De Groene Venen 4 november 2016

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

10°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 21 - Week 44 – 4 november 2016

Check het in 60 sec op nt.nl hypotheek-bespaarpu

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidabedrijfsmakelaars.nl

Duidelijk verhaal Hofland 19 | 3641GA Mijdrecht | T. (0297) 24 17 70 | mijdrecht940@hypotheekshop.nl

DJ’s, VJ’s etc Shows Evenementen MOONLIGHT PRODUCTIONS Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38

www.moonlightproductions.nl

Drie Rondeveense juweliers werken gezamenlijk aan nieuwe ambtsketen De nieuwe ambtsketen van de gemeente De Ronde Venen is een mooi staaltje lokale samenwerking. Niet alleen leverden veel inwoners zilver in voor de nieuwe keten, die straks gepresenteerd zal worden op de Nieuwjaarsbijeenkomst, ook zijn er drie Rondeveense juweliers betrokken bij de totstandkoming ervan: de Mijdrechts juweliers Swaab en Van Beek en Nant Hartel in Wilnis. Gedrieën hebben zij het ontwerp voor de keten gemaakt, waarbij iedere dorpskern een eigen gravure krijgt op een van de acht schakels van de keten. Aan de ambtsketen komt het nieuwe gemeentewapen als medaillon te hangen (niet te verwarren met het gemeentelogo), dat moet worden goedgekeurd door de Hoge Raad van de Adel. Op de foto is juwelier Angelique Swaab bezig met het zagen van een van de figuren van de nieuwe keten. foto peter bakker

9 clubs 4 kansen 1 doellat

Altijd geholpen door iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen cadeau bi onze be j taal rekening *

Bekijk SV Hertha Najaarsmist levert sfeervolle beelden maar is gevaarlijk voor het verkeer

woneninVinkeveld.nl

Elke vrijdag een nieuwe Latjetrap op 0297.nl

Maandag 7 november 2016

Start verkoop 6 vrije kavels & Woonproeven 24 woningen

Mist ontstaat door het afkoelen van vochtige lucht. De druppeltjes die dan onstaan zorgen voor het troebele zicht. De eerste mist ontstaat meestal boven weilanden en mistbanken drijven de weg op. Door de luchtbeweging en de warmte van het verkeer kan de mist plaatselijk oplossen, terwijl het op andere plekken opeens weer dicht kan vallen. Pas dus op in deze gevaarlijke situaties en pas je snelheid aan. Maar, geniet wel van de mooie zichten waar de mist voor zorgt. foto arthur van der kooiJ

Luchtfotografie.org

ARGON – SPIJKENISSE Luchtfoto van uw huis? 0297 38 52 57 info@luchtfotografie.org

ar Winna A CCDN 16 20 Award n’ ‘banke

Schuurs Verzekeringen

Dorpsstraat 7 3648 AE Wilnis T 0297 - 28 90 90 E info@schuursverzekeringen.nl I www.schuurs.nl

* Alleen in combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

Feesten


2

4 november 2016

DE GROENE VENEN

KOM OOK PROEFRIJDEN

FrankVanemanAutomotive Klokkenbergweg 15 • 1101 AK Amsterdam • www.frankvaneman.nl

Zwaluw 25 Mijdrecht Met een woonoppervlakte van circa 107 m2 en een buitenruimte van ruim 25 m2 verdeeld over 2 terrassen is deze maisonnette een verrassing in het luxe appartementencomplex ‘de Grutto’. Niet standaard en heerlijk ruim met vrij uitzicht!

LUXE APPARTEMENTENCOMPLEX ‘DE GRUTTO’ IN MIJDRECHT!

De woning is als volgt ingedeeld: Ingang op de 1e verdieping. Hal met aan de rechterzijde twee slaapkamers, aan de linkerzijde de separate toiletruimte, berg-/stookruimte en de volledig betegelde badkamer met bad, douche, toilet en wastafel. Door naar de open keuken met vide, voldoende ruimte voor een grote eethoek en middels de schuifpui toegang tot het eerste terras. Middels de spiltrap naar de beneden gelegen woonkamer met een schuifpui naar het 2e terras. De woning heeft een eigen berging in de onderbouw en twee eigen parkeerplaatsen in de afgesloten parkeergarage. Vraagprijs: € 279.000,- k.k. U bent van harte uitgenodigd voor een bezichtiging!

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl


DE GROENE VENEN

Luistervink Schaamzwart op de kaken Duik je de geschiedenis in en stuit je op de slavenhandel, dan schaam je je als blank mens meer dan erg. Verschrikkelijke zaken hebben zich voorgedaan. Er zat een logica in dat men mensen kocht uit Afrika. De Nederlanders wisten maar al te goed dat blanke werknemers in Indië veelal binnen een jaar het loodje legden. De warmte was daar voornamelijk debet aan. Dus de keuze voor de zwarte mens lag min of meer voor de hand. Kijk je naar de stroom immigranten vanuit Afrika, dan zie je dat de geschiedenis zich deels herhaalt. Ook nu verdienen mensensmokkelaars grof geld aan de 'vluchtelingen', die onder valse voorwendselen de zee op worden gestuurd. Hedendaagse anderen zijn het weer die talentvolle voetballers opsnorren, ze voor weinig hierheen halen en, mits ze slagen, voor grote bedragen doorverkopen. Deze balkunstenaars verdienen zelf ook goed, maar vergeleken met de enorme bedragen die in het circuitje rondgaan is dit slechts een schijntje. Ik schaar dit onder de noemer 'moderne slavernij'. De bisschop van Mira was dit alles een doorn in het oog. Hij spoorde kindslaven uit Afrika op, nam ze me naar zijn bisdom en gaf hen een menswaardig bestaan. Hij nam ze in dienst, maakte verre reizen o.a. naar Nederland en betaalde ze, maar stuurde ze wel het dak op om pakjes te bezorgen. Ook rustte hij ze uit met een roede, waarmee stoute kinderen werden gecorrigeerd. Ook dit jaar komt hij naar Nederland. Menig kind is al bang als de naam Zwarte Piet wordt uitgesproken. Het schijnt zo te zijn dat de verkenpieten al lang weer in Nederland actief zijn. Er bevindt zich in Nederland een aantal doemdenkers, die een parallel trekken met slavernij en Sinterklaas. Zelfs de kinderombudsman liet zich in haar scoringsdrang verleiden tot de grindbak. Op basis van een klein aantal kringgesprekjes oreerde ze dat kinderen Zwarte Piet als discriminatie ervaren. Zo droeg ze bij aan de anti-Zwarte-Piet-gedachte en dat vind ik persoonlijk niet zo heel erg slim. Ik zou zeggen: maak je druk om zaken die dat verdienen en laat deze onzin achterwege. Houd het Sinterklaasfeest waar het thuishoort. In de kinderziel, die echt geen verband ziet met discriminatie. Laat je kinderen 'De hut van Oom Tom' lezen. Zodra ze deze verhalen snappen, weten ze dat discriminatie niet thuishoort in een hechte samenleving. Ik ben overigens zelf fel tegen de Kerstman. Als je goed kijkt, lijkt op hij op Donald Trump met een rood pak aan. Eerst maar eens de verkiezingen afwachten... U hoort mij half december wel weer over dit onderwerp. Luistervink

4 november 2016

3

Gemeentelijke financiën op orde

Programmabegroting 2017 vastgesteld Toen de huidige coalitie na de 'Witte Donderdag-coup' het bewind in de gemeente had overgenomen, trof men een gezonde financiële huishouding aan. Er bleek zelfs enige financiële ruimte. Het nieuwe college kwam in het voorjaar met de Kadernota 2017, waarin de grote lijnen werden uitgezet van de beleidsvoornemens waarmee men voortvarend aan de slag wilde gaan. Vervolgens werd op basis van deze plannen de Programmabegroting 2017 opgesteld. Hierin geeft het college aan hoe de plannen voor volgend jaar gefinancierd kunnen worden. Omdat er een begrotingsoverschot van ongeveer vier ton was vastgesteld, werden de raadsfracties uitgedaagd om met goede ideeën te komen over de wijze waarop van dat geld ‘leuke dingen voor de mensen’ gedaan zouden kunnen worden. Tijdens de commissievergaderingen was er al wat knip- en plakwerk verricht. Vervolgens kon de voltallige raad zich op donderdag 27 oktober uitspreken over de plannen voor volgend jaar. tekst piet van buul

Tijdens de raadsvergadering kregen de fracties de gelegenheid om de belangrijkste punten uit hun algemene beschouwingen nog eens mondeling toe te lichten. Al naargelang de politieke kleur en de positie die men als deelnemer in de coalitie of als oppositiepartij inneemt, passeerden de bekende partijpolitieke voorkeuren de revue. De veiligheid op straat en in de buurt, de zorg voor jongeren en ouderen, het achterstallige wegenonderhoud, de herinvoering van de zwemlessen op school, het armoedebeleid, de zorg over het functioneren van het Sociale Team en de Servicepunten, de duurzaamheid, de inwonersparticipatie, de doorstroming van het verkeer op de N201, de opknapbeurt van de brug in Baambrugge, de herstart van het museum, de moeizame relatie van het college met de Jongeren Advies Commissie (JAC). Het kwam allemaal aan bod. Amendementen en moties Met het indienen van een vijftal amendementen probeerden de fracties om nog een paar wijzigingen in de tekst van de begroting aan te brengen. Daarnaast werden er zeventien moties ingediend, bedoeld om het college op te roepen specifieke onderwerpen extra aandacht te geven. Omdat vorig jaar nog niet duidelijk was hoeveel de nieuwe taken in het sociaal domein zouden gaan kosten, is toen besloten om de OZB met zes procent extra te verhogen. Nu is gebleken dat het met

die kosten wel meevalt, was een aantal partijen van mening dat dat geld wel weer terug kon naar de inwoners. Het college dacht daar anders over en stelde voor om ook voor volgend jaar de gebruikelijke inflatiecorrectie toe te passen. Een amendement van de ChristenUnie/SGP om die inflatiecorrectie achterwege te laten, stuitte op verzet van de coalitiepartijen. Zij stelden voor de OZB voor volgend jaar met drie procent te verlagen. Daarmee wordt de verhoging van vorig jaar met de helft teruggedraaid. De andere drie procent wordt nog even vastgehouden. Dat voorstel haalde het wel. Het inmiddels ter ziele gegane museum De Ronde Venen leverde eveneens enige discussie op. Ondanks het feit dat het museum gesloten is, heeft het college toch een flink bedrag op de begroting gereserveerd in afwachting van mogelijke plannen waarmee een nieuw te vormen museumbestuur nog zou kunnen komen. Omdat de museumdirecteur inmiddels vertrokken is, kan het bedrag dat voor het museum gereserveerd is wel worden gehalveerd, zo vonden de drie coalitiepartijen CDA, VVD en RVB. Hun amendement werd aangenomen en het budget van het museum wordt met ruim veertigduizend euro verlaagd. Een aantal partijen toonde zich bezorgd over de magere resultaten waar het gaat om jongeren en bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Het aantal mensen met een uitkering daalt nauwelijks en schommelt rond de

450. De gemeente heeft anderhalve formatieplaats ingeruimd voor accountmanagers, die deze mensen moeten begeleiden naar een nieuwe baan. Het CDA vond dat die formatie moet worden uitgebreid om ook hier meters te kunnen maken. Meerdere fracties maakten zich zorgen over het feit dat de gemeente zich slechts inspant voor mensen met een uitkering. Daarnaast zijn er nog tal van andere inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die ook aandacht en begeleiding behoeven. De wethouder denkt dat het Werkcentrum, dat binnenkort van start gaat, flink zal bijdragen aan de oplossing. Niet alle fracties deelden het optimisme van de wethouder. Dat gold ook voor zijn plan voor een fusie van de Servicepunten met Tympaan-De Baat. De discussie hierover leidde overigens niet tot voorstellen. Een motie van PvdA/GroenLinks en D66 riep het college op om als gemeente aan te sluiten bij het Jeugdcultuurfonds. Dat is een organisatie die zich inspant om kinderen en jongeren die opgroeien in armoede in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. De indieners van de motie wezen erop dat inmiddels al 14 van de 26 Utrechtse gemeenten bij het Jeugdcultuurfonds zijn aangesloten. Wethouder Goldhoorn ontraadde aanvaarding van deze motie. Hij vond hem overbodig, omdat de gemeente al voldoende doet voor deze jongeren en

Denk mee over de toekomst van dorpscentrum Abcoude Veel dorpscentra zijn in hoog tempo aan het veranderen. Trends als vergrijzing en technologische ontwikkelingen beïnvloeden winkelgedrag en vrijetijdsbesteding. Ook Abcoude merkt deze veranderingen, bijvoorbeeld door toenemende leegstand. Ondernemersvereniging Abcoude/Baambrugge (OV-AB) en de gemeente vragen zich af hoe het centrum van Abcoude aantrekkelijk en authentiek

blijft. Zij willen samen met winkeliers, bewoners en andere belanghebbenden en geïnteresseerden komen tot toekomstvisie op het centrum van Abcoude. Daarom wordt op donderdag 17 november, van 19.30 tot 22.00 uur, in de Dorpskerk in Abcoude een zogenoemde startbijeenkomst gehouden. Tijdens de startbijeenkomst worden er diverse presentaties gegeven. Jasper van der Scheer (gemeente De

Ronde Venen) geeft een toelichting op de bestaande Dorpsvisie Abcoude als vertrekpunt voor de te realiseren breed gedragen toekomstvisie op het centrum. Daarnaast is er aandacht voor de te nemen vervolgstappen en de invulling van de werkgroepen die na de startbijeenkomst aan de slag gaan. Tot slot nemen de aanwezigen een eerste gezamenlijk voorschot op de toekomst.

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling, Peter Schavemaker, en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2016 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

het Jeugdcultuurfonds daar niets aan toevoegt. Pikant detail is het feit dat de burgemeester van De Ronde Venen deel uitmaakt van het bestuur van dit fonds. De motie werd verworpen. Een poging om de IJsclub Nooit Gedacht te steunen bij de aanleg van een landijsbaan annex skeelerbaan, zo mogelijk in combinatie met een atletiekbaan, strandde eveneens. Het college wil er geen geld voor reserveren en wacht tot er een serieus plan komt. Gesneuveld na stemming Bij de stemmingen sneuvelden de meeste amendementen en moties. Zo komt er geen extra aandacht voor ondersteuning bij praktijkonderwijs, komt er geen uitbreiding zwemonderwijs voor iedereen, komt er geen nader onderzoek naar de ontwikkelingen en de vraag naar zorg, komt er geen generieke maatregel om de huishoudelijke hulp met een half uur uit te breiden, komt er geen extra geld om de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren, komt er geen voorstel van het college over voorkoming en terugdringing van discriminatie en hoeft het college niet met beleidsvoornemens te komen op het gebied van een gezonde leefomgeving. De motie om in de toekomst bij het planten van bomen wat vaker de afweging te maken voor het planten van fruit en notenbomen kreeg wel brede steun. Behoudens de ChristenUnie/SGP stemde de raad zonder problemen in met de Programmabegroting 2017.

Wilt u meedenken over de toekomst van het centrum van Abcoude? Vul dan de enquête in op www.abcoudecentrum.nl, waar alle informatie is terug te vinden. U kunt daar ook direct aangeven of u wilt deelnemen in een werkgroep.

Agenda Kort Zaterdag 5 november • Open Huis, Johannes Hospitium, Wilnis • Argon vs Spijkenisse, Sportpark Hoofdweg, Mijdrecht • Klaverjasmarathon, buurthuis, Amstelhoek • Sketchduo De Partizanen, PM Theater, Abcoude • Concert: Rovenians met Zandprinses, De Rank, Mijdrecht

Zondag 6 november • Zilveren Turfloop, starten bij Sporthal De Phoenix, Hoofdweg, Mijdrecht • Herfstconcert Regiokoor DRV, RK-kerk Mijdrecht/Wilnis • Clinton vs Trump, vooruitblik op de Amerikaanse verkiezingen, Spoorhuis, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

4 november 2016

DE GROENE VENEN

Kort nieuws

Huisarts Hegeman bij Alzheimer Café Vinkeveen

Wilnis

Het Alzheimer Café in Vinkeveen behandelt 9 november het thema 'Wat is er aan de hand?' Mensen met dementie weten aanvankelijk misschien niet wat er aan de hand is, maar beseffen wel dat er iets misgaat. Men verliest geleidelijk de grip op de wereld. Sommigen bedienen zich in het begin van trucjes of leugentjes om de moeilijkheden voor anderen (en zichzelf) te verbergen. Ook brengt de ziekte veel onzekerheid, angst, verdriet, somberheid en opstandigheid met zich mee. In een later stadium lijkt het ziektebesef verloren te gaan en verdwijnen ook veel zorgen en angsten. Wanneer wordt het tijd voor een bezoek aan de huisarts? Lon-

Johannes Hospitium houdt open huis Op zaterdag 5 november houdt het Johannes Hospitium in Wilnis weer open huis. Open Huis. Tussen 11 en 13 uur staat de deur van het ‘Buurhuis’, gelegen naast het hospice aan Vossestaart 2 in Wilnis open voor geïnteresseerden. Verpleegkundigen en vrijwilligers zijn aanwezig om informatie te verstrekken over de criteria voor opname en het vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers leiden desgewenst de bezoekers rond in het hospice en vertellen over hun werk, in de hoop potentiële vrijwilligers enthousiast te maken voor een van de vele taken die zij kunnen vervullen.

Wilnis

Dorcas Voedselactie Tot en met 6 november wordt voor de eenentwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op ruim duizend locaties in Nederland, waaronder Wilnis, zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oekraïne, Moldavië, Albanië en Roemenië. Ze doen dat in supermarkten, kerken en scholen. Het geld dat ingezameld wordt, wordt besteed aan projecten die erop gericht zijn om mensen hun eigen inkomen te laten verdienen. Dorcas ondersteunt de mensen in haar projecten met vaktrainingen en microkredieten. Meer dan zeshonderd supermarkten verlenen hun medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen lijstjes uit aan het winkelend publiek, met daarop producten die samen een voedselpakket vormen. Wie dat wil, kan een boodschap extra doen en deze afgeven bij de vrijwilligers.In Wilnis kan dat op vrijdag 4 november bij De Roeping, Kerkstraat 12, van 15 tot 16.30 uur en van 19 tot 20 uur. Meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl.

neke Hegeman, huisarts bij huisartsenpraktijk De Beuk uit Vinkeveen, gaat hierover met de aanwezigen in gesprek. Het Alzheimer Café wordt gehouden op woensdag 9 november in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21 uur. De zaal is open vanaf 19 uur. Er is muziek, koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Smit, coördinator Mantelzorg bij Tympaan-De Baat via tel. 0297230280 of e.smit@stdb.nl

Bussen rijden tijdelijk andere ­routes door afsluiting Hofland De buslijnen 121, 130, 142, 174 en 242 van Connexxion rijden in Mijdrecht van 7 tot 19 november een andere route. De routewijziging is noodzakelijk in verband met de reconstructie van Hofland. Van 7 tot 19 november vinden daar werkzaamheden plaats die het onmogelijk maken dat bussen nog van de straat gebruikmaken. Voor de buslijnen 123 en 126 van Connexxion wijzigt er niets. In opdracht van de gemeente wordt Hofland momenteel gerenoveerd. Het riool en de waterleiding worden vervangen, trottoirs, bushaltes en parkeervakken vernieuwd. Er komt nieuw asfalt op de rijbaan en alles wordt weer op hoogte gebracht. Als gevolg van de werkzaamheden en voor de veiligheid van de wegwerkers is Hofland momenteel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Aanwonenden en bedrijven (Rovémij en

Blik op Hout) zijn bereikbaar. De werkzaamheden zijn zo ingedeeld dat de afsluiting zo kort mogelijk is. Het werk is naar verwachting 16 december klaar. Van 7 tot 19 november rijden de buslijnen 121, 130, 142, 174 en 242 vanuit Amsterdam niet via Mijdrecht maar via de N201, Veenweg, Mijdrechtse Dwarsweg en N212 naar de Algemene Begraafplaats in Wilnis. De buslijnen 123 en 126 stoppen op de heen- en terugweg bij de halte 'Wilnis, Begraafplaats' voor overstappers op de buslijnen 142, 174 en 242. Reizigers kunnen ook gebruikmaken van de tijdelijke halte ‘Zwembad’ nabij de rotonde Veenweg-Industrieweg. Op deze halte stoppen straks alle lijnen, behalve lijn 126. Reizigers kunnen hier voor alle richtingen overstappen. Meer informatie: www.connexxion.

nl/reizen/1190/werkzaamheden-mijdrecht-hofland-november/4561.

Veenshuttle doet mee aan ­Jumbo-actie Jumbo houdt dit jaar een actie, waarbij klanten voor elke 10 euro een spaarpunt krijgen die gedoneerd kan worden aan deelnemende verenigingen. Per regio heeft Jumbo een budget vastgesteld, dat op basis van de gespaarde punten wordt verdeeld over de deelnemers. De actie loopt van 2 november t/m 6 december. Verdeeld over het hele land hebben zich al meer dan 360 verenigingen aangemeld. Winkelt u bij de Jumbo in Wilnis of Vinkeveen? Dan is badmintonvereniging Veenshuttle een van de deelnemers aan deze actie. Voor meer informatie:

www.veenshuttle.nl.

Drukbezochte fancy-fair bij Maria-Oord brengt 2078 euro op De fancy-fair op 29 oktober, die het officiële startschot was van de crowdfunding-actie voor de binnentuin van Maria-Oord, werd een gezellig feest met bewoners, familieleden en omwonenden. Wethouder Anco Goldhoorn bleek een uitstekende raddraaier. Hij maakte zich met zichtbaar plezier de hele dag verdienstelijk, samen met vrijwilligers en medewerkers van Maria-Oord. Shantykoor de Turfschippers maakte het feest compleet met een benefiet-optreden. De fancy-fair heeft 2078 euro opgebracht. De teller van de binnentuin-actie staat hiermee op 27.000 euro.

Traditionele veiling in de Ontmoetingskerk Wilnis Op zaterdag 12 november wordt de traditionele jaarlijkse veiling gehouden bij de Ontmoetingskerk in Wilnis. Vanaf 15 uur zijn er verkooptafels aanwezig. Hier worden o.a. nieuwe en tweedehandsspullen, wijn, bloemstukjes voor binnen en buiten en prachtige fotokaarten verkocht. U kunt ’s middags ook de kavels van de veiling, die om 20 uur begint, bekijken. ’s Avonds vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie, waarna om 20 uur de avond begint met de eerste trekking van de verloting onder notarieel toezicht. Hierna start de grote veiling, afgewisseld met een aantal ronden van het Rad van Avontuur. De kinderen kunnen ondertussen naar de

kinderbioscoop. Zo wordt de veiling een uitje voor het hele gezin én voor een goed doel. Naast de gebruikelijke spullen die op een veiling worden ingebracht, komt er ook dit jaar weer een aantal taarten, worsten, kaas en paling onder de hamer. Daarnaast worden er allerlei diensten aangeboden, waarop geboden kan worden. Eveneens zal op deze avond de trekking van de Najaarsloterij plaatsvinden. De gehele avond zijn er uiteraard hapjes en drankjes te verkrijgen en iedereen is van harte uitgenodigd om bij dit festijn aanwezig te zijn. Alle festiviteiten vinden plaats in de Schakel, achter de PKN Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat 20 in Wilnis.

Maria-Oord gaat samenwerken met het Wellantcollege Groen in Aalsmeer voor de realisatie van de plannen. Ook het VeenLanden College in Vinkeveen gaat bekijken of hun scholieren iets voor dit project kunnen betekenen. Maria-Oord is de vele bedrijven die cadeaus beschikbaar hebben gesteld erg dankbaar. Samen met de giften van fondsen en particulieren is dit een fantastische start van de actie. Wie dat wil, kan ook nog direct bijdragen aan het binnentuin-project via www. whydonate.nl.


DE GROENE VENEN

4 november 2016

5

Leerlingen CNS Abcoude houden omgeving school schoon Vrijdagochtend 28 oktober hebben de leerlingen van groep 6 van de CNS een convenant ondertekend waarin ze afspreken om tot de kerstvakantie de omgeving van de school schoon te houden.

Smullen van échte voetbalverhalen bij Argon Vind maar eens een meer besproken onderwerp dan nationale elftallen in het vrouwen- en mannenvoetbal. Grote kans dat dit je niet gaat lukken. Op uitnodiging van Argon kwamen Arjan van der Laan en Danny Blind, de twee 'voor het zeggen hebbers', naar Mijdrecht. Onder de bekwame leiding van Paul Reurings lichtten beide mannen een tipje van de sluier op en lieten de massaal opgekomen bezoekers smullen van echte voetbalverhalen. Ook de anekdotes waren de moeite waard. De materialenman van Ajax die steevast voor de wedstrijd zijn credo voordroeg: “Vanaf het eerste fluitsignaal bombarderen”. Ook een bekende voetbalwaarheid passeerde de revue: “Het gaat altijd om die doelpunten!”

Esther Overgaag van het NME-Centrum De Woudreus was samen met Arie Fokker van de Buitendienst van gemeente De Ronde Venen, naar de school te komen om de kinderen uit te leggen wat de bedoeling is om dit project zo goed mogelijk te doen. Eerst was er een kleine quiz, waarna het convenant werd ondertekend door de

leerling die de quiz gewonnen had, de leraar van de klas en de gemeente. De Woudreus zorgt voor een lespakket en de gemeente zorgt voor de materialen ( prikkers, vuilniszakken ­ en handschoenen) en voor het ophalen van het afval. Als deze leerzame actie slaagt, kunnen de kinderen een mooi bedrag voor de school verdienen. Na de uitleg gingen de kinderen meteen buiten aan de slag met heel veel enthousiasme. De straten rondom de CNS zullen er in de komende tijd schoon en verzorgd uitzien! foto fem van duuren

Kort nieuws Mijdrecht

Bingo bij Argon Op 11 november houden de Lijnkijkers, de maandelijkse bingo in de kantine van sportvereniging Argon, met weer een mooie hoofdprijs. De aanvang is 20 uur, de zaal is open om 19.15 uur. Natuurlijk is het eerste kopje koffie weer gratis. Met het meedoen aan deze bingo steunt u de jeugd van Argon.`

Vinkeveen

Klaverjassen Klaverjasclub Onder Ons houdt dinsdag 8 november een prijskaartavond met leuke en lekkere prijzen. De aanvang is 20 uur in dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Iedere kaartliefhebber is van harte welkom.

Foto: Arjan van der Laan en Danny Blind maakten er met Paul Reurings een leuke avond van. foto paul bosman

Mijdrecht

Nieuwe sponsor voor Vrouwen35+ 2 HSV´69 Vrouwenvoetbalteam 35+ (ook wel Veterinnen genoemd) van HSV’69 uit De Hoef heeft zoveel nieuwe leden gekregen, dat er twee teams gemaakt moesten worden voor de najaarscompetitie. Team 1 wordt gesponsord door 'Vienna Massage' en 'Landgoed Plant' en Team 2 vanaf nu door 'ReVe Infra en Tuinaanleg' (www.revetuinaanleg.nl). Zij zorgden onder meer voor prachtige nieuwe shirts en sporttassen. In de najaarscompetitie wordt gespeeld tegen CSW en Loosdrecht, vrijdag 11 november in De Hoef, om 20 uur.

Nieuwe locatie Kunst Rond de Venen feestelijk geopend Onder grote belangstelling is vrijdag 28 oktober de nieuwe locatie van Kunst Rond de Venen bij de Driehuisschool in Mijdrecht feestelijk geopend. Aan het eind van de middag had zich een grote menigte op het schoolplein verzameld bij de lokalen waar de muziek-, dans- en theaterschool sinds september gevestigd is. Er waren veel leerlingen en ouders van de Driehuisschool aanwezig om mee te doen met de twee openingsliedjes die van te voren met docenten van KRDV ingestudeerd waren. Zo waren er dansers en zangers, trommelaars, houtblazers, koperblazers, gitaristen en keyboardspelers in de dop, die enthousiast meededen, begeleid door een swingende band van KRDV-docenten onder leiding van gitarist/zanger Leslie van der Lek. Na een speech van bestuurs-

De zes nieuwe vrije kavels, waarvan de verkoop maandag 7 november ­begint, hebben een oppervlakte vanaf circa 567 m2 en liggen in de noordoostelijke punt van Vinkeveld, tegenover de Spoordijk en de Mijdrechtse Dwarsweg. Gemeente De Ronde Venen ver-

Zondag 6 november leidt ds. J. van Dijken uit Nieuw-Vennep beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. In de morgendienst komt de verkondiging vanuit ps 120 en ps 133 ter sprake. Het zal gaan over ons leven als een reis. Belangstellenden zijn hartelijk welkom aan de Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten

Vinkeveen

Cursusproject De Ronde Venen

lid Jan van Breukelen, die de nadruk legde op de mooie samenwerking met de Driehuisschool, knipte wethouder van cultuur David Moolenburgh met een grote schaar een lint door als openingshandeling, waarbij hij het belang van goed cultuuronderwijs in de ge-

meente onderstreepte. Alle gasten konden vervolgens een kijkje nemen in de verbouwde lokalen waar muziekleerlingen voor een mooie omlijsting zorgden. Onder het genot van een hapje en een drankje kon in het ‘Oude Parochiehuis’ worden

genoten van dans, zang en instrumentale optredens van leerlingen en docenten. Op de Driehuis-locatie vinden de muziek- en theaterlessen plaats, de KRDV-danslessen worden gegeven in de Willisstee in Wilnis. Zie ook www.

krdv.nl

Start verkoop 6 vrije kavels en ‘woonproeven’ Vinkeveld De tweede fase van Vinkeveld start volgende week. Maandag 7 november gaan zes nieuwe vrije kavels in de verkoop. Tegelijkertijd worden die avond de schetsontwerpen van 24 nieuwe woningen gepresenteerd. ­Geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 19 en 21 uur in De Boei in Vinkeveen.

Bedevaartspsalmen in De Wegwijzer

koopt de zes kavels en het team van ­Vinkeveld vertelt op deze avond graag meer over de aangeboden kavels en de inschrijf- en verkoopprocedure. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen ‘woonproeven’. Janssen de Jong ontwikkelt 24 woningen in het deelproject 'Het Vinker Hof'. Zij bieden diverse woningtypes aan: tweeonder-één-kapwoningen en vrijstaande woning­ en. Op 7 november presenteren zij de eerste schetsen van die 24 nieuwe ­woningen. ­Geïnteresseerden kunnen kennisnemen van de schetsen en voorkeuren a­ angeven. Deze 24 woningen gaan naar verwachting begin 2017 in de verkoop.

Cursusproject De Ronde Venen houdt de cursus 'Tekenen met een potloodje' op de donderdagen 1017-24 november en 1 december van 13.30 tot 15.30 uur. 'Dikke dames schilderen' is op donderdag 10 november van 19 tot 23 uur, de cursus 'Liefde en dood in de Middeleeuwen' op dinsdag 15 november van 20 tot 22 uur en 'Vrolijke Beestenboel' donderdag 17 november van 19 tot 23 uur. Alle informatie over de cursussen en inschrijven vindt u op www.cursusproject.nl/rondevenen.htm

De Hoef

Klaverjassen bij HSV'69 Zaterdag 5 november is er weer klaverjassen in de sportkantine van HSV'69 in De Hoef. Aanvang 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per persoon. Iedereen is van harte welkom. Na afloop is er een tombola met mooie (vlees) prijzen. www.luchtfotografie.org


Familieberichten

6

4 november 2016

DE GROENE VENEN

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

Charon

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartbegeleiding

Afscheid nemen met je hart

www.charonuitvaart-abcoude.nl Miranda van Gelderen: 06-23 36 79 97/ Brenda Stork: 06-15 44 20 46 “Geleefd met hart en ziel” Mijn lieve man, onze zorgzame vader, grootvader en overgrootvader is op Allerheiligen overleden Antonius Hendrikus Scheers Ing.

Toon

* Beuningen, 20 oktober 1914

† Abcoude, 1 november 2016

E. Scheers-Pelser

See You.

Gerard Scheers Tineke Okker Wouter en Brenda Sietske

Gedenksieraden

Greet Scheers Harmen de Vries Femke en Joost

.. Omdat een gedenksieraad mag zijn.. ook

mooi

Ingrid van Riel-Scheers Toine van Riel Almer en Dionne, Pepijn, Juliette Elwin en Mieke Ilco

Swaab juweliers | Dorpsstraat 6, 3641EC Mijdrecht | 0297-283366 | info@swaabjuweliers.nl | www.swaabjuweliers.nl

Toon is thuis, De Tourton Bruijnsstraat 5 te Abcoude, waar gelegenheid is tot afscheid nemen op vrijdag 4 november van 19.00 tot 20.30 uur. De viering ten afscheid zal gehouden worden op zaterdag 5 november om 11.00 uur in de HH. Cosmas en Damianuskerk, Kerkstraat 23 te Abcoude. Aansluitend is er gelegenheid om de familie te condoleren in restaurant Jess, Koppeldijk 1 te Abcoude. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Correspondentieadres: Mevrouw E. Scheers-Pelser Ruysdaellaan 12, App. 12-06 3712 AT Huis ter Heide

Goede opbrengst Running Bridgedrive in Mijdrecht In het hart van Mijdrecht vond zaterdag 29 oktober voor de negende keer een zogeheten ‘Running Bridgedrive’ plaats. Hierbij spelen de bridgeparen niet op één locatie, maar afwisselend op negen verschillende locaties. De Running Bridgedrive was een initiatief van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis en bracht 1000 euro op voor de Stichting DCN Geleidehonden.

Maar liefst 71 bridgeparen wisselden elke spelronde van locatie en deden zo negen verschillende horecagelegenheden aan: Rendez Vous, Corfu, iSushi, La Farola, MoYi Sushi & Meer, lunchroom TOF, Il Gusto, Burgerlijk en Lotus Corner. Na elke ronde waren er ruim 150 personen aan de wandel. De prijsuitreiking was bij Lotus Corner. De eerste prijs, bestaande uit de Lions Wisselbeker en een kledingbon van Lutz Mode, werd gewonnen door Anneke van der Heide en Lia van Engelenburg met een score van 69,24%. De tweede prijs, een kledingbon van Prego Mode, ging naar Bep Schumacher en Ada Keur. Paul en Delia Kenter behaalden de derde plaats.

Willibrord Blom van de Lionsclub kon na afloop een cheque ten bedrage van 1000 euro overhandigen aan Anouk van Egmond, ambassadrice van DCN Geleidehonden (www.guidedog.nl). Zij ondersteunt ook de zogenoemde dopjesactie, zie www.dopjesactienl.nl. Tevens werd er tijdens de Running Bridgedrive aandacht besteed aan de nationale Lionsactie voor Stichting Het Vergeten Kind (www.hetvergetenkind.nl). In 2017 vieren de Lions het 100-jarig bestaan, waarbij er nationaal bloembollen worden verkocht ten bate van deze stichting. Kijk voor meer informatie en foto’s op Facebook bij 'Lions Mijdrecht Wilnis'.

Mooie donaties van ‘Voor Elkaar’ Abcoude De organisatie van de kinderkleding- en speelgoedbeurs in Abcoude kan terugkijken op een geslaagde editie begin oktober. Onlangs hebben enkele vrijwilligsters van ‘Voor Elkaar’ een cheque t.w.v. 750 euro overhandigd aan de stichting 'Samen Sterk voor Kinderen', een stichting die kinderen helpt zich sociaal-emotioneel positief te ontwikkelen. De Voedsel-

bank Abcoude is vorig jaar door de organisatie gekozen als vast goed doel en mag 300 euro in ontvangst nemen. Doordat de niet-verkochte artikelen een nieuwe bestemming vinden in Roemenië en bij Zorgboerderij Bruintjes worden met elke beurs diverse goede doelen geholpen; daarom heeft de beurs dan ook de toepasselijke naam: 'Voor Elkaar'. De volgende beurs is op 26 maart 2017.

De Groene Venen is 24 uur per dag online te lezen op www.degroenevenen.nl


DE GROENE VENEN

4 november 2016

DR. BEEKER

'Breaking news' Vaak is het lastig om nieuwsfeiten op waarde te schatten. Je krijgt een simpel feitje of zinnetje onder ogen, zoals 'In 2030 sterven jaarlijks 5,5 miljoen vrouwen aan kanker' (op nu.nl) en dan denk je als mens meteen dat er dus meer kanker gaat voorkomen... Is dat zo? Ik merk in mijn praktijk dat het vaak maar moeilijk lukt om rationeel na te denken over wat nou de waarde is van zo’n stukje of zinnetje. Of wat nou de waarde is van een beslisregel, zoals wij die als artsen vaak voorgeschoteld krijgen. Tegenwoordig hebben wij als huisartsen voor zo’n beetje elke aandoening wel een standaard. Da’s mooi, want als jij met klachten van de lage rug komt kijk ik naar de standaard 'Lage Rugklachten' en dan zeg ik dat je vooral veel moet bewegen en dat het vanzelf overgaat. Consult klaar. Maar is je consult echt klaar en help je de patiënt ook wel? Ontslaat zo’n standaard je van het nadenken? Discussie over Crp-sneltest Vandaag had ik een discussie met mijn Aios (huisarts in opleiding) over de waarde van het bepalen van het Crp. Het Crp, daar heb ik wel eens eerder over geschreven, is een acute fase eiwit. Het is in het bloed verhoogd bij een bacteriële ontsteking. Sinds een paar jaar heb ik een apparaat in huis waarmee ik dat Crp via een vingerprikje kan meten. Voor die tijd kon dat alleen in het laboratorium en dan had je na een week pas de uitslag. Nu weet ik de waarde binnen een paar minuten. Sinds de introductie van het apparaat stijgt het aantal bepalingen bijna logaritmisch en ik begin me af te vragen hoe de aanvragende artsen (ik bepaal het bijna nooit) eigenlijk met de handen in het haar moeten hebben gestaan voor die tijd. Want wat moesten ze toen we dat ding nog niet hadden? Afgelopen vrijdag zijn er zes Crp’s bepaald bij ons in de praktijk. Als ik er

per week twee zelf bepaal, is het veel. Waarom wordt dat door anderen om de haverklap gedaan? Het antwoord op deze vraag blijkt in de standaard 'Acuut hoesten' te staan: 'Bepaal het Crp bij matig zieke volwassen patiënten met enkele algemene en/of lokale ziekteverschijnselen. Bij hen is de klinische diagnostiek vaak ontoereikend om een pneumonie van een andere onderste luchtweginfectie te kunnen onderscheiden. Een sneltest met een druppel bloed verkregen met een vingerprik is betrouwbaar en heeft het voordeel dat de testuitslag het beleid nog tijdens het consult kan sturen.' Nu begon mijn discussie met de Aios. Want wat is een matig zieke patiënt, welke algemene en of lokale verschijnselen dragen bij? Zo kun je zien hoe gemakkelijk het is om je gevolgtrekkingen te maken op basis van een enkele zin of uitspraak en hoe moeilijk het tegelijkertijd is om zo’n zin op waarde te schatten. Als ik oppervlakkig naar deze beslisregel kijk, zou dat betekenen dat ik bij mensen die met hoestklachten bij mij komen een Crp-test moet doen. En als die test dan laag uitvalt, hoef ik niks. Maar als de waarde hoog is, moet ik ze antibiotica geven. Als ik als waarnemend huisarts (of huisarts in opleiding) op deze wijze handel, kan niemand mij wat verwijten. Maar heb ik daarmee ook medisch doordacht gehandeld? Want ik vraag mij dan af wat ze bedoelen met 'matig ziek'. Wat mij betreft is dat net zoiets als 'redelijk goedkoop'. Ik denk dat de beoordeling van het ziek zijn dan blijkbaar ligt

Donateursconcert Abcouder Harmonie De Abcouder Harmonie geeft zaterdag 12 november om 19.30 uur haar jaarlijkse donateursconcert in het Piet Mondriaan Theater in Abcoude. Voor de pauze speelt het opleidingsorkest samen met het harmonieorkest. In het opleidingsorkest leren leerlingen samen muziek te maken als voorbereiding op deelname aan het harmonieorkest. Dirigent van het opleidingsorkest is hoornist Lindy Karreman. Het harmonieorkest staat onder leiding van Ria Kornet, al jaren inspirator van de blazers en slagwerkers. Het programma staat in het teken van musicals en sprookjes, waarin op muzikale wijze verhalen worden verteld die bij velen bekend zullen zijn. In de pauze worden zoals elk jaar loten verkocht, waarmee mooie prijzen zijn te winnen. Het programma na de pauze heeft een heel ander karakter. Dan treedt de slagwerkgroep op, onder leiding van Maarten Rongen. De slagwerk-

groep speelt stukken in verschillende sfeer: van swing tot samba en andere vurige Zuid-Amerikaanse ritmes, die uitnodigen tot meebewegen. Iedere slagwerker heeft een eigen rol en die rollen kunnen wisselen per muziekstuk. De zaal is open vanaf 19 uur. Wilt u zeker zijn van een plek, kom dan op tijd. Vol is vol.

7

Tekst Jaco Beeker

bij de arts. Waar baseert de arts zijn oordeel over ziek zijn op? Is dat een klinische blik? In een van mijn vorige stukjes heb ik geschreven over de beslisregel voor zieke kinderen en hoe bleek dat de klinische blik van de arts van generlei waarde was. Ik neem aan dat ze dat niet bedoelen. Ik heb ook nog nooit een patiënt horen zeggen dat hij matig ziek was, dus blijft de vraag hoe je zo’n term moet duiden. Een week of zeven dagen? Laten we ons eens de vraag stellen hoe groot het risico is dat een hoestende patiënt een bacteriële infectie heeft. Volgens grote onderzoeken wordt maar grofweg 20% van alle luchtweginfecties veroorzaakt door een bacterie.Vervolgens kan je je afvragen of je een bacteriële infectie eigenlijk wel met antibiotica moet behandelen. Sinds de uitvinding van de penicilline is er een steeds rechtlijniger verband getrokken tussen diagnose en behandeling. Tegenwoordig is Bacterie gelijk aan Penicilline-behandeling. Maar voordat Fleming met zijn petrischaaltje aan het prutsen sloeg, hadden mensen natuurlijk ook bacteriële infecties. Een groot deel overleefde dat gewoon zonder behandeling. In de standaard 'Keelklachten' staat dat het niet uitmaakt. Bacterie of virus, een keelontsteking duurt met antibiotica een week en zonder antibiotica zeven dagen. In de standaard 'Acuut hoesten' moeten we opeens een Crp bepalen en antibiotica geven. Ik denk dat de standaard er eigenlijk is ter vervanging van het normaal klinisch redeneren. Want als je nou gaat kijken naar de risicogroepen, dan is het eigenlijk heel simpel. Je hebt mensen met Copd (emfyseem), zij kunnen hun longen niet goed leeg hoesten en lopen het risico dat onderin de longen een poeltje met vocht ontstaat. Je hebt mensen die aan bed

of aan een rolstoel gekluisterd zijn en daar geldt hetzelfde voor. En je hebt mensen met een aandoening van het afweersysteem of aan de vaten, die daardoor niet goed in staat zijn om voldoende afweer te maken. Als je deze risicogroepen kent, lijkt het me duidelijk dat je die bij een luchtweginfectie eerder antibiotica geeft. Zou je daar nog de behoefte voelen om een Crp te bepalen? Het Crp is een acute fase eiwit, dat schreef ik al, en het kan in een paar uur stijgen. Als jij als lid van een risicogroep bij mij komt met hoesten en ik bepaal het Crp, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of het is hoog en ik geef je antibiotica, of het is laag (maar kan vanavond hoog worden...), dus ik geef je toch maar antibiotica. Volgens mij is het tijd om het Crpapparaat weer af te schaffen! Samenvattend: we moeten beter klinisch redeneren, onze risicopatiënten herkennen en minder varen op standaarden. En, belangrijk voor jonge dokters, we moeten leren om die standaarden te lezen. Andere boodschap... Nu over het nieuwsfeitje van nu.nl. Als je het oorspronkelijke onderzoek erbij pakt, blijkt dat er een aantal demografische factoren bij elkaar komen. Nu sterven er jaarlijks 3,5 miljoen vrouwen aan kanker, maar dit is slechts een deel van de sterfte-oorzaken onder vrouwen. De meeste vrouwen sterven op dit moment aan hart- en vaatziekten. Waar dat bij mannen niet meer sterfte-oorzaak nummer één is, blijft dat bij vrouwen wel het geval. Onder meer doordat vrouwen pas later in de vorige eeuw zijn begonnen met roken, de oorzaak van veel harten vaatziekten. Eigenlijk staat er dus: 'In 2030 zullen er meer vrouwen aan kanker sterven dan aan hart- en vaatziekten.' En dan is het ook nog eens zo dat de levensverwachting van vrouwen stijgt (bij mannen ook) en dat door die toegenomen levensverwachting per saldo ook

Filmmiddag voor peuters en kleuters op De Schakel Woensdagmiddag 9 november houdt basisschool De Schakel in Vinkeveen een leuke filmmiddag voor peuters en kleuters uit De Ronde Venen. Samen met hun ouders, verzorgers of opa’s en oma’s zijn de kinderen van harte welkom op de school aan de Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen. De film start om 14 uur.

Er wordt vooraf en in de pauze gezorgd voor limonade en wat lekkers. Het belooft een gezellige middag te worden, kom je ook? Voor meer informatie over de filmmiddag kunt u contact opnemen met De Schakel, tel. 0297-263392.

meer vrouwen op de leeftijd komen waarop je kanker kunt krijgen. Als je het bericht leest, denk je dat vrouwen het maar slecht hebben en dat ze allemaal kanker krijgen. Maar eigenlijk is de boodschap dat vrouwen steeds ouder worden, minder gaan roken en daardoor ook op latere leeftijd kanker krijgen. In deze tijd van toegenomen mogelijkheden en verregaande automatisering wordt het steeds belangrijker dat je als medicus met je beide voeten op de grond blijft staan en door klinisch redeneren tot een voor de patiënt én voor de medicus acceptabele oplossing komt.

Jaco Beeker www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl

'Het langste schilderij' is Utrecht’s record Zo'n 1.200 mensen, van jong tot oud, hebben de afgelopen maanden gewerkt aan talrijke schilderijtjes van 25 bij 25 cm, die aan een touw geregen van het Raadhuisplein tot aan het atelier van de kunstenaarsvereniging 'het langste schilderij' vormden. Het had uiteindelijk een totale lengte van 290 meter! Daarmee komt het niet in de buurt van het Nederlandse record, dat Coevorden met 925 meter op zijn naam heeft staan, maar 290 meter betekent wel het Utrechtse record! Een geslaagd initiatief, dat met medewerking van de deelnemende kunstenaars, vrijwilligers, enkele bedrijven en de gemeente kon worden gerealiseerd.


8

4 november 2016

DE GROENE VENEN

CASA DI CARIN

Tekst Carin van Kouwen

Uitspanning 9, Mijdrecht Ik bezoek deze keer een mooie woning vlakbij het gezellige centrum van Mijdrecht. Ik ben al op veel plekjes geweest, maar de straat Uitspanning was mij nog niet bekend. Het is een rustige, doodlopende straat op nog geen 5 minuten afstand van het dorpscentrum, waar alleen maar bestemmingsverkeer komt. Mede daardoor is de sociale controle groot in deze straat. Ik ga nummer 9 bezoeken en zet mijn auto op een van de algemene parkeerplaatsen. Elke woning heeft ook een eigen oprit, dus je kunt hier altijd je auto wel kwijt. De hal waar je binnenkomt, is lekker ruim en geeft toegang tot het toilet en de voormalige garage. De garage is in deze woning nu ingericht als bijkeuken, met aansluitingen voor de wasmachine en droger. Via een zijdeur is de garage ook te bereiken, dus je zou hier net zo goed een praktijkruimte of kantoor van kunnen maken. Maar je kunt er natuurlijk ook gewoon weer je auto in kwijt wanneer je dat zou willen. De woonkamer met open keuken heeft een 'splitlevel'. Dat geeft een

speels effect. De ruime keuken is strak uitgevoerd en is van alle gemakken voorzien. De woonkamer is lekker licht door de grote ramen aan de achterzijde. In het midden van de woning is een sfeervolle open haard geplaatst. Vanuit de woonkamer is de tuin bereikbaar. Die is netjes aangelegd en ligt aan open vaarwater. Zo kun je vanuit je eigen tuin naar de Vinkeveense Plassen varen of naar de rivier de Kromme Mijdrecht, die je via de Amstel naar Amsterdam toe leidt.

Via de trap in de woonkamer komen we op de eerste verdieping, waar je de badkamer en drie zeer ruime slaapkamers vindt. De 'master bedroom' heeft een eigen balkon aan de voorzijde van de woning. De badkamer is heel ruim en licht door de dakramen en de speciale dakopbouw. Er zijn een inloopdouche, ligbad, tweede toilet, dubbel wastafelmeubel en zelfs een sauna aanwezig. Een heerlijke ruimte, waarin je echt kunt ontspannen. Op naar de tweede verdieping, waar ook een dakopbouw geplaatst is. Hierdoor is de zolderkamer echt een volwaardige slaapkamer, met een eigen wastafelmeubel en veel bergruimte. Op de voorzolder is ook enorm veel bergruimte en je vindt hier de cv-ketel die in 2014 nog vernieuwd is. Wat een fijn huis is dit, met heel veel licht en ruimte, en alles zeer netjes afgewerkt. Zo zijn er bijvoorbeeld op de bovenverdiepingen allemaal

nieuwe deuren geplaatst en zijn er op verschillende plaatsen vaste kasten gemaakt. Aan de achterzijde zijn de ramen voorzien van 'screens'.

Facts & Figures

Dit is een woning waar je eigenlijk zo in kunt, zonder dat je er iets aan hoeft te doen. En ook nog eens rustig gelegen, maar toch op loopafstand van het dorpscentrum. Deze mooie woning, op een voor velen toch wel ideaal plekje, is zeker een bezichtiging waard.

Uitspanning 9, Mijdrecht Vraagprijs € 495.000 k.k. Woonoppervlakte 140 m2 Overige inpandige ruimte 14 m2 Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2 Inhoud 400 m3 Perceeloppervlakte 224 m2 6 kamers (4 slaapkamers)

Afstand tot:

Korver Makelaars Stationsweg 12 3641RG Mijdrecht tel: 0297-250421 welkom@korvermakelaars.nl

Supermarkt Snelweg A2 Bushalte Basisschool Sportschool

Aantal km: 0,5 15 0,3 0,9 2,3

www.korvermakelaars.nl

Nieuwe oogst appelmoes Natuurzuivere ongezoete sappen van eigen fruit 6 flessen voor € 10,Kinderappeltjes 25 voor € 1,95 div soorten Div haagplanten o.a laurierstruiken, conifeer, taxus Graszoden

Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl


DE GROENE VENEN

4 november 2016

9

CULTUUR Familievoorstelling 'Kodo, het geheim van de Samoerai' in Theater Piet Mondriaan De familievoorstelling 'Kodo, het geheim van de Samoerai' is zondagmiddag 13 november te zien in Theater Piet Mondriaan in Abcoude. De spannende en schitterende theatervoorstelling van Ida van Dril, bedoeld voor iedereen vanaf 6 jaar, is gemaakt naar het boek van Bert Kouwenberg:‘Kodo, de weg van de boog’. Kodo woont samen met zijn vader aan de rand van het geheimzinnige woud. Waar zijn moeder is weet Kodo niet en zijn vader wil over dat geheim niets vertellen. Veel tijd om er over na te denken heeft Kodo niet. Als hij niet speelt met zijn vriend de Vos, die hem leert te vluchten, leert zijn vader hem vechten tegen ninja’s. Maar is dat wel verstandig: vluchten of vechten? En komt Kodo ooit te weten wat er met zijn moeder is gebeurd? De prachtige prenten van Mark Janssen spelen een belangrijke rol in deze voorstelling. Als geen ander weet hij de Japanse sfeer van hoge, kale bergen, brede, bevroren rivieren, tere bloesems en dreigende ninja’s op te roepen in een magisch spel van licht en donker. Door middel van projectietechnieken komen deze schitte-

Accordeonvereniging Con Amore houdt concert in De Boei Op zaterdag 12 november geeft accordeonvereniging Con Amore uit Vinkeveen haar jaarlijkse concert in De Boei. Con Amore bestaat uit twee orkesten en een ensemble o.l.v. dirigent Arnoud Rosdorff. Er worden weer mooie muziekstukken ten gehore gebracht, waaronder 'Hymn of the Highlands', 'Little bit of Queen' en volksmuziek uit diverse landen. Traditioneel is de jaarlijkse verloting, met mooie prijzen. Met de opbrengst wordt de clubkas versterkt. Het concert begint om 20 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid. De entree bedraagt 5 euro.

Luisterprogramma 'Balsem voor de ziel' In 't Trefpunt aan de Kerkstraat 23 in Abcoude wordt dinsdag 8 november het luisterprogramma 'Balsem voor de ziel' gehouden, georganiseerd door de pastoraatgroep van de HH Cosmas en Damianus. Henk Butink laat muziek horen uit alle tijden, zowel zeer ingetogen als uitbundig, religieuze en seculiere muziek, o.a. van Monteverdi, De Morales, Bach, Verdi, Messiaen, Britten, Herman Finkers, kerkmuziek uit het Midden-Oosten & Rusland en muziek van de Navajo-indianen. Aanvang 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelding wordt op prijs gesteld: secretariaat@cosmasendamianus.nl

rende tekeningen op magische wijze op de vloer tot leven. Samen met tekst, spel en muziek versmelten ze en nemen je mee naar een heel nieuwe wereld, de wereld van Kodo. De voorstelling in Theater Piet Mondriaan begint zondag 13 november om 15.30 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij The Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.theaterpietmondriaan.nl.

Elke Vierveijzer eert Maarten van Roozendaal in Abcoude Elke Vierveijzer brengt donderdag 10 november in 'Onder de Hanenbalken' in Abcoude een ode aan liedauteur, zanger en componist Maarten van Roozendaal. Elke Vierveijzer studeerde af aan de Koningstheateracademie en was finalist in het Amsterdams Kleinkunst Festival 2015. Op het podium demonstreert hij een unieke combinatie van literaire Nederlandse kleinkunstteksten en volle muzikaliteit, wat resulteert in adembenemende liederen die altijd wel ergens schuren, of juist onverwacht troostend zijn.

Hollandse Avond Mijdrecht

Bent u niet in de gelegenheid om het concert bij te wonen, maar wilt u toch meer weten over Con Amore? Kom dan naar de repetitieavond op dinsdagavond in basisschool De Schakel aan de Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen van 19 tot 22.30 uur. Of kijk op www.vavconamore.nl.

Op vrijdag 30 december is het weer feest in Mijdrecht. De traditionele Hollandse Avond wordt dan opnieuw gehouden in de tent op het parkeerterrein bij het zwembad aan de Ontspanningsweg. Dit jaar staan er wederom volop Nederlandse artiesten op het podium. Binnenkort wordt de line-up bekend. De voorverkoop gaat op 1 december van start. Kaarten zijn dit jaar ook online verkrijgbaar via www.tentoudennieuw.nl en natuurlijk via de bekende voorverkoopadressen. Tijdens de jaarwisseling zullen er geen activiteiten plaatsvinden in de feesttent.

Zandprinses komt naar Mijdrecht Op zaterdag 5 november komt Zandprinses Rosa van der Vijver naar Mijdrecht. Gospelkoor De Rovenians geeft, onder leiding van Kees Grobecker, die avond z'n tweejaarlijkse concert in De Rank. Daarvoor hebben De Rovenians niet alleen de Zandprinses uitgenodigd, maar ook kinderkoor Ismaël uit Wilnis, dat onder leiding staat van dirigente Angela Strubbe. Het centrale thema tijdens het concert van 5 november is 'De Schepping'. Het verhaal van de schepping wordt verteld en gezongen door beide koren. Zandprinses Rosa van der Vijver maakt de mooiste tekeningen met zand, om op die manier het verhaal van de schepping zichtbaar te maken. De avond begint om 19 uur, zal ongeveer twee uur duren en is ook geschikt voor jongere kinderen. Tijdens de avond wordt er afwisselend gezongen door kinderkoor Ismaël en De Rovenians. Ook het

speciaal gevormde projectkoor zal een aantal liederen meezingen. Kaarten kosten 12,50 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor kinderen t/m 12 jaar. Ze zijn te bestellen via de koorleden of via rovenians.nl/bestelformulier.html. Het concert wordt gegeven in De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Elke Vierveijzer zingt, met aan de vleugel Michiel Wetzer, een selectie uit de mooiste liederen van de man die de kunst van het lied als geen ander verstond: Maarten van Roozendaal. Niet om te vervangen maar om de liederen, zoals Van Roozendaal die zelf selecteerde vlak voor zijn dood, levend te houden. Van 'Alsof er niets is gebeurd' tot 'Het te late einde' en van 'Mooi' tot 'Red mij niet'. De voorstelling in 'Onder de Hanenbalken' bij de Eendracht in Abcoude begint donderdag 10 november om 20.15 uur. Kaarten

kosten 15 euro, met CJP 10,50 euro en zijn verkrijgbaar bij The Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.theaterpietmondriaan.nl.

Hillary en Donald in het Spoorhuis Vinkeveen

Amerika gaat zinderende verkiezingen tegemoet, met dagelijks nieuwe onthullingen over de kandidaten. Op zondag 6 november, tussen 15 en 17 uur, wordt in het Spoorhuis in Vinkeveen vooruitgekeken naar dinsdag 8 november. Clinton leek favoriet, maar is ze dat nog wel? Hoe was de campagne? Hoe past die in de tijdgeest? En wat betekent dat voor ons Nederlanders/Europeanen? Erik van Bruggen, eigenaar van campagnebureau BKB, Amerikaliefhebber en één van de meest invloedrijke politiek adviseurs van Nederland, kijkt naar de vele hoogte- en dieptepunten van deze wel heel bijzondere campagne. Ook wordt een aantal video-hoogtepunten uit vorige campagnes getoond. Gert Tetteroo, directeur van het Spoorhuis, organiseert al jaren projecten in New York en Neder-

land, die de diepe banden tussen NL en de USA belichten. Hij laat deze zondag zien waarom New York City - ooit Nieuw Amsterdam - in de grond ‘Dutch’ is. Want zelfs de vlag van die stad is nog steeds de oude vlag van de Nederlandse Republiek! U bent van harte welkom in het Spoorhuis, inloop vanaf 14.30 uur. Normale toegangsprijs: 10 euro, inclusief koffie/thee en een Amerikaanse versnapering. Lezers van De Groene Venen betalen op vertoon van de bon bij dit artikel slechts 5 euro. Voor deze ene keer kan er ook betaald worden met 10 of 5 US dollar per persoon (alleen papiergeld)! Graag reserveren via info@hetspoorhuis.nl, want er wordt een vol huis verwacht. Telefonisch kan ook: 06-24861345. See You Zondag 6 November!

€ 5 / $ 5 p.p. ALLEEN GELDIG OP 6 NOVEMBER 2016 SPOORHUIS VINKEVEEN


10

4 november 2016

DE GROENE VENEN

"Het ophalen van oud papier met papiercontainers is een succesverhaal" De inwoners van De Ronde Venen gooien oud papier massaal in de papiercontainer die ze sinds september hebben. Op 15 en 29 september waren de Rondeveense oudpapiercontainers zó vol, dat de medewerkers van afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijf Suez overuren moesten draaien. Ook was het noodzakelijk dat het bedrijf extra ophaalwagens inzette. Inwoners gaan voor gemak In de eerste maand dat Suez de minicontainers met oud papier in De Ronde Venen leegde, heeft het bedrijf 95.000 kilo opgehaald. Dat is 23.000 kilo meer dan in september 2015, toen de weegschaal 72.000 kilo aangaf. Een stijging van ruim 30 procent. Ook in oktober is er veel opgehaald, weet Marc Degekamp, accountmanager overheidsdiensten bij Suez. Hoewel hij de cijfers over deze maand nog niet kent, stelt hij: ‘’Tot nu toe is in De Ronde Venen het ophalen van oud papier met minicontainers een succesverhaal.” De eerste resultaten van de nieuwe manier van ophalen van oud papier laten zien dat de inwoners gaan voor gemak. Ze gooien het papier in hun container met de blauwe deksel en hoeven het niet meer weg te brengen. Papier in restafval is 'geld verbranden' Vorig jaar gooiden alle inwoners al ongeveer 2,4 miljoen kilo oud papier apart weg. Per Rondevener

is dat 56,7 kilo. Dat is best goed. Maar het kan beter. Want tegelijkertijd wordt per persoon ongeveer 20 kilo met het restafval weggegooid. Een behoorlijk deel van het Rondeveense oud papier en karton verdwijnt dus nog in de verbrandingsoven. Dat is “geld verbranden”, stelde wethouder Goldhoorn (Afval en Milieu) onlangs in deze krant. Voor papier en karton dat verbrand wordt, krijgt de gemeente een rekening. Terwijl apart opgehaald oud papier en karton geld opleveren. Goldhoorn rekende voor dat vorig jaar op die manier 40.000 euro letterlijk in rook opging. Geld dat hij liever ten goede ziet komen aan de Rondeveense verenigingen, die hun vrijwilligers inzetten bij het ophalen van papier. Papierrecycling levert ook een enorme bijdrage aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Elke 1.000 kilo papier die wordt gerecycled, redt 3,3 boom, zo heeft Papier Recycling Nederland berekend. Als dat klopt, zouden zonder recycling voor

de Bibliotheek Agenda november

de Nederlandse papierproductie in 2014 bijna 8 miljoen extra bomen nodig geweest zijn.

Geef je mening krijg een boek

Datum

Tijd

Activiteit

de Bibliotheek

4 nov.

10.00

Positief opvoeden - Ouders Lokaal

Mijdrecht

5 nov.

14.00

Studiekeuze maken - Rooskleurig coaching

Mijdrecht

8 nov.

14.00

Breicafé

Wilnis

11 nov.

13.00

Plusbus rijdt naar de Bibliotheek

Mijdrecht

11 nov.

14.00

Inloopmiddag PC-hulp - Seniorweb DRV

Abcoude

15 nov.

16.00

Voorleespret peuters en kleuters

Abcoude

17 nov.

16.00

Spreekuur wethouder Moolenburgh

Mijdrecht

22 nov.

14.00

Breicafé

Wilnis

23 nov.

10.00

Positief opvoeden - Ouders Lokaal

Abcoude

24 nov.

14.00

Breicafé

Mijdrecht

25 nov.

14.00

Inloopmiddag PC-hulp - Seniorweb DRV

Abcoude

25 nov.

20.00

Lezing Wytske Versteeg - Venen Literair

de Boei Vinkeveen

28 nov.

14.00

Tabletcafé - Seniorweb DRV

Mijdrecht

29 nov

16.00

Voorleespret peuters en kleuters

Abcoude

elke ma.

13.00

Klik & Tik internetcursus

Mijdrecht

elke ma.

13.00

Taalpunt

Mijdrecht

elke ma.

14.00

Inloopmiddag PC-hulp - Seniorweb DRV

Mijdrecht

elke wo.

10.30

Mama Lokaal

Abcoude

elke wo.

14.00

Inloopmiddag PC-hulp - Seniorweb DRV

Mijdrecht

Mama Lokaal 10.00 elke vr. Mijdrecht Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekavv.nl in de agenda of volg ons op Facebook: www.facebook.com/BibliotheekAVV

www.bibliotheekavv.nl

Hoe worden Rondeveens papier en karton gerecycled? Afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijf Suez vervoert het opgehaalde papier naar de vestiging in Soesterberg. Daar vindt een eerste sortering plaats en wordt het materiaal in balen geperst. Vervolgens levert Suez het materiaal aan de papierverwerkende industrie. Die sorteert het papier en het karton verder en reinigt het. Door het op te lossen in water ontstaat papierpulp. Bij dit proces komen de papiervezels los van elkaar. Vervuiling (zoals plakband, paperclips en nietjes) wordt verwijderd. Als van de vezelpulp nieuw wit papier en karton wordt gemaakt, wordt de pulp ontinkt en gebleekt. Daarna wordt de pulp in de verhouding van 1 procent vezels en 99 procent water op de papier- of kartonmachine verwerkt tot nieuw papier en karton. Na droging is het product klaar.


DE GROENE VENEN

4 november 2016

11

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

Salon Leef, Vinkeveen

Schoonheidssalon met passie voor huidverbetering Ze was verpleegkundige en werkte ongeveer twaalf jaar op de longafdeling van een groot ziekenhuis. Mooi en verantwoordelijk werk. Maar de ontwikkelingen in de zorg hadden tot gevolg dat er steeds minder tijd was om voldoende aandacht aan de patiënten te besteden. Dat deed Debora Verbruggen besluiten om haar carrière een heel andere wending te geven. Ze vond in de schoonheidsbranche de mogelijkheden om meer direct met mensen te werken. “En daar heb ik geen moment spijt van gehad”, zegt Debora, die na een gedegen opleiding werkervaring opdeed bij een schoonheidssalon in Amstelveen. In 2013 besloot ze haar eigen salon te starten en sinds mei van dit jaar heeft ze het Vinkeveense huidinstituut Tète à Tète overgenomen. “De huidverzorging krijgt bij ons veel aandacht. Wellicht is hier mijn medische achtergrond in te herkennen”, aldus Debora. Als geboren en getogen Vinkeveense begon Debora haar eigen nagel- en zonnestudio aan de Herenweg in Vinkeveen. “Het was wel een spannend avontuur, want ik begon in feite helemaal vanuit het niets. Mijn eerste klanten waren mijn moeder en mijn zus.” Maar al snel breidde haar klantenbestand zich uit en inmiddels werkt Debora met twee vaste medewerkers. Ook de vorige eigenaar van Tète à Tète werkt op parttime basis nog mee. Voor complexe huidproblemen wordt er samengewerkt met HBO-gecertificeerde huidtherapeuten. Zij maken gebruik van de allerhoogste laserkwaliteit en zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Daarnaast werkt Salon Leef ook samen met een specialiste op het gebied van permanente make-up. Debora: “Daarmee kunnen wij onze klanten optimaal van dienst zijn.” Een totaalconcept Salon Leef biedt de klanten een totaalconcept. Daaronder verstaat Debora onder meer gezichts- en lichaamsbehandelingen, huidbehandelingen, visagie, permanente make-up, manicure en permanente ontharing.

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) Het ManagementKompasSysteem De arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is de laatste jaren aan sterke veranderingen onderhevig. Van oudsher waren de meeste werknemers in dienst van een bedrijf. De kenmerken van zo’n dienstverband zijn dat er loon of salaris wordt uitbetaald, dat de werknemer de opgedragen werkzaamheden persoonlijk verricht en dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Wanneer opdrachten worden uitgevoerd door zelfstandigen, zoals freelancers of

“Voor de behandeling van gezicht en huid maken wij gebruik van een drietal gerenommeerde merken. Dat zijn de merken Maria Galland, Environ en Babor. Goede producten zijn voor ons essentieel om het beoogde effect te bereiken. Daarbij is de prijs niet altijd bepalend. Een duur product biedt lang niet altijd de garantie dat het ook een goed product is. Bij permanente ontharing garanderen wij dat we in een aantal behandelingen de ongewenste beharing voor tachtig tot negentig procent verminderen. Het aantal behandelingen hangt af van het huidtype en het soort beharing. En we kijken ook graag verder. Onze passie ligt vooral in het verbeteren van de huid. De behandeling heeft wat ons betreft niet alleen een cosmetisch aspect. Onze behandelingen zijn er vooral op gericht om de kwaliteit van de huid te verbeteren. En wanneer mensen echt huidproblemen hebben, dan willen wij graag door hen uitgedaagd worden. Niet voor niets hebben wij samenwerking gezocht met erkende en gekwalificeerde huidtherapeuten. Zij zijn de experts op dit gebied en er wordt gebruik

Debora Verbruggen: “De huidverzorging krijgt bij ons veel aandacht. Wellicht is hier mijn medische achtergrond in te herkennen” foto patrick hesse gemaakt van de meest moderne technieken zoals lasertherapie. Lasertherapie wordt door de huidtherapeute onder meer toegepast bij de behandeling van acne, littekens en bij verschijnselen als pigmentvlekken en zo.”

nen wij onze klanten goed adviseren over een behandeling die in hun specifieke geval tot het beste resultaat zal leiden”, verzekert Debora. “En dat is precies wat ik altijd gewild heb en waar ik elke dag opnieuw weer naar streef.

Ieder mens is anders Omdat ieder mens nu eenmaal een andere huid heeft, is de schoonheidsbehandeling en de verbetering van de huid een kwestie van maatwerk. Wellicht ten overvloede merkt Debora op dat ook mannen van harte welkom zijn.

Het persoonlijke contact met de klant en de passie om tot een optimaal resultaat te komen. Ik geniet elke dag van de mensen om me heen, de samenwerking met ons team en het persoonlijke contact met de klanten.”

Ook zij hebben er belang bij dat hun huid goed verzorgt wordt. “Op basis van onze vakkennis en ervaring kun-

zzp'ers, is de arbeidsverhouding niet altijd even duidelijk. Om die duidelijkheid te verschaffen werd door de Belastingdienst een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) uitgegeven. Vanaf 1 mei van dit jaar is de VAR-verklaring vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA).

opdracht nagaan of er een verplichting bestaat om loonheffingen af te dragen. De Belastingdienst heeft op haar website, www.belastingdienst.nl, algemene modelovereenkomsten voor verschillende branches en beroepen gepubliceerd. Maar men kan ook zelf een overeenkomst van opdracht opstellen.

Overeenkomst van opdracht Om te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking en er derhalve loonheffing en inhouding sociale premies moet plaatsvinden, dient de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer getoetst te worden aan de hand van de drie criteria die bepalend zijn voor een dienstverband. Wanneer één van deze drie criteria - de verplichting om loon te betalen, de verplichting om de arbeid persoonlijk uit te voeren en de gezagsverhouding - ontbreekt, dan kan de feitelijke verhouding worden vastgelegd in een ‘overeenkomst van opdracht’. De Belastingdienst kan aan de hand van zo’n overeenkomst van

Geen verplichting Er bestaat geen verplichting om de overeenkomst van opdracht voor te leggen aan de Belastingdienst of een modelovereenkomst van opdracht te gebruiken. Indien er echter onduidelijkheid is over de kwalificatie van de arbeidsrelatie is het wel verstandig om een overeenkomst op te stellen en die door de Belastingdienst te laten toetsen. Wanneer zo’n overeenkomst getoetst is, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer ervan verzekerd dat er geen loonheffing hoeft te worden afgedragen. Deze vrijwaring om geen loonheffing af te dragen, geldt voor vijf jaar. Dat betekent dat beide partijen

Salon Leef is gevestigd aan de Herenweg 21 in Vinkeveen. Tel. 0297-893020.

Afspreken kan telefonisch, maar kan ook via de site. De salon is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 21 uur. Op zaterdag is de zaak gesloten.

Voor meer informatie kan menterecht op www.salonleef.nl.

gedurende een periode van vijf jaar in principe weten waar ze aan toe zijn. De Belastingdienst heeft echter altijd het recht om anders te oordelen, indien men van mening is dat de werkwijze in de praktijk niet overeenkomt met hetgeen in de overeenkomst is beschreven. Het is dus belangrijk dat de overeenkomst van opdracht op maat is geschreven, zodat de inhoud ervan precies aansluit bij de wijze waarop er in de praktijk met elkaar wordt gewerkt. De Wet DBA is per 1 mei 2016 van kracht en de Belastingdienst heeft bepaald dat er tot 1 mei 2017 een invoeringstermijn geldt. Gedurende dat jaar houdt de dienst slechts toezicht en biedt desgewenst de helpende hand bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Daarna zal er worden gehandhaafd. Stappenplan

Vanwege de wijzigingen van de nieuwe Wet DBA adviseren wij opdrachtgevers en opdrachtnemers na te gaan of de wet aanleiding is om actie te ondernemen. Daarbij kan men zich de volgende vragen stellen. Wordt er tot nu toe op basis van een VAR-verklaring gewerkt? Willen beide partijen nog steeds dat er buiten een dienstbetrekking wordt gewerkt? Ga na of de modelovereenkomst aanleiding is om een overeenkomst van opdracht op te stellen en leg deze voor aan de Belastingdienst. Heeft u vragen of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op.

Bob van ’t Hul Van ’t Hul Accountants en Belastingadviseurs, Herenweg 104a Wilnis. Tel.0297-231717. www.vanthul.nl.


12

4 november 2016

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Lieve Ronald Giphart Noah en Lieve zijn het powerkoppel van de Nederlandse filmwereld. Hij als talentvolle, prijswinnende regisseur, zij als spetterende actrice. Lieve is de liefde van Noahs leven. Nadat zijn muze door een autoongeluk om het leven is gekomen, besluit Noah, als ultieme poging om haar bij zich te houden, een film over Lieve te maken. Op dat moment is hij zich echter nog niet bewust van haar verborgen dubbelleven.

1.

Onder vuur Tom Clancy Tijdens een bezoek aan Teheran voor de inlichtingendienst ontmoet Jack Ryan jr. zijn goede vriend Seth Gregory. Bij het afscheid weet Seth hem een sleutel mee te geven, vergezeld van een mysterieuze boodschap. De volgende dag wordt Jack gesommeerd naar een appartement te komen. Twee mannen vertellen hem dat Seth is ondergedoken met een grote som geld, bestemd voor een belangrijke inlichtingenoperatie…

2.

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

Bomen Begin november, de dagen worden korter en de bomen verkleuren. De groene kleurstof, het chlorofyl, wordt afgebroken en verdwijnt uit de bladeren. Daarvoor in de plaats verschijnen de prachtigste gele en rode tinten. Daar geen boom precies hetzelfde verkleurt, krijgen we langs de bosranden de mooiste variaties. Een boswandeling in de Vechtstreek of op de buitenplaatsen van ’s Gravenland is dan ook zeer de moeite waard. Het is wel opschieten, want zodra het weer onstuimiger wordt waaien de bladen van de bomen en is het voorbij. Niet alleen de bossen en de buitenplaatsen zijn een bezoek meer dan waard, ook onze eigen bomen in de straten en lanen van De Ronde Venen zijn nu op z'n mooist. Het is weer een voorbeeld hoe beeldbepalend bomen zijn. Door alle seizoenen heen bepalen ze de sfeer van onze leefomgeving. In de winter breken zij de harde koude oostenwind. In het voorjaar worden we getroffen door het jonge frisse groen en in de zomer geven ze in warme dagen extra schaduw. En dan hebben we het nog niet over de invloed van de bomen op ons microklimaat. Enorme hoeveelheden fijnstof worden door de bladen opgevangen en zorgen zo voor schone lucht. Elke boom is een eigen ecosysteem. Duizenden en duizenden soorten organismen leven er. Op de bladen leven bacteriën en schimmels, die gegeten worden door de larven van de insecten. Op hun beurt worden die insecten weer gegeten door de ons zo bekende koolmezen en pimpelmezen. In de winter zijn de zaden van de bomen belangrijk voedsel voor de vogels. Natuurlijk zijn bomen ook wel eens lastig. Al het afgevallen blad moet worden opgeruimd,

de schaduw in de zomer maakt zonnen soms onmogelijk, soms valt er iets uit de bomen en bevuilt dat de auto’s. Maar wat zouden onze lanen en straten zijn zonder bomen, laten we er zuinig op zijn. Mondiaal zijn bomen van het grootste belang voor het opvangen van koolzuur (CO2), zo helpen ze de klimaatsverandering te verminderen. Niet voor niets worden er bossen aangeplant ter compensatie van de toenemende CO2-productie door auto’s en vliegtuigen. Zijn de bomen groot, dan kan het hout als brandstof gebruikt worden en is minder fossiele brandstof nodig. De bossen zijn de longen van onze aarde. Het verdwijnen van de oerwouden in tropische streken is voor ons klimaat rampzalig. Bomen hebben het niet gemakkelijk in het veengebied. Bomen hebben een hekel aan natte voeten. De wortels blijven dan ook boven het grondwater. Op vele plaatsen in onze omgeving bevindt zich het grondwater op minder dan een halve meter onder de grond. De bomen moeten dus wortelen in een laagje grond van veertig tot vijftig centimeter. Dat er toch zulke prachtige beuken, eiken, essen en kastanjes in de dorpen staan, is eigenlijk een wonder. In de weilanden vinden we alleen knotwilgen. Zij moeten om de drie jaar geknot worden. Zouden we dat niet doen, dan wordt het takkenstelsel te groot en vangt het te veel wind. Bij storm kunnen de wortels de boom niet houden en waait hij om. Op de kleigronden van de Vechtstreek gaat het beter. In Abcoude staan de mooiste eiken en beuken. Het Gein is omzoomd door lange rijen populieren en essen. Ook die zijn in deze tijd weer op z'n mooist. Naast een wandeling op de buitenplaatsen is ook een fietstochtje langs het Gein nu zeker de moeite waard.

www.degroenevenen.eu

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

Buiten gebeurt het Arjan Postma De natuur is overal om je heen, zelfs midden in de stad. Boswachter Arjan Postma wijst je op al het moois waar je normaal gesproken zo aan voorbijloopt. Aan de hand van de vier seizoenen laat hij zien dat onze natuur één grote schatkamer is. Hij vertelt hoe je de meest fantastische avonturen kunt beleven, gewoon in Nederland, vaak dicht bij huis. Als je op het juiste moment op de juiste plaats bent, zit je op de eerste rij.

3.

Titel: Het derde zusje Auteur: Davis Hewson "Ditmaal neemt Hewson je mee naar Marken, Volendam en Amsterdam en net als in zijn voorgaande boeken zijn de details zo goed beschreven dat het lijkt alsof je er zelf wandelt. Er hangt vanaf het begin een mysterieuze sfeer in het boek. Drie rechercheurs zitten bovenop het

Dochters van de kust Lynn Austin Holland, Michigan, 1897. De Nederlandse immigrante Geesje blikt terug op haar aankomst in Amerika, vijftig jaar geleden. Diep verborgen gevoelens en herinneringen komen boven, zoals die aan haar ware liefde. Verderop neemt de 22-jarige Anna een kamer in een luxe resort om de breuk met haar verloofde te boven te komen. Ze hebben allebei geen idee van de verrassing die zij krijgen voor het einde van de zomer...

4.

onderzoek naar twee verdwenen zusjes, die beschuldigd zijn van de moord op hun ouders en het derde zusje. Ze worden van meerdere kanten tegengewerkt. Welke geheimen worden verborgen gehouden? Wat mag niet boven tafel komen? Hewson heeft in dit boek de plot erg goed verborgen, meerdere personages zouden de dader kunnen zijn. Dit maakt dat je op het puntje van je stoel zit tijdens het lezen. Wegleggen is bijna onmogelijk..."

Over de grens Michael Connely Rechercheur Harry Bosch is net weg bij de LAPD als zijn halfbroer, advocaat Mickey Haller, zijn hulp inroept. Een vrouw is op brute wijze vermoord, het bewijs wijst in de richting van een cliënt van Haller. Mickey is er zeker van dat het doorgestoken kaart is. Bosch wil eigenlijk niet werken voor de verdediging, maar neemt de zaak toch aan. Hij wil zelf ook antwoorden hebben: als het Hallers cliënt niet was, wie dan wel?

5.

geleZen door hettY aafJes

Boekentaxaties in Abcoude Op donderdag 10 november taxeert Arie Molendijk uit Rotterdam oude boeken, bijbels, albums, handschriften, ansichtkaarten en documenten in Hotel Abcoude, Kerkplein 7. Hij is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten) bijbels en theologie. Ook oude foto’s, ansichtkaarten en albums zijn welkom. Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op. Arie Molendijk geeft ook deskundig advies over een eventuele restauratie van kostbare boeken, bijbels of boeken met een emotionele waarde.

Het maken van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk voor zeldzame boeken en bijbels en advies voor verkoop en inbreng voor een veiling. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken

kan een afspraak worden gemaakt. Taxatie kost 5 euro, ongeacht het aantal te beoordelen boeken. Voor meer informatie: Antiquariaat A.C. Molendijk, amolendijkboeken@ outlook.com (niet voor taxaties). Zie ook www.molendijkboeken.nl.

Prijswinnaars in christelijke kinderboekenmaand De maand oktober was de maand van het christelijke kinderboek. Ook de Evangelische boekhandel 'Kom en Zie' in Wilnis heeft daar extra aandacht in de winkel en etalage aan besteed. Ook was er een kleurwedstrijd voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Meerdere kinderen hebben de kleurplaat ingeleverd bij 'Kom en Zie' en een deskundige heeft bepaald wie de prijswinnaars werden. Die winnaars zijn Kobus Kool (4 jaar), Thijs Meijer (6 jaar) en Marit de Jong (7 jaar).

Thijs neemt zijn prijs in ontvangst. >


DE GROENE VENEN

4 november 2016

13

Een facelift - of toch niet?

De Bierverteller Een maand geleden heb ik een lange wandeling door de stad Utrecht gemaakt om bierwinkels te bezoeken. Ik las op Facebook berichten over openingen van winkels waar ik nog nooit van gehoord had en ik wilde graag eens zien wat deze winkels te bieden hadden. Tot voor kort had Utrecht maar één echte bierwinkel en dat was Bert’s Bierhuis in de Twijnstraat. Dit was een prachtige winkel met een aanbod waar iedere bierliefhebber voor omreed. Bert is inmiddels weg uit de Twijnstraat, maar een winkel met dezelfde naam, zelfde opzet en aanbod is te vinden aan de Biltstraat 46 in dezelfde stad. Nog steeds een aanrader. De Twijnstraat is mijn favoriete straat in Utrecht. Er zijn veel goede winkels, die voornamelijk eerlijke, biologische producten aanbieden. Een straat waar liefhebbers van goed en lekker eten zich erg thuis voelen. Ik vond het dan ook jammer om te horen dat Bert’s Bierhuis uit deze straat ging verdwijnen. De teleurstelling was gelukkig maar van korte duur toen ik hoorde dat er een nieuwe bierwinkel voor in de plaats kwam met de naam 'De Bierverteller'. Achter De Bierverteller zit Tomas Schroën. Hij vertelt aan mensen in Utrecht al een paar jaar alles over bier. Hij is een gediplomeerd biersommelier en weet alles van het product en wat je ermee kunt doen. En dat is meer dan alleen maar drinken. Hij geeft workshops over bier, het proeven van bier en eetcombinaties. Iedereen die in de winkel werkt, heeft een grote schat aan kennis over bier. De winkel zelf ziet er prachtig, bijna Oud-Hollands, uit met houten kasten tot het plafond vol met flessen. Het aanbod wisselt constant, dus bij elk bezoek is er iets nieuws. De indeling is volgens smaak. De lichte bieren staan bij elkaar, verderop staan de wat meer bittere bieren. Voor Utrecht zelf is een aparte kast ingeruimd om het ruime aanbod van goed bier uit deze provincie te tonen. Je kunt zelfs een grote fles vullen uit één van de drie taps in de winkel, meestal van lokale brouwerijen. Niet alleen Utrecht, maar heel Nederland heeft er met De Bierverteller een winkel van formaat bij gekregen. Een winkel waar je graag komt om nieuwe dingen te vinden en waar je met respect behandeld wordt. Voor mij alleen maar een reden nog vaker naar Utrecht te reizen om prachtige flessen te halen. Het adres is Twijnstraat 47. Martijn Buisman

www.dutchbeerpages.com

"Als ik vroeger het woord 'facelift' hoorde, knapte ik eigenlijk meteen af. Het doembeeld van kunstmatig opgetrokken gezichten die er vaak uitzagen alsof ze, net als bij die autotesten, in een windtunnel hadden gezeten, was voor mij al voldoende om zoiets nooit bij mezelf te willen. Nog los van het feit dat het toch een behoorlijke ingreep is, die alleen door plastisch chirurgen mag worden uitgevoerd en waarvoor je onder narcose moet." Aldus Lydia Boeken, cosmetisch arts van de Amsterdam Kliniek in Abcoude. De cosmetische geneeskunde heeft zich de afgelopen jaren op stormachtige wijze ontwikkeld. Als het om rimpeltjes en plooitjes gaat, zijn er inmiddels talloze mogelijkheden om met behulp van fillers en spierontspanners (botulinetoxine) een groot aantal tekenen van gezichtsveroudering te camoufleren. Maar er zijn natuurlijk beperkingen. "Wat me bij mezelf enorm begon te storen, waren die beginnende hamsterwangetjes. Met fillers is daar zeker iets aan te doen, maar bij de één slaat zo’n behandeling beter aan dan bij de ander. En bij mezelf vond ik het resultaat onvoldoende." Dat vormde

de opmaat tot een zogenoemde draadbehandeling met Silhouette Soft. Silhouette Soft-draadlift is een veilige en effectieve methode om het gezicht zonder ingrijpende chirurgische ingrepen te liften, door middel van oplosbare draadjes. "Ik deed deze behandeling al bij mijn patiënten en vond dat ik zelf eigenlijk ook wel een goede kandidaat was!" Een Silhouette Soft-draadje is gemaakt van polymelkzuur en is een beetje te vergelijken met een oplosbare hechting, die na verloop van tijd door het lichaam wordt afgebroken en opgenomen. Bij de behandeling worden één of meerdere draadjes via een klein, verdoofd prikgaatje onder de huid gebracht en daarna voorzichtig aangetrokken. Wat de behandeling zo uniek maakt, is dat er twee dingen gebeuren: het draadje zelf geeft een subtiele, natuurlijk uitziende lift, maar naarmate het draadje door het lichaam wordt afgebroken stimuleert het ook de aanmaak van collageen, een eiwit dat de huid stevigheid geeft. Met het vorderen van de leeftijd wordt collageen namelijk afgebroken en ontstaat huidverslapping. Een Sil-

houette Soft-behandeling is dus lift en huidversteviging in één. "Voor de duidelijkheid: een Silhouette Soft-behandeling blijft anderhalf tot twee jaar 'zitten', in tegenstelling tot een chirurgische facelift die over het algemeen langer meegaat. Maar daar staat tegenover dat de behandeling veel minder ingrijpend is en ook huidversteviging geeft - iets dat bij een traditionele facelift niet gebeurt. En het is altijd mogelijk om de behandeling in de toekomst weer te herhalen." Overigens is de Silhouette Softdraadlift geschikt voor een scala aan indicaties, zoals het strakker

maken van de kaaklijn, liften van de wenkbrauwen en de wangen, hamsterwangetjes en de hals. Bent u mogelijk geïnteresseerd? Maak dan een vrijblijvende afspraak om te zien of u voor een behandeling met Silhouette Soft in aanmerking komt.

Lydia Boeken, cosmetisch arts Amsterdam Kliniek Stationsstraat 6E 1391 GN Abcoude tel. 06- 55172842 www.amsterdamkliniek.nl

Gratis Mindfulness-introductieles bij Ron Wijburg In november start Ron Wijburg Coaching & Training weer met drie 8-weekse 'Mindfulness stressreductietrainingen'. De trainingen ­start­en op dinsdagavond 22 november, woensdagavond 30 november en v­rijdagochtend 25 november. Om kennis te maken met Ron Wijburg en te ervaren wat de mindfulness-training inhoudt, geeft Ron 3 gratis i­ntroductielessen. Deze gratis introductielessen zijn op de dinsdag­avonden 8 en 15 november en vrijdagochtend 11 november. Deze lessen zijn voor iedereen die nu wel eens wat meer wil weten over mindfulness. Of voor degene die al een tijdje twijfelt om de training van 8 weken te gaan volgen. Tijdens deze introductieles wordt er niet alleen uitgelegd wat mindfulness is en wat het voor jou kan betekenen, maar ga je ook ervaren hoe deze stress­reductie-training werkt. Mindfulness is zeker niet een soort pil die al jouw stress en drukte in je hoofd in één keer oplost. Maar als je regelmatig oefent, zal je merken dat je zelf invloed hebt op jouw stressmomenten.

vember van 9.30 tot 10.45 uur. De locatie waar de les gegeven wordt, is de praktijk van Ron Wijburg Coaching & Training aan de Vermogenweg 97 in ­Mijdrecht. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@ronwijburgcoaching.nl Mindfulness is een w ­ etenschappelijk bewezen training, ook of te ­bellen naar 06-14281462. En vergeet niet: huisartsen sturen steeds meer mensen door. De training heeft een positieve invloed bij stress, piekeren, burn-out, overspannenheid, slecht slapen en sombere gedachten. Dingen die we allemaal wel eens tegenkomen in ons drukke leven. Wil jij ook leren hoe je beter kunt omgaan met stress in je drukke ­leven? Of misschien wil je gewoon meer rust in je hoofd en een betere nachtrust? Meldt je dan aan voor een gratis introductieles. De gratis introductielessen zijn op dinsdagavond 8 en 15 november van 19.30 tot 20.45 uur en op vrijdag­ochtend 15 no-

de belangrijkste reden van stress is niet de situatie, maar zijn jouw g­ edachten over die situatie! Meer informatie over de diverse coaching & trainingsmogelijkheden is te vinden op

www.ronwijburgcoaching.nl


14

4 november 2016

AUTO & MOTOR

DE GROENE VENEN

Tekst Michael Reuling foto's patrick hesse

Abarth 595 Competizione

De perfecte Abarth? DVoor wie een standaard Fiat 500 niet spannend genoeg is, zijn er talloze sportieve opties te kiezen die de 500 een stuk stoerder maken. Ook onder de motorkap is een en ander te trainen. Maar wie voor het complete plaatje gaat kan beter kiezen voor Abarth. Zij maken al decennia snelle uitvoeringen van standaard Fiats. En nu is er op basis van de vernieuwde 500 de Abarth 595. We hebben al met diverse Abarths gereden. Hoewel je een Abarth makkelijk dagelijks kunt gebruiken, is comfortabel niet het woord dat past bij deze opgehitste Italiaan. Sommige Abarths stuiteren zo over de weg dat ook sportief rijden niet altijd lukt. De auto is daarvoor iets te wispelturig. Maar bij deze nieuwe 595 is dat enorm verbeterd. Onder de motorkap van deze Abarth Competizione ligt een 1.4 T-jet benzinemotor met 180 pk. En in dit formaat auto betekent dat meteen al heel veel lol. Daarbij heeft Abarth ook het onderstel aangepakt, de auto voorzien van Koni FSD schokdempers (voor en achter) en is dit model voorzien van een mechanisch 'limited slip differentieel'. De wielkasten worden gevuld met gave matzwarte 17 inch EsseEsse velgen met een dun laagje rubber en daarachter rode Brembo remklauwen. Die totale combinatie zorgt ervoor dat dit monstertje aan het asfalt kleeft en haarscherp stuurt en remt. De bestuurder en passagier zitten in Carbon Sabelt kuipstoelen (half leder en half alcantara) en zijn stevig ingesnoerd. Je kunt dus echt lekker boenderen en volgas de bochten door, zonder dat de auto oncontroleerbaar begint te stuiteren. En wie echt wil knallen kan de sportknop indrukken waardoor alle systemen echt op scherp komen te staan. Het lijkt erop dat

Abarth de 595 geperfectioneerd heeft, want dit is hoe de auto moet aanvoelen en moet rijden. Complimenti! De Abarth 595 is te bestellen vanaf 23.510 euro. Je krijgt dan 145 pk. Wie kiest voor een Turismo uitvoering betaalt 26.530 euro (165 pk) en de Competizione met 180 pk is leverbaar vanaf 30.579 euro. De Competizione wordt geleverd met het Dual Mode uitlaatsysteem Record Monza met vier uitlaatstukken. Tijdens de acceleratie is dit een complete symfonie waar elke autoliefhebber bij kwijlt.

Gereden versie: Abarth 595 Competizione Vermogen: 180 pk 0-100: 6,7 s Top: 225 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 16,7 / 6,0 l/100km Vanaf prijs gereden model: € 34.950,Alternatieven: Mini Cooper S, Peugeot 208 GTI, Volkswagen Polo GTI

Het laat de auto nog volwassener klinken en ook vanachter het stuur heb je het idee met een rasechte Italiaanse sportauto onderweg te zijn. Dikke pret dus met deze 595 Competizione. Zoals je op de foto's kunt zien is ook aan de looks gedacht. Helemaal in deze kleur (Rosso Abarth) en in combinatie met het uitlaatsysteem is dit wel een auto die schreeuwt om aandacht. Je bent gewaarschuwd.

Frank Vaneman Automotive Klokkenbergweg 13 1101 AE Amsterdam Zuidoost Telefoon: 020-5672030 www.fva.nl

Via de website van Abarth kun je je eigen auto samenstellen. Misschien kies je voor een iets minder opvallende samenstelling.

Autobedrijf Kooyman Demmerik 26 3645 EC Vinkeveen Telefoon: 0297-261285 www.autobedrijfkooyman.nl

Een leuke gimmick is dat je op de website ook een voorproefje krijgt van het uitlaatsysteem. Even luisteren dus!

'Winter Testdag' en meekijken bij Opel Van Kouwen Zaterdag 5 november houdt Opel Van Kouwen de 'Winter Testdag', met aansluitend de 'Open Werkplaatsdagen'. U bent van harte welkom. Tijdens die Open Werkplaatsdagen kunt u van 5 tot en met 18 november meekijken met de monteurs van Van Kouwen Opel tijdens het onderhoud aan uw eigen auto. Dus niet wachten, maar echt meekijken. Bijvoorbeeld als uw Opel APK gekeurd wordt of een gratis wintercheck op 18 punten krijgt. Als 'myOpel'-lid profiteert u van extra voordeel. Ter ere van de Open Werkplaatsdagen trakteert Opel op maar liefst 50 euro korting op onderhoud of reparatie bij de Opel-dealer. Nog geen 'myOpel'lid? Registreer u dan eenvoudig bij uw Opel-dealer of op myOpel. nl. De kortingsvoucher is vanaf 29 oktober tot en met 19 november te downloaden op MyOpel (onder ‘Le-

Fiat Abarth 595

denvoordeel’) en te verzilveren tot en met 31 januari 2017. U kunt op zaterdag 5 november langskomen zonder afspraak voor de gratis wintercontrole en het Opel Winterplan aanschaffen voor slechts 21,95 euro. Op afspraak kunt u maandag 7 tot en met vrijdag 11 november en maandag 14 tot en met vrijdag 18 november meekijken in de werkplaats bij de gratis wintercontrole of andere werkzaamheden aan uw Opel. Van Kouwen Opel heeft vestigingen in Aalsmeer, Mijdrecht, Amsterdam en Hoofddorp. Meer informatie vindt u op www.vankouwen.nl.

Nieuw Mazda-servicepunt bij Van Nieuwkerk in Mijdrecht Automotive-centre Van Nieuwkerk heeft een nieuw Mazda-servicepunt geopend bij zijn vestiging in Mijdrecht. De dealer bedient vanaf nu zowel de Honda als de Mazdarijders. Sinds 1 april verkoopt Van Nieuwkerk vanuit zijn Flagship Store in Amsterdam al modellen van het merk Mazda, ook aan inwoners van De Ronde Venen en Uithoorn. Om de klanten ook dichter bij huis van dienst te kunnen zijn, is nu ook de werkplaats in Mijdrecht geschikt gemaakt voor Mazda. Er is behoorlijk geïnvesteerd in training en apparatuur, waardoor Mazda-klanten volgens dezelfde hoge standaard als bij Honda bediend gaan worden. Voor onderhoud, schade, garantie en technische vragen bent u hier aan het juiste adres. Rebecca Marques Duarte-van Nieuwkerk, directeur-eigenaar van Automotive-centre Van Nieuwkerk: “Wij

hebben heel bewust voor Mazda gekozen. De kwaliteit van de producten en de emotie van het merk, tezamen met de mooie modellen, zorgen ervoor dat wij veel vertrouwen hebben in het merk Mazda en de toekomst. Om de Mazda-rijders goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij flink geïnvesteerd om ook onze werkplaats in Mijdrecht klaar te maken voor Mazda. Alle betrokken medewerkers van ons bedrijf zijn goed opgeleid voor het nieuwe merk.” Van Nieuwkerk maakt graag kennis met de nieuwe klanten en biedt alle Mazda-rijders uit de omgeving de komende maand een gratis wintercheck van hun auto aan. Wilt u een nieuwe Mazda kopen, dan kunt u terecht bij de showroom van Van Nieuwkerk in Amsterdam. In Mijdrecht vindt u in de showroom geen nieuwe Mazda’s, maar kunt u

wel alle informatie ontvangen, een proefrit inplannen of een vrijblijvende offerte laten maken. Ook de aflevering kan indien gewenst in Mijdrecht, of zelfs aan huis, plaatsvinden. Uiteraard blijft Van Nieuwkerk ook het merk Honda trouw. Als grootste en best beoordeelde dealer van Nederland, met vestigingen in Amsterdam, Alphen a/d Rijn, Hilversum en Mijdrecht, bedient Van Nieuwkerk de Honda-klanten inmiddels al 39 jaar. Van Nieuwkerk hoopt ook de komende jaren de klanten van beide merken van dienst te mogen zijn. www.vannieuwkerk.nl


DE GROENE VENEN

4 november 2016

15

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: 2e automonteur Toyota gezocht Organisatie: van Ekris Plaats: Maarssen

Functie: Commercieel medewerker binnendienst, 1485654 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief medewerkster fulltime Organisatie: Kroes & Partners Plaats: Mijdrecht

Functie: Inpakster kerstpakketten/relatiegeschenken Organisatie: De Zwart dranken & delicatessen Plaats: Wilnis

Functie: Engineer, 1485430 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Student Grafische Vormgeving Organisatie: Van Oostveen Medical B.V. Plaats: Wilnis

Heb jij ook passie voor de zorg? Wil jij aan de slag met jouw kwaliteiten, talenten en met aandacht je werk doen? Word jij onze nieuwe collega als Verzorgende ig3 of (Wijk)Verpleegkundige? Kijk op onze website voor de vacatures. Wil je direct solliciteren? Mail je cv & motivatie naar hrm@szdv.nl. Wil je eens komen kijken en/of telefonische informatie? Mail naar hrm@szdv.nl of bel Judith Breedveld op 06 - 552 177 59 of sandra Versluijs op 06 - 558 561 53. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij zoeken bezorgers in Baambrugge! ... voor de wekelijkse bezorging van onze krant en folders op donderdag- en vrijdagmiddag. Heb je interesse? Neem dan contact op met Arthur van der Kooij via info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57.

Kom ook bij ons!

Dat voelt vertrouwd www.szdv.nl Zo r g g r o e p D e V ec h t st r e e K h e e f t lo c at i e s i n B r e u K e l e n , lo e n e n a a n D e V ec h t e n oV e r D o r p

Griezelig druk op Halloweenfestival in Abcoude Zaterdagmiddag 29 oktober was het Halloweenfestival op Fort Abcoude. Maarliefst 1200 bezoekers kwamen in griezelige kostuums naar het fort om met elkaar te griezelen tijdens een doorlopend programma. Al snel was het druk, mede door het prachtige weer. Op het Halloweenplein konden de allerkleinsten draaien in de draaimolen en konden alle aanwezigen genieten

van het straattheater. Op het terras werden heel enge drankjes en hapjes geserveerd. Er waren in het fort veel activiteiten, zo konden de kinderen tekenen, schminken en in de grote doorgang een groot graffiti-schilderij maken. Er waren ook muzikale optredens van het heksenkoor, de monsterband en twee jonge zangeressen met allemaal creepy songs. Rond kwart over vijf trok de lange stoet vanaf het fort richting het dorp. In groepen van twintig gingen de kinderen langs de

winkels om een eeuwenoude moordzaak op te lossen... In de winkels, die allemaal zeer enge etalages hadden gemaakt, het Hugo de Vriespark en diverse huizen speelden kinderen van de jeugdtheaterschool korte scènes om aanwijzigingen te geven. Na afloop kon iedereen nog naar de Halloweendisco in de tuin van De Eendracht. Het was een prachtig feest! foto's fem van duuren en peter bakker


16

4 november 2016

DE GROENE VENEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.