevraagd haar te helpen, wat resulteerde in prachtige

Nederlandstalige teksten en muziek van o.a. Paul de Munnik, Herman van Veen, Bertolf, Daniel Lohues, Izaline Calister en Renske Taminiau. Een openhartige voorstelling waarin Marlijn zingt en vertelt over het leven; hoe het moederschap haar richting en kracht gaf en hoe de ziekte van haar vader haar hele wereld op z’n kop zette. Ze wordt muzikaal ondersteund door haar virtuoze pianist Patrick van Hèrrikhuyzen. Onder de Hanenbalken (boven de Eendracht in Abcoude), donderdag 12 december. Aanvang: 20:15 uur. Entree: 19,50 euro /CJP 13,50 euro. Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl

Engelenexpositie in De Angstelborgh

Kransen maken en Move Mates bij De Woudreus Kom op woensdagmiddag 11 december in de kerststemming bij de Woudreus met de activiteit 'een mooie (kerst) krans maken'. Daarnaast kun je warme chocomel drinken en lekker chillen in de lees- en tekenhoek met als thema ‘winter’. Om 15 uur kun je lekker buiten spelen met de Move Mates (beweegmaatjes). Dat zijn kinderen uit groep 7 die opgeleid zijn om spelactiviteiten te bedenken en begeleiden. Let op: aanmelden via www.dewoudreus.nl (bij activiteiten) is verplicht. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen meedoen met hun ouder, grootouder of begeleider. Kosten voor het maken van een krans zijn 5 euro per kind. Pin aanwezig. van 14 - 15 uur: een krans knutselen; van 15 - 16 uur: Move Mates. NME-centrum De Woudreus is in de Kerstvakantie gesloten. Adres: Pieter Joostenlaan 28a (achter de Willisstee), Wilnis.

Al jaren spaart dorpsgenoot Julie Duijker kerstkaarten met engelen. Julie vertelt hierover: “Ongeveer kwart eeuw lang ontvingen we elk jaar een prachtige kerstkaart van de in december 2016 overleden chef-kok, restaurateur, en televisiepresentator Joop Braakhekke. Wat al die kaarten zo bijzonder maakte, was het onderwerp: engelen. En niet zomaar engelen, maar kunstzinnige engelen. Joop vroeg namelijk bekende Nederlandse kunstenaars om hun eigen impressie van een kerstengel te tekenen of schilderen, waarna hij er zelf een mooi engelengedicht bij schreef. Er ontstond iets unieks, elke decembermaand weer. Als de grote envelop met Joops nieuwe kerstkaart in de brievenbus viel, was het even stoppen, even zitten en even genieten van de nieuwste Joop engel en

het bijpassende gedicht. Ik heb zelfs een speciale engelenmap gekocht, in Venetië, om de kaarten te bewaren.” Vervolgens begon Julie ook andere kerstkaarten met engelen te sparen. Waaraan later o.a. klassieke kunstengelen werden toegevoegd. Er ontstond een ‘gevleugelde’ verzameling. Voor het eerst wordt deze uitgebreide engelencollectie, inclusief een engelenkerstboom, tentoongesteld in het Abcouder ontmoetingscentrum De Angstelborgh, gedurende de hele maand december. Op weekdagen is de Angstelborgh zowel ’s ochtends als ’s middags geopend, alsmede op zaterdagochtend en zondagmiddag. Dorpszicht 22, Abcoude, tel. 0294 284824. Bereikbaar met buslijn 20 (halte Dr. Van Doornplein).

Mees Kees terug in de bioscoop met een nieuw avontuur:

Mees Kees in de Wolken Vanaf woensdag 11 december komt Mees Kees met een nieuw avontuur in Cinema Amstelveen: Mees Kees in de Wolken. Als een groot schoolfeest nadert, is Tobias te verlegen om Hasna mee te vragen. Mees Kees heeft geen tijd om hem

te helpen, want die probeert angstvallig Marie Louise te ontlopen die hem een ballonvaart cadeau heeft gedaan Terwijl mevrouw Dreus klas 6B de wals leert dansen voor op het feest, lijkt voor Tobias alles mis te gaan. Kan Mees Kees op tijd zijn hoogtevrees overwinnen en Tobias redden zodat het feest door kan gaan? Met Leendert de Ridder als Meester Kees en Sanne Wallis de Vries als Mevrouw Dreus. Zie www.cinemaamstelveen.nl voor aanvangstijden en data.

Cursus Pouring techniek op vrijdagavond bij Atelier De Kromme Mijdrecht Bij Atelier de Kromme Mijdrecht volgen zo’n 110 enthousiastelingen schilderles. Iedereen, van jong tot oud, leert tekenen en schilderen onder begeleiding van ervaren kunstdocenten, deels professionele kunstenaars, deels vergevorderde leden. Op woensdag- en vrijdagmiddag krijgen kinderen vanaf 8 jaar les en de rest van de week volgen volwassenen lessen op 11 verschillende dagdelen. Varierende onderwerpen en technieken worden aangeboden in 3 blokken van 10 lessen. Afgelopen week is het tweede blok van 10 lessen gestart. Op vrijdagavond om 20 uur geeft docent Carin de Hondt de cursus “Pouring techniek met acryl”, een verftechniek waarbij je op een bepaalde manier verf mengt, verdunt en olie toevoegt om hier vervolgens mee te

gieten. Je kunt hiervoor verschillende soorten verf gebruiken. Bij pouring probeer je cellen te creëren. Cellen zijn de openingen die je krijgt door bv siliconen toe te voegen aan je mengformule, hierdoor krijg je een gaatjeseffect. Het leuke is juist dat je in de gaatjes de diverse kleuren ziet die je hebt gebruikt. Pouring kun je in een volgend stadium weer toepassen als ondergrond, of voor een hoed, sluier, jurk of bij een portret. Ook kun je het gebruiken bij zeeluchten etc. Vrijdagavond 29-11 is een blok van 10 lessen gestart onder leiding van docent Carin de Hondt. Er is nog plek om in te stromen, tot maximaal 12 deelnemers. Op atelierdekrommemijdrecht.nl vind je meer info over de docenten en de andere cursussen. Mail bij vragen naar: leden@atelierdekrommemijdrecht.nl.


DE GROENE VENEN

6 DECEMBER 2019

11

Korte oorlogsfilm van scholieren trekt meer dan één miljoen kijkers Bunker 611. Het is de titel van een korte film over de Tweede Wereldoorlog, gemaakt door Lex Meijer (20) uit Wilnis en Frans Steeneken (19) uit Vinkeveen in opdracht van hun studie AV-mediatechnologie. Ze deelden het resultaat op YouTube en dat werd een enorme hit; de film is al meer dan één miljoen keer bekeken. ‘‘Dat hadden we nooit verwacht. Tweeduizend views was ook al heel mooi geweest.’’ tekst rosanne kok

Voor Lex Meijer was het maken van een oorlogsfilm een droom. ‘‘Dat was echt iets van mijn bucketlist’’, zegt hij. ‘‘De schoolopdracht om een korte film te maken, zag ik dus echt als een kans.’’ Waar de originele opdracht eigenlijk was om een van de drie vaste scripts uit te werken, trok hij zijn eigen plan. Hij schreef zelf het script en regelde de acteurs, kostuums, wapens en de locatie. Vanaf de opnames werd Frans bij de film betrokken. Het product werd Bunker 611, een film over Dietrich, een jonge Duitse soldaat. ‘‘Er zijn al heel veel films over de Tweede Wereldoorlog gemaakt’’, vult Frans zijn compagnon aan. ‘‘Veel van die films hebben Amerikaanse of Britse soldaten in de hoofdrol. Of Joodse gezinnen. Wij wilden dat anders doen en hebben bewust een Duitse soldaat centraal gezet. Hij moet meevechten in de oorlog, maar is

Televisie Nieuwsronde - wekelijks Vanaf woensdag 00.00 uur, herhaling elk uur de hele week

- foto patrick hesse

Radio

daar helemaal niet blij mee. Niet alle Duitse soldaten waren slecht. Het waren ook gewoon heel jonge jongens. Net als wij eigenlijk…’’ In slechts één week tijd werd de film gemaakt. ‘‘Alle opnames hebben we zelfs op één dag gemaakt’’, vertelt Lex lachend. ‘‘Dat was echt gekkenwerk, maar het is gelukt.’’ Het resultaat verscheen op YouTube, waar het inmiddels al meer dan één miljoen keer bekeken is. ‘‘Bizar!’’, stellen de beide heren. ‘‘Echt ongelofelijk. Dit hadden we nooit verwacht.’’ Waaraan de film haar succes precies dankt, durven ze niet te zeggen. ‘‘Misschien is onze invalshoek verrassend’’, stelt Lex. ‘‘Dat kan. We willen verder geen kant kiezen en praten ook zeker niet goed wat de Duitsers in de oorlog hebben gedaan, maar willen onze kijkers wel aan het denken zetten over het feit dat ze niet allemaal slecht

Maandag

Wij wilden het anders doen en hebben bewust een Duitse soldaat centraal gezet. waren.’’ Het succes van deze film smaakt al direct naar meer. ‘‘We willen zeker graag een tweede film maken’’, zegt Frans. ‘‘Misschien weer een korte film, maar misschien ook wel een speelfilm. Dat weten we nog niet. Ook het script moeten we nog schrijven, maar we willen hier zeker mee verder.’’ Volgens Lex wordt de tweede film veel professioneler dan de eerste film. ‘‘Hoewel we in deze film gebruik hebben gemaakt van goede apparatuur, moesten we verder roeien met de riemen die we hadden. Door de tijdnood hadden we geen tijd om vergunning aan te vragen voor het gebruik van de wapens.

Dat was jammer. Wie goed kijkt, ontdekt ook nog wel een aantal foutjes in deze film. Zo hangt er een modern slot aan een van de deuren en staat het kanon nog op het hout. Waar we nu slechts een week de tijd hadden voor deze film, nemen we komend jaar het hele jaar. Dan kunnen we echt een gaaf product neerzetten.’’ Om deze film te realiseren, zijn Lex en Frans op zoek naar goede licht- en geluidapparatuur en financiële donaties om hun onkosten te kunnen vergoeden. https://youtu.be/U8W6k4ZIn-U

Kerstconcert ROM-koor in Janskerk

Wereldkorting December De hele maand december krijg je bij Wereldwinkel Abcoude 20 procent korting op kerststallen en kerstgroepen. Ze zijn er in allerlei soorten en maten, van vilt tot glas en keramiek. Er zijn ook mooie wenskaarten van Floris, duurzame palmolie kaarsen, heel veel grappige vilten kerstfiguurtjes van Sjaal met Verhaal, allerlei kerstversieringen, de mooiste kerstcadeaus en natuurlijk weer overheerlijke kerstrepen van Tony Chocolonely. Naast de repen melk glühwein is er een nieuwe smaak, puur mint candy cane. De Wereldwinkel draagt bij aan

de bewustwording van eerlijke handel en stimuleert deze op verschillende manieren. Dat is nog altijd van groot belang. De Wereldwinkel staat voor gelijkwaardige handel in alledaagse producten en geeft boeren, ambachtslieden en producenten aan de andere kant van de wereld een stem: het zijn mensen zoals wij. Vind je het daarom ook belangrijk dat de Wereldwinkel in Abcoude blijft bestaan? Kom dan naar de winkel en onderteken de petitie voor het behoud van Wereldwinkel Abcoude. Brugstraat 9, Abcoude. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram of kijk op www.wereldwinkel-abcoude.nl

Op donderdagavond 19 december kunt u het ROM-Koor onder leiding van Ferdinand Beuse gaan beluisteren tijdens het traditionele kerstconcert in de Janskerk, Kerkstraat 11 te Mijdrecht. Naast de vaste pianist van het koor, James Pollard, is er dit jaar extra begeleiding door Gijs Wagenaar op bas en Michiel van Putten op viool. Het ROM-koor brengt bekend en minder bekend kerstrepertoire en uiteraard ook weer enkele nieuwe kerstnummers. U bent van harte welkom om deze avond alvast in kerststemming te komen. Het concert begint om 20:00 uur. De toegangsprijs is 5 euro. Kinderen t/m 12 jaar gratis. De kerk is open vanaf 19:30 uur. Reserveren is niet nodig, maar kom op tijd, want vol is vol.

geleverd. Een selectie van deze gedichten zal tussen de kerstliederen door worden voorgedragen. Heb jij hiervoor ook inspiratie? Stuur je gedicht dan uiterlijk 15 december naar kerstgedichtromkoor@gmail.com en wellicht komt jouw gedicht in ons kerstconcert.

Op zaterdag 7 december organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een vogelexcursie naar de zuidpier van IJmuiden. De 2,9 km lange pier is door zijn opbouw van betonnen blokken en keien een ware voedselkamer voor allerlei soorten zee- en kustvogels. Naast de verschillende soorten meeuwen, scharrelen er ook steenlopers, kanoeten en paarse strandlopers tussen de keien door op zoek naar voedsel. Omdat het laatste beetje van de vogeltrek nog gaande is, en veel vogelsoorten de kustlijn als trekroute gebruiken, is de kans aanwezig dat u misschien wel wat schaarsere soorten tegenkomt, die op weg zijn naar hun overwinteringsgebie-

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen 2generaties1geluid Avond Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 20.00 20.00 – 22.00 22.00 – 00 00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen Nieuwsronde Radio Avond Venen

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 18.00 18.00 – 20.00 20.00 – 22.00 22.00 – 23.00 23.00 - 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen Herrieschoppers Boundless Avond Venen

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 –00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 18.00 18.00 - 20.00 20.00 – 00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Nieuwsronde Radio (herhaling) Avond Venen

Zaterdag 07.00 - 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 19.00 19.00 – 00.00

Ochtendronde Amigos da Musica Middag Venen Avond Venen

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 19.00 19.00 - 00.00

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude Middag Venen Avond Venen

Frequenties Radio: 105.6 FM, via de kabel op 1068 (KPN, Telfort en XS4all) en 102.9 en 103.3 (Ziggo). Televisie en tekst-TV: via Ziggo kanaal 41 en 36 (Abcoude en Baambrugge); KPN, Telfort en XS4all kanaal 1368.

Stuur uw kerstgedicht in Een oproep tot het inzenden van gedichten voor ons kerstconcert heeft inmiddels al enkele inzendingen op-

Vogelexcursie IJmuiden

07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 20.00 20.00 - 22.00 22.00 - 00.00

den in het warme zuiden. Een bezoek aan deze pier staat garant voor het van dichtbij zien van vele vogelsoorten, een frisse neus én misschien wel een glimp van de bruinvissen en zeehonden in de Noordzee. Gaat u mee op zaterdag 7 december? Trek passende kleding aan, neem koffie/thee en lunch voor onderweg en een verrekijker mee. Verzamelen: parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 8:30 uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 15 uur. Kosten: gratis. (vergoeding auto- en parkeerkosten in overleg met de bestuurder). Aanmelden: niet nodig. Als het erg slecht weer is en u wilt weten of de excursie doorgaat, kunt u contact opnemen met de excursieleider: Roy de Dood, tel. 06-23 55 95 28.


12

6 DECEMBER 2019

DE GROENE VENEN

Wegwijs in een doolhof

van financiële regelingen Een opleiding volgen, sporten bij een sportclub, met plezier naar werk gaan en daardoor een inkomen ontvangen. Voor veel mensen is dit de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor sommigen – om wat voor redenen dan ook – niet. Voor hen willen we er zijn. Leven met weinig inkomen doet veel met mensen. Zij gebruiken in de regel meer zorg en raken geïsoleerd. Ze hebben last van chronische stress en slapen er niet van dat hun kind niet mee kan op schoolreisje of geen behoorlijke fiets heeft. De drempel om Sport en cultuur Stichting Jongeren Actief

hulp te zoeken is vaak hoog. En financiële regelingen kunnen een doolhof lijken. Het is dan goed te weten dat wij u de weg kunnen wijzen. Op deze themapagina zetten we het op een rij. Zodat u weet waarvoor u waar terecht kunt. Zijn deze regelingen niet voor u bestemd, maar kent u iemand die zo’n steuntje in de rug wél kan gebruiken? Nodig hem of haar dan uit om eens naar de mogelijkheden voor financiële hulp te kijken. Of om het Geldpunt te bezoeken. Samen werken we dan naar een oplossing toe.

Iedereen Actief

Samen met vrienden en klasgenoten voetballen, zwemmen, dansen, een muziekles volgen of heel iets anders doen. Stichting Jongeren Actief zorgt ervoor dat álle kinderen en jongeren uit De Ronde Venen mee kunnen doen met een sportvereniging of kunst- en cultuuractiviteiten. De stichting betaalt de contributie voor een sportclub of een andere leuke activiteit als daar thuis geen geld voor is.

Heeft u een klein inkomen en weinig geld voor sport of culturele activiteiten? Dan is de regeling Iedereen Actief interessant. U kunt een vergoeding krijgen voor een abonnement op de sportschool, lidmaatschap van de sportclub, toneelgroep of muziekvereniging. Of u krijgt een financieel steuntje in de rug bij het kopen van kaarten voor musea of het theater. Als u nog geen zwemdiploma heeft, kunt u de vergoeding ook gebruiken voor zwemles.

Wie komt in aanmerking? Kinderen en jongeren (onder de 18 jaar) uit gezinnen met een inkomen niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm.

Wie komt in aanmerking? Inwoners met een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. Deze regeling geldt in 2019.

Meer weten? • Kijk op www.stichtingjongerenactief.nl • Kom gerust langs bij het Servicepunt

Meer weten? • Kijk op www.derondevenen.nl/iedereenactief • Kom gerust langs bij het Servicepunt

School en studie Kansen voor alle Kinderen Meegaan met een schoolreis, een rugzak voor de schoolboeken, een fiets om samen met klasgenoten naar school te gaan. Of een laptop om huiswerk te maken en een warme winterjas om koude dagen door te komen. Alle kinderen moeten mee kunnen doen. Als dit niet kan, omdat ouders dit niet kunnen betalen, dan helpt Kansen voor alle Kinderen. Wie komt in aanmerking? De professional kan een aanvraag voor kinderen tussen 0 en 18 jaar doen. De professional heeft een goede kijk op de situatie in gezinnen. En weet als geen ander wat kinderen nodig hebben om mee te doen. Meer weten? • Stel uw vragen aan de professional • Kom gerust langs bij het Servicepunt Zorg Collectieve zorgverzekering Heeft u een klein inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Gemeentepolis. Dit is een Collectieve Zorgverzekering die gemeente De Ronde Venen samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid aanbiedt. De gemeente betaalt een gedeelte van uw premie. En u profiteert van vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Wie komt in aanmerking? Inwoners met een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. Meer weten? • Kijk op www.derondevenen.nl/collectievezorgverzekering • Neem contact op met Zorg en Zekerheid en bel 071 582 55 50

Werk Het Werkcentrum Zoekt u werk en wilt u zich ontplooien en iets betekenen voor de samenleving? Maar ziet u geen kans om dit bekend te maken aan werkgevers? Kom in contact met het Werkcentrum en ontdek wat zij voor u kunnen betekenen. Door hulp bij het versterken van werkervaring en vaardigheden en te bemiddelen voor een stage, vrijwilligersplek of een werkervaringsplek. U leert een perfect cv op te stellen, netwerken met een LinkedIn-profiel en werk te maken van videosollicitatie. Wie komt in aanmerking? Iedereen die op zoek is naar werk kan deze hulp krijgen. Uitkeringsgerechtigden worden opgeroepen om langs te komen. Meer weten? Kom gerust langs bij het Werkcentrum, aan Rondweg 1A in Mijdrecht. Mail naar werkcentrum@derondevenen.nl of bel 0297 29 16 16.

Individuele studietoeslag Bent u een student met een beperking? Dan is het vaak moeilijk bijverdienen. Hierdoor mist u extra inkomen. U heeft recht op een individuele studietoeslag, zodat u uw studie kunt volgen. Wat zijn de voorwaarden? • U bent 18 jaar of ouder • U heeft een beperking • U ontvangt studiefinanciering of een onderwijsbijdrage • U bent niet in staat het wettelijk minimumloon te verdienen Meer weten? • Kijk op www.derondevenen.nl/studietoeslag • Kom gerust langs bij het Servicepunt Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Heeft u door een chronische ziekte en/of beperking hoge ziektekosten? Dan kunt u een inkomensondersteuning krijgen om een deel van de hoge ziektekosten op te vangen. Dit is de ICG-regeling. U ontvangt dan een eenmalige bijdrage van 100 euro per jaar. Wat zijn de voorwaarden? • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm; • U heeft het wettelijk eigen risico van de afgelopen twee jaar volledig opgebruikt (2017 en 2018 of 2018 en 2019) Meer weten? • Kijk op www.derondevenen.nl/icg • Kom gerust langs bij de gemeente of bel 0297 29 16 16

Wilt u méér zorgverzekering voor minder geld? Stap over naar de Collectieve Zorgverzekering.


DE GROENE VENEN

Schulden Schuldhulpverlening

6 DECEMBER 2019

Belastingen kwijtschelden

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Lukt het niet om betalingsafspraken na te komen? Heeft u schulden waar u niet meer uitkomt? U kunt voor hulp en vragen over inkomen en schulden altijd bij de gemeente terecht. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing.

Kunt u de gemeentelijke belasting, zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing of hondenbelasting, niet betalen? Dan kunt u Gemeentebelastingen Amstelland vragen om kwijtschelding. Zij voert de belastingheffing uit voor de gemeente én bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is.

Wie komt in aanmerking? Iedereen kan deze hulp krijgen.

Wie komt in aanmerking? Bij een inkomen op bijstandsniveau en geen bezittingen kan kwijtschelding worden aangevraagd.

Is er sprake van een bedreigende situatie? Dan wordt zo snel mogelijk gehandeld en is de wachttijd zo kort mogelijk. Bedreigende situaties zijn: • Huisuitzetting • Afsluiting van gas, water en licht • Opzegging van uw zorgverzekering

Meer weten? Kijk op www.gemeentebelastingenamstelland.nl

Meer weten? • Kijk op www.derondevenen.nl/schuldhulpverlening • Kom gerust langs bij de gemeente of bel 0297 29 16 16

13

Budgetcoach U kunt er soms wakker van liggen. Omdat u bang bent dat u binnenkort niet uw maandelijkse rekeningen kunt betalen. Of omdat de schulden u boven het hoofd zijn gegroeid. U bent zeker niet de enige met financiële problemen. Maar u ziet zelf even geen uitweg. Een budgetcoach helpt u graag weer overzicht over uw financiën te krijgen. Wie komt in aanmerking? Een budgetcoach is een getrainde vrijwilliger. Stichting Tympaan-De Baat begeleidt deze vrijwilligers en koppelt de budgetcoaches aan mensen die te maken hebben met schulden of die gebaat zijn bij schuldpreventie. Als er sprake is van professionele schuldhulpverlening, begeleidt de budgetcoach u tijdens en na dit proces. Zo voorkomt u met behulp van de budgetcoach dat u weer terugvalt Meer weten? • Kijk op www.tympaan-debaat.nl • Kom gerust langs bij het Servicepunt

Inkomen Bijzondere bijstand

Individuele inkomenstoeslag

Krijgt u opeens te maken met onvoorziene kosten? Zijn deze uitgaven direct noodzakelijk voor zorg, woning of kinderen en kunt u deze kosten niet zelf betalen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Bent u voor langere tijd aangewezen op een minimuminkomen én heeft u geen zicht op een hoger inkomen? U kunt dan individuele inkomenstoeslag aanvragen. De inkomenstoeslag wordt één keer per jaar uitgekeerd.

Wie komt in aanmerking? Inwoners met een minimuminkomen en weinig bezittingen. Let op: bijzondere bijstand kunt u niet aanvragen voor schulden en voor medische kosten, zoals tandartskosten, fysiotherapie, de eigen bijdrage en het wettelijk eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden? • U bent 21 jaar of ouder • U krijgt nog geen AOW • U heeft geen zicht op een hoger inkomen • Uw inkomen is 3 jaar achter elkaar niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm • U heeft weinig bezittingen

Meer weten? • Kijk op www.derondevenen.nl/bijzonderebijstand • Kom gerust langs bij de gemeente of bel 0297 29 16 16

Heeft u vragen over geldzaken? Kom langs bij Het Geldpunt.

Meer weten? • Kijk op www.derondevenen.nl/inkomenstoeslag • Kom gerust langs bij het Servicepunt Eten en drinken Zit u financieel zo krap dat het moeilijk is om dagelijks voor een gezonde maaltijd te zorgen? De Voedselbank helpt u met een gratis af te halen pakket als aanvulling op het dagelijkse eten. En de Voedselbank doet nog meer. Naast eten en drinken biedt zij een luisterend oor en verdere hulp waar dat kan. Wie komt in aanmerking? De Voedselbank is er voor iedereen die tijdelijk wat extra hulp nodig heeft, omdat het financieel even niet goed gaat.

Het Geldpunt

U kunt hier terecht met al uw vragen over geld. U kunt denken aan vragen over toeslagen, het recht erop en het aanvragen hiervan. Als u grip wilt krijgen op uitgaven en budgettering én wilt weten of u in aanmerking komt voor het kwijtschelden van belastingen. Of uitleg wilt krijgen bij een brief van uw pensioenfonds. Het Geldpunt houdt inloopspreekuren, geeft cursussen en voorlichting, helpt met ordening van administratie en geeft advies bij schulden. Kom gerust eens langs. Het Geldpunt is iedere maandag open van 13.30 tot 15.30 uur in De Trekvogel, bij Karekiet 49 in Mijdrecht. Het Geldpunt is een aanvulling op het Servicepunt. Het Servicepunt verwijst bij specifieke financiële vragen door naar het Geldpunt.

Meer weten? • Kijk op www.voedselbankderondevenen.nl • Kom gerust langs bij de Voedselbank Lezen en schrijven Heeft u minder grip op uw geldzaken en laat u uw post ongeopend? Is het voor u een grote uitdaging om rekeningen te begrijpen en toeslagen aan te vragen? Komt dat omdat u moeite heeft met de Nederlandse taal? Lukt het u niet overzicht op uw inkomsten en uitgaven te houden? Komt dat omdat u moeite met rekenen heeft? Beter leren lezen, schrijven en rekenen helpt om uit de schulden te komen én te blijven. De bibliotheek helpt u hierbij. Wie komt in aanmerking? Iedereen kan deze hulp krijgen. Meer weten? • Kijk op www.bibliotheekavv.nl • Kom gerust langs bij de bibliotheek


14

DE GROENE VENEN

6 DECEMBER 2019

Wethouder Rein Kroon over het Lokaal Sportakkoord

“Dit draagt enorm bij aan het welzijn van ons allen” tekst yannis elafi

Op de kaart van de Vinkeveense Plassen zul je tevergeefs zoeken naar Zandeiland 13. Er zijn er namelijk maar 12. Zandeiland 13 bestaat wel, maar ligt hier enkele vlieguren vandaan. En precies daar hebben we een nieuwe correspondent gevonden, die regelmatig bericht over de verschillen en de overeenkomsten met die andere 12 Zandeilanden...

B

ijna dertig jaar heb ik in Vinkeveen gewoond en heb het besluit genomen om mijn leven met mijn vrouw voort te zetten op het Griekse Lesbos. Er zijn veel overeenkomsten met het leven hier en in Vinkeveen, maar ook veel verschillen… Het eerste wat mijn uitermate vriendelijke en aimabele huisarts van De Heuvelink bij mijn jaarlijkse controle op bloeddruk en andere ouderemensenkwalen altijd vroeg, was of ik al dacht aan stoppen met roken. Inmiddels ben ik in mijn leven al drie keer voor een jaar of tien gestopt, maar neem mij niet kwalijk. Zelfs na zoveel jaar droog te hebben gestaan, was elk excuus om weer te beginnen heftiger dan de smeekbede van mijn huisarts. Ons verblijf op het schitterende Lesbos is ook niet echt een stimulans om te stoppen met roken. Dat komt niet door de vluchtelingenstroom, waar dit eiland direct en onterecht aan gerelateerd wordt, maar gewoon – heel basaal – door de prijs van de tabak in Griekenland. Als roker ben je hier zeker nog geen paria. Nu moet ik wel toegeven dat het leven zich hier merendeels buitenshuis afspeelt, maar Grieken roken te pas en te onpas. Het stikstofprobleem speelt hier niet, dus of je rookt of niet: de lucht is hier wel zuiverder dan in de oksel van de A2 en de A9 en überhaupt in de Randstad. Het is nu najaar en de winter kijkt ook hier om de hoek, maar hier heersen nog wel temperaturen om buiten in de hangmat te liggen. Dat lukte niet helemaal bij mijn vrouw: toen ze wilde gaan liggen, veegde een windvlaag de mat even onder haar kont vandaan en viel ze haar stuitje op de grond. Pijnlijk, en ook rijp voor een bezoek aan de lokale huisarts. Die moesten we bezoeken in de lokale kliniek, in een dorp op een kilometer of dertig afstand. Bij de balie kregen we een nummertje, het was druk in de kliniek. Althans, zo leek het. Zo stil en rustig als het in De Heuvelink is in de wachtkamer, zo gezellig en geanimeerd was het daar. Er werd nog net niet gezongen, wel veel gelachen. Toen mijn vrouw uiteindelijk aan de beurt was, kwam de dokter naar buiten met een bekertje koffie een sjekkie in zijn mondhoek. In de kliniek zelf mocht niet worden gerookt, wel voor de deur. Hij gaf haar zijn consult voor de schuifdeur, tussen andere rokende paria’s in de zon. Ik zie dat dokter Haanstra niet zo snel doen, maar ik denk wel dat ik hem serieuzer neem dan de Griekse dokter Sjekkie…

foto arthur van der kooij

Dat veel mensen plezier en voldoening beleven aan sporten en bewegen staat voor de wethouder wel vast. “Daardoor blijven mensen langer fit en gezond. En wanneer we minder vaak naar de dokter of de fysiotherapie hoeven, kunnen we ook flink besparen op de kosten van de gezondheidszorg. Daar wordt iedereen dus beter van. Samen sporten en bewegen heeft daarnaast als bijkomend voordeel dat je daarmee sociale contacten onderhoudt en minder snel eenzaam wordt. Ook kan het als middel ingezet worden voor onderwerpen als (re)integratie en welzijn/gezondheid van jong tot oud. Het is dus een mooi voorbeeld van een win-win-situatie,” stelt de wethouder vast. “En door de sportaccommodaties beter en efficiënter te benutten is daar ook nog de nodige winst te behalen.” Gezamenlijke aanpak Het sportakkoord geeft alle maatschappelijke organisaties de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan over wat men in onze gemeente belangrijk vindt als het gaat om sporten en bewegen. Daarbij gaat het om alle organisaties zoals sportverenigingen, fitnessbedrijven en sportondernemers, maar ook om scholen, kin-

Medio 2018 heeft sportminister Bruno Bruins het Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’ gesloten met sport- en maatschappelijke organisaties, gemeenten en bedrijven. Dit jaar zijn zo’n 160 Nederlandse gemeenten, waaronder ook de gemeente De Ronde Venen aan de slag gegaan met een eigen ‘Lokaal Sportakkoord’. Er zijn inmiddels al flink wat stappen gezet. Het is de bedoeling dat uiterlijk in april volgend jaar concrete plannen zijn uitgewerkt en dat het lokale sportakkoord dan ook daadwerkelijk van start kan gaan. Verantwoordelijk wethouder Rein Kroon is erg enthousiast over het initiatief. Hij legt uit dat het hier om een veelomvattend project gaat waar vrijwel iedereen bij betrokken kan worden en waar ook iedereen van kan profiteren. “Het is de bedoeling dat wij als gemeente, samen met tal van plaatselijke organisaties en instellingen de basis gaan leggen waarbij het voor onze inwoners aantrekkelijk wordt om in beweging te komen. Daar hebben we allemaal baat bij. En op die manier kunnen we met z’n allen op een prettige en gezellige manier oud worden.” deropvang, zorg/welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties, fysiotherapeuten, huisartsen en meer. De wethouder vertelt dat er inmiddels al het een en ander gebeurd is. “Het Sportakkoord in De Ronde Venen is voor iedereen, die door middel van sport, bewegen en een gezonde leefstijl een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van het leefklimaat in DRV. We hebben mogelijke organisaties en instellingen benaderd met de vraag of ze mee willen doen. Met deze groeperingen zijn inmiddels al een viertal bijeenkomsten belegd. Daar zijn ideeën uitgewisseld en contacten gelegd. Er is geïnventariseerd wat we al hebben en waar nog gaten zitten die we op kunnen vullen. Daarbij kun je onder meer denken aan de sportaccommodaties die vaak op enkele avonden of in de weekenden worden gebruikt. Terwijl er wellicht scholen, of andere organisaties zijn zoals Spel en Sport DRV, die juist overdag van zo’n accommodatie gebruik zouden kunnen maken. Tijdens die bijeenkomsten gaat het dus om de vraag wat jouw organisaties kan doen om een bijdrage te leveren en op welke wijze jouw organisatie geholpen zou kunnen worden. Met het bundelen van krachten kunnen ook budgetten worden gebundeld

Sportformateur Bas van der Heijden:

waardoor er meer mogelijk wordt. Op 17 december is er nog een werkconferentie waar we een aantal ideeën uit gaan werken. En op 23 januari komt er een soort Sport Nieuwjaarsborrel waarbij we een eerste inventarisatie rond hebben en al enkele concrete acties en afspraken kunnen presenteren.” Het Lokaal Sportakkoord Om de plaatselijke initiatieven te begeleiden zijn er zogenoemde sportformateurs aangesteld. Wanneer gemeentes er in slagen om uiterlijk in april 2020 een lokaal sportakkoord af te sluiten, dan kan zo’n gemeente rekenen op een bijdrage in 2020 en 2021 van 30.000 euro per jaar van de Rijksoverheid. En daar heeft wethouder Kroon wel oren naar. “Maar het gaat er uiteindelijk om dat we met z’n allen in beweging komen, samen gaan sporten en daardoor ons sociaal netwerk kunnen uitbreiden en eenzaamheid tegen gaan. En wanneer de verenigingen daardoor meer leden krijgen en zo mogelijk ook bestuurders en vrijwilligers, dan is dat ook mooi meegenomen. We worden er dus allemaal beter van. We blijven langer gezond en worden gezellig ouder,” aldus een enthousiaste Rein Kroon.

Sportakkoord De Ronde Venen teksten piet van buul

“Lokaal Sportakkoord is een uitdaging” In aansluiting op het Landelijk Sportakkoord dat onder de titel “Sport Verenigt Nederland” door de Rijksoverheid is gesloten met gemeenten, sport- en maatschappelijke organisaties en bedrijven, wordt in de gemeente De Ronde Venen gewerkt aan de totstandkoming van een lokaal sportakkoord. Om dit proces te begeleiden is een onafhankelijke sportformateur aangesteld in de persoon van Bas van der Heijden. De aanstelling van zo’n sportformateur is één van de voorwaarden die de rijksoverheid aan de gemeenten stelt voor de totstandkoming van een erkend lokaal sportakkoord. “Mijn rol als onafhankelijk adviseur is om met de partijen tot concrete afspraken en plannen tot uitvoering te komen. ‘Akkoorden’ waarbij partijen de bereidheid uitspreken en daarvoor tekenen. Het is persé niet de bedoeling om mooie ambities op papier te zetten en vervolgens weer op de oude voet verder te gaan. Het moet echt daadwerkelijk tot acties in de praktijk gaan leiden waarin partijen ook zelf een rol spelen.” Het Sportakkoord in De Ronde Venen kan veel organisaties helpen om hun eigen doelstellingen te realiseren. Het gaat dus om het verbinden van partijen en het creëren van win-winsituaties. Een voorbeeld is wanneer ouderen uit een verzorgingstehuis een actiever beweegprogramma krijgen waarbij ze én vaker buiten de deur komen, én meer bewegen én meer met andere mensen in contact komen. Die activiteiten kunnen dan verzorgd worden door een buurtsportcoach. Die is daar immers voor aangenomen en realiseert daar dan ook zijn/haar doelstellingen mee. Een ander voorbeeld is het Vluchtelingenwerk. Om de integratie van nieuwkomers in De Ronde Venen te bevorderen, kunnen sport- en beweegactiviteiten een belangrijke rol spelen. Op die manier worden zowel gezondheids- en participatiedoelstellingen van de gemeente behaald, als de doelstellingen van het Vluchtelingenwerk. Een gezondere bevolking levert de gemeenschap überhaupt heel veel op in de vorm van verminderde zorguitgaven.

Omslag in denken “Wanneer een gemeente een beleidsplan op het gebied van sport ontwikkelt, dan wordt in zo’n document opgeschreven wat de gemeente belangrijk vindt voor haar inwoners,” zegt Bas. “Bij de totstandkoming van een lokaal sportakkoord speelt de gemeente ook wel een rol. Maar het gaat hierbij toch vooral om de vraag wat de verenigingen en instellingen en alle andere organisaties die zich met gezondheid en welzijn bezig houden belangrijk vinden. Zij hebben ideeën, wensen en behoeften, maar slagen er vaak niet in om er uit te halen wat er in zit. Door die organisaties samen te brengen ontstaan vaak verrassende inzichten. Soms weet de een niet van de ander waar die precies mee bezig is. Soms kan een partij een oplossing bieden aan een andere partij, die met een probleem zit. Uit de bijeenkomsten die tot nu toe gehouden zijn is al gebleken dat er al heel veel gebeurt in de gemeente. Er zijn verschillende organisaties die zich op speciale doelgroepen richten. Zo bekommert Tympaan/De Baat zich heel

foto arthur van der kooij

specifiek om jongeren en zijn de ouderen welkom bij de Stichting Senior Sportief Actief DRV (het voormalige Spel en Sport DRV). Het bijzondere van zo’n lokaal sportakkoord is het feit dat het zich niet richt op speciale doelgroepen. Het gaat om alle inwoners van de gemeente, van de schooljeugd tot de senioren, ongeacht afkomst of status. Het kan ook bijdragen aan het integratieproces van mensen met een andere culturele achtergrond.” Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat iedereen en alle organisaties die menen een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van het leefklimaat in DRV door middel van sport, bewegen en een gezonde leefstijl zich uitgenodigd voelen. Iedereen die bij kan dragen aan, of die belang heeft bij een gezonder en vitaler DRV is welkom. Mochten er partijen zijn die tot nu toe nog niet hebben deelgenomen, dan zijn zij van harte welkom om aan te schuiven. Zij kunnen zich alsnog melden bij Bas van der Heijden via telefoonnummer 06-13588097.


DE GROENE VENEN

HET VERHAAL VAN

6 DECEMBER 2019

15

Vrijwilligersgroep verzorgt al dertig jaar gezellige zondagen voor senioren in De Angstelborgh

“Er is verjonging nodig, we zijn steeds meer onze eigen doelgroep”

tekst anja verbiest

Nadat in 1987 dienstencentrum De Angstelborgh in Abcoude was geopend, werden daar al snel allerlei activiteiten georganiseerd. Maar op zondagmiddag bleef het aanvankelijk een beetje stil, tot teleurstelling van senioren die in de eveneens nieuwe appartementen rondom het centrum woonden. Na een kortstondige ‘vrije inloop’ ging daarom in maart 1989 de zogenoemde zondagsgroep van start. Ciska Dols, Hans Bieshaar en Jopie Peek kijken terug op dertig jaar gezelligheid. Hans Bieshaar weet nog goed hoe hij bij de zondagsgroep, toen onder de paraplu van Stichting Senior Abcoude, betrokken raakte. “Mijn schoonmoeder woonde ook op Dorpszicht, zij kwam graag in De Angstelborgh. Dat kon aanvankelijk dus niet op zondagmiddag. Maar Miep Vulik nam al snel het initiatief voor een ‘vrije inloop’ voor wie daar zin in had. Later werd dat de zondagsgroep. Mijn vrouw Lidy en haar zus waren daarin vanaf het begin actief en vanzelfsprekend hielpen mijn zwager en ik mee.” Ank, Annie, Marijke, Janny, Lien, Reins, Elly, Henny, Diny, Cornelie, Ciska, Jopie en Hans zijn de dertien vrijwilligers die op dit moment zorgen voor een gezellige zondagmiddag. Jopie, al bijna 25 jaar vrijwilliger, vertelt: “Alle 55+’ers uit Abcoude en Baambrugge zijn op zondag welkom tussen 12 en 17 uur. Om 12 uur is er eerst koffie en daarna verse, zelfgemaakte soep voor wie daar trek in heeft. Als die op is, kan er gebiljart, gekaart of een bordspelletje gedaan worden. Of men zit gewoon gezellig bij te kletsen. Niets moet, alles kan.” Ciska, die ook al vanaf het begin betrokken is bij de zondagsgroep, vult aan: “We bedruipen onszelf, met alles. We zijn als autonome groep actief onder de vlag van Tympaan-De Baat. Voor onze drankjes moet natuurlijk betaald worden, maar we vragen schappelijke bedragen en er wordt altijd een lekker hapje gepresenteerd. Voor prijzen voor de bingo

gaat Jopie altijd weer op zoek naar sponsors. Veel lokale ondernemers zijn ons daarvoor in de loop der jaren goedgezind geweest.” Gewoon gezellig Elke zondagmiddag zijn er in ieder geval twee vrijwilligers paraat in De Angstelborgh. “We zijn een flexibele, saamhorige en trouwe groep. We weten wat we aan elkaar hebben. Driemaal per jaar houden we een vergadering, waarbij we onder meer onze extra activiteiten bespreken, zoals een gezamenlijke maaltijd met de bezoekers, een uitstapje, een filmmiddag of de altijd weer populaire bingo. Daarvoor zijn immers wat meer mensen nodig om alles in goede banen te leiden. Ook maken we roosters voor een paar maanden, zodat iedereen weet wat er van haar of hem verwacht wordt.” Hans: “Ik loop vaak ook gewoon even binnen als ik geen dienst heb. Gewoon omdat ik het gezellig vind. En ik regel samen met Lien dat we ook op tweede kerstdag, tweede paasdag en tweede pinksterdag open zijn.” Jopie, Ciska en Hans kennen alle drie veel mensen in Abcoude en Baambrugge voor wie een zondagmiddag in De Angstelborgh heel leuk zou zijn. “Er wordt veel gesproken over eenzaamheid, maar als je thuis blijft word je ook niet gemist. We snappen dat het een hele stap is om alleen hiernaartoe te komen,

De vrijwilligersgroep in 1998 tijdens de themamiddag ‘Rondje IJsselmeer’, in zelfgemaakte passende kleding.

Ciska Dols, Hans Bieshaar en Jopie Peek (v.l.n.r.) verzorgen, samen met een tiental andere vrijwilligers, al dertig jaar elke zondag een gezellige middag voor 55+’ers in De Angstelborgh. foto arthur van der kooij maar iedereen is echt van harte welkom. Bij ons is er veel gezelligheid voor iedereen, ook voor wie wat slechter ter been is of in een rolstoel zit. Vervoer kan altijd geregeld worden.” Elders in Abcoude worden vandaag de dag ook steeds vaker activiteiten voor senioren georganiseerd, zegt Ciska. “Op zo’n dag komt er bijna niemand hiernaartoe. Soms besluiten we dan een keertje de deuren te sluiten. Dat geeft onze uitdunnende groep vrijwilligers dan eventjes wat lucht. Dit is ook het geval op zondag 15 december aanstaande, omdat er die middag speciaal voor ouderen een kerstconcert is in de Dorpskerk.” Veel plezier Ciska laat een foto zien uit 1998 van de toenmalige groep vrijwilligers, die voor de zondagse gasten een themamiddag over het IJsselmeer verzorgde. “Met paling en allerlei andere lekkernijen en activiteiten. En alle vrijwilligers in zelfgemaakte ‘klederdracht’. Ook aan de voorbereidingen beleefden we met z’n allen veel plezier!” Ciska, Jopie en Hans kijken met net zoveel plezier terug op de vakanties die ze viermaal met een deel van de vrijwilligersgroep en hun partners doorbrachten in het Limburgse Noorbeek. Jopie: “Iedereen had dan zo z’n eigen taak, dat ging allemaal prima. Ook hielden we tijdens die midweek bijvoorbeeld een speurtocht en een bonte avond vol hilariteit. Ja,

dat zijn mooie herinneringen. Nu gaan we in ieder geval nog éénmaal per jaar met z’n allen uit eten.” ‘Jonger bloed’ In de afgelopen dertig jaar is er veel veranderd binnen de vrijwilligersgroep. “Meerdere leden zijn helaas overleden of door gezondheidsproblemen niet meer in staat om mee te doen. Ze worden nog altijd gemist, al zijn hun taken door anderen overgenomen. Maar we merken ook dat we allemaal een jaartje ouder worden, hoewel 75-plussers tegenwoordig doorgaans actiever zijn dan dertig jaar geleden. We zijn inmiddels wel onze eigen doelgroep geworden. Daar is op zich niets mis mee, maar het is wel heel belangrijk dat er ‘jonger bloed’ in onze groep komt. Anders zou er zomaar een moment kunnen komen dat we de zondagmiddag niet meer kunnen ‘bemannen’. En dat zou toch wel heel erg jammer zijn. We willen echt dat deze gezellige middag blijft bestaan!” Wilt u meer informatie over de zondagse open inloop voor 55+’ers uit Abcoude en Baambrugge en/of over de mogelijkheden om hiervoor als vrijwilliger in actie te komen, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Keja van Tympaan-De Baat via 0294-284824 of a.keja@stdb.nl. Mocht u vervoer nodig hebben om naar De Angstelborgh te komen, dan kan daarvoor gezorgd worden. “Voor alles is een oplossing”, zeggen Hans, Jopie en Ciska eensgezind.

Gratis vuurwerk tijdens de voorverkoop t/m 27 december!

Huub Blom & Zonen

Mijdrecht Industrieweg 41 | Mijdrecht Tel.: 0297 - 256079

€ 30,- tot € 65,-

t.w.v. € 9,99 GRATIS

€ 65,- tot € 100,-

t.w.v. € 19,99 GRATIS

€ 100,- tot € 150,-

t.w.v. € 29,99 GRATIS

€ 150,- tot € 200,-

t.w.v. € 45,GRATIS

€ 200,- of meer

t.w.v. € 69,99 GRATIS

Uithoorn A. van Schendellaan 38-44 | Uithoorn Tel.: 0297 - 561404

blommijdrecht.vuurwerkexpert.nl blomuithoorn.vuurwerkexpert.nl


16

6 DECEMBER 2019

DE GROENE VENEN

Feest bij Outer Beauty

Schoonheidssalon verhuisd naar ‘één van de mooiste locaties van Vinkeveen’ Voor Isabella Driehuis is een van haar grote dromen uitgekomen. Ze startte acht jaar geleden haar schoonheidssalon op de zolderkamer in haar huis. Dat werd zo’n succes dat ze een pand kon huren aan de Herenweg. Nu is ze opnieuw verhuisd. Sinds 1 december is Outer Beauty gevestigd aan de Herenweg 21c in Vinkeveen. “Geweldig!’’, reageert Isabella. “Dit is wat mij betreft echt één van de mooiste locaties van Vinkeveen.’’ tekst rosanne kok

- foto patrick hesse

Waar Outer Beauty voorheen gevestigd was in een pand dat wat verder van de weg af lag, staat het pand nu midden in het zicht. Op de kruising tussen de Herenweg en de Heulweg staan de ballonnen van het openingsfeest nog buiten. “Een geweldige plek’’, vertelt Isabella vol trots. “Hier hebben we ook veel meer ruimte.’’ Ze werkt hier niet alleen, maar samen met haar vaste collega’s Donna, Bridget en stagiaire Aukje. “Daarnaast hebben we tweemaal per maand onze vaste cosmetisch arts Diederik in huis. Hij komt hier speciaal voor het verzorgen van behandelingen met botox en fillers. Dat is een mooie aanvulling op ons aanbod van behandelingen.’’

der hoog om ook eens een andere behandeling te boeken.’’

Van ontspanningsmassage tot pedicure Waar ze voorheen twee behandelkamers had, groeit Outer Beauty nu naar vier kamers. Hier worden allerlei behandelingen gegeven die gericht zijn op uiterlijke schoonheid: gezichtsbehandelingen, ontspanningsmassages, ontharing, manicure, pedicure, wimpers en nagels. Deze behandelingen zijn voor zowel mannen als vrouwen. “We zien steeds vaker dat ook mannen bij ons komen voor de pedicure’’, legt Isabella uit. “Als ze eenmaal geweest zijn, is de drempel min-

Cryolipolyse en ontharen met IPL Daarnaast houdt Outer Beauty een 3=4 actie. “Voor zowel de IPL als de Cryo-behandelingen hanteren we een actie waarbij je vier behandelingen krijgt voor de prijs van drie. Bij de IPL adviseren we altijd zo’n zeven tot negen behandelingen voor definitieve ontharing. Je zou dus ook twee keer een pakketje kunnen aanschaffen. Dan betaal je er zes.’’ Bij de Cryo-behandelingen worden vetcellen bevroren waarna ze door het lichaam op natuurlijke wijze worden afgevoerd. “Daarvoor

Openingsaanbiedingen Om de klanten mee te laten delen in de feestvreugde heeft Outer Beauty diverse openingsaanbiedingen. “Een van deze aanbiedingen is de Tranquillity Pro Sleep Body Massage’’, legt Isabella uit. “Deze massage duurt zestig minuten en richt zich op pure ontspanning, waarmee een goede nachtrust bevorderd wordt. Als openingsaanbieding bieden we deze massage aan voor slechts veertig euro. Deze aanbieding geldt nog tot en met eind januari 2020.’’

adviseren we zo’n drie tot vier behandelingen. Als je voor dit pakket kiest, ben je alvast klaar voor de volgende zomer.’’ Nieuwsgierig naar de nieuwe salon van Outer Beauty? Loop eens binnen aan de Herenweg 21c in Vinkeveen, je bent van harte welkom.

06-38545027 isabella@outerbeauty.nl Herenweg 21c Vinkeveen

Ruime openingstijden Met de verhuizing naar het nieuwe pand heeft Outer Beauty haar openingstijden flink verruimd. “Met deze openingstijden komen we zoveel mogelijk tegemoet aan al onze doelgroepen. “Er zijn mensen die het fijn vinden om overdag te komen, terwijl mensen die werken de voorkeur geven om ’s avonds bij ons te komen. Of op een zaterdag. Bij ons kan het allemaal.’’ Maandag: Dinsdag: Woensdag:

‘DE GRUTTO TE MIJDRECHT’

9.00 tot 22.00 uur 9.00 tot 17.00 uur 13.00 tot 21.00 uur

Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

9.00 tot 22.00 uur 9.00 tot 17.30 uur 9.00 tot 15.00 uur

HET LAA PEN TSTE THO USE

!

Inmiddels is de bouw van de derde en laatste toren van het nieuwbouwproject ‘de Grutto’ nagenoeg gereed en verwachten we medio februari 2020 op te leveren! Het penthouse heeft een oppervlakte van 138 m², een entresol van 57m², balkon/terras van 30m² en twee eigen parkeerplaatsen. De koopsom bedraagt € 660.000,- v.o.n. excl. bouwrente. Wilt u alvast binnenkijken? Meld u dan aan voor een bezichtiging!

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel.: 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl


DE GROENE VENEN

IN VOL BEDRIJF

6 DECEMBER 2019

17

Dierenspeciaalzaak Van Zuylen in Mijdrecht

'Elk dier vraagt om een eigen aanpak'

tekst piet van buul

Huisdieren nemen in veel gezinnen een belangrijke plaats in. Mensen beleven veel plezier aan het verzorgen van hun hond of hun kat. Zo’n dier wordt al snel een huisgenoot die een belangrijke rol speelt in de familie. Mensen die zich eenzaam voelen hebben vaak een speciale band met hun hond of kat. Al op jonge leeftijd pleiten kinderen bij hun ouders voor de aanschaf van een hamster, een cavia of een konijntje. Levende wezens die verzorging nodig hebben. “En dat is voor elk dier weer anders,” zegt Fred van Zuylen, van de gelijknamige dierenspeciaalzaak in Mijdrecht. “Dat verklaart voor een deel het grote aanbod aan producten in onze winkel. En wij beschouwen het als een belangrijk aspect van ons werk om mensen te adviseren bij het kiezen van de juiste voeding en bij het oplossen van mogelijke problemen. Dat maakt ons werk ook zo leuk.” Ruim een jaar geleden vestigden Fred van Zuylen en zijn partner Natasja Dorlas hun dierenspeciaalzaak in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. Ze kwamen uit Weesp, waar ze twaalf jaar geleden samen zijn begonnen. Natasja had naast haar baan bij een drukkerij een hondentrimsalon aan huis. Fred komt uit het schildersbedrijf en deelde met zijn vriendin de liefde voor dieren. Vanuit die achtergrond kwamen ze op het idee om een dierenspeciaalzaak te beginnen. Op zoek naar een geschikte locatie kwamen ze in Weesp terecht. “We kregen de kans om daar een bestaande dierenwinkel over te nemen. Na tien jaar besloot de huisbaas het pand te verkopen. “De vraagprijs was voor ons niet erg aantrekkelijk, zodat we op zoek gingen naar een andere locatie. Die vonden we in Mijdrecht, waar de renovatie van het winkelcentrum zijn voltooiing naderde. We zijn hier op 13 september 2018 ingetrokken en hebben er geen moment spijt van gehad. We zitten op een prima plek. Het is hier altijd gezellig druk en we krijgen veel leuke mensen in onze zaak.” Op woensdag

heeft Natasja haar vrije dag en dan staat Fred de klanten te woord. Op zaterdag staan Fred en dochter Naomi samen in de winkel. De rest van de week is Natasja het aanspreekpunt voor de klanten. Het sleutelwoord is adviseren Bij de aanschaf van een huisdier gaan de meeste mensen niet over één nacht ijs. Zo’n dier gaat deel uitmaken van het gezin en moet goed verzorgd worden. Het verhaal dat kinderen een huisdier willen en dat de ouders er dan vervolgens voor moeten zorgen is algemeen bekend. “Toch spreken wij het kind aan, wanneer er een hamster of een konijntje wordt aangeschaft. We leggen uit hoe ze met het dier om moeten gaan. Wat het beestje wel en niet mag eten, hoe je het met iets lekkers kunt verwennen en hoe je de kooi schoon moet maken. Voor kinderen is het ook belangrijk te weten hoe ze een cavia of een hamster moeten oppakken. Doen ze dat verkeerd dan kan het gebeuren dat ze gebeten worden en dan is de liefde vaak snel over.

Fred van Zuylen en Natasja Dorlas: “We zitten op een prima plek. Het is hier altijd gezellig druk en we krijgen veel leuke mensen in onze zaak.” foto patrick hesse

Hoogvliet sponsort zwemmen in Veenweidebad

Wanneer we zo’n kind dat allemaal uitleggen, dan luistert pappa of mamma altijd wel mee. Onze ervaring is ook dat er in het gezin al veelvuldig over gesproken is vooraleer men tot de aanschaf van een huisdier overgaat. Er is goed over nagedacht en men weet veelal wel waar men aan begint.” Tot de levende have die bij de dierenspeciaalzaak kan worden aangeschaft behoren konijntjes, cavia’s, hamsters en vissen. “Wij verkopen geen honden of katten. Daarvoor moet je bij een erkende fokker zijn, dat is een specialistisch beroep.”

Supermarkt Hoogvliet is een samenwerking gestart met Optisport Veenweidebad in Mijdrecht. De samenwerking bestaat uit het sponsoren van fruit voor kinderen. Verder krijgen kinderen bij het behalen van hun A-diploma een cadeautje van Hoogvliet Mijdrecht. Samen met Optisport Veenweidebad wil Hoogvliet een bijdrage leveren aan het realiseren van de JOGG-status (Jongeren Op Gezond Gewicht) van de gemeente Mijdrecht. Supermarktmanager Henk

Het geluk van het dier Voor Natasja en Fred staat het geluk van het dier voorop. “Elk dier is een levend wezen en niet alle dieren zijn hetzelfde. Er is wel een standaard voor de behandeling en voor de voeding. Maar vaak is het toch even uitzoeken welke voeding voor jouw huisdier het beste is. We hebben hiervoor een uitgebreide sortering op voorraad. Dat geldt ook voor allerlei middeltjes om kwaaltjes of ziektes te bestrijden. Het komt nogal eens voor dat de dierenarts een vrij duur medicijn voorschrijft. Wij kunnen dan vaak een alternatief aanbieden dat net zo goed is en minder kost.” Naast het ruime aanbod in voeding en gezondheidsproducten beschikt de dierenspeciaalzaak over vrijwel alles wat het leven van het huisdier aangenaam maakt.

Oosterveen van Hoogvliet Mijdrecht: "Hoogvliet is graag betrokken bij wat er in de buurt gebeurt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen al jong leren dat fruit lekker en gezond is én dat zij gestimuleerd worden om te bewegen en te sporten. De samenwerking met het Veenweidebad is voor ons dan ook heel bijzonder. We hopen dat heel veel kinderen hun A-diploma gaan halen en bij ons een cadeautje kunnen ophalen."

Men kan kiezen uit een ruime collectie hondenof poezenmanden, kooitjes voor de hamster, het konijn of de cavia. Met alle daarbij benodigde accessoires zoals eten en drinkbakjes, stro en korrels. Of een aquarium voor de vissen met alles dat daarbij hoort. Naast de dagelijkse voeding kan men het huisdier ook verwennen met iets lekkers om van te genieten of op te kauwen. Ook daarvan is een ruime keuze aanwezig. En dan zijn er nog allerlei speeltjes, allemaal om het geluk van het huisdier te bevorderen. Wanneer, ondanks alle goede voorzieningen en de adviezen van Natasja of Fred, de aanschaf van een huisdier toch niet geworden is wat men er van verwacht had, kan men het dier terug brengen. “Ik heb liever dat ze contact met ons opnemen en het dier bij ons terugbrengen dan dat men het ergens in de natuur dumpt in de hoop dat het zichzelf dan wel zal redden. Want dat gaat niet gebeuren. Dan kunnen wij beter zoeken naar een ander adres waar het betreffende huisdier gelukkig kan zijn,” aldus Fred. Dierenspeciaalzaak Van Zuylen is gevestigd in Winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. De winkel bevindt zich op nummer 11a, midden in de passage. Het telefoonnummer is 0297371118.

Winkelier van de MAAND!

Prego Mode 1. Yvonne, je hebt altijd in loondienst gewerkt, hoe bevalt het nu om dit in eigen beheer te doen? Na ruim 40 jaar in de mode te hebben gewerkt vond ik het nu tijd om mijn ervaring toe te passen in een eigen winkel en dit bevalt na bijna 7 jaar echt geweldig! 2. Als je niet aan het werk bent wat doe je dan graag? Mijn werk is tegelijkertijd ook mijn hobby, dus shoppen blijft voor mij toch favoriet. Andere steden bezoeken en modebeurzen b.v. de Pitti in Florence, kijken hoe andere modewinkels het doen vind ik nog steeds heel erg leuk. 3. Als je Arno zou mogen kleden waarin zie je hem dan het liefst? Ik zie hem het liefst in een wit overhemd met een mooi colbert en een goede jeans eronder!

Werelds winkelen zo dichtbij

4. En Yvonne, wat is jouw favoriete merk in de collectie? Die vraag kan ik niet met een naam benoemen, ik vind meerdere merken heel fijn om te dragen zoals Summum, Cambio en ons eigen label Prego! 5. Wat is jou MUST WEAR tip voor deze feestdagen? Pak een keer lekker uit, geniet van het samen zijn met familie en vrienden en laat dit zien in echt feestelijke kleding zoals een smoking of mooi kostuum voor de mannen en een prachtige glitterjurk of top voor de dames, zo worden deze dagen nog feestelijker! Prego Mode Dorpsstraat 25 3641 EA Mijdrecht


18

MONDRIA'S

BOEKENLADDER

6 DECEMBER 2019

Gezondheid! & Grappig jammer "Bij ons in de winkel liggen ze naast elkaar: Lévi Weemoedt-Gezondheid en Tim Hofman-Grappig jammer. Wat hebben ze gemeen? Beide boekjes staan vol met persoonlijke anekdotes en taaltechnische grappen die de lezer vaak een oprechte lach ontlokken en soms kunnen ontroeren. Wat mij vooral

opvalt is dat Hofman de jongeren erg aanspreekt en in mijn ogen zeker niet onderdoet voor Weemoedt. Geniale woordspelingen, prachtig om te lezen en te herlezen, kortom een superleuk leescadeau voor de feestdagen!" gelezen door annemieke van zijl

Valpreventie certificaat behaald

Zandvoort

André Hoogeboom De Grand Prix van Zandvoort is terug op de Formule 1- kalender. Begin mei 2020 komen voor het eerst sinds 1985 de snelste wagens ter wereld langs in de Noord-Hollandse badplaats. Dat is vijfendertig jaar nadat de onlangs overleden Niki Lauda er zijn zege vierde en niemand meer een stuiver gaf voor de overlevingskansen van de karakteristieke racebaan. Maar sinds Max is alles anders. The sky is the limit.

Waagstukken

Charlotte van den Broeck De verhalen van bekende en vergeten bouwmeesters die zelfmoord pleegden op of in een door hen ontworpen gebouw, of omwille van dat gebouw. Hun ingreep in de openbare ruimte mondt uit in een mislukking, of wordt door hen op een fatale wijze zo ervaren. Ze hanteren het gereedschap van de hoogmoed, maar falen.

HSV'69 JO12-1 Najaarskampioen HSV'69 had na een serie overwinningen 2 wedstrijden de mogelijkheid om kampioen te worden. De eerste wedstrijd uit bij Roda'23 eindigde in een gelijkspel, waardoor Roda'23 geen kampioen meer kon worden en HSV'69 met 3 punten voorsprong de laatste competitieronde in ging. In de laatste thuiswedstrijd tegen FC Aalsmeer zou een gelijkspel volstaan voor het kampioenschap. Er was extra veel publiek op

komen dagen om de kinderen aan te moedigen, en dat zorgde ook voor best wat zenuwen. Na een zeer spannende wedstrijd tegen een heel goed spelend Aalsmeer werd er uiteindelijk afgefloten bij een 2-2 gelijkstand, waardoor het kampioenschap binnen was! Bram, Job, Sven, Lars, Sam, Max, Hidde, Francis, Thomas en Quinten zijn super trots op de uitgereikte kampioensschaal (zie foto).

De verloren vader

Diney Costeloe 1921. In een Engels dorpje worden acht bomen geplant als monument voor acht soldaten die nooit terugkwamen uit de oorlog. Op een dag blijkt er een negende naast te staan. Wie is de ‘onbekende soldaat’ aan wie de boom is opgedragen? 2001. Het monument dreigt te worden gekapt voor een nieuwe wijk. Journaliste Rachel Elliott raakt gegrepen door het verhaal achter de negende boom, en ze spant zich in om het mysterie op te lossen. Maar ze had nooit kunnen bedenken hoe persoonlijk dit verhaal zou blijken te zijn…

Van Lichtekooi en Zwiepkanarie

Bergsma & Witteman

Langzaam vergeten we de woorden die onze taal zo rijk maken, tot de grote ontzetting van Stella Bergsma en Sylvia Witteman. In Van lichtekooi en zwiepkanarie reanimeren ze de taal van weleer: woorden die alleen nog zijn blijven hangen in dialecten en bejaardentehuizen, woorden die onherroepelijk zijn verbonden aan vroeger. Vroeger, toen balorige meisjes nog Milva's waren en wufte meisjes nog bakvissen.

BASTA

Edwin Schoon Drievoudig Europees voetballer van het jaar. Eenmaal Wereldvoetballer van het jaar. Drie Europa Cups, twee wereldbekers, twee UEFA Super Cups, Europees Kampioen met het Nederlands Elftal in 1988 en talloze landskampioenschappen met zowel Ajax als AC Milan. Marco van Basten is een van de grootste voetballers aller tijden, maar is voor velen altijd enigszins een mysterie gebleven, een enigma, iemand die ogenschijnlijk nooit het achterste van zijn tong liet zien.

DE GROENE VENEN

Geslaagde pietentraining voor de Kangoeroes van Atlantis Zaterdag 30 november vond de jaarlijkse pietentraining plaats voor de de Kangoeroes van korfbalvereniging Atlantis. Het is een terugkerende activiteit, die ondertussen een mooie traditie aan het worden is. De zaal was omgetoverd tot een ware pietenschool. Eerst moesten de kinderen naar een envelop zoeken in de zaal. Die werd snel gevonden. In de envelop zat een gedicht van Sint en Piet, met de opdracht dat de kinderen zes onderdelen moesten afleggen om hun pietendiploma te kunnen krijgen. Ze kregen een stickerkaart mee en na elk onderdeel was een sticker te verdienen. Bij een volle stickerkaart stond er ook wat lekkers op hun te wachten. De kinderen werden verdeeld in vier groepjes. Er waren onderdelen zoals: van het dak springen, over de daken lopen, van dak naar dak springen, zaklopen, door de schoorsteen kruipen en pakjes in de korf mikken. Wat waren de Kangoeroes fanatiek. Het leukste onderdeel was toch van het dak springen. De kinderen kregen er geen genoeg van. Alle stickerkaarten waren vol geplakt

dus het was tijd voor de verrassing. Met een volle stickerkaart in de hand liepen de kinderen naar de tribune waar altijd na afloop een bekertje limonade word gedronken. Op hun vaste drinkplek aangekomen zagen de kinderen iets extra’s staan. Er stonden namelijk “Sint bekertjes” met pepernoten erin verspreid over de tribune. Iedereen zocht zijn of haar beker op en de pepernoten konden welverdiend opgegeten worden. De kinderen hebben weer genoten. Van de kinderen mag het wel elke week wel pietentraining zijn!

Dolle boel bij de pietengym van GVM’79 Iedereen weet hoe lenig, snel en behendig de Pieten van Sinterklaas zijn. En waar hebben ze al die leuke trucjes geleerd? Bij de Gymnastiek Vereniging natuurlijk. Elke jaar organiseert GVM’79 een leuke middag waarbij de gymnasten van GVM’79 kunnen kennismaken met het Pieten-vak. Dus op 27 november waren de daken weer opgebouwd in gymzaal de Eendracht en klommen de Pietjes in opleiding hier gemakkelijk overheen. Ook werd er geoefend met het gooien van de pakjes in de schoorsteen. Lekker gekke sprongen konden gemaakt worden op de trampoline of over de kasten. Er waren wel 10 onderdelen waar de Pieten zich konden uitleven. Natuurlijk was er ook even pauze om wat te drinken en een dansje te maken met de echte Pieten, die op dit feestje niet ontbraken. Na 1,5 uur gingen de Pietjes moe weer naar huis

en allemaal met een lekker zakje pepernoten en een leuk cadeautje. Er waren bijna 80 mini-Pietjes die deze middag lekker hebben geoefend. Wil jouw kind ook net als Piet kunnen bewegen? Kom dan ook eens kijken in 1 van de lessen van GVM’79 en doe een gratis proefles mee !

Afgelopen week hebben ruim dertig 70 plussers de cursus valpreventie afgerond. Zowel in Wilnis als in Abcoude was er gelijktijdig een cursus gestart. De algemene reactie van de deelnemers was na afloop dat men toch wel verrast was hoeveel ze hadden geleerd. Door de samenwerking van SeniorSportiefActief, MTCWilnis en Tympaan-De Baat kon er een gevarieerde cursus neergezet worden. Het belangrijkste speerpunt van de cursus is dat men, te allen tijde, zeer regelmatig moet blijven bewegen. “Bewegen, bewegen, bewegen!!!”, werd er regelmatig geroepen. Op de cursus in Wilnis was ook de mogelijkheid om de beginselen van valtechniek te leren, omdat beschikt kon worden over een gymzaal met een dikke mat. In beide cursussen werd aandacht besteed aan opstaan vanaf de grond. Er was natuurlijk ook ruimte voor onderwerpen die vanuit de deelnemers kwamen, want van elkaar werd ook veel geleerd. Men herkende elkaars knelpunten en soms had men zelf een oplossing gevonden op internet, bijvoorbeeld een badbeugel of een grondlicht. Deze keer waren in Wilnis de deelnemers van voorgaande cursussen uitgenodigd om de praktijk nog eens te herhalen. Met name de valtechniek was prettig om nog eens te herhalen, maar de balansoefeningen waren een beetje weggezakt. De volgende cursus vindt in Vinkeveen plaats, naar verwachting in februari of maart 2020. Info: 06 22 13 06 26.


DE GROENE VENEN

6 DECEMBER 2019

19

In Tennishal De Ronde Venen

Geslaagd 3e Open Mijdrechtse Novemberweekend Dubbeltoernooi Tennishal De Ronde Venen heeft de afgelopen drie weekenden een officieel KNLTB open dubbeltoernooi georganiseerd. Adriaan Panman, toernooileider: “Ik prijs me gelukkig dit gezellige toernooi met zoveel aardige en dankbare deelnemers te mogen organiseren. Mijn complimenten voor alle spelers die hard gestreden hebben voor iedere wedstrijd, ook al was het voor een 3e of 4e plaats in de poule. De meesten wisten dat de partijen altijd op de juiste tijd waren gepland.”

Mooie donatie van Oktober Actief aan Alzheimer Nederland In aanloop naar de Beweegmaand voor senioren: Oktober Actief is besloten de opbrengst van de beweegpassen te doneren aan een goed doel. De keuze is gevallen op Alzheimer Nederland en dat sloot ook mooi aan bij de actie Dementievriendelijke Gemeente. Afgelopen woensdag zijn Jos van

Senior Sportief Actief en Martina van gemeente De Ronde Venen hartelijk ontvangen op het hoofdkantoor Alzheimer Nederland in Amersfoort. Arno en Mira van Alzheimer Nederland waren blij verrast door het mooie bedrag van 1600 euro en complimenteerden Senior Sportief Actief met dit unieke project. Deze bijdrage komt geheel ten goede aan onderzoek.

Het toernooi kende een heel gemêleerd gezelschap van ervaren toernooispelers tot spelers, die voor het eerst aan een officieel toernooi deelnamen, met verrassende resultaten. Deelnemers kwamen uit de wijde omtrek, wat ook meteen de charme van het toernooi is.

De winnaars zijn: Jimmy Kok/ Jesper Vergeer (Herendubbel 15+ A); Yoeri Veeken / Brian Zeh (Herendubbel 15+ B); Shanna Klijn / Anneke Tönjes (Damesdubbel 15+); Theo Lew /Marco Provenza (Herendubbel 35+); Janine Hogendoorn / Eline Prins(Damesdubbel 35+); René Selier / Joke Spreen(Gemengd dubbel 35+ A) en Duke Verbeek/Liana van Zwieten (Gemengd dubbel 35+ B). Op de finaledag was er na de prijsuitreiking slot een loterij, zowel voor de deelnemers als voor de aanwezige toeschouwers. En als klap op de vuurpijl de grote loterij met kans op 2 stadionkaarten voor de 3e ronde Roland Garros, die met groot enthousiasme door Anneke Tönjes werd gewonnen. In december start de wintercompetitie voor mixed-

teams en dubbels. Inschrijving via www.tennishalderondevenen.nl of www.toernooi.nl. De MTH Open Mijdrechtse Indoortenniskampioenschappen Eind maart worden voor de 21e keer de MTH Open Mijdrechtse Indoorkampioenschappen georganiseerd. Het toernooi is in de wijde omtrek bekend en mensen komen van heinde en verre. Het is een mooie voorbereiding op de voorjaarscompetitie. Verschillende avonden worden er loterijen gehouden met mooie prijzen. Elke deelnemer die bij de prijsuitreiking aanwezig is dingt mee naar 2 stadionkaarten voor Roland Garros 2020. Dit toernooi zal vanaf begin december online staan. Inschrijven via www.tennishalderondevenen.nl of www.toernooi.nl.

Zeventiende schoolvolleybaltoernooi weer een succes

Sportieve Sportinstuif van Senior Sportief Actief Het was een druk bezochte, vrolijke happening in De Boei in Vinkeveen: voor de derde keer organiseerde Senior Sportief Actief een Sportinstuif. Een middag om bekende of onbekende sporten uit te proberen. Elke vorm van bewegen is goed want: Senior, blijf Sportief en Actief! Voorzitter Rien van de Berge lichtte dat nog eens toe in zijn welkomstwoord: voor alle senioren, vitaal of van plan om vitaal te worden, heeft Senior Sportief Actief een mogelijkheid om regelmatig te bewegen. Dat is ook de reden zo’n Sportinstuif te organiseren, zowel voor de mensen die al meedoen aan activiteiten van Senior Sportief Actief, als ook voor mensen die een manier zoeken om regelmatig wat aan bewegen te doen. En om de daad bij het woord te voegen, volgde er een stevige warming-up voor alle deelnemers. Daarna waaierden de deelnemers uit naar de gekozen activiteiten in de verschillende zalen. Keus was er genoeg: alle zalen van De Boei werden gebruikt voor uiteenlopende sporten: er werd Walking Football, zaalhockey en volleybal gespeeld in de sporthal; het ging er rustiger aan toe bij koersbal en stoelhonkbal, en steviger bij de bootcamp. Na steeds een half uur was het ‘wisselen’, een nieuwe sport proberen, of in de hal blijven om met elkaar gezellig wat te drinken. Daar kon ook gesjoeld en getafeltennist worden. Na vier rondes van vrolijk sporten was het tijd voor een verrassende afsluiting:

Volleybal Vereniging Atalante heeft het zeventiende Scholentoernooi volleybal 2019 georganiseerd, opnieuw gesponsord door De Veensteker in Vinkeveen. In de weken voorafgaand aan het toernooi hebben 650 basisschoolleerlingen van De Schakel, De Pijlstaart en de Jozefschool uit Vinkeveen, net als de leerlingen van basisschool De Willespoort uit Wilnis twee keer volleyballes gehad van zeer ervaren volleybaltrainers. Daarna volgden twee woensdagen waarop het toernooi plaatsvond. Op de eerste dag waren 11 teams van de groepen 7 en 8 vertegenwoordigd, zo’n 65 kinderen.

een Haka-workshop! Robert Bouman, in Haka tenue, nam de deelnemers mee naar de oorsprong van de Haka en leerde hen de diepere betekenis van Haka én niet in de laatste plaats, ook een stukje praktijk! Iedereen zette zijn beste beentje voor, oefende arm-combinaties met bijbehorende teksten én uiteraard liet men ook het achterste van de tong zien: “Aaaaah!” Met dank aan de sponsors kijkt men terug op een geslaagde, sportieve en actieve middag voor alle senioren!

ZATERDAG 7 DECEMBER

BRADERIE RAADHUISPLEIN CENTRUM MIJDRECHT iNFO: WWW.THIB.NL 0654776694

Normaliter speelt ook groep 3 tegelijk met groep 7 en 8, maar helaas waren er te weinig teams om een toernooi the spelen. Met de 11 teams was het een gezellig toernooi met leuke wedstrijden. Het ene team nog fanatieker dan het andere. Bij groep 7 werd het team De Pijlballers van basisschool De Pijlstaart eerste en bij groep 8 was het Ajax 1 van de Jozefschool die met de eerste prijs naar huis ging. Dec week erna was het de beurt aan de groepen 4, 5 en 6. Helaas viel deze dag samen met de 9-jaarsprik en waren er nog andere activiteiten. Maar uiteindelijk waren er 4 teams van groep 3 en 4 die

allemaal gemixt waren. Op 1 zaaldeel waren twee velden gemaakt en werd er een dubbele competitie gespeeld. De gezelligheid was er niet minder om! Moesten de kinderen in hun eerste wedstrijden nog een beetje inkomen, in de loop van de middag ging het bij iedereen steeds beter, heel leuk om de progressie te zien. Bij groep 3/4 ging Pijlstaart Pro er met de eerste prijs vandoor. Volgend schooljaar zal Atalante weer les gaan geven op de Vinkeveense basisscholen, waarbij men hoopt op nóg meer teams voor het “Veensteker Scholentoernooi Volleybal” in 2020.


20

6 DECEMBER 2019

Zaterdag 7 december van 11 tot 16 uur

Demonstratie Bamix staafmixers bij Electro World Bunschoten in Abcoude Aanstaande zaterdag 7 december kunt u bij Electro World Bunschoten in Abcoude demonstraties bijwonen van de Bamix staafmixer. Wat is daar zo bijzonder aan? Nou, de Bamix is absoluut geen gewone staafmixer! Hij is niet voor niets in 57 landen en voor meer dan 12 miljoen gebruikers een onmisbaar keukenapparaat. Kom kijken wat de Bamix ook voor u kan betekenen. De Bamix staafmixer is eigenlijk een compacte keukenmachine. Dankzij de verschillende accessoires kun je ermee snijden, mixen, mengen, malen, pureren, opschuimen en nog veel meer. Hummus, pompoensoep, mayonaise, tapenade, een smoothie of babyhapje, u maakt het allemaal in een handomdraai met de Bamix. Zelfs ijs crushen vormt geen

probleem. Een blender of foodprocessor hebt u niet meer nodig. Ideaal voor studenten of mensen, die weinig ruimte hebben! Bovendien is schoonmaken heel eenvoudig: hou hem onder stromend water en u bent klaar. Duurzaam Elke Bamix wordt in Zwitserland met persoonlijke aandacht en handmatig in elkaar gezet. U krijgt maar liefst 10 jaar motorgarantie en onderdelen kunnen hersteld of vervangen worden. Er zijn veel mensen, die hem al meer dan 20 jaar gebruiken. Ook in veel keukens van topkoks zult u Bamix tegenkomen. Zij vertrouwen al jarenlang op Bamix om hun creaties voor te bereiden. Dat is ook het geval met Jamie Oliver. Samen met hem is er bijvoorbeeld een speciale Jamie Oliver Box samengesteld. Tijdens de demo biedt Electro World Bunschoten in Abcoude speciale aanbiedingen en ontvangt u een kookboek met heerlijke recepten. U bent van harte welkom om te komen proeven van alle lekkere hapjes!

DE GROENE VENEN

Brugklassers vinden draai op voorgezet onderwijs

Feestelijke diploma-uitreiking Training Stevige Stap voor brugklassers De afgelopen maanden kwamen 9 jongens en meiden van basisscholen uit onze gemeente bij elkaar op de Driehuis basisschool. Zij hebben allemaal de stap gemaakt naar het voorgezet onderwijs. Samen met de trainers van stichting ‘samen sterk voor kinderen' zijn zij aan de slag geweest met bouwen aan zelfvertrouwen. Zij volgden vijf lessen voor de zomervakantie en vijf lessen gedurende de afgelopen weken, vanaf de start in de brugklas. Met elkaar hebben zij gesproken over onzekerheden rondom de brugklas, zoals het omgaan met nieuwe en onbekende situaties en de spanning die dat kan geven. In spel en toneel oefenden zij met vaardigheden als het maken van nieuwe vrienden en omgaan met klasgenoten en opkomen voor jezelf op het voortgezet onderwijs. Natuurlijk was er ook aandacht voor omgaan met huiswerk, plannen en het maken van toetsen.

hoe kun je voor jezelf opkomen bij cyberpesten bleken belangrijke vragen om met elkaar te beantwoorden.

De laatste les werd feestelijk afgesloten. Alle tieners namen iets lekkers mee en het laatste thema, de ‘onlinewereld’, bood genoeg gespreksstof. Want hoe ga je om met sociale media, alle WhatsApp-jes, berichten op sociale media, gamen terwijl je ook huiswerk moet maken en

Ook dit schooljaar is de training Stevige Stap opgenomen in het aanbod groepstrainingen sociale vaardigheden en weerbaarheid voor basisschoolleerlingen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.cjgderondevenen.nl/weerbaarheidstrainingen of www.ssvk.nl

De trainers kijken terug op een geslaagde training. Ook de eindgesprekken hebben inmiddels met alle kinderen en ouders plaatsgevonden. “Het is prachtig om te zien dat ze allemaal hun plek in de brugklas hebben gevonden. Het was fijn om tijdens de lastige situaties die deze tieners tegen kwamen een steuntje in de rug te mogen zijn,” aldus Mirelle Valentijn.

Electro World Bunschoten, Hoogstraat 26-28 in Abcoude. tel.: 0294 281 235, www.electroworld.nl

Scouts bezorgen kerstkaarten voor een prikkie in De Ronde Venen December is al druk genoeg, dus gaan de scouts van Jan van Speyk en Eliboe voor jou op pad om je kerstkaarten te bezorgen. Dit doen zij voor maar 45 cent per kaart in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen en De Hoef. De scouts hopen er weer een flinke klus aan te hebben, want het is natuurlijk een leuke inkomstenbron voor de groep! En zeg nou zelf, een echte kaart is toch altijd nog veel leuker dan een Whatsappje of een mailtje. Het werkt simpel. Er is een groot aantal inleveradressen verspreid door de gemeente. Daar kan de post tot zondagavond 15 december 18 uur worden ingeleverd. Stop alle kaarten en het verschuldigde bedrag in één grote envelop. Vermeld daarop jouw naam en telefoonnummer. De envelop mag vervolgens gewoon door de brievenbus bij een van de inleveradressen. Je herkent deze aan een kerstpost-poster achter het raam. De scouts verwerken alle post, doen er een scoutingstempel op en bezorgen alles in de week van 17 t/m 23 december (week 51). Alle informatie over de kerstbezorgdienst van de Jan van Speyk en Eliboe is ook na te lezen op www.janvanspeykgroep.nl en www.eliboe.nl.

Inleveradressen Je kunt je kerstpost inleveren bij de Scouts op de Oosterlandweg 2-b in Mijdrecht of Bonkestekerweg 3 in Vinkeveen (alleen tijdens openingstijden). De overige inleveradressen (met een poster voor het raam) zijn: Mijdrecht: Brunel 21, Buitenkruier 12, Beltmolen 14, Ambachtsherensingel 14, Agaat 24, Watersnip 20, Midrethstraat 45, Dubloen 32. Wilnis: Burg. Fernhoutlaan 3, Burg. Van Trichtlaan 49, Raaigras 3, Langhuis 2, Stationsweg 11. Waverveen: Cliffordweg 14, Kreekrug 17 De Hoef: De Hoef Oostzijde 28 Vinkeveen: Proosdijland 17, Bloemhaven 4, Wulpenlaan 25, Rietveld 30, Baambrugse Zuwe 19.


DE GROENE VENEN

6 DECEMBER 2019

21

Abcoude – De Eendracht De Eendracht was hét centrale punt in Abcoude. En eigenlijk heeft ze deze functie nog steeds. Er werd (en wordt) gedanst, feestgevierd en hier zijn relaties ontstaan. In De Koffiekamer stond vroeger een televisie; een hele belevenis voor de tijd dat dat nog geen vanzelfsprekendheid was. Hier mocht je gratis televisiekijken. Op één voorwaarde; het afnemen van consumpties was verplicht.

Vinkeveen – Maria Oord Geborgenheid en liefdevolle zorg; die kernwaarden heeft Maria Oord na tachtig jaar nog steeds. Zelfs het kenmerkende gebouw lijkt dit nog altijd uit te stralen: stoer en vierkant met hoektorentjes en grote ramen. Een opvallend bouwwerk dat al sinds 13 september 1937 staat als een huis. Maria Oord Vinkeveen: van ‘gesticht voor oude van dagen’ tot verpleeghuis.

Mijdrecht – Janskerk Achterin het markante gebouw bevonden zich vroeger twee prachtige ramen; een kunstwerk dat leven en dood symboliseerde. Koster Henk vertelt een voorval: "Onder de grond vond ik een Bijbel, ter hoogte van het ouderlingenbankje. Ik heb hem kunnen redden. Geen idee van wie hij geweest is. Dat heb ik nooit terug kunnen vinden. Toch vind ik het een mooi aandenken aan vroeger tijden.’’

De Verhalenkamer De Verhalenkamer is een initiatief van Elza Vis en wordt ondersteund door de stichting Verhalen horen Overal. Historische locaties krijgen een stem. Wat is er op deze plekken gebeurd? Wie leefden er? Wie werkten er? In gesprekken met oud-bewoners en gebruikers worden de historische verhalen opgetekend en vastgelegd op beeld. De filmpjes zijn (te zijner tijd) te vinden op de website van Utrecht Altijd. www.utrechtaltijd.nl

Wilnis – Het Raadhuis Op de kruising van de Dorpsstraat en de Raadhuisstaat in Wilnis staat het voormalige Raadhuis van de gemeente Wilnis. Tot aan de gemeentelijke herindeling in 1989 werd hier gewerkt. Een oud-ambtenaar vertelt: “Ik kreeg een houten stoel, een houten tafeltje en een ijzeren typmachine. Daarmee moest ik alle belangrijke brieven overtypen. Ja, in die tijd hadden we nog geen kopieerapparaat. Dat was ik.’’

Dit project is mogelijk gemaakt door sponsoring van: Rabo Dichtbijfonds; Ronde Venen Fonds; Pr.Bernhard Cultuurfonds;

De Hoef – Pondskoekersluis De Pondskoekersluis verbindt de Kerkvaart met De Kromme Mijdrecht. Een opvallende naam: “Vroeger stond in Mijdrecht koekjesfabriek De Lindeboom’’, vertelt sluiswachter Marjan Jansen. “Ingrediënten voor de koekjes werden via het water aangevoerd. De vrachtschepen die door de sluis kwamen, mochten met een pond koek betalen.’’

K.F.Heijnfonds; Gem. De Ronde Venen; SC Johnson Europlant; Tweed; SVVgroep; Binnenste-Buitenverhalen.

www.facebook.com/VerhalenkamerDRV


22

6 DECEMBER 2019

Yamaha TDM900

Veil voâh wènag! * Je komt ze nog weinig tegen zo: bouwjaar 2003, slechts 22.817 kilometer op de teller én in uitstekende staat. Misschien niet de allerhipste fiets maar buitengewoon betrouwbaar. En een dijk van een fiets om mee te rijden. Ik heb er nooit een in mijn bezit gehad, maar wel een vakantie mee gestuurd door Luxemburg en Zuid-Duitsland. De levering van mijn motor werd een week vertraagd, dus leek de vakantie met mijn motormaten niet door te gaan. Gelukkig bood een goede kennis de oplossing: “Dan neem je die TDM van mij toch mee?” Normaal ben ik niet zo van het lenen, maar Raymond was niet zo moeilijk. Hij had de fiets toch niet nodig en dan werd er tenminste weer een lang eind mee gereden. Zo kon ik dus een week lang lekker sturen op de TDM. Het is een indrukwekkende motor en komt groot over, maar eenmaal aan boord is het goed toeven. Zo ook op dit exemplaar uit 2003.

Gewoon prachtig. ’Tuurlijk, het is geen nieuwe, maar de vorige eigenaar is er meer dan zuinig op geweest. Net zo als een van mijn beste vrienden, die er 18 jaar geleden een kocht. Na 2 jaar kreeg hij een kind en de TDM heeft sindsdien tot mijn en zijn spijt niet meer gereden. Opvallend dat twee erg goede vrienden zo’n TDM hebben.

YAMAHA Gereden versie: Yamaha TDM900 Bouwjaar: 2003 Km. stand: 22.817 Prijs: € 3.495,-

Toch maar even op pad: het weer is niet bijster goed, dus wordt het een klein rondje –

DE GROENE VENEN

MOTOR IMPRESSIE tekst en foto patrick hesse #testemethesse

lang genoeg voor een indruk. Het is misschien een fiets met een kleine identiteitscrisis. Het is namelijk net geen échte allrounder (de TDM is behoorlijk groot en te zwaar voor off-road gebruik. Yamaha noemt het een road endurofiets. De motor is een voorwaarts hellende vloeistofgekoelde in-line tweecilinder met 10 kleppen. Het blok heeft 5 kleppen per cilinder. In 2001 verving de 900 de zeer succesvolle TDM 850 die toen al 10 jaar meeging. De vernieuwde fiets kreeg een nieuwe kuip, frame, zesversnellingsbak, brandstofinspuiting, de remmen van een R1, lager drooggewicht en iets bredere banden. Daardoor was hij weer helemaal up to date en kon hij weer 10 jaar productie mee tot 2011. Met 22.817 kilometer onder de banden is de superbetrouwbare 2-cilinder nog niet eens ingelopen en kan hij nog vele jaren mee. Er zijn zelfs TDM's bekend met meer dan 3 ton op de teller. De nieuwe eigenaar krijgt misschien niet het allernieuwste model met een kleurenscherm en diverse rijmodi, maar de pure motorrijder zal dat een worst zijn. Deze TDM hunkert nog naar vele avonturen en dat is met deze fiets een fluitje van een cent. En de prijs voor al dit moois? Motor Service Uithoorn vraagt 3.495 euro en dat is niet veel voor deze pracht TDM900 uit 2003. www.motorserviceuithoorn.nl

* Haags voor: Veel voor weinig

Amerpoortbewoner Arthur in de schijnwerpers met kookvideo’s en belangengroep LHBTI Het waren spannende weken voor Amerpoortbewoner Arthur Frohn uit Vinkeveen. Eerst won hij met zijn kookvideo’s de Special Media Award van Amerpoort en nog geen week later werd hij genomineerd voor de Shakingtree Awards vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij vraagt niet alleen aandacht voor mensen met een (verstandelijke) beperking, maar ook voor mensen die homoseksueel, biseksueel of transgender zijn. tekst rosanne kok Wie in gesprek gaat met Arthur, merkt niet dat hij een verstandelijke beperking heeft. Het is een vlotte, enthousiaste jongen met een baan op het Media Park in Hilversum. Hij woont bij Amerpoort, een plek waar zij hem ondersteunen als hij dat nodig heeft. Koken is zijn grote hobby en hij maakt kookvideo’s op zijn accounts. Arthur Kookt heet hij op YouTube en Instagram. Van diepvriespizza tot slavink Op zijn accounts deelt hij de

bereidingswijze van diverse gerechten. ‘‘Ik ben heel makkelijk begonnen’’, zegt hij. ‘‘Dat was met het bereiden van een diepvriespizza. Natuurlijk is dat niet moeilijk, maar er zijn gewoon mensen die niet weten hoe dat moet. Ik zou het leuk vinden als zij zoiets gaan proberen als ze mijn video hebben gezien.’’ In andere video’s laat Arthur zien hoe je een gevulde paprika kunt maken en hoe je en slavink bakt. “Ik wil dat iedereen gaat koken” Om cliënten te waarderen voor hun waardevolle bijdragen op social media, heeft Amerpoort de Special Media Awards in het leven geroepen. Arthur won deze verkiezing in de categorie Beste Nieuwkomer. ‘‘Ik vind het geweldig dat ik gewonnen heb’’, vertelt hij vol trots. ‘‘Dat laat zien dat ik op de goede weg ben en dat er nog volop doorgroeimogelijkheden voor mij zijn. Het is mijn doel om ervoor zorgen dat iedereen gaat koken.’’

Grote liefde Pim Naast zijn liefde voor koken, heeft Arthur een andere grote liefde: Pim, met wie hij nu een jaar een relatie heeft. Met zijn geaardheid heeft hij wel geworsteld. ‘‘Ik heb heel lang gedacht dat ik de enige homoseksuele man binnen Amerpoort zou zijn’’, vervolgt hij. ‘‘Er was nog niemand die daar open over sprak.’’ Binnen Amerpoort maakte Arthur kennis met Mike; een van de begeleiders. ‘‘Van hem hoorde ik dat hij ook op mannen valt. Ook hij vond dat er meer aandacht voor homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders mag zijn binnen de organisatie. Zodoende hebben we samen AmerPride opgericht; een groep binnen Amerpoort die zich inzet voor het gesprek over geaardheid en alles wat daarbij komt kijken.’’

Verstandelijke beperking en homo?! Volgens de bewoner van Amerpoort is er veel verbazing als hij vertelt over zijn geaardheid. ‘‘Er is zoveel onwetendheid’’, zegt hij. ‘‘Mensen verwachten niet dat je homo kunt zijn als je ook een verstandelijke beperking hebt. Ik heb die vraag al zo vaak gekregen. Juist daarom wil ik het onderwerp bespreekbaar maken. Laten we zo een tegengeluid geven aan de vooroordelen.’’ Voor zijn rol als initiatiefnemer achter AmerPride werd Arthur genomineerd voor de Shakingtree Award, een prijs vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die sinds 2016 wordt uitgereikt aan mensen met een beperking die innovatieve, maatschappelijke initiatieven nemen. ‘‘Helaas heb ik net niet gewonnen’’, zegt hij. ‘‘Maar ja, de winnaar was ook echt heel goed. Ik ben trots dat ik zover ben gekomen. Eigenlijk sta ik nog steeds te trillen.’’


DE GROENE VENEN

AUTO IMPRESSIE tekst michael reuling

- foto's patrick hesse

De Mercedes G-Klasse. De Gelände-Wagen. Een icoon. De auto werd rond 1980 geïntroduceerd als militair voertuig. Later werd de auto aangepast voor de particuliere markt. In 2010 werden we uitgenodigd door dé G-Klasse specialist van Nederland, Cor Millenaar, om kennis te maken met een G55 AMG. Deze maakte zo'n verpletterende indruk op ons, dat we nu - bijna tien jaar verder - graag kennis maken met de nieuwe generatie G-Klasse. Nieuwe ledkoplampen, smallere richtingaanwijzers op de voorschermen, gladdere oppervlakken; het zijn zaken die je moeten opvallen. Maar in werkelijkheid is de hele G-Klasse compleet vernieuwd. In lengte is de auto 5,3 centimeter gegroeid, in de breedte 12,1 en de plaatwerkdelen sluiten nauwer op elkaar aan. Er zijn slechts drie onderdelen gebruikt van de oude G: waarvan de deurhendel het meest herkenbaar is. De scharnieren zitten nog steeds aan de buitenzijde en je moet de deur nog steeds met een flink ruk dicht doen. Als je de auto sluit klinkt het nog steeds als een pistoolschot. Onderhuids vind je, als vanouds, een ladderchassis, drie differentiëlen en een lage gearing. Allemaal zaken die een GKlasse een G-Klasse maken. Ditmaal wel met een negentraps automaat. De G is niet voor iedereen weggelegd. Gezien de aerodynamica van een zeecontainer en de dikke motor, vangt de Belastingdienst graag wat extra's. Prijzen starten bij ongeveer 175.000 euro voor de G350d (3.0 zes-inlijn diesel met 286pk en 600Nm koppel). De G500 heb je voor 176.587 euro. Nieuw is de G400d, waar wij mee reden. De G400d krijg je mee voor 213.000 euro en een beetje. Onder de kap ligt de motor uit de 350d, maar dan met maar liefst 330pk en 700Nm koppel. Heel indrukwekkend. Je vraagt je bijna af of je nog écht behoefte hebt aan de bizarre G63 AMG met 586pk, het bommetje van de familie. Deze rijd je vanaf - tromgeroffel - 232.049 euro. Wie de smaak te pakken heeft klikt in de configurator de juiste opties aan, waardoor er zo maar 40 mille aan extra's bij komt. Mercedes viert de veertigste verjaardag van de G met een 'Stronger Than Time' editie, met extra toeters en bellen. De G400d is uitsluitend

23

Mercedes-Benz G400d

Kom maar op verkrijgbaar in deze bijzondere uitvoering. De grootste verandering? Die vinden we in het interieur. Grote schermen die we kennen uit onder meer de S-Klasse, een Burmester geluidsysteem, dikke lederen zetels, veel meer ruimte, prachtige materialen en een perfectionistische afwerking. Iets wat de lat hoog legt voor Cor en zijn mannen. Zij bouwen namelijk personenauto's om naar grijskenteken modellen. En dan moet de ombouw perfect zijn. Een kraakje is ondenkbaar. Zo'n ombouw is ideaal voor ondernemers. Want, je bespaart met een dergelijke ombouw niet alleen ongeveer 70 mille aan BPM, maar je kunt de auto later weer terugbouwen naar een personenauto zonder blijvende schade aan je interieur. Menig Mercedes-dealer in Nederland vertrouwt Cor deze ombouw toe. En zo wil het dat op de dag van de kennismaking, er zowaar een G350d, G400d en G63 AMG gebroederlijk naast elkaar staan.

MERCEDES Gereden versie: Mercedes-Benz G400d Vermogen: 330 pk 0-100: 6,4 s Top: 210 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 10,4 / 9,6 l/100km Vanaf-prijs: 213.073 euro Alternatieven: een tweede appartement, drie BMW 5-Series, een half jaar wonen in een vijf-sterren hotel

Waar de G63 AMG het uitbrult, zijn de 350d en 400d uiterst bescheiden. Stilletjes rijden we weg met de G400d. Zijdezacht schakelt de automaat van verzet naar verzet. Je zit hoog, heel hoog. Vraag een kind een auto te tekenen en je krijgt de G-Klasse. Simpel en hoekig; en daardoor erg overzichtelijk en makkelijk te manoeuvreren. Drempels zijn een lachertje en kun je volgens Cor met gemak met een tempo van 60 tot 80 km/u nemen. Maar aangezien dit een auto van een klant is, doen we dat maar niet. Indrukwekkend. Een ander woord is er niet voor de G-Klasse. Werkelijk alle luxe en snufjes zijn aan boord te vinden. Wetend dat je elke drempel overwint, maakt dit de ultieme auto om te hebben. Of je nou de onbegaanbare paden moet bedwingen, of in één ruk naar het zuiden Italië moet rijden. In alle rust en comfort. Eerst maar even sparen. Cor Millenaar BV Oosteinderweg 340 1432 BE Aalsmeer Telefoon: 0297-330011 www.cormillenaar.nl

Leuker kunnen ze het niet maken. Maar makkelijker ook niet

Het is bijna 2020. Wat betekent dat voor de fiscale bijtelling van uw zakenauto? Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als uw ‘auto van de zaak’ privé wordt gebruikt. Het is alleen verschuldigd als dit privégebruik meer dan 500 km per kalenderjaar

6 DECEMBER 2019

bedraagt. Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 22% van de catalogusprijs voor alle auto's, benzine, diesel of hybride. Er bestaat op dit moment alleen nog maar een categorie ver-

laagde bijtelling voor volledig elektrische auto’s. Die bedraagt 4% tot een maximum bedrag van 50.000 euro van de catalogusprijs. Voor het bedrag erboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%. Uitzondering hierop zijn auto’s die op waterstof rijden. Klimaatakkoord Ook voor 2020 stond 4% bijtelling gepland voor elektrische auto's. Echter in het klimaatakkoord

van eind juni is dit plan gewijzigd en loopt het bijtellingspercentage voor volledig elektrische auto’s de komende jaren op, tot het in 2026 gelijk is met andere auto's: 22%. Wie in 2020 een elektrische auto koopt, moet een bijtelling van 8% hanteren. Ook het maximum bedrag waarover de verlaagde bijtelling geldt wordt naar beneden bijgesteld (naar 45.000 euro) en geldt vanaf 2020 ook voor auto’s die op waterstof rijden. bron anwb


24

6 DECEMBER 2019

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Medewerker Communicatie & PR Organisatie: Stichting Haarwensen Plaats: Mijdrecht

Functie: Productiemedewerker (m/v) Organisatie: bioTRADING Benelux B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Verspaner - CNC draaier met doorgroeimogelijkheden Organisatie: Lieversholland Plaats: Mijdrecht

Functie: Account Manager (m/v) Organisatie: bioTRADING Benelux B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Montagemedewerker Prefab Organisatie: van Walraven Plaats: Mijdrecht Functie: Financial Controller Organisatie: Panta Holdings B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: afwasser Organisatie: Bowling Mijdrecht Plaats: Mijdrecht Functie: Junior online marketeer Organisatie: H&R Products Plaats: Mijdrecht Functie: Stagiair(e) Klant Contact Centrum Organisatie: Gemeente de Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Assistent fiscalist Organisatie: MdB Financieel Plaats: Mijdrecht Functie: Service Monteur Buitendienst Organisatie: CE Repair Mijdrecht B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Administratief Medewerk(st)er Organisatie: Het Verkeerscollege Plaats: Mijdrecht Functie: Bediening of keuken topper gezocht! Organisatie: Restaurant Meesters / Hotel Mijdrecht Marickenland Plaats: Mijdrecht

DE GROENE VENEN

GEZOCHT ASSISTENT FISCALIST Met ruime ervaring op het gebied van het opstellen van jaarrekeningen en fiscale aangiften voor zowel inkomstenbelasting als vennootschapbelasting. Zie jij hier jezelf in en lijkt het jou wat? Reageer dan snel: info@mdbfinancieel.nl of bel met 0297-250191 MdB Financieel, Veenweg 158a te Mijdrecht Administratie-Fiscaal-HR

Functie: Kranten bezorgers De Groene Venen / Abcoude Organisatie: De Groene Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Fulltime Magazijnmedewerker Organisatie: Spangenberg International B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: Werkvoorbereider / Planner Organisatie: Aquafix Milieu Plaats: Mijdrecht Functie: Inkoper / Transport Planner Organisatie: Aquafix Milieu Plaats: Mijdrecht Functie: Allround Technisch Medewerkers Organisatie: AFM Industries B.V. Plaats: Mijdrecht

Iets meer geluk in de regio


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.