De Groen Venen 2 oktober 2015

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

7-9°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 20 - Week 40 – 2 oktober 2015

Karekiet 27 Mijdrecht Vraagprijs € 242.500,- k.k.

Nieuw in verkoop! Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

APK ACTIE Maak nu een afspraak, en maak kans op een auto t.w.v. € 10.000,-! De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

Zaterdag 3 oktober: beleef de Vogeltrek in Waverhoek Op zaterdag 3 oktober neemt Vogelwerkgroep IVN De Ronde Venen en Uithoorn samen met Vogelbescherming Nederland deel aan de internationale vogelteldag, de EuroBirdwatch. Dit jaar wordt er op meer dan 150 telposten in ons land geteld, ook bij de telpost Waverhoek in Waverveen. Bijzonder dit jaar is dat Vogelbescherming Nederland alle gegevens uit heel Europa verzamelt. Vogelwerkgroep De Ronde Venen en Uithoorn is hier vanaf 11 uur paraat om de overvliegende vogels te tellen en u uitleg te geven over het gebied en de vogels. We tellen door tot omstreeks 15 uur. Vorig jaar werd in Nederland tijdens het evenement een recordaantal van ruim 1 miljoen vogels geteld, verdeeld over 218 soorten! Voor meer informatie of een bezoek aan de telpost: Tinok van Hattum, tel. 0297-534562, vgw.ivn.rvu@gmail.com. Zie ook: www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/birdwatch. foto Jouke altenburg

Zónder afspraak naar binnen bij een (Raad-)Huis.

Deelnemende huizen: Raad-Huis.nl Tel.: 0294-28 29 40 (Kantoor open tussen 11-15 uur)

Raadhuisplein 2 Abcoude

Actie zwerfvuil van start op Rondeveense basisscholen

2,25 % RENTE

Wethouder Anco Goldhoorn heeft vorige week het startsein gegeven voor de actie zwerfvuil in de gemeente De Ronde Venen. Samen met Conny van Kruysbergen van NME-centrum de Woudreus en Peter Kompier van de gemeente afdeling reiniging bezocht de wethouder diverse scholen in de gemeente. Hier was hij op bezoek bij groep 6 van de CNS in Abcoude. Na de quiz petje op petje af werd het contract door een leerling, onderwijzer en de wethouder getekend. Tot het eind van het jaar gaan de leerlingen een keer per week de aangewezen buurt schoonhouden. Na een duidelijke uitleg gingen de kinderen meteen aan de slag met knijpertjes en vuilniszakken in de straten rondom de school. De afsluiting van dit project is in januari. De wethouder komt dan nog even met de kinderen evalueren en heeft beloofd een cadeau voor de werkzaamheden mee te nemen. Zie ook pag. 4-5. foto fem van duuren

De nieuwe

Auris Hybrid

Standaard automaat, 5 jaar lang 14% bijtelling Van Ekris Maarssen - Mijdrecht www.vanekris.nl

Stel vandaag nog uw route voor morgen samen, kijk voor de deelnemende panden op korvermakelaars.nl


2

2 oktober 2015

DE GROENE VENEN

Dichtbij & betrokken Oktober 2015

Rabobank Rijn en Veenstromen

Rabo Dichtbijfonds: Lokaal en betrokken

Jaarlijkse ledenavond met André Kuipers

Met het Rabo Dichtbijfonds steunen wij lokale projecten en zijn wij betrokken en actief in ons werkgebied. Rabobank Rijn en Veenstromen reserveert daarom elk jaar een deel van haar nettowinst voor het Rabo Dichtbijfonds. Toegekend derde kwartaal In het derde kwartaal van dit jaar hebben wij 22 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 21 initiatieven die een bijdrage hebben gekregen. In totaal is dit derde kwartaal 48.182 euro teruggegeven aan de samenleving! • 3 projecten in De Ronde Venen (7.300 euro) • 6 projecten in Woerden (13.750 euro) • 7 projecten in Bodegraven (14.950 euro) • 5 projecten in Veenweidegebied (12.182 euro)

De jaarlijkse ledenavond op 3 november staat in het teken van duurzaamheid en daarbij is André Kuipers onze gast. Tijdens de avond vertelt hij over duur­ zaamheid, de mondiale uitdagingen waar we met zijn allen voor staan en dat technologieën noodzakelijk zijn voor een goede toekomst.

Het belooft een waardevolle en bijzondere avond te worden. Kijk voor het aan­ Heeft u ook een project die bijdraagt aan melden en meer informatie op www.rv.rabobank.nl. de samenleving? Dan nodigen wij u van harte uit om eens een kijkje te nemen op www.rv.rabobank.nl onder het kopje Rabo Dichtbijfonds. En uw aanvraag bij ons in te dienen. Doe dit wel snel, want 20 november sluit het systeem voor de beoordeling van het laatste kwartaal.

Een goede hypotheek begint met betaalbare maandlasten

Filmbeelden Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen Komt u ook naar de filmmiddag don­ derdag 15 oktober om 14.00 uur in Bow­ lingcentrum Mijdrecht. Op donderdag 15 oktober organiseert de Historische Vereniging Proosdijlanden in samenwer­ king met Rabobank Rijn en Veenstromen een filmmiddag met beelden van Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen uit ver­ vlogen tijden. Deze beelden staan niet op de in 2014 uitgebrachte DVD. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar privatebanking@rv.rabobank.nl of te bellen met 0348­42 70 00.

Iedereen heeft zo z’n woonwensen. Maar zijn die ook haalbaar? Onze adviseurs kijken samen met u naar uw huidige én toekomstige financiële mogelijkheden. Zo kunt u een doordacht besluit nemen, voor nu en voor later. Maak een afspraak voor een oriëntatiegesprek en u ontvangt van ons één jaar gratis lidmaatschap Vereniging Eigen Huis. Bel (0348) 42 70 22 voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.rv.rabobank.nl. Actie geldig t/m 31 december 2015.

KNWU en Rabo promoten de wielersport met een interactief lespakket

Er komt geen fiets aan te pas en toch kunnen leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs via het interactieve pakket uitvinden voor welke tak van de wielersport zij het meeste talent hebben. Twee apps en twee gymlessen vormen de basis van het lespakket TalentenKoers dat vanaf november 2015 door de KNWU beschikbaar wordt gesteld aan middelbare scholen. Op deze manier wil de KNWU scholieren kennis laten maken met en enthousiasmeren voor de wielersport. Via TalentenKoers ontdekken middel­ bare scholieren op een vernieuwende manier voor welke discipline (baanwiel­ rennen, wegwielrennen, mountain­ biken, veldrijden of BMX) zij het mees­ te talent hebben. Dit gebeurt via een reeks van oefeningen, waarmee o.a. conditie, spierkracht en balans worden getest. Hier komt geen fiets aan te pas. De resultaten worden vastgelegd in de iPad­app van de docent. Om kans te maken op deelname aan de landelijke wedstrijd waaraan de leerlingen van alle deelnemende klassen meedoen, moet wel worden gefietst. Alle gefietste meters worden één week lang via de mobiele leerlingen­app. bijgehouden. De klas die de meeste kilometers aflegt wint een BMX clinic. Informatie Kijk voor meer informatie op www.talentenkoers.nl.

Rabobank Rijn en Veenstromen | www.rv.rabobank.nl | info@rv.rabobank.nl | (0348) 42 70 00 | twitter.com/RabobankRV Ons kantoor: Mijdrecht. Mobiel Servicepunt: Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en verschillende verzorgingshuizen.


DE GROENE VENEN

2 oktober 2015

Luistervink

Plannen centrum Vinkeveen krijgen vorm

Informatiecentrum De Uitvlucht opent weer haar deuren Informatiecentrum De Uitvlucht opent voor de derde keer de deuren. Met een maquette krijgen de ideeën voor het centrum van Vinke-

veen inmiddels letterlijk en figuurlijk vorm. Bent u benieuwd naar de stand van zaken? Of hebt u zelf ideeën of suggesties voor het centrum die u wilt meegeven? Op zaterdag 10 oktober 2015 tussen 10 en 13 uur bent u (weer) van harte welkom in het informatiecentrum De Uitvlucht in de oude kantine van de betonfabriek De Adelaar aan de Herenweg 186 in Vinkeveen. Er zijn vier filmpjes waarin procesmanager Richard Bredewold van Interegion Groep uitleg geeft over de eerste verkenningen van de mogelijkheden van de ontwikkeling van het centrum van Vinkeveen. U vindt deze filmpjes op de projectpagina Centrumplan Vinkeveen via

www.vinkeveen.nl.

In deze fase verkennen de gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling van het centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen. De gemeente en ontwikkelaar doen dit vanuit het informatiecentrum De Uitvlucht als centraal informatie- en communicatiepunt, in nauw overleg met de klankbordgroep waarin een groot aantal betrokkenen zit. Omdat er een aantal hoge ambities staat in de dorpsvisie, kost het veel tijd en onderzoek om te komen tot een concreet en haalbaar plan. In deze fase is het van groot belang dat iedereen die direct of indirect te maken heeft met dit deel van Vinkeveen kennis kan nemen van en kan

Fijner kunnen we het niet maken... reageren op de ideeën, verkenningen en kaders tot nu toe. Inzet is een breed gedragen en succesvol plan voor Vinkeveen. De dorpsvisie Centrum Vinkeveen is een wensbeeld over hoe het dorp er in de toekomst uit zou moeten komen te zien. Vragen die in de visie centraal staan, zijn: Hoe kan de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen worden verbeterd? En hoe kan de aansluiting van Vinkeveen op de N201 worden verbeterd?

De Ronde Venen plaatst laadpalen voor elektrische auto’s Om het elektrisch rijden te stimuleren plaatst gemeente De Ronde Venen de komende periode tien laadpalen in de openbare ruimte. Met de plaatsing van de laadpalen geeft het college uitvoering aan de ambitie die in de Verkeersvisie 2013 is uitgesproken om het netwerk van openbare laadpalen de komende jaren verder te verdubbelen. In opdracht van de gemeente plaatst het bedrijf Allegro tien laadpalen in 2015 en 2016. Groot voordeel van elektrische auto’s is dat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten. Ze zijn dus minder schadelijk voor het milieu en veroorzaken minder stank. Aanvragen laadpaal De laadpalen worden geplaatst op aanvragen van inwoners of bedrijven. Geïnteresseerden die een laadpaal willen plaatsen kunnen een mail sturen naar info@derondevenen.nl waarin zij de gewenste locatie beschrijven. Behandeling vindt plaats in volgorde van ontvangst.

Agenda Kort

Toekomst pontveer Nessersluis

De oude pont opknappen of een nieuwe kopen Vanuit Nessersluis vaart dagelijks een veerpont heen en terug naar Nes aan de Amstel. De pont is dit jaar eigenlijk aan vervanging toe. Maar voordat daartoe wordt overgegaan heeft het college een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van het pontveer. Daarbij is ook gekeken of de gewijzigde omstandigheden door de openstelling van de nieuwe N201 invloed hebben op het gebruik van de pont. Tevens is bij de aanbevelingen rekening gehouden met de beperkte financiële middelen van de gemeente. Na de vaststelling dat de pont een belangrijke functie vervult en in stand gehouden moet worden, rest de vraag of volstaan kan worden met een grondige renovatie van de huidige pont of dat er beter een nieuwe pont aangeschaft kan worden. De gemeenteraad kwam er in de vergadering van 24 september niet uit. tekst piet van buul

Over het belang van het in stand houden van de pont was men het snel eens. En de raad sprak de voorkeur uit voor een pont, die ook auto’s kan overzetten, in plaats van het alternatief van een voetgangers en fietserspont. Uiteindelijk spitste de discussie zich toe op de vraag of volstaan kan worden met een stevige opknapbeurt van de huidige pont of dat het toch beter is om een nieuwe pont aan te schaffen. Het college kiest voor renovatie van de huidige pont. Wethouder Aldrik Dijkstra wees er op dat een volledige renovatie goedkoper is. Hiermee is een bedrag van 272.500 euro gemoeid.

Zondag 4 oktober • Herfsttintentocht TTC De Merel, starten bij De Schans, Vinkeveen • Huiskamerconcert Muziek in Beeld, Reiger 6, Mijdrecht

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

voor een gloednieuwe pont dan zit je daar zeker veertig jaar aan vast,” aldus Dijkstra. Het CDA was niet onder de indruk van dit argument en kreeg steun van de fractie van Ronde Venen Belang. De meeste andere fracties konden wel leven met een renovatie van de huidige pont. Op verzoek van het CDA werd besloten om het raadsvoorstel nog een maand aan te houden. “We kunnen er dan allemaal nog eens goed over nadenken en wellicht lukt het ons om alsnog andere fracties achter ons standpunt te krijgen en een meerderheid in de raad te verwerven voor de aanschaf van een nieuwe pont,” aldus Rouwenhorst.

Colofon

Zaterdag 3 oktober • NVM Open Huizen Dag, div. makelaars/ locaties • Vogeltelling, telpost Waverhoek, Waverveen • Skin & Lifestyle Event, Instituut Périne, Mijdrecht • The Beatlex, De Boei, Vinkeveen

Dan zou het pontje zeker weer voor zo’n tien tot vijftien jaar mee kunnen. CDA-woordvoerder Jan Rouwenhorst vroeg zich af of dit niet een verkeerde zuinigheid is. “Voor 485.000 euro koop je een nieuwe pont die minsten veertig jaar mee kan,” betoogde hij. “Wanneer we kiezen voor renovatie staan we over een jaar of tien weer voor dezelfde discussie.” Dat vond de wethouder geen probleem. “Integendeel, door te kiezen voor een beperkte termijn kunnen we tegen die tijd de situatie helemaal opnieuw beoordelen. Wie weet hoe het verkeersaanbod er dan uit ziet. Misschien is er dan wel helemaal geen behoefte meer aan een pontveer op die plek. Kies je nu

De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij Michael Reuling, Peter Schavemaker en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

3

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2015 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Dat roken niet goed is voor een mens is voor ‘bijna’ iedereen duidelijk. “Jongen je bent nu veertien, hier is je eerste pakkie Drum,” is de grootste fout die de gever mij destijds kon aandoen. Maar wisten wij veel? Nu weten we het wel en er worden hetzes gevoerd om mensen te bewegen de kwalijke gewoonte te staken. Zo is het sigaartje na de maaltijd de das omgedaan. Nippend aan een likeurtje, krulletjes blazen, nou vul maar in. Het biertje, borreltje, sigaartje aan de bar, allemaal verleden tijd. Vorige week was er een inval in mijn stamcafé, waar gelukkig niemand nicoteerde. Als niet-roker rook ik dat de senior-invaller zelf een verstokt roker is. Dat ruik je aan iemand, zelfs op afstand. Ik heb hem wel gevraagd of hij over een dikke winterjas kon beschikken. Roken in de vrije natuur is koud en ongezellig en zelfs dát wil men gaan verbieden. Waar de overheid angstvallig over zwijgt is het begrip fijnstof. TNO publiceerde een onderzoek dat zonneklaar aantoont dat het vliegverkeer rondom Schiphol tot sterk verhoogde waarden leidt. Opstijgende vliegtuigen zijn hiervan de oorzaak. Per seconde spuit zo'n stijgend ding de hoeveelheid van 1 miljoen rijdende vrachtauto's uit. Ultrafijnstof zorgt er voor dat je ziek wordt. Dat komt omdat de deeltjes zo klein zijn, dat ze tot diep in de longblaasjes kunnen doordringen. Van daaruit komen ze in je bloedbaan en dus in het gehele lichaam waar ze ontstekingen en zenuwirritatie veroorzaken, tot long-, hart- en vaatziekten aan toe.. Internationale berekeningen tonen een gemiddeld verlies aan levensverwachting aan voor mensen die benedenwinds van Schiphol (gebieden met hoge concentraties) wonen, in de orde van enkele maanden tot een jaar. Naast vervroegde sterfte zullen deze mensen ook tijdens hun leven meer en ernstiger gezondheidsklachten ervaren. Laten we ons toch vooral druk maken over de uitstoot van auto's en de gevaarlijke dampen van sigarettenrook. Dat leidt de aandacht af van waar het écht omgaat. Duizend vliegbewegingen per dag is voor Schiphol onvoldoende om de race met de concurrentie vol te houden. De politiek houdt zich dan ook liever bezig met de vraag hoe men de uitbreiding van die duizend vliegbewegingen kan verkopen aan de mensen die straks extra ziek zullen worden van deze uitbreiding. Op kerosine wordt nog steeds geen centje accijns geheven. Laat-ie fijn zijn. Luistervink


4

Kort nieuws Mijdrecht

Verkeerd voorgesorteerd in De Wegwijzer Op zondag 4 oktober gaat professor G.C. den Hertog uit Apeldoorn voor in De Wegwijzer. Om 10 uur wordt Lukas 11:9 gelezen over Bid en u zal gegeven worden… Het gaat hier om een opdracht van Christus, die met zijn persoon en weg helemaal verweven is. Om 17 uur begint de middagdienst over Psalm 85. Een Psalm die begint met een uitbarsting van dankbaarheid over de vergeving die God geeft. Israël liep compleet de verkeerde kant op, voorgesorteerd voor de dood. En God keert dat om en richt hen op het leven, het leven met Hem. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten

Mijdrecht

Opbrengst Collecte Spierfonds In de week van 13 tot en met 19 september jl. hebben ca. 60 collectanten het geweldige bedrag van 3.017,52 euro opgehaald in Mijdrecht. Het Prinses Beatrix Spierfonds wil alle vrijwilligers en alle gulle gevers hiervoor hartelijk danken. Hopelijk kan het fonds volgend jaar weer op uw steun rekenen.

2 oktober 2015

DE GROENE VENEN

Blaas maar Raak bij Viribus Unitis Afgelopen woensdag 23 september is er een nieuwe curus gestart bij muziekvereniging Viribus Unitis: ‘Blaas maar Raak’. Deze 6 weekse cursus is speciaal bedoeld voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8 om de basis van het muziek maken te leren. Wat is een orkest, wat doet een dirigent precies, welke ritmes zijn er, hoe kun je noten lezen? Al deze vragen worden behandeld in deze cursus. De cursus wordt gegeven door Pascale van der Velde, de nieuwe koperdocent van Viribus Unitis. Na

het voltooien van deze cursus is de leerling in staat om simpele ritmes te begrijpen en een goede keuze te maken welk instrument het beste bij hem of haar past. Tijdens de laatste les, die op 4 november a.s. om 19:00u wordt gehouden in het verenigingsgebouw van Viribus Unitis, kunnen de kinderen tevens aan ouders, opa’s en oma’s en alle andere belangstellenden laten horen wat zij allemaal hebben geleerd. Voor meer informatie over muzieklessen van Viribus Unitis, ga naar

www.viribusunitis.nl

Burendag wederom zeer geslaagd Afgelopen zaterdag was er weer burendag. Op diverse plaatsen in De Ronde Venen vonden activiteiten plaats. Op de Wilgenlaan in Vinkeveen (foto boven) is veel werk verzet met het creëren van een nieuw speelveldje voor kinderen. Er werd veel aarde gestort en over twee

Groep 7/8 Antoniusschool herbeleeft de geschiedenis in Fort Uithoorn De groepen 7 en 8 van de Antoniusschool uit De Hoef hebben een bezoek gebracht aan Fort Uithoorn, waar zij getuige waren van een toneelstuk over de Eerste Wereldoorlog. De reis begon op de steiger van De Strooppot, het pannenkoekenhuis in De Hoef. De kinderen en de juf en begeleiders stappen op het monumentale schip de Verliefd, om zich te laten vervoeren naar Fort Uithoorn. Het schip is gebouwd rond 1897; ver vóór de Eerste Wereldoorlog dus. Waarschijnlijk is het in de Eerste Wereldoorlog ingezet voor voedsel/-en veetransport. Een leuk gegeven in combinatie met het bezoek aan het toneelstuk.

weken worden de graszoden en de houtsnippers gelegd. Ook op het plein achter de Timotheegras en de Raaigras in Wilnis werd weer flink meegedaan (foto's onder). Alles was prima geregeld en de BBQ viel goed in de smaak, mede door het prima weer. De kids speelden bingo en leefden zich uit op het springkussen, net als sommige ouders die later op de avond gingen penaltyschieten. Nieuwe activiteit was het van tv bekende Jongens tegen de Meisjes. Gekleed in vuilniszakken met letters op buik en rug was het soms complete chaos. Er werd gelachen om kapotte toeters, valse antwoorden en het stiekem gebruik van mobiele telefoons. De dames gingen er met een heuse wisselbeker vandoor. Er was klassieke muziek, verzorgd door een buurman met zijn dochter. Altijd leuk zo’n spontaan mini-optreden. Wederom een zeer geslaagd samenkomen dat volgend jaar zeker weer zal plaatsvinden.

Abcoude

Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs De herfst is weer gekomen en de voorbereiding voor de najaarsbeurs in oktober is in volle gang. Gekozen is voor een zondag in verband met een voor velen druk sportprogramma op zaterdag. De helft van de verkoopopbrengst is voor jou als verkoper en de andere helft wordt gedoneerd aan een goed doel. Ditmaal is dat Stichting Vluchtelingenwerk, afdeling Abcoude/Baambrugge. De donatie wordt besteed aan kinderen van vluchtelingen, in de vorm van praktische zaken als zwemles, een fiets etc. Bij de kledingbeurs komen meer goede doelen samen: de niet verkochte kleding gaat naar Roemenië en het overgebleven speelgoed krijgt een nieuwe plek op Zorgboerderij Bruintjes. Tegelijk heb je zelf een opgeruimde én een vernieuwde garderobe voor de kinderen! Datum: zondag 11 oktober, 12 - 15 uur. Locatie: pand Klein Binnenrust, Hoogstraat 23 in Abcoude, op het pleintje achter Café Restaurant De Eendracht Aanvragen klantnummer: voor.elkaar@hotmail.com of tel. 06-38290004 (na 18 uur).

Het toneelstuk vond plaats in één van de bunkerruimtes in het Fort van Uithoorn. Een plek die op alle fronten nog steeds de geschiedenis uitademt van de Stelling van Amsterdam. Binnenin het Fort is het koud, klein en donker. Het toneelstuk is zeer vindingrijk in elkaar gezet en wordt door één (!) persoon gespeeld. De combinatie van de omgeving en het toneelstuk maakt het beleven van ‘de geschiedenis’ nog veel intenser voor de kinderen. De kinderen waren dan ook muisstil en keken en luisterden aandachtig naar het schouwspel van Dirk ‘de

militair’, Stamper ‘de kok’ en de Sergeant. De acteur weet heel mooi in beeld te brengen hoe de verschillende figuren de Eerste Wereldoorlog beleven. En wat de gevolgen zijn van hun acties en daden. Deze manier van educatie is weer eens wat anders dan het te lezen in geschiedenisboeken. Het heeft zichtbaar indruk gemaakt op de groepen. Na een vragenrondje en een hartelijk dank aan de acteur en het Fort, was het weer tijd om terug te keren in de actualiteit na eerst weer een stukje varen op een historisch schip.

Het Mysterie van de Missende Hoek Afgelopen zaterdag 26 september vond de fietstocht plaats van Het Mysterie van de Missende Hoek. Na een spannend verhaal in het Museum De Ronde Venen gingen zo’n 50 schoolkinderen, scouts en hun begeleiders op pad. Bij zes locaties konden de kinderen aanwijzingen verdienen door middel van een opdracht of spel. Stukje bij beetje konden zij ontrafelen wie de hoek van de oude manuscriptkaart van de Groote Rondeveense Polders had gestolen en waar en waarom hij dat gedaan had.

De tocht was georganiseerd door de Vertelkring De Schatkist, BinnensteBuitenVerhalen, Scouting Eliboe Vinkeveen, Scouting Jan van Speijk Mijdrecht, Pandergroep Scouting Abcoude, Museum De Ronde Venen en het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.

Na afloop van de fietstocht werden de aanwijzingen samen met verhalenvertelster Elza Vis besproken in het Museum De Ronde Venen.


DE GROENE VENEN

2 oktober 2015

Met Karwei Mijdrecht naar de Karwei-dagen in de Efteling

De Zonnebloem start nieuw seizoen met een vaartocht over De Vecht

Ondanks het wat druilerige weer vermaakte een ieder zich uitstekend aan boord van de rondvaartboot die het gezelschap over De Vecht tot

Bingo bij toneelvereniging O.K.K. Dinsdagavond 6 oktober is er weer bingo bij toneelvereniging O.K.K. Er zijn weer mooie prijzen te winnen met natuurlijk weer een hoofdprijs, die deze keer een verrassing is. Locatie: Veenweidebad, Ontspanningsweg 1 te Mijdrecht. Aanvang 19.45 uur. Loten zijn te koop voor 50 cent per lot.

Abcoude

voorbij Nieuwersluis bracht. Onderweg werden we geïnformeerd over de fraaie buitenplaatsen die we passeerden en kregen we te horen welke Bekende Nederlanders er zoal niet woonden. Ook werd de inwendige mens niet vergeten. Aan boord kon een ieder genieten van een uitgebreide ´high tea´ waardoor we na zo´n 3 uur varen met een goed gevulde maag de bus weer opzochten. Daarmee kon een ieder met een voldaan gevoel op een leuke, lekkere en gezellige middag terugkijken.

Oud papieractie Op dinsdag 6 oktober a.s. halen vrijwilligers weer oud papier op in Abcoude voor de Piusschool. Zet u het papier weer op de verzamelpunten neer in niet al te zware pakketten, goed gebundeld zodat het niet over de straat kan waaien? De volgende ophaaldag is dinsdag 3 november.

Zonnebloem op bezoek bij Poldermuseum Op dinsdag 22 september ging een kleine groep gasten van de Zonnebloem afd. Mijdrecht samen met een paar vrijwilligers op visite bij het poldermuseum van Jan Compier, die uitgebreid vertelde over zijn hobby: het verzamelen van allerlei zaken als kerkboeken, tijdschriften, foto’s, kranten, blikken, rozenkransen en nog heel veel meer. Op dit moment heeft de heer Compier een prachtige tentoonstelling over de Tweede wereldoorlog. Heel veel dingen uit de oorlog, waaronder zelfs een echte parachute die in de oorlog is gebruikt. Maar ook helmen, medailles, insignes, foto’s. Het is zeker de moeite waard om hier naar toe te gaan. De Zonnebloem-gasten werden na afloop weer keurig naar huis gebracht met vele herinneringen aan dit bezoek.

Kort nieuws Mijdrecht

Na het succes van vorig jaar organiseert Karwei ook dit jaar weer speciale Karwei-dagen in de Efteling. Dit jaar zijn de Karwei-dagen in de Efteling op zaterdag 21 en zondag 22 november. De Karwei kaarthouders kunnen tot en met zondag 8 november sparen voor tickets voor de Efteling. Iedere klant ontvangt bij besteding van 15 euro een KarweiEfteling Voucher. Daarnaast ontvangt u dubbele vouchers bij de wekelijkse actieproducten. Met twee vouchers en een eigen bijdrage van 7,95 euro bestelt u de tickets op

www.karwei.nl/efteling Op donderdag 24 september maakten 47 gasten en vrijwilligers van De Zonnebloem afdeling AbcoudeBaambrugge een mooie vaartocht over De Vecht. Met de bus van Martinus Tours reden we in een klein uurtje naar Maarssen alwaar de comfortabele boot al klaar lag bij de fraaie buitenplaats Goudestein.

5

Vinkeveen

TTC De Merel fietst de Herfsttintentocht De herfst is begonnen. De natuur gaat langzaam maar zeker verkleuren. Daarom organiseert Fietsvereniging de Merel op zondag 4 oktober weer de prachtige Herfsttintentocht. Het is onze laatste grote tocht van dit seizoen waaraan alle racefietsers kunnen meedoen. Er wordt in twee groepen gefietst achter ervaren voorrijders over twee geheel verschillende routes van 125 of 100 km. De tocht van 125 km gaat door het Groene Hart naar de waterleidingduinen en slingert over de fietspaden door de duinen van Noordwijk naar Bloemendaal waarna via het Amsterdamse Bos en de Ronde Hoep weer terug gefietst wordt. De gemiddelde snelheid van deze rit is 28 km/uur. De

pauze halverwege is in Zandvoort. De tocht van 100 km gaat via het Diemerbos en Muiden naar Naarden Vesting waarna we door de bossen van het Gooi gefietsen en we via de Lage Vuursche en Breukelen terug gaan naar Vinkeveen. De gemiddelde snelheid van deze rit is 26 km/uur. De pauze halverwege deze rit is midden in de bossen bij Laren.

Prijsklaverjassen in De Merel Op vrijdag 9 oktober is er in Café de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen weer prijsklaverjassen. Aanvang 20 uur, zowel dames als heren welkom, aanwezig zijn om 19.45 uur voor de inschrijving. Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld. Dan worden de punten bij elkaar opgeteld en is winnaar of winnares bekend, ook is er op deze avond een grote tombola.

De start is in Eetcafé de Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen om 8.30 uur. Voor niet-leden is het inschrijfgeld 3 euro; NTFU-leden betalen 2 euro. Het dragen van een valhelm is verplicht.

Zwerfafvalactie gestart op Rondeveense basisscholen De komende drie maanden gaan 234 leerlingen en tien leerkrachten van vijf scholen in de gemeente De Ronde Venen het zwerfafval in hun schoolomgeving opruimen: ze adopteren een stukje wijk. Op vrijdag 25 september heeft wethouder Anco Goldhoorn (Milieu) hiervoor het

startsein gegeven. Het is onderdeel van het zwerfafvalproject dat in opdracht van de gemeente wordt georganiseerd door NME-centrum De Woudreus. In de maand september zijn alle deelnemende groepen bezig geweest met lessen over zwerfafval. Op 25 september hebben de leerlin-

gen voor de eerste keer hun adoptieterrein schoongemaakt. De scholen hebben gezegd dit drie maanden te gaan doen en tekenden hievoor allemaal een overeenkomst met de gemeente. Vrijdag 25 september kwam de wethouder langs op de deelnemende bassischolen. De wethouder, Anco Goldhoorn, heeft aan iedere school op de kaart laten zien wat hun schoonmaak wijk is. Daarna werd er een petje-op-petje-af-quiz over zwerfaval gedaan. De winnaar van de quiz ondertekende (namens de leerlingen) samen met de leerkracht en de wethouder de overeenkomst. Daarna ging iedere school naar het adoptieterrein om zwerfaval op te ruimen. De deelnemende scholen zijn· CNS Abcoude, De Vlindersbosschool, Wilnis, De Beatrixschool, Wilnis, De Driehuisschool, Mijdrecht en St. Antonius, De Hoef

De zwerfafvalruimertjes van CNS Abcoude met wethouder Anco Goldhoorn. foto fem van duuren

Antoniusschool De Hoef maakt Merelslag zwerfafval vrij Na ruim een half uur afval verzamelen (foto links) werd de opbrengst gewogen: er is 16 kilo zwerfafval opgehaald! De komende maanden zullen de leerlingen regelmatig de wijk intrekken om deze zwerfafval-

vrij te houden. Verder zullen de leerlingen ook een bezoek brengen aan de kringloopwinkel en het afvalverwerkingsstation van de gemeente om te kijken hoe afval weer hergebruikt kan worden.


6

2 oktober 2015

DE GROENE VENEN

slaapcom fo

25 jaar

Wij zijn er klaar voor!

s 1990

11.00

arandee rd geg rt

nd si

NVM 3 ok- t15o.0b0 euurr OPEN HUIZEN DAG

Wij vieren feest ... en u profiteert! U ontvangt bij inlevering van deze advertentie een

GRATIS Molton kussensloop*.

Tot morgen :-)!

* 1 originele adv. per persoon en zolang de voorraad strekt.

Kijk voor al onze deelnemende panden op vidamakelaars.nl Dorpsstraat 14 te Mijdrecht Tel 0297 - 212987, info@vidamakelaars.nl www.vidamakelaars.nl

t/o wooncentrum Co van der Horst

Ouderenzorg goed geregeld Het team Geriatrie van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis zet zich dagelijks in om ouderen meer kwaliteit van leven te bieden en ervoor te zorgen dat zij zich langer zelfstandig kunnen redden.

Geriater

Manon

Beutick: “Als ge-

bijvoorbeeld

de

Geheugenpoli,

de

Parkinsonpoli en de Valpoli.”

riater behandel ik ouderen die een

Prima geregeld

combinatie

van

Mevrouw Den Boer-Kroon uit Bodegraven

lichamelijke,

psy-

is regelmatig met haar man in het zieken-

chische en sociale

huis: “Fijn dat het hier zo goed geregeld

Het Hofpoort Ziekenhuis organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten

problemen

heb-

is. Zo staan er leenrollators bij de ingang,

voor patiënten en geïnteresseerden. Kijk voor een actueel overzicht op

ben. Ik richt me op hun herstel en pro-

waar we altijd gebruik van maken. Ook de

www.zuwehofpoort.nl

beer ervoor te zorgen dat ze hun zelf-

dokter is bijzonder vriendelijk en neemt de

redzaamheid zoveel mogelijk kunnen

tijd voor ons.”

Voorlichtingsbijeenkomsten 7 oktober 2015

behouden. Ik vind het een uitdaging om

Valpreventie bij ouderen

de patiënt op deze leeftijd weer op de

Seniorvriendelijke zorg

been te krijgen met vaak maar minimaal

“Dankzij de inzet van ons speciale oude-

onderzoek of behandeling.

renteam behoort de zorg voor ouderen

Tips om vallen te voorkomen

Als zorgverleners, mantelzorgers en vrij-

in het Hofpoort Ziekenhuis tot één van

• Zorg voor heldere verlichting in huis en gebruik eventueel een sensorlamp

willigers moeten we goed samenwerken

de beste van Nederland. Wij ontvingen

en zorgen dat we alle kwetsbare oude-

ook dit jaar weer het keurmerk Senior-

• Zorg voor goede stevige schoenen binnenshuis en buitenshuis

ren in beeld hebben en houden. Wij zul-

vriendelijk ziekenhuis. Een resultaat waar

• Haal losliggende kleden en snoeren weg

len er alles aan doen om met onze zorg

medewerkers en specialisten trots op

• Neem de tijd voor uw activiteiten

een bijdrage te leveren aan gezond ou-

zijn. Voor de komende jaren streven wij

der worden. Zo zijn er in het Hofpoort

ernaar deze goede zorg nog

Polanerbaan 2, Woerden

Ziekenhuis verschillende (verpleegkun-

verder uit te bouwen en te

T 0348 42 78 80

dige) spreekuren speciaal voor ouderen,

verbeteren.”

www.zuwehofpoort.nl

7 november 2015 Voorlichtingsbijeenkomst Parkinson

in de slaapkamer


DE GROENE VENEN

2 oktober 2015

7

DE WEEK IN BEELD

van hét mode derde editie plaats de nd vo d en ek eshow van de diAfgelopen we rdag werd de mod te Za t. ch re jd Mi t door de gewelweekend in ers muzikaal omlijs em rn de on e ts ch ige sfeer aan het verse Mijdre nd wat een geweld Ba g Bi g in Sw t gh tbaar is. Zondag dige Fortni r voor herhaling va ke ze nen f ga el ak ot. Het najaarszo modespekt s de muzikale no te et ol de ge t To Fla n. de va verzorgden llig evenement er een super geze voorjaarscollectie netje maakte er we 16, waar de nieuwe 20 rt aa m in kuiper e iti foto robert volgende ed . en rd wo l geshowd za

gewond geZondagavond is een scooterrijder de AC Verraakt bji een eenzijdig ongeluk op reed over het hoefweg in Mijdrecht. De jongen e bocht, ging fietspad en vloog uit een scherp liep hoofdleteen aantal keer over de kop en een boom sel op. Vermoedelijk heeft hij ook bracht naar geraakt. Hij is met spoed overge al vernield. het ziekenhuis. De scooter is tota

foto peter bakker

Afgelopen week vo nd de week tege n pesten plaats. workshop ‘samen In de ouder en ki sterk tegen pesten nd ’, gingen ouders en aan de slag. Uit he kinderen samen t spel ‘ik denk me sterk’ kozen zij kr om in de nabije to achtige gedachte ekomst meer op n te komen voor zi Tijdens het toneel chzelf en een ande spel oefenden kind r. eren en ouders sa mogelijk te reager men, om zo sterk en op pestgedrag . Met een gezond eigen kwaliteiten e portie inzicht in en gedachtekracht , zwaaide de traine iedereen weer uit. r Mirelle Valentijn Zie www.ssvk.nl.

Zondag jl. werd het HEMA jeugdevenemen t georganiseerd. Dit nement wordt twee evekeer per jaar gehoud en en hierbij tennist jeugdlid samen met ieder een volwassene. Het eten wordt door de verzorgd. Naast het ouders tennissen, kan er lek ker gegeten worden hapjes die zijn gema van alle akt. Veel dank aan all e ouders! Alle kinde mee hebben gedaan ren die kregen een prijs, be schikbaar gesteld do sponsor Hema. Lijkt or de tennis je leuk kom da n een keer kijken op park. Op onze website ons kan je alles vinden ov er onze vereniging, www.tvdrv.nl

keveense Plassen is t Recreatieschap Vin he ror vo ot bo rk we t recreatieschap, bu De nieuwe de voorzitter van he n aa ds en sin ag e dr ,di ge ot er bo ov symbolisch angt een oude De nieuwe boot verv was heeft de werk gemeester Divendal. er sleutel ov handigd de t da Na s. wa uik 1927 in gebr e gevaren. boot zijn eerste rond

bezoek van n Klein Duimpje va s er ut pe de en cht. De 6eRegelmatig krijg ndracht in Mijdre Ee De S OB n va 6 p uters, uileerlingen uit groe orlezen aan de pe vo ze t da je ek bo een eelzaalleidgroepers kiezen ht en de peutersp ac kr er le de or do hien moeilijk teraard begeleid oorden die missc w de n re la rk ve n vragen te ster. De leerlinge ook gelegenheid en ijg kr ze en s ntje prikkelt de zijn voor de klei aken met boeken m is nn Ke . en er ag aken op een stellen en te re Klein Duimpje m n va en st ng rjo le en. De 6efantasie en de al ereld van de boek w de et m is nn ke ier n is heerlijk aangename man het al lang: leze en et w t ch ra nd Ee groepers van de nog veel leuker! is n ze le en m en sa

Ook dit jaar was VO KU Kozijnen & Serre s aanwezig op de gezellig e jaarmarkt in Wilni s. Vorig jaar werd er nog een gratis deurluifel met montage weggegev en na het raden va n de prijsvraag. Dit jaar kon er een gratis pli ss e hordeur inclusief mo ntage gewonnen wo rd en , door te raden waar de afkorting van WE RU ko zijnen voor staat. Me vrouw Verkade uit Wi lnis (links) leverde het jui ste antwoord in, zij ra ad de Willy Eppensteiner Ru dersberg; hij was 1 va n de grondleggers va n het Duitse merk WERU kunststof kozijnen. Paulien Voortjes-van Aalst overhandigde haar de prijs en een mooi bo eket bloemen.

ber tot en met zondag 20 septem Van maandag 14 september geën rie ego Wilnis in allerlei cat hebben de jeugdleden van TV dag Zon n. rde n van TV Wilnis te wo streden om de clubkampioe ijk ook teken van de finales en gel 20 september stond in het d en roo in gd voor de jongste jeu de clubkampioenschappen alles ef ble op middag te spelen oranje. Door die wedstrijden k. par l gezelligheid op het overzichtelijk en was er vee Timo in de hoogste categorie is s Clubkampioen bij de jongen egocat e gst de meisjes in de hoo Vossestein geworden en bij en ber pro lijk jaar gaan ze natuur rie Donna Straver. Volgend deze titel te verdedigen.


8

Familieberichten

2 oktober 2015

DE GROENE VENEN

In Memoriam

Dennis van Eijk 2 oktober 2013

2 oktober 2015

Jij was mijn leven, zoveel aan mij gegeven Zo betrokken met iedereen om je heen Daarom mis ik je en voel me alleen Maar altijd als ik aan je denk ben ik zo dankbaar voor jouw liefdevolle geschenk Want met jou hadden we een fantastisch leven Dat heeft ons prachtige herinneringen gegeven Daarom kan ik alleen maar dankbaar zijn en ik weet dat je altijd bij ons zult zijn

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Jolanda Dirksen

kussie Rikki & José

Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen

In liefdevolle herinnering

Volledig begeleid door één persoon

Weet je wat het is,

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

Dennis

We missen je nog iedere dag Je malle ideeën, je grollen en je lach

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartbegeleiding "Waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in de keuze van uw uitvaartondernemer"

Brenda, Richard, Priscilla, Bob, Sabine, Wilbert, Brenda, Bob, Denise, Toine, Bianca

Liefde Aandacht Respect

Miranda van Gelderen 06-23367997 Brenda Stork 06-15442046 www.charonuitvaart-abcoude.nl

Gratis cursus voor mantelzorgers – Vergroting van uw veerkracht Als mantelzorger houdt u meestal meerdere ballen in de lucht en maakt uw hoofd vaak overuren. Uw gedachten over uw eigen situatie zijn van groot belang in het omgaan met uw situatie. Tijdens de eerste bijeenkomst op 14 oktober gaan we in op De kracht van uw gedachten (en hoe u uw voordeel hiermee kunt doen). Tijdens de tweede bijeenkomst borduren we hierop verder. Hoe staat het met het door u geformuleerde voornemen? Wat kunt u anders doen? Wat kost u het meeste energie? We hebben het over Effectiviteit in doen en laten.

De training vindt plaats op woensdag 14 en 28 oktober van 13.30– 16.00 uur in ’t Paradijs, Hofland 33 in Mijdrecht. De training wordt gegeven door een ervaren trainer van Indigo en is bedoeld voor mantelzorgers uit De Ronde Venen. Aanmelden kan tot uiterlijk 7 oktober bij Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg, e.smit@stdb.nl of (0297) 230 280. Deelname aan deze training is kosteloos.

Hulp bij stamboomonderzoek Op maandagavond 5 oktober a.s. bent u weer van harte welkom in de ‘Oudheidkamer’ van verenigingsgebouw de Boei in Vinkeveen met uw vragen over genealogie. De leden van de werkgroep GENEALOGIE binnen onze Historische Vereniging willen u weer graag van dienst zijn om richting te geven in de zoektocht naar het verleden van uw dierbaren. Wij weten ons daarbij altijd weer gesteund door een groepje vaste bezoekers die dan hun steentje bij dragen aan overdracht van hun kennis en ervaringen met stamboom onderzoek. U bent vanaf 19.30 uur weer hartelijk welkom op onze eerste Helpdesk-avond van het nieuwe jaar. Het

Prijzen winnen door te winkelen in Winkelcentrum de Lindeboom Het is natuurlijk altijd gezellig winkelen in De Lindeboom, maar van 5 tot en met 31 oktober zijn er ook nog eens mooie prijzen te winnen met je kassabonnen. Hoe kun je kans maken op deze prijzen? Bewaar je kassabonnen van drie verschillende winkels in De Lindeboom, met een totaal bedrag van 50 euro of meer en lever ze in met de actie-envelop. Die actie-envelop vindt u bij de De Groene Venen en in de winkels van

De Lindeboom. De actie-envelop kunt u inleveren bij Banketbakkerij Mens, Boekhandel Mondria en Boni Supermarkt. Gezellige uitreiking Op zaterdag 14 november vindt er een gezellige uitreiking plaats. Vanaf 11 uur kunnen kleine bezoekers geschminkt worden of een mooi ballonnen-beest laten creëren door vrolijke typetjes. Om 14 uur vindt de

prijsuitreiking plaats en maken we veel winnaars blij met mooie prijzen! Prijzen De hoofdprijs van de actie is een weekendje weg voor twee personen naar de kerstmarkten in Essen en Düsseldorf

enthousiasme voor deze avonden is echter van dien aard dat wij u willen vragen om uw komst van te voren even aan te melden. Dit vanwege een beperkt aantal computers, om zo teleurstelling te kunnen voorkomen. Onze tweede helpdeskavond staat gepland voor 7 december a.s. Aanmelden kan bij: h.v.dreumel@gmail.com

inclusief vervoer, overnachting en ontbijt. Ook zijn er natuurlijk andere mooie prijzen te winnen, die bekend worden gemaakt tijdens de prijsuitreiking. IN N W 31 AR E SPA IE 5 T/M 15 0 ACT OBER 2 OKT

P EEN

MAAK KANS O

EG WEEKENDJEUW SE IT D E NAAR D K T E N* KERSTMAR * 2 PERSONEN

 INCL. VERVO

ACHTI ER  1 OVERN

0F EEN VAN DE

Dieren bij de Ruige Hof

EK IJT  VERTR NG EN ONTB

ANDERE MOOIE

OP 12 12 2015

PRIJZEN

Breng dus in de maand oktober een bezoekje aan Winkelcentrum De Lindeboom, lever uw kassabonnen in en maak kans op een van de prijzen!

Op 4 oktober is het weer dierendag en de Ruige Kids kunnen daarbij natuurlijk niet achterblijven. Hoe worden dieren dwarsgezeten en wat gebeurt er in en om de Ruige Hof om ze te beschermen? En waarom is dat eigenlijk belangrijk? Doe mee en leer wat je zelf voor de dieren (in je omgeving) kan doen. Op zondag 4 oktober ben je welkom van 14 tot 16 uur (wees op tijd, inloop om 13:45 uur!) op Natuurvereniging de Ruige Hof, Abcouderstraatweg 77 1105 AA, Amsterdam. Let op: het Tuinhuis is bereikbaar via het schelpenpad evenwijdig aan de straat. Tel.: 0294 - 285021; www.deruigehof.nl; post@deruigehof. nl. Neem je ouders mee! Gratis voor leden (€15,- gezinslidmaatschap). Van niet-leden vragen we een kleine bijdrage van € 3,50.


DE GROENE VENEN

2 oktober 2015

DR. BEEKER

Tekst Jaco Beeker

Breaking News Als er weer eens wat in de wereld gebeurd is, hebben de Amerikaanse nieuwszenders het altijd over Breaking News. Ik heb me altijd afgevraagd waarom, zuiver theoretisch is nieuws eigenlijk altijd nieuw en dus lijkt de aanvulling “brekend” me weinig toe te voegen. Volgens Google zou “brekend” nieuws zo worden genoemd vanwege het feit dat het nieuws door normale uitzendingen heen breekt, het zich dus niet houdt aan de normale programmering. In die zin is Breaking News blijkbaar niet alleen nieuws maar dus ook belangrijker dan ander nieuws. Nou ja, ik weet niet of mijn nieuws dan wel brekend is maar het is wel belangrijk nieuws! Ik had een vorige keer al geschreven dat ik mijn vakantie gebruik om me te vervelen. Verveling is één van de meest inspirerende dingen die je kunt uitvoeren (is verveling wel een actie?), omdat je in plaats van je te onderhouden met het eeuwig aanwezige ‘nieuws’ je op zo’n moment genoopt voelt om je te verdiepen in het niet meer zo nieuwe of oude nieuws. Tijdens momenten van verveling kijk ik naar mijn praktijk en vraag me af “het loopt goed zo maar kan het beter?” Ik weet dat mijn assistentes altijd bang zijn voor de gevolgen van deze contemplaties, niet zelden komen ze terug van vakantie in een nieuwe omgeving, maar de bezorgdheid was na de laatste zomervakantie wat weggezakt. De meeste wijzigingen waren uitgevoerd, dachten ze. Haha, nou nee, er komt meer ‘rottigheid’ aan! Tijdens de vakantie lag ik in de zon terug te denken aan mijn tijd toen ik begon als huisarts in de praktijk van mijn vader. We hadden een inloopspreekuur, dat was toen heel normaal. En mijn vader had

Op ‘snoepreis’ naar Parijs Ieder jaar reis ik met kloppend hart naar het Mekka van de brillen: De Silo, een optiekbeurs in Parijs. En met in mijn kielzog de hele Koot Brillen crew. Het belooft een heel gezellig weekend te worden. Met voelbare spanning treden we de brillentempel van Parijs binnen (schoenen gewoon aanhouden). Links en rechts word je direct benaderd door mooie werkstudenten

9

geen telefonisch spreekuur maar mensen konden hem altijd rond een uur of één bereiken. Dat werkte allemaal prima voor hem, maar voor mij niet. Als ik om half acht naar de praktijk reed, stond er soms een lange slang van tientallen patiënten te wachten op het begin van het spreekuur en als ik dan rond een uur of één een droge mond en honger had, dus naar huis wilde om te eten, begonnen ze te bellen. Dat never nooit meer, ik voerde het afsprakenspreekuur in en het telefonisch spreekuur in de ochtend. En dat werkte al die jaren prima, maar nu in de zon begon ik me af te vragen of er geen elegantere oplossingen zijn. Het was toch een belangrijk nadeel dat sommige patiënten zich suf belden voordat ze mij aan de lijn kregen en bovendien worden er steeds meer vragen per mail gesteld, dus is dat telefonisch spreekuur nog wel nodig? (de eerlijkheid gebiedt te vermelden dat Jolande ook al een paar keer voorgesteld had iets te wijzigen)...

met even mooie flyers en folders. En dan gebeurt het, een overweldigende hoeveelheid aan monturen dringt zich op ons netvlies aan. Bij mij als brillengek heeft zich dan ook snel een enorme grijns op het gelaat gevormd. Als een kind in een speelgoedwinkel, begin ik van hot naar her te rennen met de crew op mijn hielen.

Mijn conclusie op dat moment was dat het telefonisch spreekuur zichzelf heeft overleefd, het werkte goed maar moet veranderen. De uitwerking van die verandering heeft me hoofdbrekens gekost maar ik ben er uit, vanaf nu heb ik iedere ochtend een aantal plaatsen op de agenda gereserveerd voor terugbelacties. Ik bel de mensen die dat willen terug op een vastgesteld tijdstip, veel efficiënter en ook patiëntvriendelijker. En verder kan iedereen als altijd zijn vraag per mail stellen. Dat was verandering één. Nummer twee is ingrijpender en meer brekend; Ik weet niet of het hetzelfde moment en dezelfde stoel was, maar ik lag te denken aan de rust in Oostenrijk en het gegeven dat je eigenlijk alleen op vakantie kunt als je verplichtingen voor en na de vakantie ‘indikken’. Voor mij betekende dat met name dat de hoeveelheid diensten op de huisartsenpost voor en na de vakantie het te verdragen maximum zouden overschrijden. Dat geeft zo’n gevoel van dat je het nu rustig hebt maar dat je al weet dat je na de vakantie weer doodmoe gaat worden van alle verplichtingen.

geen tien procent van de kosten kan worden geleverd. Toch was ik in de afgelopen jaren tot de conclusie gekomen dat het onvermijdelijk was, er zijn niet genoeg huisartsen om een dienstenstructuur in De Ronde Venen hoog te houden, de druk op de posten neemt alleen maar toe. Ook na aandringen van de lokale politiek en veel rekenen kwam ik niet verder, er was geen alternatief! Tot ik nu door verveling een helder inzicht kreeg; waarom zou je streven naar volledige vervanging van die dienstenstructuur, waarom zou je dat niet gefaseerd kunnen doen? Ik heb per slot van rekening al twee avondspreekuren, dus wat weerhoudt mij ervan om een zaterdagspreekuur te introduceren? Dit inzicht startte de motor van mijn gedachtenspinsel, want dat zou betekenen dat je eigenlijk alleen maar hoeft te kijken naar de financiële onderbouwing van een spreekuur op zaterdag en hoewel zo’n initiatief op geen enkele wijze wordt gesteund door zorgverzekeraars, weegt de emotionele winst waarschijnlijk op tegen de geldelijke verliezen.

Onaangenaam en iedereen die mijn stukjes leest, weet dat ik geen overtuigd voorstander ben van het hele dienstengedoe. Het blijft een gekke gedachte dat je voor een consult op de huisartsenpost bijna 117 euro kwijt bent, terwijl eenzelfde consult bij ons op de praktijk amper 9 euro zou kosten. Overal lees je dat de kosten van de gezondheidszorg de pan uitrijzen, maar ondertussen houden we een structuur in stand die een dienst aanbiedt, die elders voor nog

Tja, de berekening is niet moeilijk, aan personeel en ruimte kost me een spreekuur op zaterdag ongeveer 90 euro per uur, terwijl de inkomsten niet veel hoger komen dan 45 euro (vijf consulten à 9 euro) per uur. Ik verlies persoonlijk dus 45 euro per uur, maar de gezondheidszorg als geheel bespaart 540 euro (nml. vijf keer 117-9 euro) per uur! Nou, die proef wil ik wel wagen, dat is toch fantastisch!

waar tot high-end en niche. Nu weet vrijwel iedere Mijdrechter dat wij niet de goedkoopste monturen hebben. Dat is ook niet nodig, want er worden bij de Mercedes dealer ook geen Skoda’s verkocht en ook niet tegen eenzelfde prijs. Dus mag ik naar de snoepjes zoeken. En die vinden wij!

Voor de happy few hebben wij bij Blake Kuwahara schitterende handgemaakte monturen als eerste in Nederland ingekocht. In gelimiteerde oplage geproduceerd en o.a. gedragen door Brad Pitt, Sandra Bullock, Catherine Zeta-Jones, Halle Berry, Robert Downey jr., Will Smith, Samuel L.

Oké, time-out, dit moet ik anders aanpakken. We spreken af dat we systematisch de bewandelbare paden volgen, op zoek naar de nieuwste merken en trends. Tijdens deze tocht word ik onderweg veelvuldig aangehouden door vertegenwoordigers en ontwerpers. Gezellig hoor zo’n weerzien, maar als je niks nieuws hebt….. we hebben maar twee dagen voor een brillenbeurs waarmee je de RAI twee keer kan vullen! Op naar nieuw. Nu is op zo’n beurs alles te koop, van markt-

Hoera Linda 50 jaar, namens je collega's van Ruijgrok Makelaars en De Hypotheekshop Mijdrecht

van harte gefeliciteerd.

Niet alleen bespaar ik gedurende het spreekuur op zaterdag van 9 tot 13 ruim 2.100 euro (voor het gezondheidsbudget), maar ik bied ook zorg dichtbij op loopafstand in plaats van een half uur rijden. Ik weet niet of het me gaat lukken om het iedere zaterdag te doen, maar als dat wel het geval is zijn de besparingen astronomisch, in mijn eentje maak ik de zorg ruim een ton goedkoper! Is dat brekend of niet? Na deze zomerstoel-openbaring was er natuurlijk nog best wat te regelen en dat is de reden dat ik het tot nu toe geheim heb gehouden, maar ik kan u zeggen, alles is rond en we beginnen morgen: op 3 oktober. Even praktisch; Het zaterdagspreekuur begint om 9 uur en is een spreekuur op afspraak. U kunt ons vanaf 9 uur telefonisch bereiken of u kunt op vrijdag tot 24 uur een online afspraak maken. In eerste instantie is het bedoeld voor iedereen die iets heeft wat op dat moment aandacht behoeft, of u nu bij mij patiënt bent of niet. Voor patiënten uit andere praktijken hebben we een systeem van digitale communicatie aangelegd, uw huisarts ontvangt bericht. Ik declareer, afhankelijk van de tijd 9 of 18 euro bij uw zorgverzekeraar en die kosten gaan niet ten laste van uw eigen risico. Brekend nieuws, ik ga ervoor.

Jaco Beeker info@drbeeker.nl www.drbeeker.nl

Jackson, Casey Affleck, Slash en Charlize Theron om er maar een paar te noemen. Blake wordt gezien als één van de belangrijkste ontwerpers in de eyewear-industrie. Carolien Abram is een tante (kleintje) met groot talent voor wat mooi is voor de moderne vrouw. Zij wist mij vorig jaar te verrassen met fantastische modellen en als dank voor mijn enthousiasme werd ik nog voor de lancering voorzien van haar nieuwe collectie zonnebrillen. Deze zijn dus echt al in de winkel! Ik zou De Groene Venen wel kunnen vullen met oogappeltjes en andere brilligheden, echter slechts een beperkt aantal woorden in het geschrift is mij gegund. Kom naar de winkel aan De Passage 10 voor een stortvloed aan info, en let op het straatbeeld want ‘rond’ komt eraan!

Voorlichting over valpreventie in Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Op 7 oktober 2015 van 15.30 tot 17.00 uur organiseert het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden een voorlichtingsbijeenkomst over valpreventie bij ouderen (60+). Tijdens deze

bijeenkomst krijgen bezoekers handige tips hoe zij hun kans op een val kunnen verkleinen. Een verpleegkundig specialist Geriatrie, een fysiotherapeut en een ergotherapeut gaan in op de verschillende aspecten van vallen. Waarom vallen mensen en hoe kunnen mensen de kans op vallen voorkomen? Op de informatiemarkt wordt o.a. uitleg gegeven over de Valpolikli-

niek van het Hofpoort Ziekenhuis en er is een demonstratie veilig lopen met de rollator. De toegang is gratis. Aanmelden via www.zuwehofpoort.nl of tel. 0348 42 74 46. De Grote Zaal is bereikbaar via de achteringang van het ziekenhuis aan de Blekerijlaan (tegenover Stadhuis Woerden). Zaal open om 15 uur. Parkeren is mogelijk op het terrein bij de Grote Zaal.


10

2 oktober 2015

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week een gesprek met zanger Bart Bosch, van hem verscheen recent de single ‘Waarom fluister ik je naam nog’, een kleinkunst cover van de nummer 1 hit van Benny Neyman uit 1985. Bosch is naast zanger en stemacteur van animatiefilms ook televisiepresentator van Life is Beautiful, te zien bij RTL4.

Zanger Bart Bosch

‘Ik voel me een kleinkunstzanger’ Heb je ‘Waarom fluister ik je naam nog’ uitgebracht omdat het in juni 30 jaar geleden was dat dit liedje op nummer 1 stond? “Nee, de reden was een feestje in juni – met als gasten vrienden en de media - waarbij ik mijn liedjes liet horen en heb verteld dat ik meer wilde gaan zingen. Nadat ik mijn liedje ‘Ik vind jou zo lief’ had gezongen zeiden veel mensen dat mijn stem leek op Benny Neyman. Hierna kwam het idee om, voor mijn nieuwe single, een nummer van Neyman -naar mij- toe te bewerken als een mooie melancholische ballade. (‘Waarom fluister ik je naam nog’ is opgenomen met een viool, gespeeld door Maartje Eijkhoudt, red.). Dat nummer is ‘Waarom fluister ik mijn naam nog’ geworden. Ik vond de manier waarop Benny zijn liedjes zong en bracht erg goed.”

In je vertolking van ‘Ik vind jou zo lief’ zit inderdaad een respectvolle Neyman vergelijking. “Dank je. Ik zing graag, maar ben geen Marco Borsato. Ik voel me een kleinkunstzanger en wil mijn liedjes brengen vol emotie. Hoe kleiner, hoe beter. Dat deed Benny Neyman ook.” Hoe lang zitten kleinkunstliedjes al in je? Ik merk dat je heel graag die kant op wil, maar het moeilijk vind om daar in je carrière de focus op te leggen. “Dat klopt precies. Ik wil al heel lang kleinkunstliedjes zingen. Ik doe eerlijk gezegd al heel lang concessies richting het publiek wanneer ik optredens doe in ‘feest’zalen. Op het podium stond ik leuke nummers van anderen te zingen, maar ging niet met een voldaan gevoel naar huis. Op het moment dat ik in de studio, achter de piano, aan eigen (kleinkunst)liedjes werk dacht ik: dit is

zo mooi!. Ik wil eigenlijk niet meer toegeven aan grote zalen om zo tussen Wolter Kroes of Dries Roelvink te staan. Daar wil ik inderdaad muzikaal afstand van nemen, zonder dat ik neerkijk op hun muziek. Ik wil me meer richten op luister- en kleinkunstliedjes. De ontroering die mijn kleinkunstliedjes veroorzaken bij het publiek geeft mij het volmaakte gevoel.” Je bent 18 oktober te zien in Theater Griffioen met je programma ‘Liedjes met Liefde’. Welke liedjes ga je zingen? “Bijvoorbeeld ‘Leef’ van K’s Choice zangeres Sarah Bettens, maar ook ‘Een mooi liedje’ van Acda en De Munnik dat ik ga bewerken met een viool. Ook zal ik ‘Een nieuw begin’ zingen, dat ik in de stemmenrol van Aladdin in de gelijknamige animatiefilm in 1992, met Laura Vlasblom, zong. Op 18 oktober zal ik het

zingen met een jong musicaltalent die momenteel in de cast van ‘De Tweeling’ zit. Je hebt gelijk, dat is nu een autobiografisch nummer omdat de keuze voor (kleinkunst)liedjes een nieuwe start is.” Wil je een kleine theatertournee gaan doen waarin je zelf geschreven (kleinkunst)liedjes wil brengen? “Ja, deze keer wil mijn zangcarrière goed doen, omdat ik het idee heb dat

Debby Petter met monoloog Bed & Breakfast in Abcoude

Dynamic Saxophones in de Dorpkerk van Abcoude

Op haar achttiende kreeg ze een kind. Het was een zogenaamd ongelukje en dus een schande. Ze moest het kind na de geboorte onmiddellijk afstaan. Zo ging dat toen. Nu, veertig jaar later, zien we de moeder terug. Zij is inmiddels weduwe. Na een gelukkig huwelijk, waarin ze twee zonen kreeg, runt ze nu in haar eentje een kleine bed & breakfast aan zee. Daar heeft ze tussen het verzorgen van de gasten door veel tijd om na te denken. Vooral over haar eerste kind, dat ze nooit gezocht en gezien heeft, maar dat er altijd was. En dat ze altijd gemist heeft. Komt daar verandering in? Hoeveel tijd heeft ze nog om dit grote gemis goed te maken? Debby Petter brengt deze monoloog over een vrouw die terugkijkt, maar absoluut nog niet klaar is met haar leven. Eerder speelde zij de intrigerende eenakters ‘ Ik ben er nog’ en ‘Gaandeweg’.

Op zondag 11 oktober om 15 uur gaat het nieuwe seizoen van KSAB ‘Abcoude Concerten’ in de Dorpskerk van start. Het Amstel Quartet treedt als eerste op. ‘Kameleontisch en gepassioneerd’ worden de vier saxofonisten Remko Jak, Olivier Sliepen, Bas Apswoude en Ties Mellema wel omschreven. Ze komen uit Nederland, de sopraansaxofonist zelfs uit Abcoude, maar worden wereldwijd bewonderd vanwege de

Spel: Debby Petter Tekst: Debby Petter & Thomas Verbogt

Bart Bosch is 18 oktober tijdens een middagmatinee (15:00 uur) te zien in Theater Griffioen in Amstelveen. www.bartbosch.nl foto patriCk Hesse

uitstapjes naar Caribische sferen. Er zijn blijken dat de saxofoon veelzijdig en expressief is, en zich thuis voelt in veel muziekstijlen. De arrangementen worden tijdens het concert door de musici toegelicht. Kaarten à 15 euro, kinderen tot 16 jaar 10 euro, zijn verkrijgbaar tot zaterdag 10 oktober bij boekhandel Sprey en stomerij Van Rooijen in Abcoude, op 11 oktober vanaf 14.30 uur aan de zaal. Of via www.abcoudeconcerten.nl.

OKK Jubileumviering 10 oktober met Koor Cantare Regie: Koen Wouterse

Bed en Breakfast (try-out) Onder de Hanenbalken (boven De Eendracht), donderdag 15 oktober Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 15,00 / CJP € 10,50 Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl

Zondagmiddag 4 oktober

Huiskamerconcert ‘Muziek in Beeld’ Op zondagmiddag 4 oktober organiseert IntoTuition het huisconcert ‘Muziek in Beeld’. Op deze middag vertelt Marjolein Berger-Vos het verhaal van haar beelden en draagt zij het gedicht voor, dat zij bij elk beeld maakt. Irina Parfenova (piano) en Suzanne Arends (dwarsfluit) spelen bij elk beeld prachtige muziekstukken van o.a. Mozart, Schubert, Bach en Fauré. Het belooft een bijzondere middag te worden, waarbij uitvoerende en beeldende

avontuurlijke houding die zij met hun muziekkeuze en hun spel aannemen! Ze spelen klassiek, jazz, pop en wereldmuziek en laten de grenzen ertussen vervagen. Technisch lijken ze geen grenzen te kennen en muzikaal doen ze graag aan overschrijding ervan! De vier saxofonisten brengen 10 oktober een tour door hun zo veelzijdige repertoire. Ze brengen nummers van Barok tot Minimal Music, met verrassende

ik het in het verleden nooit goed genoeg heb gedaan. De single komt op YouTube, Spotify en ik ga optredens doen ik televisieprogramma’s.”

kunst elkaar versterken! Kijk voor een voorproefje op: https://youtu.be/gMrZLUGJuNM. De bijdrage voor dit concert bedraagt 17,50 euro per persoon. U kunt zich aanmelden via info@intotuition.nl of bel met 0297-255967. Heel fijn als u zich van te voren aanmeldt, zodat we niemand aan de deur teleur hoeven te stellen. Het concert vindt plaats bij IntoTuition, Reiger 6 in Mijdrecht. Ontvangst om 14.30 uur met koffie

Aanvang om 19.00 uur, in de Veenhartkerk aan de Grutto 2a in Mijdrecht. Na afloop is er een drankje en een hapje en tijd voor ontmoeting.

Op zaterdag 10 oktober wordt het 5-jarig bestaan gevierd van de Oud Katholieke parochie H.Elia i.o. Het koor Cantare uit Mijdrecht zal het muzikale gedeelte verzorgen van deze jubileumviering. De Missa brevis in D-moll KV65 van Mozart zal wordt uitgevoerd, een van de weinige missen die Mozart in deze toonsoort schreef. Ook Psalm 46 ‘God is our refuge’ is van Mozart, die dit stuk schreef toen hij 9 jaar was.

Daarnaast zijn er liederen om mee te zingen zoals ‘Wij zoeken u als wij samenkomen’ en ‘Te doen gerechtigheid’ en uit Taizé: ‘Bless the Lord’ en ‘Wait for the Lord’. Mooi om naar te luisteren zijn ‘If ye love me’ van Thomas Tallis en ‘O rest in the Lord’ van Felix Mendelssohn. De muzikale leiding heeft Theo van Dijk, die het koor ook op piano begeleidt. Pastoor Henk Schoon zal in deze viering de voorgaan.

en thee. Het concert begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Aansluitend is er een borrel, en is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en de beelden van Marjolein te bekijken.

Open Huis bij Johannes Hospitium in Wilnis Op zaterdag 10 oktober a.s. staat van 11 – 13 uur de deur van het Johannes Hospitium De Ronde Venen weer open voor belangstellenden. In het ‘Buurhuis’, gelegen naast het hospice,Vossestaart 2 in Wilnis, zullen medewerkers en vrijwilligers u, onder het genot van een kopje koffie, graag informatie geven over de organisatie, de opnamecriteria, de zorg aan bewoners en het vrijwilligerswerk. Op dit moment zijn er diverse plaatsen voor vrijwilligers, o.a. in de zorg, als kok en in de huishouding. Er is foldermateriaal aanwezig en indien gewenst is een rondleiding in ons pas verbouwde hospice mogelijk. Wij nodigen iedereen graag uit eens een kijkje te komen nemen in ons huis, in het hart van de Ronde Venen, waarin ons motto ‘Leven met aandacht’ voorop staat. Nadere inlichtingen via info@johanneshospitium.nl of kijk op:

www.johanneshospitium.nl


DE GROENE VENEN

2 oktober 2015

11

ROMmelmarkt op 10 oktober van 10 tot 15 uur

Binnenkort overal te ontvangen

Zet deze datum in uw agenda, want dan houdt het ROM-koor weer een groots opgezette ROMmelmarkt. Deze keer op het terrein of in een hal van Van Walraven aan de Industrieweg in Mijdrecht, tegenover de brandweerkazerne. Parkeerruimte in overvloed opzij van de rondweg. Op deze ROMmelmarkt vindt u van alles. Wat voor de één waardeloze rommel is, is voor de ander een waardevol verzamelobject. Ook op de vorige ROMmelmarkt zijn er weer veel mensen blij vertrokken met een aantal, natuurlijk door onwetendheid van het ROM-koor, veel te goedkoop geprijsde spullen. Ook deze keer kunt u hiervan profiteren.

Drie jaar geleden werd RTV Ronde Venen opgericht. Het was een fusie van de lokale omroepen Midpoint en Rosa. Aanvankelijk verliep de samenwerking wat moeizaam en na één jaar trok Radio Rosa zich terug. RTV Ronde Venen is de gemeentelijke lokale omroep, die radio en televisieprogramma’s verzorgt, die gemaakt worden door een grote groep vrijwilligers. Vertrekkend voorzitter Manja van Buul en secretaris Joss Siebers kijken tevreden terug op de eerste drie jaren, waarin de omroep zich een stevige plek in de lokale nieuwsvoorziening heeft verworven. En de toekomst ziet er veelbelovend uit. Per 1 november a.s. wordt het bereik aanzienlijk uitgebreid. En de contacten met collega-omroepen uit de regio bieden perspectief voor samenwerking en uitwisseling in de richting van een Streekomroep Het Groene Hart.

Bij het ROM-koor mag u wél naar de rommel kijken!

Op deze ROMmelmarkt kunt u van alles tegenkomen. Naast glaswerk en porselein, speelgoed en huishoudelijke artikelen, vindt u Dvd’s en Cd’s. In de winkel vindt u ze haast niet meer, maar op deze ROMmelmarkt zijn ze zeker nog te koop. Boeken zijn natuurlijk ook aanwezig, veel gelezen boeken maar eveneens weinig gelezen exemplaren. Natuurlijk ook apparatuur in allerlei soorten. Er is weer een verloting met heel veel mooie prijzen die zéker geen rommel zijn! En voor de kinderen is er een grabbelton waaruit zij voor een klein prijsje altijd iets leuks kunnen grabbelen. En natuurlijk is er ook deze keer weer een koffiehoek met heerlijk zelf gebakken taarten. En ook kunt u onder het genot van een kop zelfgemaakte soep even uitblazen en u verkneuteren over de spotkoopjes die u al heeft gevonden. Jubileumjaar 2016 De opbrengst van de ROMmelmarkt is bestemd voor de volgende grote uitvoering die zij in het jubileumjaar 2016 (30 jaar) op de planken gaan brengen. Het is ons nog niet bekend wat het zal zijn, maar voor het ROM-

Lokale omroep RTV Ronde Venen

tekst piet van buul

koor is het zeker geen rommelstuk! En dan nóg eens wat: Wilt u misschien mee gaan zingen in die volgende productie? Dat kan! Meldt u dan aan tijdens de ROMmelmarkt, want op korte termijn wordt er zeker een openbare repetitie houden waarbij het ROM-koor zich presenteert en waarbij u, indien u het ROM-koor nog niet kent, kennis kunt maken met deze unieke vereniging die momenteel zo’n 50 leden telt. U kunt gewoon lid worden of alleen project lid voor de duur van het jubileumproject. En heel misschien wordt er tijdens de ROMmelmarkt ook nog wel wat gezongen door de koorleden…! Wie weet?

De lokale omroep is een vrijwilligersorganisatie. “Gelukkig kunnen wij rekenen op een flinke groep enthousiaste medewerkers,” verzekeren Manja en Joss. “Er zijn op dit moment zo’n vijftig mensen actief. Maar niet iedereen is op elk moment inzetbaar. Veel jongeren studeren en hebben vaak ook nog andere hobby’s. Dat betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. We hebben ook medewerkers die van het mediacollege komen en hier praktische ervaring op doen. Je hoeft niet veel verstand te hebben van radio of tv maken, belangrijker is dat je enthousiast bent en dit werk leuk vindt. Wij zorgen dan wel voor de begeleiding en de opleiding. Wij zijn aangesloten bij de OLON, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen. Zij verzorgen ook opleidingen en cursussen. En er zijn bij ons veel mogelijkheden. Uiteraard hebben we mensen nodig met gevoel voor techniek of die met de apparatuur om kunnen gaan. Dat kan als geluidstechnicus of als cameraman of -vrouw. Anderen vinden wellicht het presenteren van een programma leuk of willen graag mensen interviewen. Weer anderen kunnen hun hart ophalen aan het monteren van programma’s. En tot slot zitten we heel dringend om een eindredacteur TV te springen.” De beide bestuursleden maken duidelijk dat ze omwille van de continuïteit hoge prioriteit geven aan de werving van vrijwilligers. “We streven er ook naar om een goede spreiding te vinden van mensen uit de verschillende kernen van de gemeente, zodat we ook voeling houden met wat er daar leeft en we met daar met onze nieuwsvoorziening ook op in kunnen spelen. En we roepen ook speciaal de wat ouderen op om zich bij ons te melden. We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn, die over wat vrije tijd beschikken of die tijdelijk even zonder werk zitten en hier een zinvolle bijdrage willen leveren.” Een groter bereik Tot nu toe worden de TV-programma’s van RTV Ronde Venen doorgegeven door Ziggo. Maar niet iedereen in de gemeente is op dat netwerk aangesloten en mist dus TV-programma’s van de lokale omroep. Dat verandert per 1 november. Joss: “Vanaf die datum maken we gebruik van een zogenoemde ‘media-hub’. Wij gaan onze programma's op een centraal punt aanleveren, van waaruit die programma’s verspreid worden naar alle providers. Overigens bieden wij onze

programma’s ook via internet aan. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze programma’s. Daarin hebben we de laatste jaren flinke stappen gezet. Maar het kan altijd nog beter. We hebben onze financiën momenteel goed op orde en zijn een gezonde organisatie. Maar programma’s maken is duur. We willen het liefst werken met moderne en goede apparatuur. Dat kost geld, dat we met subsidie, advertenties en sponsoring bij elkaar moeten zien te krijgen.” Streekomroep het Groene Hart De Ronde Venen bevindt zich op een kruispunt van een paar provincies. “We hebben een achterland van Utrecht tot Woerden en Alphen aan de Rijn in het Groene Hart,” stelt Manja vast. “De nieuwsvoorziening blijft niet beperkt tot onze gemeentegrenzen. Zo gebeuren er in omliggende plaatsen dingen die voor de Rondeveense inwoners interessant zijn en omgekeerd. Vandaar dat we contact zoeken met lokale omroepen in de regio om na te gaan of we door uitwisseling van programma’s elkaar kunnen versterken. Het gaat dus niet om fusies of nieuwe constructies, maar louter om samenwerking. We hebben in dat verband contacten met Woerden en met Alphen aan de Rijn. Met die laatste omroep hebben we inmiddels een intentieovereenkomst afgesloten om vormen van samenwerking verder te onderzoeken.” Een sterk bestuur Om goed leiding te kunnen geven aan de lokale omroep en sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen, is er behoefte aan een krachtig bestuur. “We zijn gestart met een bestuur van drie mensen. Zij hebben een mandaat voor drie jaar en kunnen daarna nog herkozen worden.” Voor voorzitter Manja van Buul zitten de drie jaren er op en zij heeft er voor gekozen om te stoppen. “De combinatie van mijn werk en de omroep wordt me toch een beetje te veel. En als ik iets doe dan wil ik dat ook goed doen. Helaas zijn we er nog niet in geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden. Het bestuur bestaat nu uit secretaris Joss Siebers en penningmeester Hans Leeuwerik. Er moet dus dringend versterking komen.” Naast een nieuwe voorzitter wil men het bestuur met nog enkele leden uitbreiden. “Gezien de taken die op ons afkomen zou het wel heel plezierig zijn wanneer er zich nog een paar mensen zouden melden die mede leiding willen geven aan deze leuke en dynamische organisatie,” zegt Joss hoopvol.

Nieuw in Wilnis:

Cadeau- en parfumeriewinkel De Barones Aan de Dorpsstraat 30 in Wilnis is sinds donderdag 1 oktober De Barones geopend, een gezellige cadeauwinkel, waar je ook voor cosmetica en verzorgingsartikelen terecht kunt. In het pand waar voorheen Nagtegaal was gevestigd kun je nu heerlijk rondneuzen tussen allerlei cadeauartikelen, kantoor- en schoolspullen, wenskaar-

ten, snoep en nog veel meer. Eigenaresse Jessica de Koning kon niet wachten tot de zaak open ging. De hartelijke reacties tijdens het openingsfeestje op woensdagavond jl. en de leuke commentaren op Facebook tonen het duidelijk aan: Wilnis heeft er een superleuk winkeltje bij waar veel behoefte aan is! foto frans de koning


12

2 oktober 2015

DE GROENE VENEN

Een vrolijke en zonnige Moederverwendag Op zaterdag 26 september organiseerde Rotary Mijdrecht voor de 12e keer De Moederverwendag. Deze dag is bedoeld om moeders, die dag in dag uit de zorg hebben voor een kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking, te tracteren op een heerlijke dag vol verrassingen. Een dag waarop zij verzorgd worden en niet hoeven te zorgen. Alle moeders komen uit De Ronde Venen. Deze zonnige dag begon bij Rendez Vous, waar de dames werden toegesproken door Wethouder Aldrik Dijkstra. Daarna werden de moeders meegenomen voor een boottocht over de Vecht. We legden aan bij het middeleeuwse kasteel Slot Zuilen, waar we een privĂŠ rondleiding kregen. In het prachtige Vijverbos in Harmelen werden spectaculaire, maar vooral hoge bamboetorens gebouwd.

Ja, dames kunnen dat erg goed! We eindigden voor een heerlijk en gezellig diner in het mooie restaurant van Golfpark Wilnis, waar we gastvrij onthaald werden. Kortom een vrolijke, zonnige dag vol activiteiten. Om iedereen te verbinden en in beweging te brengen werden we de gehele dag begeleid door Suikeroom en Suikertante (Myra de Groot Producties). Een dag waar genoten werd, maar waar de moeders ook hun specifieke zorgen en ervaringen konden delen.

De dag werd georganiseerd en verzorgd door Rotary Mijdrecht.

Dankzij de vele sponsoren uit De Ronde Venen was het mogelijk de dag te bekostigen.

Hoofdsponsoren

DE GROENE VENEN Sponsoren Vele bedrijven leverden hun bijdrage APOTHEEK BOOGAARD EN D.I.O. DROGISTERIJ BOOGAARD

Rabobank, DM4Life, Koop Lenstra Makelaars, Schoonmaakbedrijf Raggers, ABN Amro, Mica IT, Randstad, Bolton Bouw, Bolton Ontwikkeling, Trebon Beheer, De Loods, Boekhandel Mondria, Promofessionals, Hotel Mijdrecht, Tilly’s Nailstudio, medewerkers Van Walraven, Wintours, Rendez Vous, Golfpark Wilnis, Myra de Groot Productions.


DE GROENE VENEN

2 oktober 2015

13

Laat huidproblemen uw leven niet beheersen!

Week van de Huidtherapie, 3 t/m 10 oktober 2015 Veel pubers en volwassenen kampen met huidproblemen. Ontsierende puistjes, verkleuringen of littekens roepen gevoelens van schaamte en angst op. Pijn en jeuk ontnemen soms de lust tot bewegen. De huidtherapeut kan dit leed wegnemen of verzachten. Daarom staat de Week van de Huidtherapie dit jaar in het teken van paramedische (na)zorg voor uw huid. Grat perso is “ Ik durf weer rechtop te “ Ik geef me eindelijk Pijn is geen belemmering Herkent u zich in onl huida dvies ijk deze verhalen? lopen” bloot” meer” ti de W eek v jdens Hebt u last van een a nd H uidth (Daphne, 19 jaar) (Chantal, 28 jaar) (Johan, 45 jaar) onrustige of beschaerap e ie Als veertienjarige kreeg Daphne Vrouwen met hirsutisme krijgen Bij Johan werd huidkanker geconsta- digde huid? Of verlast van hevige acne. Jarenlang ging ze letterlijk gebukt onder ontsierende puistjes en ontstekingen, tot ze bij de huidtherapeut aanklopte. Met medische peelings en lasertherapie werd de acne teruggedrongen. Haar huid kwam tot rust. Ook leerde ze om haar huid goed te reinigen en te verzorgen en onrustige plekken te camoufleren.

veel en donker haar op plaatsen waar meestal geen of alleen donshaar groeit. Chantal weet er alles van. Zij schaamde zich zo voor de overbeharing op haar lichaam, dat ze geen stukje huid onbedekt liet, al was het hartje zomer. Een combinatie van fotothermolyse en elektrische epilatie bij de huidtherapeut bracht uitkomst. Nu gaat ze graag in bikini naar het strand. “

teerd in zijn rechterarm. Tijdens de operatie werd niet alleen huid maar ook klierweefsel weggehaald. Een ontsierend litteken en flinke vochtophopingen leken blijvende herinneringen. Johan kon zijn arm slecht bewegen en zocht hulp bij de huidtherapeut. Met oedeemtherapie werd het overtollige vocht in zijn arm afgevoerd, massages maakten het litteken soepeler en minder zichtbaar. Sinds kort tennist Johan weer fanatiek.

Dierenbescherming op pad voor dierenhulp in de regio Dit jaar begint de collecteweek van de Dierenbescherming op Werelddierendag. Vanaf 4 oktober zijn duizenden vrijwilligers in het hele land op pad om een donatie te vragen voor het werk van de organisatie in de regio. Dit werk bestaat onder meer uit de opvang van (zwerf)dieren en het geven van voorlichting. Als een dier zwervend of gewond is, rijdt de dierenambulance uit om te helpen. Onze vrijwilligers verlenen eerste hulp en brengen het dier naar een dierenarts. Als niet bekend is wie het baasje is, gaat het dier naar een van onze asielen. We verzorgen de dieren liefdevol en zoeken een nieuwe baas voor ze. Het werk van de Dierenbescherming is onmisbaar, maar de organisatie is in tegenstelling tot wat nogal eens wordt gedacht, geen overheidsinstelling. En is dus voor haar voortbestaan afhankelijk van de financiële steun van particulieren en organisaties. Landelijk is de Dierenbescherming vooral bekend door haar inspectiewerk waardoor talloze dieren in nood worden gered, maar ook van de grotere acties en campagnes. Dit jaar heeft de

Diet Solutions: diëten alleen heeft geen zin “Ik val maar meteen met de deur in huis, ‘diëten heeft geen zin,” aldus Martine Hoogendijk van Diet Solutions in Abcoude. Dat klinkt uit haar mond verdacht. Martine heeft al negen jaar een afslankpraktijk in Abcoude en houdt zich dagelijks bezig met het begeleiden van mensen die willen of moeten afvallen. Natuurlijk heeft diëten wel zin, echter niet als je je gedrag niet verandert. Ga je weer op de oude voet verder, dan krijg je ook je oude gewicht weer terug. En helaas, dat zie je vaak gebeuren. Mensen slagen cum laude voor hun studie, bouwen succesvolle bedrijven op, hebben topfuncties en werken met grenzeloze passie aan hun carrière, runnen (mede) het huishouden en voeden de kinderen op. Velen hebben daarbij nog hobby’s en andere activiteiten of, sterker

het spreekwoordelijke zakje zullen doen. Dat kan traditioneel natuurlijk in de collectebus, maar dit jaar doet de Dierenbescherming ook een proef met 50 collectanten waarbij gepind kan worden.

moeide benen of armen door vochtophoping? Herstelt u van kanker en worstelt u met de gevolgen van de behandelingen? Of bent u een tatoeage liever kwijt dan rijk?

huisarts of medisch specialist. Wij adviseren u vrijblijvend over de beste zorg en het te verwachten resultaat.

Bel: 06-41760642 voor een gratis persoonlijk huidadvies.

Blijf niet tobben. Maak een afspraak met de huid therapeut en kom letterlijk en figuurlijk weer lekker in uw vel! Laat uw huid onze (na)zorg zijn! Tijdens de Week van de Huidtherapie bent u bij ons van harte welkom met al uw vragen, zonder verwijzing van

Huidzorg DeRondeVenen Gez.c. De Ronde Venen Hoofdweg 1, Mijdrecht huidzorgderondevenen.nl

Tweede veiling voor stichting Dolphins for Davey Op 9 oktober organiseert stichting Dolphins for Davey voor de tweede keer een veiling in Dorpshuis de Vijf Bogen in Baambrugge. De stichting die zich inzet voor meervoudig gehandicapte kinderen in de gemeente De Ronde Venen door hen dolfijntherapie aan te bieden, hoopt weer op een goede opkomst.

organisatie bijvoorbeeld gestreden tegen de massale uitroeiing van wilde ganzen, voor het behoud van weidegang van melkkoeien en in de zomer stonden de dieren die op een nieuw baasje wachten in de asielen centraal. Vooral om het werk dicht bij de mensen zelf te kunnen blijven doen, is de collecte van onschatbare waarde. De Dierenbescherming hoopt dat weer veel mensen een duit in

nog, een combinatie van deze, maar helaas het gewicht krijgt men maar niet onder controle. Terwijl het belang van een gezond gewicht zo langzamerhand wel duidelijk is voor een ieder. Hoe komt dat toch? Het antwoord is eigenlijk simpel en voor velen een open deur. Als je niet besluit bepaalde eetgewoonten af te leren en/of af te zweren en je blijft te weinig bewegen, dan lukt het je niet een gezond gewicht te krijgen en te behouden. Diëten die werken met pillen, capsules, aminozuren, fatblockers, etc. beloven soms gouden of Koninklijke bergen, maar helaas die bestaan niet. Diet Solutions daarentegen werkt met hoogwaardige eiwitproducten, waarbij onbeperkt groenten gegeten mogen worden. Hiermee verlies je snel en op een verantwoorde wijze gewicht. Eenmaal per week of eenmaal per twee weken vindt controle plaats en wordt met een speciale weegschaal een analyse van het li-

chaam gemaakt. Zo wordt naast het gewicht gekeken hoe de waarden, zoals vocht-, vetpercentage en spiermassa, zich ontwikkelen tijdens deze belangrijke veranderingsfase. Ook wordt gesproken over beweging en hoe een goed bewegingspatroon is in te bouwen in het dagelijks leven. Hiermee wordt de basis gelegd voor een leven met een gezond gewicht en een gezond lichaam. Alleen op die manier is het volgen van een dieet wel zinvol! Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Diet Solutions, tel. 06-52 437598 of via de contactpagina op

www.dietsolutions.nl.

Maar liefst 80 kavels heeft oprichtster Esther Brugman van de stichting weten te bemachtigen. Samen met een grote groep vrijwilligers hopen zij de avond weer tot een groot succes te maken. Succes hopen zij ook voor Keije Morsink te boeken, de 5-jarige jongen uit Baambrugge die 21 november aan de dolfijntherapie gaat beginnen in Curaçao. De stichting betaalt zijn therapiekosten en hopelijk gaat hij er enorm veel leren. Dit jaar zijn er veel nieuwe kavels, een feest voor 50 personen bij The Peanut Bar in Mijdrecht. Deze zaak heeft net haar deuren geopend en stelt een feest voor 50 personen incl. bier, wijn en frisdrank en 3 x bitter-

garnituur beschikbaar. En ook het net geopende hotel de Goudvink in Abcoude heeft een mooie kavel gesponsord, een superior kamer incl. ontbijt. En dit zijn maar twee van de vele kavels die allemaal gesponsord zijn door ondernemers uit de gemeente De Ronde Venen. Tijdens de avond worden er boeketten bloemen gemaakt die je kunt kopen met prachtige vazen, dit allemaal door de dames van 20NU verzorgd. Dus kom allemaal 9 oktober! Om 19.30 gaan de deuren open bij Dorpshuis de Vijf Bogen in Baambrugge. Uiteraard gaat de volledige opbrengst naar de stichting Dolphins for Davey. Kijk voor alle kavels op www.dolphinsfordavey.nl of like de pagina op facebook.


14

2 oktober 2015

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

Bomen over bomen In de afgelopen maanden verschenen in verschillende kranten plotseling ingezonden brieven waarin zeer negatieve beelden werden geschetst over bomen en het groenbeleid van de gemeente. Blijkbaar hebben veel mensen last van bomen en willen ze dat de gemeente meewerkt aan het omkappen van die bomen. De gemeente heeft blijkbaar aangegeven dat niet te willen doen, waarvoor hulde! De belangrijkste klacht die mensen hebben, is dat bomen licht wegnemen en dat men bang is dat de boom schade veroorzaakt aan huis of auto. Een aantal van dit soort ‘klachten’ zullen inmiddels tijdens de verschillende heftige stormen die in de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden vanzelf zijn opgelost. Als milieu- en natuurvereniging zijn wij het met het negatieve beeld over bomen natuurlijk helemaal niet eens. Nogmaals; wij zijn juist blij dat de gemeente niet heeft meegewerkt aan het uitvoeren van de door veel mensen gewenste actie. Nog veel meer mensen zijn namelijk juist heel blij met die bomen en genieten daarvan. Gelukkig staan de meeste bomen op openbaar terrein en kunnen deze niet zomaar door particulieren worden omgekapt. We moeten ons heel goed realiseren dat bomen en struiken cruciaal zijn voor onze leefomgeving. Behalve ‘gesprekstof’ – deze column had anders niet geschreven gewor-

den – leveren bomen ook zuurstof op. Zonder zuurstof zou leven op aarde niet mogelijk zijn. Nu zal een enkeling misschien zeggen: ‘prima dat bomen zo belangrijk zijn maar zet ze dan in een bos maar niet in mijn wijk en al helemaal niet in mijn achtertuin’. Maar dan redeneren ze verkeerd want juist in de wijk zijn bomen nu juist heel belangrijk. Behalve dat bomen in de direct omgeving van een huis zorgen voor een hogere waarde van het huis, zorgen ze ook voor een veel beter leefklimaat. En daarnaast regelen bomen de temperatuur en houden ze geluid tegen. Ook vangen bomen fijnstof weg die anders in onze longen terecht zou komen. Bomen zijn van wezenlijk belang voor onze gezondheid en ons algehele gevoel van welbevinden. En wat is er nu heerlijker dan op een warme zomerdag onder de schaduw van

s j i r p 1e

S A A L U C E P S E D L U V

GE

DE GROENE VENEN

die grote boom te zitten en te genieten van het leven om ons heen. En natuurlijk: bomen zijn ook gewoon mooi. Wat is er leuker dan “jouw” boom gedurende het hele jaar mee te maken? Met name loofbomen zijn spectaculair; het uitlopen van de frisgroene bladeren in het voorjaar en de volle bloei in de zomer, de schaduw en verkoeling die hij biedt als de thermometer omhoog schiet, de volle herfstkleuren in het najaar en dan uiteindelijk het afvallen van de bladeren. En natuurlijk is dat voor een aantal mensen weer een reden om te klagen maar is het niet bijzonder dat al die afgevallen bladeren als vanzelf, soms met een beetje hulp van de gemeente of een bladblazer, weer verdwijnen. Wedden dat je je niet eens herinnert op welk moment al die bladeren nu eigenlijk

Kerklaan 7 1424 BK De Kwakel Tel.: 0297-561431 Fax.: 0297-532705

De Lindeboom 17 3641 EX Mijdrecht Tel.: 0297-285868 Fax.: 0297-288709

www.westerbos.nl

En als de bomen kaal zijn en de dagen korter worden, krijg je vanzelf meer licht in huis. En kun je niet anders concluderen dat de natuur alles prachtig regelt. Zomers iets minder licht en daarmee minder warmte in huis en in de winter meer licht en zoveel mogelijk zonnestralen in huis. Het zou goed zijn als de gemeente voor wat betreft het huidige gemeentelijk groenbeleid een lange termijn visie ontwikkelt om het openbaar groen in goede staat te houden. Dit betekent o.a. het aanplanten van nieuwe bomen op het moment dat bestaande bomen omvallen door storm of ziekte. Een van onze aandachtspunten is bijvoorbeeld de Heulweg in Vinkeveen. Daar zijn in de afgelopen 10 jaar al vele grote berken gesneuveld zonder dat daar iets voor is teruggeplaatst. Daarmee heeft de Heulweg een behoorlijk stuk kwaliteit ingeleverd, de straat is een stuk armer geworden. Herplanting van bomen zorgt ervoor dat de bomenrij zich langzaam aan kan herstellen en vernieuwen zonder dat er drastische maatregelen moeten worden genomen. En als de gemeente dan ook nog kiest voor lokale soorten zoals berken, beuken of eiken in plaats van modieuze maar vreemde boomsoorten zoals de Catalpa of Ginko dan winnen we er allemaal bij. Dan krijgen onze dorpen weer een authentiek karakter, blijven onze wijken mooi groen en kunnen we er met zijn allen volop van genieten en over bomen.

www.degroenevenen.eu Jan Westerbos trots op prestatie van zijn bakkers in Mijdrecht en De Kwakel

Gevulde speculaas Westerbos & Mens de lekkerste van de provincie Dat de ambachtelijke bakkers van Westerbos & Mens in Mijdrecht en De Kwakel heerlijk gebak en brood maken, is al ruim 95 jaar wijd en zijd bekend. Maar ook hun gevulde speculaas is niet te versmaden… Het is zelfs de lekkerste gevulde speculaas van de provincie, zo bleek vorige week tijdens de Najaarsdagen van coöperatieve inkoopvereniging Beko in Nieuwegein. tekst anJa verbiest

In totaal werden ditmaal 309 speculaasproducten beoordeeld tijdens de speculaaskeuring die Beko jaarlijks organiseert. Jan Westerbos: “Zowel een vakjury als een consumentenpanel proefde en bekeek binnen twee dagen alle producten, verdeeld over drie categorieën: speculaas zonder amandelen, amandelspeculaas en gevulde speculaas. Twee jaar geleden behaalden we met onze gewone speculaas een derde prijs en nu was de eerste prijs voor onze gevulde speculaas. Geweldig!”

Van € 2,50 per 100 gram nu voor € 2,20

zijn verdwenen?

Kunst van het bakken Het echte geheim onthult Westerbos natuurlijk niet, maar een belangrijk onderdeel van het succes van de gevulde speculaas is volgens hem dat in de banketbakkerij in Mijdrecht de spijs zelf wordt gedraaid. “Niet veel bakkers doen dat nog, maar wij maken graag een wat grovere spijs waarin je nog echt de amandelen proeft. Ook de suiker die wordt gebruikt, witte of bruine basterdsuiker of een combinatie daarvan, en de hoeveelheid kruiden bepalen de smaak. Maar het bakken van gevulde speculaas is pas echt een kunst! Bak je de speculaas te lang, dan wordt de spijs bruin. Bak je te kort, dan wordt de onderkant niet gaar. Elke dag is dat weer anders, op een regenachtige dag kan bijvoorbeeld de luchtvochtigheid in de bakkerij hoger zijn dan op een warme, droge dag. Onze ambachtelijke bakkers verstaan die kunst echter als geen ander, deze prijs is daar een mooi bewijs van!”

Proeven Trots biedt Jan Westerbos me een stukje van de prijswinnende gevulde speculaas aan. Hij heeft niets te veel gezegd: de wat grove spijs is zoet, maar niet té zoet. De amandelsmaak vind ik subtiel, de omringende speculaas lekker zacht. Wie zelf wil proeven hoe de gevulde speculaas van Westerbos & Mens smaakt kan morgen, zaterdag 3 oktober, terecht bij de banketbakkerij in De Lindeboom in Mijdrecht. “De hele zaterdag staat onze gevulde speculaas centraal, inclusief een mooie aanbieding. Maar we laten tussen 10.00 en 15.30 uur, in een stand voor de winkel, nog meer producten uit onze banketbakkerij zien. Zoals figuurtjes van marsepein die ter plekke worden gemaakt en ook geproefd mogen worden.” Belegde broodjes De opa van Jan Westerbos begon in 1919 als bakker in Vrouwenakker en vader Joop verhuisde de winkel in 1960 naar de Kerklaan in De Kwakel. Jan bouwde daar in 1988 een nieuwe bakkerij, waar vrijwel elke nacht vele soorten brood worden gebakken. “Acht jaar geleden zijn we samengegaan met de banketbakkerij van Mens, waar al ons gebak en andere patisserie worden gemaakt. Vanuit beide vestigingen verzorgen we daarnaast, onder meer voor vele bedrijven in De Ronde Venen, heerlijke belegde broodjes. Kijk daarvoor maar eens op

www.westerbos.nl.”


DE GROENE VENEN

2 oktober 2015

15

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

RH Automotive Mijdrecht

Jonge betrouwbare occasions Het kopen van een gebruikte auto is een kwestie van vertrouwen. “Als koper moet je er van op aan kunnen dat het om een betrouwbare auto gaat, die goed onderhouden is en waarvan de gegevens kloppen,” zegt Roy Hesp, eigenaar van RH Automotive. “En juist daar ligt mijn kracht. Ik selecteer met zorg de occasions die ik aanbiedt, zodat ik mijn klanten optimaal kan informeren over de staat van de auto en de onderhoudshistorie. Bij voorkeur richt ik me daarbij ook op premium merken, waarvan ik weet dat die kwalitatief goed staan aangeschreven en waar veel vraag naar is.” Vrijwel zijn hele leven is hij al gek van auto’s. Als veertienjarige jongen was hij op de zaterdagen en in de vakanties al bij de autodealer te vinden. Zo kwam Roy aan zijn eerste baantje bij de Jeep dealer in Amsterdam. “In het begin bestond mijn werk vooral in het schoonmaken van de auto’s en ze netjes in de showroom parkeren. Na verloop van tijd mocht ik ook bij verkoopgesprekken zijn. Omdat toenmalige collega’s wel een toekomst in de autobranche zagen voor mij, ben ik onder meer opleidingen bij het IVA gaan volgen. Ik heb in verschillende commerciële functies gewerkt en deed ervaring op bij gerenommeerde merken zoals Mercedes Benz, Saab, Volvo, Opel en Seat. Vooral het persoonlijke contact met klanten vind ik heel plezierig.” Gebruikte auto’s Het plezier dat Roy aan zijn werk beleefde versterkte bij hem het verlangen om een eigen autobedrijf te beginnen in de in- en verkoop van dealer occasions van gerenommeerde automerken. Drie jaar geleden was het zover. Hij begon in ’s Graveland, verhuisde daarna naar Wilnis en sinds anderhalve maand heeft hij een mooie showroom op het industrieterrein in Mijdrecht. “Ik heb bewust gekozen voor de gebruikte auto’s. Na

jarenlang commercieel actief te zijn geweest met de verkoop van nieuwe auto’s, was ik daar eigenlijk wel een beetje op uit gekeken. Nieuwe auto’s kun je overal kopen. Een gebruikte auto is net even iets interessanter. Zo’n auto heeft een geschiedenis en is immers uniek. Omdat ik het belangrijk vind om mensen een betrouwbare occasion aan te bieden zoek ik op de markt vooral naar goede merken. Mijn voorkeur gaat uit naar de Duitse auto’s, zoals Mercedes-Benz, Mini, BMW, Audi, Volkswagen of Volvo. Maar de schoonheid en elegantie van een Italiaanse auto is ook niet altijd te weerstaan. Klanten kunnen rekenen op jonge betrouwbare auto’s met kloppende kilometerstanden en onderhoudshistorie. Ik koop auto’s in bij de grote dealers in Nederland. Neem bijvoorbeeld het bekende autoconcern Pon. Wanneer die een goede inruil hebben, maken ze daar een soort paspoort van, waarin alle gegevens zijn vermeld. Daar kan dan een geselecteerd aantal autobedrijven op bieden. De meeste auto’s in mijn bestand zijn van de eerste eigenaar. Ik hanteer als norm dat de auto maximaal tien jaar oud mag zijn en maximaal 150.000 kilometer op de teller heeft. Prijzen variëren van vijfduizend tot twintig duizend euro. Hierbinnen heb ik een ruim aanbod van merken,

modellen en carrosserievarianten. Uiteraard neem ik inruilauto’s in van klanten die bij mij een auto kopen.” Website en marktplaats Roy biedt zijn auto’s te koop aan via zijn eigen website en onder andere via Marktplaats. “Ik geef zeer ruime omschrijvingen van de auto’s en plaats er ook zoveel mogelijk foto’s bij, zodat men een goed beeld krijgt van de algemene staat van de auto, de opties en details. Vervolgens kan men dan hier in de showroom de auto komen bekijken. De trend van de laatste jaren is dat er steeds meer gebruikte auto’s via Marktplaats verhandeld worden. Vroeger was Marktplaats vooral een site waar particulieren van hun overbodige spulletjes af proberen te komen. Tegenwoordig is er ook een levendige commerciele handel. Bijna tachtig procent van mijn klanten komt hier via Marktplaats. Gelukkig weten ook veel mensen mij te vinden dankzij mond op mond reclame. Omdat ik over een uitgebreid netwerk van dealercontacten beschik komt het ook wel voor dat ik klanten, die naar een speciale auto op zoek zijn, kan helpen bij die zoektocht. Ik haal indien nodig zelfs auto’s uit het buitenland. Ik regel dan de invoer en alles wat daarbij komt kijken.”

Nieuwe winkel in Mijdrecht

So True! Fashion vanaf maat 42 Op donderdag 1 oktober opent So True! haar deuren aan de Dorpsstraat 33 in Mijdrecht, in het voormalige pand van Juwelencentrum Koek. De feestelijke opening is volgende week zaterdag 10 oktober van 12.30 tot 14.30 uur. So True! is een damesmodezaak met eigentijdse kleding in het midden- en hoge segment van maat 42 t/m maat 54. De collectie gaat van trendy tot klassiek en is bedoeld voor jong en oud. Of je nu op zoek bent naar een stijlvolle, zakelijke outfit, naar comfortabele dagelijkse kleding, naar iets feestelijks of naar een lekker oversized artikel, bij SO TRUE! ben je aan het juiste adres. Merken zijn onder andere Alembika, Chalou, La Stampa, Sempre Piu, X-TWO, No Secret, Open End en Sybel. Merken die staan voor prachtige materialen en een onberispelijke kwaliteit. Naast nieuwe collectie is er ook een interessant outletaanbod, met een gemiddelde korting van 40% op kleding uit vorige seizoenen. Bij So True! vind je een aantrekkelijke mix van new arrivals, outlet en zelfs leuke vintage items, aangevuld met accessoires als tassen, sjaals, omslagdoeken en kettingen.

foto artHur van der kooiJ

Langgekoesterde droom in vervulling Eigenares Trudy Beck, gelouterd in het modevak en met name in de grote matenmode, ziet met So True! een lang gekoesterde droom in vervulling gaan. De inrichting met een antieke kast, een antieke passpiegel en bijzondere

Roy Hesp: “De meeste auto’s in mijn bestand zijn van de eerste eigenaar. Ik hanteer als norm dat de auto maximaal tien jaar oud mag zijn en maximaal 150.000 kilometer op de teller heeft. Prijzen variëren van vijfduizend tot twintig duizend euro.” foto patriCk Hesse

Service en onderhoud Roy heeft een ruime, frisse showroom, waarin het aanbod rustig te bekijken is. Er is echter geen werkplaats, waar onderhoud en reparaties kunnen worden verricht. Maar daarvoor heeft Roy een slimme oplossing bedacht. Hij is een samenwerking aangegaan met zijn buurmannen Wout Verbruggen en Danny Versluis van ASM Auto’s. Zij verzorgen het onderhoud, reparaties en APK. “Wanneer ik een auto heb ingekocht gaat deze bij binnenkomst altijd eerst naar ASM. Zij bekijken het voertuig van binnen en van buiten en zorgen

kleuren en materialen, geeft haar winkel een warme en toegankelijke uitstraling. Voorop staan een goed en eerlijk advies, tijd nemen voor de klant en écht luisteren. De zaak heeft een gevarieerd aanbod. Met bijzondere merken als Alembika en La Stampa richt So True! zich ook op de vrouwen die wat meer willen en durven Trudy Beck is een gedreven vrouw, die vol enthousiasme aan haar nieuwe avontuur begint: “Als een klant met een blij gezicht de deur uitgaat, weet ik dat mijn missie is geslaagd.”

dat hij in optimale conditie hier in de showroom terecht komt. Hun bevindingen en reparaties zijn ook allemaal inzichtelijk voor de klanten zodat men weet dat de auto ook écht goed is. Daarnaast werk ik ook uitsluitend met transparante all-in prijzen, dus geen kleine lettertjes of bijkomende kosten achteraf.” RH Automotive is gevestigd aan de Handelsweg 2c In Mijdrecht. Roy Hesp is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-55725161. Voor meer informatie kan men ook terecht op

www.rh-automotive.nl.

Welkomstactie Als welkomstactie geeft So True! de gehele maand oktober maar liefst 30% korting op alle artikelen van de merken Alembika en Sempre Piu.

So True! Fashion vanaf maat 42 Dorpsstraat 33 3641 EA Mijdrecht Tel. 06 30462984

Heerlijke Elstar appelen Goudreinetten vanaf € 0,75 per kilo Stoofperen gieser Wildeman Conference peren 2,5 kilo voor € 2,50 Robijn appelen per kist 12 kilo € 10,00 Graszoden Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl


16

2 oktober 2015

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Portret van een vrouw Jojo Moyes Terwijl de Eerste Wereldoorlog Frankrijk verscheurt en haar grote liefde Édouard vecht aan het front, is Sophie de steun en toeverlaat van haar familie. Wanneer in 1916 de Duitsers hun intrek nemen in het familiehotel dat Sophie runt met haar zus, raakt de Kommandant gefascineerd door Sophie en door het schilderij dat Édouard van haar maakte vóór de oorlog. Maar die aandacht zet Sophie's leven en reputatie op het spel...

1.

Titel: Wat ons niet zal doden Auteur: David Lagercrantz “Wat moet je doen als je hoort dat er een 4e deel van de Millennium reeks gaat verschijnen. Twijfelen. Want wat gaat een andere auteur (Stieg Larsson overleed voordat zijn boeken het grote publiek bereikte)

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

De oppas Jet van Vuuren Kim is de vaste oppas van Max en Suze, maar is allesbehalve geschikt: ze houdt niet van kinderen, rookt liever een joint, of vrijt met Anton de buurman. Als de kleine Suze verdwijnt en later haar dode lichaampje bij de oppas in de tuin wordt teruggevonden, wijst alles erop dat Kim de dader is. Kim beweert dat ze het niet gedaan heeft, Max bevestigt dat. Wie vertelt de waarheid en wie is de echte moordenaar?

Het alzheimermysterie Wiersje van der Flier Alleen al in Nederland zijn er zo'n 250.000 mensen met deze ziekte, een aantal dat in 2050 zal zijn gestegen tot 105 miljoen patiënten. We weten nog te weinig over alzheimer, en is er nog geen geneesmiddel. Het boek beschrijft wat de ziekte inhoudt, wat het verschil is met andere vormen van dementie, wat de stand van zaken is in het onderzoek, hoe de ziekte te behandelen is en wat je eventueel kunt doen om het te voorkomen.

Voor altijd mijn mama Kathleen Aerts Na de plotse dood van haar man raakt Maria het spoor bijster. Een periode van rouw blijkt later een hardnekkige depressie. Tot de diagnose jongdementie valt. Dementie wordt dikwijls met oudere mensen geassocieerd, maar de ziekte komt ook bij jonge mensen relatief vaak voor. Kathleen Aerts vertelt heel open over de weg die ze samen met haar moeder afgelegde. Van twijfels én mooie momenten samen, tot donkere tijden in het ziekenhuis. Een getuigenis die niemand onberoerd zal laten.

Leve het welwezen Kees van Kooten Leve het welwezen was bedoeld als een selectie van de leukste internationale cartoons. Maar een zware hartaanval van Kees van Kooten doorkruiste het plan, waardoor het boek van karakter veranderde. Leve het welwezen speelt zich nu voor een groot deel af in het ziekenhuis, waar de schrijver op hilarische wijze in conflict raakt met een medehartpatiënt, die, wat getekende moppen betreft, een erbarmelijk gevoel voor humor blijkt te hebben.

doen met de verhaallijnen uit de eerste drie delen. Razend nieuwsgierig was ik. Er waren uiteraard verschilende meningen en ik hoop dat David Lagercrantz een brede rug heeft... Mij heeft hij in ieder geval heel blij gemaakt met het boek: Wat ons niet zal doden. In het begin van het boek komt al snel Lisbeth Salander in het verhaal. Zij blijft op jacht naar mensen die

onrecht aanrichten en onrecht wordt aangedaan. Daar wordt het verhaal overgenomen door Frans Balder, specialist en bedenker van een nieuw soort kunstmatige intelligentie. Iets wat grote gevolgen kan hebben voor de mens. Dan blijkt dat iemand die informatie van hem wil hebben. De geheime dienst in Zweden wordt door de Amerikaanse NSA geinformeerd dat het leven van Frans Balder gevaar loopt.

En op dat moment komt Michael Blomkvist in beeld. Genoeg verteld over een razend spannend verhaal. Alleen nog even vertellen dat Frans Balder een autistische zoon heeft die een belangrijke rol heeft. Of ik dit vierde deel net zo goed vindt als de voorgaande delen? Ik heb ervan genoten, vooral het tweede gedeelte van het boek. Het is volgens mij een mooie opstap naar deel 5."

geleZen door Carla burggraeve

2.

3.

Het Recht van de Dertiende Penning, het recht van erfpacht en recht van opstal in onze regio Zowel het recht van erfpacht als het recht van opstal komen in onze gemeente voor, met name in het gebied waarin tot 1 januari 2015 het recht van de Dertiende Penning van toepassing was (delen van Vinkeveen en Abcoude). Het Recht van de Dertiende Penning was een oud zakelijk recht dat zijn oorsprong vindt in de 14e eeuw. Het Recht van de Dertiende Penning hield in dat de houders van dat Recht bij iedere grondtransactie recht hadden op ontvangst van een bepaald percentage van de grondwaarde van het overgedragen perceel. Uit oude stukken bleek dat het Recht van de Dertiende Penning wel geheven mocht worden als een perceel in eigendom werd overgedragen, maar dat het Recht niet geheven mocht worden als met betrekking tot een perceel een recht van erfpacht of een opstalrecht werd uitgegeven. Ook mocht het Recht niet geheven worden als later het recht van erfpacht of het opstalrecht door de erfpachter/opstalgerechtigde werd overgedragen aan een andere partij. Hiermee wordt duidelijk waarom wij in Vinkeveen en Abcoude het recht van erfpacht en het recht van opstal nog veelvuldig zien voorkomen: men wilde met deze rechten ontkomen aan de heffing van het recht van de Dertiende Penning. In onze dagelijkse notariële praktijk bereikt ons regelmatig de vraag van clienten wat nou precies het verschil is tussen een recht van erfpacht en een opstalrecht. Hoewel dit verschil voor juristen nog wel te begrijpen is, is het verschil erg lastig in algemene termen tot

uitdrukking te brengen aangezien beide rechten erg op elkaar lijken. Opstalrecht en erfpachtrecht zijn juridisch nauw verwant aan elkaar. Dit blijkt ook uit het Burgerlijk Wetboek waarin een groot deel van de artikelen voor beiden rechten van toepassing zijn. Beide rechten dienen te worden gevestigd en te worden overgedragen bij notariële akte. Het recht van opstal is een recht om: in, op of boven een onroerende zaak van een ander persoon (de eigenaar van de grond) gebouwen, werken of beplanting in eigendom te hebben of te verkrijgen. Doorgaans betaalt de opstaller een vergoeding (retributie genoemd) aan de eigenaar van

de grond. Het recht van erfpacht is net als het recht van opstal een recht waarbij de eigenaar van de grond aan de erfpachter voor een bepaalde overeengekomen periode de bevoegdheid geeft een onroerende zaak te houden en te gebruiken. Voor erfpacht betaalt de erfpachter aan de grondeigenaar jaarlijks een periodieke vergoeding (het zogenaamde canon). Bij het opstalrecht wordt de opstalgerechtigde eigenaar van de opstallen (zoals bijvoorbeeld het gebouw of de leidingen in de grond), terwijl bij het recht van erfpacht de erfpachter geen eigenaar wordt van de grond of de opstallen, maar alleen het gebruiksrecht van de grond met de opstallen krijgt. Om het nog lastiger te maken: in de praktijk wordt een recht van erfpacht nog wel eens aangevuld met een recht van opstal, waardoor de erfpachter naast zijn rechten als erfpachter tevens eigenaar wordt van de desbetreffende opstallen.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen Bozenhoven 115 Mijdrecht Telefoon 0297-288086 www.fanoyforsthovel.nl

4.

5.

Kinderboekenweek in de Bibliotheek in De Ronde Venen De Kinderboekenweek 2015 gaat over natuur, wetenschap en techniek. Over op onderzoek uitgaan en ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Dat kun je doen door boeken te lezen maar ook door zelf te ontdekken en experimenteren. Zo leer je hoe dingen in elkaar zitten. De Bibliotheek heeft een programma vol experimenten, techniek en muziek

goed (laten) repareren. Volwassenen zijn deze middag ook welkom met kapotte spullen.

Mad Scientist NME De Woudreus (DRV) en doet mee aan de Kinderboekenweek. Kinderen van 8-11 jaar kunnen daar op 7 en 14 oktober proefjes doen. Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.dewoudreus.nl

Lid worden van de Bibliotheek Kinderen die tijdens de Kinderboekenweek lid worden van de Bibliotheek krijgen een leuk pakket met de speciale editie van Quest en de Kinderboekenweekkrant vol met leuke leestips. Volwassenen die tegelijk met hun kind lid worden, krijgen het eerste jaar korting op het bibliotheekabonnement.

Voorstelling wetenschap=uitvinden=spannend Toneelgroep TOF uit Utrecht treedt op met een speciale Kinderboekenweekvoorstelling voor kinderen 4-12 jaar. Twee uitvinders raken hun schrift met geheime uitvindingen kwijt en weten nu niet wat ze moeten doen. Kom kijken en doe mee! Eén groot feest met zingen, dansen en lekker gek doen. Woensdag 7 oktober: Abcoude: 13.30 uur, Vinkeveen: 14.40 uur, Wilnis: 15.45 uur, Mijdrecht: 17.00 uur 15KBW33A

Kinderrrepaircafé Samen met Repaircafé De Ronde Venen organiseren we op woensdag 14 oktober in de Bibliotheek Mijdrecht een Kinderrepaircafé. Kinderen kunnen hier defect speelAlgemeen

Meer informatie:

www.bibliotheekavv.nl/ kinderboekenweek.html

A2_natuur

.indd 1

02-07-15

16:23


DE GROENE VENEN

2 oktober 2015

HMMM... MET HESSE

17

Tekst en foto's Patrick Hesse

Open Tafel in ’t Paradijs Mijdrecht

Drinkerij ‘t Bierhuys en Bierwinkel in Woerden

Deze artikelenserie gaat natuurlijk over eten, maar vooral ook over de ambiance, de beleving en de tafelgenoten. Want uit eten gaan moet een feestje zijn en daarmee ook vaak voedsel voor de ziel. Ik kies mijn tafelgenoten dan ook altijd zeer secuur uit. En tijdens zo’n diner komt je soms tot verrassende conclusies. Nog niet lang geleden ging ik voor de krant eten met mijn collega Ann en wat bleek; we hadden dezelfde jeugdvrienden en zijn allebei opgegroeid in Amstelveen. Daarmee leverde dat ene etentje enorm veel plezier en genoeg gespreksstof op. Voor wie volledig meedraait in de maatschappij is het vanzelfsprekend om een aantal contacten per dag te spreken. Maar wat als je op leeftijd bent, niet meer dagelijks veel mensen spreekt en dan ook nog in sommige gevallen je partner wegvalt? Tympaan - De Baat (de welzijnsorganisatie voor De Ronde Venen) steunt een initiatief dat georganiseerd wordt door vrijwilligers. Een activiteit genaamd Open Tafel: elke laatste donderdag van de maand (behalve in december en de zomermaanden) organiseren Erna en Marianne met een aantal dames een diner voor ouderen. Dit initiatief bestaat al zo’n 25 jaar jaar en werd vroeger georganiseerd in verzorgingshuizen. Maar sinds een paar jaar wordt dit georganiseerd in ’t Paradijs, aan Hofland 33 Mijdrecht. Nu leek het de dames een goed idee om mij eens een vorkje te laten meeprikken om niet alleen de gerechten,

maar vooral de sfeer te proeven van dit mooie initiatief. Wanneer ik binnenstap is er een geroezemoes van jewelste. Het is volle bak: ruim 25 ouderen zitten gezellig aan diverse tafels te keuvelen. De gesprekken gaan over van alles, over vakantie vroeger, maar vooral ook over Facebook, dat geweldige medium dat ook door ouderen wordt omarmd, veelal om contact te houden met kinderen en kleinkinderen. Ik loop de keuken in en hier is het spitsuur. De dames Tiny, Carla, Roya, Marianne en Erna hebben het druk. Het is behoorlijk aanpoten voor de vrijwilligers en het is dan ook geen kinnesinne om voor 25 ouderen en 1 kritische journalist tegelijk een menu op tafel te zetten. Maar gelukkig weet de Chef voor vanmiddag, Erna, precies wat ze doet. Ze is namelijk voedseldeskundige (en diëtiste) en geeft regelmatig voedingsworkshops.

Ik word steeds enthousiaster als ik mijn voorgerecht op tafel krijg: rucola-sla met gerookte kip, avocado, nootjes en pesto. Een prima starter en ook de dames en heren genieten hoorbaar. De sfeer is geweldig en heeft iedereen het naar de zin. Ik praat even met Marianne die samen met Erna het menu samenstelt, boodschappen doet en de financiën regelt. De bijdrage is per senior 10 euro. Daarvoor krijgen ze een heerlijk driegangendiner met een lekker wijntje. Ik vind het knap voor dit bedrag. Dan is het tijd voor het hoofdgerecht: koolsalade met appel en rozijnen, heerlijk gebakken aardappelen en verse gehaktballetjes in tomatensaus en erbij dan ook nog spekbonen, grote dikke sperziebonen met veel smaak, speciaal uit de tuin van een van de gasten, de heer Bakker. Ook

dit hoofdgerecht wordt goed ontvangen. Erna's gehaktballetjes zijn buitengewoon smakelijk! ik schep er nog een paar op. Wanneer alles schoon op is gegaan is er nog een fris dessert: Griekse yoghurt met fruit. Na deze enerverende lunch is het tijd om weer op huis aan te gaan, maar natuurlijk is er een applaus voor de keukenbrigade van deze middag. In december is er altijd een speciale open tafel. Deze wordt dan ook nog gesponsord door de lokale Jumbo supermarkt. Een geweldige geste. Zou het niet een idee zijn dat meerdere levensmiddelenzaken een kleine bijdrage doen in de vorm van ingrediënten? Wanneer ik Marianne vraag of er nog plaats is voor ouderen die eventueel ook zouden willen komen, antwoordt ze dat er zijn nog wel enkele plekken vrij zijn. Meer dan voldaan zet ik koers richting Vinkeveen en had ik het begin van mijn middag niet beter kunnen besteden

Aanmelden kan via het Klant Contact Centrum van Tympaan-de Baat, tel. 0297-760 260; info@stdb.nl www.tympaan-debaat.nl

Ook in de herfst weer gewoon gezond eten

Bij Balans gewichtsconsulent werkt Lodi Kolhoop, zij is een BGN erkend De trend van dit najaar is gewoon gezond eten. Waarmee andere trendy gewichtsconsulent en begeleidt menstromingen als Superfoods en minder suiker prima te combineren zijn sen met een onder- of overgewicht . Maar wat is gewoon gezond eten en wat is de juiste hoeveelheid eten naar een voor hun gezond gewicht voor jou? Wil jij gezond leren eten, afvallen en meer bewegen? Kom je en gezond BMI. Er wordt gekeken er zelf niet uit, kom eens langs voor een kennismakingsgesprek en con- naar de voor jou juiste hoeveelheid koolhydraten, vetten en eiwitten die sulten bij Balans gewichtsconsulent in Vinkeveen. je dagelijks binnen zou moeten krijalle verschillende dieet boeken. Om gen voor een gezond gewicht. DaarFitter en meer energie naast worden De zomer laat nog een beetje van frustratie en onderwerpen zich zien, maar de herfst zit er nu het jojo effect Gewoon met de pot mee als het lezen toch snel aan te komen. De herfst is tegen te gaan toch ook de tijd van koude voeten, is het belang- eten en geen dure producten van etiketten, veilig naar een openhaard aan, warme chocomel rijk om gezond verjaardag en en pepernoten. Veel mensen willen te gaan eten, in huis halen. gezonde tusgraag letten op wat ze eten, maar keuzes te leren sendoortjes tijdens de consulten bevinden het moeilijk om hier een ba- maken en vooral weten wat je eet. sproken. lans in te vinden. Juist ook omdat er zoveel stromingen zijn; Crash dië- Gewoon met de pot mee eten, geen ten waarbij je snel veel kilo’s kwijt dure producten in huis halen, je ge- “Binnen mijn praktijk begeleid ik raakt, maaltijd shake of pillen om af zond en fit voelen en op je gewenste volwassenen en kinderen met overof ondergewicht naar een gezond te vallen, de bekende Superfoods en gewicht komen.

gewicht,” aldus Lodi Kolhoop. Hierbij maakt zij gebruik maak van een analyse van de huidige voedingsgewoontes. Ze legt de nadruk op gezond eten, voldoende beweging en werkt coachend richting gewenst eetgedrag. Vergoeding verzekeraars De werkwijze van BGN-gewichtsconsulenten heeft er mede voor gezorgd dat veel zorgverzekeraars (delen van) de kosten van de consulten bij Balans Gewichtsconsulenten vergoeden. Wil jij deze herfst gezond bezig zijn? Ga dan eens langs voor een kennismakingsgesprek. Meer informatie:

www.balans-gewichtsconsulent.nl info@balans-gewichtsconsulent.nl of tel. 06-12912878.

Sinds 2002 runnen Peter de Vries en Monique van der Pol in een vooroorlogs pand Drinkerij ’t Bierhuys in Woerden. Het pand is ontworpen door Jan Wils, lid van ‘de Stijl’ en ook architect van het Olympisch Stadion in Amsterdam. De liefhebber van Nederlandse architectuur uit de jaren 20 kan hier met plezier rondlopen voordat hij of zij ‘t Bierhuys binnenstapt. ‘t Bierhuys is een café dat je in je eigen stad of dorp wilt zien, een plek waar de lokale bevolking komt, maar dat ook de bierliefhebbende toerist aantrekt. Het is een café waar je de klassieke bieren uit België en Duitsland kan vinden, maar waar de meer op Nederland gerichte bierliefhebber ook terecht kan. Het aanbod van Nederlands bier is ook hier de laatste jaren erg toegenomen. Woerden ligt net zoals De Ronde Venen ideaal tussen belangrijke bierlocaties. Verderop ligt Bodegraven, thuishaven van Nederlands meest befaamde brouwerij De Molen en in de andere richting ligt Utrecht met onder andere Maximus, VandeStreek, Hommeles en Rooie Dop. Nog lokaler zijn Mijdrechts eigen SpierBier en Brouwerij Borrelnoot uit Woerden. Flessen van deze brouwerijen staan allemaal in de koeling van ‘t Bierhuys. Zoals elk goed biercafé betaamd heeft het Bierhuys zijn eigen huisbier. Hier zijn het er maar liefst twee, één gebrouwen door De Molen en één door de Eem uit Amersfoort. De Bierhuys Bierwinkel Peter en Monique van ‘t Bierhuys hebben sinds een paar weken een uitbreiding gedaan met de opening van een eigen bierwinkel om de hoek van het café. Alle daar verkrijgbare bieren staan hier op de plank, waardoor het aanbod gevarieerd is. De winkel heeft daarnaast nog meer in de aanbieding en het is goed mogelijk een kleine brouwer uit de regio tegen te komen. Zo vond ik tot mijn grote verrassing en blijdschap twee flessen van de jonge Amsterdamse brouwerij Gebrouwen door Vrouwen, iets wat ik nog niet eerder was tegen gekomen. Het winkeltje is misschien klein, maar het aanbod gevarieerd en groot en zeker een bezoek waard. In combinatie met het nuttigen van een Bierhuys Bier in het café natuurlijk. De winkel is gevestigd op de Meulmansweg 6. Het café is om de hoek in de Van Oudheusdenstraat 2a. P.S. Sinds een paar jaar organiseert ‘t Bierhuys in het Kasteel van Woerden een Bokbierfestival, dit jaar op 11 oktober van 14 tot 19. Kijk voor meer info op spsw.nl martiJn buisman WWW.dutCHbeerpages.Com


18

2 oktober 2015

DE GROENE VENEN

Rondeveense kids in de wolken op Hoogvliegersdag Stichting Hoogvliegers laat zieke of gehandicapte kinderen van 6 tot en met 17 jaar een bijzonder en onvergetelijk avontuur beleven: zelf een vliegtuig besturen. Een dag zonder zorgen, zonder ziekte of handicap, een dag waar ze boven zichzelf uitstijgen en meer dan bijzonder zijn, een dag die ze nooit meer vergeten. Zaterdag jl. vond een speciale Hoogvliegersdag op vliegveld Hilversum voor kinderen uit De Ronde Venen en omstreken. In totaal kwamen er 25 Hoogvliegers bij. Het werd een dag met prachtig helder vliegweer. Bij aankomst op het parkeerterrein stond de Hoogvliegerstruck opgesteld en een aantal luxe auto’s. Ook de politie was aanwezig. De kinderen kregen na het inchecken allemaal een goodiebag met een hoogvliegers T-shirt, pet en andere leuke gadgets. Eindelijk was het zover en kon er -om de beurt- worden gevlogen. Meerder vliegtuigen vlogen de hele dag af en aan. De kinderen konden na het opstijgen gelijk Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, het IJsselmeer en Flevoland zien. De meesten vlogen ook echt over hun eigen huis in De Ronde Venen, Woerden of Bodegraven. Ook het ambulancevliegtuig van de Stichting Hoogvliegers was aanwezig. Hij kwam speciaal uit Rotterdam naar Hilversum. Bij terugkomst kregen de kinderen een echt Hoogvliegersdiploma, als herinnering dat ze voor één dag piloot waren.

In de hangar stond een springkussen waar alle kinderen, broertjes en zusjes heerlijk konden spelen. Op het parkeerterrein was het ook feest. De kinderen mochten meerijden met vrachtwagens, sportauto’s en een kijkje nemen in de politieauto. De kinderen mochten zelfs stiekem een rondje meerijden met toeters en bellen aan. Ook de traumahelikoper uit Amsterdam kwam langs voor een demonstratie. De kinderen mochten in de helikopter zitten en kijken in de ambulanceauto van het traumateam. Deze speciale auto wordt gebruikt als het te slecht weer is om te vliegen, of als ze naar een plaats moeten waar ze niet kunnen landen. Voor de 25 kinderen en hun families was het een onvergetelijke dag. Cheques Stichting Hoogvliegers draait volledig met vrijwilligers en is daardoor afhankelijk van sponsors en donateurs. Tijdens de Hoogvliegersdag mocht de Stichting drie cheques in ontvangst nemen. Zo was er een cheque van maar liefst 21.110 euro van Hoogvliet Supermarkten. Zij hadden in augustus speciale acties in de winkel, zoals 10 eurocent per verkocht brood naar de Hoogvliegers en per 1,5 liter fles cola 5 eurocent naar de Hoogvliegers.

Klas 2 van de Groot Goylant school uit Hilversum had een cheque van 520 euro, opgehaald met een microkredietproject. Ze moesten van geld meer geld maken en dat werd uiteindelijk € 520,00. De derde cheque was van Floramedia, die een bedrag doneerden van 2.250 euro namens de OR van Floramedia. Allen bedankt! Sponsors Tijdens dag waren alle activiteiten gesponsord door bedrijven uit De Ronde Venen e.o., waarvoor hartelijk dank! Hoogvliet Supermarkten, Vedema Verhuur Wilnis, Blauw Autoverhuur, Mijdrecht, Randstad Partyverhuur, Ouderkerk, Gemeente De Ronde Venen, Handling Company Mijdrecht, Vliegveld Hilversum, Vliegschool Hilversum. De onderstaande sponsors hebben deze dag mogelijk financieel gemaakt: Ronde Tafel 169, Dichtbijfonds Rabobank Rijn en Veenstromen, Stichting Ronde Venen Fonds, SC Johnson, Veenhartkerk Mijdrecht, Sanalijn Mijdrecht. De organisatoren danken ook alle vrijwilligers die de Hoogvliegersdag Hilversum mogelijk maakten. www.stichtinghoogvliegers.nl foto's riCHard van der spoel & artHur van der kooiJ


DE GROENE VENEN

2 oktober 2015

Verenigingen gaan papier inzamelen

Krappe meerderheid voor nieuwe regeling Het is nog maar een paar jaar geleden dat toenmalig wethouder Schouten met het voorstel kwam om alle inwoners van een minicontainer te voorzien om daarmee papier gescheiden te kunnen inzamelen. De gemeenteraad vroeg zich toen af wie er op een extra container zat te wachten en verwees het voorstel naar de prullenbak. Nu heeft het college opnieuw een poging gedaan om meer papier gescheiden in te zamelen. Ditmaal moeten vrijwilligers van verenigingen en maatschappelijke organisaties er voor zorgen dat het papier wordt opgehaald. En opnieuw krijgen de inwoners een container aangeboden. Veel raadsleden hadden hun bedenken, maar het voorstel werd met 13 tegen 11 stemmen aangenomen. tekst piet van buul

Het college heeft vastgesteld dat er (te) veel papier bij het restafval in de grijze container terecht komt. ‘Dat moet beter kunnen,” denkt verantwoordelijk wethouder Anco Goldhoorn. Hij hoopt de inwoners zover te krijgen dat ze mee gaan werken door meer papier te gaan scheiden van de rest van hun afval. Om hen daarbij behulpzaam te zijn biedt hij elk huishouden een minicontainer aan. “Als je zo’n container hebt, ga je hem automatisch ook gebruiken,” is het idee. Verder heeft hij bedacht dat er nog flink op de kosten van het inzamelen bespaard kan worden door daar vrijwilligers voor in te zetten. Om het voor hen aantrekkelijk te maken belooft de wethouder dat de opbrengst van de verkoop van het papier voor de vereniging is. Sympathiek voorstel Vaak beginnen raadsleden hun interventie met de mededeling dat ze het ‘een sympathiek voorstel’ vinden. Om het voorstel vervolgens aan een vernietigend oordeel te onderwerpen. Dat viel deze keer mee. Alle raadsfracties zijn voorstander van gescheiden afval inzameling. Maar er waren nog veel vragen en bedenken tijdens de raadsvergadering van 24 september j.l. Het meest uitgesproken was de VVD fractie. “Dit is een dure oplossing voor een probleem dat niet

bestaat. Het gaat tot nu toe prima, dus laat dat zo.” Veel raadsleden maken zich ernstig zorgen over de inzet van vrijwilligers. Zij vonden de animo vanuit de verenigingen om mee te doen nogal tegenvallen. Slechts dertien verenigingen en organisaties hebben medewerking toegezegd. Daarmee is er wel voldoende dekking over alle kernen, met uitzondering van de kern Mijdrecht. Men begreep ook wel dat veel verenigingen moeite hebben om vrijwilligers te vinden voor deze klus. Velen van hen steken al veel tijd in hun club en dan zou het ophalen daar nog bij komen. Men vroeg zich af of de continuïteit dan wel voldoende gewaarborgd is. “Wat gebeurt er als het aanvankelijke enthousiasme inzakt of wat gebeurt er met de wijken waar geen vrijwilligers beschikbaar zijn?" Wethouder Goldhoorn denkt dat eventuele gaten nog wel opgevuld worden voordat het zover is. En hij rekent er op dat de extra inkomsten voor de clubkas voldoende mensen zal blijven motiveren. En lukt dat niet, dan blijft SITA het doen. De minicontainers Veel raadsleden vroegen zich af hoeveel mensen wel zo’n container willen. “Iedereen krijgt tegen het einde van het jaar zo’n container aangeboden,” zegt de wethouder. “Mensen die er geen willen moeten dat dan even laten weten.” Hoe die dan met hun papierafval om moeten gaan bleef

in het midden. Uiteindelijk zal iedereen aan een container moeten liet hij doorschemeren. “Volgend jaar worden nieuwe ARBO regels van kracht en mag het papier niet meer in zware (en vaak natte) dozen worden aangeboden, maar kan het alleen nog maar met een container.” De verenigingen die nu nog een verzamelcontainer bij hun clubhuis hebben staan mogen daar mee doorgaan, maar de verwachting is dat de hoeveelheid papier daar sterk zal verminderen. En dat betekent inkomstenverlies voor die verenigingen. De kosten en baten Voor de uitvoering van het plan is een bedrag van 532.000 euro uitgetrokken voor de aanschaf van de minicontainers. Het rendement van de nieuwe regeling wordt geschat op 65.000 euro dat ten goede komt aan de deelnemende (sport)verenigingen, kerken, scholen en maatschappelijke organisaties. De meerkosten van inzameling door vrijwilligers worden geschat op 30.400 euro, die gedekt worden met een bijdrage uit de voorziening afvalstoffenheffing. Ondanks alle twijfels, bedenken en onzekerheden, die na de behandeling in de raad nog bleven bestaan, gaf een kleine meerderheid van de raad de wethouder toestemming om met zijn plan aan de slag te gaan.

“Raad moet bestuurlijke lef tonen”

D66 ziet toch kansen voor nieuw zwembad in Abcoude Ondanks dat eerder de raadscommissie Inwonerszaken en Samenleving zich terughoudend opstelde bij de bespreking van de resultaten van het Haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw zwembad in Abcoude en het besluit van het college om daarom niet verder te gaan met de ontwikkeling van een nieuw bad in Abcoude, ziet D66 toch kansen om wel tot realisering van een zwembad te komen. D66 komt dan ook met een initiatiefraadsvoorstel, dat 5 oktober voor de commissie geagendeerd staat. De gemeenteraad wordt met dit initiatief voorstel gevraagd akkoord te gaan met een nadere concretisering van de business case voor een nieuw zwembad in Abcoude, met iets bijgestelde randvoorwaarden, maar inclusief harde toezeggingen van marktpartijen. “In het initiatief raadsvoorstel wordt in grote mate tegemoet gekomen aan de eerder door diverse fracties in de commissie IS geuite bezwaren”, aldus D66 raadslid Doorn. “In de eerste plaats is dit dat de benodigde investering van circa 4,2 miljoen niet gedaan wordt door de gemeente, maar dat de Stichting Zwembad Abcoude deze investering voor haar rekening wil nemen. Een stichting heeft ook meer ruimte in de wijze van aanbesteden dan een gemeente en dat drukt de kosten aanzienlijk. Er is voor dit scenario wel een garantstelling van de gemeente nodig, zoals dat bijvoorbeeld ook is gebeurt bij het dorpshuis in Baambrugge. Daarmee is de belangrijkste drempel weggenomen”, denkt Doorn.

“Er wordt gebouwd aan de Spoorlaan in Abcoude op grond van de gemeente en die blijft ook in het bezit van de gemeente. Ook niet uniek te noemen, want dat is eerder gebeurd bij het Woonzorgcentrum in Abcoude, bij het Dorpshuis in Baambrugge en bij het Veenweidebad in Mijdrecht. Ik heb begrepen dat de lening die de stichting dan wil aangaan, inclusief de kosten is die de (her-)inrichting van het terrein rond het zwembad met zich meebrengt.” Inmiddels heeft Doorn ook begrepen dat de stichting Zwembad Abcoude de kosten wil dragen die gemoeid zijn met het concreet maken van de business case. De grond blijft gewaardeerd op de balans van de gemeente staan. Tevens biedt eigendom van de grond zekerheid voor de in dit voorstel voorgestelde garantstelling. Het feit dat de grond nu niet verkocht kan worden en incidenteel geld kan opleveren, ziet Doorn niet als probleem. ”Het is een keuze die je maakt voor het op korte termijn eenmalig willen cashen,

wat korte termijn winst betekent, of dat je wil investeren in een belangrijke voorziening in Abcoude, wat op de lange termijn winst oplevert. D66 kiest voor duidelijk voor het laatste.” “Denk daarbij aan de enorme betrokkenheid van de Abcoudense gemeenschap", vervolgt Doorn, “en dat niet vrijblijvend. Voor de bouw van het Meerbad hebben de inwoners indertijd 100.000 gulden opgebracht en in 2012 hebben de inwoners een bedrag gedoneerd van 32.000 euro en zijn er toezeggingen van individuen en bedrijven, die 200.000 euro bedragen. Een ongekend hoge financiële bijdrage die de enorme betrokkenheid nog eens extra onderstreept. Het is volgens D66 ook niet vreemd om een deel van de opbrengsten van de projecten Winkelbuurt en Meerbadterrein, waar dit indertijd bestuurlijk zelfs is geregeld in een ontwikkel- en koopoptie, aan te wenden om een bestemmingsreserve te vormen, waaruit jaarlijks een dotatie plaatsvindt aan de exploitatierekening van het nieuwe bad, gelijk zoals dat ook bij

19

Gemeentebegroting 2016: geef uw mening en praat mee!

Wat vindt u belangrijker: groenvoorziening of sportvereniging? Op 5 november aanstaande bespreekt de raad de begroting voor 2016. Om tot een afgewogen oordeel te komen wil de gemeenteraad onder andere weten wat inwoners belangrijk vinden. Via een online enquête worden zij om hun mening gevraagd, terwijl op 13 en 14 oktober 2015 inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan over de te maken keuzes. Onderwerp van keuze zijn onder andere de groenvoorziening, ondersteuning van voorzieningen als de bibliotheek en sportverenigingen en de gemeentelijke dienstverlening.

dat de gemeente die op zich neemt. De uitkomst van de enquête en dat wat op de bijeenkomsten wordt besproken betrekt de raad bij haar besluitvorming.

De besteding van een deel van de beschikbare middelen is wettelijk bepaald, maar er is ook ruimte voor eigen gemeentelijk beleid. Daarbij kunnen keuzes gemaakt worden voor taken waarvan men verwacht

Inwoners van de gemeente De Ronde Venen kunnen via de website www.derondevenen.nl de enquête invullen én zich aanmelden voor een bijeenkomst. Ook vindt men er meer informatie over de begroting.

Ook PvdA-GL-LS blijft zich inzetten voor nieuw zwembad Abcoude Op 22 september jl. heeft het college de raad geïnformeerd dat ze geen vervolgonderzoek zal doen naar het realiseren van een zwembad in Abcoude. Dit op basis van de behandeling van het haalbaarheidsonderzoek in de commissie. Uit deze vergadering bleek dat alleen PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, D66 en Lijst 8 Kernen een mogelijkheid zagen voor een nieuw zwembad. Ronde Venen Belang en ChristenUnie-SGP neigden naar het niet verder uit willen voeren van een vervolgonderzoek en CDA en VVD waren tegen omdat er volgens hen geen geld is voor een nieuw zwembad. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is teleurgesteld over dit besluit. “Er is sprake van grote betrokkenheid van de lokale bevolking en er is sprake van een goed, helder en haalbaar voorstel. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er aanvankelijk, net als bij een deel van de raad, ook scepsis was over de haalbaarheid maar dat dit omsloeg naar enthousiasme door de betrokkenheid van de lokale bevolking. Daarnaast vinden wij dat ook de opbrengst uit de verkoop van de gronden waar het zwembad nu staat meegenomen moeten worden in de beslissing. Deze opbrengsten zouden, in ieder geval voor een deel, ten goede moeten komen aan een nieuw zwembad.

Ook zullen de vrij dure woningen die op dit terrein gebouwd worden flink wat extra inkomsten genereren voor de gemeente via de OZB-belasting, en ook die opbrengsten zouden ingezet kunnen worden voor een nieuw zwembad. Daarnaast moeten we niet vergeten dat met de komst van het Land van Winkel en de appartementen die gebouwd worden bij het Meerbad er meer inwoners, en dus ook meer zwemmers in Abcoude zullen komen wonen. Wij blijven ons dan ook inzetten voor een zwembad in Abcoude. Waar een wil is, is een weg”, aldus raadslid Esther Grondijs. De partij beraadt zich nu op mogelijkheden om toch een zwembad mogelijk te maken in Abcoude.

Doorn met achter het braakliggende terrein waar het zwembad zou moeten komen. foto roan doorn

het Veenweidebad aan de orde is. “De raad geeft aan te willen dat verenigingen en organisaties financieel zelfredzamer worden en meer verantwoordelijkheid gaan nemen. Nu heb je hier een schoolvoorbeeld hiervan, ga als raad dan nu niet op je handen zitten, maar toon een beetje bestuurlijke lef." “En het kan allemaal, zo eindigt Doorn zijn verhaal, “als wij, de ge-

meenteraad, bereid zijn om per jaar iets meer bij te dragen aan de exploitatie- en onderhoudslasten, dan tot nu toe werd bijgedragen aan het oude bad." D66 is er voorstander van om een bedrag ergens tussen de 1540.000 euro meer bij te dragen, want daar heb je dan wel een fonkelnieuw 25 bij 15 meter bad en een belangrijke investering in de gemeenschap daardoor tot stand gebracht.


20

2 oktober 2015

DE GROENE VENEN

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling

Internationale Automobil-Ausstellung Frankfurt 2015 Nieuws uit Frankfurt Medio september vond de tweejaarlijkse IAA in Frankfurt plaats. Één van de grootste en belangrijkste autobeurzen. Vooral de Duitse fabrikanten pakken hier flink uit met nieuwe modellen. Een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Alfa Romeo Bij de Italianen pronkt de nieuwe Giulia. Helaas laten ze voorlopig alleen de 510 pk sterke QV uitvoering zien. Deze uitvoering gaat in Nederland € 108.000,- kosten en gaat de strijd aan met de BMW M3 en Mercedes C63 AMG. Wat de 'normale' versie gaat kosten en hoe deze eruit gaat zien is helaas nog niet bekend.

Fiat

Honda

Infiniti

Fiat lanceerde de 500 in 2007 en heeft de auto nu eens opgefrist. Eerder werden al kleine wijzigingen doorgevoerd, maar nu is het iets ingrijpender. Nieuwe koplampen, wat andere chromen details, een interieur met geïntegreerd navigatiesysteem en nu leverbaar met een TwinAir (85 of 105 pk) en 1.2 met 69 pk. Naast nieuwe velgen en nieuwe kleuren is de auto nu ook leverbaar met gave stripings of met een jeansstof bekleding op het dak. Binnenkort een verslag op deze pagina.

De nieuwe Jazz en HR-V staan inmiddels ook al bij de dealer, maar waren uiteraard ook in Frankfurt te bewonderen. Binnenkort meer over deze modellen op deze pagina. Ook toonde het merk een concept van de nieuwe Civic Tourer.

Op de beurs zag de Q30 voor het eerst het daglicht. De Q30 staat eind dit jaar bij de dealer en gaat de strijd aan met de BMW 1-Serie en Mercedes A-Klasse. Prijzen zijn nog niet bekend.

Hyundai Audi

Bentley

De A8 draait al weer wat jaren mee en dus vond Audi het tijd om met een extra krachtige uitvoering te komen, de S8 Plus. 21 inch velgen, 605 pk, in 3,8 seconden naar de 100 km/u en een top van 305 km/u en een prijskaartje van € 145.200,. Daarnaast presenteert het merk een iets meer 'betaalbare' S4, SQ5 TDI Plus en nieuwe A4.

Bizar nieuws bij het Britse Bentley. Wie had ooit gedacht dat dit merk een SUV op de markt zou brengen? Met een dikke V12 en ietwat ordinaire naam rijd je met de Bentayga met gemak over een hogere stoeprand. De SUV staat vanaf 2016 in de showroom en is al voor een jaar uitverkocht. Naar verwachting kost de auto in Nederland tussen de twee en drie ton. Kies je voor een maatwerk Breitling klokje in de auto, dan moet je naar verwachting nog twee ton extra meenemen.

Op de stand waren de opgefriste Santa Fe, de concept Vision G en de RM15 te zien. De laatste is een Veloster-monster met een 300 pk middenmotor, maar zal naar alle waarschijnlijkheid niet in productie worden genomen. De Vision G is een proefballonnetje van de ontwerpafdeling.

Ford Eind dit jaar staat de Ford Ranger bij de dealer. De pick-up komt over uit de Verenigde Staten waar deze al flink populair is. De auto wordt leverbaar met een 2.2 TDCI met 130 of 160 pk en een 3.2 vijfcilinder benzinemotor met 200 pk. Prijzen zijn nog niet bekend. Verder komt de Edge crossover eraan en is de prijs van de Focus RS bekend gemaakt - € 38.300,-.

BMW Het grootste nieuwtje van BMW is de moderne 7-Serie. Dit vlaggenschip gaat de concurrentie aan met de Mercedes S-Klasse en Audi A8. De auto is verkrijgbaar vanaf € 95.500,- en is uit te rusten met een keur aan dieselen benzinemotoren en wordt ook leverbaar als hybride.

Jaguar

Kia

Twee jaar terug toonde het merk nog de concept C-X17. Inmiddels staat de productieversie van de crossover klaar en verschillen zijn er nauwelijks. En dat is zeer positief! De eerste SUV van Jaguar, de F-Pace, wordt leverbaar vanaf een kleine 53 mille.

Een van de succesvolste en bestverkochte SUV's van Nederland is de Kia Sportage. Om het succes vast te houden komt het merk nu met een vernieuwde Sportage. Ook is er een nieuwe driecilinder motor leverbaar en een automaat met dubbele koppeling. Naast de Sportage was ook de vernieuwde Optima te bewonderen.

Bugatti Op de spelcomputer kan in Gran Turismo 6 gereden worden met de Bugatti Vision Gran Turismo. Een koolstofvezel raceauto voorzien van allerlei digitale snufjes. De auto geeft alvast een voorproefje op de opvolger van de Veyron, de Chiron.

Lamborghini Eind 2013 werd de opvolger van de Gallardo voorgesteld, maar nu pas gaat het dak er letterlijk af met de Huracán Spyder. Hiermee sprint je in 3,4 seconden naar de 100 km/u en blaas je door naar 325 km/u. Gaat dat te langzaam, dan kun je kiezen voor de Aventador LP750-4 Superveloce Roadster. Die legt de sprint in 2,9 seconden af en gaat door tot 349 km/u.

Citroën Kent u de Mehari nog? Wie weet neemt Citroën de Cactus M in productie. Een knipoog naar het model van weleer. Ook onthulde het merk de facelift van de DS4. Officieel is dit geen Citroën meer, maar staat het los als het luxemerk DS.

Mazda De Koeru is een nieuwe conceptcrossover. Waarschijnlijk geeft deze conceptcar een idee van de nieuwe CX-7.


DE GROENE VENEN

2 oktober 2015

21

Lexus

Mini

Porsche

Voor het luxemerk uit Japan is de RX de verkooptopper in Nederland. Vooral de hybride uitvoering. Met de nieuwe RX450h hebben ze weer een apart gestylde auto in het gamma. De RX450h beschikt over 313 pk en 335 Nm koppel. Ook toont het merk de vernieuwde GS, onder meer in de GS-F uitvoering met een 5.0 V8 en 477 pk.

Met de komst van de vernieuwde Mini kon de nieuwe Clubman natuurlijk niet uitblijven. De concept was al eerder te zien op de AutoRAI. Deze Clubman wordt leverbaar met 20 en 21% bijtelling. Prijzen starten bij € 24.000,-.

De Mission E is een studiemodel met 600 pk aan elektro-vermogen aan boord. Hiermee haalt de Mission E een actieradius van 500 kilometer. Met Turbo Charging kun je in 15 minuten de auto weer voor een groot deel opladen. Wie weet dat we elementen van deze auto terug zien in de nieuwe Panamera.

Mercedes-Benz Genoeg nieuws bij Mercedes. Zo presenteert het merk de facelift van de A-Klasse, staat de über-cabriolet klaar; de S-Klasse Cabriolet en staan de C-Klasse Coupé en GLC klaar om de markt te bestormen. Ook staat de IAA Concept op de stand. De Intelligent Aerodynamic Automobile, een hybride concept die zich tijdens de rit aanpast aan de luchtweerstand.

Renault

Toyota

Veel nieuws bij Renault. Zo is de nieuwe Talisman te bewonderen, maar ook de nieuwe Mégane. Voorlopig is dit model alleen leverbaar met een benzine- of dieselmotor, maar later komt er ook een hybride uitvoering.

Groot nieuws in de vorm van de nieuwe Prius. Het is wederom een bijzonder vormgegeven auto geworden. Het nieuwe model staat binnenkort bij de dealer. Ook presenteerde het merk de C-HR concept en de RAV4 hybride.

Opel In oktober staat de nieuwe Astra bij de dealer. In Frankfurt kon er al uitgebreid kennis mee worden gemaakt, ook met de nieuwe Astra Sports Tourer. De nieuwe Astra is tevens het eerste model van Opel dat voorzien wordt van het OnStar systeem waarmee je altijd beschikt over een helpdesk die je navigatieinstructies kan sturen of je helpt in lastige (nood)situaties.

Mitsubishi

Nissan

Weinig nieuws bij Mitsubishi, al staat er wel een gave terreinauto in de vorm van de Outlander Baja. Deze zal deelnemen aan de Baja Portalegre 500 cross-country rally.

Het is tijd voor een nieuwe 370Z en dus toont het merk de Gripz. Een 2+2 die sterk lijkt op een woestijnracer, maar wie goed kijkt ziet referenties naar de 240Z uit 1977. Een voorbode voor een nieuwe sportauto?

Volkswagen De Golf GTE Sport Concept is een 400 pk sterke auto die een idee geeft van de volgende generatie Golf, al zal dat nog wel even duren. De conceptcar is voorzien van gave vleugeldeuren en is voorzien van elektrische aandrijving. Realistischer is de nieuwe Tiguan die helemaal in lijn ligt met de nieuwe Golf, Passat en Touareg.

Peugeot Peugeot toont de 308 GTi 270. De dikste versie met 270 pk. Ook was de Fractal te bewonderen, een conceptcar met twee elektromotoren van 102 pk en een actieradius van 450 kilometer. Verder is de auto afgeladen met speakers.

Schoolplein 14 daagt leerlingen uit om met elkaar te spelen én te sporten De scholen Sint Antonius in De Hoef, Driehuisschool in Mijdrecht en de CNS in Abcoude hebben hun schoolplein omgetoverd tot een Schoolplein14. Een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en de gemeente, met als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen met elkaar te spelen én te sporten. Met een paar aanpassingen op het schoolplein worden leerlingen structureel meer uitgedaagd om tijdens en na schooltijd samen te spelen en te sporten. Schoolplein 14 leert kinderen ook respect te hebben voor elkaar en versterkt het initiatief de verbinding tussen de school en de wijk. Wethouder Dijkstra gaf aan blij te zijn met Schoolplein 14. “Het plein wordt niet alleen vrolijker door alle kleuren,

maar heeft echt een positieve invloed op het beweeggedrag van de kinderen. Er zijn allerlei beweegvormen mogelijk, waardoor er voor iedereen kind leuks bij zit. Het is aan de school om dit multifunctionele gebruik te stimuleren en de kinderen te blijven uitdagen..” Op het schoolplein worden lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht zoals een goal op de muur, een speel-

cirkel of een stukje atletiekbaan. De kinderen beslissen zelf mee bij het kiezen van de coatings. Welke coatings passen het beste op het plein en op hun school? En wat is de beste plek? Zij tekenen mee op een professionele plattegrond, geven presentaties en beslissen zelf over de invulling van hun schoolplein. Na het maken van de aanpassingen kan het schoolplein nog beter worden gebruikt voor gymlessen of andere activiteiten. Naast de aanpassingen krijgen de scholen ook materialen en een spellenboek met inspiratie voor het gebruik van de coatings. De aanleg van een Schoolplein14 is duur. Een motto van Johan Cruijff is "Alleen kan je niets, je moet het samen doen". De gemeente, de foundation en de scholen hebben er dan ook samen voor gezorgd dat Schoolplein14 gerealiseerd kon worden. De gemeente heeft een oproep gedaan bij alle scholen en aangegeven dat zij geld beschikbaar wil stellen voor de uitvoering van het project. Het eerste Schoolplein14 is voor de zomervakantie al geopend bij de RKBS St. Antonius in De Hoef. Inmiddels zijn ook de pleinen van de Driehuisschool in Mijdrecht en van de CNS in Abcoude geopend en door de kinderen in gebruik genomen.

Sem van Til wint 5e wedstrijd NK karting

De 9-jarige Sem van Til uit Wilnis is afgelopen weekend tijdens het officieel Nederlands Kampioenschap karting van de KNAF eerste geworden. Sem, die net als zijn idool Max Verstappen maar voor één ding leeft en dat is racen, begon het weekend goed. Op de zaterdag tijdens de vrije trainingen kon hij al snel het tempo van zijn jonge concurrenten volgen. Ook tijdens de tijdtraining liet Sem zien dat het met de snelheid wel goed zat, hij trainde naar een keurige tweede tijd van de 20 deelnemers. In de eerste drie races van de dag maakte Sem ondanks zijn 9 jaar misschien wel de mooiste inhaalactie van het seizoen. Op een plek waar je normaliter niet inhaalt zet hij in de laatste ronde zijn kart naast zijn grote concurrent Sam Maarschalkerweerd en haalt hem in en pakt zo ook de winst in race 1. De toeschouwers stonden met open mond te kijken wat hier nu gebeurd was.

Na nog twee fantastische races en gewonnen races stond de leerling van OBS de Pijlstaart in Vinkeveen op het hoogste trapje van het podium en sloot hij na meerdere podiumplaatsen dit seizoen voor het eerst een weekend als winnaar af. Sem glom van oor tot oor op het podium, en toen de speaker zei dat hij op zijn Max Verstappens met een onnavolgbare inhaalactie de race had gewonnen, straalde het geluk er helemaal vanaf, Sem had het in stijl afgemaakt. Sem staat nu derde in het Nederlands Kampioenschap en heeft hij de laatste wedstrijd in Oktober op circuit de Landsard nog steeds kans om het kampioenschap te winnen. Sem hoopt dat hij net als zijn concurrenten een extra dagje vrij kan krijgen van school, zodat hij zich optimaal kan voorbereiden op deze wedstrijd en de grote beker dan mee kan nemen naar Wilnis.


22

2 oktober 2015

MOTOR & AUTO

DE GROENE VENEN

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Piaggio MP3 sport

Gemak dient de mens Toen ik eind jaren ’80 mijn eerste autofocuscamera kocht (autofocus (of AF) is het automatisch scherpstellen op een onderwerp door de fotocamera), was dat iets waar ik een aantal jaar daarvoor faliekant tegen was. Ik vond, dat als je een goed fotograaf wilde zijn, je op zijn minst moest kunnen scherpstellen. Dus om een camera te kopen waarbij dit automatisch ging, koste me veel moeite. Totdat ik een van Neerlands topfotografen hierover hoorde zeggen: "Geweldig, nu kan ik me volledig op het beeld concentreren". Die opmerking sneed natuurlijk hout en het werd mij duidelijk dat het gewoon een prettig hulpmiddel zou zijn om in te zetten wanneer je maar wilt. Anno 2015 fotografeer ik 90 procent op het intussen zeer geavanceerde AF-systeem van de nieuwe generatie camera's. Het is een niet meer weg te denken hulpmiddel geworden. Toen ik in 2009 de MP3 reed (de MP3 is een een driewiel motorvoertuig waarbij de voorophanging twee onafhankelijke overhellende wielen heeft en dat maakt de MP3 stabieler dan welke scooter ook. Het elektro-hydraulische blokkeersysteem zorgt er voor dat het voertuig rechtop kan blijven staan en bij stilstand kan de bestuurder zijn voeten op het voertuig houden), vond ik het een leuk gek vervoermiddel. Als motorrijder in hart en nieren, vind ik het

geen motorfiets. Sterker nog: het bekende zwaaien naar elkaar wat motorrijders onderling doen, vertik ik pertinent wanneer ik een driewieler tegenkom om de simpele reden dat – door een aantal aanpassingen en het gebruikmaken van de wet – je deze MP3 voertuigen mag rijden met een autorijbewijs. En daarmee zitten er nu heel veel van die automobilisten in echte motorkleding stoer te doen op een motorvoertuig. Ach, een beetje kinderachtig is het

De Zilveren Turfloop is jarig! Kom je ook? Op zondag 1 november viert de Zilveren Turfloop zijn 25e verjaardag. Het feestje voor de kinderen begint om 10.15 uur. Dan start de Rabo GeZZinsloop. Doe je ook mee?

Atlantis B2 behaalt kampioenschap

De spelers van Atlantis waren uitermate gemotiveerd om deze wedstrijd ook te winnen of minimaal gelijk te spelen zodat zij alleen kampioen zouden worden.Na een span-

Onlangs sprak ik een van mijn beste vrienden Pim over de driewieler. Van Pim weet ik dat ook hij al meer dan 30 jaar fanatiek motorrijder is en zelfs tot voor kort een heuse Pekelfiets had (strooizout is funest voor een motor en dat weet elke motorbezitter. Een nieuwe trend laat zich nu steeds vaker zien op de weg: de pekelfiets. De pekelfiets, de naam doet het al vermoeden, is een oude motorfiets die volledig mag worden aangetast door pekel. Het is een heel goed alternatief om in de winter gewoon door te kunnen rijden). En dus kon hij de hele winter door bij nacht en ontij naar zijn werk op Schiphol. Mij lijkt het een geweldig ding om in de winter en bij slecht weer te rijden, zo heb je de efficiëntie van de motorfiets, maar hoef je met gladheid niet bang te zijn om te vallen. Pim sloeg meteen de spijker op de kop. Zo had ik het nog helemaal niet gezien en wat een

onzin van mij om mensen in hokjes te stoppen, hoe zou ik het zelf vinden om met slecht weer lekker in de buitenlucht naar mijn opdrachten in de stad te rijden?

De Rabo GeZZinsloop is een sportieve loop door het sportpark aan de Hoofdweg. Natuurlijk kun je je best doen om de eerste prijs te halen, maar we zijn trots op alle kinderen die over de finish komen na een kilometer hardlopen. Daarom is er voor iedereen een aandenken.

7 t/m 9 jaar en jongens 10 t/m 12 jaar. Als je het nog spannend vindt om alleen te lopen, mag een van je ouders natuurlijk gezellig met je meelopen. Direct na de finish van de jongste kinderen is de prijsuitreiking in de sporthal. Tijdens de prijsuitreiking worden er leuke (sport)prijzen verloot, dus kom zeker even kijken bij de prijsuitreiking.

Je kunt al meedoen als je vier jaar oud bent. De start is om 10.15 uur, maar er komen veel kinderen op ons feestje, dus kom iets eerder. Vraag je ouders de auto thuis te laten, en op de fiets of lopend te komen. Je kunt je inschrijven in sporthal de Phoenix of een mailtje sturen naar: GeZZinsloop@zilverenturfloop.nl. Dan ligt je startnummer al voor je klaar in de sporthal.Er wordt gelopen in zes categorieën: meisjes t/m 6 jaar, meisjes 7 t/m 9 jaar, meisjes 10 t/m 12 jaar, jongens t/m 6 jaar, jongens

foto ellen Quak

Zaterdag 26 september speelde Atlantis B2 de voorlaatste wedstrijd thuis tegen ESDO B1. Tot nu toe was het team ongeslagen en had alle wedstrijden gewonnen. Tegenstander ESDO B1 stond op 4 punten achterstand en had alleen bij winst nog kans op een gedeeld kampioenschap.

wel, maar goed...

nende strijd werd de eindstand 3-3 en was het kampioenschap een feit. Na afloop werd het team, onder het toeziend oog van de vele toeschouwers, op het terras gehuldigd met dit mooie kampioenschap. De spelers ontvingen de kampioensmedaille en bloemen. Volgende week speelt Atlantis B2 haar laatste wedstrijd uit bij SDO in Kamerik. Het is zaak de ongeslagen status te handhaven, zodat met een goed gevoel vooruit gekeken kan worden naar de zaalcompetitie.

Ineens ging ik het anders zien en toen ik deze week bij de Piaggio dealer kwam, wilde ik graag een demo MP3 rijden: de 500 Sport met ABS en ASR. Ik heb de afgelopen jaren vaak een driewieler gereden. Zo’n beetje elke type dat er te koop is, maar nu reed ik hem met een andere blik: zou ik er aan kunnen wennen om een MP3 in de winter te rijden? Niet zozeer wanneer het sneeuwt, maar het weer van vandaag is veel te vochtig om mijn Amerikaanse schoonheid de weg op te sturen. Het enorme zadel gaat open. Mijn fototas past er met het allergrootste gemak in en ik ben op weg. Heerlijk

Je ouders kunnen ook meelopen met een van de langere afstanden: 5, 10 of 16,1 km. Voor meer informatie zie: www.zilverenturfloop.nl

verstopt achter het schermpje heb ik plezier voor 10. Wat loopt dit ding goed zeg! Het gemak waarmee de automaat op snelheid komt is geweldig en kan ik ook vol door de bochten. De Piaggio MP3 500 LT Sport ABS zoals hij volledig heet, heeft de prachtige kleur Blue Lagoon, heeft 6.300 kilometer gereden en is een demofiets wat inhoudt dat bij aanschaf de volledige 2 jaar fabrieksgarantie nog van toepassing is en geschikt is voor het autorijbewijs, dus bijna motorrijders zonder rijbewijs A toch de sensatie van het motorrijden beleven? Dit komt het dichts in de buurt en ik beloof als ik je tegenkom toch te zwaaien. Ach, ja verstand komt met de jaren... want gemak dient de mens. De Piaggio MP3 500 LT Sport ABS staat te koop in Mijdrecht voor 9.990 euro.

www.roke.nl

Laat je uitdagen en ontdek bowlen Op woensdag 7 en 14 oktober nodigt Bowling Vereniging Mijdrecht iedereen in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar uit om gezellig te komen bowlen. Gewoon een game gooien, of een les van onze trainer het kan allemaal. Het is geheel vrijblijvend en het kost helemaal niets. Vanaf 14 uur is iedereen van harte welkom in Bowlingcentrum Mijdrecht. Twee woensdagen krijg je de mogelijkheid om te komen bowlen, vind je het leuk om daarna lid te worden van de vereniging dan staat er een leuke aanbieding voor je klaar. Bij genoeg aanmeldingen starten we een echte competitie! Wij ontvangen graag je aanmelding via mariska@bvmijdrecht.nl.

Rommelmarkt bij c.o.v. Amicitia Koopjes op het gebied van boeken, kleding, huishoudelijke artikelen, kinderkleertjes, speelgoed, dvd's, cd's etc. zijn te vinden op de jaarlijkse rommelmarkt van de christelijke oratoriumvereniging Amicitia. De Rommelmarkt wordt gehouden op zaterdag 3 oktober van 9.30 – 13.30 uur in kerkgebouw De Schutse, De Merodelaan (naast winkelcentrum Zijdelwaard) in Uithoorn. Ook kunt u er genieten van een lekker kopje koffie en proeven van heerlijke zelfgemaakte taarten.


DE GROENE VENEN

2 oktober 2015

23

Bedankt dat jij bij ons kwam ontbijten!

A Sister’s Hope bedankt

Rendez Vous voor zijn gastvrijheid

en onderstaande lokale ondernemers die hun producten aanboden

Ik wil je dit artikel van A Sister’s Hope graag meegeven, dit is de reden waarom ik me niet zomaar één jaartje inzet, ik doe het graag en met veel plezier en dan kost het ook maar weinig moeite. I give a Sister HOPE A Sister’s Hope steunt borstkanker onderzoek dat als doel heeft om meer vrouwen met deze ziekte te genezen. Zij kiezen daarbij het perspectief van de patiënt. Daarom steunen zij vooral projecten die al dicht bij een doorbraak in de dagelijkse praktijk zijn. Het unieke van hun aanpak is dat zij een zeer geringe overhead hebben. Vrijwel al het gedoneerde geld komt ten goede aan onderzoek. Wat weinig mensen zich realiseren, is dat onderzoek een kwestie van een lange adem is. Voordat er echt iets kan verbeteren in de klinische praktijk zijn er snel 10 jaar verstreken. In die 10 jaar wordt non-stop gewerkt aan een doorbraak. Onderzoeksprojecten worden vaak voor maximaal vier jaar gefinancierd. Als er dan geen vervolg financiering is, dan sterft het project een vroege dood. Dat mag niet gebeuren, zeker niet met onderzoek dat vlakbij die doorbraak is, maar nog net dat ene zetje nodig heeft. A Sister’s Hope heeft dat de afgelopen jaren gedaan met steun van haar achterban. Dankzij A Sister’s Hope is belangrijk onderzoek een stap verder gekomen. Nu is het zaak om A Sister’s Hope te blijven steunen. Alleen dan kunnen de veelbelovende vindingen ook echt ingezet gaan worden voor een betere overleving van borstkanker patiënten.

Wanneer je dit leest dan blijf je toch gemotiveerd om je te blijven inzetten voor A Sister’s Hope. ONDERZOEK NAAR BORSTKANKER blijft nodig! Wij mogen niet nog meer mensen verliezen! Wij moeten blijven onderzoeken! Daarom zetten wij ons in voor onderzoek naar borstkanker en daarom lopen wij in oktober de 60K Walk van A Sister’s Hope. Daarom loop ik mee……Marianne

www.asistershope.org


24

2 oktober 2015

DE GROENE VENEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.