De Groene Venen 01 april 2016

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

16-19°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 21 - Week 13 – 1 april 2016

NVM

2 ap- 15ri.0l0 uur OPEN HUIZEN DAG 11.00

Wij zijn er klaar voor!

TE KOOP ABCOUDE

Schuttenburg 9

Tot morgen

Deze totaal gemoderniseerde zonnige hoekwoning met garage en eigen oprit is gelegen in een vriendelijke straat net buiten de oude dorpskern. In 2011 is hier groots en smaakvol verbouwd. Het huis is gewoon ‘af’ en de tuin ook. Aan de voorkant kijkt u uit op het ‘land’ van een boerderij.

Kijk voor al onze deelnemende panden op vidamakelaars.nl

Dorpsstraat 14 te Mijdrecht Tel 0297 - 212987, info@vidamakelaars.nl www.vidamakelaars.nl

Gebruiksopp.: ca. 101 m2 Perceelopp.: ca. 178 m2

Wel zo makkelijk

Vraagprijs: € 424.500,- k.k. Deelnemer

College gevallen; nieuw college al in de maak...

Raadhuisplein 2, Abcoude Tel.: 0294 - 282940 www.raad-huis.nl

Met deze – inhoudelijk tamelijk dunne – motie van wantrouwen hebben CDA en RVB, met steun van de VVD, afgelopen donderdag hun vertrouwen in het college van De Ronde Venen opgezegd en de vier wethouders David Moolenburgh (CDA), Anco Goldhoorn (RVB), Erika Spil (PvdA/GL/LS) en Aldrik Dijkstra (CU/SGP) naar huis gestuurd. De verrassing over de goed voorbereide coup werd nog groter toen de drie partijen triomfantelijk meldden al in gesprek te zijn over de vorming van een nieuw college, waarbij nota bene voor de heengezonden wethouders Moolenburgh en Goldhoorn opnieuw een plaats is. Verbijsterde, geschokte, teleurgestelde en verbaasde reacties bij de overige partijen, die geen goed woord over hadden voor deze politieke moord, waarvan volgens velen, de inwoners van onze gemeente de dupe worden. Lees verder op pagina 2.

Alle verzekeringen onder één dak

Feesten

Schoolfeesten Disco’s 70’s/80’s parties Bruiloften

Verjaardagen Jubilea Bedrijfsfeesten Karaoke

Personen Diskjockeys Videojockeys Lichtjockeys

Presentatoren Gastheer Artiesten

Evenementen Koningsdag Straattheaterfestival Feestweek Sinterklaas

Bedrijfsopeningen Sportevenementen

Shows Modeshows Talentenjacht Bedrijfspresentatie Artiestenbegeleiding

Sponsorloop OBS De Trekvogel levert 2.500 euro op De kinderen van OBS De Trekvogel in Mijdrecht liepen twee weken geleden rondjes om hun school en haalden daarmee geld op voor de CliniClowns, als onderdeel van een projectweek over gezondheid. Dinsdag 29 maart werd trots een cheque van maar liefst 2.500 euro overhandigd aan een ambassadeur van de stichting. Dankzij deze actie kunnen nog meer kinderen in het ziekenhuis lachen, ontspannen en genieten! www.obs-trekvogel.nl, www.cliniclowns.nl

n het leve is te kort om suffe

brillen te

n drage

de passage 10 | mijdrecht

fs? ie t a e r c s t ie n a a e To Kom snel naar l www.punt4.n T: 0297 - 38 52 56

Uw Ford specialist in de regio

Raaigras 31 te Wilnis

Verkocht! De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl


2

1 april 2016

DE GROENE VENEN

Dorpspolitiek van bedenkelijk niveau

College op Witte Donderdag aan het kruis genageld De motie van wantrouwen kreeg de rekenkamer zit hier een groot De stok om de hond te slaan stuk van de pijn. Er werd met twee Bij het onderzoek heeft de rekenka- felle kritiek van de overige fracties. agenda’s gewerkt en raad en college mer gesprekken gevoerd met tal van “Het is duidelijk dat er meer aan de slaagden er niet in om met elkaar betrokkenen in het DUO+ proces. hand is. Er wordt hier een machtsduidelijke afspraken te maken over Vooraf was afgesproken dat deze spelletje gespeeld. de kaders waarbinnen zo’n samen- gesprekken vertrouwelijk zouden Door een deel van het rapport als werking zich zou moeten voltrek- zijn, zodat iedereen vrijuit zou kun- argument te gebruiken wordt geen ken. Ondanks herhaalde tussentijdse nen spreken. Desondanks heeft de recht gedaan aan het resultaat van rapportages door het college aan de onderzoekscommissie hier en daar het onderzoek en wordt ons de kans citaten uit die ontnomen om verbeteringen in het raad, bleven veel Verzoeken om meer gesprekken in functioneren aan te brengen,” zo raadsleden sceptisch, hetgeen duidelijkheid te krijgen door de het rapport op- luidde de teneur van de reacties. genomen. Dat is “Het zijn gelegenheidsargumenten uiteindelijk bij waarbij het algemeen belang van de de finale besluit- vertrouwelijkheid van de onder- opmerkelijk. gemeente en de inwoners ondergevorming leidde zoekgesprekken op te heffen Het zijn deze ci- schikt wordt gemaakt aan het eigen tot het afblazen van het project. en de rekenkamer te vragen de taten die voor de belang,” aldus fractievoorzitter Kiki indieners van de Hagen van D66. “Het is opportuDe rekenkamer tekst piet Van bUUL kwam met een gespreksverslagen openbaar te motie aanleiding nisme ten top en bewijst de onbewaren om het trouwbaarheid en onvoorspelbaarDe coalitie in De Ronde Venen was de volgende dag de coalitie op aantal aanbevemaken werden niet gesteund. vertrouwen op heid van CDA en RVB. Zij kunnen lingen die er op te blazen. Dat kan op zijn minst als wordt gevormd door vier partijen. te zeggen. Met het besturen in de toekomst dan ook waren Naast CDA en Ronde Venen Be- bijzonder oncollegiaal beschouwd gericht lang zijn dat PvdA/GroenLinks en worden. In de wandelgangen viel om bij dit soort complexe processen opmerkingen over de kwaliteit van beter over laten aan andere partijen betere afspraken te maken. Zo zou de raad werden enkele lange tenen die wel de verantwoordelijkheid bij ChristenUnie/SGP. Deze vier par- zelfs het woord ‘achterbaks’. de raad er voor moeten zorgen dat geraakt. Vanuit het college zou zijn zichzelf zoeken en bereid zijn de getijen hebben ook elk een wethouder er duidelijke kaders worden gesteld. opgemerkt dat de vorige raad sta- meente op koers te willen brengen,” geleverd voor het college, waarvan Kritisch rapport van de rekenkaOok de afstemming van de rollen die bieler functioneerde, omdat er toen aldus mevrouw Hagen. ook de door de kroon benoemde mer burgemeester deel uitmaakt. De Vorig jaar maakte de gemeenteraad raad en college ten opzichte van el- meer mensen op sleutelposities in coalitiepartijen werken met elkaar een einde aan een langdurig proces kaar spelen zou beter moeten. Met de fracties zaten met ervaring in Hypocriete dorpspolitiek samen op basis van een programma om te komen tot een samenwerking name over de vraag hoe de raad stu- het politieke spel. Het gebrek aan Na afloop van de gedenkwaardige dat ze samen hebben opgesteld. met Diemen, Uithoorn en Ouder- ring aan dergelijke processen dient deze ervaren raadsleden zou het raadsvergadering bleek al snel dat Doordat ze de meerderheid in de Amstel (DUO+). Dit had onder meer te geven, moeten betere afspraken goed functioneren van de raad be- CDA en RVB door willen met de VVD. Er werd zelfs aan lemmeren. Wie raad hebben zou er een goede basis tot gevolg dat een besparing van worden gemaakt. “Het is duidelijk dat er gedacht om hun de schoen past moeten zijn om dat programma ook acht ton, die deze samenwerking zou beide wethouders trekke hem aan, te verwezenlijken. Samenwerking opleveren, en die al was ingeboekt, Lessen trekken meer aan de hand is. te vragen aan van vier partijen van verschillende van tafel ging. Omdat er gedurende Wanneer de rekenkamer een onder- kan men denEr wordt hier een te blijven. Een politieke kleur levert van tijd tot tijd dat proces van alles was misge- zoek instelt en daar een rapport over ken. Vooral de motie van wanuitbrengt is dat niet VVD wondt zich wel onderlinge fricties op. Door een gaan, werd aan machtsspelletje gespeeld.” Er zijn op verschillende trouwen tegen gericht op het aan- er over op. “We rekenkamer coalitie met elkaar te sluiten spre- de wijzen van schuldi- worden door het college bejegend iemand indienen om de volgende dag ken partijen de politieke wil uit om gevraagd om hier vlakken fouten gemaakt. gen, maar op het op een manier die we niet kunnen betrokkene weer in de armen te sluiten gezamenlijk het afgesproken pro- onderzoek naar te vaststellen van wat accepteren.” Verzoeken om meer is een vorm van hypocriete dorpspoligramma uit te voeren. Het was be- doen. Dat leverde Ook door de raad zelf. er mis is gegaan. duidelijkheid te krijgen door de tiek die niet is uit te leggen. Met het kend dat de eensgezindheid binnen een bijzonder kride coalitie al enige tijd ver te zoe- tisch rapport op dat vorige week op De rekenkamer doet dan meestal vertrouwelijkheid van de onder- uitspreken van wantrouwen jegens het ken was. Maar er moet wel iets heel de agenda van de raad stond. De re- aanbevelingen hoe het in het vervolg zoekgesprekken op te heffen en de college kwam het vertrouwen in CDA bijzonders aan de hand zijn wanneer kenkamer stelt onder meer vast dat beter zou kunnen. In dit geval zou het rekenkamer te vragen de gespreks- en RVB ter discussie te staan. De geeen (en in dit geval zelfs twee) par- de communicatie tussen het college ook moeilijk zijn om schuldigen aan te verslagen openbaar te maken wer- dachte dat beide partijen hun coalitietijen besluiten de samenwerking op en de raad over het DUO+ project wijzen want er zijn op verschillende den niet gesteund. “Je kunt mensen partners PvdA/GroenLinks en Chrisgeen vertrouwelijkheid toezeggen tenUnie/SGP zomaar ter zijde kunnen te zeggen. De aanleiding om een beter had gekund. Het college zag vlakken fouten gemaakt. en die achteraf en buiten hen om schuiven door hen in te ruilen voor de motie van wantrouwen in te dienen in de DUO+ samenwerking vooral VVD, wordt niet overal als vanzelfsprewas in dit geval echter uiterst dubi- een mogelijkheid om op het vlak van Ook door de raad zelf. Aan het overleg weer opheffen”, was de conclusie. kend ervaren en als opportunistisch eus. Daarbij kwam nog dat de vier de bedrijfsvoering flinke besparin- over de lessen die uit de gebeurtenispartijen de dag vóór de raadsverga- gen te realiseren. Bij delen van de sen in het DUO+ proces moeten wor- De burgemeester was overigens van bestempeld. De betrouwbaarheid van dering hun reguliere coalitieoverleg raad leefde de angst dat deze sa- den getrokken is de raad echter niet mening dat de rekenkamer tamelijk de coupplegers is ernstig in het geding. hadden gevoerd. Daar is door CDA menwerking een voorloper zou wor- toegekomen, omdat CDA en RVB met willekeurig met de citaten was om- Wellicht had de burgemeester toch geen RVB, naar verluidt, geen enkel den van een nieuwe gemeentelijke steun van de VVD een abrupt einde gesprongen, waarbij veelal de juiste lijk met zijn opmerkingen over de kwaliteit van de raad. context ontbrak. signaal afgegeven dat men van plan herindeling. Naar het oordeel van aan de discussie maakten. Terwijl een paar miljoen Nederlanders op Witte Donderdag de televisieuitzending van The Passion in Amersfoort volgden, voltrok zich in het gemeentehuis van de Ronde Venen een eigen versie van het treurspel. Met de fractie van coalitiepartij CDA in de rol van Judas. Samen met coalitiegenoot Ronde Venen Belang en met steun van oppositiepartij VVD dienden zij een motie van wantrouwen in tegen het college van B&W. Samen waren deze drie partijen goed voor veertien stemmen, tegen twaalf van de overige partijen. De motie betekende het einde van de coalitie en normaal gesproken ook van de politieke loopbaan van maar liefst vier wethouders. CDA en RVB verklaarden namelijk met nadruk dat het wantrouwen gericht was tegen het gehéle college, dus inclusief hun eigen partijgenoten in het college. Met deze zorgvuldig voorbereide coup, wordt de gemeente voor grote problemen gesteld, waarvan de oplossing niet vanzelfsprekend voor de hand ligt. De wethouders Moolenburgh, Goldhoorn, Spil en Dijkstra hebben hun portefeuille ter beschikking gesteld.

COMMENTAAR Zeperd Het Rondeveense Paasdrama dat zich op Witte Donderdag afspeelde in het gemeentehuis heeft de gemoederen deze week flink bezig gehouden. Er hebben zich binnen de muren van de gemeentelijke Raadszaal al heel wat bijzondere zaken afgespeeld, maar de klucht rondom de motie van wantrouwen die CDA en RVB met steun van de VVD indienden, slaat werkelijk alles. Niet eens de falende openbaar vervoer-kwestie, de almaar voortsudderende problematiek van de Stationslocatie, het zwembad in Abcoude of het geneuzel met de N201 waren aanleiding voor enige zelfreflectie.

Uitgerekend het stukgelopen proces van de gemeentelijke samenwerking met Diemen, Uithoorn en OuderAmstel (DUO+) bleek de steen des aanstoots. Beter gezegd: de samenwerking tussen onze eigen gemeenteraad en ons eigen college. Nog beter gezegd: een rapportage over die samenwerking. Maar dus wel een steen des aanstoots. En dus een motie van wantrouwen. Zo’n motie van wantrouwen is politiek gezien een heftig instrument. De vertrouwenskwestie stel je niet zomaar. Dan zit het écht hoog. En dan wil je natuurlijk wel dat de meerderheid van de stemmen zich achter jouw motie schaart. Dus bereidden CDA en RVB in het geniep een mooie coup voor, door al voorafgaand aan de raadsvergadering ook oppositiepartij VVD

achter hun plan te krijgen. Zo was bij het indienen van de motie de meerderheid van stemmen al gewaarborgd. Buiten de raadszaal heet zoiets ‘moord met voorbedachten rade’. Want iets anders kun je het in de rug aanvallen van vier wethouders, waarvan twee van je eigen partij, niet noemen. Maar in de politiek kan zoiets gewoon. Gaat dit scenario zelfs voor House of Cards wat ver, in De Ronde Venen gaan ze nóg een stapje verder. Al snel na de politieke moordaanslag op de vier wethouders lieten CDA, RVB en VVD weten dat zij gedrieën reeds gezamenlijk coalitiebesprekingen voeren. Zonder PvdA/GL/LS, zonder ChristenUnie/ SGP, zonder D66 en zonder Lijst8 Kernen of de eenmansfractie van

Jonathan van Diemen. En – je verwacht het niet – twee van de net vermoorde wethouders keren gewoon terug op hun zetel. Het opgezegde vertrouwen lijkt ineens op wonderbaarlijke wijze hersteld. Wát een cliffhanger! Vóór 4 april worden geen mededelingen meer gedaan door de zelfbenoemde nieuwe coalitie. Jammer. Want als toeschouwers van dit steekspel zitten we nog met de nodige vragen. Zoals waarom het bewuste rapport niet is ingezet waarvoor het bedoeld was, namelijk om er lering uit te trekken? Waarom is een capabele en stabiele wethouder als Erika Spil heengezonden, die een succesvolle koers uitzette voor de transities op het gebied van de WMO, Jeugdzorg en Participatie-

wet? En klopt het dat Moolenburgh en Goldhoorn is gevraagd hun zetels weer in te nemen? En hoe gaan die daar dan mee om? Is het gemeentelijke pluche echt zo comfortabel dat binnen één dag het uitgesproken wantrouwen terzijde wordt geschoven om gewoon door te regeren? Hebben de wethouders nog wel vertrouwen in de raad? En laten die andere politieke partijen het hier bij zitten? Eén ding is duidelijk: het kleine beetje vertrouwen dat de burger nog in de politiek had, is vakkundig om zeep geholpen. Dat krijg je met een soap. rob isaacs, hoofdredacteUr

* Zeperd: tegenslag of mislukking, gewoonlijk in financieel opzicht, strop, nadeel, soms door bedrog, flater, afgang.


DE GROENE VENEN

Luistervink Van harte Er zijn plekken op de wereld waar je beter maar niets op je kerfstok kunt hebben. Op dorpspleinen komen daar mensen bijeen die achter een tafel verhalen aanhoren en direct uitspraak doen. Zo komt het voor dat je, voor je het weet, met een hijskraan omhoog wordt getrokken en hupsa — dat was dan je aardse bestaan. Zo worden er ook nogal wat handen afgehakt, krijg je een berg stenen op je knar of word je gewoon omgelegd. Onthoofden is ook weer in zwang. Als je sommigen misdaden, in dit land begaan, in ogenschouw neemt, bekruipt je ook wel eens het gevoel van ‘Je zou hem of haar...’. Een uitspraak onlangs gedaan in de zaak van de Vinkeveense speedbootvaarder is voor mij zo’n ‘gevoel van’ zaak. Lekker een avond doorzakken, en met een flink stuk in je kraag toch nog maar even lekker met de boot op pad. In het pikkedonker, dat ook nog. Filmpjes die direct na het ongeval opdoken gaven een aardig beeld van de knurft. Enorme hoeveelheden water op de oevers plempen en dat alles onder het motto “dat is wat ik durf”. Maar dan de gevolgen. Twee man op slag dood. Naderhand zou hij verklaren dat hij wel iets had gevoeld, maar dacht op een stuk hout te zijn gevaren. Nou kun je heel veel zeggen, maar als je over een andere boot vliegt, met je schroeven twee man in mootjes hakt, is dat van een heel andere orde dan op een stukkie hout varen. Zoals in een kleinere gemeenschap wel vaker gebeurt, gaan de verhalen vanaf dat moment in het rond. Zeker als de slachtoffers al jaren Vinkeveen bezoeken. Zelf kreeg ik de raadselachtige opmerking te horen “wacht maar af tot de echte waarheid in beeld komt”. Nou Annie M.G.heeft het al eens laten bezingen in het liedje Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan die z'n kraan open had laten staan. Was deze Vinkeveense snelvaarder achter de tafel op het dorpsplein be- en veroordeeld, dan was de hijskraan er wellicht aan te pas gekomen. We mogen ons echter gelukkig prijzen dat dit hier niet gebeurt. Onze rechtspraak is op andere leest geschoeid. Rechters beoordelen feiten, fileren zaken en halen voor zover mogelijk de emoties uit het verhaal. Arnoud H. krijgt een veroordeling van vier jaar aan z'n broek, mag vijf jaar niet varen en moet een schadeloosstelling van 300.000 ophoesten. Ik denk dat het hem vreselijk dun door z'n Jansen en Tilanus zal gaan. Dat is hem van harte gegund! Luistervink

1 april 2016

3

BESTE BURGEMEESTER “Wat vindt u van de bestuurlijke crisis in de gemeente, de motie van wantrouwen tegen het college en de onderhandelingen over een nieuwe coalitie?” Deze en andere vragen hierover zijn me in verschillende varianten gesteld. Uit de soort vragen blijkt dat het voor mensen lastig is om een beeld te krijgen over wat er is gebeurd. Sommige mensen hebben de raadsvergadering van vorige week donderdag gezien op de televisie, anderen hebben ergens iets opgevangen over de gevolgen ervan. Hoe je precies moet duiden wat er is gebeurd is lastig. In deze editie van De Groene Venen, maar ook in de overige lokale en regionale media, kunt u er meer over lezen. Ook over hoe er tegenaan wordt gekeken. Voor mij staat vast dat we hier te maken hebben met politieke realiteit, waarbij het in feite ook niet heel relevant is wat ik er van vind. Je verandert daar de ontstane situatie niet mee, dat kan ook niet want dat is de uitkomst

van een democratisch proces. De realiteit is dat een meerderheid van de gemeenteraad naar aanleiding van een onderzoek over hoe de besluitvorming is gelopen over ambtelijke samenwerking, vindt dat er dingen zijn gezegd tijdens het onderzoek waardoor er geen vertrouwen is in het college. Diezelfde meerderheid ziet in dit gegeven ook aanleiding om met elkaar te kijken of ze een nieuwe coalitie kunnen vormen en een (gedeeltelijk) nieuw college. Ik vind het voor dit moment vooral van belang dat de gemeente goed bestuurbaar blijft. Voor de inwoners, en dus ook in de contacten met allerlei organisaties, bedrijven en andere overheden.

“Wat doet de gemeente aan het handhaven en het voorkomen van illegale bebouwing?” Volgens de wet moet de gemeente een handhavingsbeleid hebben en daarvoor jaarlijks een handhavings-

Tekst Maarten Divendal

programma vaststellen. Dat hebben we gedaan. Omdat de gemeente niet alles overal tegelijk kan doen, worden in het handhavingsprogramma prioriteiten gesteld en kiezen we voor een projectmatige gebiedsgerichte aanpak. Hierdoor willen we het toezicht effectief en efficiënt maken. Als het gaat om (illegale) bebouwing ligt er een relatie met de bestemmingsplannen. Voor sommige gebieden is een nieuw bestemmingsplan in de maak, als dat is vastgesteld zal blijken of er meer of minder mag aan bebouwingen. Juist in deze overgangsfase is het van belang dat de gemeente toezicht houdt op illegaal gebruik van grond. Daarom zal de aankomende periode toezicht worden gehouden op het voorkomen van verdere bebouwing op legakkers in de Vinkeveense Plassen. Voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied West vindt een inventarisatie plaats naar situaties die strijdig zijn met de huidige of toekomstige

Rechtbank doet uitspraak: Vier jaar cel voor dodelijke crash Vinkeveense Plassen Een 51-jarige man is dinsdag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van een dodelijk bootongeluk op de Vinkeveense Plassen in 2014. De rechtbank acht dood door schuld bewezen. Naast de vier jaar gevangenisstraf legt de rechtbank een ontzegging van de vaarbevoegdheid op van vijf jaar. Bij het ongeluk kwamen twee van de vier inzittenden om het leven. Dood door schuld De bestuurder was volgens de rechtbank onder invloed van alcohol, had in het donker te hard gevaren en had geen verlichting op zijn speedboot. De rechtbank oordeelt dat de verdachte schuld heeft aan het ongeluk, maar dat er geen sprake is van doodslag.

Uit het dossier komt het beeld naar voren dat het op het einde van de bewuste avond rustig was op het water. De rechtbank oordeelt daarom dat er wel een kans was op een aanvaring, maar niet zo'n grote kans dat er in juridische zin sprake is van opzet. De rechtbank legt daarom, anders dan de door de officier van justitie

geëiste acht jaar gevangenisstraf, vier jaar gevangenisstraf voor dood door schuld op. De rechtbank hield bij het opleggen van de straf rekening met het feit dat de verdachte na de aanvaring de slachtoffers van het ongeval in zeer hulpbehoevende toestand heeft achtergelaten. Schadevergoeding De rechtbank oordeelt dat de verdachte door zijn schuld groot leed heeft veroorzaakt bij de twee slachtoffers en de nabestaanden. Dit bleek ook uit de afgelegde verklaringen tijdens de zitting. De twee slachtoffers en zes nabestaanden hebben vorderingen voor schadevergoedingen ingediend. De rechtbank stelt vast dat alle benadeelde partijen schade hebben geleden en wijst een groot deel van de vorderingen toe. De verdachte moet in totaal ruim 300.000 euro betalen aan de slachtoffers en nabestaanden.

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Patrick Hesse, Fem van Duuren, e.a.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling, Peter Schavemaker, en Anja Verbiest.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

voorschriften. Voor Buitenborgh wordt onderzocht welke bouwwerken alsnog gelegaliseerd kunnen worden en welke moeten worden verwijderd. De eigenaren van de legakkers krijgen een brief waarin een en ander wordt toegelicht

“Wat vindt u van de veroordeling tot vier jaar gevangenisstraf voor de veroorzaker van het dodelijk bootongeluk op de Vinkeveense Plassen in 2014?” Over het algemeen vind ik dat je zeer terughoudend moet zijn in het 'beoordelen' van uitspraken van de rechter. Natuurlijk heb ik het onderzoek en de rechtszaak nauwgezet gevolgd. De Officier van Justitie had 8 jaar gevangenisstraf geëist wegens doodslag. De rechter heeft bij zijn uitspraak duidelijk gemaakt dat hij in juridische zin niet kan oordelen dat er sprake is geweest van opzet, waardoor doodslag niet aan de orde is. Wel heeft de rechter een zware straf opgelegd vanwege 'dood door schuld'. Juist als er geen sprake is van opzet, kunnen verzachtende omstandigheden de strafmaat naar beneden bijstellen. Daar is hier absoluut geen sprake van. De rechter heeft juist allerlei zaken laten meespelen om te komen tot een maximale straf bij dood voor schuld: vier jaar gevangenisstraf en de verplichting 300.000 euro te betalen aan de slachtoffers en nabestaanden. Gelet op de feiten, het onderzoek en de rechtszaak vind ik dat een goede uitkomst van het strafrecht.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Agenda Kort Zaterdag 2 april • Open Dag, Stal Bos, Westerlandweg, Mijdrecht • Koeiendans, boerderij Hartstocht, Gein-Zuid, Abcoude • Kinderkleding- en speelgoedbeurs, Vlinderbosschool, Wilnis • Open Dag, Johannes Hospitium, Wilnis • IVN Vogelexcursie IJmuiden, verzamelen P begraafplaats, Wilnis • Klaverjassen, kantine HSV, De Hoef • The Evolution of Boxing Gala, De Boei, Vinkeveen • Maestro Concert Viribus Unitis, Willisstee, Wilnis • Toneelgroep Ontmoetingskerk, De Schakel, Wilnis

Zondag 3 april • Kinderkleding- en speelgoedbeurs, achter de Eendracht, Abcoude • Wandeltocht t.g.v. 80-jarige brandweer Abcoude. Starten kazerne Abcoude en bij dorpshuis Baambrugge.

© 2016 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

1 april 2016

Rotary Vinkeveen-Wilnis-Abcoude wandelt met basisscholieren

Kort nieuws Mijdrecht

Ds. Reinders in De Wegwijzer Op zondag 3 april leidt ds. B. Reinders uit Harderwijk de diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. Hij was predikant in Mijdrecht in de periode 1998 2003. De diaconale collecte, die in de diensten gehouden wordt, is bestemd voor de stichting 'Nachamu, Nachamu Ami'. Het doel van deze stichting is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk. Na de morgendienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het aangrenzende verenigingsgebouw 't Kruispunt. Een kop koffie of thee staat dan klaar. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/ nieuwsartikel. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten

Wilnis

Boekenbeurs in De Schakel Op zaterdag 16 april wordt van 10 tot 16 uur in gebouw De Schakel achter de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat in Wilnis een boekenmarkt gehouden van in goede staat verkerende tweedehandsboeken. Er worden streekromans, historische romans, (literaire) thrillers, Engels-, Frans- en Duitstalige boeken, gedichtenbundels, religieuze(dag)boeken, boeken over Amsterdam en Haarlem, bloemen en planten, ons koningshuis, koken, geschiedenis, naslagwerken, kinderboeken en nog veel meer tegen een zacht prijsje te koop aangeboden. Ook zijn er legpuzzels, gezelschapsspellen, dvd’s, cd’s en lp’s te koop, plus antiquarische boeken als Verkade en vergelijkbare albums uit de jaren 30. De opbrengst wordt evenredig verdeeld onder Het Johannes Hospitium De Ronde Venen en de PKN Ontmoetingskerk in Wilnis.

Wijziging openingstijden Servicepunt Vinkeveen Het Servicepunt Vinkeveen aan de Kerklaan 12 is vanaf 1 april geopend van maandag tot en met donderdag van 9 tot 16 uur en op vrijdag van 9 tot 13 uur. Op het Servicepunt kunt u terecht voor vragen over wonen, welzijn en zorg. Het Servicepunt biedt diensten van de gemeente en GroenWest. Daarnaast kunt u er terecht voor de financiële diensten van de Rabobank en vormt het Servicepunt de toegang tot het Sociaal Team. Niet alleen in Vinkeveen is een Servicepunt, u vindt ons ook aan de Hoofdweg 1 in Mijdrecht, Dorpsstraat 28 in Wilnis en de Kerkgaarde 5 in Abcoude, tel. 0297-587600. U kunt ook mailen via

www.servicepuntderondevenen.nl

DE GROENE VENEN

Muziek bij het Alzheimer Café Bij het Alzheimer Café in Abcoude vorige week, omlijst met muziek van het duo Sjan van Straaten en Ellen Hack, kwam het lastige onderwerp dementie ter sprake. De klanken uit de viool van Ellen en de accordeon van Sjan droegen sterk bij aan de bekende laagdrempelige, warme en persoonlijke sfeer die zo eigen is aan de Alzheimer Café’s in Abcoude. Er werd veel relevante informatie gedeeld. Er waren vanuit de aanwezigen vooral veel vragen over de ondersteunende rol van het Sociaal Team bij het navigeren door het labyrint aan voorzieningen en regelingen. De mensen konden zelf, of ze in hun familie of als professional met dementie te maken hebben, elkaar in een vertrouwde sfeer ontmoeten. Daarbij worden waardevolle

adviezen uitgewisseld. Zoals één van de deelnemers opmerkte: "Het Alzheimer Café is elke keer weer een steuntje in de rug bij het omgaan met de problemen die samengaan met het verlies van geheugen en vaardigheden". Alzheimer Café wordt in Abcoude elke twee maanden gehouden. De volgende keer is 25 mei. Dan gaat het over: "Ik ben mantelzorger, hoe bewaar ik het evenwicht tussen draagkracht en draaglast?" Locatie: Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Informatie over de Alzheimer Cafés in De Ronde Venen kunt u vinden bij uw huisarts, bij Tympaan-De Baat en natuurlijk bij het Servicepunt in de kern waar u woont.

Hoe is het om zes kilometer te lopen met zes liter water op je rug? Dat is wat 290 leerlingen uit groep 7 en 8 te Vinkeveen en Wilnis vorige week hebben ervaren. Het is de afstand die leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden gemiddeld lopen voor drinkwater. De leerlingen haalden met de sponsorloop geld op voor de verbetering van (drink)water en sanitaire voorzieningen in Wajir (Kenia), welke opbrengst door de Wilde Ganzen wordt aangevuld. Daarmee steunen zij het project van de Stichting Welzijn Wajir uit Wilnis. Er werd gelopen met de kinderen van de Jozefschool, de Pijlstaart, de Schakel, de Willespoort, de Julianaschool en het Kids College. De happening begon bij de Boei in Vinkeveen met een warming-up van

Ruud Kinkel van PK-sport. Toen de spieren warm waren, gingen de met flessen water gevulde rugzakjes om de schouders en gaf wethouder Moolenburgh het startschot. De kinderen hadden er zin in en het tempo lag hoog. Onderweg werd er goed rondgekeken om op school de vragen van de NME-quiz te kunnen beantwoorden. Halverwege werd er gepauzeerd en zorgde Jumbo Vinkeveen voor de ravitaillering. Daar stonden ook vrijwilligers van de brandweer met een enorme spuit. Wandelen voor Water is een evenement dat jaarlijks door de Stichting Aqua for All wordt georganiseerd. Dit jaar deden er in Nederland ruim 600 scholen mee. Voorafgaand aan de sponsorloop kregen de leerlingen les van twee gastdocenten.

www.rotary.nl/vinkeveenabcoude.

Leerlingen Vlinderbos in actie voor Voedselbank De Ronde Venen Veel aandacht voor Pasen op de Sint Jozefschool

De kinderen van Vlinderbos hebben de afgelopen week extra boodschappen gedaan en nog eens goed in de keukenkastjes gekeken om te kijken wat er op voorraad was. Zij konden deze week allerlei producten inleveren voor Voedselbank De Ronde Venen. Op het moment dat de actie begon stonden er vier lege kratten op het podium, maar in de loop van de week moesten er steeds kratten bijgezet worden. De kinderen hebben erg hun best gedaan en de

actie mag een groot succes genoemd worden. De enorme opbrengst werd afgelopen donderdag opgehaald tijdens het lentefeest. Een feest die traditiegetrouw begon met de grote eitje-tikfinale. Van de tien finalisten had Wolf van Vliet uit de Beestenboel het sterkste ei en hij mag zichzelf eitje-tikkampioen 2016 noemen. Verder hebben de kinderen zich deze dag ontzettend vermaakt met eieren zoeken, levend ganzenbord en een echte paaslunch.

Kick-Off leefstijlproject Fit4Kids op Hoflandschool

der de Hoflandschool uit Mijdrecht, van start met het leefstijlproject Fit4Kids. Alle leerlingen uit groep 1 t/m 8 gaan vanaf dinsdag 5 april aan de slag met een gezonde leefstijl. Gedurende tien weken kunnen kinderen stempels verdienen in hun Fit4Kids-paspoort door gezond en sportief gedrag. Bijvoorbeeld door op de fiets naar school te komen en veel water te drinken. Op dinsdag 5 april is de feestelijke kick-off van Fit4Kids op de Hoflandschool. Dansschool BEO Baambrugge levert haar bijdrage aan deze sportieve opening.

In april gaan drie scholen uit gemeente De Ronde Venen, waaron-

De kinderen van de Sint Jozefschool hebben in de week voor Pasen veel bijzondere activiteiten verricht met het oog op Pasen. Zo hingen zij palmpaasstokken vol met allerlei lekkernijen, die zij brachten naar de ouderen van Maria-Oord. Andere leerlingen maakten paasstukjes met de bewoners en daarbij ontstonden leuke gesprekken. Namens de RikiStichting werden dozen vol vrolijke en smakelijke paasspulletjes gebracht naar alleenstaande ouderen in onze gemeente. De leerlingen van de hoogste klassen namen kinderen uit de onderbouw mee naar de Heilig Hart kerk, waar zij vervolgens zelf uitleg gaven over de betekenis van Pasen. Op Witte Donderdag kwamen alle leerlingen bijeen in de gymzaal van de school. Daar werden liedjes gezongen en toneelstukjes voorgedragen. Groep 8b bracht bijvoorbeeld een leerzaam verhaal over de

geschiedenis van het Veensteken. Het geluid van de Veensteekmachine werd bijzonder goed nagebootst en het schilderij van de machine was prachtig. De leerlingen van groep 3 hadden een versje en liedjes in de aanbieding, waarbij ‘sorry kunnen zeggen’ en het oplossen van conflicten centraal stond. Zo droegen alle groepen een steentje bij aan een feestelijk en leerzaam programma.Het programma werd plots onderbroken door de komst van een paashaas. Voor de leerlingen van de bovenbouw was deze paashaas een oude bekende... Deze haas huppelt al heel wat jaartjes rond op de Sint Jozefschool! Tot slot bood de oudervereniging een heerlijke lunch aan in De Boei. Prachtig om te zien hoe de kinderen uit de bovenbouw zich ontfermden over de kleintjes. Zo was het een bijzondere, drukke en vooral liefdevolle week op de Sint Jozefschool.


DE GROENE VENEN

Vrienden van de Voedselbank Abcoude-Baambrugge Door de Lions zijn met de Erwtensoep-actie kaarten uitgedeeld om ’Vriend van de Voedselbank' te worden. De bevoorrading bij de voedselbank is vaak onregelmatig, daardoor kan er een tekort ontstaan aan producten. Dat tekort moet worden aangevuld en daar is geld voor nodig. Om hier een oplossing voor te vinden is de voedselbank samen met de Lions een actie gestart om donateurs te werven. 'We hopen dat er zo een netwerk van 'vrienden’ ontstaat die de voedselbank ondersteunt. Zeker nu een groeiend aantal mensen er gebruik van maakt’, aldus Martijn Hes van de Lions. Onlangs is de eerste 'vriend’ van de voedselbank in het zonnetje gezet. Niek Vroon kreeg van Elly van Es, hoofd voedselbeheer, twee flessen wijn mét voedselbank-etiket overhandigd. Niek steunt de voedselbank vanaf het eerste uur. Wekelijks bestelt hij bij Koot Plusmarkt al naar gelang wat het meest nodig is eieren, sinaasappels of blikgroenten voor de voedselbank. Met recht een vriend

en een heel goeie! Maar de voedselbank kan meer goede vrienden gebruiken. Vriend ben je door per maand/kwartaal/jaar geld over maken op bankrek. NL50RABO0149273037 t.n.v. Stichting Tympaan-De Baat onder vermelding van ’vriend van de voedselbank’, maar eenmalige donaties zijn vanzelfsprekend ook heel welkom. Voor meer informatie: voedselbank@stdb.nl.

Zaterdag 2 april: Open dag op de boerderij Stal Bos Op zaterdag 2 april is er een open dag bij boerderij Stal Bos aan de Westerlandweg 10 in Mijdrecht. Kom een kijkje nemen bij de paarden, pony's, koeien, kalfjes, schapen, lammetjes, konijnen enz. Het is echt leuk om eens de tijd te nemen om de dieren gade te slaan, hoe en wat ze doen. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De koeien worden nu met de melkrobot gemolken,

dus helemaal computergestuurd. U kunt hier paardrijles en ponyrijles krijgen of uw paard stallen. Het les geven kan ook bekeken worden op deze open dag tussen 11 en 12 uur en van 13 tot 15 uur. Er is gelegenheid om te logeren op deze boerderij in een luxe appartement en kan dan mee genieten van de dieren en helpen op de boerderij en manege/ pensionstal.

Lezing ‘De Botshol: vogels en wieren cyclus’ Op dinsdag 5 april organiseert IVN De Ronde Venen en Uithoorn een lezing over het prachtige natuurgebied De Botshol. Deze lezing wordt verzorgd door Piet Heemskerk en Walter Büsse, beide IVN –gids. De lezing wordt gehouden in het NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis en begint om 20.00 uur.Voor de toegang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van €2.50. De Botshol, een prachtig en divers natura 2000 gebied bij ons in de buurt. Walter Büsse vertelt welke vogels er zaten, vertrokken zijn en er juist bij gekomen zijn. Piet Heemskerk zal voor de pauze in gaan op de waterkwaliteit van dit gebied. Er groeien hier kranswieren; die doen het ene jaar wel goed, het andere jaar niet. Hoe komt dat? Dat heeft Winnie Rip onderzocht in opdracht van het Waterschap. Dit verhaal geeft een

mooie inkijk in het wel en wee in dit moerasgebied en is een mooie voorbereiding op de zomeravond roeitochten die het IVN ook dit jaar weer organiseert.

1 april 2016

5

Rabodichtbijfonds en SC Johnson co-sponsoren Beachveld Atalante en De Vinken Korfbalvereniging De Vinken en ook Volleybalvereniging Atalante hebben de handen ineen geslagen om een beachveld te realiseren. Het aanleggen van een beachveld behelst veel meer dan het storten van alleen zand. Zeker bij de zachte veengronden en het "zwaardere" zand moeten er veel extra maatregelen getroffen worden. Ook in verband met twee sporten op 1 veld en de wens makkelijk te kunnen overstappen was de opbouw wat prijziger. Verder nog richtlijnen van gemeente, afscheiding, lichtmast, afdekzeil etc. maakten het totaalplaatje hoger dan verwacht. Er werd een plan opgesteld en sponsors aangeschreven. Na eerder al een fantastisch bedrag te hebben ontvangen van het Schipholfonds mochten beide verenigingen vorige week opnieuw twee mooie sponsorbedragen ontvangen! SC Johnson sponsort het beachveld met 2.500 euro en ook het Rabo Dichtbijfonds draagt met 5.750 euro

bij aan het beachveld . Met deze bedragen komen de clubs ruim over de helft van de totale investering. Het projectteam 'Beachveld' gaat nu actief aan de slag, met de wens het veld in de zomer te kunnen realiseren. Ondertussen blijven de verenigingen nog actief met het zoeken naar extra sponsoren, maar zij willen hierbij het Schipholfonds, SC Johson en het Rabodichtbijfonds ontzettend bedanken voor hun bijdrage! Dit gaf hen het groene licht om nu ook echt een start te maken!

Koeiendans op zaterdag 2 april bij boerderij Hartstocht Abcoude Het land van de eerste ommelandse boerderij is klaar voor dansende koeienvoeten! Bij boerderij Hartstocht, aan het riviertje het Gein in Abcoude vindt aanstaande zaterdag 2 april vanaf 11 uur bent u welkom om het koeiendansen te aanschouwen. Neem uw smartphone of camera mee, want u kunt bijdragen aan een heus ‘(bio)divers ommelands koeiendans panorama’. Boerderij Hartstocht is bekend van de film Bodemboeren en ligt, anders dan de vier andere ommelandse boeren, op een kleirug. Deze bodem is wat draagkrachtiger dan veenweide en daardoor dat Hartstocht het spits afbijt. Voor de staldeuren open gaan, geeft boer Henk den Hartog een korte introductie over de biodiverse dansvloer waarvan die koeien gaan smikkelen en waarvan daarna de eerste

verse grasmelk komt! De staldeuren gaan open om 11.30 uur, waarop de Blaarkoppen uitgelaten het veld in springen! Na de dans bent u welkom om ook een kijkje in de stallen te nemen, even met de boer of boerin te spreken en om de eerste kalfjes, die geboren zijn, te aaien. Ook kunt u biologische melk, vlees of compost meenemen van de boerderij en u te laten informeren over het nemen van een tuinabonnement bij de Tuinen van Hartstocht. Een week later is die eerste echte verse grasmelk van boerderij Hartstocht te proeven. Een dringend verzoek om te parkeren op het parkeerterrein op het erf. Let er op dat u de weg NIET blokkeert voor vrachtwagens en tractoren. Adres: Gein Zuid 26, Abcoude, tel. 0294-281366 www.hartstocht.net,

www.tuinenvanhartstocht.nl

Kort nieuws Abcoude

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Aanstaande zondag 3 april ben je van 12 tot 15 uur weer van harte welkom om te komen shoppen op de tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in Abcoude. Op deze gezellige voorjaarsbeurs vind je volop zomerkleding, sportspullen, schoenen, (buiten)speelgoed, boeken, dvd’s en accessoires voor kinderen tot ongeveer 15 jaar. De kwaliteit van de spullen is goed en je vindt er ook veel merkkleding bij. Heb je zelf spullen om te verkopen, dan kun je een klantnummer aanvragen en je verkoopwaar inleveren op 1 en 2 april. De helft van de verkoopopbrengst is voor jou als verkoper en de andere helft wordt gedoneerd aan een goed doel. Je kunt nu ook pinnen op de beurs. Locatie: pand Klein Binnenrust, Hoogstraat 23 in Abcoude, op het pleintje achter Café Restaurant De Eendracht. Aanvragen klantnummer: voor.elkaar@hotmail.com of 06-38290004 (na 18 uur).

facebook.com/kledingbeurs-abcoude.

De Hoef

Klaverjassen bij HSV Zaterdag 2 april is er voor de laatste keer dit seizoen klaverjassen in de sportkantine van HSV in De Hoef. Aanvang 20 uur. Er worden 3 giffies gespeeld. Deelname 3 euro p.p. Na afloop is er weer een leuke tombola met mooie prijzen.

Vinkeveen/Waverveen

Stroopwafelverkoop Op vrijdagavond 8 en zaterdagmorgen 9 april is er weer stroopwafelverkoop. De Hervormde Gemeente van Vinkeveen verkoopt al jaren in het voorjaar overheerlijke stroopwafels uit Gouda. Dit jaar kunt u hen huis aan huis verwachten op vrijdagavond 8 april tussen 18 en 21 uur in de wijken Westerheul en Zuiderwaard. Op zaterdagmorgen 9 april vertrekt men vanaf 9 uur richting Waverveen en oude dorp Vinkeveen. De Goudse stroopwafels kosten 3 euro voor 10 stuks en zijn natuurlijk lang houdbaar in de vriezer. Ook in gebouw Maranatha aan de Herenweg 207 in Vinkeveen kunt u stroopwafels kopen en ze zijn telefonisch te bestellen bij Kees Versloot, tel. 06-21 372 893. De opbrengst is dit jaar voor christelijke hulpverlening aan jongeren door stichting Timon.


6

1 april 2016

DE GROENE VENEN

CASA DI CARIN

Tekst Carin van Kouwen

Mevrouw van Wieringenplein 98, Mijdrecht Vandaag ga ik een leuke geschakelde woning bezichtigen aan het Mevrouw van Wieringenplein in Mijdrecht. Dit plein ligt net achter het gezellige dorpscentrum van Mijdrecht. Je hebt hier wel alle winkels en andere faciliteiten binnen handbereik maar niet de drukte voor je deur. Een heel fijn plekje dus. Je kunt je auto hier voor de deur op het plein parkeren, maar er is ook een royale eigen parkeergarage; deels geïsoleerd en voorzien van elektriciteit en verwarming. Naast je auto heb je nog zat ruimte voor fietsen en tuinmeubelen e.d. Handig is dat er een raam in zit, zodat je er ook kun hobbyen omdat er daglicht aanwezig is. Ik kom binnen in de ruime hal waar je het toilet vindt, de meterkast, de trap naar boven en toegang naar een van de slaapkamers en de woonkamer. Ik begin in de woonkamer die aan de voorzijde van de woning ligt en over het plein uitkijkt. De woonkamer is lekker ruim en heeft veel lichtinval door de vele ramen. De aangrenzende half open keuken ziet

er netjes uit en is van diverse apparatuur voorzien. Daarnaast heb je hier echt enorm veel kastruimte. Altijd handig in een keuken. Via een deur in de keuken kom je in de bijkeuken. En je kunt hier een behoorlijke voorraad kwijt, kan ik je vertellen. Ook voor de schoonmaakspullen en stofzuiger is hier met gemak een plekje.

Op de begane grond vind je de eerste slaapkamer. Een ruime kamer met een openslaande deur naar de tuin met een zonnig terras. Je hebt hier geen inkijk van buren dus je kunt hier lekker vrij BBQ’en en van de zon genieten. Terug naar de slaapkamer, want deze heeft ook nog een eigen badkamer met een ligbad, inloopdouche en een wastafel en tevens vind je hier een wasmachine-/drogeraansluiting. Ideaal voor als je logees hebt of wanneer je niet meer zo makkelijk zou kunnen traplopen.

Kom kijken zaterdag 2 april tussen 11.00 - 15.00 uur

Op naar de bovenverdieping. Hier vind je de master bedroom, die aan de voorzijde van de woning ligt. Dit is een bijzonder ruime kamer met veel licht en een eigen balkon. Aan de achterzijde bevindt zich de derde slaapkamer, en ook boven is er nog een aparte badkamer met een tweede

toilet, een wastafel en een douche. Een hartstikke leuke en nette woning in het stadshart van Mijdrecht. Op zaterdag 2 april is de NVM Open Huizen Dag en kunt u deze woning geheel vrijblijvend komen bezichtigen tussen 11:00 en 15:00 uur. Een mooie kans om hier eens een kijkje te nemen en wellicht de nieuwe bewoner te worden van dit leuke huis. Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt Snelweg A2 Bushalte Basisschool Sportschool

1,5 15 1,9 1,1 2,7

Facts & Figures Mevrouw van Wieringenplein 98, Mijdrecht Vraagprijs € 389.000 k.k. Woonoppervlakte 120 m2 Inhoud 350 m3 Perceeloppervlakte 287 m2 4 kamers (3 slaapkamers) Korver Makelaars Stationsweg 12 3641RG Mijdrecht tel: 0297-250421 welkom@korvermakelaars.nl

www.korvermakelaars.nl

Tennishal De Ronde Venen comfortabel overdekt tennissen ZOMERBAANBUNDELS Innoverend product! Thuis uw tennisbaan reserveren? Voor het zomerseizoen 2016 kunt u via internet uw tijd boeken.

Bundels per tennisgroep: 20 uur € 80,-

ma.

20 uur € 120,-

alle tijden

t/m vr. tot 19.00 uur

35 uur € 200,maandag

16.00 t/m 23.00 uur.

dinsdag

08.30 t/m 23.00 uur.

woensdag

14.00 t/m 23.00 uur.

donderdag

16.00 t/m 23.00 uur.

vrijdag

14.00 t/m 22.00 uur.

Zat. en zondag

09.00 t/m 13.00 uur.

Tennishal De Ronde Venen

• Doctor J. van der Haarlaan 3 (naast wijk Wickelhof) • 3641 JW Mijdrecht • Tel.: 0297 - 285 636 www.tennishalderondevenen.nl


DE GROENE VENEN

1 april 2016

7

DE WEEK IN BEELD

slachtlaan in Wilnis lm o M de n een mbo aa maart werd er . t is nu ook Ju 28 n ch va re ijd nd M te in twee ller e och Na Hunkemö iets voor half s. In de vroeg as er w ek br en in m n ko ht om en va en te offer geword en op de vluc dging om binn eg o po sl te en rs ee uw e o an vr .D egen ze het br ord door een ruitje ingetikt n toen gesto en aal binnen slo de ge nm er rs Ee w . de rs en da m de De da bben de rug te ko he te te r ei ee o w m uw ee le o al tw et name de vr pot. Ondanks iets over half Zij zoeken m een moker ka e. rde. ig o et o tu m st l ge ig ee ar tu an t meldp pzoek na p en he o lie is ar ie kb lit ac po sn e .D richting de buit gemaakt naf de Chinees de Lidl. va ee r spoeL tw lf ha d Van de die om n tas van ee to richar et fo m s ng la De vrouw liep

Voor de groepen 7 en 8 was vanmidda g het schoolvoetba OBS Willespoort he ltoernooi bij Hertha eft de derde prijs . behaald.

Dinsdagmiddag was spr ake van een verkeersch aos rondom De Ronde Ve Morgens was op de A2 nen. 's een ongeluk met een vra chtwagen gebeurd, waard er de hele dag lange fi oor les stonden op de A2 tus sen Amsterdam en Bre Om die te ontlopen name ukelen. n veel automobilisten de N201 binnendoor, maar 's middags de brug bij Vre toen eland kapot ging, kon er geen verkeer meer door. de lange file die ontston In d gebeurde ook nog een aanrijding.

oofdweg in urd op de H e b e g k lu e g is onduiden on e toedracht 15.40 uur ee D d . n n e ro kt is a g ra a idd ond ongeluk volDonderdagm rbi twee personen gew ren van het e n n ri e h r e waa arsweg bets me Waverveen, roostdijerdw uurster nen zich nie P n e ku d t rs e e m rd g u in est stu k op de kruis r heeft de b lijk; beide be r ij het ongelu e brandwee B D . r bakke r. e ti te te li a e o p w p t e e to fo gens d uto in h a 's to u a e d n landde een va . d bevrij

foto richard Va n der spoeL

Woensdag 23 maart is het jaarlijkse Pannenkoekentoe rnooi gehouden bij tennisvereniging De Ron de Vener. De opkomst was meer dan goed: 39 enthousiaste kinderen in de leeftijd van 6 /m 13 jaar. Dit jaar waren er zelfs een aantal kinderen bij die instroomden vanuit de 4 lessen ‘Maak kennis met tennis’ en verder nog geen lessen hebben geh ad. Enthousiast gingen de kinderen de baan op en al gauw probee rde het zonnetje er ook doorheen te kom en. Tussen de wedstrijdjes door hebben de kinderen genoten van de pannenkoeken, die gebakken werden door ouders. Lijkt het je ook leu k om te tennissen kom dan eens langs bij onze vereniging of kijk op ww w.tvdrv.nl.

rnemersvertie van de onde ac as pa lle vo gesloten met De succes brugge werd af am Ba e/ ud co eniging Ab ashazen. twee vrolijke pa

Dinsdagmorgen is er op de A2 ter ho ogte van Breuke gen naast de weg len een vrachtwa geraakt en bijna gekanteld. Het on de snelweg richt ge luk gebeurde op ing Utrecht. Volg ens een politiew er niemand gewon oordvoerder raak d. Wel ontstond er te een lange file tu en Utrecht. ssen Amsterdam foto richar d Van der sp oeL


Familieberichten

8

1 april 2016

Ons bereikte het droevige bericht dat

Bernard Wilgers voormalig directeur van Rabobank Mijdrecht is overleden. Bernard heeft veel voor de Rabobank betekend. We wensen mevrouw Wilgers – Groot Koerkamp en alle familieleden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Raad van commissarissen, directie en medewerkers van Rabobank Rijn en Veenstromen

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon

DE GROENE VENEN

Met grote verslagenheid en verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons raadslid

Mirjam Verbruggen-Ezendam Een gevoel van onrechtvaardigheid bekruipt ons. Mirjam was maatschappelijk zeer betrokken bij alles en iedereen en was de drijvende kracht achter en de kern van ons sociaal geweten. Haar inbreng, zowel binnen als buiten de raad, was ter zake kundig, ingetogen en immer bevlogen. Wij zullen haar enorm missen. Wij wensen Wout, Christina en Eveline veel sterkte toe. Namens de leden van Ronde Venen Belang

Jaap-Jan Bulthuis, voorzitter René Bultena, fractievoorzitter

Toch nog onverwacht is overleden ons zeer gewaardeerde collega raadslid

Mirjam Verbruggen-Ezendam Wij zullen ons Mirjam blijven herinneren als een positief ingestelde collega en haar hartelijke persoonlijkheid gaan missen. Onze gedachten gaan uit naar haar man en haar twee dochters, haar familie, vrienden en collega's van Ronde Venen Belang. Namens de D66 fractie en afdeling De Ronde Venen, Kiki Hagen

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Charon

Uitvaartbegeleiding

Afscheid nemen met je hart

www.charonuitvaart-abcoude.nl Miranda van Gelderen: 06-23 36 79 97/ Brenda Stork: 06-15 44 20 46

In Memoriam Mirjam Verbruggen - Ezendam Sinds 2011 zit Mirjam namens Ronde Venen Belang in de gemeenteraad. Haar maatschappelijke betrokkenheid dateert al van ver daarvoor. Als actief lid van Vernieuwend Vinkeveen en Waverveen was zij een enorme steun voor en drijvende kracht achter de toenmalige fractie. Mirjam laat een grote leegte achter, niet alleen bij haar partij Ronde Venen Belang maar zeker ook in de gemeenteraad, waar zij altijd onomstreden is geweest. Nooit ging zij voor eigen belang, maar voor het resultaat. Het belang van mensen ging haar boven alles, waarbij de zwakkeren in de samenleving op haar konden rekenen. Mirjam was een echte verbinder. Via haar ‘stille diplomatie’ zijn veel zaken in gang gezet. Een sprekend voorbeeld daarvan is het project ‘Restart’ van de zakenvrouwen, waarvoor zij de ambassadeur was binnen de gemeente. Ook het ‘doorstroomproject van ouderen’, die een huis met een lage huur konden verruilen voor een appartement met behoud van die lage huur is op haar aandringen gerealiseerd. Eveneens fungeerde zij als de ogen en oren op onderwijsgebied. Verschillende signalen die zij doorgaf zijn opgepikt, wat het onderwijs en kinderen ten goede kwam. Mirjam vatte haar taak als gemeenteraadslid uiterst serieus op. Als er bijeenkomsten waren, binnen en buiten de gemeente, was het altijd de vraag: “was Mirjam dan op meerdere plekken gelijktijdig aanwezig?” Mirjam was overal. Ook de Vinkeveense Plassen gingen haar aan het hart. Niet voor niets zat Mirjam in de Plassenraad. Ze beschouwde dit niet als een erebaan, maar als een serieuze opdracht de Plassen te behouden voor de toekomst. De Ronde Venen en ik zullen de warmte, betrokkenheid, deskundigheid en praktische benadering van Mirjam enorm missen. Anco Goldhoorn

Condoleanceregister voor Mirjam Verbruggen-Ezendam In de hal van het Gemeentehuis aan de Croonstadtlaan (bij Burgerzaken) is tot en met vrijdag a.s. een condoleanceregister geopend in verband met het overlijden van Mirjam Verbruggen-Ezendam. Ook tijdens de eerstkomende raadsvergadering zal het register weer opengesteld worden in de hal van het gemeentehuis bij de raadzaal. Mirjam heeft zes jaar namens Ronde Venen Belang in de gemeenteraad van De Ronde Venen gezeten en is afgelopen maandag na een zeer kort ziekbed overleden.


DE GROENE VENEN

1 april 2016

Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet dat echte liefde zijn Vol verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieverd, onze lieve pap en mijn schoonpa

9

Na een mooi en lang leven is te midden van zijn familie op zijn verjaardag overleden; mijn lieve man, onze vader, schoonvader, broer, zwager en opa

Rintje Pater

Rob de Graaff Robert

(Dick)

Altijd met optimisme begonnen aan de strijd om deze ziekte te overwinnen, maar dit laatste was te krachtig, het ging niet meer.

* Baarn 28-03-1921 - † Vinkeveen 28-03-2016

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Ali Pater-Jongbloed en familie

Rob is maar 54 jaar geworden.

Fam. Pater, Herenweg 144B, 3645 DT Vinkeveen, mail@dickpater.nl

Annemarieke Milou en Pascal Timon

Open Huis bij het Johannes Hospitium in Wilnis

Scholeksterlaan 69 3645 KB Vinkeveen Bloemenadres: Uitvaartcentrum Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen. Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op dinsdag 5 april van 19.00 tot 20.00 uur in Roekz, Herenweg 52-55 te Vinkeveen. Wij nemen afscheid van Rob op woensdag 6 april om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Hart van Jezus te Vinkeveen in samenwerking met zijn koor “Eigen Wijs“, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Roekz. Rob houdt van kleurrijke kleding.

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van onze jongste zwager en oom

Rob de Graaff Volop genoten van een mooi leven Bij velen een onvergetelijke indruk achter gelaten Familie Eijs Lida en Joop Ben en Annemarie Corrie en Piet Wil en Daan Koos en Bea Gies en Marian Thea en Gijs Neven en nichten Deze strijd kon hij niet winnen. Onze gedachten gaan uit naar Annemarieke Milou en Pascal Timon We zijn er voor jullie.

Lieve Rob Als ik een petje had, dan nam ik hem voor je af.

Op zaterdag 2 april a.s. staat van 11 tot 13 uur de deur van het Johannes Hospitium De Ronde Venen weer open voor belangstellenden. In het ‘Buurhuis’, gelegen naast het hospice, Vossestaart 2 in Wilnis, zullen medewerkers en vrijwilligers u onder het genot van een kopje koffie graag informatie geven over de organisatie, de opnamecriteria, de zorg aan bewoners en het

vrijwilligerswerk. In het huis zijn altijd vrijwilligers nodig! Er is foldermateriaal aanwezig en indien gewenst is een rondleiding in het hospice mogelijk. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in het hospice, waar het motto ‘Leven met aandacht’ voorop staat. Zie ook www.johanneshospitium.nl of vraag nadere inlichtingen via info@johanneshospitium.nl.

Alzheimer Café Vinkeveen op 13 april Verlies (rouw) is de achterkant van liefde. Dit maakt gastspreekster Monique van Neutegem van Coaching Forward duidelijk aan de hand van de verliescirkel en de rouwverwerkingscurve. Wanneer wij ons hechten aan iemand, dan tekenen wij eveneens het contract van afscheid nemen. Wanneer een dierbare Alzheimer krijgt, dan treedt het proces van afscheid nemen op. Hoewel degene van wie je houdt er nog is, verandert er veel. Het verliezen van de kwaliteit van je eigen leven is voor ieder mens een moei-

lijk te accepteren proces. Hoe kun je omgaan met het verdriet van jouw dierbare als je zelf ook vol bent van verdriet? Nieuwsgierig geworden naar dit thema en ervaringen uitwisselen? Kom dan op woensdag 13 april naar Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. Aanvang 19.30 en einde ca. 21 uur. Zaal open 19 uur. Aanmelden niet nodig; toegang gratis. Meer info bij Esther Smit, tel. 0297-230 280 of per e-mail e.smit@stdb.nl.

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Daan en Wil Danny en Ineke Isa en Sena Ferry en Sandra Nick en Melanie Voor altijd in ons hart.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

1 april 2016

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Frank Boeijen

‘Iedere plaat van mij is persoonlijk’ In de rubriek ERELOGE ontmoet muziekjournalist Peter Schavemaker popmuzikanten die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week een gesprek met Frank Boeijen. Recent verscheen zijn zevenentwintigste cd ‘Land van Belofte’.

Je nieuwe cd ‘Land van Belofte’ gaat over liefde. De liefde van alle kanten belicht en bezongen. “Het album gaat inderdaad over liefde in al haar vormen. De plaat begint met ‘Occhiolino’ (Italiaans voor knipoog, red.), waarin iemand een hart onder de riem wordt gestoken. Track 2 ‘Weet Jij Wat Het Is’ gaat over steun zoeken bij je geliefde, track 3 ‘Waar Dan Ook’ bezingt een vriendschap. In track 4 ‘Stad en Land’ wordt beschreven hoe je terugkeert naar je bronnen, waardoor je geïnspireerd raakt en de plek waar je je na allerlei omzwervingen ook thuis voelt – zowel geestelijk als letterlijk. Het gemis van een moeder, gezien door de ogen van een kind, is het onderwerp van track 5 ‘Is De Hemel Ver’. Track 6 ‘Waarom Zijn We Anders Hier’ gaat over dat we hier op aarde zijn om mooie dingen en muziek te maken. Track 7 ‘Land van belofte’ gaat over het

avontuur wat twee mensen beginnen. Track 9 ‘Sluit Je Ogen’ vertelt over hoe de indrukken van de wereld zo overweldigend kunnen zijn dat je ze figuurlijk beter even kunt aankijken, zodat je er niet voortdurend mee bezig bent.”

Opvallend zijn de teksten op ‘Land van Belofte’. Je weet direct waar ze over gaan. In het verleden kreeg je wel eens de kritiek dat je teksten onduidelijk waren. “Bij het maken van ‘Het vermoeden van licht’ (2013) ben ik bewust op zoek gegaan naar de grens hoe impressionistisch je teksten kunnen zijn in de Nederlandstalige muziek. Ik sta nog steeds achter die plaat. Op ‘Land van Belofte’ zijn de teksten inderdaad concreter, iets waar ik zelf aan wennen moet.”

‘Land van Belofte’ klinkt ook als een zeer persoonlijke plaat. Bijvoorbeeld in

de tekst van ‘Boodschap van Holland’. “Iedere plaat van mij is persoonlijk, maar er staan op deze cd ook liedjes die verhalen zijn over andere mensen. ‘Boodschap van Holland’ is een aantal jaren geleden geschreven en we hebben het al eerder gespeeld. Het gaat over mijzelf dat ik ergens aan de andere kant van de wereld ben en dat er in Nederland hele heftige privé dingen gebeuren en je jezelf dan machteloos en onmacht voelt. Een onderwerp dat iedereen kan overkomen. Ook ‘De Dans ontsprongen’ is een persoonlijke tekst’.”

Heeft de veranderende wereld, vol geweld en terrorisme, een rol gespeeld bij het schrijven van deze plaat? “Niet de heftigheid waarmee het de laatste tijd aan de gang is, dat was nog niet zo toen we de plaat vorig jaar (2015) opnamen. Nu lijkt alles in het licht van de huidige gebeurtenissen te staan. De problemen in de

wereld worden zo gigantisch overheersend. Maar daar is deze plaat geen commentaar op. Het is wel zo dat mensen bepaalde teksten daarmee in verband gaan brengen, terwijl die daar niet over gaan.”

Had je na de gebeurtenissen in Parijs niet de urgentie om hier een nummer over te schrijven? “Nee, Parijs gebeurde nadat wij de plaat al hadden opgenomen. Die gebeurtenis is zo complex en zo vers, dat moet eerst maar een beetje

Fototentoonstelling ‘Vrij werk’

Schildergroep Inloophuis exposeert bij De Huifkar

Vanaf donderdag 31 maart is er een fototentoonstelling van leden van Fotoworkshop De Ronde Venen te bekijken in het Gezondheidscentrum aan de Croonstadtlaan 1 te Mijdrecht. Alle leden werden vrij gelaten in de keuze van de aan te leveren foto. Enige vereiste was dat de inzender moest vertellen waarom de foto was gekozen en wat het verhaal achter de foto is.

Werken van de schildergroep van Inloophuis ’t Anker zijn te bewonderen in Tuincentrum De Huifkar. De expositie werd geopend door voorzitter Chris Gispen, die vertelde dat de schildergroep meer is dan een kwast ter hand nemen. “Het schilderen is een goede manier om de spanning te ontladen, dat er daarbij ook nog een kunstwerk ontstaat is helemaal fijn. Dat deze kunstwerken best de moeite waard zijn moge blijken uit de prachtige tentoonstelling.” Elke donderdagmiddag is er vrije inloop in ’t Anker en zijn kanker-

Zo is er een foto van een eenzame wielrenner hoog in de alpen die bij toeval de fotograaf tegen kwam en vroeg of hij hem wilde fotograferen. Een ruige omgeving en doorzettingsvermogen samengevat in één beeld. Foto’s die hun schoonheid ontlenen door knap gebruik van prachtig licht dat alleen maar te vinden is in de natuur: ‘de mooiste fotostudio die je je maar kunt wensen’, volgens een van de fotografen. Dat hij gelijk heeft laten zowel een prachtige foto van een Moeflon, een Dodaars en beelden van de zonsondergang zien. Verder zijn er straatbeelden, mensen, steden, kleurenfoto’s, zwartwitfoto’s en een foto waarbij met behulp van een bewerkingsprogramma

uit meerdere foto’s een ‘onmogelijk’ beeld wordt gecreëerd. Nachtfoto’s van lichtfestivals waarvan bijgaande foto van Atie Westerdijk er een is. De beleving van het zien door de ogen van een ander, zo zou je deze tentoonstelling ook kunnen omschrijven. Veel kijkplezier! Meer over ‘Fotoworkshop De Ronde Venen’ en de foto's op www.fotowork-

shopdrv.nl foto atie westerdijk

patiënten, hun familie en ex-patiënten van harte welkom. Ann Robles begeleidt de groep en weet met haar uitgebreide kennis de gasten te inspireren bij het maken van schilderijen of tekeningen in allerlei verschillende stijlen. Daarnaast zorgen de gastvrouwen voor een drankje en een schouder als dat nodig is. De kunstwerken zijn te zien in Tuincentrum de Huifkar tot medio april en zijn te koop. Van de opbrengst wordt o.a. nieuw materiaal gekocht. Meer informatie:

www.inloophuishetanker.nl

betijen. Op een paar albums verder komt dat wellicht terug, wil je daar iets zinnigs over kunnen zeggen. Net als bij iedereen moet dat ook bij mij eerst een plek in mijn hoofd krijgen.” Frank Boeijen is te zien op 22 april in De Goudse Schouwburg in Gouda en 12 mei in de Stadsschouwburg Utrecht.

www.frankboeijen.nl foto: corb!no

Workshop: Kleurrijke vogel van papierklei Deze vrolijk gekleurde vogel wordt gemaakt met zelfhardende poppenklei op papierbasis. Na droging wordt de vogel in de tweede les kleurrijk beschilderd met acrylverf en glanzend afgelakt. Echt een workshop waar u uw fantasie en creativiteit in kwijt kunt. Neem de eerste les een doosje mee ter grootte van een schoenendoos om het werkstuk na afloop mee naar huis te nemen. De vogel zal tussen de 17 en 20cm groot worden. Deze workshop bestaat uit 2 dagdelen: zaterdag 16 april van 10 tot 12.30 uur en donderdag 21 april van 19 tot 21.30 uur. Docent: Ineke Makkink. Locatie: Stichting 'Paraplu', Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Kosten materiaal: € 17,50 voor aanvang van workshop betalen aan docent. Kosten workshop: € 22 inclusief kopje koffie of thee bij binnenkomst Via de mail kunt u zich direct inschrijven via: www.stichtingparaplu.

nl/direct-inschrijven.

Lezing Russische schrijver op 6 april Woensdag 6 april geeft Pieter Boersma voor het Cursusproject weer een boeiende presentatie over Rusland, die om 20.00 uur begint in de Boei te Vinkeveen. De entree is 7 euro. Hij gaat met je op bezoek bij de Russische schrijvers Anton Tsjechov, Anna Achmatova, Boris Pasternak e.a. Dat is een reis door de geschiedenis van Rusland. In de plaatsen waar de beroemde schrijvers woonden en in hun huizen zie je die indringende geschiedenis van het land en het volk. Het verleden komt er gewoon tot leven. Hij vertelt een verhaal met powerpoint en muziek en dan beleef je Rusland toen en nu op een bijzondere manier, die je niet meer vergeet.

<- Anton Tsjechov


DE GROENE VENEN

1 april 2016

11

CULTUUR Op 8 en 9 april in De Boei ‘High Tea Bij Bakkerij Van Schie’ Toneelvereniging O.K.K presenteert op 8 en 9 april in dorpshuis De Boei in Vinkeveen het toneelstuk ‘’High Tea Bij Bakkerij Van Schie’’, geschreven door Michiel Geurtse en Cocky van Dijk. Mevrouw van Schie overtuigt haar man met een briljant idee om de bakkerij nieuw leven in te blazen met high tea party’s en een lunchroom.

Maar hoe kon zij weten dat Wendy ‘high’ wel heel letterlijk neemt. Een hilarische klucht over het wel en wee van een bakkerij, zoals u dat nog nooit hebt gezien! Aanvang: 20 uur; zaal open: 19:30 uur. Dorphuis De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Toegang: tot 12 jaar (onder begeleiding) 6 euro; vanaf 12 jaar 8 euro.

www.toneelverenigingokk.nl

Vogelexcursie IJmuiden Op zaterdag 2 april organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een vogelexcursie naar de zuidpier van IJmuiden. De 2,9 km lange pier is door zijn opbouw van betonnen blokken en keien een ware voedselkamer voor allerlei soorten zee- en kustvogels. Naast de verschillende soorten meeuwen, scharrelen er ook steenlopers, kanoeten en paarse strandlopers tussen de keien door op zoek naar voedsel. En wat dacht u van de kleine drieteenstrandlopers die met de golven mee in ongelooflijk snelle pas langs het strand heen en weer rennen om zo het vers aangespoelde voedsel uit het zand te pikken. Omdat ook de vogeltrek nog in volle gang is en veel vogelsoorten de kustlijn als trekroute gebruiken, is de kans aanwezig dat we misschien wel schaarsere soorten tegenkomen op weg naar hun broedgebieden in het hoge noorden. Een bezoek aan deze pier staat garant voor het van dichtbij zien van

De Opregte Amateur speelt op 8 en 9 april

"Welkom in de Vinkenstraat"

Ze kennen in De Hoef al een Vinkenslag, maar er is nu ook een nieuwe straat gebouwd, de Vinkenstraat. Deze is gesitueerd op het podium van de Springbok, waar de toneelvereniging "De Opregte Amateur" op 8 en 9 april het door Rob van Vliet geschreven stuk “Welkom in de Vinkenstraat” voor het voetlicht zal brengen. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, voordat er een complete straat op slechts een paar meter toneel ontstond. Veel passen en meten, zaag- en timmerwerk is er verricht door Jan Pieterse en Hen Kandelaar, totdat zij hun werk konden besluiten met het ophangen van het straatnaambordje. Een heidense klus, waarbij het podium tot in de kleinste hoekjes is benut, maar nu staat er ook wat! Daarna kon Jerry Koeleman nog aan de gang om alle lampen te herschikken en in te regelen om de afzonderlijke huizen te kunnen belichten. Kortom, de technische jongens zijn er klaar voor. Nu de acteurs nog; zij zijn al maanden bezig de tekst, de gebaartjes, de typetjes zich eigen te maken en hebben inmiddels hun woningen in de Vinkenstraat betrokken. In het verhaal lijkt alles aanvankelijk in pais en vree te verlopen, een stel nieuwe bewoners wordt door de bewonerscommissie van harte welkom geheten, maar donkere wolken

pakken zich samen boven de gevels door het besluit van de woningbouwvereniging en het is maar de vraag of de bewoners daarvoor een oplossing kunnen vinden. Biedt een televisieuitzending wellicht een uitweg? Als toeschouwers kunt u in zes bedrijven mee(be)leven hoe een en ander zich ontwikkelt. Wie een bezoek wil brengen aan de Vinkenstraat wordt aangeraden te reserveren, want om iedereen een goed zicht op het volledig benutte podium te kunnen geven, zijn de stoelen anders geplaatst en kunnen er daardoor wat minder in de zaal dan normaal. Reserveren kan via de website www.opregteamateur.nl (tabblad reserveren) of anders via Ronald Wieman (0297 – 593291). Lokatie: De Springbok, Oostzijde 61a in De Hoef. Aanvang: 20 uur. Zaal open vanaf 19 uur en na afloop blijft de bar voldoende lang open om na te genieten met de spelers, familie, vrienden en bekenden.

foto birdwatchinG hoLLand

Nieuwsronde - wekelijks Vanaf woensdag 18.00 uur de hele week, elk uur herhaald

Sportronde - tweewekelijks Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week, elk uur herhaald

Radio Maandag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Elmar Hier Avond Venen

Dinsdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive Boundless

Woensdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 20.00 – 23.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Avond Venen Sportronde Avond Venen

Donderdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 –00.00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Avond Venen

Vrijdag 07.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 23.00

vele vogelsoorten, een frisse neus én misschien wel een glimp van de bruinvissen en zeehonden in de Noordzee... Trek passende kleding aan, neem lunch voor onderweg en een verrekijker mee. Verzamelen: parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: 8:30 uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 15 uur. Kosten: gratis (vergoeding auto- en parkeerkosten in overleg met de bestuurder). Aanmelden: niet nodig. Afgelastingen staan ca. 1 uur voor aanvang van de excursie op de website: ivn.nl/afdeling/de-ronde-venenuithoorn. Info en excursieleider: Roy de Dood (06-23 55 95 28).

Televisie

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Jor. op Vrijdag Avond Venen

Zaterdag 07.00 - 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 21.00 21.00 - 23.00

Vrolijke Bulgaarse workshop bij Passionkoor Het London Bulgarian Choir gaf afgelopen week enkele concerten in Amsterdam. Passion was erg gelukkig dat de dirigente Dessislava Stefanova (Dessi) tijd wist vrij te maken voor een exclusieve workshop voor haar eigen zangers en zangeressen. Dessislava Stefanota is Bulgaarse en heeft gezongen in het beroemde Philip Koutev Koor. Ze woont in Engeland, heeft daar het London Bulgarian Choir opgericht. Ook dirigeert ze het Swiss Bulgarian Choir, waarvoor ze een aantal keren per maand naar Zwitserland reist. Daarnaast reist ze de wereld rond om workshops en individuele lessen te geven. Met het London Bulgarian Choir was ze voor een uitwisseling en twee duo concerten met het Amsterdamse Bulgaarse koor Chubrica in Amsterdam. Passionkoor, dat wereldmuziek zingt, heeft het lied Chompilcheto dat Dessi zelf heeft gecomponeerd op haar repertoire. Het was daarom

Ochtendronde Amigos da Musica Andy in de Lucht Voorpremière Cultura-dio De Middagshow Avond Venen Next Round

Zondag 07.00 – 10.00 10.00 – 11.30 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 - 21.00 21.00 - 23.00

Ochtendronde Kerkdienst Abcoude Tussen Twaalf en Twee Cultura-dio Nieuwsronde Avond Venen Weekender Avond Venen

Frequenties Radio: 105.6 FM, via de kabel op 101.9 en 103.3 FM. Televisie: via Ziggo op kanaal 41 (digitaal) en 45 (analoog). Abcoude en Baambrugge: kanaal 36 (digitaal) of s14+ (analoog).

extra bijzonder om dit vijfstemmige lied onder leiding van onze eigen dirigent Rutger van Leyden voor Dessi te mogen zingen. Het was zo mooi om samen te musiceren en van haar en elkaar te leren! Vier leden van Passion hadden vorig jaar in een weekend-workshop al kennis gemaakt. We wisten al een beetje wat voor bijzonder getalenteerde vrouw we in huis haalden. Dessi wist als geen ander met haar

enthousiasme, humor en energie en geweldig mooie stem, de essentie van de Bulgaarse meerstemmige zang bij ons over te brengen. Ze stond dan ook garant voor een inspirerende en zinderende repetitie avond. We kijken allemaal terug op een bijzonder mooie zangworkshop! Heb jij nu ook zin om je te laten verwonderen door al die mooie klanken en wil je ook eens kennis maken en meezingen met Passionkoor? Kijk dan op www.passionkoor.nl of lees het laatste nieuws op

www.facebook.com/passionkoor Contact opnemen info@passionkoor.nl

kan

via


12

1 april 2016

DE GROENE VENEN

Op 5, 7 en 13 april in Mijdrecht

Informatieavonden bij JDG zonnesystemen over collectieve inkoop In april biedt JDG zonnesystemen inwoners van De Ronde Venen en omgeving de mogelijkheid om gezamenlijk in te kopen op zonnesystemen. Hoe meer mensen zich inschrijven op het collectief, hoe groter de korting. Nu de rente naar een dieptepunt is gedaald, wordt het investeren in een zonnesysteem nog aantrekkelijker. Zonnesystemen leveren een rendement op van 8 tot 10 % per jaar. Op steeds meer woningen zie je De technologische ontwikkeling van zonnepanelen verschijnen. Jan de zonnesystemen staat niet stil. De Graaff, geboren en getogen in Wil- tweede generatie omvormers, zoals nis, startte zo’n twintig jaar gele- Enphase en Solar Edge, zijn bij JDG den zijn eigen aannemersbedrijf in zonnesystemen in Mijdrecht dan ook Mijdrecht en specialiseert zich al een groot succes: in het afgelopen jaar heeft meer enkele jaren in de verkoop van zon- Zonnesystemen leveren dan 95% van de klanten voor deze nesystemen en de een rendement op systemen gekozen. installatie daarvan. “Het geeft me een van 8 tot 10 % per jaar. Deze omvormers hebben diverse goed gevoel om op deze manier met duurzame energie voordelen. Doordat de tweede gefoto patrick hesse bezig te zijn en mensen hierover ook neratie omvormers per paneel hun te adviseren en hen te helpen met energie opwekken, presteert alleen De systemen met Enphase microhet vuile of beschaduwde paneel omvormers zijn uit te breiden, voor de installatie van deze apparatuur.” minder en de overige panelen niet. het geval klanten de investering niet Hoe werken zonnepanelen eigenlijk? De prestatie van elk paneel kan in één keer willen doen. Jan de Graaff legt uit: “Een zon- worden gemonitord door middel van De nieuwste systemen zijn in staat nepaneel bestaat uit meerdere zon- een computer, tablet of smartphone. om met behulp van een geavanceerde accu het necellen, die worden gemaakt van Ook is er minaan oplaagjes silicium. Wanneer er licht op der uitval door De nieuwste systemen zijn teveel gewekte stroom de zonnecellen valt, ontstaat er een technische mandan in staat om met behulp van op te slaan, in elektrische stroom tussen de laagjes kementen plaats van terug silicium. De zonnecellen vangen dat bij de stringomeen geavanceerde accu te leveren aan licht op - ook als het bewolkt is - en vormers. Daarbij zetten het om in elektriciteit. Via een wordt standaard het teveel aan opgewekte de energiemaatschappijen. Die omvormer wordt dat stroom die direct langer garantie te gebruiken is. Wordt die echter niet gegeven omdat stroom op te slaan, in plaats bieden nu nog of niet volledig gebruikt, dan wordt de de leveranciers van terug te leveren aan de een vergoeding voor de stroom overtollige stroom automatisch terug- in hun product energiemaatschappijen. die men teruggeloven. geleverd aan het elektriciteitsnet.”

levert aan het net (salderen), maar inschrijven op het collectief, hoe grode branche houdt er rekening mee, ter de korting. De informatieavonden in de showroom en dat dit over enkeHoe meer mensen zich presentatieruimte le jaren zal versoberen. Vandaar inschrijven op het collectief, aan de Productieweg 24 te Mijddat de nieuwhoe groter de korting. recht zijn gratis ste systemen in toegankelijk en staat zijn zelf die stroom voor u op te slaan voor later worden gehouden op dinsdag 5 april, donderdag 7 april en woensdag 13 gebruik. april. Inloop vanaf 19.30 uur. Start Op drie avonden in april biedt JDG presentatie: 20.00 uur. zonnesystemen inwoners van De Ronde Venen en omgeving tekst JDG Zonnesystemen en uitleg over de nieuwste gene- Productieweg 24 ratie zonnesystemen. Ook is er de 3641 RN Mijdrecht mogelijkheid om gezamenlijk in 0297-581877 te kopen. Hoe meer mensen zich www.jdgzonnesystemen.nl

Informatieavonden bij JDG zonnesystemen over collectieve inkoop

5, 7 en l i r p a 3 1

lijk Gezamen inkopen JDG Zonnesystemen Productieweg 24 3641 RN Mijdrecht 0297-581877 06-54256888 www.jdgzonnesystemen.nl

Inloo p vana f 19.3 0 Start uur. prese ntati e: 20.00 uur.


DE GROENE VENEN

1 april 2016

HET VERHAAL VAN

13

Tekst Anja Verbiest

Wilnisser Arnoud Reurings al ruim 40 jaar actief voor De Zonnebloem

“Ik heb iets met organiseren, en met mensen…” Arnoud Reurings weet nog goed hoe hij 41 jaar geleden, hij was toen 27 jaar, met een groep ouderen naar Lourdes reisde. Terugkijkend bij hem thuis blijkt dat het begin te zijn geweest van de Zonnebloem-afdeling in Mijdrecht en Wilnis en Arnouds betrokkenheid daarbij. Vanuit de rooms-katholieke parochie van Johannes de Doper in Mijdrecht-Wilnis werd eind jaren zeventig voor het eerst een reis naar de Franse bedevaartplaats Lourdes georganiseerd. Arnoud Reurings was daarbij een van de begeleiders. “Met de bus is de hele groep naar Roosendaal gereisd en vervolgens zijn we met de trein naar Lourdes gegaan. Een hele onderneming, maar we hebben daar een prachtige week gehad met z’n allen.” De Lourdes-reis was iedereen zo goed bevallen, dat na terugkomst al snel het idee ontstond om meer te gaan doen voor ouderen uit de parochie. Arnoud: “Het oprichten van een eigen Zonnebloem-afdeling was een van de mogelijkheden. Bij De Zonnebloem draait het immers om mensen. Van alle gezindten, ook al heeft De Zonnebloem een katholieke oorsprong. En ik heb iets met organiseren, ook toen al… Met een paar mensen hebben we de stoute schoenen aangetrokken om te gaan praten met de afdeling Amsterdam. Om erachter te komen hoe we een en ander moesten aanpakken. Dat leidde uiteindelijk op 17 februari 1976 tot de oprichting van de Zonnebloem-afdeling Mijdrecht-Wilnis. Later zijn daar De Hoef, Vinkeveen en Waverveen bij gekomen. En na de gemeentelijke herindeling in 2011 ook Abcoude en Baambrugge. Het bestuur bestond in het begin uit, naast mijzelf, onze eerste voorzitter Wim Maatman, Jozef Steenhof, Riekie de Witt en Bep Kamminga. ”

Vakantieweken Een van de taken van Arnoud Reurings binnen het bestuur was het organiseren van de vakantieweek voor gasten van de afdeling, eens in de twee jaar. “In totaal heb ik samen met een fijn team zo’n 15 vakantieweken mogen organiseren, met alles erop en eraan. Locatie zoeken, entertainment regelen, uitjes in de buurt, noem maar op. Voor telkens zo’n 22 gasten en een gelijk aantal begeleiders, om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven. We zijn op vele verrassende plekken in Nederland geweest. Bijvoorbeeld ook in Ommen, waar de reis eind dit jaar opnieuw naartoe gaat. Maar ditmaal trekt een ander die kar, ik ben er nog wel als adviseur bij betrokken.” Op bestuurlijk gebied zijn er in de loop der tijd binnen De Zonnebloem diverse veranderingen geweest, de laatste nog vrij recent. “Wij behoorden oorspronkelijk tot de regio ‘Amstelland’, maar later kregen we onze eigen regio ‘Rondom De Venen’ met 4 afdelingen: Mijdrecht, Vinkeveen/ Waverveen, Abcoude/Baambrugge en Wilnis/De Hoef. Per 1 januari van dit jaar zijn we met ‘Rijn en Vechtstreek’ gefuseerd tot de nieuwe regio ‘Veen en Vechtstreek’. Met in totaal bijna 300 vrijwilligers, die zich inzetten voor zo’n 1200 ouderen en mensen met een lichamelijke beperking, van alle leeftijden.” Ria Groen De belangrijkste activiteit van Zonnebloem-vrijwilligers blijft het thuis

bezoeken van gasten. Arnoud: “Dat doe ik zelf niet, ik heb me in de 36 jaar dat ik voorzitter ben geweest van de afdeling Wilnis/De Hoef voornamelijk met bestuurlijke en algemene organisatorische zaken beziggehouden. Maar een van de vrijwilligers die dat al wel 25 jaar doet binnen onze afdeling WilnisDe Hoef is Ria Groen. Tegelijkertijd met mij ontving zij daarvoor in februari tijdens een bijeenkomst in het Oude Parochiehuis een gouden speld. Een terechte beloning voor haar bijzondere, jarenlange inzet.” Ook bezoekjes aan een museum of dierentuin, een boottocht, ontmoetingsochtenden en spelletjesmiddagen worden regelmatig georganiseerd voor de Zonnebloem-gasten. “Vlak voor Pasen zijn we met een groep gasten paasstukjes gaan maken, dat was wederom een gezellige middag!” De viering van het 40-jarig bestaan van de Zonnebloem-afdeling Wilnis/ De Hoef, onlangs in Brasserie De Waard, mondde eveneens uit in een vrolijke avond vol saamhorigheid. Arnoud: “Onze afdeling bestaat uit een trouwe club mensen, en iedereen was erbij. Van te voren konden we allemaal aangeven welke liedjes we graag wilden horen. Prima idee, op een goed moment gingen we zelfs in polonaise door het restaurant…” Iets voor een ander betekenen Op weg naar een hopelijk volgend jubileum voor De Zonnebloem doet Arnoud Reurings graag een

Flatbewoners Stadhouderlaan in actie In en om de flats aan de Stadhouderlaan in Mijdrecht is een groep bewoners in actie gekomen om hun woonomgeving te verbeteren. Een werkgroep bracht al tijdens de afgelopen Landelijke Opschoondag zo’n twintig mensen op de been. Verder heeft een andere werkgroep uit de Alexanderflat vergevorderde plannen voor een verfactie van de gang naar de kelderboxen. Beide initiatieven vloeien voort uit regelmatig overleg tussen flatbewoners, wijkcomité Proostdijland en de professionals uit het wijkteam: afgevaardigden van de gemeente, politie, woningcorporatie GroenWest en opbouwwwerk Stichting Tympaan – de Baat. Een van de terugkerende klachten gaat over de gang naar de kelderboxen. Een groep flatbewoners wil zelf op korte termijn de handen uit de mouwen steken voor een

metamorfose. Ze zullen met elkaar de vloer en wanden gaan schilderen. Hiervoor heeft een werkgroep eerst onderling overlegd en de mening gepeild van alle bewoners van beide flats. Vanuit de Alexanderflat was er voldoende animo voor deze bewonersactie. Woningcorporatie Groen-

West biedt financiële ondersteuning voor de nodige materialen. In de directe omgeving van beide flats zijn de bewoners al eerder aan de slag gegaan: op 19 maart tijdens de Landelijke Opschoondag. Gewapend met afvalknijpers, vuilniszakken, bezems en scheppen zijn zo’n

Arnoud Reurings: “Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, en dat geldt zeker ook voor jongeren. We hebben gasten van alle leeftijden, die je met af en toe een uurtje van je tijd al heel veel plezier kunt bezorgen.” foto patrick hesse oproep aan maatschappelijk betrokken dorpsgenoten. “Dicht bij huis iets voor een ander betekenen, iets mooiers is er toch niet? Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, en dat geldt zeker ook voor jongeren. We hebben gasten van alle leeftijden, die je met af en toe een uurtje van je tijd al heel veel plezier kunt bezorgen. Gewoon door ze een bezoekje te brengen of door mee te helpen bij

twintig vrijwilligers uitgewaaierd. Getooid in fluorescerende hesjes van ‘Gemeente schoon’ gaven zij hun opruimactie een opvallend gezicht. Saamhorigheid Velen uit dit gemêleerde gezelschap kampten met gemengde gevoelens: er was ergernis en plaatsvervangende schaamte vanwege rondzwervende items, variërend van speelgoed, keukengerei en textiel, tot vooral heel veel verpakkingen van drinken en snoep en allerlei soorten gereedschap. Gelukkig overheerste vooral de goede sfeer van actiebereidheid, saamhorigheid en trots op hun inzet voor een schone buurt. Jong en oud bleken elkaar prima te kunnen vinden in een succesvolle samenwerking. Voor de kinderen uit de flats die meehielpen, was er een diploma en voor alle vrijwilligers een bedankkaartje. Ook kon de hele groep genieten van een smakelijke broodjeslunch in de hal. “Ontzettend gezellig om zo samen te werken. De volgende keer doe ik weer mee hoor”, stelde een van de oudste

een van onze activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld ook in het kader van een maatschappelijke stage. Goed idee, toch?” Wie meer wil weten over de Zonnebloem-afdeling en haar activiteiten, zich wil aanmelden als vrijwilliger of wil meehelpen als bestuurslid, vindt alle informatie op

www.zonnebloem.nl. bewoners en tegelijk vrijwilligers. Dat goede voorbeeld vond navolging en in de maand mei vindt de volgende opruimactie plaats. Bewoners die willen meedoen, hebben alvast afvalknijpers en andere materialen in ontvangst genomen. Blikvanger Het resultaat van deze eerste keer mocht er zijn: een flinke stapel vuilniszakken vol met afval vanaf het parkeerterrein en vooral vanuit de groenstrook tussen de flats en het fietspad langs de Dr. Van den Berglaan, blijkbaar onderdeel van een ‘snoeproute.’ De mogelijkheden om er een blikvanger te plaatsen, worden onderzocht. Intussen is op verzoek van de bewoners al een vuilnisbak opgehangen aan een lantaarnpaal bij de speelplek tussen beide flats. Zij hopen vooral dat iedereen het eigen afval opruimt en zo de omgeving netjes blijft.

foto saskia Van den bor


14

1 april 2016

Laatste kans! Direct leverbaar.

7% Bijtelling

Uniek!

14% Bijtelling

Toyota Prius 1.8 Plug-in Aspiration

Auris 1.8 Hybrid Touring Sport met 14% Bijtelling

7% Bijtelling tot 5 jaar! Volle accu slechts 1,5 uur! Max 25KM elektrische rijden. Ook zonder laden extreem zuinig in verbruik Nu uniek bij Toyota Van Ekris Mijdrecht! De laatste 4!

Ruimste Wagon met standaard automaat en 14% Bijtelling tot 5 jaar! De klok loopt, maar het kan nog: rijden in een Toyota Auris Hybrid met maar 14% bijtelling. En dat vanaf € 129,- netto per maand! Maar dan moet u nú in actie komen, want de voorraad is beperkt. Toyota Van Ekris heeft nog maar een paar Auris TS modellen met 14 % bijtelling. De laatste 12!

NU €35.250 -

DE GROENE VENEN

Prijzen beginnen vanaf €25.450

Kleuren Parelmoer wit of Antraciet metallic Automaat Lichtmetalen velgen Half lederen bekleding Parkeercamera Bluetooth Cruise Control Stoelverwarming Keyless Entry 2x Laadkabel 5 Jaar Hybride Garantie Direct leverbaar

-

Laats te 4 van Neder land!

Automaat Cruise Control Parkeerhulpcamera Bluetooth Carkit Lichtmetalen velgen Climate Control 5-Jaar Hybride garantie Direct leverbaar Diverse uitvoeringen en kleur mogelijk!

OP = OP!

De voordeligste 7% Bijtelling auto van Nederland!

Toyota Van Ekris

Maarssen, Kometenweg 2 - 0346-557000 Mijdrecht, Industrieweg 48 - 0297-230350 www.vanekris.nl

OPEN DAG Donderdag 7 april 12:00 - 16:00 uur

Jorritsma tandprothetische praktijk Mijdrecht

U kunt deze dag bij ons terecht voor: • Informatie over een kunstgebit op implantaten • Een vrijblijvend advies • Gratis controle van uw prothese Helmstraat 55A 3641 EV Mijdrecht 0297-769188 www.praktijkjorritsma.nl

bril &meer


DE GROENE VENEN

1 april 2016

15

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

Studio 110 architectuur

De bouwsector is volop in beweging Na een aantal moeizame jaren gonst het weer van de bedrijvigheid in de bouwsector. Er worden weer nieuwe woonwijken ontwikkeld. Ook kleinschalige projecten op de lege plekken in de bebouwde kom, de zogenoemde inbreilocaties, worden ingevuld. Mede dankzij de lage rente durven particulieren weer te investeren. Ze bouwen een nieuwe woning of verbouwen hun bestaande huisvesting. Bedrijfspanden die al lang leeg staan, krijgen een herbestemming. Kantoorpanden zijn vaak zeer geschikt om er woonruimten van te maken.Volop kansen dus voor de architect die in staat is om mooie oplossingen te bedenken en eigentijdse gebouwen te ontwerpen. Zo’n architect is Roland Borst, wiens Studio 110 dit jaar precies tien jaar bestaat. Tien jaar geleden begon hij in zijn Vinkeveense woning met huisnummer 110. Nu zit hij al weer geruime tijd in Dock 15 in Mijdrecht, het gebouw dat hij zelf heeft ontworpen.“Ik werk nu in mijn eigen visitekaartje,” stelt Roland met een brede glimlach vast. “Terugkijkend op het afgelopen decennium mag ik concluderen dat we een aardige groei hebben doorgemaakt. Ik ben de malaise in de bouw van de achter ons liggende jaren goed doorgekomen en we werken nu constant met drie vaste medewerkers, van tijd tot tijd aangevuld met ZZP-ers. Aanvankelijk zaten we vooral op de particuliere markt met nieuwbouw en verbouw van woningen. Dat doen we uiteraard nog steeds. Een mooi voorbeeld daarvan is mijn eigen woning, die ik uiteraard zelf heb ontworpen en die momenteel in aanbouw is in Vinkeveen. Maar de laatste jaren is er ook de projectontwikkeling bij gekomen. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken bij het project Vinkeveld in Vinkeveen, waar

we een drietal particuliere woningen ontwikkelen. Een ander voorbeeld is de locatie van het voormalige zwembad Blijdrecht in Mijdrecht. Dat is zo’n inbreilocatie, waar we een twintigtal woningen hebben ontworpen. Er is sprake van een flinke toename in de ontwikkelsfeer. Dat betreft niet alleen grote projecten waarvan er nu dus een drietal in onze gemeente in ontwikkeling zijn. De aandacht gaat ook in toenemende mate uit naar de blinde vlekken in de bestaande bebouwing. Er is weer meer vertrouwen in de economie en de lage rentestand helpt ook veel mensen over de drempel. En men heeft vaak ook weer wat meer te besteden.” Tweede kans bedrijfsgebouwen Er is de laatste jaren veel leegstand ontstaan van kantoor- en bedrijfsgebouwen. Vaak gaat het hier om gebouwen met een verouderde indeling. Door deze gebouwen van een nieuwe gevel te voorzien en de indeling binnen aan te passen kunnen ze weer voor een groot aantal jaren geschikt gemaakt

Roland Borst: “Er is de laatste jaren veel leegstand ontstaan van kantoor- en bedrijfsgebouwen. Door deze gebouwen van een nieuwe gevel te voorzien en de indeling binnen aan te passen kunnen ze weer voor een groot aantal jaren geschikt gemaakt worden als bedrijfsof kantoorgebouw. ” (Op de foto: Nick, Roland en Angela.) foto patrick hesse worden als bedrijfs- of kantoorgebouw. Ook zien we dat industriegebieden met veel leegstand worden omgebouwd tot woongebieden. Zo zijn we in Nieuwegein betrokken bij zo’n project waar we 56 woningen ontwikkelen.” Duurzaamheid Uiteraard moeten de wooneenheden die momenteel gebouwd worden voldoen aan alle eisen van deze tijd op het gebied van wooncomfort, maar ook op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. Roland: “De ambitie daarbij is dat er energieneutraal gewoond kan worden. Nul op de meter wordt steeds meer gemeengoed. Met een gewone verwarmingsketel kom je er dus niet meer. Zonnecollectoren zijn vaak de oplossing. Ik moet toegeven dat ik als architect uit esthetisch oogpunt niet altijd even enthousiast ben over die blauwe dakbedekking. Maar er zijn tegenwoordig ook collectoren

LinkedIn training in de Bibliotheek Mijdrecht Bent u op zoek naar nieuw of ander werk, dan is LinkedIn niet meer uit het sollicitatieproces weg te denken. Een profiel op LinkedIn betekent zichtbaar en vindbaar zijn voor een toekomstige werkgever of recruiter. Maar welke LinkedIn profielen zijn voor hen interessant en welke vallen direct af? De Bibliotheek organiseert een training LinkedIn in de Bibliotheek Mijdrecht op 16 april van 12.30 – 15.30 uur. Na afloop van de training kunt u zelfstandig aan de slag met solliciteren en netwerken op LinkedIn. Meer informatie over deze én andere activiteiten van de Bibliotheek, is te vinden op www.bibliotheekavv.nl. Daar vindt u ook informatie over de wijze waarop u zich voor de LinkedIn training kunt inschrijven.

Nieuw in de Amsterdam Kliniek medische praktijk voor complementaire geneeskunde: medisch-cosmetische behandelingen Ter introductie op zaterdag 16 april gratis gezichtsanalyse (ter waarde van €50,-) met behulp van het geavanceerde Vectra 3D Imaging System - uw gezicht in 3D voor een realistische kijk op uw huid! U kunt bij ons terecht voor onder andere: • rimpelbehandeling (met botox en fillers) • huidverbetering en versteviging • behandeling van haarverlies bij mannen en vrouwen Maak bijtijds een afspraak voor zaterdag 16 april tussen 13.00 - 18.00 uur en laat u tevens informeren over onze behandelmogelijkheden. Stationsstraat 6 E 1391 GN Abcoude M 06 55172842

Lydia Boeken, arts www.amsterdamkliniek.nl info@amsterdamkliniek.nl

van een andere kleur die in het dakvlak worden geïntegreerd. Dat is wel iets duurder, maar het ziet er een stuk fraaier uit. Ook het toepassen van driedubbel glas wordt steeds meer praktijk. De technologische ontwikkeling op het gebied van energiebesparing gaat ook steeds verder.” De inrichting van de openbare ruimte Een architect beperkt zich al lang niet meer alleen tot het ontwerpen van een gebouw. “Je krijgt ook te maken met allerlei aspecten van de projectontwikkeling,” zegt Roland. “Dan heb je het over de stedenbouwkundige aspecten en de landschapsarchitectuur. Een project moet passen in de omgeving. In een dorp moet je zorgen dat nieuwbouw ook een dorpse uitstraling heeft, zodat de mensen zich er goed bij voelen. Deze aspecten van mijn werk boeien me erg. Dat betekent ook dat

ik als geïnteresseerd en betrokken ondernemer en inwoner van Vinkeveen graag meedenk over het centrumplan Vinkeveen. Het oude Adelaarterrein biedt volop kansen om er een mooi en levendig dorpscentrum van te maken. Wanneer we kans zien om de inwoners, en vooral de buurt daar goed bij te betrekken, dan kan dat een proces worden waar iedereen blij mee is. Uiteraard heeft iedereen het recht om er iets van te vinden. En bezwaren mogen geuit worden. Maar het valt te hopen dat realisatie van zo’n plan niet door lange slepende procedures vertragingen gaat opleveren. Daarom is het van belang dat er al vanaf het begin draagvlak wordt gecreëerd.” Studio 110 is gevestigd in Dock 15 aan de Industrieweg 15 in Mijdrecht. Telefoon 0297 385251. Voor meer informatie kan men terecht op

www.studio110.nl.

Infobijeenkomst voor ondernemers op 14 april bij het VLC

TechNet Amstel & Venen: meer jongeren de techniek in Om jongeren te enthousiasmeren voor techniek, gaan technische ondernemers – samen met de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn – TechNet Amstel & Venen oprichten. In oktober organiseert het TechNet de Techniek Driedaagse. Later volgen bedrijfsbezoeken en stages. Om meer ondernemers te inspireren om bij het TechNet aan te haken, vindt op 14 april een informatieve netwerkbijeenkomst plaats op het VeenLanden College in Mijdrecht. De bijeenkomst start om 15.30 uur met een opening door Jan van Walraven. Hij is een van de initiatiefnemers van TechNet voor de regio Amstel en Venen. “Er is nog te weinig aandacht voor techniek,” vindt hij. “Niet alleen bij kinderen, maar ook bij scholen en bij ouders. Met het TechNet stimuleren we techniek in de breedste zin: van stratenmaker tot loodgieter en van programmeur tot ict’er.” Na de opening volgt een workshop Effectief Communiceren met Jongeren, door Carla Roos. Zij vertelt hoe de belevingswereld van jongeren eruit ziet en biedt inzichten op welke manier zij met succes kunnen worden betrokken in een toekomst in de techniek. Aansluitend volgt een brainstorm over mogelijke workshops die ondernemers kunnen bieden

tijdens de Techniek Driedaagse in oktober, waarna wordt afgesloten met een rondleiding door het technieklokaal van het VeenLanden College. Van Walraven wil benadrukken dat de techniekactiviteiten een langjarige traditie moeten worden. ‘Zoiets eenmalig organiseren heeft geen effect,’ zegt hij. ‘We nemen voorbeeld aan Woerden. Daar hebben ze de Techniek Dagen voor de zevende keer georganiseerd. Ze krijgen nu het gevoel dat het zijn vruchten begint af te werpen. Dat is ook ons doel.’ Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via een mailtje naar projectcoördinator Karin Wateler, info@technetamstelenvenen.nl foto LakerVeLd photodesiGn


16

1 april 2016

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Als het zaterdag wordt Nicci French In dit zesde deel van de spannende Frieda Klein-serie, zit de 32-jarige Hannah opgesloten in een psychiatrische inrichting, nadat ze jaren geleden is veroordeeld voor de moord op haar moeder, stiefvader en jongere broertje. Psychotherapeute Frieda staat bij de mysterieuze Walter Levin in het krijt: hij zorgde ervoor dat inspecteur Karlsson zijn baan kon houden in ruil voor een gunst van Frieda. En nu moet Frieda haar schuld inlossen: Hannah bezoeken om te beoordelen of ze daadwerkelijk gestoord is. Er blijkt meer aan de hand...

1.

Titel: Gij Nu Auteur: Griet Op de Beeck "Na het lezen van ‘Vele hemels boven de zevende’ en ‘Kom hier dat ik u kus’ ben ik een fan van Griet Op de Beeck. Toen ik daarna ook nog aanwezig was

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

Bot Charles Den Tex Om het maximale uit zijn klanten te halen, heeft Willem Hartma een informatiesysteem nodig dat verder gaat dan alle andere systemen. Verder ook dan de regels van het fatsoen. Geen bedrijf dat zoiets legaal voor hem mag bouwen, maar een eenling kan het wel: Bas, een hyperintelligente nerd die geen vragen stelt en de wereld heel anders ziet dan anderen. Totdat Willem opeens dood is, en niemand het systeem kan ontsluiten. Bas wel. Bas heeft de sleutel. Hij kan beslissen wie er gebruik van kan maken. Maar wil hij dat wel?

Shopaholic grijpt in Sophie Kinsella Becky is met haar halve familie in een camper op weg naar Las Vegas. Er moet van alles gebeuren. Geen paniek! Ze heeft een plan. Punt één: haar vader zoeken die er zomaar vandoor is gegaan. Punt twee: beste vriendin Suze helpen. Punt drie: Alicia Bitch Billington stevig aanpakken. Punt vier: leren gokken (wat haar aanvankelijk uitstékend afgaat). Hoe dan ook, Becky laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Haar familie heeft haar nodig: Shopaholic grijpt in!

Scharlaken kust Preston & Child Pendergast accepteert een privéopdracht om de diefstal van een waardevolle wijnkelder te onderzoeken. Samen met zijn pupil Constance ontdekt hij al snel iets sinisters: een dichtgemetselde nis in de wijnkelder die de resten van een man bevat, gemarteld en vervolgens levend begraven, 150 jaar geleden. Maar waarom? Dan ontdekken ze nog een lijk - bedekt met mysterieuze symbolen - in de zoutmijnen, de plaats waar, zo wil de legende, de echte heksen van Salem hun toevlucht zochten na de heksenjachten van 1692...

op de lezing van haar bij de Literaire Venen in Vinkeveen en ze een hoofdstuk uit haar toen nog niet verschenen boek voorlas, wist ik meteen dat ik haar nieuwe boek ook wilde lezen. Dit keer is dat een boek met verhalen over 15 verschillende personen. Bij het eerste verhaal was ik enigszins verbaasd over de afloop. Het was iets anders dan ik had verwacht,

maar wat heeft ze weer iets moois geschreven. Je wordt meegenomen in de levens van mensen die op een beslissend punt in hun leven staan. Prachtig hoe ze net als in de vorige twee boeken in deze korte verhalen de gevoelens van mensen van jong tot oud op papier krijgt. Het meest heeft me het verhaal getroffen over Jason. Een uit huis geplaatste jongen.Zo

mooi verwoord hoe afgrijselijk eenzaam een kind zich kan voelen. Maar je leest ook over de veerkracht die mensen hebben. Over de angst voor geluk. Het is soms huiveringwekkend herkenbaar. Een boek dat me tot tranen heeft gebracht. Tranen van het lachen en tranen van het huilen."

2.

3.

4.

De eigen werkelijkheid van de gemeenteraad

tekst piet Van bUUL

Na de schermutselingen rond het nieuwe vervoersplan van Syntus wacht de raad blijkbaar op de resultaten van een nadere beschouwing van de knelpunten door de vervoersondernemer en de provincie. Inmiddels is de VVD op het idee gekomen om met een aanvullend voorstel te komen. Men wil een speciale buurtbus, die de verschillende dorpskernen van de gemeente moet gaan verbinden en ook soelaas moet bieden aan openbaar vervoervoorzieningen op het industrieterrein in Mijdrecht en rondom het plassengebied. Gedeputeerde Verbeek heeft al laten weten dat het budget op is. Maar nu wordt de hoop gevestigd op een potje dat door gedeputeerde Krol wordt beheerd en dat onder de noemer Vitaal Platteland ook geld

beschikbaar zou hebben voort ontsluiting van de buitengebieden. In een motie wordt de wethouder opgeroe-

pen een poging te ondernemen om uit deze pot geld voor het buurtbusplan los te peuteren. PvdA/GroenLinks, D66 en Lijst8 Kernen vrezen dat dit niet gaat lukken en stemden tegen. De rest van de raad ging akkoord, zodat de motie werd aangenomen. N201 VVD, Lijst8 Kernen, D66, CDA en RVB dienden vorige week een motie in waarmee het college wordt verzocht om samen met de Provincie en Rijkswaterstaat en in samenwerking met de ondernemers te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de doorstroming van de N201 op Rondeveens grondgebied te verbeteren en daarbij te bekijken hoe op en afritten veiliger kunnen worden gemaakt. Wanneer de leden van de raad contact onderhouden met de betrokken afdelingen van de provincie en met hun eigen vertegenwoordigers in de provinciale staten, dan kunnen ze weten dat de provincie volop bezig is met de problematiek. Vorig jaar is al aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een oplossing voor de op- en afritten in Vinkeveen. Dat hangt samen met de ontwikkeling van centrumplan Vinkeveen. Ook zijn de studies gestart voor een verbetering van de doorstroming vanaf de A2 in de richting van Hilversum. Op 1 september a.s. komt men met een plan voor de aansluitingen N201 en A2. Men ontwikkelt plannen om de situatie bij Loenersloot, de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en de weg tot

5.

GeLeZen door carLa bUrGGraeVe

Moties over buurtbus en N201

Het is precies een jaar geleden dat er verkiezingen plaats vonden voor de Provinciale Staten. In de campagnes van de politieke partijen stonden onder meer het openbaar vervoer en de verkeersperikelen op de N201 centraal. Er werden verkiezingsbeloften gedaan om het openbaar vervoer te verbeteren, terwijl de afspraken rond de concessieverlening al vast stonden. Inmiddels is de concessie verleend en weten we dat het alleen maar slechter wordt. De gedeputeerde, mevrouw Jaqueline Verbeek-Nijhof kwam onlangs nog persoonlijk aan de raad uitleggen dat het is zoals het is. In maart vorig jaar plaatsen wij in onze krant een uitvoerig interview met Henk Strubbe, senior beleidsmedewerker bij de afdeling mobiliteit van de provincie Utrecht. Hij ging in op de problemen rond de N201 en de aansluiting met de A2 en legde uit hoe de provincie bezig is de situatie te verbeteren. Eén dag voor de laatstgehouden raadsvergadering twitterde Derk Boswijk (CDA), lid van de provinciale staten, dat de provincie op 1 september a.s. met een voorstel komt om de aansluitingen N201 met A2 te verbeteren. Blijkbaar is al dit soort informatie de gemeenteraad ontgaan, getuige het feit dat men door middel van een tweetal moties, de wethouder opnieuw naar Utrecht wil sturen om daar open deuren in te trappen en nul op het rekest te krijgen.

De violiste Patricia Snel Het leven van violiste Amber Kaufmann wordt wreed verstoord door de vondst van het lichaam van Lena Miller. Het heeft er alle schijn van dat Kurt, Ambers man en manager, meer weet van het lot van Lena, de op 17-jarige leeftijd verdwenen dochter van een bekende Britse politicus. De golf van negatieve publiciteit die volgt heeft desastreuze gevolgen voor Ambers carrière en relatie: om het tij te keren, moet ze de waarheid achter Lena's verdwijning achterhalen. Een waarheid met verstrekkende gevolgen...

aan de afslag naar Loenen te verbeteren. Henk Strubbe van de provincie waarschuwde vorig jaar al voor al te groot optimisme over een snelle oplossing. “We hebben in de provincie 16 locaties die we verkeersveiliger willen maken. Daarnaast zijn er ongeveer 50 locaties die we onderzoeken. Overigens worden 90% van de verkeersongevallen veroorzaakt door menselijk gedrag. We kunnen dus doen wat we willen, maar als mensen zich niet aan de regels houden kun je ongevallen nooit helemaal voorkomen.” Strubbe legde toen ook uit dat ingrijpende maatregelen op de N201 vanaf het Amstelviaduct tot Vinkeveen niet aan de orde zijn. Hij wees er op dat het gaat om ingewikkelde projecten die veel geld kosten en waar vele partijen bij betrokken zijn. Dat zijn naast de gemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat ook de rijksoverheid. “Maar voor je alle partijen op één lijn hebt, alle plannen hebt uitgewerkt en het benodigde geld beschikbaar komt zijn we wel tien jaar verder,” voorspelde Strubbe een jaar geleden. In het licht van dit alles is het maar zeer de vraag of een expeditie naar Utrecht door de wethouder enige zin heeft. De raad vond van wel en steunde unaniem de daartoe strekkende motie van VVD, Lijst8 Kernen, D66, CDA en RVB. Wethouder Dijkstra, die even daarvoor te horen had gekregen dat hij kan vertrekken, vond het allemaal best. “Ik laat het oordeel graag aan de raad over,” was zijn commentaar.

Tuinen van Hartstocht start nieuw seizoen De lente is begonnen en op de Tuinen van Hartstocht in Abcoude wordt al druk voorgezaaid en geplant om in mei de oogst weer te laten beginnen. Na een succesvolle start vorig jaar, hebben de tuinders Sam en Marieke besloten om met de zelfoogsttuin door te gaan. Naast groente verbouwen, staat er nog meer op het programma. Een cursus moestuinieren bijvoorbeeld, of je eigen wormencompostbak maken. “Mensen kunnen nu een aandeel kopen in de tuin en daarvoor ongeveer 30 weken lang komen oogsten op momenten die het hun schikt,” aldus tuinder Sam. Het idee achter een zelfoogstaandeel is dat de gemeenschap bijdraagt in de kosten voor de tuin, en daarvoor een deel van de opbrengst krijgt. Marieke: “Voor wie ook graag zelf tuiniert, bieden we een cursus aan. Vijf verschillende workshops van ontwerp, gewaskeuze, bodembewerking tot ‘hoe kom ik de winter door’.” In een speciale workshopruimte vinden in de loop van het jaar nog kleine evenementen plaat. “Voor ons is de Tuinen van Hartstocht nog steeds een proeftuin, letterlijk en figuurlijk. Een plek vol smaken, maar ook om dingen te leren en uit te proberen." Op 30 april is er om 14 uur een kennismaking voor wie de Tuinen van Hartstocht nog niet kent of meer wil weten over een zelfoogstaandeel. De Tuinen van Hartstocht vind je bij Boerderij Hartstocht, Gein Zuid 26 in Abcoude.

www.tuinenvanhartstocht.nl


DE GROENE VENEN

1 april 2016

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

Tropische verrassing in Hollandse tuinen Inmiddels zijn ze een vaak geziene bezoeker van onze tuinen en voedertafels. Met hun oogverblindende groene lijf en signaalrode snavel schreeuwt hij de hele buurt bij elkaar en baant hij zich een weg tussen tortel en kauw door op de voedertafel. Een vrij brutale gast die zich een eigen plaats heeft weten te verwerven tussen onze tuinvogels. De halsbandparkiet heeft zich in de afgelopen jaren uitstekend aangepast aan onze seizoenen en is vast besloten om nooit meer weg te gaan. Van huis uit komt hij uit tro- halsbandparkieten vrijgelaten om de pisch Afrika en Zuid-Azië. Wegge- stad wat meer kleur te geven. Bevangen uit het wild, heeft hij genera- gonnen ze dat vrije leven in eerste ties lang doorgebracht in Europese instantie voornamelijk in de grote kooien en volières. Na ontsnappin- steden, de laatste jaren bevolken ze gen en bewuste vrijlating heeft ook onze buitengebieden. deze opvallende vogel onze koude seizoenen weten te trotseren en de- De mannen hebben een duidelijke finitief gekozen voor een succesvol ‘halsband’ die rond de nek roze is en leven in volledige vrijheid. Zo heeft bij de keel zwart. Bij de vrouwen is in 1974 de toenmalige directeur van die band veel onduidelijker. De jonde Meli-zoo in Brussel een vijftigtal gen zijn geler en hebben een hele

onduidelijke of zelfs helemaal geen halsband. Halsbandparkieten gaan zich graag te buiten aan zaden, granen, bloemen en nectar en natuurlijk vooral ook pinda’s maar eigenlijk is de halsbandparkiet een omnivoor wat betekent dat hij zijn snavel ook niet omdraait voor een lekker insectje of ander vleeshapje. Maar zijn voorkeur ligt toch duidelijk bij plantaardig voedsel. Door veel mensen wordt hij beschouwd als plaagdier omdat de parkiet heel ‘verspillend’ te werk kan gaan. Hij heeft de neiging om uit halfrijp fruit een paar happen te nemen en dan door te vliegen naar een andere vrucht. En voor je het weet heb je een half aangegeten appelboom. Ook hebben ze de neiging om onvoorzichtig om te gaan met hetgeen ze aantreffen op voederplekken. Pindaslingers worden kapot getrokken waardoor de pinda’s in het rond vliegen, mooi ophangen zaadkransen worden van muren afgerukt en uit elkaar getrokken. Een nette gast is het dus eigenlijk niet maar de halsbandparkiet maakt dat ruimschoots goed door zijn vrolijk kleuren en luide gekwetter. De halsbandparkiet is een ‘holenbroeder’ en broedt dus in holen. Hun jongen krijgen doen ze bij voorkeur in oude nesten van spechten en boomklevers die daardoor dus regelmatig hun nesten ingepikt zien door deze groene exoot. Dat is met name voor de vroeg broedende boomklever een lastig probleem waardoor het aantal boomklevers in de toekomst wel eens terug zou kunnen lopen.

17

Halsbandparkieten in gevangenschap leren opvallend vaak makkelijk praten. Ze imiteren het geluid van de baas en de omgeving en worden daarmee gezellige en vermakelijke gezelschapsdieren. Niet alleen praten ze mensen na, ze imiteren feilloos piepende kastdeuren en deurbellen. Van papegaaien weten we allemaal dat ze goed kunnen praten maar dat parkieten vaak duidelijker en ‘echter’ spreken niet, zelfs de grasparkietjes die binnen in kooitjes worden gehouden kunnen met genoeg aandacht en geduld uitstekend leren praten. Maar de grap is nu juist dat parkieten eigenlijk gewoon kleine papegaaitjes zijn. Het zit hem namelijk niet in de maat van de vogel maar in de staart. Papegaaien hebben een korte, waaiervormige staart en parkieten hebben een lange, puntige staart. Zo is een Ara, toch een hele grote papegaai van al gauw zo’n 80 cm, dus eigenlijk een parkiet want hij heeft een hele lange puntige staart. Lekker verwarrend dus. De in het wild levende halsbandparkieten spreken gelukkig niet omdat ze dat dus niet aangeleerd krijgen. En gelukkig maar. Je moet er toch niet aan denken dat je ’s morgens de gordijnen opendoet en uit 10 snavels te horen krijgt: ‘Goedemorgen, lekker geslapen? Geef mij maar eens een lekker handje pinda’s … Maar het is en blijft een zeer welkome aanvulling in onze tuinen. Door alleen al naar ze te kijken, word je vrolijk en krijg je zin in zon en cocktails. Want wat de halsbandparkiet ook doet, hij is en blijft een echte onvervalste tropische verrassing …

www.degroenevenen.eu

Pigmentvlekken Ineens zijn ze er, horen wij vaak in de praktijk zeggen. Pigmentvlekken in mijn gezicht, maar ook op mijn handen, zo jammer. Is daar iets aan te doen? Het klopt. Pigmentvlekken zijn vaak ineens zichtbaar. Uiteraard zitten ze er al (veel) langer, maar bevinden zich deze nog dieper in de huid. Pigment is voor de huid heel belangrijk, omdat deze de huid beschermt tegen de UV-straling. Pigment wordt gevormd in cellen van de onderste laag van de opperhuid (stratum cylindricum ofwel de basaalcellenlaag) t.w. melanocyten. Deze melanocyten bevatten

BEAUTY

kleurloze eiwitkorreltjes (melanogeen) die onder invloed van UV licht in melanine veranderen. Bepaalde externe en/of interne invloeden kunnen er voor zorgen dat de huid pigmentgevoeliger wordt, waardoor er pigmentstoornissen kunnen ontstaan. Hierbij kun je denken aan o.a. hormonen, medicijnen en teveel aan zonlicht. Er zijn verschillende soorten pigmentvlekken. Indien er teveel pigment aanwezig is, spreken we van Hyperpigmentatie. Enkele bekenden voorbeelden hiervan zijn Lentigo (ontstaan door zonschade) en Melasma (onstaat door hormonen). Behandeling Pigmentvlekken zijn over het algemeen goed te behandelen. Dit kan zowel met HF (thermo-coagulatie) als met lasertherapie gedaan worden. Het thermo-coagulatie maakt gebruik van trillingen met zeer hoge frequentie, die een warmte-effect veroorzaken. De pigmentvlek wordt middels een naald door het warmte-effect

weggeschrapt. Doordat er alleen plaatselijk wordt behandeld, namelijk op de plek waar de huidaandoening zich bevindt, wordt het omliggende huidgebied niet mee behandeld en dus ook niet aangetast. Er ontstaat een klein korstje op het behandelde gebied, dat er na enkele dagen afvalt, waarna er dan een lichtroze huid ontstaat. De huid kleurt vervolgens vanzelf weer in de natuurlijke huidskleur. In bijbehorend filmpje zie je hoe wij deze behandeling in de praktijk toepassen. Voor intensievere behandelingen werken we met een speciale pigmentlaser. Een laserbundel wordt door de huid heen gepulst, waardoor het pigment wordt verhit en uiteenvalt. Het verpulverde pigment zal door het lichaam op een natuurlijk manier worden opgenomen. Afhankelijk van de mate van het pigment, worden het verwachte aantal behandelingen bepaald. Gemiddeld zijn er 2 tot 4 behandelingen gebruikelijk met een interval van 4-6 weken. Na de behandeling kan er een

Bekijk de video over deze column via www.0297.nl, of scan de QR-code

korstje of een lichte schilfering ontstaan. Dit geneest na een paar dagen. Het is zowel minimaal 4 weken voor als na de behandeling heel belangrijk om de huid niet met UV in aanraking te laten komen. Nu het voorjaar weer officieel is begonnen, is het belangrijk om de huid te beschermen tegen (overmatig) zonlicht. Pigmentschade ontstaat vaak in loop van een aantal jaren en kent haar oorsprong meestal in de jeugdjaren. Zorg dus altijd voor voldoende bescherming, ook als je de zon niet ziet schijnen. Geniet van de zon, maar met mate.

Périne Heerooms Instituut Périne, Mijdrecht Winnaar Beauty Award; Beste Beauty Salon van Nederland T. 0297 273 121 info@perine.nl www.perine.nl

Begin maart stapte ik Drankenhandel De Zwart in Wilnis binnen en zag daar houten pallets met flessen Westvleteren staan. Nu is het vinden van bier in een slijterij niet meteen wereldschokkend, maar bier van deze brouwerij is niet overal te koop. Het wordt namelijk gebrouwen door monniken van de Sint-Sixtusabdij in de plaats Westvleteren. Om een paar kratten te bemachtigen moet er contact worden opgenomen met de brouwerij zelf. Ze hebben slechts één telefoonlijn, dus dit kan soms lang duren. De productie is ook niet al te groot. Flessen Westvleteren zijn dus wat moeilijker te vinden en kosten meer dan een gemiddelde fles wijn. Prijzen beginnen vanaf circa 10 euro, maar dan heb je wel één van de best beoordeelde bieren ter wereld in huis. In Amerika zijn ze zo weg van dit bier dat ze het veelvoudige opbrengen. Een groot deel hiervan is de beperkte oplage en hype, want in mijn ogen is er echt wel beter bier te krijgen. Maar waarom is dit bier zo beperkt? Is het niet logischer om er dan meer van te maken en zo meer te verdienen? Misschien wel, maar Westvleteren is een zogenoemde trappistenbrouwerij. Om je dit te kunnen noemen moet je aan een paar dingen voldoen. Zo moet het bier binnen de muren van een trappistenabdij worden gebrouwen. Elke supermarkt heeft wel abdijbier op de planken staan. Dit is bier dat in naam verbonden is aan een abdij, maar het is maar de vraag of er een monnik is die er maar iets mee te maken heeft. Leffe en Affligem zijn bijvoorbeeld abdijbieren, maar geen trappisten. Bij trappisten moet de opbrengst van het bier geheel ten goede komen aan de abdij. Elke euro vloeit terug in het in orde houden van de abdij en het onderhoud van de monniken. Een officieel keurmerk staat op de flessen. Trappistenkloosters Chimay en Orval maken ook kaas waar het keurmerk op staat. De meeste trappistenkloosters staan in België maar sinds twee jaar ook in Oostenrijk, Italië en de V.S. In Nederland staan er twee: La Trappe en Zundert. Trappistenbier is geen beschrijving van een bierstijl. Trappisten zoals Chimay, Westmalle en La Trappe hebben meerdere bieren te koop. Orval en Zundert houden het bij één. Verwacht geen pils of nieuwe stijlen als IPA’s, maar degelijke Belgische dubbels en tripels. Goed gemaakt door geduldige monniken om hun leven in het klooster te kunnen bekostigen.

Martijn Buisman

www.dutchbeerpages.com


18

1 april 2016

Oekraïne-referendum op 6 april Woensdag 6 april is het raadgevend referendum over het samenwerkingsakkoord met Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de Europese Unie en Oekraïne afspraken gemaakt over politieke en economische samenwerking tussen de landen. Het samenwerkingsakkoord met Oekraïne gaat in als alle EU-landen het akkoord officieel goedkeuren. De Nederlandse regering heeft dit nog niet gedaan. Na het referendum neemt de regering een beslissing. Het referendum is het resultaat van ingediende verzoeken na een oproep van onder meer GeenPeil (een initiatief van GeenStijl, Burgercomité EU en het Forum voor democratie). Stempas Om uw stem uit te kunnen brengen, heeft u (een) stempas(sen) nodig. Deze is uiterlijk 23 maart 2016 bezorgd op het adres waarop u op 22 februari 2016 stond ingeschreven. U dient bij het uitbrengen van uw stem een identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) te tonen. Dit mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Wie krijgen een stempas toegestuurd? Alle inwoners die op 6 april 2016, 18 jaar of ouder zijn én de Nederlandse nationaliteit bezitten en op de peildatum kiesgerechtigdheid (22 februari 2016) ingeschreven stonden in de gemeente De Ronde Venen kunnen op 6 april hun stem uitbrengen.

vragen bij Burgerzaken. Schriftelijk kunt u tot 1 april een vervangende stempas aanvragen. Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Een kopie van het identiteitsbewijs op smartphone of tablet is ook toegestaan, mits handtekening en persoonsgegevens duidelijk zichtbaar zijn.

Neem bij het stemmen, behalve uw stempas, ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Stemmen met een kiezerspas; u wilt gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland Als u op de dag van de verkiezingen in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Met deze kiezerspas kunt stemmen in elke gemeente in Nederland.

Stemmen bij volmacht; iemand anders gaat voor u stemmen Als u op de verkiezingsdag niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in De Ronde Venen woont en ook een stempas heeft ontvangen.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs Om overal in De Ronde Venen te kunnen stemmen, ontvangt u een stempas. De stempas geeft aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken, dan kunt u, uiterlijk dinsdag 5 april 2016, tot 12.00 uur een vervangende stempas aan-

Van belang is dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem wordt uitgebracht. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

Abcoude Kees Bonzaal, Holendrecht 55 CNS Abcoude, Blomswaard 2 De Angstelborgh, Dorpszicht 22A

Mijdrecht Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Bibliotheek AVV, Dr vd Haarlaan 8 Voormalig PCBS De Hoeksteen, Eendracht 6 Veenlanden College, Diamant 9 OBS De Trekvogel, Karekiet 49 OBS Molenland, Molenwiek 48

Amstelhoek Verenigingsgebouw Ons Streven, Engellaan 3A Baambrugge Dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10 De Hoef De Springbok, de Hoef Oostzijde 61A

De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter van het stembureau laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het

DE GROENE VENEN

Debat in The Green Duck Abcoude

Wat stemt De Ronde Venen op 6 april? Voorafgaand aan de het referendum op 6 april a.s. kunt u aanstaande zondag 3 april vanaf 14 uur tijdens een debat in The Green Duck Abcoude nog uw mening bepalen over het associatieverdrag met Oekraïne. Een voorstemmer en een tegenstemmer zullen met elkaar in gesprek gaan, drie dagen voor het referendum.

U kunt op twee manieren een kiezerspas krijgen: • door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Het aanvragen van een kiezerspas kan uiterlijk tot 5 april 2016, 12.00 uur. • door het formulier ‘Verzoek om kiezerspas’ in te vullen en op te sturen naar Gemeente De Ronde Venen t.a.v. Burgerzaken, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. De aanvraag moet uiterlijk 1 april in bezit zijn van de gemeente. Waar kunt u stemmen? Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen, vindt u hieronder een overzicht van alle stembureaus. De stemlokalen zijn geopend van ’ s ochtends 07.30 uur tot ’ s avonds 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor minder-validen.

Vinkeveen Zorgcentrum Maria Oord (Vinkenoord), Herenweg 69A NH Verenigingsgebouw, Herenweg 207 EHBO gebouw Lucas, Pijlstaartlaan 1A Verzorgingstehuis ‘ Zuiderhof’ , Futenlaan 50

Wilnis Zaal Driehuis, Burg. Padmosweg 270 PCB Prinses Beatrix, Veenweg 118A NH Gebouw De Roeping, Kerkstraat 12 OBS Willespoort, Vossestaart 1

Het is 1964 kilometer rijden van De Ronde Venen naar Kiev en toch gaan op 6 april in onze gemeente de stembussen open. De overheid vraagt uw mening over de intensievere samenwerking met Oekraïne. Wat zijn de gevolgen van dit verdrag voor de handel met Oekraïne en voor de relatie tussen Rusland en de EU? Worden we economisch beter van het verdrag of maken we de Russische beer onnodig boos? Het referendum is een initiatief van het Actiecomité GeenPeil, dat vreest dat het verdrag een eerste stap naar EU-lidmaatschap van Oekraïne is. GeenPeil zamelde 427.939 handtekeningen in, ruim meer dan de 300.000 die nodig

waren voor het referendum. Het debat is gratis toegankelijk en zal ongeveer een uur duren. Het wordt georganiseerd door de redactie van facebook.com/Abcoude. Op deze site kunt u kenbaar maken of u komt en u kunt alvast een poll invullen. De organisatie van dit event is neutraal en wordt niet betaald of beïnvloed door GeenPeil. Het is een zelfstandig initiatief omdat deze Facebook community meer wil bieden dan alleen nieuws. Men wil online en offline het publiek verbinden aan onderwerpen die hen bezighouden.

Inspiratie workshop ‘Hallo…contact! Workshops Lokaal organiseert op woensdagavond 13 april van 19:30 tot 21:30 uur in Bibliotheek Mijdrecht een inspirerende workshop voor ouders die de band met hun kind willen versterken. Hoe bereik je in de drukte en hectiek van alledag dat je kind zich echt gehoord en gezien voelt? En hoe zorg je ervoor dat je kind jou ook goed hoort en begrijpt? Hoe communiceer je met ‘hart en ziel’ met je kind? En hoe versterk je de band die je samen hebt terwijl je leven zó vol is? Wat doen andere ouders om de band met hun kind te versterken?

naar huis met veel tips en een eigen actieplan. Zodat je thuis meteen aan de slag kunt met alles wat je hebt opgedaan tijdens deze avond. • Leer met hart en ziel te communiceren met je kind ondanks de dagelijkse hectiek • Ontdek hoe je met kleine aanpassingen de band versterkt met je kind • Laat je inspireren door tips en ideeën en ga naar huis met een eigen actieplan. • Ontmoet andere ouders in De Ronde Venen en deel ervaringen Deelname is gratis (na aanmelding) via

www.ouderslokaal.nl Deze vragen staan centraal tijdens deze inspirerende avond! Je gaat

De Bibliotheek Abcoude zoekt enthousiaste vrijwillige gastheer of gastvrouw De Bibliotheek is een belangrijke ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis kan voelen. Volwassenen en kinderen lezen, leren, ontmoeten en werken in de Bibliotheek. De Bibliotheek is van en voor iedereen en positioneert zich daarmee midden in de samenleving.

provinciaal of landelijk. Verder biedt de Bibliotheek via website en app’s 24 uur per dag, 7 dagen online service. Voor de Bibliotheek Abcoude zijn wij op zoek naar een gastvrouw/ gastheer, bij voorkeur voor de vrijdagmiddag.

We bieden klanten aantrekkelijke abonnementen, waarmee zij niet alleen in de lokale Bibliotheek kunnen lenen, maar ook regionaal,

Wat gaat u doen? U ontvangt klanten en zorgt dat ze zich welkom voelen. U helpt klanten met de zelfbedieningsapparatuur en

beantwoordt vragen rondom het uitleenproces. U zorgt voor een gastvrije sfeer in de Bibliotheek en wijst klanten de weg in de Bibliotheek. Wat brengt u mee? U bent enthousiast, hebt een positieve instelling en kunt goed samenwerken. U legt gemakkelijk contact en staat open voor anderen. U hebt affiniteit met de Bibliotheek en u kunt zich daar een tot twee dagdelen per week voor inzetten. U bent

digitaal vaardig. En u bent bereid deel te nemen aan scholing. Wat bieden wij Een dynamische werkomgeving waarin u veel mensen ontmoet, werkt met de nieuwste media en bekend raakt met zeer uiteenlopende onderwerpen. U wordt betrokken bij relevant teamoverleg en krijgt een gratis bibliotheekabonnement. Wij zorgen voor passende scholing.

Meer weten? Voor informatie kunt u contact opnemen met de Bibliotheek Abcoude: bij de medewerkers in de Bibliotheek, tijdens openingstijden, Broekzijdselaan 46, via mail abcoude@bibliotheekavv.nl of telefonisch tijdens openingstijden: 0294-284343. Meer informatie over de Bibliotheek vindt u op: www.bibliotheekavv.nl.


DE GROENE VENEN

1 april 2016

Hoogvliegers gezocht voor Hilversum De Stichting Hoogvliegers vliegt met chronisch zieke en gehandicapte kinderen; het hele jaar door en vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, veelal beroepsvliegers, stellen hun vrije tijd, helikopter en vliegtuig daarvoor beschikbaar. Meer dan 15 keer per jaar wordt er een speciale dag georganiseerd. Op zaterdag 17 september wordt er voor de derde keer een dag georganiseerd op vliegveld Hilversum. Deze dag is onder andere bedoeld voor kinderen uit De Ronde Venen, Woerden en Bodegraven. Alles wordt die dag uit de kast getrokken om de kinderen een dag te bezorgen die ze niet zullen vergeten. Naast piloot zijn, genieten ze van vrachtwagens, mooie auto's en veel meer activiteiten, zodat het hele gezin een dagje uit heeft. Wil je Hoogvlieger worden of wil je iemand opgeven? Dan gelden de volgende regels: • Je hebt nog niet eerder gevlogen met of dankzij Stichting Hoogvliegers (want dan ben je al Hoogvlieger) • Je hebt een (chronische of terminale) ziekte of bent (verstandelijk of lichamelijk) gehandicapt • Je valt in leeftijdscategorie tussen 6 t/m 17 jaar. • Je woont in De Ronde Venen, Woerden of Bodegraven. Meld je aan via www.stichtinghoogvliegers.nl en wellicht word jij ook Hoogvlieger en ben jij erbij in Hilversum op 17 september!

19


20

1 april 2016

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Kawasaki Z1000 2016

Nog steeds een icoon... Een aantal weken geleden schreef ik over hoe de Kawasaki Z1000 mij als kleine jongen het motorvirus bezorgde. Anno 2016 voel ik me weer die kleine jongen: ik sta oog in oog met mijn oude liefde, maar dan in een spiksplinternieuw, kèk en hip jasje met nog steeds dezelfde brute uitstraling. Het is de eerste echt mooie dag van het jaar en ik ga rijden met deze nieuwe Z1000. Nog even sta ik melancholisch een traantje weg te pinken bij de Z1-R die bij de dealer in de showroom staat als een relikwie uit de oudheid en een spreekwoord zegt : ‘oude liefde roest niet’. In dit geval is dit echt zo, maar genoeg over vroeger, want de nieuwe Z1000 snakt er naar uitgelaten te worden en eerlijk gezegd, ik kan niet wachten. Er zijn geen schokkende veranderingen vergeleken met vorig jaar, al was toen alles Kawa-groen wat de klok sloeg. Nu speelt ook wit mee in het kleurenspel van de Kawasaki en, eerlijk is eerlijk, het staat hem fantastisch. Ik heb het dan over wit/groen, maar Kawa heeft een veel mooiere benaming: Pearl Stardust White en Golden Blazed Green. De 'Golden Blazed’ Groene Venen, I like it!

Deze Z1000 is uitgevoerd met zogeheten Performance Edition Kit (voor 1.199 euro), met o.a. een Akrapovic dual-sports uitlaat (titanium of carbon, naar keuze), een carbon heatshield, tankpad en wheelstriping in kleur. De Akrapovic uitlaat maakt de Z1000 4,2 kg lichter, zorgt voor 2,3 pk extra vermogen en geeft de motor 2,2 Nm meer koppel). Deze Akrapovic dempers zijn zonder twijfel de beste keuze: als een paar trotse trompetters staan ze omhoog, klaar om een fijne melodie te blazen. Het minuscule dashboardje is erg compleet. Heel gaaf vind ik nog steeds dat de digitale toerenteller de toeren tot 3000 aangeeft en daarboven een lichtshow het overneemt. Dat is goed, want van aflezen komt na het gas geven niet veel meer...

Even denk ik aan de Kawasaki Ninja H2R 1000 die vorig jaar geïntroduceerd is met die krankzinnige 326 PK aan boord en die duidelijk de norm heeft neergezet waar de andere fabrikanten zich in vast kunnen bijten, en dat allemaal op de basis van de Z1000. Ik denk dat ik hier – net als het grootste gedeelte van de motorrijders – mijn handen al meer dan vol

aan zal hebben. Persoonlijk ook veel meer mijn fiets; geen traction control maar gewoon 142 paarden die staan te trappelen en nogmaals meer dan genoeg. Ik besluit lekker de tijd te nemen, de fiets is ultra kort en wat mij vorig jaar ook verbaasde hij voelt aan als een 600tje. Dat klopt want de fiets weegt

Zaterdag 18 juni: 24e editie van ‘de gezelligste dag van het jaar’ in centrum Mijdrecht

Geef je op en doe ook mee aan het straattheaterfestival! Nog drie maanden en dan wordt, op zaterdag 18 juni, voor de 24e keer, Straattheaterfestival De Ronde Venen gehouden. Ook ditmaal doet weer een groot aantal internationale, nationale én lokale artiesten mee op deze volgens velen gezelligste dag van het jaar in de dorpskern van Mijdrecht.

De organisatie is nog druk bezig om het programma helemaal rond te krijgen, maar voorzitter Aldert Kamp roept nu al lokale straattheaterliefhebbers op om zich te melden als ze ook een optreden willen verzorgen. “Naast een groot aantal professionele straattheatermakers is er natuurlijk ook dit jaar weer vol-

op plaats voor lokale organisaties en artiesten in het Mijdrechtse dorpscentrum. Iedere Rondevener die een optreden wil verzorgen, is van harte welkom om zich aan te melden. Alleen zo krijgen we de bonte mix van straattheater, dwaze straatmuziek, circustheater en acrobatiek, die iedereen elk jaar opnieuw zo leuk vindt.” Wacht niet te lang: vol = vol! Op www.straat-

t h e a t e r d r v. n l staat voor lokale artiesten en organisaties onder het kopj e ‘Contact’ het inmiddels welbekende aanmeldformulier om te downloaden, in te vullen én te versturen! Ook dit jaar is er weer veel mogelijk, maar vol = vol! Dus laat de organisatie snel weten wat je plannen zijn. Er zijn eigenlijk maar twee voorwaarden voor deelname: je komt

uit De Ronde Venen of omgeving én je optreden moet een breed publiek aanspreken. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 22 april. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Aldert Kamp. Hij is te bereiken via info@straattheaterdrv.nl.

met de Akrapovics minder dan 216 kilo. En wat gaat dat makkelijk en wat voel ik me meteen thuis op deze fiets. De wellustig gevormde tank zit als gegoten en het brede matzwarte stuur is echt mannig, ik heb dat niet snel maar na 500 meter ben ik verkocht (ik wil hem, ik wil hem, ik wil hem). Eén nadeel vind ik altijd: ik rij niet alleen king Kawasaki, ik voel me op die fiets ook King en doe dus meteen dingen die ik normaal nooit zou doen. Alsof ik de sterkste jongen van de klas bij me heb, durf ik heel stoer het schoolplein over (N201). Ik voel me zelfs een beetje jarig, wat een feest! Ik maak een veel groter rondje dan normaal, gewoon omdat ik geen afscheid wil nemen. Terug bij de dealer ziet Mario mijn blik en zegt: “Je mag hem best wel een keertje een paar daagjes meenemen hoor.” Met een brede glimlach neem ik afscheid, wat een werelddagl De Kawa is in mijn ogen nog steeds hét icoon! Hij is te koop bij Motoport Uithoorn vanaf 13.299 euro.


DE GROENE VENEN

1 april 2016

21

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling foto's patrick hesse

Saab 9-3 cabrio

Zonnebril op, wind door je haar Het voorjaar is begonnen en dus gaat het zonnetje wat vaker schijnen. En als het temperatuurtje dan ook nog wat aangenamer wordt is het extra leuk om met een cabrio te rijden. Deze week een degelijke Saab op de autopagina. Het merk Saab staat voor velen gelijk aan degelijkheid, veiligheid en karakteristiek. Het was hét merk voor advocaten, dokters en hoogleraren. Saab-rijders waren vaak hun hele leven lang merktrouw. Toch wist het merk, ondanks bemoeienis van Nederlander Victor Muller, niet te overleven. En dus worden de Saabs schaars, en in de toekomst wellicht collector items. Of je een Saab 9-3 cabrio als investering moet zien is nog de vraag. Maar met de relatief lage vraagprijs kan er niet heel veel mis gaan in mijn ogen. De Saab 9-3 is bij een brede doelgroep populair. En deze Saab 9-3 cabrio in Vector uitvoering ziet er goed uit. Er zitten mooie 17 inch velgen onder, het lakwerk ziet er verzorgd uit en de kap oogt ook nog goed.

De 9-3 was oorspronkelijk een doorontwikkeling van de 900NG. In 2002 kwam het model op de markt waarmee wij reden. De 9-3 was leverbaar als sedan, station en cabrio. En die laatste zie je met enige regelmaat nog wel eens rijden. Negen van de tien keer met de kap dicht, want het weer in Nederland leent zich nou eenmaal niet altijd voor open rijden. Maar met de kap dicht is dit een relatief stille en goed geisoleerde auto. Één druk op de knop en de elektrische soft-top klapt weg. En met de kap open neemt de fun met factor 10 toe. Trap het gas in en de wind blaast door je haren. Want deze 9-3 is voorzien van een 1.8 turbo benzinemotor met 149 pk, waarmee de 9-3 lekker vooruit komt. Wie wat minder wind door zijn haar wil laten gaan, kan kiezen voor een

windscherm. Dit scherm wordt niet standaard meegeleverd met deze occasion, maar is via sites als Marktplaats nog op de kop te tikken. Met 1.550 kilo is de 9-3 cabrio geen lichte auto. Met de kapconstructie en extra balken ter verbetering van de veiligheid en stijfheid, zijn cabrio's sowieso wat zwaarder. Dat komt de rijeigenschappen niet altijd

ten goede. Maar deze 9-3 is dan ook meer een luxe cruiser. Zet de stoelverwarming aan en leun achterover in de zwarte lederen stoel en je hebt plots geen haast meer. De Saab 9-3 cabrio in Vector uitvoering werd in 2004 verkocht voor ruim 50 mille. Er zitten genoeg extra's op zoals xenon-verlichting, 17 inch lichtmetalen velgen, elektrische

verstelbare en verwarmbare voorstoelen, climate control, regensensor en navigatiesysteem. Inmiddels staan er 167.542 kilometers op de teller van deze donkergrijs metallic 9-3. RH Automotive heeft de auto nagekeken en is er zeker van dat er makkelijk nog een flink aantal kilometers bij kunnen. Je kunt deze zomer cabrio rijden voor 8.740 euro.

RH Automotive Handelsweg 2C 3641 RC Mijdrecht Telefoon: 06-55725161 www.rh-automotive.nl

Saab Gereden versie: Saab 9-3 Cabrio 1.8T Vector Vermogen: 149 pk 0-100: 10,5 s Topsnelheid: 205 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 11,6 / 8,6 l/100km Prijs: 8.740 euro

Omstreden motie van PvdA over elektrische auto's aangenomen De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag een motie aangenomen van de PvdA, waarin minister Kamp (Economische Zaken, VVD) wordt opgeroepen om de verkoop van elektrische auto's verder te stimuleren. Het streven van de PvdA is dat er over tien jaar alleen maar emissieloze auto's verkocht worden. De motie is volgens Minister Kamp in strijd met het Energieakkoord, waarin is opgenomen dat een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto's pas in 2035 aan de orde

mag zijn. Volgens Kamp is het haalbaar om in 2025 slechts 15 procent van alle nieuw verkocht auto's volledig elektrisch te laten zijn. Hoewel de motie veel weerstand kreeg van de VVD en andere partijen, steunde een meerderheid van onder meer D66, ChristenUnie, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks de motie. Het aantal geregistreerde elektrische auto's in Nederland in 2015 bijna verdubbeld naar 90.007 auto's ten opzichte van 2014.

Connect Roké Racing team heeft leerzame week op Du Val de Vienne Nadat in de afgelopen winter het LCR-chassis was voorzien van een nieuwe krachtbron in de vorm van 1000cc Kawasaki motoren, wist het Connect Roké Racing Team dat er tijdens de voorjaarstraining op het Franse circuit Du Val de Vienne een vol test-programma afgewerkt moest worden. Gelukkig heeft deze week zijn vruchten afgeworpen en is er veel getest en afgesteld. Ondanks de goede voorbereiding en nauwe samenwerking van coureur Kees Kentrop en bakkenist Jeffrey Verhagen liep het einde van de week toch anders dan vooraf gepland. Vrijdag was qua omstandigheden de mooiste dag; een mogelijkheid om snelle ronden te rijden. In een van de ochtendsessies is er overleg geweest met betrekking op de afstelling van de voorkant van het zijspan. Er zijn wat aanpassingen gedaan waarna Kees en Jeffrey vol vertrouwen de snelle sessie in gingen. Helaas ging

het bij het uitkomen van een snelle linkerbocht mis. De achterkant brak uit. Dit kon niet snel genoeg opgevangen worden. Met als gevolg dat Jeffrey uit het bakje gelanceerd werd en met hoge snelheid op het asfalt terecht kwam. Na onderzoek in het medisch centrum en doorverwijzing naar het ziekenhuis werd een breuk in de hak geconstateerd wat direct het einde van deze trainingsweek betekende. Jeffrey: ’’Dit is een van de risico’s aan deze sport.

foto john MUshet

Als je wat test kan het twee kanten op gaan. Nu moet de hak zo snel en goed mogelijk genezen en om klaar te zijn voor de eerste ONK op het stratencircuit van Hengelo (Gld) op 30 april en 1 mei.’’ De eerste wedstrijd van 2016 is op 8, 9 en 10 april op het Franse circuit Croix-en-Ternois voor de BeNeCup. Er wordt hard gewerkt om de schade aan het zijspan op tijd hersteld te hebben en een passende vervanger voor Jeffrey te vinden.


22

Sport nieuws

1 april 2016

(Voorjaars)uitslagen Bridgevereniging Mijdrecht Kwinkslag en Veenshuttle ontmoetten elkaar in Arnhem

Biljarten D.I.O.

Alle kwartfinalisten bekend In het driebanden toernooi van D.I.O./ Café de Merel 2016 zijn alle kwartfinalisten bekend. De kwartfinales worden gespeeld op zaterdag 2 en 9 april en op zondag 3 en 10 april. Aanvang zowel op zaterdag als op zondag 14 uur, de halve finales worden gespeeld op zaterdag 16 en zondag 17 april waarna op zaterdag 23 en zondag 24 april met 8 man de finale gespeeld zal worden. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel. 0297263562. e-mail thcw@xs4all.nl.

Abcoude

Viscentrum viert 50-jarig bestaan Dit jaar bestaat het Viscentrum bij het Fort Abcoude, officieel Stichting Viscentra Gehandicapten, 50 jaar. Dit wordt gevierd. Het Viscentrum is opgericht om gehandicapten en ouderen een mogelijkheid te geven in een veilige, beschermde en rustige omgeving te kunnen vissen. Daarom beginnen we dit jaar met een viswedstrijd in de fortgracht bij het Fort Abcoude voor alle gehandicapten en ouderen uit de gemeente De Ronde Venen op zaterdag 23 april a.s. van 10 tot 14 uur. Om 14.30 is de prijsuitreiking aan deelnemers die de meeste vissen en en de zwaarste vissen hebben gevangen. Deelnemers kunnen zich laten vergezellen door één niet meevissende begeleider. Wie zelf geen visgerei bezit, kan een hengel, visnet en leefnet lenen. Visvrijwilligers staan klaar om deelnemers te assisteren met het aandoen van aas, het onthaken van gevangen vis, het ontwarren van tuigjes en wat er verder kan gebeuren.

Bridgevereniging Mijdrecht, spelend op maandagavond in de zaal van zwembad Veenweide, heeft de wintercompetitie afgesloten en is het voorjaar begonnen met de Paasdrive. In de wintercompetitie behaalden de volgende leden de eerste plaats. A-Lijn: Jan en Peter 60,84 %; B-Lijn: Daniel en Theo 57,38 %; C-Lijn: Greet en Petra 56,65 %. Bij aanvang van de voorjaarscompetitie zal ook duidelijk worden wie er promoveren en degraderen in de diverse lijnen. BVM is aangesloten bij de bridgebond. De Paasdrive werd gespeeld als top-integraal, dwz alle lijnen spe-

len dezelfde spellen om de Paaskampioen vast te kunnen bepalen. Het was een spannende drive met 24 moeilijke en uitdagende spellen. Er werd gespeeld voor de eervolle vermeldingen. De spellen waren door de computer geschud en leverden verrassende verdelingen op waarmee de deelnemers aan de slag moesten. Uiteindelijk vonden de volgende paren de beste oplossingen: 1. Gerard en Janny 64,87 %; 2. Joke en Lenie 61,84 % en 3. Greet en Petra 61,65 %. De prijzen van de avond werden deels bepaald door het lot. De winnaars staan op de foto.

Toeristische trekpleister

Wildwaterbaan voor Vinkeveen? Als het aan de initiatiefnemers ligt komt er een voorziening die veel toeristen en kanoliefhebbers aan zal trekken en die de recreatie in De Ronde Venen een impuls zullen geven. Na de succesvolle aanleg van de eerste natuurlijke wildwater-kanobaan in Harderberg zijn de initiatiefnemers op zoek naar andere geschikte locaties waar een wildwaterbaan kan worden gerealiseerd. Hoewel een plek nabij een rivier de voorkeur heeft, komen ook locaties in aanmerking waar er sprake is van een natuurlijk hoogteverschil. Polders of een verschil in polderpeil biedt kansen. Het bijplaatsen van pompen is ook een optie. Wildwaterbaan Er wordt gedacht aan een oefenbaan voor beginnende wildwaterkanovaarders. Een hoogte verschil van 1,5 meter bij een baanlengte van 150 meter is al voldoende. Bij de

baan in Harderberg is bijna 800 kubieke meter beton en ruim 90.000 kilo staal gebruikt. Door het plaatsen van 10 obstakels en het maken van Eddies (verwijding voor keerwater) krijgt de baan een WW-2

Judoka’s PK Sport op het Fuyiama/HC Fritz toernooi

judoka’s zonder wedstrijdervaring. De poule indeling werd zo veel als mogelijk gedaan op leeftijd, gewicht en kleur band. Voor de Vinkeveense judoka’s werd het een dag waarop gold dat meedoen meer is dan alleen winnen of verliezen. Zij hebben ieder voor zich gestreden voor wat zij waard waren. Met een tevreden en trots gevoel kon er worden teruggekeken op een geslaagd judotoernooi.

Deelname is gratis. Alle deelnemers en hun begeleiders krijgeneen kopje koffie en een gebakje bij aankomst, een lunchpakket en twee consumptiebonnen voor een drankje tussendoor of na afloop. Er is plaats voor maximaal 45 vissers. Zorg daarom dat u zich tijdig aanmeldt, want deelname vindt plaats in volgorde van aanmelding. Aanmelden bij Elvira Oudemans vóór woensdag 13 april a.s. per e-mail planviscentrum@gmail. com of per brief aan Molenweg 19, 1391 CH Abcoude. Geef duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw emailadres op en of u in een rolstoel zit of slecht loopt (met rollator). Er wordt dan geprobeerd u een visplaats te geven dicht bij het paviljoen. Als de belangstelling groot is kan dit echter niet worden gegarandeerd.

DE GROENE VENEN

In totaal 19 judoka’s van PK Sport hebben deelgenomen aan het Fuyiama/HC Fritz toernooi in DiemenNoord; hun tweede judotoernooi van dit jaar. Spannend omdat sommigen de eerste keer meededen aan een judowedstrijd buiten de vertrouwde judomat van PK Sport. Het ging hier om een recreatief toernooi voor

De uitslagen zijn als volgt: Rayan Achterberg, Seppe Reijers, Damian

Badmintonvereniging Kwinkslag heeft zaterdag jl. 19 maart meegedaan aan het 24e Landelijk Recreanten Team Toernooi (LRTT) van Badminton Nederland. Het toernooi werd georganiseerd in Sportcomplex Valkenhuizen in Arnhem. Dit is hèt grote jaarlijkse recreantentoernooi waar in een grote hal met meer dan 300 man tegelijk badmintonnen tegen andere recreatieve spelers uit heel Nederland. Kwinkslag was vertegenwoordigd met een team van twee heren en drie dames. De hele dag werden steeds dames-, heren- en gemengd dubbel partijen gespeeld tegen wisselende teams die door de hal rouleerden. Iedere partij duurde 11 minuten en er worden totaal 27 partijen per team gespeeld. In ronde 16 stond men

ineens tegenover het team van Veenshuttle uit Mijdrecht. Er werd een felle dames dubbel gespeeld om de eer van De Ronde Venen in de wacht te slepen. Helaas hebben wij in deze partij die eer aan Veenschuttle moeten laten. Gelukkig hebben we ze in het eindklassement wel net achter ons kunnen laten.

klasse. De benodigde hoeveelheid water bedraagt ca. 10 - 20 m3 per seconde, afhankelijk of er van een natuurlijk hoogteverschil gebruik gemaakt kan worden. De kleine wildwaterbaan wordt ook geschikt om met rafts en autobanden af te dalen. Bij het startpunt komt een glijgoot om te “bodyboarden”. Door de laagdrempeligheid is de baan al geschikt om met een zwemdiploma A en B te mogen gebruiken. Door de wildwaterbaan in een lus uit te voeren is de benodigde ruimte relatief beperkt.

cultuurlandschap blijven behouden. Komende vrijdag komt er om 19.00 uur een delegatie naar Vinkeveen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Vertrek vanaf Herenweg 196. Belangstellenden zijn welkom.

Locaties Diverse locaties worden de komende maanden onderzocht op hun mogelijkheden. De polder Groot Mijdrecht heeft voldoende hoogteverschil. Het benodigde verval van 1,5 meter wordt ruim gehaald. De rest van het verval kan worden benut zodat het water voldoende snelheid krijgt. De aanleg van de benodigde infrastructuur is lastiger. De locatie die ook kansen biedt is Eiland 1 en 2. Hier is bijna alle infrastructuur al aanwezig. Wel zullen hier dan pompen moeten worden geplaatst. Het voordeel van Eiland 1 en 2 is dat dit de natuur in het gebied niet extra belast. De natuurwaarden en het

Witteveen, Simon Zwerver, Anne Pessemier, Soufiane Haki, Yayzin Priemus, Niels de Vries, Stijn Jansen, Sem Veenhof, Skye Pertys, Alec Bregman en Bas van Dijk de derde plaats – Thijs Braam en Sven van der Vloed de tweede plaats – Pim van Dam, Pieter Aarnoutse, Tom Liesveld en Youri van de Berg de eerste plaats. Allemaal van harte gefeliciteerd namens PK Sport. De foto’s van dit toernooi staan op www.pksport.nl.

Volgend jaar is het 25e Landelijk Recreanten Team Toernooi (LRTT) van Badminton Nederland. Wij zijn dan zeker weer van de partij. Ook zin om mee te doen, of gewoon een keer een shuttletje te slaan? U bent van harte welkom elke donderdagavond vanaf 19:30 uur “De Boei” te Vinkeveen. Neem uw sportschoenen en sportkleding mee, rackets en shuttles zijn aanwezig.

Gebruikers De grote wens van vele kanovaarders in Nederland is een eigen kanoslalombaan. Ondanks het gebrek aan goede trainingsfaciliteiten beschikt Nederland over diverse talenten die in deze olympische sport goed voor de dag komen. De beste manier om op stromend water de wildwatertechniek te trainen is met behulp van slalom-poortjes. Met deze baan worden de mogelijkheden sterk vergroot. De wildwaterbaan mag op veel belangstelling rekenen, vooral van de zeven kanoverenigingen in de regio Amsterdam en Utrecht. Door de baan uit te breiden met een “bodyboard” en raft functie zullen veel dagjes toeristen hier gebruik van maken. De baan, die te vergelijken is met de kermisattractie “Pirate River”, zal een impuls geven voor de economie. Niet zo zeer de baan zelf, als wel het verblijf en de consumptie van de gebruikers. De wildwaterbaan zet Vinkeveen op de kaart als toeristisch centrum.


DE GROENE VENEN

1 april 2016

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures Functie: Bedienend personeel Organisatie: Watersportcentrum Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

Functie: Boekettenmaaksters m/v Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer

Functie: Weekend- en vakantiehulpen Organisatie: Watersportcentrum Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

Functie: Medewerker Verdeling Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer

Functie: Magazijnmedewerker bijvulploeg (40 uur) Organisatie: 123inkt.nl Plaats: Nederhorst den Berg

Functie: Stage Social Media Medewerker Organisatie: H&R Products Plaats: Mijdrecht

Functie: Stichting Zorgboerderij De Lindenhorst zoekt mensen met een verstandelijke beperking voor dagbesteding! Organisatie: Boerderij De Lindenhorst Plaats: De Hoef

Functie: Junior Chauffeur Bezorger (full-time) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Medewerker Verdeling Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer Functie: Meewerkend Voorman Sloop Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Amsterdam Functie: Schadehersteller Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Noordwijk Functie: Allround monteur hydrauliek Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer Functie: Medewerker Sloop - Amsterdam Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Amsterdam

Functie: Laad- en losploegmedewerker (Bijbaan) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen Functie: Junior Chauffeur Bezorger (bijbaan op zaterdag) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen Functie: Administratief Assistent Organisatie: Smit & Dorlas koffiebranders bv Plaats: Mijdrecht Functie: Schoolverlaters gezocht! Organisatie: KampeerPerfect.nl Plaats: Uithoorn Functie: Copy writer - Tekstenschrijver Organisatie: KampeerPerfect.nl Plaats: Uithoorn

23

Functie: Medewerker hoveniersbedrijf Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: 1ste Automonteur Organisatie: Auto Berkelaar Mijdrecht B.V Plaats: Mijdrecht

Functie: Bedrijfsverzorgers veehouderij Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround autospuiter / voorbewerker Organisatie: Auto Berkelaar Mijdrecht B.V Plaats: Mijdrecht

Functie: Veilingmedewerker Organisatie: AB Vecht en Amstel Plaats: Mijdrecht

Functie: Zelfstandig werkend kok Organisatie: Golfpark Wilnis - Veldzijde Restaurant Plaats: Wilnis

Functie: Studentenbaan:magazijnmedewerker Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht

Functie: Video editors (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Studentenbaan: Oproepkracht chauffeur, rijbewijs B Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht

Functie: Zomerkracht Logistiek Organisatie: KampeerPerfect.nl Plaats: Uithoorn

Functie: Reporters / interviewers (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Cameramensen (m/v) Organisatie: RTV Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: ICT Technische buitendienst medewerker (fulltime) Organisatie: Feka ICT & Office Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker Wasstraat Aalsmeer Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer Functie: Medewerker Bediening 20 - 40 uur Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Amstelveen Functie: Afwas/Keukenhulp m/v voor de zaterdag Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Operationeel supervisor logistiek Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen Functie: Medewerkster Wasstraat Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Amsterdam Functie: 1e autotechnicus/ automonteur Organisatie: Euromaster Bos Mijdrecht Plaats: Mijdrecht Functie: Systeembeheerder Organisatie: SolidQ IT B.V. Plaats: Mijdrecht Functie: leerling cv-monteur Organisatie: van der Wilt || verwarming & airconditionning Plaats: Mijdrecht Functie: Coรถrdinator regio Noord - Aalsmeer Organisatie: Van Koppen & Van Eijk Plaats: Aalsmeer


24

1 april 2016

DE GROENE VENEN

Je komt als gast, verblijft als kennis en ga at weg als v riend! Echt een droomplek.

Jan & Jane Fantastische en liefdevolle verzorging, uniek!

Het gevoel om bij fa milie op bezoek te zijn. Renata & Ron

Jullie gastvrijheid is hartverwarmend.

Paul en Marjan Je voelt de warmte, maar niet alleen van de zon.

Dat jullie op en top Gastheer en Gastvrouw zijn hebben jullie wel bewezen. Mike, Ghislaine

John en Ilona

Y vonne, Ingrid, Merel, Max en Casper We hebben genoten van de grote gastvrijheid.

Aline, Sil, Jan en Elly

We hebben een heerlijke vakantie gehad! Annemiek, Niels, Dirk, Kim en Fem

Danny en Shanna Bedankt voor jullie gastvrijheid en gezelligheid.

Hans en Albert Wat een aanrader om hier naar toe te gaan.

Niets is fijner als ‘thuis’ komen

Kortom een topvakantie.

Rob en Karin

Laura, Ja mie en Melanie

Tom en Marianne

Jullie maken van een vakantie een echte vakantie.

Willemien Klijn en Wiesje Canoy

Wat een topontvangst.

Wat is het hier geweldig.

Piet en Anje Een mooie locatie met een fantastisch uitzicht. Stephanie en Frits Soms kom je van die mensen tegen die het verschil maken. Ron, Cathe en Ingrid

- Alha u rin el Gra nde ( Malaga ) 20 min va n v liegveld - Mooie va ka ntieappa rte menten va n 2 tot 22 pers - Va ka ntie in het a uthentieke Andalusie Ron en Liza va n Roekel - www.casa a ndaluz.com 9,6 info@casa a ndaluz.com - tel: 0034634188432


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.