De Groene Venen 1 juli 2016

Page 1

DE GRO GR GROENE ENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

18-19 °C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 21 - Week 26 – 1 juli 2016

Robbie

Ja echt... 50 is het nieuwe

30

PROOST! ZONDAG 3 JULI 12.00 -17.00 UUR

MIDZOMER

BRADERIE

Aanstaande zaterdag Vogelvrij Festival 2016

CENTRUM ABCOUDE Veel meer bezoekers verwacht op bijna uitverkocht festival! Tevens de prijsuitreiking van de

Kras & win-actie!

Nog één nachtje en dan is het eindelijk weer zover: Vogelvrij Festival 2016! Het Fort bij Uithoorn te Amstelhoek is weer omgetoverd tot een spectaculair festivalterrein. Een mega mainstage met naast internationale top-dj’s voor het eerst ook live artiesten en veel vogelvrije gekkigheid en randprogrammering! Het Vogelvrij Festival is op weg naar de eerste uitverkochte editie. Kom op tijd, de laatste tickets zullen morgen aan de deur worden verkocht. Lees verder op pagina 11.

VRIJWILLIGERSWERK? GEWOON DOEN!

OSCAR HE GEVONDENEF T EEN MAATJE !

Handjehelpen koppelt al ruim 30 jaar vrijwilligers en stagiaires aan kinderen en volwassenen met een beperking. Handjehelpen is actief in bijna de gehele provincie Utrecht. ‘Gewoon doen’ is ons motto.

PALLAS ATHENEDREEF 12 3561 PE UTRECHT 030-263 29 50

De Hoef Sportief: zwemmen, fietsen, hardlopen en wandelen op zondag 3 juli Zondag 3 juli wordt in De Hoef voor de vijfde maal het inmiddels wijd en zijd vermaarde ‘De Hoef Sportief’ gehouden. Ook dit jaar is er weer een kinderloop. Deelnemers gaan op voor ‘De 41 van De Hoef’, een combinatie van 1 kilometer zwemmen, 30 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen, of één van de wandeltochten van 5, 10, 20 of 40 kilometer langs de Kromme Mijdrecht. Start en finish van alle activiteiten is zoals gebruikelijk pannenkoekenrestaurant De Strooppot. Lees meer op pagina 6.

W W W . H A N D J E H E L P E N . N L

Op alle damesmode nu

50% korting

* Rentewijzigingen voorbehouden.

Een jongere met een beperking een steuntje in de rug bieden? Of liever maatje zijn voor een volwassene? Maak het verschil als vrijwilliger voor Handjehelpen en meld je aan bij Natascha via 06-145 76 039 of ndhondt@handjehelpen.nl

Het kan weer! Zilvervloot Sparen 0,9%*ele variabte ren

Wij zijn uw bank. Dorpsstraat 7, Wilnis - T: 0297 - 28 90 90

Achterveld 45 te Vinkeveen

bij Bonne Nuit!

Verkocht !

Lingerie - Speciaalzaak Bonne Nuit Hofland 16, 3641 GE Mijdrecht T. 0297-255610, E. info@bonnenuit.nl www.bonnenuit.nl

10% premie voor 10 sparenjaar


2

1 juli 2016

DE GROENE VENEN

summer sale

bril &meer

3 JULI 2016 Wandelen Zwemmen Fietsen Hardlopen

5, 10, 20 en 40 km 1 km 30 km 5, 10 km

Kinderloop

1 km

41 van De Hoef

41 km (zwemmen, hardlopen, fietsen)

VANAF 15.00 UUR LIVE MUZIEK

VOOR MEER INFORMATIE:

WWW.DEHOEFSPORTIEF.NL GESPONSORD DOOR:

Zaat’s Idee

EN

Drukkerij Schilperoord


DE GROENE VENEN

Luistervink Geen zuivere koffie Sinds enige tijd ben ik oprecht verslingerd aan de 'Nespresso'. Ik kan het niet echt uitleggen, maar de overeenkomst met de ouderwetse perculator en een snuifje Buisman maakt m'n smaakpapillen helemaal dol. Overigens hergebruikten we de Buismanblikjes vroeger om carbid af te schieten. Het beginnersblikkie, dat uiteindelijk met de melkbus zou eindigen. Onlangs bestelde ik weer een nieuwe voorraad genotsmiddelen en geheel naar verwachting zou deze zending op woensdag arriveren. Nou, nee dus. Ook niet op donderdag en vrijdag, dus maar eens even gebeld met het afhaalpunt. Eveneens geen goede optie, want deze brave borst wist mij te zeggen dat ook hij niets had ontvangen. Op zaterdagochtend trok ik de stoute schoenen aan en belde met Nespresso. Dat is een waar feest. “Heel veel koffiegenoegen”, klinkt voortdurend door de ether. Het lijkt wat overdreven, maar aan de andere kant heeft het ook wel weer wat. De koffiejuf vroeg verontrust of ik 'zonder' zat... Nou zat ik dat niet, dus na haar opmerking dat de zending inderdaad was verzonden besloten we de oplossing maar over het weekend heen te tillen. Ik zag het al voor mij. Mijn pakkie dat jammerlijk achter de lopende band was blijven hangen, geen kant op kon en steeds een oplazer kreeg van een passerend pak. Ik besloot opnieuw het afhaalpunt te bellen, die mij ineens het goede nieuws bracht. Het pakkie is er, maar wel behoorlijk beschadigd. Mijn echtgenote snelde naar de winkel en kwam inderdaad later met een verfomfaaid pakket thuis. Na wat gepeuter en telwerk constateerde ik dat er een traytje ontbrak. Nou kun je me met zoiets niet woester maken... Van andermans spullen blijf je af! Ik besloot de Nespresso-dame nog maar eens te bellen en brieste door de hoorn de diefstal van een traytje door. Daarbij uitte ik de wens dat de onverlaat zich wat mij betreft per cuppie wel een aantal keer zou mogen verslikken. U begrijpt dat er onmiddellijk een traytje zou worden verzonden, dus ik hield me verder koest. Ik vind dat je altijd op je echtgenote moet kunnen vertrouwen. Maar het vinden van een traytje koffie (hét traytje koffie!) in haar tas, dat ze er samen met de man van het afhaalpunt gniffelend in had gestopt, is er de oorzaak van dat dit nu even niet meer zo is... Luistervink

1 juli 2016

3

Minder golfslag en onderhoud oevers door ondiepere plassen

Kunnen de Vinkeveense Plassen terug in originele staat? Ernst Schreurs, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, heeft tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdag voorgesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de Vinkeveense Plassen zoveel mogelijk terug te brengen in hun originele staat, om zo de zandeilanden te beschermen en de legakkers te behouden.

In het verleden heeft Amsterdam grote hoeveelheden zand uit de Vinkeveense Plassen gehaald voor de bouw van de Bijlmermeer. Hierdoor zijn de plassen erg diep geworden; op sommige plaatsen meer dan vijftig meter. Dit heeft tot gevolg dat veel legakkers langzaam in de plassen verdwijnen. Verantwoordelijk voor het onderhoud aan die legakkers is het recreatieschap Vinkeveense Plassen, waar de gemeente Amsterdam samen met de gemeente De Ronde Venen in deelnemen. Amsterdam wil hier echter niet langer aan bijdragen en wil uit het recreatieschap stappen. Er ligt nu een voorstel bij

de raad waarbij de gemeenten De Ronde Venen, Amsterdam en de provincie Utrecht dragen bij aan het vernieuwen van de beschoeiingen van de legakkers en de zandeilanden, zodat deze de komende veertig jaar weer mee kunnen. Daarmee wil Amsterdam haar verantwoordelijkheden afkopen. Over veertig jaar (of zelfs minder) zit onze gemeente met hetzelfde probleem, maar dan draagt de gemeente Amsterdam niet meer bij. Dit is dus geen duurzame oplossing. De PvdA-GL-LS-fractievoorzitter stelt daarom voor om te onderzoeken of het mogelijk is de plassen weer terug te brengen in de staat

van voor dat Amsterdam het zand uit de Vinkeveense Plassen haalde. Ernst Schreurs: “Met ondiepere plassen zal de golfslag minder worden en is er ook minder onderhoud nodig aan de beschoeiingen van de akkers. Dat is wat de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft een duurzamere oplossing dan telkens diep in de buidel te tasten voor grootschalige vernieuwing van de beschoeiingen.” De wethouder zegde toe te onderzoeken of dit haalbaar is. Als het plan uitvoerbaar blijkt, zou hierin ook rekening gehouden moeten worden met de mogelijkheden die de plassen nu bieden om te duiken.

Inspraakreactie VIB op raadsvoorstel 'Project Spoedwoningen'

“Stationslocatie verre van optimaal” VIB De Ronde Venen heeft dinsdag 21 juni een inspraakreactie gegeven op het raadsvoorstel ‘Project spoedwoningen’ over de toekomstige ontwikkelrichting voor de Stationslocatie in Mijdrecht. De inspraakreactie op dit 'raadsvoorstel 0048/16' hield kort samengevat in dat de keuze voor de Stationslocatie naar de mening van VIB De Ronde Venen voor alle betrokken partijen verre van optimaal is. Daarbij begrijpt de VIB de wens van de gemeente om de opgelegde taakstelling tot het vinden van ruimte en woningen voor statushouders

en starters te kunnen uitvoeren. “De zorg omtrent dit voorstel komt echter voort uit het feit dat dit plaatsvindt in een ruimte direct grenzend aan het bedrijventerrein. Ervaring uit het verleden leert dat eerdere plannen juist gestrand zijn op de mogelijke risico’s van bewoning op deze locatie.” De zorg van de VIB is tevens gelegen in het risico dat bewoning op dit gebied mogelijke beperkingen oplevert voor de bedrijfsvoering van de leden en de daarmee gekoppelde werkgelegenheid. Tevens beperkt dit plan, in deze periode van economische opleving en nieuwe initiatieven,

volgens de VIB de benutting van de toch al beperkte ruimte voor nieuw te vestigen bedrijven. De Stationslocatie is momenteel de enige locatie in Mijdrecht waar nog nieuw bedrijventerrein kan worden ontwikkeld. VIB De Ronde Venen verzoekt de gemeente derhalve alternatieven voor dit plan te onderzoeken, die minder belastend en/of beperkend zijn voor alle betrokken partijen. En dit mede te doen op basis van onderzoek naar de (milieu)effecten die de woningbouw, nu en in de toekomst, zou kunnen hebben op de economische groei vanuit de gevestigde bedrijven.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling, Peter Schavemaker, en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

De Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen (VIB) heeft donderdag 23 juni bij de Commissie voor Bezwaar en Beroep van de gemeente Uithoorn namens haar leden een toelichting gegeven op het eerder ingediende bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit van de gemeente Uithoorn. Dit besluit gaat over het autoluw maken van het dorpscentrum Uithoorn. Dit moet bereikt worden door een (tijdelijke) herinrichting van de N196, de vroegere N201. Bovendien wordt de route door Uithoorn gesloten verklaard voor vracht- en landbouwverkeer. Het gevolg van deze ingreep is volgens de VIB dat er nog meer verkeer gebruik zal moeten maken van de nieuwe N201, met als gevolg een nog groter wordende congestie op deze weg. “De aanvankelijk positief ogende effecten van de omgelegde N201 per mei 2014 blijken nu te worden gelogenstraft door de aantrekkende economie. Het gevolg hiervan is een sterk toegenomen congestie op het Utrechtse tweebaans-gedeelte van de N201. Uit recente tellingen blijkt dat nu al de voor 2020 geprognotiseerde verkeersintensiteiten worden bereikt. Dit effect is klaarblijkelijk niet onderkend door de provincie Utrecht, gezien het ontbreken van aangetekend bezwaar tegen het bestreden verkeersbesluit van de gemeente Uithoorn,” aldus de VIB. Als gevolg van het verkeersbesluit zal naast doorgaand verkeer volgens de VIB ook een deel van het lokale bestemmingsverkeer noodgedwongen via de N201 dienen om te rijden. “De negatieve effecten van dit extra verkeer op de N201 worden nu feitelijk afgewenteld op de directe omgeving c.q. buurgemeenten. De verslechterende doorstroming op de N201 zal een negatief economisch effect hebben op de bedrijven in die buurtgemeenten, maar ook op de bedrijven in Uithoorn zelf.” De VIB verzoekt de commissie daarom met klem de gemeente Uithoorn te adviseren het omstreden verkeersbesluit te heroverwegen. De commissie verwacht ongeveer acht weken nodig te hebben voor haar (niet bindende) advies. De bedrijven in De Ronde Venen wachten dit besluit met spanning af.

Agenda Kort

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Bedrijven De Ronde Venen tegen herinrichting N196 Uithoorn

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2016 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Zaterdag 2 juli • Expositie Vrijwillige Brandweer, Eendracht, Abcoude • Vogelvrij Festival, Fort bij Uithoorn, Amstelhoek • Concert Greetje de Haan, Bozenhoven 128a, Mijdrecht

Zondag 3 juli • De Hoef Sportief, De Hoef • Midzomerbraderie, dorpscentrum Abcoude • Expositie Vrijwillige Brandweer, Eendracht, Abcoude

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

1 juli 2016

Zonnig kamp voor groep 8 Twistvliedschool

Kort nieuws Mijdrecht

Doopdienst in De Wegwijzer Zondag 3 juli leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer. 's Morgens om 10 uur wordt tijdens de dienst een kind uit de gemeente gedoopt. De verkondiging gaat over Handelingen 16: de geschiedenis van de gevangenbewaarder in Filippi. Hij wordt gedoopt met heel zijn huis. Waarom worden er verschillende keren mensen in het boek Handelingen gedoopt met hun huisgezin of huishouding? In de avonddienst (aanvang 18:30 uur) denkt ds. Vos met de aanwezigen na over een vergeten thema: de eigen plek van een gezin en huishouding in de gemeente van het nieuwe verbond. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht. nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

DE GROENE VENEN

Juf Laura van basisschool De Fontein getrouwd Op 25 juni 2016 stapte juf Laura van basisschool De Fontein in Mijdrecht in het huwelijksbootje met haar brandweerman Tim. De maandag erna kwamen zij in hun trouwkleding naar school om daar nog een klein feestje met haar groep 7 te vieren. Het is toch bijzonder als je juf trouwt. Na het uitpakken van de cadeautjes die met de klas gemaakt zijn, volgde er nog een foto met haar groep bij de prachtige trouwauto.

In de week van 7 tot en met 10 juni is groep 8 van de Twistvliedschool op kamp geweest naar IJmuiden. De reis er naartoe ging als een zonnetje. Met de fiets gingen de kinderen naar het Amstelstation in Amsterdam, waar de fietsen in een vrachtauto gingen van de firma Van Rooijen uit Uithoorn. Vanaf het Amstelstation ging de reis per trein verder naar CS Amsterdam en van daar naar Santpoort-Noord. Daar konden de fietsen uit de vrachtauto worden gehaald en werd het laatste stukje, een kleine 20 minuten, gefietst naar de scouting-blokhut. Diezelfde avond ging de groep meteen naar het strand en werd er lekker fris gezwommen in zee. Terug bij

de blokhut werd een kanjer van een kampvuur gemaakt, met lekkere afbakbroodjes op een stok. Het weer was zelfs zo lekker dat alles wat gepland stond ook gedaan kon worden: bosspelen, bunkers bekijken, in de duinen spelen, GPS-tocht lopen, naar het strand en zwemmen, een geweldige bonte avond, drie keer een prachtig kampvuur en tot slot op vrijdag een boottocht door de haven en een stuk over de Noordzee. Het waren dagen met heel weinig slaap, lekker eten en nog veel meer. Dankzij alle hulp, onder andere van chauffeur Max van de vrachtwagen, heeft groep 8 een geweldig en zonnig kamp gehad!

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten.

Mijdrecht

Welkomstdienst in De Rank, wat pak je in?

De vakantie staat voor de deur en veel mensen kijken uit naar een paar weken rust. Toch kunnen we al heel wat stress ervaren tijdens de voorbereidingen: bang dat je iets vergeet, wat pak je in en wat laat je thuis? Maar als je er dan bent, dan hoeft er niets meer, niet meer vroeg opstaan om naar je werk te gaan, niet meer dit en niet meer dat. En misschien ook wel even niet meer naar de kerk, niet meer bidden en Bijbellezen. In de welkomstdienst van komende zondag denkt ds. Maaike van der Weij hier met alle aanwezigen samen over door. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door het interkerkelijk koor Caritas uit Aalsmeer. Dit koor is vaak te horen in kerkdiensten en verzorgt soms ook themadiensten. Dirigent is Arie Vooijs. Deze welkomstdienst begint om 19 uur en wordt gehouden in kerkelijk centrum De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht. Na afloop is er koffiedrinken en gelegenheid om met elkaar verder te praten over inpakken en wat al niet meer.

OBS Molenland gaat voor gezond

Vele regen verkort Veldjesfeest

De afgelopen tien weken hebben de leerlingen van OBS Molenland in Mijdrecht meegedaan aan het project Fit4kids. Fit4kids is een project dat gericht is op gezonde voeding en bewegen. Het project werd geopend door Sprinter, de mascotte van Fit4kids. Samen met Sprinter hebben de kinderen gedanst, waarmee direct de eerste stempel werd verdiend. Gedurende het project konden de kinderen nog meer stempels verdienen in het Fit4kids-paspoort. De stempels werden verdiend na het drinken van water, eten van fruit, sportief naar school komen en sporten buiten schooltijd. De afsluiting van het project vond plaats tijdens de jaarlijkse sportdag. Sprinter heeft die dag een aantal spellen meegespeeld en aan het eind van de dag reikte hij een prijs uit

Het Veldjesfeest in Mijdrecht kende dit jaar een korte editie vanwege de vele regenval. Dinsdag bleek het onmogelijk het programma uit te voeren in Wickelhof. Woensdag en donderdag kon dat wel op speelplekken in Molenland en in Hofland.

aan degene met de meeste stempels in het paspoort. Het drinken van water en eten van fruit op de school is toegenomen en zal ook volgend jaar worden voortgezet.

Peuters Duimelot voorgelezen door groep 7 en 8 De afgelopen week hebben leerlingen van Vlinderbos, de Willespoort en het Kids College in Wilnis voorgelezen aan de peuters van Duimelot. De kinderen van groep 7 en 8 kwamen naar het speellokaal van Duimelot. De peuters vonden het best spannend om met zo’n groot vriendje of vriendinnetje te gaan lezen. Maar al snel werd er lekker gelezen, nieuwe boekjes gehaald en nog meer gelezen. Na het lezen hebben ze met z'n allen gezongen 'de wielen van de bus' en een lekker koekje gegeten. Daarna hebben de groten de kleintjes weer naar hun lokaal gebracht. Uitgezwaaid door de peuters gingen de basisschoolleerlingen weer terug naar school. Wat was het leuk! Peuterspeelzaal Duimelot hoort bij Stichting Speel Wijs. Meer informatie: www.stichting-speel-wijs.nl.

Als vanouds wapperden daar de vlaggetjes in de wind. Niet alleen de fluorescerende vlaggetjeslijnen in vrolijke tinten, maar ook de ingekleurde uitnodigingen in de vorm van een vlaggetje. Een nieuwe gast was het hondje Rakker van Olleke Bolleke en Bolline, die niet altijd goed luisterde. Hij was zelfs weggelopen, maar ze werden weer herenigd. Bob en Roos van de poppenkast merkten hoe lastig het kan zijn om iemand te vergeven als-ie vals speelt, zoals Daan bij de cupcake-wedstrijd. Gelukkig heb-

ben ze het weer goedgemaakt. Het verhaal werd uitgebeeld terwijl de vertelling uit de Bijbel in Gewone Taal klonk. Het ging om ‘de verloren zoon' die zijn vaders erfenis verbraste nog voordat de man was overleden. Hij werd arm, kreeg spijt en ging terug. Zijn vader stond al op de uitkijk, gaf ‘m een flinke knuffel en vierde een groots feest omdat hij zijn zoon terug had. “Aan tafel!” riep de vader in de hoop op een verzoenend familiediner. Aan tafel kwamen de placemats van pas, die de kinderen kregen om zelf te versieren. Enkele liedjes uit het programma kwamen net als de oproep 'Aan tafel!' terug in de afsluitende Veldjesfeestdienst zondag in De Wegwijzer. Zie ook www.cgkwegwijzer.nl. foto miranda ten haaf


DE GROENE VENEN

1 juli 2016

5

Gezellig HV Mijdrecht Familietoernooi

Spectaculair eindfeest op Kids College Het einde van het schooljaar werd vrijdag 24 juni op Kids College in Wilnis gevierd met een gezellig en spectaculair eindfeest. Onder het oog van veel ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden werden de kinderen door een hoogwerker van Jan van Schie wel 40 meter de lucht in gehesen. Best spannend, maar ook genieten van een prachtig uitzicht over Wilnis. 'De buurvrouw' uit Wilnis was er met een ijskar, de familie Vedder had een overheerlijke barbecue geregeld en dankzij de firma Gortemulder konden de kinderen zich uitleven op een stormbaan.

Alle andere sponsors zorgden voor prachtige prijzen voor het enveloppen trekken en de loterij. De hoofdprijs van de loterij, een prachtige fiets die voor een deel gesponsord was door Smit Fietsen uit Wilnis, werd gewonnen door Desta Catsburg.

'Last Minute Proeverij' bij VakantieXperts Mijdrecht

De prachtige opbrengst wordt gedeeltelijk besteed aan veiligheidshesjes met het logo van Kids College erop. Een ander deel wordt bewaard voor een speciaal feest in december en mogelijk nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.

Thema KinderBijbelWeek dit jaar 'Aan tafel!' De zes weken vakantie zijn begonnen, wat een pret: eventjes niet op de klok kijken om op tijd te komen, heerlijk mogen wegdromen, de speeltuin in en de vogels in de bomen. Maar wat is dat? Zomaar ineens zonder je vriendjes, dat kan toch niet? Of anders na zoveel weken? Dan mis je je vrienden en vriendinnen van school en wil je ze weer ontmoeten. Dat kan tijdens de KinderBijbelWeek. Kinderen van de basisscholen in De Ronde Venen zijn van harte welkom in de weken die speciaal voor hen gehouden worden. Aan het begin van de vakantie, van 12 tot en met 15 juli en op zondag 17 juli, in Wilnis en Vinkeveen. Aan het eind van de vakantie, van 15 tot en met 19 augustus en zondag 21 augustus, in Baambrugge. Overal worden verhalen verteld, toneel gespeeld, gebabbeld en geknabbeld met elkaar. En

Nadat de laatste hockeywedstrijden gespeeld waren, was het zondag 19 juni tijd voor het jaarlijkse en supergezellige Familietoernooi van HV Mijdrecht.Het ging om fun-wedstrijden, waarbij ouders en kinderen samen tegen andere teams speelden. Er was ruimte voor 35 teams. Van 12 tot 16 uur speelde elk team 4 wedstrijdjes van 20 minuten. Ook kreeg elk team een lunchkist met broodjes, melk etc. Er waren vele tafels te gebruiken en ook de tribune werd volledig benut tijdens het fantastische toernooi met veel spelplezier en ook gezelligheid naast het veld. De aanmoedigingsprijs, een mooie medaille, was na afloop voor team Buurman-

Buurman. De hoofdprijs ging naar team Netnix, voor hun originele outfit. Hun teamnaam wordt toegevoegd op de wisselprijs, die te bewonderen is in het clubhuis. In augustus wordt er weer gestart met de trainingen en begin september is er weer een open dag. Zie ook www.hvmijdrecht.nl.

vooral samen gespeeld en werkjes gemaakt. De samenwerkende kerken organiseren de KinderBijbelWeek. Zie voor meer informatie en tijden de verschillende websites:

http://wilnis.protestantsekerk.net/vbw, www.hervormdvinkeveen.nl/website/ 31/vakantie-bijbel-werk en http:// postwijck.protestantsekerk.net/ nieuw_menuitem

Nat ‘haring happen’ in Wilnis toch druk bezocht Het zag er aanvankelijk slecht uit in Wilnis op dinsdagavond 21 juni. Plensbuien dreigden even het avondje 'nieuwe haring happen' in het water te laten verdwijnen. Terwijl de Wilnisse ondernemingsvereniging nog wel een aantal vaatjes van deze heerlijke haring klaar had staan... Onder de slechte weersomstandigheden begon Shanty- en zeemanskoor de Turfschippers toch alvast met hun zeemansklanken, hopend op wat droger weer. Het klaarde al wat op toen muziekvereniging Viribus Unitis het podium betrad en het werd droog tijdens het tweede optreden van de Turfschippers. Het publiek vond in steeds groteren getale de weg weer naar het Raadhuisplein en zo werd het alsnog een smaakvolle en gezellige avond met heerlijke haring.

Ook vakantieliefde gaat door de maag. Daarom houdt VakantieXperts Mijdrecht op zaterdag 2 juli tussen 10 en 16 uur de 'Last Minute Proeverij': een gratis toegankelijk evenement waar vakantieliefhebbers kunnen smullen van internationale hapjes. VakantieXperts kiest deze culinaire route niet voor niets. Voor steeds meer mensen is goed, gezond en lokaal eten en drinken namelijk een belangrijk onderdeel van de vakantie. In het reisbureau merken ze dat de vraag naar hotels met een goede, lokale keuken toeneemt. En steeds vaker vragen klanten of er een wijnproeverij, kookworkshop of andere culinaire excursie

bijgeboekt kan worden. De belangrijkste doelgroep voor de Last Minute Proeverij zijn mensen die op korte termijn op vakantie willen, maar nog niet geboekt hebben. Door hun letterlijk een voorproefje op hun vakantie te geven, brengt Vakantie Xperts de bezoekers in de mood voor vakantie. Krijg je op zaterdag 2 juli de smaak écht te pakken, dan kun je samen met één van de persoonlijke reisadviseurs direct op zoek naar een heerlijke last minute. Dit evenement is geheel gratis toegankelijk en vindt plaats in het reisbureau van VakantieXperts Mijdrecht aan de Dorpsstraat 69.

Voor ieder wat wils bij Taptoe Mijdrecht Op zaterdag 25 juni vond voor de 31e keer de Taptoe Mijdrecht plaats. Met ook dit jaar een gevarieerd en zeer aantrekkelijk programma. Helaas bleef het niet geheel droog, maar toch was het met voor ieder wat wils weer aangenaam vertoeven op het Raadhuisplein. Omstreeks kwart over een vertrokken de deelnemende bands vanaf het clubgebouw van gastheer VIOS aan de Windmolen via diverse straten naar het Taptoe-terrein in het dorpscentrum. Daar had dweilorkest Dorst het talrijk opgekomen publiek met gezellige meezingers al lekker opgewarmd. Om twee uur kon de Taptoe van start met het ‘overlopen’ van de deelnemende korpsen op muziek van VIOS. In volgorde van opkomst: de Chr. Muziek- en Showband Bernhard uit Amersfoort, de Damiate Band uit Haarlem, Show- & Marchingband VIOS uit Mijdrecht, Beatrix’ Drum & Bugle Corps uit Hilversum en Showharmonie Oefening Baart Kunst uit Rhenen. Ook de TwirlPower-dames van VIOS lieten zich in diverse shows zien. Voordat het finaleprogramma begon, werd afscheid genomen van Chantal van Ballegooij. Vanwege studieverplichtingen moet deze voormalig Nederlands kampioene de leiding van VIOS TwirlPower uit handen ge-

ven. De Taptoe werd afgesloten met een grootse finale, waarbij alle deelnemers zich op het terrein opstelden. Vanaf het balkon van het gemeentehuis blies VIOS-trompettist Max van Vliet het signaal 'Taptoe Infanterie'. Met het gezamenlijk spelen van het 'Wilhelmus' en de afmars van de korpsen kwam er een eind aan deze mooie middag op het Raadhuisplein. Kijk voor het beeldmateriaal van de Taptoe en informatie over VIOS, TwirlPower en Dorst op vios-mijdrecht.nl, dweilorkest-dorst.nl en de diverse Facebooken Twitterpagina’s.

Kort nieuws Abcoude

Piusschool haalt oud papier op Op dinsdag 5 juli haalt de OPA-commissie van de Piusschool oud papier op. Zij verzoeken u vriendelijk het papier goed gebundeld in niet te zware pakketten voor 18 uur op de verzamelplaats bij u in de buurt te zetten. Houten kistjes en plastic tassen kunnen zij niet meenemen. Graag uw papier dusdanig in kartonnen dozen verpakken, dat het niet over de straat kan waaien. De volgende ophaaldag is op dinsdag 6 september.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in de Merel Vrijdag 8 juli is er in café de Merel op Arkenpark Mur in Vinkeveen prijsklaverjassen. Dit is tevens de laatste avond van het seizoen 2015/2016 en dat betekent dat de kampioen bekendgemaakt zal worden. Het kaarten start om 20 uur. Zowel dames als heren zijn welkom, graag aanwezig om 19.45 uur voor de inschrijving. Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld. Ook is er op deze avond een grote tombola.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen Onder Ons Dinsdag 5 juli houdt klaverjasclub Onder Ons een zomer-prijsklaverjasavond voor iedereen. Ook vakantiegangers en recreanten zijn van harte welkom. De aanvang is 20 uur in dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Er zijn weer lekkere prijzen te winnen.

Abcoude

Tentoonstelling Vrijwillige Brandweer Op 7 augustus bestaat de Vrijwillige Brandweer van Abcoude 80 jaar. Op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli is er bij de Eendracht in Klein Binnenrust van 12 tot 18 uur een tentoonstelling over de geschiedenis van het brandweerkorps. De Eendracht heeft een belangrijke rol in de geschiedenis van de brandweer Abcoude. Dit is de plek waar besloten werd om een brandweerkorps op te richten in de gemeente. Op zaterdag 2 juli zal daarom een ‘oude’ brandweerwagen rondritjes maken met de kinderen door Abcoude. De toegang tot de tentoonstelling is gratis.


6

1 juli 2016

DE GROENE VENEN

De Hoef Sportief: zwemmen, fietsen, hardlopen en wandelen op 3 juli Zondag 3 juli wordt in De Hoef voor de vijfde maal het inmiddels wijd en zijd vermaarde ‘De Hoef Sportief’ gehouden. Ook dit jaar is er weer een kinderloop. Deelnemers gaan op voor ‘De 41 van De Hoef’, een combinatie van 1 kilometer zwemmen, 30 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen, of één van de wandeltochten van 5, 10, 20 en 40 kilometer langs de Kromme Mijdrecht. De onderdelen kunnen ook afzonderlijk gedaan worden. Start en finish van alle activiteiten is zoals gebruikelijk De Strooppot.” Vroeg begin, kom op tijd De eerste wandelaars gaan aanstaande zondag al om 7.00 uur op pad. Het is voor iedereen, zeker voor de deelnemers, belangrijk om op tijd te komen. De Hoef gaat vanaf 8.00 uur ‘op slot’. Parkeren kan onder meer bij Stroomzicht aan de overzijde van De Kromme Mijdrecht of bij Slachterij Wouters. Vanaf de brug vaart het ‘bootje van kootje’ iedereen die dat wil naar De Strooppot. Parkeren bij De Rooij en HSV kan ook, maar die parkeerterreinen liggen binnen het parcours, dus daar kan men gedurende de dag niet meer weg. Op de fiets komen is natuurlijk ook een heel goed idee. Om 11.00 uur gaat het zwemmen van start, op de steiger bij De Strooppot. De deelnemers zwem-

Stam Sloopwerken V.O.F. Kromme Mijdrecht 9 1426 AA De Hoef

men 500 meter richting de brug, keren bij een felgekleurde boei en eindigen ook weer bij de steiger. De Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen houdt, samen met EHBOers, de veiligheid van alle deelnemers goed in de gaten. Na afloop van het zwemmen kunnen de deelnemers zich omkleden in De Springbok, waarna om 12.15 uur het fietsen van start gaat. Wie de 30 kilometer volmaakt, rijdt 7 rondjes en komt zo diverse malen terug in De Hoef. De hardloopwedstrijd begint om 13.45 uur voor de 10 km en 13:55 uur voor de 5 km. De starttijd voor de kinderloop is om 15.00 uur. Er zijn daarvoor meerdere mogelijkheden: 5 kilometer recreatief, 10 kilometer recreatief en 10 kilometer als onderdeel van ‘De 41 van De Hoef’. Het parcours is bijna hetzelfde als

T 0297 561512 F 0297 524881 M 06 18955461 E info@stamsloop.nl I www.stamsloop.nl

voor de fietsers, wie kiest voor de 10 kilometer loopt twee rondjes. Live muziek De Hoef Sportief belooft opnieuw bijzonder te worden. Vanaf drie uur ’s middags speelt ‘De Nieuwe Band’ uit Vinkeveen live op het kerkplein. In voorgaande jaren was het evenement rond zes uur afgelopen, maar dit jaar gaat het feest nog een uurtje langer door. Inschrijven voor een of meerdere onderdelen kan via www. dehoefsportief.nl, tot uiterlijk 1 juli 24.00 uur. Wie liever op de dag zelf inschrijft, kan daarvoor terecht in de achterzaal van De Strooppot. Meer informatie over alle mogelijkheden op 3 juli is ook te vinden op www.dehoefsportief.nl.

www.charlesrademaker.nl

De beste start van uw sportieve activiteit begint hier!

Voor al uw verbouwingen Cliffordweg 20a Waverveen, Tel: 06-54362299 www.oostveen-timmerwerken.nl

Oostzijde 42-43, De Hoef

Loopt uw website niet hard genoeg? Loopt uw website niet hard genoeg? Wij zorgen dat u online beter scoort!

www.strooppot.nl

PLEZIER VERZEKERD!

Wij zorgen dat u online beter scoort!

GRAFISCH ONTWERP - DTP - WEBDESIGN DE HOEF SPORTIEF ACTIE:

50,EURO

korting

bij inlevering van deze advertentie

Sporten bereikbaar maken.

Voor iedereen.

Rabobank sponsor van De Hoef Sportief. Sport integreert en verbindt. Daarom steunt Rabobank de sporten waar we allemaal

0297-593300 • CHANTAL@ZAATSIDEE.NL

ZAATSIDEE.NL

graag naar kijken, maar ook de sport waar we allemaal aan mee kunnen doen. Om die reden verbinden we ons dan ook aan De Hoef Sportief.

www.rv.rabobank.nl Een aandeel in elkaar


DE GROENE VENEN

1 juli 2016

7

DE WEEK IN BEELD

Dit jaar bestaat Brouwer Transport en Logistiek B.V. 80 jaar. Dit werd zaterdag 25 juni gevierd met een TranSportdag. Een maatschappelijke teruggeefdag waarbij 22 G-sporters (mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking) in het zonnetje werden gezet. Iedere chauffeur kreeg een G-sporter als bijrijder toegewezen. Dit resulteerde in een indrukwekkende colonne van 22 vrachtwagens/trailers en een bestelbus voorafgegaan door een motorbegeleidingsteam. Na een rondrit van bijna twee uur arriveerde de stoet weer op de Vermogenweg voor een panna-voetbaltoernooi, met deelname van Brouwer-medewerkers en G-sporters, plus een afsluitende barbecue. Barbershop d’Heeren van Hofland heeft maandag 27 juni de Gold Award voor de leukste kapsalon van De Ronde Venen in ontvangst genomen nadat de klanten online hebben gestemd. De Gold Award houdt in dat de kapsalon is beoordeeld met een gemiddelde klantwaardering hoger dan 9,5. De Barbershop had de meeste stemmen binnen de gemeente.

Afzien, bikkelen en veel lachen, dat was het voor vijftien jongeren van de Hervormde Gemeente uit Vinkeveen, in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. Samen met drie leidinggevenden en vier gemeenteleden met lef liepen zij van de Dam in Amsterdam naar ‘de dam’ van de Hervormde Kerk in Vinkeveen. Een tocht van zo’n 23 kilometer voor het goede doel: geld ophalen voor jongeren in Mexico en Colombia. Na vijf uur was iedereen over de finish. Hetzij huppelend, hetzij met iets meer moeite... Met elkaar is er 1.700 euro sponsorgeld opgehaald voor het HGJB-project ‘Delen in Overvloed’.

Elk jaar aan het eind van het schooljaar organiseert de Julianaschool in Wilnis een informatieavond. Er wordt dan teruggekeken op het bijna afgelopen schooljaar en de plannen voor het nieuwe schooljaar worden gepresenteerd. Ditmaal werd er die avond een kijkje in de school gegeven door informatie te geven over het belang van automatiseren bij rekenen, over de verschillende zorgniveaus en over het project Bizworld van groep 8. Ook werden de nieuwe methodes voor onder meer het lezen besproken. Aan het eind van de avond werd de nieuwe website gepresenteerd: www,julianaschoolwilnis.nl, met veel informatie over de school.

Militairen zijn deze week druk bezig op Eiland 4 in Vinkeveen. Speciale duikteams onderhouden daar de populaire duikzone. De bus die onder water ligt, wordt weer vastgezet. Daarnaast wordt het duikplatform vernieuwd, boeien verlegd en worden lijnen in de zone aangebracht. De duiker gaat te water aan een multifunctionele kabel waardoor hij kan ademhalen (blauw), communiceren (rood) en de diepte kan meten (geel). De werkzaamheden hebben de hele week geduurd. Ook week 28 zullen de militairen bezig zijn. foto's Peter Bakker

Wat zijn de Vinkeveense Plassen toch mooi! Deze foto is op zondag 26 juni om 21.15 uur gemaakt door Jeanette Lebesque op de N201 tussen de Noord- en Zuidplas. foto jeanette leBesQUe

Met de nieuwe bestrating komt de finale van de nieuwbouw en verbouw bij S.V. Hertha in Vinkeveen in zicht. Onder leiding van hoofduitvoerder Twan Stokhof werd de aftrap genomen voor dit sluitstuk. Met dank ook aan uw tuinspecialist Rick Scherpenzeel uit Kockengen. De gemeente is eveneens geïnspireerd en begon deze week spontaan te bestraten aan de veldzijde... Aan de andere kant van het clubhuis 'klapten' Twan, Jochem, Martijn, Robbert, Frank en Ton de eerste 150 vierkante meter erin... Wie nog een zaterdag wil straten of sjouwen, is van harte welkom op de Molmhoek!

Vincent Wolf, werkzaam bij Voku Serres & Kozijnen, heeft afgelopen week een waardecheque van maar liefst 10.000 euro mogen uitreiken aan de familie Tadic. Zij hebben de landelijke 'Solarlux make-over' gewonnen en kunnen met dit bedrag hun verbouwing voor een groot deel realiseren.


8

1 juli 2016

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging

Familieberichten

DE GROENE VENEN

Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder ( Ramses )

Met respect voor uw persoonlijke wensen Na een lange ongelijke strijd moeten wij afscheid nemen van: Onze lieve dochter, zus, schoonzus en tante. Wij bewonderen haar wilskracht, waarom zo vroeg , zo jong.

Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

Debby Munnikes - Brozius 04 maart 1976

27 juni 2016

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Charon

Uitvaartbegeleiding

Gijs en Thea Brozius Annie & Truusje Patricia en Ronald Jesse en Jimmy Sabine en Bert Lizz en Finn

Afscheid nemen met je hart

www.charonuitvaart-abcoude.nl Miranda van Gelderen: 06-23 36 79 97/ Brenda Stork: 06-15 44 20 46

Na een ondernemend leven waarin zijn familie en passie voor vakmanschap voorop stonden, is overleden mijn zorgzame echtgenoot, onze allerliefste papa en dierbare opa

Herman Dirk Roesink

Oprichter en directeur van Roesink Verpakkingsmachines B.V.

11 oktober 1936

28 juni 2016

Wij nemen 1 juli 11.00 uur afscheid van Debby in Crematorium Olandhorst, Oostranddreef 1, 8212 AZ Lelystad. Wij wensen Roy, Dave en Sacha, Milo, Sem en Gijs veel sterkte, wij zullen er altijd voor ze zijn. I.p.v. bloemen gift K.W.F. fonds

Veel te vroeg en te jong is overleden onze lieve nicht

Debby Munnikes - Brozius De Familie Eijs wenst haar man Roy en de kinderen Thea en Gijs Brozius-Eijs, Patricia en Ronald, Sabina en Bert en kinderen veel sterkte en kracht toe om dit enorme verlies te dragen.

Wij zijn hem dankbaar en koesteren onze vele, mooie en fijne herinneringen samen. Abcoude:

J. Roesink-Swieserijn

Bussum:

Caroline Roesink Lex Sascha

Den Haag:

Abcoude: Angsteloord 69, 1391 ED Abcoude

Fransjan Roesink Donna Cleland Kirsten Derek

Mariëtte Roesink Jeroen van der Velden Camiel Mathijs

Herman is overgebracht naar Uitvaartcentrum Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen. Aldaar geen bezoek De herdenking vindt plaats op zaterdag 2 juli 2016 om 14.00 uur in aula 1 van crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht-Noord.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Een herinnering aan

Martin Hoegee Tot onze grote schrik hoorden we dat Martin op maandag 27 juni 2016 is overleden. Martin was sinds de start van Inloophuis ’t Anker een steunpilaar voor iedere gast en vrijwilliger. Als dag-coördinator was hij tot vorig jaar altijd beschikbaar: een rustpunt met een groot luisterend oor. Hij had de ideale mix van de hartelijke gastheer en de deskundige klusjesman. Hij was tegelijk de stoere zeebonk en de zwijgzame biechtvader. Spannende verhalen kon hij vertellen, maar vooral wilde hij luisteren naar jouw verhaal. Open, rechttoe rechtaan was hij, maar nooit kwetsend. Hij maakte daardoor makkelijk contact en mensen vertrouwden hem. Martin is in al die jaren van grote betekenis geweest voor ’t Anker. En nu is hij overleden. We wisten dat het slecht ging, maar vorige week nog kwam hij naar ’t Anker, weliswaar met een flesje zuurstof in een rollator, om de mensen te spreken en gedag te zeggen. Hij maakte nog plannen voor de jaarlijkse bbq. Hij vond het leuk om veel mensen te zien en te spreken. Hij leek weer vol goede moed. Maar in het weekend ging hij snel achteruit en maandagochtend is Martin in het ziekenhuis in Woerden overleden. Op vrijdag 1 juli is er van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid tot condoleren in Uitvaartcentrum De Venen, Energieweg 136 in Mijdrecht. Op dinsdag 5 juli is om 12.30 uur de crematie van Martin bij Uitvaartcentrum Bouwens, Noorddammerweg 40 in Uithoorn. Wij zullen Martin heel erg missen. En we leven mee met zijn vrouw en zijn dochter. Alle gasten en vrijwilligers van ’t Anker


DE GROENE VENEN

1 juli 2016

9

DR. BEEKER

Artrose Op mijn oproep om onderwerpen voor krantenstukjes aan te dragen zijn heel wat reacties gekomen. Niet alles is even bruikbaar en grappig genoeg zijn er nogal wat aangedragen onderwerpen al eens besproken in deze krant. Ik kan van mijn lezers natuurlijk niet verwachten dat ze mijn stukjes uitknippen en bundelen, maar op mijn site staat een redelijk accuraat overzicht van de gepubliceerde stukjes (al moet ik bekennen dat ik daar een jaar mee achterloop). Aan de andere kant zijn sommige medische onderwerpen ook wel aan erosie of ontwikkeling onderhevig en kan het helemaal geen kwaad hetzelfde onderwerp nog eens te bespreken. Een 57-jarige fietser schreef mij dat hij graag eens wat meer wilde horen over artrose, de gewrichten beginnen wat stroever te worden en wat helpt daar nou tegen? Wat is artrose? In 2005 heb ik daar eens een plastisch voorbeeld voor gegeven; Toen we in 2005 met de honden liepen, kwamen we regelmatig een dame tegen die op de fiets haar kleinkind naar school bracht. Die fiets kraakte en piepte je al van verre tegemoet omdat de ketting verroest was. Dat is artrose. Vaak verwarren mensen artrose en osteoporose. En om dat in hetzelfde voorbeeld te belichten; als die mevrouw nou door haar fiets zou zakken omdat het frame van binnen verroest was dan is dat osteoporose. Dus artrose (slijtage in de volksmond) is iets van de bewegende delen, de gewrichten. En osteoporose (botontkalking) iets van de binnenkant van de botten. Maar wat is artrose dan eigenlijk? Nou, daar begint dan ook gelijk de onzekerheid want dat weten we niet. We weten wel dat er bij de ontwikkeling van artrose een paar processen tegelijk spelen. Alle gewrichten bestaan uit twee gewrichtsvlakken die over elkaar glijden. Dat gaat niet zonder smering en daarom zijn alle gewrichtsvlakken bekleed met een zacht soort been. Dit kraakbeen is hetzelfde been waarvan ook de oorschelp en het neuspuntje zijn gemaakt en in de gewrichten is het in staat om kleine schokjes op te vangen en maakt het ook vloeistoffen aan die ter smering dienen. In het proces van artrose wordt dit kraakbeen dunner en ontstaan aan de randen van de gewrichten kleine botuitsteekseltjes (osteofyten). De verminderde smering en de botpuntjes zorgen er voor dat het gewricht op een bepaald moment niet lekker meer loopt en stroef en pijnlijk wordt. Zie het plaatje hiernaast. Nu is het lastige dat we wel weten dat deze aandoening veel voorkomt,

maar niet waarom. Het is in ieder geval niet simpelweg slijtage, maar waarschijnlijker ontstaan de beschadigingen door een ontstekingsproces uit de categorie reumatoïde aandoeningen. Er zijn een aantal factoren bekend die bijdragen aan de ontwikkeling van artrose; • Aanleg is een factor, helaas niet één waar je nu veel mee kunt, maar we weten dat in bepaalde families de klachten van artrose vaker en op jongere leeftijd voorkomen. • Bepaalde vormen van belasting, overbelasting of verkeerde belasting kunnen de ontwikkeling aanwakkeren. Bekende oorzaken zijn bijvoorbeeld een gewrichtsbeschadiging door een eerdere breuk (dat zie je vaak na enkelbreuken) of na een operatie aan de meniscus of na herhaaldelijke sporttrauma’s (de enkel van Marco van Basten). • Een andere vorm van overbelasting is die van overgewicht. Op zich logisch dat je bij ernstig overgewicht de gewrichten meer belast. Op de televisie was deze week een verontwaardigde Engelse dame te zien, die proclameerde dat het maar goed was dat de Brexit een feit was; de Poolse buren hadden al een nieuwe knie zonder te hoeven wachten en zij stond op de wachtlijst. Weg met die Polen! Waarschijnlijk vertelde ze er niet bij dat ze in verband met ernstig overgewicht het advies

Tekst Jaco Beeker had gekregen om eerst af te vallen (want bij overgewicht slijt ook een nieuwe knie weer sneller), terwijl haar Poolse buren door het harde werken geen overgewicht hadden maar wel slijtage. Bij ernstig overgewicht spelen trouwens meer factoren een rol want we zien ook meer ontstekingsverschijnselen in het bloed en die beschadigen mogelijk niet alleen de alvleesklier (suiker) maar ook het kraakbeen. • Soms spelen er onderliggend andere ontstekingen zoals reumatoïde artritis of jicht. Die beschadigen dan langzaam ook de gewrichten, met artrose tot gevolg. • Intensieve sporters en harde werkers lopen hoe dan ook meer kans op artrose. Waarschijnlijk komt dit door repeterende beschadigingen van het kraakbeen waardoor ontstekingsfactoren ontstaan tijdens het herstel. • Standsafwijkingen geven ook een hoger risico, beenlengteverschil of een bocht in de wervelkolom belasten de gewrichten asymmetrisch en geven lokaal meer druk en dus meer kans op beschadiging. Over de klachten kunnen we kort zijn; de belangrijkste zijn: pijn, stroefheid, startpijn (in de ochtend), en zwelling. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Maar nu de behandeling Het lastige is dat het ziektebeeld eigenlijk twee aspecten heeft. Aan de ene kant heb je de pijn en die kan je met de klassieke pijnstillers redelijk behandelen. Over het algemeen wordt natuurlijk paracetamol voorgeschreven, maar mocht dat niet voldoende helpen dan heb je de morfine en morfine-achtige stofjes. Aan de andere kant heeft het ook een ontstekingsaspect en dat zou je liever willen behandelen met een ontstekingsremmer zoals Ibuprofen, Diclofenac of Naproxen. In veel gevallen zou je dus willen kiezen voor een combinatie van die twee, mits de klachten dat rechtvaardigen en mits de patiënt geen last krijgt van de bijwerkingen (want dat zijn er nog al wat). Om reden van de bijwerkingen kan je er ook nog voor kiezen om in plaats van tabletten te gaan voor crème, zo-

wel Diclofenac als Ibuprofen zijn ook als smeersel te kopen (niet op recept) en voor kleinere gewrichtjes (de vingers) wil dat best helpen. Ik geef zelf wel eens injecties. Deze injecties met een combinatie van hormoon en pijnstiller zorgen voor pijnstilling en ontstekingsremming in het gewricht zelf. Het kraakbeen wordt er ook wat soepeler van en vaak kunnen mensen toch weer een maand of drie vooruit. Ik heb een oud Indië-ganger die ik voor het defilé een injectie geef en dat werkt eigenlijk al jaren prima, maar ook in kleinere gewrichtjes in de voet of vingers is zo een prik mogelijk. De orthopeed heeft nog een tweede variant prikjes, met Hyaluronzuur. Hyaluronzuur is een weekmaker voor weefsels. Insecten spuiten het met hun beet naar binnen, zodat het weefsel wat malser is en in knieën werkt het blijkbaar net zo. Het werkt meestal niet erg lang. In de zelfzorg hoek zijn er ook nog wel wat middeltjes te vinden en ik heb eerder geschreven over Glucosamine. Deze stof zou volgens een aantal onderzoeken invloed hebben op de aanmaak van kraakbeen, het is ook in natuurlijk kraakbeen een bouwstof. Helaas zijn de onderzoeken niet allemaal van verheffende kwaliteit en heeft het college ter beoordeling van geneesmiddelen besloten om (in tegenstelling tot veel andere landen) de glucosamine middelen te registreren als zelfzorgmiddel. Je zou het een keer kunnen proberen, de minimum dosis is 1500mg en na drie maanden weet je of het werkt of niet. Nou, dan heb je nog de crèmes die voornamelijk op basis van lokale warmte werken, de Tijgerbalsam enzovoort. Interessant om te weten dat het belangrijkste bestanddeel de rode peper is en dat die op zijn beurt weer gebruikt wordt bij de productie van Tobasco. Na het persen wordt de schil in jouw crème gebruikt, misschien kan je Tobasco ook lokaal aanbrengen? Mocht er sprake zijn van een onderliggende oorzaak van de artrose, zoals beenlengteverschil of voetafwijkingen, dan is het natuurlijk verstandig om die op te heffen. Bij ons in het centrum hebben we Rondom podothe-

Extra scootmobielrit vanwege groot succes

Gefeliciteerd met het VWO diploma Charlotte! En aangenomen op Amsterdam University College! Succes, Jan, Eveline, Laura, Nicole en Ating

Elke derde dinsdag in de maanden april tot en met september zijn er scootmobielritten. Deze worden door flink wat scootmobielgebruikers met veel plezier gereden. Vanwege deze grote belangstelling heeft Tympaan-De Baat een extra rit

georganiseerd voor woensdag 6 juli. De vrijwilligers hebben al een erg leuke route uitgezet en nu maar hopen dat het mooi weer wordt. Er wordt verzameld om 9.30 uur en vertrokken om 10 uur. Als u zich aanmeldt, krijgt u het startpunt door.

rapie en die kunnen je (op verwijzing) helpen om dit soort afwijkingen te verhelpen. In zijn algemeenheid is het verder slim om zo veel mogelijk te blijven bewegen, niet onder druk dus geen overdreven dingen maar wel rustig. Je kunt je voorstellen dat kleine kraakbeenscheurtjes bij soepel bewegen weer een beetje dicht gemasseerd worden en waarschijnlijk is het ook zo dat door bewegen en structureeel wat meer smerende gewrichtsvloeistof geproduceerd wordt. Nu had de 57-jarige fietser het ook nog over Curcuma. Curcuma is geelwortel en de eerlijkheid gebiedt te melden dat ik dat regelmatig gebruik want ik kook graag Thais. Maar als product tegen artrose heeft het nog een lange weg te gaan; in laboratoriumomstandigheden is aangetoond dat de werkzame stof Curcumine in een kweekschaaltje wel enige ontstekingsremmende werking bezit. Dat is dan wel grappig want het werkt op een aantal ontstekingsfactoren waar de andere ontstekingsremmers (Ibuprofen, Diclofenac en consorten) ook op aangrijpen en bovendien zit het een beetje in de hoek van de klassieke middelen tegen Reumatoide Artritis. Maar helaas is dat alleen in een laboratoriumschaaltje aangetoond en weten we helemaal niet of het wel op de juiste plek terecht komt als je het via de mond binnen krijgt , ook over de dosis bestaat nog geen duidelijkheid. Tja, ik kan daarover niet adviseren er is gewoon nog geen bewijs over de werking of de schadelijkheid. Vooralsnog zou ik zeggen dat het verstandigste is om te bewegen en gezond te leven en als het toch een probleem is, begin dan met Glucosamine, want dat geeft minder problemen dan de pillen van de dokter. Wil je toch aan de ontstekingsremmers dan kan je die bij de drogist kopen, maar denk er wel aan om het te melden bij je huisarts want ze hebben nogal wat bijwerkingen en interacties met andere medicijnen.

Jaco Beeker www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl

De tochten zijn bedoeld voor ouderen met een scootmobiel, maar als u het gezellig vindt bent u ook met een elektrische fiets welkom. Kosten zijn 6 euro, inclusief koffie met wat lekkers erbij. U kunt zich aanmelden tot en met maandag 4 juli bij het Klanten Contact Centrum van Tympaan-De Baat, tel. 0297-760260. Dat kan alleen op werkdagen van 10 tot 12 uur. De volgende tochten worden gehouden op 19 juli, 16 augustus en 20 september. Als u mee wilt, dient u zich steeds voor de afzonderlijke ritten aan te melden. De ritten gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen. Is de weersverwachting op de dag van de rit niet zo gunstig, dan kunt u vragen of de rit doorgaat of u eventueel afmelden via tel. 0297230280.


10

1 juli 2016

DE GROENE VENEN

CULTUUR Intuïtief Beeldhouwen: in één middag je eigen beeld Wil je zelf ook eens een steen open werken en je intuïtie haar gang laten gaan? Kom tijdens 'Intuïtief Beeldhouwen' ontdekken hoe heerlijk het voelt om vrij te beeldhouwen zonder plan en met volle aandacht voor jezelf en de steen. De workshops worden in kleine groepen van 4 tot 6 deelnemers gegeven in een middag, of een hele dag inclusief heerlijke lunch. Speksteen, houten sokkel en alle materialen zijn inbegrepen. De workshops worden gegeven door Marjolein Berger-Vos van IntoTuition en vinden plaats in Mijdrecht. Voor de workshops op de vrijdagmiddagen 8 juli, 12 augustus, 9 en 23 september tussen 13.30 en 17.30 uur zijn nog plaatsen beschikbaar. Ook kunt u zich opgeven voor een hele dag beeldhouwen, van 10 tot 16.30 uur inclusief lunch, op zaterdag 2 juli en vrijdag 19 augustus. Op maandagavond 12 september start een korte cursus 'Intuïtief Beeldhouwen' van 6 lessen en maximaal 4 deelnemers, van 19.30 tot

Tweede IVNStichting Troupe A’dour viert 10-jarig jubileum zomeravondfietstocht In november van dit jaar viert Stich- organiseren. U kunt hierbij denken IVN-afdeling De Ronde Venen en Uithoorn houdt dinsdag 5 juli de tweede zomeravondfietstocht van dit jaar. Vertrek om 19.15 uur vanaf het Raadhuisplein in Mijdrecht. Elke avond is er een andere route van ca. 23 kilometer in het mooie veenweidegebied. Ontdek samen de bijzonderheden van dit unieke landschap onder leiding van IVN-natuurgidsen. De derde en laatste tocht is op 2 augustus. Van te voren opgeven is niet nodig. Meer informatie: Anja de Kruijf, tel. 0297-261628.

22 uur in Mijdrecht. De woensdagochtendcursus is vol. Meer weten? Kijk op www.intotuition.nl voor alle informatie en data of bel met Marjolein, tel. 06-22497997.

Oproep voor Veelzijdige expositie in Zuwe Gezondheidscentrum meezingers in projectkoor Neptunus

In het Zuwe Gezondheidscentrum aan de Hoofdweg in Mijdrecht is vrijdag 24 juni door Atelier de Kromme Mijdrecht een nieuwe expositie ingericht met werk van de leden Karin van Staveren-de Jong, Marie-José Kleibrink, Elise Warmer, Hetty Bunschoten en Ria Blommaert. Het is een zeer veelzijdige expositie geworden, die de moeite van een bezoek zeker waard is. Het gezondheidscentrum is op werkdagen van 9 tot 16 uur geopend. Op de website van het AKM is het nieuwe cursusprogramma voor het seizoen 2016-2017 gepubliceerd. Mocht u geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap of het volgen van een

cursus, dan kunt u zich nu al inschrijven via www.atelierdekrommemijdrecht. nl. De eerste lessen beginnen eind augustus.

Windows opwaarderen bij SeniorWeb DRV

Bibliotheek in Mijdrecht nog steeds klaar voor de seniorwebber. SeniorWeb DRV zoekt ook nog vrijwilligers die zich als docent willen aansluiten. Het gaat om mensen die kennis hebben van de verschillende Windows-versies op laptops en desktops. Die weten hoe Android of Apple-tablets en -mobieltjes in elkaar zitten, hoe Facebook op die apparaten werkt en die kennis weten over te brengen. Voor contact of informatie tel. 0297-282938 of 06-53454196 of een mailtje naar seniorwebdrv@ gmail.com. Kijk ook eens op www. seniorwebderondevenen.nl, bijvoorbeeld voor de diverse Windows 10-cursussen die in augustus en september weer beginnen in Mijdrecht en Uithoorn.

Windows 7 of 8.1 opwaarderen naar Windows 10 kan nog gratis bij SeniorWeb DRV tot 29 juli, daarna moet voor de upgrade betaald worden. Wie dat niet wil of niet kan, hoeft zich voorlopig nog geen zorgen te maken. Pas op 11 april 2017 stopt Microsoft de ondersteuning van Vista. Op 14 januari 2020 gebeurt dat voor Windows 7 en op 20 januari 2023 voor Windows 8.1. Dit betekent dat gebruikers van die versies na die datum geen beveiligingsupdates meer krijgen. Desondanks nog hulp nodig? Elke maandag- en woensdagmiddag van 2 tot 4 uur staat SeniorWeb in de

Hou je van zingen, doe dan mee aan een eenmalig optreden van projectkoor Neptunus tijdens De Nacht van Neptunus op zaterdagavond 3 september. De initiatiefnemers zijn op zoek naar ongeveer 25 zangers, zowel mannen als vrouwen. De basis van het projectkoor wordt gevormd door 25 mannen van Zeemanskoor Ahoy uit Abcoude. Ahoy zorgt voor het programma, de dirigent en de muzikale begeleiding van het koor. De repetities zijn gepland op de donderdagavonden 18 augustus en 1 september in het Piet Mondriaangebouw in Abcoude, van acht tot tien uur. Uniek is het meedoen van operazangeres en muziekdocente Viktoria Pankratova uit Abcoude. Zij zal in de geplande blokken enkele liederen meezingen en tussendoor als soliste optreden. Irina Parfenova uit Wilnis begeleidt haar op de piano. Troupe A’dour (TAd) uit Wilnis organiseert dit optreden samen met Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude (WVA) en Zeemanskoor Ahoy. Op 3 september zullen tussen 20 en 22 uur vanaf het terras van de Schuit van WVA op Eiland Vier prachtige meezingers over het water schallen. De gemeente De Ronde Venen maakt dit optreden mogelijk via een eenmalige subsidie. De activiteit past binnen de kaders van de CultuurImpuls, waarbij de verbinding van de kernen centraal staat. Aanmelden en meer informatie bij Arjen Schuil (TAd), via schuil@kpnplanet.nl of 06-23117671.

ting Troupe A’dour uit Wilnis het heuglijke feit, dat ze 10 jaar geleden werd opgericht. De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kunst- en cultuureducatie in de Rondeveense samenleving door het ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van theatervoorstellingen, concerten, workshops, trainingen en andere culturele manifestaties. De initiatiefnemers van Troupe A’dour destijds waren Irina Parfenova, Pieter Scholten en Ton Feil. Zij verenigden zich naderhand in een stichting die zij Troupe A’dour noemden en waarin een aantal personen een bestuursfunctie vervulde. De stichting is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een instituut, dat elk jaar met unieke voorstellingen, concerten of manifestaties komt. Zoals 'Russische Herfst in De Ronde Venen' waarbij een groot aantal lokale instellingen was betrokken. Voor het seizoen 2016/2017 heeft Troupe A’dour dan ook een feestelijk en gevarieerd aanbod weten te

aan 4 prachtige concerten die in de Veenhartkerk zullen plaatsvinden. De Veenhartkerk beschikt over een sfeervolle zaal met goede akoestiek en is graag bereid aan deze concertreeks mee te werken. In de Bibliotheek van Mijdrecht zullen komend seizoen twee familiemuziekvoorstellingen en twee lezingen plaatsvinden. In oktober wordt hier de voorstelling 'Kasjtanka' gebracht. De allereerste productie van Troupe A’ dour in een ander jasje! Het totale programma is mede mogelijk gemaakt door subsidies van gemeente De Ronde Venen. Het is een jubileumwaardig programma van hoog niveau geworden, waarbij Troupe A’dour bovendien wordt bijgestaan door professionele musici en acteurs. In augustus wordt het complete programma met toelichtingen gepubliceerd in een programmaboekje. Wie nu al belangstelling heeft, kan het boekje aanvragen via info@troupeadour.nl.

Concert 'Let the sunshine in' bij Greetje de Haan 'Let the sunshine in' is het laatste concert van Zangschool Greetje de Haan en Kunst Rond de Venen in dit seizoen. Het concert wordt op zaterdag 2 juli tussen 19.30 en 21.15 uur gehouden in de zangstudio van Greetje de Haan aan Bozenhoven 128a in Mijdrecht. Dit leerlingen die meedoen zijn Cathelijn Gelderloos, Donna Veenhof, Annemarie Stolwijk, Anne Heek, Sandra Hermans, Dick Hesselink, Margreet Weenink, Els Dubbelman, Henriet Grashoff, Carin Bremer, Wilma Schoenmaker en Ilse van de Voort. Voor andere leerlingen, hun familie en geïnteresseerde muziekliefhebbers vertolken zij pop, musical, jazz en klassiek. Van het 'Flower

Duet' van Delibes tot 'Maybe this time' uit de serie Glee, maar ook 'Ergens heel ver weg' uit de musical Annie en 'I dreamed a dream' uit Les Miserables. Plus het mooie 'Summertime' van Gershwin en een aria uit de Messiah. En natuurlijk is er ook weer het Open Podium, inclusief een verrassing met een hoog creatief gehalte! De entree bedraagt 9 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen (t/m 14 jaar), inclusief een drankje en een hapje na afloop. Bij mooi weer is er gelegenheid om met elkaar na te praten in de tuin van de studio.


DE GROENE VENEN

1 juli 2016

11

meren, Klinkhamer en Heruer kijken of het concept ook op andere locaties succesvol kan zijn. “Vorig jaar hebben we St. Petersburg gescout en voor 2018 hebben we een optie in Ibiza gereserveerd staan”, grapt Klinkhamer. “Het is nu nog een beetje een ‘hobby’ voor erbij, in het dagelijks leven zijn we druk met onze eigen bedrijven maar we willen onze activiteiten zeker uit gaan breiden”, voegt zijn collega toe.

Float’in Party gaat golven maken op de Vinkeveense Plassen Watersportliefhebbers en feestgangers kunnen hun hart ophalen voor de tweede editie van de Float’in Party. Het feest op de Vinkeveense Plassen is volgens organisatoren Bjorn van Lammeren, Jim Klinkhamer en Don Heruer uniek in zijn soort in Nederland. Boten bij elkaar naast een eiland, een zonnetje, lekker eten en drinken en een DJ die het feest op gang brengt. Het doet bijna denken aan de Amerikaanse ‘Spring Break’ feesten. Maar het gaat toch echt voor de tweede keer gebeuren in Vinkeveen op 9 juli. tekst alex hendriks

De organisatoren hebben het idee ooit opgepikt tijdens een vakantie in de Verenigde Staten. “We zagen hoe vet die feesten daar waren en vroegen ons af waarom we dat hier niet hadden. Dit idee heeft een tijdje stil gestaan maar uiteindelijk besloten we het gewoon zelf te organiseren”. Volgens de organisatoren was de eerste editie een enorm succes. “Er waren honderden boten en vlotten

met mensen die keihard aan het feesten waren. Na het succes van vorig jaar en de enthousiaste berichten van bezoekers dachten we: “we doen het gewoon nog een keer”. Na dit succes begonnen andere organisaties het concept te kopiëren, maar alleen in Vinkeveen is het echt een succes geworden. Eiland 5 Waar het vorig jaar nog bij het zandeiland aan de N201 was, heeft de organisatie dit jaar ‘promotie’

gemaakt door het rond en op Eiland 5, ofwel Klinkhamer, te organiseren. Vanaf het partyschip ‘De Vinkeplas’ wordt door verschillende DJ’s muziek gedraaid. De muziek zal live gestreamd worden via de FM, dit jaar kan iedereen afstemmen op 99.6 FM. Op deze manier kan iedereen op en rond het evenement genieten van dezelfde muziek. Echt zomers feest Als ook dit jaar de Float’in Party een succes wordt gaan Van Lam-

“Er zijn natuurlijk evenementen als ‘Rap en Ruig’ en ‘De Nacht van Neptunus’ maar aan een echt zomers feest waar iedereen samen komt met zijn boot ontbrak nog tot een jaar geleden”. Er komen volgens de organisatoren dan ook niet alleen mensen uit de Ronde Venen. Vorig jaar waren mensen van Brabant tot Groningen vertegenwoordigd. Tijdens de Float’in Party kan iedereen op eiland 5 genieten van koud bier, snacks, vers vlees van de BBQ en schepijs van de IJsbeer. Met je boot aanleggen bij het feest is gratis; degenen zonder boot kunnen voor 15 euro meefeesten op de partyboot. “Het feest valt en staat uiteraard met het weer. De zomer heeft zich nog niet echt van haar goede kant laten zien dit jaar, maar we hebben er alle vertrouwen in dat 9 juli een heerlijke dag gaat worden.” De organisatie lijkt geluk te hebben, de weersvoorspellingen staan op ongeveer 22 graden met weinig tot geen neerslag.

tekst alex hendriks

- foto's vogelvrij

In 2010 concludeerde een groep vrienden uit De Ronde Venen dat er te weinig voor jongeren te doen was in de gemeente. Na flink wat gemopper over dit probleem besloten Van der Greft en zijn vriend, Dave van Nieuwkerk, het festival op te zetten wat nu Vogelvrij is. Als bestuurders van een stichting sturen ze een grote groep vrijwilligers aan. “Wat begon in Wilnis, op een weiland vanuit een vrachtwagen, is nu een regionaal festival geworden.” Inmiddels trekt het jaarlijkse dancefestival al net zo veel bezoekers uit Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen als dat er uit De Ronde Venen komen. Dit heeft Vogelvrij het grootste festival gemaakt in de regio. Vogelvrij kwam op in de tijd dat AJOC – op dat moment nog het grootste festival van de regio – langzaam ten onder ging. Ondanks dat denkt Maarten van der Greft niet dat Vogelvrij heeft geprofiteerd van de ondergang van AJOC. “Dat kan je niet vergelijken met elkaar. Wij zijn een eendaags openlucht dancefestival. AJOC was een meerdaags indoor bandjes festival.”

“Onze formule is dat je elk jaar aan heb begin van de zomer met je vrienden een feestje viert bij het Fort Amstelhoek.“ Het is volgens de organisator de combinatie van een goede line up, het knusse festivalterrein naast het fort en de lage ticketprijs wat Vogelvrij een succes maakt. Zelf kan Maarten niet wachten tot zaterdag. “Dit jaar hebben we voor het eerst naast dj’s ook liveartiesten. Ik kijk het meest uit naar de liveoptredens van Lil Kleine en Mr. Polska. Ook zijn er buiten de mainstage andere activiteiten en muziekstromingen op het festivalterrein te vinden. Zo hebben we een

Silent Disco, food area en een disco caravan op het terrein staan.”

Nieuwsronde - wekelijks Vanaf woensdag 00.00 uur, herhaling elk uur de hele week

Sportronde - tweewekelijks Vanaf woensdag 18.30 uur, herhaling elk uur de hele week

Radio Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Elmar Hier Avond Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive Boundless

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 20.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen Sportronde Avond Venen

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 –00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag

Vogelvrij: van hersenspinsel tot grootste regionale festival Dit weekend is de zevende uitvoering van het Vogelvrij Festival. In die zeven jaar is het festival uitgegroeid van een feestje op een weiland in Wilnis tot het grootste festival in de regio. Maar dat betekent niet dat organisatoren Maarten van der Greft en Dave van Nieuwkerk nu stil gaan zitten. “We mogen 3.500 bezoekers ontvangen op het terrein en het lijkt erop dat we dit jaar voor het eerst alle kaartjes gaan verkopen”, vertelt Maarten vol trots. “Alle voorbereidingen zijn afgerond en we zijn klaar om te knallen zaterdag”.

Televisie

07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Jor. op Vrijdag Avond Venen

Zaterdag “Het is eerlijk gezegd een uit de hand gelopen hobby dit festival. Als Dave en ik tijdens een optreden het podium op gaan en de bezoekers helemaal los zien gaan geeft dat echt een enorme kick!” Van der Greft wil nog geen ambities voor volgend jaar loslaten. “Laten we eerst dit jaar maar eens uitverkopen, dat is de doelstelling. En zoals het er nu naar uit ziet gaat dit zeker gebeuren. Dit wordt de grootste editie van Vogelvrij ooit! Het leven van een festival organisator is overigens niet alleen maar glitter en glamour. “Het is leuk als je die artiesten een hand mag geven of als er iemand met een Ferrari binnen komt rijden, maar Dave en ik zijn vaak maanden van tevoren al met de voorbereidingen bezig en op zondag is de realiteit dat je gewoon weer het podium moet afbouwen en hekken door de modder moet slepen”.

07.00 - 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 21.00 21.00 - 23.00

Ochtendronde Amigos da Musica Andy in de Lucht Voorpremière Cultura-dio De Middagshow Avond Venen Next Round

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 11.30 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 - 21.00 21.00 - 23.00

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude Tussen Twaalf en Twee Cultura-dio Nieuwsronde Avond Venen Weekender Avond Venen

Frequenties Radio: 105.6 FM, via de kabel op 101.9 en 103.3 FM. Televisie: via Ziggo kanaal 41 (digitaal), 45 (analoog), Abcoude en Baambrugge: kanaal 36 (digitaal) of s14+ (analoog); KPN, Telfort en XS4all kanaal 339.

De zon zit weer in de maand 3 manieren om je kind goed te beschermen

Alles over SMEREN, KLEREN, WEREN vind je op kwf.nl/zonnen


12

1 juli 2016

DE GROENE VENEN

Zorgnieuws & Zo Beroerte: snel handelen cruciaal Zes uur in de ochtend, een knal in de badkamer. Ellen Dijkhuizen denkt half slaperig dat het onweert. Even later, als ze echtgenoot Piet (60) op de vloer aantreft, weet ze beter. Zijn mond hangt scheef, hij kan niet praten of staan en zijn arm ‘doet het niet’. Snel belt de dochter 112. Met loeiende sirenes wordt Piet naar het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis gebracht. Het gaat snel en dat moet ook. Bij een beroerte telt elke seconde. Op de speciale Stroke Unit van het Zuwe Hofpoort worden, nadat foto’s zijn gemaakt en een eerste behandeling geen effect heeft, snel beslissingen genomen.

‘Elke seconde telt’ Er zit een propje in een van de grotere aderen in de hersenen. Piet moet snel naar het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Daar werkt men met een nieuwe techniek, die uitkomst kan bieden. Piet Dijkhuizen fietst weer na beroerte dankzij nieuwe behandeltechniek.

Ruim een jaar later vertelt Ellen Dijkhuizen

over de ingreep: “Een buisje ging via de lies naar het bloedstolsel. Daar is een soort stent geplaatst en daarmee kwam het stolsel los en werd dit eruit gezogen. Het is zijn redding geweest. Als de hersenen nog langer zonder zuurstof waren gebleven, was het afgelopen. Nu is hij er nog!”

‘Nieuwe techniek is zijn redding geweest’ Piet hoort het lachend aan. Ellen: “Zijn spraakvermogen is flink aangetast, hij is sneller vermoeid en arbeidsongeschikt. Het is zeker niet makkelijk allemaal, maar ik was hem bijna kwijt. En kijk eens wat hij en wat wij nu allemaal nog kunnen. Piet kan nog lopen, fietsen, naar de sportschool. Zonder deze techniek was het veel erger geweest. Ik vind het heel bijzonder.” Onderzoek heeft aangetoond dat de nieuwe behandeling bij 1 op de 3 patiënten leidt tot een beter herstel en minder handicap. Zonder de behandeling herstelt minder dan 1 op de 5 patiënten.

Geriater Manon Beutick: ‘Wij zijn er speciaal voor de ou Henk heeft al jaren Parkinson. Met de begeleiding van de neuroloog in het St. Antonius Ziekenhuis was die aardig onder controle. Maar de leeftijd begon ook een rol te spelen voor de 78-jarige inwoner van Driebergen. “Henk begon flink af te vallen en kreeg allerlei kwaaltjes en pijntjes”, vertelt zijn vrouw Mia. “Last van zijn schouders, heup, urineverlies. In overleg met de huisarts adviseerde de neuroloog om naar de geriater te gaan. Dat vond ik eigenlijk wel een goed plan.” De samenleving vergrijst. Mensen worden steeds ouder. En dus komt er meer aandacht voor de gezondheid van oudere mensen. Ook in het ziekenhuis. De geriater is er speciaal voor de oudere patiënt. Soms wordt weleens gezegd dat de geriater de ‘huisarts’ van de oudere patiënt in het ziekenhuis is.

‘Dankbaar voor de lieve zorg’ Mevrouw Kerkhoven-Wijntjes (80) uit De Meern wordt door verpleegkundige Dirkje Boone-Olieman, van de verpleegafdeling Chirurgie in bed geholpen. Mevrouw Kerkhoven heeft twee dagen ervoor een grote darmoperatie moeten ondergaan. Het was voor haar de eerste keer in het ziekenhuis. “Natuurlijk vond ik het spannend, maar het gaat gelukkig heel goed. Ik ben heel dankbaar voor de warme, lieve zorg door de verpleegkundigen.” Andersom zijn de verpleegkundigen heel blij voor haar. “Ze herstelt voorspoedig”, aldus Dirkje.

‘‘Naar de geriater? Dat vond ik eigenlijk wel een goed plan.’’ “Ook wij kijken heel breed”, zegt Manon Beutick, een van de twee geriaters van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, die inmiddels ook actief zijn in het St. Antonius Ziekenhuis. “De gezondheidssituatie van oudere patiënten kan soms behoorlijk ingewikkeld zijn. Ze hebben lichamelijke klachten, maar soms ook cognitieve of geheugenproblemen, incontinentie of problemen met de mobiliteit. Vaak gebruiken ze verschillende geneesmiddelen.

Wilt u meer informatie? Kijk op zuwehofpoort.nl of antoniusziekenhuis.nl of volg ons op

Probleem is dan dat er geen goed overzicht meer is. Iedere arts behandelt een stukje. Wij proberen een compleet beeld van de patiënt te krijgen; wat speelt er allemaal, wat is belangrijk en waar gaan we mee aan de slag, uiteraard in goed overleg met de huisarts. We kijken hierbij vooral naar wat voor de patiënt het belangrijkste is en wat haalbaar is.” Mantelzorg Zo kwamen ook Henk en Mia bij de polikliniek Ouderengeneeskunde terecht.

‘Ik mag altijd bellen. Dat geeft een goed gevoel.’ “Ze hebben bloed afgenomen, foto’s gemaakt en Henk helemaal onderzocht. De dokter heeft ook tests gedaan om te kijken of hij nog wel alles wist en hoe het met zijn geheugen is”, vertelt Mia. “Ondertussen had ik een gesprek met een verpleegkundige. Over mantelzorg en hoe het thuis ging. Het was allemaal heel ontspannen, heel prettig.” Een week later kreeg het stel de uitslag via de telefoon. “Dat vond ik wel fijn”, zegt Mia. “Het is toch een eindje rijden. Goed dat ze daar rekening mee houden. De uitslag? Die was gelukkig goed, maar wat ik heel fijn vond was dat de geriater zei dat ik haar of de huisarts altijd mocht bellen als ik een vraag had. Dat geeft een goed gevoel.” Omwille van de privacy zijn de namen van de patiënten in dit artikel gefingeerd (namen bekend bij de redactie).

Manon Beutic patiënten is va totale behand


DE GROENE VENEN

‘Wat betekent de fusie voor mij?’ Kim van Zijl beviel onlangs van haar tweede kindje

1 juli 2016

13

Een goede bereikbaarheid, alle faciliteiten aanwezig en een prettig gevoel. Als Kim van Zijl uit Vleuten vertelt wat ze belangrijk vindt in het proces rondom zwangerschap en bevalling zijn dat de uitschieters. In april werd Kim voor de tweede keer moeder. Ze beviel in het Zuwe Hofpoort van de kerngezonde Finn.

faciliteiten goed zijn, zoals een eigen ingang en parkeerplekken, maar de sfeer en een persoonlijke benadering vind ik ook erg belangrijk.”

“Met 12 minuten rijden vanaf ons huis was Woerden de meest logische keuze. Bovendien was ons eerste kindje daar ook geboren. Het voelde prettig. Het kleinschalige, de wat ‘provinciaalse’ uitstraling, dat was fijn.”

Het nieuwe centrum gaat werken volgens het zogenoemde Family Centered Care concept: moeder en baby blijven bij elkaar, ook al zijn ze ziek en er is een vaste plek voor de partner. Verder komen er speciale neosuites voor zieke baby’s waar de ouder ook kan verblijven. Ook is er 24 uurs pijnbestrijding op de kamer en zijn er verlossuites met een ontspannings- of bevalbad. In het centrum kunnen vrouwen bevallen met hun eigen verloskundige of met een gynaecoloog. Volgens Kim klinkt het goed. “Als goede zorg gekoppeld wordt aan een kleinschalige sfeer en persoonlijke benadering, lijkt me dat uitstekend.”

‘Een persoonlijke benadering vind ik belangrijk’ Vanwege de fusie tussen het St. Antonius en het Zuwe Hofpoort wordt de geboortezorg vanaf januari 2018 geconcentreerd in het St. Antonius in Utrecht. Momenteel wordt er gewerkt aan de plannen voor de bouw van het nieuwe geboortezorgcentrum. Nu al praten cliënten mee over wat de belangrijkste kenmerken van dat centrum moeten zijn. Kim is er duidelijk over: “Natuurlijk moeten de

‘Neosuites voor zieke baby’s’

Ook meedenken over onze zwangerschapsen geboortezorg? Geef u dan op via onderzoek@antoniusziekenhuis.nl voor het cliëntenpanel.

Veel belangstelling voor fusie-informatieavond In januari 2016 zijn het Zuwe Hofpoort en het St. Antonius gefuseerd. Om mensen uit de omgeving van het Zuwe Hofpoort te informeren over alle plannen werd op 16 juni een informatieavond gehouden.

udere patiënt’

Gezien de positieve reacties overwegen we een dergelijke informatieavond in de regio te herhalen. We houden u hierover op de hoogte. Meer informatie over de informatieavond kunt u teruglezen op www.zuwehofpoort.nl.

Ruim zestig geïnteresseerden zijn bijgepraat over de fusie en de nieuwe ontwikkelingen. Zij kregen de gelegenheid om een-op-een te praten met bestuursleden, artsen en andere zorgverleners over onder andere bereikbaarheid, spoedzorg, geboortezorg en ouderenzorg. Veel belangstelling was er voor de proef met busvervoer (zie artikel hieronder] en de pilot Zorgpension. Een Zorgpension is een plek waar mensen tijdelijk verblijven na een ziekte of behandeling, waarbij de huisarts verantwoordelijk is voor de medische zorg. Het gaat vooralsnog om vijf bedden. De proef start na de zomer op de afdeling Neurologie in Woerden.

Start pilot busvervoer

ck, geriater Zuwe Hofpoort Ziekenhuis: “De problematiek van oudere aak behoorlijk ingewikkeld. Een geriater kan een belangrijke rol spelen in de deling.”

We willen graag voor u onze ziekenhuislocaties goed bereikbaar houden. Voor mensen met een auto is de bereikbaarheid vaak geen probleem, maar voor wie afhankelijk is van het openbaar vervoer soms wel.

Woerden. De andere bus rijdt in de regio drie verschillende routes voor de mensen uit de gebieden Lopikerwaard, Nieuwkoopse plassen en de Ronde Venen. Deze bus, die ook stopt bij St. Antonius Utrecht, start en eindigt bij het Zuwe Hofpoort.

Jeroen Böggeman, manager Facilitaire Dienstverlening vertelt: “We starten in het najaar een proef met twee pendelbussen. Zij rijden een half jaar iedere werkdag. Patiënten en bezoekers kunnen hier gratis gebruik van maken.”

Gedurende de proefperiode gaan we zorgvuldig bekijken hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de behoeften van patiënten en bezoekers.

De ene bus pendelt op en neer tussen de drie ziekenhuislocaties Utrecht, Nieuwegein en

Wilt u zich als vrijwilliger opgeven voor het rijden van de bussen? Bel dan naar T 0348 - 42 70 00.

Wilt u reageren of u aanmelden voor ons patiëntpanel? redactie@antoniusziekenhuis.nl, T 088 - 320 84 00.


14

1 juli 2016

Opmerkelijke ontwikkeling Raadhuislaan 27-45, Mijdrecht

Van slooppand tot kluswoning Het Oranje Nassau Kwartier is een kleine wijk in Mijdrecht die vooral bestaat uit huurwoningen, die werden beheerd door de woningbouwcoöperatie Westhoek Wonen, die nu GroenWest heet. Centraal in de wijk stond een oud schoolgebouw van de gemeente, het Prinsenhuis, dat in gebruik was als sociaal cultureel centrum. Dat gebouw was aan groot onderhoud toe. Aan de Raadhuislaan stond een rijtje duplexwoningen van Westhoek, dat volgens de coöperatie het best gesloopt zou kunnen worden. Westhoek was van plan de hele wijk op te knappen. In dat kader wilde men het Prinsenhuis wel van de gemeente overnemen, het pand slopen en er een nieuw complex appartementen voor in de plaats zetten. Met de gemeente werd een ruilovereenkomst gesloten waarbij ‘met gesloten beurzen’ het Prinsenhuis werd geruild tegen het complex woningen aan de Raadhuislaan. De bedoeling was dat dit complex gesloopt zou worden en dat daar dan een aantal vrijstaande woningen gebouwd zouden worden, hetgeen de gemeente een leuk bedrag zou kunnen opleveren. Maar het liep anders. Speurwerk van buurtbewoner André de Graaf in de raadstukken, de documenten, de contracten, de e-mails en de verslagen over dit project, levert een interessant dossier op. Een aanvulling op de vergaderstukken voor de komende raadsvergadering, waar het rapport over de haalbaarheidsstudie kluswoningen op de agenda staat.

DE GROENE VENEN

in de plaats zou een aantal vrijstaande woningen gebouwd gaan worden. Maar daarmee werden huurwoningen onttrokken aan de voorraad sociale woningen. En daarvoor is toestemming nodig van de inspectie leefomgeving en transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daar is in het kader van de informatie aan de raad ten tijde van de gesloten-beurzen-deal geen gewag van gemaakt. Pas in de raadinformatie van 10 februari 2015 en 15 december 2015 wordt daar voor het eerst zijdelings over gesproken. GroenWest heeft die aanvraag pas op 16 april 2015 gedaan. De toestemming van de inspectie was mede afhankelijk van de bestemming en de daaraan gerelateerde waardebepaling. Zowel in de aanvraag door GroenWest als in de bijlage van de gemeente wordt gemeld dat op de locatie de bouw van enkele koopwoningen wordt voorzien. De uiteindelijke toestemming van de inspectie kwam op 15 september 2015. Die is gebaseerd op een kleinschalige ontwikkeling van twee à drie vrijstaande woningen, passend in het beeld van de omgeving.

tekst Piet van BUUl

- foto 0297.nl

De gemeenteraad besloot op 6 maart 2009 in te stemmen met het ruilvoorstel ‘met gesloten beurzen’. Rond dit gesloten-beurzen-voorstel ontstond echter een merkwaardig gegoochel met cijfers, dat de gemeente een aanzienlijk tekort opleverde. De waarde van het Prinsenhuis werd op 15 mei 2008 getaxeerd op een marktwaarde van 966.000 euro. Het perceel aan de Raadhuislaan werd ten tijde van de ruil geschat op vijf ton en in 2014 getaxeerd op 425.000 euro. Overigens bedroeg de OZB-waarde in 2015 maar liefst 1.174.800 euro.

Op 10 september 2010 vond de transactie van de koop en verkoop over en weer met ‘gesloten beurzen’ plaats, waarbij de waarde van beide percelen gesteld werd op 210.000 euro elk. Westhoek betaalde voor het Prinsenhuis echter maar 171.961,65 euro aan de gemeente. Dat was 33.000 euro minder dan was afgesproken. De gemeente liet het er bij zitten en claimde ook de boeterente niet, die Westhoek zou moeten betalen. De gemeente loopt met deze deal dus ruim acht ton mis bij het verwerven van een pand met een marktwaarde

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

Hink-stap-sprong We wonen in een dichtbevolkt land met vele steden en dorpen. Het land wordt doorsneden door vele wegen, spoorwegen en kanalen. In 1990 groeide het besef dat de natuur door al die door mensen aangelegde barrières ernstig in de verdrukking kwam. Er waren in die tijd al veel fraaie grote en kleinere natuurgebieden, maar de samenhang en verbinding daartussen werd door de complexe infrastructuur ernstig doorbroken. Zo had De Botshol geen connectie met de Nieuwkoopse Plassen of met de moerasgebieden van de Oostelijke Vechtstreek. Veel diersoorten kwamen wel voor in deze natuurgebieden, maar onderling contact tussen de verschillende populaties van diersoorten was niet mogelijk. En dat veroorzaakt onder meer inteelt, wat inhoudt dat er in zo’n kleine geisoleerde populatie erfelijke afwijkingen kunnen ontstaan die zich bin-

nen een kleine groep snel verspreiden. Een gevolg daarvan kan zijn dat zo’n hele populatie na verloop van tijd uitsterft. In 1990 werd daarom de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ontwikkeld. Sinds 2013 is ‘EHS’ omgedoopt tot ‘NNN’, wat staat voor Natuurnetwerk Nederland, maar behalve de naam veranderde er verder niets aan de bedoelingen van de EHS. Zo behelst het Natuurnetwerk Nederland alle bestaande natuurgebieden waaronder onze 20 Nationale Parken, zoals de Utrechtse Heuvelrug, De Hoge Veluwe, De Biesbosch etc. Ook gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, zoals landbouwgebieden die beheerd worden volgens agrarisch natuurbeheer, de ruim 6 miljoen hectare grote meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee en natuurlijk alle Natura 2000- gebieden. De opzet van de EHS, en nu dus de NNN, was en is dat de natuurgebieden weer met elkaar verbonden worden. Door het creëren van nieuwe natuurgebieden die er tussenin liggen of door het inrichten van smalle natuurzones, waarlangs

van 966.000 euro. Daar staat tegenover dat ze het pand aan de Raadhuislaan (waarde 425.000 euro) verwerven voor 210.000 euro. Een voordeel van 215.000 euro. Al met al schiet de gemeente er uiteindelijk ruim zes ton bij in. De opbrengst van de kluswoningen zou zeker rond de acht ton moeten liggen om deze verliezen uit het verleden te compenseren. Dat lijkt echter allesbehalve realistisch. Onttrekking aan het huurbestand In de oorspronkelijke deal lag besloten dat de gemeente het pand aan de Raadhuislaan zou slopen. Daarvoor

de verschillende diersoorten zich kunnen verplaatsen… Verbindingswegen voor de natuur dus. We denken doorgaans al snel dat alleen grote dieren zoals bevers en otters gebruikmaken van deze wegen, maar de verbindingswegen zijn vooral ook belangrijk voor kleinere diersoorten zoals insecten, kikkers en hagedissen. Zo is in onze omgeving natuurgebied De Bovenlanden ontwikkeld om de verbinding tussen de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse Plassen te verbeteren. De Demmerikse Polder en de natuurontwikkeling bij Donkereind spelen daar ook een belangrijke rol in. Snelwegen zoals in onze omgeving de A2, de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en de grote kanalen veroorzaken onoverkomelijke hindernissen in het verbinden van natuurgebieden. Om de snelwegen te kunnen ‘oversteken’ is in Nederland een groot aantal ecoducten, ofwel natuurbruggen, aangelegd waardoor twee geisoleerde natuurgebieden weer met elkaar kunnen worden verbonden. Zo is ook bij Vinkeveen onder de A2 bij de Geuzensloot een ecoduct aangelegd en is de spoorlijn op verschillende plaatsen voor dieren 'passeerbaar' gemaakt. Maar om een nog betere verbinding te creëren tussen

In een informatienota van 10 februari 2015 wordt dit plan nogmaals aan de raad bevestigd. Nu het er naar uitziet dat de oorspronkelijke plannen, op basis waarvan de toestemming is verleend, zijn gewijzigd, lijkt deze goedkeuring door de Inspectie ook in een ander daglicht te komen staan. Slopen of opknappen Door allerlei oorzaken was er van de sloop en de bouw van de beoogde vrije sectorwoningen nog steeds niets terechtgekomen. Voortschrijdend inzicht en de toenemende vraag naar goedkope huurwoningen voor status-

de Vinkeveense Plassen en de Loosdrechtse Plassen moeten dieren ook het Amsterdam-Rijnkanaal trotseren. Het brede kanaal met zijn steile oevers is een enorm obstakel en voor grotere diersoorten een onneembare hindernis. Daarom moeten de oevers nog beter worden aangepast en moeten er vooral ook ecologische stapstenen worden gecreëerd. Ecologische stapstenen zijn kleine natuurgebiedjes met een relatief klein oppervlak van soms maar enkele hectare. Het zijn als het ware kleine leefgebieden binnen de verbindingszone. Ecologische verbindingszones bestaan uit één of meerdere corridors en stapstenen. Corridors zijn langgerekte stroken groen tussen twee natuurgebieden met een breedte van zo’n 10 tot 25 meter.

houders en woningzoekenden deed het pand aan de Raadhuislaan op de lijst van de spoedwoningen belanden. Het haalbaarheidsonderzoek leverde op, dat ombouw naar spoedwoningen geen optie was. De kosten van het opknappen van de woningen om ze voor bewoning geschikt te maken waren onverantwoord hoog, vond men. Dat lijkt logisch. De woningen waren immers rijp voor de sloop. In de informatienota van 30 september 2014 schreef GroenWest al dat de woningen zeer gedateerd zijn en dat renoveren geen optie is. Kluswoningen Nu komt het college opeens met het voorstel om de woningen aan de Raadhuislaan in de verkoop te brengen als ‘kluswoning’. Dat zou beter aansluiten bij de woonwensen van de inwoners. Niet duidelijk is wat er precies onder kluswoningen wordt verstaan. Een heldere definitie ontbreekt tot nu toe. Elke poging om het aanbod aan sociale huurwoningen uit te breiden valt te prijzen. Maar de gemeente wil blijkbaar het gat dat ontstaan is tijdens de gesloten-beurzen-deal dichten met de opbrengst van dit project. Met als gevolg dat er prijzen gevraagd zullen worden die voor de doelgroep veel te hoog zijn. En het meest wonderlijke aan het hele verhaal is dat de panden, die zo slecht waren dat ze het beste gesloopt zouden kunnen worden, nu opeens in prima staat blijken te verkeren. De brandweer vindt ze ‘veilig’ en de Rabobank ziet wel mogelijkheden om ze aan de man te brengen. Gevreesd moet worden dat mensen straks een te dure sloopwoning kopen en daarna nog eens een vermogen aan het kluswerk moeten besteden. Het woord is aan de raad op 6 en 7 juli aanstaande.

Stapstenen zijn doorgaans ingericht met bosjes, een waterpoel, een stukje bloemrijk grasland of een moerasje. Ze bevinden zich langs de verbindingszone op een regelmatige afstand van elkaar. De afstand tussen de stapstenen is afhankelijk van de diersoort(en) waarvoor de ecologische verbindingszone is bedoeld. Onder gunstige omstandigheden hoeven dieren zo slechts kleine afstanden te overbruggen om direct aan de overkant ook weer een veilig leefgebied te vinden. Het Natuurnetwerk Nederland is nu 583.000 hectare groot en heeft zich inmiddels met veel succes ontwikkeld tot ‘de infrastructuur voor de natuur’. De stapstenen vormen daarbij mooie natuurschakels en zijn daarmee ‘de parels in een kostbaar snoer van natuurgebieden’.

www.degroenevenen.eu


DE GROENE VENEN

1 juli 2016

IN VOL BEDRIJF

15

Tekst Piet van Buul

'Memories deserve nothing less'

Dierbare herinnering in een gedenksieraad Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Het overlijden van iemand die ons dierbaar is, vormt een ingrijpende gebeurtenis. Na het afscheid rest de herinnering. Om die herinnering tastbaar te maken, bestaat de mogelijk om een gedenksieraad te laten ontwerpen. “Door een beetje as van de overledene te verwerken in een ring, een armband of een halssieraad heeft men het gevoel dat de overledene dichtbij blijft”, zeggen Angelique en Paul van Swaab Juweliers uit Mijdrecht. Wanneer er na een overlijden gekozen wordt voor een crematie is het aan de familie om te beslissen wat er met de as moet gebeuren. Soms laat men het uitstrooien van de as aan het crematorium over. “Maar heel veel families of nabestaanden kiezen ervoor om de as in ontvangst te nemen”, zegt Angelique Swaab. “Maar ja, wat dan? Je kunt de as zelf uitstrooien op plaatsen waaraan dierbare herinneringen verbonden zijn. Je kunt de urn ook een mooie plek in huis geven. Het gaat er voor veel mensen vaak om dat men de overledene zo lang mogelijk bij zich zou willen houden. Een urn met daarin de as geeft aan die emotionele behoefte een praktische vorm.

Maar men kan de as ook laten verwerken in een gedenksieraad. Daarmee houdt men de herinnering wel op een heel directe manier levend, door een beetje as direct op het lichaam dagelijks bij zich te dragen. En er zijn heel veel mogelijkheden om hier vorm aan te geven.” Een heel persoonlijk sieraad Een gedenksieraad geeft uitdrukking aan de persoonlijke betrokkenheid van de nabestaande(n) met de overledene. Angelique: “Die bijzondere relatie proberen we dan ook tot uitdrukking te brengen in het ontwerp van het sieraad. Dat doen we in nauwe samenwerking met de familie. Allereerst gaat het om de keuze van zo’n sieraad. Wil men een ring, een armband of een halssieraad? Dan komt de vraag hoe men de as verwerkt wil hebben. We kunnen de as zo verwerken, dat die zichtbaar is. Maar er zijn ook veel mensen die kiezen voor een sieraad waarin de as onzichtbaar verwerkt wordt. Het is immers jouw persoonlijke herinnering, die een emotionele betekenis heeft en die je niet per se met iedereen behoeft te delen.” Om het sieraad persoonlijk te maken, wordt door goudsmid Angelique in nauw overleg met de familie een ontwerp gemaakt. “Dat is ook voor

mij een heel mooi proces. Je raakt aan de kern van de relatie die binnen de familie bestaat. En het tot stand komen van zo’n sieraad is vaak een mooie afronding in het rouwproces. We proberen het ook meestal zo te regelen dat de familie erbij is wanneer de as in het sieraad wordt aangebracht.” Veel mogelijkheden Het speciaal ontwerpen van een gedenksieraad maakt het heel persoonlijk. Maar men kan er ook voor kiezen om de as te laten verwerken in een sieraad uit de ruime collectie van juwelier Swaab. “Ongeveer negentig procent van de sieraden die wij hier in huis hebben, is daarvoor te gebruiken”, zegt Paul. “Zo zijn de ringen en armbanden van het merk 'Buddha to Buddha' op dit moment razend populair. Daar hebben we al een paar keer een gedenksieraad van gemaakt. We maken dan een extra schakeltje, dat hol van binnen is en waar de as in zit. Maar we kunnen de as ook mengen met een bepaalde kleurstof. Wanneer we die in een ring verwerken, lijkt het net een siersteentje. Omdat we maar een theelepeltje as nodig hebben, kunnen we die in vrijwel alle sieraden verwerken.”

Angelique en Paul: “Wat is er mooier dan samen met familieleden die het moeilijk hebben met het verlies van een dierbare, iets te maken dat hen in lengte van jaren de gelegenheid biedt om de herinnering bij zich te dragen?” foto PatriCk hesse Naast het verwerken van as van de overledene is er nog een andere mogelijkheid om de herinnering in een sieraad vast te leggen en wel door een vingerafdruk van de overledene. Paul: “Soms kondigt de dood zich lang van te voren aan en wordt het afscheid, vaak in samenspraak met het ernstig zieke familielid, al uitvoerig voorbereid. In zo’n situatie

Vijf communicatiebureaus slaan de handen ineen

Loyals brengt expertises samen

“Deze nieuwe stap, waar we achter de schermen al een tijd mee bezig waren, betekent voor onze opdrachtgevers vooral gemak; niet vijf keer briefen, maar één aanspreekpunt voor alle online en offline communicatie. Wel zo handig,” aldus Youri Lieberton, die samen met Jerry Remmers, Anique de Muinck en Gillian Robles de directie

van Loyals vormt. “Dus korte lijnen, snel denken en vooral veel doen. Dat lukt omdat wij niet vóór onze klanten werken, maar mét hen. We verrassen, prikkelen en komen met oplossingen waar nog niemand aan dacht.” In Loyals zijn drie vakgebieden samengebracht: online: van websites en

Angelique en Paul werken samen met een aantal crematoria en met enkele uitvaartcentra in De Ronde Venen, om de praktische zaken rond de verwerking van de as te regelen. Daar behoeven de familieleden zich dan niet druk over te maken. De beide juweliers zijn duidelijk enthousiast met deze kant van hun vak. “Wat is er mooier dan samen met familieleden die het moeilijk hebben met het verlies van een dierbare, iets te maken dat hen in lengte van jaren de gelegenheid biedt om de herinnering bij zich te dragen? Dat geeft erg veel voldoening.”

De Mijdrechtse bureaus A-side media, Punt 4, PM buro en Angi Events gaan samen met Mediaweb uit Noordwijk alle expertise op het gebied van online, offline en events bundelen in één nieuw bureau: Loyals. Vanuit vestigingen in Mijdrecht, Noordwijk en Málaga (Spanje) werken vijftig medewerkers aan het versterken van de communicatie van hun opdrachtgevers. Vijftien jaar geleden richtte ondernemer Youri Lieberton vanuit een klein kantoor in Vinkeveen A-side media op als totaalpartner voor websites en drukwerk. De snelle groei van het internet leidde tot een sterke toename van de bedrijfsactiviteiten, die inmiddels werden verricht vanuit een een eigen kantoorgebouw van 2.200 m2 in Mijdrecht. Met de toetreding van Angi Events en Punt 4 drukwerk ontstond ook de behoefte aan projectmanagement: PM buro. Na de toevoeging van locaties in Noordwijk en Málaga besloten de bedrijven hun krachten te bundelen.

zou men ook een vingerafdruk in een stukje was kunnen laten zetten. Dat kunnen wij dan weer in een sieraad verwerken.”

–shops tot online applicaties en zoekmachineoptimalisatie; offline: ontwikkeling van huisstijlen, logo’s brochures en advertenties en events: doordachte en slim georganiseerde evenementen die het merk van de klant uitdragen.

HEERLIJKE KERSEN UIT EIGEN BOOMGAARD Wellant appelen 12 kilo € 10.— Ook geschikt voor appeltaart Graszoden Bloeiende tuinbeplanting vele soorten Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl

Loyals is onder andere actief voor: Aderans Benelux, Bergman Clinics, Crazy Piano’s, Ekoplaza, Eigen Haard, Elsevier, Fynch, Gemeente Amsterdam, Ikea, Lutz, Top Movers, Vineyard en Vorqq.

Swaab Juweliers is gevestigd aan de Dorpsstraat 6 in Mijdrecht. Tel. 0297-283366. Voor wie meer wil weten over de gedenksieraden en eens wil bekijken hoe die er uit kunnen zien, is een bezoek aan de winkel aan te raden.

www.swaabjuweliers.nl


16

1 juli 2016

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

On the go Rens Kroes Ontbijtjes on the go, inspiratie voor je lunchtrommel, heerlijke salades voor een zomerse picknick, zalig zoet voor na je work-out. 'On the go' biedt je 49 powerfoodrecepten die goddelijk smaken, goed voor je zijn én makkelijk zijn mee te nemen. Bovendien laat Rens zien welke trommels, bakjes en potten handig zijn voor je smoothies, salades en snacks. Zij geeft tips over bewaren, invriezen en voorbereiden. Sunday preppen, de avond ervoor of op het laatste moment, je bent nu altijd voorbereid.

Tulpenliefde Femke Roobol Een meeslepende historische roman over de tulpenmanie en de eerste beroemde vrouwelijke schilder in het Haarlem van de Gouden Eeuw. Wanneer Hesters vader overlijdt aan de pest trekt ze in bij de vrouwelijke schilder Judith Leyster. Als Judith en haar man verhuizen, voelt Hester zich gedwongen te trouwen. Maar het is geen gelukkig huwelijk. Ondertussen zit de tulpenhandel in een hausse en verdienen Hester en haar man flink geld. Ze beraamt een plan om haar dromen na te jagen.

Holland House Sarah Prins Journaliste Sanne Gregorius reist net als haar vriend, die als fysiotherapeut deel uitmaakt van het Nederlandse Olympische team, naar Rio de Janeiro. Op zoek naar onderwerpen om over te schrijven, ontmoet ze de Braziliaanse bouwvakker Orestes. Hij vertelt Sanne over de ellende die veel arme Brazilianen de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Maar hij heeft nog een onthulling. Over een uitzendbureau dat verwikkeld is in criminele activiteiten en ondersteunend personeel levert voor de Spelen...

Vallen Jackie van Laren Anne, keurig opgevoed en verloofd met de kreukvrije Ian, werkt voor een blad dat op de rand van de schandaaljournalistiek balanceert. Ze interviewt Rory Maquary, beruchte Hollywood Bad Boy, leadzanger van een wereldberoemde rockband en gelauwerd acteur, en blijkt een onverwachte connectie te hebben met zijn driejarige zoontje Rowland. In een opwelling doet Rory Anne een aanbod dat ze niet kan weigeren. Ze houdt zichzelf voor dat ze het doet voor haar carrière en voor het kind...

Titel: De moeder van Ikabod & andere verhalen Auteur: Maarten 't Hart

"De wereld van ’t Hart in achttien verhalen. In deze sterk autobiografische verhalen komt de heerlijke ouderwetse vertelkunst van Maarten weer goed tot zijn recht. Ogenschijnlijk alledaagse gebeurtenissen zoals de verkoop van een huis, een plechtige uit-

vaart, een kerkdienst, een ontmoeting op een treinstation, een bezoek aan de markt of een casino pakken tragikomisch uit. Of soms juist beklemmend, zoals in ‘De beroving’ of ‘De stiefdochters van Stoof’. Toch overheerst in alle verhalen een lichte toon. Ze laten zien

dat het leven in feite een klucht is die helaas een enkele keer in een tragedie kan ontaarden."

1.

2.

3.

4.

Rosie zegt ja Dawn French De superrijken van Manhattan hebben hun eigen strikte g e d r a g s v o o rschriften. In het kille appartement van de familie WilderBingham aan Park Avenue bestuurt matriarch Glenn haar huishouden als een generaal. Wanneer de Engelse gigaoptimiste Rosie hun huis binnen stuitert, heeft niemand in de gaten dat ze lak heeft aan reglementen. Rosie - achtendertig, excentriek, met een geheim verdriet en een hart zo groot als New York - begint hun levens draad voor draad te ontrafelen.

5.

geleZen door nelie groenendijk

Voorinschrijving voor Vrije School Groene Hart volop van start De eerste informatie-avond van de nieuw op te richten Vrije School Groene Hart op 20 juni, bedoeld om belangstelling te peilen, was een groot succes. Er was een flinke opkomst en de sfeer was positief en inspirerend. Margreet Weenink, initiatiefneemster van een Vrije School in de omgeving Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn opende de avond door kort te vertellen over dit initiatief. Vervolgens vertelde Bart Hurkxkens, bestuurslid van een aantal Vrije Scholen in Amstelveen en Amsterdam, zeer gedreven over vrijeschoolonderwijs. Een Vrije School biedt openbaar onderwijs dat voldoet aan alle (overheids)

Goede basis voor mooie make-up Een goede make-up zorgt ervoor dat je er de hele dag verzorgd en stralend uit blijft zien. De basis van een goede make-up, en het behoud ervan, begint echter al een stap voor het aanbrengen van je make-up. Het schoonmaken ofwel reinigen van de huid kan op verschillende manieren. De meest bekende is

normen van deze tijd. Er is veel structuur en een zorgvuldig opgebouwd, breed lespakket. De aandacht ligt niet alleen op het cognitieve vlak, ook de persoonlijke ontwikkeling van het kind, het ‘kind mogen zijn’, natuur, cultuur en kunst nemen een grote plek in. In zo’n drie maanden tijd is een lijst aangelegd van 70 geïnteresseerden, de lijst met aangemelde mogelijke leerlingen telt nu 57 kinderen. Deze getallen zeggen volgens de initiatiefnemers veel over de behoefte aan dergelijk vernieuwend onderwijs in deze omgeving en dus wordt verder gegaan met de plannen een Vrije School van de grond te krijgen. Kinderopvang

de combinatie van milk en lotion. Steeds populairder worden de reinigingwash, -gel en crème. Bij deze laatste producten is het belangrijk om het met veel water te verwijderen. Na de reiniging breng je altijd een verzorgende, liefst hydraterende crème aan, zodat de huid gedurende de dag en nacht gevoed en beschermt wordt. Voordat de make-up op de huid wordt aangebracht, is het gebruik van een primer een perfect product. Een primer is een licht, zijdezacht product, dat fijne ingrediënten bevat die de huid helpt te beschermen en zorgt dat de make-up de hele dag perfect blijft zitten. Tevens zorgt de juiste primer ervoor dat de huid een stralende teint krijgt en een klein liftend effect.

of een Vrije Speelklas worden daar ook in meegenomen. Een nieuwe informatieavond in het najaar wordt binnenkort gepland. Wilt u nu vast meer weten, dan kunt u kijken op vrijeschoolgroenehart.wordpress.com, op www.facebook.com/vrijeschoolgroenehart/ of bellen met 0640 265 568. Vrijblijvend aanmelden kan door een mail te sturen naar vrijeschoolgroenehart@gmail.com.

Margreet Weenink en haar dochtertje Linne, voor wie ze mede het initiatief nam om te bekijken of er voldoende animo is voor een Vrije School.

BEAUTY foto Peter Bakker

Door de twee verschillende soorten Mineral Primer die er zijn, kunnen zowel de gevoelige en droge huid als de vette en onrustige huid er direct gladder en egaler uitzien.

Na het aanbrengen van de primer wordt de make-up basis aangebracht. Dit doen we met behulp van een 100% talkvrij en transparante poeder, dat een unieke samenstelling van mineralen en gemalen rijst heeft. De 'Rice setting Powder' is te gebruiken vóór het aanbrengen van de foundation, zodat deze beter hecht, maar is ook te gebruiken als extra over de make-up heen. Hierdoor krijgt overmatige glans geen kans. Nu is het aanbrengen de makeup aan de beurt. 'Natural Mineral

Bekijk de video over deze column via www.0297.nl, of scan de QR-code

Foundation' is een lichte en zijdeachtige foundation, die werkt als concealer, foundation en poeder ineen. Het resultaat is een duurzame comfortabele foundation, die er de hele dag fris en natuurlijk uit blijft zien. De dekking wordt bepaald door de keuze van het penseel. Bij echte minerale make-up bevat zowel de vloeibare vorm als de poedervorm geen conserveringsmiddelen, parfums, oliën of talk. Uitleg over bovenstaande is te zien in het bijbehorende filmpje op 0297tv.

Een nieuwe trend zijn de contourpaletten. Met contouren en highlighten kan een zeer verfijnde look gecreëerd worden. Door de contouren te versterken creëer je elke gewenste uitdrukking en/of contour in het gelaat, passend bij elk modebeeld. Het is ontwikkeld om vorm te geven aan de gelaatstrekken en de natuurlijke contouren te verbeteren.

De kleuren van het contourpalet worden over de foundation aangebracht.

Wil je persoonlijke tips over je make-up, wat bij jou past en/of hoe je het beste de make-up kunt gebruiken? Kom dan gerust op zaterdagmorgen langs in onze skin store voor een gratis make-up touch-up. Périne Heerooms Instituut Périne, Mijdrecht Winnaar Beauty Award; Beste Beauty Salon van Nederland T. 0297 273 121 info@perine.nl www.perine.nl


DE GROENE VENEN

1 juli 2016

17

Actie voor project The Pearls of Africa

Trollbeads voor Oeganda John Zwarts, eigenaar van Juwelier van Beek in Mijdrecht, is trots op het werk van zijn dochter Joanne die met haar gezin naar Oeganda vertrok om zich met het project 'The Pearls of Africa' in te zetten voor een betere toekomst van de kinderen daar. John: "Elke week ontvangen wij een verslag over hun werk daar. Om ervoor te zorgen dat ze met dit goede werk door kunnen gaan, houden wij een speciale actie. Maar daarover later meer, ik laat eerst graag Joanne aan het woord." Zomaar een week Joanne: "We willen foto's maken van alle sponsorkids, zodat we ze op de website kunnen zetten. We gaan langs op de school van Damali, Dolphine en Eseza. De eerste keer dat we ze spraken, waren ze best nerveus en verlegen en nu komen ze ons groeten met een knuffel! Het valt niet mee om goeie foto's te maken. Ze kijken altijd heel serieus voor de foto (dat is hier blijkbaar heel cool), maar wij willen wel een beetje blije foto's natuurlijk. Rem doet keihard z'n best en uiteindelijk lukt het aardig. Ook zoeken we Maggie op op haar school. Ze is zoals altijd zo opgewekt en sprankelend. Van haar maken we ook een mooie foto. Ze heeft het enorm naar haar zin op school. Maandag gaan we met 'burgemeester' Paul Okello op pad. We hebben zijn hulp ingeschakeld om een paar nieuwe sponsorkinderen te 'vinden'. Hij is 'burgemeester' van het gebied waar ook Kisoboka staat. Hij kent de inwoners en de situaties van de families. We komen bij Judith (11) en Elisa (6). Hun moeder is vorig jaar overleden en hun vader is niet meer in beeld. Als er problemen zijn, vluchten de mannen vaak... Zo ook hier. Zeven kinderen blijven achter. Judith, Elisa en twee jongere kids zijn door tante Louise opgevangen, de andere drie ergens anders. Tante Louise heeft zelf zes kinderen, dus in totaal moet ze nu voor tien kinderen zorgen. Helaas lukte het niet om het schoolgeld bij elkaar te krijgen, waardoor Judith en Elisa niet naar school kunnen. Elisa is überhaupt nog nooit naar school geweest. We vertellen ze dat ze vanaf morgen naar school mogen. De tante spreekt haar dank uit en wij bedanken haar dat ze de zorg op zich neemt voor de kids van haar overleden zus.

'Triest en bijna uitzichtloos' Paul brengt ons bij Sarah, een vrouw van begin 30 (ze weet zelf niet precies hoe oud ze is). Ze heeft drie jaar geleden haar been verbrand doordat er een olievat ontplofte in de lokale brouwerij waar ze werkte. Sindsdien kan ze bijna niks meer. Wel is ze een paar weken geleden geopereerd en hopelijk is ze over een tijdje weer op de been. Ze heeft vijf kinderen. Na het ongeluk is de man hier ook weggelopen. Haar oudste dochter is 19, haar tweede dochter van 16 heeft inmiddels zelf een kindje, er is een zoon van 14 en nog 2 dochters: Icoru van 10 en Backu van 6. De jongste twee gaan we sponsoren. De zoon van 14 wordt geholpen door iemand anders, maar later horen we dat hij in een fabriek werkt. De oudste twee hebben niet eens de basisschool afgemaakt.

met school vanwege gebrek aan schoolgeld. Monica zit in groep 8 van de basisschool, die gaat hier tot groep 9. We vertellen haar het goede nieuws, dat ze weer terug mag naar school. Ze is superblij. Ze spreekt ontzettend goed Engels en haar droom is om dokter te worden. We moeten toch nog even langs de school, dus we nemen Monica gelijk mee en vertellen dat we volgende week voor alle 'nieuwe' kids komen betalen. Op het juiste moment Daarna komen we bij een familie... wat een triestigheid. Moeder werkt in de lokale brouwerij, vader is overleden. Er is een tweeling, Judith en Winnie, van 14. Winnie woont bij familie in het dorpje verderop. Dat gebeurt vaker, als moeder niet voor alle kinderen kan zorgen. Paul vertelt ook dat deze familie continue moet verhuizen omdat moeder de

Ze wonen met zeven mensen in een hutje van 3 bij 4 meter. Wat een verhaal, het raakt me zo. Ik moet er serieus bijna van huilen, wat triest en bijna uitzichtloos. Ik denk bij mezelf: ze is van mijn leeftijd, als ik hier geboren was,kon het Om het werk van 'The Pearls of Africa' te kunnen laten doorgaan, mij ook overheeft Juwelier van Beek in Mijdrecht een bijzondere actie. John komen. Wat Zwarts: "Trollbeads stelt twee supermooie armbanden in Afrikaanse ben ik God look, ter waarde van 167 euro, voor onze actie ter beschikking. Bij dan dankbaar Juwelier van Beek zijn tot eind augustus loten voor 1 euro per stuk voor mijn lete koop. Daarmee maak je kans op een van de armbanden. De opEen jochie van ven. brengst komt geheel ten goede aan The Pearls of Africa." 6 is heel zwak Zie ook www.thepearlsofafrica.nl. en echt doodDonderdag ziek. Hij schijnt gaan we weer met Paul op pad. We ko- huur niet kan opbrengen. Judith sinds gisteren ziek te zijn en is nog men bij Monica, een stralende jon- heeft geen blije blik en moeder al niet naar de dokter geweest. Waarge meid van 14. Haar vader is een helemaal niet. Vaak zie je zeker schijnlijk malaria. We vertellen jaar of twee overleden. Ze woont bij de kinderen hier wel nog een moeder snel dat we haar kids wilsamen met haar moeder. Ze heeft sprankje hoop, maar niet bij deze len helpen om naar school te gaan. een paar broers en zussen, maar familie... Dan vertelt moeder dat We sturen Judith gelijk naar school die zijn allemaal al wat ouder. He- ze een ziek kind binnen heeft. Ik en vragen aan de moeder om Winlaas moest Monica ook stoppen vraag of we even mogen kijken. nie zo snel mogelijk terug te halen, zodat ze ook naar school kan. Dan houden we een boda aan en sturen die met moeder en het zieke ventje naar een goede kliniek een

dorp verderop. We vertellen dat wij ook zo komen. Als we later bij de kliniek komen, blijkt hij inderdaad een heftige vorm van malaria te hebben. Hij heeft gelijk een infuus gekregen. Hij is ontzettend aan het ijlen. Zo zielig om te zien. We bidden nog voor hem en moeder blijft bij hem. Hopelijk knapt hij snel op, dit is zo heftig om te zien. Wat wel heel bijzonder is dat we eigenlijk afgelopen maandag deze familie al zouden bezoeken, maar we hadden geen tijd meer. Zo bijzonder om te zien hoe God ons altijd op het juiste moment naar de juiste plek zendt!"


18

1 juli 2016

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

1 juli 2016

19

Midzomerbraderie in centrum Abcoude Op zondagmiddag 3 juli van 12 tot 17 uur is er voor jong en oud veel te beleven in Abcoude tijdens de Midzomerbraderie. Op ’t Markvelt en in de Hoogstraat staan zo’n 60 kramen met luxe cadeau-artikelen, verse aardbeien en kersen, sieraden en horloges, heerlijke paling, delicatessen, olijfolie en azijn, huis- en tuindecoraties, luxe tassen, een foodtruck en nog veel meer. De winkels zijn open en hebben uitverkoop of speciale zomeracties. Vergeet niet om je prijs van de kras en win- actie van de OV-AB op te halen. In de Hoogstraat staat de kraam, waar je je prijs kunt uitkiezen. Dus wie het eerste komt, heeft de meeste keus! Er zijn dit jaar veel nieuwe en bijzonder leuke activiteiten ingepland. • Veilig Verkeer Nederland komt met een simulator, waarin je kunt ervaren hoe je zo zuinig mogelijk rijdt of waarom je onder barre weersomstandigheden je snelheid moet aanpassen. • Voor de kinderen komt er weer een zweefmolen. Er is dit keer ook een bungee trampoline en helemaal nieuw is de Jungle Express voor de kleintjes. Dit zijn gemotoriseerde

pluche dieren, waarop je een ritje kunt maken. Ook lopen er dit jaar dames rond die geweldig goed kunnen schminken, dus laat je gezicht maar mooi versieren! • Kanovereniging De Ronde Venen laat jong en oud een proefvaart maken met een kano in de Angstel. Grijp je kans en ervaar zelf eens hoe leuk het is om in een kano te varen. • De brandweervereniging van Abcoude bestaat 80 jaar en heeft een heel oude brandweerauto in de Hoogstraat staan. In klein Binnenrust (bij de Eendracht) houden zij een expositie met mooie foto’s. Ook kun je daar naar hartenlust springen op een springkussen.

• Bij de Eendracht is er live muziek en een Italian Street Food Market. Dat wordt genieten van heerlijke Italiaanse gerechtjes, specialiteiten en drankjes! • In het Hugo de Vriespark kun je onder leiding van Astrid de GraafSchmeddes van Kunstschuur vanAs56 een mooi schilderij maken. Blijf wel op de paden, want de bijzondere Stinse planten in het park zijn erg kwetsbaar! • Natuurlijk zijn er net als vorig jaar weer allerlei optredens op de hoek van ’t Markvelt: Om 13 uur begint het met de drumband, daarna volgt muziekschool de Regenboog uit Abcoude met zangeressen, gitaarspel en keyboard. Om 14 uur komt er een spetterend optreden van Sundance. Een half uur later speelt de band Aya, dan komen er gitaarleerlingen van Huig Ouwehand, vervolgens weer een bandje met jong Abcouder talent, dat ook al in Paradiso heeft gespeeld: The Carpet Pilots. En als afsluiter het eigen Abcouder zeemanskoor Ahoy. • Ondertussen zijn er ook optredens in de Hanenbalken (boven bij de Eendracht) door leerlingen van de Theaterschool Abcoude onder leiding van Marjolein Macrander. Om 14.30 uur treden zij op met een cabaretesk stuk van 30 minuten over heimwee naar vroeger en

Bier en Eten jong zijn en om 16 uur zijn er scènes met improvisaties. Dat belooft voor het publiek én voor de spelers erg spannend te worden! Heb je na afloop van al die activiteiten geen zin meer om te koken? Bij restaurant Jess kun je de hele maand juni onbeperkt gamba’s eten voor 25 euro. Nieuw in Abcoude is The Green Duck. Dit is een Ierse pub. Hier kun je kiezen uit allerlei typisch Ierse gerechten, zoals een Irish stew, fish ’n chips of cottage pie. Vergeet niet om een speciaal biertje erbij te bestellen! Ook bij Chinees restaurant Jasmijn en de Eendracht kun je lekker eten. Het nieuwe restaurant van Koekenbier is ook geopend en daar kun je - als de keukens in de andere restaurants al dicht zijn- ook na 22 uur nog een heerlijke Black Angussteak (200 gram) van de hete steen bestellen. Deze wordt geserveerd met aardappelsalade en een koekenbierdip. Keus genoeg dus om de dag smakelijk af te sluiten! Kom dus kijken en genieten in het centrum van Abcoude! Let wel even op: de Hoogstraat is afgesloten. Kom op de fiets of parkeer op het Dr. van Doornplein. Baambrugge blijft bereikbaar. foto's fem van dUUren

Gratis ritje met de Senioren-diligence in Abcoude Op de midzomerbraderie die zondag 3 juli in Abcoude wordt gehouden, kunnen ouderen tussen 13 en 16 uur kennismaken met de Senioren-diligence tijdens een gratis rondje langs het Gein, de Angstel en de Vecht.

om 13 en 14 uur vertrokken vanaf de parkeerplaats voor de Angstelborgh, Dorpszicht 22. Rit drie en vier vertrekken om 15 en 16 uur vanaf de parkeerplaats voor de Eendracht, Hoogstraat 37.

De Senioren-diligence organiseert activiteiten voor ouderen in groepsverband onder begeleiding van vrijwilligers. Zo kan men meegaan voor het doen van de boodschappen, het bezoeken van het gemeentehuis, theaters, musea en diverse uitjes. Ouderen betalen een kleine vergoeding voor deelname. Vanaf het najaar zal de Senioren-diligence in Abcoude en omgeving gaan rijden. Voor de eerste en tweede rit wordt

Aanmelden vooraf is niet nodig, het enige wat u hoeft te doen is op de juiste tijd en plaats aanwezig te zijn. er is plaats voor 7 personen in de bus, een Fiat Scudo Combinato. Uw rollator of opklapbare rolstoel kan mee, maar u moet zelf in de bus kunnen stappen. Voor een impressie van de (Plus)Bus die al enige tijd in Mijdrecht e.o. rijdt, zie bijgaande foto’s die gemaakt zijn door Michael Hartwigsen.

Eendracht en NME maken de balans op van Zwerfafval actie Onder belangstelling van heel wat ouders en Conny Kruysbergen van het NME, ontvangen de leerlingen van groep 6 van OBS De Eendracht de beloofde cheque van 100,- euro ! Zij ontvangen het geld uit handen van wethouder Anco Goldhoorn, die enkele maanden geleden met de leerlingen en hun leerkracht het convenant ondertekenden waarbij zij plechtig beloofden de omgeving van de school zo schoon mogelijk te houden. Het is ze uitstekend gelukt, maar dat is niet de enige winst die werd

behaald. De leerlingen leerden van alles over plastic soep, zwerfafval en afbreekprocessen en maakten met elkaar twee prachtige PowerPoint presentaties om aan de aanwezigen te tonen hoeveel ze hebben geleerd. Daarbij kijken ze verder dan dit afgelopen schooljaar: ze zetten hun werk voort in het nieuwe schooljaar als ze leerlingen van groep 7 zijn geworden. Het blijft dus schoon in de wijk bij school omdat ze hun werk niet verloren willen laten gaan. Dat is wel heel goed nieuws toch?

Goede restaurants hebben naast de menukaart voor het eten ook een wijnkaart waarop alle wijnen staan die ze schenken. De menukaart heeft bij de gerechten een wijnsuggestie staan, een wijn die goed past. Rode wijn bij rundvlees, witte bij vis bijvoorbeeld maar dan iets gedetailleerder. Het hoort bij de opleiding van iedereen die in een restaurant werkt. Sommige mensen hebben van hun kennis van wijn zelfs hun beroep gemaakt en gaan als sommelier door het leven. Hoewel bier in de ogen van nog te veel mensen een simpel product is, zijn er ook biersommeliers. Onlangs heeft sterrenrestaurant De Librije in Zwolle een bierkaart toegevoegd naast de bestaande wijnkaart. Het Amsterdamse Oedipus heeft onder andere een plek op deze kaart bemachtigd. Bier wordt steeds meer gezien als een product met diepte, iets dat de maaltijd verrijkt en op dezelfde manier moet worden bekeken als wijn. Het beschrijven van bier gaat aan de hand van dezelfde categorieën. • Hoe ziet het bier eruit? Een bier kan licht geel zijn tot diepzwart, met een grote kraag of kleine. • Hoe ruikt het? Een IPA heeft heerlijke geuren van fruit en bloemen, een porter of stout heeft weer meer van koffie of chocola weg. • Hoe voelt het? Sommige bieren zijn bijna als water, terwijl andere veel dikker voelen en verwarmend zijn. • Hoe smaakt? Logisch natuurlijk, dit blijft de voornaamste reden waarom mensen überhaupt wijn of bier drinken. Deze vier elementen van een bier zijn goed te koppelen aan gerechten. Moderne brouwers zetten tegenwoordig op het label welk bier zij denken dat goed past bij hun bier, en restaurants zien de meerwaarde hier van in. Aziatisch eten doet het bijvoorbeeld goed met wat lichtere bieren zoals een pils. Een donker bier zoals een Belgische dubbel of een bokbier past weer erg mooi bij stoofvlees. Een hamburger kan wat mij betreft bijna niet zonder een bittere IPA. Een fruit- of zuur bier past weer goed bij een dessert met ijs of fruit. Bij de chocoladecake hierna past een prachtige stout of porter zeer goed. De elementen van een bier halen smaken van een gerecht naar boven, maar ook een bier kan beter worden door wat ernaast gegeten wordt. Een mooi experiment voor uzelf is bijvoorbeeld een fles speciaalbier te drinken met twee verschillende kazen en twee verschillende worsten. U zult merken dat zowel het hapje als het bier veranderd. Eet smakelijk. Martijn Buisman

www.dutchbeerpages.com


20

1 juli 2016

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Yamaha X Max 400

Let's go to the Max... Toen Yamaha in 2001 de T Max introduceerde, wist men niet dat men de norm zou zetten voor de snelle automatische motorscooter. En al helemaal niet dat de naam Max anno 2016 in Nederland de boel op z'n kop zet. Dit laatste heeft niet zozeer te maken met motorscooters, maar met een achttienjarige Nederlandse puber die de Formule-1-wereld met grote stappen aan het veroveren is. Feit is dat de naam op ieders lip ligt. De nieuwe X Max is er een van de vijfde generatie. En de 400 cc is geen tweecilinder, zoals de T Max, maar een eencilinder. Persoonlijk ben ik erg benieuwd hoe de verhouding zal zijn met z'n grote broer... Deze volwassen motorscooter is er een van het sportieve slag en je kunt 'm dan ook zeer sportief rijden. Na het starten is het 'business as usual'. Op de X gas geven is vooruitgaan, remmen is stoppen. Veel moeilijker is het niet. Het gewicht van 211 kilo deert de X ook niet. Deze scooter stuurt buitengewoon goed en heeft duidelijk het DNA van de T Max. Het zeer uitgebreide dashboard is deels digitaal, met links een klassieke ronde snelheidsmeter. Rechts zit in dezelfde stijl de toerenteller met de verklikkerlampjes. Daar tussenin digitaal de tijd, brandstofvoorraad, buitentemperatuur, koelvloeistoftemperatuur, trip A/B en kilometerteller. De trillingen zijn wel wat meer aanwezig dan op de T twin. Niet storend, maar toch typisch. Een eencilinder, die met slechts 31,5 pk toch lekker rap is en zeker in de stad voordeel heeft van zijn lage gewicht. Uiteraard is deze hypermoderne scooter voorzien van ABS en de enorme ba-

gageruimte onder het zadel is ongekend. Wanneer ik mijn fototas onder het zadel plaats, denk ik zelfs een echo te horen, Zoals het hoort bij een motorscooter dient gemak de mens. Daar is dit hele voertuig voor bedoeld. Als je niet veel langer bent dan 1.80 meter is de fiets zeer comfortabel. Maar hij is niet zo sportief als de T Max, hoewel hij wel een bepaalde sportiviteit uitstraalt. Als je hem bijvoorbeeld naast de Suzuki Brugman 400 zet, lijkt het als een paar Van Bommelschoenen naast een paar sneakers... De X Max heeft veel meer strakkere lijnen en toont veel ranker dan de Suzuki, maar dit alles is natuurlijk een kwestie van smaak. Ondanks de geweldige Brugman zou ik mijn keuze toch laten vallen op de X Max. Gewoon op uiterlijk gebaseerd.

X Max is zeer goed bevallen. Echt een scooter naar mijn hart. Comfortabel, maar stug genoeg om lekker mee te sturen, voldoende vermogen als je niet te veel snelweg rijdt en rap genoeg om de concurrenten achter zich te laten. De Yamaha X Max ABS is er vanaf 6.998 euro. De X Max staat te koop en en ook als demofiets bij Motoport Uithoorn.

Na een comfortabel ritje door ons groene hart ben ik weer retour in Uithoorn en lever de X Max in bij Motoport. De eerste ervaring met de

Acrogym GVM’79 sluit seizoen in stijl af Achtste editie Argon Summer Football Event Afgelopen weekend was de laatste wedstrijd van het seizoen voor de Acrogymmers van GVM'79, het Open Kampioenschap West-Nederland. Janneke, Bente en Anne weten zichzelf steeds weer te verbeteren en te verbazen. Vooral de streksprong van de basket was dit keer superhoog en superstrak. Melanie en Olivia deden het op hun eerste echte wedstrijd hartstikke goed, alle elementen zijn geteld en de dames waren precies op tijd klaar met de oefening. Caitlin en Noor werden behaalden een bronzen medaille met een prachtige spreidhoeksteun en een strakke handstand. Shelly, Pibbe en Sterre wisten de trainster en het publiek te ontroeren met hun prachtige dans en technisch perfect

uitgevoerde elementen in de balansoefening. Ook zij werden beloond met een bronzen medaille. Sanne en Ilse lieten hun oefening ook voor de laatste keer zien. Met een hoge toss en toss 1/2 draai was hun oefening prima afgewerkt. Trainster Esther en oud-acropartner Imara konden het niet laten om nog een keer samen de vloer op te gaan. Imara zegt de actieve Acrogym dit jaar vaarwel en komt assisteren bij GVM'79. Als laatste GVM team was het de beurt aan Lisanne, Laura en Indy, die hun beste resultaat van dit jaar neerzetten. Met een grote groepsdemo in zwart en wit lieten alle dames zien wat het thema 'mime' voor hen betekende. De dans was lekker strak en de elementen gingen prima. Zie ook de website van GVM'79.

In de laatste week van de zomervakantie kunnen jonge voetballiefhebbers van 5 tot en met 13 jaar meedoen aan het achtste 'Summer Football Event' bij SV Argon.

Alle jongens en meisjes uit De Ronde Venen die zin hebben in drie dagen voetbalplezier zijn van harte welkom van 9 tot 16 uur op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 augustus.

In een speciaal tenue, onder begeleiding van enthousiaste trainers en samen met tientallen andere sportieve kinderen zullen de deelnemers genieten van voetbalclinics, voetbalattracties, zomerse spellen en het Mini-EK! Voor gezonde tussendoortjes en lunch wordt gezorgd. Een perfecte dagbesteding tijdens de laatste vakantieweek om weer in de voetbalstemming te komen en de vakantie gezond, sportief en gezellig af te sluiten. Je hoeft geen lid te zijn van een voetbalclub om mee te doen. Op www.togethersportevents.nl/sfeargon staat meer informatie en de inschrijfpagina!

CSW-meisjes Nederlands Kampioen Straatvoetbal Op zaterdag 25 juni mochten de CSW-meisjes tot en met 10 jaar meedoen aan het Nederlands Kampioenschap Straatvoetbal 4 tegen 4 op het Schouwburgplein in Rotterdam. Het CSW-team bestond uit Irene Turk, Renee van Asten, Amy Dekkers en Iris Pothoff. De eerste poulewedstrijd waren zij erg onder de indruk van de ambiance, waardoor het spel erg nerveus was. Deze wedstrijd eindigde een beetje teleurstellend in 2-2. De tweede poulewedstrijd was al een stuk beter en werd met 3-2

gewonnen. In de derde poulewedstrijd waren de meiden helemaal op stoom en werd er een mooie 6-0 overwinning behaald. Als eerste in de poule ging CSW door naar de halve finale. In deze wedstrijd lieten ze echt hun klasse zien. Er werd met 9-0 gewonnen en de finale was bereikt. In deze finale liet het CSW-team zien dat ze de sterkste van allemaal waren. Na het laatste fluitsignaal stond er een mooie 4-1 op het scorebord. Echt een superprestatie van dit jonge CSW-team!

Wil je volgend seizoen ook voetballen bij CSW? Dat kan, want in alle meisjesteams is er nog voldoende plaats. Opgeven kan via

www.cswilnis.nl.


DE GROENE VENEN

1 juli 2016

AUTO & MOTOR

21

Tekst Michael Reuling foto's PatriCk hesse

Mercedes-Benz E220d

Rijden of gereden worden? In het E-segment is de concurrentie moordend. BMW verkoopt zijn 5-Serie als nooit tevoren (inmiddels zijn er 2 miljoen exemplaren van het huidige model verkocht), Audi knokt keihard mee met de A6 en Volvo ligt op de loer met de nieuwe S90. Dus moet Mercedes met een goede opvolger komen van de E-Klasse. En die is er nu! Het vlaggenschip van Mercedes, de huidige S-Klasse, werd jaren geleden geïntroduceerd met een vernieuwde styling. We hadden toen al de A-Klasse die ook voorzien was hetzelfde lijnenspel. Mercedes zette het ontwerp door en kwam ook met een C-Klasse die eruit zag als een gekrompen S-Klasse. Er zit natuurlijk een filosofie achter, maar wie naar de gloednieuwe E-Klasse (vanaf 49.995 euro) kijkt heeft niet echt het idee dat de ontwerpers hard hun best hebben gedaan. Persoonlijk vind ik de styling van de S-Klasse, EKlasse en C-Klasse (van groot naar klein) er goed uitzien, maar als je in de markt bent voor een E-Klasse of S-Klasse is het stiekem wel jammer dat niet iedereen het onderscheid kan maken met welke auto je nou onderweg bent. En voor de gemiddelde Mercedes-rijder speelt dat echt wel mee, al zullen ze dat niet snel toegeven. Eind dit jaar komt er een nieuwe BMW 5-Serie en dus heeft Mercedes de lat meteen maar extra hoog gelegd. Uiteraard zijn er ontelbaar veel snufjes en veiligheidssystemen te krijgen op de vernieuwde E. Met de adaptieve demping en verbeterde

luchtvering ben je verzekerd van het beste comfort of het sportiefste onderstel, net waar je zin in hebt. Voeg daar een adaptieve cruise control aan toe waarmee de auto de afstand tot zijn voorligger behoudt en zelf de snelheid (tot stilstand en weer optrekken) regelt en ook binnen de lijnen blijft van de rijstrook. Tel daar nog eens de inhaalassistent bij op (komt later dit jaar) en je hoeft tijdens het rijden alleen de richtingaanwijzer aan te tikken waarna de auto zelf van rijstrook wisselt. En daarbij uiteraard checkt of er niemand in de dode hoek zit of met een rotvaart aan komt zetten. En wie de smartphone app downloadt kan de E-Klasse op afstand in laten parkeren. Die smartphone kun je trouwens ook als sleutel gebruiken. Op dit moment is de Mercedes E-Klasse samen met de Tesla Model S één van de weinige auto's die eigenlijk al volledig autonoom kunnen rijden. Niets voor mij, maar het kan! Het is dus rijden of gereden worden in de E-Klasse (we laten de taxigrappen even achterwege). Onder de motorkap zijn vier- en zescilinders op benzine en diesel te krijgen. Wie zelf rijden het leukste vindt kan

natuurlijk voor de dikste AMG versie gaan (binnenkort op de markt). Nieuw is de E220d waarmee wij reden. Voorzien van een 194 pk sterke viercilinder diesel die voor 21% bijtelling zorgt. Een soepele, stille en zuinige motor die een perfecte combinatie vormt met deze sedan. Later dit jaar komt er ook een E350e plug-in hybride (286 pk, 0-100 km/u in 6,1 seconden) met 15% bijtelling. Voor het fijne stuurwerk beschikt de Benz over een lekker stuur, voorzien van fijne materialen voor de beste grip. Met twee intuïtieve knoppen (Touch Control Pads) kun je zowel het linker- als rechterscherm (elk 12,3 inch) inrichten en aansturen. Zo kun je je hele instrumentarium samenstellen, de kaart van de navigatie kun je op maar liefst vijf plekken weergeven. Qua ontwerp is hier ook weer gekeken naar de S-Klasse en C-Klasse. Maar waar het interi-

eur van de C-Klasse wat mindere plasticsoorten bevat en hier en daar kraakt is het in de E-Klasse een stuk beter geregeld. Het enige minpunt is het gebruik van de zwarte pianolak. Dit zie je bij meer merken, maar het is supergevoelig voor vette vingers. Daarbij voelen een paar knoppen iets te goedkoop aan, iets wat Audi of Volvo toch beter voor elkaar hebben. De stoelen zijn trouwens top. Het zitvlak kun je verlengen, ideaal als je langere bovenbenen hebt. Op deze demo zat overigens het Burmester geluidssysteem: absoluut een aanrader. Met alle techniek aan boord, de luxe van het interieur en de ruimte lijkt het er sterk op dat we hier te maken hebben met de koning van het E-segment. De vraag is natuurlijk waar BMW binnenkort mee komt, maar het ziet er naar uit dat de EKlasse voorlopig de auto is om naar

Mercedes Gereden versie: Mercedes Benz E220d Vermogen: 194 pk 0-100: 7,3 s Top: 240 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 25,6 / 3,9 l/100km Prijs gereden model: 86.013 euro Alternatieven: Audi A6, BMW 5-Serie, Jaguar XF, Volvo S90

te kijken. En voor Nederland is de E220d een heel verstandige keuze, helemaal in de stationuitvoering.

Stern Auto B.V. Burgemeester Stramanweg 110 1101 AA Amsterdam tel. 020-8510851 www.sternauto.nl

Zeer geslaagd fietsevenement van Lions en Rabobank Op zondag 26 juni vond de recreatieve toertocht plaats die werd georganiseerd door de Lionsclub Abcoude-Baambrugge, in samenwerking met de Rabobank Amstel en Vecht. De Rabobank sponsorde twee goede doelen: 2.500 euro voor de ‘PlusBus’ van Tympaan-De Baat

en 5.000 euro ter stimulering van het verenigingsleven in Abcoude en Baambrugge. Gestart werd op de Piet Mondriaanlocatie in Abcoude, waar een drone een filmpje van het evenement vanuit de lucht maakte. Er waren fietsen die op elektriciteit of handkracht

werden aangedreven, driewielers en auto’s met vrijwillige chauffeurs voor het vervoer van minder mobiele ouderen. Gekozen kon worden uit een drietal speciaal uitgezette trajecten: Gein (20 km), Forten (40 km) of De Ronde Venen-route langs de grenzen van gemeente De Ronde Venen (65 km). De tochten kenden verrassingen, de routes waren extra aantrekkelijk gemaakt door een achttal routepartners met bezienswaardigheden of aantrekkelijke aanbiedingen. De regenponcho’s bleken nauwelijks nodig, de mobiele fietsenmaker hoefde niet uit te rukken en de poffertjes van de Rabobank vonden na terugkomst gretig aftrek. De slotceremonie vond plaats in de tuin van de Eendracht.

Ruime media-aandacht en een huis aan huis folderactie resulteerden in een opkomst van maar liefst 227 deelnemers met heel weinig afmeldingen. Er werd veel gereden ten gunste van verenigingen en clubs.

Acht verenigingen kregen een cheque uitgereikt: Abcouder Harmonie, de CNS school, OBV, Scouting, Toerclub Abcoude, Voedselbank, IJsclub Baambrugge en de Zonnebloem. foto's fem van dUUren


22

1 juli 2016

Veenland heeft nog plaats voor volleyballers Omnivereniging Veenland in Wilnis heeft bij de afdeling volleybal plaats voor nieuwe leden. De volleybalafdeling van Veenland bestaat nu uit één dames- en twee herenteams. Door diverse omstandigheden dreigt er bij de afdeling heren een tekort aan competitiespelers. In noodgevallen kunnen beide herenteams spelers van elkaar lenen, maar dit is geen ideale situatie. Daarom zoekt Veenland heren die (weer) willen volleyballen. Leeftijd speelt geen rol, deze loopt bij Veenland zeer uiteen. Iedereen krijgt de kans drie keer gratis mee te trainen op donderdag van half negen tot tien uur in de Willisstee in Wilnis. Bij Veenland probeert men natuurlijk een goede sportprestatie neer te zetten, maar ook gezelligheid en

respect staan hoog in het vaandel. Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Floor Groenendijk tel. 06-46047130 of email naar volleybal@veenland.nl. Bekijk ook eens www.veenland.nl.

10-jarig karttalent Sem van Til uit Wilnis in topvorm

DE GROENE VENEN

Onderlinge wedstrijden gymvereniging Atalante Zaterdag 25 juni was het tijd voor dé wedstrijd van het jaar voor de turners en turnsters van gymvereniging Atalante uit Vinkeveen. Vol enthousiasme en in opperste concentratie werden de oefeningen op brug, balk, trampoline en lange mat afgewerkt. De fans op de tribune moedigden hen vol overgave aan. De allerjongste deelnemers behaalden allemaal een eerste plek, voor de andere groepen was er voor de nummers één, twee en drie een medaille. In de categorie van 6/7 jaar was het goud voor Jennifer de Groot, zilver voor Maggie de Pijper en brons voor Marit Schreurs. In de categorie 7 t/m 9 jaar was er goud voor Maartje de Vries, zilver voor Julie Versteeg en brons voor Mirthe Mons. In de categorie 9/10 jaar was de eerste plek voor Emily Alden, de tweede voor Zianne Zoomer en de derde voor Zara Leeflang. Na het tweede uur was er in de categorie 8/9 jaar goud voor Maddie van der Wilt, zilver voor Indy Visser en brons voor Jordan Hessing. Eveneens in de categorie 8/9 jaar was er goud voor Linda Kroese, zilver voor Ellemijn Dubbeldam en brons voor Salome

van Kreuningen. Bij de oudste meiden was de eerste plek voor Mirte van der Moolen, Donna de Vink werd tweede en Danique de Hartog derde. Ook alle andere meiden mochten trots zijn op hun prachtige prestatie,

Inschrijving voor 41e Plassentoernooi geopend

Sem van Til, het 10-jarige karttalent uit Wilnis, is in topvorm. In de laatste twee races wist hij tweemaal naar het podium te racen. Met zijn eerste en twee vijfde plaatsen tijdens de vierde ronde van het Nederlands kampioenschap karting in het Duitse Kerpen bewees Sem één van de besten te zijn in de Minimaxklasse.

foto Bas en gijs kaligis

Achteraf bekende Sem dat hij niet had verwacht dat hij zo sterk voor de dag zou komen. “Ik ben heel

blij omdat dit mijn eerste jaar is in deze klasse”, zei hij na afloop in de paddock van de Erftlanding in Duitsland. “Niemand had verwacht dat ik zo goed zou gaan. Ik dus ook niet.” Toch is zijn ambitie groot: hij wil Rookie-kampioen worden bij de Minimax-rijders. Dat Sem zo sterk presteert is des te knapper gezien het feit dat hij de jongste in deze klasse is en dat hij pas aan zijn tweede jaar in het wedstrijdkarten bezig is. Dat heeft alles te maken met dat ene bezoekje aan het motorraceteam Ten Cate, begin vorig jaar. “Mijn vader sponsort dat team”, legt Sem uit. “Ik zag daar een klein kartbaantje en ik mocht een keer rijden. Dat vond ik zo leuk dat ze me het adres van de baan in Lelystad gaven. Daar heb ik twee weken proefgereden waarna ik een Parolin-kart kreeg.” Sindsdien gaat het hard met Sem. Hij begon meteen met het rijden van wedstrijden en werd tweede in de Rocky Parolin-klasse. Dit seizoen debuteerde hij in het Nederlands Kampioenschap tweetakt bij Chrono.

Van zaterdag 23 tot en met zondag 31 juli staat het altijd oergezellige Plassentoernooi weer op het programma. Op het tenniscomplex Molmhoek in Vinkeveen met een compleet gerenoveerd clubhuis, inclusief een prachtige bar, een nieuwe keuken en een groot nieuw terras met uitzicht over alle banen. In een week strijden maar liefst rond de 400 tennissers om de titel en de eer in hun enkel, dubbel of mixdubbel-wedstrijden in de categorieën 2 tot en met 8. Overdag van maandag tot en met vrijdag spelen ook de Veteranen 55+ in de categorieën 6 tot en met 8 (DD, HD, GD), aangevuld met gemengd dubbel in categorie 5. Een sterk deelnemersveld zal wederom zorgen voor toptennis in De Ronde Venen, zeker gezien de deelname van topspelers uit de catego-

rie 2. Maar naast schitterend tennisspel kan er ook genoten worden van culinaire verrassingen, verzorgd door topkoks uit de omgeving! In het weekend van 30 en 31 juli worden de halve finales en de finales gespeeld, opgeluisterd door een spetterende feestavond op zaterdag met DJ Ferry Maas. De Veteranen spelen op vrijdag 29 juli de finales en sluiten deze dag hun toernooi af met een slotdiner en gezellige muziek. De inschrijving voor het Plassentoernooi is al geopend en sluit op maandag 11 juli. Inschrijven kan via www.toernooi.nl of via www.plassentoernooi.nl. Op deze site is ook alle overige informatie te vinden. Het laatste nieuws staat op www.face-

book.com/plassentoernooivinkeveen.

Gezellig afsluitend toernooi voor HVM MD2 Afgelopen zaterdag deden de meiden van de MD2 van HVM mee aan het door Qui Vive georganiseerde Regenboogtoernooi. Als 'The Reds', met rode bandana’s om hun hoofden, hebben de meiden vier wedstrijden gespeeld en mochten zij nog twee keer een serie strafcorners nemen. De meiden kregen een mooie beker en voor iedereen was er een vaantje. Daarna werd er heerlijk gebarbecued en was er nog veel pret in de polder. Dit was een mooie afsluiting van een gezellig hockeyseizoen voor Anique, Nora, Norah, Jasmijn, Noortje, Phae, Coos, Benthe, Lisanne, Olivia, Nina, Pèra en Saar.

zij kregen een mooi diploma en een vaantje. Wie ook wil komen trainen bij Atalante vindt meer informatie op www.gvatalante.nl.

Zestien medailles voor GVM’79 Bij GVM'79 vonden zaterdag 18 juni de toestelkampioenschappen selectie turnen plaats. Het werd een wedstrijd vol saamhorigheid, gezelligheid en prijzen. Maar liefst 22 turnsters hadden zich geplaatst voor 46 toestellen. In totaal behaalden de turnsters van GVM'79 zestien medailles. Nellianne Meijer behaalde goud met haar overslag over de pegasus, Lynn van den Bosch zilver met een kip aan de hoge ligger en voor Tara de Jong waren er twee medailles: zilver op de balk en brons op vloer. Estelle da Costa Gomez veroverde brons met een strakke oefening op vloer en Neeltje Hijman goud voor haar mooie handstandplatval op sprong. Voor Isa de Jong was er een bronzen medaille op vloer. Voor Iris Koppenol was er na haar sprong een zilveren medaille en voor Elisa Hoornweg brons op balk, haar eerste medaille. Chalisa Bocxe ontving een bronzen medaille voor haar koprol op de balk. Lisa Nieuwkoop kon haar turncarrière afsluiten met een zilveren medaille op brug. Lisa Snoek turnde haar laatste wedstrijd een mooie salto van de brug af, maar eindigde zonder medaille. Rosalien Sjarifudin maakte twee heel hoge sprongen en kreeg daarvoor de zilveren medaille. Grace Makungu werd kampioen sprong en kreeg de gouden medaille. Voor Marit Zwemer was er op sprong een bronzen medaille, net als voor Karlijn op balk.


DE GROENE VENEN

1 juli 2016

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: Engineer Gebouw Beheer Systemen Organisatie: AKOTECH Plaats: Abcoude

Functie: 1ste Automonteur Organisatie: Auto Berkelaar Mijdrecht B.V Plaats: Mijdrecht

Functie: 1e of 2e monteur, Van Yperen Mijdrecht Organisatie: Autobedrijf van Yperen Mijdrecht Plaats: Mijdrecht

Functie: Service Adviseur Organisatie: Auto Berkelaar Mijdrecht B.V Plaats: Woerden

Functie: Oproepkrachten met spierballen Organisatie: Multifill Plaats: Mijdrecht

Functie: Meewerkend voorman productie Organisatie: Caltra Nederland B.V. - Cal Mixed Products B.V. - Tri-Al B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Fulltime en Parttime Service Medewerkers Tankstation Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Bediening Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Amstelveen

Functie: Zelfstandig werkend kok m/v Organisatie: Brasserie - Café Oevers Plaats: Kudelstaart

Functie: Magazijnmedewerker (m/v) Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen Plaats: Mijdrecht

Functie: Beveiligers Organisatie: Paraat bv Plaats: Aalsmeer

Functie: ICT Technische buitendienst medewerker Organisatie: Feka ICT & Office Plaats: Mijdrecht

Functie: Rijksgediplomeerde Brandwachten Organisatie: Paraat bv Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Auto interieur reiniging Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Distributiechauffeur Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Stagiair m/v Bedrijfshandboek en Inwerkprotocol Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Mobiele surveillanten Organisatie: VMB security & services bv Plaats: Uithoorn

Functie: Voorman (nachtdiensten) Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: JUNIOR ACCOUNT MANAGER Organisatie: Qlean-tec Plaats: Mijdrecht

Functie: montagemedewerker Organisatie: Hopman Kozijnen Plaats: Mijdrecht

Functie: Bedienend personeel Organisatie: Watersportcentrum Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

Functie: Studentenbaan: Chauffeur Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht

Functie: Kok / ervaren assistent kok (m/v) Organisatie: Watersportcentrum Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

Functie: Studentenbaan: Orderpicker Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht

Functie: Stichting Zorgboerderij De Lindenhorst is op zoek naar mensen met een verstandelijke beperking, die het leuk vinden om te werken op de boerderij en in de Landwinkel! Organisatie: Boerderij De Lindenhorst Plaats: De Hoef

Functie: Servicemonteur, 1454557 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

23

Van Mijdrecht tot Aalsmeer is Autobedrijf van Yperen al meer dan 40 jaar het vertrouwde adres voor Mitsubishi. Van Yperen staat voor: snelle service, persoonlijke aandacht en kwaliteit. Bij zowel particulier als zakelijke klanten hebben wij een naam hoog te houden. Om dit serviceniveau te kunnen behouden, zijn wij, voor onze vestiging in Mijdrecht op zoek naar een

1E OF 2E MONTEUR M/V Ben jij… op zoek naar een nieuwe uitdaging dan hebben wij een leuke baan voor jou! Je komt in een zeer vakkundig team te werken en als monteur ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden in de werkplaats.

Wij vragen… voor deze functie een afgeronde opleiding als monteur (monteur motorvoertuigen) en in bezit van APK. Je moet service gericht én zorgvuldig kunnen werken.

Wij bieden… een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket met marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren… Stuur een brief met je curriculum vitae naar Van Yperen t.a.v. de heer Van Yperen , Constructieweg 2, 3641 SB, Mijdrecht. Mailen mag natuurlijk ook: mijdrecht@vanyperen.nl. Voor meer informatie kun je ons gerust bellen, telefoon 0297-284610 of kijk op www.vanyperen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze adver tentie is niet gewenst .

Functie: MARKETING & COMMUNICATIEMEDEWERKER Organisatie: Qlean-tec Plaats: Mijdrecht Functie: Afwas/Keukenhulp m/v Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Amstelveen Functie: Coördinator trainingen / Medewerker Office Support Organisatie: Paraat bv Plaats: Aalsmeer Functie: Stagiair Procesmanagement / Procesoptimalisatie Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Customer Service Representative, 1455042 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Heb jij ook passie voor de zorg? Wil jij aan de slag met jouw kwaliteiten, talenten en met aandacht je werk doen? Word jij onze nieuwe collega als Verzorgende ig3 of (Wijk)Verpleegkundige? Kijk op onze website voor de vacatures. Wil je direct solliciteren? Mail je cv & motivatie naar hrm@szdv.nl. Wil je eens komen kijken en/of telefonische informatie? Mail naar hrm@szdv.nl of bel Judith Breedveld op 06 - 552 177 59 of sandra Versluijs op 06 - 558 561 53.

Functie: AA- Accountant, 1455487 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie: STUDENTENBAAN Organisatie: J.M. Levarht & Zn. B.V. Plaats: De Kwakel Functie: Parttime Zaterdagkracht Organisatie: Lindenhoff Plaats: Baambrugge Functie: Assistent Controller (ft, 40 uur) Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg

Functie: Stage Social Media Medewerker Organisatie: H&R Products Plaats: Mijdrecht

Functie: Technisch Commercieel medewerker Verkoopbinnendienst (161020) Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround autospuiter / voorbewerker Organisatie: Auto Berkelaar Mijdrecht B.V Plaats: Mijdrecht

Functie: Orderpicker, parttime Organisatie: Lindenhoff Plaats: Baambrugge

Kom ook bij ons!

Dat voelt vertrouwd www.szdv.nl Zo r g g r o e p D e V ec h tst r e e K h e e f t lo c at i e s i n B r e u K e l e n , lo e n e n a a n D e V ec h t e n oV e r D o r p


24

1 juli 2016

DE GROENE VENEN

COMMUNICATION BY CO.CREATION

Wij zijn Loyals Op 30 juni zijn niet alleen A-side media, maar ook Mediaweb, Punt 4, PM buro en Angi Events officieel part of the Loyals geworden. Een mooie stap waar wij achter de schermen al een tijd mee bezig zijn. Onze 50 Loyals medewerkers verdeeld over 3 locaties staan klaar om voor u nieuwe projecten te realiseren.

Wij zijn Loyals En wij helpen bedrijven om nog beter te worden in wat ze doen.Dat doen we door samen te bouwen aan een ­ijzersterke­basis­voor­hun­­communicatie.­Online,­­offline­&­events.­Want­als­de­basis­staat­als­een­huis,­heb­je­de­ vrijheid en ruimte om je te richten op wat er echt toe doet. Om boven jezelf uit te stijgen.

ONLINE Van slimme websites & shops tot krachtige online applicaties en zoekmachine optimalisatie. Wij helpen bedrijven om online te groeien: van start-up tot A-merk.

Online­en­offline­communicatie­dus.­En­daar­doen­we­vooral­niet­onnodig­ingewikkeld­over.­Geen­­eindeloze­ strategische trajecten en ‘blabla’, maar korte lijnen, snel denken en vooral veel doen. Dat kan alleen door niet voor-, maar samen met je klanten te werken. Door elkaar de ruimte en het vertrouwen te geven om grootse dingen te doen.

OFFLINE

Mogen we samen met jou bouwen aan een sterke basis? Dan zijn we goudeerlijk, rechtdoorzee en hondstrouw. We leven ons in, zitten nooit stil en zijn grenzeloos nieuwsgierig. We verrassen, prikkelen en komen met oplossingen waar je nog niet aan hebt gedacht. Dan zijn wij jouw Loyals.

Huisstijl, logo, brochure of advertentie? Onze ontwerpen verrassen, prikkelen en laten een onvergetelijke indruk achter.

In Loyals komen al onze expertises samen onder één dak. Eén aanspreekpunt voor al je online en offline communicatie. Wel zo handig.

EVENTS

Visit the Loyals Ben je benieuwd wat wij voor jouw merk kunnen betekenen? Kijk op loyals.nl of kom langs, dan gaan we samen aan de slag!

Onze events zijn slim georganiseerd en tot in detail doordacht. Dat spreekt voor zich. Maar het zijn vooral ontmoetingen met jouw merk. Samen maken we iets los bij je bezoekers.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.